281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian.

2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii
actualizat pana in 29 ianuarie 2014
281 Documente Anexe la Codul Muncii este cel mai complex pachet de documente anexe la Codul Muncii pe care il poti achizitiona. Cea mai mare colectie de documente de dreptul muncii din Romania.

281
documente

920
pagini toate modelele cerute de

Codul Muncii
de care ai nevoie

Documentele sunt obligatoriu de utilizat in cadrul oricarei organizatii, fiind cerute + Gratuit Regulamentul de Codul Muncii. Acum esti aparat in totalitate in fata oricaror eventuale inspectii de Organizare sau procese, si ai la dispozitie intreaga suita de modele de contracte, cereri, si Functionare minute, formulare, liste, acte aditionale, notificari, solicitari, adrese, comunicari, (ROF), model decizii, declaratii, adeverinte, ordine, acorduri, acte de constatare, preavize, si ghid complet note, foi, condici etc. Modelele sunt intocmite profesionist si sunt actualizate permanent , fiind aranjate pe structura Codului Muncii. Astfel cautarea unui document este extrem de facila, in cateva secunde putand avea la indemana modelul de document necesar. Salveaza mii si zeci de mii de lei pe care i-ai pierde prin amenzi, procese pierdute, organizare defectuoasa a resurselor umane din punctul de vedere al dreptului muncii. 281 Documente Anexe la Codul Muncii - Obligatoriu si esential pentru orice angajator.

pentru

DETALII
si COMANDA apasa aici

sau mergi pe
rubinian.com

BONUS
GRATUIT Regulamentul de Organizare si Functionare, model, ghid complet si teorie.

sau suna la
0748-846850

Pagina 1 din 11

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

Cuprins

281
documente

1. Contractul Individual de Munca (CIM).................................................................................................. 3 1. 1. Incheierea CIM............................................................................................................................. 3 1. 2. Executarea CIM ............................................................................................................................ 4 1. 3. Modificarea CIM .......................................................................................................................... 4 1.4. Suspendarea CIM.......................................................................................................................... 5

920
pagini toate modelele cerute de

1.5. Incetarea CIM ............................................................................................................................... 5 1.6. CIM pe durata determinata........................................................................................................... 6 1.7. Munca prin agent de munca temporara ........................................................................................ 6 1.8. CIM cu timp partial ....................................................................................................................... 6 1.9. Munca la domiciliu........................................................................................................................ 7 2. Timpul de Munca si Timpul de Odihna ................................................................................................. 7

Codul Muncii
de care ai nevoie

+ Gratuit

2.1. Timpul de munca .......................................................................................................................... 7 Regulamentul de Organizare 2.2. Concediile ..................................................................................................................................... 7 si Functionare 3. Salarizarea........................................................................................................................................... 8 (ROF), model 4. Formarea profesionala ........................................................................................................................ 8 si ghid complet 5. Sindicatele ........................................................................................................................................... 8 6. Reprezentantii salariatilor.................................................................................................................... 9 pentru 7. Contractul Colectiv de Munca .............................................................................................................. 9 8. Regulamentul intern .......................................................................................................................... 10

DETALII

si 9. Raspunderea disciplinara................................................................................................................... 10 COMANDA apasa aici 10. Raspunderea patrimoniala a salariatilor........................................................................................... 11 11. Evaluarea salariaţilor ....................................................................................................................... 11 sau mergi pe
rubinian.com

12. Legislaţie ......................................................................................................................................... 11 Bonus .................................................................................................................................................... 11 Istoric actualizari ................................................................................................................................... 11

sau suna la
0748-846850

Pagina 2 din 11

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

1. Contractul Individual de Munca (CIM)
1. 1. Incheierea CIM
1. Informarea prealabila incheierii CIM (art.17-18) 01. Contract de confidentialitate privind informatiile furnizate prealabil angajarii (art.17_5CM).doc 02. Minuta privind informarea prealabila angajarii, cu desfasurarea activitatii in tara (art.17CM) .doc 03. Minuta privind informarea prealabila angajarii, cu desfasurarea activitatii in strainatate (art.18CM) .doc 2. Incheierea CIM, Act Aditionale 01. Cerere de angajare.doc 02. Formular de angajare.doc 03. Lista documentelor solicitate la angajare.doc 04. Contract Individual de Munca - model complex - 2014_01.doc 05. Act aditional la CIM - model complex - 2014_01.doc 06. CIM cu desfasurarea activitatii in strainatate.doc 07. Clauza de neconcurenta - exemplu si legislatie.doc 08. Clauza de mobilitate - exemplu si legislatie.doc 09. Clauza de confidentialitate (fara trimitere la Contract de Confidentialitate) .doc 10. Clauza de confidentialitate (cu trimitere la Contract de Confidentialitate) .doc 11. Act aditional la CIM - Contract de confidentialitate.doc 12. Act aditional la CIM - Neconcurenta.doc 13. Act aditional la CIM - Mobilitate.doc 14. Act aditional la CIM - Folosinta autovehiculului.doc 15. Act aditional la CIM - Formare profesionala.doc 16. Act aditional la CIM - Contract de constituire a garantiei materiale pt gestionari.doc 17. Act aditional la CIM - Contract de custodie.doc 18. Fisa postului - model cadru.doc 19. Notificare de catre angajator a incetarii CIM pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba.doc 20. Notificare de catre angajat a incetarii CIM pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba.doc 21. Declaratia contribuabilului persoane in intretinere.doc 3. Verificari, concursuri, examene prealabile (art.27-30) 01. Fisa aptitudine.doc 02. Solicitare pentru examenul medical de angajare.doc 03. Fisa de Expunere la Riscuri Profesionale (anexa la Solicitare).pdf 4. Registrul general de evidenta a salariatilor (art.34) 01. Adeverinta de vechime eliberata salariatului (art.34_5 CM) .doc 02. Adresa de inregistrare a RGES.doc 03. Comunicare registru evidenta salariati.doc 04. Decizie registru evidenta salariati.doc 5. Cumulul de functii (art.35) 01. Declararea locului unde se exercita functia de baza (art.35_3 CM abrogat) .doc 02. Refuz loc unde se exercita functia de baza.doc Pagina 3 din 11

281
documente

920
pagini toate modelele cerute de

Codul Muncii
de care ai nevoie

+ Gratuit
Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), model si ghid complet

pentru

DETALII
si COMANDA apasa aici

sau mergi pe
rubinian.com

sau suna la
0748-846850

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014
6. Angajarea strainilor (art.36) 00. Lista documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei de munca - lucratori permanenti.doc 01. Opis dosar (cerut pentru autorizatia de munca).pdf 02. Cerere de acordare a autorizatiei de munca.doc 03. Curriculum Vitae (informatii minime pt autorizatia de munca) .doc

281
documente

920
pagini toate modelele cerute de

1. 2. Executarea CIM
01. Comunicare periodica privind situatia economica si financiara a societatii (art.40_2_d CM) .doc 02. Adeverinta salariu (art.40_2_h CM) .doc 03. Adeverinta salariu dupa incetarea contractului individual de munca.doc

1. 3. Modificarea CIM
1.3.1. Cu acordul partilor

1. Modificari standard 01. Act aditional la CIM - general.doc 02. Act aditional la CIM - schimbarea locului de munca.doc + Gratuit 03. Act aditional la CIM - schimbarea felului muncii.doc Regulamentul 04. Act aditional la CIM - modificarea salariului.doc de Organizare 05. Act aditional la CIM - modificarea timpului de munca.doc de care ai nevoie
si Functionare (ROF), model si ghid complet

Codul Muncii

2. Delegarea 01. Cerere deplasare in interes de serviciu.doc 02. Ordin de deplasare (delegatie) .doc 03. Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate (transporturi internationale) .pdf 04. Notificarea prelungirii delegarii.doc

3. Detasarea pentru 01 - Cerere de detasare (de catre beneficiarul detasarii) .doc DETALII 02 - Acord privind detasarea (de catre organizatia care detaseaza) .doc 03 - Consimtamantul salariatului in cazul schimbarii felului muncii.doc si 04 - Refuz privind detasarea (de catre angajat) (art.46 al 3 CM) .doc COMANDA 05 - Decizie de detasare (model 1) .doc apasa aici 06 - Decizie de detasare (model 2) .doc 07 - Detasare - Notificarea prelungirii.doc 08 - Adeverinta Detasare.doc sau mergi pe
rubinian.com

1.3.2. Fara acordul salariatului

1. Forta majora 00 - Explicatii.doc 01 - Decizia de modificare a CIM in caz de forta majora.doc 0748-846850 02 - Decizia revenire asupra modificarii CIM in caz de forta majora.doc sau suna la 2. Sanctiune disciplinara 00 - Explicatii.doc

Pagina 4 din 11

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014
3. Protectia salariatului 00 - Explicatii.doc 1.3.3. Informarea prealabila modificarii CIM (art.17) 01. Minuta informare la modificarea CIM.doc

281
documente

920
1.4. Suspendarea CIM
1. Suspendarea de drept 01. Decizia privind suspendarea de drept a CIM (CM 50_a concediu maternitate) .doc 02. Notificarea cazului de suspendare de drept a CIM.doc 2. Suspendarea prin acordul partilor 01. Cerere de suspendare a CIM prin acordul partilor.doc 02. Decizie de suspendare - acordul partilor (art.54 CM) .doc 03. Decizie incetare suspendare a CIM.doc 3. Suspendarea din initiativa salariatului 01. Cerere de suspendare a CIM pentru cresterea copilului.doc 02. Decizie de suspendare - concediu pentru cresterea copilului.doc 03. Cerere de suspendare a CIM pentru exercitarea unei functii elective.doc 04. Decizie de suspendare a CIM pentru exercitarea unei functii elective.doc 05. Cerere de suspendare a CIM pentru efectuarea concediului de formare profesionala.doc 06. Decizie de suspendare a CIM pentru efectuarea concediului de formare profesionala.doc 07. Cerere de suspendare a CIM pentru efectuarea concediului paternal.doc 08. Decizie de suspendare a CIM pentru efectuarea concediului paternal.doc 09. Cerere de suspendare a CIM pentru ingrijirea copilului cu handicap 7 ani.doc 10. Decizie de suspendare a CIM pentru ingrijirea copilului cu handicap 7 ani.doc 4. Suspendarea din initiativa angajatorului 01. Decizie de suspendare a CIM pt cercetare disciplinara.doc 02. Decizie de suspendare a CIM pe durata detasarii.doc 03. Decizie de suspendare a CIM pe durata intreruperii temporare a activitatii.doc pagini toate modelele cerute de

Codul Muncii
de care ai nevoie

+ Gratuit
Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), model si ghid complet

pentru

DETALII
si COMANDA apasa aici

1.5. Incetarea CIM
1. Incetarea de drept a CIM 01. Decizie de constatare a incetarii de drept a CIM - general.doc 02. Decizia de constatare a incetarii de drept a CIM - pensionare (CM 55_c) .doc 03. Adresa Pensionare.doc 04. Act de constatare a nulitatii CIM.doc 05. Decizia de constatare a incetarii de drept a CIM - reintegrare pe post (CM 56_e) .doc 06. Decizie de incetare de drept a CIM in urma condamnarii privative de libertate (CM 56_f) .doc 07. Notificare incetare de drept a CIM.doc 2. Incetarea CIM prin acordul partilor 01. Cerere de incetare a CIM prin acordul partilor.doc

sau mergi pe
rubinian.com

sau suna la
0748-846850

Pagina 5 din 11

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014
02. Decizie de incetare a CIM prin acordul partilor.doc 03. Acord de incetare a CIM.doc 3. Incetarea CIM pe durata sau la sf per de proba 01. Decizia incetare CIM perioada de proba din initiativa angajatorului.doc 02. Decizia incetare CIM perioada de proba din initiativa salariatului.doc

281 920

documente 4. Concedierea pt motive care tin de salariat 01. Decizia de desfacere disciplinara a CIM.doc 02. Decizia de concediere pe motiv de arestare preventiva.doc pagini 03. Inaptitudine - Propunerea ocuparii unui loc de munca vacant.doc 04. Inaptitudine - Decizie de concediere - incapacitate partiala de munca.doc toate 05. Inaptitudine - Decizie de concediere - incapacitatea totala de munca.doc modelele 06. Inaptitudine - Notificarea concedierii catre ATOFM.doc cerute de 07. Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala.doc Codul 08. Preaviz concediere individuala.doc 5. Concedierea pt motive care nu tin de salariat 01. Decizia de concediere individuala prin desfiintarea locului de munca.doc 02. Notificarea cazului de concediere prin desfiintarea locului de munca catre ATOFM.doc 03. Concedierea colectiva - Notificare informatii (etapa 1) .doc + Gratuit 04. Concedierea colectiva - Notificare informatii (etapa 2) .doc Regulamentul 05. Preaviz de concediere colectiva.doc de Organizare 06. Decizia de concediere colectiva.doc si Functionare 07. Comunicarea scrisa de reangajare a salariatilor concediati (art.74 (2), 74 (3) CM) .doc de care ai nevoie
(ROF), model 6. Demisia si ghid 01. Demisie.doc complet

Muncii

02. Decizia de incetare a CIM prin demisia salariatului.doc 7. Nota de lichidare 01. Nota de lichidare.doc

pentru

DETALII
si 1.6. CIM pe durata determinata COMANDA 01. Cerere de angajare pe perioada determinata.doc apasa aici 02. CIM de munca pe perioada determinata.doc 03. Act aditional de prelungire a CIM pe perioada determinata.doc 04. Act aditional de transformare a CIM pe perioada determinata in perioada nedeterminata.doc sau mergi pe
rubinian.com

1.7. Munca prin agent de munca temporara
01. Contract de punere la dispozitie a personalului de catre agentie.doc 02. Contract de munca temporara.doc

sau suna la
0748-846850

1.8. CIM cu timp partial
01. Cerere de angajare cu timp partial.doc 02. CIM cu timp partial.doc 03. Cerere de transfer de la un loc de munca cu norma intreaga la fractiune de norma.doc 04. Cerere de transfer de la un loc de munca cu fractiune de norma la norma intreaga.doc 05. Cerere de marire a programului de lucru.doc Pagina 6 din 11

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014
06. Decizie de transfer de la un loc de munca cu norma intreaga la fractiune.doc 07. Decizie de transfer de la un loc de munca cu fractiune la norma intreaga.doc 08. Decizie de marire a programului de lucru.doc 09. Act aditional la CIM privind transferul de la un loc de munca cu norma intreaga la fractiune.doc 10. Act aditional la CIM privind transferul de la un loc de munca cu fractiune la norma intreaga.doc 11. Act aditional la CIM privind marirea programului de lucru.doc

281
documente

920
pagini toate modelele cerute de

1.9. Munca la domiciliu
01. Cerere de angajare - munca la domiciliu.doc 02. CIM pentru munca la domiciliu.doc

2. Timpul de Munca si Timpul de Odihna
2.1. Timpul de munca
01. Decizie de stabilire a Programul de Munca.doc 02. Decizie de stabilire a programului individualizat de munca.doc 03. Informarea ITM despre utilizarea muncii de noapte.doc 04. Foaie colectiva de prezenta (Pontaj) .doc 05. Foaie colectiva de prezenta (PONTAJ) (tabel excel functional) .xls 06. Condica de prezenta.doc

Codul Muncii
de care ai nevoie

+ Gratuit
Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), model si ghid complet

2.2. Concediile
1. Concediul de odihna anual 01. Programarea concediilor de odihna.doc 02. Cerere de aprobare concediu de odihna.doc 03. Cerere de intrerupere a concediului de odihna.doc 04. Decizie de aprobare a concediului de odihna.doc 05. Decizie de aprobare a intreruperii conc de odihna.doc 06. Decizie de rechemare din concediul de odihna.doc 2. Zilele libere platite 01. Cerere de acordare a zilelor libere platite.doc 02. Decizie de aprobare a zilelor libere platite.doc 3. Concediul fara plata 01. Cerere aprobare concediu fara plata.doc 02. Decizie de aprobare concediu fara plata.doc 4. Concediul cu plata pt formare profesionala 01. Cerere de concediu cu plata pentru formare profesionala.doc 02. Decizia de aprobare a concediului cu plata pentru formare profesionala.doc 5. Concediul fara plata pt formare profesionala 01. Cerere de concediu fara plata pentru formare profesionala.doc 02. Decizie de aprobare a concediului fara plata pentru formare profesionala.doc

pentru

DETALII
si COMANDA apasa aici

sau mergi pe
rubinian.com

sau suna la
0748-846850

Pagina 7 din 11

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014 3. Salarizarea
01. Decizie modificare salariu minim brut.doc 02. Decizie majorare salarii.doc 03. Decizie colectiva de modificare a salariilor.doc 04. Informare ITM privind majorarea salariilor.doc

281
documente

920
pagini toate modelele cerute de

4. Formarea profesionala
01. Plan de formare profesionala.doc 02. Curs de perfectionare - Cerere de inscriere.doc 03. Contract de formare profesionala.doc 04. Contract de calificare profesionala.doc 05. Contract de adaptare profesionala.doc 06. Contract de ucenicie la locul de munca.doc 07. Anexa la contractul de ucenicie la locul de munca.doc

Codul Muncii
de care ai nevoie

5. Sindicatele

05.01. Explicatii 01. Procedura dobandire PJ Sindicat (extras Legea 62_2011).doc + Gratuit 02. Etape infiintare sindicat.doc Regulamentul 03. Procedura obtinere reprezentativitate org sindicale (extras Legea 62_2011).doc de Organizare 04. Procedura dobandire PJ Federatii, Confederatii, Uniuni (extras Legea 62_2011).doc si
Functionare (ROF), model 05.02. Modele si ghid 01. Procesul-verbal de constituire a sindicatului.doc complet 02. Lista membrilor organelor de conducere a sindicatului.doc

pentru

DETALII
si COMANDA apasa aici

03. Procesul-verbal de constituire a federatiei sindicale.doc 04. Cerere dobandire a PJ de catre sindicat.doc 05. Cerere dobandire a PJ de catre federatia sindicala.doc 06. Procura speciala autentificata infiintare Federatie.doc 07. Procesul-verbal sedinta de modificare a statutului, organelor de conducere etc.doc 08. Cerere modificare Statut sau Conducere Sindicat sau Federatie.doc 09. Hotararea sindicatului de asociere in federatie.doc 10. Lista membrilor organelor de conducere ale fed sind.doc 01. Statute 01. Statut Sindicat - model.doc 02. Statut Federatie Sindicala - model.doc 03. Statut Confederatie Sindicala - model.doc 04. Statut Uniune Sindicala Teritoriala - model.doc 02. Reprezentativitate 01. Cerere depunere dosar ITM (art. 51_1_c_c din Legea 62_2011).doc 02. Cerere constatare reprezentativitate (art. 51_1_c_c din Legea 62_2011).doc 03. Imputernicire pt formalitati cerere reprezentativitate Sindicat.doc 04. Declaratie nr total membri Federatie (art.52_A_c Legea 62_2011).doc 05. Declaratie nr total membri Sindicat (art.52_B_b Legea 62_2011).doc 06. Declaratie nr total membri Sindicat (art.52_C_b Legea 62_2011).doc 07. Adeverinta nr total angajati (art.52_c_c Legea 62_2011).doc 08. Situatie cumulativa nr.membri Confederatie (art.52_A_c Legea 62_2011).doc Pagina 8 din 11

sau mergi pe
rubinian.com

sau suna la
0748-846850

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014
09. Situatie cumulativa nr.membri Federatie (art.52_B_b Legea 62_2011).doc 03. Cereri afiliere 01. Cerere inscriere angajat in sindicat (Cerere de adeziune).doc 02. Cerere afiliere a unui sindicat la o federatie.doc 03. Cerere afiliere Federatie la Confederatie.doc 05.03. Exemple Modificare Statut si Conducere Dosar modificare statut si conducere Sindicat - exemplul 1.pdf Reprezentativitate Linkuri exemple reprezentativitate.doc (din cauza dimensiunii mari a dosarelor am ales sa plasam documentele pe serverul site-ului si sa le puteti consulta sau descarca de acolo) Regulamente de organizare si functionare ROF Federatie - Birou Executiv - exemplul 1.pdf ROF Federatie - Colegiu Director - exemplul 1.pdf ROF Federatie - Comisie Cenzori - exemplul 1.pdf ROF Federatie - Departament SSM si Pregatire Profesionala - exemplul 1.pdf ROF Federatie - exemplul 1.pdf ROF Federatie - exemplul 2.doc Statute Statut Confederatie - exemplul 1.pdf Statut Federatie - exemplul 1.pdf Statut Federatie - exemplul 2.pdf Statut Federatie - exemplul 3.pdf Statut Sindicat - exemplul 1.pdf Statut Federatie - Exemplul 4.doc

281
documente

920
pagini toate modelele cerute de

Codul Muncii
de care ai nevoie

+ Gratuit
Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), model si ghid complet

pentru

DETALII
si COMANDA apasa aici

6. Reprezentantii salariatilor
01. Informare de catre angajator despre necesitatea alegerii repr salariatilor.doc 02. Acordul angajatorului privind numarul reprezentantilor salariatilor (art.222_2 CM).doc 03. Procesul-verbal al Adunarea Generala a Salariatilor de alegere a reprezentantilor salariatilor.doc 04. Informarea angajatorului despre alegerea reprezentantilor salariatilor.doc

sau mergi pe
rubinian.com

7. Contractul Colectiv de Munca
01. Explicatii 01. Explicatii introductive privind CCMU.doc 02. Procedura de negociere a CCM (extras din Legea 62_2011).doc 03. Procedura de incheiere si inregistrare a CCM (extras din Legea 62_2011).doc 04. Acte necesare pt inregistrarea CCM sau actului aditional la CCM.doc (detaliat + legaturi) 02. Modele 01. CCMU 2014 in baza CM si HG 871_2013 - model.doc sau suna la
0748-846850

Pagina 9 din 11

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014
02. CCMU 2014 in baza CM si HG 871_2013 - model si explicatii.doc 03. Informare de catre angajator despre necesitatea alegerii repr salariatilor.doc 04. Acordul angajatorului privind numarul reprezentantilor salariatilor (art.222_2 CM).doc 05. Procesul-verbal al Ad Gen a Salariatilor de alegere a repr salariatilor.doc 06. Informarea angajatorului despre alegerea repr salariatilor.doc 07. Convocator pt negocierea CCM la nivel de unitate.doc 08. Cerere pt inceperea negocierii CCM la nivel de unitate.doc 09. Proces-verbal de negociere a CCM - model 1.doc 10. Proces-verbal de negociere a CCM - model 2.1 (mai simplu) - sedinta 1.doc 11. Proces-verbal de negociere a CCM - model 2.2 (mai simplu) - sedinta 2.doc 12. Cerere de inregistrare a CCM la ITM.doc 13. Notificare incetare CCM vechi la ITM.doc 14. Act aditional la Contractul Colectiv de Munca al Nivel de Unitate.doc Conflicte de munca si Conciliere 01. Sesizare privind premisele unui conflict colectiv de munca.doc 02. Primire si inreg sesizarii privind premisele unui confl col de munca.doc 03. Raspuns privind sesizarea premiselor unui conflict colectiv de munca.doc 04. Notificare angajator privind declansarea conflictului colectiv de munca.doc 05. Sesizare ITM privind declansarea conflictului colectiv de munca.doc 06. Proces verbal de conciliere a conflictului colectiv de munca.doc Imputerniciri 01. Imputernicire negociere si semnare CCM de catre Sindicat.doc 02. Imputernicire negociere si semnare CCM de catre salariati.doc 03. Imputernicire negociere si semnare CCM de catre angajator.doc 04. Imputernicire ridicare CCM de la ITM.doc 03. Exemple Proces verbal de conciliere - exemplul 1.pdf Proces verbal negociere CCM - sedinta de continuare - exemplul 1.pdf Proces verbal negociere CCM - sedinta de continuare - exemplul 2.pdf Proces verbal negociere CCM act aditional - sedinta de continuare - exemplul 1.pdf Proces verbal negociere CCM act aditional - sedinta de continuare - exemplul 2.pdf

281
documente

920
pagini toate modelele cerute de

Codul Muncii
de care ai nevoie

+ Gratuit
Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), model si ghid complet

pentru

DETALII
si COMANDA apasa aici

8. Regulamentul intern

01. Regulament Intern – model.doc 02. Decizie de punere in aplicare a Regulamentului Intern.doc 03. Tabel privind informarea salariatilor despre continutul Regulamentului Intern.doc rubinian.com 04. Formular de luare la cunostinta a reglementarilor Regulamentului Intern.doc sau mergi pe sau suna la
0748-846850

9. Raspunderea disciplinara
01. Referatul de sesizare a abaterii disciplinare.doc 02. Convocarea salariatului la cercetare disciplinara prealabila.doc 03. Decizie de constituire a comisiei de cercetare disciplinara.doc 04. Decizie de suspendare a CIM pt cercetare disciplinara.doc 05. Procesul-verbal privind cercetarea disciplinara prealabila.doc 06. Raport privind abaterea disciplinara cercetata.doc 07. Decizie de sanctionare disciplinara - avertisment scris.doc

Pagina 10 din 11

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014
08. Decizie de retrogradare disciplinara (max 60 zile) .doc 09. Decizie de reducere a salariului de baza.doc 10. Decizie de reducere a salariului de baza si/sau indemnizatiei de conducere.doc 11. Decizie concediere disciplinara.doc 12. Decizie privind radierea sanctiunilor disciplinare.doc

281
documente

10. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
01. Proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor.doc 02. Decizia de imputare a pagubelor materiale.doc 03. Angajament de plata a despagubirilor.doc

920
pagini toate modelele cerute de

11. Evaluarea salariaţilor
01. Procedura de evaluare a salariatilor (extras din Regulamentul Intern) .doc 02. CALCULATOR EVALUARE SALARIATI.xls 03. Explicatii pentru completarea documentului de calcul.doc 04. Fisa evaluare performante profesionale – model.doc 05. Explicatii privind Fisa evaluare performante profesionale.pdf 06. Raport de evaluare.doc 07. Explicatii privind Raportul de evaluare.pdf 08. Fisa notelor si calificativelor utilizate.doc 09. Contestatie privind rezultatul evaluarii.doc 10. Convocarea salariatului pt solutionarea contestarii evaluarii.doc 11. Decizie de constituire a comisiei de solutionare a contestatiei.doc 12. Nota explicativa scrisa - utilizata in cadrul procesului de solutionare.doc 13. Procesul-verbal privind solutionarea contestatiei evaluarii.doc 14. Decizie privind solutionarea contestatiei rezultatului evaluarii.doc 15. Registrul privind Evidenta Evaluarii Salariatilor.doc

Codul Muncii
de care ai nevoie

+ Gratuit
Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), model si ghid complet

pentru

DETALII
12. Legislaţie
01. Explicatii privind legislatia conexa.doc 02. Contractul Colectiv de Munca la Nivel National 2007-2010 (denuntat) .doc 03. Contractul Colectiv de Munca la Nivel National 2011-2014 (nepublicat in MO) .doc si COMANDA apasa aici

Bonus
01. Regulament de Organizare si Functionare – model, ghid si teorie.doc

sau mergi pe
rubinian.com

Istoric actualizari

sau suna la
0748-846850

Pagina 11 din 11