Sunteți pe pagina 1din 3

TEXT ARGUMENTATIV

I. Ipoteza este propoziţia care exprimă ideea de bază. În ipoteză se


comentează pe scurt conţinutul afirmaţiei şi se exprimă propriul punct
de vedere pro sau contra faţă de ideea de bază din afirmaţie. Punctul
de vedere personal se exprimă prin verbe de opinie, la persoana I,
numărul singular: susţin, aprob, afirm, sunt de acord / resping,
infirm, nu sunt de acord, neg.

II. Dezvoltarea argumentelor / Argumentarea în care se aduc


minim două argumente pro şi / sau contra afirmaţiei din ipoteză.

Structura unui argument: afirmaţie + explicaţie ( introdusă de


conectori deoarece,pentru că, întrucât ) + exemplu. Pentru a da
consistenţă ideilor exprimate, exemplul trebuie să fie din istorie,
literatură română sau universală, filozofie. Tot ca exemple se pot
folosi statistici, citate ale unor personalităţi.

Fiecare argument este introdus prin conectori: în primul rând/în al


doilea rând, un prim argument / un al doilea argument, pe de o
parte / pe de altă parte.

III. Concluzia în care se reformulează punctul de vedere personal


exprimat în ipoteză.

Concluzia este introdusă prin conectori specifici: în concluzie,


aşadar, prin urmare.
FIŞĂ- SINTEZĂ. TEXTUL ARGUMENTATIV

Srtuctura tripartită Conectori specifici Rolul conectorilor


Ipoteza -consider că -exprimarea
-părerea mea este premisei (pro sau
că contra)
-în opinia mea -exprimarea
- (nu) sunt de asentimentului sau
acord că a dezacordului
-(nu) este adevarat

Demonstraţia- -în primul rând -precizează ordinea
argumentarea -în al doilea rând introducerii
-pe de o parte argumentelor sau
-pe de altă parte îmbinarea logica a
-de asemenea , acestora
-în egală măsură
-desigur că -expimă
-fără indoială certitudinea
-cu siguranţă,
fireşte
-de altfel , -exprimă
-de vreme ce justificarea
-pentru că
-deoarece,
-întrucât,
-se ştie că, căci
-în ciuda celor -exprimă obiecţia
spuse
-contrar celor
afirmate
-totuşi, dar, însă, -exprimă concesia
cu toate că, chiar
dacă
Concluzia -în concluzie, deci, -precizează
prin urmare, concluzia ,
aşadar subliniază teza

S-ar putea să vă placă și