Sunteți pe pagina 1din 44

ZIRIDAVA I, 1967

Istorie – Istoria Culturii- Istoria Artei

Istorie
Egon DÖRNER Cu privire la ruinele unei biserici de lângă Arad din feudalismul
timpuriu…………………………………………………………...9
Otto GREFFNER Mişcări ţărăneşti în fostul judeţ Arad în anul 1920……………...31
Istoria Culturii
Ovidiu OLARIU Alecsandri şi Cîntecul gintei latine într-o revistă arădană din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea……………………………49
Ioan NICIU Coşbuc şi Aradul………………………………………………..73
Istoria Artei
Horia MEDELEANU Iulian Toader, un pictor arădean dintre cele două războaie……..85

ZIRIDAVA II, 1968


Istorie - Istoria Artei – Istoria Culturii – Muzeografie

Istorie
Egon DÖRNER O contribuţie cu privire la datarea valurilor de pământ din vestul ţării
Vasile BORONEANŢ noastre………………………………………………………..7
Ioan NICIU Documente din perioada dualismului oglindind lupta pentru eliberarea
Transilvaniei………………………………………….19
Otto GREFFNER Mişcări cu carcter social-agrar în fostul comitat Arad la sfârşitul secolului al
XIX-lea......................................................................29
Istoria Artei
Irma FERENCZ Date cu privire la dezvoltarea picturii în oraşul Arad şi împrejurimi în secolele
al XVIII-lea şi al XIX-
lea………………………………………………………………. 45
Istoria Culturii
Géza KOVÁCH Noi date cu privire la familia lui Ioan
Ovidiu OLARIU Slavici…………………………………...…………………….... 61
P. KOLOZSVARI Din corespondenţa inedită a lui Ioan Bianu către Ioan Slavici (1887-
1889)……………………………………………………..73
Ovidiu OLARIU Preocupări pentru limbă şi literatură în publicistica lui George
Coşbuc………………………………………………………….. 81
Horia MEDELEANU Lucian Blaga, colaborator al revistei arădene “Pagini
literare”……………………………………………………..…. 139
Muzeografie
Nicolae KISS Etapele de dezvoltare ale Muzeului Judeţean
Arad…………………………………………………………… 147
ZIRIDAVA III-IV, 1974
Arheologie - Istoriei – Istoria Culturii

Arheologie
Vasile BORONEANŢ Cercetări arheologice la Lipova – Hodaie………………………11
Dan DEMŞEA
Anton NIŢU Venus din Sînpetru German, judeţul Arad………………………24
Ioan Horaţiu CRIŞAN Descoperiri celtice păstrate în Muzeul judeţean Arad…………..37
Liviu MĂRGHITAN Urme romane pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului……….87
Egon DÖRNER Dacii liberi din Câmpia Aradului şi stadiul lor de romanizare în secolele II – IV
e.n………………………………………………93
Istoria
Mircea ZDROBA Sigilii de breaslă din judeţul Arad……………………………...107
Mircea BARBU
George MANEA Aspecte din lupta comunelor, din părţile Aradului, în anul 1873, pentru folosirea
limbii române…………………………………113
Liviu BOTEZAN Politica şcolară a guvernelor Bánffy şi Széll reflectată în actele arhivei
bibliotecii Episcopiei ortodoxe din Arad………………118
Lucian EMANDI Dr. Ioan Suciu – luptător pentru unire…………………………125
Viorel SUCIU
Horia MEDELEANU Însemnări despre gândirea politică a lui Vasile Goldiş………...133
George MANEA
Octavian LUPAŞ Din activitatea culturală desfăşurată la Arad de Vasile Goldiş...138
Ed. I. GĂVĂNESCU Momente din activitatea politică a lui Şt. Cicio Pop…………..147
Eugen GLÜCK Contribuţii la biografia lui Octavian Goga. Alegerile de la Chişineu-Criş – 1910
Magdalena KOVÁCS …………………………………………..156
Vasile POPENEAGĂ “Românul” din Arad în lupta pentru desăvârşirea statului naţional român
Nicolae ROŞUŢ …………………………………………………………..162
Otto GREFFNER Acţiuni cu caracter naţional şi social în anul 1918, în judeţul Arad
……………………………………………………………177
Eugen GLÜCK Mişcarea muncitorească arădeană între anii 1918-1921 ………186
Andrei CACIORA
Eugen GLÜCK Lupta muncitorimii arădene oglindită în presa centrală comunistă şi
muncitorească (1921-1933)………………………………….200
Alexandru ROZ Lupta muncitorimii arădene oglindită în presa comunistă şi muncitorească
(1934-1944) ……………………………………223
Istoria Culturii
C. CIUCHINDEL Ioan Slavici şi snoava populară românească din ciclul “Păcală”239
Gavril SCRIDON Slavici şi Coşbuc……………………………………………….245
Ed. I. GĂVĂNESCU Din corespondenţa inedită a lui Ioan Slavici…………………..254
Lucian EMANDI O variantă a jurnalului Eleonorei Slavici ……………………262
Radu HOMESCU Învăţătorul, compozitorul şi publicistul arădean Nicolae Ştefu (Nicu Stejărel)
(1855-1914)……………………………………267
Alexandra RUS Reliefuri inedite din opera sculptorului Romul Ladea ……….188
Irma SZABO-FERNCZ Pictorul arădean Alexandru Pataky (1880-1969)………………293
ZIRIDAVA V, 1975
Arheologie - Istorie – Istoria Culturii-Evocări

Arheologie
Florian DUDAŞ Un mormânt autohton din secolul III-IV e.n. descoperit la Arad-
Grădişte………………….……………………………………….13
Istorie
Victor ESKENASY Hălmagiu, un sat medieval din Ţara Crişului Alb (secolele XIV-XV).
Consideraţii istorice………………………………………..21
Alexandru ROZ Ecoul războillui de independenţă din 1877/78 în părţile
Aradului………………………………………………………….39
George MANEA Târguri din judeţul Arad…………………………………………57
Lucian EMANDI Contribuţia presei arădene la afirmarea gândirii social-politice a generaţiei
unirii…………………………………..………………63
Eugen GLÜCK Un omagiu adus lui Ioan Russu Şirianu. Foaie comemorativă din
1909………………………………………………………………81
Petru CHIŞ Vasile Goldiş – responsabil al resortului de culte şi instrucţie publică din cadrul
Consiliului Dirigent…………………………..87
Horia MEDELEANU Traian Vuia – contribuţie la profilul politic al marelui inventator.95
Otto GREFFNER Greva muncitorilor tâmplari din Arad, din anul 1985………….105
Gheorghe UNC Proletariatul arădean pe coordonatele tradiţiilor de luptă ale mişcării
muncitoreşti din România……………………………..115
Istoria Culturii
Titus FURDUI Aspecte istoriografice privitoare la tipăriturile româneşti vechi din fondul
preţios de la Biblioteca judeţeană Arad…………………133
Eugen GLÜCK Contribuţii cu privire la viaţa şi activitatea lui Nicolae Horga-
Popovici…………………………………………………………155
Nicolae ROŞUŢ Atanasie Şandor (1808-1892)………………………………..…169
Ioan UJJ Csiky Gergely – dramaturg arădean progresist…………………199
Eugen GLÜCK
Nicolae ROŞUŢ Societăţi culturale arădene……………………………………...209
Evocări
Lucian EMANDI Emil Monţia, compozitor popular………………………………247
ZIRIDAVA VI, 1976
Arheologie- Istorie – Istoria Culturii-Etnografie-Documente-Repertorii-Colecţii

Arheologie
Petre ROMAN Materiale aparţinând perioadei de tranziţie de la eneolitic spre epoca bronzului,
în colecţiile Muzeului judeţean Arad ………………..31
Egon DÖRNER Cu privire la tracii de pe teritoriul arădean la începutul Hallstattului timpuriu
…………………………………………...41
Mircea ZDROBA Săpăturile arheologice de la Felnac şi Vladimirescu (Raport preliminar)
Mircea BARBU ………………………………………………………47
Vasile BORONEANŢ Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani – Sătuţ
……………………………………………………………..57
Istorie
Eugen GLÜCK Unele informaţii provenite din cronicile medievale referitoare la zona Aradului
(secolele VIII-X) ………………………………..73
Eugen GLÜCK Contribuţii la istoria părţilor arădene în epoca ducatului lui Ahtum
……...............................................................................................89
Geza KOVACS Documente despre începuturile Aradului ……………………..117
George MANEA Date documentare privind viticultura din părţile Aradului ……133
Otto GREFFNER Consideraţii asupra unor documente privind tratativele româno-maghiare din
anul 1845, apărute în ziarul “Federaţia” din anul 1875 şi unele concepţii politice
ale lui Avram Iancu …………149
Mircea TIMBUS Mărturii documentare despre rolul Asociaţiei Naţionale din Arad pentru cultura
poporului roman în lupta de emancipare naţională şi spirituală a românilor din
Transilvania (sec. XIX) ……………165
Andrei CACIORA Câteva informaţii privind industria Aradului în perioada 1878 – 1900
……………………………………………………………179
Otto GREFFNER “Illustrierte Kriegs-Chronik”, o publicaţie în limba germană despre războiul de
Cătălin IONUŢAŞ independenţă din 1877-1878 ………………189
Nicolae ROŞUŢ Aradul şi noul activism ………………………………………..205
Gheorghe CIUL Ştefan Cicio Pop şi colaborarea dintre români, sîrbi şi slovaci (1893-1918)
……………………………………………….…..221
Nicolae CORDOŞ Aspecte ale activităţii studenţimii româneşti din monarhia austro-ungară pentru
Eugenia GLODARIU realizarea unităţii naţionale (1900-1918) ….…..231
Liviu MĂRGHITAN Aurel Vlaicu – pionier al aviaţiei româneşti şi legăturile sale cu masele populare
de pe meleagurile arădene ..............................245
Mircea TIMBUS Situaţia industriei judeţului Arad între anii 1919-1944 ……….251
Doru BOGDAN Reforma agrară din 1921 în judeţul Arad reflectată în fondul “Serviciului
agricol” al Filialei Arhivelor Statului din Arad ….277
Istoria Culturii
Gheorghe ŞORA Vasile Goldiş despre Mihai Eminescu ……………………….. 313
Traian RUS Noi date despre scriitorul Ioan Slavici ………………………. 323
Etnografie
George Manea Identificarea unor icoane pe sticlă din secolul al XIX-lea în judeţul Arad
……………………………………………………………331
George Manea Sisteme ţărăneşti de vânătoare din judeţul Arad ……………... 339
Documente
Nicolae ROŞUŢ Procesele verbale ale Clubului naţional român din Arad ……...359
Ileana FLOREA Documente privind activitatea pedagogică a lui Ioan Slavici …391
Alexandru PORŢEANU Documente despre activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale române din judeţul
Arad (noiembrie 1918 – februarie 1919) …407
Repertorii – Colecţii
Nicolae KISS Repertoriul monumentelor istorice din municipiul Arad ……...443
Cătălin IONUŢAŞ Colecţia de incunabula a Bibliotecii judeţene Arad……………473
Victor CAŢAVEI Din colecţia de ordine şi medalii a Muzeului judeţean Arad….483
Magdalena KOVACS Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului Arad…………..499
ZIRIDAVA VII, 1977
Evenimente şi personalităţi, Studii şi documente

Evenimente şi personalităţi
Ştefan PASCU Cuvânt înainte ……………………………………………………7
Al. ZUB Ecouri externe ale Unirii Principatelor ………………………….13
Vasile NETEA Românii din Transilvania şi războiul pentru independenţă ……..23
Al. MATEI Aportul tineretului la lupta pentru înfăptuirea statului naţional unitar roman
M. OPREA …………………………………………………….49
Gheorghe UNC Aportul mişcării muncitoreşti şi socilaliste la Unirea Transilvaniei cu România
…………………………………………………… 67
Ioan DON Mişcarea muncitorească din România şi lupta pentru făurirea statului naţional
Gh. PÂRVULESCU unitar roman …………………………………. 81
Victor. V. GRECU Unitatea politică şi unitatea limbii în Transilvania în secolul al XIX – lea
……………………………………………………….97
S. RETEGAN Dieta din 1863-64, moment crucial în istoria luptelor politice ale românilor din
Transilvania …………………………………….119
Gh. I. OANCEA Ecoul procesului memorandist în Banat……………………….133
I. MUNTEANU
Aurelia BUNEA Apariţia unui nou ziar românesc în monarhia habsburgică: Tribuna poporului
din Arad …………………………………………… 141
A. MACOVEI Primul eşalon de voluntari transilvăneni şi bucovineni la Iaşi (iunie 1917)
…………………………………………………... 153
Alex. PORŢEANU Revoluţia burghezo-democratică din Ungaria (1918) şi Transilvania
…………………………………………………. 159
Liviu BOTEZAN Contribuţia lui Vasile Lucaciu la câştigarea opiniei publice europene şi
americane pentru desăvârşirea procesului de înfăptuire a statului naţional unitar
român ……………………………….171
Gh. BUZATU Din activitatea lui N. Iorga pentru Unirea Transilvaniei cu România
……………………………………………………… 187
Al. CRIŞAN Ideea de unire în concepţia istorică a lui V. Pârvan …………. 199
Mircea BĂLTESCU Valeriu Branişte – animator al vieţii culturale ………………. 207
Valeria CĂLIMAN
Liviu BOTEZAN Acţiuni revoluţionare ale ţărănimii din judeţul Arad în preajma Marii Adunări
C-tin ENEA Naţionale de la Alba Iulia ……………………. 221
Ioan PLEŞA Colaborarea consiliilor naţionale române din comitatul Alba Inferioară cu
Consiliul Naţional Român Central din Arad pentru pregătirea Adunării
Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
……………………………………………………………249
Aurel GALEA Unele aspecte ale activităţii Consiliului Dirigent în Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş, în perioada 2 decembrie 1918 – 10 aprilie 1920
…………………………………………………… 267
Gh. I. OANCEA Situaţia internaţională a României în perioada anilor 1918 – 1920
………………………………………………………………… 283
Studii şi documente
Vasile ŞCHIOPU Contribuţii documentare la istoria Memorandului (Din corespondenţa lui Ioan
Raţiu cu V. Babeş) ……………………297
Dorica BUCUR Atitudinea lui Alexandru Papiu – Ilarian privind înfăpuirea unităţii culturale a
românilor, oglindită în Gazeta Transilvaniei …… 307
Mircea POPA O. Goga, Seton-Watson şi lupta pentru unitate naţională din Transilvania
…………………………………………………. 323
Liviu MAIOR Inaugurarea palatului Tribunei din Arad (1909), moment însemnat al luptei
românilor pentru unitatea de stat …………………… 343
ZIRIDAVA VIII, 1977
Arheologie, Istorie, Etnografie şi folclor, Artă, Repertorii, Recenzii

Arheologie
Mircea BARBU Noi contribuţii privind cetatea de pământ de la Vladimirescu … 17
Mircea ZDROBA
I. H. CRIŞAN Noi coordonate ale procesului de romanizare şi de formare a poporului roman
……………………………………………….. 29
Maria PETROVICS Războaiele marcomanice şi provincile dunărene ……………… 41
Istorie
I. D. SUCIU Contribuţii la cunoaşterea unităţii poporului român în evul
mediu……………………………………………………………59
Alexandru ROZ Dezvoltarea demografică a comunei Şiria până la 1848 ………. 89
Geza KOVACH Ţărănimea arădeană în perioada reglementării urbariale (1771-1786)
………………………………………………………….. 125
Tristan MIHUŢA Contribuţia teatrului arădean la formarea conştiinţei naţionale .165
Radu PĂIUŞAN Personalităţi lipovene în lupta pentru independenţă ………….183
Alexandru ROZ Războiul de independenţă oglindit într-o gazetă din Arad …….209
D. VATAMANIUC Ioan Slavici şi războiul de independenţă ………………………219
Otto GREFFNER Războiul de independenţă, 1877-1878, văzut de corespondenţii revistei germane
Über land und meer – Algemeine Ilustrirte Zeitung din Stuttgart
………………………………………. 227
Ileana FLOREA Aspecte ale activităţii culturale din podgoria Aradului ……… 235
Dan DEMŞEA Manuscrisul autobiografic, din 1923, a lui Teodor Victor Păcăţian (1852-1941)
………………………………………… ………245
Andrei CACIORA Din lupta românilor arădeni pentru eliberare naţională în perioada 1895-1905
…………………………………………………….. 257
Nicolae ROŞUŢ Contribuţia lui Ioan Russu Şirianu la reluarea activismului politic
………………………………………………………………….273
Doru BOGDAN Cultură şi civilizaţie în concepţia lui Vasile Goldiş ………….. 283
Eugen GLÜCK Ecoul răscoalei din 1907 în părţile Aradului ………………… 293
George MANEA Activitatea Consiliilor naţionale române şi a Gărzilor naţionale române din
judeţul Arad ……………………………………… 315
Victor CAŢAVEI Descompunerea marinei austro-ungare. Garda naţională română a marinarilor
de la Pola ………………………………………… 347
Eduard IVANOF Aspecte ale luptei maselor populare arădene împotriva fascismului şi
revizionismului (1934-1940) ………………………………. 389
Eduard IVANOF 30 Decembrie 1947 la Arad ………………………………….. 429
Etnografie şi folclor
Rodica HERLO Elemenete ale portului popular din comuna Şiria ……………..437
Horia MEDELEANU Meşteşuguri artistice ţărăneşti din Valea Mureşului de jos ……459
George MANEA
Rodica HERLO Tricolorul în colecţia de artă populară a Muzeului judeţean Arad
Aurel SASU …………………………………………………………………475
George MANEA Circulaţia şi tematica icoanelor de Nicula în judeţul Arad ……483
Aurel SASU Folclorul în paginile ziarului Tribuna poporului din Arad ……495
Artă
Irma SZABO Lupta pentru independenţă oglindită în colecţia de artă a Muzeului judeţean
Arad ………………………………………………… 525
Iosif SÎRBUŢ Primul film românesc la Arad – Războiul independenţei 1877-1878
………………………………………………………….. 531
Repertorii
Nicolae KISS Răspândirea monedelor geto-dace pe teritoriul judeţului Arad .539
Gheorghe LANEVSCHI Repertoriul cetăţilor medievale din judeţul Arad (I) …………. 557
Elena COLTA Cărţi vechi româneşti din secolul al XVII-lea în Ţara Zarandului
………………………………………………………………… 567
Recenzii
Nicolae ROŞUŢ Constantin C. Giurescu – Amintiri (vol. I) ………………….. 585
Nicolae ROŞUŢ Vasile Popeneagă – Şcoala românească din părţile Aradului în perioada
1867-1918 ..................................................................586
Eduard IVANOF Analele de istorie, nr. 5-6/1976 ………………………………587
Gheorghe LANEVSCHI Vasile Drăguţ – Dicţionar enciclopedic de artă medievală …590
ZIRIDAVA IX, 1978
Arheologie, Istorie, Luptători arădeni pentru libertate şi independenţă, Istoria culturii, Etnografie,
Documente, Recenzii

Arheologie
Ion HORAŢIU CRIŞAN Regatul lui Burebista, prima formaţiune statală din spaţiul românesc
……………………………………………………….. 13
Mircea BARBU Aşezarea dacică de la Vărădia de Mureş ………………..............21
Mircea ZDROBA
Nicolae KISS Câmpia Aradului – unul din centrele monetăriei geto-dacice …..41
Liviu MĂRGHITAN Consideraţii referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureşului
inferior ………………………………………………49
Istorie
Géza KOVÁCH Sisteme medievale pentru măsurarea suprafeţelor ……………...55
Andrei CACIORA Mişcări sociale şi naţionale ale românilor din Câmpia Aradului (1849 – 1853)
Mircea TIMBUS ………………………………………………….. 67
Dan DEMŞEA Participări arădene la lupta pentru unitate cultural-naţională între 1850-1860
……………………………………………………… 79
Eugen GLÜCK Ecoul unirii Principatelor în presa arădeană ……………………91
Eugen GLÜCK Industria arădeană între 1848-1894 ……………………………. 95
Aurel DECEI Încercarea de înţelegere româno-maghiară, prin groful Samuil Wass şi George
Bariţ, în noiembrie 1860 ……………………..117
Otto GREFFNER Corespondenţi străini despre luptele de la Plevna ……………. 141
Eugen GLÜCK Contribuţii cu privire la activitatea ştiinţifică şi literară a lui Ioan-Iosif Goldiş,
legată de războiul de independenţă din 1877-1878
………………………………………………………………… 149
Vasile POPENEAGĂ Imaginea războiului pentru independenţă din 1877 în literatura didactică din
Transilvania ……………………………………..157
Doina RADU Dramaturgia independenţei ……………………………………167
Melente NICA Războiul de independenţă în calendarele şi almanahurile româneşti cu largă
circulaţie în zona Aradului ………………………….. 177
Eva CRIŞAN Contribuţii medico-sanitare transilvănene la războiul de independenţă
…………………………………………………. 193
Rodica HERLO Contribuţia femeilor arădene la mişcarea naţională de la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
…………………………………………....................................199
Doru BOGDAN Vasile Goldiş şi unele probleme ale epocii sale ……………… 207
Nicolae ROŞUŢ Activitatea politică a deputaţilor arădeni între 1905-1918 …… 219
Mircea POPA Björnstjerne Björnson – apărător al cauzei libertăţii şi independenţei poporului
român ………………………………. 271
Gheorghe ŞORA Vasile Goldiş văzut de contemporani ………………………… 283
Eduard IVANOF Aspecte ale atitudinii opiniei publice arădene faţă de dictatura legionaro-
antonesciană (1940-1941) …………………………. 303
Alexandru ROZ Lupta clasei muncitoare şi a forţelor progresiste şi democratice din părţile
Aradului pentru victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi
antiimperialiste de la 23 August 1944 ………… 323
Luptători arădeni pentru libertate şi
independenţă
Doina RADU Atanasie Marian Marinescu (1830-1914) ……………………..341
Nicolae ROŞUŢ Mihai Veliciu – luptător pentru libertate naţională şi socială (1841-1921)
…………………………………………………………. 369
Radu PĂIUŞAN Generalul Ştefan Şt. Stoika – luptător pentru independenţă şi unitate naţională
……………………………………………….383
Melente NICA Nicolae Ştefu (Nicu Stejărel) – (1855-1914) ………………… 413
Radu HOMESCU Iuliu Tr. Mera – (1861-1909) ……………………………….. 443
Istoria culturii
Elena COLTA Cartea veche românească în părţile Aradului – expresie a unităţii naţionale
……………………………………………………….465
Titus FURDUI Tipărituri româneşti vechi, nou intrate în “Fondul preţios” al Bibliotecii
judeţene Arad ……………………………………...477
Cătălin IONUŢAŞ “Biblioteca Semănătorul” – pagină luminoasă a culturii meleagurilor arădene
………………………………………….487
Mircea TIMBUS Viaţa culturală a judeţului Arad între anii 1919-1944…………493
Andrei CACIORA
Alexandru BRAICA Trei lucrări de Nicolae Grigorescu în colecţii particulare
arădene…………………………………………………………511
Tristan MIHUŢA Figura ţăranului în colecţia de artă românească a Muzeului judeţean Arad
………………………………………………….517
Gheorghe LANEVSCHI Un monument în stil neorenaştere din Arad – Palatul Cenad …529
Etnografie
George MANEA Lupta pentru independenţă în creaţiile pictorilor naivi şi poeţilor ţărani arădeni
…………………………………………………..537
Ioan P. BOGDAN Ţara vâlvelor …………………………………………………..551
Documente
Nicolae ROŞUŢ Din activitatea Consiliului Naţional din Ineu …………………563
Victor CAŢAVEI General maior Constantin Manolescu – Amintiri din două campanii
……………………………………………………….587
Victor CAŢAVEI Manifeste şi apeluri antifasciste arădene din perioada 23 August – 22
septembrie 1944 ……………………………………………605
Recenzii
Nicolae ROŞUŢ Ştefan Meteş: “Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX”
………………………………………………………615
Doru BOGDAN Ioan Lupaş: “Scrieri alese” …………………………………….616
Otto GREFFNER “Independenţa României” ……………………………………..618
Rodica HERLO Vasile Netea: “Munţii Apuseni – muzeu istoric şi pantheon al poporului român”
……………………………………………...620
Aurel SASU I. Godea: “Caracteristici ale culturii populare din Bihor” …….622
Eduard IVANOF “Revista Arhivelor” ……………………………………………624
George MANEA “Tibiscus”, Seria etnografie, Timişoara, 1977 ………………...626
ZIRIDAVA X, 1978
Arheologie, Istorie, Luptători arădeni pentru libertate şi unitate naţională, Istoria culturii

Arheologie
Eugen D. PĂDUREANU O aşezare eneolitică la Tauţ .........................................................33
Ion Horaţiu CRIŞAN Dacii din zona Aradului. 2000 de ani de la atestarea Ziridavei…45
Liviu MĂRGHITAN Contribuţia obiectelor de argint din vestul Daciei la cunoaşterea artei toreutice a
băştinaşilor nord-dunăreni……………………55
Eugen CHIRILĂ Sistemul monetar dacic în Transilvania…………………………61
Mircea BARBU
Ştefan FERENCZI Cercetările arheologice de la Bulci şi împrejurimi………………67
Mircea BARBU
Sever DUMITRAŞCU Descoperiri arheologice din sec. V-VI e.n. de la Biharea……….81
Mircea BARBU Şantierul arheologic de la Arad- Vladimirescu. Campania
Mircea ZDROBA 1977.............................................................................................101
Mihai BLĂJAN Probleme de demografie istorică pe baza studiului căldăruşelor de lut (sec. XI-
Egon DÖRNER XIII) descoperite pe teritoriul judeţului Arad…….123
Vasile BORONEANŢ Consideraţii preliminare asupra cercetărilor de la Cladova (comuna Păuliş, jud.
Arad)…………………………………….139
Mircea RUSU Cetăţile transilvănene din secolele IX-XI şi importanţa lor
istorică………………………………………………………….159.
Istorie
Octavian MÎNDRUŢIU Rolul condiţiilor fizico-geografice în evoluţia populaţiei şi aşezărilor umane din
Elena GRĂMESCU judeţul Arad……………………………175
Aurelian ARDELEAN
Eugen GLÜCK Cîteva consideraţii preliminare privind lucrarea "Deliberatio" (sec. al XI-
lea.)……………………………………………………..189
Ioan HAŢEGAN Pavel Chinezu în lupta antiotomană (1479-1482)……………197
Theodor TRÂPCEA Contribuţii la istoria Aradului în perioada stăpînirii otomane…209
Vasile ARIMIA O descriere inedită a teritoriului şi oamenilor din fostul comitat Arad la sfârşitul
Elna MOISUC sec. al XVIII-lea..............................................215
Ana ILEA Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan în comitatul Arad……….221
Ioan POPOVICI
Nicolae ROŞUŢ Legăturile Aradului cu România între anii 1800-1918………..233
Avram ANDEA Date noi privind biografia intelectuală a lui Gheorghe Lazăr…..293
Ioan PLEŞA Un memoriu din anul 1878 al Consiliului oraşului Arad referitor la
independenţa de stat a României……………………………….309
Victor A.NEUMANN Vasile Maniu- istoric al secolului al XIX-lea………………….319
Dimitrie VATAMANIUC Ioan Slavici şi "Corespondenţa română"……………………….325
Rodica HERLO Reuniunea femeilor române din Arad…………………………..331
Vasile POPEANGĂ Onisifor Ghibu- luptător pentru realizarea unităţii naţionale a
românilor………………………………………………………..347
Alexandru ROZ Aradul în timpul primului război mondial……………………367
Mircea TIMBUS Izvoare străine despre Congresul de la Roma al naţionalităţilor oprimate din
Andrei CACIORA Imperiul austro-ungar…………………………...397
Tristan MIHUŢA Arădeni membri ai Academiei Române ………………………405
Victor CAŢAVEI Reprezentanţii Ineului la Marea Adunare de la Alba Iulia, 1 Decembrie
1918……………………………………………….423
Ion MUNTEANU Structura proprietăţii agrare din judeţul Arad în perioada
interbelică………………………………………………………431
Gh.I. OANCEA Evoluţia industriei textile a judeţului Timiş-Torontal în perioada
interbelică………………………………………………………443
Victor CAŢAVEI Contribuţia Fabricii de vagoane "Astra" la dezvoltarea aviaţiei naţionale.
……………………………………………………….459
Veronica PICIORUŞI Contribuţii la cunoaşterea activităţii organizaţiei democratice ţărăneşti "Frontul
plugarilor" în judeţul Arad…………………..467
Nicolae JURCA Unitatea tactică a clasei muncitoare în viziunea şi acţiunea mişcării
socialiste şi social-democratice din România (1934-1938)…….485
Vasile DUDAŞ Din rezistenţa ţărănimii arădene împotriva dictaturii militaro-fasciste şi a
războiului hitlerist…………………………………499
Nicolae JURCA Regrupare şi polarizare în cadrul mişcării socialiste şi social-democratice din
România în anii dictaturii regale (1938-1940)..509
Luptători arădeni pentru libertate şi
unitate naţională
George MANEA George Popa de Teiuş (1824-1867)…………………………….519
Gheorghe ŞORA Petre Pipoş (1859-1913)………………………………………..543
Eduard IVANOF Sigismund Borlea- luptător pentru drepturile românilor transilvăneni (1827-
1883)............................................................553
Gheorghe ŞORA Vasile Goldiş animator al vieţii culturale româneşti…………563
Nicolae ROŞUŢ Ştefan Cicio-Pop- militant pentru drepturi sociale şi naţionale, luptător pentru
unire (1865-1934)……………………………599
Victor CAŢAVEI Dr. Ioan Suciu- luptător pentru libertate naţională şi socială (1862-
1939)…………………………………………………………..631
Otto GREFFNER Adam Műller Guttenbrunn- omul şi opera (1852-1923)……….643
Pavel ADAMIK Gustav Augustini –pioner al relaţiilor româno-slovace în ultimul deceniu al sec.
al XIX-lea………………………………………651
Ileana FLOREA Emil Monţia – luptător pentru Unire…………………………657
Melente Nica Ţăranul Nicolae Lăzărescu – luptător pentru libertate şi unitate
naţională…………………………………………………………667
Istoria culturii
Elena Rodica COLTA Circulaţia tipăriturilor vechi româneşti în sec. al XVIII- lea în comitatele Arad
şi Zărand……………………………………….679
Titus FURDUI O tipăritură veche "arădană" în Biblioteca Academiei R.S. România, filiala
Cluj – Napoca…………………………………691
Doru BOGDAN Semnificaţia istorico-culturală a "Almanahului Muguri " (Arad,
1859)……………………………………………………………699
Dimitrie VATAMANIUC Eminescu şi Aradul……………………………………………707
Mircea POPA Revista umoristică "Priculiciul " (1872) – rolul ei literar şi
politic………………………………………………………… 715
Melente NICA Cântecul "Gintei latine" – victorie a spiritualităţii româneşti….727
Alexandru BRAICA Lucrări reprezentative de artă plastică românească în colecţii particulare
arădene: Theodor Pallady şi Nicolae Tonitza………739
Irma SZABÓ - FERENCZ Evoluţia colecţiei de artă a Muzeului judeţean Arad după
Unire………………………………………………………747
Etnografie
Aurel SASU Colecţia de etnografie şi artă populară a Muzeului judeţean
Arad………………………………………………………..763
George MANEA Elemente pentru definirea zonelor etnografice ale judeţului
Arad…………………………………………………………773
Documente
Geza KOVACH Un document inedit despre voievodatul din Şomoşcheş……789
Gheorghe NAGHI Însemnări bănăţene din timpul Unirii ……………………….793
Victor CAŢAVEI Manifeste şi apeluri arădene din perioada 24 sept.-29 nov. 1944.
Repertorii
Nicolae KISS Răspândirea monedelor republicane romane pe teritoriul
arădean………………………………………………………..799
Gheorghe LANEVSCHI Repertoriul cetăţilor din judeţul Arad(II)...................................817
Dan DEMŞEA Locuri legate de lupta poporului roman pentru libertate şi unitate naţională pe
teritoriul judeţului Arad…………………………..823
Victor CAŢAVEI Aradul anului 1918 în imagini fotografice……………………...843
Recenzii
Marin POPESCU-SPINENI România în izvoarele geografice şi cartografice (Gheorghe
Lanevschi)………………………………………………………851
Liviu MĂRGHITAN Tezaure dacice din argint (N. Kiss)…………………………… 852
Liviu MĂRGHITAN Revista "Analele" Institutului de istorie de pe lîngă C.C. al P.C.R. nr.1-2\1978
(Dan Demşea) ……………………………………853
Liviu MĂRGHITAN "Revista de istorie " nr.1-4\1978 (Eduard Ivanof)……………..855
Liviu MĂRGHITAN "Revista muzeelor " nr.1-5\1978 (Rodica Herlo)………………857
Ioan SLAVICI "Opere", vol. IX (Ileana Florea )………………………………..858
Florea MOGOŞANU Paleoliticul în Banat (L. Mărghitan)…………………………….860
Andrei PĂNOIU Arhitectura de lemn în România (Aurel Sasu)………………… 861
ZIRIDAVA XI, 1979
Orientări, Arheologie, istorie, Aradul în anii socialismului, Micromonografii, Luptători arădeni
pentru libertate şi unitate naţională, Istoria culturii, Etnografie, Repertorii, Documente,
Muzeografie, Recenzii.

Orientări
Andrei CERVENCOVICI Vizitele tovarăşului Nicolae Ceauşescu în judeţul Arad –momente
hotărâtoare în viaţa şi activitatea organizaţiei judeţene de partid, a
tuturor oamenilor muncii
arădeni…………………………………………………17
Gheorghe I. IONIŢĂ Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală şi
naţională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarăşului Nicolae
Ceauşescu…………………………………….25
Marţian FUCIU Municipiul Arad pe trepte de istorie …………………39
Ştefan PASCU Idealul unirii în conştiinţa poporului roman …………47
Gheorghe UNC Formarea comandei supreme a gărzilor naţionale române arădene şi
rolul ei în Unirea Transilvaniei cu
România………………………………………………57
Ioan Horaţiu CRIŞAN Ziridava – centrul dacilor din câmpia Aradului ……..87
Răzvan THEODORESCU Confluenţe culturale în primul ev-mediu românesc şi spaţiul
arădean………………………………………………..89
Liviu DERBAN Aspecte ale sistematizării teritoriului şi modernizării centrelor
urbane şi rurale ale judeţului Arad, perspectivele de dezvoltare ale
acestora până în anul 1990………….....95
Valea NICOLAE Din amintirile unui participant la Unirea de la 1 Decembrie
1918……………………………………………………99
Iosif KOCSIK Participarea oamenilor muncii de naţionalitate maghiară şi germană
Petru REINGRUBER la întreaga viaţă economică, socială şi politică a oamenilor
muncii……………………………………..101
Arheologie
Vasile BORONEANŢ Consideraţii asupra istoriei străvechi a judeţului Arad în lumina
cercetărilor de la Conop, Zăbrani şi
Cladova……………………………………………….109
Mircea RUSU Rolul tracilor în partea de vest a României…………...117
Ştefan FERENCZI Consideraţii asupra limes-ului roman din Dacia de
vest……………………………………………………...125
Eugen CHIRILĂ Tezaurul monetar de la Somoşcheş (Cermei)…………..141
Mircea BARBU
Eugen D. PĂDUREANU Descoperiri arheologice în hotarul comunei
Vladimirescu……………………………………………145
Mircea BARBU Cercetările arheologice de la Arad –
Mircea ZDROBA Vladimirescu…………………………………………….181
Sever DUMITRAŞCU Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la
Biharia……………………………………………………195
Eugen CHIRILĂ Tezaurul monetar de la Visuia, sec. XVII……………….215
Ştefan DĂNILĂ
Eugen CHIRILĂ Tezaurul monetar de la Dumitriţa, sec. XVII……………221
Istorie
Octavian MÎNDRUŢ Toponimia geografică – mărturie a locuirii străvechi şi permanente a
Aurel ARDELEAN teritoriului judeţului Arad…………………225
Elena GRĂMESCU
Eugen GLÜCK Consideraţii privind izvoarele istorice scrise referitoare la ducatul lui
Athum (prima jumătate a secolului al XI-
lea)………………………………………………………...243
Gheorghe LANEVSCHI Mihai Viteazul şi Aradul …………………………………279
Kovacs GEZA Aspecte demografice în părţile Aradului pînă în secolul al XVIII-
lea………………………………………………….285
Eugen GLÜCK Unele probleme ale trecerii de la feudalism la capitalism în
agricultura arădeană………………………………………291
George MANEA Contribuţii privind viaţa politică a românilor arădeni în perioada
1867-1876………………………………………307
Nicolae ROŞUŢ Concepţia istorică a lui Ioan Slavici ……………………..341
Nicolae KISS Ludovic Mocsary- prieten al poporului roman ………… 353
Otto GREFFNER Karl Lueger- un prieten al poporului roman ……………..359
Nicolae ROŞUŢ Vasile Goldiş – gîndirea social-politică………………….369
Mircea TIMBUS Izvoare noi despre Congresul naţionalităţilor asuprite din Austro-
Andrei CACIORA Ungaria (Budapesta, aug. 1895).............................383
Pavel ADAMIK Colaborarea româno-slovacă în lupta de eliberare naţională la
începutul secolului al XX-lea……………………………..389
Mircea POPA (Cluj) Rolul presei româneşti din Transilvania în formarea conştiinţei
naţionale şi a unităţii de neam………………..395
Doru BOGDAN Sprijinul acordat de România luptei de eliberare naţională a
românilor din Transilvania………………………………403
Magdalena KOVACS Un moment al luptei românilor pentru eliberare naţională şi socială.
Memoriul P.N.R. din Transilvania (octombrie
1910)…………………………………………………….409
Rodica HERLO Manifestări cultural-etnografice arădene în sprijinul Unirii la
începutul secolului XX…………………………………...415
Augustin Gh. TODA Platforma economică a ziarului "Românul" din Arad în sprijinul
luptei pentru desăvîrşirea unităţii naţionale…… 425
Radu PĂIUŞAN Participanţi din Lipova la marile bătălii de la Jiu, Olt, şi Mărăşeşti
din timpul primului război mondial……………453
Gheorghe OANCEA Emigraţia română din Italia şi Franţa şi rolul ei în făurirea statului
naţional unitar roman…………………………….489
Victor CAŢAVEI Aniversările Unirii Transilvaniei cu România……………503
Simion CUTIŞTEANU Alegerile parlamentare din iunie 1931.Unsprezece deputaţi
comunişti şi social-democraţi aleşi în parlamentul ţării….521
Nicolae JURCA Din activitatea şi lupta partidului social-democrat în preajma
instaurării dictaturii regale. Poziţia sa faţă de guvernul Goga-
Cuza…………………………………………………….545
Andrei ENACHE Acţiunile de luptă ale "Detaşamentului Păuliş" pentru apărarea
defileului Mureşului .........................................559
Aradul în anii socialismului
Ioan Dorel ZĂVOIANU Înflorirea vieţii spirituale pe meleagurile arădene în anii construcţiei
socialiste……………………………………575
Ştefan CIONGRADI Participarea maselor de oameni ai muncii din unităţile municipiului
Arad la acţiunea de creaţie tehnico-
ştiinţifică…………………………………………………581
Maria LAIU Ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii din judeţul Arad, în
cincinalul revoluţiei tehnico-ştiinţifice (1976-
1980)……………………………………………………..587
Cornel PLEŞU Reducerea cheltuielilor materiale –factor hotărîtor în creşterea
producţiei nete……………………………………………591
Gheorghe SIMION Produse arădene pe piaţa externă…………………………595
Vasile JURJ Intreprinderea de strunguri la cea de-a 30-a aniversare…599
Petru GLĂVAN Dezvoltarea agriculturii judeţului Arad ţn anii
socialismului………………………………………………603
Irimie ŞIMANDAN Rezultatele obţinute în serele din Arad ca urmare a aplicării
programei prioritare privind dezvoltarea agriculturii……..609
Iancu CONSTANTIN Rolul sindicatelor în promovarea iniţiativelor muncitoreşti şi a
metodelor avansate de muncă…………………………613
Liviu BERZOVAN Creaţia spirituală pe coordonatele festivalului naţional "Cîntarea
României "……………………………………617
Traian BERBECAŞ Oamenii muncii arădeni participanţi activi la autoconducerea şi
autogestiunea unităţilor economice……………………621
Mircea ROMAN Industria judeţului Arad pe coordonatele cincinalului revoluţiei
tehnico-ştiinţifice. Direcţii ale dezvoltării industriei arădene în
perspectiva anului 1980……………………….627
Gheorghe BURDAN Participarea sindicatelor arădene la festivalul naţional "Cîntarea
României"……………………………………631
Pănescu AUREL Tineretul arădean- participant activ la realizarea sarcinilor revoluţiei
tehnico-ştiinţifice……………………………..635
Augustin POP Comuna Pecica în perspectiva devenirii sale urbane…….641
Horia TRUŢĂ Educarea pionierilor şi şoimilor patriei în spiritul dragostei faţă de
muncă…………………………………………….645
Gheorghe ŢECULESCU Şcoala arădeană contemporană în perspectiva relaţiei învăţămînt-
cercetare-producţie……………………………649
Alexandru BRAICA Realităţile socialiste oglindite în operele artiştilor plastici
arădeni……………………………………………………..653
Ion Niţă NICODIN Viaţa poporului,tradiţiile şi realităţile de azi în opera grupului de
pictori naivi din jud. Arad……………………...............659
Crăciun BONTA Presa arădeană- tradiţie şi actualitate ……………………..663
Romulus VASILOVICI Preocupări şi rezultate în îmbunătăţirea stării generale de sănătate a
populaţiei din judeţul Arad…………………….667
Eugen BUDIŞAN Sportul arădean- tradiţii şi actualitate…………………….673
Micromonografii
Vasile BUTA Pagini din istoria modernă a Hălmagiului……………….679
Victor CAŢAVEI Fabrica de vagoane şi motoare "Astra" Arad promotoarea
construcţiei naţionale de autovehicule …………………..689
Luptători arădeni pentru libertate
şi unitate naţională
Vasile POPEANGĂ Ion Russu- Şirianu, publicist militant pentru realizarea unităţii
naţionale …………………………………………………703
Marin NEDELCU Traian Mager (1887-1950)……………………………….727
Mircea POPA (Arad) Dr. George Vuia luptător pentru promovarea culturii naţionale
…………………………………………………………….741
Vasile POPEANGA R. Ciorogariu, reprezentant al tribunismului arădean……..751
Maria TOMOV Maria Botiş- Ciobanu (1866-1950)……………………….781
Aurora LUPU
Ioan LUCACI Ion Vidu (1863- 1931)…………………………………….795
Istoria culturii
Gheorghe LANEVSCHI Cetatea Şoimoş. Studiu de arhitectură…………………….811
Eleonora COSTESCU Steaguri de breaslă (pictate ) în Banat în veacurile XVIII-
XIX……………………………………………………….817
Irma SZABO- FERENCZ Date cu privire la contribuţia pictorilor de naţionalitate sîrbă,
maghiară, şi germană la dezvoltarea artei plastice……….823
Ioan IVAŞCU Sistemul de denominaţie în zona Sebiş, judeţul Arad…….837
Avram ANDEA Precizări noi despre activitatea profesorală a lui Simeon Bărnuţiu la
Blaj……………………………………………939
Etnografie
Aurel SASU Structura colecţiei de etnografie şi artă populară a Muzeului judeţean
Arad……………………………………………951
Horia MEDELEANU Consideraţii estetice şi istorice asupra portului popular din
Ineu……………………………………………………….969
George MANEA Coriolan Petranu (1893-1945) – cercetător al artei populare din
Transilvania…………………………………………..987
Repertorii
Gheorghe LANEVSCHI Repertoriul monumentelor religioase de pe cursul inferior al
Mureşului………………………………………………….999
Victor CAŢAVEI Contribuţii la heraldica, sigilografia şi medalistica aniversării unui
deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România……1017
Documente
Gheorghe ŢÎRCUŞ Consideraţii privind eliberarea din iobăgie şi înnobilarea unor familii
Rodica RĂDULESCU de ţărani români din Ţinutul Hălmagiului în sec. XVII şi
XVIII…………………………………………………..1025
Elena Rodica COLTA Însemnări de pe cărţi vechi româneşti – documente ale veacurilor
trecute arădene………………………………1059
Andrei CACIORA Colecţia de documente Ştefan Tzutz…………………….1081
Gheorghe NAGHI Din însemnările inedite ale Dr. Elie Dăianu (1917 –
1918).............................................................................1089
Muzeografie
Eduard IVANOF Aspecte ale aportului muzeului la formarea sentimentului patriotic al
tinerei generaţii…………………………....1101
George IUGA Combaterea biodegradării în sistemul muzeal ………...1111
Recenzii
Vasile POPEANGĂ Aradul – centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului
(1869-1918) (Nicolae Roşuţ) 1165
Ion Horaţiu CRIŞAN Ziridava, Arad, 1978 (Mircea Barbu) 1166
Vasile NETEA Liga culturală şi Unirea Transilvaniei cu România, Buc.1979
C. Ch. MARINESCU (Nicolae Roşuţ)…………………………………………1167
Vasile NETEA Studii de istorie a Banatului, V, 1877-1977, Timişoara , 1978, 193 p.
C. Ch. MARINESCU (Doru Bogdan)……………………………………1168
ZIRIDAVA XII, 1980
Orientări, Arheologie, Istorie, Aradul în anii socialismului, Luptători pentru libertate şi unitate
naţională, Istoria culturii, Artă, Etnografie şi folclor, Repertorii, Documente, Muzeografie,
Bibliografii

Orientări
Pavel ARON Judeţul Arad în perspectiva hotărîrilor Congresului al XII-lea al
P.C.R……………………………………………….13
Ştefan PASCU Din trecutul judeţului Arad. Populaţia medievală pînă la mijlocul
secolului al XVI- lea…………………………….17
Gheorghe UNC Contribuţia muncitorimii arădene la unificarea organizatorică a
mişcării socialiste din România (1918-1921)
I. H. CRIŞAN Civilizaţia dacică în lumina noilor descoperiri…………31
Ion ARDELEAN Congresele P.C.R., momente de mare importanţă în viaţa poporului
român…………………………………………37
Georgeta STOICA Misiunea muzeelor în societatea contemporană………….45
Arheologie
Cantemir RIŞCUŢIA Etnoantropologie prin investigarea complementară a populaţiilor vechi
şi actuale. (Aplicare în cercetarea antropologică a românilor din Munţii
Apuseni)………….63
Liviu MĂRGHITAN Consideraţii referitoare la geneza şi evoluţia societăţii dace pe
meleagurile bănăţene…………………………………..71
Nicolae KISS Tezaure şi obiecte de podoabă traco-dacice descoperite în judeţul
Arad……………………………………………….85
Eugen CHIRILĂ Tezaurul monetar de la Somoşcheş – Cermei (Cronologie şi
Mircea BARBU semnificaţie istorică)...........................................................97
Mircea BARBU Aşezarea dacică de la Săvîrşin (jud. Arad)……………101
Vasile BORONEANŢ Săpăturile arheologice de la Cladova (judeţul Arad) din anul
1979……………………………………………………..117
Eugen CHIRILĂ O imitaţie de drahmă dyrrhachiană din judeţul Arad……127
Mircea BARBU
Mircea BARBU Cercetările arheologice de la Sîntana. Campania 1979… 131
Egon DÖRNER
Mircea BARBU Săpăturile arheologice de la Arad – Vladimirescu. Campania
1979………………………………………….151
Mircea RUSU Cetăţile Aradului………………………………………165
Istorie
Eugenia GRECEANU O construcţie medievală din familia ctitoriilor cneziale româneşti
Luminiţa MUNTEANU (Dezna, jud. Arad)…………………………181
TRUCĂ
Kovách GEZA Date cu privire la transportul sării pe Mureş………….193
Eugen GLÜCK Vechi manuscrise provenite din părţile Aradului şi Bihorului. (Privire
preliminară)………………………..201
Otto GREFFNER Aspecte ale luptei comune a românilor, germanilor şi maghiarilor în
zona Aralului pentru libertate socială şi naţională (1848-
1867)………………………………..209
Andrei CACIORA Situaţia etno- demografică a părţilor arădene între 1848-
Eugen GLÜCK 1918……………………………………………………221
Eugen GLÜCK Mişcarea muncitorească şi socialistă arădeană (1901-
1914)………………………………………………….251
Nicolae ROŞUŢ Revolta ţărănească de la Şepreuş din anul 1903………281
Gheorghe I. OANCEA Discuţiile de la Copenhaga, un pas important făcut de guvernul roman
în normalizarea relaţiilor cu Rusia
Sovietică……………………………………………….291
Victor CAŢAVEI Activitatea din judeţul Arad a organizaţiilor de masă legale şi ilegale,
create şi conduse de P.C.R. (1921-1933)……311
Mircea GHERMAN Ovidiu Dante Gherman şi Ilie Cristea redactori ai "Glasului
Ardealului"……………………………………………..339
Gheorghe I. OANCEA Lupta antifascistă din Banat (1940-1944) în lumina unor noi
documente……………………………………………….353
Nicolae JURCA Procese şi tendinţe în mişcarea socialistă şi social-democrată din
România în anii dictaturii militaro-fasciste şi ai
războiului………………………………………………..363
Eduard IVANOF Luptele de pe Crişul Alb împotriva invaziei fasciste (septembrie -
Alexandru LASCU octombrie 1944) 373
Victor CAŢAVEI Premiere industriale arădene pe plan naţional (1918-
1978)…………………………………………………….387
Aradul în anii socialismului
Ioan MARINESCU Combinatul de prelucrare a lemnului Arad……………..423
Mihai BONTA
Gheorghe ŢĂRANU
Rodica HERLO Creşterea nivelului de trai al oamenilor muncii din judeţul Arad în anii
socialismului ……………………………..449
Teodor UIUIU Valori şi performanţe arădene în ediţia a II-a a Festivalului naţional
"Cîntarea României"..........................................459
Luptători pentru libertate şi
unitate naţională
Luana POPA Atanasie Marian Marienescu corespondent al publicaţiilor
braşovene……………………………………………….489
Eugen LAZĂR O revelaţie a ziaristicii transilvănene: Ioan Bechnitz (1848-
1898)……………………………………………………503
Doru BOGDAN Pavel Vasici în slujba învăţămîntului românesc (1870-
1881)……………………………………………………511
Istoria culturii
Vasile POPEANGĂ Preparandiile româneşti din Transilvania……………….529
Mircea POPA Noi date privind activitatea lui Alexandru Gavra ………589
(Cluj- Napoca)
Elena BORUGĂ Adunarea generală de la Arad din 1884 a societăţii pentru crearea unui
fond de teatru naţional roman …………….595
Nae ANTONESCU Revista "Hotarul" din Arad (1933-1940)………………..599
Arta
Lanevschi GHEORGHE Arta 1900 în arhitectura arădeană……………………....607
Eleonora COSTESCU Consideraţii în problema salvgardării patrimoniului de arhitectură
urbană………………………………………619
Etnografie şi folclor
Aurel SASU Contribuţii la cercetarea şi cunoaşterea porţilor ţărăneşti din judeţul
Arad…………………………………………….629
George MANEA Centrul de "furcaşi" din Avram Iancu (jud. Arad)……..656
Violeta BLAJ Ceramica populară de la Birchiş………………………..665
Lidia GAGA Preliminarii la studiul portului popular din culoarul Mureşului
……………………………………………....681
Stela C. CLEPEA Contribuţii la studierea portului popular din podişul
Lipovei.............................................................................699
Germina COMĂNICI Contribuţii privind cercetarea obiceiurilor din satele Şeitin şi Cladova
(jud. Arad). Investigaţii în cadrul Atlasului etnografic al
României…………………………………707
Repertorii
Elena Rodica COLTA Vechi tipărituri româneşti în judeţul Arad……………...715
Rodica RĂDULESCU Manuscrise latine din judeţul Arad (I)…………………..759
Rodica HERLO Sumane din colecţia Muzeului judeţean Arad ………….787
Documente
Ileana FLOREA Din corespondenţa Eugen Brote – Ioan Slavici…………845
Victor NEUMANN Contacte spirituale între români. Corespondenţa dintre Vasile Maniu şi
Atanasie Şandor ……………………….859
Radu Păiuşan Ovid Densuşianu şi poetul erou Constantin T. Stoika.
(Corespondenţă)………………………………………...869
Corneliu RADU George Enescu cetăţean de onoare al Aradului…………899
Muzeografie
Irma SZABÓ Expoziţia "Figura copilului în colecţia de artă a Muzeului judeţean
Arad"…………………………………………..905
Natalia DASCĂL Depozitul de istorie al Muzeului judeţean Arad (Principii de
organizare, evidenţă şi valorificare)…………………….915
Gheorghe IUGA Combaterea biodegradării în sistemul muzeal (II)………925
Bibliografii
Ştefan PASCU Voievodatul Transilvaniei – vol. II (Nicolae Roşuţ)…….939
Dan BERINDEI Epoca Unirii (Nicole Roşuţ)…………………………….940
Vasile NETEA Spre unitatea statală a poporului român (Ed. Ivanof)…...940
Gheorghe UNC 1918. Gărzile naţionale române din Transilvania. (Alexandru
Augustin DEAC Roz)……………………………………….942
Liviu MĂRGHITAN Banatul în lumina arheologiei (Mircea Barbu)………..944
SUMMA SUMMARUM "Ziridava" I-XII (Eduard Ivanof)……………………….945
ZIRIDAVA, XIII, 1981
Arheologie, Istorie, Luptători pentru libertate şi unitate naţională, Istoria culturii, Etnografie şi
folclor, Documente, Repertorii, Muzeografie.

Arheologie
Ion Horaţiu CRIŞAN Burebista………………………………………………..19
Radu FLORESCU Note de geografie antică………………………………..29
Gh. LAZAROVICI Aşezarea neolitică de la Arad – strada Voievod
Eugen PĂDUREANU Moga……………………………………………………49
Sever DUMITRAŞCU Descoperiri arheologice hallstattienne de la Biharea…..75
I. EMÖDI
Eugen CHIRILĂ Sfîrşitul emisiunilor monetare dace în Dacia
Mircea BARBU intracarpatică……………………………………………111
Liviu MĂRGHITAN Sistemele de fortificaţii dacice şi romane de pe valea inferioară a
Mureşului…………………………………117
Dan BOTEZATU Mormintul de incineraţie din secolele II-III e.n. de la Şeitin (jud.
Arad)………………………………………………123
Mihai BLĂJAN
Istorie
Eugen GLÜCK Contribuţii cu privire la istoricul cetăţii de la Ineu..........131
Ana ILEA Organizarea domeniului Beliu în secolul al XVIII-lea.....149
Andrei CACIORA Contribuţii privind organizarea prefecturii Auraria
Gemina...............................................................................155
Nicolae ROŞUŢ Mişcarea socialistă în rîndurile ţărănimii din judeţul Arad la începutul
secolului al XX-lea ...........................................161
Radu PĂIUŞAN Privind rolul voluntarilor ardeleni din armata română în lupta pentru
unitatea naţională...........................................167
Gheorghe UNC Conferinţa naţională a mişcării socialiste din mai 1919 şi semnificaţia
ei....................................................................175
Gheorghe I. OANCEA Lupta maselor populare din Banat organizată şi condusă de P.C.R.
pentru apărarea independenţei şi suveranităţii statului roman (1918-
1944)............................................................183
Doru BOGDAN Semnificaţiile istorice contemporane ale făuririi Partidului Comunist
Român...............................................................209
Luptători pentru libertate şi
unitate naţională
Doru BOGDAN Ioan Popovici Desseanu - luptător pentru libertate şi unitate naţională
(1831-1892).......................................................215
Gheorghe ŞORA Vasile Goldiş într-o autobiografie inediată ......................231
Otto GREFFNER Date cu privire la perioada de formare a scriitorului german din Arad,
Nikolaus Schmidt..............................................237
Istoria culturii
Vasile POPEANGĂ Reţeaua şcolară a districtului Oradea în anul 1825-
1826...................................................................................249
Avram ANDEA Cultura românescă şi filozofia kantiană. De la luminism la
romantism...........................................................................259
Pavel ADAMIK Aspecte din dezvoltarea învăţămîntului slovac în România în trecut şi
în prezent..............................................................273
Eugen GLÜCK Cîteva date privind societatea Ady din Arad (1926)..........283
Unele date despre ocrotirea patrimoniului cultural în judeţul Arad
Ioan OPRIŞ (1919-1948)...............................................................289
Dan LĂZĂRESCU Un artist plastic arădean uitat, Florin Mureşianu………295
Alexandru BRAICA Lucrări reprezentative de pictură aparţinînd şcolii de la Baia-Mare în
colecţii particulare arădene……………………..309
Etnografie şi folclor
George MANEA Un manuscris din anul 1805 despre viticultura judeţului
Arad………………………………………………………327
Aurel SASU Contribuţii la cercetarea şi cunoaşterea unor vechi centre de ceramică
din judeţul Arad………………………………..343
Rodica HERLO Portul popular din Chereluş……………………………..357
Documente
Gheorghe GORUN Un document referitor la starea ţărănimii de pe domeniul Beliu la
mijlocul secolului al XVIII-lea………………..371
Gheorghe NAGHI Noi contribuţii privind mişcarea naţională din Banat (1861-
1872)……………………………………………………377
Vasile T. CIUBĂNCAN Apărarea frontierei de vest a României împotriva agresiunii fasciste,
deziderat naţional – patriotic al populaţiei judeţului
Arad……………………………………………………..387
Repertorii
Gh. LANEVSCHI Repertoriul cetăţilor feudale de pe teritoriul judeţului Arad
(III)……………………………………………………….423
Eugen GLÜCK Monumente şi locuri istorice din judeţul Arad legate de mişcarea
Nicolae KISS naţională pentru desăvîrşirea unităţii statale româneşti (secolele XVIII-
XX)………………………….433
Muzeografie
Natalia DASCĂL Evoluţia urbanistică a municipiului Arad în perioada 1918-1938
reprezentată în colecţia Muzeului judeţean
Arad………………………………………………………453
ZIRIDAVA, XIV, 1982
Arheologie, Istorie, Luptători pentru libertate şi unitate naţională, Istoria culturii, Etnografie şi
folclor, Documente, Muzeografie

Arheologie
Gh. LAZAROVICI Aşezarea neolitică de la Arad – Grădişte 2…………….15
Eugen D. PĂDUREANU
Eugen D. PĂDURENU Noi descoperiri eneolitice în judeţul Arad …………….35
Mircea BARBU Cercetările arheologice de la Săvîrşin………………….49
Pascu HUREZAN
Eugen D. PĂDUREANU O contribuţie la problema drumului roman pe cursul mijlociu al
Mureşului……………………………………67
Mircea ZDROBA Săpăturile de salvare de la Arad (Bujac) 1981…………..75
Petru IAMBOR Cercetări arheologice în aşezarea feudal – timpurie de la Cenad (1974,
Ştefan MATEI 1975)………………………………………89
Adrian BEJAN
Vasile BORONEANŢ Consideraţii asupra locuirii feudale de la Cladova, judeţul Arad, în
lumina descoperirilor arheologice şi a unor noi investigaţii
istorice………………………………………109
Istorie
Eugen GLÜCK Realităţile societăţii româneşti din zona Aradului la mijlocul secolului
al XVIII-lea, oglindite în "Carmen Miserabile" a lui
Rogerius……………………………………………..119
Paul – Dorin CRAINIC Consideraţii istorico – arhitecturale privind Aradul secolelor XII-
XIV…………………………………………………129
Eugen GLÜCK Contribuţii cu privire la legăturile Aradului cu Ţara Românească şi
Moldova (pînă la 1700)…………………141
Horia MEDELEANU Aradul în secolul al XVIII-lea pe baza conscripţiei străzilor din anul
1783……………………………………………157
Paul Dorin CRAINIC Propuneri de reintegrare în viaţa social – economică a centrului vechi
din Arad…………………………………179
Otto GREFFNER Aspectele vieţii economice ale populaţiei şvăbeşti din Banat între
1890-1918………………………………………….197
Stelian MÎNDRUŢ Colaborarea dintre deputaţii naţionalităţilor în Parlamentul maghiar
pentru emancipare socială şi naţională (1906-
1910)……………………………………………………215
Doru BOGDAN Ţărănimea – forţă socială şi naţională în istoria poporului roman
…………………………………………………...239
Andrei CACIORA Noi mărturii documentare despre mişcările ţărăneşti din comitatul Arad
Magdalena KOVACS sub influenţa ideilor socialiste (1901-
Mircea TIMBUS 1905)……………………………………………………247
Gheorghe UNC Din lupta soldaţilor români ardeleni pentru autodeterminare naţională
şi pentru Unirea Transilvaniei cu România (În anii primului război
mondial)………………………………..257
Radu PĂIUŞAN Consideraţii asupra vieţii politice bănăţene între anii 1918-
1921……………………………………………………...285
Alexandru ROZ Acţiunile revoluţionare organizate împotriva dictaturii militaro-fasciste
şi a războiului hitlerist de către oamenii muncii din judeţul Arad sub
conducerea P.C.R. (1940-
1944)…………………………………………………..299
Ioan S. MUREŞAN O generaţie la datorie – Detaşamentul "Păuliş" 44……335
Luptători pentru libertate şi
unitate naţională
Doru BOGDAN Ioan II Bălaş de Lisa - un viceprefect de-al lui Avram
Iancu……………………………………………………347
Doru BOGDAN Onisifor Ghibu şi Vasile Goldiş despre dr. Ioan Suciu…353
Gheorghe ŞORA A patra variantă dintr-o autobiografie inedită a lui Vasile
Goldiş……………………………………………………359
Lucia ROTARU Activitatea lui V. Goldiş pentru apărarea caracterului naţional al şcolii
între anii 1901-1918…………………367
Vasile POPEANGĂ Lupta lui Onisifor Ghibu pentru construirea pedagogiei româneşti ca
mijloc de educaţie naţională………………379
Victor CAŢAVEI Gheorghe Pîncotan (1892-1965) – delegate la primul congres al
Liana PĂUN Partidului Comunist Român…………………393
Istoria culturii
Iacob MÎRZA Două cărţi cumpărate de Gheorghe Şincai pentru şcolile Blajului
………………………………………………….403
Elena Rodica COLTA Un manuscris transilvănean după Cartea românească de învăţătură
(1643), executat de copistul Varlaam
Moldoveanul…………………………………………….411
Vasile POPEANGĂ Un act de cultură premergător revoluţiei de la 1848: apariţia
compendiului de geografie Icoana Pămîntului de Ioan
Rusu…………………………………………………….425
Iulian NEGRILĂ Ion Agârbiceanu şi "Tribuna poporului" ( "Tribuna") din
Arad……………………………………………………..437
Viorel FAUR Din contribuţia Reuniunii orădene de cîntări "Hilaria" la consolidarea
unităţii noastre culturale (1907-1918)…….445
Dan LĂZARESCU Biblioteca "Semănătorul"………………………………..453
Etnografie şi folclor
George MANEA Inventarul viticol din podgoria Aradului………………465
Aurel SASU Textile populare româneşti din judeţul Arad…………...475
Rodica HERLO Podoabe populare româneşti din părţile Aradului………501
Gh. BURCESCU Particularităţi de structură şi virtuţi expresive în variantele mioritice de
pe Valea Mureşului………………………513
Documente
Horia MEDELEANU Un document din secolul al XVIII-lea referitor la viticultorii din
Arad………………………………………………..521
Horia MEDELEANU Organizarea serviciului de pompieri în oraşul Arad, în anul
Ioan POPOVICI 1798…………………………………………………….527
Avram ANDEA Două scrisori din 1848 despre evenimentele din părţile Banatului şi
Aradului……………………………………533
Gh. ŢĂRCUŞ Registrul speselor publice a comunei Pleşcuţa pe anul
1885……………………………………………………..545
Doru BOGDAN V. Goldiş: "Poporul este originea, este năsăcatul izvor al acestei
vieţi"……………………………………………555
Gh. NAGHI Din însemnările inedite ale dr. Elie Dăianu (1918)…....561
Gh. ŞORA Documente inedite privind legăturile de prietenie dintre Vasile Goldiş
şi Ion Luca Caragiale…………………….569
Muzeografie
Alexandru BRAICA Piese reprezentative de ceramică în colecţii particulare
arădene…………………………………………………..581
Ioan POPOVICI O spadă din perioada Unirii Principatelor, la Muzeul judeţean
Arad……………………………………………599
Nicolae KISS Locuri istorice în municipiul Arad legate de mişcarea muncitorească şi
lupta Partidului Comunist Român în
ilegalitate…………………………………………………605
Natalia DASCĂL Din patrimoniul Muzeului judeţean Arad. Colecţia "Mişcarea
Virgil ŞERBAN Muncitorească" – structură, păstrare, evidenţă şi valorificare
ştiinţifică…………………………………….615
ZIRIDAVA, XV-XVI, 1987
Arheologie, Istorie, Luptători pentru libertate şi unitate naţională, Istoria culturii, Artă şi etnografie,
Documente, Muzeografie, Recenzii.

Arheologie
Sever DUMITRAŞCU Descoperirile neolitice de la Seleuş (jud. Arad)……….11
Doina IGNAT
Sabin Adrian LUCA Un atelier de perforat topoare la Lipova – Hodaie……..25
Eugen D. PĂDUREANU Noi fortificaţii pe teritoriul judeţului Arad …………….29
Ion Horaţiu CRIŞAN Faza oppidană a civilizaţiei geto – dacice………………37
Mircea BARBU Noi descoperiri dacice de la Arad – Micalaca …………43
Augustin MUREŞAN
Eugen CHIRILĂ Tezaurul dacic de la Feniş (Cronologie şi semnificaţie
Mircea BARBU istorică)…………………………………………………55
Pascu G. HUREZAN
Liviu MĂRGHITAN Aspecte ale desfăşurării procesului de romanizare în mediul rural al
provinciei Dacia………………………..59
Vasile BORONEANŢ Cimitirul din secolele XI-XII de la Cladova, judeţul
Pascu G. HUREZAN Arad……………………………………………………..67
Vasile BORONEANŢ Cetatea de la Cladova – reşedinţa voievodului Transilvaniei –
Pascu G. HUREZAN Pousa…………………………………75
Octavian ILIESCU Inelul de argint de la Cladova (Notă preliminară)……..85
Istorie
George MANEA Podgoria Aradului în feudalismul dezvoltat (secolele XIV-
XVI)……………………………………………………91
Eugen GLÜCK Aspecte ale răscoalei ţărăneşti din 1784 în părţile Aradului oglindite
în unele gazete europene……………………..99
Geza KOVACH Conscripţia satelor arădene din 1828………………….105
Eugen GLÜCK Aradul în perioada de pregătire şi înfăptuire a Unirii din 24 ianuarie
1859……………………………………….125
Doru BOGDAN Poporul izvor şi făuritor de istorie…………………….139
Margareta Venera Contribuţii privind începuturile alianţei naţionalităţilor asuprite din
KOVACS Imperiul austro – ungar…………………..143
Radu PĂIUŞAN Gazeta "România Mare" tribună a luptei pentru realizarea unităţii
naţionale………………………………………159
Alexandru ROZ Din constituirea şi activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale
româneşti din judeţul Arad………………….185
Gheorghe OANCEA Din lupta românilor de pretutindeni pentru făurirea statului naţional
unitar roman……………………………….209
Gheorghe UNC Aportul arădenilor la opera de consolidare şi dezvoltare a statului
naţional unitar român (1918-1923)…………219
L. BÁTHORY Activitatea Societăţii "Astra" prima fabrică română de vagoane şi
Gheorghe IANCU motoare S.A. Arad între anii 1919-
M. ŞTIRBAN 1929………………………………………………….227
Luptători pentru libertate şi
unitate naţională
Constantin I. STAN Vasile Stroescu – sprijinitor al culturii româneşti din
Transilvania…………………………………………249
Vasile POPEANGĂ Activitatea desfăşurată de Onisifor Ghibu în anii 1910-1914 pentru
îndrumarea şcolilor româneşti din Transilvania
…………………………………………259
Iulian NEGRILĂ Al. T. Stamatiad………………………………………269
Istoria culturii
Mircea POPA Primele societăţi cu caracter literar şi cultural din
Transilvania……………………………………………277
Vasile POPEANGĂ Reţeaua şcolilor confesionale ortodoxe din Banat şi Crişana în anul
1834-1835…………………………….287
Ioan BOLOVAN Cultură şi societate în Transilvania în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea: Exemplul "Asociaţiei naţionale arădene pentru cultura
poporului român"……………307
Dan DEMŞEA Începuturile "Asociaţiunii naţionale arădene pentru cultura
poporului român"……………………………………..317
Gheorghe LANEVSCHI Cîteva aspecte din primele manifestări cinematografice în
Iosif SÎRBUŢ Arad……………………………………………………335
Gheorghe ŞORA Vasile Goldiş – primul exeget al operei lui Mihai Eminescu în
Transilvania şi Banat……………………341
Artă şi etnografie
Horia MEDELEANU Pictorul Ştefan Teneţchi (viaţa şi opera)………………357
George MANEA Aspecte ale organizării viticultorilor din podgoria Aradului la
sfîrşitul secolului al XIX-lea……………379
Rodica HERLO Cămăşi femeieşti din colecţia Muzeului judeţean
Arad…………………………………………………387
Documente
Adrian Andrei RUSU Documente inedite din prima jumătate a secolului al XVI-
lea……………………………………………………395
Dan LĂZĂRESCU Ecouri europene ale răscoalei lui Horea, Cloşca şi
Crişan…………………………………………………401
Ioana BOTEZAN Două documente privind rolul Societăţii literare din Arad în
adaptarea unei scrieri literare unitare ………………409
Mircea TIMBUS File inedite din trecutul meleagurilor
arădene…………………………………………………413
Andrei CACIORA Cîteva consideraţii privind lupta maselor populare româneşti
Ioan POPOVICI arădene pentru menţinerea limbii române ca limbă oficială în
administraţia comunală……………421
Radu HOMESCU Din corespondenţa lui Nicolae Ştefu cu Iraclie
Porumbescu……………………………………………435
Gheorghe ŞORA Şase scrisori inedite ale lui Vasile Goldiş către Vasile Mangra şi
Nicolae Bălan ………………………….....441
Muzeografie
Elena Rodica COLTA Colecţia de carte străină veche a Liceului "Ioan Slavici " din
Arad…………………………………………….449
Gheorghe LANEVSCHI Două momente în stil 1900 – perioada geometrică – martore a
evenimentelor din 1918…………………..485
Augustin MUREŞAN Steagul Societăţii de ajutor reciproc "Expresul" a funcţionarilor
C.F.R. – filiala Arad …………………489
Natalia DASCĂL Secţia din Arad a Touring Clubului României (1935-
1949)………………………………………………….497
George IUGA Mamifere mari din cuaternar de pe raza judeţului
Arad…………………………………………………..509
Recenzii
Izvoarele răscoalei lui Horea, sub redacţia acad.prof. Ştefan Pascu
(Seria A Diplomataria, vol.I),
Premisele răscoalei (1773-1784), 1982, Seria B,
Izvoare narative, vol. I (1773-1785), 1983,
(Augustin Mureşan)…………………………………..517
Vasile POPEANGĂ Onisifor Ghibu, Nu din partea aceea (Doru Bogdan)..520
Ilie CEAUŞESCU 200 de zile mai devreme (Virgil Şerban)…………….522
Florin CONSTANTINIU
Mihail IONESCU
Maria DOGARU Colecţie de matrice sigilare ale Arhivelor Statului (Augustin
Mureşan)………………………………….524
Vasile POPEANGĂ Studii din domeniul disciplinelor pedagogice (Rodica
Tat)……………………………………………………526
Herman FABINI Sibiul gotic (Dorin Paul Crainic)……………………...528
Romolus Vulcănescu Mitologia română (George Manea)……………………530
ZIRIDAVA, XVII, 1988
Partea generală, Secţiune 1(Ecologie generală şi ocrotirea naturii),Secţiunea a-II-a (Ecosisteme
terestre naturale şi seminaturale – structură şi funcţie, valorificare, gospodărire şi conservare,
Secţiunea a III-a (Ecosisteme agricole – structură, funcţionare, gospodărire şi conservare),
Secţiunea a IV-a (Ecosisteme acvatice – structură, funcţionare, valorificare, gospodărire şi
conservare), Secţiunea a-V-a (Ecologia omului şi a aşezărilor umane –omul şi habitatul său),
Secţiunea a VI-a (Poluare şi epurare – impactele lor ecologice), Secţinea a-VII-a (Economia şi
organizarea protecţiei mediului înconjurător)

Partea generală
Ivan DOINA Cuvînt înainte…………………………………………15
GODEANU S.
Informare privind desfăşurarea celei de a 3-a Conferinţe de
Ecologie, Arad 4-7 iunie 1986……………………...17
Concluziile şi propunerile reieşite din dezbaterile ce au avut loc în
cadrul celei de a 3-a Conferinţe de
Ecologie………………………………………………...19
În plenul Conferinţei au fost prezentate următoarele lucrări:
FLORESCU M. Ecologie şi dezvoltare
BOTNARIUC N. Orientări şi perspective în cercetarea biologică
SORAN V.
STUGREN B.
GIURGIU V. Realizări şi perspective ale siviculturii ecologice româneşti
TEACI D. Convergenţe şi contradicţii între ecologie şi agricultură şi rolul
modelator al sistemelor agricole naţionale şi regionale
CONSTANTINESCU N. N. Creşterea însemnătăţii protecţiei mediului natural în condiţiile
creşterii economice de tip intensive.
CÂNDEA V. Biologie şi istorie în viaţa poporului român
ARDELEAN A. Bilanţ şi perspective în ocrotirea şi conservarea naturii şi a
TRUŢĂ H. protecţiei mediului în judeţul Arad
Secţiunea I
Ecologie generală şi ocrotirea
naturii
V. SORAN Activitatea desfăşurată……………………………….23
PAPACOSTEA P. Necesitatea abordării evolutive în ecologie generală…25
FABIAN Ana Actualitate şi perspective în bilanţul dintre fotosinteză şi producţia
NAGY-TOTH F. primară………………………………………27
BARNA Adriana
CATANĂ C. Probleme privind ciclul geochimic al unor elemente
BUCUREŞTEANU Maria biogene…………………………………………………33
NIŢĂ L.
STOICULESCU Cr. D. Prezent şi perspective ecologice ale litoralului
românesc………………………………………………..35
SUCIU A. Coleoptere rare în judeţul Arad…………………………39
NEACŞU P. Informatica şi protecţia mediului ………………………42
IACOBAŞ Sanda Funcţii cu semnificaţie ecologică pe un spaţiu pre – Hilbert al
IACOBAŞ A. D. stărilor normale şi "patologice" ale unui
ecosistem……………………………………………….44
IACOBAŞ A. D. Program Basic pentru simularea pe computer a evoluţiei unui
IACOBAŞ Sanda ecosistem………………………………………….46
Secţiunea a-II-a
Ecosisteme terestre naturale
şi seminaturale – structură şi
funcţie, valorificare,
gospodărire şi conservare
GIURGIU V. Activitatea desfăşurată…………………………………49
BEREŞ M. Actualitatea şi necesitatea studiului macromicetelor în
Maramureş.......................................................................50
DISSESCU R.C. Rata de supravieţuire la populaţiile echiene de fac şi implicaţiile ei
silvotehnice……………………………53
LEAHU Ştefania, O modalitate expeditivă pentru stabilirea producţiei şi
I. LEAHU productivităţii ecosistemelor forestiere………………..56
ARDELEAN A., Rezervaţia de Ilex aquifolium – unicat în flora
TRUŢĂ H. României……………………………………………….59
ARDELEAN A., Ecologia paliurului……………………………………..63
TRUŢĂ H
MOGOŞ G. Arboretumul "Silva" – factor activ în educarea
ecologică………………………………………………..67
ARDELEAN A. Analiza ecologică a florei bazinului Crişului Alb………70
TRUŢĂ H.
GHERGAR I.
FALCĂ M. Particularităţi structurale ale faunei edafice din ecosistemele
HONCIUC Viorica forestiere de limită din masivul Bucegi…72
CARACAŞ Viorica
OROMULU-VASILIU Liliana
STĂNESCU V. Probleme de genetica ecosistemelor forestiere…………74
PARAŞCAN
TÎRZIU D.
KOVACS A. J. Aspecte privind ecosistemele – rezervaţii de germoplasmă
furajeră..............................................76
POPESCU G. Cercetări botanice în pădurea Stanului (com. Farcaş, jud.
CORNEANU G. Dolj)..................................................79
SIMEANU V.
TOMOIU C.

COVACI P. Observaţii fenologice asupra unor plante lemnoase – exotice din


Parcul Dendrologic Macea …………………………….82
IVAN Doina Vegetaţia potenţială ca indicator al potenţialului ecologic al
mediului de viaţă……………………………………………85
STĂNESCU V. Cercetări ecologice în arboretele de brad…………………...89
PARASCAN D.
TÎRZIU D.
DANCIU M.
COLDEA Gh. Bugetul energetic al fitocenozelor de molid şi jneapăn din Masivul
Retezat…………………………………………….91
PAUCĂ-COMĂNESCU Caracterizarea ecosistemică a unui şleau de gorun din Podişul
Mihaela Moldovei (Oc. Silvic Botoşani)…………………………….93
EREMIA M.
TĂCINĂ Aurica
VASILIU-OROMULU Liliana
CARACAŞ Viorica
ALMĂŞAN H.
FALCĂ M.
HONCIUC Viorica
ARION C.
GRUIA Magdalena
ANTOHE Ana Efectele lucrărilor complexe de desecare şi amenajare asupra
BULIMAR Felicia ecosistemului de pajişte naturală din Lunca
CĂLUGĂR Magda Prutului………………………………………………...99
CHIFU T.
DAVIDESCU G.
HUŢU Marina
MURARIU Alexandrina
PISICĂ Alice
RUSAN M.
VIŢALARIU Cristina
VASILIU N.
VASU Alexandra Componenţi în echilibru în ecosisteme forestiere şi de
PAPACOSTEA P. pajişti………………………………………………….108
ŢIGĂNAŞ Letiţia
ZELINSCHI Cecilia
NEACŞU Marcela
PAUCĂ-COMĂNESCU
Mihaela
ROŞU C.
CIOBANU C..
DONIŢĂ N. Clasificarea ecosistemelor forestiere …………………111
RĂUŢĂ C. Contribuţii la cunoaşterea poluării industriale a solului şi vegetaţiei
IANCULESCU M. forestiere în zona Copşa Mică……………...114
MIHĂILESCU A.
CÂRSTEA S.
TOTI M.
BUGEAC Elena
GAMENT Eugenia
MIHALACHE Gabriela
DANCĂU H.
TISESCU A.
BÎNDIU C. Probleme actuale ale siviculturii bradului din
România.........................................................................117
BARBU I. Tipuri de uscare la bradul din România………………119
GEAMBAŞU N. Modificări produse în ultimul secol în structura unor păduri din
Bucovina şi implicaţiile lor ecologice…………….121
BATHORY Dana Reflectarea poluării cu acizi de sulf şi transpiraţia frunzelor de fag,
ŞTIRBAN M. carpen şi gorun……………………………………123
SORAN V.
OARCEA Z. Locul pădurii în conştiinţa ecologică a lumii …………126
OPREA I. V. Conservarea făgetelor seculare de la izvoarele Nerei
(Banat)…………………………………………………128
BÎNDIU C. Reconstrucţia ecologică a unor ecosisteme forestiere prin
modificarea ambianţei fotice………………………….130
LUPE I. Z. Perdelele forestiere de protecţie şi mediul înconjurător
………………………………………………………..133
LATIŞ L. Caracterizarea ecopedologică şi bonitarea faciesurilor staţionale şi
SPIRESCU M. ecosistemice……………………………..136
POPESCU P.
CIOBANU C.
DULVARA Eufrosina
ILIE Maria
PĂTRĂŞCOIU N. Rolul monitoringului forestier pentru conservarea şi reconstrucţia
ecologică a pădurilor……………………139
URECHIATU Melanica Reconstrucţia ecologică a făgetelor din sudul
Banatului……………………………………………….141
RĂDULESCU I. Gh. Rolul ecologic al carpenului……………………………144
LEANDRU V. Refacerea arboretelor derivate cu participarea cerului în judeţul
Arad…………………………………………….146
LUCUŞ V. Conservarea pădurilor din judeţul Arad în contextul protecţiei
mediului ambiant……………………………………….149
NAVROŢCHI V. Gospodărirea pe baze ecologice a pădurilor de molid de mare
altitudine ……………………………………………….154
PETRESCU M. Evaluarea economică a funcţiei hidrologice a
CONSTANTINESCU N. N. pădurilor………………………………………………..157
NEGRUŢIU Filofteia
PETRESCU M. Metodologii de evaluare a funcţiei recreative a
CONSTANTINESCU N. N. pădurii…………………………………………………..159
NEGRUŢIU Filofteia
CÎRLIG T. Extinderea arealului viperidelor în judeţul Arad……….161
MAIOR C. Preocupări pentru reintroducerea tisei (Taxus baccata ) în fondul
forestier al judeţului Arad………………………163
BREBU A. Parcul dendrologic din Mănăştur – Vinga……………...166
BREBU D.
Secţiunea a III-a
Ecosisteme agricole –
structură, funcţionare,
gospodărire şi conservare
D. ŞCHIOPU Activitatea desfăşurată…………………………………173
KEUL M. Acumularea Pb, Cd şi Cu la porumb în corelaţie cu gradul de
PREDA M. contaminare şi textura solului………………………….175
VINTILĂ Rozalia
LAZĂR-KEUL Georgeta
PICIU T.
GALLÓ Şt.
BACIU I. Influenţa factorilor climatici asupra fertilităţii viţei de vie în
CIOCAN Margareta condiţiile ecologice din podgoria Miniş-Măderat……..177
POPA P. Cultura viţei de vie în condiţii pedologice specifice terenurilor în
VASILOIU M. pantă amenajate în terase din ecosistemul viticol Miniş
…………………………………………………………180
RAKOSY-TICAN Lenuţa Acumulările de nitriţi şi nitraţi în tuberculii de cartofi sub influenţa
ŞTIRBAN M. fertilizării plantelor cu ape reziduale bogate în
MORARU G. azot……………………………………………………..184
PINTILIE C. Acţiuni ale erbicidelor în ecosistemele agricole ………186
PINTILIE C. Influenţa erbicidelor asupra producţiei la porumb neirigat şi – în
ŞCHIOPU D. remanenţă – la grîu pe solul brun-roşcat de la Moara
SĂNDOIU D. D. Domnească……………………………………………..187
BUDOI Ionica
ŞTEFAN Gh.
CARAMETE Aurica Determinări privind reziduurile de atrazin şi butilat din sol şi
plante…………………………………………………..190
PINTILIE C. Observaţii privind influenţa unor erbicide asupra plantelor de
UNGUREAN Livia porumb şi în remanenţă la grîu ………………………..193
BUDOI Ionica
ŞCHIOPU D.
MIHAI D. Particularităţi chimice, biochimice şi hematologice induse de
ŞUŢEANU E. folosirea în hrana păsărilor a nutreţurilor combinate conţinînd
MARINESCU M. porumb provenit din culturi erbicidate ………………..196
CRIVINEANU V.

DINU I. Influenţa unor nutreţuri combinate conţinînd porumb din culturile


VIŞAN I. erbicidate asupra puilor de carne……………..199
STOICA I.
BURCUŞ Niculina
DIACONU P. Dinamica îmburuienării cerealelor de toamnă în condiţii de
erbicidare – judeţul Arad………………………………203
ŞTEFAN V. Aspecte ale amenajării, conservării şi valorificării terenurilor
ENE Al. agricole în pantă……………………………………….206
DUMITRESCU Niculina
ENE Al. Influenţa structurii şi rotaţiei culturilor asupra scurgerii şi eroziunii,
ŞTEFAN V. pe terenurile arabile în pantă ……………….208
DONOSE-PISICĂ Alice Metodă practică de evaluare a producţiei biologice secundare prin
DAVIDESCU G. intermediul indicelui de recoltă…………………...211
DORNESCU D.
POP V. V. Vermicultura …………………………………………..215
RĂUŢĂ C. Cercetări preliminarii privind influenţa poluării cu metale grele
IONESCU Ariana asupra activităţii biologice globale din sol………218
PETRE Neonela
CÎRSTEA S.
RĂUŢĂ C. Contribuţii privind evidenţierea efectului poluant al cuprului asupra
IONESCU Ariana producţiei de fitomasă…………………………..221
CÎRSTEA S.
BUGEAC Elena
BUTNARU Gallia Relaţia sol-plantă în condiţiile excesului de aluminiu …223
GERGEN I.
BORZA I.
BUTNARU Gallia Efectul unor retardanţi asupra cerealelor de toamnă……227
GERGEN I.
PUŞCA I.
BAICU T. Influenţa tratamentelor cu pesticide aplicate în culturile de porumb
HONDRU N. din Delta Dunării asupra faunei
MĂRGĂRIT G. ………………………………………………………….232
GOGOAŞĂ C.
FLORU Ştefania Repartiţia triclorfonului în agroecosistemul grîului ……235
BAICU T.
STĂNCULESCU Maria
STĂNESCU Viorica
IONESCU Em. Agroecosistemul viticol intensiv, model logic………….239
IONESCU Ariana
BEZNEA D. Influenţa soiului de viţă de vie ca factor de eficienţă economică în
BEZNEA Gabriela diferite ecosisteme viticole………………241
SOARE P. Adaptarea unor verigi ale tehnologiei viticole la ecosistemul specific
BĂDIŢESCU D. podgoriei Ştefăneşti-Argeş…………………….244
OANA Maria Caracterizarea principalelor elemente climatice din ecosistemul
viticol Miniş-Măderat……………………..247
MĂRGĂRIT Gr. Modificări ale biomasei entomofaunei din culturile de grîu şi lucernă
HONDRU N. cultivate în structuri tipice şi compuse…………251
MANOLE T.
GOGOAŞĂ C.
LAICU C. Biologia şi limitele combaterii unor noi dăunători la viţa de vie în
ecosistemul viticol Miniş…………………………254
PARASCHIVESCU D. Cercetări asupra unor specii de Vespidae cu valoare
agroecologică…………………………………………….257
BOSICA I. Dinamica creşterii rădăcinilor la grîu şi porumb în urma
SORAN V. tratamentului cu lindan………………………………......261
POLIZU AL.
BERCENI R. Cercetări privind combaterea păianjenilor dăunători pomilor
fructiferi………………………………………………….264
COŞOROABĂ I. Rezistenţa la păşune a larvelor unor nematode parazite la
DRUGA M. ovine……………………………………………………..267
TRIPON A. Aspecte ecologice ale mecanizării lucrărilor în zootehnie
…………………………………………………………..271
ŞUTEU E. Rezultate privind profilul poluării parazitare al unor ecosisteme de
ROTARU C. păşune din nord-vestul ţării………………273
COZMA V.
GEORGESCU D. Contribuţii la identificarea unor relaţii ale bovinelor în ecosistemele
GEORGESCU Doina agricole …………………………………….275
BEIU F.
ALECU G.
Secţiunea a IV-a
Ecosisteme acvatice –
structură, funcţionare,
valorificare, gospodărire şi
conservare
G. I. MÜLER Activitatea desfăşurată……………………………………279
APETROAIEI N. Consideraţii asupra factorilor care determină chimismul apei unor
GRASU C. lacuri de acumulare montane din România…………282
JÁPA Florentina Caracterizarea microbiologică a stării trofice a lacurilor de
acumulare Călineşti şi Vaduri…………………………….285
JÁPA Florentina Calitatea bacteriologică a apei lacurilor de acumulare Călineşti şi
Vaduri………………………………………..288
JÁPA Florentina Bacterioplanctonul din lacul Amara (Buzău)…………….292
STOICA A. Dinamica microfitobentosului din maleaua Sacalin – Delta
STOICA Paula Dunării……………………………………………………294
ŞERBĂNESCU Elena Specificitatea relaţiilor din ecosistemele acvatice aflate sub influenţă
antropică……………………………………..296
OLTEAN M. Nivele de troficitate fitoplanctonică în Delta Dunării …299
NICOLESCU N.
NICOLESCU N. Pandorina morum Bory în fitoplanctonul din lacul Porţile de Fier
OLTEAN M. I................................................................................303
PORUMB M. A. Cercetări privind algoflora planctonică a lacului de acumulare
Călineşti (Satu Mare)…………………………………...305
JÁPA Florentina Caracteristici hidrochimice şi biologice ale iazurilor din cadrul
ŢĂRUŞ Tatiana fermei piscicole Mărtineşti (judeţul Cluj)………………307
PRALEA Fănica
ŢĂRUŞ Tatiana Caracteristici hidrochimice şi biologice ale iazurilor din cadrul
PRALEA Fănica fermei piscicole Ţaga Mare (judeţul Cluj)………………309
JÁPA Florentina
PRALEA Fănica Dinamica fitoplanctonului unor iazuri din cadrul fermei piscicole
Geaca (judeţul Cluj)…………………………..311
SÁRKÁNY-KISS A. Răspîndirea, structura, dinamica şi rolul populaţiilor de moluşte în
ecosistemele acvatice de-a lungul rîului Mureş şi a unor
afluenţi…………………………………………….313
MOLDOVAN I. Ecosistemul acvatic din rezervaţia "Bezdan"…………...316
KISS-SZ S. Studiul complex al lacului Fărăgău……………………...323
KOHL Şt.
KÓNYA I.
SÁRKÁNY-KISS A.
SZOMBATH Z.
MATEKOVITS KORODI Macrofauna bălţii "Băltăreţ" – Ceala…………………325
Maria
COSTACHE Şt. V. Fauna bentonică a bazinului Bega…………………….327
GODEANU S. Caracterizarea ecologică a lacului Plopu-Beibugeac….329
ISVORANU V.
GRUIA L.

NAZIRU Mariana Cercetări privind evoluţia biocenozelor în unele lacuri terapeutice


LUNGU A. ……………………………………………..332
MOISESCU F.
MÜLLER G. J. Procese de selecţie ecologică care influenţează imigrarea
organismelor marine în Marea Neagră…………………335
BAVARU A. Modificări ale macrofitobentosului marin la litoralul românesc al
VASILIU F. Mării Negre………………………………………….338
GOMOIU M. T. Asupra comunităţilor epibionte pe substraturile artificiale în Marea
Neagră…………………………………………..341
ŢIGĂNUŞ Victoria Evoluţia comunităţilor bentale de pe substrat nisipos la litoralul
românesc în perioada 1983-1985……………..344
BRUMĂRESCU D. Probleme şi rezolvări privind sistemul complex local: mediu (sol,
CIUGUIANU Cornelia aer, apă) şi o folosinţă piscicolă………………….347
PORUMB M. A. Clasificarea nivelurilor de troficitate la 18 iazuri din judeţele Cluj,
Alba şi Bistriţa-Năsăud; pe baza criteriului
algologic……………………………………………….349
PORUMB M. A. Influenţa vivierelor de creştere a crapului, asupra componenţei
algale planctonice din lacul Tansa-Belceşti
(Iaşi)……………………………………………………352
APETROAIEI Maria Unele caracteristici biochimice ale puietului de crap (Cyprinus
carpio L.) hrănit cu surse neconvenţionale de
hrană…………………………………………………….354
PRALEA Fănica Influenţa creşterii palmipedelor asupra productivităţii primare
planctonice din bazinele piscicole……………………….357
BACALBAŞA-DOBROVICI Probleme legate de ecologia peştelui în urma realizării lacului de
N. baraj "Porţile de Fier II"………………………………361
CREANGĂ G.
VASILESCU G.
MARTON Al. Progrese în folosirea tufurilor vulcanice în
acvacultură………………………………………………364
ONEŢIU O. Biotopuri acvatice, surse de parazitoze pentru salmonidele crescute
ROTARU O. în sistem intensive……………………………...367
KAYTAR I. Valorificarea resurselor hidroenergetice ale rîului Mureş – implicaţii
GOMBOŞIU Liana Maria ecologice şi social-economice……………….370
ANTOCI P. Amenajarea hidroenergetică a principalelor bazine hidrografice din
ECHIZLI A. zona vestică a ţării şi încadrarea lucrărilor în
zonă……………………………………………………..372
STĂNCIULESCU Mariana Lacurile de acumulare de pe Argeş şi problemele lor actuale privind
PETRESCU Cecilia calitatea apei……………………………………374
IVANCEA Gabriela Biotehnologia utilizată pentru potabilizarea unor ape cu conţinut
CRIVĂŢ M. ridicat în compuşi ai azotului …………………377
FAINA Valentina
CRIVĂŢ Mona Aspecte privind potabilizarea surselor subterane cu conţinut ridicat
IVANCEA Gabriela de hidrogen sulfurat şi substanţe organice prin folosirea
FAINA Valentina biocenozelor naturale……………………………………380
DIMA I. Aspecte privind analiza interdependenţelor dintre amenajările de
UMBREŞI A. gospodărire a apelor şi ecosistemele
acvatice………………………………………………….383
MIHNEA Pia Elena Particularităţi ale comunităţii fitoplanctonice într-un mediu
eutrofizat…………………………………………………386
BODEANU N. Particularităţile dezvoltării cantitative a fitoplactonului litoralului
românesc al Mării Negre în condiţiile desfăşurării din ultimii ani
(1983-1985) a procesului de eutrofizare…388
PETRAN Adriana Aspecte ale impactului poluării asupra structurii unor comunităţi
zooplanctonice, la litoralul românesc al Mării
Negre…………………………………………………….392
BEREŞ I. Rolul zonelor umede în viaţa şi conservarea vertebratelor din
Maramureş……………………………………………395
PAŞCA Daniela Activarea pe cale microbiologică a nămolului lacului Nr. 3 de la
KISS Şt. Cojocna (jud. Cluj)………………………………398
DRĂGAN-BULARDA M.
PINTEA Henriette
CRIŞAN R.
ZBOROVSCHI Eva
BOTZAN Doina Tipuri de soluţii pentru protecţia malurilor cursurilor de apă utilizate
PAUCĂ-COMĂNESCU în scopul menţinerii echilibrului ecologic…….401
Mihaela
TOMOIOAGĂ Gh.
Secţiunea a V-a
Ecologia omului şi a
aşezărilor umane – omul şi
habitatul său
MILCU Ştefan Activitatea desfăşurată………………………………….405
MILCU Şt. Sociocenoza, componentă specifică a ecosistemelor
umane……………………………………………………407
CĂTUNEANU V. Orientările ecologice şi fiabilitatea ecosistemului……….410
POPENŢIU Fl.
BIRIŞ I. Ecologie şi politică………………………………………412
LUCACI F. Substratul alienant al unei dihotomii celebre: om-
natură..................................................................................415
IVANEŞ Stela Maria Stressuri ecologice ale omului contemporan…………….419
SORAN V.
ALMĂŞAN-RADU Aneta Raportul om-oraş-sat în ecologia unor zone cu grad diferit de
industrializare şi urbanizare (cercetări comparative)…….422
ALMĂŞAN-RADU Aneta Dezvoltarea sistemelor de oraşe şi sate şi protecţia mediului
înconjurător……………………………………………….424
MIHĂILESCU V. Ecologia diferenţierii biotipologice a populaţiilor
LUCA Eleonora umane……………………………………………………..426
PICIOIU C. Modele analitice privind coordonarea, coexistenţa şi integrarea în
GUJA Cornelia ecosistemele umane…………………………430
GUJA Cornelia Impactul om-îmbrăcăminte şi adaptibilitatea umană……..433
TOMA Cecilia
DRUGESCU C. Omul- factor zoogeographic active……………………….435
PICIOIU C. Funcţii ecologice ale caracterului ereditar, utilitatea şi optimalitatea
adaptativă…………………………………..438
TEODORESCU Ana Longevitatea oamenilor din regiunile montane…………..441
BUTE Polixenia Utilizarea cadrului natural în terapia ocupaţională şi
VIRAG I. ergoterapie………………………………………………...444
TĂMAŞ P.
MĂRUŢĂ Al. Asupra unor aspecte ecologice ale aşezărilor umane……..446
RADU S. Criterii de alegere a speciilor de arbori şi arbuşti pentru plantaţii în
mediul urban…………………………………..448
SĂLĂGEAN Ştefania Supravegherea mediului înconjurător şi a populaţiei într-o zonă cu
URAY I. risc de poluare radioactivă……………………….451
MOCSY Ildiko
RÂMBOIU Ştefania
BAYER Maria
SĂVINESCU Rodica Elemente faunistice importante din punct de vedere igienico-sanitar
GHEORGHIU Th. în ecologia unor oraşe din Moldova………………454
UNGURAŞU Georgeta
GHEORGHIU Th. Impactul unor lacuri de acumulare de pe teritoriul Moldovei asupra
SĂVINESCU Rodica anofelismului din centrele locuite învecinate……..457
UNGURAŞU Georgeta
SIMIONESCU Rodica
NEACŞU Alexandrina Influenţa factorilor poluanţi atmosferici asupra dinamicii
fotosintezei unor specii vegetale dintr-un ecositem urban..459
NEGOESCU B. Corelaţii geografice privind dezvoltarea industrială a oraşului
COMĂNESCU F. Tîrgovişte şi calitatea mediului …………………………..461
NĂDIŞAN I. Unele consideraţii privind implicaţiile poluării asupra randamentului
şcolar……………………………………464
RĂILEANU L. Cercetarea unor poluanţi chimici din meniuri – factori de risc
ADAM C. cancerigen……………………………………………….466
HURA Carmen
VIŞAN Elena
NISTOR Camelia
PAPADOPOL Victoria
MANCAŞ D.
GHELBERG N. W. Metale grele în părul copiilor şi în sol, în zone cu şi fără
BODOR Ecaterina întreprinderi de metalurgie neferoasă……………………469
KOVATS Agota
BODOR Ecaterina Influenţa concentraţiilor naturale ridicate de As din ape de băut
GHELBERG N. W. asupra încărcării organismului ……………………..472
DOBOŞ Şt.
LORINCZ Al.
COSTIN Ileana Relaţii între zgomotul ambiental şi disconfortul la
MAN Felicia şcolari…………………………………………………….475
Secţiunea a VI-a
Poluare şi epurare –
impactele lor ecologice
GODEANU Marioara Activitatea desfăşurată……………………………………477
BURLOIU P.
BURLOIU P. Implicaţiile ecologice ale poluării în organizarea ergonomică a
muncii…………………………………………………...479
RĂDESCU C. Ploile acide – obiect al unei atenţii sporite ………………482
VANC F. Ploile acide în zona versanţilor vestici ai munţilor
ARDELEAN A. Zărandului………………………………………………...486
TRUŢĂ H.
PÎRVULESCU I. Importanţa cunoaşterii topoclimatelor în analiza fenomenului de
APOSTOL L. poluare ………………………………………………..490
APOSTOL L. Rolul factorilor climatici în dinamica poluării stratelor inferioare ale
PÎRVULESCU I. atmosferei. Interpretarea după un profil altitudinal pe un versant
montan………………………….493
POP Adriana Ciupercile şi poluarea mediului…………………………..496
MARCHEVICI F.
BISCĂREAN V. Probleme de gospodărire cantitativă şi calitativă a apelor din judeţul
Arad ……………………………………………...498
DUMESCU F. Dinamica poluării apelor în judeţul Arad………………...501
KLEIN L.
KLEIN L. Impactul ecologic al poluării accidentale……………….503
DUMESCU F.
BARCAN Gabriela Impactul ecologic al poluanţilor evacuaţi prin apă………505
POPOVICI Maria
NICULAE Gh.
NEGRARU Lucreţia
RADU L. C.
COLOŞI-ESCA Doina Riscul de poluare a apelor de suprafaţă prin aport de ape
GABOR Mioara industriale………………………………………………..508
TOGĂNEL Elvira
GIUGUDEANU Maria Evaluarea toxicităţii morfolinei în vederea elaborării de concentraţii
COTIGĂ M. maxime admisibile …………………………511
GOCAN Maria
DORIN S. Substanţe chimice care prezintă risc cancerigen identificate în apele
reziduale din industria organică de sinteză…………514
APOSTOL Simona Noi puncte de vedere în realizarea testelor de ecotoxicologie
…………………………………………………………….516
DUCA Magdalena Observaţii privind influenţa unor insecticide organoeclorurate
GALAŞIU Luminiţa asupra dezvoltării algelor………………………………....518
CONTREA A. Poluarea cu oligoelemente a rîului Bega în zona oraşului
VIRAG I. Timişoara…………………………………………………522
BAN Adriana Poluarea cu nitraţi a apelor freatice din judeţul Arad…….526
ATANASOF Florica
PLENICEANU V. Influenţe antropice asupra calităţii şi nivelului apelor freatice în
CHICIDEANU O. cîmpia Băileştilor………………………………………529
CRĂINICEANU E. Contaminarea apei freatice prin ape reziduale deversate pe
DECUN M. sol………………………………………………………….531
OPRIN C.
LAZĂR Lucia Prezenţa unor microorganisme indicatoare ale poluării şi a
ZEHAN Zoe virusurilor în apa unor ştranduri şi piscine………………534
PINTEA Aurelia
ŞOVREA Delia
COTU O. Realizări în epurarea apelor uzate a municipiului
TIVADAR A. Bistriţa……………………………………………………536
ZĂPÎRŢAN O.
NEGULESCU C. A. L. Rezultate experimentale privind atingerea parametrilor proiectaţi la
MORARU Gh. staţia de epurare a municipiului Arad………541
STAICU C.
JURIARI Ecaterina
CRĂCIUN Gh.
NĂCHESCU Dorina
NEGULESCU C. A. L. Realizarea unei instalaţii de aerare-decantare la staţia de epurare (tip
ALBERT M. şanţ de oxidare) a oraşului Curtici (jud.
PETREANU M. Arad)………………………………………………………544
VASIU A.
DRĂGAN S. Transferul de masă şi bilanţul masic în staţia de dizolvare a aerului
la epurarea mecano-biologică…………………….546
CHIORENU Elena Reducerea impactului ecologic al poluării mediului cu gunoaie
menajere orăşeneşti, prin valorificarea energetică a acestora
………………………………………………….549
NIŢĂ Marilena Luminiţa Nămolul biologic – posibilă sursă neconvenţională de
BUCUREŞTEANU Maria energie…………………………………………………….551
CATANĂ C.
MAMBET Eugenia Cercetări privind folosirea sitelor statice la epurarea apelor uzate
CUTE E. orăşeneşti şi de la crescătoriile de porci……………553
VASIU Aurora
RĂDULESCU D. Valorificarea apelor reziduale din complexele industriale şi
TEBEICA Cristina îngrăşare a porcinelor ……………………………………557
ZEANA Rodica Intensificarea procesului de degradare biologică aerobă prin
ILIŞESCU Anica folosirea stimulatorilor de metabolism microbian………..560
EMINOVICI Angela
MARTON Al. Folosirea zeoliţilor naturali în scopuri de epurare şi producţie de
biomasă………………………………………………..564
BUCUR N. Studii preliminare privind îmbunătăţirea calităţii apelor piscicole cu
MARCHEVICI F. ajutorul tufului volcanic……………………...566
MOGA P.
APETROAEI N, Date experimentale privind efectul depoluant al tufurilor
APETROAEI Maria. vulcanice…………………………………………………..569
BOLD Anişoara Depoluarea apelor reziduale din metalurgia neferoasă cu ajutorul
POPOVICI Eveline zeoliţilor sintetici. I. Studiul schimbului ionic pe zeolit
POPA Angelica NaX…………………………………………………571
ALEXANDROAEI Maria
VASILE Aurelia
CRUCEANU M.
IACOMI Felicia Utilizarea zeoliţilor naturali în purificarea apelor reziduale
POPOVICI Eveline …………………………………………………………….574
ALEXANDROAEI Maria
BĂRBAT A.
NEGULESCU C. A. L. Condiţii de folosire a solului ca sistem epurator al apelor uzate
NEGOIANU Maria orăşeneşti. Protecţia ecosistemului apă-aer-plantă-
PETREANU M. sol………………………………………………………….577
VELESCU Silvia
NEGRILĂ C.
BUCUREŞTENU Maria Reziduri industriale folosite în ecosistemele
NIŢĂ Marilena Luminiţa amenajate………………………………………………….580
CATANĂ C.
BRÎNCUŞ A. Asupra efectului de reducere a cianului prin asimilarea metabolică
CHIUZBĂIAN P. vegetală în mediu acvatic …………………….583
KESERÜS Marta
SPÎRCHEZ Constanţa Influenţa poluanţilor asupra cantităţii relative de ADN
GODEANU Marioara din rădăcinile de Pistia şi Eichhornia…………………….587
SORAN V.
CIOBANU I. R. Ultrastructura frunzelor de Pistia stratiotes cultivate pe ape reziduale
SCRIPCARU Atena de la fabrici de îngrăşăminte chimice …………591
GREGORIAN Liliana
DUMITRESCU Rodica
GODEANU S.
CIOBANU I. R. Cercetări ultrastructurale asupra frunzelor de Eichhornia crassipes
DUMITRESCU Rodica cultivată pe ape reziduale de la fabrici de îngrăşăminte chimice
GREGORIAN Liliana …………………………………….594
SCRIPCARU Atena
GODEANU Mărioara
GITYE Veronica Producerea şi valorificarea biomasei vegetale acvatice pe apele
RUSU A. reziduale orăşeneşti din staţia de epurare
Oradea…………………………………………………….597
SĂLAN Gh. Valorificarea fitomasei zambilei de apă (Eichhornia crassipes) la
SIPOŞ O. C.P.I.C.P. Modelu – judeţul Călăraşi…………………...599
MOGA N.
ISVORANU V. Cercetări privind fitofauna din instalaţiile biotehnologice de
cultivare a plantelor Pistia stratiotes şi Eichhornia
crassipes……………………………………………………603
IULIAN C. Instalaţie bioenergetică pentru epurarea apelor reziduale din ferme
GODEANU M. zootehnice…………………………………………………606
ROTESCU C.
PAŞCA T.
NIKOLIC V. Experimentări privind efectul unor surse neconvenţionale de energie
OPREA I. asupra unor procese biofermentative din industria laptelui, în
ODAGIU Rodica vederea protecţiei mediului ………………….611
GODEANU Marioara
Secţiunea a VII-a
Economia şi organizarea
protecţiei mediului
înconjurător
GRIGORESCU N. Activitatea desfăşurată…………………………………….617
(Lucrările secţiunii urmează să fie publicate de Institutul de
Economie Socialistă în cadrul unui Caiet de Studii)
Index de autori……………………………………………..620
ZIRIDAVA XVIII,1993
Arheologie, Istorie, Memorand, Aniversarea Marii Uniri,Restituiri, Memorialistică, Miscellanea.
Arheologie
Zoia KALMAR-MAXIM Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilişovii cu ajutorul
calculatorului..........................................................................11
Eugen D.PĂDUREANU Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul judeţului Arad.......21
Eugen CHIRILĂ Moneta dacică în vestul României.........................................35
Mircea BARBU
Ştefan FERENCZI Valea Mureşului şi expediţia militară a lui Marcus Vinicius
................................................................................................39
Liviu MĂRGHITAN Meleagurile arădene, vatră de continuitate daco-romană şi
românească..............................................................................55
Mircea BARBU Monede imperiale romane descoperite în zona arădeană.......63
PETER HÜGEL
Doina BENEA Un atelier metalurgic la Criciova (jud. Timiş)........................79
Istorie
Adrian A. RUSU Un proces de moştenire din anul 1429 pentru stăpâniri la Grădişte
(Sarmizegetusa) şi implicaţiile lui în Hunedoara şi
Zărand......................................................................................91
Rodica Elena COLTA Oraşul Hălmagiu la mijlocul veacului al XVIII-lea. Date oferite de
conscripţia fiscală din 1758...............................................101
Ioachim LAZĂR Din activitatea revoluţionară desfăşurată în Banat de tribunul haţegan
Beniamin Densuşianu în primăvara anului 1849.....123
Radu PĂIUŞAN Amintirile generalului Ştefan Stoika referitoare la lupta pentru Unirea
Principatelor..............................................................135
Margareta V. KOVACS Conştiinţa unităţii naţionale reflectată în paginile "Amicului
Poporului"..............................................................................147
Radu PĂIUŞAN Coordonatele mişcării naţionale a românilor bănăţeni între anii 1904-
1914..............................................................................153
Memorand
Ioachim LAZĂR Inculpaţi şi apărători hunedoreni în procesul Memorandumului
...............................................................................................189
Gheorghe FIRCZAK Mişcarea memorandistă reflectată în coloanele ziarului
Adela HERBAN "Hunyad"...............................................................................195
Aniversarea Marii Uniri
Alexandru ROZ Aradul vatră de istorie şi cultură românescă şi leagăn al Marii
Uniri.......................................................................................201
Vasile POPEANGĂ Voluntari bănăţeni în lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri...217
Victor CAŢAVEI Conducătorii Gărzii Naţionale Române a Marinarilor e la
Pola.........................................................................................255
Augustin MUREŞAN Valeriu Seredan, comandant al Gărzii Naţionale Române a Marinarilor de
Virgil ŞERBAN la Pola............................................................261
Dan DEMŞEA Delegaţi arădeni la Adunarea Naţională de la Alba Iulia. Antecedente
biografice ale unor categorii socio-
profesionale.........................................................................271
Gheorghe ŞORA Un document istoric: Cuvîntarea solemnă şi festivă a lui Vasile Goldiş la
Alba Iulia la 1 Decembrie 1918............................285
Gheorghe ŢÎRCUŞ Toma Pop de Hălmagiu – Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia......................................................................297
Gheorghe SLEV Am fost la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918...........................305
Augustin MUREŞAN Steagul delegaţiei studenţilor de la Institutul Teologic din Arad purtat la
Natalia DASCĂL Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia..............307
Cornel PĂDUREAN Lexicul politic din Transilvania la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi la
începutul secolului XX...................................................313
Iulian NEGRILĂ Martiri ai Marii Uniri.............................................................323
Constantin I. STAN Acţiuni în sprijinul recunoaşterii unirii Banatului cu România la
Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920)..........................331
Corneliu P. MAIOR Aradul şi zona de vest după Marea Unire..............................341
Restituiri
Mircea TIMBUS Arhiva Roman R. Ciorogariu, sursă de investigare a luptei românilor
pentru drepturi naţionale.......................................349
Victor CAŢAVEI Documentele secţiei culturale din Arad a Institutului Social Banat-
Crişana.........................................................................355
Rodica Elena COLTA Biblioteca familiei Mocioni din castelele de la Căpîlnaş şi
Bulci........................................................................................365
Memorialistică
Eugen V.POPA Un sfert de veac din trecutul "Băilor Lipova".......................385
Miscellanea
Eugen GLÜCK Ştiri transmise de ziarul german "Bayreuther Zeitung" referitoare la
răscoala din 1784 din Transilvania...................407
Natalia DASCĂL Un tipar sigilar al breslei mixte de la Pâncota........................411
Augustin MUREŞAN
Hortensia BAICA Un memoriu redactat de Alexandru Gavra în patrimoniul Bibliotecii
Judeţene Timiş......................................................415
Cornel CLEPEA Fundaţii şcolare ale Episcopiei Aradului................................419
Dan DEMŞEA Un inventator român din domeniul transporturilor. Lazăr Popovici din
Arad...................................................................437
Gheorghe ŢÎRCUŞ Cornel Lazăr, Protopopul Hălmagiului .................................443
Gheorghe ŞORA Vasile Goldiş, gînditor şi om politic european.......................449
Victor CAŢAVEI Primul primar al Aradului după Marea Unire. Dr. Ioan
Robu........................................................................................469
Stelian BOIA Învăţămîntul românesc în părţile Aradului între anii 1918-
1944.........................................................................................473
ZIRIDAVA XIX-XX,1996
Arheologie, Istorie, Manuscrise.Documente.Fonduri muzeale. Heraldică. Vexilologie. Varia.

Arheologie
Dan BĂCUEŢ Noi date cu privire la aşezarea aparţinînd perioadei de tranziţie la epoca
bronzului de la Dud (jud. Arad)....................................7
Mircea RUSU Fortificaţia de pământ de la Sântana-Arad în contextul arheologic
Egon DÖRNER contemporan.............................................................................15
Ivan ORDENTLICH
Mircea BARBU Fortificaţii dacice pe valea Mureşului inferior..........................45
Liviu MĂRGHITAN Un meşteşug-artă din Dacia preromană confirmat exclusiv de către
descoperirile arheologice – orfevrăria..............................59
Liviu MĂRGHITAN Divinităţi adorate în Dacia preromană oglindite în interpretatio
romana.......................................................................................67
Peter HÜGEL Cărămizi romane ştampilate descoperite la Cladova (jud.
Arad)..........................................................................................73
Eugen D. Aşezarea daco-romană de sec. IV d. Hr.de la Arad- Gai (I).....79
PĂDUREANU
Mircea BARBU În legătură cu o cataramă tip Sucidava descoperită la Pecica – judeţul Arad
..............................................................................91
Dan BĂCUEŢ Descoperiri arheologice în hotarul comunei Şicula (jud.
Lorand BORDI Arad).........................................................................................95
Pascu G. HUREZAN Un nou inel sigilar descoperit la Cladova (jud. Arad).............103
Istorie
Adrian BEJAN Organizarea cnezială în Banat în secolul al XIV-lea..............109
Valeria Nicoleta CIUPE
Ioan HAŢEGAN PAVEL CHINEZU – Ucenicia armelor..................................127
Adrian Andrei RUSU Cahle din Transilvania (I)........................................................143
Eugen GLÜCK Pe urmele globurilor pământeşti medievale............................163
Eugen GLÜCK Contribuţii cu privire la istoria medicală medievală a
Aradului...................................................................................167
Dan DEMŞEA Locuri şi vetre în munţii Zărandului sau "Lumea lui Horea" la 1784-
1785................................................................................171
Eugen GLÜCK Relatările din presa cehă şi poloneză privind răscoala din
1784..........................................................................................179
Cornel CLEPEA Însemnări din secolele XVIII şi XIX pe obiecte de cult din parohii ale
eparhiei Aradului...................................................183
Ştefan MARINESCU Colonizările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe teritoriul
fostului comitat Arad................................................201
Iulian NEGRILĂ Ioan C.Bianu şi contemporanii săi ..........................................209
Alexandru ROZ Nicolae Oncu, directorul băncii "Victoria" din Arad...............217
Vasile BUTA Actele de stare civilă din Hălmagiu in secolele XIX ŞI
XX.............................................................................................223
Dorin GOŢIA Muzeul "Asociaţiunii "în perioada 1914-1918.........................239
Vasile BUTA Emigranţi din Hălmagiu şi jur (judeţul Arad), din alte judeţe ale
Transilvaniei şi din România în Statele Unite ale Americii de Nord (în al
doilea deceniu al secolului al XX-lea) care au înfiinţat societatea
"Viitorul"...................................................255
Stelian BOIA Evoluţia învăţământului românesc în părţile Aradului între anii 1919-1945
(II):
Structura învăţământului arădean. A. Reţeaua şcolară.............271
Mircea TIMBUS Vechi preocupări privind organizarea viticulturii în Sebiş, judeţul
Arad...........................................................................................279
Virgil ŞERBAN Învăţătorul erou – Petru Şerban (1914-1941)...........................283
Dumitru ŞANDRU Aplicarea reformei agrare din 1945 în judeţul Arad.................291
Ileana FLOREA Interpreţi şi reprezentaţii scenice ale lucrărilor lui Emil
Monţia.......................................................................................311
Manuscrise.
Documente.Fonduri
muzeale.
Elena Rodica Colta Manuscrisele româneşti din judeţul Arad.................................319
Tipologii şi individualizări
Dimitrie STOI Doi gemeni butinceni şi diploma lor de înnobilare...................339
Lucia TURC Documente referitoare la biblioteca societăţii "Petru Maior"...343
Mircea TIMBUS Din documentele Unirii.............................................................365
Natalia DASCĂL Din colecţiile muzeului arădean – Fondul Ioan Slavici............371
Natalia DASCĂL O scrisoare a lui Caius Brediceanu către Elena Goldiş.............385
Augustin MUREŞAN
Natalia DASCĂL O epistolă inedită a lui Roman Ciorogariu către Lazăr Nichi...389
Augustin MUREŞAN
Heraldică. Vexilologie.
Maria DOGARU Heraldica în slujba cercetării istorice:
Dimitrie STOI Evoluţia însemnelor heraldice aparţinînd familiei Mocioni.....395
Augustin MUREŞAN
Ioan POPOVICI
Augustin MUREŞAN Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul-
Nou..........................................................................................415
Augustin MUREŞAN Inscripţii aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a românilor de
la 1918.................................................................419
Varia
Florin DUMESCU Calamităţile naturale şi lucrările de amenajare a râurilor din judeţul Arad
Mircea IACOBINI reflectate în documentele din arhivă....................425
Vasile POPEANGĂ Studiul geografiei în şcolile medii transilvănene......................435
Vasile POPEANGĂ Când se mută hotarele, vama se plăteşte cu sânge....................459
Liviu MĂRGHITAN Al VII- lea Congres Internaţional de Tracologie
Marian Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul
României,Bucureşti, 1993, (Liviu Mărghitan)..........................491
Blazovich László – Géczi Lajos...............................................493
(Procesul familiei Telegdi 1568-1572), Szeged, 1995
(Eugen Glűck)
ZIRIDAVA XXI, 1998
Arheologie-Toponimie-Istorie, Arhive-Corespondenţe-Fonduri muzeale, Sfragistică-Sigilografie-
Phaleristică, Recenzii.

Arheologie
Toponimie
Istorie
Sanda CRIŞAN Câteva observaţii privind procesele de interferenţă între Culturile Baden şi
Coţofeni în vestul României...........................................3
Liviu MĂRGHITAN Antropomorfism în arta Daciei preromane..................................15
Adriana PANTAZI Aspecte ale glipticii din Dacia romană........................................43
Călin TIMOC Un tipar pentru turnat lingouri de metal de la Porolissum...........53
Dan BĂCUIEŢ Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţii Şicula (jud.
Arad).............................................................................................57
Dan BĂCUIEŢ Noi descoperiri feudal – timpurii pe teritoriul oraşului Alba
Iulia...............................................................................................73
Pascu HUREZAN Colecţia de cahle şi de ochiuri de cahlă din evul mediu târziu a muzeului din
Imre SZATMÁRI Arad........................................................................83
Vasile FRĂŢILĂ Toponimie şi continuitate în Transilvania de Centru şi Sud......139
Ion POPESCU Două antroponime istorice: Menumorut (=Mărmorot) şi
SIRETEANU Morot..........................................................................................149
Gheorghe ŢÂRCUŞ Bybarch, voievodul românilor de la Hălmagiu..........................159
Eugen GLÜCK Unele date despre senioratul de Ciuci........................................165
Eugen GLÜCK Date cu privire la perioada războaielor franceze în fondurile arhivistice
arădene (1792-1815)................................................169
Gheorghe Situaţia intelectualului român din Transilvania până la 1918. Cazul
BICHICEAN învăţătorului Ioan Georgescu.....................................................179
Gheorghe FIRCZAK Preliminarii ale Marii Uniri reflectate în presa maghiară
hunedoreană...............................................................................185
Valeriu GIURAN Aspecte privind participarea Regimentului de infanterie "Mircea" nr. 32 în
primul război mondial, Campania din 1916................199
Dumitru Dan COSTEA Constituirea Comitetului Naţional Român şi a Gărzii Naţionale locale în
comuna Şeitin, comitatul Cenad..................................217
Augustin MUREŞAN Vasile Cucu delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia..............................................................................................223
Octavian TĂTAR "Principiul Naţionalităţilor "şi Conferinţa de pace de la Paris (1919-
1920).................................................................................231
Mircea RUSNAC Proiectul de lege agrară întocmit de Ion Mihalache în 1920.......239
Sorin SABĂU Proprietatea asupra pădurilor în vechile plase Hălmagiu, Sebiş şi Târnova,
înainte şi după reforma agrară din 1921......................245
Gheorghe ŞORA -Vasile Goldiş- preşedintele Asociaţiunii Transilvănene (ASTRA) din Sibiu
(1923-1934).................................................................273
Dan DEMŞEA Implicaţiile economice şi culturale ale Băncii "Gloria" din Lipova în
funcţionarea Staţiunii Balneare...............................................285
Gabriel MOISA Manifestările studenţilor participanţi la Congresul Naţional Studenţesc de la
Oradea (4-6 decembrie 1927)...........................299
Liviu LAZĂR Aniversarea zilei de 1 Decembrie – mijloc de luptă antirevizionistă în
Transilvania, în perioada interbelică.......................................309
Eusebiu Marcel Aspecte politice din judeţul Caraş (1944-1947)..........................317
NARAI
Arhive-
Corespondenţe-
Fonduri muzeale
Elena Rodica COLTA Informaţii despre comunitatea românească din Aletea (Hu) oferite de
arhivele din Arad...................................................................325
Natalia DASCĂL Din arhiva Complexului Muzeal Arad. Fondul Lazăr Nichi......359
Radu ARDELEAN Corespondenţa lui Ascaniu Crişan cu Ioan Lupaş.....................371
Lucian GIURA
Pavel VESA Corespondenţa preotului dr. Gheorghe Ciuhandu cu Academia
Română.......................................................................................383
Natalia DASCĂL Ion I. C. Brătianu în presă şi în documente din fondurile muzeului
Virgil ŞERBAN arădean........................................................................................395
Lucia CORNEA Vechi fotografi arădeni din colecţii muzeale din Oradea. Contribuţii la o
istorie a fotografiei arădene...............................403
Sfragistică
Sigilografie
Phaleristică
Maria DOGARU Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei, surse
pentru cunoşterea artei feudale româneşti..........................419
Augustin MUREŞAN Semnificaţia sigiliului Prefecturii Auraria Gemina.....................425
Augustin MUREŞAN Un sigiliu al breslei mixte din Ghioroc, judeţul Arad.................431
Maria DOGARU Preocupările regelui Ferdinand în domeniul phaleristicii ..........437
Varia
Dan LĂZĂRESCU Generalul Nicolas d Oxat de Moret, primul cartograf austriac al
Banatului.....................................................................................443
Mircea STOIA Th. Mommsen şi fascinaţia inscripţiilor romane din
Transilvania..................................................................................449
Gheorghe ŞORA R.W.Seton – Watson şi românii ..................................................453
Dan DEMŞEA O plachetă dedicată doctorului în drept Mihai Marcus, prefectul judeţului
Arad (iunie 1922)..........................................................459
Recenzii
Trei lucrări istorice apărute în Ungaria care au tangenţă cu istoria locală
arădeană (Eugen Glűck)....................................................465
Dr. Otto Greffner Populaţia şvăbească (germană) din Banat – Cine sunt, când au venit şi de
unde?
Arad, 1994 (Dan Demşea)...........................................................466
Dr. Otto Greffner Rommel – dramă şi onoare
Arad, 1998 (Dan Demşea)...........................................................467
Natalia DASCĂL ACTIVITATEA MUZEULUI DE ISTORIE ÎN PERIOADA 1992-
1998.............................................................................................469
ZIRIDAVA, XXII, 2000
Arheologie – Istorie – Istoriografie, Documente – Mărturii, Sigilografie, Recenzii

Arheologie
Istorie
Istoriografie
Dragoş MĂNDESCU Interferenţe artistice şi perpetuarea unui motiv zoomorf în epoca
Laténe.......................................................................................7
Eugen D. PĂDUREANU Cu privire la aşezarea fortificată de la Groşeni-Jidovină (jud.
Arad)........................................................................................13
Liviu MĂRGHITAN Antropomorfism în arta Daciei preromane (II).......................25
Peter HÜGEL Trei ipostaze ale văii inferioare a Mureşului de la Traian la
Hadrian.....................................................................................31
Eugen GLÜCK Contribuţii cu privire la originea toponimului "Arad".............39
Octavian TĂTAR Sűleyman I şi politica europeană a Imperiului Otoman (1520-
1526)..........................................................................................57
Viorel Gh. ŢIGU Mişcarea de "lotrie" (haiducie) din Banatul istoric al secolului
XVIII.........................................................................................71
Cornel CLEPEA Parohia Ortodoxă Română din Budapesta. Scurt istoric........103
Dorin GIURGIU Contribuţia corpului didactic din judeţul Alba la pregătirea marelui act de
la 1 Decembrie 1918.......................................117
Augustin MUREŞAN Traian Popoviciu, delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din
1 Decembrie 1918............................................125
Dimitrie STOI Chitichăzenii şi Marea Unire...................................................133
Dan DEMŞEA Semnificaţia juridico – politică a actelor Unirii de la 1 Decembrie
1918......................................................................137
Nicolae JOSAN Bătălia propagandistică din 1918-1919 în legătură cu Unirea Transilvaniei
cu România........................................................145
Gheorghe BICHICEAN Cu privire la situaţia Armatei Române din Transilvania după Marea Unire
de la 1 Decembrie 1918.....................................157
Radu ARDELEAN Ioan Lupaş – istoric al unităţii româneşti................................165
Corneliu PĂDUREAN Activitatea istoriografică a lui Ilarion Puşcariu ......................189
Simion COSTEA Proiectul Briand de Uniune Europeană şi suveranitatea naţională
(1930).......................................................................199
Virgil PANĂ Consideraţii privind prezenţa minoritarilor în structurile administrative ale
Transilvaniei interbelice............................223
Vasile POPEANGĂ Patru personalităţi interbelice arădene....................................231
Virgil ŞERBAN Eroul învăţător locotenent Mihai Popescu (1906-1942).........247
Eusebiu NARAI Aspecte din activitatea Uniunii Tineretului Comunist în judeţul Caraş
(august 1944 – decembrie 1947)...................................253
Documente
Mărturii
Dan LĂZĂRESCU Gravuri austriece despre Banat, Transilvania, Oltenia în prima jumătate a
sec. al XVIII-lea.....................................................261
Dorin – Ioan RUS Participarea Regimentului II de Graniţă din Nasăud la războaiele
napoleoniene (1805-1810), oglindită în Monografia Regimentului, scrisă
de căpitanul Michael Schneider (Bistriţa
1906).......................................................................................271
Eugen GLÜCK O veche arhivă personală arădană...........................................283
Eugen GLÜCK Războiul de Independenţă al României în viziunea presei
austriece...................................................................................287
Mircea BARBU Sándor Márki şi colecţia de antichităţi a Liceului din Arad
Pascu HUREZAN (I).............................................................................................295
Imre SZATMÁRI
Ruxandra MAGHIŞ Ad declamandum – o poezie anonimă?...................................317
Eugen D. PĂDUREAN
Cantemir RIŞCUŢIA Din activitatea căpitanului Moise Rişcuţia la comanda Gărzii Naţionale
Române din Arad....................................................323
Septimius PĂCURARIU Incursiunea unui tren blindat pe valea Mureşului la începutul anului
1919..............................................................................337
Rodica ŢABIC Rememorări despre Adriana şi dr. Sever Ispravnic.................339
Emil ARBONIE Certificatele de călătorie eliberate cetăţenilor români de Consulatele
României acreditate la Cluj şi Oradea, valabile pentru întoarcerea
titularilor în ţară, în perioada cedării nordului
Ardealului................................................................................347
Sigilografie
Augustin MUREŞAN Cîteva tipare sigilare provenind de la biserici săteşti din
Moldova...................................................................................365
Augustin MUREŞAN Sigilii ale breslelor din Pecica pe un document din 1854.......375
Recenzii
Liviu MĂRGHITAN Sintria I II, tomul I, 1982-1983..............................................385
Mircea BARBU A. A. Rusu, P. Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul Arad, Arad,
1999......................................................................387
Mircea BARBU Profesorul Gheorghe Şora la 70 de ani ...................................389
Natalia DASCĂL Activitatea muzeului de istorie în perioada 1999-2000...........393
ZIRIDAVA, XXIII, 2002
Arheologie-Istorie-Istoriografie,Sfragistică-Heraldică, Miscellanea

Arheologie
Istorie
Istoriografie
Alexandru PĂUNESCU O descoperire întâmplătoare din municipiul Arad atribuită
Eugen D. PĂDUREANU aurignacianului...................................................................9
Vasile BORONEANŢ Paleoliticul de la Zăbrani....................................................13
Adina BORONEANŢ
Augustin MUREŞAN O brăţară de bronz descoperită la Vinga, judeţul Arad ......53
Dragoş MĂNDESCU Fibulele de schemă tracică în Banat şi Transilvania............57
Eugen D. PĂDUREANU Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Arad.........63
Ioan –Marian ŢIPLIC Sondajul arheologic din interiorul bisericii parohiale evanghelice din
Maria-Emilia CRÎNGACI Sibiu............................................................75
Octavian TĂTAR Anul 1541 în istoria Transilvaniei. Relaţiile politico-diplomatice şi
militare............................................................85
Octavian TĂTAR Disputa transilvano-habsburgică pentru Partium (1556-
1565).....................................................................................109
Dan DEMŞEA Funcţionarii români în structurile de conducere administrativ-politică şi
juridică de pe teritoriul comitatului Arad (1846-
1894)......................................................................................129
Liviu BOTEZAN Mişcările ţărăneşti şi desfiinţarea iobăgiei în satele comitatului Zărand în
primăvara anului 1848...........................................145
Liviu BOTEZAN Mişcările ţărăneşti din satele arădene contra notarilor şi primarilor în
primăvara anului 1848, preludiu al evenimentelor din toamna anului 1918
care au facilitat Marea Unire..........157
Corneliu PĂDUREAN Contribuţii la cunoşterea structurii etnice a comitatului Arad în secolul al
XIX-lea.................................................................169
Corneliu PĂDUREAN Contribuţii la cunoaşterea structurii socio-profesionale a comitatului Arad
în secolul al XIX.......................................179
Radu ARDELEAN Contribuţii arădene la fundarea Băncii "Albina"..................193
Radu ARDELEAN Problematica socială în scrierile lui Ioan Lupaş...................201
Lucian DRONCA Consideraţii privind situaţia economică a Austro-Ungariei la sfârşitul
secolului XIX şi începutul secolului XX.................217
Ioachim LAZĂR Adunarea populară de la Buteni din 1911.............................227
Vasile POPEANGĂ Activitatea cărturarilor ardeleni în Basarabia anilor 1917-
1918........................................................................................235
Cristina PLOSCĂ Repere din activitatea filologului Alexandru Ciura în prejma unirii
......................................................................................255
Ioachim LAZĂR Evenimente revoluţionare desfăşurate în judeţul Hunedoara în toamna
anului 1918................................................................263
Marin POP Satul sălăjean după Marea Unire (1918-1921)......................271
Simion COSTEA Reacţiile Iugoslaviei şi Cehoslovaciei la Planul Briand de uniune
europeană.................................................................281
Antoniu MARTIN Instituţia regiunii în legislaţia şi practica politică
interbelică.............................................................................299
Ruxandra MAGHIŞ Problema învăţătorilor refugiaţi în judeţul Arad în urma rupturilor
teritoriale din vara anului 1940, săvârşite asupra
României................................................................................305
Carmen ALBERT Documentele Institutului Social Banat-Crişana privind sănătatea în
Timişoara interbelică..........................................313
Cornel CLEPEA Episcopul Andrei Magier, continuator al proiectului de înfiinţare a unei
universităţi în Arad .....................................321
Cornel CLEPEA Activitatea societăţii "Cultul eroilor" în Arad în perioada
interbelică...............................................................................331
Luminiţa MUNTEAN Publicitatea în presa arădeană interbelică..............................341
Eusebiu NARAI Aspecte ale activităţii sindicale în judeţul Caraş (23 august 1944 – 30
decembrie 1947)....................................................355
Gabriel SALA Colectivizarea în localitatea Felnac.......................................363
Sfragistică
Heraldică
Augustin MUREŞAN Cu privire la emblema ordinului dragonului reprezentată pe sigiliu din
1437 al voivodului Vlad Dracul ...........................385
Doina COMŞA Table de breaslă în colecţia Muzeului Municipal Mediaş.....395
Dorin-Ioan RUS
Doina COMŞA Obiecte de breaslă aflate în colecţia de cositoare a Muzeului Municipal
Dorin-Ioan RUS din Mediaş............................................................403
Augustin MUREŞAN Scena săgetării corbului reprezentată în sigilii domneşti din secolul al
XVIII-lea...............................................................413
Dan IVĂNUŞ Sigilii arădene din colecţia Muzeului de Istorie din Sibiu ....423
Miscellanea
Dan LĂZĂRESCU Un dramaturg austriac al secolului al XVIII-lea: Johann Franz
Adriana CZIBULA Hieronymus Brockmann........................................................427
Dan DEMŞEA Un istoric al parcurilor şi grădinilor decorative din teritoriul judeţului
Arad (secolele XVIII-XX)......................................433
I. Obiectivele din afara oraşului Arad
Eugen GLÜCK Rolul periodicelor româneşti editate la Budapesta în răspîndirea literaturii
române moderne (1863-1919).............453
Mircea BARBU Sándor Márki şi colecţia de antichităţi a Liceului din Arad
Pascu HUREZAN (II)..........................................................................................459
Imre SZÁTMARI
Liviu MĂRGHITAN Membri ai Academiei Române născuţi în judeţul Arad (Partea
I).............................................................................................559
Viorel SIDA Un document poştal şi militar din anul 1918.........................569
Vasile POPEANGĂ Repere metodologice în cercetarea perioadei 1947-1989......575
Liviu MĂRGHITAN Muzee ale celui de-al treilea mileniu.....................................587
José Cardim RIBEIRO
Corneliu PĂDUREAN Nicolae Bocşan. Portretul unui istoric...................................591
Natalia DASCĂL Activitatea muzeului de istorie în perioada 2001-2002.........595
ZIRIDAVA, XXIV,2005

Liviu MĂRGHITAN Armatele regilor Daciei (secolele V-I î.d.Hr.)....................7


Ramona M. CORDOŞ Reîntregirea a două platouri romane.................................15
Claudiu MUNTEANU Un plumb roman descoperit la Capidava...........................21
Eugen PĂDUREANU Toponimie şi realităţi istorico-arheologice în judeţul Arad
Lavinia ALBU .............................................................................................25
Vasile MĂRCULEŢ Consideraţii asupra unor aspecte ale debutului legăturilor politice şi
religioase ale formaţiunii politice intracarpatice conduse de ducele Gylas
cu Imperiul Bizantin la mijlocul secolului al X-
lea..................................................................31
Vasile BORONEANŢ Cercetările arheologice de la Conop - "Cotărci" din 1972. Probleme legate
Dan DEMŞEA de stela funerară din cimitirul de secol XII-
XVII.......................................................................................43
Horia LASCU Estimarea populaţiei scaunului Sibiu între secolele XVI-
XVII.......................................................................................57
Eugen GLÜCK "Avisi" un izvor al istoriei locale...........................................71
Constantin ITTU Un om al luminilor şi stema sa: baronul Samuel von Brukenthal (1721-
1803).........................................................85
Aurelia COZMA Samuel von Brukenthal (1721-1803) – Homo Europaeus. Proiecte în
domeniul agriculturii ...........................................93
Gudrun ITTU Muzeul Brukenthal în timpul ocupării Sibiului de către trupele
revoluţionare maghiare. 11 martie- 24 iulie 1849..................99
Ana HANCU Consecinţe ale revoluţiei de la 1848-1849 în protopopiatul greco-catolic
Tg. Mureş.......................................................115
Dan DEMŞEA Proletariatul arădean din domeniile industriilor, comerţului, transportului
şi cel al intermedierilor (1847-1872)..............127
Dan DEMŞEA Funcţionarii principali de pe teritoriul judeţului Arad între autonomism
lingvistic şi centralism (1860-1884)................147
Nicolae JOSAN O interesantă iniţiativă politică din anul 1890.
Protagonişti: Alexandru Mocioni şi Ioan Cavaler de Puşcariu
(1)..........................................................................................159
Angela ROTARU- Pensionarea învăţătorilor români în Banat la sfârşitul secolului al XIX-lea
DUMITRESCU şi începutul secolului XX...................................179
Lucian PETRAŞ Acuzaţii şi acuzaţi în contextul crizei Partidul Naţional Român din anii
1910-1912................................................................201
Radu ARDELEAN Corespondenţa lui Roman Ciorogariu cu Ioan Lupaş..........217
Lucian GIURA
Corneliu PĂDUREAN Pieţe, târguri şi oboare în Aradul interbelic..........................227
Virgil ŞERBAN Documente referitoare la activitatea "Societăţii pentru ocrotirea orfanilor
din război" în colecţia de istorie a muzeului
arădean..................................................................................239
Camil PETRESCU Instituţii de credit în Timişoara interbelică...........................251
Rodica IVĂNUŞ Învăţământul secundar teoretic confesional din Sibiul
Dan IVĂNUŞ interbelic................................................................................257
Emil ARBONIE Traficul de frontieră local în judeţul Arad (1920-1949).......263
Vasile T. CIUBĂNCAN Judeţul şi municipiul Arad în preliminariile conferinţelor de pace din anul
1920 şi 1946..................................................291
Olivian MUREŞAN Aspecte ale activităţii despărţământului Şiria al "Astrei" (1925-
1939).........................................................................307
Janos UJJ Fotodocumente despre bombardarea Aradului în anul
1944......................................................................................319
Eusebiu NARAI Aspecte privind situaţia economică a Banatului în perioada 1934-
1937.............................................................................331
Bogdan IVAŞCU PCR Arad în anul 1947: reorganizări interne şi relaţia cu societatea
..............................................................................349
Augustin MUREŞAN Sigiliul din 1672 al lui Grigorie I Ghica voievod al Ţării Româneşti. O
reprivire sigilografică.....................................359
Augustin MUREŞAN Tipare sigilare de breaslă timişorene din secolele XVIII-
XIX.........................................................................................365
Dan IVĂNUŞ Un sigiliu inedit al breslei pielarilor din Sibiu.......................375
Augustin MUREŞAN O variantă a stemei din 1834 a oraşului Arad reprezentată pe casa fostei
vămi......................................................................379
Maria DOGARU Un tipar sigilar personal cu trei faţete....................................385
Dan LĂZĂRESCU Petru Movilă: "Mărturisirea Ortodoxă". O ediţie mai puţin
cunoscută.................................................................................389
Valer RUS Istoria românilor până la mijlocul secolului al XIX-lea în viziunea lui
Oroszhegyi Josa..................................................395
Dan DEMŞEA Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
Rememorările unui participant – Ilie Chebeleu......................405
Dan LĂZĂRESCU Leontin Mureşianu..................................................................413
Ruxandra MAGHIŞ Un caiet-document al familiei Monţia....................................423
Gabriel SALA Studiu asupra statutului femeii,mentalităţilor şi obiceiurilor din clanul
ţiganilor gabori ............................................................433
Serghei TARKOV Arad Tramway History 455
In memoriam Mircea Barbu (1944-2004)...............................467
In memoriam Eugen Glűck (1927-2004)................................471
In memoriam Geza Kovách (1925-2004)...............................477
Activitatea secţiei de istorie în perioada 2003-2005...............479

S-ar putea să vă placă și