Sunteți pe pagina 1din 1

Acuzativ Genitiv Nominativ Dativ

Subiect: cine? ce? Complrment indirect:


Complement direct:- pe Atribut genitival: -intrebam -cui?intrebam
cine? -al cui? a cui? ale cui? ai predicatul un verb.
-prep:pe ;- intrebam un cui? Apozitie: care? Complement
verb. -intrebam un subst. sau -intrebam Instrumental:
Complement indirect: - la pronume. subiectul -gratie cui?
cine ? la ce?cu cine?cu ce? Complement indirect:asupra Nume precativ: -datorita cui?
despre cine ? despre ce ? cui? -ce este? -multumita cui?
-prep: la,cu,despre,de. -impotriva cui?contra cui? -ce devine? Intrebam un verb; prepozitii: gratie
-intrebam un verb. -intrbam un verb. -ce ramane? datorita, multu-
Complement cir. de loc- Compl. cir. de timp: cand? -ce ajunge? -mita.
unde ? -prep:inaintea; intrbam un -ce se face? Complement cir. de loc:unde?
-prep: in, pe, sub, langa, verb -ce inseamna ? Intrbam un verb
pana la Copml.cir. de loc:unde? -ce pare ? Atribut datival:
pana, catre, spre, de la, pe -prep:in susul,injosul,dea -ce iese? -care? Intrebam un substantiv
langa, lungul, dea latul, la -intrebam un verb nearticulat.
de pe;- intrebam un verb. margine, la stanga, la copulativ. Nume predicativ
Complement cir. de timp:- dreapta, in fata,in spate. -asemeni cui
cand? -intrebam un verb. -contrar cui +
-prep: Nume predicativ: -conform cui
de,peste,pana,intr-,dupa; -al cui: este , devine,
-intrebam un verb. ramane, pare + un verb copu-
Complement cir. de mod:- se face, ajunge, iese, pare, -lativ.
cum? inseamna
-prep:ca, ca si, cat, precum, -intrbam un verb cop. si
asa ca subiectul
-intrebam un verb. Compl. cir. de scop.cu ce
Compl cir. de cauza: scop?
-din ce cauza? -intrbam –verb; prep: in
-prep:de; intrebam un verb. cazul.
Complement cir. conditional: Compl.cir. de cauza:din ce
-cu ce conditie?,intrebam- cauza?
verb. -loc:din cauza;intrbam un
-loc. prep.:in caz de. verb.
Complement cir. de scop: Compl.cir.concesiv: in ciuda
-cu ce scop? prep: pentru. carui fapt ? , -intrebam un
-intrebam un verb. verb.
Nume predicativ:-cum: este -loc: in ciuda.
devine, ramane, pare, se Atribut prepozitional
face, -care?:-din fata
ajunge, pare, iese. -din spatele
-intrebam un verb copulativ. -din dreapta
Compl.de agent:-de catre
cine?
-prep: de, de catre; • din stanga
intrebam-verb
Atribut prep:care?intr- • din susul
subst,pron • din josul
prep:de, din ,cu, pe, ptr ,la,
spre, sub • din lungul
Compl.cir.concesiv-prep:cu
tot
• din latul
-in ciuda carui fapt? intr-un • din
verb
curmrzisul
-intrebam un substantiv sau
pron