Cuprins

Tematica abordată
Fonetică…………………………………………………………
Despărţirea cuvintelor în silabe………………………………….
Accentul…………………………………………….…………...
Vocabular. Neologismele .……………………………………..
Regionalismele…………………………………………………..
Arhaismele………………………………………………………
Familia lexicală………………………………………………….
Cuvinte derivate. Derivarea cu prefixe …………………………
Derivarea cu sufixe ……………………………………………..
Câmpuri lexicale ……………………………….……………….
Sinonimele ………………………………………………………
Antonimele………………………………………………………
GRAMATICĂ. I. Verbul …………………………………..
Substantivul ……………………………………………………..
Articolul ………………………………………………………...
Pronumele……………………………………………………….
Numeralul………………………………………………………..
Adjectivul………………………………………………………..
Adverbul…………………………………………………………
Interjecţia………………………………………………………...
Exerciţii recapitulative…………………………………………..
II. Predicatul …………………………………………….
Predicatul verbal ………………………………………………..
Predicatul nominal ……………………………………………...
Test……………………………………………………………...
Subiectul………………………………………………………..
Test-grilă ………………………………………………………..
Acordul predicatului cu subiectul ………………….…………...
Atributul………………………………………………………..
Atributul adjectival ……………………………………………..
Atributul substantival …………………………………………..
Test ……………………………………………………………..
Complementul …………………………………………………
Complementul circumstanţial de loc …………………………..
Complementul circumstanţial de timp …………………………
Complementul circumstanţial de mod ………………………….
Complementul direct …………………………………………...
Complementul indirect …………………………….…………...
Sintaxa propoziţiei. Exerciţii recapitulative …………………..
Test ……………………………………………………………..
Fraza …………………………………………………………...

Enunţuri
pag.
5
9
10
11
12
12
12
13
14
15
15
16
18
24
36
38
45
50
52
56
58
63
63
66
70
71
75
76
80
80
84
88
89
89
93
97
101
105
112
115
117

Rezolvări
pag.
121
122
123
123
124
124
124
126
126
127
127
128
128
130
135
137
140
142
144
145
146
149
149
149
151
151
152
152
153
153
154
156
157
157
159
162
165
166
168
172
173

Cuvânt - înainte

Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a V-a, cărora le pune
la dispoziţie o diversitate de exerciţii, în vederea aprofundării
cunoştinţelor de fonetică, de vocabular şi de gramatică.
Este un instrument de lucru, prin care elevii pot realiza, în timp
optim, aplicarea cunoştinţelor asimilate la clasă, fiind atraşi de
modalităţi noi de abordare.
La capitolul Fonetică, exerciţiile sunt însoţite de anumite reguli,
care îi ajută pe elevi să recunoască sunetele limbii române, să
deosebească vocalele de semivocale, să recunoască situaţiile în care
grupurile de două sau de trei litere notează un sunet sau două
sunete, să recunoască, de asemenea, grupuri de sunete redate în scris
printr-o literă. Prin exerciţiile speciale de fonetică, elevii sunt
familiarizaţi cu algoritmi de analiză fonetică.
Exerciţiile de vocabular şi de gramatică au fost organizate în aşa
fel, încât să trezească elevilor plăcerea de a lucra. Şi aceasta,
deoarece clasicele exerciţii de analiză gramaticală nu mai deţin
ponderea, accentul punându-se pe aplicaţii directe, care permit o
rapidă şi reconfortantă efectuare.
Prin exerciţiile aplicative propuse, cunoştinţele au fost ordonate
atent şi progresiv, în conformitate cu programa şcolară. De aceea,
lucrarea se adresează, totdeodată, profesorilor, oferindu-le un
auxiliar important în activitatea didactică.

Autoarea