Sunteți pe pagina 1din 58

" •• 1 •

, .

Eleklrische Anlage

t¥lA. .... . 1~'~1

S(~ k~ u/ elee;_fr( ~

"Elektrische' Anlage Frontlenker F 90 FZOOO'

« • '.

'"

r<[-'l

.e 'E20 " L·1_·J

...., ,

:11 I

-,

. i.~

, "

, ,

. .

II

w u.. -I

-

J:.

.... e: « Ien.

-v-

-

z

w .... a: « .... 'U)

Q

== w

e: u..

"

aI

~

Q) 'iii

-

-

Z LU I-

.a:

c( Ien Q ~ w a: u..

• •

. - ...... : ........

,....

,.... ,....

"

c: .Q) t: ca

in c:

'Q) 't:l c: ::J oX Q)

en

. C:. aI c:

C Q)

.:

StartuJ strain I ajutorul de start

Atentie!

Respectafi indieatiile de siguranta cind lu~rati cu baterii ( vezi capitolul " Indicatii generale de siguranta " )

Folositi numaicabluri normste ( de ex. D1N n 55.3) pentru ajutorul pornirii. Folositi instruotiunile de folosire a cablurilor pentru ~utoruJ pomirii. Folositi numai baterii cu aceeasi tensiune nominal a (24V)

(a) bateriile vehicolului ce acorda ajutor

(b) bateriile vebicolului ce necesita ajutor

Legarea (ambel.e motoare oprite) : . ~ legati polii plus (2) si (1)

- legati polul minus al bateriei incarcate (4) cu un Ioc metalic eurat al blocului motor I entie de viteze (masa legata la pomitor respeetiv clopotele ambreiajului ). Daca se folesesteun cablu pentru aiutorul pomirii eu intrerupator principal pentru baterie, se poate face legatura si la polul minus al bateriei (3) a vehicolului ce necesita ajutor, data comutatorul principal este april Apoi actionati mai intii comutatorul ..

- porniti motorul vehicolului ce acorda ajutor

- pomiti motorul vehicolului ce necesita ajutor maxim 15 sec.

Scnaterea clemelor.

- scoateti cabJuriJe in ordine inversa

.

f [

I

. '.

.. ·7.9

Fanrgestell·

Neue wasserdichte Stecker,· verbesserte Kontakte und

. .

Scate(Seal) Dichtungen an allen auBenliegenden· Steckern.

. .

Zum Crimpen mcssen neue Z~ngen velWedet werden.

\.

Einzelleitungsabdic:htungen

Bllndstcpfen

• I·

Di& Kabelnummem· sind fUnfstellig.

... .

. ,

Die· ·Fahrges~eltver1<.abelung.:wu~de b~di~gt durch· Oberarbeitung . deuUich reduziert.

Es sind 1311S.polige ISO Steck~osen.VerfQgbar.

Sasiul

'La steehere folosite in exterior, se : fblosesc imbunatatite si gamituri Scale ( Seal).

Numerele cablurilor contin cinci eifre,

Cablajul sasiului s-a reclus considerabil.

Sint disponibile prize ISO 13/15 polare.

I

stechere moi, aatiacvatice, contacte

I.

. I

,.-

, ' 1

.. ..:t- .. ?

6. Eledrica vehicolulw

Inainte ca vehicolele sa fie utilizate la temperaturi exterioare extrem de scaznte, trebuie verificate toate legaturile electrice, sa fie in stare ireprosahila

Pentru ingrijirea legaturilor electrice sint indicate unnatoarele produse :

Denumire • Utilizare numarul MAN
curatator de eontacte spalarea grasimii, a uleiului 09.28003-0091
TUNAP 375, spray '200 ml si a mnrdariei din legamrile
eleotrice
ulei electronic TUNAP 373 conservarea imbinarilor 09.11014-0402
spray 200mI sensibile (de ex.stecheru1
aparamlui de comanda ),
dupa euratire cu curatator de
contacte 375
grasime electronica TUNAP conservarea legaturilor din 09,15014-0026
372, spray 200 ml exteriorul vehicolelor (de
ex. imbinarile baioneta la
distribuitorul central etc.)
dupa curatarea eu curatator
de contacte 375 Aceste produse sint bune si pentru vehicolele utilizate in conditii "normals"

Atentie CR bateriile si generatoarele sa fie suficient dimensionate si curelele trapezoidale safie in stare perfecta

7. Cabestanele

Adangati cabestanelor antigel si reparati gamiturile de etansare defecte.

-

I '-.:..,

.r

O-Nn-. ".iIftcrt-----

X)(X)(XXX.V.X

UI,... .. "'O~ .... ----Nt-.NN

X)()(XX)c)cX

-"""O-'N"""'-V"'I ~~~-~M~~.-N~"nn".~

:!'~ O.:c a: c: CtU,,'l:ncncncncnUU/jU'Jtn;..

. - .

~

, ,~ '.': .... ~.

C bI °ul b'

a all fa ma SI Sa51U
Al -eleetrica centrala
A2 eutia distributiei
A4, uscator de aer
BI senzor de telllPeratura pornire en aprindere
B2 indieaterul temperaturii lichidului de racire
B3 indicatorul presiunii de ulei
B4 indicatorul de presiune I
B5 ' indicatorul de presiune n
B6 indicatorul de carburant I
BIO ' afisaj ineuietoare cabina dreapta
Bll afisaj incuietoare cabina stinga ,
BIZ rezerva pentru controInl baseularii
B14 butonpentru afisajul frinii de blocare .
- ---
BlS ccnmtatorul luminii .fNnei
B16 comutator pneumatic-axe din spatele axei motoare
B24 comutator pentru iaealzirea flltrului de carburant
FA .iluminatia treptei st,
ill iluminatia treptei dr.
E8 iluminatia interioara a eabinei de dormit
E9 iluminatia interioara a cablnei de dormit
E12 lampanumaruIui de circulatie st ,
E13 tampa nwnarului de circulatie dr.
E18 Iampa conturului dr. st. I
E19 Jampa conturului st. dr.
E20 r farurile de pozitie st
E21 farurile de pozitie dr. -
01 generator
03 indicator impulsuri entia neagra ,
H13 claxon electro-pneumatic
H14 claxon
HI7 semnalizare st, fsra
H21 semaalizare dr. fata
Kl : iluminatia butoanelor
K2r releu pentru ridicarea geamului ,
K2.2 releu pentru ridicarea geamului ,
1\11 stator -
M5 pompa de~a pentru Rarbriz si faruri
M6 motorul stergatoarelcr
02. contactul ~-
RI- buji.e incandescenta
R2 incalzirea ogJil14ii st . I ,"

t '

R3 incalzirea oglinzii dr,
S4 buton ul afisajului grupului de: butoane pentru domenii
55 buton ut afisajului grupului de butoane pentrn domenii
S7 butonp_entru antrenarea secundara I
Sl1 butonul afisaiului blocarii diferentialului
S24 intrerupator faruri pentru marsalier J
529 comutator semnal izare faza scurta I
530 r comutator pentru contactul usii st.
53! comutator penlru contactul usii st,
S32 cemutator de interval pentm stergatoare
537 senzor de picior pentru frina de motor
541 buton peotru ridicarea coborirea axei spate
V55 grupuJ de diode pentru frina de motor
X3 ·legatura steeher priza 37 polara - cablajui ramei
X4 legatura stecher priza 21 polara -cablajul motorului
X5 priza remorcii 7 polara 24 V
X9 Jegahlfa stecher priza 8 polara faruri st.
XIO legatura stecher priza 8 polara faruri dr.
Xll legawra steeher priza8 polara pentru ventilele magnetice in rama I
XU legatura stecher priza 5 polara pentrueablajul motor-rama
X13 leganira stecher priza 5 polara indicator cutie neagra
X14 priza remorcii 4 polara faruri de ceata spate !ru:uri marsalier
Xl6 legatura stecher prim 6 Eolara interior drcabina
Xl? legatura stecher priza 6 polara interior st, cabina
XI8 legatura steoher priza bipolara cabina spre usa dr.
X19 legatura stecher priza bipolara cahina spre usa st.
X20 legatura stecher priza 7 polara cabina spre usa dr.
X2I legaturastecher prim 7 polara cabina spre usa st.
X24 legatura stecher priza biopolara pentm ridicarea ~ coborirea axei sf!ate
X28 distribuitor priza st. (cablu 159) I .,

,.,

,., I.,~

·.- -"------\

)

. "

,oj

Elektrischa Anlage

)

-'. ,KABELVERLEGUNG Motor und Gatrlebe

,;

Xx 3292' SleCkvenei.ler R (leitung 159) Sleckverteiler. (Leitung 5851

X 33 SV 1 pol. AnsChluB KOntrol euchte

Z entralschmierung

X 34 SV 8 pol. Heiwng u. ,Zigarrenanzunder X 38 SV 8 pol. Schalter Mittelteil

X 39 SV 8 pol. Taster Fensterheber

X 42" SV 8 pol.Einslieg (Geber Vorratsdruck I u, II,

LullttOckner, Starktonhorn.) ,

X 70 'SV 1 pol; Prillpunkl Aammstart (Ltg. 239) ':.:

X 83 SV 1 pol. LeilUng 295 '

X 1 03 ~ SV 1 pol. AnschruBlUr regelbare

Inslrumente. nbe.leuchlung (Ltg. 586)

X 104 SV 1 pot MeBmasse (l811ung 31 M) X119 SV 20 pol.'AnschluB 1Um Fhs. auBen L CBlinker,Schei.nwen8r.HOm) .

X 120 Sv 20 pol. AnschiuB %Um Fhs. luBen R

(Blinker" Scheinwetfer) .

X 122,SV 2 pol. Anschlull Schaller zugeschaltete VA

Y 1 Magnetventil Flammstart ,

y 3 Magnelventil Nebenabtrieb 1 '

Y 5 Magnelventil Difr.·Sperre quer

Y 10 Magnelvenlil MotorSIOp ,

Y 11 Magnetventil Nachlaulachse anheben Y 12 . Magnetvenlil Nachlaulachse annscen Y 13 Magnetventil Nachlaulachse anheben

Y 16, MagnelVentil Geschwindigkeitsbegrenzung Y 17 Magnetventil'Heben·Senk:en Hinlerachse A Y 18 Magnalvenlil !-Ieben-Sanken Hinteracnse B

A AnschluB MOlorkatlelstrang

B Massepunkl Fahrerhaus R"

C Massepunkt Fahrerhaus L

o Massepunkt Gelrietle

r '.

,', \

!-

Sistemul electric

I

Cablajul motorului sf 31 cutiei de viteze

X29 distribuitor priza dr. (cahhl 159) ,
X32 ' distribuitorp_riza (cabin 585)
X33 distribuitor priza 1 p_olara legarea hmipji de contol a ungerii centrale -
X34 dismbuitor priza 8 polera incalzire si aprinzator pentru tigari
X38 distribuitor priza 8 polara comntator partea de miiloc "'
X39 distribuitor priza 8 polara senzorulridicatoruluipentru geam
X42 distribuitor priza 8 polara intrare (indicator presiune 1 si 4, useator de aer,
claron putemic )
X70 distribuitor priza lpolara pentru punctul de verificare a aprinderii
X83 distribuitor priza 1 polara cabIn1 295
XI03 distribuitor priza 1 polara Iegatura pentru iluminatia reglahila a instrumontelor
(cablu1586)
XI04 distribuitor prim 1 polara valori de masurare (cablul 31 M)
X119 distribuitor priza 20 polara l.egatura la exteriorul cabinet st (semnalizare, famri,
claxon)
X120 distribuitor priza 20 polara legatura la exteriorul cabinet dr.Isemnalizare, faruri )
X122 distribuitor pr~ 2 Eolara legatura buton VA Eornit I
Yl ventil magnetic aprindere :
i
Y3 ventil magnetic al creuitului antrenat I
Y5 ventil magnetic al blocaiului diferentialului
YIO ventil magnetic pentru oprirea motorului
Yll ventil magnetic pentru ridicarea axei din spatele axei motoare
Y12 ventil magnetic pentm ridiearea axei dinspatele axei motoare
Y13 ventil magnetic pentrn ridicarea axei din spatele axei motoare
Y16 ventil magnetic pentru limitarea vitezei
Y17 ventilmagneticpentru ridicarea coborirea axei spate A
Y18 venti I. magnetic pentru ridicarea coborireaaxei spate B s=

. '

A legatura cablurilor motorului B punctul de masa cabina dr.

e puctulde masa cabina st,

D puactut demasa at cutiei de viteze

i:'"' •

'Z:k rem v.-( '=2 Ie <!~(&

, Elektriscne Anlage ,

, t;;/€r:;lrt'(?Q.. e~r~lrglQ. ("edere. af~ /o.(c.)

ZENTRALELEKTFUK (yorderansicht) ,

...

--- ---

:

---. ,

I - I

,0:

'I I 1

IJ'"'I

..... '

'~ ,

.-

o o

-

, ,~,

, -0

-

b

-

I •

,0- 0>

-

" , ..

'or--' -

-

co o

-

, .

~. ~ ':

Sistemaud electric

EJectrica centrala (vedere din fatal

Sigurante·

POlitia Amperaj Functia
1 10 faza seurta dr.
2 10 fazascurta st. .
3 '10 faza.lWlga dr. ,
4 10 faza lunga sf. .
5 10 luminile de pozitie, spate) de _contur dr,
6 10 luminile de_()ozitie, spate, de contur st,
7 10 reglajul vitezei
8 10 incalzirea filtrului de carburnnt
9 10 iluminarea instrumentelor ,
10 10 farurile de ceata , farurile de ceata spate
11 10 oprirea motorului, lUlgerea central a.
12 10 iluminaria de interior> a treptelor, cabinet de dormit, semnalizator
de_pericol, cutie neagra, radio
13 I 10 ABS/ASR
14 15 stergatoare.claxon.claxon luminos
" ---
15 15 ABS/A~R
16 25 ABS/ASR
17 10 entia de viteze, retarder
18 10 ridicare si coborire.,. ungere cemrala
19 15 ridicstorul geamului, incalzirea eglinzii, reglarea oglinzilor,
incalzirea scaunelor
20 10 sistem de semnalizare de avertizare, sistem de semnalizare
21 15 trapa
22 20 incalzire, aer conditional
23 15 lumina frinii, lumina de marsalier, frina de motor ,
24 15 supravegherea fimctionsrii, instrumente de afisa], consumatori
secundari ,
25 25 'aprinzator de tigaraipriza), inealzire suplimentara
- .
26 2.5 buj ia incandeseenta ~ .
Pozitia . Denumirea ,
27 signranta de rezerva lOA 1
28 siguranta de rezerva lOA
29 . siguranta de rezerva lOA r -
30 si.lSw with. de rezerva 15A
r

{'c,,;, ~

Politis Denumirea
31 siguranta de rezerva 20A I
32 siguranta de rezerva 25A
33 ridicatorul sigurantei ,
35 aparat de control a luminii, K35
36 punte, X36
37 releu numar de. circularie, lumina pentru marsalier, pozitie, de stationare, K37
38 releu consumator KI 58, 38
39 releu far de eeata, K39
40 releu far de eeara spate, K40
41 releu comutator electric principal pentru baterie, K41
42 releu faza seurta- faza hmga,K42
43 releu eonsumator KI 13,K43
45 punte 1-2, X45 ,
46 punte 1- 2, X46
47 punte 2-3, X47 (nwnai laABS)
48 pnnte 2-3, X48 (numai la ASS)
punte 2-3, X49 (numai In ABS) --
49
50 punte 2-3, X50 (numaila ABS)_
51 punte 2-3, X51 (numai In ADS)
.52 dioda comutator electric principal pentru baterie, K54
53 dioda pentru K15. V53
54 electronica de semnalizare (aparat de control), K54
55 cade (vezi poz. 103)
56 cad'e I
57 punte 1-2, X.57(cade laABS)
J
58 releu de intirziere a opririi motomlui, K58
59 ponte 1-2, X59{cade laABS)
60 : cade
61 indicator valoare Iimita a frinii de motor, K61
62 ochi de plombare
63 . punte 2-3, X63
64 indicator valoare Iimita, Iimitare de .... iteza, K64
65 ponte 1-2, X65 _(numai In limitare de viteza )
66 releu pentru bujiile incaadescente, K66
67 dioda comuiator electric principal pentru baterie, V67
68 releu semnalizare dr.,K68
69 releu semnalizare sl ,K69
70 aparar electronic pentru intervalele de semnalizare, K70 <
71 releu stergator, spalator de parbriz, K71
72 . aparat de. comanda a aprinderii, K72 I -
100 releu mers pe teren accidental, K2 I
101 releu ilumiaarecomutatoare, Kl :- - ·"

Pozitia DenuJnirea .-
\
102 rezerva
103 grupa de diode fhna de motor, V55 , . ','
104 rezerva
105 rezerva
106 siguranta SRA, F33
107 releu SRA~ K44
108 rezerva ,
109 siguranta far de lueru, F34
110 releu ridicator de geaill) K21
In, releu ridicator de geam, K22
112 releuABS/ASR, K12
113 releu ABS/ASR. K13
114' releu ABS/ASR, K73
,115 releu ASS! ASR. K74
releu ABS/ASR. ;K14 ...
116
1117 releu ABS/AS~ K15rK75 "

"

~;

~~

" "

',' '.

I ,

• ':' .. -r .'

-.~

..

- I I

:0

I

I .

. - ,. ~ .. .. ~

"

, -

, . ,

Elektrische Anlage

. &iec/r/~eo. ci?1?1rc(~ (vede.re often sf'ole)

ZENTRALELEKTRIK (Ruckansicht) ,

"

- ,

I I

10'

I .

I

.I

I

. ' .

I I I

0:

I' I

.

, delo tablu sect. culoare spre deDumire
stecher pontia
,
3 208 1 alb S32 comutator intervale stergator-spalator
KlS(4) ,
4 186 1 alb H19 Iampa de control semnalizare remorca
(1110)
5 201' 1.5 alb S29 comutator faz9 seurta KI.15(7) ,
1 alb H13 claxon electro-pneumatic
6 -, ,
7 18~ 1,5 alb S28 comutator semnalizare avertizare Kl. 8
8 154 1 alb HI control_g.eneratorJI/51
79 1 31 1,5 mara M6 stergatoare de _Earbriz KIll ,
2 238 1 alb H2 control aprindere (1/8)
3 157 2,5 alb Q2 incuietoarea volanului USO'(3)
4 174 1 alb X42 distribuitor priza 8 polarnKI.4
5 -
6 605 1 alb P6 entia ne~a KIB7
7 452 1 alb P7 masurator de turatie Kl.W (IV/2)
P6 eutia neagraKlC3 ,
.. 8 -
80 I 240 1 alb YI ventil magnetic aprindere
2 157 2,5 alb Ml starter KL50
3 239 1 alb B1 indicator temperaturaaprindere
4 154 1 alb Gl generator KID+
5 174 1 alb 824 comutator luminarnarsalier KI.I
6 452 1 alb Gl generator Kl W
7 - - I
8 237 6 alb Rl buj ie incaadescenta
81 1 31 ' 1 mara KI releu iluminatie comntatoare KI.30
2 221 1 alb H21 lumina de semnalizare fata dr.
3 565 I alb Ell faza scurta st,
4 -
5 566 1 alb RIO faza scurta dr. ,
6 587 1 alb E22 far ceata st.
E23 far ceata dr.
7 563 I alb EIO faza lunga dr.
8, -
82 1 584 1 alb £15 lumina de stati onare
2 .222 1 alb Hi? lumina de semnalizare fata 51. .
3 216 1 alb' SJ? senzor de piciorfrina de motor
4 201 1,,5 alb M6 motor stergatoare Iq. 5 3 a(:2)
.. 1 I alb H14 claxon
- .. - "'(..~': ' ....

SistemuJ elecnfe.

Legatmi stecher-prisa ZE

dela cablu sect. culoare spre ' I denumire
steeher .' pozitia
" ., .,
75 1 -
2 221 1 alb H22 far de semnalizare spate. dr.
3 185 I alb X5 pr:iza 7 pol. Kl st,
4 -
5 -
6 -
7 584 I alb E17 ' far spate dr.
76 1 606 1 alb Y16 venti I magnetic limitare de -viteza
2 -
3 219 1 alb YIO ventil magnetic oprire motor r
219 1 alb V55 grup diode dublu KI. 1
4 -
, 5 I
- '.
6 184 1 alb X5 prize. 7 pol. KI. dr. ,.
7 222 1 alb HIS' far semnalizare spate st.
8 582 1 alb E16 lumina spate st.
77 1 179 1 alb H2O lampa de control semnalizare
vehicol motor (1/2) \
2 584 1 alb E21 lumina de pozitie dr,
3 181, 1 alb S29 comutator semnalizare avertizareKl,
493(1)
828 co mutator semnalizare avertizare Kl, 5
4 181 1 alb 829 comutator semnalizare avertizare KI.
dr.(3)
\ 328 comutator semnalizare avertizare Kl 3
5 582 1 alb E20 ' lumina de pozitie st.
6 - .
-
7 209 1 alb S32 comutator de intervale stergator, spalator
KI. 1(5)
8 ,210 1 alb M5 pompa de apa
K44 releu 3RA Kl 86
832 comutator de intervale stergator, spalator
. KI.56(7)
78 1 182 1 alb S29 comutator semnalizare Kl, st, (2)
I ~28 comutator semnalizator avertizare KII
'2 20.3 1 alb M6 motor, stergritot de parbriz KI31b(3) dela tablu I sed. enloare spre denumire
stecher pontia
~
5 562 1 aJb Ell faza lunga st
H23 lamp a de control faza lunga
6 - I .:
7 -
8 582 1 alb E14 lumina de stati onare st,
83 1 184 1 alb A7 aparat de comandaABS laremorcaK14
2 .
-
3 216 1 alb K14 releu oprire :&ina de motor KI.30
4 300 2)5 alb 02 baterie +
5 730 1 alb A7 aparat de comanda ABS 1 a remorca Kl, 3
6 -
7 304 I 1 alb All ceas de prealegere Webasto K1 1,2,9
8 732 1 alb K12 releu tampa de avertizere Kl86
A7 aparat de comanda ABS la remorea KI.I
, A6 aparat electronic de comanda ABS Kl19
84 1 -
2 -
.
3 -
4 148 1,5 alb K14 releu oprire frina de motor KI.87a !
5 -
6 2~5 alb releu de ventil ABS,KI.87 --
740 K12
7 736 2x alb >35 priza ABS a remorcii Kl1
2,5 alb
8 741 1 alb K15 releuoprire retarder KI.8/a
85 1 -
bis 5 I
6 i74 1 alb BIS comutator lumina de frina K11
7 - B14 comatator frina de. blocare
8 - ,
86 1 449 1 alb A13 aparat de comanda a uageri i centrale
KI.30
2 585 I alb K1 releu comutator Kl86
3 ,581 , 1 aU~ -533 intrerupator lumina Kl.S8
I
4 200 1 alb Q2 incuietoare vol an KI.P
!_ 5 561 1 alb S29 comutator faza scurta Kl56a( 5)
,16 -
7 564 1 alb S29 comntater faza scurta Kl.56a(5) .
8 lot 4 alb ' Q2 incuietesrea volanului KI. 3 0(4 )
301 1 alb S33 comutator lumina Kl. 30 dela cablu. sect .. colonre spre deuumire
stecher pozitia <
87 1 ~ I
2 304 1,5 alb 330' comutator contact, usa st.
1,5 alb' S33' comutator contact usa dr.
3 -
bis s I
88 1 ~ , ,
2 -
3 -
4 450 1 alb Al3 aparat de comanda ungere centrala.Kl.If
5 588 1 alb 334 comutator faruri de ceata Kl.4
6 -
7 589 1 alb S35 comutator faruri de ceara spate KI 1
8 568 I alb 'S29 comutator faza seurta K15~6( 4)
89 1 158 1 alb 826 comutator ridicator de geam Kl.l
1 alb 327 comutator incalzire oglinzi Kl.l
2 178, 1 alb S28 cometator sernnalizare de avertizare KI.6
3 241 1)5 alb S4~ comutator electri c pentru trapa KI 1
4 295 1)5 alb 345 comutator incalzire
5 560 1 alb S33 in1rerupator lumina Kl. 56
6 159 , 1 alb instrumente de afis<ti
lampi de avertizare si control
7 LSI 1 alb Q2. inouietoare volan KI.15
S33 inlrerupator lumina KI 15
8 308 2,5 alb X8 aprinzator de tigari
90 legatura principals + ,
301 4 alb G1 ~nerator KI.B +
301 4 alb Gl generator KiB +
301 4 alb punte la legatura 91 ,
91 legatura principala + ,
92 legatura principal a (masa)_
31 4 maro punct de masa cabina dr,
~
31 4 marc. Ml starter KI. 31 ,
"
31 4 . mara Ml starter KI.31 _____j L stinga

, R dreapta

HR spate stinga Hl, spate dreapta

VL fata stinga Kl eleme

VR fata dreapta

S.istem.uJ electric

Electrica centrala (1egenda vedere din rata)

Poz;itia Denumirea
1 F1l9 siguranta faza seurta dr.
2 FI20 siguranta faza scurta st,
3 F122 . siguranta faza lunga dr.
4 FI2l siguranta faza lunga st.
5 FIlS .siguraeta lumina destationare spate dr ..
6· .FI17 siguranta lumina de starronarespate st
7 F155 signranta reglare viteza
8 F156 siguranta incalzire filtru de carburant
9 FI2S. sigur <l1.na. ilurninare comutatoare si instruments

10 F124 sigurantafururu de ceata, faruri de ceata spate
11 , FllO siguranta oprire motor
12 Fl2'8 siguranta iluminare interioara pentru citit, treppte, semnalizator
de avertizare, cutie neagra ) radio
13 FIll , siguranta semnalizare
14 FIl2 sigursnta sistem de spalare, stergatoare !
15 F161 siguraata ventile de cornanda a presiunii Alsx
16 Fl60 ' sigurantaABS remorca !
17 FIS, siguranta comanda cutie de' viteze
18 FI5? siguranta ungere centrala
19 F166 siguranta incalzire oalinzi I
20 F162 siguranta comanda ABS
21 FI09 siguranta lumina de frina, de marsalier, frina de blocare,
accelerator de Eornire larece I
22 F133 signranta motor ell burduf incalzire aerisire
23 F107 siguranta claron, uscator de aer, indicator presume, limitare de
viteza
24 FI08 signranta supravegherea fhnctionari i (iastrumente de aflsaj,
, lampi de controJ} !
25 F158 sigurnnta aprinzator de tigari
26 FI06 siguranta sistem de aprindere
27pina la siguraatade rezerva I
32 I
33 ridicator de siguranta --l
36 X139, punti 56b, R-56b, 56b-56b st.
X140 ,
37, K116 releu lumina de stationare/lwnina spate
38 K1l5 releuKI.58
39 Kl17 releu faruri de ceata
40 E1l8 releu faruri de eeata spate
4~ liber •

"" . ... , .

Pozitia Derllunil°ea
42 K119 rel eu faza lunga I faza scurta
43 KI71 releu consumator Kll5
44 liber
45 X136 . punte 2-1 ,
46 XIS? plUde 2-1
47 X114 punte 2-3
48 X148 punte 2-3
49 X129 punte 2-3 ~
50 X14I punte 2-3
51 X569 punte 2-1
52 X189 punte 2-1
53 VIOO dioda de mers liber Kl. 15
S4 KIlO· releu de control al semnalizarii
55 X120 punte 2-1
56 liber
57 X339 punte 2-1
58 .. KI04 releu de intiezierea opririi motorului
59 X568 punte 2-1 (cade la ABS)
60 liber
61 K103 indicator de valoare limita pentru frina de motor
62 ochi de plombare rv
63 X1l8 punte 2-3
64 KIOS indicator de valoare limita limitere de viteza
65 X119 punta 2-1
66 KI02 reI eu de sarcina buji e( ii) inoandescenta (e)
67 liber
68 KI08 re leu de sarcina semnalizare dr. ,
69 KI09 releu de sarcina. semnalizare st,
70 KI07 releu de intervale stergere » semnalizare
71 KI06 releustergator de parbriz
~. . aparat de cornanda aprindere I reducerea fumului alb.
72 AIOI 2Ie.k:risc~e Anlage.

eleclrr~ e.ei)frc.{~ (vee/ere cf,{)n ~c;.;..Ie) ..

ZENTRALELEKTRIK (Ruckansict-lt). ( .

I --~~ -:~ .
c:::::=; ---. ~
- ---.......
cr==:u
-
~.g C"'- -
:
..fl~ I
I '= I
10 ,.,., ~8 I
C"'- O:
I .
I I
u====u u-
~-fl ,

..u~~ ' .
N F=il ==e (i i
'" ,- _ ~-G ~-fl ~-Q co - i~
~ -u ~ (:
~~-~-~ ~~~

~-a rr-a~ S!
'i~co
~~ .. a ~ - ~-11 » .. ~-1In~ y
~·O ~ '"
.. 0 ~ ~
~~ C' ~-ij'" _~-G ~ e--
...u - ~ woO r
' oc» ~~ co
~.O ~-~
.. 0 ~ C' .. 0 ~ ~ ~-11 n - .
[j~ ~ ~.~ co
~. - [f;.~ , ~ ~~ C
~-- r
cr==u u==u
~-ll ~-O ~.~
.. 0 I r - 4_ - - - -- -;
~-G~~ .~-a~ I lJ"I' zal
I ! L.n cgl
I
I g .. vi] n I 0 • ~.I :1
:0 I -.0 ~ -i (
'4-n ~ '" ~H~_ , C"'- i~: 0:
co
I I·
I I I
~.ij'~ -~ '" ~ I
I _;I
c::J,
. ~...u - I
~. \ l.-.- ______ J. " ~

- a::::u CCiJ c:::=J
.. --...,..
\
-, I-

-'

...

... -

...

'"

:r

_._.-l .......

\

'.i

~

I I II

Il,! t'~ll. I, n ·11, I , •• ' • t t €I q 1{,H.lt .. II/.' "",l" •. "/!'I1./'rrt! l,'l .:

r '.1 i.', d I' '. j. II' u re I , t ill - ·w

, :. I Ii,... .

~ L, \ " ! !! !! ,II ~J.II 1 r±±:r~ ·1 .~ 'I'I!I' ~I.i.' 1'(' "

, I j I. 1 I J I :: _I'_ J ~ , I

. .. II1I ~. t . 1 ~~:--

. ;;

"-J, ~":Jlr:: ~ ;:.,

'II Ii

•. .

""'

If

. ,
,
. ., .
I .'.rtr=QJ 1
I
r I I ' Iii I . II I 1 '

. ... , " j

W-I~ r#-:: ~ I., II'·' . ".... • ... "

, , , . I' ! j
1" I , . ,
•• ' I I" , .. ,
, ' ,.; I
.[ ~ JI llUl
•• , I , ..
I I I III I ! III I
. . .. , .. ..
--,-, . . . . . H ii. IH il ! Hi iiilS!

s::: :::' = ":' ::: ::::-:.:

....

. ..:.: .

".

Sistem eletbic

Legaturi stecher - priza ZE

dela cabin sect. cuJoare la I denumir~
stKher pozitia
..
75 1 31000 1 maro X201 stecher alimentare tenshm€! diagnostic
2 49300 1 alb HI22 tampa semnalizare spate dr,
3 49300 1 a1~ X123 priza 7 po lara Kl.st,
4 - •
.5 -
.6 -
7 58302 1 alb Ell 8 lumina spate dr.
E116 lumina de pozitie sp_ate dr.
8 -
76 1 43302 1 aJb YI03 ventil magnetic limitare de viteza
2 -
3 43301 1 alb YI02 ventil magnetic opJ.ire motor
4 , -
5 - ,
6 49302 1 alb X123 priza 7 polsra Kl.dr ..
7 493.01 1 alb H123 lampa desemnalizare spate st,
8 58303 2~5 alb Ell 9 lampa spate st.
El17' lampa de pozitie spate st.
77 1 49102 1 alb HIlS lampa de control semnalizare vehicol
, motor_(14)
2 5,830Z 1 alb E114 lampa de pozitie fata dr. ,
3 49501 1 alb Sl08 ,comutator semnalizare K149a(1 I) I
S109 comutator semnalizare de avertizare
. KI.5
4 49502 1 alb Sl08 comutat.orul semnalizarii Kldr. (1.3)
S109 cornutato.rul semnalizare de
avertizare Kl3
.5 49303 1 alb Ell 5 Iampa de pozitie fats st
6 -
7 20500 1 alb S108 comntator de intervale de stergere-
spalare KlJ(W5) -
8 , 20302 1 alb S108 comutator de intervale de stergere-
spalare KI.56(ll17)
I MIOJ I pompa de ~alare - '.

dela cablu sect. c u 10 are la demunire ,
- steeher po.zitia
,
78 1 49503 1 alb S108 comutator de semnalizare K;lst(I/2) ,
8109 comutator de semnalizare avertizare I
Kl1 !
2 20501 . 1-,5 alb MI02 motor stergatoare KI.31b(3)
3 20502 1,5 alb SIOS comutator de intervale de stergere-
_ spaJare KI.31b(W4)
4 49103 1 alb Hl19 lamp a de control semnalizare
remorca(llll)
1 5 20000 1,5 alb MI02 , motor stergatoare
,.
, 6 -
7 49500 1,5 alb Sl09 comutator de semnalizare avertizare
Kl6
8 59000 1 alb RIOO C ontro I generatorfll/H)
79 1 31000 ,2,5 mara A187 far £It Kl 8
2,5 mara A188 fur dr. Kl8
2 17101 1 alb HIOl control aprindere (1/9) !
- -
3 50300 2,5 alb QI01 incuietoarea volanului KLSO(8)
4 15006 1,5 alb RI07 uscator de aer , . !
5 - I
6 16500 1 alb PIOO cuti a neagra KI.B 7
7 59101 1 alb '. PIOO cuba neagra KI. C3 I
PIOI masurator de turatie Kl 2
~ 8 - , ,
80 1 17300 1 alb YIOO ventil magneticaprindere
2 50300 2,5 alb MIOO starter. :kI.50
3 17102 1 alb B100 asigurarea temperamrii aprinderii !
4 59000 2,5 alb GI02 gene-rator KI.D
5 15006 1 alb RI02 -claxon
6 59101 1 alb GI02 generator Kl W
7 -
8 17301 6 alb : RIOO buii e inoandescenta
81 1 31000 1 mara K179 releu iluminare comutatoare KI.85
2 49300· 1 alb HI20 , faza scurtastinga
3 , ' 56301 1,5 alb Elll senzor de picior pentru fiina de motor
4 ~
5 56300 1,5 alb EIIO: faza seurta dr.
6 56304 1 alb El23 faruri de ceata sf ,
1 alb E122 faruri de ceata dr .. -
7 56302 1.5 alb Eli 2 faza lunga_ dr, '
8 _. .
" _. , delo coblu sect. culoore In dennmire
stech.er PQz;itia
, \
82 1 58302 1 alb EI08 ' lumina de stationare dr.
2 49301 1 alb HUt semnalizare fata st.
3 43500 1 alb S105 senzor de picior pentru frina de motor
4 20000 1,5 alb sros conutaior interval estergere-spalare
KI.53a{lll) si 53s(ll6)
5 56303 1.5 alb Ell 3 faza lunga st.
, ,1 alb H129 tampa de control faza lunga
6 - 1
7 -
-
8 58303 1 alb EI09 lumina de stati onare st.
83 I 73512 1 alb A154 aparat de reeunoastere a remorcii
ABS KlAK(4)
,2 -
3 73507 I alb K178 releu oprire frina de motor KI.30
4 30000 2,5 alb GI00 baterie 1 polul plus
5 73511 I alb K180 re leu recunoastere remorca ABS
semnalizare dr.
'6 58002 1 alb K179 releu iluminare comutatoare Kl86
7 30006 1,5 alb S106 comutaror desemnalizare de
avertizare K12
8 -
84 1 ..
pma -
la 1
alb releu oprire frina motor KI.87a --
4 73506 I K178
5 -
6 73000 1 alb Kl64 releu ventil ABS fata st/spate dr.
KL87
7 73002 2x alb X317 priza remorcaABS KII
2,5
8 _.
85 I I' 31000 1 maro MI02 motor stergatoare KI3l
2 31000 '. 1 maro M103 . motor spalare
EISO iluminare treapta dr.
3 31000· 1 maro X372 legare stecher priza in usa dr, KI.l
4 31000 1 mara S148 cornutator ihnninare ZE
5 - ,
6 15006 1 alb BIOI" asigurare presume circuit de frinare .
BI02 asigurare presinne circuit de frinare
7 -
8 - .j'

..

';:r,"

;.

,

~ '.

dela coblu. sect. ~uloare Is denmnire
stecher ' pozitia
- . ,
86 1 05000 4 alb K177 releu incalzitor filtru carburant ,
2 58000 1 alb X345 distribuitor priza cablu 58000
3 580QJ 1, alb SIll comutator lumina KII
: 4 43000 1 alb QIOI ineuietoare volan KI.P(5)
5 56502 2,5 alb Sl08 eomutator faza Bernia KI.56a(V5)
6 -
7 56505 2,5 alb SIOS comutator faza scurta K156b(V6)
8 30100 4 alb QIOI incuietoare volan Kl.30{i)
30010 1 alb SllI comntator lumina KI.5
87 1 -
2 30006 1,5 alb X348 distribuitor priza cablu 30006
3 49000 1,5 alb S109 comutator semnalizare de avertizare
K18
pma - 1
la 7
8 56505 alb S112 eomutator far deceata K16
88 1 -
plDa -
la4
5 56503 1 alb Sl12. comutator far de ceata K1 2
6 -
, 7 56504 1 alb 3113 ' cornutator far deeeata spateFJ. 16
8 56501 2~5 alb Sl08 comutator faza scurta Kl5 6(I. 4 )
89 1 24012 1,5 : alb S106 comutator incalzitor oglinzi K1.6 !
2 73001 a1imentare tensinne !
~
ccmanda ABS senerala .
3 43001 2,5 alb X325 distribuitor priza cablu 43001
4 2.5009 1,5 ' alb AI06 motor (foala) incalzire aerisire
5 56500 1 alb SIll comutator lumina KI.2
6 16000 1,5 alb X313 distribuitor priza cablu 16000
1 alb X201 stecher alimentare tensiune diagnostic
7 15002 1 alb QI01 , incuietoare volan KIDR(6=
8 30011 2.5. aJb RI0S aprinzator de tigari
90 legatura principala plus permanent KL30 punte fa legatura 91
30010 6 alb GI02 generator KlB +
, 30010 6 alb G102 generator KIB +
91 legatura principala plus permanent KI.30 punte Ia legatura 90
92 Jegatura principals minus (masa) ' -
I' 31000 6 maro XIOO , ptmctulmasa motor
31000 4 ... X244 punctul masa aproape de ZE
mara dela cabla sect. euleare la denumire
stecher pozitia
~
93 1 -
2 -
, .3 17500 11 8Jb comutator reducere finn alb
94 legatura principals plus, comutat KIl5
,. L stinga R dreapta

HR spate stinga HLspate dreapta

VI.. fata stings K1 c1eme VR fata.dreapta Ug. lumina

. -

Elektrische Anlage

VERTEILERKASTEN .

Der Verteilerkasten befindet sich am letzten Quertrager. Er besteht aus einer IOtfreien, gestanzten scnat-: tung, die in drei Ebenen aufgebaut ist.

Das GehAuse entspricht der Schutzart IP 68, d.h .. der Verteilerkasten ist absolut staub- und wasserdicht und bietet volistAndlgen BerQhrungsschutz. Er ertOUt somit auch 'die Forderungen derTee,hnischen Richt-

-Iinien zur Gefahrgutverordnung' StraBe (GGVS-TRS 002).

:

Vorderansicht Ve.dere de}) o~

Ruckansicht

.I 'o

Veaere otn

'V.edere I~kr~(~ ,

Seitenansicht

A

B

'.

c

o

- I

...

. ,

.. ~ .....

Sistemul electric Cutia distribuitorului

Cutia distribuitorului se afla pe ultimul purtator transversal. El consta dintr-o cornntare

aelipita, stantata, construita in trei planuri.' ,

Carcasa eorespunde modului de protectie IP 68, ceea ce inseamna ca curia distribuitorului este absolut etansa la praf si apa si asigura protectie completa impotriva atingerii. Deci corespunde liniei directoare tehnice ( GOVS - 'IRS 002 ) pentrn bunuri perieuloase.

( T 14 ~ 512

.. "':\ Vii)

" 7'

"

-,

- - ... ' ...

G

F

EJektrische Anlage

UNIVERSAL VERTEILER (Innenschaltung) 'l::,,~sIr/hu(°.for co» verSQ I

, (cornu.tore· ,1,kn~or~)

~-~----~~----~----~1

2 3 4 5 6'

7 8

-
r-r; :::
A .... ....,
Bo-- =:
C ...... ;:::
[J~
· .;::_ -
'E "" :::
FO -
GO -
H ...... '
J;=:: ,
K;::: ,
L::: ..
MO -
NO ....,
. p .... .~
, ~ "'"
Rv :::.
SO- : ~
, T9 ....,
'. U .... '-'
. ;::_ ."
v ..... ....,
W.O
X· ....
Z~
;:::- 'I -
. a;::: r--O
b_
e .... -
- ""
dv , >oJ
e,,:! :::
.r.o :::
gv ::::
~~ ...,
~ -. ,
•. ....,
'm "'"
nO -
P2' ;:::
\ -:::
r.o :::
SO :::
_, ....
r---- . ::::
,0- :::
· 20- ....
3 I
4- ,
S~ I
6~ I
70
I
80 [
.__ I
..
r-- , 1
1 o 1
2-
·30 I·
'.4 ..... 1
50 1
· 6 , ., I
7:::
.- I
,80
'- I L, , .. '

---,---_,.------.~--J .'

. T 14 ~ 512

(

. \

A

1 2 3 4 5 6 7 8

c

B

1 2 3 4 5 6 7 8

(

..

1

2

3 4 5 .

6

7

B

("

o

. -~ "

"J

. ' ,

,")

I,' _

,- &, "

'4 ~

"

.i

i

Il0l,

, -

, , II


-,
c: ,..,. w
--
fl =
c: c:; 'IJ' •
C& 0; -- !!
·'1
Cle,
0;' "
Q; J :

"

SistemuJ electric

Legenda schema electrice

Bl senzor de temperatura pomire ell aprindere
B2 termometru Gerber
B3 indicatorul presiunii de ulei
B4 indicatorul de presiune I
B5 indicatorul de presiuae n .
B6 indicator rezervor 1 ~
B7 indicator rezervor 2
B10 afisaj incuietoare cablna dreapta
B11 afisa,j incuietoare csbina stinga
B12 rezerva pentru controlul basoularii .
B14 buton pentru afisajul frinii de blocare
B15 comutatorul luminii 'frinei
B16 comutator pneumatic-axa din sparele axei motoare ridicare
B17 comutator pnemnatic de ridicare aaxei fata st
E1 lumina pentru marsalier st.
E2 lumina pentru marsalier dr.
E3 iluminare comutator incalzire
FA I ilmninatia treptei st
E5 iluminatia treptei dr.
E6 , iluminare interior st
iluminare interior dr. -
E7
E8 iluminatia interioara a cahinei de dormit
E9 iluminatia interioara a cabinet de dormit
RIO far dr.
Ell ' far st
E12 lampa numarului de circulatie st. ,
E13 lampa numarului de circulatie dr,
E14 lumina de stationare st
E15 lumina de stationare dr.
E16 lwnina spate st-
. E11 lumina spate dr ..
E18 lampa conturului dr. st.
E19 lampa eonturului st. dr,
E20 faruriJe de pozitie sl
E21 farurile de pozitie dr.
E22 faruri ceata st,
E23 faruri ceata dr.
E24 fsruri ceata spate st; :
E25 faruri ceata spate dr.
E26 hunina pentru marsalier (numw 1a sa) • E27

iluminare comanda inoalzire

. FI

siguranta faza scurta dr .

F2

i ....... ,··

S'l"I!,.U anta fazaseurta st

siguraata faza Iunga dr ..

F3

F4

siguranta faza ilmga. st. .

siguranta lumina mnnar, contur spate • .pozitie. de' starionere dr,

F5

sigur;mta lumina numar~ contur spate> pozitie, de station are st,

F6

siguranta limitare viteza

F7

siguranta incalzire filtru de carburant

F8

siguranta iluminare inseumeate

F9

sigurant:i."faruri de ceaia,fartIFi de ceata sp.ru:e

FlO

sigw-anta oprire motor

FIr

F12

sigurantaihuninareinterioara,. cabins dormit, scam, semnalizare de avertizare, curie neagra, radio, ungere centrala

;FlJ

sigunmta ABS / ASR I

F14

.siguranta stergatoare-spalare, claxon, claxon Iumillos

FIS

· siguranta. ABS/ASR

F16

:........ t AB· ·31 S·R • Sl"" ..... ana .A·

siguranta cuti e de viteze, retarder

Fl7

. FIS

sigurarita ridicare si coborire, ungere centrala

F19

I no

sigaranta inealzire oglinzi, reglaj .• ridicator geam, inealzire serum

SigUrwlta sistem semnalizare ~

sigunmta. trapa .

F21

siguranta inealzire aerisire, aerconditionat

F22

F23

siguranta lumina frina marsalier, frills, motor

F24

.siguranta instrumente, consumator secundar, supraveghere fimctionare

F25

· si~ta aprinzator tigsri, incalzire saplimentara

F26

siguranta bujie incandescenta

.. barerie

01

generator

...

,

02

; .

G3

indicator impulsuri cutia neagra

tampa decontrol a incarcarii

HI

lampa de control. aprindere.

H2

lanma de control STOP

H3

tampa de control STOP

H4

H5

tampa de control temperamraepa de rae ire

• tanipa de control presiune ulei

H6

I fmnpa de control circuitfrina I+U ,

H8

. lampa decontrol incuietoarecabina .

H9

~ ltunpa decontrolpunte baseulanta

HIO

tampa de control fiina blocare

H12

claxon electro-pneumatic

.• H13

, H14

elaxon .

HIS lumina :frina,st

I

.

H16 lumina frina dr,

HI7 lumina semnalizare lata. st.

HIS lumina semnalizare spate st.

J.

'Hi9 lwnpa de control semnalizare remorca

.' ,

H2O lampa de control semnalizare vehicol motor

"

H21 semnalizare dr. rata

H22 semnalizare dr.s_gate

fi23 Jampa control faza hmga

H, 34, I """, tr I >1" ~I

,.aJnpaCQn,o UD!!>ere cemrala

KI ih.uninatia., butcanelor

j-K2:::. ':'=:·_-.f_:.;,re~l;;.;e~u..A:p...;;,;lo~zi;.;,;ti;.;.e..;;;,n;.;.e.:;,;utr;;;,..a:;:_, _:;G_:;8..;..O::;_1:--....,..___;. __ ~ '"--_~ ~ _

K6 I aparat deprecomutare 24112V

K37 .I releu lumina spate. rJeStattonare

K38 releu consumaior Kl 58

K39 releu faruri ceata

, K40 releu faruri eeata spate

K42 releufaza scurta , faza lunga

K43 .releu conswnatorKl15 ' ,

K54' • eleetronica de semmilizare

K58 · releu de intirziereoprire motor

'K66

K61 indicator valoare limita 1050 lImm

re leu buj i i iacandesceate

K69

•• K68"

K70

'K71

releu semnalizare dr.( releu de sarcina)

releu senmalizare st.( releu de sarcina)

, indicator intervale semnalizare, stergatoare

releu sistem siergatoare~spalare

K72

aparatcomaadaaprindere

Ml

M2

stator

motor ridieator geam st.

M3

" motor ridlcator geam dr s .

M4

motor incaJzire aerisire

M5

M6

, pompa de apa pentru parbriz si fururi

.' metorul stergatoarelor parbriz st. fururi

-_. -

motorul stergateerelor farur st.

M7

M8

moterul stergatoarelor farur dr,

PI

P2

, P3

P4

indicator temperaJum apa deraeire

indicator presiune ulei

'.

indicator circuit frlna I

..•.

indicator circuit .frina n

,P5 ' indicator rezervor

P6 eutie fl.eagra

P7 rnasurator turatie
Ql comutator principal al bateriei mecanic -
Q2 comutator pornire
Rl buj ie ineandescenta
R2 incalzirea oglinzii st. ;
R3 inealzirea oglinzii dr.
R4 potentiometru (iluminare instrumente)
51 comutator indicare rezervor
S4 I buton ulafisajului grupului de butoane pentru domenii , !
S.5 buton ul afisajului grupului de butoane pentru domenii ,
36 comutator circuit secundar I
57 buton pentru antrenarea secundara I .
S8 comutator circuit secundar IT
S9 comutator indicator circuit secundar II
310 comutator blocare diferential transversal ,
SI1 butonul aflsajului blocarii diferentialului
S12 comutator indicator blocare diferential transversal
S13 comutator blocare diferenhal longitudinal
314 butonul afisaiului blocarii diferentialului longitudinal I
513 comutator indicator blocare diferential longitudinal
S16 comutator VA comutati
517 , comutator indi cater comutati
S18 comutator pozitie centrala (G801)
319 comutator indicator pozitie cantrala (G801)
S20 comutator viteza pentru teren aceidentat
- ~
S21 comutator indicator teren accidentat ,
322 senzor elaxon -
323 comutator cl axon ,
S24 comutator lumina pentrn marsalier
S25 senzor ridicator geam st, ,
S26 senzor ridi .. eater geam dr.
327 comutator incalzire oglinzi
S28 comutator semnalizare de aertizare
529 comutator semnalizare faza scurta ,
- comutatorpentru contactul usii st
330
331 comutator pentru eontactul usii st,
S32 comutator de interval pentru stergaioare
S33 comutator lumina
S34 comutator faruri ceata
S35 eomutator faruri ceata spate
-336 senzor sistem~a1are faruri (SM)
S37 senzor de picior pentru frina de motor , ,::

"

" .,

~

- !

S38 comutator ridicare axa de dupa axa motoare
comutator ridicare axa de dinaintea axei rnotoare fara presiune ~ -
S39
S45 comutator inealzire-aerisire ,
V53 dioda mers pe liber Kl 15
V55 grllpu) de diode peutru nina de motor .
X5 priza remorcii 7 polara 24 V
X6 priza remorcii 7 polara 24 V (numai la sa)
X7 '. priza remorcii 7 pol ara12 V '.
X8 aprinzator tigari , -.
Xl4 priza remorcii 4 polara .faruri deceata spate ;f3rJ.1ri marsalier
X47 punte pe ZE (numai la ABS 1
X48 punta pe ZE (numai laABS)
X49 punte pe ZE (numai In ABS) -
YI : ventil magnetic aprindere
Y3 ventil magnetic al crcuimlui antrenat I
Y4 venti I magnetic circuit secundar Il
Y5 ventil magnetic al blocajului.diferentialului
Y6 ventil._m.agnetic blocare diferential longitudinal
Y7 ventil magnetic V A comutati :
Y8 venti I magnetic pozitie neutra{G801) ,
Y9 . ventil magnetic viteza pentru teren accidentat
YIO venti I magnetic}!entru oprirea motorului
'Yll ventil ffi3@!etic pentru ridicarea axei din sp_ateleaxej motoare l
'Y12 ventil magnetic pentru ridiearea axei din spatele axei motoare
YB ventil magnetic pentru ridicarea axei din spatele axei motoare
Y14 ventilmagnetic axa din fata axei motoare fara presiune
Y15 I ventil magnetic axa din fataaxei motoare fara presiune
Y27 ventil magnetic axa din fata axei motoare fara Efesiune (a) punte, daca exista numai la rezervorfcornutatorul eade) (b) ponte, daca exista numai la claxon (comutatorul cade) (c) legatura iluminare spatiu de incarcare

(d) daca nu exista sistem de spalare a farurilor, aceasta legatura se face direct la masa

, ,

::

". :!

...

yO •

-

-

I~I ~~-r--

I; ! '

T

,

1

I"

% ...

Sistem electric

Legendaschemei electrice T14 - to

A4 element de incalzire pentru uscatorul de aer
BI , senzor de temperatura pentru aprindere / reducerea fumului alb
B2 termometru Gerber I I
B3 iudicatorul presiunii de ulei
B4 indicatorul de presume I ,
BS indicatorul de presiune II
B6 indicator rezervor 1
B7 indicator rezervor 2
BIO afisa] incuietoare cabina dreapta
Bll afisa] incuietoare cabina stinga
B12 rezerva pentru controlul baseularii
B14 buton pentru afisajul frinii de blocare
B15 comutatorul luminii frinei
B16 comutator pne\lD~atjc-axa din spatele axei rnotoare ridicare
B17 cornutator pneumatic de ridicare a axei fata st,
El lumina pentru marsalier st.
E2 lumina pentrn marsalier dr. I
E3 ihunitmre comutator incalzire I
E4 iluminatiatreptei st.
E5 iluminatiatreptei dr,
E6 iluminare interior st.
E7 iluminare interior dr.
EB iluminatia interioara a cabinei de dormit --r
. E9 ih.nninatia interioara a cabinei de dormit
EIO far dr. ,
Ell far st \
E12 tampa numarului de cireularie st.
El3 hoopa numarulni de circuJatie dr. I
E14 lumina de stationare st.
E15 lumina de stationare dr.
E16 luminaspate st.
E17 lumina spate dr. ,
E18 tampa conturului dr. st.
E19 Jampa contnrului st. dr.
E20 farurile de pozitie st,
E21 farurile de pozitie dr.
E22 faruri. ceata fit
E23 'faruri ceata dr. ~,
. -
E24 . faruri ceata spate st. E25 faruri ceata spate dr. '
" Iumina.pentru marsalier (numai la sa)
E26
E27 iluminare comanda incalzire
FI . siguranta faza Bernia dr.
siguranta faza seurta st. -
F2
F3 siguranta faza Iun.ga dr. I
I
F4 siguranta rata. lunga at '
F5 siguranta lumina nnmar, contur spate, pozitie, de stationare dr.
F6 siguranta lumina numar, eontur spate, pozitie, de stationare st,
F7 si~ta limitare viteza
F8 signranta incalzire filtru de carburant
'F9 siguranta iluminare instruments
siguranta faruri de ceata, faruri de ceata spate .-
FlO
Fll siguranta oprire motor
F12 siguranta iluminare interioara, canina dorrnit, scara, semnalizare de avertizare,
cutie neagra, radio. ungereeentrala
F13 siguranta ABS / ASR - - .
F14 siguranta stergatoare-spalare, claxon, claxon Iuminos
'. FI5 siguranta ABS/ASR
. F16 si~anta ABS/ASR I
PI? siguranta cetie de viteze, retarder ---r- I
FI8 siguranta ridicare si coborire, ungere centrala !
F19 siguranta incalzire oglinzi, reglaj, ridicator geam, incalzire scaun
F20 signranta sistem semnalizare
F21 s:i~ta trapa , ,
F22 siguranta incalzire aerisire, aer conditionat
F23 siguranta lumina frina marsalier, frina motor
F24 siguranta instrumente, coasumator secundar, supraveghere fimctionare
- siguranta aprinzator tiguri, incalzire suplimentara
F25
F26 siguranta bujie incandescenta
01 generator
02 . baterie
G3 indi cator irnpulsuri entia neagra
HI Jampa de control a Jncarcarii I
H2 , tampa de control aprindere
H3 lampa de control STOP
H4 lampa de control STOP
H5 lampa de control 'temperatura apa deracire
H6 lampade control presiune ulei
. H8 ,lampa de control circuit frina l+Il
,H9 l~a de control incuietoare cabina.
HIO .18lIl2_a de control plJI)te basculanta " Hl2 .Iamp-_R decontrol friaa blocare I
HI3 claxon electro-pneumatic
H14 claxon
HI5 lumina frina st.
H16 lumina frina dr,
Hl7 lumina semnalizare rata st.
HI8 luminasemnal izare spate st
H19 1ampa de control semnalizare remorca
H2O lampa de control semnalizare vehicol motor
. H21 semnalizare, dr .. fata
H22 semnalizare dr. spate
H23 lampa controlfaza Junga "
H34 lampa control ungere centrals
KI ihnninatia butoanelor - .
K37 releu lumina spate, de stationare
K38 releu conswnator Kl 58 ,
K39 releu faruri ceata
K40 releu faruri ceata spate
• K42 releu faza scurta , faza lunga f
K43 releu consumator Kl15 r I
K54 electronica de semnalizare ,
K58 releu de intirziere oprire motor
K61 indicator valoare timita 1050 I1nun
, K66 releu bujii incandeseente
K68 releu semnalizare dr, ( releu de sarcina)
K69 releu sernnalizare st( releu de sarcina)
K70 indicator intervale semnalizare, steraatoare ,
K71 releu sistem stergatoare~sEalare
K72 aparat comanda aprindere
M1 stator .
M4 motor incalzire aerisire
M5 pompa de apa pentru parbriz si faruri
M6 motorulstergatearetor parbriz si fururi
PI ' indicator temperatura apa de racire
P2 indicator presiune ulei
P3 indicator circuit frina I
P4 indicator circuit frina II
P5 indicator rezervor
P6 curie neagra ~
P7 masurator tnratie
Q1 comntatorprincipal al bateriei mecanic
Q2 comutator pornire ., RI bujie incandescenta I
R2 inealzirea oglinzii st. ,
R3 incalzirea oglinzii dr.
R4 potentiometru (iluminare instruments]
81 comutator indicate rezervo r
S4 buton ul afisajului grupului de butoane pentru domenii
85 buton ul afis~ului grupului de butoane eentru domenii .
86 comutator circuit secundar I
87 buton pentru antrenarea seeundara I
S8 comutator circuit seeundarIl "
89 comutator indicator circuit secundar 11
S10 comutator blocare diferential transversal
311 butonnl afisaiului blocarii diferentialului
S12' comutator indicator blocare diferential transversal
S13, comutator blocare diferential Iongitudijial
314 butonul afisajului blocarii diferentialului longitudinal
S15 comutator indicator blocare diferential longitudinal
S22 senzor claxon
S23 comutator claxon
824 I comutator lumina pentru marsalier ,
S27 comutator incalzire oglinzi i
828 comutator semnal izare de aertizare
829 comutator semnalizare faza scurta
S30 comutator pentru contactul usii st.
S31 comutator pentru contaetul usii st
S32 comutator de interval pentru stergatoare
333 comutator lumina
S~4 comutator faruri ceata
S3S comutator faruri ceata spate
S36 senzor sistem spalare faruri (SRA)
S37 senzor de picior pentru frina de motor
S38 comutator ridicare axa de dupa axa motoare
339 comutator ridicareaxa de dinaintea axei motoare fara presiune
S45 co mutator incalzire-aerisire I,
V53 dioda mers pe liber Kl15
X5 priza rernorcii? polara 24 V
X6 priza remorcii 7 polara 24 V (numai la sa)
X8 aprinzator tigari :'
X14 priza reraoreiis polara Jamri de ceata spate ;:faruri. marsalier
X47 punte pe ZE (numai laABS) I
X48 "puntepe ZE (nmnai In ABS) -
X49 ' punte pe ZE (numai la ABS) •

X9.2 punte pesoclul releulni
YI ventil magnetic aprindere
Y2 ventil magnetic pentru incuietoare eabina
Y3 ventil magnetic 81 crcuitului antrenat I
Y4 ventil magnetic circuit secundar IT
Y5 ventiI magnetic al blocaiului diferentialului
Y6 ventil magnetic blocare diferenti3110ngitudillal ,
YlO ventil magnetic pentru oprirea motorului
Yll ventil magnetic pentrn ridioarea axei din spatele axei motoare .'
YI2 venti I magnetic pentru ridicareaaxei din spatele axei motoare
Yl3 ventil magnetic pentru ridicarea axei din spatele axei motoare
Y14 ventil magnetic axa din rata axei motoare fara presiune
Y15 venti I magnetic axa din fata axei motoare farapre.sil1tle
Y27 ventil magnetic axa din fataaxei motoare fara presiune I (a) punte, daca exista rmmai la rezervor( comutatorul cade) (b) punte, data exista numai la claxon (comutatorul cade) (0) legaturailuminare spatiu de incarcare

(d) daca TIU exista sistern de spalare a farurilor, aceasta legatura se face direct la rnasa

Denmnirea dnmlUiui curenmhd'

1. alimentare curent •. comaada pornire sistem de aprindere

2.. tennometru presiune ulei, presiune existenta, afis~ carburant 3.1ampi de avertizare si control

4. outie neagra

5. masuraror turatie, grupul de comutare domenii, grupul de precornutare

6. antrenari secundare

7. blocari diferentiale

8. angrenajul distribuitorului

9. rom din spatele axei motoare fara presiune 9a axa din fata axei motoare fara presiune

10. claxoane

11. luminafrina luminamarsalier

13. incalzire ogliazi

14. sistem de semnalizare

15. incalzire- aerisire

16. aprinzator tigari, iluminare interioara, ilmninare scari

17. sistern de spalare > de stergere

18. comutator lumina, iluminare instrumente

19. faruri

20. lumini de stationare, lumini spate. pozitii

21. faruri de ceata

22. faruri de ceata spate

, 24. frina motor I oprire motor 25. uscator aer

Schema eleetriea 81. 99192.06.0619

pag.l AJimentarea. cu curent, sistern de pornire, incuietoare volaa

pag.2 Sistem aprindere, uscator de aer, claxon, control incuietoare cabina

pag.3 Circuital de frina.I, n 81 Ill, afisa] rezervor, presiune de ulei, temperatura apei de

racire, lampi de control .

pag.4 LcminafrinaIumiuamersalier, oprire motor, frina de motor, frinade bloc are pag.S Incalzire oglinzi, aparat incalzire, iluminare potentiornetru si instrumente pag.6 Sistern de semnalizare

pag. 7 Sistem de stergere - spalare, entia neagra, masurator turatie

pag.S Lumina de stationare st si dr. .

pai9 F~ scurta si lunga, comutarea luminii

pag.lO Faruri .suplimentare, faruri de ceata spate

. pag.U Iluminare trepte, iluminare interioara, iluminare-incalzire, aprinzat.or de tigari • . iluminare serumiera

pag.12 Distribuitor spate

Distribuitor apa st, dr.

pag.13 Blocare diferential.distributie de rezerva

Schema eleetriea 81.99192.0619 pag.

pagina

Faza scurta si lunga Sistem de semnalizare IJuminare- incalzire IJwninare scrumiera Circuitul de frina I, Il, ill Lumina de frina Blocarea diferentialului Masurator de turatie Cutia neagra

Frina de blocare .

Sistem de aprindere Distributie spate

Aparat de incalzire Claxon

Iluminare interioara Lampi de control

Control incuietoare cabina Temperaturaapei de racire Incuietoarevolan Comutare lumina

Uscator de aer

St-dr.

D istribuitor apa

Oprire motor, frina de motor

9 6 11 11 3 4

13 7 '7

4 2

12 5 2 11 .3

I ,

2

3 1 9

2'

12 12 4

Faruri deceata FmlIri de eeata spate Presiunea de ulei

Iluminare potentiometru si instrumente Cabluri de rezerva

, Lumina marsalier Incalzire oglinzi .

Lumina de stationare st si ·dr. Sistem de pomire .Alimentarecu curent AfisDJrezervonre

Iluminare trepte

Sistem stergere - spalare Aprinzator tigari

Faruri suplimentare

10 10 3 5 13 /4

5 8 1 1 3 11 7

11 10

, )

,
Schema suplimentara num~r schema numar
semnalizari
ECAS \ 81.99192.0688 3
ECAS 81.99192.0689 4
inalta presiune 81.99192.0648 1
comutare claxon , 81.99192.0672 1
afisaj basculare 81.99192.0691 1
- -- - -
incalzire filtru carburant 81.99192.0693 1
iluminare spatiu incarcatura , 81.99192.0692 1
antren are secundara I 81.99192 . .0670 1
antrenare secundara II 81.99192.0660 1
amrenare secundara II si ill 81.99192.0661 1
N/V 81.99192.0659 1
radio 12 V ell sunet MAN 81.99192.065.0 1
radio 12 V 81.99192 .. 0651 -----
1
radio 24 V' . 81.99192.0652 1
sa 81.99192 . .0682 1
sehimbarea rezervoarel or 81.99192 . .069.0 1
faruri suplimentare 81.?9192.0684 I ..

..

, •

'I

,

I'

I

s i 'I_

- ..

;-

~

/~'

- -

'oN . U

.... -

Ii 1

H

.......

.

=-

is,

J!-

I ""=-=....,....,==......".~._... .......... .-.-. .... ,...,,........,-..-.-r'-,' r -,~,-I

I'- ml -, • ...=:;;;" WI' i , ! i r

c .c 1,1

1\1 N .._ C 1\1 0' >_ O'l 1/1 Q. 0'1

s
.
!
N
,
@:::l
IA.. L'.'

. J
. i,
,. .. \.

Lecahearea Codul
spate A
motor B1
entia de viteze B2
fata Cl
bara amortizoare Cl
intrare dr. C2
intrare st, C3
domeniuZE '. E6
aparate de comanda E7
peretele spatei aI cabinet E8
tabloul instrumente lor F
,partea. de mijloc FI
coloana de directie / volan F2
pedale F3.
perete interior st. F4
perete interior dr, F5
scaan st, F6
scann dr. F7
eutie baterie G
perete superior L
axa fata N
axaspate P
ramn-partea din fata Rl
rama-partea din spate R2
usast Sl
usa dr. . 82 ----r .. ~

lEI

o

~_...l . ._

III

lr'

. r .

I .

I I

i

u

III

-IR

• ~. ,

. . ,. .

N

,

8::l

u,

j

J

-.~

-r
_~ .!
@. ~
~ _ .. !
I:i '"
.:>1
,.
- I'
-KI ...

I,,"
r'- :
:- i ~
-, i ~ r~
.
~ I CU'I
r :! ... .-
~~
·i .; c ...
-
...
... -1 ~ ~.~
..........
.::-~ .-
..
-::~ e ... ,.
-~. • ....
· ."_ ; Ii
- .. -
· ... .. ..
~ .... ....
-,- f .....
I; • c: .. "
· - . in;;;
~ NU'tlll. ...
§§:e § S~
§§~ 8 ~e
.. ':j ... ' oc .... Il2i ..... t..t...
I
I
'j I -.. .. . ~ _ ....

...

, ,

I -"

..,Hj

c

-lH

i i :-

~§~= i5~~$ 3:£::

I' I

I

I'

Sl

·
..
·
! -'"
.. .
! ::
i ....
......
t!~
.:, ---
· rn
::
f.! -- ':::II
"'I.I..~
§!
el 8i5{;
w Glaoii ...

2

'------ ...

~G f\/"

II.! .I

r.-~r<r, ~})--I'IIm--l

• 'el '

r z@~, ~

L..:-., ~~ ~I r=; ~~. ~ ~ ,

€). u:;@

Wi '( )t Bit. 7""'--",0;""''-' -(C Sf i as" <: " ,

Will

~

.......o-_._.,.. __;I:t~

-

o

tCLi

@,.---,

C~: §Ikr

""t. .J~

I.....().-----.._;?~

bAd

r:-'

",C~

1.._:.1

.. :

• ,. ~ "-i-_ -++---I--H---;-_'--~ i)(J) _:

JL~-

... r---

@S, II

"'1 '

, '"---"1

I

I 'J

I I

I'" I

" I

I

f I

I\.\ ~ ~ .,'

~ - .;» :BltE3ti>-- ........ ~H-J. ........ -=I

,'. ® -' .__;. ... -+i'l' -I---++-I-~

. ...,

·---~I· ~

~--- ~,VI~~H-4+-+_~I--~~~ __ ~~ I:t~

@lr )K-

"', 2, -

...

I _ "

CD-

~~~

~ ·l

-. -

t ·$.i ';

_'!! - "':f\i • ; :,co~ i

.~ --'=.,CQ'-,

0;0 ~ ~ I

• .. WI C ..... .,.

I ..... ' CI: ....

..... - ...

• c.... .. "'"

1: ~"~'.i": .,

... ~,~ ... c ~ .. ... --

· .. ..: - .. _ u

i.;. "" '" •• " _ ... c

e--

fi': !

11 .. -;0;' . . ~ j: • ~

.. 11:,,,, .. !II: ... • • • ·0

~~I~ 'i 5 i '': .

..... ; ..... .c

- .A - .... ...... ~_._

_ , __ ~ d';.l~ ,

F-~;;"'5,",';' I .~~~. [.~~

I -- 'i . - ••• _.'_' - ••

-!(l

. ..

• • ~ ~"lo ,

. .·~o, 0,

\1

/

Schema electrlca

LEGENDA
AIOO 100 eleetrica centrala I
AlOIIOl aparal: de comaada sistem de aprindere
A185 1()7 blocul.lampilor de control
BIOO 100 indicator temperatura, sistemaprindere ,
FI06107 siguranta sistem aprindere
FlO? 103 siguranta consumator Kl 15
HIOII04 · lampa de control sistem aprindere
HI02101 claxon
_
H149 104 lampa decontrol inenirtoare cabina
H169116 claxon (dublu) _'
.KI02150 releu sistem aprindere
RIOO . buiie 1
, i
RIOI bujie 2 . ,
RI07 uscator "de aer
.8103 senzor claxon
Sl08107 comutator pirghie directie combinata
3198 comutator incuietoare cabina dr. !
)
8199 · comutator incui etoare cabina st. '-
• I.
X238 imbinare stecher - priza 36 polara cabina - motor !
X316 imbinare steelier - priza 44 polara cabina ~ rama ,
X369 imbinare stecher - priza 1 polara sohimbare claxon
X393 . imbinare stecher ~ priza 9-polal'ft eabina exterioara st. !
X403 imbinare stecher - priza 6 polara cabina exteriaora 81.
, X441 imbinare stecher - prizaS polara uscator aer
X460 imbinare stecher - priza 8 polara ech_Eament special -
X574 imbinare stecher- priza 8 polara circuit frina I-D
X642 imbinare stecher - p__riza 7 polara cabina exterioara st.
X685 imbinare stecher - priza 1 polara cablu 16500
YIOO · ventil magnetic sistem aprindere r-

c.,

~

,-.

t:

:": i'

Denumirea de haza a.numandui cablului dupa VG.95 026

04 sistemnl de aprindere
05 sistemul de alimentare
12 sistem de aruncare la ceata
13 sistemul pentru stingerea ineendiului
14 dispozitiv de siguranta, fimctionare in caz de necesitate, circuits electrice proprii
15 alimentare CD curent (clema 15)
·16 sistem de supraveghere, cutia neagra
17 sistem incandescent .aprindere
20 sistem de stergere si spalare, 3RA
21 aparate pentru afis~ ,
23 sistemnl de aer conditionat
24 incalzirea, aparate supiimentare pentru incalzire, incalzirea bateriei
25 .
aensirea
30 alimentarea eu eurent (Plus), iluminare interioara
31 alimentarea en curent (minus),
32 e lectromotoare
37 devalorizator ,
-40 comanda cutiei de viteze
43 retarder, frina motor
49 instalatia de semnalizare si semnalizare de avertizare
50 comanda starterului
55 i luminati e de camufl aj
56 farurile de faza seurta, lunga, claxonul luminos, famrile de ceata, farurile de ceata
spate
.57 lumina de parcare
58 lumina de stationare, delirnitare, lumina spate a aumarului, iluminarea
instruments lor
59 generaior,producalor de curent
60 comanda motorului, EDC. E- gas
61 amrenarea aerisirii apa de racire
62 microfon
63 sist.emBV
64 diagn~stlc. instalatie de verificare
65 sistem de navigatie "
68 comanda frinarii
69 comanda unghiului frint
70 sutIP_ensii electrice ale rotilor(ECAS) I amortizoare (ESAC, ADC)
71 claxon, sistemul pentru ordinea sunetelor
72 lumina de contur far de lucru .. -
73 ABS
- · ;:·h , ";'". ~

, ,
74 ASR , "
75 radio
76 boxe 'I
77 comanda usii
bucatarie ._
78 I
80 blocare -centrala, blocare de basculare a cabinei -
90 sistemnl de filtrate, sistem ABS, praffimingine'
91 sistemul cursei -~
92 sistemul hidraulic
93 sistemul pneumatic
94 sistemul de arme
95 eehipamentul incarcaturii
96 sistem de ghidare a focului -_
97 sistem de .santiua
99 sistem suplimentar , r

,'I"

. Nomar Utillzru"e Deaumlre
25521 aparat de comanda a climei antobuzului AI04-releu K18?
25522 dioda V144-reJeu K129-K130-K131-K132-K187-V149
25523 \ releu incalzire-comatatcr foala fata
25524 dioda VI0-V128-reieu K135-K136
25525 releu K242-comutator trape
25526 cornutator broasca usa(reJeu)-lrape
25527 comutator broascau~eleul-tr~e
.. 25528 ' comutator trape desohise - diode V129-VnO
25529 comutator trape deschise - diode 'l177 - V112
25530 eomatator trape desehise - diode VI78-Vl13
2·5599
25599
25599
25599
25599
25599
30 alimentare en curent, plus
300 alirnentare (de la sigurante san comutator pril1ch~.aJl ,
30000 baterie + "
30001 sigurantaFIOl- releul bateriei KIOO
30002. siguranta PI 02 - rel eul K 101 comanda pornire
sigll.rnntaFI04 - contactul --
30003
30004 siguranta Fl16 - comutator lumina - releu Kl lc-clema 58-reieu
Kl16 lumina de stationare, spate
30005 slguranta Fl11-comutaior iluminare interioara-iluminare spatiul f
motorului - priza pe NST
30006 siguranta.F128- diversi ccnsumetori permanenti (ceas, cube
I neagra, .. si diagnostic)
. 30010 prin comutatorul prillc!~a1 ~ta bateria +
, 30011 siguranta aprinzator tigara
30012 siguranta traasfermator de tensiune
30013 comut.ator principal al bateriei QfOO-siguranta oprire in caz de
. pericol I
30014 releu principal aJ bateriei - siguranta oprire in Cal de pericol
30015 siguranta transformator de tensiune pentru priza de 12 V
suplimeetara
30016 sigunmta eleetronicii scaurrului .
30017 s~ta comutator pericol oprit
30018 sigoranta releu de blocare a pornirii -
300f9 sigunmta priza 24 V
30020 siguranta comntator prize 2 _Qotar " \

Nllmor Utllizare Denllmire
30099 .
30099
30099 ,
301 indicatori, senzori .. lanlEi de control
30199 ,
30199 . , .
30199
, 30199
303 consumatori
30301 priza inearcare de mentinere - limitator de curent
30302 , transformator de tensiune- coasumator 12 V
-
30303 consumaror de tensiune - priza suplimentara .. 12 V
30304 filtru de devirusare
30305 , transformator de tensiune=aparat decomaada sistem de protectie
~ifurt ' ,
30306 " \
30399 r.
30399 I
30399 ,
305 . alte legarsri
30500 releu baterie KlOO - comutatorprincipal al bateriei (2100 (peatru I
comutatoare principale electrice ale bateriei camioanelor) I
,
30501 generator - filtru de devirusare j
30502 comutator lumina de camuf1aj (puntea X412) - releu K197- l
s!gunmta F175 ~ j
30503 comutator de separate a bateriei - dioda baterie Eericol·o~rit I
30:504 senzorinstalatie electrica pornit - releu oprire in caz de peri co] -
dioda oprire in caz depericol
30505 fiUm de devirusare • releu
30599 I ,
30599 "
30599 \
30599
30599
30599
31 alimeatare eu curent, minus
310 alimentare (dela siguraate san comutator principal)
,
31000 masa
31001 rnasa pentru indicator (de ex. indicator rezervor) fara sarcina direct
- de lapunetal de masa al bateriei
. ,
31002 masa pentru afisaje si electronice.ffsra sarcina direct de la punctnl
de masa al bateriei) , Numar Utilizare Danunire ,
31004 masa pentru senzorii de drum ECAS
31005 masa bareriei • comutator principal pericol-oprit
31006 masa E·gas - indicator valoare pedala
31099 ,
31099
311 indicaroare, senzori, lampi de control.
31101 ret en K179 - comntator iluminare (comandat cu- )
31199
-
31199 I
31199
31199
313 consumatori
31300 legatura mass aparat de comsnda incalzire suplimentara - pompa de
rostogolire
31301 legatura masa treapta finala aerisire Nl 0 1 - aerisitor incalzire
galerie inferioaraMlO5 ..r (.; . \

r

"'.

r

'.

- .l... .....

<1
~
..,
51
~
l
~
~l- s
': .'. l' '~'.""

;.'

, '

. , .

'"

r

'J"

''J'

o N o· CI

'to N

, co:

" ..

,_; z ..

• I

III

-

~

l-

I

Z'

"" .L

H

., ..

. '

" ' > <: c c c c

,'"

I '.

... " 'r

~

Evaluare