Sunteți pe pagina 1din 11
281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii

actualizat pana in 29 ianuarie 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii este cel mai complex pachet de documente anexe la Codul Muncii pe care il poti achizitiona.

Cea mai mare colectie de documente de dreptul muncii din Romania.

Documentele sunt obligatoriu de utilizat in cadrul oricarei organizatii, fiind cerute de Codul Muncii. Acum esti aparat in totalitate in fata oricaror eventuale inspectii sau procese, si ai la dispozitie intreaga suita de modele de contracte, cereri, minute, formulare, liste, acte aditionale, notificari, solicitari, adrese, comunicari, decizii, declaratii, adeverinte, ordine, acorduri, acte de constatare, preavize, note, foi, condici etc.

Modelele sunt intocmite profesionist si sunt actualizate permanent, fiind aranjate pe structura Codului Muncii. Astfel cautarea unui document este extrem de facila, in cateva secunde putand avea la indemana modelul de document necesar.

Salveaza mii si zeci de mii de lei pe care i-ai pierde prin amenzi, procese pierdute, organizare defectuoasa a resurselor umane din punctul de vedere al dreptului muncii.

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

281 Documente Anexe la Codul Muncii - Obligatoriu si esential pentru orice angajator.

BONUS

GRATUIT Regulamentul de Organizare si Functionare, model, ghid complet si teorie.

sau

suna la

0748-846850

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

Cuprins

281

1.

Contractul Individual de Munca (CIM)

3

documente

1. 1. Incheierea CIM

3

920

1. 2. Executarea CIM

4

pagini

1. 3. Modificarea CIM

4

1.4. Suspendarea CIM

5

toate

modelele

1.5. Incetarea CIM

5

cerute de

1.6. CIM pe durata determinata

6

Codul

1.7. Munca prin agent de munca temporara

6

Muncii

de care ai

1.8. CIM cu timp partial

6

nevoie

1.9. Munca la domiciliu

7

+ Gratuit

2.

Timpul de Munca si Timpul de Odihna

7

Regulamentul

2.1. Timpul de munca

7

de Organizare

si

2.2. Concediile

7

Functionare

3. Salarizarea

8

(ROF), model

si ghid

4. Formarea profesionala

8

complet

5. Sindicatele

8

6. Reprezentantii salariatilor

9

pentru

7. Contractul Colectiv de Munca

9

DETALII

8. Regulamentul intern

10

si

9. Raspunderea disciplinara

10

COMANDA

10. Raspunderea patrimoniala a salariatilor

11

11. Evaluarea salariaţilor

11

sau mergi

12. Legislaţie

11

pe

Bonus

11

rubinian.com

 

Istoric actualizari

11

sau

suna la

0748-846850

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

1. Contractul Individual de Munca (CIM)

1. 1. Incheierea CIM

1. Informarea prealabila incheierii CIM (art.17-18)

01. Contract de confidentialitate privind informatiile furnizate prealabil angajarii (art.17_5CM).doc

02. Minuta privind informarea prealabila angajarii, cu desfasurarea activitatii in tara (art.17CM) .doc

03. Minuta privind informarea prealabila angajarii, cu desfasurarea activitatii in strainatate (art.18CM)

.doc

2. Incheierea CIM, Act Aditionale

01. Cerere de angajare.doc

02. Formular de angajare.doc

03. Lista documentelor solicitate la angajare.doc

04. Contract Individual de Munca - model complex - 2014_01.doc

05. Act aditional la CIM - model complex - 2014_01.doc

06. CIM cu desfasurarea activitatii in strainatate.doc

07. Clauza de neconcurenta - exemplu si legislatie.doc

08. Clauza de mobilitate - exemplu si legislatie.doc

09. Clauza de confidentialitate (fara trimitere la Contract de Confidentialitate) .doc

10. Clauza de confidentialitate (cu trimitere la Contract de Confidentialitate) .doc

11. Act aditional la CIM - Contract de confidentialitate.doc

12. Act aditional la CIM - Neconcurenta.doc

13. Act aditional la CIM - Mobilitate.doc

14. Act aditional la CIM - Folosinta autovehiculului.doc

15. Act aditional la CIM - Formare profesionala.doc

16. Act aditional la CIM - Contract de constituire a garantiei materiale pt gestionari.doc

17. Act aditional la CIM - Contract de custodie.doc

18. Fisa postului - model cadru.doc

19. Notificare de catre angajator a incetarii CIM pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba.doc

20. Notificare de catre angajat a incetarii CIM pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba.doc

21. Declaratia contribuabilului persoane in intretinere.doc

3. Verificari, concursuri, examene prealabile (art.27-30)

01. Fisa aptitudine.doc

02. Solicitare pentru examenul medical de angajare.doc

03. Fisa de Expunere la Riscuri Profesionale (anexa la Solicitare).pdf

4. Registrul general de evidenta a salariatilor (art.34)

01. Adeverinta de vechime eliberata salariatului (art.34_5 CM) .doc

02. Adresa de inregistrare a RGES.doc

03. Comunicare registru evidenta salariati.doc

04. Decizie registru evidenta salariati.doc

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850

5. Cumulul de functii (art.35)

01. Declararea locului unde se exercita functia de baza (art.35_3 CM abrogat) .doc

02. Refuz loc unde se exercita functia de baza.doc

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850

6. Angajarea strainilor (art.36)

00. Lista documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei de munca - lucratori permanenti.doc

01. Opis dosar (cerut pentru autorizatia de munca).pdf

02. Cerere de acordare a autorizatiei de munca.doc

03. Curriculum Vitae (informatii minime pt autorizatia de munca) .doc

1. 2. Executarea CIM

01. Comunicare periodica privind situatia economica si financiara a societatii (art.40_2_d CM) .doc

02. Adeverinta salariu (art.40_2_h CM) .doc

03. Adeverinta salariu dupa incetarea contractului individual de munca.doc

1. 3. Modificarea CIM

1.3.1. Cu acordul partilor

1. Modificari standard

01. Act aditional la CIM - general.doc

02. Act aditional la CIM - schimbarea locului de munca.doc

03. Act aditional la CIM - schimbarea felului muncii.doc

04. Act aditional la CIM - modificarea salariului.doc

05. Act aditional la CIM - modificarea timpului de munca.doc

2. Delegarea

01. Cerere deplasare in interes de serviciu.doc

02. Ordin de deplasare (delegatie) .doc

03. Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate (transporturi internationale) .pdf

04. Notificarea prelungirii delegarii.doc

3.

Detasarea

01

- Cerere de detasare (de catre beneficiarul detasarii) .doc

02

- Acord privind detasarea (de catre organizatia care detaseaza) .doc

03

- Consimtamantul salariatului in cazul schimbarii felului muncii.doc

04

- Refuz privind detasarea (de catre angajat) (art.46 al 3 CM) .doc

05

- Decizie de detasare (model 1) .doc

06

- Decizie de detasare (model 2) .doc

07

- Detasare - Notificarea prelungirii.doc

08

- Adeverinta Detasare.doc

1.3.2. Fara acordul salariatului

1.

Forta majora

00

- Explicatii.doc

01

- Decizia de modificare a CIM in caz de forta majora.doc

02

- Decizia revenire asupra modificarii CIM in caz de forta majora.doc

2.

Sanctiune disciplinara

00

- Explicatii.doc

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

3. Protectia salariatului 00 - Explicatii.doc

1.3.3. Informarea prealabila modificarii CIM (art.17)

01. Minuta informare la modificarea CIM.doc

1.4. Suspendarea CIM

1. Suspendarea de drept

01. Decizia privind suspendarea de drept a CIM (CM 50_a concediu maternitate) .doc

02. Notificarea cazului de suspendare de drept a CIM.doc

2. Suspendarea prin acordul partilor

01. Cerere de suspendare a CIM prin acordul partilor.doc

02. Decizie de suspendare - acordul partilor (art.54 CM) .doc

03. Decizie incetare suspendare a CIM.doc

3. Suspendarea din initiativa salariatului

01. Cerere de suspendare a CIM pentru cresterea copilului.doc

02. Decizie de suspendare - concediu pentru cresterea copilului.doc

03. Cerere de suspendare a CIM pentru exercitarea unei functii elective.doc

04. Decizie de suspendare a CIM pentru exercitarea unei functii elective.doc

05. Cerere de suspendare a CIM pentru efectuarea concediului de formare profesionala.doc

06. Decizie de suspendare a CIM pentru efectuarea concediului de formare profesionala.doc

07. Cerere de suspendare a CIM pentru efectuarea concediului paternal.doc

08. Decizie de suspendare a CIM pentru efectuarea concediului paternal.doc

09. Cerere de suspendare a CIM pentru ingrijirea copilului cu handicap 7 ani.doc

10. Decizie de suspendare a CIM pentru ingrijirea copilului cu handicap 7 ani.doc

4. Suspendarea din initiativa angajatorului

01. Decizie de suspendare a CIM pt cercetare disciplinara.doc

02. Decizie de suspendare a CIM pe durata detasarii.doc

03. Decizie de suspendare a CIM pe durata intreruperii temporare a activitatii.doc

1.5. Incetarea CIM

1. Incetarea de drept a CIM

01. Decizie de constatare a incetarii de drept a CIM - general.doc

02. Decizia de constatare a incetarii de drept a CIM - pensionare (CM 55_c) .doc

03. Adresa Pensionare.doc

04. Act de constatare a nulitatii CIM.doc

05. Decizia de constatare a incetarii de drept a CIM - reintegrare pe post (CM 56_e) .doc

06. Decizie de incetare de drept a CIM in urma condamnarii privative de libertate (CM 56_f) .doc

07. Notificare incetare de drept a CIM.doc

2. Incetarea CIM prin acordul partilor

01. Cerere de incetare a CIM prin acordul partilor.doc

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850

02. Decizie de incetare a CIM prin acordul partilor.doc

03. Acord de incetare a CIM.doc

3. Incetarea CIM pe durata sau la sf per de proba

01. Decizia incetare CIM perioada de proba din initiativa angajatorului.doc

02. Decizia incetare CIM perioada de proba din initiativa salariatului.doc

4. Concedierea pt motive care tin de salariat

01. Decizia de desfacere disciplinara a CIM.doc

02. Decizia de concediere pe motiv de arestare preventiva.doc

03. Inaptitudine - Propunerea ocuparii unui loc de munca vacant.doc

04. Inaptitudine - Decizie de concediere - incapacitate partiala de munca.doc

05. Inaptitudine - Decizie de concediere - incapacitatea totala de munca.doc

06. Inaptitudine - Notificarea concedierii catre ATOFM.doc

07. Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala.doc

08. Preaviz concediere individuala.doc

5. Concedierea pt motive care nu tin de salariat

01. Decizia de concediere individuala prin desfiintarea locului de munca.doc

02. Notificarea cazului de concediere prin desfiintarea locului de munca catre ATOFM.doc

03. Concedierea colectiva - Notificare informatii (etapa 1) .doc

04. Concedierea colectiva - Notificare informatii (etapa 2) .doc

05. Preaviz de concediere colectiva.doc

06. Decizia de concediere colectiva.doc

07. Comunicarea scrisa de reangajare a salariatilor concediati (art.74 (2), 74 (3) CM) .doc

6. Demisia

01. Demisie.doc

02. Decizia de incetare a CIM prin demisia salariatului.doc

7. Nota de lichidare

01. Nota de lichidare.doc

1.6. CIM pe durata determinata

01. Cerere de angajare pe perioada determinata.doc

02. CIM de munca pe perioada determinata.doc

03. Act aditional de prelungire a CIM pe perioada determinata.doc

04. Act aditional de transformare a CIM pe perioada determinata in perioada nedeterminata.doc

1.7. Munca prin agent de munca temporara

01. Contract de punere la dispozitie a personalului de catre agentie.doc

02. Contract de munca temporara.doc

1.8. CIM cu timp partial

01. Cerere de angajare cu timp partial.doc

02. CIM cu timp partial.doc

03. Cerere de transfer de la un loc de munca cu norma intreaga la fractiune de norma.doc

04. Cerere de transfer de la un loc de munca cu fractiune de norma la norma intreaga.doc

05. Cerere de marire a programului de lucru.doc

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

06. Decizie de transfer de la un loc de munca cu norma intreaga la fractiune.doc

07. Decizie de transfer de la un loc de munca cu fractiune la norma intreaga.doc

08. Decizie de marire a programului de lucru.doc

09. Act aditional la CIM privind transferul de la un loc de munca cu norma intreaga la fractiune.doc

10. Act aditional la CIM privind transferul de la un loc de munca cu fractiune la norma intreaga.doc

11. Act aditional la CIM privind marirea programului de lucru.doc

1.9. Munca la domiciliu

01. Cerere de angajare - munca la domiciliu.doc

02. CIM pentru munca la domiciliu.doc

2. Timpul de Munca si Timpul de Odihna

2.1. Timpul de munca

01. Decizie de stabilire a Programul de Munca.doc

02. Decizie de stabilire a programului individualizat de munca.doc

03. Informarea ITM despre utilizarea muncii de noapte.doc

04. Foaie colectiva de prezenta (Pontaj) .doc

05. Foaie colectiva de prezenta (PONTAJ) (tabel excel functional) .xls

06. Condica de prezenta.doc

2.2. Concediile

1. Concediul de odihna anual

01. Programarea concediilor de odihna.doc

02. Cerere de aprobare concediu de odihna.doc

03. Cerere de intrerupere a concediului de odihna.doc

04. Decizie de aprobare a concediului de odihna.doc

05. Decizie de aprobare a intreruperii conc de odihna.doc

06. Decizie de rechemare din concediul de odihna.doc

2. Zilele libere platite

01. Cerere de acordare a zilelor libere platite.doc

02. Decizie de aprobare a zilelor libere platite.doc

3. Concediul fara plata

01. Cerere aprobare concediu fara plata.doc

02. Decizie de aprobare concediu fara plata.doc

4. Concediul cu plata pt formare profesionala

01. Cerere de concediu cu plata pentru formare profesionala.doc

02. Decizia de aprobare a concediului cu plata pentru formare profesionala.doc

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850

5. Concediul fara plata pt formare profesionala

01. Cerere de concediu fara plata pentru formare profesionala.doc

02. Decizie de aprobare a concediului fara plata pentru formare profesionala.doc

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850

3. Salarizarea

01. Decizie modificare salariu minim brut.doc

02. Decizie majorare salarii.doc

03. Decizie colectiva de modificare a salariilor.doc

04. Informare ITM privind majorarea salariilor.doc

4. Formarea profesionala

01. Plan de formare profesionala.doc

02. Curs de perfectionare - Cerere de inscriere.doc

03. Contract de formare profesionala.doc

04. Contract de calificare profesionala.doc

05. Contract de adaptare profesionala.doc

06. Contract de ucenicie la locul de munca.doc

07. Anexa la contractul de ucenicie la locul de munca.doc

5. Sindicatele

05.01. Explicatii

01. Procedura dobandire PJ Sindicat (extras Legea 62_2011).doc

02. Etape infiintare sindicat.doc

03. Procedura obtinere reprezentativitate org sindicale (extras Legea 62_2011).doc

04. Procedura dobandire PJ Federatii, Confederatii, Uniuni (extras Legea 62_2011).doc

05.02.

Modele

01.

Procesul-verbal de constituire a sindicatului.doc

02.

Lista membrilor organelor de conducere a sindicatului.doc

03.

Procesul-verbal de constituire a federatiei sindicale.doc

04.

Cerere dobandire a PJ de catre sindicat.doc

05.

Cerere dobandire a PJ de catre federatia sindicala.doc

06.

Procura speciala autentificata infiintare Federatie.doc

07.

Procesul-verbal sedinta de modificare a statutului, organelor de conducere etc.doc

08.

Cerere modificare Statut sau Conducere Sindicat sau Federatie.doc

09.

Hotararea sindicatului de asociere in federatie.doc

10.

Lista membrilor organelor de conducere ale fed sind.doc

01.

Statute

01.

Statut Sindicat - model.doc

02.

Statut Federatie Sindicala - model.doc

03.

Statut Confederatie Sindicala - model.doc

04.

Statut Uniune Sindicala Teritoriala - model.doc

02.

Reprezentativitate

01. Cerere depunere dosar ITM (art. 51_1_c_c din Legea 62_2011).doc

02. Cerere constatare reprezentativitate (art. 51_1_c_c din Legea 62_2011).doc

03. Imputernicire pt formalitati cerere reprezentativitate Sindicat.doc

04. Declaratie nr total membri Federatie (art.52_A_c Legea 62_2011).doc

05. Declaratie nr total membri Sindicat (art.52_B_b Legea 62_2011).doc

06. Declaratie nr total membri Sindicat (art.52_C_b Legea 62_2011).doc

07. Adeverinta nr total angajati (art.52_c_c Legea 62_2011).doc

08. Situatie cumulativa nr.membri Confederatie (art.52_A_c Legea 62_2011).doc

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

09. Situatie cumulativa nr.membri Federatie (art.52_B_b Legea 62_2011).doc

03. Cereri afiliere

01. Cerere inscriere angajat in sindicat (Cerere de adeziune).doc

02. Cerere afiliere a unui sindicat la o federatie.doc

03. Cerere afiliere Federatie la Confederatie.doc

05.03. Exemple Modificare Statut si Conducere Dosar modificare statut si conducere Sindicat - exemplul 1.pdf

Reprezentativitate Linkuri exemple reprezentativitate.doc (din cauza dimensiunii mari a dosarelor am ales sa plasam documentele pe serverul site-ului si sa le puteti consulta sau descarca de acolo)

Regulamente de organizare si functionare ROF Federatie - Birou Executiv - exemplul 1.pdf ROF Federatie - Colegiu Director - exemplul 1.pdf ROF Federatie - Comisie Cenzori - exemplul 1.pdf ROF Federatie - Departament SSM si Pregatire Profesionala - exemplul 1.pdf ROF Federatie - exemplul 1.pdf ROF Federatie - exemplul 2.doc

Statute

Statut Confederatie - exemplul 1.pdf Statut Federatie - exemplul 1.pdf Statut Federatie - exemplul 2.pdf Statut Federatie - exemplul 3.pdf Statut Sindicat - exemplul 1.pdf Statut Federatie - Exemplul 4.doc

6. Reprezentantii salariatilor

01. Informare de catre angajator despre necesitatea alegerii repr salariatilor.doc

02. Acordul angajatorului privind numarul reprezentantilor salariatilor (art.222_2 CM).doc

03. Procesul-verbal al Adunarea Generala a Salariatilor de alegere a reprezentantilor salariatilor.doc

04. Informarea angajatorului despre alegerea reprezentantilor salariatilor.doc

7. Contractul Colectiv de Munca

01. Explicatii

01. Explicatii introductive privind CCMU.doc

02. Procedura de negociere a CCM (extras din Legea 62_2011).doc

03. Procedura de incheiere si inregistrare a CCM (extras din Legea 62_2011).doc

04. Acte necesare pt inregistrarea CCM sau actului aditional la CCM.doc (detaliat + legaturi)

02. Modele

01. CCMU 2014 in baza CM si HG 871_2013 - model.doc

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850

02. CCMU 2014 in baza CM si HG 871_2013 - model si explicatii.doc

03. Informare de catre angajator despre necesitatea alegerii repr salariatilor.doc

04. Acordul angajatorului privind numarul reprezentantilor salariatilor (art.222_2 CM).doc

05. Procesul-verbal al Ad Gen a Salariatilor de alegere a repr salariatilor.doc

06. Informarea angajatorului despre alegerea repr salariatilor.doc

07. Convocator pt negocierea CCM la nivel de unitate.doc

08. Cerere pt inceperea negocierii CCM la nivel de unitate.doc

09. Proces-verbal de negociere a CCM - model 1.doc

10. Proces-verbal de negociere a CCM - model 2.1 (mai simplu) - sedinta 1.doc

11. Proces-verbal de negociere a CCM - model 2.2 (mai simplu) - sedinta 2.doc

12. Cerere de inregistrare a CCM la ITM.doc

13. Notificare incetare CCM vechi la ITM.doc

14. Act aditional la Contractul Colectiv de Munca al Nivel de Unitate.doc

Conflicte de munca si Conciliere

01. Sesizare privind premisele unui conflict colectiv de munca.doc

02. Primire si inreg sesizarii privind premisele unui confl col de munca.doc

03. Raspuns privind sesizarea premiselor unui conflict colectiv de munca.doc

04. Notificare angajator privind declansarea conflictului colectiv de munca.doc

05. Sesizare ITM privind declansarea conflictului colectiv de munca.doc

06. Proces verbal de conciliere a conflictului colectiv de munca.doc

Imputerniciri

01. Imputernicire negociere si semnare CCM de catre Sindicat.doc

02. Imputernicire negociere si semnare CCM de catre salariati.doc

03. Imputernicire negociere si semnare CCM de catre angajator.doc

04. Imputernicire ridicare CCM de la ITM.doc

03. Exemple Proces verbal de conciliere - exemplul 1.pdf Proces verbal negociere CCM - sedinta de continuare - exemplul 1.pdf Proces verbal negociere CCM - sedinta de continuare - exemplul 2.pdf Proces verbal negociere CCM act aditional - sedinta de continuare - exemplul 1.pdf Proces verbal negociere CCM act aditional - sedinta de continuare - exemplul 2.pdf

8. Regulamentul intern

01. Regulament Intern model.doc

02. Decizie de punere in aplicare a Regulamentului Intern.doc

03. Tabel privind informarea salariatilor despre continutul Regulamentului Intern.doc

04. Formular de luare la cunostinta a reglementarilor Regulamentului Intern.doc

9. Raspunderea disciplinara

01. Referatul de sesizare a abaterii disciplinare.doc

02. Convocarea salariatului la cercetare disciplinara prealabila.doc

03. Decizie de constituire a comisiei de cercetare disciplinara.doc

04. Decizie de suspendare a CIM pt cercetare disciplinara.doc

05. Procesul-verbal privind cercetarea disciplinara prealabila.doc

06. Raport privind abaterea disciplinara cercetata.doc

07. Decizie de sanctionare disciplinara - avertisment scris.doc

281 Documente Anexe la Codul Muncii – ian. 2014

281 Documente Anexe la Codul Muncii ian. 2014

08. Decizie de retrogradare disciplinara (max 60 zile) .doc

09. Decizie de reducere a salariului de baza.doc

10. Decizie de reducere a salariului de baza si/sau indemnizatiei de conducere.doc

11. Decizie concediere disciplinara.doc

12. Decizie privind radierea sanctiunilor disciplinare.doc

10. Raspunderea patrimoniala a salariatilor

01. Proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor.doc

02. Decizia de imputare a pagubelor materiale.doc

03. Angajament de plata a despagubirilor.doc

11. Evaluarea salariaţilor

01. Procedura de evaluare a salariatilor (extras din Regulamentul Intern) .doc

02. CALCULATOR EVALUARE SALARIATI.xls

03. Explicatii pentru completarea documentului de calcul.doc

04. Fisa evaluare performante profesionale model.doc

05. Explicatii privind Fisa evaluare performante profesionale.pdf

06. Raport de evaluare.doc

07. Explicatii privind Raportul de evaluare.pdf

08. Fisa notelor si calificativelor utilizate.doc

09. Contestatie privind rezultatul evaluarii.doc

10. Convocarea salariatului pt solutionarea contestarii evaluarii.doc

11. Decizie de constituire a comisiei de solutionare a contestatiei.doc

12. Nota explicativa scrisa - utilizata in cadrul procesului de solutionare.doc

13. Procesul-verbal privind solutionarea contestatiei evaluarii.doc

14. Decizie privind solutionarea contestatiei rezultatului evaluarii.doc

15. Registrul privind Evidenta Evaluarii Salariatilor.doc

12. Legislaţie

01. Explicatii privind legislatia conexa.doc

02. Contractul Colectiv de Munca la Nivel National 2007-2010 (denuntat) .doc

03. Contractul Colectiv de Munca la Nivel National 2011-2014 (nepublicat in MO) .doc

Bonus

01. Regulament de Organizare si Functionare model, ghid si teorie.doc

Istoric actualizari

281

documente

920

pagini

toate

modelele

cerute de

Codul

Muncii

de care ai nevoie

+ Gratuit

Regulamentul

de Organizare

si

Functionare

(ROF), model

si ghid

complet

pentru

DETALII

si

COMANDA

sau mergi

pe

rubinian.com

sau

suna la

0748-846850