Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Tematica abordată Enunţuri Rezolvări


pag. pag.
Fonetică………………………………………………………… 5 121
Despărţirea cuvintelor în silabe…………………………………. 9 122
Accentul…………………………………………….…………... 10 123
Vocabular. Neologismele .…………………………………….. 11 123
Regionalismele………………………………………………….. 12 124
Arhaismele……………………………………………………… 12 124
Familia lexicală…………………………………………………. 12 124
Cuvinte derivate. Derivarea cu prefixe ………………………… 13 126
Derivarea cu sufixe …………………………………………….. 14 126
Câmpuri lexicale ……………………………….………………. 15 127
Sinonimele ……………………………………………………… 15 127
Antonimele……………………………………………………… 16 128
GRAMATICĂ. I. Verbul ………………………………….. 18 128
Substantivul …………………………………………………….. 24 130
Articolul ………………………………………………………... 36 135
Pronumele………………………………………………………. 38 137
Numeralul……………………………………………………….. 45 140
Adjectivul……………………………………………………….. 50 142
Adverbul………………………………………………………… 52 144
Interjecţia………………………………………………………... 56 145
Exerciţii recapitulative………………………………………….. 58 146
II. Predicatul ……………………………………………. 63 149
Predicatul verbal ……………………………………………….. 63 149
Predicatul nominal ……………………………………………... 66 149
Test……………………………………………………………... 70 151
Subiectul……………………………………………………….. 71 151
Test-grilă ……………………………………………………….. 75 152
Acordul predicatului cu subiectul ………………….…………... 76 152
Atributul……………………………………………………….. 80 153
Atributul adjectival …………………………………………….. 80 153
Atributul substantival ………………………………………….. 84 154
Test …………………………………………………………….. 88 156
Complementul ………………………………………………… 89 157
Complementul circumstanţial de loc ………………………….. 89 157
Complementul circumstanţial de timp ………………………… 93 159
Complementul circumstanţial de mod …………………………. 97 162
Complementul direct …………………………………………... 101 165
Complementul indirect …………………………….…………... 105 166
Sintaxa propoziţiei. Exerciţii recapitulative ………………….. 112 168
Test …………………………………………………………….. 115 172
Fraza …………………………………………………………... 117 173
Cuvânt - înainte

Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a V-a, cărora le pune


la dispoziţie o diversitate de exerciţii, în vederea aprofundării
cunoştinţelor de fonetică, de vocabular şi de gramatică.
Este un instrument de lucru, prin care elevii pot realiza, în timp
optim, aplicarea cunoştinţelor asimilate la clasă, fiind atraşi de
modalităţi noi de abordare.
La capitolul Fonetică, exerciţiile sunt însoţite de anumite reguli,
care îi ajută pe elevi să recunoască sunetele limbii române, să
deosebească vocalele de semivocale, să recunoască situaţiile în care
grupurile de două sau de trei litere notează un sunet sau două
sunete, să recunoască, de asemenea, grupuri de sunete redate în scris
printr-o literă. Prin exerciţiile speciale de fonetică, elevii sunt
familiarizaţi cu algoritmi de analiză fonetică.
Exerciţiile de vocabular şi de gramatică au fost organizate în aşa
fel, încât să trezească elevilor plăcerea de a lucra. Şi aceasta,
deoarece clasicele exerciţii de analiză gramaticală nu mai deţin
ponderea, accentul punându-se pe aplicaţii directe, care permit o
rapidă şi reconfortantă efectuare.
Prin exerciţiile aplicative propuse, cunoştinţele au fost ordonate
atent şi progresiv, în conformitate cu programa şcolară. De aceea,
lucrarea se adresează, totdeodată, profesorilor, oferindu-le un
auxiliar important în activitatea didactică.

Autoarea