Sunteți pe pagina 1din 2

”Sufletul Europei” si criza timpului nostru

Dr. Vasile Boari

1. Criza lumii postmoderne

1.1. Se află lumea actuală în criză?


1.2. Atitudinea diverșilor autori față de criză
1.3. Realitatea crizei
1.4. Simptomele crizei
1.5. Trăsăturile crizei
1.6. Efectele crizei (actuala criză dezvoltă efecte în toate planurile)

2. Ce fel de criză?

2.1. O criză totală


2.2. O criză spiritual-morală
2.3. O criză a fundamentelor
2.4. O criză a marii culturi
2.5. O criză a valorilor de referință

3. Nietzsche – ”profetul” și artizanul crizei

3.1. Cine era Friedrich Nietzsche?


3.2. Marele proiect al lui Nietzsche – transmutarea tuturor valorilor
3.3. Nihilismul activ
3.4. Noile scări de valori: valorile vieții, voința de putere ca lege și afirmare a vieții
3.5. Depășirea omului. Supraomul – sensul Pământului și suprema valoare
3.6. Noii filozofi – noii creatori de valori
3.7. Moștenirea nietzscheiană
4. Postmodernismul – expresia crizei actuale

4.1. Ce este postmodernismul?


4.2. Postulatele postmoderniste
4.3. Societatea postmodernă
4.4. Postmodernismul ca mentalitate și ca stil de viață
4.5. Deconstrucția și criza valorilor culturii de elită
4.6. Detronarea creatorilor și instaurarea dominației interpreților

5. Criza identității europene

5.1. Se află Europa într-o criză de identitate?


5.2. Simptomele crizei
5.3. Provocările prezente și viitoare la adresa identității europene (naționalismul,
secularismul, relativismul cultural și etic, multiculturalismul, individualismul și
neoindividualismul, postmodernismul, globalizarea, criza demografică, Islamul,
Christofobia)

5.4. Bătălia pentru ”Sufletul Europei”


5.5. În căutarea fundamentelor. Oferta Creștinismului

6. Ce e de făcut? Analize, diagnoze, scenarii de viitor