Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala cu clasele I-VIII Sarichioi, judeţul Tulcea Numele şi prenumele elevului

Anul şcolar 2010-2011


Profesor TIT C. CUPRIAN …………………….…………………..

Clasa a VIII-a
TESTDEEVALUAREINIŢIALĂ
(la început de an şcolar)
Timp de lucru: 50/60 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I (20 puncte). Completaţi spaţiile libere. Răspunsul elevului Ê


1. 5 Rezultatul calculului −18 +15 +12 −16 este egal cu ….
pct
1 1 1
2. 5 Rezultatul calculului + + este egal cu ….
2 3 4
pct
3. 5 Rezultatul calculului ( x + 5) 2 este egal cu ….
pct
4. 5 Dacă perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 24 cm, atunci
pct lungimea laturii este egală cu ..…cm.
SUBIECTUL II (20 puncte). Alegeţi rezultatul corect. Răspunsul elevului Ê
1. 5 Ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu catetele de 4cm şi 4 3 cm este
pct egală cu ….cm.
a)6 cm b)8 cm c)10 cm d) 6 3 cm
2. 5 Rezultatul calculului ( −3) ⋅ ( +12 ) : ( −6) este egal cu …
pct a)−6 b)+9 c)−9 d)+6
3. 5 Rezultatul calculului 5 2 + 18 este egal cu ….
pct a) 8 2 b) 5 20 c) 7 2 d) 6 20
4. 5 Aria unui triunghi echilateral cu latura de 2 cm este egală cu …cm2.
pct a) 2 3 cm2 b)4 cm2 c) 3 cm2 d)2 cm2
SUBIECTUL III (20 puncte). Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor.
(A – adevărat, F – fals) Răspunsul elevului Ê
1. 4 p: ,,Rezultatul calculului ( x − 4 )( 4 + x ) este egal cu x −16 ”.
2

pct
2. 4 p: ,,Media geometrică a numerelor 3 şi 18 este egală cu 3 6 ”.
pct
3. 4 p: ,,Soluţia ecuaţiei 6x + 6 = 36 este egală cu 6”.
pct
4. 4 p: ,,Înălţimea unui triunghi echilateral cu latura de 6 cm este egală cu
pct 3 3 cm”.
5. 4 p: ,,Lungimea unui cerc de rază egală cu 6 cm este egală cu 6π cm”.
pct
SUBIECTUL IV (30 puncte). Rezolvaţi problemele. Se cer rezolvările complete (pe verso).
Răspunsul elevului Ê
3 2 1
1. 10 pct Efectuaţi: + + .
3 2 3+ 2
2. 10 pct Tabelul de mai jos reprezintă repartiţia notelor obţinute de elevii unei clase în
urma unui test la matematică. Aflaţi media clasei. Cât la sută din efectivul
clasei au obţinut note peste 8 inclusiv ?
Note 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 1 1 2 3 5 4 3 1
3. 10 pct Aflaţi perimetrul şi aria figurii haşurate.

S-ar putea să vă placă și