Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAM DE INTERVENŢIE

LOGOPEDICA
Componenţa grupei:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________
Tulburări logopedice :Dislalie (rotacism si sigmatism)
Prezentarea grupei:
• Copiii sunt prescolari cu varste cuprinse intre 4-7 ani;
• Ei provin din grupe diferite (mare,mare-pregatitoare )si frecventeaza Gr.nr. 4-
Adjud;
• Copiii se află în primul sau al doilea an de terapie logopedică;
• Copiii provin din medii diferite:familii interesate-familii dezinteresate;

Probleme comune cu care se confruntă copiii din punct de vedere


psihopedagogic:

• Tulburări de atenţie; Hiperkinetism;


• Lentoare şi fatigabilitate;
• Imaturitate afectivă;
• Tulburări instrumentale;
• Tulburări emoţionale-blocaje inhibitive;
• Sindrom dismaturativ(negativism);

Dificultăţi cu care se confruntă elevii din punct de vedere logopedic:
- auz fonematic insuficient dezvoltat;
-deficit auditiv nesemnificativ;
- tulburări în pronunţia sunetelor:r,s, ş ,z, j, ţ, ce, ci;
- tulburări în pronunţia grupurilor consonantice.

Principiile urmărite în terapia dislaliei:


1. respectarea particularităţilor de vârstă ale copiilor;
2. respectarea succesiunii etapelor de corectare, conform cu structurile tot mai
complexe fonetice în cara se antrenează sunetul;
3. continuarea activităţii terapeutice în familie şi la şcoală;
4. trecerea corectării prin planuri acţionale diferite: de la imagini la fomem, de la
fonem la grafem şi invers;
5. accesibilitatea şi folosirea jocului în terapia dislslică;
6. introducerea permanentă a progreselor obţinute în contextul normal de
comunicare(corectării permanente).

1
7. OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI TERAPEUTICE –semestrul I

NR. OBIECTIVE TIPURI DE ACTIVITATI


CRT.
1. Educarea auzului -ex. de imitare a sunetelor din natură;
fonematic -ex. de pronunţare a unor serii de silabe opuse (pa-
ba, ta-da, etc.);
-ex. de diferenţiere a consoanelor surde de cele
sonore;
-ex. pt diferenţierea sunetelor cu punct de
articulare apropiat;
-ex. de transformare a cuvintelor prin înlocuire de
sunete sau silabe;
-ex. de analiză fonetică cu indicarea primului şi
ultimului cuvânt din propoziţie;
-ex. de completare a cuvintelor cu prima silabă
pronunţată de logoped;
-jocuri de corelare a sunetelor cu obiectele care
produc acele sunete;
-ex. de pronunţare ritmică (proverbe, ghicitori,
poezii);
2. Să execute corect - suflatul în lumânare, batistă, apă cu paiul, etc.
exerciţii de gimnastică - umflatul balonului, aburirea oglinzii, mirositul
respiratorie florilor, inspirare şi expirare alternativă pe nas, pe
gură, cu pauze stabilite;
- ex. de pronunţie prelungită a unei vocale, de
numărat pe parcursul unei expiraţii, etc.
3. Să execute corect - jocuri de mişcare însoţite de vorbire;
exerciţii de gimnastică - ex. de mers, gimnastică pt membre, gimnastică a
generală trunchiului ;
4. Să execute corect - pt. mobilitatea feţei: ex. de clipire a ochilor
exerciţii de gimnastică concomitent, apoi alternativ, umflarea obrajilor cu
a aparatului articulator desumflarea prin lovire, trecerea aerului dintr-o
parte în alta, suptul obrajilor, suflarea asupra unei
oglinzi reci.
- pt. gimnastica maxilarelor: mişcarea maxilarului
inferior la stânga şi la dreapta, coborârea şi
ridicarea maxiloarului liber şi cu rezistenţă;
- pt. gimnastica buzelor: sugerea cu buzele strâns
lipite, scoaterea aerului prin buzele uşor deschise,
acoperirea dinţilor inferiori cu buza superioară şi
invers, mişcarea buzei inferioare la stânga şi la

2
dreapta, vibrarea buzelor, etc.
- pt. gimnastica limbii: scoaterea şi retragerea
limbii, limba în formă de săgeată, lopată, etc,
atingerea dinţilor inferiori şi superiori cu limba,
limba în formă de săgeată se ridică şi sterge palatal
dur şi moale, şterge dinţii, buzele, se mişcă stânga-
dreapta atingând comisurile, limba afară se ridică
în sus, coboară în joss pre barbă, etc.
- pt palatul moale, muşchii faringelui şi
vestibulului faringian: ex. de căscare cu retragerea
limbii şi a maxilarului inferior, de deglutiţie, de
imitare a tusei, a sforăitului, etc.
5. Să articuleze corect - ex de recunoaştere auditivă a sunetului;
sunetele r, s,z,ş,j,ţ, - ex. de gimnastică specifică sunetului ce urmează
a fi impostat;
- demonstraţia articulării corecte a sunetului în faţa
oglinzii;
- ex. de pronunţare a sunetului cu voce crescând în
intensitate;
6. Să pronunţe corect - ex. cu silabe directe şi inverse cu sunetul
sunetele:r, s,z,ş,j, în impostat şi gama vocalică (scurt şi prelungit);
silabe - ex. cu sunetul impostat în poziţie intervocalică;
- structuri silabice cu ritm: şa – şa, şa – şa – şa; za
– za, za – za – za; ţa – ţa, ţa –ţa- ţa, etc.;
- ex. în combinaţii consonantice sau cu diftongi:
ştra, ştre, ştri; zdra, zdre, zdri; şea, şoa; zea, zoa;
ţea, ţoa, etc.;
7. Să pronunţe corect - ex. de pronunţie a unor cuvinte în care sunetul
sunetul r,s,z,ş,j,ţ în impostat se află în diferite poziţii;
cuvinte - ex. de pronunţie a unor cuvinte în care sunetul
este precedat sau urmat de o consoană;
- ex. de stabilire a locului în care se află sunetul în
cadrul cuvântului;
- ex. de identificare a sunetului omis din cuvintele
enunţate de logoped;
- ex. cu cuvinte ce conţin sunetul impostat în
diferite combinaţii;
- ex. pentru diferenţierea sunetelor „ş” – „s” la
nivel de silabă (sa – şa, so – şo, su – şu; as – aş, os
– oş, us – uş);
- ex. de analiză fonetică şi semantică a cuvintelor
paronime (nas – naş, scoală, şcoală, etc);
- ex. de citire a unor texte de scurtă întindere

3
OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI TERAPEUTICE –semestrul II

NR. OBIECTIVE TIPURI DE ACTIVITATI


CRT.
1. Să pronunţe corect - ex. de pronunţie a unor cuvinte în care sunetul
sunetele r,s,z, ş, j, ţ ce, impostat se află în diferite poziţii;
ci în cuvinte - ex. de pronunţie a unor cuvinte în care sunetul
este precedat sau urmat de o consoană;
- ex. de stabilire a locului în care se află sunetul
în cadrul cuvântului;
- ex. de despărţire în silabe a cuvintelor care
conţin sunetul corectat;
2. Să pronunţe corect - ex. de pronunţie a unor propoziţii simple care
sunetele r, s,z, ş, j, ţ ce, conţin cuvinte în care sunetul corectat este
ci în propoziţii prezent în diferite poziţii;
- ex. de pronunţie a unor propoziţii cu partea
iniţială constantă;
- ex. de pronunţie a unor propoziţii cu partea
finală constantă;
- ex. de pronunţie a unor propoziţii afirmative,
negative, interogative;
- ex. de pronunţie a unor propoziţii cu frecvenţa
mare a fonemului corectat;
3. Să construiască corect - ex. de alcătuire de propoziţii după imagini;
din punct de vedere - ex. de alcătuire de propoziţii cu cuvinte date;
gramatical enunţuri - ex. de transformare a propoziţiilor simple în
orale propoziţii dezvoltate;
4. Să pronunţe corect - să memoreze scurte poezii care conţin sunetul
sunetele r, s,z, ş, j, ţ ce, corectat;
ci în poezii, ghicitori, - să memoreze scurte ghicitori şi proverbe care
povestiri conţin sunetul corectat;
- povestiri şi repovestiri după imagini, seturi de
imagini ( urmărind succesiunea secvenţelor
povestirii), planşe şi diafilme;