Sunteți pe pagina 1din 1

WRESTLING

Electoral
Principalii contracandida]i ai lui Romeo Stavarache la
fotoliul de primar al municipiului Bac\u sunt Sergiu
Sechelariu, Ioan Chiriac [i C\t\lin Mardare. Cei trei
[i-au programat meciuri cu actualul primar.

Unde dracu-i Romic\ \sta,


Nelule, las\-mi-l mie prima ca-nceput s\-mi plac\ s\-l Domnilor, eu propun s\-l
dat\ c\ m-am s\turat s\-l bat. La alegerile din PNL rug\m frumos s\ plece
aud l\udându-se cu l-am b\tut la puncte, la acas\. Nu de alta, dar [i a[a
proiectele `ncepute de europarlamentare l-am nu face nimic la prim\rie.
frate-miu. Dac\ pun mâna pus la podea, dar v\d c\ s-a S\-i batem `ntâi obrazul,
pe el, centur\ `l fac! ridicat. Dac\-l prind acuma, abia apoi s\-l punem la
KO `l fac! p\mânt.
Sergiu Sechelariu,
candidat independent Ioan Chiriac, C\t\lin Mardare,
candidat PD-L candidat PSD

Materialele din aceast\ pagin\ constituie un pamflet [i trebuie tratate ca atare

C M Y B