Sunteți pe pagina 1din 3

3.

1 LINII ELECTRICE SUBTERANE


3.2.1 Terminologii, clasificare

In mediul urban,distributia energiei electrice se face de regula ,in cablu subteran.


Cablurile sunt construite de obicei din: conductor, izolatie ( care poate fi individuala
sau generala) si invelisuri de protectie.
Cablurile pot fi clasificate dupa : tipul constructiv, utilizare, comportarea la
foc, material, tipul izolatiei.
Dupa tipul constructiv cablurile pot fi:
- unifilare(monopolare) = cu un singur conductor avand sectiunea in
forma de cerc,sector de cerc,poligonal, din manunchiuri.
- Multiconductor(multipolar = cu mai multe conductoare
- Cablu cu centura = care are fiecare faza izolata si apoi o izolatie
comuna
- Cablu cu camp radial = fiecare faza are izolatie proprie si un ecran
individual
- Cablu cu camp neradial (cu ecran colectiv)
Dupa utilizare:
- de energie (de forta) = cablu de 1 – 400 kV pentru circuite primare din
sectorul de producere transport si distributie a energiei electrice.
- Pentru comanda si control (circuite secundare ,de semnalizare, de
comanda de masura ) de regula cu tensiuni sub 400 de V
Dupa comportarea la foc:
- fara intarziere la propagarea flacarii = la aparitia flacarii izolatia arde
complet, se utilizeaza in general la pozarea in pamant
- cu intarziere la propagarea flacarii = flacara initiala continua sa arda
numai o portiune, se utilizeaza de obicei in interiorul cladirilor
- rezistent la foc = cablul functioneaza normal chiar si dupa un foc
prelungit
Dupa material:
- din cupru
- din aluminiu
In Romania cablurile se prevad cu conductoare de aluminiu, cu exceptia
urmatoarelor
cazuri, cand este obligatoriu a se prevedea cablu de cupru:
- la alimentarea receptoarelor de importanta deosebita, de exemlu
instalatii de stingerea incendiilor, circuitele vitale din centrale si statiile
electrice
- la unele circuite din medii cu pericol de explozie
- in medii corozive pentru aluminiu daca instalatiile nu se pot executa
etans
- la instalatiile de pe utilajele mobile – macarale, poduri rulante,etc.
- la instalatiile de protectie prin legare la nul sau la pamant
Dupa izolatie cablurile pot fi :
- cu izolatie din hartie
- cu izolatie de bumbac
- cu izolatie din PVC
- cu izolatie din polietilena (PE)
- cu izolatie din polietilena reticulata (XLPE)
Se recomanda ca pentru cablurile de 1-10 kV sa se foloseasca izolatie din PVC,
iar pentru
tensiuni mai mari din polietilena PE sa u polietilena reticulata XLPE. Exista in
exploatare si cabluri cu izolatie din hartie uleiata ,cauciuc si iuta impregnata.
Simbolizarea cablurilor cuprinde initialele materialelor componente:
C - cablu de energie
A - conductoare din aluminiu(pentru cele de cupru fara simbol)
H - izolatie de hartie impregnata
Y - izolatie din PVC sau polietilena
P - manta de plumb
Ab – armatura din benzi de otel
I - invelis exterior din iuta
2X izolatie din polietilena reticulata
S - ecran din fire de cupru ( s = semnalizare)
De exemplu :ACHPAbI 6kV, 3x150mmp reprezinta cablu de aluminiu cu
izolatia fazelor de hartie , manta din plumb, armaturi din banda de otel, invelis exterior
din iuta, 6 kV si sectiunea de 150 mmp:
CYY 3x50+16 mmp reprezinta cablu din cupru cu izolatia fazelor din PVC, si
invelis exterior tot din PVC, faze de 50 mmp si nul de 16 mmp (1kV).
A2XSY 20 kV 1x150 mmp reprezinta cablu de aluminiu monopolar, 150 mmp,
cu izolatie din polietilena reticulata si manta exterioara din PVC
Elemente componente ale cablurilor:
- conductor; partea din cablu a carei functiune este de a conduce
curentul , poate fi monofilar, multifilar, multifilar flexibil,
profilat,conductor sub forma de sector (cand sectiunea conductorului are
forma unui sector de cerc)
- izolatia; asigura rezistenta cablului la tensiunea de strapungere poate
fi realizata prin aplicarea directa asupra conductorului, pe ecranul
conductorului, prin extrudare, prin impregnare, prin infasurare, prin
umplutura (pudra minerala comprimata)
- ecrane electrice; constituit din stratul conductor , avand functia de a
impune configuratia campului electric in interiorul izolatiei. El poate
permite , de asemenea realizarea unei suprafete netede la limita izolatiei.
Poate fi realizat pe invelisul izolant al conductorului
- manta; invelis tubular continuu si uniform din material metalic sau
nemetalic, aplicat de regula prin extrudare. Mantaua externa este o manta
nemetalica aplicata peste un invelis , constituind protectia externa a
cablului.
- benzi de protectie (blindaje); sunt benzi sau fire , de regula metalice,
aplicate peste o manta pentru a-i permite sa suporte solicitari mecanice
datorate in special presiunii interne.
- armatura; invelis constituit din benzimetalice sau fire metalice,
destinate de regula, sa protejezecablul de efectele mecanice externe.
- material de umplutura ; este materialul utilizat pentru umplerea
intervalelor dintre conductoare intr-un cablu multiconductor.
In cea ce priveste sectiunea cablurilor, aceasta se calculeaza functie de puterea
ceruta de consumator, dar se recomanda si urmatoarele sectiuni minime:
- la cablurile de energie 1.5 mmp la cupru si 4 mmp la aluminiu
- la cablurile de comanda 1 mmp ( se foloseste numai cupru)
- circuite secundare ale transformatoarelor de curent 1,5 mmp
- circuite telemecanica 0,5 mmp cupru