Sunteți pe pagina 1din 254

GICU DAN

ROMÂNIA
CENTRUL FEDERAŢIEI
CRISTICE TERESTRE ŞI
EXTRATERESTRE

1
GICU DAN
( cartea a 8 – a )

Motivat de Energiile Supraluminice ale Noului Pămînt ,


cît şi a necesităţilor unor Oameni porniţi pe calea Evoluţiei Spirituale ,
de a se Înţelege pe EI ÎNSUŞI în acest magnific experiment terestru ,
vă propun o incursiune informaţional ezoterică sub titlul :

ÎNŢELEGEREA ,
ACCEPTAREA ,
SIMŢIREA ,
ŞI VIEŢUIREA CONŞTIENTĂ
DE
SINE ÎNSUŢI.

A FI = EU SUNT = EU ÎS = ÎS = ÎI = ESTE = E
DUMNEZEU = ZEU = EU = ŞIEU = Şi Eu Sunt Dumnezeu

CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ


PENTRU MEDITAŢIE,
TREZIRE SPIRITUALĂ,
ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ.

2
INFORMAŢII EZOTERICE COMPLEMENTARE PENTRU EXTINDEREA
CONŞTIENŢEI .
Teme Iniţiatice retrospective şi tendinţe viitoare.

DRAGI PRIETENI ,
TOATĂ CREAŢIA LUI DUMNEZEU ESTE INTERCONECTATĂ
ŞI INDIFERENT DESPRE CE VORBEŞTI,
VORBEŞTI DESPRE TINE ÎN CALITATE DE EU SUNT.

Dintr-o perspectiva personală ,


şi în limita informaţiilor ezoterice la care am avut acces ,
vă prezint cîteva elemente informaţionale de Ştiinţă Spirituală ,
pe care fiecare dintre voi le veţi prelucra-vieţui din perspectiva proprie cu adăugirile de rigoare .

Vă mulţumesc pentru înţelegere şi participare .

REŢINE :
Iluminatul Indian SUNDAR SINGH ne avertizează că :
FIINŢA UMANĂ NU-ŞI POATE DESCOPERI CREATORUL ,
ŞI NU-I POATE ÎNŢELEGE CÎTUŞI DE PUŢIN OPERA ,
DECÎT DACĂ SE DESCOPERĂ PE SINE ,
ÎN STRĂFUNDURILE TAINICE ALE FIINŢEI SALE .

ATENŢIE:
Învăţătorul IISUS CRISTOS permanent insistă pe : REVENIREA ACASĂ
Această exprimare sintetizează în formularea ei , necesitatea şi responsabilitatea fiecărui
membru( Shaumbra ) afiliat prin afinitate cu Principiul Cristic, de a-şi ridica frecvenţa vibraţională a
Spiritului, al corpuri-lor energetice şi implicit al corpului fizic, ocazie cu care se transcende starea de
A NU FI şi se reintră în Starea de A FI , atingîndu-se astfel stadiul de Nemurire ( readucere aminte
= conştienţă continuă ).
Ce presupune această revenire Acasă ?

AVERTIZAREA LUI IISUS CRISTOS :


Voi nu doriţi să aflaţi mai mult şi mai multe despre Esenţa Existenţei ,
şi vă mulţumiţi în continuare cu cele trecătoare .
Aţi uitat oare pentru ce vă aflaţi în acest moment pe Terra ?

ÎNDRUMĂRILE LUI IISUS CRISTOS:


Primul pas - prima condiţie :
Fiţi permanent în Energia Nouă a IUBIRII, ARMONIEI, PĂCII, COMPASIUNII, MILEI şi IERTĂRII ,
pentru că ele aparţin Noului Pămînt ca Atribute Divine obligatoriu de manifestat .
Bine aţi venit Acasă Dragii Mei.
Al doilea pas - a doua condiţie :
Ca să Inţelegeţi - Simţiţi mai bine Universul de ACASĂ , intraţi în rezonanţă cu Esenţa Existenţei .
A intra în rezonanţă cu Esenţa Existenţei , presupune în mod obligatoriu ca voi să fiţi posesori şi
utilizatori de CUNOAŞTERE SPIRITUALĂ , atît la nivel teoretic , dar mai ales la nivel practic .
Studiaţi , Meditaţi , Cercetaţi, Colaboraţi şi Esenţa Existenţei vi se va Revela , inclusiv sub forma
Redescoperirii Marelui Adevăr îngropat în Munţii voştri din Spaţiul Românesc .
Al treilea pas - a treia condiţie:
NU ÎNCERCAŢI SĂ OBŢINEŢI DE LA MINE SAU DE LA ALTE SPIRITE DESĂVĂRŞITE
RĂSPUNSURI LA TOATE ÎNTREBĂRILE VOASTRE ,
CI CĂUTAŢI RĂSPUNSURILE ÎN INTERIORUL VOSTRU.

Vă doresc succes .

Şi acum dragi prieteni , vă invit pe alte trasee ezoterice inevitabile ,


trasee ale Cunoaşterii Oculte Diversificate ,
pentru Redescoperirea Sinei Noastre Divine.

Cunoaşterea Ocultă din această carte , cuprinde următoarele informaţii ezoterice:

3
1. - Cele trei nivele de utilizare şi conştientizare al EULUI :
1.1. - EU…;
1.1.1. - EU - la nivel de conştienţă limitată ;
1.1.2. - EU - la nivel de conştienţă semiextinsă ( semilimitată ) ;
1.2. - EU SUNT … ;
1.2.1. - EU SUNT - la nivel de conştienţă limitată ;
1.2.2. - EU SUNT - la nivel de conştienţă semiextinsă ( semilimitată);
1.3. - EU SUNT DUMNEZEU ;
1.3.1. - EU SUNT DUMNEZEU - ca fază iniţială ;
1.3.2. - EU SUNT DUMNEZEU - ca fază finală ;
1.3.3. - Cei cinci paşi spre Desăvîrşire ;
1.3.4. - Percepţia Sinei tale ca TU ;
1.3.4.1. - TU Relativ 1 ( sau perspectiva primei relativităţi );
1.3.4.2. - TU Relativ 2 ( sau perspectiva celei de-a doua relativităţi );
1.3.4.3. - TU Absolut .
2. - Cupa ( Potirul ) Sfîntului Graal :
2.1. - Prima perspectivă a Cupei Sfîntului Graal ;
2.2. - A doua perspectivă a Cupei Sfîntului Graal ;
3. - Din nou despre Enigmele din Munţii Bucegi ;
3.1. - Revenire în Munţii Bucegi ;
3.2. - Munţii Bucegi codificat în Nume, Prenume şi Diminutive - rebus ezoteric ;
3.3. - Munţii Bucegi, tendinţe viitoare de desecretizare - caz particularizat ;
3.3.1. - În viitor, cu Floare Bîndariu din Timişoara ;
3.3.1.1. - Traseul spre şi în Munţii Bucegi ;
3.3.1.2. - Traseul Munţii Bucegi - Poiana Braşov ;
3.3.1.3. - Traseul Poiana Braşov - Tîrgu Jiu ;
3.3.1.4. - Traseul Tîrgu Jiu - Drobeta Turnu Severin ;
3.3.1.5. - Traseul Drobeta Turnu Severin - Timişoara - Sîntana de Arad ;
3.3.2. - În viitor, cu Cărnaru Rodica din Arad ;
3.3.2.1. - Faza nr. 1 - Inventarierea Instalaţiilor ;
3.3.2.2. - Faza nr. 2 - Decodarea Secretelor ;
3.3.2.3. - Faza nr. 3 - Prezentarea Publică a Secretelor ;
4. - Evoluţia Conştienţei şi Conştiinţei de la Întuneric ( A NU FI = Iluzie ) la Lumină ( A FI =
Adevăr ) ;
4.1. - Crucea BIOFIZICĂ - GROSIERĂ ;
4.2. - Crucea ENERGETICĂ - SUBTILĂ ;
4.2.1 - Evoluţia Conştienţei şi Conştiinţei prezentată simbolic pe chakre şi cruci ;
4.2.1.1. - Crucea celor 7 cruci sau Crucea Clarviziunii ;
4.2.1.2. - Crucea solitară a chakrelor :
A. - Funcţionalitate solitară şi cele 7 Beţii Ezoterice ;
A.1. - Ieşirea din Beţiile Ezoterice ;
A.2. - Precizări suplimentare pe braţele crucilor -Balaurul cu 3 şi cu 7 capete ;
A.3. - Revelaţie desecretizată - 21 de Programe solitare obligatorii ;
B. - Funcţionalitate interconectată - combinaţii între Programe ;
C. - Oul Macrocosmic Subtil sau Coconul de Aur personal sau Chakra Unică ;
C.1. - Crucea Sfîntului Andrei ;
C.1.1. - Crucea Sfîntului Andrei ca Adevăr Interior pe Polarităţi ;
C.1.2. - Crucea Sfîntului Andrei pe Spaţiul Românesc - perspectivă nouă ;
4.2.2. - Evoluţia Conştienţei şi Conştiinţei prezentată simbolic pe chakre şi triunghiuri;
5. - Despre Personalităţile vechi - cazuri particularizate ;
5.1. - Violenţa Siriusiană ;
5.2. - Păianjenul Negru ;
5.3. - Violenţa Japoneză - Ninja ;
5.4. - Activarea nivelului 8 al ADN-ului ;
5.5. - Violenţa materializată ca Fiinţă energetică ;
5.6. - Vizualizarea revelată a Personalităţilor vechi cu Doina Deac din Sîntana ;
5.7. - Personalitate veche feminină eliberată în timpul revelaţiei .
6. - Reprogramarea utilizării termenului Dumnezeu pe polarităţi (+/-);
7. - Extratereştrii lui Asthar Sheran din spaţiul Românesc ;
8. - Cristalele de AUR Transparente ale Terrei ;
8.1. - Revelaţia Cristalelor de Aur Transparente ale Terrei;
8.2. - Perspectiva Cristalelor de Aur cu Floare Bîndariu din Timişoara ;
8.3. - Perspectiva Cristalelor de Aur cu Aurora Neghiu din Arad;
9. - Întrebări şi răspunsuri ( întîlnire de lucru ezoterică ) :
9.1. - Despre Tăbliţele de Telonium ;
9.2. - Despre Modulele desprinse din Nava-Mamă a Confederaţiei Luminii ;

4
9.3. - Despre denumirea Stelelor de unde au venit Extratereştrii pe Terra ;
9.4. - Anul aproximativ al retragerii Extratereştrilor din România ;
9.5. - Despre oraşele Atlante din România ;
9.6. - Din nou despre Craniile de Cristal ;
10. - Inocenţa ,,Furtului de identitate,, ;
11. - ROMÂNIA , BUCUREŞTI ;
12. - În versuri şi proză
Pe Calea cea Roză ,
Piramide Fizice Celeste
Demonstrează că Tu eşti ESTE ;
Iar ESTE-i un cuvînt,
Sinonom cu EU SÎNT .
12.1. - Îndrumare în cuvinte ,
Pentru Inimă şi Minte ;
12.2. - Strecurată printre pagini
România în imagini ,
Ţi se dăruie din plin
Împlinindu-ţi un destin ;

Capitolul nr.1.
1. Cele trei nivele de utilizare şi conştientizare a EULUI

EU…
EU SUNT…
EU SUNT DUMNEZEU ,
reprezintă cei trei paşi de înţelegere , acceptare şi manifestare a propriei noastre Divinităţi trecute,
prezente şi viitoare.

1. 1. - EU …
Cînd zici EU , în mod explicit individualizezi Sinea Ta specifică .
În lumea materiei fizice, care este cel mai dens univers Divin, Eul tău (Sinea Ta) este învelit (centrat) în
mai multe corpuri energetice în afară de cel fizic, pentru a-ţi permite derularea experimentului terestru( vezi
operele antropozofice ale Maestrului Rudolf Steiner ) .
În universul tridimensional ( 3D ) al planetei Pămînt , Eul Tău ţi-l percepi şi ţi-l cuantifici prin
conştienţa şi conştiinţa ta , care se raportează mereu la ceva.
Reţine:
Eul Tău ( Sinea Ta ) = Conştienţă şi Conştiinţă = Observatorul
(Prin evoluţie, ulterior Observatorul şi Lucrul observat devin Unul prin Simţire (Empatie).
În virtutea unui model de evoluţie al Eului Spiritului Tău în lumea materiei fizice, model acceptat de
tine , Dumnezeu prin Ierarhiile sale (bi)polare ţi-a oferit anumite Unelte de Lucru , Asistenţă Invizibilă cît
şi Două Programe ( unul din Arcul Luminii şi celălalt din Arcul Întunericului ) din care să alegi prin
Liberul Tău Arbitru pentru a le experimenta şi prin utilizarea cărora să te poţi percepe ca stare de A FI .
În acest univers fizic avem trei categorii de unelte de lucru, numite şi percepţii :
1. - categoria percepţiilor normale afiliate corpului ( universului 1.) fizic : văzul ; auzul ; gustul ; mirosul ;
pipăitul ; ele împlinesc senzaţiile , sentimentele , dorinţele şi plăcerile legate de aspectul teluric( fizic ) ;
2. - categoria percepţiilor paranormale afiliate corpurilor (universurilor 2,3 şi 4) energetice Eteric (2),
Astral(3) şi Mental (4) : clarviziunea ; clarauzul; clargustul; clarmirosul; extrasenzor-tactil ; inspiraţia;
imaginaţia ; intuiţia ; conştientizate şi vieţuite pe frecvenţa vibraţională al fiecărui corp ( univers ) în
parte ;
3. - categoria percepţiei de conştiinţă unificată afiliată corpurilor ( universurilor 5- Cristic , 6 - Spiritul
Vieţii şi 7- Omul Spirit ): Empatia - ca stare Unificată -EU SUNT în TOTUL şi TOTUL este în Mine ,
conştientizată şi vieţuită pe frecvenţa vibraţională al fiecărui corp( univers ) în parte.

1.1.1. - EU - La nivel de conştienţă limitată

În acest caz , Eul tău este focalizat pe orizontala dimensiunii a 3-a ,


( vezi anumite explicaţii mai jos , în schiţa Crucilor )
şi tu vezi Sinea Ta ca ceva distinct de Sinea ( Eul ) Celorlalţi .
Această perspectivă este iluzorie,
deoarece Eul Tău este subordonat unei Conştienţe-Conştiinţe exclusiviste ,
limitată doar pe aspectele universului fizic ce reprezintă unica lume reală ;
restul universurilor fiind pentru tine iluzii , imaginaţie falsă , nebunie .

5
În această fază , Dumnezeu nu există din punctul tău de vedere , deoarece senzaţiile , sentimentele ,
plăcerile şi dorinţele intime îţi sunt acaparate în totalitate de energiile telurice şi materialitatea condensată
de ele .

1.1.2. - Eu - La nivel de conştienţă semiextinsă (semilimitată )

În acest caz , Eul tău priveşte din dimensiunea a treia (3D) spre dimensiunea a patra (4) şi a cincia (5D) .
Acum tu eşti în faza în care înţelegi şi ulterior vieţuieşti starea cea fără de cuvinte că întradevăr
DUMNEZEU EXISTĂ .
Asfel, prin rugăciune-meditaţie constaţi şi accepţi faptul că :
Eul tău este o părticică creată de un Eu Gigantic şi Unic , adică – Dumnezeu
şi că Sinea Ta şi Sinea Celorlalţi au aceiaşi Esenţă şi Origine .
Totodată înţelegi şi faptul că doar modul cum punem la lucru această Sine Interioară în lumile
manifestate ale Creatorului ne fac Unici .
Această perspectivă este semicorectă , deoarece ,
Eul Tău este subordonat unei Conştienţe-Conştiinţe semiexclusiviste-semilimitată şi simţi-ştii faptul că :
Sinea oamenilor cu toate că derivă din DUMNEZEU ca Sine Unică , Dumnezeu este totuşi Exterior ţie .
Aceştia sunt oamenii religioşi care nu pot concepe pe Dumnezeu fără biserică şi preoţi , indiferent de
denumirea şi ritualul de care aparţin .
Toate bisericile , potrivit dogmei sau viziunii lor despre Dumnezeu ,
sunt fără exceptie mai mult sau mai puţin fundamentaliste( dogmatice ),
iar reprezentanţii lor ( preoţi sau credincioşi ) în momentul cînd li s-au activat calităţile paranormale ,
acestea sunt considerate ca Har de la Dumnezeu.
Aceştia( cu mici excepţii ) nu pot accepta faptul că Ezoteriştii ( Metafizicienii) care se ocupă cu
înţelegerea lui Dumnezeu la nivel de Ştiinţă Spirituală, utilizează aceleaşi Haruri dar pe un nivel
superior de cunoaştere , Ezoteriştii fiind etichetaţi ca avînd aceste daruri de la Dracu (Lucifer ).
Din fericire , Lucifer ( pe care OMUL SPIRIT îl va mîntui într-o evoluţie viitoare )nu poate împărţi
Daruri şi Haruri , ci numai programul stării de A NU FI ( Vicii , Dureri , Limitări ,etc,…şi asta pentru
că noi oamenii universului fizic l-am acceptat ca element programatic ce ne oferea Liberul Arbitru .
Aceşti religioşi , datorită necunoaşterii Adevărului pun frecvent la egalitate pe Lucifer cu Dumnezeu, dar
în fapt Dumnezeu este Totalitatea - inclusiv Ierarhia Luciferică , iar Luciferienii sunt doar părţi ale
Dumnezeirii ( Vezi informaţiile parţiale de mai jos ,de la schiţa Cupa Sfîntului Gral) .

1.2. - EU SUNT…
Cînd zici EU SUNT , din nou se precizează o identitate specifică , ce îmbracă două sensuri de
înţelegere şi comportament .

1.2.1. - EU SUNT - La nivel de conştienţă limitată

Cînd Spiritul tău priveşte pe orizontala tridimensională (3D) a civilizaţiei fizice,


identitatea ta specifică este redefinită permanent prin energii informaţionalizate cu care îţi marchezi
permanent un teritoriu de separare în familie şi societate , factorul principal de lucru fiind competiţia ,
controlul , speculaţia , dominaţia , şantajul ,…, şi nu în ultimul rînd utilizarea verbului A LUA sub toate
formele.
Vieţuirea conştienţelor limitate din această categorie ,se rezumă la exprimări de genul :Eu Sunt cel mai
bun , Eu Sunt cel mai tare , Eu Sunt cel mai deştept , Eu Sunt cel mai frumos , etc, etc, ca atribute
exclusiviste ( atribute mărginite de interese individualiste ) ; această perspectivă a manifestării umane este
rătăcire curată şi slujire la idoli .
Acest tip de Eu Sunt Narcisist urmat de CEL MAI crează competiţia egocentrică (inclusiv Capitalul
Monopolizat), competiţie exclusivistă şi accesibilă doar intereselor de grup , firme ,naţiuni .
Şi în această fază Dumnezeu este exterior.

1.2.2.- EU SUNT - La nivel de conştienţă semiextinsă (semilimitată)

Când spiritul tău îşi focalizează atenţia din dimensiunea a treia (3D) în dimensiunea a cincia (5D) sărind
peste dimensiunea a patra în care te poţi rătăci cu ajutorul calităţilor paranormale dacă sufletul tău este
subjugat de anumite aspecte Luciferice ,
identitatea ta specifică tinde să servească Sinei Unice - Dumnezeu ,
ca să devenină un canal al lui Dumnezeu şi tot ceea ce este Tatăl să colaboreze cu Fiul ,
întors din rătăcire şi slujire de idoli .
În etapa conştienţei semiextinse( semilimitate) dispare exprimarea cel ( cea ) mai ,
utlizîndu-se formulări de genul : Eu Sunt Bun , Eu Sunt Frumos, Eu Sunt Puternic, Eu Sunt Inteligent
,etc ,etc,…conştientizînd concomitent faptul că aceste calificative sunt Atribute ale Sinei Unice -
Dumnezeu , care se regăsesc în fiecare om terestru ( extraterestru ) deopotrivă , fară discriminare şi ele
nu reprezintă monopolul cuiva în detrimentul cuiva.

6
Faptul că tu vezi în societate oameni care nu manifestă bunătatea, frumuseţea, tăria , inteligenţa, etc, etc,…
asta nu înseamnă că ei nu posedă calităţile enumerate mai sus, ci înseamnă faptul că ei şi-au oferit acest
destin ca experienţă a limitării sau a Stării de A Nu Fi, destin pe care cîndva şi noi în eternitatea
trecută l-am experimentat în alte reîncarnări terestre.
Acest nivel de conştienţă reprezintă etapa premergătoare utilizării Iubirii Cristice .
Această fază de conştienţă este intermediară, cînd omul începe să accepte faptul că Dumnezeu este atît în
exterior ,dar mai ales în interior (Inimă);de la acest nivel , rugăciunea începe să-i facă loc şi meditaţiei
( meditaţia este cea mai înaltă formă de rugăciune).

1.3. - EU SUNT DUMNEZEU


Şi în aceastză fază avem două aspecte ale manifestării Sinei noastre lăuntrice şi anume:

1.3.1. - EU SUNT DUMNEZEU ca fază iniţială

Persoanele care se încadrează în această categorie , sunt cele care au ajuns la un nivel destul de înalt
de conştientizare al relaţiei sale cu Dumnezeu , fapt care le predetermină să nu se mai considere o
Creatură Neputincioasă şi Rătăcită în lumea universului fizic ( aşa după cum postulează Bisericile
Creştine ), ci se simte un Creator Divin Desăvîrşit precum Dumnezeu este.
Acesta este momentul cînd Ascensiunea ( Iluminarea ) în conştienţă şi conştiinţă se accelerează puternic .

1.3.2. - EU SUNT DUMNEZEU ca fază finală.

În această categorie, conştienţa şi conştiinţa personală a atins pragul maxim de evoluţie pentru faza
Pămînt , fapt care te propulsează în categoria spiritelor terestre care au atins DESĂVÎRŞIREA .
Cel mai Cunoscut Spirit al Desăvîrşirii Terestre este :
INVĂŢĂTORUL IISUS CRISTOS sosit pe Terra pe Energia lui SANANDA
( vom reveni cu alt material complementar ).
În categoria celor Desăvîrşiţi mai fac parte :
RAMTHA ( RAMA-OHAMAH) , TOTH, BUDA , ST. GERMAIN ,
şi alţi peste 100 de Prieteni Celeşti care ne vizitează atunci cînd le cerem ajutorul.
NU UITA:
Cel ce atinge această fază a DESĂVÎRŞIRII ,
dobîndeşte o perspectivă macrocosmică de ÎNŢELEGERE ,
şi doar EL poate utiliza prin SIMTIRE-EMPATICĂ exprimările :
SUNT şi ESTE , ca Esenţă a Vieţuiriilor Sale Cristice.
Dragi prieteni , cu toate că această prezentare are un aspec rigid de încadrare pe nivele de conştiinţă ,
totuşi voi trebuie să înţelegeţi că în general spiritul omului oscilează între aceste nivele pînă în
momentul Iluminării cînd, nu mai este loc de cale întoarsă .
Sub o formă sintetică de prezentare şi dintr-o altă perspectivă de cercetare ezoterică , putem structura
evoluţia Eului uman pe următoarele trepte de conştientizare personală raportată la Divin :
1. - Treapta Somnului Spiritual ( omul nu crede în Dumnezeu );
2. - Treapta Semisomnului Spiritual ( omul crede în Dumnezeu doar la greu şi de frică , apoi uită );
3. - Treapta de Trezire ( Luminare ) Spirituală (omul crede în Dumnezeu );
4. - Treapta de Iluminare Spirituală (omul intră în rezonanţa unităţii cu Dumnezeu);
5. - Desăvîrşirea - Înălţarea ; corpul fizic nu mai poate fi oferit putrezirii ,moartea este învinsă ).

1.3.3. - Cei cinci paşi spre Desăvîrşire


Dragi prieteni , dacă în ultima frază a punctului anterior 5 am adus în discuţie aspectul
DESĂVÎRŞIRII , pentru cei doritori voi puncta pe baza perspectivei mele personale cei cinci paşi pe care
dacă îi vom pune în aplicare în viaţa fizică terestră , vom dobîndi calitatea şi statutul de Fiinţă Desăvîrşită
, spre care des ne îndrumă mesagerii Luminii Celeste prin transmisiunile lor repetate .
Aşadar, cei 5 paşi ai DESĂVÎRŞIRII CRISTICE sunt următorii :
1.- ÎNŢELEGEREA - că EU SUNT DUMNEZEU ( Cristul Lui Dumnezeu );
2.- ACCEPTAREA - că EU SUNT DUMNEZEU ( Cristul Lui Dumnezeu );
3.- CONŞTIENTIZAREA PERMANENTĂ - că EU SUNT DUMNEZEU ( idem);
4.- SIMŢIREA VIEŢUITĂ - că EU SÎNT DUMNEZEU ( idem) , adică :
EU şi Tatăl meu lăuntric suntem Unul într-o unitate indestructibilă şi perfectă ;
5.- DEMONSTRAREA PUBLICĂ - a faptului că EU SUNT DUMNEZEU
( idem), adică :Tatăl lăuntric cu care sunt Unul face toate aceste miracole ( vezi IISUS CRISTOS ) .
Dragi prieteni , cu toate că cei cinci paşi anteriori par la prima vedere greu de realizat , nu trebuie să
uitaţi faptul că valul Centurii Fotonice estimat a se revăsa peste planeta noastră şi implicit peste noi ( în
tot ceea ce suntem ) în proximitatea datei de 18 septembrie 2007, ne va facilita o realizare mult mai
uşoară şi mai rapidă a Desăvîrşirii Cristice, Desăvîrşire de care în viitorul mai apropiat sau mai depărtat
nu v-a mai putea face nimeni abstracţie, chiar dacă unii oameni o vor manifesta înaintea celorlalţi .

7
Dacă Alegeţi Desăvărşirea , Desăvîrşiţi ve-ţi deveni .
Totuşi, unii dintre voi vă ve-ţi întreba despre locul în care ne aflăm în cadrul paşilor detaliaţi
anterior , noi cei care ne ocupăm cu ezoterismul pe această parte de vest a Romîniei .
Răspunsul este simplu: unii sunt la pasul nr. 1, alţii la pasul nr. 2 şi cîţiva sun-em la pasul nr. 3 .
Ca o sinteză comparativă între informaţiile prezentate anterior şi capodopera sculpturală de la Tg-Jiu ,
acum putem înţelege şi noi de ce Maestrul Brîncuşi îşi prezenta aceste opere ca fiind ,,SINEA MEA
ORICUM,, , şi acest lucru este valabil pentru toţi pămîntenii .
Aşadar, la nivel Brîncuşian ,, SINEA MEA ORICUM ,, ESTE DESĂVÎRŞITĂ prin :
1.- ÎNŢELEGEREA = MASA TĂCERII ;
2.- ACCEPTAREA = ALEEA SCAUNELOR ;
3.- CONŞTIENTIZAREA PERMANENTĂ = CELE DOUĂ LAVIŢE ;
4.- SIMŢIREA VIEŢUITA = POARTA SĂRUTULUI ;
5.- DEMONSTRAREA PUBLICĂ = COLOANA INFINITULUI.

1.3.4. - Percepţia Sinei tale ca TU


Dragi prieteni , cînd mă refer la Percepţia Sinei tale ca Tu , abordez acea perspectivă manifestată a
Creatorului care este Noi , adică fiecare Tu integrat în jocul relativităţii ( sinonim cu iluzia ) .
În măreţia sa sublimă , UNICUL SPIRIT CREATOR s-a divizat pe SINE ÎNSUŞI ,
şi s-a extras din infinita sa Nemanifestare în infinite TU-uri ,
pe care le-a trimis în Lumea Nou Creată a Manifestării ,tocmai pentru A SE CUNOAŞTE pe Sine
Însuşi .
Cu toate că din perspectiva Unicului Spirit Creator(Dumnezeiţă-Dumnezeu),nu există nici un fel de TU ,
pentru că Totul există în EL şi nimic nu este exterior Lui , totuşi ,
din perspectiva infinitelor Scîntei Divine( adică Noi) trimise în manifestare,
şi care percep(em) un exterior chiar în interiorul Dumnezeirii din care au(am) izvorît ,
acest TU este real datorită faţetei iluzorie care ne umbreşte Conştienţa ,Conştiinta şi Simţirea.
Dar, să vedem cele două ipostaze ale lui TU Relativ şi Absolut din perspectiva manifestării noastre ,
sintetizată astfel :

1.3.4.1.- TU Relativ 1 ( sau perspectiva primei relativităţi )

În Creaţia lui Dumnezeu-Dumnezeiţă , nu este nici un TU la modul absolut ,


deoarece Esenţa fiecărui TU( EU ) , are aceiaşi sursă şi este concomitent aceiaşi sursă .

1.3.4.2.- TU Relativ 2 ( sau perspectiva celei de-a doua relativităţi )

În mod relativ prin TU ( Tine ) se exprimă ca manifestare ,


doar aspectul unei personalităţi aparent exterioare Sinei Unificate ,
chiar dacă aceste TU-uri s-au Integrat şi Unificat perfect ,
în realitatea celei de-a 5-a dimensiuni de Conştienţă şi Conştiinţă Cristică.

1.3.4.3.- TU Absolut

Şi totuşi , TU ( EU) se poate manifesta ca aspect absolut , doar în condiţia şi excepţia în care ,
fiecare TU ( EU ) este o Unicitate Nerepetabilă , a Stării de Dumnezeire Manifestată .

Capitolul nr.2
2. - Cupa Sfîntului Graal
Dragi prieteni , Pocalul sau Cupa Sfîntului Graal are în acelaşi timp atît statutul de Legendă şi
Realitate cît şi statutul de Metaforă şi Adevăr Divin .
Se spune în tradiţia credincioşilor creştini de ritual catolic, faptul că rezolvarea problemei existenţiale
de împlinire umană , se poate materializa prin utilizarea acestei Cupe a Sfîntului Graal .
Cîndva în trecut spune legenda , în afara unor umani de rînd , chiar şi cei 12 Cavaleri ai Mesei
Rotunde din occident porniseră în căutarea acestei Cupe, pentru rezolvarea unui context delicat .
Dar să vedem ce este această Cupă după care mulţi căutători au pornit şi să vedem ulterior ce rosturi
ezoterice conţine .

2.1. - Prima perspectivă a Cupei Sfîntului Graal


În ultima seară pe care Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS a petrecut-o împreună cu Apostolii Săi , a
avut loc Cina cea de Taină în casa viitorului Evanghelist Marcu .
Cu ocazia servirii mesei , Învăţătorul IISUS CRISTOS a oferit Apostolilor vin din propria sa Cupă ,
spunîndu-le faptul că VINUL reprezintă SÎNGELE LUI .
După Crucificarea lui IISUS , tînărul Marcu care în acele momente habar nu avea ce misiune
spirituală va avea de jucat pe scena lumii , a observat că banala Cupă din care băuse IISUS şi Apostolii

8
săi , radia o lumină nepămînteană în jurul său; Marcu era CLARVĂZĂTOR , fiindcă era un Maestru Iniţiat
al vremurilor vechi reîncarnat cu misiune .
Intuitiv, tînărul Marcu a conştientizat importanţa energiilor suprasensibile personale înmagazinate în
această Cupă de către Învăţătorul IISUS CRISTOS, fapt pentru care a scos-o din regimul utilităţii casnice
şi a transformat-o într-o relicvă-mărturie a materializării principiului Cristic pe Terra.
Chiar din timpul vieţii Evanghelistului Marcu , această Cupă a trecut prin mîinile altor posesori care îi
ştiau-apreciau originea şi valoarea , şi care au ferit-o de ochii lumii .
În decursul timpului , cu toate că nu se ştia locul unde aceasta Cupă este păstrată ( poate la Istambul ),
interesul pentru ea a crescut în mod excesiv, cu atît mai mult cu cît unii oameni mai mult sau mai
puţin cunoscători ai Tainelor Cereşti ,au avut curajul să proclame faptul că utilizarea acesteia poate
face adevărate miracole .
Întrebarea care se pune este : Oare ce substrat spiritual se ascunde în spatele acestei Cupe ?
Ca să aflăm răspunsul care ne priveşte în mod direct pe fiecare pămîntean, trebuie să plecam de la
conţinutul Cupei din care au băut toţi mesenii Cinei cea de Taină.
Cupa conţinea la modul fizic Vin , care întradevăr prin forţa cîmpului ener-getic al Învăţătorului IISUS
CRISTOS îi crescuse considerabil frecvenţa vibra-ţională ; din acest motiv, putem considera că IISUS
CRSTOS şi-a împărtăşit Apostolii cu Vin Sfinţit , asemănător cu cel din ritualul religios ulterior , dar de o
sfinţenie mult mai rafinată şi mai deosebită .
De fapt , frecvenţa vibraţională a lui IISUS CRISTOS a energizat atît de mult Cupa, încît vinul din
interiorul ei a suferit o transmutaţie spre frecvenţe vibraţionale foarte înalte şi fără a ne îndepărta de
Adevăr putem spune că :
Apostolii au băut Lumină ,
Lumina Cîmpului Energetic al lui IISUS ,
care era de natură Cristică .
Unii dintre voi care citiţi aceste rînduri , vă aduceţi aminte că Învăţătorul IISUS a spus că acest Vin
reprezintă Sîngele Său ; da este Adevărat .
Dar la fel de Adevărat este şi faptul că la nivel de Ştiinţă Spirituală,
Sîngele şi în special Sîngele lui IISUS CRISTOS, semnifică INFORMAŢIA venită din Sferele Divine.
Aşadar , prin acest gest simbolic IISUS CRISTOS ne dă de înţeles faptul că :
cine îl slujeşte pe CRISTOS , trebuie să bea dintr-o Cupă Informaţiiile venite din Sferele Divine,
şi să vieţuiască în conformitate cu acestea printre semenii săi.
Sîngele lui IISUS CRISTOS , ca Informaţie Celestă de acces pe nivelul celei de-a 5-a dimensiuni , de
îndată ce o înţelegi şi o accepţi în Conştienţa ta , îţi trans-formă întreaga Cunoaştere în Înţelepciune ,iar
vibraţia corpului fizic o ridică pînă la nivelul Nemuririi , adică al învingeriii Morţii care este ultimul
,,duşman,, al omului .
Colateral şi complementar aprecierilor prezentate în fraza anterioară , trebuie remarcat şi faptul că
Marele Antropozof RUDOLF STEINER preciza în EXCEPŢIONALELE sale lucrări Adevărul conform
căruia, Sîngele scurs din corpul fizic al lui IISUS CRISTOS în timpul Crucificării , s-a revărsat în ţărîna
Maicii noastre Pămînteşti, ocazie cu care vibraţia informaţional energetică din sînge a început să
reverbereze spre centrul Terrei ; aşadar , sămînţa Cristică a încolţit nu numai în conştienţa şi Spiritul
omului de rînd , dar şi în conştienţa şi Spiritul Maicii Pămînteşti .
Dragi prieteni, acesta este substratul metafizic ascuns în spatele acestei cupe :
Cine bea Sîngele lui Cristos , bea Energie Informaţionalizată Cristic şi devine Crist manifestat ,
care învinge moartea şi se Înaltă cu corpul fizic la Ceruri .

Căci de fapt ,cine bea din CUPA( INIŢIEREA ) lui IISUS CRISTOS , bea din Taina unei Noi
Iniţieri ,
Iniţere de Conştiinţă şi Manifestare Nemuritoare - Nepieritoare .

Învitaţia la Nemurire pe Noul Pămînt se oferă tuturor fără excepţie.

Alegeţi Nemurirea dragii mei , deoarece CALEA este deja deschisă .


Unii au parcurs CALEA devenind NEMURITORI , iar alţii sunt pe cale.
Fiecăruia după Credinţa lui , căci după Credinţa sa alege şi culege .
Şi totuşi mai este un aspect pe care vi-l prezint .
În eventualitatea prezenţei unor persoane în apropierea Cupei , s-ar putea întîmpla miracole de
vindecare ( de exemplu ); dar nu Cupa din care a băut vin IISUS CRISTOS la Cina cea de Taină ar
vindeca, ci însăşi puterea credinţei vindecării, pe care cel vindecat o deţine în preajma Cupei în
momentul vindecării.

2.2. - A doua perspectivă a Cupei Sfîntului Graal


Dragi prieteni, acum este momentul ca voi să vă întrebaţi cam cîte feluri de Cupe ale Sfîntului Graal
există?
Ştiu că unii dintre voi nu v-aţi pus această întrebare şi tocmai de aceea o să vă dau chiar eu
răspunsul, bineînţeles din perspectiva cercetărilor mele metafizice pe care le-am întreprins pînă în acest
moment.

9
Avem două tipuri de CUPE ale Sfîntului Graal şi anume :
- prima Cupă este un obiect artificial utilizat de IISUS CRISTOS şi în care s-a impregnat vibraţia
Energiei Cristice ( a lui IISUS ) .
Aceasta este Cupa exterioară pe care o acceptă şi după care aleargă omul neiniţiat .
- a doua CUPĂ ( POCAL ) reprezintă INIŢIEREA în Tainele Divine ;
- a treia Cupă este de natură Divină şi reprezintă însăşi Corpul Fizic al omului.
Aceasta este Cupa Adevărului Divin , pe care doar cel iniţiat în tainele ezoterice o umple cu
Sîngele-Energia-Informaţia-Iubirea-Înţelepciunea- Puterea ( Voinţa ) lui CRISTOS .
Şi acum dragi prieteni, să vedem din ce cauză putem atribui Corpului nostru fizic statutul de Cupă
Sfîntă .
Pentru acest lucru, voi efectua un comentariu ajutîndu-mă şi de schiţa anexată prezentului material ,
intitulată CUPA SFÎNTULUI GRAAL.

Pe schema Pomului Vieţii ( Arborele Sefirotic), Ierarhia Umană ocupă locul 10 ca univers de
manifestare ; vă rog să reţineţi faptul că doar în acest univers al regnului Uman există concomitent
Dualitatea , percepută sub formă de : Lumină şi Întuneric , Bun şi Rău , Alb şi Negru , Pozitiv şi Nergativ ,
Frumos şi Urît ,etc,…
Tot pe schema Pomului Vieţii , dar în cadrul palierelor superioare faţă de materia fizică , există 18
Universuri Energetice Subtile ( Suprasensibile ) imperceptibile ochilor fizici, dar perceptibile clarvăzătorilor ;
din aceste 18 Universuri Celeste Invizibile , 9 Universuri - Ierarhii sunt monopolare în Arcul Luminii (
1=Serafimii , 2= Heruvimii, 3=Tronurile, 4= Kyriotetes, 5=Dinamis, 6= Elohimii , 7=Arhaii, 8= Arhan-ghelii şi
9=Îngerii iar 9 Universuri - Ierarhii sunt monopolare în Arcul Întunericului ( simplificate în schiţă prin
A=Luciferieni , B=Ahrimani şi C= Asuras).
Cele 9 Ierarhii ale Luminii şi cele 9 ale Întunericului , primesc de la Tatăl Ceresc Energie
Informaţionalizată în cantităţi egale, pentru a le menţine în fiinţare perfectă .
Cele 9 Ierarhii de Lumină , revarsă în Spiritul Omului condensat în corpul fizic Energie
Informaţionalizată ( Programul ) CRISTIC ( Starea de A FI , starea de IUBIRE ).
Cele 9 Ierarhii de Întuneric , revarsă în spiritul Omului condensat în corpul fizic Energie
Informaţionalizată ( Programul ) Luciferic ( Starea de A NU FI , starea de NONIUBIRE ).
Aceste 18 Ierarhii formează partea superioară a CUPEI UMANE , ce conţine două Programe , din care
omul pentru manifestarea sa terestră este permanent pus ca să aleagă .
Partea inferioară a CUPEI UMANE , este reprezentată de alte 5 Ierarhii ( 11= Animale, 12= Plante ,
13=Minerale ,14= Spiritele Naturii şi 15= Spiritele Deva ;ultim-ile două ca repere de analiză , fiindcă
palierele lor sunt foarte complexe ).

10
Această parte inferioară a CUPEI UMANE , reprezintă terenul de joacă al OMULUI , în care el îşi
experimentează informaţiile Luminoase ( Cristice) sau Întunecate ( Luciferice ) ,care îi sosesc inevitabil şi
invizibil în conştienţa stării sale de veghe.
Aşa după cum şi schiţa ne relevă ,OMUL este o CUPĂ CELESTĂ care cumu-lează în experienţa
spiritului său pe tărîmul lumii fizice , potenţialele a 23 de Ierar-hii Divine cumulate , fapt pentru care
Ierarhia Umană pe cît pare de decăzută este de fapt cu potenţialul real cel mai înalt cu putinţă , nivel
care este unic şi magnific în devenirea sa imediată anului 2012 spre viitor.
Totodată , trebuie să remarcaţi faptul că atît la modul real cît şi în schiţa pre-zentată , Sfera nr. 10
Umană este zona cea mai firavă ,în care , poate din prea mult exces întunecat, experienţele planetare să
eşueze ( implozie sau explozie ), aşa cum s-a întîmplat şi se mai întîmplă încă pe alte planete
tridimensionale .
Dragi prieteni, prin cunoşterea informaţiilor Cristice şi vieţuirea lor în spiritul vostru , transformaţi
corpurile voastre fizice în adevărate Cupe ale Sfîntului Graal , aşa cum a făcut şi IISUS CRISTOS cu
corpul său fizic.

3. - Din nou despre Enigmele din Bucegi


Dragi prieteni, cu riscul unei repetiţii obositoare, suntem şi vom fi nevoiţi neîncetat încă o bună bucată
de vreme de acum încolo , de a reveni fragmentar şi din diverse perspective , cu anumite informaţii
complementare oculte (ascunse) despre Munţii Bucegi .
Această revenire nu este valabilă numai pentru mine, ci şi pentru cei care con-ştient sau încă nu,
poartă povara acestei responsabilităţi la timpul şi cu mesajul ezoteric specific propriei sale personalităţi de
exprimare, de a-l prezenta public spre interesul tuturor celor flămînzi de Lumina Cunoaşterii
Redescoperirii de Sine.
De ce trebuie să revenim mereu şi mereu în Munţii Bucegi ?
Deoarece în Bucegi este CHEIA de AUR a CUNOAŞTERII OCULTE a întregii planete Pămînt .
Vi se pare chiar aşa de puţin dragi misionari ( şi cei de alte naţionalităţi ) ai spaţiului Românesc ?
Vi se pare chiar aşa de puţin valoros faptul că această confirmare ne-o oferă însuşi Învăţătorul nostru
sublim IISUS CRISTOS ?
Vi se pare că este o informaţie Cristică foarte uşor de ignorat sau de pus la naftalină , atîta timp cît
Mari Spirite împrăştiate pe întinsul Terrei o iau în serios ca şi cum ar fi sensul existenţei lor ?
Vi se pare puţin că într-un mod tăcut şi liniştit ( ca să nu zic secretos ) multe priviri ale Iniţiaţilor
Tereştrii şi Extraterestrii se îndreaptă spre Misionarii spaţiului Românesc pentru a vedea cum îşi derulează
programul Misionar ?
Treziţi-vă dragi prieteni , nu staţi ascunşi, nu refuzati publicarea informaţiilor pe care le deţineţi, nu fugiţi
de colaborarea cu ceilalţi, nu fiţi refractari la informaţiile ezoterice ale celorlalţi .
Totodată nu mai aşteptaţi ca străinii ( ei doar ne confirmă ) să ne dea Lecţii de Misterii şi Adevăr Divin ,
pentru că acestea sînt depozitate în Noi şi în Spaţiul nostru Românesc , sub formă de Chei ale
Cunoaşterilor Oculte, sub formă de Piramide Fizice Celeste , sub formă de Baze Informaţionale în Piramide
Energetice Primordiale ,sub formă de Vortexuri ( pîlnii-portaluri-ecluze n-dimensionale ) de Lumină , sub
formă de Trasee Energetice, sub formă de Materiale Arheologice Spirituale Ancestrale, ca să nu mai
vorbesc de marele Modul-Navă Extraterestră ascuns în subsolul României.
Toate acestea sunt zestrea noastră dragi prieteni şi miliarde de spirite terestre şi extraterestre ,
încarnate sau neîncarnate, aşteaptă de la noi miracolul Redescoperirii acestei zestre spirituale pentru
ochii şi sufletele celor flămînzi de eternitate şi nemurire.

3.1. - Revenire în Munţii Bucegi


Una dintre cerinţele Misionarului Spiritual din spatiului Românesc , este aceea de a recunoaşte şi
confirma din alte perspective anumite informaţii ezoterice prezentate de alţi colaboratorii de-ai noştri (şi
străini ), chiar dacă la modul fizic nu ne cunoaştem şi chiar dacă perspectivele de cercetare şi redare
publică sunt pre-zentate mai mult sau mai puţin ştiinţific . De ce trebuie să facem acest lucru ?
Deoarece cu toţii formăm o Mare Echipă Cristică , în care nici unul dintre noi nu este în posesia
Adevărului Complet ci numai a părticelelor de Adevăr cel compun , şi că, în virtutea unui asemenea
Organism Cristic al cărui rol este de a se activa şi funcţiona asemănător activităţii dintr-o familie
de albine , cerinţa îmbinării Adevărurilor noastre într-un tot , este o problemă necesar-vitală .
De fapt, dacă bine sesizaţi, nu este vorba de competiţie între căile de cercetare ezoterică, sau că unul
este mai valoros decît altul ,ci este vorba ca fiecare să-şi etaleze Adevărul aşa cum îl simte , în limbajul
său de redare , pe frecvenţa sa de evoluţie ,dar într-o permanentă colaborare cu ceilalţi ezoterişti.
Altfel spus, vă atrag atenţia că momentul izolaţionist de tip Isihast a fost depăşit , colaborarea şi
confirmarea reciprocă ezoterică este vitală şi ea se realizează pe baza SINCRONICITĂŢII în timpul şi
spaţiul oportun .
Personal, multe momente de SINCRONICITATE în abordarea unor teme de cercetare ocultă l-am
realizat anterior în mai multe cadre contextuale ezoterice şi cu mai mulţi colaboratori aşezaţi la masa de
lucru , cele patru cărţi anterioare relevînd acest aspect .
Un alt tip de SINCRONICITATE izvorăşte deseori din studierea anumitor informaţii spirituale redate în
cărţi sau pe internet , iar efectul este la fel de impresionat ca şi atunci cînd ai sta de vorbă faţă în faţă
cu autorul informaţiei, condiţia esenţială într-un succes deplin pe frecvenţa ta de înţelegere-simţire , fiind

11
afinitatea ta cu tema de cercetare dezvăluită, cît şi dorinţa ta de integrare în universul informaţional
metafizic extins .
Pentru mine, o astfel de SICRONICITATE (Susţinere) a prins contur în zilele de 14-15 iunie 2005 ,
după ce am reuşit să parcurg informaţiile existente din cartea :
,, VIITOR CU CAP DE MORT ,,scrisă de Maestrul - ,, RADU CINAMAR ,,
( Felicitările şi Mulţumirile noastre Maestre, indiferent de numele utilizat ).
Dacă prietena mea Melfior Ra ( LUIZA LANDT ) trata dintr-o anumită perspectivă în lucrările sale
metafizice anumite secrete aferente zonei Sfinxului din Bucegi , iată că Maestrul ,,RADU CINAMAR,,
vine cu o completare SINCRON –de SUSŢINERE , detaliind cîteva aspecte inedite şi modul cum au fost
ele obţinute.
Vă recomand studierea aceste cărţi , chiar dacă acel cap de mort specificat în titlu vă crează
unora dintre voi anumite stări de repulsie, deoarece această carte reprezintă una din bazele de pornire
la nivel fizic, ce confirmă faptul că multe din enigmele aflate în ţara noastră fac din ea ROMÂNIA
INIMA OCULTĂ A TERREI .
În continuare dragi prieteni, dintr-o anumită perspectivă vă voi detalia anumi -te aspecte , care la
nivel de destin personal mă sincronizează pe informaţiile pre -zentate de Maestrul ,, Radu ,, în cartea sa
, ocazie cu care vă voi propune şi schimbarea Capului de mort cu adevăratul titlu ce i se cuvine ,
dar care a fost trecut sub tăcere de către autor , din motive obiective în acele momente .

3.2. - Munţii Bucegi codificat în Nume , Prenume şi Diminutive


Dragi prieteni, vă avertizez încă de pe acum că sub titlul de mai sus vă voi prezenta anumite
informaţii cu aspect de rebus ezoteric ; dacă pe unii dintre voi vă va încînta acest tip de expunere , pe
unii vă va obosi .
Ştiinţa Spiritului apelează şi la astfel de fiinţări - exprimări , care nu sînt complicate ci complexe şi
care o înţelege-simte doar cel ce munceşte la nivel ezoteric .
Mulţi oameni pe Terra văd şi aud, dar cu toate acestea ei nu cunosc mai deloc universul fizic în
care vieţuiesc ; acelaşi lucru se întîmplă şi cu cei care se mărginesc doar la a vedea clarvizionar
anumite regate cereşti ,dar sunt incapabili de a le cerceta la nivel de Ştiinţă Spirituală .
Indiferent cum ve-ţi primi în spirit vibraţia expunerii de mai jos , vă atrag atenţia să înţelegeţi că
informaţia este reală şi nu este întîmplătoare cum s-ar crede , sau că sa forţat nota în obţinerea unui
efect mediatic cu conotaţie integrativ-ezotertic particularizat ( personalizat ).
De aceea vă solicit ÎNCREDERA , care este de fapt CREDINŢA că nimic nu este imposibil în Creaţia
Divină , inclusiv referirile ce vor urma ; voi alegeţi şi fie vouă după cum aţi ales. Revenim în context .
După ce am meditat asupra informaţiilor redate de Maestrul ,, Radu Cinamar,, în cartea sa , două
întrebări s-au înfiripat în conştienţa stării mele de veghe, cît şi o constatare-simţire de nezdruncinat .
Întrebările sunau cam aşa :
1.- Ce reprezenta acel Cap de Mort cu Viitor ezoteric asigurat ?
2.- Ce demers ezoteric şi cu cine trebuia să-l efectuez în interiorul munţilor Bucegi în viitor ? pentru
că aşa simţeam .
Constatarea-simţirea îmi spunea aşa :
În interiorul munţilor Bucegi ,,, ce-i al meu e pus deoparte ,, ,
fiindcă e calea şi rolul meu pe care numai eu îl pot realiza-materializa perfect .
Din cele două întrebări enunţate , prima nu avea un ecou aşa profund în spi-ritul meu pentru a fi
desecretizată urgent, fapt pentru care am delegat-o pe prie-tena mea Doina Deac , să mediteze sau să afle
răspunsul corect de la alt ezoterist .
Din multitudinea de Maeştrii Cristici ( Shaumbra ) a căror Cheie a Cunoaşterii Oculte se află în munţii
Bucegi, şansa de a descoperi prin logică persoana cu care sunt în rezonanţa cea mai mare în vederea
cercetării şi punerii în valoare a informaţiilor descoperite era infinit de mică, fapt pentru care prin intuiţie
m-am ra-cordat la Vocea Interioară a Spiritului spre a mă ghida în acest demers .
În continuare , voi reda paşii prin care Vocea Interioară a Spiritului (Vocea se Simte şi nu se aude )
mi-a destăinuit informaţiile de care aveam nevoie .
Corelaţi vă rog informaţia citită cu schiţele prezentate şi nominalizate în analitic pe etape de la G1 la
G5; vă mulţumesc.

12
Pasul nr.1.
Vocea : Ia o coală de hîrtie şi scrie pe ea cuvîntul BUCEGI, după care , fiecare li teră să o încadrezi
într- un pătrat lipit de cel vecin( vezi schiţa G1.); …acum spune-mi ce vezi-simţi ?
Gicu : Fiecare literă aşezată în propriul său pătrat , reprezintă o particularitate unică şi nerepetabilă ,
sau altfel spus , fiecare literă reprezintă o forţă informaţional energetică ; astfel , întregul cuvînt
reprezintă şase forţe îmbinate într-o unitate tot aşa cum Piramida Dublă ascuţită conţine şase
colţuri. E corect ?
Vocea : Da ; prezentarea ta poate fi considerată o confirmare a existenţei Piramidei Fizice Celeste
ascunsă sub Munţii Bucegi.Vis a vis de acest aspect , dacă întregul cuvînt Bucegi îl vezi ca o
unitate ,, chiar primară aş zice eu ,, , sub semnul dualităţii, ai putea despărţi cuvîntul astfel ca
partea lui finală să fie utilă unei noi folosiri ezoterice ?
Gicu : … Dualitate înseamnă şi două părţi dintr-un întreg, aşa că avem o primă parte BUC , adică
prefixul-începutul şi a doua parte EGI, adică sufixul- finalul. Şi acum propui ca să construiesc
cu EGI ceva ,…, poate EGIPT fiindcă acolo sînt piramide .
Vocea: Este foarte corect ; cu toate că în vremurile de demult munţii voştrii şi Egiptul purtau alte
denumiri , în plan spiritual voi aţi hotărît schimbarea lor şi utilizarea actualelor denumiri .
Aţi recurs la asemenea sincronicitate, tocmai pentru ca în aceste vremuri să vi se releve chiar
şi sub această formă indirectă ,lingvistică , faptul că prefixul Egipului este sufixul Bucegilor iar
prefixul Bucegilor este marcatorul primordialităţii tainelor spirituale care au coborît din Ceruri
pe Pămînt. Aşadar , România este părintele Cunoaşterii Spirituale Egiptene şi nu invers, iar
viitorul o va demonstra prin voi măreţia enigmelor ascunse în munţii voştrii .
Pe schiţa ta , poţi să scrii sub BUCEGI cuvîntul Egipt şi sub formă de continuitate să atribui
cîte un număr fiecărei litere ,…, da ; ai opt cifre .
Cuvîntul BUCEGI are şase litere şi le putem încadra în echilibrul de forţe Cosmice şi Telurice
ce se îmbină şi funcţionează perfect în lumea tridimensională sub semnul Iubirii Divine .
Cuvîntul Egipt , are cinci litere şi cifra 5 marchează potenţialul desăvîrşiri manifestării umane ,
sub semnul Omului Perfect.
În acest context ezoteric specific ,după cum voi primordialii aţi coborît din Bucegi în Egipt , iar
acum aţi revenit în Bucegi, munca voastră se continuă şi astăzi sub semnul Octogonului (
Românesc), la care adăugaţi întreaga voastră experienţă trecută , inclusiv a Egiptului antic.
Cercul se închide acum pe zona Munţilor Bucegi , ca o revenire la Matca Originală a
Spiritualităţii, dar pe un nou nivel de manifestare în Conştienţă şi Conştiinţă.
După cum vezi , cuvintele şi cifrele pot reprezenta simboluri ce ascund Adevăruri Divine de
neimaginat pentru un necunoscător .
Poate crezi că am deviat de la destăinuirea colaboratorului tău cu care eşti legat de o mare
taină a Bucegilor , dar o să vezi că vom găsi răspunsul , chiar dacă este obţinut pe ocolite .

13
Pasul nr .2.
Vocea : Acest pas îl amînăm spre partea finală, deoarece reprezintă o perspectivă inedită de îmbinare
perfectă între doi misionari aparent solitari , pentru o cercetare-desecretizare comună, în echipă.
Pasul nr. 3.
Vocea : Acum, mai scrie încă odată cuvîntul BUCEGI( vezi schiţa G3.) ,.., şi ca să nu te mai pun pe
gînduri îţi voi spune chiar acum numele colaboratorului tău, pe care să-l scrii sub cuvîntul
Bucegi : BÎNDARIU IONEL-BOMBO.
Dacă analizezi repetiţia anumitor litere din cuvîntul Bucegi în numele, prenumele şi diminutivul
prietenului tău, vei observa că litera B=3 apariţii, U=1 apariţie, E=1 apariţie şi litera I=2 apariţii
;
reducînd totul la un număr prin însumare , obţii cifra 7.
Da ; văd că anticipezi şi eşti curios ce număr vei afla , obţinut din numele prenumele şi
diminutivul tău pentru zona Bucegilor .
Gicu: Numărul 8 .
Vocea: După cum ştii, toate lucrurile sunt interconectate, inclusiv destinul tău cu destinul lui Bombo;
astfel vei remarca acum cu uşurinţă că voi doi aţi coborît pe Terra - împreună cu alţii - în
munţii Bucegi, prin atributul Iubirii şi Sacrificiul Uitării de Sine spre binele Sinelui, pentru a
implementa forţa octogonului în lumea fizică .
Această schiţă G3. scoate în evidenţă faptul că sub numele voastre actuale se ascunde o mare
spiritualitate practicată de voi doi chiar şi în Egipul antic , Bombo sub sacralitatea numărului 7
iar tu sub sacralitatea numărului 8, care se regăsesc prin echivalenţă şi nu întîmplător în nr.7
( sub P ) şi nr.8 ( sub T ) din cuvîntul Egipt de la schiţa G1 ; nu întîmplător a-ţi colaborat
inclusiv la construirea Piramidei Luminii Celeste din Egipt şi voi ştiţi asta.
Voi doi şi alţii ca voi , indiferent unde aveţi Cheile Cunoaşterii Oculte sunteţi prin dăruirea
voastră de milenii în răspîndirea Luminii pe Terra , nişte oameni binecuvîntaţi.
Pasul nr. 4
Vocea: Începe o nouă schiţă ( vezi nr. G4.) şi scrie din nou cuvîntul BUCEGI ,iar sub fiecare literă pune
cîte un număr în ordine crescătoare de la nr.1 la nr.6, apoi fixează fiecare cifră şi literă în cîte
un pătrat, aşa cum ai făcut şi în cazurile precedente.
Aici vom avea două variante de lucru, una pentru BOMBO şi alta pentru tine .
La fiecare variantă personală, în stînga tabelului cel vei face, vei trece trei rînduri
corespunzătoare
Variantei 1, Variantei 2 şi Totalului celor două variante ; în ceea ce priveşte capetele de coloanele ,
ele vor fi chiar literele ce compun numele voastre şi care se găsesc în cuvîntul BUCEGI .
Pentru BOMBO, trece la Varianta 1 numerele de sub cuvîntul BUCEGI care corespund literelor
extrase şi aflate în nume , adică 1 pentru B, 2 pentru U, 4 pentru E şi 6 pentru I, rezultînd prin
însumare cifra 13(1+3=4) şi redusă la 4 .
Pentru Varianta 2, fiecare pătrat îl vei împărţi în două :
- în partea stîngă vei trece cifrele corespondente din schiţa G3. pentru BOMBO şi va rezulta
în final numărul redus 7;
- în partea dreaptă vei trece cifra rezultată din înmulţirea cifrei de la Varianta 1 cu cifra
pusă anterior la Varianta 2 în stînga ; în final prin adunare va rezulta cifra 12 redusă
ezoteric la 3 .
Rîndul Total 1 ,este chiar adunarea pe verticală a coloanelor, rezultînd în final cifra 2 / 7.
Acelaşi procedeu îl poţi aplica şi pentru numele tău, iar în final faci un total cumulat ( TC ) pe
verticală al tuturor cifrelor existante, rezultînd cifra comună a voastră ( pe orizontală ) sub
semnul Iubirii şi Piramidei Duble a Bucegilor ( 6 ) cît şi sub semnul experienţelor Egiptene –
inclusiv experienţa Piramidei Luminii Celeste (5) ca potenţial Divin al Omului Perfect .
Te vei întreba pe bună dreptate, ce rost are această înşiruire neîntîmplătoare de cifre aşezate
în
diverse perspective ?
Totul este cît se poate de simplu:
- cifrele sunt : Energii, Forţe , Informaţii, depuse de voi şi în Receptacolul din Bucegi .
- Amîndoi aveţi deja experimentat potenţialul forţelor informaţionale existente pe fiecare
palier al Pomului Vieţii , detaliate deja de tine în cartea SECRETELE ARBORELUI
SEFIROTIC ; în Bucegi şi în Voi înşivă , există potenţialul celor 9 Ierarhii de Lumină ,
reprezentate în variantele voastre prin cifre de la 1 la 9 .
- Cheia Personală a Cunoaşterilor Oculte ce vă caracterizează este chiar Esenţa Dumnezeirii
Voastre Interioare Unificată ,adică Toalitatea Voastră, ce nu poate ajunge în conştienţa
voastră de veghe decît pe etape şi în conjuncturi de oportunitate pe care evenimentele
viitoare o vor solicita-o treaptă cu treaptă .
- Acum, voi doi şi alţii ca voi, sunteţi în viaţa finală - ultima pe Terra , iar secretele pe care le
veţi dezvălui omenirii în viitor sunt de o importanţă vitală pentru omenirea Noului Pămînt
ce se clădeşte acum.
- Voi şi alţii ca voi , sunteţi Învăţătorii Noii Civilizaţii ai Noului Pămînt ; voi predaţi Ştafeta
Adevărului Divin ascus inclusiv în munţii voştrii sub forme de neimaginat pentru oamenii

14
de rînd neiniţiaţi.
Ştiu că ţi-ai dori să aflii la ce secrete interioare ale munţilor Bucegi şi nu numai şi o să
aveţi acces în viitor , dar la timpul potrivit ; treptat , treptat , ve-ţi primi confirmări în mod
direct sau prin diverse persoane.
Pasul nr. 5
Vocea: Acum îţi voi tranmsmite prin propria-ţi simţire cum să faci următoarele tabele, unul pentru
Bombo şi altul pentru tine( vezi la G5. ) şi asta pentru că a SIMŢI este superior lui a vedea
Clarvizionar sau a auzi prin Clarauz .
În tabelul lui Bombo, B este iniţiala lui Bîndariu şi I este iniţiala lui IONEL.
- În munţii Bucegi, Bombo are capacitatea spirituală de a utiliza întregul palier ezoteric –
informa- ţional şi fizic ,de la un capăt la altul, înmagazinată atît ca nuanţă terestră cît şi
nuanţă în special extraterestră ,dar totul la timpul potrivit .
- Cu toate acestea , într-un mod incontestabil , vechile voastre colaborări din eternitatea trecută,
îl
leagă pe BOMBO prin cuvîntul BUCEGI şi prin enigmele sale de tine , aşa cum şi tabelul
lui confirmă că : B( îndariu ) I( onel ) E( ste ) CU GICU
- Dacă îl considerăm pe B = Baza din trecut şi I = Iluminarea şi Înălţarea, rostul tău este ca
într-un anumit context să-i facilitezi lui BOMBO întoarcerea cu faţa spre trecut în Baza
Bucegilor , aşa cum şi săgeţile o indică, tocmai pentru ca el să aibă vizunea întregită
asupra Lui Însuşi deoarece şi el este acum destul de adîncit în Uitarea de Sine Însuşi.
În tabelul tău :
- numele GICU este foarte clar specificat ca făcînd parte din componenţa cuvîntului şi
Enigmelor din Bucegi, aşa după cum şi Învăţătorul IISUS CRISTOS ţi-a specificat cîndva în
trecut prin Florica Bîndariu, că acolo ai CHEIA DE AUR A CUNOAŞTERILOR OCULTE .
- dacă urmăreşti şi în tabelul tău săgeţile , nu se indică numai faptul că:
GICU E(ste) CU B(îndariu) I(onel),
dar se vede clar că tu trebuie să-l predetermeni pe BOMBO în viitor , ca împreună cu tine
să efectueze o cercetare în trecut ( de fapt îl împingi de la spate ) , dar în interiorul munţilor
Bucegi, unde se află o mare surpriză , chiar de neimaginat în momentul de faţă şi care vi se
va releva .
Aceasta este legătura dintre tine şi BOMBO pe munţii Bucegi în litere şi cifre ; nu pot să-ţi
desecretizez mai multe fiindcă acum încă nu-i momentul şi unde ar mai fi surpriza şi bucuria
descoperirilor miraculoase care vă stau în faţă?
Pasul nr .2.
Vocea : Am adus pasul nr.2 spre partea finală, deoarece reprezintă o perspectivă inedită de îmbinare
perfectă între doi misionari aparent solitari , pentru o cercetare-desecretizare comună.
Mai scrie încă odată cuvîntul BUCEGI , numerotează-l la subsol în ordinea cifrelor şi
încadrează fiecare aspect în pătrate ca în faza precedentă ( vezi schiţa G2.);…, bine; acum
unifică prin arcuri de cerc literele B cu I , U cu G şi C cu E .
Astfel ai trei arcuri de cerc , ce nu stagnează ci se extind spre împlinire , formînd trei cercuri
concentrice care reprezintă ,.., ce?
Gicu: Sfera Tatălui 1+6=7; este Adevărul = Iubirea care nu se schimbă niciodată ;
Sfera Fiului 2+5=7; este Proiecţie = Înţelepciunea care se schimbă etern ;
Sfera Duhului Sfînt 3+4=7;este Proiecţie =Voinţa(Puterea) care se schimbă etern;
Vocea: Bine concluzionat dintr-o anumită perspectivă; dar vei fi surprins cînd vei vedea unde o să
ajungem şi asta tocmai pentru ca tu să înţelegi relaţia ta cu colaboratorul tău din Bucegi.
Pentru această decodificare se impune precizarea unei condiţii dată de starea de fapt a
lucrurilor şi anume faptul că:
- deoarece BOMBO a sosit în această reîncarnare de pe stratul nr.9, vom folosi numele lui
întreg, dar fără diminutiv;
- deoarece tu ai venit în această reîncarnare de pe stratul nr.8, îţi vom folosi doar
diminutivul GICU .
Deoarece misiunea voastră este comună în interiorul munţilor Bucegi, atunci voi ve-ţi colabora
ca o singură fiinţă cu identitatea de BÎNDARIU IONEL - GICU , sub un nume nou care vă
reprezintă ca acţiune misionară pe cele trei paliere ale celor trei sfere Spirituale Cereşti.
În contextul schiţei nr. G2., acest nume nou vă trădează însăşi abilităţile colaborării voastre
sprituale în cele trei Sfere Cereşti, după cum urmează :
- în sfera Tatălui Ceresc reprezentată de arcul 1-6 , literele spun faptul că:
- B de la Bucegi aparţine exclusiv lui BOMBO ;
- I de la Bucegi aparţine şi lui BOMBO şi lui GICU ;
- în sfera Fiului Ceresc reprezentată de arcul 2-5, literele spun faptul că :
- U de la Bucegi aparţine şi lui GICU şi lui BOMBO;
- G de la Bucegi aparţine exclusiv lui GICU;
- în sfera Duhului Sfînt reprezentată de arcul 3-4, literele spun faptul că :
- C din Bucegi aparţine lui exclusiv lui GICU ;
- E din Bucegi aparţine exclusiv lui BOMBO.

15
Altfel spus , pe Bucegi aveţi următoarele unităţi de acţiune ocultă :
- în palierul Tatălui Ceresc : - BOMBO are 1,5 unităţi de acţiune ;
- GICU are 0,5 unităţi de acţiune ;
Total T.C. = 2,0 unităţi de acţiune ;
- în palierul Fiului Ceresc : - GICU are 1,5 unităţi de acţiune ;
- BOMBO are 0,5 unităţi de acţiune;
Total F.C. = 2,0 unităţi de acţiune ;
- în palierul Duhului Sfînt : - GICU are 1,0 unităţi de acţiune ;
- BOMBO are 1,0 unităţi de acţiune;
Total DH.S.= 2,0 unităţi de acţiune .

TOTAL GENERAL( din care ) = 6,0 unităţi de acţiune ;


- BOMBO = 3,0 unităţi de acţiune ;
- GICU = 3,0 unităţi de acţiune ;
Toată această detaliere anterioară exemplifică potenţiale spirituale perfecte de colaborare între
voi pentru eternitatea viitoare, aşa cum cîndva în eternitatea trecută aţi procedat la fel ;
depinde de voi cînd alegeţi să colaboraţi şi cum .
Nimic nu este întîmplător .
16. iunie. 2005

3.3. - Munţii Bucegi şi tendinţe-potenţiale viitoare de desecretizare


Dragi prieteni , acum după ce am aflat răspunsul la întrebarea nr.2 , să încer-căm să răspundem şi la
prima întrebare, pentru a ne lămuri ce este acel Cap de Mort, specificat în titlul cărţii Maestrului ,,Radu
Cinamar,, .
Unii ezoterişti puşi pe şotii, ar putea spune că titlul cărţii se potriveşte de minune cu numele
autorului , pentru că , prin anagramarea numelelui lui ,,Radu Cinamar,, obţinem numele de Dracu Marian ,
fapt pentru care un Cap de Mort nu face excepţie de la regulă.
Dacă ţinem cont de faptul că din perspectiva Adevărului Absolut , Lucifer nu face altceva decît să
slujească Lumina ( şi o face excelent , dar pe oasele noastre ) atunci şi ,,Drăcuşorul de Radu Cinamar,,
slujeşte Lumina - dar pe oasele lui şi colaborarea noastră, a celor implicaţi conştienţi sau nu în Misiunea
Spiritualizării accelerate a României.
Nu vreau să credeţi că doresc să găsesc circumstanţe atenuante forţelor pro-gramului Luciferic pe
care inevitabil fiecare dintre noi le-a utilizat pe percursul reîncarnărilor terestre, forţe care şi în acest
moment mai lucrează prin unii ezoterişti nehotâriţi să facă un salt real în Conţiinţa Spirituală Aplicată
( prin gând, cuvînt şi faptă de înaltă vibraţie ).
Vreu doar să vă fac să înţelegeţi că Lumina ştie întotdeauna să beneficieze de anumite aspecte
întunecate sau aparent repulsive, fapt pentru care şi ,,Radu,, în titlul cărţii sale ne flutură prin faţa
conştienţelor noastre un Cap de Mort cu Viitor , atrăgîndu-i pe cunoscătorii tainelor oculte şi respingîndu-
i ,chiar speriindu-i pe cei nepregătiţi.
Dacă acest Cap de Mort specificat în titlul cărţii face o selecţie printre cititori, în schimb, pentru
utilizarea - ,,Capului de Mort,, - din munţii Bucegi , selecţia celor admişi să-i cunoască tainele a fost deja
făcută din timpuri foarte vechi .
Aşa cum vă spuneam anterior, pentru desecretizarea acestui aspect aparent ,,Mortuar,, din cartea cu
pricina şi nu numai , am delegat-o pe prietena mea Doina Deac din Sîntana ( care într-un an de zile a
reuşit să facă saltul în conştiinţă de la calitatea de Secretară Ezoterică, la cea de Director Ezoteric, lucru
rar întîlnit deocamdată ; fiecare devine ce alege ).
Astfel, Doina a cules atît pentru mine cît şi pentru voi , cîteva informaţii de viitor inedite :

3.3.1. - În viitor, cu Floare Bîndariu din Timişoara


Prima dată Doina a contactat-o pe prietena noastră comună Floare Bîndariu din Timişoara , pentru
eventualele clarificări la care ea are acces .
Canalizată pe frecvenţa energiilor supraluminice din munţii Bucegi, Florica primeşte ca imagine şi
sunet interior , următoarele aspecte de viitor :

3.3.1.1. - Traseul spre şi în Munţii Bucegi


Îi văd pe Gicu şi pe Bombo deja sosiţi în munţii Bucegi , într-un frumos peisaj montan care mie
îmi este total necunoscut.
Bombo are în mînă o cheie foarte veche, cu care intenţionează să deschidă o poartă masivă ,…,
din cîte observ, deschiderea porţii de acces în interiorul munţilor Bucegi este totuşi o operaţiune foarte
grea .
Uşa se deschide foarte greu, dar se deschide .
Apoi îi văd cum trec pragul porţii şi pătrund într-un tunel întunecos ,…, dar pe măsură ce
înaintează în acest tunel, interiorul lui se luminează ,…, la capătul tunelului amîndoi pătrund într-o sală
mare şi înaltă unde se află un podium .
Fiecare merge încet privind cu luare aminte şi curiozitate întreaga încăpere .
Nu oricine are acces aici şi nu oricînd pot intra aici ; iar ei sunt conştienţi de acest lucru .

16
Gicu se îndreaptă cu cercetarea spre dreapta pe lîngă podium, iar Bombo pe partea stîngă .
Mergînd unul pe o parte iar altul pe cealaltă parte a podiumului, ajung în dreptul unui Jilţ masiv
aşezat pe podium ,…,spre surprinderea lor, constată că pe acest Jilţ este aşezat un :
CRANIU DE CRISTAL de o măreţie indescriptibilă .
Înmărmuriţi de priveliştea oferită de CRANIUL DE CRISTAL şi fără ca să mai aibă timpul să
se dezmeticească, Bombo şi cu Gicu privesc stupefiaţi cum din CRANIUL DE CRISTAL se ridică pe
verticală un BĂTRÎN cu barbă , care se opreşte din urcarea-i lină cu tălpile deasupra Cristalului .
Dintr-o dată, BĂTRÎNUL întinde mîinile spre laterale pe direcţia lui Bombo şi a lui Gicu şi
corpurile lor fizice încep să se ridice şi să leviteze , apropiindu-se de BĂTRÎN.
BĂTRÎNUL îi prinde cu mîinile sale pe fiecare de cîte o mînă şi îi aşază cu picioarele, tălpile
de fapt, pe rezămătoarele de mîini ale Jilţului.
Surprinderea lui Bombo şi a lui Gicu este atît de mare încît nu le vine să creadă ceea ce li se
întîmplă .
Apoi BĂTRÎNUL le vorbeşte ceva şi din corpurile lor fizice iese cîte un şarpe care coboară spre
podium şi intră în pămînt.
Acum îi privesc din nou pe Gicu şi pe Bombo şi observ cum la fiecare s-a fixat un SOARE peste
cap, pînă la umeri ; este ca şi cum capetele lor au dispărut şi SOARELE le-a luat locul, poziţionîndu-se
peste umeri .
Apoi, BĂTRÎNUL le-a dat drumul la mîini din mîinile lui şi ei s-au reîntors înapoi spre podeaua
sălii aşa cum urcaseră .
Dintr-o dată , aşa cum a sosit-materializat , la fel de imprevizibil BĂTRÎNUL se retrage-
dematerializează în interiorul CRANIULUI DE CRISTAL .
Sub privirile nedumerite ale lui Gicu şi ale lui Bombo, atunci cînd BĂTRÎNUL a fost asimilat
intergral în interiorul CRANIULUI DE CRISTAL, la rîndul lui şi CRANIUL DE CRISTAL a
dispărut instantaneu .
Urmează clipe de tăcere, iar Bombo şi Gicu stau încă şocaţi şi nu le vine să creadă despre
miracolul derulării acestei experienţe inedite.
După un timp, îi văd cum se hotărăsc să se retragă din această sală subterană ,…, se retrag din nou
prin tunelul prin care veniseră ,…, şi acum sosesc la poarta muntelui pe care o găsesc din nou închisă.
Din nou se depune un efort spiritual împresionant pentru a deschide poarta ,…, reuşesc la fel de
greu ca prima dată ca s-o deschidă , acum ies afară, închid poarta în urma lor, Bombo introduce cheia
, încuie poarta şi cînd ia mîna de pe cheie , aceasta este resorbită în interiorul uşii ,.., acum poarta
dispare vederii fizice şi mun-tele pe locul porţii s-a acoperit instantaneu cu verdeaţă .
Odată cu dispariţia porţii, Bombo şi Gicu se retrag într-un loc pe iarba verde, se aşează
confortabil şi încep să discute despre cele întîmplate ,…, acum îl aud pe Gicu spunîndu-i lui Bombo că
în urma acestei experienţe neobişnuite , are răs-punsurile la cel puţin 4-5 întrebări existenţiale, răspunsuri
pe care le căutase de foarte multă vreme .
Imaginea interioară se schimbă, şi din Bucegi văd că Gicu şi Bombo nu se întorc direct spre vestul
ţării către casele lor.

3.3.1.2. - Traseul Munţii Bucegi - Poiana Braşov


Ei deschid un nou traseu de cercetare ,mergînd spre Poiana Braşov cu maşina ,..., îi văd acum
urcînd din Poiana Braşov, urcă pe munte cu telefericul , dar imaginea se întrerupe şi nu mi se arată ce
fel de cercetări efectuează .

3.3.1.3 .- Traseul Poiana Braşov - TÎRGU JIU


Îi văd acum mergînd cu maşina spre Gorjul lui Gicu ,…, acum imaginea mi-i arată apropiindu-se pe
jos de MASA TĂCERII de la Tîrgu-Jiu, amîndoi se aşază în genunchi lîngă masă , pun mîinile pe MASA
TĂCERII ,…, amîndoi meditează ,…, ies din meditaţie cu recunoştinţă, după care încep o conversaţie cu
privire la noile informaţii pe care le-au primit şi aici ,…, acum pornesc pe ALEEA SCAUNELOR spre
POARTA SĂRUTULUI bucuroşi ca nişte copii care au primit cadourile preferate .

3.3.1.4. - Traseul TÎRGU JIU - Drobeta Turnu Severin


De la Tîrgu-Jiu îi văd deplasîndu-se spre DROBETA-TURNU SEVERIN ,…, se opresc undeva în
marginea oraşului în imediata apropiere a Dunării ,…, amîndoi privesc peisajul oferit de natură , se
relaxează puţin ,…, Gicu se hotărăşte să efectueze anumite cercetări plimbîndu-se în jurul locului unde nu
întîmplător au ajuns ,…, la un moment dat Gicu se opreşte părînd să fi găsit locul pe care îl căuta ,…,
priveşte clarvizionar în interiorul scoarţei pămîntului ,…, cercetează cu atenţie ceva deosebit fiindcă este
foarte absorbit de cele constatate ,…, Bombo se apropie de el ,…, Gicu îi spune lui Bombo că în
interiorul pămîntului există un suport pe care sub formă de hieroglife se află înscrise informaţii
străvechi foarte importante şi pe care le căuta de foarte multă vreme.

3.3.1.5.-Traseul Drobeta Turnu Severin - Timişoara - Sîntana de ARAD


Acum îi văd cum pleacă din Turnu Severin spre Timişoara ,…, sosesc la mine acasă şi Gicu mă
convinge ca să-l însoţesc cu Bombo la Sîntana pentru că acolo mai avem ceva de efectuat împreună ,

17
…, accept propunerea şi plecăm toţi trei cu maşina spre Sîntana de Arad ,…, intrăm în Sîntana,
mergem la Doina acasă , ne bucurăm cu toţii de întîlnire .
După cîteva discuţii de revedere, Gicu ne învită în interiorul parcului din faţa casei lui Doina ,
…,Gicu se îndreaptă spre un loc precis şi constat că este acelaşi loc unde am mai fost împreună cu
Gicu în vara anului 2004, dar atunci erau prezenţi şi Nelu Vărşăndan, Viorica lui Gicu şi Cristiana-
Ioana Tabuia nepoata lui Gicu.
Odată oprit în acel punct precis, Gicu ne explică faptul că a avut numeroase tentative de a aduce pe
acest loc ezoterişti din Arad şi Timişoara pentru a efectua prin corpurile lor fizico-energetice cît şi prin
cîmpurile lor de Conştiinţă un cerc, pentru a activa şi redescoperi enigma bazei informaţionale ascunsă
sub pămîntul acestui parc al oraşului Sîntana, dar că nu reuşise acest lucru pînă acum.
Gicu ne invită ca toţi patru să ne prindem de mîini şi să formăm un cerc iar apoi să intrăm pe
frecvenţa energiei celei de-a doua creaţii.
Efectuăm cu toţii ca o singură fiinţă propunerea lui Gicu şi după un timp de meditaţie cercetare, el
ne spune că scopul pentru care ne aflăm a fost îndeplinit.
Noi îl întrebăm ce a descoperit, iar el pe un ton zîmbitor ne spune că ne va destăinui întregul
mister după ce îşi face ordine în bagajul informaţional la care avusese acces , dar că, acum este timpul
să mergem la el acasă ca să sărbătorim.
Acasă la el , Viorica ne aşteaptă cu bucurie dar neîncrezătoare în ceea ce Gicu face, dar cu toţii
suntem de acord să sărbătorim întoarcerea lui Bombo şi a lui Gicu din Misiune.
Dragi prieteni, după cum aţi dedus din lecturarea informaţiilor anterioare, Capul de Mort sugerat în
titlul cărţii sale de către Maestrul ,,Radu Cinamar,, , nu este altceva decît un minunat CRANIU DE
CRISTAL ( plin cu informaţii ezoterice străvechi ),care prin forma sa imită perfect craniul uman descarnat.
Cîndva în anii trecuţi, prin starea de A SIMŢI demarasem cercetări pentru redescoperirea unui Craniu
de Cristal în valea rîului Bistricioara aflată la nordul satului meu natal BOROŞTENI ,din comuna
Peştişani judeţul Gorj, dar atunci din păcate alesesem greşit muntele în care să caut.
Acum, după atîta timp, îmi dau seama că pentru a găsi acest Craniu de Cristal , în mod evident
trebuia să plec pe corelaţia dintre Sfinxul din Piatra Gemeni ( Piatra Boroştenilor ) şi Sfinxul din Bucegi ,
ambele locaţii fiind pe circuferinţa aceluiaşi cerc cu centrul pe Sibiu ( vezi schiţa Z. de la pagina nr. 89
din cartea Secretele Arborelui Sefirotic pe care am publicat-o în anul 2002 la Editura Vultur ZM din
Deva ) .
Dragi prieteni, pentru a întregi înţelegerea voastră vis a vis de tema abordată anterior , se cuvine
expunerea unor precizări personale :
- Fiindcă acum aţi intrat în rezonanţă cu energiile Craniului de Cristal aflat în munţii Bucegi,
trebuie să vă atrag atenţia asupra Cheii cu care Bombo deschide poarta muntelui .
Cheia este o frecvenţă vibratorie energetică 100% , adică un Cod Energe tic , ce reprezintă o
verigă din lanţul cunoaşterii oculte a lui Bombo .
Deocamdată , Bombo nu are acces la această frecvenţă vibratorie , fiindcă nu a fost necesar încă;
dar în viitor va avea acces şi o va utiliza numai în con textul prezenţei şi susţinerii mele
energetice de care şi el are nevoie, tot aşa cum şi eu am nevoie de energiile lui informaţionale
oculte.
De altfel , materialul rebusistic ezoteric detaliat anterior pe litere şi cifre în cuvîntul şi munţii
Bucegi, plus comentariul de rigoare, confirmă parteneriatul nostru metafizic pentru eternitatea
viitoare.
Totodată doresc să înţelegeţi că tot experimentul derulat în Bucegi şi detaliat anterior de Florica ,
se poate efectua mult mai uşor abandonînd calea drumeţiei fizice , dar practicînd ori călătoria în
corp astral, ori meditaţia noastră comună- concomitentă prin vedere interioară la distanţă, dar
conştienţi de tot ce se în tîmplă în jurul nostru; viitorul va decide care oportunitate este cea mai
optimă în momentul cheie.
- Materializarea şi dematerializarea Maestrului BĂTRÎN este o posibilitate obişnuită a
NEMURITORILOR de pe Terra, inclusiv a NEMURITORILOR di Spaţiul nostru ROMÂNESC.
În general , materializare a unui NEMURITOR în planul fizic se face cu oboseala pentru acesta ,
deoarece vibraţia lumii noastre fizice este încă scăzută deocamdată .
Totuşi în condiţiile în care un NEMURITOR , cum este cazul BĂTRÎNULUI Maestru care ne va ajuta
în Bucegi în viitor pe mine şi pe Bombo, se va materializa utilizînd energiile înalte ale unui
CRANIU DE CRISTAL, la care se adaugă şi energiile înalte ce coboară din Spaţiile Cereşti în zona
Sfinxului atunci suferinţa şi oboseala sunt excluse .
- Materializarea şi dematerializarea unui CRANIU DE CRISTAL , sunt în puterea şi rolul
Maeştrilor NEMURITORI, iar în cazul nostru , după descărcarea informaţiei din CRANIUL
CRISTALIN în conştienţele noastre şi eliberarea de şarpele personal lăuntric , pentru a fi
protejat ,
craniul a fost replasat într-un plan paralel cu frecvenţă vibraţională mai înaltă.
- Şarpele Personal Lăuntric
Despre acest aspect mă văd nevoit să vi-l descriu succint din două perspective total diferite, pentru
ca voi să vă readuceţi aminte aspecte vieţuite şi demult uitate, uitare datorată atît reîncarnărilor
succesive cît şi condensării tot mai accentuate al Spiritului nostru în structura materiei fizice
organice( bilogice ) şi anorganice.

18
1.- Primul aspect al Şarpelui Personal .
Cu toţii ştim din BIBLIE povestea lui ADAM şi EVA ca aspecte primordiale ale fiinţei
umane .
Ieşid din contextul Biblic ,unde găsim o prezentare foarte subţirică ce naşte deseori interpretări
contradictorii, ne îndreptăm spre faza civilizaţiei umane terestre cînd omul era pe un stadiu
de evoluţie aflat la nivelul atmosferei, iar corpul său fizic era compus doar din elementul
caloric ( element de foc ) şi aer ( vezi schiţa anexată - intitulată GENEZA BIBLICĂ ,coloana
zilei
a 6 - a şi a 7-a , schiţă întocmită după lucările Maestrului Rudolf Steiner ).
În această fază omul era Androgin ( avea ambele sexe ) şi nici nu se punea problema
diferenţierii lui în bărbat şi femeie ; în ziua a 8-a a Creaţiei însă Forţele Luciferice mai
ataşează încă un Corp Astral Fiinţei umane a Terrei.
Odată cu primirea celui de-al doilea Corp Astral , Omul terestru atmosferic primeşte în Sine :
Forţa de Materalizare - Condensare = cu Forţa Stării de A NU FI , cît şi Energia
CURIOZITĂŢII ASTRALE = MOTORUL STATUTULUI de CREATOR DIVIN pentru Omul din
Planul Fizic .
Aşadar , LUCIFER simbolizat prin ŞARPE , oferă omului LIBERETATEA de a experimenta o
altă CALE decît a lui CRISTOS şi îi oferă o CUPĂ ( POCAL ) ce conţine inclusiv FORŢA
ÎNŢELEPCIUNII ŞARPELEI , care este necesară pentru cel ce se manifestă în lumea fizică
unde şi-a făcut SCAUN DE DOMNIE LUCIFER .
Din această perspectivă, putem spune că Lucifer ne-a dat posibilitatea de a ne tîrî în lumea
materiei fizice pentru a supravieţui, fiind lipsiţi de conştienţa abilităţilor - atributelor Divine, tot
aşa cum şi şarpele nu are membre şi este nevoit să se tîrască.
În concluzie , putem spune că odată cu căderea omului în materia fizică, acesta a preluat în
Sine Forţa Şarpelui Luciferic spre a intra în rezonanţă cu universul fizic.
2.- Al doilea aspect al ŞARPELUI PERSONAL .
În Iniţierile antice pe care le-au făcut cei din echipa lui CRISTOS, s-a încercat şi unii au
reuşit ca să rupă lanţurile pentru a ieşi din sclavia forţelor Luciferice; iar unii au reuşt şi au
devenit Nemuritori.
Deoarece Şarpele Personal Primordial strecurat prin al doilea Corp Astral în Om este legat
de
FOCUL PĂMÎNTULUI ( care arde în fiecare dintre noi, altfel n-am rezista în corpul fizic
fiindcă îi aparţine Maicii Planetare ), nu poate fi anihilat sub formă brută , atunci singura
soluţie era de a stăpîni-controla Tu Focul Pămîntului şi nu el pe tine .
Calea care ducea şi duce încă la găsirea Periculosul Foc al Pămîntului din interiorul tău o
ştie doar ,, Înţeleapta Regină a Şerpilor ,, care are cîte un supus în fiecare dintre noi .
Iniţiaţii străvechi, printre care suntem şi unii dintre noi cei de azi , am avut două posibilităţi
de a colabora cu ,,Regina Şerpilor ( Cobra Regală ca simbol) ,, pentru a avea acces la
Înţelepciunea ei :
a).- Însuşirea de către Iniţiat a Înţelepciunii Reginei Şerpilor pentru a contracara forţa
Focului Pămîntului ( Alchimiştii sunt cei mai cunoscuţi );aici Iniţiatul încă mai este
căutător , sau doreşte explicit să rămînă în această fază, tocmai pentru a se reîncarna
ulterior şi a ajuta la împingerea civilizaţiei umane spre o nouă treaptă de conştienţă (
Toţi Shaumbra Terrei, aici ne-am încadrat înainte de această reîncarnare ) .
Aici , regatului Şerpilor încă mai are un reprezentant personal în fiecare om, chiar dacă
omul este iniţiat.
b).- Contactul cu acest regat ( de Informaţii-Forţe ) al Şerpilor şi subordonarea acestei
Înţelepciuni IUBIRII COSMICE CRISTICE, situaţie în care tot regatul Şerpilor ţi se
subordonează necondiţionat , recunoscîndu-te ca Dumnezeu încarnat în lumea materiei
fizice; aici este cazul lui IISUS CRISTOS, Contele de ST. GERMAIN, etc,…,care au
atins DESĂVÎRŞIREA .
Dragi prieteni, acum cred că este lesne de înţeles cum Floare Bîndariu din Timişoara, sau Anghel
Alexandina( tanti DIDI ) din Arad , li se dă posibilitatea clarvizionar-dirijată, ca să vădă în viitor Oameni
din care ies Şerpi şi intră în Pămînt.
Toţi Iniţiaţii veacurilor trecute care au venit în aceste vremuri pentru ultima reîncarnare ( unii Iniţiaţi
se vor mai reîncarna ) , vor trece prin etapa cînd Şerpii personali îi va părăsi ( cum este cazul meu şi al
lui Bombo ), făcînd loc în noi doar la Puritatea Iubirii Cristice.
Nu ştiu dacă procesul de eliberare al Şarpelui Personal Lăuntric va avea loc pentru aceşti Iniţiaţi
într-o Ceremonie Sacră a Bucegilor, sau în alte Spaţii Sacre ale României sau Terrei, dar cu siguranţă că
Iniţiatul care va trece prin acest experiment, v-a fi un om cu desăvîrşire purificat de toate influienţele
Luciferice , care ne-au fost utile ca experimente în limita în care le-a permis Tatăl Lăuntric al Tuturor -
Dumnezeu.

3.3.2. - În viitor cu Cărnaru Rodica


A doua intervenţie de colaborare pe care Doina a efectuat-o, a fost cu prietena noastră CĂRNARU
RODICA din ARAD.

19
Deoarece Doina îi trimisese prin Nelu Vărşăndan cartea ,,Viitor cu cap de mort,, spre studiu, intenţia
noastră a fost ca Rodica să-şi exprime trăirile personale obţinute în timpul studiului .
Şi iată dragi prieteni, ce experienţă personală extrasenzorială ne destăinuie prietena noastră Rodica :
În momentul citirii cărţii lui ,,Radu,, despre zona munţilor Bucegi şi în special a descrierii sălii
interioare cu instalaţiile aferente, am obţinut imagini şi informaţii care se referă la evenimente ce se
vor derula în viitor, dar în timpul vieţii noastre, deoarece mulţi dintre noi suntem implicaţi şi în
rezonanţă cu enigmele din Bucegi .
Pentru uşurarea înţelegerii experimentului de viitor care mi s-a relevat , îl voi împărţi în trei faze
de prezentare şi anume :
3.3.2.1.- FAZA nr. 1 - INVENTARIEREA INSTALAŢIILOR
În această fază îl văd pe GICU în viitor , chiar în marea SALĂ - CUPOLĂ din interiorul
munţilor Bucegi.
Am constat că alături de el mai este o persoană care îl secondează - ajută şi cînd am primivit mai
aproape asupra acesteia, am observat cu surprindere că sunt chiar eu .
În timp ce îl observam pe Gicu cum inventariază toate obiectele-instalaţii din interiorul Cupolei,
am primit-simţit informaţia că eu voi avea doar rolul de Asistent şi că lui Gicu îi revine
responsabilitatea desecretizării anumitor aspecte inedite, dar foarte valoroase pentru omenire .
În continuare ,imaginea mi-l prezintă pe Gicu inventariind cu seriozitate şi nedumerire aspectele
ezoterice existente sub Cupolă , cu scopul vădit de a nu scăpa din vedere nici un aspect de importanţă
majoră .
3.3.2.2.-FAZA nr. 2 - DECODAREA SECRETELOR
Gicu şi cu mine sîntem acum în faza de cercetare a celor 10 Mese Enigmatice .
Aici, constatăm că fiecare Masă conţine întradevăr o scriere hieroglifică foarte veche şi
necunoscută umanităţii prezente ca traducere ; mai precis, fiecare Masă are impregnată în ea cîte o
propoziţie .
Instantaneu, prin Vocea Spiritului Lăuntric primesc următoarele mesaje :
- Cu ajutorul acestor propoziţi, se vor descoperi foarte multe lucruri-informaţii.
- DECODORUL este CODIFICAT ; CODUL pentru decodificarea decodorului, se află în această
propoziţie:
DECODOR = ODOR = LUCRURI PREŢIOASE
- Gicu trebuie să traducă Hieroglifele din Bucegi, iar tu Rodica va trebui să traduci conţi nutul
scrieilor Hieroglifice din Parîngu Mare( acolo se află şi o Piramidă Fizică Celestă ).
3.3.2.3.- FAZA nr. 3 - PREZENTAREA PUBLICĂ A SECRETELOR
Din nou mi se schimbă imaginea interioară , şi am ca vedere de ansamblu întreaga Sală-Cupolă din
interiorul munţilor Bucegi .
Constat cu surprindere că în această încăpere este multă lume aşezată pe treptele podiumului,
poate pentru relaxare, poate pentru aşteptare .
Printre oamenii din Sala-Cupolă, mă văd pe mine iarăşi în apropierea lui Gicu .
Se pare că urmează un eveniment deosebit, deoarece Gicu este foarte agitat ; apoi, simţul interior
îmi spune că agitaţia lui Gicu se datorează faptului că lui îi revine responsabilitatea de a expune celor
prezenţi cîteva din Tainele pe care a reuşit să le descifreze ( Completez şi spun că voi fi foarte
emoţionat, deoarece de mii de ani s-a aşteptat ziua acestei desecretizări pentru minunaţii Misionar
Cristici Creatori de Eră Nouă . Dumnezeul Lăuntric să ne ajute şi să ne Lumineze calea , pentru ca în
acea zi viitoare să nu lipsească nici unul dintre cei Aleşi; acceptăm şi reticenţi fiindcă ei sunt viitorii
noştri urmaşi ).
Dragi prieteni, după citirea informaţiilor anterioare ,aţi fost martorii unei ava-lanşe de
SINCRONICITĂŢI cu rezonanţă pe Sacralitatea Enigmelor din Bucegi, sincronicitate materializată prin
entităţi diferite ;şi acesta este doar începutul.
Totuşi, pentru a avea o viziune globală a Sincronizării destinului meu cu Enigmele din Bucegi şi
modul în care s-au revărsat informaţiile de atenţionare a legăturii - misiunii - responabilităţii mele pentru
zona Sfinxului Hiperboreean ,vă redau în sinteză următoarele etape sincrone :
1. - Prima tangenţă cu Sfinxul din Bucegi pe 15 August 1985 - în ziua Fecioarei Maria ;
2. - A doua tangenţă prin cartea ,, Mesajul Confederaţiei Galactice pentru planeta Geea ,,;
3. - Am primit o Hartă Turistică a Munţilor Bucegi, de la Taloş Eleonora din Arad.
4. - Apoi cartea Reiki - de Dumitru Hristenco - traseul Sacru din Bucegi;
5. - Revelaţie personală în 1999 - despre civilizaţia care a atins Nemurirea ;
6. - Puritatea Fiinţelor Superevoluate şi Eliberate din Bucegi - mesaj pe internet ;
7. - Mesaj de la IISUS CRISTOS pentru mine - anul 2002;
8. - Aurora Neghiu îmi traduce revelaţia din 1999 în anul 2003;
9. - Deplasare personală în Bucegi - iunie 2003;
10.- Bombo - oferă o perspectivă a drumeţiei mele în Bucegi şi rostul ei ;
11.- Iunie 2005 - cartea - Viitor cu cap de mort de ,,Radu Cinamar,,;
12.- Iunie 2005 - primesc informaţii despre mine şi Bombo pe Bucegi;
13.- Iunie 2005 - primesc informaţii de la Foare Bîndariu ;
14.- Iunie 2005 - primesc informaţii de la Cărnaru Rodica ;

20
Total perioadă de atenţionări şi mesaje între 1985 şi 2005 = 20 de ani.

Capitolul nr. 4
4. - Evoluţia Conştienţei şi Conştiinţei de la Întuneric ( A NU FI = Iluzie ) la Lumină ( A FI = Adevăr )
Dragi prieteni .
Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS, acum aproape 2000 de ani în urmă făcea următoarea remarcă :
IA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-MI.
Pentru înţelegerea acestui Adevăr Divin , este obligatoriu - necesar ca dintr-o anumită perspectivă să
intrăm în structura metafizică a Crucii Umane, la care se referea IISUS CRISTOS .
Din acest considerent, voi clasifica perspectivele de prezentare a temei abordate şi anume:
4.1. - Crucea Biofizică - Grosieră , derivată ca simbol chiar din forma corpul uman ;
4.2. - Crucea Energetică - Subtilă, derivată ca simbol chiar din nivelul de Conştienţă - Conştiinţă
integrat în palierele celor 7 Chakre Energetice ale corpurilor invizibile ale structurii
umane :
4.2.1. - Conştienţa şi Conştiinţa simbolizată prin Cruci:
4.2.1.1. - Crucea celor 7 Cruci , sau Crucea Clarviziunii ;
4.2.1.2. - Crucea solitară a Chakrelor ;
4.3. - Conştienţa şi Conştiinţa simbolizată prin Triunghiuri ;
ATENŢIE :
Unii băgători de vină care bineînţeles că stau prea mult centraţi pe Creier şi nu în Inimă, ar
putea să-mi reproşeze faptul că doresc să descifreaz Taina Crucii personale ,dar că le amestec imediat
cu Conştienţa şi Conştiinţa pe de o parte , iar pe de altă parte vorbesc despre Cruci, dar sar tocmai în
triunghiuri sau alte simboluri geometrice după cum veţi vedea în continuare.
Dragi prieteni, este foarte corectă această prezentare, deoarece noi oamenii Terrei trebuie să
trecem de la Cunoaşterea Tridimensională la cea N-dimensională , în care toate lucrurile şi
fenomenele sunt interconectate.
Din acest considerent, toate formulările mele scrise şi rostite stau sub semnul Expansiunii
Interdimensionale a Conştienţei şi Conştiinţei Umane, fapt pentru care simbolurile geometriei sacre
cum ar fi : Crucea , linia, cercul, triunghiul, piramida , octogonul, etc,… , reprezintă în acelaşi timp
Simbol şi Adevăr.
Revenim la tema propusă.

4.1. - Crucea Biofizică - Grosieră


După cum se ştie foarte bine în mediile ezoterice,
CRUCEA BIOFIZICĂ- GROSIERĂ este simbolul omului ,
adică omul în poziţie verticală , şi cu mîinile întinse ridicate la nivelul umerilor pe orizontală .
Aceasta este Crucea Biofizică a structurii umane, care nu are prea multă relevanţă în conştienţa
omului neiniţiat.
Cu toate acestea, însăşi forma corpului uman în poziţie verticală şi cu mîinile ridicate lateral, a
prefigurat şi încă mai prefigurează un nivel de evoluţie al spiritului uman în devenire în materia fizică
terestră .
Revenind din nou la corpurile energetice care învelesc minunatele noastre corpuri fizice, ca o
condiţionare funcţională derivată din însăşi arhitectura energetică interdimensională primordială , putem
spune cu certitudine că mîinile noastre aşezate în locul fizic cel mai optim de funcţionalitate ( necesitate
şi utilitate) marchează locul de activitate al Chakrei Gîtului .
Această chakră este răspunzătoare de acordarea facilităţii Clarauditive, sau a Verbului Cosmic, sau a
Cuvîntului şi are culoarea Albastră ca semn al viitoarei Faze JUPITERIENE de evoluţie a Terrei şi al
Corpului Fizic Jupiterian Terestrian bineînţeles .
Din informaţiile primite pînă în prezent de la Maeştrii noştrii de Lumină , această Fază Jupiteriană a
Terrei are ca punct de pornire aproximativă însăşi partea de final al anului 2012, cînd se intră definitiv
pe Noul Pămînt şi Noul Cer şi în care forţa Intelectului Cerebral va trece treptat treptat în subordinea
Intuiţiei şi a Înţelepciunii Divine cu sediul în Inimă .
Deci , corpul fizic actual a fost proiectat perfect cu mii şi mii de ani în trecut , simbolizînd prin
forma sa de CRUCE BIOFIZICĂ - GROSIERĂ tocmai faza Jupiteriană în care planeta Pămînt va intra
după anul 2012 sub denumirea biblică de un Pămînt Nou şi un Cer Nou.
Corpul fizic al omului postapocaliptic ( adică în Faza Jupiteriană a Terrei ) va avea funcţionalităţi pe
frecvenţe vibraţionale foarte înalte ( asemănătoare universului cu cinci dimensiuni ,dar unul special derivat
din însăşi particularitatea specifică a experimentului Terra ) şi în care numărul de spirale funcţionale în
ADN-ul uman va fi sub semnul cifrei sacre 12.
De fapt, această multiplicare al numărului de spirale în ADN o vieţuim chiar acum la nivelul anului
2005 , ca o continuitate firească dar dureroasă al transfor-mărilor corpului fizic cît şi al corpurilor
energetice ,transformări începute mai ac-celerat sau mai lent încă din anii anteriori - post 1999.
Importanţa acestei Cruci Biofizice - Grosiere, o veţi înţelege mai profund fiecare dintre voi cu ajutorul
energiilor de înaltă vibraţie ce curg acum şi vor curge în etape sincrone în viitorul apropiat peste
totalitatea corpurilor noastre , dar în special în Conştienţele şi Conştiinţele noastre, care sunt în proces de

21
metamorfozare Cristică accelerată , chiar dacă unii dintre voi nu bănuiţi încă , sau vă este teamă să
recunoaşteţi realitatea acestui proces transformaţional din prea multă falsă modestie de această dată .
SIMŢIŢI TRANSFORMAREA dragi prieteni ,
fiindcă apoi va veni şi Înţelegerea Transformării Apocaliptice .
Acesta este mersul lucrurilor deocamdată .
Ulterior , dar în funcţie de treapta de evoluţie în Conştiinţă atinsă şi practicată , Simţirea şi
Înţelegerea vor fi concomitente şi instantanee .

4.2. - Crucea Energetică - Subtilă


Dragi prieteni, întotdeauna în misteriile antice Marii Maeştrii Iluminaţi au constatat că oricît de mult
ar încerca înţelegerea misterului universului fizic şi al intercondiţionării noastre cu el, nu se putea ajunge
la un veritabil succes decît dacă OMUL SE CUNOŞTEA CU ADEVĂRAT PE SINE ÎNSĂŞI pe toate
palierele de funcţionalitate la nivel de potenţialitate Fizică şi Metafizică.
Din acest motiv, încercăm în rîndurile următoare să ajungem la o înţelegere a SINEI noastre
manifestate, prin corelarea nivelului de Conştienţă şi Conştiinţă cu Chakrele corpurilor energetice
suprasensibile , invizibile deocamdată marii majorităţi a populaţiei umane .

4.2.1. - Evoluţia Conştienţei şi Conştiinţei , prezentate simbolic pe Chakre şi Cruci


Dragi prieteni, ca să putem înţelege la nivel primar dar mai uşor evoluţia în Conştienţă şi Conştiinţă
a Omului Încarnat pe Terra ,este necesar să determinăm acele aspecte informaţionale care ne predetermină
o înţelegere ezoterică a Crucii Energetice umane.

4.2.1.1. - Crucea celor 7 cruci sau Crucea Clarviziunii


Această cruce ,cu toate că nu este accesibilă decît posesoprilor de clarviziune pentru a-i studia
integral funcţionalitatea, totuşi oferă şi acelor persoane lipsite de clarviziune anumite elemente de
percepţie prin care îşi trădează prezenţa, fie ea chiar şi parţială .
Înainte de a afla care sunt acele elemente de percepţie care trădează existenţa şi funcţionalitatea
acestei Cruci energetice (ce are ca suport 7 chakre aşezate pe 7 dimensiuni de manifestare vibraţională ),
este necesară o înţelegere a ceea ce reprezintă cele două braţe care formează crucea în general şi
crucea umană în special.
Braţul ORIZONTAL al Crucii
Braţul orizontal al crucii are direcţia de formare şi citire ( fizică şi metafizică ) de la stînga la dreapta
şi include în simbolistica sa următoarele aspecte :
În Stînga În Centru În Dreapta
TRECUTUL PREZENTUL VIITORUL
RUDIMENTAR ELEVAT SUPERELEVAT
IN(SUB)CONŞTIENT CONŞTIENT SUPRACONŞTIENT
INUMAN UMAN DIVIN
LIPSĂ NORMAL EXCES
Etc… Etc… Etc…
După cum observaţi, braţul orizontal al crucii defineşte cele trei etape ale evo-luţiei de conştienţă şi
conştiinţă umană , pe parcursul reîncarnărilor sale în lumea materiei fizice .
Precizarea I-a : Bratul orizontal al crucii se intersectează întotdeauna ( în mod obligatoriu
şi fără excepţie ) cu braţul vertical al crucii numai în etapa Prezent ;
Precizarea II-a : Cu toate că în modul natural noi trasăm bratul orizotal al crucii chiar orizontal
şi asta din raţiuni de simetrizare geometrică şi estetică , în realitate însă , şi în mod
special atunci cînd reprezentăm crucea ca simbol metafizic, atunci braţul orizontal
îşi modifică forma , pornindu-se de la stînga jos înspre dreapta sus , deoarece prin
asemenea poziţionare acest braţ reflectă urcuşul în conştienţă şi conştiinţă al
umanităţii.
Precizarea III-a : Braţul orizontal al crucii ,prin natura evoluţiei umane poate fi poziţionat pe mai
multe nivele ale braţului vertical al crucii. În cazul Crucii celor 7 cruci,
poziţionarea braţului orizontal intersectează braţul vertical la nivelul celei de-a
6-a Chakre a corpurilor energetice, corespunzătoare percepţiei clarvizionare ce este
definită de vibraţia culoarii indigo .
Precizarea IV-a : Braţul orizontal al crucii, reprezintă dintr-o anumită perspectivă chiar motorul de
căutare a experienţelor din trecut spre viitor şi invers , cît şi motorul de căutare
pe braţul vertical a acelor experienţe facilitate de conţinutul nivelelor
multidimensionale care se află între Astrul Teluric şi Astrul Cosmic .

Braţul VERTICAL al Crucii


Braţul vertical al crucii ,aşa cum menţionam anterior, se întinde între Astrul Teluric şi Astrul Cosmic
( vezi şi schiţa de mai jos , numerotată şi colorată pe aspecte multidimensionale ).

22
Între cei doi Aştrii amintiţi anterior, portalurile de intrare pe nivelurile multi-dimensionale (ceruri) sunt
chiar Chakrele a căror vibraţie redau culorile curcubeului şi care de altfel sunt adevăratul legămînt între
Dumnezeu şi Om şi nu curcubeul de pe Cerul fizic cum se crede la nivel inocent.
Dacă despre braţul orizontal spuneam anterior că poate fi comparat cu un motor de căutare în trecut,
prezent şi viitor, despre braţul vertical putem spune că reprezintă baza de date multi -
interdimensională, atît a evenimentelor trecute şi prezente, cît şi a evenimentelor
Posibile ( Potenţiale ) viitoare.
Acest braţ vertical al crucii, ne furnizează prin intermediul Chakrelor elemente de percepţie sub formă
de Stări , ca rezultantă directă a utilizării de către om al Forţelor interioare specifice fiecărui nivel
dimensional.
Nivelele de vibraţie caracteristice fiecărei chakre , se desecretizează în spectrul vizibilităţii
clarvizionare în special prin percepţii coloriostice, exact în ordinea culorilor aşezate în curcubeul fizic.

23
24
Aşezarea Crucii Chakrelor şi elementele de percepţie :
1. - Crucea Roşie corespunde anatomic ultimei vertebre - simţi în interiorul tău nevoia de a prelucra
şi administra materia fizică ;
2. - Crucea Portocalie corespunde anatomic locului aflat sub buric la aprox. 2,5 cm - simţi în
interiorul tău nevoia de a face urmaşi ( sex ) ;
3. - Crucea Portocalie corespunde anatomic stomacului ( plexul solar ) – simţi nevoia de aţi
materializa
poftele-plăcerile de natură alimentară ;
4. - Crucea Verde-Roz corespunde anatomic inimii - simţi nevoia de aţi împlini dorinţe de orice fel (
această cruce este centrală şi dorinţele se materializea ză doar prin utilizarea forţelor - program
din chakrele inferioare sau superioare , în funcţie de baza de date existentă în cunoaşterea sa );
5. - Crucea Albastră corespunde anatomic zonei scobiturii gîtului - simţi nevoia de comunicare
sonoră la nivel interuman şi de comunicare sonoră sau tăcută cu Divinitatea şi Ierarhiile sale
prin Rugăciune (aici este sediul Clarauzului şi tot aici este forţa materializării prin cuvînt cînd
eşti Crist ) ;
6. - Crucea Indigo corespunde anatomic zonei inferioare a frunţii - simţi nevoia de a utiliza
imaginaţia ( de a visa cu ochii deschişi ) - imaginaţia dă forţa prin care Cuvîntul ia formă( aici
este sediul Clarviziunii );
7. - Crucea Mov corespunde anatomic creştetului capului - simţi nevoia de expansiune , exuberanţă ,
superlative , înălţare , etc ,…

Dragi prieteni, cu privire la funcţionalitatea şi utilitatea acestor chakre trebuie să reţineti faptul că :
a). - Fiecare chakră are propriul său Program-Forţă de funcţionare ;
b). - În stare latentă , fiecare Program-Forţă al chakrelor este neutru . Ieşirea din neutralitate se
face de către dorinţa noastră ,iar rezultatul obţinut poate îmbrăca un rezultat
Egoist( malefic )
sau Altruist ( benefic );
c). - Nu trebuie uitat niciodată faptul că aceste Programe-Forţe-Stări sunt interconectate şi omul
poate alege după liberul său arbitru în ce combi naţii poate să le utilizeze pentru experienţele
sale fizice şi metafizice;
d). - Natura acestor Programe - Forţe - Stări este de calitatea atracţiei ,,Magnetice,, impregnate de
Atributul Curiozităţii Astrale materializate pe suport fizic;
e). - După multiple reîncarnări , prin repetarea utilizării acestui ,,Magnetism,,( Programe - Forţe –
Stări) al chakrelor, se crează obişnuinţa dependenţei obsesive de rezultatul materializat în
suportul ( universul ) fizic;
f). - Dependenţa de ,,magnetismul,, chakrelor, corelată cu dependenţa de efectul lor materializat (
bunuri materiale , alimentare , împliniri sexuale, puterea statutului social, exclusivitatea de grup
sau individuală la utilizarea informaţiei ,etc,…), în planul fizic după alegerile libere ale
conştienţei şi conştiinţei umane , crează povara efectului de Cruci Personale purtate peste
veacuri .
După cele prezentate anterior ,este necesară o nouă abordare informaţională pentru a înţelege mai
bine rostul acestor Cruci (Chakre ).

4.2.1.2. - Crucea solitară a Chakrelor


Înainte de a intra în subiect , vă rog să reţineţi următoarea clasificarea chakrelor, după nivelul
frecvenţei lor vibraţionale :
Cruci Inferioare Crucea Centrală Cruci Superioare
1. - Crucea Roşie 5.- Crucea Albastră
2. - Crucea Portocalie 4.- Crucea Verde-Roz 6.- Crucea Indigo
3. - Crucea Galbenă 7.- Crucea Mov.
Cu toate că chakrele au o funcţionalitate interconectată , pînă la exemplificarea acestui lucru vă
prezint o funcţionalitate solitară a fiecărei chakre, pe care o detaliez pe schiţa de mai jos.

25
A). - Funcţionalitate solitară
După modelul schiţelor pe care doresc să le abordez în contextul acestei pers-pective particulare, cele
două extreme ale braţului vertical al Crucilor îl reprezintă Astrul Teluric de vibraţie Maronie şi Astrul
Cosmic de culoare Albă.
Astrul Teluric ( chakra ) este un portal de intrare-conecţie cu energia feminină a Maicii Pămînteşti,
magnetizîndu-ne ( inclusiv gravitaţional ) pe viziunea exclusivistă a vieţuirii tridimensionale , făcîndu-te să
uiţi cine eşti şi în ce context ai sosit aici pe solul ei şi care te-a îmbrăcat cu un înveliş carnal din
propriile sale elemente chimice.
Astrul Cosmic ( chakra) este un portal de intrare-conecţie cu energia masculină a Tatălui Ceresc, pe
care în mod treptat şi în funcţie de evoluţia noastră în conştienţă şi conştiinţă să o canalizăm prin spiritul
nostru şi să metamorfozăm Pămîntul tridimensional într-unul n-dimensional ( să aducem cerul pe Pămînt -
un Pămînt Nou , un Cer Nou , un Om Nou ).
În rîndurile de mai jos vreau să aduc în atenţia voastră aspectele cele mai de jos ( locurile din care
pornim) ale conştineţei şi conştiinţei noastre , aspecte care se constituie ca experimente ale stării de a NU
FI .
Nu trebuie condamnată situaţia experimentării stării de A NU Fi, deoarece pentru acest lucru am venit
pe Terra , ci trebuie să ne îngrijorăm foarte des în privinţa modului în care prin ignoranţă batem pasul pe
loc manifestînd viaţă după viaţă aceleaşi aspecte de vibraţie joasă ale acestei stări de A NU FI, pe
care le voi clasifica sub apelativul de BEŢII Ezoterice.

Prima Cruce este Crucea Roşie a Conştienţei şi Conştiinţei ,


în care braţul orizontal întretaie braţul vertical prin chakra ultimei vertebre a şirei spinării .
Aici se găseste cel mai de jos nivel de conştienţă şi conştiinţă umană .
După zeci şi sute de reîncarnări , ca un rudiment-refex condiţionat Pavlovian-Uman programul funcţio-
nează încă şi în prezent la acei oameni pentru care ,casa, maşina, banii, hainele, bunurile tehnologice de
utilitate publică reprezintă totul, iar dacă inundaţiile sau focul distrug parte din aceste bunuri, acesti oameni
plîng şi ,,se dau cu capul de pereţi ,, că au muncit o viaţă întreagă iar Dumnezeu le-a luat acum rodul
muncii lor.
Toţi oamenii care-şi plîng bunurile pierdute, nu-l înţeleg pe Dumnezeu pentru că sunt lipsiţi de
Cunoaşterea de Sine din diverse motive, iar credinţa lor este superficială şi adresată unui Dumnezeu
exterior .
Plîngîndu-şi bunurile materiale pierdute , acesti oameni dau dovada certă a faptului că ei sînt cu
adevărat sub influienţa Beţiei Materiei , de care din păcate nici nu sunt conştienţi , pentru ei beţia fiind
doar de natură alcoolică . Este zona predilectă a materialiştilor.

26
A doua Cruce este Crucea Portocalie a Conştienţei şi Conştiinţei
în care braţul orizontal întretaie braţul vertical prin chakra pelviană (aprox . 2,5 cm sub buric).
Aici se găseşte al doilea nivel de conştienţă şi conştiinţă umană, care se manifestă ca rudiment alt
recutului uman prin excesul numit Beţie Sexuală. Este zona Infidelilor în care :
- unii ( unele ) gîndesc ,dar nu au curajul s-o facă ;
- unii (unele) cuvîntă (vorbesc ), dar nu au curajul s-o facă ;
- unii (unele) gîndesc, cuvîntă (vorbesc) şi o şi fac, pe faţă sau nu.

A treia Cruce este Crucea Galbenă a Conştienţei şi Conştiinţei


în care braţul orizontal întretaie braţul vertical prin chacra plexului solar (stomacul).
Aici se găseşte al treilea nivel de conştienţă îşi conştiinţă umană, care se manifestă la nivel rudimentar
al trecutului uman prin excesul numit Beţie Alcoolică şi Beţie Gastronomică( gurmanizii şi pofticioşii
nereţinuţi).

A patra Cruce este Crucea Verde-Roz a Conştienţei şi Conştiinţei


în care braţul orizontal întretaie braţul vertical prin chakra inimii.
Aici se găseşte al patrulea nivel de conştienţă şi conştiinţă umană care se masnifestă la nivel
rudimentar prin dorinţele egoiste susţinute de un corp mental nespiritualizat denumit şi mentalul inferior .
Aceste dorinţe egoiste sunt un rudiment al evoluţiei noastre spirituale din trecut şi se bazează pe
verbul A AVEA cu orice preţ ceea ce-şi doreşte omul subordonat acestor FORŢE-PROGRAME-STĂRI
mentale necize-late( minte nemulţumită mereu - mereu să aibe ).Aceasta este Beţia Dorinţelor
Nespiritualizate-Inferioare.

A cincia Cruce este Crucea Albastră a Conştienţei şi Conştiinţei


în care braţul orizontal întretaie braţul vertical prin chakra gîtului.
Aici se găseşte al cincilea nivel de conştienţă şi conştiinţă umană care se manifestă la nivel rudimentar
prin Beţia Dominării-Controlării semenilor prin Cuvînt. Dacă nu faci ce zic ei este bai .

A şasea Cruce este Crucea Indigo a Conştienţei şi Conştiinţei


în care braţul orizontal întretaie braţul vertical pe chakra frunţii-al treilea ochi.
Aici se găseşte al şaselea nivel de conştienţă şi conştiinţă care se manifestă la nivel rudimentar prin
Beţia Imaginaţiei, sau Beţia Programării imaginative-egoiste a semenilor săi . Dacă nu faci cum îşi
imaginează ei, este la fel de bai.

A şaptea Cruce şi ultima , este Crucea Mov a Conştienţei şi Conştiinţei


în care braţul orizontal întretaie braţul vertical pe creştetul capului - adică coroana .
Aici se găseşte al şaptelea nivel de conştienţă şi conştiinţă care se manifestă rudimentar prin Beţia
Exuberanţei Egoiste, Beţia Preamăririi egoiste, Beţia expansiunii mîndriei egoiste ,etc,…
Aici îi găsiţi pe toţi dictatorii istoriei terestre fie ei mai mici sau mai mari.
Dragi prieteni, cu toate că aceste Beţii Ezoterice ( sunt denumite ezoterice deoarece au ca suport de
manifestare pentru lumea fizică tocmai Programele-Forţele-Stările suprasensibile de care v-am amintit ) nu
sunt recunoscute integral în forma prezentată mai sus, totuşi în conştienţa umană sunt considerate
adevărate boli psihice, deoarece sunt repetiţii de joasă vibraţie de care în mod aparent nu poţi să mai
scapi .

A1. - Ieşirea din Beţiile Ezoterice


Şi totuşi ,cum se poate ieşi din aceste şapte Beţii ezoterice normale de mani-festat , dar care sunt
manifestate uneori în exces?
O cale de reuşită ar fi prin materializarea următorilor 5 Paşi :
1. - Ieşirea din ignoranţă prin Cunoaştere, adică documentarea didactă şi autodidactă asupra situaţie
în care tu eşti la nivel de conştienţă şi conştiinţă , fiindcă de aici îţi derivă întregul comportament
de Gînd, Cuvînt şi Faptă (Biblică) , indiferent de categoria Beţiei Ezoterice în care te scalzi ;
2. - Înţelegerea situaţiei ( Beţiei ) în care eşti ;
3. - Acceptarea situaţiei ( Beţiei ) în care eşti;
4. - Recunoaşterea ( spovedania ) nu numai la preot ci şi în societate ;
5. - Automodelarea şi Autoînălţarea spre nivele mai înalte de Conştienţă şi Conştiinţă cu ajutorul
Maeştrilor şi Învăţătorilor exteriori în primă fază , iar apoi a Dumnezeului Lăuntric.

27
A2. - Precizări suplimentare pe braţele crucilor
La această perspectivă doresc acum în final să mai fac unele precizări , pentru ca voi să înţelegeţi
unde se află aşezate cele şapte beţii pe braţul orizontal al crucilor personale .
Pe aceast braţ orizontal ,indiferent cărei chakre îi aparţine,avem următoarele situaţii-potenţiale
obligatorii:

.
Stînga Centrul Dreapta
Bratului Orizontal Braţul Orizontal se intersectează Braţului Orizontal.
cu Braţul Vertical .
1. Lipsuri de bunuri Normal Excedent egotic
Materiale de bunuri Materiale sau Beţie Materială .
2. Lipsă de Sex Sex normal Exces-Beţie Sexuală .
3. Lipsă de bunuri Normal Excedent egotic
Alimentare de bunuri Alimentare Beţie Alimentară .
4. Lipsă de Dorinţe Normal de Dorinţe Excedent Egotic
(om care vegetează) în Dorinţe Inferioare .
5. Lipsă de Comunicare Comunicare Normală Excedent Comunicativ
( taciturn ) Beţia Vorbitului .
6. Lipsa Imaginaţiei Imaginaţie Normală Excedent Imaginativ
(n-are Creativitate) Fantezie-Creativitate Normală Beţie Imaginativă .
7. Lipsa Exuberanţei Exuberanţă , Expansiune Excedente orgolioase
Expansiunii,Înălţării Înălţare Normală Beţii dictatoriale .

Cu toate că această prezentare este detaliată solitară pe chakre , se cuvin expuse cîteva alte precizări
de reîntregire al subiectului şi anume :
1.- sunt persoane pe Terra care excelează doar într-o singură beţie ;
2.- sunt persoane care excelează în două sau mai multe beţii combinate ;
3.- indiferent de beţia sau beţiile în care se manifestă fiecare om terestru, acesta o face şi le face ,
pentru că acestea mai reprezintă încă o lecţie de învăţat şi încă o cruce sau mai multe de dus .
4.- cu toţii am trecut prin aceste lecţii de viaţă mai uşor sau mai greu , deci nimeni n-a fost exclus, din
lecţia lor , fapt pentru care precizarea Învăţătorului IISUS CRISTOS conform căreia ,,Cine nu a
greşit niciodată să arunce primul cu piatra,, n-i se potriveşte tuturor , fie că suntem conştienţi sau
nu de acest Mare Adevăr.
5.- În plexul Solar - Stomac( Corpul Astral ) este sediul forţelor Luciferice care ne inspiră o altă cale
decît cea Luminoasă ;
6.- În Inimă ( Corpul Mentalului Inferior ) este sediul forţelor Ahrimanice care susţin iniţiativele
forţelor Luciferice ;
7.- În Creştetetul Capului este zona de contact tangentă cu cele mai teribile forţe destructive numite
Asuras;
8.-Toate cele trei forţe presează omul fizic pentru a le materializa Programele-Forţele-Stările de care
am vorbit anterior şi toate aceste trei Ierarhii ale Întunericului, după rodul muncii lor materializat
prin denumirile anterioare de Beţii Ezoterice formează acea Hidoasă şi Înfricoşetoare Creatură
denumită în tradiţiile populare ca BALAURUL CU 7 ( şapte ) CAPETE ;
9.-Corelat cu punctul 8 anterior, atunci cînd tradiţia populară vorbeşte BALAURUL CU 3( TREI )
CAPETE să ştiţi că se face referire fie la Ierarhia Luciferică, Ierarhia Ahrimanică şi Ierarhia
Asuras, fie face referire la Ierarhia Luciferică ce are sediul în Stomacul Astral şi care prin
poftele- plăceri programate în OM , are 3( trei ) Capete şi anume:
- Capul Excesului - Beţiei Gastronomico-Alcoolice ;
- Capul Excesului - Beţiei Sexualităţii ;
- Capul Excesului - Beţiei după bunurile Materiale de orice formă.
10.-Pentru învingerea Balaurului cu 7 capete şi al Balaurului cu 3 Capete este necesară punera în
aplicare al celor cinci paşi transformaţionali detaliaţi mai sus .

A3. - Revelaţie desecretizată


Dacă în punctul A2. anterior v-am oferit un tabel scris asupra Situaţiilor -Potenţiale obligatorii - oferite
spre experimentare de Braţul Orizontal al Crucii , acum vă ofer acelaşi lucru dar dintr-o perspectivă
desenată .

28
Aşa după cum ne relevă tabelul de mai sus , noi constatăm că există un număr de 21 Căsuţe solitare
ce cuprind Situaţii -Programe ( Potenţiale ) obligatorii pe care omul le experimentează pe Terra ( în sens
extins sunt şi combinaţii în interiorul acestor 21 de căsuţe ) .
Referitor la înţelegerea acestor experienţe pe care Căsuţele solitare ni le predetermină ,vă voi oferi o
revelaţie personală tocmai pentru a extinde şi completa puţin acest subiect .
Redată public ( anul 2002) în cartea Secretele Arborelui Sefirotic prin Editura Vultur ZM din Deva , la
pagina 104 sub titlul REVELAŢIA NR. 3 detaliam printre altele :
Ziua de 15 martie 2000…
Împreună cu Ghidul meu de Lumină ( Entitate Feminină )…

29
Lîngă această intersecţie, era amenajat un local de servire publică în aer liber , unde am
constatat că 21 de angajaţi serveau la masă, sub o umbrelă , TREI CLIENŢI , pe care i-am simţit că
sunt unici…şi nu înţelegeam ce rost avea ca 21 de angajaţi să servească doar trei clienţi…
Dragi prieteni , aşa după cum v-aţi obişnuit din cărţile mele anterioare ca şi din alte cărţi ezoterice ,
în majoritatea cazurilor din universurile suprasensibile ni se oferă informaţii sub formă simbolică , tocmai
în ideea de a ne stîrni curiozitatea şi de a face noi paşi pe calea evoluţiei spirituale, altfel, dacă ne-ar
oferi totul fără efortul nostru atunci din pioneri ai shaumbrei am deveni cerşetori demni de mila cerului .
Iată că după 5 ani de zile , am ajuns în situaţia desecretizării acestui mesaj sub forma informaţiilor
din tabelul anterior, în care 21 de Situaţii-Programe solitare obligatorii ce trebuie experimentate, servesc
în lumea fizică celor trei aspecte unice cumulate funcţional în fiinţa umană sub forma TRINITĂŢII
( Tatăl - Fiul - Sfîntul Duh , care stau sub aceiaşi umbrelă - corpul fizic ) .
Aşadar , iată cine sunt cei care servesc şi pe cine servesc.
Totuşi nu trebuie să uitati că în acest univers fizic, tot aşa după cum şi tabe-lul o arată, calea optimă
de evoluţie în conştiinţă are ca punct final Înţelegerea Superioară conform căreia odată ce suntem oameni
întrupaţi, să urmărim punerea în practică a experienţelor de centru ( de pe bratul orizontal al crucii ) ca o
cale normală-naturală în tridimensional ,care este calea ROZ a Cunoaşterii Experimen-tate Înţelese şi
Aplicate prin Gînd, Cuvînt şi Faptă biblică .

B). - Funcţionalitate interconectată


Dragi prieteni, dacă aţi înţeles informaţiile anterioare, la funcţionalitatea inter-conectată a chakrelor şi
implicit a crucilor, lucrurile sunt extrem de simple şi asta din cauză că pe parcursul unei anumite
perioade de timp (oră, zi,…) putem fi sub influienţa a două, sau trei, sau patru, sau cinci , sau şase, sau
şapte Flăcări-Focuri-Programe-Forţe-Stări ieşite din gura Capetelor de Balauri Interiori .
Crucile Solitare( sau Crucea celor 7 Cruci) pe care trebuie să le poarte omul în dimensiunea fizică
prin interconectare, dau ca potenţiale de manifestare de 7 ori cîte 7 situaţii ale stării de A NU FI ( adică 7
lipsuri şi 7 excese), ceea ce nu este uşor pentru nimeni , dar nici imposibil de depăşit ( analizează-te după
parte din stînga şi drepta a Braţului orizontal , acceptă-te aşa cum eşti, iubeşte-te şi eliberează aceste vechi
programe ale stării de A NU FI - succes ).
Dacă pînă acum am vorbit despre partea rea a lucrurilor, să vă îndrum acum în cîteva fraze şi spre
parte bună a lucrurilor.
REŢINEŢI :
Doar prin Pasul 5 al Automodelării - Autoînălţării care este pasul ce integrează toţi paşii anteriori
în Iubirea Divină Lăuntrică ( pe care o materializezi zi de zi printre semenii tăi ) putem să ne eliberăm
de sub dependenţa Balaurilor Lăuntrici.
Prin punerea în practică a celor 5 paşi transformaţionali la nivel de inimă, Mentalul Inferior se
transformă într-un Mental Superior care vehiculează Cunoaşteri ( Informaţii )de înaltă frecvenţă
vibraţională, astfel că forţele Balaurilor se subordonează Principiului Cristic, care îşi are sediul tot în
Inimă.
Prin utilizazea Principiului Cristic, forţa egoului dispare, iar lipsurile şi excedentele ( surplusurile )
sunt eliminate prin SINCRONICITATE ( cînd nevoia este iminentă Tatăl Lăuntric Împlineşte fără ca tu
să-ţi faci griji; iar cînd este excedent - surplus, Tatăl Lăuntric îţi scoate în cale pe cel ce are nevoie de
ceea ce tu dispui ).

PRECIZARE :
Ca o precizare suplimentară, se poate aminti faptul că în istoria omenirii au existat şi mai există
experienţe umane prin care se autoacceptă lipsurile , se autoa-cceptă normalitatea şi se autoacceptă
excesele, dar aceia care le manifestă au spi-ritul înălţat la nivelul în care toatea aceste realizări stau
sub semnul altruismului şi înălţării în Conştienţă şi Conştiinţă .

C. - Oul Macrocosmic subtil sau Coconul de Aur sau Chakra Unică


Recapitulînd cele 7 Cruci Experimentate în lumea materiei fizice, avem detalierea de mai jos :
Cruci Inferioare Crucea Centrală Cruci Superioare
1. - Crucea Roşie 5 .- Crucea Albastră
2. - Crucea Portocalie 4. - Crucea Verde-Roz 6. - Crucea Indigo
3. - Crucea Galbenă 7. - Crucea Mov
Dar Viaţa este o continuă Înălţare spre Dumnezeu .
După ce am terminat de experimentat şi cea de-a şaptea cruce , ne confrun-tăm instantaneu cu două
evenimente grandioase şi anume :
1. - Legea Graţiei Divine intervine iar Karma este anulată ;
2. - Intrăm într-o nouă metamorfoză în care , aşa cum menţionează şi expunerile maestrului
Tobias prin Cercul Crimson , noi integrăm aici în planul fizic acel Cocon de Aur Personal
sau Chakra Unică .
Acest Cocon de Aur este manifestat şi observat clarvizionar sub forma unui OU Energetic ce
cuprinde în interiorul său corpul nostru fizic , eteric, astral şi mental .

30
În schiţa anterioară a reprezentării Conştienţei şi Conştiinţei noastre pe Chakre şi Cruci, am desenat
Coconul de Aur sub forma corectă de OU, în care avem :

8.- Oul Macrocosmic Subtil sau Chakra Unică - prima fază (F1)
În această primă fază , toate cele şapte chakre ale corpului fizic la care se adaugă chakra Telurică
( aprox. la o palmă sub tălpi ) şi chakra Cosmică ( aprox. la o palmă peste creştetul capului ) formează un
aliniament funcţional complex avînd forma unei coloane de Lumină bombată sub aspectul unui Ou , ca
sumă a tuturor potenţialelor energetice ale chakrelor menţionate .
La acest Ou energetic se adaugă în mod firesc încă trei chakre suplimentare , care sunt foarte slab
funcţionale în această primă fază ; în schiţă , ca şi în realitate, aceste trei chakre suplimentare sunt plasate
într-un triunghi cu vîrful în jos şi tangent pe marginea superioară a Coconului de Aur .
Personal ( şi alti shaumbra ), în luna aprilie 2004 am intrat în posesia acestui Cocon-Ou de Aur , după
participarea la Bucureşti la conferinţa prezentată de Coldre şi Linda .
Din aprilie 2004 încoace , numărul celor care au intrat în posesia acestui Ou de Aur Energetic
( Chakra Unică ) s-a multiplicat şi este în continuă şi accelerată creştere .

8.- Oul Macrocosmic subtil sau chakra unică - a doua fază (F2)
În această fază, aşa după cum se vede şi în schiţă, rolul hotărîtor în funcţiona-litatea Oului o deţin
cele trei chakre nou venite, care sunt obligatoriu conectate pe chakra inimii şi obligatoriu subordonate ei .
Dar ce reprezintă aceste chakre ?
Cele trei chakre reprezintă de fapt trei noi corpuri energetice aferente dimensiu-nii a 5-a ( corpul
Cristic sau al Sinei Superioare ), dimensiunii a 6-a ( corpul Spiritului Vieţii ) şi dimensiunii a 7-a de
Conştiinţă manifestată ( corpul Omului Vieţii ).
Toate aceste trei Chakre - Corpuri, sunt subordonate inimii ca centru al Iubirii Divine .
Aşadar , prima fază a Oului - Cocon de Aur o reprezintă racordarea personală pe frecvenţa Principiului
Cristic al celei de-a 5-a dimensiuni de Conştiinţă , concomitent cu formarea şi funcţionarea în ADN-ul
personal al unor spirale suplimentare ( pornind de la 2 la 12 spirale ) , iar a doua fază reprezintă
racordarea şi funcţionarea corpului energetic nr. 5 al Sinei Superioare prin inimă .
Aceste două faze pot fi în timp fizic mai scurte sau mai lungi ca proces de materializare şi acest
lucru derivă din îndeplinirea mai multor obiective obligatorii : eliberarea personalităţilor vechi, eliberarea
controlului , integrarea în sincronocitatea evenimentelor, vehicularea conştientă a energiilor noi prin Intenţie
şi prin Respiraţie , etc,…
În privinţa timpului de funcţionare completă al corpurilor energetice superioare adăugate, putem spune
că aceste diferă de la om la om ; chiar dacă după anul 2012 planeta pămînt şi oamenii rămaşi pe ea
funcţionează-vibrează la nivelul celei de-a 5 dimensiuni de conştiinţă ( prima fază ) , vom găsi şi cîţiva
oameni care au în funcţie completă corpul nr. 6 şi alţii chiar corpul nr.7 ( al Desăvîrşirii ).
În concluzie , fiecare om alege cît de repede se înalţă în Conştiinţă , deoarece corpurile care îl susţin
sunt deja sosite pe Terra ca energii materializatoare chiar acum în vara anului 2005 , pînă la nivelul
dimensional nr. 6 ( voi aborda separat această afirmaţie ).
Cea de-a doua fază de integrare funcţională a celor trei chakre suplimentare pe şi în inimă se poate
prezenta dintr-o altă perspectivă sub forma desenului B. din schiţa cercetată şi detaliată anterior .
Ce vrea să scoată în evidenţă această nouă perspectivă al celei de-a doua faze a funcţionării Oului-
Coconului de Aur -Chakra Unică ?

C1. - Crucea Sfîntului Andrei


Crucea Sfîntului Andrei este formată din două axe distincte şi ne relevă urmă-toarele două Mari
Adevăruri :
1.- Axa Sud-Est ( Maica Pămîntească ) spre Nord-Vest ( Tatăl Ceresc ) este axa Bazelor Informaţionale pe
care noi le-am aşezat pe traseul evoluţiei noastre spirituale, de la starea de Uitare de Sine la Starea
de Vieţuire Conştientă de Sine ;
Axa Sud-Vest ( Tatăl Pămîntesc ) spre Nord-Est ( Maica Cerească ) este axa propriei noastre evoluţii
spirituale din trecut ( stînga jos - raţiune ) spre Viitor ( dreapta sus - Empatia inimii );
2.- Tatăl Pămîntesc şi Maica Pămîntească formază dintr-o anumită perspectivă chiar Polul Sud al
experimentării în creaţie , iar Tatăl Ceresc şi Maica Cerească formează Polul Nord - loc unde s-au
iniţiat programele şi cîmpurile energetice care slujesc experienţele din interiorul creaţiei .
Din considerentele specificate anterior, rezultă faptul că odată cu formarea corpurilor superioare peste
celelate corpuri utilizate pînă în prezenta metamorfoză apocaliptică , polaritatea interioară a omului se
schimbă radical , fapt care îi dă posibilitatea de a se manifesta cu noi potenţiale subordonate calităţii de
Androgin Nou pe care o vieţuieşte cu exclusivitate şi la maximum după anul 2012 ca reper temporal .

31
C1.1. - Crucea Sfîntului Andrei ca Adevăr Interior pe polarităţi .
Ca Adevăr Interior , omul terestru a experimentat la Polul Sud al Creaţiei pe suprafaţa Terrei
următoarele aspecte polare ( masculin şi feminin ) :
1. - Starea şi aspectul de Androgin Vechi ( desfăşurată în perioada Lemuriană ) în care omul era
posesorul ambelor sexe şi în măsura în care accepta să devină parte activă ( masculină ) ajuta celălalt
partener să creeze un copil androgin, dar totodată, putea la rîndul său să devină parte feminină şi să
procreeze la rîndul său.
2. - Starea şi aspectul de Divizare polară în Femei şi Bărbati , în perioada Atlantică şi Postatlantică
( pînă în anul 2012 ) care cuprinde două epoci şi anume : Epoca Matriarhatului şi Epoca Patriarhatului .
3. - Noua stare şi aspect de Androgin Nou , în care Divizarea polară în Femei şi Bărbaţi va rămîne la
exterior, dar interiorul celor două polarităţi vor funcţiona sub semnul Androginităţii , adică :
- Femeia va dobîndi pe lîngă Intuiţie ( Inimă ) şi logica Raţiunii ;
- Bărbatul va dobîndi pe lîngă Raţiune şi Intuiţia .
Doar în acest mod Femeia v-a deveni egală cu Bărbatul, cu toate că , în viitor vor exista situaţii în
care cu excelenţă bărbatul va oficia miracolul creaţiei , iar în alte situaţii femeia va oficia miracolul
creaţiei şi toate acestea într-o recunoaştere, acceptare şi binecuvîntare deplină între cele două polarităţi .
Şi în acest caz vă voi oferi cîteva elemente dintr-o revelaţie care am prelut-o şi sub formă de simbol
din planul spiritual ( descrierea integrală a revelaţiei o găsiţi în cartea Misiunea Spirituală a României ,
editată de Vultur ZM din Deva la pagina nr. 63 - anul 2001).
În noaptea de 26 / 27 mai 2000, am avut o revelaţie deosebită …
Ghidul meu astral m-a condus într-o sală mare,cu foarte multe scaune şi un birou la care stătea o
femeie.
Pe partea stîngă a sălii , pe lîngă scaune , era un culuar unde se formase un şir foarte mare de
bărbaţi şi femei, de diferite vîrste ( cu toţii erau decedaţi de curînd ).
… observ că Milu ( un prieten decedat ) era şi el încolonat .
Cînd o persoană ajungea prima la rînd , femeia ( Judecătoarea ) de la birou lua în mînă dosarul
acesteia şi îi dădea verdictul de admis sau respins …
Dragi prieteni , prin această revelaţie se scoate în evidenţă faptul că omul decedat al
contemporaneităţii noastre este judecat, de fapt este autojudecat de propria sa polaritate feminină , pe care
n-a utilizat-o în timpul vieţii sale , indife-rent că erau bărbaţi sau femei în clipa revederii după deces a
propriilor experienţe terestre acumulate .
Poate că unora dintre voi vi se pare corect ca bărbaţii să treacă prin această autojudecată prin
prisma polarităţii feminine interioare , dar nu vi se pare corect şi în privinţa femeilor , deoarece ve-ţi
spune că ele deja sunt feminine .
Da; pe bună dreptate femeile ultimei jumătăţi de secol XX au fost şi încă sunt feminine la nivel de
corp fizic exterior , dar lăuntric ele nu s-au mai bazat atît de mult pe Intuiţia Inimii şi intrarea în
rezonanţă cu lumile Celeste , ci au început o concurenţă acerbă la nivel de Raţiune cu bărbaţii , preluîndu-
le moda pantalonilor , a fumatului , a băutului , funcţiilor sociale , a impulsivităţii , a controlului şi
dominării , etc , etc,…
Nu este rău că bărbatul trebuie să devină mai feminin pe Crucea Sfîntului Andrei şi femeia să
devină mai masculină tot pe aceiaşi cruce , dar plasarea în acest moment apocaliptic într-o polaritate
extremă a Crucii în detrimentul celeilalte polarităţi a crucii , aduce numai dezavantaje şi îngreunează
propriul proces transformaţional spre definirea Noului Androgin Interior .
De exemplu, vă pot îndruma spre cartea Romînia Inima Ocultă a Terrei , unde Învăţătorul nostru
IISUS CRISTOS atrage atenţia în mod expres prietenei mele Doina Deac prin faptul că : ARE MINTEA
JUCĂUŞĂ ( adică , mintea nu este subordonată Inimii , aşa cum se cere pentru accesul pe Noul Pămînt şi
acest lucru este valabil şi pentru noi bărbaţii ).

C1.2. - Crucea Sfîntului Andrei pe Spaţiul Românesc .


Pornind de la Crucea Sfîntului Andrei (din schiţa prezentată ) ca element definitoriu în funcţionarea
corectă şi completă al Noului Om născut a doua oară pentru a locui pe un Nou Pămînt şi sub un Nou
Cer , observăm că :
cele două polarităţi duble ( Doi Taţi şi 2 Mame )
formează cele 4 elemente esenţiale ale SALTULUI CUANTUM .
Dragi prieteni, cred că acum aţi înţeles necesitatea ca ADN-ul uman să-şi sporească numărul de
spiralele de la 2 la 12 , tocmai pentru a ne susţine corpul fizic în perfectă manifestare pe Noul Pămînt ,
cît şi de a ne oferi o nouă paletă macrocosmică de percepţie N-dimensională la nivel de Conştienţă şi
Conştiinţă , prin cele 4 polarităţi ale Crucii Sfîntului Andrei .
Fiindcă titlul acestui subiect mă obligă , întrebarea voastră caută deja un răspuns cu privire la o
posibilă Cruce a Sfîntului Andrei pe Spaţiul Românesc.
Fiind îndepliniţe condiţiile, vă ofer o altă perspectivă a acestei cruci, alta decît aceea la care s-au
referit anumiţi autori şi mesageri celeşti că există pe Spaţiul Românesc .

32
Pentru acest lucru, voi porni de la schiţele aflate în cartea Misiunea Spirituală a României de la
pagina nr. 30 şi 31 , pe care le voi reda dintr-o altă perspectivă în patru trepte de metamorfozare, rezultînd
astfel cele patru imagini ale schiţei de mai jos , intitulată POLARITĂŢI DUBLE .

33
Schiţa (din căsuţa) numărul 1 ( vedere de sus a unei piramide cu faţa din apus rabatată în exterior )
reprezintă de fapt partea finală al Arborelui Sefirotic Nr.1 din Spaţiul Româneasc cu vîrful pe Arad ;
colţurile acestei schiţe noi , cuprinde focare energetice ale căror poalarităţi feminine şi masculine sunt
interconectate la fluxul energetic ce vine de la FOCşani, ca energie neutră de amplificare al polarităţilor
precizate .
Schiţa ( din căsuţa ) nr. 2 este o reprezentare a schiţei nr.1 dintr-o altă perspectivă ( vedere laterală ) şi
în care se observă că polarităţile formează baza piramidală , iar Aradul reprezintă
vîrful piramidei ( Inima-Conştiinţa Cristică ).
Schiţa ( din căsuţa ) nr. 3 este o reprezentare a schiţei nr.2 ( vederede sus ) şi în care intersectarea
diagonalelor ( sunt muchii ale piramidei ) crează centrul Arad-Inimă-Crist .
Schiţa ( din căsuţa ) nr. 4 sintetizată din schiţa nr. 3, este chiar Crucea Sfîntului Andrei , în a cărei
intersecţie se află Cristalul pe nivelul 7 , al unei piramide cu 7 trepte .
Cristalul-Om sau Omul-Crist , funcţionează perfect numai prin utilizarea combi-nată într-o unicitate
deplină a energiilor celor doi Taţi şi a energiilor celor două Mame ,care ajută de altfel şi la realizarea
saltului cuantum în conştiinţă .
ATENŢIE :
Axa Oraviţa-Dragu este pornită din trecut spre viitor , viitor care se transformă într-o percepţie de
Prezent Continuu Infinit , şi : este Axa Experienţelor Infinite .
Axa Drăgoeşti ( Brădiceni = Brad = Bază deschisă a Luminii Spirituale ) - Oradea este o Bază Ezoterică
Informaţională în continuă creştere spre infinit,ce susţine Axa anterioară cu acea Cunoaştere destinată
experimentării .
Ambele Axe sunt într-o Continuă şi Elastică Mişcare , atît la nivel de conştiinţă individuală , cît şi la
nivel de conştiinţă colectivăfie ea Neunificată sau Unificată .
În Spaţiul Românesc avem mai multe asemenea Axe ce se constituie în Cruci ale Sfîntului Andrei,
dar cea Mai Importantă Axă este cea din Interiorul Fiecăruia dintre Noi ,
care odată intrată în funcţiune şi cumulată cu forţa celorlate Axe-Cruci ,
ale ( shaumbra ) celor care au reuşit acest eveniment Formăm cu Toţii şi Suntem ,
MAREA CRUCE A SFÎNTULUI ANDREI ,
PATRONII ŞI PROTECTORII ÎNTREGII ROMÂNII ,
CÎT ŞI PROTECTORII ÎNTREGII PLANETE PĂMÎNT .
Acesta este Marel Adevăr pe care Cristul nostru lăuntric îl poate manifesta .

4.2.2. - Evoluţia Conştienţei şi Conştiinţei , prezentată simbolic pe Chakre şi Triunghiuri


Dragi prieteni, încerc acum dintr-o altă perspectivă să vă înfăţişez evoluţia omului în Conştientă şi
Conştiinţă, apelînd de această dată la o perspectivă în care mă voi folosi de forma triunghiurilor ( două )
ca redare plană .
Aceste triunghiuri , la nivel tridimensional sînt de fapt două Piramide care se nasc, apoi cresc , şi în
final fructifică forma de îngemănare şi funcţionare ideală simbolizată bidimensional prin hexagramă sau
Steaua lui David .
Prezenta perspectivă i-a în calcul o variantă inedită de prezentare ocultă a evoluţiei Conştienţei şi
Conştiinţei umane în lumea universului fizic, pornind de la reprezentarea geometriei triunghiulare ca
simbol evolutiv pe chakre şi corpuri ( universuri ) energetice spirituale , în opt faze distincte de
metamorfozare .
Precizez faptul că această nouă prezentare are în unele cazuri corespondenţe pe cele 7 cruci detaliate
anterior şi totuşi , particularitatea acestei perspective este redirecţionată cu predilecţie spre integrarea
hexagramei în octogonul metafizic personal cît şi în octogonul colectiv Românesc , Planetar şi Universal.

1.- Faza Conştienţei şi Conştiinţei Roşii .


Conştienţa şi Conştiinţa omului care experimentează lecţiile Liberului Arbitru Terestru , porneşte în
evoluţie tocmai de la chakra roşie a ultimei vertebre , deoa-rece aceasta îl pune în rezonanţă cu pămîntul,
adică îl împămînteneşte sau îl mag-netizează, tocmai pentru ca treptat treptat , să simtă acest pămînt
metamorfozat-metabolizat ,ca parte a fiinţei sale prin corpul său fizic ; Omul şi Pămîntul prin Corpul Fizic
sunt percepute a fi UNA .
În această fază a Conştienţei şi Conştiinţei Roşii, Eul omului se manifestă lini-ar în partea inferioară
a percepţiei sale ( ultima Chakră ), fără nici o perspectivă de ansamblu a cine este şi ceea ce trebuie să
facă , sub impresia temerilor şi fri-cilor izvorîte din starea de A NU FI , în care a intrat ca etapă
obligatorie a Uitării de SINE .
Experimentînd în partea cea mai de jos a Creaţiei (a 10-a Ierarhie, vezi cartea Secretele Arborelui
Sefirotic), omul este racordat profund la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă pe frecvenţa Energiilor Telurice .
În partea superioară a percepţiei sale ( chakra de pe creştet ), locul prin care primeşte Energia Cosmică
ce-l susţine în programul său de manifestare tridimensională,Conştienţa şi Conştiinţa sa se manifestă liniar
datorită Vălului care-i ascunde originea sa Divină , origine de care se simte rupt şi abandonat .

2.- Faza Conştienţei şi Conştiinţei Portocalii ( Orange ) .

34
În această fază Conştienţa şi Conştiinţa omului urcă o treaptă în care obser-vă că în afară de
bucuria percepţiei frumuseţii universului fizic în care se mani-festă, există şi sexualitatea care produce nu
numai procreerea ci şi o plăcere lăuntrică specifică .
Aici este momentul în care Conştienţa şi Conştiinţa omului îşi extinde puţin orizontul
experimentelor , iar pe axa trecut ( stînga ) - viitor( dreapta) apare ca reper central filiaţia sagvină cu
ascendenţa şi descendenţa de familie - grup - gintă - trib.
De fapt, în mod simplu putem să caracterizăm această fază ca fiind aceea în care Conştienţa şi
Conştiinţa Omului s-a ridicat de pe ultima vertebră (unde acţionează prin excelenţă forţe ale Universului
Fizic ) pe zona pubiană (unde acţionează forţele Corpului sau Universului Eteric).

3.- Faza Conştienţei şi Conştiinţei Galbene .


În această fază Conştienţa şi Conştiinţa omului intră în contact cu cele mai elevate pofte şi plăceri
oferite de alimentaţie ( pentru dezvoltarea şi întreţinerea corpului fizic ) .
Conştienţa şi Conştiinţa omului s-a ridicat de pe zona pubiană ( unde acţionează forţele Corpului sau
Universului Eteric)pe zona plexului solar-stomacul( unde acţionează forţele Corpului sau Universului Astral ).

4.- Faza Conştienţei şi Conştiinţei Verde-Roz .


În această fază Conştienţa şi Conştiinţa omului este centrată pe inimă , mai firav la început şi mai
puternic spre final ( ca la fiecare chakră de altfel ).
Aici este zona în care cele două triunghiuri ( Piramide ) îşi unifică vîrfurile, fapt pentru care Energia
Telurică şi Energia Cosmică îşi oferă forţele Corpului Mental , tocmai pentru ca omul să-şi creeze o
inteligenţă ( dacă vrea şi nu este ignorant ) cu ajutorul căreia să materializeze în materia fizică diverse
arhetipuri din sfera Divină ,care stau în aşteptare ca potenţiale infinite la dispoziţia omului .
Odată ce s-a atins acest nivel de Conştienţă şi Coştiinţă , tendinţa omului de a utiliza Verdele
Vindecător al Energiilor Suprasensibile creşte în potenţialitate şi dă rezultate pe măsura priceperii
utilizatorului ,, paranormal sau religios,, .
Tot aici începe şi utilizarea inteligenţei, care dacă iniţial este utilizată egotic ( ca etapă a Mentalului
Inferior ) ulterior se transformă în raza Roz a Cunoaşterii Experimentate care se subordonează iubirii,
metamorfozînd Mentalul într-unul Superior şi în care Intuiţia îşi începe funcţionarea.
Conştienţa şi Conştiinţa omului se ridică de pe zona plexului solar-stomacul ( unde acţionează forţele
Corpului Astral ) pe zona inimii ( unde actionează forţele Corpului Mental Inferior în prima etapă ,ce se
metamorfozează în Corp Mental Superior în cea de-a doua etapă evolutivă ).

5.- Faza Conştienţei şi Conştiinţei Albastre .


În această fază, Forţa Cosmică şi cea Telurică se interpătrund , ducînd la punerea în funcţie al
Principiului Cristic şi al calităţilor paranormale aferenţe acestei dimenşiuni nr. 5 .
Conştienţa şi Conştiinţa omului se ridică din vara anului 2005 la menbrii echipei Cristice ( Shaumbra)
de pe zona Inimii ( unde acţionează doar forţele Corpului Mental Superior ) pe zona gîtului ( unde
acţionează forţele Corpului sau Universului Cristic - al Sinei Superioare deci, cu energii de susţinere pe
Noul Pămînt - faza Jupiter a Terrei ).
Spre această fază se îndreaptă o parte a omenirii Terrei actuale a anului 2005, începînd cu etapele
primirii energiilor de portaluri stelare ,apoi cu anul 2007 luna septembrie şi în sfîrşit anul 2012 ca an al
trecerii definitive pe Noul Pămînt .

6.- Faza Conştienţei şi Conştiinţei Indigo .


Cu toate că majoritatea omenirii rămase după anul 2012 este intrată în faza Jupiteriană a evoluţie
Terestre, deci vor îmbrăca doar corpul Sinei Superioare ( OUL sau Chakra Unică ) Conştienţa şi Conştiinţa
anumitor oameni ( puţini la număr ) va funcţiona la nivelul celei de-a 6-a dimensiuni, chiar înainte de
anul 2012.
În această fază omul are Conştienţa şi Conştiinţa Spiritului Vieţii, care de fapt trebuia experimentată
în faza Venus de evoluţie a Terrei, dar anticipat ei au progre-sat în evoluţie şi o decalează spre
experimentare în faza Jupiter a Terrei .

7.- Faza Conştienţei şi Conştiinţei Mov ( Violet )


Înainte de anul 2012, în această fază de Conştienţă şi Conştiinţă are accesul pe primul loc (în calitate
de deschizător de drum spre Noul Pămînt ) TRIMISUL , care are absolvită şcoala cea mai înaltă din Ceruri
şi este coordonatorul nostru spiritual în Grădina Maicii Domnului , după care, foarte puţini iniţiaţi ai
vremurilor trecute îl vor secunda înainte de anul 2012, urmînd ca după această dată şi ceilalţi membrii ai
echipei Cristice să se Înalţe unul după altul, aşa după cum ei aleg şi nu pentru că i-ar fi ales cineva .

8.- Faze Conştienţei şi Conştiinţei ALBE


Această fază reprezintă de fapt etapa DESĂVÎRŞIRI Conştienţei şi Conştiinţei umane în experimentul
terestru şi are ca model de frunte pe Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS .
Cu toate că omul are 7 Cruci de purtat ( datorită programelor existente în chakrele şi corpuri
utilizate ), totuşi acest nivel al Desăvîrşirii implică folosirea de către spiritul nostru pe solul Terrei al

35
tuturor programelor-stărilor-forţelor celor 9 Ierarhii de Superioare de Lumină , revărsate concentrat înspre
noi după puterea magnetică de atracţie al spiritului nostru .
Chiar dacă la nivel de plan ( bidimensional ) această Fază a Conştienţei şi Con-ştiinţei Albe este redată
ca o hexagramă, totuşi la nivel tridimensional schiţa în sine este reprezentarea a două Piramide Duble
Suprapuse ,care se învîrtesc în sensuri opuse una faţă de cealaltă ( pe spaţiul Românesc şi la nivel de
suflet personal, vedeţi schiţele de la pagina nr. 84 şi 85 din cartea Misiunea Spirituală a României-Editura
Vultur ZM din Deva ).

Dragi prieteni, ca o precizare de final pentru cei care nu au observat şi core-lat încă materialul
expus în acest capitol , vă afirm faptul şi se poate vedea pe schiţă de altfel, că acele Scaune de piatră
sculptate de Marele Maestru Constantin Brîncuşi au o expresie ocultă.
Aceste Scaune care sînt aşezate la Tîrgu-Jiu , se reflectă plenar în Faza de Conştienţă şi Conştiinţă
Mov - adică faza legăturii cu Tatăl Ceresc Lăuntric .
Această legătură personală şi lăuntrică a fuziunii conştiente a Omului cu Dumnezeu , este reluată de
altfel de Maestru Brîncuşi dar dintr-o altă perspectivă , chiar în Coloana Infinitului , ca direcţie Infinită de
experimentare spre care Divinul Lăuntric ne oferă accesul .

Cap. 5. - Despre personaliţăţile vechi


Dragi prieteni.
La acest capitol al Personalităţilor vechi, trebuie să revenim din nou la aspectul reîncarnărilor, pe care
fiecare dintre noi le-a vieţuit într-un fel sau altul pe planeta Pămînt, iar alţii şi pe alte planete (vezi la
capitolul Informaţii Complementare ).
Fiecare reîncarnare a presupus vieţuirea unui program de experienţe solitare sau interconectate
(detaliate în informaţiile anterioare- Beţii şi Balauri-Dragoni), astfel că fiecare dintre noi am fost Creatori
de Personalităţi diverse , care ne-au marcat sufletul pe tot traseul parcurs istoriei trecute pînă în prezent .
În cadrul procesului transformaţional pe care unii dintre noi (Shaumbra-echipa lui Cristos) îl
pacurgem în prezent mai repede ca alţii, Personalitatea noastră Nouă dată de derularea procesului celei
de-a doua naşteri pe care îl tranzităm acum (2005), implică acceptarea tuturor personalităţălor noastre vechi
indiferent cît de întunecate ni se par şi eliberarea lor în lumina energetică a celei de-a 5-a dimensiuni
Cristice.
Personalităţile noastre vechi ne vin în viaţa de zi cu zi sub forma unor provocări pe care tu omule
trebuie să le înţelegi şi să le eliberezi conştientizînd că aceste provocări nu sunt altceva decît experienţe
vechi iluzorii ,care nu îţi mai sînt de folos în noua etapă de materializare şi funcţionare al Noului Pămînt
( vezi şi lecţiile Maestrului Tobias - Seriile Încorporării ) .
Exemplificări :

36
1. - Pentru bunurile materiale provocările apar prin intrarea în destinul tău al unor oportunităţi de a
dobîndi prin comandă, control, relaţii - pile - învîrteli : mai multe haine, mai multe mobile, televizoare,
telefoane, bani , maşini, terenuri, case, etc,…
Cînd astfel de bunuri te atrag magnetic şi sufletul tău devine neliniştit la ideea că ai putea să pierzi
asemenea ocazii , deci tu nu poţi rezista tentaţiilor , atunci să ştii că o personalitate veche de-a ta
acţionează în lăuntrul tău cu un program al unei vieţi trecute, adîncindu-te în iluzie (scena politică
Românească are vizibil destui asemenea oameni , pe care personalităţile lor vechi le induc starea de a nu
se depărta de lîngă împărţirea ciolanului ).
2. - În privinţa sexului provocările apar sub forma unor întîlniri pe traseul vieţii tale cu fete-femei
cizelate şi îmbrăcate ispititor ( unele dintre ele nici măcar nu se gîndesc la sex ,dar le place să fie
remarcate, flatate ,complementate ,admirate - e şi asta o beţie care atrage uneori violul ), ce stîrnesc
înlăuntrul tău patima relaţiilor intime, care vin tot dintr-o personalitate de-a ta mai veche .
Dragi prieteni, la fel acţionează înlăuntrul vostru şi celelalte Personalităţi vechi ( denumite anterior ca
Beţii Ezoterice pe aliniamentul chakrelor ) şi pe care cu siguranţă voi le ve-ţi observa ca reacţii
comportamentale ce izvorîsc din voi în momemtul în care aveţi în faţa voastră provocările cu pricina .
Cu toate că nici-o provocare ( personalitate ) nu este uşor de depăşit, prin con-ştientizare ele îşi pierd
treptat puterea cu care le-am înzestrat în experienţele tre-cutului nostru .
Totuşi , în rîndurile următoare voi aborda un tip de personalitate veche pe care a trebuit să o accept
ca trăire interioară chiar dacă nu mi-a convenit , să îi înţeleg prezenţa şi efectul ei dureros asupra
sufletului meu şi s-o eliberez oferin-du-i energia nouă a Iubirii lui Cristos din cea de-a 5-a dimensiune de
Conştienţă şi Conştiinţă , în care polarităţile Luminii şi Întunericului se unifică .
Această Personalitate veche se numeşte VIOLENŢA .
Cu toate că în acestă viaţă am fost un tip mai mult înclinat spre furie decît spre violenţă ,totuşi
mesajul existenţei unui program personal interior experimen-tat ca VIOLENŢĂ în alte vieţii , îmi
parvenise pe diverse căi metafizice .
Şi sincer nu mi-a păsat de această personalitate veche , pînă într-o zi în care am stat cu VIOLENŢA
PROPRIE faţă în faţă , lîngă mine şi în mine .

5.1. - Violenţa Siriusiană


Prima avertizare metafizică asupra faptului că eram posesorul unei violenţe ex-cesive mi-a parvenit
ca mesaj derivat din vieţuirile mele ca extraterestru aparţinînd unei planete din sistemul bi-solar SIRIUS ,
unde printre altele am fost şi comandantul unui grup de soldaţi cu care acţionam în cadrul flotei de
NAVE( OZN-uri ) intergalactice .
Violenţa Siuriusiană nu este şi nu a fost niciodată doar un atribut exclusivist al civilizaţiei constelaţiei
Sirius A şi Sirius B[ Rîul Siriu( s )= îs Sirius = Benone Sinulescu - nume şi forţă magică pozitivă de
ridicare a frecvenţelor vibraţionale su- fleteşti pentru poporul Român de la tridimensional spre n-
dimensional ; îţi mulţumim Maestre Benone ], deoarece şi alte civilizaţii extraterestre se jucau cu programul
stării de Violenţă , atît în galaxie cît ulterior şi în spaţiul Românesc .
Atunci, eram ca şi alţii un Siriusian inteligent, cu multă cunoaştere, calculat , hotărît, exigent şi relativ
rece sufleteşte, deoarece nu ştiam ca şi rasa mea de altfel, ce sunt Emoţiile Pure şi Iubirea de Semeni ; a
trebuit să venim pe Terra pentru această lecţie a Iubirii şi a Emoţiilor Pure ( folclorul Românesc redă
întotdeauna Emoţiile Pure asociate Iubirii în ascensiune Cristică ).
Dacă pentru faza personalităţilor-violenţelor mele Siriusiene se poate aplica acea clauză a
circumstanţelor atenuante într-o mică măsură, nu la fel pot spune despre faza reîncarnărilor
mele( Shaumbra ) ca om al planetei Pămînt , unde condiţiile gravitaţionale specifice au dus la UITAREA
extremă de SINE .
Şi acum, să trecem de pe Sirius pe Terra .

5.2. - Păianjenul Negru


La începutul anului 2004 , am vieţuit o experienţă inedită în stare de supraconştienţă, în care o parte
a Sinei mele Divine era intim legată de un Păianjen Negru şi Mare , care îşi avea locul de manevră între
chakra gîtului şi cea a inimii pe corpurile mele energetice .
Cum în România nu există asemenea Păianjeni giganţi , nu m-am frămîntat în a desecretiza simbolul
păianjenului care încă vieţuia în cîmpul meu energetic , mai ales că aveam foarte multe perspective oculte
de cercetat şi desecretizat .

5.3. - Violenţa Japoneză


După aproximativ o lună de zile de la vieţuirea acestei revelaţii, mă aflam în oraşul ARAD la
prietena mea Aurora Neghiu împreună cu Doina Deac într-o vizită de lucru ezoteric.
Într-un moment de pauză ,cînd ele începuseră să-şi soarbă cafeluţa şi vorbeau ca gîştele pe o temă
socială, m-am retras relaxat spre interior fără a le băga în seamă şi am constatat că îmi parvenea mereu
în conştienţa stării de veghe faptul că în asemenea formaţie mai colaborasem cîndva într-o viaţă trecută
în China sau în Japonia.
Nu am avut de gînd să le fac să renunţe la subiectul lor social, dar presiunea interioară a informaţiei
nu-mi dădea liniştea spre care mă retrăsesem .
Atunci am rugat-o pe Aurora să vizualizeze în trecut ceea ce mi se revelase .

37
După un moment de meditaţie cu ochii fizici închişi, Aurora ne spuse : ceea ce ai simţit tu este
corect.
A fost o perioadă în istoria feudală a Japoniei, în care noi toţi trei am avut de jucat un rol foarte
important .
Doina era un fel de Nobil-Conducător ( Şogun ) al unei feude şi avea ca scop unificarea sub sceptrul
său al celorlalte centre feudale, deoarece simţea că numai prin unificarea acestora Japonia ca ţară avea
de cîştigat .
Ca să poată să-şi realizeze acest plan de unificare , Doina m-a angajat pe mine în calitate de
Gheişă-Spion ce aveam rolul de a primi ca musafiri pe Nobilii invitaţi de Doina, de a le ţine companie
pe perioada vizitei, cît şi damă de companie şi de a afla dacă aceştia doresc sau nu o centralizare a
feudelor Japoneze sub o singură conducere, deoarece se duceau foarte multe lupte între nobilii feudelor
prin Samuraii şi Ninja angajaţi .
Era o perioadă grea în Japonia, în care luptele erau neîncetate , iar unificarea cerea acţiuni
extreme .
Din aceat considerent, Nobilii invitaţi de Doina care nu erau adepţii unificării feudelor japoneze erau
trecuţi pe lista neagră şi Doina care te avea pe tine Gicule angajat cu contract, îţi dădea comanda de
ai ucide pe aceştia în mare secret, deoarece erai un NINJA dintre cei mai valoroşi ce acţionau sub
semnul Confreeriei Păianjenului Negru .
Dragi prieteni ,a fi Ninja presupunea să fii un SIRIUSIAN cu Sobrietate şi Onoare de Japonez , în
care Violenţa şi Răceala cu care s-au desfăşurat execuţiile umane la comandă ,erau cu adevărat demne,
utile şi iertate doar de realizarea unificării Japoniei într-un stat mare şi centralizat .
Aşadar scopul a fost atins prin ceea ce Japonia este astăzi ,iar personalitatea mea violentă care şi în
cazul Japoniei a fost activată, s-a reactivat în această apocalipsă sub o altă stare specifică , dar nu sub
semnul Păianjenului ci sub semnul Iubirii Cristice .
Cu toate că istoria omenirii a făcut din violenţa umană un atribut malefic adresat doar domnitorului
român Vlad Ţepeş - Dracula , în realitate însă, personalitatea mea antică de luptător Ninja prin scopul
destinului de atunci, făcea din mine un ideal Dracula Japonez .
Difernţa dintre EU-Ninja şi Vlad Ţepeş, a fost dată de faptul că eu ucideam în ascuns, iar El a ucis
în mod public , folosind forţa iluzorie a Întunericului pentru a realiza un echilibru social aparent mai
Luminos( a fost o etapă de evoluţie ).
Istoria umană este plină de violenţe experimentate individual sau în grup, începînd cu orice tip de
luptător pînă la nivel de grupuri armate ; cavaleri, viteji, ninja, samurai ,haiduci , partizani, luptători ai
coranului, luptători criciaţi , luptători ai altor religii ,ciudata inchiziţie ce şi azi lucrează sub o altă formă ,
etc, etc, toţi aceşti combatanţi indiferent că luptă sub stindardul unei religii pentru o anumită dreptate sau
pentru pace şi democraţie ( a celui mai tare bineînţeles ), sunt dominaţi de o stare interioară de violenţă
cumulată cu un scop de împinire al unei Beţii Ezoterice .
Filmele relevă cu prisosinţă aceste violenţe( care au mai multe forme de manifestare ) şi voi dragi
prieteni nici nu conştientizaţi că de fapt se vorbeşte despre violenţa din interiorul vostru,care trebuie
inevitabil să fie transcensă.
Cu toate că Violenţa a fost un etalon comun puţin discutat şi des folosit în vremurile vechi( este
încă valabilă şi azi ) ,eu vă pot afirma cu certitudine că fiecare om al Terrei a experimentat în destinele
sale cel puţin o dată şi la o intensitate mai mică sau mai mare, pe ascuns sau în mod public starea de
violenţă .
Dragi prieteni, trebuie să fiţi atenţi la violenţa voastră cum se ridică din voi ca un balaur - dragon
care scoate foc pe nările şi gurile voastre ,aşa cum fac şi eu .
Dar, să mergem mai departe
În data de 12 iunie 2005, Doina mi-a extras de pe internet un material care vorbea despre reactivarea
Nivelului 8 al ADN-ului , acceptarea înţelegerea şi încorporarea Personalităţilor vechi în Nouă Energie
Cristică, ocazie cu care ai acces la informaţii din vieţile tale anterioare.
Iată în rîndurile următoare materialul procesat de mine şi oferit pe zona Aradului unor doritori care
se ocupă de spiritualizarea lor accelerată .

5.5. - Activarea Nivelului 8 al ADN-ului

1. - EU SUNT acum în Energia Nouă .

2. - EU cel din viaţa de Acum ,


şi EU-rile mele din toate vieţile trecute ,
ne aflăm împreună în Acum ,
reprezentînd cu toate la unison ,
o singură energie în această viaţă .

3.- Aceasta este viaţa de Acum ,


care are ATRIBUTELE a tot ce-a existat vreodată ,
şi are totodată ,
POTENŢIALELE a tot ce poate exista vreodată .

38
4.- Acest eveniment este cel pe care l-am aşteptat ,
şi reprezintă toate vieţile pe care le-am trăit ,
reunificate în viaţa în care mă aflu Acum .

5.- Ştiu că fiecare viaţă a EU-lui meu ,


a experimentat personalităţi diferite ,
dar scopul nostru de A FI,
este să fim unificate cu adevărat ,
şi acest lucru se realizează cel mai bine Acum ,
cînd cu toate împreună şi fără nici-o excepţie ,
ne trezim într-o singură Fiinţă.

6.- Voi personalităţile mele din trecut ,


sunteţi susţinerea mea de Acum ,
şi unica mea echipă .

7.- În acest moment de Acum ,


voi toate personalităţile mele ,
aliniaţi-vă în spatele meu ,
şi daţi-mi o mînă de ajutor .

8.- Am nevoie de voi toate ,


ca să fim UNUL în această Energie Nouă ,
care permite un astfel de lucru .

9.- Voi îmi oferiţi Înţelepciunea , Cunoaşterea şi Experienţa voastră ,


deoarece voi sunteţi diversele manifestări ale EU-lui meu .

10.- Vă informez pe voi EU-rile mele din toate vieţile trecute ,


că există un Nou Legămînt pe această planetă ,
care le înlocuieşte pe toate celelalte .

11.- Sub acest Nou Legămînt ,


vă preiau Energiile voastre din trecut ,
care au fost deja rescrise pe această planetă ,
şi le adun în mijlocul pasiunii mele .

12.- Promit să mă unesc atît de complet ,


încît să mă simt confortabil în propria mea Fiinţă ,
aşa cum mă simt confortabil cu Dumnezeu .

13.- Prin urmare ,


EU promit să recuperez locul meu în această Energie Nouă ,
şi să folosesc atributele fiecăreia din vieţile mele ,
pe care le-am stocat cu grijă în Nivelul 8 al ADN-ului .

14.- În momentul etern de Acum ,


EU am toate Experienţele propriilor mele vieţi trecute ,
ce stau aşezate în spatele meu ,
şi care mă susţin necontenit .

15.- În momentul etern de Acum ,


Eu am Înţelepciunea Erelor,
la care apelez permanent ,
pentru a trimite Lumina Iubirii mele ,
în locurile Întunecate ale întregii Creaţii Divine .

16.- ŞI AŞA ESTE .


NOTĂ :
Acest material a fost preluat de pe internet din titlul Iarna Spiritualităţii , ca mesaj al lui KRYON
din Serviciul Magnetic - tradus de GRAŢIA , pentru a ne facilita o Ascensiune uşoară tuturor celor intraţi
în rezonanţa Shaumbrei.

39
Acest material ne este oferit de KRYON sub forma unor instrucţiuni de UNIFICARE al tuturor
Energiilor aferente tuturor Personalităţilor vieţilor noastre trecute.
Retrage-te în linişte şi citeşte cu voce tare întregul material , de cîte ori simţi nevoia şi pînă cînd
Nivelul nr. 8 al ADN-ului este reactivat .
Materialul vă este prezentat uşor modificat faţă de original de pe internet şi a prins un contur de
redare influienţat de perspectiva de înţelegere şi vieţuire al Spiritului meu .
Am apelat la această formă de prezentare pentru a uşura înţelegerea mai uşoară a informaţiei şi
totodată pentru a putea fi rostită cu voce tare chiar în cadrul unui grup cu afinităţi spirituale ( tip
Shaumbra ).
Cu multă Iubire Spirituală ,al vostru coechipier în ASCENSIUNE : GICU DAN - BOROŞTENI
GORJ .

5.5. - Violenţa materializată ca Fiinţă energetică


Pe data de 13 iunie 2005 am recitit acest material şi în timp ce-l introduceam în conţinutul acestei
cărţi, soţia mea Viorica a trecut prin cameră fără să zică nimic şi văzîndu-şi de preocupările ei fără a
mă tulbura din activitatea mea .
În timpul trecerii ei prin cameră, am simţit cum în interiorul şi exteriorul meu prinde contur o forţă
energetică care mă presa cu o tărie atît de puternică, încît nu-i puteam înlătura strînsoarea ; o violenţă
puternică puse stăpînie pe mine , clocotind în sufletul şi spiritul meu .
Atunci întrerupsei lucru la calculator şi observai cum această violenţă dispare în aceiaşi măsură în
care soţia mea se depărta de mine ; în Sinea mea , mi-am zis că motivul stării mele este Viorica
( întotdeauna avem tendinţa de a găsi un vinovat exterior ) , care este încărcată cu multă energie negativă,
fapt pentru care consideram că ar trebui să nu mai treacă prin camera mea de lucru .
În timp scurt violenţa dispăru , dar totuşi eram fără să vreau pus în alertă şi într-o stare de observare
retrospectivă a ceea ce vieţuisem , deoarece acest fenomen nu mi se mai întîmplase niciodată în această
viaţă.
Cînd mă apucai să continui lucru la carte pe calculator , o idee îmi străfulgeră mintea cum că această
stare nu ar fi alteceva decît o personalitatea de-a mea mai veche care doreşte să fie încorporată şi
eliberată ; apoi îmi veni o a doua idee care îmi spuse că s-ar putea să greşesc .
Din nou aud paşii pe care Viorica îi făcea apropiindu-se de mine şi ca un declanşator ridică din
nou în vieţuirea mea o violenţă atît de amplă şi solidă, încît o simţeam de această dată ca o fiinţă
energetică ce pusese stăpînire pe mine atît în interior cît şi exteriorul corpului meu fizic.
Pur şi simplu mă simţeam înrobit şi fără putere de apărare .
Cînd Viorica intră în cîmpul meu de observare vizuală, constatai cu surprindere că era atăt de bine
dispusă şi radioasă încît şi nu putea fi vorba ca ea să aibă energie negativă absorbită din Sîntana,mai
ales că participase la un ritual de nuntă .
Atunci am simţit că întradevăr fiinţa care îmi scotea la suprafaţa conştienţei stării mele de veghe
acea violenţă uriaşă, era chiar o personalitate veche de-a mea .
Instantaneu presiunea energetică, starea de violenţă şi fiinţa mea mai veche se evaporară într-o
fracţiune de secundă şi într-o relaxare deplină buna dispoziţie şi un zîmbet uşor marcară faptul că am
reuşit prin conştientizare să mă accept fără sentimente de vinivăţie aşa cum am fost ; da, totul este
experienţă .
Dragi prieteni , Personalităţile noastre vechi sînt cu adevărat fiinţe reale, fără suflet cum zice Maestrul
Tobias ,dar ele sînt copii noştrii pe care i-am creat în cursul experienţelor sufleteşti pe Terra
tridimensională a Vechilor Energii .
Cu toate că pe mine m-a ,,vizitat,, cu o impresionare foarte puternică doar Personalitatea violenţei,
fiecare dintre voi poate ve-ţi primi în ,,vizită,, oricare dintre personalităţile voastre vechi, ce au nevoie de
ajutorul vostru pentru a le integra în noua energie şi a le elibera spre o evoluţie individuală eternă .

5.6. - Vizualizarea revelată a Personalităţilor vechi cu Doina Deac


Şi totuşi, Personalităţile noastre vechi nu se manifestă doar sub înfăţişarea unor fiinţe energetice
invizibile sau chiar vizibile uneori , ci şi sub o formă mult mai uşoară ca simboluri apărute în starea de
supraconştienţă al spiritului uman , aflat în afara corpului fizic în timpul somnului profund .
La această categorie menţionez revelaţia personalităţilor vechi la care a avut acces în corpore
prietena mea Doina Deac din Sîntana.
Într-un peisaj ce s-a vrut a fi casa părintească şi în timp ce Doina se afla în curtea casei
părinteşti , foarte multă lume era deja sosită iar Doina nu simţea nici-un fel de atracţie faţă de ei,
rămînînd retrasă .
Printre persoanele aflate în curte , Doina remarcă pasivă prezenţa părinţilor săi, a fraţilor ei, a
anumitor rude şi cunoscuţi, dar erau şi multe persoane necunoscute .
La un moment dat , una dintre aceste personaje care avea înfăţişarea mamei ei, se apropie de Doina
şi îi spuse simplu faptul că : toţi cei prezenţi o aşteaptă pe ea .
Revelaţia se încheie brusc după primirea mesajului şi instantaneu Doina a revenit în conştienţa stării
de veghe.
Deoarece nu reuşise să descifreze substratul revelaţiei şi mesajului primit, a doua zi dimineaţa la
servici Doina mi-a expus cele redate mai sus , pentru a-i lămuri misterul unei asemenea trăiri.

40
Cu toate că prin ,,Mintea ei jucăuşă ,, Doina a încercat o descifrare, n-a ajuns la nici un rezultat
satisfăcător .
Pentru mine lucrurile au fost foarte simple deoarece mi-am centrat conştienţa pe inimă şi cînd încă
Doina nu reuşise să-mi spună mesajul acelei pretinse ma-me din revelaţie, am simţit instantaneu răspunsul
şi i l-am spus : Toate Persoanele din curtea casei tale reprezintă Personalităţile tale mai vechi ce aşteaptă
să le încor-porezi şi să le eliberezi în Energia Noului Pămînt .
De ce apar sub formă de persoane cunoscute şi necunoscute ? pentru simplul fapt că cei cunoscuţi
de tine mainifestă încă în prezent ceea ce tu ai experimentat în trecutul apropiat al acestei vieţi, iar cei
necunoscuţi sunt Personalităţi vechi pe care în această viaţă nu le-ai manifestat şi îţi sînt străine
conştienţei tale deocamdată .
De fapt, în acea curte tu ai privit pasivă la tine ÎNSĂŢI în diferite ipostaze experimentate ca
personalităţi pe scena reîncarnărilor tale terestre ; revelaţia şi mesajul tu ţi l-ai oferit ca un dar al faptului
că este momentul încoporării şi eliberării prin iubire al tuturor acestor Personalităţi vechi .
Dragi prieteni, pentru a discerne între Vis şi Revelaţie ,vă îndrum să citiţi in-formaţii pe acest
segment de cunoaştere la cartea Ecluza Astrală, Cap.III -Treptele Conştienţei ( 7 trepte ) pag. 36 la 43 şi
schiţele de sinteză de la pag. 140 şi 141 ( Edi-tura Vultur ZM din Deva )

5.7. - Personalitate veche feminină şi masculină eliberată în timpul revelaţiei


Cu toate că scenariul Personalităţii violenţei pe care l-am afişat anterior, poate fi înţeles ca
manifestare excesiv masculină ( şi este ), acum vin cu o nouă informaţie referitoare la aspectul manifestării
violenţei de polaritatea feminină a Sinei mele lăuntrice .
În zorii zilei de 11. 08. 2005, în timp ce mă aflam conştient într-un anumit univers spiritual (cer), o
entitate feminină blondă îmi apăru în faţă şi mă întrebă fără menajamente : - mă iubeşti ?
Neaşteptîndu-mă la această întrebare banală, o privii puţin nedumerit şi observînd-ui hotărîrea cu
care se poziţionase în faţa mea, mi-am zis că este normal să-i ofer răspunsul pe loc .
În momentul în care am luat această decizie, pe faţa ei ca o bandă orizontală aşezată între nas şi
bărbie, pielea i se coloră rapid într-o nuanţă galben-cadaveric , buzele i se întredeschiseră într-un rînjet
ce scoase la iveală pe colţurile gurii patru colţi (doi sus şi doi jos )diabolici demni de recuzita cinefilă a
contelui Dracula .
Nefiind impresionat de această metamorfoză ciudată, mi-am focalizat coştienţa pe starea sufletească şi
am constatat că nu simţeam nici teamă şi nici repulsie , ba mai mult ,simţeam că sunt în armonie cu ea
şi era chiar apropiată spiritului meu.
- da ; te iubesc foarte mult ,dar nu sub forma omenească înţelegerii ,ci la nivel de spirit .
Primind confirmarea, blonda îşi restabili instantaneu fizionomia iniţială şi îmi profeţi faptul că
botezul din apa Iordanului va avea loc peste doi ani , adică în anul 2007.
Dragi prieteni, această blondă a fost o veche personalitate de-a mea foarte violentă ,pe care am
manifestat-o în timpul matriarhatului (amazoană ) cu excelenţă , şi tot atunci am fost rănită cu săgeata , apoi
pusă pe rug , dar înainte de a se da foc lemnelor m-am eliberat de corpul fizic zburînd în astral şi
observînd cum cei apropiaţi mie au fost hăituiţi şi ucişi ; încă de pe atunci violenţa făcea casă bună cu
omul .
Iar în momentul de faţă personajele cinematografice ca : vampirii , contele Dracula , extratereştrii
negativi , criminalii , curvarii , beţivii , hoţii, mincinoşii , dictatorii , etc,… nu sunt altceva decît
personalităţile noastre vechi ,pe care trebuie să le acceptăm şi să le eliberăm cu iubire .
În privinţa profeţiei ,se pare că centura fotonică a celei de-a 5-a dimensiuni soseşte în 2007 cu un
aport energetic substanţial ,deoarece noi îl atragem, astfel că botezul cu apă şi cu foc se va materializa
mai repede în anumite persoane, mai repede decît potenţilalul detaliat de mine în volumul 4 din România
Inima Ocultă a Terrei , avînd ca suport operele de artă ale Maestrului Constantin Brîncuşi de la Tîrgu-Jiu
; orice este posibil dacă aşa alegem .
Vom trăi şi vom vedea dacă întradevăr noi chiar avansăm în Conştienţă şi Conştiinţă cu o asemenea
rapiditate şi bine ar fi să fie aşa, cu toate fenomenele colaterale aparent destructive prin care unii oameni
vor trece din lipsă de rezo-nanţă cu Noua Energie a Noului Pămînt .
Ulterior revelaţiei menţionate anterior, am avut marea şansă de a mă afla în lumea spiritelor faţă în
faţă cu o personalitate veche de-a mea , care pur şi simplu era cu fizionomia mea actuală.
Singura diferenţă dinte Eu ce vechi şi Eu cel Nou era faptul că Eu cel vechi avem culoarea pielii
foarte întunecată - fumuriu energetic , culoare care nu se regă-seşte la modul fizic pe Terra .
În plan spiritual am stat de vorbă cu această veche personalitate, explicîndu-i sensul evoluţiei
spirituale cît şi valoarea fundamentală a Iubirii Divine, după care am despris-o de mine oferindu-i
libertatea totală de existenţă fără a mai fi dependentă de mine .
Dragi prieteni , în virtutea experienţelor nostre din vieţile anterioare cînd am fost ori femeie ori
bărbat , ca şi în virtutea experienţei polarităţii actuale pe care o manifestăm , trebuie să înţelegeţi că omul
în sine este un androgin ( feminin + masculin ) perfect , fapt pentru care Femeia cu colţi de vampir cît şi
Bărbatul complet întunecat există ca personalitate reală a fiecăruia dintre noi şi care trebuie eliberaţi cu
statul de liber arbitru , dar fără suflet .

41
6. - Reprogramarea utilizării permanente a termenului de DUMNEZEU,
în Conştienţa şi Conştiinţa Bărbatilor şi Femeilor terestre ,care vor intra în posesia Corpului Cristic
Dragi prieteni.
În condiţiile actuale de metamorfozare Cristică( Apocaliptică şi Postapocalipti-că ) pe care o parcurgem,
Spiritul nostru îşi va muta domiciliul de la etajul 4 al Corpului Mental( Eul Inferior - Egotic ),
la etajul 5 al Corpului Sinei Superioare( Sinea Cristică - Eul Superior - Altruist ).
Acest eveniment transformaţional, ne va predetermina inevitabil să conştienti-zăm în conversaţiile
noastre de zi cu zi, necesitatea utilizării variate a termenului de Dumnezeu şi asta în contextul
polarităţilor care participă la discuţie .
Dar să pornim de la situaţia prezentă a utilizării termenului ( apelativului ) de Dumnezeu, pentru ca
apoi să nominalizăm alte variante de exprimare care se în-cadrează în Adevăr .
În momentul de faţă suntem în situaţia general valabilă , în care termenul de Dumnezeu este utilizat
ca o exprimare dată de reflexul condiţionat prin care soci-etatea ni l-a programat în Conştienţa şi
Conştiinţa personală, încă de pe vremea în care eram copii.
Dragi prieteni, vă ve-ţi întreba cu siguranţă dacă termenul(cuvîntul )Dumnezeu are ceva în neregulă ,
dacă tot m-am hotărît să abordez acest subiect .
Nu; termenul de Dumnezeu utilizat în conversaţiile noastre este corect,dar acest cuvînt nu reprezintă
întotdeauna Totalitatea Esenţei Divine pe care vrem să o re-flectăm prin limbajul nostru .
Datorită faptului că acum mii şi mii de ani organizarea societăţii omeneşti a trecut de la Matriarhat
( principiul feminin conducea) la Patriarhat ( principiul mas-culin a preluat conducerea ), tendinţa instituţiei
religioase oficiale a consolidat per-manent punerea în ierarhia structurilor de comandă şi control doar a
bărbaţilor , femeile devenind un instrument Divin de mîna a doua, cu responsabilităţi şi valori limitate.
Din acest considerent , instituţiile religioase actuale deja au intrat începînd cu anul 2005 la capitolul
gîndire spirituală învechită , deoarece odată cu deschiderea portalului Siriusian din acest an, energia celei
de-a 5-a dimensiuni de manifestare în Conştienţă şi Conştiinţă omeogenizează în conţinutul ei de
manifestare atît principiul masculin cît şi principiul feminin la cote paritare reale.
Aşadar, odată cu anul 2005 putem vorbi despre reconsiderarea valorilor Divine aduse spre manifestare
de către principiul feminin, care nu face altceva decît să întregească prin completare principiul masculin ,
fapt pentru care putem considera acest an ca fiind aducătorul energetic al forţei feminine prin care
colaboratoarele noastre au acces la calitatea şi titlul da Preotesă a lui Dumnezeu , la acelaşi nivel şi
intensitate la care şi Preoţii actuali îşi revendică dreptul de întîi stătători şi slujitori Divini .
Din acest considerent, toţi conducătorii religiilor terestre vor trebui să înţelea-gă noul contex de
manifestare umană pe Terra, fapt pentru care denumirea de Patriarh şi Patriarhie trebuie modificată sub o
altă titulatură din care să nu mai rezulte întîietatea principiului masculin în detrimentul principiului
feminin .
Trecerea pe Noul Pămînt estimată a se produce la sfîrşitul anului 2012 , în-seamnă realizarea unor
metamorfoze uriaşe în Conştienţa şi Conştiinţa umanilor rămaşi reîncarnaţi, situaţie care va obliga oricum
instituţiile religioase oficiale şi mai puţin oficiale de a produce modificări în conţinutul organigramelor lor
de funcţionare, astfel că femeia stareţă sau călugăriţă să aibă paritate de exprimare la cel mai înalt nivel
de conducere ,ca o femeie iniţiată în Tainele Divine.
Reforma doctrinelor religioase mondiale va aduce inevitabil în uzul lor curent renunţarea la
dogmatism şi realizarea potenţialului spiritual prin revelarea faptică a Unităţii Sincronice dintre viitorul
Ritual Religios Divin şi viitoarea Ştiinţa a Ar-hetipurilor Divine aplicate în structura noii societăţi umane
metamorfozată apo-caliptic .
Astfel în contextul transformaţional în care am intrat, utilizarea în extremă al termenului( cuvîntului )
Dumnezeu nu va mai fi permisă, deoarece trebuie ca femei-le cît şi bărbaţii să înţeleagă şi să utilizeze şi
termenul( cuvîntul ) Dumnezeiţă, ca o recunoaştere oficială a funcţionării Androginului Cristic Interior al
fiecărei fiinţe umane .
Cu toate că la nivel fizic, structura biologică va continua a se manifesta pe polarităţi femeie şi
bărbat, fiecare dintre membii de apartenenţă ale celor două polarităţi nu trebuie să uite că noul corp al
Sinei Spirituale (Corpul Cristic) în care ne vom sălăşlui Spiritul, are calitatea de Corp Androgin cu
polarităţile unificate .
Din acest considerent putem aprecia dintr-o anumită perspecxtivă de înţelegere spirituală, că în fiecare
bărbat va funcţiona o femeie şi în fiecare femeie va funcţiona un bărbat, şi această calitate Uman-Cristică
cu funcţionalitate completă , va putea fi considerată ca Întregirea Androginului Spiritual în care fiecare
entitate umană femeie sau bărbat, vor purta în interiorul lor cîte doi gemeni divini personali .
În aceste noi condiţii, va fi necesară renunţarea la termenul uzual şi învechit de Preot şi Preotesă,
mai acceptabile fiind exprimările polare de Regine şi Regi Spirituali , sau de Învăţătoare şi Invăţători
Spirituali , pentru aceia care vor fi mereu în fruntea noilor forme centralizate de Temple şi Universităţi ale
Ştiinţei Spiritului .
Din anul 2005, dacă bărbaţii vor folosi doar termenul de Dumnezeu, rostul şi rolul femeilor este acela
de a scoate în evidenţă termenul de Dumnezeiţă şi cu cît mai repede va fi încetăţenită în popor această
formulare Femin -Divină, cu atît mai repede şi colaborarea dintre sexe va prinde un contur funcţional mai
armo- nios în colaborările diverse .-
Momentan în anul 2005 este foarte greu ca majorităţii funcţionarilor institute-lor religioase să le
induci în conversaţiile lor curente utilizarea termenului de Dumnezeiţă, mai ales că după tipicul doctrinar-

42
dogmatic, în conducerea Cerului se recunoaşte doar Tatăl ,Fiul şi Sfîntul Duh, ca trei personalităţi aparţinînd
polari-tăţii masculine .
După cum vedeţi, nici urmă de polaritate Feminin-Divină cu atribuţii de spi-ritualizare a popoarelor
creştine, fapt pentru care senzaţia omului trecut prin Adevărata Iniţiere a lui Cristos, este aceea de a
vedea o conducere a creaţiei care şchiopătează într-un climat de Club Celest Exclusivist, în care
polaritatea feminină pare a fi de decor şi de sacrificiu .
Din considerentele expuse anterior, rezultă că exprimările noastre viitoare tre-buie să reflecte
formulări compacte ale polarităţilor ca :

Mama-Tatăl Ceresc ;
Androginul Unic Ceresc ;
Dumnezeiţa-Dumnezeu Ceresc ;
Creatoarea-Creator Ceresc , etc…

Totodată, mai pot fi folosite acele termene neutre de exprimare ca :


Spiritul Universal ;
Marea Conştiinţă Universală ;
Marea Fiinţă Celestă ;
Totalitatea ;
Iubirea Infinită ;
Înţelepciunea Creatoare Infinită ;
Puterea -Voinţa Creatoare Infinită ;
Esenţa Divină ;
Armonia Divină ;
Frumuseţea Divină ;
Sursa Divină etc…
Dragi prieteni, în condiţiile recunoaşterii valorilor Spiritual-Divine ce izvorăsc din potenţialul Feminin,
valoarea spirituală a bărbatului va creşte prin femininul său interior,ca să nu mai vorbesc despre femei,
care încep cu adevărat să se simtă întregite în spirit după mii de ani de neutilizare al energiilor Feminin-
Divine ce le caracterizează .
Astfel, relaţia dintre femeie şi bărbat va fi sub auspiciile unor comportamente total noi, în care
fiecare va participa conform progamelor convenite şi acceptate cu responsabilitatea de rigoare subordonată
Principiului Cristic .
Începutul va fi greu , deoarece fiind implicaţi în fenomenul materializării Transcendentului Cristic aici
pe Terra cea Nouă, Conştienţa şi Conştiinţa multor oameni, chiar ezoterişti, nu este obişnuită să aibă o
viziune globală a fenomenelor noi pe care le vor experimenta .
Cu toate acestea, întotdeauna vor exista cei care au o înţelegere mai avansată şi ca Pionieri ai
Noului Univers al celei de-a Doua Creaţii, aceştia vor sfătui pe ceilalţi cu privire la direcţia şi dinamica
experimentală în care sînt incluşi .
Oricît am încerca să spunem în cuvinte rolul şi importanţa polarităţii femi-nine pe care am neglijat-o
mii şi mii de ani cu scopul realizării unui experiment spiritual la nivelul percepţiei tridimensionale şi
apoi n-dimensionale , un lucru este cert :
Meşterul Manole ( Bărbaţii ) trebuie să-şi scoată în manifestare din zidirea propriului templu
( corpul fizic ) aspectul feminin spre a se reîntregi ca Androgin Divin adaptat perfect pentru
experienţele viitoare ale Noului Pămînt ; de fapt este singura soluţie, indiferent că se acceptă sau nu
acest nou eveniment .

ADIO PATRIARHIE ,
ADIO MATRIARHIE ,
BINE AI VENIT ANDROGINITATE SPIRITUALĂ ;
te aşteptăm cu Conştienţa şi Conştiinţa deschisă ,
sub forma Principiului Cristic ce ne vei defini în noua eră de Lumină.
AMIN.

43
Temă de meditaţie.

Tebele pentru meditaţie.

44
45
7. - Extratereştrii lui ASTHAR SHERAN din Spaţiul Românesc
Totuşi, trebuie să precizez faptul că doar o mică parte dintre pămîntenii actuali sunt reprezentanţii
anumitor civilizaţii extraterestre, care dobîndiseră calitatea de om înainte ca planeta Pămînt să aibă
umanitate materializată la sol .
Faţă de acest aspect enunţat în fraza anterioară putem spune că :
- atunci cînd pe planeta pămînt încă nu existau oameni cu trupuri fizice materializate, în universul
fizic existau civilizaţii umane extraterestre cu anumite grade de evoluţie spirituală şi avînd codul genetic
modelat pe vibraţia altor elemente chimice decît carbonul sau siliciul ;
- cînd pe planeta Pămînt au început să funcţioneze pentru experimentare spirite umane noi ce aveau
corpuri fizice grosiere-condensate, atunci şi-a făcut apariţia în programul terestru inclusiv civilizaţia
etraterestră de pe Sirius .
Dacă iniţial aceste civilizaţii extraterestre au sosit pe Terra cu programe ego-iste, ulterior, după
îndelungate divergenţe şi conflicte s-au asociat şi au constituit ceea ce actualmente se numeşte
Confederaţia Extraterestră a Luminii .
După ce sa închegat această Confederaţie Extraterestră a Luminii, s-a construit o gigantică NAVĂ-
MAMĂ interstelară ce cupindea un număr aproximativ de 500.000 locuitori .
Pe unde a trecut prin galaxie , această Navă-Mamă lua de pe fiecare planetă locuită între 5 şi 10
specialişti-experţi şi lăsa pe fiecare planetă locuită între 5 şi 10 oameni ( tot specialişti ) de pe alte planete
, ca un fel de ambasadori .
Referitor la spaţiul Românesc, se poate spune că la nivelul începutului de an 2005, suntem deja un
număr de aproximativ 100.000 de ambasadori extratereştrii ( care avem multe reîncarnări pe Terra, în
diverse popoare şi care am fost creatori de religii, ucenici ai lui Cristos şi acum suntem Pionieri ai
Noului Pămînt ).
Din aceşti 100.000 de ambasadori ai Confederaţiei , 50.000 de iniţiaţi sînt sedentari în România, iar
50.000 pleacă ( voiajorii ) pentru mai mult timp în restul Terrei pentru a duce informaţii şi a ne aduce de
acolo informaţii .
Chiar dacă din cei 50.000 iniţiaţi voiajori pleacă peste graniţă ( cum a fost şi cazul multora dintre
cei nominalizaţi în România Inima Ocultă a Terrei ), ne-am reîntors fiindcă aici este sediul nostru
permanent;
Cu toate că am cules informaţii sau am oferit informaţie-energie pe unde am fost în afara României ,
totuşi culegerea de informaţii cea mai valoroasă o efectu-ăm în somnul profund, indiferent că sîntem
conştienţi sau nu .
Şi indiferent că am stat în ţară sau am fost peste graniţă activitatea misionară a mers şi merge mînă
în mînă cu revelaţia ezoterică .

8. - Cristalele de Aur Transparente ale Terrei


Dragi prieteni, în apariţiile editoriale românşti desecretizarea potenţialelor materiei fizice cristaline a
fost tratată cum se cuvine, un rol aparte avînd-ul autorii nord-americani DA EL WALKER ( i-am ascultat
prezentarea despre cristale la Conferinţa Terapiilor Complementare da la Arad ) şi KATRINE RAFAEL .
Cristalele Terrei ca Fiinţe aparţinînd regnul mineral, sunt cea mai avansată formă de evoluţie a
regnului, iar utilitatea lor a reprezentat şi va mai reprezenta încă în viitorul Noului Pămînt şi al Omului
Nou , un gen aparte de supercalcula-toare şi relee de emisie-recepţie între fiinţe umane intrate pe frecvenţa
colaborării interdimensionale .
Utilizate ca Instrumente de lucru privind vindecările, sau comunicarea interdi-mensională, sau ca baze
de date, sau ca surse de energie, sau ca arme de distruge-re în masă, etc, potenţialul lor a derivat din forma
de aranjare interioară cristalin-atomică, din forma de faţetare exterioră şi nu în ultimul rînd după frecvenţa
de vibraţie desecretizată uneori chiar de culoarea cristalului în sine .
În privinţa acestor cristale care în epoca viitoare a Noului Pămînt ( după anul 2012) va reprezenta o
disciplină aparte de studiu şi de lucru pentru umanitate , în rîndurile de mai jos vă voi vorbi despre
Cristalele de Aur ale Terrei, aranjate informaţional pe trei perspective diferite de percepţie suprasensibilă
;şi asta pentru că acum este timpul în care noi ne-am oferit această alegere de Aur a destinului, chiar
dacă nu suntem conştienţi la nivelul stării de veghe .

8.1. - Revelaţia Cristalelor de Aur Transparente ale Terrei


Dragi prieteni, în dimineaţa zilei de 11. 08. 2005 starea de supraconştienţă m-a trezit din nou într-un
anumit plan celest de înaltă vibraţie.
Cu toate că în stînga mea dar mai în faţă percepeam prezenţa unui bărbat , conştienţa mea era
focalizată pe cîteva Cristale de Aur Transparente care se aflau lîngă mine pe un suport .
Eram într-o situaţie inedită, deoarece nu ştiam că există Cristale de Aur Transparente.
Şansa de a fi utilizatorul acestei experienţe, mi-a predeteminat acea curiozitate de a cerceta
comparativ două Cristale de Aur Transparente apropiate, pentru a-mi satisface setea de cunoaştere ocultă
( ascunsă ).
Apoi, fără să depindă de mine , am sosit brusc în conştienţa stării de veghe , păstrînd intact în
spiritul meu şocul surprizei care mi se oferise ca temă de cercetare şi de meditaţie viitoare .
Cu toate că, informaţia în sine despre aceste Cristale de Aur Transparen-te este valoroasă, problemele
de servici au avut grijă ca să treacă din nou pe pri-mul loc ,astfel că uitasem revelaţia vieţuită .

46
Din fericire însă, în ziua următoare în timp ce discutam cu domnul Alexandru Ciobanu ( Patronul
Editurii Miracol din Bucureşti venit din Stratul-Cerul 7 şi are Cheia în Făgăraş-Bucegi ) anumite tendinţe
viitoare româneşti (atît sociale cît şi ezoterice ) un gînd insistent îmi readuse aminte despre revelaţia
Cristalelor de Aur Transparente, fapt pentru care , ascultînd de un impuls interior ce tocmai se născuse ,
mi-am propus o consultare a prietenilor mei pe această temă .
Şi iată informaţiile culese din anumite perspective , avînd ca suport Cristalele de Aur Transparente .

8.2. - Perspectiva Cristalelor de Aur Transparente, cu Floare Bîndariu


12. 08. 2005 - Scurtă conversaţie telefonică
După ce o pun în temă cu revelaţia primită, Florica îmi spune:
- Văd doar trei Cristale de Aur Transparente care se găsesc în planul fizic; tu cîte ai văzut?
- Nu pot să-ţi spun cu exactitate cîte am văzut deoarece am fost foarte şocat de existenţa şi
frumuseţea acestor Cristale de Aur Transparente .
Este posibil să fi fost doar trei şi nu mai multe de trei , deoarece eu m-am concentrat cel mai mult
pe două din apropierea mea , iar pe al treilea cum zici tu , mai mult l-am simţit că există decît să-l
vizualizez .
Poţi să localizezi spaţiul ( gîndem că toate sunt ascunse în România ) în care se află aceste Cristale
de Aur Trasparente ?
- Mesajul pe care îl primesc îmi spune faptul că aceste Cristale se găsesc depozitate în următoarele
zone terestre :
- 1 Cristal de Aur Transparent în India ;
- 1 Cristal de Aur Transparent în Făgăraş ( România ) ;
- 1 Cristal de Aur Transparent în Italia ;
Dar tu , cum l-ai perceput pe Bărbatul de lîngă Cristale ? mă întrebă Florica .
- De fapt nici nu ma preocupat prezenţa acestuia şi habar nu am cum arată .
Nu m-a interesat prezenţa lui nici cît negru sub unghie, deoarece am fost atît de încîntat de forma şi
frumuseţea Cristalelor de Aur Transparente , încît m-au absorbit complet .
- Bărbatul din revelaţia ta este de fapt un Bătrîn care te-a chemat într-o anumită dimensiune
celestă , pentru a-ţi arăta aceste Cristale de Aur Transparente , în ideea ca tu să faci publică existenţa
lor .
- Dar cine este acel Bătrîn ?
- Nu îmi răspunde , dar îl văd acum zîmbind lîngă cele trei cristale .
Tot Bătrînul este cel care a materializat laolaltă în spirit aceste cristale , pe acel nivel dimensional
unde te-a chemat şi va-ţi întîlnit .
Cum ai perceput cele două Cristale ?
- Eu nu mi-am imaginat niciodată existenţa unor Cristale de Aur Transparente .
Dacă nu aş fi fost în situaţia să le vizualizez pe viu, dar altcineva mi-ar fi povestit de ele, aş fi
avut o rezervă de credibilitate pînă la limita a 50%, şi ofer acest procent tuturor informaţiilor noi( chiar
şocante uneori ) deoarece am Credinţa că în Creaţia lui Dumnezei nimic nu este imposibil .
Mi s-a revelat un secret pentru care mintea mea nu a fost pregătită .
De fapt, ştim cu toţii că aurul cu toată frumuseţea lui are un luciu opac dat de însăşi aranjamentul şi
vibraţia atomilor componenţi, dar aceste cristale aveau un luciu auriu-transparent de puteai vedea prin ele
şi faţeta opusă .
Aşa cum ţi-am spus , am cercetat două Cristale de Aur Transparente şi am constatat că sunt diferite,
iar cel de-al doilea avea o construcţie interioară deosebită , ce-i oferea o personalitate aparte .
Dar tu Florica , poţi să-mi spui cum vezi-simţi-ştii aceste Cristale ?
- Cele trei Cristale de Aur Transparente sunt total diferite , dar au aceiaşi PUTERE .
Îţi mulţumim Enigmatice Bătrîn ; nu ţi se pare că eşti prea secretos şi cu chef de Joacă ?
În eternitatea Viitoare o să-ţi vină şi ţie rîndul .
Îţi mulţumim şi ţie Florica .

8.3. - Perspectiva Cristalelor de Aur Transparente, cu Aurora Neghiu


15. 08. 2005 - Scurtă convorbire telefonică
- Servus Aurora .
- Servus Gicule , ce mult mă bucur că m-ai sunat .
- Am o problemă mai delicată şi mi-aş dori să mă ajuţi în rezolvarea ei .
- Cum să nu ; zi-mi care e problema .
- Acum cîteva zile am avut o revelaţie în care mi s-au arătat nişte Cristale de Aur Transparente .
Cred că tu ai deja acces la acest subiect ezoteric şi m-ar interesa să ştiu : ţie din ce perspectivă ţi
se arată ?
- …văd mai multe Cristale de Aur Transparente ,…, şi toate în exclusivitate sînt transparente .
- Ai putea să-mi spui ceva despre locul unde vizualizezi aceste Cristale de Aur Transparente ?
- … undeva în subteran, dar nu pot percepe locul unde anume sunt ascunse .
- dar cine anume şi cînd le vor utiliza ?
- …aceste Cristale de Aur vor fi utilizate odată cu sosirea a Doua oară a lui Cristos pe Terra .
Doar acei oameni care vor manifesta Principiul Cristic pe Terra ,

47
vor avea acces şi vor utiliza aceste Cristale de Aur Transparente ;
pînă atunci nimeni nu se atinge de ele , dar timpul este aproape .
Îţi mulţumim Aurora .

9. - Întrebări şi răspunsuri
Dragi prieteni, indiferent în care Univers al Cratorului se manifestă un spirit uman, acesta o face
pentru a obţine o Cunoaştere Experimentată în conformitate cu specificul planetei şi sistemului solar
respectiv .
Pe planeta Pămînt, care are condiţii specifice şi pe care noi cei de azi le-am experimentat de
milioane de ani, evenimentele au premers în acest final apocaliptic spre necesitatea readucerilor aminte
ale unor informaţii care ne servesc ca bază de pornire în regăsirea noastră de Sine .
În legătură cu regăsirea noastră de Sine, în mediile spirituale se acceptă una-nim faptul că un succes
garantat îl au oamenii care au dobîndit capacitatea de a pune întrebări şi de a găsi o cale pentru a primi
răspunsurile de rigoare în limita condiţiilor şi stărilor de fapt determinate de canalele mediumatice folosite
în această muncă de cercetare ezoterică .
Această muncă de cercetare ezoterică nu este uşoară , mai ales că ea presupu-ne colaborarea
obligatorie a mai multor ezoterişti care să îşi expună prin răspunsuri perspectiva lor proprie la întrebarea
lansată spre desecretizare.
Cei care aţi citit volumul nr. 4 din România inima ocultă a Terrei , la capitolul nr. 5 aţi observat sub
titlul Perspectiva spirituală a unei întîlniri de lucru ezo-terice în compania Învăţătorului nostru IISUS
CRISTOS , faptul că îmi exprimam nemulţumirea în legătură cu membrii Shaumbra care încă nu ştiu să
se integreze într-o colaborare de grup, pentru cercetări oculte foarte necesare timpului prezent.
Acea întîlnire de lucru se desfăşurase în data de 11 - septembrie - 2004 .
Timpul s-a scurs şi cu toate că la nivel de grup au mai existat întîlniri de discuţii metafizice, totuşi
rezultate cu aspect spiritual general nu au rodit în urma acestor întruniri.
Dar iată că a trecut aproape un an de zile în care fiecare a mai urcat cîteva trepte pe scara
Conştienţei şi Conştiinţei personale şi în data de 29-august-2005, prietena mea Aurora Neghiu de la
Arad s-a hotărît să abordeze împreună cu grupul pe care îl coordoneză din cînd în cînd, obţinerea
anumitor răspunsuri la întrebările pe care eu i le trimisesem cu ceva timp în urmă prin Doina de la
Sîntana.
A fost un gest nemaipomenit de frumos din partea Aurorei că şi-a asumat rolul de coordonare al
grupului pe cercetarea ezoterică de interes general, şi acest lucru dovedeşte faptul că a început o nouă
etapă de maturizare şi responsabilitate spirituală .
Cu siguranţă că impulsul interior care a predeterminat-o pe Aurora să facă acest demers, a fost ca
urmare atît a atenţionărilor mele repetate cu privire la eficienţa unor asemenea întîlniri de lucru , cît şi a
anumitor informaţii pe care ea le-a primit în urma meditaţiilor personale , fapt care au motivat-o să-mi
destăinuie următoarele aspecte :
Eu am primit informaţia că întîlnirile şi deplasările în natură sunt importante ,
prin faptul că ne ridicăm vibraţiile şi este obligatorie ridicarea vibraţiilor ,
tocmai pentru a putea ajunge în Dimensiunea Albastră( nr. 5 a lui Cristos ) ,
unde în momentul de faţă am acces limitat ,dar mi s-a arătat cîte ceva cînd am pătruns acolo .
Sper să-ţi fie de folos acest material ( da , este )şi îmi cer iertare ( nu este cazul )
pentru toate loviturile şi necazurile pe care ţi le-am făcut .
Acum înţeleg ce ai dorit de la noi şi în special de la mine ,pentru că şi eu păţesc acum la fel ,
dar ca şi tine trebuie să am răbdare pînă pricep şi ceilalţi ce rost au asemenea cercetări metafizice .
Şi acum dragi prieteni, în rîndurile de mai jos vă voi oferi întrebările la care aş fi dorit răspunsurile
de rigoare de la Învăţătorul IISUS CRISTOS , dar aşa după cum îi stă bine , ne lasă pe fiecare să ne
purtăm Crucea ridicării vibraţionale , pentru a ne naşte a doua oară în Lumina celei de-a 5-a Dimensiuni
Albastre.
Chiar dacă grupul ( Simona, Seli, Rodica, Angela, Didi şi Mihai ) condus de Aurora , nu a reuşit să
răspundă consistent la toate întrebările solicitate de mine, cu siguranţă că în România sau oriunde pe
Terra, se vor găsi destui Fii ai Luminii care să ofere adăugirile de rigoare aparent restante .

9.1. - Despre Tăbliţele de TELONIUM


Cu privire la cele 12 Tăbliţele de Telonium pe care Doama Luminii din Lemuria şi Iluminatul
MERK de pe navele extraterestre Venusiene le-au depozitat în diferite zone ale Terrei , pentru vremurile
ulterioare epocii lor de atunci , s-au scris multe pagini dar întotdeauna potenţialul fenomenului în cauză a
lăsat a se înţelege că ar mai trebui să ştim şi altceva despre ele .
Deoarece m-au preocupat aceste Tăbliţe de Telonium, întrebările mele personale ar fi :
a). - În ce ţări ( actuale ) sunt depozitate ( ascunse ) aceste Tăbliţe ?
ANGELA ANGHEL răspunde :
Nu am mai auzit de aceste Tăbliţe pînă acum ,…, deocamdată observ o Tăbliţă care are forma unui
dreptunghi de culoare gri închis , care are pe ea înscrisă anumite semne asemănătoare hieroglifelor .
Aceste Tăbliţe sunt vizibile în anumite perioade ,aşa după cum le percep eu momentan .

48
Acum mi se arată harta globului Pămîntesc, pe care apare în culoare galbenă două linii unite în
fomă de V mare de tipar culcat cu vîrfurile spre dreapta şi cu baza ascuţită spre stînga .
Terra avea altă configuraţie cînd aceste Tăbliţe de Telonium au fost ascunse în subteran, motiv
pentru care este foarte greu de localizat pentru configuraţia geografiică actuală .
Încerc totuşi să aproximez aceste locaţii în care sunt ascunse Tăbliţele de Te-lonium : Venezuela (1) ,
Peru(2) , Insula Paştelui(3) , Polul Nord(4) , Egipt(5) la graniţa cu Sudanul , China(6) , Mongolia(7) , vestul
Australiei(8) , Anglia(9) , coasta de vest a SUA(10) , Irak(11) , sud-estul Spaniei(12) .
Tăbliţe de acest gen au fost şi sunt mai multe de 13 chiar 14, iar unele au rol secundar , auxiliar mai
corect spus .
ATENŢIE :
Deoarece spaţiul Românesc este Grădina Maicii Domnului ( Grădina Naşterilor Cristice ) şi are inclusiv
calitatea de Viitor Centru Spiritual Divin , este de la Sine înţeles că există şi pe teritoriul ţării noastre o
asemenea Tăbliţă de Telonium .
În urma unor discuţii anterioare între mine,Doina şi Florica de la Timişoara, s-a concluzionat faptul că
Tăbliţa de Telonium care este ascunsă în Spaţiul Românesc , se află de fapt în munţii Bucegi .
Cercetaţi şi voi dragi prieteni ; infirmaţi sau Confirmaţi şi Completaţi .
b). - Dacă s-a avut acces pînă acum la aceste Tăbliţe şi în ce ţări?
AURORA NEGHIU răspunde :
Pînă în acest moment au avut acces la aceste Tăbliţe doar două ţări şi anume : SUA şi China , cît şi
un om - particular , care a găsit o Tăbliţă şi o ţine la el fără ca să ştie ce este.
Această persoană are pielea mai închisă la culoare, dar pielea nu este neagră .

c). - Ce fel de informaţii conţin aceste Tăbliţe ?


ANGELA ANGHEL răspunde :
Cu toate că scrierea hieroglifică existentă pe aceste Tăbliţe este codificată şi nu poate fi descifrată pe
calea traducerilor aşa cum suntem noi obişnuiţi , totuşi în percepţia mea extrasenzorială îmi vieţuieşte
sentimentul că pe aceste Tăbliţe sunt imprimate informaţii de istorie, evenimente ale unui vechi trecut
istoric, care nu ne mai sunt de folos acum .

AURORA NEGHIU completează :


În momentul de faţă , noi nu avem în folosinţă aceiaşi termeni şi nici aceleaşi puncte de reper cu
care opreau extratereştrii lui Merk .

ALEXANDRINA ANGHEL ( tanti DIDI ) completează :


Văd doar navele extraterestre care se îndreaptă spre Terra în grupuri mari .
Acum mi se arată anumite Tăbliţe , dar nu ştiu dacă sunt aceleaşi la care se referă Gicu ; aceste
Tăbliţe le percep că ar conţine informaţii care ajută la ghidarea navelor cosmice, aşa cum ar fi la noi
radarul .
ATENŢIE :
Chiar dacă informaţiile de istorie cuprinse pe aceste Tăbliţe par a nu ne mai folosi aşa cum zice Angela ,
v-a trebui totuşi să intrăm în posesia acestor Tăbliţe măcar din perspectiva Arheologică a acestor piese
muzeistice înscrise, cu ajutorul cărora ne vom rescrie sau completa după caz propria noastră istorie de
evoluţie terestră, deoarece Istoria care se învaţă astăzi în şcoli este falsă .
Chiar dacă Aurora spune că noi nu folosim aceiaşi termeni şi aceleaşi puncte de reper ca
extratereştrii, fie ei Venusieni, Marţieni, Pleiadeeni, Siriusieni, Arcturieni , cei din Lira, Ursa Mare sau Mică,
etc, totuşi este necesară aprofundarea modului de experimentare a evoluţiei lor spirituale, tocmai pentru a
dobîndi o Cunoaştere extinsă care să ne dea o perspectivă cît mai amplă a stărilor de fapt petrecute în
Universurile Marelui nostru Creator.
Cînd tanti DIDI spune că aceste Tăbliţe de Telonium ar ajuta la ghidarea navelor cosmice aşa cum
ar fi la noi radarul, trebuie să înţelegeţi că aceste Tăbliţe au încorporate în ele anumiţi senzori prin care
din navele cosmice ele pot fi reperate în spaţiul fizic terestru indiferent de schimbarea geologică survenită
ulterior depozitării lor şi indiferent în posesia cui vor fi spre păstrare sau cercetare în viitorul apropiat.

9.2. - Despre Modulele desprinse din Nava-Mamă a Confederaţiei


Dragi prieteni , acest subiect face parte din redescoperirea de Sine al fiecărui membru al Echipei lui
Cristos ( Shaumbrei ) şi ne dă mare bătaie de cap ,deoarece aceste module de fapt sunt o fostă veche casă
intergalactică a noastră , îmbinate iniţial în masiva Navă-Mamă condusă de Aştar Şeran conducătorul
federaţiei noastre de Lumină .
În momentul de faţă toate informaţiile care circulă mai mult sau mai puţin tipărite în interiorul sau
exteriorul grupurilor Fiilor Luminii de pe Terra, promovează cu toate ideea unei realităţi manifestate în
vechime , sub forma unui experiment pe care atunci ( milioane de ani actuali ) l-am ştiut, l-am acceptat, am
intrat în experiment, dar l-am uitat .
Acum este timpul readucerii aminte al acestui exeriment şi nu oricum, ci prin implicarea noastră
conştientă individuală şi colectivă deopotrivă , cu atît mai mult cu cît se apropie timpul fructificării

49
rezultatelor obţinute sub forma lui Crist personal şi interpersonal Unificat în manifestarea Dimensiunii
Albastre al Noului Pămînt .
Dar să o luăm cu începutul .
Pornind pe urmele informaţiilor cuprinse în Tăbliţele lui Toth , am constatat cu prietena mea Doina,
că un rol important se atribuie de către Învăţătorul Toth navei cosmice care se află aşezată în pămînt
sub Sfinxul şi Piramida Luminii Celeste din Egipt, cu specificarea din partea domniei sale a utilizării
acestei nave în proximitatea viitoare a vremurilor pe care noi astăzi le trăim .
Dacă în acestă zonă a Egiptului se află o navă extraterestră îngropată şi de a cărei utilitate completă
noi încă nu ştim , pentru că încă nu ne-am trezit complet din Uitarea de Sine şi eu şi Doina am pus
următoarea întrebare firească : dacă sub Sfinx şi Piramida Luminii Celeste din Egipt se află ascunsă în
subteran o navă Extraterestră ale cărei săli interioare compun acele misterioarse utilităţi cuprinse de
Înţeleptul Toth în denumirea de Sălile din Amenti , atunci cu siguranţă în România celor 7 Piramide
Fizice ale Lumini Celeste îngropate încă în subteran , nu cumva şi la noi este îngropată o asemenea navă
extraterestră ?
Paralela fiind plauzibilă, am delegat-o pe Doina să ia legătura cu Florica la Timişoara, pentru a
cerceta acest aspect .

Florica ne relatează :
Intuiţia voastră este foarte bună .
În eternitatea trecută , membrii echipei Cristice care azi suntem răspîndiţi pe taoată Terra în diverse
popoare, eram membrii echipajului Navei-Mamă condusă de Aştar Şeran .
Pentru a înţelege mai bine potenţialul experimentului Terra care oferea con-diţii noi de evoluţie în
conştiinţă , cît şi pentru a ajuta omul preistoric ( ulterior inclusiv omul de Cro-Magnon şi de Neanderthal )
al vechilor timpuri, am creat diverse baze informaţionale pe Terra , ba mai mult, am desprins din Nava-
Mamă condusă de Aştar Şeran module pe care le-am îngropat în subsol în diverse părţi ale globului,
pentru utilităţi specifice viitoare .
În acest moment ( iunie 2005 ) percep faptul că pe Terra au fost depuse 9 Module care s-au desprins
din Nava-Mamă .
Acum nu am acces decît la informaţia conform căreia , în ordinea mărimii acestor Module
Extraterestre îngropate în scoarţa terestră , clasamentul se prezintă astfel pe primele trei locuri :
1. - România ;
2. - Egipt ;
3. - Republica Moldova, cu accent de desecretizare pe Ţîpova .
Celelalte 6 locaţii ale modulelor nu mi se dezvăluie momentan, poate că altcineva are acces la acest
aspect .
Totuşi, ca o informaţie complementară mi se anunţă faptul că Modulul din graniţele României
Actuale, cuprinde o suprafaţă aproximativă de 50 % , deci este un Modul gigant .
Dragi prieteni , subiectul în sine vis a vis de aceste Module este foarte vast în a cuprinde o
sumedenie de întrebări incitante şi cu iz de SF .
Din considerente ce ţin de o cunoaştere progresivă, am pus următoarele între-bări ce se consideră a
fi mai urgente prin răspunsurile lor şi anume :
a). - În ce ţări sunt localizate aceste Module Extraterestre ?
Angela Anghel răspunde :
Cînd au sosit Extratereştrii, planeta Pămînt nu avea vietăţi pe ea, iar conformaţia geografică a
Oceanelor şi Uscatului era cu totul alta decît în prezent .
Ca localizare , apreciez prezenţa acestor Module în munţii Pirinei(1) , masivul Mont Blanc(2) din
munţii Alpi, Australia(3) , Tibet(4) aproape de o piramidă îngro-pată în nisip şi nedescoperită încă , polul
Nord(5) ,zona Bermude(6) în pămînt nu în apă ,în Japonia (7) în mare .
- Una este la Ţîpova(8) în Republica Moldova completează Seli .
- Cinci module trebuie să fie în Europa mai completează şi tanti Didi .
- Mulţumesc fetelor ,…,aceste Module transmit semnale, sau mai bine zis transmit unde de vibraţie
înaltă, care influienţează pozitiv mediul înconjurător şi sunt în acest moment activate pentru a fi găsite de
anumiţi Extratereştrii .
Acum îmi apare imaginea unor oameni primitivi care dansează în jurul focului ,…, este zona Marelui
Canion din SUA , dar cu un relief care nu este în prezent .
ATENŢIE :
Cu toată obiectivitatea de rigoare şi cu toată sinceritatea de rigoare al informaţiilor prezentate
anterior de către prietenele mele, prin natura lucrurilor va trebui ca să se mai facă din nou meditaţii pe
acest subiect, la care adaug urmă-toarele două considerente :
1.- Deoarece la scara timpului terestru au trecut milioane de ani de la sosirea primelor echipaje
Siriusiene pe Terra, ulterior , începînd în special cu ultimii 200 de ani ( 1800 e.n.) şi alte civilizaţii
extraterestre şi-au făcut baze subterane cu toa-te dotările de rigoare cum este cazul în Alpii Elveţieni,
astfel că în citirea infor-maţiilor primordiale despre aceste Module poate să se fi strecurat şi imagini
informaţionalizate despre aceste ultime sosiri, fapt pentru care amestecăm două subiecte de cercetare total
diferite .

50
Prin fraza anterioară eu nu doresc să contest informaţiile culese extrasenzorial de fete,dar spun că
există acest pericol al amestecării subiectelor cercetate, deoarece chiar şi eu am păţit-o uneori ; nu este nici
o ruşine în a confunda subiectele , mai ales dacă intrii pe un domeniu nou de cercetare în care nu ai nici
un fel de cunoaştere prealabilă .
Tot ceea ce au spus fetele anterior şi probabil că ne vor mai spune în viitor , informaţiile trebuiesc
cercetate din mai multe perspective , iar dacă nu se ajunge la un rezultat concludent , atunci trebuie apelat
pentru confirmare la Învăţătorul IISUS CRISTOS, Maestrul ELI , ZAMOLXIS, DECEBAL ,
TOBIAS , ST- GERMAIN , Fecioara MARIA , Quan Yin , etc, etc,…
Şi un ultim aspect în loc de încheiere .
2.- Pentru ultima frază formulată de Angela, cu adevărat pot să spun că nu apaţine subiectului cu
Modulele care ne interesează , dar este benefică această confirmare al unui eveniment trecut surprins în
faza în care Doamna Luminii din Lemuria şi Extraterestrul Merk au fost cu Navele ( se pare că stăteau
suspendate deasupra solului ) iniţiind Indigenii Pămînteni din Zona Marelui Canion Colorado din SUA şi
tot atunci s-au pregătit şi Tăbliţele de Telonium pentru a fi lăsate posterităţii în diverse locuri ale Terrei
( Detalii găsiţi pe internet - Lăcaşurile secrete ale Leilor ) .
b). - Modulul din România ce lungime, ce lăţime şi ce înălţime are ?
Această întrebare le obligă totuşi pe fete să cerceteze posibilitatea existenţei unui Modul extraterestru
în subsolul României , aspect nenominalizat la întrebarea anterioară .
Tanti Didi răspunde şi fetele completează :
Observ Nava - Modul care este foarte mare; de pe poziţia din care o privesc dis-ting aproximativ 20
de geamuri ca la vapoare .
- După cît am acces la imagine, Nava - Modul are cam 150 m lungime şi 2-3 m înălţime intervine
Angela .
- Locaţia Navei-Modul se află sub un munte foarte înalt , relatează din nou tanti Didi ,…, curios este
faptul că lîngă acest munte pe care îl percep ca fiind Retezat se află o mică cîmpie neştiută de nimeni
(?).
- În această locaţie a muntelui Retezat se află o bază militară a Departamentului Zero confirmă Aurora .
- Acum mi se arată o imagine de viitor în care văd o explozie în timpul iernii,…, văd schiori care
mor ,…, explozia se datorează unei energii care macină vîrful muntelui, iar pe pantă în jos cade ceva
asemănător cu cărbunii negrii ,…, această avalanşă îi prinde pe schiori,…,din această locaţie dacă mergi în
jos , ajungi la o altă planetă .
- În vremuri viitoare România mi se arată că va fi împrejmuită de munţi iar în exteriorul acestora va
fi multă apă, completează Cărnaru Rodica.
ATENŢIE :
1. - Percepţia dimensiunii Navei - Modul este limitată datorită faptului că fetele încă nu sunt încă
obişnuite să lucreze cu imaginea interioară la distanţă.
Pentru ca să reuşească să vadă mărimea reală a Modulului Românesc , un clarvăzător de înaltă
vibraţie spirituală trebuie să lucreze cu proiecţiile hologra-fice tridimensionale solitare şi interpătrunse ale
spaţiului Românesc şi ale Navei-Modul :
- înălţimea holografică va fi stabilită între 2000 m sub nivelul mării şi 2000 m peste nivelul mării , cei
4 km fiind sectorizaţi din 500 de m în 500 de m ;
- lungimea şi lăţimea se va calcula pe proiecţie separată din 50 în 50 de km , din perspectiva
individualizată a celor patru puncte cardinale cel puţin .
2.- Cîmpia pe care o vade tanti Didi , este posibil să o fi preluat dintr-un plan paralel, iar Planeta la
care se face referire, este chiar golul interior al Terrei, unde este o civilizaţie paralelă cu a noastră retrasă
acolo din vremuri foarte vechi , cît şi o faună şi o floră ecuatorială şi subecuatorială care mai păstrează
specii de plante şi animale dispărute de pe suprafaţa locuită de noi .
3.- Elementele de profeţie exprimate de tanti Didi şi Rodica sunt întradevăr potenţiale viitoare de
manifestat , potenţiale ce pot suferi variaţii de amplitudine mai mici sau mai mari, în funcţie de nivelul
nostru de evoluţie spirituală materia-lizată prin Gînd ,Cuvînt şi Faptă ; cum ne aşternem, aşa dormim .
4.- Şi Aurora are dreptate în exprimarea ei şi confirmă ceea ce ştia înainte ca noi ceilalţi să citim cartea
Viitor cu cap de mort a lui ,,Radu Cinamar,, .
În România sunt foarte multe secrete Extraterestre depozitate şi la ele au şi vor avea acces aceia
care le-au depozitat în trecutul îndepărtat, fapt pentru care Departamentul Zero de cercetare paranormală
deocamdată a gustat doar glazura subţire de ciocolată de pe tort , restul desecretizărilor fiind în sarcina
Fiilor Luminii după anul 2012 ; pînă atunci, trebuie să deschidem anumite portaluri de acces ca ulterior să
se poată intra unde este cazul , inclusiv cu corpul fizic şi nu numai prin călătorie astrală .
Oricum, pe toţi cei implicaţi în fenomen (majoritatea stau în espectativă acum), ne va aştepta o
măreţie de neimaginat, al cărui beneficiu va depăşi chiar şi graniţele Noului Pămînt spre bucuria întregii
Creaţii Divine .
c). - Cîte uşi de intrare sînt în Modulul Românesc ?
Didi : Deocamdată eu percep doar o singură intrare ,.., prin acestă intrare poate fi văzută Nava-
Modul ,…, dar intrarea este acoperită cu vegetaţie şi trebuie să fii foarte atent , intuitiv chiar .
Angela : Şi eu percep doar o singură intrare .
ATENŢIE :

51
Dragi prieteni , cu toate că răspunsurile sunt foarte simple, pentru mine însă lucrurile par a fi puţin
mai conplexe, deoarece la asemenea răspunsuri apar alte cîteva întrebări fireşti rezultate tocmai din
corelarea altor informaţii legate de acest aspect .
În primul rînd, mie mi se pare destul de ciudată dotarea unei Nave-Modul cosmice doar cu o
singură uşă de acces, din exterior în interior şi invers .
Dacă lucrurile stau întradevăr aşa , atunci înseamnă că este vorba de o cale de acces doar pentru
oameni şi mici bagaje , deoarece o Navă-Modul de dimensiu-nea unei aproximativ jumătăţi de spaţiu
Românesc, presupune existenţa în dotarea ei a mai multor mininavete spaţiale de luptă sau de cercetare
diversă , caz în care acestea sunt redistribuite pe toate laturile Navei-Modul( Est = Moldova, Sud = Muntenia
-Oltenia, Vest = Banatul şi Nord = Transilvania ) şi unde au , nu uşi de intrare-ieşire ci porţi imense
adaptate unei circulaţii de acces în tandem orizontal şi vertical al acestor mininavete .
Dar oare este această Navă-Modul de mărimea percepută de Florica de la Timişoara ?
Eu cred că aproximarea se apropie de adevăr, numai dacă luăm în calcul un aspect aparent
simplu,dar foarte important în jocul de informaţii ezoterice la care separat avem acces şi pe care trebuie
să le îmbinăm pentru a avea o perspectivă generală a fenomenelor studiate .
Despre ce este vorba totuşi ?
În Tăbliţele sale de smarald, Înţeleptul TOTH face precizarea că peste Nava-Modul din Egipt în care
se găsesc sălile din Amenti , se află Piramida ( Luminii Celeste ).
În aceste caz , prin analogie putem considera că fiecare Piramidă Fizică a Luminii Celeste din
România ( sunt 7 Piramide : Ceahlău , Bucegi , Făgăraş , Parîngu Mare , Tismana , Retezat şi Apuseni ) ori este
racordată la cîte o Navă-Modul asemănătoare celei din Egipt ( ceea ce nu este cazul ), ori există
întradevăr o singură Navă-Modul peste care sunt amplasate cele 7 Piramide enumerate anterior .
Deocamdată pe baza datelor ce le am la dispoziţie, îmi rezerv dreptul de a susţine ideea formulată în
fraza anterioară şi am certitudinea că uşa pe care tanti Didi şi Angela au observat-o clarvizionar, este o
altfel de cale de acces, ce poate fi asemănătoare cu-sau cea descrisă de ,,Radu Cinamar,, în cartea sa
Viitor cu cap de mort .
Poate că fetele au observat chiar uşile sau uşa pe care ele vor avea acces în viitorul apropiat, ceea
ce nu exclude şi perspectiva existenţei altor uşi asemănătoare undeva în preajma celor 7 Piramide Fizice
ale Luminii Celeste din România .
Aşteptăm şi rezultatele cercetărilor voastre,dragi prieteni ai Luminii Albastre.

9.3. - Despre denumirea stelelor de unde au venit Extratereştrii


Cînd am formulat întrebarea despre denumirea stelelor de unde au venit extratereştrii pe planeta
noastră, m-am gîndit la obţinerea unor informaţii despre acei extratereştrii care au influienţat evoluţia
pămîntenilor atît la nivel genetic, cît şi la nivel de educaţie spirituală , iar biblia le confirmă existenţa ,
implicarea, dar nu şi domiciliul stelar .
Angela răspunde :
Pentru extratereştrii care au fost şi unii mai sunt încă lîngă ( pe ) Terra , numele planetelor şi sorilor
lor nu reprezintă mare importanţă , deoarece pentru ei sunt importante Constelaţiile din care fac parte .
Denumirile pe care le foloses ei pentru Constelaţiile de domiciliu, sunt altele decît denumirile pe care
astronomii noştri le-au atribuit , ba mai mult , în prezent noi nici nu am putea pronunţa denumirile utilizate
de ei .
Tanti Didi formulează o informaţie inedită :
La început , Pămîntul avea mai mulţi Sori ; atunci era mai mult zi decît noapte , iar în viitor va fi la
fel .
ATENŢIE :
Cu toate că în decursul timpului pe Terra au trecut mai multe Civilizaţii Extraterestre cu diverse
rosturi , unii dintre ei au rămas la sol şi au devenit misionari , încarnîndu-se repetat ca pămînteni ; aceştia
suntem unii dintre noi .
Aşadar, întrebarea de mai sus viza desconspirarea unor domicilii de-ale noastre mai vechi , răsfirate
prin diverse Constelaţii , aşa cum ne spune Angela .
Aşteptam un răspuns de intrare în rezonanţă şi de readucere aminte al Constelaţiilor pe unde unii
dintre noi am trecut în eternitatea trecută şi voi îl daţi.
Din formularea exprimată de tanti Didi , se poate aprecia existenţa unui potenţial de viitor în care
planeta Jupiter va deveni cel de-al doilea soare .

9.4. - Anul aproximativ al retragerii Extraterestrilor (unii) din România

ANGELA răspunde :
Văd oameni primitivi ; este începutul civilizaţiei, aproximativ 6.000-7.000 de ani ?
Extratereştrii au venit din dimensiuni diferite şi au avut misiuni gradate .
RODICA face o completare :
Un anumit grup de Extratereştrii s-au retras din munţii Vîlcani - Piatra Gemeni.
AURORA îmi reproşează nedumerită :

52
Pe Terra au fost N-Civilizaţii Extraterestre cu N-Misiuni; dacă tu Gicule ai fi spus exact ce
urmăreşti , ai fi primit răspunsuri exacte .
ATENŢIE :
După prăbuşirea Atlantidei , civilizaţia actuală a început o nouă etapă de evo-luţie pornind de la un
stadiu primitiv , dar cu toate acestea , unii extratereştrii ne-au ajutat în limitele intereselor şi programelor
lor misionare ; Angela a perceput bine .
Rodica face referire la o Civilizaţie Extraterestră a ramuri Texonice care avea terenul de joacă în
apropierea satului Boroşteni , comuna Peştişani , Judeţul Gorj , mai precis în masivul aparent solitar Piatra
Gemeni sau Piatra Boroştenilor, unde ne-au lăsat o zestre tehnologică şi spirituală excepţională .
Parţiale dezvăluiri vezi în cartea Ecluza Astrală de la paginile 128 la 135 şi schiţele de la pagininile
151 la 154.
Aurora are un potenţial de desecretizare foarte mare în privinţa Civilizaţiilor Extraterestre , dar uită des
acest aspect .
În cartea România inima ocultă a Terrei , cu privire la cunoaşterea ocultă şi cheile pe care Aurora le
posedă, Învăţătorul IISUS CRISTOS făcea următoarea precizare în privinţa ei :
O voi lăsa în căutarea Marelui Adevăr istoric, al renaşterii umane .
Ea are rolul de a Lumina România , cu istoria Civilizaţiilor Extraterestre .
Exact asta doresc de la Aurora , să scrie Istoria Civilizaţiilor Extraterestre .

9.5. - Despre oraşele Atlante din România


Emigrarea Atlanţilor de pe continentul lor spre alte zări ale Terrei, a facilitat aşezarea unora dintre
ei şi în spaţiul Românesc, unde au construit cîteva centre sociale şi spirituale înfloritoare , pe care le
putem denumi oraşe, dar pe modelul civilizaţiei lor şi nu pe modelul nostru actual, cu toate că sunt între
ele şi unele asemănări .
Deoarece noi trebuie să ne redescoperim rădăcinile trecutului, am considerat că este necesar ca pornind
pe o mai veche revelaţie personală în care mi s-a spus faptul că pe vatra de nord a comunei Peştişani
din Judeţul Gorj, a fiinţat la începutul perioadei Postatlante al doilea mare oraş Atlant din România , să
gă-sesc răspunsuri la următoarele două întrebări :
a ). - Cîte oraşe mari Atlante s-au construit în România ?
b ). - Nominalizarea oraşelor Atlante cu denumirea de atunci şi denumirea de acum a zonei
aproximative ?
ANGELA răspunde parţial :
Ca răspuns la prima întrebare primesc informaţia conform căreia în Româ-nia s-au construit 9 oraşe
importante .
În privinţa celei de-a doua întrebări, putem înţelege faptul că în limbajul nostru actual este greu de
pronunţat acele denumiri , pentru că în limbajul tot al nostru de atunci ca limbaj adus din Atlantida,
foloseam multe consoane astăzi greu de pronun-ţat .
Acum cer să mi se transmită pe imaginea interioară denumirea celor 9 oraşe cu scrierea lor de
atunci ,…,şi da , nu aveau litere ci semne, mai corect spus forme geometrice care cu timpul s-au transmis
la generaţiile următoare ,…, dar s-au schimbat .
Acum constat că această scriere geometrică Atlantă era compusă din semne care aveau culori
diferite .
Cînd s-au utilizat aceste semne geometrice, Atlanţii erau conştienţi că fiecare semn avea o vibraţie
anume , pe care ei o simţeau ,…,Atlanţii vorbeau foarte puţin , deoarece utilizau comunicarea telepatică .
Din semnele utilizate de ei pentru percepţia fizică şi asta pentru că omul înce-pea deja să piardă
abilităţile parapsihologice , sesizez acum următoarele forme geometrice : X , Z, dreptunghi mic aşezat vertical
, pătratul , cercul , X în pătrat ( Piramida văzută de sus ), două dreptunghiuri mici aşezate vertical şi lipite ,
cercul în triunghi , triunghiul în cerc, etc ,…
AURORA deschide o paranteză :
Gicule, aici fac o paranteză pentru că nu pot să nu mă gîndesc la faptul că eu primeam aceste
simboluri şi tu mă ajutai la descifrarea lor în această viaţă .
De exemplu, semnul cercului în triunghi l-am văzut prima dată pe corpul energetic al lui Mircea
Iorga şi pe mine, dar culorile erau diferite la unul faţă de celălalt , apoi am văzut acest simbol şi pe tine
dar de altă culoare .
Stau şi mă gîndesc;oare nu cumva aceste simboluri geometrice sunt numele noastre de cod spiritual ?
ATENŢIE :
Cele 9 oraşe Atlante de care pomeneşte Angela, pot fi regăsite în viitorul apropiat sau mai
îndepărtat sub forma unor vetre arheologice, dar asta depinde de noi .
Totuşi, pentru noi ezoteriştii care în acest moment cunoaştem încă destul de putine lucruri chiar din
vieţile noastre anterioare ca Atlanţi ce-am colonizat spaţiul Românesc în trecut, cu toate că vetrele
arheologice au o anumită valoare pentru istorici, de fapt pentru noi oraşele reprezintă un punct de marcaj
şi de cercetare în zonele înconjurătoare :
- pentru căutarea Zonelor Cristaline Naturale pe care le utilizam atunci ;
- a Tunelurilor subterane de acces la săli de cercetare ;
- a Cristalelor Artificiale care sunt depozitate în aceste săli şi care conţin informaţii ( Ştiinţă Atlantă )
utile pentru viitor ;

53
- Elemente de Tehnologie Atlantă pe care o utilizam curent .
Din datele pe care le avem în momentul de faţă noi cei de pe partea de vest a României, s-a ajuns
la concluzia că Maeştrii Atlanţi care au ( am ) condus micul exod Atlant şi colonizarea spaţiului
Românesc, aici ne-am despărţit formînd aceste oraşe .
La prima vedere totul pare bine, dar din punct de vedere al Ştiinţe Atlante pe care cu toţii am
aplicat-o pe continentul scufundat, prin fragmentarea noastră în spaţiul Românesc această Ştiinţă nu am
mai putut ca să o materializăm cumulat( integral ) în aplicaţiile noastre şi cu toate că eram telepaţi şi
comunicam la distanţă între aceste oraşe, realizările noastre de tehnologie spirituală au fost sub calitatea şi
randamentul celor din Atlantida .
Iată de ce, cu toate că şi astăzi suntem împăştiaţi pe spaţiul Românesc, mult mai extinşi decît în
acele vremuri, se impune recercetarea şi redescoperirea acestei vechi Ştiinţe Atlante care de fapt este şi
în subconştientul nostru cît şi centralizarea ei într-o Ştiinţă compactă dar sub semnul utilizării ei avînd la
bază Energiile Noi ale celei de-a 5 dimensiuni de Conştienţă şi Conştiinţă Cristică .
Accesul în subconştient se face prin cheile cunoaşterilor oculte pe care le po-sedaţi ca acces pe
frecvenţele vibraţionale ale fenomenelor oculte experimentate de voi în trecut pe aceste zone arheologice
şi nu numai .
În ceea ce priveşte semnele geometrice pe care Aurora le suspectează a fi nume de cod
personale,dintr-o anumită perspectivă de analiză putem accepta a-ceastă constatare ca fiind un fapt real,
dar din perspectiva mea personală bazată pe experienţele mele personale, accesul sau primirea unui
asemenea simbol ocult sunt urcări pe chakre( inimă-4, gît-5, frunte-6, creştet-7 ), sau trepte de Conştienţă şi
Conştiinţă în care te expansionezi şi care-ţi reflectă potenţialul de acces prin anumite Portaluri la
Universuri de vibraţie din ce în ce mai înaltă .

9.6. - Din nou despre Craniile de Cristal


Cu toate că există deja informaţii în literatura ezoterică despre aceste Cranii de Cristal , totuşi nu
poate să nu te intrige faptul cu privire la oscilaţia confir-mărilor privind existenţa unui număr sau altul
de astfel de cristale pe Terra .
Astfel, în vara anului 2005 prietena mea Doina a extras de pe internet un articol în care autorul din
perspectiva sa bineînţeles , îşi exprima părerea absolută că pe Terra se găsesc numai 13 Cranii de Cristal
şi că ultimul ,adică al 13-lea care le încoronează pe toate celelalte 12 prin valoarea sa, a fost găsit în
Franţa şi deja se lucrază cu el .
Plecînd de la premiza că autorul acestei afirmaţii nu a luat în calcul şi posibilitatea existenţei unui
Craniu de Cristal pe care eu îl caut de cîţiva ani în spaţiul Românesc şi a cărui existenţă este
confirmată direct de Floare Bîndariu din Timişoara şi indirect de ,,Radu Cinamar,, în cartea sa Viitor
cu cap de mort adică Viitor cu Craniu de Cristal , mi s-a părut natural de a încerca să obţinem un
răspuns mai clar cu privire la numărul acestora şi eventual distribuţia lor pe Terra .
Întrebările la care se doreşte un răspuns ar fi :
a). - Cîte Cranii de Cristal sunt pe Terra ?
b). - Cîte Cranii de Cristal s-au descoperit ?
ANGELA - încercare de răspuns :
Am acces deocamdată la informaţia conform căreia au fost descoperite trei Cranii de Cristal .
Aceste Cranii de Cristal amplifică trăirea-vibraţia pe care o are omul în momentul venirii sale în
contact direct cu acestea .
La noi în România există un asemenea Craniu de Cristal în Vîrful Caraiman ( munţii Bucegi ) unde
simt că am o legătură deosebită cu acest loc, deoarece există un Laborator Imens în subteran ; totoadată ,
în această zonă a Bucegilor există o Poartă Stelară sub forma unui Canal Energetic de frecvenţă
vibraţională foarte înaltă, pe care circulă şi acum nave extraterestre .
Tanti Didi completează :
Mie mi de arată cum că ar exista 7 Cranii de Cristal la Polul Nord , care sunt nedescoperite încă; le
percep ca fiind puternice vibraţional .
Există mai multe asemenea Cranii de Cristal pe Terra, care au încărcături infoemaţional-energetice
diferite, unele fiind mai puternice iar altele sînt mai slabe vibraţional .
În ceea ce priveşte zona Vîrfului Caraiman din munţii Bucegi, confirm faptul că şi eu am vizualizat
ceea ce Angela deja v-a descris .
ATENŢIE :
Vorbind de Cristale în general şi de Cranii de Cristal în particular, noi nu trebuie niciodată să uităm
despre ele faptul că sunt :
1. - Instrumente de lucru cu energiile suprasensibile ;
2. - Bănci Informaţionale programate de diferite ierarhii de Lumină ( sau de Întuneric ) cît şi de Spirite
ale Naturii ;
3. - Fraţi spirituali mai mici care sunt sub nivelul nostru de evoluţie şi cu care avem contract să ne
ajute-susţină în evoluţia Conştiinţei personale.
Din perspectiva celor enunţate anterior, numărul ( cantitatea) şi diversitatea calitativă a structurii
Cristalelor în general nu este obligatoriu a se cunoaşte la nivel de Terra, dar , în funcţie de valoarea
informaţiei conţinute cît şi a utilităţii lor vibraţionale în context de urgenţe, este totuşi bine să se

54
cunoască tot ceea ce reprezintă universul Mineral-Cristalin Terestru spre a fi utilizate cu eficxienţă
maximă .
Încă de pe timpul condensării lumii fizice Lemuriene , apoi Atlante, Iniţiaţii Terrei împreună cu
extratereştrii din care unii Iniţiaţi proveneau , ca modalitate de Înălţare a Conştienţelor personale spre
Universurile Suprasensibile au utilizat facilităţile structurilor cristaline pentru a aduce ,, Cerul pe Pămînt ,, .
Era o opţiune tehnologică a acelor timpuri, venită ca idee şi experiment extraterestru , ca Înălţarea să
se facă Tehnologic şi nu Biologic .
Chiar dacă în alte părţi ale Universului Fizic au existat Civilizaţii Extraterestre care s-au înălţat cu
ajutorul tehnologiei pînă la nivelul universului de densitate 5, totuşi ele nu au scăpat de experienţele
tridimensionale la care rămăseseră restanţi prin evadarea forţată spre dimensinea nr. 5 .
Modelul Ideal de Înălţare spre dimensiunea nr. 5 a lui Cristos, se face prin Înălţarea concomitentă
atît a Conştientei şi Conştiinţei personale, cît şi Înălţarea corpului fizic prin recondensarea şi reutilizarea
celor 12 spirale din ADN-ul uman .
Acum în plin avînt transformaţional , putem spune că nu mai este cazul să apelăm la ajutorul
Cristalelor spre a ne atinge scopul Înălţării Spirituale spre o dimensiune superioară , deoarece acest lucru îl
realizăm prin Iubirea Radiată din Cristalul Lăuntric personal aflat la nivelul suprasensibil al inimii
fiecăruia dintre noi ,aşa cum a procedat IISUS CRISTOS cît şi alţi Nemuritori, pe care îi vom cunoaşte
şi cu care vom colabora altfel cît de curînd .
Aşadar, ne apropiem cu paşi repezi de momentul în care Cristalele vor fi utilizate doar pentru scopul
pentru care ele pot suplini cu brio experienţele umane senzoriale şi extrasenzoriale pentru care Divinitate
le-a stabilit abilităţile.
La orizont, Ştiinţa Cristalelor se întrezăreşte deja şi omul Pămîntului Nou o va utiliza acum în
calitate de Crist sau Om Născut a Doua oară .

10. - Inocenţa ,,Furtului de Identitate,,


Dragi prieteni, sunt nevoit să exprim cîteva informaţii care se încadrează în titlul de mai sus, deoarece
inevitabil unii dintre voi, pe traseul evoluţiei spirituale vă ve-ţi confrunta cu experienţa Inocenţei ,,Furtului
de Identitate,, .
Pentru mine şi pentru alţi ezoterişti, au trebuit să treacă mai mulţi ani ca să înţelegem experienţa
Inocenţei ,,Furtului de Identitate,, .
Dar să exemplific această experienţă din două perspective :
1. - În luna Iulie a anului 2005, în timp ce mă angrenasem în anumite cercetări şi meditaţii pe
enigmele munţilor Bucegi, am constatat că relaţia mea de colaborare spirituală cu Bobo ( Ionel Bîndariu )
se asemăna cu relaţia de colaborare pe care a avut-o Sfîntul Petru cu Sfîntul Pavel şi în care eu
aveam rezonanţă cu Pavel iar Bombo cu Petru .
Făcînd anumite corelaţii de potenţialităţi între mine şi Sfîntul Pavel, am observat că sunt anumite
stări şi manifestări care se potrivesc între noi, fapt care m-a făcut să mă racordez la personalitatea
Sfîntului Pavel încît vieţuiam efectiv senzaţia şi sentimentul că sunt chiar El .
Nu am acceptat această idee, cu toate că vieţuirea mea îmi spunea clar că sunt chiar el .
Pentru a rezolva misterul acestei trăiri, am luat Biblia şi am cercetat modul lui de exprimare în
Epistole şi am constatat că aici nu mai corespondeam cu El .
Atunci, instantaneu mi-am adus aminte că o prietenă îmi spusese prin anul 1998 faptul că ea ar fi
de fapt Sfîntul Pavel ; bineînţeles că m-a apucat rîsul gîndindu-mă cîţi ezoterişti au trecut sau vor mai
trece prin acest experiment şi în inocenţa lor vor declara că ei sunt Sfîntul Pavel .
Meditînd mai profund, intuitiv mi-a sosit informaţia că eu de fapt mă racordasem atît de puternic pe
Energia Sfîntului Pavel, încît sentimentul copleşitor că eu aş fi El îl vieţuiam ca adevăr; şi chiar nu este
rău să ţi se întîmple aşa ceva, dar trebuie să cercetezi şi să discerni .
Dar n-a trecut mult timp şi de la epistolele lui Pavel am trecut la Evanghelia Sfîntului Marcu , cînd
iarăşi m-am racordat foarte puternic la Energia lui Marcu şi am simţit că sunt chiar El .
Cu toate că este o binecuvîntare să intrii conştient pe frecvenţa vibraţională a unui înalt Maestru din
vechime, începutul este uneori dureros , deoarece dacă egoul îţi este puternic te autoprogramezi pe
energiile respectivului Maestru , ba mai mult te poţi autohipnotiza că eşti de o măreţie specificată biblic
sau în alte izvoare iniţiatice antice, tu pierzi din vedere unicitatea şi personalitatea ta ; la trezire însă,
durerea sufletească apare ca şi cum ai pierdut ceva .
Problema este că în timpurile vechi, într-o formă sau alta se poate să fi fost lîngă aceşti Mari
Maeştrii , sau dacă ai fost mai departe de ei ca spaţiu şi timp , tu ai cunoscut munca lor spirituală, ai fost
de acord cu ei şi le-ai propovăduit învăţăturile creştine .
Totuşi , există puţine cazuri cînd cîţiva dintre voi pot să fie unul dintre acei Mari Maeştrii ai
vechimii , dar pentru a şti asta trebuie să cecetezi, să discerni , sau să întrebi pentru confirmare Marii
Desăvîrşiţi ai omenirii , cum sunt Iisus Cristos, Buddha , St. Germain , Toth , Fecioara Maria , etc,…
2. - În luna septembrie 2005 , aveam ca musafiri la o discuţie ezoterică pe Rodica de la Arad ,
Viorel de la Bîrzava şi Doina din Sîntana .
Cînd inevitabil discuţia a ajuns la eventualele noastre legături cu sacralitatea munţilor Româneşti
legată de Excepţionalul Zamolxis , prietenul nostru Viorel a început să-mi facă o descriere fizionomică
viitoare , identică cu fizionomia lui Zamolxis şi cît pe ce să spună că eram chiar Zamolxis .

55
Atunci i-am explicat lui Viorel , că eu intrasem pe frecvenţa energetică a Maestrului Zamolxis şi el
citise extrasenzorial acest lucru dar că eu şi poate şi ei cîndva, fuseserăm continuatori ai învăţăturilor
spirituale Zamolxiene .
Şi da, în minutele următoare Florica lui Bombo ne-a confirmat faptul că am fost Iniţiaţi şi Preoţi
ai Daciei străbune .
Aşadar, aveţi grijă la Inocenţa ,,Furtului de Identitate,, cu atît mai mult, cu cît ne apropiem cu toţii
de Conştienţa Unificată Cristic, în care prin empatie putem simţi pe alţii ca şi cînd noi am fi chiar ei ,
dar prin cercetare şi discernere îţi vezi-simţi-ştii locul tău unic şi unicitatea ta specială în cadrul acestei
Conştienţe Unificate Cristic .
Chiar dacă aţi fost cîndva un Mare Maestru al vechimii , acela este acum o anumită personalitate
veche de-a voastră , sau mai bine zis, acel TU este o umbră a ceea ce voi sunteţi azi , iar astăzi sunteţi o
umbră a ceea ce ve-ţi deveni mîine .

11. - ROMÂNIA - BUCUREŞTI


Dragi prieteni de pretutindeni , a vorbi în cîteva cuvinte despre România este foarte uşor ,dar în
acelaşi timp este foarte greu datorită complexităţii structurilor sufleteşti care se expimă ACUM în spaţiul
ei de referinţă .
Multitudinea de identităţi spiritual-sufleteşti din Arcul Carpatic formează per global sufletul poporului
Român ,dar cu toate acestea , extremele existente şi nominalizate ca cele mai adormite suflete la cele mai
evoluate suflete ce vieţuiesc pe acest spaţiu , este o caracteristică extinsă şi conţinută normal în tiparele
sufleteşti ale multor popoare ale Terrei .
Însă, cu toată această similitudine, există totuşi diferenţe speciale între Sufletul General Românesc şi
Sufletul General al altor popoare , diferenţe care sunt marcate prin :
însăşi exprimarea de SINE DIVINĂ care are vîrful de lance pe spaţiul Românesc ,
spaţiu ce întruneşte condiţiile de infrastructură şi suprastructură ezoterică pentru derularea acestei
exprimări .
Cu toate că pare o laudă de preamărire a Românilor care vor să pară buri-cul tîrgului ( Lumii ), la
nivel de exprimare de SINE DIVINĂ evenimentele au fost predeterminate de vechime de eoni, ca vîrful
de lance al Sinei să se desfăşoare în epoca Vărsătorului de Lumină pe acest spaţiu terestru.
Pentru a înţelege mai bine cele redate anterior , este necesar a privi Adevărul Ezoteric Românesc din
cel puţin două perspective metafizice de cercetare şi anu-me :
1. - Românii ca Români ;
În funcţie de experimentul global - Vîrf de Lance Spirituală - pe care toate spiritele poporului Român
l-au ales spre materializare ca o unicitate Terestră spe-cială în momentul de Acum , putem să spunem că
Românii sunt Români .
Acest program Spiritual Special pentru care Românii s-au reîncarnat , ne ( le ) dă motivul întemeiat de
a ne ( se ) mîndri altruist cu Misiunea de a face din spaţiul Românesc Inima Ocultă a Terrei , sau altfel
spus , de a face din acest spaţiu :
O Românie ca Centru al Federaţiei Cristice Terestre ,cu sediul supercentral în Bucureşti .
2. - Românii ca NeRomâni ;
În funcţie de Sursa Divină din care noi Românii ne-am individualizat şi am sosit ( materializat ) în
acest minunat spaţiu Balcanic , putem spune că suntem prin Fiinţare Entităţi Universale Interdimensionale,
fapt pentru care noi Românii ne ex-tindem natural dincolo de particularitatea spirituală specială a misiunii
ezoterice curente, fiind concomitent şi:
NeRomâni a căror Cetăţenie este Universală .
Dar indiferent de perspectiva ( corectă de altfel ) din care noi Românii ne pri-vim, trebuie să înţelegem
nu numai bucuria de a fi avut meritul de a participa la acest Experiment Spiritual Românesc, ci şi
responsabilitatea care ne revine de a pulsa Lumina Cristică nu numai la nivelul planetei Pămînt , ci şi la
nivelul cel mai extins la care Creatorul ne oferă accesul de rezonanţă cu afinitatea multidi-mensională .
Totodată , în spaţiul Românesc trăiesc la nivelul anului 2005 un număr de 18 Naţionalităţi
Conlocuitoare care au deja vechime şi afinitate cu poporul Român ( mai puţin ramurile uscate pe care le
avem fiecare şi care se vor elimina singure )
cu tendinţă de mărire a numărului de naţionaltăţi , tocmai pentru a se crea o Ro-mânie ca Centru al
Federaţiei Cristice Terestre .
Spiritele cele mai evoluate ale acestor Naţionalităţi Conlocuitoare care sunt deja în spaţiul
Românesc , cît şi Spiritele Evoluate ale altor ţări care vor veni ca Ambasadori Spirituali în România , sunt
împreună cu spiritele cele mai evoluate din România membrii aceleiaşi Echipe Cristice care au ca
program materializarea Iubirii Înţelepciunii şi Voinţei Creatorului pe Terra .
Aşadar, acea responsabilitate de a pulsa Lumina Cristică atribuită într-o frază anterioară Românilor, se
răsfrînge concomitent şi asupra Spiritelor evoluate ce reprezintă aceste naţionalităţi , care la rîndul lor se
pot mîndri de Utilitatea lor Misionară îmbinată cu Misiunea României .
Fără a uita Adevărul că multe Spirite terestre Luminate ( ce sunt momentan întrupate în diverse ţări
ale lumii ) au fost încarnate în trecut ca Români care au frecventat scolile ezoterice ale vremii Dacice şi
fără a uita că şi noi Românii ( unii ) de azi am fost în vechime iniţiaţii altor popoare , se cuvine a puncta
marele Adevăr conform căruia cu toţii formăm o Reţea de Energie Cristică care ne include într-o
misiune spirituală terestră comună cu centrul pe România - Bucureşti după anul de referinţă 2012 .

56
În momentul de faţă( anul 2005 ) nu se mai pune problema dacă România şi capitala sa Bucureşti au
sau nu importanţa spirituală la dimensiunea pe care mulţi profeţi au confirmat-o de-a lungul timpului ,
deoarece este o certitudine, ci se pune problema cercetării enigmelor fizice şi metafizice existente în acest
spaţiu , cît şi a redescoperirii acelor Mari Spirite Misionare a căror Bogăţie Celestă Informaţională trebuie
pusă imediat în valoare pe experienţele Nolui Pămînt spre folosul tuturor pămîntenilor fără nici-o
discriminare .
În cele 4 volume din cartea România Inima Ocultă (Ascunsă) a Terrei pe care am scris-o împreună
cu colaboratorii mei de destin ( acceptat înainte de întruparea prezentă ) am lansat cîteva teme de
cercetare ezoterică atît la nivel plane-tar cît şi la nivel de spaţiu Românesc , şi totuşi , capitala Bucureşti
reprezintă încă o enigmă la care noi cei de pe parte de vest a României în momentul de faţă nu avem
accesul complet de desecretizare metafizică .
Chiar şi în acest moment de derulare transformaţională Planetară , Umană cît şi a celorlalte regnuri
care ne însoţesc spre Noul Pămînt , nu poţi să ignori iportanţa oraşului Bucureşti mai ales atunci cînd
în fraza rostită de Iluminatul Indian Sundar Singh se precizează expres că :
În urma acestor transformări apocaliptice ,
România graţie spiritualizării ei exemplare va deveni un veritabil FOCAR SPIRITUAL ;
iar BUCUREŞTIUL se v-a transforma într-un CENTRU ESENŢIAL al acestui focar .
Totuşi ,deoarece în conştienţa noastră momentană nu există elemente suficiente de înţelegere analitică a
ceea ce capitala României trebuie să devină , Iluminatul Sundar Singh face precizări de înţelegere globală
al fenomenului misionar cu centrul pe Bucureşti .
Oraşul Bucureşti va deveni un ORAŞ SPECIAL deoarece :
- este predestinat să fie Capitala Spirituală a Noului Pămînt ;
- este predestinat sub denumirea unică de : POLUL SPIRITAL al TERREI ;
- este definit prin statutul de : LOC UNIC de pe întregul Pământ ;
- va fi marcat prin construcţii( reconstruit - reamenajat ) noi cu contribuţia aproape a întregului Neam
Omenesc , rămînînd în cele din urmă o amenajare de construcţii în formă inelară avînd 7 km în
diametru ;
- va fi marcat în mod special printr-o construcţie monumentală remodelată arhitectonic cu contribuţia
aproape a întregului Neam Omenesc ,ce va purta denumirea de CENTRU DIVIN SUPREM - ca cel
mai monumental Lăcaş Spiritual de Comuniune cu DUMNEZEU .
Dragi prieteni , la informaţiile anterioare Maestrul Sundar Singh mai trebu-ia să adauge o frază ca
Atribut Ezoteric cu rol de concluzie finală şi Adevăr Suprem , dar pentru că nu a fost atunci momentul,
mi se iveşte ocazia acestei completări şi anume :
Oraşul Bucureşti va deveni nu numai Capitala Noului Pămînt ci şi Capitala celei de-a Doua Creaţii
( ce va conţine după unele păreri : Calea Lactee şi încă două Galaxii - toate trei metamorfozate şi
transmutate pe frecvenţa vibraţională a Noii Creaţii ) .
În momentul de faţă se găsesc destui oameni reticenţi faţă de aspectele pro-fetice existente despre
România , şi asta pentru că nu au Credinţă şi nici nu înţe-leg ce înseamnă Credinţa ( Credinţa nu are
legătură cu Biserica, ci cu Inima omului care face din corpul fizic Adevăratul Templu Viu al lui
Dumnezeu ) .
Cu toate acestea , există din fericire din ce în ce mai mulţi oameni care acceptă şi simt la propriu
nu numai valoartea profeţiilor , dar şi propriile lor trans-formări interioare care îi împinge metamorfozaţi
spre Noul Pămînt al celei de-a Doua Creaţii .
Fiind unul dintre cei în metamorfoză Cristică accelerată, la rîndul meu m-am întrebat ce forţe
suprasensibile se ascund în subsolul oraşului Bucureşti , în condiţiile în care în lumea vechilor energii pe
cale de dispariţie, frecvenţele vibraţionale cele mai înalte se regăseau exclusiv în zone montane, cu
excepţia construcţiilor artificiale mai mult sau mai puţin piramidale existente în cîmpie( ambele zone
facilitau iniţieri ).
Pentru a înţelege tainele oraşului Bucureşti , trebuie să avem în vedere o im-portantă informaţie
explicită pe care Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ne-o oferă ca realitate Vers-Revers manifestată în
Creaţia Divină şi care sună astfel :
Omul Sfinţeşte locul - şi Locul Sfinţeşte omul .
Din acest mare Adevăr menţionat de Învăţătorul şi prietenul ( facem parte cu toţii din aceiaşi Familie
Celestă ) nostru IISUS CRISTOS ,
momentan nu avem date analitice despre modalitatea în care,
oraşul Bucureşti ca LOC - structură fizică şi metafizică - Sfinţeşte Omul viitorului .
Dar , desecretizînd fie şi parţial misterul ezoteric al capitalei noastre , putem înţelege prin corelare
răspunsuri la inerentele două întrebări :
DE CE ROMÂNIA trebuie să devină Centrul Federaţiei Spirituale Cristice Terestre ?
DE CE BUCUREŞTI trebuie să devină Capitala Federaţiei Spirituale Cristice Terestre ?
Pentru a ne apropia de oraşul Bucureşti la nivel de Ştiinţă Spirituală, vom porni pe un comentariu
legat de cea mai veche (deocamdată) cunoscută şi importantă capitală sacră a Spaţiului Românesc ,
Sarmisegetuza Regia .

57
Ca să intraţi mai uşor în rezonanţă cu energiile Iniţieri Solare-Cristice derulate cu succes în acele
vremuri în spaţiul Românesc, vă prezint mai jos o schiţă cu rol de iantră , cît şi modelul coloristic
complementar , care pe unii dintre voi vă va ajuta foarte mult.

Aşa după cum ştiţi din informaţiile metafizice prelucrate şi publicate de către diverşi autori, inclusiv
de către mine şi colaboratorii mei de destin, spaţiul fizic detaliat în schiţa anterioară nu a fost ales
întîmplător pentru a servi drept Capitală Spirituală a Dacilor .
Fără a aborda valoarea Înţelepciunii Divine a tuturor celor care au trecut prin Iniţierea Solară din
Sarmisegetuza Regia formînd suprastructura unei continuităţi Spirituale capabile să preia Principiul Cristic
şi să-l transmită într-o modalitate deschisă masei populare pînă în aceste vremuri apocaliptice, să intrăm a-
cum pe vibraţia locului ca să înţelegem valoarea sa ca infrastructură energetică .
Aşa după cum bine vă amintiţi voi cei care aţi citit cartea România Inima Ocultă a Terrei , la
Sarmisegetuza Regia se află o Piramidă Energetică Primordială , a cărei manifestare facilita şi încă mai

58
facilitează acelor Spirite Evoluate o comunicare şi o comuniune mult mai rapidă cu Civilizaţii din
Universuri N-Dimensionale de Conştiinţă ; în acest context , putem spune că Locul Sfinţeşte omul .
Dacă în Piramida Luminii Celeste din Egipt , Iniţierile se derulau într-o incin-tă vizibilă ochilor fizici
pe baza unei munci titanice depuse de constructorii (o parte din voi) ei , Piramida Energetică Primordială
din Sarmisegetuza Regia oferea aceleaşi condiţii de iniţiere dar într-o stare de invizibilitate completă
pentru ochii fizici .
Chiar dacă de la cucerirea Daciei de către Imperiul Roman valoarea de infrastructură spirituală a
Piramidei Energetice Primordiale pare a fi încetat, de fapt putem spune că această valoare s-a conservat
pentru utilitatea Omului Nou postapocaliptic .
Corelînd importanţa spirituală a oraşului Bucureşti în viitorului apropiat cu potenţialul energetic din
Sarmisegetuza Regia ,am putut concluziona faptul că :
şi aici în zona Palatului Cotroceni - Casa Poporului , se află o Piramidă Energetică Primordială ,
care să susţină activitatea ,,Noului Ierusalim -Bucureşti,, din ţara Geţilor .
Piramida Energetică Primordială din Bucureşti , este infrastructura tehnologiei spirituale de utilizare
a energiiliilor de înaltă vibraţie , structură care materializează chiar în capitala României un Tunel
Invizibil Atemporal cu acces spre Universuri din ce în ce mai sublime şi cu punctul terminus în Rama
Opalică a Serafimilor .
Numai în aceste condiţii oraşul Bucureşti poate întruni calitatea de :
Centru Divin Suprem ca loc Unic de pe întregul Pămînt, unde vor putea fi văzuţi Mari Iluminaţi şi
Înţelepţi , care în anumite momente se vor materializa în corp fizic şi vor putea fi văzuţi comunicînd
prin viu grai cu oamenii de pe Pămînt care sunt dornici să afle Tainele Dumnezeieşti ale Spiritului ,
aşa după cum menţiona în profeţiile sale despre România Maestrul Sundar Singh.
Este foarte adevărat că atît în România cît şi în lume există asemenea Porţi Interdimensionale
cunoscute ca Porţi de intrare-ieşire între diverse Universuri (Ceruri), dar totuşi, Poarta Interdimensională din
oraşul Bucureşti prin facilităţile şi unicitatea s-a viitoare, este cea mai deosebită între surorile sale Terestre .
Ca o confirmare la ceea ce eu am concluzionat anterior , mesajul prietenei mele Cărnaru Rodica din
Arad nuanţează :
Centru Iubirii v-a fi la Cotroceni , unde v-a sosi TRIMISUL şi unde vom fi şi noi .
În contextul acestui mesaj pe care prietena mea Rodica ni-l transmite , nouă nu ne rămîne decît să
egalizăm :
CENTRU UNIC DIVIN SUPREM = CENTRUL IUBIRII COTROCENI
( Cotroceni şi bineînţeles zona adiacentă radială pe diametrul celor 7 km de oraş nou ).
Deoarece în meditaţia sa pe Bucureşti răspunsul este destul de sintetic, prie-tena mea Rodica se
autosesizează imediat meditativ.
Dacă Bucureştiul este Centrul Iubirii, se pune întrebarea :
nu cumva tot aici este Centrul Înţelepciunii şi al Puterii-Voinţei Divine ?
Şi bineînţeles că toate cele trei Atribute Divine vor funcţiona ca un tot unitar în Bucureştiul
vremurilor apropiate chiar generaţiei noastre actuale, dar într-un trend progresiv, la vibraţiile cărora unii
oameni vor rezista iar alţii vor pieri .
Poate că mulţi dintre voi încă nu aţi sesizat deja ,dar cele trei Atribute Divine ( Iubire ,Înţelepciune
şi Putere-Voinţă) vor fi cu adevărat susţinute de Piramida Energetică Primordială ascunsă ( ochilor fizici )
în Bucureşti .
Datorită Unicităţii Centrului Spiritual Suprem Divin din Bucureşti , a trebuit să-mi pun o serie de
întrebări legate de complexitatea lui atît la nivel de infrastructură cît şi la nivel de suprastructură ; în
sinteză însă , putem spune că :
1. - la nivel de infrastructură prietena mea Floare Bîndariu din Timişoara vizualizează clarvizionar
cîteva aspecte complementare.
În subsolul oraşului Bucureşti la o adîncime pe care nu o pot preciza , disting cîteva forme
geometrice artificiale suprapuse astfel: un volum dreptunghiular vertical peste care este aşezat un cub , iar
peste cub este aşezată o piramidă .
Acest ansamblu de trei piese geometrice le văd acum în mişcare de rotaţie , fapt care crează un flux
energetic …rotaţia se accelerează şi energia este pompată cu o forţă din ce în ce mai mare spre
suprafaţa Pămîntului , extinzîndu-se în atmosferă sub forma unui curcubeu .
Acest ansamblu geometric căruia eu o să-i zic ,, aparat,, , aparţine de tehnologia unei civilizaţii
extraterestre şi este pus în funcţie din înalt .
Dragi prieteni , tot ansamblul geometric descris de Florica în mod separat ( dar unificate în rotaţia de
distribuţie energetică ) apare în mod firesc întregit sub numele de OBELISC, utilizat în vremurile antice
inclusiv de către noi ; pe atunci ştiam să lucrăm cu energiile piramidale ,chiar dacă piramidele formau
terminaţia unui obelisc ( curînd ne vom reaminti, unii chiar din luna iunie 2006 cînd vor simţi avangarda
energiei fotonice care e profeţită ca sosire în 18 septembrie 2007).
Referindu-ne la energia 5 dimensională pe care o produce acest ,,aparat,, din subsolul oraşului
Bucureşti, ştim cu toţii că prin amplificarea ei toată structura energetică a solului 3-dimensională şi 4-
dimensională existentă în momentul de faţă , va fi accelerată la nivelul de manifestare 5-dimensional aşa
cum trebuie să funcţioneze un Nou Bucureşti .

59
Odată ce energia scoarţei terestre de sub oraşul Bucureşti începe procesul accelerat al acestei
metamorfoze apocaliptice, automat întreaga structură geologică trebuie să se muleze după noul circuit al
cureţilor de forţă 5-dimensionali , fapt care va predetermina un cutemur de neimaginat momentan (14
octombrie 2005), năruindu-se clădiri care păreau sigure, dealul Cotrocenilor ondulîndu-se mai spre înalt ,
Bucureştiul (cred că răsăritul ) poate fi pe jumătate sub apă şi întradevăr port naval .
Fiindcă România este cu siguranţă Ţara Aleasă , oraşul Bucureşti trebuie să se transforme şi chiar
este în transformare momentan , chiar dacă majoritatea locuitorilor lui ignoră cunoaşterea spirituală şi
profeţiile Maestrului Sundar Singh.
Această transformare a oraşului Bucureşti este ( atît de ) iminentă şi derularea procesului mi-aş dori
să fie pe o perioadă de timp mai în delungată, dar cu toată dorinţa mea de a asista la o apocalipsă de
catifea , totuşi majoritatea Bucureşteni-lor trebuie să treacă prin zguduituri geologice, mentale şi sufleteşti
de neimaginat ,
să li se ia jucăriile ( Dumnezeul exterior) în care au investit totul , ca să se întoarcă total cu faţa spre
Dumnezeu din lăuntrul lor .
ATENŢIE:
Deocamdată ,civilizaţia Bucureştiului este la limita dintre penibil şi posibil .
Din acest considerent suprapus peste potenţialul energiilor fotonice care lucrează la fiinţarea Noii
noastre Capitale Misionare Româneşti, putem vorbi chiar în această secundă că oraşul Bucureşti se va
schimba din temelii ; reţineţi, din temelii fără nici-o amînare.
2.- La nivel de suprastructură , Bucureştiul va fiinţa în viitor după mai multe scheme spirituale oferite
de TRIMISUL în vederea aplicării lor , şi în funcţie de implicarea misionară a Fiilor Luminii din întregul
spaţiu Românesc, se va avea accesul la noi tehnologii care vor fi oferite tuturor pămîntenilor fără
discriminare.
Revenind la schiţa anterioară a Sarmisegetuzei Regia , observaţi în zona de ritual sacru cele trei
cercuri concentrice şi care reprezintă Sanctuarul Mare.
În mod asemănător dar cu alt scop, şi în oraşul Bucureşti în Zona Cotroceni-Casa Poporului ,vor
exista trei cîmpuri energetice diferenţiate dar cuprinse unul în altul şi care din interior spre exterior
reprezintă Energia Universului 7 , apoi 6 şi apoi 5 .
Acei oameni indiferent că sunt din România sau din alte ţări ale lumii şi care au viraţia înaltă, cînd
vor pătrunde în aceste cercuri energetice concentrice vor vedea şi vorbi cu acele Mari Spirite
Materializate, inclusiv cu Rama, Toth, Buddha, St. Germain, Fecioara Maria, Iisus Cristos, etc, sau cu
membrii ai anumitor civilizaţii extraterestre , despre Tainele Dumnezeieşti care îi interesează .
Şi una dintre Taine este aceea că:
A sosit timpul demonstrării faptului că minunatele noastre corpuri fizice sunt nemuritoare .
Dragi prieteni, despre noua transformare şi funcţionare a oraşului Bucureşti s-ar putea scrie încă de pe
acum volume întregi , dar cum puţini oameni sunt implicaţi conştient în aceast proces, nu ne putem
permite să anticipăm Miracolul Bucureşti, pînă cînd toţi ignoranţii Bucureştilor nu vor gusta fructul amar
al tragediilor pe care ei însăşi le atrag neîncetat .
Noi ezoteriştii de pe partea de vest a României , constatăm cu regret că sta-rea de adormire a
Biserica Ortodoxe Române se adînceşte în loc să pregătească poporul pentru Misiunea Spirituală cu care
ne-a binecuvîntat Dumnezeu chiar de ,,ieri,, în viitor .
În Creaţia lui Dumnezeu totul este evoluţie eternă şi a cuprinde esenţa şi manifestarea Creaţiei
Divine într-o dogmă religioasă ,înseamnă efectiv moarte spirituală , fiindcă altă moarte nu există ,nici cea
fizică măcar .
Despre aspectul dogmatic, rigid, conservator şi stagnant al instituţiei religioase Româneşti , prietena
mea Florica din Timişoara îşi exprima părerea că Marii Maeştrii ai Metafizicii Româneşti vor avea multe
probleme şi vor fi răniţi sufleteşte de către inchizitorii ( dogmaticii ) ortodocşi .
Şi parţial Florica are dreptate, deoarece Biserica Ortodoxă Română este la un pas de Transmutanţă
sau la un pas de Colaps ,după cum aleg ( puţini membrii ai ortodoxiei îi înţeleg pe ezoterişti şi
colaborează cu noi , dar sunt numai o floare în mijlocul gerului de bobotează ).
De fapt , oficialii nematurizaţi spiritual ai Ortodoxiei Române nu o să aibă probleme cu noi
ezoteriştii , ci cu ei însăşi , cu personalităţile lor vechi şi cu interesele lor egoiste de a
menţine omul într-o stare permanentă de ritual ce nu mai corespunde nivelului de
manifestare 5-dimensional al Noului Pămînt şi al Omului Nou ,ambele aflate acum în
chinul celei de-a doua naşteri .
Puţini Preoţi adevăraţi sunt în ortodoxie şi Mulţi Preoţi Mari Maeştrii ai Cerului sunt printre oameni
şi neafiliaţi cu funcţii instituţiei religioase .
Pentru mulţii Popi ai Bisericii Ortodoxe Române, prietenul şi vecinul meu Nelu Vîrşăndan din Sîntana
a primit următoarea revelaţie în dimineaţa zilei de 14 octombrie 2005 :
Un rînd imens de Popi cu soţiile lor stăteau aşezaţi pe scaune într-un şir foarte lung, dar exact pe
marginea unei prăpăstii ; cu toţii erau nedumeriţi de ce se întîmmplă şi comentau noua situaţie ivită …
Deznodămîntul şi-l alege fiecare Popă sau soţie de Popă ,adică intră în Lumină şi scapă de prăpastie
sau cade în prăpastie .
Treziţi-vă şi fiţi Adevăraţi Preoţi dragii mei .

60
Treziţi-vă dragi Bucureşteni . Treziţi-vă oameni dragi ai spaţiului Românesc .

Dragi prieteni, deoarece am experimentat nivele înalte de evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă , am


coborît puţin pe Stratul-Cerul nr. 7 al Artei şi pe lîngă schiţele pe care vi le-am oferit , vă dedic fiecăruia
dintre voi cîteva versuri minunate cu substrat ezoteric , pentru a vă ridica vibraţia spiritului la înălţimile
Iubirii Divine care scaldă din ce în ce mai profund inimi omeneşti şi minunate spaţii terestre.

BUCUREŞTI ; Metamorfoze fizice şi metafizice

1. Dacă e sau nu în toamnă


Bucureştiul se răstoarnă ,
Ca valoare în Conştiinţă
Ca-nţelegere-n Credinţă ,
Pentru Gînd , pentru Cuvînt
Şi structură de Pămînt ,
Sus pe deal sau jos în vale
Zguduind totul în cale ,
Ca piftia într-un tremur
De la Marele Cutremur ,
Cu durere în fractură
Ce-i în om sau în natură
Schimbă dur macazu-n Fiinţă
Spre o veşnică credinţă ;

2. Cînd toate-s cutremurate


Cad iluzii dezosate ,
Căci Vălul e rupt două
Iar Cerul se-oferă vouă ,
Într-un act de cutezanţă
Pe un Simţ de Transmutanţă ;

3. Rotative energii
Sparg iluzii de copii ,
Ca să-i spele de ocară
Pentru a-i Naşte-a Doua oară ,
La o Casă cu o prispă
Pentru cei care rezistă ,
Pe refrenuri de caval
Ce-s sosite din Opal
Pe spinarea unui Flutur
De la Înţeleptul Bucur ;

4. Rotative energii
Holograme simetrii ,
Au cursorul pe Spirală
Ca pornire matinală ,
În cîmpie nu în pisc
În subsol din obelisc ,
Şi-şi plantează atuncea viţa
Climat Nou de Dîmboviţa ;

5. Prin Portalul Bucureşti


Vin azi Spirite Cereşti ,
Care sunt ai noştri Fraţi
Din vechimi Iluminaţi ,
Să ne-ofere Cupe pline
De Învăţături Divine ;

6. Solitari sau în tandem


În Centrul Divin Suprem
Din senin vor apărea
Ca să îi putem vedea ;

7. Faţă-n faţă stăm cu Ei


Şii percepem ca pe zei

61
Ce-au adus parfum de Crini
Pentru NOI - Copii Divini
Fructe Noi ai Devenirii
Pe vibraţia Simţirii
Ca esenţă a Iubirii
Pe Calea Desăvîrşirii ;

8. A sosit timpu-mplinirii
Pe suportul Nemuriri
Radiant din Bucureşti
Pe frecvenţe Sufleteşti
Trezite din ignoranţă
Cu a Cristului Speranţă
Şi Putere de Duh Sfînt
Prin Cer Nou şi Nou Pămînt
Printr- un cînt al Bucuriei
Spre tot Spaţiul României .
Cînd la un capitol anterior Florica ne vorbea despre Modulul Extraterestru ascuns în subsolul
pămîntului Românesc pe aproximativ o jumătate de ţară , tot ea precizează acum ca o informaţie
suplimentară faptul că acesta are aproximativ 61 de colţuri , din care unul este prelungit sub oraşul
Bucureşti .
În acest caz, numitul Aparat-Obelisc de tehnologie extraterestră care se află sub oraşul Bucureşti ,este
parte componentă al Modulului Navă , de care trebuie să ne aducem aminte fiindcă noi l-am pus acolo
cîndva în trecut, în aşteptarea zilelor de Lumină Cristică ce se revarsă mereu pe Terra în(şi ) Acum .

12. - În versuri şi proză

În versuri şi proză
Pe calea cea Roză ,
Piramide Fizice Celeste
Demonstrează că TU eşti ESTE ;
Iar Este-i un cuvînt
Sinonim cu EU SUNT .
Azi am pentru tine,
O cale spre SINE ,
În rime şi versuri ,
Printre Universuri .
Multi - Universuri ,
Infinite sensuri ,
Se exprimă ca SINE ,
Chiar şi prin tine .

12.1. - Îndrumare în cuvinte , Pentru Inimă şi Minte.

1. Azi , avui un gînd ciudat ,


Ce-mi sosi neinvitat ;
Dar mai sigur l-am atras,
Comportîndu-mă ca Vas ( Canal Mediumatic ).

2. Stînd cu mintea liniştită ,


Şi-ntr-o stare potrivită
Ce-i lipsită de povară,
Am simţit că-i prima oară
Că se vrea să-ntorc privirea
Înlăuntru cu simţirea ,
Unde-mi sta gîndul sosit ,
Pe conştiinţă priponit .

3. Luminînd cu ochiul minţii


Doar aşa cum o fac Sfinţii ,
Mi-am extras din lume dorul ,
Privindu-mi interiorul .

4. Şi ciudatul gînd sosit


Cum stătea pe hodinit ,

62
L-am văzut ca-n plină noapte
Strălucind fără de şoapte .

5. Şi-avea haină de Lumină ,


Ca un soare-n zi senină ,
Radiind intens fotoni ,
Informaţii de eoni .

6. Şi ieşind din cea tăcere ,


Gîndu-mi spuse cu putere
Prezentîndu-mi deodată
Într-o formă decodată
Ţesătură de imagini
ROMÂNIA-n mii de pagini .

7. Gîndu-mi spuse ca un tunet


Prin imagine şi sunet ,
Ca-ntr-un film vechi pe perete ,
Milioane de secrete .

8. Gîndul deci acum îmi spune


Mari fragmente de minune ,
Dintre care-ţi selectez
Prin Iubire şi cu Crez ,
Locuri care azi te cheamă,
De eşti pur şi nu ai teamă :
Nu poţi lumea s-o-nţelegi ,
De n-ai fost pe sub Bucegi;
Nici Lumină s-ai în gînd ,
De n-ai fost pe sub Parîng (u Mare );
Nici Cerul să-ţi dee mana ,
De n-ai fost pe sub Tismana ;
Şi nici spirit de flăcău ,
De n-ai fost pe sub Ceahlău ;
Şi nici spirit botezat ,
De n-ai fost sub Retezat ;
N-are cum să-ţi fie dor,
De n-ai fost pe sub Bihor ( munte pe rîul Arieş-Apuseni );
N-ai să fii iar copilaş ,
De n-ai fost sub Făgăraş ( munte ).
Toate astea-ţi aparţin ,
Dintr-un ordin pur Divin ;

9. Scoate-ţi vălul din conştiinţă ,


Nu stagna în nefiinţă ;
N-aştepta pe cer un zeu ,
Fiindcă eşti un Dumnezeu ,
Îndrumat să-i fie dor ,
Puterii de Creator ,
Ce acum îşi ia avînt ,
Spre lumea Noului Pămînt .

12. 2. - Strecurată printre pagini,

Strecurată printre pagini,


România în imagini ,
Ţi se dăruie din plin
Împlinindu-ţi un destin .
Dintr-o nouă perspectivă ,
Solitară, Colectivă ,
Construcţii Piramidale ,
Ne vestesc a noastră cale,
Prin Shaumbra primăverii,
Tainele Iniţierii ,
Ce sunt astăzi de folos ,

63
Principiului Cristos.

Perspectiva Cristalelor ,
aferente Piramidelor Fizice ale Luminii Celeste din România prelucrate de Ovidiu Uncruţ - Sîntana

Dute - acuma în Bucegi ,


Lumea ca s-o înţelegi .
Date tehnice pentru ,
Piramida Fizică a Luminii Celeste din BUCEGI :
Lungimea Bazei = aproximativ 300 metri ;
Înălţimea = aproximativ 100 metri ;
Anul construcţiei = aproximativ 5.000 de ani înainte de Cristos;
Cupola Energetică Interioară = aproximativ 50 metri .
PIRAMIDĂ UNICĂ.

64
Dute-acuma sub Parîng ,
Ca să ai Lumină-n Gînd .
Date tehnice pentru ,
Piramida Fizică a Luminii Celeste din Parîngu Mare :
Lungimea Bazei = aproximativ 300 metri ;
Înălţimea = aproximativ 100 metri ;
Anul construcţiei = aproximativ 25.000 de ani înainte de Cristos;
Cupola Energetică Interioară = aproximativ 100 metri .
PIRAMIDĂ UNICĂ.

65
Dute-acuma sub Tismana ,
Ca Cerul să-ţi dee mana .
Date tehnice pentru ,
Piramida Fizică a Luminii Celeste de la Tismana :
Lungimea Bazei = aproximativ 200 metri ;
Înălţimea = aproximativ 100 metri ;
Anul construcţiei = aproximativ 5.000 de ani înainte de Cristos;
Cupola Energetică Interioară = aproximativ 50 metri .
PIRAMIDĂ UNICĂ.

66
Dute-acuma sub Ceahlău ,
Să ai spirit de flăcău .
Date tehnice pentru ,
Piramida Fizică a Luminii Celeste din Ceahlău :
Lungimea Bazei = aproximativ 200 metri ;
Înălţimea = aproximativ 100 metri ;
Anul construcţiei = aproximativ 2.000 de ani înainte de Cristos;
Cupola Energetică Interioară = aproximativ 50 metri .
PIRAMIDĂ UNICĂ.

67
Dute-n Templul Retezat,
Să ai spirit botezat
Date tehnice pentru ,
Piramida Fizică a Luminii Celeste din Retezat :
Lungimea Bazei = aproximativ 300 metri ;
Înălţimea = aproximativ 100 metri ;
Anul construcţiei = aproximativ 10.000 de ani înainte de Cristos;
Cupola energetică interioară = aproximativ 100 metri .
PIRAMIDĂ UNICĂ.

68
Dute-n muntele Bihor ,
Să devii Nemuritor.
Date tehnice pentru ,
Piramida Fizică a Luminii Celeste din Apuseni :
Lungimea Bazei = aproximativ 400 metri ;
Înălţimea = aproximativ 100 metri ;
Anul construcţiei = aproximativ 25.000 de ani înainte de Cristos;
Cupola Energetică Interioară = aproximativ 100 metri .
PIRAMIDĂ UNICĂ.

69
Dute-n munţii Făgăraş ,
Să fii veşnic copilaş.
Date tehnice pentru ,
Piramida Fizică a Luminii Celeste din Făgăraş :
Lungimea Bazei = aproximativ 300 metri ;
Înălţimea = aproximativ 100 metri ;
Anul construcţiei = aproximativ 25.000 de ani înainte de Cristos;
Cupola Energetică Interioară = aproximativ 50 metri .
PIRAMIDĂ UNICĂ.

70
Piramide întregite ,
Stau acum sub munţi pitite ,
Aşteptînd acel Cuvînt ,
De ieşire din pămînt .

71
Utile Piramide

1. Uite-o rază cum dansează


Ca lumina la amiază
Pe un cer nocturn curat
Spre un munte minunat ;

2. Numai că această rază


Se îndreaptă spre o bază
Şi goneşte ca un vînt
Spre o ţintă din Pământ ;

3. Ca o dîră meteoră
Cu sclipiri de Auroră
Prin Pămînt ţinteşte fix
Spre o formă Crucifix;

4. Şi intrînd în crisalidă
Cu contur de Piramidă ,
Ea roteşte Fluxul Vieţii
Spre izvorul Tinereţii
Ce e pus în Legea Firii
Ca aspect al Nemuririi ;

5. Ca o jalnică omidă
Omul intră-n Piramidă
Punînd corpul său cu drag
Pe spaţiu de sarcofag ;

6. Stînd astfel în Piramidă


Fluxul Vieţii îl îmbibă
Rotitor peste-a sa Fiinţă
Spiralată pe Conştiinţă ;

7. Astfel că la primul val


El pleacă în corp astral
Pe frecvenţe inedite
Universuri fericite
Cu peisaje-n ton mirific
Pentru sufletu-i din spirit ;

8. Corpul mort pare acum


Sufletu-i deja pe drum
Înspre Ceruri de destin
Ce le merită din plin ;

9. Fiinţa lui astfel constată


Că materia-i limitată
Şi că El e Nemurire
Un strop din Dumnezeire ;

10. Rostul lui pe a sa Terră


Fiind o clipă efemeră
De-a rosti al său Cuvînt
Că-i Divinul pe Pămînt .

72
Şi-n reţea sînt integrate ,
Pe raze Iluminate ,
De înaltă vibraţie ,
Ca o constelaţie.

73
Piramide de eoni ,
Radiante în fotoni ,
I-a trimis în mare grabă,
Luminînd o Terră-ntreagă

Şapte Piramide Fizice Celeste ,


Vin acum ca să ateste ,
Că sînt rampe de lansare ,
A Luminii Creatoare ,
Ce-i lipsită de hotare,

74
Pe pămînt , aer sau mare.

24 Piramide Energetice Primordiale Româneşti .


Aşezate-n cerc firesc ,
Tot în spaţiul Românesc,
Au şi ele tolba plină ,
Informaţii de Lumină ,
Ce susţin un nou avînt ,
Pe Noua planetă Pămînt ,
Cum e scris în Legămînt ,
Prin al Cerului Cuvînt .
ATENŢIE :
Toate datele tehnice oferite anterior pentru cele 7 Piramide Fizice ale Lumi-nii Celeste au ca Sursă a
Informaţiilor pe Invăţătorul IISUS CRISTOS şi Canal Mediumatic pe Floare Bîndariu ( 06. 09. 2005).
Intenţia noastră vizînd oferirea datelor tehnice , este de a vă oferi un cadru orientativ de lucru în
cercetarea voastră ezoterică .
Corelaţi întotdeauna informaţiile obţinute de la cercetearea Piramidelor Fizice ale Luminii Celeste, cu
informaţiile obţinute de la cercetarea Piramidelor Energeti-ce Primordiale .
De asemenea , cercetaţi diversitatea constructivă şi utilitară ale tuturor Crista-lelor care sînt poziţionate
pe vîrfurile superioare şi vîrfurile inferioare ale Pirami-delor Fizice ale Luminii Celeste .
Pentru unii dintre voi această cercetare este o reamintire, care se îngemănea-ză inevitabil şi cu Cheia
Personală a Cunoaşterii Oculte legată de o piramidă sau alta , dar într-un context nou, dat de frecvenţa
vibraţională a Noului Pămînt ce-i funcţional pe energia lui Crist.
Cu toate că am o informaţie incompletă preluată într-un mod nerecomandat ,dar totuşi corectă, atrag
atenţia celor care au Cheia Cunoaşterilor Oculte la Ţîpova în Republica Moldova ( Nelu Vărşăndan din
Sîntana , Nelu Chis din Arad , Mircea Barbu din Olari de Arad , etc ), sau celor care se simt legaţi de
această zonă cum este cazul Maestrului Iacob Alexandru de la Editura Solteris din Piatra Neamţ, că
Piramida de la Ţîpova este Unică, este construită acum aproximativ 15.000 de ani înainte de Cristos şi
radiază azi la data de 06.09.2005 frecvenţe vibraţionale pe lungimea de undă a culorilor: mov, verde şi
albastru .
ÎNŢELEGEŢI CĂ :
Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS insistă pe a înţelege faptul că toate Piramidele Fizice ale Luminii
Celeste ale Terrei indiferent unde se află şi ce valori spirituale le adăugăm la cele constructive, nu sunt
altceva decît COPII , adică IMITAŢII materializate fizic după modelul perfect al PIRAMIDELOR
ENERGETICE PRIMORDIALE .
Cînd s-a spus şi s-a confirmat de mai multe ori prin canale mediumatice diverse, că toate celelalte
Piramide Fizice ale Luminii Celeste de pe Terra sunt construite după modelele celor din România, se
dorea a se descifra faptul că : modelele nu erau decît la nivel energetic, deoarece prima aterizare a primei
civilizaţii extraterestre cu implicaţie în evoluţia rasei umane s-a făcut în spaţiul Românesc şi tot aici în
acest spaţiu s-au făcut şi primele PIRAMIDE ENERGETICE PRIMORDIALE .

75
Sinteză
1. Şi aici pe Sfînta Terră
Poţi vedea Lucrurile-n sferă
Aşezate-n mod fidel
Pe schiţa unui tabel
Clocotind ca-n creuzete
Informaţii ieri secrete
Pe care azi tu le visezi
Iar mîine le cercetezi.

2. Pe căi meditative
Şi-n cifre aproximative ,
Informaţii educative
Pe-nbinări corelative
Sunt fructe intuitive
Spre salturi progresive
Astăzi permisive ;
Sosite în val
Din Universal
La modul plural
Ca spiritual
Sub formă de ştiinţă
Spre Unica Fiinţă ,
Te cheamă simplist
Spre starea de Crist
Funcţională-n fire
Numai prin Iubire .

.
Piramida Latura Înălţimea Anul Diametrul
Celestă bazei construcţiei aprox . cupolei
din : metri metri î.e.n. metri .
Apuseni 400 100 25.000 100 .
Retezat 300 100 10.000 100 .
Tismana 200 100 5.000 50 .
Parîng 300 100 25.000 100 .
Făgăraş 300 100 25.000 50 .
Bucegi 300 100 5.000 50 .
Ceahlău 200 100 2.000 50 .
Dragi prieteni , sper că cele cîteva informaţii aşezate în acest volum vă vor extinde puţin Cunoaşterea
de Sine, iar dacă ve-ţi constata că nu am reuşit să sur-prind cea mai bună perspectivă de prezentare a
informaţiei, vă rog s-o adaptaţi ca esenţă de meditaţie după tiparul vostru sufletesc şi de înţelegere
ezoterică imediată .
Gheaţa fiind spartă şi de această dată, vă rog să navigaţi cu credinţă şi convingere în apele
Vărsătorului de Lumină Cristică ce ne împresoară acum pe toţii pămîntenii.
Vă doresc succes dragi prieteni .
GICU DAN - Sîntana de Arad
15. Octombrie. 2005

76
GICU DAN
( Cartea a 9 – a )

PROZĂ şi POEZIE EZOTERICĂ ,


Împletite cu Imagini ale Conştienţei de Sine

Informaţiile din această carte ,


sunt dedicate OMULUI NOU al NOULUI PĂMÎNT,
pentru Meditaţie şi Implicare Spirituală ,
după care poate să afirme public faptul că :
Şi EU SUNT Făclia
Ce Lumină România.
ŞI AŞA ESTE DUPĂ CUM ALEGI , DIN CE ÎNŢELEGI .

Traseul Devenirii şi Desăvîrşirii noastre Cristice

77
Conţinutul Spiritual al acestei cărţi este redat sub următoarele titluri:
1. - Imagine … Arborele Sefirotic sau Pomul Vieţii ;
2. - Prefaţă în versuri;
3. - Ştiaţi că…despre CREATOR ;
4. - CREATORUL, DUMNEZEU( I ) ;
5. - Ştiaţi că…despre CREATOR şi Creaţie;
6. - Imagine Celestă N-Dimensională ;
7. - Ştiaţi că…despre Creator şi Vărsătorul de Lumină Cristică ;
8. - Vărsătorul de LUMINĂ ,Val CRISTIC ; .
9. - Ştiaţi că…despre SORI în Creaţie ;
10. - Imagine…Terra ,Produsul Sorilor Galactici ;
11. - Cel din urmă EŞTI CEL DÎNTÎI ;
12. - Imagine…Piramidele Fizice Celeste ale României ;
13. - Spre EU SUNT de UNDE SUNT ;
14. - …despre energii de Conştienţă Colectivă Unificată ;
15. - Imagine…cele 7 Piramide Fizice Celeste ale României, redare plană şi tridimensională ;
16. - Utile Piramide ;
17. - Imagine complementară …cele 7 Piramide…
18. - Din EU SUNT spre Cel ce SUNT ;
19. - De la OM la OMUL CRISTOS ;
20. - Imagine…Masa Tăcerii formată din Ierarhiile Creaţiei
21. - Scaunele MESEI TĂCERII - Stai focalizat pe Minte ;
22. - Imagine complementară…Masa Spirituală a Tăcerii ;
23. - MASA TĂCERII - Obţii tăcerea Minţii şi lucreazi cu Inima ;
24. - Imagine… forma Piramidală şi Cubul ;
25. - ALEEA SCAUNELOR - Te deplasezi în tăcere printre polarităţile androgine ;
26. - … şi despre Scaune ;
27. - Imagine complementară… Piramida şi Cubul ;
28. - DOUĂ LAVIŢE - Îţi Simţi Androginitatea interioară ;
29. - POARTA SĂRUTULUI - Tu treci ca Androgin spiritual în altă dimensiune ;
30. - … şi despre poarta Sărutului ;
31. - Imagine… Ieşirea din Cub ;
32. - COLOANA INFINITULUI - Manifeşti Desăvîrşirea Cristică ;
33. - Imagine… Portal Atemporal sau Ecluza Astrală ;
34. - SPIRALE ( Vortexuri, Portaluri, Tuneluri Interdimensionale
35. - Imagine complementară…Ecluza Astrală ;
36. - OMUL, călător de la Trei la N-Dimensiuni ;
37. - OMUL, călător prin Sferă-Cub-Cruce ;
38. - Imagine complementară…Lumina din Cub ;
39. - OMUL, Fiinţînd ca Sferă-Cub-Cruce ;
40. - Imagine complementară…Traseul devenirii noastre Cristice;
41. - DUMNEZEII , din Constelaţia Sirius;
42. - Imagine complementară…Crucea ta Interioară ;
43. - DUMNEZEII, din Constelaţia Pleiade ;
44. - Imagine…Omul, cruce pe energiile curcubeului ;
45. - IISUS şi unii dintre NOI - veniţi din Constelaţia Sirius pe Energia lui SANANDA ;
46. - CREATOR-DUMNEZEI-OAMENI-CERURI-REGATE-LUMI sunt aceiaşi Mare şi Unică Fiinţă
Divină ;
47. - … şi despre Rugăciune ;
48. - Utilizează Rugăciunea dar şi Starea manifestată de CO-CREATOR ;
49. - … şi despre ZERO ;
50. - … şi despre Numere ca Minus şi Plus ;
51. - CREATORUL, de la Zero la Plus / Minus Infinit;
52. - Imagine… Reflexia Conştienţei de Sine ;
53. - Aniversare Spirituală ( Ezoterică );
54. - Omul care trebuie să Fiinţeze dincolo de chefuri ;
55. - Imagine complementară…Vechea Casă de ACASĂ ;
56. - CREATORUL spre, în şi cu Sinea Sa Umană ;
57. - …alte perspective - 1 ;
58. - Imagine complementară…Trei Portaluri Unicat , te aşteaptă să le utilizezi Cristic ;
59. - CREATORUL ca Mineral, Plantă, Animal, Om , de la Prima spre a Doua Creaţie ;
60. - Imagine complementară…Frecvenţe vibaţionale interioare de Conştienţă şi Conştiinţă Cristică ;
61. - … şi despre Animale ;
62. - Imagine complementară… Extinderea Conştienţei pe treptele Crucificării Interioare , te plasează în

78
faţa unui Portal Atemporal( lasă frica şi treci );
63. - Adevărul unui Cal , la un Bal în Plan Astral ;
64. - Imagine…Susţinerea Universului Uman , de către Ierarhiile Divine ;
65. - Ierarhiile Divine ;
66. - … alte perspective - 2 ;
67. - Imagini complementare…Schiţa Arborelui Sefirotic sau Pomul Vieţii , ce va fi modificată după
formarea Noului Cer şi Noului Pămînt în proximitatea anului 2012 ;
68. - Cum se vede CREATORUL, ca reflexie a Sa în Sine Însuşi ;
69. - Imagine complementară… Faza nr. 4 - Terra veche 3D ,
Faza nr. 5 - Terra Nouă 5D Faza Jupiter ,
Faza nr. 6 - Faza Venus a Terrei ,
Faza nr. 7 - Faza Vulcan a Terrei ;
70. - Căderea din Graţie şi revenirea în Graţie ;
71. - Imagine complementară…Trecerea Terrei prin Portal ;
72. - Astrologie Nouă ;
73. - Imagine… Terra aşa cum este şi nu se vrea recunoscută deocamdată la nivel oficial ;
74. - Metamorfoza şi Transmutanţa Terrei cu Oamenii Autoaleşi ;
75. - Imagine…La capătul Crucii Personale aşezată în scară, adică pe trepte de Conştienţă şi
Conştiinţă , se află un Portal Atemporal ;
76. - Crucea ca Scară de acces Atemporal ;
77. - Imagine…Intrarea Terrei în Faza Jupiter printr-un Portal Atemporal ;
78. - Faza Jupiter a Terrei ;
79. - …alte perspective - 3 ;
80. - Imagine complementară…După 2012 Gheţarii de la poli nu mai constituie o barieră spre golul şi
civilizaţia interioară a Terrei ;
81. - Temporal Atemporal ; I- Spiritul Uman - o perspectivă ;
82. - Imagine…Nimic nu se Pierde, Nimic nu se Cîştigă, ci Totul se Transformă ;
83. - II- Spiritul Planetar - o perspectivă ;
84. - Imagine…Trei Portaluri Metafizice Româneşti ;
85. - Trei Portaluri Atemporale ;
86. - …alte perspective - 4 ;
87. - Imagine complementară …Vizibil-Temporal sau Invizibil-Atemporal, este o metamorfoză a Sinei
Divine în Sine Însuşi .
88. - Starea de A NU FI este Creatoare de Neputinţă ;
89. - … alte perspective - 5 ;
90. - Imagine…Piramida Dublă Oglindită , Realul şi Irealul sunt una şi aceiaşi Esenţă ;
91. - … şi despre o DATină populară Românească ;
92. - Imagine…Toiagul Spiritual al Magilor , Maeştrilor şi Învăţătorilor de Înţelepciune Divină ;
93. - Imagine complementară…Energiile Piramidelor Simple şi Duble ;
94. - Imagine complementară…Tu eşti OMULE propria-ţi Baghetă Magică ;

IMPLICARE

Prin 94 de poziţii
Informaţii-Achiziţii ,
Aşezate şi color
În folosul tuturor ,
Te rechem în Meditaţii
Iar apoi în Implicaţii
Energii de Aspiraţii
Pentru alte Noi Creaţii ,
Care vin ca Interes
Din al Inimii Demers
Pe relaţii de Revers
Şi-n care-ţi doresc Succes ;
Ai ALES c-ai ÎNŢELES .

79
ARBORELE SEFIROTIC ( SFERELOR ) sau POMUL VIEŢII
Reprezentarea plană a Ierarhiilor de Lumină
( vezi informaţii suplimentare în cartea ,,Secretele Arborelui Sefirotic,, -2002 )

PREFAŢĂ în versuri

1. Din al Cristului Pahar


Azi eu îţi ofer în Dar
Informaţii pentru Fiinţă
Din a Tatălui Ştiinţă
Peste Noua ta Credinţă
Ce devine Biruinţă ;

80
2. Îndrumări din Cer desprinse
Pentru Inimă şi Minte
Pentru Suflete deschise
Să devină astăzi Sfinte ;

3. Azi am pentru tine


O cale spre SINE
În rime şi versuri
Printre Universuri ;
Multi - Universuri
Infinite sensuri
Se exprimă ca SINE
Chiar şi prin Tine.

4. Din Nemanifestare
Pe post de pupitru
Ti-ai făcut o Cale
Prin Liber Arbitru
Ca Manifestări
În Iluzii de zări
Cu Libertăţi Divine
Scăldate de Sine
Prin Verb de-a Simţi
Experimentînd a Şti
Starea de-A FI ;

Ştiaţi că … despre CREATOR

1. - Pentru Creator nu există exterior !

2. - Creatorul este o Fiinţare Eternă şi Nelimitată în Sine Însuşi !

3. - Ca Esenţă, Creatorul este Iubire-Gînditoare sau Gîndire-Iubitoare !

4. - Fără Gîndire, Creatorul ar fi fost Iubire Neconştientizată !

5. - Fără Iubire, Creatorul ar fi fost o Conştientizare rece-rigidă , cu manifestări neiubitoare, care l-ar fi
readus mereu prin colaps spre faza iniţială de trezire a Conştienţei de Sine prin şi ca Gîndire !

6. - Creatorul este atît de Vast în Sine Însăşi încît nu se cunoaşte pe Sine Însuşi !

7. - În Interiorul Său Infinit Creatorul Simţea în Starea de Nemanifestare doar Gîndirea-Iubitoare de Sine
Însuşi dar fără să-i Cunoască şi să-i Înţeleagă Potenţialul !

8. - Creatorul s-a Mişcat din Starea de Nemanifestare în Starea de Manifestare tocmai pentru a se
Cunoaşte , Înţelege şi Simţi pe Sine Însuşi !

9. - Creatorul a Început Manifestarea pornind de la Starea Fundamentală de Gîndire-Iubitoare !

10.- Intrînd în Manifestare ca Esenţă , Creatorul a redus frecvenţa vibraţională a Stării Sale Nemanifestate,
adică a Gîndirii-Iubirii Sale Nemărginite şi a condensat-o într-un Prim Univers( Cerul Serafimilor ),
metamorfozînd-o din Gîndire-Iubire-Simţire în Gîndire-Iubire-Simţire-Substanţă !

11.- Prin Manifestarea acestui Prim Univers ( Cer ) Creatorul a Creat perspectiva de Oglindire a Sinei Sale
Manifestate în raport cu Sinea Sa Nemanifestată !

12.- Prin revărsarea Gîndirii-Iubirii de Sine în Universul( Cerul ) Serafimilor Creatorul s-a aşezat pe Sine
Însuşi ca ADEVĂR ABSOLUT neumbrit de Vreun Văl al Uitării faţă de Sine Însăşi!

13.- În Universul Serafimilor Creatorul s-a pus pe Sine Însuşi în fiecare Serafim sub formă de Scînteie-
Esenţă de Iubire-Gînditoare Divină a Sinei Sale .

81
CREATORUL - DUMNEZEU( I )

1. În a Veşnică-i Prezenţă
Creatoru-i doar Esenţă
Sie Însuşi e suport
Cuprinzînd Totul în Tot ;

2. În nespaţiu creînd spaţii


El s-a pus pe Sine-n ele ,
Şi mişcîndu-se-n rotaţii
Prin eterul dintre Stele ,
Îşi caută Sinea mereu
În Sălbatic sau în Zeu ;

3. Şi din starea de A FI
A purces hoinar prin Sine
Cu o stare de-A NU FI
Spre o Nouă-nţelepciune ;

4. În mişcarea-i de Simţire
A văzut că-i cu putinţă
Că-nălţarea e Iubire
Înflorită pe Voinţă ;

5. Şi din beznele neştiinţei( Limitării )


Părticelele-i Divine
Se ridică-n Centrul Fiinţei
Alipindu-se pe Sine
Depunînd Nectarul Ştiinţei(Cunoaşterea experimentată)
Din frecvenţa Neputinţei ( A NU FI ).
Ca un cumul al Esenţei
Pe vibraţia Prezenţei .

Ştiaţi că … despre CREATOR şi Creaţie

14.- Gîndirea-Iubitoare sau Iubirea-Gînditoare ca Esenţă a Creatorului, odată ce este Conştientă de Sine
Însuşi ca Dat, emană în mişcare-manifestare-experimentare o nouă energie numită Suflet , prin care El
se percepe ca Emoţie Pură a experienţelor rezultate în toate Universurile create pentru acest scop!

15.- În Universul Serafimilor Creatorul a făcut Prima Ierarhizare din Istoria Manifestării Sale Divine !

16.- Serafimul coordonator al Primului Univers Manifestat poartă denumirea de Prinţul Înfăţişării-Metatron
şi este cel care trimite Gîndire-Iubire-Simţire-Substanţă pe diferite frecvenţe vibraţionale în
Universurile din subordinea sa ( create ulterior ) !

17.- Universul( Cerul sau Sfera ) Serafimilor este Singurul Real în raport cu celelalte Universuri( Ceruri sau
Sfere ) create ulterior , fapt pentru care i s-a dat şi denumirea de TATĂL , adică cel care se oferă pe
Sine prin şi din Substanţa Sa !

18.- Pînă în acest moment al anului 2005 Creatorul a Creat din şi în Sine Însuşi un număr de 10
Universuri ai căror conducători poartă denumirea de DUMNEZEI !

19.- Cele 9 Universuri create ulterior Serafimilor sunt Proiecţii Divine Reale , adică Universuri Iluzorii
Reale şi toate au cîte un Văl vibraţional ce le desparte de Universul imediat superior !

20.- Stratificarea Universurilor Iluzorii este reală, datorită nivelurilor de Conştienţă şi Conştiinţă
manifestate- experimentate de Locatarii Sinei Divine !

21.- Ieşind din Nemanifestare ca Stare de A FI , Creatorul a Intrat în Manifestare ca Stare de A NU FI !

82
22.- Creatorul ca Iubire-Gînditoare Însufleţită în infinitele experienţe ale Universurilor manifestate şi-a
creat un Destin format din infinitatea destinelor-programelor experimentate de fiecare Scînteie Divină
care-l reprezintă şi pe care El le Simte ca Sine Însuşi !

Imagine Celestă N-dimensională, după o pictură personală din 2004

23.- În imaginea de mai sus sunt redaţi mai mulţi SORI care au o frecvenţă vibraţională specifică şi deci
o culoare specifică !

24.- În realitatea Universului Fizic, privirea biologică a omului pămîntean nu poate vedea un asemenea
aranjament Solar , deoarece ochii fizici sunt adaptaţi doar pentru o gamă scurtă de lungimi de undă
vibratorie !

25.- Pentru privirea clarvizionară însă , acest aranjament Solar poate fi perceput chiar în asemenea tip de
redare , cu condiţia suprapunerii mai multor planuri( ceruri ) de frecvenţe diferite pe acelaşi palier de
vizibilitate fizică !

26.- În esenţă, redarea holografică afişată ca imagine pictată este o realitate , cu clauza de specificare
expresă că frumuseţea coloristic-vibraţională este fantastic de frumoasă , dar din păcate pe Terra nu
există culorile prin care să redai asemenea încîntătoare jocuri de Energii Divine Luminoase !

Ştiaţi că… despre CREATOR şi Vărsătorul de Lumină Cristică

27.- În Universul Lumilor fizice Creatorul a reuşit prin metamorfoză şi cu ajutorul Vălului să creeze
dualitate din Gîndirea-Iubitoare în Gîndire Egoistă şi Iubire Egoistă !

28.- Gîndirea Egoistă şi Iubirea Egoistă sunt produsul condiţiilor create de Vălul Uitării de Sine cît şi al
Liberului Arbitru pe care Creatorul şi l-a oferit Sie Însuşi în calitate de Om fizic încarnat !

29.- Gîndirea Egoistă minimalizează sau blochează Iubirea Divină Interioară ca parte a Sinei Sale şi
maximizează importanţa Iluziei Exterioare care îl magnetizează ca un Dat absolut, dar pînă în
momentul în care Vălul Uitării de Sine se deşiră şi atunci îşi percepe din nou Starea Fundamentală
de Sine Însuşi.

30.- Iubirea Egoistă deblochează Gîndirea Egoistă şi-şi dau mîna pentru a experimenta toate Beţiile
Ezoterice ca stare de A NU FI !

83
31.- Gîndirea şi Iubirea Egoistă se manifestă pe frecvenţe vibraţionale joase dominate de forţele telurice
tridimensionale , stare care trădează faptul că Spiritul respectiv are în manifestere un corp Sufletesc
Nepurificat cît şi un Corp Mental Inferior , ambele ataşate aspectelor şi senzaţiilor exterioare !

32.-Vărsătorul ca semn zodiacal anunţă şi manifestă revărsarea pe Terra a anumitor tipuri de energii din
gama Radiaţiei Fotonice de foarte înaltă vibraţie !

33.- Radiaţiei Fotonice nu-i rezistă Corpurile Sufleteşti Nepurificate şi Corpurile Mentale de nivel Inferior,
fapt pentru care acestea nu-şi au loc deocamdată spre şi în a Doua Creaţie !

34.- Pentru a rezista Radiaţiei Fotonice, Gîndirea-Iubitoare Umană trebuie să fie din nou Integrată în
Unicitate pe frecvenţa vibratorie a Sinei Originale !

35.- Radiaţia Fotonică fiind energie a Principiului Cristic , este o energie de Foc Purificator a Conştienţei
şi Conştiinţei Umane deschise Înălţării şi Unificată Cu Marea Sursă a Tuturor, Creatorul Lăuntric şi
Viu din Inimile noastre !

36.- Radiaţia Centurii Fotonice care încă din anul 2005 îşi face simţită prezenţa pe Terra , deschide
potenţialităţi sociale speciale care vor fi aplicate la nivel de civilizaţie planetară treptat treptat,
conducînd astfel la schimbarea radicală a prezentei civilizaţii egoiste într-o civilizaţie a Iubirii de Sine
Însuşi !

Vărsătorul de LUMINĂ , Val CRISTIC

1. Vărsătorul de Lumină
E un semn zodiacal
Ce în Spirit se îmbină
Temporal - Atemporal;

2. Baza lui de Frumuseţe


Care-l face valoros
Este Noua Tinereţe
A Principiului Cristos;

3. Crist pe semnul Vărsător


Se-nfiripă în Conştiinţă
Şi e veşnic purtător
De Credinţă întru Fiinţă;

4. Lumea Cristică răsare


Adumbrind întreg Pămîntul
Transformîndu-l într-un Soare
Aşa cum a promis Cuvîntul;

5. Cristu-n tine azi răsare


Vechea lume ţi-o deşiră
Omul vechi acuma moare
Omul Nou acum Inspiră ;

6. Inspirînd mereu pe Crist


Ce devine a ta Fiinţă
Tu alungi tot ce e trist
Şi devii Nou în Conştiinţă .

Ştiaţi că … despre SORI în Creaţie

37.- Mai multe sisteme SOLARE formează o Galaxie a Universului Fizic !

38.- Mai multe Galaxii Fizice formează Metagalaxii !

39.- Toate Metagalaxiile formează Universul Fizic !

84
40.- Fiecare SOARE funcţionează pe o anumită frecvenţă vibraţională , fapt pentru care şi programul său
de manifestare specifică diferă de programele celorlalţi SORI !

41.- Fiecare Soare dintr-o Galaxie este racordat( şi Hrănit cu energii specifice particularităţii lui de
funcţionare ) la Marele SOARE Central al Galaxiei !

42.- Marele SOARE Central Galactic este racordat şi Hrănit de către Şi Mai Marele SOARE Central al
Universului Fizic !

Terra , Produsul Sorilor Galactici Interdimensionali - după o pictură personală din 2004

Cel din urmă EŞTI CEL DINTÎI

1. Dacă lacrima-ţi apare


Cînd priveşti în Galaxie
Nu uita că eşti alt Soare
Care-ai fost şi-o să mai fie;

2. La toţi Sorii Galaxiei


Le priveşti mişcarea Sacră
Blîndă ca ochii MARIEI
Mistică şi decodată;

3. Înţelegerea-ţi măruntă
E surprinsă de Mister
Şi prin Ştiinţa cea mai Sfîntă
Te Transmuţi din efemer ;

4. Simţi atunci că a ta Fiinţă


A spart crusta ignoranţei
Dobîndind o Nouă Ştiinţă
Pe suportul Impozanţei;

5. Dacă lacrima ţi-ai şters


Cercetînd Calea Lactee
Nu uita că-n Univers
Tu le dai Apă să bee;

85
6. Apa Vieţii-n Cupe pline
Extrasă din Vărsător
Sorii o iau de la tine
Spre un Strat Înălţător;

7. Inversarea de statut
Sorii astăzi ţi-o cedează
Căci prin tine s-a născut
Noua Lume ce Fiinţează;

8. Iar relaţia cu Cerul


Se extinde-n infinit
Fiindcă astăzi tu eşti Clerul
Sori , Mirenii de primit .

Piramidele Fizice Celeste ale ROMÂNIEI

43.- Piramidele Fizice Celeste ale României, au ca model arhitectural tocmai Piramidele Energetice
Primordiale materializate în Spaţiul Românesc de către Fii Luminii, cu mult timp în urma construirii
lor ca substanţă fizică !

44.- Piramidele Fizice Celeste din Spaţiul Românesc, reprezintă cea mai mare densitate ezoterică de
utilitate Atemporală pe unitatea de spaţiu fizic în raport cu celelalte zone terestre !

45.- Piramidele Energetice Primordiale împreună cu structura Cristalină a Terrei şi cu Fluxurile energetice
ale Mamei Pămînt din spaţiul Românesc, au creat încă din eternitatea trecută un exod de reîncarnări
ale Fiilor Luminii în această zonă, pentru a construi ca infrastructură şi a depozita ca informaţie
peste timp spre Vărsătorul de Lumină utilităţile de materializare ale Omului Nou Născut A Doua
Oară în A Doua Creaţie !

46.- Unii dintre Fii Luminii care s-au perindat prin spaţiul Romînesc în mai multe reîncarnări, cu
programe spirituale de materializare a ceea ce am menţionat anterior, au momentan( 2005) trupuri
fizice şi domicilii atît în România cît şi în alte ţări ale Terrei, pentru a forma o reţea de Conştienţă
şi Conştiinţă Cristică în vederea punerii în funcţie a infrastructurii ezoterice pe calea Principiului
Cristic !

86
Spre EU SÎNT de unde SÎNT

În versuri şi proză
Pe calea cea Roză ,
Piramide Fizice Celeste
Demonstrează că TU eşti ESTE ;
Iar ESTE-i un cuvînt
Sinonim cu EU SUNT ;

După cum spuneau străbunii,


România-i Centrul Lumii ,
Şi se dăruie din plin
Împlinindu-ţi un destin
Mărginindu-ţi a ta Cale
Printre forme sculpturale;
Dintr-o nouă perspectivă ,
Solitară, Colectivă ,
Construcţii Piramidale ,
Ne vestesc a noastră cale,
Prin Shaumbra primăverii,
Tainele Iniţierii ,
Ce sunt astăzi de folos ,
Principiului Cristos.

Stiaţi că… despre Energii de Conştienţă Colectivă Unificată

47.- Energia lui Metatron este o Energie de Conştienţă Colectivă Unificată a stării de Iubire Primordială
Manifestată în Creaţia Divină ce ne aparţine mie şi ţie şi celorlalţi umani !

48.- Energia lui Arhanghelilor Rafael şi Gabriel sunt tot Energii de Conştienţă Colectivă Unificată şi sînt
tot ale noastre !

49.- Energia Principiul Cristic ne racordează ca umani pămînteni la cele trei energii menţionate anterior ca
o necesitate a evoluţiei noastre spirituale pe Noua Planetă Pămînt profeţită în Biblie !

50.- Alegerea utilizării Principiului Cristic pe Noului Pămînt este o solicitare expresă personală şi
deopotrivă colectivă a multor Iniţiaţi ai Terrei actuale care sîntem răspîndiţi pe toată Terra !

51.- Prin IISUS Cristos Energia Principiului Cristic a sosit în vremea sa destul de prematur , dar cu efect
ulterior maxim !

52.- Energia Principiului Cristic se manifestă ca şi Entitate de Conştiinţă Colectivă Unificată din data de
1 Septembrie 2005 cu aproximaţie !

53.- Fiecare dintre noi se poate racorda la Energia Entităţii Principiului Cristic Unificat deoarece eşti un
Crist care ai participat la constituirea acestei Entităţi Cristice !

87
Utile Piramide

1. Uite-o rază cum dansează


Ca lumina la amiază
Pe un cer nocturn curat
Spre un munte minunat ;

2. Numai că această rază


Se îndreaptă spre o bază
Şi goneşte ca un vînt
Spre o ţintă din Pământ ;

3. Ca o dîră meteoră
Cu sclipiri de Auroră
Prin Pămînt ţinteşte fix
Spre o formă Crucifix;

4. Şi intrînd în crisalidă
Cu contur de Piramidă ,
Ea roteşte Fluxul Vieţii
Spre izvorul Tinereţii
Ce e pus în Legea Firii
Ca aspect al Nemuririi ;

5. Ca o jalnică omidă
Omul intră-n Piramidă
Punînd corpul său cu drag
Pe spaţiu de sarcofag ;

88
6. Stînd astfel în Piramidă
Fluxul Vieţii îl îmbibă
Rotitor peste-a sa Fiinţă
Spiralată pe Conştiinţă ;

7. Astfel că la primul val


El pleacă în corp astral
Pe frecvenţe inedite
Universuri fericite
Cu peisaje-n ton mirific
Pentru sufletu-i din spirit ;

8. Corpul mort pare acum


Sufletu-i deja pe drum
Înspre Ceruri de destin
Ce le merită din plin ;

9. Fiinţa lui astfel constată


Că materia-i limitată
Şi că El e Nemurire
Un strop din Dumnezeire ;

10. Rostul lui pe a sa Terră


Fiind o clipă efemeră
De-a rosti al său Cuvînt
Că-i Divinul pe Pămînt .

Din EU SUNT spre Cel Ce SUNT

1. Azi , avui un gînd ciudat ,


Ce-mi sosi neinvitat ;
Dar mai sigur l-am atras
Comportîndu-mă ca Vas ( Canal Mediumatic );

89
2. Stînd cu mintea liniştită
Şi-ntr-o stare potrivită
Ce-i lipsită de povară,
Am simţit că-i prima oară
Că se vrea să-ntorc privirea
Înlăuntru cu simţirea ,
Unde-mi sta gîndul sosit
Pe Conştiinţă priponit ;

3. Luminînd cu ochiul minţii


Doar aşa cum o fac Sfinţii ,
Mi-am extras din lume dorul
Privindu-mi interiorul ;

4. Şi ciudatul gînd sosit


Cum stătea pe hodinit ,
L-am văzut ca-n plină noapte
Strălucind fără de şoapte ;

5. Şi-avea haină de Lumină


Ca un soare-n zi senină
Radiind intens fotoni
Informaţii de eoni ;

6. Şi ieşind din cea tăcere


Gîndu-mi spuse cu putere
Prezentîndu-mi deodată
Într-o formă decodată
Ţesătură de imagini
ROMÂNIA-n mii de pagini ;

7. Gîndu-mi spuse ca un tunet


Prin imagine şi sunet
Ca-ntr-un film vechi pe perete
Milioane de secrete ;

8. Gîndul deci acum îmi spune


Mari fragmente de minune ,
Dintre care-ţi selectez
Prin Iubire şi cu Crez ,
Locuri care azi te cheamă,
De eşti pur şi nu ai teamă :
Nu poţi lumea s-o-nţelegi ,
De n-ai fost pe sub Bucegi;
Nici Lumină s-ai în gînd ,
De n-ai fost pe sub Parîng (u Mare )
Nici Cerul să-ţi dee mana ,
De n-ai fost pe sub Tismana ;
Şi nici spirit de flăcău ,
De n-ai fost pe sub Ceahlău ;
Şi nici spirit botezat ,
De n-ai fost sub Retezat ;
N-are cum să-ţi fie Dor,
De n-ai fost pe sub Bihor( zona Arieş-Apuseni)
N-ai să fii iar copilaş ,
De n-ai fost sub Făgăraş ( munte ).

9. Toate astea-ţi aparţin


Dintr-un ordin pur Divin ;
Scoate-ţi vălul din Conştiinţă
Nu stagna în nefiinţă ;
N-aştepta pe cer un zeu
Fiindcă eşti un Dumnezeu
Îndrumat să-i fie Dor

90
Puterii de Creator
Ce acum îşi ia avînt
Spre lumea Noului Pămînt .

De la Om la OMUL CRISTOS

54.- Masa Tăcerii de la Tîrgu Jiu are multiple înţelesuri rezultate din cercetarea mai multor perspective
oculte ( ascunse ) !

55.- Pornind de la Imagine de lucru schiţată mai jos spre alte semnificaţii ale Mesei Tăcerii de la Tîrgu
Jiu, obţinem două perspective inedite interconectate la Pomul Vechi al Vieţii, care acum este în
metamorfoză spre Pomul Vieţii cel Nou care o să Fiinţeze după ( aproximativ ) anul 2012 !

56.- Dacă pornim pe numerotarea interioară a scaunelor de la cifra 1 la cifra 13 observăm că cifra 10
este scoasă din numerotarea scaunelor !

57.- În contextul anterior cifra 10 reprezintă Masa Tăcerii ca simbol al Ierarhiei Umane, iar scaune
numerotate de la 1 la 13 ( fără 10 ) reprezintă Ierarhiile care îi susţin manifestarea pe Terra !

MASA TĂCERII FORMATĂ DIN IERARHII DE LUMINĂ

58.- Numerotarea exterioară a scaunelor de la cifra 1 la cifra 12 aduce ca perspectivă de înţelegere faptul
că Omul simbolizat ca Masă a Tăcerii are cifra numărul 13 !

59.- Cifra numărul 13 este numărul lui IISUS devenit CRISTOS care nu numai că este ajutat de către cei
12 Apostoli ci îi coordonează spre o Stare de Conştienţă şi Conştiinţă Înaltă , adaptată Noului Cer şi
Noului Pămînt care este în acest moment( 2005 ) în curs de materializare .

91
60.- Cifra 13 reprezintă numărul Principiului Cristului Interior manifestat prin Omul Iubitor şi reprezintă în
etapa actuală cu prelungire în următoarea Fază Jupiteriană de evoluţie a Terrei , cel mai NOROCOS
număr posibil !

61.- În contextul perspectivei dată de numerotarea scaunelor ( redată anterior ), rezultă faptul că Omul prin
cifra 13 devine OM CRIST , cu rolul excepţional de a atrage în cea de-a Doua Creaţie ( Faza
Jupiteriană a Terrei - ca Nou Cer şi Nou Pămînt ) toate cele 12 Ierarhii( Regnuri -Apostoli) care i-au
susţinut succesul Devenirii sale Cristice ! VĂ MULŢUMIM DRAGI IERARHII ( detaliere ulterioară ) .

Scaunele MESEI TĂCERII

1. Ezoteric structurate
Aşezate inversate
Şi-nbinate pe treimi,
În Lumini de Heruvimi ,
Jumătăţi de sfere nude
Tot vorbesc; dar cin-le-aude ?

2. Jumătăţile-nbinate
Pe rotunduri spiralate
Sunt scaune meditative
Geometrii imperative ;

3. Geometriile sînt haine


Atractive spre noi taine
Care azi joacă un rol
Ocultate prin simbol ;

4. Jumătăţi de sfere reci


Prin Conştiinţă de le treci ,
O să vezi lucruri pereche
Dintr-o ştiinţă foarte veche ;

5. Du-te deci şi stai pe ele


Constelaţie de stele
Radiantă ca Făclia
Ce Lumină România ;

6. Relaxat pe piatra dură


Şi-n Iubirea cea mai pură ,
Corp de Viaţă tu primeşti
Ca flăcăul din poveşti
Care nu mai este trist
Fiindcă iarăşi este Crist ;

7. Jumătăţi de sfere nude


Tot vorbesc; dar cin-le-aude ?
Circular stau lîngă Masă
Îndemnîndu-te spre-Acasă ;
Dacă Ştii, Accepţi şi-ţi Pasă
Bun Venit atunci la Masă .

92
MASA SPIRITUALĂ A TĂCERII - redată în culori complementare

MASA TĂCERII

1. Cercul Mesei care tace


Pare că nimic nu face ,
Da-i făcut din diametre
Aşezate-n mii de vetre ;

2. Vetrele sînt perspective


Informaţii selective
De pe timpuri vechi rupestre
De la Fiinţe Neterestre ;

3. Diametre-n cerc ascunse


Stau pe Taine nepătrunse ,
Ochiul fizic nu le vede
Iară mintea nu le crede ;

4. Masa-n cercuri e clădită


Printr-o formă definită ,
Ce marchează în ăst fel
Marginea unui Tunel ;

5. Culuar atemporal
Străbătînd spaţiul astral ,
El Fiinţează lîngă Jiu
Pentru cei care îl ştiu ;

6. Iar acum că l-ai aflat


Cercetează-l de îndat
Ca să aflii : cine eşti
Printre Sferele Cereşti ?

93
Forma Piramidală ,
crează energii care sparg îngrădirea energetică a cubului,
iar omul poate evada din lumea materiei ,
în alte Dimensiuni Superioare prin Iniţiere ,
adică acea Cunoaştere Experimentată pe baza Legii Iubirii.

ALEEA SCAUNELOR

1. Gemene la-nfăţişare ,
Gemene în aşezare ,
Sînt tot gemene în Fiinţă
Ca-ntr-o Unică Conştiinţă ;

2. Rînduite-n şir corect


Chiar simpliste şi discret ,
Scaunele sînt ca un strai
Energetic spre un rai ;

3. Energia e pe straturi
Ca şi cărţile pe rafturi ,
Ce le ştii prin cutezanţă
Şi Simţire-n rezonanţă .

4. De la Masă înspre Poartă


Scaunele-s popas în soartă ,
Care-ţi schimbă felul firii
Înspre Starea Nemuririi .

5. Pe Alee dacă stai


Cum făceai odată-n rai ,
Tu pe loc te simţi un Sfînt
Ce-aduce raiul pe Pămînt .

94
… şi despre Scaune

62.- Anumite informaţii despre Aleea Scaunelor şi scaunele propriu zise se găsesc detaliate ca proză şi
schiţe în Cartea Romînia Inima Ocultă A Terrei ( 4 volume ) cît şi în cartea Secretele Arborelui
Sefirotic !

63.- Îmgemănarea fiecărui Scaun din altă perspectivă de cercetare ezoterică reprezintă Omul-Crist şi ne
oferă tocmai existenţa dublei polarităţi Masculin-Feminin care funcţionează perfect în fiecare entitate
umană !

64.- Locul de îngemănare sau brîul scaunelor reprezintă din perspectiva anterioară tocmai coborîrea
meditativă a gîndului uman de pe extreme ( sus- jos ) pe centru-mijloc , unde se află Inima
Suprasensibilă a Omului Crist şi unde polarităţile Bărbat-Femeie fac din entitatea manifestată astfel ,
un Androgin Nou şi Perfect !

DOUĂ LAVIŢE

1. Două Laviţe reflexii


Aşezate-s pe traseu ,
Şi-ţi arată prin extensii
Cum e structurat un Eu ;

2. Dacă ai gîndit vreodată


Că ai spiritul neplin,
Laviţele îţi arată
Că eşti spirit Androgin ;

3. Dacă ai pătruns misterul


Şi vechea-ţi fire este moartă ,
Tu te-ai racordat cu cerul
Şi-ai primit acces prin Poartă .

95
POARTA SĂRUTULUI

1. Tot plimbîndu-vă prin soartă


Amăgiţi de cel viclean
Va-ţi dat seama că vă poartă
Ca o frunză pe ocean;

2. Dar acum se-arată vouă


Pentru cei care aţi vrut
Un tunel spre Era Nouă
Printr-o Poartă cu Sărut ;

3. O traversă ca o ladă
Pe doi stîlpi s-a aşternut
Şi aşteaptă să vă vadă
Să vă dee şi-un sărut ;

4. Împărţind drumul în două


Cu apusul înspre Jiu ,
Vă arată chiar şi vouă
Viaţa Tatălui în Fiu ;

5. Împărţind drumul în două


Cu Lumina-n răsărit
Vă arată iarăşi vouă
Un Portal spre infinit ;

6. Cînd apusul l-ai trăit


Şi vezi totul foarte trist ,
Tu fă saltu-n răsărit
Pe Iubirea ta de Crist.

… şi despre Poarta Sărutului

65.- Poarta Sărutului reprezintă Portalul Atemporal prin care Terra va intra în anul 2007 deci înainte de
2012 după cum apreciază unii , spre o dimensiune Superioară Unică şi fără număr , deoarece nu a mai
existat această dimensiune pînă în prezent , dar pe care noi o numerotăm cu numărul 5 în ordinea
evoluţiei noastre personale cît şi planetare, spre o mai bună înţelegere a manifestărilor noastre
Spirituale !

66.- La Tîrgu Jiu perechi ( în mod normal ) Bărbat-Femeie se aşază sub Poarta Sărutului oferindu-şi cu
Iubire Sărutul motivator de întregire pe palierele Corpului fizic , corpului Sufletesc şi Corpului Mental
într-o singură Unitate ca familie socială !

67.- De fapt acest ritual redat anterior prefigurează nu unificarea dintre polarităţi ca entităţi separate într-o
unitate de familie, ci Unificarea într-o Unitate Nouă Androgină a polarităţilor interioare Bărbat-Femeie !

68.- Entităţile umane care nu devin Androgini Noi la nivel Spiritual pe baza Iubirii Principiului Cristic ,
chiar dacă doresc nu pot ajunge sub vibraţia fluxurilor energetice existente în acest Portal al
Sărutului Macrocosmic , deoarece noua vibraţie a Noii energii al Noului Pămînt pe care o manifestă
în apropiarea acestui Portal, le dezintegrează efectiv corpurile fizice, adică mor instantaneu .

69.- Acest Portal-Poartă a Sărutului prin care doar o parte a Umanităţii actuale vor avea privilegiul
Autoales de a o tranzitata , nu permite nimănui stagnarea în culuarul ei , nici chiar planetei Terra ,
deoarece programul energetic de funcţionare al Portalului este asemănător unui sorb fără popas sau
cale de întoarcere !

70.- Trecerea prin acest Portal-Poartă a Sărutului , este estimată din calcule efectuate dintr-o anumită
perspectivă , să se deruleze începînd cu anul 2007 , deci cu 5 ani înainte de anul 2012, fiindcă pînă
atunci mulţi umani , adică peste 50% ,vor utiliza conştient sau nu Noua Energie a Noii Terre !

96
71.- Din perspectiva enunţată anterior , încă din anul 2005 se manifesta un tip de Energie Quantum , dar
la nivel limitat şi numai prin cei mai puternici Fii ai Luminii Cristice , care din corpurile lor fizice
Emana efectiv această Energie-Lumină, marcînd local ( pe unde umblă ) şi în mod public potenţialul lor
Spiritual atins la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă extinsă pe Palierul Principiului Cristic !

72.- Din altă perspectivă , se estimează posibilitatea trecerii prin această Poartă în condiţii de Lumină
exterioară obişnuită , fapt pentru care tranzitarea Portalului nu ar fi spectaculoasă tocmai prin lipsa
unor efecte miraculoase !

73.- Indiferent de momentul-anul în care vom tranzita Portalul spre dimensiunea Superioară , cert este
faptul că acest eveniment este chiar în uşa casei noastre ( în prag ) şi la multă lume nici prin cap nu
le trece a accepta acest minunat salt, cu toate efectele sale colaterale aparent destructive şi de
decădere socială !

Ieşirea din Cub se poate face pe fiecare faţetă vibraţională

COLOANA INFINITULUI

1. Structurată-n Piramide
Cu accente pe finit ,
Energia ei se-ntinde
Pe module-n Infinit ;

2. Verticala ei răspunde
Cu vibraţii din Opal ,
Şi-n Conştiinţă îţi pătrunde
Unduindu-se în val ;

3. Îndoit şi răstignit
Pe materia terestră ,
Simţi că timpul s-a ivit
Pentru Viaţa cea Celestă,

4. Iar ACUM şira spinării


Ţi se-ndreaptă-n infinit ,
Iar la capătul cărării
Eşti primit cu BUN VENIT ;

97
Portal Atemporal Individual( Ecluză Astrală - Tunel al Timpului)
F1. faza de începere şi F2. pentru călătorie = Vezi detalii în cartea Ecluza Astrală .

98
SPIRALE
( Vortexuri , Portaluri, Tuneluri Interdimensionale )

1. Pe SPIRALE colorate
Informaţii stau brodate
Selectate pe secvenţe
Admiţînd doar Competenţe
Dintre cele Elevate
Spirite Evoluate ;

2. SPIRALA din BUCUREŞTI


E din Sferele Cereşti
Creată instantaneu
Cu Lumini de Curcubeu ;

3. Pe SPIRALE Româneşti
Cu model de BUCUREŞTI
Regăseşti o veche ŞTIINŢĂ
Ca hrană pentru Conştiinţă ;

4. Pe Lumini de Curcubeu
Esenţe de DUMNEZEU
Urcă azi mereu, mereu ,
Oameni cu Statut de ZEU ;

5. Pe SPIRALE , Căi DIVINE


VOI găsiţi Calea spre SINE
Devenind Urgent MAGIA
CE Trezeşte ROMÂNIA ;
Şi fiind una cu Făclia( Lumina Crist )
Bucureşti şi Bucuria ,
Iar Creaţi un Nou Oracol
Cu Vibraţii de Miracol ,
Povestite-n Cartea Vieţii
Dintre Fii Dimineţii ( Îngeri )
Pentru toţi Noii Mireni
Pe Dealul ( Nou ) din Cotroceni
Ca Nou Centru al Iubirii
Pe cărarea Devenirii
Ce-ţi dă Starea Nemuririi
Şi Privirii şi Simţirii .

99
Corelează această imagine cu informaţiile din cartea Ecluza Astrală

100
OMUL , călător de la Trei la N-Dimensiuni

1. Pe trei laturi spaţiale


Omul s-a-ntrupat la sol
Printre forţe inegale
Ce-l priveau cum este gol ;

2. Şi în mila lor profundă


Forţele au cutezat
Ca prin magica lor undă
Omul să fie-mbrăcat ;

3. De atunci omul în haine


Pe trei spaţii tot revine
Aducînd cu Sine Taine
De prin Lumile Divine ;

4. Şi punînd în cele Taine


Sufletu-i de rang Divin
A-mbrăcat Terra în haine
Re-ntorcînd din al său plin ;

5. Pe Lungime şi Lăţime
Omul rostuie-n acord
Energiile Sublime
Venite prin Polul Nord ;

6. Iar pe latura-nălţimii
Ridicînd rosturi mereu
A-ntrecut şi Serafimii
Demonstrînd că-i Dumnezeu.

PS. Pe Vechiul Pămînt ,


Pămîntul l-a îmbrăcat pe Omul Vechi ;
Pe Noul Pămînt,
Omul Nou îmbracă Pămîntul .

OMUL , Călător prin Sferă - Cub - Cruce

1. EU am coborît din Sferă( Cerească )


Pe rotaţii de şurub( Spirală )
Şi-ntr-o clipă efemeră
Am ajuns direct în Cub;

2. Şi în el am stat închis
Multe vieţi prin multe ţări
Pînă Cubul l-am deschis
Să-nţeleg cele căutări;

3. Iar atuncea dintr-o dat


Cubu-n Cruce s-a schimbat
Şi-am purtat-o ne-ncetat
Să devin Iluminat
Adevăr Neîntinat
Omul Nou Supra-nălţat
Printr-o demarcaţie
Plină de senzaţie
Şi de Inspiraţie
De Nouă Generaţie
Pe-a Doua Creaţie
Ca o Ecuaţie
De-naltă Vibraţie
Unică de felul său
În Tot ce este Dumnezeu.

101
Chiar dacă în jurul şi interiorul Cubului este întuneric deplin ,
poţi lumina exteriorul -interiorul cubului cît şi structura sa prin tine însuţi .

OMUL,
Fiinţînd ca Sferă - Cub - Cruce

1. Sfera e primordială
Rotitoare pe N Spire
Potenţînd o radială
Energie de Iubire ;

2. Spre trei laturi spaţiale


Sfera a pornit prin tub ( tunel interdimensional)
Dar prin forţe inegale
Ea s-a transformat în Cub ;

3. Sfera - Cub căutîndu-şi Fiinţa


Viaţa tot în greu o duce
Şi văzîndu-şi neputinţa
S-a aplatizat în Cruce ;

4. Crucea-i un simbol acum


Pentru Omul cel stingher
Care-şi caută al său drum
Spre o Sferă , spre un Cer.

102
Traseul Devenirii noastre Cristice
( redare în culoare complementară a originalului )

DUMNEZEII , din Constelaţia Sirius

1. Dumnezei cu motivaţii
Călători ai altui Soare
Colindînd prin toţi Carpaţii
Şi-au făcut aici cazare
Fantastice Laboratoare
Cu scopul de Co-Creare
Pe Fiinţe rudimentare
Umane - Începătoare ;

2. Fără certe obligaţii


Dar cu multe aspiraţii
Au intrat atunci în Graţii
Semănînd prin toţi Carpaţii
Gene pentru generaţii
Aduse din Constelaţii
Izvor de Civilizaţii ;

3. Extrăgînd cu trudă plină


Şapte Rase Rădăcină ( Roşie )
Ce au gene de Carbon
Din structură de Dragon ( Constelaţie Mamă )
Le-au codat prin ADN-eu
Ca o replică Divină
Cu statut de Dumnezeu
Dreptul de-a Simţi în EU
Pe raze de Curcubeu
Că ei sînt Divini mereu;

4. Prin efortul lor de Ştiinţă

103
Şapte Rase-au zămislit
Programîndu-le-n Conştiinţă
Un traseu spre infinit
Cu salut de Bun Venit
Care-i scapă din robie
Prin a Cerului Magie
Pentru cei ce vor s-o Ştie
Din vecie în vecie .

Chiar dacă interiorul tău pare întunecat ,


Tu de fapt încă nu te-ai racordat la Lumina Lăuntrică Adevărată .

DUMNEZEII ,
din Constelaţia Pleiade

1. După ce pe blînda Marte


Muncile le-au fost deşarte
Viaţa fiindu-le spre giulgiu
Au scăpat doar prin refugiu,
Dumnezeii altui Soare
Au venit pe Terra-n val
Aducînd gene Stelare
Cu structură de Cristal ;

104
2. Şi-au făcut popas pe glie
Înşirîndu-se pe văi
Tot în vechea Românie
Să exprime alte căi ,
Alegînd oameni din vreme
Să-i modifice în grabă
Şi-nglobîndu-le noi gene
Pentru Noua rasă Albă ;

P.S.
De-atunci alte Constelaţii
Dumnezeii şi-au trimis,
Să creze Filiaţii
Prin programele de Vis,
Să se-nalţe cu Pămîntul
Cum a formulat Cuvîntul
Pentru Noul Paradis
Care e ACUM Deschis ;
Astfel, tot ce vezi ca Om
Pe Pămîntul cel iubit ,
Este Fructul unui pom
Cu altoi din infinit .

Omul = Cruce a energiilor manifestate pe frecvenţa curcubeului

105
IISUS şi Noi
Veniţi din Constelaţia Sirius pe Energia lui Sananda

1. Cînd pe Terra am venit


Cu ai mei Ozenauţi
Nimenea nu ne-a primit
Din poporul de desculţi ;

2. Rasa Omului terestru


Ce-avea traiul de robot
La nivelul lor rupestru
N-aveau Ştiinţa despre TOT ;

3. Iar în starea lor primată


Ei umblau cu toţii goi
Fără Ştiinţă Inspirată
Fără Suflete ca Noi ;

4. Încercînd un nou soroc


Cu accent pe etică
Am scos omul din obroc
Pe cale genetică ;

5. Şi cu Suflet le-am marcat


ADN-ul lor cu spire
Şi astfel utilizat
Să-i trezească la Simţire ;

6. Cum totul era în zori


Neştiind ce e Simţirea
Ne-am făcut Învăţători
Demonstrîndu-le Iubirea ;

7. Aşa cum ştiam de Sus


Că este Potent un Eu
Delegarăm pe IISUS
Ca model de Dumnezeu
Arătîndu-le-n ăst fel
Că ei(noi) toţi sînt(em) ca şi EL .

CREATOR - DUMNEZEI - OAMENI - CERURI - REGATE - LUMI


sînt aceiaşi Mare şi Unică Fiinţă Divină

1. Neavînd exterior
Să se poată compara ,
El ca Unic Creator
A Creat în Sinea Sa ;

2. În a Sa neexprimare
Creatorul (S-)a privit ,
Şi-a Simţit ca o chemare
Nevoia de-A FI finit ;

3. Limitînd nemărginitul
În regatele Celeste ,
El a dezvoltat finitul
Observîndu-şi cine Este ;

4. Din a Sa neexprimare
Pe vibraţii S-a codat ,
Prin regate şi hotare
Dumnezei S-a exprimat ;

106
5. Şi văzînd că este bine
A lărgit experimentul ,
Trimiţîndu-se pe Sine
Extinzînd mereu finitul ;

6. Omul care astăzi ştie


Că-i parte din Creator ,
Fiinţa lui etern e Vie
Sie Însuşi ajutor ,
Peste Lumile finite
Care se vor împlinite
Folosite şi Iubite
Spre Cunoaşteri inedite .

… şi despre Rugăciune

74 .- Omul obişnuit ( neiniţiat ) cînd se roagă la Dumnezeu , se roagă de obicei la un Dumnezeu exterior
imaginat asemenea lui ca înfăţişare ; cînd se roagă la Dumnezeu nu ştie de fapt la cine se roagă ,
deoarece sînt 10 Dumnezei coordonatori ai celor 10 Universuri-Ceruri- Ierarhii care sînt părţi şi
reprezentanţi direcţi ai Creatorului Absolut !

75. - Dumnezeii celor 10 Ceruri cît şi Creatorul Unic din care toate s-au desprins într-o interconectare
perfectă , nu pot fi reprezentaţi ca imagine, dar pot fi reprezentaţi prin diverse simboluri , sau prin
efectele materializate fizic ale activităţilor lor şi asta deoarece Dumnezeii şi Creatorul sînt
Impersonali în sens extins !

76. - Tot Impersonali devin şi acele entităţi biologice terestre care au dobîndit starea de Crist ridicat în
Conştienţă şi Conştiinţi pe al 7 Cer -Univers , cum este şi cazul lui Iisus Cristos , Buddha , St.
Germain , Rama ,Toth , etc, etc,… !

77. - Rugăciunea este activitatea conştientă prin care omul prin Sufletul său se racordează la Creator,
Dumnezeirii sau altor Gigantice Spirite Celeste pentru al ajuta în rezolvarea-materializarea unei
dorinţe !

78. - Rugăciune ca eveniment conştient de racordare la Cerurile de Lumină Divină , este sinonim ca etapă
de colaborare cu Cerurile cum este faza pregătitoare de grădiniţă pentru Copilul mic care trebuie să
acceadă în clasele superioare cu Învăţători de specialitate ;

79. - În momentul de faţă , creştinismul oficial Românesc se află în aceiaşi etapă de Grădiniţă ca acum
aproximatv 2000 de ani de la IISUS CRISTOS , deoarece mulţi Popi în această perioadă nu au reuşit
să devină Preoţi , iar Preoţii nu au reuşit să devină Învăţători ca IISUS CRISTOS prin :
Ia-ţi Crucea şi Urmează-mi … ca să devii Crist ;

80. - Cu toate că rugăciunea este Luminoasă în esenţa ei , acum se impune necesitatea ca omul social
neiniţiat , la Iubirea Inimii sale să adauge Cunoaşterea Ştiinţei Spiritului pentru a se maturiza Spiritual
rapid , condiţie din care îşi v-a exprima Valoarea Divină prin calitatea-atribut de CO-CREATOR al
Dumnezeirii şi al Creatorului ;

81.- Poţi să te rogi oricînd doreşti , dar fiind Co-Creator Divin înmulţeşti talanţii de Argint spre binele cel
mai înalt ; foloseşte Imaginaţia , Co-Crează , Mulţumeşte şi Binecuvîntează într-o colaborare Permanent-
Conştientă cu Creatorul din Inima Ta .

82..- Nu transformaţi prin rugăciune pe Creator , Dumnezei , Ierarhii de Lumină , alţi Sfinţi-Crişti în IDOLI
ci în Modele care ţi-au arătat o anumită cale de Desăvîrşire !

Utilizează Rugăciunea
dar şi Starea manifestată de CO-CREATOR

1. Rugăciunea-i o dorinţă
Ce se vrea de-ndeplinit ,
Dar tu uiţi mereu în Fiinţă
Că de TATĂL eşti lipit ;

107
2. Ca Esenţă Unicat
TATĂL există ca Dat ,
Doar că tu te-ai depărtat
Crezînd că eşti solitar
În eter abandonat
Fără nici-un fel de dar
Doar cu dreptul la rugat ; ( roaga-te dar si Co-Creaza )

3. Şi acum să-ţi dau un sfat


La nevoia-ţi de rugat :
Nu-l căuta pe Creator
Cu mult patos şi cu dor
Undeva-n exterior ;

4. Tu s-aduci laudă-n public


Dumnezeului Lăuntric
Ce în Inimă ţi-e pus
Aşa cum făcea IISUS ;

5. Tocmai în astă privinţă


Ruga-i faza de copil ,( a cere mereu si a nu oferi Co-Creind )
Ce stagnează-n grădiniţă
Şi e veşic infantil ( se multumeşte doar sa primească );

6. Prin Iubirea ce-ai în Fiinţă


Cu Conştiinţă de Divin ,
Tu dezvoltă-ţi a ta Ştiinţă
Spre Co-Creator Deplin ;

7. Dincolo de-a te ruga


Dumnezeu e-n Fiinţa ta ,
El eşti tu şi tu esti El
O Fiinţă de-acelaşi fel .

… şi despre ZERO

83.- Starea de Nemanifestare a Creatorului este matematizată prin cifra ZERO !

84.- Cifra ZERO reprezintă punctul de pornire al întregii creaţii Manifestate a Creatorului !

85.- Cifra ZERO conţine în sine ca potenţiale, abilităţile operatorii ale tuturor operaţiunilor de matematică
trecute , prezente şi viitoare, conţinînd izvorul Adunării şi Scăderii , Înmulţirii şi Împărţirii , Radicalului
şi Logaritmilor , Probabilităţilor şi Reţelelor , etc, etc… !

86.- Cifra ZERO este punctul spaţial de convergenţă dar şi de expansiune al tuturor formelor din Creaţia
Manifestată !

87.- Cifrei ZERO dacă i se pune un punct în centru , reprezintă ca simbol Creatorul manifestat şi centrat
în Sine Însuşi , iar din perspectiva terestră reprezintă ca simbol Soarele care este, sîntem şi mulţi nu
ştiu, dar vor deveni Crişti Solari !

88.- Cifra ZERO este menţinută în Manifestare ca realitate absolută şi este expresia matematică a
Gîndirii-Iubitoare a Cratorului intrat în jocul de Auto-Creere şi Auto-Redescoperire Eternă !

89.- Cifra ZERO fiind un Dat Nemanifestat, odată intrată în manifestare reprezintă începutul infinitelor
etape de evoluţie şi redescoperire a Creatorului în Sine Însuşi, dar pe suportul Cunoaşterilor
experimantate anterior !

90.- Cifra ZERO este la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă punctul spaţial de convergenţă dar şi de
expansiune al tuturor Spiralelor de Evoluţie din Creaţia Manifestată !

108
91.- Geometria ca Ştiinţă Sacră a Formei are originea în ZERO iar ZERO este chiar originea perfecţiunii
formei manifestate ca Cerc –Sferă !

92.- Formele Geometrice reprezintă energii extrase din ZERO şi concentrate în aceste forme pentru
manifestare, cu scopul de a se extrage valoarea experimentării de Sine Divin !

93.- Ca forme geometrice, Piramidele prin muchiile lor energetice anulează gravitaţia spaţiului şi forţa
timpul, creînd în vîrf o spirală atemporală prin care spiritul cercetător porneşte spre alte dimensiuni
de vibraţie înaltă numite Ceruri !

… şi despre Numere ca Minus şi Plus

94.- Din Zero, Cretorul a creat prima dată cifra -1( ca Stare de A NU FI ) şi apoi ca rezultat al
exprimentului din Universul lui -1, a extras prin Cunoaştere Experimentată Inţelegerea Universului
cifrei +1 ca Stare Interioară de A FI !

95.- După experimentarea potenţialului său Interior de -1 şi +1 , Creatorul a trecut spre experimentul
Universului -2 şi +2 , apoi Universul -3 şi +3 ,…şi tot aşa pînă la Universul lui -9 şi +9, rezultînd 18
Universuri aparent antagonice, denumite 9 Universuri ale Întunericului cu Stări de A NU FI şi 9
Universuri ale Luminii ca Stări de A FI, care sînt într-o bătălie continuă ;

96.- Cînd a Creat Universul Fizic , Creatorul prin Dumnezeii săi a predeterminat ca acesta să poarte
concomitent cele două polarităţi minus şi plus sub puterea cifrei 10 şi în care cele 18 Universuri
anterioare de experimentare să pună la dispoziţia Omului Fizic toate Atributele lor Întunecate şi
Luminoase , astfel creîndu-se posibilitatea alegerii materializării lor de către Om prin Liberul Arbitru ;

97.- Liberul Arbitru şi-a început manifestarea pentru prima dată în Creaţia Manifestată doar în Universul
Fizic numerotat cu cifra 10 , Omul fiind concomitent Potenţial Demon sau Înger şi asta după cum şi
cînd ALEGE !

CREATORUL,
de la ZERO la Minus / Plus Infinit

1. Cînd era neexprimat


Creatoru-n Sine-ascuns,
A văzut că-n al Său Dat
E un Zero nepătruns ;

2. Iar apoi S-a exprimat


Ca să scoată la vedere ,
Tot ce şi-a Imaginat
Prin a Sa Mare Putere ;

3. UNU-n Sine e perfect


Gîndi iute Creatorul
La ce vreau prin intelect
UNU e Moderatorul ;

4. Dacă UNU este minus


Cu efecte spre josimi
Reflectarea lui e Plus
Peste Zero spre-nălţimi ;

5. Dar cum UNU se dublează


Cifra DOI prinzînd contur
Logica mea operează
Ca experiment matur ;

6. De la ZERO e urcuşul
Spre un infinit ca plus
În oglindă-i coborîşul
Spre Noi Taine de pătruns

109
Care n-or avea apus
Şi-n care pe EU m-am pus
Ca să aflu ce-am în plus ;
Niciodată nu-i de-ajuns .

Reflexie a Conştienţei de SINE

Aniversare Spirituală( Ezoterică )

1. Viaţa trece agitată


Pe a timpului cărare
Reuşind doar cîte-o dată
Ca s-o facem sărbătoare ;

2. Cercetînd valurile ceţii


În toţi zorii dimineţii
Printre picături de bură
Mişcătoare în natură ,
Ai pătruns zone sublime
Dinspre ele chiar în tine
Unde ai centru Dorinţei
Ca o inimă a Fiinţei ;

3. Şi-ai găsit atuncea scopul


Bucuria şi sorocul
Printre ani să pui o floare
Pe-o altfel de sărbătoare
Ce-o aştepţi cu-nfrigurare
Creatoare de plăcere
După ani de-Iniţiere ;

4. Sărbătoarea-i un moment
Eternă doar în Prezent
Naşterea fiind doar un Crez
Ca nume şi ca Botez
La mulţi ani fiind o-nscenare
Ca motiv de sărbătoare ;

110
5. Ai găsit misterul vieţii
Şi secretul Tinereţii
Iar acum în Legea Firii
Mergi pe calea Nemuririi
A Iubirii şi Simţirii
Ca sens al Desăvîrşirii .

Omul , care trebuie să Fiinţeze dincolo de chefuri

1. Cheful tău de azi i-un Crez


De nume sau de Botez
La mulţi ani e o-nscenare
Ca motiv de sărbătoare
Doar atîta poţi tu oare ???

2. E bine să stai pe chefuri


Cu banii din multe lefuri
Dar e timpul să porneşti
Şi-altă viaţă să doreşti
Dacă te Iubeşti !!!

3. Tu caută misterul Vieţii


Şi secretul Tinereţii
Ca apoi prin Legea Firii
S-atingi Treapta Nemuririi
Tot prin Legile Iubirii .

Vechea Casă de ACASĂ

111
CREATORUL spre, în şi cu Sinea Sa Umană

1. Cînd şi-a descoperit CUVÎNTUL


EL era deja şi GÎNDUL
GÎNDUL era-NSUFLEŢIRE
Răsărită din IUBIRE ;
Gîndul Său nefiind Substanţă
Ci o stare de Conştiinţă
A extras cu Eleganţă
Şi cu multă-ngăduinţă
Mici Scîntei din Sinea Sa
Concentrîndu-le-ntr-o Sferă
Pentru a Evolua
Într-o treaptă efemeră
Pe frecvenţe infinite
Şi cu scopuri inedite .

2. Extrăgîndu-se în Sine
Infinituri de Potenţă
Creatoru-ntruna vine
Manifest în Existenţă :
Din a Sa extracţie
Totu-i motivaţie
Ca o fecundaţie
Chiar şi de distracţie ;
Creatorul e normal
Şi-ntru abnegaţie
Pe spirale de Portal
Pentru Filiaţie
Simţite paranormal
De cei din Creaţie;

3. Noi ca Sine divizată


Trudim greu manifestînd
În iluzia creată
Stropi de rouă lăcrimînd ;
Dar noi fiind chiar Creatorii
Creatorului Sublim
Înfiinţarăm chiar şi zorii
Programatici din destin;
Pătrunzînd eternitatea
Cu un strigăt de uimire
Ne-am topit fragilitatea
În Substanţa de IUBIRE .

…alte perspective - 1.

98. - Gîndirea şi Iubirea Creatorului sunt interconectate obligatoriu ca versul şi reversul Esenţei Sale în
toate experienţele manifestate !

99. - Analizată separat Gîndirea Pură a Creatorului constatăm că ea este Conştienţă Pură în şi din Esenţă
Pură !

100.- Gîndirea ca Esenţă Conştientă Pură a Creatorului de Sine Însăşi nu se poate materializa în
Universurile Create decît prin şi în Substanţa-Starea de Iubire Absolută ,Pură ,Unică şi Originală !

101.- Gîndirea Creatorului poate fi considerată Forţa, iar Iubirea Substanţa ,,ceară,, în care Gîndirea prin
ideile sale îşi întipăreşte forma de experimentare !

112
3 Portaluri Unicat te aşteaptă să le utilizezi Cristic

CREATORUL ca Mineral, Plantă, Animal, Om, de la Prima spre a Doua Creaţie

1. Chiar şi-n bobul de nisip


Creatorul e un VIP
Ce s-a răstignit brutal
În tot regnul Mineral
Fiindcă-şi rostise Cuvîntul
El să fie şi Pămîntul
Ca un strat în temporal
Pentru regnul Vegetal ,
Ca verdeaţă Să se-ofere
De foame şi de plăcere
Pentru Om şi Animal
Ce au Suflet din Astral
Şi-n care şi-a pus pe Eu
Cu statut de Dumnezeu ;

2. Pe-al Materiei Cer Nou


Mie să Mă fac Cadou
Ultim Nou experiment
Care-i cel mai concludent
Şi-n care mi-am pus ca rost
Toate cîte n-am mai fost ;
Iar spre maturaţie
Cu o motivaţie
Dam-oi invitaţie
Spre-a Doua Creaţie
Tot cu delegaţie
Chiar prin Filiaţie
Cei în ecuaţie
Ca manifestaţie
În Vărsătorul de Lumină
Nouă ca Stare Divină .

113
Frecvenţe vibraţionale interioare de Conştienţă şi Conştiinţă Cristică

… şi despre Animale

102.- Fiecare animal terestru are în manifestarea Sufletului său o energie specifică pe care o manifestă şi
care l-a modelat în forma pe care o are acum !

103.- Animalele caracterizate după fizionamia, fiziologia şi motricitatea lor actuală şi-au extras din Marele
Suflet Original acele energii Sufleteşti cu care au fost în rezonanţă la nivel spiritual, devenind ceea
ce sunt azi !

104.- Înainte ca animalele şi oamenii să cadă sub influienţa gravitaţiei forţelor terestre, energiile Sufleteşti
ale animalelor au funcţionat şi în om în Faza Lunară a Terrei actuale !

105.- Despovărat de tipurile de energii Sufleteşti care vibrează prin toate rasele de animale , Spiritul
Omului a devenit liber spre o nouă manifestere, rezultînd ceea ce este astăzi !

106.- Din regnul actual animal, Caii au fost singura rasă care au preluat o energie Sufletească din Marele
Suflet Original , permiţîndu-i omului ca în lipsa acestei energii balast, Spiritul său să primească, să
cunoască , să înţeleagă şi să folosească Inteligenţa Divină odată cu Eul pe care l-a primit în Faza
Pămînt de evoluţie a Terrei !

107.- Ştiţi că trebuie să le mulţumim tuturor spiritelor încarnate în regnul animal pentru că ne-au scăpat
de toate balasturile împovărătoare ale energiilor care nu ne mai erau de folos în saltul nostru de la
etapa animală în etapa umană !

108.- În proximitatea anului 2012 cu tendinţe pregătitoare din august 2005 , omul trebuie să facă un salt
fundamental în Spirit , Suflet şi Minte , renunţînd la energia joasă a egoului dată de o inteligenţă
limitată care s-a format exclusiv pe bază senzorială în lumea exterioară tridimensională !

109.- Renunţînd la energia Egoului prin metamorfozarea acestuia cu ajutorul energiei celei de-a 5-a
dimensiuni de Conştienţă şi Conştiinţă, Omul va avea statutul de Co-Creator sub semnul Principiului
Cristic al Vărsătorului de Lumină !

110.- Tot după anii 2007- 2012, oamenii care au stagnat spiritual vor relua ciclul evolutiv pe alte planete
fizice asemănătoare Pămîntului , iar animalele superioare vor avea şansa de a se întrupa în corpuri
fizice umane primitive, după pregătirea cerească de rigoare !

114
Extinderea Conştienţei pe treptele Crucificării( Renunţării ) Interioare,
te plasează în faţa unui Portal Atemporal ; lasă frica şi treci .

Adevărul unui CAL , la un bal în plan Astral

Notă: Azi mă folosesc de CAL


Că-i din regnul Animal
Înălţat Spiritual
Nu doar rimă pentru bal .

1. Într-un spaţiu Sideral


Cu nume de Cer Astral
Am reîntîlnit un Cal
Ce sosise la un Bal ;

2. Stînd pe margine de scenă


Calul nostru cel ciudat
Venise cu o problemă
Şi răspunsul rezolvat ;

3. Retrăgîndu-mă din Bal


Şi-ndreptîndu-mă spre Cal
Eu i-am spus că l-am văzut
Jos pe Terra la păscut
Şi că nu-i constat decenţa
Prezenţa şi competenţa
Pe vibraţia Astrală
Într-a omenirii gală ,
Şi să-mi dea ca un răspuns
Gîndul care l-a adus ;

4. Şi zîmbind cu gura-i largă


Într-un nechezat febril ,
Mai auzul să mi-l spargă
Şi să mă retrag tiptil ;

115
5. Dar uitîndu-mă în spate
La cei ce erau la bal ,
Toţi cu feţe delicate
Chiar priveau Atemporal
Cînd la mine, cînd la Cal ;

6. Ridicîndu-şi al său ton


Calu-şi întări prezenţa
Şi din umbra unui con
El îşi anunţă Regenţa :

7. După veacuri de efort


În care-am slujit umanul
Eu renunţ la acest sport
Fiindcă s-a închis programul ,

8. Ca şi voi Eu Sunt un Eu
Din acelaşi Dumnezeu
Şi-am rămas un Strat mai jos
Pentru-al Omului folos
Care-aţi devenit Cristos;

9. Înainte de-a fi Om
Spiritul vostru Necast
Sta pe creanga unui pom( al Vieţii )
Arcuind-o de balast ;

10. În a sa mare decenţă


Dumnezeul a propus ,
Omul s-aibă inteligenţă
Tocmai de la el de sus ;

11. Cu privirea lui solară


Domnul a-ntrebat cu fast
Cine vrea astă povară
Ce-i în Oameni ca balast ?

12. O vibraţie de greu


A trecut prin animale,
Nu-i uşor să porţi mereu
Balastul pe-a tale şale ;

13. Cum din rasa animală


Spiritele-au şovăit ,
Calul blînd cu mare fală
La povară s-a-nvoit ;

14. Şi de-atunci trecură ani


Omul ajungînd ce este
Caii de-azi vor fi umani
Lăsînd stările ecvestre ;
Ciclul vechi se-ncheie acum
Caii-s demni de-o nouă soartă
Ciclul Nou se-arată-n drum
Pe vibraţie de Poartă( a timpului)
Ce-o vom trece cu mîndrie
Împliniţi în datorie .

15. Prin impuls fundamental


Auzind cele rostite
L-am poftit atunci pe Cal
Printre Spirite Sfinţite
Căci pe toţi ne prinse valul

116
Dorului de-a dansa Calul
Care devenise Om
Pe-a noastră creangă de Pom ( al Vieţii ).

Susţinerea Universului Uman de către Ierarhiile Divine


Şi Evadarea Terrei spre Înălţimi N-Dimensionale

IERARHIILE DIVINE

1. Ierarhii pitite-n Ceruri


Pe vibraţii de eteruri
Procesează energii
Pe frecvenţe de tării
Adaptate pe-al lor strat
Cît şi-n Corpuri de purtat ;

2. Ierarhiile-s pe clase
Aşezate ca terase
Pe niveluri de Conştiinţă
După felul lor de Fiinţă;

3. Ierarhiile Solare
Ca şi-n clasele şcolare
Au teme de cercetare
Practici de experimentare
Ca Potenţe Creatoare
În continuă mişcare ;

4. Rodul muncii lor ivite


Tatălui sunt oferite
Ca nouă soluţie
Pentru distribuţie
Întru Evoluţie
Peste Spaţiile Divine
Ca-nţelegere de Sine
Şi-al Totalităţii bine .

117
…alte perspective - 2 .

111.- În jocul dintre Gîndire Iubire tot ce este materializat şi experimentat are efect asupra Sufletului
Creatorului care culege impresiile rezultate pentru analiză , reutilizare şi arhivare !

112.- Gîndul poate fi considerat polaritatea Masculină a Creatorului iar Iubirea poate fi considerată
polaritatea feminină a Creatorului, prin a căror mişcare neîncetată Sufletul Creatorului este un jucător
direct implicat în infinitele experienţe manifestate !

113.- Gîndirea şi Iubirea Creatorului poate fi considerată ANDROGINITATEA iniţială a Creatorului !

114.- Toată Creaţia Divină este Pură !

115.- Prin utilizarea Liberului Arbitru, Puritatea Divină poate fi percepută în mod iluzoriu ca Impuritate
dată de Starea de A NU FI !

116.- În momentul în care Co-Creatorul Uman ( Dumnezeu Omul ) vieţuieşte Starea de Unime cu Creatorul,
iluzia impurităţii se autoelimină instantaneu !

117.- Gîndirea şi Iubirea Creatorului sunt un Dat Etern şi Perfect !

118.- Prin Gîndire şi Iubire Creatorul are ca obiectiv în Universurile Manifestate dobîndirea Cunoaşterilor
Vieţuite a Adevărurilor despre Sine Însuşi !

Schiţa Arborelui Sefirotic sau a Pomului Vieţii ,


ce va fi modificată după formarea Noului Cer şi Noului Pămînt ,
în proximitatea anilor 2007- 2012( cu extensie spre 2030 )

118
Cum se vede CREATORUL, ca reflexie a Sa în Sine Însuşi

1. EU SUNT trepte de Conştiinţă


Întrupate-n a Mea Fiinţă
Ce le-am pus ca o Creare
În eterna lor mişcare ;

2. Treptele sunt Universuri


Exprimînd Programe Noi
Şi-unde fac mereu demersuri
Pentru Mine , care-s Voi ;

3. Împlinirea mea Divină


O preiau din orice treaptă
Şi-o ofer în Cupă plină
Celor care o aşteaptă ;

4. Pentru Voi cei încarnaţi


Adumbriţi de Vălul morţii
Văd că sunteţi derutaţi
Bîjbîind pe vadul sorţii ;

5. În strigarea voastră Castă


Aţi cert Vălul distrus
Creînd astfel o fereastră
Spre Noi Ceruri de pătruns ;

6. Şi-n căutarea cea Celestă


Vă ofer Noi Energii
Care iarăşi vă atestă
Că-mi aveţi statut de FII .

F.4 -Terra Veche 3D ; F.5 - Terra Nouă 5D în faza Jupiter ;


F.6 - Faza Venus a Terrei ; F.7 Faza Vulcan a Terrei .

119
Căderea din Graţie şi revenirea în Graţie

1. În trecutu-ndepărtat
Cînd totul era Lumină
O idee a strecurat
Cu prezenţa ei sublimă
Şi motiv întemeiat
Potenţe de condensare
A fluidelor solare
În contururi planetare ;

2. Viaţa a pornit din Sori


Condensînd mii de planete
Prin Umani Cuceritori
Pionieri de Noi secrete ;

3. Răspîndindu-se ca val
Pe strat fizic condensat
Racordaţi pe-Atemporal
Viaţă-n Sine-au germinat ;

4. Depărtîndu-se de Stele
Pionieri şi-al lor Planete
Prin experienţe grele
Au creat văl de regrete
Pe lipsă de abundenţă
Ce i-a dus în decadenţă
Fără urmă de speranţă
Şi de toleranţă ;

5. Iubirea s-a cenzurat


Pe Planete Imorale
Şi-astfel Omul a cedat
Sclaviei materiale
Dominaţiei mentale
Vrajbei sociale
Ca imens cadou
Hrană la egou ;

6. Mulţi din Universul fizic


Săturaţi de vieţi amare
Au cerut din metafizic
Forme de readaptare
La frecvenţele Solare ;

7. Planete întunecate
Nevoind Legea Divină
S-au legat ca aliate
Subjugînd Fii de Lumină ;

8. Cerul a răspuns rapid


La chemarea de urgenţă
Astfel că un plan solid
De aducere-n PREZENŢĂ
Scapă lumea de sclavie
Pe frecvenţa lui CRISTOS
Care e Iubire Vie
Din al Tatălui prisos .

120
Trecerea Terrei prin Portal - minim anul 2012 ( sau maxim dupa 2030 faza Corabia )

Astrologie Nouă

1. Prin mecanica Cerească


Terra se roteşte-n vid
Energie să primească
Pe traseul ei splendid ;

2. Ciclic ea primeşte forţe


Prin Ferestre plantare
Radianţa unor torţe
Invizibile , Solare ;

3. Ascendenţe Planetare
Înspre Terra vin cu grabă
Strecurînd Lumini Stelare
Pentru cei ce vor s-o soarbă ;

4. Şi-acest val de Vărsător


Sosit dinspre Constelaţii
Trezeşte Conştiinţe cu spor
Pe-a sale Vibraţii;

5. Vechea lege a dispărut


Cu Karma-i duală
Pentru omul Renăscut
Dintr-o veche şcoală ;

6. Cerurile au deschis
Noi portaluri planetare
Energii de foc încins
Radiind spre orice zare;

7. Chiar mecanica celestă


Prezentată-n diagrame
Suflu Nou acum atestă
Anulînd vechi astrograme ;

121
8. Vechea ta astrologie
Chiar acuma e pe ducă
Noua ta astrologie
E un fluture în pupă
Cu o Stare Sufletească
Îmbibată de Iubire
Care-i gata să-nflorească
Pe a Inimii Simţire .

Terra aşa cum este , şi nu se vrea recunoscută deocamdată la nivel oficial

122
Metamorfoza şi Transmutaţia Terrei cu Oamenii Autoaleşi

1. Mersul Terrei spre Cer Nou


Este dat de Informaţii
Sosite ca un ecou
Din bătrîne Constelaţii
Care-i spun s-abandoneze
Tot ce este inutil ( lest , zgură )
Şi-n final să ancoreze
Într-un Univers Subtil ;

2. Lestul este un produs


A Terrei substanţă
Ce-i blochează spre mai sus
Noua Transmutanţă ;

3. Lesturi sunt şi mulţi umani


Plini de aroganţă
Ce au titlul de infami
Pe-a egoului portanţă ;

4. Tulburată în extreme
Terra geme de durere
Revoltîndu-se prin vreme
La-ncheierea vechii ere ;

5. Starea-i de febrilitate
Zguduie natura toată
Arşiţe şi ploi bogate
Şi cutremur laolaltă
Pregătindu-şi ca o taină
Toţi atomii cu migală
Reţesîndu-i într-o haină
De vibraţie Solară ;

6. Rotitoare printre spaţii


Terra îşi parcurge drumul
Înălţîndu-se-n vibraţii
Şi lăsînd în urmă scrumul
Mineral a sa substanţă
Oameni plini de importanţă ( egoişti )
Spre acea dezintegrare
În fluidele solare ;

7. Ce rămîne-avînd un rost
Cum vreodată n-a mai fost .

123
La capătul CRUCII Personale aşezată în scară ,
adică pe trepte de Conştienţă şi Conştiinţă ,
se află un Portal Atemporal

CRUCEA ca Scară de acces Atemporal

1. Făţioare, Surioară
Caută ca să înţelegi
Crucea se aşează-n Scară
Cînd pe ea tu vrei să mergi ;

2. Crucea este a ta Soartă


Ce te-atrage spre Înalt
Şi-unde tu găseşti o Poartă
Ca prin ea să faci un Salt ;

3. Totul este să Alegi


Crucea ca pe Unic Drum ,
Sus pe ea tu să alergi
Înspre Starea de ACUM .

124
Intrarea Terrei în Faza Jupiter printr-un Portal Atemporal

Faza JUPITER a Terei

1. Soarele ca nod Polar


Emisiv în energii
Înspre solul planetar
Populat cu Regnuri Vii ,
Îşi reschimbă conţinutul
Pe frecvenţe mai înalte
Translatînd chiar şi Pămîntul
Înspre vremuri minunate ;

2. În acest context febril


Terra este în schimbare
Ajutată din subtil
Să Renască pe cărare ;

3. Ca în postul unui Paşte


Prin programe cu măsură
Terra noastră se Renaşte
Liberîndu-se de zgură ;

4. Terra schimbă a ei soartă


Pe cărarea unei Raze
Şi să treacă printr-o Poartă
În mişcarea altei Faze ;

5. Faza e Jupiteriană
Cînd se simte un alt Eu
Ce-l primeşte ca o haină
De-nplinire-n Dumnezeu .

125
… alte perspective - 3

119.- Adevărul Divin nu este Absolut niciodată, ci relativ, fapt pentru care Creatorul ca Gîndire-Iubire este
într- o eteră căutare de Adevăruri Infinite !

120.- Adevărul este Conştientizare-Simţire descoperit în trepte , chiar dacă el Preexistă !

121.- Sufletul Creatorului( prin noi bineînţeles )ca Stare de Simţire este relativ şi se modelează spre o
perfecţionare continuă în funcţie de treptele de Adevăr manifestate în Conştiinţă !

122.- Sufletul Creatorului este legat de Adevărurile Creatorului , astfel că Adevărul evoluînd etern şi
Sufletul evoluiază etern !

123.- Rădăcinile Sufletului şi Adevărului, sînt în şi din Gîndirea Iubitoare a Creatorului !

124.- Sufletul Creatorului(totul se raportează prin noi bineînţeles, care sîntem El) Simţind experienţa
Adevărurilor mereu în expansiune , dobîndeşte Înţelepciunea din Focul Vieţuirilor experimentate !

După 2012 gheţarii de la poli nu mai constituie o barieră spre golul şi civilizaţiile interioare ale
Terrei

126
TEMPORAL – ATEMPORAL I. - SPIRITUL UMAN - o perspectivă

1. Pe frecvenţe diferite
Care-n SINE se-nglobează
Spaţii-ntregi îs definite
De cei care le veghează;

2. Din vechime ca invenţii


S-au creat căi de acces
Pentru oameni cu intenţii
Sub aspect de interes
Legînd spaţiile-n Frăţie
Prin lentile de Portal
Ce le-ngăduie să fie
În Corp Fizic sau Astral ,
Temporal - Atemporal
Două capete de mal .

TEMPORAL-ATEMPORAL II. - SPIRITUL PLANETAR - o perspectivă

1. Chiar în clipa lor finală


Cînd Planete se retrag
Din Fiinţarea Minerală
Spre lentila unui Prag ,
Îşi fărîmă Corpul Fizic
Veche formă planetară ,
Şi se scurg în Metafizic
Ca resorbţie Stelară .

127
TREI PORTALURI Metafizice Româneşti şi UNICE TERESTRE

Trei Portaluri Atemporale din nord-vestul României

1. Trei Portaluri de acces


Înspre Sferele Divine
Te aşteaptă ca tu des
Să te racordezi în Sine
Pe vibraţii de Portal
În nord-vestul României
Care unduiesc în val
Sub intenţia Magiei ;

2. Dute-acuma fiindcă poţi


Doar cu gîndul solitar
Şi aşează-l peste Porţi
Să-ţi ofere al lor Har
Într-o Cupă cu Nectar
Hrană celuia ce-o cere
Informaţii pentru toţi
Prin Iubire ca o miere
Ce-ai adus-o peste Praguri
De prin Ceruri plini cu faguri .

…alte perspective - 4

125.- Voinţa Creatorului derivă din Puterea cu care Creatorul Doreşte ceva să experimenteze prin noi care
sîntem El !

126.- Voinţa Creatorului are intensităţi diferite, rezultate din însăşi nivelul de Conştienţă şi Conştiinţă al
părţilor sale din Universurile prin care se manifestă !

128
127.- Din perspectiva Spiritelor manifestate Creatorul Nemanifestat pare un NIMIC , dar de fapt noi nu
avem organe de percepţie al acestui NIMIC care ESTE totuşi ceva pe un nivel vibraţional extrem
de subtil !

128.- În acest NIMIC al Creatorului Nemanifestat există potenţialul Infinitului Mic şi Infinitului Mare care
atrage Gîndirea Iubitoare spre manifestare eternă !

129.- Creatorul cu toate că ar putea să-şi atragă toate Universurile Manifestate spre Starea originală de
Nemanifestare, nu o face deoarece frecvenţa vibraţională a Manifestării Sale nu se poate omogeniza
niciodată cu frecvenţa vibraţională a Nemanifestării Sale !

130.- Dacă Creatorul ar face totuşi alipirea forţată al Infinitului Mare ca Plus cu Infinitul Mic ca Minus
în Punctul-Cifra-Vibraţia ZERO a Nemanifestării Sale, atunci Creatorul ar colapsa în Starea Iniţială
de Nemanifestare şi ar (s-ar) anula toate rezultatele Manifestării !

131.- Stînd în Nemanifestare Creatorul nu poate avansa nicicum spre descoperirea de Sine Însuşi !

132.- Creatorul poate Crea în Lumile Manifestate o Zonă, Cer, Univers în care Spiritele manifestate pot fi
supuse unui SOMN DIVIN pregătitor conform cu Intenţia Sa , după care prin TREZIRE aceste
Spirite merg spre noi experienţe inedite unice şi nerepetabile !

133.- Ştiţi că sînt multe Spirite care se întreabă mereu ce este şi cum este Creatorul Nemanifestat , cînd a
început să se trezească în Sine Însuşi ca şi Conştienţă şi cînd a început Manifestarea efectivă ! Nu
persista în acestă întrebare că nu vei primi răspuns atîta timp cît eşti parte a TOTALITĂŢII şi rişti
să o iei razna .

134.- Miracolul este o formă de materializare a EXISTENŢEI care scapă nivelului tău de înţelegere !

134.- Odată ce accepţi şi înţelegi un Miracol el nu mai este un Miracol , chiar dacă momemtan tu nu îl
poţi reproduce !

135.- Miracolul Creaţiei va fi mereu în faţa ta şi va fi surpriza Creatorului spre Bucuria ta !

135.- Toate Miracolele infinite ale Creaţiei se bazează pe utilitatea jocurilor frecvenţelor de Energie
infinită ale Creatorului, Energii manifestate în N- Condiţii Specifice derivate din Gîndirea Iubitoare
Existenţială !

136.- Democraţia nu presupune Egalitate exterioară deoarece natura Egalităţii este interioară ,sub formă de
Esenţă Constitutivă cît şi Atribute Divine Lăuntrice de manifestat !

137.- Democraţia este chiar Iubirea Manifestată în orice condiţii exterioare inegale !

138.- Democraţia Iubirii nu naşte competiţie egoistă ci colaborare altruistă din care se extrag experienţe
de înaltă vibraţie Spirituală !

139.- Democraţia Iubirii nu naşte Patroni şi nici Capitalişti, ci naşte doar Administratori Divini !

140.- Democraţia Iubirii face ca cel mai Mare în calitate de Administrator Divin să slujească pe cel mai
mic !

141.- Democraţia Iubirii prin Administratorii Divini crează Abundenţa fizică şi Spirituală , cu scopul expres
de dăruire şi împărtăşire a Abundenţei cu cei care prin rezonanţă îşi împletesc destinele spre un
scop Experimental Altruist Extins de Înaltă vibraţie !

129
Vizibil-Temporal sau Invizibil-Atemporal ,
este o Metamorfoză a Sinei Divine în Sine Însuşi

Starea de A NU FI este Creatoare de Neputinţe

1. Iar atunci cînd se priveşte


Prin efectul de Oglindă
Creatorul vieţuieşte
Ca o stare Adumbrindă
În proiecţiile-i constrînse
Mişcătoare de iluzii
Ce pe Sinea Sa stau strînse
Ca bolnavul în perfuzii
Stări multiple novatoare
Care-i răscolesc Fiinţa
A NU FI e Creatoare
Care-i poate Neputinţa ;

2. Oglindindu-se perpetuu
Printre Lumi Nenumărate
EL ESTE-MPĂRAT şi SCEPTRU
Şi ce este în Regate ;

3. În a Sa Împărăţie
Derulînd ca o poveste
A NU FI e Bogăţie
Rezultatul multor teste ;
Ca să vadă cine ESTE .

… alte perspective - 5

142.- În Starea de Nemanifestare Creatorul nu are nevoie de nimic deoarece este Perfect Total , dar nu-şi
cunoaşte Potenţialele Perfecţiunii Totale care ESTE !

130
142.- Creind în Sine Însuşi Starea de A NU FI , Creatorul îşi Crează condiţii şi Stări de Manifestare
restricţionare care prin oglindire îi arată că de fapt El nu are restricţii la nivel de Stare
Nemanifestată !

143.- Ca Stare de A FI Ca Stare de A NU FI


Creator Nemanifestat Creator Manifestat
- nu are nevoie de mîncare ; - are nevoie de mîncare ;
- nu are nevoie de apă ; - are nevoie de apă ;
- nu trebuie să elimine ceva ; - trebuie să meargă la toaletă ;
- nu are nevoie de adăpost ; - are nevoie de adăpost ;
- nu-i trebuie îmbrăcăminte… - îi trebuie îmbrăcăminte…

Piramida Dublă Oglindită ,


Realul şi Irealul SÎNT Una şi Aceiaşi Esenţă

… o DATină populară Românească

144.- Din imaginea de mai sus, luaţi Piramida Albastră şi deschide-ţii cele patru feţe laterale în jurul
Sferei Albastre care este Cristalul din vîrf .
Rezultatul obţinut la nivel de redare geometrică plană, va fi în conformitate cu schiţa de mai jos
,unde am desenat şi fluxul de energie Celestă care este absorbit de Sfera Albastră de Cristal.
Făcînd excepţie de feţele piramidale , dar unificînd unghiurile exterioare ale feţelor cu linii punctate ,
rezultă o Stea cu Cinci Colţuri - simbolul Omului Perfect .
Ca DATină populară STRĂBUNĂ pur ROMÂNEASCĂ, Steaua cu Cinci Colţuri pusă în vîrful unui
băţ Conic este utilizată în Colindele de iarnă :
Steaua sus răsare
Ca o TAINĂ Mare
Steaua străluceşte
Şi Lumii vesteşte ….

131
Toiagul Spiritual al Magilor,
Maeştrilor şi Învăţătorilor de Înţelepciune Divină

145.- Prin efectul de oglindire , şi o Piramidă Dublă poate fi redată la nivel de geometrie plană ca o Stea
cu Şase Colţuri - Simbolul Iubirii, astfel că în DATina populară STRĂBUNĂ pur ROMÂNEASCĂ şi
această Stea se foloseşte în paralel cu Steaua cu Cinci Colţuri !

147.- Dar cine a transmis poporului Român necesitatea de utilizare a celor două Stele în sărbătorile de
iarnă ?
Răspunsul este foarte simplu : Marii Preoţi-Iniţiaţi ai Spaţiului Românesc !

148.- Dar ce TAINĂ Mare vesteşte atît Steaua cu Cinci Colţuri cît şi Steaua cu Şase Colţuri , încît
poporul Român de mii de ani utilizează aceste Simboluri ?
Răspunsul este la fel de simplu : TAINA utilizării Informaţiilor pe care le conţin Piramidele Fizice
Celeste şi Piramidele Energetice Primordiale din Spaţiul Românesc, dar numai după cea de-a Doua
Naştere, cînd cei care au acces la aceste Informaţii încă Oculte ( ascunse ) le vor subordona
Principiului Cristic care vieţuieşte în ei înşişi !

132
Energiile Piramidelor Simple sau Duble, sînt suportul cercetărilor şi evoluţiei spirituale viitoare ,
ale celor care nu au trecut prin acest experiment .

149.- Fecioara Maria , Iisus Cristos , etc, au lucrat cu energiile Piramidale într-o formă sau alta chiar în
experienţele lor terestre !

150.- Constantin Brîncuşi nu numai că a experimentat energiile piramidale ,dar le-a condensat ca formă în
Coloana Infinitului !

151.- Modelul piramidal a fost ( şi este ) o formă pe care Conştienţa Colectivă a Sufletului şi Spiritului
Poporului Român a redat-o în Ştiinţa sa Etnografică de mii şi mii de ani !

152.- Etnografia Românească susţinută şi de Folclor sînt două Ramuri Gemene ale Marilor Secrete
Iniţiatice izvorîte din Substanţa Ştiinţei Spiritului Divin materializat în Spaţiul Românesc !

153.- Marele merit al Maestrului Constantin Brîncuşi este acela de a readuce în Conştienţa şi Conştiinţa
lumii contemporane existenţa Secretelor Sacre din Spaţiul Românesc !

154.- Maestrul Constantin Brîncuşi a avut acces la Continuumul Spaţio-Temporal şi a simţit în propriul
Suflet şi Spirit Miracolul Misionar Românesc în Noua Eră de Lumină Cristică !
,, În arborele Latin, NOI( ROMÂNII ),
am fost fructul care s-a copt mai tîrziu.
Aici( în ROMÂNIA) la hotarul celor două lumi,
Occidentul şi Orientul , unde sîntem noi ,
AVEM UN DESTIN MARE ,,
a constatat şi confirmat în scris Marele Maestru Spiritual Constantin Brîncuşi !

156.- Cunoaşterea şi obţinerea Inţelepciunii prin Experimentare se realizează urcînd treaptă cu treaptă scara
Piramidală - fie ea şi de la Tismana desenată simbolic într-una din cărţile mele anterioare !

157.- Fiecare treaptă a unei scări aşezate între baza şi vîrful Piramidei reprezintă un nivel de Conştienţă
şi Conştiinţă Experimentată pe care l-am atins sau pe care îl vom atinge cu scopul Desăvîrşirii
Fiinţei noastre !

158.- Doar cînd ai atins ultima treaptă din vîrful Piramidei te poţi considera o Entitate Înălţată Spiritual
şi doar de acolo poţi avea o viziune globală a Şcolii Vieţii Terestre ,viziune oferită de tine ulterior
celor din urma ta sub formă de Înţelepciune Cristică !

133
Tu eşti OMULE propia-ţi Baghetă Magică

159.- Nimic din ceea ce omul vede ca exterior în universurile manifestate nu are putere mai mare decît
el ,decît în condiţia expresă în care omul îi cedează propria sa putere prin ignoranţă, neştiinţă , ştiinţa
magiei sau prin frică !

160.- Termenii de Hristos şi Cristos se aseamănă ca esenţă dar totuşi sînt diferiţi !

161.- Termenul de Hristos defineşte mai mult o entitate umană care Reprezintă Creatorul în manifestare în
calitate de Uns-Botezat cu Duh Sfînt sau de Mesager Divin Unic , sau de Trimis Celest care aduce
ca Dar Divin o forţă nouă Celestă în planul fizic, destinată întregii umanităţi sub fomă de Mîntuire!

134
162.- Termenul de Cristos defineşte Cristalul ca partea interioară a entităţilor umane care au înţeles
mesajul Mîntuitorilor din Vechime şi îl pun în practică prin Iubirea plină de Înţelepciune şi Voinţă
al Principiului Cristic care curge prin ei !

163.- Omul Nou pe Noul Pămînt este atît Hristos ca Trimis sau Reprezentant Divin, cît şi Cristos în
calitate de Cristal Radiant al Principiului Cristic sub forma Iubirii, Înţelepciunii şi Voinţei Creatorului
Unic !

164.- Iisus Cristos a fost Hristos şi Cristos deopotrivă , dar nu a fost singurul !

165.- Planeta Pămînt fiind un vast laborator de experienţe Divine creat mai tîrziu decît alte planete
galactice şi extragalactice, a primit la şcoala evoluţiei ei spirituale spirite umane din n-sori, fapt
pentru care toţi pămîntenii fără excepţie au fost cîndva extratereştrii în formă fizică sau nefizică !

166.- Majoritatea umanilor pămînteni cînd s-au întrupat pe Terra au dobîndit pentru prima dată statutul de
Oameni fizici, în raport cu o minoritate care deja veniseră cu statute vechi de oameni de pe alte
planete galactice !

167.- Această minoritate sînt Ghizii întrupaţi ai omenirii din toate epocile Terrei iar Iisus Cristos, Fecioara
Maria , Buddha , Rama ,Toth , St. Germain, Zamolxis etc, au făcut parte dintre ei !

168.- Astfel , cu toate că mulţi nu acceptă adevărul , Iisus Cristos este de fapt un vechi extraterestru al
cărui vechi colaborator i-am fost eu şi unii dintre voi Şaumbra !

169.- Iisus Cristos ca extraterestru împreună cu cea pe care o ştim sub ultima denumire de Fecioara
Maria au fost în eternitatea trecută chiar în Spaţiul Românesc , iar Marile Enigme Fizice şi
Metafizice încă ascunse în subsolul României poartă chiar acum amprenta lor de energie spirituală !

170.- Iisus Cristos înainte de a fi Iisus din Nazaret a avut reîncarnări şi în alte popoare sub diverse
nume şi cu diferite ţinte spirituale de materializat !

170.- Într-una dintre aceste reîncarnări eu Gicu Dan alături de alţii am avut şansa de ai fi frate, ba chiar
l-am trădat, vînzîndu-l conform contractului spiritual stabilit între noi la nivel de spirite înainte de
materializarea fizică a acelei trădări-vînzări ;

171.- Şi Iisus Cristos prin toate reîncarnările sale anterioare a experimentat Beţiile Ezoterice într-o formă
sau alta , deoarece acesta era rostul experimmentului terestru , numai că uşoară este căderea şi grea
dar nu imposibilă este ridicarea !

172.- Oficialii Creştini cînd zic faptul că Iisus Cristos este Unicul Fiu a Creatorului au dreptate , dar
numai din perspectiva Unicităţii lui Iisus devenit Cristos !

173.- Oficialii Creştini nu au dreptate asupra faptului că alţii n-ar putea să fie Crişti ca Iisus ; de fapt toţi
pămîntenii care devin în perioada următoare Entităţi Cristice vor avea şi ei statutul de Fiu Unic al
Creatorului datorită Unicităţii lor !

174.- Cine crede că doar Iisus Cristos are calitatea de Fiu Unic al Creatorului îl confundă pe Creator cu
un Tată fizic ( şi nu Macrocosmic ) ce are doar un singur copil , uitînd faptul că al nostru Creator
este Multitudine de Unicităţi în ipostaze Unice de manifestare şi că El nu face favoruri unei părţi a
Sale în detrimentul altor părţi ale Sale !

175.- Accesul la utilizarea Principiului Cristic ca şi Conştienţă Colectivă Unificată şi formată tot din atîtea
Unicităţi cîte Unicităţi îl formează şi îl definesc, se face prin Autoalegerea bazată pe Liberul Arbitru
personal în plină conştienţă de cauză !

176.- Singura Intimitate în Creaţia Divină este doar utilizarea Liberul Arbitru de către tine în tine înşuţi ,
iar acţiunile pe care le faci sînt văzute , ştiute şi contabilizate de Ierarhiile de Lumină în Biblioteca
Universală a Creatorului !

177.- Tot ceea ce omul face ca demersuri experimentale în lumea fizică , însufleţeşte cu noi informaţii şi
noi energii regnurile care-l sustin în evoluţie , transformîndu-le necontenit la fiecare pas spiritual .

135
178.- Energia este o materializare a Stării Nemanifestate a Creatorului !

179.- Energia are culoare, gust, miros, sunet, simţ, inteligenţă , etc, şi este totodată toate acestea la un loc !

180.- Corpul fizic uman este energie condensată pe o frecvenţă superioară celor trei regnuri inferioare de
natură fizică !

181.- Bărbatul înţelege Femeia Exterioară prin Femininul său interior !

182.- Femeia înţelege Bărbatul Exterior prin Masculinul său interior !

183.- Din această cauză, căutarea polarităţii interioare într-o persoană exterioară , aduce cu sine experienţe
ale căror aşteptări nu ne împlinesc întotdeauna !

184.- Polaritatea inversă aspectului tău fizic , trezeşte în Conştienţa şi Conştiinţa Fiinţe tale, permanente
experienţe Emoţionale Nematurizate sau Maturizate Spiritual !

185.- Fiecare Femeie fiind Unică şi Fiecare Bărbat fiind Unic , experienţele de colaborare sunt Unice , iar
perspectivele de analiză sunt infinite şi nu pot fi judecate !

186.- Analiza este o constatare de fapte,din care extragi esenţialul a ceea ce te- ar putea avantaja sau nu!

187.- Judecata este o Analiză personală sau colectivă a faptelor , căreia i se adaugă un verdict personalizat
de bine sau rău , corect sau greşit, vinovat sau nevinovat !

188.- Prin Unificarea umanităţii terestre în Conştiinţa lui Cristos, Analiza rămîne, Judecata dispare !

189.- Analiza se bazează pe Cunoaştere şi Cercetare Spirituală !

190.- Cunoaşterea, Cercetarea şi Analiza Spirituală se fac din perspective infinite!

191.- Tu ce Cunoaştere, Cercetare şi Analiză Spirituală ai ?

192.- Dacă nu ai Cunoaştere , strînge; ea este Averea ta Celestă !

193.- Dacă ai Cunoaştere , Împărtăşeşte-o ca să faci loc la ceea ce se iveşte ca nou !

194.- În cartea România Inima Ocultă a Terrei vol.4 pag.21 şi 22, vorbeam dintr-o perspectivă exterioară
despre potenţialul celor trei zile şi trei nopţi de întuneric ;
În cartea Ecluza Astrală la pag. 34, vorbeam despre o revelaţie personală care a celor trei zile şi trei
nopţi de întuneric ca despre o noapte a nopţilor care nu poate fi aproximată ca timp fizic derulat ;
Pentru mine, această noapte a nopţilor a durat mai mult de trei zile şi trei nopţi fizice terestre ,
adică pe parcursul mai multor ani şi am simţit-o la propriu ca fiind de natură interioară , în care
întunericul îmi apărea- aparţinea ca personalităţi vechi sosite pe cerul conştienţei şi conştiinţei
spiritului meu, personalităţi vechi pline de beţii ezoterice care traversau ca nişte meteoriţi cerul spre
nord-vest, unde era o fereastră(portal) albastră cu o Nouă Stea a unei Noi Dimineţi şi unde
meteoriţii(personalităţile vechi) sunt metamorfozati;
Meditaţi dragi prieteni şi vedeţi dacă aţi trecut sau nu prin această grea noapte interioară a nopţilor ,
fiindcă noaptea exterioară este cea mai uşoară de trecut!

Se apropie timpul în care COBRA REGALĂ-REGINA ŞERPILOR,


vă oferă accesul la Tainele Comorilor Fizice şi Metafizice ale Terrei,
doar dacă aţi trecut prin Noaptea Nopţilor creată de voi în vieţile vechi.
Vă doresc succes dragi prieteni .

Cu multă Iubire Spirituală al vostru Colaborator Spiritual


GICU DAN
Sîntana la 29.XI.2005

136
GICU DAN
( cartea a 10 - a )

ROMÂNIA ,
Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre

INFORMAŢII SPIRITUALE COMPLEMENTARE


OFERITE DIN PERSPECTIVE NOI ,
PENTRU REDESCOPERIREA DE SINE
CA TREZIRE DIN BEZNA UITĂRII DE SINE .

CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ ,


PENTRU MEDITAŢIE ,
TREZIRE SPIRITUALĂ
ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ .

FUNDAMENTAL :
CREDINŢA NU CONŢINE EXPRIMĂRILE :
NU , NU SE POATE , ESTE IMPOSIBIL , etc…

CREDINŢA ÎNSEAMNĂ :
CĂ NIMIC NU ESTE BĂTUT ÎN CUIE ,
CĂ POSIBILITĂŢI SUNT INFINITE ,
CĂ MIŞCAREA ESTE PERPETUĂ ,
fiindcă TOTUL se TRANSFORMĂ NECONTENIT.

ADIO DOGMĂ ,
ADIO DOMINARE ŞI STAGNARE,
ADIO IGNORANŢĂ,
ADIO EXCES DE TOLERANŢĂ ;
ACUM E TIMPUL DE TREZIRE
PRIN CUNOAŞTERI EXPERIMENTATE CU IUBIRE

137
CUNOAŞTEREA SPIRITUALĂ DIN ACEASTĂ CARTE CUPRINDE URMĂTOARELE ASPECTE :

Precizări în loc de prefaţă ;


1. - O nouă perspectivă despre APOCALIPSĂ ;
2. - O nouă perspectivă despre semnificaţia CRĂCIUNULUI ;
3. - Despre anumite semnificaţii ale LUMINII din LUMINĂ ;
4. - Despre URĂRI Vechi şi URĂRI NOI ;
5. - România Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre ;
6. - Democraţia Iubirii Divine ( Cristice ) ;
7. - Mereu Altfel CREATORUL - Poezie Ezoterică-Iniţiatică ;
8. - CREATORUL ca Absolut şi Relativ - Poezie Ezoterică-Iniţiatică ;
9. - DUMNEZEUL Biblic ;
10. - OMUL CHIAR ESTE DUMNEZEU , iată un Adevăr pe care şi Biblia îl confirmă ;
11. - Biserici, Catedrale şi Temple-Universităţi Spirituale ;
12. - Biblie şi Biblii ;
13. - CHIVOTUL LEGII ( Domnului ):
13.1. - Perspectiva Chivotului cu Maestrul IONEL( BOMBO );
13.2. - Perspectiva Chivotului cu Maestra FLOARE( FLORICA );
14. - A FI sau A NU FI :
14.1 - A FI sau A NU FI din perspectiva Creatorului;
14.2. - A FI sau A NU FI din perspectiva Personalizărilor Creatorului ;
14.2.1.- A FI sau A NU FI pe 7 Corpuri , 7 Chakre şi 7 Stări-Nivele de Conştienţă şi Conştiinţă
umană ;
14.2.2.- A FI sau A NU FI pe 9 Ierarhii de Lumină ;
15. - Frămîntarea Oscilatorie a Sufletului ;
15.1. - Frămîntarea Oscilatorie a Sufletului între Cer( uri ) şi Pămînt ;
15.2. - Frămîntarea Oscilatorie a Sufletului între Terestru şi Extraterestru ;
15.3. - Rostul Frămîntărilor Oscilatorii ale Sufletului ;
16. - Scrisoare deschisă adresată Poporului Român, Patriarhului României , cît şi Sfîntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române sub titlul : Biserica Ortodoxă Română între Colaps Spiritual şi
Transmutaţie Cristică .
17. - Despre Grecia Ezoterică ;
18. - Balonaşe mici de apă( Clarvăzute din Astral în Eteric; fizic nu se văd dar se Simt )
19. - Flori de Curcubeu, Drum spre( în ) Dumnezeu ;
20. - Constatare în Bezna Uitării de Sine, spre Trezirea din Bezna Uitării de Sine ;
21. - CREATORUL - Teme de Meditaţie ;

PRECIZĂRI ÎN LOC DE PREFAŢĂ


Dragi prieteni , intrăm acum în conţinutul altor Informaţii ezoterice extrase din Ştiinţa Cerurilor de
Lumină Divină, care sunt adresate Omului Nou al Noului Pămînt .
În modul cel mai natural cu putinţă , Omenirea secolului 21 v-a ajunge în posesia unor Informaţii
Spirituale de Înaltă Vibraţie Celestă, sosită ca un ajutor de nepreţuit din partea Creatorului .
În momentul de faţă ( anul 2006 ) putem spune că majoritatea pămîntenilor habar nu au despre
Accesul pe care îl primesc treptat treptat la aceste Informaţii ( Cunoaşteri ) Spirituale Celeste şi cu atît
mai puţin despre valoarea şi importanţa puterii aplicative la nivel social al acestor informaţii .
Procesul Transformaţional prin care umanitatea trece acum , este rodul unui Program Celest Acceptat
la nivel de Spirit de către o parte a Omenirii actuale încarnate în trupul fizic , Program susţinut şi de
către celelalte Fiinţe de Lumină Divină .
Prin acest Program Transformaţional, Creatorul a permis deja ca Fiinţa Om Terestru să intre prin
Metamorfoză în posesia unor capacităţi Biologice şi Spirituale mult mai complexe, fapt care va facilia ca
prin Liberul său Arbitru , Omul astfel Metamorfozat să manifeste o Conştienţă şi o Conştiinţă Cristică din
ce în ce mai extinsă .
Totuşi, acest Om Nou care este rezultatul Celei de-a Doua Naşteri, indiferent cîtă Iubire, Armonie,
Pace, Blîndeţe, Bunăvoinţă etc, ar Emana în jurul său pe Noua Planetă Pămînt după anul 2012 , el
nu v-a fi complet realizat în vieţuirea sa terestră , dacă nu va fi şi în posesia Informaţiilor
( Cunoaşterilor ) Cerurilor de Lumină Cristică pe care trebuie să le materializeze în această lume
fizică .
Dar pînă la materializarea pe Terra cea Nouă al acestor Informaţii ( Cunoaşteri ) desprinse din Ştiinţa
Cerurilor, Omul v-a trebui să iese din Comoditate şi Ignoranţă pentru a-şi forma o BAZĂ de
ÎNŢELEGERE al contextului Spiritual în care el îşi Vieţuieşte Destinul pe Terra .
Momentan, literatura Spirituală Celestă ( denumită ezoterică , metafizică , ocultă , antropozofică ,etc…)
conţine destule informaţii din care să puteţi Înţelege rostul vostru pe Terra, cît şi condiţiile care au fost
predeterminate şi susţinute de către toate Ierarhiile Cerului, tocmai ca Planeta Pămînt să fie un experiment
Inedit şi Unic în toată Creaţia Părintelui Luminii .

138
Alături de cele 6 cărţi cu conţinut metafizic pe care le-am scris pînă în momentul de faţă , vă ofer
în completare alte cîteva Informaţii Spirituale care să constituie pentru voi o Bază de Cunoaşteri extrasă
din Ştiinţa Cerurilor Divine .
Aşadar, din România Inima Ocultă( Ascunsă ) a Terrei şi totodată din România ca Centru al
Viitoarei Federaţii Cristice Terestre şi Extraterestre, vă expun în continuare anumite informaţii Spiritual
Cristice, în special pentru cetăţenii( indiferent de naţionalitate ai ) Spaţiului Românesc, care au o Misiune
Spirituală Specială în Destinul apropiat şi viitor extins al Terrei celei Noi .

1. - O Nouă perspectivă despre Apocalipsă


Dragi prieteni de pretutindeni , în momentul de faţă ne materializăm destinul terestru în Condiţii
Speciale , care nu au mai existat la nivel de manifestare socială niciodată în istoria civilizaţiei noastre
Terestre şi nici în istoria Civilizaţiilor Extraterestre , deoarece Suntem cu Adevărat o Civilizaţie Planetară
Specială şi Unică în toată Creaţia Părintelui Luminii pînă în acest Moment de Acum Universal .
Aceste Condiţii Speciale sunt observate şi vieţuite de voi la nivel de conştientizare zilnică prin
observarea unor :
- evenimente exterioare sociale care par a fi derulate de forţele iadului;
- sau prin observarea unor disfuncţii interioare la nivel de Corp Fizic, sau prin observarea unor
disfuncţii oscilatorii la nivel de Corp Sufletesc şi Corp Mental deopotrivă .
Toate aceste disfuncţii sunt inerente şi necesare totodată , deoarece ele sunt rezultatul Condiţiilor
Speciale pe care prezenta Apocalipsă ni le etalează ca o stare de Metamorfoză şi Transmutaţie de Spirit
şi Materie spre nivele de manifestare utilizatoare de energii aparţinînd celei de-a 5-a dimensiuni de
Conştienţă şi Conştiinţă Cristică .
Cu siguranţă că aceste Condiţii Speciale nu sunt pe placul celor care nu înţeleg sensul cuvîntului
Apocalipsă , dar în aceste momente de Transformare Spirituală Accelerată a omenirii , nu numai fiecare
om al Terrei este supus condiţionărilor Apocaliptice , ci şi fiecare popor de pe Terra are propria sa
Apocalipsă după tiparul său sufletesc şi nivelul său de Conştienţă şi Conştiinţă Colectivă realizate la
nivel de Spirit .
Cuvîntul Apocalipsă are mai multe sensuri de înţelegere, dar din punctul meu de vedere, sensul de
REDESCOPERIRE este cel mai indicat tuturor celor care încă nu s-au trezit din Bezna Uitării de SINE .
Totodată, cuvîntul REDESCOPERIRE aduce în prim plan utilizarea la nivel de exprimare extinsă a
cuvintelor MAREA TREZIRE din Bezna Uitării de SINE .
Mulţi necunoscători se vor întreba nedumeriţi : ce este această SINE ? şi cum se manifestă
MAREA TREZIRE ? SINEA reprezintă chiar ESENŢA DIVINĂ din care eşti constituit şi de care eşti
legat-interconectat permanent,indiferent dacă tu eşti sau nu Conştient şi indiferent dacă tu Accepţi sau nu
această Stare de Fapt.
În universul lumii tridimensionale ( fizice), frecvenţa vibratorie a manifestării este foarte joasă , fapt
pentru care SINEA ta ca ESENŢĂ DIVINĂ nu a putut funcţiona la întreaga ei capacitate şi de aceea
peste Conştienţa şi Conştiinţa ta DIVINĂ , a fost aşezat un VĂL AL UITĂRII DE SINE , fiindcă nu-mai
aşa puteai rezista Durerilor şi Suferinţelor prin care ai trecut prin lumea materiei .
Voalată în acest fel , SINEA umană a devenit atît de mică şi insingnifi-antă în faţa forţelor Naturii
înconjurătoare , încît pentru a supravieţui, cunoaşte, înţelege şi discerne rostul său în universul fizic( şi al
legilor sale ), Supremul Divin a permis utilizarea de către om al Corpului Mental Inferior, care
funcţionează prin emisfera stîngă a creierului = aproximativ 10 % .
Astfel, Corpul Mental Inferior este utilizat prin funcţionalitatea exclusivă a emisferei stîngi a
creierului , avînd de-a face cu EUL INFERIOR legat de percepţia exterioară a lumii fizice(
tridimensionale, egoiste ).
Pentru umanitate, faza de utilizare al EULUI INFERIOR a durat foarte mult timp ,dar cu maximă
excesivitate în epoca de fier ( Kaly Yuga), epocă pe cale de finalizare în proximitatea sfîrşitului de an
2012 la nivel de individ , sau mai repede, dacă aşa alegem .
Metamorfozarea Corpului Mental Inferior într-unul Superior ( sau a EULUI INFERIOR într-unul
SUPERIOR ), presupune şi utilizarea celorlalte potenţiale parapsihologice existente în emisfera dreaptă a
creierului = 90%.
Utilizînd cele două emisfere cerebrale într-o funcţionalitate întregită aşa cum şi cele două
jumătăţi de cerc de pe Poarta Sărutului de la Tg -Jiu o arată , Marea Trezire din bezna Uitării de
Sine se produce la nivel individual, formînd o Nouă Conştiinţă de Masă Unificată în Potenţialitatea
Principiului Cristic .
Aşadar :
dacă tu ALEGI să îndepărtezi Vălul Uitării de Sine Redescoperi Cine Eşti cu Adevărat,
predeterminîndu-ţi astfel un nou mod de manifestare ,
care este subordonat Altruismului Democratic al Iubirii Cristice .
După cum aţi dedus dragi prieteni ,
Apocalipsa este Sinonimă cu îndepărtarea Vălului Uitării de Sine
din Conştienţa şi Conştiinţa voastră personală ,
fapt care este cunoscut la nivel Spiritual sub denumirea de :
Trezirea din Bezna Uitării de Sine .

139
Istoria Spiritual-Iniţiatică de nuanţă metafizică(şi nu cea spiritual-socială condiţionată de cultura
impusă şi înălţată de guvernanţii vechii epoci de fier pe temelia egoului ) cuprinde în Filele-i de Aur
revelări de fapte ale unor Oameni care au Ales şi au Reuşit să depăşească toate condiţionările sociale
ale timpului lor şi să Îndepărteze Vălul Uitării de Sine , aflînd Adevărul despre Sinea lor Divină
Personalizată ca Unicitatea Lăuntrică ( vezi Iisus , Buddha , Toth , Saint Germain , Rama , Zamolxe ,
Fecioara Maria , etc, …)
În momentul de faţă , după capacitatea Îndepărtării Vălului Uitării de Sine avem două categorii de
pămînteni :
1.-În prima categorie, vor fi destui pămînteni care nu vor putea Asimila şi Manifesta în Spiritul
şi în Corpurile lor Energiile Principiului Cristic, fapt pentru care ei sunt la un pas de a se
retrage din planul terestru prin aban-donarea într-un fel sau altul al corpului lor fizic ( Moarte ).
2.-Şi a doua categorie, în care se încadrează marea majoritate a pămîntenilor .
Aceştia, încă de pe acum asimilează treptat treptat Energiile Principiului Cristic în Corpurile lor
Energetice, pregătindu-se pas cu pas pentru accesul pe Noul Pămînt , acum în materializare accelerată ;
această categorie va avea acces cu prisosinţă la Starea Materializată a Redescoperirii de Sine , prin
Trezirea din Bezna Uitării de Sine .
Acest material informativ se adresează celei de-a doua categorii de populaţie terestră, care trebuie
să înţeleagă în Conştienţa şi Conştiinţa Stării lor de Veghe Evenimentele Procesului Transformaţional
Apocaliptic, în care sunt incluşi cu acceptul lor la nivel de Spirit (Om Interior ) bineînţeles .
Majoritatea dintre voi care în vieţile anterioare nu aţi urmat calea Iniţierilor Ascunse ( Oculte ) în
Misteriile Antice prin diferite popoare, pe bună dreptate vă ve-ţi întreba: cum se face această ieşire din
Bezna Uitării de Sine şi cum se manifestă Redescoperirea de Sine ?
Personal, am căutat răspunsul aferent celor două întrebări anterioare atît în Spiritul meu cît şi în
Spiritul colaboratorilor mei de destin din România şi de pretutindeni cu care sunt interconectat , iar
rezultatul acestor căutări a fost concretizat parţial în cele şase cărţi pe care le-am scris pînă la sfîrşitul
anului 2005.
Totuşi, pentru a vă oferi un răspuns de început vouă celor care încă nu vă conştientizaţi
Transformarea Spirituală(Parapsihologică) vieţuită ca răspuns al celor două întrebări inerente, vă
atenţionez că la baza derulării acestui proces în care sunteţi implicaţi stă :
1.- Iubirea Cristică lăuntrică ce-o manifestaţi încă firav şi de care încă nu sunteţi conştienţi ;
2.- Acceptul vostru la nivel de Spirit pe care l-aţi dat în Ceruri şi de care nu sunteţi conştienţi ;
3.- Energia Principiului Cristic revărsat de Creator pe Terra şi în corpurile voastre, pe care le
percepeţi prin simţire(empatie) ,dar nu ştiţi ce reprezintă şi unde vă îndreaptă ;
4.- Ieşirea din Ignoranţă şi a accepta că lucrurile sunt altfel decît v-a învăţat sistemul de
învăţămînt cît şi sistemele religioase ;
5.- Aprofundarea Cunoaşterilor Ezoterice( Metafizice ) cu ajutorul cărora să vă faceţi o viziune
globală a Cine Sunteţi , Ce Rost Aveţi acum pe Terra , Care este Ţinta Voastră Spirituală din
viitor , etc,…
Ieşirea din Bezna Uitării de Sine şi Redescoperirea de Sine, aduce multe Noutăţi Deosebite în
destinul vostru aşa cum şi multora din Echipa Princi-piului Cristic ( Şaumbra ) ne-a adus şi cu toate că
aceste noutăţi par de domeniul fantasticului , fabulosului şi miracolului, de îndată ce operezi cu ele în
destinul tău de zi cu zi ,aceste noutăţi devin lucruri normale şi obişnuite ca oricare altă realizare în
materie .
Şi totuşi, această metamorfoză Apocaliptică nu este uşoară deoarece aşa după cum ne avertiza
Coordonatorul Nostru Spiritual Iisus Cristos ,aceasta reprezintă ce-a de-a Doua noastră Naştere ,care
implică :
- atît Transformarea noastră la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă Spirituală;
- cît şi Transformarea Corpului Fizic ca urmare a creşterii numărului de spirale în structura
ADN- ului de la două la douăsprezece spirale .
Dacă la prima noastră naştere în corpul fizic ( indiferent de numărul de reîncarnări anterioare celei
prezente ) nu am fost conştienţi , de această dată suntem în situaţia de a fi martorii propriilor noastre
Transformări pe toate palierele N-Dimensionale(Ceruri,Universuri paralele) din care suntem structuraţi .
În cadrul acestei celei de-a Doua Naşteri, chiar dacă metamorfoza noastră din Oameni Vechi ai
Vechiului Pămînt în Oameni Noi ai Noului Pămînt este grea pentru fiecare în parte, o povară şi mai
grea o duc Deschizătorii de Portal spre cea de-a Doua Creaţie printre care mă număr şi eu cu
asumarea răspunderii celor scrise de mine din perspectivele personale.
Ştiu că mulţi dintre cei care au citit şi vor mai citi cărţile scrise de mine nu au capacitatea de
sitetizare globală a informaţiilor ezoterice într-un tot unitar ( astfel că răspunsul fiind evident ), totuşi , acei
voi mai puneţi încă întrebarea : cît durează această Redescoperire ?
Un răspuns simplu nu se poate da pentru că avem de a face cu o complexitate de evenimente,
condiţii şi particularităţi unice într-un număr egal cu numărul tuturor participanţilor viabili ca lăstari
Cristici ai Noului Pămînt , la care se adaugă particularitatea Spiritului Planetei Terra .
Totuşi, din perspectiva personală coroborată cu perspectivele colaboratorilor mei de destin din
România şi de pretutindeni , Procesul de Redescoperire de Sine ţine cont de factorul Timp pe care ţi-l
atribui în vederea punerii în practică sub formă de stare de vieţuire conştientă sau nu , a celor cinci
elemente definitorii redate anterior pentru îndepărtarea Vălului Uitării de Sine .

140
Din perspectiva enunţului conţinut în fraza anterioară ,am constatat cu surprindere că toate
Redescoperirile de Sine se pot materializa la nivel individual într-un interval de timp cuprins între 7
şi 30 de ani .
Mulţi ezoterişti se vor amăgi , considerînd faptul că dacă eşti în posesia Clarviziunii şi al
Clarauzului şi colaborezi cu Entităţi de Lumină ale diferitelor Ceruri deja te-ai Redescoperit .
Daţi-mi voie să vă spun faptul ,că a te Redescoperi la nivel de Sine mai înseamnă şi
manifestarea Empatiei ca Stare de a te Simţi Una cu Unimea şi pentru aceasta înseamnă să fii un
Spirit puternic , sigur pe Sine , care a eliminat toate Beţiile Ezoterice şi care devenind Cel Mare v-a
Sluji pe Cel Mic, ca Faptă a Stării sale de Spirit Aparţinînd Unimii .
Totodată , indiferent că ai Clarviziune , Clarauz şi Cunoaştere ezoterică sau nu, Starea de Empatie
nu se revarsă peste tine dintr-o dată Redescoperindu-ţi Esenţa Totală A Cine Eşti cu Adevărat ,
deoarece maturizarea Spirituală personală se face acum pe etape interconectate cu mersul general al
Omenirii şi al Spiritului Planetei Pămînt .
Ştiu că este greu să te simţi legat de ceilalţi atunci cînd este vorba de Saltul( Redescoperirea ) tău
în Conştienţă şi Conştiinţă , dar şi pentru această manifestare interconectată ne-am reîncarnat în această
viaţă , tot aşa cum şi pe timpul lui Iisus Cristos am fost (şi vom fi etern ) interconectaţi cu El .
Odată ce ţi-ai Redescoperit Esenţa Divină Lăuntrică sub forma Cristului ce Activezi , îţi dai seama
că TU EŞTI DUMNEZEU în manifestare şi totodată TU EŞTI CO-CREATOR cu CREATORUL în
Unimea de care aminteam anterior .
Indiferent că Redescoperirea Sinei Lăuntrice se face în timp între 7 şi 12 ani la unii
Şaumbra( exclud cazurile speciale de destin ), sau în timp mult mai extins pentru ceilalţi pămînteni, cele
trei mari faze transformaţionale( Faza de ARAD , Faza Vîrfului Muntelui BORA şi Faza de CORABIA )de
care vorbeam în cărţile mele anterioare, vor culmina cu anul 2030 în care majoritatea celor ce vor trăi
atunci vor înţelege cele scrise( inclusiv de ceilalţi ) acum despre Redescoperirea de Sine şi nu numai .
Omule, cunoaşte-te pe tine Însuţi , adică, Redescoperă-ţi Sinea Lăuntrică.

2.- O Nouă perspectivă despre semnificaţia Crăciunului


Dragi prieteni, tradiţia Creştin-Ortodoxă pe parcursul ultimilor 2000 de ani de la Înălţarea Fratelui
Nostru Spiritual Iisus Cristos , i-a comemorat anumite etape din viaţa sa sub semnul diferitelor
semnificaţii .
Semnificaţia oficială pe care o are azi sărbătoarea de Crăciun , este aceea a naşterii Pruncului Iisus
Cristos .
Încă de la început trebuie să apreciez acest aranjament oficial ortodox preluat de mulţimea neiniţiată
ca tematică ritualică etno-folclorică , deoarece reprezintă o formă de prezentare şi înmagazinare în
Conştienţa şi Conştiinţa poporului a Termenului ( şi parţial Principiului ) Cristos .
Cu toate că la acest nivel(popular) ritualic extins( ba chiar şi în rîndurile marii majorităţi a
slujitorilor Bisericii Ortodoxe) nu se cunoaşte semnificaţia exactă a evenimentului Cristic de acum 2000 de
ani, totuşi în Conştienţa Unificată a poporului Român termenul de Cristos a devenit o parte componentă a
destinului său , dar la nivel de cunoaştere rudimentară , arhaică .
Astfel, generaţie după generaţie de Conducători ai Ortodocxiei ,atît din necunoaştere dar şi din
considerente polico-religioase, poporului Român i-au inoculat ideea că Iisus Cristos a fost Unicul
Cristos al Planetei Pămînt şi că noi ceilalţi pămînteni nu am avea acces la dreptul de utilitate
individuală al Termenului şi Principiului Cristos .
Este una dintre ce mai grave erori ale creştinismului oficial .
Dar să o luăm cu începutul .
Cînd vorbim de Sărbătoarea Crăciunului, noi vorbim şi de o personificare a sa în identitatea lui
Moş Crăciun;din acest considerent, Moş Crăciun devine cea mai bătrînă personalizare de vibraţie N-
Dimensională a lui Dumnezeu care se manifestă şi în planul fizic prin puterea Duhului Sfînt .
De fapt, Moş Crăciun este chiar Cristosul,
şi reprezintă un Principiu ( o Energie, o Forţă, o Supraconştiinţă ),
care este Moştenirea de drept a Tuturor Pămîntenilor ,
care aleg să o manifeste în planul fizic şi N-Dimensional .
Cînd Iisus din Nazaret s-a născut în Betleem( ca să zic aşa) El era cu adevărat purtătorul
Principiului Cristic în Inima sa , dar numai prin Botezul cu Duhul Sfînt pe care El şi l-a atras la vîrsta
de 30 de ani ( în urma procesului Redescoperirii de Sine Însuşi ca Esenţă Divină ), a devenit Cristos
manifestat chiar fizic şi în apropierea căruia Credinţa făcea miracole .
Acelaşi lucru este valabil şi pentru noi , adică , aproape fiecare om ( cei care au suflet , fiindcă
mai sunt pămînteni şi fără suflet ) al Terrei ne-am reîncarnat în această viaţă cu Principiul Cristic sub
formă de Sămînţă de Lumină în Inimile noastre .
Şi dacă prin Iubirea Divină ne dăm accesul pe Noua Planetă Pămînt cu Cerul Ei Nou ,
Principiul Cristic din Lăuntrul nostru se va manifesta în şi prin noi fără discriminare , devenind ca şi
Iisus Cristos : Vasile Cristos , Ion Cristos , Gheorghe Cristos , Maria Cristos , Viorica Cristos , Elena
Cristos ,etc, etc, etc,…

141
Dacă pînă în anul 2000 fiecăruia dintre noi ne-a fost greu în a utiliza Principiul Cristic al
Moşului Primordial, după această dată ne va fi mai uşor , deoarece Spiritul Planetei Pămînt şi-a ridicat
Frecvenţa Vibraţională accelerat spre un nivel superior de manifestare.
Scopul acestui demers al Terrei este tocmai pentru a deveni o Planetă Sacră îmbibată de
Iubirea şi Puterea-Voinţa Duhului Sfînt, caz în care ni se acordă şi sub această formă un ajutor de
nepreţuit în a urca odată cu Spiritul Terrei spre Devenirea ei şi a noastră ca Fiinţe de Lumină Unice
Cristic, dar totodată Unite într-o Conştienţă Colectivă temporală şi atemporală cum nu s-a mai văzut
pînă acum în toată Creaţia Creatorului Suprem secondat de Dumnezei .
În concluzie dragi prieteni :
atunci cînd vorbiţi de Moş Crăciun cît şi despre Semnificaţia Sărbătorilor de Crăciun ,
voi trebuie să aveţi în vedere faptul că începînd de acum înainte ,
aşa cum în Iisus s-a născut şi a funcţionat Cristosul ,
tot aşa vi se va întîmpla şi vouă dacă aşa alegeţi .
Aşadar :
Sărbătorile de Crăciun ale viitorului ,
se vor transforma în sărbători ale Naşterilor Cristice Individuale,
şi nu vor mai avea legătură cu Idolatria închinată lui Iisus ,
ci mai degrabă al Respectului cuvenit faţă de Iisus ,
tot aşa cum un elev devenit profesor ,
manifestă Respect faţă de profesorul care l-a ridicat pînă la nivelul său .
Iisus Cristos ca Învăţător N-Dimensional ne Ghidează spre nivelul său ,
iar acolo ai acces doar dacă te manifeşti ca şi Crist ,
deoarece unde a ajuns Iisus nu pot avea acces decît cei asemenea lui .
Şi acum , să extragem din ritualul sărbătorii de Crăciun un vers de colind foarte des repetat :
Domn, Domn să-Nălţăm …
Este un vers demn de cîntat şi totodată el a apărut în Conştienţa şi Conştiinţa celui care l-a
introdus în ritualul etno-folcloric de masă , ca o Informaţie Spirituală ( Ezoterică ) Inspirată din Cerurile de
Lumină Cristică .
Cei care cîntă sau rostesc versul Domn , Domn să-Nălţăm , ca şi cei care-l ascultă de altfel , nu-i
înţeleg semnificaţia reală a mesajului cuprins în acest vers,deoarece interpretările sunt variate şi exterioare
fiinţelor lor.
Cu toate că într-o accepţiune mai largă, semnificaţia versului Domn , Domn să-Nălţăm poate fi
redată ca o laudă adusă lui Iisus din Nazaret devenit Cristos ( pentru că de Înălţat n-ai cum să-l Înalţi tu
pe Iisus ), de fapt, Iisus Cristos de aproape 2000 de ani este sătul de atîtea laude şi preamăriri, încît nu
ştie săracul în care cer al Creatorului să se ascundă .
În mesajele transmise de Învăţătorul Iisus Cristos de-a lungul celor două milenii prin mesagerii săi,
El ne avertizează continuu despre faptul că în loc să vedem Idealul de Înălţare pe care El l-a atins şi
spre care ne îndreaptă, oamenii l-au transformat în idol nepunîndu-i în practică învăţătura .
Iisus Cristos nu este împotriva a nimic din ceea ce omul terestru ar dori să manifeste prin
liberul său arbitru, dar tare s-ar bucura să vadă că omenirea a crescut, sau mai bine zis s-a Înălţat în
Conştienţă şi Conştiinţă, şi cîntă versul Domn, Domn să-Nălţăm sub semnul semnificaţiei sale reale .
Dar care este semnificaţia sa reală ?
Semnificaţia este foarte simplă .
Imaginaţi-vă grupuri întregi de colindători
( şi grupuri întregi de ascultători în calitate de gazde, uneori spectatori ),
care în momentul rostirii versului Domn, Domn să-Nălţăm ,
fiecare Conştientizează că : Domnul Dumnezeu cel Lăuntric şi Viu din Inima lor trebuie să-l Înalţe
şi împreună să devină Unul în planul de manifestare fizică , aşa cum a făcut şi cum a zis Iisus
Cristos :
Eu şi Tatăl meu Lăuntric suntem Unul .
Aceasta este semnificaţia :
Înălţarea Individuală al fiecărui om terestru la nivelul demonstrat de Iisus Cristos ,
cînd , aşa după cum spunea şi El :
atunci şi numai atunci ve-ţi face miracole mai mari ca mine .
Orice pămînten va face miracole mai mari ca Iisus,
doar dacă v-a deveni Una cu Tatăl Lăuntric prin Principiul Cristic,
şi atunci Domnul Lăuntric din fiecare om este Înălţat .
Paradoxal este faptul că la nivel social majoritatea oamenilor folosesc apelativul de
Domnule( Doamnă ), dar din păcate îl folosesc incoştienţi de semnificaţia sa Spirituală .
În creaţia Divină există o singură Entitate şi anume Creatorul , care din Sine Înşăşi a creat tot ceea
ce se vede şi tot ceea ce nu se vede .
Din acest considerent , omul este parte din Creator cu toate atributele sale , inclusiv cu atributul
utilizării cuvîntului Domn, pe care acum cîteva sute de ani i-l atribuiam doar Creatorului ca stare
manifestată de Dumnezeu .
Deci, după sute de ani, inconştient omul şi-a acceptat atributul ( calitatea) de Domn,dar îi vine
greu să discearnă şi să simtă că de fapt el şi Dumnezeu sunt Una aşa cum zicea Iisus .

142
Dacă o greşeală veche şi perpetuă a ortodoxie a făcut ca omul timpurilor trecute ca şi omul de
azi să vadă în Creator( Dumnezeu) o entitate exterioară lui , acum este timpul ca fiecare dintre cei care
îşi doresc accesul spre Noul Pămînt să conştientizeze faptul că nu există nici-o separare între el şi
Creatorul ( Dumnezeul ) Lăuntric care-l menţin în Fiinţare în universul fizic sau în multiplele Ceruri
existente pe frecvenţe vibraţionale foarte înalte , superluminice .
Omule vechi al Pămîntului vechi ,
Tu ca Om al Energiilor Vechi şi al Primei Naşteri ,
Înalţă pe Domnul Dumnezeu din Lăuntrul tău ,
cu care eşti Una chiar aici în manifestarea lumii fizice ,
prin Iubirea şi Cunoaşterea Principiului Cristic care sînt ale tuturor ,
şi nu doar ale lui Iisus Cristos şi vei deveni Omul-Crist-Dumnezeu al Pămîntului Nou ,
Om cu Energii Noi şi Fire Nouă Născut a Doua Oară dar în Spirit de această dată ,
şi cu calitatea de Întîi Născut şi Unic, Unicitate Macrocosmică derivată din propria ta Unicitate.

Doar aşa se pune în practică Domn, Domn să-Nălţăm ,


fiindcă este singura cale a Înălţării Dumnezeului tău Lăuntric ,
altfel , cîntarea devine vorbă în vînt , neînţeleasă sau înţeleasă doar la nivel rudimentar ,
ca o posibilitate de îmbuibare gastronomică şi alcoolică de care Iisus Cristos nu are nevoie,
chiar dacă o faceţi ca o scuză în contul zilei sale de naştere .
Dragi prieteni, indiferent dacă puteţi sau nu accepta informaţiile prezentate anterior , va veni vremea
în viitorul apropiat al generaţiei voastre în care prin autoalegerea( inconştientă uneori ) de a vă manifesta
pe Noul Pămînt nu numai să acceptaţi aceste Adevăruri , ba chiar să le detaliaţi din perspectiva proprie
acelora ce vin în urma voastră, ca Adevăruri ale Redescoperirii de Sine .

3.- Despre anumite semnificaţii ale LUMINII din LUMINĂ


Lumină din Lumină , este o exprimare neînţeleasă de foarte mulţi oameni ai spaţiului Românesc ,
iar cei care au o anumită stare meditativă, au găsit anumite perspective de înţelegere personală imediată ,
împăcîndu-se astfel cu Sine Însuşi privind sensul exprimării .
Dacă vei întreba un credincios de rînd care frecventează biserica la slujbele marilor sărbători ce
înseamnă Lumină din Lumină , vei constata cu surprindere că el îţi va oferi un răspuns legat de ritualul
ortodox în care într-un anumit moment festiv-ritualic al Paştelui , oamenii sub îndrumarea preotului îşi
aprin lumînările de la unul la altul , biserica umplîndu-se de lumină fizică şi miros de ceară topită .
Poate un alt credincios ar răspunde în continuare că în exprimarea cuvintelor Lumină din Lumină
se ascunde un Simbol Spiritul profund care nu-i dat omului să-l înţeleagă pe deplin , iar un altul ar
considera că această exprimare se referă la Lumina Celestă în care era scăldat Iisus Cristos şi care
emana din El .
De fapt , fiecare interpretare este corectă şi rezultă din nivelul de Conştientizare Spirituală al celui
care dă răspunsul .
Totuşi , semnificaţia lărgită a exprimării Lumină din Lumină cuprinde la nivel de Ştiinţă Spirituală
inclusiv următoarele aspecte ale manifestării sale:
- Lumină din Lumină este o Stare de Conştienţă şi Conştiinţă izvorîtă din atributul Iubirii Gînditoare
a Creatorului , pe care o doreşte materializată la nivelul comportamentului uman de zi cu zi, cu scopul
de a se ,, aduce Cerul pe Pămînt ,, ;
- Lumină din Lumină este o parte componentă a manifestării Duhului Adevărului , Adevăr care aparţine
Energiilor dimensiunii corpului şi Universului (Cerului ) nr. 5 al Principiului Cristic ;
- Lumină din Lumină conţine Cunoaşterea Universului Cristic ( adică de Cristal ) Cunoaştere pe care
Iisus a oferit-o cîndva sub formă de parabole , iar acum prin mesagerii lui o desecretizează ;
- Lumina din Lumină ca Iubire , ca Energie şi ca Informaţie , sunt exprimări ale Sinei Divine ca nivele
de Conştienţă şi Conştiinţă , care trebuiesc utilizate ca un tot unitar de omul terestru , cu scopul
Înălţării sale exact cum s-a Înălţat şi Modelul nostru Iisus Cristos ;
- Lumina din Lumină se dobîndeşte la nivel personal cu maxim profit în afara mediului religios, dar în
condiţiile în care ai înţeles ca bază de pornire spre Înălţare acele Adevăruri cuprise în biblie, prin
decodificarea metaforelor şi a parabolelor exprimate in Noul Testament al Iubirii Cristice;
- Lumina din Lumină nu aparţine de dogmă , ci de puterea preotului instituţionalizat sau a preoţilor
din vechime reîncarnaţi în aceste momente ca simpli mireni ( aşa cum sunt şi eu ), de a oferi această
Lumină la care ei au acces , sub formă de energie vizibilă doar anumitor clarvăzători , sub formă de
Cunoaştere Spirituală indiferent cît de şocantă este pentru necunoscători şi bineînţeles şi nu în ultimul
rînd sub formă de Iubire Cristică ;
- Lumina din Lumină nu aparţine nici unei religii ca proprietate pentru că este deasupra religiilor ,dar
le serveşte pe toate religiile fără discriminare, dacă este o solicitare deschisă şi nepervertită de aspectul
politico-religios al solicitantului ;
- Lumina din Lumină aparţine celor ce au Credinţă , iar Credinţa nu este proprietatea nici unei religii,
oricît de impozante şi împodobite ar fi ele la exterior , sau în cuvintele mieroase afişate public ;
- Lumina din Lumină îi crează omului iubitor un corp nou energetic ( Corpul Cristic-este nr. 5 )care-i
transformă corpurile fizic, eteric, astral şi mental pentru avea acces pe Noul Pămînt ;
- Lumina din Lumină metamorfozează neîncetat spiritele celor care sunt deschise permanent spre

143
Divinitatea Lăuntrică , sub toate aspectele manifestării ei , fapt care v-a predetermina ca aceste Spirite
să aibă acces rapid în împărăţia cerurilor , chiar şi înaintea unor Preoţi instituţionalizaţi sau a unor
Preoţilor din vechime care bat pasul pe loc ;
- Lumina din Lumină este mereu nouă şi în conţinuă mişcare ( ea nu poate fi înţepenită în ritualuri
dogmatice nesfîrşite deoarece) iar deviza ei este: Se poate , Totul este Posibil , Nimic nu este
imposibil .
Dragi prieteni , mă opresc aici cu enumerarea aspectelor subordonate Luminii din Lumină , deoarece
alte aspecte le-am precizat în cărţile mele anterioare care circulă discret prin România celor de Lumină
Cristică .
Dacă aţi înţeles semnnificaţia Crăciunului şi a Luminii din Lumină , cu siguranţă ve-ţi înţelege şi
faptul că : atunci cînd se spune Cristos a Înviat este vorba chiar de Cristul ce sînteţi în pragul
Învierii , iar cînd se spune Cristos s-a Înălţat este vorba despre Desăvîrşirea voastră Cristică viitoare .

4. - Despre Urări Vechi şi Urări Noi


Iată un subiect aparent banal, care încă nu este Conştientizat la înălţimea semnificaţiei sale reale de
către marea majoritate a populaţiei din spaţiul Românesc .
Urarea în sine , indiferent că este veche sau nouă , ascunde în spatele ei o motivaţie trădată de
vieţuirea lăuntrică a spiritului uman, în materializarea unui anumit scop personal cu substrat fizic sau
metafizic după caz.
În istoria comportamentală a civilizaţiei spaţiului Românesc există multe urări cu meniri specifice
exprimate din suflet, cum ar fi : bună ziua , sănătate , noroc , salut , pace şi iubire , spor la lucru , drum
bun , la mulţi ani ,etc,…
Aşa cum spuneam , fiecare urare are o motivaţie ascunsă în sufletul celui care o exprimă, dar
scopul final al fiecărei urări este şi acela ca ea să fie materializată la nivel de masă spre o vieţuire
calmă , caldă şi echilibrată social .
Dintr-o altă perspectivă de înţelegere , putem spune că urările exprimă tocmai dorinţa sufletului
nostru de a ni se întîmpla personal tocmai ceea ce am urat celorlaţi , chiar dacă mulţi nu sunt conştienţi
de acest lucru , datorită mecanicismului obişnuinţei cu care lansăm aceste urări diverselor persoane care
apar în destinul nostru .
Urările vechi au avut şi încă mai au rostul lor atîta timp cît sufletul respectiv simte nevoia de a
le exprima în gînd sau verbal celor avizaţi .
Totuşi, aceste urări cu toată semnificaţia lor benefică , deci spiritualizată , au ascuns şi încă mai
ascund în spatele lor nu numai împlinirea unei dorinţe personale în destinul altei persoane , ci ascund o
sumedenie de temeri care au ca izvor o anumită doză de frică ancestrală aflată în subconştientul
personal , frică derivată la rîndul ei din experienţele neplăcute vieţuite prin reîncarnările repetate ca
cetăţeni ai diferite popoare terestre .
Din şirul de urări utilizate de oamenii spaţiului Românesc , de departe cea mai neînţeleasă şi rostită
cu persistenţă este urarea de La mulţi ani .
Pentru urarea de La mulţi ani s-a creat în timpurile moderne momentul zilei de naştere , momentul
zilei de nume , momentul căsătoriei , momentul chefurilor derivate din anumite reuşite şi chiar aşteptatul
moment de anul nou cînd La mulţi ani este exprimarea unei explozii de dorinţe în masă .
Dar ce ascunde acest La mulţi ani ?
Să nominalizăm cîteva aspecte :
- ascunde necunoaşterea din partea noastră a secretului vieţii şi al morţii , cît şi al scopului pentru care
suntem întrupaţi pe Terra ;
- ascunde frica noastră de moarte timpurie ;
- ascunde faptul că ne bucură procesul naşterii fizice, dar ne traumatizează procesul morţii fizice ;
- ascunde faptul că ne confundăm cu corpul fizic , cu toate că în biblie stă scris faptul că sufletul ( şi
spiritul ) nostru se înalţă la Cer ;
- ascunde ignoranţa noastră faţă de cele veşnice şi trădează focalizarea Conştienţei şi Conştiinţe
noastre într-un mod prea excesiv spre lucrurile pămînteşti ;
- ascunde dorinţa noastră de a trăi mai mult timp în corpul fizic ;
- ascunde intenţia noastră de a controla procesul viţii şi al morţii ;
Cu toate laturile sale pozitive , urarea de La mulţi ani este o etapă de evoluţie liniară a omului
spre procesul expansional de Desăvîrşire Cristică .
Limitarea urării de La mulţi ani este dată de aspectele Primei naşteri fizice a omului , căreia îi
corespunde o moarte la fel de fizică .
Atîta timp cît există egalitatea :
Prima Naştere fizică = Ignoranţă Spirituală( Neiubire) = Moarte fizică
urarea de La mulţi ani va prisosi pe buzele celor limitaţi Spiritual .
Cînd se iese din limitele neiubirii , ignoranţei şi a uitării de Sine , lucrurile se schimbă fundamental
şi urarea de La mulţi ani dispare , fiind înlocuită în Suflet şi Spirit cu o nouă urare izvorîtă din
Înţelepciunea Cristică .
Astfel, se naşte o nouă egalitate :

144
Prima Naştere = Spiritualizare Cristică = A Doua Naştere , urmată de moartea corpului fizic conştient
aleasă şi experimentată , sau de ridicarea vibraţiilor corpului fizic pe care îl Înalţi cu tine ca şi Iisus
Cristos .
Momentan( anul 2006 ), o parte a omenirii fiind în plin proces Trasformaţional de Metamorfozare
Cristică, accesul la înţelegerea vieţii şi a morţii în planul fizic are cu totul alte valori , fapt pentru care
prin această naştere Cristică ( a Doua ) vor învinge moartea ( Ignoranţa , Necunoaşterea , Neiubirea )
înţelegînd şi vieţuind la modul propriu faptul că noi întotdeauna am fost şi vom fi Nemuritori .
În acest context al devenirii noastre Cristice apropiate , urarea de La mulţi ani se va înlocui cu
urările :
- Îţi doresc să devii Nemuritor în Conştienţă şi Conştiinţă ; sau ,
- Îţi doresc să-ţi Conştientizezi Nemurire fiind în corpul Fizic ; sau ,
- Îţi doresc Iluminare accelerată ; sau ,
- Îţi doresc să devii rapid Crist manifestat în planul fizic ; sau ,
- Îţi doresc să atingi urgent Desăvîrşirea preacum Tatăl nostru Lăuntric Desăvîrşt este ; etc ,…
Chiar dacă aceste urări sunt puţin mai lungi şi necesită o înţelegere superioară pentru mulţi dintre
voi în momentul de faţă , utilizarea lor chiar şi neînţeleasă profund , face ca utilizatorul lor să-şi ridice
frecvenţa Spiritului său spre palierul frecvenţelor Cristice care-l vor defini în anii următori .

6.- România , Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre


Iată un subiect dragi prieteni , care pentru mulţi dintre voi este o imposibilitate sau o aberaţie, chiar
şi prin faptul că eu am apelat la formularea unei astfel de viitoare perspective( e Profeţie ) Spirituale
Româneşti .
Nu este exclus ca unora dintre voi să vi se tulbure sufletul la citirea acestor informaţii , iar altora
dintre voi să vi se zguduie mintea , deoarece în mărunta voastră vieţuire legată doar de aspectele vieţii
materiale, nu s-a găsit nimeni dintre funcţionarii Ortodoxiei Oficiale sau ai Învăţămîntului de Stat care să
vă explice că există Adevăruri Spirituale de o asemenea măreţie, deoarece nici ei nu au înţeles
importanţa îndepărtării Vălului Uitării de Sine .
Cunoaşteţi Adevărul şi Adevărul vă v-a elibera zicea Iisus Cristos .
Sub semnul acestei îndrumări pe care Învăţătorul nostru Iisus Cristos ne-a lăsat-o moştenire, acum este
timpul scoaterii la Lumină zilei al faptului că
în următorii cel puţin 2160 de ani ai epocii Vărsătorului de Lumină Cristică , ROMÂNIA va fi :
Centrul Federaţiei CRISTICE TERESTRE şi EXTRATERESTRE ,
atît al inchiderii Primei Creaţii , cît şi al celei de-a Doua Creaţii .
Iată un Adevăr foarte greu de digerat pentru aceia dintre voi care nu aveţi legătură cu
Spiritualitatea Adevărată, dar dacă aveţi Iubire şi Răbdare, chiar voi în vremurile apropiate ce vin după
18 Septembrie 2007, veţi fi martorii care vor clădi temelia acestui Mare Adevăr .
Dar de ce este greu de acceptat faptul că Spaţiul Românesc va fi nu numai Centrul Federaţiei
Cristice Terestre dar şi Extraterestre totodată ?
Acest lucru se întîmplă în virtutea unor învechite politici religioase de Dogmă ritualică lipsită de
latura Ştiinţei Spiritualităţii Divine, care mai are încă şi acum un aspect de dominare al poporului , iar
majoritatea preoţilor de azi au primit ca zestre de propovăduit tot o Credinţă şi o Cunoaştere Divină
Limitată vis a vis de Civilizaţiile Extraterestre şi legăturile lor cu Terra .
Percepţia limitată a lui Dumnezeu în Conştienţa şi Conştiinţa trăitorilor din spaţiul Românesc( şi de
pretutindeni ), este chiar în momentul de faţă o realitate care atîrnă pe grumazul lor ca o strîngere de
funie ce blochează Inspiraţia Divină.
Menţionez faptul că de la exprimarea anterioară fac excepţie puţini oameni ( mireni ), preoţi, călugări
şi călugăriţe care vieţuiesc Inspiraţia Divină, dar şi dintre aceştia nu toţi au o viziune de ansamblu al
Dumnezeului Nelimitat şi nu au o viziune a Civilizaţilor Fizice şi Metafizice cu toate Interconectate .
Plecînd din atmosfera ortodoxă , putem spune că deja marea majoritate a populaţie Româneşti a
aflat cu surprindere şi fără alte explicaţii, faptul că România este considerată Grădina Maicii Domnului.
Dacă aţi acceptat această realitate , eu vă întreb dragi prieteni :
De ce Creatorul , Dumnezeirea , Sfinţii tuturor popoarelor care sunt în ceruri , chiar şi Fecioara
Maria, au transmis această mare Taină prin mesagerii lor poporului Român şi altor popoare ?
Definirea Spaţiului Românesc drept Grădina Maicii Domnului să fie oare un cadou gratuit şi
nemeritat oferit locuitorilor de acum şi din viitor ai Spaţiului Românesc ?
Cu siguranţă că nu, şi în spatele acestei denumiri(definiri) atribuite Spaţiului Românesc, se ascund
multe Mistere şi Mari Taine, dintre care, în aceste rînduri voi exprima cîteva desecretizări spre înţelegerea
voastră imediată, deoarece lucrurile sînt foarte complexe .
Ca să aveţi un suport solid de înţelegere, vă rog să acceptaţi fie şi provizoriu pînă la demonstrarea
viitoare prin apariţie fizică, a faptului că Universul Fizic în a cărui vastitate priviţi noaptea stelele
scînteind, există nenumărate Civilizaţii Extraterestre .
Vă avertizez că Guvernanţii şi Oficialii religiilor terestre( mai puţin Marii Preoţi Tibetani ) nu au
nici un interes în a confirma acest lucru , cu toate că au dovezi şi chiar colaborează cu Civilizaţii
Extraterestre .

145
Confirmări ale existenţei Civilizaţiilor Extraterestre inclusiv sub forma anumitor apariţii repetate în
apropierea unor Mănăstiri Româneşti, s-au primit deja în mediul de cercetare ezoterică la care sunt
racordat , dar Călugării ( şi Stareţi ) nu au voie deoacamdată să recunoască public la slujbele lor în
faţa enoriaşilor acest mare Adevăr, deoarece Reprezentanţii de frunte ai Ortodoxiei Române le interzic,
pentru că nu sunt încă pregătiţi pentru această desecretizare.
Acum , cu bună ştiinţă vă ve-ţi întreba :ce legătură există între Spaţiul Românesc în calitate de
Grădină a Maicii Domnului şi Civilizaţiile Extraterestre ? Răspunsul este foarte simplu dragi prieteni .
În eternitatea trecută cînd pe Terra timpul era altfel decît acum , cînd planeta însăşi era în altă fază
de evoluţie , din Lumile fizice şi Celeste deopotrivă ale Creatorului şi Dumnezeirii , ideea de a face din
Planeta Pămînt un imens laborator inclusiv uman a prins contur , astfel că Spiritul celei pe care acum o
cunoaştem sub denumirea de Fecioara Maria ( atunci avea alt nume ) a coborît împreună cu multe
spirite ( colaboratoarele ei şi invers ) pentru prima dată pe solul Mamei Geea chiar aici în Spaţiul
Românesc .
În acele vremuri vechi , Spaţiul Românesc ( era altfel decît acum ) a primit botezul Energiilor de
Lumină Spirituală ale Fecioarei Maria şi a devenit locul unde pentru prima dată o civilizaţie extraterestră
a pus piciorul fizic cu scopul derulării anumitor experienţe unice date atît de Liberul Arbitru cît şi de
Noul Corp Astral Superior al Emoţiilor Pure , cu care acum operează şi Spiritul vostru .
Deci nu uitaţi :
- Există Civilizaţii Extraterestre care sunt Părinţii şi Prietenii noştri Stelari ;
- Terra a fost un imens laborator Micro şi Macrocosmic de experienţe ale stării de A Nu Fi şi va fi
un laborator nou al Stării de A Fi prin Energia Cristică .
- Spaţiul Românesc este un privilegiat Loc Sacru şi a fost locul primei aterizări extraterestre ,inclusiv
cu acordul şi susţinerea Spirituală a Fecioarei Maria .
În general , oamenii de rînd o privesc pe Fecioara Maria ca pe o femeie plină de smerenie ,
plăpîndă , binevoitoare , plină de iubire , dar ei nu au fost informaţi despre faptul că Fecioara Maria este
posesoarea unei Cunoaşteri a Ştiinţei şi Tehnologiei Cerurilor de neimaginat , chiar miraculoasă .
Astfel se face că aprobarea şi aportul Fecioarei Maria la derularea experimentului Terestru a fost
încă din acele vremuri de invidiat , iar rezultatul a devenit ceea ce noi pămîntenii materializăm în parte
sub forma a ceea ce suntem azi şi în special ceea ce vom deveni în următorii ani prin cea de-a Doua
Naştere .
Prin prezenţa primordială a primei colonii extratrestre pe Terra chiar aici în Spaţiul Românesc ,
zestrea actuală a poporului Român este materializată la nivel de Ştiinţă şi Tehnologie Spirituală şi
Spaţială prin existenţa unor mari Taine la care în viitor se va avea acces : la unele Taine în corpul fizic ,
iar la alte Taine în corp astral sau prin Clarvedere la distanţă .
Şi acum, să nominalizez cîteva Mari Taine ascunse în Spaţiul Românesc:
- Piramide Fizice ale Luminii Celeste , care au cea mai mare densitate pe unitatea de suprafaţă în raport
cu celelalte spaţii terestre ;
- Piramide Energetice Primordiale ( idem la densitate ) ;
- Cel mai mare modul desprins din Nava Mamă condusă de Aştar Şeran ( conducător - coordonator al
Confederaţiei Extraterestre a Luminii , supraveghetorul şi protectorul civilizaţiei pămîntene actuale în
faţa acţiunilor Extratereştrilor Neluminaţi )
- O tăbliţă de Telonium ( metal extraterestru ) cu înscrisuri Spirituale ;
- Un Craniu de Cristal Releu N-Dimensional Informaţional ;
- Baze Informaţionale Cristaline artificiale în completarea celor naturale ;
- Cristale Aurii Transparente Informaţionalizate ;
- Laboratoare extraterestre vechi , în aşteptare ;
- Tuneluri subterane de acces şi Săli artificiale de utilitate Ştiinţifică fizică şi metafizică ;
- Locuri Sacre susţinute de Fluxuri ( Vortexuri , Pîlnii , Conuri ) de Energii Supraluminice ;
- Portaluri Atemporale şi N-Dimensionale ;
- Tehnologie şi Cunoaştere Extraterestră arhivată ,etc, etc , etc,…
În trecutul îndepărtat, utilizarea celor menţionate anterior cu succesele de rigoare , nu au avut efectul
scontat pe care-l aştepta Creatorul , deoarece s-a încercat un Salt Spiritual în Conştienţa şi Conştiinţa
umană prin aplicaţii excesiv tehnologice ,în care Cristalul Exterior era mai puternic decît
Cristalul( Cristosul ) Interior .
Deoarece Egoul conducea civilizaţia terestră şi extraterestră în acele vremuri , aceste Taine au fost
ascunse pînă în momentul apariţiei Altruismului pe Terra , a cărui sămînţă de Iubire a plantat-o Iisus
Cristos în Conştienţele personale, iar acum( anii 2000-2030 ) este pe cale de a încolţi la nivel de masă.
Maturizarea treptată în Conştienţă şi Conştiinţă a Pămîntenilor în decursul timpului , a făcut
posibilă o derularea accelerată a metamorfozei fizice şi Spirituale a majorităţii lor spre momentul celei
de-a Doua Naşteri Individuale , astfel că forţa Cristică din lăuntrul lor le va permite utilizarea Marilor
Taine ascunse în Spaţiul Românesc sub semnul Iubirii , Înţelepciunii şi Voinţei Divine, dar pe un
Pămînt Nou al celei de-a 5-a Dimensiuni şi nu o utilizare tridimensională plină de războaie cum s-a
întîmplat în trecut .
Dragi prieteni, cînd voi cei care citiţi aceste rînduri ve-ţi reuşi să îndepărtaţi de pe Conştienţa şi
Conştiinţa Voastră Vălul Uitării de Sine, iar Forţa Cristică va lucra prin voi , ve-ţi constata cu surprindere
faptul că datorită reîncarnărilor personale din trecutul istoriei civilizaţiei terestre, aţi fost părtaşi la

146
colaborarea cu civilizaţiile extraterestre din diverse constelaţii, iar Tainele menţionate anterior vi se vor
părea familiare .
Ştiu că în momentul de faţă puţini dintre voi au puterea de a accepta ideea de Reîncarnare ,
ideea de Civilizaţii Extraterestre , ideea de Mari Taine , ideea de a fi Crist ( fiecare dintre cei cu Suflet ,
fiindcă extratereştrii şi tereştrii fără Suflet nu pot primi deocamdată în Spiritul lor Forţa Cristică ), dar
vremea transformării voastre radicale este foarte apropiată , aşa cum mi s-a întîmplat şi mie .
Deoarece planeta Pămînt reprezintă la nivelul Universului Fizic cea mai reuşită experienţă de
evoluţie a Spiritului din tot Universul Fizic, unde Forţa - Principiul - Starea Cristică Desăvîrşeşte
Omul reconectîndu-l cu Creatorul prin Iubire, Liber Arbitru, Emoţii Pure şi Cunoaştere
Experimentată , Pămîntul a devenit deja Fructul şi Apogeul Primei Creaţii şi unde se materializează
acum chiar cu aportul vostru (in)conştient un Portal de trecere şi de materializare al celei de-a
Doua Creaţii .
Acum ne confruntăm cu un mare paradox dragi prieteni, şi acesta nu pentru că nu ar fi adevărat
din cele două perspective de prezentare ce urmează , ci pentru faptul că noi am fost învăţaţi să analizăm
totul după un şablon de gîndire liniară .
Dacă privim la Civilizaţiile Extratrestre care au corpuri fizice( şi nu neapărat toate ca al nostru
care-i cel mai reuşit ) constatăm cu sinceritate că ei sunt la un nivel de Evoluţie Socială şi Tehnologică
de domeniul fantasticului , iar noi suntem nişte tribali în raport cu ei pe aceste aspecte ; şi acesta este
un Mare Adevăr .
Dacă ne punem în locul Civilizaţiilor Extraterestre şi privim din perspectiva lor spre Pămînteni , cu
tot Adevărul Menţionat mai sus am constata cu surprindere că noi Pămîntenii suntem singura
Civilizaţie al întregului Univers Fizic care am Experimentat sub Vălul Uitării de Sine atît Liberul
Arbitru cît şi Experienţa Emoţiilor Pure , două elemente fundamentale şi inedite prin care Creatorul
Însuşi se Desăvîrşeşte ca Sine în Lumea fizică prin Om .
Aceasta este cea mai mare realizare Spirituală a întregii Creaţii, datorită căreia nu numai
Extratereştrii cu corp fizic ne apreciază sacrificiul de milenii dăruit chiar inconştient Divinităţii, dar ne
apreciază şi Ierarhiile de Lumină cu corpuri de Lumină, fapt pentru care noi pămîntenii dintre cei din
urmă vom fi cei dintîi .
Dragi prieteni , acum aş dori să înţelegeţi că noi Pămîntenii suntem în pragul acestui succes de
proporţii N-Dimensionale şi datorită muncii nevăzute dar susţinute atît a Civilizaţiilor Extraterestre Fizice
dar şi a Ierarhiilor de Lumină care au corpuri energetice .
Totuşi, pentru ca noi pămîntenii să devenim ce-i dintîi atît la nivelul manifestării sociale cît şi
Supertehnologice , în procesul evoluţiei vom avea nevoie de experianţa Civilizaţiilor Confederaţiei de
Lumină , care ne vor îndruma direct , coborînd ( în carne şi oase ) cu navele lor printre noi .
Deja în Spaţiul Românesc ca Grădină a Maicii Domnului multe Civilizaţii Extraterestre şi-au făcut
apariţia cu OZN-urile lor , au chiar baze subpămînte, ba au şi reprezentanţi de-ai lor la sol printre noi ,
fapt pentru care nu trebuie să vă fie frică ,deoarece nu sunt cuceritori cum vor alţii să vă sperie, nu au
alimentaţia noastră grosieră , şi sunt dornici să pornească o nouă civilizaţie Terestra cu nucleul coordonator
din Spaţiul Românesc şi cu capitala la Bucureşti .
Trebuie să-i primim individual şi oficial cu Iubire pe Fraţii noştri Extratereştrii , să-i rugăm în gînd
să coboare oficial şi în masă şi să ne ajute , deoarece guvernarea actuală pe bază de partide politice
aparţine deja de epoca de piatră a egoului ,care niciodată nu va pune în aplicare Democraţia Iubirii lui
Cristos în care ,, Cel mare ales să conducă ţara îl va sluji pe cel mic care l-a ales în funcţie ,, .
Avem foarte multe lucruri şi structuri administrative de schimbat în România, dar cu ajutorul
Civilizaţiilor Extraterestre Luminate le vom împlini, punînd în practică profeţia Iluminatului Sundar Sing
despre România .
Cu părere de rău că acestă prezentare este prea concentrată , detalii în completarea informaţiilor
anterioare puteţi găsi în cărţile pe care le-am scris anterior .
Şi totuşi , în continuarea acestui subiect voi aduce în faţa Spiritului vostru o perspectivă inedită şi
complementară susţinerii ideii centrale conform căreia :
- România are o Mare Misiune de Spiritualizare Celestă a umanităţii terestre ;
- România este cu Adevărat Inima Ocultă ( Ascunsă ) a Terrei ; şi nu în ultimul rînd ,
- România este deja Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre .
În perspectiva de care vă vorbam că o voi aborda , nu voi face altceva decît să las efectiv Munţii
Carpaţi să vorbeacsă în locul meu ,cu specificaţia conform căreia dacă de la Moldova Nouă la Severin
fluviul Dunărea n-ar fi fracturat Munţii , Munţii Balcani erau de fapt tot o aripă dar sudică a Carpaţilor
Străvechi .
Din acest considerent vă rog să priviţi în Schiţa nr.1 . o hartă a Munţilor Carpaţi Străvechi
detaliată geologic peste zona lor de fiinţare .
După cum se observă , Munţii Carpaţi sunt conturaţi pe o formă geometrică spiralată în care :
- Spirala de nord-vest porneşte din Slovacia( munţii Tatra Mare ) şi se centrează în România ;
- România este Nucleul fizc şi energetic de Rotaţie gravitaţională ;
- Spirala de sud-est porneşte din Bulgaria şi se centrează în România ;
Mergînd mai departe cu sintetizarea formei geologice a Munţilor Carpaţi la nivelul Geomeriei
Sacre , vă redau în Schiţa nr.2 chiar Adevărata formă a Polarităţilor Divine impregnată în Munţii
Carpaţi .

147
În general , Polarităţile Divine ne-au fost transmise în Europa de tradiţiile Spiritual Divine ale
Marilor Maeştri din Extremul Orient, sub forma Cercului în care aceste Polarităţi Yin(Femininul) şi
Yang( Masculinul ) se manifestă în interiorul unui cerc.
Cu toate că valoarea de sibol Yin şi Yang în Cerc după modelul geometriei Sacre Orientale este
valo-ros în Sine Însuşi , aspectul său de fiinţare îţi induce o stare în care îl conştientizezi sub formă de
Polarităţi Stagnante şi nu Deschise spre Evoluţie.
Nu vreu să dau vina pe acest simbol şi nici nu pot pentru că şi eu ca fost Preot-Călugăr
Oriental m-am folosit de el cîndva în trecutul Istoriei Spiritualităţii Terestre , dar acest simbol este de
fapt Simbolul Prototip de pornire al manifestării duale .
Acest Simbol Prototip Oriental odată pus în funcţie ca manifestări Polare( Duale ) ,Yinul şi Yangul
sparg marginile Cercului şi se transformă în Spirală după modelul geometric al Munţilor Carpaţi din
Schiţa nr.2 , cît şi al multor Galaxii Spiralate aflate în imensitatea Universului Fizic .
În România ca Centru al Polarităţilor( Dualităţilor), prin Spirala Munţilor Carpaţi indică la nivel
Geologic dar în special la nivel Energetic, un potenţial extrem de Înalt al Concentrării Energiei
Programului Divin de redresare Spirituală a omenirii tocmai aici sub forma Centrului –Nucleului Lumilor
Polare( Duale ) .
Fiecare Cer-Univers poate fi reprezentat geometric printr-o formă mai mult sau mai puţin sferică ,
ori ieşirea spiritelor(oamenilor) din acestea se poate face doar prin evoluţie polară spiralată conform
modelului energetic al Munţilor Carpaţi .
Dar să mergem mai departe dragi prieteni, tocmai la Schiţa nr.3 unde putem observa că munţii
Carpaţi în România au o formă atît de bine Programată din Cerurile de Lumină Divină, încît poti să-i
redai atît ca Cerc dar şi ca Triunghi .
Se pare că Dumnezeu este de fapt primul Mason în Creaţia Sa , în sensul Altruist al cuvîntului
bineînţeles şi iată cum :
- Cercul este atît substitutul simbolic , cît şi rezultatul utilizării Compasului în Tradiţia Masonică ;
- Triunghiul este atît substitutul simbolic , cît şi rezultatul utilizării Echerului în Masonerie .
Compasul şi Echerul sunt două instrumente de bază cu care Creatorul şi-a Geometrizat întreaga sa
Creaţie şi prin Corespondenţă Iluminaţii Masoneriei actuale o perpetuează în Iniţierile lor Teoretice dar
mai puţin Practice.
Poate vă întrebaţi de unde ştiu aceste lucruri şi eu vă răspund prin faptul că în calitate de
Mastru Iniţiat al popoarelor vechi am lucrat în Domeniul Tainelor Spirituale , fapt pentru care Masonii
de azi de diverse nuanţe( şi cu interesre fizice sau matafizice) sunt de fapt inclusicv urmaşii mei pe care
îi aştept ca născuţi a Doua Oară în Noua Iniţiere a Noului Pămînt .
Dar să revenim din nou la Schiţa nr.3 unde ne aşteaptă Triunghiul da AUR al Carpaţilor
Româneşti .
Din acest triungi se extrag spre analiză metafizică acele atribute fundamentale prin care Creatorul
şi-a trimis spre manifestare întreaga-i Sustanţă şi Esenţă Personală .
Făcînd abstractie că din oboseală nu am poziţionat corect Triunghiul pe munţii României , vă rog
să reţineţi următoarele consideraţii ezoterice de Atribut Divin şi anume :
1. - Atributele Divine sunt : Iubirea , Înţelepciunea şi Voinţa( Puterea ce face Miracole ) Divină ;
2. - Pe Triunghiul Românesc avem :
a). - latura Carpaţilor Orientali reprezintă Atributul Înţelepciunii Divine sosită prin Maestrul
Buddha şi care funcţionează acum în omenire doar prin Iniţiaţii ei ;
b.) - latura Carpaţilor Occidentali reprezintă Atributul Iubirii Divine sosită prin Maestrul Iisus şi
care funcţionează acum în omenire doar prin Iniţiaţii ei ;
c). - latura Carpaţilor Meridionali reprezintă Atributul Voinţei Divine ce v-a sosi prin TRIMISUL
şi pe care o vom folosi ulterior ca Voinţă Altruistă ( deocamdată ne funcţionează doar Voinţa
Egotică );
3. - Înţelepciunea Orientului(Carpaţilor) v-a fi susţinută de spirala venită din Energiile Occidentului ;
4. - Iubirea Occidentului ( Carpaţilor) v-a fi susţinută de spirala venită din Energiile Sudului ;
5. - Voinţa Meridională( Carpaţilor ) v-a fi susţinută de spirala venită din Energiile Orientului ;
6. - Energiile Polului Nord Terestru şi Ceresc menţin laturile triunghiului interconectate funcţional ;
7. - Spirala energiilor Orientului nu este venită , dar aceea v-am punctat-o cu vîrful în Ţîpova din
Republica Moldova, unde avem o Piramidă care v-a ieşi la suprafaţă odată cu înălţarea pămîntului
sub formă de munţi din acea zonă de pe Nistru ( Voinţa Divină v-a ridica munţi spre Nistru );
8. - De îndată ce Energiile Voinţei ridică Munţi de mărimi variabile în lumea Noului Pămînt ,nu mai
este obligatoriu ca Spirala Trinitară Divină să aibă o reflexie materializată pe coloane vertebrale
muntoase aşa cum le-am desenat eu în Schţa nr. 3 şi 4 , deoarece Atributele Iubirii , Înţelepciunii şi
Voinţei Divine vor Radia Expansional din Spaţiul şi Cetăţenii României sub Forma unei Energii Noi
şi Complete, Formă care n-a mai fost niciodată manifestată în Toată Creaţia Creatorului .

Dragi prieteni , din informaţiile prezentate anterior se poate concentra ca Esenţă Spirituală într-o Shiţă
nouă nr.4 , Harta cu UN NOU STEAG EZOTERIC TRICOLOR AL ROMÂNIEI şi unde v-am
reprezentat OCHIUL ŞI TRIUNGHIUL DIVIN AL ROMÂNIEI susţinute de SPIRALA TRINITĂŢII
DIVINE PE ROMÂNIA .
În ceea ce priveşte Steagul Românesc aşa cum îl ştim acum , el poate fi expus privirii din două
perspective metafizice :

148
Prima perspectivă este aceea în care Tricolorul Românesc se aşază în faţa privitorului astfel :
- Culoarea Roşie în Stînga şi reprezintă Trecutul ( ultima vertebră-lupta pentru materie );
- Culoarea Galbenă la Mijloc şi care reprezintă Prezentul ( Plexul Solar-lupta pentru hrană );
- Culoarea Albastră în Dreapta şi care reprezintă Viitorul( Chakra Gîtului - Jupiter-Verbul Cosmic);
A doua perspectivă este aceea în care în momentul de faţă în mod Profetic se aşază în faţa
privitorului, sub următorul aranjament coloristic :
- Culoarea Albastră în Stînga şi care reprezintă zicala: TOT BANATU-I FRUNCEA ; adică , de
aici v-a declanşa TRIMISUL un VAL DE ENERGIE PESTE CARPAŢI şi tot de aici de la
ARAD îşi v-a începe Misiunea sa CRISTICĂ TRINITARĂ .
- Culoarea Galbenă la Mijloc şi care reprezintă schimbarea modului de alimentare Românesc ;
- Culoarea Roşie la Dreapta şi care reprezinţă ieşirea Omului din Sclavia Materiei prin Noua
Iniţiere ca Om Nou al Noului Pămînt .
Dragi prieteni , toate cele scrise anterior sunt Mari Adevăruri Spirituale care se vor demonstra de
la Sinea Divină în anii apripiaţi ai vieţuirii voastre Terestre ; ve-ţi trăi şi ve-ţi vedea aceste Mari
Adevăruri .
Notă : România are în Conştienţa şi Conştiinţa Omului cu un orizont cultural intuitiv mai extins,
aspectul unui paradox de exprimare formulat prin : Maramureşul Istoric şi Regatul Vechi .
Dacă cineva prin Bună Credinţă ar încerca să afle care Zonă istorică dintre cele două este mai
veche în Spaţiul Românesc , reuşita soluţionării vechimii nu ar fi valoroasă la nivel Spiritual , deoarece
chiar prin poziţionare, aceste zone se relevă ca două capete de pod ale Fiinţării poporului Român .
Cum toată România este un Veritabil Centru Energetic de Maximă Importanţă şi Utilitate
Spirituală pentru întreaga planetă Pămînt , desecretizarea Tainelor Spirituale Româneşti vor constitui
începînd cu viitorul apropiat , după anul 2007 , adevărata Hrană Evolutiv Cristică a Spiritelor Dornice
de Lumina Divinului manifestată aici la noi .
Această Hrană Evolutiv Cristică pe care România ca Inimă Ocultă a Terrei şi ca Centru al
Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre o pune în Epoca Vărsătorului de Lumină la Dispoziţia celor
Interesaţi , stă sub semnul unei Trinităţi Atributiv-Divine care se cere expres pus în valoare prin însăşi
denumirile topo :
- Vatra Dornelor ca Vatră a Dorului ce atrage în manifestarea socială al Noului Om Terestru a
tuturor Stărilor-Atribut de ( A)Casă Celestă ;
- Munţii Rodnei ca Vîrf-Înălţime a Rodului rezultat din reuşita experienţelor Terestre subordonate
Celestului Princiupiu Cristic derulat-Fiinţat prin Noii Oameni ai Noului Pămînt ;
- Gura Humorului ca Gură a Rîsului-Bucuriei sau mai bine zis ca Portal al Fericirii Cristice
pentru Oamenii Noi care experimentează cu succes a Doua Venira a Principiului Cristic la
Nivel de mase .
Cum acest Triunghi Topografic şi Toponimic deoapotrivă, este de fapt o reflexie specială al Marelui
Triunghi Românesc al Iubirii, Înţelepciunii şi Voinţei Divine aparţinînd Principiului Cristic de materializat
în România cu extensie pe toată Terra şi în toată Creaţia fără excepţie , atunci cu siguranţă v-aţi format o
idee măcar teoretică ( deocamdată ) generală asupra Tainelor Misiunii Spirituale a României în Perioada
Vărsătorului de Lumină .
Desecretizarea acestor Taine Ezoterice Românesti se va face etapă cu etapă , tot de către noi , dar
în măsura în care noi dobîndim capacitatea de a le Accepa , Înţelege şi Utiliza Altruist la nivel Planetar .
Totul depinde de noi şi de alegerile pe care le facem în sensul menţionat anterior .
Vă dores Credinţă infinită şi succes în Evoluţia voastră spirituală .
ATENŢIE : În Lumile-Universurile-Cerurile Manifestate ale Creatorului , Cel Mai Înalt Stadiu de
Evoluţie Spirituală Experimentată se realizează doar pe Terra prin România, dar sub directa coordonare
a Deşăvîrşiţilor care sunt supravegheaţi permanent Cel Mai Gigant Desăvîrşit : Învăţătorul IISUS
CRISTOS .

6. - Democraţia Iubirii Divine( Cristice )


Dragi prieteni , iată o formulare nouă, neutilizată pînă în acest moment în limbajul curent social
sau metafizic .
Această formulare conţine în sine atît Atributul Democraţiei Divine , cît şi Atributul Iubirii Divine .
În Esenţa Nemanifestată a Creatorului , Democraţia şi Iubirea Divină sunt contopite pe deplin şi
neseparate ca aspecte vieţuite vizibil de Creator , deoarece Creatorul stă în Sine Însuşi Nedivizat-
Nemanifestat .
În Esenţa Manifestată a Creatorului însă, întregul conţinut al Stării de Sine Divine se schimbă ca
perspectivă experimentală , deoarece Iubirea Originală modelînd şi susţinînd Iluzii ( Matrixuri sau Stări da
A Nu Fi-cum vreţi voi să le denumiţi ) jocul Creatorului ( în Sine Însuşi bineînţeles ) produce o divizare
în care El se percepe prin Părţile lui Individualizate-Personalizate ce pun în practică un Atribut sau altul
ca şi cum ele ar fi la rîndul lor manifestate divizat .
Noi oamenii Terrei , vieţuim încă în momentul de faţă al anului 2006 Atributele Divine ca şi cum
ele ar fi separate unele de altele, dar, evenimentul celei de-a Doua Naşteri v-a extinde capacitatea noastră
de Simţire Empatică N-Dimensională , fapt pentru care atributul Democraţiei şi Iubirii Divine nu vor mai
fi acceptate ca să funcţioneze separat ci împreună .

149
Pînă la momentul celei de-a Doua Naşteri Personale ( acum în derulare ) şi apoi Colective ( îmbinate
Colectiv sub forţa Principiului Cristic ), Democraţia şi Iubirea Divină au Stat sub vălul Uitării de Sine,
fapt pentru care în tiparul vieţuirii generale, Democraţia şi Iubirea aparţin(eau) atît Egoului social extins
cît şi Egoului sentimental de familie sau grup ,,prietenesc,, de interese .
Principiul Cristic ce funcţionează încă de pe acum în mulţi oameni ai Terrei (dar sub 50 % pînă la
18 septembrie 2007 cum s-a profeţit ), unifică Democraţia ( exprimată doar pe vîrful limbii de marii şi
inevitabilii deocamdată politicieni ai lumii din toate ţările ) cu Iubirea Divină , fapt pentru care la nivel de
civilizaţie Terestră a început o adevărată metamorfoză apocaliptică de neimaginat şi de neoprit , cu sens
de miracol .
Chiar dacă la nivel de administraţie publică din orice ţară a lumii vreţi voi , dorinţa multora de a
perpetua vechiul sistem al ruinatei democraţii comuniste sau al şi mai nenorocitei democraţii capitaliste
este scopul vieţuirii lor , printre ei există atît la nivel conştient dar de cele mai multe ori inconştient ,
persoane cu atribuţii publice care vor o schimbare în sensul acestei Democraţii a Iubirii Divine .
Locuitorii Spaţiului Românesc au trecut prin perioada Comunismului iar acum trec prin perioada
Capitalismului şi observăm cu regret faptul că ambele doctrine politice sunt foarte bune la nivel teoretic,
dar foarte proaste la nivelul aplicaţiei practice cu caracter benefic extins la nivel de masă .
Atît doctrina comunistă cît şi cea capitalistă, au la baza lor elemente de Spiritualitate Biblică , dar
punerea lor în aplicare sub efectul monopolului egoist dat de interesul material şi financiar al
conducătorilor politici, a născut o burghezie de două feluri :
- în Comunism s-a născut Burghezia Activiştilor de Partid stratificată pe funcţii piramidale de conducere
şi care au blocat Liberul Arbitru şi Libera Iniţiativă a poporului ( popoarelor ) ;
- în Capitalism s-a născut Burghezia Activiştilor de Falsă Democraţie în care se permite Liberul Arbitru
şi Libera Iniţiativă dar numai pînă la limita în care poporul ( popoarele ) să nu le scape de sub
control .
Comunismul a adoptat ( neoficial dar vizibil ) ca practică dictonul Rechinul mare îl înghite pe cel
mic , iar dacă le expuneai adevărul ţi se spunea că eşti împotriva doctrinei, chiabur, capitalist, trădător, etc,
şi erai sancţionat .
Capitalismul încă mai adoptă(neoficial dar vizibil) ca practică dictonul Democraţia de Monopol
a Puternicilor înghit Democraţiile Mici şi , unde întîmpină probleme , boicotează economic , financiar ,
le aruncă viruşi creaţi în laboratoare, îi dezbină cu propagande false de orice natură , sau chiar trimit
armatele lor peste ele reducîndu-le şi obligîndu-le la statutul inferior de ţară necivilizată a limii a 3-a .
Atît în interiorul fostului Bloc al Comunismului cît şi în actualul Bloc al Capitalismului, niciodată
din dragoste fraternă universală nu s-a pus problema unei Democaţii autentice a Iubirii faţă de
popoarele pe care le-au condus ( impus ),ci mai degrabă a funcţionat Democraţia Ciolanului de ros la
care nu tot poporul avea-are acces , şi unde orice jurămînt pe Biblie( sau nu ) de slujire al poporului
n-a ţinut cont niciodată de Spusele lui Iisus Cristos că regula Altruistă de bază este ca Cel Mare să
Slujească pe cel mic şi să nu-l oprime .
Acesta a fost şi încă mai este Rostul politic al claselor conducătoare de pe Terra şi cu toate
intenţiile lor bune( uneori reuşite parţial şi cu tentă propagandistică) nu au reuşit şi nu vor reuşi niciodată
să pună în aplicare Democraţia Cristică a Iubirii şi Slujirii popoarelor , deoarece ei însăşi nu au o viziune
clară asupra Spiritualităţii, iar cei puţini de la conducere care au aflat ce este Spiritualitatea Cristică, o
proclamă cu scopul ascuns al oportunităţilor de a se menţine pe funcţie şi cu acces foarte uşor la
bunurile materiale şi financiare de orice fel .
Dar iată că strigătul de suferinţă al popoarelor oprimate de către proprii lor conducărorii ( Adormiţi
Spiritual ), a fost auzit de Creator şi istoria civilizaţiei terestre a pornit deja pe un alt curs de manifestare
, ce ia amploare spre anii viitori-apropiaţi ai vieţuirii noastre .
Şi iată că facilităţile punerii Temeliei unei noi civilizaţii de Esenţă Cristică, ne-au fost şi încă
ne mai sunt puse la dispoziţie în continuare de către Creator prin Ierarhiile Sale de Lumină , nouă
oamenilor rămînîndu-ne doar sarcina de a dori sincer ca prin aceste facilităţi să materializăm
Democraţia Iubirii Cristice Divine pe întreaga Terră şi nu izolat .
Dar sub ce formă practică putem materializa la nivel de societate acest deziderat care pare rupt din
Rai ?
1. - Utilizarea unor Noi ENERGII , prin punerea în aplicare practică a invenţiilor deja existente dar
ţinute secret de mai marii lumii, pentru obţinerea şi utilizarea de alte tipuri de energii decît cele fosile
( cărbune , gaz , petrol ) ;
Noile ENERGII sunt nepoluante , obţinute fără mari eforturi şi cu costuri foarte mici , ce duc la
reducerea efortului financiar familiar la căldură , iluminat , spălat şi călcat textile , consum la bucătărie
-frigider-ladă frigorifică , transport auto individual sau colectiv , etc,…
Dacă vom utiliza energia obţinută din apă de exemplu, un calcul aproximativ ne relevă faptul că
economia finaciară la raportul apă-benzină , cîştigul pe autovehicul poate fi de 1000 de ori mai eficient în
favoarea apei .
În lume , inclusiv în România , există persoane care au invenţia acestei maşini care funcţionează cu
apă , dar aşteaptă momentul Saltului Quantic în Conştiinţă al pămîntenilor , tocmai pentru a nu-şi pune
viaţa în pericol . Dar cine ar putea să atenteze la viaţa lor ?

150
Oricine dintre cei care eventual nu le-ar conveni să dispară Staţiile de Benzină , Rafinăriile ,
Companiile de extragere a petrolului, fabricile de Medicamente, fabricile cu activităţi pe bază de derivate
din petrol ,etc ,…
Petrolul fiind un produs strategic în civilizaţia egoului, dispărînd ca importanţă în favoarea energiei
apei , atunci întreaga criză energetică mondială ar putea fi rezolvată .
Dacă am utiliza energia obţinută din aer , care este inepuizabilă , energie pusă în aplicaţie
restrînsă ca experiment ştiinţific de genialul Nicolae Tesla ( invenţie care acum este ascunsă de interese
egotice ) eficienţa este chiar de 1000 de ori peste cea obţinută din utilizarea energiei apei ;
Mai pot fi utilizate şi energiile obţinute cu ajutorul cristalelor naturale dar în special a celor
artificiale .
Utilizarea acestor energii noi nu numai că ne uşurează viaţa de zi cu zi , ci unele dintre el ne
dau posibilitatea de a pătrunde în universurile şi civilizaţiile paralele , am scurta distanţa ca timp parcurs
între galaxii deoarece am construi OZN-uri a căror tehnologie este chiar acum la dispoziţia noastră, dar
noi încă nu suntem maturi în a le folosi .
Maturitatea folosirii Ştiinţei şi Tehnologiei Cerurilor la cote înalte, se realizează în cazul nostru
al Pămîntenilor doar prin Democraţia Iubirii Divine.
2. - Dezvoltarea unei agriculturi naturiste , fără stimulenţi obţinuţi prin sinteză industrială ;
3. - Iniţierea şi facilitarea unui concept nou dar la fel de vechi de alimentaţie naturistă ,
neartificializată ;
4. - Eliminarea medicamentele sintetice în favoarea celor naturale ;
5. - Eliminarea conceptului de Profit financiar în favoarea conceptului de Profit Spiritual ;
6. - Eliminarea conceptului de Patron sau Proprietar în favoarea conceptului de Administrator
Divin;
7. - Schimbarea sistemului de Învăţămînt , Sănătate, Administrativ ,etc,…
Dragi preieteni , cu toate că eu v-am făcut doar o enumerare de posibilităţi ce ţin de practicarea
Democraţiei Iubirii Divine , schemele unor asemenea aplicaţii nu sunt în posesia mea , dar , aşa cum ne
transmitea prin mesajele sale Învăţătorul nostru Iisus Cristos , aceste scheme se regăsesc în posesia
anumitor oameni din România (care sunt mult mai tineri ca mine) şi care au această Misiune de a le
aplica practic după Saltul Quantum .
Totuşi , dacă eu aş fi avut Misiunea Celestă , Puterea şi Ajutorul unor anumiţi colaboratori care
practică Spiritualitatea Divină mai mult decît ar putea-o vorbi , aş pleca spre reforma civilizaţiei
Româneşti de la factorul şi elementul Bani , cu care astăzi suntem subjugaţi , sclavizaţi .
Reforma redistribuirii banilor sub formă de salarii şi alte stimulente se practică azi pe baza legii
egoului care ţine cont de o lume veche în curs de prăbuşire accelerată .
Dacă Democraţia Iubirii Divine ar fi experimentată de Parlamentul şi de Guvern României, nu
s-ar mai pune problema ca ei să-şi acorde facilităţi salariale sau financiare imense şi demne de
admiraţia sau invidia lui Lucifer , ci ar crea un sistem de redistribuire în care Cel mare slujeşte pe
cel mic, iar salariul lor n-ar fi decît de maxim 4 ori mai mare decît cel mai mic din economie ( la fel
şi pensiile ) .
Atenţie : cel mai mic salariu întreţine o familie cu 4 membrii , fiindcă acesta este potenţialul
Românesc actual ( dar prost utilizat ) .
În Democraţia Iubirii Divine, nu s-ar pune la îndoială că anumiţi conducători n-ar merita un
salariu mai mare decît de 4 ori cît am exemplificat eu , dar aici intervine Altruismul Cristic Personal
care îi face pe conducătorii ţării să înţeleagă că toţi salariaţii României sunt Fraţii lor de Spirit
Dumnezeiesc .
Dragi prieteni , toate cele aparţinătoare de Democraţia Iubirii Divine , indiferent că eu le-am
menţionat sau nu , vor fi puse în aplicare 100 %, dar timpul materializării acestora depinde de hotărîrea
cetăţenilor din Spaţiul Românesc şi al Misionarilor săi , de a le implementa cît mai rapid .
Partidele politice sînt pe marginea prăpastiei şi nu văd viitorul existenţei lor decît prin prisma
vechilor legi al Vechiului Pămînt ,mulţi din reprezentanţii lor nevăzînd la orizontul apropiat, din faţa casei
ca să zic aşa, metamorfoza Omului Vechi într-unul Nou şi al Pămîntului Vechi într-unul Nou , două
metamorfoze cu care doctrina lor politică n-a operat şi nici n-o să opereze vreodată , fiindcă timpul
politicii a trecut şi este o cenuşă a istoriei vechi .
Acum pe Terra a început deja o Istorie Nouă a Noului Pămînt , iar scrierile mele ( şi ale altor
misionari ) de ordin Spiritual Divin fac parte din această Istorie Nouă, care , cu toate că pare de domeniul
fanteziei, utopiei , nebuniei, sînt chiar temelia şi hrana Spirituală de Construire a Noii Civilizaţii.

7.- Mereu altefel CREATORUL

1. Diluînd a sa Substanţă
În Scînteile-i Esenţă
Le-a plasat în Ignoranţă
Izolate de Prezenţă ;

151
2. Cercetîndu-şi a sa SINE
Izolat de-a sa Prezenţă
Creatorul se Oferă
Ca Misterii-n Cupe pline
Prin Programe de Potenţă
Pentru orişicare Sferă ;

3. Ca şi planta cea din Seră


Izolată de un ger
El Scînteie Efemeră
Vieţuieşte-al său mister ;

4. Prin Scînteile-i Umbrite


De un Văl al Neştiinţei
El crează Infinite
Perspective ale Fiinţei
Pe suportu-ngăduinţei
Ca Extindere-a Conştiinţei ;

5. Mereu altfel CREATORUL


Chiar prin noi îşi duce Zborul
Tu în El şi El în Tine
Spre Conştiinţele Sublime .

8.- CREATORUL ca Absolut şi Relativ

1. CREATORU-i Absolut
Sie Însuşi Atribut
El Fiinţînd în a Sa Stare
Ca Eternă Nemişcare ;

2. Cînd El este Absolut


Un Total ca Atribut
El se poate denumi
Ca o Stare da A FI ;

3. Dar neştiindu-şi, Cine Este ?


Şi-a creat Sie-şi poveste
Spaţial exterior
În al său interior ;

4. Şi-a ieşit din cea stagnare


Spre eterna lui mişcare
Pe suport de relativ
Revelat Evolutiv
Ca falsă Creare
În manifestare
Ca să afle : Cine Este
În eterna lui poveste ?

5. Devenit un relativ
Ca proces evolutiv
El se poate Defini
Şi în Starea de-A NU FI,
Prin care Fiinţează Ştiinţă
Extinzîndu-se-n Conştiinţă
Ce în Sine o avea
Dar n-o Conştientiza
Cînd nu se Manifesta ;

152
6. Sie Însuşi e o Ştire
În a Sa Nermărginire
Revelîndu-şi ca o Veste
Tot ce-a fost şi ce mai Este
Amintindu-vă prin mine
Vouă Esenţe Divine
Taina Bucuriei pline :
EL în Voi e o poveste
Fiindcă sunteţi ai lui ESTE .

Notă :
Prietena mea Doina Deac citind poeziile mele ezoterice cu strofe încadrate în chenar , mi-a spus că
acest tip de prezentare cu chenar îi stopează cursivitatea citirii poeziei , lucru care m-a bucurat .
De fapt , prin acest tip de prezentare care mi s-a transmis din planul Celest , s-au urmărit realizarea
următoarelor două aspecte :
1.- Cititorii care au minţile jucăuşe trec fugitiv peste strofe şi riscă să nu înţeleagă-simtă esenţa
mesajului din strofe , fapt pentru care chenarul are rolul de a le focaliza privirea şi simţirea un timp
mai îndelungat pe versurile scrise ;
2.- Chenarul domolind fuga minţii peste versuri , apare posibilitatea ca starea de meditaţie să fie
realizată mai uşor de către cititor, fapt care predetermină ca esenţa spirituală a ceea ce strofa doreşte
să releve , este simţită prin empatie conştientă şi afinitate puternică cu energia universului despre care
mesajul poetic face referire .
Atenţie :
Prin noul model mediatic al informaţiilor fizice şi metafizice pe care vi le-am prezentat sub formă
de proză şi versuri , din Cerurile de Lumină Divină s-au urmărit materializarea următoarelor aspecte :
1.- Selectarea informaţiei pentru o meditaţie eficientă asupra esenţei fenomenelor prezentate ;
2.- Prezentarea informaţiei fizice şi metafizice pe baza altor forme decît cele cunoscute ca reguli
obligatorii impuse şi utilizate de oficialii Limbii Literare Române ;
3.- Evoluţia Literaturii Române prin îmbogăţirea ei cu noi elemente de interes Spiritual Divin , fapt
care face ca noile exprimări ale Literaturii Române să fie adaptate rapid şi eficient pe
funcţionalitarea noilor Conştienţe şi Conştiinţe ale Omului Nou al Noului Pămînt ;
Notă: pentru publicarea acestor informaţii ezoterice , am fost nevoit de a le prezenta sub forma
mai multor modele mediatice , deoarece am fost condiţionat de factorii exteriori de Conştienţă şi
Conştiinţă Socială.

9. - DUMNEZEUL BIBLIC
Dragi prieteni .
Cu toate că în literatura ezoterică acest aspect a fost explicat de foarte mulţi Maeştrii ai Cerurilor
de Lumină , pentru omul neiniţiat în Ştiinţa Spiritului Divin , Entitatea Dumnezeu prezentat în Biblie
rămîne încă o mare enigmă .
Biblia pe care aproape fiecare dintre noi o are în biblioteca personală ca O CARTE A
CĂRŢILOR , cu adevărat este un Document Spiritual ce conţine Informaţii ale Istoriei Civilizaţiilor care
au experimentat viaţa pe Terra din negura vremurilor şi pînă în aceste momente de final Apocalptic .
Din nefericire însă , nu toată istoria Civilizaţiilor Terestre este cuprinsă în Biblie, fapt pentru care
Informaţiile conţinute sunt prezentate într-un mod extrem de sintetic şi nu-ţi permit o Cunoaştere
Spirituală Extinsă .
Dar iată că în ultima sută de ani , Creatorul a permis ca prin anumiţi Iniţiaţi ai Tainelor Cereşti ,
Biblia să poată fi completată cu noi date care ne conduc spre o înţelegere superioară a Experimentului
Terra Interconectat permanent cu Ierarhiile Divine .
Învăţătorul nostru Iisus Cristos ne comunica acum cîţiva ani faptul că Biblia actuală , ca Informaţii
Spirituale Esenţiale, abia dacă conţine aproximativ 15% din totalul Informaţiilor Esenţiale pe care trebuia
să le cuprindă .
Din acest considerent , completarea Bibliei cu noi Informaţii Spirituale era şi încă mai este o
necesitate atît pentru Omul Actual dar şi pentru Omul Nou al Noului Pămînt .
Bineînţeles că aceste completări ale Bibliei nu sunt pe placul Instituţiilor Religioase Oficiale,
astfel că ele nu sunt recunoscute , deoarece toate completările ulterioare ale Bibliei aduc în Conştienţa
şi Conştiinţa mirenilor Adevărul Divin care îi Eliberează nu numai din Ignoranţă şi Neştiinţă, ci îi
eliberează pe mireni inclusiv de monopolul dogmelor religioase .
După anul 2012, Omul Nou al Noului Pămînt va vieţui treptat treptat nevoia de a se transforma
din Vechiul Om Religios într-un Om Nou al manifestării Credinţei Pure Divine , Infinite şi
Expansionale în N-Dimensiuni de Conştienţă şi Conştiinţă .
Ca un suport de Înţelegere Spirituală Extinsă, vă ofer în rîndurile următoare cîteva din perspectivele
care sunt cuprinse în cuvîntul Dumnezeu ( cuvînt care este utilizat începînd chiar din Geneză-Facerea ),
perspective care nu sînt detaliate în Biblie cum ne-am fi dorit .

153
Din acest considerent , detaliez mai jos Treptele DUMNEZEIRII , pentru a vă face o viziune de
ansamblu asupra SITUAŢIILOR în care cuvîntul Dumnezeu din Biblie poate fi utilizat fără frica de a
greşi cu ceva .
Astfel, cuvîntul DUMNEZEU se încadrează în :

A.- Perspectiva DUMNEZEULUI NEMANIFESTAT- PRIMORDIAL


Aici CREATORUL ESTE ( EXISTĂ ) ca SINE TOTALĂ NeManifestată - NeDivizată - NeLimitată -
NeConştientizată - NeAnalizată - etc ,…şi este totodată FIINŢARE UNITARĂ - GLOBALĂ - NEDEFINITĂ
- STATICĂ - SOMNOLENTĂ ( NETREZITĂ ) - VEGETATIVĂ ,etc, …
Acest Univers sau Cer ( Impropriu Definite astfel pentru că nu se pot defini, deoarece în această
Stare Creatorul nu-şi cunoaşte definirea şi nici elementele definirii sale ca Atribute Manifestate ) se
poate exprima prin cuvîntul ESTE , un ESTE din care se extrag Manifestări Infinite şi Eterne al
CELUI CE ESTE SINE UNICĂ ÎN SINE ÎNSUŞI şi IZVOR UNIC, ORIGINAL , ORIGINAR şi
PRIMORDIAL a TOT CEEA CE ESTE MANIFESTAT în MOMENTUL de ACUM .

B.- Perspectiva DUMNEZEULUI MANIFESTAT ca PROIECŢIE în SINE ÎNSUŞI pentru a-şi


Defini-Descoperi FIINŢAREA ESENŢEI Sale ca Atribute de SINE ÎNSUŞI .
În această Proiecţie Manifestată în Sine Însuşi, DUMNEZEU ESTE chiar CREATORUL Divizat în
( şi viitoare infinite ) Universuri-Ceruri şi în care Elementele SINEI Sale Divizate atunci cînd ating în
Conştienţă şi Conştiinţă Faza de CRISTOS ( Iubire , Înţelepciune, Voinţă ) Manifestat , primesc automat titlul
de CO-CREATOR sau DUMNEZEI de diferite Frecvenţe Vibraţionale în Universuri-Ceruri de aceiaşi
afinitate .
După Universurile-Cerurile în care CREATORUL se Manifestă pe SINE ca SINE Divizată-
Individualizată-Particularizată , cît şi după Atributele Experimentate în aceste Universuri-Ceruri,
CREATORUL poate fi clasificat ca Manifestîndu-se pe diferite Nivele, Trepte, Grade, Ranguri de
DUMNEZEIRE astfel :
1.- DUMNEZEU de Rangul 1 - sau DUMNEZEUL Universului Serafimilor ;
2.- DUMNEZEU de Rangul 2 - sau DUMNEZEUL Universului Heruvimilor ;
3.- DUMNEZEU de Rangul 3 - sau DUMNEZEUL Universului Tronurilor ;
4.- DUMNEZEU de Rangul 4 - sau DUMNEZEUL Universului Kiryotetes ;
5.- DUMNEZEU de Rangul 5 - sau DUMNEZEUL Universului Dinamis ;
6.- DUMNEZEU de Rangul 6 - sau DUMNEZEUL Universului Elohimilor ;
7.- DUMNEZEU de Rangul 7 - sau DUMNEZEUL Universului Arhailor ;
8.- DUMNEZEU de Rangul 8 - sau DUMNEZEUL Universului Arhanghelilor ;
9.- DUMNEZEU de Rangul 9 - sau DUMNEZEUL Universului Îngerilor ;
10.- DUMNEZEU de Rangul 10- sau DUMNEZEUL Universului OAMENILOR ;
Dragi prieteni , această clasificare este menită ca prin simplitatea ei să poată fi înţeleasă de toată
lumea şi reprezintă doar o perspectivă de prezentare a CREATORULUI Manifestat .
Ca să completez puţin clasificarea anterioară reţineţi faptul că :
1.- Regnul Mineral, Vegetal şi Animal este subordonat Direct DUMNEZELUI Universului Oamenilor şi
indirect Celorlalţi DUMNEZEI Ierarhici ;
2.- Omul fizic are din perspectiva clasificării anterioare un număr de 10 DUMNEZEI GIGANŢI care îl
desparte doar la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă de CREATOR , fiindcă la nivel de Esenţă Divină
Omul nu este despărţit de CREATOR , fapt care îi dă posibilitatea de a colabora inclusiv direct prin
Scînteia-Crist(al )(os) din Inima sa cu Creatorul pentru a CO-CREA împreună ;
3.- În Universurile Manifestate , tot ceea ce se Manifestă( şi asta indiferent de locul pe care îl ocupă în
Ierarhie după nivelul de Conştienţă şi Conştiinţă Utilizat) poartă Atributul , Potenţialul şi Rangul de
DUMNEZEU cu următoarele specificaţii :
I. - Există DUMNEZEI INCONŞTIENŢI
Aici se încadrează :
a).- Spiritele ce animă Atomii de Materie Fizică ;
b).- Spiritele care animă Plantele ;
c). - Spiritele care animă Animalele ;
d).- Spiritele care animă Oamenii Primitivi ;
II. - Există DUMNEZEI SEMICONŞTIENŢI
Aici se încadrează anumite Spirite Umane ,unele umbrite de religie iar altele umbrite de egou ;
III.- Există DUMNEZEI CONŞTIENŢI- Şaumbra sau Echipa Cristică
Aici se încadrează anumite Spirite Umane Conştiente ,trezite Spiritual ( a nu se înţelege trezite
religios şi cu afinităţi religioase ) şi care Simt că sunt utilizatori ai Principiului-Corpului Cristic
şi totodată Observă această Manifestare Cristică la ceilalţi semeni de-ai lor , chiar dacă unii
dintre ei mai au resturi de Vicii Comportamentale( Simptome de Beţii Ezoterice ) care sunt doar
Personalităţile lor din trecut( alte Vieţi) ce se vor eliberate .
IV.- Există DUMNEZEI SUPRACONŞTIENŢI
Aici se încadrează OMUL CRIST COMPLET MANIFESTAT aşa cum este modelul nostru Iisus
Cristos , cît şi ceilalţi Nemuritori şi Iluminaţi ai Terrei care s-au Născut a Doua Oară dar în
Spirit şi au devenit una cu Tatăl Lăuntric în Manifestările lor .

154
Tot aici se încadrează şi celelalte Spirite care se manifestă începînd din Cerul Îngerilor pînă la
Cerul Serafimilor .
4.- Ca un caz particular rezultat din Istoria Fizică şi Metafizică a Civilizaţiei actuale pămîntene , datorită
nivelului de Conştienţă şi Conştiinţă redus , membrii anumitor Civilizaţii Extraterestre( Sirius, Pleiade ,
etc,…) care au Coordonat din vechime experimentul Terra ,au fost consideraţi atît ZEI cît şi
DUMNEZEI , fapt înscris chiar în Biblie, dar decodificat şi acceptat doar de cei Iniţiaţi , marii mase a
populaţiei fiindu-le greu să accepte acum acest lucru, dar în viitor vor accepta fără rezerve deoarece şi
în Spiritul lor se va produce un Salt Spiritual de factură Cristică ;

Din cele prezentate anterior , se desprinde ca idee generală faptul că :


din Perspectiva Manifestată a Creatorului,
avem mai multe trepte ale Dumnezeirii în care,
Spiritele indiferent de gradul de evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă fiind părţi ale Creatorului,
poartă obligatoriu titlul de Dumnezeu .
Astfel, cînd zicem Dumnezeu din perspectiva detaliată anterior , avem Dumnezei aşezaţi pe braţul
vertical al Crucii şi Dumnezei aşezaţi pe braţul orizontal al Crucii Manifestării Divine .
Perspectiva verticală :
1.- Dumnezeul Absolut în calitate-statut-poziţie de Creator care este atît Manifestare cît şi
Nemanifestare ;
2.- Dumnezeul de rangul 1 al Universului Serafimilor la Dumnezeul de rangul 10 al Universului
Oamenilor tereştrii şi extratereştrii ;
Perspectiva orizontală :
1.- Dumnezeu Regăsit şi Recunoscut în fiecare Spirit care se maniferstă în fiecare Univers al
Dumnezeilor aparţinînd Ierarhiilor Superioare ;
2.- Dumnezeu Regăsit şi Recunoscut în fiecare Spirit care se manifestă ca Om Fizic atît pe
Terra
cît şi pe alte Planete ale Universului fizic ;
3.- Dumnezeu Regăsit şi Recunoscut în fiecare Spirit care se manifestă în regnul Mineral,
Vegetal , Animal cît şi în celelalte Spirite ale Naturii la care nu am făcut încă referiri .
Dragi prieteni, cred că această perspectivă anterioară privind situaţiile în care cuvîntul Dumnezeu
poate fi utilizat, vă dă oarecum posibilitatea de a medita inclusiv pe acest aspect, Aspect Fundamental la
care lumea Terrei prin ignoranţă a refuzat să se autosesizeze şi să-l desecretizeze .

10. - OMUL CHIAR ESTE DUMNEZEU


şi nu pentru că aşa vreau eu , ci pentru faptul că este un Adevăr pe care şi Biblia îl confirmă .
Ignoranţa Omului de a-şi Cunoaşte şi Recunoaşte Originea şi Rostul în Creaţia Divină ( inclusiv
Terestră ) este într-o primă fază de evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă chiar o Stare de Spirit care
protejază omul nepregătit în a afla Adevăruri care-i depăşesc propria capacitate de Procesare( Prelucrare)
-Vieţuire ( Făptuire ), ignoranţa menţinîndu-l astfel într-un echilibru instinctual de vibraţie joasă, gen
animalică sau semianimalică -semiumană .
Odată cu evoluţia societăţii însă, atunci cînd Ştiinţa şi Tehnologia deja înalţă standardele de viaţă
umane , Ignoranţa trebuie abandonată în favoarea unei Deschideri Spirituale N-Dimensionale şi de
colaborare directă cu Ierarhiile de Lumină care ne susţin permanent .
Dar această Deschidere Spirituală N-Dimensională, nu se poate materializa la nivel de
Conştienţă şi Conştiinţă Umană decît atunci cînd zidul Ignoranţei Personale este complet dărîmat , iar
cuvintele NU CRED , sau ESTE IMPOSIBIL , sau AŞA CEVA NU EXISTĂ PENTRU CĂ EU NU
VĂD , sau MIE TREBUIE SĂ-MI CONFIR-ME PREOŢII ORTODOCŞI ACESTE LUCRURI PENTRU
CA EU SĂ LE POT CREDE ,etc,… sînt eliminate complet din memoria limitativă pe care o(am)
utilizăm(utilizat-o) cu toţii .
Dragi prieteni, acum la început de an 2006 CREATORUL ne-a dăruit deja condiţiile prin care
putem abandona fără regrete Ignoranţa şi de a ne Deschide la Ajutorul Transformaţional Divin ce operază
acum pe Terra , ca să devenim Oameni Noi ai Noului Pămînt , Pămînt pe care noi şi urmaşii noştri vom
opera cu o Conştienţă şi Conştiinţă Extinsă la nivelul Potenţialului Cristic .
Odată ce voi dragi prieteni v-aţi propus ca să ieşiţi din Ignoranţă , va trebui ca să căutaţi cu
multă dorinţă acele Informaţii de natură Spiritual Metafizică care vă oferă un orizont de Înţelegere
Multidimensională a Manifestării Divine, pentru că noi oamenii suntem 100% Multidimensionali şi nu
Limitaţi aşa cum alţii au vrut şi încă mai au interesul să ne convingă pentru a ne conduce mai uşor
şi a trăi strălucit de bine pe spinarea noastră .
Cu toate că Biblia împlineşte aproape 2000 de ani de utilizare instituţional religioasă, Preoţimea
Oficială încă nu a reuşit să înveţe şi să convingă Oamenii din toate categoriile sociale despre Marele
Adevăr Divin conform căruia : OMUL ESTE DUMNEZEU .
Indiferent că Preoţimea Oficială Ortodoxă nu a ştiut sau nu a vrut ca poporul să afle că
FIECARE OM ESTE DUMNEZEU, noi Preoţii din Vechime reveniţi astăzi cu misiuni spirituale
dintre cele mai delicate şi dintre cele mai diverse , încă odată ne asumăm responsabilitatea confirmării
faptului şi Adevărului Divin conform căruia OMUL TERESTRU ESTE CHIAR DUMNEZEU

155
ÎNTRUPAT ÎN LUMEA FIZICĂ , deci nu un DUMNEZEU oarecare ( vedeţi şi informaţiile din cărţile
mele anterioare).
Dragi prieteni, vă invit acum pe calea versetelor Bibliei Ortodoxe Române ( ediţia 1982 ) ca să vedeţi
că şi acolo stă scris faptul că OMUL TERREI ESTE DUMNEZEU .

Capitolul 1.- Facerea Lumii


( Omul Terrei este Dumnezeu , dar nu un Dumnezeu Oarecare )

Versetul 26.
Şi a zis DUMNEZEU:
Să facem OM după CHIPUL şi ASEMĂNAREA NOASTRĂ , ca SĂ STĂPÎNEASCĂ …
Dragi prieteni , eu dacă aş fi un om simplu care m-aş pretinde că am o Minte cît de cît Evoluată,
Deschisă spre Nou ( Nou imposibil în vechime dar ca o posibilitate de viitor, fiindcă totul evoluează şi
nimic nu stă pe loc ) , i-aş cere preotului confesiunii mele , dar în special celui Ortodox ( el zice că are
Dreaptă Credinţă - poate că da ,poate că nu ) să-mi răspundă la cîteva aspecte Spiritual Divine ce derivă
din partea selectată al versetului de mai sus :
1.- Cine este acest Dumnezeu, cum arată şi de unde îmi urmăreşte(încă) viaţa ?
2.- Oare , Chipul Meu mă aseamănă cu acest Dumnezeu , şi cum anume ?
3.- Ce Interes a avut acest Dumnezeu ca eu Omul Terrei să Stăpînesc tot ceea ce este pe Terra şi de
ce El nu a vrut să Stăpînească Terra fără aportul meu ?( aport =Suferinţele Tragice ale
Sufletului meu din toate experienţele vieţilor mele anterioare ).
Cu toate că din anumite perspective cîţiva reprezentanţi ai Ortodoxiei Române v-ar putea oferi
răspunsuri la aceste întrebări (dar nu o fac pentru că ori au alt interes momentan , sau poate că nu au
aprobare de sus de la superiorii lor ),vă voi oferi şi de această dată o perspectivă personală a răspunsurilor
,răspunsuri ca atîtea altele pe care mulţi dintre voi le-aţi primit inclusiv de la mine în vieţile voastre
anterioare .
RĂSPUNSURI :
1.- Cine este acest Dumnezeu, cum arată şi de unde îmi urmăreşte(încă) viaţa ?
a). - este un reprezentant al unei Civilizaţii Extraterestre foarte evoluate Intelectual, cu rezultate
spectaculoase în Tehnologia Materială , în Ştiinţă Genetică , în Ştiinţa Aplicativă a Energiilor
celei de-a treia şi a patra dimensiuni de Conştienţă şi Conştiinţă ,etc,…
Acesta este un Dumnezeu din lumea fizică, cu corp fizic altfel decît al nostru, cu nevoi
materiale , dar este un reprezentant extraterestru care purta cîndva statutul de ZEU-ZEUS la
poporul Grec , înconjurat de alţi Zei Mitologici , sau purta numele de Iahve la Evrei înconjurat
de Fiii Lui ca Fiii lui Dumnezeu, Fiii care au văzut că Ficele Ooamenilor sînt frumoase şi şi-
au luat soţii dintre ele , rezultînd Uriaşii din vechime ,etc, etc,…
Acest Dumnezeu (inclusiv subordonaţii-colaboratorii lui ) ne urmăreşte viaţa dintr-un plan paralel
( uneori chiar în preajma noastră , dar percepţia noastră încă nu-i sesizează extrasenzorial ), au
OZN-uri ( Mininavete şi Nave Mamă ca Bază Galactică ) , Baze în Golul Interior al Terrei, Baze
în Scoarţa Terrei şi Baze pe Lună, Marte,Venus ,etc,…
b.) - sunt( la plural ) reprezentanţii coordonatori de Ceruri, adică Dumnezei cu ranguri de la 1 la
10 conform detalierii prezentate într-un capitol anterior ( Civilizaţiile fizice extraterestre de la
punctul a). anterior sunt susţinute şi depind efectiv de aceste Ceruri şi de către Dumnezeii lor
Coordonatori ).
De exemplu , în Biblie Elohimii ( este un plural cu sens de Dumnezeii ) aparţin unui Univers
(Cer) cu patru trepte de Evoluţie mai mare decît Cerul nostru ( 1-Ingerii ; 2-Arhanghelii ; 3-
Arhaii ; 4- Elohimii )…Tronurile cu 8 trepte , Heruvimii cu 9 trepte şi Serafimii cu 10 trepte –
toate la plural .
Corpurile acestor Dumnezei cît şi corpurile Spiritelor din Universurile lor sunt constituite din
Energie Pură pe diferite frecvenţe , după afinitatea vibraţională a energiei universului în care
experimentează .
c).- este chiar Creatorul Suprem , care poate fi luat în calcul în dublă ipostază :
- ori ca Potenţial Manifestat ce Înveleşte şi Fiinţează în Sine Toată Creaţia Manifestată ;
- ori ca Potenţial Total Nemanifestat din care Trimite spre Universurile Manifestării Sale de
Sine Însuşi Infinite Idei Atributive de Experimentat pentru a Observa şi în Special a Simţi –
Vieţui Valoarea de Sine Însuşi ca scop al Cunoaşterii de Sine Însuşi ;
2.- Oare, Chipul Meu mă aseamănă cu acest Dumnezeu , şi cum anume ?
a).- Chipul meu este un derivat superior sau o combinaţie superioară bioenergetică rezultată din
munca genetică efectuată aici pe Terra de către savanţii anumitor Civilizaţii Extraterestre care
au diverse corpuri fizice ;
b).- Chipul meu este constituit din mai multe învelişuri-corpuri energetice care au un Potenţial
foarte puternic de funcţionare la nivelul Terrei, Potenţial ce operează cu Energii
Supraluminice ( invizibile ochilor fizici dar vizibile Clarvizionar ) ce-i parvin din toate
cele Universuri Superioare coordonate de Dumnezei de la rangul 1 la 9 ;
c).- Chipul meu este chiar Esenţa-Idee-Dorinţă a Creatorului prin care l-a materializat aici pe

156
Terra cu ajutorul Reprezentanţilor Universurilor Superioare nouă , cît şi cu ajutorul Civilizaţiilor
Extraterestre purtătoare de corp fizic , corpuri cu care corpul nostru fizic are corespondenţe prin
zestrea genetică ( ADN ) cu care ne-a înnobilat ;
3.- Ce Interes a avut acest Dumnezeu ca EU Omul Terrei să Stăpînesc tot ceea ce este pe Terra şi
de ce El nu a vrut să Stăpînească Terra fără aportul meu ?( aport = Suferinţele Tragice ale
Sufletului meu din toate experienţele vieţilor mele anterioare ).
a).- Civilizaţiile Extraterestre ai căror Conducători erau numiţi de Pămînteni Dumnezeu (i)-Zeu(i) şi
care aveau corpuri fizice au avut următoarele interese în privinţa noastră :
- iniţial ca forţă de muncă - sclavi roboţi fără Gîndire şi Suflet ;
- apoi în timp ce experienţele genetice au reuşit , corpurile noi au fost capabile de a susţine
un Corp Mental şi un Corp Sufletesc în continuă evoluţie, divizarea Androginului iniţial s-a
materializat în bărbat şi femeie , iar reproducerea instinctuală iniţială a devenit ulterior o
libertate conştientă tuturor pămîntenilor, fapt care i-a făcut pe Extratereştrii să zică:
Înmulţiţi-vă şi Stăpîniţi Pămîntul ;
- apoi ne-au folosit pe noi pămîntenii ca sursă de energie , fapt pentru care aceşti
Extratereştrii sunt consideraţii Primii Vampiri de Energie Umană Terestră , Vampirism
căruia omul vremilor vechi nu i se putea sustrage datorită faptului că era slab evoluat
spiritual ;
- unele civilizaţii extraterestre ne-au folosit ca bază de îmbunătăţire genetică a civilizaţiei lor
, deoarece distrugîndu-şi propria planetă prin egoism-răutate , au dorit o adaptare a
urmaşilor lor aici pe Terra, iar noi să fim exterminaţi; aici ei au intrat în conflict cu alte
civilizaţii extraterestre care şi-au dat seama că noi pămîntenii putem să-i ajutăm la rîndul
nostru în alt fel ;
- de cînd a apărut Curcubeul ( deci soarele fiind vizibil cu ochii fizici imediat după potopul
lui Noe ) radiaţia solară nu le-a mai permis Extratereştrilor să reziste pe suprafaţa
exterioară a Pămîntului fără măsuri de protecţie adecvate şi permanente( unii s-au retras în
Scoarţa Pămîntului , alţii în Golul Interior al
Pămîntului , alţii pe Navele Mamă din Spaţiul Cosmic din apropierea Pămîntului, alţii pe
Lună ,Marte , Venus, etc,…) ;
- unii Extratereştrii au Conştientizat că prin relaţia Karmică de Cauză -Efect s-au legat de
Oamenii de pe Suprafaţa Exterioară a Pămîntului şi că nu pot să se Înalţe Spiritual în
Cerul – Universul celei de-a 5-a Dimensiuni Cristice decît odată cu noi , de care se legaseră
cu lanţuri foarte grele prin egoismul lor iniţial ;
- de aceea am fost lăsaţi să Stăpînim Pămîntul şi chiar ne susţin Spiritual şi Tehnico-
Ştiinţific , iar marele salt Tehnologic al ultimei 100 de ani sunt rezultatul inclusiv al
acestei susţineri ;
Notă: pînă şi Iahve sau Savaot al poporului Evreu care şi pe mine ca evreu antic( ne şi )
mă dirija să ucid(em) alte popoare pentru acel pămînt făgăduit , s-a lăsat păgubaş , şi a
căzut la înţelegere cu ceilalţi Dumnezei Extratereştrii cu care era în conflict şi odată cu
Trimisul Iisus Cristos Misionar General Acceptat de către întreaga Confederaţie Extraterestră
, Legea IUBIRII DIVINE rămîne Unica Alternativă de Înălţare Spirituală a Pămîntenilor şi
al acestor Dumnezei Extratereştrii cîndva rebeli ;
b).- Dumnezeii celorlalte 10 Universuri cu rang de la 1 la 10 ( prin Legea Mişcării Neîncetate şi
Expansionale În Conştienţă şi Conştiinţă a Creatorului materializat-manifestat prin fiecare parte
de Sine lăsată să experimenteze )au avut şi au interesul ca noi Pămîntenii să Evoluăm
Spiritual abandonînd Bezna Uitării de Sine şi astfel Înălţîndu-ne să oferim întregii Creaţii
experienţa Liberului Nostru Arbitru , experienţa Emoţiilor Pure , experienţa noii Energii
Create a Speranţei , experienţa deschiderii celei de-a Doua Creaţii ,etc, experienţe inedite şi
noi la care toţi pămîntenii pot subscrie acum ca participanţi ai acestor manifestări
surprinzătoare ,dar greu de purtat pe umeri , în minte, în suflet şi în inimă deopotrivă .
c).- Interesul Creatorului de a reuşi prin oamenii Terrei ca părţi ale Sale, să experimenteze
Conştienţa şi Conştiinţa Deplină A Sinei Sale în momentul cînd Cerul ( cele mai înalte
frecvenţe vibraţionale de Iubire , Înţelepciune şi Voinţă Divină ) este Manifestat pe Pămînt .
În concluzie dragi prieteni ,Omul Terrei este rezultatul-produsul-modelul mai multor Dumnezei ,
Dumnezei atît fizici cît şi metafizici ,în conformitate cu perspectivele menţionate anterior .
La acest nivel de analiză trebuie să specific faptul că informaţia biblică în geneză este foarte
condensată-sistematizată-sintetizată , iar uneori informaţia pare amestecată şi repetată din lipsă de înţelegere
sau cunoaştere a celor care au scris biblia .
Din acest considerent voi încerca schematic să prezint istoria condensării noastre pe Terra astfel :
- la capitolul 1 versetul 27 … ( Dumnezeu ) a făcut bărbat şi femeie…trebuie să se înţeleagă faptul că
este vorba de omul ADAM Androgin ;
- Adam Androgin nu trebuie înţeles ca o singură fiinţă umană ci trebuie înţeles ca o grupare de fiinţe
umane Androgine care purtau denumirea de Adam ( OM );
- Androginitatea noastră de atunci era şi de natură energetică şi de natură fizică , în raport cu corpul de
acum care are o Androginitate doar la nivel de corpuri energetice Suprasensibile ( vezi detalii în cărţile
mele anterioare-Aleea Scaunelor lui Constantin Brîncuşi );

157
- Androgin înseamnă că aveam fiecare atît sexul masculin cît şi cel feminin perfect dezvoltate , iar la
maturitate eu puteam fi bărbat pentru feminitatea altui uman , iar acel uman putea fi bărbat pentru
feminitatea mea , putînd astfel să ne lăsăm însărcinaţi unul pe altul ; chiar dacă pare ciudat acum , pe
atunci aşa stăteau lucrurile în Gruparea Adamică Androgină ;
- totuşi ,la acest verset Omul Adamic Androgin avea doar corp de Caloric( Căldură ) şi de Gaz ( Aer) ,
deci, nu coborîse la sol ci plutea în atmosferă deoarece Aerul era cel mai de jos corp al său ;
Dragi prieteni, acesta este primul om care trăia într-un Rai Atmosferic , dar la sol mai era un Rai
Fizic al Mineralelor Plantelor şi Animalelor .
Din acest considerent, vom trecem acum spre al doi-lea Rai, cel Fizic , la Capitolul 2 versetul 7 în
care se precizează faptul că : Atunci, luînd Domnul Dumnezeu ţărînă din pămînt , a făcut pe om şi a
suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.
- la acest verset voi trebuie să înţelegeţi faptul că intervenţia Cerurilor prin Dumnezeu(i) a făcut
posibilă condensarea omului pe solul Terrei prin adăugarea la corpul de Căldură şi Aer a
elementelor Apă şi Pămînt ( Ţărînă), rezultînd corpul fizic viu-bioenergetic ;
- această condensare a corpului fizic uman Adamic Androgin , s-a făcut treptat treptat chiar cu
ajutorul Suflării de Viaţă ,Suflare care nu este altceva decît al doi-lea Corp Astral cu care fiecare
om Adamic a fost învelit ;
- cînd în finalul acestui verset se spune : şi s-a făcut omul fiinţă vie , trebuie să înţelegeţi faptul că
Omul a coborît din Raiul Atmosferic în Raiul Fizic, adică pe solul terestru, în perioada cunoscută
ca faza de început a Civilizaţiei Lemuriene, dar tot al grupării Adamice Androgine.
Fiindcă Dumnezeii prezentaţi anterior au participat cumulativ la creerea omului fizic şi metafizic
terestru, să urmărim acum ce potenţial am primit noi de la EI şi cum şi cînd îl putem folosi .
Pentru a afla potenţialul uman pe care îl avem în noi înşine ca Moşte -nire Divină a tuturor
Cerurilor , să intrăm cu analiza metafizică în:

Capitolul 2.- Facerea Lumii


( Omul Terrei este Dumnezeu , dar nu un Dumnezeu Oarecare )
Versetul 9.
…iar în mijlocul Raiului era POMUL VIEŢII ,
şi POMUL CUNOŞTINŢEI( CUNOAŞTERII ) BINELUI ŞI RĂULUI
În acest verset trebuie să înţelegem faptul că :
- Omul Terrei nominalizat prin Adam Androgin exista deja ca manifestare;
- Omul Terrei ca Grupare Adamică era deja Conştient de manifestarea sa ; şi completăm cu Versetul
16 în care se spune că ,
A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis : Din toţi pomii din Rai poţi să mănînci ,
iar din Pomul Cunoştinţei ( Cunoaşterii ) Binelui şi Răului să nu mănînci ,
căci în ziua în care vei mînca din el , vei muri negreşit .
Completăm analiza :
- Omul Terrei primeşte de la Dumnezeu ( nu ştim care dintre Dumnezei ) informaţia că în Rai există un
Pom cu Atribute Divine Speciale ;
- Omul Terrei avea deja Liberul Arbitru de a gusta-experimenta din fructele acestui Pom al Cunoaşterii
Binelui şi Răului ,dar Dumnezeu îl avertizează asupra impactului pe care energia informaţionalizată a
fructelor acestuia ar putea-o avea asupra lui dacă gustă din acestea ,adică apare ca stare personală
vieţuirea morţii ( spirituale, sau intrarea în Bezna Uitării de Sine );
- Acest Pom are o particularitate sau atribut propriu , atribut prin care odată conectat la Spiritul omului
Adamic , se putea derula ca un PROGRAM Celest, pe care omul Terrei era obligat să-l manifeste ca
fiind al lui însuşi şi aşa a fost ;
- Programul Celest al acestui Pom al Cunoaşterii Binelui şi Răului conţinea de fapt Informaţii
Secretizate ce aparţin de domeniul Ştiinţei Cerurilor , Ştiinţă la care fiecare om al Grupării Adamice
puteau avea acces dacă aşa Alegea , cu toată porunca dată de Dumnezeu , care de fapt era o
avertizare ;
- din versetul 16 , rezultă totodată faptul că Dumnezeu în mod intenţionat nu îi vorbeşte lui Adam (ca
Grupare ) despre cel de-al doilea Pom din mijlocul Raiului care este POMUL VIEŢII şi vom vedea
de ce;
- În versetul 9 din capitolul 2 sunt două fraze pe care omul neiniţiat le citeşte una în continuarea
celeilalte ca şi cum s-ar prezenta acelaşi aspect al materializării Pomilor Fizici ai Terrei, dar lucrurile
stau cu totul altfel;
- dacă în prima frază este vorba de Pomi Fizici ai celui de-al doi-lea Rai (care este de natură Terestră
din prima parte a civilizaţiei condensate a Lemuriei ), în a doua frază este vorba de doi Pomi ca
Metafore, Simbol, Pomi prin care omul Adamic se putea racorda prin Liberul Arbitru ( şi cu
sacrificiul Suferinţelor ulterioare de rigoare ) la alte Raiuri care nu sunt de natră exterioară fizică , ci
sunt de natură interioară metafizică ;
- atîta timp cît indivizii Androgini ai grupării Adamice nu mîncau din Pomul Cunoaşterii Binelui şi
Răului , Dumnezeu(ii) nici nu trebuia(u) să avertizeze fiinţa om terestră Lemuriană despre Pomul
Vieţii, deoarece toţi pămîntenii acelor vremuri care tot noi am fost ,Eram-Simţeam-Vieţuiam
Progamul şi Atributele fructelor Pomului Vieţii ca pe ceva natural dar inocent-neconştientizat ;

158
- doar gustînd din fructele atribut ale Pomului Cunoşterii Binelui şi Răului noi ca vechi oameni
Adamici Androgini începeam de fapt utilizarea Liberului Arbitru , care este cel mai Intim lucru
acceptat de Creator şi în care nimeni din toată creaţia sa nu are voie să interivă fără aprobarea
utilizatorului acestei libertăţi;
Dragi prieteni, pînă în această fază de analiză metafizică a genezei noas-tre biblice, noi ca Grupare
Adamică Androgină cu toată condensarea în cor-purilor fizice ,vieţuiam totuşi la nivelul Solului Mamei
Geea Starea şi Graţia de Rai în manifestarea zilnică Lemuriană , dar , conform Versetului 21 şi 22 din
Capitolul 2 Dumnezeu face pe Eva din coasta lui Adam .
Şi aici avem de clarificat cîteva aspecte de Ştiinţă Ezoterică astfel că :
- civilizaţia Adamică Androgină Lemuriană ajunsă la apogeul experienţelor sale , era în situaţia nu
numai de a bate pasul pe loc, dar nici nu mai putea să facă faţă schimbărilor de Densitate a
Planetei Terrea şi implicit nu mai putea face faţă pronunţatei densităţi spre care însăşi corpul lor
fizic se îndrepta datorită gravitaţiei în continuă creştere ;
- cu acordul unor Spirite Iniţiate din Lemuria, civilizaţiile extraterestre atît cele cu corp fizic dar şi
cele cu corpuri energetice ( deci Dumnezei-Zei pe orizontală şi pe verticală ), au trecut la
desprinderea Evelor la modul cel mai real din coastele Androginului Adamic prin utilizarea
Matriţelor-Modelelor în mărime naturală de Corpuri de Cristal Femeie şi Bărbat, Cristale puse în
funcţie de Consiliul Spiritual al
Planetei Pămînt ca fază de derulare a unei noi civilizaţii Postlemuriene şi pe care noi o numim azi
fosta civilizaţie Atlantă ;
- Separarea la modul fizic al Femeii din Bărbat , face ca Denumirea de Adam să fie utilizată pentru
toţi bărbaţii rezultaţi în urma procesului de divizare şi apoi naştere ( ca cea actuală din femeie ), iar
Denumirea de Eva să fie utilizată de toate femeile materializate în condiţiile exprimate anterior ;
- Odată cu apariţia femeilor Evice pe Terra noii civilizaţii Atlante ,Dumnezeu( ii) n-o mai informează
pe Femeie ca şi în trecut pe Adam , ca nici femeia să nu mănînce fructele din Pomul Cunoaşterii
Binelui şi Răului şi asta din simplul motiv că în trupurile de femeie se Reîncarnaseră tocmai acele
Spirite ce fuseseră inclusiv în corpuri de Adam Androgin , iar Conştienţa lor Spirituală nu era
Moartă ci Vie , astfel că Porunca -Avertizare era cunoscută şi de Femei şi de Bărbaţi în aceste noi
forme fizice polare ;
Dragi prieteni , odată ce noua civilizaţie Atlantă conţinea în ea bărbaţi şi Femei separaţi la modul
fizic , ei au constatat cu surprindere că sunt în faţa unor noi experienţe de natură metafizică ce pot fi
materializate pe Terra, dar încă nu erau căzuţi din Starea de Graţie Divină şi avantajele Pomului Vieţii
încă funcţionau în Conştienţa şi Conştiinţa lor .
Dar iată că în destinul noilor Adami şi noilor Eve apare Şarpele, fapt consemnat în Capitolul 3 din
Geneză ( Facerea Lumii ).
Şi acum să schiţăm puţin ce s-a întîmplat cu această Cădere a Strămo-şilor noştri în păcat şi ce
pedeapsă a fost aplicată :
- în primul rînd , aşa cum aţi reţinut unii dintre voi , noi cei de azi sîntem chiar proprii noştri
strămoşi , indiferent de faptul că în ziua de azi (anul 2006 ) unii de atunci sunt în planul spiritual
fără corp fizic dar în corp energetic , iar alţii suntem întrupaţi-reîncarnaţi pe toată Terra într-un corp
fizic , cu o misiune spirituală fiecare în parte , după puterea Conştienţei şi Conştiinţei fiecăruia ;
- Şarpele care conversează cu Eva , este de fapt Denumirea unui alt(ţi) Dumnezeu(i) care a (au)
participat fie la nivel fizic fie din Ceruri la evoluţia omului Terestru pînă în această fază ;
- Acest Şarpe este considerat dintr-o anumită perspectivă chiar Lucifer (adică Luminosul ) ce avea
interesul ca omul să guste prin intermediul Evei chiar acest fruct (poruncit-avertizat-recomandat )
oprit , deoarece doar în aceste condiţii el avea putere asupra omului prin programul manifestărilor
tuturor Stărilor de A NU FI , stări comportamentale( Vicii-Păcate ) noi care-i aducea omului căderea
din Lumină în Bezna Uitării de Sine, iar lui Lucifer îi aducea urcarea spre o nouă evoluţie .
Din această perspectivă ,acest Şarpe (Lucifer) este cel care a influenţat omul Terrei la nivel de Corp
Astral, ocazie cu care i-a facilitat fiecărui om posibilitatea de a manifesta Liberul Arbitru , lăsîndu-i
alternativa de a alege manifestarea de A FI a lui Cristos sau manifestarea de A NU FI a Îngerilor
Luciferici întîrziaţi spiritual ;
- Din altă perspectivă , Şarpele este considerat un Coordonator de Program Extraterestru , care i-a
dezvăluit omului educaţia şi calea spre Cunoaşterea Experimentată sintetizează pas cu pas în
Înţelepciune , tocmai ca omul Înţelept să înţeleagă universul fizic să-l supună şi să-l stăpînească în
vieţuirile reîncarnărilor sale terestre inevitabile ;
- Deoarece ambele perspective anterioare sunt valabile , experienţele multimilenare prin care omul a
trecut şi care i-au dat o anumită Înţelepciune Vie, la care se adaugă Iubirea Principiului Cristic
demonstrată tot pe Viu de către Iisus din Nazaret , face ca cei ce se ascund în spatele
pseudonimului de Şarpe Biblic să fie Mîntuiţi-Ajutaţi-Coordonaţi-Învăţaţi de pe Noul Pămînt chiar
de către Omul Nou Născut a Doua oară şi Creator al celei de-a Doua Creaţii ;
Dragi prieteni , acest Şarpe despre care l-am prezentat din două perspec-tive de înţelegere şi
manifestare, este de fapt un cunoscător al anumitor Taine Cereşti , astfel că la versetul 4 din capitolul
3 , el zice către femeie :
Nu , nu ve-ţi muri ! ,( dacă mîncaţi fructele Pomului Cunoaşterii Binelui şi Răului )
Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care ve-ţi mînca din el ,
vi se vor deschide ochii şi ve-ţi fi ca Dumnezeu, Cunoscînd Binele şi Răul .

159
Din formularea pe care Şarpele a expus-o femeii terestre se pot extrage următoarele aspecte
ezoterice :
- în primul rînd , Şarpele nu îl abordează în conversaţia sa pe Adam ci pe Eva , deoarece bărbatul
este posesorul şi utilizatorul unor energii de logică intelectual-raţională foarte puternică , situaţie în
care el este greu abordabil ,reticent ,comod , suspicios , etc,…, fapt care ar fi blocat intenţiile Şarpelui ;
- Şarpele o abordează pe Eva deoarece este o nativă , o intuitivă , care percepe prin simţirea-i lăuntrică
lucruri existente dincolo de percepţia bărbatului ,deoarece femeia lucrează cu logica inimii ;
- Şarpele este de fapt un foarte bun cunoscător al Tainei materializării omului terestru ca bărbat şi
femeie separate din Androginul Adamic ,şi un foarte bun cunoscător al potenţialului Spiritual
Feminin viitor – post cădere din Graţii ;
- Şarpele o abordează conversaţional pe femeia Evică nedecăzută din Graţii ( adică din raiul
Conştienţei Inocente Unificate cu Esenţa şi Ierarhia Divină ) ca pe un Şef , nebăgînd-ul în seamă pe
Adam bărbat la acest nivel de evoluţie ;
- Şarpele a avut dreptate cînd i s-a adresat femeii( lor ) deoarece chiar istoria ulterioară a societăţii
omeneşti a început cu un tip de conducere Social-Spirituală de tip Matriarhal ;
- Şarpele nu se referă în această frază la Moartea Fizică ,deoarece bărbatul şi femeia le cunoşteau , ci
se referă la Moartea Spirituală în care ei Uitau Cine Sunt , prin pierdera capacităţii de a se simţi
integraţi la nivel lăuntric cu Ierarhiile Divine şi asta era pedeapsa .
- Fructele Pomului Cunoaşterii Binelui şi Răului nu pot fi consumate în cîteva minute ca un fruct
obişnuit , ci într-un ciclu astrologic şi astronomic de aproximativ 26.000 de ani, în care omul se
hrăneşte cu cunoaşterea experimentată pe propriile lui oase, atît al Binelui cît şi al Răului ;
- Istoria Spirituală consemnează totuşi faptul că anumite Spirite Umane foarte puternice au terminat
de mîncat fructul Cunoaşterii Binelui şi Răului într-o singură viaţă aşa cum este cazul lui Rama (
Ramtha ) Iluminatul , dar şi cazul depăşirii celor 26.000 de ani pentru oameni actuali ai Terrei care
nu vor avea loc pe Noul Pămînt şi care vor relua procesul evoluţie lor spirituale pe o altă planetă
,de la nivelul epocii de piatră ;
- Şarpele confirmă un Mare Adevăr atunci cînd spune că omul cunoscător al Binelui şi Răului va
deveni , va fi ca Dumnezeu , deoarece cunoştea forte multe Taine ale Creaţiei , ba mai mult , la unele
Taine colaborase şi el cu subordonaţii-colegii lui ;
După ce femeia ( reţineţi că nu este vorba de o singură femeie ci de toate Femeile Evice ) a
ascultat punctul de vedere al Şarpelui , şi-a luat cîteva momente de meditaţie în urma cărora a făcut o
constatare destul de surprin-zătoare pentru gîndirea umană de acum , constatare pe care biblia o reflectă în
capitolul 3 versetul 6 şi anume :
De aceea femeia ( la modul general ) ,socotind că rodul pomului este bun de mîncat ,
şi plăcut ochilor la vedere , şi vrednic de dorit pentru că dă ŞTIINŢĂ ,
a luat din el şi a mîncat ,
şi a dat şi bărbatului( ţilor ) său( lor ) şi a( au ) mîncat şi el( ei ) :
Analizat la nivel metafizic,prezentul verset surprinde o stare faptică de potenţiale feminine
excepţionale :
- în primul rînd , chiar înainte de căderea din Rai( aici nu este vorba de un Rai Fizic deoarece clima
pămîntului de atunci le oferea condiţii de Rai, ci este vorba de Raiul Conştienţei Inocente Unificate
cu Întreaga Creaţie ) femeile aveau un potenţial de Simţire-Înţelegere al Creaţiei mult superior
bărbaţilor ;
- apoi femeia(ile) ştiau să mediteze şi să se racordeze la Cunoaşterea Universal-Divină , lucru rezultat
din cele trei constatări menţionate în versetul 6 ;
- apoi , faptul că femeia( ile) aflată(te) în Graţie( Rai ) dar şi după căderea din Graţie spre civilizaţia
coordonată Matriarhal , era singurele în măsură de a utiliza ŞTIINŢA CREAŢIEI , deoarece bărbaţii
încă nu aveau nici acces şi nici un cuvînt de spus , fiindcă ei aveau un alt program lăuntric prin care
în viitor vor crea conducerea Patriarhală .
Dragi prieteni ,ca o notă suplimentară vreau să mai adaug faptul că :
- oamenii Terrei fie ei Androgini sau separaţi ulterior în bărbaţi şi femei, au avut căderi repetate în
Conştienţă şi Conştiinţă, ajungîndu-se la limita actuală maximă de Uitare a Sinei Divine Lăuntrice ;
- Condensarea Terrei şi a Spiritului Uman în trupul fizic s-a făcut tot treptat pînă la maximul de
condensare al anului 2007 ,dată de la care se va începe procesul de eterizare , dilatare a materiei
fizice, iar Spiritul uman nu v-a mai fi aşa de încorsetat în trupul fizic, Conştienţa şi Conştiinţa lui
extinzîndu- se din nou spre Regatele Cereşti de unde a sosit în experimentare pe Terra .
După ce Femeile şi Bărbaţii au consumat din Fructul ( Fructul trebuie înţeles ca Programe de Ştiinţă
Celestă aplicabile pe Terra în condiţii de Liber Arbitru , căci, dacă nu mîncau aceste fructe , ei nu intrau
în posesia Liberului Arbitru ) Pomului care aduce Cunoaşterea Binelui şi Răului , apare pe scena Creaţiei
din nou DUMNEZEU la capitolul 3 versetul 22 , capitol care consem-nează un mare şi gigant eveniment :
Şi a zis Domnul Dumnezeu :
Iată, ADAM S-A FĂCUT CA UNUL DINTRE NOI , CUNOSCÎND BINELE ŞI RĂUL.
Şi acum , nu cumva să-şi întindă mîna şi să ia roade din POMUL VIEŢII ,
să mănînce şi să TRĂIASCĂ ÎN VECI !…
Şi acum dragi prieteni , să analizăm puţin acest verset din perspectiva metafizică a evenimentelor
trecute , fiindcă este vorba chiar despre noi şi anume :

160
- Dumnezeu acceptă faptul că femeia şi bărbatul Terrei au ales Liberul Arbitru,adică faptul că ei au
acceptat Programele Pomului Cunoaşterii , fără să fie obligaţi , ci doar puţin ajutaţi de Şarpele care
avea interes ;
- Dumnezeu zice : Adam ( de fapt este vorba şi despre femei ) s-a făcut ca unul dintre Noi , adică
OMUL Terrei a intrat pe o cale de Evoluţie Spirituală Specială care-i conferă titlul de DUMNEZEU
CUNOSCĂTOR;
- Dumnezeu este conştient de faptul că femeile şi bărbaţii Terrei cu toate că au Liberul Arbitru ,
Cunoaşterea Binelui şi Răului se v-a face în timp îndelungat tocmai ca ei să se maturizeze Spiritual
astfel ei vor produce prin imaturitatea lor destrucţii în mai multe planuri ale creaţiei dacă nu li se
ascunde Pomul Vieţii ;
- Acest Pom al Vieţii este o metaforă sau un simbol pentru capacităţile paranormale prin care omul are
potenţialul de a se racorda la diferite Ceruri ale Creaţiei , deci ar fi Nemuritor în Conştienţă şi
Conştiinţă ( ar trăi în veci astfel Conştient) ;
- Calităţile paranormale au fost retrase din omul Terrei treptat treptat , astfel că el nu a mai perceput
Cerurile Creaţiei în care ar fi putut aduce influenţe destructive ;
- Totuşi ,prin iniţierile antice aceste calităţi paranormale puteau fi reactivate cu scopul slujirii Luminii
pe Terra , dar de multe ori unii iniţiaţi au subordonat potenţialul paranormal în slujirea Răului
devenind Magi Negrii ;
- Fructele Pomului Vieţii mai presupune prin ascunderea lor şi faptul că la nivel de ADN , numărul de
spirale au fost reduse ca funcţionalitate de la 12 la 2 spirale, tocmai ca omul să aibă timp de
maturizare în utilizarea cunoaşterilor dobîndite prin experimentarea binelui şi răului ;
Dragi prieteni , din prezentarea sumară anterioară a Genezei Biblice, trebuie să reţinem ca idee şi
Adevăr fundamental faptul că :
- la crearea Omului terestru au participat mai mulţi Dumnezei ;
- Omul Terrei este Dumnezeu ;
- Omul terestru Evoluează Spiritual neîncetat prin Programe alese prin Liberul Arbitru ;
- Pomul Cunoaşterii Binelui şi Răului conţine atît Programul Luciferic dar şi Programul Cristic,
Programe alternative din care fiinţa umană a putut alege spre experimentare fizică şi metafizică în
multiple reîncarnări, în zeci de mii de ani ;
- Ştiinţa Cerului este un element obligatoriu conţinut în cele două Programe ale Pomului Cunoaşterii
Binelui şi Răului ;
Fără să mai fac şi alte exemplificări ce pot fi adăugate la Adevărurile de mai sus (dar la timpul
trecut) , eu îmi întorc privirea în prezent cu prelungire spre viitor şi făcîndu-mă din nou un mesager
al Cerului Cristic vă pot afir-ma cu certitudine alte Adevăruri , astfel că :
- suntem în plină pregătire de trecere de la o civilizaţie a Vechiului Pămînt , la o nouă civilizaţie a
Noului Pămînt ca oameni născuţi a Doua Oară ;
- suntem în plină Metamorfoză Apocaliptică a Redescoperirii de Sine , adică a revenirii în Raiul
Spiritual Divin ,pe care-l aducem pe Terra ;
- prin Redescoperirea de Sine în calitate de Născuţi a Doua Oară , după 18 Septembrie 2007 populaţia
Terrei fără restricţii v-a fi în situaţia de a utiliza şi fructele Pomului Vieţii la care pînă acum nu a
avut acces , descoperind nu numai faptul că sînt Nemuritori în Spirit ,dar că ei sunt şi Dumnezei
deopotrivă , şi nu orice Dumnezei , ci unii Speciali ;
Dragi prieteni , în speranţa că cele prezentate anterior va naşte în Spiritul vostru dorinţa de Cercetare
şi Cunoaştere metafizică al destinului vostru actual şi viitor , vă doresc succes în meditaţiile voastre şi vă
aştept pe Noul Pămînt unde eventualele polemici antagonice actuale se vor dizolva odată cu Naşterea
voastră a Doua Oară .
ATENŢIE : Omul este Dumnezeu, dar nu un Dumnezeu Oarecare, deoarece din toată pleiada de
Dumnezei pe care Creatorul i-a trimis în manifestare , OMUL CRIST sau OMUL DUMNEZEU al Terrei
a( v-a) atins(ge) cel mai Înalt Nivel Spiritual şi Unic totodată în toată Creaţia manifestată a
Creatorului, avînd ca model pe Învăţătorul tuturor Învăţătorilor IISUS CRISTOS , pe urmele căruia în
perioade următoare anului proxim 2012, pe rînd ne vom Desăvîrşi ca El , tot aşa cum Tatăl nostru
Lăuntric Desăvîrşit este .

11. - BISERICI , CATEDRALE şi TEMPLE SPIRITUALE


Încep acest capitol dragi prieteni, sub semnul celor trei cuvinte cu carac-ter de simbol Spiritual Divin
şi vă invit acum dintr-o altă perspectivă spre redescoperirea de SINE LĂUNTRICĂ N-DIMENSIONALĂ
şi MULTIUNIVERSALĂ .
Încă din preistoria omenirii actuale , conducătorii spiritualităţii Divine în calitate de Mari Preoţi Iniţiaţi
sau Mari Preoţi Cunoscători ai Tainelor Divine, au concentrat indivizii societăţii timpului lor în grupuri şi
colectivităţi cărora să le ofere Cunoaştere şi Lumină Spirituală .
Începuturile acestei iniţieri ( atît politeiste cît şi monoteiste) la nivel de mase , se desfăşurau în mediul
natural şi cu predilecţie în zonele înalte dacă în zona imediată de relief existau munţi .
Ca stuctură geologică dar în special energetică , planeta Pămînt în procesul continuu de condensare
pînă în proximitatea încă viitore sau poate depăşită a anului 2007 , a creat condiţii speciale de desfăşurare
a ritualurilor de magie albă doar în anumite locuri ale suprafeţei sale , dar cu precădere în zonele cu
relief montan , unde energia Pămîntului avea şi încă mai are vibraţii energetice foarte înalte .

161
Marii Preoţi ai vremurilor vechi , cunoşteau faptul că energiile de frecvenţă vibratorie înaltă ajută
omul în a se purifica de energiile joase sociale născute din stresul vieţuirilor de zi cu zi , astfel că ei îşi
desfăşurau ritualul religiilor lor chiar pe locul unde din solul Terrei izvorau spre atmosferă rîuri de
energie de înaltă vibraţie .
Pentru a nu fi la îndemîna fluctuaţiilor atmosferice , Marii Preoţi au construit pe locul unor asemenea
rîuri energetice întîi altare simple , apoi Temple ,apoi Biserici , apoi Mănăstiri şi în final Catedrale .
În raport cu Preoţii ( majoritatea dintre ei ) zilelor noastre , Marii Preoţi din vechime cunoşteau atît
locurile în care puteau fi amplasate asemenea construcţii cît şi modul în care inclusiv cu aceste energii
ale Terrei puteau reechilibra cîmpurile energetice din structura biologică şi spirituală a enoriaşilor lor .
Datorită adîncirii în Bezna Uitării de Sine, paralel cu condensarea tot mai accentuală a Terrei şi deci
implicit al corpului fizic , societatea noastră modernă în ultimii aproape 200 de ani nu a mai ţinut cont
de aceste cunoaşteri , chiar dacă în mică măsură ele au mai existat la dispoziţia unor grupuri iniţiate
foarte restrînse, deoarece, în conştienţa de masă atît a enoriaşilor cît şi a majorităţii funcţionarilor religiilor
oficiale valoarea spirituală a pierdut teren în favoarea valorii materiale şi financiare .
Astfel , în ultimii aproape 200 de ani aceste construcţii de ritual Divin au fost amplasate în locuri
improprii , fapt care a predeterminat ca Preoţii respectivi dacă nu erau purificaţi alimentar, astral, mental şi
dacă nu erau cunoscători ai altor modalităţi de a suplini energia fluxurilor terestre cu energii Celeste ,
slujba lor ritualică nu îşi putea atinge scopul .
În ultima sută de ani cu aproximaţie , în conştienţa de masă a popo-rului român s-a lansat ideea
construirii unei Catedrale Ortodoxe de mărime considerabilă pentru a suplini nevoile ritualice ale Clerului
Romîn .
Cum nici acum în anul 2006 această Catedrală nu este construită , în mediul ezoteric încă se mai pun
anumite întrebări cum ar fi :
- Oare , această Catedrală v-a fi amplasată corect pe o Spirală-Portal Energetic de Înaltă Frecvenţă;
- Este corect a i se spune Catedrala Întregirii Neamului ?
- Este corect a i se spune Catedrala Mîntuirii Neamului ?
- Este Conştientă Conducerea Ortodoxiei Române de valoarea unui asemenea demers la nivel de
Ştiinţă a Spiritului care să corespundă nevoilor Spirituale ale Omului Nou al Noului Pămînt ?
Iată dragi prieteni doar patru întrebări care pot da mari bătăi de cap în realizarea unei Catedrale
Spirituale care să-şi împlinească adevărata menire.
Totuşi , în contextul misionar Românesc din această imensă Grădină a Maicii Domnului , eu stau şi
cuget pe următoarele aspecte :
- De ce îi ziceţi Catedrala Întregirii Neamului şi nu îi ziceţi Catedrala Întregirii Neamurilor- tuturor
Popoarelor ?
- De ce îi ziceţi Catedrala Mîntuirii Neamului şi nu îi ziceţi Catedrala Mîntuirii Neamurilor - tuturor
Popoarelor ?
Dragi prieteni Mireni şi Clerici deopotrivă , în România se pot construi o multitudine de Catedrale
SuperOrtodoxe , deoarece avem foarte multe locuri Sacre cu foarte multe Fluxuri Energetice , fapt
pentru care aici în Spaţiul Românesc îşi vor potoli setea şi foamea Spirituală foarte mulţi fraţi de-ai
noştri pămînteni născuţi prin alte popoare .
Tocmai de aceea, cugetările mele sunt mai aproape de Adevăr decît Înţelegerile momentane ale
Oficialilor Ortodoxiei Române , fapt pentru care Ei trebuie să ia aminte şi să mediteze serios şi asupra
acestei perspective pe care le-o ofer acum prin aceste rînduri .
O altă perspectivă deloc de neglijat din partea Clerului Ortodox Român este şi aceia în care trebuie
să Accepte şi să Înţeleagă faptul că :
la nivel global , România ca Centru al Federaţiei Cristice Terestre ,
este prin Infrastructura cît şi prin Suprastructura Spiritualităţii sale ,
Cea Mai Mare, Cea Mai Tainică, şi Cea Mai Pură Catedrală a Spiritului Dumnezeiesc de pe Terra;
iar la nivel individual ,
Corpurile Fizice ale fiecărui Om trebuie să devină la modul propriu Catedrala vie al lui Dumnezeu ,
care vor pune în valoare perfectă Catedrala Gigantică Invizibila dar Reală a Spaţiului Românesc .
Meditaţi dragi prieteni .

12. - BIBLIE şi BIBLII


Dragi prieteni .
Sub Impulsul Fundamental de a Simţi prin Inimă , o Idee-Stare a stre-curat pe calea acestei Simţiri
Cristice în Conştienţa şi Conştiinţa percepţiei mele de veghe , necesitatea de a răsfoi paginile Bibliei
Ortodoxe Române şi de
a prezenta din anumite perspective aspecte de Cunoaştere Ocultă ( Ascunsă ) sub o formă nouă, pentru
meditaţiile celor ce urcă cu greu pe calea evoluţiei Spirituale .
Multe aspecte inedite se pot extrage din paginile Bibliei, atunci cînd Adevărul ţi se prezintă pe calea
Ştiinţei Spiritului Divin şi nu pe calea şubrezită a ritualului dogmatic al celor ce habar nu au de Esenţa
profundă a mesajelor cuprinse în versete .
Iniţial , sufetul meu a perceput necesitatea ca fiecare capitol şi verset biblic să fie prezentat din
perspective diverse şi inedite , dar , efortul unui asemenea demers este uriaş şi nu poate fi prezentat
doar de o singură persoană sau într-o singură viaţă .

162
I. -Poate vă va mira cele afirmate ( înclinate şi subliniate ) anterior, dar dintr-o anumită perspectivă
acesta este purul adevăr, din următoarele consideraţii :
1. Biblia Ortodoxă Română este o carte Spirituală foarte sintetică ;
2. Cu toate că această Biblie este sosită în societatea noastră contempoană pe calea Iniţiaţilor
poporului evreu , ea descrie evenimente Spirituale atît global terestre cît şi evenimente ale
istoriei evreieşti , fapt care nu reprezintă decît o parţialitate de evenimente Spirituale deja
manifestate pe Terra ;
3. Dacă fiecărui popor al Terrei îi oferim ca zestre evenimentele Spirituale de globalitate planetară ,
atunci fiecare popor îşi poate rescrie întreaga sa evoluţie Spirituală , astfel că fiecare popor are
de fapt propria sa Biblie ;
4.Totuşi , evenimentele evoluţiei spirituale ale popoarelor Terrei au fost şi sunt interconectate
necontenit , fapt pentru care Biblia reală a fiecărui popor trebuie să menţioneze şi evenimentele
Spirituale ale celorlalte popoare pe fiecare etapă istorică , dar mai ales predarea de ştafete
Spirituale între ele în cicliri de reîncarnări ale aceloraşi misionari pe care îi au ca zestre
comună , dar şi pe cicluri de 2160 de ani cît ţine un aspect zodiacal ;
5. Biblia fiecărui popor a fost scrisă mereu şi mereu de o grupare de entităţi umane care au
încă şi acum calitatea de conducători şi coordonatori Spirituali ( unii erau descarnaţi în Cer ,
alţii erau reîncarnaţi pe Terra şi apoi se roteau cu predare de Ştafetă Iniţiatică prin mai multe
popoare) , ei fiind cunoscuţi acum ca Echipa Cristică , sau Şaumbra , sau Pionierii celei de-a
doua Creaţii şi care suntem repartizaţi misionar în fiecare popor al Terrei contemporane ;
6. Bibliile fiecărui popor trebuie interconectate şi corelate între ele fără excepţie , şi cu toate
acestea această Biblie Planetară reprezintă doar o faţetă a evoluţiei noastre Spirituale în
dimensiunea planului fizic al Terrei , deoarece pentru a completa corect Adevărata şi Gigantica
Biblie a Terrei , mai trebuie să adăugăm următoarele Biblii Nepămîntene :
a) - Bibliile evenimentelor Spirituale pe care le-au derulat Ierarhiile Divine ( de Lumină şi
Întuneric ) pentru experimentul Terra ;
b).- Bibliile Civilizaţiilor Extraterestre ( de Lumină şi Întuneric ) cu corp fizic care au urmărit
şi susţinut programul nostru de evoluţie spirituală în experimentul Terra .
Dragi Prieteni, chiar şi din contextul celor 6 puncte enumerate mai sus , rezultă faptul că ar fi o
curată nebunie să pretinzi că ai putea vreodată ca om solitar să poţi scrie o asemenea Biblie Grandioasă,
în care s-a investit o cantitate imensă de energie din partea Creatorului ca să ajungem doar pînă în acest
punct de referinţă al evoluţiei spirituale contemporane .
Nu trebuie să uităm faptul că Terra şi spiritele ei umane , mai au de acum( anul 2006 ) încolo între
trei faze de evoluţie( Jupiter, Venus şi Vulcan) în care ,, meciul ,, experimentului Terestru va avea ca
jucători oameni ai Terrei , oameni extratereştri şi bineînţeles reprezentanţi din universurile( Cerurile )
con-duse de Dumnezeii cu rang de la 1 la 10 .
II.- Dintr-o altă perspectivă de cercetare metafizică , putem spune faptul că Adevărata şi Gigantica Biblie
a Terrei este de fapt un cumul de Biblii personale şi anume :
1. - Biblia fiecărui Om ce a experimentat viaţa pe Terra ( adică noi , copiii Pămîntului ) ;
2. - Biblia fiecărui Om Extraterestru care are legătură cu experimentul terestru ;
3. - Biblia fiecărei Entităţi Energetice care a susţinut programul Terra .

La această perspectivă , fac precizarea că :


a).- în conţinutul Bibliilor personale enumerate mai sus, sunt prezente entităţi Luminate( Altruiste)
cît şi Neluminate( Egoiste ) ;
b).- anumite Biblii personale sunt mai bogate şi mai grandioase ca experiment , după nivelul de
evoluţie Spirituală atins în Conştienţa şi Conştiinţa entităţii respective;
c).- Biblia personală cuprinde experienţe Spirituale materializate prin multe popoare vechi şi noi
ale Terrei ;
d).- Biblia personală cuprinde şi experienţe Spirituale materializate pe alte planete ale Căii
Lactee .
Dragi prieteni , cu toate că acum prin cele redate anterior v-aţi făcut o părere despre ceea ce este
Adevărate şi Gigantica Biblie a Terrei ( denumită şi CRONICA AKASHĂ ) , vă rog să mai ţineţi cont şi
de faptul că :
Adevărata şi Gigantica Biblie a Terrei ,
prin conţinutul detaliilor istoriei evoluţiei spiritului uman ,
ESTE UNICĂ ÎN TOATĂ CREAŢIA CREATORULUI SUBLIM ,
cît şi Model de Evoluţie pentru Civilizaţiile Fizice Extraterestre ale Viitorului , deoarece ,
CREATORUL doar pe Terra a reuşit să-şi exprime Potenţialul Iubirii , Înţelepciunii şi Voinţei sale sub
forma Principiului Cristic ,
pe suportul Librului Arbitru şi Energiei( Unică ) Noi a Speranţei .
Din cele exprimate mai sus, cred că aţi înţeles faptul că voi în următoa-rea etapă cînd prin
Metamorfoză şi Transmutanţă ve-ţi deveni Oameni Noi ai Noului Pămînt, aveţi îndatorirea Sacră de a
Redescoperi propria voastră Biblie cît şi interconexiunile cu Bibliile celorlaţi colaboratori de-ai voştri în
scenariul evoluţiei spiritului vostru atît în Creaţia Divină extraplanetară ( fizică şi meta-fizică ) cît şi în cea
Terestră .

163
În contextul celor exprimate în fraza anterioară, trebuie să înţelegeţi Mesajul Modern pe care
Învăţătorul nostru Iisus Cristos ni-l oferă sub următoarea formulare :
Trebuie să Ştiţi Cine Sunteţi şi de Unde veniţi, ca reper pentru Evoluţia Voastră Spirituală Viitoare.
NU UITAŢI :
Ieşiţi din Ignoranţă dragi prieteni şi îndepărtînd Vălul Neşţiinţei şi Neiubirii ,
ve-ţi ieşi din Bezna Uitării de Sine ,
devenind Omul Crist manifestat complet pe toate Palierele( Cerurile) Creaţiei Divine fără restricţii ; doar
dacă aşa alegeţi .
ATENŢIE : Şi totuşi…
După anul 1999, echipa Cristică ( Şaumbra ) Terestră ,
în colaborare cu Civilizaţiile Extraterestre Fizice şi Metafizice ,
a început scrierea unei Noi Biblii a Omului celui Nouşi a Terrei celei Noi .
Noua Biblie , o scriem cu Energia Expansională a Celei de-a Doua Creaţii .
Fi-ţi colaboratorii noştrii în Crearea Noii Biblii a Noului Pămînt .
Alegeţi , fiindcă tot timpul este vorba despre a alege ; Voi ce alegeţi ?

13. - CHIVOTUL LEGII ( DOMNULUI )


Dragi prieteni .
Cu toate că Biblia Ortodoxă Română este considerată cartea de căpătîi a spiritualităţii noastre
Creştine , din păcate ea nu are înscrise decît puţine in-formaţii dintre cele înscrise în Adevărata şi
Gigantica Biblie a Terrei .
Din fericire însă , din anumite perspective multe lucrări iniţiatice cu caracter spiritual Cristic au
apărut în ultimii 100 de ani , fapt care ne-a permis readucerea aminte prin Simţirea Logicii Divine din
inima noastră, a mai multor Adevăruri ascunse sub Vălul Uitării de Sine .
Fie că vorbim de autori ca Rudolf Steiner , Spalding sau Demetrescu Scarlat ca exemplificare,
informaţiile pe care ni le-au oferit fac din cărţile lor adevărate capitole din Adevărata şi Gigantica Biblie
a Terrei .
Atît cei trei autori menţionaţi anterior cît şi ceilalţi autori ezoterici nenominalizaţi , au toate
informaţiile spirituale aşezate sub semnul unui numitor comun care poartă denumirea de : ENERGII
CELESTE( FLUIDE ) de frecvenţe vibraţionale diferite .
Energiile ( Fluidele ) sînt baza materiei lumii fizice şi metafizice cu care omenirea operează şi va
opera etern , fapt pentru care inclusiv şi eu am o afinitate profundă cu acestea , în virtutea experienţelor
mele cu aceste energii prin diverse vieţi terestre şi extraterestre deopotrivă .
Revenind la planul Terestru dar pe filiera informaţie Biblice , găsim la cap. 25 intitulat Rînduieli
pentru cortul adunării anumite detalieri de construcţie şi utilizare al Chivotului Legii .
Din întreaga detaliere de informaţii privind Chivotul Legii , de departe cel mai semnificativ
( important ) aspect se regăseşte exprimat nu odată , ci de două ori în :
Versetul 16 - Iar în Chivot să pui LEGEA pe care ţi-o voi da ;
Versetul 21 - … iar în Chivot să pui LEGEA ce îţi voi da .
Cu toate că şi astăzi în ritualul desluşirii informaţiilor biblice majoritatea Preoţilor oficiali încearcă să
desecretizeze anumite Taine, din păcate ei nu au reuşit în majoritatea cazurilor ,deci n-au reuşit
descretizarea nici în cazul Chivotului Legii , şi asta din cauză că ei au în momentul de faţă iluzia că în
acele vremuri Preoţii Vechi erau involuaţi în raport cu Ştiinţa lor de azi .
Majoritatea Preoţilor oficiali actuali nu înţeleg rostul Chivotului decît ca un obiect ritualic, şi cu greu
ar putea accepta faptul că acest Chivot este de fapt un instrument-aparat tehnic ( proiectat de extratereştrii
fizici ) care utiliza şi încă mai poate utiliza dar nu mai este cazul , energii-fluide eterice de diferite
frecvenţe şi puteri vibraţionale pentru a-şi manifesta multiple utilităţi ca :
- obiect de adoraţie ritualică pentru cei care credeau în Chivot ;
- obiect de inducere a stării de frică faţă de necunoscut , tuturor celor necunoscători-neiniţiaţi ( educaţie
spirituală cu forţa ) ;
- instalaţie tehnologică de emisie-recepţie prin utilizăriea energiilor- fluidelor suprasensibile cu care
numai Marii Preoţi ai Vechimii puteau lucra multidimensional ;
- aparat de modificare a energiilor spaţiului înconjurător de pe pe frecvenţe joase pe frecvenţe înalte ;
- aparat de ajutorare a celor care voiau să-şi Înalţe Conştienţa şi Conştiinţa ;
- armă de luptă , armă de distrugere , etc,…
Dragi prieteni , citind acest capitol al Bibliei în care Chivotul Legii avea cîndva în trecut o foarte
mare importanţă , cu toate că pe mine nu mă mai interesează acest subiect , totuşi am simţit nevoia de a
face scurte precizări din mai multe perspective pe tema lui .
La cele prezentate de mine anterior, am rugat-o pe Doina ca să preia cîteva informaţii despre
Chivotul Legii, de la deja binecunoscuţii Floare şi Bombo din Timişoara .
La data de 22.01. 2006, Doina mi-a îndeplinit rugămintea aducînd spre Sîntana două perspective de
meditaţie al celor doi Maeştrii Preoţi din Vechime , ocazie cu care mi-am îndeplinit un alt scop ascuns ,
atrăgîndu-i în această cursă a desecretizărilor pe prieteni mei antici din Timişoara zilelor noastre .
Şi acum, vă redau sub o formă prelucrată parţial , informaţii complementare despre Chivotul Legii
prin :

164
13.1 - Perspectiva Chivotului cu Maestrul IONEL ( BOMBO )
Chivotul Legii există , dar este ascuns .
Chivotul este deteriorat, deci nu mai este intact aşa cum era iniţial .
Chivotul a fost montat într-o raclă metalică , iar această raclă la rîndul ei a fost îmbrăcată cu
suporţi de lemn .
Deschiderea cît şi folosirea Chivotului de către persoane neiniţiate , ar produce uciderea în masă
a populaţiei din proximitatea lui , tot aşa ca şi cum ar fi efectul unei explozii atomice , nucleare .
Toţi cei care au lucrat la reetanşeizarea Chivotului , au murit după o anumită perioadă de timp ,
datorită puternicelor energii iradiante degajate din interiorul Chivotului .
Dacă acest Chivot se va prezenta cîndva în viitor la modul public, această prezentare poate fi
considerată încă de pe acum ca efectuîndu-se în cotextul unei situaţii-împrejurări accidentale .
Chivotul Legii, a fost adus pe Terra cu scopul de a distruge planeta, dacă nu va fi locuibilă şi
dacă nu va intra în armonie cu Universul Spiritual .
Insistenţele de găsire a Chivotului sunt făcute de persoane care au ener-gie negativă şi
comportament negativ bineînţeles , care cunosc cît de cît puterea energetică a Chivotului şi vor ca prin
intrarea în posesia lui să-l utilizeze ca ameninţare .
Tu Doina şi tu Florica , inclusiv eu şi Gicu , am lucrat cu chivotul pentru că am fost Preoţi
Iniţiaţi şi am ştiut puterea lui .

13.2. - Perspectiva Chivotului cu Maestra FLOARE( FLORICA )


Da; Chivotul Legii există , iar eu îl vizualizez pe imaginea interioară … acum îmi apare spre
vizualizare imaginea unui triunghi de lumină celestă care unifică România-Grecia-Italia-România şi a
cărui semnificaţie nu mi se transmite fiindcă nu este momentul .
Mesajul pe care îl primesc în momentul de faţă la nivel telepatic , îmi confirmă faptul că
omenirea v-a avea acces la Chivotul Legii în viitor , cam peste 2000 de ani după timpul de acum ;
dar , în funcţie de ceea ce alege omenirea în Noua Eră şi cît de repede evoluează spiritual, aceşti ani
pot fi mult mai puţini .
Din nou îmi revine pe imaginea interioară Chivotul Legii … observ că la unul dintre mînere are
o montură cu aspect de piatră-cristal care prin învîrtire deschide Chivotul ca o floare de lotus , iar din
interiorul Chivotului ţîşneşte o energie gen fîntînă arteziană care se întinde peste toată suprafaţa
Pămîntului .
În fundul Chivotului se află un cristal ( de origine extraterestră, creat de extratereştrii
Confederaţiei Luminii veniţi şi ei să experimenteze dualitatea ) care emană energii puternice în mii de
culori.
Ochiul uman nu poate să privească fenomenele pe care le poate produce deschiderea
Chivotului .
Cu Energiile Chivotului , mai bine zis cu o parte dintre aceste energii , am lucrat şi noi în acele
vremuri îndepărtate cînd eram încarnaţi ca Preoţi Iniţiaţi ai poporului evreu .
Bombo îmi apare în prim plan în apropierea Chivotului Legii şi este îmbrăcat într-un veşmînt
maro .
Gicu este lîngă Bombo mereu nemulţumit , este îmbrăcat într-un veşmînt negru şi are o glugă pe
cap .
Bombo, Gicu şi Chivotul se află într-un loc deschis … este o cîmpie, unde văd multe persoane
cunoscute ( sînt azi reîncarnate misionar în România )… iar printre acestea observ faptul că sunt atît
eu , cît şi tu Doina .
Această întîlnire a fost stabilită şi bine pregătită pentru toţi cei aleşi şi observaţi acum de mine
acolo pe acea cîmpie lîngă Chivotul Legii , deoarece eram supuşi iniţierii , iniţiere pe care Bombo şi
Gicu ne-a oferit-o ca o ştafetă a Învăţăturilor Divine spre generaţiile următoare .
Dragi prieteni , prin informaţiile oferite mai sus puteţi avea o viziune mai completă asupra
Chivotului Legii .
În esenţă , dorinţa mea a fost aceea de a vă face Conştienţi despre faptul că :
Omul Terestru este Polivalent, Multiuniversal şi Multifuncţional , dar că :
fără Iubire şi Cunoaştere Experimentată ,
Omul poate să întîmpine mari greutăţi , multe suferinţe , confuzii cît şi limitări de Conştienţă şi
Conştiinţă.
Utilizarea energiilor de înaltă frecvenţă vibraţională nu este un joc , iar dacă nu te pricepi sau încă
nu ţi-ai adus aminte cum lucrai cu ele cîndva în trecutul iniţiatic , lasă-le în pace şi nu vei păţi nimic ,
fiindcă altfel te ve-i autoelimina urgent din planul fizic în cel mai fericit caz :
Aceste energii-fluide de frecvenţe vibraţionale mai înalte şi foarte înalte , indiferent că sunt emise
din cristale fizice sau din cristale energetice aparţinînd altor dimensiuni ( ceruri-universuri ), nu pot face
rău decît aceluia care nu ştie cum să le utilizeze şi a le utiliza Conştient înseamnă ca tu să fie
evoluat la nivel Spiritual cel puţin pînă la nivelul Cerului de unde acestea îşi au izvorul sosirii lor pe
Terra .
Acum cred că înţelegeţi ce a vrut să spună Florica prin faptul că eu eram nemulţumit la predarea
de Ştafetă iniţiatică discipolilor mei şi ai lui Bombo pe acea cîmpie a Orientului Mijlociu .

165
Acest capitol al Energiilor Chivotului Legii, este un foarte bun îndrumar spre ceea ce viitorul
apropiat le( ne ) rezervă Fiilor Luminii Misionari în România , deoarece vom începe să lucrăm din nou cu
energii-fluide foarte puternice , fapt pentru care eu nu vreau să risc nici pentru mine şi nici pentru cei
cărora le voi oferi întreaga mea Cunoaştere iniţiatică , mai ales dacă această Cunoaştere nu o predau la
nivel astral ci la nivel fizic .

14. - A FI sau A NU FI
Prin anii 70 ai secolului trecut , destinul mi-a permis ca să fiu unul dintre studenţii Universităţii din
Craiova, situaţie care mi-a facilitat accesul la un anumit tip de cultură socială şi spirituală, pe care am
impletit-o cu segmentul de cultură pe care binecunoscutul Teatrul din Craiova ni-l oferea la cote înalte
prin reprezentaţiile sale artistice .
Multe personalităţi publice culturale Craiovene ale timpului respectiv, în jurul cărora mă învîrteam,
introduceau invariabil în tipul conversaţiei lor un Mare Adevăr exprimat de Shakespeare :
A FI sau A NU FI ,
care lăsa a se înţelege faptul că în conţinutul său se ascunde întregul mister al vieţii şi al morţii .
Acest Mare Adevăr pe care Maestrul Shakespeare l-a lăsat moştenire posterităţii, şi astăzi mai este
rostit în marile centre culturale ale României şi ale Terrei contemporane , dar , pînă în momentul de faţă
nu am găsit nicăieri o prezentare explicită a perspectivelor prin care această formulare pe cele două Stări
îşi validează prezenţa .
Din acest considerent , bazîndu-mă pe informaţiile ezoterice ale predeceso-rilor mei , care indirect şi
bine ascuns au făcut trimitere la perspectivele Marelui Adevăr exprimat de Shakespeare , vă ofer acum din
perspectiva proprie simţirii mele lăuntrice ce-i racordată pe Divin , cîteva detalieri care vă ajută să vă
Extindeţi Expansional Conştienţa şi Conştiinţa spre N-Dimensional .
Pentru a înţelege ce fel de Adevăruri se ascund în formularea Marelui Shakespeare , trebuie
înainte de toate să Acceptaţi ca o Condiţie Esenţială şi Fundamentală faptul că :
A FI sau A NU FI sunt două STĂRI sau DOUĂ ASPECTE POLARE,
ale VIEŢUIRII CREATORULUI ÎN SINE ÎNSUŞI.

Deoarece Vieţuirea Creatorului este stratificată multidimensional ( Tatăl nostru din CERURI - la plural ),
atît Starea de A FI cît şi Starea de A NU FI , poate fi Simţită şi Recunoscută ,
în toată Adîncimea Conştienţei şi Conştiinţei Personale,
pe toate aceste paliere de manifestare ale TOTALITĂTII NOASTRE .
Şi acum dragi prieteni , să intrăm Conştienţi printre Straturile Cereşti Multidimensionale ale
Creatorului nostru pentru a obţine cîteva perspective de Înţelegere şi apoi Inevitabil de Vieţuire a Stărilor
de A FI sau A NU FI , deoarece chiar noi le experimentăm pe calea Desăvîrşirii şi a Slujirii de Sine .

Prima perspectivă de analiză .

14.1.- A FI sau A NU FI din perspectiva CREATORULUI


La această perspectivă expun o viziune generală a manifestării Stărilor de A FI şi A NU FI
pornind de Sus ( adică de la Creator ca Absolut-Total Nedivizat ) spre Jos ( adică la Creator ca Relativ-
Personalizat Divizat).
În acest context , putem spune faptul că :
1.- Creatorul Nemanifestat este Starea de A FI Absolut ;
2.- Creatorul Nemanifestat este totodată şi Starea da A NU FI Absolut .
În Nemanifestare , orice ar fi Gîndit Creatorul despre Sine Însuşi era complet Relativ , deoarece tot
ce şi-ar fi Imaginat prin Gîndire( teorie ), nu se Demonstra prin Simţire-Vieţuire ( practică ).
În această Etapă Iniţială a Nemanifestării Sale , Creatorul nu Ştia Cine Este cu Adevărat şi totodată
nu Simţea Cine Este ca Stare de Sine Însuşi , fapt pentru care şi-a propus ieşirea din Nemanifestare într-o
Manifestare ca joc în Sine Însuşi , de Cunoaştere a Sinei Sale prin Simţirea Sinei Sale Manifestate ( pare
joc de cuvinte dar nu este ).
Experimentînd Manifestarea de Sine Însuşi în Sine Însuşi , Creatorul a OBSERVAT prin SIMŢIRE-
VIEŢUIRE faptul că are Infinite potenţialităţi de a se Cunoaşte pe Sine doar Manifestîndu-se .
În acest context putem spune faptul că :
1.- Creatorul Manifestat este Starea de A FI Relativ ;
2.- Creatorul Manifestat este Starea de A NU FI Relativ .
Mişcarea Creatorului între Starea de Namanifestare şi Manifestare , a construit jocul Simţirii-Vieţuirii
Creatorului între Starea de A FI sau A NU FI ca polarităţi Absolute sau Relative , fapt care a Născut
Conştienţa şi Conştiinţa unei Cunoaşteri Experimentate traduse astfel :
1.- În Nemanifestare , Creatorul este A FI Absolut şi este A ŞTI Relativ ;
2.- În Manifestare, Creatorul este A NU FI Relativ şi este A ŞTI Absolut ;
Între Starea-Universul Nemanifestării Sale şi Starea-Universul Manifestă-rii Sale, Creatorul este
delimitat de o Peliculă-Stare-Univers de Conştienţă şi Conştiinţă în continuă devenire , prin care execută
necontenit Inspiraţia de Atribute Divine din Nemanifestare ( A FI ), trimiţîndu-le prin Expiraţie în
Manifestare ( A NU FI ) pentru Experimentare şi Validare ca Adevăruri despre Sine Însuşi .

166
Odată ce sunt experimentate şi Validate ca Adevăruri pe diferite trepte în Universul Manifestării ,
Atributele Divine sunt la rîndul lor Inspirate în Pelicula-Starea-Universul de Conştienţă şi Conştiinţă al
Creatorului unde sunt centralizate ca într-o Bancă de Date Universală , se analizază şi în funcţie de
Dorinţele Creatorului sunt selectate ca Idei ulterioare de manifestat , fapt pentru care sunt Expirate în
Universul Nemanifestării pentru a se încărca cu noi energii potenţiale ce urmează a fi din nou Inspirate
şi trimise în Lumile Manifestării .
Tot acest proces al Inspiraţiei şi Expiraţiei Divine se desfăşoară circular şi cu maximum de eficienţă
între Starea de A FI şi Starea de A NU FI , rezultatul acestei mişcări necontenite extinzînd la Infinit
Conştienţa şi Conştiinţa Creatorului .
A doua perspectivă de analiză .

14.2.- A FI sau A NU FI din perspectiva Personalizărilor Creatorului


Ţinînd cont permanent de faptul că noi oamenii alături de celelalte Ierarhii Polare suntem cuprinşi
în jocul extinderii în Conştienţă şi Conştiinţă al Creatorului pe suportul Stărilor da A FI şi A NU FI,
vom trece acum la prezentarea acestor două Stări pornind tocmai de la stadiul actual al evoluţiei
oamenilor Terrei .
Din acest considerent , vom aborda două direcţii de cercetare metafizică ,din care una se va axa pe
traseul etajat al celor 7 Chakre corelate cu cele 7 Corpuri al Fiinţei umane , iar cealaltă direcţie se va axa
pe traseul etajat al celor 9 Ierarhii de Lumină .
Înainte de a prezenta cele două direcţii de analiză al Stărilor de A FI sau A NU FI , voi trebuie să
ţineţi cont dragi prieteni de faptul că totul în Creaţia Divină este Interconectat , fapt pentru care orice
prezentare aparent simplistă izvorăşte din nevoia unei înţelegeri mai uşoare şi mai rapide, după care
ulterior v-a predetermina ca înţelegerea voastră să devină din ce în ce mai complexă şi mai sintetică, şi
în care toate informaţiile îţi vor oferi o Imagine Generală a unor Conexiuni Gigantice racordate la
Unicitatea Creatorului .

14.2.1.- A FI sau A NU FI pe 7 Corpuri , 7 Chakre şi 7 Stări-Nivele de Conştienţă şi Conştiinţă


umană .
Dragi prieteni , fără a extinde în multe cuvinte prezentul capitol deoarece trebuie să veniţi şi voi cu
aportul vostru de cunoaştere prin studiu , conversaţii şi meditaţii , vă ofer acum dintr-o anumită
perspectivă traseul etajat al Stării de A FI sau A Nu FI pe Corpuri ale Evoluţiei umane interconectate cu
cele 7 Stări-Nivele de Conştienţă şi Conştiinţă definite prin cele 7 Chakre ale celor 7 Corpuri umane .
1.- În faza Saturniană a Terrei , omul de azi şi-a format germenul Corpului Fizic de azi care are
corespondenţă cu Chakra ultimei vertebre a şirei spinării ( culoare roşie ) cît şi cu Regnul Mineral .
Aceasta este Conştienţa şi Conştiinţa Regnului Mineral ca Stare de A NU FI , deoarece
Regnul imediat următor pare a fi din perspectiva Spiritelor acestui regn mineral chiar Starea
de A FI , dar de fapt este un A FI Relativ .
2.- În faza Solară a Terrei , omul de azi şi-a format germenul Corpului Eteric de azi care are
corespondenţă cu Chakra vertebrei zonei Pubiene ( culoare portocalie ) cît şi cu Regnul Vegetal .
Aceasta este Conştienţa şi Conştiinţa Regnului Vegetal ca Stare da A NU FI , deoarece regnul
imediat următor pare a fi din perspectiva Spiritelor acestui regn vegetal chiar Starea de A FI,
dar de fapt este un A FI Relativ .
3.- În faza Lunară a Terrei , omul de azi şi-a format germenul Corpului Astral de azi , care are
corespondenţă cu Chakra vertebrei zonei Plexului Solar-Stomacul ( culoare galbenă ) cît şi cu
Regnul Animal .
Aceasta este Conştienţa şi Conştiinţa Regnului Animal ca Stare de A NU FI , deoarece
regnul imediat următor pare a fi din perspectiva Spiritelor acestui regn animal chiar Starea
de A FI , dar de fapt este un A FI Relativ .
4.- În faza Pămînt a Terrei (actuală , ar pînă în anul 2012) , omul şi-a format şi manifestat Corpul
Mental Inferior (adică Eul Inferior ) de azi , care are corespondenţă cu Chakra vertebrei zonei
Inimii ( culoare verde-roz ) cît şi cu Regnul actual Uman .
Aceasta este Conştienţa şi Conştiinţa Regnului Uman ca Stare de A NU FI , deoarece regnul
imediat următor pare a fi din perspectiva Spiritului Uman chiar Starea de A FI , dar de fapt
este un A FI Relativ .
5.- În faza viitoare Jupiter a Terrei( după 2012 ), omul v-a avea un corp nou al manifestării pe
noul Pămînt , Corpul Cristic ( Corpul Mental Superior sau Eul Superior ) care v-a avea
corespondenţă cu Chakra vertebrei zonei Gîtului ( culoare albastră ) .
Aceea v-a fi Conştienţa şi Conştiinţa Sinei Superiare ca Sine Cristică , dar şi aceasta este o
etapă de Regn-Ierarhie care v-a părea ca Stare de A NU FI , deoarece se v-a conştientiza că
urmează un nou Regn-Ierarhie care are potenţialul Stării de A FI , dar de fapt şi acesta va
fi un A FI Relativ .
6.- Într-o altă fază viitoare Venus a Terrei ,omul v-a avea un nou corp denumit Corpul
Spiritului Vieţii , care v-a avea corespondenţă cu Chakra frunţii sau cefei ( culoare indigo ) .
Aceasta v-a fi Conştienţa şi Conştiinţa Spiritului Vieţii din fiinţa om , dar şi aceasta este o

167
etapă de Regn-Ierarhie care v-a părea ca Stare de A NU FI ,deoarece se v-a conştientiza că
urmează un nou Regn-Ierarhie care are potenţialul Stării de A FI , dar de fapt şi acesta va
fi un A FI Relativ .
7.- În ultima fază viitoare Vulcan a Terrei ,omul v-a avea încă un nou corp denumit Corpul
Omului Spirit ( fază la care Iisus Cristos a ajuns prin Desăvîrşire ), care v-a avea corespondenţă
cu Chakra creştetului Capului ( culoare mov ) .
Aceasta v-a fi Conştienţa şi Conştiinţa OMULUI SPIRIT PUR cu care se încheie cele 7
Stări de A NU FI pe 7 Corpuri , după care urmează alte infinite cicluri cosmice de
manifestare spre Stări şi Trepte din ce în ce mai înalte de A FI , dar care niciodată nu vor
fi Absolute ci Relative .
ATENŢIE :
Nu trebuie să aşteptaţi ca să treceţi prin toate cele trei faze viitoare ale Terrei ( Jupiter, Venus,
Vulcan ), deoarece le puteţi experimenta chiar în faza Jupiter; Desăvîrşindu-vă ca OM SPIRIT PUR
după modelul lui Iisus Cristos mult mai repede fiindcă puteţi - Forţa este în voi.

14.2.2.- A FI sau A NU FI pe 9 Ierarhii de Lumină


Dragi prieteni , dacă aţi reţinut esenţa detalierilor din subcapitolul anterior , cele ce vor urma vor fi
şi mai uşor de reţinut .
1.- Omul cînd îşi vieţuieşte manifestarea prin experienţele sale Terestre, pe bună dreptate se simte într-o
anumită limitare pe care şi-o atribuie Stării de A NU FI , concluzionînd faptul că dacă s-ar manifesta
ca Înger într-o Dimensiune superioară , atunci ar Vieţui-Simţi Starea de A FI .
2.- Îngerul în cursul evoluţiei sale a obsrvat că şi el în Regatul-Cerul său are anumite limitări(ca Stare
de A NU FI ) de manifestare faţă de Regatul Cerul-Ierarhia Arhanghelilor şi a concluzionat că
Arhanghelii Vieţuiesc-Simt Starea de A FI .
3.- Arhanghelul se vede şi el limitat ( A NU FI ) în Cerul manifestării sale faţă de Arhaii care vieţuiec
într-un Univers-Cer superior lui şi crede că acolo ar fi Vieţuierea Stării de A FI .
4.- Arhaii la rîndul lor privesc şi doresc un salt spre Starea Universului-Cerului unde se manifestă
Elohimii , în Speranţa unei Stări de A FI .
5.- Elohimii cred că Universul -Cerul Ierarhiei Dinamis ar fi locul Stării de A FI .
6.- Spiritele Dinamis cred că în Universul-Cerul Spiritelor Kiryotetes ar fi locul Stării de A FI .
7.- Spiritele Kiryotetes cred că în Universul-Cerul Tronurilor ar fi locul Stării de A FI .
8.- Tronurile privesc spre Universul-Cerul Heruvimilor ca spre un posibil loc al manifestării Stării de A
FI .
9.- Heruvimii privesc spre Universul-Cerul Serafimilor ca spre un posibli loc al manifestării Stării de A
FI.
10.- Serafimii privesc spre Creator-Totalitate ca spre o Stare de A FI .
Fiecare Ierarhie dintre cele 10 prezentate anterior , are dreptate cînd simte că undeva la nivelul
superior ar exista o Stare de A FI ,dar aşa după cum am mai precizat , în Umiversurile-Cerurile
manifestate ale Creatorului Starea de A FI este Relativă şi este aşezată pe Trepte-Ceruri-Dimensiuni-
Universuri de Conştienţă şi Conştiinţă foarte bine definite .
Cu toate că tendinţa tuturor Ierarhiilor fără excepţie este de a Manifesta Starea de A FI
ABSOLUT al Creatorului Nemanifestat( şi asta dincolo de Ierarhia Serafimilor care este deocamdată
prima în Creaţia Manifestată ) , iată că acum în proximitatea anilor 2007-2012 Creatorul întoarce cu
180 de grade tendinţa tuturor Ierarhiilor Superioare celei umane , de a privi cu toate spre Regnul-
Ierarhia Umană , deoarece prin ea se va deschide un Nou Portal de manifestare denumit Cea De-a
Doua Creaţie şi unde prin Noua Stare de A NU FI se tinde spre o Nouă Percepţie a Starea de A FI
ca Experimentare , fapt care va dezvălui Noi Valori Atributive şi Direcţii de Manifestare Infinită .
Dragi prieteni, perspectivele de cercetare şi analiză al Stărilor de A NU FI sau al Stărilor de A FI
sunt multiple şi complexe ,dar ca bază de pornire în meditaţiile voastre , cele prezentate anterior vă sunt
deocamdată îndeajuns pentru extinderea Conştienţei şi Conştiinţei voastre personale şi unice totodată.
Şi totuşi , ca întrebare inerentă s-ar putea emite următoarea formulare : La care Stare de A FI se
referă Maestrul Shachespeare ?
Răspuns : noi Scînteile Divinului Personalizate în Manifestarea Creaţiei Sale, trebuie să înţelegem că
în forumul nostru cel mai Lăuntric suntem Esenţă de Creator ca Stare de A FI şi unde oricine prin
Introspecţie Meditativă poate lua legătura cu Creatorul pentru Comuniune permanentă cu El în
experienţele derulate prin Cerurile-Universurile Sale .
Cînd Eu şi Tatăl meu Lăuntric suntem UNUL ,
iată Intrarea şi Utilizarea Esenţei noastre de A FI în Corpurile Program ale Stărilor de A NU FI .

15. - Frămîntarea Oscilatorie a Sufletului


Dragi prieteni , iată că suntem nevoiţi în a aborda fie şi sumar ca reper viitor în evoluţia voastră
Spirituală tema Frămîntărilor Sufleteşti, prin care inclusiv un Iniţiat poate să treacă pînă la Desăvîrşirea
finală , în experimentul Liberului Arbitru desfăşurat pe suportul Emoţiilor Pure şi alimentat permanent
de Energia Nouă a Speranţei :

168
Cu siguranţă că mulţi dintre voi aţi putea scrie acest capitol al Fră-mîntărilor Sufleteşti , frămîntări
care sunt vieţuite de voi zi de zi în cotidianul societăţii în care sunteţi integraţi .
Totuşi , eu nu doresc să mă refer la aspectele obişnuite ale vieţii , ci mai mult asupra unor
perspective care cu adevărat se desfăşoară la nivelul unei Conştienţe şi Conştiinţe Spirituale Extinse
scăpate de sub Vălul Uitării de Sine , şi deci ieşită din Bezna Uitării de Sine .
Pentru început vă evoc un cadru general ca perspectivă a Frămîntări-lor Sufleteşti personale .

15.1. - Frămîntarea Oscilatorie a Sufletului între Cer şi Pămînt .


Cînd Spiritul Omului experimentează greutăţile Terrei ca Stări de A NU FI , el de multe ori invocă
în suferinţa-i profundă regretul de a fi pe Te-rra încarnat în trupu-i fizic şi tot de multe ori invocă
Divinităţii prin strigătu-i de durere dorinţa de a abandona planul fizic şi de a se reîntoarece în Cer .
Paradoxul este că el nu moare atunci cînd se izbeşte de asemenea greu-tăţi ,deoarece Spiritul său
urmează un destin de evoluţie bazat pe cauze şi efecte şi tot din asemenea experienţe de destin s-a
născut Învăţătura conform căreia Divinitatea îi oferă omului exact atît cît poate să ducă .
Cînd totuşi omul abandonează planul fizic, adică moare, după o perioa-dă de stat în Cerul cu care
este în afinitate vibraţională , îşi conştientizează nivelul de evoluţie spirituală cît şi posibilitatea de a
accede din nou într-un trup fizic pe Terra, astfel ca în urma unor noi experienţe să acceadă la Adevăruri
şi Ceruri din ce în ce mai înalte faţă de Cerul pe care l-a atins ; şi omul revine de multe ori pe Terra
prin reîncarnări .
Dragi prieteni prin aceste oscilaţi de Frămîntare Sufletească, omul cînd este pe Terra şi crede în
rai( unul dintre Ceruri ) vrea să fugă în rai, iar cînd este în rai vrea să fugă într-o nouă viaţă pe Pămînt .
La modul general, acest fenomen oscilator se desfăşoară astfel încît ma-joritatea oamenilor de pe
Terra îl vieţuiesc fără a fi Conştienţi de el .
În mod special însă , această oscilaţie poate fi Conştientizată în mod real de două categorii
minore(deocamdată) de oameni din totalul populaţiei terestre şi anume :
- categoria celor care prin accidente au fost în Cerul de afinitate personală şi de unde au revenit
cu impresii Celeste de nezdruncinat , impresii care le-a înălţat întregul comportament anterior ;
- categoria Iniţiaţilor care sunt Misionari pe anumite segmente Spirituale şi care au avut acces prin
anumite Ceruri , tocmai de a aduce Mesaje Divine din palierele acestora de manifestare .
Oscilaţia Sufletească a celor două categorii de oameni menţionate anterior, pe bună dreptate este
menţinută Conştient în vieţuirea lor , deoarece chiar fiind în corpul fizic rememorează ca Stare interioară
experienţa Cerului în care a fost , prin :
- lipsa de greutate a corpului energetic în care spiritul său a fost învelit şi de fapt este vorba de
plutire ;
- lipsa suferinţei şi de fapt este vorba de fericire soră cu beatitudinea ;
- lipsa nevoilor curente privind alimentaţia , defecaţia , respiraţia ;
- Utilizarea telepatiei ca formă de comunicare ;
- Deplasarea este instantanee în punctul de referinţă dorit , etc , etc, …
Şi acum să vă evoc un cadru particular ca perspectivă a Frămîntărilor Sufleteşti personale .

15.2. - Frămîntarea Oscilatorie a Sufletului între Terestru şi Extraterestru


Dragi prieteni .
Prin acest tip de oscilaţie Sufletească trec doar acele persoane din categoria Iniţiaţilor Misionari ce
au dobîndit statutul de Om pe altă planetă, faţă de alţi oameni ai Terrei care doar aici pe Terra au
experimentat pentru prima dată statutul de Om încarnat .
Şi în acest caz , în spiritul fiecăruia dintre cei ce fac parte integrantă din apartenenţă umană ai altor
planete decît cea Terestră , nostalgia supertehnologiei pe care o manifestau în acel context experimental ,
inundă sufletele lor umane cu diferite sentimente-senzaţii ce se vor materializate chiar acum şi chiar aici
pe Terra ondulată energetic de metamorfoze noi .
Aspectul nostalgic cel mai puternic, este cel al necesităţii de libertate , de ieşire din limitările de
orice fel şi de expansiune în direcţii potrivite nevoilor spiritului lor .
Cu toate că acest sentiment este simţit ca stare generalizată în Spiritul celui cel vieţuieşte , totuşi de
departe elementul cel mai pregnant este nevoia de a sparge bariera de timp şi spaţiu cu care în acele
vieţi extraterestre erau obişnuiţi în virtutea supertehnologiei utilizate cît şi a potenţialităţii trupului lor
fizic de a le permite spiritului lor o utilizare normală al celei de-a patra dimensiuni , dimensiunea astrală .
În acest context , frămîntarea oscilatorie a Sufletului a prins contur pe următoarele stări de vieţuire :
- cînd erau( eram) extratereştrii şi se ( ne) deplasau( am) cu OZN-uri în spaţiul Terrei efectuînd diverse
experienţe , doream să avem corpuri fizice Pămînteşti şi să experimentăm Programul Uitării de Sine ;
- cînd întruparea la sol ne-a devenit posibilă în calitate de coordonatori Spirituali ai Copiilor originali
ai Terrei , atunci , în limitarea dură de Conştienţă şi Conştiinţă , lipsă de tehnologie , lipsă de OZN-uri ,
ne-am dorit să spargem bariera timpului şi spaţiului aşa cum o făceam cînd eram extratereştrii .
Aşadar, nici una dintre cele două variante nu era completă, dar convergenţa celor două nostalgii-
dorinţe şi-au centralizat potenţele în noua posibilitate pe care Învăţătorul Iisus Cristos ne-a demonstrat-o
ca o cale de urmat cu un ROST SPECIAL şi UNIC prin :

169
15.3 - Rostul Frămîntărilor Oscilatorii ale Sufletului
Dragi prieteni, nu întîmplător am prezentat cele două tipuri de Oscilaţii Sufleteşti , deoarece ele vor
deveni în perioada următoare a Epocii Vărsătorului de Lumină Stări de Vieţuire Normale pentru Oamenii
Noului Pămînt .
Aceste tipuri de Oscilaţie Sufletească sînt benefice Spiritului Persoanelor în cauză , doar în măsura
în care această Vieţuire Conştientă se transformă într-un suport de pe care Omul evoluează Spiritual şi
nu se lasă îmbătat de anumite beneficii, deoarece atunci spiritul poate fi considerat cu potenţă evolutivă
slabă, adică retardat pe evenimente şi stări ale trecutului.
Punctul terminus al acestor Oscilaţii Sufleteşti v-a fi pentru fiecare om în parte doar în momentul
în care atinge Starea de Desăvîrşire Cristică, deoarece chiar fiind în corpul fizic :
- v-a putea levita ;
- v-a putea fi în beatitudine ;
- v-a putea vieţui cu energie pură ;
- v-a fi telepat ;
- v-a putea materializa energia în materie şi dematerializa materia în energie;
- v-a putea transmuta o substanţă în alta ;
- v-a dizolva barierele de timp şi spaţiu ;
- se va deplasa instantaneu la punctul de referinţă dorit în mai multe Ceruri de Lumină , astfel că
inclusiv OZN-ul v-a fi de prisos pentru Desăvîrşit dacă el alege astfel ,etc,…
Dragi prieteni, vă doresc Desăvîrşire rapidă, pentru că numai aşa Spiritul vostru v-a scăpa definitiv de
Oscilaţiile Frămîntărilor Sufleteşti pe care oricum le aveţi pe Calea Conştienţei stării voastre de veghe, fie
că vreţi , fie că nu vreţi .

16. - Scrisoare deschisă adresată Poporului Român ,


Patriarhului României cît şi Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ,
sub titlul : Biserica Ortodoxă Română între Colaps Spiritual şi Transmutaţie Cristică
Dragi prieteni, deoarece marea majoritate a populaţie din România este afiliată ritualului ortodox de
invocare şi colaborare cu Creatorul şi Ierarhiile de Lumină Divină , se impune de la Sinea Divină
Lăuntrică Spiritului meu, de a formula în scris cîteva informaţii ezoterice adresate vouă tuturor,dar în
special Clerului Ortodox Românesc .
Cuvîntul Ortodox înseamnă Dreapta Credinţă şi de la Iisus Cristos încoace toţi cei care au slujit
Divinitatea în spaţiul Românesc din postura oficială de reprezentanţi ai bisericii, au făcut tot ce au ştiut
mai bine pentru a păstra şi transmite generaţiilor următoare Făclia Spiritualităţii Divine şi a întăririi
legăturilor dintre om şi Dumnezeu .
Dar iată că în aceste vremuri Apocalipsa este în plină desfăşurare şi
oamenii încep să se Redescopere Cine Sunt cu Adevărat ,
neţinîndu-se cont de poziţia şi funcţia socială pe care o ocupă .
Din acest considerent, în aceste momente de Metamorfoză Spirituală accelerată , Metamorfoză care
nu mai depinde de nici-o instituţie religioasă ortodoxă sau mai puţin ortodoxă , asistăm la înmulţirea
numărului de mireni ( oameni din popor ) care încep treptat treptat să aibă o Conştienţă din ce în ce mai
Extinsă .
Această Conştienţă Extinsă care începe să se manifeste prin ( din ce în ce mai mulţi ) oameni,
este un Dar al Divinităţii oferit ca răspuns la o Dorinţă de multe ori inconştienţă a omenirii de a
manifesta toate atributele conţinute în Principiul Cristic , şi al cărui model materializat la nivel fizic ,
este cunoscut ca Evenimentul Iisus Cristos .
Cu toate că pînă în anul 2000 , Creştinismul şi în special Ortodoxia Românească a prezentat
Conştienţelor maselor populare doar fenomenul şi modelul Iisus Cristos, totuşi, prin istoria Spiritualităţii
Divine cercetată metafizic în diferite feluri şi prin diferite canale Cereşti de Lumină , am constatat că
Învierea şi Înălţarea în Conştienţă şi Conştiinţă au materializat-o şi alti oameni ai Terrei, atît înainte
de Iisus cît şi după el , în multe alte părţi ale Pământului .
Din cele peste 100 de Învieri şi Înălţări în Conştienţa şi Conştiinţa personală realizate pe calea
Principiului Cristic( fiindcă altă cale nu există) aici pe Terra şi Unice Totodată în Creaţia Divină ,
cîteva entităţi dintre acestea au fost chiar în corpul fizic în diverse etape ale reîncarnărilor lor chiar aici
în Spaţiul Românesc, unde s-au Hrănit atît cu Energia-Lumină izvorîtă din locurile Sacre ale teritoriului
nostru , cît şi cu Informaţia Sacră Metafizică mediatizată doar în Şcolile de Iniţiere Celestă ale acelor
vremuri .
Fără a defini în care reîncarnare aceşti Utilizatori de Forţă , Principiu , Corp, Supraconştiinţă Cristică
au trecut cu corpurile lor fizice şi prin Spaţiul Românesc , putem menţiona ( cu toată surprinderea de
rigoare pentru unii cititor ai acestui material ) pe Iisus Cistos , Fecioara Maria , Contele de St. Germain ,
Rama Iluminatul , Zamolxe , etc,…, dar nu mai puţini de 12 mari Giganţi ai Iluminării Cristice , care au
acum şi statutul de Nemuritori .
Cu toate că Preoţimea şi cei din mediul oficial religios ortodox actual sînt Iniţiaţi şi urmaşi direcţi
ai lui Iisus devenit Cristos , ei trebuie să înţeleagă şi să accepte faptul că Principiul Cristic a lucrat pe
Terra prin diferiţi oameni şi înainte de Iisus Cristos , dar :
Iisus Cristos este singurul care a reuşit ,

170
şi era obligatoriu necesar să-şi îndeplinească această misiune ,
şi anume aceea de a trece Iniţierea Spirituală de la nivelul Ermetic şi Restrîns al Şcolilor de Iniţiere
Antice la Iniţierea deschisă pentru toate popoarele lumii .
De altfel, acesta este şi motivul pentru care Preoţimea Evreiască l-a ucis pe Iisus Cristos , deoarece
majoritatea ( au fost şi cîteva excepţii ) acelor Preoţi nu doreau evoluţia Spiritual-Cristică la nivel de mase
populare, frica şi interesul făcîndu-i să creadă că îşi pierd privilegiile materiale şi financiare oferite pînă
atunci de statutul funcţiei privilegiate ce li se atribuise .
Pe timpul lui Iisus Cristos erau două curente-şcoli de evoluţie Spiritual Divină şi anume :
- curentul-şcoala iniţiatică oficială reprezentată de Instituţia Preoţească Evreiască ce postula deja
dogmatic pe Legea lui Moise ,dar cu o aşteptare nedefinită în timp fizic al sosirii celui Promis-
Mesia-Cristosul( pe care din păcate şi acum îl mai aşteaptă pentru prima oară );
- curentul-şcoala iniţiatică neoficială reprezentată de Gruparea Eseniană ce avea o viziune
Spiritual Divină puţin mai extinsă decît Instituţia Preoţescă Evreiască şi care era considerată ca un
fel de sectă acceptată tacit de oficialii timpului, atîta timp cît nu le tulbura profiturile materiale şi
financiare;
Iisus înainte de a deveni Crist( Manifestat Complet după ceea ce se denumeşte ca fiind Botezul cu
Duhul Sfînt), a studiat şi colaborat îndeaproape şi în limita destinului său cu reprezentanţii celor două
Şcoli Iniţiatice ( iar ulterior a studiat iniţierea Egipteană , Indiană şi Tibetană ), tocmai pentru a pune
temelia de pornire spre o nouă viziune asupra rostului omului pe Terra, indiferent de poporul de
apartenenţă .
Cu toate că Religiile Creştine actuale emit părerea absolută că Iisus devenit Cristos în poporul
Evreu ar fi venit pentru prima dată ca încarnat pe Terra , istoria şi literatura ezoterică documentată de
Ierarhii de Lumină prin mesaje sau prin citirea directă în Cronica Akaşă ( Biblioteca Arhivă a tuturor
evenimentelor de pe Terra ) de către căutătorilor de Adevăr Divin, confirmă faptul că de fapt Iisus a mai
avut şi alte reîncarnări în vremurile foarte vechi, certitudine care ne dă premiza de a afirma faptul că
prin studierea Modelelor Iniţiatice ale timpului său, Iisus din Nazaret nu s-a iniţiat efectiv în şcolile
iniţiatice menţionate anterior , deoarece el era deja un vechi Iniţiat al Terrei, ci doar şi-a readus aminte
cine este, ce trebuie să facă şi unde trebuie să ajungă prin destinul său Mesianic . Dar să revenim la ziua
de azi .
Biserica Ortodoxă Română are ca rădăcini ale funcţionalităţii sale doctrinare atît elemente ritualice
rudimentare ale Vechiul Testament, cît şi elemente de Cunoaştere Cristică Extinsă extrase din Noul
Testament .
Iar ca structură organizatorică, biserica actuală este o simbioză a celor două curente-şcoli iniţiatice
de pe vremea lui Iisus Cristos , în care păstrează ca parte oficială extinsă ritualul Bisericesc , iar ca parte
tot oficială dar neextinsă elemente de Grup Esenian pe care le vedem manifestate în anumite forme
adaptate, la nivel de Mănăstiri ,cu extensie spre Marii Pustnici .
De-a lungul celor aproximativ 2000 de ani , Biserica Ortodoxă Română ca şi Ortodoxia în general ,
a avut în cadrul ei multe entităţi umane care au posedat Lumina Interioară de factură Cristică şi care din
motive întemeiate timpului Pămîntului Vechi ( care este pe cale de a expira pînă în anul 2012 ), au fost
prezentate ca modele de sfinţenie în Calendarele bisericeşti oferite populaţiei .
Fără a nega importanţa rolului misionar Cristic ,cu care Ortodoxismul a încercat permanent în a
menţine populaţia arondată pe focalizarea şi Înălţarea Conştienţelor şi Conştiinţelor personale sub Lumina
Principiului Cristic , constatăm acum în această perioadă Apocaliptică faptul că oamenii au întradevăr o
mare nevoie de Spiritualitate , dar pe care din păcate nu o pot primi sub forma metamorfozei actuale
deoarece Dogma Ortodoxă o ignoră .
Din păcate, Biserica Ortodoxă Română prin reprezentanţii ei nu pot sau poate nu vor să înţeleagă
faptul că acum în această Apocalipsă (ca Redescoperire în Lumina Cristică desfăşurată atît la nivel de
Individ cît şi la nivel Unificat Cristic), ei trebuiesc să-şi adapteze Instituţia la noile condiţii ale
Pămîntului Nou şi ale Omului Nou care acum se nasc concomitent .
Foarte multă lume( dar în special Clerul Ortodox care nu are nici-o justificare potrivit rostului său )
nu vede această Transformare, deoarece Transformarea sau Metamorfoza Omului Vechi se face mai întîi
în Interior de către Lumina Principiului Cristic pe care Creatorul o revarsă acum pe Terra , după care
aspectele sau evenimentele exterioare se vor alinia după Interiorul Omului Transformat care este
Născut a Doua oară .
În esenţă, putem spune faptul că Omului contemporan i se facilitează chiar acum ( 2006) accesul
pe Noul Pămînt , doar dacă omul se deschide şi manifestă Iubirea Cristică , urmînd apoi să manifeste
Înţelepciunea şi Voinţa Divină în raport cu nivelul său de evoluţie Spirituală şi cu experienţele pe
care şi le alege în destinul său .
Din nefericire, Biserica Ortodoxă Română se manifestă cu nemaivăzut de mari rezerve privind
procesul Transformaţional pe care îl traversăm acum oameni şi planetă laolaltă ,deoarece reprezentanţii ei
s-au împotmolit în cele ştiute , nu au ţinut pasul cu Noutăţile Spirituale ale timpului prezent şi chiar le
este foarte greu să admită faptul că Principiul Cristic intră cu adevărat în manifestare în Mireni fără
aprobarea Clerului şi fără ca ei să-l poată măcar controla .
Nerecunoscînd oficial acest proces Transformaţional şi neimplicîndu-se oficial în pregătirea populaţiei ,
de fapt reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române se leagă la ochi tocmai ca să nu vadă minunatul

171
dar dificilul proces al celei de-a Doua Naşteri prin care oamenii îndreptăţiţi ai Spaţiului Românesc
( indiferent de naţionalitate, funcţie sau putere intelectuală) îl realizează chiar în acest moment .
Pe scurt , concluzia nu poate fi decît aceea că : Biserica Ortodoxă Română ,
prin marea majoritate a reprezentanţilor ei este cu adevărat depăşită,
atît de Evenimentele prezentei Metamorfoze Spirituale Individuale,
cît şi de Metemorfoza Spirituală Globală Terestră şi Extraterestră , tot aşa de tragic şi de urît ,
precum reprezentanţii Bisericii Evreieşti de pe timpul lui Iisus ,
au fost la fel de depăşiţi de Noutatea Cristică de lîngă ei.
Sunt conştient că această comparaţie sună foarte dur , dar din păcate acesta este Adevărul Adevărat .
Tragedia este că Sfîntul Sinod şi Preafericitul Patriarh prin neimplicarea lor în educarea
populaţiei Spaţiului Românesc despre fenomenul Înălţării Spirituale al Populaţiei ( o parte ) şi al
Spiritului Terrei , lasă impresia de Somn Spiritual profund hibernal , tocmai acum cînd trebuia să-şi
aprindă candela Faptei Înţelepciunii Divine ca şi Fecioara biblică în aşteptarea Mirelui Cristos.

Dragi prieteni mireni şi clerici , timpul încă nu este pierdut deocamdată pentru reprezentanţii
Bisericii Ortodoxe Române, care pot să abandoneze hibernarea printre dogmele vechi şi să-şi facă
simţită prezenţa în poporul de mireni cu Informaţii Celeste Impresionante despre Transformarea Socială
şi Spirituală a Umanităţii Actuale .
De ce tocmai reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române au ca prioritate mondială ( repet: mondială )
chiar rostul informării şi educării populaţiei din Spaţiul Românesc despre această Metamorfoză
Apocaliptică pe care o traversăm acum ?
Răspuns este simplu: În Cerurile de Lumină, înainte de a veni în această reîncarnare ca
reprezentanţi oficiali ai Bisericii Ortodoxe Române( chiar dacă au uitat sau nu vor) ei şi-au luat acest
angajament în modul cel mai solemn, deoarece România este Grădina Maicii Domnului şi Spaţiu
Civilizator Cristic în epoca Vărsătorului de Lumină ce ne îmbăiază încă de pe acum treptat treptat în
Energiile-i Divine .
Acum, poporul şi unii preoţi ar putea pune în discuţie următoarea întrebare : oare cum ar putea să-
şi reintre urgent în atribuţii oficialii Ortodoxiei Române , înainte ca ce-a de-a Doua Naştere
Individuală şi Unificată Cristic să fie încheiată ( că începutul a fost demarat deja ) iar ei să fie cu
Adevărat Înainte Mergătorii lui Cristos la modul real, explicînd mirenilor Noul Adevăr
Transformaţional pe care îl parcurgem acum cu toţii ?
Dar înainte de a face cîteva recomandări privind obţinerea unui răspuns la întrebarea precedentă ,
sînt obligat de împrejurările existente în programul meu de destin, ca să iau atitudine şi să fac cîteva
precizări foarte serioase ,chiar dacă acestea pot şoca o mulţime de oameni care nu au încă tangenţă
cu Ştiinţa Spiritului Divin manifestat pe Terra .
Precizări Adevărate , fireşti şi de mii de ani ascunse :
Atît mirenii cît şi reprezentanţii Ortodoxiei Române, ar dori să ştie cu ce drept mi-am asumat rolul
de a întocmi şi publica această scrisoare deschisă şi ce interes personal şi general de nuanţă spirituală
urmăresc .
Ca să pot răspunde unei astfel de solicitări , trebuie să înţelegeţi ( indiferent că sunteţi pregătiţi să
acceptaţi sau nu ) că noi oamenii Terrei ( cu cîteva excepţii) am trăit foarte multe vieţi pe Terra, repetiţie
de vieţi care sunt cunoscute în mediul Spiritual Metafizic sub denumirea de REÎNCARNARE .
Din perspectiva acestor reîncarnări,am avut posibilitatea de a-mi redescoperi printre multitudinea de
vieţi Terestre şi anumite vieţi în care am fost PREOT Oficial şi înainte de Iisus Cristos , dar şi după
El , în care nu eram doar un simplu Preot ca voi cei de astăzi , ci atunci eram concomitent şi om de
Ştiinţă ( Arhitect în Energii Invizibile ochilor fizici dar vizibile Clarvizionar , situaţie care mi-a permis
ca să fiu şi eu unul dintre mulţii Arhitecţi ai Marii Piramide a Luminii Celeste din Egipt sau din
România - asta ca mic exemplu ).
Aş dori să înţelegeţi că nu am fost şi nu sunt singurul Preot Oficial şi Maestru al Ştiinţei Cerurilor
pe care am manifestat-o în vremurile vechi şi care acum am venit ( cel puţin personal ) într-o ultimă
reîncarnare pe Terra şi chiar aici în minunatul Spaţiu Românesc .
Ca mine şi pe diferite niveluri ale Înţelepciunii Iniţierii Oficiale trecute (inclusiv Iniţieri Cristice) mai
sunt în România anului 2006 cel puţin 100.000 de Mari Preoţi ai Vremurilor Vechi care stau în umbra
reprezentanţilor oficiali ai Ortodoxiei Române, pentru a susţine prin simpla lor prezenţă şi prin Cunoaştere
Ocultă ( ascunsă desecretizată ) acest salt Quantic Unic al Terrei Vechi spre o Terră Nouă şi al unor
Oameni Vechi în Oameni Noi ( tot din umbră activează şi susţin evoluţia globală atît copii Indigo cît şi
cei de Cristal - vezi literatura ezoterică străină ).
După cum observaţi dragi prieteni , în România ( şi în alte ţări este aceiaşi situaţie ) există două
grupuri de Preoţi :
1.- Preoţii oficiali ai Bisericii Ortodoxe Române dintre care maxim 10 % sunt la curent şi înţeleg
acest Proces Apocaliptic de metamorfoză umană şi planetară deopotrivă , iar ceilalţi 90% habar nu au de
evenimentul Transformaţional pe care-l traversăm acum cu toţii ( este secerişul de fapt ) ; fără să
exagerez , situaţia ( redată aproximativ procentual mai sus ) este identică cu cea a Preoţimii Evreieşti pe
timpul lui Iisus din Nazaret devenit Cristos .
2.- Preoţii Vremurilor Vechi care sunt consideraţi un fel de sectanţi , fantezişti, utopici, chiar
nebuni în sens extins, nu sunt altceva decît Noii Apostoli ai Lui Cristos ce susţin ce-a de-a Doua

172
Naştere Umană la nivel de Corp Fizic, Corp Eteric, Corp Astral, Corp Mental şi Corp Cristic ( este
nou ).
Tot în vremurile de demult şi prin multe popoare , noi cei peste 100.000 de Preoţi Vechi ştiam să
folosim energiile Cristalelor, Energiile Telurice şi Cosmice din fluxurile de Energie Sacră, unde ne
construiam Temple de Cercetare Spirituală, Temple de Iniţiere şi Îndrumare Spirituală, lucruri care astăzi
din neştiinţă nu se mai fac, dar care se vor face din nou pe Noul Pămînt, dar sub o formă nouă în care
Cristalul Interior ( Cristosul ) va materializa Ştiinţa Cerurilor pentru binele cel mai înalt al omenirii .
Tot în acele vremuri colaboram într-o formă sau alta cu reprezentanţi ai mai multor Civilizaţii
extraterestre şi care se va relua pe Noul Pămînt, colaborare pentru care reprezentanţii Bisericii Ortodoxe
Române actuale încă nu sunt pregătiţi şi asta ca să nu zic faptul că majoritatea dintre ei nici nu cred în
existenţa Civilizaţiilor Extraterestre .
Cu toate că ar mai fi încă multe precizări de prezentat , mă opresc aici cu detalierea lor, fiindcă ele
se regăsesc expuse din diferite perspective în cele 6 cărţi anterioare pe care le-am scris, le-am oferit şi
circulă discret prin Spaţiul Românesc . Şi acum să revin la întrebarea anterioară cu cîteva recomandări .
Deci ; ce ar putea face Biserica Ortodoxă Română pentru a ieşi din Colapsul Spiritual în care
hibernează şi cum poate ca Instituţie să se Metamorfozeze şi să se Transmute ca Funcţionalitate
Spirituală pe palierul de Fiinţare al Conştiinţelor Oamenilor Noi ai Noului Pămînt ?
În primul rînd, ar trebui să ţină cont că Saltul Quantic sau cea de-a Doua Naştere Individuală şi
Unificată Cristic va fi o realitate absolută şi manifestată în peste 51% din populaţia Terrei imediat
datei de 18 Septembrie 2007 ; deci , timpul este foarte scurt , dar mai este .
În al doilea rînd , Patriarhul împreună cu Sinodul Bisericii Ortodoxe Române trebuie cu maximă
urgenţă să aducă din toată România la Bucureşti pe toţi Preoţii, Călugării, Călugăriţele şi Isihaştii care
sunt în posesia Harurilor Sfinte cum le consideră ei, adică acei posesori de Clarviziune, Clarauz,
Empatie ,Telepatie , Levitaţie , Mers pe Apă ,etc,…
Dintre cei cu asemenea Haruri ( calităţi Paranormale ) vor fi cu siguranţă destui care pot contacta pe
Învăţătorul nostru Iisus Cristos, pe Fecioara Maria , sau oricare Entitate de Lumină doriţi voi .
Sub semnul unei Deschideri Totale spre Lumina lui Cristos şi al Credinţei că acei colegi ai voştri
care au har vă vor oferi o intermediere-comunicare cu Cerurile, vă rog să solicitaţi chiar de la Învăţătorul
nostru Iisus Cristos răspuns la următoarele întrebări :
1.- Reîncarnarea este reală ? şi dacă da , spuneţi-o poporului ;
2.- Preoţii din Vechime suntem o realitate ? şi dacă da , recunoaşteţi-ne public şi colaboraţi cu noi ;
3.- Naşterea a Doua oară a Omului într-unul Nou se derulează chiar acum ? şi dacă da , spuneţi-o
poporului şi pregătiţi-l ;
4.- Pămîntul Vechi şi Cerul Vechi sînt chiar acum în procesul de metamorfoză într-un Pămînt Nou şi
un
Cer Nou ? şi dacă da, informaţi poporul ;
5.- Numărul de Spirale cresc în ADN-ul uman de la 2 la 12 Spirale ? şi dacă da , informaţi poporul ;
6.- Primeşte omul ( cei autoaleşi ) un nou corp energetic , ce ar putea fi numit Coconul de Aur sau
Corpul Cristic pentru a se putea manifesta corect pe Pămîntul Nou ? şi dacă da , învăţaţi poporul şi
despre acest lucru ;
7.- Adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu este Biserica de piatră şi cărămidă ci este chiar Corpul
Fizic
Uman ? şi dacă da , informaţi poporul ;
8.- Sunt Piramidele Fizice Celeste din România şi din lume alte facilităţi tehnice care ajută la nivel
Spiritual Omul într-un mod mai extins decît Bisericile actuale ? şi dacă da , confirmaţi poporului ;
9.- Vor mai fi folosite în viitor Fluxurile( Vortexurile , Portalurile ) Energetice din Locurile Sacre ale
României de către Iluminaţii Cristici ? şi dacă da , pregătiţi populaţia pentru acest lucru ;
10.- Vor coborî fraţii noştri Stelari ( Extratereştrii ) printre noi acolo unde vibraţia energetică este foarte
înaltă şi ne vor ajuta în construirea unei noi civilizaţii ? şi dacă da , pregătiţi populaţia .
Dragi Clerici , Învăţătorul nostru Iisus Cristos vă poate răspunde la foarte multe întrebări, şi cu toate
că răspunsurile o să fie zguduitoare pentru mulţi dintre voi , trebuie obligatoriu ca Ortodoxia Română să
le facă publice deoarece orice întîrziere a Cunoaşterii Adevărurilor Divine în forma pe care noi Ezoteriştii
o cunoaştem la nivel de Esenţă , va întîrzia uşor ( dar nu vor împiedica ) Procesul Creării unei Noi
Instituţii Spiritual Creştine în care Ortodoxia sub forma de acum nu va mai avea loc şi nu se va mai
putea recunoaşte;
Pe Pămîntul Nou vor fi Oameni Noi, cu Vremuri Sociale Noi , cu Adevăruri Noi şi Manifestări
Spirituale Noi , în care Preotul va fi concomitent şi om cunoscător al Ştiinţei Cerurilor , Ştiinţă care
trebuie manifestată spre binele cel mai înalt al omenirii .
Cine nu se integrează în aceste Noutăţi ale timpului pe care-l parcurgem acum , vor colapsa atît ca
fiinţe umane cît şi ca instituţii mai mult sau mai puţin religioase .
Reduceţi ritualul dragii mei Preoţi Ortodocşi şi măriţi timpul explicării Cunoaşterii Ştiinţei Extinse
a Cerurilor tuturor mirenilor voştri , pentru că în ultimii 2000 da ani poporul şi-a dezvoltat Mintea , şi-
a şlefuit Sufletul şi cu toţii sunt doritori de o nouă civilizaţie în care , aşa după cum zice Biblia :
Preoţii trebuie să păzească Ştiinţa ,
şi n-o mai lase pe mîinile neiubitorilor de pace .

173
Cristosul este Forţa Creatorului vieţuită în Omul Nou al Terrei Noi sub forma Principiului
Ştiinţei Microcosmice şi Macrocosmice deopotrivă , fapt pentru care Preoţii Cristici ai viitorului apropiat
au o uriaşă responsabilitate Divină , care este pe măsura Forţei Cristice pe care ei o vor materializa
expansional în N-dimensiuni prin Conştienţa şi Conştiinţa Personală Unică .
Noi Preoţimea Vremurilor Vechi , suntem dispuşi să colaborăm cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe
Române, în reformarea acestei Instituţii Îmbătrînite într-o Instituţie Nouă cu adevărat Cristică , mai
ales aici în Grădina Maicii Domnului .
Sunt conştient de faptul că majoritatea poporului Român dar şi majoritatea reprezenţanţilor
Ortodoxiei Române nu sunt obişnuiţi cu noutatea acestui limbaj de exprimare Spirituală şi de aceea vă
îndrum să studiaţi colateral cărţilor scrise de mine cît şi celelalte cărţi ezoterice autohtone şi străine .
Tuturor, vă doresc Succes în Desăvîrşirea voastră Cristică .
Nu uitaţi :
Dacă informaţiile anterioare vi se par imposibile ,
atunci Credinţa voastră este focalizată într-un Creator Limitat.
Ferice de cei ce Cred, fiindcă apoi vor Vedea şi Trăi( Vieţui ) cele Crezute.
Ce Credinţă Alegeţi, aceea vi se va oferi, pentru că atît puteţi accepta .

17. - Despre GRECIA Ezoterică


Dragi prieteni, peninsula Balcanică ne prezintă azi o geografie de naţiuni bine conturată, dar cu
interferenţe ale unor naţionalităţi preluate sub aripa lor de destin social, tocmai pentru a se materializa
deschiderea şi funcţionarea de Sisteme Spirituale Multiculturale .
Pînă în acest moment al anului 2006 , experimentul Spiritual multicultural a fost subordonat ( la
nivelul de Conştienţă şi Conştiinţă personală al întregii populaţii Balcanice ) fondului religiilor de
apartenenţă , fapt pentru care experimentul Balcanic a stat întotdeauna pe un butoi cu praf de puşcă şi al
cărui fitil l-au aprins atît politicile religioase , cît şi cele de partid sau grupuri de interese după caz .
Acest butoi cu pulbere de puşcă a fost întotdeauna arma unor interese de ordin material ,financiar
,etc,…
La nivel de Ştiinţă Spiritual Divină însă, printre tragediile năucitoare care au scuturat Balcanii de-a
lungul veacurilor, s-au înregistrat progrese de Toleranţă iar alteori de Colaborare , care au făcut ca
Flacăra Spiritualităţii Balcanice să strălucească din ce în ce mai mult ca o ţesătură de Lumină şi ale
cărei roade le vom culege cu toţii pe Noua Planetă Pămînt, cu recunoaşterea totală a Marilor
Misionari Divini , Rama , Buddha , Zoroastru, Toth , Mohamed, Iisus Cristos , St. Germaine , etc…
Deoarece istoria a consemat oficial anumite toleranţele religioase între cele două mari religii
Balcanice care sunt Islamismul şi Creştinismul, vom aştepta momentul celei de-a doua naşteri a populaţiei
Balcanice cînd colaborarea celor două curente vor fi sub semnul Iubirii, Înţelepciunii şi Voinţei
Divine.
Deoarece viitorul apropiat în care va evolua Omul Nou pe Noul Pămînt aduce cu sine noutăţi de
Ştiinţă şi Tehnologie Spirituală Terestră şi Extraterestră deopotrivă, este bine ca încă de pe acum să ne
familiarizăm cu anumite Enigme care în viitor vor părea lucru normale .
Pentru acest lucru , în rîndurile următoare voi aborda un subiect cu caracter de Enigmă, care aparţine
de domeniul Ştiinţei Cerurilor de Lumină şi care se află pe Solul fizic şi metafizic al Greciei vechi şi
contemporane deopotrivă : ENIGMA MUNTELUI ATHOS şi Muntelui OLIMP
La jumătatea luni Decembrie 2005, aproximativ pe la ora 6 şi 30 de minute dimineaţa, eram
Conştient într-unul din Cerurile prin care de obicei ,, hoinăresc ,, noaptea în timp ce corpul meu fizic
doarme .
În acest context , din partea forurilor de Lumină Celestă , Marii Maeştrii ai Spiritului mi-au
prezentat expres o Hartă a Peninsulei Balcanice ( ce era conturată perfect ) şi pe care exista suplimentar
faţă de hărţile terestre obişnuite chiar o săgeată aparent banală .
M-am uitat cu atenţie la săgeata care era schiţată, observînd că aceasta pornea din judeţul
Arad( probabil şi sau Sîntana unde locuiesc ) şi sub o formă arcuită trecea prin Belgrad ( Serbia-
Muntenegru), Skopie ( Macedonia ), Salonic şi se termina printr-un vîrf destul de mare care acoperea
Peninsula Calcidică ( Grecia ) undeva spre un malul Mării Egee.
Cu toate că mi-am dorit să desluşesc locul exact pe care vîrful săgeţii îl marca pe spaţiul
Greciei , revenirea în corpul fizic în starea de veghe a fost instantanee , exact ca în toate cazurile în
care mi se dau informaţii spirituale scurte , pe care trebuie să meditez în vederea obţinerii de
răspunsuri sau realizării de viitoare acţiuni cu tentă spirituală .
Şi de această dată am meditat la cald asupra a ceea ce vrea respectiva hartă şi săgeată Balcanică
să mă atenţioneze, şi cu surprindere , pe cerul Conştienţei mele au apărut ca o Stare de A Şti că aşa stau
lucrurile, următoarele aspecte informaţionale :
1.- Mi-am readus aminte de faptul că în urmă cu 5-6 ani , tot în plan Spiritual vocea clară a
Maestrului meu Celest m-a informat că : În GRECIA se află o PIRAMIDĂ .

174
În acel timp, îmi aduc aminte că nu am prea avut chef de Piramida din Grecia , deoarece mă
gîndeam cu insistenţă la Piramidele şi enigmele din Spaţiul Românesc ; totuşi , chiar în acele momente am
presupus că poate muntele Olimp ar ascunde o asemenea Piramidă Fizică Celestă şi m-am gîndit că :
oare ce ar face grecii la nivel turistic cu o asemenea Piramidă dacă ar fi descoperită şi dezgolită de
pămîntul care o aco-peră, cu acordul guvernului bineînţeles ?
2.- Mi-am readus aminte că prietena mea Luiza Landt sub pseudonimul Melfior Ra , a scris într-
una din cărţile sale despre faptul că la intersecţia Crucii Energetice a Terrei ( axa Egipt-România cu axa
Turcia-Italia ) care este pe Muntele Athos, se ascunde o Marte Taină.
Dragi prieteni, faţă de aspectele precizate mai sus , am încercat să extind cercetarea apelînd la
Florica şi Bombo de la Timişoara , la Aurora de la Arad şi la Doina de la Sîntana , în speranţa unei
descretizări profunde asupra enigmelor ezoterice din Grecia .
Din nefericire , din plan Spiritual nu ni s-a permis deocamdată să desecretizăm ceea ce ne-am fi
dorit , urmînd ca în viitor accesul spre dezlegarea misterelor pămîntului Elen să-l facă Fii săi de Lumină
în colaborare sau nu cu noi Echipa Cristică ( Şaumbra ) Terrei .
Şi totuşi , din consultările reciproce de rigoare între cei nominalizaţi mai sus , am obţinut anumite
informaţii pe care în corelaţie cu altele mai vechi , vi le ofer ca temă de meditaţie viitoare :
- mulţi Fii ai Luminii din Spaţiul Românesc ( inclusiv eu şi Bombo ) într-o reîncarnare mai veche
am fost Călugări pe Muntele Athos ;
- Muntele Athos este beneficiarul unor Energii Supraluminice-Suprasensibile care sosesc din Înaltul
Cerului şi înconjoară aproximativ oval întregul munte ;
- în subsolul Muntelui Athos există tunele subterane de acces spre ceva ce nu ni s-a permis
deocamdată să aflăm ca o certitudine ;
- din aceste tunele subterane parţial accesibile în momentul de faţă ,cu foarte mul timp în urmă
anumiţi călugări au scos la surafaţă obiecte de provenienţă extraterestră şi a căror utilitate le scapă
înţelegerii , deoarece s-a pierdut( ascuns) Cunoaşterea Iniţială a Ştiinţei Cerurilor de Lumină ;
- energia ce coboară pe Muntele Athos, în decursul timpului şi-a pierdut din putera scopului
pentru care a fos emisă spre sol şi riscă să se piardă definitiv dacă Fii Luminii din Grecia ( deci nu
neapărat călugării ) nu vor colabora cu Fii Luminii din România pentru a dezlega misterul dispariţiei
sau încă necesităţii acestei Energii Celeste Invizibile ;
- presupunem că sub Muntele Athos ar putea exista un Modul din Nava Mamă a Confederaţiei
Luminii;
- într-o altă reincarnare pe timpul lui Aristotel , eu am fost un Grec care cercerta şi filozofa
despre Misteriile Spiritualităţii Divine , fapt pentru care acum am puterea interioară de a lucra cu forţa
informaţiilor Divine pe care însăşi Aristotel le rostea în Agora Greciei Vechi ;
- în destinul meu există un potenţial viitor de colaborare cu Călugării de pe Muntele Athos ,
potenţial acceptat la nivel de Spirit ca element de destin şi cu care sper să ţin pasul dacă o să am
bani de drum .
Dragi prieteni , sper ca măcar voi să vă simţiţi mulţumiţi cu cele cîteva informaţii anterioare , pentru
că eu nu sunt şi nu voi fi mulţumit decît atunci cînd , vorba profeţiei prietenei mele Aurora : Gicule, te
văd în Viitor în Lumina Corpului Taboric ( Corpul Desăvîrşirii ) şi atunci eşti mulţumit fiindcă Ştii
tot ceea ce doreai tu cîndva să Ştii .
Vorba vorbei : mai e mult pănă departe( Desăvărşire ) ? Poate că da poate că nu ; fiecare după cum
alegem aşa culegem .

18.- Balonaşe mici de apă


( Clarvăzute din Astral în Eteric ; Fizic nu se văd dar se Simt )

1. Clarvizibil în Eteric
Sus în stratul atmosferic
Ne-avînd nici-o etapă
Se formează dintr-o dată
Balonaşe mici de apă,
Energie concentrată;

2. Balonaşe mici de apă


Vin acum întîia dată
Revărsîndu-se domol
Ca plutire înspre sol ;

3. Balonaşe mici de apă


Se tot sparg pe solul dur
Emiţînd un sunet pur

175
Pe umani îi readapă ;

4. Comportîndu-ne ca Vase
Sunetul pătrunde-n oase
Sunetul ne intră-n Suflet
Liniştindu-l printr-un Cuget
Şi-atrăgîndu-ne prin Dor
Spre Iubiri de Creator ,
Curăţă Suflet şi Minte
Pentru Vieţuiri mai Sfinte
În Faptă şi în Cuvînt
Rostul Noului Pămînt
Profeţit de-un Verb Ecou
Pentru tine ca OM NOU ;
Ţie Însuţi Eşti Cadou .

19.- Flori de Curcubeu , Drum spre( în ) Dumnezeu

1. Coborînd din Dumnezeu


Prin petale sau Ascuns
Energii de Curcubeu
Ca şi Taine de Pătruns ;

2 .Taina Florilor e-Ndemnul


Prin Culoare de Vibraţii
Tu să Redescoperi Semnul
Înţeleptei dulci Creaţii ;

3. Florile zîmbind te-Atrag


Înspre Motivaţii ,
Şi ca Înţeleptul Mag
Revelînd prin Meditaţii ,
Îţi arată Blînda Cale
Legămînt de Dumnezeu ,
Prin care să urci Agale
Pe Cărări de Curcubeu ;
Doar eşti Zeu din Dumnezeu .

P.S. Curcubeu topit în Flori


Vieţuind pastel mereu
Redeschid altfel de Zori
Pentru OMUL - Dumnezeu
Retrezit din crunta noapte
După 18 Septembrie 2007 ( la alţii mai repede ).

20.- Constatare în Bezna Uitării de Sine , spre Trezirea din Bezna Uitării de Sine

1. Mă admir acum cu Rost


Să-nţeleg cît îs de Prost ,
Cum plutesc în a mea Fiinţă
Pe o Mare de Neştiinţă ,
Căci din ea nici un Cuvînt
Nu îmi spune : Cine Sunt ?
Şi nu-mi spune : cu ce Rost
M-am născut pe lume Prost ?

2. Dar Convins de-a mea Credinţă


Intuiam că doar prin Ştiinţă ( Ocultă )
Eu voi fi Înţelepciune
Şi Miracol, şi Minune
Şi-o să-mi ştiu Rostul Divin
Ca să Co-Creez deplin
Pentru veacuri care vin

176
Împlinind un Nou Destin
Plin de Abnegaţie
În vasta Creaţie .

21.- CREATORUL - Perspective de Meditaţie

1.- Creatoru-n a sa Fiinţă , e Potenţă de Dorinţă ;

2.- Creatorul ca Dorinţă întru Fiinţă , e un Plin de-nGăduinţă ;

3.- Creatorul ca un Dat , EL chiar este Unicat Divizat-Nedivizat ;

4.- Creatorul Unicat Divizat-Nedivizat , Sie Însuşi e Substrat ;

5.- Creatoru-n a sa Fire , e chiar Unica-i( Maxima ) Iubire ;

6.- Creatorul ca Iubire întru Fire , este Unica-i Simţire ;

7.- Creatorul ca Simţire întru Fire , e eterna-i Nemurire ;

8.- Creatorul ca o Stare , se tot Mişcă-n Nemişcare ;

9.- Creatoru-n al său Dor , e Izvor Multicolor ;

10.- Creatorul Omogen , e-n Program ( Subprograme ) Eterogen ;

11.- Creatoru-n al său Cînt , unduie pe Verb-Cuvînt ;

12.- Creatorul ca Esenţă , e Perfecta lui Prezenţă ;

13.- Creatorul în Prezent , Sieşi este Confident ;

14.- Creatorul e un Nume , radiind Înţelepciune ;

15.- Creatorul e chiar Ştiinţă , conturată prin Voinţă ;

16.- Creatoru-i Frumuseţe , în Eterna-i Tinereţe ;

17.- Creatorul prin cel Mic , Sie Însuşi e Amic ;

18.- Creatorul este-n Forme , mai Plăcute sau Diforme ;

19.- Creatorul e Magie , creind Raiuri prin Pustie ;

20.- Creatorul e Dual , pe suport Material ;

21.- Iubirea înseamnă Libertate ;

22.- Libertatea manifestată înseamnă Iubire Vieţuită ;

23.- Libertatea manifestată înseamnă şi Credinţă Vieţuită cu Iubire ;

24.- Credinţa este Simţire ;

25.- Simţirea înseamnă Credinţă Vieţuită cu Iubire ,adică , Libertate ;

26.- Iubirea ca Vieţuire a Credinţei( Încredinţării ) în Simţire este Infinită ;

27.- Infinitul este de fapt Iubirea Nemărginită a Creatorului;

177
28.- Ca Infinit , Iubirea din Centrul Zero de Origine al Creatorului , poate fi matematizată în infinituri
liniare multidimensionale spre plus şi minus , sau spre înmulţit şi împărţit , etc ,… ;

29.- Creatorul este particularizat pe Programe Fizice finite şi Nonfizice infinite ;

30.- Programele din Universurile( Cerurile ) Fizice şi Nonfizice par succesive ca manifestare pe
aliniamentul timpului şi spaţiului , dar ele izvorăsc din Prezent şi se dizolvă tot în Prezent la
terminarea experimentului ;

31.- Libertatea de Manifestare al Liberului Arbitru este Limitată de Programul în care se exprimă , dar
este nelimitată pentru număr de Programe ulterioare de abordat şi experimentat ;

32.- Răul, Întunericul ,Limitarea, create de Lucifer , sunt solul în care Conştienţa şi Conştiinţa Creatorului
Evoluează ;

33.- Haosul ,Dezordinea şi Ineczactitatea create de Lucifer, sunt Iluzii Perfecte şi Necesare Evoluţiei
Creatorului în Conştienţă şi Conştiinţă ;

34.- Lucifer ca reprezentant al unei Ierarhii Celeste, este o Personalizare a Creatorului prin care s-a creat
posibilitatea de manifestare a Stării de A NU FI în planul fizic ;

35.- Lucifer este simbolul Microcosmosului, al Densităţii fizice, al Presiunii Psihospirituale din Astralul
Inferior şi al Separare în Conştienţă şi Conştiinţă ;

36.- Cristosul este Macrocosmosul , Eterizarea fizică şi Expansiunea în Conştienţă şi Conştiinţă , este
Unimea în Conştiinţă şi Starea de A FI ;

37.- Beţiile ezoterice pe 7 Chakre şi Lipsurile ezoterice pe 7 Chakre sunt Programe Luciferice extreme ;

38.- Beţiile ezoterice sunt adoraţia excesivă a exteriorului divers şi nebunie ;

39.- Lipsurile ezoterice sunt o calea spre Credinţă al Sufletului şi Spiritului Uman Neiniţiat în Ştiinţa
Cerurilor ;

40.- Normalitatea ezoterică pe 7 Chakre , este calea de centru unde se relevă îngemănat compromisul
experimental între Principiul Luciferic şi Principiul Cristic, de susţinere a Desăvîrşirii Spirituale al
Omului Terestru;

41.- Creatorul este deopotrivă atît Principiul Cristic cît şi Principiul Luciferic, şi se revarsă în cele două
Principii sub formă de Energie în cantităţi egale , dar de frecvenţe diferite şi sub formă de informaţii
diferite ;

42.- Creatorul ca Principiu Luciferic manifestat, este antiteza Sinei Sale ca Principiu Cristic manifestat ;

43.- Lucifer ca Anticrist , este de fapt Cristosul Iluziei Dimensiunii 3 şi 4 ;

44.- Cristos îşi dovedeşte valoarea Programului( Stare ) său doar prin raportare experimentată la Programul
( Stare ) Luciferic ;

45.- Cristos nu condamnă ci înţelege şi fructifică experienţele Luciferice , pe cînd Lucifer nu înţelege ci
luptă împotriva Programului Cristic derulat prin Omul Terrei ;

46.- Prin Principiul Luciferic, Creatorul a Creat Liberul Arbitru pe care l-a dăruit Omului ;

47.- Prin Principiul Cristic, Creatorul s-a folosit de Liberul Arbitru al Omului şi a Creat Energia Nouă a
Speranţei izvorîtă din Iubirea Înţelepciunea şi Voinţa Totalităţii Sale ;

48.- Principiul Cristic şi Principiul Luciferic în măsura în care ajută Omul , în aceiaşi măsură ambele
evoluează prin Om ; relaţia este de Vers-Revers ;

178
49.- Omul poate fi privit din perspectiva regnurilor Animal , Vegetal şi Mineral, atît ca Forţă-Principiu
Luciferic , dar şi ca Forţă-Principiu Cristic ;

50.- Relaţiile dintre Om si toate celelalte Regnuri( Ierarhii ) Divine fără excepţie,au relaţii de colaborare şi
Cîştig Evolutiv Spiritual pe relaţia Vers-Revers ;

51.- Totul este Evoluţie în Creaţie , iar stagnările sau întîrzierile Spirituale sunt supuse reciclărilor, s-au
reprogramărilor specifice ;

52.- Atunci cînd Omul manifestă Starea de A NU FI , el este dator să plece genunchii Conştienţei şi
Conştiinţei Personale, în faţa tuturor Ierarhiilor( Regnurilor ) care îl susţin în derularea programelor
de Destin Celest ;

53.- Cînd Omul va manifesta Starea de A FI la nivelul maxim, atunci toate Ierarhiile( Regnurile ) îşi vor
pleca genunchii la modul Spiritual în faţa Înălţimii Evoluţiei Spirituale pe care Omul a atins-o cu
ajutorul lor ;

54.- Omul ca parte Personalizată a Creatorului prin Cunoaştere Experimentată nu are acces decît la partea
Manifestată a Creaţiei Creatorului ;

55.- Toată Cunoaşterea pe care omul Terestru a dobîndit-o despre Creator , a exprimat-o prin Simboluri
şi asta datorită complexităţii Creaţiei Divine ;

56.- Aceste Simboluri Spirituale ce conţin Informaţii Spirituale Concentrate, au fost adesea utilizate sub
formă de Peceţi, Pantacluri şi Talismane în vremurile vechi, sau sub formă de Sigle de firme : pe
maşini , îmbrăcăminte, ambalaje alimentare şi nealimentare , etc ,… în vremuri moderne ;

57.- Simbolurile Spirituale, se schimbă de la o civilizaţie la alta a evoluţiei umane în Conştienţă şi


Conştiinţă şi asta ca o adaptare la noile particularităţi de experimentare socială fizică şi metafizică ;

58.- Simbolurile Spirituale sunt limitate ca sens al exprimării Adevărurilor Divine ;

59.- Simbolurile Spirituale diferă de la un Cer( Univers ) la altul şi odată cu Evoluţia Spirituală a
Cerurilor şi Simbolurile se modifică ;

60.- Simbolurile vor fi folosite o eternitate, prin infinite forme de exprimare ;

61.- Patria Divină unde Spiritului Omenesc îşi are Casa ( Acasă ) este Cerul , dar cum şi Cerurile
evoluează , putem spune că se nasc prin Metamorfoză şi Transmutaţie noi Patrii Divine cu Noi Case ;

62.- Prima Creaţie cu cele 10 Ceruri poate fi considerată Prima Patrie Divină ,dar urmează a Doua
Creaţie ca temelie a unei Noi Patrii Divine ;

63.- În Noua Patrie Divină al celei de-a Doua Creaţii , se poate pătrunde doar prin Portalul Noului
Pămînt- creat chiar acum de majoritatea pămîntenilor ;

64.- Fiecare Simbol Spiritual :


- se află de la Maeştrii Iniţiaţi, ca Învăţători ai acestor Taine ;
- se înţeleg prin studiu aprofundat-autodidact ;
- se acceptă doar prin înţelegere ;
- şi se vieţuiesc prin Simţire .

65.- Literele Alfabetului sunt şi ele Simboluri Spirituale ;

66.- Aşadar, Verbul Cosmic se exprimă şi prin vocalele şi consoanele care compun un cuvînt solitar sau
înşiruit într-o frază ;

67.- Literele gîndite în cuvinte sau vocalizate, reprezintă containerele unor forţe energetice şi care în
funcţie de vibraţie pe care o poartă le denumim cuvinte de vibraţie înaltă sau joasă ;

179
68.- Totodată, cuvintele dezvăluie Scopul Discuţiei , Educaţia Spirituală cît şi Starea de Implicare
Emoţională al celui care le exprimă ;

69.- Toată Creaţia Creatorului este Sfîntă, indiferent pe ce frecvenţă joasă sau înaltă se manifestă ;

70.- După nivelul de frecvenţă al manifestării , Creaţia ce vieţuieşte pe frecvenţe joase poate fi considerată
un aspect Nesacru al Creatorului , iar Creaţia ce vieţuieşte pe frecvenţe înalte poate fi considerată un
aspect Sacru al Creatorului ;

71.- După nivelul de Conştienţă şi Conştiinţă , Personalizările ce Fiinţează în Lumile Create ale Creatorului
pot fi considerate Spirite Nesacralizate-Impure şi Spirite Sacralizate-Sfinte ;

72.- Perspectivele prin care Creatorul se Vieţuieşte şi se Cercetează pe Sine Însuşi ca Manifestare
Proprie izvorîtă din Nemanifestarea Proprie este Infinită şi Eternă ;

73.- Fiecare Cer( Univers )are propriul său Program de Funcţionare , din care derivă propria sa unicitate cu
frecvenţă vibraţională de referinţă pentru accesul doritorilor şi merituoşilor cu afinitate ;

74.- Fiecare Cer ( Univers ), are un Program de Experienţe Proprii Limitate ;

75.- Cînd Programul Spiritual al unui Cer( Univers ) se încheie , el se Metamorfozează şi Transcende în
alt Program , Cerul respectiv părăsindu-şi vechea manifestare spre una nouă şi aşa la infinit ;

76.- Cu toate că Cerurile pot apărea ca născîndu-se evoluînd şi dizolvîndu-se ,de fapt ele sunt
interconectate şi se susţin evolutiv ca un tot unitar , Cerurile Vechi fiind seminţele Cerurilor Noi;

77.- Fiecare Cer ( Univers ) în cadrul programului său, are mai multe Programe Mici , adică Subprograme
particularizate pe Idei şi Stări de manifestat ;

78.- Pornind de la Cerul Universului Fizic, omul constată prin evoluţie spirituală faptul că :
- fiecare Planetă are Cerul ei Unic şi Programul ei Unic de Evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă ;
- fiecare Soare are Cerul lui Unic şi Programul lui Unic de Evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă ;
- fiecare Constelaţie are Cerul ei Unic şi Programul ei Unic de Evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă;
- fiecare Galaxie are Cerul ei Unic şi Programul ei Unic de Evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă ;

79.- Cu toate că subordonarea evolutivă poate fi privită ca fiind liniară de la micro la macro, adică de
la cel mai mic la cel mai mare , totuşi această subordonare este şi neliniară, ci concentrică, în care
cel mic este învelit de cel mare ( după modelul structurii cepei ) şi susţinut de cel mare ;

80.- Cu toate că Programul şi terenul de joacă al Pămîntului ( ambele per global ) sînt acelaşi pentru toţi
pămîntenii , totuşi fiecare om are Propria s-a Cale de Evoluţie Spirituală ;

81.- Fiecare Om fiind Unic şi avînd o Cale Unică de Evoluţie Spirituală, tu omule Observă experienţele şi
explicaţiile colaboratorilor tăi de destin , iar dacă afli ceva ce ţi potriveşte, experimentează-le doar prin
Simţirea-ţi Lăuntrică şi nu cum vor alţii să-ţi impună ;

82.- Cînd omul experimentează Tăcerea( meditaţia Zen ), de fapt este vorba de Tăcerea Mentalului Inferior,
adică a Egoului ca Eu Inferior ;

83.- În Tăcere , constaţi că între Mentalul Inferior şi Mentalul Superior există o Prăpastie pe care:
- o poţi privi dar te întorci la Egou ca Mental Inferior ;
- poţi încerca s-o Sari-Transcenzi, dar dacă nu eşti pregătit înnebuneşti prin pierderea echilibrului
spiritual, adică , pluteşti în conştienţă între dimensiuni pe care nu le poţi controla deoarece eşti
între cele două Mentaluri-Euri ;
- o Sari-Transcenzi efectiv şi devii Iluminat prin intrarea definitivă în Mentalul Superior ca Eu
Superior , adică EU SUNT ;

84.- Numerele sunt şi ele Simboluri Spirituale, ce pot fi utilizate solitar sau combinat, în funcţie de
Scopul Perspectivelor Spirituale pe care dorim să le redăm prin aceste numere ;

180
85.- În general , Zero reprezintă Nemanifestarea şi 1 reprezintă Manifestarea ;

86.- În particular, în zona Manifestată a Creatorului, Zero poate simboliza Baza de derulare a noi şi
infinite Programe, ce curg întotdeauna prin 1 ca Unicul Manifestat ;

87.- În Creaţia Manifestată, dintr-o perspectivă putem spune că Creatorul este efectiv o Trinitate, astfel că:
- numărul 1 Simbolizează Iubirea Divină sau TATĂL ;
- numărul 2 Simbolizează Înţelepciunea Divină sau FIUL ;
- numărul 3 Simbolizează Voinţa( Puterea ) Divină sau SFÎNTUL DUH ;

88.- Omul Simbolizat prin cifra 5 ;


Despre Omul manifestat în lumea fizică , putem aprecia că dintr-o perspectivă incipientă a Evoluţiei
sale în Conştienţă şi Conştiinţă , poate fi Simbolizat prin cifra 5 şi redat în formă Piramidală astfel :
- Baza Piramidei manifestată de Om ca Pătrat al materiei este :
- numărul 1 este Simbolul elementului FOC ;
- numărul 2 este Simbolul elementului AER ;
- numărul 3 este Simbolul elementului APĂ ;
- numărul 4 este Simbolul elementului PĂMÎNT ;
- Vîrful Piramidei manifestat de Om ca Centru de Co-Creare prin Bază, este numărul 5 şi este
Scînteia Divină din Om ;

89.- Omul Simbolizat prin cifra 7 ;


Dintr-o altă perspectivă , ţinînd cont de faptul că Scînteia Divină din fiecare dintre noi este o
Trinitate şi că Spiritul nostru se aliniază în manifestare celor patru Elemente , atunci Omul poate fi
Simbolizat prin cifra 7 ( 3 + 4 ) ca număr Sacru şi redat sub formă de Obelisc astfel :
- Triunghiul Obeliscului ( care este o Piramidă Simplă ):
- numărul 1 este Simbolul Iubirii ;
- numărul 2 este Simbolul Înţelepciunii ;
- numărul 3 este Simbolul Voinţei ;
- Pătratul ca Bază a Obeliscului ( care este un Cub ):
- numărul 4 este Simbolul Focului ;
- numărul 5 este Simbolul Aerului ;
- numărul 6 este Simbolul Apei ;
- numărul 7 este Simbolul Pămîntului ;

90.- Omul Simbolizat prin cifra 12 ;


Dintr-o altă perspectivă , dacă ţinem cont de faptul că Omul ca Scînteie Divină acţionează asupra
fiecărui element din pătratul materiei ( Foc, Aer, Apă şi Pămînt ) prin Atributele-Ipostază( de Iubire
Înţelepciune şi Voinţă ) , atunci avem 12( 4 ori 3 ) potenţialităţi de manifestare integrată ce defineşte
manifestarea omului în materie ;

91.- După Energia Vechiului Corp Fizic al Omului Vechilor Energii ale Vechiului Pămînt , Omul poate fi
Simbolizat prin cifra 7 inclusiv din punctul de vedere al celor 7 Chare Energetice care i-au
menţinut Fiinţarea pe Terra ;

92.- Cu toate că Omul Neiniţiat, prin multe şi dureroase reîncarnări nu va cunoaşte care este scopul
prezenţei sale pe Terra , în timpul evoluţiei sale spirituale v-a veni vremea şi v-a înţelege şi faptul
că tot sub perspectiva Simbolului numeric 7 el trece prin derularea experimentală a 7 Programe
etapizate cu finalitate în Desăvîrşirea Personală , astfel :
1.- Etapa utilizării Necontrolate al Programului Bioenergetic al Corpului Fizic ( Program Biomecanic
sau Instinctual );
2.- Etapa utilizării Necontrolate al Programului Emoţional ;
3.- Etapa utilizării Necontrolate al Programului Intelectual ;
4.- Etapa utilizării Intuitive cu sediul în Inimă-Mentalul Divin ;
5.- Etapa utilizării Controlate al Programului Intelectual ;
6.- Etapa utilizării Controlate al Programului Emoţional ;
7.- Etapa utilizării Controlate al Programului Instinctual ; sau :
Programele 1, 2 şi 3 Programul 4 Programul 5, 6 şi 7
Incoştienţă Conştienţă Supraconştienţă

93.- Creatorul este Infinitatea Nemanifestată , dar şi Finitatea Manifestată in infinite feluri ;

94.- În Finitatea Manifestată Creatoarul este denumit şi Dumnezeu la nivel global ( ca Totalitate a creaţiei
manifestate ) , dar mai este denumit şi Dumnezeire pe fiecare aspect al manifestării sale ;

181
95.- Dumnezeirea ca aspecte manifestate ale Creatorului , poate fi clasificată după nivelul de evoluţie
spirituală atins în :
- Dumnezeire ca bază pe care se desfăşoară Co-Creerea ; exemplu :
- regnul mineral ;
- regnul vegetal ;
- regnul animal ;
- regnul Uman neevoluat , etc ,…;
- Dumnezeirea ca avangardă Co-Creatoare cu Creatorul ; exemplu :
- ierarhiile de Lumină de la Îngeri la Serafimi ;
- ierarhia Oamenilor Crişti ;

96.- Utilizarea pentru Creator a denumirii de Dumnezeu este improprie din cauza eventualelor confuzii
care s-ar putea produce ; de exemplu :
- Dumnezeul Sefirei( Sferei-Universului) Împărăţiei Fizice Malkut este Uriel ;
Pentru oamenii fizici Uriel este primul nostru Dumnezeu ,dar el este Co-Creator şi parte a
Creatorului ;
- Dumnezeul Sefirei Împărăţiei Vieţii Pure este Gabriel( Gavriil );
Pentru oamenii fizici Gabriel este al doilea Dumnezeu , este Co-Creator şi parte a Creatorului , cît
şi Dumnezeul lui Urilel cu Împărăţia sa fizică cu tot ;
- această relaţie de subordonare merge pînă la Sefira Iubirii-Kether ( vezi şi cartea Secretele
Arborelui Sefirotic pentru lămuriri );
Din acest considerent , pentru a elimina confuziile, Creatorul este denumirea Totalităţii Manifestate
şi Totalităţii Nemanifestate luate întotdeauna împreună , iar la nivel de Manifestare Creatorul este
denumit doar Dumnezeu şi Dumnezeire pe ranguri sau etape de evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă;

97.- Omul este Dumnezeu ca parte a Creatorului şi experimentează numai şi numai în Totalitatea
Manifestată a Creatorului ;

98.- Omul Creînd în Interiorul Creatorului , dar întotdeauna cu Creatorul şi Ierarhiile sale ,
ca OM-DUMNEZEU devine CO-CREATOR în Creaţie ;

99.- Lipsurile ezoterice , Normalitatea ezoterică şi Beţiile ezoterice sunt atît terenul de joacă al Liberului
arbitru Uman , cît şi calea spre Desăvîrşire Cristică ;

100.- Beţiile ezoterice sunt considerate Păcate , dar de fapt ele sunt experienţe cauzatoare de efecte care se
vor întoarce întotdeauna la tine, dar la un nivel amplificat de 4 ori pentru vechea energie;

101.- Omul care stă mult în Beţiile ezoterice riscă să se ,, înece ,, în ele şi să reia experienţele într-o
nouă reîncarnare pentru a sosi şi a se manifesta pe calea Normalităţii ezoterice subordonate Iubirii (
Roz – Cunoaştere experimentată altruist şi Verde - Vindecare pentru tine şi ceilalţi );

102.- Cu Altruismul Inimii doar Principiul Cristic lucrează şi este darul Creatorului( prin Dumnezeire )
pentru Omul Fizic de pe Terra şi altundeva;

103.- Alături de marii Desăvîrşiţi ai Terrei, ZAMOLXIS este şi el Crist ;

104.- Vîrsta la care ZAMOLXIS a plecat în călătoriile sale de Iniţiere a fost de 10 ani –El zice ;

105.- Iniţierea Spiritual-Metafizică a lui ZAMOLXIS a durat 20 de ani – El zice ;

106.- ZAMOLXIS a stat sub pămînt 5 ani, apoi a revenit la suprafaţă la Discipolii care îl aşteptau – El
zice ;

107.- ZAMOLXIS a avut 12 Discipoli – El zice;

108.- În anul 2005 , dintre cei 12 Discipoli ai lui ZAMOLXIS doar 8 Discipoli sunt reîncarnaţi pe Terra,
cu Misiune Spirituală bineînţeles ( fi-ţi atenţi ) – El zice;

109.- ZAMOLXIS este un tip mult mai Zgîrcit cu Informaţia ezoterică decît ceilalţi Desăvîrşiţi ai Cerului;
sper să nu fie morocănos, findcă exigent este şi aveţi grijă voi cei care sunteţi pe frecvenţa lui
spirituală cu sau fără contract-promisiune celestă de colaborare - Eu zic ;

182
110.- Mulţi Desăvîrşiţi ai Cerului ne ajută pe noi( indiferent de naţionalitate ) cei din Spaţiul Românesc în
Demararea şi Derularea Misiunii Spirituale a României , dar trebuie să adăugăm la acest Miracol şi
efortul nostru şi cu cît mai repede cu atît mai bine va fi ;

111.- Fiecare Om al Terrei este posesorul multor experienţe prin care şi-a creat propriului său IAD fizic
şi metafizic deopotrivă ;

112.- La nivel Suprasensibil , mai multe IAD-uri personale formează Astralul Inferior al Frămîntărilor
Psihospirituale, unde cei cu afinitatea acestui Strat( Cer ) îşi frămîntă Sufletul pentru a găsi calea de
Lumină pînă la o nouă reîncarnare pe Terra , spre a-şi dizolva IAD-ul Personal ;

113.- Infernul sau IAD-ul Personal este suma şi produsul tuturor Personalităţilor Egotice pe care Spiritul
respectiv le-a manifestat în planul fizic ;

114.- IAD-ul Personal se dizolvă prin Experimentarea pe Terra a Evoluţiei Spirituale în Conştienţă şi
Conştiinţă pe calea Iubirii Principiului Cristic ;

115.- Prin Puterea cu care Spiritul omului Utilizează Conştient în experienţele sale Terestre Atributele
conţinute în Principiul Cristic , prin aceiaşi Putere( Voinţă ) Spiritul respectiv îşi dă singur acces la
utilizarea unui Cer de Lumină din ce în ce mai Înalt;

116.- În Cartea Eternităţii Creatorului Om îşi are propriul său capitol în care sunt trecute necontenit toate
efectele manifestărilor sale ;

117.- Odată intrat în Manifestare , Creatorul a Creat Magia pentru Sine Însuşi în Sine Însuşi ;

118.- Cea mai mare Magie a Creatorului este Divizarea în Sine Însuşi ;

119.- Magia Creatorului se Derulează în Creaţia Manifestată pe două aspecte polare şi anume :
- Magia Albă derulată prin Programele Ierarhiilor de Lumină ;
- Magia Neagră derulată prin Programele Ierarhiilor Lipsite de Lumină ;

120.- Doar în Împărăţia Lumii Fizice Creatorul şi-a Dat Sie Însuşi Liberul Arbitru ca prin Fiinţarea-i OM,
să poată manifesta la alegere Magia Albă sau Magia Neagră , după nivelul de Conştienţă şi
Conştiinţă pe care Omul Utilizator de Programe Luminoase sau Neluminoase le Simţea Necesitatea
experimentării ;

121.- În virtutea experienţelor vieţilor trecute dar şi a celei prezente , Omul Terrei a oscilat întotdeauna
prin a face fapte bune ca un Mag Alb, sau a face fapte rele ca un Mag Negru ;

122.- Pe calea propriei Desăvîrşiri Cristice , Omul trebuie să înţeleagă şi să accepte faptul că :
- a făcut Magie Neagră de diferite intensităţi vibraţionale joase , prin care şi-a atras Efecte
Karmice de intensităţi diferite ;
- să depună eforturi prin Gînd ,Cuvînt şi Faptă de a renunţa treptat la Magia Neagră şi de a se
reintegra în Lumină ;
- să conştientizeze prin Simţirea-i lăuntrică faptul că este posibil ca cineva să-i facă Magie
Neagră , iar el trebuie să-i răspundă cu Lumina Iubirii Divine ;

123.- Magia Neagră te înlănţuie cu energii de frecvenţă spirituală joasă şi te menţine scufundat în iluzie ;

124.- Magia Albă al cărui instrument perfect de utilizare este Iubirea Divină , te dezrobeşte de toate
condiţionările iluziilor exterioare, te scoate din Bezna Uitării de Sine trezindu-te Spiritual şi îţi
eliberează calea eternităţii viitoare spre nivele de Conştienţă şi Conştiinţă extinse la infinit ;

125.- Magia Neagră are ca suport de vieţuire şi experimentare Egoismul ;

126.- Magia Albă are ca suport de vieţuire şi experimentare Altruismul ;

127.- Cînd Principiul Democraţiei Iubirii Divine nu este pus în valoare de Religiile Oficiale Monoteiste ,
atunci Magia Neagră operează sub masca conflictului de Interese diverse, interese justificate prin
Intelectul Mentalului Inferior care este subordonat egoismului ;

183
128.- Cînd Conducătorii poporului nu slujesc pe cel Mic pe baza Democraţiei Iubirii Divine , atunci Magia
Neagră îi transformă pe aceşti funcţionari publici pe baza egoismului lor, în instrumente Luciferice
de satisfacere a intereselor proprii cu preţul Efectelor Karmice viitoare inevitabile;

129.- Dacă Conducătorii Religiilor Oficiale nu spun poporului ( enoriaşilor ) arondat Adevărurile Comunicate
din Ceruri ca Mesaje de înaintare spre Lumină , atunci Adevărul Divin Ascuns este Sinonim cu
Magia Neagră ;

130.- Proprietatea este reală doar în cazul cînd Spiritul Omului este de Drept Proprietar Divin ;

130.- Proprietatea Proprietarului Divin este definirea unei Stări-Principiu Conştientizat şi Experimentat ;

131.- Proprietatea nu este de natură Fizică ci este de natură Metafizică ;

132.- Proprietatea vine de la Propriu ca Interior şi nu de la ceva exterior care ţi-ar aparţine ;

133.- Dacă un bun de natură exterioară îţi parvine pe calea Magiei Albe(Corect) sau Magiei Negre(Furt)
pentru folosinţă personală( şi familială ) asta nu înseamnă că eşti Proprietarul ci Administratorul
acelui bun exterior ;

134.- Proprietatea Proprietarului Divin este Eternă ;

135.- A te defini ca Proprietar asupra unui bun exterior înseamnă că eşti în Iluzie, în egou , deoarece
bunul exterior este efemer şi-ţi scapă printre degete mai devreme sau mai tîrziu ;

136.- A te defini ca Administrator al unor bunuri exterioare este o realitate , deoarece indiferent de timpul
în care tu utilizezi aceste bunuri, ele nu-ţi vor aparţine pentru eternitate niciodată , ci doar provizoriu
în limita unui Program Celest Experimental ;

137.- Civilizaţia Vechiului Pămînt a emis acte de Proprietate, dar de fapt Proprietarul era Proprietar de
Iluzii întărind egoul .

138.- În Civilizaţia Noului Pămînt cuvîntul Proprietate în raport cu bunuri exterioare trebuie să dispară
ca utilitate de exprimare analogică ;

139.- În Civilizaţia Noului Pămînt cuvîntul Proprietate rămîne valabil ca utilizare doar pe aspectele
Atributelor Divine experimentate de Om ; IUBIRE , ÎNŢELEPCIUNE , ARMONIE , PACE ,
ALTRUISM, VOINŢĂ SACRĂ , etc,…

140.- Civilizaţia Noului Pămînt , v-a trebui să emită acte de Administrare prin care se v-a consfinţi faptul
că bunurile respective cad sub incidenţa sferei legilor Altruiste de utilizare , comercializare cît şi
donare ale acestora ;

141.- Pe Noul Pămînt şi în Noua Civilizaţie Cristică Terestră, noţiunea de Aministrator va avea două
sensuri de înţelegere şi drept de Administrare :
- Administrator de Gradul I pentru bunurile personale cu care poţi face tot ce doreşti ;
- Administrator de Gradul II pentru bunurile altor persoane, care ţi le-a lăsat spre Administrare şi
pentru care ai răspunderea restituirii lor .

142.- Deoarece Proprietatea este de natură interioară,Proprietarul este întotdeauna şi Administrator exterior,
dar Administratorul exterior nu poate fi întotdeauna şi Proprietar Interior ;

143.- Proprietatea Interioară se bazează pe Conştienţa şi Conştiinţa Desăvărşirii Cristice , astfel că cel mai
bun Administrator este cel care utilizează Atributele Divine ca Stare Interioară de Manifestare
Naturală ;

144.- Omul este o Fiinţă Divină incompletă ca Sine Divină manifestată şi prin Programe şi Legi emise şi
subordonate Creatorului , tinde întotdeauna spre completare cu experienţe infinite căre să-i
demonstreze Potenţialul Extins şi Nelimitat de Exprimare .

145.- Dacă se spune că Omul Limitat şi că foloseşte o infimă părticică din Potenţialul său Divin , ceea
ce este un mare Adevăr în faza actuală de evoluţie Spirituală în Conştienţă şi Conştiinţă , atunci

184
putem spune din perspectiva umană faptul că şi Creatorul este identic de limitat ;

146.- Omul şi Creatorul care sunt UNA , fac acelaşi pas Spiritual Evolutiv Întotdeauna şi Fără Excepţie ;

147.- Energia unei realizări umane, vine tocmai de la Voinţa omului preluată din Creator , în vederea
materializării acelei realizări ca Dorinţă intim Vieţuită Lăuntric ;

148.- Spiritul Omului Dumnezeu întotdeauna funcţionează evolutiv , doar prin Cunoaşterea Experimentată
subordonată Iubirii, Înţelepciunii şi Voinţei Divine ;

149.- Esenţa Lăuntrică al fiecărui Aspect manifestat al Creatorului , este tocmai Starea de A FI a
Creatorului lăsată să experimenteze în Starea de A NU FI ca manifestare în Cerurile Create ;

150.- În Universurile( Cerurile ) Manifestate ale Creatorului , doar Esenţa Iubirii este Absolută ;

151.- Prin Programele infinite de A NU FI , Esenţa Lăuntrică al fiecărui Aspect Divin Manifestat îşi
Conştientizează Starea de A FI tocmai prin experienţele relative Vieţuite-Simţite ;

152.- Conştientizarea de Sine este Individuală şi se realizează pe o Cale Unică în raport cu Unicităţile
celorlalţi ;

153.- Conştienţa de Sine îţi arată valoarea prin Studiu , Conversaţii Spirituale , Observaţie Introspectivă şi
Meditaţie ca Vieţuiri-Simţiri experimentate şi nu teoretizate ;

154.- Cineva spunea faptul că a Cunoaşte Întregul este Adevărata Cunoaştere , dar în Fapt , Întregul se
modifică necontenit ca manifestare prin Programe infinite de experimentat . Din acest considerent
trebuie să reformulăm ideea de Cunoaştere a Întregului şi să spunem faptul că prin Cunoaşterea
Spirituală Experimentată , trebuie să ajungem la o Înţelegere al modului de manifestare al Întregului ,
unde vom găsi în eternitatea Fiinţării noastre o infinitate de Cunoaşteri noi de experimentat ;

155.- Cineva spunea că există anumite lucruri Imposibile chiar şi pentru Creator . Reîntregind , putem
spune faptul că pentru Creator este Adevărată formularea anterioară doar în Programe limitate şi
finite , dar, Creatorul la nivel extins-infinit , poate efectiv orice fără restricţii , dar în infinite programe
finite ;

156.- Fiecare Program Nou de manifestat are şi Legi Noi de Coordonare ;

157.- Programele Noi şi Legile Noi , pun la dispoziţia Spiritelor care le experimentează : Corpuri Noi ,
Condiţii Noi şi Instrumente Noi de Evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă ;

158.- Legile Noi , îşi datorează naşterea şi vieţuirea datorită epuizării experienţelor Legilor Vechi ;

159.- Programele Vechi şi Legile Vechi nu se distrug ci se metamorfozează în Programe Noi şi Legi Noi;

160.- Programele Noi şi Legile Noi pot fi utulizate doar de Spiritele care au Compatibilitate-Afinitate cu
Energia Experienţelor Predeterminate prin aceste Programe şi Legi Noi ;

161.- În Creaţia Divină Totul este Important în cadrul fiecărui Pogram Evolutiv ;

162.- Întotdeauna , Etapele( Aspectele ) Vechi Experimentate ca Reuşită în Conştienţă şi Conştiinţă , devin
mai puţin importante decît Noile Etape ale Programelor şi Legilor Noi de Evoluţie Spirituală ;

163.- Programele de Evolutie cît şi Etapele ( Aspectele ) de Experimentat în cadrul Programelor , sunt atrase
de Spirit spre experimentare printr-un Magnetism de Afinitate, Rezonanţă , Dorinţă şi Curiozitate mai
mult sau mai puţin Conştientă ;

163.- Fiecare Aspect Experimentat în Creaţie , indiferent de Programul prin care se realizează , are propria
sa Naştere , Dezvoltare şi Retragere-Stocare în Banca de Date Spiritual-Energetică a Creatorului ;

164.- Fiecare Program Celest are propria sa Perfecţiune Natural Prestabilită de Fiinţare-Funcţionare , cît şi
propria sa Perfecţiune de atins ca experimentare , fapt pentru care putem spune că apogeul tuturor
experienţelor derulate în Lumină reprezintă chiar Limita Superioară a Fiinţării şi Utilităţii sale ;

185
165.- Toţi oamenii care au experimentat pe Terra Veche , sunt Eroi Vechi şi Eroi Finali ai Primei Creaţii .

166.- Toţi oamenii care îşi acordă accesul direct sau ulterior printr-o Nouă reincarnare pe Terra cea Nouă ,
sunt Eroii Giganţi ai Iubirii , Înţelepciunii şi Voinţei Divine .

167.- Cel Mai Mare Erou al Primei Creaţii cît şi al celei de-a Doua Creaţii este Inegalabilul Învăţător
IISUS CRISTOS , urmat de ceilalţi Desăvîrşiţi în continuă creştere .

168.- Creatorul Nemanifestat este Sinteticul Infinit , Eterogen şi Incognoscibil .

169.- Creatorul Manifestat este Analiticul finit ca Multitudine Infinită ,Omogen şi Cognoscibil pe
Programele alese şi derulate .

170.- Dintr-o anumită perspectivă , Creatorul Nemanifestat este Pasivul şi Sursa Activului Sinei Sale
Materializate în Experienţe( Programe) finite ca durată , dar infinite ca număr şi posibilităţi-
potenţialităţi .

171.- Dintr-o altă perspectivă , Activul şi Pasivul Economiei Energiilor Cerurilor( Universurilor ) Manifestate
,sunt simbolurile contabile ale Dualităţii Creatorului în Sine Însuşi , ca Experimentare de Sine pentru
Cunoaştere de Sine .

172.- În Cerurile( Universurile ) Manifestării sale, Creatorul Experimentează Activul şi Pasivul Dualităţilor
sale Energetice pe Schelete-Programe Vii ,extrase din Geometria Spiritualităţii Ştiinţei Sacre .

173.- Principiul Cristic preexista în Creaţia Manifestată a Creatorului înainte de începerea derulării
programului Terra , dar numai aici pe Terra Principiul Cristic a materializat cea Mai Înaltă Valoare
de Sine Divină , atît prin Iisus Cristos cît şi prin ceilalţi Desăvîrşiţi .

174.- Adevărata Înaltă Societate este a Oamenilor Spiritualizaţi Cristic , iar în Civilizaţia Noului Pămînt
Cristificarea va fi Cheia de acces , şi nu bunurile materiale, financiare, funcţiile sau titlurile din
vechea civilizaţie a Terrei .

175.- În spatele fiecărui bărbat cu reuşite lumeşti ale civilizaţiei Vechiului Pămînt , aproape întotdeauna a
fost o femeie extrem de dictatorială , care şi-a împins bărbatul în Beţia bunurilor materiale .

176.- În spatele fiecărui bărbat cu reuşite Spirituale , întotdeauna s-a ascuns femeia interioară care l-a
ghidat prin vremi spre Androginitatea Spiritualităţii Cristice .

177.- Adevăratul Bărbat se ascunde pentru tine Femeie chiar în interiorul tău .

179.- Adevărata Femeie se ascunde pentru tine Bărbate chiar în interiorul tău .

180.- Bărbatul exterior ţi-l predetermini dragă Femeie, după Simţul interior pe care Bărbatul lăuntric ţie ţi-l
relevă pe cel exterior, ca şi compatibil cu experimentul pe care vrei să-l derulezi la modul
interrelaţional ; o situaţie asemănătoare este şi la bărbaţi , dar pe polaritate inversată .

181.- Lumile Spirituale se relevă prin Credinţă .

182.- Credinţa demonstrează Invizibilul , Infinitul , Posibilul şi Nenumărate Atribute Divine Fiinţînd .

183.- Ştiinţa vine de la A ŞTI teoretic dar în special practic.

184.- Credinţa este sinonimă cu Posibilul şi ambele sunt întotdeauna precursoarele Ştiinţei aplicate .

185.- Crede că întotdeauna prin A ŞTI poţi deveni Ştiinţific .

186.- Dacă prin Credinţă( Încredinţare lăuntrică Vieţuită-Simţită ) se naşte Ştiinţa , atunci prin Ştiinţă se
confirmă Credinţa .

187.- Credinţa şi Ştiinţa sunt Polii Manifestării Creatorului în Sine Însăşi .

186
188.- Credinţa este Sămînţa Experienţei Creatorului , iar Ştiinţa este Fructul Experienţei Creatorului .

189.- Peste tot există doar Creatorul, iar părţile Sale manifestate ca Personalizări nu sunt Creaturi ci
Esenţe - Scîntei ale Creatorului , divizate aparent în Sine Însuşi pentru Co-Creare cu Creatorul
Central Manifestat şi Nemanifestat .

190.- Creatorul prin Personalizările sale se AUTOCREAZĂ şi AUTOCO-CREAZĂ etern , fapt pentru care
în Creaţia Sa nu există Creaturi .

191.- Cuvîntul Creatură a fost utilizat din lipsa de acces la Înţelepciunea Universală al celui care a
utilizat acest cuvînt .

192.- Timpul şi Spaţiul par solide şi impenetrabile , dar de fapt ele sunt Iluzii extrem de Elastice şi uşor
de Transcens , dacă eşti posesorul Credinţei şi Ştiinţei ,,spargerii,, barierelor de Timp şi Spaţiu .

193.- Din condiţionarea circulară al Timpului şi al Spaţiului , Spiritul Omului poate evada doar pe Spirala
Evoluţiei în Conştienţă şi Conştiinţă pe suportul Iubirii Divine .

194.- Gîndul Uman sub influenţa Timpului şi al Spaţiului oscilează permanent între Trecut şi Viitor , dar
în Prezent stă foarte puţin.

195.- Dintr-o altă perspectivă , putem spune că Trecutul şi Viitorul magnetizează Gîndul pe Timp şi
Spaţiu.

196.- Prezentul face ca Gîndul să opereze asupra Timpului şi Spaţiului de deasupra originii de fiinţare al
celor două condiţionări-legi-programe de experimentare .

197.- Trecutul şi Viitorul fac ca Gîndul să alerge întotdeauna după Abundenţă .

198.- Prezentul aduce şi este întotdeauna Abundenţă .

199.- Abundenţa este întotdeauna Susţinere pe Nevoile Naturale de derulare a experimentului .

200.- Din categoria Abundenţei fac parte doar lucrurile care sunt folosite .

201.- Nevoia Naturală şi Materializarea Naturală ( deci nu cea forţată prin ciubuc, pile ,interes, poziţie
socială, funcţie ,etc…) a acestei Nevoi , se derulează concomitent doar în momentul Prezent al
Creatorului cu care tu Co-Creezi .

202.- Nu toate Nevoile Omului sunt Naturale, adică de Susţinere optimă pe programul său de manifestare.

203.- Nevoile Nenaturale ale Omului sunt de Natură Egotică şi reflectă Abundenţa obţinută prin încălcarea
Principiilor -Atributelor Iubirii , Înţelepciunii şi Voinţei Divine .

204.- O Nevoie Artificială izvorăşte din Dorinţa Gîndului scăldat în Beţiile Ezoterice , care se plimbă pe
axa trecut-viitor şi retur , de a dobîndi , bunuri , sentimente şi senzaţii pe baza legii egoului , a lipsei
de bun Simţ şi care depăşesc necesităţile optime de susţinere a vieţii .

205.- Nevoile Artificiale realizate prin Egou crează îndepărtarea Spiritului Uman de Prezent , cît şi
transformarea lor într-un prisos inutil susţinerii vieţii .

206.- Viaţa-Vieţuirea Spiritului tău se Autoîntreţine Perfect în Prezent doar prin Unificarea cu Tatăl
Lăuntric care îţi oferă tot ceea ce ai Nevoie Naturală .

207.- A oscila cu gîndul pe axa Trecut –Viitor şi retur , înseamnă aţi face Griji 100 % inutile .

208.- Grija izvorăşte din două surse : Frica şi Lipsa de Credinţă .

209.- A sta în Prezent înseamnă A FI fără Griji .

187
210.- Stînd în Prezent şi Conştient fiind Permanent că nu trebuie sub nici-o formă ca să-ţi faci Griji ,
urmăreşte cum Tatăl Lăuntric îţi susţine Viaţa fără efort , ci ca o curgere Naturală prin care
Creatorul se Împlineşte prin tine .

211.- Tot aşa după cum Solul Negru al Terrei tinde în Evoluţia sa Spirituală spre frecvenţa vibraţională a
Cristalului de Siliciu, Diamant ( modele ) , tot aşa şi omul inocent-inconştient-instinctual trebuie să
tindă în Evoluţia sa Spirituală spre frecvenţa vibraţională a Cristalului - Cristosului Lăuntric .

212.- Programele de evoluţie Spirituală ale omului ca fruct al primei Creaţii dar şi Pionier al infinitelor
Creaţii viitoare , presupune integrarea şi vieţuirea în experimente împrejmuite în Graniţa propriilor lor
Potenţiale de utilizat .

213.- Creatorul Nemanifestat nu are Graniţe .

214.- Creatorul Manifestat are o Mare şi Gigantică Graniţă eternă , maleabilă , divizabilă -multiplicabilă în
Sine Însuşi .

215.- Graniţele din interiorul Creatorului Manifestat sunt finite în interiorul Programelor Experimentale , dar
infinită pe Programe infinite de manifestat .

216.- Evoluţia în Conştienţă şi Conştiinţă al Omului , deci al Creatorului căci noi suntem El , se face doar
prin Metamorfoză şi Transmutaţie prin aceste Graniţe , Graniţa Programului anterior-inferior fiind
baza de fiinţare a unei noi Graniţe Program de experimentat .

217.- Indiferent de numărul Graniţelor cuprinse în Gigantica Graniţă a Creatorului Manifestat , şi indiferent
de numărul Spiritelor care utilizează aceste Graniţe-Programe , Totul şi Toate sunt interconectate
Esenţei Creatorului , la nivelul căruia se centralizează toată experienţa fără excepţie , se analizează şi
se ia decizia optimului de experimentat atît în cadrul Programelor în derulare cît şi a Programelor
Potenţiale Viitoare .

218.- În anul 2005 , prietena mea Florica din Timişoara a prins următoarea secvenţă de viitor :
România este plină de verdeaţă ,
cu o iarbă verde netedă şi plină cu flori divers colorate ,
o Românie cu foarte mulţi pomi fructiferi ,
iar deasupra ţării Fecioara Maria cu braţele-i deschise ,
priveşte peste tot Spaţiul Românesc Zîmbitoare şi Mulţumită ;
doar e grădina Ei, iar noi suntem Grădinarii Ei Metafizici , nu ?

Grădinăriţi ezoteric dragi prieteni,


şi ţineţi pasul cu Potenţialul vostru Spiritul,
pe care trebuie să-l plantaţi ca să înflorească şi să fructifice în Spaţiul Românesc ;
Eu deja Grădinăresc ,
iar o parte din Legumele , Fructele şi Florile Spiritualităţii Divine ,
la care am avut acces autoales cu mari eforturi şi piedici de toate felurile ,
vi le ofer cu drag spre extinderea Conştienţei şi Conştiinţei voastre Cristice,
Ieşiţi din beţiile ezoterice şi respectaţi-vă Înţelegerile Spirituale dragi prieteni ;

Cu multă Iubire Spirituală,


al vostru colaborator Gicu Dan - Sîntana de Arad .

188
189
190
191
Mesaj pentru Conferinţa Ezoterică de la Timişoara din anul 2006 luna mai

România Inima Ocultă ( Ascunsă ) a Terrei

Dragi prieteni , iată un titlu de carte prin care am urmărit să relevăm în special Spiritelor Misionare
din spaţiul Românesc o realitate fizică şi metafizică de excepţie, realitate profeţită în secolul trecut dintr-o
altă perspectivă şi sub forma unui alt conţinut metafizic , de către Marele Iniţiat Indian Sundar Singh .
Mulţi Iniţiaţi ai României anului 2006 încă nu pot accepta ideea că România este cu adevărat Inima
Ocultă ( Ascunsă ) a Terrei , deoarece prin studierea unei literaturi ezoterice scrisă de Marii Iniţiaţi ai
diverselor popoare , au rămas cuplaţi pe ideea că vîrful de lance al Spiritualizării Mondiale poate fi în
orice altă ţară a Terrei , numai în România nu .
România Inima Ocultă a Terrei este o denumire care vă invită pe voi toţi Misionarii Spaţiului
Românesc indiferent de naţionalitate, de a renunţa la falsa modestie , şi de a vă Conştientiza rostul
Misionar pentru care v-aţi reîncarnat în aceste vremuri de Metamorfoză Biologică şi totodată de
Transmutaţie Spirituală spre Conştienţa şi Conştiinţa Colectivă -Unificată Cristic .
Cartea România Inima Ocultă a Terrei , însumează în paginile sale aspecte Informaţionale inedite,
transmise prin intermediul nostru sub forma unor Taine exprimate de Învăţătorul Iisus Cristos, Fecioara
Maria , Tobias , Decebal , Constantin Brîncuşi şi nu în ultimul rînd de Misionarul Astral Eli , pe tematici
diverse care se vor din Înalt a fi cercetate de noi cu consecvenţă şi făcute public celor doritori de
Adevăr Divin .
Toate Tainele ezoterice, vă vin ca o preluare-aducere aminte a unei Ştiinţe Spirituale ascunse atît în
voi cît şi în structura fizică şi metafizică a Spaţiului Românesc , urmînd ca mai apoi să predaţi
respectivele Taine sub formă informaţională, dar în special ca experiment practic , celor care vin în urma
voastră pe calea Iniţierii Cristice ca Iubire Întregită prin Ştiinţa Divină a Creatorului Manifestat N-
Dimensional .
Aceste Taine care vă privesc în modul cel mai direct pe voi Misionarii Spaţiului Românesc din
această Minunată (Ezoteric) Grădină a Maicii Domnului, se configurează ca realităţi ale Ştiinţei Spiritului
sub formă de Piramide Fizice ale Luninii Celeste , Piramide Energetice Primordiale , Portaluri Atemporale
N-Dimensionale , Baze Extraterestre Subterane , Civilizaţii ascunse în scoarţa Pămîntului , Laboratoare
fizice şi metafizice Atlante , Marele Modul din Nava Mamă a Confederaţiei Galactice a Luminii ascuns în
subsolul României , etc,…
Prin cartea România Inima Ocultă a Terrei , dincolo de aspectul informaţional prezentat din diferite
perspective de cercetare şi analiză metafizică , Voinţa Divină vine înspre voi cu acea forţă care vă
impinge spre înainte, ca o derulare firească a Conştientizării Valorii de Sine pe care aţi Crescut-o în voi
prin reîncarnîrile vieţilor trecute şi pe care acum sub semnul Principiului Cristic ce activează în voi,
începeţi materializarea Cerului pe Terra .
Voinţa Divină materializată în voi prin Credinţă , vă dă Tăria de a nu vă mai desconsidera, sau de a
vă subclasa valoric-spiritual în raport cu ceilalţi misionari ai diverselor ţări terestre , deoarece, nu mai este
mult pînă cînd mulţi Misionari Străini vă vor invidia în sensul bun al cuvîntului, pentru că Aparţineţi
Marii Misiuni Spirituale a României .
Cu toate că fiecare popor al Terrei are Iniţiaţii săi Misionari , bătălia dintre Lumină şi Întuneric pe
Terra este cea mai dură chiar acum şi aici în Spaţiul Românesc , fapt pentru care vă rugăm să lăsaţi
orgoliile deoparte şi să colaboraţi între voi îndiferent de calea metafizică pe care o parcurgeţi , deoarece
dacă nu ve-ţi dobîndi o Viziune Generală al Rostului Misiunii Spirituale a României , cît şi o Vieţuire
Spirituală pe măsură , puteţi declara încă de pe acum că n-aţi reuţit să ţineţi pasul cu toate Potenţialele
Ştiinţei Spiritului pe care Creatorul le-a aşternut pe Calea Destinului vostru personal .
Cînd Viziunea şi Vieţuirea voatră Spirituală a atins punctul optim de Înţelegere a Misiunii Spirituale
a României , atunci , fără teama de a gîndi că greşiţi cu ceva , ve-ţi Conştientiza că România nu este
doar Inima Ocultă a Terrei ci şi faptul că România este cu Adevărat Centrul Federaţiei Cristice
Terestre şi Extraterestre deopotrivă , în care versul şi reversul colaborării noastre terestre cu civilizaţiile
extraterestre, au rodit în urma tuturor experienţelor noastre trecute şi prezente , atît Fructul Primei Creaţii
cît şi Sămînţa celei de-a Doua Creaţii .
Încheiem această prezentare informaţională cu promisiunea că sufletul meu pereche (ezoteric) Floare ,
v-a oferi celor doritori pe percursul Conferinţei de la Timişoara date cu privire la locul în care se află
Cheia Cunoaşterii Oculte personale , Stratul ( Cerul , Universul ) de pe care vine în această încarnare , cît
şi numărul de Spirale pe care îl are ADN-ul corpului său fizic în acel moment .

Cu multă Iubire Cristică , ai voştri colaboratori în Misiunea Spirituală a României :


Floare Bîndariu - din Timişoara şi Gicu Dan - din Sîntana de Arad .

192
Gicu Dan
( cartea a 11 - a )

POTENŢIALELE EXPANSIUNII
şi
POTENŢIALELE LIMITELOR
Manifestării Libertăţii Dumnezeirii Noastre
ca
Potenţiale ale Eternităţii Noastre Viitoare
şi Potenţiale ale Evoluţiei Noastre Infinite

CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ


PENTRU MEDITAŢIE
TREZIRE SPIRITUALĂ
ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ

Informaţii
cu caracter de Conştienţă şi Conştiinţă Transcendentală
îmbinate cu aspecte de Metamorfoză şi Transmutaţie Cristică , etapizate fizic şi Spiritual în
Spaţiul exclusiv al Noului Pămînt Românesc şi Terestru deopotrivă.

Evenimente şi Simţiri fizice şi metafizice Vieţuite ,


extrase de pe frecvenţa propriei mele Evoluţii Spirituale,
ca etape ale Redescoperirii de Sine(Mine),

193
pe Calea Desăvîrşirii mele Cristice.

Prezenta carte conţine Informaţii extrase din Jurnalul Metafizic Personal şi Impersonal ,
şi cuprinde următoarele titluri sosite din şi de pe Fluxul N-Dimensional al Vieţii Eterne
Purificare( poezie )
Pe Calea Începutului Nou , de aici din România .
Precizări introductive
1.- Oare, ce Taină se ascunde sub vadul rîului Bistricioara din vatra satului Boroşteni judeţul Gorj ?
COMPLEMENTAR SUBIECTULUI EXPUS :
O altă perspectivă pe aceiaşi revelaţie - cu Floare Bîndariu din Timişoara .
2.- Mesaj Celest . Confirmarea telepatică( clar-auz ) de Schimbare şi Promovare în Conducerea
Ezoterică a Misiunii Spirituale a României .
3.- Iniţiaţii antici din cel de-al doilea mare Oraş Atlant din România ( ce a fiinţat cîndva în vatra
actualei comune Peştişani-Gorj ) colaborau cu reprezentanţi ai diferitelor Civilizaţii Extraterestre .
4.- Fizionomii prin percepţie Celestă .
4.1.- Primul tip de Fizionomie - Fizionomia obişnuită ;
4.2.- Al doilea tip de Fizionomie - Fizionomia cu trăsături de Copii Puri ;
4.3.- Al treilea tip de Fizionomie - Fizionomia Energetică .
5.- Timpul şi Spaţiul ca Paradoxuri ale manifestării Divine ;
5.1.- Perspectiva Timpului şi Spaţiului Fizic ;
5.2.- Perspectiva Timpului şi Spaţiului Subtil .
6.- Adresă Ezoterică pentru Primarul şi Primăria din oraşul Sîntana de Arad;
6.1.- Comentariu ezoteric de profil ;
6.1.1.- Ce înseamnă cuvîntul Primar ;
6.1.2.- Primarul Viorel Enache ca Valoare Spiritual Divină - exemplificare ocultă ;
6.2.- Oraşul Sîntana de Arad , un alt loc Sacru din Grădina Maicii Domnului România ;
6.2.1.- Primul Flux Energetic ;
6.2.2.- Al doilea Flux Energetic .
7.- Schimbare personală de direcţie şi de destin .
8.- Mesaje analitice Tobias incluse în Mesajul sintetic al lui Iisus Cristos :
Eu şi Tatăl meu Lăuntric Suntem Unul .
9.- Eu Sunt şi-n Universul Exterior ;
10.- Energii Culori Divine ;
11.- Predarea Ştafetei Spirituale ;
12.- Acces şi Avertizare la Tainele din munţii Bucegi - şi de oriunde ;
13.- Zestrea Ta e Libertatea .
14.- Uneori o dau în bară( Inclusiv şi Tu ) ;
15.- Tu, Ceilalţi SUNTeţi un ESTE ;
16.- Bătrîn şi Tînăr Deopotrivă
În Trinitatea Locativă ;
17.- Şi Tu ai Revelaţii ;
18.- O triplă perspectivă
Ca Stare Activă …
Pe Orizontală
Şi pe Verticală …
( Tema Poetică : EU SUNT ) ;
19.- Noi şi Regnuri SUNTem SUNT ;
20.- Omul Crist nu are griji ;
21.- De la Omul Primitiv la Omul Dumnezeu ;
22.- La Vederea, Auzul şi Simţirea Creaţiei :
22.1.- Perspectiva Totalităţii( Creatorului ) ;
22.2.- Perspectiva Individualităţilor Totalităţii ;
22.3.- Perspectiva Sintetică a celor două Perspective ;
23.- Omul din trei Perspective( Corpuri Energetice , Faze Planetare şi Culori pe Chakre ) ;
24.- Acelaşi lucru într-un FEL ,
Care-ţi arată şi ALT FEL ;
25.- Meditaţie Atemporală( Privindu-mi Corpul Fizic din Planul Astral ) ;
26.- Omul şi Pămîntul ca Doi Sori ai Creaţiei a Doua ;
27.- Teme de meditaţie .
28.- Fazele şi Etapele manifestării propriei tale Dumnezeiri .
29.- Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării Libertăţii Dumnezeirii Noastre
Personale şi Impersonale( Capitolul Eternităţii Noastre Viitoare-Capitolul Evoluţiei Noastre Infinite ) :
29.1.- Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării Libertăţii Exterioare a
Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale;

194
29.2.- Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării Libertăţii Interioare a
Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale;
30.- Creatorul azi ne spune :
30.1.- Voi în Mine CO-CREAŢI ;
30.2.- Voi în Voi apoi CREAŢI .
31.- Perspective Poetice Literare Neoficiale , dar Spirituale :
31.1.- Prima perspectivă e Starea Nativă-Intuitivă ;
31.2.- A doua perspectivă e Imitativ-Inversativă .
32.- Bilet deschis primit de la Bombo .
32.1.- A fost Iisus( din Nazaret ) în Dacia la instructaj în adolescenţă ?!
32.2.- De ce Apostolii au nume Româneşti şi foarte greu pot fi traduse în Ebraică ?!
32.3.- Cine au fost aceşti Apostoli şi de ce naţionalitate ?!
32.4.- A fost o reuşită sau un eşec misiunea lui Iisus Cristos pe Pămînt ?!
Întreb asta prin prisma faptului că scriptele spun că( Iisus ) a venit special pentru poporul lui
Israel .
32.5.- Sunt două oraşe Sarmisegetuza ; da ?!
Cel din vale întemeiat de unii romani împreună cu parte din femeile şi copii Daciei .
Şi cel din munte întemeiat şi locuit de daci( unele date scrise spun că erau în jur de 26.000
locuitori ) pînă la ocuparea de către romani a Daciei .
De ce este considerat sit arheologic şi interzis la cercetare doar cel din vale , iar cel din deal
( munte ) nu este prevăzut nici unde ?
32.6.- De ce nu se fac publice locurile din pusta( cîmpia ) Banatului unde sunt deja descoperite ,
cercetate- analizate şi autentificate dovezi materiale de 5-6.000 de ani înaintea erei noastre, sub
formă căni , şfeşnice , cuţite, topoare ( topoare făcute dintr-un oţel care sparge piatra cu tăişul
fără să se tocească ) ?!
32.7.- Întrebări personale : Ce se întîmplă cu tine ?…………
33.- Informaţii Oculte Povestite Ezoteric pentru vremurile Apocaliptice şi PostApocaliptice :
33.1.- Ziua cînd Dumnezeu Creatorul Nostru a Îmbătrînit în Nemurirea Sa Eternă ;
33.2.- Cocoşul Personal ;
33.3.- Calea pe care Iubirea , a început din aproape în aproape să se perceapă pe Sine ca Fiinţare
Absolută .
34.- Adevăr şi promisiune de acces în utilizarea Ştiinţei Spiritului .
35.- Origine , Adevăr , Sens , Rezultate şi Recunoştinţă .
36.- Perspectiva Fiinţării Dumnezeirii Bipolare( poezie ).

PURIFICAREA

1. Ape limpezi de prin Ceruri


Vin la noi în efemeruri
Pe Terra şi-a noastre Fiinţe
Să ne-Nalţe în Conştiinţe ;

2. Apa–n cupe toţi s-o bee


Şi-n efect de alizee
Conştiinţa ne urcă -n zbor
Pe valuri de Vărsător ;

3. Astfel Suflete-nsetate
Sunt cu Ape îmbibate
Limpezite în şuvoaie,
De mizerii şi noroaie ,
Strălucind în transparenţă ,
Diamante-n permanenţă ,
Ce cu spectrul Luminos
Radiază în Cristos
Pentru-al Tatălui folos
Chiar la noi aicea jos;

4. Şi cum fuse Legămîntul


Mii de Crişti lucră Pămîntul
Cu Invenţii , Inovaţii ,
Rostul unei noi Creaţii ;
Vino frate cu Noi Fraţii

195
Crişti ai Noii Generaţii .

Pe Calea Începutului Nou, de aici din România


Dragi prieteni .
Chiar dacă la nivelul anului 2006 România pare o ţară modestă în peisajul prezentelor valori ale
civilizaţiei contemporane, iată că :
Potenţialul Ezoteric destinat acestei ţări pare a fi cules dintr-o lume a fantasticului ,
pentru toţi acei oameni care nu au încă tangenţe cu Universul Cunoaşterilor Oculte ( Ascunse ) ,
Cunoaşteri izvorîte din Misteriile Antice cît şi din Misteriile Viitorului, ambele subordonate direct
Creatorului nostru .
Pentru ca omul neiniţiat în Tainele Divine( Taine ce sînt reflectate prin Ştiinţele Ezoterice )
să înţeleagă mai bine profunzimea informaţiilor Oculte
cu care inevitabil destinul lui prezent sau viitor se v-a intersecta ,
este necesar ca omul să efectueze acest demers iniţiatic utilizînd ca disciplină de cercetare
Arheologia .
Pentru majoritatea oamenilor , Arheologia reprezintă doar acea activitate subordonată ştiinţei
contemporane , prin care anumiţi Istorici şi Amatori în domeniu , găsesc dovezi fizice ale civilizaţiilor
trecutului terestru .
Din acest considerent ,în Universurile Înalte de Conştiinţă acest tip de activitate este încadrată pe
treapta Arheologiei Fizice .
După anul 1990 şi pentru România ca şi pentru atîtea alte ţări ale Terrei , din planurile Celeste ale
Divinităţii s-a dat posibilitatea şi ajutorul necesar ca anumite persoane ( indiferent că au sau nu studii
universitare) , să desfăşoare un nou tip de activitate în acest domeniu al desecretizărilor , ce poartă numele
de Arheologie Metafizică ( sau Ezoterică , sau Suprasensibilă , etc, ) .
Dacă Arheologia Fizică se ocupă doar de aspectul descoperirilor fizice pe baza cărora se dă doar o
anumită interpretare a istoriei civilizaţiilor trecutului , Arheologia Metafizică aduce informaţii atît din
trecutul cît şi din viitorul nostru , prin care se poate predetermina un destin conştient şi benefic la
nivelul întregii societăţi omeneşti .
Atîta timp cît omul experimentează în lumea fizică, Arheologia Fizică şi Metafizică trebuie în mod
obligatoriu să fie utilizate concomitent de către cei care sînt atraşi de activitatea izvorîtă din acest aspect
al vieţii , pentru că numai aşa rezultatele eforturilor lor vor fi cît mai valoroase .
Mulţi oameni nu înţeleg modul de desfăşurare al activităţilor derulate prin intermediul Arheologiei
Metafizice ,deoarece este o ramură relativ nouă pe scena desecretizărilor contemporane la nivelul
Conştienţei şi Conştiinţei de masă.
Dacă la nivelul Arheologiei fizice este nevoie de săpături în straturi de depuneri minerale care au
acoperit în decursul istoriei mai multe vetre comunitare , la nivelul Arheologiei Metafizice se efectuează
doar săpături de nuanţă Spirituală realizate prin utilizarea capacităţilor paranormale .
Punctul de legătură palpabil senzorial între aceste două trepte arheologice , îl marchează documentele
scrise sau cioplite pe suporturi diverse ,cît şi elementele de etnografie şi folclor care te îndrumă spre un
ţinut al misterelor rostului omului şi al evoluţiei sale pe Terra .
De ce este omul îndemnat să facă arheologie ezoterică-metafizică ?
Din simplul motiv că fiecare pămîntean încearcă mai mult sau mai puţin Conştient să răspundă la
următoarele două întrebări personale :
Cine sunt EU ? şi , Ce trebuie să fac pe acest Pămînt ?
Pentru a se răspunde acestor întrebări , este necesară manifestarea Iubirii Divine , la care se adaugă
multă Cunoaştere obţinută cu ajutorul calităţilor paranormale ce aparţin de domeniul Arheologiei
Metafizice .
Revenind în contextul Spaţiului Românesc , putem spune că activităţile Arheologiei Fizice de
desecretizare al trecutului istoric , au revelat o extrem de bogată utilizare socială dacică şi predacică al
acestei zone cu multe mii de ani înaintea erei noastre .
Şi totuşi ,aceste desecretizări nu au dat răspunsul la întrebările menţionate mai sus, deoarece :
Arheologia Fizică
( se bazează numai pe elemente materiale de suprafaţă , şi care , )
nu ia în calcul tocmai relaţia existenţial-experimentală şi de destin dintre descoperitor ( Arheolog )
şi descoperire ( materialul muzeistic decopertat ).
În schimb , Arheologia Metafizică pe lîngă faptul că apreciază valoarea materialului arheologic
descoperit , cercetează profunzimea contextului Spiritual Divin care au predeterminat acele materializări ,
deoarece a existat un început Spiritual care a motivat stabilirea unei colectivităţi umane în zona Spaţiului
Românesc, cu o continuitate civică foarte puternică şi o sosire la fel de Spirituală din trecut spre
vremurile noastre prezente .
A vorbi în sens fizic şi deopotrivă metafizic despre Spaţiul Românesc, este sinonim cu a vorbi şi
despre alte localităţi şi zone ale Terrei încă nedesecretizate , care cu toate formează un întreg ansamblul a
ceea ce noi am fost , suntem şi vom fi în perioadele următoare de Evoluţie în Conştiinţă .

196
Dragi prieteni, voi cei care aţi citit cărţile mele anterioare , aţi observat faptul că destinul meu nu a
fost derulat întîmplător nici în ceea ce priveşte locurile fizice în care am avut acces , nici oamenii cu
care am colaborat la nivel fizic şi metafizic şi nici evenimentele şi conjuncturile de circumstanţă .
Acest demers experimental este valabil pentru toată lumea ,numai că nu toată lumea îşi pune
întrebarea de ce destinul ia predeterminat apartenenţa la un popor , de ce destinul îl poartă spre o
anumită zonă geografică a Terrei , de ce destinul îi scoate în cale anumiţi oameni cu diferite
comportamente , ca să nu mai vorbim de circumstanţele zilnice care ne presează în vieţuirea obligatorie a
experienţelor ( experimentelor ) de tot felul .
Prin natura felului meu nonconformist de a fi , ani de zile mi-am pus întrebarea de ce destinul mi-a
facilitat conjuncturile celor mai valoroase experienţe atît în sensul binelui cît şi în sensul răului, ca
expresii de manifestare a dualităţii , tocmai aici în Spaţiul Românesc şi nu altundeva pe Terra ?
Şi răspunsurile au venit într-o formă sau alta , unele dintre ele reieşind tocmai din contextul
informaţiilor prezentate vouă în materialele-cărţile anterioare , iar altele în viitoarele mele cărţi cît şi în
desecretizările practice pe care le voi oferi celor doritori de Înţelegere şi Auto-Înţelegere Spiritual Divină .
În acest context să pornim cu paşi mărunţi pe calea Arheologiei mele Spirituale, din care nu sunt
excluse frămîntările mele vis a vis de redescoperirea de Sine( Mine ) Divină , dar nu înainte de expunerea
unor idei sub formă de Precizări Introductive .

Precizări introductive
În luna Noiembrie 2005 încă mai eram cuprins de neliniştea terminării şi finisării unor cărţi a căror
formă de prezentare mediatică mi-a fost inspirată de Învăţătorului nostru Iisus Cristos , formă pe care
domnia sa o considera cea mai adecvată soluţie-ajutor pentru cititorii doritori de efectuare a unor bune
meditaţii pe subiectele prezentate .
Cu siguranţă că sintetizarea-concentrarea informaţiilor din respectivele cărţi nu permit totdeauna
cititorului o parcurgere rapidă ca şi la cărţile cu informaţie clasică, fapt pentru care doar Spiritele
Puternice Posesoare de Răbdare şi Dorinţă de multă Cunoaştere Ocultă pot găsi Cheia Interioară Personală
pentru o Meditaţie Corectă , Înţelegere Vieţuită a Informaţiilor , cît şi declanşarea Simţirii-Empatiei Proprii
de Implicare în acest Miracol Misionar de Metamorfoză Apocaliptică şi Transmutaţie Cristică Personală şi
Colectiv-Unificată deopotrivă .
Evoluţia Spirituală a fost foarte grea în Experimentul Terra ,
şi încă mai este grea o bucată de timp,
dar şi Beneficiile Reuşitei acestui Experiment nu are Echivalent deocamdată ,
în nici-o altă parte a Creaţiei Divine .
Cu toate că pare uşor , nici pentru mine evenimentele fizice şi metafizice redate din anumite
perspective în cărţile anterioare nu m-au menajat , ba chiar mi-au dat o bătaie de cap exemplară , ca să
nu vorbesc de frămîntarea sufletească mereu vălurată de presiunea Responsabilităţii pe care mi-am
asumat-o ca experiment de destin vis a vis de :
Trezirea mea Spirituală ,
Iluminarea şi Desăvîrşirea spre care tind ,
şi nu în ultimul rînd de
Preluarea şi mai apoi Predarea unei Ştafete Spirituale Ştiinţifice
pe care numai eu o pot face şi nimeni altul în locul meu ; idem şi pentru mulţi dintre voi Pionierii
Cristici . În prezenta carte m-am hotărît să îmbin atît stilul romanului clasic de prezentare mediatică al
informaţiilor , cît şi stilul sintetic-selectat pe idei după modelul propus de Învăţătorul nostru Iisus
Cristos .
Îmbinarea celor două stiluri de mediatizare în proză îmi v-a permite să vă prezint dintr-o perspectivă
lărgită jocul fizic şi metafizic al colaborării mele Spirituale cu diferite Entităţi Terestre şi Extraterestre ,
joc în care cu toată aparenta lui Simplitate-Banalitate materializată sau de materializat, ascunde totuşi un
efort personal gigantic a cărui povară nu o poate purta decît foarte puţină lume de pe Terra
Apocaliptică şi imediat Postapocaliptică .
Cum în Creaţia Experimentată a Creatorului nimic nu este uşor , chiar dacă la prima vedere aşa pare
, eu vă invit să acceptaţi cu sinceritate şi cu propriul vostru efort Spiritual de toate nuanţele , sau mai
bine zis cu efortul nuanţei Spiritual-Unice pe care o aveţi , de a vă împinge şi racorda experienţele
personale şi colectiv-interconectate pe traseul Omului Nou şi al Noului Pămînt, unde Atributele Divine
vor Fructifica din Abundenţă ca Rost al celei de-a Doua Creaţii .
alipiţi la Simţirea voastră plină de Iubire ,
Ieşiţi din ignoranţă dragi prieteni şi
acea Cunoaştere Spirituală N-Dimensională ,
prin palierele căreia doar Principiul Cristic din Lăuntrul vostru v-a derula evenimente ce le poate
transmuta necontenit în noi şi noi Miracole de ne-imaginat pentru cei ce vin cu greu în urma voastră
în eternitatea viitoare.
Cheia de Aur a Cunoaşterii Experimentate a Evoluţiei Spirituale ,

197
este la fiecare dintre voi ,
iar modul ei de utilizare ,
vă aparţine şi v-a fost dăruit de Creator odată cu Liberul Arbitru .
Pe Calea-ţi personală care duce spre Desăvîrşire sunt multe intersecţii cu giraţie ,giraţii în care
din ignoranţă ori te învîrţi pe loc, ori te întorci spre o mai veche giraţie, dar :
Cheia de Aur a Cunoaşterii Experimentate prin Iubire ,
este singura garanţie a deplasării corecte ,
prin toate giraţiile Celeste pe Calea Desăvîrşirii Cristice .
Acum e timpul Alegerii Corecte .
Vă doresc succes .
Al vostru prieten fizic şi metafizic : GICU DAN .

1. - Oare, ce Taină se Ascunde sub vadul rîului Bistricioara


din vatra satului Boroşteni judeţul Gorj ?
După cum vedeţi dragi prieteni , încep acest capitol fizic şi metafizic deopotrivă , prin afişarea unui
titlu cu caracter de întrebare, întrebare la care va trebui să găsesc răspunsul personal , ori prin
colaboratori în vremurile viitoare mai apropiate sau mai depărtate care vor urma .
Dar să pornim împreună pe firul natural al modului în care un anumit tip de experienţă personală
cu caracter Spiritual şi-a făcut loc în destinul meu prezent , atît ca surpriză ezoterică , dar mai ales ca
temă de cercetare şi desecretizare inerentă , inevitabilă cît şi de utilitate maximă Noii generaţii a Noului
Pămînt, care de fapt începe chiar cu noi .
Era spre dimineaţa zilei de 26 Martie 2006 , aveam corpul fizic adormit, iar Spiritul meu umbla
hoinar prin Lumile Celeste .
La un moment dat, Vălul Inconştienţei de Sine mi-a fost înlăturat de către Maeştrii Luminii cu care
încă am un Contract Spiritual destul de solid şi am Conştientizat spaţiul către care trebuia să-mi
focalizez atenţia pentru a primi un nou mesaj .
De această dată mă aflam în Spirit în faţa casei părinteşti din satul Boroşteni-Gorj , peste şosea şi
exact în vadul rîului Bistricioara.
Am început să privesc fugar peisajul din împrejurul meu , deoarece trecuse mai bine de 2 ani de
cînd nu mai fusesem pe la Boroşteni şi am constatat că totul îmi era perfect cunoscut ca pe vremuri
,dar cu o mică şi importantă modificare de peisaj .
Fiind în vadul rîului Bistricioara ca şi cum cu corpul fizic aş fi stat în picioare în mijlocul apei ,
am observat că de fapt rîul secase şi vadul era uscat , dar în loc de conţinutul mai mult pietros al
solului acesta era acum foarte nisipos .
Stînd în poziţie verticală pe locul a ceea ce se vrea a fi mijlocul vadului secat , mi s-a indus în
Conştienţă faptul de a privi spre sud , înspre podul de beton care traversa rîul la o distanţă de
aproximativ 100 de metri de locul în care mă aflam .
Nu mică mi-a fost mirarea ca să observ cum din sud sosea într-o curgere lentă un firicel de apă
lat de vre-o 20 cm şi care se împotmolise în curgerea sa cam la 2 metri în faţa mea .
Fiind în această situaţie inedită , în care ar fi trebuit dar nici măcar o secundă nu mi-am pus
întrebarea cum de acest fir de apă sfidează legile Terrei şi curge din josul spre vîrful muntelui , mă
surprind confirmînd o realitate suprasensibilă pe care l-a nivelul stării de veghe cu greu cineva o poate
accepta în Conştienţă de cauză , repetînd de două ori :
De pe NIL vine apa asta ; de pe NIL vine apa asta .
Concomitent cu repetiţia dublă a frazei anterioare , m-am deplasat spre locul unde apa se oprise din
curgerea sa şi cu piciorul drept am făcut un mic canal pe acea porţiune de doi metri ca acea apă a
NILULUI să curgă spre nord şi în sus pe vad , dar oare spre ce anume ?
Cînd porţiunea de vad nisipos am transformat-o într-un mic canal prin care această apă de pe NIL
curgea , m-am oprit şi am constatat că din nisip se ivise un fel de buton alb asemănător cu cel din
capătul superior al unui pix, dar de o mărime mult mai mare .
Ca şi cum aş fi fost Conştient de ceea ce fac , atunci am hotărît ca să curăţ de nisip acest buton
alb uriaş , după care am vrut ca să-l desprind din vadul rîului pentru că nu mi se prea corect ca el să
mai stea acolo şi să constat prin cercetare ce Taină se ascundea sub acesta .
Deoarece am întîmpinat greutate la scoaterea acestui buton alb din pămînt ,i-am zis în gînd
butonului să se dea la o parte şi să nu-mi mai creeze probleme .
Imediat după ce am mentalizat această dorinţă personală adresată butonului , Vocea unei Entităţi
invizibile îi dezvălui prezenţa şi îmi spune faptul că :
Acelui buton trebuie să-i dai comanda MIŞCĂ-TE .
De fapt , prin acceptarea mesajului primit de la Voce , eu nu a mai trebuit să reformulez comanda
pentru buton , deoarece acesta s-a ridicat singur din sol într-o plutire uşoară ,oferindu-mi o perspectivă
surprinzătoare pentru mintea şi cunoaşterea mea actuală pămînteană .

198
Astfel, partea inferioară a butonului era aproximativ emisferică de culoare închisă şi pe care se
vedeau încastrate aparente mici diamante într-o sclipire luminoasă continuă .
Locul de unde se ridicase acest buton , de fapt i-a trădat rolul de dop care astupase vremuri şi
vremi un tunel circular perfect rotund şi asemănător unei fîntîni cu diametrul între 1 şi 2 metri
aproximativ .
M-am uitat surprins la existenţa acestui tunel vertical şi aruncînd o privire scurtă în adîncimea
acestuia , am observat că era o construcţie la fel de artificială , închis la culoare şi tapiţat cu aparente
diamante ca şi dopul care-l protejase atîta timp .
După această constatare am fost exmatriculat fulgerător în corpul fizic în starea de veghe , pentru a
ronţăi la cald misterul acestei experienţe extracorporale.
Dragi prieteni , cu toate că în rîndurile următoare voi încerca să comentez cîteva perspective spre o
înţelegere acceptabil ezoterică pentru doritorii de informaţii inedit-oculte, totuşi, cu sinceritate recunosc
faptul că nu am pretenţia etalării unui comentariu prin care experienţa anterioară să fie 100 %
desecretizată .
Din acest considerent trebuie să acceptăm faptul că experienţa extrasenzorială prin care tocmai am
trecut , îmbină atît elemente de mediu astral pe suport fizic , cît şi simboluri create din substanţa astrală
pentru a-mi revela o stare de fapt fizică şi metafizică , care aparţine atît de domeniul interesului meu
personal cît şi de domeniul general extins în folosul tuturor .
Primul aspect care m-a surprins , a fost derularea experimentului extrasenzorial pe o construcţie
artificială poziţionată sub vadul rîului Bistricioara .
În această situaţie se pun următoarele întrebări :
- există cu adevărat un tunel fizic vertical de acces ascuns sub vadul rîului Bistricioara ?
- ce fel de corelaţie fizică şi de Ştiinţă Spirituală există, dacă există, între acest Tunel Tainic de
acces în interiorul Pămîntului şi Vestita Comoară a Maestrului Decebal în Vadul rîului Sargeţia ?
- cum nouă ne-a parvenit din timpurile vechi faptul că Geţii erau aşezaţi pe flancul sudic al
Carpaţilor Meridionali( Kogaionul ), nu cumva SarGeţia era un rîu al Sudului Spaţiului Românesc ?
- dacă denumirea de SarGeţia a fost împrumutată ezoteric de Iniţiaţii Români din Transilvania unui
rîu de pe flancul nordic al Carpaţilor Meridionali( Kogaionul ), atunci ce fel de comoară a ascuns
Decebal în albia rîului Sargeţiei Transilvănene( posibil Bănăţene ) ?
Cu toate că multe alte întrebări ar putea ca să mai curgă , mă rezum la acestea şi încerc să le
consider ca fiind adevărate , integrîndu-le la modul fizic şi ezoteric următoarelor situaţii care au existat ca
realităţi în vremurile vechi şi anume :
- Zona satului Boroşteni a fost cîndva o parte al celui de-al doilea mare Oraş Atlant din Spaţiul
Românesc ;
- Adevăratele infrastructuri civice ale Atlanţilor nu erau cele de la suprafaţa solului cum le realizăm(
tot ) noi acum ,ci erau construite în subteran, deoarece aveau( aveam ) o tehnologie superioară celei de
acum şi avînd puţin uscat înainte de Potop ei( noi) preţuiau( iam ) pămîntul( uscatul );
- Sub actualul sat Boroşteni cît şi în zonele adiacente marginale ale satelor de nord din comuna
Peştişani, există un oraş Atlant care nu ştim dacă încă mai este locuit , dar la care se va avea acces
în viitor atît prin călătorie astrală , prin imagine interioară la distanţă cît şi în corpul fizic ;
- Pentru modalitatea de acces în corpul fizic în acest oraş subteran , este nevoie de a se efectua
coborîrea cu ajutorul unor discuri cărora doar prin anumite comenzi mentale le poţi pune în
mişcare prin aceste tunele-puţuri verticale de foarte mare adîncime ( Km ) ;
- Cu toate că în starea extrasenzorială de derulare a experimentului , atunci cînd am privit pe o
adîncime minimă de 3 m în interiorul tunelului vertical eu nu am observat acest disc-lift , asta nu
înseamnă că el nu există , ci mai degrabă faptul că nu am fost lăsat să-l vizualizez , pentru că dacă
eram lăsat , atunci trebuia să mi se permită accesul astral la capătul terminal din subteran , ceea ce
probabil că nu s-a avut interes ca să aflu momentan , deoarece mai surprindeam şi alte aspecte de
tipul top secret ;
- Nu este exclusă nici posibilitatea ca acest tunel vizualizat de mine , să nu aibă doar rolul de acces
al oamenilor care călătoreau în oraşul Atlant subteran , ci pur şi simplu să fie un tunel de dirijare
a apei cristaline de munte, spre nevoile curente ale locuitorilor intratereştrii din acele vremuri ;
- Cum în vremurile vechi , actualul spaţiu al satului Boroşteni a fost scena de colaborare între omul
primitiv preistoric , omul mijlociu evoluat Atlant , iniţiaţii Atlanţi , uriaşii din vechime cît şi anumite
civilizaţii extraterestre , atunci cu siguranţă că numărul Tainelor de aflat şi desecretizat în această
zonă este mult mai mare decît ne putem noi imagina ;
- Cu toate că am fost unul dintre colonizatorii Iniţiaţi Atlanţi pe arealul actualei comune Peştişani şi
cu toate că mi s-a revelat o viaţă anterioară în prejma uriaşilor în nordul subteran( alt subteran
decît cel Atlant de adîncime ) al satului Boroşteni şi cu toate că această a treia viaţă mi-am
copilărit-o în zonă , Vălul Uitării de Sine este atît de gros, încît doar treptat, treptat prin aceste
revelaţii se încearcă de către Maeştrii să fiu pus în gardă asupra unor Taine la care cîndva am fost
colaborator împreună cu alţii , Taine ce se cer scoase la iveală şi utilizate Cristic de Omul Nou pe
Noul Pămînt ;
Dragi prieteni , să încercăm acum să privim această experienţă extrasenzorială şi din perspectiva
Simbolismului Metafizic , deoarece în Creaţia Manifestării Divine, Simbolurile vor Fiinţa etern ca
instrumente de redare sintetică a existenţei unor fenomene experimentale greu traductibile în cuvinte .

199
Revenind la fondul problemei, cu siguranţă voi aţi conştientizat că firicelul de apă despre care eu
spuneam că vine de pe NIL , de fapt nu este apă fizică ci este Simbolul unei Energii cu care Iniţiaţii
Egiptului antic( noi şi alţii ca noi ) lucrau frecvent .
Prin sosirea acestei Energii din Egipt în Boroşteniul Românesc , de fapt mi s-a atras atenţia că a sosit
momentul , ca să utilizăm din noul acest tip de Energie pe o anumită infrastructură ascunsă în subsolul
vadului rîului Bistricioara şi unde printr-un tunel vertical de acces se vor găsi Laboratoarele Atlante
construite în subteran , în vederea aplicării Ştiinţei Spiritului pentru vremurile care deja au sosit .
Faptul că Vocea îmi atrage atenţia ca să lucrez prin lansarea comenzii mentale a cuvîntului Mişcă-te ,
de fapt îmi spune într-un mod indirect, că a sosit timpul de a-mi relua( şi voi la fel ) vechiul meu
potenţial antic cu care, prin forţa Gîndului-Imaginativ ridicam împreună cu alţii Iniţiaţi blocuri mari de
piatră în Construirea Piramidei Luminii Celeste din Egipt şi tot în colaborare cu Extratereştrii Marţieni
( vezi lucrările lui Melfior Ra-Luiza Landt ).
Trebuie să menţionez faptul că în România anului 2006 , ca şi în lume de altfel , există deja Maestrii
ai timpurilor vechi ce lucrează deja prin forţa Gîndului-Imaginativ în domenii de vindecare bioenergetică ,
materializări-dematerializări şi transpunere de obiecte în timp curent- imediat dar în alt spaţiu , cercetări de
structuri energetice Cosmice şi Planetare , etc ,…, dar , odată cu Noua Energie şi Saltul Cuantum în
Conştienţa şi Conştiinţa Omenirii celei Noi a Noului Pămînt , toate aceste capacităţi parapsihologice
trebuie să devină şi vor deveni instrumente de lucru ale fiecărui om terestru fără nici un fel de
discriminare .
Cu toată simbolistica dar şi realitatea fizică al mesajului care s-ar putea extrage din experimentul
meu extrasenzorial , nu pot ca să nu menţionez din nou , şi asta ca o justificare a materializării unei
profeţii în viitorul apropiat sau mai depărtat, chiar a importanţei Spiritual Divine al Spaţiului mărginit de
satul Boroşteni.
Aşadar , acest mesaj vine atît în completarea unei revelaţii personale în care mi s-a transmis că :
aici în Vatra satului Boroşteni se v-a construi o UNIVERSITATE SPIRITUALĂ ,
cît şi a confirmării date de Învăţătorul nostru Iisus Cristos pe acest aspect ( vezi cărţile mele anterioare ).
În fapt , aşa cum în Egiptul antic în calitate de Maeştrii Iniţiaţi în Tainele Divine am creat şi susţinut
funcţionarea unei impresionante Universităţi Spirituale ,dar la nivelul Evoluţiei Tridimensional-Liniare al
Spiritului nostru de atunci , în vremurile viitoare prin transfer sau readucere aminte a ceea ce făceam
cîndva în Egiptul antic, vom repune acea Cunoaştere în aplicare la Universitatea Spirituală de la Boroşteni
, dar sub semnul Noilor Energii Expansionale şi N-Dimensionale la care în Egiptul antic nu aveam acces .
Cu toate că pînă în acest moment al anului 2006 , la nivel revelat am primit referiri doar despre
Universitatea Spirituală de la Boroşteni , ceea ce pentru Vechiul Spaţiu Spiritual Românesc este prea puţin
, am trimis-o pe Floare de la Timişoara în viitor ca să cerceteze posibile funcţionări ale altor
Universităţi Spirituale .
Fără a intra în detalii ( voi face acest lucru în viitor dacă altcineva nu va scrie ) , din ceea ce Florica
a perceput în viitor ca prim pas de derulare Misionară Românească cu caracter Planetar , se profilează
pentru început un număr de 5 asemenea Universităţi Spirituale pe Spaţiul Românesc( cu funcţionalităţi
surprinzătoare şi colaborări la fel de surprinzătoare pe polarităţi ), din care una o putem menţiona ca
fiind în spaţiul Satu Mare-Baia Mare ( incertitudinea lui Florica se datorează faptului că am obligat-o prin
telefon să facă o cercetare şi nu unul lîngă altul pe hartă cum lucram cîndva împreună - e vina mea
cumulată cu lipsa ei de Iniţiativă ).

COMPLEMENTAR SUBIECTULUI EXPUS


O altă perspectivă pe aceiaşi revelaţie - cu Floare Bîndariu din Timişoara
Dragi prieteni , să trecem acum de la data de 26 martie 2006 cînd am primit revelaţia anterioară , spre
data de vineri 19 mai 2006 cînd prietena mea Florica a încercat să-mi desecretizeze din perspectiva ei
ceea ce vizualizează şi ceea ce simte pe suportul revelaţiei mele personale .
- Văd dopul despre care mi-ai vorbit ,…, şi atunci cînd acest dop este ridicat de la locul lui, se vede
o fîntînă din care ţîşneşte multă Lumină ca apa dintr-o fîntînă arteziană .
- Cam la ce adîncime vezi clar-vizionar dopul, fiindcă mie în plan astral mi-a creat impresia că ar fi
ascuns sub vadul rîului la doar 2-3 metri adîncime .
- E ascuns mult mai adînc decît ai perceput tu .
- Totuşi , încearcă o aproximare de adîncime fiindcă ştiu că e greu de apreciat .
- Cred că în jur de 60 – 80 poate chiar 90 de metri adîncime .
- Mă rog , momentan nu are prea mare importanţă adîncimea , important este faptul că obiectivul de
cercetat se află ascuns acolo sub vadul rîului Bistricioara ; dar te rog să cercetezi mai bine baza
fîntînii-tunel pe care ai văzut-o .
Dar este vorba de o porţiune din Modulul desprins din Nava
- Ooooo!
Mamă a Confederaţiei Luminii şi care este ascuns sub pămîntul Românesc
aşa cum îţi mai spuneam cîndva în trecut .
- Vrei să spui că această fîntînă-tunel este o protuberanţă a Modulului nostru galactic şi că de fapt
este o poart-uşă de intrare-ieşire din modul la modul fizic ?

200
- Da are asemenea caracteristici ,…, dar ce vizualizez mai bine acum, de fapt mi se oferă sub formă
de imagini pe ecranul interior , este faptul că accesul la această enigmă revelată ţie se va face după
mişcarea scoartei , a reliefului , chiar a munţilor ,…………………………………………………………………
o anumită Civilizaţie Extraterestră
Oooo! Doamne ; acum chiar că mi se arată
ascunsă aici la noi şi pe care îi văd cum lucrează la un prototip de armă
ca să zic aşa ; este o armă-intrument care produce un fel de laser foarte
puternic .
De fapt nu este chiar o armă, dar aşa pare ; pe raza care porneşte din acest aparat şi care v-a fi
utilizat în viitor , se vor trimite anumite nave noi cu oameni la bord spre diverse destinaţii planetare şi
stelare .
Acestea sunt un fel de nave de utilitate pregătitoare( anticipată ) a celor care vor fi adevăratele
OZN-uri pe care le vor construi pămîntenii viitorului .
- Vrei să spui că este un aparat care emite un fascicul laser foarte puternic cu rol de Ghidaj de
lansare a Navelor interplanetare ?
- Da ; ceva de genul acesta ; sunt extrem de surprinsă de ceea ce văd şi foarte greu pot descrie .
Dragi prieteni , doar atît am avut posibilitatea de a obţine ca informaţie de la prietena mea Florica pe
marginea revelaţiei din zona satului Boroşteni Gorj .
Chiar dacă împrejurările nu mi-au permis un timp mai îndelungat prin care să o pot ghida pe Florica
şi spre alte elemente de cercetare , şi chiar dacă expunerea făcută de Florica este împinsă în viitor
pornind doar de la misteriosul dop ce ascunde accesul în Modulul Navă chiar aici în zona satului
Boroşteni , ar mai fi rămas de clarificat următoarele aspecte încă oculte(ascunse) :
- Ce fel de energii vin din zona Nilului(de fapt din Piramida Luminii Celeste) şi curg spre România?
- Faptul că voi dirija aceste energii cum făceam cu firul de apă în revelaţie , cine şi cîţi dintre
colaboratorii mei Iniţiaţi ai antichităţii vor mai lucra împreună cu mine în vremurile ce vin , pentru
implementarea unei noi Ştiinţe a Spiritului în folosul Omului Nou al Noului Pămînt, dar cu ajutorul
acestor energii de pe Nil( adică Energie-Informaţie-Cunoaştere depozitată în interiorul Piramidei Luminii
Celeste din Egipt ) ?
- Cînd am sosit din Atlanţida prin exod şi am fondat al doilea mare oraş atlant aici în nordul
comunei Peştişani-Gorj :
- ştiam oare despre existenţa acestui Modul Extraterestru ascuns sub scoarţa pămîntului
Românesc?
- dacă da, atunci am construit tunelele subterane pînă la nivelul posibilităţii de acces în acest
Modul ?
- dacă nu, atunci înseamnă că am construit tunele de acces la adîncimi mult mai mici decît cele
de pe continentul Atlant ?
- viaţa noastră Atlantă din România a mizat pe o civilizaţie cu o vieţuire socială mai mult la
suprafaţa pămîntului decît în interiorul lui cum vieţuiam cîndva în Atlantida ?
- ca Atlanţi naturalizaţi în România, pînă la ce nivel de Ştiinţă Spirituală am Colaborat cu
Civilizaţiile Extraterestre, şi cît din această Ştiinţă ni s-a permis să-o aplicăm în viaţa socială
de zi cu zi a celorlalţi umani pe care îi coordonam-instruiam-educam în acele vremuri pre-
dacice ?
- Denumirea încă necunoscută şi unică în tot spaţiul Românesc a satului Boroşteni, să fie oare o
metamorfoză lingvistică pornită de la denumirea cetăţii Dacice Boristene spre Boristeni cu final de
Boroşteni?
- Cîndva în cabinetul de lucru al prietenului meu Mircea Iorga din Arad , la iniţiativa lui am intrat
în stare de relaxare cu cristale diverse peste şi pe lîngă corpul meu fizic ; îndreptîndu-mi Conştienţa spre
Piramida Energetică Primordială a lui Miki ( Piramida Vindecărilor ) din marginea satului Boroşteni, mi-a
apărut pe imaginea interioară o luminoasă Piramidă albă şi apoi un vas de aur înalt - tip Amforă -
concomitent cu cuvîntul Dromichete.
Oare ce Mistere Iniţiatice de Ştiinţă Spirituală a preluat Dromichete de la înaintaşii săi Atlanţi şi
a predat-o urmaşilor lui , Mistere ce poate n-au dispărut încă, ci se află ascunse în zona Olteniei de
Nord pe diverse suporturi ce ne aşteaptă încă să le desecretizăm ?
Dragi prieteni , cu siguranţă că viitorul apropiat al vieţuirilor noastre, ne v-a aduce nu doar
răspunsurile derivate din întrebările anterioare ci şi alte foarte multe întrebări pe care la nivel micro le
vom desecretiza chiar noi , iar la nivel macro le vor desecretiza binecuvîntaţii noştrii urmaşi , Crişti ai
Noului Pămînt cît şi Împăraţi Celeşti deopotrivă .
Subiectul rămîne deschis pe toate palierele suprasensibile, pentru a fi cercetat de către cei interesaţi .

2. - MESAJ CELEST
Confirmare telepatică ( clar-auz ) de Schimbare şi Promovare în Conducerea
Ezoterică a Misiunii Spirituale a României
Marţi 30 spre Miercuri 31 mai 2006.
În această noapte am primit un răspus vis a vis de frămîntarea mea sufletească pe care o vieţuisem
pe parcursul ultimei săptămîni premergătoare acestei nopţi .

201
Eram foarte necăjit de faptul că mulţi ezoterişti după un început promiţător de revenire la matca
Spiritului au cedat din nou vechilor manifestări sociale , Cunoaşterea Spirituală trecînd de la statutul de
motor personal şi general al împingerii maselor mari de oameni spre Noul Pămînt , într-o frazeologie
conversaţională inconsistentă cu iz de şuetă imatură şi inutilă ( în numele unei conversaţii puerile de a
vorbi că trebuie să se vorbească şi nu în numele unei conversaţii serioase de cercetare a diverselor
perspective ezoterice în care am fost- suntem - şi vom deveni ).
Adevărul este că m-am simţit trădat de foarte mulţi ezoterişti prin ne-implicarea lor în a construi
împreună prin punerea cap la cap a tuturor experienţelor Spirituale personale, prin care s-ar fi putut
realiza astfel o schemă sau o coloană vertebrală a Spiritualităţii Misionare Româneşti pentru care
de fapt ne-am şi reîncarnat cu toţii .
Meditînd pe această stare de fapt , am constatat încă odată că :
- nici unul dintre noi ca Vechi sau mai Noi Iniţiaţi , nu suntem şi nu vom fi niciodată în posesia
Adevărului Absolut , fapt pentru care fiecare dintre noi are o anumită Piesă Informaţional
Ezoterică pe care trebuie să o ataşeze-integreze Marelui Puzzle Misionar Spiritual Românesc ,
Terestru şi Universal la care suntem racordaţi ;
- fiecare Misionar fiind în posesia unei Piese Informaţionale Ezoterice , prin ne-implicarea sa şi ne-
dăruind această Piesă a Unicităţii Sale Marelui Puzzle Misionar Spiritual Românesc , Terestru
şi Universal , din Ignoranţă susţinută de Egou , lasă un spaţiu gol Informaţional Ezoteric pe
care
cu greu mai mulţi Misionari abia îl pot reîntregi, dar nu sub forma Unicităţii Iniţiatului Ezoteric ne-
implicat;
- cu toată Responsabilitatea Misionară pe care Iniţiatul a acceptat-o la nivel de Spirit, dar pe care la
nivelul civilizaţiei actuale Terestre nu o manifestă , are totuşi Liberul Arbitru de a nu se implica în
activitatea de colaborare spirituală cu ceilalţi misionari ;
- ……………..
Trecînd în revistă această stagnare, ne-implicare a multor Misionari din România, care de fapt cred că
sunt foarte inconştienţi prin reţinerea informaţiilor doar pentru ei indiferent de scuza exprimată , m-am
necăjit atît de tare încît am selectat colaborarea mea cu aceşti ezoterişti , lăsîndu-i să doarmă în vechile
lor scutece sociale ale Conştienţei şi Conştiinţei de Masă de care încă nu se pot rupe , agonizînd într-o
Imaturitate Spirituală care îi menţine într-o bulversare permanentă .
Tragedia este că anumiţi ezoterişti sunt foarte inteligenţi şi practică o selectivitate a dăruirii
informaţiilor în societate , găsind ca scuză faptul că : informaţiile Spirituale sunt şocante .
Personal am experimentat această stare de fapt cu un mare Iniţiat din Bucureşti , care utiliza această
scuză a informaţiilor şocante .
Păcat dragi prieteni că voi în România consideraţii informaţiile şocante , cînd în diferite tări
occidentale nu numai că Misionarii acelor ţări colaborează între ei pe diverse teme metafizice , ci
pun pe hîrtie şi publică în special tot ceea ce pare şocant, alături de părerile-perspectivele lor
personale vis a vis de aceste informaţii şocante .
Părerea mea şi certitudinea mea este că voi cei care veniţi cu asemene scuze, vreţi să faceţi comerţ
cu informaţie ezoterică şi publicaţi informaţiile ezoterice doar în măsura în care masele mari de oameni
vă cumpără cărţile şi vă acceptă informaţiile fără să le considere şocante , fiindcă altfel aţi simţi şocul la
punga leului greu investit în informaţie ezoterică şi nerecuperat cu profitul de rigoare antecalculat de voi.
Revenind la nemulţumirea mea faţă de mulţi ezoterişti misionari care prin Liberul Arbitru şi-au ales
acest tip comportamental de ne-Implicare sau stocare de Informaţii , în planurile Luminii Divine am avut o
conversaţie cu un Mare Misionar Astral vis a vis de rostul şi potenţialul tuturor Misionarilor afiliaţi atît
Spiritualizării Accelerate a României cît şi a Terrei la nivel extins , deoarece cu toţii formăm o mare
echipă Cristică Planetară cunoscută şi sub denumirea de Omogenizare ( Familia ) Shaumbra .
Astfel , în timp ce conversam cu acest Mare Misionar Astral pe această temă , la un moment dat o
conjunctură specifică a predeterminat sosirea urgentă al Spiritului meu în corpul fizic în starea de veghe ,
dar , în timp ce priveam atmosfera semi-întunecată a camerei , prin clarauz am perceput în cuvinte ultima
parte a conversaţiei neterminate în Planul Astral şi care s-a terminat în planul fizic .
Aşadar, ultima frază am primit-o în Conştienţa Stării de Veghe, dar prin clar-auz şi suna astfel :

VENIŢI CU FUNCŢII FOARTE MARI .


DEJA SE ÎNCEARCĂ NUMIREA VOASTRĂ .
Dragi prieteni , este de la sine înţeles că acest mesaj nu se referă doar la anumiţi Misionari :
- ci la Toţi Misionarii încarnaţi cu Potenţialităţi Spirituale diverse( FUNCŢII FOARTE MARI ) ;
- cu Responsabilităţi ( NUMIREA VOASTRĂ ) acceptate la nivel de Spirit pe măsura acestor
Potenţiale ;
- cît şi cu Facilităţi de Susţinere( ÎNCEARCĂ ) a noastră din Planurile Celeste pentru împlinirea
Misiunii Spirituale a României conform acordurilor-contractelor încheiate anterior sosirii noastre în
această reîncarnare .

202
Cînd Marele Maestru a pronunţat cuvîntul ÎNCEARCĂ , a lăsat să se înţeleagă faptul că din partea
Maeştrilor Cereşti există bunăvoinţa de respectare a acordurilor-contractelor iniţiale de Susţinere a noastră
în planul fizic , dar , reţineţi şi partea voastră de responsabilitate ezoterică pentru că :
- depinde de noi în ce măsură ne IMPLICĂM fără egou în derularea Misiunii Spirituale a României ,
şi cît de altruist servim ca modele pentru ridicarea vibraţională a fraţilor noştri ne-Iniţiaţi în Tainele
Luminii Cristice pentru a ne urma pe Noul Pămînt ;
- dragi prieteni , vă rog să meditaţi pe acest aspect al Implicării sau al ne-Implicării voastre
Spirituale , pentru că fiecare dintre noi are propriul său rost fizic şi metafizic în derularea optimă a
Misiunii Spirituale a României ;
- ieşiţi din Egou dragi prieteni şi manifestaţi-vă deja ca Oameni Noi ai Noului Pămînt ;
- Timpul Ascunderii sau Stocării Informaţiilor Ezoterice s-a Terminat ;
- eliberaţi-vă în societate toate Informaţiile Ezoterice ca să puteţi primi altele din Înălţimile Divine ;
- nu vă fie frică de faptul că anumite informaţii vor produce şocuri pentru anumite Conştienţe şi
Conştiinţe umane nepregătite , deoarece informaţiile voastre trebuie să ajungă obligatoriu la cei ce
sînt în rezonanţă cu ele şi le aşteaptă de ani de zile-inclusiv eu .
- totodată ,nu încercaţi să predeterminaţi în ce măsură informaţiile voastre ezoterice au fost asimilate
de cititorii voştri deoarece este pierdere de timp, fiindcă unii o asimilează dar n-o aplică , iar alţii
o asimilează şi o aplică .
Dragi prieteni , vă doresc succes în a Înţelege faptul că fiecare dintre voi-noi este foarte important în
Evoluţia Spiritual-Divină , indiferent de nivelul de Conştienţă şi Conştiiţă Cristică materializată Acum şi
Aici pe Terra .
Schimbaţi-vă în Oameni Total Noi dragi prieteni , Manifestaţi-vă ca Oameni Noi-Cristici şi veţi fi
Susţinuţi Necondiţionat din Planurile Celeste de Lumină ca să Promovaţi voi şi Programele voastre
Divine în Conducerea Spirituală a Minunatei Misiuni Spirituale a României , a Terrei ,cît şi a
Întregii Creaţii , deoarece chiar noi Acum şi Aici deja Creăm a Doua Creaţie cu Experienţe
Spirituale Noi şi Inedite de materializat .
Înţelegeţi odată dragi prieteni , că nu mai este loc de întors spre Prima Creaţie şi nici de scuze
puerile .
Da-ţi şi veţi primi ,
fiindcă voi sunteţi Noii Apostoli Cristici ai Noului Pămînt ,
situaţie pe care mulţi ezoterişti din diferite ţări ale lumii au înţeles-o ,
dar voi încă mai aşteptaţi să fiţi împinşi de la spate .
Luaţi-vă Crucea personală şi urcaţi spre Crucificarea Egoului , moartea-metamorfoza lui .
Înviaţi şi Înălţaţi-vă ca Desăvîrşiţi fiind în corpul fizic ,
fiindcă numai aşa veţi avea forţa şi tăria făptuirii de Miracole cum ne-a profeţit Minunatul şi
Giganticul nostru Învăţător Sublim IISUS CRISTOS .
Calea Desăvîrşirii este Deschisă ; Păşiţi pe Ea dragi prieteni fiindcă inevitabil vă-ne aparţine .
Dumnezeu să vă dea Înţelepciunea Simţirii Înţelegerii , cît şi Înţelepciunea Aplicării-Materializării-
Veţuirii acestei Înţelegeri Simţite .
Omul v-a fi Crist Total
Cu Fiinţarea-i de Opal ,
Cînd e Iniţiat în Ştiinţă
Matriţată prin Conştiinţă
Ca o simplă-obişnuinţă
Rod de Făgăduinţă
Printre Raiuri de Credinţă
Cu Fluide( Energii ) sau Eteruri
Suporturi a multe Ceruri .

3.- Iniţiaţii antici din cel de-al doilea mare Oraş Atlant din România
( ce a fiinţat cîndva în vatra actualei comune Peştişani - Gorj ),
colaborau cu reprezentanţi ai diferitelor Civilizaţii Extraterestre
În dimineaţa zilei de Duminică 11 iunie 2006 , am fost din nou atras pe calea enigmelor ezoterice
care într-un fel sau altul sunt legate atît de experienţele mele antice cît şi de experienţele mele viitoare
ca potenţial de materializare .
În această dimineaţă , în timp ce corpul meu fizic dormea şi eu hoinăream în Corp Astral prin
Cerurile de Lumină Divină, tot aşa după cum facem toţi pămîntenii dar puţini conştientizează acest lucru ,
pe o frecvenţă mai înaltă de Conştienţă extracorporală am fost participantul direct la nivel extrasenzorial
al uni experiment inedit .
Menţionez faptul că în virtutea felului meu de a fi , îmi plac atît enigmele trecutului cît şi
cunoaşterea teoretică dar mai ales aplicată a viitorului în domeniul Ştiinţei Evoluţiei Spiritului
Uman în N-Dimensiuni .

203
Fac această menţionare pentru a nu se crede în mod fals faptul că eu îmi proiectez anumite dorinţe
ca om terestru în stare de veghe, iar acestea se materializează cumva la nivel de vis ca o refulare a ne-
împlinirilor mele de zi cu zi .
De ce fac această precizare ?
Din simplu motiv că dacă auziţi de mine sau mă vedeţi, să nu trăiţi cu falsa impresie că sunt un
aiurit care-şi imaginează cai verzi pe pereţi albi şi trebuie să fie însoţit pe stradă de altă persoană
pentru au mă accidenta maşinile .
Nu ; nu sunt acest tip de om căzut pe calea imaginaţiei false , cu toate că imaginaţie am şi eu ca
fiecare dintre voi , indiferent că este o imaginaţie de programare a realizării unor obiective materiale , sau
o imaginaţie subordonată Ştiinţei Spiritului Simţit-Vieţuit prin Inimă .
La modul general dar şi în particular - deci fiecare după felul nostru de A FI - ne pune foarte multe
întrebări cu privire la scopul nostru în imensitatea eternităţii Divine .
Răspunsurile la aceste întrebări , indiferent cît de profund ai dori să ţi le imaginezi ,ele nu-ţi parvin
niciodată în forma imaginată , deoarece niciodată în momentul emiterii întrebărilor imaginaţia ta nu se află
în posesia cunoaşterii tuturor factorilor care concură la construcţia răspunsurilor, răspunsuri care se
optimizează ca apariţie în Conştienţa şi Conştiinţa Spiritului tău după modelul Unic al Unicităţii tale .
Altfel , răspunsurile cu toate că sunt predeterminate de tine ca întrebări emise în trecut , ele îţi sosesc
într-o anumită formă de dezlegare parţială a unor evenimente şi asta pentru a te împinge mereu înainte
pe calea altor întrebări şi a altor răspunsuri , prin care tu îţi observi măreţia colaborării personale la
nivel de Spirit cu fel şi fel de Entităţi Terestre şi Extraterestre, pe diferite nivele de participare în Infinita
Aplicaţie a Ştiinţei Spiritului Divin .
Dragi prieteni , Revelaţia pe care v-o etalez în aceste rînduri , nu face parte dintr-o imaginaţie bolnavă
cum tind să creadă cei neiniţiaţi în Tainele Divine, dar cu siguranţă că face parte ca răspuns al unei
frămîntări personale ce s-a înfiripat în Conştienţa mea de veghe cîndva în trecut sub forma întrebării :
Dacă al doilea mare oraş Atlant din România a fiinţat cîndva în antichitate în actuaal vatră a
comunei Peştişani din judetul Gorj , oare ce tip de colaborare exista în acele vremi şi pe aceste locuri
cu reprezenţanţii Civilizaţiilor Extraterestre ?
Poate că dacă Maestrul Constantin Brîncuşi ar fi acum prezent în corp fizic lîngă mine m-ar trage
de urechi zicîndu-mi :
Nu ţi-am spus să mergi cu cercetările tale ezoterice şi în afara Gorjului spre Retezat , Reşiţa , Poiana
Mărului , Apuseni , Maramureş , Bucovina , etc …
Răspunsul meu nu poate fi decît :
Regret Maestre; nu am tot potenţialul extrasenzorial în funcţie completă care să-mi permit o
cercetare solitară , iar ezoteriştii care m-ar putea ajuta m-au umilit şi m-au abandonat ,astfel că nu-mi
mai permit luxul de a fi considerat de ei că îi hărţuiesc cu cercetările mele Spirituale.
Aştept oameni de aceiaşi rezonanţă cu mine pentru cercetările ezoterice propuse de tine şi în care
cu siguranţă te vom atrage şi pe tine ca pe un colaborator Înţelept şi Altruist cum ne-ai dovedit pînă
acum .
Şi acum să revin la experienţa extrasenzorială care mi s-a revelat în ziua menţionată anterior .
Priveam spre sol şi încercam cu o Entitate din apropierea mea să găsim ceva .
Nu ştiam unde mă aflu , dar ştiam că trebuie să scormonesc solul nisipos cu mult pietriş, pentru a
împlini lucrarea pentru care venisem cu Entitatea de lîngă mine.
Astfel , în plan Spiritual bineînţeles , am început îndepărtarea balastului şi nu mică mi-a fost mirarea
că să scot la iveală o două piese metalice , din care una am cercetat-o cu atenţie .
Era o bucată de ,, Tablă ,, de 30 pe 60 cm cu aproximaţie , construită dintr-un aliaj ce-mi dădea
senzaţia de inoxidabil ( dar nu era inox ) dar şi senzaţia de aliaj extraterestru sau o reţetă alchimică
veche de origine terestră .
Am luat în ambele mîini astrale această bucată de ,, Tablă ,, şi mi-am fixat privirea Spiritului în
partea stîngă unde am observat cifra 12.300 , concomitent cu impresia că această cifră este cu
siguranţă un an istoric al trecutului .
De la cifră , am plecat cu privirea spre dreapta şi am observat trei imagini de oameni
Extratereştrii echipaţi în costume de lucru specifice .
Apoi , nu ştiu dacă pe ,,Tăbliţă ,, sau nu , am perceput imaginea unui drum de ţară din piatră
uzitat ,dar pe care nu era nici-o fiinţă umană sau neumană , drum mărginit de iarbă verde şi de un şir
de copaci pe ambele laturi , totul de o frumuseţe şi colorit atît de natural şi de plăcut încît mi-a indus
o stare de relaxare profund exotică .
Cînd privirea mea Spirituală a vizualizat această porţiune de şosea şi nu din una ci din două
perspective pe axa aproxiumativă nord-sud , atunci am avut un sentiment profund că locul vizualizat
este o porţiune din zona Nucet a comunei Peştişani .
Dar nu am apucat mult să reflectez asupra zonei Nucet , deoarece instantaneu m-am trezit undeva
pe înălţimea unui munte , ţinînd în mîini aceiaşi tăbilă care , pe verso avea desenat un peisaj ce se
potrivea cu peisajul în care mă aflam .
Nu a trebuit să treacă multe secunde , pentru că mi-am dar seama că mă aflam sus în munte în
zona de răsărit( spre satul Gureni ) a Vîrtoapelor ( acolo au trăit şi Uriaşii din vechime ) şi observam
la orizont în depresiunea Peştişani toată zona Nucetului inclusiv locul de unde dezgropasem acea
tăbliţă .

204
Apoi am revenit brusc în starea de veghe , ne-fiind lăsat să cercetez mai profund alte elemente de pe
acea ,, Tăbliţă,, , care mă predetermină ca să redescopăr ceva la modul fizic în zona Nucet .
Notă : zona Nucet este un teren aluvionar de nisip şi pietriş aflat între rîurile Bistricioara şi Bistriţa ,
teren care este împrejmuit de 4 localităţi aproape circular, astfel : Centrul comunal Peştişani spre sud , satul
Frînceşti spre răsărit , satul Gureni spre nord şi satul Boroşteni spre nord-vest .
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, ceea ce pot reproşa Maeştrilor Astrali în acest tip de colaborare
Spirituală , este atît tipul scurt de informaţie care mi se oferă cît şi timpul scurt de cercetare cum a fost
şi cazul de faţă al ,, Tăbliţei ,, pe care n-am apucat s-o cercetez mai în amănunţime .
Este ca şi cum fiind flămînd , ţi se flutură pe sub nas o mîncare delicioasă pe care o miroşi puţin ,
iar la prima degustare ţi se ia şi te trimite la plimbare .
Gustînd şi Simţind totuşi scurtele impresii extrasenzoriale culese de pe înscrisurile acestei ,,Tăbliţe,, am
primit confirmarea şi certitudinea faptului că noi Atlanţii restabiliţi în zona Comunei Peştişani din
Judeţul Gorj , am colaborat cu Civilizaţiile Extraterestre sub semnul şi rolul Curelei de Transmisie
care eram noi Vechii Iniţiaţi Atlanţi .
Ca şi Curea de Transmisie între Civilizaţiile Extraterestre şi Copii Inocenţi ai Terrei , toţi Maeştrii
Iniţiaţi ai Terrei Vechi avem cumulat în Spiritul nostru Experienţe Fizice şi Metafizice Inedite, care
vor ieşi la suprafaţa Conştienţei şi Conştiinţei stărilor noastre de veghe pe măsura Înălţării noastre
Spirituale ca Oameni Noi ai Noului Pămînt .

4. - Fizionomii prin percepţie Celestă


Dragi prieteni , fiind încarnaţi în lumea fizică în trupuri solide , percepţiile noastre senzoriale ne oferă
facilitatea cunoaşterii prin experimentare directă a multiplelor energii condensate mai mult sau mai puţin
în solid , lichid , aer şi foc .
Un element principal al percepţiilor senzoriale este tocmai privirea, prin intermediul căreia ochii bio-
fizici ne oferă imaginile universului material înconjurător pe şi prin care experimentăm .
Utilizarea privirii ochilor fizici ne-a dat întotdeauna posibilitatea( exclusiv cei cu deficienţe karmice )
de a distinge după fizionomiile specifice pe ceilalţi umani de lîngă noi cu care inevitabil interferăm .
Deoarece în momentul anului 2006 puţini oameni ai Terrei pe lîngă percepţia bio-fizică au intrat şi în
posesia utilizării percepţiilor extrasenzoriale-paranormale , ceilalţi umani tereştrii rămîn încă tributari doar
percepţiei exclusive a universului fizic prin ochii fizici .
Şi totuşi , cu toate că percepţiile extrasenzoriale-paranormale par să fie o bonificaţie oferită de
Creator doar unor categorii de oameni , de fapt , utilizarea acestor percepţii este oferită de Creator tuturor
oamenilor care sunt pregătiţi inclusiv pentru această nouă şi totodată foarte veche modalitate de
percepţie , spre noi universuri ne-accesibile ochilor fizici .
Pe bună dreptate , din necunoaştere şi neatenţie , marea majoritate a oamenilor Terrei nu sesizează
faptul că ei de fapt pot accesa aceste Universuri Suprasensibile şi fără a fi Clarvăzători .
Cum anume se pot accesa aceste Universuri-Ceruri( Tatăl nostru care eşti în Ceruri ) ?
Ce-a mai simplă modalitate este prin ceea ce noi numi cu toţii ,,Starea de Vis ,, .
Poate că afirmaţia din fraza anterioară va face ca anumite persoane să fie revoltate , deoarece :
1.- Unii vor spune că nu au vise şi din nefericire am întîlnit şi eu asemenea cazuri , dar puţine .
Oamenii fără vise nu au vise , pentru că nu au ajuns la o maturitate Spirituală prin care să
participe la derularea viselor şi nici nu înţeleg ce este un vis atunci cînd le explici , deoarece ei
nu au vieţuit un asemenea experiment .
Aceşti oameni au dreptate în felul lor .
2.- Alţii umani , vor spune că au vise ( unii în alb-negru ,iar alţii chiar color ) , dar visele lor reflectă
doar stări de factură a frămîntărilor sufleteşti izvorîte din dorinţele ne-împlinite în lumea fizică .
Şi aceşti oameni au dreptate în felul lor , deoarece încă sunt legaţi puternic de lumea socială şi
Conştiiţa de Masă focalizată foarte puternic pe Materie , fapt pentru care ei singuri îşi blochează
accesul spre Spiritual .
Chiar dacă majoritatea populaţiei Terestre acceptă Visul ca un fenomen real pentru că l-au
experimentat , lor le este foarte greu să accepte faptul că Visul se derulează într-un Univers-Cer
Suprasensibil , şi că de fapt cu Cît Cerul este mai aproape de Pămînt( adică de cele Pămînteşti )
Visul îţi redă imagini şi informaţii de frecvenţă mai joasă , iar dacă Cerul este mult mai departe de
Pămînt ( spre cele Spirituale şi Eterne ) Visul îţi redă imagini şi informaţii de Înaltă vibraţie .
Majoritatea oamenilor Terrei consideră faptul că în Starea de Veghe noi suntem de fapt Treziţi , iar
Visul este o refulare de stări psiho-spirituale pe fond de Adormire .
Din nefericire însă , în Starea de veghe omul nu este Treaz ci de fapt este Adormit , iar Starea de
Vis îl predetermină ca pe parcursul evoluţiei sale Spirituale să devină treaz cu adevărat şi în Lumea
Fizică .
Adevăratul Om Treaz în lumea fizică este acela care a atins Starea de Desăvîrşire ca Iisus ,
Buddha, Toth , Sent Germain , Zamolxe ,etc …
În concluzie deci , putem spine că Starea de Vis este etapa primară prin care Sufletul şi Spiritul
nostru reia contactul cu Lumile Celeste prin diverse forme de colaborare .
Faptul că Starea de Vis a apărut în vieţuirea umană ,

205
înseamnă că îşi are un rost foarte bine definit şi pe care oricît de mult l-am nega sau l-am
neglija ,
el este acolo pentru a ne oferi informaţii despre ceea ce am făcut şi ceea ce vom face în viitor ,
în funcţie de potenţialele pe care fiecare dintre noi ni le-am aşternut pe calea destinului nostru .
Din multitudinea de imagini pe care Starea de Vis ni le oferă , Fizionomiile( Chipurile Umane )
reprezintă unul dintre cele mai importante şi interesante repere de derulare experimentală, atît la nivel
Imagine, cît şi la nivel de Informaţie Celestă adresată Sufletului şi Spiritului nostru .
Dragi prieteni , pornind pe calea Stării de Vis , am să vă redau propriile mele experienţe şi înţelegeri
vieţuite în ordinea crescătoare a Frecvenţelor mele vibraţionale la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă pe
care le-am accesat treaptă cu treaptă în decursul timpului acestei vieţi .
Această promisiune, se axează pe Fizionomiile care m-au urmărit în timpul stărilor mele de Vis ,
deoarece trecerea Conştientă a Omului Terestru de la Starea de Veghe la Starea de Vis ,apoi la Starea
de Supraconştienţă Suprasensibilă ( Celestă ) am detaliat-o în cărţile mele anterioare cu diferite ocazii şi
pe diferite subiecte ce trebuie obligatoriu să le corelaţi într-o viziune globală de Percepţie-Cunoaştere N-
Dimensională .
Extrag din multitudinea de Experienţe extrasenzoriale pe care Starea de Vis mi le-a oferit ,
următoarele exemple :

4.1.- Primul tip de Fizionomie - Fizionomia obişnuită


1.- ,,Visam ,, că mă certam cu soţia mea deoarece nu-mi oferă mîncarea ce o preferam .
a). - fizionomia soţiei mele în planul visării era la fel de reală ca şi în lumea fizică ;
b). - cu toate acestea , nu era soţia mea în mod real-energetic lîngă mine , deoarece corpul meu
fizic era în somn profund în plină zi , iar Viorica lucra prin grădină ;
c). - fizionomia celestă a soţiei mele era o proiecţie creată de Sufletul şi Spiritul meu pentru a
solidifica contextul refulării tensiunii mele interioare-sufleteşti în planul astral ;
d).- deoarece la modul fizic în starea de veghe nu-i reproşasem faptul că nu mi-a făcut mîncarea
preferată , dar nici nu-i dădusem circumstanţele atenuante prin care ea fusese în imposibilitatea
de a-mi realiza preferinţa , mi-am cărat furia şi tensiunea în planul astral pentru a mă elibera
cît şi a conştientiza povara Neiertării soţiei care de fapt nu avea nici-o vină .
Acest tip de Vis este de frecvenţa cea mai joasă, deoarece este legat de neîmplinirea dorinţelor
Sufleteşti , neîmpliniri care urcă pe energia Chakrelor prin puterea Egoului personal şi pe care le găsiţi
detaliate sub denumirea de Beţii Ezoterice sau programele Balaurului cu 7 ( concentrat şi în 3 ) capete .
Nu negaţi aceste Beţii Ezoterice deoarece chiar pentru ele am venit aici pe Terra , deci să le
experimentăm , iar Visul ne detensionează Sufleteşte( energetic ) concomitent făcîndu-ne să fim Conştienţi
de propriile noastre trăiri sufleteşti necizelate-nepurificate .
Acesta este primul tip de Fizionomie Celestă , ce poate fi extins ca apariţii la toţi cunoscuţii ( uneori
şi necunoscuţi ) şi care te ajută la propria reglare şi purificare Sufletească .
2.- ,, Visam ,,(era în plină noapte şi nu ziua ) că împreună cu soţia mea şi alţi cunoscuţi discutam
probleme spirituale ale timpului prezent :
a).- Fizionomiile erau reale şi aparţin de Omul Interior călător prin anumite spaţii celeste ;
b).- de această dată ,, Visul,, îmi trăda o ne-mulţumire Sufletească ,prin care de la Spirit la Spirit
doream să le dau un impuls de implicare al celor prezenţi şi pentru lumea fizică,deoarece
stagnau;
c).- la cest tip de ,,Vis,, deja Conştienţa ta este mult mai profundă şi cu toată ne-mulţumirea
Sufletească cu care ai sosit de pe Terra , tematica abordată este de nuanţă Spirituală şi se
derulează ca la o şcoală , dar de factură Astrală de această dată ;
3.- ,, Visam ,,că soţia mea sau alţi cunoscuţi( Melfior Ra ca exemplu ) îmi desecretizau anumit Taine
Celeste , unele de natură Extraterestră , iar altele ascunse chiar în subsolul spaţiului Terestru :
a).- Fizionomiile Celeste ale cunoscuţilor mei nu erau reale , ci imitate-împrumutate ;
b).- sub înfăţişarea cunoscuţilor mei , îmi apăreau anumiţi Mesageri Astrali tocmai pentru aşi
proteja identitate pînă la un moment viitor , dar şi pentru a-i simţi apropiaţi în această
colaborare ;
c).- acest tip de păcăleală la care eşti supus aproape hipnotic, deoarece păcăleala o percepi doar
după ce vii în starea de veghe , exprimă totuşi un mare adevăr şi anume faptul că în funcţie de
fizionomia sub care îţi apare Maestru Mesager Astral , tu ai o relaţie cu el-ea asemănătoare cu persoana
din planul fizic de la care Maestrul a împrumutat chipul , dar relaţia este pur Spirituală şi nu altfel .

4.2.- Al doilea tip de fizionomie - Fizionomia cu trăsături de copii puri


4.- ,, Visam,, că sunt din nou într-o discuţie Celestă dar pe un Plan-Cer mai înalt , unde îmi
exprimam pretenţia şi dorinţa că Erica poate mai mult şi nu accept delăsarea , ignoranţa şi ne-implicarea
ei în problemele Spirituale .
Erica avea o fizionomie de om matur- 30 de ani , dar trăsăturile feţei erau de o fineţe şi o gingăşie
ce poate fi echivalată doar cu cea a copiilor mici .
Bineînţeles că soţia mea Viorica , dar şi Viorica Vărşăndan o apărau pe Erica şi-i căutau
circumstanţe atenuante , voind cu tot dinadinsul să fiu mai puţin exigent cu ea :
a).- Erica( sora cu Hermine-vezi România Inima Ocultă a Terrei vol. I ),este o veche

206
colaboratoare celestă care s-a reîncarnat în această viaţă în naţionalitatea germană din România
,iar acum( 2006 ) lucrează în cadrul Primăriei din Munchen - Germania ;
b).- Erica a fost ce-a care m-a impulsionat în acestă viaţă să redescoper frumuseţea picturii ( ea
pictează-picta foarte frumos ) care e de nivelul Cerului nr. 7 de Conştienţă şi Conştiinţă şi nu-i
puţin lucru ;
c).- şi tot cu Erica alături de cele două Viorici menţionate anterior, prin 1985-1986 făceam un
soi de magie inocentă prin jocul cu masa de lemn fără cuie şi invocarea de spirite cu
vibraţii joase ( în 1986 cu ajutorul lui Erica , a mesei şi a spiritului care dirija masa , am aflat
că Ceauşescu v-a pica în anul 1989 - fiecare din cei prezenţi au plătit un preţ mai mic sau
mai mare - Erica cel mare, numai eu fiind conştient am plătit cu cea mai neagră găină din
coteţ , pe care a doua zi dimineaţa soţia mea a găsit-o moartă ) ;
d).- acest tip de Fizionomie Celestă cu trăsături gingaşe de copii mici ar trebui să le manifestăm
permanent aici pe Terra , dar momentan suntem prea involuaţi la nivel Spiritual ,ca să putem
fi ,, precum copii ca gingăşie şi inocenţă ,, cum ne spunea Învăţătorul Iisus Cristos acum 2000
de ani ;
e).- deocamdată , tipul I de Fizionomie-Fizionomia obişnuită este doar umbra adevăratei Fizionomii
de tipul II , unde puritatea şi gingăşia chipului uman materializează la exterior frumuseţea
unui Suflet pur şi elevat ;
5.- ,,Visam,, că sunt în faţa soţiei mele care era de fapt în ipostază dublă -în două exemplare , unde
un chip era blond iar celălalt era brunet , şi ambele arătau vîrsta de 30 de ani .
Niciunul dintre noi n-a vorbit , ea privindu-mă fix şi cu blîndeţe din ambele ipostaze , iar eu cu
surprindere am cercetat dubla-i înfăţişare pînă ce brusc am sosit în corpul fizic pentru a medita la cele
revelate .
6.- ,,Visam,, că priveam un peisaj şi un orizont specific celest , cînd în azuriul atmosferei într-o
mărime impresionantă ( 3-4 metri ) Fecioara Maria coborî spre sol , dar nu-l atinse ci rămase suspendată .
Fecioara Maria era înveşmîntată complet din cap pînă la picioare , încît nici tălpile nu i le-am putut
vedea , atît de pudică mi s-a arătat .
Veşmintele erau simple, modeste şi lungi ca din epocile vremurilor vechi .
Faţa ei însă , era matură ca la 30 de ani , pură şi gingaşă , senină , nu vorbea ci doar mă privea fără
nici-un zîmbet sau grimasă , ci perfect naturală ca oglinda unei ape netulburate de adierea vîntului .
Nu ştiu dacă am admirat-o preţ de un minut pămîntesc , dar o stare interioară m-a făcut să întorc
privirea Spiritului meu spre dreapta în decor şi asta mai mult ca sigur datorită cîmpului ei energetic de
frecvenţă foarte înaltă .
De fapt acest Vis-Revelator , a fost din partea Fecioarei Maria un răspuns la o mai veche cugetare
a mea , cînd la aflarea veştii că anumiţi oameni ai Terrei nu a putut-o privi prea mult pe Fecioara
Maria , eu cu hotărîre , am zis că nu se poate să n-o poţi admira cît vrei şi că depinde de hotărîrea ta
de a privi cît vrei .
Această revelaţie mi-a demonstrat că pe Fecioara Maria o poţi privi doar atîta timp căt vrea ea să
te lase , dar eu se pare că am avut destul de mult bun simţ şi mai puţină obrăznicie , încît să-mi retrag
privirea de pe Fizionomia ei la momentul în care Sufletul meu a Simţit acest lucru .
Dragi prietini , acest al doilea tip de Fizionomie Celestă îl vom putea materializa-manifesta aici pe
Terra doar în apogeul evoluţiei noastre Spirituale, cînd suntem cu adevărat Desăvîrşiţi aşa cum şi Tatăl
nostru Lăuntric este şi cu care vom fi permanent Una cu El .
Notă: acest tip de Fizionomie îl Cunoşti nu prin imaginea care ţi se oferă , ci Simţi-Ştii efectiv că
este persoana respectivă fără nici-un fel de dubiu .

4.3.- Al treilea tip de Fizionomie - Fizionomia Energetică


7.- ,, Visam ,, că în faţa Spiritului meu a sosit o veche colaboratoare , care s-a reîncarnat în această
viaţă în oraşul Timişoara şi are un anumit potenţial ezoteric pe care încă nu l-a pus în derulare .
Fizionomia aceste prietene , ca şi restul corpului , era format în întregime din Energie Pură Luminoasă
care radia din interiorul ei .
Am comunicat şi ne-am bucurat de această întîlnire , cu toate că la modul fizic ea se mai
cramponează de anumite obiceiuri-vicii vechi şi acceptă Spiritualitatea doar la un nivel restrîns .
Din punctul meu de vedere , acest tip de Fizionomie Energetică este chiar o parte a înfăţişării
noastre ca Oameni Interiori, care pot să-şi facă apariţia cu el chiar aici pe Terra , dar după ce s-au
Înălţat în Spirit ca şi Învăţătorul nostru Iisus Cristos .
8.- ,, Visam,, că i-am cerut ajutorul Învăţătorului nostru Iisus Cristos pentru a mă ajuta ca să reintru
corect în corpul fizic , pe care din tavanul dormitorului îl vedeam dormid în pat.
La solicitarea mea , a apărut Iisus Cristos în faţa mea , sub formă de bust - profil partea dreaptă şi
puţin trist .
Întreaga s-a apariţie era constituită din Energie Pură şi indiscutabil şi instantaneu am Simţit-Ştiut că
El este şi nu altcineva .
Am reintrat liniştit în corpul fizic , mi-am privit poziţia de adormire a corpului fizic şi am observat că
aşa era cum îl privisem din tavan .
Dragi prieteni , rostul acestei prezentări anterioare trebuie să constituie o avertizare asupra
faptului că Visele nu sunt chiar Vise , ci o altă activitate a Spiritului nostru în unul sau mai multe

207
Universuri-Ceruri de Lumină, de unde am sosit la această reincarnare şi cu care suntem racordaţi
permanent dar foarte greu Conştientizăm acest lucru .
Studiaţi-vă ,,Visele,, dragi prieteni , fiindcă ele reprezintă o poartă spre cine sunteţi şi o posibilitate
deosebit de valoroasă pentru a vă cunoaşte pe voi înşivă, aşa cum sunteţi în diferite etape de Evoluţie
Spirituală personală .
Omule : Cunoaşte-te pe tine Însuţi şi prin VISE , care de fapt nu sunt chiar Vise ci programe
şcolare extrasenzoriale, suprasensibile de autocunoaştere , de autoeducare şi de revenire la Casa–Cerul
de Lumină cu care suntem în rezonanţă .
Duminică - 25.06.2006

5. - Timpul şi Spaţiul ca Paradoxuri ale Manifestării Divine


Iată un subiect dragi prieteni , pe care puţini oameni se încumetă să-l înţeleagă şi cu atît mai puţin
să le controleze, deoarece Timpul şi Spaţiul sînt foarte Elestice şi cu Particularităţi Infinite .
În rîndurile ce urmează , vis a vis de Paradoxul Timp şi Paradoxul Spaţiu, voi reda două perspective
personale de înţelegere, de care inevitabil în manifestarea şi cercetarea Vieţuită-Simţită a Spiritului vostru
le ve-ţi conştientiza ca fiind adevărate în eternitatea viitoare .
De ce Timpul şi Spaţiul le consider Paradoxuri ?
Deoarece în măsura în care Timpul şi Spaţiul se manifestă ,
ele nu există - aceasta este Perspectiva Fizică.
Şi totodată , în măsura în care Timpul şi Spaţiul nu există,
ele deja Fiinţează-aceasta este Perspectiva Subtilă .
Dar să detaliem puţin cele două perspective .

5.1. - Perspectiva Timpului şi Spaţiului Fizic


Dragi prieteni ,despre Timp şi Spaţiu Fizic se pot spune foarte multe lucruri, mai ales că noi cu toţii
le-am experimentat cu vîrf şi îndesat pe una sau mai multe planete galactice, cît şi la latitudini şi
longitudini planetare diverse .
Dincolo de mecanica cerească ce ne-a obligat permanent să ne derulăm vieţuirile pe spaţii terestre şi
prin rotaţia ciclurilor de zi şi noapte , în fapt , Timpul şi Spaţiul fizic în măsura în care le vedem
manifestîndu-se de fapt nu există , deoarece sunt iluzii pe care mecanica cerească ni le creează cu un
scop foarte bine definit.
Elasticitatea Timpului şi Spaţiului fizic oscilează în sensul condensării sau dilatării lor în funcţie de
începutul , condensarea şi eterizarea spre final a evoluţiei planetare luate spre studiu ezoteric .
Dacă priveşti evoluţia planetară şi umană doar din perspectiva unei singure vieţi terestre şi avînd la
bază concepţia materialistă asupra vieţii , atunci cu siguranţă că Timpul şi Spaţiul ţi se par atît de solide
ca şi o bucată de piatră .
Totuşi , printr-o percepţie extinsă asupra evoluţiei planetare şi umane avînd la bază o concepţie
Spirituală asupra vieţii , atunci cu siguranţă că Timpul şi Spaţiul ţi se par Elastice şi cu Particularităţi
Infinite .
O cercetare Spirituală asupra Timpului şi Spaţiului confirmă faptul că în Creaţia Divină , fie ea şi cea
a Universului Fizic ca titlu de exemplificare , nu are două planete la fel , fiecare fiind Unică, fapt ce le
conferă un Timp şi Spaţiu Propriu , o Gravitaţie şi un Electromagnetism propriu , ca să nu mai vorbim de
Identitatea sa vibraţională ce-i conferă şi întăreşte sub o altă formă propria-i Unicitate Celestă
materializată .
Cu toate că în Energia Veche a Vechiului Pămînt Timpul şi Spaţiul păreau a fi rigide total în faza
Kaly Yuga , totuşi au existat Spirite umane foarte puternice care alături de Învăţătorul nostru Iisus
Cristos au reuşit să spargă tiparele aparent solide ale Timpului şi Spaţiului , ei devenind astfel Liberi de
constrîngerile acestor aparenţe .
În energia Nouă a Noului Pămînt ,
vor fi din ce în ce mai mulţi oameni care fiind în corp fizic ,
se vor situa prin evoluţia lor Spirituală ,
deasupra aparenţei rigide a Spaţiului şi Timpului fizic ,
şi le vor modela după dorinţa lor proprie în scopuri altruiste diverse .
Pornind de la faptul că Universul Fizic din care face parte şi planeta Pămînt este o Realitate
Virtuală-Iluzorie foarte condensată , Realitate creată prin Puterea Spiritului , atunci Timpul şi Spaţiul poate
fi modificat în sens altruist şi la modul particular, dar fără a deregla programul general al Terrei pe care
cîndva în Spaţiile Celeste l-am acceptat în totalitate ; altfel Iisus Cristos din prea multă Iubire pentru
noi , îl putea schimba cu siguranţă dacă era o clauză de permisivitate pentru acest lucru .
Ca o concluzie generală, se poate afirma faptul că voi aveţi Potenţialul ca Om Nou ,de a vă situa
deasupra Timpului şi Spaţiului şi indiferent cît de rigide ar părea, voi le puteţi modifica particularităţile în
scopuri bine predeterminate , dintre care face parte şi posibilitatea ca să vă dematerializaţi corpul fizic şi
să-l materializaţi la mii de km distanţă instantaneu .

208
Omul Nou este predestinat ca să facă multe ,, Miracole,, ,
inclusiv să stăpînească Timpul şi Spaţiul ,
dar cu condiţia de a apela şi de a pune în practică Marele Adevăr :
Centrul ( Sursa - Reţeaua-Cîmpul ) Lăuntric Cristalin = Eu şi Tatăl meu Lăuntric Suntem Unul .
Adevăr pe care îl voi detalia puţin în capitolele următoare .

5.2. - Perspectiva Timpului şi Spaţiului Subtil


Dragi prieteni , mie unul mi se pare tare ciudat faptul prin mesajele Celeste ni se oferă repetat
răspunsul conform căruia, de îndată ce abandonezi corpul fizic şi te retragi în Spirit spre Cerul cel mai
Înalt cu putinţă cu care eşti în Rezonanţă-Afinitate , tu constaţi că acolo nu există Timp şi Spaţiu .
Dar asta este doar o perspectivă simplă şi este adevărată dacă ne raportăm la Timpul şi Spaţiul fizic
Terestru , deoarece în Planurile Celeste de vibraţie Înaltă avem Lumină permanent-adică o zi infinită ,
spaţiul nu-l percepi ca Spaţiu deoarece nu există limite-deci deplasarea este instantanee , nu există naştere,
îmbătrînire şi moarte , nu există grija zilei de mîine pentru că nu-ţi trebuie hrană, haine sau adăpost, etc,
deci sunt Existenţe în Raiuri aproape perfecte .
De ce aceste Ceruri-Raiuri sunt aproape perfecte ?
Pentru că nici ele nu sunt bătute în cuie cum ar fi în intenţia unora să creadă .
Raiurile-Cerurile sînt şi ele în continuă modificare ,deoarece Spiritele care le animă sunt într-o
continuă cercetare în Universităţile Celeste, a Infinitelor Potenţialităţi pe care Creatorul le-a pus în ele
alături de Atributele Divine .
Cu toate că în aceste Ceruri-Raiuri nu putem vorbi de un Timp şi un Spaţiu asemănător celui fizic ,
totuşi noi putem din obişnuinţă şi pentru simplificare să consideră că aceste Ceruri-Raiuri au şi ele
propriul lor Timp şi Spaţiu , dar de o natură mult modificată celui Fizic şi pe care le nominalizăm ca
fiind de natură Subtilă .
Subtilitatea Timpului din Ceruri-Raiuri este dată nu atît de mişcarea unei surse de lumină fixă cum
este Soarele Terrei, cît de MOMENTELE de AŞTEPTARE între Evenimentele derulate în aceste
Ceruri-Raiuri .
Cînd vorbesc de evenimente Celeste , nu mă refer la cele mărunte , ci la evenimentele Majore.
Spre exemplificare, aşa după cum ne transmitea şi Maestrul Tobias prin Coldre , Ieşirea din Prima
Creaţie spre cea de-a Doua Creaţie era un eveniment de referinţă Unic, Inedit, Ne-Redescoperit şi Ne-
Înţeles de Spiritele Creaţiei Manifestate atunci cînd au trecut prin Cercul de Foc spre a materializa Prima
Creaţie .
Din exemplificarea anterioară , putem considera faptul că Timpul Subtil este de fapt perioada de
aşteptare pe care Spiritele Celeste au derulat-o în urmărirea momentelor date de naşterea , creşterea şi
maturizarea Primei Creaţii , aşteptarea naşterii celei de-a Doua Creaţii , şi aşa la infinit după cum şi
numerele tot infinite sunt.
Aşadar, Timpul Subtil este sinonim în Cerurile-Raiurile de Lumină cu :
Momentele de Aşteptare în derularea Evenimentelor Majore ale Creaţiei
Manifestate .
Cît despre Spaţiul Subtil , putem spune că şi acesta există.
În primul rînd fiecare dintre Cerurile-Raiurile de Lumină au o frecvenţă proprie de vibraţie şi cu cît
Cerul-Raiul este mai Înalt, cu atît frecvenţa vibraţională proprie este mai Înaltă decît a celorlalte .
Deoarece aceste Ceruri-Raiuri sunt locuite de Spirite cu o Conştienţă şi Conştiinţă din ce în ce mai
Înaltă, cu atît mai mult selectarea celor în drept de a locui aceste Ceruri-Raiuri se face pe baze
Rezonanţei sau Afinităţii al celui Auto-selectat cu aceste Frecvenţe Înalte de Conştienţă şi Conştiinţă .
Spiritele care au o Conştienţă şi Conştiinţă joasă , nu au acces în Spaţiul Subtil de frecvenţă
vibraţională Înaltă ; în schimb Spiritele foarte Evoluate pot privi de sus şi au acces dacă aşa aleg, de aş
face prezenţa în oricare Cer-Rai inferior celui în care vieţuieşte .
Totodată Spaţiul Subtil nu este diferenţiat numai între Creruri-Raiuri , ci şi între Prima Creaţie şi a
Doua Creaţie , apoi între a Doua şi a Treia Creaţie şi aşa la infinit .
Dragi prieteni ,
chiar dacă Timpul şi Spaţiul Subtil voi nu le percepeţi manifestîndu-se aidoma celor de pe Terra ,
totuşi prin observare ele vă vor apare ascunse cumva în Eternitatea Existenţei .
Timpul şi Spaţiul indiferent că sunt percepute Fizic sau Subtil ,
ele nu pot fi ignorate ci trebuiesc Observate şi Cercetate ,
deoarece ele fac parte obligatoriu din parametrii de lucru ai Creatorului ,
în Gigantica şi Infinita Sa Manifestare .
Duminică - 25.06.2006

6. - Adresă Ezoterică
Stimate domnule Enache Viorel,

209
Primar al oraşului Sîntana - Judeţul Arad
Prin prezenta adresă îmi exercit dreptul de a vă informa în mod oficial asupra anumitor Realităţi
de natură fizică şi metafizică , ce au o legătură profundă cu Viitorul Spiritual mai apropiat sau mai
îndepărtat al tinerei noastre urbe, împreună cu locuitorii ei.
Odată cu terminarea prezentului proces de Metamorfoză şi Transmutaţie al Omului Vechi în unul
Noul , cît şi al Vechiului Pămînt într-un Pămînt Nou în proximitatea anului 2012 , aceste Realităţi de
natură fizică şi metafizică se vor demonstra de la Sine , deoarece ,omenirea va fi ajutată în mod
miraculos de către Creatorul Suprem în a înţelege foarte multe Taine Divine, dintre care unele sunt
ascunse chiar aici în zona oraşului Sîntana .
Prin înaintarea acestei adrese , îmi îndeplinesc o datorie de ordin Spiritual , care are rolul de a vă
pregăti informaţional pe dumneavoastră , pe colegii dumneavoastră cît şi pe colaboratorii dumneavoastră , în
a înţelege faptul că există mai multe Planuri( Ceruri, Universuri ) ale manifestării Divine în afară de cel
fizic , Planuri Celeste la care omenirea v-a avea acces fără discriminare, dar în funcţie de potenţialul
evolutiv al fiecărui uman în parte .
Deoarece sunt deja unul dintre mulţii oameni ai Spaţiului Românesc, ce a avut permisiunea Divină
de a cerceta şi desecretiza anumite Taine Celeste împreună cu anumiţi colaboratori de destin , vă înaintez
anexat prezentei adrese informaţii inedite de ordin Spiritual , sub forma următoarelor titluri :
1. - Comentariu ezoteric( metafizic) pe profil ;
1.1. - Ce înseamnă cuvîntul Primar ?
1.2. - Primarul Enache Viorel ca Valoare Spiritual Divină - exemplificare ocultă ;
2. - Oraşul Sîntana de Arad , un alt loc Sacru din Grădina Maicii Domnului România ;
3. - Profeţiile Iluminatului Sundar Sing, despre Misiunea Spirituală a României ;
4. - Scrisoare deschisă adresată poporului Român, Patriarhiei României, cît şi Sfîntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române sub titlul : Biserica Ortodoxă Română între Colaps Spiritual şi
Transmutaţie Cristică ;
5. - un CD care conţine următoarele cărţi de Ştiinţă Ocultă :
5.1. - România Inima Ocultă a Terrei cu 4 volume ;
5.2. - Înţelegerea, Acceptarea, Simţirea şi Vieţuirea Conştientă de Sine Însuţi ;
5.3. - Proză şi Poezie Ezoterică împletite cu imagini ale Conştienţei de Sine ;
5.4. - România Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre .
Cu toate că aceste informaţii pe care vi le transmit oficial , pentru oamenii neiniţiaţi par de
domeniul fanteziei sau al nebuniei , sub semnul Misiunii Spirituale pentru care m-am reîncarnat în această
viaţă în România , îmi asum responsabilitatea tuturor celor detaliate .
În calitate de Pionier deschizător de drumuri Spirituale spre Noul Pămînt al celei de-a Doua Creaţii,
care deja funcţionează într-o continuă efervescenţă ocultă încă din anul 1999 , semnează al vostru
Colaborator şi Învăţător în Tainele Oculte ale Ştiinţei Spiritului Divin : GICU DAN
Adresă Document emisă în Sîntana de Arad la data de 8-iulie- 2006 .

6.1.- Comentariu ezoteric( metafizic ) de profil


Deoarece conducerea localităţilor din România, intră în responsabilitatea unor oameni aleşi prin vot de
populaţiile respective sub denumirea funcţiei de Primar , vom analiza acum din punct de vedere Spiritual
atît semnificaţia reală, cît şi sensul în care :
fiecare Primar în exerciţiul funcţiei are obligaţia ,
de a-şi Conştientiza Misiunea care i-a fost încredinţată ,
nu numai ca Om Fizic ci şi ca OM DIVIN .
Pentru a înţelege activitatea unui Primar nu numai în sensul realizărilor pur materiale , dar şi al
realizărilor pur Spirituale ce derivă din calitatea expresă de OM DIVIN , vă invit să parcurgem împreună
informaţiile cuprinse în următoarele subtitluri şi anume :

6.1.1.- Ce înseamnă cuvîntul Primar ?


Cuvîntul Primar este un cuvînt compus, format din două elemente de Spiritualitate Arhetipală şi anume:
- Prefixul PRIM = cu semnificaţia numerică de Întîiul , sau ,
= cu semnificaţia valorică a Primului dintre cei îndreptăţiţi .
- Sufixul AR = cu unitatea de suprafaţă a Pămîntului , sau ,
= cu activitatea lucrativă de Arat( în sens extins de administrat-prelucrat )Pămîntul.
Funcţia de Primar avînd în esenţa ei un caracter de administrare lucrativă la nivel de comunitate , atît
pe aspectele sintetice-globale, dar şi pe aspectele analitice-detalii, atunci, cuvîntul Primar se traduce printr-o
nouă formulare şi anume :
- Primar(ul) = cu cel mai valoros Administrator al Pămîntului , sau ,
= cu Omul care are cea mai bogată experienţă de Şcoală a Vieţii în Lumea Pămîntului.
Totodată , cuvîntul( sufixul ) AR în exprimările timpurilor vechi era şi încă mai este de fapt inversul
cuvîntului RA , care înseamnă Lumină , Soare , Divinitate , Suprasensibil , Metafizic ,etc ,…

210
Astfel, prin această citire inversată cuvîntul AR redevine cuvîntul RA, fapt ce ne readucem aminte
încă odată dacă mai era cazul , că :
Pămîntul nu este altceva decît Lumină Solară condensată , sau,
Pămîntul este un Soare condensat .
Din această cauză , sub semnificaţia cuvîntului RA ajungem din nou în faţa unei noi perspective în
care cuvîntul
- PRIMAR(UL) = Primul Administrator al Luminii Divine care lucrează-experimentează pe Pămînt,
sau,
= Primul Lucrător Solar( Celest, Divin ) care coordonează comunităţi umane pe
Pămînt .
Dragi prieteni, din cele exprimate anterior se subînţelege de la sine că în funcţia de Primar nu
poate fi ales oricine , ci doar acei oameni care sunt deopotrivă atît cunoscători ai Şcolii Vieţii
Pămînteşti ( Şcoală ce nu are legătură cu diplomele sociale ) ,cît şi utilizatori de Lumină Cristică în
colaborarea cu semenii lor, prin practicarea efectivă a dictonului ,, Cel mare pus în funcţie, îl Slujeşte şi
ajută pe cel mic ,, .
Cu convingerea că aţi înţeles cele reliefate anterior, ne îndreptăm acum spre o exemplificare concretă
nuanţată chiar prin subtitlul :

6.1.2.-Primarul Enache Viorel ca Valoare Spiritual Divină-exemplificare


ocultă
În urma experienţelor derulate pe Terra prin reîncarnări repetate , un om devine mai mult sau mai
puţin conştient de faptul că este chiar absolventul unei clase( trepte ) Spirituale numerotate de la 1 la 10 .
Absolvirea acestor clase( trepte ) Spirituale , nu este altceva decît Evoluţia Spiritului Uman la nivel
de Conştienţă şi Conştiinţă personală-individuală , sub presiunea evenimentelor derulate prin Şcoala Vieţii
Terestre care este UNICĂ în toată Creaţia Părintelui Luminii şi care , începe cu prima clasă ( treaptă )
Spirituală a epocii de manifestare Tribală a Egoului Sălbatec , culminînd cu ultima clasă( treaptă )
Spirituală nr. 10 , aferentă Conştienţei şi Conştiinţei Desăvîrşite pe care ne-a demonstrat-o sub foarte multe
aspecte chiar Învăţătorul nostru Iisus Cristos .
Celor 10 clase( trepte ) Spirituale de Evoluţie Umană pe Terra , îi corespund 10
Ceruri( Universuri ) de Conştienţă şi Conştiinţă , în care fiecare om are acces numai şi numai în
funcţie de Evoluţia Spirituală personală dobîndită prin încarnări repetate pe Terra .
Din perspectiva celor 10 clase amintite , în general , cei mai mulţi oameni ai Terrei se încadrează în
clasele-Cerurile nr. 2 şi nr. 3 şi , cu cît urcăm în sus pe clase şi Ceruri de Conştienţă şi Conştiinţă
Spirituală absolvite în experimentul Terra , oamenii sunt ca număr din ce în ce mai puţini ( vezi detalii în
cartea România Inima Ocultă a Terrei ).
Şi totuşi , în Măreţia lui Sublimă , în acest greu şi dificil proces Apocaliptic pe care îl traversăm ,
prin noi Pionierii deschizători de drum al celei de-a Doua Creaţii , Dumnezeu Creatorul oferă condiţii şi
informaţii cu caracter de noutate tuturor celor din clasele mici , pentru ca ei să facă un salt major în
Spirit, dacă studiază şi aplică prin gînd, cuvînt şi faptă toate Atributele Ştiinţei Spiritului Divin aici pe
solul Maicii Pămînteşti , deoarece accesul în Ceruri din ce în ce mai înalte se face pe bază de Cunoaştere
a Tainelor Divine, cît şi de aplicare a lor în viaţa de zi cu zi prin Implicare reală şi Altruistă .
Revenind la cazul nostru concret menţionat în subtitlu , din cercetările mele metafizice realizate
împreună cu diverşi colaboratori de destin în desecretizarea anumitor Taine Divine , am ajuns în posesia
anumitor informaţii oculte din care rezultă faptul că domnul Primar Enache Viorel :
- a venit în această nouă reincarnare tocmai din Cerul( Universul ,Treapta ,Stratul ) nr. 5 de Conştienţă
şi Conştiinţă , fiind un Spirit elevat şi de frecvenţă vibraţională destul de înaltă, aproape dublă , în
raport cu marea majoritate a populaţiei Terestre ;
- a avut mai multe reîncarnări pe Terra în vremurile vechi şi foarte vechi , prin diferite popoare şi cu
diferite statute sociale , cel de azi ca Primar al oraşului Sîntana fiind şi cel mai greu ,deoarece
trebuie să fie concomitent atît Părintele-Tutorele Social , dar în special Părintele-Tutorele Spiritual al
concetăţenilor săi , ceea ce este chiar foarte greu în aceste momente Apocaliptice ;
- a participat acum 25.000 de ani la construcţia Pirramidei Luminii Celeste din Egipt- cunoscută
popular şi incorect ca Piramida lui Keops , atunci avînd sarcina oferită de funcţia de Supraveghetor
al lucrătorilor ce aduceau blocurile masive de piatră lîngă locul de construcţie al Piramidei amintite (
unii dintre cetătenii oraşului Sîntana care acum nu-l simpatizează pe domnul Primar , au toate şansele
ca această antipatie să li se tragă din acele vremuri cînd edilul nostru se purta foarte exigent cu ei
,deoarece a fost o lucrare de imensă responsabilitate Spirituală ,care încă nu este înţeleasă nici acum
de omul neiniţiat în Ştiinţa Spiritual-Divină );
- a participat şi la construcţia altor Lăcaşuri cu caracter Sacru din alte popoare ;
- cu viaţa actuală ,are cel puţin două vieţi trăite în spaţiul Românesc , fapt pentru care are Cheia
Cunoaşterilor Oculte personale depozitată în Piramida Luminii Celeste ascunsă în Valea Jiului
aproape de oraşul Petroşani , chiar sub muntele Parîngu Mare ;
- în alte vieţi a absolvit anumite Iniţieri Oculte în Tainele Divine ( Preot antic ), fapt pentru care , prin
meditaţii poate să aibă acces la informaţii şi Taine Spirituale, pe care Creştinismul actual le-a pierdut

211
pe firul istoriei şi acum aşteaptă să fie puse în valoare .
Dragi prieteni , din cele cîteva elemente informaţionale redate mai sus , rezultă faptul că domnul
Primar Enache Viorel este un Spirit de Lumină foarte puternic , cu o Cunoaştere Spirituală pe care încă
nu şi-a pus-o în valoare la întregul său potenţial , cît şi un creştin înţelegător şi altruist ( cu excepţia
cazurilor fortuite ) care-i permit să fie un foarte bun conducător-coordonator de obşte .
Dacă mă ve-ţi pune să emit o judecată de valoare personală vis a vis de domnul Primar Enache
Viorel, pot să vă spun de la înălţimea cercetărilor Spirituale la care am avut acces, că domnia sa este cel
mai Evoluat Spirit care a condus şi conduce încă Sîntana epocii moderne , fapt pentru care atît
realizările activităţii sale din actualul mandat cît şi cel din mandatul următor pe care sper să-l cîştige ,
vor surprinde plăcut pe actualii reticenţi Sîntăneni care-i vor recunoaşte calitatea de cel mai bun Primar
pe care şi-l putea permite Sîntana .
Chiar dacă domnul Primar Enache Viorel nu este Conştient încă de cele menţionate de mine mai
sus şi asta pentru că nu si-a cercetat cu interes şi hotărîre potenţialul Spiritual ascuns al Sinei sale
personale , evenimentele apropiate post-apocaliptice îl vor predetermina să concluzioneze că exprimările
mele anterioare sunt perfect adevărate , doar că el, fiind actualmente prea mult angrenat pe rezolvarea
problemelor lumii fizice şi-a neglijat potenţialul Spiritual ce şi l-a dobîndit ca Avere Celestă prin
reîncarnările trecutului .
Fiindcă nu toţi oamenii au şansa destinului de a ajunge în funcţia de Primari de localităţi , totuşi ,
fiecare dintre noi poate deveni Primar în sensul de Administrator al Luminii Divine pe Pămînt , care să
pună în valoare toate Atributele Celeste spre binele şi utilitatea tuturor .

6.2.- Oraşul Sîntana de Arad,


un alt loc Sacru din Grădina Maicii Domnului - România
Dragi prieteni , încă de la începutul prezentării acestui subiect, trebuie să aveţi în vedere faptul că în
Creaţia Divină nimic nu se realizează la modul întîmplător , astfel că , şi despre localitatea Sîntana putem
spune că a avut la baza fondării ei nu numai un Proiect Ceresc dar şi un Scop Ceresc pe măsură ,
a căror importanţă voi încerca în limita informaţiilor limitate la care am avut acces eu şi colaboratorii
mei de destin, să o detaliem spre luarea la cunoştiinţa generală .
În vremurile imemoriale cînd Mica noastră Planetă Pămînt era considerată ( şi asta pe bună dreptate
în viziunea Civilizaţiilor Extraterestre de Lumină ) Mica Planeta Întunecată îmbibată de frecvenţe
vibraţionale joase, aceştia au hotărît demararea Proiectului Geea, prin care urma ca în structura
energetică( grilajul energetic) al Pămîntului să fie implementate alte structuri energetice dar de frecvenţe
vibraţionale foate înalte , cu scopul împiedicării destrucţiei Pămîntului ,dar şi cu scopul de a facilita o
Evoluţie Spirituală în Conştienţă şi Conştiinţă mult mai rapidă al umanoidului terestru ce vieţuia în acele
timpuri într-o stare robotică lipsită de Emoţia Pură a Sufletului .
Odată cu punerea în practică al acestui Proiect de anvergură Macrocosmică şi totodată de punere pe
planeta Pămînt al Primului Picior de Extraterestru( nu altundeva în lume ci chiar aici în spaţiul carpatic
care arăta altfel decît cel de astăzi ), a avut loc şi evenimentul prin care în actualul perimetru al oraşului
Sîntana să fie ascunsă în subteran o structură energetică care emite frecvenţe vibraţionale foarte înalte, de
valoarea cel puţin minimă al Cerului( Universului ) nr. 5 de Conştienţă şi Conştiinţă Cristică .
Cu toate că istoria locuirii fizice al omului în spaţiul şi proximitatea oraşului Sîntana au cunoscut
de-a lungul timpului diverse permutaţii în fel şi fel de aranjamente de vieţuire socială , istorie pe care
arheologii au depus eforturi ca să o scoată la iveală pe baza materialului arheologic de natură fizică ,
acum este timpul ca pe baza arheologiei de natură Spirituală avînd la bază utilizarea capacităţilor
paranormale, să înceapă treptat treptat demersuri în vederea descoperirii informaţiilor existente în această
structură energetică ascunsă în subsolul oraşului Sîntana .
Din cercetările anumitor Maeştrii ai Luminii (aparţin Cerurilor-Universurilor nr . 5, 6 ,7 , 8 şi 9 ) care
au sosit aici la invitaţia mea , cu toate eforturile depuse şi cu toată buna noastră intenţie , din Planurile
Superioare de Lumină Celestă nu ni s-a permis o cercetare profundă a Tainelor Divine ascunse în
subsolul oraşului Sîntana , dar ni s-au oferit anumite repere informaţionale care vor fi accesate la modul
extins după anul 2012 , în baza unui plan de desecretizare aprobat de către Ierarhia de Lumină în frunte
cu Învăţătorul nostru Iisus Cristos .
Deoarece toate informaţiile Celeste ajung la urechile publicului larg doar cînd există garanţia că sunt
anumiţi oameni ce pot intra în rezonanţă cu aceste informaţii , pînă la desecretizarea tuturor Tainelor
Divine din oraşul Sîntana trebuie să reţinem faptul că :

6.2.1.- Primul Flux Energetic de frecvenţă vibraţională foarte înaltă ,


se află chiar la sediul Societăţii Agricole Romgera Sîntana :
- acest Flux Energetic se manifestă sub forma unor tuburi de energie de diametre diferite , de la cîţiva
centimetrii la aproximativ 2 m( diametre cercetate în anul 2003 şi 2004 – de atunci diametrele poate
au suferit modificări ) ;
- acest Flux Energetic pare să iasă şi subsol şi să se înalţe în văzduh la o înălţime pe care nici
măcar Clarvizionarii nu au putut-o aprecia ;
- acest Flux Energetic poate fi Simţit de anumite persoane la nivelul corpului fizic în starea de
relaxare, sub forma aproximativă a unor curenţi electrici , sub formă de furnicături sau presiuni de

212
diferite intensităţi , sub formă de junghiuri sau fulgerături temporare în acele părţi ale corpului unde
traseele energetice sunt înfundate şi prin această energie ţi se desfundă , etc,…;
- acest Flux Energetic a fost perceput de toţi Clarvăzătorii în frecvenţa vibraţională a culorii Albastre ,
care este culoarea vibraţională a Noului Pămînt, cît şi culoarea vibraţională al Corpului Eului Cristic(
Superior) pe care Omul Nou deja îl îmbracă încă de pe acum treptat treptat( fără acest corp nu are
acces pe Noul Pămînt ) şi în care Sufletul omului va efectua o Transmutaţie pentru al locui şi al
utiliza ;
- în energia acestui Flux Energetic de înaltă vibraţie , s-a Simţit la modul fizic şi s-a observat prin
Clarviziune cum anumite Entităţi Celeste de Lumină au coborît prin aceste tuburi de lumină
invizibilă ochilor noştri fizici , executînd în sens terapeutic anumite reglaje energetice pe corpurile
noastre , din altruism deoarece noi nu solicitasem acest lucru ;
- acest Flux Energetic se află poziţionat în biroul domnului Director Economic Ec. Vărşăndan Ioan şi
nu mică mi-a fost mirarea să observ că pe percursul a aproximativ trei ani , la modul intuitiv atît
domnul Director General Ing. Bolog Ioan cît şi alţi musafiri , se poziţionaseră în diametrul unui tub
sau altul , în funcţie de nevoia de a recupera prin intermediul acestui Flux cît mai multă energie
Luminoasă , care te energizează , te relaxează , te întăreşte psihic şi te face mai optimist decît la
intrarea în acest Flux .
- energia acestui Flux pare a avea un caracter fluctuant în intensitate , iar uneori prezintă caracteristici
ondulatorii pe verticalitatea tuburilor formate şi active ;
- nu suntem încă în posesia informaţiilor prin care să conştientizăm ce fel de structură energetică este
generatoarea acestui Flux Energetic Suprasensibil .
Subiectul rămîne deschis pentru cercetătorii viitorului apropiat , care au rezonanţa , aprobarea şi
facilităţile percepţiilor extrasenzoriale pentru reuşita optimă a desecretizărilor .

6.2.2.- Al doilea Flux Energetic cu frecvenţă vibraţională foarte înaltă ,


se află chiar în Parcul cu Tei de lîngă stadionul de fotbal :
- acest Flux Energetic se manifestă sub formă de Spirală conică , avînd baza mică la nivelul solului şi
baza mare în atmosferă ;
- acest Flux Energetic are la nivelul solului un diametru de aproximativ 7 m( diametru determinat cu
ansa radiestezică în anul 2003), înălţimea conului de aproximativ 2,5 km şi un diametru în atmosferă
de aproximativ 1,8 km;
- acest Flux Energetic izvorăşte din pămînt şi se înalţă în atmosferă ,iar la nivel Clarvizionar
cercetătorii nu au reuşit să predetermine ca sursă al acestuia decît o foarte mare concentrare de
Energie Luminoasă , ce nu putea fi străpunsă cu cel de-al treilea ochi( ochiul Spiritual ) ;
- acest Flux Energetic funcţionează pe mai multe frecvenţe vibraţionale , astfel că aici găsim toate
culorile curcubeului pe frecvenţe invizibile ochiului fizic ;
- acest Flux Energetic este din punct de vedere al emisiei frecvenţelor vibraţionale asemănător sau
aproximativ identic cu Fluxul Energetic ce funcţionează în momentul de faţă în Bucureşti - în
spaţiului mărginit cu aproximaţie de Palatul Cotroceni şi Casa Poporului( Casa Popoarelor este corect) ;
- prin comparaţie , estimez că sursa de Lumină care crează acest Flux Energetic de formă conică este o
Piramidă din gama Piramidelor Energetice Primordiale create în trecutul îndepărtat de către
Civilizaţiile Extraterestre din arcul Luminii ;
- ni s-a transmis din Planurile Celeste de Lumină faptul că în acea concentrare de Energie Luminoasă
percepută de către Clarvăzători , există o bază de date extraterestră de natura unor tehnici şi
tehnologii de înaltă Ştiinţă Celestă şi care ne aşteaptă pentru ca s-o punem în practică treptat treptat
după anul 2012 în folosul altruist al întregii omeniri terestre ;
- tot din Planurile Celeste de Lumină ni s-a făcut propunerea ca în acest parc să amplasăm anumite
Piramide cu baza aproximativă de 5 m , bază determinată de alte 8 fluxuri energetice ondulatorii
predeterminate în anul 2003 ;
- pe suprafaţa pămîntului unde conul Fluxului Energetic are diametrul de aproximativ 7 m , se pot
amplasa circular 12 Obeliscuri ( sunt în posesia dimensiunilor ) iar pe partea interioară a Obeliscurilor
se pot aşeza 12 scaune ale Tăcerii spre utilitatea doritorilor de ridicare vibraţională a corpului fizic;
- energia emisă de acest Flux energetic este foarte puternică , este asemănătoare cu energiile ce
izvorăsc din Masa Tăcerii de la Tg-Jiu şi are proprietăţi diverse inclusiv aceea de vindecare ;
- acest Flux Energetic se află în Parcul cu Tei, aproximativ în dreptul ultimei ferestre de la casa
domnului Sîrcă Dumitru( Mitruţ ) spre Ghighi ;
- în viitor, energiile acestui Flux Energetic care încă de pe acum sunt mai puternice decît energia
obţinută în timpul unei slujbe al preotului în altar , va fi utilizată ca într-un altar în aer liber( după
caz ) de marii Maeştrii ai Luminii din Spaţiul Românesc( şi de pretutindeni dacă ei aşa aleg ) ;
- deoarece sub acest Parc cu Tei există o Bază informaţională extraterestră ce v-a fi utilizată în viitor
, ideal ar fi ca în apropierea dar în faţa stadionului spre Parc, să se construiască o Universitate
Spirituală în format mic pe 11 nivele , unde la modul teoretic dar şi practic vor fi utilizate aceste
informaţii extraterestre .
Dragi prieteni cercetători ai Ştiinţei Spiritual Divine , din cele prezentate mai sus cred că aveţi acum o
imagine globală asupra importanţei Celeste pe care oraşul Sîntana o are ca moştenire Divină .

213
Prin locuitorii săi , oraşul Sîntana are datoria Sacră de a pune în valoare întregul potenţial
ezoteric existent în acest spaţiul şi asta cu atît mai mult, cu cît Misionarii Misiunii Spirituale a
României aşteaptă din partea noastră să ne îndeplinim rostul Divin pentru care ne-am reâncarnat
în această viaţă.
Subiectul rămîne deschis pentru cercetătorii viitorului apropiat , care au rezonanţa , aprobarea şi
facilităţile percepţiilor extrasenzoriale pentru reuşita optimă a desecretizărilor .

7.- Schimbare personală de direcţie şi de Destin


Dragi prieteni ,în ultima parte a lunii iunie şi jumătatea lunii iulie 2006 , un Sentiment Lăuntric
permanent m-a predeterminat să-i cercetez cauza apariţiei , fapt pentru care lucrurile au început să se
canalizeze spre o direcţie nouă şi un Destin nou ,dacă eu aşa aleg să le accept ca fiind potrivite ca
experienţă nouă Spiritului meu :
- în primul rînd am constatat faptul că o implicare şi o colaborare deschisă dar pe arii extinse între
membrii echipei Cristice-Shaumbra din România nu este posibilă momentan , deoarece mulţi nu înţeleg
oportunitatea unei astfel de colaborări ( ei stagnează în Energiile Vechi );
- în al doilea rînd am constatat că nu pot emite încă pretenţii pentru o colaborare deschisă şi la
subiect cu membrii diferitelor civilizaţii extraterestre , indiferent de motivaţia mea altruistă , deoarece ei
încă mai sunt în poziţia de a aştepta probabil un moment mai favorabil celui solicitat de mine şi
probabil pe o altă cale de colaborare decît cea dorită de mine ;
- în al treilea rînd, în data de 13 iulie 2006 am experimentat o Revelaţie care m-a predeterminat ca
să-mi întorc privirea de la exteriorul spre interiorul meu Misionar,pe care v-o explic succint chiar acum.
Eram în afara corpului fizic , în plan astral şi pe fondul unei treziri conştiente am constatat că sunt
împreună cu soţia mea într-o stare de relaxare. Apoi , şi acesta este lucrul cel mai important , am simţit
cum în spatele corpului meu astral şi-a făcut prezenţa o altă Fiinţă Energetică ce-mi inducea sub formă
presată în Sufletul meu o stare de Frică foarte puternică ce-mi tulbura toată liniştea interioară .
Deoarece Viorica era întoarsă cu spatele la mine , iniţial am vrut ca ea să mă ajute ca să mă
eliberez de sub influenţa acestei Fiinţe Energetice , dar , concomitent printr-o străfulgerare de Spirit am
conştientizat că este mai bine ca să revin urgent în corpul fizic şi să mă trezesc la starea de veghe .
Dar nu am terminat bine de intenţionat această cale de rezolvare , că instantaneu şi într-o lejeritate
de nedescris, am revenit în corp şi am deschis ochii fizici .
Meditînd la cald pe experienţa tocmai derulată , am conştientizat faptul că acea Fiinţă Energetică
este propria mea creaţie la care am lucrat vieţi întregi, inclusiv în această viaţă şi că ea sosise cu
scopul ca eu să-i ofer libertatea totală şi să n-o mai ţin legată de mine.
Dragi prieteni , cine spune că nu are Frică ori minte , ori s-a eliberat de ea .
Personal, după această experienţă extracorporală am decis că în momentele( şi sînt destule ) cînd Frica
în starea de veghe îmi bîntuie Fiinţa , s-o urmăresc cu calm şi hotărîre pînă în Esenţa ei .
Intrînd în frică , de fapt voi constata că este iluzorie , şi că aşa cum am creat-o aşa v-a dispare : în
nimic .
Conştientizaţi-vă Frica dragi prieteni , şi fără Frică intraţi cît mai profund în ea .( Vă doresc succes ) .
- în al patrulea rînd, în data de 14 iulie 2006 am intrat în posesia lecţiilor lui Tobias ( din ianuarie
pînă în iunie 2006 – rămăsesem foarte mult în urmă ) şi acestea printre altele m-au adus la o mai veche
înţelegere şi dorinţă a mea, de a face un salt major în evoluţia şi comportamentul meu Spiritual pe Terra.
Dorinţa mea era de fapt Calea Reală de Desăvîrşire Spirituală ,exprimată de Învăţătorului nostru
Iisus Cristos ( pe care Biblia o consemnează dar Preoţii actuali n-au desluşit-o din diverse motive ) :
Eu şi Tatăl meu Lăuntric Suntem Unul .
Re-formulată în alte cuvinte de către Giganticul nostru colaborator Tobias , expresia Învăţătorului Iisus
Cristos devine următoarea :
Nu mai căuta pe Creator în exterior ( oricum el este peste Tot ),
şi de la care tu să preiei ca de la o Sursă-Cîmp Energia Fiinţării tale ,
ci caută această SURSĂ - CÎMP Energetic în INTERIORUL TĂU ,
fiindcă aceasta este Averea ta Celestă în Energia Nouă a Noii Creaţii care deja se manifestă .
Acest lucru înseamnă a lucra cu Înţelepciunea şi Iubirea Inimii Tale Cristice( Cristaline).
Doar astfel v-a fi Fiinţarea pe Noul Pămînt( vezi lecţiile lui Tobias ).
În ceea ce priveşte Amînarea Unificării Pămîntului Vechi cu Pămîntul Nou , este cu adevărat o
bonificaţie a Iubirii Spiritului Planetei Pămînt, care se sacrifică nevălurîndu-şi prea dur scoarţa şi celelalte
substanţe ,în ideea că potenţialii Oameni Noi vor parcurge o Metamorfoză şi o Transmutaţie mai de
Catifea şi nu aşa dură cum o ducem noi Pionierii ( ,,Nebunii,, Spiritualităţii ) de azi din linia întîi .
Sper din tot Sufletul ca aceştia să profite de noua oportunitate ce s-a ivit prin Amînarea Unificării
celor două Pămînturi cu aproximativ 30 de ani ( de fapt este o reîntoarcere la un potenţial mai vechi dar
uşor modificat al Fazei de Arad - pînă în anul 2010 , al Fazei Muntelui Bora - pînă în anul 2020 şi al
Fazei Corabia- pînă în anul 2030 – vezi România Inima Ocultă a Terrei Vol. 1), deoarece în această
perioadă avem timp suficient în a le preda fraţilor noştri mai mici ,multe Taine din Cunoaşterea noastră
Spirituală .
După cum vedeţi , nimic nu este bătut în cuie , nici chiar profeţiile majore .

214
- în al cincilea rînd , în data 15 iulie 2006 am ajuns la nivelul unei înţelegeri vieţuite profund în
Spiritul meu , înţelegeri pe care vi le ofer sub forma următoarelor fraze :
- V-am scris despre Piramidele Fizice Celeste din România şi din lume ;
- V-am scris despre Piramidele Energetice Primordiale din România şi din lume ;
- V-am scris despre Baze Extraterestre existente pe Terra ;
- V-am scris despre existenţa altor Enigme şi Taine Terestre ; etc,…
Cu toate acestea eu am lucrat în alte vieţi terestre (extraterestre) şi sunt sătul de ele pînă peste cap .
Acum ,în Energia Nouă a Noului Pămînt , să le experimenteze cei care nu au avut această şansă în
eonii trecutului , eu rezervîndu-mi dreptul de a vă fi util la desecretizarea practică a unora dintre acestea
dacă voi fi solicitat ; este ultima mea reincarnare pe Terra , fapt pentru care la timpul potrivit în viitor vă
rog să profitaţi de experienţele mele Spirituale de orice natură ar fi ele .
În rest , referindu-mă la mine ( şi pentru alţi Pionieri Cristici este valabilă afirmaţia următoare ),
Spiritul meu deja este canalizat spre experienţe noi care nu se opresc doar la
nivelul Noului Pămînt , şi indiferent cît de surprinşi ve-ţi fi , vă spun că Spiritul
meu priveşte şi este atras ca un magnet în profunzimea unor Creaţii din ce în ce
mai deosebite decît a Doua Creaţie spre care Omenirea actuală se îndreaptă cu
greu.
Şi vă rog să mă credeţi că nu este nimic exagerat în această ,, pretenţie personală ,, deoarece ea în
modul natural mă atrage , eu dîndu-mi doar Acceptul : Aşa să Fie şi Aşa Este .
Sîntana la 16 iulie 2006 .

8.- Mesaje analitice Tobias incluse în Mesajul sintetic al lui IIsus Cristos :
Eu şi Tatăl meu Lăuntric suntem Unul .
Dragi prieteni , complementar perspectivei etalate anterior la capitolul nr. 10 cu privire la Calea Reală
de Desăvîrşire Spirituală ,vă ofer acum o nouă perspectivă de atingere a acestei Desăvârşiri , pornind tot
de la Iisus Cristos , completat bineînţeles cu alte mesajele ale Maestrului Tobias .
Cînd Iisus Cristos acum 2000 de ani spunea : Eu şi Tatăl meu Lăuntric Suntem Unul , voi trebuie
să completaţi Cunoaşterea voastră Spirituală cu anumite înţelesuri lărgite şi cu uşurinţă de înţelegere din
partea voastră ca Oameni Noi care acum vă naşteţi .
Astfel , Eu şi Tatăl meu Lăuntric Suntem Unul în accepţiunea lui Tobias este egal şi cu :
- Mergeţi înlăuntrul vostru pentru a deveni Liberi; alţii au obţinut această Libertate( inclusiv Iisus
Cristos );
- Libertatea înseamnă ca voi să nu mai depindeţi de o Sursă-Cîmp de Energie Exterioară ;
- Sursa-Cîmpul de Energie Exterioară se utiliza de Omul Vechi pe Pămîntul Vechi ;
- Sursa-Cîmpul de Energie Exterioară se definea prin : Sistemul de Credinţe , Conştiinţa de Masă ,
Energia altui Uman( Vampirism ), Reţeaua Energetică a Pămîntului, Reţele Cristaline Extraterestre(
Planetare, Solare , Galactice , Îngeri , Arhangheli, etc, ) , etc,…cu care îţi alimentai corpurile de fiinţare
umană ;
- Separarea Omului Nou de aceste Surse-Cîmpuri de Energii Exterioare se face puţin cîte puţin ;
- Libertatea înseamnă ca voi să vă utilizaţi în totalitate Sursa-Cîmpul de Energie Lăuntrică-
Interioară;
- Inima-Iubirea este sediul Libertăţii Absolute prin care eşti Unificat cu Tatăl-Mama Divină ;
- Scopul Sufletului este ca Omul Nou ( adică Născut a doua oară ) să devină Suveran din punct de
vedere Energetic , rupînd orice dependenţă de Sursele-Cîmpurile Energetice Exterioare ;
- Sufletul trebuie să se separeu în totalitate de Sursele-Cîmpurile Energetice Exterioare şi să intre în
Reţeaua Cristalină proprie ca Unică Sursă-Cîmp de Energie Lăuntrică-Interioară Unificată Total cu
Creatorul ;
- Cînd Sufletul devine Suveran-Liber prin utilizarea Sursei-Cîmpului Energetic Lăuntric, Oamenii Noi
descoperă că sunt Dumnezei ca Iisus Cristos şi orice miracol devine posibil prin Credinţă;
- Din anul 2006, este timpul ca cei care doresc şi se auto-aleg să devină Oameni Noi-Născuţi a doua
oară, sunt invitaţi ca unică soluţie să Activeze acest Centru-Reţea Cristalină-Cristică de Energie
Lăuntrică- Interioară ;
- Ca să Activaţi acest Centru( Reţea-Sursă-Cîmp ) de Energie Cristalină Lăuntrică , Alegeţi acest
lucru ;
- Procesul de Activare al acestui Centru de Energie Cristalină Lăuntrică nu trebuie forţat, deoarece prin
Conştientizare, Acceptare şi Alegere el se derulează încet şi sigur ;
- Odată ce aţi ales Activarea Reţelei Energetice Cristaline Personale Lăuntrice, nu vă bazaţi pe nimeni
şi pe nimic din exterior de la care să vă realimentaţi cu Energie , deoarece pentru susţinerea voastră
aveţi destulă Energie Lăuntrică ;
- Imaginaţi-vă că sunteţi deja Independenţi Energetic ;
- Utilizarea Reţelei Energetice Cristaline Proprii Lăuntrice, se face prin Alegerea Deconectării
Conştiente de la Sursele-Cîmpurile Energetice Exterioare, după care permiteţi la această Deconectare
să se întîmple , Observînd-o şi Simţind-o continuu pînă la final ;
- Pentru facilitarea unei Deconectări uşoare de la Sursele-Cîmpurile de Energie Exterioară, faceţi

215
Respiraţie Conştientă Lentă sau Respiraţie Conştientă Profundă şi Puternică după cum simţiţi nevoia ;
- Prin Respiraţia Conştientă , stopaţi treptat treptat ţopăiala gîndurilor şi vă focalizaţi-centraţi
gîndurile spre esenţialul Libertăţii voastre Energetice Lăuntrice, unde sunteţi Unificaţi Total cu
Creatorul .
Toate aceste enumerări sînt perfect adevărate dragi prieteni ; materializaţi-le , fiindcă totul este după
voia voastră şi conform alegerii voastre .

9.- EU SUNT şi-n Universul Exterior


1. În a Mea Unicitate
Creator de mă numiţi
Mă găsi-ţi Diversitate
În ce Ştiţi în ce Simţiţi ,

2. V-am creat exterioare


Ca să vă jucaţi prin ele
Voi, Cristale ( Crişti ) mişcătoare
Sau ca minunate Stele ,

3. Experimentînd mereu
Fiinţa voastră Strălucindă
Susţinută de-al Meu Eu
Ca o stare Adumbrindă
Îmi creaţi experienţă
Pentru fiecare zi
Prin Morală şi Decenţă
Înspre starea de A FI .

10.- Energii - Culori Divine

1. Energiile spectrale
Vin pe Terra din Iubire
Pe vibraţii ne-egale
Spre a Omului privire ,

2. Regăsite-n mediul dens


Chiar şi-n regnul cel cu floare
Ele întregesc un sens
Din fluidele Stelare ,

3. Spectre de culori diverse


Vă Lumină prin decor
Cu Programe Vii Transcense
Din al Cerurilor For ,

4. Energiile spectrale
Ce-s culorile Iubirii
Pe vibraţii ne-egale
Şlefuiesc starea Simţirii
Pentru Slava Omenirii
Scop final al Devenirii
Într-un Crist al Nemuririi .

11.- Predarea Ştafetei Spirituale


1. Spirite Lumină - Albastră
Mari Maeştrii-ntre Titani
Au rămas pe Terra noastră
Gardieni prin mii de ani ,

2. Şi-au păzit cu străşnicie


Mari Secrete din Opal

216
Pentru Omul Nou ce-nVie
În alt semn zodiacal ,

3. Zodiacul Vărsător
Uşi Celeste încuiate
Le deschide tuturor
Ce au Suflete-nViate ,

4. Căci din anul 2000


Noul ciclu-i redeschis
Ca Ştafetă înspre Fii
Ce au Sufletul Deschis ,

5. Fii Omului Pribeag


Sînt acum Maturi în Ştiinţă
Şi acceptă cu mult drag
Universuri în( de ) Conştiinţă ,

6. Gardienii cu Iubire
Le-au predat Ştafeta Lor
Ca o vastă Împlinire
Spre-Nălţarea Tuturor ,

7. Chiar acolo-am fost şi Eu


Cînd Ştafeta ni s-a dat
Cu Statut de Dumnezeu
Şi-atribuţii de-Mpărat
Peste infinite Ceruri
Pline pline cu Misteruri .

12.- Acces şi Avertizare la Tainele din Bucegi - şi de oriunde

1. Flori şi Forme de pe Cergi


Sînt doar Taine din Bucegi
Care-ţi spun ca tu să mergi
Şi de Sete( Spirituală ) să te dregi ,

2. Setea ta să fie Pură


Cu Nevoia de-nPlinit
Cum e Viaţa în Natură
Ce nu-ntreabă de profit ,

3. Astfel eu în Noua Haină( corpul Albastru al Cristului Lăuntric )


Dobîndind o Importanţă( Pionier Cristic )
Sub Bucegi chiar am o Taină
Prin efect de Rezonanţă ,

4. Şi ca mine sînt mai mulţi


Călători în corp Astral
Mai tineri sau mai cărunţi
Toţi cu Dorul spre Opal ( Rama Opalică )

5. Noi fiind astăzi Păzitorii


Tainelor ascuse-aici
Noi sîntem Deschizătorii
Chiar de-n lume părem mici ,

6. Voi cei dornici de Lumină


Fi-vom vouă Slujitori
Doar pe Calea cea Divină
Ca să fiţi Nemuritori ,

7. Voi cu sufletul avar

217
Nu veniţi după comori
Căci intraţi într-un calvar
De trăiţi pînă în zori ,
Că de nu : mormînt cu flori .

12.1.- Exemplificare Ezoterică pe Bucegi :


Mulţi Pionieri Cristici( Shaumbra sau Familia sau Frăţia Cristică ) din România sînt deja la nivel
de Spirit Păzitorii unor Taine Spirituale ascunse în anumite locuri Sacre din Spaţiul
Românesc .
În ceea ce priveşte accesul la Tainele de sub munţii Bucegi , aşa după cum menţionam şi în poezia
anterioară , nu oricine poate avea acces la acestea , motivele fiind diverse .
Totuşi , pentru exemplificare o să vă relatez un motiv real şi o situaţie reală care s-a derulat în
primăvara anului 2006 în munţii Bucegi .
În mediul ezoteric se discută că în perioada amintită anterior , un grup de oameni care au auzit de
Tainele ascunse în munţii Bucegi au apelat la serviciile unui Clarvăzător destul de puternic şi au pornit
să descopere aceste Taine pentru însuşirea lor ; dar cu ce scop ?
În faţa acestor întreprinzători ,
Portalurile Energetice din munţii Bucegi au început să se deschidă ,
pe măsura înaintării lor spre Tainele auzite de ei .
Şi totuşi , din motive de securitate , în faţa ultiumului Portal Energetic ,
partea noastră nevăzută a Echipei Cristice
ce Păzeşte Întregul Ansamblu Ezoteric din Spaţiul munţilor Bucegi ,
cum era şi firesc ,
a scanat nivelul de altruism al acestor întreprinzători umani ,
ce erau conduşi de acea Persoana Clarvizionară ,
care într-un fel era îndreptăţită spre desecretizarea parţială a acestor Taine .
După scanare ,
a rezultat faptul că atît întreprinzătorii cît şi persoana Clarvizionară au interese egotice ,
situaţie în care într-un efort de maximă alertă ezoterică ,
partea nevăzută a Echipei Cristice a concentrat întreaga Energie de Iubire
disponibilă de la Pionierii Cristici ai Spaţiului Românesc ,
pentru a crea un Baraj format din Energia Pură a Iubirii ,
pentru protecţia Tainelor din Spaţiul platoului Bucegi .
Concomitent cu crearea acestui Baraj Energetic de Protecţie s-au materializat următoarele manifestări :
- Persoanei Clarvăzătoare i s-au blocat toate percepţii extrasenzoriale , redevenind un uman obişnuit ;
- Celorlalţi întreprinzători în funcţie de intensitatea egoului personal , au suferit bulversări fizice ,
sufleteşti şi mentale , de la cele mai uşoare efecte pînă la cele mai dure ( unii, au luat-o razna
efectiv );
- Partea nevăzută a Echipei Cristice , prin acea concentrare de Energie a Iubirii Divine Individuale
în acest demers colectiv , deoarece s-a găsit în situaţia de a fi începători într-un astfel de
experiment , la care se adaugă şi metamorfoza spre Omul Nou pe care o derulează , au simţit la
modul fizic o prăbuşire energetică pe care unii au conştientizat-o iar alţii nu ;
- Şi Ultimul Portal a devenit Primul Portal pentru realizarea unei protecţii maxime .

Dragi prieteni , din derularea acestui experiment se cuvine să reţineţi următoarele aspecte :
- Cu ajutorul Energiei Pure a Iubirii se protejează toate Secretele Divine ale Creaţiei ;
- Partea văzută a Echipei Cristice este Omul Exterior ce-i vizibil ochilor fizici , iar partea nevăzută a
Echipei Cristice este Omul Interior ce-i vizibil doar prin Clarviziune .
- Membrii Echipei Cristice la nivel Exterior nu se cunosc între ei decît în foarte mică măsură , dar
la nivel de Om Interior se cunosc în totalitate ;
- Membrii Echipei Cristice sunt redistribuiţi în tot Spaţiul Românesc şi cu toate că nu toţi au cheia
Cunoaşterilor Oculte Personale în munţii Bucegi , întrajutorarea în astfel de cazuri este o
normalitate ;
- Toate Tainele ezoterice din România sau de pe Terra sunt protejate de Echipa Cristică Extinsă ;
- Este posibil ca în protecţia Tainelor din Bucegi să fi participat ca Oameni Interiori şi alţi Maeştrii
Iniţiaţi de pe Terra ;
- Cu siguranţă că această protecţie din Bucegi s-a făcut sub supravegherea Învăţătorului Iisus
Cristos ;
- Atît Tainele din Spaţiul munţilor Bucegi cît şi din alte locuri Sacre din România sau de pe Terra
, au fost cu siguranţă forţate de mulţi întreprinzători egoişti , sau docili şi lipsiţi de Cunoaşterea
Iniţiatică , dar cu toţii într-un fel sau altul au fost predeterminaţi prin efectele bulversatorii să
conştientizeze că în desecretizarea Tainelor Divine trebuie să îndeplineşti un nivel adecvat de

218
Evoluţie Spirituală ;
- Cînd nu sunteţi pregătiţi pentru astfel de desecretizări , atunci cereţi permisiunea desecretizării de
la Păzitorii Tainelor şi anunţaţi-vă şi intenţiile altruiste de utilizare a acestora spre BINELE cel
mai ÎNALT AL OMENIRII ;

12.1.1.- Prima Informaţie Complementară :


Dragi prieteni, fiindcă tot am vorbit de faptul că Misionarii României au Potenţialităţi din domeniul
Ştiinţei Spiritual Divine cît şi Responsabilităţii Spirituale de toate felurile , cu toate că nu voiam , mă simt
nevoit ca în continuarea subiectului cu munţii Bucegi şi enigmele sale fizice şi metafizice să adaug o
revelaţie personală pe care am vieţuit-o în corp astral la data de 18 iulie 2006 .
Erau la baza munţilor Bucegi ,chiar la marginea caselor localităţii Buşteni şi am privit în sus spre
munţi pentru a avea o imagine de ansamblu .
Munţii păreau mult mai vii şi mai impresionanţi decît sunt la modul fizic şi undevă sus spre nord-
vestul poziţiei mele am observat Sfinxul din Bucegi care era mult mai complet ca înfăţişare faţă de cum
arată azi .
Apoi , în zbor astral mă regăsesc plutind peste crestele munţilor spre o zonă unde erau depozitate
Cristale Sferice a căror mărime era de aproximativ 40 de cm .
Din grămada de Cristale rotunde care erau aşezate ca lubeniţele la vînzare , prin rezonanţă-afinitate
cu unul dintre ele l-am luat în mîinile astrale şi l-am cercetat , după care am stat de vorbă cu diferite
entităţi misionare care se găseau în apropierea acestor Cristale Sferice .
Atentie :
Dragi prieteni , v-am descris această experienţă personală pentru că într-un fel sau altul mulţi dintre
voi aveţi asemenea Cristale Personale sferice sau de alte forme şi în care există depozitată foarte multă
Informaţie de Ştiinţă Ocultă cu care voi sunteţi în rezonanţă .
Este foarte important să reţineţi faptul că în momentul în care eu am preluat Cristalul Sferic în
mîinile astrale , toată informaţia din interiorul lui( şi cu care eu eram în rezonanţă ) s-a descărcat în
Spiritul meu , dar fără ca eu să Conştientizez acest lucru în acel moment .
Informaţiile preluate de mine din acest Cristal Sferic al Bucegilor îmi vor apărea la timpul potrivit în
Conştienţa Stării de Veghe pentru a le face publice atunci cînd din Planul Spiritual se consideră că este
oportun un asemenea demers .
Acest fenomen vi se va întîmpla multora dintre voi în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat
generaţiei mele .

12.1.2.- A doua Informaţie Complementară


În data de 19 Iulie 2006 am fost în plan astral, unde la modul Conştient am prezentat un curs
Spiritual unui grup de doritori de Informaţie Celestă .
Dintre discipolii prezenţi în sală , doar o singură persoană o cunoşteam la modul fizic pentru că
locuieşte aici în Sîntana , ba chiar am instruit-o Spiritual într-o oarecare măsură şi în starea de veghe ,
ceilalţi participanţi fiindu-mi total necunoscuţi la nivelul Conştienţei Omului Exterior care sunt .
La sfîrşitul cursului astral de care vă vorbesc , am utilizat o formulare ezoterică de foarte mare
Importanţă Divină , formulare pe care vă rog să o puneţi în practică în vieţuirea voastră eternă( aici pe
Terra sau oriunde altundeva ), deoarece este Cheia prin care Conştienţa şi Conştiinţa Spiritului vostru se
extinde cu foarte mare uşurinţă spre multe paliere N-Dimensional ale Existenţei .
Această formulare este :
Priveşte Adevărul din spatele Cuvintelor( Informaţiilor scrise şi vorbite )

13. - Zestrea Ta e Libertatea

1. De-ţi ignori Eternitatea


Şi-o constrîngi mereu mereu
Tu nu-ţi vezi Divinitatea
Şi Potenţele de Zeu ,

2. Cînd te laşi Eliberat


De convenţii şi tipare
Conştient simţi c-ai stagnat
Iar acuma zbori spre Zare ,

3. Ca un Fruct al Cutezanţei
Dilatezi în Zări Conştiinţa
Rupînd lanţul Ignoranţei
Cu care-ţi legaseşi Fiinţa ,

219
4. Atingînd Maturitatea ( Spirituală )
Prin Conştiinţa-ţi cea Activă
Ai ca Zestre Libertatea
Infinită şi Nativă .

14.- Uneori o dau în bară ( inclusiv şi TU )

1. Fie dimineaţă , prînz sau seară


Nu-s scutit s-o dau în bară
Chiar atunci cînd prea comod
Cu gîndirea ca de plod
Uit de starea mea nativă
Şi-analiza-n perspectivă ;

2. Mă surprind ne-ştiind cărarea


Ce mi-o spune Revelarea ,
Şi stagnez pe căi înguste
Mici cît tivul unei fuste
Din care cu greu ţîşneşti
Spre lărgimile Cereşti ;

3. De aceia iau amine


La Celestele cuvinte
Ce-mi parvin ca Revelaţii
De prin infinite spaţii
Să le cercetez spiral
Pînă-n Rama de Opal
Din multiple perspective
Şi-n extracţii selective ,
Adevărul să-l constat
Ca un Dat recomandat
Ce-mi soseşte aici pe glie
Ca o mică Profeţie .

15.- Tu , Ceilalţi , SUNTeţi un ESTE

1. ESTE-n Evoluţie
Este Substituţie
Ca o Contribuţie
Dintr-o Constituţie
Derulînd doar fapte
Prin Totalitate ;

2. ESTE-n Tine-i Absolut


ESTE-n Tine-i Atribut
ESTE-l Simţi Intuitiv
ESTE-l joci în Relativ
Pe Program Co-Creativ
Ca un Sens Evolutiv
Sosit din Impersonal
Pentru Tu cel Personal ;

3. ESTE-n SINE este TOTUL


Efectul, Cauza şi Jocul,
Jocu-n SINE este Scopul
Pămîntul, Apa , Aerul şi Focul
Ce-l pune pe Este-n SUNT
În ce-i Spirit pe Pămînt ;

4. Iar cînd Spirit te Priveşti

220
În Ceilalţi şi-n cel ce EŞTI
Simţi minunea de Poveste
Tu, Ceilalţi , SUNTeţi un ESTE .

16.- Bătrîn şi Tînăr deopotrivă


În Trinitatea Locativă

1. De mă priveşti acuma pînă


Ce tu constaţi cum eu arăt
Că faţa mea e prea bătrînă ,
Iar părul meu are omăt ,
Că hainele îmi stau ciudat
Şi sunt cumva ne-asortate ,
Sau mersul meu e legănat
Din faţă-n dungă şi din spate,
Că vocea mea nu e sonoră
Şi nu-i cursivă-nlănţuit,
Că nu-s în Top sau nu-s la horă
Sau sunt un om prea ofilit,
Mai bine stai şi cugetează
Mai bine stai şi te veghează
Încearcă doar să te observi
Pe ce frecvenţă te conservi
De ce gîndirea ta curentă
Îmi vede-o stare decadentă
Ce-i iluzorie privirii
Pe-a umanităţii Lege-a firii ?

2. Ia un moment şi meditează
Şi vezi cum Sufletu-ţi oftează
Că tu Cunoşti doar ce e Fizic
Fugind mereu de Metafizic
Fugind mereu de Dumnezeu
Ce-i partea ta ca Mare EU
Din care El mereu te-ajută
Să ieşi din lumea ta cea brută ;

3. Aceasta este directiva


Ce ţi-o ofer ca pe-o povaţă
Ce-ţi schimbă astăzi perspectiva
Şi-o Nouă Ştiinţă te Înv