Sunteți pe pagina 1din 10

5.

OperaŃii cu funcŃii derivabile


Teoremă: (Reguli de derivare)
Fie D ⊂ R, f,g :DR şi x0 ∈ D un punct de acumulare pentru D, astfel încât f şi g sunt derivabile în x0. Atunci:
( f + g ) ' ( x0 ) =
1. funcŃia f + g este derivabilă în x0 si
f ' ( x0 ) + g ' ( x0 )
(⋅f
2. pentru orice constantă c , funcŃia c·f este derivabilă în xc0 şi ) ' (x 0 ) = c ⋅ f ' ( x0 )
3. funcŃia f·g este derivabilă în x0 (şif ⋅ g ) ' (x0 ) = f ' (x0 ) ⋅ g (x0 ) + f (x0 )⋅ g ' (x0 )
f ' ( x0 ) ⋅ g ( x0 ) − f ( x0 ) ⋅ g ' (x0 )
f '
este derivabilă în x0f şi
  ( x0 ) =
4. dacă în plus g(x) ≠ 0 pentru orice x, funcŃia
g
g g 2 ( x0 )

Regulile de derivare pot fi scrise pe scurt astfel:

( f ± g ) ' = f '± g ' suma,diferenŃa


(c ⋅ f ) ' = c ⋅ f ' constanta “iese
iese”

( f ⋅ g ) ' = f '⋅g + f ⋅ g ' produsul


ObservaŃie. '
Rezultatele referitoare la suma şi produsul de funcŃ
funcŃii derivabile f f '⋅ g − f ⋅ g '
  = câtul
funcŃii.
se pot extinde la un număr finit de funcŃ ii
g g2
( f1 + f 2 + ... + f n )' = f '1 + f '2 +... + f 'n
Prof:Ciocotişan Radu
6. Derivatele funcŃiilor elementare
Ne propunem ca pentru fiecare dintre funcŃiile elementare studiate să determinăm domeniul de derivabilitate şi să calculăm
derivata acesteia. Vom folosi pentru aceasta f ( x + h) − f ( x )
f ' ( x) formula
= lim
h→0 h
Derivata funcŃiei constante Dacă c eR este fixat şi f :RR, f(x) = c, atunci f este derivabilă pe R şi f '(x) = 0.

DemonstraŃie. Pentru orice x eR, avem:


DemonstraŃ f ( x + h) − f ( x ) c−c
f ' ( x) = lim = lim =0
h →0 h h →0 h

ReŃine ! c' = 0
Exemplu, a) 0' = 0; b) (100)' = 0; c) (-2007)’ = 0.

Derivata funcŃiei putere cu exponent natural Dacă n e N* este fixat şi f : R  R,

f(x) = xn, atunci f este derivabilă pe R şi f ’ (x) = nxn-1


DemonstraŃie f ' ( x) = lim
DemonstraŃ f ( x + h) − f ( x )
= lim
( x + h) − x n
n
= lim
Cn0 x n + Cn1 x n −1h + ... + Cnn h n − x n
= lim
Cn1 x n −1h + ... + Cnn h n
=
h→0 h h →0 h h →0 h h →0 h
h(Cn1 x n −1 + Cn2 h + ... + Cnn h n −1 )
lim = Cn1 x n −1 = nx n −1
h →0 h

ReŃine ! (x ) ' = nx
n n −1 (derivarea
derivarea “scade gradul”
gradul” cu o unitate.)
unitate

Caz particular. x' = 1


Exemplu. avem (x7)' = 7x7-1 = 7x6. (x2)’=2x
(x3)’=3x2
Prof:Ciocotişan Radu
Derivata funcŃiei putere cu exponent real
Dacă a e R este fixat şi f: (0, ∞) R, f(x) =x a, atunci f este derivabilă pe (0, ∞) şi f ’(x)
a
= axa-1
Ńie
DemonstraŃ
Demonstra  h
1 +  − 1
f ' ( x) = lim
f ( x + h) − f ( x )
= lim
( x + h) − x
a a
a −1
= x ⋅ lim  x a −1
= x ⋅ lim
(1 + u ) −1
a
= ax a −1 , unde : u =
h
h →0 h h →0 h h →0 h u →0 u x

(x ) ' = ax
x
a a −1
ReŃine !
Exemplu, '

(x ) = 2
'
2x 2 −1
 13  1 13 −1 1 − 23
;  x  = x = x =
1
  3 3 33 x 2
Derivata funcŃiei radical
f : [0, ∞ ) → R, f ( x) = n x , n − par
1 '
 1n  1 1n −1 1 1−nn
Deoarece: n x=x n avem: ( )
n
'
x =  x  = x = x =
1

f : R → R, f ( x ) = n x , n − impar , n ≥ 3   n n n n x n −1

ReŃine ! ( x )' =
n
n
1
n −1 Caz particular:
( x) = 2 ' 1
n x n=2
x
Exemplu. ( x)=
3
' 1
33 x 2
ObservaŃie.
ObservaŃ
FuncŃia radical este un exemplu de funcŃie pentru care domeniul de derivabilitate nu coincide cu domeniul de definiŃie:
funcŃia radical cu exponent par este derivabilă pe (0, oo), iar cea cu exponent impar în orice punct din R*.

Prof:Ciocotişan Radu
Derivata funcŃiei exponenŃiale
Dacă a > 0, a ≠ 1 este fixat şi f :R (0, ∞), f(x) = ax, atunci f este derivabilă pe R şi f '(x) = ax ln a
DemonstraŃie.
DemonstraŃ f ( x + h) − f ( x ) a x+h − a x ah −1
Pentru orice x e R avem: f ' ( x) = lim = lim = a lim = a x ln a
x
h →0 h h→0 h h→0 h

ReŃine ! (a ) = a
x ' x
ln a Caz particular:
a=e (e ) = e
x ' x

'
 1    1    1 
' x x x
Exemple. 1
(3 ) x ' 1
= 3 ln 3 ;  x  =   =   ln = −  ln 2
x

 2    2    2  2 2

Derivata funcŃiei logaritmice 1


Dacă a>0, a ≠ 1 este fixat şi f: (0, ∞) R, f(x) = logax , atunci f este derivabilă pe (0, ∞) şi f ' ( x) =
x ln a
DemonstraŃie.
DemonstraŃ ln x
Pentru orice x e (0, ∞), folosind formula de schimbare a bazei unui logaritm log a x = vom avea:
ln a
 x+h  h
ln  ln1 + 
f ( x + h) − f ( x) ln( x + h) − ln x
lim 
x 
lim 
1 1 x
f ' ( x) = lim = lim = = =
h →0 h h →0 h ln a ln a h→0 h ln a h→0 h
1 ln (1 + u ) 1 h
lim = ; unde u =
x ln a u →0 u x ln a x
1
ReŃine ! (log x ) = a
'
Caz particular: (ln x ) '= 1
x ln a a=e
x
'
Exemple.  
(log3 x ) = 1 ;  log 1
'
x  =
1
=−
1
x ln 3  2  x ln 1 x ln 2
2

Prof:Ciocotişan Radu
Derivatele funcŃiilor trigonometrice directe
a) Dacă f:RR, f(x) = sinx, atunci f este derivabilă pe R şi f '(x) = cosx
b) Dacă f : RR, f(x) = cosx, atunci f este derivabilă pe R şi f ’(x) = - sinx
 π 1
: R − (2k + 1)  → R,
c) fDacă ( x) =
f(x) = tgx atunci f este derivabilăf ' şi
 2 cos 2 x
:R−
d) fDacă {kπ } → R, f(x) = ctgx atunci f este derivabilăf şi
' ( x) = − 2
1
sin x
DemonstraŃie
DemonstraŃ
h 2x + h h
2 sin cos sin
f ( x + h) − f ( x ) sin( x + h) − sin x 2 2 = 2 cos x lim 2 ⋅ 1 = cos x.
a)f ' ( x) = lim = lim = lim
h →0 h h →0 h h →0 h h →0 h 2
b) Analog cu punctul a). 2
f ( x + h) − f ( x ) tg ( x + h) − tgx sinh 1 1
f ' ( x) = lim c) = lim = lim ⋅ = .
h →0 h h →0 h h→0 h cos(x + h ) cos x cos 2 x
d) Analog cu punctul c).

ReŃine ! (sin x ) = cos x '


(tgx ) = 21 '

cos x
(cos x ) = − sin x '
1
(ctgx ) = − 2 '

ObservaŃie.
ObservaŃ 1 sin 2 x + cos 2 x sin x
Deoarece 2
= 2
= 1 + tg 2 x
cos x cos x
1
(tgx ) = 2 = 1 + tg 2 x
'

Prof:Ciocotişan Radu
cos x
Derivatele funcŃiilor trigonometrice inverse
 π π 1
a) Dacă−f 2: ,[-2 1, 1]
 f ' ( x ) =
, f(x) = arcsinx, atunci f este derivabilă pe (-1,1) şi 2
  1− x
1
b) Dacă f:[-1, 1]  [0, π], f(x) = arccosx, atunci f este derivabilă pe (-1,1) şi f ' ( x) = −
 π π 1 − x 2
c) Dacă f:R − ,  , f(x) = arctgx, atunci f este derivabilă pe R şi
 2 2 1
f ' ( x) =
1 1+ x2
x) = −
d) Dacă f:R(0, π), f(x) = arcctgx, atunci f este derivabilă pefR' (şi
1 + x2
Formulele prezentate mai sus se vor demonstra ulterior

1
ReŃine ! (arcsin x )' =
1 (arctgx )' =
1− x2 1+ x2
1
(arccos x )' = − 1
(arcctgx) = − 2'
1− x2 1+ x

AtenŃie ! Peste tot în formulele stabilite s-a folosit convenŃia f ’(x) = (f(x))', x ∈ Dd
De exemplu, am notat cu (sinx)' derivata funcŃiei sinus.
Pentru x0 fixat, f ’(x0) este în general diferită de (f (x0)) ‘ = 0 ( fiind o constantă)

Prof:Ciocotişan Radu
Prof:Ciocotişan Radu
Prof:Ciocotişan Radu
Prof:Ciocotişan Radu
Prof:Ciocotişan Radu