Sunteți pe pagina 1din 6

1

adjuvant
aglutina
alteritate
anodin

anomie
aprioric

bovarism
catalizator
congruent
conotatie
defetism
denotatie
duplicitate

echipolent
efasa
evanescent

frivol

holism
indicibil
inefabil
izomorfism
izotrop
ontologie

paliativ

sanologic
transcendent
tropism
vagant

fulguratie
2
1. (medicament) care se asociază cu un alt medicament. 2. (produs) care se adaugă unui material. 3

A se lipi unele de altele prin adeziune


trecere a unei existențe de la o stare la alta. ♢ existența, ființa privită din punct de vedere diferit de
1) Care este lipsit de importanță. 2) Care nu produce nimănui nici un rău; fără consecințe; inofensiv
Stare a societății caracterizată prin lipsă de legi sau prin existența unor norme contradictorii care fac
individului în colectivitate
Anterior experienței, independent de experiență; bazat numai pe rațiune.
stare de insatisfacție și autoiluzionare a unei persoane ce se crede altfel decât este și imită felul de a

Substanță care grăbește sau încetinește o reacție chimică, fără ca ea însăși să fie modificată.
Care concordă, care coincide; corespunzător, coincident, echivalent
Sens suplimentar al unui cuvânt adesea figurat, rezultat din experiența personală, din context. ♦ Se
Opinia, părerea, atitudinea celui ce nu are încredere în reușita unei acțiuni; lipsă de încredere
denumire a unui obiect care trimite la un concept; sferă. 2. (Lingv.) Faptul de a denumi, semnificație
Lipsă de sinceritate, camuflată de o franchețe falsă; fațărnicie; ipocrizie; falsitate
1. de forțe, de valori egale. 2. (log.; despre noțiuni, judecăți) care exprimă în forme diferite același î

a sterge
Care se pierde, care dispare treptat
1) (despre persoane) Care se ocupă de lucruri neserioase; lipsit de seriozitate; ușuratic. 2) (despre l
Care are puțină importanță; lipsit de importanță; de nimic.
Concepție care interpretează teza ireductibilității întregului la suma părților sale, socotind drept „fact
un principiu imaterial și incognoscibil.
Care nu poate fi exprimat; foarte greu sau imposibil de exprimat; inexprimabil; inefabil.
Care nu poate fi exprimat; foarte greu sau imposibil de exprimat; de neexprimat; inexprimabil.
Relație, corespondență între două obiecte, fenomene etc. care au aceeași structură; identitate de str
Care posedă aceleași proprietăți fizice în orice direcție
Ramură a filosofiei care studiază trăsăturile generale ale existenței.
(Medicament sau tratament) care ameliorează sau care înlătură simptomele unei boli pentru un timp
cauza bolii. 2. Fig. (Soluție, măsură) care rezolvă temporar sau aparent o situație dificilă.
amură a medicinei care se ocupă cu asigurarea stării de sănătate a populației, studiind mediul social
influența locuinței și a condițiilor de muncă.
Care iese dincolo de lumea empirică, fiind inaccesibil cunoașterii bazate pe experiență
tendință de orientare a organismelor vii în funcție de un agent fizico-chimic
Care umblă din loc în loc; rătăcitor, nestatornic, fără domiciliu.
fulgere fără tunet în regiunile înalte ale atmosferei. 2. scânteie electrică de înaltă frecvență pentru ca
emanație bruscă.