P. 1
Anestezicele Locale Curs11

Anestezicele Locale Curs11

|Views: 1,135|Likes:
Published by Flavia Becheru

More info:

Published by: Flavia Becheru on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

Sunt substan e medicamentoase care administrate local în preajma forma iunilor nervoase determin pierderea reversibil a sensibilit ii dureroase. Anestezicele locale ac ioneaz local (dup ce ajung în sânge, concentra ia la locul administr rii scade i totodat i efectul lor farmacodinamic).

AL produc: y calmarea durerii f r pierderea con tien ei; y ac ioneaz mai repede asupra fibrelor nervoase de suprafa , iar mai apoi asupra celor de profunzime; anestezia înainteaz de la teritoriile proximale distale. Revenirea se face în ordine invers dispari iei lor !

Din punct de vedere chimic se clasific în: în: a) AL amidice y administrarea injectabil Sunt anilide: - Xilina anilide: - Mepivacaina - Prilocaina - Bupivacaina - Etidocaina - Articaina - Hostacaina chinoleine: chinoleine: - Centbucridina - Cincocaina

local Sunt: Cocaina Procaina Propoxicaina .Tetracaina .Clorprocaina .Butacaina .Oxiprocaina .Benzocaina .Izobucaina .b) AL esterice y administrarea topic .

topice .activitatea pe vase a AL (dac produc vasodilata ie ?).adaosul unui vasoconstrictor ? .concentra ia AL. .FARMACOCINETICA: FARMACOCINETICA: A. y AL injectabile: absorb ia este în func ie de 4 factori: .piele intact NU se absorb datorit stratului cheratinizat.piele cu leziune se absorb.vasculariza ia zonei injectate.absorb ia diferit . . . Absorb ia AL: AL: y AL . . .mucoasa oral ac iune rapid de scurt durat .

Rinichii !!! Observa ie clinic : bolnavii renali (glomerulonefrit acut i cronic ) au contraindica ie absolut pentru anestezia local ! . rinichi. splin . Excre ia AL: AL: . ficat. C. Concentra ia de AL vor avea organele intens vascularizate (creier.B. Distribu ia AL: AL: Din sânge în toate esuturile. pl mâni).

Ac iunea asupra SNC y concentratii normale de AL nu produc efecte pe SNC. Ac iunea antiaritmic cardiac Xilina este AL cu ac iune antiaritmic ventricular i.000) 2.000-1/20. . Ac iunea anestezic local y intensitatea ac iunii anestezice este direct propor ional cu concentra ia solu iei y durata anesteziei locale depinde de: de: .ACTIUNE FARMACODINAMICA: FARMACODINAMICA: 1. y concentra ii crescute de AL depresii i convulsii tonicotonicoclonice. 3.de doz .v.0001/200.de vasculariza ia local (se asociaza frecvent cu adrenalina 1/200. .

 administrare u oar . . asigur un timp operator prelungit (prin repetarea administr rii AL).AVANTAJELE ANESTEZIEI LOCALE mai sigur decât anestezia general . contraindica ii mai pu ine decât ale anesteziei generale. se men ine cooperarea cu pacientul. sângerarea redus în timpul interven iilor (dac se asociaz AL + vasoconstrictor).

ANESTEZICELE LOCALE AMIDICE 1. . Xylestezin. Xylonor Caracteristici: Caracteristici: cel mai utilizat AL putere anestezic mare . XILINA = Xilocaina. Lidocaina. toxicitate mare . produce alergii . eficient în administrarea injectabil (foarte pu in eficient în administrare topic ).rar. Lignocaina.

sau aerosoli => bronhodilata ie.Ac iune farmacodinamic : 1.vasodilata ie la doze mari . Ac iune analgezic modest : 3. Ac iune pe aparatul cardiovascular: cardiovascular: a) inim . bun. 2. . 4.scade durata PA în miocardul ventricular => antiaritmic ventricular f.scade for a de contrac ie a miocardului ventricular.v. Ac iune anestezic local (AL de referin ). . bun. b) vase . Ac iune pe aparatul respirator: respirator: ! Xilina administrat i.vasoconstric ie la doze mici.

. SNV: 6.5. Ac iune pe SNV: cre te excitabilitatea P.S. Ac iune pe SNC: SNC: anticonvulsivant la doze mici convulsivant la doze mari: com la doze foarte mari stop respirator.

y Xilin 4% f.5%. f.rahianestezie. 2 ml cu 1:100. .anestezia plexal i troncular sau a unui nerv periferic.anestezie prin infiltra ie. chirurgie oral i maxilo-facial : maxiloinfiltra ie plexal .000 adrenalin . 1% f. .000 adrenalin sau 1:50.v. 10 ml . troncular periferic i bazal . .anestezia în oftalmologie.anestezie topic .tulbur ri de ritm ventriculare: i.anestezia spinal .stomatologie. 2 ml. 20 ml . f.y Xilin 0. y Xilin 2% f. . 2 ml. . .

 glaucom. diabet decompensat. . tulbur ri de conducere AV. HTA malign .Contraindica iile Xilinei + Adrenalinei insuficien coronarian .

Carbocaina. 2%.sol 1%. y alergie sc zut . Mepivastesin y durata anesteziei crescut y toxicitate redus . MEPIVACAINA = Scandicaina. 3% (f r vasoconstrictor).2. ‡ se utilizeaz sol.5% cu 1:200. y prezentare . 3. y d o analgezie postoperatorie de 8 ore pentru mandibul i 5 ore pentru maxilar. BUPIVACAINA = Marcaina y determin o anestezie puternic .000 adrenalin . 0.

y toxicitate redus . 4% cu 1:100. ARTICAINA = Ultracaina.000 adrenalin .000 adrenalin sau 1:200.4. . y sol. Ubistezin y putere anestezic mare.

Sincaina y putere anestezic mic . PROCAINA = Novocaina. y toxicitate mic .! necesit testare ! . y produce alergii des .ANESTEZICE LOCALE ESTERICE 1.

Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y sol. y Ac iune pe SNC .000 adrenalin . y Ac iune vasodilatatoare arteriolar + înl tur spasmul arterial. 2% y sol. y Ac iune antiaritmic ventricular (Procainamida). mari. 2% cu 1:50.toxic la doze mari. y Ac iune de prevenire a proceselor de îmb trânire i biotrofic .Ac iune farmacodinamic : y Ac iune anestezic local .

y toxicitate foarte mare în stomatologie nu se utilizeaz decât în combina ie cu procaina.15% y pentru anestezie de contact y pentru rahianestezie sol. y în stomatologie Tetracaina sol. Dicaina y toxicitate foarte mare. 1%. PROPOXICAINA = Ravocaina y putere anestezic mare.2. 2%. 3. . TETRACAINA = Anestezina. 0.

COCAINA y anestezic topic. y gel. y vasoconstrictor puternic ! (leziune de sept nazal). pomad . y toxicitate mare . 2. .ANESTEZICE LOCALE PENTRU APLICA II TOPICE y ac iune rapid de scurt durat . y ac iune pe SNC înl tur oboseala => dependen => cocainomanie. 1. de contact.numai pentru anestezia de suprafa . BENZOCAINA = Gingicain anestezic topic . y folosite înainte de anestezia locala i interven ii chirurgicale superficiale. spray.

LIDOCAINA y anestezic topic ! Alfacaina . TETRACAINA 5. KELENUL = Cloretil Inconveniente: Inconveniente: y r cirea brusc => dureri . spray.3.unguent Lidocaina: gel. unguent. solu ie 4. solu ie Xylocaina: unguent.

complica ia cea mai grav (uneori letal ) !!! . .COMPLICATIILE (RISCURILE) DATE DE UTILIZAREA AL Complica iile sistemice: a) Toxicitatea .parestezii în extremit i impune întreruperea administr rii.

apare la 15 . paloare.apare în momentul injec iei."r u vagal" ." oc anafilactic" . vertij.20'. transpira ii. y Diagnostic diferen ial cu: . le in.b) Reac ii alergice (la procain ). . y Manifest ri: stare de r u. bradicardie. . de la administrare. cu 2 ore înaintea anesteziei). grea . c) Starea de "r u vagal" (complica ia cea mai frecvent ): y Apare la emotivi i se previne prin anxiolitice (Diazepam 1/2 comp.

‡ Nu începem interven ia chirurgical f r s ne asigur m c anestezia a reu it ‡ Inintea de efectuarea anesteziei ² anamneza amanuntita .y ! Dac în timpul efectu rii anesteziei acul intr în contact cu esutul osos => retragem acul rapid .v. f r presiune. y Înainte de injectarea AL se aspira în mod obligator ne asigur m c nu suntem i. lent. (accidental) . ‡ Injectarea AL se face lent.risc de infec ie a periostului.

ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE .

spori. y dezinfectante = SM cu ac iune antimicrobian pe obiecte. fungi. . y antiseptice = SM cu ac iune antimicrobian pe esuturile vii. virusuri i protozoare.Au ac iune distructiv pe bacterii.

HALOGENII I AGEN II OXIDAN I A. Vitacontact. Ac iune farmacodinamic : y împiedic aderarea bacteriilor pe din i astfel: formarea placii bacteriene .ac iune bactericid pe Gram pozitivi i Gram negativi cu toxicitate redus . CLORUL I DERIVA II SAI a) Clorhexidina = Hibiscub. Lurexid. Plackout.1. Peridex .

. y depuneri de tartru dentar. y alterarea gustului .Efecte adverse: y colora ie galben brun pe din ii naturali. y descuam ri i leziuni . artificiali. pe restaur rile protetice i pe compozite.

y candidoze. y stomatite. y ulcera ii aftoase. y dup chirurgie parodontal . y tratamentul profilactic i curativ al gingivitei (mai ales la gravide).Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y antimicrobian cu rol în reducerea pl cii bacteriene. .

02%. y utilizat ca solu ii 0. 0. y utilizat în stomatologie ca irigant canalar.25% solu ie DAKOM.b) Hipocloritul de sodiu y bactericid . 5.5%. .

Tinctura de iod iodoy antiseptic pe tegumentele integre uscate b) Iodoformul ² component al pastelor iodoformate y antiseptic prelungit. a) Solu ia alcoolic iodo-iodurat .B. IODUL I DERIVA II S I y ac iune bactericid . . virulicid i amoebicid . fungicid .

antiseptice pentru tegumente i mucoase.BETADINE. . .c) Iodoforii y rezulta din combinarea iodului + agentul oxidant.SEPTOSOL 10% . .

AGENTI OXIDANTI DIRECTI Peroxidul de oxigen = apa oxigenat y antiseptic i dezinfectant. y utilizat în gingivita ulceronecrotic . y hemostatic local.C.

Fenolul y efect bactericid iritant pentru tesuturi ! Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y controlul pl cii bacteriene ² intra in componenta apelor de gura y pulpita. Walkoff. Crezolul i monoparaclorfenolul y antiseptic mai puternic ca fenolul. gangrena ² sol. y antibacterian cu spectru larg. . y dezinfectant pentru obiecte i înc peri .2. FENOLUL I COMPU II FENOLICI A. Clumschi. B. NU pentru instrumentarul stomatologic. sol. y mai pu in iritant.

y antiinflamator. y stimulant al dentinogenezei. Resorcina . Utiliz ri terapeutice: terapeutice: y cimenturi .zinc .eugenol.oxid . ‡ component al cimenturilor radiculare definitive E. Hexaclorfenolul . Timolul . D. y anestezic local. Formocrezolul ‡ utilizat în pulpotomia devital .C.CRESOFENE F. Eugenolul y antiseptic. y analgezic. ‡ medica ie intracanalar .LISTERINE G.

3. b) Agen ii tensioactivi anionici Laurilsulfatul sodic . Cepacol. y agent de emulsionare în pastele de din i . AGEN II TENSIOACTIVI ‡ ac iune antiseptic i dezinfectant pentru c sunt bactericide.Lauryle y ac iune bactericid slab (Gram pozitivi).Cepacol. . fungicide. virulicide a) Agen ii tensioactivi cationici Bromura de acetilpiridium .Bromocet. Bromocet.

4.35% . puternic.glutaraldehida y ac iune dezinfectant Dup sterilizare instrumentarului .efect citotoxic foarte puternic.formaldehida .cl tire ! ² iritant ‡ Tricrezolformalina . . . ALDEHIDELE .dezinfectant foarte eficient.

ALCOOLII 6. METALELE GRELE Mercurul i argintul compu ii anorganici de mercur compu i organici de mercur azotatul de argint .5.

. În concentra ii mari => ac iune caustic .MEDICAMENTE ASTRINGENTE SI CAUSTICE Astringentele coaguleaz sau precipit proteinele de la nivelul mucoasei orale => pelicul protectoare a mucoasei bucale.

y acidul tricloracetic. . y ac iune u or bacteriostatic . y azotatul de argint 1% în cauterizarea polipilor gingivali i a ulcera iilor. Sunt: y clorura de zinc 3% i 30% în ulcera ii gingivale. tricloracetic. y ac iune hemostatic .y ac iune antiinflamatorie. aftelor gingivale. y ac iune u or analgezic .

MEDICATIA INTRACANALARA Endodon ia recomand : ‡ tratament mecanic corect + iriga ii antiseptice canalare 1. .cu ac iune 1 . Utiliz ri: ri: y tratamentul canalelor infectate i a leziunilor periapicale.4 s pt mâni. Hidroxidul de calciu y ac iune antimicrobian în canalul radicular . y ac iune dizolvant asupra esuturilor necrotice pulpare. y perfora ii interradiculare. y fracturi orizontale radiculare. Iodura iodurat de potasiu 2.

Fe . Mg.se elimina renal .rapida (stoma.se depune in oase.traverseaza placenta ! În esuturile dentare în perioada mineraliz rii fluorul poate fi captat în mod util. dinti .scazuta in prezenta Ca. intestin) . în rest încorporarea fluorului este rezultatul schimb rilor ionice dintre hidroxiapatit i fluorul adus pe cale topic .SUBSTAN ELE ANTICARIE Fluorul y Farmacocinetic : Absorbtie: .

Ac iune farmacodinamic : a) rol antiplac bacterian ² inhiba sinteza PZ deprima metabolismul bacterian b) rol anticarie În smal F substituie grup rile hidroxil (OH) din hidroxiapatit => fluoroapatita .cu rezisten crescut la atacul acid cariogen .

Elmex .paste de din i fluorurate ce con in componente abrazive i care NU con in Ca sau fosfa i . Omnigel y Fluide cu fluor . fluor: y Geluri cu fluor: .Elmex y Dentifrice cu fluor . Flucal.ader la smal timp îndelungat ( 12 ore).gellée.rol important în ac iunea anticarie y Lacuri cu fluor: .! Aplica iile topice cu fluor .Durafat ² elibereaza lent F fluor: .

0. Fluoretten 3 ani .Fluorigard.‡ Ape de gur cu fluor .25 mg 3-6 ani .75 mg 8-12 ani ² 1 mg .doza ~ 1 mg F/1 l ap .cl tire zilnic .cl tire s pt mânal ‡ Gume de mestecat cu fluor y Fluorizarea apei potabile .Zymafluor.0. Fluorinse . y Fluorizarea s rii de buc t rie y Tablete cu fluor .0.50 mg 6-8 ani .

dup ingestie masiv de F . y osteofluoroz . y alter ri ale func iilor renale.dup ingestia zilnic de cantit i mari de F . Manifest rile clinice: y fluoraz dentar . B.80 mg timp de 1 . . Acut : .ani de zile (20 . y tulbur ri nervoase . v rs turi. convulsii. dureri abdominale.15 ani).Toxicitatea fluorului A. tulbur ri grave ale aparatului circulator. Cronic .doza toxic la copil 15 mg/kgc i la adult 25 mg/kgc Simptome: hipersaliva ie. poliurie. parestezii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->