Sunteți pe pagina 1din 21

D

EM

LE NST
O
C RA
ŢI T
E IV
Ă
Introducere
Institutul EUROCOR vă pune la dispoziţie cursul
de Windows, Word, Excel şi Internet, venind în
întâmpinarea cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă
şi în sprijinul demersului dumneavoastră de continuă
perfecţionare. Acest curs oferă o viziune completă,
complexă şi actuală a utilităţii computerului în viaţa
cotidiană, căci PC-ul este cea mai utilizată unealtă în
societatea de azi fie acasă, fie la birou.
Cursul de Windows, Word, Excel şi Internet elaborat
de Institutul EUROCOR se adresează atât utilizatorilor
familiarizaţi cu acest sistem de operare, care doresc să
se perfecţioneze, cât şi celor care nu au nicio pregătire
prealabilă în acest sens. Am realizat acest curs pornind de
la premisa că toţi cursanţii noştri au sau vor avea posibilitatea de a lucra pe un computer
ce are instalat sistemul de operare Windows XP.
Acest curs, structurat pe 24 lecţii, tratează într-o manieră logică şi coerentă chestiuni
legate de funcţionarea unui calculator, componentele sale de bază, sistemele de operare
şi rolul acestora în funcţionarea unui calculator, care sunt principalele programe utilitare
şi aplicaţii cu care se poate opera în Windows XP. De asemenea, mai cuprinde informaţii
legate de manipularea fişierelor, navigarea pe Internet, procesarea de imagini, arhivarea
fişierelor, protejarea calculatorului împotriva viruşilor. O mare parte a acestui curs este
alocată celor mai importante aplicaţii din pachetul Microsoft Office: editorul de text Word
şi programul de calcul tabelar Excel, dar şi noţiuni privind navigarea sigură pe Internet.
Cursul va porni de la chestiuni legate de instalarea acestor aplicaţii şi va detalia principalele
opţiuni, comenzi sau proceduri necesare unei însuşiri optime a acestor cunoştinţe.
Toate aspectele teoretice legate de utilizarea calculatorului şi a Internetului, aplicaţiile
esenţiale cu care se poate opera sub Windows, dar şi problemele legate de utilizarea
procesorului de text Word, a programului de calcul tabelar Excel şi a Internetului sunt
completate de exemple şi de exerciţii, care conferă acestui curs o pronunţată dimensiune
practică. Temele pentru acasă oferă posibilitatea verificării cunoştinţelor şi contribuie la
o mai bună fixare a noţiunilor acumulate pe parcurs. Materialul a fost astfel conceput,
încât să ofere o manieră antrenantă şi accesibilă de asimilare a informaţiei, conţinând
o serie de capturi de imagini reprezentative, grafice şi scheme care să vină în sprijinul
cursanţilor.
Echipa Institutului Eurocor aflată în spatele acestui curs vă stă la dispoziţie în orice moment,
pentru a vă susţine în efortul dumneavoastră legat de asimilarea corectă şi completă a
cunoştinţelor aferente. şi nu uitaţi: la sfârşitul acestui curs, după rezolvarea testului de evaluare
finală, aveţi posibilitatea de a intra în posesia certificatului de absolvire Eurocor.

Profesorul dumneavoastră vă urează spor la învăţătură!


2 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

Modul de organizare a cursului de


Windows, Word, Excel şi Internet
Materialul de studiu al cursului este compus din 24 lecţii, cuprinse în 12 caiete, care
pot fi îndosariate într-o mapă specială Eurocor. Dorim să vă atragem atenţia asupra
structurii didactice deosebite a fiecărei lecţii, care începe cu o parte de introducere, în
care sunt prezentate succint obiectivele de atins după parcurgerea acesteia, apoi sunt
semnalizate diverse definiţii şi noţiuni importante, numeroase exemple, scheme
grafice, print screen-uri şi exerciţii, care vă vor înlesni însuşirea informaţiei. Pentru
consolidarea cunoştinţelor vă sunt de ajutor secţiunile de întrebări de verificare,
rezumatul care surprinde cele mai importante aspecte studiate, răspunsurile la exerciţiile
din cadrul lecţiiilor şi tema pentru acasă, un dicţionar de specialitate, precum şi o
bibliografie.

În vederea eficientizării timpului dumneavoastră de studiu precizăm că pentru materialul


unui caiet de curs sunt recomandate 10h de studiu pe lună, deci aproximativ 2h şi 30min.
pe săptămână.

Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal.

Temele propuse în fiecare lecţie vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR,


urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită
comentariile sale pe marginea acestora. Vă recomandăm să rezolvaţi tema doar după
parcurgerea integrală şi atentă a materialului de curs.

Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient, pe marginea lecţiilor au fost
introduse diferite simboluri:

– semnalează definiţiile şi noţiunile importante

– semnalează exemplele

– acest semn indică exerciţiile propuse spre rezolvare

3(14) – această informaţie a mai fost tratată în lecţia 3, la pagina 14

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze


cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară
asupra structurii cursului de Windows, Word, Excel şi Internet am selectat pentru
dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs, conţinând secţiuni teoretice,
exemple şi exerciţii, un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de
vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul
unui caiet de studiu.
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 3

Programa cursului
de Windows, Word, Excel şi Internet
Lecţia 1: Elementele de bază ale unui calculator: hardware şi software
Lecţia 2: Sistemele de operare

Lecţia 3: Sistemul de operare Windows XP. Noţiuni introductive.


Lecţia 4: Noţiuni de bază în operarea cu sistemul Windows XP.

Lecţia 5: Interfaţa de utilizare a Windows XP.


Lecţia 6: Aplicaţiile şi instrumentele din sistemul Windows XP.

Lecţia 7: Accesarea Internetului în Windows XP. Utilitarele pentru navigarea pe


Internet (Internet Explorer şi alte browsere de Internet – Mozilla Firefox,
Crazy Browser).
Lecţia 8: Instrumente de comunicare prin Internet: MSN, Yahoo Messenger, client
de mail (Outlook Express), client de FTP.

Lecţia 9: Utilitare sub Windows XP: Total Commander, Windows Media Player,
FastStone Image Viewer.
Lecţia 10: Arhivarea şi instrumentele de protecţie (antivirus, firewall şi update).

Lecţia 11: Pachetul Microsoft Office XP.


Lecţia 12: Procesorul de text Microsoft Word: elemente de bază.

Lecţia 13: Formatarea textului folosind Microsoft Word.


Lecţia 14: Paginarea textului folosind Microsoft Word.

Lecţia 15: Grafică şi tabele folosind Microsoft Word.


Lecţia 16: Alte instrumente de bază în Word (I).

Lecţia 17: Alte instrumente de bază în Word (II).


Lecţia 18: Programul de calcul tabelar Excel: prezentare generală.

Lecţia 19: Introducerea datelor şi editarea celulelor în Excel.


Lecţia 20: Crearea de tabele de date şi grafice folosind Excel.

Lecţia 21: Calculul tabelar folosind Excel.


Lecţia 22: Operarea cu serii de date şi cu funcţii în Excel (I).

Lecţia 23: Operarea cu serii de date şi cu funcţii în Excel (II).


Lecţia 24: Alte instrumente de bază în Excel.
4 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

Fiecare lecţie începe cu o introducere, în care sunt prezentate pe scurt


temele abordate în cadrul acesteia, sub forma unor obiective. Am ales spre
exemplificare introducerea Lecţiei 5, care se înscrie în seria lecţiilor dedicate
utilizării sistemului de operare Windows XP.

Lecţia 5
Interfaţa de utilizare a Windows XP

Windows XP este un sistem de operare complex, cu o interfaţă de utilizare uşor de utili-


zat, cu multe opţiuni şi instrumente foarte utile. În acelaşi timp, sistemul oferă numeroase
facilităţi pentru utilizarea simultană a computerului de către mai mulţi utilizatori. ~n
această lecţie ne propunem să abordăm aspecte ca: modul de adăugare sau ştergere a
unor programe, de instalare a unor componente hard noi, de administrare a utilizatorilor
sistemului de operare şi operaţiunile de întreţinere permanentă a Windows XP.

Prin parcurgerea acestei lecţii, veţi atinge următoarele obiective:


• să instalaţi sau să dezinstalaţi diverse aplicaţii şi programe în Windows XP;
• să actualizaţi baza de drivere;
• să administraţi corect utilizatorii şi grupurile de utilizatori;
• să instalaţi un element hard nou;
• să utilizaţi corect setările regionale;
• să întreţineţi în mod adecvat sistemul de operare.

Instalarea de aplicaţii şi programe în Windows XP


Platforma Windows XP oferă o secţiune specială pentru instalarea sau dezinstalarea
de aplicaţii. Această secţiune poate fi activată prin accesarea Panelului de Control
şi selectarea opţiunii de adăugare sau dezinstalare a programelor (Add or Remove
Programs):
StartˆControl PanelˆAdd or Remove Programs
Prin accesarea acestei opţiuni se va deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul
are în partea stângă patru butoane de opţiuni. Prima dintre ele se referă la modificarea
sau dezinstalarea unor programe deja instalate pe computer (Change or Remove
Programs).
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 5

Definiţiile şi noţiunile importante, pe care trebuie să le reţineţi în mod


deosebit, au fost marcate printr-o grafică specială. Să vedem în cele
ce urmează câteva astfel de exemple despre utilizarea pictogramelor şi
conectarea la Internet în Windows XP.

Se numesc pictograme acele mici figuri grafice (desene), prin intermediul cărora
Windows simbolizează anumite obiecte (programe, grupe de programe, ferestre
minimizate, documente, fişiere, comenzi etc.). În general, pictogramele indică
un grup de date omogene (fişier) sau o anumită comandă.

Pictogramele au o formă diferită de la o aplicaţie la alta, tocmai pentru a face


mai uşoară identificarea diferitelor tipuri de fişiere sau aplicaţii:

Pictograma pentru aplicaţia Excel şi pentru


fişierele asociate acestei aplicaţii

Pictograma pentru aplicaţia Word şi pentru fişierele


asociate acestei aplicaţii

Pictograma pentru un director de fişiere

Pictogramele pot fi mutate foarte uşor pe ecran, pot fi aranjate pe suprafaţa de lucru în
funcţie de mai multe criterii (alfabetic, dimensiune, tip etc.). Acest lucru se face prin
meniul rapid al suprafeţei de lucru, activat printr-un simplu clic-dreapta pe aceasta şi
alegerea opţiunii Arrange Icons.

Imediat ce a fost accesat acest meniu rapid, utilizatorul are posibilitatea aranjării
icoanelor după nume (deci alfabetic), prin selectarea opţiunii Name, după dimensiune
(opţiunea Size), după tip (opţiunea Type) şi după ultima dată de modificare (opţiunea
Modified). Prin selectarea opţiunii Auto Arrange, utilizatorul va putea cere sistemului
să aranjeze automat icoanele, să le alinieze ordonat după o grilă a ecranului (Align to
Grid). Se poate lansa şi o aplicaţie care să cureţe ecranul de lucru de icoanele aplicaţiilor
neutilizate recent sau frecvent (Run Desktop Cleanup Wizard), aplicaţie pe care o
vom prezenta însă în lecţiile următoare). Mutarea pe ecran a pictogramelor se va face
cu ajutorul cursorului prin poziţionarea acestuia pe pictogramă, prinderea şi apoi de-
plasarea sa pe întreaga suprafaţă de lucru (cu condiţia ca suprafaţa de lucru să nu aibă
bifată opţiunea de aranjare automată şi după grilă a pictogramelor).
6 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

Protocol) la Universitatea Berkeley. Serviciile de protocoale ale familiei TCP/IP sunt:


poşta electronică, e-mail-ul, serviciul de transport al fişierelor, FTP, serviciul de ter-
minal virtual, telnet, serviciile de documentare, precum wais (wide area information
system), gopher, www, în varianta fără interfaţă grafică. Să cităm şi serviciul whois,
pentru aflarea datelor despre personalităţi şi instituţii, serviciul archie, pentru aflarea
diverselor programe şi documentaţii răspândite în arhivele serverelor FTP etc.

WWW Naşterea şi creşterea sistemului World Wide Web – WWW a schimbat felul de co-
municare a majorităţii covârşitoare a utilizatorilor; într-adevăr, Web a ajuns să fie un
sistem la îndemâna începătorilor. Ideea Web-ului s-a născut în martie 1989 când Tim
Berners - Lee (pe atunci cercetător la Centrul European de Fizica Particulei (CERN)
în Elveţia) s-a gândit să uşureze modul de comunicare al neiniţiaţilor. La CERN erau
fizicieni, ingineri, matematicieni, chimişti, deci nespecialişti. Ideea de bază a constat în
a proiecta şi implementa o interfaţă care să permită accesul la documente şi programe
în mod cât mai uniform şi mai facil. La numai trei ani, în 1992, propunerea lui Tim
devine o realitate. Aşa s-a născut ideea programului interactiv de vizitare sau navigare
pe Internet, căruia în engleză i se spune browser. Cu ajutorul său se uşurează răsfoirea
unui imens păienjeniş de documente (inclusiv programe), urmărindu-se traseele fixate
de către legăturile de tip hipertext (hypertext links).

hipertext Termenul hipertext apare din 1965. Ted Nelson, angajat în acea vreme la IBM, este
autorul său.

Înţelesul său este următorul: o colecţie de documente, considerate noduri


ale unui graf, pot fi legate între ele prin arce orientate. Cu alte cuvinte, hip-
ertextul este un document prin care se pot face o serie de trimiteri orientate
către o sumedenie de referinţe bibliografice. Ca urmare, structura informaţiei
prezentate într-un astfel de hipertext devine extrem de neliniară.

Prin ianuarie 1993, deja existau vreo câteva duzini de adrese de site-uri. Fiecare site
era şi este administrat de un aşa-zis server Web.

Ulterior, pe lângă protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol), folosit cu precădere


de către un browser, s-au ataşat şi alte protocoale, păstrându-se aceiaşi interfaţă, spre a
se înlesni accesul la unele dintre serviciile TCP/IP mai solicitate. HTTP este protoco-
lul care îmbogăţeşte cu încă un serviciu familia serviciilor TCP/IP şi care facilitează
accesul la documentele denumite pagini de casă (homepages), ce alcătuiesc un site
WEB. Mai întâi a apărut browser-ul Viola, care rula numai sub Unix. Ulterior, cei de
la National Center for Supercomputing Applications – NCSA, din Champaign, statul
Illinois, S.U.A. – preiau ideea şi conduşi de Marc Anderssen concep şi dau în folosinţă
un program de vizitare, rămas celebru până azi – NCSA Mosaic. Prima dată, Mosaic
a existat numai pentru platforma Unix, imediat fiind adaptat şi pentru platformele Ma-
cintosh şi Windows. În prezent, se folosesc pentru navigarea pe Internet o serie de utilitare
care mai de care mai spectaculoase: Internet Explorer, ajuns la versiunea 7.0, Mozilla Firefox
2.0, Crazy Browser, Netscape Communicator.
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 7

Internetul a devenit un fenomen global ce a permis racordarea unui număr impresio-


nant de calculatoare la acest sistem. Trăim perioada multimedia a Internetului, a
lumii virtuale (virtual world) în paginile de casă şi a construirii a tot mai multe site-uri
specializate pentru comerţul electronic. Între obiectele Web îşi fac apariţia secvenţele
video şi cele muzicale.

Această a treia vârstă, a dezvoltării Internetului, coincide cu crearea unor limbaje noi
(Javascript, Java, Perl, XML) destinate creării de aplicaţii specifice Internetului. Tot
acum pătrund în Web şi standardul pentru modelarea lumii virtuale, denumit VRML
(Virtual Reality Modelling Language) şi primele trei tehnologii de la Netscape, şi
anume: cea pentru accesul la structurile de date tip multimedia, denumită LiveConnect,
apoi tehnologia LiveWire, pentru accesul la datele aflate în bazele de date, şi în fine,
LivePayment, destinată site-urilor pentru comerţul electronic.

Ar mai trebui menţionată tehnologia bazată pe controale ActiveX2, de la Microsoft (un


întregitor al tehnologiilor OLE Embedding) şi DDE (Dynamic Data Exchange), din
cadrul platformei Windows. În ultima perioadă, au fost elaborate o serie de medii de
dezvoltare destinate să uşureze realizarea site-urilor pentru comerţul electronic (de
exemplu, pachetul Netfinity al firmei Intershop, bazat în fapt pe XML şi Java).

Conectarea la Internet în Windows XP


Conectarea unui calculator la Internet se poate face prin intermediul a două componente
hardware specifice: modemul şi placa de reţea. Utilizarea modemului se face atunci când
conexiunea la Internet se realizează prin linia telefonică, iar placa de reţea se utilizează
atunci când calculatorul dumneavoastră aparţine unei reţele locale (LAN), al cărui server
este conectat prin cablu, antenă radio sau antenă satelit la reţeaua Internet.

Pentru a conecta un calculator la Internet trebuie să instalaţi în primul rând


echipamentele de conexiune (placa de reţea sau modemul) şi apoi se setează
conexiunea în funcţie de tipul ei (LAN sau dial-up).

Instalarea modemului
Una dintre cele mai directe conexiuni este cea realizată prin linia telefonică sau prin
cablu. În ambele situaţii aveţi nevoie de un dispozitiv care să interconecteze calculatorul
dumneavoastră la reţeaua Internet prin acel tip de conexiune.

Modemul este un dispozitiv care permite computerului să comunice datele


prin intermediul liniei telefonice. Datele se transmit sub formă de impulsuri
numerice, având doar două valori între 0 şi 1. În telefonia prin cablu se trans-
mite un semnal analogic. Acest semnal poate primi o mulţime neîntreruptă
de valori, fiind reprezentat schematic printr-o curbă continuă. Iată de ce
computerele nu pot folosi nemijlocit liniile telefonice pentru legătura dintre
ele, apelând, prin urmare, la modemuri.

Modemurile pot fi interne sau externe.


8 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

Cu siguranţă, multe aspecte teoretice pot fi mai uşor înţelese cu ajutorul


exemplelor. Iată o selecţie din Lecţia 2 a cursului.

obiectivele Obiectivele generale ale unui sistem de operare sunt:


sistemului • automatizarea operaţiilor standard în toate etapele de exploatare a sistemului de
calcul;
• minimizarea efortului uman pentru utilizarea sistemului de calcul;
• optimizarea utilizării resurselor sistemului de calcul;
• creşterea eficienţei în utilizarea sistemului de calcul prin:
– creşterea vitezei de execuţie a prelucrărilor;
– reducerea timpului de răspuns al sistemului la solicitările utilizatorilor;
– creşterea gradului de utilizare a resurselor prin utilizarea lor la capacitate
maximă.
Sistemele de operare din prima generaţie erau de dimensiuni mari, comandate, de la
consolă, de către programator sau operator. Programatorul utiliza sistemul de calcul
pentru execuţia programului său, introdus de pe bandă perforată, cartele sau direct de
la panoul electronic.

Funcţiile
Funcţiile prin intermediul cărora sistemul de operare realizează aceste obiective sunt:
• funcţia de instalare automată a unui nou sistem de operare pe un sistem de cal-
cul;
• funcţia de încărcare în memoria internă a sistemului de operare;

Sistemele de operare pot conţine unul sau mai multe programe încărcător, care se
vor iniţializa şi se vor încărca în memoria internă în momentul în care sistemul
de calcul este pornit. Există sisteme care sunt deja încărcate în memoria ROM
(la dispozitivele industriale, la roboţii industriali).

• funcţia de configurare dinamică a sistemului de operare, conformă cu modificările


intervenite în structura hardware sau cu necesităţile de exploatare a sistemului;

Sistemul de operare DOS se poate configura dinamic prin intermediul fişierului


CONFIG.SYS, care se consultă la fiecare încărcare a sistemului de operare şi care
permite instalarea altor drivere de echipamente decât cele standard şi definirea
unor parametri de funcţionare ai sistemului, permiţând astfel modificarea, ex-
tinderea sau îmbunătăţirea capacităţilor de funcţionare a sistemului de operare,
în cadrul arhitecturii de bază a sistemului de calcul.

• efectuarea operaţiilor de intrare/ieşire la nivel fizic, pentru a permite utilizatorului


tratarea echipamentelor periferice la nivel logic, adică independent de caracteris-
ticile lor constructive. Această funcţie permite degrevarea utilizatorului de sarcina
tratării specifice a fiecărui tip de echipament periferic în parte;
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 9

Orice tip de imprimantă este tratat în acelaşi mod de către utilizator; carac-
teristicile specifice fiecărui tip în parte sunt tratate de programul specializat de
accesare la nivel fizic al echipamentului, numit driver de imprimantă şi de com-
ponenta sistemului de operare, care tratează operaţiile de ieşire prin intermediul
imprimantei: driverul portului paralel.

• oferirea unei interfeţe cu utilizatorul, prin intermediul unui limbaj specific, numit
limbajul de comandă al sistemului de operare; prin intermediul acestui limbaj,
utilizatorul transmite comenzi sistemului de operare; ele sunt traduse şi lansate în
execuţie de programul interpretor de comenzi al sistemului de operare;

În sistemele de operare mai noi, interfaţa cu utilizatorul este asigurată folosind


metode grafice evoluate şi principii noi de comunicare, rezultatul fiind o modalitate
mult mai „prietenoasă” de dialog cu utilizatorul; o astfel de interfaţă se numeşte
interfaţă grafică cu utilizatorul (Graphical User Interface).

• controlul execuţiei programelor: sistemul de operare încarcă programul în memoria


internă, pentru execuţie, îl lansează în execuţie, urmăreşte execuţia în toate etapele
sale şi încheie execuţia programului;
• gestionarea alocării resurselor sistemului de calcul: sistemul de operare gestionează
alocarea timpului UCP, a memoriei interne, accesul la fişiere, accesul la echipamen-
tele periferice etc. pe toată durata execuţiei unui program, în scopul utilizării cât mai
eficiente a acestor resurse. În cazul în care este posibilă executarea simultană a mai
multor programe, sistemul de operare realizează alocarea resurselor între programe
pe baza unor criterii de alocare, în scopul optimizării execuţiei programelor, conform
obiectivelor de eficienţă de mai sus;
• asigurarea protecţiei între utilizatori, acolo unde sistemul de operare permite
accesul concomitent al mai multor utilizatori (programe) la resursele sistemului
de calcul şi asigurarea protecţiei între programe, fie că este vorba de programe
utilizator sau programe ale sistemului de operare. Această protecţie se referă la
evitarea cazurilor de interferenţă între mai multe programe în execuţie, care ar
putea duce la alterarea zonelor de program din memoria internă sau la alterarea,
de către un program, a datelor utilizate de un alt program;
• tratarea erorilor: sistemul de operare poate trata erori la nivelul maşinii fizice (de
exemplu: erori de citire/scriere în memoria externă, erori de acces la un echipa-
ment periferic, lipsa din configuraţia sistemului de calcul a unui echipament etc.)
sau erori logice, care pot să apară în timpul executării unui program (de exemplu:
operaţii interzise, ca împărţirea la 0, tentativa de acces în zone protejate ale memo-
riei interne etc.);
• funcţii auxiliare, cum ar fi: contabilizarea activităţii sistemului de calcul, înregis-
trarea comenzilor adresate interpretorului de comenzi ale sistemului de operare,
înregistrarea erorilor etc.
Orice sistem de operare este organizat pe două nivele:
• un nivel fizic, care conţine componenta de fireware a sistemului de calcul şi care
oferă o serie de servicii pentru iniţializarea şi buna funcţionare a componentelor
hardware ale calculatorului. Practic, componenta fizică a sistemului de operare
cuprinde fie microprogramele, în cazul sistemelor de calcul ce pot să simuleze
alte sisteme de calcul, fie programele de control pentru diferite componente ale
sistemului de calcul.
10 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

COPY C:ăWINDOWSănotepad.exe C:ăEUROCOR – copiază fişierul notepad.


exe din directorul Windows în directorul EUROCOR.

ATENŢIE! În cazul fişierelor trebuie neapărat menţionată şi extensia acestora


(.doc, .txt, .exe).

MOVE MOVE [drive:] [cale fişier] [nume fişier] [drive:] [cale fişier noua locaţie] [nume
fişier] – mută un fişier dintr-o anumită locaţie, într-o altă locaţie;

MOVE C:/EUROCOR/notepad.exe C:/EUROCOR/TEST1 – copiază fişierul


notepad.exe din directorul EUROCOR în directorul TEST1.

DEL DEL [drive:] [cale fişier sursă] [nume fişier] – şterge un fişier poziţionat la o anumită
sursă.

DEL C:/EUROCOR/TEST1/notepad.exe/ – şterge fişierul notepad.exe din direc-


torul TEST1, aflat la rândul său în directorul EUROCOR.

Dacă la aceste comenzi de ştergere, mutare, copiere se foloseşte în numele fişierului


caracterul „*”, atunci MS-DOS interpretează acest caracter cu opţiunea „toate”.

COPY C:/WINDOWS/*.txt C:/EUROCOR – copiază toate fişierele cu extensia


.txt din directorul Windows, în directorul EUROCOR.

Se observă din figura anterioară că, poziţionat fiind cursorul în directorul CRISTI, am
executat comanda de mutare a acestuia în directorul Windows. Odată poziţionat în
acest director am copiat toate fişierele cu extensia .txt în directorul EUROCOR, situat
în directorul rădăcină C:/. A urmat apoi o repoziţionare a cursorului în directorul EU-
ROCOR şi o citire a conţinutului acestuia. Observăm că cele 6 fişiere cu extensia .txt
se află în directorul EUROCOR.
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 11

Pentru facilitarea înţelegerii informaţiilor prezentate am inserat în


paginile cursului imagini, tabele şi print screen-uri sugestive, aşa cum
puteţi vedea în următoarele fragmente.

Prima generaţie de procesoare de tipul


4004 şi 8008 a apărut în 1971 şi avea o
capacitate de adresare a memoriei de 1
cuvânt de 4 biţi.
A doua generaţie de procesoare de tipul XT
8080 a apărut în 1974 si avea o capacitate de
adresare a memoriei de 1 cuvânt de 8 biţi.

A treia generaţie de procesoare de tipul


AT 8088, 8086, 80186, 80286 a apărut în
1978-82 şi avea o capacitate de adresare a
memoriei de 1 cuvânt de 16 biţi.
A patra generaţie de procesoare de tipul AT
80386 a apărut în 1985 şi avea o capacitate
de adresare a memoriei de 1 cuvânt de 32
biţi.

Ultima generaţie de procesoare Pentium,


tot pe 32 biţi, a apărut în 1989-1993, fiind o
variantă îmbunătăţită a generaţiei anterioare.

Performanţa microprocesorului este dată şi de viteza de lucru (frecvenţa de lucru – im-


pulsuri la intervale foarte mici de timp), măsurată în MHz şi care determină realizarea
unei viteze de execuţie de câteva milioane de instrucţiuni/secundă. Dacă primele mi-
croprocesoare aveau frecvenţa de lucru de 4 MHz, 8 MHz, 16 MHZ, 30 MHz, astăzi
microprocesoarele lucrează cu o frecvenţă de ordinul 400/500 MHz, 700/900 MHz,
chiar peste 3.2 GHz. Aceasta se datorează faptului că modernizarea lor este tot timpul
în atenţia proiectanţilor şi fabricanţilor de microprocesoare, dar şi pentru că acestea
încorporează aşa-numitul coprocesor matematic,
ce măreşte viteza de lucru la execuţia operaţiilor
aritmetice cu numere reale. Performanţa mi-
croprocesorului este determinată şi de spaţiul
de memorie internă pe care îl poate adresa.
Dacă primele microprocesoare erau construite să
adreseze un spaţiu de memorie de 256 Kb, 640
Kb sau 1 Mb, astăzi există microprocesoare ce
sunt proiectate să adreseze un spaţiu de memorie Model de procesor
de 32 Mb şi chiar de 64 Mb. Intel Pentium 4
12 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

În exemplul prezentat în imagine se observă că nu există creată nicio partiţie, hard diskul
având un spaţiu total de 2 GB. În acest caz veţi crea o partiţie nouă prin apăsarea tastei
C, după cum o indică şi meniul. Tasta D va permite ştergerea unei partiţii deja create
(dacă aceasta există), iar tasta ENTER va confirma instalarea sistemului pe partiţia
indicată de utilizator.
În momentul în care utilizatorul alege să creeze o nouă partiţie, sistemul de operare va
solicita indicarea dimensiunii acestei partiţii (în exemplul nostru, dacă doriţi să creaţi
două partiţii de 1 GB fiecare, veţi face acest lucru prin indicarea dimensiunilor pentru
fiecare dintre cele două partiţii). Imediat după ce aţi ales dimensiunea unei partiţii,
următoarea etapă constă în alegerea sistemului de fişiere pentru fiecare dintre acestea. În
imaginea de mai jos este exemplificată această fereastră de dialog, prin care operatorul
are de ales între două sisteme: FAT (File Allocation Table) şi NTFS (New Technol-
ogy File System) şi între două modalităţi de formatare a partiţiei: Quick (rapidă) şi
normală.

Recomandăm (chiar dacă durează mai mult) formatarea normală a partiţiilor


create, mai ales atunci când pe acestea a mai fost instalat iniţial sistemul de
operare. Microsoft recomandă ca pentru partiţia pe care este instalat sistemul
de operare Windows XP să se opteze pentru sistemul NTFS.
Tabelul de mai jos sintetizează diferenţele între sistemul FAT 32 şi sistemul
NTFS:

Caracteristica FAT NTFS


Volumul minim al partiţiei 512 MB Microsoft recomandă un
minimum de 10 MB
Volumul maxim al partiţiei 2 TB 2 TB este optim, dar se
poate şi depăşi
Limita maximă a dimensiunii unui 4 GB Limita este dată de di-
fişier mensiunea partiţiei

Mai trebuie ştiut faptul că anumite aplicaţii în Windows XP nu pot funcţiona dacă
partiţia de sistem nu este formatată NTFS, şi anume:
• Encrypting File System;
• Aplicaţiile privind securitatea la nivelul directoarelor şi fişierelor;
• Compresia fişierelor.
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 13

În fereastra de dialog aferentă opţiunii Dialing Rules veţi avea o listă cu conexiunile
Dial-up active pe calculatorul dumneavoastră (în cazul nostru, My Location este sin-
gura):
• butonul New vă dă posibilitatea setării unei noi conexiuni la Internet;
• Delete să o ştergeţi;
• butonul Edit vă oferă posibilitatea să editaţi o conexiune deja înregistrată.

Editarea conexiunii cu ajutorul butonului Edit vă va orienta spre o fereastră de dialog


cu trei opţiuni diferite: General, Area Code Rules, Calling Card.
• În fereastra opţiunii General, operatorul are posibilitatea să seteze denumirea
conexiunii Dial-up, ţara de origine, codul telefonic al ţării (0040), regulile de
conectare la linia telefonică, tipul de conexiune telefonică (Tone sau Pulse).
14 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

Exerciţiile sunt un instrument util de verificare a cunoştinţelor


teoretice dobândite în cadrul unei lecţii, constituind adevărate
aplicaţii ce vă solicită atenţia şi un pas util în
rezolvarea temei pentru acasă.

Iniţial, un utilizator poate fi Administrator sau User, însă starea lui poate fi
modificată prin adăugarea la unul dintre aceste grupuri. Adăugarea unui utilizator
din lista de utilizatori activi la unul din aceste grupuri se poate face prin următoarea
succesiune de paşi:
1. Accesaţi StartˆControl PanelˆAdministrative ToolsˆComputer Management
şi veţi activa o fereastră de dialog, apoi selectaţi Local Users and Groups (partea
stângă);
2. În partea stângă a ferestrei extindeţi lista de utilizatori (Users) şi cea de grupuri
de utilizatori (Groups);
3. Accesaţi unul dintre grupurile de utilizatori (să zicem Power Users) şi adăugaţi
un nou utilizator din lista de utilizatori la acest grup cu opţiunea Add. În momen-
tul în care schimbaţi tipul utilizatorului veţi modifica şi restricţiile de acces ale
acestuia.

Exerciţiul 4
Creaţi un utilizator nou pe calculatorul dumneavoastră cu numele EURO-
COR, care să fie de tip User. Adăugaţi acest utilizator la grupul de utilizatori
de tip Power Users. Ştergeţi apoi utilizatorul EUROCOR creat pe calculatorul
dumneavoastră.

un grup nou Un alt element interesant şi important este acela că pe un calculator se poate crea un nou
grup de utilizatori, diferit de cele propuse deja. Pentru a crea un grup de utilizatori şi
pentru a adăuga utilizatori la acest grup va trebui să parcurgeţi următorii paşi:
1. Accesaţi StartˆControl PanelˆAdministrative ToolsˆComputer Manage-
ment şi veţi activa o fereastră de dialog, apoi selectaţi Local Users and Groups
(partea stângă);
2. În fereastra opţiunii Computer Management alegeţi meniul Actions din bara de
meniuri (partea de sus) şi apoi accesaţi opţiunea New Group;
3. La acest nou grup creat puteţi adăuga apoi utilizatori din lista de utilizatori activi
pentru acel calculator.

Exerciţiul 5
Creaţi un grup de utilizatori pe calculatorul dumneavoastră cu numele CONT-
ABILITATE şi adăugaţi la acest grup doi utilizatori creaţi în prealabil cu nu-
mele de Ionescu şi Popescu. Ştergeţi apoi grupul creat şi utilizatorii creaţi de
dumneavoastră.

Prin această interfaţă mult îmbunătăţită de operare cu utilizatori şi grupuri de utiliza-


tori, eficienţa folosirii sistemului de calcul poate creşte considerabil atât la nivelul unei
familii, cât şi la nivelul unei companii sau instituţii.
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 15

Microsoft Word ca editor implicit de poştă electronică şi dacă dorim să trimitem mesaje
în text simplu, HTML sau text îmbogăţit Microsoft Outlook. Avem posibilitatea să
utilizăm oricare din aceste formate fie cu Outlook, fie cu Word ca editor de poştă
electronică. Avem şi posibilitatea să creăm un mesaj într-un format sau într-un edi-
tor diferit de cele implicite pe care le-am ales anterior. In meniul Actions indicăm
spre New Mail message using (Mesaj nou de poştă electronică), apoi facem clic
pe formatul de mesaj sau pe editorul de poştă electronică dorit.
• Comutarea rapidă între formate de corespondenţă – când utilizăm Outlook
pentru alcătuirea mesajelor, avem posibilitatea să comutăm oricând între editarea
în format HTML, RTF sau text simplu, chiar dacă suntem în mijlocul mesajului.
• Confirmări de citire Internet – Outlook generează şi urmăreşte confirmări de
citire standard Internet.
• Mail merge (Îmbinare corespondenţă extinsă) – dacă dorim să creăm o listă de
corespondenţă, care este un subset al folderului Contacts, avem posibilitatea să
filtrăm lista persoanelor de contact şi apoi să utilizăm lista filtrată pentru a începe
o îmbinare de corespondenţă din Outlook.

Exerciţiul 4
Setaţi ca citirea căsuţei poştale deschisă de dumneavoastră pe unul din clienţii de
poştă electronică publici de pe Internet (Yahoo, MSN,, Gmail, Home.ro) să se facă
cu ajutorul utilitarului Microsoft Outlook. Creaţi un mesaj de poştă electronică
adresat unui coleg din reţeaua biroului sau unui coleg care are mesagerie prin
Internet. Răspundeţi la un mesaj pe care 1-aţi primit. Semnalizaţi mesajul pentru
urmărire, încercaţi să retrimiteţi mesajul şi înlocuiţi-1 cu un altul. Creaţi două
noi fişiere care să stocheze mesajele: mutaţi mesajele existente din Inbox în noile
fişiere create în acest scop. Utilizaţi opţiunea Găsire elemente (Find Items) pentru
a localiza un mesaj trimis de cineva. Ştergeţi unul sau mai multe mesaje.

Protocolul FTP şi clientul de FTP


Accesul într-o reţea complexă devine mai complicat şi aici cea mai utilizată cale este prin
FTP. Transferul de fişiere de la server spre client poartă numele de download, iar cel în
sens invers se numeşte upload. Serverele de tip FTP înmagazinează în general o can-
titate însemnată de informaţie şi simpla găsire a unui server de acest tip nu garantează
şi accesul la fişierele pe care le conţine. De cele mai multe ori, accesul este restricţionat
şi se poate face cunoscând un user şi o parolă.
Atunci când un server permite oricărui utilizator accesul la fişierele sale, acesta se
numeşte server de tip anonymous FTP. Acest lucru înseamnă că permite o conectare
cu user-ul anonymous şi acceptă ca parolă o adresă de e-mail. Uneori, transferul este
mult îngreunat de viteza cu care vin datele, acest lucru datorându-se în parte distanţei
dintre server şi client. Soluţia se numeşte mirroring şi constă în existenţa unui server
aflat mai aproape de client, care să conţină aceleaşi informaţii ca şi cel iniţial.
Gestionarea accesului la un server FTP se face foarte uşor, cu ajutorul unui program
specializat, numit client de FTP. Cel mai uzitat pare să fie WS_FTP sau CuteFTP, care
a ajuns la varianta 8.0.
16 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

Fiecare lecţie conţine la final o recapitulare a cunoştinţelor prezentate


în cadrul său, pentru a vă ajuta să surprindeţi principalele idei tratate.

RECAPITULAREA LECŢIEI 6

6.1 Pentru a uşura operarea cu fişiere, sistemul de operare Windows XP pune la


dispoziţia utilizatorilor o aplicaţie special creată în acest sens: Windows Ex-
plorer.
6.2 Numim fişier orice colecţie de informaţii rezultată în urma utilizării unei aplicaţii
(un document, o imagine) sau care este o componentă a unei aplicaţii (fişierele
de execuţie, fişierele componente).
6.3 Numim director (sau folder) o colecţie de unul sau mai multe fişiere. Directoarele
şi fişierele sunt elemente de bază ale sistemelor de operare din zilele noastre.
6.4 Principalele operaţiuni care pot fi realizate cu fişierele sau directoarele cu-
prind:
• crearea, denumirea şi ştergerea unui director;
• copierea, mutarea şi ştergerea unui director;
• copierea, mutarea şi ştergerea unui fişier;
• modificarea proprietăţilor şi redenumirea directoarelor sau fişierelor.
6.5 Odată cu instalarea sistemului de operare Windows XP, pe lângă aplicaţia de
bază Windows Explorer sunt instalate şi o serie de alte aplicaţii utile pe care
operatorul să le poată folosi pentru redactarea unui text, pentru prelucrarea unor
imagini sau pentru realizarea unor calcule.
6.6 Aplicaţia Calculator este localizată în Accessories, fiind un instrument foarte
util atunci când doriţi să realizaţi rapid o serie de calcule.
6.7 Aplicaţia Paint este localizată tot în Accessories şi este un instrument foarte util,
fiind un program mai simplu de editare a imaginilor, dar şi de desen.
6.8 Aplicaţia WordPad este o variantă mai complexă a editorului de text Notepad,
ambele putând fi accesate din accesoriile sistemului de operare. Acest editor este
destul de avansat şi destul de complex, dând posibilitatea editării unui text în
condiţii destul de bune.
6.9 Aplicaţia Notepad este varianta mult mai simplă a editoarelor de texte, fiind
folosită doar pentru a scrie texte care nu necesită o formatare complicată. Interfaţa
sa este mult mai uşor de înţeles şi de folosit, însă nu oferă prea multe opţiuni.
Este localizată tot în accesoriile sistemului de operare.
6.10 Instrumentul Search are ca rol regăsirea unor fişiere sau directoare prin introduc-
erea unor elemente referitoare la acestea: nume, extensie, mărime, data ultimei
modificări şi domeniul de căutare, fiind echivalentul aplicaţiei Find din celelalte
variante ale Windows.
6.11 Aplicaţia Character Map se poate lansa din AccesssoriesˆSystem Tools şi are
rolul de a vizualiza caracterele asociate fiecărui tip de font.
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 17

Toate lecţiile sunt însoţite de o secţiune de răspunsuri la exerciţii,


care vă îndrumă în rezolvare prin anumite sugestii. Iată ca exemplu
răspunsurile Lecţiei 8.

RĂSPUNSURI LA EXERCIŢII

Menţionăm că răspunsurile de mai jos reprezintă doar o sugestie în rezolvarea


exerciţiilor din cadrul lecţiilor.
Lecţia 7
Exerciţiul 2
Efectuaţi dublu-clic pe butonul stâng al mouse-ului, pe shortcut-ul browser-ului (Inter-
net Explorer, Mozilla etc.)ˆtastaţi www.eurocor.roˆEnterˆîn partea stângă a paginii,
efectuaţi clic pe unul dintre cursuriˆBackˆClose.
Lecţia 8
Exerciţiul 1

Exerciţiul 5
18 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

Toate lecţiile sunt însoţite de o temă pentru acasă, care are rolul
de a vă verifica însuşirea cunoştinţelor. Iată ca exemplu un
fragment din tema Lecţiei 1.

TEMA PENTRU ACASĂ 1

1. Intenţionaţi să achiziţionaţi un sistem de calcul de pe piaţă şi aveţi în vedere


următoarele două oferte de sisteme:

Sistemul A Sistemul B

Procesor Intel® Pentium® (1.7 GHz) Intel® Pentium® (2,2 GHz)

Memorie Cache: 2 MB Memorie Cache: 2 MB

Memorie RAM: 512 MB DDR2 Memorie RAM: 1 GB DDR2

Hard disk: 60 GB Hard disk: 80 GB

Monitor: 15”, rezoluţie 1280 x 800 Monitor: 17”, rezoluţie 1280 x 800

Placa video: Intel® 915GM integrată, Placa video: Intel® 915 GM integrată,
memorie 64 MB VRAM memorie 128 MB VRAM

Unitate optică: DVD-Dual Double Unitate optică: DVD-Dual Double


Layer Layer

Placă de reţea: 10/100Mbps Fast Eth- Placă de reţea: 10/100 Mbps Fast
ernet Ethernet

Modem integrat: 28 Kbps Modem integrat: 56 Kbps

Interfeţe: USB 2.0 2 porturi, 1 port VGA, Interfeţe: USB 2.0 4 porturi, 1 port
1 port modem, 1 port pentru placa de reţea VGA, 1 port modem, 1 port pentru placa
LAN. de reţea LAN.

Precizaţi care dintre cele două sisteme ar fi mai performant. Motivaţi răspunsul, având în
vedere cele studiate în prima lecţie cu privire la componentele unui sistem de calcul.

2. Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii de mai jos este falsă:


a) Hard diskul este o memorie magnetică formată din mai multe platane mag-
netice;
b) Memoria internă de tipul DRAM este mai lentă decât memoria SRAM;
c) Capacitatea de adresare a memoriei procesoarelor de ultimă generaţie este
de 32 biţi;
d) Densitatea de punct este un element de performanţă al unui monitor;
e) Scanner-ele permit recunoaşterea unui text, care poate fi ulterior prelucrat.
Windows, Word, Excel şi Internet lecţie demonstrativă 19

Pentru a vă familiariza cu noţiunile şi termenii specifici din domeniu,


lecţiile conţin un dicţionar de specialitate, dar şi o bibliografie,
care vă ajută în aprofundarea cunoştinţelor. Am selectat astfel
de exemple din Lecţiile 5 şi 6.

DICŢIONAR DE SPECIALITATE
Favorites – listă de adrese sau legături utile în cadrul sistemului de operare
şi care facilitează şi mai mult accesul rapid la aceste resurse
Folder – este un director sau dosar de fişiere şi poate conţine mai multe
fişiere, chiar şi directoare. Poate fi şters, mutat, redenumit sau
copiat ca şi un fişier
Font – modalitate de reprezentare grafică a unei litere, existând în
prezent un număr foarte mare de astfel de litere preinstalate de
sistemul Windows XP sau care pot fi ulterior instalate (pentru
utilizatorii mai avansaţi)
Mapping – este opţiunea prin care utilizatorul poate seta un traseu pentru
partajarea unui director poziţionat pe alt calculator
Switch – dă posibilitatea ca printr-o combinaţie de taste (Shift şi Alt
simultan de regulă) să se sară de la o aplicaţie la alta
Thumbnails – este o formă de vizualizare a fişierelor în cadrul fiecărui director
folosind conţinutul acestuia

BIBLIOGRAFIE
1. Bălan Mircea, „Iniţiere in Windows XP”, Editura Arves, Craiova, 2003
2. Dulu Ana, „ECDL modulul 1. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei”,
Editura Andreco, 2004
3. Chris Fehily, „WINDOWS XP – Ghid vizual”, Editura Teora, Bucureşti, 2005
4. Preston Galla, „Windows XP – 120 de soluţii ingenioase pentru optimizarea
sistemului de operare”, Editura Teora, Bucureşti, 2005
5. Dragne Stelian, „Cum să setezi Windows XP Service Pack 2 ca să lucreze pentru
tine”, PC World Bucureşti, v.2, nr. 10, p. 90-91
6. Kristen Crupi, Online Training Solutions, Inc., „Microsoft Windows XP: step by
step”, Microsoft Press, publicat la Redmond, 2001
20 lecţie demonstrativă Windows, Word, Excel şi Internet

Temele se rezolvă pe formulare speciale, care pot fi trimise spre


corectare profesorului personal.

Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă


se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.
În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesabilitatea
şi atractivitatea cursului nostru,
vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR,
înscriindu-vă la cursul de Windows, Word, Excel şi Internet!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro