Acuzativ

Genitiv

Nominativ Subiect: cine? ce? -intrebam predicatul Apozitie: care? -intrebam subiectul Nume precativ: -ce este? -ce devine? -ce ramane? -ce ajunge? -ce se face? -ce inseamna ? -ce pare ? -ce iese? -intrebam un verb copulativ.

Dativ Complrment indirect: -cui?intrebam un verb. Complement Instrumental: -gratie cui? -datorita cui? -multumita cui? Intrebam un verb; prepozitii: gratie datorita, multu-mita. Complement cir. de loc:unde? Intrbam un verb Atribut datival: -care? Intrebam un substantiv nearticulat. Nume predicativ -asemeni cui -contrar cui + -conform cui + un verb copu-lativ.

Complement direct:- pe cine? -prep:pe ;- intrebam un verb. Complement indirect: - la cine ? la ce?cu cine?cu ce? despre cine ? despre ce ? -prep: la,cu,despre,de. -intrebam un verb. Complement cir. de locunde ? -prep: in, pe, sub, langa, pana la pana, catre, spre, de la, pe langa, de pe;- intrebam un verb. Complement cir. de timp:cand? -prep: de,peste,pana,intr-,dupa; -intrebam un verb. Complement cir. de mod:cum? -prep:ca, ca si, cat, precum, asa ca -intrebam un verb. Compl cir. de cauza: -din ce cauza? -prep:de; intrebam un verb. Complement cir. conditional: -cu ce conditie?,intrebamverb. -loc. prep.:in caz de. Complement cir. de scop: -cu ce scop? prep: pentru. -intrebam un verb. Nume predicativ:-cum: este devine, ramane, pare, se face, ajunge, pare, iese. -intrebam un verb copulativ. Compl.de agent:-de catre cine? -prep: de, de catre; intrebam-verb Atribut prep:care?intrsubst,pron prep:de, din ,cu, pe, ptr ,la, spre, sub Compl.cir.concesiv-prep:cu tot -in ciuda carui fapt? intr-un verb

Atribut genitival: -al cui? a cui? ale cui? ai cui? -intrebam un subst. sau pronume. Complement indirect:asupra cui? -impotriva cui?contra cui? -intrbam un verb. Compl. cir. de timp: cand? -prep:inaintea; intrbam un verb Copml.cir. de loc:unde? -prep:in susul,injosul,dea lungul, dea latul, la margine, la stanga, la dreapta, in fata,in spate. -intrebam un verb. Nume predicativ: -al cui: este , devine, ramane, pare se face, ajunge, iese, pare, inseamna -intrbam un verb cop. si subiectul Compl. cir. de scop.cu ce scop? -intrbam –verb; prep: in cazul. Compl.cir. de cauza:din ce cauza? -loc:din cauza;intrbam un verb. Compl.cir.concesiv: in ciuda carui fapt ? , -intrebam un verb. -loc: in ciuda. Atribut prepozitional -care?:-din fata -din spatele -din dreapta

• • • • • •

din stanga din susul din josul din lungul din latul din curmrzisul

-intrebam un substantiv sau pron