Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE LA CLASA A-VII-A

Scoala cu cls.I-VIII “GH.MAGHERU” Profesor:Popa Anca Angela


Caracal-Olt Nr.ore/saptamana:1 ora
Disciplina: Istorie Anul scolar 2008/2009

Unitatea de invatare: Lumea la inceputul sec.al XIX-lea


Nr.de ore alocate: 2 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
Institutiile politice in - sa precizeze Exercitii de selectare a Manuale Observare
Europa la inceputul care dintre sensului corect al unor Culegere sistematica
secolului al XIX-lea 4.1 formele de termeni de texte
stat existente Comentarea diferitelor Activitati
la inceputul interpretari date faptelor de grup
secolului al istorice
XIX-lea este
preferabila.
Evaluare Se evalueaza prin
sustinerea
unor referate

Unitatea de invatare:Revolutia tehnologica si expansiunea societatii industriale


Nr.de ore alocate: 3 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1. Revolutia industriala si - sa arate Alcatuirea unui repertoriu Manuale Observare
agrara principalele de consecinte ale unor Diapozitiv sistematica
-descoperirile stiintifice, consecinte evenimente Fise de Comentare
inventiile tehnice si ale revolutiei Comentarea efectelor lucru a fiselor de
consecintele lor industriale in revolutiilor tehnologice Lucru in lucru
-urmarile revolutiei 3.2 plan asupra orasului si satului grup
industriale si agrare 4.3 economic, in epoca moderna
-dezvoltarea social si
burgheziei,formarea clasei politic;
lucratorilor industriali, - sa indice
aparitia unor ideologii progresele
-consecintele revolutiilor inregistrate in
tehnologice asupra agricultura ca
asezarilor. urmare a
revolutiei
agrare.
Evaluare Se evalueaza prin
realizarea unui portofolui
Unitatea de invatare:Europa intre absolutism si liberalism:restauratie si revolutie intre 1815-1848
Nr.de ore alocate: 2 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1.Congresul de la Viena; - sa Redactarea unor lucrari Dictionar Observare
Sfanta Alianta si esecul mentioneze scurte de termeni sistematica
politicii sale. 1.3 sis a folosind termeni indicati istorici
-hotararile Congresului de la 4.3 motiveze Exercitii de lecturare a Atlas
Viena principiile si hartii istoric
-lupta impotriva Sfintei ideile care au Manuale
Aliante si esecul politicii stat la baza Culegere
sale hotararilor de texte
2.Romanii in contextul Congresului Activitate
raporturilor 3.2 de la Viena; in grup, Verificarea
internationale din sud- 4.2 - sa compare Harta fiselor de
estul Europei suzeranitatea Analiza comparativa a Activitate lucru
-instaurarea protectoratului otomana si evolutiei raporturilor frontala
rus protectoratul Tarilor Romane cu urmata de
-importanta tratatului de la rusesc, imperiile vecine activitate
Adrianopole indicand Alcatuirea unui repertoriu individual
deosebiri si de consecinte ale unor cu fise de
asemanari. evenimente. lucru
Evaluare Se evalueaza prin
prezentarea si sustinerea
unor referate

Unitatea de invatare:Europa intre absolutism si liberalism.Revolutia din 1848-1849 in Europa


Nr.de ore alocate:3 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1.Dimensiuni ale - sa marcheze Exercitii de selectare a Manuale Realizarea
revolutiilor:revolutia in pe o harta informatiilor referitoare Atlas istoric unor mape
Franta,revolutia in muta a la cronologia Harta tematice
Imperiul Habsburgic. Europei evenimentelor Diapozitiv
-cauzele generale ale 1.1 principalele Identificarea cauzelor si Crestomati
revolutiei 3.2 centre consecintelor revolutiilor de texte
-fortele participante revolutionare prezentate istorice
-desfasurarea revolutiilor in -sa defineasca Activitate
Franta si in Imperiul termenii frontala
Habsburgic istorici:
imperiu
multinational,
revolutie
democratica,
revolutie
nationala.
2.Revolutia romana si - sa enumere Identificarea elementelor Harta Observare
revolutia europeana. principalele comune si diferite ale Diapozitiv sistematica
-cauze,forte participante si obiective ale revolutiilor ca au avut loc Culegere de
caracterul revolutiei revolutiei; in Tarile Romane texte
-revolutia din - sa Comentarea diferitelor Carti din
Moldova,Transilvania si 3.1 argumenteze interpretari date biblioteca
Tara Romaneasca caracterul evenimentelor istorice personala si
-raporturile revolutiei 3.2 burghezo- Realizarea unor biografii a scolii
romane cu revolutia democratic si ale membrilor marcanti Activitate
europeana 3.3 unitar al ai generatiei pasoptiste. frontala
revolutiei; urmata de
- sa arate care activitate
este individuala
semnificatia
marilor
adunari
populare
desfasurate.
Se evalueaza prin
Evaluare sustinerea biografiilor
generatiei pasoptiste

Unitatea de invatare:Stat si natiune in a doua jumatate a sec.al XIX-lea


Nr.de ore alocate:4 ore (3+1)

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operative Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1.Noi state nationale si - sa compare Identificarea cauzelor si Harta Realizarea
multinationale unificarea a factorilor declansatori Culegeri de de axe
st.de caz:Italia,Germania, 2.2 Italiei si a ai unui eveniment texte cronologice
Austro-Ungaria 3.2 Germaniei Compararea proceselor Imagini
-cauzele si premisele punand in de realizare a noilor Tabele
proceselor de unificare evidenta state nationale istorice
-etapele unificarii Italiei si deosebirile; Crestomatie
Germaniei - sa
-factorii care au stat la baza defineasca
realizarii statului austro- 3.1 termenii
ungar istorici: Alcatuirea planului unei Verificarea
-elementele caracteristice dualism, investigatii Fise de fiselor de
dualismului austro-ungar unificare Utilizarea de surse de lucru lucru
politica, informare pentru
opresiune analiza unor fapte
nationala.
Evaluare Se evalueaza printr-o
proba scrisa cu itemi
obiectivi si
semiobiectivi
Unitate de invatare:Civilizatia la rascruce de secole.Stiinta si tehnica
Nr.de ore alocate:2 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
3.Tehnica in slujba - sa selecteze Alcatuirea de biografii Manuale Tema pentru
razboiului: 4.3 dintre ale personalitatilor Diapozitiv acasa
-motivatie,urmari inventiile Exprimarea de opinii Culegere de
4.Oameni de stiinta si epocii pe cele despre personaje si texte
descoperirile lor: care au avut evenimente istorice Enciclopedi
-importanta descoperirilor aplicabilitate e
-urmarile lor pasnica sip e Activitate
st.de caz:T.A.Edison cele cu individual
aplicabilitate Urmata de
militara; activitate de
- sa grup
exemplifice
domeniile
stiintifice in
care au avut
loc cele mai
importante
progrese si in
ce au constat
ele.
Evaluare Se evalueaza prin
prezentarea si
sustinerea proiectului

Unitatea de invatare:Civilizatia la rascruce de secole.Arta si societate


Nr.de ore alocate:2 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1.Viata cotidiana - sa arate Realizarea unor mape Manuale Verificarea
reflectata in arta si legatura dintre tematice cu reproduceri Opere mapelor si a
arhitectura: dezvoltarea ale celor mai literare descrierilo
-prezentarea noilor tendinte 2.2 urbana si importante obiective Ilustratii
in arhitectura 4.2 schimbarile arhitectonice Activitate
din Descrierea vietii de grup
arhitectura; cotidiene prin
- sa enumere intermediul operelor
cateva curente literare
ale picturii si
cateva opere
compuse in
aceasta epoca.
2.Personalitati ale culturii - sa numeasca Prezentarea contributiei Albume cu Observarea
-romantici si realisti in reprezentanti diferitelor personalitati reproduceri sistematica
literatura romana si ai la patrimoniul cultural celebre
universala 2.2 romantismului national si international Manuale
-realismul si impresionismul 3.3 si realismului Comentarea unor Dictionare
in arta in literature. picturi Activitate
de grup
Evaluare Se evalueaza prin
prezentarea si
sustinerea unor referate

Unitatea de invatare:Primul razboi mondial.Crize si conflicte


Nr.de ore alocate:3 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1. Harta politica a lumii - sa Selectarea si utilizarea Harti Observare
la inceputul secolului stabileasca adecvata a termenilor tematice sistematica
al XX-lea; factorii pe proveniti din analiza Documente
principalele zone de 4.2 care se surselor istorice istorice
conflict: 3.3 bazeaza Comentarea unor Manuale
- studiu de caz: Statutul dominatia documente istorice Dictionar
international al Europei Activitate
Romaniei(1878-1914) asupra lumii; frontala si
-Europa la sfarsitul sec. al - sa precizeze Identificarea individual Realizarea
XIX-lea care era cauzelor,dar si a Culegere axei
-razboiul de independenta statutul consecintelor unor de texte cronologice
-ridicarea Romaniei la Romaniei pe evenimente. Atlas istoric
rangul de regat harta lumii la Lecturarea hartii. Activitate
inceputul Identificarea unor frontala
secolului XX. principii si valori in
actiunea
personalitatilor
2. Evaluare Se evalueaza prin
sustinerea unor mape
tematice

Unitatea de invatare:Primul razboi mondial


Nr.de ore alocate:4 ore

Obiective Obiective
Continuturi (detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1.Frontul si lumea din - sa distinga Exercitii de selectare a Manuale Observare
spatele frontului cauzele informatiilor oferite de Culegeri de sistematica
Un nou mod de purtare a 1.1 profunde si diferite surse istorice texte
razboiului;desfasurarea si 3.3 cauzele Formularea unor istorice
urmarile sale:st,de caz:Viata immediate intrebari in legatura cu Harta
cotidiana in perioada ale o problema data Diapozitiv
razboiului razboiului; Activitate
-caracteristicile primului - sa de grup
razboi mondial numeasca
-aparitia blocurilor politico- statele
militare combatante
-pretextul declansarii in 1914;
primului razboi - sa explice
-desfasurarea operatiunilor motivele
militare neutralitatii
-urmarile primei conflagrati Romaniei;
- sa precizeze
care sunt
marile faze
ale
razboiului.
2.Planuri de reorganizare - sa Identificarea unor valori Documente Prezentarea
a lumii si urmarile stabileasca exprimate in diferite istorice biografiilor
razboiului 2.2 noile state enunturi Atlas istoric urmata de
St. de caz:”Cele 14 puncte” 3.2 aparute dupa Alcatuirea unor Ilustratii discutii
St. De caz : «Harta lumii 3.1 razboi; biografii ale Harta Verificare
dupa conferintele din 1919- 3.3 - sa personalitatilor studiate Culegere de fiselor de
1922 » numeasca Exercitii de lecturare a texte lucru
-revolutia din Rusia principalele hartii Fise de
- criza postbelica modificari Exercitii de exprimare a lucru
teritoriale din opiniei personale in Activitate
Europa de legatura cu desfasurarea frontala
dupa razboi. evenimentelor Verificare
fiselor de
lucru
Evaluare Se evalueaza printr-o
proba scrisa cu itemi
obiectivi si
semiobiectivi

Unitatea de invatare:Democratie si totalitarism(1922-1939)


Nr.de ore alocate :6 ore (5+1)

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1.State democratice si - sa numeasca Alcatuirea unor tabele Manuale Raportarea
state totalitare caracteristicile sinoptice care sa Culegere de activitatii
Studiu de caz: Franta, 1.2 regimului cuprinda asemanari si texte
Marea Britanie, U.R.S.S., democratic si deosebiri ale Fise cu
Germania, Italia. 3.2 pe cele ale institutiilor statului tabele
-statele celui totalitar; Realizarea unui Activitate
democratice:caracteristici si - sa repertoriu de consecinte de grup
exemple defineasca ale evenimentelor
-statele termenii
totalitare:caracteristici si istorici:
exemple antisemitism,
colectivizare,
comunism,
fascism,
nazism,
totalitarism.
2.Tensiunile internationale - sa precizeze Alcatuirea planului unei Fise de Verificarea
si crize politico- care au fost investigatii istorice pe o lucru fiselor de
diplomatice 2.2 tarile invinse tema data Manuale lucru
-fragilitatea pacii postbelice 5.2 care nu s-au Realizarea unui Atlas istoric Prezentare
St.de caz;Munchen(1938) 1.2 conformat portofoliu cu evolutia Activitate in Portofoliu-
St. de caz : Pactul sovieto- 1.3 Tratatului de economica si politica a grup, Harti lui
german (1939) la Versailles ; noilor puteri tematice, Observare
- sa situeze in Exercitii de lecturare a Crestomatii sistematica
timp si spatiu hartii Activitate
agresiunile Constituirea de axe frontala
succesive ale cronologice complexe
Germaniei Comentarea unor texte
naziste si pe
cele ale Italiei
fasciste.
Evaluare Se evalueaza printr-o
proba scrisa cu itemi
obiectivi si
semiobiectivi

Unitatea de invatare: Al doilea razboi mondial


Nr.de ore alocate:7 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluare
referinta
1.Operatiuni militare si - sa relateze Exercitii de localizare a Manualul Obsevare
victoria Natiunilor Unite evenimentele informatiilor pe harta Atlas sistematica
Studiu de caz: Miscarea de 1.2 anilor 1939- Realizarea unor axe istoric
rezistenta antifascista 1.3 1940; cronologice Diapozitiv
-razboiul in Europa(1939- - sa identifice Activitate
1940) motivele frontala
-razboiul devine mondial “razboiului
(1941-1942) ciudat”;
Sfarsitul razboiului si 3.1 - sa descrie Comentarea textelor Lucru pe Dezbatere
Conferinta de pace de la evenimentele tratatelor texte Demonstratie
Paris (1947) anului 1941; Activitate
-Tratatele de pace - sa enumere pe grupe
-Punerea bazelor unei noi principalele
ordini internationale cotituri
-Constituirea O.N.U. militare intre
1942 si 1945;
- sa enumere
marile
conferinte
interaliate.
Evaluare Proba scrisa pe baza de
teste
Unitatea de invatare:Lumea postbelica si problemele sale
Nr.de ore alocate:3 ore

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de invatare Resurse Evaluari
referinta
1.Instaurarea sistemului - sa precizeze Identificarea cauzelor Manuale Verificarea
totalitar in Europa de Est- ce fel de unui proces istoric pe Atlase unor exercitii
statele comuniste. organisme baza surselor istorice istoric de completare
Studiu de caz : Rezistenta erau CAER si Alcatuirea Texte a unor
fata de regimul comunist 3.2 Pactul de la vocabularului unei istorice informatii
-instaurarea comunismului 4.2 Varsovia; probleme istorice Tabele
in lume - sa indicate sinoptice
stabileasca Activitate
friza de grup
cronologica a
aparitiei
democratiilor
populare.
2.Europa divizata-razboiul - sa Exercitii de lecturare a Harta Verificarea
rece si urmarile lui: mentioneze hartii Dictionar de sarcinilor de
st.de caz:Planul Marshall, principalele Alcatuirea biografiei personalitati lucru
statutul Berlinului(1948- 2.2 cauze ale unor personalitati Activitate
1989) 3.3 razboiului individual
Studiu de caz: Declaratia rece;
universala a drepturilor - sa
omului(1948) defineasca
-formarea celor doua blocuri valorile
-razboiul rece politice care
-crize in perioada razboiului animau cele
rece doua blocuri.
3.Conferinta pentru - sa enumere Alcatuirea de axe Diapozitive Observare
Securitate si Cooperare in modalitatile cronologice Fotografii sistematica
Europa de Lecturarea de Culegere de
-crize si stabilitate in lumea manifestare a documente texte
libera 1.2 destinderii; Vizionarea unor Activitate
-apropierea dintre state - sa indice diapozitive si a unor frontala
-fundamentele cooperarii 2.1 semnificatia fotografii
europene actului final
de la Helsinki
din 1975.
Evaluare Se evalueaza prin
proba scrisa

Unitatea de invatare:Lumea in pragul mileniului al III-lea


Nr.de ore alocate:11 ore (7+4)

Obiective Obiective
Continuturi(detalieri) de operationale Activitati de Resurse Evaluare
referinta invatare
1. Istoric, valori si - sa precizeze Exercitii de lectura a Culegere de Raportarea
institutii europene motivatia si hartii texte activitatii
Studiu de caz: Anul 1989 in 2.1 continutul Formularea unor Harta
Europa 3.1 reformelor lui opinii referitoare la Atlas istoric
–opozitia fata de Moscova 1.1 Gorbaciov; informatii provenite Diapozitiv
-caderea” Imperiului Rosu” 2.2 - sa explice din lectura textelor Activitate
-evenimentele din Romania evenimentele Exercitii de selectare a individuala
Studiu de caz: Integrarea anului1989; informatiilor Crestomatii
europeana si atlantica - sa enumere referitoare la Manuale
etapele cronologie in diferite Activitate Verificarea
constituirii surse istorice de grup fiselor de
Uniunii Alcatuirea unei lucru
Europene. investigatii pe o tema
data.
Lectii de sinteza: Europa 2.1 - sa dezbata Formularea unor Harta Verificarea
si lumea extraeuropeana 3.1 afirmatia opinii referitoare la Atlas istoric fiselor de
in epoca moderna “Istoria care informatii provenite Activitate lucru
Este istoria magistra se uita se din lectura textelor individuala
vitae? repeta”. Crestomatii
Manuale
Activitate
de grup
Evaluare semestriala si Se evalueaza prin
finala prezentarea si
sustinerea unor
referate

Profesor,