Prof:Ciocotişan Radu

5. 5. Opera OperaŃ Ńii ii cu func cu funcŃ Ńii derivabile ii derivabile
Teoremă Teoremă: :
Fie D R, f,g :DR şi x
0
D un punct de acumulare pentru D, astfel încât f şi g sunt derivabile în x
0
. Atunci:
1. funcŃia f + g f + g este derivabilă în x
0
si
2. pentru orice constantă constantă c c , funcŃia c c· ·f f este derivabilă în x
0
şi
3. funcŃia f f· ·g g este derivabilă în x
0
şi
4. dacă în plus g(x) ≠ 0 pentru orice x, funcŃia este derivabilă în x
0
şi
⊂ ∈
( ) ) ( ' ) ( ' ) ( '
0 0 0
x g x f x g f + = +
( ) ( ) ) ( ' x '
0 0
x f c f c ⋅ = ⋅
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0 0 0
' ' ' x g x f x g x f x g f ⋅ + ⋅ = ⋅
g
f
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
0
2
0 0 0 0
0
'
' '
x g
x g x f x g x f
x
g
f ⋅ − ⋅
=
|
|
¹
|

\
|
(Reguli de derivare Reguli de derivare)
Regulile de derivare Regulile de derivare pot fi scrise pe scurt pe scurt astfel:
( ) ' ' ' g f g f ± = ±
( ) ' ' f c f c ⋅ = ⋅
( ) ' ' ' g f g f g f ⋅ + ⋅ = ⋅
2
'
' '
g
g f g f
g
f ⋅ − ⋅
=
|
|
¹
|

\
|
suma,diferenŃa
constanta “iese iese”
produsul
câtul
ObservaŃie.
Rezultatele referitoare la suma suma ş şi produsul de func i produsul de funcŃ Ńii derivabile ii derivabile
se pot extinde la un număr finit de func număr finit de funcŃ Ńii ii.
n n
f f f f f f ' ... ' ' )' ... (
2 1 2 1
+ + + = + + +
Prof:Ciocotişan Radu
Ne propunem ca pentru fiecare dintre funcŃiile elementare studiate să determinăm domeniul de derivabilitate şi să calculăm
derivata acesteia. Vom folosi pentru aceasta formula
6. Derivatele 6. Derivatele func funcŃ Ńiilor elementare iilor elementare
h
x f h x f
x f
h
) ( ) (
lim ) ( '
0
− +
=

Derivata Derivata func funcŃ Ńiei constante iei constante
Dacă c eR este fixat şi f :RR, f(x) = c f(x) = c, atunci f este derivabilă pe R şi f '(x) = 0.
Demonstra DemonstraŃ Ńie. ie. Pentru orice x eR, avem:
Re ReŃ Ńine ! ine !
0 lim
) ( ) (
lim ) ( '
0 0
=

=
− +
=
→ →
h
c c
h
x f h x f
x f
h h
0 ' = c
Exemplu, a) 0' = 0; b) (100)' = 0; c) (-2007)’ = 0.
Derivata Derivata func funcŃ Ńiei putere iei putere cu exponent natural cu exponent natural
Dacă n e N* este fixat şi f : R R,
f(x) = x f(x) = x
n n
, atunci f este derivabilă pe R şi f f ’ ’ (x) = nx (x) = nx
n n- -1 1
Demonstra DemonstraŃ Ńie ie
( )
1 1 1
1 2 1 1
0
1 1
0
1 1 0
0 0 0
) ... (
lim
...
lim
...
lim lim
) ( ) (
lim ) ( '
− −
− −
→ → →
= =
+ + +
=
+ +
=
− + + +
=
− +
=
− +
=
n n
n
n n
n n
n
n
h
n n
n
n
n
h
n n n
n
n
n
n
n
h
n n
h h
nx x C
h
h C h C x C h
h
h C h x C
h
x h C h x C x C
h
x h x
h
x f h x f
x f
Re ReŃ Ńine ! ine !
( )
1
'

=
n n
nx x
(derivarea derivarea “ “scade gradul scade gradul” ” cu cu o unitate o unitate.)
Caz particular.
x' = 1 x' = 1
(x (x
2 2
) )’ ’=2x =2x
(x (x
3 3
) )’ ’=3x =3x
2 2
Exemplu. avem (x
7
)' = 7x
7-1
= 7x
6
.
Prof:Ciocotişan Radu
Derivata Derivata func funcŃ Ńiei putere iei putere cu exponent real cu exponent real
Dacă a e R este fixat şi f: (0, ∞) R, f(x) =x f(x) =x
a a
, atunci f este derivabilă pe (0, ∞) şi f ’(x)
= ax
a-1
Demonstra DemonstraŃ Ńie ie
( ) ( )
x
h
u unde ax
u
u
x
x
h
x
h
x
h
x h x
h
x f h x f
x f
a
a
u
a
a
h
a
a
a
h h
= =
− +
⋅ =

|
¹
|

\
|
+
⋅ =
− +
=
− +
=

→ →
: ,
1 1
lim
1 1
lim lim
) ( ) (
lim ) ( '
1
0
1
0
1
0 0
Re ReŃ Ńine ! ine !
( )
1
'

=
a a
ax x
( )
3 2
3
2
1
3
1
'
3
1
1 2
'
2
3
1
3
1
3
1
; 2
x
x x x x x = = =
|
|
¹
|

\
|
=
− −

Exemplu,
Derivata Derivata func funcŃ Ńiei radical iei radical
| )
3 , , ) ( , :
, ) ( , , 0 :
≥ − = →
− = → ∞
n impar n x x f R R f
par n x x f R f
n
n
Deoarece:
n
n
x x
1
=
avem:
( )
n n
n
n
n n
n
x n
x
n
x
n
x x
1
1
1
1
'
1
'
1 1 1= = =
|
|
¹
|

\
|
=
Re ReŃ Ńine ! ine !
( )
n n
n
x n
x
1
1
'

=
Caz particular:
n=2
( )
x
x
2
1
'
=
Exemplu.
( )
3 2
'
3
3
1
x
x =
Observa ObservaŃ Ńie. ie.
FuncŃia radical este un exemplu de funcŃie pentru care domeniul de derivabilitate nu coincide cu domeniul de definiŃie:
funcŃia radical cu exponent par este derivabilă pe (0, oo), iar cea cu exponent impar în orice punct din R*.
Prof:Ciocotişan Radu
Derivata Derivata func funcŃ Ńiei iei exponen exponenŃ Ńiale iale
Dacă a > 0, a ≠ 1 este fixat şi f :R(0, ∞), f(x) f(x) = = a a
x x
, atunci f este derivabilă pe R şi f '(x) = a
x
ln a
Demonstra DemonstraŃ Ńie. ie.
Pentru orice x e R avem:
a a
h
a
a
h
a a
h
x f h x f
x f
x
h
h
x
x h x
h h
ln
1
lim lim
) ( ) (
lim ) ( '
0 0 0
=

=

=
− +
=

+
→ →
Re ReŃ Ńine ! ine !
( ) a a a
x x
ln
'
=
Caz particular:
a = e
( )
x x
e e =
'

Exemple.
( ) 2 ln
2
1
2
1
ln
2
1
2
1
2
1
; 3 ln 3 3
'
'
'
x x x
x
x x
|
¹
|

\
|
− =
|
¹
|

\
|
=
|
|
¹
|

\
|
|
¹
|

\
|
=
|
¹
|

\
|
=
Derivata Derivata func funcŃ Ńiei logaritmice iei logaritmice
Dacă a>0, a ≠ 1 este fixat şi f: (0, ∞) R, f(x) = log f(x) = log
a a
x x , atunci f este derivabilă pe (0, ∞) şi
Demonstra DemonstraŃ Ńie. ie.
Pentru orice x e (0, ∞), folosind formula de schimbare a bazei unui logaritm vom avea:
a x
x f
ln
1
) ( ' =
a
x
x
a
ln
ln
log =
( )
x
h
u
a x u
u
a x
h
x
h
a h
x
h x
a a h
x h x
h
x f h x f
x f
u
h h h h
= =
+
=
|
¹
|

\
|
+
=
|
¹
|

\
| +
=
− +
=
− +
=

→ → → →
unde ;
ln
1 1 ln
lim
ln
1
1 ln
lim
ln
1
ln
lim
ln
1
ln
ln ) ln(
lim
) ( ) (
lim ) ( '
0
0 0 0 0
Re ReŃ Ńine ! ine !
( )
a x
x
a
ln
1
log
'
= Caz particular:
a = e
( )
x
x
1
ln
'
=
Exemple.
( )
2 ln
1
2
1
ln
1
log ;
3 ln
1
log
'
2
1
'
3
x
x
x
x
x − = =
|
|
¹
|

\
|
=
Prof:Ciocotişan Radu
Derivatele Derivatele func funcŃ Ńiilor trigonometrice directe iilor trigonometrice directe
a) Dacă f:RR, f(x) = sinx f(x) = sinx, atunci f este derivabilă pe R şi f '(x) = cosx f '(x) = cosx
b) Dacă f : RR, f(x) = cosx f(x) = cosx, atunci f este derivabilă pe R şi f f ’ ’(x) = (x) = - - sinx sinx
c) Dacă f(x) = tgx f(x) = tgx atunci f este derivabilă şi
d) Dacă f(x) = ctgx f(x) = ctgx atunci f este derivabilă şi
( ) ,
2
1 2 : R k R f →
)
`
¹
¹
´
¦
+ −
π
x
x f
2
cos
1
) ( ' =
{ } , : R k R f → − π
x
x f
2
sin
1
) ( ' − =
Demonstra DemonstraŃ Ńie ie
. cos
2
1
2
2
sin
lim cos 2
2
2
cos
2
sin 2
lim
sin ) sin(
lim
) ( ) (
lim ) ( '
0 0 0 0
x
h
h
x
h
h x h
h
x h x
h
x f h x f
x f
h h h h
= ⋅ =
+
=
− +
=
− +
=
→ → → →
a)
b) Analog cu punctul a).
c)
d) Analog cu punctul c).
( )
.
cos
1
cos cos
1 sinh
lim
) (
lim
) ( ) (
lim ) ( '
2
0 0 0
x x h x h h
tgx h x tg
h
x f h x f
x f
h h h
=
+
⋅ =
− +
=
− +
=
→ → →
Re ReŃ Ńine ! ine !
( ) x x cos sin
'
=
( ) x x sin cos
'
− =
( )
x
tgx
2
'
cos
1
=
( )
x
ctgx
2
'
sin
1
− =
Observa ObservaŃ Ńie. ie.
Deoarece
x tg
x
x x
x
2
2
2 2
2
1
cos
cos sin
cos
1
+ =
+
=
( ) x tg
x
tgx
2
2
'
1
cos
1
+ = =
Prof:Ciocotişan Radu
Derivatele Derivatele func funcŃ Ńiilor trigonometrice inverse iilor trigonometrice inverse
a) Dacă f : [- 1, 1] , f(x) = arcsinx f(x) = arcsinx, atunci f este derivabilă pe (-1,1) şi
b) Dacă f:[-1, 1] [0, π], f(x) = arccosx f(x) = arccosx, atunci f este derivabilă pe (-1,1) şi
c) Dacă f:R , f(x) = arctgx f(x) = arctgx, atunci f este derivabilă pe R şi
d) Dacă f:R(0, π), f(x) = arcctgx f(x) = arcctgx, atunci f este derivabilă pe R şi


2
,
2
π π
2
1
1
) ( '
x
x f

=
2
1
1
) ( '
x
x f

− =
|
¹
|

\
|

2
,
2
π π
2
1
1
) ( '
x
x f
+
=
2
1
1
) ( '
x
x f
+
− =
Formulele prezentate mai sus se vor demonstra ulterior
Re ReŃ Ńine ! ine !
( )
2
'
1
1
arcsin
x
x

=
( )
2
'
1
1
arccos
x
x

− =
( )
2
'
1
1
x
arctgx
+
=
( )
2
'
1
1
x
arcctgx
+
− =
AtenŃie ! Peste tot în formulele stabilite s-a folosit convenŃia f f ’ ’(x) = (f(x))', (x) = (f(x))', x x
De exemplu, am notat cu (sinx)' derivata funcŃiei sinus.
Pentru x
0
fixat, f ’(x
0
) este în general diferită de (f (x
0
)) ‘ = 0 ( fiind o constantă)
d
D ∈
Prof:Ciocotişan Radu
Prof:Ciocotişan Radu
Prof:Ciocotişan Radu
Prof:Ciocotişan Radu