Sunteți pe pagina 1din 34

PSIHOLOGIA

PERSOANEI.
PSIHOLOGIA
FACTORIALĂ ȘI
MULTIFACTORIALĂ
 Bazele psihologiei persoanei au fost puse,
în S.U.A, de către Gordon Willard Allport
(1897-1967) şi Raymond Bernard Cattell
(1905- 1998).
 Gordon Allport fost unul dintre primii
psihologi americani care s – a
concentrat pe studiul personalităţii.
 Este adesea menţionat ca fiind unul dintre
fondatori psihologiei personalității.
 El a plecat de la respingerea psihanalizei
deoarece considera că este o abordare
asupra personalităţii în care, de multe ori,
se merge prea adânc, şi a behaviorismului
despre care considera că, de multe ori, nu
merge destul de profund.
 A accentuat de unicitatea fiecărui individ,
şi importanţa de contextul prezent, în
comparaţie cu trecutului istoric, pentru
înţelegerea de personalitate.
 Allport este cunoscut ca psihologul
trăsăturilor de personalitate.
 Demersul său timpuriu a constat în a
identifica în dicţionarul limbii engleze
fiecare termen despre care a considerat că
ar putea descrie o persoană.
 Această manieră de lucru este cunoscută
sub denumirea de "ipoteză de dicţionar."
 A realizat o listă cu 4500 trăsături.
 Le – a organizat în trei nivele:
 1.trăsături cardinale – trăsătura care
domină o persoană;
 2. trăsături centrale – caracteristicile
generale evidențiabile, într-o anumită
măsură, în fiecare persoană;
 3. trăsături secundare – sunt
caracteristicile observate numai în anumite
situaţii.
 Allport definește personalitatea ca „unitate
a sistemelor dinamice prin care se
efectuează o adaptare originală”.
 Persoana are o structură dinamică, în
viziunea sa.
 Conceptul unificator pentru simțul Sinelui
este proprium – ul.
 Acesta reprezintă propria percepție asupra
Sinelui și propria concepție despre Sine.
 Allport descrie 8 stadii specifice
dezvoltării:
 1. copilăria timpurie - până la 0,5
luni
 2. simțul corporal – până la un an

 3. identitatea de sine

 4. respectul față de sine – apare


odată cu apariția primelor bariere
 5. extensia Sinelui – perioada
preșcolară
 6. imaginea de sine –

 7. eul ca factor rațional

 8. efortul personal central


(adolescență)
G.W. ALLPORT
 R.B.Cattell (1905 - 1998) a scris 50
de volume ca autor și coautor.
 Considera persoana ca fiind un
sistem al deprinderilor proprii care
permite o previziune asupra
comportamentelor subiectului.
 Scopul principal în studiul persoanei
este predicţia comportamentului într
– o situație dată.
 În elaborarea teoriei sale asupra
personalității a folosit date empirice,
studiind exhaustiv comportamentul foarte
multor subiecți.
 Datele colectate au fost supuse, apoi,
analizei factoriale (tehnică statistică
introdusă Charles Spearman), obținându
– se trăsăturile personalității, factori
pentru Cattell.
 Cattell folosește analiza factorială
pentru a determina unitățile
funcționale ale personalității, adică
factorii.
 În viziunea sa factorul de
personalitate se poate schimba de la
o cercetare la alta (din cauza erorilor
de experimentare sau eșantionare,
de ex.).
 Trăsătura sursă a factorului rămâne, însă,
neschimbată.
 Această trăsătură este, în perspectiva lui
Cattell, genotipului pentru care factorul
care este fenotipul.
 Trăsăturile pot fi comune (tuturor
oamenilor) sau unice, temperamentale și
dinamice, de suprafață sau sursă.
 Trăsăturile de suprafață sunt
caracteristici ale personalității care
corelează între ele fără a forma un
factor deoarece nu au aceeași
trăsătură sursă (extraversia, de ex).
 Au structură complexă și stabilitate
redusă și nu sunt permanente.
 Trăsăturile sursă sunt stabile,
permanente, unitare și surse
specifice a unor comportamente
specifice.
 Reprezintă elementele de bază ale
personalității.
 Se subîmpart în constituționale și
care sunt dependente de mediu.
 În modelul lui Cattell asupra personalității
alături de factori forțele dinamice
(motivaționale) au un rol deosebit.
 Acestea sunt sentimentele și ergii.

 Sentimentele sunt modele atitudinale


învățate de individ în relația cu mediul.
 Sunt legate de aspecte de viață ca
partenerul, profesia, religia, patria,
hobiuri.
 Ergul este unitatea de bază a motivației,
direcționată precis, energia sursă pentru
comportament.
 A descoperit (cu ajutorul analizei
factoriale) 11 ergi: curiozitatea,
sexualitatea, gregaritatea, nevoia de
protecție, afirmarea de sine, nevoia de
securitate, foamea, mânia, dezgistul,
atractivitatea, supunerea.
 Cattell elaborează și tehnici de evaluare a
personalității
 Cattellelaborează și tehnici de
evaluare a personalității.
 Dintre acestea celebre sunt
chestionarele 16 PF și HSPQ
R.B.CATTELL
 Teoria constructelor personale – este o
teorie cognitivă a personalităţii – a fost
elaborată de George Kelly (1905 - 1967) şi
dezvoltată de D.Bannister .
 G.Kelly susţine că omul încearcă să
anticipe viitorul construind un cadru
conceptual, o serie de lentile măritoare
legate între ele, prin care poate să-şi
privească propriul său univers.
 Aceste „lentile” sunt numite constructe.
 Un construct este un concept bipolar, un
mod de a categorisi asemănările şi
deosebirile din ambianţă. De exemplu,
alb-negru, acid-bază, prieten-duşman,
uşor-greu sunt constructe.
 Pentru Kelly constructele sunt organizate
într-o reţea complexă, ierarhizată şi
fiecare persoană are un sistem personal
de constructe.
G.KELLY
 H.J.Eysenck (1916 - 1997)
 Eysenck a fost unul dintre primii
psihologi care a studiat
personalitatea cu ajutorul analizei
factoriale.
 În prima etapă Eysenck a identificat doi
factori de personalitate.
 Primul factor este răspunzător de tendinţa
de a experimenta emoţii negative, şi a fost
numit nevrotism.
 Nevrotismul (denumit și instabilitate
emoțională) este determinat de
interrelația dintre anxietate, depresie,
autoapreciere scăzută, timiditate.
 Cel de-al doilea factor îl reprezintă tendinţa de a
beneficia de evenimente pozitive, mai ales
evenimente sociale și a fost numit extraversie.
 Cele două dimensiuni de personalitate, au fost
descrise în cartea lui apărută în 1947 Dimensiuni
de Personalitate.
 Se obișnuiește în psihologia personalităţii să se
facă referințe la aceste dimensiuni folosindu – se
primele litere, E şi N.
 Eysenck a remarcat modul în care aceste două
dimensiuni pot fi folosite pentru a descrie cele
patru tipuri de personalitate propuse de medicul
grec Hippocrate.
 N mare şi E mare = coleric
 N mare şi E mic = melancolic
 N mic şi E mare = sangvinic
 N mic şi E mic = flegmatic
 În 1970, în colaborare cu soţia sa,
Sybil Eysenck, a introdus al III lea
factor, psihotismul .
 Psihotismul este un factor complex,
definit ca interrelație între
agresivitate, egocentrism,
comportament antisocial și lipsa de
empatie.
 Personalitatea etse structurată, în
viziunea lui Eysenck, pe patru nivele
interrelaționate:
 1. nivelul bazal – comportamentele
mentale care apar singular
 2. deprinderile, actele mentale
habituale
 3. trăsăturile definite ca și corelații între
comportamentele habituale
 4. tipul personalității – corelații a
trăsăturilor.
 Din perspectiva anlizei factoriale tipul
corespunde factorului general, trăsătura
factorului de grup, deprinderile factorilor
specifici și răspunsul specific unui factor de
eroare.
Illustration of Eysenck’s two
dimensional personality
typology. (Redrawn from
Eysenck & Eysenck, 1958).
HANS EYSENCK
HANS EYSENCK
 BIG FIVE
 Teoriile asupra celor cinci factori de personalitate au avut
ca punct de plecare studierea limbajului inventarierea
trăsăturilor de personalitate care se regăsesc în acesta.
 Prima mențiune publică a modelului a fost în 1933, de
către L.L. Thurstone președintele American Psychological
Association.
 Cei cinci factori sunt deschiderea, conştiinciozitatea,
extraversia, agreabilitatea, şi nevrotismul.
 Fiecare factor constă dintr-un cluster de mai multe
trăsături specifice care corelează între ele.
 În prezent, teoria BIG FIVE este general acceptată.
 Bibliografie

 IonMânzat, 2007, Istoria universală


a psihologiei, p794 – 796, 805 –
806, 810 - 814