Sunteți pe pagina 1din 9
SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras –

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Prezentare şarpante şi construcŃii din lemn Natura a creat cel mai nobil material:lemnul. Datoria noastră
Prezentare şarpante şi
construcŃii din lemn
Natura a creat cel mai nobil material:lemnul.
Datoria noastră este să-i desăvârşim opera!
Proiectarea, etap ă definitorie în procesul tehnologic Proiectarea tradi Ń ional ă complex ă ş

Proiectarea, etapă definitorie în procesul tehnologic

Proiectarea tradiŃională complexă şi anevoioasă se simplifică.

Ń ional ă complex ă ş i anevoioas ă se simplific ă . SC BONA DEA

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro Cu ajutorul soft-ului specializat se pot solu Ń iona

Cu ajutorul soft-ului specializat se pot soluŃiona rapid şi eficient cele mai variate probleme constructive respectând prevederile din standardele româneşti.

ExecuŃia se realizează cu precizie conform fişierelor şi a planşelor cu detalii de asamblare generate de soft.

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras –

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Dimensionarea şi poziŃionarea placuŃelor

sunt rezultatul unui calcul de rezistenŃă verificat pentru fiecare îmbinare.

Fie că sunt ferme pentru şarpante, grinzi pentru planşeu, sau altele asemenea, plăcuŃele metalice multicui îmbină toate elementele din lemn asigurând un maximum de stabilitate structurală.

ă cu Ń ele metalice multicui îmbin ă toate elementele din lemn asigurând un maximum de
ă cu Ń ele metalice multicui îmbin ă toate elementele din lemn asigurând un maximum de
ă cu Ń ele metalice multicui îmbin ă toate elementele din lemn asigurând un maximum de
ă cu Ń ele metalice multicui îmbin ă toate elementele din lemn asigurând un maximum de
Preg ă tirea materialului: uscarea ş i rindeluirea SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER

Pregătirea materialului:

uscarea şi rindeluirea

Preg ă tirea materialului: uscarea ş i rindeluirea SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita,

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro Etape preg ă titoare decisive pentru precizia ş i

Etape pregătitoare decisive pentru precizia şi stabilitatea construcŃiilor din lemn

Preg ă tirea materialului: debitarea ş i asamblarea SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER

Pregătirea materialului:

debitarea şi asamblarea

Preg ă tirea materialului: debitarea ş i asamblarea SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita,

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro Circularul cu comand ă numeric ă realizeaz ă eficient

Circularul cu comandă numerică realizează eficient şi precis debitarea elementelor conform fişierelor transmise de softul de proiectare.

Presa îmbină elementele din lemn cu plăcuŃele multicui conform detaliilor generate de acelaşi soft.

Montajul Rapid, precis, eficient Timpul de montare pe ş antier se reduce de 4 ori

Montajul

Rapid, precis, eficient

Timpul de montare pe şantier se reduce de 4 ori iar problemele se limitează la poziŃionarea corectă a fermelor şi montarea acestora pe centură.

Nu mai este nevoie de dulgheri !

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras –

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

FĂRĂ LIMITE DE FORMĂ ŞI MĂRIME

Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro F Ă R Ă LIMITE DE FORMĂ Ş I
Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro F Ă R Ă LIMITE DE FORMĂ Ş I
Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro F Ă R Ă LIMITE DE FORMĂ Ş I
SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras –

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

ŞARPANTE SIMPLE

Timp de producŃie 3 zile, timp de montaj 2 zile

Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro Ş ARPANTE SIMPLE Timp de produc Ń ie 3 zile, timp
SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras –

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

ŞARPANTA COMPLEXĂ ÎN 28 APE

ProducŃie 11 zile, montaj 12 zile

Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro Ş ARPANTA COMPLEX Ă ÎN 28 APE Produc Ń ie 11
SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras –

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

ANSAMBLURI REZIDENłIALE

SoluŃia optimă, eficienŃă maximă şi costuri reduse

, e-mail: office@bona-dea.ro ANSAMBLURI REZIDEN ł IALE Solu Ń ia optim ă , eficien Ńă maxim
, e-mail: office@bona-dea.ro ANSAMBLURI REZIDEN ł IALE Solu Ń ia optim ă , eficien Ńă maxim
MANSARDE Pentru locuin Ń e Plan ş eu, acoperi ş ş i spa Ń iu

MANSARDE

Pentru locuinŃe

Planşeu, acoperiş şi spaŃiu locuibil rezolvate elegant şi economic

ş ş i spa Ń iu locuibil rezolvate elegant ş i economic SC BONA DEA IMEX

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
MANSARDE Pentru blocuri deranj minim pentru locatari, avantaje maxime pentru investitori ş i constructori SC

MANSARDE

Pentru blocuri

deranj minim pentru locatari, avantaje maxime pentru investitori şi constructori

avantaje maxime pentru investitori ş i constructori SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str.

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
MANSARDE Pentru blocuri Pentru ca ora ş ele noastre s ă arate mai bine! SC

MANSARDE

Pentru blocuri

Pentru ca oraşele noastre să arate mai bine!

blocuri Pentru ca ora ş ele noastre s ă arate mai bine! SC BONA DEA IMEX

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
STRUCTURI PENTRU CONSTRUC ł II INDUSTRIALE Realizare rapid ă , eficient ă ş i economic

STRUCTURI

PENTRU

CONSTRUCłII

INDUSTRIALE

Realizare rapidă, eficientă şi economică (costuri cu 30% mai puŃin decât construcŃiile metalice)

cu 30% mai pu Ń in decât construc Ń iile metalice) SC BONA DEA IMEX SRL

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
Ş ARPANTE PENTRU CONSTRUC ł II INDUSTRIALE Solu Ń ii tehnice viabile pentru deschideri mari

ŞARPANTE PENTRU CONSTRUCłII INDUSTRIALE

SoluŃii tehnice viabile pentru deschideri mari fără reazeme intermediare

pentru deschideri mari f ă r ă reazeme intermediare SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
GRINZI PENTRU PLAN Ş EU Alternativa practic ă ş i economic ă a plan ş

GRINZI PENTRU PLANŞEU

Alternativa practică şi economică a planşeelor tradiŃionale

practic ă ş i economic ă a plan ş eelor tradi Ń ionale SC BONA DEA

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro
SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras –

SC BONA DEA IMEX SRL – PARTENER Resita, Str. Valiugului nr. 60c, jud. Caras – Severin, Romania Tel: 0040-255-219909, Fax: 0040-255-212145 Web: www.bona-dea.ro, e-mail: office@bona-dea.ro

Web: www.bona-dea.ro , e-mail: office@bona-dea.ro CALITATE, EFICIEN łĂ , COSTURI REDUSE, TIMP Ş I MANOPER

CALITATE, EFICIENłĂ, COSTURI REDUSE, TIMP ŞI MANOPERĂ ECONOMISITE !

VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!

VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!