Sunteți pe pagina 1din 21

 Tragedia

 omului  modern  nu  este  că  știe  


din  ce  în  ce  mai  puţțin  despre  sensul  
propriei  sale  vieţți,  ci  faptul  că  întrebarea  
îl  deranjează  tot  mai  puţțin.  
  Vaclav  Havel  
 Nu  știu  care  o  fi  sensul  vieţții;  înclin  să  
cred  că  nu  are  nici  un  sens.  
  H.  L.  Mencken  

  O  existenţță  fără  sens  nu  cere  nimic  de  la  


nimeni  
  Nu  este  nevoie  să  justifici  alegerile,  
valorile  sau  scopurile  
Lev    Tolstoi  
  De  ce  trăiesc?  
  Care  este  cauza  existenţței  mele  și  a  tuturor  
celorlalte  lucruri?  
  De  ce  exist?  
  De  ce  este  o  separare  între  bine  și  rău  chiar  în  
mine?  
  Cum  ar  trebui  să  trăiesc?  
  Ce  este  moartea  –  cum  mă  pot  salva?  
 Un  crez  nefundamentat  este  ușor  
schimbat  sau  abandonat,  chiar  dacă  
este  corect!  
  David  Wolfe  
 Era  informaţției  și  tehnologiei  
 Inundaţți  de  informaţție  –  confuzie  

 Discernământ  

 Ideile  au  consecinţțe  –  conduc  lumea  

 Examinăm  ideile  noastre  și  ale  celorlalţți  


 Un  cadru  pentru  crezurile  noastre  
fundamentale  care  modelează  felul  în  
care  înţțelegem  și  interpretăm  lumea  și  
viaţța,  și  care  este  baza  deciziilor  
noastre.  
 Ca  o  pereche  de  ochelari  sau  lentile  de  
contact.  
 De  ex.,  o  hartă  cu  care  te  orientezi    
Întrebările  fundamentale:  
•  De  unde  vin?  
•  Cine  sunt?  
•  De  ce  exist?  
•  Cum  să  trăiesc?  
•  Ce  se  întâmplă  când  mor?  

Orice  concepţție  despre  lume  și  viaţță  


trebuie  să  răspundă  la  aceste  întrebări.  
Explicaţție    (metanaraţțiune)    
•  De  ce  este  lumea  așa  cum  este?  

Interpretare  
•  De  ce  se  întâmplă  ceea  ce  se  întâmplă?  

Integrare  
•  Cum  se  potrivesc  laolaltă  toate  aspectele  
vieţții?  
Dorothy  Sayers:  
Noi  vorim  despre  Dumnezeu  ca  și  cum  ar  
fi  relevant  pentru  numai  10%  din  viaţța  
noastră,  și  irelevant  pentru  90%  din  
viaţța  noastră.  Apoi  împărtășim  credinţța  
noastră  cu  alţții  și  ei  se  întreabă:  „De  ce  
aș  crede  ceva  ce  nu  nu  este  relevant  
pentru  90%  din  viaţța  mea???”  
George  Barna:  
„Mai  puţțin  de  10%  dintre  creștini  au  o  
concepţție  biblică  despre  lume  și  viaţță.”  

Dallas  Willard:  
„Problema  nu  este  că  noi  credem  într-­‐un  
fel  și  trăim  altfel  –  problema  este  că  NU  
CREDEM  ceea  ce  spunem.”  
Care  este  realitatea  ultimă?  
  Materială                            Naturalism  
 „Materia  este  tot  ce  există,  ce  a  existat  sau  va  
exista  vreodată.”  –  Carl  Sagan  
  Spirituală                            Transcendentalism      
 „Curenţții  Fiinţței  Universale  circulă  prin  mine;  eu  
sunt  parte  sau  bucată  din  dumnezeu.”      Emerson  
  Un  Dumnezeu  personal                            Teism  
„La  început  Dumnezeu  a  făcut  cerurile  și  
pământul.”  Gen.  1:1  
Concepţții  despre  lume  şi  viaţță    
Naturalism Transcen- Teism
dentalism
Dumnezeu Nu există Totul este Dumnezeu a
Dumnezeu dumnezeu creat totul
Lumea Materia este Lumea este Lumea este
eternă şi infinită creată ex deo, creată ex nihilo,
imaterială finită
Dumnezeu Există doar Dumnezeu este Dumnezeu este
şi lumea lumea materială totul (lumea) mai presus de
lume şi în lume
Natura Trup muritor Trup muritor, Suflet şi trup
umană (fiinţă biologică) suflet nemuritor nemuritoare
Destinul Anihilare – Reîncarnare Înviere pentru
omului încetarea Absorbire în răsplată sau
existenţei divinitate pedeapsă
Concepţții  despre  lume  şi  viaţță  
Naturalism Transcen- Teism
dentalism
Originea Ignoranţa umană Răul este o Libertatea de
răului iluzie alegere
Finalul Poate fi învins de Va fi absorbit în Va fi învins de
răului oameni dumnezeu Dumnezeu
Temeiul Convenţie Manifestările Determinată de
eticii umană inferioare ale Dumnezeu
divinităţii
Natura Relativă Relativă Absolută
eticii
Istoria şi Haotică, Circulară, Liniară, cu un
sensul ei fără sens, iluzorie, sens determinat
eternă eternă de Dumezeu
1.  Testul    Raţțiunii  
 Coerenţță  logică  internă  
 Există  contradicţții  interne?  
 De  ex.,  Solipsism  –  credinţța  că  numai  
acea  persoană  există  
  Dacă  numai  el/ea  există,  cu  cine  vorbește?  
2.  Testul    Experienţței  
 Există  o  concordanţță  între  concepţția  
despre  lume  și  viaţță,  și  experienţța  
noastră?  
  Răul  este  o  iluzie  (Td)  
  Materia  este  eternă  (N)  
  Al  doilea  principiu  al  Termodinamicii  

  Anthony  Flew  –  9  Dec.  2004  –  a  anunţțat  că  celebrul  


ateu  și-­‐a  schimbat  poziţția  cu  privire  la  existenţța  
lui  Dumnezeu  
  Descoperirile  recente  despre  complexitatea  ADN  
 Într-­‐un  univers  de  forţțe  fizice  oarbe  și  
replicare  genetică,  unii  oameni  vor  
suferi,  alţții  vor  fi  norocoși,  și  nu  vei  
decoperi  nici  sens  și  nici  dreptate.  
Universul  pe  care-­‐l  observăm  are  
întocmai  proprietăţțile  care  ar  trebui  să  
ne  așteptăm  să  le  aibă  dacă,  în  ultimă  
analiză,  nu  există  nici  design,  nici  scop,  
nici  rău  și  nici  bine,  nimic  altceva  decât  
indiferenţță  oarbă  și  nemiloasă.  
  Richard  Dawkins  
3.  Testul    Practicii  
 Poţți  trăi  în  armonie  cu  concepţția  ta  
despre  lume  și  viaţță?  
  Francis  Schaeffer  –  testul  existenţțial  

  Inconsecvenţța  naturalismului:  
  Teama  de  radiaţții  –  dacă  radiaţțiile  produc  mutaţții,  
iar  mutaţțiile  pot  duce  la  evoluţție,  un  adept  al  
naturalismului  ar  trebui  să  dorească  cât  mai  multe  
mutaţții!  

 Ponderea  combinată  a  testelor  


 Un  crez  nefundamentat  este  ușor  
schimbat  sau  abandonat,  chiar  dacă  
este  corect!  
 David  Wolfe