Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU

Comisia centrală de admitere

APROBAT

Preşedinte, Secretar,
Prof. univ. dr. ing. Constantin OPREAN Prof. univ. dr. ing. Lucian CIOCA

Facultatea de Jurnalistică
Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale Comunicării
Specializarea: Jurnalism – cursuri de ZI

Lista candidaţilor A D M I Ş I pe locuri cu taxă


la concursul de admitere,
sesiunea iulie 2010, după perioada de confirmare

Nr. Nr. Medie


Numele şi prenumele
crt. leg. admitere
1. 0146 DĂNILĂ T. ALEXANDRA - FLORINA 7.86
2. 0088 IONESI R. FLORENTINA 7.81
3. 0170 ŞAMŞUDEAN A. DELIA - CASANDRA 7.80
4. 0031 BUCIUTA Ş. MARIA 7.78
5. 0150 SICOIE C. Ş. MARIA - DANIELA 7.78
6. 0156 FULEA GEORGIAN 7.70
7. 0091 TREANŢĂ V. D. CONSTANTIN - DANIEL 7.69
8. 0095 LUPULEŢ G. MĂDĂLIN - COSMIN 7.64
9. 0086 VEREŞ I. ION - ALEXANDRU 7.03
10. 0014 BÎRZĂ N. NICOLAE - CĂTĂLIN 7.01
11. 0054 PĂCURAR V. TIMOTEI 6.90

Preşedinte comisie facultate, Secretar comisie facultate,

Prof. univ. dr. Ion DUR Lect. univ. dr. Răzvan ENACHE