Sunteți pe pagina 1din 11

1

Engleza are o ortografie etimologică. În majoritatea cazurilor, literale ce compun un cuvânt un


corespund sunetelor din care este el alcătuit. De pildă, un cuvânt ca minute (minute) se ponunță minit.
Diferențele dintre scriere și pronunțare merg până la anomalie, ca în cazul cuvântului enought (destul)
care se pronunță proximativ inaf.

    Lucrurile se complică prin faptul că aceeași literă sau același grup de litere poate avea până la sapte
sau opt pronunții diferite, ca de pildă vocala a sau grupul ough. Totodată, același cuvânt poate avea
pronunții diferite, după sens. De exemplu, row se pronunță rou când inseamnă "sir" sau "a vâsli" și rau
cand inseamnă "ceartă". Tot astfel minute se pronunță mainiut când este adjectiv și inseamnă
"amanunțit".

    Există, e drept, anumite reguli de pronunție în engleză, însă exepțiile sunt uneori atât de numeroase,
încat reguliule acestea dau o falsă certitudine care poate duce în eroare. Singura soluție practică este
aceea de a învăța pronunția fiecărui cuvânt în parte, consultând un vocabular sau un dicționar în care se
dă transcrierea fonetică a cuvăntului.

    Am folosit pentru manualul de față transcrierea fonetică internațională, care este în prezent adoptată
de majoritatea manualelor și dicționarelor.

    Cele mai multe semne sau simboluri fonetice sunt luate din alfabetul latin, ca [t], [f], [b], [u], [e] etc.
Valoarea lor este cea cunoscută, cu particularitățilespecifice limbii engleze. Aceste particularități sunt
expuse in cele 20 paragrafe din partea întai aflat în meniu.

    Pentru sunetele care nu și-au găsit un echivalent în aflabetul latin, transcrierea fonetică folosește
simboluri noi, ca de exemplu [∫] pentru ș, [Ɔ] pentru o englez deschis etc.

    Este necesar să facem distincția cuvenită intre litere literă și simbol fonetic.

    Cuvântul scris este alcătuit din litere. Alfabetul englez are 26 litere.

    Cuvântul rostit este alcătuit din sunete, care sunt prezentate prin simboluri fonetice. În limba engleză
acestea sunt în numar de 37. Independente sau asociate, ele formează cele 47 de unități fonetice
principale ale limbii engleze.

Substantivul head (cap), de exemplu, estew format din literele h, e , a și d. Pronunția lui este [hed]. El
este deci alcătui din sunetele [h], [e], și [d]. Simbolul fonetic sau transcrierea fonetică a unui cuvânt se
dă în paranteze drepte.
2

    Accentul (') cuvintelor formate din două sau mai multe silabe se așează înaintea silabei accentuate.
Cuvântul many (mulți, multe), în transcriere fonetică ['meni], are accentul pe prima silabă. Cuvântul
remain ( a rămane ), în transcriere fonetică [ri'mein], are accentul pe ultima silabă.

    Prin însușirea sistemului fonetic și prin consultarea permanentă a transcrierii fonetice, cei ce vor
invăta engleza după acest site vor căpăta o pronuntie corectă.
3

Sunetele limbii engleze lecția 1

LESSON ONE
[i] , [e] , [ə]

a [ə] un, o (art. nehot. folosit înaintea cuvintelor care încep cu o consoană)
an [ən] un, o (art. nehot. folosit înaintea cuvinelor care încep cu o vocală)
egg [eg] ou
hen [hen] găină
in [in] în
lily ['lili] crin
nest [nest] cuib, cuibar
Nick [nik]
pen [pen] toc.

* Vocabularul fiecărei lecții este așezat în ordine alfabetică.

a pen, Nick's pen, Lily's pen, a lily, a hen, a nest, a hen in a nest, an egg.

Fonetica

1. Vocala [i] este p vocală scurtă, un sunet intermediar între i și e din limba romăna.
Cuvinte care conțin vocala [i]: in [in], Lily ['lili], Nick ['nik].

2.Vocala [e] este o vocală scurtă și foarte apropiată de e românesc, fiind însă ceva mai deschisă. Ea
seamănă îndeosebi cu e din limba româna, când acesta e urmat de r, ca de exemplu în cuvintele mere,
pere, etc.
Cuvinte care conțin vocala [e]: hen [hen] , nest [nest], pen [pen], egg [eg].

3. Vocala [ə] este o vocală scurtă, niciodata accentuată și corespunde vocalei ă din limba română.
Am întălnit acest sunet în articolul nehotărât a [ə] și an [ən].
Pronunțiați substantivele precedate de articolul nehotărât ca și cum ar forma împreună un singur cuvânt,
4

ca de pildă cuvintele românești opun, alene, etc.:

a pen [ə 'pen], a lily [ə 'lily], a hen [ə 'hen], a nest [ə 'nest], an egg [ən 'eg]

4. Accentul cuvintelor. în transcrierea fonetic, accentul (') se așează întodeauna înaintea silabei
accentuate.
De exemplu Lily ['lili].

5.Accentul în propoziție. în propoziție se accentuează de obicei părtile principale de vorbire, ca


substantivele, adjectivele, verbele principale, adverbele, pronumele demonstrative și interogative și
numeralele.
De exemplu: A hen in a nest [ə 'hen in ə 'nest]. (Puneti accentele ca în propoziția romăneasca: Un 'om de
la 'noi).

Gramatică

1. Articolul nehotărât a, pronunțat [ə], se folosește înaintea cuvintelor care încep cu o consoană; de
exemplu: a hen = o găina, a pen = un toc - și an, pronunțat [ən], înaintea cuvintelor care încep cu o
vocală, de exemplu: an egg = un ou.
În limba engleză, articolul nehotărât est e același pentru toate genurile, traducându-se prin un sau o, în
functie de genul substantivului din limba românâ.
De exemplu: a lily = u crin , a hen = o găină.

2. Genitivul în 's (sintetic) este una din fomrele de exprimare a genitivului. Substantivul care indică
posesorul, urmat de apostrof și s, se așează înaintea substantivului pe care-l determină.
De exemplu: Nick's pen = tocul lui Nick.

Exerciții

I. Transcrieți în limba engleză:


Un cuib, O găina, Un toc, Un crin, Tocul lui Nick, Un ou, Un ou într-un cuibar.

Sunetele limbii engleze lecția 2


5

LESSON TWO
[ai] , [au] , [ei]

VOCABULAR

Ben [ben] to like [tə 'laik] a plăcea


big [big] mare I like [ai 'laik] îmi place
house [hous] casă to live [tə 'liv] a trăi, a locui
I [ai] eu (scris întodeauna cu I live [ai 'liv] (eu) trăiesc,
literă mare) locuiesc
is [iz] este Mike [maik]
isn't ['iznt] nu este my [mai] eu, mea, mei, mele
it [it] el, ea (pronume personal name [neim] nume
neutru nice [nais] drăguţ, frumos

În particula to a infinitivului, sunetul [ə] se apropie de î românesc.

My name is Ben.
I live in a nice
house.
Textul lecţiei
I like my house.
It is a nice house.
It isn't a big house.

FONETICĂ

1. Diftongul [ai] se apropie foarte mult de diftongul românesc din cuvintele mai, cai, dai, etc., cu
deosebirea că elementul al doilea al diftongului este sunetul [i] scurt englexesc.

* Cuvinte care conţin diftongul [ai]:

I [ai], like [laik], my [mai], nice [nais]


6

2. Diftongul [au] se apropie de asemenea foarte mult de diftongul românesc din cuvintele dau, sau etc.
Elementul al doilea diftongului este sunetul [u] scurt englezesc.
3. Diftongul [ei] se aseamănă cu diftongul românesc din cuvintele mei tei, lei, etc. Elementul al doilea
al diftongului este sunetul [i] scurt englezesc.
Am întâlnit acest diftong în cuvântul name [neim].
4. Consoanele [b], [v], [g], [m], [n], [s], [z] pot fi considerate ca fiind identice cu consoanele
corespunzătoare din limbă română.
5. Consoana [h] se pronunţă cu aspiraţie (emitere de aer) mai puternică decât în limba română.

GRAMATICĂ

1. Adjectivele în limba engleză, oricâte la număr, se aşează înaintea substantivului:

A nice house.
It is a nice big house

2. It este pronumele personal pentru substantivele aparţinând genului neutru.


Marea majoritate a substantivelor din limba engleză sunt de genul neutru, ca de exemplu: house, nest,
pen lily etc.
3. To like se construieşte cu nominativul, spre deosebire de verbul a plăcea din limba română, care se
construieşte du dativul.
Construiţi propoziţiile cu to like în engleză aşa cum se construiesc ele în limba română cu verbul a iubi
(nu a plăcea).
De exemplu: I like my house = Îmi place casa mea (în traducere textuală: "plac casa mea" sau "iubesc
casa mea").
4. Infinitivul "lung" al verbelor este precedat de propoziţia to, care corespunzătoare lui a din limba
română.
De exemplu: to live = a trăi; to like = a plăcea.

EXERCIŢII

I. Traduceţi în limba engleză:

1. Mă cheamă Mike. 2. Îmi place numele meu. 3. Mike este un nume


frumos. 4, Locuiesc într-o casă mare. 5, (Ea) este o casă frumoasă. 6, E o
casă mare şi frumoasă. 7, Nu e o casă mare. 8, Îmi place casa lui Ben. 9,
Găina lui Lily este într-un cuibar.
7

Sunetele limbii engleze lecția 3


8

LESSON THREE
[i:]

VOCABULAR

five [faiv] cinci


and [ənd] şi
to leave [tə 'li:v] a lăsa
to buy [tə 'bai] a cumpăra
I leave [ai 'li:v] (eu las
I buy [ai 'bai] (eu) cumpăr
Lily-May ['lili 'mei]
cake [keik] prăjitură, tort
nice [nais] plăcut, gustos, bun
cakes [keiks] prăjituri, tort
to sit down [tə 'sit 'daun] a se
down [daun] jos
aşeza
to eat [tu 'i:t] a mânca
I sit down [ai 'sit 'daun] mă
I eat [ai 'i:t] (eu) mănânc
aşez
eleven [i'levn] unsprezece
six [siks] şase

My name is Lily-May.
I buy eleven cakes.
Textul I like cakes.
lecţiei I sit down and eat my cakes.
Nice cakes!
I eat six cakes and leave five.

 FONETICĂ

1. Vocala [i:] este o vocala lungă


Este apropiata identică cu i românesc din cuvintele în care accentuăm această vocală în mod deosebit, ca
de pildă în exclamaţia: biine! (în sens de concesie).

Cuvinte care conţin vocala [i:]:

eat [i:t], leave [Ii:v].

Notă. În transcrierea fonctică, cele două puncte [:] după simbolul unei vocale arată că vocala este lungă..
9

Spre deosebire de limba română, care are vocale de lungime medie si egală una faţa de alta, În limba
engleză întâlnim vocale scurte si vocale lungi.
2. To, ca particulă a infinitivului, se pronunţă [tə] inaintea verbelor care încep cu o consoană si [tu]
înaintea celor care încep cu o vocală.
De exemplu: tu buy [tə 'bai], ta eat [tu 'i:t].

EXERCIŢII

I. Traduceţi în limba română:

1. Mă numesc Nick. 2. Eu cumpăr unsprezece prăjituri. 3. Mănânc cinci


prăjituri. 4. Îmi plac prăjiturile. 5. Mănânc cinci prăjituri şi las şase. 6. Mă
aşez. 7. Ia o prăjitură şi mănânc-o.

Sunetele limbii engleze lecția 4


10

LESSON FOUR
[t] [d]

VOCABULAR

I see [ai 'si:] (eu) văd


Pete [pi:t]
to sit down [tə 'sit 'daun] a se
Plane [plein] aeroplan
aşeza
please [pli:z] te rog
sit down ['sit 'daun] stai jos
to say [tə 'sei] a spune
to take [tə 'teik] a lua
I say [ai 'sei] (eu) spun
I take [ai 'teik] (eu) iau
seat [si:t] loc
ticket ['tikit] bilet
to see [tə 'si:] a vedea
Victor ['viktə]

My name is Pete.
I buy a ticket.
I take a seat in a plane.
Textul
It is a big plane.
lecţiei
I see Victor.
"Sit down, Victor, please," I
say.

FONETICĂ

1. Consoanele [t] şi [d] prezintă o particularitate faţă de limba română, în sensul că la articularea lor
varful limbii se sprijină pe alveole (pe radacina dinlilor).
2. Consoanele [k], [p], [t] sunt consoane surde. Spre deosebire de consoanele
corespunzătoare din limba romană, ele sunt urmate - cand nu sunt preceedate de alta consoană şi sunt în
silabă accentuată - de un uşor sunet h:

cake [keik], ticket ['tikit],pen [pen].


11

Notă. în transcrieri fonetice nu se foloseşte litera c, consoana respectivă fiind reprezentată prin simbolul
[kJ.

GRAMATICĂ

La persoana a II-a singular şi plural, imperativul este acelaşi cu infinitivul scurt ( fară to):
Sit down. = Stai jos. Staţi jos. Take a seat. = Ia lac. Luaţi lac.

EXERCITIU FONETIC RECAPITULA TIV

i: i e ə ei ai au t d
in
eat Nick hen a I
name house take down
leave it nest and my
May down ticket and
seat live Ben Victor like
Pete sit pen cake
nike      
see it eleven   plane
buy
big take      
  five
   
eleven
       
ticket    
   
Lily        
   
  six  
Victor

EXERCIŢII:

I. Traduceţi în limba engleză: 1. Stai jos! 2. Ia (un) loc! 4. Spune "ticket", te rog. 5. Mănînc o prăjitură
mare. 6.Văd un avion. 7. Cumpăr un bilet.