Sunteți pe pagina 1din 19

Lucrarea

Indexurile
- Index tematic
- Index de nume
- Index de organizaţii citate

151
Autorii

152
Lucrarea

Index tematic

abilitate de a acţiona, 8
abilitate de a antrena, 7
abilitate de a dirija, 10
abilitate de a influenţa, 51
abilitate de a înţelege, 7
abilitatea managerului, 83, 170
acceptarea puterii, 81
accesul subordonaţilor la informaţii, 249
adaptabilitate, 134
adept, 46, 153
adjectivele bipolare ale lideriatului, 199
agreabilitate, 143
ajustare diferenţială, 57
ajustare prin anticipare, 57
alegerea stilului de luare a deciziei, 250
amiciţie, 168
analiza comparativă a modelelor de lideriat, 191
angajare, 70
aptitudini, 154, 138, 223
aptitudini dobândite, 138
aria de folosire a autorităţii, 259
aria libertăţii de acţiune a subordonaţilor, 259
armonia, 168
atenţie acordată subordonaţilor, 171
atitudinile subordonaţilor, 162
atribute ale liderului, 142
autocrat, 163
autoritarismul, 227
autoritate, 47, 49, 67, 96, 97, 104
autoritatea poziţiei, 193, 195,197, 269

153
Autorii

avantajele convingerii, 112

bunăvoinţă, 104, 152


calităţi personale, 109, 110, 133, 137, 140, 153, 156
calităţi psihologice sau emoţionale, 139, 153
calităţile fizice, 139, 153,
calităţile personale, 137, 133, 140, 153, 156
capacitate de a controla, 71
capacitate de a face faţă incertitudinii, 79
capacitate de a învăţa, 25
capacitate de influenţare, 30
capacitate potenţială, 51
capacitate strategică, 60
capacităţi intelectuale, 138, 139, 140, 153, 223
caracteristici fizice, 152
caracteristicile grupului, 192
caracteristicile liderului, 45
caracteristicile personale ale individului, 64
caracteristicile personale ale liderului, 192
caracteristicile personale ale subordonaţilor, 192, 220, 221
caracteristicile puterii, 47, 56, 57, 97
caracteristicile surselor puterii, 47, 89
carismă, 100, 121, 122
cauzele puterii corupte, 84
cele trei stiluri lideriale ale lui K. Lewin, 131, 155, 158
centralitate, 78, 79, 80
centralizare excesivă a puterii, 87
cercetările de la Universitatea de Stat Ohio, 131
cercetările de la Universitatea Michigan, 131
cercul competenţelor, 16
cerinţe privind calitatea deciziei, 248
cerinţele privind informaţiile necesare, 248
cerinţele privind participarea, 248
chestionar privind descrierea comportamentului liderului, 167
154
Lucrarea

ciclul corupţiei puterii, 84, 85


clasificarea situaţiilor de grup, 196
„club de odihnă”, 191
coaliţie, 100, 104
coeficient LPC, 206, 312
coerciţie, 79, 89, 97, 122, 123
competenţă, 46, 109, 125
coerenţă, 125
competenţa conducătorului, 72
competenţă în sarcini, 40, 41
competenţă profesională, 31, 148, 150
competenţe cognitive, 16
competenţe de bază ale unui lider eficient, 15
competenţe sociale, 16, 21
comportament de simpatie, 40
comportament emoţional, 152
comportament gândit sau negândit, 152
comportament uman, 46
comportamentul liderial, 33, 155, 168, 172, 188, 190
comunitatea de obiective, 248
concentrarea pe om sau pe relaţii, 175
concentrarea pe sarcină sau pe producţie, 175
confuziile definirii puterii, 97
consecinţele folosirii excesive a puterii, 84, 86
consideraţie, 218
consimţământ, 105, 118
consolidare, 65
constrângere, 100
construirea de relaţii de afecţiune, 107
conştiinciozitate, 44, 143, 144
contingenţă strategică, 77
continuumul comportamentului liderial Tannenbaum-Schmidt,
191, 193, 245, 257, 176
contract psihologic, 82
control, 10

155
Autorii

controlul resurselor în organizaţie, 64, 65


conţinutul şi structura sarcinii, 27, 223,
convingere, 110, 121, 237
coordonare, 10
coordonarea fluxurilor informaţionale, 76
corupţie, 84
credinţa, 121, 222, 225
criterii de eficienţă, 239
cucerirea influenţei, 65
cultura grupurilor, 227, 241, 264, 269
cultura inovatoare, 241, 264, 269
cultura organizaţională, 171
cultura raţională, 241, 264, 269
cultură ierarhică, 241, 264, 269

delegare, 237
delegarea puterii, 104
deosebirile dintre manager şi lider, 34
dependenţa conducătorului de subordonaţi, 95
dependenţa subordonaţilor de conducător, 95
dependenţă, 78, 79
deschidere către experiment, 124,143
dimensiunea echipelor de muncă, 162
dimensiunile încrederii, 125
diminuarea dependenţei adepţilor de lideri, 87
dinamica comportamentului, 130, 131, 132,
dinamica grupului, 33
dinamism, 148, 134, 149
direcţii de sporire a puterii, 103
dispersie, 122
dorinţa de a dirija, 31, 148, 149
dorinţa de a influenţa, 105
dorinţa reciprocă de a face bine, 167

ecart intelectual, 155


156
Lucrarea

ecuaţia puterii manageriale, 97


eficacitate optimală, 123
eficienţa lideriatului, 90, 142, 171, 220, 212, 231
eficienţei globală a deciziei, 252
emoţie, 29
entropie negativă, 122, 123
entropie, 123
entuziasm, 134, 247
evaluarea liderilor, 33
evaluarea performanţelor, 38
exerciţiul influenţei în organizare, 105
exerciţiul puterii, 54, 103
expansiune, 65
experienţă, 223
expertiză, 79, 89, 122, 123
expertiză colectivă, 78

factorii intensităţii puterii, 97


folosire abuzivă a puterii, 84
folosire judicioasă a puterii, 90
folosire practică a influenţei, 121
folosirea puterii coercitive, 91
folosirea unei comunicări excelente, 104
formarea liderilor, 33
formele de influenţă, 101
formele de manifestare a influenţei, 105
formele de putere, 90
funcţiile liderului, 33

gestionarea atenţiei, 138, 154


gestionarea importanţei, 138, 154
gestionarea încrederii, 139, 153
gestionarea stăpânirii de sine, 139, 153
globalizarea afacerilor, 17

157
Autorii

grad de dependenţă de altă persoană, 53


grila managerială R.R. Blake - J.S. Mouton, 131, 155, 183, 184, 187,
190

identificare, 105
identificarea obiectivelor puterii, 119
ierarhie, 65
impetuozitate, 44
implicarea liderilor în activităţile de zi cu zi, 87
implicarea outsiderilor în procesul decizional, 88
impulsivitate, 152
indicatorul „democrat/autocrat, 176
influenţa bazată pe stimulare, 124
influenţa asupra subordonatului, 101, 102, 170
influenţa asupra superiorului ierarhic, 101, 102
influenţa bazată pe carismă, 124
influenţa bazată pe provocare şi pe acţiunile celui vizat, 124
influenţa carismatică, 71
influenţa directă, 105, 106, 109, 110, 120, 126
influenţa explicită, 123
influenţa impersonală, 71
influenţa indirectă, 105, 106, 117, 118, 120, 126
influenţa legitimă, 108, 123
influenţa liderului, 165
influenţa orizontală, 101, 102
influenţa prin convingere, 110, 111, 126
influenţa situaţiei, 165
influenţa subordonaţilor, 165
influenţă compensatorie, 123
influenţă formală, 108
influenţă informală, 108
influenţă pozitivă, 103
influenţă prin participare, 127
influenţă prin participarea salariaţilor la conducere, 114
influenţă socială, 4, 46
158
Lucrarea

iniţierea structurii, 171, 172, 173


insistenţă, 100
instruire cu ajutorul sfaturilor, 107
instrumente ale influenţei directe, 122
instrumente de justificare a influenţei indirecte, 126
instrumentele puterii, 126
integrare, afiliere, 105
integrarea procesului de planificare, 104
integritate, 31, 125, 148, 149
inteligenţă, 148, 150, 151, 214
inteligenţă analitică, 44
inteligenţă emoţională, 44
interacţiune liderială, 30
interacţiune tradiţională managerială, 30
interes faţă de oameni, 183
interes faţă de producţie, 183
interiorizare, 105
introvertire, 143
intuiţie, 29
ipoteze lideriale, 46

împlinirea de sine, 105


împuternicirile oficiale, 223
înclinarea spre subordonare, 222
încredere, 124, 125, 126, 166
încredere în sine, 134, 148, 151, 225
încredere de disuasiune, 125
încredere de experienţă, 125
încredere de identificare, 125

legea situaţiei, 49
legitimitate, 79, 89, 97, 122
lider - persoana centrală, 41
lider - persoana preferată, 42

159
Autorii

lider agent de recompense şi acţiuni, 190


lider animator, 262
lider antrenor, 244
lider antreprenor, 241
lider –autocrat, 170, 185
lider axat pe sarcina grupului, 40
lider ca un agent de schimbare, 23
lider carismatic, 132
lider concentrat pe producţie, 176
lider controlor, 262, 263
lider de compromis, 185
lider din perspectiva organizaţiei, 37
lider eficient, 27, 31, 43, 45, 155, 216, 261, 265
lider formal, 3, 6, 35, 46, 90
lider funcţional, 198
lider informal, 3, 36, 90
lider inovator, 263
lider instituţional, 35
lider integrator, 185
lider intermediar, 262, 263
lider mentor, 262, 263
lider nepopular, 40
lider persoană cea mai influentă, 42
lider popular, 40
lider producător, 262, 263
lider profesional, 23
lider social, 185
lider socio, afectiv, 40
lider specialist în sarcină, 39
lideri complementari, 39
lideri concentraţi pe individ, 177, 180, 181, 190, 194, 202, 203, 205,
209
lideriat autoritar – binevoitor, 196, 181, 190
lideriat autoritar – exploatator, 179, 181, 190
lideriat consultativ, 247
lideriat coordonator, 262, 263

160
Lucrarea

lideriat dedicat, 18
lideriat democrat, 234
lideriat dinamic, 190
lideriat directiv, 238, 253
lideriat directiv, autocrat, 223, 230, 234, 240, 241
lideriat eficient, 43, 45, 169, 229
lideriat inspiraţional, 18
lideriat liberal-„laissez-faire”, 165, 169
lideriat motivaţional, 18
lideriat participativ, 235, 240, 219, 223, 241, 255, 178, 181
lideriat pozitiv, 230
lideriat superior, 168, 169, 190
lideriat, 3, 4, 6, 8, 13, 17, 18, 19, 24, 46
lideriatul ca proces, 4
lideriatul centrat pe subordonaţi, 259, 260
lideriatul centrat pe superior, 259, 260
lideriatul orientat spre realizări, 218, 223, 230
lideriatul simbolic, 132
lideriatul suportiv sau pozitiv, 218, 223
lideriatul vizionar, 18
lideriatului situaţional, 130, 244
liderii-service, 131
liderul sociometric, 42
limitele puterii, 47, 56, 80, 97
loialitate, 125

management democratic, 183


management sărăcăcios, 183, 184
managementul „clubului de odihnă”, 183, 184, 190
managementul de echipă, 183, 184, 190
managementul de mijloc, 183, 190
managementul jumătăţii de drum, 184, 185
managementul sarcinilor, 183, 190
managementul schimbărilor, 45
managementului participativ, 260
manager eficient, 95

161
Autorii

manageri executivi, 22
managerul liniar, 73
marjă de libertate, 47
matricea perceperii stilurilor lideriale, 265
matricea stilurilor lideriale potrivit lui W. Reddin, 265
maturitate, 151, 231
maturitatea în muncă, 236, 237
maturitatea profesională, 232, 269
maturitatea psihologică, 232, 234, 237, 269
maturitatea subordonaţilor, 237
măsurarea obiectivă a performanţei, 88
mecanisme de exercitare a puterii, 97
mentalitatea subordonaţilor, 14
metodă de cercetare a resurselor puterii în organizaţie, 65
metode autoritare, 158, 190
metode de influenţare, 112, 113, 126
metode democratice, 158, 190
metode folosite în comunicarea personală, 113
metode liberale, 158, 159, 190
mitul celor doi lideri într-un grup, 23
mitul personalităţii, 23
mitul puterii, 23
mitul stilurilor de lideriat, 23
miturile lideriatului, 23
modelele de comportament, 167, 168, 155
modelul calităţilor lideriale, 152, 137
modelul de lideriat al lui V.H. Vroom, A.G. Jago şi R. Yetton,
191, 193, 245, 251, 252, 253, 255, 266, 268, 269
modelul de lideriat situaţional Hersey-Blanchard, 191, 231, 239,
242, 243, 266, 268
modelul influenţei conducătorului asupra subordonatului, 126
modelul Kirkpatrick-Locke, 131, 148
modelul lideriatului situaţional „cale-obiectiv"', 191, 193, 215, 216,
222, 227, 230, 246, 266, 268
modelul lideriatului situaţional Stinson-Jonson, 191, 193, 256, 257
modelul lui W. Reddin, 191, 193, 255
modelul situaţional de lideriat al lui F.E. Fiedler, 193, 198, 201,
162
Lucrarea

207, 210, 212, 266, 268


modelul situaţional revizuit al lui J.R. Nicholls, 191, 246
modelul Universitatăţii Michigan, 155
modelul Universităţii Statului Ohio, 155, 166
modelul valorilor în concurenţă - modelul Quinn, 191, 193, 262
motivare, 220, 223, 227
motivare, antrenare, 10
motivarea subordonaţilor, 44
motivaţie, 100

natura muncii, 162, 220


negociere, 100, 104, 122, 123
neîncredere în forţe, 235
nivel de maturitate, 232
nivelul controlului, 206
nivelul încrederii, 198
nivelul satisfacerii din muncă, 227
nivelul situţionalităţii, 131, 132, 133

obiective, 172
obiectivele organizaţiei, 78
obligare, 83, 100
onestitate, 31, 148, 148, 152
oportunitate ca bază a puterii, 64
oportunitate, 124, 126
ordine sau dezordine, 152
organizare, 10
organizarea muncii, 23, 167,
orientare pe producţie, 175
orientare pe subordonaţi, 175
orientare spre sarcină, 39

paradigma clinică a lideriatului, 132


partea comportamentală a managementului, 17

163
Autorii

participare la conducere, 121


participare, 237
percepţie, 106
performanţa managerilor, 145
persoană centrală, 42
personalitate, 80
persuasiune explicită, 122
piramida influenţării, 106, 126
planificare, 10
potenţialitate, 122
poziţia individului în organizaţie, 64
poziţie formală într-o organizaţie, 30
predicţia schimbărilor posibile, 78
prietenie, 100
principiile comportamentului organizaţional, 45
proces de dobândire a puterii, 102
proces de responsabilizare a personalului, 102, 104
promovarea în funcţie, 225
provocare, 123
putere de referinţă, 83
putere ierarhică, 100
putere personală, 100
puterea asupra ..., 49
puterea bazată pe competenţă, 71
puterea coercitivă, 47, 65, 66, 83, 75, 97
puterea conducătorului asupra subordonaţilor, 95
puterea cu ..., 149
puterea din poziţie, 198, 207, 208, 225
puterea din recompensare, 47, 65, 68, 69, 70, 75, 83
puterea exemplului, 47, 65, 70, 71, 75, 79, 89, 97
puterea expert, 83, 65, 70, 75, 114
puterea informaţiilor, 47, 76
puterea legăturilor (relaţiilor), 47, 62,76, 97
putere legitimă, 30, 47, 65, 66, 70, 75, 83, 84

164
Lucrarea

puterea liderului, 204


putere managerială, 53
puterea personalităţii, 43,53, 62,63, 79, 84, 97
puterea poziţiei, 43,53,62,79,80,83,89,97
puterea subordonaţilor asupra conducătorului, 95

raporturi de putere, 92
raţionalitate, 152
raţiune, 104
reacţii potenţiale, 70
realizare individuală, 40
receptivitate, 46
recompensă, 79,89, 97, 100,121,122
recompensă nemijlocită, 224
recurs la autoritatea superioară, 104
reguli de aur pentru obţinerea de către lider a unui consens al
grupului, 249, 269
reguli de organizare, 65
reguli statutare, 65
relaţia dintre lideriat şi performanţele organizaţionale, 204
relaţia lider - adept, 30, 46
relaţia lider-membru, 207, 208
relaţia putere - influenţă, 102
relaţie instrumentală, 47, 57
relaţie interpersonală, 46, 48
relaţie netranzitivă reciprocă, 47
relaţie subiectivă, 47
relaţie temporală, 47, 60
relaţii de putere lider, subordonat, 14
relaţii de putere, 14, 60, 99
relaţii dintre lider şi membrii colectivului, 196, 269
relaţii dintre lideri şi manageri, 29
relaţii dintre lideri şi subordonaţi, 193, 195, 198, 269
relaţii dintre sursele puterii, 97
relaţii interpersonale, 177
165
Autorii

relaţii în cadrul structurii, 171, 166, 190


relaţii lideriale, 26
relaţii profesionale, 167
repartizarea resurselor, 80
respect faţă de sine, 29
respectul ideilor, 167
respectul reciproc, 167
responsabilitatea personalului, 104
responsabilitatea managerilor, 19
responsabilizarea adepţilor, 91
rezistenţă, 70, 83, 105, 119
rolul arhitectural al lideriatului, 46
rolul carismatic al lideriatului, 44
rolul de „developer” al lideriatului, 243
rolul liderului în motivarea subordonaţilor, 225
rolul unui manager, 37
roluri complementare, 32
roluri şi atribuţii lideriale, 46

sancţiune, 100, 104


sarcină ambiţioasă, 224
sarcină obositoare şi neinteresantă, 224
sarcini rutiniere sau nonrutiniere, 269
satisfacţia morală din muncă, 171, 223
sănătate mentală, 26
scala colaboratorului cel mai puţin preferat, 198
schimbarea culturii organizaţionale, 88
securitate, 105
selecţia liderilor, 33
sensibilitatea unuia faţă de altul, 167
sentiment de dependenţă, 91
sentiment de frustrare, 95
simpatie, 167
simpatie inspirată, 40, 41
sistemele de lideriat ale lui R. Likert, 155, 178

166
Lucrarea

situaţie favorabilă, 200, 267


situaţii de control, 205, 208
situaţii ambigue, 200, 2001
sociabilitate sau timiditate, 44, 153
spirit de echipă, 7
sprijinul acordat deciziei, 248
stabilitate emoţională, 143, 153
stil adaptiv, 28
stil autocrat, 159, 160, 168, 283, 167
stil convingător, 267
stil de conducere flexibil, 236
stil excesiv autocrat, 247
stil excesiv democrat, 247
stil de lideriat, 15, 20, 46, 155, 157, 159, 163, 165, 180, 186, 187, 198 ,
202, 204, 213, 221, 223, 238, 246, 258, 259, 267, 273
stil delegativ, 234, 235, 236, 267
stil democrat, 159, 160, 164, 168, 169, 233, 237
stil directiv sau instituţional, 224, 226, 227, 228, 233, 218, 237, 245,
267 269
stil liberal “laissez- faire”, 159, 160, 163, 164, 168, 183, 190
stil managerial, 13, 14, 20
stil orientat spre realizări, 224, 226, 227, 228
stil participativ, 224, 226, 227, 228, 234, 237, 240, 245, 267
stil suportiv, 218, 224, 225, 226, 227, 228, 269
stil de lideriat „4 t systems”, 179
stimulare, 122
stimulare materială, 235
strategii de influenţă, 99, 126
structura calităţilor personale, 136
structura grupului, compartimentului sau organizaţiei, 192
structura problemei, 248
structura relaţiilor, 166, 170, 190, 196
structura sarcinii, 193, 195, 196, 198, 207, 208, 269
structuri organizatorice, 44
studiul calităţilor lideriale, 131, 147
substitualitate, 78,79
supunere, 70

167
Autorii

sursele puterii, 47, 56, 61, 63, 64, 68, 70, 79, 97, 121
surse individuale ale puterii, 61
surse interpersonale ale puterii, 63
surse organizaţionale ale puterii, 61,76, 79
surse personale ale puterii, 43
surse structurale ale puterii, 63
sursele puterii individuale, 62, 79

şcoala clasică, 49
tactici de influenţă, 121
talent cognitiv, 24
talent etic, 24
talent intrapsihic, 24
talent oratoric, 22
talent social şi politic, 24
teamă, 121
teoria acceptării, 81
teoria atributivă, 131
teoria calităţilor lideriale, 130, 150
teoria integrării succesive a obiectivelor personale, 215
teoria liderului agent de recompense şi sancţiuni, 155
teoria negocierii, 50
teoria probabilităţii situaţiilor de lideriat, 193
teoria resurselor cognitive, 191, 193, 213, 214
teoria „cale-obiectiv”, 228, 229
teoria X, 155, 157
teoria Y, 155, 157
teoriile lideriatului situaţional, 191
tipuri de comportament, 40
tipuri de structuri, 201
tipuri de talente, 23
tipuri de abordare în studiul lideriatului, 131
tipuri de comportament, 226
tipuri de influenţă, 105

168
Lucrarea

tipuri de lider, 41
tipuri de putere, 65
tradiţie, 120
trăsături de personalitate, 44
trepiedul puterii, 106

valori în concurenţă, 269


vânzarea propriilor idei, 116
variabile de contingenţă, situaţionale, 37, 192, 198, 201, 210, 268,
269
viziunea liderului, 28
viziunea organizaţiei, 17
viziunea strategică, 241
voinţa de a conduce, 150

zona de acceptare, 82, 83

169