Colegiul National 'Mihai Eminescu¨ Iasi

Test initial la limba si literatura românã -clasa a X-a
'Felix nu vãzuse pe Costache Giurgiuveanu decât cu multi ani în urmã, copil, si tot atunci o
cunoscuse si pe Otilia, care era o simplã Ietitã. Dar în Iiecare an scria la sãrbãtorile consacrate si în
alte câteva împreiurãri 'unchiului Costache¨, întrebând ce mai Iace 'verisoara Otilia¨, iar Otilia
scria 'unchiului IosiI¨, întrebând ce mai Iace 'vãrul Felix¨. Tânãrul Iiu al doctorului si Otilia erau
astIel în chip oIicial intimi prin corespondentã si desigur cã, dacã s-ar Ii întâlnit, n-ar Ii putut decât
sã continue si oral stilul Iamiliar din scrisori. Zãpãceala lui Felix era dar explicabilã. Numãrul casei
îl cunostea inIailibil, iar în casã locuiau 'unchiul Costache¨ si 'verisoara Otilia¨. Rãmãsese hotãrât,
în urma unei corespondente pe care o tinea, nu-i vorba, cu Otilia, cã, îndatã ce va termina liceul, va
veni la Bucuresti, în vederea continuãrii studiilor, urmând sã locuiascã la unchiul-tutor în strada
Antim. Il vestise la vreme printr-o scrisoare, si acum îi era dat sã primeascã acest rãspuns ciudat.
Felix îsi cerceta bine memoria, spre a vedea dacã nu cumva are o lipsã, dar lucrul era cu neputintã.
Acela era numãrul. '
( George Cãlinescu 'Enigma Otiliei¨ )

1) Gãseste câte un antonim pentru cuvintele: rãspuns, zãpãcealã, explicabilã, hotãrât.
2) Demonstreazã polisemia cuvântului a cerceta .
3) Transcrie din text douã neologisme.
4) Transcrie o structuã care contine o imagine vizualã.
5) IdentiIicã perspectiva narativã în textul citat.
6) Explicã semniIicatia a douã Iiguri de stil diIerite identiIicate în text.
7) Explicã rolul ghilimelelor în secventa: ' Dar în Iiecare an scria la sãrbãtorile consacrate si
în alte câteva împreiurãri 'unchiului Costache¨, întrebând ce mai Iace 'verisoara Otilia¨.
8) Comenteazã, în 3-5 rânduri, urmãtoarea secventã: 'Zãpãceala lui Felix era dar explicabilã.
Numãrul casei îl cunostea inIailibil, iar în casã locuiau 'unchiul Costache¨ si 'verisoara
Otilia. Rãmãsese hotãrât, în urma unei corespondente pe care o tinea, nu-i vorba, cu Otilia,
cã, îndatã ce va termina liceul, va veni la Bucuresti, în vederea continuãrii studiilor, urmând
sã locuiascã la unchiul-tutor în strada Antim. '
9) Realizeazã, pornind de la Iragmentul de mai sus,în maximum 10 rânduri, o caracterizare a
personaiului masculin.