P. 1
Anestezicele Locale Curs11

Anestezicele Locale Curs11

|Views: 1,135|Likes:
Published by Flavia Becheru

More info:

Published by: Flavia Becheru on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

Sunt substan e medicamentoase care administrate local în preajma forma iunilor nervoase determin pierderea reversibil a sensibilit ii dureroase. Anestezicele locale ac ioneaz local (dup ce ajung în sânge, concentra ia la locul administr rii scade i totodat i efectul lor farmacodinamic).

AL produc: y calmarea durerii f r pierderea con tien ei; y ac ioneaz mai repede asupra fibrelor nervoase de suprafa , iar mai apoi asupra celor de profunzime; anestezia înainteaz de la teritoriile proximale distale. Revenirea se face în ordine invers dispari iei lor !

Din punct de vedere chimic se clasific în: în: a) AL amidice y administrarea injectabil Sunt anilide: - Xilina anilide: - Mepivacaina - Prilocaina - Bupivacaina - Etidocaina - Articaina - Hostacaina chinoleine: chinoleine: - Centbucridina - Cincocaina

Tetracaina .Clorprocaina . local Sunt: Cocaina Procaina Propoxicaina .b) AL esterice y administrarea topic .Izobucaina .Oxiprocaina .Benzocaina .Butacaina .

FARMACOCINETICA: FARMACOCINETICA: A.adaosul unui vasoconstrictor ? . . .piele cu leziune se absorb.vasculariza ia zonei injectate.concentra ia AL.topice .absorb ia diferit .mucoasa oral ac iune rapid de scurt durat .piele intact NU se absorb datorit stratului cheratinizat.activitatea pe vase a AL (dac produc vasodilata ie ?). y AL injectabile: absorb ia este în func ie de 4 factori: . . . . Absorb ia AL: AL: y AL .

Rinichii !!! Observa ie clinic : bolnavii renali (glomerulonefrit acut i cronic ) au contraindica ie absolut pentru anestezia local ! . pl mâni). ficat. C. Excre ia AL: AL: . splin . Concentra ia de AL vor avea organele intens vascularizate (creier. Distribu ia AL: AL: Din sânge în toate esuturile.B. rinichi.

.v. Ac iunea antiaritmic cardiac Xilina este AL cu ac iune antiaritmic ventricular i.000-1/20.de vasculariza ia local (se asociaza frecvent cu adrenalina 1/200.ACTIUNE FARMACODINAMICA: FARMACODINAMICA: 1. 3.000) 2. . y concentra ii crescute de AL depresii i convulsii tonicotonicoclonice.0001/200. Ac iunea anestezic local y intensitatea ac iunii anestezice este direct propor ional cu concentra ia solu iei y durata anesteziei locale depinde de: de: .de doz . Ac iunea asupra SNC y concentratii normale de AL nu produc efecte pe SNC.

 contraindica ii mai pu ine decât ale anesteziei generale. se men ine cooperarea cu pacientul. .AVANTAJELE ANESTEZIEI LOCALE mai sigur decât anestezia general . administrare u oar . asigur un timp operator prelungit (prin repetarea administr rii AL). sângerarea redus în timpul interven iilor (dac se asociaz AL + vasoconstrictor).

Xylestezin. eficient în administrarea injectabil (foarte pu in eficient în administrare topic ).rar.ANESTEZICELE LOCALE AMIDICE 1. toxicitate mare . . Lignocaina. produce alergii . Lidocaina. Xylonor Caracteristici: Caracteristici: cel mai utilizat AL putere anestezic mare . XILINA = Xilocaina.

2. bun.Ac iune farmacodinamic : 1. . 4.vasoconstric ie la doze mici. Ac iune analgezic modest : 3.v. Ac iune pe aparatul cardiovascular: cardiovascular: a) inim .scade for a de contrac ie a miocardului ventricular.scade durata PA în miocardul ventricular => antiaritmic ventricular f. b) vase . .vasodilata ie la doze mari . sau aerosoli => bronhodilata ie. Ac iune pe aparatul respirator: respirator: ! Xilina administrat i. bun. Ac iune anestezic local (AL de referin ).

Ac iune pe SNV: cre te excitabilitatea P. Ac iune pe SNC: SNC: anticonvulsivant la doze mici convulsivant la doze mari: com la doze foarte mari stop respirator. . SNV: 6.5.S.

1% f. f.anestezie prin infiltra ie. 2 ml. .stomatologie.anestezie topic . troncular periferic i bazal . .tulbur ri de ritm ventriculare: i.y Xilin 0. . . 20 ml .000 adrenalin sau 1:50. f. .anestezia plexal i troncular sau a unui nerv periferic. 10 ml .anestezia spinal . . 2 ml cu 1:100. chirurgie oral i maxilo-facial : maxiloinfiltra ie plexal . y Xilin 4% f. y Xilin 2% f. 2 ml.5%.rahianestezie.000 adrenalin .v.anestezia în oftalmologie.

 tulbur ri de conducere AV. HTA malign . . diabet decompensat.Contraindica iile Xilinei + Adrenalinei insuficien coronarian . glaucom.

0. ‡ se utilizeaz sol.2. BUPIVACAINA = Marcaina y determin o anestezie puternic . y d o analgezie postoperatorie de 8 ore pentru mandibul i 5 ore pentru maxilar.sol 1%.5% cu 1:200. y prezentare . Mepivastesin y durata anesteziei crescut y toxicitate redus . 3% (f r vasoconstrictor). y alergie sc zut . 3. 2%.000 adrenalin . MEPIVACAINA = Scandicaina. Carbocaina.

000 adrenalin . 4% cu 1:100. ARTICAINA = Ultracaina. y sol. . Ubistezin y putere anestezic mare.000 adrenalin sau 1:200.4. y toxicitate redus .

y toxicitate mic . y produce alergii des . Sincaina y putere anestezic mic .! necesit testare ! .ANESTEZICE LOCALE ESTERICE 1. PROCAINA = Novocaina.

Ac iune farmacodinamic : y Ac iune anestezic local . y Ac iune pe SNC . y Ac iune antiaritmic ventricular (Procainamida). Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y sol. y Ac iune de prevenire a proceselor de îmb trânire i biotrofic . 2% cu 1:50. y Ac iune vasodilatatoare arteriolar + înl tur spasmul arterial. mari. 2% y sol.000 adrenalin .toxic la doze mari.

0. TETRACAINA = Anestezina. PROPOXICAINA = Ravocaina y putere anestezic mare. Dicaina y toxicitate foarte mare. y toxicitate foarte mare în stomatologie nu se utilizeaz decât în combina ie cu procaina. y în stomatologie Tetracaina sol.2.15% y pentru anestezie de contact y pentru rahianestezie sol. 3. 1%. . 2%.

y ac iune pe SNC înl tur oboseala => dependen => cocainomanie. . pomad . y toxicitate mare . y vasoconstrictor puternic ! (leziune de sept nazal). y gel. COCAINA y anestezic topic.ANESTEZICE LOCALE PENTRU APLICA II TOPICE y ac iune rapid de scurt durat . y folosite înainte de anestezia locala i interven ii chirurgicale superficiale. de contact. 1. BENZOCAINA = Gingicain anestezic topic . spray.numai pentru anestezia de suprafa . 2.

solu ie 4. KELENUL = Cloretil Inconveniente: Inconveniente: y r cirea brusc => dureri . TETRACAINA 5. unguent. solu ie Xylocaina: unguent.unguent Lidocaina: gel. spray. LIDOCAINA y anestezic topic ! Alfacaina .3.

parestezii în extremit i impune întreruperea administr rii.complica ia cea mai grav (uneori letal ) !!! .COMPLICATIILE (RISCURILE) DATE DE UTILIZAREA AL Complica iile sistemice: a) Toxicitatea . .

de la administrare." oc anafilactic" . transpira ii. grea . . c) Starea de "r u vagal" (complica ia cea mai frecvent ): y Apare la emotivi i se previne prin anxiolitice (Diazepam 1/2 comp. .20'.apare în momentul injec iei. paloare."r u vagal" .apare la 15 . le in. y Diagnostic diferen ial cu: .b) Reac ii alergice (la procain ). bradicardie. cu 2 ore înaintea anesteziei). y Manifest ri: stare de r u. vertij.

risc de infec ie a periostului.v.y ! Dac în timpul efectu rii anesteziei acul intr în contact cu esutul osos => retragem acul rapid . (accidental) . lent. f r presiune. ‡ Injectarea AL se face lent. ‡ Nu începem interven ia chirurgical f r s ne asigur m c anestezia a reu it ‡ Inintea de efectuarea anesteziei ² anamneza amanuntita . y Înainte de injectarea AL se aspira în mod obligator ne asigur m c nu suntem i.

ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE .

spori. y antiseptice = SM cu ac iune antimicrobian pe esuturile vii. virusuri i protozoare. fungi. y dezinfectante = SM cu ac iune antimicrobian pe obiecte. .Au ac iune distructiv pe bacterii.

HALOGENII I AGEN II OXIDAN I A. CLORUL I DERIVA II SAI a) Clorhexidina = Hibiscub. Ac iune farmacodinamic : y împiedic aderarea bacteriilor pe din i astfel: formarea placii bacteriene . Plackout.ac iune bactericid pe Gram pozitivi i Gram negativi cu toxicitate redus .1. Vitacontact. Lurexid. Peridex .

y depuneri de tartru dentar. . pe restaur rile protetice i pe compozite.Efecte adverse: y colora ie galben brun pe din ii naturali. artificiali. y descuam ri i leziuni . y alterarea gustului .

y ulcera ii aftoase. y stomatite. .Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y antimicrobian cu rol în reducerea pl cii bacteriene. y candidoze. y dup chirurgie parodontal . y tratamentul profilactic i curativ al gingivitei (mai ales la gravide).

. 5. y utilizat în stomatologie ca irigant canalar.02%.5%. y utilizat ca solu ii 0.25% solu ie DAKOM.b) Hipocloritul de sodiu y bactericid . 0.

. IODUL I DERIVA II S I y ac iune bactericid .B.Tinctura de iod iodoy antiseptic pe tegumentele integre uscate b) Iodoformul ² component al pastelor iodoformate y antiseptic prelungit. fungicid . a) Solu ia alcoolic iodo-iodurat . virulicid i amoebicid .

.BETADINE. . .antiseptice pentru tegumente i mucoase.SEPTOSOL 10% .c) Iodoforii y rezulta din combinarea iodului + agentul oxidant.

AGENTI OXIDANTI DIRECTI Peroxidul de oxigen = apa oxigenat y antiseptic i dezinfectant.C. y hemostatic local. y utilizat în gingivita ulceronecrotic .

B. FENOLUL I COMPU II FENOLICI A. NU pentru instrumentarul stomatologic. y mai pu in iritant. Crezolul i monoparaclorfenolul y antiseptic mai puternic ca fenolul. y dezinfectant pentru obiecte i înc peri . . Walkoff. y antibacterian cu spectru larg. gangrena ² sol. Fenolul y efect bactericid iritant pentru tesuturi ! Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y controlul pl cii bacteriene ² intra in componenta apelor de gura y pulpita. sol. Clumschi.2.

y stimulant al dentinogenezei. Timolul . D.LISTERINE G. Resorcina .oxid . ‡ medica ie intracanalar . Formocrezolul ‡ utilizat în pulpotomia devital .eugenol. ‡ component al cimenturilor radiculare definitive E. y analgezic. y antiinflamator.CRESOFENE F.zinc . Hexaclorfenolul . Eugenolul y antiseptic. Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y cimenturi .C. y anestezic local.

virulicide a) Agen ii tensioactivi cationici Bromura de acetilpiridium . AGEN II TENSIOACTIVI ‡ ac iune antiseptic i dezinfectant pentru c sunt bactericide.Cepacol. . b) Agen ii tensioactivi anionici Laurilsulfatul sodic .Bromocet. y agent de emulsionare în pastele de din i . fungicide.3. Bromocet. Cepacol.Lauryle y ac iune bactericid slab (Gram pozitivi).

efect citotoxic foarte puternic. puternic.glutaraldehida y ac iune dezinfectant Dup sterilizare instrumentarului . ALDEHIDELE . .35% .formaldehida .cl tire ! ² iritant ‡ Tricrezolformalina .dezinfectant foarte eficient.4. .

METALELE GRELE Mercurul i argintul compu ii anorganici de mercur compu i organici de mercur azotatul de argint . ALCOOLII 6.5.

În concentra ii mari => ac iune caustic . .MEDICAMENTE ASTRINGENTE SI CAUSTICE Astringentele coaguleaz sau precipit proteinele de la nivelul mucoasei orale => pelicul protectoare a mucoasei bucale.

Sunt: y clorura de zinc 3% i 30% în ulcera ii gingivale. y acidul tricloracetic. y azotatul de argint 1% în cauterizarea polipilor gingivali i a ulcera iilor. . y ac iune u or bacteriostatic . aftelor gingivale.y ac iune antiinflamatorie. y ac iune hemostatic . y ac iune u or analgezic . tricloracetic.

MEDICATIA INTRACANALARA Endodon ia recomand : ‡ tratament mecanic corect + iriga ii antiseptice canalare 1.cu ac iune 1 . Utiliz ri: ri: y tratamentul canalelor infectate i a leziunilor periapicale. Iodura iodurat de potasiu 2. y fracturi orizontale radiculare. y perfora ii interradiculare. . Hidroxidul de calciu y ac iune antimicrobian în canalul radicular .4 s pt mâni. y ac iune dizolvant asupra esuturilor necrotice pulpare.

în rest încorporarea fluorului este rezultatul schimb rilor ionice dintre hidroxiapatit i fluorul adus pe cale topic .scazuta in prezenta Ca.SUBSTAN ELE ANTICARIE Fluorul y Farmacocinetic : Absorbtie: . Fe . Mg.se elimina renal . dinti .rapida (stoma.traverseaza placenta ! În esuturile dentare în perioada mineraliz rii fluorul poate fi captat în mod util. intestin) .se depune in oase.

cu rezisten crescut la atacul acid cariogen .Ac iune farmacodinamic : a) rol antiplac bacterian ² inhiba sinteza PZ deprima metabolismul bacterian b) rol anticarie În smal F substituie grup rile hidroxil (OH) din hidroxiapatit => fluoroapatita .

ader la smal timp îndelungat ( 12 ore).Elmex .Durafat ² elibereaza lent F fluor: . Omnigel y Fluide cu fluor .paste de din i fluorurate ce con in componente abrazive i care NU con in Ca sau fosfa i .Elmex y Dentifrice cu fluor .! Aplica iile topice cu fluor . Flucal.gellée.rol important în ac iunea anticarie y Lacuri cu fluor: . fluor: y Geluri cu fluor: .

cl tire s pt mânal ‡ Gume de mestecat cu fluor y Fluorizarea apei potabile . Fluoretten 3 ani .0.25 mg 3-6 ani .75 mg 8-12 ani ² 1 mg .Fluorigard.0. Fluorinse .50 mg 6-8 ani .0.Zymafluor.‡ Ape de gur cu fluor . y Fluorizarea s rii de buc t rie y Tablete cu fluor .cl tire zilnic .doza ~ 1 mg F/1 l ap .

B. Manifest rile clinice: y fluoraz dentar .dup ingestie masiv de F . dureri abdominale. Acut : . poliurie.ani de zile (20 . Cronic .80 mg timp de 1 .dup ingestia zilnic de cantit i mari de F . convulsii. y tulbur ri nervoase . tulbur ri grave ale aparatului circulator. y osteofluoroz . v rs turi.15 ani). y alter ri ale func iilor renale.doza toxic la copil 15 mg/kgc i la adult 25 mg/kgc Simptome: hipersaliva ie. . parestezii.Toxicitatea fluorului A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->