Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea SC ….………….……..……………….. Nr. ..... din ……………………………….…….

CIF ………………………..…………………..……..
RC ………………………….………………..………..
Sediul social ………...………….….………….
Capital social………………..…….…………..
Titularul de avans………….………...………

DECONT DE CHELTUIELI
( pentru deplasari externe)

I. AVANSURI IN VALUTA EUR USD ……………… Total


curs valutar 3.63 curs valutar 2.76 curs valutar
Valuta RON Valuta RON Valuta RON RON
A. Primite de la:
- Banca: 0 0 0 0
- Casierie: 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
B. Sume depuse la:
- Banca: 0 0 0 0
- Casierie: 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
C. Rest de justificat 0 0 0 0 0 0 0
D. Sume decontate 0 0 0 0
E. Diferente
- de restituit 0 0 0 0
- de primit 0 0 0 0
1. Diferenta de restituit
II. AVANSURI IN LEI - contravaloarea valutei
A. Sume primite - primite si nedecontate
Total
- diferenta pana la limita de
- bilete calatorie
recuperare legal stabilita
- surplus bagaj
- panalitati pentru depunerea
B. Sume decontate
cu intarziere a valutelor
total
neutilizate
- bilete calatorie
- penalitati pentru depunerea
- surplus bagaj
cu intarziere a decontului
- taxa aeroport
C. Sume de
2. Diferenta de primit
recuperat
- contravaloarea in lei a
- cai ferate
valutei depuse in plus
- chelt.in lei neprimite in
- avion
avans

Aprobat
Control financiar - Verificat
conducatorul Sef compartiment, Titular avans,
preventiv, decont,
unitatii,