P. 1
Medicina Dentara Programa Analitica[1]

Medicina Dentara Programa Analitica[1]

|Views: 2,883|Likes:
Published by kissu_diana281

More info:

Published by: kissu_diana281 on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAłIEI , CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE,

1

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

ADEVERINłĂ

CetăŃeanul (a) ……………………………………………………………………….

………………………………………………,

din

…………………………………..

în

perioada

………………………………..a urmat şi absolvit 6 (şase) ani de studii în profilul de medicină,

specializarea stomatologie, conform Planului de învăŃământ şi Programei analitice anexate.

R E C T O R,

D E C A N,

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE,

2

VIZAT MINISTERUL EDUCAłIE, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVIL A"

FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ
Durat a s tudiilor : 6 ani

PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT
ÎNCEP ÂND CU ANUL UNIVERSI TAR 2003- 2004

tip ECTS - ANUL I COD R-FDB1
ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C F.S. 1101 F.S. 1102 F.S.1103 F.S. 1104 F.S. 1105 F.S. 1106 F.S. 1107 F.S. 1108 F.S. 1109 F.S. 1110 F.S. 1111 ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE BIOFIZICĂ CHIMIE BIOCHIMIE FIZIOLOGIE HISTOLOGIE ŞI CITOLOGIE MORFOLOGIA ŞI SEMIOLOGIA SISTEMULUI STOMATOGNAT ŞTIINłE COMPORTAMENTALE LIMBA ROMÂNĂ – LIMBA ENGLEZĂ EDUCAłIE FIZICĂ PRACTICĂ TOTAL 2 2 2 2 2 1 11 1 LP 6 2 2 2 2 1 2 2 19 C 3 2 1 2 2 10 2 LP 6 2 2 2 4 2 2 20 FORMA DE VERIFICARE E 1,2 1 2 2 1,2 2 8 V 1 1 2 2 4 NUMAR DE ORE CREDITE Total 272 64 64 64 112 128 96 32 64 64 160 1120 Curs 80 32 32 32 48 64 32 16 336 Aplic 192 32 32 32 64 64 64 16 64 64 160 784 12 5 4 4 8 9 10 2 2 2 2 60

DISCIPLINE OPłIONALE F.S. 1112 F.S. 1113 F.S. 1114 INFORMATICĂ MEDICALĂ LIMBA FRANCEZĂ LIMBA GERMANĂ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 32 64 64 16 16 64 64 2 2 2 3

VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

U N IV ER SITAT E A D E M ED IC IN Ă ŞI F ARM AC IE "C AR OL D AVIL A" FACU LTAT EA D E M ED ICIN Ă D EN TARĂ D ura t a st udiilo r: 6 a ni

PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS - ANUL II COD R-FDB2
ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C
F.S. 2101 F.S. 2102 F.S. 2103 F.S. 2104 F.S. 2105 F.S. 2106 F.S. 2107 F.S. 2108 F.S. 2109 F.S. 2110 F.S. 2111 F.S. 2112 F.S. 2113 F.S. 2114 F.S. 2115 F.S. 2116 ANATOMIE CLINICĂ ŞI TOPOGRAFICĂ BIOLOGIE - GENETICĂ MICROBIOLOGIE – PARAZITOLOGIE -VIRUSOLOGIE ANATOMIE PATOLOGICĂ PATOLOGIE GENERALĂ INFORMATICĂ MEDICALĂ MATERIALE DENTARE FARMACOLOGIE SEMIOLOGIE MEDICALĂ PSIHOLOGIE MEDICALĂ PREVENłIE ORO DENTARĂ DIAGNOSTIC ORODENTAR ŞI ERGONOMIE METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE LIMBA ROMANĂ – LIMBA ENGLEZĂ EDUCAłIE FIZICĂ PRACTICA TOTAL 2 2 1 1 1 1 2 1 11

FORMA DE VERIFICARE LP
3 1 2 3 2 1 1 1 2 2 18

NUMAR DE ORE Total
80 64 128 80 80 48 80 64 80 32 32 32 32 64 64 160 1120

1 LP
3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 20

2 C
2 1 1 2 2 1 1 1 11

CREDITE Aplic
48 32 80 48 48 32 48 32 48 16 16 16 16 64 64 160 768 6 4 6 5 5 2 8 5 4 3 4 2 2 1 1 2 60

E
3 3 4 4 4 4 4 3 8

V
3 3 3 4 4 4 4 4 8

Curs
32 32 48 32 32 16 32 32 32 16 16 16 16 352

DISCIPLINE OPłIONALE F.S. 2117 F.S. 2118 LIMBA FRANCEZĂ LIMBA GERMANĂ 2 2 2 2 4 4 64 64 64 64 1 1

Din MICROBIOLOGIE: PARAZITOLOGIE 8 ore curs şi 16 ore l.p.; VIRUSOLOGIE 8 ore curs şi 16 l.p.

4

3104 F.S.VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI.S.S.S. 3102 F.S.6 5 6 6 7 V 5 5 5 5 5 5 DE NUMAR DE ORE Total 48 80 160 32 32 192 32 112 144 64 32 160 1088 Curs 16 32 64 16 16 64 16 48 64 32 16 384 Aplic 32 48 96 16 16 128 16 64 80 32 16 160 704 3 5 8 3 2 12 2 7 9 4 3 2 60 CREDITE DISCIPLINE OPłIONALE F. 3112 IMUNOLOGIE MEDICINĂ INTERNĂ. 3111 F. 3103 F. 3113 PEDAGOGIE 2 1 5 48 32 16 2 Din MEDICINĂ INTERNĂ-ENDOCRINOLOGIE: 16 ore curs şi 16 ore l. 3107 F.S.S. 3109 F. 3105 F. 3106 F.S.S. 3108 F. 3110 F.S.S.S. ENDOCRINOLOGIE CHIRURGIE ŞI ANESTEZIOLOGIE GENERALĂ OBSTETRICA-GINECOLOGIE DERMATO-VENERICE TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE RADIOLOGIE GENERALĂ ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE (Fantom) PROTETICĂDENTARĂ FIXÃ ŞI OCLUZOLOGIE (Fantom) PREVENłIA ORO DENTARĂ IGIENĂ PRACTICA TOTAL 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 LP 2 3 1 1 4 3 1 2 1 18 2 C 2 2 2 3 3 12 LP 3 3 4 4 4 18 FORMA VERIFICARE E 6 6 5. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVILA" FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ Durat a s tudiilor : 6 ani PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS .p.ANUL III COD R-FDB3 ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI 1 C F.S. pentru ENDOCRINOLOGIE 5 . 3101 F.

4110 F. 4115 PEDIATRIE BOLI INFECłIOASE. 4104 F.S.UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVILA" VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI.S.S.S. 4105 F.S.R. EPIDEMIOLOGIE MEDICINĂ LEGALĂ O. 4114 F. OFTALMOLOGIE NEUROLOGIE PSIHIATRIE ENDODONłIE ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE PROTETICĂ DENTARĂ FIXÃ CHIRURGIE ORALÃ RADIOLOGIE GENERALĂ RADIOLOGIE DENTARĂ PEDODONłIE PRACTICA TOTAL 2 1 2 2 3 1 11 1 LP 1 1 3 4 8 1 18 C 1 2 1 1 2 2 2 2 13 2 LP 2 2 2 1 1 4 2 4 18 FORMA DE VERIFICARE E 8 7 7 7 7 8 8 8 8 V 8 8 8 7 8 7 6 Total 48 64 48 48 32 32 48 80 96 176 96 32 64 96 160 1120 NUMAR DE ORE Curs 16 32 32 16 16 16 32 32 32 48 32 16 32 32 384 Aplic 32 32 16 32 16 16 16 48 64 128 64 16 32 64 160 736 2 3 2 4 2 2 2 6 7 9 8 2 3 6 2 60 CREDITE DISCIPLINE OPłIONALE F.L. 4117 ISTORIA MEDICINEI ETICÃ MEDICALÃ 1 1 7 7 16 16 16 16 2 2 Din BOLI INFECTIOASE-EPIDEMIOLOGIE: 8 ore curs şi 8 ore l.p. 4106 F.S.S.S.S.S. 4116 F.S.S.S. 4102 F. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ Durat a s tudiilor : 6 ani PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS . 4103 F. 4113 F. 4101 F. 4112 F.S. pentru EPIDEMIOLOGIE 6 .S.ANUL IV COD R-FDB4 ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C F. 4107 F.S.S. 4111 F. 4109 F. 4108 F.

VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI.S. 5102 F.S. 5103 F.S.S. 5101 F.S. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVIL A" FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ Du rata s tudiilor: 6 ani PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS .S. 5112 ELEMENTE IMUNOPATOLOGIE PATOLOGIE FACIALĂ GENETICĂ ORO-MAXILO- FORMA DE VERIFICARE NUMAR DE ORE CREDITE Total 192 192 176 96 96 64 48 32 32 160 1088 Curs 48 48 48 32 32 32 16 16 16 288 Aplic 144 144 128 64 64 32 32 16 16 160 800 10 10 10 8 8 5 3 2 2 2 60 1 LP 9 9 2 1 21 C 3 2 2 1 1 11 2 LP 8 4 4 2 1 18 E 9 9 10 10 10 9 7 V 10 10 3 3 3 2 1 CABINETULUI 9 1 1 2 - - - 9 9 16 48 16 16 32 2 2 7 .S. 5106 F. 5110 ENDODONłIE PROTETICĂ DENTARĂ MOBILÃ CHIRURGIE MAXILO-FACIALÃ PEDODONłIE ORTODONłIE PARODONTOLOGIE FIZIOTERAPIE SĂNĂTATE PUBLICĂ MANAGEMENTUL DENTAR PRACTICA TOTAL DISCIPLINE OPłIONALE F.5111 F. 5105 F.S. 5109 F.S. 5107 F.S.S.5108 F.ANUL V COD R-FDB5 ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C F.S. 5104 F.

VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVIL A"

FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ
Durat a s tudiilor : 6 ani

PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS - ANUL VI COD R-FDB6
ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C F.S. 6101 F.S. 6102 F.S. 6103 F.S. 6104 F.S. 6105 F.S. 6106 F.S. 6107 F.S. 6108 F.S. 6109 SĂNĂTATE ORALA PARODONTOLOGIE PROTETICĂ DENTARĂ MOBILĂ IMPLANTOLOGIE ORALĂ ORTODONłIE ŞI ORTOPEDIE DENTOFACIALĂ ENDODONłIE REABILITARE ORALĂ PATOLOGIE ORALĂ URGENłE MEDICO-CHIRURGICALE TOTAL DISCIPLINE OPłIONALE F.S. 6110 F.S 6111 F.S. 6112 F.S.6113 URGENłE ŞI AFECłIUNI MEDICALE ÎN CABINETUL DENTAR CHIRURGIA SECOLULUI XXI
PARTICULARITĂłI ÎN PROTEZAREA TOTALĂ SUPRAPROTEZAREA PE IMPLANTURI

FORMA DE VERIFICARE

NUMAR DE ORE CREDITE Total 80 112 176 96 128 96 192 64 48 992 Curs 32 32 48 48 32 32 64 32 16 336 Aplic 48 80 128 48 96 64 128 32 32 656 5 8 10 6 8 6 10 4 3 60

1 LP 3 5 6 4 2 20 C 3 3 2 2 1 11

2 LP 8 3 4 4 2 21

E 11 11 12 12 11 12 12 11 7

V 12 1

2 2 2 2 2 10

1 1

-

1 1 -

1 -

-

12 11 12 11

32 16 16 16

16 16 16 16

16 -

2 2 2 2
8

UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVIL A"
VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ
Durat a s tudiilor : 6 ani

EXAMENUL DE LICENTĂ: 01 - 30 septembrie Proba scrisã nr. 1: Lucrare de specialitate (după tematicã şi bibliografia trunchiului comun de la REZIDENłIAT) Proba 2: examen practic de specialitate SusŃinerea lucrării de diplomă

9

C UPR IN S
PLAN ÎNVĂłĂMÂNT PROMOłIA 2003-2009 ……………………………………. 3

ANA TOMIE ŞI EM BRIOLOGIE ................................................................................................... 12 ANA TOMIE CLIN ICĂ ŞI TOPOGRAFICĂ ................................................................................. 23 ANA TOMIE PA TOLO GICĂ .......................................................................................................... 31 BIOCHIMIE ...................................................................................................................................... 34 BIOF IZICĂ ....................................................................................................................................... 38 HIS TOLOG IE ŞI CITOLOG IE ....................................................................................................... 41 BOLI INFECłIOASE ŞI EPID EMIOLOGIE ................................................................................ 43 CHIRURGIE ORALĂ Ş I MAXILO-FACIALĂ, ANES TEZIOLOGIE ŞI SEDARE ÎN MEDICINA DEN TARĂ .............................................................................................................. 47 DIAGNOS TIC ORO-DEN TAR, ERGONOMIE ŞI METODO LOGIA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE .................................................................................................................................. 60 DERMA TO–VENERRICE .............................................................................................................. 65 ED UCAłIE FIZICĂ Ş I SPOR T ...................................................................................................... 70 ENDODON TIE ................................................................................................................................ 72 FARMACOLOGIE ........................................................................................................................... 81 FIZIOLO GIE ..................................................................................................................................... 83 FIZIO TERAPIE ................................................................................................................................ 87 GENETICĂ UMANĂ ...................................................................................................................... 93 IMPLAN TO LOGIE ORALĂ ........................................................................................................... 95 INFORMA TICĂ M EDICALĂ ...................................................................................................... 100 IGIENĂ ............................................................................................................................................ 104 IS TORIA M EDICINEI, ETICĂ ŞI D EON TOLOG IE MEDICALĂ .......................................... 108 LIM BI S TRĂ INE............................................................................................................................ 110 MA TERIALE DEN TARE ............................................................................................................. 115 MICROBIO LOGIE ......................................................................................................................... 118 MEDICINA IN TERNA .................................................................................................................. 123 MEDICINA LEGALĂ ................................................................................................................... 135 MANAGEM EN T ÎN CABINETUL MED ICAL .......................................................................... 139 NEUROLOGIE ............................................................................................................................... 140 OBS TETR ICĂ-GIN ECOLOGIE ................................................................................................... 142 ORTODO NłIE ŞI OR TOPED IE D EN TO - FACIALĂ .............................................................. 144

10

ODON TO TERAPIE RES TA URA TOARE .................................................................................. 148 OFTALMOLO GIE ......................................................................................................................... 155 O TORINOLARINGO LOGIE ........................................................................................................ 157 PARODONTO LOGIE .................................................................................................................... 159 PATOLOGIE GENERALĂ ŞI IM UNOLOG IE ........................................................................... 166 PATOLOGIE ORALĂ ................................................................................................................... 170 PARAZITOLOG IE ŞI VIR USOLOGIE ....................................................................................... 174 PEDIA TRIE..................................................................................................................................... 178 PEDODONłIE................................................................................................................................ 181 PREVENłIE ORO-DEN TARĂ ................................................................................................... 186 MORFOLOGIA ŞI SEMIOLOGIA SIS TEM ULUI TOMA TOGNA T. .... .... .... .... .... .... .... .. 202 TEHNOLOG IA PRO TEZELOR .................................................................................................. 205 PROTETICĂ DEN TARĂ FIXĂ Ş I OCLUZO LOGIE ................................................................ 209 PROTETICĂ DEN TARĂ MO BILĂ ............................................................................................. 219 PSIHOLOGIE MEDICALĂ ............................................................................................................ 223 RADIOLOGIE D EN TARĂ (RAD IOLOGIE GEN ERALĂ) ....................................................... 229 REABILITARE RALĂ. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . Error! Bookmark not defined. SĂNĂTATE ORALĂ ............................................................................................................235 SĂNĂTATE PUBLICĂ...........................................................................................................237 ŞTIINłE COMPORTAMENTALE......................................................................................239 CURS OPłIONAL ELEMENTE DE IMUNOLOGIE. ASPECTE TEORETICE ŞI EXPLORARE DE 231

LABORATOR........................................................................................................................241 PATOLOGIE GENETICĂ ORO-DENTO-CRANIOFACIALĂ...........................................241 SUPRAPROTEZAREA PE IMPLANTE...............................................................................244 PARTICULARITĂłI ÎN PROTEZAREA TOTALĂ............................................................244 CHIRURGIA SECOLULUI XXI...........................................................................................245

11

Caracteristicile ovulaŃiei la specia umană. ConsecinŃele fecundaŃiei. miologie şi biomecanică. Gametogeneza-generalităŃi. InseminaŃia artificială şi fecundaŃia in vitro. FecundaŃia – etape. Corelarea noŃiunilor predate cu tematica lucrărilor practice de embriologie. meioza. Spermia – morfologie. Ciclul ovarian (ciclul folicular şi ciclul ovogenetic). Ciclul menstrual. Celulele germinale primordiale. Spermatogeneza. CONłINUTUL CURSURILOR NOłIUNI GENERALE PRIVIND ANATOMIA DEZVOLTĂRII – 8 cursuri x 2 ore 1. OvulaŃia. EvoluŃia corpului galben şi funcŃiile acestuia. Corpul galben . 12 . Stadializarea foliculilor ovarieni (primar. Cunoaşterea de către viitorii medici stomatologi a topografiei viscerelor toracoabdomino-pelvine şi sinteza inervaŃiei şi vascularizaŃiei acestora. 3. Ovogeneza-generalităŃi. 2. mecanism de producere. Mecanismul ovulaŃiei. SCOPUL CURSULUI 1.ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE ANUL I PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Semestrul I 32 ore de curs 64 ore de lucrări practice I. Ciclul ovogenetic finalizarea meiozei. spermiogeneza). Etapele spermatogenezei (spermatocitoza. ApariŃia gonadelor primordiale. II. Predarea şi înŃelegerea de către studenŃii din anul I a noŃiunilor teoretice de bază privind reproducerea şi embriogeneza (primele două etape ale anatomiei dezvoltării). matur). Meioza şi diviziunile sale de maturaŃie (primară şi secundară). structură. secundar. membrelor şi viscerelor cu tematica cursurilor de artrologie.secvenŃele formării. 4. 5. Aprofundarea noŃiunilor teoretice şi practice obŃinute de studenŃi prin disecŃia trunchiului. Anatomia dezvoltării-etape. 2. biologie 3.

3. ProiecŃia sinusurilor pleurale. Anexele fetale (sac vitelin. 7. Caracteristicile segmentaŃiei. Rezultanta musculară. Segmentul toracic şi abdominal al lanŃului simpatic paravertebral. Plexurile vegetative din torace. Blastocistul unilaminar. alergare.alantoida. Anexele muşchilor. Sistemul limfatic toracic şi abdominopelvin. Focare de auscultaŃie. sărituri). CirculaŃia feto – placentară. Blastocistul bi. sinartrozelor (exemplificări). Sinteza mişcărilor articulare (mers. Principalele articulaŃii ale membrului inferior – anatomie aplicată. 4. amnios. Notocordul – etapele formării notocordului şi funcŃiile acestuia. Clasificare (criterii). placenta şi cordonul ombilical). VISCERE TORACICE ŞI ABDOMINALE 1. ImplantaŃia (nidaŃia)-secvenŃe. NoŃiuni de miologie. Topografie toraco-pleuro-pericardo-cardiacă. 5. Nervii şi plexurile nervoase ale cavităŃii toracice şi abdominopelvine. SegmentaŃia oului-prima etapă a embriogenezei. III. agonismul şi antagonismul muscular. Blastocistogeneza. ImportanŃa clinică. NoŃiuni de biomecanică articulară. decidua. Sistemul pârghiilor biologice osteomusculare. Diviziunea topografică a cavităŃii peritoneale. amfiartrozelor. Origine şi inserŃia musculară. ProprietăŃile muşchilor.şi trilaminar. SecŃiunea anatomică şi fiziologică. 2. chorion. Dezvoltarea articulaŃiilor. Clasificarea diartrozelor. 13 . ANATOMIA FUNCłIONALĂ A APARATULUI LOCOMOTOR. 6. Grupuri ganglionare.6. Criterii de clasificare a muşchilor. abdomen şi pelvis. Principalele articulaŃii ale membrului superior – anatomie aplicată. 8. Sarcinile ectopice. Tipuri de mişcări. EvoluŃia mezodermului intraembrionar. Contractilitatea musculară (forŃa de contracŃie şi amplitudinea contracŃiei). ProiecŃia cardiacă şi a orificiilor. 8. NeurulaŃia formarea tubului neural şi derivatele sale. Ectomezenchimul. Rezultanta musculară. GastrulaŃia. Sinergismul. 7. EvoluŃia endodermului. OBIECTIVELE LUCRĂRILOR PRACTICE 1. Să ofere studenŃilor stomatologi noŃiunile de bază privind anatomia descriptivă a membrelor şi viscerelor. Elementele componente ale diartrozelor.

Nervii palmei şi ai degetelor. DisecŃia palmei. Centura scapulară (clavicula. DisecŃia regiunii anterioare a braŃului (venele cefalică şi bazilică. Muşchii anterolaterali ai antebraŃului pe planuri şi grupuri funcŃionale.2. vase şi nervi superficiali.ulnă. 5. carp. DisecŃia peretelui antero-lateral toracic ( muşchii pectorali. musculocutan.rotunzi. vena axilară. coastele). 6. AplicaŃii clinice). Nn. Explorare pe viu. ŞanŃul pulsului şi tabachera anatomică. median şi radial. mm. (Fascia antebrahială. Prin studiul practic la cadavru şi prin corelarea datelor teoretice cu cele de anatomie aplicată să se realizeze o pregătire anatomică solidă. Tecile sinoviale. DisecŃia regiunii scapulare şi posterioare a braŃului. (Regiuni topografice. Scheletul membrului superior (humerus. dinŃat anterior. trapez şi latissimus dorsi. sternul.nervii median. radial. Fascia brahială. Canalul carpian. grupele ganglionare limfatice ale axilei. DisecŃia axilei (pereŃii axilei. DisecŃia regiunilor dorsale ale antebraŃului şi mâinii. Anatomie aplicată).triceps. vertebre regionale. şanŃurilor vertebrale. 7. mm. Anatomia pe viu şi aplicativă) 14 . inserŃii musculare). NoŃiuni principale de artrologie). artera axilară şi ramuri. vertebra tip. DisecŃia regiunilor anterioare ale antebraŃului şi mâinii (Fascia antebrahială.ulnar.romboizi. fascia brahială. scapula – anatomie descriptivă. falange. Sinteza topografică a peretelui toracic şi a membrului superior. nervii şi venele superficiale. Arcadele arteriale. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE A. Explorare pe viu. metacarp. Scheletul trunchiului (coloana vertebrală în ansamblu. Vasele şi nervii regiunii. 3. (Muşchii supra şi infraspinoşi. 4. loji musculare. (Mm. DISECłIA MEMBRELOR A1 – DisecŃia membrului superior spatelui şi peretele antero-lateral toracic 1. muşchiul subscapular. IV.spaŃiul intercostal). Nervul axilar. Anatomie pe viu. 2. AplicaŃii practice). Vasele regiunii. Muşchii regiunilor. absolut necesară în perioada pregătirii univer-sitare şi statutului de viitor medic. ridicători al scapulei. Mm. Mm. DisecŃia spatelui. M. traiecte vase şi nervi. plexul brahial. glanda mamară. Anatomie aplicată). radius. nervii cutanaŃi.

Mm. DisecŃia regiunii fesiere şi posterioară a coapsei. Anatomie aplicată. (Fosa poplitee-delimitare. Pachetul vasculonervos tibial posterior. (Regiuni topografice. segmente pulmonare. 4.Topografie toraco–pleuro-pulmonară. 13. Pediculul pulmonar). Pleura (sinusurile pleurale. pelvitrohanterieni. DisecŃia peretelui antero – lateral al abdomenului (muşchii laŃi ai abdomenului. 12. ramuri. 3.conŃinut. Apertura toracică superioară. Plămânul (ConfiguraŃia externă. Muşchii regiunilor.Musculatura posterioară a gambei şi mm. Mediastinul : împărŃire. Canalul adductorilor).posteriori ai coapsei. femur. Arborele traheobronşic (Traheea toracică. lobi. BifurcaŃia traheei şi bron-hiile principale. m. Principalele articulaŃii ale membrului inferior). Vasele femurale. Limfo-ganglionii inghinali. fesieri. Vasele mari de la baza inimii. Artera pulmonară. DisecŃia regiunii antero – laterale a gambei şi dorsală a piciorului. comunicări. traiecte vase şi nervi.. Mm.ArticulaŃia coxo-femurală. Canalul inghinal. (Fascia gambei.A2 – DisecŃia membrului inferior şi a peretelui antero-lateral abdominal 8. Scheletul centurii pelvine şi al membrului inferior (coxal. Muşchiul diafragm – descriere. Nervul femural. ConfiguraŃia internă a cavi-tăŃilor inimii.) 14. conŃinut 2. oasele tarsului. DisecŃia regiunii dorsale a gambei şi plantei. DisecŃia regiunii anterioare a coapsei (Vena safenă mare.) 10. Vasele poplitee. metatarsului şi falangele. Raporturi. Trigonul femural. Anatomie aplicată). Anatomie clinică. topografie. (Mm.) 15 . Anatomie aplicată. Aparatul valvular.).drept abdominal şi teaca acestuia. 11. Vasele bron-şice. DISECłIA VISCERELOR B1 – DisecŃia viscerelor toracale 1. Anatomia pe viu şi aplicativă) B.plantei. Scizurile pulmonare. loji musculare. 9. Arterele coronare şi venele inimii. Sinteză topografică a membrului inferior şi peretelui abdominal. Fascia lata. Lacunele neuromusculară şi vasculară. proiecŃie). tibia. Vene şi nervi superficiali. Nervul ischiadic. InervaŃia cordului. Inima (ConfiguraŃia externă. Cavitatea toracică : delimitare. Raporturile plămânilor. Plexul lombar. Nervii cutanaŃi. fibula. Plexul sacrat-formare. Pache-tul vasculonervos tibial anterior. formare şi ramuri.

Uretra. tuba uterină-porŃiuni. 8. Nervii vag şi frenic în torace. vascularizaŃie). Glanda suprarenală (situare. 10. 18.raporturi). VascularizaŃia stomacului). Esofagul toracic-raporturi. Ficat (Aspect exterior.ligamentele late.5.Anatomie aplicată 16.Omentul mic. B3 – DisecŃia viscerelor uro–genitale 14.topografie. Pediculul renal (elemente componente. Anatomie aplicată. raporturi. Anatomie aplicată.porŃiuni. Aorta abdominală (limite. ramuri). Căile biliare intra şi extrahepatice. LanŃul simpatic toracic. Rinichii (configuraŃie externă. Duodenul (porŃiuni. 15. Intestinul gros (anatomie. Mezoco-lonul transvers. 12. Pancreasul (ConfiguraŃie externă.vascularizaŃie). Loja renală. raporturi. raporturi). Peritoneul gastric. prostata-aspect extern. ovarul-aspect extern. AplicaŃii clinice 16 .mezosalpinx. Limfaticele toracelui. corpului şi ale cozii. NoŃiuni de anatomie clinică. VascularizaŃia şi inerva-Ńia rinichiului şi a glandei suprarenale. Vezica urinară (configuraŃie. raporturi.segmente hepatice). ImpărŃirea topografică a peretelui abdominal. Anatomie aplicată. Artera hepatică proprie.raporturi. Aparatul genital feminin (uterul-aspect exterior. Vena portă. Peritoneul splenic. Esofagul abdominal. Căile excretoare intra şi extrarenale. Pericardul fibros şi pericardul seros. raporturi. VascularizaŃia duodeno-pancreatică). Jejun . Anatomie aplicată 13. 11.ilionul (anatomie descriptivă. Peritoneul hepatic. Pedicul hepatic.raporturi). Sistemul venelor azygos. Stomacul (ConfiguraŃie externă. B2 – DisecŃia viscerelor abdominale 7. raporturi). Perineul. vascularizaŃie. Lobi.) Mezenterul. Aparatul genital masculin (Testiculul. 9. Bursa omentală. raporturi intrinseci şi extrinseci). veziculele seminale). Vezicula biliară. Raporturile stomacului. Sinusurile pericadului. 17. Regiunea celiacă şi plexul celiac. Raporturi. Topografia cavităŃii peritoneale. Vena cavă inferioară (formare. Raporturi.raporturi. Sinteză topografică a viscerelor pelviene. căile sperma-tice intra şi extratesticulare. Anatomie clinică.raporturile capului. Vena cavă superioară (formare.aspect exterior. Artera splenică). 6. ramuri). raporturi). Fascia de coalescenŃă Treitz. Peritoneul şi cavitatea peritoneală. Aorta toracică (raporturi. Splina (ConfiguraŃie externă. Artera şi vena renală).raporturi. Ureterul la bărbat şi la femeie. LanŃul simpaticul abdominal.

CONłINUTUL CURSURILOR A. 5. 2. EvoluŃia sacului dentar. Nervii arcurilor branhiale. Amelogeneza. frecvent întâlnite de medicul stomatolog. Dezvoltarea craniului. Să permită înŃelegerea proceselor de embriogeneză normală dar şi a mecanismelor de producere a malformaŃiilor capului şi gâtului. Gura primitivă şi derivatele sale. Musculatura branhială. II. Cementogeneza. Osificarea oaselor calvariei. SCOPUL CURSULUI 1. Dentinogeneza. 6. Derivatele pungilor faringiene. NoŃiuni introductive privind dezvoltarea feŃei. Faringele primitiv. Punga faringiană Luschka. Anomalii în dezvoltarea dinŃilor. Dezvoltarea glandei tiroide. EvoluŃia pungilor ectobranhiale. Pungile endo şi ectobranhiale. Regiunea branhială. Gura definitivă şi derivatele sale. Dezvoltarea dinŃilor. Anomalii de dezvoltare. InervaŃia complexă a limbii. Osificarea condrocraniului. Anomalii de dezvoltare. Să realizeze. 3. 2. ANATOMIA DEZVOLTĂRII CAPULUI ŞI GÂTULUI 1.SEMESTRUL II 48 ore curs 128 ore de lucrări practice I. 4. Arcurile aortice. Formarea coroanei şi rădăcinii dentare. Condrocraniul (segmentul cordal şi segmentul precordal). Câmpul mezobranhial. Dezvoltarea glandelor salivare mari şi mici. Principalele anomalii de dezvoltare. 7. Formarea cavităŃii bucale. Dezvoltarea glandei hipofize. 17 . Dezvoltarea articulaŃiei temporo-mandibulare.I) cunoştinŃele studenŃilor stomatologi despre dezvoltarea extremităŃii cervico-cefalice. Arcurile branhiale şi derivatele lor. Dezvoltarea foselor nazale şi a palatului. o cât mai bună pregătire teoretică privind anatomia funcŃională a aparatului dentomaxilar şi să sintetizeze informaŃiile de anatomie clinică a viscerelor capului şi gâtului. Să permită însuşirea sintetică a acelor noŃiuni de anatomie funcŃională a SNC şi a organelor de simŃ necesare viitorului medic stomatolog. Structuri de susŃinere. Dezvoltarea limbii. concomitent cu activitatea din sala de disecŃie. Să aprofundeze (în baza noŃiunilor de embriologie însuşite în sem. Anomalii. Fontanele şi suturi. 8.Formarea mugurilor faciali şi a şanŃurilor intermugurale. Anomalii de dezvoltare. 3.

Fosele nazale – structură. Vestibulul nazal. 5. funcŃii).Factorii morfogenetici. Citoarhitectonica substanŃei cenuşii. 10. 8. Topografia cavităŃii bucale. structură. topografie. FuncŃiile laringelui. ŞI A ORGANELOR DE SIMł 1. Repere în anestezie.C. fosa mandibulară şi tuberculul articular). Baza craniului-importanŃă. InervaŃia şi vascularizaŃia. Tubul neural – dezvoltarea măduvei spinării şi encefalului. Cavitatea bucală. discul articulaŃiei temporomandibulare (descriere. ligamentele intrinseci şi extrinseci ale ATM. Canalele de excreŃie ale glandelor salivare mari. AplicaŃii clinice. Musculatura faringiană. 3. VascularizaŃie şi inervaŃie. senzitiv-senzorială.N.şi proprioceptivă. Capsula ATM (fibroasă şi sinovială). Cavitatea laringelui. 4. VISCERELE CAPULUI ŞI GÂTULUI 1. 2. Topografia faringiană. Mucoasa respiratorie şi olfactivă. Cavitatea faringelui. 6. Sinusurile paranazale. Laringele-descriere.structura osteocartilaginoasă. Structura trunchiului cerebral. Sisteme traiectoriale la nivelul mandibulei. ConfiguraŃia internă a măduvei spinării. structură. Vestibulul bucal şi cavitatea bucală propriu-zisă. Căile descendente medulare (piramidale şi extrapiramidale). Explorarea clinică a muşchilor aparatului dento-maxilar). Descriere. Cavitatea laringelui. VascularizaŃia şi inervaŃia complexă. Căile ascendente medulare. 18 . Faringele. ImplicaŃii clinice. ProtracŃia şi retroducŃia. Mişcările de coborâre şi de ridicare ale mandibulei. Palatul moale. a mucoasei cavităŃii bucale. Nasul extern. ANATOMIA FUNCłIONALĂ A S. 9.A. DecusaŃia piramidală şi decusaŃia lemniscală. Cavitatea nazală. Structura de rezistenŃă a neuro şi viscerocraniului. C. Vasele şi nervii. Glandele salivare . Muşchii intrinseci şi extrinseci. Biodinamica ATM – axe articulare. 3. NoŃiuni de anatomie comparată. Mişcarea de lateralitate a mandibulei. VariaŃii anatomice ale articulaŃiei temporomandibulare. Muşchii mobilizatori ai mandibulei. Nucleii proprii şi echivalenŃi ai trunchiului cerebral. Anatomia descriptivă şi funcŃională a muşchilor masticatori (secŃiunea fiziologică. 2.clasificare. forŃa musculară). 7. ANATOMIA FUNCłIONALĂ A APARATULUI DENTO – MAXILAR. Stâlpii traiectoriali longitudinali şi orizontali din partea fixă a viscerocraniului. Vase şi nervi. Sensibilitatea extero . Anatomia ATM – componente osoase din partea mandibulei şi a osului temporal (condilul mandibulei.

Calea optică 6. palatul osos. temporal. III. Descrierea părŃilor componente ale oaselor sfenoid. 5. 6. Calea gustativă. procesul pterigoidian. Căile nervoase. Exobaza: Prezentare generală. Septul osos nazal. FaŃa inferioară a stâncii temporalului. Fontanele. canalul mandibular. comunicări. Norma occipitalis-liniile nucale. Analizatorul acustic şi vestibular. ossa faciei. Analizatorul optic. 2. orificii de drenaj. Suturi. InserŃii musculare pe mandibulă. Lucrările practice în sala de disecŃie să asigure un bagaj sufient de noŃiuni de anatomie clasică şi aplicativă a extremităŃii cervico-cefalice şi o pondere crescută a celor de interes imediat pentru studenŃii stomatologi. Gaura occipitală mare.faŃa externă şi faŃa internă. Studiul în detaliu a viscerocraniului este o condiŃie esenŃială pentru studentul stomatolog. 8. Sinusul sfenoidal şi celulele etmoidale. neuro şi visce-rocraniul. Cornetul nazal inferior. Repere folosite în anestezie. lama verticală procese). Calvaria. FaŃa externă şi internă a acestora. descrierea fosei temporale (pereŃi. conŃinut. AplicaŃii clinice. occipital. 5. sinusurile paranazale. Prezentarea generală a craniului: ossa cranii. Sinusul maxilar-pereŃi. 2. indispensabilă pentru înŃelegerea anatomiei descriptive şi aplicate a capului şi gâtului. Puncte craniometrice. 19 .4. Oasele craniului visceral: osul maxilar (corp şi procese). inserŃii musculare. Norma lateralis: prezentare generală. Planum temporale. Endobaza : Fosele craniene (anterioară.medie şi posterioară)-delimitare. 4. anatomie aplicativă. Căi ascendente din teritoriul nervilor cranieni. Calea durerii dentare. etmoid. 3. IV. Gaura mandibulei. OBIECTIVELE LUCRĂRILOR PRACTICE 1. elemente de relief osos. Cavitatea nazală: pereŃii foselor nazale. Să permită studenŃilor stomatologi cunoaşterea aprofundată a noŃiunilor de craniologie. Osul palatin (lama orizontală. comunicări. Orificii nervoase şi vasculare. CRANIOLOGIA 1. InserŃii musculare. Osul nazal. gaura mentală. 7. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE A. Osul lacrimal. Prezentarea generală a oaselor neurocraniului. comunicări). Mandibula ( corp şi ramuri. Vomerul. Osul zigomatic. Lemniscul trigeminal.

Orbita: delimitare. aferenŃe. occipitală). LanŃul simpatic cervical: descriere. Lucrare practică de embriologie. raporturi. origine reală. raporturi.lamele superficială. Muşchii scaleni. conŃinut. conŃinut. Venele superficiale ale gâtului (v. raporturi. ramuri. conŃinut. 3. vascularizaŃie. inferior (stelat): descriere. Nervul accesor: componenŃa în fibre. eferenŃe. Anatomie clinică. raporturi. glomus carotic. vagina carotica. traiect. Loja glandei: delimitare. Fascia cervicală. inserŃie. Muşchii planşeului bucal (milohiodian. inervaŃie. Vena jugulară internă-origine. linguală. a.traiect. Mănunchiul vasculonervos al gâtului-alcătuire. ramuri. conŃinut. origine aparentă. comunicări). 7. 2. Nervul hipoglos:-componenŃa în fibre. ramuri.afluenŃi. Artera carotidă externă: traiect. 5. Muşchiul platysma. v. Vasele subclaviculare: traiect. Osul hioid. traiect. raporturi. tiroidă supe-rioară. Muşchii infrahioidieni. canal de excreŃie. faringiană ascendentă. jugulară anterioară.raporturi. raporturi. Anatomie clinică. inervaŃie. Anatomie funcŃională. digastric). 20 . origine aparentă. comu-nicări. inervaŃie. Glanda submandibulară: descriere. 4. vascularizaŃie. Anatomie funcŃională. 6. traiect. Ganglionii simpatici cervicali superior. Plexul cervical: formare. raporturi. importanŃa clinică. 11. Artera carotidă internă: origine. teritoriu de distribuŃie. ramuri colaterale (a. mijlociu (inconstant).9. jugulară externă). Artera carotidă co-mună: traiect. Dezvoltarea dinŃilor. ramuri. Muşchiul sternocleidomastoidian-origine. raporturi. Diafragma stiliană-alcătuire. 10. Fosa pterigo-palatină ( delimitare. acŃiune. origine reală. raporturi. Ganglionii limfatici ai gâtuluilanŃuri ganglionare. Nervul vag: componenŃa în fibre. B.raporturi. 9. comunicări. ramuri. raporturi. inervaŃie. geniohioidian şi pântecele anterior al m. ÎmpărŃirea topografică a gâtului. 8. raporturi. comunicări). Glandele paratiroide. Muşchii suprahioidieni. a. teritoriu de distribuŃie. SpaŃiul laterofaringian-retro şi prestilian-topografie. SpaŃiul interscalenic.Anatomie funcŃională. origine aparentă.pratraheală. Seminar recapitulativ. Norma anterior-puncte de emergenŃă trigeminale. ramuri intracraniene. ramuri. origine reală. sinus carotic. prevertebrală. inserŃie. DISECłIA GÂTULUI 1. traiect. Fosele infratemporală (delimitare.origine.Glanda tiroidă: configuraŃie. a. teritoriu de distribuŃie. Test control craniologie.

raporturi intrinseci şi extrinseci ale parotidei. 5. Repere în anestezie. Sinusurile paranazale-sinusul maxilar:trepanaŃia peretelui anterior. Vena facială. originea aparentă. Anatomie clinică. ramuri. 2. ramuri. Artera facială: traiect. ImplicaŃii clinice. Anatomie clinică. Ramurile trigemenuluisistematizare. abducens. raporturi. Orbita-conŃinut. 11.oculomotor. raporturi. otic-aferenŃe. 11. Anatomie funcŃională. Ganglionul ciliar-aferenŃe. Ganglionii limfatici ai capului – grupe ganglionare . raporturi. ramuri. raporturi. raporturi. Traiect. Nervul facial: componenŃa fibrilară. orificii de drenaj. ramuri.arcurile şi pungile branhiale. Anatomie aplicativă. Ganglionul submandibular. 10. Artera maxilară: traiect. Muşchiul temporal. raporturi.ComponenŃa fibri-lară. ramuri în totalitate. DISECłIA CAPULUI 1. Nervii motori ai globului ocular. prelungirile glandulare. Vena facială. Nervul mandibular-traiect. eferenŃe. Anatomie funcŃională. pereŃi. Ganglionul trigeminal Gasser. 4. Lucrare practică de embriologie. raporturi. ConŃinutul fosei pterigopalatine: Nervul maxilar-traiect. InervaŃia dinŃilor. traiect.10.raporturi. DISECłIA VISCERELOR CAPULUI ŞI GÂTULUI / SISTEMUL NERVOS CENTRAL ŞI ORGANE DE SIMł 1. Nasul extern – planuri stratigrafice. Anatomie funcŃională. Glanda parotidă: loja parotidiană. Artera temporală superficială: traiect. 3. Glanda sublinguală: spaŃiul submucos sublingual. eferenŃe. trohlear. ArticulaŃia temporomandibulară. ramuri. cartilaje. prelungiri. 12. Muşchii pterigoidian medial şi lateral. C. Muşchiul maseter. Nervul trigemen-origine reală şi origine aparentă. vascularizaŃie şi inervaŃie. eferenŃe. raporturi. SpaŃiul paraamigdalian. 7. traiect. D. Derivate. Test de control din anatomia regiunii cervicale. 8. Anatomie funcŃională. nazal şi orbitei. Origine reală şi aparentă. Ductul parotidian. ramuri. 6. Traiect intracranian. originea aparentă. vascularizaŃie şi inervaŃie. Anatomia funcŃională. Ganglionul pterigopalatin-aferenŃe. Muşchii mimicii: caractere generale. eferenŃe. Nervul glosofaringian: componenŃa fibrilară. 9. InervaŃia cutanată a feŃei. Muşchii mimicii grupaŃi în jurul orificiului bucal. ducte excretoare. Artera oftalmică. DinŃii sinusali. raporturi. ramurile în totalitate. aferenŃe. Regiunile topografice ale capului – sistematizare.Muşchii extrinseci ai globului ocular. Anatomia 21 . ramuri.agenŃii motori. Nervul oftalmic-traiect. Anatomie aplicată. Ganglionul funcŃională.

Calea optică şi calea acustică. muşchi. Principalele arii corticale. musculatura intrinsecă şi extrinsecă. componente. Venele cerebrale. fisuri şi şanŃuri. SCOPUL CURSULUI: 1.N. vase. Rădăcinile ventrale şi dorsale ale nervilor spinali. VascularizaŃia măduvei spinării. nervi. Cortexul cerebral. Sinusurile venoase ale durei mater.Ventriculul IV. atât de importantă în chirurgia practică. Topografie faringiană. artera bazilară. Cavitatea bucală. Cerebelul-configuraŃia externă a vermisului şi a emisferelor cerebeloase. nervi. 7. Lobi. vase. Ventriculii lateral. Studiul sistemului nervos central pe secŃiuni. articulaŃii. 13. structură. 14. LimbaconformaŃie externă. ÎnŃelegerea rolului cercetării fundamentale în perfecŃionarea clinică a viitorului medic stomatolog. Trunchiul cerebral – aşezare. 12. Raporturile leptomeninge-vase cerebrale. 11. 3. Anatomie descriptivă. FisuraŃie. DisecŃia peretelui anterior al vestibulului bucal-muşchi. Cavitatea laringeluiaditusul laringian. talamus. ANATOMIE CLINICĂ ŞI TOPOGRAFICĂ ANUL II PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 1 semestru 32 ore de curs 48 ore de lucrări practice I. Nucleii bazali. Măduva spinării –aşezare. Anatomie aplicată. 9. Sistemul limbic şi calea olfactivă. 10. Diencefalul – hipotalamus. ConfiguraŃie externă . Orofaringele-fosa tonsilară. Cunoaşterea anatomiei speciale a teritoriului oro-maxilo-facial. raporturi. Neoencefalul. vase şi nervi. Seminar recapitulativ S. Pedunculii cerebeloşi. anatomie clinică. 4. intumescenŃe. Fosa romboidă. Meningele spinal. VascularizaŃie. raporturi. Anatomie aplicată. ConfiguraŃia externă a emisferelor cerebrale. Faringele-musculatură.feŃe. Originile aparente ale nervilor cranieni. şanŃuri. VascularizaŃia cerebelului. Muşchii planşeului bucal.C. Meningele. nervi. Plicile vocale. DisecŃia laringelui – cartilajele laringelui. 5. AplicaŃii practice. Vasele creierului-artera carotidă internă. Loja glandei sublinguale-conŃinut. 22 . NoŃiuni de anatomie clinică.2.vase. Metatalamusul – corpii geniculaŃi lateral şi medial. VascularizaŃie. giraŃie. 2. lobuli. ConfiguraŃia externă a bulbului. Ventriculul III. punŃii şi mezencefalului. glota. etajele supra şi infraglotic. 6. 8.

astfel incât să poată selecta reperele anatomice vizibile şi invizibile pe care să le poată adapta ulterior la fiecare pacient. 3.Detaiii de suprafaŃă. Informarea asupra aplicaŃiilor practice. 7. repere şi aplicaŃii practice privind regiunile retromolare. OBIECTIVELE CURSURILOR: Ne propunem ca la terminarea cursurilor şi lucrărilor practice studentii să fie capabili: 1. CONłINUTUL CURSURILOR: 1.Clasificarea glandelor salivare mici. şi mucoasei alveolare (gingiei). 6. Să cunoască toate formaŃiunile anatomice care pot constitui obstacole morfologice în chirurgia implantologică. . inervaŃie. . 2. Să cunoască cinematica mandibulară şi rolul el în mecanica masticaŃiei. mucoasa vestibulară.Diviziune topografică.Detaiii de suprafaŃă.Detaiii de suprafată. .Vestibulul bucal: împărtire. III. ANATOMIA TOPOGRAFICĂ A CAVITĂłII BUCALE .Regiunea sublinguală mucoasa regiunii.Detalii de suprafată. Să aibe un bagaj complet de cunoştinŃe care să le permită în timp evitarea oricărui tip de iatrogenii consecutive practicii chirurgicale în stomatologie. loja sublinguală.Regiunile retromolare: mucoasa regiunii. vascularizaŃie şi inervaŃie.3. . vascularizaŃie. ANATOMIA APLICATĂ A CAVITAłII BUCALE . repere şi aplicaŃii practice privind regiunea sublinguală .InervaŃia senzitivă a dinŃilor. Să cunoască bazele anatomice privind anestezia în stomatologie. repere şi aplicaŃii practice privind regiunea palatină. cât şi raporturile dinŃior cu aceste elemente. . cât şi drenajul limfatic în teritoriul oro-maxilo-facial. repere şi aplicaŃii practice privind vestibulul bucal. . Să cunoască spaŃiile cervico. Să cunoască bazele anatomice privind propagarea infecŃillor cu punct de plecare dentar. . raporturile glandei sublinguale. 2.faciale şi rolul lor în practica oro-maxilo-facială. . 23 . astfel încât aceasta anatomie să devină utilă pregătirii clinice. .Modificări morfologice la edentatul total. II. 5. spaŃiul pterigomandibular.Regiunea palatină: mucoasa regiunii. 4. Să cunoască distribuŃia topografică a elementelor vasculo-nervoase în teritoriul oro-maxilo-facial.

RelaŃille liniei milohloidiene cu apexurile dentare. ANATOMIA TOPOGRAFICĂ ŞI APLICATĂ A SINUSURILOR MAXILARE . . TOPOGRAFIA PROCESELOR ALVEOLARE .Date morfologice privind compactele şi Ńesutul spongios mandibular. 24 . STRUCTURA FUNCłIONALĂ A MANDIBULEI ŞI TOPOGRAFIA CANALULUI MANDIBULAR .Traiectul canalului mandibular.Procesul alveolar mandibular şi relaŃile lui cu dinŃii.3. . 4.morfologie.Morfologie radiculară externă la grupul premolar.ImportanŃa clinică a cunoaşterii morfologiei radiculare externe 6. NOłIUNI DE MORFOLOGIE RADICULARĂ EXTERNĂ LA DINłII INFERIORI .Morfologie radiculară externă la grupul frontal. NOłIUNI DE MORFOLOGIE RADICULARĂ EXTERNĂ LA DINłII SUPERIORI .Aspecte privind embriologia şi dezvoltarea sinusurilor maxilare. . .Morfologie radiculară externă la grupul molar. .Morfologie radiculară externă la grupul molar. şi aplicaŃii practice.AplicaŃii practice în implantologie.Clasificarea mandibulelor în funcŃie de calitatea osului.PereŃii sinusului maxilar adult . . . .ConsideraŃii anatomo-clinice privind conŃinutul canalului mandibular .ImportanŃa clinică a cunoaşterii morfologiei radiculare externe 5. .Morfologie radiculară externă la grupul premolar.Variante topografice privind nervul alveolar inferior 7. vascularizaŃie.Morfologie radiculară externă la grupul frontal.Procesul alveolar al maxilarului şi relaŃile lui cu dinŃii. . . inervaŃie.Procesele alveolare edentate total: clase de atrofie şi aplicaŃii practice în implantologie. . .RelaŃiile dinŃilor inferiori cu canalul mandibular. . . .Sistemul de drenaj al sinusului maxilar.AplicaŃii practice privind anestezia supraperiostatală. anomalii de dezvoltare. .

. CINEMATICA MANDIBULARA ŞI MECANICA MASTICATIE1 . . .Rolul muşchilor masticatori în cinematica mandibulară.T.Grosimea masticatorie şi fasciile muşchilor masticatori.Topografia nervilor palatini şi aplicaŃii practice pentru anestezie. .M.Topografia nervului bucal şi aplicaŃii practice pentru anestezie. BAZELE ANATOMICE ALE PROPAGĂRII INFECłIILOR CU PUNCT DE PLECARE DENTAR .RelaŃiile dinŃilor cu spaŃiile peribucale..DistribuŃia Ńesutului conjunctiv lax în teritoriul oro-maxilo-facial. . 8. 12. . .M.Comunicările acestor spaŃii. .PosibilităŃi de propagare a infecŃiilor dentare. .Topografia nervului alveolar inferior şi aplicaŃii practice pentru anestezie. .ÎmpărŃirea acestor spaŃii pe criterii clinico-stomatologice. 11. 10.Mecanica masticaŃiei. 9.Raporturile A. . aplicatii practice. . ANATOMIA TOPOGRAFICĂ ŞI APLICATĂ PRIVIND RAMURILE PERIFERICE TRIGEMINALE. . . ANATOMIA MANDIBULARE .Topografia nervilor alveolari antero-superiori şi aplicaŃii practice pentru anestezie. TOPOGRAFICĂ ŞI APLICATĂ A ARTICULAłIEI TEMPORO- 25 . .AplicaŃii practice privind tulburările interferenŃei discului articular.căi de propagare a infectiflor cu punct de plecare dentar.Variante morfologice ale raporturilor dento-sinusale. BAZELE ANATOMICE PRIVIND ANESTEZIA ÎN STOMATOLOGIE .Topografia nervului lingual şi aplicaŃii practice pentru anestezie.Clasificarea articulaŃiilor în funcŃie de poziŃia discului articular aplicaŃii practice. cale de propagare a infecŃiilor dentare.RelaŃia centrică şi mişcările mandibulare.Morfologia şi funcŃia meniscală (discală). . căi de difuziune a infecŃiilor dentare. aplicaŃii practice în endodonŃie şi implantologie. dislocări şi aderente. .T.AplicaŃii practice privind raporturile A.Topografia nervilor alveolari postero-superiori şi aplicaŃii practice pentru anestezie. CONSIDERAłII ANATOMO-CLINICE PRIVIND SPAłILE CERVICO-FACIALE .Topografia nervului mental şi aplicaŃii practice pentru anestezie.Difuziunea infecŃiilor dentare în zona cervicală.

- Vasele limfatice din regiunile peribucale superficiale. ObservaŃii privind vasele pulpare şi rolul lor în activitatea dentino-formatoare.Topografia ramurilor bucale. aferenŃele şi eferenŃele lor.Topografia ramului marginal al mandibulei. AplicaŃii practice privind topografia acestor ramuri şi posibilităŃile lor de lezare în practica oro-maxilo-faciali. NOłIUNI PRIVIND MICROVASCULARIZAłIA ŞI MICROINERVAłIA DENTO-PARODONTALĂ Surse arteriale. Aspecte vasculare speciale. Vasele limfatice ale limbii. 13. . .Topografia ramului cervical.Topografia ramurii temporale (temporo-frontale). . TOPOGRAFIA GRUPELOR GANGLIONARE LMIFATICE LIMFATIC ÎN TERITORIUL ORO-MAXILO-FACIAL - Clasificarea ganglionilor limfatici din teritoriul oro-maxilo-facial. ANATOMIA TOPOGRAFICĂ A RAMURILOR TERMINALE ALE NERVULUI FACIAL . Vasele limfatice ale regiunii palatine. Vasele limfatice dento-parodontale. MicroinervaŃia dento-parodontală ŞI DRENAJUL 14.Topografia ramurilor zigomatice. TOPOGRAFIA CANALELOR STENON ŞI WHAR'TON 26 . bolii parodontale. 15. Vasele limfatice ale glandelor salivare mari. . 16.. ObservaŃii şi aplicaŃii practice privind vasele limfatice de mai sus. . Vasele limfatice ale articulaŃiei temporo-mandibulare şi ale muşchilor masticatori.Topografia nervilor maxilar şi mandibular la baza craniului şi aplicaŃii practice pentru anestezie. ObservaŃii privind vasele parodontale şi rolul lor în amortizarea presiunilor şi apariŃia.Diviziunea terminală a nervului facial.

ÎmpărŃirea acestor regiuni având în vedere necesitatea unei concordanŃe anatomo-topografice şi clinico-stomatologice. . Originea şi topografia canalului Wharton.Fascia temporală.Gaura supraorbitală: topografie şi aplicaŃii practice.topografie şi ramuri. REGIUNEA INFRATEMPORALĂ Delimitarea regiunii.AplicaŃii practice în regiunea temporală. Nervul mandibular şi ramurile lui în regiune.Delimitarea regiunilor capului de regiunile gâtului. .FaŃa şi figura.Mănunchiuri vasculo-nervoase în regiune. ÎMPARłIREA TOPOGRAFICĂ A CAPULUI ŞI GÂTULUI . .Stratigrafie. CONTINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. . . topografie şi aplicaŃii practice privind anestezia.Regiunea parietală 2. . căi de propagare a infecŃiilor dentare.Delimitarea acestor regiuni. REGIUNEA TEMPORALĂ . IV. Descoperirea chirurgicală şi aplicaŃii practice privind ductul submandibular Wharton. 27 . Descoperirea chirurgicală şi aplicaŃii practice privind canalul parotidian Stenon.Delimitare.Delimitarea regiunilor calvariei de regiunile feŃei. . 4.Elemente vasculo-nervoase subcutanate. REGIUNEA OCCIPITALĂ ŞI REGIUNEA FRONTALĂ .Planul vasculo-nervos profund. perniŃa de grăsime temporală şi topografia ramurii temporale a nervului facial.Sinusurile frontale: pereŃii şi posibilităŃi de abord chirurgical 3. . . . .enumerare planuri.Sistemul musculo-aponevrotic superficial. dispozitie şi aplicaŃii practice.Stratigrafie. . . . Comunicările regiunii.- Originea şi topografia canalului Stenon. Muşchii masticatori Artera maxilară .

REGIUNEA PAROTIDEO-MASETERINĂ Delimitare şi împărŃire folosind criterii anatomo-clinice. ConŃinutul şi comunicările spaŃiului bucal. Regiunea palpebrală: stratigrafie şi aplicaŃii practice. Stratigrafia în partea anterioară a regiunii. comunicări şi aplicaŃii practice în stomatologie. Fosa retromandibulară: delimitare şj comunicări. Raporturile meatului audutiv extern. Loja maseterină: delimitare. Detalii de suprafată la nivelul pavilionului urechii. conŃinut. REGIUNEA BUCALĂ Delimitare şi împărŃire folosind criterii a natormo-clinice. ConŃinutul orbitei.- Nervul maxilar în regiune. Aspectul regiunii. SpaŃiile regiunii infratemporale: pterigoidian şi pterigo-mandibular Alte aplicaŃii practice 5. REGIUNEA NAZALĂ. topografie şi aplicaŃii practice privind anestezia. Planul osos al regiunii. REGIUNEA AURICULARĂ ŞI REGIUNEA ORBITALĂ Delimitarea acestor regiuni. 6. Nasul extern: aspect şi stratigrafie. Diviziunea anatomo-clinică a regiunii nazale. Gaura infraorbitală: topografie şi aplicaŃii practice. AplicaŃii practice la nivelul regiunii parotideo-maseterine în chirurgia -oro-maxilo-facială. pediculi. raporturi şi aplicaŃii practice. AplicaŃii practice în regiunea nazală şi auriculară. raporturi intrinseci. PereŃii orbitei şi aplicaŃii practice privind raporturile lor. prelungiri. VascularizaŃia şi inervatia regiunii nazale şi auriculare. 28 . Glanda parotidă: raporturi parietale. Comunicările orbitei şi aplicaŃii practice. Planul muscular şi loja geniani (bucală). Ductul parotidian: topografie. Stratigrafie: enumerare planuri. AplicaŃii practice în regiunea-bucală EvidenŃierea reperelor utile în anestezie la nivelul punctelor de emergenŃă periferică trigeminală 7.

APLICATII PRACTICE PRIVIND REGIUNILIE PERIBUCALE . REGIUNEA DE TRANZIłIE VASCULO-NERVOASĂ CERVICO-TORACICĂ .Delimitare şi stratigrafie. REGIUNEA MENTALĂ Delimitarea acestor regiuni. Determinarea poziŃiei găurilor infraorbitală şi mentală.Planul vasculo-nervos al regiunii. AplicaŃii practice privind. .PosibilităŃi de propagare a infecŃiilor cu punct de plecare dentar. . Vasele şi nervii regiunii. Topografia arterei linguale şi a arterei faciale în regiunea submandibulară.AplicaŃii practice. Vasele şi nervii în regiunife labială şi mentală. REGIUNILE SUPAHIOIDIENE Delimitarea regiunii submentale şi a regiunilor submandibulare. 12. Raporturile glandei submandibulare. Stratigrafie şi aplicaŃii practice în regiunea submentală. traheotomia şi traheostomia.Planul vasculo-nervos al regiunii.Delimitare şi stratigrafie. Stratigrafia în regiunea submandibulară. 8. ANATOMIA PE VIU A CAPULUI ŞI GATULUI 29 . REGIUNEA LABIALA (ORALĂ). 10. Gaura mentală: consideraŃiuni anatomo-clinice.- Aparatul lacrimal. . AplicaŃii practice în regiunea submandibulară. Aspectul extern şi stratigrafia în regiunile labială şi mentală. REGIUNEA LATERALĂ A GÂTULUI. Delimitare şi stratigrafie. . .Anatomie pe viu. .Descoperiri chirurgicale şi ligaturi de artere. REGIUNEA TRIGONULUI CAROTIC ŞI REGIUNEA INFRAHIOIDIANA . Măsurători la nivelul punctelor de emergenŃă periferică trigeminală 9. AplicaŃii practice în regiunile tabială şi mentală. Pozitia crinică şi chirurgicală în regiunea submandibulară. topografie şi raporturile lor cu glanda tiroidă. 11.AplicaŃii practice. Bazele anatomo-clinice privind anestezia în stomatologie. 13.

Ed. traheei şi glandei tiroide. V.L. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei temporale superficiale. laterale. 2000 "Notiuni de anatomle topografică a capului şi gâtului” . Cerma.Palparea contururilor osoase şi a articutaŃiei temporo-mandibulare.Sicher S. posterioare. dentare şi alveolare. Cerma. BIBLIOGRAFIE: 1. Nancy.Podoleanu. 1988 "Oral Anatomy". Ed. Mureş. axe. Nimigean. 14. I. planuri. 16. . Mosby Company.V. DESCOPERIRI ŞI LIGATURI DE ARTERE Arterele care pot fi lezate în timpul procedurilor chirurgicale sau în timpul tratamentului stomatologic.Detalii şi repere pe radiografia de faŃă.V.Palparea ganglionflor limfatici ai capului şi gâtului. 1998. .Detalii şi repere în incidenŃe speciale 15. 2. . Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei linguale. .. limbii. 1980 " Cours universitaire de morphologie cranio-faciale". ANATOMIA RADIOLOGICA A CAPULUI . diametre şi indici. laringelui. Tg. "Artera carotidă externă .Ph.Determinarea tonusului muşchilor mimicii.V. " Anatomia clinică a capului şi gâtului". al muşchilor masticatori şi al muşchiului sternocleidomastoidian.Palparea punctelor de emergenŃă periferică trigeminali. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei carotide externe. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei palatine mari.AplicaŃii practice. Nimigean.Palparea glandelor salivare mari.. 1999 30 . Podoleanu. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei faciale. Cerma.M. .Seres Sturm L. The C.F. . "Anatomie cervico-oro-facială. Măsurători şi identificări pe craniu V.Palparea arterelor.Nimigean.Palparea hioidului. . 6.Palparea planşeului cavităŃii bucale. . TERMINOLOGIA ANTROPOMETRICĂ UTILIZATĂ ÎN STUDIUL APARATULUI DENTO-MAXILAR Puncte craniometrice anterioare.. 4.Vaillant. Ed. . 5. L. .Detalii şi repere pe radiografia de profil. 1996 3. Linii.

distrofii. infarct Distrofiile: definiŃie. leziuni ischemice reversibile. Să sensibilizeze viitori clinicieni asupra importanŃei decisive a diagnosticului histopatologic pentru practica medicală. EVALUARE: 1. V. inflamaŃii nespecifice şi specifice. Seminarii la lucrările practice 3. studenŃii să fie capabili să: Să cunoască cu precizie principalele leziuni din punct de vedere anatomopatologic şi să înŃeleagă principalele modificări histologice precum şi mecanismele lor de producere din cele mai importante afecŃiuni ale organismului. congestie. embolie. Să utilizeze corect terminologia specifică bolilor. tumori) ÎnŃelegerea şi însuşirea noŃiunilor fundamentale de patologie orală Prezentarea leziunilor histologice în corelare cu mecanismele fiziopalogice şI manifestările clinice. distrofii protidice. Lucrare de control 2.VI. lipidice şi glucidice InflamaŃia: GeneralităŃi asupra procesului inflamator. Examen teoretic-curs 10% 10% 10% 70% ANATOMIE PATOLOGICĂ ANUL II Un semestru 32 ore curs 48 ore lucrări practice Scopul cursului: ÎnŃelegerea şI însuşirea noŃiunilor fundamentale de patologie generală (tulburări circulatorii. Obiectivele cursului: Se propune ca la terminarea cursului. tromboza. Să poată descrie şi comenta din punct de vedere anatomo-patologic afecŃiunile studiate în clinică. Să poată interpreta un buletin de analiză histopatologică. Examen practic 4. InflamaŃii nespecifice. 31 . ConŃinutul cursului Curs introductiv: Obiectul de studiu al anatomiei patologice Tulburările circulatorii: Hiperemie.

Patologia maxilarelor. 2. Clasificarea tumorilor (tumori benigne epiteliale. Patologia parodonŃială. Leziuni precanceroase buco-maxilo-faciale. Tumorile de origine conjunctivă. tumori mixte. Leziuni celulare ischemice reversibile. 3. InflamaŃii nespecifice. Boala de focar. ConŃinutul lucrărilor practice Lucrări de macroscopie Lucrări de microscopie Tulburări circulatoriiTrombus. boala cu incluzii citomegalice. Distrofii 1. Patologia articulaŃiei temporomandibulare. Staza biliară intrahepatică. Manifestări orale ale unor boli sistemice. Infarct pulmonar. Patologia glandelor salivare. Caria dentară. obrazului. Apendicita acută flegmonoasă. Patologia pulpei dentare. vindecarea plăgilor cutanate. 6. 1. placa de aterom Stază sangvină pulmonară cronică. Steatoză hepatică. Patologia buzelor. Tumorile disembrioplazice (teratoame) Patologie orală: Tulburări de dezvoltare. 2.InflamaŃii specifice: (tuberculoza. 1.(în nodulul Aschoff). tumori maligne conjunctive) Tumorile de origine epitelială.şI extracelular. Infarct miocardic. procesele de regenerare nervoasă Tumorile: GeneralităŃi. 6. ulcerul gastric Amiloidoza renală. mucoasei bucale şi limbii. 9. 32 . Tumorile cavităŃii bucale VI. 4. Patologia limfoganglionară cervico-facială. 7. tumori benigne conjunctive. 5. Boala Niemann-Pick. Stază sangvină hepatică. sifilisul congenital şi dobîndit. Boala Gaucher. 8. tumori maligne epiteliale. Leziuni traumatice. actinomicoza) Procesele de regenerare şi reparaŃie: Ńesut de granulaŃie. evoluŃia unui focar de fractură. 3. reumatismul articular acut şi cronic. 5. Stază sangvină renală. 4. Pericardita fibrinoasă 2. Hialinul intra. Infarct renal. Distrofia fibrinoidă. 7.

Neurinomul (schwannomul) 8. 11. endocardita reumatismală 3. Hemangiomul capilar cutanat. Parotidita epidemică. Adenocarcinomul de colon şI metastazele limfoganglionare ale acestuia. Abcesul hepatic. Adenomul pleomorf de glandă parotidă. 5. Aortita luetică. ciroza hepatică InflamaŃii specifice 1. Tumori benigne 1. 33 . Polipul. 4. Boala cu incluzii citomegalice. Leiomiofibromul uterin. carcinomul hepatocelular 8. 3. Melanomul malign. Granulom de reparaŃie gigantocelular (epulis). 8. Bola reumatismală a cordului: granulomul Aschoff (miocardita reumatismală). 6. 12. 7. Granulomul tuberculos. 5. 4. 8. carcinomul renal cu celule clare 10. Fibrosarcomul Patologie orală. 6. 4. 5. 2. 2. Granulomul de corp străin. 10. 3. Tumori maligne 1. limfoame maligne nonhodgkiniene 12. 3. 7. 5. glomerulonefrita acută difuză poststreptococică 4. łesutul de granulaŃie. carcinomul de col uterin 11. Fibroadenomul mamar. endocardita infecŃioasă pielonefrita acută pneumonia francă lobară bronhopneumonia hepatita cronică. Pielonefrita micotică. 9. 6. Enterocolita acută ulcero-hemoragică.3.(tbc pulmonar şi ganglionar) 2. Actinomicoza. Adenom pleomorf de glandă parotidă. Carcinomul mamar ductal invaziv. Leptomeningita acută purulentă. carcinomul bronhopulmonar 9. 6. carcinomul gastric 7. Limfoame maligne – limfom Hodgkin.Chist branhial. Carcinomul bazocelular 2. Carcinomul spinocelular. 7. Papilomul. 4. 1. Nevul nevocelular. Carcinom apărut în cadrul unui adenom pleomorf. Lichen plan bucal.

Ed.originii şi semnificaŃiei noŃiunilor de bază 34 . Diagnostic surgical pathology. Bibliografie: 1. 1989 3. ştiinŃe cu caracter formator.20% Examen teoretic – scris…………………………………………. WB Saunders Company. Robbins SL. Parotidită epidemică.70% BIOCHIMIE ANUL I semestrul I – CHIMIE. Ameloblastom Recapitulare VII. 7. Granulomul dentar piogen. Carcinom scuamocelular de limbă. Evaluare: Lucrări de control…………………………………………………10% Examen practic……………………………………………………. Cerma. Stăniceanu Florica Histopatologie practică. New York. Verejan Irina Curs de morfopatologie pentru studenŃii FacultăŃii de Stomatologie. Raven Press. 1994. VIII. 5. Pathologic basis of disease..5. 10. SCOPUL CURSULUI: Sistematizarea într-un tot unitar a ansamblului cunoştinŃelor acumulate de chimia şi biochimia modernă. 2001 2. 1999. Bucureşti. OBIECTIVELE CURSULUI 1. UMF Bucureşti. Taşcă C. Taşcă C.. Cotran RS. 8. 1994 4.BIOCHIMIE 32 ore curs (semestrul I) şi 32 ore curs (semestrul II) 32 ore lucrări practice (semestrul I) şi 32 ore curs (semestrul II) I. Kumar V. Sternberg S. Curs de morfopatologie. 6th ed. care ajută la înŃelegerea fenomenelor biologice normale şi patologice II. Boala cu incluzii citomegalice. semestrul II . 6. Introducerea limbajului chimic şi biochimic şi explicarea importanŃei.

proprietăŃi fizico-chimice ale monozaharidelor. rol) Acizi nucleici: structura chimică. izoenzime Vitamine: A. B1. gliceride. acizii folici. proprietăŃi. C. biosinteză). clasificare. acizi graşi. III. lipide nesaponifiabile. denumire.şi polizaharide. glutationul (structură. biotina (structură. Glicoproteine şi proteoglicani: structuri şi roluri. mioglobină. hemoglobină. în special cele legate de evoluŃie . ARN (structură. imunoglobuline. mutaŃii Chimia glucidelor: caracteristici generale ale glucidelor. fosfogliceride. CONłINUTUL CURSURILOR DE CHIMIE: Apa şi echilibrul acido-bazic Aminoacizi: structură. chimic şi biologic în care operează fiecare biomoleculă.semnificaŃie clinică Chimia lipidelor: clasificarea lipidelor. aminozaharuri. forme biologic active. reacŃie sau cale metabolică 3. Relevarea problemelor majore. elastină. Cunoaşterea celor mai noi şi importante tehnici şi a principiilor acestora . specificitate. K. medicina dentară modernă beneficiază din ce în ce mai mult de noile cercetări ştiinŃifice cu caracter chimic şi biochimic 5. formele ciclice ale glucidelor. acidul pantotenic. B12 (fără structură).2. codul genetic. termodinamică. F. E. izomeria monozaharidelor. reglare şi relaŃia structură-funcŃii 4. biosinteza proteinelor. dezoxizaharuri. cinetică. proprietăŃi Peptide: clasificare. nomenclatură. inhibiŃia şi reglarea activităŃii enzimelor. PP. în contextul în care . Glicoproteine salivare. colagen. rol ) Proteine: structură. B2. oligo. Cunoaşterea şi înŃelegerea proceselor metabolice desfăşurate în Ńesuturile oro-dentare în perspectiva modernizării procedeeelor terapeutice. esenŃiale pentru înŃelegerea chimiei şi biochimiei moderne 6. ADN (structură. B6. biosinteză). Asigurarea înŃelegerii contextului fizic. D. SusŃinerea interesului studenŃilor în studierea chimiei şi biochimiei prin implicarea chimiei şi biochimiei în dezvoltarea societăŃii. citocromul c. proteine din dinŃi Enzime: structură. eicosanoizi CompoziŃia chimica a dinŃilor RelaŃia fluorului cu structurile dentare Procese chimice in cariogeneză 35 . proprietăŃi.

CONłINUTUL CURSURILOR DE BIOCHIMIE: Metabolism energetic: energia liberă. Analiza vitaminelor 10. Sisteme tampon. GNG din aminoacizi şi din lipide). gluconeogeneza (ciclul Cori. modalităŃi de utilizare a ATP. Aplicabilitatea metalelor 13. Cinetica enzimatică 5. Chimia unor materiale folosite în medicina dentară(III). ConcentraŃiile soluŃiilor 2. oxidarea acizilor graşi în peroxizomi. cetogeneza 36 . fagocitoza Metabolism glucidic: digestia şi absorbŃia glucidelor. CONłINUTUL LUCRǍRILOR PRACTICE DE CHIMIE: 1. NoŃiuni de protecŃia muncii şi conduită în laboratorul de chimie. determinarea energiei libere. lipidele plasmatice. Compuşi macromoleculari V. medicală şi dentară 11. ciclul Krebs.Factori care influenŃează integritatea structurilor orale IV. Chimia acizilor nucleici 9. alte lanŃuri respiratorii. teoriile mecanismului fosforilării oxidative. lanŃul respirator şi fosforilarea oxidativă. reglarea GNG. metabolismul glicogenului. bilanŃul energetic al arderii glucozei. componentele lanŃului respirator. Metale 12. Chimia aminoacizilor şi proteinelor 5. căile de sinteză a ATP. Chimia glucidelor 6. biosinteza “de novo” a acidului palmitic). Chimia unor materiale folosite în medicina dentară(II). calea acidului glucuronic. Principalele tehnici pentru separarea şi purificarea compuşilor organici 8. Chimia lipidelor 7. specii reactive ale oxigenului. glicoliza. ReacŃii chimice fundamentale 4. Elemente şi compuşi chimici cu importanŃă biologică. metabolismul glicerolului şi trigliceridelor. Echilibrul ionic în soluŃii apoase 3. metabolismul acizilor graşi (beta-oxidarea acizilor graşi saturaŃi şi nesaturaŃi. fructozei şi galactozei Metabolism lipidic: digestia şi absorbŃia lipidelor. Chimia unor materiale folosite în medicina dentară(I). decarboxilarea oxidativă a piruvatului. metabolismul colesterolului. decuplanŃi ai fosforilării oxidative de lanŃul respirator. calea pentozofosfaŃilor. cuplarea reacŃiilor endergonice cu cele exergonice. biosinteza acizilor graşi saturaşi şi nesaturaŃi.

Smith. 2001 2. Metabolismul compuşilor minerali I: calciu. utilizarea scheletului hidrocarbonat al aminoacizilor. 1996 37 . reglare. InterrelaŃii metabolice 9. BIBLIOGRAFIE: 1.M. transdezaminarea. saliva. CONłINUTUL LUCRǍRILOR PRACTICE DE BIOCHIMIE 1.B. Stresul oxidativ şi patologia orală Biochimia salivei: compoziŃie. Aspecte metabolice tisulare 10. Metabolismul compuşilor azotaŃi neproteici 8. cupru şi alte microelemente 3. originea atomilor de carbon şi azot din nucleul purinic. Bucuresti. creatina. funcŃii. Metabolismul glucidelor 4. fier. Biochimia cavităŃii orale. formarea CTP din UMP.. Williams & Wilkins Baltimore. magneziu. ureogeneza şi interrelaŃiile cu ciclul Krebs. hormoni cu rol în metabolismul fosfocalcic.Marks. hormoni hipotalamici.D. bilanŃuri azotate. originea atomilor de carbon şi azot din nucleul primidinic. reglarea biosintezei “de novo” a nucleotidelor purinice. patologia metabolismului purinelor. medulosuprarenalieni. degradarea bazelor purinice şi formarea acidului uric. proprietăŃi. hiperbilirubinemii. Editura Tehnica. fosfor 2. hormoni pancreatici Metabolismul şi toxicitatea oxigenului. biosinteza şi degradarea hemului. Metabolismul compuilor minerali II: clor. C. D. digestia proteinelor şi absorbŃia aminoacizilor. Stresul oxidativ în patologia orală 11. A clinical approach. Marks. Basic Medical Biochemistry. sinteza AMP şi GMP din IMP. metabolismul nucleotidelor purinice şi pirimidinice :sinteza “de novo” a nucleotidelor purinice şi pirimidinice. hipofizari.. Metabolismul lipidelor 5.. degradarea bazelor pirimidinice Hormoni: clasificare.o alternativă pentru biochimia clinică Biochimia plăcii dentare Biochimia parodonŃiului Metabolismul xenobioticelor VI. metabolismul amoniacului. compuşi conjugaŃi ai aminoacizilor. mecanism de acŃiune. biosinteza dezoxiribonucleotidelor.. Biochimia cavităŃii orale VII. tiroidieni. SemnificaŃia clinică a proteinelor plasmatice 6. Coagularea 7. steroizi. M. Greabu. A.Metabolism proteic: starea dinamică a proteinelor.

Stryer. L. J. 2000 7.. Editura Cartea Universitară. Kühl.. M.. Voet... 1999 VIII. Biochemistry. A.50% BIOFIZICĂ ANUL I 1 semestru 32 ore curs 32 ore lucrări practice I. Paveliu..L. Textbook of Biochemistry. Editura Cartea Universitară. Freeman and Company. Voet. Spinu. Mayes. D. 1995 16. ca în toate domeniile medicale de altfel. Nelson. W. V. Halliwell.K. Chimie şi biochimie pentru Medicina Dentară. Granner.PrezenŃă curs ……………………………………………10% .. J. Totan. EVALUARE: .. Totan.. Inc. Bucureşti.. M.Examen practic + activitate LP……………………… . 1995 11. 4th edition. Oxford. Gutteridge. New York. Rodwell. R. Bucureşti. Principles of Biochemistry.Examen teoretic scris ( grile + subiecte) ……………. Ein Lern und Arbeitsbuch mit klinischen Bezug. Murray. Worth Publishers. A. Willey Liss.. New York... Lucrări practice de chimie şi biochimie.G.. D. Hill. John Wiley & Sons. M. Chemistry in Context. SCOPUL CURSULUI: Insuşirea noŃiunilor generale necesare înŃelegerii mecanismelor fizice care stau la baza funcŃionării normale si în condiŃii de stres a sistemelor biologice.. Biochemistry.. M.C. Greabu. Linnemann. Harper's Biochemistry. 2002 10..S. 1995 9. M. New York. 3rd edition. J. McGraw-Hill Companies.M. Lehninger. 2003 14.W. H.. Medicina dentară modernă devine tot mai mult dependentă de cuceririle stiinŃelor fundamentale. Cox..K.. Oxford University Press. B. care asigură. creşterea eficienŃei procedurilor 38 . Thomas Nelson and Sons Ltd..A.. T. Ontario. Braunschweig.Lucrări de control semestriale …………………………20% . T. P.M. 2003 15. Greabu.M. Wiesbaden. Holman. Free radicals in biology and medicine. G. New York. Biochemie für Mediziner. 2004 13.. D.. 20% ..C. F. A.. 2002 12. Vierweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH.L. Friedr.6. Devlin.

Să fie capabili să înŃeleagă mecanismele şi principiile de funcŃionare a unor tehnici şi metode utilizate în practica medicală stomatologică. CONTINUTUL CURSURILOR: 1.terapeutice dar şi confortul pacientului. mai ales în contextul actual. odată cu îmbunătăŃirea nivelului de siguranŃă şi încredere din partea medicului. Să fie capabili să explice transformările reciproce ale diferitelor forme de energie care se produc în sistemele naturale dar şi în cele construite de om care le asigură o înŃelegere superioară a problemelor cu care se confruntă medicina în general. precum tehnicile imagistice. în care absolvenŃii facultăŃilor de medicină dentară trebuie să fie cât mai pregătiŃi pentru a putea beneficia la maxim de soluŃiile tehnologice medicale moderne. a principiilor fundamentale de fizică aplicate în studiul sistemelor biologice. asigură premisele unei pregătiri temeinice şi solide în vederea înŃelegerii mecanismelor mult mai complexe ale fiziologiei şi fiziopatologiei umane discipline studiate ulterior în perioada de pregatire preclinică. Totodată. Să-şi însuşească datele necesare privind efectele asupra structurilor biologice ale unor factori fizici utilizaŃi frecvent în practica stomatologică 3. Biofizica in contextul medicinei moderne. III. parcurgerea cursului de biofizică oferă oportunitatea studierii principiilor de funcŃionare a unor tehnici şi metode utilizate în practica stomatologică. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1. II. Să rămână cu cunoştinŃe suficiente pentru înŃelegerea mecanismelor fizice care guvernează procesele biologice fundamentale. în vederea formării unei terminologii pe baza căreia să fie capabili să apofundeze problemele specifice de fiziologie şi fiziopatologie. 2. Atragem astfel atenŃia asupra importanŃei cu totul speciale şi a rolului esenŃial pe care studiul biofizicii îl poate juca în formarea studenŃilor şi în evoluŃia lor ulterioară. pentru a numii numai câteva. 4. metodele electronice odontometrice sau bisturiul electric de radiofrecvenŃă. Metode experimentale în biofizică 39 . Considerăm că aprofundarea de către studenŃii anului I.

Metoda refractometrică. 3. acumulare. proprietatile fizico-chimice ale lichidului bucal. sisteme de transmitere a informaŃiei. mecanismul contracŃiei musculare şi manifestările fizice care-l insotesc. Măsurarea diametrului mediu al hematiilor 5. conversie si transfer de energie în celulă. pile electrice. Studiul transportului pasiv prin membrană 4. Măsurarea concentraŃiei unei souluŃii de glucoză 7. efectele curenŃilor electrici asupra organismelor vii. potenŃiale de electrod. Ochiul ca sistem optic centrat. laserii în medicină. acŃiunea sunetelor şi ultrasunetelor. Studiul defectelor de convergenŃă 11. tipuri de soluŃii. acŃiunea acceleraŃiei. coroziunea metalelor in cavitatea bucala. proprietăŃi ale soluŃiilor. cuplajul dintre diferitele procese din sistemele biologice. dozimetria radiaŃiilor. Seminar – metode electrofiziologice utilizate în medicină 10. prelucrarea informaŃiei într-un analizator 7. biofizica analizatorilor. Biofizica sistemelor complexe: biofizica aparatului locomotor. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1. Studiul osciloscopului catodic 40 . Biocibernetica: informaŃia şi entropia informaŃională. biofizica joncŃiunii neuromusculare. Metoda polarimetrica. Determinarea tensiunii superficiale a soluŃiilor 3. Analiza spectrofotometrică 9. Microscopia optica. iradierea internă şi externă. procese de autostructurare.2. radioprotecŃia fizică. disiparea de energie libera si producerea de entropie. energetica celulară. Biofizica celulară: barierele biologice. biofizica circulaŃiei sângelui. acŃiunea temperaturilor scăzute şi ridicate asupra sistemelor biologice. starea de imponderabilitate. apa ca solvent. soluŃii. IV. Măsurarea concentraŃiei unei soluŃii de glicerină 8. Biofizica moleculară: starea şi rolul apei în sistemele biologice. Termodinamica biologică: principiile termodinamicii. membrane celulare şi fenomene de transport. Seminar – metode optice de măsurare a concentraŃiei 6. efectele biologice ale câmpurilor electromagnetice. sisteme de comandă. AcŃiunea factorilor fizici: interacŃiunea radiaŃiilor ionizante cu materia vie. energetica unor procese patologice 6. interacŃiunea radiaŃiilor neionizante cu materia vie. Determinarea vâscozităŃii lichidelor biologice 2. legătura inversă 4. fenomene de bimetalism 5. circuitul energiei in biosfer. chimică şi biologică.

“Biofizică Medicală – Lucrări Practice”. şi colab. Facultatea de Medicină Generală. 1 &2 2. 1999 3.…………………………20% Examen teoretic scris ( întrebări grilă şi/sau subiecte de tratat) ……………………….………. C. Tehnoplast Company. 2003.………………………………. “Principii de biofizică umană”... EVALUARE Lucrare de control …………. SCOPUL CURSULUI: 1. Ed. 41 . vol.20% Examen practic……………………………………………….M. U. D. Calculator 2 – prelucrarea activitatii radiatiilor 15.………………. Cunoaşterea mijloacelor tehnice moderne de investigare a celulelor şi Ńesuturilor (microscopie optică. Catedra de Biofizică. Cornelia. ÎnŃelegerea structurii microscopice şi ultramicroscopice a celulelor şi organelor corpului uman.. Calculator 1 – prelucrare EKG 14.F. 2001 VI.12. TruŃia. “Carol Davila”. Ed. Calculator 3 – masurarea tensiunii arteriale şi a pulsului arterial 16. microscopie confocală. Bucureşti. culturi celulare. Bucuresti. Bucureşti.60% HISTOLOGIE ŞI CITOLOGIE ANUL I Semestrul I şi II Curs 32 ore semestrul I + 32 ore semestrul II Lucrări practice 64 ore pentru ambele semestre I. “Carol Davila”. microscopie electronică. Seminar – aplicaŃii IT in practica stomatologică V. Sonia Herman.Univ. 2. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ 1.. Eremia. Dimoftache. Determinarea atenuării radiaŃiilor ionizante 13. “Lucrări practice de Biofizică”.

realizează pregătirea practică a studenŃilor în vederea posibilităŃii de examinare a preparatelor citologice şi histologice cu ajutorul microscopului optic performant şi a microscopului electronic de transmisie şi de baleiaj. 3. Ńesutul conjunctiv cu derivatele sale. studiindu- 42 . III. precum şi histologia organelor şi a sistemelor organismului uman. Cursurile vor cuprinde noŃiuni privind structura microscopică. precum: diapozitive color. Să realizeze în practica medicală stomatologică diferenŃele structurale dintre normal şi patologic. Ńesutul nervos şi sângele) şi respectiv a organelor şi sistemelor de organe. CONłINUTUL CURSULUI Pe parcursul a două ore săptămânal în semestrul I cât şi în semestrul I se vor urmări două capitole esenŃiale şi anume: citologia. folii color pentru retroproiector. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Lucrările practice. câte două ore săptămânal. II. structura microscopică şi ultrastructura Ńesuturilor şi a organelor. Ńesutul muscular. Informarea studenŃilor privind structurile şi ultrastructurile organismului uman pentru a înŃelege şi aborda patologia generală cuprinsă sub forma cursurilor şi a lucrărilor practice de histopatologie din anul II de studii. Examinarea preparatelor citologice şi histologice se va efectua cu microscoape binoculare performante.histoenzimologie şi imunohistochimie) pentru stabilirea funcŃiilor normale ale acestor structuri. Lucrările practice vor cuprinde prezentarea tehnicilor de laborator din domeniul citologiei şi histologiei. Lucrările practice vor urmări cursul. incluzând studiul structurii microscopice a Ńesuturilor organismului uman normal (Ńesutul epitelial. desfăşurate pe parcursul a două semestre. transmisie prin sistem cablu TV. prin care studenŃii vor urmări desfăşurarea lucrărilor practice. III. cât şi folosirea mijloacelor didactice specifice. cuprinzând studiul celulei eucariote histologia generală şi specială. ultrastructura şi funcŃiile celulei eucariote şi a componentelor sale. adaptându-şi tratamentul în funcŃie de acestea. completate cu noŃiuni de histofiziologie. OBIECTIVELE CURSULUI La terminarea cursurilor studenŃii vor trebui să demonstreze însuşirea în mod corect a noŃiunilor predate ce cuprind aspectele normale privind biologia celulei şi a Ńesuturilor.

M. Popescu L. Mixich F. II. 1997.. USA. SCOPUL CURSULUI: 1. P opes cu L. Bucu reş ti 1 9 8 3 . a mijloacelor terapeutice şi a melodelor actuale profilactice. I. Editura Medicală 1995 VI. 4) Basic Histology. Ńesuturile epitelial. Beng a Ghe. 2) Histologie medicală. structura organelor şi a sistemelor de organe. Carneiro J. muscular. Însusirea simptomatologiei patognomonice a principalelor infecŃii. 5) Atlas color de histologie. 3. Dicules cu I. 3) Biologie celulară şi moleculară.. precum şi a tehnicii administrării lor. a mecanismelor etiopatogenice.. OBIECTIVELE CURSULUI: 43 ... 2. Craiova. 1995 şi 1999. vol. 1987. Onices cu D. . M. conjunctiv. iar în cadrul histologiei speciale din semestrul al II-lea.. Ionescu N. A Lange Medical Book. Editura Sitech. Diculescu I.se celulele eucariote. Junqueira C.. Cunoaşterea principalelor antibiotice şi chimioterapice. EVALUARE Evaluarea noŃiunilor predate la curs şi lucrări practice se realizează prin: 1) lucrări de control în semestrul I şi II din materia de curs şi lucrări practice (15%) 2) examen practic la sfârşitul fiecărui semestru (25%) 3) examen teoretic scris în semestrul I şi II (60%) BOLI INFECłIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE ANUL IV 1 semestru 32 ore de curs 32 ore de lucrări practice în stagiu I. Onicescu D. ÎnŃelegerea rolului actual al infecŃiilor în patologia umană şi a implicaŃiilor lor în activitatea medicală cotidiană.. ediŃia 8 şi 9.. Onicescu D. Bucureşti. Editura Medicală. Kelly R. Editu ra Didac tic ă ş i P edag og ică. nervos şi sângele. V. BIBLIOGRAFIE 1) Bi o lo gi e celu la ră ..

indicatii clinice. FARINGITE. dietetic. Să cunoască riscul profesional al infecŃiilor comunitare şi metodele profilactice actuale. durata tratamentului. 5. chlamidii. clinice. spectrul antibacterian. reactii adverse. 6. Profilaxia bolilor infectioase. antifungic sau antiviral. CONłINUTUL CURSULUI: 1. 4. sulfamide. doze la copil si adult. polimixine. tienamicine. β-lactamine monociclice. Antibiotice (I): β-lactamine. rifampicine. cefalosporine. actynomicete. DIFTERIA. 2. III. STOMATITE. simptomatic si de crestere a rezistentei în general. antivirale. 3. fungi patogeni. 3: tehnica administrãrii. nitroimidazoli. lincosamide. Să evalueze riscul de contagiozitate al principalelor boli infecŃioase. chinolone. Caracterele specifice bolilor infectioase. metazoare. 2. Să recunoască semnele clinice cardinale ale infecŃiilor studiate. macrolide . Să cunoască tehnica administrării principalelor antibiotice şi chimioterapice.Se propune ca la terminarea cursului studentii sa fie capabili 1. aminoglicozide. rickettsii. Principii generale de tratament în bolile infectioase: tratament igienic. etiotrop specific cu produse biologice. inhibitori de β-lactamaze. Principii generale de diagnostic pe criterii: epidemiologice. patogenic. CURS INTRODUCTIV: • • • • • • • Clasificarea principalilor agenti etiologici ai bolilor infectioase: virusuri. 4. antifungice. Să îndrume pacienŃii pentru elaborarea diagnosticului infecŃiilor şi a tratamentului corespunzator. MONONUCLEOZA INFECTIOASÃ 44 . Principii generale de aplicare a serurilor heterologe. nitrofurani. cloramfenicol. TRATAMENTUL ANTIBACTERIAN ÎN BOLILE INFECTIOASE • • Clasificarea antibioticelor si chimioterapicelor. ANGINE. riscul infecŃiilor nosocomiale şi metodele de combatere în activitatea medicală cotidiană. Să cunoască. Legislatia în bolile infectioase: grupele A si B. ANTIBIOTICE SI CHIMIOTERAPICE • Tetracicline. mycoplasme. protozoare. 3. Pentru cursurile 2. intervale între doze. peniciline. bacterii. de laborator.

24 ORE / GRUPA DE STUDENłI 45 . diagnostic pozitiv si diferential. diagnostic pozitiv si diferential. complicatii. 6. epidemiologie. 7. tratament si profilaxie. diagnostic pozitiv si diferential. PERIODONTITE.• • Clasificarea clinico-etiologicã a anginelor si stomatitelor. SINDROAME CLINICE PRINCIPALE PRODUSE DE VIRUSURILE RESPIRATORII: GRIPA. HEPATITE ACUTE VIRALE: SPECTRU ETIOLOGIC SI CLINIC ACTUAL • Etiopatogenie. tratament si profilaxie. tablou clinic. ENTEROVIROZE: POLIOMIELITA.ÎN STAGIU CLINIC DE 8 ZILE. diagnostic pozitiv si diferential. epidemiologie. • Etiopatogenie. BOLI ERUPTIVE MAJORE: SCARLATINA. RUBEOLA. HOLERA. complicatii. tablou clinic. epidemiologie. tratament si profilaxie. epidemiologie. tratament si profilaxie. tablou clinic. OREIONUL • Etiopatogenie. diagnostic pozitiv si diferential. Etiopatogenie. RUJEOLA. RABIA. epidemiologie. tratament si profilaxie. INFECTIA HIV/SIDA. tablou clinic. complicatii. INFECTII • ODONTOGENE: ODONTITE. • Etiopatogenie. 10. tablou clinic. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE . epidemiologie. complicatii. tratament si profilaxie. tablou clinic. TETANOSUL. complicatii. 11. tratament si profilaxie. diagnostic pozitiv si diferential. tablou clinic. BRONSIOLITA (VIRUSUL SINCITIAL RESPIRATOR). ADENOVIROZELE. IV. complicatii. DIZENTERIA BOTULISMUL • Etiopatogenie. TOXIINFECTIILE ALIMENTARE SI TESUTURILOR MOI MAXILO-FACIALE Spectrul etiologic actual si tratamentul antibacterian. TUSEA CONVULSIVÃ. tablou clinic. GASTROENTEROCOLITE ACUTE BACTERIENE SI VIRALE: FEBRA TIFOIDÃ. MENINGITE SI ENCEFALITE ACUTE. diagnostic pozitiv si diferential. complicatii. complicatii. epidemiologie. 5. epidemiologie. 9. VARICELA • Etiopatogenie. diagnostic pozitiv si diferential. INFECTII ALE BACTERIANÃ. 8. INFECTII CU GERMENI OPORTUNISTI ASOCIATE CU INFECTIA HIV/ SIDA • Etiopatogenie. tratament si profilaxie. 12.

Riscul transmiterii profesionale şi obligativitatea vaccinăriiantihepatită . InfecŃii ale plagilor. diagnosticul pozitiv.A. Riscul expunerii profesionale şi obligativitatea respectarii normelor profilactice. R. tratament şi profilaxie. Hepatite virale acute: A. Parotidita epidemică. 6. discutarea rezultatelor probelor de laborator.examen clinic. diagnosticul pozitiv. edem presternal. discutarea rezultatelor probelor de laborator.dr. G. 8. tratament şi profilaxie. Profilaxia antitetanică şi antirabică pentru plagi produse prin muscatura de animale . Editura “Granada“ .Madelena I. tratament şi profilaxie. InfecŃii odontogene: gingivite.examen clinic.examen clinic. ToxiinfecŃii alimentare colective. tratament si profilaxie. discutarea rezultatelor probelor de laborator. encefalite . Bucuresti. Boli Infectioase pentru studentii facultãtilor de stomatologie – Prof. 2.dr. Bucuresti 1997. Trichineloza.cu virusul sincitial respirator. Boli infectioase eruptive: rujeola. discutarea rezultatelor probelor de laborator. tetanosul. cu urmatoarele profiluri de infectii: 1. Boli Infectioase – Teste pentru concursuri si examene. C. diagnosticul pozitiv. diagnosticul pozitiv. infecŃii streptococice şi stafilococice . botulismul. 7. 5. Viroze respiratorii: gripa. meningite virale şi bacteriene. scarlatina. . diagnosticul pozitiv. 1999. Angine. D. discutarea rezultatelor probelor de laborator. infecŃioasă. herpes zoster. Drãgan. stomatite şi mononucleoza. tratament şi profilaxie. discutarea rezultatelor probelor de laborator. B.StudenŃii sub îndrumarea cadrelor didactice efectuează vizita la patul bolnavului. meningitia urliană. discutarea rezultatelor probelor de laborator.examen clinic. Madelena I. tratament şi profilaxie. Parotidita cronică hipertrofică la copii infectaŃi cu VIH şi SIDA. InfecŃii cu germeni oportunisti . bronsiolita . tratament şi profilaxie. forme medii şi severe (cu reacŃie pancreatică. tratament şi profilaxie 2. diagnosticul pozitiv.examen clinic. faringite.examen clinic.examen clinic.. Parotidite bacteriene supurate. Tusea convulsivă . adenoviroze. varicela. complicaŃii . V. 4. InfecŃia cu VIH şi SIDA. 46 . BIBLIOGRAFIE: 1. diagnosticul pozitiv.examen clinic. diagnosticul pozitiv. Editura Didacticã si Pedagogicã. vol I – Prof. Drãgan. 3. InfecŃii digestive bacteriene şi virale. rubeola. discutarea rezultatelor probelor de laborator. infecŃii supurate. InfecŃiile sistemului nervos: poliornielita la vaccinaŃi. orhită).

50 %.. Bucuresti. Robert M. Actualitãti în Boli Infectioase – Prof. 6. EVALUARE: • • • • Examen practic la sfârşitul stagiului – 20% Lucrare de control privind tehnica administrării antiboticelor – 15% Lucrare de control privind infecŃiile cavităŃii orale şi ale căilor aeriene superioare – 15% Examen final scris . 2000. precum şi a atitudinii faŃă de aceste accidente şi complicaŃii. 16th ed. Raphael Dolin – Mandel. 2000. APPIT. Behrman Richard E. 1998 5. W. Drãgan. CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ.Cunoaşterea accidentelor posibile şi a complicaŃiilor anesteziei locale în cabinetul de stomatologie.Maladies Infectieuses et Tropicales. Douglas and Bennet’s Principles and practice of Infectious Diseases – 5th ed. Churchill Livingstone. 2000. 2.dr. Editura “Viata Medicalã Româneascã”. 2M2. Ann M. 17-édition. Madelena I. Bucuresti. II. în funcŃie de statusul pacientului 4. Editura “Viata Medicalã Româneascã”. B. 1998 4. John E. Ed. Rujeola – Prof. Drãgan..Scopul cursului Deprinderea teoretică şi practică a tehnicilor de anestezie loco-regională şi deprinderea unor cunoştinŃe de anestezie generală. E. Kliegman. Saunders.3.Cunoaşterea indicaŃiilor şi contraindicaŃiilor substanŃelor anestezice. Montmorency.Obiectivele cursului 1.Cunoaşterea şi practicarea corectă a tehnicilor de anestezie locală şi loco-regională 3. ANESTEZIOLOGIE ŞI SEDARE ÎN MEDICINA DENTARĂ ANUL III 2 semestre 64 ore curs / 96 ore lucrări practice I.. Arvin – Nelson textbook of pediatrics.dr. Mandell. Bennet. Gerald L. Pilly .Madelena I. 47 .Cunoaşterea de către studenŃi a substanŃelor anestezice locale şi corective vazoconstrictoare utilizate în stomatologie. VI. 7.

Bucur. Anestezia topică. N. neuropsihic. 7 IndicaŃiile anesteziei loco-regionale în raport cu terenul pacientului: obez. 1999 VI. renal. vol. vârstnic. Resuscitarea cardio-respiratorie în medicina dentară. prin infiltraŃie. V.GănuŃă.Cunoaşterea substanŃelor şi a instrumentarului necesar pentru anestezia loco-regională 2. precum şi a accidentelor şi complicaŃiilor care pot surveni în timpul sau după administrarea anesteziei 3. pulmonar.Cunoaşterea de către studenŃi a tehnicilor de anestezie topică. Terenul cu tulburări de coagulare endocrino-metabolice. A Garfunkel. Editura NaŃional. anestezia prin infiltraŃie. simptome. terenul canceros iradiat.Cunoaşterea de către studenŃi a indicaŃiilor anesteziei loco-regionale în raport cu terenul pacientului şi cu intervenŃia ce urmează a fi efectuată.Bibliografie Chirurgie oro-maxilo-facială. tratament. anestezia plexală. ProprietăŃi. 3 4 Anestezia tronculară periferică la maxilarul superior.5. forme clinice.Evaluare 48 . Bucureşti. boala citostatică. anestezia intraligamentară.1.Cunoaşterea indicaŃiilor anesteziei loco-regionale în raport cu terenul pacientului. alcoolic. Anestezia simultană a mai multor nervi prin aceeaşi injecŃie. Anestezia tronculară periferică la mandibulă. denutrit anemic. SubstanŃe anestezice locale şi corective vasoconstrictoare utilizate în medicina dentară. doze. A. alergic. corticodependent. cardiac.MaliŃa. 8 Anestezia loco-regională în raport cu terenul pacientului.Canavea. intraligamentară. hepatic. semne clinice. infantil. IV. tronculară periferică. III. 6 Accidentele generale ale anesteziei loco-regionale: etiopatogenie. 2 Tehnica anesteziei loco-regionale în medicina dentară. Ruxandra Cioacă. precum şi indicaŃiilor inhalosedării în medicina dentară . 5 Accidente şi complicaŃii locale ale anesteziei loco-regionale: etiopatogenie.ConŃinutul cursurilor 1 Scurt istoric. C. tratament. I.ConŃinutul stagiilor practice 1.

-2 seminarii (1 anestezie loco-regională. a pregătirii câmpului protetic. II. a accidentelor şi complicaŃiilor acestora şi a prevenirii lor 3. NoŃiuni generale.ConŃinutul cursurilor 1 2 3 4 Istoric. ExtracŃia la copii. precum şi a patologiei erupŃiei dentare 4.Obiectivele cursului 1.Cunoaşterea de către studenŃi a tehnicilor de extracŃie dentară. ANUL IV 1 semestru 32 ore curs / 64 ore lucrări practice I. -examen scris. ExtracŃia dentară.Cunoaşterea de către studenŃi a proceselor infecŃioase perimaxilare (supuraŃii periosoase. clinica şi tratamentul acestora. Examenul clinic. a noŃiunilor de chirurgie parodontală.Cunoaşterea şi însuşirea metodelor chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic. tehnici Tehnici individualizate de extracŃie în funcŃie de particularităŃile locale Accidentele extracŃiei dentare: cauze. loji superficiale. Tehnica generală a extracŃiilor dentare. Se vor efectua 5 anestezii simple (anestezie topică.Scopul cursului Cunoaşterea şi însuşirea de către studenŃi a tehnicilor de extracŃie dentară la dinŃii temporari şi permanenŃi. Pregătiri preextracŃionale.Tehnici speciale utilizate în extracŃie. indicaŃii şi contraindicaŃii. ComplicaŃiile extracŃiei dentare:etiopatogenia. IndicaŃii. 2. 1 anestezie generală). refrigeraŃie).Fiecare student va consulta 5 pacienŃi cărora le va efectua anamneza înregistrarea datelor în FO. Obiectivul chirurgiei oro-maxilo-faciale. Metode chirurgicale ajutătoare în tratamentul endodontic (I) 5 6 7 8 49 . Tehnica extracŃiei pe grupe de dinŃi. prevenire tratament. infiltraŃie.Cunoaşterea şi perfecŃionarea cunoştinŃelor de anestezie loco-regională în vederea efectuării intervenŃiilor de chirurgie orală. a accidentelor şi complicaŃiilor extracŃiei dentare. III. sinuzita maxilară odontogenă) şi a tratamentului acestor afecŃiuni.

1999 3. Lidia Ştefănescu.MaliŃa. 1988 2. N. 2002 4. 2001 50 . I.Maftei şi colaboratorii.Bucur. Editura NaŃional.Bodnar.GănuŃă. vol. Bucureşti.GănuŃă. A.Vârlan. 1999 Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. C. V.Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.Marinescu.Bucur. vol. I. N. Editura NaŃional.Canavea. SupuraŃiile periosoase IV. editura CERMA. Editura CERMA. Bucureşti.Maftei şi colaboartorii.ConŃinutul lucrărilor practice 1.MaliŃa. 2. H.Petre. A.UrgenŃele în Stomatologie şi Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. extracŃie prin alveolotomie. simptome. extracŃia cu separaŃia rădăcinilor. A.IoniŃă. 3. diagnostic Tratamentul chirurgical al incluziei dentare InfecŃii oro-maxilo-faciale – GeneralităŃi. Bucureşti.Atlas de tehnici de anestezie în Stomatologie.O şi a tehnicilor de extracŃie pentru dinŃi temporari. Editura NaŃional.9 10 11 12 13 14 15 16 Metode chirurgicale ajutătoare în tratamentul endodontic (II) Metode chirurgicale în tratamentul protetic în deficienŃele părŃilor moi Metode chirurgicale ajutătoare în tratamentul protetic în deficienŃele osoase Accidentele de erupŃie ale dinŃilor Incluzia dentară: etiopatogenie. Bucureşti. A. C.Bucur.Atitudinea de urgenŃă în cadrul accidentelor extracŃiei dentare. A.Garfunkel.N. definitivi.II. A.I. C. întocmirea documentaŃiei F.Tehnici uzuale de Chirurgie Orală. Bucureşti. I.Efectuarea examenului clinic. Participarea la intervenŃii de chirurgie dento-alveolare ca ajutor la rezecŃii apicale.Bibliografie 1. monoradiculari şi pluriradiculari. dinŃi incluşi.GănuŃă.Participarea la îngrijirea. extracŃia resturilor radiculare. tratamentul deficienŃelor de părŃi moi şi osoase în pregătirea câmpului protetic.GănuŃă. Ruxandra Cioacă. S. R. diagnosticarea şi tratamentul supuraŃiilor periosoase.

tehnici operatorii. cum sunt: 1. III. Fistule cronice. Antibioterapia în leziunile traumatice şi supurative din sfera oromaxilo-facială. Fracturile piramidei nazale.Traumatismele oro-maxilo-faciale şi tratamentul lor 2.generalităŃi. a atitudinii de urgenŃă precum şi orientarea pacienŃilor cu afecŃiunile mai sus menŃionate.Patologia glandelor salivare 5. InfecŃii difuze. 4.ConŃinutul cursurilor 1 2 3 Traumatologie:Plăgile părŃilor moi oro-maxilo-faciale Traumatologie: Fracturile de mandibulă Traumatologie: Fracturile de maxilar.VI.Se urmăreşte cunoaşterea semnelor clinice.M.Scopul cursului II. ANUL V 1 semestru 48 ore de curs / 128 ore lucrări practice I. Fracturile complexului orbitozigomatic.Tratamentul de urgenŃă în traumatismele oro-maxilo-faciale 6.Evaluare -Fiecare student va participa la tratarea a 18 pacienŃi (examen clinic.T.Tumorile benigne ale maxilarelor şi părŃilor moi 3. către serviciile de Chirurgie OroMaxilo-Facială. Adenite acute şi cronice. 51 . îngrijiri postoperatorii -2 seminarii din materia predată la curs. -examen practic. SupuraŃiile lojilor superficiale.Patologia A. 4 SupuraŃii în sfera oro-maxilo-facială. 5 6 7 SupuraŃiile lojilor profunde. care de cele mai multe ori se prezintă în cabinete de stomatologie. a diagnosticului pozitiv şi diferenŃial. InfecŃii specifice. -examen oral.Obiectivele cursului Cunoaşterea de către studenŃi a unor capitole importante de patologie oro-maxilo-facială.

Tumorile glandelor salivare mici. chirurgie preprotetică) 3.ConŃinutul lucrărilor practice Stagiul practic -Stagiul de Ambulatoriu de împarte în două perioade. Tumori nonosteogene 11 Tumori ale oaselor maxilare (II). îngrijiri.Participă la urmărirea postoperatorie şi dispensarizarea bolnavilor operaŃi în secŃie şi ambulator. Comunicarea buco-sinuzală Patologia ATM IV. plăgi diverse.Tumori conjunctive. care se prezintă la control (fracturi ale maxilarelor. 2. 13 14 15 16 Tumori benigne ale glandelor salivare InfecŃiile glandelor salivare.Examenul clinic al bolnavilor şi întocmirea foilor de obserrvaŃie.Tumori vasculare 9 Tumori benigne de părŃilor moi (II). Tumori odontogene: epiteliale. Clasificare. 12 Tumori ale oaselor maxilare (III). 10 Tumori ale oaselor maxilare (I). injecŃii erc) 5. Tumori osteogene.Urmărirea postoperatorie a bolnavilor internaŃi şi externaŃi din clinică. Chisturile maxilarelor.Întocmirea documentaŃiei de externare a bolnavilor din spital (epicriza. mezenchimale. astfel: 1. Chisturi de părŃi moi. 52 .Participarea la îngrijirile preoperatorii 3.Participarea ca ajutor la intervenŃiile de chirurgie orală efectuate în ambulatoriul clinicii (rezecŃii apicale.Tumori epiteliale. intervenŃii chirurgicale pentru tumori etc) 4.Participarea şi urmărirea evoluŃiei postoperatorii (reanimare. Sialozele.de câte 8 săptămâni. concediu medical). Litiaza salivară. terapie intensivă.Participarea la actul operator ca ajutor mâna a III-a 4.8 Tumori benigne de părŃi moi (I). Sinuzita maxilară odontogenă. 2. -Stagiul de StaŃionar 1.În care se urmăreşte întocmirea documentaŃiei clinice a bolnavilor cu afecŃiuni oromaxilo-faciale care se prezintă la consultaŃii. Clasificare. dinŃi incluşi.

C. 1988 2. Bucureşti.Evaluare -fiecare student va întocmi documentaŃia clinică unui număr de 20 de pacienŃi ambulatoriu şi 20 de pacienŃi staŃionar.ore de lucrări practice I.GănuŃă.MaliŃa.Vârlan.V. infecŃii chirurgicale localizate si generalizate). A.ore de curs 96 . hemoragii plăgi. A GănuŃă.Bibliografie 1.IoniŃă. participarea la imobilizări de fracturi. N.Asimilarea de catre studenŃi a aspectelor principalele de patologie traumatică şi ale bazelor explorării imagistice în chirurgie. CHIRURGIE ŞI ANESTEZIOLOGIE GENERALĂ SPITALUL CLINIC "SFÂNTUL IOAN” ANUL III semestrul I / II 64 . Vol. C. 1999 VI.II. . Editura NaŃional.Bodnar.Petre. -test grilă de evaluare. R.Asimilarea de către studenŃi a noŃiunilor de bază privind asepsia şi antisepsia precum si a noŃiunilor de bază privind anestezia. -examen oral. Bucureşti. -participarea la intervenŃii de chirurgie ambulatorie iar la staŃionar. N. H. 53 . S.Asimilarea de către studenŃi a noŃiunilor de bază privind principalele aspecte ale urgenŃelor chirurgicale (soc.Bucur. intervenŃii chirurgicale. A. . SCOPUL CURSULUI SEMESTRUL I . agresiuni tehnice. -examen practic.Ştefănescu. tratamente diverse la un număr de 20 de pacienŃi. A.UrgenŃele în Stomatologie şi Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. Editura NaŃional.Bucur. L.GănuŃă.Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.Marinescu.

precum şi unele aspecte specifice ale anesteziei . antisepsia.examen practic cu asistentul de 54 . sistemul vascular periferic.să recunoască manifestările clinice ale bolilor chirurgicale cu răspândire largă sau cu risc de complicaŃii majore acute. aparatui genital.SEMESTRUL II . EVALUARE .Asimilarea de către studenŃi a principalelor aspecte din patologia chirurgicală majoră cu accent pe diferitele localizări ale bolii neoplazice şi pe bolile cu răspândire largă sau cu riscuri de complicaŃii majore acute (sân. transplantele de organe. BIBLIOGRAFIE Chirurgie Generală pentru StudenŃii Stomatologi. după cele două semestre: . CONłINUTUL CURSURILOR Anexa l IV. sub redacŃia Prof Dr.să pună în practică elementele de bază privind asepsia. pentru a putea îndruma în mod adecvat pacienŃii. torace.Informarea generală a studenŃilor asupra principiilor de oncologie generală. .La sfârşitui fiecărui modul de 5 săptămâni de activitate clinică (15 zile de stagiu) din semestrul I şi din semestrul II studenŃii sunt controlaŃi prin . abdomen în intregime. sistemul endocrin) .să recunoască manifestările clinice iniŃiale ale diferitelor localizări ale bolii neoplazice şi să îndrume pacienŃii în mod adecvat . CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Anexa 2 V. OBIECTIVELE CURSULUI Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili. elemente de chirurgie pediatrică. IV. Corneliu Dragomirescu.să poată da explicaŃii generale pacienŃilor privind patologia chirurgicală frecventă bolilor neoplazice şi urgenŃele chirurgicale. Editura Tehnică Bucureşti 2003 VI.să recunoască urgenŃele chirurgicale şi patologia traumatică fiind capabili de a acorde asistenŃa primară şi dirijarea adecvată a pacienŃilor . III.

biologia vindecării plăgilor. 6. evoluŃie complicaŃii. Asepsia şi antisepsia: definiŃie istoric indicatii. Hipotermia generalizată accidentală. principii de reanimare chirurgicală. tehnici şi mijloace de realizare 3. tehnica. complicaŃii. Entorsele. Tetanosul. evoluŃie. Septicemiile. luxaŃiile. complicaŃii. clasificare. primul ajutor şi principii terapeutice. Primul ajutor în amputaŃiile traumatice ale extremităŃilor. aspecte anatomoclinice. primul ajutor. principii de tratament. 10. 13.. aspecte clinice. 2. Şocul: definiŃie. principii terapeutice. principii terapeutice. 8. 15. Transfuzia de sânge: definiŃie. clasificare. substanŃe folosite. triajul şi asistenŃa primară. Stafilociile cutanate. 14. Traumatismele: aspecte anatomoclinice. principii terapeutice. Anestezia: definŃie. evoluŃie. indicaŃii. semne clinice. Politraumatismele: definiŃie. primul ajutor. InfecŃiile chirurgicale localizate: definiŃie. clasificare. Traumatologie ortopedică. clasificare. Hemoragiile: clasificare. primul ajutor. principii terapeutice. anatomie patologică. principalele tipuri de anestezie. primul ajutor şi principii terapeutice.lucrare de control din cursuri (teste cu răspunsuri multiple) .examen scris din toată materia (teste cu răspunsuri multiple). principii terapeutice. InfecŃiile cu germeni anaerobi. principii. evoluŃie. Erizipelul. aspecte clinice. Traumatismele cranio-cerebrale şi vertebro-medulare: definiŃie. 11. principii terapeutice. evoluŃie. Patologia chirurgicală a mâinii şi degetelor. primul ajutor.grupă . terapeutice. principii terapeutice. InfecŃiile chirurgicale generalizate : definiŃie. grupele de sânge. fiziopatologie. semne clinice. Degerăturile: definiŃie. indicaŃii. Traumatismele abdomeului: definiŃie. fracturile: definiŃie. 55 . ANEXA 1 CURSURI SEMESTRUL I . semne clinice. aspecte clinice.La sfârşitul anului III . tehnici şi mijloace de realizare. semne clinice. 4. principii terapeutice. Antraxul. semne clinice. istoric. principiile replantării extremităŃilor. primul ajutor. Traumtismele toracelui: definiŃie. complicaŃii. Arsurile: definiŃie clasificare. clasificare. evoluŃie. fiziopatologie. Istoricul chirurgiei. clasificare. clasificare. semne clinice.ANUL III 1. Abcesul şi flegmonul. Agresiunile termice. 5. 7. incidente şi accidente. istoric. aspecte clinice. principii terapeutice. aspecte clinice. incidente şi accidente. Fasceita necrozantă. InfecŃiile: definiŃie aspecte anatomoclinice. 12. 9. Plăgile: definiŃie. clasificare. Celulite. resuscitarea cardio-respiratorie.

4. Diverticul Meckel. principii terapeutice. clasificare. aspecte apenticita anatomoclinice. evoluŃie. clasificare. aspecte clinice. Patologia esofagului: arsurile caustice. aspecte anatomoclinice. stadializare. evoluŃie. aspecte anatomoclinice. aspecte clinice. Traumatismele ficatului. semne clinice. Litiaza urinară. complicaŃii. clasificare. Boala ulceroasă gastroduodenală. Cancerul căilor biliare şi ampulomul Valerian: definiŃie.ANUL III 1. Aspecte anatomoclinice. Tumorile gastrice: definiŃie. Patologia aparatului urinar şi genital masculin: clasificare. principii de tratament. evoluŃie. complicaŃii. principii terapeutice.aspecte anatomoclinice. principii terapeutice. 9. Traumatismele. principii terapeutice. Abcesele şi fistulele anale. Ecografia. evoluŃie. principii terapeutice. Tumorile pancreasului: definiŃie. principii terapeutice. evoluŃie. 3. evoluŃie. InfecŃiile sânului: clasificare. 6. principii terapeutice. evoluŃie. principii terapeutice. principii terapeutice. Litiaza căilor biliare extrahepatice: definiŃie. DefiniŃie. semne clinice. clasificare. leziunile dobândite netumorale. Apenticita acută şi cronică: semne clinice. principii terapeutice. complicaŃii. Boala pilonidală. principii terapeutice. Patologia intestinului subŃire şi Tumorile. evoluŃie. Abdomenul acut netraumatic. Traumatismele splinei: aspecte anatomoclinice. Pancreatita acută şi pacreatita cronică: fiziopatologie. aspecte anatomoclinice. Peritonitele. aspecte clinice. Patologia colonului şi rectului. Endoscopia. Patologia peretelui abdominal. 7. DefiniŃie. principii terapeutice. Tumorile bronhopulmonare: definiŃie. Patologia chirurgicală a toracelui. clasificare. hemoragiile digestive: definiŃie. Patologia anusului: hemoroizii şi complicaŃiile lor. 2. Patologia pancreasului şi splinei. semne clinice.16. aspecte anatomoclinice. principii terapeutice. depistare. CURSURI SEMESTRUL II. Patologia ficatului şi căilor biliare. Boala diverticulară. evoluŃie. complicaŃii. complicaŃii. Tumorile. 10. Patologia stomacului şi duodenului. Tehnici de explorare imagistică în diagnosticul şi terapeutica unor afecŃiuni chirurgicale. aspecte clinice. 5. Cancerul mamar: factori de risc. SuferinŃele vasculare apendicelui. complicaŃii. Celioscopia. principii terapeutice. evisceraŃii: definiŃie. complicaŃii. clasificare. Boala diverticulară. Tuberculoza. aspecte anatomoclinice. clasificare. intestino-mezenterice. tumorile . DefiniŃie. 8. clasificare. Chistul hidatic. evoluŃie. Tomografia computerizată şi RMN. principii terapeutice. Tumorile ficatului. aspecte anatomoclinice. tratament. clasificare. Patologia chirurgicală a sânului. InfecŃiile nespecifice. Hernii. ocluziile. principii terapeutice. InsuficienŃa 56 .

clasificare. DefiniŃie. Boala varicoasă. Stadializare. ContraindicaŃii. SCOPUL CURSULUI Prezentarea datelor succinte necesare recunoasterii principalelor urgente medicale ce pot interveni in cabinetul stomatologic Prezentarea algoritmurilor in vigoare de proceduri diagnostice si aplicarea lor in trepte logice. CONTINUTUL CURSURILOR . EvoluŃie. Limfangita şi adenitele acute. principii terapeutice. Transplantele de organe. 11. 14. Rezultate. Diagnostic. IndicaŃii. 13. Elemente de chirurgie infantilă. InsuficienŃa venoasă cronică. URGENTE MEDICALE 16 ore curs 32 ore lucrari practice I. precum si terapia adecvata fiecarei urgente.renală acută. in functie de amploarea gravitatii cazului I. Ischemia acută periferică. complicaŃii. 16. 12. aspecte clinice. principii terapeutice. Paratiroidele. Principii terapeutice. Patologia sistemului arterial periferic. OBIECTIVELE CURSULUI Abordarea principalelor tipuri de urgente medicale ce pot aparea ca o coincidenta in cabinetul stomatologic sau ca o urmare directa a actelor medicului stomatolog III. Pancreasul endocrin. Hidrocel. Traumatismeme arteriale periferice: aspecte anatomoclinice. Suprarenala. Prognostic. Principii de tehnică. semne clinice. Endocrinopatiile chirurgicale. Tromboflebitele.ObstrucŃia arterială periferic acută Tromboza venoasă profundă Edemul pulmonar acut Durerea toracală – criza de angor pectoris 57 . Patologia venoasă şi limfatică: definiŃie. emboliile. evoluŃie. Tiroida. primul ajutor. 15. aspecte anatomoclinice. Arteriopatiile cronice obstructive ale membrelor. Varicocel. Prognostic. primul ajutor. trombozele: definiŃie. Principii de oncologie generală. DefiniŃie. Adenomul de prostată. Oncogeneza. clasificare. principii terapeutice. Epidemiologie. Evaluarea post terapeutică. principii terapeutice. Tumorile maligne. Aspecte imunologice.

CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE Prezentarea datelor practice ce permit un diagnostic precoce si precis al urgentelor medicale si manevre/atitudini terapeutice de aplicat in concordanta cu contextual clinico-paraclinic al cazului si cu dotarea cabinetului stomatologic. Conf. in curs de aparitie la Editura Medicala V.– angorul instabil – infarctul miocardic acut . Balan Horia. Dr. Iordache Nicolae.UrgenŃe hipertensive Tahiaritmii Bradiaritmii Insuficien\a cardio-circulatorie acută Criza de astm bronsic Embolia pulmonară InsuficienŃa respiratorie acută Hemoptizia Hematemeza +ocul anafilactic Conduita de urmat în faŃa unei stări de şoc şocul cardiogen şocul hipovolemic Hipoglicemia Convulsiile Conduita de urmat în faŃa unei intoxicaŃii medicamentoase acute Conduita de urmat în faŃa unei come de diverse etiologii IV. EVALUARE Examen practic si oral la finalul stagiului Proba scrisa – expunere in extenso a 4 subiecte 58 . Dr. BIBLIOGRAFIE Cursul predat Curs de urgente medico-chirurgicale – Conf. specifice pentru tipurile de urgente medicale V.

• • • OBIECTIVELE CURSULUI: Pregătirea studentilor în scopul însuşirii algoritmului necesar realizării unui diagnostic corect. de stabilire a unei bune comunicări cu pacientul Relatarea pacintului . Obiectivele anamnezei. ERGONOMIE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE ANUL II 16 ore curs/ 16 ore lucrări practice I. Antecedente stomatologice d. micşorării disconfortului şi eficientizarea lucrului Însuşirea modului de lucru la 4 mâini. Cauza prezentării b. Istoricul social 59 . Antecedente heredo-colaterale e.DIAGNOSTIC ORO-DENTAR. DIAGNOSTIC ORO-DENTAR CURS I Introducere în studiul modalităŃilor şi metodelor ce duc la punerea diagnosticului.motivaŃia prezentării la tratament şi descrierea problemelor Structurarea întrebărilor pe mai multe tipuri (clase): a. DefiniŃia termenilor de specialitate. examenul clinic. în condiŃiile lucrului cu unităŃi dentare moderne şi ajutor specializat. scurtă. Etape de realizare a anamnezei: • • • Faza introductivă. testele diagnostice şi cele de laborator CURS II Istoricul bolii (Anamneza). cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de diagnosticare Însuşirea manierei de lucru ergonomice. Istoricul medical c. în sensul prevenirii bolilor profesionale. CondiŃii de bază necesare pentru realizarea diagnosticului: • Pregătire teoretică • Examen clinic corect • RaŃionament Etape în elaborarea diagnosticului: anamneza.

DIFOTI Mărirea imaginii Teste medicale de rutină: temperatură. ergonomiei dentare. Teste suplimentare ERGONOMIE DENTARĂ CURS V Introducere în ergonomia dentară. ochilor. greutatea corporală. Istoricul ergonomiei dentare. Examenul clinic extraoral: • Examinarea feŃei în general.Examinarea generală. 60 . puls. DefiniŃia ergonomiei generale. frecvenŃa respiraŃiei. Necesitatea introducerii principiilor ergonomice în practica dentară: Solicitări psihice crescute: • RelaŃia cu pacientul • Organizarea activităŃii Solicitări fizice crescute prin: • Specificul practicii dentare • Solicitări care Ńin de ambient Prevenirea afecŃiunilor profesionale prin practica ergonomică. parodonŃiului. glandelor salivare Examinarea restarurărior existente CURS IV Teste diagnostice. buzelor • Examenul ganglionilor limfatici • Examenul glandelor salivare şi ATM Examenul clinic intraoral: • • • Examenul mucoasei orale Examinarea dinŃilor. Teste stomatologice de rutină: • • • • • • teste de vitalitate teste de percuŃiie mobilitatea transiluminarea FOTI.CURS III Examenul clinic.

Wright.W. aspirarea fluidelor. . Odell E. 1998 J.fotoliul pacientului . Formarea unor stereotipii de lucru în echipă.caracteristicile unitului dentar .Ergonomics and the dental care worker .CURS VI Organizarea cabinetului dentar. Murphy . Iluminarea. Instrumentarul folosit în cabinet CURS VII-VIII Organizarea ergonomică a activităŃii.. Planificarea şedinŃelor de tratament. 2002 Denise C.scaunele medicului şi asistentei . American Public Health Association. The clinician’s guide .Ellis Paul – A manual of four-handed dentistry – Quintessence publishing. PoziŃii corespunzătoare ale medicului.A.ResponsabilităŃile asistentei: planificarea sedinŃei de tratament şi pregătirea zonei de lucru pregătirea pacientului ( primire. eliberare ) asigurarea vizibilităŃii şi protecŃiei părŃilor moi menŃinerea câmpului operator curat : spălare. Dunne – Oral Diagnosis. izolare să cunoască secvenŃele actului operator să ofere medicului instrumentele şi materialele necesare în momentul potrivit şi în manieră ergonomică Metoda de evaluare: examen scris • • • • • • BIBLIOGRAFIE: Cawson R. 2002 61 . Stephen M. Washington. London.mobilierul fix şi mobil .Cawson’s Essentials of Oral Pathology and oral medicine. protecŃie. Churchill Livingstone. Caracteristicile de dotare şi organizare a cabinetului pentru lucrul ergonomic . 1980 Warren Birnbaum. asistentei şi pacientului. Edinburgh.diferite aparate folosite în cabinet Zone de activitate. Organizarea programului de activitate. Conceptul de lucru la patru mâini.împărŃirea spaŃiului cabinetului . aşezare.

• • • OBIECTIVELE CURSULUI: Posibilitatea evaluării informaŃiei cuprinsă într-un referat sau articol de specialitate şi aprecierea relevanŃei acestuia ÎmbunătăŃirea capacităŃilor de a căuta informaŃia ştiinŃifică scrisă sau în format electronic folosind metode clasice sau modalităŃi informatice de căutare şi selectare a datelor Însuşirea tehnicii de redactare a unui referat ştiinŃific şi modalităŃile de prezentare ale acestuia CURS I Introducere în metodologia cercetării ştiinŃifice. aplicată Planul de elaborare a unei cercetări. indici epidemiologici 62 . Structurarea cercetării.METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE ANUL II 16 ore curs/ 16 ore lucrări practice I. DefiniŃia termenilor. Tipuri de studii: Studii observaŃionale . Cercetare ştiinŃifică fundamentală.Studii descriptive .Studii analitice Studii experimentale NoŃiuni de epidemiologie: definiŃie. Istoric. Etapele cercetării: • Documentare • Stabilirea obiectivelor • Alegerea tipului de studiu şi realizarea propriu-zisă • Reflectarea şi evaluarea rezultatelor Specificul cercetării medicale ştiinŃifice: • • • ŞtiinŃe bio-medicale Servicii de sănătate ŞtiinŃe comportamentale CURS II Strategii de cercetare.

Tipuri de întrebări folosite Eşantionare – metode: . Alegerea loturilor de studiu şi loturilor martor. Alegerea loturilor de studiu CURS IV Studii analitice: . 63 .CURS III Studii observaŃionale. . Tipuri de experimente: absolut.Metoda simplu-orb .Ancheta epidemiologică .Metoda triplu-orb Review. Metaanalize CURS VI Culegerea şi interpretarea datelor. Metode folosite: .Screening CondiŃii de realizare a studiului în funcŃie de incidenŃa bolii şi de populaŃia Ńintă. Studii descriptive.Metoda pasului mecanic . Interpretarea datelor folosind tabele 2x2 CURS V Studiul experimental.Tragerea la sorŃi cu sau fără repetiŃie . comparativ. Interviul Chestionarul .Metoda numerelor aleatorii Metode de codificare şi scalare CURS VII – VIII NoŃiuni de biostatistică. . Experimentul în cercetarea medicală.Metoda dublu-orb .Tipuri de chestionare .Studii control-caz.Studiul de cohortă. Diagrama studiilor prospective şi retrospective.

Editura ALL. II. BTS).Indicatori de tendinŃă centrală: . 2001 Sir Augustin Bradford Hill – A short textbook of medical statistics. ÎnŃelegerea importanŃei corelaŃiei dintre cele două specialităŃi medicale (stomatologie – dermatovenerologie) . Să cunoască modalităŃile de prevenire a unor boli dermatovenerice (tumori cutanate maligne.Medie . Manila. 64 . Metoda de evaluare: examen scris BIBLIOGRAFIE: Enăchescu. Formularea raportului de cercetare. WHO Regional Publications. Editura UMF 1990.Mediana . Cunoaşterea cu precădere a aspectelor clinice. 2. cu importanŃă epidemiologică (sifilis) sau prognostică (pemfigus vulgar). London WHO – Health Research Methodology. Dan – Medicină socială – elemente de biostatistică. SCOPUL CURSULUI 1. Referatul ştiinŃific. 2. Metode de prezentare grafică a rezultatelor.1995 Hilary Coombes – Research using IT. division of Hodder&Stoughton. OBIECTIVELE CURSULUI La sfârşitul cursului se propune ca studenŃii să fie capabili : 1. Marcu Mihai – Sănătate publică şi management sanitar. seventh edition. Bucureşti Enăchescu Dan. Eduard Arnold. 1992 DERMATO–VENERICE ANUL III 1 Semestrul 16 ore curs 16 ore de lucrari practice I. Să recunoască afecŃiunile cutanate cu leziuni la nivelul extremităŃii cefalice.modul Indicatori de dispersie. Palgrave New York. necesare diagnosticului clinic şi diferenŃial al afecŃiunilor cutanate.

stomatite) 3. favusul). bucal. Dermatomiozita cu localizare facială. marea aftoză Behcet). . impetigo streptococic. Alte viroze (aftele bucale . Micozele foliculare (tricofiŃia uscată şi inflamatorie. aspecte clinice. oftalmică). sicozis. fiziopatologice si histopatologice. Sindrom Sjögren.Dermatoze buloase majore. 4. b) Anatomia . aftoza bipolară . cheilite. moluscum contagiosum). Lupusul eritematos cronic al feŃei şi mucoasei bucale.Virozele cutaneo – mucoase . furunculul antracoid. 5. cervico. Epidermomicozele . Streptodermii (erizipelul feŃei. Sclerodermiile feŃei (sistemică şi în bandă). tuberculidele miliare ale feŃei). III. lingual. b) Lepra – aspectele clinice ale formelor cu localizare facială. abuzul corticoterapiei sistemice. cheilitele angulare). microsporie. antibioterapiei). .– a) Tuberculozele cutaneo-mucoase. Epidermoneuroviroze (herpes simplex – peribucal.facială . fiziologia şi histologia pielii şi a mucoasei bucale. Tipice (lupusul tuberculos al feŃei. b) Psoriazisul (localizări la nivelul extremităŃii cefalice). cheilitele.a) Lichenul plan (localizare la nivelul buzelor şi cavităŃii bucale). Să evite greşelile de conduită terapeutică (utilizarea necorespunzătoare a dermatocorticoizilor. scrofuloderma ulcerul tuberculos etc.Leziunile elementare (noŃiuni de semiologie) . . a) Introducere privind importanŃa studierii afecŃiunilor dermato-venerice pentru studenŃii FacultăŃii de Stomatologie. botriomicomul).Piodermitele – cele mai frecvente manifestări de acest fel la nivelul extremităŃii cefalice.. .Epidermo-viroze (diferite tipuri de veruci . abcesele multiple.Colagenozele cutaneo-mucoase. CONłINUTUL CURSURILOR 1. Pemfigusul vulgar (manifestările de la nivelul mucoasei 65 . Stafilodermii (furunculoza malignă a feŃei . .3. Candidozele cutaneo – mucoase (glosite. zona zoster – bucală . .) Atipice tuberculidele papulo-necrotice de tip acnitis. al tegumentelor feŃei .Micozele cutaneo – mucoase .

Sifilisul terŃiar (gomele localizate la nivelul nasului şi cavităŃii bucale : limbă. a) Cheilite: cheilite simple.Macroglosia. Sifilisul secundar (sifilidele localizate la nivelul feŃei şi cavităŃii bucale). la protezele acrilice.adenomatoasă. al 66 .Dermatologie topografică a cavităŃii bucale. profunde. Epidermoliza buloasă.Macrocheilite inflamatorii.Sifilisul. ulceroase. Tumori maligne ( epitelioamele bazocelulare ale feŃei. bucal. moluscum contagiosum). granulomatoasă). actinice. Eritemul polimorf : forma minoră şi formele majore (Sindromul Stevens – Johnson . . b) Glositele : glositele acute. keratozice. Sindromul Lyell). 6. Dermatită herpetiformă Dühring-Brocq. angulare. marginale. Tumori benigne (keratoacantomul feŃei. . leucoplazice. Sifilisul congenital (localizare la nivelul feŃei. 7. c) Stomatitele : stomatitele simple .Manifestările alergice cutanate. adenoamele feŃei). Dermatozele precanceroase. a) Tumori cutanate.Glosodinia. imunitatea şi alergia în sifilis. fiziopatologice şi histopatologice.bucale şi regiunii cefalice). exfoliatrice. Virozele cutaneo-mucoase. Sensibilizări post – medicamentoase cu localizări la nivelul feŃei şi cavităŃii bucale. Epidermoneuroviroze (herpes simplex – peribucal. Urticaria feŃei. 8. atopică seboreică cu manifestări la nivelul feŃei . IV. muco-membranoase. Scurte date privind bacteriologia. boltă palatină). . romboidale. edemul Quincke şi edemul glotic. depapilante . cavităŃii bucale şi dinŃilor).Eczema vulgară. Alergodermiile cu localizare predominant la nivelul feŃei şi membrelor.edematoasă. lingual . Manifestări alergice specifice cavităŃii bucale după amalgame şi aliaje folosite în diverse lucrări dentare. b) Sindromul seboreic – Acneea. aspecte clinice. piloase. scleroase. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Leziunile elementare (noŃiuni de semiologie). Porfiriile cutanate – localizare facială. cronice. Epidermo-viroze (diferite tipuri de veruci. Sifilisul primar al extremităŃii cefalice şi mucoasei bucale (sifilomul primar al buzelor şi limbii). gangrenoase . ulcero membranoase . Melanomul malign al feŃei şi mucoasei bucale. limbii şi mucoasei bucale). glandulare.

Lupusul eritematos cronic al feŃei şi mucoasei bucale. Piodermitele – cele mai frecvente manifestări de acest fel la nivelul extramităŃii cefalice. Sclerodermiile feŃei (sistemică şi în bandă). Tipice (lupusul tuberculos al feŃei. (tuberculidele 67 . furunculul antracoid. Urticaria feŃei. tuberculidele miliare ale feŃei). epitelioamele spiuno-celulare ale buzei inferioare . scrofuloderma. Lichenul plan (localizare la nivelul buzelor şi cavităŃii bucale). Alte viroze (aftele bucale. Colagenozele cutaneo-mucoase. Dermatoze buloase majore. Dermatomiozita cu localizare facială. Manifestările alergice cutanate. Tumori maligne (epitelioamele bazocelulare ale feŃei. impetigo streptococic.necrotice de tip acnitis . Pemfigusul vulgar (manifestările de la nivelul mucoasei bucale şi regiunii cefalice). Melanomul malign al feŃei şi mucoasei bucale. Tumori benigne (keratoacantomul feŃei. scrofuloderma. Streptodermii (erizipelul feŃei .Epidermoliza bucoasă. Atipice papulo. Tumori cutanate. Sindromul Sjögren. adenoamele feŃei). la protezele acrilice.Sensibilizări postmedicamantoase cu localizări la nivelul feŃei şi cavităŃii bucale. Sindromul Stevens-Johnson. favusul). marea aftoză Behcet). Micozele cutaneo – mucoase . Porfiriile cutanate – localizare facială. atopică şi seboreică cu manifestări la nivelul feŃei. Micozele foliculare (tricofiŃia uscată si inflamatorie . cervico-facială. Lepra – aspectele clinice ale formelor cu localizare facială. stomatite). Stafilodermii (furunculoza malignă a feŃei. limbii şi mucoasei bucale). cheilitele. Eczema vulgară . sicozis. aftoza bipolară. Psoriazisul (localizări la nivelul extremităŃii cefalice). abcesele multiple. Dermatita herpetiformă Dühring – Brocq . edemul Quincke şi edemul glotic. Tuberculozele cutaneo-mucoase. ulcerul tuberculos etc. ulcerul tuberculos al feŃei. Manifestări alergice specifice cavităŃii bucale după amalgame şi aliaje folosite în diverse lucrări dentare. Epidermomicozele . oftalmică.). Eritemul polimorf cu manifestări la nivelul feŃei şi mucoasei bucale: forma minoră şi formele majore. Candidozele cutaneo-mucoase (glosita. Alergodermiile cu localizare predominant la nivelul feŃei şi membrelor.tegumentelor feŃei . zona-zoster – bucală. cheilite. Sindromul seboreic – Acneea. Dermatozele Precanceroase. Sindromul Lyell. Microscopia. cheilitele angulare. botriomicomul) .

Sifilisul. Scurte date privind bacteriologia, imunitatea şi alergia în sifilis. Sifilisul primar al extremităŃii cefalice şi mucoasei bucale (sifilomul primar al buzelor şi limbii). Sifilisul secundar (sifilidele localizate la nivelul feŃei şi cavităŃii bucale). Sifilisul terŃiar (gomele localizate la nivelul nasului şi cavităŃii bucale: limbă, boltă palatină). congenital (localizare la nivelul feŃei, cavităŃii bucale şi dinŃilor). Dermatologie topografică a cavităŃii bucale . a) Cheilite simple , angulare , exfoliatrice , actinice, keratozice, leucoplazice, glandulare. Macrocheilite (inflamatorii , edematoasă, adenomatoasă, granulomatoasă). b) Glositele: glositele acute, profunde, cronice, depapilante, marginale, romboidale, piloase, scleroase. Glosodinia. Macroglosia. c) Stomatitele: stomatitele simple, muco-membranoase, ulceroase, ulceromembranoase, gangrenoase . Sifilisul

V. BIBLIOGRAFIE 1. DIACONU D.J.- “ Dermato-Venerologie pentru studenŃii FacultăŃilor de Stomatologie “ – şi colab. EdiŃia I. Ed. Didactică şi Pedagogică , 1998. 2. DIACONU D.J.– “ Dermato-Venerologie pentru studenŃii FacultăŃilor de Stomatologie “ - şi colab. EdiŃia II-a . Ed. Didactică şi Pedagogică . 1999.

VI. EVALUARE Fiecare student va realiza la 8 pacienŃi : anamneză , examen clinic, înregistrarea datelor în foaia de observaŃie ................................................... 20% Lucrare de control .................................................................. Examen practic ..................................................................... Examen teoretic – scris ........................................................ 10% 20% 50%

EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT
ANUL I - două semestre, 64 ore lucrări practice ANUL II – două semestre 64 ore lucrări practice I. SCOPUL ACTIVITĂłII (pentru ambii ani de studii) 1. Întărirea sănătăŃii şi creştera potenŃialului biomotric.

68

2. ÎnvăŃarea şi perfecŃionarea practicării unei discipline sportive vizând cunoaşterea şi aplicarea unor abilităŃi şi deprinderi specifice referitoare la tehnica, tactica regulile competiŃionale şi efectele fiziologice ce influenŃează starea de sănătate. II. OBIECTIVELE ACTIVITĂłII l. Însuşirea unor seturi de exerciŃii ce se pretează la practicarea individuală şi au ca efect - Compensarea activităŃilor statice, obositoare, generatoare de stress negativ. - MenŃinerea poziŃiei corecte a corpului prin evitarea deformări- coloanei vertebrale. (În special la studenŃii FacultaŃii de Stomatologie) - Ameliorarea funcŃiilor vitale în vederea consolidarii starii de sănătate şi implicit obŃinerea unui tonus favorabil activităŃii profesionale. 2. Însuşirea şi perfecŃionarea practicării unei ramuri de sport până la nivel competiŃional. III. CONTINUTUL LECłIILOR PRACTICE

Precizăm că activitatea didactică se desfăşoară prin lecŃii practice săptămânale de 120 min. pe parcursul a patru semestre, în anii I. si II. În volumul de timp, afectat se rezolvă activitatea practică specifică disciplinei sportive, expunerea unor noŃiuni teoretice şi evaluarea studenŃilor. Deoarece procesul de învăŃământ se desfăşoară pe ramuri de sport fiecare disciplina îşi are propria programă analitică pe care o actualizăm anual în funcŃie de condiŃiile materiale opŃiunile studenŃilor şi nivelul lor de pregătire fizică şi sportivă. Deşi conŃinutul lecŃiilor diferă de la o ramură sportivă la ce sunt însa tratate diferenŃiat în funcŃie de specificul sportului respectiv si anul de studii conform urmatorului grafic de programare. NR. ORE CONłINUTUL PROGRAMELOR ANUL I Sem. I 1. Deprinderi motrice de bază: mersul, alergarea, forme de săritură, aruncări. 2. łinută corectă, exerciŃii de compensare şi refacere. 3. Dezvoltarea calităŃilor fizice. de bază şi specifice ramurii de sport 4 4 4 4 3 5 2 5 3 2 2 2 3 2 2 2 Sem. II ANUL II Sem. I Sem. II

69

4. ÎnvăŃarea şi perfecŃionarea elementelor tehnice. 5. Aplicarea tehnicii în condiŃii de solicitare maximă creată de cadrul competiŃional (pentru sporturilor de echipă, pregătirea tactică) 6. Pregătirea teoretică: noŃiuni de regulamentarbitraj, efectele fiziologice, cerinŃele practicării individuale a exerciŃiilor fizice. 7. Probe de control, teste de verificare a pregătirii fizice şi sportive.

8

8

8

9

8

8

8

9

2

2

2

2

1

2

1

2

V. EVALUARE Precizăm că aprecierea studenŃilor se face cu note în semestrele II si IV, dupa un sistem complex de punctaj ce include: 1. 3 teste de pregătire fizică generală pentru braŃe centura abdominală, detentă şi îndemanare aprox. 40%. 2. 2 teste de verificare a pregatirii sportive bazate pe autodepăşire .....aprox. 50%. 3. Indeplinirea cerinŃelor de participare la competiŃii şi frecvenŃa aprox. 10%. 4. Examen teoretic oral (facultativ pentru studenŃii ce nu îndeplinesc condiŃiile cerute la pct. 1.2.3.)

ENDODONłIE ANUL IV 1 semestru 32 ore de curs / 48 ore de stagiu clinic

I.

SCOPUL CURSULUI : 1. Cunoaşterea morfofiziologiei pulpei dentare. 2. Cunoaşterea anatomiei spaŃiului endodontic. 3. Identificarea factorilor etiologici ai îmbolnăvirilor pulpare. 4. Identificarea măsurilor preventive corespunzătoare. 5. Cunoaşterea simptomatologiei inflamaŃiilor pulpare. 6. Formarea discernământului în selectarea cazurilor de inflamaŃii pulpare reversibile pasibile de tratament conservator. 7. Asigurarea unui tratament biologic conservator bazat pe cunoştinŃe moderne,

70

experienŃă şi pricepere. 8. Evaluarea preoperatorie a posibilităŃilor unui tratament endodontic corect. 9. Cunoaşterea tehnicilor de conservare totală sau parŃială a pulpei vii.

II.

OBIECTIVELE CURSULUI :

1. Cunoaşterea instrumentarului endodontic şi însuşirea utilizării sale corecte. 2. Stabilirea diagnosticului şi planului de tratament într-o inflamaŃie pulpară. 3. Insuşirea experienŃei în aplicarea digii în cazuri variate. 4. Insuşirea tehnicilor de tratament preventiv al inflamaŃiei pulpare. 5. Insuşirea tratamentelor biologice de conservare a vitalităŃii pulpei dentare. 6. Insuşirea procedurilor terapeutice de urgenŃă în inflamaŃiile pulpare acute.

III.

CONTINUTUL CURSURILOR :

1. Odontogeneza (amelogeneza, dentinogeneza, formarea rădăcinii) 2. Morfologia spaŃiului endodontic. 3. Morfofiziologia pulpei dentare (celule, fibre, substanŃă fundamentală, inervaŃie, vascularizaŃie) 4. Complexul pulpo-dentinar (biologia dentinei, formarea dentinei secundare, recepŃia durerii) 5. Modificările pulpo-dentinare influenŃate de vârstă, afecŃiuni congenitale şi sistemice 6. Deschiderea accidentală a camerei pulpare : simptomatologie, diagnostic şi tratament (materiale, tehnica coafajului direct) 7. InflamaŃia pulpei dentare : particularităŃi condiŃionate de teren, agenŃi iritanŃi locali (mecanici, termici, chimici, prepararea cavităŃilor, materiale de obturaŃie, radiaŃii, microorganisme), consecinŃele microinfiltraŃiei marginale, mecanismul imun al inflamaŃiei pulpare; clasificarea inflamaŃiilor pulpare 8. Examenul clinic în endodonŃie : - anamneza : identificarea şi înregistrarea tuturor factorilor relevanŃi; - inspecŃie, palpare, percuŃie, testarea mobilităŃii, teste de vitalitate, foraj explorator, transiluminare, explorarea fistulelor, anestezia selectivă, analiza ocluziei, precizarea naturii discromiilor; - aprecierea riscurilor tuturor opŃiunilor terapeutice (tratament endodontic "de

71

novo", refacerea unui tratament anterior, tratament chirurgical); - acceptul pacientului faŃă de soluŃiile terapeutice propuse 9. Clinica inflamaŃiei acute a pulpei dentare : formele anatomoclinice de inflamaŃii pulpare acute (hiperemia preinflamatorie, pulpita acută seroasă parŃială, pulpita acută seroasă totală, pulpita acută purulentă parŃială, pulpita acută purulentă totală), semne clinice, histopatologie, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, evoluŃie, complicaŃii, indicaŃii de tratament 10. Clinica inflamaŃiei cronice a pulpei dentare : formele anatomoclinice de inflamaŃii pulpare cronice (pulpita cronică deschisă ulceroasă, pulpita cronică deschisă granulomatoasă / polipoasă, pulpita cronică închisă propriu-zisă, pulpita cronică închisă hiperplazică / granulomul intern Palazzi), semne clinice, histopatologie, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, evoluŃie, complicaŃii, indicaŃii de tratament 11. Principii şi tehnici de izolare a câmpului operator; folosirea digii 12. Anestezia locală în endodonŃie : prin infiltraŃie, regională, intrapulpară, intraligamentară şi intraosoasă; pansamentul calmant în pulpitele acute 13. Principii tratamentului preventiv (coafajul indirect, prevenirea microinfiltraŃiei marginale) şi curativ al inflamaŃiei pulpare 14. Crearea accesului în camera pulpară 15. Metode şi tehnici de conservare parŃială a pulpei dentare (pulpotomia vitală şi devitală)

IV.

CONTINUTUL STAGIULUI CLINIC : 1. Instrumentarul de consultaŃie şi tratament în endodonŃie (tehnici de manevrare) 2. Accesul în spaŃiul endodontic (pe dinŃi extraşi) 3. Odontometria (pe dinŃi extraşi) 4. Tratamentul biomecanic de canal prin telescopare regresivă (pe dinŃi extraşi) 5. Obturarea canalelor prin tehnica convenŃională şi condensarea laterală la rece a gutapercii (pe dinŃi extraşi) 6. Examenul clinic în endodonŃie : foaia de obsevaŃie, mijloace de izolare, teste de vitalitate 7. Demonstrarea diagnosticului inflamaŃiilor pulpare acute şi cronice pe pacienŃi 8. Stabilirea planului de tratament în inflamaŃiile pulpare acute 9. Tratamentul cariei simple şi complicate pe pacienŃi sub directa îndrumare a cadrelor didactice

72

V.

BIBLIOGRAFIE : 1. EndodonŃie clinică şi practică ediŃia 2a - M.Gafar, A.Iliescu : Ed.Medicală, 2002 2. Teste de odontologie ediŃia 2a - A.Iliescu : Ed.Medicală, 1999 3. Endodontics ediŃia 5a - J.Ingle, L.Bakland : B.C.Decker Inc., 2002 4. Pathways of the pulp ediŃia 8a - S.Cohen, R.Burns : Mosby, 2002 5. Principles and practice of endodontics ediŃia 3a- R.Walton, M.Torabinejad : W.B.Saunders, 2002 6. Textbook of endodontology - G.Bergenholtz, P. Horsted-Bindslev, C.Reit : Blackwell Munksgaard, 2003 7. Endodontologie – W.Klimm: Deutscher Zahnarzte Verlag, 2003 8. Seltzer and Bender’s Dental Pulp – K.M.Hargreaves, H.E.Goodis : Quintessence, 2002

VI.

EVALUARE : - Activitatea pe dinŃi extraşi............................................................................................ 5 % - Activitatea pe pacient................................................................................................. 15 % - Lucrări de control....................................................................................................... 10 % - Examen practic........................................................................................................... 20 % - Examen teoretic.......................................................................................................... 50 %

ANUL V Un semestru 48 ore de curs 144 ore de stagiu clinic

I.

SCOPUL CURSULUI : 1. Cunoaşterea indicaŃiilor şi principiilor extirpării pulpei dentare. 2. Cunoaşterea principiilor determinării lungimii canalelor radiculare. 3. Cunoaşterea principiilor tratamentului biomecanic de canal. 4. Cunoaşterea principiilor obturaŃiei de canal tridimensionale. 5. Cunoaşterea morfofiziologiei parodonŃiului apical. 6. Identificarea factorilor etiologici ai necrozei şi gangrenei pulpare. 7. Identificarea măsurilor preventive corespunzătoare. 8. Cunoaşterea simptomatologiei necrozei şi gangrenei pulpare. 9. Cunoaşterea mecanismelor imune în generarea osteitelor apicale cronice. 10. Evaluarea preoperatorie a posibilităŃilor unui tratament endodontic corect în

73

gangrena pulpară simplă şi complicată. 11. Cunoaşterea tehnicilor uzuale moderne de tratament biomecanic şi obturaŃie de canal. 12. Identificarea factorilor care pot afecta evoluŃia postterapeutică în parodontitele apicale cronice. 13. Perimetrarea unui prognostic rezonabil pentru cazurile de gangrenă simplă şi complicată tratate.

II.

OBIECTIVELE CURSULUI : 1. Interpretarea examenului radiologic în endodonŃie. 2. Insuşirea tehnicii extirpării vitale. 3. Insuşirea tehnicii obturaŃiei de canal tridimensionale. 4. Autoevaluarea tratamentului în inflamaŃia pulpară. 5. Stabilirea diagnosticului şi planului de tratament în necroza şi gangrena pulpară. 6. Interpretarea examenului radiologic în gangrena pulpară simplă şi complicată. 7. Insuşirea procedurilor terapeutice de urgenŃă în parodontitele apicale acute. 8. Insuşirea procedurilor terapeutice de rutină în parodontitele apicale cronice. 9. Autoevaluarea tratamentului în gangrena simplă şi complicată.

III.

CONłINUTUL CURSURILOR : 1. Morfofiziologia regiunii apicale (apex, cement, spaŃiu periodontal, os alveolar 2. Raportul dinŃilor cu structurile anatomice locale 3. Examenul radiologic în endodonŃie : generarea radiaŃiilor, crearea imaginii, sisteme convenŃionale şi digitale, radiografia intraorală (tehnica bisectoarei şi a paralelismului), folosirea suportului de film 4. Metode şi tehnici de îndepărtare totală a pulpei dentare (pulpectomia vitală şi devitală) 5. Tratamentul biomecanic de canal : principii, stabilirea lungimii de lucru, tehnici de lărgire a canalelor radiculare, lavajele endodontice, pansamentul endodontic 6. Lărgirea canalelor radiculare prin tehnici rotatorii la turaŃie constantă redusă (freze din aliaje de Ni-Ti) 7. Accidente în tratamentul pulpitelor 8. Obturarea canalelor radiculare : obiective, materiale, gradul de biocompatibilitate al acestora, tehnici de obturare, indicaŃii pentru discomfortul postoperator (durere, edem)

74

semne clinice. Tratamentul de urgenŃă în parodontitele apicale acute 13. Parodontitelor apicale cronice . parodontita apicală acută exudativă purulentă). evoluŃie şi complicaŃii 15. Tratamentul endodontic medicamentos în gangrena pulpară (mecanismele de acŃiune ale agenŃilor farmacoterapeutici) 19. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. parodontita apicală acută exudativă seroasă. cement) şi Ńesutului osos periapical. Tratamentul cariei simple şi complicate pe pacienŃi sub directa îndrumare a cadrelor 75 . evoluŃie. evoluŃie şi complicaŃii 16. Stabilirea planului de tratament în endodonŃie 4. semne clinice. Tratamentul cu agenŃi fizici în endodonŃie IV. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. CONłINUTUL STAGIULUI CLINIC : 1. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. histopatologie. Necroza pulpară : etiopatogenie. ParticularităŃile tratamentului endodontic în gangrena simplă şi complicată 19. Examenul clinic în endodonŃie : foaia de obsevaŃie. relevanŃa clinică a formării plăcii dentare extraradiculare şi patogenităŃii microflorei endodontice 14. mijloace de izolare. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. evoluŃie. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. histopatologie. tratamentul durerii şi anxietăŃii în endodonŃie 12. Valoarea examenului radiologic în diagnostic şi evaluarea tratamentului endodontic 3. Gangrena pulpară simplă : etiopatogenie. Stabilirea planului de tratament în gangrena pulpară simplă şi complicată 18. forme anatomoclinice (parodontita apicală acută hiperemică. semne clinice.mecanismele imune implicate în fenomenele rezorbtive care interesează apexul (dentină. evoluŃie şi complicaŃii. teste de diagnostic complementare 2. Parodontitelor apicale acute : etiopatogenie (relevanŃa clinică a patogenităŃii microflorei endodontice). complicaŃii 11. histopatologie. Principiile şi metodele de prevenire a pulpopatiilor 17. Parodontite apicale cronice cu imagine radiologică conturată : histopatologie.9. complicaŃii 10. Parodontite apicale cronice cu imagine radiologică neconturată : histopatologie. consecinŃele microinfiltraŃiei şi rolul microorganismelor (raportul microflorei endodontice cu microflora cavităŃii orale). semne clinice. semne clinice.

.............................. Pathways of the pulp ediŃia 9a .... Endodontics : Principles and Practice ediŃia 4a............ 15 % ........... 2002 2..........Examen practic.Gafar................... P...Medicală...Torabinejad : W.Lucrări de control........ 2003 7. Ingle's Endodontics ediŃia 6a ........ R............ 1998 VI.....G.........M......Pitt Ford : Blackwell Science..Ingle......... EndodonŃie clinică şi practică ediŃia 2a . M.......C....... 4....... 2008 6. T............R.............. 5 % ..... Prezentări de cazuri clinice 6............. L.................. Cunoaşterea metodelor de tratament chirurgical asociat tratamentului endodontic 76 ..... Horsted-Bindslev..Activitatea clinică pe pacient .........Reit : Blackwell Munksgaard...Burns : Mosby.................. 3.. BIBLIOGRAFIE : 1........ Teste de odontologie ediŃia 2a ........A...........Medicală..... 2003 8............. Endodontologie .......Bakland : B.Iliescu : Ed........................ C......Cohen......... EVALUARE : ..... Essential endodontology – D.......... 10 % .W.. Identificarea factorilor care pot afecta evoluŃia postterapeutică în endodonŃie.B..................... 1999 3...... A..Examen teoretic.......R.............Prezentări de cazuri clinice .... Perimetrarea unui prognostic rezonabil pentru cazurile tratate endodontic........Bergenholtz....didactice 5..Saunders..Iliescu : Ed...Decker Inc.... 20 % .. 2008 4.........J...... SCOPUL CURSULUI : 1.... Textbook of endodontology .Walton..... Autoevaluarea tratamentelor endodontice.................Klimm: Deutscher Zahnarzte Verlag. 50 % ANUL VI Un semestru 32 ore de curs 64 ore de stagiu clinic I...... Comentarea articolelor din literatura de specialitate străină V...Orstavik.............S................. 2005 5.. 2...........

rezecŃia apicală. Insuşirea tratamentului de urgenŃă în traumatismele dento-parodontale. 2. Cunoaşterea procedeelor de tratamente odontale complexe. 5. 7. 9. 5. 3. amputaŃia. 9. Cunoaşterea cauzelor şi formelor anatomoclinice de traumatisme dentare. 8. Cunoaşterea noŃiunilor de epidemiologie a pulpopatiilor şi a principiilor de sănătate publică conexe. Interpretarea examenului radiologic în diagnosticul infecŃiilor de focar dento parodontale. reparaŃia perforaŃiilor. hemisecŃiunea. Tratamentul chirurgical al parodontitelor apicale cronice : chiuretajul periapical. Familiarizarea cu problemele de epidemiologie endodontică. III. CONłINUTUL CURSURILOR : 1. Cunoaşterea şi prevenirea infecŃiei de focar de origine dento-parodontală. II. 10.convenŃional. inclusiv vârstnici şi pacienŃi medical compromişi. OBIECTIVELE CURSULUI : 1. replantarea terapeutică. 6. 8. Stabilirea diagnosticului şi planului de tratament în infecŃia de focar de origine dento-parodontală. 11. 7. 4. 12. Inducerea capacităŃii de a trata endodontic diverse grupe de pacienŃi. Monitorizarea tratamentelor endodontice. 6. Insuşirea procedurilor de efectuare a reconstituirilor coronoradiculare. Cunoaşterea cauzelor durerii dento-parodontale şi cranio-faciale. Cunoaşterea patologiei endo-parodontale şi a procedeelor adecvate de tratament. RezorbŃia radiculară externă 77 . Cunoaşterea principiilor biomecanice ale efectuării reconstituirilor coronoradiculare. obturaŃia retrogradă. 9. Sindromul de "dinte fisurat" 4. Sindromul endo-parodontal 3. Combaterea recidivelor în tratamentele endodontice. Familiarizarea cu procedurile de chirurgie endodontică. ameliorarea implantării rădăcinilor tratate endodontic prin implante transfixiante sau osteointegrate 2. principiile procedeelor de regenerare tisulară dirijată. Insuşirea procedeelor de albire a dinŃilor devitali. Insuşirea procedurilor de diagnostic ale algiilor dentare.

R. Pathways of the pulp ediŃia 9a . ImplicaŃiile bolilor sistemice asupra tratamentului endodontic la pacienŃii medical compromişi 13. Durerea de origine dento-parodontală şi cranio-facială: fiziopatologie. Determinarea condiŃiei de succes sau eşec al tratamentului endodontic. radiculare. clasificarea durerilor oro-faciale. 1999 3.Medicală. Albirea dinŃilor devitali 8. Ingle's Endodontics ediŃia 6a .Gafar.Decker Inc. metode şi tehnici. A. pentru integrarea cunoştinŃelor dobândite în anii anteriori. tratamentul durerii şi anxietăŃii în endodonŃie 10. protetica fixă şi mobilă. UrgenŃele odonto-parodontale 11.. 2005 5.Burns : Mosby.Walton. Raportul endodonŃiei cu alte specialităŃi : parodontologia.A. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. refacerea tratamentului endodontic : indicaŃii. îndepărtarea instrumentarlui fracturat din canale 7. Tratamentul cariei simple şi complicate pe pacienŃi sub directa îndrumare a cadrelor didactice 2. principii de epidemiologie şi biostatistică endodontică IV.J. M. 3.Cohen. Prezentări de cazuri clinice cu soluŃii terapeutice complexe.Medicală.Iliescu : Ed. CONłINUTUL STAGIULUI CLINIC : 1.Bakland : B.M. Reconstituirile coronare la dinŃii devitali 9.Iliescu : Ed.5. înŃelegerea largă a tratamentului. L. avulsii) . implantologia. ortodonŃia şi pedodonŃia (apexogeneza. BIBLIOGRAFIE : 1. apexificarea) 6. Leziunile traumatice ale dinŃilor (fracturi coronare.S. dezobturarea canalelor. presterilizarea şi sterilizarea. tratamentul efectiv de calmare a durerii dento-parodontale. luxaŃii. Controlul infecŃiei încrucişate.Torabinejad : 78 . 2008 4. EndodonŃie clinică şi practică ediŃia 2a .simptomatologie şi tratament 12.Ingle. inclusiv cele verticale. corono-radiculare. Comentarea articolelor din literatura de specialitate străină V.R. Boala de focar de origine dento-parodontală 14. Endodontics : Principles and Practice ediŃia 4a. tehnici de protecŃie 15. Principii şi practici de sănătate publică pentru promovarea stării de sănătate dentară privind patologia pulpară şi traumatismele dentare. 2002 2.C. Teste de odontologie ediŃia 2a .

...................Activitatea clinică pe pacient ..Reit : Blackwell Munksgaard. V........G........... 2002 10........ 79 . Endodontologie – W......E.............R.....Orstavik. II.M... 1994 VI................ 15 % ...................................... 5 % ... Cunoaşterea formelor medicamentoase şi a căilor de administrare a medicamentelor...... Essential endodontology – D........................ Cunoaşterea principalelor grupe de substanŃe medicamentoase............ Seltzer and Bender’s Dental Pulp – K...... 2.. SCOPUL CURSULUI: 1.. T.... EVALUARE : ......... C... 20 % .. avantajele şi riscurile acestora..............................................Urseanu... 1998 8..... Horsted-Bindslev........ 2008 6.......... 3......... 3..... P..........Examen teoretic.................. StudenŃii să recunoască unele reacŃii adverse medicamentose la nivelul cavităŃii bucale...... Textbook of endodontology ........ H........ StudenŃii să facă o evaluare corectă privind raportul beneficiu/risc în utilizarea unor medicamente...................W.....Examen practic....... 2003 9......Goodis : Quintessence...........Bergenholtz......Pitt Ford : Blackwell Science........... 50 % FARMACOLOGIE E ANUL II 32 ore curs/ 32 ore lucrări practice I...Lucrări de control.....B....Prezentări de cazuri clinice ...............................ALL... OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului: 1...Klimm: Deutscher Zahnarzte Verlag........Lotreanu : Ed... 2..... 10 % ......... Însuşirea noŃiunilor de bază privind folosirea medicamentelor........Hargreaves....Saunders........I.. 2003 7................. InfecŃia de focar ..................... StudenŃii să aibă cunoştinŃe corecte privind substanŃele medicamentoase folosite în tratamentele stomatologice curative ca şi în urgenŃele medico-chirurgicale apărute în cadrul manevrelor stomatologice......

celular şi asupra diferitelor aparate şi sisteme. tranchilizante. Chimioterapice anticanceroase. aminoglicozidele. reacŃii adverse la nivelul cavităŃii bucale. antiagregante plachetare). MedicaŃia sângelui: antianemice. antihipertensive. serotonina şi antiserotoninicele. anti H2). Farmacodinamia generală: acŃiunea medicamentelor la nivel molecular. antihipotensoare. MedicaŃia sistemului nervos: MedicaŃia sistemului nervos vegetativ: NoŃiuni generale despre neurotransmiŃători. Antisepticele şi dezinfectantele. deprimante motorii centrale (antiepileptice. PoziŃia farmacologiei în pregătirea stomatologică. distribuŃia şi epurarea medicamentelor. LecŃie introductivă: Obiectul şi scopurile farmacologiei. polimixinele.. Imunodepresivele 6. tetraciclinele şi cloramfenicolul. hemostatice. miorelaxante). metabolice SubstanŃele hormonale şi antihormonale utilizate ca medicament: glucocorticoizii. viroze şi boli parazitare. interrelaŃiile de ordin farmacocinetic. Chimioterapicele şi antibioticele:. kininele şi antagoniştii. analgezice opioide şi analgezice nesteroidiene. Chimioterapicele antituberculoase.SusbtanŃe tisulare active şi antagonişti: histamina şi antihistaminicele (anti H1. Farmacotoxicologia: tipuri de reacŃii adverse. hipnotice. trombolitice. antianginoase. Hormonale. 2. Farmacologie generală: Farmacocinetică generală: absorbŃia.III. Diureticele. leucotrienele şi antagoniştii. Chimioterapicele active în micoze. . 4. Sulfamidele antibacteriene şi trimetoprimul. MedicaŃia diferitelor aparate şi sisteme efectoare: MedicaŃia aparatului circulator: medicamente inotprop pozitive (digitalice şi nedigitalice) antiaritmice. sedative. 80 . antitiroidienele de sinteză. MedicaŃia sistemului nervos central: anestezice generale şi locale. antiparkinsoniene. medicaŃia antitrombotică (anticoagulante. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. Principalele grupe de antibiotice: β-lactaminele. prostaglandinele. macrolidele. Antibioticele şi chimioterapicele antibacteriene: .generalităŃi. neuroleptice. principalele tipuri de medicamente cu acŃiune în domeniul vegetativ şi utilizarea lor în stomatologie. antidiabeticele de sinteză. 5. 3.

6.. Farmacografie – reguli generale de prescriere a reŃetei..... substanŃe antihistaminice... antianginoase.... MedicaŃia diuretică 8.... gazoase) 4.. antivomitive. Ed. Stroescu.... 5. Receptură ..... Aprecierea activităŃii din timpul anului şi examen practic..... protectoare ale mucoasei şi leziunii ulceroase). 11... Receptură – MedicaŃia hormonală....... antidiareice.. EVALUARE: 1....... BIBLIOGRAFIE: „Farmacologie pentru studenŃii facultăŃii de Stomatologie” – sub redacŃia Iosefina Corciovei Constantinescu. 3.. antispastice..MedicaŃia sistemului nervos central .. Ed..... Farmacologie – generalităŃi..... expectorante... semisolide.... purgative.. tranchilizante-sedative. analgetice opioide..MedicaŃia aparatului cardiovascular–tonicardiace.... „Îndreptar pentru prescrierea medicamentelor” – V... lichide.MedicaŃia aparatului digestiv: antiulceroase (antiacide.... diuretice.. Receptură – MedicaŃia aparatului respirator 10....... Două lucrări de control – fiecare lucrare conŃine lucrări tip grilă şi întrebări cu răspuns liber şi valorează . Prescrierea diferitelor forme farmaceutice (solide....15% din nota finală...... laxative... părŃile reŃetei.. Forme farmaceutice lichide şi gazoase... anestezice locale. neuroleptice... ALL.. 7. Receptură – Antibiotice şi chimioterapice 81 . Forme farmaceutice solide şi semisolide..20% din nota finală 3..... antiinflamatoare nesteroidiene..... EdiŃie revizuită şi adăugită.. EdiŃia a III-a.. antiastmatice.. Receptură – MedicaŃia sângelui........ antiaritmice..hipnotice. MedicaŃia aparatului respirator: antitusive. Obiectul farmacologiei. Iosefina Corciovei Constantinescu.... antisecretoare. medicaŃia antihipotensivă..... Receptură . stimulante şi substituente ale secreŃiei digestive. DemonstraŃie: medicaŃia SNV.... 2.... antihipertensive. anticonvulsivante....... 9.. 1998. Farmacopeea Română... V. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE DE FARMACOLOGIE 1.... 2004. Examen scris ..... 2...... Receptură ....MedicaŃia aparatului digestiv... Info-Medica.50% din nota finală.. neuroleptice....

Echilibrul acido-bazic. Hematoza. Hemoglobina. 9. VSH-ul. 82 . SubstanŃele plastice şi oligoelementele. Mecanisme de apărare specifică şi nespecifică. Hemoliza şi rezistenŃa globulară. celulară şi umorală. Leucocitele. 4. 32 lucrări practice (64 de ore) I. CompoziŃia plasmei. Homeostazia. FuncŃiile sângelui. 5. Volemia. Eritrocitul. PH-ul sângelui. esenŃiale pentru viitorii medici şi utile în practica medicinei dentare II. Apa din organism. Organismul ca sistem. 2. 3. 7. Fiziologia respiraŃiei. Grupele sanguine OAB şi Rh. VentilaŃia pulmonară. Hematocritul. 6. Fiziologia sângelui. 8. compartimentele hidrice.FIZIOLOGIE ANUL I SEMESTRUL I ŞI II 24 cursuri (48 de ore). Hemostaza primară şi secundară. Fibrinoliza. CirculaŃia pulmonară. ProprietăŃile sângelui. OBIECTIVELE CURSULUI Ne propunem ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: să explice mecanismele fiziologice de funcŃionare a organelor şi sistemelor să stabilească limitele normal / patologic ale explorărilor paraclinice să interpreteze rezultatele explorărilor paraclinice în contextul unor perturbări ale funcŃiilor normale ale diferitelor organe să înŃeleagă interrelaŃiile dintre cavitatea bucală şi organism în ansamblu CONłINUTUL CURSULUI Semestrul I 1. SCOPUL CURSULUI explicarea principaleleor mecanisme de menŃinere a funcŃiilor normale ale organismului explicarea reglării şi integrării funcŃiilor somatice şi vegetative studiul reactivităŃii organismului în anumite condiŃii de mediu şi în situaŃii fiziologice particulare aprofundarea aspectelor de bază.

DeglutiŃia. 20. 23. Determinarea hematocritului. Ciclul cardiac. Fiziologia metabolismelor. 3. Fiziologia neuro-musculară. Transmiterea sinaptică. 2. Insulina şi glucagonul. Fiziologia cardio-vasculară. 12. Sucul pancreatic. Cavitatea bucală. Transportul gazelor respiratorii prin sânge. 83 . Mecanismele durerii la nivelul cavităŃii bucale. Echilibrul fosfo-calcic. 16. Termogeneza şi termoliza. Sensibilitatea gustativă. Sensibilitatea dureroasă. FuncŃiile rinichiului. compoziŃia salivei. 19. MasticaŃia. Sucul intestinal. Glandele salivare. Clearance-ul renal. 22. Hormonii tiroidieni. 15. Mecanismele formării urinei. Bila. Reglarea respiraŃiei 11. InfluenŃa dietei asupra structurilor bucale. contractilitate. SecreŃia gastrică. Reflexele medulare. ProprietăŃile cordului: automatism. Semestrul II 17. conductibilitate. Motilitatea tractului digestiv. Foamea şi saŃietatea. Carecteristici ale contracŃiei muşchiuli neted şi striat. Materiale şi metode în fiziologie. Valoarea calorică a alimentelor şi acŃiunea dinamică specifică. Fiziologia glandelor endocrine. Secusa şi tetenosul. Reglarea funcŃiei cardio-vasculare. reflexul secreŃiei salivare. Metabolismul energetic şi metabolismul bazal. 18. 14. FuncŃiile salivei. Somnul şi veghea. Hemodinamica –cracteristicile circulaŃiei arteriale. Vitaminele. 24. Manifestări externe ale ciclului cardiac. Fiziologia renală. proprietăŃile salivei. capilare şi venoase. Hormonii hipofizari şi hipotalamici. RaŃia alimentară. mecanismele secreŃiei salivare. Numărarea eritrocitelor. 21. excitabilitate. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Semestrul I 1. AbsorbŃia intestinală. a pH-ului sanguin şi evidenŃierea puterii tampon a plasmei. Curba de disociere a oxi-hemoglobinei. Determinarea densităŃii sângelui. ProprietăŃile centrilor nervoşi. Explorarea sângelui. Indicii eritrocitari.10. FuncŃiile colonului. Fiziologia articulaŃiei temporo-mandibulare. Fiziologia digestiei. 13.

SecreŃia iodului prin salivă. Examen practic. proba hiperglicemiei provocate. Metode de stimulare şi recoltare a secreŃiei salivare la om. Tubajul duodenal. total şi bacteriologic de urină. electroencefalograma. 15. Fluxul salivar. Semestrul II 17. secusa şi tetanosul. Explorarea funcŃiei digestive. fosforului. EvidenŃierea mucusului. Frotiul salivar. Spectroscopia derivaŃilor de hemoglobină. evidenŃierea potenŃialului de acŃiune şi de repaus. manevre de evidenŃiere a hiperexcitabilităŃii neuromusculare. timpul de sângerare (metoda Duke). clearance-ul ureei şi creatininei. Determinarea VSH. pH-ul salivar. Determinarea metabolismului bazal. 10. Recoltarea sucului pancreatic. Determinarea grupelor sanguine OAB şi Rh. Dozarea hemoglobinei –metoda Sahli. 11. 9. reflexele osteotendinoase. Determinarea amilazuriei (metoda Wolgemuth). timpul Howell. Explorarea hemostazei primare şi secundare –numărarea trombocitelor. 12. teste de sarcină. 14. Determinarea acidităŃii gastrice (metoda titrării). Metode de stimulare şi recoltare a secreŃiei gastrice. 84 . timpul de coagulare. Formula leucocitară. Explorarea sistemului endocrin –efectul pigmentogen al ACTH-ului. 19. Explorarea funcŃiei renale –examenul sumar. 7. calciului şi sulfocianatului salivar. EvidenŃierea acŃiunii amilazei salivare. testul de fragilitate osmotică (hemoliza în mediu hipoton). EvidenŃierea acŃiunii labfermentului. EvidenŃierea HCl liber şi a acidului lactic în sucul gastric. Produşii proteici ai digestiei gastrice. 6. Refaceri lucrări practice. 13. 5. RezistenŃa globulară. Dozarea O2 şi CO2 în aerul alveolar şi expirat. Cristalele Teichman. proba de diluŃie şi concentrare a urinei.4. 8. timpul Quick. capacităŃilor şi debitelor pulmonare. electromiograma. Lucrare scrisă curs şi lucrări practice. 16. Explorarea ventilaŃiei –determinarea volumelor. 18. testul fragilităŃii capilare (Rumpel-Leed). Explorarea neuro-musculară –cronaxia şi reobaza. Numărarea leucocitelor. RaŃia alimentară echilibrată.

Ligaturile Stanius. PigmenŃii biliari –recŃii de evidenŃiere. explorarea endoscopică. 27. apexocardiograma. vectorii de activare. 29. Studentii Facultatii de Medicina Dentara isi vor imbogati astfel cunostiintele teoretice si practice din domeniul terapiei complexe reprezentate de Fizioterapie. 28. testul presor la rece. determinarea ritmului cardiac. Cardiografia directă a cordului de broască.20. 21. Descoperirea cordului de broască in situ. 32. 22. Pulsul venos. Examen practic. FIZIOTERAPIE Anul V 1 semestru 16 ore de curs si 32 ore de lucrari practice I. vor avea capacitatea de a decide procedurile si de a stabili propriile programe terapeutice care isi vor gasi rolul in contextul terapiei patologiei de specialitate. Spinalizarea broaştei. oferind pacientilor o evolutie pozitiva si un prognosticul favorabil (ameliorare sau vindecare prin solutionare pe cale conservatoare si/sau chirurgicala). zgomotele cardiace. Tensiunea arterială –metode de determinare. 31. segmentelor şi intervalelor. carotidograma. 23. Lucrare scrisă curs şi lucrări practice. Şocul apexian. Izolarea cordului de broască pe canula Straub. AuscultaŃia cordului. 25. Legea inimii Frank-Starling. Electrocardiograma –derivaŃiile. testul la efort. cat si in diferitele etape evolutive ale afectiunilor tratate. Refaceri lucrări practice. InfluenŃa stimulării nervului vag asupra cordului de broască. jugulograma. Sărurile biliare –reacŃia de evidenŃiere. fonocardiograma. Electrocardiograma –analiza undelor. Motilitatea tubului digestiv –metoda radiografică. Presiunea venoasă centrală. 24. Efecte ale diferitelor substanŃe asupra proprietăŃilor inimii. Scopul cursului Patologia dentara si oro-maxilofaciala beneficiaza de mijloacele si modalitatile terapeutice ale Fizioterapiei in majoritatea domeniilor sale. testul clino/ortostatism. Recoltarea bilei. Explorarea cardio-vasculară. aspecte patologice 26. Pulsul arterial. 85 . De asemenea. rolurile de reducere a tensiunii superficiale. frecvenŃei cardiace şi a axei electrice a inimii. 30. solubilizare a colesterolului şi a acizilor graşi.

precum si electromiografia de detectie). 4. actiunile biologice.5 Terapia cu inalta frecventa . riscuri. efectele fiziologice. Aspecte clinice. actiunile biologice. Continutul cursului 1. aparatura utilizata. Introducere. Domenii de patologie. aparatura si tehnici utilizate. 3. modalitati de aplicare. diagnostice si terapeutice. Inclusiv terapia cu inalta frecventa pulsatila. 4. 4. Aplicabilitate in cadrul patologiei studiate.undele scurte: proprietati fizice. (1 ora) 4. 4. CDD. Termoterapia ca modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in cadrul patologiei de specialitate. stohastici. indicatii si contraindicatii. indicatii si contraindicatii.3 Curentii de joasa frecventa: proprietati fizice. Electroterapia ca modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. aparatura utilizata. efectele fiziologice. aparatura utilizata. partial sau total denervate. galvanoionizarea: proprietati fizice. 3. Principii de diagnostic clinico-functional.6 Terapia cu ultrasunete: proprietati fizice. 4. 3.2 Aplicatiile de rece sau gheata (crioterapia). biomecanica loco-regionala). Evaluarea clinico-functionala a pacientului. 86 . indicatii si contraindicatii. Prezentarea principalelor mijloace si modalitati terapeutice.1 Aplicatiile de caldura. modalitati de aplicare.4 Curentii de medie frecventa: modalitati de aplicare. electropunctura sau in scop de electrostimulare a musculaturii normal inervate. Terapia combinata: ultrasunet si CDD. Mecanisme de actiune ale agentilor terapeutici utilizati (bazele fiziologice si fiziopatologice. actiunile biologice. 2.II. modalitati si tehnici de aplicare (in scop analgezic precum TENS. 4. Trabert.2 Curentul galvanic. Principii generale de recomandare si prescriere a principalelor mijloace si modalitati terapeutice apartinand fizioterapiei. efectele fiziologice. indicatii si contraindicatii. metodologia de aplicare. inclusiv cea dentara si oro-maxilofaciala. efectele fiziologice. indicatii si contraindicatii. actiunile biologice. aparatura utilizata.1 Bazele fiziologice ale electroterapiei. actiunile biologice. efectele fiziologice. Istoricul fizioterapiei ca specialitate.

6.5 Programe de kinetoterapie locoregionala (tehnici. mijloace terapeutice si de recuperare functionala. Fizioterapia si recuperarea dupa traumatisme locoregionale: contuzii. particularitati terapeutice. 7. Terminologie. particularitati terapeutice. Fizioterapia in inflamatii si infectii ale regiunii orale si maxilofaciale: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. tratamentul punctelor si zonelor trigger ca terapie adjuvanta a patologiei de specialitate. 6.1 Definitii. 87 . fracturi. Masajul locoregional: modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. deconditionare. 8. clasificare. efectele fiziologice. Laserterapia: modalitate terapeutica cu larga aplicabilitate in patologia de specialitate. 10. Terapia ocupationala. presopunctura. 7. indicatii si contraindicatii.7 Terapia prin campuri magnetice de joasa frecventa: actiunile campurilor magnetice. 14. 6. exercitii si metode). electropunctura. 6. indicatii si contraindicatii. 6. clasificare.6 Mecanoterapia sau kinetoterapia asistata de dispozitive si realizata pe aparate. principii. 5. clasificare. (mecanoterapia activa si/sau pasiva asistata de aparate pentru asigurarea ortodontiei sau de reabilitare ocluzala posturala). Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. 12. inclusiv durerea din cancer. purtarea de gutiere si alte dispozitive de redresare si reposturare. 13. Tehnici. Acupunctura. Fizioterapia de intretinere si de recuperare postoperatorie: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. Fizioterapia in patologia articulatiei temporo-mandibulare: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. 6. Biofeed-back. efecte fiziologice.8 Fototerapia cu RUV si RIR: proprietati fizice. particularitati terapeutice. 4. obiceiuri vicioase. 7. Kinetologia medicala locoregionala: modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate.1 Kinetoprofilaxie si kinetoterapie. 9. 6. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. modalitati sau tehnica de aplicare. particularitati terapeutice. aplicatii practice in contextul patologiei de specialitate. obiective. particularitati terapeutice. aparatura utilizata. metodologoa de aplicare. 15.4 Obiectivele kinetoterapiei locoregionale. indicatii si contraindicatii. clasificare. clasificare.2 Parafunctii. continut.2 Elemente de anatomie functionala locoregionala si de biomecanica a mandibulei. actiunile biologice. 11.3 Bazele fiziologice si fiziopatologice ale kinetoterapiei.4. Fizioterapia durerii regiunii orale si maxilofaciale.

Aprecierea diagnosticului clinico-functional de specialitate (incapacitate. Proprietati fizice. integrarea psiho-sociala. exercitii. Evaluarea clinico-functionala de specialitate a pacientului (bilant muscular. Prezentarea generala a principalelor mijloace si modalitati terapeutice aflate in baza unui serviciu de Fizioterapie al unui spital. IV. istoricul si secventialitatea suferintei etc). efecte fiziologice.1 Demonstratii practice ale aplicatiilor de caldura. 4. actiuni biologice. 88 . lucrarile practice vor familiariza studentii Facultatii de Medicina Dentara cu mijloacele si modalitatile terapeutice. Continutul lucrarilor practice 1. 3. beneficiile terapeutice ale Fizioterapiei in majoritatea domeniilor de patologie de specialitate. tehnici. Obiectivele lucrarilor practice Pornind de la scopul acestui curs si anume.1 Discutii privind bazele fiziologice ale electroterapiei. aparate si dispozitive in vederea alcatuirii unui program corespunzator. posibilitatile de comunicare. Termoterapia ca modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in cadrul patologiei de specialitate. Justificarea alegerii anumitor agenti terapeutici. 2. modalitati si tehnica de aplicare. exercitiile. infirmitate. 4. Aplicabilitatea specialitatii de Fizioterapie in cadrul patologiei studiate. articular. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. Recomandarea si prescrierea principalelor mijloace si modalitati terapeutice apartinand Fizioterapiei. metodele. Prezentarea domeniilor de patologie de specialitate ce beneficiaza de avantajele terapeutice ale Fizioterapiei. dispozitivele ce alcatuiesc programe de specialitate adaptate scopului terapeutic urmarit. Explicatii si demonstratii practice cu privire la aspectele clinice. contraindicatii. metode. III. Electroterapia ca modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. indicatii.16. precum agentii terapeutici. indicatii. modalitati si tehnica de aplicare. efecte fiziologice. cat si in diferitele etape evolutive ale afectiunilor tratate. tehnicile. handicap).2 Demonstratii practice ale aplicatiilor de rece sau gheata (crioterapia). Proprietati fizice. Fizioterapia in pareza si paralizia de nerv facial. actiuni biologice. aparatura. contraindicatii. 3. 3. diagnostice si terapeutice de specialitate.

aparatura si tehnici utilizate. 5. actiunile biologice.3 Discutii privind bazele fiziologice si fiziopatologice ale kinetoterapiei. efectele fiziologice. Kinetologia medicala locoregionala: modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. indicatii si contraindicatii. Masajul locoregional: modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. modalitati si tehnici de aplicare (in scop analgezic precum TENS. indicatii si contraindicatii. efectele fiziologice.5 Demonstratii practice. indicatii si contraindicatii. 6. aparatura utilizata. precum si electromiografia de detectie). indicatii si contraindicatii. aparatura utilizata. aparatura utilizata.4 Demonstratii practice. efectele fiziologice. actiunile biologice. indicatii si contraindicatii. Aplicarea curentilor de joasa frecventa: proprietati fizice. 4. Aplicarea terapiei cu ultrasunete: proprietati fizice. 6. 4. Demonstratii practice privind procedeele de masaj si efectele lor. CDD.6 Demonstratii practice. aparatura utilizata. 89 . actiunile biologice. Aplicarea terapiei cu inalta frecventa . modalitati de aplicare. actiunile biologice.2 Demonstratii practice cu privire la elemente de anatomie functionala locoregionala si de biomecanica a mandibulei. 6.undele scurte: proprietati fizice. Aplicarea terapiei cu curentul galvanic si galvanoionizarea: proprietati fizice.1 Exemplificarea notiunilor de kinetoprofilaxie si kinetoterapie. electropunctura sau in scop de electrostimulare a musculaturii normal inervate.2 Demonstratii practice. 4. 4. 6. Aplicarea fototerapiei cu RUV si RIR: proprietati fizice. aparatura utilizata. efecte fiziologice. stohastici. Aplicarea terapiei prin campuri magnetice de joasa frecventa: actiunile campurilor magnetice. Inclusiv terapia cu inalta frecventa pulsatila. partial sau total denervate. actiunile biologice. Programe de kinetoterapie locoregionala (tehnici. 4. 6. modalitati de aplicare. riscuri. modalitati sau tehnica de aplicare.7 Demonstratii practice. efectele fiziologice. metodologia de aplicare. exercitii si metode). Trabert. efectele fiziologice. indicatii si contraindicatii. Terapia combinata ultrasunet si CDD. efectele fiziologice.3 Demonstratii practice. actiunile biologice. 4. indicatii si contraindicatii.4. metodologoa de aplicare.4 Prezentarea obiectivelor kinetoterapiei locoregionale. Aplicarea curentilor de medie frecventa: modalitati de aplicare.8 Demonstratii practice. indicatii si contraindicatii.

8. tratamentul punctelor si zonelor trigger ca terapie adjuvanta a patologiei de specialitate. 16. clasificare. clasificare. Fizioterapia si recuperarea dupa traumatisme locoregionale: contuzii. moral şi profesional. obiceiuri vicioase. Fizioterapia in inflamatii si infectii ale regiunii orale si maxilofaciale: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice.2 Parafunctii.1 Mijloace terapeutice si de recuperare functionala. 15. II. Demonstratii practice. aplicatii practice in contextul patologiei de specialitate 10. SCOPUL CURSULUI: . Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. particularitati terapeutice. 11. Terapia ocupationala. 7. (mecanoterapia activa si/sau pasiva asistata de aparate pentru asigurarea ortodontiei sau de reabilitare ocluzala posturala).transmiterea unor cunoştinŃe fundamentale. particularitati terapeutice. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. dezvoltarea unor aptitudini pentru practica medicinei genetice şi formarea unor atitudini bazate pe respect şi compasiune pentru bolnavul cu afecŃiuni genetice. fracturi. Fizioterapia durerii regiunii orale si maxilofaciale. clasificare. purtarea de gutiere si alte dispozitive de redresare si reposturare. GENETICĂ UMANĂ ANUL II • 32 ore de curs/ 32 ore de lucrări practice I. Demonstratii practice. 7. Acupunctura. 7. Demonstratii practice. sprijinind totodată. clasificare. 14. 13. presopunctura. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. clasificare. Biofeed-back. Fizioterapia de intretinere si de recuperare postoperatorie: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice.Mecanoterapia sau kinetoterapia asistata de dispozitive si realizata pe aparate. Fizioterapia in patologia articulatiei temporo-mandibulare: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. familia acestuia. electropunctura. Terminologie. Laserterapia: modalitate terapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. continut. OBIECTIVELE CURSULUI: 90 . particularitati terapeutice. inclusiv durerea din cancer. particularitati terapeutice. Fizioterapia in pareza si paralizia de nerv facial. 9. 12. deconditionare. principii. particularitati terapeutice.

BIBLIOGRAFIE Curs: 1. . A. 4. 3.Epstein. 5. 2004.formarea unei baze de cunoştinŃe care să permită descifrarea viitoarelor descoperiri ale geneticii medicale. II.Genetică umană – elemente de curs – Emilia Severin. 2001.cunoaşterea posibilităŃilor de a prevedea. Wynshaw-Boris.Erickson. Oxford University Press.B.Scripta. Ed. Organizarea generală a genomului uman Capitolul III – Ereditatea umană Capitolul IV – Variabilitatea genetică umană Capitolul IV – Rolul factorilor genetici în producerea bolilor umane Capitolul V – Genetica bolii canceroase Capitolul VI – Genetica dezvoltării şi anomaliile congenitale IV. .înŃelegerea relaŃiei genotip – fenotip – mediu. . 1996. B.Genetica anomaliilor dentomaxilare – Emilia Severin. Korf.Saunders Company.Genetics in Medicine – Thompson and Thompson. Blackwell Science. 2. Scripta.Inborn errors of development – C. 6.Polirom. CONłINUTUL CURSURILOR Capitolul I – Caracteristicile generale ale organismelor vii Capitolul II – Structura şi organizarea celulară a ADN)..Medical Genetics at a Glance – D.cunoaşterea legilor şi mecanismelor moleculare ale eredităŃii şi variabilităŃii umane normale şi patologice. Emilia Severin. Ştefănescu. I. Sandovici. 1998. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Capitolul I – Citogenetică umană Capitolul II – Ereditatea umană Capitolul III – Aplicarea geneticii în practica medicală Capitolul IV – Genetica şi evoluŃia populaŃiilor umane Examen practic V. 91 . D. W. Ed. Covic. Ed. R. . de a diagnostica şi trata o tulburare sau o anomalie genetică. 2004. de a preveni.informarea asupra implicării factorului genetic în apariŃia unor anomalii şi boli dentare. 2003.Pritchard.Genetică Medicală – M.

Genetică umană – Concepte şi aplicaŃii practice – Emilia Severin...... Dinu Albu. identificarea modului de transmitere a unui caracter normal sau patologic........Lucrări practice: 1... EVALUARE: o Fiecare student va realiza: cariotipul normal al unui caz............................................... SCOPUL CURSULUI 1............. Ileana Ioachim..........15% o Examen practic................. CrenguŃa Albu.......... Scripta........................ II...... evaluarea riscului de recurenŃă în cazul unur tulburări genetice ..... Ed........... Ed........50% IMPLANTOLOGIE ORALĂ ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 48 ore de curs / 48 ore de lucrări practice I.......... 2004........ VI...... analiza amprentelor palmare.....20% o Lucrări de control..... 2002......15% o Examen scris. ÎnŃelegerea rolului şi locului implantologiei orale şi reconstrucŃia protetică pe implante Cunoaşterea aspectelor şi principiilor de bază în implantologia stomatologică plecând de la principlul că "de fiecare dinte atârnă un om'' 3.......... CD-Rom „Genetica Umană”.....Genetică umană – Concepte şi aplicaŃii practice – Emilia Severin. Informarea asupra avantajelor şi dezavantajelor implantologiei orale Cunoaşterea limitelor implantologiei orale şi a perspectivelor acestei specialităŃi. Să evalueze corect un pacient edentat stabilind corect indicaŃiile şi mai ales contraindicaŃiile implantelor orale 92 ............................................. măsurători cefalometrice ale unui individ........ CrenguŃa Albu.......... Medicală........ ancheta familială şi arborele genealogic al unui proband....... 2004....... 4................. OBIECTIVELE CURSULUI Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1............................... 2..... 2..

stadiul actul. III. 93 . clasificarea dupa dimensiunea crestelor alveolare. Clasificarea edentaŃiilor. indicaŃii şi contraindicaŃii în implantologia orală. CONłINUTUL CURSURILOR 1. transformarea unei oferte osoase insuficiente inserării implantelor în una favorabila. Rolul acesteia în implantologia orală. dentat şi edentat. a ceramicii de aluminiu. rezorbŃia crestelor alveolare. contraindicaŃii temporare. indicaŃii generale şi locale. Biomaterialele utilizate în implantologia orala. Să cunoască etapele reabilitării orale pe implante şi să insere cel puŃin câte un implant în creasta de viŃel 6. etc. 2. a ceramicii de zirconium. Tratamente odontale. a ceramicii de hidroxiapatita. Explicarea termenilor. Să cunoască accidentele şi complicaŃiile ce pot apare în implantologia orală 7. parodontale ale tumorilor benigne. Să aibă cunoştintele necesare care să le permită trecerea în calitate de medic la cursurile postuniversitare în vederea obŃinerii competenŃei în implantologia orală . toate raportate la protezarea pe implante.2. ale mucoasei bucale ale osului subdimensionat sau neregulat. Să cunoască biomaterialele folosite în implantologia orală şi principiile integrării tisulare a implantelor orale 4. calitatile biomaterialelor. etapele de reechilibrare ocluzo-articulară în implantologia orală. structura osului crestelor alveolare şi clasificarea acesteia. anatomia mandibulei dentată şi edentată. date istorice. perspective în implantologie. calităŃile titanului. 6. Biomecanica aparatului dento-maxilar . 3. Criterii de stabilire a biomaterialului. tratamente ortodontice preimplantare. 4. Să cunoască indicaŃiile de tratament preimplantar 3. Să cunoască tipurile de bază ale implantelor orale 5. contraindicaŃii definitive. 5. Diagnostic. Să cunoască principiile dispensarizării pacientului purtator de implante 8. Tratamentul preimplantar al afecŃiunilor cavităŃii bucale. rolul ocluziei fiziologice autoechilibrată şi etapele obŃinerii acesteia. contraindicaŃii generale şi locale. Să poată selecta pacienŃii cu indicanŃii pentru implante 9. Introducerea în implantologia orala. oferta osoasă în implantologie. Anatomia maxilarului. NoŃiuni anatomice ale aparatului dento-maxilar corelate cu câmpul protetic primitor de implante. ocluzia şi rolul acesteia.

12. incidente şi complicaŃii în perioada de inserŃie. principii de acŃiune a implantelor. transmiterea forŃelor la osul înconjurator la implantul cilindru. etape clinice şi de laborator în protezarea pe implante. Clasificarea implantelor lama. Accidente. Implantul endoosos cilindru. Principiile integrării tisulare şi etapele acestei integrari. Etapele protezarii pe implante pornind de la protezarea fiziologică preimplantara a edentaŃiilor cu realizarea ocluziei fiziologice autoechilibrata. avantaje şi dezavantaje.7. tratamentul periimplantitelor. 10. indicaŃiile implantelor. accidente şi complicaŃii tardive. principiile transmiterii forŃelor de la implant la os. prognostic. SituaŃiile clinice a diferitelor tipuri de edentaŃii şi rezolvarea acestora prin implante. indicaŃiile implantelor lama. transmiterea forŃelor de la implant la osul inconjurator. IndicaŃiile acestora. integrarea osoasă. Implantul de concepŃie proprie. indicaŃiile acestor implante. etape chirurgicale de inserare. integrarea epitelio-conjunctivă. măsuri de prevenire şi/sau tratament. Accidente şi complicaŃii intraoperatorii. 15. 13. avantajele şi dezavantajele acestora. Etapele dispensarizării. Curs recapitulativ. 16. Implantele endostale şi subperiostale. etape chirurgicale. 8. Dispensarizarea purtatorului de implante. 9. transmiterea forŃelor de la implante la osul înconjurator. Tipuri de implante surub. mediile biologice şi reacŃia acestora cu implantele. 14. 94 . tipuri de implante. cauzele afecŃiunilor periimplantare. Implantul endoosos şurub. integrare şi purtare a implantelor orale.ReconstrucŃia protetică pe implante.Implantele de transfixatie dentara. tehnici chirurgicale. urmărirea evoluŃiei în timp a implantelor. 11. încărcarea protetică graduală a implantelor. coroziunea şi efectele acesteia. calităŃile implantelor. materiale utilizate în protezare. etape chirurgicale de inserare a implantului surub. Implantele de concepŃie proprie. Integrarea tisulara a implantelor orale. Implantul endoosos lama. IndicaŃiile acestor implante. Implantul de concepŃie proprie. Tipuri de implante cilindru. etapele chirurgicale ale inserarii implantelor endostale şi subperiostale.

2. planşeul foselor nazale. Tehnici curente în implantologia orala. 95 . lama. cilindru. avantajele implantului de generaŃia a-II-a. canalul mandibular. relaŃia medic pacient. Tehnica implantului şurub autoforant. Tehnicile generale pentru inserŃia implantelor. gradul de rezorbŃie osoasă a crestelor alveolare. Dosarul pacientului. conŃinutul şi importanŃa acestuia. spina nazală anterioară. bilanŃul statusului oral al pacientului.Se va prezenta câte un caz clinic din diferite tipuri de edentaŃie şi rezolvarea acestuia prin implante şurub. cilindru. explicarea modului de utilizare. 4. principiile frezării în os. incidente. Implantul şurub. 7. Evaluarea clinico-anatomică a arcadelor maxilare şi mandibulare corelate cu o tehnica şi tip de implante. caseta video 30 minute cu vizionarea acestor tehnici şi principii cu explicaŃiile de rigoare. IV. prezentarea fiziodispenserului şi a modului de funcŃionare. colaborarea cu alte specialităŃi. sinusul maxilar. Prezentarea tipurilor de implante. complicaŃii. Analiza Ńesutului moale al crestelor alveolare. poziŃia elementelor anatomice specifice cum sunt: gaura mentoniera. măsuri de terapie preimplantară. tehnica implantului cu tarodaj. lama şi subperiostal cu componentele protetice şi pentru amprenta de transfer. 6. Instrumentar şi aparatura în implantologia orală. 5. stabilirea tipului de lucrare pe implante şi a tipului şi numărului de implante necesar. Prezentarea instrumentarului şi a modului de utilizare a acestuia pe tipuri de implante. 3. Tipul dosarului pacientului. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PROTETICE 1. analiza structurală a ofertei osoase. dezechilibrele ocluzo-articulare existente şi măsuri de corectare a acestora. Tehnica chirurgicală a implantului şurub. bilanŃul loco-regional cu stabilirea necesităŃii şi a ofertei osoase. analiza ofertei osoase. principiile chirurgiei mucoasei gingivale. caseta video 30 minute care să prezinte toate aspectele descries cu explicaŃiile de rigoare. subperiostale şi combinate cu principii de dispensarizare a pacienŃilor. accidente. BilanŃul general al pacientului. legislaŃie specifică. Bilantul preimplantar .

8. materiale utilizate. 9. instrumentarul specific. Inserarea implantului şurub. Accidente. nerezorbabile. proteze cimentate proteze în sistem montabil-demontabil. Principiile regenerării osoase. protezarea definitive. instrumentarul specific. tehnici şi materiale utilizate. membrane rezorbabile. materiale de umplere utilizate. caseta video 30 minute care să prezinte în imagini aspectele prezentate teoretic şi practic cu explicaŃiile de rigoare. tehnici utilizate. Tehnica chirurgicală pentru reconstrucŃia osoasă dirijată a crestelor alveolare deficitare. 13. 10. Faze clinice şi de laborator în protezarea pe implante. Urmărirea corectitudinii fiecarei etape pană la inserarea implantului pentru fiecare student în parte. 96 . 14. 15. 11. ocluzia fiziologică autoechilibrată. incidente şi complicaŃii în implantologia orală. caseta video 30 minute care să prezinte în dinamica etapele şi tehnicile regenerării osoase dirijate cu explicaŃiile de rigoare. caseta video 30 minute cu prezentarea în dinamică a acestor etape şi tehnici cu explicaŃiile de rigoare. caseta video 30 minute care să prezinte în imagini aspectele teoretice şi practice cu explicaŃiile de rigoare. cilindru pe simulator pe coasta de vitel . Principiile ridicarii podelei sinuzale. 16. caseta video 30 minute cu prezentarea datelor teoretice şi practice cu explicaŃiile de rigoare. Tipurile de implante lama dupa oferta anatomică. Tehnica chirurgicală a lifting-sinusul în implantologie. Tehnica chirurgicală a implantului lama . Inserarea implantului lamă pe simulator cu coasta de viŃel. 12. utilizarea implantelor în fixarea grefelor la patul osos receptor. Etapele şi tehnicile chirurgicale şi de laborator în realizarea şi inserarea implantului. Prezentarea unei casete de o oră cu diferite situaŃii şi comentarea acesteia. Tehnica chirurgicală a implantului endostal şi subperiostal. Tehnica chirurgicala a implantului cilindru. încarcarea protetică graduală a implantelor orale. principiile de obŃinere a unei bune integrări . etape chirurgicale. Etapele inserării implantului cilindru. Protezarea preimplantara.

CONłINUTUL CURSURILOR – A. NoŃiuni introductive în informatică. Organizarea şi structurarea informaŃiei pe suporturi tehnice de memorie externă (fişiere. cale de acces la fişiere). conform standardelor ECDL (European Computer Driving Licence). baze de date medicale. Sisteme şi medii de operare. V. lucrul în reŃele de calculatoare) - VI. Bazele Informaticii 1. Arhitecturi de reŃele. Caiet de lucrări practice VI. Sisteme de calcul. 97 . baze de date) 6. DefiniŃie.fiecare student în parte va insera un implant: 1. DiscuŃii generale. pentru deprinderea utilizării lor în practica informatică.examenul teoretic ……………………50% INFORMATICĂ MEDICALĂ ANUL I 16 ore curs/ 16 ore lucrări practice SCOPUL CURSULUI ÎnvăŃarea şi însuşirea noŃiunilor. 4. caracteristici. Un implant cilindru ……………….10% . Arhitectura hardware şi software a sistemelor de calcul. Prezentare generală. Bucureşti 3. Editura Sylvi 2000. Asimilarea principalelor metode ale tehnologiei informatiei cu aplicaŃii în domeniul medical (birotica medicala. 3. Sisteme de gestiune a fişierelor 5. Un implant şurub …………………. Bucureşti 4. Editura Sylvi 2000. Etape clinice şi de laborator în protezarea pe implante.10% 3.10% 2. calcul tabelar. EVALUAREA CUNOŞTINłELOR . Necesitatea informatizării în medicina dentară 2. Implantele endoosoase osteointegrate în stomatologie. Dispozitive de înregistrare şi redare a informaŃiei. InterfaŃa utilizator. Curs. ReŃele de calculatoare. Software de aplicaŃii în birotica medicală (procesare text. Implantologia orală. BIBLIOGRAFIE 1. Tipuri de reŃele. Editura Sylvi 1995. procesare imagini.. directoare. Bucureşti 2. Nivele de conectare.. termenilor şi conceptelor informatice de bază privind hardware şi software PC. Un implant lamă …………………. Obiectivele informaticii medicale.examenul practic …………………….20% . Tipuri şi funcŃii.Urmărirea atentă a corectitudinii fiecărei etape păna la inserarea implantului pentru fiecare student în parte.

BIBLIOGRAFIE Informatică Medicală . 3. łigan . Internet şi servicii generale de informare şi comunicare. Spircu. 1997 Informatică Medicală – Partea II .Editura Universitară “CAROL DAVILA”. 5. 2004 Informatică Medicală. Editare prezentări privind studii/lucrări/proiecte ( Microsoft PowerPoint). Augustin Semenescu. 4. OlteniŃa. Bucureşti. Comunicarea în reŃele de calculatoare. Elena Podoleanu. OperaŃii pentru organizarea şi structurarea informaŃiei. (Paint. Bucureşti. VII. 7. directoare. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE – 1. Windows Media Player.Editura Tehnoplast. 2002 Comenzi LINUX şi instrumente de lucru pentru servicii Internet. NoŃiuni introductive de lucru cu PC-ul. Proiect individual 8. Procesarea informaŃiilor de tip text. Tipuri de utilizatori şi drepturi de acces în sistemul de calcul 2. InterfaŃa de comunicare utilizator-PC. Internet. poştă electronică. 2002 Informatica în Medicină. AplicaŃii practice privind organizarea şi structurarea informaŃiei pe suporturi tehnice. 2001 Informatică în medicină şi inginerie medicală. AplicaŃie practică. Tipuri de interfată utilizator-PC. VIII. Bucureşti.Note de curs pentru Colegii”. Proiect individual 7. înregistrarea şi reprezentarea datelor Însuşirea şi utilizarea programelor generale în activitatea de birotică în medicina dentară (procesare date tip text. Accesorii WINDOWS pentru editare şi procesare text (Notepad. Protocolul de comunicare TCP/IP. calea de acces la fişiere în interfaŃa grafică mediul WINDOWS (Windows Explorer.7. 2. Mihai Târcolea – Editura Matrix Rom. 6. Prezentare reŃea locală de calcul. navigare. Servicii Internet (conectare. Bucureşti. Ion Voinea. Windows Movie Maker etc). Bucureşti. OBIECTIVELE LUCRĂRILOR PRACTICE Instruirea privind utilizarea în practica medicală a calculatorului personal şi a reŃelelor de calculatoare AplicaŃii practice privind structurarea. AplicaŃie practică. 4. Tiberiu Spircu . Accesorii WINDOWS pentru editare şi progesare date text şi multimedia. Utilizarea facilităŃii OLE (Object Linking and Embedding) pentru inserarea fotografiilor/imaginilior în alte documente electronice.Editura Universitară “CAROL DAVILA”. Florian Gonzacenco . ModalităŃi de lucru in sistem independent şi reŃea de calcul.Editura Teora. AplicaŃie practică. Elena Podoleanu – Editura Tridona. 1998 Microsoft Excel Quick Reference 1. 6. Procesarea informaŃiilor de tip multimedia. My Computer). 5. 3. OperaŃii cu fişiere.Editura Tehnoplast Company SRL. Prezentare componente hardware PC. IX. 98 . Şt. imagini/desene/fotografii şi editatre prezentări). Tiberiu Spircu . URL – Locator universal de resurse Internet. T. Elemente standard de operare în interfaŃa grafică utilizator în mediul WINDOWS. transfer de fişiere) şi programe de comunicare. Elemente standard de operare in interfaŃa utilizator-PC. 8. WordPad). Elena Podoleanu . 8. organizarea. 1995 Informatică Medicală – Partea I .

(EXCEL. 4.. Sisteme de codificare a datelor medicale. http://192.) ÎnŃelegerea şi utilizarea sistemelor informatizate în activitatea clinică şi decizională din medicina dentară. 99 . utilizarea şi evaluarea informaŃiei.rdsnet. Microsoft Word Quick Reference 10. concepte de bază (populaŃia statistică.0. 5..9. date statistice. prelucrarea. SPSS) 4.. InformaŃia medicală şi înregistrarea electronică a datelor medicale – 1. Obiective. C. baze de date. Elemente de biostatisticǎ în medicina dentarǎ – 1.. Telemedicina şi teleasistenŃa 3.. AplicaŃii informatice în medicina şi tehnica dentară.………………………………… 50 % SCOPUL CURSULUI Asimilarea şi utilizarea principalelor metode ale tehnologiei informaŃiei cu aplicaŃii în domeniul medical (birotica medicală.……….. pentru documentare. Înregistrarea electronică a datelor de sănătate orală (EOHR – Electronic Oral Health Record).. CONłINUTUL CURSURILOR – B. Sisteme informatice de imagistică dentară (aplicaŃii în radiologie dentară. Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică. Analiza de corelaŃie şi de regresie.. http://stoma. etc.. 2. - - VI. în practica medicală. Facultatea de Medicină Dentară.) în activitatea de birotică medicală. 2. AplicaŃii de informatică medicală. UMF “Carol Davila”. Software pentru prelucrare si analiza statistica. UMF “Carol Davila”. Testatrea ipotezelor statistice. Internet etc.. în transferul informaŃiilor medicale. clinicieni-pacienŃi Asimilarea principalelor metode de modelare şi de prelucrare statistică a datelor medicale. Utilizarea în practică a PC-ului şi a reŃelelor de calcul (Intranet. 32 ore de lucrări practice) Examen oral ……………………………..…………………. 3. Statistica descriptivă. VII.168. sisteme informatice medicale. Facultatea de Medicină Dentară. parametri statistici) . AplicaŃii practice privind organizarea. EPIINFO. Bucureşti 11. lucrul în retele de calculatoare. Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică. Elemente de biostatistică cu aplicaŃii în medicina dentară. OBIECTIVELE LUCRĂRILOR PRACTICE Utilizarea echipamentelor şi resurselor electronice de tehnică de calcul. InformaŃia medicalǎ şi procese informaŃionale. Bucureşti X. EVALUARE ANUL II (16 ore de curs. Sisteme informatice de documentare medicală. în comunicarea interpersonală între clinicieni.. variabile statistice. înregistrare date şi informaŃii din activitatea clinică.ro – site Internet.DES (Dosarul Electronic Stomatologic). înregistrarea. 50 % Elaborare proiect individual …. tomografie dentară computerizată).100 – site Intranet. Dosarul medical informatizat . eşantionare.

Prezentare şi prelucrare statistică a datelor medicale. T. Informatică Medicală . Mihai Târcolea – Editura Matrix Rom. Aplicatie Practica Proiect Individual 7. Informatica în Medicină.- achiziŃionare şi comunicare informaŃii medicale şi administrative. Bucureşti.Note de curs pentru Colegii”. Proiect Individual 5. Aplicatia Windows Explorer 3. 2002 3. Spircu. łigan . Informatică Medicală. Bucureşti. Şt. OlteniŃa. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1. Prezentare retea locala de calcu.Sisteme de documentare informatizata în domeniul medical (MEDLINE) IX. Captare si scanare radiografii dentare digitale Aplicatia DentalMap 14.Editura Universitară “CAROL DAVILA”. Programul Microsoft Excel (1). Aplicatii Grafice ( Paint. Baza date medicala Management Cabinet/Clinica Dentara. 2001 4. Programul Microsoft Acces (1) 11. Facilitati Statistice ale programului Excel (2). Tiberiu Spircu . Aplicatia DentalMap 13. 15.Editura Tehnoplast Company SRL. Elena Podoleanu. Procesarea informatilor cu programe de calcul tabelar. Tabele si grafice.Editura Teora. 1997 7. Aplicatie Practica. Programul MS Powerpoint. 1998 100 . Procesarea datelor de tip grafic. Baze de date. Comenzi LINUX şi instrumente de lucru pentru servicii Internet. Prezentarea informatiilor in sistem de video-proiectare. Augustin Semenescu. Programul Microsoft Acces (2) 12. 1995 6. 8. Bucureşti. Bucureşti. Sisteme de Imagisitica medicala in Medicina Dentara. 2004 2. Informatică Medicală – Partea I . Proiect Individual 9. 2002 5. Elena Podoleanu – Editura Tridona. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE – 1.Editura Tehnoplast. VIII. Arhitectura hardware si software 2. Florian Gonzacenco . Baze de date. în practica şi procesul decizional medical. Informatică în medicină şi inginerie medicală. Informatică Medicală – Partea II . Tiberiu Spircu .Editura Universitară “CAROL DAVILA”. Programul Microsoft Word (2). MS PhotoEditor ) 6. Elena Podoleanu . Computer Tomograf 16 . Achizitia si procesarea imaginilor dentare. Aplicatii Informatice in Imagistica Dentara. Organizarea Informatiei (Fisiere/Dir/Cale). Ion Voinea. Procesare informatii tip text Programul Microsoft Word (1) 4.

managementul situatiilor de risc si consilierea nutritionala. 2004 10. http://stoma. Introducere în SPSS pentru psihologie: versiunile SPSS 10.bmjbooks.8. 3. By: Frank Sullivan (University of Dundee) and Jeremy Wyatt. Dumitru Gheorghiu – Editura Trei. UMF “Carol Davila”. http://www.ABC of Health Informatics. Microsoft Excel Quick Reference 11. Identificarea riscurilor legate de mediul de viata sau de munca. Semnificatia nevoilor nutritive in procesul reglarii comportamentului alimentar.0. 4.100 – site Intranet. Duncan Cramer. 3. Disciplina Informatică Medicală şi B iostatistică. de Andrei Popescu şi Cristina Popa – Editura Polirom. Stabilirea rolului nutritiei ca factor determinant al starii de sanatate. Published by: Blackwell BMJ Books X. SCOPUL CURSULUI : 1. EVALUARE Examen teoretic (redacŃional sau grilǎ) …………………………………………………. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul de alimente insalubre microbiologic sau chimic. 4. http://192. 13.168. Bucureşti 13. Utilizarea metodelor de evaluare medicala a factorilor profesionali din cabinetele stomatologice ce pot influenta starea de sanatate. Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică Facultatea de Medicină Dentară. 101 . 2006 9. trad. a apei sau a obiectelor din cabinetele stomatologice. 12. 2. Iaşi. asupra 2. 11. OBIECTIVELE CURSULUI : 1.com . Bucureşti 14. Facultatea de Medicină Dentară. Statistică pentru psihologi. Denis Howitt. UMF “Carol Davila”. II. Evaluarea factorilor de risc din mediu si a consecintelor patologice aparatului dento-maxilar.rdsnet. 50 % Examen practic (oral şi susŃinere proiect individual) …………………………………… 50 % IGIENĂ ANUL III 16 ore de curs / 32 ore de lucrari practice I. Microsoft Word Quick Reference 12.ro – site Internet. Evaluarea impactului factorilor de mediu asupra starii de sanatate. Identificarea patologiei infectioase datorate contaminarii biologice a aerului.

influenta lor asupra sanatatii dentare. Efectele aportului caloric neadecvat (denutritie. Compozitia chimica a aerului si influenta asupra sanatatii. roluri in organism. nevoi zilnice. peste si derivatele lor. Importanta alimentatiei pentru promovarea starii de sanatate in general si a sanatatii orale in special. Importanta apei in organism si necesarul fiziologic de apa. III. Nutritia si sanatatea dentara. Insusirea cunostiintelor indispensabile utilizarii alimentatiei ca metoda profilactica eficienta si a dietoterapiei ca modalitate esentiala in tratamentul celor mai variate afectiuni. Efectele specifice: cancerul. folosind criterii epidemiologice. Valoarea nutritiva si igiena alimentelor. Factorii de risc hidrici implicati in patologia dento-maxilara. Rolul elementelor minerale in nutritie. Profilaxia poluarii: norme. Identificarea strategiilor de prevenire si combatere a bolilor determinate de factori de mediu. Grupele alimentare : lapte si produse lactate. ratii recomandate. carne. bauturi alcoolice si nealcolice. Semnificatia nevoilor nutritive in procesul reglarii comportamentului alimentar. 4. produse zaharoase . Patologia buco-maxilara indusa de dezechilibrele nutritionale. Necesarul caloric.valoare nutritiva. 2. 6. derivate cerealiere si leguminoase uscate. 6. azotului si bioxidului de carbon – efecte asupra organismului . 102 . sursele alimentare. Caria dentara.5. metode. fibrozanti. Implicatiile riscurilor datorate poluarii aerului in cabinetele stomatologice . Vitaminele – clasificare. Sursele de poluare si principalii poluanti atmosferici : iritanti. Alimentatia – factor sanogen. Ciclul natural si artificial al apei. Patologia infectioasa transmisa prin apa. . Balanta hidrica. alergizanti. CONTINUTUL CURSURILOR : 1. 5.obezitate). grasimi alimentare. control de calitate si riscul de contaminare a acestora. sindroame carentiale si toxicitate. manifestari orale ale bolilor sistemice. toxici. legume si fructe. Proteinele. Variatiile presiunii partiale ale oxigenului. Poluarea aerului si impactul sau asupra sanatatii. Evaluarea statusului nutritional. asfixianti. lipidele si glucidele – rolul lor. Bazele fiziologice ale alimentatiei si comportamentul alimentar. cancerigeni. masuri de profilaxie. oua. 3. afectiuni periodontale. Efectele nespecifice ale poluarii aerului asupra sanatatii: patologia respiratorie nespecifica acuta si cronica. intoxicatii acute si cronice. profilaxie . mijloace de prevenire si combatere. Echilibrul hidro-electrolitic.

aterosclerozei. Interpretarea rezultatelor. Interpretarea rezultatelor. Controlul calitatii nutritive si igienice a oului si a grasimilor.riscurile radiatiilor pentru sanatate: efecte somatice si genetice. fizico-chimice si microbiologice. forme clinice. Radiatiile ionizante . cianuri. Controlul calitatii nutritive si igienice a carnii. masuri de profilaxie. factori nutritivi. Protectia radiologica. Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale. Factorii de risc dependenti de activitatea stomatologica si patologia caracteristica personalului stomatologic . Necesarul energetic. Controlul calitatii nutritive si igienice a legumelor si fructelor. Radiatiile. poluarea si vicierea aerului. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. 3. Substantele toxice din apa : nitriti. Radiatiile neionizante luminoase. III. Igiena cabinetelor stomatologice. Examene organoleptice. ultraviolete. metale. 2. fizico-chimice si microbiologice. 103 . hidrocarburi aromatice policiclice – surse si mecanisme de poluare. alergiile.Intoxicatiile hidrice. microundele. 7. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. a produselor din carne si a pestelui . Examene organoleptice. Interpretarea rezultatelor. Examene organoleptice. fizico-chimice si microbiologice. fizico-chimice si microbiologice. Controlul calitatii nutritive si igienice a derivatelor cerealiere. 4. gusei endemice. 1. Examene organoleptice. Controlul calitatii nutritive si igienice a laptelui si a produselor lactate . Interpretarea rezultatelor.masuri profilactice. Patologia determinata de microclimatul necorespunzator. fizico-chimice si microbiologice. aeromicroflora. recomandari nutritionale. masuri de profilaxie. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE : 1. pesticide. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. 5. Examene organoleptice. Principii de dietetica in practica medicala. laser – actiunea asupra organismului. Factorul hidric in determinismul cariei dentare. accidentele. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. Interpretarea rezultatelor.

Examene organoleptice. Interpretarea rezultatelor.Evaluarea riscului expunerii la radiatii neionizante si ionizante. Implicatiile riscurilor datorate utilizarii radiatiilor . 9.strategii de prevenire in contextul activitatii in cabinete stomatologice. Interpretarea rezultatelor. Controlul calitatii nutritive si igienice a produselor zaharoase. Contaminarea microbiologica a aerului. 10. Medicala. Interpretarea rezultatelor testelor de masurare a expunerii si a efectelor radiatiilor asupra sanatatii. Evaluarea factorilor de risc ai microclimatului cabinetelor stomatologice . Interpretarea testelor de masurare a expunerii si evaluare a efectelor substantelor chimice din apa asupra sanatatii. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. Interpretarea rezultatelor testelor microbiologice. Ed. V. Evaluarea riscului legat de poluarea aerului cu particule si gaze . Evaluarea riscului epidemiologic legat de poluarea apei cu agenti biologici infectiosi . 12. Evaluarea riscului legat de poluarea chimica a apei . fizico-chimice si microbiologice. 15. Cucu M. Implicatiile riscurilor datorate poluarii chimice a apei . 8.7.. Implicatiile riscurilor datorate agentilor biologici infectiosi din aer si de pe suprafete .strategii de prevenire in contextul activitatii in cabinetele stomatologice. 13. Interpretarea rezultatelor testelor de masurarea expunerii si evaluare a efectelor particulelor asupra sanatatii.. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. Implicatiile riscurilor datorate microclimatului – masuri de profilaxie. Tanasescu Gh. 1979 104 . IMF Bucuresti. BIBLIOGRAFIE: Manescu S. Lucrari practice. fizico-chimice si microbiologice. Controlul calitatii nutritive si igienice a bauturilor nealcoolice. Impactul agentilor biologici infectiosi din apa asupra sanatatii –profilaxie. Dumitrache S. – Igiena. Implicatiile riscurilor datorate poluarii aerului cu particule si gaze . – Igiena. Dumitrache S. .strategii de prevenire in contextul activitatii in cabinete stomatologice. Examene organoleptice. 11. Alcatuirea unei diete echilibrate din punct de vedere nutritional . Aprecierea starii de nutritie pe baza « Nutritional Screening Information » . Seminar practic semestrial.. 14. 1996 Manescu S. 16. strategii de prevenire. Interpretarea rezultatelor testelor de masurare a expunerii si evaluare a efectelor microclimatului asupra sanatatii.. obiectelor si suprafetelor din cabinetele stomatologice .

Anatomiştii. 30% Examenul teoretic…………. ModalităŃi de abordare în studiul istoriei medicinei. Medicina arabă. Medicina hipocratică. 1996 In pregatire – Curs de Igiena pentru Facultatea de Medicina Dentara. Şcoala alexandrină. McGraw – Hill. 70% ISTORIA MEDICINEI ŞI ETICA MEDICALĂ ANUL IV PROGRAMA ANALITICA A CURSULUI 16 ore curs Curs opŃional CURS I Introducere. Medicina evului mediu european CURS V Curentul renascentist.Klaassen C. Succesorii lui Fauchard. Casarett & Doull’s Toxicology. Descoperiri în anatomia Capului şi gâtului. Şcolile din Cos şi Ios. Medicina elenistică. Metode de studiu CURS II Medicina veche (premedicina). Organizarea învăŃământului şi practicii medicale. EVALUAREA CUNOSTIINTELOR : Examenul practic …………. VI. 105 . Practici medicale în extremul orient CURS III Medicina greacă. De la secolul contrareformei la secolul luminilor CURS VI Fauchard şi începuturile stomatologiei moderne în FranŃa. Lucrari practice pentru Facultatea de Medicina Dentara. Medicina indiană. Începuturile. Medicina în Imperiul roman CURS IV Medicina bizantină. Concepte filosofice care au orientat modelul explicativ în medicină.. Medicina dentară în Europa CURS VII Medicina dentară pe continentul american. Medicina şi specialitatea dentară În culturile din bazinul Mediteranei.

Avântul Stomatologiei americane în secolul XIX CURS VIII Medicina dentară în secolul XX. Etica raportului medic-bolnav. informatizării şi specializării medicinei contemporane. ŞtiinŃifică. avortul şi etica începutulul vieŃii umane. Juramântul lui Hippocrate. Witt Fritz – Bildgeschichte der Zahnheilkunde. Koln. Etica relaŃiilor dintre medici. Probleme morale ale consultului medical şi al muncii în echipa. Secretul profesional. 1993 PROGRAMA ANALITICA A CURSULUI DE ETICĂ MEDICALĂ 1. 1postaze isorice ale eticii medicale. Coordonate etice ale şcolilor medicale. RelaŃille medicului cu alti profesionişti ai sănăităŃii. Jurământul lui Maimonide. Bucureşti 1990 Proskauer Curt. Etica. Specificul etic al actulul medical. Rolul Colegiulul medicilor în medicina contemporană. Importanta lor pentru pregătirea mediculul societăŃii moderne. 3. RelaŃia medic-bolnav în condiŃiile tehnicizării. ApariŃia responsabilitatii profesionale şi morale a mediculul în Grecia antica. Abradale Press. Polirom 1999 Drimba Ovidiu – Istoria culturii şi civilizaŃiei.ÎnfiinŃarea facultăŃilor de medicină dentară. TendinŃe actuale Metoda de evaluare: Referat ştiinŃific cu temă dată Bibliografie: Candrea Aurel – Folclorul medical român comparat. CondiŃiile etice ale experimentului pe om. Dreptul la sănătate. Jurământul de la Geneva. Etica şi Deontologia medicală în medicina modernă. Deontologia şi Bioetică medicala ca discipline ale Umanismului medical. Euthanasia. valoarea inestimabilă a vieŃii omenşti. 4. Probleme etice ale procreaŃiei asistate medical. Bioetica . Organizarea profesiei. 2. Specificul etic al raportulul medic-bolnav în stomatologie. ComplianŃa la tratament. Valorile vieŃii respectul pentru viaŃă. 5. 1962 Ring Malvin – Dentistry-An Illustrated History.o morală a viului. Specificul consultului medical în stomatologie. Ed. un raspuns la provocăile ştiinŃei secolulul al XX lea. Etica medicală în Evul mediu. 106 . Medicul în faŃa începutului şi a sfârşitului vieŃii. Şcoala românească de Medicină dentară.

UrgenŃele stomatologice LIMBI STRĂINE PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) SCOP: Introducerea terminologiei de specialitate. latrogenii de spital.o disciplind nouă. La cavité buccale 2. Raportul medic-societate: coordonate etice. latropsibogenii. La dentition et la denture 8. Anomalies dentaires 7. Bioetica . ANUL I 1.încercare şi alegere. LegislaŃia etică-deontologică a Colegiului medicilor. Bolile iatrogene. coordonate etice. 9. 8.6. Colegiul medicilor din România. Problema drepturilor omulul şi genetica umană. Probleme etice-deontologice ale urgenŃelor medicale. 3. L'art dentaire 9.ce qu'une dent? 4. La carie dentaire 6. Les traumatismes faciaux 4. Combaterea latrogeniilor medicamentoase. Probleme etice ale igienei şi săinătăŃii publice. Algies faciales. METODE: Lectura textului însoŃită de explicarea termenilor medicali. Morphologie du système dentaire 3. Medicamente noi . 7. Vue d'ensemble sur la parodontologie 107 .. latrogenil în practica stomatologică. Qu’est.Răspuns la provocarile marilor descoperiri şi a noilor realitaŃi de la sfârşitul secolului al XX lea. Fixarea cunoştinŃelor predate prin intrebari. Le sang et l'histoire ANUL II 1. Iatrogenii de explorare. L'émail dentaire 5. La dentition et la denture 2.

Klinische Prophylaxe 2. Substantivul 2. Thérapeutique prothétique 9. Les stomatorragies 7. Das Dentin 3. Pronumele 4.5. L'art dentaire GRAMATICA 1 .Recapitularea celor mai importante probleme ale gramaticii: Declinarea substantivului. Les parodontopathies 6. Klinische Untersuchung 3. Noma 8. Die Struktur des Zahnes 2. Brucken) GRAMATICA ANUL I . Prothetik (Kronen. Adjectivul 3. Die Karies 6. Beim Zahnarzt 5. Verbul 5. formarea perfectului. pasivul (de mare importanŃă prin folosirea frecventă în limbajul de specialitate) 108 . Die Extraktion 5. Zahnerhaltungskunde 4. Adverbul PROGRAMA ANALITICĂ LIMBA GERMANĂ (facultativ) ANUL I 1. Das Zement 4. a pronumelui personal. a adjectivului Verbe cu particula separabilă. Das Verhalten das Zahnarztes den Kindern gegnuber ANUL II 1.

Coci patogeni starliococii 3. Structura fizică a dintelui 10. Dezvoltarea dintelui 3. Măseaua de minte ANUL II 1. Pulpa dintelui 11.Structuri gramaticale specifice limbajului medical german: Diateza pasivă ( în special infinitivul pasiv) Atributul dezvoltat PropoziŃia relativă PropoziŃia condiŃională camuflată Infinitivul (inclusiv infinitivul pasiv) CondiŃionalul (Konjunktiv II) PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI LIMBA ROMÂNA (facultativ) ANUL I 1. topica Verbele modale ANUL II . FormaŃiuni derivate din gura primitivă (limba. Limba 8. SmalŃul 12. Dezvoltarea cavităŃii bucale 6. glandele salivare) 4. Anomalii de dezvoltare a gurii 5. Receptorii gustativi 9. Streptococii 4. Factorii care influenŃează procesele odontogeneze 13. Protezele dentare 6. dinŃii. Aliaje folosite în tehnica dentară 109 . Ecologia cavitatii bucale 2.PropoziŃia secundară. ProprietăŃile lichidului bucal 7. Notiuni de anatomie stomatologică 2. InflamaŃia 5.

etc .Transformări din adjectiv în substantiv şi invers. adjectivale. PulpiŃa şi gangrena dentară 13. Istoricul infecŃiei de focal. etc . Tulburari a1 aparatului dento-maxilar 9.Verbul (conjunctivul.Probleme de vocabular . Profilaxia bolilor de nas gât şi urechi 10.Sinonimie antomie .LocuŃiuni (verbale.Transformări din adjectiv în substantiv şi invers. verb în adjectiv.ProbIeme de vocabular .Verbul (conjunctivul. Adjectivul ..Substantivul (derivare cu sufixe prefixe. Stomatitele GRAMATICA ANUL I ..7. Distrofiile dentare 14. genitiv si dativ . diateza reflexivă pasivă etc . genitiv şi dativ .) .LocuŃiuni (verbale adjectivale prepoziŃionale. diateza reflexivă şi pasivă . etc. familii de cuvinte) .Recapitularea părŃilor de vorbire şi părŃilor de propoziŃie.. Coroziunea metalelor în cavitatea bucală 8. Caria dentară 11. familii de cuvinte) ..Sinonimie.) ANUL II Folosirea prepozitlilor în cazul acuzativ. Parodontopatia marginală 15. diateza reflexivă...Folosirea prepoziŃiilor în cazul acuzativ..Substantivul (derivare cu sufixe prefixe.) . antomimie ..) 110 .. 12.. verb în adjectiv etc… Adjectivul . prepoziŃionale. pasivă etc .

Long Texts .Headway Intermediate Revision of Basic Structures Introduction of New Exam Techniques SEMESTRUL II .Describing Position Tooth Anatomy .Rooth Pulp.Paragraphs.Skills Developing SEMESTRUL II .PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI LIMBA ENGLEZA (facultativ) ANUL I SEMESTRUL I .Main parts and systems .History of Forensic Odontology Reads like a Detective Story 111 .The Importance of Team Work .Becoming a Doctor The Hlippocratic Oath The Human Body.Responsability for the Dental Profession . Structure of gums Describing structure of tissues Bibliography: Medical texts. leaflets. Project Health Leaflet: "Choosing Materials in Tooth Replacement" ANUL II SEMESTRUL I .Dentition Becomes Key to Identifying Victims -Management of oral Cancer: A Growing .Identifying Formal Style . brochures.Polite Requests Giving Advice Asking for and giving information Case Histories and Note taking.Relationships and Functions .Information Transfer: Writing Medical Texts: .Oral Tissue Colour Changes .Reading Scientific Papers.Main Features of Medical Articles .Sentence Connectors in speech and writing .

CONłINUTUL CURSURILOR 1. Sã asiste la demonstraŃiile practice: pentru placarea componentelor metalice cu rãşini compozite. a dozelor şi metodelor de preparare a materialelor dentare 3. II. Prezentarea materialelor moderne utilizate în tehnologia protezelor dentare (rãşinile compozite. Cunoaşterea formei de prezentare. masele ceramice. Prezentarea celor mai noi clasificãri a materialelor utilizate în stomatologie 2.SCOPUL CURSULUI : 1. 1. Alamã. Sã efectueze turnãturi cu aliaje de antrenament (Gaudent. Clasificarea materialelor dentare. dozare-preparare.noŃiuni introductive (material/biomaterial dentar).Materiale restaurativ coronare moderne : rãşinile compozite.. 3. Sã cunoascã biomaterialele utilizate în chirurgia OMF. Materialele dentare. obŃinerea tiparelor. Sã indice şi sã utilizeze corect materialele restaurativ coronare 2. cimenturile ionomere 4. tehnicã de lucru. Sã cunoascã metodele şi materialele pentru amprentare. Ni-Cr) pentru protezele unidentare pluridentare. Materiale pentru fixarea protezelor dentare: Cimenturile dentare 112 . Materiale restaurativ-coronare: a. OBIECTIVELE CURSULUI : Se propune ca la terminarea cursului studenŃii sã posede informaŃiile necesare activitãŃii clinice pentru utilizarea materialelor dentare. III..clasice (cimenturi-amalgame): formã de prezentare. proprietãŃi. mase ceramice. indicaŃii. baza protezei scheletate. compoziŃie. pardoontalã şi implantologie. Testarea biocompatibilitãŃii materialelor dentare.MATERIALE DENTARE ANUL II curs 32 ore lucrari practice 48 ore I. 4. 3. 5. turnarea modelelor. sistemele integral ceramice). 2.

14. metode de pregãtire. 10. formã de prezentare. Materialele de amprentare semirigide : Pastele ZOE. domeniu de utilizare. Elastomerii de sintezã (thiocauciucurile. formã de prezentare. legãtura metalo-ceramicã. proprietãŃi. materialele termoplastice. 13. hidrocoloizii ireversibili. indicaŃii. acrilatele elastice. materiale cu prizã lent progresivã 7. siliconii. indicaŃii. polietherii). prelucrarea aliajelor. clasice. clasificare. mod de lucru. 11. compoziŃie. proprietãŃi generale. compoziŃie. de prezentare. Materiale pentru amprentare : Caracteristici generale. tipuri de amprente. Aliajele nobile pe bazã de Ag-Pd: forma de prezentare. bucoplastice. Efectuarea demonstrativ a obturaŃiilor din compozite pe fantom-modele. Clasificare. Materiale pentru machete : cerurile dentare. 15. 9. produse comerciale. proprietãŃi. Prezentarea materialelor utilizate în tratamentele conservative: cimenturile şi amalgamele. proprietãŃi. 16. compoziŃie. produse comerciale. Materiale pe baza protezelor şi placarea componentelor metalice: rãşinile acrilice simple. Materiale metalice pentru proteze : aliajele dentare. Materiale moderne pentru restaurarile dentare directe si indirecte : alumino-ceramica. sistemele ceramice.denumirile comerciale. Aliajele nenobile : Co-Cr. 113 . 12. 6.5. formã de prezentare. Materiale pentru modele : proprietãŃi generale. compoziŃie. rãşinile simple şi compozite. metode de prelucrare) IV. tehnica de ardere. Sistemele retentive: forme şi materiale. 8. indicaŃii. Aliajele nobile pe bazã de aur. recomandãri practice. indicaŃii. Materiale anorganice pentru proteze : masele ceramice. Condensarea cimenturilor şi amalgamelor în cavitãŃi pregãtite pe fantome. Materiale de amprentare elastice: hidrocoloizii reversibili. CONłINUTUL LUCRÃRILOR PRACTICE: 1. polimerizare. ultima generaŃie de compozite şi accesoriile necesare de lucru. proprietãŃi generale. Pregãtirea materialelor : manual şi electro-mecanic. produse comerciale. Materialele compozite .prezentarea lor. zirconium-ceramica (f. pe bazã de Ti şi Cu. portamprentele. proprietãŃi specifice. Materiale pentru tipare : clasificare. 2. produse comerciale (clase de ghipsuri). proprietãŃi. Aliajele nenobile : Ni-Cr. forma de prezentare. moderne. tipuri de mase de ambalat. indicaŃii.

Amprentarea câmpurilor protetice cu materiale rigide. 9. metode de amprentare.caracteristici fizico-chimice. 13. Teste mecanice şi tehnologice : duritatea. caractere fizico-chimice. Materialele de modelat. 8. 6. tehnici de modelare. 14. funcŃionalã.compoziŃie. materiale elastice.mod de prezentare. avantaje. tehnici de modelare. Prezentarea de cazuri clinice rezolvate prin metoda metalo-ceramicã. Metode moderne de ambalare : Heraeus. 15. Bego. tehnica propriu-zisã.Cr-Ni. 5. teste de aderenŃã şi rezistenŃã mecanicã.fuzonãrii maselor ceramice . Aliajele specifice . 4.compoziŃie. Teste de coroziune şi galvanism bucal. metode de aplicare şi fixare pe structurile metalice. teorii privind fuzionarea la structurile metalice. Masele de ambalat specifice aliajelor utilizate în protetica dentarã. 12. DemonstraŃii practice şi clinice de fixare a coroanelor pe bonturile dentare. mod de prezentare. semirigide. Turnarea modelelor de studiu. 11. metode de polimerizare. Teste de vâscozitate şi contracŃia materialelor de amprentã. ambalarea-turnarea. metoda funcŃionalã -principii de modelaj. dezavantaje. compoziŃie. Materialele pentru amprentare : clasificare. indicaŃii (contraindicaŃii ambalarea-turnarea). Prezentarea materialelor pentru modele.funcŃional a grupurilor dentare pe modele de arcadã. mod de prezentare. paste oxid de zinc eugenol. ambalarea. Rãşinile diacrilice compozite (generaŃia modernã a rãşinilor acrilice) . Prezentarea materialelor de modelat.3. turnarea pentru aliajele nobile. mod de prezentare. compoziŃie. Aliajele utilizate în stomatologie . modelarea machetei componentei metalice. DEMONSTRAłII practice ale etapelor de ardere a maselor ceramice. dezavantaje. clasificare. Aliajele nobile . Masele ceramice utilizate în stomatologie : compoziŃie. funcŃional. Modelajul anatoform . Materialele de modelat. Co-Cr . Materiale pentru tipare . rezistenŃa la îndoire şi rupere. 7. Materialele pentru fixarea coroanelor şi punŃilor dentare . DEMONSTRAłIE practicã a realizãrii modelului de arcadã cu bonturi mobile. clasificarea lor. denumiri comerciale. tehnici de modelat: gnatologicã. rezistenŃa mecanicã. Testarea contracŃiei şi a rezistenŃei mecanice a rãşinilor acrilice. Aliajele inoxidabile .materiale organice. denumiri comerciale. tehnica propriu-zisã.compoziŃie. 16. mod de preparare. Avantaje. 114 . 10. Materialele pentru proteze . principii de modelaj.compozite. PREZENTARE DE CAZURI CLINICE.denumiri comerciale.

...10% MICROBIOLOGIE. . 40 ore lucrari practice semestrul II: 24 ore curs............................CRAIG ...... 1993 IX..... vor da probe de control... mijloace de terapie tintita si profilaxie........) Horenda Press • D......... SCOPUL CURSULUI: Dobandirea unor notiuni de microbiologie... Studiul microorganismelor implicate in afectiunile stomatologice...............ConŃinutul şedinŃelor de lucrãri practice vor fi prezentate pe video.... în sãptãmâna 1-10 decembrie . EVALUARE Activitatea practicã şi teoreticã va fi evaluatã astfel : .. 10% . Timişoara............dupã prezentarea materialelor restaurativ coronare........PARAZITOLOGIE..... Mosby........ parazitologie. 115 .. “ RESTORATIVE DENTAL MATERIALS”........G...... Cunoasterea unor bacterii . Ed........ 20% ..........teste teoretice din cursuri.... V... PÃTRAŞCU : “TEHNOLOGIA ALIAJELOR DENTARE” MATERIALE DENTARE (L.....BRATU ....... notate de asistenŃii de grupã ..... virusologie si imunologie.....Prezentarea de cazuri clinice cu punŃi din wipla..... virusuri si paraziti implicate in patologia infectioasa generala si influenta acestora in manifestarile stomatologice.25% ... necesare pentru formatia de medic stomatolog....... Chicago..............P..VIRUSOLOGIE ANUL II semestru I: 24 ore curs... tipare şi machete..examen practic de semestru ........... Cr-Co şi schelete din Co-Cr..... 1994 • R.....examen teoretic (scris + oral). Determinãri ale pH-ului salivar şi galvanismul bucal. 40 ore lucrari practice I..... -În şedinŃele de lucrãri practice se vor face proiecŃii video şi diapozitive pentru ilustrarea capitolelor principale ale cursului..II. III....... pentru modele....... “MATERIALE DENTARE” vol.... BIBLIOGRAFIE : $ Cursul teoretic – editie on-line 2000 • I.....................Helicon.... mecanisme etiopatogenice....

mecanismul invazivitatii si toxinogenezei. 3. 10.- Dobandirea unor cunostinte generale privind principalele microorganisme cu cale de transmitere parenterala si a riscului profesional asociat infectiei cu acestea. 13. Infectii cu micobacterii. Infectii cu bacili Gram-pozitivi sporulati aerobi si anaerobi. factorii celulari. 9. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studentii: - sa posede notiunile teoretice legate de etiopatogenia bacteriana. 8. tratamentul si profilaxia afectiunilor infectioase ale cavitatii bucale. 14. CONTINUTUL CURSURILOR 1. crestere si multiplicare. II. IV. Patogenitatea bacteriilor in cavitatea bucala – elemente de rezistenta naturala si imunitatea specifica in cavitatea bucala. 6. 7. Enterobacterii . profilaxie. Antibiotice si chimioterapice. cacterele de antigenicitate. Genetica bacteriana. Antigene – definitie. morfologie si structura bacteriana. Imunoglobuline – definitie. factorii umorali. structura antigenelor. mecanisme. - Sa posede notiuni de terapie tintita cu antibiotice si chimioterapice. structura. respiratie. factorii de patogenitate. efectori. utilizarea produselor biologice de stimulare nespecifica si specifica. mecanism de actiune si rezistenta bacteriana. Raspunsul imun umoral si celular: celule implicate. Placa bacteriana. Microbiocenoza bucala. Actiunea unor factori fizici si chimici asupra bacteriilor. Produse biologice de diagnostic. 11. etape. antigene bacteriene. factorii rezistentei naturale: barierele naturale. II. cicluri de evolutie. Starile de hipersensibilizare I. tratament. Infectii cu spirochete. 12. Patogenitatea bacteriana.caracteristici generale. Introducere. precum si notiuni de profilaxie. variabilitatea. Infectii cu bacili Gram-negativi. Bacteriofagul. Fiziologie bacteriana – metabolism. structura. Imunitatea nespecifica sau rezistenta naturala. 116 . Imunitatea specifica sau dobandita. 5. 4. III. - sa fie capabili sa coreleze si sa aplice toate notiunile generale dobandite in diagnosticul. clasificare. III. Infectii cu coci Gram-pozitivi si Gram-negativi. virala si parazitara si diagnosticul de laborator. 2.

vaginalis). Clasa Cestode (Taenia solium. Forme fundamentale bacteriene. Taenia saginata. 21. Actinomicoza cervico-faciala. candidozele. Genul Entamoeba (E. infectia produsa. 16. structura. virusul citomegalic. afectiuni produse de asociatia fuzospirilara. 22. Virusuri cu poarta de intrare respiratorie. Definitia si caracterele generale ale virusurilor. Notiuni de imunitate antivirala. - CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE Prezentarea laboratorului de microbiologie. Virusul polio: taxonomie. Clasa Nematoda (Ascaris lumbricoides. Tehnici de efectuare a frotiurilor din produs patologic. Enterobius vermicularis. Leziuni orale de etiologie microbiană şi neoplasme ale mucoasei bucale asociate cu infecŃia HIV. utilizarea preparatelor de interferon in terapie. Antibiograma. B. G (taxonomie. Paraziti. Strongyloides stercoralis). F. Structura virusurilor. 17. Delta. structura) şi infecŃiile produse. 18. structura si infectiile produse. mecanism de patogenitate. virusul varicelozosterian. virusul herpetic uman 6. structura. 23. parazitism. 20. reactia de precipitare. Virusul imunodeficienŃei umane (HIV): taxonomie. aspecte clinice. etiopatogenie. Stomatite virale: clasificare. Reactii antigen – anticorp de diagnostic si teste celulare. teorii. E. genul Leishmania (L. Clasa Trematoda (Fasciola hepatica). Virusurile herpetice de interes medical (virusul herpes simplex 1 si 2. Trichuris trichiura. 117 . Echinococcus granulosus. Virusurile hepatitice A. Caria dentara si parodontopatia – flora bacteriana implicata. virusul Epstein-Barr. Ciclul replicativ viral. T.15. C. norme de protectie antiinfectioasa. genul Giardia (Lamblia intestinalis). IV. gingivalis. 19. infectii produse. Tehnici de sterilizare. Patogenia infectiei virale. 7 si 8): taxonomie. tropica). Markerii infecŃiei cu virusul hepatitic B – semnificaŃie. E. Trichinella spiralis. Diphylobotrium latum). Tehnica examinarii microscopice. agenŃii etiologici. structură. Virusurile gripale. virusul rujeolic si virusul rubeolic: taxonomie. genul Trichomonas (T. histolytica). Tehnici de colorare. InfecŃia cu HIV si SIDA. Identificarea bacteriilor prin reactii biochimice si caractere antigenice. Interferonii: efecte biologice. 24. bucalis. Principalele familii de virusuri implicate in patologia umana.

imunoglobuline). 118 . . . Diagnosticul de laborator in candidoza si actinomicoza cervico-faciala. . . . reactia de seroneutralizare.Principii de recoltare si transport ale produselor patologice in vederea efectuarii diagnosticului virusologic. . tehnici de cultivare. .Sinteza asupra metodelor de diagnostic bacteriologic. revederi de tehnici de laborator specifice. efectuarea frotiurilor. . . . .Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Toxoplasma gondii si Plasmodium spp.Recoltarea probelor din leziuni carioase pentru efectuarea frotiurilor.Recapitulare. . Taenia saginata. cultivare. Hymenolepis nana. Recoltarea probelor din canalele endodontice si abcese periapicale. .Recoltarea probelor din pungi parodontale. Metode de izolare si de identificare a virusurilor. colorare. Toxocara spp. virusologic. Diagnosticul serologic in viroze.Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Entamoeba. Giardia . Enterobius vermicularis. . parazitologic.Diagnosticul de laborator in infectia cu Mycobacterium tuberculosis. Efectuare de frotiuri.Metode de cultivare pentru izolarea si identificarea genurilor bacteriene implicate in patologia orala. Teste de apreciere a starii de imunitate nespecifica si specifica in cavitatea bucala (lizozim. Trichomonas.Diagnosticul de laborator in infectiile cu enterobacterii. . . Diphilobotrium latum.Investigarea microbiocenozei bucale si a placii bacteriene.RFC. Taenia solium.Diagnosticul de laborator in infectiile cu germeni spiralati si vibrioni. Investigarea raspunsului organismului gazda in parodontopatii.Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Echinococcus granulosus.Diagnosticul de laborator in infectiile cu bacili Gram-pozitivi sporulati aerobi si anaerobi. Ascaris lumbricoides. . Trichuris trichiura.Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Trichinella spiralis.Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Fasciola hepatica. . colorare. Strongiloides stercoralis.Diagnosticul de laborator in gripa. Leishmania. Teste de apreciere. colorare.Diagnosticul de laborator in hepatita virala acuta de tip B si in infectia cu HIV.Diagnosticul de laborator in infectiile cu coci patogeni Gram-pozitivi si Gram-negativi.

Ciufecu ES. VI. 2002. Ed. Saunders Company USA Philadelphia. Dumitriu H. SCOPUL CURSULUI - Prezentarea datelor de semiologie generală referitoare la semne. EVALUARE Criterii pentru admiterea la examenul de MICROBIOLOGIE-PARAZITOLOGIEVIRUSOLOGIE: frecventarea lucrarilor practice. Medicala Nationala 2003. simptome. Virusologie medicala. Didactica si Pedagogica. Concept publishing 1998. 4. 1994. 3. 2002. Ed. PUBLISTAR 2003. Baze practice in parazitologia medicala . Etiologia microbiana in parodontitele marginale cronice. Popescu-Dranda MC. BIBLIOGRAFIE 1. All 1997. 2. pentru a crea baza semantică. obtinerea calificativului “admis” la stagiu si la examenul practice. Ed. Virusologie medicala – Cernescu C. Ed. 2002.Lazar L. Microbiologie medicala – Buiuc D. Microbiologie –Debeleac L. Medicala Amaltea 1994. Ed. nosologică si gnoseologică necesara întelegerii semiologiei diverselor aparate si respectiv a sindroamelor specifice. etc. Infectii parazitare umane . Ed. 5. Oral microbiology and immunology – Nisengard R. Parazitologie medicala . Medicala 2003. 119 . 10. 6.V. Ruta S. 8. Profilaxie si tratament antimicrobian. Dumitriu S. Practica diagnosticului virusologic. Briliant 1999. Ed. Cernescu C. 2003. Bucuresti 1992. Ed.Radulescu S. Examen teoretic: examen scris la virusologie si parazitologie in presesiune valoare = 1/3 din nota finala examen oral la microbiologie in sesiune valoare = 2/3 din nota finala MEDICINA INTERNA ANUL II SEMIOLOGIE MEDICALA 32 ore curs 48 ore lucrari practice I. Cerma 1996. tip constitutional. Ed. 7. 9.Steriu D.

absolut oblitoriu pentru orice medic. prognostic. motivele internării. Semiologia ganglionilor SEMIOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR (5-6): 120 . antecedentele heredo-colaterale. astenia. Facies. cu o corelare interdisciplinara – necesare articulării unui sistem logic. CONTINUTUL CURSURILOR SEMIOLOGIE GENERALĂ (1): Diagnostic. simptome. coerent şi util. antecedentele personale – fiziologice. IV. esentiale pentru activitatea viitoare: întelegerea si aprofundarea notiunilor de medicină internă si de urgenŃe medicale din anii III si V. Crearea unui limbaj medical precis. ConstituŃia. modificări vasculare cutanate ErupŃii cutanate (4): noduli. cianoza. hemoragii cutanate. timpanic PALPAREA AUSCULTAłIA EXAMENUL CLINIC PE APARATE (3-4) Semiologia pielii şi fanerelor (3): modificări de culoare ale tegumentelor. transpiraŃiile.- Crearea deprinderilor esentiale de logică si de limbaj medical. Modificări staturale. febra: tipuri de curbe febrile. anamneza EXAMENUL CLINIC OBIECTIV INSPECłIA Starea de conştienŃă PoziŃii PERCUłIA: Sunetul sonor. Examenul mersului. semne. OBIECTIVELE CURSULUI Prezentarea de o maniera care sa uşureze însusirea notiunilor specifice. respectiv posibilitatea de diagnostic clinic rapid si de instituire în timp util a unei terapii specifice în cazul unor incidente/accidente în practica uzuala din cabinetul stomatologic. modificări pigmentare cutanate. V. tulburări trofice ale pielii Modificări ale secreŃiei sudorale. icterul. semiologia unghiilor Semiologia părului. Starea de nutriŃie. patologice. coerent de gândire medicala. mat. atat teoretică cât şi practica. insomnia FOAIA DE OBSERVAłIE (2): datele generale.uri. cefaleea. Semiologia ochilor.

sindromul de hipeaeraŃie pulmonară (sindromul de distensie alveolară). ANTECEDENTELE PERSONALE. inspecŃia zonei vestibulare. insuficienŃa mitrală. expectoraŃia. sindroamele pericardice. astmul bronşic. pierderile de conştienŃă EXAMENUL FIZIC CARDIAC: InspecŃia. sindromul de simfiză pleurală. SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR (7-10): SEMNE SI SIMPTOME ESENłIALE (7): dispneea cardiacă. infarctul miocardic acut Sindromul hipertensiunii arteriale Sindromul de hipotensiune arterială Sindromul insuficienŃei cardiace Tulburări de ritm şi de conducere SEMIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV (11-12): EXAMENUL OBIECTIV AL APARATULUI DIGESTIV (11): InspecŃia generală. PALPAREA. examenul palatului moale 121 . tusea cardiacă. inspecŃia tegumentelor. durerea vasculară periferică. mecanismul general de producere a suflurilor. PARTICULARITĂłILE ANAMNEZEI ÎN SEMIOLOGIA AFECłIUNILOR APARATULUI RESPIRATOR. PERCUłIA. AuscultaŃia Zgomote cardiace suplimentare. sindromul de revărsat pleural aerian = pneumotorax. palpitaŃiile. examenul clinic al venelor Metode paraclinice de investigare a aparatului cardio-vascular Sindroame cardio-vasculare (8): Stenoza mitrală. inspecŃia cavităŃii bucale. emfizemul pulmonar. sindromul de revărsat pleural lichidian = pleurezia. examenul limbii. inspecŃia gingiilor. cianoza EXAMENUL OBIECTIV ÎN AFECłIUNILE APARATULUI RESPIRATOR: INSPECłIA. sindromul cavitar. abcesul pulmonar. sindromul de condensare pulmonară. dispneea. examenul planşeului bucal. inspecŃia buzelor. caracterele durerii toracice. zgomote respiratorii suraadăugate METODE PARACLINICE DE INVESTIGARE A APARATULUI RESPIRATOR (6) PRINCIPALELLE SINDROAME PLEURO-PULMONARE: sindromul bronşitic. tusea. sindroamele pleurale. durerea cardiacă. insuficienŃa aortică. examenul arterelor. PercuŃia. AUSCULTAłIA. sindroamele miocardice Sindroamele insuficienŃei coronariene (10): Angorul stabil de efort. pleurita. sindromul clinic din bronşiectazii. sindromul mediastinal. examenul boltei palatine. cauzele durerii toracice. hemoptizia. vomica. exemple de dureri toracice. inervaŃia senzorială a organelor toracale şi ale abdomenului superior. Palparea. boala mitrală (9) Stenoza aortică.(5) FOAIA DE OBSERVAłIE. respiraŃii de tip special.

sindroamele renale vasculare. vărsăturile. palparea abdomenului. greaŃa. eructaŃiile. purpurele vasculare Coagulopatii VI. sindromul nefrotic. sindromul nefropatiilor interstiŃiale (pielonefrite acute şi cronice). 122 . tulburările de micŃiune SEMNE URINARE CONSECINłELE GENERALE ALE AFECłIUNILOR APARATULUI RENO-URINAR EXAMENUL FIZIC AL APARATULUI RENO-URINAR EXAMINAREA PARACLINICĂ A APARATULUI RENAL SINDROAME RENALE (14): sindromul nefropatiilor glomerulare. Motivele internării. sughiŃul. auscultaŃia abdomenului SIMPTOMELE SUFERINłELOR APARATULUI DIGESTIV (12): tulburările apetitului. Antecedente hetero-colaterale. modificări ale halenei. sindroamele tubulare.Modificări ale faringelui şi amigdalelor Examenul abdomenului: InspecŃia abdomenului. leucemii acute Sindroame hemoragipare (16): Sindroame hemoragipare prin trombopatie. sindromul de aplazie medulară Poliglobulia Sindroame prin anomalii leucocitare: hiperleucocitoza malignă. sindromul de innsuficienŃă renală cronică SEMIOLOGIA SISTEMULUI HEMATOPOIETIC SI SANGELUI(15-16) Sindroame anemice (15): anemia normocromă. sindromul de insuficienŃă renală acută. CondiŃii de viaŃă. sindromul anemiilor hemolitice. purpurele trombopenice. sindromul anemiei feriprive. Patologie profesionala. sindroame mieloproliferative. Anetecedente heredocolaterale si personale (fiziologice si patologice). Date personale . Semiologia ficatului: sindromul ascitic. sindromul de insuficienŃă hepato-celulară. anemia hipocromă hiposideremică. leucemia mieloidă (granulocitară) cronică. durerea abdominală SEMNE ALE AFECłIUNILOR DIGESTIVE: Modificări ale scaunului. purpurele trombopatice. limba dureroasă. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE a) Foaia de observaŃie clinică. sindromul de hipertensiune portală Semiologia splinei Semiologia pancreasului SEMIOLOGIA APARATULUI RENAL (13-14) DATE SEMIOLOGICE GENERALE (13). hematemeza. sindromul anemiei megaloblastice. meteorismul abdominal. antecedente personale patologice SIMPTOMATOLOGIA AFECłIUNILOR RENALE: tulburările diurezei. modificări ale gustului.

Sef de lucrari Delia Donciu. Palpare. Sindromul ulceros. a sangelui si sistemului hematopoietic Examen oral (pondere 1/3 fata de proba scrisa). Sindroame specifice d) Aparatul cardio-vascular. semnul. 2002 4.Bălan Horia. Determinarea tensiunii arteriale. Semiologia paratului digestiv. Sindromul coronarian. Anamneză. InspecŃie. EVALUARE Evaluare periodica la patul bolnavului pe parcursul desfasurarii stagiului practic.patologie specifica anumitor grup de varsta. Sindromul ascitic. patologie specifica anumitor deprinderi nocive. tegumente. cu toata grupa. Univ. Colica renală. Tulburari mictionale si ale diurezei. cu ocazia vizitelor sefului de disciplina Examen practic de final de stagiu cu asistentul de grupa si titularul de curs Examen scris: 2 lucrari cu expunere in extenso a unor subiecte: i.dr. b) Examenul general al bolnavului: atitudine. Sindromul pericardic. Examenul pancreasului. facies. Curs de semiologie medicală – Conf. Sindromul. a celui reno-urinar. Dr. Angela Vladan Sopa. Editura Ametist. Anamneza. BIBLIOGRAFIE 1. Camelia Diaconu – Examenul obiectiv al pacientului in bolile interne – Editura Cerma 2003 VI. auscultaŃia abdomenului. Manifestări hemoragice pe tegumente şi mucoase . Asist.Dr. Sindromul colecistic.Patologia sângelui. Semiologia tulburarilor de ritm si de conducere. Sindromul insuficientei cardiace. Cursul predat 2. c) Aparatul respirator. starea de nutriŃie. 2003 3. semiologia aparatului respirator si cardiovascular ii. Examenul splinei f) Semiologia aparatului renal . percuŃia. InspecŃia. Alice Balaceanu. Sindroame valvulare. Istoricul bolii. InfecŃiile urinare g) Semiologia sangelui si sistemului hemato-poietic . in prezenta asistentului de grupa 123 .PercuŃie. Prof. palparea. starea de conştienŃă. Examenul obiectiv InspecŃia şi palparea arterelor şi venelor. e) Aparatul digestiv: Examenul clinic al gurii si faringelui. Semiologie generala. Sindroame mieloproliferative V. simptomul . Sindromul icteric. Examenul obiectiv.Angela Sopa. Poppa I. Elena Popescu – Editura Cerma. palparea şi percuŃia ficatului normal şi patologic. Aureliu.AuscultaŃie. Sindroame anemice.

utilizand un limbaj adecvat. sau eventuala solicitare a avizului specialistului pentru realizarea acestora. in cabinetul stomatologic. OBIECTIVELE CURSULUI Construirea unei gandiri medicale coerente. coerenta si eficienta abordarea pacientului din unitul dentar.ANUL III MEDICINA INTERNA 32 ore curs 48 ore lucrari practice I. CONTINUTUL CURSURILOR ♦ AFECłIUNI RESPIRATORII (1-4) traheobronşita acută (1) bronşita cronică astmul bronşic pneumoniile bacteriene acute (2) pneumoniile acute interstiŃiale supuraŃii pulmonare cancerul bronhopulmonar (3) pleurezia tuberculoasă tuberculoza bronho-pulmonară (4) bolile neinflamatorii ale pleurei ♦ AFECłIUNI CARDIO-VASCULARE (5-14) hipertensiunea arterială (5) stenoza mitrală (6) insuficienŃa mitrală şi boala mitrală insuficienŃa aortică stenoza aortica edemul pulmonar acut (7) insuficienŃa cardiacă angorul pectoris (8) 124 . SCOPUL CURSULUI Prezentare succinta. juste. concordant cu realitatea Crearea obisnuintei de a utiliza informatiile oferite de anamneza si de examenul clinic pentru a orienta de o maniera sigura. logica si conform celor mai actuale date din literatura de specialitate a principalelor afectiuni care fac obiectul Medicinei interne Crearea deprinderilor necesare recunoasterii rapide. a unor diagnostice ce impun prudenta/temporizarea unor proceduri stomatologice. in integralitatea sa. III. II.

infarctul miocardic acut (9) aritmii extrasistolice (10) fibrilaŃia atrială( f.) (11) tahicardii parioxistice (12) blocul atrio-ventricular de gradul iii endocardita bacteriană subacută (13) endocardita reumatismală (14) pericardite ♦ AFECłIUNI DIGESTIVE (15-20) esofagita cronică peptică şi hernia gastrică transhiatală (15) ulcerul gastro-duodenal cancerul colo-rectal (16) boala crohn (ileita regională) rectocolita ulcero-hemoragica hepatitele cronice (17) cirozele hepatice (18) colecistita cronică litiazică şi nelitiazică (19) pancreatita cronică (20) cancerulpancreatic ♦ AFECłIUNI RENALE (21-26) glomerulonefrite acute (21) glomerulonefritele cronice (22) sindromul nefrotic (23) pielonefrita acută (24) pielonefrita cronica (25) ♦BOLI REUMATISMALE (26-28) reumatismul articular acut (26) poliartrita reumatoidă (27) spondilita ankilozantă (28) lupusul eritematos sistematic ♦BOLI METABOLICE (31): diabetul zaharat ♦BOLI DE SANGE (32) sindroame hemoragice trombocitare coagulopatii leucemii acute si cronice anemii posthemoragice 125 .a.

stenoza aortica. edemul pulmonar acut. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evoluŃiei. EVALUARE 126 . glomerulonefritele cronice. astmul bronşic. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului si supravegherea evolutiei. poliartrita reumatoidă. Horia. Aureliu. fibrilaŃia atrială. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evolutiei. V. cancerul colo-rectal. pielonefrita acută pielonefrita cronica .Date esenŃiale ale examenului clinic. coagulopatii. leucemii acute si cronice.Date esenŃiale ale examenului clinic.Date esenŃiale ale examenului clinic. endocardita bacteriană subacută.Cursul predat . insuficienŃa cardiacă. insuficienŃa aortică. BOLI METABOLICE: DIABETUL ZAHARAT . ♦BOLI REUMATISMALE: reumatismul articular acut. hepatitele cronice. aritmii extrasistolice. pleurezia tuberculoasă. tahicardii parioxistice. Prof. elemente de terapie ♦ AFECłIUNI DIGESTIVE: esofagita cronică peptică şi hernia gastrică transhiatală. CANCERULPANCREATIC . blocul atrio-ventricular de gradul iii. angorul pectoris.Date esenŃiale ale examenului clinic. pneumoniile acute interstiŃiale. endocardita reumatismală.Date esenŃiale ale examenului clinic. elemente de terapie ♦ AFECłIUNI CARDIO-VASCULARE: hipertensiunea arterială . BIBLIOGRAFIE . rectocolita ulcero-hemoragica. elemente de terapie ♦ AFECłIUNI RENALE: glomerulonefrite acute. elemente de terapie. supuraŃii pulmonare. anemii posthemoragice . elemente de terapie. elemente de terapie. Prof. spondilita ankilozantă. ♦BOLI DE SANGE: sindroame hemoragice trombocitare. cancerul bronhopulmonar. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evolutiei. Dr.Sef lucrari Balan M. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evolutiei. sindromul nefrotic. bronşita cronică. pericardite . datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evoluŃiei. lupusul eritematos sistematic . tuberculoza bronho-pulmonară. infarctul miocardic acut.IV. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE ♦ AFECłIUNI RESPIRATORII: traheobronşita acută. colecistita cronică litiazică şi nelitiazică. Varlas Anghel – Subiecte teoretice si teste de medicina interna – Ed. ulcerul gastro-duodenal. Cerma 2002 VI. cirozele hepatice. bolile neinflamatorii ale pleure . boala crohn (ileita regională). elemente de terapie.Date esenŃiale ale examenului clinic. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evolutiei. stenoza mitrală. pneumoniile bacteriene acute.Date esenŃiale ale examenului clinic. pancreatita cronică. insuficienŃa mitrală şi boala mitrală.C. Popa I.

evaluare si diagnostic. Deficitul de iod si gusa endemica 7. tratament) 11. HIPOFIZA 1. Cancerul tiroidian (cancerul papilar. ritmuri endocrine 2. Coma mixedematoasa 9. tratament) TIROIDA 1. embriologie. Mijloace de tratament in tumorile hipofizare (chirurgie. carcinomul tiroidian nediferentiat. adenoamele hipofizare secretante de prolactina 6. cancerul medular. Controlul genetic al sintezei hormonale 3. Acromegalia si gigantismul 7. Sindromul secretiei inadecvate de ADH 12. Alte tireotoxicoze (gusa polinodulara hipertiroidizata. Insuficienta hipofizara a copilului (etiopatogenie. cancerul follicular. Tiroida . Mixedemul congenital 8. tratament) 6. Insuficienta hipofizara a adultului (etiopatogenie. Nodulul tiroidian (etiopatogenie. mod de actiune) 2. Diabetul insipid 11. diagnostic. imunocitochimie.- Evaluare periodica. mecanisme de actiune. la patul bolnavului. - Examen practice de final de stagiu cu asistentul de grupa şi şeful de disciplina. cu ocazia vizitelor sefului de disciplină. rol fiziologic. cu toata grupa. secretie. cu prezenta asistentului de grupa si a sefului disciplinei. Alte adenoame hipofizare secretante (boala Cushing. pe parcursul desfaşurarii stagiului practice. Examen scris: expunere in extenso a 5 subiecte Examen oral (pondere 30% fata de proba scrisa). hormonii hipofizari (structura. Endoc rinol ogie BAZELE ENDOCRINOLOGIEI 1. clasificare 2.anatomie. metode de evaluare. alte cancere tiroidiene primare sau metastaze) 127 . radioterapie. axe neuro-endocrine. etc) 5. Criza tireotoxica (etiologie. biogenetica. Insuficienta tiroidiana a adultului si copilului. tireotropinom. diagnostic diferential 5. genetica. imunologie. Receptorul hormonal si patologia de receptor HIPOTALAMUS. evaluare. evaluare si diagnostic. tratament) 13. fiziologie. Metode de evaluare a functiei si morfologiei tiroidiene 3. adenomul toxic. tratament medicamentos) 10. gonadotropinom) 8. Metode de explorare endocrina a axului hipotalamo-hipofizar 4. Hiperprolactinemia. Adenoamele hipofizare nesecretante 9. reglare) 3. Hormonii – structura. Adeno si neurohipofiza – anatomie. Boala Graves Basedow 4. Tumorile hipofizare – etiopatogenie. fiziologie. Tiroidite 10. Hipotalamus – anatomie. hormonii tiroidieni (sinteza.

efecte si roluri fiziologice. Femeie 1. diagnostic. inclusiv reglarea. Spermatogeneza 4. mecanism de actiune. diagnostic. 2. Insuficienta testiculara 6. Amenoreea primara 5. Bolile adrenale congenitale 7. 2. neoplazii) 10. embriologie. 6. 4. Insuficienta corticosuprarenaliana cronica primara (boala Adisson.hormonii corticosuprarenalieni (steroidogeneza. anatomie. tratament) Hiperparatiroidismul primar Hiperparatiroidismul secundar si tertiar. Ginecomastia 8. Disfunctia erectila III. Evaluarea functiei gonadale masculine 5. mod de actiune. Metode de explorare in patologia suprarenaliana 4. mod de actiune.PARATIROIDELE SI METABOLISMUL MINERAL 1. 3. Genetica determinismului sexual si diferentierii sexuale 2. Hormonii testiculari – biosinteza. Ovarul – embriologie. Hipercorticismul si sindromul Cushing 5. Hirsutismul si hiperandrogenemia 8. 8. suprarenalectomia) 8. Sindromul ovarului polichistic 9. receptorul androgenic 3. Insuficienta ovariana primara 7. Medulosuprarenala: anatomie. fiziologia hormonilor ovarieni. efecte fiziologice) 3. hormonii medulosuprarenalienii (biosinteza. fiziologia secretiei de parathormon Evaluarea paraclinica a bolilor metabolice ale osului si metabolismului mineral Hipercalcemiile (etiopatogenie. Amenoree secundara 6. incidentaloame. Tumori corticosuprarenaliene (adenoame. Tumori gonadale secretante 9. embriologie. Criptorhidia 7. Anovulatia II Barbat 1. Corticosuprarenala: anatomie. Testiculul – embriologie. Metode de investigare in patologia ovariana 4. osteodistrofia renala Osteoporoza Hipoparatiroidismul SUPRARENALA 1. tratament) Hipocalcemiile (etiopatogenie. anatomie. reglare. 6. receptori estrogenici 2. Paratiroidele – anatomie. 5. Fiziologia ciclului menstrual 3. steroidogeneza ovariana. Diferentierea sexuala 1. Excesul de mineralocorticoizi – hiperaldosteronismul primar. Insuficienta corticosuprarenaliana acuta 9. Principii de clasificare a disgeneziilor gonadale 128 . efecte fiziologice) 2. 7. Feocromocitomul SEXUALIZARE NORMALA SI PATOLOGICA I.

Colesterolemie. in ritm 26. Insulina. ACTH. Coma hipofizara 3. Hemoglobina glicozilata 29.3. Sindromul Turner 4. echilibru acido-bazic (Astrup) 30. dinamic.v. Testul hiperglicemiei provocate cu determinarea glicemiei. Cortizol plasmatic/ cortizol liber urinar. HCG 24. TSH. Testul de stimulare la ACTH 1-24 33. Insuficienta suprarenala acuta 2. insulina 31. Principiul metodelor. Aldosteron. Dozare 17 cetosteroizi urinari (Drehter) si cromatografic 25. Ionograma sanguina. 17 OH progesteron. Tetania hipocalcemica (paratireopriva) 7. CPG urinar. Spermograma 4. Dozarea catecolaminelor urinare si a metabolitilor 27. Imunodozare 2. cu determinarea hormonilor adenohipofizari si glicemiei 32. IRMA. Estrogeni plasmatici si urinari. Proba de deshidratare cu indicatorii de valoare 129 . trigliceridemie. Teste de hipoglicemie provocata cu insulina i. Antropometrie 6. DELPHIA a urmatorilor hormoni: . peptidul C. Progesteron plasmatic. Dozare 17 OH-CS urinar (Porter Silber) static.GH. T4 liberi si legati. Test Barr 5. PTH. Coma mixedematoasa 6. Criza tireotoxica (encepalopatia tireotoxica) 5. FSH/ LH. LABORATOR DE ENDOCRINOLOGIE I. Temperatura bazala 8 . lipidograma 28. T3. Hipercalcemia 8. GH. Hipoglicemiile 4. ELISA. Testul la metyrapon 34. DHEA.23 Dozarea RIA. Comele diabetice Lucrari practice Prezentari de cazuri de endocrinologie conform tematicii. Sindromul Klinefelter URGENTE IN ENDOCRINOLOGIE: 1. PRL. Testosteron plasmatica. Teste de inhibitie la dexametazona 35. Calcitonina. activitatea reninei plasmatice. Reflexograma ahileana 7. Hipocalemia 9. Examen citovaginal 3. interpretare 1.

OBIECTIVELE CURSULUI Abordarea principalelor tipuri de urgente medicale ce pot aparea ca o coincidenŃa în cabinetul stomatologic sau ca o urmare directa a actelor medicului stomatolog 130 . inclusiv radiografia de mana pentru aprecierea varstei osoase (nuclei de osificare) si radiografia craniu-profil pentru saua turceasca c. Ecografia tiroidiana si ovariana d. corticosuprarenale. precum si terapia adecvata fiecarei urgente. Scintigrama tiroidiana. Determinarea corpilor cetonici urinari IMAGISTICA SI COMPETENTA IN ECOGRAFIA ENDOCRINA (1) Bazele clinice ale ecografiei (2) Diagnosticul ecografic in patologia benigna tiroidiana (3) Diagnosticul ecografic in cancerul tiroidian (4) Diagnosticul ecografic in bolile tiroidiene autoimune (5) Tiroidita subacuta – diagnostic ecografic (6) Valoarea examenului ecografic in gusa nodulara (7) Diagnosticul ecografic in patologia tumorala sau hiperplazia paratiroidelor (8) Tumori mamare maligne – diagnostic ecografic (9) Patologia benigna a sanului (10) Diagnostic ecografic in patologia tumorala a glandei suprarenale (11) Hiperplazia glandelor suprarenale – valoarea si limitele examenului ecografic (12) Diagnosticul ecografic in patologia functionala a ovarului (13) Diagnosticul ecografic in tumorile testiculare (14) DEXA (15) Densitometria cu ultrasunete (16) Valoarea examenului ecocardiografic in patologia endocrina Seminarii privind principiul metodelor si interpretare a. II. Determinarea si interpretarea glicozuriei 37. în functie de amploarea gravitatii cazului. Tomografia computerizata si RMN a zonei hipotalamohipofizare si a diferitelor glande endocrine b. SCOPUL CURSULUI Prezentarea datelor succinte necesare recunoasterii principalelor urgente medicale ce pot interveni in cabinetul stomatologic Prezentarea algoritmurilor în vigoare de proceduri diagnostice si aplicarea lor în trepte logice. osoasa ANUL VI URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE 16 ore curs 32 ore lucrari practice I. Radiografii osoase din patologia endocrina.36. medulosuprarenale paratiroide.

în curs de apariŃie la Editura Medicală. V. BIBLIOGRAFIE Cursul predat Curs de urgente medico-chirurgicale – Conf. CONTINUTUL CURSURILOR . VI. specifice pentru tipurile de urgente medicale . Iordache Nicolae.UrgenŃe hipertensive Tahiaritmii Bradiaritmii InsuficienŃa cardio-circulatorie acută Criza de astm bronsic Embolia pulmonară InsuficienŃa respiratorie acută Hemoptizia Hematemeza Şocul anafilactic Conduita de urmat în faŃa unei stări de şoc Şocul cardiogen Şocul hipovolemic Hipoglicemia Convulsiile Conduita de urmat în faŃa unei intoxicaŃii medicamentoase acute Conduita de urmat în faŃa unei come de diverse etiologii IV.III.ObstrucŃia arterială periferică acută Tromboza venoasă profundă Edemul pulmonar acut Durerea toracală o o o – criza de angor pectoris – angorul instabil – infarctul miocardic acut . Conf. Balan Horia. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE Prezentarea datelor practice ce permit un diagnostic precoce si precis al urgentelor medicale si manevre/atitudini terapeutice de aplicat in concordanta cu contextual clinico-paraclinic al cazului si cu dotarea cabinetului stomatologic. Dr. EVALUARE Examen practic şi oral la finalul stagiului Proba scrisă – expunere in extenso a 4 subiecte 131 . Dr.

cadrul juridic şi metodologic. aspecte morfopatologice. expertiza medico-legală. Stările terminale. semnele clinice de diagnostic al morŃii. modificări cadaverice tardive ( distructive şi conservatoare). Traumatologie sistemică şi topografică Probleme medico-legale ale traumatismului cranio-cerebral. problemele expertizei medico-legale odontostomatologice. Traumatisme produse prin agenŃi fizici Leziunile şi moartea datorită electricităŃii. reacŃii postvitale. aprecierea gravităŃii leziuniloe corporale în conformitate cu prevederile Codului Penal. Leziunile traumatice primare: clasificare. Tanatologie medico-legală DefiniŃia. Traumatismele rutiere. Traumatologia generală Clasificarea agenŃilor traumatici. modificări cadaverice. leziunile şi moartea datorită radiaŃilor. Leziuni BMF în accidentele de trafic rutier Leziunile şoferului. Moarte subită. mecanisme de producere. clasificarea şi etapele morŃii. Asfixii mecanice 132 . Traumatismele gâtului. generale şi locale.MEDICINA LEGALĂ PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru Ore de curs: 32 Ore de lucrări practice: 16 Anul IV 1 Semestru = 16 cursuri Curs introductiv DefiniŃa medicinei-legale. evoluŃia probaŃiunii medico-legale. organizarea medicinei legale şi a aparatului de justiŃie. ReacŃiile vitale. precoce. Odontologie medico-legală – definiŃie. preocupări. sindroame tanatogeneratoare în accidentele de circulaŃie cu componentă lezională BMF. ale pasagerului din dreapta şi ale ocupanŃilor din spate. determinarea datei morŃii. obiectiv.

BeŃia acută. fiziopatologie. sugrumare. morfopatologie. reconstituirea facială. compresie toraco- Expertiza medico. 133 . Toxicologie specială Expertiza medico-legală în intoxicaŃia cu substanŃe caustice: aspecte juridice. căile de pătrundere ale toxicelor. tanatogeneză. Toxicologie specială IntoxicaŃia cu monoxid de carbon: aspecte juridice.GeneralităŃi abdominală). privind sindroamele anoxice. neutralizarea toxicelor. particularităŃile leziunilor traumatice buco-mazilo-faciale. distribuŃia ( repartiŃia) toxicelor. fiziopatologie. expertiza accidentelor apărute în etapa de explorare şi diagnostic.maxilo. metode de lucru în odontologia medico-legală. fiziopatologie.legală în leziunile traumatice buco. fracturile oaselor masivului facial. rolul odontologiei medico-legale în expertiza antropologică. clasificarea toxicelor. morfopatologie. tanatogeneză. IntoxicaŃia cu alcool etilic: aspecte juridice. Expertiza medico-legală în accidentele terapeutice Toxicologie generală: toxicitatea. InteracŃiunea între alcoolul etilic şi anestezice şi tranchilizante. punerea în primejdie a vieŃii victimei. tanatogeneză. fiziopatologie. expertiza medico-legală a accidentelor survenite în cursul actului terapeutic şi în cursul îngrijirii postoperatorie a bolnavului. infirmitatea permanentă fizică sau psihică. clasificare. noŃiuni generale. fiziopatologie. tanatogeneză.Asfixii prin compresiune (spânzurare. Identificare medico-legală NoŃiunii generale asupra identificării.faciale Factorii ce condiŃionează gravitatea leziunilor buco-maxilo-faciale. strangulare. morfopatologie. morfopatologie. complicaŃii şi sechele ale traumatismelor buco-maxilo-faciale. Criterii pentru aprecierea gravităŃii leziunilor traumatice Prevederile legislaŃiei române. reacŃii la substanŃele toxice. IntoxicaŃia cu acid cianhidric: aspecte juridice. expertiza medico-legală în intoxicaŃii.prevederile codului penal şi codului civil . leziunile părŃilor moi. probleme la care trebuie să răspundă expertiza medico-legală odontostomatologică. aspecte medico-legale privind noŃiunea de “ sluŃire”. morfopatologie. pierderea unui simŃ sau organ ori încetarea funcŃionării acestora.

74/1995. Probleme medico-legale ale urgenŃelor medicale şi ale accidentelor în cabinetele stomatologice Aspecte actuale de legislaŃie şi deontologie medicală Legea spitalelor. morfopatologie. Toxicologie specială IntoxicaŃia cu monoxid de carbon: aspecte juridice. fiziopatologie. tanatogeneză. probleme specifice de etică aplicate la specialităŃile buco-maxilofaciale. fiziopatologie. fiziopatologie. 134 . morfopatologie. Legea drepturilor pacientului. InteracŃiunea între alcoolul etilic şi anestezice şi tranchilizante. neutralizarea toxicelor. aspecte sociale. Toxicologie specială Expertiza medico-legală în intoxicaŃia cu substanŃe caustice: aspecte juridice. Legea nr.IntoxicaŃia cu pesticide organo-fosforice: aspecte juridice. morfopatologie. fiziopatologie. expertiza accidentelor apărute în etapa de explorare şi diagnostic. expertiza medico-legală în intoxicaŃii. expertiza medico-legală a accidentelor survenite în cursul actului terapeutic şi în cursul îngrijirii postoperatorie a bolnavului. BeŃia acută. IntoxicaŃia cu acid cianhidric: aspecte juridice. clasificarea toxicelor. Expertiza medico-legală în accidentele terapeutice Toxicologie generală: toxicitatea. Probleme de răspundere medicală în domeniul specialităŃilor buco-maxilofaciale Responsabilitatea medicală. tanatogeneză. tanatogeneză. tanatogeneză. culpa şi delictul. morfopatologie. rolul expertizei medico-legale în stabilirea culpei şi delictului. reacŃii la substanŃele toxice. distribuŃia ( repartiŃia) toxicelor. fiziopatologie. fiziopatologie. căile de pătrundere ale toxicelor. rolul medicului stomatolog în expertizele medico-legale de specialitate. morfopatologie. morfopatologie. tanatogeneză. simptome. implicaŃile intoxicaŃiilor în terapia stomatologică. IntoxicaŃia cu pesticide organo-fosforice: aspecte juridice. IntoxicaŃia cu alcool etilic: aspecte juridice. tanatogeneză. IntoxicaŃia cu substanŃe psihotrope: clasificare.

Legea nr. probleme specifice de etică aplicate la specialităŃile buco-maxilofaciale. rolul expertizei medico-legale în stabilirea culpei şi delictului. prezentări de cazuri Expertiza leziunilor traumatice buco-maxilo-faciale: examinarea persoanelor traumatizate. vizitarea muzeului de medicină-legală cu exemplificarea expertizelor medico-legale odontostomatologice Examen practic 135 . Legea drepturilor pacientului. aportul specialistului stomatolog în diagnosticul leziunilor buco-maxilo-faciale. redactarea actelor medico-legale. implicaŃile intoxicaŃiilor în terapia stomatologică. prezentări de cazuri Organizarea reŃelei de medicină-legală în România: expertiza medico-legală în intoxicaŃia etilică (recoltarea de probe biologice – sarcină obligatorie care interesează şi pe medicii stomatologi). prezentări de cazuri Expertiza medico-legală odontologică – noŃiuni de bio-traseologie. organizarea expertizei. prezentări de cazuri Expertiza medico-legală în accidentele terapeuticii buco-maxilo-faciale: metodologia redactării actelor medico-legale. prevederi legale Certificatul medico-legal: părŃi componente. metodologie. Probleme medico-legale ale urgenŃelor medicale şi ale accidentelor în cabinetele stomatologice Aspecte actuale de legislaŃie şi deontologie medicală Legea spitalelor. rolul medicului stomatolog în expertizele medico-legale de specialitate. Expertiza medico-legală odontologică: definiŃie. exemplificări.IntoxicaŃia cu substanŃe psihotrope: clasificare. prezentări de cazuri Leziuni buco-maxilo-faciale în accidentele de trafic rutier: redactarea actelor medicolegale de autopsie şi de examinare pe persoană. culpa şi delictul. simptome. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE Anul IV 1 Semestru Expertiza medico-legală: generalităŃi. obiective.74/1995. Probleme de răspundere medicală în domeniul specialităŃilor buco-maxilofaciale Responsabilitatea medicală. aspecte sociale.

Calea pe care o alegem dupa facultate: Salariat / liber profesionist / antreprenor /investitor 3. Arta de a fi egoist/ Josef Kirschener. Legislatie. Management Sanitar. 2005 9. Pretul 7. Bucuresti. 2007 4. Tata bogat. 2004 136 . vinde-o si imbogateste-te/ John Duran. editura Business Tech International Press. Promovare 8. editura C N I Coresi. Editura Curtea Veche Publishing. casa de editura Irecson. Planul de marketing 10. 2007 2. Vaca mov: transforma-ti afacerea prin idei remarcabile/ Seth Godin. Negocierea 14. 2005 11. Planul de afaceri/ Dumitru Porojan. cel mai puternic concurent pe care il avem 12. Distributie. editura Brandbuilders. 2003 6. Notiuni fundamentale de sanatate publica/ Armean Petru. Fa-ti o firma. Produsul. Bucuresti. Razvan Pasol. 2004 8. editura Bic All. 2005 10. editura Meronia. Cristian Bisa. editura Codecs. Fluxurile de numerar 13. Bucuresti. tata sarac/ Robert T. Ideea de afaceri – Calificare 6.MANAGEMENTUL CABINETULUI DENTAR Tematica curs / lucrari practice 1. editura Amaltea. 2002 5. 2000 3. organizarea si functionarea cabinetului dentar 5. Planul eficace de marketing/ Peter Knight. Managementul calitatii serviciilor medico dentare 4. Bucuresti. Noi. Kiyosaki. Bucuresti editura Trei. editura Amaltea. Notiuni generale de management 2. Marketing fara costuri 11. 2006 7. Planul de afaceri 9. Bucuresti. Bucuresti. Ghid de investitii personale – editia a II-a/ Eugen Voicu. Bucuresti. Kiyosaki. Marketing fara costuri – pentru luptatorul de gherila/ Jay Conrad Levinson. Suntem pregatiti pentru o afacere? / Ce trebuie sa facem? • Tematica de curs urmareste tematica lucrarilor practice Bibliografie 1. 10 pacate capitale de marketing/ Philip Kotler. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Profetiile tatalui bogat/ Robert T.

Să înŃeleagă necesitatea unui tratament stomatologic în unele boli neurologice. Patologia neurologică (prezentarea succentă a principalelor capitole de patologie) IV. Să înŃeleagă faptul că în calitate de medici tratează o afecŃiune stomatologică. 3. III. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1. Semiologia neurologică (sindroame neurologice majore) 2. 2. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. 4. Prezentarea foii de observaŃie neurologică cu aspectele ei specifice şi patologiei neurologice prin prezentarea bolnavilor neurologici internaŃi în clinică 137 . CONłINUTUL CURSURILOR 1. 2. Să sesiseze momentul în care trebuie să solicite ajutorul neurologului într-o complicaŃie sau pentru evitarea unei complicaŃii. dintre care unele chiar cu evoluŃie severă şi sfârşit latat. 3.NEUROLOGIE ANUL IV Un semestru 16 ore de curs 16 ore lucrări practice I. Cunoaşterea principalelor sindroame neurologice motorii şi senzitive. Informarea asupra afecŃiunilor primitive neurologice şi secundar neurologice cu influenŃa asupra întregului organismului. la o persoană cu mai multe afecŃiuni asociate. SCOPUL CURSULUI: 1. II. ÎnŃelegerea rolului sistemului nervos somatic şi a funcŃilor sale de recepŃie şi efectorie. Să se orienteze în situaŃiile patologice de tip neurologic şi să-şi desfăşoare propria activitate fără a provoca unele complicaŃii neurologice. din diferite domenii ale patologiei.

“Elemente de Semioloogie şi Patologie Semiologică pentru ÎnvăŃământul Stomatologic. Însuşirea de către student a anatomiei şi fiziologiei aparatului genital feminin şi a elementelor de bază a fenomenului reproducerii umane 2. Deprinderea examenului neurologic prin examenul bolnavilor din clinica neurologică 3.50% Lucrare de verificare în scris la terminarea cursului…………………. Ed. 1999. Georgescu. bazate pe cunoştiinŃe etiopatogenice şi de farmacologie 3. S. Patologia Neurologica”. Pregătirea profesională de bază a viitorului medic dentist cu noŃiunile esenŃiale teoretice şi practice de ginecologie şi obstetrică 2. Pregătirea medicului de medicină orală de a fi capabil să depisteze afecŃiuni generale. Tudoran.50 % OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE ANUL III PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 1 semestru 16 ore de curs / 16 ore lucrări practice I. Cerona Bucureşti 1996. BIBLIOGRAFIE 1.. Ion. Pregătirea medicului de medicină orală de a efectua tratamente complexe. 2. cu răsunet asupra cavităŃii orale şi de a solicita consulturi interdisciplinare. Ed.. Stomatoiu. Câmpeanu. C. Cinca. CONłINUTUL CURSURILOR 138 . EVALUARE Examenul practic la bolnav …………………………………………. I. “Neurologie clinică”. Prezentarea unor investigaŃii neurologice specifice V. All Bucureşti.. Tufănoiu. I. I. E. III. SCOPUL CURSULUI 1. . OBIECTIVELE CURSULUI 1.. V. I şi II.. VI.2. Prezentarea influenŃelor exercitate de perioadele fiziologice din viaŃa femeii şi a sarcinii asupra patologiei orale şi a consecinŃelor terapeutice II. Lupescu. ce trebuie să facă parte din educaŃia medicală a medicului de medicină orală 3. . A. Vol. Cunoaşterea elementelor de bază ale patologiei obstetricale şi ginecologice.

4. Diagnosticul paraclinic al sarcinii. red. Melchior. Patologie generală asociată sarcinii. paris 1993 139 . Masson. N. membranele. Anatomia organelor genitale feminine 2. histeroscopie. Anexele fetale: placenta. Patologie inflamatorie. Obstetrica. Participarea la examinarea unei gravide în trimestrul III şi urmărirea travaliului 3. examen clinic obiectiv. Modificări adaptative şi statusul hormonal în sarcină. tumorală benignă şi malignă. Naşterea normală. J. Gametogeneza. lichidul amniotic. Clinica sarcinii normale în trimestrul I. Pelinescu-Onciul. BIBLIOGRAFIE 1. Simptome cardinale în ginecologie. BAREM DE LUCRĂRI PRACTICE 1. Maria Bari. Merger. D. Bucureşti 1996 4. Urmărirea unei operaŃii cezariene şi a unei intervenŃii chirurgicale ginecologice 5. sub. D. Prezentarea metodelor contraceptive. Maria Bari. Curs de obstetrică-ginecologie pentru studenŃii şi absolvenŃii FacultăŃii de Stomatologie. Bucureşti 1994 5.1. Patologia specifică sarcinii: sângerări în prima jumătate a sarcinii. II şi III. cordonul ombilical. Lăuzia. Curs de obstetrică şi ginecologie pentru studenŃii FacultăŃii de Medicină Orală ( în pregătire pentru apariŃie ) 3. R. Patologie oro-dento-maxilară asociată sarcinii 8.Crişan. Însuşirea elementelor de examinare clinică: anamneză specifică. migraŃia.A. Însuşirea de elemente de planning familial şi contracepŃie. Nanu . fecundaŃia. D. Litografia UMF Carol davila. Urmărirea unui curetaj uterin biopsic sau pentru întreruperea sarcinii 6. participarea la efectuarea unor explorări paraclinice specifice specialităŃii: ecografie. colposcopie. segmentaŃia şi dezvoltarea oului. Editura didactică şi pedagogică. laparoscopie 2. 6. Fătul la termen. Fiziologia genitală feminină – influenŃa etapelor fiziologice din viaŃa femeii asupra aparatului oro-dento-maxilar 3. R. Pelinescu-Onciul. sîngerări în a doua jumătate a sarcinii. J. IV. V. hipertensiunea indusă de sarcină 7. Prècis d´obstètrique . Urmărirea asistenŃei naşterii normale şi însuşirea manevrelor necesare 4. Naşterea patologică. Cursul predat 2. Levy. 5.

Reglarea creşterii. a corela principiile terapeutice cu momentul de creştere şi dezvoltare. SCOPUL CURSULUI 1. 3. Introducere în ortodonŃie şi ortopedic dento .facială (ODF) 2. MacDonald PC.facială neo şi postnatală 3. Introducere in ortodonŃie si ODF 2. Dezvoltarea normală şi patologica cranio . OBIECTIVELE CURSULUI La terminarea anului V. Creşterea şi dezvoltarea aparatului dento -maxilar 4.M 140 .maxilar şi implicaŃiile în patologia ortodontică şi ODF. EvoluŃia relaŃiilor de ocluzie normale 5. a interpreta investigaŃii curente utilizate în ortodonŃie şi ODF 4. 1997. Cunningham FG. Cunoaşterea specificului investigaŃiilor în ortodonŃie şi ODF 5. diferenŃierea patologicului de normal şi a fenomenologiei tranzitorii în dezvoltare 2. cu axare pe prevenŃie şi intercepŃie 5. a cunoaşte şi a interpreta elementele semiotice ale unei anomalii dento .maxilare 3.D. Principii terapeutice în anomaliile dento . Examen de sfârşit de stagiu ( parŃial după 5 cursuri – test grilă. a percepe interdisciplinar ortodonŃia şi ODF cu celelalte specialităŃi III.. EVALUARE DiscuŃii şi seminarii în perioada stagiului 1. mecanisme etiopatogenice 4.FACIALĂ ANUL V PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 32 ore curs / semestru 64 ore de lucrări practice / semestru I. CONłINUTUL CURSURILOR 1. Mecanismele de reglare ale dezvoltării Ap.6. Gant NF. VI. se propune ca studenŃii să aibă cunoştinŃe necesare pentru: 1.maxilare II. Prentice-Hall international Inc. William´s Obstetrics. EvoluŃia filogenetică aparatului dento . examen oral final ) ORTODONłIE ŞI ORTOPEDIE DENTO .

Examenul fotostatic 7. 2003 141 .M 9. Principii de tratament ortodonŃie 10. morfologic şi funcŃional al pacienŃilor cu An. înregistrarea ocluziei de obişnuinŃă 6. 1996 3.Dragoş Stanciu. Etiopatogenia anomaliilor dento . 2001. Bucureşti 4. 2000 2. Dragoş Stanciu.Lidia Boboc. Elementele constructive ale aparatelor mobile . Bucureşti. Examenul clinic. Amprentarea 3. Caracteristicile desenului aparatului ortodontic 10. Prezentare segmentară de caz BIBLIOGRAFIE 1. InvestigaŃia în ortodonŃie 8. Aparatul dento . OrtodonŃie practică . Viorica Milicescu. Lidia Boboc. Med.M. Etapizarea tratamentului ortodonŃie 11. Caiet de lucrări practice . Ed. IndicaŃiile tratamentului în An. Med.Gheorghe Boboc.maxilar . Ed. Analiza modelelor de studiu 5. OrtodonŃie şi ortopedie dento-facială. Ed. elemente componente 12. Ed. Editura Medicală. Anomalii dentare izolate V.6. ExerciŃii de miogimnastică 13.Cerma. NoŃiuni de tehnică ortodontică . Analiza OPG 8. CONłINUTUL STAGIULUI CLINIC l . (completarea foii de observaŃie ortodontice) 2. Valentina DorobăŃ . Bucureşti 5.D. Turnarea modelelor 4.propedeutică ortodontică 9.Medicala.Ecaterina lonescu. 2000. Clasificarea aparatelor ortodontice. Dragoş Stanciu. Aparatele ortodontice bio-active mecanice mobilizabile 13.maxilare 7. Igienizarea şi asanarea cazurilor luate în tratament 11.D. Aplicarea de mici măsuri de ortodonŃie preventivă şi interceptivă 12.

..30% ... 2.......... fiecare student trebuie să: a) investigheze 2 pacienŃi noi pe specificul ortodonŃiei şi ODF: anamneză.. aplicarea aparatelor ortodontice sub îndrumarea directă a asistentului..........30% 2...........maxilare (AnDM) Cunoaşterea semiologiei clinicii şi a principiilor terapeutice ale AnDM ÎnŃelegerea şi însuşirea competenŃei medicului stomatolog în complexul asistenŃei ortodontice în corelaŃie cu interdisciplinaritatea stomatologică 4.2 probe pe model 3.. EVALUARE 1.arcadă ..... analiza examenelor complementare.... Examen practic .. Să stabilească un diagnostic precoce corect de anomalie dento .....40% .....VI........ c) realizeze exerciŃii de evaluare a creşterii şi dezvoltării (analiza tridimensională pe modele de studiu şi alte cazuri în afara celor noi ….......... indici de dezvoltare dinŃi ...8 amprente şi să toarne modele pentru minim 2 cazuri. model de studiu. În timpul stagiului clinic de ortodonŃie şi ODF..faŃă. b) realizeze un minim de 6 .......maxilară (AnDM) 142 .... înŃelegerea şi însuşirea limitelor medicului interceptivă stomatolog în ortodonŃia preventivă şi II.. dezvoltarea tridimensională a arcadelor...........se are în vedere trecerea la examenul teoretic oral ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 32 ore curs / semestru 96 ore lucrări practice / semestru I................ absolventul trebuie să fie capabil să: 1.................. Cunoaşterea principalelor concepte de clasificare a anomaliilor dento ............ OBIECTIVELE CURSULUI La terminarea anului VI...2 probe clinice ....... 3........ SCOPUL CURSULUI 1............ ocluzie statică şi dinamică. examen clinic complet.. Examen teoretic: scris (teste grilă sau 10 subiecte) ...

maxilare (An. fotografice şi antropometrice.D. Perfectarea tehnicii de amprentare. Aparatele intra-extraorale.aparatura mobilă . radiologice.M 10.aparatura fixă 7.chirurgical 14. Clasificarea şi diagnosticul anomaliilor dento . Terminologia în ortodonŃie 2. Prezentarea de caz 6. CONłINUTUL CURSURILOR 1. în vederea colaborării cu medicul ortodont. Examinarea clinică a pacientului şi întocmirea foii de observaŃie 2. la tinar si adult IV. Tratamentul complex al An. aparatele extraorale in tratamentul An. ReparaŃii simple în cabinet 143 .aparatura funcŃională . Să îndrume şi să sfătuiască într-o etapizare terapeutică corectă pacientul purtător şi de AnDM 3.2.D.alveolară (DDA) 7. Să cunoască tehnicile ortodontice preventive şi interceptive pentru care a fost instruit. Reechilibrarea post-tratament ortodontic 12. Tratamentul ortodontico .M. Aparatele funcŃionale în tratamentul An.M. Însuşirea metodelor terapeutice profilactice şi interceptive ortodontice 8.D. Completarea terapiei: . Interpretarea examenelor complementare. Să efectueze etapele pre-ortodontice de stomatologie generală preventivă şi endodontică 4. 4. Dizarmonia dento .M) 3. Stabilirea diagnosticului şi a obiectivelor terapeutice 5. 8. Aparatele ortodontice pasive 11. STAGIU CLINIC l . Aparatele ortodontice fixe 9. analiza de model în vederea diagnosticului 3. III.D. Terapia prin metode ortodontice a malformaŃiilor congenitale 13. Anomalii în plan vertical 6. Anomalii în plan transversal 5. IndicaŃii de purtare şi întreŃinere a diverselor tipuri de aparate ortodontice 9. Anomalii în plan sagital 4. soclarea modelelor.

........... Medicală..... 2003.. fiecare student trebuie să: .... Valentina DorobăŃ. Ed...maxilar în cadrul îmbolnăvirilor complexe .40% a) prezentare de caz clinic (pe pacient) b) recunoaştere.. Examen teoretic scris (teste grila) ..... 7........... OrtodonŃie. Anomaliile dento-maxilare ..48 ore de curs / semestru ........30% 2... 2001 4. 2000 3. Bucureşti........ Dragoş Stanciu......să cunoască etapizarea şi succesiunea tratamentelor pre-ortodontice. VI..64 ore lucrări practice şi stagiu clinic / semestru 144 .............30% ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE ANUL III ..luliu Hateganu. Examen practic ... In timpul stagiului clinic de ortodonŃie... Ed........... sub îndrumarea asistentului de grupă) şi la aplicarea aparatelor ortodontice în cavitatea bucală ... BIBLIOGRAFIE 1..... OrtodonŃie.. descriere completă....fie orientat asupra limitei vârstei optime şi a posibilităŃilor în timp ale unui tratament ortodontic .Lidia Boboc....Boboc Gheorghe........ Elvira Cocirla........... precum şi pregătirea pacientului în vederea tratamentului ortodontic . Ed.... posibilităŃi terapeutice ale unui aparat ortodontic curent 3... OrtodonŃie practică ....Dragoş Stanciu. Editura Medicală........ să participe la elaborarea planului de tratament (şi eventual la confecŃionarea aparatului ortodontic... Dragoş Stanciu.....realizeze necesitatea consultului pluridisciplinar în utilizarea rezervelor biologice oferite de aparatul dento ......................investigheze complet... Valentina DorobăŃ.... 1971 6.. Med.. Med. EVALUARE 1........ Ed.... Med.......să fie capabil de a da indicaŃii primare şi secundare de purtare şi igienizare a aparatului ortodontic ..... Lit................ 2000 5..... 1991 2.. Lidia Boboc.. OrtodonŃie şi Ortopedie Dento-facială.... Caiet lucrări practice ....V... Dragoş Stanciu .

Să poată finaliza o restaurare coronară morfofuncŃională prin restaurări adezive sau neadezive. 4. 9.Să pună un diagnostic de leziune carioasă necavitară. 3.Să poată diferenŃia o leziune carioasă incipientă necavitară. 2. 7. 6. 5. 4. 3. formele clinice şi procedeele de diagnostiv pozitiv şi diferenŃial de carie simplă. pentru o pregătire convenŃională sau minim invazivă a preparaŃiei şi să o aplice corect. în cariile incipiente necavitare. 145 .ÎnŃelegerea cariei dentare simple ca o boală multifactorială .OBIECTIVELE CURSULUI Se urmăreşte ca la terminarea cursului studentul să fie capabil : 1.Să evalueze statusul dentar (indicele DMFT / DMFS ). în vederea combaterii factorilor cauzali intr-un cadru individualizat.Să întocmească un plan de tratament etapizat.Să stabilească cu certitudine un diagnostic de carie dentară simplă.Însuşirea importanŃei caracterului reversibil al demineralizării smalŃului pentru păstrarea integrităŃii sale morfologice prin tratament neinvaziv.Să poată aplica tehnica optimă de tratament a plăgii pulpo-dentinare în funcŃie de situaŃia clinică şi de materialul ales pentru restaurarea coronară. 11. 6. reversibilă.I. 10. de o leziune cavitară ireversibilă. II.Să cunoască şi să folosească corect tehnicile de restaurare adezive sau neadezive.Însuşirea noŃiunilor privind diagnosticul.Să definească gradul de risc cariogen şi să identifice un pacient cu risc de carie crescut. SCOPUL CURSULUI 1.Să diferenŃieze dentina alterată de dentina sănătoasă sau de cea recuperabilă prin tratament adecvat al plăgii pulpo-dentinare. 8.Să poată alege metoda de tratament adecvată. 5.Însuşirea unor noŃiuni privind structura şi funcŃiile Ńesuturilor dure dentare în contextual patologiei odontale şi a odontoterapiei restauratoare .Însuşirea principiului biologic în tratamentul cariei simple.Însuşirea tehnicilor convenŃionale de tratament ale cariei simple (conform regulilor lui Black) şi a tehnicilor moderne minim invazive bazate pe adeziune. 2.

Tratamentul plăgii dentinare. etape de lucru. 2.Caria dentară simplă: generalităŃi. CONłINUTUL CURSURILOR 1.Caria dentară. demonstratii de preparare a cavităŃilor (modele/simulatoare). prezentare.CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE ŞI AL STAGIILOR CLINICE 1.Metode de izolare a câmpului operator 10. diagnostic pozitiv şi diferenŃial.Materiale aderente de restaurare de durată estetice/parŃial estetice.Morfopatologia cariei dentare simple.ConcepŃia actuală privind etiopatogenia cariei dentare (triada Keyes/timp de acŃiune): calitatea structurilor dure dentare. 4. 9. rolul alimentelor.Tehnici de realizare a preparaŃiilor şi de restaurare coronară cu materiale aderente 16.Tratamentul cariei simple. complicaŃii. Prepararea cavităŃilor pentru amalgam – tehnici convenŃională/tehnici moderne 14.Prezentarea materialelor de restaurare coronară provizorie şi de durată. mod de formare. poziŃiile de lucru. 11.Prezentarea instrumentarului de consultaŃie şi tratament. 8. demonstraŃii practice. funcŃionarea şi modul de utilizare a unitului dentar în odontoterapia restauratoare 2. lichidul bucal.Principii generale de tratament în caria simplă.Măsuri de profilaxie / prevenŃie a cariei simple dentare.Epidemiologia cariei simple dentare. executarea de către studenŃi a unor obturaŃii pe dinŃi extraşi sau pe modele 4.Tratamentul convenŃionale/moderne) plăgii dentinare şi protecŃia pulpo-dentinară (metode 146 . semne clinice. placa bacteriană (structură. evoluŃie. mecanisme de acŃiune). 3. 6. materiale de restaurare coronară provizorie 12.III. 5.Adeziunea la structurile dure dentare 15. tehnici de restaurare.Materiale de restaurare coronară: clasificare.igiena mâinilor).Materiale de restaurare de durată neestetice (amalgame dentare).Date privind morfofiziologia Ńesuturilor dure dentare şi implicaŃiile sale clinice. forme clinice. prepararea efectivă a cavităŃilor de către studenti 3. ProtecŃia pulpo-dentinară IV. teorii etiopatogenice.Controlul infecŃiei/contaminării în cursul tratamentului de carie simplă ( echipamentul de protecŃie. 7. generalităŃi.

64 ore stagiu clinic / semestru I. 2005.Popa. igiena mâinilor) 6. D.32 ore de curs / semestru .Examenul clinic al pacientului şi foaia de observaŃie clinică. 1999.B. Ed.Univ.Evaluarea gradului de risc cariogen 8.Andreescu.Bodnar. Univ.B.Demonstrarea clinică a poziŃiilor de lucru la fotoliul/unitul dentar şi a modalităŃilor de utilizare a instrumentarului pentru tratamentul de carie dentară simplă (pacienŃi) .Manual de Odontoterapie Restauratoare: Cariologie (vol.Popa. VI. “Carol Davila” Bucureşti. 4. V.Instrumente utilizate în realizarea preparaŃiilor şi restaurărilor coronare – B. 2004. Ed. 5.Iliescu.M. 2003. SCOPUL CURSULUI 1.Elemente de control al infecŃiilor în cabinetul stomatologic – N. Ed. C.…………………………25% Examen practic (stagiu / lucrări practice)………………25% Examen teoretic (sesiune)………………………………35% ANUL IV Semestrul I / Semestrul al II-lea .Note curs predat.Marcov. examene complementare şi teste diagnostice în caria simplă cavitară şi necavitară.C.Însuşirea şi aprofundarea procedeelor de diagnostic al cariei simple dentare. 2. Bucureşti. 6. 2007.Popa. BIBLIOGRAFIE 1. C.Vârlan. EVALUARE Activitatea pe modele (simulatoare) şi la pacient………15% Lucrări de control (degrevare). “Carol Davila” Bucureşti. Ed.Univ. “Carol Davila” Bucureşti. mijloace de izolare a câmpului operator 7. 3.Gafar. 147 .Medicală.5.Estetica în odontoterapia restauratorie – M. 2.Organizarea cabinetului de medicină dentară (echipamentul de protecŃie.Aprofundarea aplicării principiului biologic în tratamentul cariei dentare simple. M.Cerma.Cariologie şi Odontoterapie Restauratoare – A.Bodnar. D. Ed.I) – M.

7.Însuşirea noŃiunilor cu privire la restaurarea leziunilor cu pierdere de substanŃă dură dentară cu ajutorul restaurărilor directe din aur. a incrustaŃiilor metalice. 11. 148 . supraveghere şi reabilitare a unei restaurări vechi incorecte precum şi a posibilităŃilor de rezolvare a acestora.Însuşirea noŃiunilor privind măsurile de protecŃie ale pacienŃilor şi ale cadrelor medicale: asepsie/antisepsie.Aplicarea şi aprofundarea tehnicilor convenŃionale de tratament ale cariei dentare simple.Însuşirea metodelor de evaluare.etc. 4. formelor clinice şi a modalităŃilor de tratament ale leziunilor coronare necarioase (uzură dentară.Însuşirea unor metode speciale de restaurare a funcŃiei estetice (modificarea morfologiei coronare a dinŃilor.Cunoaşterea aspectelor morfofuncŃionale ale complexului pulpo-dentinar.Posibilitatea diagnosticării şi rezolvării terapeutice a cariei secundare marginale şi recidivei de carie 5. 12. leziuni distrofice). controlul infecŃiilor de mediu. 9.OBIECTIVELE CURSULUI Se urmăreşte ca la sfârşitul cursului studenŃii să fie capabili : 1.Cunoaşterea etiologiei . leziuni traumatice. 14.Însuşirea noŃiunilor cu privire la mijloacele moderne de preparare a dinŃilor (sonoabraziune. rezolvarea tremelor. precum şi a tehnicilor moderne (minim invazive) de tratament cu materiale aderente. precum şi a metodelor moderne de tratament ale acesteia. conform regulilor lui Black. a capacităŃii sale de adaptare şi reparare . decontaminarea instrumentarului şi a suprafeŃelor. aer abraziv.Să stabilească un diagnostic corect de carie simplă cavitară sau necavitară 2. II.Cunoaşterea etiologiei şi formelor clinice ale discromiilor dentare. ceramice sau compozite. manipularea deşeurilor. la cele cu afecŃiuni sistemice şi la persoanele cu nevoi speciale. 6. laser) în vederea restaurarii. 8.Să stabilească un plan etapizat de tratament şi să opteze pentru o tehnică de pregătire convenŃională sau minim invazivă a cavităŃilor şi să o aplice corect. a metodelor de tratament prin procedee de albire şi/sau faŃetări la dinŃii vitali. 10.3.Cunoaşterea substratului morfologic al durerii dentinare.) 13. a diastemei.Tratamentul restaurator al leziunilor coronare la persoanele vârstnice. a modului său de manifestare clinică.

restaurarea funcŃiei estetice prin tehnici de albire a dinŃilor 149 .Complexul pulpo-dentinar şi implicaŃiile sale în patologia leziunilor cu pierdere de substanŃă dură dentară.Caria secundară şi recidiva de carie 4. III.Restaurările directe cu aur 9. Să-şi însuşească corect principiile şi tehnicile de albire a dinŃilor vitali. 4.Să finalizeze restaurări coronare morfofuncŃionale din materiale neestetice (amalgam de argint) sau materiale estetice adezive (compozite.IncrustaŃii neestetice (metalice) şi estetice (compozite şi ceramice) 10. protecŃia pacientului şi a cadrelor medicale 2. semne clinice. precum şi tehnicile corecte de realizare a acesteia. controlul infecŃiilor mediului. 7.3.FaŃete estetice compozite şi ceramice 11. Să-şi însuşească corect tehnica realizării faŃetelor estetice din materiale compozite şi ceramice. forme de manifestare. carioase sau necarioase.Teste diagnostice în caria simplă dentară 3.a.Discromiile dentare: clasificare. manipularea deşeurilor. precum şi în actele terapeutice de restaurare ale acestora 7.Să identifice dentina alterată şi dentina sănătoasă. diagnostic pozitiv şi diferenŃial.Leziunile coronare necarioase cu pierdere / modificare de substanŃă dură dentară (uzură. 6. cimenturi cu ionomeri de sticlă. leziuni traumatice. principii de tratament) 6. ş. modalităŃi de remediere a deficienŃelor constatate 5.). mijloace de asepsie/antisepsie. diagnostic.CONłINUTUL CURSURILOR 1.Să finalizeze restaurări coronare morfofuncŃionale prin incrustaŃii neestetice (metalice). 8.Să stăpânească corect noŃiunile privind adeziunea la structurile dure dentare. leziuni distrofice): etiologie. 9. forme clinice. sau estetice (compozite şi ceramice).Durerea dentinară: substrat morfologic. 5. metode de tratament 8. etiologie.Combaterea infecŃiei în cabinetele dentare.Să stabilească şi să aplice tehnica optimă de tratament a plăgii dentinare în funcŃie de situaŃia clinică şi materialul ales pentru restaurarea coronară. modalităŃi de decontaminare a instrumentarului şi a suprafeŃelor.Criterii de evaluare a restaurărilor coronare. precum şi pe cea reversibil alterată (recuperabilă prin tratament pulpo-dentinar adecvat).

Medicală. “Carol Davila” Bucureşti.Cariologie şi Odontoterapie Restauratoare – A. Ed.B.Popa. Tehnici de preparare a cavităŃilor pentru incrustaŃii metalice (demonstraŃie pe modele şi la pacient) 4. Ed.Note curs predat. Univ. 2. 2004. 2003. laser) 13.Executarea de către studenŃi a tehnicilor de preparare pentru faŃetare 9. 4.12.Tehnica de preparare a dinŃilor pentru realizarea faŃetelor (discuŃii teoretice. 3.Bodnar.Andreescu.Durerea dentinară – M.Executarea de către studenŃi a tehnicilor de albire a dinŃilor vitali în cabinet V. Bucureşti.Tehnici de realizare a incrustaŃiilor compozite (demonstraŃie pe modele şi la pacient) 5.Metode moderne (neconvenŃionale) de tratament în odontoterapia restauratoare (sonoabraziune.Iliescu. C. 2003.Tehnici de preparare a cavităŃilor pentru incrustaŃii (discuŃii teoretice) 3. cu pierdere de substanŃă dură dentară. la persoanele vârstnice.Univ. Ed.Vârlan. M.Tehnici de preparare a cavităŃilor pentru incrustaŃii ceramice (demonstraŃie pe modele şi la pacient) 6. Ed.Popa.Prezentarea teoretică şi demonstrarea practică a procedurilor de albire a dinŃilor vitali (la pacienŃi) 10. 7.Gafar.Executarea de către studenŃi a unor preparaŃii pentru diferite tipuri de incrustaŃii (pe modele şi la pacienŃi).Elemente de control al infecŃiilor în cabinetul stomatologic – N. 1999.Marcov.Instrumente utilizate în realizarea preparaŃiilor şi restaurărilor coronare – B. aer abraziv. CONłINUTUL STAGIILOR CLINICE 1. “Carol Davila” Bucureşti. la cele cu afecŃiuni sistemice şi la persoanele cu nevoi speciale IV. demonstraŃie pe modele şi la pacient) 8. C. 150 .Cerma. BIBLIOGRAFIE 1. D. 5.M.Tratamentul restaurator al leziunilor coronare.Tratamentul cariei simple dentare executate de student la pacienŃi 2.

Estetica în odontoterapia restauratorie – M. Recunoaşterea tumorilor oculare. Ed. VI.. “Carol Davila” Bucureşti.I) – M...B. Însuşirea noŃiunilor clinice necesare pentru diagnosticul şi tratamentul afecŃiunilor retinei şi nervului optic.35% OFTALMOLOGIE ANUL IV PROGRAMA AANALITICĂ A CURSULUI 16 ore de curs 16 ore de stagii I. Univ.Popa.25% Examen teoretic (sesiune). 2005. 151 .Manual de Odontoterapie Restauratoare: Cariologie (vol. Ed.…………….6. Informarea viitorilor medici asupra patologiei fundului de ochi. II. C. IndicaŃiile tratamentului laser în patologia oculară. Stabilirea atitudinei medico-chirurgicale oftalmologice în traumatismele oculare.Univ. . astigmatismului.C. EVALUARE Activitatea pe modele şi la pacient………. SCOPUL CURSULU ÎnŃelegerea noŃiunilor de refracŃie oculară pentru diagnosticul şi corecŃia hipermetropiei.Vârlan. Orientarea diagnosticului în patologia cristalinului şi în glaucom. 7. Recunoaşterea şi tratarea viciilor de refracŃie.Bodnar. 2007. D.M. miopiei. Cunoaşterea patologiei infecŃioase inflamatorii a globului ocular şi anexelor şi legătura lor cu patologia stomatologică. OBIECTIVELE CURSULUI Cunoaşterea şi aprofundarea noŃiunilor de oftalmologie privind infecŃiile şi inflamaŃiile globului ocular şi anexelor.Popa.B.15% Lucrări de control (degrevare)……………25% Examen practice (stagiu clinic)…………. Orientarea diagnostică şi terapeutică cea mai eficientă în urgenŃele medico-chirurgicale oftalmologice. “Carol Davila” Bucureşti.

astigmatism. CURS 7: Patologia corneei. CURS 10: Glaucomul primitiv. plăgi perforante. CURS 11: Patologia retinei şi a nervului optic. Tulburările fiziologice şi patologice ale acomodaŃiei. CURS 3: Patologia pleoapelor şi aparatului lacrimal. secundar. Metode de examinare a fundului de ochi – oftalmoscopia corneo-conjunctivali. CURS 9: Patologia cristalinului. CURS 8: Patologia uveei. CURS 15: Tratamentul local şi general în patologia oculară. hipermetropie. 152 . CURS 16: AfecŃiuni oculo-orbitare odontogene. CONłINUTUL CURSULUI CURS 1: Anatomia şi fiziologia globului ocular şi anexelor. IV. CorecŃia viciilor de refracŃie cu ajutorul lentilelor corectoare. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE DemonstraŃii de anatomie a globului ocular cu diapozitive şi disecŃii pe ochi de animal. Manifestări oculare în boli generale CURS 2: RefracŃia oculară: miopie. CURS 4: Patologia orbitei şi a sclerei CURS 5: Motilitatea oculară. iridociclita. atacul acut de glaucom. Diagnosticul diferenŃial al ochiului roşu: conjunctivita. CURS 6: Patologia conjunctivei. congenital. CURS 12: Traumatismele globului ocular şi anexelor CURS 13: UrgenŃe în oftalmologie CURS 14: ComplicaŃii în chirurgia oftalmologică.III. contuzii. arsuri. Examenul la lumina zilei a anexelor globului ocular Examenul polului anterior al globului ocular la lumina zilei Examenul tensiunii intraoculare.

....... Ed...30% Examen teoretic – test.... CONTINUTUL CURSULUI 1.. Dr.....se are in vedere ca la sfarsitul cursului studentii sa fie capabili : 1. Ed...... SCOPUL CURSULUI 1. C..... arsuri.. etc. Prof. hemoragii.. 5. OBIECTIVELE CURSULUI.. Sa cunoasca relatiile cauza-efect intre afectiunile ORL si patologia stomatologica si invers 4..stomatologie sau ORL.V. Dr. Dumitrache... 4.. M.. Patologie rinosinusala Patologie faringiana Patologie laringo....corpi straini....traheala Patologie otologica Sindroame algice cranio-faciale 153 ...... Informatii privind interferentele unor afectiuni chirurgicale ORL cu patologia si chirurgia OMF II.... 3. Ciocâlteu..... Intelegerea rolului afecŃiunilor curente ORL in patologia generala 2... Dumitrache. Dr......... EVALUĂRI Fiecare student va cunoaşte un caz din patologia oftalmologică.... Cunoasterea influentei afectiunilor ORL in patologia stomatologica 3.. Sa-si insuseasca cateva manevre de baza in tratamentul de urgenta al unor afectiuni ORL. M............20% Lucrare de control privind patologia oftalmologică.. Geron 2004 VII....... Geron 2002 Oftalmologie – teste. Sa recunoasca aspectele de patologie ORL care impun o conduita terapeutica in echipa ORL...... A... 2...... Sa poata indica un tratament corect de prima instanta 3. 5.. Sa cunoasca criteriile de diagnostic ale afectiunilor curente ORL 2... Prof.........chirurgie OMF III....... Sa cunoasca momentul in care pacientul trebuie indrumat la specialistul ORL 6... BIBLIOGRAFIE Oftalmologie....50% OTORINOLARINGOLOGIE ANUL IV Ore curs: 16 ore Ore lucrări practice : 32 ore I. insuficienta respiratorie.... Dr. Arsene...

« Urgente ORL »-. Corina Mella. sindromul adenoidian) 4.« Compendiu ORL ». . Didactica si Pedagogica 1999 154 .Ed. D.2004 2. tratamentul epistaxisului) 3. efectuarea tratamentului. Notiuni practice de anatomie si fiziologie rinosinusala. semiologie faringiana. etc. Ed. interpretarea imagisticii. Universitara « Carol Davila » Bucuresti. examene endoscopice ORL. RAI Coressi 1997 3. G. Silvy. insuflatii tubare. Notiuni practice de anatomie si fiziologie a urechii. semiologie laringiana.. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1.« Explorarea functionala si paraclinica in Otorinolaringologie ». Mincu-Radulescu.« Caiet de lucrari practice de Otorinolaringologie ». a unor manevre medico-chirurgicale (punctii. examenul clinic si paraclinic al faringelui. paraclinic si terapeutica nervilor cranieni. Sarafoleanu si colab. aspecte terapeutice de baza in patologia rinosinusala (punctia sinusului maxilar.examen practic la pacient V.. Sarafoleanu si colab. V. Codrut Sarafoleanu –« Otorinolaringologie » curs pentru studentii Facultatii de Medicina Dentara. Ed. examenul clinic si paraclinic rinosinusal . hipoacuzia. Theodor. fiziologie. D. Sarafoleanu. aspecte terapeutice de baza in patologia faringiana (flegmonul periamigdalian. semiologie acusticovestibulara . spalaturi auriculare. semiologie rinologica. Sarafoleanu. sinusoscopii. examenul clinic si paraclinic al laringelui. Notiuni practice de anatomie. vertijul periferic) 6. Notiuni practice de anatomie si fiziologie laringiana. aspecte terapeutice de baza in patologia laringiana (insuficienta respiratorie acuta. Participarea la activitatea practica din clinica : examinarea bolnavilor. Verificarea cunostintelor. examenul clinic si paraclinic al urechii. BIBLIOGRAFIE 1. C Sarafoleanu. semiologie.ed. National 1977 4. aspecte terapeutice de baza in patologia auriculara (corpi straini auriculari.vol. Videocaseta cu examenul ORL detaliat 7.IV. 2001 5. Generalitati : cunoasterea instrumentarului folosit in ORL si sistematizarea examenului clinic al bolnavului ORL 2. C. D.) 8. examinare clinica. sistemului limfatic cervical si glandelor anexe ale cavitatii bucale. Ed. pansamentelor. Notiuni practice de anatomie si fiziologie faringiana. traheostomia) 5. patologie. I si II.

4.Investigarea clinica si paraclinica a cazurilor de imbolnavire a parodontiului marginal. Stadiul actual al cunostiintelor de specialitate in Parodontologie.Insusirea unui mod eficient de utilizare a instrumentarului de tratament parodontal.CONTINUTUL CURSURILOR 1.VI.Recunoasterea starii de imbolnavire a componentelor aparatului dento-maxilar cu accent pe aprecierea formei clinice de suferinta a structurilor parodontiului marginal.moderne privind etiopatogenia bacteriana a bolii parodontale in conditiile existentei factorilor favorizanti locali si generali. Va interpreta o radiografie.SCOPUL CURSULUI 1.Intelegerea relatiei de cauzalitate dintre factorul microbian si mecanismele directe si indirecte de patogenitate in boala parodontala 2.ramura medico-chirurgicala a stiintelor stomatologice.de intelegere a relatiei de cauzalitate dintre factorul microbian si boala parodontala in raport cu influentele organismului gazda la nivel local si general.medical. Examen practic la sfarsitul stagiului……….Insusirea unui mod biologic. 155 . un examen CT.OBIECTIVELE CURSURILOR: Se propune ca la terminarea cursului studentii sa indeplineasca urmatoarele atributii: 1. o audiograma. Introducere. Va incerca sa stabileasca diagnosticul si sa indice un minim de masuri terapeutice iii.Insusirea unei metodologii de investigare prin ancheta epidemiologica in boala parodontala.epidemiologia bolii parodontale si aspectele actuale.30% din nota finala v. 2. Fiecare student va examina un numar de 8 pacienti ii. III.Insusirea cunostintelor de baza privind structura functionala a parodontiului marginal. Obiectul Parodontologiei . Examen teoretic dupa tematica cursului……70% din nota finala PARODONTOLOGIE ANUL V 32 ore de curs 32 ore de lucrări practice I.Istoricul Parodontologiei. analizele uzuale iv. II. 3. EVALUARE i. 3.

Prezentarea Foii de Observatie a bolnavului parodontopat.Prezentarea pe model a tehnicilor de detartraj manual instrumental 6.Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice.a starii de imbolnavire si a cerintelor de tratament parodontal prin : 156 . Particularitatile morfologice si functionale ale parodontiului marginal.Studiul modelelor. 7.Relatii functionale intre ocluzale odonton. Prezentari de cazuri clinice si rezolvari terapeutice 3.Aprecierea starii de igiena. B. Prezentarea instrumentarului specializat in tratamente complexe chirurgicale si de echilibrare ocluzala 5.sistemici.Evidentierea clinica a placii bacteriene supragingivale.Dinamica dezvoltarii complexului si dento articulatia parodontal. Embriogeneza.Demonstratii pe pacient ale detartrajului manual.Epidemiologia bolii parodontale.Rolul factorilor generali.CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1.Vascularizatia si inervatia parodontiului marginal 6. Evidentierea clinica si biochimica a placii bacteriene subgingivale 8.Morfofiziologia parodontiului marginal superficial.Terminologie.in producerea bolii parodontale Influenta unor factori generali asupra susceptibilitatii de imbolnavire a parodontiului marginal 10.radiografiilor si interpretarea rezultatelor unor investigatii paraclinice.Relatii functionale. Eruptia dentara si structurarea parodontiului marginal 3. 5.Prezentarea instrumentarului de consultatie si de detartraj manual si chirurgical.Prezentarea schemei odontonului cu referiri la evolutia morfologica si topografica a bolii parodontale 2. 4.Examinarea bolnavului parodontopat Anamneza Examenul clinic obiectiv Examene complementare IV. 2.de laborator 4.Atritia si implicatiile abraziunii patologice. 8. 9.Morfofiziologia parodontiului marginal profund.Fiziologia parodontiului marginalTeorii privind modalitatile de preluare a solicitarilor asupra dintilor de catre parodontiul profund.musculatura masticatorie temporo-mandibulara.instrumental si a detartrajului ultrasonic 7.

Horia Traian Dumitriu. 2.BIBLIOGRAFIE 1. Editia a-III-a 1999 2. 3.Prof.Dr. 2.Intelegerea la un nivel superior a aspectelor complexe de simptomatologie clinica a afectiunilor parodontale in corelatie cu substratul lezional al acestora. Viata Medicala Romaneasca.”Etiologia microbiana in parodontitele marginale cronice” Prof.Fiecare student va examina complex 10 pacienti cu stabilirea statusului dento-parodontal si inregistrarea datelor in F.Individualizarea pentru fiecare bolnav parodontopat a programului de igienizare prin autointretinere legata de: instructiuni privind alegerea periutei de dinti.Dr.Horia Traian Dumitriu.9.stimulatorul gingival.Buc.medical de intelegere a patologiei parodontiului marginal in vederea instituirii unui tratament rational.clatire si irigatie bucala 11.a metodei de periaj si a frecventei periajului 10.Periajul dentar pentru finisare si instruirea pacientilor dupa detartraj V.eficient.Ed.Examen teoretic 20% 20% 20% 40% ANUL VI 32 ore curs 80 ore de lucrari practice I.Dr.CERMA.chirurgical si functional in vederea aplicarii unui tratament modern realizat prin mijloace actuale de maxima eficienta. 2. 157 .EVALUARE 1.1996 VI.Ed. SCOPUL CURSULUI: 1.Prezentarea complexa a procedurilor de tratament medicamentos.”Parodontologie”Prof.proceduri de spalare.Insusirea unui mod biologic.Efectuarea detartrajului manual instrumentar si cu ultrasunete 12.O..Insusirea deprinderilor practice de utilizare a intregului instrumentar utilizat in cadrul manoperelor de investigare si tratament parodontal.Lucrari de control din materia predata 3.Buc.Silvia Dumitriu.Instruirea bolnavilor parodontopati privind folosirea unor mijloace secundare de igienizare ca: firul de matase.Examen practic 4.

simpla.Instituirea unui tratament complex pe baza celor mai noi achizitii in domeniu.Gingivita hiperplazica.Gingivite si gingivostomatite acute si subacute 10. 3.Gingivite descuamative 9.simpla.Gingivite din cursul unor stari fiziologice 4.Gingivite si gingivostomatite de cauza micotica 11.Intocmirea unui plan complex si corect de tratament in sensul individualizarii acestuia in raport cu starea de imbolnavire a pacientului. 2.Gingivita alergica 8.Tumori gingivale benigne si maligne B.I.Parodontite marginale 1.rapid progresiva b)Parodontita marginala profunda ulero-necrotica c)Parodontita marginala profunda refractara la tratament d)Parodontita distrofica 158 . OBIECTIVELE CURSURILOR: Se propune ca la terminarea cursului studentii sa indeplineasca urmatoarele atributii: 1.de cauza microbiana 3.necomplicata 2. III.Clasificarea bolilor parodontiului marginal II.Parodontita marginala cronica superficiala 2.Gingivita cronica.prin introducerea unor proceduri moderne.Gingivite hiperplazice de cauza medicamentoasa 6.Gingivita 1.Gingivite simptomatice.de maxima eficienta terapeutica.Parodontita marginala cronica profunda a)Parodontita prepubertala b)Parodontita juvenila c)Parodontita marginala cronica profunda la adult Forme clinice de parodontite marginale la adult a)Parodontita marginala agresiva.Forme clinice-simptomatologie A.frecvent hiperplazice din cursul unor boli sistemice 5.Gingivita hiperplazica idiopatica 7. CONTINUTUL CURSURILOR I.Recunoasterea precisa a stadiului de imbolnavire si stabilirea unui diagnostic cit mai corect care sa evalueze in mod obiectiv starea de imbolnavire parodontala.

C.Tratamentul de echilibrare ocluzala Individualizarea microprotezelor la bolnavii parodontopati Restaurarea protetica a bolnavilor parodontopati Tratamentul ortodontic Imobilizarea dintilor parodontotici Alegerea dintilor pentru imobilizare.Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice A.Gingivectomia 3.Evolutie.prognostic si complicatii IV.Manifestari gingivo-parodontale si orale in SIDA D.Manifestari ale traumei ocluzale si prin lipsa contactului ocluzal asupra parodontiului marginal III.Tratamentul chirurgical al parodontopatiilor marginale cronice 1.Operatiile cu lambou a)Operatia cu lambou mucoperiostal reflectat in totalitate b)Operatia cu lambou mucoperiostal partial reflectat c)Operatiile cu lambou mucozal d)Operatia cu lambou repozitionat apical 5.Profilaxia si tratamentul antimicrobian in inflamatiile parodontiului marginal Principii generale Indepartarea placii microbiene Mijloace principale de indepartare a placii microbiene Mijloace secundare Tratamentul medicamentos impotriva placii microbiene Modalitati de aplicare a substantelor medicamentoase in tratamentul antimicrobian. antiinflamator al gingivitelor si parodontitelor marginale cronice B.Chirurgia osoasa alveolara 6.a metodei si a momentului aplicarii acesteia Alegerea dintilor inclusi in sistemele de imobilizare Alegerea metodei de imobilizare Momentul aplicarii imobilizarii Clasificarea sistemelor de imobilizare Imobilizarea temporara 159 .Chiuretajul gingival si subgingival 2.Gingivectomia gingivoplastica 4.Chirurgia mucogingivala C.

atele.Orientari terapeutice principale si scheme de tratament Aspecte actuale.paraclinice si experimentale ale remanierii osoase si a regenerarii parodontiului marginal Aspecte actuale ale profilaxiei specifice in parodontopatii II. aplicatii de antiseptice si antibiotice. Imobilizarea cu materiale compozite auto sau foto polimerizabile 7. combinatii ale acestora 6. Slefuiri selective 5. 4. periaj si lustruire dupa detartraj. tamponament. Imobilizarea temporara prin ligaturi. mesajul santului gingival spalaturi si irigatii ale santului gingival aplicatii cu spatula sau sonda instilatii infiltratii. clinice.Imobilizarea permanenta Realizata in cabinet fara ajutorul laboratorului de tehnica dentara Realizata cu concursul laboratorului de tehnica dentara Aprecierea critica a sistemelor de imobilizare D.Bioterapia de reactivare Cu produse de origine animala Cu produse de origine vegetala Prin produse medicamentoase de origine sintetica Vitaminoterapia Proceduri chirurgicale cu efecte de bioreactivare parodontala Masajul gingival Bioterapia prin proceduri balneoterapeutice Substante imunobiologice E. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1. Insusirea procedurilor de tratament parodontal prin : badijonaj. Detratraj profesional cu ultrasunete supra si subgingival. Anestezia in practica parodontala 2. Imobilizarea permanenta cu mijloace specifice contentiei dintilor parodontotici 160 . mezoterapia imunoterapia si terapia cu produse imunobiologice 3. detratraj manual subgingival.

Buc. BIBLIOGRAFIE 1.Fiecare student va examina complex 15 pacienti cu inregistrarea datelor in FO. Interventii de chirurgie plastica muco-gingivala 18. Insusirea elementelor de pregatire preoperatorie si de ingrijiri postoperatorii 20.Lucrari de control din materia predata 3. Chiuretajul subgingival in camp inchis 13. stabilirea statusului dentoparodontal si a unui plan de tratament complex:medicamentos.1996 VI.Dr. referate V. Operatii cu lambou 17.”Parodontologie”Prof. discutii.Silvia Dumitriu. Electro si chimio-cauterizarea microburjoanelor gingivale 19. chirurgical si de reechilibrare functionala 2.Ed.Examen teoretic 20% 20% 20% 40% 161 . Slefuirea dintilor parodontotici recuperati prin tratament anti microbian si chirurgical pentru restaurari protetice conjuncte inclusiv metalo-ceramice. 9.8. Papilectomia 11.Horia Traian Dumitriu.Buc.Examen practic 4.Dr. Prof. EVALUARE 1.. Editia a-III-a 1999 2. Gingivectomie gingivoplastica 16.”Etiologia microbiana in parodontitele marginale cronice” Prof. Chiuretajul subgingival in camp deschis 14. Gingivectomia 15. Viata Medicala Romaneasca. Mici deplasari dentare ortodontice 10. terapie de aditie si interpozitie de membrane Seminarii recapitulative.Dr. Ed. Participarea si efectuarea unor interventii mai ample de regenerare tisulara ghidata.CERMA.Horia Traian Dumitriu. Chiuretajul gingival 12.

9. renale. hepatice. Diabetul zaharat Fiziopatologia metabolismului protidic Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic. III.PATOLOGIE GENERALĂ ŞI IMUNOLOGIE ANUL II Un semestru 32 ore de curs. 1. Edemele Fiziopatologia metabolismului fosfocalcic Fiziopatologia hemostazei ReacŃia sistemică postagresivă şi stările de şoc InsuficienŃa cardiacă . 5. 6. Fiziopatologia eritrocitelor Hipertensiunea arterială InsuficienŃa hepatică InsuficienŃa respiratorie IV. 7. 3. pulmonare. SCOPUL CURSULUI: .Prezentarea valorilor normale ale datelor de laborator şi interpretarea valorilor patologice. cardiace. 4. digestive. 2. CONłINUTUL CURSURILOR: Fiziopatologia inflamaŃiei Fiziopatologia termoreglării Fiziopatologia durerii Fiziopatologia metabolismului glucidic. 48 ore de lucrări practice I. renale. metabolice.Să pună un diagnostic de boală sau sindrom plecând de la datele de laborator. 4. respiratorii. 10. 14. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: . . 2. 12. 3.Să înŃeleagă implicaŃiile pentru practica stomatologică a bolilor: hematologice. . 8. etc. şoc. . 11. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: 1.Să selecteze cazurile pentru care sunt necesare consulturi interdisciplinare. cardiace. Analiza electrocardiogramei Investigarea metabolismului glucidic şi lipidic Investigarea metabolismului protidic Diagnosticul enzimatic al bolilor interne 162 . . 13. II.Prezentarea mecanismelor marilor sindroame: inflamaŃie.Prezentarea aspectului normal şi patologic al traseelor EKG.

.... – Patophysiology. (sub redacŃia) – Boli InfecŃioase.. 1983 VI. (sub redacŃia) ..Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. Barbu R. Medicală. Ed.... (sub redacŃia) . Medicală.. II. Cerma... Didactică şi Pedagogică.. 30% . Anemiile Investigarea seriei albe.... 1984 13.. Teodorescu-Exarcu I... 12. 1980 15....... Mosby Year Book Inc. 1982 12.. Ed..... Teodorescu Exarcu I. (sub redacŃia) – Tratat de Fiziopatologie vol I. Leucemiile.. BIBLIOGRAFIE: 1........ Editura Academiei R... Bucureşti. Ed..... Ed. Icterele Explorarea aparatului respirator şi renal Buletine de analiză şi cazuri comentate – recapitulare Examen practic V.. Marin F. Dacia. Teodorescu Exarcu I.... Editura Academiei R.. 1989 11..... 50% 163 .Fiziologia şi fiziopatologia sistemului endocrin.. – Fiziopatologie pentru studenŃii facultăŃilor de stomatologie.... Cerma.R. Bucureşti.. (sub redacŃia) – Tratat de Fiziopatologie vol II.. Bucureşti 2000 3..... Saragea M..... Bucureşti.. Investigarea eritrocitelor.... litografia IMF Bucureşti.. Medicală. 1980 6.. Ed... Aramă S. Bucureşti...... 1985 9.Fiziologia şi fiziopatologia digestiei.Fiecare student va interpreta buletine de analiză şi trasee de EKG în cadrul testelor ... Bucureşti... Ed.. – Bacteriemie.. Ed... (sub redacŃia) ..... Ed.......... EVALUARE: . – Mijloacele de apărare ale organismului contra infecŃiilor în : Drăgan M. 11.Examen practic .... Didactică şi Pedagogică... Medicală.S.. Teodorescu Exarcu I.S... Saragea M.......... Vol. Aramă S... Aramă S..... Bucureşti. Vol.. Price S. Neutropeniile Test Explorarea hemostazei Explorarea funcŃiilor ficatului.5. Ed.Examen teoretic ... (sub redacŃia) – Boli InfecŃioase.... 10... Bucureşti.1992 8... Bucureşti... Citoliza hepatică.. biochimico-umorale şi morfofuncŃionale în medicină...... 1998 4. (sub redacŃia) – Fiziopatologie . Ed.... Medicală... – Fiziopatologie.. 1998 7....R. septicemie şi şoc toxicoseptic în : Drăgan M.. 1982 10. 7............. 8... Wilson L..... Bucureşti.. Teodorescu Exarcu I....... 4th Edition... (sub redacŃia) .. Ed.. 9. Aramă S... (sub redacŃia) ... Cluj-Napoca... – Explorări funcŃionale.. Teodorescu Exarcu I...... 1998 5..............Lucrări practice.... 20% ...... Bucureşti....... (sub redacŃia) – Tratat elementar de explorări clinice.... Didactică şi Pedagogică.. I.. Bucureşti 1999 2.... 1985 14.. 6...Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii.....Fiziologia şi fiziopatologia excreŃiei...

Recunoaşterea antigenului de către LB şi LT.Prezentarea elementelor fundamentale de imunologie normală. .Să înŃeleagă implicaŃiile pentru practica stomatologică a bolilor autoimune şi a sindroamelor de imunodeficienŃă. în special colagenoze. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. Reglarea răspunsului imun 5. Răspunsul imun celular 9.Prezentarea mecanismelor bolilor autoimune. Citokinele şi interleukinele 6. Ganglionii limfatici splina. inclusiv SIDA.IMUNOLOGIE ANUL III PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru 16 ore de curs 32 ore de lucrări practice I. NoŃiuni introductive. Dinamica răspunsului imun umoral 7.Să pună un diagnostic de boală sau sindrom imun plecând de la datele de laborator. . II.Să cunoască principiile de tratament al şocului anafilactic. Celulele auxiliare. Receptorii LT. SCOPUL CURSULUI: . Imunoglobulinele.Prezentarea tipurilor de hipersensibilitate. Limfocitele 4. . . .Prezentarea datelor esenŃiale referitoare la mecanismele de apărare ale organismului. ImunodeficienŃele primare şi dobândite 164 .Prezentarea unor imagini ale celulelor implicate în răspunsul imun. . inclusiv a şocului anafilactic. Sistemul complement 8.Să selecteze cazurile pentru care sunt necesare consulturi interdisciplinare. . III. Apărarea specifică şi nespecifică 2.Prezentarea principalelor tipuri de deficite imune. autoimune şi a sindroamelor de imunodeficienŃă. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili : . .Prezentarea principalelor metode de explorare a bolilor alergice.Moleculele de prezentare a epitopilor 3. .

Explorarea imunologică la pacienŃii cu sindrom febril prelungit.Explorarea imunopatologică : testele cutanate.. 1998 2.10. Bucureşti. Explorarea imunologică în bolile alergice : cutanate.. Ed... Aramă S..... Incompatibilitatea în sistemul Rh... Mucoasa bucală.. reacŃia de hemaglutinare.. Ed. Saliva..... Cerma..M. Ursaciuc C.. va interpreta buletine de analiză şi va recunoaşte aspecte imunohistologice în cadrul lucrărilor practice ..... Ed........ BIBLIOGRAFIE: 1. 1998 6......... Dacia.. Bancu A. ReacŃiile de hipersensibilitate. 20% .. factorul reumatoid.. Barbu R........ şocul anafilactic 11...... Popescu L... Bâră C. Didactică şi Pedagogică. eozinofilia...Lupusul eritematos sistemic....Examen teoretic .Fiecare student va cunoaşte principiile explorării imunologice. Hipersensibilitatea de tip I (anafilaxia). 2000 3.. reacŃiile de imunofluorescenŃă. Apărarea imună la nivelul cavităŃii bucale. – Imunologie Medicală.. Testele in vitro: reacŃia de fixare a complementului. Bucureşti. Sindromul Sjogren 13......... – Fiziopatologie... Bucureşti... – Mijloacele de apărare ale organismului contra infecŃiilor în : Drăgan M. Universitară “Carol Davila”. Lichidul gingival.. Placa bacteriană. Bolile autoimune.. 1980 4. EVALUARE: ...... – Explorări funcŃionale. Bucureşti. Poliartrita reumatoidă..... 1998 VI... Hipersensibilitatea de tip III prin complexe imune 12....... Cluj-Napoca.... Determinarea grupelor sanguine. alimentare...... Parodontopatiile IV... ocupaŃionale 4. Explorarea imunologică în bolile cavităŃii bucale şi ale tubului digestiv. imunodifuzia în gel. testele cu histamină 2. autoanticorpii 3. Ed. biochimico-umorale şi morfofuncŃionale în medicină. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: 1. 80% 165 . ReacŃia post-transfuzională........ Aramă S... – Imunologie fundamentală.. medicamentoase.. Hipersensibilitatea de tip II citotoxică..... Bucureşti..... Ed. Didactică şi Pedagogică. respiratorii.... Marin F..... 1996 5.. Cialâcu V. (sub redacŃia) – Boli InfecŃioase.. Medicală. Ed........ Astmul bronşic alergic......Explorarea imunologică în bolile autoimune V... (sub redacŃia) – Tratat elementar de explorări clinice...

5. Structura histologică normală a mucoasei bucale. studenŃii să fie capabili: 1. Să cunoască principalele afecŃiuni medicale ale cavităŃii bucale în general şi ale mucoasei bucale în special. 3. Să trateze o parte din aceste afecŃiuni care sunt cuprinse în ghidul de competenŃe profesionale ale medicului stomatolog. 166 . Să cunoască aspectul normal al cavităŃii bucale şi variantele normalului. Ńesuturile limfoide ale cavităŃii bucale.mucoasa bucală. Să cunoască afecŃiunile cu potenŃial de malignizare şi principalele forme de debut ale carcinomului şi melanomului de mucoasă în vederea efectuării controlului oncologic preventiv în cabinetul stomatologi. Să cunoască şi eventual să poată suprima factorii locali favorizanŃi ai malignizarii. 4. 5. 2. 3. Mecanisme de aparare antiinfecŃioasă ale cavităŃii bucale: saliva. III. Cunoaşterea principalelor grupe de afecŃiuni ale mucoasei bucale precum şi ale afecŃiunilor medicale ale gurii şi glandelor salivare. CONłINUTUL CURSURILOR 1. Obiectul de studiu al disciplinei şi clasificarea afecŃiunilor medicale ale cavităŃii bucale Mucoasa bucală normală şi variantele ei zonale. SCOPUL CURSULUI: 1. II. 2.OBIECTIVELE FINALE ALE CURSULUI: Se doreşte ca la sfârşitul cursului şi a stagiului practic. Cunoaşterea principalilor factori favorizanŃi ai carcinomului de mucoasă.PATOLOGIE ORALĂ ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 32 ore de curs / 32 ore de lucrări practice I. Cunoaşterea morfologiei normale şi a structurii mucoasei bucale precum şi variantelor sale normale. 4. Cunoaşterea sistemului imun de aparare a cavităŃii bucale. limfonodulii regionali. Cunoaşterea leziunilor cu potenŃial de malignizare şi a formelor de debut ale carcinomului şi melanomului mucoasei bucale. 2.

V. AfecŃiuni autoimune ale mucoasei bucale. alterări ale conjunctivului. 6. herpangina. ReacŃii locale la medicamente şi materiale Leziuni traumatice şi importanŃa lor. celule imunocompetente.3. Foaia de observaŃie şi particularităŃile ei 4. stomatita streptococică. Manifestări bucale în sindromul H. Sistemul imunitar de apărare al mucoasei şi verigile sale: moleculele de adeziune. Examene complementare-enumerare. AfecŃiunile bacteriene ale mucoasei bucale: stomatita ulcero-necrotică. Forme clinice de debut de carcinom. Variante ale normalului la nivelul cavitătii bucale.citologia exfoliativă . imunologia cancerului debutant. Carcinomul de mucoasa: etiologie. 5. importanŃa lor. stomatoscopia 167 . sindromul Sjogren. Leziuni pigmentare ale mucoasei bucale. 7. Leziunile elementare ale mucoasei-tipurile clinice de leziuni. varicela. Manifestări alergice la nivelul cavităŃii bucale. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. Metodologia examinăii bolnavului 2. InfecŃii micotice ale mucoasei bucale: candidoza bucală acută şi cronică. aftoza şi sindromul Behcet. 9. 13. 10. Etapele alcătuirii diagnosticului în Patologia Orală 3. Manifestări bucale în hemopatii. AfecŃiuni cu potenŃial de malignizare şi afecŃiunile premaligne ale mucoasei.Tratamentul stomatologic al pacienŃilor seropozitivi. cauze favorizante. efectele patogene asupra mucoasei. Eritroplazia Papilomatoza orală. Histopatologia leziunilor mucoasei-alterări ale epiteliului. Hiperplaziiie gingivale. Metode de diagnostic precoce ale leziunilor neoplazice .coloraŃia vitală. 8. glande salivare. 16. Patologia medicală a glandelor salivare: gura uscată. Afte bucale cronice recidivante. citokinele. AfecŃiuni virale cu manifestări bucale: herpesul simplex.. 5. parotidita virală. Tumori de origine virală: veruci. condiloame. Lichenul plan bucal şi lupusul eritematos. Manifestări bucale în sifilis şi tuberculoză.I. tipuri de leziuni. Efectele radio şi chimioterapiei asupra structurilor cavitătii bucale: dinŃi. 11. 15. stomatita odontiazica. 12. IV. papilom. Keratozele bucale-leucoplazia. Stomatitele buloase şi ulcerative. mononucleoza infecŃioasă. 14. 4. mucoasă. Dermatoze autoimune. Zona Zoster. modificari benigne şi de origine necunoscută. Algiile nespecifice ale cavităŃii bucale: stomatodinia.displazii epiteliale şi carcinomul "in situ".

"Patologie Medicală Stomatologică" Ş. participare la consultaŃiile şi tratamentele de specialitate NOTA: Concomitent cu temele expuse în cadrul L.chirurgicale .Cursul teoretic predat 2. Pindborg "Atlas of Diseases of the Oral Mucosa" 5-th. Tovaru. 1993 VI. Prezentări de cazuri clinice. Prezentări de cazuri clinice. fixarea. Ed.domenii de utilizare -imunohistochimia 9. secŃionarea. Regezi & Sciuba "Oral Pathology " second edition. Prezentări de cazuri clinice.radioterapice 12. Examenul histopatologic-transportul pieselor. Bucuresti 1999 3.1992 4. identificarea de germeni. Fiecare student va efectua minimum o foaie de observaŃie. transport. V. studenŃii participă la consultaŃiile serviciului. Metode de explorare clinică şi paraclinice în patologia medicală a glandelor salivare 14. NoŃiunea de "urgenŃă" în afecŃiunile mucoasei bucale 13. BIBLIOGRAFIE: 1. Edition. Metode moderne de diagnostic complementar -imunofluorescenta . colorarea 8. Fiecare student va efectua examen clinic la minimum 4 pacienŃi diferiŃi şi va raporta modificările observate. J. testarea sensibilităŃii (antibiograma). 168 . Metode de identificare ale virusurilor din leziunile mucoasei bucale 11. includerea.. participare la consultaŃiile şi tratamentele de specialitate 15. tehnica.J. Examenul microbiologic şi etapele sale: prelevare. Strategii de tratament în afecŃiunile medicale stomatologice: . 2. cultura.P.6. efectuarea de foi de observaŃie şi prezentări de caz. participare la consultaŃiile şi tratamentele de specialitate 16. 10. supravegherea vindecării 7. Examenul biopsic-indicaŃii.medicale . EVALUARE: 1. Cerma.

Cunoaşterea principalelor genuri şi specii de paraziŃi implicaŃi în patologia umană Prezentarea unor elemente esenŃiale de recunoaştere ale infecŃiilor parazitare în scop de diagnostic. Strngyloides 169 . toxoplasmoza). T vaginalis). SCOPUL CURSULUI: Prezentarea unor noŃiuni de bază referitoare la principalele infecŃii parazitare întâlnite în patologia umană II. Examen teoretic scris cu 20 de subiecte PARAZITOLOGIE ŞI VIRUSOLOGIE ANUL II PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI DE PARAZITOLOGIE Un semestru 8 ore de curs. Echinococcus). Genul Entamoeba (E. III. I: paraziŃii şi parazitismul. pneumocistoza. 16 ore lucrari practice I. Genul Plasmodium (malaria). histolytica).3. răspuns imun. E. Hymenolepis. Enterobius. interelaŃie parazit gazdă. CONłINUTUL CURSURILOR: Cursul Nr. Genul Trichomonas ( T. patogenitate. gingivalis . amoeba libere conditionat patogene. Clasa Trematoda (Genul Schistosoma) Cursul Nr. Examenul practic constă în recunoaşterea pe diapozitive a 5 cazuri diferite de afecŃiuni ale mucoasei bucale 4. OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea noŃiunilor de parazit şi parazitism. Genul Leishmania. Cursul Nr. Trichinella. elemente clinice de bază. bucalis. Cursul SIDA Nr. 4: Clasa Nematoda (Genurile: Ascaris. Trichuris. 2: infecŃii parazitare oportuniste producatoare de moarte în (criptosporidioza. 3: Clasa Cestoidea (Genurile: Taenia.

un test grila (anunŃat) în scopul familiarizării cu astfel de verificări. Lucrarea Nr. coprocultura parazitologică. 5: examene microscopice pentru recunoaşterea elementelor parazitare (protozoare) utilizate în diagnosticul curent. Lucrarea Nr. V. ÎnŃelegerea patogeniei infecŃiei virale şi a noŃiunilor generale privind imunitatea antivirală 2. diagnosticul infecŃiei trichomonozice. izolarea şi cultivarea amoebelor libere condiŃionat patogene. VI. pneumocistoza şi toxoplasmoza. 6: examenul coproparazitologic şi alte tehnici speciale de recoltare şi diagnostic al infecŃiilor helmitice.. Asimilarea unor noŃiuni privind principalele virusuri implicate în patologia infecŃioasa a cavităŃii bucale. ALL 1997. R. BIBLIOGRAFIE "InfecŃii parazitare umane" Dan Steriu Ed. 2: examenul L. Lucrarea Nr. EVALUARE Examen: test grilă cu 25 de întrebari în timp de 25 de minute. SCOPUL CURSULUI: 1 . tehnica froŃiului şi al picaturii groase. 7 si 8: examene microscopice şi macroscopice pentru recunoaşterea elementelor parazitare (helminti) utilizate în diagnosticul curent. Oricare alt titlu apărut pe piaŃa internă (eventual externă) dupa 1990. "Parazitologie medicală” Simona Rădulescu Ed. Lucrarea Nr. Lucrarea Nr. 3: diagnosticul în criptosporidioza. 170 . 1: recoltarea materialului biologic.IV. Lucrarile Nr. PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI DE VIRUSOLOGIE semestrul I/II 12 ore curs 12 ore lucrari practice I. 3. Dobândirea unor cunoştiinte generale privind principalele familii de virusuri cu cale de transmitere parenterala şi a riscului profesional asociat infecŃiei cu aceste virusuri.C. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: Lucrarea Nr. Briliant 1999. 4: diagnosticul în malarie.

CurăŃirea şi dezinfectarea cabinetului stomatologic şi a suprafeŃelor adiacente. Efectul antiretroviralelor în alte viroze. Markeri pentru monitorizarea evoluŃiei şi tratamentului hepatitelor cronice. Herpesviridae: virusurile HSV 1 şi 2. raspunsul imun celular. Ciclul replicativ viral. Stomatitele buloase. CONTINUTUL CURSURILOR Curs 1. virusuri hepatitice recent identificate AgenŃii etiologici. Tehnici de control al infecŃiilor virale în practica stomatologică. inhibitori de proteaze virale. Taxonomie virală. Haine de protecŃie şi tehnici bariera. strategii virale de eludare a raspunsului imun. NoŃiuni de hemovigilenta. EvoluŃia şi stadializarea infecŃiei HIV/SIDA la adult şi în pediatrie. OBIECTIVELE CURSULUI: 1 . Mecanisme ale rezistenŃei la antiretrovirale. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1. Diagnostic de laborator. CMV. Stomatitele eritematoase. Virusuri hepatitice: Hepatita A. Carcinom hepatic de etiologie virală. Indicarea analizelor de laborator necesare diagnosticarii corecte a leziunilor din stomatitele virale 5. 3. principalele familii virale de interes medical. Curs 4. Agentul etiologic. IV. Leziuni orale asociate cu infecŃia HIV Curs 5. Interpretarea principalelor metode de izolare a virusurilor pe substraturi vii şi de identificare rapidă a antigenelor virale în produse patologice recoltate de la pacienŃi. Hepatita cronică cu virusurile B şi C. Metode de dezinfecŃie şi sterilizare a instrumentarului dentar. Interferon: mecanisme de acŃiune şi efecte biologice. 171 . Aplicarea algoritmului de diagnostic în hepatitele virale A. 2. InfecŃia HIV / AIDS. Imunitatea în viroze. Curs 3. Însuşirea şi aplicarea recomandarilor intenaŃionale privind tehnicile de control al infecŃiilor virale în practica stomatologică. Diagnosticul de laborator. Utilizarea instrumentarului tăios. B C Delta. Antivirale specifice pentru unele herpesvirusuri. B C D E şi în infecŃia cu HIV 4 . Vaccinuri virale. Inhibitori ai reverstranscriptazei. VZ. Stomatite hiperplazice.Antiretrovirale. Stomatite de etiologie virală. EBV. Human herpesvirus 6. Patogenia infectiei virale Curs 2. Stomatitele veziculare. Curs 6. Imunoterapia în infectia HIV.7 şi 8. Interpretarea semnificaŃiei testelor calitative şi cantitative de detectie a acizilor nucleici virali în produse patologice recoltate de la pacienŃi III. E.II. Terapia combinată.

ELISA. Cernescu.. Ruta. 32. 11. Diagnosticul hepatitei C: Teste serologice: Tehnica imunoenzimatică ..Tratamentul cu antiretrovirale". Protocol de menŃinere a unei culturi celulare stationare. 28.test grilă . Markeri ai infectivităŃii VHB. DetecŃia infecŃiei la nou nascuŃii din mame seropozitive.. Medicală. 25. 10 (ELISA. S.5. Ed.. Concept publishing. VI. Determinarea încarcarii virale. cap.. . Ed. . Cernescu. 5. Algoritmul operaŃiilor implicate în diagnosticul Virusologic rapid: Etapele izolarii şi Identificării virusurilor de la bolnavi. 1998 1... Prelevarea şi etichetarea probelor biologice.C.7. 10.2... 8 (PCR).. S."SIDA. Tehnici de detecŃie a virusului şi a produselor virale: Tehnica de amplificare genica (PCR). Concept publishing.. 9. Transportul probelor.7 (Imunofluorescenta). 3. 23. 11.. Diagnosticul în infecŃia HIV/SIDA: Tehnici serologice de triaj şi de confirmare: ELISA.6. C. Principalale tipuri de efect citopatic. ………90% PEDIATRIE ANUL IV Un semestru 16 ore curs/ 32 ore lucrări practice I. Capitolele 1. 172 .. DetecŃia infecŃiei în timpul ferestrei serologice. 8."Virusologie Medicală''. Diagnosticul în hepatita B: Metode de evidenŃiere a AgHBs. 12. BIBLIOGRAFIE . Protocol de izolare a unui virus pe culturi celulare. Western Blot (WB) 6. 6.. 3.C. Ruta Ed... WB). 4."Practica diagnosticului virusologic''. 2. 26. 12. 34. Culturi de celule: Clasificarea culturilor celulare. Creşterea şi dezvoltarea coplilului. 13. Diagnosticul de laborator în hepatitele virale: Diagnosticul hepatitei A. Cernescu. Alegerea eşantioanelor pentru diagnosticul Virusologic. SCOPUL CURSULUI: 1. 2000 . Tehnici moleculare. 1998. Diagnosticul hepatitei D. Diagnosticul hepatitei E 5. V. Evaluare Seminarii din materia de lucrări practice ……10% Examen teoretic .

Greutatea mică la naştere: prematuritatea. ecremate şi semiecremate acidulate). compoziŃia laptelui de vacă. particularităŃi morfofuncŃionale. glucidice. Pneumonii bacteriene: pneumonia pneumococică. Cardiologia pediatrică Boli congenitale de cord: etiologie. AlimentaŃia mixtă. Boli congenitale de cord cianogene: teralogia Fallot. boala hemolitică a nou-născutului prin izoimunizare Rh şi AB0. AlimentaŃia artificială. vitamine. Nevoi nutriŃionale: energice. scorul APGAR. artificială şi mixtă. defect septal ventricular. 2. Boala hemoragică a nou-născutului. Anemia carenŃială feripriva. InfecŃia bacteriană (sepsisul) la nou-născut. transpoziŃia de mari vase.Mecanismul creşterii şi dezvoltării. proteice. lipidice. dismaturitatea. Bolile carenŃiale ale sugarului. compoziŃia şi proprietăŃile laptelui de mamă. Gastroenterologie pediatrică 173 . hidrice. Pneumologie pediatrică InfecŃii virale ale cariilor aeriene inferioare: laringita acută subglotică (crupul viral). AlimentaŃia naturală. 7. Icterele nou-născutului: algoritm de diagnostic. Incidente în alimentaŃia naturală. 5. legile creşterii. Neonatologie Nou-născutul la termen: evaluarea la naştere. Hipoxia la naştere (encefalopatia hipoxicischemică). Miocardite. Creşterea şi dezvoltarea somatică şi neuropsihică a copilului. 3. adaptate. şcolar. pubertate (adolescent). Mecanisme de aparate antiinfecŃioasă ale aparatului respirator. Creşterea şi dezvoltarea în perioada primei copilării. Boli congenitale de cord necianogene (cu şunt stânga-dreapta): defect septal atrial. perioada de antepreşcolar. minerale. Detresa respiratorie a nou-născutului. AlimentaŃia diversificată. NutriŃie şi alimentaŃie pediatrică. Pneumonii nebacteriene: pneumonii interstiŃiale. formule de lapte praf (de start. factori care determină şi influenŃează creşterea şi dezvoltarea. parŃial adaptate. 4. postmaturul cu greutate mică. pneumonia stafilococică. MalnutriŃia. 6. Rahititsmul carenŃial. clasificare şi termiologie. Hemoragia meningocerebrala la nou-născut. Tehnica şi stabilirea raŃiei în alimentaŃia artificială. bronsiolita. de continuare. greutatea la naştere. preşcolar. InsuficienŃă cardiacă. Asmul bornşic infantil. Endocardita bacteriană. metode de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor.

Diareea acută şi sindromul de deshidratare acută de cauză digestivă. Diareea cronică: clasificare, celiachia, fibroza chistică. Dureri abdominale recurente. Parazitoze intestinale. Hepatite cronice. 8. Nefrologie pediatrică Glomerulonefrita acută posttreptococica. Sindroame nefrotice: clasificare, sindrom nefrotic cu leziune glomerurală minimă. InfecŃia tractului unrinar la copil. 9. Boli reumatice la copil Reumatismul articular acut. Lupusul eritematos sistemic. Artrita reumatoidă juvenilă. Purpura Schonlein-Henoch. 10. Hematologie – oncologie pediatrică Sindroame talasemice, talasemia majoră. Anemia hemolitică microsferocitară congenitală. Purpure trombocitopenice. Hemofilia. 11. Toxicologie pediatrică IntxicaŃii acute la copii: epidemiologie, diagnostic, tratament general. II. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. Anamneza şi examenul clinic: particularităŃi la sugar şi copil 2. Nou născutul: particularităŃi morfo-funcŃionale 3. AlimentaŃia sugarului: naturală, artificială, mixtă, diversificarea alimentaŃiei. Formule adaptate. 4. Boli carenŃiale ale sugarului şi copilului mic: manutriŃia, rahitismul carenŃial, anemia feriprivă. 5. Diareea acută a sugarului şi copilului mic: etiologie, semne şi simtome, tratament dietetic şi antibiotic. Deshidratarea acută şi reechilibrarea hidroelectrolitică. 6. InfecŃii virale ale căilor respiratorii inferioare: laringita acută, bronşiolita acută, pneumonii intertiŃiale. 7. Pneumonii şi pleurezii bacteriene. 8. Asmul bronşic. 9. Boli congenitate de cord: DSA, DSV, tetralogia Fallot. 10. Glomerulonefrite acute, sindromul nefrotic, infecŃia tractului urinar. 11. Hepatita virală cronică. 12. Reumatismul articular acut, artrita cronică juvenilă. 13. Sindroame hemoragice: Purpura trombocitopenică, hemofilia. 14. Convulsii: recunoaştere şi tratament de urgenŃă. 15. IntoxicaŃii acute: principii generale de diagnostic şi tratament.

174

III. BIBLIOGRAFIE

EsenŃialul în pediatrie, sub redacŃie, prof. dr. E.P. Ciofu – Carmen Ciofu, Ed. Medicală Amaleta 1997. IV. EVALUARE 6 lucrări de control scrise pe parcursul semestrului – pentru evaluarea pe etape a cunoştinŃelor teoretice şi practice dobândite = lucrările sunt apreciate cu note de la 1 la 10. Examenul final la sfârşit se semestru, constă într-o lucrare scrisă notată de la 1 la 10.

PEDODONłIE ANUL IV PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestrul 32 ore de curs; 64 ore de stagiu clinic. I. SCOPUL CURSULUI: 1. Cunoaşterea patologiei odontale (caria dentară şi traumatisme dento-parodontale) la copil şi adolescent. 2. Cunoaşteree particularităŃilor etiopatogenice ale cariei dentare la copil şi adolescent. 3. Cunoaşterea metodelor de prevenire a cariei dentare la copil şi adolescent.

II. OBIECTIVELE CURSULUI:

Se propune ca la terminarea, cursului studenŃii să fie capabili: 1. Să cunoască particularităŃile morfologice şi de structura ale dinŃilor temporari şi permanenŃi cu radacina incomplet formată. 2. Să cunoască semnele clinice şi principiile de tratament în caria simplă la dinŃii temporari şi la dinŃii permanenŃi cu radacina incomplet formată. 3. Să cunoască semnele clinice şi principiile de tratament în caria complicată la dinŃii temporari şi la dinŃii permanenŃi cu radacină incomplet formată. 4. Să cunoască şi să recomande individualizat metodele locale şi generale de prevenire a cariei dentare la copil şi adolescent. 5. Să recunoască diferitele forme clinice de traumatisme dento-parodontale ale dinŃilor temporari şi ale dinŃilor permanenŃi cu radăcina incomplet formată şi să cunoască principiile de tratament.

175

III. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. Obiectivul PedodonŃiei – conŃinut, istoric tendinŃe de dezvoltare; 2. NoŃiuni de odontogeneză 3. ErupŃia dentară - etape, secvenŃa erupŃiei dinŃiilor temporari şi permanenŃi, patologie infla matorie 4. Cronologia dezvoltării dentare. Vârsta dentară 5. ParticularităŃile morfologice şi de structură ale dinŃilor temporari. RezorbŃia fiziologică a rădăcinii dinŃilor temporari 6. Etiopatogenia cariei dentare – particularităŃi la dinŃii temporari şi permanenŃi tineri 7. Caria dinŃilor temporari - indici de apreciere a morbidităŃii prin carie, epidemiologie, clasificare, forme clinice. Caria de biberon - epidemiologie, etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, tratament 8. Caria simpla la dinŃii temporari - histopatologie, simptomatologie, diagnostic, tratament 9. InflamaŃia pulpara la dinŃii temporari - particularităŃi, forme clinice, elemente de diagnostic, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, evoluŃie, tratament 10. Gangrena pulpara la dinŃii temporari - etiopatogenie, forme clinice, complicaŃii, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, evolutie, tratament 11. Caria la dinŃii permanenŃi în perioada de creştere epidemiologică. ParticularităŃi ale dinŃilor permanenŃi tineri. Caria simplă - simptomatologie, diagnostic, tratament; Caria incipientă - metode de diagnosticare precoce, principii de 12. InflamaŃia pulpar la dinŃii permanenŃi cu radacina incomplet formată - ParticularităŃi morfologice ale zonei apicale, particularitalile inflamatiei pulpare, forme clinice, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, tratament 13. Gangrena pulpară la dinŃii permanenŃi cu rădăcina incomplet formată particularităŃi, tablou clinic, tratament (metode şi tehnici de apexificare) 14. Traumatismele dintilor temporari pi permanenti cu radacina incomplet formata -

epidemiologie etiologie, clasificare, forme clinice, tratament de urgenŃă şi definitiv. ConsecinŃele traumatismelor dinŃilor temporari asupra succesorilor permanenti 15. Prevenirea cariei dentare la copii - principii, metode. Fluorizarea generală şi locală - mecanism de acŃiune, metode de aplicare, eficienŃă. Rolul alimentaŃiei. Rolul igienei orale, metode şi tehnici de igienă orală, eficienŃă. Sigilarea şanŃurilor şi fosetelor.

176

IV. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE:

Obiective: 1. Examenul clinic exo- şi endobucal al pacientului copil; 2. Diagnosticul cariei simple şi complicate la dentiŃia temporară şi permanentă cu radacina incomplet formată; 3. Diagnosticul traumatismelor dinŃilor temporari şi permanenti cu radacina incomplet formată; 4. Deprinderea metodelor de lucru specifice Pedodontiei; 5. Deprinderea metodelor locale de prevenire a cariei; 6. Interpretarea radiografiilor dentare la copii în perioada dentiŃiei temporare şi mixte. Barem minim 1. Tratamentul cariei simple la dinŃii temporari şi permanenti tineri ………16-20 procese ……………..carioase 2. Tratamentul pulpiŃei la dinŃii temporari şi permanenŃi tineri 3. Tratamentul gangrenei la dinŃii temporari şi permanenŃi tineri ……………. 5 cazuri ……………..5 cazuri

4. ExtracŃii de dinŃi temporari ............. ... ...........……………………………….... 5 cazuri 5. Proceduri de utilizare pe cale locală a preparatelor fluorate .......................16-20 proceduri 6. Sigilări de şanŃuri şi fosete şi obturaŃii preventive. 7. Rezolvarea diferitelor urgente. ……………..16 cazuri ………………..6 cazuri

V. BIBLIOGRAFIE:

- "PedodonŃie" - Livia Zarnea; ed.Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti,1993. - "Pulpotomia la dinŃii temporari" - Rodica Luce; Ed.Cerma, Bucureşti, 1996. - “Metode locale de prevenire a cariei din şanŃuri şi fosete" - Rodica Luca; Ed. Cerma, Bucureşti,1998 - "Teste de PedodonŃie" - Rodica Luca, Cherlea V., Lung T., SurpăŃeanu M., In: Teste de Stomatologie, vol.2, Ed. Cerma,1996, pg.6-24. - "Teste de PedodonŃie'! - Rodica Luca, In: Teste de Stomatologie şi Chirurgie oro-maxilo-facială, sub redacŃia GănuŃă N., Ed. Medicală, Bucureşti, 1998, pg. 259-270.

177

Distrofiile dentare . Cunoaşteree patologiei mucoasei orale mai frecvent întalnită la copil şi adolescent. Să conceapă un plan de tratament pedodontic complex în funcŃie de nevoile pacientului raportate la grupa de vârstă şi starea generală de sănatate. 4.perturbări ale perioadei de formare dentară. Modificari de culoare ale structurilor dentare . forme clinice. CONłINUTUL CURSURILOR: 1.Examen practic . 64 ore de stagiu clinic.15% ………………………………………. 2..coloraŃiile intinseci (etiologie. tratament).VI. 2.Lucrare de control . tratament.Notă stagiu ………………………………………. coloraŃiile extrinseci (etiologie. 2. SCOPUL CURSULUI: 1. Să cunoască patologia complexă a molarului de şase ani şi posibilităŃile de tratament. Distrofiile dentare de structură . 4.etiopatogenie.15% …………………………………………….. 3. I. 10% - Examen teoretic final – sris ………………………………. forme clinice. Să recunoască diferitele tipuri de îmbolnavire parodontală la copil şi adolescent şi să cunoască conduita terapeutică. tratament) 178 . EVALUARE: . clasificare. Cunoaşterea anomaliilor dentare de dezvoltare. forme clinice. Să recunoască anomaliile dentare de dezvoltare şi anomaliile dentare dobândite altele decât caria dentară şi să stabilească un plan de tratament. Cunoaştereca patologiei orientale a molarului de şase ani. Să recunoască tipurile mai frecvente de afecŃiuni ale mucoasei orale la copil şi adolescent şi să cunoască" conduita terapeutică". OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1.60% ANUL V Un semestrul 32 ore de curs. 5. 3. III. II. Cunoaşterea patologiei periodontale la copil şi adolescent.

.............. 4............. 20 cazuri 7.....20-25 procese 179 . Rezolvarea diferitelor urgente ..... Abordarea pedodontică a copilului cu probleme speciale 7.. Diagnosticul diferitelor forme de distrotii dentare.. Tratamentul pulpiŃei la dinŃii temporari şi permanenti tineri ……………6 cazuri 3..... 8 cazuri 5... 3.. Însuşirea atitudinilor profilactice şi curative specifice pentru molarul de şase ani....... 2...... Plan complex de tratament ...................... Diagnosticul complex al afecŃiunilor stomatologice în perioada dentiŃiei temporare şi mixte... 5. Sigilări de şanŃuri şi fosete şi obturaŃii preventive .............. Necesitate şi priorităŃi în asistenŃa pedodontică. 8 cazuri. Intocmirea unui plan complex de tratament al afecŃiunilor pedodontice în report cu vârsta.. preşcolar....3........................... 2. AfecŃiuni ale mucoasei bucale întilnite mai frecvent la copil şi adolescent 6. ……..... Patologia prin eerie simpla si complicata a molarului de sase ani .. 20 proceduri 6. ParticularităŃile tratamentului protetic la copil şi adolescent 9....... Insuşirea diferitelor metode de tratament ale distrofiilor de structură Barem mimim: 1.......... Materiale utilizate în practica pedodontică 8. Tratamentul cariei simple la dintii temporari si permanenti tineri carioase..................factori favorizanti consecinte 4... Proceduri de utilizare pe cale locală a diferitelor preparate fluorate ..... gingivita la copil şi adolescent.. pe grupe de vârstă (copilul mic......... şcolar. 6. adolescent) IV.. Diagnosticul afecŃiunilor dentare specifice dentiŃiei temporare şi mixte..particularităŃi de structură ale parodonŃiului marginal în perioada dentiŃiei temporare şi mixte...... Îmbolnăvirea parodontală la copii . Tratamentul gangrenei la dintii temporari şi permanenŃi tineri …………6 cazuri 4. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: Obiective: 1.. parodontita juvenilă 5.

.... Ed...... PREVENIREA TRANSMITERII INFECłIILOR Definirea noŃiunilor: precauŃii universale/standard............. CONłINUTUL CURSURILOR: 1.. Bucureşti.. Ed.... cele mai importante pentru medicul dentist.........Notă stagiu ....2. Didactica......... Procesul infecŃios......studenŃii trebuie să cunoască la sfârşitul cursului care sunt bolile contagioase.. ... Verigile lanŃului infecŃios: Antibioterapia profilactică 180 ........... vol......1993. infecŃie nosocomială.V.DENTARĂ ANUL II Un semestru 16 ore curs 16 ore lucrări practice OBIECTIVELE CURSULUI: ........... Ed......pg 6-24.... BIBLIOGRAFIE: ...."Teste de Pedodontie".....15% ..Medicală.. Bucuresti. pg.2o% ....... In: Teste de Stomatologie si Chirurgie oro-maxilo-facială l998..... VI........Cursul predat sub redacŃia GănuŃă N..…………………………………55% PREVENłIE ORO......... .....si Pedagogica' R......."Pedodontie" -Livia Zarnea...Rodica Luca....... Cherlea V........... cross contamination.10% . ce se pot transmite prin practică stomatologică şi cum trebuie să procedeze pentru a reduce la minim acest risc.........Cerma....1996...Examen practic ...... CURSUL I Introducere în prevenŃie oro-dentară.............Examen teoretic final ... Lung To...... ..scris............ ............... EVALUARE: .....Lucrare de control .259-270 ..... In: Teste de Stomatologie....A........."Teste de Pedodontie"-Rodica Luca................ SurpăŃeanu M.....

Zona zoster: manifestări prodromale. Herpesul ocular. profilaxia post expunere. căi de transmitere. receptivitatea la boală şi grupe de risc Aspecte medicale ale infecŃiei HIV. CURSUL II Cele mai importante boli infecŃioase care se pot transmite pe durata procedurilor stomatologice Provocări infecŃioase prezente şi viitoare. epidemiologie. InfecŃia cu virusul Epstein-Barr (VE-B): Mononucleoza infecŃioasă. 3. BOLI PRODUSE DE HERPES-VIRUSURI 1. tratament 2. evoluŃie.căi de transmitere. CURSUL III Hepatita C . manifestări orale.V. 4.) 1. Herpesul labial. starea de purtător cronic. INFECłII VIRALE ALE MUCOASEI ORALE 3.căi de transmitere. TUBERCULOZA (TBC) . Hepatita E căi de transmitere.V. măsuri preventive 2. etape evolutive. PanariŃiul herpetic. CURSUL IV . etape evolutive.ACUTE Hepatita A .Z. vaccinarea şi testarea postvaccinare. semne patognomonice. manifestări clinice. Hepatita B manifestări clinice. o Sindromul acut respirator sever (SARS) 1. situaŃia din România. evoluŃia bolii. perioada de incubaŃie.1. etape evolutive.epidemiologie. măsuri preventive.Z): epidemiologie. măsuri preventive.Etiologie.3. măsuri preventive. Teste de laborator şi evaluarea medicală a pacientului infectat HIV 181 . etape evolutive. manifestări clinice orale. InfecŃia cu virusul varicelei-zoster (V. măsuri profilactice. Leucoplakia infecŃioasă cu manifestări clinice. manifestările bolii. Hepatita D (delta) . 3. etape evolutive. căi de transmitere. InfecŃia cu cytomegalovirusul (VHCM): manifestări clinice orale. perioada de contagiune. InfecŃiile cu viruşii herpes simplex Gingivo-stomatita herpetică primară. HEPATITELE VIRALE . INFECłIA HIV (human imunodeficiency virus) . o Encefalopatiile spongiforme umane. 1. măsuri preventive. Varicela (primo infecŃia cu V.căi de transmitere. căi de transmiter. evoluŃie. căi de transmitere. măsuri preventive. MĂSURI PREVENTIVE 4. agent etiologic. măsuri peventive.2.V 4. diagnostic.

InfecŃiile bacteriene: Gingivita HIV sau Eritemul gingival linear. AfecŃiuni neoplazice . InfecŃii cu Cytomegalovirus. RECIRCULAREA INSTRUMENTARULUI REFOLOSIBIL Prespălarea – PrecurăŃirea CurăŃirea propriu-zisă a. cheilita angulară. OBIECTIVELE STOMATOLOGIC CONTROLULUI INFCłIILOR ÎN CABINETUL 1. InfecŃii recidivante cu Herpes Simplex Virus (HSV). CurăŃirea manuală Împachetarea instrumentarului în vederea sterilizării INDICATORII STERILIZĂRII Sterilizarea sterilizarea prin căldură umedă (abur sub presiune) sterilizarea prin căldură uscată sterilizarea prin vapori chimici 182 . MĂSURI DE PROTEJARE PERSONALĂ A ECHIPEI STOMATOLOGICE Imunizări şi testări periodice . hiperplazică. atrofică.ECHIPAMENTUL DE PROTECłIE Halatul sau uniforma lavabilă Boneta sau acoperitoarele pentru păr Masca oro-nazală (facială) Ochelarii de protecŃie TEHNICI DE SPĂLARE A MÂINILOR Mănuşile de protecŃie HIPERSENSIBILITATEA LA LATEX 6.Leucoplazia pătroasă a limbii (Hairy Leukoplakia). Gingivita ulceronecrotică. CURSUL VI A. CurăŃirea ultrasonică b.LEZIUNI ORALE ASOCIATE OBIŞNUIT INFECłIEI HIV Limfadenopatia InfecŃii fungice: Candidoza pseudo-membranoasă. ParticularităŃile amenajării interiorului cabinetului stomatologic 2.Sarcomul Kaposi Xerostomia sau afectarea glandelor salivare Trombocitopenia INGRIJIREA PROFILACTICO-STOMATOLOGICĂ A PACIENTULUI INFECTAT HIV/SIDA o Tratamentul preventiv stomatologic propriu-zis o Tratamentul profilactic al personalului medical imediat postexpunere RESTRICłII PROFESIONALE ÎN CAZUL PROFESIONISTULUI CONTAGIOS 5. InfecŃiile virale: InfecŃiile cu Human Papilloma Virus – HPV. InfecŃia cu Varicella Zoster Virus. InfecŃii cu Epsein-Barr Virus . Parodontopatia marginală HIV.VIII B. CURSUL VII .

Compuşii clorului 3. nota finală Ńine cont de frecvenŃa la curs. interesând semnele clinice şi tratamentele de urgenŃă de în caz de accident. BUCUREŞTI. CUCULESCU M. testul final. PREGĂTIREA CABINETULUI PENTRU LUCRU Contaminarea zonelor dintr-un cabinet stomatologic CurăŃirea şi dezinfecŃia suprafeŃelor ÎntreŃinerea circuitelor de apă Grija faŃă de instrumentarul steril Pregătirea pacientului pentru şedinŃa de tratament Atitudinea faŃă de reziduri SFATURI PRACTICE BIBLIOGRAFIE: 1. Compuşii fenolici (sintetici) Sterilizarea chimică (prin imersie) 3. Bucureşti – 2006. examen teoretic – 2 subiecte scris + test grilă (60 teste complement simplu şi complement multiplu). Caiete de lucrări practice . 3. PROFILACTIC.Aspecte Practice în PrevenŃia Oro Dentară – Manual de lucrări practice pentru studenŃii facultăŃii de Medicină Dentară şi ai Colegiului de AsistenŃă Dentară autori: Ranga Roxana.Carol Davila” Bucureşti 2006. Gluraraldehide 2.ACTUALIZĂRI LA CONTROLUL INFECłIEI ÎN CABINETUL DENTAR.LUCRĂRI PRACTICE PREVENłIE ORO-DENTARĂ – AN III MEDICINĂ DENTARĂ 183 .. 2002. . Bucureşti. Editura BIC ALL.DEZINFECTANłII CHIMICI RECOMANDAłI ÎN STOMATOLOGIE 1. Adrian łandără. Editura Universală . Nicolae Bănicioiu. Iodoforii 4. Editura Cerma Print. Marian Cuculescu. Oana Sluşanschi. de rezultatul la testul scris. 2. CUCULESCU M. PROGRAMA ANALITICĂ . EVALUARE: • fiecare student va realiza la minimum 2 pacienŃi: o completarea foii de observaŃie (examenul clinic şi anamneza) o cu plan de tratament preventiv o cu înregistrarea semnelor vitale lucrare de control din materia predată cu privire la cele 4 boli contagioase descrise. Cristian Funieru. CONTROLUL INFECłIEI ÎN CABINETUL STOMATOLOGIC. activitatea de la lucrări practice.

Rolul şi spaŃiul de lucru al acestora. precum şi spălarea corectă a mâinilor prin una din tehnicile rapidă sau standard rapidă. mediu curat. bonetă). Introducere în prevenirea transmiterii bolilor în cabinetul stomatologic. săpun chirurgical lichid(conŃinut antimicrobian).Echipa stomatologică (medic. . necritice. NoŃiuni de bază privind prevenirea afecŃiunilor din sfera oromaxilo-facială. LP2 – Pregătirea cabinetului şi a pacientului pentru şedinŃa de tratament.Tipuri de săpunuri folosite. - Prezentarea cabinetului stomatologic ÎmpărŃirea cabinetului pe arii de contaminare: de tratament. asistentă).Tipuri. ale mediului înconjurător) . de contact indirect cu pacientul. familiarizându-se cu comenzile acestuia. Obiectivele controlului infecŃiilor. bonetă.Prezentarea unitului dentar. aerisire. ochelari de protecŃie. . Definirea noŃiunilor: mediu contaminat.LP1 – Introducere Introducere în stomatologia preventivă. . mănuşi. ÎnŃelegerea necesităŃii aplicării corecte a tehnicilor de control al infecŃiei în cabinetul stomatologic. . .Gradul de contaminare a suprafeŃelor existente în cabinetul stomatologic (critice. definirea etapelor prevenŃiei – primară. studenŃii exersează manevrarea corectă a unitului stomatologic. terŃiară.aplicarea corectă a echipamentului de protecŃie. . După efectuarea de demonstraŃii. halat. echipamentul de protecŃie (când este cazul) şi pregătirea pacientului pentru şedinŃa de lucru. Necesar de echipament: măşti oro-nazale. Pentru cabinet: curăŃirea şi dezinfecŃia suprafeŃelor. chirurgicală).Pentru pacient: aşezarea pacientului în scaunul stomatologic. măsuri universale de prevenire. StudenŃii vor exersa aplicarea corectă a echipamentului de protecŃie. Exemple. prevenirea transmiterii infecŃiilor în cabinetul stomatologic. semicritice. ochelari. halat. zonele neutre. secundară. curăŃarea circuitelor de apă ale unitului. mănuşi.spălarea mâinilor . standard rapidă. 184 . mediu steril. Pregătirea echipei stomatologice pentru tratament . Echipamentul de protecŃie al echipei medicale (mască. Obiectivele şedinŃei de LP: familarizarea studenŃilor cu noŃiunea de medicină preventivă. prevenirea bolilor profesionale. Îngrijirea mâinilor.Metode de spălare a mâinilor (rapidă. Utilizare corectă.

vapori chimici sub presiune. instrumentar stomatologic. diferite obiecte de instrumentar stomatologic (truse de consultaŃie. sterilizator cu cuarŃ. Obiective: StudeŃii vor fi în stare să efectueze corect etapele recirculării instrumentarului reutilizabil. aşezarea corectă în cutii şi în sterilizator. uscarea.Obiectivele LP: StudenŃii înŃeleg necesitatea utilizării echipamentului de protecŃie. Recircularea instrumentarului refolosibil (precurăŃirea. vor efectua manevre de decontaminare a suprafeŃelor cabinetului stomatologic. Instrumentarul de unică folosinŃă şi refolosibil. Manevrarea corectă a instrumentarului tăietor folosit (lame de bisturiu). Se învaŃă şi se exersează spălarea cu ambientul cabinetului stomatologic. vor StudenŃii manevra corect diferitele instrumente stomatologice prezentate. împachetarea şi sterilizarea). demonstraŃie. corectă a mâinilor. Exemplificare. spălarea propriu-zisă. Manevrarea corectă a instrumentarului sterilizat. Se familiarizează LP3 – ReCircularea instrumentarului şi al materialelor în cabinetul stomatologic. aparat de curăŃare cu ultrasunete. evitând producerea accidentelor. cutii şi casolete. ultrasonică). sterilizatoare rapide). Exemplificare: poupinel. precum şi folosirea lui corectă. Pensa de serviciu şi utilizarea corectă a acesteia. pungi speciale din hârtieplastic şi aparatul de sigilat specific. autoclav. demonstraŃie. Exemplificare: dezinfecŃia suprafeŃelor şi a instrumentarului. Prezentarea sacilor şi al recipientelor pentru deşeuri. tipuri de dezinfectanŃi. manevrarea lui corectă. 185 . Vor face diferenŃa dintre dezinfecŃie şi sterilizare. şerveŃele. oxid de etilenă. - - Procesul de sterilizare ModalităŃi de sterilizare (căldură umedă. utilizare corectă. Necesar de echipament: dezinfectanŃi. Trusa de consultaŃie. Prespălare. căldură uscată. instrumentar chirurgical). Indicatorii sterilizării: definire. Atitudinea faŃă de reziduri. curăŃire (manuală. Pregătirea instrumentarului pentru sterilizare: împachetare (în şerveŃel sau în pungi speciale din hârtie-plastic). a seringilor şi acelor folosite. vor învăŃa şi aplica corect manevrele de curăŃire manuală în funcŃie de obiectul curăŃit. Usucă şi împachetează instrumentarul de sterilizat. Zona cabinetului stomatologic unde se manevrează instrumentarul refolosibil. DezinfecŃie. poupinel. Vor fi capabili să împacheteze corect instrumentarul în vederea sterilizării şi să manevreze corect instrumentarul sterilizat. autoclav şi sterilizator cu cuarŃ. instrumentar endododontic. Exemple. intrumentar pentru parodontologie. demonstraŃie.

La sfârşitul şedinŃelor. - LP7 – Examen clinic şi completarea fişei de consultaŃie – Idem LP 5 StudenŃii vor lucra în echipe de medic-asistentă dentară aplicând în practică noŃiunile învăŃate în LP-urile precedente. StudenŃii sunt iniŃiaŃi cu privire la înregistrarea semnelor vitale. Fiecare va aplica noŃiunile învăŃate anterior în funcŃie de rolul jucat. bonetă. fiecare student va avea propria fişă de consultaŃie completată cu statutul dentar şi reface indicele de placă. mănuşi. se efectuează colorarea plăcii dentare şi se cuantifică cantitatea de placă prin efectuarea unui indice de placă. halat. La sfârşitul şedinŃelor. fiecare student va avea propria fişă de consultaŃie completată cu statutul dentar. dezinfectanŃi.Examen clinic şi completarea fişei de consultaŃie – Idem LP 5 StudenŃii vor lucra în echipe de medic-asistentă dentară aplicând în practică noŃiunile învăŃate în LP-urile precedente. Se înregistrează în fişă statusul dentar al fiecărui studentpacient. un semestru 32 ore curs/ 32 ore lucrări practice ANUL III OBIECTIVELE CURSULUI . se insistă pe noŃiuni legate de prevenirea cariei dentare şi mai puŃin pe prevenŃia în parodontologie. fiecare student va avea propria fişă de consultaŃie completată cu statutul dentar. StudenŃii aplică în practică noŃiunile învăŃate anterior lucrează în echipe de medic-asistentă-pacient. La sfârşitul şedinŃelor. LP6 – Examen clinic şi completarea fişei de consultaŃie – studenŃii absenŃi sau cei care nu au promovat testul scris au posibilitatea de refacere.studenŃii trebuie să fie capabili la sfârşitul stagiului să realizeze un plan de tratament profilactic individualizat şi să poată să efectueze manoperele specifice prevenŃiei primare. StudenŃii sunt instruiŃi cu privire la obligativitatea şi metoda de palpare a grupelor ganglionare latero-cervicale. StudenŃii vor lucra în echipe de medic-asistentă dentară aplicând în practică noŃiunile învăŃate la LP-urile precedente. ochelari.Examenul clinic al pacientului StudenŃii Se prezintă fişa de consultaŃie Se demonstrează modalitatea de evaluare şi înregistrare a statusului dentar. Necesar de echipament: mască oro-nazală. - LP8 . Nu se face referire la prevenirea oncologică care cred că este recomandabil 186 . Se explică o tehnică de periere. truse de consultaŃie. care cred că este normal să fie dezbătute în anul V şi VI la parodontologie.testarea în scris a cunoştinŃelor acumulate cu privire la tematica primelor 4 cursuri. LP5– Lucrare de control . . săpun chirurgical (conŃinut antimicrobian). fişe stomatologice.fiind vorba de studenŃi de anul III.LP4.

semnificaŃie clinică. metode de evidenŃiere. forme clinice. Materia alba Resturile alimentare 2. CURSUL IV . Placa dentară microbiană: aspecte clinice. I. proceduri de aplicare. flora microbiană asociată variatelor forme de afectări parodontale.D. CURSUL III • II.Collis o Tehnica de periere prin rulare o Tehnica vibratorie de periere Stillman o Tehnica viratorie de periere Charters o Tehnica circulară de periere Fones 187 .. CURSUL I . succesiunea fixării microbiene şi coagregarea microbiană. fluorizarea structurilor dure dentare. CONłINUTUL CURSURILOR 1. soluŃii utilizate. cauze. MICRORGANISMELE PLĂCII DENTARE GENERATOARE DE CARIE DENTARĂ SAU/ŞI BOALĂ PARODONTALĂ I. tratament. sigilarea şanŃurilor şi fosetelor. şi educarea stomatologică a pacienŃilor. forme clinice. Mijloace principale – periajul dentar PERIUłE DENTARE Istoric PeriuŃe de dinŃi manuale Descriere generală Factori care influienŃează alegerea unei periuŃe dentare METODE DE PERIERE MANUALĂ A DINłILOR o FrecvenŃa periajului dentar – sfaturi practice o Tehnica sulcular vibratorie de periere Bass o Tehnica de periere simultan sulculară . Mijloace de control mecanic al P. Depozite dentare moi Pelicula dobândită. compoziŃia T. metabolismul P.V MIJOLACE DE CONTROL AL P.D.II Definirea etapelor prevenŃiei primare în reducerea frecvenŃei apariŃiei şi evoluŃiei bolilor plăcii: controlul mecanic şi chimic al P. o Halitoza: definiŃie. disciplinarea consumului de hidrocarbonate.să se facă la chirurgie BMF sau prevenirea malformaŃiilor şi al anomaliilor dento-maxilare care cred că pot fi făcute mai competent în cadrul cursurilor de ortodonŃie.. 3. caracteristici.D. semnificaŃia clinică a P. Depozitele dentare dure Tartrul dentar: formarea tartrului dentar.D.: indicaŃii. o AgenŃii de colorare ai P.D.D.D. virulenŃa patogenilor parodontali.. matricea intermicrobiană a plăcii dentare.

Istoric . Mijloacele chimice de control al P.destinate controlului mecanic al P. AgenŃii de oxidare f. antibioticele 3.D. 1. Sărurile 2.Paste de dinŃi antitartru . Biguanidine – digluconatul de clorhexidină b. antiseptice a.VII Mijloacele mecanice auxiliare periajului dentar . Clorura de Benzalconiu.Paste de dinŃi antiplacă .CompoziŃie chimică de bază Testarea capacităŃii de abrazare a pastelor de dinŃi Pastele de dinŃi profilactice/terapeutice .Paste de dinŃi anticarie . CURSUL VIII-IX MODALITĂłI DE APLICARE A SUBSTANłELOR CHIMICA ANTIPLACĂ I. dental floss-ul (aŃa dentară sau firul de mătase) Banda dentară Super floss-ul Benzile de tifon stimulatorul gingival interdentare sau conurile interdentare scobitorile – Tooth picks periuŃele interdentare şi cele unitufă gumele de mestecat II. Hexetidina e. enzimele 5. CURSUL VI .Paste de dinŃi desensibilizante Paste de dinŃi de albire • • • • 188 . PASTELE DE DINłI .o Tehnica verticală de periere Leonard o Tehnica orizonatală de periere o Tehnica fiziologică de periere Smith Perierea suprafeŃelor ocluzale PERIUłELE DE DINłI MECANICE o Tipuri o Tehnici de periere CURĂłIREA LIMBII o individualuizarea periajului o efecte negative ale periajului dentar 4.D. Compuşii cuaternari de amoniu – Clorura de cetylpyridinium. Compuşii fenolici – Listerina şi Triclosanul c. Alcaloizii vegetali – Saguinarina d.

d. Grăsimile şi proteinele 2. CURSUL XII-XIII CREŞTEREA REZISTENłEI STRUCTURILOR DENTARE FAłĂ DE ATACURILE ACIDE CARIOGENE I. CURSUL X . FACTORII CARE INFLUIENłEAZĂ COMPORTAMENTUL ANTICARIE A SMALłULUI DENTAR Factorii care determină perturbări în formarea matricei organice a smalŃului dentar carenŃele în aportul de vitamină A carenŃele în aportul vitaminei C aportul de oligoelemente aportul glucidelor. APE DE GURĂ DESTINATE CLĂTIRII CAVITĂłII ORALE • Cosmetice • Terapeutice o Utilizate în cabinet o Utilizate la domiciliu Ape de gură prepararte extemporaneu Ape de gură prefabricate inlocuitori ai salivei (salive artificiale) III. Alimentele nerafinate 7. IRIGATOAREL BUCALE .Monozaharidele .Îndulcitorii din cereale – HFCS 3.AgenŃi antimicrobieni recomandaŃi Jet-floss-ul 6.şi subgingivale .Poliolii .II. alimente cu potenŃial cariogen 1. Îndulcitorii alternativi .Polipeptidele .Factorii perturbatori ai mineralizării matricei smalŃului 189 . Zaharoza 2. proteinelor şi lipidelor bolile infecto-contagioase . Îndulcitorii tradiŃionali . alimente cu efect cario-protector 1.ContraindicaŃii . prin controlul dietei A.XI prevenirea c.Tipuri: supra.Îndulcitorii artificiali Zaharina Aspartamul Acesulfamul K Ciclamatul de sodiu Sweetener 2000 caracteristici ce influienŃează cariogenitatea alimentelor B.Efecte şi indicaŃii .Amidonul .

b.Tehnici de lucru SIGILAREA CA METODĂ ALTERNATIVĂ LA TERAPIA CLASICĂ 190 .tratamentul fluorozei dentare 1. Fluorizarea locală profesională a. contraindicaŃii. a. c.D.aportul scăzut de calciu şi fosfor sau un raport Ca/P deficitar rolul fluorului carenŃa în vitamina D disfuncŃiile hormonale .Fluorizarea apei potabile în şcoli Tablete şi soluŃii cu fluor Sarea de bucătărie fluorurată Laptele şi băuturile răcoritoare fluorurate FLUORIZAREA LOCALĂ Caracteristicele sistemelor de fluorizare locală IndicaŃiile fluorizărilor locale Obiectivele fluorizării locale I. ape de gură c. d.factorii perturbatori ai maturpării preeruptive a smalŃului hipofizectomia nanismul hipofizar hormonii sexuali II. CURSUL XIV SIGILAREA ŞANłURILOR ŞI FOSETELOR OCLUZALE .Defluorurarea apei potabile . geluri COMBINAREA METODELOR DE FLUORIZARE 8. Autofluorizările locale a.Materiale utilizate . PREVENIREAC. 2. ionoforeză II.Beneficii .LegislaŃie în viguare .IndicaŃii. în conformatoare c. paste de dinŃi b. avantaje .Istoric . PRIN ADMINISTRAREA FLUORULUI Metabolismul fluorului Toxicitatea fluorului IntoxicaŃia acută – tratamente de urgenŃă IntoxicaŃia cronică o Fluoroza osoasă o Fluoroza dentară – indicele de fluoroză Dean . badijonare b. Efecte secundare produse la nivelul celorlalte organe şi Ńesuturi Mecanisme cario-statice ale fluorului METODE SISTEMICE DE ADMINISTRARE A FLUORULUI Apă potabilă fluorurată .

. ROLUL SECREłIEI SALIVARE ÎN APĂRAREA STRUCTURILOR BUCODENTARE FuncŃiile salivei ProprietăŃile salivei a. Ed.LASĂRUL ÎN PREVENIREA CARIEI 9. Caria dentară: o boală locală transmisibilă – nivelele preventive.Dentistică Preventivă. 3. Didactică şi Pedagogică . proprietăŃi chimice c. DĂNILĂ IOAN şi colab. Embriologia şi histologia smalŃului. 2. EDUCAREA MEDICAL-STOMATOLOGICĂ II. Anotimp. petagogică. 2005. 2001. 191 . Microorganisme cariogene. diagnosticare clinică. OLTEAN DUMITRU şi colab. CURSUL PREDAT 4. . Didactică şi . CURSUL XV I. etape evolutive. Permeabilitatea smalŃului. Ed. Ecologia producerii cariei dentare. Ed.şi remineralizare.Profilaxie stomatologică. Leziunea de subsuprafaŃă. Ioan Dănilă Bucureşti. CURSUL XVI CARIA DENTARĂ-LEZIUNEA INCIPIENTĂ DefiniŃie. Memet Gafar Medicală. 1996. BIBLIOGRAFIE: 1. Factorii care influienŃează remineralizarea. Aspecte fizice şi microscopice al leziuni incipiente produse în smalŃ.Cariologie şi Odontoterapie Restauratoare. 5. Rolul fosfatului de calciu în procesele de de. Craiova.STOMATOLOGIE PREVENTIVĂ. proprietăŃi antimicrobiene Sisteme tampon salivare Rolul cario-preventiv al salivei 10. proprietăŃi fizice – flux salivar b. Andei Iliescu . Ed. 1996.

revelatori de placă. Se calculează indicele de placă OHI iar datele se trec în fişă personală. . LP 3 Se prezintă generalităŃi cu privire la periuŃele de dinŃi manuale şi electrice.D. ANUL III – 32 DE ORE LUCRĂRI PRACTICE LP 1. Testul se concepe din câteva întrebări cu răspunsuri scurte. 10 truse de consultaŃie.EVALUARE: o studentul va efectua câte 2 sigilări. o Lucrare de control din primele 9 cursuri în a 10 şedinŃă de lucrări practice. 10 planuri de tratament preventiv cu educarea pacientului. pahare de unică folosinŃă. rulouri sau comprese. GeneralităŃi cu privire la prevenŃia primară şi secundară: . Necesar de materiale: fişe.D. înainte şi după uscarea suprafeŃelor dentare. obiect de activitate. indici de placă.se evidenŃiază prezenŃa tartrului dentar prin inspecŃie. revelator de placă.se prezintă diverşii revelatorii de placă în variatele forme de prezentare. Necesar de materiale: trusă de consultaŃie.definiŃii. aspiratoare de salivă. În finalul LP se efectueză testarea în scris a cunoştinŃelor studenŃilor cu privire la prevenirea transmiterii infecŃiilor în cabinetul stomatologic. cca. palpare cu sonda. . 192 . LP 2. 5 fluorizări locale prin badijonare. o Examen teoretic – test grilă + 2 întrebării de redectat. Se insistă pe rolul plăcii dentare microbiene în producerea bolilor plăcii (leziuni carioase şi boli parodontale). ca şi modul de înregistrare şi de calcul al indicelui de placă OHI. Se demonstrează practic protocolul clinic al revelării P. Se demonstrează anumite tehnici manuale de periaj. 1 fluorizare locală prin ionoforeză. StudenŃii efectueză completarea fişei catredei ce impune: • • • • Examinare clinică reciprocă Fişa clinică se completează înregistrându-se status-ul dentar Se efectuează colorări ale P. Se demonstrează modul de evidenŃiere clinică a plăcii dentare insistându-se pe modalităŃile de colorare – revelare.

D. aspiratoare de salivă. pahare de unică folosinŃă. Necesar de materiale: fişe.D. LP 7. periuŃe dentare manuale şi electrice. Se discută timpii operatori indicaŃi la o săptămână de la implementarea unei noi tehnici de periere dentară manuală. dentalfloss. Se atrage atenŃia asupra efectelor negative produse prin periaj dentar efectuat incorect. Practic. LP 6. rulouri. studenŃii efectuează curăŃirea suprafeŃelor dentare aproximale cu dental floss-ul. Se discută şi se demonstrează sigilarea şanŃurilor şi fosetelor coronare. StudenŃii sunt chestionaŃi cu privire la cunoştiinŃele anterioare despre ape de gură şi paste de dinŃi. gume şi paste de lustruit. lampă de fotopolimerizare. revelatori de placă. 193 . şi calcularea indicelui de placă. pastă de dinŃi. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. Necesar de material: mijloace mecanice auxiliare periajului. Cu periuŃele personale îşi efectuează periajul personal înainte şi după efectuarea colorării P. rulouri.StudenŃii termină completarea fişelor începute în şedinŃa anterioară. revelatori de placă. freze de adaptat. compozite şi glass ionomeri. Necesar de materiale: sigilanŃi. Se discută despre individualizarea periajului manual în funcŃie de diferitele situaŃii clinice şi se controlează rezultatul tehnicii de periere propusă/efectuată. În limita pacienŃilor existenŃi studenŃii efectuează sigilări folosind tipurile de materiale de sigilare existente în clinică. aspirator de salivă. pahar de plastic. Se începe prezentarea mijloacelor mecanice auxiliare periajului şi se demonstrază modul corect de utilizare. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. LP 5. transparente sau colorate. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. StudenŃii vor mima realizarea câtorva tehnici de periere manuală pe model şi vor efetua un periaj dentar înainte şi după efectuarea colorării P. periuŃă manuală. Necesar de material: model demonstrativ. LP 4. hârtie de articulaŃie. Se explică necesitatea folosirii modelului de studiu în prevenŃia oro-dentară mai ales în cazul în care ne propunem să implementăm o nouă metodă de periere manuală. trusă de consultaŃie. ca şi a indicelui de placă API. comprese. cca 10 truse de consultaŃie. Se prezintă tehnicile de periaj manual şi se exemplifică pe model.

Necesar de materiale: ape de gură. Se discută despre fluorizarea pe cale generală. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. Se realizează echipe pacient medic dintre studenŃii componenŃi ai grupei respective. ape de gură şi geluri. LP 10 Lucrare de control – controlul plăcii dentare LP 11. apele de gură ca şi despre salivele artificiale. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. trusă de consultaŃie. conformator universal. Necesar de materiale: materiale de fluorizare locală profesională. StudenŃii care nu au dat lucrarea scrisă sau nu au luat notă de trecere au posibilitatea de refacere. Se fac indicaŃii de tratament în funcŃiie de variatele situaŃii clinice posibile (ipotetice). Se prezintă variatele tipuri de preparate comercializate demonstrându-se modul corect de utilizare a soluŃiilor. inclusiv cu privire la tratarea preventivă sau curativă a cariei radiculare. aspiratoare de salivă. Se discută despre autofluorizările cu paste de dinŃi. perii de periere profesională. spumei şi al lacurilor fluorurate existente în clinică. cu ajutorul duşului bucal. LP 8. gelurilor. pahar de unică folosinŃă.Se discută despre mijloacele chimice de control al P.D. În următoarele 4 şedinŃe de lucrări practice studenŃii în limita timpului şi al materialelor fluorurate existente îşi vor efectua fluorizări locale profesionale. 194 . rulouri. Se discută despre metodele de fluorizare locală profesională. StudenŃii efectuează practic controlul P. Necesar de materiale: soluŃii fluorurate. aparat de ionoforeză cu conformator. pahar de unică folosinŃă. geluri cu fluor. StudenŃii sunt chestionaŃi cu privire la cunoştiinŃele anterioare despre fluorizări. Se prezintă instrumentarul şi tehnica (pe pacient sau pe fantomă). aspirator de salivă. Se vor indica formule de tratament în funcŃie de vârstă şi legat de riscul la carie prezentat de pacient. rulouri absorbante. Se prezintă duşul oral şi se demonstrază utilizarea lui.D: pastele de dinŃi. paste de dinŃi. LP 9. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. duş oral. Detartrajul manual. aspirator. trusă de consultaŃie. IniŃial asistentul face demonstraŃia practică.

trusă de detartraj manual. urmată de o discuŃie de 3-5 min care pleacă de la manopera respectivă.D doresc. LP 14.Necesar de materiale: trusă de consultaŃie. pastă pentru periaj profesional. capete pentru aparatul de detartraj. LP 15 şi 16. Se discută despre procedurile prevenŃiei primare indicate (planul de tartament preventiv) pe vârste. StudenŃii vor putea utiliza înainte de revelarea plăcii orice mijloc de control al P. Necesar de materiale: trusă de consultaŃie. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. pastă pentru periaj profesional. Se discută despre procedurile prevenŃiei primare aplicate pe vârste şi diferite situaŃii clinice. aspirator. Se prezintă aparatura şi tehnica (la pacient sau la fantomă). pahare de unică folosinŃă. fluorizare topică profesională urmată de indicaŃii privind fluorizarea topică personală sigilare şanŃurilor şi fosetelor coronare. benzi abrazive. cca 20 truse de consultaŃie. LP 13. aspiratoare. periuŃă pentru periaj profesional. LP 12. detartraj mecanic urmat de periaj profesional. StudenŃii care nu au fost prezenŃi sau nu au luat notă de trecere al testul scris au dreptul lo o singură refacere. aspirator. pahar de unică utilizare. Manopera clinică poate fi: • • • • • • revelare de placă urmată de demostrarea unei tehnici de periaj. discuŃii cu privire la planul de tratment preventiv indicat pacientului în funcŃie de vârstă sau de tratamentele protetice existente 195 . StudenŃii îşi vor efectua a doua revelare de placă şi vor înscrie pe fişele deja completate noul indice de placă OHI. Pe durata oricăror şedinŃe de lucrări practice vor avea prioritate pacienŃii care vor fi trataŃi cu respectarea prevederilor şi a formelor legale. revelator de placă. aparat de detartraj ultrasonic. pahar de unică utilizare. rulouri sau comprese. comprese. detartraj manual urmat de periaj profesional. gume de finisat. Detartrajul mecanic. comprese. gume de finisat. Fiecare student execută o manoperă clinică. benzi abrazive. piesă contraunghi. Necesar de materiale: fişe. piesă contraunghi. individualizarea periajului manual sau utilizarea unui mijloc mecanic auxiliar periajului. Examen practic. periuŃă pentru periaj profesional.

SCOPUL CURSULUI : 1. 3. indiferent de vârstă sau situaŃie clinică individualizeze tehnica de periaj recomandată indice corect mijloacele mecanice auxiliare periajului dentar corespunzător situaŃiei clinice prezentate de pacient indice corect mijloacele chimice de control al P.OBIECTIVELE STAGIULUI La finalul stagiului studentul trebuie să: • • • • • indice o tehnică de periaj adecvată oricărui pacient. Însuşirea principalelor noŃiuni teoretice legate de morfologia primarã a dinŃilor umani permanenŃi 2. corespunzător situaŃiei clinice prezentate de pacient execute corect manevrele clinice prezentate în timpul stagiului.D.pr I. Aprecierea transformãrii morfologiei dentare primare în morfologie dentarã funcŃionalã prin prisma tipurilor de rapoarte interdentare posibil de realizat în diferite tipuri de ocluzie 196 . Barem de îndeplinit pentru a putea susŃine examenul practic şi apoi pe cel teoretic executate de fiecare student în timpul stagiului (condiŃie de admitere în examenul scris): • • • • • În 3 revelări de placă urmate de demostraŃie privind o tehnică de periaj sau utilizarea unui mijloc mecanic auxiliar periajului 1 detartraj manual sau mecanic 2 fluorizări topice profesionale urmate de indicaŃii privind fluorizarea topică personală 1 sigilare susŃinerea unui referat. Cunoaşterea fiecãrei entitãŃi morfologice individuale şi asocierea lor într-un complex morfologic funcŃional : arcada dentarã. acest sens fiecare student va avea un caiet de stagiu unde asistentul universitar semnează şi-şi pune parafa la momentul efectuări manoperelor. MORFOLOGIA ŞI SEMIOLOGIA SISTEMULUI STOMATOGNAT ANUL I PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru 32 ore curs 64 ore lucr. Trebuie urmărit în timpul stagiului dacă acest barem poate fi îndeplinit şi dacă există probleme el poate fi redus.

fizionomie şi sã poatã stabili o ierarhizare a acestora. erupŃia şi implantarea. III. Sã identifice şi sã diferenŃiere fiecare entitate morfologicã pe baza caracteristilor morfologice individuale şi de grup. proteticã. chirurgie. premolarul superior. caninul superior. Sã fie capabili sã aprecieze valoarea clinicã a fiecãrui dinte în raport cu ceea ce reprezintã el prin atributele sale : în masticaŃie. 3. 197 . primul molar superior. primul molar inferior. IV. caracteristicile coronare radiculare. CONłINUTUL CURSURILOR Morfologia dentarã prezintã începând cu caracteristicile comune tuturor dinŃilor toate elementele morfologice caracteristice celor 16 entitãŃi morfologice dentare Este descris dintele ca structurã şi pãrŃi componente se prezintã terminologia proprie morfologiei dentare Sunt descrise sistemele de notare ale dinŃilor permanenŃi Este prezentat fiecare dinte maxilar şi mandibular începând cu incisivul central superiori. fonaŃie. 2. OBIECTIVELE CURSULUI Se propune ca la terminarea cursului studenŃii sã fie capabili : 1. protetic chirurgie Se accentueazã pe elementele morfologice ce constituie o caracteristicã comunã sau diferenŃialã a unui dinte sau grup de dinŃi Rapoartele interdentare sunt prezentate atât pentru zona frontalã cât şi pentru cea lateralã. Sunt prezentate formele de arcadã şi curbele de compensaŃie sagitalã Spee şi transversalã Wilson Sunt subliniate criteriile morfologice ce permit recunoaşterea dinŃilor permanenŃi O atenŃie deosebitã se dã materializãrii caracteristicilor morfologice dentare prin desen.II. Sã gãseascã valoarea practicã a caracteristicilor morfologice individuale şi de grup ale dinŃilor permanenŃi în activitatea clinicã de terapie. CONłINUTUL LUCRÃRILOR PRACTICE Realizarea prin sculpturã în ghips a fiecãrei entitãŃi morfologice caracteristice unui anumit grup dentar: incisivul central superior. Sunt descrise variaŃiile morfologice şi caracteristicile clinico-tehnico-terapeutice Se fac referiri la posibila transformare funcŃionalã a morfologiei primare în morfologie secundarã fãcându-se corelaŃie cu tipurile de rapoarte interdentare prezente în zona frontalã Sunt corelate elementele morfologice cu conduita practicã din activitatea viitoare de terapie.

.“Dental Anatomy It s relevance to dentistry” . Ed....Ene.. Ed..... Rickne C....Mosby ..Dumitrescu.Scheid VI. .James L...“Propedeuticã stomatologicã” .Rîndaşu......... (nota asistentului de grupã)..Julian B.…..curs predat .Fiecare dinte prezentat şi executat de student este încheiat cu o probã practicã de control ...Lucrãrile de control teoretice (douã) la încheierea grupului frontal şi respectiv lateral (notã teorie a asistentului). V.Did... recunoaştere asociatã cu identificarea acestora în toate sistemene de notare .Bratu şi colab....Costa....S.........Coca. Gerald E.E. E..“Concise dental anatomy and morphology” ..Douã lucrãri de control teoretice......“Morfologia clinico-funcŃionalã a dinŃilor” ... 1968 ... IoniŃã.……………….... asociatã cu recunoaşterea acestora în toate sistemele de notare.Fuller..“Dental Anatomy” -Julian B..“Morfologia dintelui” ...Examen practic .....5% ..Denehy. 1991 .Proba practicã ......Dumitrescu...D.... .Recunoaşterea a 5 dinŃi umani. Ed....Recunoaşterea a 5-10 dinŃi umani.şi Ped.. .………………………. I... 1976 .Crearea unei îndemânãri specifice activitãŃii practice viitoare....Sava curs litografiat.....15% ..... molar sup..Helicon 1997... BIBLIOGRAFIE .“Aparatul dento-maxilar” ..Realizarea contratimp din ghips a unui dinte ..“Morfologia dinŃilor şi arcadelor dentare” .........Noelfel .Recunoaştere dinŃi naturali EXAMEN PRACTIC Activitatea practicã are ca obiectiv : .. D...St... L...... I.... EVALUARE EXAMEN PRACTIC ....Conştientizarea noŃiunilor teoretice prin materializarea acestora în desen şi în forme geometrice spaŃiale.....Examen oral gen interviu pe baza recunoaşterii dinŃilor ....5% 198 ... St.Atheneum.. Timişoara ... 5% ........ molar inf..realizarea contra timp din ghips a unui dinte ( nota probã practicã a coordonatorului de curs) ....... canin.Examen scris gen gilã ..........Woelfel..Incisiv central...

... 2. indicaŃii.. 2.. Clasificare... Coroana turnatã cu grosime dirijatã... mobilizabile.Cunoaşterea tuturor lucrãrilor protetice fixe... metode şi tehnici de realizare. IndicaŃii..30% TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE ANUL III 64 ore curs 128 ore lucrãri practice I.. 2.... 199 .....- Examen oral gen interviu pe baza dinŃilor ce s-au prezentat la recunoaştere... Prezentarea protezelor unidentare şi a punŃilor dentare folosite în protetica dentarã.. Coroanele parŃiale..40% .... mobile... NoŃiuni generale.... IncrustaŃiile......Executarea machetelor unor proteze unidentare şi punŃi dentare confecŃionate curent... Aparate care utilizeazã forŃa centrifugã....... II. proteze chirurgicale..Examen scris gen grilã . Materiale.... 3. SCOPUL CURSULUI 1. Metode de obŃinere a machetei.Stabilirea unui plan de tratament protetic.. 3... Reconstituirile corono-radiculare... Caracteristici. 4. 4. Coroana turnatã cu grosime totalã..... materiale......Critica unor lucrãri protetice fixe incorect executate... Proteze dentare: fixe.. Topirea şi turnarea aliajelor...Diagnosticarea leziunilor dentare şi a edentaŃiilor.. Materiale.. Introducere : proteze dentare........ Materiale.... DefecŃiuni posibile ale pieselor turnate. III.. metode de obŃinere a machetei... aparate ortodontice.... Clasificare.CONłINUTUL CURSURILOR 1... Proteze dentare fixe: clasificare. NoŃiuni generale.. Cunoaşterea etapelor clinico-tehnice de confecŃionare a protezelor dentare fixe. Surse de topire a aliajelor. Clasificare.. 5.. NoŃiuni generale.. metode şi tehnici de realizare...... Aparate moderne de topire şi turnarea aliajelor.. Coroanele de înveliş. Materiale. 5. câmpul protetic în leziunile coronare... metode de obŃinere. Caracteristici ..OBIECTIVELE CURSULUI La terminarea cursului studenŃii sã posede cunoştinŃe necesare pentru : 1.... materiale. tehnici de realizare..

Caracteristicile punŃilor din elemente separate şi dintr-o bucatã. adaptarea lucrãrilor). tehnici de obŃinere. biomecanic. Turnarea modelului. puntea demontabilã . Factori care condiŃioneazã conceperea punŃilor dentare. indicaŃii. Din elemente separate. 1. Se urmãreşte instruirea studenŃilor în biomecanica protezelor fixe. GeneralitãŃi. Elementele de agregare. NoŃiuni generale. PunŃile dentare. arderea masei ceramice. materiale. Etapele clinico-tehnice de realizare a punŃilor din elemente separate 13. Metode de realizare a punŃilor dentare. Materiale. Avantaje. PunŃile speciale: puntea totalã. ceramicã).CONłINUTUL LUCRÃRILOR PRACTICE OBIECTIVE . Coroanele de substituŃie. Teoriile legãturii metalo-ceramice. criterii de alegere. profilactic 11. 6. Corpri de punte indicate la maxilar şi mandibulã (în regiunea frontalã şi în regiunea lateralã) 15. Sunt executate un numãr de faze de laborator strâns legate de activitatea medicului stomatolog. Cîmpul protetic în edentaŃia parŃialã redusã. Etapele clinico-tehnice de realizare a punŃilor din elemente separate. 7. Critici. Puntea pe implante. Amprenta cu inel de cupru+masã termoplasticã şi supraamprentã din ghips. Principiile de concepere a punŃilor dentare: biofuncŃional. IV. caracteristici. Coroanele de înveliş fizionomice (acrilicã. DemonstraŃie urmatã de efectuarea lucrãrii de cãtre studenŃi 200 . Caracteristici. puntea mobilizabilã. puntea cu extensie. Coroana din douã bucãŃi şi coroana ştanŃatã. PunŃile speciale. 8. confecŃionarea machetei. puntea provizorie 16. indicaŃii. metalo-ceramice). Caracteristici generale. Tehnici de obŃinere. Caracteristici. dezavantaje. Avantajele şi dezavantajele punŃilor dentare. Caracteristici. DemonstraŃie urmatã de efectuarea lucrãrii de cãtre studenŃi.Tehnica de lucru. De asemeni unele faze clinice executate pe fantome (amprentarea. Polimerizarea.sumar. 12. dintr-o bucatã. 10. Erori în confecŃionarea punŃilor dentare. Sunt demonstrate şi alte tipuri de amprente. Componentele punŃilor dentare. Tehnici de obŃinere. Coroanele mixte (metalo-acrilice. DificultãŃi în conceperea punŃilor dentare 14. Coroana fizionomicã din acrilat. tehnici de obŃinere 9. 2. indicaŃii.

3. 14.Prepararea. ConfecŃionarea cheii tipar şi realizarea machetei definitive a corpului de punte în formã de casete. prelucrarea. Macheta coroanelor metalo-acrilicã (tip Weisser) şi turnatã. Se mai demonstreazã şi studenŃii executã macheta corpului de punte suspendat (la mandibulã) 201 . Prelucrarea. Ambalarea machetei definitive. îndesarea. Ambalarea. Turnarea modelului de ghips pentru confecŃionarea componentei fizionomice a coroanei de substituŃie. Se adapteazã pe bonturile fantomei şi se amprenteazã cu ghips. Ambalarea machetei dispozitivului corono-radicular. Dezambalarea. prelucrarea şi lustruirea punŃii cu raport tangent linear la maxilar. lustruirea. DemonstraŃie. executã studenŃii 8. Lipirea corpului de punte de elementele de agregare. Se demonstreazã şi se executã de cãtre studenŃi 10. DemonstraŃie 7. se executã de cãtre studenŃi 11. Amprentarea cu inel de cupru+masã termoplasticã şi supraamprentã de ghips pentru coroana mixtã metaloacrilicã şi coroana turnatã. ConfecŃionarea amprentei acrilice a coroanei de substituŃie-demonstraŃie. Topirea şi turnarea aliajului. ConfecŃionarea modelului. 12. Proba pe fantomã. Ambalarea pentru componenta acrilicã. Macheta faŃetelor. Turnarea corpului de punte. Turnarea modelului cu elementele de agregare. StudenŃii adapteazã microprotezele pe bonturile fantomei 4. StudenŃii executã cele douã machete. DemonstraŃie. ConfecŃionarea bontului radicular. lustruirea şi adaptarea dispozitivului corono-radicular pe fantomã. DemonstraŃie. DemonstraŃie 13. folosite ca elemente de agregare pentru puntea semifizionomicã cu raport tangent linear la maxilar. Modelarea machetei dispozitivului coronoradicular.Prepararea. dezambalarea. Adaptarea coroanelor tip Weisser şi turnarea. îndesarea şi polimerizarea acrilatului. DemonstraŃie. prelucrarea şi lustruirea microprotezei. se executã de cãtre studenŃi. Turnarea. DemonstraŃie. Dezambalarea. DemonstraŃie urmatã de efectuarea lucrãrii de cãtre studenŃi. Modelarea machetei preliminare a corpului de punte în formã de casete. 9. DemonstraŃie urmatã de efectuarea lucrãrii de cãtre studenŃi 5.Realizarea componentei fizionomice a punŃii cu raport tangent linear la maxilar. StudenŃii adapteazã dispozitivele pe fantomã şi amprenteazã câmpul protetic cu ghips 6. Coroana de substituŃie cu bont metalic. Ambalarea. Se demonstreazã şi studenŃii executã corpul de punte punctiform la mandibulã. polimerizarea acrilatului. Amprenta cu inel de cupru+masã termoplasticã. ambalarea.

............Rândaşu.................. I.........20% ................................“MICROPROTEZE”... curs litografiat 1981 .. • Prezentarea posibilităŃilor de prevenire şi a principiilor de tratament în dizarmoniile ocluzale şi tulburările cranio-mandibulare.. ore de lucrări practice 80 / semestru CURSUL A: Morfologia şi clinica patologiei relaŃiilor mandibulo-maxilare (ocluziei) – 32 de ore de curs........ BIBLIOGRAFIE: ......................“INDREPTAR LUCRARI PRACTICE PROPEDEUTICÔ... 40 de ore de lucrări practice I .............. SCOPUL CURSULUI • Informarea studenŃilor asupra structurilor care participă la funcŃionalitatea ocluzală • Informarea studenŃilor asupra fiziologiei relaŃiilor mandibulo-maxilare cu şi fără contacte dento-dentare.15.........................Fiecare student va confecŃiona 6 machete de proteze unidentare şi 4 machete de punŃi dentare........Donciu şi colab.......Prezentarea de material didactic. EVALUARE: ....... ore de curs 64 / semestru Nr..….…........curs litografiat 1990 VI........ • Informarea studenŃilor asupra interrelaŃiilor ocluzie parodonŃiu sistem neuromuscular ATM • Prezentarea cauzelor şi tabloului clinic în dizarmoniile ocluzale şi tulburările craniomandibulare............. CURS predat în anul 1999 ......“PUNłI DENTARE”...10% ..................“PROPEDEUTICA........ V....... proteze unidentare şi punŃi dentare. I.. 202 ....................... V.Donciu şi colab.................Examen teoretic grilã..........în curs de apariŃie .. I.......... corecte şi incorecte Se executã proba practicã de control semestrialã..............Lucrari de control teoretice ...........StudenŃii definitiveazã machetele corpurilor de punte indicate în regiunea lateralã la mandibulã 16... curs litografiat 1984 ...Rândaşu...Examen practic......................10% .. V.............................Rândaşu şi colab.........50% PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE Anul III Nr. PROTEZE FIXE”.....

RC. Contacte dento-dentare. DVO. Criteriile ocluziei funcŃionale – ParticularităŃi ocluzale în protetica fixă pe implante. Mişcările mandibulare – în plan S. RelaŃii fundamentale mandibulo-maxilare – determinare. etiopatogenie. Fonetica. Teorii ocluzale. 203 . Simulatoare ale mişcărilor mandibulare. înregistrare. propulsie. propulsie cap la cap. repaus. Ocluzia statică. DeglutiŃia. lateralitate cap la cap. CorelaŃia clinică mişcări mandibulare – morfologie ocluzală – refacerea terapeutică a morfologiei ocluzale. traumă ocluzală.II. OBIECTIVELE CURSULUI • La terminarea cursului studenŃii trebuie să fie capabili să: o Cunoască morfologia şi funcŃionalitatea structurilor aparatului dento-maxilar care participă la fiziologia ocluzală o Cunoască etiologia dizarmoniilor ocluzale şi tulburărilor cranio-mandibulare. orice pacient susceptibil de tulburare cranio-mandibulară o Stabilească corelaŃii corecte între diversele date obŃinute la examinarea clinică şi paraclinică o Stabilească diagnosticul de afectare a ocluziei o Stabilească locul tratamentului ocluzal în cadrul planului general de tratament. CONłINUTUL CURSULUI Ocluzologie – terminologie. MasticaŃia. date de morfologie ocluzală. RelaŃia ocluzie – parodonŃiu. lateralitate. un rol esenŃiar revenind depistării cauzelor iatrogene de producere a acestora – pentru a putea evita producerea acestei patologii complexe în practica lor viitoare. transfer. clasificare. DeterminanŃii mişcărilor mandibulare. RelaŃii fundamentale mandibulo-maxilare – IM. Stopuri ocluzale. A. o Examineze complex. Tulburări cranio-mandibulare: epidemiologie. o Efectueze manoperele simple de corectare a morfofiziologiei ocluzale şi să recomande tratamentele complexe în cazul tulburărilor cranio-mandibulare o Adapteze piesele protetice fixe la cerinŃele criteriilor ocluziei funcŃionale III. F. clinic şi paraclinic.

crestelor vestibulare. BIBLIOGRAFIE: 1. Ramfjord S. Editura Didactică şi Pedagogică. Modelarea din ceară a suprafeŃelor ocluzale (pregătirea modelelor. Dawson P. Occlusion. Obiective ocluzale în restaurările unidentare. diagnostic. Sounders Co. EVALUAREA 1. 2. Note de curs 2.simptomatologie. programarea articulatorului. IV. Editura Tehnoplast Co. crestelor marginale) 4. Les problemes de l’occlusion. examinarea modelelor montate în articulator. Note de lucrări practice 3. 1997 204 . Lucrare de control (10%) Activitatea în timpul stagiului (20%) Examenul practic final (30%) Examenul scris final DE DEGREVARE (40%) NOTA: PENTRU PROMOVAREA CURSULUI ESTE NECESARĂ OBłINEREA NOTEI MINIME 5 PENTRU FIECARE COMPONENTĂ A EVALUĂRII VI. Trăistaru T. Ocluzia Dentară. Petre A. DemonstraŃie practică a utilizării arcului facial. 2. Montare modelelor în articulator. 3. Tehnica de amprentare a arcadelor dentare maxilară şi mandibulară. 4. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. Julien Prelat. obŃinerea modelelor documentare şi de studiu. pozitiv/diferenŃial. 3. IoniŃă S. Bucureşti. 5. Examinarea clinică din punct de vedere ocluzal a unui subiect cu întocmirea dentopanoramogramei şi înscrierea datelor de morfofiziologie ocluzală. London. Sindroame DisfuncŃionale Mioarticulare. realizarea conurilor vestibulare. principii terapeutice. Paris. IoniŃă S. conurilor linguale. Ed. V. Bucureşti. examen clinic / paraclinic. 1995 6. 1999 5. 2003 4. Ed. crestelor triunghiulare. Ash M. determinarea axei balama terminale şi realizarea înregistrărilor ocluzale.

Caracteristicile tratamentului protetic al leziunilor coroanelor dentare. Metode de tratament protetic al leziunilor coronare. integral fizionomice) • Studierea etapelor clinice – pregătirea preprotetică. 205 . proba. diagnosticul şi planul de tratament al leziunilor coronare. CONłINUTUL CURSULUI Leziunile coroanelor dentare – clasificare. complicaŃii • Studierea metodelor de tratament protetic al leziunilor coroanelor dentare • Cunoaşterea protezelor unitare utilizate în tratamentul protetic al leziunilor coroanelor dentare (coroane metalice. metalo-compozite. OBIECTIVELE CURSULUI • La terminarea cursului studenŃii trebuie să fie capabili să: o Pună un diagnostic corect.CURSUL B: Tratamentul protetic al leziunilor coroanelor dentare I . Examenul clinic. amprentarea. alegerea materialului pentru realizarea protezelor unitare. tablou clinic. Etape clinice şi tehnice în realizarea protezelor unidentare. indicaŃii terapeutice generale. protecŃia preparaŃiilor. inclusiv protezarea provizorie o Să recunoască avantajele şi dezavantajele diverselor soluŃii de tratament ale leziunilor coroanelor dentare. tablou clinic. SCOPUL CURSULUI • Cunoaşterea leziunilor coroanelor dentare – etiopatogenie. clinic şi radiologic. înregistrarea relaŃiilor mandibulo-maxilare. adaptarea şi cimentarea • Cunoaşterea succesiunii fazelor clinice şi de laborator • NoŃiuni de comunicare cu laboratorul de tehnică dentară • ÎntreŃinerea igieniei orale şi dispensarizarea persoanelor cu proteze fixe unitare • Cunoaşterea accidentelor şi incidentelor suferite de protezele unitare şi a posibilităŃilor de remediere şi / sau îndepărtare a acestora II. Principii generale ale tratamentului leziunilor coronare. III. al leziunilor coronare susceptibile tratamentului protetic o Realizeze toate fazele clinice necesare tratamentului protetic al leziunilor coroanelor dentare. combinaŃia proteze unitare-proteze mobilizabile. controlul. metalo-ceramice. principii estetice. prepararea dinŃilor.

adaptarea protezelor unidentare. ceramică. AblaŃia coroanelor. 4. inclusiv faŃetare. Amprentarea. Coroana de înveliş metalo-ceramică. amprentare. Coroana de înveliş metalo-acrilică. Protezare provizorie. Coroana de înveliş metalo-compozită. EvicŃiunea gingivală. particularităŃi ale fazelor de laborator. Prepararea pe modelul didactic de antrenamet a dinŃilor pentru fiecare tip de proteză unitară. Atitudine terapeutică. complicaŃii ale tratamentului leziunilor coronare. realizarea pe model sau pe dinte extras a machetei pentru reconstituirea coronoradiculară turnată 206 . leziunilor coronare. compozită. Proba. Coroana parŃială. protezarea provizorie. Accidente. Reconstituirea corono-radiculară. cimentarea. realizarea amprentării preparaŃiilor unitare. instrumentarului şi materialelor utilizate în tratamentul protetic al leziunilor coronare 3. pregătirea dintelui. Coroana de substituŃie. Igiena orală. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. adaptarea. Indici morfologici dentari. amprentei bimaxilare şi înregistrarea relaŃiilor intermaxilare 5. Prezentarea aparaturii. 2. leziunilor periapicale şi implantării dinŃilor – dentopanoramograma. Cimentarea. controlul preparaŃiei.Materiale pentru proteze unidentare – indicaŃii clinice. Reprezentarea grafică a dinŃilor integri. amprentei unimaxilare. IV. Alegerea culorii. proba. criterii pentru alegere. FaŃetări. Coroane integral fizionomice („metal-free”) – acrilică. Coroana de înveliş total metalică – indicaŃii.

OBIECTIVELE CURSULUI • Cunoaşterea etapelor clinice şi de laborator în tratamentul edentaŃiei parŃiale cu punŃi • Dobândirea cunoştinŃelor şi a metodologiei examinării pacientului edentat parŃial • Stabilirea diagnosticului de edentaŃie parŃială. demonstraŃii clinice de ablaŃie a protezelor unitare IV. ore de curs 48 Nr. Examenul scris final (40%) Nota finală se calculează din media aritmetică simplă între nota cursului A şi cea a cursului B NOTA: PENTRU PROMOVAREA CURSULUI ESTE NECESARĂ OBłINEREA NOTEI MINIME 5 PENTRU FIECARE COMPONENTĂ A EVALUĂRII VI. Editura Medicală. Activitatea în timpul stagiului (20%) 3. Bratu D. Note de lucrări practice 3. 1974 Anul IV Nr. Shillingburg HT. de protezare provizorie 7. II.6. BIBLIOGRAFIE: 1. Preparations for Cast Gold Restorations. a tulburărilor morfo-funcŃionale asociate • Examinarea şi diagnosticul modificărilor relaŃiilor intermaxilare la edentatul parŃial 207 . 2003 4. Examenul practic final (30%) 4. Lucrare de control (10%) 2. Nussbaum R. realizare a protezelor unitare. în cadrul planului de tratament integrat (comprehensiv). SCOPUL CURSULUI Dobândirea cunoştinŃelor şi deprinderilor de bază necesare efectuării tratamentelor în edentaŃia parŃială cu ajutorul punŃilor dentare. demonstraŃii clinice. Fisher S. Note de curs 2. prezentări cu ajutorul materialelor ilustrative a tehnicilor de amprentare. Hobo S. ore de lucrări practice 128 TRATAMENTUL EDENTAłIEI PARłIALE CU PUNłI DENTARE I. Quintessence. EVALUAREA 1. Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe.

• Precizarea intervenŃiilor protetice şi etapizarea lor în cazul edentaŃiei parŃiale • Stabilirea soluŃiei de tratament protetic prin punte în contextul medical general. 208 . Biomecanica protezelor parŃiale fixe. Diagnosticul pozitiv şi diferenŃial al edentaŃiei parŃiale. bazat pe dovezi şi pe nevoile pacientului – alegerea materialelor şi tehnologiei de realizare. 5. ParticularităŃi ale etapelor tehnice de realizare a punŃilor dentare: modelul. 6. Protezarea provizorie şi de urgenŃă la pacienŃii edentaŃi parŃial. individualizat) • Stabilirea soluŃiei de tratament protetic fix în strânsă corelaŃie cu starea parodonŃiului. 4. • NoŃiuni legate de comunicarea cu laboratorul de tehnică dentară • Aprecierea corectitutinii tratamentelor protetice prin punte. CorelaŃia dintre punŃile dentare şi parodonŃiu. Conceperea şi stadializarea planului de tratament protetic fix. terminologie. elementelor de agregare. 12. 10. Amprentarea pentru proteze parŃiale fixe. ambalarea. NoŃiuni de legislaŃie cu privire la tratamentele protetice fixe 9. Modelele diagnostice. Principii generale ale preparării dinŃilor stâlpi pentru protezarea parŃială fixă. estetic caracteristic fiecărui pacient (tratamentul integrat. intermediarilor (corpului de punte) şi conectorilor protezelor parŃiale fixe. • Recunoaşterea particularităŃilor tratamentului prin punte la persoanele vârstnice. ConsideraŃii funcŃionale. 13. social. 14. 8. a dinŃilor stâlpi. examenul radiografiilor. Puntea metalo-ceramică. Diagnosticul. recunoaşterea accidentelor şi complicaŃiilor tratamentului prin punte. turnarea şi prelucrarea componentei metalice. Examinarea pacientului – anamneza. CONłINUTUL CURSULUI 1. macheta. 7. NoŃiuni de ergonomie aplicate în protetica dentară fixă. medicodentar. funcŃii. examenul clinic. 11. consideraŃii parodontale. 2. Analiza raporturilor mandibulo-maxilare de ocluzie. Protezele parŃiale fixe: generalităŃi. persoanele cu nevoi speciale • Însuşirea unor noŃiuni de ergonomie aplicată în protetica dentară fixă • NoŃiuni de legislaŃie cu privire la tratamentele protetice fixe • Însuşirea unor noŃiuni legate de medicina dentară bazată pe dovezi III. Comunicarea cabinet – laborator de tehnică dentară. 3. Clasificarea formelor clinice de edentaŃie parŃială. estetice şi profilactice legate de protezarea fixă.

8. Determinarea. aparatură şi materiale auxiliare. examenul clinic şi ergonomia examinării intraorale. accidente şi complicaŃii ale tratamentului prin proteze parŃiale fixe. 6. 26. Sisteme integral ceramice pentru punŃi dentare. Puntea în extensie.15. Proba şi adaptarea protezelor parŃiale fixe 21. ÎntreŃinerea igienei orale şi dispensarizarea pacienŃilor cu proteze dentare fixe. Examenul radiografiilor retroalveolare. supraproteze. Principii generale ale preparaŃiilor pentru coroane turnate 9. 7. instrumentarul pentru examinare. Protezarea pe implante cu ajutorul punŃilor dentare 20. Erori. 18. Prepararea dinŃilor cu leziuni coronare întinse în suprafaŃă şi profunzime. Realizarea modelului diagnostic. foaia de observaŃie. PreparaŃia pentru coroane mixte metalo-ceramice. 24. ProtecŃia antiinfecŃioasă. integral ceramice 11. Modelarea diagnostică în ceară 13. 209 . înregistrarea şi transferul raporturilor mandibulo-maxilare de ocluzie. Amprenta cu hidrocoloizi ireversibili: portamprente. CorelaŃia cu informaŃiile clinice şi modelul diagnostic. coroane parŃiale metalice. Instrumentarul utilizat în protetica dentară. a medicului. 23. multidisciplinară. Fixarea 2 ore 22. prezentarea unitului. IV. tehnica de amprentare. Instrumente abrazive. Anamneza – tehnici de culegere a informaŃiilor. pregătirea materialului. 16. 12. cu patologie asociată. puntea demontabilă 17. Compozitele întărite cu fibre folosite în realizarea protezelor parŃiale fixe. PreparaŃia pentru coroane de înveliş total metalice. Proteze parŃiale fixate adeziv – colate 19. dezinfecŃia şi conservarea amprentei. reprogramarea pacientului. instrumente. 14. Protezarea combinată fixă – mobilizabilă. informaŃii administrative – programarea. a pieselor dentare şi instrumentarului rotativ. ReparaŃiile protezelor parŃiale fixe. Conceperea şi stadializarea planului de tratament în cazuri complexe. puntea mobilizabilă. 10. puntea totală. Restaurarea dinŃilor devitali. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Pregătirea pentru examinare: pregătirea pacientului.

Pregătirea modelului de lucru pentru realizarea protezelor fixe. Puntea totală – particularităŃi clinice. 35. 31. radiologice şi la nivelul modelelor diagnostice 17. Analiza restaurărilor protetice fixe îndepărtate din cavitatea bucală. Aspecte financiare şi durată.15. 33. 26. Protezarea provizorie. V. Comunicarea cu laboratorul de tehnică dentară. nu există posibilitatea refacerii stagiului în afara vacanŃei de vară d. Amprentarea cu materiale elastice pentru realizarea protezelor fixe. Examenul radiografiilor panoramice. 32. o notă pentru fiecare săptămână de stagiu (seminar) b. 28. ParticularităŃi ale etapelor clinice de realizare a punŃilor metalo-ceramice. 20. Tehnici de preparare pentru asigurarea paralelismului dinŃilor stâlpi ai unei proteze parŃiale fixe. Ńinută şi comportament stagiu 210 . 21. PrezenŃă STAGIU i. 22. Conceperea planului de tratament orientat asupra problemelor pacientului. 29. Fixarea protezelor parŃiale. Tehnici de conservare a raporturilor mandibulo-maxilare de ocluzie după prepararea dinŃilor pentru relizarea protezărilor fixe. Lucrare de control la mijlocul semestrului (10%) 2. Realizarea reconstituirilor corono-radiculare turnate prin tehnici directe. 23. Proba şi adaptarea protezelor parŃiale fixe. 16. 24. 18. Conceperea şi stadializarea planului de tratament în cazuri complexe. particularităŃi clinice. 27. 4 absenŃe motivate ii. Prezentarea planului de tratament pacientului. 19. Activitate practică c. maximum 2 absenŃe nemotivate. Tehnici de preparare pentru asigurarea menŃinerii protezelor parŃiale fixe. Protezarea combinată: fixă – moblizabilă. Stadializarea etapelor terapeutice. 30. RCR turnate) 25. Amprentarea pentru restaurări protetice cu agregare intraradiculară (coroane de substituŃie. Determinarea cromatică în protetica dentară. EVALUAREA 1. 34. Stabilirea priorităŃilor. CorelaŃia cu informaŃiile clinice şi modelul diagnostic. Analiza restaurărilor protetice fixe la pacienŃii examinaŃi: date clinice. Activitatea în timpul stagiului (20%) a. ObŃinerea acordului pacientului.

Probă. 2003 10. 1997 11. Bratu D. Preparations for Cast Gold Restorations. radiografii sau fotografii iii. Alegerea materialelor. VI. reprezentate prin modele. reprezentate prin modele. Hobo S. în timpul semestrului – cu programare prealabilă de cel puŃin 7 zile i. Preparare iv. Alegerea corpului de punte (tip. Amprentare iii. radiografii sau fotografii vi. Nussbaum R. radiografii sau fotografii iv. Cimenturi policarboxilat 4. BIBLIOGRAFIE: 7. Cimenturi fosfat de zinc 3. Fisher S. Land MF. Editura Medicală. Compomeri pentru cimentare 6. 2d ed. raport cu creasta) în cazuri reale de edentaŃie parŃială. reprezentate prin modele. radiografii sau fotografii v. radiografii sau fotografii vii. Examenul practic final (30%) e. Mosby. Descrierea unei tehnici de protezare provizorie în cazuri reale de edentaŃie parŃială. instrumentarului şi descrierea unei tehnici de amprentare şi înregistrare a raporturilor de ocluzie în cazuri reale de edentaŃie parŃială. Examenul scris final (40%) g. 1974 211 . Răşini compozite pentru cimentare 4. Examen oral i. adaptare şi fixare f. reprezentate prin modele. Shillingburg HT. Cimenturi provizorii 2. Alegerea materialului. Protezare provizorie ii. O etapă clinică de realizare a unei proteze parŃiale fixe. Note de curs 8. reprezentate prin modele. Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe. Descrierea particularităŃilor de preparaŃie pentru elementele de agregare alese anterior în cazuri reale de edentaŃie parŃială. Întrebări cu răspunsuri multiple (50%) h. Ionomeri de sticlă pentru cimentare 5. Formularea diagnosticului şi alegerea dinŃilor stâlpi de punte şi a elementelor de agregare în cazuri de edentaŃie parŃială figurate prin reprezentare grafică ii. Întrebări cu răspuns scris (50%) NOTA: PENTRU PROMOVAREA CURSULUI ESTE NECESARĂ OBłINEREA NOTEI MINIME 5 PENTRU FIECARE COMPONENTĂ A EVALUĂRII .3. Rosenstiel SF. instrumentarului şi descrierea unei tehnici de fixare (cimentare) a unei punŃi dentare cu unul dintre următoarele materiale: 1. Quintessence. Note de lucrări practice 9. Fujimoto J. Alegerea elementelor de agregare în cazuri reale de edentaŃie parŃială. Contemporary Fixed Prosthodontics. Descrierea etapelor prin care se realizează proba şi adaptarea unei punŃi dentare viii.

II. 4. Aspecte caracteristice ale mişcărilor mandibulare la edentatul total şi articulatoarele. Tratamentul edentaŃiei totale (noŃiuni generale). ParticularităŃi ale protezării edentatului subtotal.PROTETICĂ DENTARĂ MOBILĂ ANUL V PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru Curs: 48 ore Stagiu clinic: 144 ore I. RecondiŃionarea protezelor totale. 12. Examenul edentatului total. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. 3. Studiul clinic al edentaŃiei totale. SCOPUL CURSULUI: 1) Însuşirea noŃiunilor clinice şi tehnice în tratamentul cu proteze totale acrilice. 9. 7. Stomatopatii protetice la edentatul total. 3) să protezeze edentaŃia totală bimaxilară şi unimaxilară în situaŃii clinice cu grad mic de dificultate. Amprentarea câmpului protetic edentat total. 8. 2. ParticularităŃi ale protezării edentaŃiei unimaxilare 212 . Determinarea relaŃiilor intermaxilare . 11. 2) să cunoască ordinea fazelor clinice şi de laborator. Alegerea şi montarea dinŃilor artificiali Controlul machetelor. 13. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune că la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1) să stabilească un diagnostic precis al edentaŃiei şi cauzele acesteia. 6. 5. III. 10. Aplicarea protezelor finite în cavitatea bucală şi adaptarea lor.

... 2............. Ana-Maria łâncu....... 7............ 1999 – Capitolul I....20% 213 . Didactică şi Pedagogică.. Ed. M.. 2) Em..... Didactică şi Pedagogica... M................... 6...... V................. Instruirea pacientului purtator de proteze totale.... Aspecte clinice-tratament........... Hutu. Constantinescu. 3. 2002..20% Examen practic . Ed......... 3) Mihaela Păuna.. Tratamentul edentaŃiei totale unimaxilare V.......... RecondiŃionarea protezelor totale.. 10. Hutu... Cerma.... Bodnar......30% Examen teoretic . V........ VI... Hutu... V... 4................ Ed... Bucureşti.. BIBLIOGRAFIE: 1) Em............30% .... Bodnar..... Mihaela Păuna.... 8....V... 5........ M......... Bucureşti 2000.. Amprentare preliminară..... D.Fiecare student va rezolva un edentat total bimaxilar sau 2 edentaŃi total unimaxilar şi va asista la rezolvarea celorlalŃi pacienŃi ai grupei de studenŃi ....EdentaŃia totală...........IV...……………………..... Bucureşti 1998..2 lucrări de control .. Constantinescu EdentaŃia totală.. Constantinescu... Atitudini practice în protezarea edentaŃiei totale.................. Examinarea pacientului.scris ......... Amprentare funcŃională. Tratament postinserarea protezei............. Proba machetelor. Elena Preoteasa......... CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1............... 4) Em.... EdiŃia a III-a............. Ana Maria łâncu .... V. 9............. EVALUARE: ...... Determinarea relaŃiilor intermaxilare.... Mihaela Păuna. V. Mihaela Păuna........ Aplicarea protezei finite.. EpistatuTehnici curente în protetica dentară..... Bucureşti... Bodnar... Ed. NaŃional....

Tratamentul pre. 13. 3. CONTINUTUL CURSURILOR: 1.şi proprotetice în edentaŃia parŃială.M. III. Examenul clinic al edentatului parŃial . examinare şi diagnostic. 8. 3) să precizeze cel mai indicat tratament protetic cu proteze partiale mobile. 2) să stabilească cele mai corecte tratamente pre. 4. 2. Determinarea şi înregistrarea R.I. Conceperea protezelor parŃiale scheletete în edentaŃia de clasa I şi a II-a. DisfuncŃia ocluzală în edentaŃia parŃială .etiologie. Cauzele şi complicaŃiile edentaŃiei parŃiale netratate. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1) să stabilească un diagnostic precis al edentaŃiei precum şi cauzele acesteia. SCOPUL CURSULUI: 1) Cunoaşterea problematicii edentaŃiei parŃiale tratate cu proteze mobile acrilice şi scheletate.şi proprotetic în edentaŃia parŃială. 7. indicaŃiile protezei parŃiale mobile acrilice şi scheletate. 6. 14. 9. 10. în edentaŃia parŃială tratată prin proteze scheletate. simptomatologie.tratament Biodinamica protezelor parŃiale scheletate. 11.ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru Curs: 48 ore Lucrări practice: 128 ore I.etapa preliminară DisfuncŃia ocluzală în edentaŃia parŃială întinsă . Proba machetei şi a scheletului metalic al protezei parŃiale scheletate Aplicarea protezei parŃiale scheletate în cavitatea bucală 214 .etapa secundară. sprijin şi stabilizare a protezelor parŃiale scheletete Amprenta în edentaŃia parŃială. 12. Examenul clinic al edentatului parŃial . II. Conceperea protezelor parŃiale scheletete în edentaŃii de clasa a III-a şi a IV-a Mijloace de menŃinere. 5.

Vol.15. 5. 24.M. D. 4) S. ŞedinŃa de reexaminare a pacientului 17. V. Bucureşti. CONłINUTUL STAGIULUI CLINIC: 1. Stagiu demonstrativ de proteza scheletată. Readaptarea protezelor parŃiale şi reparaŃii Protezarea imediată IV. 4. 21 22. 19. Ed. BIBLIOGRAFIE: 1) A. Ed. Realizarea de tratamente pre. Bucurşti. 4. ŞedinŃa de reexaminare a pacientului 23. Echilibrarea ocluzală a protezelor parŃiale scheletate IndicaŃii pentru purtătorii de proteze parŃiale scheletate. Ed. A. 1996. 1999 – Capitolele II şi III. 215 . loniŃă. Didactică şi Pedagogică. Bodnar. I Protezarea prin proteză parŃială acrilică. în edentaŃia parŃială tratată prin proteze acrilice 20. 2) Mihaela Păuna – Atitudini practice în protezarea edentaŃiei parŃiale."Tratamentul edentaŃiei parŃiale cu proteze mobile". Conceperea unui plan de tratament cu proteză parŃială acrilică şi scheletată Realizarea unei proteze parŃiale acrilice Reabilitarea ocluzală în edentaŃia parŃială. 3) Em. Constantinescu. Hutu. 16. 18. V. 2003. Examinarea pacientului. Didactică şi Pedagogică. Cerma. 2.şi proprotetice în edentaŃia parŃială. NaŃional. Petre . Mihaela Păuna. EpistatuTehnici curente în protetica dentară. Elementele componente ale protezei parŃiale acrilice Biodinamica protezelor parŃiale acrilice Determinarea şi înregistrarea R.I. Ed. M."Ocluzia dentară". 3. lonescu . Bucureşti. Ana-Maria łâncu. Proba machetei protezei parŃiale acrilice Aplicarea protezei parŃiale acrilice în cavitatea bucală IndicaŃii pentru purtătorii de proteze parŃiale acrilice.V. Bucureşti. 1999 .

Stagiul clinic …………………………………………30% ..2 lucrări de control …………………………………………20% . opereze cu tehnicile de evaluare.Examen teoretic . EVALUARE: . pragramele. OBIECTIVELE OPERAłIONALE ALE CURSULUI: După ce vor termina acest curs. să asigure înŃelegerea adecvată a problemelor complexe privind fenomenul adaptării şi eficienŃei intructiv-educative. criterii. cunoască mecanismele şi formele procesului de dezvoltare psihică şi de învăŃare. analizeze documentele didactice: planul de învăŃământ.VI. să asiguare formarea unei viziuni globale şi realiste privind modul în care trebuie conceput şi realizat procesul educaŃional. însuşirea conŃinutului conceptelor de psihologie şi pedagogie folosite în desfăşurarea activităŃii de instruire şi formare. metode. fundamentarea ştiinŃifică şi familiarizarea studenŃilor cu aspectele aplicative ale metodelor. II. SCOPUL CURSULUI: să prezinte o imagine relevantă asupra problematicii educaŃiei şi pedagogiei. manualele etc. docimologie. transpună în mod didactic subiecte din literatura de specialitate. mijloace si procedee pedagogice.Examen practic …………………………………………30% . orientarea în alegerea celor mai adecvate strategii şi forme de evaluare şi notare a randamentului cursanŃilor. 216 . opereze cu principii. apreciere. tehnicilor şi mijloacelor de instruire şi formare. măsurare. adopte o conduită adecvată faŃă de cursanŃi şi de perfecŃionare proprie continuă. studenŃii vor fi capabili să: cunoască terminologia specifică domeniului psihopedagogic. ore de curs: 16 ore/ 16 ore lucrări practice I.scris ………………………………………20% PSIHOLOGIE MEDICALĂ ANUL II PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU CURSUL DE PSIHOPEDAGOGIE Nr.

2. 9. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. 6. 4). 11. Sa cunoasca eventualele interactiuni intre medicatia psihotropa si medicatia din sfera stomatologica. Sa diferentieze tulburarile psihice apartinand sferei nevrotice de cele psihotice. 5. 3). Sa selecteze cazurile pentru care sunt necesare consulturi de specialitate. sfera si continut. 3. 12. 13. 14. Sa recunoasca principalele tratamente psihotrope: indicatii. 6). CONTINUTUL CURSULUI PSIHIATRIA: definitie. OBIECTIVELE CURSULUI Se propune ca la terminarea cursului studentii sa fie capabili: 1). 10. 8. 2). SCOPUL CURSULUI 1). Sa recunoasca principalele entitati clinice. contraindicatii. Insusirea unor notiuni de semiologie psihiatrica in vederea recunoasterii si abordarii adecvate a pacientului cu probleme psihiatrice. 4. etc. 5). 2). Insusirea unor notiuni legate de abordarea pacientului cu probleme psihiatrice. 4). 7. Psihopedagogia: Dezvoltarea psihică: Procese psihice implicate în procesul de învăŃare: Comunicarea didactică: EducaŃia şi formele ei: Proiectarea activităŃii instructiv-educative: ConŃinutul procesului instruictiv-educativ: Principiile didactice: Metode şi tehnici ale instruirii: RelaŃiile sociale în procesul de instruire şi formare: Evaluarea randamentului în procesul de învăŃământ Succesul şcolar: Insuccesul şcolar: Personalitatea educatorului: PSIHIATRIE ANUL IV ore de curs: 32 ore / lucrari practice: 16 I. 3). 217 . II.III. Recunoasterea principalelor entitati clinice. III. Cunoasterea principalelor tratamente psihotrope. Sa recunoasca principalele elemente semiologice psihiatrice si semnificatia lor clinica.

ecomimia. suprasimulatia. rafinament vestimentar. tulburarile memoriei. Agnoziile. Hipomnezia de fixare. Dislogii. tulburarile psihopatologice ale perceptiei. tulburari calitative (paramimii): mimica de imprumut. Amnezia lacunara. hiperprosexie. Tulburari cantitative: cresterea si scaderea pragului senzorial. depresive. cisvestitism. Instante de aparitie. incoerenta. psitacism. mixte). expresia mimica: tulburari cantitative: hipertermie. Dialalii. incetinirea ritm. baraj. Tulburari de intensitate si tonalitate. jargonomimia. anecforia. tardiva. Tulburarile atentiei: hipoprosexie.Tulburari ale coerentei verbale: incoerenta. instante de aparitie. iluzia de nonrecunoastere. paramnezia de reduplicare Pick. tahipsihia. flux. Cenestopatiile. ecmnezia GANDIREA: definitie. Tipuri atentie. TULBURARILE COMUNICARII NONVERBALE: tinuta vestimentara: dezordonata. obsesiva. clasificari. instante de aparitie LIMBAJUL: definitie. Semiologia perceptiei. verbigeratie. electiva. exacerbarea. psitacismul mimic. tulburarile ritmului si fluxului ideativ: accelerarea. comparatia.PERCEPTIA: senzatii si perceptii. bradipsihie.Hipermnezia. Privirea. glosolalie. psitacism. instante de aparitie ATENTIA: definitie. Tulburarile de gestica: ticurile. agramatism. tulburari ale asociatiei si coerentei ideative. functiile memoriei. Tulburari particulare ale imaginatiei. stereotipii. metasimulatia. Tulburarile gandirii: tulburari predominant formale ale gandirii. instante de aparitie. confabulatii. instrainarea amintirilor. onomatomanie. Paramnezii. deliranta: caracteristici. excentrica. hipomimie. MEMORIA: definitie. Disfazii. Tulburari ale rememorarii trecutului: pseudoreminiscente. operatiunile gandirii: analiza. abstractizarea. Tulburari calitative ale perceptiei: iluziile fiziologice si patologice. viziunea panoramica retrospectiva. halucinatiile fiziologice. criptomnezia. palilalie. neologisme. ecolalie. neomimia. disimulatia. aprosexie. amimie. fuga de idei. mentism. tulburari cantitative ale imaginatiei. prelevanta. Tulburari predominant de continut: ideea dominanta. Pantomimica: manierisme. schizofazie IMAGINATIA: definitie. salata de cuvinte. de evocare. Mitomania. verbigeratie. tipuri (expansive. blocaj verbal. halucinozele. salata de cuvinte. Tulburari de continut: paralogisme. simulatia. travestism. Halucinatii: caracteristici. Tulburari ale sintezei mnezice imediate: falsa identificare. sinteza. bizarerii 218 . jargonofazie.

distimia TOXICOMANIILE: tulburari datorate utilizarii alcoolului: intoxicatia acuta necomplicata/complicata cu delirium. rezidual. afectivitate. Schizofrenia afectiva. dezorganizat. Tulburari persistente ale depozitiei: ciclotimia. Catatonia: caracteristici clinice (stereotipii. Tipuri de schizofrenie: catatonic. ambivalenta afectiva SCHIZOFRENIA: diagnostic. Catalepsia. Clinica schizofreniei: tulburari de perceptie. starea de mânie). personalitate premorbida. Sindrom amnestic. nediferentiat. incontinenta afectiva. Tulburare de personalitate paranoida. de gandire. mania cu simptome psihotice. sugestibilitate. instante de aparitie. dispozitia depresiva – caracteristici. Dispozitia. Atimia. Debutul. Tulburarea depresiva recurenta. Tulburari mentale datorate utilizarii opioizilor. disociala. Starile afective. hipomaniacal. Stadiul de dependenta. Tulburari somatoforme. paranoid. stare de sevraj. TULBURARI NEVROTICE: tulburari anxioase: anxietate generalizata. Tulburarile dinamicii dispozitionale: labilitatea emotiei. Intoxicatia patologica. fobii sociale. Utilizarea nociva. Tratament TULBURARI DE PERSONALITATE: definitie. maniacal. vointa. Diminuarea activitatii motorii. Starea de sevraj necomplicata/complicata cu delirium. Stuporul: instante de aparitie.PSIHOPATOLOGIA CONDUITEI MOTORII: agitatia psihomotorie: instante de aparitie. Tratament TULBURARI AFECTIVE: definitie. cocainei. Tulburarile anxios fobice: agorafobii. Tulburari afective bipolare: episod actual depresiv major cu simptome psihotice/fara simptome psihotice. Paratimiile: inversiunea afectiva. schizoida. sindrom de dependenta. anxioasa. Clinica si tratament DEMENTE EVALUARE 219 . tulburarea de panica. Episodul depresiv major. Disforia. cu convulsii. Afectele (starea de furie. dependenta. canabinoizilor. tulburare de personalitate emotional-instabila (borderline). negativism) AFECTIVITATEA: definitie. Episodul maniacal: hipomania fara simptome psihotice. ale comportamentului psihomotor. instante de aparitie. tutunului: intoxicatia acuta. Tulburari de conversie si disociere. utilizarea nociva. Dementa. Tratament. cauze. Anxietatea. Tulburarile de dispozitie: dispozitia expansiva – caracteristici. histrionica. constiinta de sine. anancasta. mixt. tulburare obsesiv-compulsiva. etiologie. Anestezia psihica dureroasa.

comunicare şi informaŃie.definire.definire.principalele caracteristici ale dezvoltării psihice 17. . manualele etc. fundamentarea ştiinŃifică şi familiarizarea studenŃilor cu aspectele aplicative ale metodelor.stadiile dezvoltării psihice.sarcini si obiective 16.factorii dezvoltării psihice. ore de curs: 32 ore/ 16 ore lucrări practice SCOPUL CURSULUI: să prezinte o imagine relevantă asupra problematicii educaŃiei şi pedagogiei.definire. apreciere. să asigure înŃelegerea adecvată a problemelor complexe privind fenomenul adaptării şi eficienŃei intructiv-educative. .discursul didactic 220 . . .forme.procesul instructiv-educativ. . tehnicilor şi mijloacelor de instruire. . metode. Proiectarea activităŃii instructiv-educative: . tipuri. transpună în mod didactic subiecte din literatura de specialitate. Pedagogia-ştiinŃă a educaŃiei: . . criterii.forme ale educaŃiei. însuşirea aparatului conceptual pedagogic folosit în efectuarea activităŃii de formare şi instruire. studenŃii vor fi capabili să: cunoască terminologia specifică domeniului pedagogic. adopte o conduită adecvată faŃă de cursanŃi şi de perfecŃionare proprie continuă. măsurare. analizeze documentele didactice: planul de învăŃământ. . să asiguare formarea unei viziuni globale si realiste privind modul în care trebuie conceput şi realizat procesul educaŃional. orientarea în alegerea celor mai adecvate strategii şi forme de evaluare şi notare. EducaŃia şi formele ei: . Comunicarea didactică: . . CONłINUTUL CURSURILOR: 15. .educaŃia permanentă (conŃinut şi semnificaŃii) 18. pragramele. opereze cu tehnicile de evaluare.canale ale comunicării.factorii învăŃării. mijloace si procedee pedagogice. .PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU CURSUL DE PEDAGOGIE Anul III Nr. 17.definire. docimologie.. opereze cu principii. Dezvoltarea psihică: .etapele proiectării didactice 18. ÎnvăŃarea: . OBIECTIVELE OPERAłIONALE ALE CURSULUI: După ce vor termina acest curs.

manualul. . Insuccesul şcolar: . Devieri comportamentale şi combaterea lor: .concepte (metodologie.factorii succesului şcolar.strategii de evaluare. . .tipuri de realaŃii.sistemul metodelor de învăŃământ.19.perspectiva interdisciplinară şi organizarea modulară 20.mijloace de învăŃământ.profilaxia comportamentului deviant.educatorul-conducător al procesului. 21. programa.sistemul principiilor. Rolul şi personalitatea educatorului: . . ConŃinutul procesului instruictiv-educativ: .definire.strategie şi stiluri 22.caracteristicile principiilor didactice . RelaŃiile educator-educat: .funcŃiile evaluării. Metode şi tehnici ale instruirii: . Principiile didactice: .prevenirea eşecului şcolar.planul. . . . .conceptul de principiu didactic. . 24.definire. Evaluarea randamentului în procesul de învăŃământ .sursele conŃinutului. . procedeu).forme ale inadaptării. . . 27. . metodă. . .semnificaŃia pedagogică a interrelaŃiilor 23. .testul docimologic .personalitatea şi competenŃa educatorului 221 . 26.factorii insuccesului şcolar. 25. Succesul şcolar: .

Tubul de raze X. Producerea ultrasunetului. 16 ore de curs 16 ore de lucrări practice I. Metode radioimagistice care folosesc raze X. 4. Imagistica cu izotopi radioactivi. Metode radio-imagistice: Imagistica cu raze: RadiaŃia elecromagnetică. Semiologie. Legile formării imaginii radiologice. Asimilarea de către studenŃi a principiilor generale de fizică a radiaŃiilor. II. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. 3. 2. Imagistica prin RezonanŃă Magnetică (noŃiuni generale). AplicaŃii. Aparatura. Cunoaşterea aspectului radiologic al principalelor entităŃi patologice. ProprietăŃi. Producerea razelor X. către studenŃi a achiziŃiilor tehnice recente în radioimagistică. SubstanŃa de contrast în radioimagistică. Asimilarea de. ProprietăŃile razelor X. Ultrasonografia: Principii. Cunoaşterea aparaturii imagistice. 5. SCOPUL CURSULUI: 1.R AD I OL OG I E D EN T AR Ă ( R AD I OL OG I E G E N E R AL Ă ) ANUL IV PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Semestrul I. 222 . Cunoaşterea unor elemente de semiologie radiologică generală. a principiilor generale al formării imaginii radiologice.

AfecŃiuni pleurale. Patologie osteoarticulară: Traumatisme. Sindroame radiologice pulmonare. Semiologie radiologică generală: 3. 223 . 5. Cancerul bronhpulmonar. Modificări elementare. 7. Patologie pulmonară: Patologie bronşică. Radio-imagistica sistemului osteoarticular. Radio-imagistica pulmonului şi mediastinului. Plămânul cardiac.2. Radio-imagistica tubului digestiv. Semiologie radiologică. 6. 4. Necroze aseptice. Radioimagistica stomacului. Radiologia toracelui. distrofii. Displazii. Metode şi tehnici de examinare. Tumori benigne/maligne. Boli inflamatorii. Chistul hidatic pulmonar. Radiologia sistemului urinar. Pneumoconioze. Criterii de clasificare a proceselor patologice. Colagenoze. Pneumopatii inflamatorii (acute/cronice). Radiologia sistemului osteo-articular. Aspectul radiologic normal. Radioimagistica esofagului. Radiologia sistemului digestiv. Metode radiomagistice. Scleroze pulmonare. Semiologie radiologică osoasă. Sarcoidoze.

............... BIBLIOGRAFIE: 1.... a aspectului normal şi patologic............... ........... SCHMITZER – Editura Didactică şi Pedagogică............... .............. Radiologie medicală – Gh.. 2...... Radiodiagnosticul aparatului urinar.... Radioimagistica colonului........Examen teoretic în timpul sesiunii de examene:. IV..... SCOPUL CURSULUI: 1..... CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: 1..50% REABILITARE ORALĂ ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI curs 64 ore lucrări practice 128 ore I.... Radiologie medicală – I..... 2.................... a importanŃei tratamentului oro-dentar integral........ G...... 3............. Radiologie medicală – Prof...... Radioimagistica intestinului..................... CHIŞLEAG. Individualizarea metodelor şi tehnicilor de tratament oro-dentar la cazul clinic integrat în mediul socio-cultural..... 30% ..........10% . 1963 3..1980. Bucureşti...... III.............. în consecinŃă.......Radioimagistica duodenului.. 8.......Dr...... Bucureşti...Interpretarea de către fiecare student a 2 filme radiologice.............. Asamblarea cunoştiinŃelor biologice........Lucrare de control:....1986 V... 224 .... Prezentări pe film a noŃiunilor de tehnică radiologică.. Prezentare de aparatură imagistică.10% ...... BÎRZU – Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti...... EVALUARE: ....... ÎnŃelegerea importanŃei conceptului de sistem stomatognat şi.. medicale şi oro-dentare pentru evaluarea sistremului stomatognat în vederea refacerii şi menŃinerii stării de sănătate prin armonia părŃilor componente...... Radioimagistica în urgenŃe medico-chirurgicale abdominale...... 2.....Examen practic:.....

sociale. Să obŃină consimŃământul informat al pacientului pentru realizarea tratamentului integral. Componentele diagnosticului oro-dental complet. Reabilitarea orală în asistenŃa planificată. vârsta. Colaborarea cu pacientul pentru stabilirea programului de îngrijire oro-dentară integrală. 3. Să realizeze managementul tratamentului integral în raport cu patologia dominantă. Abordarea sistemică a aparatului dento-maxilar. 225 . Teoria generală a sistemelor. Etapizarea tratamentului protetic în raport cu particularităŃile cazului clinic: restaurarea numai a premolarilor şi molarilor mandibulari. 5. psihologice. Caracteristicile sistemelor biologice. Obiectivele reabilitării orale 2. Epidemiologia leziunilor carioase la tineri. 6. cultura şi condiŃiile socio-economice ale pacientului.AderenŃa pacientului la tratamentul integral. 3. resturarea tuturor dinŃilor maxilari şi resturarea tuturor dinŃilor maxilari şi mandibulari 4. medicale. instrucŃia. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. Nevoia de îngrijiri oro-dentare. Determinarea nevoilor resimŃite sau a dorinŃei de tratament a pacientului. Să integreze patologia oro-maxilo-facială în patologia generală a pacientului. ergonomice şi economice. III. Sistemul stomatognat. Algoritmul examinarii pacientului. Piramida nevoilor umane a lui Masslow. Reabilitarea orală a pacientului tânăr cu carioactivitate crescută. Să formuleze diagnosticul de sinteză specific cazului clinic. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1. resturarea numai a premolarilor şi molarilor maxilari. Conceptul de tratament oro-dentar integral. ConsimŃământul informat. SecvenŃele tratamentului protetic.II. Pledoarie pentru îngrijirea oro-dentară integrală. Caracteristicile psihosociale ale pacientului tânăr. 7. Argumente biologice. Să prevadă evoluŃia individuală pentru a asigura prin dispensarizare menŃinerea stării de sănătate a sistemului stomatognat. Etapele generale ale planului de tratament. importante în stabilirea relaŃiei de cooperare pentru tratamentul orodentar integral. 2. Să identifice şi să înregistreze totalitatea factorilor dismorfic-disfuncŃionali ai sistemului stomatognat în cadrul activităŃii curente. Să conceapă planuri de tratament complex pentru situaŃiile clinice comune. manageriale. Cauzele insuficientei comunicări între medic şi pacient. Efectele distrucŃiilor coronare. Axiomele comunicării. 4.

protezarea conjunctă. ImportanŃa examenelor clinic şi paraclinice în managementul tratamentului disfuncŃiilor ocluzale 6. Restaurarea arcadelor dentare cu uzură intensă. Etapele tratamentului parodontal. ValenŃele şi limitele tratamentului ortodontic la adulŃi. clinică. ParticularităŃile tratamentelor odontale. ParticularităŃile prevenirii. Bruxismul în etiopatogenia uzurii intense a arcadelor dentare: prevalenŃă. Resturarea dinŃilor frontali. Resturarea dinŃilor laterali. Dispensarizarea pacienŃilor cu tratamente pentru uzură intensă a arcadelor dentare 226 . etiologie. ocluziei inverse. ortodontice şi protetice la pacienŃii parodontopaŃi. Testarea pe resturări provizorii. Dimensiunea culturală a zâmbetului.abraziune. ParticularităŃile nutriŃiei la pacienŃii vârstnici. Proiectarea pe modele a resturărilor. ocluziei deschise. chirurgicale. Obiectivele sănătăŃii parodontale. RelaŃiile dintre ghidajul anterior şi cel condilian în uzura dentară. Locul şi rolul tratamentului disfuncŃiei ocluzale în cadrul tratamentului integral. clasificare. Managementul pacientului vârstnic. diagnosticului şi tratamentului afecŃiunilor oro-dentare la vârstnici.Reabilitarea orală a pacienŃilor cu parodontopatii marginale cronice. Principii în protezarea compozită a edentaŃiilor terminale 9. Efectele medicaŃiei pentru afecŃiuni genrale la nivelul cavităŃii orale. ModalităŃi de terapie a edentaŃiilor terminale: neprotezarea. Obiectivele planului de tratament. abfracŃie. Reabilitare orală în prezenŃa: ocluziei adânci acoperite. Caracteristicile psiho-sociale ale pacientului vârstnic importante în stabilirea relaŃiei de colaborare pentru un tratament oro-dentar integral. Leziuni necarioase ale dinŃilor. ocluziei adânci în acoperiş. ModalităŃi de protezare a edentaŃiilor reduse. înghesuirilor dentare 8. atriŃie. Dispensarizarea pacienŃilor vârstnici 10. Manifestări generale şi la nivelul cavităŃii orale a proceselor de îmbătrânire. Alegerea materialelor de restaurare. Impactul psiho-social al dismorfiilor dinŃilor frontali. clinică. tratament. ModalităŃi de protezare a edentaŃiilor din zona frontală. CorelaŃii dintre morfologia dinŃilor şi elementele de agregare a punŃilor frontale. Dimensiunea verticală de ocluzie. tratament. Rolul şi exigenŃele protezărilor provizorii. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu edentaŃii terminale. Reabilitarea orală a pacienŃilor adulŃi cu anomalii dento-maxilare. protezarea adjunctă. IndicaŃiile şi limitele protezării adjuncte acrilice. eroziune. ocluziei cap la cap. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu disfuncŃii ocluzale.Criterii de alegere a metodelor de refacere a morfologiei funcŃionale a dinŃilor cu leziuni întinse în suprafaŃă şi profunzime. etiologie. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu uzura intensă a arcadelor. ParticularităŃile dispensarizării pacienŃilor adulŃi 5. SecvenŃele diagnosticului parodontal. fractură: prevalenŃă. ParticularităŃile dispensarizării pacienŃilor parodontopaŃi 7.

9. Managementul activităŃilor integrate. Asigurarea rezistenŃie substructurilor dentare. 13. Igienizarea şi tratamentul cariilor simple la prima solicitare ca mijloc de motivare a pacientului pentru tratament complex. Examinarea pacientului. 7. Epidemiologia edentaŃiilor subtotale şi totale. Terapia de integrare în sistemul stomatognat şi de asimilare psihică a protezelor adjuncte totale. 17. indicaŃii pentru examene complementare. Solidarizare şi contenŃie. Rolul protezelor adjuncte în refacerea echilibrului sistemului stomatognat. ParticularităŃile reabilitării orale la pacienŃii cu handicap psihic. grupate în aceiaşi şedinŃă. Supraprotezarea.11. Amprente pentru modele de studiu. Etapele tratamentului complex. Efectuarea de tratamente multiple. 15. Protezarea imediată. 12. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu edentaŃii subtotale şi totale. Modificări oro-faciale în edentaŃia subtotală şi totală. 10. Motivarea pacientului pentru menŃinerea stării de sănătate a sistemului stomatognat prin autodispensarizare. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu nevoi speciale. Stabilirea diagnosticului de sinteză. Prezentarea de caz ca informare ştiinŃifică. ImportanŃa şi limitele păstrării ultimilor dinŃi pe arcadă. Protezarea provizorie – valenŃe biologice şi funcŃionale. 3. Aplicarea principiilor ergonomice pentru eficientizarea tratamentelor oro-dentare integrale. ParticularităŃile reabilitării orale la pacienŃii cu afecŃiuni generale grave. 8. Studiul modelelor. înregistrarea datelor clinice. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: 1.NoŃiuni generale despre pacienŃii cu nevoi speciale. 11. Prezentarea de caz ca probă clinică de concurs. 2. 4. 6. 227 . Prezentarea de caz didactică. V. Efectuarea tratamentului complex la pacienŃii prezentaŃi. ParticularităŃile reabilitărilor orale la pacienŃii cu handicap motor. 14. Prezentarea de caz pentru obŃinerea consimŃământului informat al pacientului. Dispensarizarea pacienŃilor edentaŃi subtotal şi /sau total protezaŃi 12. 16. 5.

V. Tratamente la primă solicitare 2.M.: ..: . BAREMUL ACTIVITĂłILOR PRACTICE: 1. 1989 2. . Prişcu A. Bucureşti 1996 3. and Treatment of Occlusal Problems. All. Geormăneanu M.V.. Dawson EP: . Tratamente integrale 30 pacienŃi 10 pacienŃi 10 pacienŃi VI.” C. Tratamente integrale C.Reabilitarea orală complexă. Rosenstiel S... Newman G. Cunoaşterea şi înŃelegerea mesajului sanogen şi a metodelor de schimbare a vechilor comportamente şi atitudini 2. Burlui V. Diagnostic.Clinical Periodontology” Ed.: . Mosby Co. Cunoaşterea tehnicilor de comunicare şi educaŃie pentru sănătate orală 3. 1995 5. Iaşi 2002 4.V.Metodologia probei clinice de concurs.” C. Saunder Co. Appoloni. ŞuŃeanu Şt. Cunoaşterea etapelor de realizare a unui proiect de cercetare în sănătatea orală 228 .” Ed. Oltean D.B. Mosby Co. Philadelphia W. Carranza A.. Examen teoretic 10% 10% 10% 20% 50% SĂNĂTATE ORALĂ ANUL VI 32 ore de curs 48 ore de lucrări practice I.Contemporary Fixed Prosthodontics. Prezentări de cazuri clinice B. Lucrări de control D. Prezentări de cazuri clinice 3. BIBLIOGRAFIE: 1.: . 1996 VII. Scopul cursului de sănătate orală 1.” Ed.F. Examen practic E...Evaluation. Morăraşu Cătălina.. EVALUARE: A.

3. Instrumente sociologice: Chestionarul.6 h 229 . Să poată aplica metodele educaŃionale interpersonale în comunităŃi mici. IncidenŃa.. SIC. ConŃinutul lucrărilor practice: 1. Evaluarea starii de sănătate orală a copilului (de 6 şi 12 ani) .M. EducaŃia pentru sănătate 13. 7. Metodologia cercetarii ştiinŃifice în sănătatea orală 11.S.M. a bolii parodontale şi cancerului oral. privind sănătatea orală Programe de sănătate orală. 4.S: teoretic şi aplicatie practică – 6h 2. implementarea proiectului în şcoli la elevii de cls I şi a VI-a-6 h 7. stabilirea obiectelor de studiu (fişa O. Elaborarea unui proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată. 2.S.II. Cariograma). Sociologia medicală 9. obiectivele O. Să cunoască şi să interpreteze literatura de medicală cu tematica sănătate orală. ConŃinutul cursurilor Sănătatea orală.6 ore 5. analiza statistică. Scale de apreciere a asocierii sănătate orală. concepere. Să cunoască teoriile comunicării şi să le aplice în comunităŃi. 5..6h 3. SusŃinerea examenului practic. Chestionarul DAS şi chestionarul de evaluare a calităŃii vieŃii (ODIP) .calitatea vieŃii 10. realizarea echipei.6h 4. Elaborarea unui proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată.M. 2.M. 4. parte integrantă a sănătăŃii generale: introducere DefiniŃiile şi dimensiunile sănătăŃii. Intensitatea şi gravitatea cariei). IV. Promovarea sănătăŃii orale 12.proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată şi prezentarea fişei O. chestionar DAS şi OHIP) . Căi de transmitere a mesajului sanogen în sănătatea orală 1.M. fişa O. 6. Să cunoască metodele conceptuale ale nevoilor umane de igienă orală.S: teoretic. Obiectivele cursului: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii: 1. Interviul. Elaborarea unui proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată. Structura unui program Exemple de programe comunitare de sănătate oralăAnchete epidemiologice. Prelucrarea statistică a indicilor de evaluare a stării de sănătate orală (DMFS/DMFT.6 h 6. Indice Dean. 3. Să cunoască şi să aplice modelele pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor în sănătatea orală. Indici folosiŃi în epidemiologia orală (PrevalenŃa. TendinŃe evolutive în sănătatea orală: Epidemiologia cariei dentare.S. 5. Evaluarea necesităŃilor de tratament 8. Evaluarea stării de sănătate orală a adultului– instrument fişa O. criterii de selecŃie a metodei. scrierea proiectului şi redactarea raportului ştiinŃific – 6 h 8. III.

note de curs. Ed Butterworth-Heinemann... Screening-ul şi studiile de prevalenŃă în Sănătatea Publică Oro-dentară (1......M. I.. Metodologia SănătăŃii Publice oro-dentare: Tipuri de studii utilizate în Sănătatea Publică oro-dentară 4.. Evaluare: Examen practic: prezentarea şi evaluarea unui proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată şi a fişei O......... studiile experimentale şi operaŃionale 5...S. Oxford........ C. Dumitrache............. A.. 2002. Chişinău. Moraru R. Dănilă I.. Evaluarea nevoilor de asistenŃă stomatologică a populaŃiei. Stomatologie comunitară... 2... Bibliografie: Lupu I. 2) 16 o re cu rs/ 1 6 o re lu cră r i p ract ice 230 . VI..20% Examen teoretic....V...... The Social Context of Dental Care (Paperback)....... 28-29 6. Kent. Moraru... Cerma..... 4. Scop şi obiective.. 2000 Hanganu. World Health. Morbiditatea oro-dentară. Iaşi..........who... 2. R................5% SĂN ĂTATE PUBLIC Ă ANU L V Curs Titlul temei 1... 1998) 5.. Sheiham..... caz-control)..... 3...........1998. Ştiinte comportamentale... 2005 www...org 1. Integrating strategies for improving oral health and general health.. Wright. Croucher... 7......... G.... Comunicare şi educaŃie în sănătatea orală.. studiile analitice (de cohortă.. Ed. Metodologia specifică a sanatatii publice.... 2nd edition (January 15... L. 3.... Cerma.. Bucureşti... Community Oral Health... Ed..... Definire.... Editura Polirom....... Zanc. 2000 Cynthia Pine..... R.75% PrezenŃă la cursuri şi lucrările practice....... Sănătatea oro-dentară a populaŃiei: Caracteristici generale.... 2002 Achieving Oral Health.... Bucureşti..... Introducere în Sănătatea Publică Oro-dentară: TradiŃie şi actualitate. October........ Sociologie medicală........ ConŃinut........ A.... Studiile descriptive.. Dumitraşcu. Ed Tehnica – info... Dumitrache A.

7. 8. (1. Comunicarea în EducaŃia pentru Sănătate oro-dentară 11. Metodologia studiilor de Sănătate Publică oro-dentară (1): Chestionarul Metodologia studiilor de Sănătate Publică oro-dentară (1): Interviul Organizarea lecŃiei de EducaŃie pentru Sănătate oro-dentară în şcoală. Organizarea unei anchete de morbiditate pentru stabilirea necesarului de asistenŃă stomatologică a populaŃiei (1. Locul şi rolul acesteia în cadrul SănătăŃii Publice Oro-dentare 10. scop şi obiective. Promovarea sănătăŃii oro-dentare: Stilul de viaŃă sanogen. Dezvoltarea Sistemului de Sanatate Publica din Romania 13. Elemente de geronto-stomatologie medico-socială 9. Elemente de demografie utilizate in Sanatatea Publica. Organizarea studiilor de Sănătate Publică oro-dentară (2) Studiile de cohortă şi caz-control. Sondajul 6. 8. controlul şi evaluarea programelor de promovarea a sănătăŃii (1. Organizarea unei lecŃii de EducaŃie pentru Sănătate oro-dentară prin metoda problematizării (1.6. 2) 7. ConŃinut. LegislaŃia sanitară care reglementează organizarea. Organizarea programelor de EducaŃie pentru Sănătate în colectivităŃile de copii 9. Programele Uniunii Europene in domeniul Sanatatii Publice Lucrări practice 1. Participarea comunitară în Promovarea SănătăŃii oro-dentare a populaŃiei. 2) 2. Managementul programelor de sănătate. EducaŃia pentru Sănătate în prevenirea şi combaterea bolilor orodentare: Definire. 4. 2) 12. Calculul şi interpretarea indicatorilor de morbiditate oro-dentară (1) Calculul şi interpretarea indicatorilor de morbiditate oro-dentară (2) Organizarea studiilor de Sănătate Publică oro-dentară (1) Studiile de prevalenŃă şi intervenŃionale 5. 3. 2) 231 . Îngrijirile primare de sănătate oro-dentară Problematica medico-socială stomatologică a populaŃiei vârstnice.

Comportamenul uman. Tratarea unor dinamici de grup imprevizibile în activitatea de EducaŃie pentru sănătate oro-dentară. Folosirea capacităŃii de comunicare afectivă. Introducere in stiintele comportamentale. Abordarea psihodinamica a personalitatii. Continutul cursurilor 1. Sa aplice cunostintele despre empatie in relatia cu pacientul. Invatarea comportamentului sanogen 4. Sa cunoasca si sa aplice principiile comunicarii in relatia medic-pacient. Obiectivele cursului: Se propune ca la finele cursului studentii sa fie capabili : Sa cunoasca diferitele tipuri de personalitatati si modelele de schimbare ale comportamentului. Sa recunoasca si sa foloseasca diferite tipuri de motivare a pacientului. Teoriile invatarii. II. Etapele de dezvoltare umana 3. Calculul şi interpretarea indicatorilor utilizaŃi pentru evaluarea eficienŃei activităŃii de educaŃie pentru sănătate oro-dentară 1. Sa identifice cauzele si sa recunoasca anxietatea din cursul tratamentului dentar. Definitie si abordare in cadrul sanatatii orale si stiintelor sociale 2. Elemente de psihopedagogie utilizate în educaŃia pentru sănătate orodentară: InteracŃiunea educator-elev. Abordarea fenomenologica a personalitatii. Diagnosticul educativ-sanitar. 2 12. Calculul şi interpretarea indicatorilor demografici 1. Tipuri umane si trasaturi de personalitate 232 .10. Scopul cursului: cunoasterea impactului pe care il are comportamenul uman asupra sanatatii sa dezvolte cunostintele despre aspectele sociale ale practicii dentare sa dezvolte capacitatea de comunicare cu colegii/pacientii si sa ofere o mai buna intelegere a interactiunilor dintre medic si pacient. Practica comunicării în EducaŃia pentru Sănătate oro-dentară (formarea formatorilor) 11. Motivatia. Metodologia evaluării nivelului de cultură sanitară a populaŃiei. Implicatii in medicina dentara 5. III. 2 ŞTIINłE COMPORTAM EN TALE ANUL I 16 ore curs / 16 ore lucrari practice – semestru I. Personalitatea.

LP: Limbajul folosit in comunicarea cu pacientul 4. Ed. 1968 7.6. Ed. Bucureşti. Ralph. Examen scris-verificare ……………75% 3. Bucureşti. 1999 8. Bucuresti. Bucuresti. 6. Sociologie medicală. Cerma. IRI. Florin. Elemente de psihologie medicala. Comunicarea. Polirom. Alexandrescu. 1983 2. Jean. ŞtiinŃifică. 1999 Evaluare 1 Lucrare de verificare a cunostintelor………………. LP: Evaluarea personalitatii 2. Ed. 2000 5. Empatia in relatia medic-pacient 11. LP: Trasaturile de personalitate 3. Zanc.definitii. 1997 3. Comunicarea nonverbala 10. Petru. Licorna. clasificare. Ioan. Personalitate si comunicare. Cottraux. tipuri de medici si pacienti 8.10% 233 . metode de reducere 12. Metode de motivare pacientului 7. Ed. Ed. Mihai. Terapiile cognitive. Fundamentul cultural al personalităŃii. Universitatii Bucuresti. Iasi. Andrei. Prezenta la cursuri si seminarii…………………………. Andrei. Mihai. repere fundamentale. Moraru. tactici de influenta interpersonala. Schimbarea comportamentului fata de sanatate V. Adina. 2003 4. Comunicarea verbala 9. Gaston. Dumitrache. 2003 9. LP: Indicii nonverbali ai comunicarii Bibliografie 1 Athanasiu. Introducere in teoria comunicarii. Polirom. Lupu.15% 2. Dinu. Ed. Anxietatea in cabinetul dentar: cauze. Relatia medic-pacient: generalitati.. Bucuresti. Editia a II-a.. Bucuresti. Comunicare si educatie in sanatatea orala. Comunicarea cu pacientul . Tratat practic de cunoaştere a omului. Dinu. Ed. Ruxandra. Bucuresti. Linton. Facultatea de Jurnalistica. Ioan. Teorie şi aplicatii. Continutul lucrarilor practice 1. Berger. Medicala. Ed. Editura Algos.

Limfoamele maligne. Proteinuria Bence-Jones. identificarea si tratamentul anomaliilor care afecteaza regiunea oro-dentocraniofaciala ( se investigheaza cauza. 7.Bolile autoimune (III) Bolile imune ale cavităŃii bucale. Boala Basedow.Proliferările maligne ale celulelor limfoide Leucemiile. a Ac antifosfolipidici şi a Ac antiADN dublu catenar prin Metode imunoenzimatice şi metoda ELISA.pregatirea complementara a medicului dentist pentu marea diversitate clinicä a anomaliilor orodento-craniofaciale de naturá genetica intälnite în practica medicala. • Continutul cursului . Deficitele imune secundare. Gamapatiile monoclonale 6. Sindromul de imunodeficienŃă dobândită (HIV-SIDA) 5. Glomerulonefritele.natura. relatia mediu-fenotip 234 . diagnostic presimptomatic. Sclerodermia. semestrul II 1 ora curs sáptamânal — total 16 ore/semestru 2 ore lucrari practice — total 32 ore /semestm TOTAL: 48 ore /an universitar • Scopul cursului şi al lucrarilor practice .Bolile autoimmune (II) Sindromul Sjogren. Anemiile hemolitice autoimune.Anomalii oro-dento-craniofaciale sindromice . Factorul reumatoid.dezvoltarea aptitudinilor practice și a interesulul pentru munca de cercetare în laborator. Anticorpii anti-DNP. ASLO.Genomul uman și gene implicate în moifogeneza dentara . 3. Tiroiditele.Explorarea de laborator (II) Grupele sanguine în sistemul ABO şi Rh. • Obiectivul cursului şi al Iucrärilor practice .Anomalii oro-dento-craniofaciale non-sindromice . ReacŃiile de aglutinare. 4. ElectrochemiluminiscenŃa.Explorarea de laborator (I) Electroforeza. Determinarea complexelor imune circulante. screening neonatal și post natal. ASPECTE TEORETICE ŞI EXPLORARE DE LABORATOR AN V/16 ore de curs 1. 2. imunocromatografice EXAMEN FINAL Cursul opŃional “Patologie genetica oro-dento-craniofaciala” • Anul V.studiul relației ereditate — anomalie oro-dento-craniofaciala prin diagnostic prenatal. Crioglobulinele . . Sindroamele mielodisplazice.Bolile autoimune (I) Poliartrita reumatoidă.Sindroamele de imunodeficienŃă Deficitele imune congenitale. Lupusul eritematos sistemic. ImunofluorescenŃa indirectă.Relatia genotip-fenotip. procesele si efectele acestor anomalii. Hepatitele autoimune.CURS OPłIONAL ELEMENTE DE IMUNOPATOLOGIE. cercetare-diagnostic-managenent). Reumatismul articular acut. .

Frans Vinckier. second edition. Criterii de succes pentru supraprotezarea pe implante 2.Profilaxia anomaliilor de origine genetica • Continutul Iucrarilor practice .Elsevier Masson SAS - • Evaluare .J. Ed.fiecare student va prezenta un referat scris pe baza unei teme prezentate la curs 50%. Stefanescu D..Screening-ui populational si utilitatea lui: riscul genetic si statutul de purtator . Sandovici I. Alain Verloes (2008) — The genetic basis of inherited anomalies of teeth: Part 1: Clinical and molecular aspects of non-syndromic dental disorders and Part 2: Syndromes with significant dental involvement. .Heterogenitatea genetica a anomaliilor oro-dento-craniofaciale . Humana Press .Supraprotezarea pe implante AN VI/16 ore curs 1. Iași. Erickson R.p. . . (2008) — Inborn errors of developmentm Oxford University Press. Prezentarea variantelor terapeutice.. CD-ROM. Crengua Albu (2004) — Lucrari practice i teste de geneticä umanä. (2007) Molecular Genetics of Tooth Agenesis.Epstein C. Medicala. Curs opŃional .Tratamentul anornaliilor genetice .Mutatia genetica în cancerele de cap și gât .Isabelle Bailleul-Forestier.Emilia Severin. (2006) — Atlas of genetic Diagnosis and Counseling. Jean Pierre Fryns. Elsevier Saunders ..Curs introductiv 1. Albu D.Consultul genetic in cazul pacientilor cu dismorfii oro-dento-craniofaciale. Thorny de Ravel.(2004) — Genetica Medicala. Bucureti . Wynshaw-Boris A.tipuri de supraproteze pe implante 1.L. Polirom.2. .Chen H.Analize de laborator efectuate pe celule fetale .Emilia Severin (1998) — Genetica anomaliilor dentomaxilare. European Journal of Medical Genetics ..Emilia Severin. Scripta. Sisteme protetice folosite pentru supraproteza pe implante 2. Ariane Berdal. Academic Dissertation. Tipuri de implante folosite în protezarea mobilă pe implante 3.Supraprotezele mobile pe implante 2. Prezentare de caz. Bucuresti .Examinarea si conceperea planului de tratament 235 . CD-Rom. Crenguta Albu.fiecare student va prezenta oral un caz clinic la finalul orelor de l. Aspecte comparative privind alternativa de supraprotezare pe implante/protezare conventionala/supraprotezare pe dinti 1.3.P.5O% .2.. Ed. (2004) — Genetica Urnana — Concepte i aplicaii practice.Diagnosticul prenatal în anomaliile oro-dento-craniofaciale .Serviciile de genetica clinica • Bibliografie .1.4.Jones K. (2006) — SMITH’S recognizable patterns of human malformations.3. .Covic M.Sfatulgenetic .1. University of Helsinki. Avantaje şi dezavantaje ale supraprotezării pe implante 2.Explorarile genetice (2) Tehnici de diagnostic prenatal . IndicaŃiile supraprotezării pe implante la edentatul total/partial tratat mobil 2.Explorarile genetice (1) . Ed..Nieminen P.

2.4. Schimbarea sistemelor protetice de menŃinere 7. Prezentare de cazuri 7.Particularitati în protezarea totalä Tematica / an VI 1.1.1. Accidente/alternative de tratament 6.1. Protezarea persoanelor in várstá cu afectiuni generale 3.1.2. Obturatorul — indicatii. Protezarea totala in raport în clasa scheletala 5. Aspecte particulare in protezarea totalá 1. Atitudini terapeutice in protezare pentru cresterea calitatii protezärii 4.Implantele de stabilizare a protezelor mobile . Atitudini terapeutice in protezare in raport cu clasa scheletală 6.3.2. Profilul local si general al pacientului edentat total în vederea protezării pe implante 3.2.2.1 Evaluarea edentatului total cu resorbtie severä si evidentierea aspectelor de dificultate 4.1.3.2. Protezarea edentatici totale în resorbtie severa 4. Tehnici piezografice de protezare 5.3. IndicaŃiile si avantajele mini implantelor 5. stabilirea gradului de dificultate din punct de vedere estetic si a implicatiilor in protezare 6. Evaluarea purtatorului de proteze si stabilirea dificultatilor in protezare 2. Aspecte estetice la edentatul total. Rezolvarea aspectelor de estetică in protezarea totala 6.1.1. functionale si evolutive în edentatul total in raport cu clasa scheletalä 5. Evaluarea edentatului total si evidentierea aspectelor de dificultate in protezarea totala 1.4.1. conceperea si realizarea practica 7. in relatie cu protezarea totala 236 . Necesitatea dispensarizării pacientului protezat pe implante 6.2. Dispensarizarea pacientului supraprotezat pe implante 6. Protezarea purtatorului de proteze 2. Etapele chirurgicale 4. concepere si realizare practicá 7. Etapele tratamentului protetic pe implante 4. Protezarea pacientului cu afectiuni neurologice 4. Stabilirea gradului de dificultate si a alternativei terapeutice 2. Igienizarea supraprotezei pe implante 6. IndicaŃiile aplicării implantelor la edentatul total în vederea protezării mobile 4. Evaluarea aspectelor de estetica.2.2. Protezarea pacientului diabetic 3. Etapele de lucru 6.2. Evaluarea scheletalä a edentatului total si stabilirea gradului de dificultate in protezarea totala 5. Protezari chirurgicale mobile 7. Examene complementare-ortopantomografia/telerx/TC 3.1.2. Punctele cheie ale examenului clinic specific acestui tratament 3.mini implante 5. Particularități ale persoanelor in varsta edentate total 3. Epiteze.2. Etapele protetice 5. Exemplificări clinice 7.3. Discutii Curs opțional .1. Atitudini terapeutice la purtatorul de woteze pentru cresterea calitä{ii protezärii 3.3.3. Particularitati morfologice.1.

iar bibliografia este monografia editatá de colectivul Clinicii sub redactia Prof.. Evaluarea va fi forma de test cu intrebäri cu raspunsuri multiple tip complement simplu.Curs optional Chirurgia secolului XXI”. Chirurgia endocrinä miniinvazivä Cursul va avea ca bază o iconografie bogatä cu numeroase filme din activitatea Clinicii. 1. Chirurgia prin orificii naturale (Natural Orifices Translurninal Endoscopic Surgery NOTES) 4.dr.Corneliu Dragomirescu și monografia .Actualitati în tratarnentul miniinvaziv al obezitatii” sub redactia Prof Dr. Elemente de endoscopie interventionalä 2.Niculae Iordache. An VI/ 14 ore Acest curs are ca obiectiv ridicarea orizontului de cultura generala medicala prezentând achizitiile recente in chirurgie in care suntem implicaŃi cu o experientä semnificativa atat în tara cat şi în afară. Chirurgia toracoscopica 6. — 237 . Chirurgie laparoscopica abdominalä 5. Chirurgia roboticä 3. Chirurgia obezitatii morbide ci metabolica 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->