Sunteți pe pagina 1din 1

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

30.07.2010

A fost lansat portalul http://profesorulcreator.siveco.ro în cadrul proiectului „Profesorul -


creator de soft educaţional”

Portalul: http://profesorulcreator.siveco.ro a fost creat ca interfaţă a proiectului „Profesorul - creator de soft


educaţional”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 din
Fondul Social European şi realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi SIVECO Romania SA.
Portalul oficial al proiectului facilitează în acest moment înscrierea cadrelor didactice care doresc să participe la
programul de formare „Proiectarea softului educaţional” şi va deveni o platformă interactivă de comunicare între
formatori şi beneficiarii direcţi ai cursurilor.
Profesorii care vor urma programul de formare continuă îşi vor putea publica pe portal proiectele, dezvoltarea
acestuia deschizând posibilitatea creării unei comunităţi virtuale prin care se încurajează schimbul de idei. Această
comunitate virtuală va activa şi după finalizarea proiectului, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiind
astfel de resurse valoroase pentru utilizarea TIC în procesul didactic.
Înscrierea cadrelor didactice se face on-line pe portalul proiectului http://profesorulcreator.siveco.ro, urmând
ca rezultatele selecţiei să fie comunicate in data de 31.08.2010. Cursurile sunt gratuite, încep în octombrie 2010 şi
durează şase luni. Fiecare curs are 89 de ore şi se va finaliza prin acordarea de atestate profesionale purtătoare de credite
transferabile (25) şi diplome care să confere statutul de creator de soft educaţional.
De asemenea, prin intermediul portalului se vor furniza informaţii referitoare la reglementări şi standarde
naţionale şi europene din domeniul educaţional şi exemple de bune practici naţionale şi transnaţionale.
Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi
SIVECO Romania SA, contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013 prin
îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate. Persoană de contact: Traian Şăitan
(telefon 0727.396.931).

BIROUL DE PRESĂ
1/1