Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala cu clasele I-VIII Sarichioi, judeţul Tulcea Numele şi prenumele elevului

Anul şcolar 2010-2011


Profesor TIT C. CUPRIAN …………………….…………………..

Clasa a V-a
TESTDEEVALUAREINI ŢIALĂ
(la început de an şcolar)
Timp de lucru: 50/60 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I (20 puncte). Completaţi spaţiile libere. Răspunsul elevului 


1. 5 pct Cea mai mare cifră este egală cu :
2. 5 pct Cea mai mică cifră este egală cu :
3. 5 pct Cel mai mare număr natural format din patru cifre diferite este egal cu :
4. 5 pct Cel mai mic număr natural format din două cifre diferite este egal cu :

SUBIECTUL II (20 puncte). Alegeţi rezultatul corect. Răspunsul elevului 


1. 5 pct Rezultatul adunării 697 + 796 este egal cu ….
a)1393 b)1493 c)1383 d)1483
2. 5 pct Rezultatul scăderii 702 − 678 este egal cu ….
a)134 b)26 c)124 d)24
3. 5 pct Rezultatul înmulţirii 808⋅ 202 este egal cu …..
a)163216 b)17776 c)162216 d)161616
4. 5 pct Rezultatul împărţirii 6012:6 este egal cu ……
a) 102 b)10002 c)1002 d)12

SUBIECTUL III (20 puncte). Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor.


(A – adevărat, F – fals) Răspunsul elevului 
1. 4 pct ,,Suma primelor 5 cifre este egală cu 10.”
2. 4 pct ,,Cel mai mic număr natural care împărţit la 12 dă câtul nenul şi restul 5, este
egal cu 7.”
3. 4 pct ,,Numărul total al termenilor şirului 7, 8, 9, 10, …., 60, este egal cu 53.”
4. 4 pct ,,1+2+3+4+5+6+7+8+9=(9⋅ 10):2”

5. 4 pct Numărul de dreptunghiuri din figura alăturată este egal cu 9.

SUBIECTUL IV (30 puncte). Rezolvaţi problemele. Se cer rezolvările complete (pe verso).
Răspunsul elevului 
1. 5 pct Efectuaţi: [ (18 − 6 : 2 ) ⋅ 2 + 3] : 3 + 2
2. 10 pct Perimetrul unui dreptunghi cu lăţimea de 3 ori mai mică decât lungimea este
egal cu 320 metri. Aflaţi lungimea dreptunghiului.
3. 15 pct Vania, Serioja şi Nataşa au împreună 272 de lei. Serioja are cu 80 de lei mai
mult decât Vania iar Nataşa are de cinci ori mai puţin decât Serioja. Câţi bani
are Vania ?