Sunteți pe pagina 1din 7

Data:

Subiect:
Varsta: FOAIE DE PROTOCOL
Indici de apreciere a Taxonomia parametrilor de Observatii
desenului interpretare
I. Aprecierea imaginii de
ansamblu IQA
OA - Observatia a. Ideea de sinteza a
ansamblului b. Ideea de analiza b
IG – Impresia globala a. Plastic-artistica I / Ga
b. Plastic-detasata b
c. Plastic-dizarmonica c
d.Plastic-apatica d
EG - Expresia grafica R.T.C. A.C I EG
a. clara a
b. puternica, precisa b
c. armonioasa, pictata c
d. alunecoasa, d
R – Radacina superficiala
T – Trunchi e. fragile, destinsa e
C – Coroana f. ornate f
A.C. – alte componente g. dezordonata g
h. monotona h
i. friabila i
j. rigida j
k. frizanta k
II. Schema procesului de II P
proiectie
P – Plasarea desenului in a. pozitie centrala a
pagina b. deplasare in sus b
c. deplasare in jos c
d. deplasare la dreapta d
e. deplasare la stanga e
f. depasirea spatiului f
grafic
M – Marimea desenului a. normala, echilibrata II M
b. supradimensionata b
c. subdimensionata c
P.M. – Parametrii a. inaltimea radacinii HR II PMa
masurabili b. inaltimea trunchiului b
HT
c. inaltimea coroanei HC c
d. latimea coroanei LC d
e. HR>(HT + HC) e
f.HT<HC f

1
f’HT<HC/2 f`
g.HT>HC g
h.HT=HC h
i.HR de o parte si de alta a i
liniei solului
L.S. – Linia solului a. prezenta liniei solului II LSa
b. linia solului deasupra b
bazei trunchiului
c. fuziunea cu baza c
trunchiului si radacina
d. linia soului oblica d
e. linia solului sub baza e
trunchiului
III. Semnificatia III – R
componentelor a. prezenta radacinii a
R – Radacina b. absenta radacinii b
c. radasina din linie c
simpla
d. radacina din linie d
dubla inchisa
e. radacina din linie e
dubla deschisa
f. radacina cu sudura f
T - Trunchiul a. prezenta trunchiului III -Ta
b. absenta trunchiului b
C.T. – Conturul III -
trunchiului T-CT
a. din linie continua a
b. din linie intrerupta b
c. din linie omdulata c
d. din linie neregulata la d
dreapta/stanga
e. din linii difuze e
E.T. – Expresia a. din linie simpla III – T-
trunchiului ETa
b. din linie dubla b
B.T. – Baza trunchiului III – T-
BT
a. tubulara a
b. tubulara, largita la b
dreapta
c. tubulara, largita la c
stanga
d. tubulara, largita in d
ambele parti

2
e. dreapta, asezata pe e
marginea foii
f. situate pe o colina sau f
pe o insula
g. baza de sudura g
F.T. – Forma trunchiului III-T-
FT
a. trunchi conic a
b. trunchi cu adancime b
c. trunchi in forma de “S” c
d. trunchi cu umflaturi d
(excrescente)
e. trunchi cu ingrosari si e
strangulari
f. trunchi de brad f
intr-un pom fructifer
g. trunchi si ramuri cu g
sudura
h. trunchi si ramuri in h
linii intrerupte
i. trunchi cu forme drepte i
si unghiulare
j. trunchi cu forme j
rotunjite
k. trunchi cu sprijin k
(tarus)
E.X.- Extremitatile III-T-
trunchiului EX
a. deschise in ambele a
parti
b. trunchi deschis la baza b
c. trunchi deschis in jos c
d. trunchi inchis jos, d
deschis in sus, ramuri din
linie unica
e. trunchi deschis in e
coroana balon
D – Directia trunchiului III-T-D
a. inclinare spre stanga a
b. inclinare spre dreapta b
S.C. – Scoarta III-T-
(suprafata) SC
a. din linii ascutite, a
dantelate, forme
geometrice

3
b. din linii curbe, b
rotunde, arcuite
c. scoarte cu “pete” c
d. scoarta umbrita la d
stanga
e. scoarta umbrita la e
dreapta
C-R- Coroana – Ramuri III – C-
O – Organizarea R-O
coroanei a. ramuri structurate a
necircumscrise
b. ramuri structurate b
circumscrise
c. ramuri – tub isolate c
dezorganizate
F – Forma coroanei III – C-
R-F
a. coroana cu conturul a
ondulat
b. coroana cu conturul b
tremurat
c. coroana in forma de c
balon
d. coroana “mazgalita” d
e. coroana in forma de e
bucle
f. coroana cu penaj de f
fum
g. coroana in forma de g
spalier
h. coroana in forma de h
arcada
i. coroana cu “baloane de i
nori”
j. coroana “in umbra” j
k. coroana cu spatii vide k
l. coroana aplatizata l
m. coroana cu ramificatii m
abundente
n. coroana in forma de n
matura
o. coroana in forma de o
retea
p. coroana cu forme p
diverse

4
r. coroana cu “paranteze” r
CE – Centrarea III – C-
ramurilor coroanei R-CE
a. centripeta a
b. centrifuga b
c. radiala c
d. concentrica d
D – Directia coroanei si III – C-
a ramurilor R- D
a. in pozitie normala a
b. in pozitie inversa b
c. inclinatie spre dreapta c
d. inclinatie spre stanga d
e. directia orizontala e
f. ridicarea spre dreapta, f
recaderea spre stanga
g. ramuri ascendente g
h. ramuri cae cad h
i. coroana (arbore) i
“batuta de vant”
j. ramuri in jos si la j
stanga
k. ramuri care atarna k
(“cai obositi”)
ER – Expresia ramurilor III – C-
R-ER
a. dintr-o linie continua a
b. dint-o linie discontinua b
c. din 2 linii continue c
paralele
d. din 2 linii discontinue d
FR – Forma ramurilor III – C-
R-FR
a. tubulare a
b. tubulare in dezordine b
c. tubulare deschise la c
extremitati
d. deschise d
e. in forma de flacari e
f. in forma de spini si f
pumnale
g. aplatizate g
h. inchise h
i. deformate i
j. ramuri prea lungi j

5
k. izolate, cazand k
l. cu partile exterioare l
ascutite
m. legate de radacini sau m
de sol
n. curbate n
o. etajate o
p. taiate frontal p
r. in forma unghi (in r
echer)
s. in forma unghi s
(izolate)
t. in forma de frunze de t
palmier
u. retezate u
v. ramuri frontale izolate v
x. “ramuri maciuca” x
y. tubulare imprastiate in y
interior
z. izolate in contra-sens z
w. incrucisate w
CO – Coordonarea III – C-
ramurilor R-CO
a. armonioasa a
b. dizarmonica b
c. fara semnificatie c
FZ – Frunzele III - FZ
a. prezenta frunzelor in a
desen
b. absenta frunzelor in b
desen
c. frunzis cazut “ca un c
sac”
d. frunze (si fructe) d
supradimensionate
e. frunze (si fructe) e
cazand sau cazute
FL - Florile III - FL
a. prezenta florilor in a
desen
b. absenta florilor in b
desen
FR - Fructele III - FR
a. prezenta fructelor in a
desen

6
b. fructe (si frunze) b
supradimensionate
c. fructe libere in spatial c
coroanei
d. fructe (si frunze) d
cazand sau cazute
IV Particularitati ale IV –
desenului - PC PC
a. regularitati a
b. deformari b
c. stereotipii c
d. accesorii d
e. antropomorfisme e
f. culoarea desenului f
g. accentuarea g
g’. accentuarea spre g’
dreapta
g’’. accentuarea spre g’’
stanga
g’’’. echilibru g’’’
h. h
h’. peisaj schematic h’
h’’. peisaj complex h’’
i. forme degenerate i
i’. crengi groase din i’
trunchi subtire
i’’. crengi in forma de i’’
spini sau pumnal
j. forme inautentice j
k. schimbare tematica k
Alte aspecte semnificative

Examinator