Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Master : Psihologie Clinica si Psihoterapie
An universitar: 2009­2010

     Evaluarea psihologică şi psihodiagnostic

Costea Beatrice Cristina
An II, Gr. 2
EXPLORAREA “PERSONALITĂŢII ACCENTUATE”
Chestionar eleborat de H. Schmieschek

DATE PERSONALE:

Numele întreg (cu majuscule): C. G.; Vîrsta .57
Sexul:  B   Locul naşterii (şi judeţul): Iași
Profesia: Electrician
Studii (ultimul certificat): Studii postliceale
Numele şi calitatea examinatorului: Costea Beatrice

Foaie de răspuns
V 1 Da 23 Da 45 Da 67 Da
III 2 Da 24 Nu 46 Da 68 Da
X 3 Nu 25 Nu/Da 47 Nu 69 Da
II 4 Da 26 Da 48 Nu 70 Nu
IX 5 Nu/Da 27 Nu 49 Nu 71 Nu
VII 6 Nu 28 Da 50 Nu 72 Nu
I 7 Da 29 Da 51 Da 73 Nu
IV 8 Da 30 Da 52 Da 74 Da
VI 9 Da 31 Da 53 Da 75 Nu
VIII 10 Nu 32 Da 54 Da 76 Da
V 11 Nu 33 Da 55 Da 77 Nu
III 12 Da 34 Da 56 Da 78 Da
X 13 Nu 35 Da 57 Da 79 Nu
II 14 Da 36 Da 58 Da 80 Da
III 15 Nu 37 Nu 59 Nu/Da 81 Nu
IX 16 Da 38 Da 60 Da 82 Nu
II 17 Da 39 Da 61 Nu 83 Da
VII 18 Nu 40 Da 62 Da 84 Nu
I 19 Da 41 Nu 63 Da 85 Nu
IV 20 Da 42 Da 64 Da 86 Nu
VI 21 Da 43 Nu 65 Nu/Da 87 Nu
I 22 Da 44 Nu 66 Da 88 Nu
I                7 X Da VI            5 X Da
II              9 X Da VII           3 X Da
III             8 X Da VIII         4 X Da
IV             7 X Da IX            4 X Da
V               6 X Da X              4 X Da

Sinteză

Grupa Nr. de Nr. de răspunsuri   Coef. de  Rezultate Procentaje


întrebări DA înmulţire
1 2 3 4 5 6
    I – Dem. 12 7 2 14 58,10%
   II – H­Ex. 12 9 2 18 74,70%
  III – Per. 12 8 2 16 66,40%
  IV – Nest. 8 7 3 21 87,50%
   V – H­Tim. 8 6 3 18 75,00%
  VI – Dist. 8 5 3 15 62,50%
 VII – Ciclo. 8 3 3 9 37,50%
VIII – Ex. 4 4 6 24 100,00%
  IX – Anx. 8 4 3 12 50,00%
   X – Em. 8 4 3 12 50,00%

• Demonstrativ : 58,1%
• Hiperexact : 74,7 %
• Hiperperseverent : 66,4 %
• Nestăpânit : 87,5 %
• Hipertimic : 75 %
• Distimic : 62,5 %
• Ciclotim : 37,5 %
• Exaltat : 100 %
• Anxios : 50 %
• Emotiv : 50 %
In   urma   aplicarii   chestionarului   Schmiescheck,   am   obținut   următoarele   scoruri   :  
demonstrativ – 14, hiperexact – 18, hiperperseverent – 16, nestăpânit ­21, hipertimic – 18, distimic –  
15, ciclotim – 9, exaltat – 24, anxios – 12 și emotiv – 12.
Conform datelor obținute, se observă că C. Gh. prezintă accentuări semnificative în ceea ce  
privește urmatoarele trăsături : exaltarea (100 %, fiind și cea mai accentuată trăsătură a lui C.  
Gh.), nestăpănirea (87,5 %), hipertimia (75 %), hiperexactitatea(74,7 %), hiperperseverența (66,4  
%) și nu în ultimul rând distimia (62,5 %).
Astfel, putem spune despre C. Gh. că, manifestă o impresionantă dorinţă de a trăi, de a 
„gusta viaţa din plin”,   manifestă o exaltare neobişnuită. Poate să aibă o judecată inadecvată;  
concluziile   pot   fi   pripite,   prea   puţin   logice   şi   critice.Adesea   buna   dispoziţie   obişnuită   este  
întreruptă, neaşteptat, de perioade de iritabilitate, mai ales când resimt frustrare. 
Accentuarea înseamnă în acelaşi timp şi tendinţa spre a fi revendicativ, centrat pe propriile  
dorinţe, egoist. Are tendinţa de a reacţiona profund la diverse evenimente şi de a trece imediat într­
o   stare   generală   depresivă,   respectiv   euforică.   Deosebirea   constă   în   faptul   că   personalităţile  
exaltate prezintă un exces în oscilaţia sentimentelor: pot cădea într­o disperare fără de margini la  
fel de repede şi uşor ca în starea opusă, de fericire exaltată. Se pasionează pentru ceva sau cineva  
cu o puternică participare lăuntrică; iar disperarea în situaţia unor evenimente descurajante atinge  
lipsa de speranţă totală. În spatele acestui patetism există însă sentimente autentice (nu, ca în  
situaţia istericilor, un joc teatral). 
La   astfel   de   persoane   întâlnim   frecvent   interese   artistice   nunţate.   În   situaţia   în   care  
exaltarea  se  manifestă predominant sub forma entuziasmului, avem  firile care sunt marcate  de 
tendinţa   de  a se entuziasma uşor, iar dacă predomină tendinţa contrară, avem firile care sunt  
marcate de disperări. 
Fire   incapabilă   să   se   stăpânească,   prezintă   o   lipsă   a   controlului   comportamentului 
emoţional ca o caracteristică definitorie.Este prezentă înclinaţia spre activitate fizică, ceea ce le  
permite   să   obţină   în   acest   domeniu   rezultate   mai   bune   decât   alte   persoane;   o   susceptibilitate  
crescută faţă de perturbări. 
             Se poate constata, ca fenomen general, inconstanţa în viaţă; acest lucru nu este datorat  
dorinţei   de   a   ocoli   dificultăţile,   ci   se   datorează   tendinţei   spre   acte   impulsive   şi   indispoziţiei.  
Personalitatea de tip nestăpânit poate fi foarte capabilă de muncă, ştiută fiind plăcerea pentru efort  
fizic, însă inconstanţa este determinată de lipsa de stăpânire în planul afectelor.Este caracteristică  
iritabilitatea necontrolată, care conduce spre izbucniri de furie.
Mulţi recunosc deschis iritabilitatea care, de altfel, este confirmată de cei care îi cunosc,  
membrii familiei, prieteni, colegi. 
        O altă tendinţă caracteristică este impresia pe care o creează altora; ea este legată de lipsă  
de   agerime   spirituală   pentru   că   par   să   ia   în   considerare   mai   ales   lucrurile   care   sunt   uşor  
perceptibile. De asemenea, au un aer indispus, răspund monosilabic la întrebări, nu pentru că nu  
vor să fie prietenoşi, ci datorită faptului că le este neplăcut să răspundă la întrebări; mimica îi  
trădează cel mai adesea, astfel că, şi dacă ar dori să fie agreabili, mimica pare a prezenta o faţă  
opusă. 
Pot prezenta devieri de la viaţa socială, mai ales de tipul violenţelor din perioadele când  
sunt   dominaţi   de   accesele   de   furie.     Pot   apare   şi   conduite   nestăpânite   pe   fondul   excesului  
impulsurilor sexuale (la fete, mai ales în perioada post pubertăţii). 
Este prezentă o inerentă superficialitate manifestă atât pe plan acţional, cât şi pe cel etic.  
Prin superficialitatea sa îşi pune în joc buna reputaţie şi, destul de frecvent, îşi periclitează însăşi  
situaţia materială, deoarece se lansează în acţiuni sau speculaţii care îi fac plăcere pentru moment,  
dar care, cu trecerea timpului, se vădesc a fi, în realitate, dezavantajoase sau chiar catastrofale. 
Se fereşte de primejdii inutile, evită excesele, nu bea prea mult, nu fumează prea mult și are 
  înclinaţii   spre  meticulozitate.   Munca  de   răspundere  sporeşte   neliniştea,  hiperconştiinciozitatea 
asigurându­le un bun renume, o bună apreciere la locul de muncă, de care se simt foarte legaţi. 
Exprimă   dorinţa   de   prestigiu   personal   şi   profesional,   prin   ambiţie   extrem   de   ridicată,  
uneori susceptibilitate, eventual tuse egoiste, pe fondul unui sentiment puternic al propriei valori); 
Profil

B N.P.
I 3 . . . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 H­TIM.
II 2 . . . . . . . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PER.
III 3 . . . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 EM.
IV 2 . . . . . . . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H­EX.
V 3 . . . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 ANX.
VI 3 . . . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 CICLO.
VI 3 . . . . . . . .
I 1 2 3 4 5 6 7 8 NEST.
VI 2 . . . . . . . . . . . .
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DEM.
IX 2 . . . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 DIST.
X 6 . . . .
1 2 3 4 EX.
B . . . . . . . .
T 11 22 33 44 55 66 77 88
P . . . . . . . .
30 60 90 12 150 18 210 24
0 0 0
Chestionarul „C" Cattell privind nivelul anxietăţii

Numărul :1 
Data examinării 20.05.2010 
Examinator : Costea Beatrice
Numele, Prenumele : C. G.
Sexul : M
Vârsta : 57

Da Oarecum Nu Da Uneori Nu
1. X 21. X

Da Oarecum Nu Da Câteodată Nu
2. X 22. X

Da Oarecum Nu Da Oarecum Nu
3. X 23. X

Uneori Rareori Niciodată Da Uneori Nu


4. X 24. X

A Nedecis B Da Uneori Nu
5. X 25. X

Da Oarecum Nu Da Uneori Nu
6. X 26. X

Da Oarecum Nu Da Nesigur Nu
7. X 27. X

Da Oarecum Nu Da Nesigur Nu
8. X 28. X

A Oarecum B Da Uneori Nu
9. X 29. X

Rareori Uneori Deseori A Variabil B


10. X 30. X

Întotdeauna Deseori Rareori Nicioda Foarte rar Câteodată


11. X 31. tă X

Deseori Uneori Niciodată Da Uneori Nu


12. X 32. X

Da Nesigur Nu Deseori Uneori Niciodată


13. X 33. X

A Oarecum B Da Uneori Nu
14. X 34. X
Deseori Rareori Niciodată Da Uneori Nu
15. X 35. X

Da Câteodat Nu Deseori Uneori Niciodată


16. X ă 36. X

Foarte rar Câteodat Deseori Da Uneori Nu


17. X ă 37. X

Da Câteodat Nu Da Nesigur Nu
18. ă 38. X
X
Da Nesigur Nu Da Uneori Nu
19. X 39. X

Câteodată Rareori Niciodată Da Nesigur Nu


20. X 40. X

Scala  Q3   = nivelul de integrare a imaginii de sine cu comportamentul sau dezvoltarea 


conştiinţei de sine – 4 pct.
Scala  C = forţa Eului (capacitatea de a se controla, facilitatea de a­şi recunoaşte realist 
tensiunile interioare) – 4 pct.
Scala L = sentiment de insecuritate, tendinţe paranoide – 5 pct.
Scala O = înclinare către auto­acuzare – 6 pct.
Scala Q4 = tensiune ergică (tensiunea pulsaţiilor interioare ce nu pot fi rezolvate, tendinţe 
asociale) – 10 pct.

• Nota “A” (voalat, acoperit, indirect) 16 
• Nota “B” (manifest, simptomatic) 13
• Raportul  “A”/ “B” (Manifest / Voalat)  A > B 
• Note brute: Q3 : 4;  C : 4;   L : 5;  O : 6;  Q4 : 10
• Nota brută totală (A + B) : 29 
• Nota corectată : 29
• Note standard:  Q3 : 4;  C: 5;   L: 7;  O : 3;  Q4 : 6
• Nota standard totală : 5
Interpretarea notelor
Anxietate în limite normale (indice global 5 ). 
Factorul   „   Q4”   indică   o   uşoară   creştere   a   anxietăţii   (7)   datorată   de   presiunilor   şi 
necesităţilor,   trebuinţelor și impulsurilor nesatisfăcute,  de orice fel.   Nivelul  ridicat al tensiunii 
ergice se reflectă în pulsiunea spre agresivitate, tensiune, iritabilitate, nervozitate.                             
 Raportul A/B (A > B) ne arată că anxietatea este voalată, ascunsă, mascată
Test de personalitate 
  16 PF

Nume : C. Gh.
Sex : M
Vârstă : 57
Data, ora : 20.05.2010 

Factori primari
• A (schizotimie – ciclotimie) : 9/4 pct., foarte scăzut
• B (nivel intelectual) : 6/2 pct., foarte scăzut
• C ( forţa eului) : 23/10 pct., scăzut
• E (subordonare – dominare) : 15/7 pct., scăzut
• F (expansivitate) : 13/5 pct., scăzut
• G (forţa supraeului) : 14/6 pct., foarte scăzut
• H (timiditate –îndrăzneală) : 22/9 pct.,  scăzut
• I (raţiune – afecţiune) : 6/2 pct., foarte scăzut
• L (încredere – supunere) : 9/5 pct., scăzut
• M (pragmatism) : 20/9 pct., mediu
• N (realism – naivitate) : 11/6 pct., foarte scăzut
• Q (calm – nelinişte) : 4/2 pct., foarte scăzut
• Q1 (radicalism – conservatorism) : 3/0 pct., foarte scăzut
• Q2 (dependenţă – independenţă) : 5/1 pct., foarte scăzut
• Q3 (integrare) : 16/8 pct., scăzut
• Q4 (tensiune energetică) : 9/4 pct., foarte scăzut.
ETALON PENTRU FACTORII PRIMARI
  Calificativul I. FS II. S III. M IV. R V. FR
foarte scăzut scăzut mediu ridicat foarte 
ridicat
Factorii de personalitate
1. A (schizotimie –  0 ­ 4 5 ­ 7 9 pct. 12  13 – 20
ciclotimie)
2. B (nivel intelectual) 0 ­ 5 6 pct. 8 ­ 9 10 ­ 11 12 – 13
3. C ( forţa eului) 0 ­ 7 8 ­ 11 12 ­ 17 18 ­ 19 23 pct.
4. E (subordonare –  0 ­ 5 6 ­ 9 10 ­ 12 15 pct. 17 – 26
dominare)
5. F (expansivitate) 0 ­ 4 5 ­ 6 7 ­ 12 13  pct. 18 – 26
6. G (forţa supraeului) 0 ­ 9 10 ­ 12 14 pct. 17 ­ 18 19 – 20
7. H (timiditate –  0 ­ 6 7 ­ 10 11 ­ 15 16 ­ 21 22 pct.
îndrăzneală)

8. I (raţiune – afecţiune) 0 ­ 4 6 pct. 9 ­ 12 13 ­ 14 15 – 20


9. L (încredere – supunere) 0 ­ 4 5 ­ 6 9 pct. 10 ­ 12 13 – 20
10. M (pragmatism) 0 ­5 6 ­ 8 9 ­12   13 ­ 14 20 pct.
11. N (realism – naivitate) 0 ­ 6 7 ­ 8 11 pct. 12 ­ 13 14 – 20
12. Q (calm – nelinişte) 4 pct. 6 ­ 7 8 ­ 12 13 ­ 15 16 – 26
13. Q1 (radicalism –  3 pct. 5 ­ 6 7 ­ 10 11.12.1 13 – 20
conservatorism) 0
14. Q2 (dependenţă –  5 pct. 5 ­ 6 7 ­ 11 12 ­ 14 15 – 20
independenţă)
15. Q3 (integrare) 0 ­ 6 7 ­ 10 11 ­ 14 16 pct. 17 – 20
16. Q4 (tensiune energetică) 0 ­ 5 6 ­ 8 9 pct. 15 ­ 17 18 ­ 26
 Factorii de ordinul doi  :
• Adaptabilitatea – Anxietatea : F = 0,8 (nivel scăzut)
• Introversia – Extroversia : F2 = 7,9 (nivel scăzut)
• Dinamismul – Inhibiţia : F3 = 7,1 (nivel ridicat)
• Independenţa – Supunerea : F4 = 3,5 (nivel forte scăzut)

ETALONUL PENTRU FACTORII DE ORDINUL DOI
Factorii de ordinul doi Nivelul
I. FS II. S III. M IV. R V. FR
1. adaptare – anxietate (­20)­(­1,7) 0,8 (+2,5)­(+6,7) (+6,8)­(+10,4) peste
2. dinamism –  (­5,1)­(­0,7) (­0,6)­(+2,3) (+2,4)­(+5,8) 7,1 peste
inhibiţie
3. introversie –  (­3,1)­(+7,8) 7,9 (+13,1)­(+16,3) (+16,4)­(+19,9) peste
extroversie
4. independenţă ­  3,5 (+5,6)­(+8,0) (+8,1)­(+10,0) (+10,1)­(+13,5) peste
supunere
Profil 16 PF

Trăsături Standard Trăsături


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Impersonal, A Tandru, generos
rezervat
Inteligenţă,  B Inteligenţă 
concretă abstractă
Instabilitate,  C Stabilitate 
emoţională emoţională
Supunere, adaptare E Dominare, 
agresivitate
Sobrietate,  F Entuziasm, 
prudenţă impulsivitate
Nepăsare,  G Conştiincios, 
imaturitate moralitate
Timiditate, ezitare H Spirit aventurier, 
sociabilitate
Realism, spirit  I Intuiţie, 
practic senzitivitate
Încredere L Suspiciune, 
scepticism
Scrupulozitate,  M Imaginaţie, 
meticulozitate originalitate
Naivitate,  N Diplomaţie, 
spontaneitate subtilitate
Autosatisfacţie, O Anxietate, 
încredere insecuritate
Conservatorism,  Q1 Radicalism, spirit 
tradiţionalism critic
Sugestionabil,  Q2 Independenţă 
tergiversare decizională
Nonconformism Q3 Conformism

Relaxat, Q4 Tensionat,
calm agitat
Interpretarea rezultatelor

C. G. tinde să fie rigid, încăpăţânat, rece, sceptic şi distant. Este îndreptat mai mult spre 
fapte decât spre oameni, preferă să lucreaze singur, evită compromisurile cu alte puncte de vedere 
decât ale lor. Precis şi rigid în ceea ce priveşte modalitatea de acţiune şi fixarea propriilor standarde. 
De multe ori are tendinţa să fie critic, obstructivi şi încăpăţânat.

Inteligenţă discretă, dublată de o gândire concretă, atunci când este vorba de înţelegere şi 
învăţare această persoană este greoaie, lentă, fiind înclinat spre interpretări concrete şi literare ale 
fenomenelor. 

Este   mature   din   punct   de   vedere   afectiv,   stabile,   realiste   în   ceea   ce   priveşte   viaţa, 
netulburate, dispun de forţa Eului, putând să­şi menţină un moral crescut.  
Asertiv, afirmativ, sigur pe el şi independent în gândire. Tinde să fie auster, dominat de 
reguli, ostil şi extrapunitiv, autoritar (îi comandă pe ceilalţi), de multe ori fac abuz de putere.
 Vorbăreţ, sincer, expresiv şi fără griji. Adesea aceste persone sunt alese prin vot pe posturi 
de conducere. Poate  deveni impulsiv şi schimbător.

  Exigenţe crescute privind caracterul, dominat de simţul datoriei, perseverent, responsabil, 
organizat, se ghidează după principiul „a folosi eficient fiecare minut”. De obicei sunt conştiincioşi 
şi moralişti, preferând compania persoanelor harnice nu spirituale.

Persoane   sociabile,   îndrăzneţe,   gata   de   a   încerca   noutatea,   spontane   şi   abundente   în 


răspunsuri emoţionale. Duritatea îi face să înfrunte tensiunea şi suferinţa provocate de persoane sau 
situaţii  istovitoare. Detaliile  sunt  nesemnificative pentru  ei, ignoră  semnalele de  pericol ..  Sunt 
îndrăzneţi şi activ interesaţi de sexul opus. 
Dur, înăpăţânat, aspru, realist, cu picioarele pe pământ, sceptic la discursuri subiective sau 
subtile.   Uneori   sunt   impasibili,   indiferenţi,   dificili,   cinici   şi   supraapreciativi   cu   Sine.   Tind   să­i 
determine pe ceilalţi să acţioneze după principiul utilităţii şi eficienței.
Neîncrezător şi bănuitor. Un Eu foarte puternic, opinii rigide, este îndreptat spre interior şi 
mintal. Iau decizii singuri cu privire la acţiuni, nu este preocupat de ceilalţi şi nu cooperează. 
Neconvenţionale, nepreocupaţi de problemele cotidiene, auto­motivaţi, creativi, preocupaţi 
de esenţial, adesea absorbiţi de gânduri uită de anumite persoane sau realitate. Interesele orientate 
spre   interior   câteodată   îi   conduc   la   situaţii   nerealiste   acompaniate   de   ieşiri   necontrolate. 
Individualismul îi face să fie respinşi de grup.Corect, ager, politicos, realist, diplomat, calculat;
 Netulburat, cu nervi de oţel. Are o încredere de Sine matură şi o capacitate deosebită de a 
trata problemele. Pot să fie atât de sigur încât să devină insensibili la răspunsul celorlalţi. 
Conservatori,  tradiţionalişti.Se bazează pe ceea ce au fost învăţaţi să creadă, se ghidează 
după principiul „demonstrat­adevărat” chiar şi atunci când altă variantă este mai adecvată. Nu este o 
persoană prea comunicative, dar au nevoie de suportul grupului.
Deţine   un   control   puternic   asupra   sentimentelor   şi   comportamentului,   este   conştient   de 
realitate şi precaut, dispune de auto­respect şi idealizează reputaţia socială. Câteodată tind să fie 
perfecţionist şi încăpăţânat. Poate fi un  conducător eficient. Dominanţă paranoidă.
Dornic de a deţine controlul. Adesea este obosit dar incapabil de a fi inactiv. Frustrarea 
reprezintă excesul impulsului de stimulare nedescărcat. Nivelul crescut de tensiune poate să afecteze 
performanţa intelectuală şi munca. 
Chestionarul de personalitate California 
CPI

DATE PERSONALE:

Numele, prenume: L. M. 
Vîrsta 29

Scala Do Cs Sy Sp Sa Wb Re So Sc To Gi Cm Ac Ai Ie Py Fx Fe
NB 30 14 26 29 18 37 26 35 27 19 16 27 28 18 38 10 2 13
NS 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 8 3 5 4 3 3 3

Interpretarea rezultatelor 

Pesrsoană încrezătoarea în sine, realistă, activă, stabilă, organizată, care poate conduce și 
care își poate asuma responsabilități.
L.M.   apare   ca   fiind   o   persoană   independentă,   ambițioasă,   fără   temeri   și   anxietăți.   Are 
capacitatea de a rezolva problemele cu maturitate și este capabil să participe activ la viața socială a 
grupului. Este de asemenea sociabil, deschis și rațional.
Din   punct   de   vedere   social,   subiectul   evidențiază   caracteristici   ca   :   persoană   plăcută, 
spirituală și relaxată.
Încrezător, realist, optimist cu o capacitate de autoevaluare obiectivă, demn de încredere, 
binevoitor și adaptabil.
Conștiincios, ordonat, disciplinat, cumpătat, se conformează normelor sociale și dezaprobă 
orice fel de favoritisme sau privilegii. Respectuos, conservator, onest și eficient.
Persoană care evită conduitele antisociale sau agresive și care folosește rațiunea și logica 
pentru găsirea celor mai adecvate soluții în situațiile problematice. Deschis, flexibil, fără suspiciuni 
sau tendința de a critica totul, fără accese de agresivitate iar în relațiile interpersonale manifestă tact, 
maleabilitate și empatie.
Eficient, flexibil, inteligent, mereu informat, ingenios, acordă o mare importanță  cunoașterii 
în general și deține capacitatea de a face față unor situații de criză.
 Grilă de observație a indicilor temperamentali

Temperament
Comportamente observabile  (A) (B) (C) (D)
Coleric Sangvinic Flegmatic Melancolic
Agitat, fara astampar, cu reactii bruste (A). x
Nu poate astepta, nu are rabdare (A). x
Se entuziasmeaza repede si se dezarmeaza la fel 
de   repede,   isi   schimba   brusc   dispozitia,  x
penduleaza intre extaz si disperare (A).
Ii place sa riste, ii plac situatiile imprevizibile 
(A).
Nu   se   plictiseste   niciodata,   tot   timpul 
actioneaza, face ceva nestapanit, chiar impulsiv
In general se supraapreciaza (A).
Sociabil,   cauta   compania   altora,   nu   manifesta 
ranchiuna,   se   supara   rau   vorbeste   repede, 
pasiune, cu intonatie, gesticuleaza mult (A).
Manifesta multa initiativa, ingeniozitate (A).
Ii place sa conduca , sa organizeze munca altora
(A).
Nu   sufera   lucrurile   migaloase,   trece   peste  ` `
detalii (A)
Capabil   de   eforturt   sustinut,   energic   si  ` x
intreprinzator (B)
Optimist, vesel, bine dispus, amabil (B)
Se   adapteaza   usor   la   situatii   noi,   trece   cu  x
usurinta de la o situatie la alta (B)
Are miscari rapide, vioi (B)
Se entuziasmeaza repede, dar nu se hazardeaza  x
(B)
Suporta   usor   esecurile,   neplacerile,   nu 
deznadajduieste (B)
Cu   toate   ca   nu­i   face   placere   se   poate  x
recunoaste invins  (B)
Adoarme repede, se trezeste usor (B)
Este   calm   si   cu   multa   incredere   in   fortele 
proprii (B)
Il apasa monotonia, rutina, migalea (B) x
Se misca lent (C) x
Este retinut si foarte rabdator (C)
Se adapteaza greu la situatii noi (C) x
Respecta   cu   strictete   un   anumit   program,   un  x
anumit   mod   de   viata,   are   obisnuinte   foarte 
puternice (C)
Este in general tacut; cand vorbeste o face calm, 
ritmic, aproape fara intonatie (C)
Nu ocoleste detaliile (C) x
Nu   este   operativ,   in   schimb   insista   asupra 
calitati (C)
Autocontrol ridicat, se entuziasmeaza rar (C) x
Putin   sensibil   la   laude   si   mustrari,   ingaduie  x
usoare ironii la adresa sa (C)
Leaga rar prietenii, dar tine foarte mult la ele;  x
este foarte consecvent (C)
Oboseste repede, nu rezista la eforturi sustinuti  x
(D)
Il deprima conflictele, situatiile dificila (D) x
Sensibil,   impresionabil,   inclinat   spre  x
sentimentalism si interiorizare (D)
Se subapreciaza (D) x
Ii place mai mult singuratatea decat compania  x
altora (D)
Vorbeste domol, tremurat, stins (D)
Suspcios, neincrezator (D) x
Docil, ascultator (D)
Lucreaza incet, meticulous (D)
Lucreaza   bine   doar   in   conditii   obisnuite,   fara  x
stres sau schimbari (D)
Minim = 0 pct; Maxim = 10 pct.
A : 3 pct.
B : 5 pct.
C : 8 pct.
D : 7 pct.

Coleric
Sangvinic
Flegmatic
Melancolic
Bibliografie

1. Mihaela Minulescu, Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate , Bucureşti, 
Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004