ARHITECTURA UNUI SISTEM DE CALCUL In 1945 John Von Newmann a propus urmatoarea structura a unui sistem de calcul

:
U.M. Date I N Informatie T E R F E U.C.C. U.C.P. T E SI / I Legenda: SI / I : sistem de intrare / iesire U.M. : unitate de memorie U.A.L. : unitate aritmetica si logica U.C.C. : unitate de comanda si control U.C.P. : unitate centrala de prelucrare

U.A.L.

UNITATEA CENTRALA DE PRELUCRARE (U.C.P.) Unitatea centrala de prelucrare mai este denumita si procesor sau microprocesor. microprocesor Din punct de vedere fizic se prezinta sub forma unui circuit integrat montat pe placa de baza a calculatorului.

microprocesor placa de baza

In scopul racirii U.C.P., unele calculatoare sunt prevazute cu ventilatoare.

ARHITECTURA GENERALA A UNUI MICROPROCESOR
Registru de date Unitatea aritmetico – logica Magistrale de date

Registre Registru indicator pe conditie Memorie interna

Magistrale

Comenzi

Unitatea de comanda si control

Contorul de program

Registru de adrese

Magistrala de adrese

Pentru a putea mentine starea liniilor de adresa pe durata operatiilor de citire, microprocesorul dispune de un registru temporar de adrese. Continutul citit din adrese memorie este depus intr-un registru temporar de date. Liniile electrice pe care se vor date genera adresele constituie magistrala de adrese, iar cele prin care se va transfera adrese continutul in (din) memorie pentru citirea – scrierea datelor constituie magistrala de date. date Daca o instructiune utilizeaza rezultatul unei instructiuni precedente, atunci valoarea calculata anterior trebuie citita din nou de memorie. Acest acces suplimentar poate fi eliminat daca rezultatul respectiv ar fi fost memorat temporar in componentele microprocesorului, numite registre. registre Registrul care urmareste executia secventiala a instructiunilor se numeste contor de program. program Informatiile privind rezultatele executiei unei instructiuni (pozitiv / negativ; par / impar) sunt obtinute in registrul indicator de cont. cont Pentru transformarile interne de date, microprocesorul este prevazut si cu o magistrala interna de date, al carei numar de linii distincte depinde de tipul date microprocesorului.

STRUCTURA INTERNA DE BAZA A UNUI MICROPROCESOR 80 x 86
Registre generale Registre de segmente Contor de program Magistrala interna de 16 biti Registre temporare U.A.L. Registru flags Unitate de executie Comanda U.A.L.
8 biti

Sumator adrese

20 biti

Interfata cu memorie interna

Comanda de magistrala

16 biti

Registru 6 bytes

1. Registrele generale cuprind:  Registre de utilizare generala (AX; BX; CX; DX) adresabile direct de 16 biti sau 8 biti.
16 b 15 0 … 8 7 …

AH BH CH DH

AL BL CL DL

AX BX CX DX

Legenda: H = Hi L = Low

 Registru indicator de stiva de 16 biti, care contine adresa varfului stivei (SP)  Registru indicator de baza de 16 biti, care contine adresa de baza a stivei (BP)  Registru de index de 16 biti, care participa la elaborarea adreselor. Sursa (SI) Registrele de index cuprind 2 registre: Destinatie (DI)

2. Registre flags (registrul indicatorilor de conditie) Indicatorii de conditie sunt biti pozitionati pe 1 in functie de rezultatul executiei unei operatii aritmetice sau logice. Se folosesc in programe pentru instructiunile de salt conditionat, care se executa testand indicatorii de conditie. Semnificatia indicatorului de conditie daca bitul corespunzator este 1, este urmatoarea:
15 X 14 X 13 X 12 X 11 OF 10 DF 9 IF 8 TF 7 SF 6 ZF 5 X 4 AF 3 X 2 PF 1 X 0 CF

Legenda: X = indicatori rezervati CF = indicatori de transport din cel mai semnificativ bit al rezultatului PF = indiocatori de calitate AF = indicatori de transport de la bitul 4 la bitul 5 ZF = indicatori de rezultat nul SF = indicatori de semn negativ TF = indicatori de intrerupere interna dupa fiecare instructiune IF = indicatori de intrerupere externa permisa DF = indicatori de incrementare sau de decrementare a registrelor index; sursa sau destinatie dupa executia unei operatii OF = indicatori de depasire aritmetica

   

3. Registre segment Registrele interne permit adresarea memoriei interne, fiecare avand o capacitate de 16 biti. Intalnim 4 registre: CS = segmente pentru program sau codul programului DS = segmente pentru date SS = segmente pentru stiva ES = extra segmente (segmente pentru date auxiliare) Aceste registre definesc la un moment dat 4 segmente de 64 kilobyti ale memoriei cu posibilitatea de a le adresa independent.

4. Contorul de program (IP) (pointer de instructiuni) Are o capacitate de 16 biti si contine adresa instructiunii curente din segmentul de program. In cazul unei instructiuni de salt, pointerul unei instructiuni este salvat in varful stivei si incarcat cu adresa relativa in segmentul de program.

5. Registru de 16 bytes Contine instructiuni, acesta avand rolul de a imbunatati viteza de prelucrare prin 2 mecanisme distincte:  Plasarea in registru in ordinea introducerii a datelor preluate din memorie astfel incat unitatea aritmetica si logica sa poata prelua instructiunile fara a fi influentata de timpul de acces al memoriei.  Prin transferul operatiilor intre memorie sau dispozitive periferice si unitatea aritmetico – logica, cu generarea adreselor necesare si comanda eficienta a semnalelor, pe magistrala putandu-se mari viteza de prelucrare chiar daca memoriile sunt lente.