Sunteți pe pagina 1din 487

001 SPRE SLAVA TA UNIŢI,

1.Spre slava Ta uniţi,


Închinare Ţi-aducem, Doamne,
Cântăm în cinstea Ta,
Dumnezeul creator,
Doar Tatălui mărire
Şi Fiului în veac,
Şi-adevăratului Duh Sfânt
De viaţă dătător.

2.Spre slava Ta venim!


Toată lauda, onoarea, cinstea
Aducem lui Hristos,
Dumnezeul creator,
Şi crucea Lui o ducem
În fiecare zi,
Doar crucea Lui o înălţăm
În vecii vecilor.

3.Spre slava Ta uniţi,


Din popoare ne strângem astăzi,
Şi-n pace tuturor
Arătăm un singur cer!
În duh şi adevăr stăm
`Naintea Ta plecaţi,
Oferă-Ţi harul, Te rugăm,
Acestui neam de fraţi!

4.Spre slava Ta uniţi,


Te chemăm, Spirit Sfânt, în toate,
Dreptatea lui Hristos
Să domnească-n lume vrem!
Guverne şi popoare,
Biserică şi neam
Să afle iar credinţa dreaptă
A lui Avraam!

002 PLECAŢI-VĂ LUI DUMNEZEU,

1.Plecaţi-vă lui Dumnezeu,


Popoare-oriunde vă găsiţi;
El ni L-a dat pe Fiul Său,
Cunoaşteţi-L şi Îi serviţi!

2.Veniţi 'nainte-I mulţumind!


El ne-a făcut nu singuri, noi
Şi, când umblam noi rătăcind,
La turma Lui, ne-aduse-apoi.
3.Suntem popor sub mâna Lui,
Cu trup şi suflet siguri stăm,
Dacă nu Lui, atuncea cui,
Cântarea noastră să `nălţăm?

4.Cât lumea e cuprinsul Său,


Statornic e-n cuvînt şi har!
El este-al nostru Dumnezeu
Iubire fără de hotar!

003 ALELUIA, ALELUIA!

1.Aleluia, Aleluia!
Amin, Amin!

004 DUMNEZEU E MARE,

1.Dumnezeu e mare,
Vrednic de-adorare,
Să-I aducem închinare!
Cu puteri divine
Glasul Său vorbeşte
Celui care se smereşte.
Cine vine să se-nchine
Poate să-L cunoască,
Lauda să-I sporească!

2.Dumnezeu e mare,
Cel ce zi şi noapte
Priveghează peste toate.
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul,
Slavă şi onoruri
Îngerii I-aduc în coruri.
Doamne-ascultă şi ce-Ţi cântă,
Cu nevrednicie,
Vocea noastră Ţie!

3.Bucuroşi lăsa-vom
Cele pieritoare
Şi plăceri înjositoare.
Voia noastră este
Să-Ţi dăm totul Ţie,
Trup şi suflet pe vecie.
Numai Tu ni-eşti de-acum
Dumnezeu şi Tată
Şi nădejdea toată!

4.Tu lucrezi în toate,


Deci tot Tu înclină
Faţa mea spre-a Ta lumină!
Cum se-ntoarce floarea,
Vesel, să primească
Raza soarelui să crească,
Tot aşa, eu aş vrea,
Razele-Ţi divine
Ca să mă lumine!

005 DRAGOSTE DIVINĂ,

1.Dragoste divină,
Voie dă-mi şi mie
Ca aşa-n nevrednicie
Să privesc în raza-Ţi
Ce de sus răsare,
Încălzind pe orişicare!
Buni sau răi, sunt ai Tăi,
Nu te uiţi la cine,
Tuturor faci bine...

2.Aer, mări, uscaturi,


Oglindesc cu toate
Uimitoarea-Ţi bunătate!
Marea Ta răbdare
Către toţi se-arată
Tot mereu mai minunată!
Unii spun: ,,La ce bun
Multa-ngăduinţă?"-
E spre pocăinţă!

3.Pentru-a Ta iubire
Nu găsim cuvinte,
Ea nici nu încape-n minte...
Zi cu zi îngădui,
Laşi nerăzbunate
O mulţime de păcate;
Tu arăţi către toţi
Milă şi iubire
Fără părtinire!

4.Rareori vreunul
A primit vreodată
O răsplată după faptă;
Bucuros, Părinte,
Tu ierţi pe oricine
Când se-ntoarce către Tine!
Când strigăm sau oftăm,
Inima-Ţi de Tată
Este-adânc mişcată...

006 SFÂNT ŞI-NFRICOŞAT E,


1.Sfânt şi-nfricoşat e,
Sfânt e Dumnezeu,
Sfânt şi-nfricoşat e,
Sfânt va fi mereu!
El e fără margini,
E din veşnicii,
Pururea trăieşte,
Pururea va fi!

2.Sfânt şi-nfricoşat e,
Sfânt e Dumnezeu,
Sfânt şi-nfricoşat e,
Sfânt va fi mereu!
Cel atotputernic
Este Domnul meu,
Sfânt şi-nfricoşat e,
Sfânt e Dumnezeu!

007 ŢI-NALŢ, IEHOVA-N VECI CÂNTARE

1.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare,


Căci numai Tu eşti
veşnic Dumnezeu!
Ţi-aduc deplină închinare,
Te rog să-mi dai şi astăzi
Duhul Tău,

Ca-n Numele
iubitului Tău Fiu,
În rugă şi-n purtări
pe plac să-Ţi fiu!

2.La Fiul Tău condu-mă Tată,


Ca El la Tine să m-aducă-apoi,
Iubirea Ta cea minunată
Să pună-n mine gând
şi simţuri noi!

Şi-aşa să gust
de-acum odihna Ta
Şi-n veac de veac
să-Ţi cânt Aleluia!

3.Ah, dă-mi,
Părinte-acum putere
Să preţuiesc
Cuvântul Tău divin,
Şi totdeauna cu plăcere
În Duh şi-n adevăr
să mă închin,

Vreau ca purtat
de Spiritul Tău Sfânt,
Întreaga veşnicie
psalmi să-Ţi cânt!

4.Sunt fericit cât nu se poate:


Isus e-al meu
la dreapta Ta, în cer,
"Da" şi ,"Amin" în El sunt toate,
Oricâte în credinţă-aş
vrea să-Ţi cer!

O, fericit sunt,
şi de-acum, mereu,
Cu drag Îţi cânt,
puternic Dumnezeu!

008 ÎN CERUL `NALT,

1.În cerul `nalt, de slavă plin,


Tronează Dumnezeu;
El, mai presus de heruvimi,
`Şi-ntinde cortul Său.

2.Din mii de inimi să `nălţăm


Cântare pentru El!
E-aşa de drept, e-aşa de bun,
Cum altul nu-i la fel.

3.În mila Sa, El ne-a cuprins


În planul de salvat;
Din fiecare a făcut
Un păcătos iertat...

4.Primească slavă ne-ncetat


Din partea orişicui!
Nu ştim nimic mai minunat
Decât iubirea Lui.

5.Şi parcă, tainic, auzim,


Dinspre-al veciei val,
Un imn ce vom cânta curând
La marea de cristal.

009 MARE EŞTI TU, DOAMNE

1.Mare eşti Tu, Doamne,


Sfânt, preaputernic,
Dis-de-dimineaţă
Voios Îţi voi cânta!
Plin de îndurare,
De-nchinare vrednic,
Domn peste toate,
Veşnic Tu vei sta!

2.Mare eşti Tu, Doamne,


Plin de lumină,
Îngerii Te-adoră
Şi-Ţi cântă zi de zi!
Mii şi zeci de mii
Doar Ţie Ţi se-nchină
Celui ce-ai fost
Şi-n veac de veac vei fi!

3.Mare eşti Tu, Doamne,


Mai sus de zare,
Ochi de om nu poate
Mărirea Ta privi!
Plin eşti de iubire,
N-ai asemănare,
Domn preacurat
Ce-n totul poţi iubi!

010 NUMELE TĂU MINUNAT

1.Numele Tău minunat,


Nume-al măririi cereşti,
Pace în inima mea a lăsat;
Pace deplină,
În suflet lumină
Şi viaţă a vieţii îmi eşti.

2.Chiar când e ceru-nnorat


Suie spre-albastru un dor,
Numele Tău cel
preasfânt e `nălţat;
Flori să răsară
Prin veşnica ţară
A gândului meu călător.

3.Clipă de clipă aştept


Ziua când toţi vor striga:
"Vrednic e Cel
ce-a sosit ca-Mpărat!
Slavă, mărire,
Doar Lui se cuvine
Şi astăzi şi-n veci, osana!"
011 PREASFINTE CREATOR

1.Preasfinte Creator,
Ce viaţa zămisleşti,
(:Tu eşti izvorul dătător
De bunuri pământeşti.:)

2.De mâna Ta făcut,


Tu viaţa încă-mi ţii;
(:Întotdeauna Ţi-a plăcut
Părinte bun să-mi fii.:)

3.Revarsă-Ţi mila Ta,


Greşelile să-mi ierţi,
(:Prin Spiritul Tău pururea
La Tine să mă-ndrepţi!:)

012 CE MARE ESTE DUMNEZEU

1.Ce mare este Dumnezeu


Şi cât de necuprins!
Mai sus de cer e tronul Său,
De dragoste aprins.

2.În faţa Tatălui ceresc


Fii vesel şi senin,
Căci norii care te-ngrozesc
Cu ploi de har sunt plini!

3.Prin ochii necredinţei, orbi,


Nimic nu poţi s-aduni,
Doar prin credinţă poţi să sorbi
Cereştile minuni!

4.Nu-L judeca pe Dumnezeu


Prin simţuri omeneşti,
Căci mult mai sus e planul Său
Şi faptele-I cereşti!

5.Priviţi cum se-mplinesc acum


Atâtea profeţii!
E-amar al pribegiei drum,
Dar vine marea zi!

013 DOMNUL E BUN,

1.Domnul e bun,
Domnul e bun,
O, cât de bun
Este Dumnezeu!
2.Pe braţul Său,
Pe braţul Său,
Mă poartă-n veci
Bunul Dumnezeu.

3.Cât mai trăiesc,


Cât mai trăiesc,
Tot ce-mi doresc
Este Dumnezeu.

4.Fie slăvit,
Fie slăvit,
Veşnic slăvit
Fie Dumnezeu!

014 BINECUVÂNTĂ PE DOMNUL

Refren:
Binecuvântă pe Domnul,
Binecuvântă-al Său Nume
Şi nu uita niciodată
Cum S-a jertfit pentru lume!
Slavă, laudă Lui,
Laudă suflete-ntruna,
Cântă, suflete-al meu,
Binecuvântă-L mereu!

1.El a plătit pentru-al tău păcat,


Cu sânge sfânt vina ţi-a spălat,
Pune-I în cale covor de-osanale
Şi cântecul inimii tale!

Refren:
Binecuvântă pe Domnul,
Binecuvântă-al Său Nume
Şi nu uita niciodată
Cum S-a jertfit pentru lume!
Slavă, laudă Lui,
Laudă suflete-ntruna,
Cântă, suflete-al meu,
Binecuvântă-L mereu!

2.Te-a-ncununat bunătatea Sa,


Ţi-a risipit suferinţa grea,
Pune-I în cale covor de petale
Din florile dragostei tale!

Refren:
Binecuvântă pe Domnul,
Binecuvântă-al Său Nume
Şi nu uita niciodată
Cum S-a jertfit pentru lume!
Slavă, laudă Lui,
Laudă suflete-ntruna,
Cântă, suflete-al meu,
Binecuvântă-L mereu!

3.Aripi de vultur ţi-a dat să zbori,


Ţi-a luminat anii trecători,
Pune-I în cale psaltiri şi chimvale
Şi cântă-durările Sale!

Refren:
Binecuvântă pe Domnul,
Binecuvântă-al Său Nume
Şi nu uita niciodată
Cum S-a jertfit pentru lume!
Slavă, laudă Lui,
Laudă suflete-ntruna,
Cântă, suflete-al meu,
Binecuvântă-L mereu!

015 CÂND CERUL NU ERA

1.Când cerul nu era făcut,


Când munţii nici nu s-au născut,
Stăteai demult pe tronul Tău:
Din veşnicii eşti Dumnezeu!

2.Oricâte mii de ani ar fi,


La Tine nu-s decât o zi...
Tu ştii cărarea tuturor:
Trecut, prezent şi viitor!

3.Suntem pribegi şi călători,


Plutind ca norii trecători,
Dar, cât suflare ne vei da,
Pe Tine Te vom adora!

4.Învaţă-ne să preţuim
Comoara clipei ce-o trăim!
Al vieţii noastre Domn să fii
Şi să-Ţi slujim în veşnicii!

016 CÂNTAŢI MĂRIRE-N COR

1.Cântaţi mărire-n cor,


Hristos e Împărat,
El este Domnul nostru,
Domnul adorat!
Cu mulţumiri Azi glasul vostru
înălţaţi, să-L lăudaţi!

2.În lumi de nepătruns


se-aude ne-ncetat
Acelaşi cântec,
plin de slavă, minunat!
Oştiri cereşti Pe Dumnezeu
Îl preamăresc şi-I mulţumesc!

3.Cântaţi domnia Lui,


e fără de sfârşit!
Pe tronul slavei Sale
stă nebiruit!
Cu îngeri mii Iubirea Lui
s-o proclamaţi şi să-I cântaţi!

017 DOAMNE, SFINTE

1.Doamne, sfinte, Te mărim!


De puterea Ta măiastră
Povestesc când le privim,
Stelele din bolta-albastră;
Tu, ce haru-Ţi spre noi pleci,
Neschimbat rămâi în veci!

2.Tot ce poartă slava Ta,


Îngerii în mii de cete,
Adunaţi spre a-Ţi cânta,
Nu-ncetează să repete:
,,Sfânt e peste toate-n tot
Dumnezeul Savaot!"

3.Dar mai scumpă decât tot


Ţi-este slaba mea cântare
Ce-o înalţ, aşa cum pot,
În această adunare;
Numai noi ştim a cânta:
,,Mare e iubirea Ta!"

018 IEHOVA-I DIN VEAC

1.Iehova-i din veac


Pe-al gloriei tron!
Măriţi-L pe El,
Ca Rege şi Domn!

În faptele voastre
Şi-n glasul oricui
Să fie dreptatea
Şi dragostea Lui!

2.El poate din nori


Să-Şi facă buni soli,
Din flăcări şi vânt -
Umili slujitori!

În slava luminii,
Hotar netrecut,
El are sălaşul,
De nimeni văzut!

3.Nimic nu-i în cer,


Nimic pe pământ,
Decât poruncit
De glasul Său sfânt!

În planul Său mare


El schimbă pe regi,
Să-I daţi închinare,
Popoare întregi!

4.Zidiri şi făpturi
Cumva de-ar pieri
Şi munţi în adânc,
Sub mări de-ar fugi,

Iehova rămâne
Pe-al gloriei tron,
Mărit în vecie,
Ca Rege şi Domn!

019 LAUDĂ, SUFLETE, PE DOMNUL

1.Laudă, suflete, pe Domnul


Pentru bunătatea Sa!
El te ţine cu-ndurarare,
Niciodată nu uita!
Aleluia, Aleluia,
Domnul e la dreapta ta!

2.Laudă, suflete, pe Domnul


Când porneşte-al mării vânt!
El va linişti furtuna
De rosteşte un cuvânt!
Aleluia, Aleluia!
Şi e pace pe pământ!

3.Laudă, suflete, pe Domnul


Întuneric cât ar fi!..
Zorii zilei, plini de slavă,
În curând se vor ivi!
Aleluia, Aleluia!
Şi în veci cu El vei fi!

020 SLAVĂ ŞI CINSTE DE-A PURURI

1.Slavă, slavă, slavă


şi cinste de-a pururi
Se cuvine Celui ce ne-a salvat!
Tresăltaţi în cântece de bucurie,

Lăudaţi-I Numele minunat!


Ca un bun Păstor
pe toţi ai Săi conduce,
Cu toiagu-i mângâie ne-ncetat.

Refren:
Preamariţi-I dragostea
Sa fără pată,
Slavă, slavă Celui
ce ne-a salvat!

2.Slavă, slavă,
slavă şi cinste de-a pururi
Celui ce pe Golgota S-a jertfit!
Cei salvaţi în veci
Îi aduc osanale,
Căci din moarte
Domnul i-a mântuit.

Tari în adevăr,
mergem cântând pe cale
Cu Isus, Păstorul cel minunat.

Refren:
Preamariţi-I dragostea
Sa fără pată,
Slavă, slavă Celui
ce ne-a salvat!

3.Slavă, slavă,
slavă şi cinste de-a pururi,
Aclamaţi pe-Acest
mare-nvingător!
Cel ce este Rege
în toată zidirea
Să domnească-n inima tuturor!
Vezi, pe albul nor,
gloria Lui regească,
El e-al nostru Preot şi Împărat!

Refren:
Preamariţi-I dragostea
Sa fără pată,
Slavă, slavă Celui
ce ne-a salvat!
021 UN IMN DE SLAVĂ

1.Un imn de slavă vreau să-Ţi cânt,


Prin el să Te măresc
Şi tuturor, pe-acest pământ,
Eu vreau să Te vestesc!

2.Tu eşti izvor de bucurii


Şi binecuvântări!
Tot Tu să fii şi-n veşnicii
A' noastre desfătări.

3.Tu ne trimiţi, chiar şi-n nevoi,


Eterne mângâieri...
De-aceea ne supunem noi
Preasfintei Tale vreri!

022 MĂRIŢI PE DOMNUL

1.Măriţi pe Domnul
Căci El peste regi este Rege!
El vi-e Părinte
şi El Păsul vi-l înţelege...
Vă adunaţi,
Trâmbiţi şi harpe luaţi,
În Israel asta-i lege!

2.Măriţi pe Domnul,
El e care totul conduce!
El ca pe aripi de vultur
V-a dus şi vă duce...
El v-a ţinut,
Pentru c-aşa I-a plăcut...
Spre voi El faţa-Şi străluce.

3.Măriţi pe Domnul,
El corp vă zidi de minune,
El sănătate vă dă,
El vă dă-nţelepciune
Şi, din păcat,
De câte ori v-a salvat?
Cine-ar putea oare spune?

4.Măriţi pe Domnul,
El este iubirea cea mare
De care nimeni
A ne despărţi nu e-n stare!
Când Dumnezeu
A dat chiar pe Fiul Său,
Ce scumpi Îi suntem noi oare!...

5.Măriţi pe Domnul
Prin imnuri cu voce curată!
Cât ne-a iubit de mult
Oare-om pricepe vreodată?...
Tată, dorim
şi-acum Şi-n veac să mărim
Dragostea Ta minunată!
023 MĂRIŢI DIN SUFLET

1.Măriţi din suflet,


măriţi pe Domnul,
Vrem să-L mărim
cât vom trăi!

Cât încă moartea


n-aduce somnul,
Pe Domnu-ntruna-L
vom mări!

El e al lumii
Creator
Şi Domn
atotstăpânitor.

Refren: Aleluia, Aleluia,


Mărire Lui, mărire Lui!

2.Ferice-acela,
ferice foarte
Ce, ca şi Iacov
credincios,

De rugăciune
nu se desparte,
Ci speră în
Isus Hristos!

De crezi în Domnul, braţul Său


Te scapă sigur de-orice rău.
Refren: Aleluia, Aleluia,
Mărire Lui, mărire Lui!

3.Măriţi cu toţii
înaltul Nume
Al Celui ce
face minuni!

Orice făptură
din astă lume
Prosterne-se
cu-nchinăciuni!

Copii ai Lui,
măriţi cântând
Pe Tatăl, Fiul,
Duhul Sfânt!

Refren: Aleluia, Aleluia,


Mărire Lui, mărire Lui!
024 MĂRIŢI PE ISUS PRIN CÂNTARE

1.Măriţi pe Isus
prin cântare,
Slăviţi-L cu toţii în cor,
Cântaţi toţi iubirea-I
cea mare
Şi braţul cel sfânt,
salvator!

Refren: Cântaţi,`nălţaţi,
Cântaţi acest Nume frumos,
Cântaţi,`nălţaţi,
`Nălţai Numele lui Hristos!

2.Suntem toţi zidiţi


de-a Sa mână,
Tot El ne-a ales ca popor,
La apa vieţii ne mână Isus,
Bunul nostru Păstor.

Refren: Cântaţi,`nălţaţi,
Cântaţi acest Nume frumos,
Cântaţi,`nălţaţi,
`Nălţai Numele lui Hristos!

3.Cu toţi să-I cântăm


iar şi iar,
Căci El pentru noi suferi
Ca, prin astă viaţă amară,
Să trecem cu El zi de zi!

Refren: Cântaţi,`nălţaţi,
Cântaţi acest Nume frumos,
Cântaţi,`nălţaţi,
`Nălţai Numele lui Hristos!

4.Cântaţi iarăşi cu bucurie,


Să tremure sala-n cântat
Ca lumea întreagă să ştie:
Isus ne-a iubit, ne-a salvat!

Refren: Cântaţi,`nălţaţi,
Cântaţi acest Nume frumos,
Cântaţi,`nălţaţi,
`Nălţai Numele lui Hristos!

5.O, Doamne,
primeşte cântarea,
Ce veseli noi toţi Ţi-o `nălţăm,
Tu singur, doar Tu
ni-eşti scăparea,
În Tine de-acum noi sperăm!

Refren: Cântaţi,`nălţaţi,
Cântaţi acest Nume frumos,
Cântaţi,`nălţaţi,
`Nălţai Numele lui Hristos!

025 VOI, CREDINCIOŞI, VENIŢI!

1.Voi, credincioşi, veniţi!


Aleluia, amin!
Pe Domnul preamăriţi!
Aleluia, amin!
La Tronul Său cel sfânt,
Cu dor de-al Său Cuvânt,
V-apropiaţi, cântând!
Aleluia, amin!

2.Creştini, vă ridicaţi!
Aleluia, amin!
Spre slava Lui cântaţi!
Aleluia, amin!
Isus e Salvator,
Domn al oştirilor
Şi Frate iubitor!
Aleluia, amin!

3.Celui ce ne-a iubit,


Aleluia, amin!
Un cântec nesfârşit!
Aleluia, amin!
Până Îl vom vedea,
Nicicând nu vom tăcea,
Cânta-vom crucea Sa!
Aleluia, amin!

026 NE PLECĂM ÎN ADORARE,

1.Ne plecăm în adorare,


Cu tot cerul ne-nchinăm
Şi-n credinţă, fiecare
Inima ne-o consacrăm.
Lui Hristos ne dăm cu totul,
Să lucreze El în noi
Legea-mpărăţiei Sale
Şi păcatului război!

2.Vrednic este Domnul nostru


Să primească gloria,
Vrednic este Mielul care
Ne-a salvat prin Golgota!
Îngeri, heruvimi şi oameni
Să-I dea slavă-n veşnicii
Celui care umple lumea
De cântări şi bucurii!

3.Îi jurăm pe veci credinţă


Celui care ne-a iubit
Şi cununi de biruinţă
Pentru noi a împletit.
În curând Hristos Se-arată,
Mântuirea-i la un pas,
Azi suntem de cer aproape;
Ţie, lume, bun rămas!

4.N-avem altă fericire,


Doar pe Hrist vom lăuda!
Aleluia, El ni-e Domnul,
Noi suntem oştirea Sa!
Pe Hristos în libertate
Sau pe ruguri vom sluji!
Doar a Lui să fie slava
Astăzi şi în veşnicii!

5.Vrednic, vrednic, vrednic este


Mielul care-a fost junghiat
Să primească slava, cinstea
De a toate Împărat!
Lumea cu-ale ei va trece,
Dumnezeu va triumfa!
Niciodată slava crucii
Lui Hristos nu va-nceta!

027 OSANALE, ALELUIA,

1.Osanale! Aleluia!
Pe Cel sfânt să-L lăudaţi,
Căci, prin marea-I bunătate,
Azi putem să fim salvaţi!
Pentru-a Lui credincioşie,
Pentru îndurarea Sa,
Lăudat în veci să fie!
Aleluia, Osana!

028 OSANA! OSANA!

1.Osana! Osana!
Cântă îngerii în cor,
Preamărind pe Creator:
Osana! Osana! Osana!

2.Osana! Osana!
Mântuiţii cântă Lui,
Cântă harul Domnului:
Osana! Osana! Osana!

3.Osana! Osana!
Orice om se va pleca
Preamărind dreptatea Sa:
Osana! Osana! Osana!

4.Osana! Osana!
Cântă ceruri şi pământ
Pentru slava Celui sfânt:
Osana! Osana! Osana!

029 DAŢI SLAVĂ, MĂRIRE DOAR DOMNULUI!

1.Daţi slavă, mărire doar Domnului!


Cinste şi glorie Celui din ceruri!
El ne-a zidit, tot El ne-a mântuit!

030 PENTRU TOT CE AI CREAT,

1.Pentru tot ce ai creat,


Cer, pământ şi mare,
Pentru viaţa ce ne-ai dat
S-o trăim sub soare,
Doamne, preamărit să fii
De ai Tăi iubiţi copii!
Veşnică-nchinare!

2.Pentru-al nostru scump cămin,


Plin de voioşie,
Pentru pacea lui ce-o ştim
Încă din pruncie,
Pentru ziua de Sabat
Şi odihna ce ne-ai dat,
Slavă-n veşnicie!

3.Pentru Fiul Tău trimis,


În a noastră fire,
Pentru Cel ce ne-a deschis
Drum de mântuire,
Doamne, preamărit să fii!
Aleluia-n veşnicii
Pentru-a Ta iubire!

031 PRIN IMNURI SFINTE

1.Prin imnuri sfinte, ne-ncetat,


Slăviţi pe Dumnezeu,
Ce desfăşoară, minunat,
Al vieţii curcubeu!

2.Câmpiile, prin ploaia Lui,


Aduc un rod bogat.
Cu iarbă fruntea muntelui
Tot El a-ncununat.

3.El dă zăpadă şi îngheţ


Doar prin Cuvântul Său;
El umileşte pe semeţ
Şi mustră pe cel rău.

4.El pune mugurii pe ram,


Ca binecuvântări;
El vânt de har ne-aduce-n geam,
Spre veşnice chemări!

5.Pământ şi stele, necurmat,


Ascultă-al Său Cuvânt.
Prin cântec viu şi nepătat
Slăviţi-L pe Cel sfânt!

032 SĂ-L LĂUDĂM PE DUMNEZEU

1.Să-L lăudăm pe Dumnezeu


Şi harul Său divin,
Căci El ne poartă-n carul Său
De biruinţe plin!

2.Să-L lăudăm cu toţi acum


În rugă şi-n cântări,
Căci Domnul ne croieşte drum
Prin valuri de-ncercări!

3.El poartă pe al Său popor


Pe asprele cărări
Şi-l înconjoară, iubitor,
Cu binecuvântări.

4.În faţa Lui duşmanii tac,


Iar noi suntem ai Lui.
Nespus de mare e în veac
Iubirea Domnului!

033 CA DOMNU-N LUME

1.Ca Domnu-n lume Un altul nu-i,


Slavă şi glorie Daţi-I doar Lui!

034 SPRE CEL DIN SLĂVI

1.Spre Cel din slăvi


înalţ a mea cântare,
Spre-al meu Părinte
bun şi iubitor,

Căci El a pus
pământului hotare
Şi pe Isus mi-a dat
ca Salvator!

Refren:
De-aceea-ţi cânt, divin Mântuitor:
Ce mare eşti! Ce mare eşti!
Tu eşti al meu Părinte iubitor!
Ce mare eşti! Ce mare eşti!

2.Când mă zbăteam
şi nu găseam salvare,
Când totul se pierdea-n
întunecimi

Şi, când cel rău


cerca să mă doboare,
M-a întărit Isus,
din înălţimi!

Refren:
De-aceea-ţi cânt, divin Mântuitor:
Ce mare eşti! Ce mare eşti!
Tu eşti al meu Părinte iubitor!
Ce mare eşti! Ce mare eşti!

3.Lumina Sa
din slăvile senine
Mi-a răsărit
pe drumul spre Calvar...

Aici S-a dat


ca jertfă pentru mine
Şi mi-a adus
iertarea Lui în dar.

Refren:
De-aceea-ţi cânt, divin Mântuitor:
Ce mare eşti! Ce mare eşti!
Tu eşti al meu Părinte iubitor!
Ce mare eşti! Ce mare eşti!

4.Când va veni
în ziua Lui cea mare
Mă va lua
în slăvile cereşti;

De-abia aştept
să strig cu voce tare:
,,Isuse-al meu,
ce bun şi mare eşti!"

Refren:
De-aceea-ţi cânt, divin Mântuitor:
Ce mare eşti! Ce mare eşti!
Tu eşti al meu Părinte iubitor!
Ce mare eşti! Ce mare eşti!
035 TATĂ CERESC

1.Tată ceresc, ce mult am vrea


Să-Ţi înţelegem dragostea,
Ea se întinde-n infinit,
Din răsărit în asfinţit...

2.Veche de când nu ştim a fi


Şi totuşi nouă-n orice zi,
În ciuda urii omeneşti,
Tu tot mai mult Te dăruieşti...
3.Îţi mulţumim c-ai dăruit,
Pe Fiul Tău cel preaiubit,
Ca să-Ţi cunoaştem dragostea
Şi să trăim prin jertfa Sa.

4.Să izvorască în şuvoi


Dragostea Domnului şi-n noi,
Să fim lumină orişicui
Şi mesageri ai cerului!

036 SLAVĂ CELUI SFÂNT,

1.Slavă, slavă Celui sfânt,


Doar în El mă-ncred oricând!
Lângă dreapta Lui m-ascund
Şi furtuna El o ceartă...
Mare este Domnul meu
Când mă scapă de-orice rău,
Mare e-n locaşul Său
Şi mai mare e când iartă!...

2.Glasul Lui răsună-n cer,


Are-n grijă munţi şi mări,
Al iubirii Lui mister
Se adună-n osanale.
El veghează-n mersul lor,
Păsări, galaxii şi nori,
Dar mai mult Îi este dor
De făptura mâinii Sale.

3.Lângă tronul Celui sfânt,


Preamărind al Său Cuvânt,
Îngeri mii aud cântând,
Pacea serii când se lasă...
Nimeni însă n-a cântat,
Pe pământ şi-n cerul `nalt,
Ca un păcătos salvat,
O cântare mai frumoasă...

037 SLĂVIŢI PE DOMNUL

1.Slăviţi pe Domnul!
Lui cântaţi mărire,
Pământ şi ceruri,
Pline de uimire!
În tot ce face
Nu e nici grăbire,
Nici zăbovire!
2.Veniţi la Domnul,
neamuri şi popoare!
În suferinţă
El dă vindecare!
El ne primeşte
azi, cu îndurare,
Pe fiecare!

3.La tronul milei


E speranţa toată
Că vina noastră
Poate fi iertată!
O, ce frumoasă-i
Dragostea de Tată,
Nemăsurată!

4.Lumina lumii
Să ne însoţească,
Să învăţăm, azi,
Limba îngerească!
Cuvântul, plin de
Dragoste cerească,
Să se-mplinească!

5.La Cel puternic


Totu-i cu putinţă!
Trăim prin har şi
Mergem prin credinţă!
El împlineşte
Orice trebuinţă,
Spre biruinţă!

038 TE-ADORĂM CU BUCURIE,

1.Te-adorăm cu bucurie,
Domn al slavei, plin de har,
Ne deschidem astăzi Ţie,
Flori sub raza de Ta de jar;
Libertate şi iubire,
Siguranţă ne-ai adus,
Dătător de nemurire
Şi Sabat fără apus!

2.Faptele iubirii Tale,


Fericite-Ţi cântă-n vers,
Flori şi stele, deal şi vale,
Sfinţi şi-ntregul univers...
Păsări, codri, nor şi fulger,
Toate cântă slava Ta;
Un cuvânt de-al Tău ajunge
Să ne-aprindă inima!

3.Tu dai pace şi iertare,


Râu de binecuvântări,
Viaţă-n veci şi sărbătoare,
Sfânt repaus în cântări...
Tu ni-eşti Tată,
Hrist ni-e Frate,
Toţi suntem ai Tăi copii,
Preaiubirea Ta, în toate,
Ne dă sfinte bucurii...

039 SLAVĂ AZI ŞI-N VEŞNICIE

1.Slavă azi şi-n veşnicie


Noi Ţi-aducem, Tată sfânt,
Pentru marea bogăţie,
Dată astăzi prin Cuvânt!
Ne-a dat viaţă, fericire
Şi lumina vieţii noi
Şi ne-ai dat spre mântuire
Şi tot cerul, pentru noi!

2.Cinste azi şi-n veşnicie


Noi Ţi-aducem, scump Isus,
Pentru marea bucurie,
Pentru tot ce ne-ai adus!
Tu, prin jertfa vieţii Tale,
Ne-ai salvat, ne-ai mântuit,
De aceea, osanale
Îţi aducem, Miel iubit!

040 LĂUDAŢI PE DOMNUL SLAVEI,

1.Lăudaţi pe Domnul slavei,


Domn al harului divin,
El a fost vestit de veacuri,
Al Său Nume Îl cinstim.
Prin a Sa iubire mare,
Ne-a creat, ai Săi să fim,
Azi, cu ceru-n adorare,
Ne-nchinăm şi-L preamărim.

2.Lăudaţi pe Domnul slavei,


Cel ce ne-a răscumpărat!
El ne-a dat veşminte albe
Şi un nume minunat.
El e Mielul cel de jertfă,
Moartea Lui ne-a mântuit,
El, lumina vieţii noastre,
Fie-n veci de noi slăvit!

3.Ridicaţi-vă privirea:
Sfântă-i Maiestatea Sa,
Galaxii de îngeri cântă,
Noi cu ei Îi vom cânta!
Înspre ceruri tot aleargă
Voci şi strigăte de dor:
Te-aşteptăm, o, Domn al slavei,
Vino, Domn al domnilor!

041 MĂRIRE ŢIE, DOAMNE SFÂNT,

1.Mărire Ţie, Doamne sfânt,


că cerul ai creat
Şi viaţăTu ai pus în noi
şi-al Tău chip minunat;
Deci să slăvim şi să `nălţăm
pe-al lumii Creator:
El e lumina din vecii,
El e Mântuitor!

2.Mărire Ţie, Doamne sfânt,


noi Ţie ne-nchinăm!
Tu ai creat acest pământ,
în veci Te lăudăm!
Şi stele sus, pe cer,sclipind,
Cu mâna Ta le-ai pus,
Tot ce-ai făcut e-aşa sublim,
Te admirăm nespus!

3.Mărire Ţie, Doamne sfânt,


căci eşti din veşnicii!
Izvoare, stânci, chiar tot ce e,
pe nume Tu le ştii;
Şi-ai aşezat pe Golgota
o cruce pentru noi,
Iubirea Ta ne-a cucerit,
suntem pe veci ai Tăi!

042 CU SLAVA TA, PĂRINTE SFÂNT,

1.Cu slava Ta, Părinte sfânt,


Îmbraci întreaga lume,
Tot ce-ai creat pe-acest pământ
Cunoaşte al Tău Nume!
Slăvit să fii, Isus Hristos,
Căci tot ce faci e-aşa frumos
Şi toate-s foarte bune.
2.Tu, Doamne, eşti Cel ce-ngrijeşti
De timpuri roditoare,
Sămânţa pe ogor o creşti
Şi pui lumină-n soare...
O, câte mari minuni de har
La fiecare pas răsar!
Ţi-aducem închinare!

3.Să fii de-a pururi proslăvit,


Stăpân şi Domn şi Tată
Şi adorat în infinit
De-a Ta zidire, toată!
Să-Ţi cânte Numele slăvit
Şi păcătosul mântuit,
Cu inima curată!

043 MULŢUMIŢI LUI DUMNEZEU CĂ BUN E

1.Mulţumiţi lui Dumnezeu că bun e,


Suflete, tresaltă vesel, deci!
Grijile le-azvârle, cântă, spune:
Bunătatea Lui durează-n veci!
Bunătatea Lui durează-n veci!

2.Israel, aleasă moştenire,


Prin pustiu cu Domnul poţi să treci
Şi să cânţi săltând de fericire:
Bunătatea Lui durează-n veci!
Bunătatea Lui durează-n veci!

3.Prin credinţă mergem înainte,


Viaţa e-n Isus, nu-n forme reci;
Preamăriţi pe singurul Părinte,
Bunătatea Lui durează-n veci!
Bunătatea Lui durează-n veci!

4.De te temi de Domnu-oricând, oriunde,


Dacă numai Lui supus, te pleci,
Orice-ar zice Satan, tu răspunde:
Bunătatea Lui durează-n veci!
Bunătatea Lui durează-n veci!

044 TATĂ IUBIT, TE-ADORĂM CU BUCURIE,

1.Tată iubit, Te-adorăm cu bucurie,


Tot pământul cântă slava Ta!
De iubirea Ta cântă inima,
Veşnic vom cânta mărirea Ta!

2.Scumpe Isus, Te-adorăm cu bucurie,


Tot pământul cântă jertfa Ta!
Lângă crucea Ta cântă inima,
Veşnic vom cânta iubirea Ta!

3.O, Spirit Sfânt, Te-adorăm cu bucurie,


Tot pământul cântă mila Ta!
Pentru pacea Ta cântă inima,
Veşnic vom cânta-ndurarea Ta!

045 MĂRIM PE CEL SFÂNT,

1.Mărim pe Cel sfânt,


Căci pe Fiul ne-a dat,
De-a murit pentru noi
Şi ca Domn a-nviat!

Refren:
Aleluia-I dăm mărire,
Aleluia, Amin,
Aleluia-I dăm mărire,
Să fie mărit!

2.Pe Tatăl mărim


Pentru Spiritul Sfânt!
Spre Isus şi spre cer
El ne-ndreaptă-orice gând.

Refren:
Aleluia-I dăm mărire,
Aleluia, Amin,
Aleluia-I dăm mărire,
Să fie mărit!

3.Mărire-nchinări
Pentru veci Ţi-am jertfit,
Ţie, blândule Miel,
Căci Tu ne-ai mântuit!

Refren:
Aleluia-I dăm mărire,
Aleluia, Amin,
Aleluia-I dăm mărire,
Să fie mărit!

046 SFINTE PĂRINTE, RĂMÂI ÎNTRE NOI!

1.Sfinte Părinte, rămâi între noi!


Dragostea Ta ne e scut în nevoi;
Plin de iubire, plin de rodire,
Tată, rămâi cu-al Tău har între noi!
2.Doamne Isuse, rămâi între noi!
Pacea Ta sfântă ne-ajută-n nevoi;
Plin de-ndurare, plin de răbdare,
Doamne, să laşi pacea Ta între noi!

3.Spirit Preasfânt, să rămâi între noi!


Tu ne-ntăreşti în atâtea nevoi!
Plin de putere şi mângâiere,
Spirit Preasfânt, să domneşti între noi!

047 SLĂVIM PE DUMNEZEU,

1.Slăvim pe Dumnezeu,
Părintele sfânt!
Slăvim pe Isus,
Mielul nostru cel blând!
Slăvim şi preamărim
Pe Spiritul Sfânt,
Izvor de-ndurare
Şi har pe pământ!

048 MĂRIŢI PE DOMNUL NE-NCETAT

1.Măriţi pe Domnul ne-ncetat


Că El ne-a binecuvântat!
Măriţi, voi, ceruri şi pământ,
Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt!
Amin!

049 SLAVĂ ŞI GLORIE LUI DUMNEZEU!

1.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!


Toată suflarea să-I cânte mereu:
Slavă, slavă lui Dumnezeu!

2.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!


Toţi copilaşii să-I cânte mereu:
Slavă, slavă lui Dumnezeu!

3.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!


Tot tineretul să-I cânte mereu:
Slavă, slavă lui Dumnezeu!

050 FII LĂUDAT, ISUS HRISTOS,

1.Fii lăudat, Isus Hristos,


Speranţa celui păcătos!
Tu, prin sfânt sângele-Ţi vărsat,
Viaţă veşnică ne-ai dat.
2.Şi Tatăl fie preamărit,
Că nouă ni Te-a dăruit
Să porţi Tu vina tuturor
Şi să ne fii Mântuitor!

3.Mărire Spiritului Sfânt


Care dintr-ale Tale luând,
Spre Tine El ne-a îndrumat,
Ca să-Ţi servim cu-adevărat!

4.Mărire Tatălui din cer,


Căci ştiu în cine cred şi sper:
Eu, omul slab şi păcătos,
Mă-ncred în harul lui Hristos!

051 DOAR DUMNEZEU VA FI MĂRIT

1.Doar Dumnezeu va fi mărit


Şi dragostea-I divină,
Căci de-orice rău ne-a izbăvit,
Mereu ne-a fost lumină!
Curând al păcii Sale sfat
Se va-mplini-n chip minunat;
Tresalte câţi suspină!

2.Isuse, Tu, Întâi născut


Şi Domn pe-ntreaga fire,
Mântuitor care-ai făcut
A noastră ispăşire,
Ne-ascultă astăzi în nevoi,
Tu, Cel mai mare-ntre eroi,
Şi-a noastră mântuire!

3.O, Spirit Sfânt, Tu, dar ceresc,


În orice încercare,
Rămâi cu noi când norii cresc
Şi dă-ne-mbărbătare!
Îmbracă-ne cu-al Tău Cuvânt
Să împlinim pe-acest pământ
Lucrarea Ta cea mare!

052 SĂ FIE HARUL DOMNULUI HRISTOS

1.Să fie harul Domnului Hristos


Şi iubirea Tatălui
Şi-mpărtăşirea Duhului Preasfânt
Cu noi cu toţi, Acum şi pururi.
Amin!
053 SĂ-L LĂUDĂM, SĂ-L CINSTIM,

1.Să-L lăudăm, să-L cinstim,


Să-L preamărim pe Dumnezeu!
Să-L lăudăm, să-I cântăm,
Să-L înălţăm, Aleluia!
Marea Sa iubire,
Plină de jertfire,
Ne scapă de pieire.
Măriţi pe Dumnezeu!

2.Să-L lăudăm, să-L cinstim,


Să-L preamărim pe Fiul Său!
Să-L lăudăm, să-I cântăm,
Să-L înălţăm, Aleluia!
Jertfa Lui pe cruce
Pace ne aduce,
La Tatăl ne conduce.
Măriţi pe Fiul Său!

3.Să-L lăudăm, să-L cinstim,


Să-L preamărim pe Duhul Sfânt!
Să-L lăudăm, să-I cântăm,
Să-L înălţăm, Aleluia!
El dă mângâiere,
El ne dă putere,
Ne scapă de cădere.
Măriţi pe Duhul Sfânt!

054 MĂRIŢI PE DUMNEZEU,

1.Măriţi pe Dumnezeu,
Voi, neamuri şi popoare,
Slăviţi-L prin cântări,
Întreagă adunare,
Căci El ne-a ocrotit
De groaznicul duşman,
Prin Fiul Său iubit
Ne-a scos la bun liman!

2.Părinte-n veci bogat


În fapte de-ndurare,
Povara ne-a luat,
Ne-a dăruit salvare!
Când, pe cărări pustii,
Umblam fără Hristos,
Prin Fiul Său iubit
El din păcat ne-a scos.

3.Pe Dumnezeu măriţi,


Pe Tatăl şi pe Fiul!
Cu suflul gurii Lor
Înveselesc pustiul.
Şi Spiritul cel Sfânt,
Cel care ne-a iubit,
Prin viaţă şi prin cânt
Să fie preamărit!

055 SLĂVESC PE DUMNEZEU,

1.Slăvesc pe Dumnezeu,
pe marele ,,Eu Sunt,"
Pe Cel ce a zidit
şi ceruri şi pământ!
Eu am iubirea Lui,
aceeaşi neam de neam,
Slăvesc pe Domnul
cel iubit de Abraam!

2.Slăvesc pe Dumnezeu
cel tare în cuvânt,
De care-ascultă cerul tot
şi-ntreg pământ!
Eu sunt în mâna Lui,
al Lui e tot ce am,
Slăvesc pe Domnul
cel iubit de Abraam!

3.Slăvesc pe Dumnezeu,
slăvesc pe Fiul Său,
Prin Duhul Său cel Sfânt
mă scapă de cel rău,
Căci Domnul m-a iubit
pe când vrăjmaş I-eram,
Slăvesc pe Domnul
cel iubit de Abraam!

4.Spre cerul înstelat


privirea ne-ndreptăm
Şi, prin credinţă,
stele iarăşi numărăm...
Iehova ne va da
un loc în Canaan,
Căci El rămâne
credincios lui Abraam...
056 EU CRED ÎNTR-UNUL DUMNEZEU

1.Eu cred într-Unul Dumnezeu,


Puternic, nevăzut;
Tatăl tuturor, veşnic Creator,
După chipul Său ne-a făcut!

2.Eu cred într-Unul Domn Hristos,


Fiu al lui Dumnezeu,
Cel neprihănit, pentru noi jertfit!...
Cât de mare e harul Său!

3.Eu cred că El a înviat


Şi-n ceruri S-a `nălţat!
Stă în Sanctuar, mijlocind cu har,
Mare Preot sfânt, nepătat!

4.Eu cred în Duhul cel Preasfânt


Ce Domnul L-a trimis
Ca să fim curaţi, să slujim pe fraţi,
Să vestim ce El a promis!

5.Eu cred că Domnul vine iar,


Cei morţi vor învia!
El ne-a pregătit un cămin slăvit,
Unde va domni pacea Sa.

057 CRED ÎNTR-UNUL DUMNEZEU,

1.Cred într-Unul Dumnezeu,


Tată bun şi drept mereu,
Cel a toate creator,
Plin de har mântuitor.

2.Cred în Fiul Său, Hristos,


Steag de luptă luminos,
El, Cuvântul întrupat,
Peste Golgota `nălţat.

3.Cred în Duhul Sfânt, chemat


Dumnezeu adevărat,
Ce-mi îndreaptă pasul rău
Şi mă poartă-n carul Său.

4.Cred că ziua de Sabat


Lege sfântă-i de urmat,
Cred Cuvântul cum stă scris
Şi am cerul tot deschis.

5.Cred în pilda ce mi-a dat,


În Hristos m-am botezat
Şi aştept venirea Lui
Din înaltul cerului.

058 VREAU GLASUL SĂ-MI ÎNALŢ VOIOS,


1.Vreau glasul să-mi înalţ voios,
Acum e timpul priincios!
Pe Dumnezeu vreau să-L măresc,
Cu laude să-I mulţumesc.

2.Lui cântă oştile cereşti


Frumoase versuri îngereşti,
Cu ,,sfânt", ,,sfânt" veşnic lăudând
Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.

3.Prin Tine mântuit eu sunt,


Tu mă faci vesel ca să-Ţi cânt;
Din `naltul Tău ceresc altar
Binecuvântă-ne cu har!

4.Plineşte ce-ai făgăduit


Şi fii cu noi pân' la sfârşit,
Cântarea noastră s-o primeşti
Şi să ne-ndrepţi pe căi cereşti!

059 NIMENI CA TINE, DOAMNE ISUSE,

1.Nimeni ca Tine, Doamne Isuse,


Tu, Fiu de om şi Dumnezeu!
Eşti Creatorul, eşti Salvatorul,
Domn peste toate şi mereu!

2.Râuri şi mare, munţii din zare,


Cu-a lor splendoare ne răsar!
Dar nu ştim spune câtă minune Ascunde,
Doamne, al Tău har!

3.Zori fără pată, noaptea-nstelată,


Oricât frumos ne-ar arăta,
Sunt oglindire de-a Ta mărire,
Sunt raze din lumina Ta!

4.Orice făptură poate să spună,


Spre răstignire de-ar privi:
Nimeni ca Tine, Doamne Isuse,
N-a fost şi nici nu va mai fi!

060 O, VINO, SCUMP ISUSE

1.O, vino, scump Isuse


Şi umple-mi inima,
Şi gândul meu spre Tine
În veci se va `nălţa!
Refren:
`Naintea slavei Tale
Îmi plec fiinţa mea,
Căci Tu eşti Creatorul,
Iar eu, zidirea Ta!

2.Tot lucrul mâinii Tale


E-aşa de minunat
Şi vrednic al Tău Nume
Să fie înălţat!

Refren:
`Naintea slavei Tale
Îmi plec fiinţa mea,
Căci Tu eşti Creatorul,
Iar eu, zidirea Ta!

3.În Tine-i plinătatea


De om şi Dumnezeu,
De-aceea, cu tot cerul,
Genunchii-mi plec şi eu!

Refren:
`Naintea slavei Tale
Îmi plec fiinţa mea,
Căci Tu eşti Creatorul,
Iar eu, zidirea Ta!

061 EU AM UN LOC CE-MI PLACE MULT:

1.Eu am un loc ce-mi place mult:


Chiar lângă Legea Sa!
Dreptatea ei s-o împlinesc,
Mă oglindesc în ea...
Isus e Creatorul,
Iar cel creat sunt eu
Şi locul care-mi place
E lângă El, mereu!

2.Eu am un loc ce-mi place mult:


Chiar lângă crucea Lui,
Iubire câtă am primit
Să răspândesc oricui...
Isus e Salvatorul,
Iar cel salvat sunt eu
Şi locul care-mi place
E lângă El, mereu!

3.Eu am un loc ce-mi place mult:


Chiar lângă tronul Său,
Mărirea toată să I-o dau,
Ferit de orice rău...
Isus este coroana,
O stea în ea sunt eu
Şi locul care-mi place
E lângă El, mereu!

062 VREM SĂ-L ÎNCORONĂM

1.Vrem să-L încoronăm


pe Mielul Salvator,
Coroane multe s-adunăm
cu glas triumfător!
O, suflete al meu,
`Naintea Lui să vii,
Salută-L azi ca Rege-al tău
şi Domn pe veşnicii!

2.Vrem să-L încoronăm


pe Cel ce ne-a salvat,
Pe Cel ce, prin iubirea Sa,
în palme ne-a săpat...
Nici îngerii de sus
nu pot privi la El,
Căci marea slavă-a lui Isus
e jertfa Lui de Miel!

3.Vrem să-L încoronăm


ca Rege peste zări,
Pe tot pământul să schimbăm
războaiele-n cântări!
Nu are-n veac sfârşit
Împărăţia Sa,
Sub paşii Lui vor răsări
flori vii de osana!

063 HRISTOS E CEL CE VA DOMNI!

1.Hristos e Cel ce va domni!


Voi, îngeri, vă-nchinaţi!
(:Veniţi, popoare, mii şi mii,
Pe Domnu-ncoronaţi!:)

2.El este uns din veşnicii,


Stăpân pe-al slavei tron!
(:Veniţi, răscumpăraţii Lui
Şi-L înălţaţi ca Domn!:)

3.Şi orice neam, orice popor,


Oriunde vă aflaţi,
(:El este Domnul domnilor,
Mărirea Lui cântaţi!:)

4.Hristos e Cel ce va domni,


S-o ştie orice om!
(:Şi-n veci de veci, doar El
va fi Încoronat ca Domn!:)

064 MAI SUS DECÂT ÎNALŢII MUNŢI

1.Mai sus decât înalţii munţi


pe care i-a creat,
Mai nepătruns ca un ocean,
şi mai înfricoşat,
El ţine lumea-n palma Lui
şi râde de cel rău!
Acelaşi azi şi-n veşnicii
e-al nostru Dumnezeu!

2.Slăvit e-al nostru Creator,


puternic, nevăzut!
El a rostit doar un cuvânt
şi toate s-au făcut!
El mărilor le-a pus hotar
şi lumea-n veci va sta;
Eu sunt doar praful pe cântar
dar cânt mărirea Sa!

3.Nu-i nici o floare pe pământ,


nici pasăre, nici nor,
Să nu-ţi vorbească, tresăltând,
de bunul Creator!
Fiinţa mea, purtând şi ea
minuni de veşnicii,
Va preamări iubirea Sa
ce nu se va sfârşi!

065 IERI, ISUS PE LEMN MURI

1.Ieri, Isus pe lemn muri,


Slava Lui, Aleluia!
Să ne poată mântui;
Slavă Lui, Aleluia!
Crucea noastră, crucea grea;
Slavă Lui, Aleluia!
A purtat spre-a ne salva;
Slavă Lui, Aleluia!

2.Azi El este-n ceruri sus;


Slavă Lui, Aleluia!
De-orice slavă mai presus;
Slavă Lui, Aleluia!
Şi ne-ajută-n harul Său;
Slavă Lui, Aleluia!
Şi ne scapă de-orice rău;
Slavă Lui, Aleluia!

3.Mâine vine iar pe nor;


Slavă Lui, Aleluia!
Domn şi Rege-al regilor!
Slavă Lui, Aleluia!
Pentru veci, în slava Sa;
Slavă Lui, Aleluia!
Vine Domnul să ne ia!
Slavă Lui, Aleluia!

066 ALELUIA CĂTRE DOMNUL!

1.Aleluia către Domnul!


El din ceruri S-a plecat
Până-n valea morţii noastre,
să ne scoată din păcat!
Ce iubire, ce durere:
Domnul nostru răstignit!
Pentru El e închinarea:
Aleluia, ne-a iubit!

2.Aleluia către Domnul,


Sus, în sfântul Sanctuar,
Pentru-a noastră ispăşire,
pentru minunatul har!
Suntem liberi! Vina noastră
El cu sânge ne-a spălat,
Pentru El `nălţăm cântarea:
Aleluia, ne-a salvat!

3.Aleluia către Domnul,


iată-L, vine cum a zis!
Îngeri ne trimit cântare
dinspre noul Paradis!
Ce splendoare ne arată
al veciei răsărit!
Pentru Domnul Aleluia,
Aleluia nesfârşit!

067 UN NUME, CA AL NIMĂNUI

1.Un Nume, ca al nimănui,


E Domnul meu iubit!
Îmi e de-ajuns iubirea Lui,
Prin care m-a găsit.

Refren:
Nici sus în cer, nici pe pământ
Nu ştiu, mai minunat,
Decât că Domnul a murit,
Să fiu răscumpărat!

2.De ce privirea mi-aş opri


Pe tot ce-i trecător,
Când ştiu că voi vedea, curând,
Pe-al meu Mântuitor?

Refren:
Nici sus în cer, nici pe pământ
Nu ştiu, mai minunat,
Decât că Domnul a murit,
Să fiu răscumpărat!

3.Vrăjmaşii-s mulţi
pe drumul greu,
Dar nu mă tem de ei,
Destul să ştiu că El, mereu,
Veghează paşii mei.

Refren:
Nici sus în cer, nici pe pământ
Nu ştiu, mai minunat,
Decât că Domnul a murit,
Să fiu răscumpărat!

4.Prin toate, câte zilnic pier,


Chiar dacă trec, plângând,
Un loc de-odihnă am în cer
Şi-l voi primi curând!

Refren:
Nici sus în cer, nici pe pământ
Nu ştiu, mai minunat,
Decât că Domnul a murit,
Să fiu răscumpărat!

068 CLĂDIM PE O STÂNCĂ DE MULT PREŢ,

1.Clădim pe o Stâncă
de mult preţ,
Isus, piatra unghiulară,
Furtuni şi cutremur
şi-orice vreţi
Nicicând nu ne doboară!
Refren:
Noi clădim pe Isus,
noi clădim pe Isus,
Clădim pe Isus,
Stânca de mult preţ,
Temei pus de profeţi!

2.Nebuni sunt toţi care pe nisip


Clădesc, şi-s robiţi plăcerii,
Şi-n loc să se-ncreadă în Isus,
Se-nchină lor şi-averii...

Refren:
Noi clădim pe Isus,
noi clădim pe Isus,
Clădim pe Isus,
Stânca de mult preţ,
Temei pus de profeţi!

3.Veniţi de clădiţi pe adevăr,


Pe Stânca de neclintire,
Şi puneţi de-acum
un bun temei
Credinţei-n mântuire!

Refren:
Noi clădim pe Isus,
noi clădim pe Isus,
Clădim pe Isus,
Stânca de mult preţ,
Temei pus de profeţi!

069 CA ROUA DIN ZORI

1.Ca roua din zori


ce coboară pe flori
E dragostea lui Isus;
O rază de cer
ce mângâie-n dureri
E dragostea lui Isus.

În lume umblam fără rost


Şi plin de-ntuneric am fost...
În sufletul meu străluciri
au pătruns
Din dragostea lui Isus.

2.Cu mult mai presus


decât falnicii munţi
E dragostea lui Isus;
Adâncă de-ajuns,
un ocean nepătruns
E dragostea lui Isus.

Nu-i nimeni atât de căzut


Să nu poată fi renăscut.
Destul să te laşi,
prin credinţă condus
De dragostea lui Isus.

3.Nimic n-am mai sfânt


pe întregul pământ
Ca dragostea lui Isus;
Oricât de trudit,
merg pe drum însorit
De dragostea lui Isus.

Tresalte întregul pământ


Şi lumile toate în cânt,
Căci tot ce va fi
preaslăvit în vecii
E dragostea lui Isus!

070 CUVÂNT DUMNEZEIESC

1.Cuvânt dumnezeiesc
În trup descoperit,
Prin Tine doar eu vieţuiesc,
Tu mă faci fericit!

2.Comoară sfântă mi-eşti,


Fi-mi şi luminător;
Spre ţara fiinţelor cereşti
Fi-mi bun conducător!

3.O, scump Mângâietor,


Condu-mă chiar acum
La Mielul blând ispăşitor,
Păstorul meu cel bun!

4.În Tine m-oglindesc,


Mântuitor iubit,
Pe Tine astăzi eu clădesc,
Căci Tu m-ai mântuit!

071 VESTE BUNĂ-AVEM DE SUS:

1.Veste bună-avem de sus:


Salvator e Isus!
Să strigăm în lung şi-n lat:
Salvator am aflat!
S-o purtăm spre patru zări,
Peste munţi şi-n larg de mări,
S-o `nălţăm azi tot mai sus:
Salvator e Isus!

2.Din talazuri de păcat


Dumnezeu ne-a salvat!
Păcătoşii cânte-n cor:
Iat' avem Salvator!
De la poli până-n pustii
Să tresalte toţi cei vii!
Imn de slavă ne-a adus:
Salvator e Isus!

3.În potop sau în război


Tot Isus e cu noi;
Mort a fost, dar a-nviat,
Crucea Lui ne-a salvat.
Spuneţi şoapte de curaj
Printre lacrimi şi necaz,
Din mormânt priviţi în sus,
Salvator e Isus!

4.Sună trâmbiţi la hotar,


Căci Isus vine iar!
Veste-n orişice popor:
Da, avem Salvator!
Mântuirea vom vedea
Când spre ceruri vom cânta
Cântec fără de apus:
Salvator e Isus!

072 DOMNU-I IUBIREA CE MÂNTUIEŞTE,

1.Domnu-i iubirea ce mântuieşte,


Domnu-i iubirea, El m-a iubit!
Refren: Deci voi cânta iarăşi:
Domnu-I iubirea, DomnI iubirea,
El m-a iubit!

2.Zăceam în lanţul nelegiuirii,


Fără speranţă, făr' ajutor...
Refren: Deci voi cânta iarăşi:
Domnu-I iubirea, DomnI iubirea,
El m-a iubit!

3.Mi-a dat pe Fiul, Fiu al măririi,


Mi-a dat pe Fiul ca Salvator!
Refren: Deci voi cânta iarăşi:
Domnu-I iubirea, DomnI iubirea,
El m-a iubit!

4.Prin Evanghelie El tot mă cheamă,


Prin al Său sânge să fiu spălat!
Refren: Deci voi cânta iarăşi:
Domnu-I iubirea, DomnI iubirea,
El m-a iubit!

073 DE-A LUNGUL MARILOR VECII

1.De-a lungul marilor vecii,


În slăvi de cer să cânt,
Isus în locul meu veni
Să plângă pe pământ...

2.Să port, prin lumi de heruvimi,


Coroana de lumini,
El a purtat în locul meu
Cununa cea de spini...

3.Să trec al nemuririi prag


Acas', la Dumnezeu,
El pragul morţii l-a trecut
Pe-o cruce-n locul meu...

4.De-aşa de mult cât m-a iubit


Şi-am fost răscumpărat,
Îmi plec şi frunte şi genunchi
În veşnic adorat.

074 CINE, CA ISUS, MAI POATE

1.Cine, ca Isus, mai poate


Să mă facă fericit?
Domnul este-al meu în toate,
El pe mine m-a iubit!

Refren:
Drag îmi e isus pe lume,
Mai de preţ ca viaţa mea!
Dintre mii şi mii de nime,
Eu pe El Îl voi cânta!

2.Ce risipă de iubire


El trimite an de an,
Mai presus de nemurire,
Mai adânc ca un ocean!
Refren:
Drag îmi e isus pe lume,
Mai de preţ ca viaţa mea!
Dintre mii şi mii de nime,
Eu pe El Îl voi cânta!

3.El îmi satură trăirea,


El e plin de tot ce-i bun,
Braţul Său e mântuirea,
El mi-e totul, pot să spun!

Refren:
Drag îmi e isus pe lume,
Mai de preţ ca viaţa mea!
Dintre mii şi mii de nime,
Eu pe El Îl voi cânta!

4.O, ce mare bucurie


Pe Isus să-L pot vedea
Şi întreaga veşnicie
Să slăvesc iubirea Sa!

Refren:
Drag îmi e isus pe lume,
Mai de preţ ca viaţa mea!
Dintre mii şi mii de nime,
Eu pe El Îl voi cânta!

075 DOAR TU NE EŞTI CALEA-ADEVĂR ŞI VIAŢĂ,

1.Doar Tu ne eşti calea


-adevăr şi viaţă,
Pe Tatăl Îl vede
doar cin' Te-a privit...
Doar Tu mântuieşti
prin puterea-Ţi măreaţă,
La Tine alerg
ca să fiu mântuit;

Căci calea e lungă


şi cine să ştie,
Putea-voi rămâne
chiar pân' la sfârşit?
Doar făgăduinţa,
doar ea mă mângâie,
Căci Tu mă asiguri
de-un loc pregătit!

2.La Tatăl din cer


să ajung, pe-astă cale,
Tot Tu mă conduci
prin al Tău Spirit viu;
Şi-aşa, mulţumită
doar tot milei Tale,
Sfinţit prin Cuvânt
de-adevăr pot să fiu;

Iar când vreau şi eu,


prin puterea-Ţi divină,
Să lupt când ispita
m-atrage-n păcat
Şi firea s-o-nving
printr-o moarte deplină,
Spre Tine alerg,
Tu, Cel blând şi curat!

3.O, Doamne-am nevoie


de-a Ta plinătate
Ce-o dai alor Tăi
ca să-i desăvârşeşti;
Doar Tu mi-eşti nădejdea,
căci Tu mi-eşti de toate:
Şi cale-adevăr şi viaţă
Tu mi-eşti!

Prin Tine, Isuse,


spălat de păcate,
Spălat de amaruri
cu-al Tău sânge sfânt,
Intra-voi odată
pe porţi în cetate,
Să gust fericirea
şi-n veac să-Ţi tot cânt!
076 IUBIRE SFÂNTĂ, DAR CERESC

1.Iubire sfântă, dar ceresc


Şi har nemărginit,
Prin tine inimi se-nnoiesc
Spre cerul răstignit!

2.Isus, măritul Împărat,


Veni din veşnicii
Să-i mântuiască din păcat
Pe-ai Săi iubiţi copii.

3.Spre cei nevrednici S-a plecat,


Spre cei ce i-a iubit
Şi pe picioare i-a spălat,
Ca slujitor smerit.
4.Prin viaţa şi prin jertfa Lui
O cale ne-a deschis,
Cum alta-n toată lumea nu-i,
Spre noul Paradis.

077 IUBIT-AI, DOAMNE, ÎNTREAGA OMENIRE,

1.Iubit-ai, Doamne,
întreaga omenire,
Încât ai dat jertfă pe Fiul Tău;
Pe Fiul Tău,
blând şi plin de iubire,
Ca s-o salveze
din mreaja celui rău!

2.Nici o durere
nu Te-a întors din cale,
N-a fost ispită
să n-o-mpărtăşeşti...
Prin jertfa scumpă
a dragostei Tale
Ne-ai arătat
cât de mult ne preţuieşti!

3.Tot ce avem
este jertfa de pe cruce,
Tot ce suntem
este-n Numele Tău!
Orice povară
cu Tine vom duce
Şi nu ne plângem,
oricât ar fi de greu!

4.Glorie Ţie,
cerescule Părinte,
Slavă, Isuse,
că mult ne-ai iubit!
Spre biruinţă privim înainte!
Te proslăvim,
Doamne, că ne-ai mântuit!

078 PRIN ALTUL NU POŢI FI SCĂPAT,

1.Prin altul nu poţi fi scăpat,


Alt nume nici nu este dat
Spre-a noastră mântuire,
Căci Piatra ce-o zvârliră toţi
Făcutu-s-a piatră de colţ
Şi boltă de clădire!
Cine cade pe-astă Stâncă,
În adâncă umilinţă,
Mântuit e prin credinţă.

2.Mulţi oameni nume-şi fac sub cer,


Se-avântă sus, dar iată-i, pier,
I-a înghiţit mormântul;
În viaţă fost-au străluciţi,
Dar au sfârşit nenorociţi,
Sunt una cu pământul!
Singur, Domnul, El trăieşte
Şi domneşte cu tărie,
Peste-ntreaga veşnicie.

3.Prin altul nu poţi fi scăpat,


Alt nume nici nu este dat
Spre-a noastră mântuire!
O, Nume scump, Isus Hristos,
Speranţa celui păcătos
E-n Tine, doar în Tine!
Fi-mi şi mie mângâiere
Şi putere de-nnoire,
Sfânt izvor de fericire!

079 UN SINGUR NUME VREAU S-AUD,

1.Un singur Nume vreau s-aud,


Un Nume să-L tot cânt,
Căci nu-i un altul mai plăcut,
Mai dulce pe pământ!...

2.E-un zâmbet cald şi părintesc,


Un susur de izvor,
De care-ntruna cât trăiesc
Mai mult, mai mult mi-e dor...

3.Isus, Edenul meu dorit,


Mereu Te voi visa...
De n-am cuvinte de rostit,
Îmi cântă inima...

4.Din valea marilor dureri


Să scap eu n-aş putea,
Dar am o scară pân' la cer:
Isus - nădejdea mea!

080 O, ISUS, CE DULCE NUME,

1.O, Isus, ce dulce Nume,


Liniştind orice dureri,
Ne dă pace, bucurie,
Celor slabi le dă puteri!

Refren: Dulce e, mângâios,


Numele Isus Hristos!
Dulce e, mângâios,
Numele Isus Hristos!

2.Deci porniţi cu-Isus `nainte,


Nu vă temeţi de nimic!
Birui-veţi totdeauna,
Cu El, orice inamic.

Refren: Dulce e, mângâios,


Numele Isus Hristos!
Dulce e, mângâios,
Numele Isus Hristos!

3.O, Isus, cuvânt scump nouă,


Cât ne faci de fericiţi!
Pacea Ta gustăm de-acuma
Ştiind că suntem mântuiţi.

Refren: Dulce e, mângâios,


Numele Isus Hristos!
Dulce e, mângâios,
Numele Isus Hristos!

4.Deci cântaţi lui-Isus întruna,


Daţi de veste orişicui
Bucuria că El vine,
Ca să-Şi ia cu El pe-ai Lui.

Refren: Dulce e, mângâios,


Numele Isus Hristos!
Dulce e, mângâios,
Numele Isus Hristos!

081 NU-I DECÂT UN SINGUR NUME

1.Nu-i decât un singur Nume


Ce mă poate mântui;
El e rostul meu prin lume,
În dureri şi bucurii...

Refren:E Isus, e Salvatorul,


E Isus, e Domnul meu!
Pe pământ şu sus în ceruri,
Vreau cu El să fiu mereu!

2.N-am decât un singur Frate


Ce m-ajută când mi-e greu,
Mi se-arată de departe,
Cu iubire-n drumul meu...

Refren:E Isus, e Salvatorul,


E Isus, e Domnul meu!
Pe pământ şu sus în ceruri,
Vreau cu El să fiu mereu!

3.Doar o singură speranţă


Mă înalţă pân# la cer,
Ca o veste despre viaţă
Peste toate câte pier...

Refren:E Isus, e Salvatorul,


E Isus, e Domnul meu!
Pe pământ şu sus în ceruri,
Vreau cu El să fiu mereu!

082 NUME FRUMOS

1.Nume frumos
e Numele lui Isus,
Nume frumos
cum altul nu poate fi spus...

Îl cântă-n slavă îngeri buni,


Îl cântă şi soarele-n zori
Şi-L poartă-n lume mari minuni
Prin stele, prin ape şi nori...

Nume frumos
e Numele lui Isus,
Nume frumos
cum altul nu poate fi spus...

2.Nume frumos
cum nu ne-a mai fost rostit,
Nume frumos
în ceruri ne e pregătit.

De-L vom urma, de-L vom iubi


Pe Domnul, aşa cum e scris,
Îl vom purta în veşnicii,
În slavă de nou Paradis...

Nume frumos
cum nu ne-a mai fost rostit,
Nume frumos
în ceruri ne e pregătit.
083 ISUSE, TU EŞTI VIAŢA

1.Isuse, Tu eşti viaţa


Şi bucuria mea;
`Naintea slavei Tale
Se-nclină inima!

2.Al vieţii dar e-n Tine,


Mântuitor ceresc,
Tu, pacea mea divină,
Pe Tine Te iubesc!

3.Tu mi-ai iertat trecutul,


Tot Tu m-ai vindecat
Şi, ca un bun Părinte,
În braţe m-ai luat!

4.Păstor al vieţii mele,


Izvor de ape vii,
Când Tu eşti lângă mine,
Nimic nu-mi va lipsi!

084 DOAMNE, TU MI-EŞTI BUCURIA

1.Doamne, Tu mi-eşti bucuria


Şi lumina vieţii mi-eşti,
Celor răi, ce-mi vor pieirea,
Planul Tu le nimiceşti!
Mâna Ta ocrotitoare
Mi-este sprijin, mi-este scut,
Fie bezna cât de mare,
Drumul meu Ţi-e cunoscut!

2.Doamne, Tu mi-eşti fericirea


Şi plăcerea vieţii mi-eşti,
Tu-mi veghezi călătoria
Spre palatele cereşti!
Bată vânt de prigonire,
Nori de ură adunând,
Harul Tău mi-e izbăvire,
Pace-n suflet, pace-n gând!

085 ISUS, CA FIU DE DUMNEZEU,

1.Isus, ca Fiu de Dumnezeu,


Purtându-mi crucea grea,
Păcatul din adâncul meu
Îl poate vindeca.
De-a lung de drum în ceas durut,
Aproape când Îl chem,
Prin Duhul Sfânt îmi este scut,
De moarte nu mă tem.

2.Spre-a nu rămâne-aşa cum sunt,


O umbră pe pământ,
El paşii mei purtaţi de vânt,
I-a uns cu Spirit Sfânt.
El pune har în lutul meu,
El schimbă viaţa mea
Şi zilnic toarnă Duhul Său
Să-mi umple inima.

3.Deşi eram un răzvrătit,


Sunt azi învingător,
Pe mine cerul m-a iubit
Şi m-a umplut de dor.
Isus, Păstorul meu cel bun,
Isus, comoara mea,
E tot ce astăzi pot să spun
Şi alţii pot vedea.

086 ISUS ÎMI E PĂSTORUL BUN,

1.Isus îmi e Păstorul bun,


Nimic nu-mi va lipsi!
El mă conduce-n verzi păşuni
Şi la izvoare vii.

2.Mă simt aşa înviorat,


De-aud al Său Cuvânt!
Pe calea dreaptă sunt purtat,
Prin al Său Nume sfânt.

3.Prin valea morţii de-aş umbla,


N-am temeri, n-am dureri;
Toiagul şi nuiaua
Sa Le simt ca mângâieri!

4.Mi-e masa-ntinsă de Isus


Şi am belşug de har!
Cu untdelemn mi-e capul uns
Şi plin e-al meu pahar!

5.Da, ştiu că mă vor însoţi


Eterne fericiri!
În casa Lui, vom locui
Ca împăraţi şi miri!

087 EU AM UN SCUMP PRIETEN,


1.Eu am un scump Prieten,
O, cât îmi e de drag!
Cu zâmbet dulce în priviri
M-aşteaptă-n zori, în prag!
Eu, fără El, nu pot trăi
Şi-aş vrea să-L am mereu,
Să mergem împreună:
Isus şi eu!

2.Pe drumul meu, adesea,


Trudit mă simt şi trist,
Şi-atuncea îmi răsare El,
Prietenul meu, Hrist;
Mă ia cu drag pe braţul Lui,
Spre bunul Dumnezeu
Şi mergem împreună:
Isus şi eu!

3.Mereu îmi povesteşte


De casa cea de sus!
Privind în ochii Lui,
eu sorb Iubirea-I de nespus...
În bucurii şi în dureri
Ascultă plânsul meu
Şi mergem împreună:
Isus şi eu!

4.Aş vrea să-ţi spun


şi ţie De preaiubirea Lui,
De jertfa de pe Golgota,
Minunea cerului!
Lăsând această lume rea
Şi ultimul război,
Să mergem împreună:
Isus şi noi!

088 MAI SUS DE CERUL ÎNSTELAT

1.Mai sus de cerul înstelat


Am un Prieten minunat:
E Domnul, Fiu de Dumnezeu,
Isus cel scump, El este-al meu!

Refren:
Ştiu că e-al meu, căci ma iubit,
Cu mine-i El necontenit,
E-atâta slavă-n jurul Său,
Dar cel slăvit, Isus, e-al meu!

2.E-al meu căci S-a crucificat,


M-a mântuit, m-a liberat,
Deci bucuros mă-nchin mereu
Şi-s fericit că El e-al meu!

Refren:
Ştiu că e-al meu, căci ma iubit,
Cu mine-i El necontenit,
E-atâta slavă-n jurul Său,
Dar cel slăvit, Isus, e-al meu!

3.În inimă domneşte El


Şi nu va mai pleca defel;
Ca viţa în butucul său,
Eu sunt în El, şi El e-al meu!

Refren:
Ştiu că e-al meu, căci ma iubit,
Cu mine-i El necontenit,
E-atâta slavă-n jurul Său,
Dar cel slăvit, Isus, e-al meu!

4.Şi-odată, când El va veni,


Mărirea-I toată voi privi
Şi-oi zice, strâns la pieptul Său:
Acum, pe veci, Isus e-al meu!

Refren:
Ştiu că e-al meu, căci ma iubit,
Cu mine-i El necontenit,
E-atâta slavă-n jurul Său,
Dar cel slăvit, Isus, e-al meu!

089 ISUS E CEL MAI BUN PRIETEN

1.Isus e cel mai bun Prieten


El e mereu la dreapta mea;
Prin orice greu cu El aş trece,
Eu ştiu că nu mă va lăsa!
De-aceea-mi place să tot spun:
,,Isus e-al meu Prieten bun!"

2.În nimeni nu mă pot încrede,


Prieteni buni sunt mult prea rari;
Şi nimeni nu m-ar înţelege
Când mă ajung necazuri mari...
De-aceea-mi place să tot spun:
,,Isus e-al meu Prieten bun!"

3.Iubirea Lui e-aşa de mare,


El pentru mine S-a jertfit,
Mi-a pus în gură o cântare
Şi-n mâini un steag nebiruit.
De-aceea-mi place să tot spun:
,,Isus e-al meu Prieten bun!"

090 ISUS, PRIETEN MINUNAT,

1.Isus, Prieten minunat,


Din cerurile `nalte,
El pân` la mine S-a plecat,
Pe când eram în moarte...
M-a scos din foc,
m-a scos din val
Cu braţul Său cel tare,
Şi am, la marea de cristal,
Cetate de scăpare!

2.Isus, Prieten minunat


Şi bun cât nu se poate,
Sunt fericit că L-am aflat,
El mă-nţelege-n toate;
Şi nici o teamă nu mai am:
El duce-a mea povară
Şi glasul Său e sfânt balsam,
Nimic să nu mă doară...

3.Isus, Prieten minunat,


Prin orice-ar fi să vină,
Pe braţul Său eu sunt purtată
În pace şi lumină;
Şi nici un pas pe calea mea
El singur nu mă lasă,
De parcă-am început deja
Vecia cea frumoasă...

091 AL MEU EŞTI, ISUSE

1.Al meu eşti,Isuse


Şi cât Te iubesc!
Dorinţi nesupuse
Cu drag Îţi jertfesc!
O viaţă curată
Mi-ai dat să trăiesc;
Azi, ca niciodată,
Isus, Te iubesc!

2.Cu mult înainte


De-a şti, m-ai iubit,
Pe cruce, Preasfinte,
Iertare-ai urzit...
Cunună-ncrustată
Cu spini preţuiesc
Şi cânt înc-o dată:
Isus, Te iubesc!

3.Cu Tine m-ajută


Să trec valea grea,
Suflare-mprumută-mi
Atât cât vei vrea!
Când fruntea plecată
În moarte-odihnesc,
Să ştii înc-o dată:
Isus, Te iubesc!

4.Cunună de glorii,
Lumini voi purta,
Prin spaţii, cu sorii,
Aşa voi cânta:
Fiinţă-adorată
Pe tronul ceresc,
Îţi cânt încă-o dată:
Isus, Te iubesc!

092 VREAU SĂ FIU ÎN VECI CU DOMNUL,

1.Vreau să fiu în veci cu Domnul,


Cu Isus cel adorat,
Numai El a fost şi mi-este
Bun Prieten, minunat.

Refren: Cu Isus, cu Isus!


Tot mereu cu Isus!
Numai El a fost şi mi-este
Bun Prieten minunat.

2.Nu doresc a lumii faimă,


Nu mă rog să fiu bogat;
Bucuros trudesc şi sufăr,
Doar să fiu de El legat.

Refren: Cu Isus, cu Isus!


Tot mereu cu Isus!
Numai El a fost şi mi-este
Bun Prieten minunat.

3.Am o singură dorinţă


Şi aceasta doar Îi cer:
După-o viaţă de credinţă,
Cu Isus să fiu în cer.
Refren: Cu Isus, cu Isus!
Tot mereu cu Isus!
Numai El a fost şi mi-este
Bun Prieten minunat.
093 ADESEA SUB BOLTA-NNORATĂ,

1.Adesea sub bolta-nnorată,


Suişul e aspru şi greu,
Dar nu sunt uitat niciodată:
Isus e Prietenul meu,
Prietenul meu.

2.O sfântă speranţă-mi răsare;


Mereu întâlnesc verzi păşuni
Şi dulci, nesecate izvoare;
Isus mi-e Păstorul cel bun,
Păstorul cel bun.

3.Din lacrimi adun osanale


Şi-un cântec de dor, liniştit,
Căci am totdeauna pe cale,
La dreapta, un Frate iubit,
Un Frate iubit.

4.Aproape-i de-acum veşnicia,


Mă rog şi aştept tot mereu
Să-mi `nalţ înspre cer bucuria:
Isus este Regele meu,
E Regele meu!!

094 ISUS, CE MULT TU M-AI IUBIT,

1.Isus, ce mult Tu m-ai iubit,


Mai mult decât orice!
De când eşti Tu Păstorul meu,
Ce pace-n suflet e!

Refren: Ferice sunt că am aflat


Ce mult Tu m-ai iubit!
Când Tu de orice m-ai iertat,
Cu Tine-s fericit!

2.Iubit-am viaţa pe pământ,


De Tine n-am ştiut,
Dar când cel rău m-a rătăcit,
Atunci Te-am cunoscut.

Refren: Ferice sunt că am aflat


Ce mult Tu m-ai iubit!
Când Tu de orice m-ai iertat,
Cu Tine-s fericit!

3.O, Doamne, fii cu mine-acum,


Şi-mi dă odihna Ta!
Iubirea Ta de n-aş avea
Distrus eu m-aş afla!

Refren: Ferice sunt că am aflat


Ce mult Tu m-ai iubit!
Când Tu de orice m-ai iertat,
Cu Tine-s fericit!

4.Isuse, eu cu Tine-aş vrea


În veci să locuiesc,
Şi pacea Ta şi-al Tău cămin,
Acestea le doresc!

Refren: Ferice sunt că am aflat


Ce mult Tu m-ai iubit!
Când Tu de orice m-ai iertat,
Cu Tine-s fericit!

095 CA APA ÎN PUSTIE,

1.Ca apa în pustie,


Ca florile-n cărări,
Izvor de bucurie,
De har şi adevăr,
E cântec, e viaţă
Şi scut în orice greu;
Aşa-i Isus, Isus cel viu,
Aşa e Domnul meu!

2.Ca stânca în furtună,


Ca pacea în dureri,
E numai vreme bună
Şi ani de primăveri,
E soare, speranţă,
Prieten bun, mereu;
Aşa-i Isus, Isus cel viu,
Aşa e Domnul meu!

3.Ca zorii după noapte,


Ca pomul înflorit,
Ca zboru-n libertate,
Ca visul împlinit,
Căminul şi cerul
Şi tot ce-aş vrea, mereu;
Aşa-i Isus, Isus cel viu,
Aşa e Domnul meu!
096 DE CE SĂ NU CÂNT ÎNTRUNA

1.De ce să nu cânt întruna,


mulţumind lui Dumnezeu?
Căci spre bine totdeauna
mă conduce sfatul Său;

Toate nu-s decât iubire,


câte de la Domnul vin,
Câte `nalţă şi susţin
printre stânci de prigonire...
Toate pier şi praf se fac,
dar iubirea Lui stă-n veac!

2.Cum un vultur sub aripă


îşi adună pe-ai săi pui,
Aşa Domnu-n orice clipă
m-apără cu braţul Lui.

El veghea ca un Părinte
peste mine chiar când eu
Nu ştiam de harul Său,
fiind copil fără de minte...
Toate pier şi praf se fac,
doar iubirea Lui stă-n veac!

3.O, nespusă bunătate!


El pe Fiul mi L-a dat,
Din păcat şi de la moarte
al Său sânge m-a scăpat.

Iar în inimă îmi pune al


credinţei foc nestins
Care dă curaj ne-nvins
şi chiar iadul ţi-l supune!
Toate pier şi praf se fac,
doar iubirea Lui stă-n veac!

4.El Îşi pleacă a Sa faţă


şi mă scapă de-orice rău,
Iar în orice dimineaţă
mă învaţă-un cântec nou...

Dă-mi, o, Doamne-acum putere


să pricep iubirea Ta,
Veşnic să rămân în ea,
împlinind tot ce-mi vei cere!
Şi-n cântări şi-n tot ce fac
să Te preamăresc în veac!
097 CÂT VA TRĂI HRISTOS,

1.Cât va trăi Hristos,


Cât timp rămân cu El,
Cântatul meu melodios
Nu va-nceta defel!

2.El e al meu Păstor,


O, cât îmi e de drag!
Cu hrană-mi vine-n ajutor
Când sunt flămând, pribeag.

3.Când vine vremea grea,


Când toţi mă părăsesc,
Rămâne El speranţa mea,
În El m-adăpostesc!

4.De scapă-al meu picior,


Necazuri de-ar veni,
Alerg l-al meu iubit Păstor,
El mă va izbăvi!

5.De-aceea spre Hristos


Ţin ochiul meu deschis,
O, cât îmi e de preţios,
El mi-este Paradis!

098 DIN RĂDĂCINA VIE

1.Din rădăcina vie


Mlădiţa răsări,
Cum scris a fost să fie,
Cum Biblia grăi.
O floare ca de vis,
În noaptea cea târzie,
Tot cerul ne-a deschis.

2.Această floare dulce


Mireasmă răspândi;
Lumină ne aduse,
Prin neguri străluci.
Ca om şi Dumnezeu,
Durerea vrea să-alunge,
Păcatul cât de greu.

3.Prin valea întristării


Tu să ne fii Păstor,
Spre largu-nseninării,
Spre cerul uimitor!
Acolo vrem să fim,
Prin rugile cântării
În veci să Te mărim!

099 AZI AVEM MÂNTUITOR,

Refren: Azi avem Mântuitor,


Bucuraţi-vă popoare!
Să cântăm şi noi în cor:
Azi avem salvare!

1.Într-o iesle S-a născut


Copilaşul mult dorit,
Dar puţini L-au cunoscut,
Salvator nepreţuit!

Refren: Azi avem Mântuitor,


Bucuraţi-vă popoare!
Să cântăm şi noi în cor:
Azi avem salvare!

2.Ceru-ntreg a părăsit
Pentru noi, cei vinovaţi,
Pentru noi S-a umilit,
Vă uimiţi şi-L înălţaţi!

Refren: Azi avem Mântuitor,


Bucuraţi-vă popoare!
Să cântăm şi noi în cor:
Azi avem salvare!

3.E Isus cel aşteptat,


Dumnezeu Emanuel;
Şi păstorii au cântat,
Să cântăm şi noi la fel!

Refren: Azi avem Mântuitor,


Bucuraţi-vă popoare!
Să cântăm şi noi în cor:
Azi avem salvare!

100 AUZI ÎNGERII ÎN COR,

1.Auzi îngerii în cor,


Ne vestesc Mântuitor
Şi proclamă cu-al lor cânt:
,,Pace-n cer şi pe pământ!"
Voi, popoare, tresăltaţi
Şi cu îngerii cântaţi,
(:Pentru omul păcătos
S-a născut Isus Hristos!:)
2.Cel din veci cu Dumnezeu,
Preamărit ca Fiu al Său,
Într-un staul stă-nfăşat,
O, ce lucru minunat!
Bucurie proclamaţi:
Pentru toţi cei apăsaţi
(:S-a născut Emanuel,
Dumnezeu cu noi e El!:)

3.Umilit Hristos veni,


Cel promis din veşnicii,
Şi lumină ne-a adus
De la tronul Său de sus.
Azi coboară Cel slăvit
La toţi cei ce L-au dorit,
(:Orice suflet credincios
Luminează prin Hristos.:)

4.Doamne, Ţie ne-nchinăm


Şi-n credinţă Te-aşteptăm,
Să Te-arăţi ca Împărat,
Ca să-Ţi iei al Tău regat!
Să ne-ajuţi să biruim,
Să putem să Te primim!
(:Osana în ceruri sus,
Preamărire scump Isus!:)

101 AZI A VENIT UN COPILAŞ

1.Azi a venit un Copilaş


Frumos şi dulce şi gingaş!
Dintr-o fecioară S-a născut;
Ce bucurie am avut!

2.Acesta e Isus Hristos,


E Domnul nostru cel milos,
Ce vine ca Mântuitor
La omul slab şi muritor!

3.El fericire ne-a adus


De la Părintele de sus,
Ca să putem nădăjdui
Că vom trăi în veşnicii!

4.Cu toţii să ne bucurăm


Şi laude în veci să-I dăm,
Căci Tatăl nostru cel preasfânt
Trimis-a Fiul pe pământ!
102 PRUNC UMIL NI S-A NĂSCUT

1.Prunc umil ni S-a născut


Într-o iesle!
Mântuire am avut,
Bună veste.

refren:
Cor de îngeri cântă:
"Bucurie sfântă,
S-a născut Mesia!"

2.Voie bună pe pământ,


Aleluia!
S-a născut Copilul sfânt,
Aleluia!

refren:
Cor de îngeri cântă:
"Bucurie sfântă,
S-a născut Mesia!"

3.Mii de îngeri au cântat


Bucuria,
Până lumea L-a aflat
Pe Mesia!

refren:
Cor de îngeri cântă:
"Bucurie sfântă,
S-a născut Mesia!"

4.De la iesle nu plecăm


Niciodată,
Pruncului ne închinăm
Viaţa toată.

refren:
Cor de îngeri cântă:
"Bucurie sfântă,
S-a născut Mesia!"
103 BUCURAŢI-VĂ, POPOARE

1.Bucuraţi-vă, popoare
Şi cântaţi cu toţi în cor,
S-a născut al nostru Soare,
Om deplin şi Creator!
Vin păstorii, vin degrabă,
Hai şi tu la ieslea Sa,
Îngerii din cer întreabă:
,,Cine inima-I va da?"

2.Bucuraţi-vă, popoare,
Lăudaţi pe Domnul iar!
Cum se-aşază fulgii-n zare
Braţul Lui revarsă har!
Povestiţi cum într-o seară
S-a născut Cel minunat,
El ne e în veci comoară,
Domnul păcii - Împărat!

3.Bucuraţi-vă cu magii,
Că sub stea noi L-am găsit,
Veseli ne-am deschis desagii
Şi-n cântări am izbucnit:
Pace fie şi iubire
Printre cei ce L-au dorit;
Daţi de veste-n omenire
Cu ce preţ ne-a mântuit!
104 NOAPTE DE VIS,

1.Noapte de vis,
Noapte de har,
Totu-i lin, Totu-i clar...
De Maria privegheat,
Prunc divin preaminunat
Doarme-n liniştea Sa,
Doarme-n liniştea Sa.

2.Noapte de vis,
Noapte de har,
Magi, păstori,
Vin cu dar;
Îngeri sfinţi, Aleluia,
Cântă-n străluciri de stea:
Mesia S-a născut,
Mesia S-a născut!

3.Noapte de vis,
Noapte de har,
Pentru cânt Nu-i hotar!
Toată slava cea de sus
Stă pe chipul Tău,Isus,
Jos la naşterea Ta,
Jos la naşterea Ta.

4.Noapte de vis,
Noapte de har,
O,Isus,Vino iar!
Te coboară-n viaţa mea,
Să-Ţi tot cânt,Aleluia,
Veşnic Ţie,Hristos!
Veşnic Ţie,Hristos!

105 ISUSE SCUMP

1.Isuse scump,Tu Te-ai născut


Spre-a noastră mântuire!
Atâta har ne-ai dăruit,
Dar lumea nu Te-a preţuit...
Isuse scump,
Tu Te-ai născut
Spre-a noastră mântuire.

2.Isuse scump,la Betleem,


Te-ai dezbrăcat de slavă...
Şi pentru omul păcătos
Lăsat-ai cerul luminos;
Isuse scump, la Betleem
Te-ai dezbrăcat de slavă.

3.Isuse scump,Isuse scump,


În Tine-i mântuirea!
Din întuneric şi păcat
Azi omul poate fi salvat;
Isuse scump,
Isuse scump,
În Tine-i mântuirea!

106 NOAPTE-ADÂNCĂ S-A LĂSAT,

1.Noapte-adâncă s-a lăsat,


Viu e cerul, minunat!
Fremătând, o stea răsare,
Ca o dalbă floare...
Steaua ce ne-a răsărit
Este Domnul mult dorit.

2.Sus, pe cerul înstelat,


Un luceafăr minunat,
Cu aripi scânteietoare:
Ce să fie oare?...
Grup de îngeri, zeci de mii,
Soli şi ai luminii fii.

3.Şi din grupul luminos,


Cor de îngeri, maiestuos,
Se desprinde o cântare,
Bucurie mare:
Slavă, slavă Celui sfânt!
Pace, pace pe pământ!

107 SE LASĂ NOAPTEA-N BETLEEM,

1.Se lasă noaptea-n Betleem,


Cu cerul plin de armonii,
Păstorii, turmele păzind,
Vorbesc cu dor din profeţii...
Şi iată că un înger sfânt
Proclamă vestea tuturor:
,,E pace-n cer şi pe pământ,
Vi S-a născut Mântuitor!"

2.O stea, un cor de îngeri sfinţi


Pe magi la iesle i-au condus
Şi Pruncului s-au închinat
Şi daruri scumpe I-au adus!
El e cerescul Împărat,
E Mesia din vremi prezis,
Emanuel cel aşteptat,
Pe care cerul L-a trimis!

3.În imnuri, pentru slava Lui,


Cu îngeri sfinţi ne vom uni
Şi mântuirea, ce-am aflat,
Noi tuturor o vom vesti!
Să cânte toţi cu-un dor aprins,
Tresalte orice muritor,
Căci cerul e de-acum deschis,
Ni S-a născut Mântuitor!

108 NIŞTE ŞOAPTE, ÎNTR-O NOAPTE,

1.Nişte şoapte, într-o noapte,


Au venit la Betleem
Să ne spună veste bună,
Mântuire că avem;
Să se-arate cu iubire,
Să coboare din mărire,
O minune s-a făcut:
Pruncul vieţii S-a născut...

2.Raze scaldă ieslea caldă,


Cerul face-n ea popas...
Pace sfântă, îngeri cântă
Cu păstorii într-un glas:
,,Sus în ceruri preamărire,
Printre oameni învoire!"
Se aude-aşa frumos:
,,S-a născut Isus Hristos!"
3.Pentru cine zări senine
Poartă-n ceruri au deschis,
Ca să vină, din lumină,
Cel ce-a fost din vremi prezis?
Domnul slavei pentru mine,
Domnul slavei pentru tine,
Mântuire să avem,
S-a născut în Betleem.

109 DEPARTE-NTR-UN STAUL,

1.Departe-ntr-un staul,
De nimeni ştiut,
La vremea-mplinirii,
Isus S-a născut!
Şi stele pe ceruri
Luciră mai viu
Şi îngeri cântară
Pe dealul pustiu...

2.Departe de Tatăl,
De tronul ceresc,
Culcat într-o iesle,
Păstorii-L găsesc;
Să vadă Copilul
Născut ca-Mpărat
Adus-au şi magii
Prinos de-nchinat...

3.Departe, ca ieslea,
E inima mea,
Dar vino,Isuse,
Te naşte în ea,
S-aud cor de îngeri
La mine sosit
Cu vestea cea bună
Că sunt mântuit!

110 O, CE VESTE MINUNATĂ

1.O, ce veste minunată


În Betleem ni se-arată:
(:Astăzi S-a născut
Cel fără de-nceput,
Cum au scris proorocii!:)

2.Că la Betleem,Maria,
Săvârşind călătoria,
(:Într-un mic sălaş,
Lângă-acel oraş
A născut pe Mesia! :)

3.Mesia,Cel din vecie,


Dumnezeu mi-L dete mie
(:Să Se nască Şi să crească,
Să ne mântuiască! :)

111 PENTRU NOI A RĂSĂRIT

1.Pentru noi a răsărit


Domnul Isus Hristos,
Mesia cel mult dorit,
Domnul Isus Hristos.

2.Din fecioară S-a născut


Domnul Isus Hristos,
Tuturor era plăcut
Domnul Isus Hristos.

3.Ca un rob S-a umilit


Domnul Isus Hristos,
Şi pe noi ne-a mântuit
Domnul Isus Hristos.

112 SPRE BETLEEM TRECEAU PĂSTORI

1.Spre Betleem treceau păstori


Şi magi treceau, grăbiţi;
În noaptea vremii, paşii lor
Se-aud, prea fericiţi...
Ei coborau la iesle,
Cuprinşi de-un cântec sfânt:
Mărire-n cer lui Dumnezeu
Şi pace pe pământ!

2.Era o noapte de minuni,


Cum nimeni n-a văzut,
Sub veghea îngerilor buni,
Mesia S-a născut...
Cu pace şi iertare,
Din cer El a venit
Şi cântă parcă totul, iar,
De-atât cât ne-a iubit...

3.Spre Betleem, spre ieslea Ta,


Isuse, ne grăbim,
Într-un acelaşi osana
La noi să Te primim;
Şi fruntea ni se pleacă
Şi ruga prinde zbor:
Te naşte-n noi Tu,
Doamne, iar,
Ne fii Mântuitor!

113 CINE A CREZUT CELE SCRISE?

1.Cine a crezut cele scrise?


Cine-a cunoscut braţul Lui?
Ca Odraslă slabă venise,
Ca un Fiu al omului...
Nici o strălucire Domnul nu avea,
Chip de rob smerit purta.

2.Om al suferinţelor grele,


Părăsit şi dispreţuit,
Printre făcătorii de rele
Noi pe El L-am socotit...
Totuşi El purta al nostru greu păcat,
Dar era nevinovat.

3.Ne vedeam de drum fiecare,


Rătăceam precum nişte oi,
Dar divina Lui îndurare
Ne-ncetat a fost cu noi;
Dumnezeu găsi un Miel ispăşitor
Pentru vina tuturor.

4.El a suferit pân` la capăt


Ca un Miel tăcut şi supus,
Printr-o judecată nedreaptă
El a fost lovit, străpuns;
Între cei mai răi o groapă I s-a dat
Şi-un mormânt cu cel bogat.

5.Dar sfârşindu-Şi marea lucrare


Va vedea al patimii rod,
Bucuria Lui cea mai mare:
Un neprihănit norod,
Între cei puternici partea-Şi va primi
Şi de-a pururi domni!

114 SPRE CRUCEA TA

1.Spre crucea Ta uimit privesc...


Acolo las povara mea.
Azi lumea o dispreţuiesc,
Umil, venind la crucea Ta...

2.Privesc spre trupul Tău zdrobit,


La chipul de iubire plin,
Păcatul meu a împletit,
Pe fruntea Ta, cununi de spini...

3.Eram un fiu rătăcitor...


Prin jertfa Ta am fost iertat;
Pe Tine, scump Mântuitor,
Te laud azi, căci m-ai salvat!

4.O, mare e iubirea Ta,


Şi jertfa Ta e dar divin;
Făptura mea şi viaţa mea,
La crucea Ta, smerit, le-nchin!

115 O, FRUNTE-NSÂNGERATĂ

1.O, frunte-nsângerată
de chinuri fără preţ!
O, frunte-ncununată
cu spini şi cu dispreţ!
O, frunte, altădată
scăldată-n foc ceresc,
Azi eşti întunecată,
dar eu Te preţuiesc!...

2.Nespusa Ta durere
m-apasă astăzi greu!
Că multe Tu-ndurat-ai,
de vină-s numai eu!
Îndură-Te de mine,
o, nu Te depărta!
Îndură-Te şi-mparte-mi
milostivirea Ta!

116 LA CRUCE VOI RĂMÂNE

1.La cruce voi rămâne


şi-n sângele-Ţi vărsat,
Îmi voi spăla,Isuse,
veşmântul prea pătat!

Din razele iubirii,


purtate-n mii de spini,
Voi împleti-n vecie
coroane de lumini!

2.Durere şi iubire
cum nimeni n-a ştiut,
În preţul jertfei Tale,
Isuse-am cunoscut...
La cruce voi rămâne,
uimit de-atâta har,
În mine să pătrundă
nemărginitu-Ţi dar!

117 GLAS DE CER ÎNSÂNGERAT

1.Glas de cer însângerat


Strigă la răscruce,
Drumul marilor dureri
Până unde duce?
Până unde va urca Domnul,
Vina noastră grea?
Până-n moarte, jertfa Sa,
Moarte sus pe cruce.

2.Plin, paharul prea amar,


De dureri străine,
Chinuri fără de hotar,
Oare pentru cine?
Pentru cei ce spini culeg
Chinul Său sa fie-ntreg?
Stau sub cruce şi-nţeleg:
Totul pentru mine!

118 ISUS, AL VIEŢII MELE DOMN,

1.Isus, al vieţii mele Domn,


Spune-mi iubirea Ta!
Coroana Ta de spini s-o văd,
Du-mă la Golgota!

refren:
Ah,Doamne,toată viaţa mea
Nu voi uita iubirea Ta!
Vreau să mă duci la Ghetsemani!
Du-mă la Golgota

2.Condu-mă la mormântul Tău,


Unde ai Tăi plângeau...
Acolo unde îngeri sfinţi
Pe Tine Te păzeau!

refren:
Ah,Doamne,toată viaţa mea
Nu voi uita iubirea Ta!
Vreau să mă duci la Ghetsemani!
Du-mă la Golgota
3.Ca şi Maria, vreau şi eu
Să văd mormântul gol;
Şi, plin de Duhul Sfânt,
să fiu Al mântuirii sol!

refren:
Ah,Doamne,toată viaţa mea
Nu voi uita iubirea Ta!
Vreau să mă duci la Ghetsemani!
Du-mă la Golgota

4.Ajută-mă să port şi eu
Crucea ce-o am de dus,
Urmând mereu pe calea Ta,
Să nu Te uit,

refren:
Ah,Doamne,toată viaţa mea
Nu voi uita iubirea Ta!
Vreau să mă duci la Ghetsemani!
Du-mă la Golgota

119 DOAMNE, LÂNGĂ CRUCEA TA,

1.Doamne, lângă crucea Ta,


Ţine-mă aproape,
Sufletul, cu dor, din ea
Vreau să mi se-adape!

refren:
Crucea Ta,crucea Ta,
Doamne-aş vrea să fie
Slava şi speranţa mea,
Azi şi-n veşnicie!

2.Lângă cruce, am aflat


Trepte de credinţă;
Sufletul mi s-a 'nălţat
Peste suferinţă!

refren:
Crucea Ta,crucea Ta,
Doamne-aş vrea să fie
Slava şi speranţa mea,
Azi şi-n veşnicie!

3.Lângă cruce, chipul Tău


Iubitor m-aşteaptă!
Cât aş vrea să-l port şi eu
În cuvânt şi faptă!
refren:
Crucea Ta,crucea Ta,
Doamne-aş vrea să fie
Slava şi speranţa mea,
Azi şi-n veşnicie!

4.Lângă crucea Ta, privesc


Lacrimi mari de sânge
Şi aud cum îmi şoptesc:
"Dragostea învinge!"

refren:
Crucea Ta,crucea Ta,
Doamne-aş vrea să fie
Slava şi speranţa mea,
Azi şi-n veşnicie!

120 SPUNE-MI POVESTEA IUBIRII,

1.Spune-mi povestea iubirii,


Scrie-o pe inima mea,
Până ce zorii slujirii,
Tot ascultând, m-or afla...

Fără de fast şi onoruri,


Inimă, iesle şi stea,
Cântă cu îngerii-n coruri,
Tandru şi sfânt osana!

Spune-mi povestea iubirii,


Scrie-o pe inima mea,
Până ce zorii slujirii,
Tot ascultând, m-or afla...

2.Spune-mi cum El,Împăratul,


Trece pustiu-arzător,
Singur purtând tot păcatul,
Să pot fi biruitor.

Spune-mi cum Domnul, în toate,


Plin de iubire-a lucrat,
Până trăi-voi în fapte
Pilda ce-o am de urmat...

Spune-mi cum El, Împăratul,


Trece pustiu-arzător,
Singur purtând tot păcatul,
Să pot fi biruitor.
3.Spune-mi de jertfa pe cruce,
Spune-mi cum El a-nviat,
Pân'oi simţi că-mi aduce
Pace în suflet iertat...

Spune-mi povestea iubirii,


Nu te opri, chiar de plâng!...
Vreau de pe drumul sfinţirii
Floare de cântec să-i strâng...

Spune-mi de jertfa pe cruce,


Spune-mi cum El a-nviat,
Pân'oi simţi că-mi aduce
Pace în suflet iertat...
121 L-AM VĂZUT PE ISUS

1.L-am văzut pe Isus


Pe Golgota urcând,
Cu spini fruntea Lui sângerând...
I-am văzut ochii trişti,
I-am văzut crucea grea
Când în noaptea durerii cădea...

Mă-ntrebam pentru ce suferea,


Mă-ntrebam pentru cine murea?
Să-nţeleg îmi era foarte greu,
Lângă cruce-am oprit pasul meu.

2.Iar Isus mi-a şoptit:


"Pentru tine-am murit,
Dureri, chin grozav suferind...
Să salvez viaţa ta,
Să-ţi trimit pace-n dar
Să te smulg din al morţii hotar!"

Şi-am văzut că atunci pe Calvar,


Sângerând pe-al iubirii altar
Mielul sfânt viaţa Lui Şi-a jertfit
Pentru mine, să fiu mântuit...

3.Şi-am rămas lângă El,


Lângă Mielul jertfit,
Căci ştiu cât de mult m-a iubit...
Astăzi spun orişicui
Că Isus m-a salvat,
Că prin sânge divin sunt spălat!

Sunt salvat pentru cer, sunt salvat,


Pe deplin liberat de păcat!
Azi privesc doar seninul de sus
Şi aştept ca să-L văd pe Isus!

122 DIN GOLGOTA REVĂRSAT,

1.Din Golgota revărsat,


Fluviu de iubire
Curăţeşte-orice păcat,
Face sufletul curat,
Şi-aduce mântuire.

2.Lângă cruce-s fericit,


Domnul mă susţine;
Libertate am primit,
Prin Isus am biruit,
E har şi pentru mine!

3.La Golgota am primit


O făgăduinţă:
,,Harul Meu te-a mântuit"
Şi în viaţă am pornit
Mai tare în credinţă.

4.Lângă cruce astăzi stau,


Ştiu c-aşa e bine,
Veşnicia-ntreagă vreau,
A vieţii apă beau
Şi-aştept pe Cel ce vine.

123 PRIVEŞTE MAREA SUFERINŢĂ

1.Priveşte marea suferinţă


A lui Isus, pe Golgota,
Şi te apleacă-n umilinţă,
Sărmane om, la crucea Sa!

2.Acolo afli vindecare


Şi izbăvire de păcat!
Primeşte singura salvare,
Predă-te Lui şi eşti iertat!

3.Primeşte-mă cu-a Ta iubire,


Sfânt Miel de jertfă, nepătat!
În sânge scump, spre mântuire,
Doresc să fiu şi eu spălat!

4.În inimă, pentru vecie,


Rămâi cu pacea Ta de sus;
Vreau să-Ţi servesc cu drag doar Ţie,
Mântuitor iubit,Isus!
124 ISUS NE ATRAGE SPRE CRUCEA SA,

1.Isus ne atrage spre crucea Sa,


La jertfa Lui să ne gândim!
De-am înţeles cât de mare-i ea,
O scumpă comoară atunci găsim!

refren:
Să privim spre Golgota,
Mângâiere nu va da,
Viaţă, viaţă vom avea
De privim spre Golgota!

2.Privirea-mi se-ndreaptă
spre-al Său Cuvânt
Plin e de dulci făgăduinţi;
Una nu cade jos la pământ,
De crezi şi de 'nalţi
rugăciuni fierbinţi.

refren:
Să privim spre Golgota,
Mângâiere nu va da,
Viaţă, viaţă vom avea
De privim spre Golgota!

3.Priveşte mereu la Isus Hristos:


El este scut ocrotitor!
În lupte grele e credincios,
Isus cu-al Său har îţi dă ajutor!

refren:
Să privim spre Golgota,
Mângâiere nu va da,
Viaţă, viaţă vom avea
De privim spre Golgota!

125 CÂND EŞTI APĂSAT DE DURERE

1.Când eşti apăsat de durere


Şi nici o lumină nu vezi,
Întoarce-ţi privirea spre Domnul,
S-asculţi, să-mplineşti şi să crezi!

refren:
Nu privi niciodată
Decât crucea Lui pe Calvar,
În lumina ei minunată,
Vei vedea viitorul mai clar!
2.Citeşte Scriptura Golgotei
Cu sfintele ei mângâieri,
Iubirea mai tare ca moartea
E singura cale spre cer...

refren:
Nu privi niciodată
Decât crucea Lui pe Calvar,
În lumina ei minunată,
Vei vedea viitorul mai clar!

3.Pământul şi cerul vor trece


Luate de ultimul vânt,
Doar dragostea Lui va rămâne!
S-o ştie întregul pământ!

refren:
Nu privi niciodată
Decât crucea Lui pe Calvar,
În lumina ei minunată,
Vei vedea viitorul mai clar!

126 EU PENTRU VOI MURII

1.Eu pentru voi murii


Pe cruce răstignit;
Şi singur Mă jertfii,
De nimenea silit!
V-am dat ca viaţă, viaţa Mea...
Ce faceţi voi din ea?
V-am smuls din moarte şi necaz,
Dar voi ce-Mi faceţi azi?

2.Pe Tatăl L-am lăsat


Şi tronul strălucit;
Pe-ai Mei i-am învăţat
Ai Mei M-au răstignit!...
Străin am fost pe-acest pământ,
Sărac, cum bine ştiţi
Răspundeţi dar, de-aveţi cuvânt,
Aşa vreţi să-Mi plătiţi?

3.Am suferit nespus:


Cununi de spini pe cap,
Şi coasta Mi-au împuns
Din moarte să vă scap!
Am suferit atunci şi-apoi,
Dar ce făcut-aţi voi?
Acum vă-ntreb în mila Mea:
Urma-veţi tot aşa?
127 VESTIŢI CUM DOMNU-A PĂTIMIT

1.Vestiţi cum Domnu-a pătimit


Pe cruce pentru noi,
Şi cât de mult El ne-a iubit
Dând viaţa Sa apoi!

refren:
Domnul ne iubi,
Pentru noi muri,
Prin viaţa Sa a răscumpărat
Pe oameni din păcat

2.E oare drept să stea Isus


Pe cruce-n locul tău,
Să-ndure chinuri de nespus,
Slăvitul Dumnezeu?

refren:
Domnul ne iubi,
Pentru noi muri,
Prin viaţa Sa a răscumpărat
Pe oameni din păcat

3.Am înţeles că harul Său


E tot ce ne-a salvat;
Cu viaţa Lui de Dumnezeu
În viaţă ne-a-mbrăcat.

refren:
Domnul ne iubi,
Pentru noi muri,
Prin viaţa Sa a răscumpărat
Pe oameni din păcat

4.Aş vrea pe-o stâncă de granit


Să fie-n veci săpat:
Ce mare preţ a fost plătit
S-ajung răscumpărat!

refren:
Domnul ne iubi,
Pentru noi muri,
Prin viaţa Sa a răscumpărat
Pe oameni din păcat

128 SALVARE SIGURĂ NE-A DAT

1.Salvare sigură ne-a dat


Prin jertfa Sa,Hristos;
Să crezi doar şi vei fi scăpat
(:Sărmane păcătos!:)

2.Cuvântul spune lămurit,


Garant e Dumnezeu:
Isus Hristos ne-a mântuit,
(:Prin scump sângele Său! :)

3.El a murit şi a-nviat,


Ca siguri noi să fim
Şi Duhul Său cel Sfânt ne-a dat
(:Ca să ne mântuim! :)

129 PE O CRUCE RĂSTIGNIT,

1.Pe o cruce răstignit,


Pentru-al lumii greu păcat,
Domnul nostru-a coborât
În mormânt, nevinovat.

refren:
Însa moartea
să-L ţina rob nu putea,
Căci pedeapsa în locul
nostru purta,
Cel ce-a fost nevinovat,
Isus Hristos a-nviat!

2.Sub mormântul sigilat


Prinţul păcii sta închis;
Iadu-ntreg s-a bucurat
Că Hristos a fost învins.

refren:
Însa moartea
să-L ţina rob nu putea,
Căci pedeapsa
în locul nostru purta,
Cel ce-a fost nevinovat,
Isus Hristos a-nviat!

3.Aleluia lui Hristos,


Mielul sfânt, neprihănit,
Care, pentru păcătos,
Tot amarul l-a sorbit!

refren:
Însa moartea
să-L ţina rob nu putea,
Căci pedeapsa
în locul nostru purta,
Cel ce-a fost nevinovat,
Isus Hristos a-nviat!

130 A-NVIAT ISUS HRISTOS,

1.A-nviat Isus Hristos,


Slavă Lui, Aleluia!
A ieşit victorios!
Slavă Lui, Aleluia!

Cel pe cruce răstignit,


Slavă, Aleluia!
Boldul morţii-a biruit!
Slavă Lui, Aleluia!

2.Domnul nostru S-a 'nălţat,


Slavă Lui, Aleluia!
Mare Preot şi-Mpărat!
Slavă Lui, Aleluia!

Moartea-a doua suferind,


Slavă, Aleluia!
Păcătoşii mântuind!
Slavă Lui, Aleluia!

3.Suferinţa ne-a purtat,


Slavă Lui, Aleluia!
Sufletul ne-a vindecat!
Slavă Lui, Aleluia!

Mântuiţii cântă-n cor,


Slavă, Aleluia!
Domnului oştirilor!
Slavă Lui, Aleluia!

4.Slavă Celui înviat!


Slavă Lui, Aleluia!
El cu Tatăl ne-a-mpăcat!
Slavă Lui, Aleluia!

Fie înălţat în cânt,


Slavă, Aleluia!
Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt!
Slavă Lui, Aleluia!

131 DA, HRISTOS A-NVIAT

1.Da, Hristos a-nviat


Ca un veşnic Soare!
Slavă Lui,
El e viu,
El ne dă salvare!
El domneşte pe pământ
cu iubire mare,
Da, Hristos a-nviat,
slavă şi-nchinare!

2.Da, Hristos a-nviat,


ne-a adus lumină,
A-mplinit pe pământ
Legea Lui divină!
Azi priveşte bucuros
rodul muncii Sale,
Da, Hristos a-nviat,
slavă, osanale!

3.Da, Hristos a-nviat,


ne-a adus speranţă,
Pentru veci sfinţii Lui
vor ieşi la viaţă!
El la Tatăl S-a 'nălţat,
El e Domn în toate,
Da, Hristos a-nviat,
în eternitate!

132 SĂ RĂSUNE LUMEA TOATĂ

1.Să răsune lumea toată


De un cântec luminos:
Moartea e pe veci curmată,
A-nviat Isus Hristos,
Preamărit şi maiestuos!

2.N-a putut nimic să-L ţină


În mormântu-ntunecat!
Plin de viaţă şi lumină,
Domnul nostru a-nviat,
În mărire îmbrăcat!

3.A-nviat spre-a da putere


Celui slab, nenorocit,
Să-mplinească-ntreaga vrere
A Părintelui iubit:
Planul Său, desăvârşit!

4.Osanale, osanale
Să înalţe-ai Săi copii
Celui ce-a deschis o cale
Către sfinte bucurii,
Către cer şi veşnicii.

133 VREDNIC EŞTI, DOAMNE,

1.Vrednic eşti,Doamne,
Vrednic eşti,Doamne,
Tu ne eşti Mielul cel blând,
Toată mărirea, toată iubirea
Ţie pe-ntregul pământ!

Căci Tu ai trecut singur teascul durerii,


Cu moartea pe moarte călcând!
Vrednic eşti,Doamne,
Vrednic eşti,Doamne,
Să-Ţi cânte întregul pământ!

2.Vrednic eşti,Doamne,
Vrednic eşti,Doamne,
Leul din Iuda, Cel sfânt;
Toată mărirea, toată iubirea Ţie
pe-ntregul pământ!

Căci Tu ai învins întunericul morţii,


Cu viaţă la viaţă ieşind!
Vrednic eşti,Doamne,
Vrednic eşti,Doamne,
Să-Ţi cânte întregul pământ!
134 HRISTOS, MARE PREOT,

1.Hristos,Mare Preot,
În ceruri se roagă,
Un scump Salvator
Şi Prieten al meu...
El mi-e adăpost
Pentru viaţa întreagă,
Ah, mult aş dori
Ca să fie şi-al tău!

refren:
Mă rog pentru tine,
Mă rog pentru tine,
Mă rog pentru tine,
Fierbinte mă rog!

2.Eu am un Părinte
Ce-mi dă o nădejde
De viaţă eternă,
În loc fericit...
Acolo ajunge
Tot cel care crede;
Să fim împreună
Mă rog neclintit!

refren:
Mă rog pentru tine,
Mă rog pentru tine,
Mă rog pentru tine,
Fierbinte mă rog!

3.O haină curată,


Lucind de lumină,
M-aşteaptă în slavă,
În locuri cereşti;
Dar mult eu mă rog
Ca, în ziua senină,
O haină, ca mine,
Şi tu să primeşti!

refren:
Mă rog pentru tine,
Mă rog pentru tine,
Mă rog pentru tine,
Fierbinte mă rog!

4.Şi când, în sfârşit,


În iubirea Lui caldă,
Un scump Salvator
În Isus ai aflat,
Şi tu pentru alţii
Fierbinte te roagă,
Salvează-i pe ei,
Cum şi tu eşti salvat!

refren:
Mă rog pentru tine,
Mă rog pentru tine,
Mă rog pentru tine,
Fierbinte mă rog!

135 NOI AVEM ÎN CERUL SFÂNT,

1.Noi avem în cerul sfânt,


Mare Preot pe Hristos,
Cu-al Său sânge mijlocind
Pentru omul păcătos.

2.Noi avem un Sanctuar Sus,


la tronul cel slăvit;
La al harului hotar
Orice om e cântărit.

3.Noi avem un legământ


Scris cu sânge de Isus
Şi păstrăm sigiliul sfânt,
Semnul Lui pe frunte pus.

4.Noi avem un loc păstrat


Sus la dreapta Domnului!
Poţi şi tu să fii salvat
Prin neprihănirea Lui.

136 NOI AVEM UN DOMN ÎN CERURI,

1.Noi avem un Domn în ceruri,


Un Părinte-ndurător;
Nu ne temem de vrăjmaşul,
El ne vine-n ajutor.

refren:
O scumpă comoară,o scumpă comoară
În Domnul nostru noi am aflat.
Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat
Prin jertfa crucii El ne-a salvat.

2.Noi avem un Mare Preot


Ce slujeşte-n Sanctuar
Pentru fraţii Săi, ce-n luptă,
Au nevoie de-al Său har.

refren:
O scumpă comoară,o scumpă comoară
În Domnul nostru noi am aflat.
Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat
Prin jertfa crucii El ne-a salvat.

3.Noi avem Mângâietorul


Cel trimis de Tatăl sfânt;
El descoperă lumina
Din cerescul Său Cuvânt.

refren:
O scumpă comoară,o scumpă comoară
În Domnul nostru noi am aflat.
Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat
Prin jertfa crucii El ne-a salvat.

137 ORICÂT AŞ UMBLA PRIN LUME,

1.Oricât aş umbla prin lume,


Aş fi tot rătăcitor
Şi sufletu-mi gol ar plânge
Departe de-al vieţii-izvor...

2.O singură rază vie,


Un singur izvor de har:
Hristos răstignit pe cruce,
Hristos azi în Sanctuar!

3.Veniţi, încă vă aşteaptă,


Veniţi la lumina Sa,
Hristos este plin de pace,
Doar El ştie a salva!

138 SPIRIT SFÂNT AL TATĂLUI,

1.Spirit Sfânt al Tatălui,


Fă-Ţi din mine un sălaş!
În noaptea păcatului,
Nicidecum să nu mă laşi!

2.Pe-al sfinţirii drum îngust,


Tu piciorul să-mi îndrepţi,
Din al vieţii fruct să gust,
Adevărul să mă-nveţi!

3.Umple-mă cu foc preasfânt,


Din altarul Tău ceresc,
În credinţă dă-mi avânt
Şi-n iubire să-Ţi slujesc!

4.Pune-mi Tu sigiliul Tău


Şi în Cartea vieţii scris,
Mântuit de Dumnezeu,
Să pot fi în Paradis!

139 O, DUH DE HAR PREA PLIN,

1.O,Duh de har prea plin,


Dumnezeiesc mister,
Tu-mi umpli pieptul de Amin
Şi mă conduci la cer...

2.Se zbate în zadar


Al mărilor tumult,
Căci miezul nopţii mi-este har
Când plin de Tine sunt...

3.Ca soarele-nfocat
Aprinde-mi inima,
Să fiu lumină ne-ncetat,
Unealtă-n mâna Ta!

140 O, DUH PREASFÂNT,

1.O,Duh Preasfânt,
O, dar ceresc,
Coboară azi la noi;
Alungă tot ce-i pământesc
Şi fă-ne oameni noi!

Trimite pacea Ta de sus


În inimă şi-n gând,
Cu pacea dulce-a lui Isus
O, vino, Duh Preasfânt!

2.Supune eul răzvrătit,


Pornirile fireşti;
În marea luptă ce-am pornit
Salvarea noastră eşti!

Ca soli şi ai luminii fii,


În loc întunecos,
Să fim în lume martori vii
Ai Domnului Hristos!

141 VINO, DUH DE VIAŢĂ SFÂNTĂ,

1.Vino, Duh de viaţă sfântă,


Te revarsă-n al meu piept,
Stinge tot ce mă frământă,
Vino, vino căci Te-aştept!

2.Inima e-a Ta de-acuma


Dar în ea e totul rău!
Fă să fie totdeauna
Numai după placul Tău.

3.Când, pătruns de-a Ta iubire,


Mi-amintesc ce-Ţi sunt dator,
Dintr-o tainică pornire
Ţi-nchin totu-n viitor!

4.Adu-mi,Doamne, bucuria
De-a-Ţi cânta victorios
Şi-a trăi vestind solia
Revederii cu Hristos!

142 O, SPIRIT SFÂNT, SFINŢEŞTE VIAŢA MEA,


1.O,Spirit Sfânt,
sfinţeşte viaţa mea,
Scoate-o din lume
prin puterea Ta!
În slăbiciune fi-mi sprijinitor,
Să fiu mai mult decât biruitor!

2.Nu-Ţi cer vreun semn,


nici alte mari minuni,
Ci doar cu dragostea
să mă-ncununi;
Destul să locuieşti în viaţa mea,
Să-mi cânte bucuroasă inima!

3.Ştiu că Isus Hristos


ne-a poruncit
Să Te iubim
cu tot ce-avem primit;
Crucea îmi dă speranţă să trăiesc,
Las' să Te caut şi să Te găsesc!

4.Mă-nvaţă, Tu, să simt


că eşti prezent,
Mi-arată cum să lupt
cu mine-atent,
Să mustru-al necredinţei
orb suspin;
De nu-mi răspunzi,
eu totuşi să mă-nchin!

5.Vreau să respir
iubirea cea de sus,
De ea să fiu pornit,
să fiu condus;
Pe fruntea mea
să pui sigiliul Tău
Şi-n mine chipul Tău
de Dumnezeu!

143 SPIRIT SFÂNT, CU HAR DIVIN,

1.Spirit Sfânt,cu har divin,


Vino-n viaţa mea;
Mă-nnoieşte pe deplin
După voia Ta!
Ia-mi şi zdrobeşte firea de piatră,
Umple-mă cu har divin
Din puterea Ta!

2.Sfânt izvor de foc ceresc,


Vino-n viaţa mea;
Fă în dragoste să cresc,
Ca să pot lucra!
Ia-mi Tu şi schimbă inima-mi rece,
Umple-mă cu foc divin
Din iubirea Ta!

3.Duh de viaţă dătător,


Fii puterea mea;
Mai fierbinte să ador Curăţia Ta!
Ia-mi viaţa-ntreagă şi Ţi-o supune,
Umple-mă, ca să trăiesc,
Cu viaţa Ta!

144 O, DUH DIVIN, PREASFÂNT,

1.O,Duh divin,Preasfânt,
Vino în viaţa mea,
Să pot iubi al Tău Cuvânt,
Să fac doar voia Ta!

2.O,Duh Preasfânt şi bun,


Vindecă-mi inima!
Dragostei Tale mă supun,
Căci Tu eşti pacea mea!

3.O,Duh de viaţă plin,


Vreau să fiu doar al Tău,
Spală-mă astăzi pe deplin
De tot ce este rău!

4.O,Duh Mângâietor,
Veşnic Te voi urma!
Vreau să trăiesc biruitor,
Tu eşti puterea mea!

145 SĂ NE IEI ÎN STĂPÂNIRE,

1.Să ne iei în stăpânire,


Duh Preasfânt,Mângâietor,
Şi, cu flăcări de iubire,
Ne cuprinde-ndurător...

refren:
O,vino,Duh preasfânt,
Te coboară cu grăbire
Şi ne umple de iubire;
Ne botează-acum cu foc!
O,Duh Preasfânt,
Să ne botezi cu foc
2.Duh de viaţă şi iubire,
Ne condu la Dumnezeu!
Din mărire la mărire
Fă-ne după chipul Său!

refren:
O,vino,Duh preasfânt,
Te coboară cu grăbire
Şi ne umple de iubire;
Ne botează-acum cu foc!
O,Duh Preasfânt,
Să ne botezi cu foc

3.Vino,Duh al nemuririi,
Inima să ne-o încerci;
Pentru patria măririi
Sigilează-ne pe veci!

refren:
O,vino,Duh preasfânt,
Te coboară cu grăbire
Şi ne umple de iubire;
Ne botează-acum cu foc!
O,Duh Preasfânt,
Să ne botezi cu foc

4.Ne condu-n a Ta lucrare,


Duh divin,
Mijlocitor,
Ca să afle cel ce moare
Harul Tău mântuitor.

refren:
O,vino,Duh preasfânt,
Te coboară cu grăbire
Şi ne umple de iubire;
Ne botează-acum cu foc!
O,Duh Preasfânt,
Să ne botezi cu foc

146 SPIRIT SFÂNT, ÎN NOI AŞAZĂ

1.Spirit Sfânt, în noi aşază


Adevărul lui Hristos,
Inima ne-o ţine trează
Pe al vieţii drum spinos!

2.Spirit Sfânt, a Ta putere


Dă-ne-o astăzi,Te rugăm,
Ca-n Hristos şi-a Sa iubire,
Tatălui să ne-nchinăm!

3.Spirit Sfânt, a noastră viaţă


Înnoieşte-o pe altar,
Fi-ne Tu mereu povaţă,
Dă-ne din cerescul har!

4.Spirit Sfânt, în noi coboară,


Vrem să ne sfinţim mereu!
Sfânt e Tatăl,Sfânt e Fiul,
Sfânt e Unul, Dumnezeu.

147 SPIRIT SFÂNT, CE DAI PUTERE

1.Spirit Sfânt, ce dai putere


S'ascultăm de Dumnezeu
Şi de orişice cădere
Ne fereşti cu glasul Tău,
Spirit Sfânt, ce altădată
Ai condus regi şi profeţi,
Şi-a apostolilor ceată,
Şi pe noi azi să ne-nveţi!

2.A lui Abraam credinţă


Dă-ne-o,Tu, şi nouă azi
Să ne-ajute-n suferinţă
Şi în orişice necaz;
Ca-n puterea şi-al Tău Nume
Să fim gata, bucuroşi,
Chiar ce-avem mai scump pe lume
Să jertfim pentru Hristos!

3.Dă-ne zelul lui Ilie,


Căci azi lumea mult mai rău
Zace în idolatrie,
Părăsind pe Dumnezeu!
Dar noi nu vrem a ne-abate,
Nici de ochii lumii chiar,
Şi, în ciuda oarbei gloate,
Nu jertfim pe-al lor altar!

4.Spirit Sfânt de mângâiere,


Ce cu blându-Ţi glas ne chemi,
Dă-ne Tu şi azi putere,
Ca apostolilor din vremi,
Să vestim credinţa dreaptă,
Ne-nfricaţi şi plini de har,
Şi, când ruguri ne aşteaptă,
Noi să stăm în Domnul tari!
5.Spirit Sfânt,
din nou adie peste noi suflarea Ta
Şi, prin Ploaia cea Târzie,
Fă-ne gata de-a lupta!
Cruntă-i lupta, tare-i cruntă,
Când o vezi, te iau fiori,
Dar pe noi nu ne-nspăimântă,
Căci vom fi biruitori!

148 CÂND OMUL VECHI,

1.Când omul vechi


din noi se vrea stăpân,
Când drumu-ngust
ne pare prea stâncos,

Avem la dreapta
un Tovarăş bun:
E Duhul Sfânt,
Prieten credincios.

2.Când îngeri par


că slava şi-o retrag,
Când nu ştim
nici măcar a ne ruga,

Avem la dreapta
un Prieten drag:
E Duhul Sfânt,
ce-i gata-a ne-ajuta.

3.Când lumea-n
noi îşi face iarăşi loc,
Când nori acopăr
cerul înstelat,

Avem la dreapta
noastră sacrul Foc:
E Duhul Sfânt,
prieten adorat.

149 SFÂNT CUVÂNT DE HAR DIVIN,

1.Sfânt Cuvânt de har divin,


De lumina vieţii plin,
Lasă astăzi raza Ta
Să ne umple inima!

2.Sfânt Cuvânt ocrotitor,


De viaţă dătător,
Prin înţelepciunea Ta,
Numai Tu ne poţi salva!

3.Sfânt Cuvânt,
Tu să ne fii
Drum deschis spre bucurii!
Cu nădejde ne-ndreptăm
Spre Isus şi ne-nchinăm!

4.Sfânt Cuvânt al lui Hristos,


Viu, curat şi credincios,
Vino şi zideşte-n noi
Templul unor inimi noi!

150.CERUL, PĂMÂNTUL SE VOR TOPI!

1.Cerul, pământul se vor topi!


În veci Cuvântul, în veci Cuvântul.
În veci Cuvântul nu va pieri!

151 DAŢI-NE-N MÂNĂ BIBLIA CEA SFÂNTĂ,

1.Daţi-ne-n mână
Biblia cea sfântă,
Ea ne mângâie
în orice nevoi,

Nimeni nu poate
stinge-a ei lumină,
De când Isus
murit-a pentru noi!

refren:
Daţi-mi lumina
din Scriptura sfântă,
Daţi-ne al ei vers melodios,
Legea,Profeţii
şi-ntreaga Scriptură,
E tot ce ne-a rămas
de la Hristos.

2.Daţi-ne-n mână
Biblia cea sfântă,
Prin care Domnul
ne-a făgăduit

Că El va stinge
tot ce ne frământă,
Tot ce-amărăşte-un
suflet obidit!

refren:
Daţi-mi lumina
din Scriptura sfântă,
Daţi-ne al ei vers melodios,
Legea,Profeţii
şi-ntreaga Scriptură,
E tot ce ne-a rămas
de la Hristos.

3.Daţi-mi Scriptura,
ea ne protejează
Contra vrăjmaşului
înverşunat,

Veşnic în versu-i
adevăr tronează
Şi-o Lege ce nicicând
nu s-a schimbat!

refren:
Daţi-mi lumina
din Scriptura sfântă,
Daţi-ne al ei vers melodios,
Legea,Profeţii
şi-ntreaga Scriptură,
E tot ce ne-a rămas
de la Hristos.

4.Daţi-mi Scriptura,
călăuza vieţii,
Ea ne conduce
la oraşul sfânt,

Ea ne susţine
flacăra credinţei
Că pe Isus
Îl vom vedea curând!

refren:
Daţi-mi lumina
din Scriptura sfântă,
Daţi-ne al ei vers melodios,
Legea,Profeţii
şi-ntreaga Scriptură,
E tot ce ne-a rămas
de la Hristos.

152 DOAMNE, CÂT DE MULT ÎMI PLACE


1.Doamne, cât de mult îmi place
Din Scriptură să citesc,
Simt că am în suflet pace
Când la Tine mă gândesc...

2.La cuvintele-Ţi divine,


Eu spre Tine mă îndrept,
Cum veneau copii la Tine
Şi-i strângeai duios la piept.

3.Glasul Tău din Cartea sfântă,


Cât de mult m-a-nviorat!
Inima-mi cu dor se-avântă
Să-Ţi slujească ne-ncetat.

4.Nu mă satur niciodată


Să citesc viaţa Ta,
Cu iubire revărsată
Pentru veci a mă salva.

5.Cât de mult îmi place,Doamne,


Din Scriptură să citesc,
Până ochiul îmi adoarme,
Tot cu Tine eu vorbesc!

153 CAUTĂ-N SCRIPTURĂ,

1.Caută-n Scriptură,
sfânta Scriptură,
Să afli viaţa în Hristos,
În ea stă dreapta-nvăţătură,
Tot ce e-n ea e de folos!

refren:
"Caută-n Scriptură",Domnul zice,
Te roaga Lui, cum El ţi-a spus;
Numai de acela e ferice
Care găsit-a pe Isus!

2.Caută-n Scriptură,
sfânta Scriptură
Şi drumul mântuirii-l ia,
Fereşte orice cotitură,
Urmează calea spusă-n ea!

refren:
"Caută-n Scriptură",Domnul zice,
Te roaga Lui, cum El ţi-a spus;
Numai de acela e ferice
Care găsit-a pe Isus!

3.Caută-n Scriptură,
sfânta Scriptură
Dar fă şi altor cunoscut
Că-n ea stă dreapta-nvăţătură,
Ea spune tot ce-i de făcut!

refren:
"Caută-n Scriptură",Domnul zice,
Te roaga Lui, cum El ţi-a spus;
Numai de acela e ferice
Care găsit-a pe Isus!

154 IA ŞI CITEŞTE SCRIPTURA CEA SFÂNTĂ,

1.Ia şi citeşte
Scriptura cea sfântă,
Vezi ce stă scris
şi aşa să-mplineşti!

Plin de credinţă
spre cer te avântă,
Pe adevăr viaţă
sfântă să-ţi clădeşti!

2.Ia şi citeşte
scrisoarea divină,
Scrisă cu lacrima
milei cereşti!

Ea îţi aduce
în suflet lumină,
Şi mântuirea
în dar să o primeşti.

3.Ia şi citeşte
cuvintele sfinte,
În profeţie de crezi,
nu greşeşti!

Mergi prin credinţă


oricând înainte,
În vadul lumii nicicând
să nu te-opreşti!
155 DE-AL TĂU CUVÂNT SUBLIM,

1.De-al Tău Cuvânt sublim,


Doamne, mi-e dor:
Strig şi alerg ca cerbul la izvor!...
Din mana cerului
dă-mi partea mea,
Vino, să-mparţi
cu mine pâinea Ta!

2.Taina din profeţii


vreau s-o-nţeleg,
Dă-mi adevărul Tău
curat şi-ntreg!

O,Doamne, vreau
să ştiu tot ce-ai promis,
Cerul întreg să-l văd
acum deschis!

3.Spiritul Tău
cel Sfânt, vindecător,
Să îmi redea lumina ochilor,

Prin ceaţa lacrimii,


să-ntrezăresc
Al vieţii drum,
pe care să păşesc!

4.Doar prin Cuvântul Tău


astăzi trăiesc,
Pe temelia Lui vreau să zidesc!

Vreau, mântuit
prin har de tot ce-i rău,
În pace să ador Cuvântul Tău!
156 AL BIBLIEI CUVÂNT DIVIN,

1.Al Bibliei Cuvânt divin,


Lumină pentru peregrin,
În lupta noastră cu cel rău
E sabia lui Dumnezeu.

2.El ne alină în dureri,


Ne-ndreaptă mintea către cer,
El mustră fapta noastră rea
Şi-n suflet pune pacea Sa.

3.Cuvântul viu şi lucrător


Împarte viaţă tuturor,
El face dintr-un păcătos
Ostaş al crucii lui Hristos.

4.Cuvântul e comoara mea,


Renunţ la tot să-L pot avea!
Cât Legea-n cer va dăinui,
Eu nu mă tem că voi pieri!

157 CINE-NVAŢĂ PROFEŢIA

1.Cine-nvaţă profeţia
Are-n viaţă bucuria:

2.Daniel,Apocalipsa,
Izgonesc din suflet lipsa.

3.Haideţi, toţi, să-nvăţăm


Şi la fel, să lucrăm!

158 CUM SĂ GĂSIM CĂRAREA SPRE LUMINĂ

1.Cum să găsim
cărarea spre lumină
Fără s-avem al Bibliei Cuvânt?
E adevăr şi dragoste divină,
(:E tot ce-avem în lume
cel mai sfânt!:)

2.În Cartea Lui


e scrisă sfânta Lege,
De-o ascultăm,
în veac nu vom pieri;
Cer şi pământ,
şi toate de vor trece,
(:Al Său Cuvânt
rămâne-n veşnicii.:)

3.Noi Te-am găsit


în pagini de Scriptură,
Scumpe Isus, divin Mântuitor;
Trimite har şi Duh fără măsură,
(:Să Te urmăm,
să-Ţi fim ascultători!:)

159 LA MARI BIRUINŢE

1.La mari biruinţe


ne cheamă Scriptura,
Aprindem, prin har,
focul ei pe pământ!
Noi ştim că iubirea-i
mai tare decât ura,
Învingem cu Hristos
şi prin al Său Cuvânt!
2.Când oamenii umblă
pe calea cea largă,
Spre moarte purtaţi
de-al plăcerilor vânt,
Noi strângem în suflet
Scriptura noastră dragă;
Învingem cu Hristos
şi prin al Său Cuvânt!

3.Noi vrem ca oricine


să ştie ce pierde,
Călcând legământul
cel mare şi sfânt!
Ferice de-acela ce-n
Domnul se încrede!
Învingem cu Hristos
şi prin al Său Cuvânt!

4.La porţile cerului


trâmbiţi răsună!
'Nainte, prin spinii
acestui pământ!
Noi ştim că ne-aşteaptă
o patrie mai bună,
Învingem cu Hristos şi
prin al Său Cuvânt!

160 DE-AI GĂSIT A VIEŢII CARTE,

1.De-ai găsit a vieţii Carte,


Suflete, de ce mai stai?
Vrei să ai de ceruri parte?
Mergi şi vinde tot ce ai!
N-ai să poţi sluji în lume
Doi stăpâni, oricât ai vrea,
În credinţă stai şi spune:
,,Biblia-i comoara mea!"

2.Dacă vrei să strângi avere,


Suflete, de ce-ntârzii?
Domnul inima îţi cere
Ca pe veci bogat să fii!
Nu-i o altă carte-n lume
Cu mai mult câştig în ea!
În credinţă stai şi spune:
"Biblia-i comoara mea!"

3.De-ai găsit tot adevărul,


Suflete, ce mai doreşti?
Nu poţi moşteni şi cerul
Şi plăcerile lumeşti!
Lumea-ndată va apune,
N-ai să iei nimic din ea!
În credinţă stai şi spune:
"Biblia-i comoara mea!"

161 ATÂTA HAR,

1.Atâta har, ce minunat!


Azi pot să fiu salvat!
Am fost pierdut, nenorocit,
Dar Domnul m-a iubit!

2.Salvat prin harul lui Hristos,


Aşa un păcătos!
De-acum, pe veci, în Dumnezeu
Mi-am pus tot dorul meu!

3.O altă viaţă mi-a promis


Şi am un drum deschis;
Cu dragoste Îl voi urma
Cât viaţă voi avea!

4.Ispite-n cale de-ar veni,


Primejdii mii şi mii,
Eu lupt şi ştiu că nu-n zadar,
Căci am belşug de har!

5.Iar când voi fi în slava Lui,


Cum alta-n lume nu-i,
Atunci cânta-voi iar şi iar,
Uimit de-atâta har!

162 ADOR PUTEREA SALVATOARE

1.Ador puterea salvatoare


Ce prin Isus m-a mântuit!
În braţele-ndurării Sale
El m-a chemat căci m-a iubit...
Schimbând de-acuma vechea-mi fire,
Vreau să mă-mbrac în nemurire.

2.Cu-a Ta nespusă gingăşie


Mă chemi la sânu-Ţi ne-ncetat!
Atras de-a Ta iubire sfântă
Cu trup şi suflet m-am predat.
Iubire scumpă ce lucrează,
Pe Tine sufletul Te-urmează.
3.O, inima Ţi-o dau şi viaţa,
Isuse Doamne, fii mărit,
Căci Tu în locul meu pe cruce,
Murind, de moarte m-ai scutit...
O, har, ce duci la mântuire,
Nu meritam aşa iubire!...

4.Pe când eram pierdut în lume,


Trăiam ca rob încătuşat,
Te-am ignorat atâta vreme,
Dar Tu nicicând nu m-ai uitat...
Cel păcătos de-ar vrea s-o ştie,
El Te-ar urma pentru vecie.

5.Al Tău sfânt Nume să-mi rămână


Pe veci în minte-ntipărit
Şi-a Ta iubire infinită,
În inimă pân' la sfârşit!
În vorbe-n fapte şi-n gândire
Să proslăvesc a Ta iubire!

6.Fii lăudat de noi Isuse,


Izvor de viaţă nesecat,
Cu cât vom bea din el, cu-atâta
Am bea mai mult şi ne-ncetat...
Îţi mulţumim în veşnicie
Pentru această bogăţie!

163 NEMĂRGINITĂ DRAGOSTE

1.Nemărginită dragoste
E-al meu Mântuitor,
Aşa precum e soarele
Deasupra tuturor.

2.Veşmântul care-a fost atins


Pe mulţi a vindecat;
Credinţa-n El a fost de-ajuns
Să-i scape de păcat.

3.Aş vrea să prind cu mintea mea


Al dragostei mister,
Dar mult mai sus se 'nalţă ea
Decât albastrul cer...

4.O,Doamne, bunul meu Stăpân,


Curând Te voi vedea,
Al Tău pe veci am să rămân,
În bucuria Ta!
164 LA DOMNUL E PACE,

1.La Domnul e pace,


E har din belşug,
Furtuna grea tace
Şi umbrele fug.
La Tine,Părinte,
Găsesc iar puteri,
Din mâinile-Ţi sfinte
Primesc mângâieri...

2.La Tine-i scăpare


Când sunt apăsat,
Tu-mi dai vindecare
Din greul păcat!
La Tine-i lumină
Când noaptea e grea
Şi mâna-Ţi divină
Mă poate salva!

3.La Tine e viaţa,


Când pasu-i trudit;
Doar Tu spulberi ceaţa,
De-i cerul umbrit...
Cu Tine, o,Tată,
În slavă voi sta,
În ţara visată,
Cântând: ,,Osana!"

165 NU POT SĂ PRIND CU MINTEA MEA

1.Nu pot să prind cu mintea mea


Întreagă-nţelepciunea Sa,
Mi-ajunge-atât, să pot cânta:
Isus îmi e salvare!

2.Citesc Cuvântul Lui şi spun:


"O,Doamne, cât ai fost de bun!"
Nădejdea mea în El mi-o pun,
Isus îmi e salvare!

3.Al slavei tron a părăsit


Să moară-n lume, răstignit...
O, taina Celui ce-a iubit;
Isus îmi e salvare!

4.Pe-acest pământ sunt călător


Şi drumu-i lung, obositor,
Dar am găsit acest izvor:
Isus îmi e salvare!
5.El vrea ca în coroana Sa
Să-I fiu strălucitoare stea;
Eu cânt, chiar dacă-i lupta grea:
Isus îmi e salvare!

166 CE BUN E DUMNEZEU!

1.Ce bun e Dumnezeu!


Prin Fiul adorat,
De tot trecutul tău
Tu poţi să fii iertat!
Nu-ţi cere să plăteşti,
Zadarnic te căzneşti!
Primeşte numai al Său har,
Atâta doar!

2.El vina ţi-a plătit


Murind pe Golgota
Şi-n dar ţi-a oferit
Curată, viaţa Sa.
Oricât te vei lupta,
Tu nu te poţi salva!
Primeşte numai al Său har,
Atâta doar!

3.Ce merit poţi să ai


În faţa lui Hristos?
Averea poţi s-o dai,
Dar oare ce folos?
Doar El te va salva
Prin mare mila Sa!
Primeşte numai al Său har,
Atâta doar!

167 IZVOR DE HAR, ÎNSÂNGERAT,

1.Izvor de har, însângerat,


A curs la Golgota
Şi orice om, în el spălat,
Viaţă va avea!
Alerg acum la crucea Lui,
Să fiu şi eu curat,
Căci alt izvor în lume nu-i,
Să spele-al meu păcat!

2.Tâlharul mult s-a bucurat,


Văzând acest izvor
Şi Domnu-ndată l-a chemat,
I-a fost Mântuitor!
La fel poţi fi şi tu primit
Şi aşteptat cu har!
Prietene, eşti mântuit!
Să crezi, atâta doar!

3.Şi astăzi curge-acest izvor,


O,Miel înjunghiat,
Păcatul nostru-al tuturor
Să poată fi spălat!
Şi-aşa, pe veci eliberat,
Purtând pecetea Ta,
Poporul Tău, răscumpărat,
În ceruri va intra!

4.Isuse,Tu mi-ai pregătit,


La marea de cristal,
O harpă nouă, de argint
Şi-un cântec triumfal;
Eu altceva nu am nimic,
Decât, în piept, un dor
Şi-n braţe, ramuri de finic,
Iubit Mântuitor!

168 O, IUBIRE-AŞA DEPLINĂ,

1.O, iubire-aşa deplină,


Tu eşti cerul pe pământ!
Viaţa noastră o-nsenină
Doar cerescul Tău Cuvânt.
Voia Ta,Isuse, fie
Stâlp şi vatră de cămin,
O cerească-mpărăţie,
Printr-un strop de har divin.

2.Ca o rază de speranţă


Peste-al inimii oftat,
Doar iubirea Ta-mi dă viaţă
Şi mă scoate din păcat.
Alfa şi Omega-n toate
E-al credinţei har ceresc,
Ca un vânt de libertate
Peste neamul omenesc.

3.Dragostea mântuitoare
Stă în harul ce-l primim,
Ca o binecuvântare,
Când în Templul Tău venim.
Aducându-Ţi închinare,
Ca şi oştile de sus,
Liberaţi de tot ce doare,
Stăm puternici în Isus!

4.Dragostea ne reclădeşte
După chip de început;
Fiecărui pregăteşte
Loc ce ochiul n-a văzut;
Din mărire la mărire
Dumnezeu ne va schimba
Şi-mbrăcaţi în nemurire,
Slavă Lui Îi vom cânta.

169 DOAR ŢIE, DOAMNE

1.Doar Ţie,
Doamne, mult păcătuit-am
Şi rele am făcut în faţa Ta;
Tu ştii păcatul
greu ce făptuit-am
Dar vezi acum mâhnirea mea.

2.Eu ştiu că nu-mi


vei face după fapte
Şi nu-mi vei da
aşa cum Ţi-am greşit;
Tu eşti preasfânt
şi mare în dreptate,
Dar ierţi pe omul pocăit.

3.Demult Tu m-ai chemat


la mântuire,
Căci plin de îndurare pururi eşti;
Mă-viorează Tu cu-a Ta iubire,
De vrei acum să mă primeşti!

4.M-ajută drumul drept să-l ţin,


Părinte,în inimă
să strâng Cuvântul sfânt
Şi orice-ar fi, să-alerg tot înainte
Spre tihna unui nou pământ.

170 AH, PRIVIREA NU-MI AJUNGE

1.Ah, privirea nu-mi ajunge


Ca deplin să-L pot vedea
Pe Acel ce sus, pe cruce,
Suferi pedeapsa mea!
Ce durere, cu putere,
Domnu-asupră-Şi a primit!...
Ce durere, în tăcere,
Pentru mine-a suferit!...
2.Vai, aceste chinuri grele,
Numai eu Ţi le-am adus...
Fructul rătăcirii mele
E durerea Ta,Isus!
O, ce mare remuşcare
Sufletul mi l-a cuprins!
O, ce mare îndurare!
Cerul tot mi l-ai deschis!

3.Pentru mine,Doamne suferi,


Pentru-un ticălos sărman!
Vrei prin moarte să-Ţi răscumperi,
Pe acel ce Ţi-e duşman...
Prin cântare şi-adorare
Eu pe Tine-n veci Te am!
Adorare şi cântare,
Altă fericire n-am...

4.Prin lumina de la cruce,


Fă-mă după chipul Tău!
Viaţa mea la cer să urce,
Până sus la Dumnezeu!
Biruinţă, prin credinţă
Domnul meu mi-a pregătit;
Biruinţă, prin credinţă,
Cu Hristos cel răstignit.

171 NU ŞTIAM

1.Nu ştiam că şi eu
Te-am răstignit!...
Nu credeam că şi eu
Te-aş fi lovit!...

O,Doamne, nu,
Nu eu sunt vinovat!
Spune-mi,Doamne,
Spune-mi,Doamne,
că nu-i adevărat!

2.Nu ştiam că pot


fi Pilat şi eu...
Nu ştiam că mă lupt
cu Dumnezeu...

O,Doamne, nu,
Nu eu Te-am condamnat!
Spune-mi,Doamne,
Spune-mi, totuşi,
că nu-i adevărat!

3.Nu ştiam că-s şi eu


soldat roman,
Că pot fi sub
comanda lui Satan...

O,Doamne, nu,
Nu eu Te-am dezbrăcat,
Totuşi,Doamne,
Simt că sufletul meu e sfâşiat!

4.Nu ştiam că pot fi


un trădător,
Că păcatu-i aşa
îngrozitor!...

O,Doamne, eu,
Chiar eu Te-am lepădat!
Eu sunt,Doamne!
Spune-mi,Doamne,
cât sunt de vinovat!

5.Azi, când ştiu că


sunt primul păcătos,
Mă agăţ de iubirea Ta,
Hristos!

O,Doamne, da,
Cât e de-adevărat!
Spune-mi,Doamne,
Spune-mi,Doamne
că sunt şi eu iertat!

172 MAI E HAR ŞI PENTRU MINE,

1.Mai e har şi pentru mine,


Când atâta-s de căzut?
Simt regret adânc în suflet
Fiindcă mult m-am abătut.

refren:
Doamne,spală-mă curat
De groazavul meu păcat

2.Da, am meritat pedeapsa,


Moartea chiar e plata mea...
De ocara ce m-apasă
Cine mă va libera?
refren:
Doamne,spală-mă curat
De groazavul meu păcat

3.Cu povara-mi de păcate,


Doamne, nu mă lepăda,
Lasă-mă să vin la Tine,
Numai Tu mă poţi salva!

refren:
Doamne,spală-mă curat
De groazavul meu păcat

173 STÂNCA MÂNTUIRII

1.Stânca mântuirii,Tu,
Către Tine vin acu',
Lasă sângele-Ţi vărsat
Să mă spele de păcat;
Rătăcit am fost şi rău,
Ia-mă Tu la sânul Tău!

2.Căci ce zice Legea Ta


Ca să fac eu n-aş putea,
Chiar s-alerg, să lupt cât pot,
Şi să plâng amar de tot;
Dacă harul Tău n-ar fi,
Ştiu că nu m-aş mântui.

3.Neputând să-aduc nimic,


Lângă cruce stau şi zic:
"Eu sunt gol, dă-mi Tu veşmânt,
Eu sunt slab,
Tu fă-mă sfânt!
Îndurarea Ta o cer,
Dacă nu mi-o dai azi, pier!"

4.Stânca mântuirii mi-eşti,


Azi Te rog să mă primeşti!
Pân' acum Tu m-ai chemat,

Dar eu tot Te-am refuzat;


Azi când vreau al Tău să fiu,
Încă nu e prea târziu!

174 DOAMNE, ASTĂZI VIN LA TRONUL TĂU

1.Doamne, astăzi vin


la tronul Tău
Şi, recunoscând păcatul meu,
Simt în suflet multă vină,
Inima-mi adânc suspină;

Să priveşti la mine-ndurător,
Eşti iubitul meu Mântuitor,
Ştiu că vrei să-mi vii în ajutor,
Nai să mă laşi!

refren:
Har e din belşug să fiu salvat,
Sânge preţios,să fiu spălat,
Ca,astfel ajuns nevinovat,
Să Te slujesc

2.Harul Tău mă-ndeamnă


azi să viu,
Azi cât încă nu e prea târziu,
Ne-nţeles de-această lume,
Dar mergând pe-a' Tale urme,

Drumul meu spre cruce îl îndrept,


Inima zdrobită o deşert,
Doritor s-aud şi să repet
Că sunt iertat.

refren:
Har e din belşug să fiu salvat,
Sânge preţios,să fiu spălat,
Ca,astfel ajuns nevinovat,
Să Te slujesc

3.N-am de ce să tremur,
Tu ai dat Viaţa Ta
să fiu răscumpărat,
Inimii încrezătoare
Tu dai binecuvântare!

Pentru mila Ta şi harul Tău,


Pentru dragostea lui Dumnezeu,
În genunchi mă plec la tronul Tău
Ca să m-ajuţi.

refren:
Har e din belşug să fiu salvat,
Sânge preţios,să fiu spălat,
Ca,astfel ajuns nevinovat,
Să Te slujesc

4.Harul Tău eu azi întreg îl cer


Tot ce ai promis eu cred şi sper,
Faţa Ta să mă lumine
Să mă simt legat de Tine,

Fă să fiu de-acum eliberat,


Domn eşti peste moarte şi păcat,
Vreau să ştiu cum poate fi salvat
Un păcătos.

refren:
Har e din belşug să fiu salvat,
Sânge preţios,să fiu spălat,
Ca,astfel ajuns nevinovat,
Să Te slujesc

175 LÂNGĂ CRUCEA TA

1.Lângă crucea Ta remuşcări mă frâng;


În genunchi mă plec şi plâng...
Îţi predau acum toată vina mea,
Numai Tu mă poţi ierta!

2.Pe Golgota văd chipul Tău cel blând,


Pentru mine sângerând;
Mii de lacrimi curg şi-n adânc regret,
Îndurarea Ta aştept...

3.Albul meu veşmânt, ce Tu mi l-ai dat,


Îngrozit, îl văd pătat...
Liberează-mi Tu sufletul de chin,
Luminează-al meu destin!

176 ERAM PIERDUT DE TATĂL MEU,

1.Eram pierdut de Tatăl meu,


Rătăcit, străin...
Destul de-acum cu tot ce-i rău,
Azi acasă vin!

refren:
Iată,vin!Iată,vin
Ca un peregrin;
Deschide-ţi braţul iubitor!
Doamne,iată vin!

2.Atâţia ani Te-am părăsit,


Tatăl meu divin!
Amarnic plâng ce-am risipit...
Azi la Tine vin!

refren:
Iată,vin!Iată,vin
Ca un peregrin;
Deschide-ţi braţul iubitor!
Doamne,iată vin!

3.De vraja lumii istovit


Şi sătul de chin,
Mi-e dor de Cel ce m-a iubit,
Eu acasă vin!

refren:
Iată,vin!Iată,vin
Ca un peregrin;
Deschide-ţi braţul iubitor!
Doamne,iată vin!

4.De vrei să ierţi păcatul meu,


Spală-mă deplin!
Primeşte-mă ca rob al Tău!
Doamne, iată, vin!

refren:
Iată,vin!Iată,vin
Ca un peregrin;
Deschide-ţi braţul iubitor!
Doamne,iată vin!

177 O, MIEL DIVIN,

1.O, Miel divin, la Tine vin


Să speli fărădelegea mea
Şi-n sufletu-mi, de teamă plin,
Dă-mi iarăşi pacea Ta!
Lovit de vina mea,
Scăpare n-aş avea;
O, Miel divin, la Tine vin,
Dă-mi iarăşi pacea Ta!

2.O, Miel curat, nevinovat,


Zdrobit sub vina lumii grea,
Ai fost străpuns de-al meu păcat
Să-mi dai iertarea Ta!
Cu toată vina mea,
Eu vin 'naintea Ta,
O, Miel curat, nevinovat,
Să-mi dai iertarea Ta!

3.O, Miel preasfânt, aşa cum sunt,


Primeşte-mi inima cea rea,
Supune-o Tu, sub legământ,
Să fie-n veci a Ta!
Tu, Doamne, m-ai chemat,
Tot Tu m-ai căutat;
Primeşte-mi,
Doamne, inima,
Să fie-n veci a Ta!

178 AŞA CUM SUNT

1.Aşa cum sunt, n-aduc nimic,


Decât că sângele ce-a curs
Pe mine el m-a curăţit...
La Tine vin,
Hristos Isus!

2.Aşa cum sunt, rău şi pătat,


Îndreptăţire n-am ajuns;
Prin sângele-Ţi să fiu spălat,
La Tine vin,
Hristos Isus!

3.Aşa cum sunt, căzut, lumesc,


De remuşcare chinuit,
La crucea Ta mă pocăiesc;
La Tine vin,
Hristos iubit!

4.Aşa cum sunt, orb şi lipsit,


La răutate predispus,
Putere-n Tine am găsit;
La Tine vin,
Hristos Isus!

5.Tu mă primeşti aşa cum sunt,


Prin sângele-Ţi cel scump ce-a curs;
Al Tău, în moarte vieţuind,
La Tine vin,
Hristos Isus!

6.Prin harul Tău mă mântuieşti,


Şi-mi dai viaţa Ta de sus!
Să-Ţi mulţumesc că mă iubeşti
La Tine vin Hristos,Isus!

179 'NAINTEA TA

1.Naintea Ta,Isus iubit,


Vin azi încrezător,
Căci Tu de-aceea Te-ai jertfit,
Să-mi fii Mântuitor!
Ah, dulce-i să ştii că stă scris:
"Sunt gata să Te-ajut!"
Tu bucurii din Paradis
Mi-ai dat când Ţi-am cerut...

2.Eu altceva nimic n-aduc


Decât o vină grea...
Ah, unde, încotro s-apuc?
Sper doar în mila Ta!
În mine nu-i nimica bun,
Tot ce-am făcut e rău;
Nădejdea toată însă-o pun
În ajutorul Tău!

3.Gol, nimeni n-a venit 'napoi,


Din câţi Te-au căutat,
Căci Tu, pe toţi, din mari nevoi
I-ai scos când Te-au rugat!
De-aceea, dar, acum şi eu
Cu lacrimi strig şi sper:
"Ah, mântuie sufletul meu,
Nu mă lăsa să pier!"

180 AŞA CUM SUNT

1.Aşa cum sunt eu vin la Tine,


Căci singur nu pot să mă-ndrept,
Să duc o viaţă de mai bine,
În rugă harul Tău aştept.

refren:
Aşa cum sunt,
Aşa cum sunt la Tine vin,
Dă-mi binecuvântarea Ta,
Aşa cum sunt la tine vin!

2.Aşa cum sunt, ştiu totuşi bine


C-ai dat un dar nepieritor,
Ai dat viaţa pentru mine,
Pe când eram rătăcitor.

refren:
Aşa cum sunt,
Aşa cum sunt la Tine vin,
Dă-mi binecuvântarea Ta,
Aşa cum sunt la tine vin!

3.Aşa cum sunt, plin de păcate,


Mă-ncred în sângele vărsat;
Să mă albească ştiu că poate,
Să fiu un om nou, nepătat.

refren:
Aşa cum sunt,
Aşa cum sunt la Tine vin,
Dă-mi binecuvântarea Ta,
Aşa cum sunt la tine vin!

4.Prin harul Tău voi fi, odată,


Primit prin porţi de mărgărit;
În slava Ta nemăsurată,
Te voi vedea în infinit!

refren:
Aşa cum sunt,
Aşa cum sunt la Tine vin,
Dă-mi binecuvântarea Ta,
Aşa cum sunt la tine vin!

181 ADUC ÎN FAŢA TA POVARA DE PĂCAT

1.Aduc în faţa Ta
povara de păcat,
O, cât aş vrea s-aud
că sunt eliberat!
Isus, iubitul meu
ceresc Salvator,
Dă-mi iar Cuvântul Tău
vindecător!

2.Aduc în faţa Ta
dureri făr' de hotar
Şi-aştept să mă mângâi
cu pace şi cu har!
Isus, iubitul meu
divin Salvator,
Te rog, sfinţeşte-mi Tu
al vieţii zbor...

3.Aduc în faţa Ta
tot vasul meu de lut,
Crăpat şi întinat
de tot ce am făcut!
Isus, iubitul meu
milos Salvator,
Să-mi dai iertarea Ta,
ce mult mi-e dor !

182 'NAINTEA FEŢEI TALE,


1.'Naintea feţei Tale,
cu suflet întristat,
Cu vina mea,Isuse,
în rugă m-am plecat:
O, inima-mi suspină
de-atât amar şi chin...
Tu,Doamne, o alină
cu glasul Tău divin!

2.'Naintea Ta,Isuse,
e toată viaţa mea,
De legea firii mele,
doar Tu mă poţi salva!
De-a Ta privire,Doamne,
să fug eu n-aş putea...
Îmbracă-mă cu toată
neprihănirea Ta!

3.Ajută-mi, prin credinţă,


născut din nou să fiu,
S-ajung la biruinţă,
cât încă nu-i târziu!
Să fiu al Tău în toate,
curat şi credincios
Şi cel mai scump pe lume
să-mi fii doar Tu, Hristos!

183 NU MĂ TRECE CU VEDEREA,

1.Nu mă trece cu vederea,


O,Isus Hristos,
Tu eşti Cel ce scapi de moarte
Pe cel păcătos.

refren:
Doamne,Doamne,
Pleacă-Ţi faţa Ta,
Nu mă trece cu vederea,
Nu mă lepăda!

2.Vina mea la tronul milei


Ţi-o mărturisesc,
Pe genunchi plecat în rugă
Pacea să-mi găsesc!

refren:
Doamne,Doamne,
Pleacă-Ţi faţa Ta,
Nu mă trece cu vederea,
Nu mă lepăda!
3.Cu întreaga mea povară
Vin la crucea Ta,
În puterea milei Tale
Pun speranţa mea!

refren:
Doamne,Doamne,
Pleacă-Ţi faţa Ta,
Nu mă trece cu vederea,
Nu mă lepăda!

4.Sfânt izvor al mângâierii,


Sânge preţios,
Spală-mi tot ce nu-i pe voia
Lui Isus Hristos!

refren:
Doamne,Doamne,
Pleacă-Ţi faţa Ta,
Nu mă trece cu vederea,
Nu mă lepăda!

184 LA-A TA CHEMARE VIN,

1.La-a Ta chemare vin,


'Naintea Ta păşesc
Şi-n sângele ce-odată-a curs
Vreau să mă mântuiesc.

refren:
La tine vin cu drag,
Mântuitor iubit,
Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs
Pe Golgota,jertfit

2.Eu sunt aşa sărac...


Tu totul vrei să-mi fii,
În sângele-Ţi de-orice păcat
Vrei a mă curăţi!

refren:
La tine vin cu drag,
Mântuitor iubit,
Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs
Pe Golgota,jertfit

3.Cuvântul Tău mi-ai dat


Şi pace mi-ai promis;
Atâtea bucurii cereşti
Ca parte Tu mi-ai scris...

refren:
La tine vin cu drag,
Mântuitor iubit,
Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs
Pe Golgota,jertfit

4.Isuse, fii mărit,


Lucrarea Ţi-ai sfârşit,
Prin darul sângelui vărsat
Pe noi ne-ai mântuit!

refren:
La tine vin cu drag,
Mântuitor iubit,
Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs
Pe Golgota,jertfit

185 CU SUFLETUL PREA PLIN DE DOR,

1.Cu sufletul prea plin de dor,


Mă plec 'naintea Ta,
Te rog, iubit Mântuitor,
Coboară-n viaţa mea!

2.Pierdut în lumea de păcat,


Ispite m-au învins,
Iar chipul Tău frumos, curat,
Din suflet, mi s-a stins.

3.Tu,Mare Preot, bun, milos,


Slujeşti în Sanctuar,
Chemând pe orice păcătos
La tronul Tău de har!

4.Privind uimit iubirea Ta


Şi jertfa ce-ai adus,
Să fiu pe veci cu Tine-aş vrea,
Iubitul meu Isus!

186 UNDE, DOAMNE, SĂ-MI ALERGE SUFLETUL ZDROBIT

1.Unde,Doamne,
să-mi alerge sufletul zdrobit?
Numai Tu poţi
înţelege omul pocăit!
Dacă Tu nu-mi dai
Cuvântul sfânt, întremător,
Voi fi praf pe care vântu-l
spulberă uşor...

2.Lângă jertfa-Ţi
mă cutremur sub al meu păcat!
Ca în chinul morţii
tremur, pacea mi-a plecat...
Sunt greşit,Tu ştii prea bine
câte am făcut,
Rog aşterne-Ţi peste mine
al iertării scut!

3.Pentru Fiul Tău,


Părinte drept şi iubitor,
Îmi ascultă
glas fierbinte, fi-mi îndurător!
Peste inima-mi zdrobită
toarnă harul Tău!
Şterge lacrimi şi suspine,
scapă-mă de rău!

187 SPRE TINE-N RUGĂ ÎNDRĂZNESC,

1.Spre Tine-n rugă îndrăznesc,


Isuse, când mi-e tare greu;
Vreau gândul Tău dumnezeiesc
Să-l pui în pieptul meu.

2.Spre Tine-n rugă stau plecat,


Mă frâng sub vina mea cea grea,
Prin mila Ta să fiu iertat,
Rămâi în viaţa mea!

3.Spre Tine-n rugă vin smerit


Să-Ţi dau povara mea cea grea,
Mai spune-mi iar cum Te-ai jertfit,
Că nu mă vei lăsa!

4.Spre Tine-n rugă-aduc mereu


Prinosul meu de mulţumiri,
Că-n harul Tău găsesc şi eu
Liman de izbăviri!

188 CÂND MĂ PLEC ÎN RUGĂCIUNE,

1.Când mă plec în rugăciune,


Domnu-aude glasul meu,
Vine-ndată şi-mi răspunde
Şi-mi ajută-n orice greu.
Dacă totuşi zăboveşte,
Ştiu că nu sunt părăsit:
El mă-nvaţă şi doreşte
Să aştept mai liniştit.

2.Când mă plec în rugăciune,


Vine cerul pe pământ;
Orice dar în El se-ascunde,
În Isus cel bun şi blând.
O fântână nesecată
Este-n veci iubirea Sa,
Când Îi spun durerea toată,
Domnul umple viaţa mea.

3.Când mă plec în rugăciune,


Stau pe sfinte înălţimi,
Unde pacea mă pătrunde
Cu lumini de heruvimi;
Uit atunci de suferinţă,
Uit de toată calea grea
Şi mă bucur în credinţă,
Aleluia, osana!

189 AL RUGĂCIUNII TIMP FRUMOS,

1.Al rugăciunii timp frumos,


O, cât îmi e de drag!
Atunci m-apropii de Hristos
Pe-al veşniciei prag.

refren:
Ce frumos,cu glas divin
Domnul zice:"Iată vin!
Ruga ta Eu vreau s-ascult,
Sunt aici ca să-ţi ajut!"

2.Oricât de greu e-al vieţii mers,


Isus mă va-ajuta,
Prin har, păcatul mi l-a şters,
Murind pe Golgota.

refren:
Ce frumos,cu glas divin
Domnul zice:"Iată vin!
Ruga ta Eu vreau s-ascult,
Sunt aici ca să-ţi ajut!"

3.O, cât de mult mă-nveselesc,


Rugându-mă voios,
Căci inima mi-o primenesc
Spre slava lui Hristos!
refren:
Ce frumos,cu glas divin
Domnul zice:"Iată vin!
Ruga ta Eu vreau s-ascult,
Sunt aici ca să-ţi ajut!"

190 CEAS DE RUGĂCIUNE

1.Ceas de rugăciune
Iarăşi a venit!
Soarele apune,
Totu-i liniştit...

2.Seara lin coboară


Pân' la patul meu...
Pacea mă-nconjoară,
Sunt cu Dumnezeu.

3.Inima mi-e plină


Cu Isus Hristos,
Noaptea se-nsenină,
Ceru-i luminos.

4.O, ce mult îmi place


Să n-am griji defel!
Eu adorm în pace
Şi mă-ncred în El.

191 E-AL RUGII MELE CEAS DIVIN

1.E-al rugii mele ceas divin


Şi-n taină,Doamne, eu mă-nchin;
Te rog să-mi spui, din slava Ta,
Porunci ce pacea mi-o vor da!
Căci în necaz şi în poveri
Mi-ai dat,Isuse, mângâieri;
Ispite multe-ai alungat
Când,Doamne,Ţie m-am rugat!

2.E-al rugii mele ceas plăcut


Când împlineşti ce Ţi-am cerut,
Îmi port spre Tine gândul meu
Spre-a-l binecuvânta mereu!
În faţa Ta mă plec, tăcut,
L-al rugii mele ceas plăcut;
Asupră-Ţi pun povara mea,
Căci vreau să-mi dai Tu pacea Ta!

3.E-al rugii mele ceas ceresc,


Va trece tot ce-i pământesc
Şi-apoi, cu trup din slava Ta,
Spre 'naltul cer eu voi zbura.
Când în văzduh s-o auzi
Cum cântă cei ce-Ţi sunt copii,
Cu dor voi spune "Bun găsit",
Căci ruga mea s-a împlinit.

192 DORESC A TA PREZENŢĂ,

1.Doresc a Ta prezenţă,
Divinul meu Stăpân,
Ca-n slaba mea fiinţă,
Tot cerul să adun...

refren:
În fiecare oră,în fiecare zi,
Cu inima aprinsă,
Te-aştept mereu să vii!

2.Când zorii se arată,


Când soarele-a apus,
Fiinţa mea plecată
Aşteaptă-al Tău răspuns.

refren:
În fiecare oră,în fiecare zi,
Cu inima aprinsă,
Te-aştept mereu să vii!

3.La sânul Tău e pace,


Noian de bucurii,
Cât ochiul nu cuprinde,
Cât n-aş putea gândi...

refren:
În fiecare oră,în fiecare zi,
Cu inima aprinsă,
Te-aştept mereu să vii!

193 URCĂ SUS, PE MUNTE,

1.Urcă sus, pe munte,


Chiar în zori de zi,
Urcă-n rugăciune
Cu Isus să fii!
Până la sfinţire
Ai un singur pas:
Să vorbeşti cu Domnul
Ia-ţi măcar un ceas!
2.Urcă spre lumină,
Lasă lumea rea!
Imnul mântuirii
Este slava ta.
Până-n strălucire
Ai un singur pas:
Să priveşti la Domnul
Ia-ţi măcar un ceas!

3.Urcă din tenebre,


Fugi de tot ce-i rău!
Cerul e aproape
Prin Cuvântul Său.
Pân' la biruinţă
Urcă încă-un pas:
Să asculţi pe Domnul
Ia-ţi măcar un ceas!

4.Urcă din robie,


Nu mai amâna!
Nu jertfi la idoli
Toată vlaga ta!
Pân' la mântuire
Ai un ultim pas:
Să veghezi cu Domnul
Ia-ţi măcar un ceas!

194 PRIN RUGĂ TOTUL SE-MPLINEŞTE,

1.Prin rugă totul se-mplineşte,


Tot ce e nobil pe pământ!
Prin ea de-a pururi izvorăşte
Lumina Duhului Său Sfânt.
În rugă mamele închină
Copilul lor lui Dumnezeu
Dorind ca binele să vină,
Pe prunc să-l apere de rău.

2.În rugă tânăru-şi îndreaptă


Privirea către ceruri, sus,
De unde el cu dor aşteaptă
Semnul iubirii lui Isus.
În rugă biruit-a Domnul
O lume plină de păcat
Şi-a îndreptat-o către tronul
Lui Dumnezeu cel adorat.

3.Apostolii porniţi în lume


Să împlinească lucrul lor,
Unindu-se în rugăciune,
Au fost lumină tuturor.
În rugă afli vindecare
De răni grozave şi păcat,
Deci roagă-te fără-ncetare
Şi-astfel vei fi pe veci salvat.

195 ÎN GENUNCHI, PLECAŢI ÎN RUGĂ,

1.În genunchi, plecaţi în rugă,


Stăm în sfântă adorare,
Doar iubirea Ta divină
Să ne-aducă vindecare.

2.În genunchi, plecaţi în rugă,


Cerem,Doamne, mâini curate!
Ştim că tot ce ne mai ţine
Este marea-Ţi bunătate.

3.În genunchi, plecaţi în rugă,


Îţi aducem mulţumire
Că suntem salvaţi din moarte
Prin dreptate şi iubire.

4.În genunchi, plecaţi în rugă,


Stăm prin meritele Tale,
Numai Ţie, prin credinţă,
Să-Ţi aducem osanale!

196 PE CRUCE DOMNU-A-NFĂPTUIT

1.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit


Minunea ce m-a mântuit,
Căci astăzi sunt răscumpărat
Din viaţa plină de păcat.

2.Această apă e-un mormânt


În care astăzi mă scufund
Şi cu Isus voi învia
Ca să trăiesc viaţa Sa.

3.Păcatul nu-l voi mai sluji,


Căci pentru el eu mort voi fi!
Cu Domnu-n moarte am aflat
Lumină, viaţă, gând curat!

4.Ferice foarte-acum eu sunt


Şi inima e numai cânt: Hristos,
Păstorul meu iubit,
Cu mine-i până la sfârşit
197 CINE PE ISUS PRIMEŞTE

1.Cine pe Isus primeşte


Mântuirea a găsit,
El se 'nalţă şi rodeşte
Fericit, pân' la sfârşit.

2.Cine-n apă se botează


Prin credinţă a-nviat,
Căci pe Domnul Îl urmează
Şi e mort pentru păcat.

3.Înspre cer a sa privire


El păstrează credincios,
Din mărire la mărire,
Va păşi victorios.

4.Pe a vieţii cale strâmtă,


Mâna Domnului Hristos
Cu iubire îl ajută,
Îl conduce bucuros.

5.El în suflet are pace,


Binecuvântări de sus,
Fericit acel ce face
Legământul cu Isus!

198 RĂZVRĂTIT, ÎN UMBRA MORŢII,

1.Răzvrătit, în umbra morţii,


Tare-adânc am rătăcit
Către ţărmuri de niciunde,
Un sărman nenorocit...
Dar pe cruce, cu iertare,
Fiul slavei a urcat
Să-mi ofere o lumină
Şi o cale de urmat.

2.În vâltoarea blestemată


Sufletu-mi zăcea, robit,
Căutam, în van, scăpare,
Mă vedeam un surghiunit...
Dar Isus, plecând genunchiul,
Pân' la sânge a-ndurat,
Să-mi ofere o speranţă:
Pentru mine a-nviat.

3.Printre neguri de păcate,


Cu privirea-I m-a străpuns;
Prăbuşirea să-mi oprească,
Cu iertarea Lui m-a uns...
Şi simţind că pentru mine
Cerul sfânt a părăsit,
Viaţa mea împovărată
Toată Lui I-am dăruit...

4.Pacea Lui mântuitoare


M-a umplut şi reclădit;
Din iubire-n Cartea vieţii
Nume nou mi-a dăltuit.
În Isus mă simt puternic,
Renăscut, înviorat,
Ca un imn al libertăţii
Lângă cruce învăţat.

5.Drumul Tău,
Isus, spre mine,
N-am cuvinte să-l cuprind,
El e taina mântuirii
Din înalt de cer venind;
O,Isuse, sunt nevrednic,
Fă din mine un altar
Şi o jertfă de credinţă
Până Te vedea-voi iar.

199 O, CÂT DE RĂU AM FOST ŞI RĂTĂCIT,

1.O, cât de rău am


fost şi rătăcit,
Dar,Doamne-n harul
Tău m-ai întâlnit,
Mi-ai dat speranţă iar şi ajutor,
În Tine am găsit un Salvator!

2.Din groapa morţii


reci când am strigat
Tot cerul părăsind
Tu m-ai aflat,

M-ai strâns la pieptul Tău,


m-ai mângâiat
Şi rana mea cea rea
ai vindecat!

3.Astăzi de vina
mea sunt liberat,
Prin al Tău sânge
sfânt iar sunt curat,
Neprihănirea Ta e haina mea,
Ţesută-n alb curat de osana!
200 AM VENIT LA TINE, DOAMNE,

1.Am venit la Tine,Doamne,


După cum mi-ai poruncit,
Să-mi arăţi a vieţii cale
Şi cu drag Tu m-ai primit.
Trupul meu şi-averea toată,
Tot ce am, ce sunt Ţi-am dat,
Fie-a Ta întreaga-mi viaţă,
Inima cu-al ei păcat.

2.Doamne-acum port al Tău Nume,


Sunt în Tine botezat;
Din a şarpelui putere
Cu preţ m-ai răscumpărat.
Botezat cu-mpărtăşirea
La al Domnului trup sfânt,
Am acum în suflet pace
Şi de cer aproape sunt.

3.Doamne, pentru-a Ta iubire


Vreau mereu să Te ascult;
Du-mă la neprihănire,
Nu-mi doresc nimic mai mult!
Mă-ntăreşte şi mă-nvaţă
Cum s-alerg pe urma Ta,
Să trăiesc a Ta viaţă
Până când Te voi vedea!

201 AM FOST IERTAT DE DUMNEZEU

1.Am fost iertat de Dumnezeu


Şi sunt acum născut din nou;
Ferice sunt şi-aş tot striga
Să afle toţi iubirea Sa!

2.Eu fără plată am primit


Iubirea ce m-a mântuit
Şi fără preţ eu duc oricui
Speranţa scumpă-a cerului.

3.Isus, al meu Prieten sfânt,


E tot ce am pe-acest pământ;
O spun acum cât nu-i târziu:
Isus al meu,Isus e viu!

202 AZI MĂ GĂSESC LÂNGĂ IORDAN,

1.Azi mă găsesc lângă Iordan,


Pustiul l-am trecut,
Cu dor mă uit spre Canaan,
Spre-acel pământ plăcut...

refren:
Câtă pace
de-a pururi vom avea!
Suferinţi şi griji vor dispărea;
Liberaţi de-amarul
ce ne-a ros,
Vom cânta,vom cânta
întruna lui Hristos.

2.Hristos, întâiul a păşit


Prin valu-nvolburat
Şi-n veac, poporu-I prigonit
Exemplul I-a urmat.

refren:
Câtă pace
de-a pururi vom avea!
Suferinţi şi griji vor dispărea;
Liberaţi de-amarul
ce ne-a ros,
Vom cânta,vom cânta
întruna lui Hristos.

3.Glas de Calvar şi de Sinai,


În stâlp de nor şi foc,
Te-ndeamnă-acum: de ce mai stai?
Şi pentru tine-i loc!

refren:
Câtă pace
de-a pururi vom avea!
Suferinţi şi griji vor dispărea;
Liberaţi de-amarul
ce ne-a ros,
Vom cânta,vom cânta
întruna lui Hristos.

4.Ce bucurii aşteaptă sus


Pe cei răscumpăraţi!
În Canaan, lângă Isus,
Vor fi toţi mângâiaţi.

refren:
Câtă pace
de-a pururi vom avea!
Suferinţi şi griji vor dispărea;
Liberaţi de-amarul
ce ne-a ros,
Vom cânta,vom cânta
întruna lui Hristos.

5.De-aceea totul să jertfim


În luptă, bucuros,
Ca să ajungem să privim
Mărirea lui Hristos.

refren:
Câtă pace
de-a pururi vom avea!
Suferinţi şi griji vor dispărea;
Liberaţi de-amarul
ce ne-a ros,
Vom cânta,vom cânta
întruna lui Hristos.
203 MI-E INIMA APRINS ALTAR

1.Mi-e inima aprins altar


De rugi jertfite, plin;
Aş vrea ca Domnului, în dar,
Pe veci să I-o închin!

2.De nu aflam de blândul Miel,


Aş fi rămas pierdut,
Cu toţi cei răi, şi eu, la fel,
La stânga-aş fi trecut.

3.Dar mulţumesc lui Dumnezeu


Că m-a răscumpărat,
Sunt botezat în Fiul Său,
Prin Spirit, sigilat.

4.Păcatele ce-am săvârşit


Nici nu se mai zăresc,
Isus în mare le-a zvârlit,
Nu se mai amintesc.

5.Ajută-mi,Doamne, să păstrez
Înaltul legământ,
Pe calea mea să luminez
Mereu, prin Duhul Sfânt!

204 AZI VOIOŞI TRESALTĂ ÎNGERII

1.Azi voioşi tresaltă


îngerii, în cor,
Căci un suflet rătăcit
s-a-ntors;
Cântă mica turmă-a
bunului Păstor,
O, priviţi cât este de frumos!

refren:
Aleluia,îngeri tresăltaţi!
Aleluia,fraţi,surori,cântaţi!
Mare e puterea harului de sus!
Preamăriţi pe bunul
Domn Isus!

2.Azi în cor tresaltă


obştea lui Hristos
Pentru harul ce s-a arătat,
Căci a mântuit pe
omul păcătos,
Dumnezeu să fie lăudat!

refren:
Aleluia,îngeri tresăltaţi!
Aleluia,fraţi,surori,cântaţi!
Mare e puterea harului de sus!
Preamăriţi pe bunul
Domn Isus!

3.Bucuria-i mare-n cer,


la Tatăl sfânt,
Căci un suflet azi a fost salvat
Şi, născut din nou în
sfântul Legământ,
De la moarte-n viaţă a intrat!

refren:
Aleluia,îngeri tresăltaţi!
Aleluia,fraţi,surori,cântaţi!
Mare e puterea harului de sus!
Preamăriţi pe bunul
Domn Isus!

205 HAINE ALBE

1.Haine albe, haine albe,


Cine vrea?Cine ia?
Ieftine, dar scumpe;
Ieftine, dar scumpe,
Nemurire!

206 SIGUR LA DOMNU-N BRAŢE,


1.Sigur la Domnu-n braţe,
La sânul lui Isus,
Iubirea Lui mă face
Ferice de nespus.

Ca bun Păstor îmi zice


Domnul mereu, mereu:
,,Lasă orice-ndoială
Şi vin' la sânul Meu!,,

Sigur la Domnu-n braţe,


La sânul lui Isus,
Iubirea Lui mă face
Ferice de nespus.

2.Sigur la Domnu-n braţe,


De griji nebiruit,
M-adăpostesc la sânul
Celui ce m-a iubit.

Scăpat de-orice necazuri,


De-orice-ndoieli scăpat,
Chiar dacă plâng, e numai
Ca să fiu mângâiat...

Sigur la Domnu-n braţe,


De griji nebiruit,
M-adăpostesc la sânul
Celui ce m-a iubit.

3.Domnul îmi e scăparea,


Isus cel răstignit,
Pe-această Stâncă-s sigur
Că birui negreşit.

Aici aştept, în pace,


Să treacă noaptea grea
Şi să Se-arate Domnul
În strălucirea Sa!

Domnul îmi e scăparea,


Isus cel răstignit,
Pe-această Stâncă-s sigur
Că birui negreşit.

207 O POARTĂ-N CERURI S-A DESCHIS,

1.O poartă-n ceruri s-a deschis,


Prin ea străbate-o rază,
E raza crucii lui Isus
Ce-n lume luminează.

refren:
Îţi mulţumesc,Isuse-al meu,
În Tine sper,Tu mi-ai deschis,
Deschis... deschis...
Tu poarta mi-ai deschis!

2.Păstorul bun şi minunat


Ne cheamă azi, pe nume,
Pe cel pierdut: sărac, bogat,
Pe orice om din lume.

refren:
Îţi mulţumesc,Isuse-al meu,
În Tine sper,Tu mi-ai deschis,
Deschis... deschis...
Tu poarta mi-ai deschis!

3.De frică plin, pe goană pus,


Chiar diavolul cedează,
Căci sfânta cruce-a lui Isus
În mers, ne luminează.

refren:
Îţi mulţumesc,Isuse-al meu,
În Tine sper,Tu mi-ai deschis,
Deschis... deschis...
Tu poarta mi-ai deschis!

4.Deci nu vă temeţi nicidecum


De-a lumii răutate:
Isus Hristos ne este drum
Spre veşnica cetate!

refren:
Îţi mulţumesc,Isuse-al meu,
În Tine sper,Tu mi-ai deschis,
Deschis... deschis...
Tu poarta mi-ai deschis!

208 ŞTIU CĂ SUNT MÂNTUIT PRIN TINE,

1.Ştiu că sunt mântuit prin Tine,


Fiu al lui Dumnezeu,Hristos,
Ce locuieşti în slăvi senine
Şi-n sufletul de-amaruri, ros;
Tu, al speranţelor izvor
Şi singurul Mântuitor!
2.M-a dat în grijă Tatăl,Ţie,
El vrea ca să mă mântuieşti
Şi, peste-această garanţie,
Ştiu că Tu Însuţi mă iubeşti...
Voinţa Ţi se va-mplini
Şi sigur sunt, nu voi pieri!

3.Te-a răstignit a Ta dorinţă


Ca să mă faci să-Ţi fiu pe plac,
Ce-ai câştigat prin suferinţă
Rămâne-al Tău în veac de veac!
Din haru-acestei mari iubiri
Nu cad prin mii de prigoniri!

4.Fă,Doamne, să urmez în toate


Ce zice sfânt Cuvântul Tău,
Căci ştiu că nimenea nu poate
Să fugă singur de la rău!
Dă-mi Spiritu-Ţi conducător,
Iubitul meu Mântuitor!

209 NU JERTFE, NICI ONOARE,

1.Nu jertfe, nici onoare,


Nici bani, oricât am da,
Nu sunt vreodată-n stare
Din moarte-a ne salva!
A lui Isus iubire,
În piept de-o vom purta,
De-o veşnică pieire
Doar ea ne va scăpa!

2.Iubirea ne învaţă
Pe semeni s-ajutăm,
Ea răspândeşte viaţă
Şi scapă de blestem.
Iubirea curăţeşte
De orice cuget rău,
La rugă ne zoreşte
Spre bunul Dumnezeu.

3.Ştiinţă omenească
Sau cult misterios
Nu pot să-nlocuiască
Iubirea lui Hristos!
La fel credinţa moartă,
Chimval zângănitor,
Când nu aduce faptă,
E-un pom neroditor.
4.Doar Tatăl e iubirea
Ce iartă-orice păcat,
Şi 'nalţă omenirea
Prin Fiul adorat.
Aceasta e iubirea,
Un fluviu prin pustiu
Ce-aduce-ndreptăţirea
Şi face pe om viu!

210 EU SUNT ÎNSCRIS ÎN CARTEA VIEŢII

1.Eu sunt înscris în Cartea vieţii


Şi Tată am pe Dumnezeu,
Doar mulţumită bunătăţii
Şi dragostei în Fiul Său.
Mă odihnesc pe braţu-I tare,
Sub ochiul blând al lui Hristos
Şi preamăresc a Sa-ndurare
Prin ce-a ajuns un păcătos.

2.Când Dumnezeu e pentru mine,


Cine-ar putea fi contra mea?
Sunt păcătos, o ştiu prea bine,
Dar cred în îndurarea Sa!
Cu cât îmi văd eu slăbiciunea,
Cu-atât mai mult îmi dă puteri,
Mi-ascultă-ndată rugăciunea,
Mi-alină orişice dureri.

3.Nimic nu poate fi în stare


Să mă despartă de Hristos:
Necazuri, griji sau strâmtorare
Sau gândul lumii, păcătos!
Iubirea Lui îmi dă putere
La bine să mă las condus,
Să-mi fac lucrarea cu plăcere,
Tot mână-n mână cu Isus.

211 NIMENI CA TINE PE PĂMÂNT

1.Nimeni ca Tine pe pământ


Nu e mai bun, mai drept, mai sfânt!
Îngenuncheaţi, vom admira
Isuse, frumuseţea Ta!

2.Cât de nevrednici ne simţim


A Ta lumină când privim,
Dar harul Tău ne e de-ajuns
Să fim ca Tine, scump Isus!
3.Prin Tine Însuţi Tu trăieşti
Şi Ţi se-nchină oşti cereşti;
Fă Tu să fie, Doamne sfânt,
Precum în cer şi pe pământ!

4.Tu poţi şi-acum să faci minuni;


Tu eşti o Stâncă în furtuni!
Eşti viaţă fără de hotar,
Iubire, adevăr şi har!

212 ISUS ÎMI ZICE BLÂND:

1.Isus îmi zice blând:


,,Fiu scump, tu eşti prea slab,
Deci vin' la Mine-oricând,
Eu îţi ajut cu drag!"

refren:
Sângele-Ţi vărsat
Spală-al meu păcat,
Inima s-a curăţit:
Isus ne-a mântuit!

2.Doar sângele-Ţi,Isus,
Mă spală de păcat;
Pe cruce când a curs,
Viaţa Ta mi-ai dat!

refren:
Sângele-Ţi vărsat
Spală-al meu păcat,
Inima s-a curăţit:
Isus ne-a mântuit!

3.Eu ştiu că nu sunt bun,


Nu-s demn de mila Ta,
De-aceea-n Tine pun
Speranţa de-a scăpa!

refren:
Sângele-Ţi vărsat
Spală-al meu păcat,
Inima s-a curăţit:
Isus ne-a mântuit!

213 MĂ-NCRED ÎN TINE

1.Mă-ncred în Tine,Domnul meu,


Tu eşti a mea salvare;
Pe Tine Te privesc mereu
În sfântă adorare!
Prin orice vorbă ce rosteşti,
Prin orice faptă ce-mplineşti,
Tu mă atragi mai tare!

2.Mă-ncred în Tine,Domnul meu


Şi Te urmez în toate;
Mă schimbă după chipul Tău,
Să-Ţi semăn în dreptate!
Chiar dacă nu pot să-nţeleg
Misterul harului întreg,
Vreau să-Ţi slujesc de-aproape!

3.Mă-ncred în Tine,Domnul meu


Şi-n faptele-Ţi divine,
Căci chiar în ceasul cel mai greu
Eu simt că eşti cu mine!
Mi-ajunge dacă-n lupta mea
Pot sta mai lângă crucea Ta
Şi răstignit cu Tine!

214 SUFLETE, ÎN PRAF TE PLEACĂ,

1.Suflete, în praf te pleacă,


Sub privirea lui Hristos;
Măreţia ta să tacă,
La Cuvântu-I maiestuos!
Cel ce azi se-ndreptăţeşte,
Mâine, sigur va cădea,
Dar pe cel ce se smereşte
Dumnezeu îl va 'nălţa!

2.Alt mijloc de mântuire


Căuta-vei în zadar;
Singura îndreptăţire
Se găseşte la Calvar.
Înaintea Lui te pleacă,
Vezi ce mult El te-a iubit;
Doar dreptatea Lui să-ţi placă,
Numai ea te-a mântuit!

3.Prosternat în adorare,
Slava Lui te va umbri;
Iată singura onoare
Ce nicicând nu va păli!
Slava lumii va să treacă
Şi-al tău merit... ce folos?
Suflete, smerit te pleacă,
Slava-i doar a lui Hristos!
215 DIN DUMNEZEU CEL SFÂNT

1.Din Dumnezeu cel sfânt


Iubirea izvorăşte,
În El găsim oricând
Viaţa ce-nfloreşte.
Cel ce rămâne-n El
Va-ntineri mereu,
Nici forţe de oţel
Nu-l rup de Dumnezeu.

2.Isus S-a oferit,


Cu dragoste deplină,
Să fie răstignit,
Purtând a noastră vină.
Ce Fiu a fost Isus!
Ce Frate în nevoi!
A suferit, supus,
Ocara pentru noi.

3.Iubirea lui Hristos


Dă sens vieţii noastre,
Din drumul păcătos
Spre zările albastre.
Îţi facem,Doamne, loc
În inimă şi-n gând
Şi curăţiţi prin foc,
Să-Ţi fim un templu sfânt!

216 TRĂIEŞTE-ACELAŞI DUMNEZEU,

1.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu,
Iubire ce veghează!
Povara zilelor, mereu,
Doar Lui o-ncredinţează!

2.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu,
Tărie veşnic tare!
Vrăjmaşul, când te-apasă greu,
Isus îţi e salvare!

3.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu,
Eternă îndurare!
În griji şi suferinţi, e-al tău
Frumos şi veşnic soare!

4.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu,
Lumină infinită!
Prin jertfa şi prin harul Său,
Ai viaţă nesfârşită!
217 O, CONDU-MĂ TU, ISUSE,

1.O, condu-mă Tu,Isuse,


Prin pustiul ce-l străbat!
Eu sunt slab, dar Tu eşti tare,
Cu-al Tău braţ voi fi salvat!
Sfântă mană, sfântă mană,
(:Apă vie Tu să-mi fii:)
Tu să-mi fii,
Apă vie Tu să-mi fii!

2.Vino-n nor şi mă umbreşte,


În pustiul arzător,
Sau în stâlp de foc, grăbeşte
Ca să-mi fii luminător!
Fi-mi scăpare, fi-mi scăpare,
(:Bunul meu Mântuitor!:)
Bunul meu,
Bunul meu Mântuitor!

3.Peste ţărmurile morţii,


Prin puterea-Ţi să mă treci,
Spre locaşurile vieţii,
Scos din umbra gropii reci!
Osanale,osanale,
(:Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!:)
Vreau să-Ţi cânt,
Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!

218 CE DULCE-I, DOAMNE

1.Ce dulce-i,Doamne, pacea Ta,


Când stau cu Tine-n gând,
Dar cum va fi când Te-oi vedea,
Cu chipul Tău cel blând?

2.Tu îl ridici pe cel căzut


Oricât ar fi de rău.
Liniştea celui abătut
E doar în Dumnezeu.

3.Cu cât mai mult iubeşti pe drepţi,


Căci Tu eşti drept,Isus,
Doar cei curaţi şi înţelepţi
Te preţuiesc, nespus!

4.Tu eşti,Isuse, slava mea,


Seara şi-n zori de zi,
Vreau să rămân în preajma Ta,
Al Tău, în veşnicii!

219 CRED ÎN DOMNUL ISUS

1.Cred în Domnul Isus


Şi în toate-L ascult,
De lumină e plin drumul meu...
Am o cruce de dus
Prin al vieţii tumult,
Dar nimic nu-i prea scump,
nici prea greu!

refren:
Cred şi-L ascult
Şi-L iubesc tot mai mult...
Lângă El este pace!
Da,eu cred şi-L ascult!

2.Nu zăresc nici un nor,


Cerul mi-este senin
Când pe Domnul în rugă Îl chem...
Suferinţi nu mă dor,
În dureri nu suspin,
Când ascult, n-am de ce
să mă tem!

refren:
Cred şi-L ascult
Şi-L iubesc tot mai mult...
Lângă El este pace!
Da,eu cred şi-L ascult!

3.Când îmi plec faţa mea,


Mulţumirea să-I spun,
Printre îngeri acas' parcă-aş fi...
Mântuirea să-mi dea,
Fără margini de bun,
El va fi Domnul meu şi-n vecii!

refren:
Cred şi-L ascult
Şi-L iubesc tot mai mult...
Lângă El este pace!
Da,eu cred şi-L ascult!
220 CEL CE ÎN TATĂL SE ÎNCREDE

1.Cel ce în Tatăl se încrede


Şi speră doar în El oricând,
Acela, griji, nevoi nu vede,
Păzit va fi de Cel preasfânt.
Cel ce pe Tatăl L-a iubit
Nu are casa pe nisip.

2.Ai cugetul mereu spre ceruri


În rugăciune şi cântări!
Cu El putea-vei fi de-a pururi
În multe binecuvântări.
De Domnul,care te-a iubit,
Vei fi puternic ocrotit.

3.În Tine aflu fericirea,


Când împlinesc voinţa Ta!
Tu singur,Tu mi-eşti mântuirea,
Fără de Tine nu pot sta!
Cel care-n Tine e zidit
Nu e de nimenea lovit!

221 STAU PE ADEVĂRUL

1.Stau pe Adevărul
care-a fost rostit,
Cred Cuvântul
Celui care m-a iubit;
Neclintit, în Stânca Vieţii
stau ascuns,
Stau pe Adevărul lui Isus!

refren:
Stau pe Stâncă
Şi aştept cu dor
făgăduinţa scumpă,
Stau pe Stâncă,
Eu stau pe Adevărul lui Isus!

2.Stânca mea e Domnul,


Cel de neclintit,
Orişicâte valuri,
crâncen, au lovit;
Stau pe Adevăr,
de El mă las condus,
Stau pe Adevărul lui Isus!

refren:
Stau pe Stâncă
Şi aştept cu dor
făgăduinţa scumpă,
Stau pe Stâncă,
Eu stau pe Adevărul lui Isus!

3.Nu plec nicăieri


din mâna Domnului,
Stau legat cu funia iubirii Lui!
Toată slava şi nădejdea-n
El mi-am pus,
Stau pe Adevărul lui Isus!

refren:
Stau pe Stâncă
Şi aştept cu dor
făgăduinţa scumpă,
Stau pe Stâncă,
Eu stau pe Adevărul lui Isus!

222 TU EŞTI, DOAMNE-A PĂCII STÂNCĂ

1.Tu eşti,Doamne-a păcii Stâncă


Prin furtunile ce dor;
Eu la Tine caut tihnă,
Obosit de-atâta zbor...

2.Tu,Isus, eşti apă vie


Pentru toţi cei osteniţi...
Tu i-aştepţi cu bucurie
Ca să fie mântuiţi!

3.Valuri când mă ameninţă


Şi lovesc necontenit,
Eu Te prind mai cu credinţă,
Tu eşti Stânca de granit!

4.Tu, nădejdea vieţii mele,


Pâinea sufletului meu,
Poartă-mi pasul printre stele
Să ajung la Dumnezeu!

223 CE FACE DOMNUL

1.Ce face Domnul, totu-i bun,


În inima smerită...
Chiar de nu poţi vedea acum,
Izbânda-i pregătită!

refren:
O,Tată bun,să-Ţi faci acum,
În noi,în fiecare,
Lucrarea Ta cea mare!

2.Ce face Domnul, totu-i bun,


Chiar dacă-n ochi sunt lacrimi...
Pe al credinţei sigur drum
Cu El n-ai să te clatini!

refren:
O,Tată bun,să-Ţi faci acum,
În noi,în fiecare,
Lucrarea Ta cea mare!

3.Ce face Domnul, totu-i bun,


Căci totu-i din iubire...
Când ale lumii raze-apun,
În El e strălucire!

refren:
O,Tată bun,să-Ţi faci acum,
În noi,în fiecare,
Lucrarea Ta cea mare!

224 SUFLET SLAB

1.Suflet slab,
aşteaptă pe Dumnezeu,
Către El ţi-ndreaptă
şi azi dorul tău!

Scăparea ta nu va-ntârzia,
Sigur primăvara iernii va urma...
Vină, furtună, vină nevoi,
Domnul totdeauna va fi cu noi!

2.Suflet slab,
aşteaptă pe Dumnezeu,
Către El ţi-ndreaptă
şi azi dorul tău!

Când toate pier, nu ceda defel,


Căci decât ispita,
mult mai mare-i El!
Vină furtună, vină nevoi,
Domnul totdeauna va fi cu noi!

3.Suflet slab,
aşteaptă pe Dumnezeu,
Către El ţi-ndreaptă
şi azi dorul tău!

Curând primim ce nădăjduim:


Pentru veşnicie cu Isus să fim!
După durere, după nevoi,
O, ce mângâiere: va fi cu noi!
225 ÎN TOATE-N A MEA VIAŢĂ,

1.În toate-n a mea viaţă,


Mă plec pentru povaţă
Spre bunul Dumnezeu.
El apără-n ispită
Şi-aduce reuşită
Cui crede-n ajutorul Său.

2.De ce să-mi fac griji multe?


La ce-ar putea s-ajute
Când nu ajută El?
La voia Lui las toate
Şi-n marea-I bunătate
Mă-ncred şi nu mă tem defel!

3.Orişice-ar fi să vie,
Pe toate El le ştie,
Căci El le-a rânduit...
Nimic nu voi mai cere,
Renunţ, chiar cu plăcere,
La ce-mi ia El, căci m-a iubit.

4.Acum ca şi-altădată,
Tot mâna Lui de Tată
Mă poartă tot mereu...
Şi de-L ascult întruna
Nu-mi va lipsi niciuna
Din cele spre folosul meu.

5.De-acum Îi e-nchinată
A mea viaţă toată;
Cu drag Lui I-o jertfesc!
Iar de-o fi azi sau mâine,
La voia Lui rămâne,
Dar eu al Lui sunt cât trăiesc.

6.Nici prigoniri, nici moarte,


Nimic nu mă desparte
De bunul Dumnezeu;
Ci-n orice-ar fi să vină,
Încrederea deplină
Mi-o pun în El, în Tatăl meu!

226 O SINGURĂ SPERANŢĂ

1.O singură speranţă


În suflet am mereu
Să mă încred în Tine,
Mântuitorul meu!
Când mâna Ta,o,Doamne,
Mă poartă liniştit,
Eu am lumina crucii,
Căci Tu ai biruit!

2.Eu nu cunosc cărarea


Pe care voi umbla,
Dar mă încred în Tine,
Doar Tu eşti pacea mea!
Când glasul Tău,o,Doamne,
Vorbeşte liniştit,
Te-aştept să vii la mine,
Te-aştept Isus iubit!

3.De-ar fi să trec prin moarte,


Prin neguri şi cercări,
Lumina jertfei Tale
Mi-aduce mângâieri;
Când slava Ta,o,Doamne,
Se-arată în sfârşit,
Aştept căminul slavei,
Ierusalim iubit!

227 DUMNEZEU NE E SALVARE

1.Dumnezeu ne e salvare
Şi putere la nevoi;
Şi, pe aripi iubitoare,
Vom zbura spre locuri noi,
Unde Domnul, unde Domnul
Pururea va fi cu noi!

2.N-avem teamă de popoare


Când asupră-ne-or veni,
De-ar voi să ne doboare,
Ca de stâncă s-or lovi!
Ştie Domnul, ştie Domnul
De cel rău a ne feri!

3.Când s-or revărsa pe ţărmuri


Chiar oceanele în val,
Şi s-or prăbuşi-n cutremur
Munţii spulberaţi pe mal,
Noi pluti-vom, noi pluti-vom
Spre al cerului liman!

4.Când vom fi-n Ierusalimul


Luminos, măreţ şi sfânt,
Ne vom veseli la tronul
Mielului,Isus cel blând;
Şi ferice, şi ferice
În etern vom fi cântând!

228 FERICIT E TOT ACELA,

1.Fericit e tot acela,


Care-n orice pas făcut
Cere sfatul de la Domnul,
El atuncea nu-i pierdut!

refren:
Fericirea din astă lume
E ca a valurilor spume,
Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri,
Pe veci,de Domnul Dumnezeu!

2.Fericit cel ce ascultă


Glasul blândului Isus,
Pacea lui şi mulţumirea
Le primeşte-n dar de sus!

refren:
Fericirea din astă lume
E ca a valurilor spume,
Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri,
Pe veci,de Domnul Dumnezeu!

3.Fericit cel ce în viaţă


S'a-mpăcat cu Dumnezeu:
Va avea un scut puternic
Şi va-nvinge tot ce-i rău!

refren:
Fericirea din astă lume
E ca a valurilor spume,
Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri,
Pe veci,de Domnul Dumnezeu!

229 CREDE, FRATE-N ORICE ZI,

1.Crede, frate-n orice zi,


Crede, nu te tângui!
Crede, chiar când vremea-i rea,
Domnul e scăparea ta!

refren:
Lui Isus mă-nchin cu drag,
Pân' voi trece-al gropii prag,
Până când va reveni,
Ne-ntrerupt Îl voi iubi!
2.Raza Spiritului Său
A pătruns în pieptul meu,
De păcat m-a curăţit,
Şi om nou am devenit.

refren:
Lui Isus mă-nchin cu drag,
Pân' voi trece-al gropii prag,
Până când va reveni,
Ne-ntrerupt Îl voi iubi!

3.Vesel merg sub al Lui steag,


Nu mai sunt copil pribeag;
Cine mă va clătina?
Domnul e tăria mea!

refren:
Lui Isus mă-nchin cu drag,
Pân' voi trece-al gropii prag,
Până când va reveni,
Ne-ntrerupt Îl voi iubi!

230 ZI DE ZI ŞI-N FIECARE CLIPĂ,

1.Zi de zi şi-n fiecare clipă,


Noi puteri găsesc
în Dumnezeu!
Nu mă tem, căci stau
pe-a Lui aripă,

Mă încred mai mult


în harul Său!
Tot ce-i bun şi-atâtea biruinţe
Pentru mine El a pregătit;
Chiar de trec, ades',
prin suferinţe,
Nu mă tem, căci El a biruit!

2.Zilnic,Domnul este
lângă mine
Cu minuni de har,
la orice pas;
Bucuros, cărarea
să-mi lumine,

Ca s-ajung al cerului popas.


Cu aşa iubire îmi vorbeşte
Şi-mi promite viaţă ne-ncetat,
Iar puterea mea mereu
va creşte,
De-I ascult Cuvântul minunat!

3.Eu mă-ncred,
de-acum, în Tine,Doamne,
Că m-ajuţi în orişice necaz!
Nu-i fricos cel rău
şi nici nu doarme,
Dă-mi putere să-l înving şi azi!

Câte clipe se adună-n zile


Şi câţi ani 'nainte mi-ai deschis,
Să-mi ajuţi să merg,
mereu, cu Tine
Până-n cerul ce mi l-ai promis!

231 EU VIN, ZI DE ZI,

1.Eu vin, zi de zi,


unde Domnul mă cheamă;
Dureri, câte-or fi,
n-am cu El nici o teamă:
Mă scoate din foc,
dintre valuri mă scapă,
El veghează mereu
drumul meu!

refren:
Vreau să cânt despre El,frumos,
Despre Domnul Hristos,
Ce iubire,Aleluia!
Minunat m-a salvat!
Minunat m-a salvat!

2.Eu merg, zi de zi,


unde El mă trimite...
Furtuni de-ar lovi,
am izbânzi pregătite!
Curând o s-ajung sus,
pe stânca cea 'naltă,
Mă fereşte de rău
braţul Său!

refren:
Vreau să cânt despre El,frumos,
Despre Domnul Hristos,
Ce iubire,Aleluia!
Minunat m-a salvat!
Minunat m-a salvat!
3.Oricâte-aş lăsa,
prea puţin mi se pare,
Primi-voi cândva
ceru-ntreg, sărbătoare;
În dragostea Lui,
El aşterne îndată,
Peste lacrima mea,
Osana!

refren:
Vreau să cânt despre El,frumos,
Despre Domnul Hristos,
Ce iubire,Aleluia!
Minunat m-a salvat!
Minunat m-a salvat!
232 ISUS ŞI EU

1.Isus şi eu ne-am
întâlnit la cruce;
El a murit,
iar eu am fost salvat...

(:Iubirea Lui mi-a


renăscut iubirea;
Isus şi eu, ce dulce
ne-am legat!:)

2.Isus şi eu,
spre ţara minunată!...
Oricât de grea
povara vieţii-ar fi,

(:Nimic din drum


nu poate să ne-abată;
Isus şi eu alături vom păşi! :)

3.Isus şi eu,
în casa de lumină
Vom fi curând
şi nu vom mai pleca

(:Şi bucuria ne va fi deplină:


Isus şi eu nedespărţiţi
vom sta! :)

233 LÂNGĂ ISUS

1.Lângă Isus
am găsit pacea sfântă,
El mi-este
singurul ocrotitor!

Când mi-a fost inima


tristă şi-nfrântă,
Braţul Său tare
mi-a fost salvator!

refren:
Lângă Isus sunt fericit:
Pace în suflet mi-aşează;
Lângă Isus am biruit
Şi veşnicia urmează!

2.Lângă Isus astăzi


n-am nici o teamă,
Lesne îmi port crucea,
făr' a cârti...

Al Său Cuvânt
către cer mă îndeamnă:
,,Mergi înainte, cu El,
orice-ar fi!"

refren:
Lângă Isus sunt fericit:
Pace în suflet mi-aşează;
Lângă Isus am biruit
Şi veşnicia urmează!

3.Lângă Isus simt


nespusă plăcere,
Cu El voi merge în fiece zi;

Până ce viaţa Hristos


mi-o va cere,
Merg prin credinţă
şi voi birui!

refren:
Lângă Isus sunt fericit:
Pace în suflet mi-aşează;
Lângă Isus am biruit
Şi veşnicia urmează!

234 SFÂNT IZVOR

1.Sfânt izvor ceresc


ne-ncetat găsesc,
Stând pe braţele iubirii Lui;
Sfântă pacea Sa umple inima,
Stând pe braţele iubirii Lui.

refren:
Ce iubire!
El poartă grija orişicui.
Fericire,
stând pe braţele iubirii Lui!

2.Nu plâng, nu suspin,


chiar aşa străin,
Stând pe braţele iubirii Lui;
Drumul meu spinos
e aşa frumos,
Stând pe braţele iubirii Lui!

refren:
Ce iubire!
El poartă grija orişicui.
Fericire,
stând pe braţele iubirii Lui!

3.N-am de ce fugi,
cât de greu mi-ar fi,
Stând pe braţele iubirii Lui;
E aproape El,
nu mă tem defel,
Stând pe braţele iubirii Lui.

refren:
Ce iubire!
El poartă grija orişicui.
Fericire,
stând pe braţele iubirii Lui!

235 DOMNUL MI-ESTE CĂLĂUZA,

1.Domnul mi-este călăuza,


mi-e destul că-L pot urma,
Fără nici o îndoială
calc smerit pe urma Sa.

Sfântă pace şi odihnă


prin credinţa-n El aflând
(:Vină sute de necazuri,
cu Isus le-nving pe rând!:)

2.Domnul mi-este călăuza,


El mă face fericit,
Îmi dă har în încercare
ca să văd că sunt iubit;
Dacă pasul mi s-ar frânge,
însetat de aş cădea,
(:El mi-e Stânca şi Izvorul,
toată veselia mea.:)

3.Domnul mi-este călăuza,


sfatul Său de har e plin,
Mi-a promis odihnă vie
în al Tatălui cămin;

Îmbrăcat în nemurire,
lângă-al meu iubit Isus
(:Voi cânta o veşnicie:
Minunat El m-a condus!:)

236 DACĂ VRĂBII POT SĂ CADĂ,

1.Dacă vrăbii pot să cadă,


Dacă stele se pot stinge,
Lângă Domnul, niciodată
Frica morţii nu ne-atinge...

2.Dacă totuşi, câte-o mamă


Copilaşul îşi mai uită,
Dumnezeu ne ţine-n palmă,
Ne hrăneşte şi ne-ajută...

3.Când e gata, în furtună,


Vasul nostru să se sfarme,
Domnu-aduce vreme bună,
Niciodată El nu doarme...

4.Cine-n lumea asta oare


Ar putea să ne despartă?
Harul Lui e-aşa de mare,
Dumnezeu e-al nostru Tată!

5.Tot cu El, în orice clipă:


El ne vede şi ne ştie!
Noi vom sta pe-a Lui aripă
Şi-om zbura spre veşnicie!

237 FRUMOS E S-ASCULT GLASUL SĂU MINUNAT,

1.Frumos e s-ascult
glasul Său minunat,
Cereşti armonii pe pământ!....
O rază în muzica sferelor Lui,
Mi-e inima toată un cânt!
refren:
Ca pasărea,puii,sub aripa ei,
Când norii se-adună-n furtuni,
În dragostea Sa
mă ascunde Isus,
Păzit de îngerii buni!
Păzit de îngerii buni...

2.Frumos e să-ntind
braţul meu către El,
Când mersul mi-e greu
şi prea lung...
Deasupra durerii
mă 'nalţă, să zbor,
Pe stânca cea 'naltă s-ajung!

refren:
Ca pasărea,puii,sub aripa ei,
Când norii se-adună-n furtuni,
În dragostea Sa
mă ascunde Isus,
Păzit de îngerii buni!
Păzit de îngerii buni...

3.Frumos e să-mi plec


fruntea mea-n aşteptat,
Veşmântul cel alb
să primesc...
Eu ştiu că mi-l ţese
din inul curat,
Din firul de aur ceresc.

refren:
Ca pasărea,puii,sub aripa ei,
Când norii se-adună-n furtuni,
În dragostea Sa
mă ascunde Isus,
Păzit de îngerii buni!
Păzit de îngerii buni...
238 DE IUBEŞTI PE DOMNUL TOT MEREU,

1.De iubeşti pe Domnul tot mereu,


Fericit vei fi pe drumul tău!
(:Peste munţi si peste văi,
Prin furtuni şi prin văpăi,
Blând te ocroteşte braţul Său!:)

2.Să te rogi la fiecare pas,


Cartea Lui să-ţi fie sfânt popas!
(:Domnul, pentru-ai Lui copii,
Pregăteşte bucurii,
Credincioşi in El dacă-au rămas!:)

3.Dacă lumea e-mpotriva ta,


Nu te-abate!Asta-i calea Sa!
(:Tu păşeşti pe drumul Lui,
Nu mai eşti al nimănui,
Prin credinţă poţi de-acum cânta!:)

239 CE TE FRĂMÂNŢI, INIMA MEA,

1.Ce te frămânţi, inima mea,


Singură şi pustie?
Stai în credinţă, nu dispera,
Toate Isus le ştie!

2.Oamenii trec tot mai grăbiţi,


N-au timp să te asculte;
El ţi-e aproape şi-n suferinţi,
Oricât ar fi de multe...

3.Doamne, auzi strigătul meu,


Nu mă lăsa pieirii;
Fă ca să cânt pe cale, mereu,
Cântecul mântuirii!

240 CÂND PACEA ÎŢI LIPSEŞTE,

1.Când pacea îţi lipseşte,


Priveşte către cer!
Isus te mântuieşte,
Isus îţi dă puteri,
Isus îţi dă puteri!

2.Când inima nu-ţi tace,


Priveşte către cer!
Căci Domnului Îi place
Să vindece dureri,
Să vindece dureri!

3.Când simţi că viaţa-i goală,


Priveşte către cer!
Isus nu te înşală,
Când inima I-oferi,
Când inima I-oferi!

4.Când cauţi alinare,


Priveşte către cer!
O dragoste mai mare
Nu afli nicăieri,
Nu afli nicăieri!

241 DACĂ NEGURI VIN ADES',

1.Dacă neguri vin ades',


Mă încred în harul Său.
Tot ce pare ne-nţeles
E ştiut de Dumnezeu.
Fie noaptea cât de grea,
Domnul e lumina mea.

2.Dacă-n noapte drumu-i greu,


Am 'nainte paşii Săi;
Să salveze de cel rău
Domnul are mii de căi.
Fie noaptea cât de grea,
Domnul e lumina mea.

3.Dacă trec prin încercări,


Ştiu că sunt în mâna Sa:
Multe binecuvântări
Domnul dă şi Domnul ia...
Fie noaptea cât de grea,
Domnul e lumina mea.

242 CÂND NEGURI SE-ADUNĂ

1.Când neguri se-adună


Şi vântul se zbate,
(:Aproape e Domnul,
Din valuri ne scoate!:)

2.De cine ne-om teme?


El mustră furtuna
(:Şi-I place să fie
Cu noi totdeauna!:)

3.Pluti-vom spre casă,


Isuse, cu Tine,
(:Pe braţul Tău tare,
O, cât e de bine!:)

4.Şi dacă furtuna,


Mugind,ne-ameninţă,
(:Noi mergem 'nainte,
Trăim prin credinţă!:)

5.Prin bezna cercării,


Când paşii se-nclină,
(:Doar dragostea-Ţi mare
Ne fie lumină! :)

243 BLÂND, CA O VOCE DE ÎNGER,

1.Blând, ca o voce de înger,


Poate să fie-auzit,
Printre suspine şi plângeri,
Glasul speranţei şoptit:
Stai până trece furtuna,
Domnu-i pe valuri stăpân;
Apele trec totdeauna,
Stâncile-n urmă rămân!

refren:
Stai în credinţă şi nu dispera,
Cheamă speranţa în inima ta!

2.Nu-ţi fie frică de noapte,


Tu luminezi ca o stea;
Cel ce domneşte în toate,
Domnul, e-n inima ta...
Stai şi ascultă speranţa,
Las-o în sufletul tău;
Vine curând dimineaţa,
Nu va fi noapte mereu...

refren:
Stai în credinţă şi nu dispera,
Cheamă speranţa în inima ta!

3.Fii credincios pân' la moarte,


Chiar dacă lupta e grea,
Domnul şi astăzi desparte
Marea, s-o poţi traversa.
Stai şi ascultă-ţi chemarea:
Vezi câte suflete pier!
Chiar de e-ngustă cărarea,
Nu este alta spre cer!

refren:
Stai în credinţă şi nu dispera,
Cheamă speranţa în inima ta!

244 CE BINE E ÎN VIAŢĂ

1.Ce bine e în viaţă


S-asculţi cu bucurie,

2.Să ai lumini pe faţă


Şi-n suflet poezie

3.Şi să te temi
De Dumnezeu!

245 BINE E SĂ CREZI ÎN DOMNUL

1.Bine e să crezi în Domnul


Şi s-asculţi tot ce a zis,
Aşteptând făgăduinţa,
Pentru că aşa stă scris.

refren:
Mă încred mereu în Domnul,
În Cuvântu-I încercat;
Cu al meu Isus în viaţă
De vrăjmaş sunt apărat.

2.Bine-i să te-ascunzi în Domnul


Să te-ncrezi în jertfa Sa;
Cu credinţă ne-ndoită
Izbăvirea vei gusta!.

refren:
Mă încred mereu în Domnul,
În Cuvântu-I încercat;
Cu al meu Isus în viaţă
De vrăjmaş sunt apărat.

3.Bine-i să te lupţi în Domnul


De mândria ta fugind;
Doar în El găseşti odihnă,
Bucurii ce nu te mint.

refren:
Mă încred mereu în Domnul,
În Cuvântu-I încercat;
Cu al meu Isus în viaţă
De vrăjmaş sunt apărat.

4.M-am deprins să cred în Domnul


Şi-s atât de fericit!
Ştiu că e mereu cu mine
Şi va fi pân' la sfârşit.

refren:
Mă încred mereu în Domnul,
În Cuvântu-I încercat;
Cu al meu Isus în viaţă
De vrăjmaş sunt apărat.
246 PE STÂNCA CEA TARE ŞI 'NALTĂ,

1.Pe Stânca cea tare


şi 'naltă, să stea
Al meu suflet gol
şi rănit ar zbura;

Aşa păcătos
şi nevrednic cum sunt
O,Stâncă eternă,
în Tine m-ascund!

refren:
O,Stânca mea,o,Stânca mea,
În Tine,Isuse,mi-ascund inima!

2.În ceasul tristeţii


când singur vorbesc,
În clipa ispitei,
sub duhul lumesc,

Când valul vrea iar


să mă tragă la fund,
O,Stâncă eternă,
în Tine m-ascund!

refren:
O,Stânca mea,o,Stânca mea,
În Tine,Isuse,mi-ascund inima!

3.Adesea în luptă,
vânat de cel rău,
Scăpare-am găsit
doar în meritul Tău;

Furtuni de-ncercări
când la mine-au ajuns,
În Tine,Isus, liniştit
m-am ascuns!

refren:
O,Stânca mea,o,Stânca mea,
În Tine,Isuse,mi-ascund inima!

247 SPRE CULMI DE MUNTE

1.Spre culmi de munte


îmi înalţ privirea,
De unde vine ajutorul meu,
De la Acel ce ţine-n
mâini zidirea,
De la slăvitul
nostru Dumnezeu.

2.Da,El veghează
să nu-ţi clatini pasul,
El te păzeşte,
credincios, la fel,

Chiar şi atunci când


îţi aşterni popasul;
El, ce-a condus
poporul Israel!

3.El te iubeşte ca
pe o comoară;
Ţi-e adăpost
în soare arzător,

Ca un izvor de
umbră ce coboară
Pe dreapta ta,
aşa odihnitor!

4.Când Domnul
fi-va pururi lângă tine,
De-orice păcat
salvat în veşnicii,

Cu sufletul purtat
de mâini divine,
De-acum şi până
în etern, vei fi!

248 DOAMNE, SPRE TINE PRIVIM,

1.Doamne, spre Tine privim,


Vrem să strângem în suflet iubirea,
Să-nţelegem, din jertfă, mărirea,
Doamne, spre Tine privim!

2.Doamne, de Tine-ascultăm,
Tu eşti pâinea vieţii eterne,
Pace-n suflet doar Tu poţi aşterne,
Doamne, de Tine-ascultăm!

3.Doamne, ce mult Te dorim!


Eşti cu noi, totdeauna aproape,
Tu ne scoţi şi din foc şi din ape,
Doamne, ce mult Te dorim!

4.Doamne, să vii,Te-aşteptăm,
Să Te-ntorci, cum ai spus la plecare,
Să salvezi omenirea ce moare,
Doamne, să vii,Te-aşteptăm!

249 POŢI SĂ TE-NCREZI ÎN ISUS

1.Poţi să te-ncrezi
în Isus ne-ncetat!
El a învins!El a învins!
Biruitor peste iad şi păcat,
Domnul Hristos a învins!

refren:
El nu-i învins
de nimic pe pământ!
Toată puterea
e-n harul Său sfânt!

Crede că ai tot
ce El ţi-a promis:
Domnul Hristos a învins!

2.Poţi să păşeşti
cu Isus fericit!
El a-nviat!El a-nviat!
Tatăl din cer jertfa Lui a primit,
Domnul Hristos a-nviat!

refren:
El nu-i învins
de nimic pe pământ!
Toată puterea
e-n harul Său sfânt!

Crede că ai
tot ce El ţi-a promis:
Domnul Hristos a învins!

3.Poţi să fii sigur


în Domnul Hristos!
El S-a 'nălţat!El S-a 'nălţat!
El este-al tău Mare Preot milos
Domnul Hristos S-a 'nălţat!

refren:
El nu-i învins
de nimic pe pământ!
Toată puterea
e-n harul Său sfânt!

Crede că ai
tot ce El ţi-a promis:
Domnul Hristos a învins!

4.Poţi să vesteşti
tot ce El a promis!
El vine iar! El vine iar!

Drumul spre cer


pentru toţi e deschis,
Domnul Hristos vine iar!

refren:
El nu-i învins
de nimic pe pământ!
Toată puterea
e-n harul Său sfânt!

Crede că ai
tot ce El ţi-a promis:
Domnul Hristos a învins!
250 SPERANŢA MEA E DOAR HRISTOS

1.Speranţa mea e doar Hristos


Şi-al Său sfânt sânge preţios!
Oricâte şoapte m-ar chema,
Nu pot să cred în altceva!

refren:
Hristos e Stâncă de granit,
Doar El mă face neclintit!
Doar El mă face neclintit!

2.Când faţa nu I-o mai zăresc,


Mă-ncred în harul Său ceresc;
La fiecare val şi vânt
Stau ancorat de-al Său Cuvânt!

refren:
Hristos e Stâncă de granit,
Doar El mă face neclintit!
Doar El mă face neclintit!

3.Mi-e adăpost credinţa Sa


Şi jertfa Lui pe Golgota!
În jurul meu potop de-ar fi,
Eu ştiu că tot mă va iubi!

refren:
Hristos e Stâncă de granit,
Doar El mă face neclintit!
Doar El mă face neclintit!

4.Când va veni pe albul nor,


Voi fi găsit biruitor!
Zidit în El, pe veci voi sta,
Purtând neprihănirea Sa!

refren:
Hristos e Stâncă de granit,
Doar El mă face neclintit!
Doar El mă face neclintit!

251 O, SUFLETE, STAI LINIŞTIT

1.O, suflete, stai liniştit


'Naintea Celui sfânt!
Te-ncrede în El, umilit,
Ascultă-al Său Cuvânt!
E-aşa de bun şi drept,
A toate înţelept!
Predă-te cu sufletul zdrobit
'Naintea Celui sfânt!

2.O, suflete, stai liniştit,


Căci El te-a scos din foc!
Cu dragostea Lui te-a umbrit
Să-ţi facă-n ceruri loc...
Aceasta-i slava Lui,
Minunea cerului!
Te pleacă în faţa Lui smerit,
Căci El te-a scos din foc!

3.O suflete, stai liniştit,


'Naintea feţei Lui!
El ştie de ce ai venit
Şi tot ce ai să-I spui...
La El nimic nu-i greu:
Îţi dă tot harul Său!
Te pleacă-n credinţă umilit
'Naintea feţei Lui!

252 DE MÂNĂ DU-MĂ, TATĂ,

1.De mână du-mă,Tată,


După-al Tău plac,
În astă viaţă toată
Şi-n veac de veac!
Eu singur nu pot face
Nici chiar doi paşi;
Condu-mă cum Îţi place,
Să nu mă laşi!

2.În haru-Ţi ocroteşte


Inima mea
Şi fă de-o linişteşte
În vreme grea!
O, ia-mă lângă Tine
Când cad zdrobit
Şi-arată-mi ce e bine,
Când sunt orbit!

3.Chiar când nu văd cărarea


Pe und' m-aştepţi,
Mi-ajunge-ncredinţarea
Că Tu mă-ndrepţi!
De mână du-mă,Tată,
După-al Tău plac,
În astă viaţă toată
Şi-n veac de veac!

253 PRETUTINDENI CU ISUS

1.Pretutindeni cu Isus
eu merg voios,
Trec cu El prin văi
de lacrimi bucuros!

Fără El pe-acest
pământ nu-s bucurii,
Lângă Domnul
însă grija va pieri.

refren:
Apărat de Isus,
sigur eu mă simt,
Orişiunde merg cu El,
în pace sunt!

2.Pretudindeni cu Isus
cel adorat!
Oamenii mă uită
dar El niciodat'!

De s-ar duce totul


în adânc de mări,
Domnul mă salvează
din orice-ntâmplări!

refren:
Apărat de Isus,
sigur eu mă simt,
Orişiunde merg cu El,
în pace sunt!

3.Pretutindeni cu Isus
în clipa grea!
Harul Lui mă face azi
să pot cânta!

Cânt cu voie mare


că veni Hristos,
Frate şi salvare
omului de jos.

refren:
Apărat de Isus,
sigur eu mă simt,
Orişiunde merg cu El,
în pace sunt!

254 PE VECI CU DUMNEZEU

1."Pe veci cu Dumnezeu!",


aşa-i deviza mea,
Cuvântu-acesta-i farul meu
şi noaptea-i steaua mea.

În lume cât trăiesc,


străin şi călător,
Întruna vreau să locuiesc
cu-al meu Mântuitor!
Scump Isus, scump Isus
de Tine mi-este dor!

2.Spre cer mereu privesc,


acolo-i ţara mea,
De multe ori mă socotesc
ca şi sosit în ea!

Şi-atunci mai mult mi-e dor,


un dor nepotolit,
Mi-e dor de-oraşul uimitor,
Ierusalim iubit!
Sfânt oraş, sfânt oraş,
Ierusalim iubit!
3.Adesea în dureri,
când cad şi când suspin,
Ca şi-al lui Noe porumbel,
la arcă iarăşi vin...

Şi-n sufletu-mi mereu,


ca pe seninul cer
Se-arată-al păcii curcubeu
cu scumpe mângâieri!
Semn ceresc, semn ceresc,
cum mângâi tu-n dureri!

4.Pe veci cu Dumnezeu!


O,Doamne-ajută-mi Tu
Ca tot spre Tine dorul meu
să mi-l îndrept de-acu'!

Scăparea Tu îmi eşti,


iar bucuria mea
În locuinţele cereşti la
Tine-o voi avea!
Pacea mea, pacea mea
la Tine-o voi avea!

255 APARŢIN LUI ISUS,

1.Aparţin lui Isus,


Sunt copil de-Mpărat,
Sunt un semn pentru dragostea Lui,
Harul Său revărsat,
Fericire mi-a dat,
Mulţumesc zi de zi Domnului.

refren:
Nu mă tem de nimic,
Tatăl meu e-Mpărat,
Niciodată,de mine El n-a uitat,
Când sunt singur şi trist,
Când Îl strig în impas,
El îmi spune din nou:"Nu te las!"

2.Sunt al Regelui meu,


Mă iubeşte, eu ştiu,
Nesfârşită e dragostea Sa,
Mi-a promis că-ntr-o zi
Lângă mine va fi,
Faţa Lui ne-ncetat voi vedea.

refren:
Nu mă tem de nimic,
Tatăl meu e-Mpărat,
Niciodată,de mine El n-a uitat,
Când sunt singur şi trist,
Când Îl strig în impas,
El îmi spune din nou:"Nu te las!"

3.Eu aştept marea zi,


Când, aşa cum mi-a spus,
Domnul,Regele meu va veni,
În căminul de sus,
Eu voi fi cu Isus,
Printre îngeri şi prinţi voi domni.

refren:
Nu mă tem de nimic,
Tatăl meu e-Mpărat,
Niciodată,de mine El n-a uitat,
Când sunt singur şi trist,
Când Îl strig în impas,
El îmi spune din nou:"Nu te las!"

256 DOMNU-I PĂSTORUL MEU

1.Domnu-i Păstorul meu


chiar dacă sunt mic,

2.El mă paşte,
nu duc lipsă de nimic!

257 PĂRINTELE MEU E FOARTE BOGAT:

1.Părintele meu
e foarte bogat:
Comorile lumii
chiar El le-a creat!

Al Lui e pământul
şi veşnic va fi,
Nu-i nimeni să aibă
mai mari bogăţii!

2.Pe unicul Fiu


la noi L-a trimis,
Prin El poarta cerului
ni s-a deschis;

Suntem aşteptaţi
în măreţul palat
Ca rod al Golgotei,
ca fii de-Mpărat.

3.Deşi sunt născut


ca om păcătos,
Mai mult ce-am visat
voi avea prin Hristos:

Veşmânt al dreptăţii,
un veşmânt alb,curat
Şi-a slavei coroană,
ca fiu de-Mpărat!

4.Aici pe pământ
eu sunt peregrin,
Dar am un palat sus
în cerul senin!

Deşi câteodată
pe cale-am oftat,
Eu am fericirea
că-s fiu de-Mpărat.
258 DIN SINAI A RĂSUNAT

1.Din Sinai a răsunat


Glasul Domnului cel sfânt,
Legea Lui ne-a arătat
Sfântă-n cer şi pe pământ.
Dumnezeu ne-a dăruit
Un dreptar neprihănit
Şi în veci de veci va sta,
Scrisă-n inimi, Legea Sa.

2.Toate trec în veşnicii,


Munţi şi ape şi pământ,
Însă-n veci vor dăinui
Legea Sa şi-al Său Cuvânt.
De s-ar fi putut schimba,
N-ar fi fost nici Golgota,
Astfel ştim că-n veci va sta
Neclintită,Legea Sa.

3.Am aflat al vieţii drum


Din Sinai la Golgota,
Dumnezeu e drept şi bun
Şi aşa e Legea Sa.
Nu se schimbă Dumnezeu,
Veşnic este tronul Său,
Universu-n veci va sta
Sprijinit pe Legea Sa.
259 CUVÂNTUL LEGII LUI ISUS

1.Cuvântul Legii lui Isus


E adevăr venit de sus,
Dând hrană spre-ntărire!
Iar rostul Lui e sfânt, curat,
Şi lămurit, şi-adevărat,
Izvor de-ndreptăţire.

Veşnic sfeşnic
Îndrumare pe cărare,
Şi povaţă,
Înnoind întreaga viaţă.

2.Porunca Legii lui Hristos


Preschimbă drumu-ntunecos
În veşnică lumină.
Şi temerea de Dumnezeu
Conduce sigur pasul tău
Spre ţara cea senină.

Cine ţine
Şi-mplineşte, căci iubeşte
Tot Cuvântul,
El va moşteni pământul!

3.Cuvântul Legii lui Hristos


E mult mai scump, mai preţios
Ca cel mai de preţ aur;
El este la-ndemâna ta,
Doar vinde tot şi vei avea
Un minunat tezaur!

Veşnic sfeşnic,
Îndrumare pe cărare
Şi lumină
Către patria divină!

260 PLĂCUTĂ-I, DOAMNE, LEGEA TA

1.Plăcută-i,Doamne,
Legea Ta Şi pilda ce ne-ai dat!
Când m-ai chemat s-ascult de ea,
Cum nu Ţi-aş fi urmat?

2.Nimic nu m-ar mai ţine azi


De-a nu Te asculta,
Când am văzut că griji, necaz
Sunt spre-ndreptarea mea!
3.Din inimă vreau să urmez
Doar scumpă,Legea Ta,
Şi Ţie azi mă-ncredinţez,
Tu eşti scăparea mea!

4.Şi-nfrunt atunci orice nevoi,


Purtat de-un singur dor.
Să ai plăcere Tu de noi
Iubit Mântuitor!

261 VOINŢA ŞI ÎNDEPLINIREA,

1.Voinţa şi îndeplinirea,
Dă-mi-le,Tu,Părinte sfânt
Şi dirijează-mi Tu pornirea,
Prin Duhul Tău şi-al Tău Cuvânt,
Ca-n toate să ajung să-Ţi plac
Şi numai voia Ta s-o fac!

2.Voinţa-mi stă mereu în cale


Să nu fac ce mi-ai poruncit
Şi pofta cărnii-nşelătoare
Mă duce-ades' pe-un drum greşit...
Am meritat de-atâtea ori
Blestem, nu binecuvântări.

3.Eu ştiu că mă conduci mai bine


Decât eu însumi aş putea,
De-aceea mă încred Tine,
Să stăpâneşti fiinţa mea;
Aşa vreau să-Ţi urmez mereu,
Ajută-mi Tu,Isuse-al meu!

262 SĂ PĂZESC, ISUSE-NVAŢĂ-MĂ,

1.Să păzesc,Isuse-nvaţă-mă,
Legea Ta, Legea Ta,
Voia-Ţi sfântă vreau să-ndeplinesc,
Tu-mi poţi ajuta!

refren:
Vreau să fiu doar al Tău,
Legea Ta s-o împlinesc;
Vreau în veci,Ţie-n veci,
Numai Ţie să-Ţi servesc!

2.Bani, mărire, nu mă fericesc,


Ce folos, ce folos,
Dacă-n viaţă n-am vrut să primesc
Pe Isus Hristos!...
refren:
Vreau să fiu doar al Tău,
Legea Ta s-o împlinesc;
Vreau în veci,Ţie-n veci,
Numai Ţie să-Ţi servesc!

3.Am lăsat tot ce e trecător;


Numai Tu,Numai Tu,
Tu să-mi fii, în toate,
Protector Şi Mângâietor!

refren:
Vreau să fiu doar al Tău,
Legea Ta s-o împlinesc;
Vreau în veci,Ţie-n veci,
Numai Ţie să-Ţi servesc!

263 PRIVESC LA TINE, DOMNUL MEU,

1.Privesc la Tine,
Domnul meu,
Şi faţa Ta o caut!
Iubesc din suflet Legea Ta,
Iubirea Ta o laud!

Isuse-ajută-mă să-Ţi fiu


Pe-acest pământ un martor viu,
Pe-acest pământ un martor viu,
Iubirea Ta s-o laud!

2.Condu,Isuse, paşii mei,


Spre ceruri, prin credinţă,
Acolo unde nu-i păcat,
Nici griji, nici suferinţă!

O,Doamne, ia-mi,Tu, inima,


Să 'nalţ mereu gândirea mea,
Să 'nalţ mereu gândirea mea,
Spre ceruri, prin credinţă!

3.Chiar dacă
lupta-i partea mea,
Răsplata este mare,
Cununa mă aşteaptă-n cer,
Nespus de sclipitoare.

O, cerul este uimitor,


Da, pentru cel biruitor,
Da, pentru cel biruitor
Răsplata este mare!
264 CA UN RÂU DE VIAŢĂ

1.Ca un râu de viaţă


este pacea ta
Când asculţi de Domnul
şi de Legea Sa!

Plin de biruinţă,
poţi trăi frumos
Dacă ai în suflet
pacea lui Hristos!

2.Mâna Lui te ţine,


El te va purta,
Roagă-te, veghează,
nu te-nspăimânta!

Marea, cât de mare,


greul, cât de greu,
Cine te va smulge
de la braţul Său?

3.Domnul ştie toate,


fii, deci, neclintit!
Dragostea-I de Tată
le-a îngăduit...

Doar trecând prin


flăcări poţi să fii curat,
Şi-n coroana slavei,
aur încercat...

265 DACĂ DOMNUL E-A TA DESFĂTARE,

1.Dacă Domnul
e-a ta desfătare,
Dacă El este aripa ta,
Dacă-L faci
turnul tău de scăpare,
Fericit poţi atunci cânta.

2.Dacă-L cauţi
pe Domnul oriunde,
Dacă-L strigi
ca un cerb însetat,
Dacă-n El lacrima-ţi
vei ascunde,
Prin credinţă vei fi salvat.
3.Dacă faci totdeauna dreptate,
Dacă spui adevărul mereu,
Dacă ţii Legea cu scumpătate,
Eşti un fiu al lui Dumnezeu.

4.Dacă eşti îmbrăcat cu iubire,


Dacă celor sărmani le slujeşti,
Dacă ştii să împarţi fericire,
Fericire ai să găseşti.

5.Dacă vrei
să trăieşti prin credinţă,
Dacă stai tare pân' la sfârşit,
Dacă vrei să obţii biruinţă,
Azi e timpul, fii pregătit!

266 DE-ACUM SUNT GATA

1.De-acum sunt gata


Să merg în viaţă
Cu El, de mână
Şi faţă-n faţă,
Isus mi-e viaţa,
E-a mea speranţă,
Eu merg cu El pe calea Sa.

2.De-acum sunt gata


S-ascult de Lege,
Isus m-ajută,
Căci mă-nţelege,
El mi-este Frate,
El mi-este Rege,
Eu merg cu El pe calea Sa.

3.De-acum sunt gata


Ca jertfă sfântă,
Cu crucea-n spate,
Pe calea strâmtă,
De-acum sunt gata
Cum El cuvântă,
Eu merg cu El pe calea Sa.

4.De-acum sunt gata


Să-mi spun credinţa,
În El am pacea
Şi biruinţa,
Înving şi moartea
Şi suferinţa.
Eu merg cu El pe calea Sa.
267 DOMNUL NE CHEAMĂ PE MUNTE,

1.Domnul ne cheamă pe munte,


Legea din nou să ne dea.
Cine e gata s-asculte
Taina rostită de ea?

Flăcări Sinaiul aruncă,


Foc de dreptate ceresc,
Domnul rosteşte poruncă,
Unde sunt cei ce-L măresc?
Iată-ne-aici,Golgota sa cântăm,
Iată-ne-aici,Legea Ta sa urmăm.

2.Domnul ne cheamă la cruce,


Viaţa la toţi sa ne dea.
Cine e gata sa urce
Până la dragostea Sa?

Golgota toată-i jertfire,


Valuri de har se pornesc,
Fără de margini, iubire,
Unde sunt cei ce-L iubesc?
Iată-ne-aici, mila Ta implorăm!
Iată-ne-aici, tot ce-ai spus,
noi sperăm!

3.Domnul ne cheamă la Sine,


Cer de minuni să ne dea.
Cine ascultă şi vine?
Iată pe nor slava Sa!

Viaţa cea fără pieire,


Zori de lumină vestesc,
Domnul coboară-n mărire,
Unde sunt cei ce-L doresc?
Iată-ne-aici,Golgota să cântăm,
Iată-ne-aici, bun Isus
Te-aşteptăm!

268 CETATE TARE-I DUMNEZEU

1.Cetate tare-i Dumnezeu


Şi armă-apărătoare!
El ne ajută-n orice greu
Ce-ar vrea să ne doboare.
Vrăjmaşul cel bătrân
Se crede-acum stăpân;
Putere, vicleşug,
El are din belşug,
Dar Domnul e mai tare!

2.Tăria noastră nu-i de-ajuns


Şi-am fi răpuşi pe dată,
Dar pentru noi Hristos Isus,
El duce lupta toată!
Şi-ntrebi tu cine-i El?
El e Emanuel,
E Domnul Savaot,
Şi Dumnezeu a tot,
Îzbânda întrupată!

3.De-ar fi cu draci pământul plin


Ce-ar vrea să ne înghită,
Nu ne-ndoim cât de puţin
De-a noastră reuşită!
Al răzvrătirii prinţ
Scrâşneşte-amar din dinţi,
Dar oricât ar scrâşni,
Scriptura-l va zdrobi:
Ea stă nebiruită!

4.Să nu se-atingă de Cuvânt,


Să-L lase cum e-n Carte!
Cuvântul şi cu Duhul Sfânt
Ne sunt a noastră parte!
Şi de-ar ameninţa
Chiar viaţa să ne ia
Tiranul inamic,
Noi n-am pierdut nimic!
Hristos e Domn şi-n moarte!

269 IUBIT ISUSE-AL MEU,

1.Iubit Isuse-al meu,


Miel al lui Dumnezeu
Mărit erou,
(:Tu-mi eşti Mântuitor,
De-aceea Te implor
Să-mi fii Tu Protector
În orice greu!:)

2.Satana mult ar vrea


Să trec de partea sa
Şi să te las...
(:Tu, mare Dumnezeu
Alungă pe cel rău
Şi fă să fiu mereu
Spre Tine-atras!:)
3.Al Tău vreau să rămân,
Al Tău,Isuse bun,
În veac de veac!
(:Fi-mi Tu coperământ,
Condu-mă pe pământ,
În trai curat şi sfânt
După-al Tău plac!:)

4.Şi-odată liberat
De orişice păcat,
Spre Tine, sus,
(:Eu ochii mi-i ridic
Şi vesel pot să zic:
,,De-azi moartea mi-e câştig,
Am pe Isus!":)

270 ÎN DOMNUL GĂSESC ADĂPOST

1.În Domnul găsesc adăpost


De lume, de rău şi păcat;
Mereu Tu Isuse mi-ai fost
Şi mi-eşti sigur loc de salvat!

refren:
Salvat, salvat,
Pe veci cu Isus voi domni!
Salvat, salvat,
Cânta-voi şi-L voi preamări

2.De spaimele nopţii nu ştiu,


De zboară săgeţi, nu mă tem,
Isus mi-este scut, şi-am să fiu
Salvat de-orice plăgi şi blestem!

refren:
Salvat, salvat,
Pe veci cu Isus voi domni!
Salvat, salvat,
Cânta-voi şi-L voi preamări

3.Chiar sute şi mii de-ar cădea


În stânga şi-n dreapta, mereu,
Eu tot în credinţă voi sta,
Isus este sprijinul meu!

refren:
Salvat, salvat,
Pe veci cu Isus voi domni!
Salvat, salvat,
Cânta-voi şi-L voi preamări
4.Isuse-alor Tăi le promiţi
Că îngeri trimiţi pentru ei
Să-i scape când sunt năpădiţi
De vipere, demoni sau de lei!

refren:
Salvat, salvat,
Pe veci cu Isus voi domni!
Salvat, salvat,
Cânta-voi şi-L voi preamări

5.O,Doamne-adăpost umbritor,
Strigat-am în griji şi necaz
Iar Tu mi-ai răspuns iubitor:
Te scap şi te 'nalţ, nu te las!

refren:
Salvat, salvat,
Pe veci cu Isus voi domni!
Salvat, salvat,
Cânta-voi şi-L voi preamări

6.Deci vină orice strâmtorări


Şi urle Satana turbat,
Chiar munţii arunce-se-n mări,
Eu ştiu că tot voi fi salvat!

refren:
Salvat, salvat,
Pe veci cu Isus voi domni!
Salvat, salvat,
Cânta-voi şi-L voi preamări

271 PE JAN HUS

1.Pe Jan Hus Pe rug l-au pus


dar n-a cedat
Chiar din flăcări, chiar din flăcări
A cântat!

272 VĂ-NDREPTAŢI SPRE GHETSEMANI

1.Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani


Când simţiţi ispita grea!
Staţi în luptă cu Isus,
Nu priviţi decât în sus,
De la Domnul învăţaţi
Rugi fierbinţi să înălţaţi!
2.Mergeţi iarăşi să-L vedeţi
Judecat, lovit, legat;
Ce durere-a suferit
Pentru voi, căci v-a iubit!
De la Domnul învăţaţi
Crucea Lui cum s-o purtaţi!

3.Vă suiţi la Golgota


Să-I aduceţi mulţumiri;
Când El spune "S-a sfârşit,"
Planul Său e împlinit;
Cu Isus, nedespărţiţi,
Învăţaţi cum să trăiţi!

273 MERGEM ÎNAINTE,

1.Mergem înainte,
Domnul e cu noi,
Niciodată-n luptă
nu vom da 'napoi!

Răul sus pe cruce


El l-a biruit,
Drumul spre victorii
El ne-a pregătit.

refren:
Iată,se zăreşte
al măririi prag,
Mergem înainte
sub acelaşi steag!

2.Mergem înainte
spre acelaşi ţel,
Noi suntem oştirea,
Rege este El!

În unire sfântă
trecem zi de zi
Una în durere,
una-n bucurii...

refren:
Iată,se zăreşte
al măririi prag,
Mergem înainte
sub acelaşi steag!

3.Mergem înainte,
lupta cât de grea,
El ne sprijineşte,
nu putem cădea!

Ne-a promis o Ţară,


şi-o vom locui,
Ne-a promis un nume,
şi-l vom moşteni!

refren:
Iată,se zăreşte
al măririi prag,
Mergem înainte
sub acelaşi steag!
274 BIRUITORUL MERGE PRIN CREDINŢĂ

1.Biruitorul merge
prin credinţă
Şi va primi un loc
în ceruri, sus;

Va birui cercări şi suferinţă


Căci poartă crucea
cu Hristos Isus.
În veşnicie are să fie
(:Cu bucurie înveşmântat.:)

2.Biruitorul luptă prin credinţă


Şi răstigneşte firea lui cea rea;
El peste moarte are biruinţă

Când vine Domnul


plin de slava Sa!
O, ce bogată, sfântă răsplată
(:Primeşte-ndată de la Isus! :)

3.Părinte bun,
m-ajută şi pe mine,
Cântând, s-alerg
pe drumul cel spinos!

Să biruiesc,
mă ţin legat de Tine,
Ca un copil cuminte,
credincios!

M-ajuţi ştiu bine,


Tu eşti cu mine
(:Înving prin Tine,
Tu-mi dai puteri!:)
275 CÂND DAVID ŞI CU GOLIAT

1.Când David şi cu Goliat


s-au întâlnit şi s-au luptat,
Nu sabia a biruit,
nici pietricica ce-a lovit,
Ci singur bunul Dumnezeu!

276 ÎL VĂD ADESEA ŞI-L ADMIR

1.Îl văd adesea şi-l admir


Pe-urmaşul lui Isus Hristos,
Sorbind al lacrimii potir
Cu paşi trudiţi,
pe drum spinos...

"De unde ai primit puteri


Să-nfrunţi atâtea mari dureri?"
Iar el mi-a spus:
"Nădejdea mea-i Hristos
şi biruinţa Sa!"

2.Îl văd în luptă, deseori,


O sabie purtând şi scut,
Ah, simt cum rănile îl dor,
Dar văd că nu se dă bătut!

"De unde ai aşa curaj,


Să speri, să lupţi,
să nu te laşi?"
Iar el mi-a spus:
"Nădejdea mea-i Hristos
şi biruinţa Sa!"

3.Suntem cu toţii peregrini


Prin valea negrelor dureri;
Deşi îngustă şi cu spini,
Cărarea duce sus, la cer!

La Tine,Doamne, am găsit
Putere până la sfârşit!
Păstrează-n noi nădejdea Ta
S-avem putere a lupta!
277 FURTUNA DE-AR LOVI

1.Furtuna de-ar lovi


Şi gloata de-ar mugi,
Noi ştim că nu-i a noastră-nvăţătura!
E-al Domnului Cuvânt,
E Adevăr preasfânt!
Aici vom sta,
Cum ne-a-nvăţat Scriptura!

2.E-n inimă şi-n gând


Pecetea Celui sfânt,
Nimic nu va schimba învăţătura!
Noi nu dorim s-avem
Pe frunte-al Fiarei semn!
Aici vom sta,
Cum ne-a-nvăţat Scriptura!

3.De jertfă nu fugim,


Pe cel viclean îl ştim,
Dar vom urma cu drag învăţătura!
Noi viaţa ne-am depus
În mâna lui Isus!
Aici vom sta,
Cum ne-a-nvăţat Scriptura!

278 AUZI, DOAMNE, URLETUL MĂRII?

1.Auzi,Doamne, urletul mării?


Vezi cerul întunecat?
De ce ne-ai lăsat disperării,
Luptând cu-un duşman turbat?

Căci moartea pe noi se răzbună,


Nu ştim cum s-o oprim!
Oare cum poţi dormi pe furtună?
Chiar nu-Ţi pasă că pierim?

refren:
Ah, urletul mării,
la vorba Ta,stă smerit...
Când Tu porunceşti,
fie orice-ar fi,
Mânia furtunii nu poate lovi,
Căci Tu stăpâneşti
chiar şi val şi vânt,

Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt!


În Tine mă-ncred cât voi trăi,
Domnul meu preaiubit,
Cu Tine, Isuse,Stânca mea,
sunt liniştit!

2.Stăpâne, nu vezi cum loveşte


Păcatul amar şi greu?
Vezi inima-mi cum se căieşte,
Auzi oare plânsul meu?
Trezeşte-Te Doamne şi-alungă
Spaima ce m-a cuprins!
Glasul Tău iadu-ntreg să străpungă
Vrăjmaşul să-l văd învins!

refren:
Ah, urletul mării,
la vorba Ta,stă smerit...
Când Tu porunceşti, fie orice-ar fi,
Mânia furtunii nu poate lovi,
Căci Tu stăpâneşti chiar
şi val şi vânt,

Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt!


În Tine mă-ncred cât voi trăi,
Domnul meu preaiubit,
Cu Tine, Isuse,Stânca mea,
sunt liniştit!

3.Isuse, e linişte iară,


Toţi norii s-au risipit...
Iar pacea în suflet coboară
Cu Tine sunt fericit!

Te rog să rămâi lângă mine,


N-am alt Mântuitor!
Vreau să trec marea vieţii cu bine,
Prin valuri, prin vânt sau nor.

refren:
Ah, urletul mării,
la vorba Ta,stă smerit...
Când Tu porunceşti, fie orice-ar fi,
Mânia furtunii nu poate lovi,
Căci Tu stăpâneşti chiar
şi val şi vânt,

Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt!


În Tine mă-ncred cât voi trăi,
Domnul meu preaiubit,
Cu Tine, Isuse,Stânca mea,
sunt liniştit!

279 PLUTIM PRIN FURTUNĂ,

1.Plutim prin furtună,


plutim ne-ncetat,
Spre casa divină
cu porţi de-amarant...
De-i aspră cărarea,
noi nu disperăm:
În portul odihnei
curând ancorăm!

refren:
Spre casa divină
plutim ne-ncetat,
Spre scumpa cetate
cu porţi de-amarant.

2.Deşi noaptea-i
neagră şi valul turbat
Mugind, se frământă
de vânturi mânat,

În faţă-ne farul
sclipeşte voios,
Prin noapte ne cheamă,
e Domnul Hristos!

refren:
Spre casa divină
plutim ne-ncetat,
Spre scumpa cetate
cu porţi de-amarant.

3.Străbatem prin valuri,


sosim la uscat,
Edenul se-arată
cu-al vieţii palat!

Curând, în curând
cu Isus pe alb nor
Sosi-vom la Tatăl,
sosim la-al Său tron.

refren:
Spre casa divină
plutim ne-ncetat,
Spre scumpa cetate
cu porţi de-amarant.
280 ÎNDRĂZNEŞTE CU CREDINŢĂ,

1.Îndrăzneşte cu credinţă,
Harul Său îţi e de-ajuns!
În strâmtori de neputinţă
Ai în Golgota răspuns.
2.Pe cărarea vieţii, strâmtă,
Să rămâi stăruitor,
Căci ispite stau la pândă
Să te prindă-n gheara lor!

3.Spre-a intra-n Împărăţie,


Luptă până-n ultim ceas,
Căci vrăjmaşul vieţii ştie
Câtă vreme i-a rămas!

4.Credincios întotdeauna,
Tu rămâi în adevăr,
Luptă să-ţi păstrezi cununa,
Fii în toate veghetor!

281 'NAINTE CU ISUS

1.'Nainte cu Isus
prin timp aşa solemn,
Se-arată peste noi
al profeţiei semn!

Cuvântul scris
Se împlineşte-ntocmai
cum a fost prezis.

2.'Nainte cu Isus
prin orişice-ar veni!
Nimic nu-i de temut,
cu El vom birui!

Cu dreapta Sa,
Din noaptea strâmtorării
El ne va scăpa!

3.'Nainte cu Isus
pe-al veşniciei prag!
Cu sânge El ne-a scris
pe-al crucii Sale steag!

El e cu noi!
În marea luptă
pentru cer nu dăm 'napoi!

282 AU FOST EROI

1.Au fost eroi ce au durat,


Cu preţul vieţii, drum curat.
De ei mereu să ne-amintim,
La fel ca ei şi noi să fim!
2.Mai sunt eroi ce au aprins
Focul credinţei de nestins;
Văpăi din el să răspândim,
La fel ca ei şi noi să fim!

3.Vor fi eroi ce vor jertfi


Totul Iubirii, zi de zi!
Prin ani ce vin, oricât de grei,
Iubirii să jertfim ca ei!

283 PE ARIPI DE VULTUR

1.Pe aripi de vultur purtat,


Peste ultimul val de urgii,
Purtat sunt prin har şi credinţă,
Purtat până în veşnicii...

Peste munţi,
peste văi şi prăpăstii,
Tot mai sus până-n cerul înalt,
Aripile-s tari ce mă poartă
Prin ultimul mare asalt!

2.Cu Tine,Isuse, spre cer,


Ca pe aripi de vultur pornesc!
Sub ele nu-i loc de rănire,
Sub ele eu lupt şi slujesc...

Când păcatul
pândeşte intrarea
Şi cel rău
să mă-nghită ar vrea,
Aripile Tale m-acopăr,
M-ascund lângă inima Ta!

3.Pe aripi de vultur purtat,


Îmi adun orice zi,
orice ceas...
În ultima mare strigare
Făclie să fiu şi un glas!

Am de dus peste zări


veste bună,
Mântuirea la toţi s-o vestesc
Şi-apoi, lângă porţile slavei,
Pe aripi de vultur sosesc...

284 RĂMÂI CU NOI,


1.Rămâi cu noi,Isus iubit,
Căci noaptea lumii a sosit!
Lumină eşti, deci Tu să vii!
Cu braţul Tău să ne susţii!

2.Ne apără cu-al Tău Cuvânt,


Curaj ne dă şi Spirit Sfânt!
De viclenia celui rău
Să scapi acum poporul Tău!

3.Pe mândri Tu să-i umileşti!


Un sfânt popor să-Ţi curăţeşti,
Să apărăm credinţa Ta,
Să nu ne-ndepărtăm de ea!

4.Comoară ni-e al Tău Cuvânt,


Comoară-ai Tăi copii Îţi sunt!
Din mâna Ta nu vom cădea!
Prin harul Tău aici vom sta!

285 DRUMUL SFINTELOR VICTORII,

1.Drumul sfintelor victorii,


Ca un zbor luminos,
Duce spre senine glorii
Sub steagul lui Hristos!

refren:
Hristos e Domnul,
E Rege şi Păstor,
Spre marea izbândă
Conduce-al Său popor.
Veniţi degrabă
Sub steagu-nsângerat,
Pe culmi de ceruri vom cânta:
"Iubirea Lui n-a salvat!"

2.Tot mai sus mereu ne cheamă,


Noi urcăm zi de zi,
N-avem nici un fel de teamă,
Cu El vom birui!

refren:
Hristos e Domnul,
E Rege şi Păstor,
Spre marea izbândă
Conduce-al Său popor.
Veniţi degrabă
Sub steagu-nsângerat,
Pe culmi de ceruri vom cânta:
"Iubirea Lui n-a salvat!"

3.Aclamaţi Biruitorul
De pe sfinte 'nălţimi!
Iată, se arată norul
De strălucire plin!

refren:
Hristos e Domnul,
E Rege şi Păstor,
Spre marea izbândă
Conduce-al Său popor.
Veniţi degrabă
Sub steagu-nsângerat,
Pe culmi de ceruri vom cânta:
"Iubirea Lui n-a salvat!"

286 CINE VREA SMERIT SĂ FIE

1.Cine vrea smerit să fie


Va domni în veşnicie!

287 FIŢI TARI ÎN CREDINŢĂ

1.Fiţi tari în credinţă,


Isus va veni!
Un ceas mai vegheaţi
şi luptaţi!
Răsplata curând
de la El vom primi,
În slavă, spre ceruri purtaţi.

Când iadul întreg


năvălea către El,
Isus credincios a rămas.
Fiţi tari în credinţă,
cu ochii spre ţel,
Aproape-i al tihnei popas!

2.Fiţi tari în credinţă,


spre ceruri priviţi,
Acolo e locul promis!
Cetatea de aur aşteaptă pe sfinţi,
Isus poarta ei v-a deschis.

Mult nu va mai fi
de trudit şi de plâns,
Şi treceţi de-al lumii hotar;
Fiţi tari în credinţă,
Isus a învins
Şi voi veţi învinge prin har!

3.Fiţi tari în credinţă,


curând veţi vedea
Pe Cel care vin pe nor!
Să bateţi din palme
strigând ,,osana",
Un cântec de drag şi de dor!

Cu glas de arhanghel
Isus va chema
Pe robii cei harnici şi buni;
Fiţi tari în credinţă,
urmând voia Sa,
Pe pragul atâtor minuni!

4.Fiţi tari în credinţă,


Isus a promis
Că vine curând marea zi
Când orice suspin
pentru veci va fi stins,
Lumina pe frunţi va-nflori!...

Cununa e gata,
ne-aşteaptă pe noi,
Urcaţi în genunchi, temerar!
Ai Domnului martori
şi vajnici eroi,
Fiţi tari în credinţă, fiţi tari!
288 MICA PICĂTURĂ

1.Mica picătură
Naşte un ocean;
Fir cu fir, se-adună
Stânca de mărgean...

2.Scurta clipă zboară,


Chiar de n-ai dori,
Însă ea măsoară
Drum de veşnicii...

3.Mici ispite cheamă


Inima-n păcat.
Dacă nu iei seamă,
Poţi să fii pătat...

4.Fapte mici de milă,


Vorbe de zidit
Pot să dea lumină
Celui rătăcit...
5.Boabe semănate
De gingaşe mâini,
Binecuvântate,
Se vor face pâini...

6.Fii cu mintea trează,


Vezi ce-i bun sau rău!
Domnul sigilează
Caracterul tău!

289 LUMINA-I HRISTOS,

1.Lumina-i Hristos,
de ce să mă tem?
Când dau de-ntuneric,
pe El am să-L chem!

El mi-e mântuire
din griji şi nevoi;
Cuvântul ne spune
că El e cu noi!

refren:
Lumina mea-i El!
De ce m-aş feri
Când Domnul mă poartă
prin noapte şi zi?

Lumina mea-i El!


De ce m-aş feri
Când Domnul mă poartă
prin noapte şi zi?

2.Lumina-i Hristos;
când nori grei se strâng
Mă-nalţ în credinţă,
curajul nu-mi frâng...

Căci unde tronează


Hristos iubitor,
Durerea dispare
şi piere-orice nor!

refren:
Lumina mea-i El!
De ce m-aş feri
Când Domnul mă poartă
prin noapte şi zi?
Lumina mea-i El!
De ce m-aş feri
Când Domnul mă poartă
prin noapte şi zi?

3.Lumina-i Hristos;
puteri El îmi dă
Să birui în lupta
ce-n faţă ne stă!

De-acum înainte
spre El voi privi,
Căci El mă conduce
prin noapte şi zi!

refren:
Lumina mea-i El!
De ce m-aş feri
Când Domnul mă poartă
prin noapte şi zi?

Lumina mea-i El!


De ce m-aş feri
Când Domnul mă poartă
prin noapte şi zi?
290 DACĂ CREZI ÎN DUMNEZEU,

1.Dacă crezi în Dumnezeu,


Tot mereu 'nainte!
Oare n-auzi glasul Său?
Tot mereu 'nainte!
Tatăl sfânt te-ndeamnă deci,
Tot mereu 'nainte!
Tu urmează-I Lui pe veci!
Tot mereu 'nainte!

refren:
Tot mereu,tot mereu,
Tot mereu 'nainte,
Doamne,prin Cuvântul Tău,
Du-mă pe căi sfinte!

2.Eşti aproape de Hristos?


Tot mereu 'nainte!
Auzi glasu-I blând, duios?
Tot mereu 'nainte!
Harul Său te-a sprijinit,
Tot mereu 'nainte!
Fii prin El desăvârşit!
Tot mereu 'nainte!
refren:
Tot mereu,tot mereu,
Tot mereu 'nainte,
Doamne,prin Cuvântul Tău,
Du-mă pe căi sfinte!

3.Simţi în tine Duhul Sfânt?


Tot mereu 'nainte!
Te atrage-al Său Cuvânt?
Tot mereu 'nainte!
Duhul Sfânt îţi dă puteri,
Tot mereu 'nainte!
Să priveşti mereu spre cer!
Tot mereu 'nainte!

refren:
Tot mereu,tot mereu,
Tot mereu 'nainte,
Doamne,prin Cuvântul Tău,
Du-mă pe căi sfinte!

291 STAI TARE-N ISPITE

1.Stai tare-n ispite


şi luptă contra lor,
Căci cel ce se luptă
e biruitor!

Învinge duşmanul,
fii vajnic bărbat!
(:Priveşte spre Domnul
când eşti încercat!:)

2.Evită păcatul,
ai cugetul curat,
Urăşte minciuna,
nu fi ne-nfrânat!

Fii treaz totdeauna,


spre bine pornit,
(:Priveşte spre Domnul
când eşti ispitit!:)

3.Cel ce biruieşte
va fi încoronat
Şi va fi cu Domnul
în ceruri 'nălţat;

Acolo l-aşteaptă-un
cămin fericit!
(:Priveşte spre Domnul
când eşti biruit! :)

4.Când tot prin credinţă


vei fi biruitor,
Te pleacă sub cruce,
viteaz luptător!

Doar El este vrednic


să fie-nălţat!
(:Priveşte spre Domnul
căci El te-a salvat! :)
292 SUS, OASTE-A LUI HRISTOS,

1.Sus, oaste-a lui Hristos,


Grăbiţi şi vă-narmaţi!
Sub steagul Său victorios
La luptă v-avântaţi!
Vă-ncingeţi ne-ncetat
Cu adevărul sfânt,
Şi nu vă temeţi de luptat
Cu un vrăjmaş înfrânt!

2.Staţi tari şi vă rugaţi,


Isus vă v-ajuta!
Ca pavăză şi coif luaţi
Neprihănirea Sa!
Cu dragoste şi zel
Picioarele-ncălţaţi
Şi nu veţi obosi defel
Când steagul Lui purtaţi!

3.Un singur scut aveţi:


Credinţa-n jertfa Sa,
Căci arzătoarele săgeţi
Le stingeţi doar cu ea!
În luptă când e greu
Nu staţi descumpăniţi,
Cu sabia lui Dumnezeu
Luptaţi şi biruiţi!

293 NU CEDA ISPITEI,

1.Nu ceda ispitei,


luptă tot mereu,
Coste biruinţa
preţul cel mai greu!

Dacă chiar Satana


ţi-ar porni război,
Spre Isus priveşte
şi nu da 'napoi!

refren:
Chiar zdrobit cu totul,
luptă orice-ar fi,
Domnu-i lângă tine
şi vei birui!

2.Fugi de răi tovarăşi,


ţine-te curat,
Nu lăsa să-ţi piară
teama de păcat!

Chiar când în credinţă


au rămas doar doi,
Spre Isus priveşte,
şi nu da-napoi!

refren:
Chiar zdrobit cu totul,
luptă orice-ar fi,
Domnu-i lângă tine
şi vei birui!

3.Luptător al crucii,
răsplătit vei fi!
Rabdă, chiar când lumea
te-ar batjocori!

Să nu-ţi pierzi curajul


când vezi lupta-n toi,
Spre Isus priveşte
şi nu da 'napoi!

refren:
Chiar zdrobit cu totul,
luptă orice-ar fi,
Domnu-i lângă tine
şi vei birui!

294 CÂND TE-ATRAGE O ISPITĂ,

1.Când te-atrage o ispită,


Stai departe de păcat:
Ai izbânda pregătită,
Dacă vrei cu-adevărat!
Dacă vrei să-nvingi păcatul,
Poţi să nu i te supui!
Numai tu eşti vinovatul,
Dacă stai în calea lui!

2.Când te cheamă pofta lumii,


N-asculta de glasul ei!
De cărările minciunii
Depărtează ochii tăi!
Făr' a Domnului tărie
Nu rezistă nici un om!
Dacă pildă vrei să-ţi fie,
Aminteşte-ţi de Samson!

3.Să te rogi fără-ncetare,


Căci vrăjmaşu-i mânios,
Te pândeşte pe cărare
Ca un şarpe veninos!
Simţi ispita câteodată
Cum te-atrage în păcat?
Depărtează-te îndată
De terenul fermecat!

295 DEMULT MĂ LUPT S-AJUNG MAI SUS,

1.Demult mă lupt
s-ajung mai sus,
Spre ţinta pusă de Isus,
Dar tot mereu greşeli
mă-nving
Şi ţinta nu pot s-o ating...

refren:
În dorul meu
de-a creşte-n har,
Las truda mea,
căci e-n zadar!

La Tine-alerg,
o,scump Isus,
Tu să mă faci
s-ajung mai sus!

2.Şi chiar când vreau


să biruiesc
Şi binele să-l făptuiesc,
De mine răul stă lipit
Şi fac mereu ce n-am dorit...

refren:
În dorul meu
de-a creşte-n har,
Las truda mea,
căci e-n zadar!

La Tine-alerg,
o,scump Isus,
Tu să mă faci
s-ajung mai sus!

3.Un dor mă trage ne-ncetat


Spre-o lume fără de păcat...
Din tot ce-ar fi aicea jos
Eu vreau viaţa cu Hristos!

refren:
În dorul meu
de-a creşte-n har,
Las truda mea,
căci e-n zadar!

La Tine-alerg,
o,scump Isus,
Tu să mă faci
s-ajung mai sus!

4.Când prin credinţă


Te zăresc,
Pe tronul Tău împărătesc,
Atunci mă rog mai călduros:
Ajută-mi Tu,Isus Hristos!

refren:
În dorul meu de-a creşte-n har,
Las truda mea,căci e-n zadar!
La Tine-alerg,o,scump Isus,
Tu să mă faci s-ajung mai sus!

296 DACĂ CRUCEA GREA ÎŢI PARE,

1.Dacă crucea grea îţi pare,


Fii credincios!
Chiar când lacrima te doare,
Fii credincios!

refren:
Poartă-ţi crucea cu plăcere,
Fii credincios,
Domnul sfânt îţi dă putere,
Fii credincios!

2.Fie lupta cât de-amară,


Fii credincios!
Chiar înfrânt te scoală iară,
Fii credincios!

refren:
Poartă-ţi crucea cu plăcere,
Fii credincios,
Domnul sfânt îţi dă putere,
Fii credincios!

3.De-ar părea că-nvinge Satan,


Fii credincios!
În curând primeşti răsplata,
Fii credincios!

refren:
Poartă-ţi crucea cu plăcere,
Fii credincios,
Domnul sfânt îţi dă putere,
Fii credincios!

4.Când te-apasă griji, durere,


Fii credincios!
În curând ai mângâiere,
Fii credincios!

refren:
Poartă-ţi crucea cu plăcere,
Fii credincios,
Domnul sfânt îţi dă putere,
Fii credincios!

297 CÂND SUNT RĂPUS DE VREUN PĂCAT

1.Când sunt răpus


de vreun păcat
Şi toate mă lovesc mereu,
Oricât aş fi de întristat,
Alerg, alerg la Dumnezeu.

refren:
Cetatea mea,Isus,
Stâlp de foc şi nor,
Odihna sufletului meu,
Tu,Stânca mea de har,
braţul protector,
Primeşte-mă la pieptul Tău!

2.Când valul morţii m-a răpit


Şi să-i rezist mi-e tot mai greu,
Când nicăieri nu sunt primit,
Mai strâns mă prind
de Dumnezeu.

refren:
Cetatea mea,Isus,
Stâlp de foc şi nor,
Odihna sufletului meu,
Tu,Stânca mea de har,
braţul protector,
Primeşte-mă la pieptul Tău!

3.Când mă hrănesc cu rătăciri


Şi-n beznă mă afund mai rău,
Când nu găsesc în ochi priviri,
Umil mă-ndrept
spre Dumnezeu.

refren:
Cetatea mea,Isus,
Stâlp de foc şi nor,
Odihna sufletului meu,
Tu,Stânca mea de har,
braţul protector,
Primeşte-mă la pieptul Tău!

4.Când neputinţa m-a cuprins


Şi mă zdrobeşte ca un leu,
Văd farul Golgotei aprins
Şi mă predau lui Dumnezeu.

refren:
Cetatea mea,Isus,
Stâlp de foc şi nor,
Odihna sufletului meu,
Tu,Stânca mea de har,
braţul protector,
Primeşte-mă la pieptul Tău!

298 ORICUM VA FI, ORICE-AR URMA,

1.Oricum va fi, orice-ar urma,


Credinţa-n Domnul învinge!
Hristos în El ne va păstra,
Nădejdea nu se va stinge!
Cuvântul Lui, iubirea Sa,
Ne vor păzi în vreme rea,
Nimic nu ne va atinge!

2.Sub steagul alb


ne-am adunat,
Sub steagul stropit de sânge!
Din praful vremii l-am salvat,

Sub el credinţa ne strânge!


Porunca Lui ne-a luminat,
Mustrarea crucii
ne-a-ndemnat,
De luptă nu ne vom plânge!

3.Luptăm demult, luptăm şi azi,


Luptăm, prin har, totdeauna!
Nu vom avea nici un răgaz,

Dar vom obţine cununa!


Încinge-te, fii veşnic treaz,
Cu noi e Domnul cel viteaz,
El va învinge furtuna!

299 CA SĂ FII BUN CREŞTIN,

1.Ca să fii bun creştin,


După chipul divin,
Drumul ţi-a fost pregătit,
Pentru vremea de-acum
Harul ţi-este deplin,
Un ajutor potrivit.

refren:
Fii luptător întru Hristos,
Crucea nicicum n-o uita!
Ca bun luptător,după chipul divin,
Doar prin credinţă vei sta!

2.Pentru ceasul de-acum,


De măreţ seceriş,
Cerul Cuvântul ţi-a dat.
Mai puternic decât
Cel mai aprig tăiş
Este genunchiul plecat.

refren:
Fii luptător întru Hristos,
Crucea nicicum n-o uita!
Ca bun luptător,după chipul divin,
Doar prin credinţă vei sta!

3.Dacă Domnul, pe lemn,


Pentru tine-a murit,
Lupta credinţei nu-i grea,
Faţa ta va purta
Chipul Său strălucit,
Semenul tău va vedea.

refren:
Fii luptător întru Hristos,
Crucea nicicum n-o uita!
Ca bun luptător,după chipul divin,
Doar prin credinţă vei sta!

300 CERUL NE TOT CHEAMĂ

1.Cerul ne tot cheamă,


N-avem nici o teamă,
Drumul, oricât ar fi de greu!
Valea morţii părăsim,
Printre stânci mereu suim,
Drumul aspru, drumul aspru toţi îl ştim!

2.Ziua iar se stinge,


Nimeni nu se plânge,
Noaptea, oricât ar fi de grea!
Candele cu noi purtăm,
În lumina lor umblăm,
Niciodată, niciodată nu cedăm!

3.Domnul ne iubeşte,
Domnul ne-ntăreşte,
Lupta, oricât ar fi de grea!
Ca valdenzii ştim a fi,
Ştim ca ei a şi muri,
Răsplătire, nemurire vom primi!

301 NOI CĂLĂTORI SUNTEM,

1.Noi călători suntem,


Casa ni-e sus!
Spre casă ne-ndreptăm,
Casa ni-e sus!
Deşi e calea grea,
Crucea vom îndura:
La cer ne duce ea,
Casa ni-e sus!

2.De ne-o urma cel rău,


Casa ni-e sus!
Cu noi e Dumnezeu,
Casa ni-e sus!
Orice s-ar întâmpla,
Pe noi ne va salva,
Spre El ne-om îndrepta,
Casa ni-e sus!

3.Dacă suntem goniţi,


Casa ni-e sus!
Acolo-om fi iubiţi,
Casa ni-e sus!
Puţin mai e de dus
Povara de nespus,
Dar mergem cu Isus,
Casa ni-e sus!

4.Priviţi 'nainte, dar:


Casa ni-e sus!
Vom birui prin har,
Casa ni-e sus!
Când lupta va-nceta,
Isus ne va chema,
El ne va-ncununa,
Casa ni-e sus!

302 VOI, CREŞTINI, SCULAŢI,

1.Voi, creştini, sculaţi,


Steagul ridicaţi,
Gata să luptaţi
Pentru El!
Faceţi din Cuvânt
Şi din Spirit Sfânt
Strălucite săbii de oţel!

Refren:
Sus, ostaşii Domului
sub steaguri,
Tot cu El în ultimul asalt!
Înainte, peste orice praguri,
Cu Hristos,
supremul Comandant!

2.Să pornim în marş


Ca viteji ostaşi,
Căci avem curaj
Cu Hristos!
Noi vom birui,
Chiar de vom muri,
Adevărul e mai preţios!

Refren:
Sus, ostaşii Domului
sub steaguri,
Tot cu El în ultimul asalt!
Înainte, peste orice praguri,
Cu Hristos,
supremul Comandant!

3.Doar în Dumnezeu
Mă încred şi eu
Şi primesc mereu
Ajutor!
Printre luptători,
Printre-nvingători
Vreau să cânt
cu-al Domnului popor!

Refren:
Sus, ostaşii Domului
sub steaguri,
Tot cu El în ultimul asalt!
Înainte, peste orice praguri,
Cu Hristos,
supremul Comandant!

303 LÂNGĂ CRUCEA TA,

1.Lângă crucea Ta,Isuse,


Cad zdrobit, împovărat,
Chinuit de îndoială
Şi de cuget apăsat...

Când vrăjmaşul mă condamnă,


Cine oare m-ar scăpa?
Doamne-ndură-Te de mine
Când m-agăţ de crucea Ta!

Refren:
Ai răbdare, ai răbdare,
Nu-n zadar e ruga ta:
Domnu-aude şi-ţi răspunde,
Pacea Lui te va afla!

2.Lângă crucea Ta,


Isuse Nu mai sunt îngrijorat,
Renăscut sunt, prin credinţă,
De păcat eliberat.

Îndoiala nu mă-nvinge,
Eu de cruce stau legat!
Păcătos sunt, ştiu prea bine,
Dar un păcătos iertat...
Refren:
Ai răbdare, ai răbdare,
Nu-n zadar e ruga ta:
Domnu-aude şi-ţi răspunde,
Pacea Lui te va afla!

3.Tot privindu-mă pe mine


Nu credeam să fiu salvat,
Dar acum privesc la Tine
Şi-nţeleg că sunt iertat!

Stau la cruce
cu uimire Doamne,
cum de m-ai iubit?...
Câtă pace, fericire!
Pentru veci, fii preamărit!

Refren:
Ai răbdare, ai răbdare,
Nu-n zadar e ruga ta:
Domnu-aude şi-ţi răspunde,
Pacea Lui te va afla!

4.Întuneric şi-ndoială
Pot să fie-n jurul tău...
Dar căzând zdrobit la cruce,
Nu te teme de cel rău;

Ai răbdare în credinţă,
Chiar de-i slabă ruga ta!
Crucea-nseamnă biruinţă,
Domnul pace îţi va da!

Refren:
Ai răbdare, ai răbdare,
Nu-n zadar e ruga ta:
Domnu-aude şi-ţi răspunde,
Pacea Lui te va afla!
304 DE VREI SĂ FII BIRUITOR,

1.De vrei să fii biruitor,


O luptă ai de dus:
Te-nscrie azi ca luptător
În oastea lui Isus!

Şi lupta nu e grea
Când stai de partea Sa.
Înalţă demn şi curajos
Credinţa lui Hristos!
2.Prin orice-ar fi
să treci, luptând,
Priveşte la Hristos!
Să-ţi fie spadă-al Său Cuvânt
Şi steag victorios!

Lovit şi chiar căzut,


Să nu te dai bătut!
Duşmani pot fi oricât de mulţi,
Cu El poţi să-i înfrunţi!

3.Hrăneşte-ţi sufletul în zori


Cu psalmi şi rugăciuni!
Păşeşte-n front, încrezător,
Cu îngerii cei buni!

Păcatul să-l învingi,


Ispita s-o respingi,
Şi-atunci când lupta s-o sfârşi,
Cununa vei primi!

305 SUNT EU CREŞTIN ADEVĂRAT,

1.Sunt eu creştin adevărat,


Ostaş al lui Hristos,
Sau fug de crucea de purtat
Ca orice om fricos?

2.Aştept să fiu luat la cer


Pe pat comod de flori,
Când alţii luptă până pier
Dar sunt biruitori?

3.Da, vreau să lupt, să biruiesc,


Ajută-mi scump Isus,
Cu orice preţ să cuceresc
Locaşul cel de sus.

4.Porniţi 'nainte şi luptaţi,


Nu daţi deloc 'napoi!
Curând aveţi să câştigaţi
Cununa de eroi.

5.Căci Domnul vine în curând,


În slava lui din cer,
Şi cei ce au trăit luptând,
Vor străluci ca El!

306 DE N-AŞ AVEA ÎN DOMNUL MÂNGÂIERE,


1.De n-aş avea
în Domnul mângâiere,
Aici, în valea
umbrei morţii reci,

Prin harul Lui


de nu mi-ar da putere,
N-ar fi scăpare-n veci.

2.În noaptea lumii,


fără de lumină,
Plângând, zadarnic
tot aş căuta,

Căci n-aş găsi


iubire-aşa deplină
Cum e iubirea Sa!

3.Cântarea mea
spre Tine se înalţă,
Căci m-ai născut
din nou prin Legământ,

Ca fiu al Tău,
Tu m-ai primit acasă,
Mi-ai dat un nou veşmânt.

4.De Legea Ta
ascult cu voioşie,
Până ce ochii mei
Te vor vedea,

Atunci voi fi
cu Tine pe vecie,
În bucuria Ta!

307 NUMAI TU, ISUSE,

1.Numai Tu,Isuse,
Bucurii nespuse
Şi podoabă mi-eşti!
Inima-mi Te-aşteaptă
Şi spre Tin' se-ndreaptă,
Cere s-o primeşti!
Numai Tu îmi eşti de-acu'
Tot avutul şi iubirea,
Tu mi-eşti mântuirea!

2.Sub a Ta umbrire
Aflu ocrotire
Chiar când lumea-i rea!
Şi de mă-nconjoară
Noapte şi ocară,
Eşti la dreapta mea!
Vină-n zări ameninţări,
Din ispita cea mai mare
Eşti a mea salvare!

3.Bucurii nespuse Numai Tu,Isuse,


Poţi să făureşti!
Duhuri de-ntristare,
Mult chinuitoare,
Tu le izgoneşti!
În dureri dai mângâieri,
Tu îmi dai şi-n suferinţă
Imn de biruinţă!

308 Spre cine să mă-ndrept?

1. Spre cine să mă-ndrept


Când sunt zdrobit,
Şi mila cui s-aştept
De-s prigonit?
Hristos mă cheamă azi,
De ce m-aş zbuciuma?
M-ajută-n greu necaz
Iubirea Sa.

2. Când valuri de-ncercări


Mă copleşesc
Şi mii de întrebări
Mă chinuiesc,
Tu, Cel ce-ai suferit
Pierind de vina mea,
Dă-mi până la sfârşit
Lumina Ta!

3. În deznădejdea grea
Stăruitor,
Să fii speranţa mea
Eu Te implor!
O Stâncă de-adăpost
În suferinţi îmi eşti,
Tu singur, scump Hristos,
Mă mântuieşti.

309 MAI LÂNGĂ TRONUL TĂU,

1.Mai lângă tronul Tău,


Sufletul meu
Se-avântă tot mereu
Prin orice greu.
Lumina Ta e far,
Mă-ndreaptă spre liman
Mai lângă tronul Tău,
Sufletul meu.

2.Ca Iacob în pustiu


Când plâng de dor,
La tristu-mi căpătâi Tu
Te cobori...
Şi duci prin porţi cereşti,
Pe aripi îngereşti,
Mai lângă tronul Tău,
Sufletul meu.

3.Oricât aş fi de rău,
Tu mă iubeşti,
Mă strângi la pieptul Tău
Şi mă-ncălzeşti.
Aşa înviorat Îndrept neîncetat
Mai lângă tronul Tău,
Sufletul meu.

310 EŞTI PACEA MEA,

1.Eşti pacea mea,


Isuse-n orice ceas,
În clipa grea,
Tu eşti de partea mea!

Iubirea Ta veghează
al meu pas
Şi crucea grea
voios o voi purta...

Eşti pacea mea,


pe drumul cel spinos,
Prieten bun
şi pururi credincios...

2.Eşti pacea mea,


şi azi ca şi-n trecut,
Ceresc balsam
în sufletu-mi rănit;

În faţa mea
e-un ţărm necunoscut
Şi-n noapte,
pasul meu a obosit...
Eşti pacea mea!...
Cu glasul Tău divin Alină,
Tu, al meu adânc suspin!

3.Eşti pacea mea


când timpu-i pe sfârşit!
Curând voi fi,
pe veci, cu Dumnezeu;

Prieten bun,
sunt astăzi liniştit,
Cu mâna Ta poţi
şterge plânsul meu...

Isus iubit, curând


Te voi vedea,
Te-aştept cu dor,
Isuse, pacea mea!

311 CÂND TE-APASĂ GREUTĂŢI,

1.Când te-apasă greutăţi,


Inimă, fii liniştită,
Vezi durerea lui Isus
Pentru tine suferită...
Pleacă-te în adorare
Celui care-ţi dă răbdare!

2.Dacă suferi pe nedrept,


Inimă, fii liniştită,
Ai încredere în El,
Căci prin El eşti mântuită!
Chiar şi-n mare suferinţă
Poţi învinge prin credinţă!

3.Doar sub crucea lui Isus


Poţi găsi acea putere
Să iubeşti şi pe duşmani
Şi să-nfrunţi orice durere!
Veşnicia nu va pierde
Cine-n Domnul se încrede!

312 CUM DOREŞTE CERBUL APA

1.Cum doreşte cerbul apa


Din izvor răcoritor,
Astfel sufletu-mi tânjeşte
După-al său Mântuitor.
Pe aripi de rugăciuni,
Din adâncuri de genuni,
Se înalţă către stele
Visul mântuirii mele.

2.Lacrimi multe şi suspine,


Iată hrana ce-o primesc
Când mă-ntreabă hulitorii:
,,Unde-i Tatăl tău ceresc?"
Suferind ocara lor,
De Locaşul Tău mi-e dor,
Să-Ţi înalţ, printre suspine,
Slavă Ţie,
Slavă Ţie!

3.Suflete, de ce te tulburi
Şi gemi în lăuntrul meu?
Pune-ţi dar nădejdea toată
Doar în viul Dumnezeu!
El e mântuirea ta;
Iarăşi Îl vei lăuda
Când Îşi va-ndrepta spre tine
Faţa Lui, să te lumine!

313 UN VIS PREA SCURT ŞI NE-NŢELES

1.Un vis prea scurt


şi ne-nţeles
E-a mea călătorie...
Spre noi locaşuri gându-ades'
Mă poartă-n veşnicie.

Refren:
Odată mă voi bucura
Acolo sus, în casa Ta,
Cu îngerii Îţi voi cânta,
Isuse, numai Ţie.

2.Deşi în beznă locuiesc,


În suflet am lumină
Atunci când altora vestesc
Iubirea Ta divină.

Refren:
Odată mă voi bucura
Acolo sus, în casa Ta,
Cu îngerii Îţi voi cânta,
Isuse, numai Ţie.

3.Lovit de viscol şi furtuni,


Mi-e inima rănită,
Dar cu Isus,
Prieten bun,
Am viaţa fericită.

Refren:
Odată mă voi bucura
Acolo sus, în casa Ta,
Cu îngerii Îţi voi cânta,
Isuse, numai Ţie.
314 DOAMNE, CÂTĂ SUFERINŢĂ

1.Doamne, câtă suferinţă


Este astăzi pe pământ!
Strigă lacrima durerii
Pân' la tronul Tău preasfânt!
Trecem valea umbrei morţii,
Căutând spre crucea Ta:
Printre gropi, printre ruine,
Singuri nu ne lăsa!

2.Doamne, cine poartă vina


Chinului nemângâiat?
Singuri ne-am străpuns de moarte
Când pe Tine Te-am lăsat.
Am sorbit fărădelegea,
Tot paharul ei amar,
Dar prin valuri de-ntuneric
Căutăm al Tău har.

3.Te simţim alături,


Doamne,
Sus pe cruce răstignit!
Câte vaiuri sunt pe lume,
Toate-n Tine au izbit...
Nu-nţelegem cum vei scoate
Pasul nostru din noroi,
Însă nu mai suntem singuri
Dacă Tu eşti cu noi!

4.Până când mai suferi,


Doamne,
Nedreptatea pe pământ?
Sună trâmbiţa-nvierii
Peste moarte şi mormânt!
Smulge tot din rădăcină
Şi nici ramuri nu lăsa,
Şi, în ziua răzbunării,
Să vedem slava Ta!

315 DE CE LACRIMI ARZĂTOARE,


1.De ce lacrimi arzătoare,
De ce plâns de-amar şi dor?
De ce griji chinuitoare
Când avem Mântuitor?...
Numai Lui, în rău şi-n bine,
Credincios de-I vei urma,
El cu braţul Său te ţine
Orişice s-ar întâmpla.

2.Lasă tot ce te-nconjoară,


Vino dar la Tatăl sfânt:
Viaţa fără El e-amară,
Dar cu El, rai pe pământ!
Vino, vezi-L doar o dată,
Un cuvânt de ţi-ar vorbi,
Şi te-asigur, viaţa toată,
De El nu te-ai despărţi!

3.Tot avântul şi puterea


Să le pui în slujba Sa!
El îţi vindecă durerea,
El îţi şterge lacrima...
Când Isus făgăduieşte,
Nu te va-nşela defel!
O, învaţă de-L iubeşte
Tot cum te-a iubit şi El.

316 CÂND VAL DE DURERE

1.Când val de durere


mă poartă spre cer,
Oricât mi-ar fi pasul de greu,
Isus îmi şopteşte
că-n El pot să sper!
Este pace în sufletul meu!

Refren:
Cu Isus nu mi-e greu,
Este pace în sufletul meu!

2.Deşi încercări
încă multe-or veni
Şi-n beznă mă trage cel rău,
Eu ştiu că voi fi
cu Isus într-o zi!
Este pace în sufletul meu!

Refren:
Cu Isus nu mi-e greu,
Este pace în sufletul meu!

3.Privesc către cer


şi aştept ziua Ta,
Să fiu printre îngeri şi eu;
Cu cei înviaţi fericit voi cânta:
Este pace în sufletul meu!

Refren:
Cu Isus nu mi-e greu,
Este pace în sufletul meu!
317 SUFERINŢA NU TE-NVINGE,

1.Suferinţa nu te-nvinge,
Când ai ţintă pe Isus;
Valul urii nu te-atinge,
Când de El te laşi condus!
Lacrimi, trudă, noapte sumbră
De lovesc făptura ta,
Toate nu-s decât o umbră,
Când priveşti la Golgota.

2.Sfântă pace şi lumină,


Biruinţă ai aflat,
Când speranţa ta deplină
De Isus ai ancorat.
Îndoiala de pândeşte Şi
curajul de-i sfârşit,
El te-ndeamnă: ,,Îndrăzneşte,
Căci şi Eu am biruit!"

3.Suferinţa-ţi dă răbdare,
Suflet scump şi credincios!
Nu ceda în încercare,
Biruinţa e-n Hristos!
Suferinţi, necazuri, moarte
Pentru veci se vor sfârşi;
Răsplătiri nemaivisate
Moştenirea ta vor fi.

318 CÂND NECAZURI ÎNTÂLNEŞTI,

1.Când necazuri întâlneşti,


Nu e greu să biruieşti,
Dacă-aproape ţi-e Hristos,
Doar în El te-ncrede!

Refren:
Mari cercări de te-au pătruns,
Dumnezeu le vede;
Harul Lui îţi e de-ajuns,
Doar în El te-ncrede!

2.Când te-nşală lumea rea,


Crede-n mare mila Sa;
Dacă mergi cu-al Tău Isus,
Doar în El te-ncrede!

Refren:
Mari cercări de te-au pătruns,
Dumnezeu le vede;
Harul Lui îţi e de-ajuns,
Doar în El te-ncrede!

3.Când ţi-e lupta în zadar,


Fugi la rugă iar şi iar,
Dacă-L chemi pe-al Tău Isus,
Doar în El te-ncrede!

Refren:
Mari cercări de te-au pătruns,
Dumnezeu le vede;
Harul Lui îţi e de-ajuns,
Doar în El te-ncrede!

4.Dacă viaţa-i pe sfârşit,


Nu fi deznădăjduit,
Fă-ţi prieten pe Hristos,
Doar în El te-ncrede!

Refren:
Mari cercări de te-au pătruns,
Dumnezeu le vede;
Harul Lui îţi e de-ajuns,
Doar în El te-ncrede!

319 LAUDĂ ASTĂZI PE DOMNUL,

1.Laudă astăzi pe Domnul,


Suflet zdrobit de patimi,
Laudă-L printre suspine,
Laudă-L printre lacrimi!

Refren:
Drumul slavei
Trece şi pe la cruce,
Credincioşii
Ştiu în genunchi să-l urce.

2.Mare să-ţi fie credinţa,


Roagă-te şi fii tare,
Nu ocoli suferinţa,
Ea îţi va da răbdare!

Refren:
Drumul slavei
Trece şi pe la cruce,
Credincioşii
Ştiu în genunchi să-l urce.

3.Domnul ţi-ntinde aproape


Mâinile Sale bune,
Scumpe-s oftările toate
Spuse în rugăciune.

Refren:
Drumul slavei
Trece şi pe la cruce,
Credincioşii
Ştiu în genunchi să-l urce.

4.Nu e spre cer altă cale,


Mergi cu Isus întruna:
Numai pe urmele
Sale Poţi dobândi cununa.

Refren:
Drumul slavei
Trece şi pe la cruce,
Credincioşii
Ştiu în genunchi să-l urce.

320 OBOSIT ŞI FRÂNT DE CALE LUNGĂ,

1.Obosit şi frânt de cale lungă,


Vino la Domnul,
vino la Domnul!
Când dureri şi grijile te-alungă,
Vino la Domnul Isus!

Refren:
Vino la Domnul,
vino la Domnul,
N-ai alt prieten mai bun
A Lui mână pururi e întinsă,
Vino la Domnul Isus!

2.Când izvor
de lacrimi se porneşte,
Vino la Domnul,
vino la Domnul!
De păcate chipul de roşeşte,
Vino la Domnul Isus!

Refren:
Vino la Domnul,
vino la Domnul,
N-ai alt prieten mai bun
A Lui mână pururi e întinsă,
Vino la Domnul Isus!

3.Când se-adună
nori de tulburare,
Vino la Domnul,
vino la Domnul!
Viitorul trist de îţi apare,
Vino la Domnul Isus!

Refren:
Vino la Domnul,
vino la Domnul,
N-ai alt prieten mai bun
A Lui mână pururi e întinsă,
Vino la Domnul Isus!

4.Când fiorul morţii


te-mpresoară,
Vino la Domnul,
vino la Domnul!
De voieşti a sfinţilor coroană,
Vino la Domnul Isus!

Refren:
Vino la Domnul,
vino la Domnul,
N-ai alt prieten mai bun
A Lui mână pururi e întinsă,
Vino la Domnul Isus!
321 DIN CERUL SLĂVIT,

1.Din cerul slăvit,


Hristos a venit
Cu pacea Lui!
Din greul păcat
Salvare ne-a dat,
Cu pacea Lui!

2.Ne-a dat pacea Lui,


Cum niciunde nu-i,
Ah, pacea Lui!
Şi-n dragostea Lui,
O dă orişicui,
Ah, pacea Lui!

3.Al meu bun Isus


Nădejde-a adus
Cu pacea Lui!
În luptă de-aş fi,
De teamă n-aş şti
Cu pacea Lui!

4.De sunt încercat,


Eu am ne-ncetat,
Am pacea Lui!
Zvârlit în văpăi
Şi-n groapa cu lei,
Am pacea Lui!

5.Azi vine Isus,


Azi vine de sus,
Cu pacea Lui!
În inima mea
Şi-n inima ta,
Cu pacea Lui!

322 CÂND NIMENI NU M-AJUTĂ

1.Când nimeni nu m-ajută


În clipe de-ncercare,
Când nimeni nu-nţelege
A inimii oftare,

Refren:
Eu vin la Tine, Doamne,
Doar Tu mi-eşti bucurie,
Izvor de bogăţii cereşti,
Doar Tu mă mântuieşti!

2.Când nu Te am pe Tine
Mi-e viaţa înnorată
Şi-n dorul meu
Te caut Cu inimă curată.

Refren:
Eu vin la Tine, Doamne,
Doar Tu mi-eşti bucurie,
Izvor de bogăţii cereşti,
Doar Tu mă mântuieşti!

3.Lucrează-n mine,Doamne,
Voinţa Ta cea sfântă,
Căci inima, spre ceruri,
Cu dor mi se avântă.

Refren:
Eu vin la Tine, Doamne,
Doar Tu mi-eşti bucurie,
Izvor de bogăţii cereşti,
Doar Tu mă mântuieşti!

323 DE SUS, DIN SLAVA SENINĂ,

1.De sus, din slava senină,


Tatăl priveşte spre-ai Săi,
(:Ochiul Lui toate le-alină,
Mai mult de-atât ce mai vrei?:)

2.Chiar când vuieşte furtuna


Şi fierb duşmanii cei răi,
(:Domnul e-al tău totdeauna,
Mai mult de-atât ce mai vrei?:)

3.Când strigi tu plin de durere,


Când vede plânşi ochii tăi,
(:Domnu-ţi dă blând mângâiere,
Mai mult de-atât ce mai vrei?:)

4.Iar când în ceasuri supreme,


Nu ştii nici ce să mai ceri,
(:Ah, crede-n El, nu te teme,
Mai mult de-atât ce mai vrei?:)

324 DOAMNE, PE TINE TE-AŞTEPT,

1.Doamne, pe Tine Te-aştept,


Inima-mi plânge în piept...
Câte dureri vor mai fi,
Doamne, pe toate le ştii,
Chiar şi-n amare furtuni,
Tu poţi să faci mari minuni

2.Oricât de greu încercat,


Singur tu nu eşti lăsat,
Mai mult decât ai gândit,
Cerul mereu te-a iubit;
Domnul, când lacrimi se strâng,
Plânge cu cei care plâng.

3.Vino,
Isuse-ntre noi,
Să ne mângâi în nevoi,
Tu ne-ai condus pe pământ,
Tot Tu ne dai cerul sfânt!
Să trecem noaptea cea grea,
Lasă-ne dragostea Ta!

325 TATĂ, TOŢI TE RUGĂM,

1.Tată, toţi Te rugăm,


În Tine doar sperăm,
Ne-ajută când strigăm
Azi în nevoi!

Refren:
Tată toţi Te rugăm,
Nu ne lăsa!
În Tine doar sperăm
Şi-n mila Ta!

2.Trist e şi-ntunecos
Drumul îngust, spinos,
Dacă Isus Hristos
Nu e cu noi.

Refren:
Tată toţi Te rugăm,
Nu ne lăsa!
În Tine doar sperăm
Şi-n mila Ta!

3.Al Tău har dă-ni-l Tu,


Cu dreapta-Ţi ne condu,
Să fim purtaţi de-acu'
Pe netezi căi

Refren:
Tată toţi Te rugăm,
Nu ne lăsa!
În Tine doar sperăm
Şi-n mila Ta!

4.Pe Tine Te mărim


Chiar dacă suferim,
Ne-nvaţă să primim
Răbdarea Ta!

Refren:
Tată toţi Te rugăm,
Nu ne lăsa!
În Tine doar sperăm
Şi-n mila Ta!

326 ARIPI DĂ-MI, ISUS IUBIT,

1.Aripi dă-mi,Isus iubit,


Pân' la tronul Tău să zbor...
Ape mari m-au copleşit,
Nu am alt sprijinitor!
Mă ascund la dreapta Ta,
Cu-ndurare să mă ţii,
Până când va înceta Valul ultimei urgii!

2.Nu cunosc alt Dumnezeu,


Tu eşti apărarea mea!
Mângâierea-n orice greu
Este sub aripa Ta!
Singur Tu să nu mă laşi,
La-ndemâna celui rău,
Într-o lume de vrăjmaşi,
Fără ajutorul Tău!

3.Dreapta Ta mă va 'nălţa,
Mult mai mult decât aştept...
Eu sunt slab 'naintea Ta,
Tu eşti sfânt şi bun şi drept!
Prin neprihănirea Ta
Sufletul să-mi înfloreşti,
Ca să cânt cu gura mea
Faptele-Ţi dumnezeieşti!

327 UN SINGUR LUCRU ÎMI DORESC

1.Un singur lucru îmi doresc


Şi-l cer fierbinte,
Domnul meu: Să-mi spui,
cu glasul Tău ceresc,
Că sunt şi eu pe placul Tău!

2.Ocara lumii e prea rea


Şi-mi face drumul lung şi greu;
Dispreţul ei m-ar onora
Doar dacă-mi spui că sunt al Tău.

3.Prieteni buni m-au renegat,


Vrăjmaşii răi mă prigonesc;
O, iartă-i, că nu ştiu ce fac
Şi dă-mi putere să-i iubesc!

4.De-aceea vreau să ştiu oricând Că fac,


Isuse, voia Ta
Şi-n lanţuri vreau să pot să cânt,
Căci Tu îmi umpli inima.

5.Aştept venirea Ta cu dor


Când drepţii Tăi vor tresălta;
Să dai răsplata tuturor:
Odihna şi cununa Ta!

328 DEŞI E LUMEA PLINĂ

1.Deşi e lumea plină


de minuni în jurul său,
Nebunul totuşi zice:
"Nu există Dumnezeu!"

Dar Tatăl bun, privind


spre noi cu ochi pătrunzători,
Aşteaptă oameni înţelepţi,
de El căutători...

2.El vede că s-au abătut


cu toţi din drumul drept,
Toţi în păcat s-au rătăcit,
nu-i nici un înţelept;

N-au minte oare-aceşti


mişei de rod pe cei smeriţi
Şi nu se-nchină lui Hristos
să fie mântuiţi?

3.Dar ei s-or îngrozi cu toţi,


căci Dumnezeu e Domn,
Chiar dacă răii propăşesc
pe culmi de Babilon...

O,Doamne, dă-ne izbăviri,


zideşte-ne din nou,
Şi bucurii revarsă peste tot
poporul Tău!

329 DOAMNE-NTINDE PALMA TA

1.Doamne-ntinde palma Ta
Şi ascunde-mă în ea,
Până trece vremea grea
Numai Tu eşti pacea mea!
Ah, furtuni mă prind în larg,
Crunt lovesc al meu catarg,
Mustră Tu al urii val,
Ca s-ating cerescul mal!
2.Doamne-ntinde braţul Tău
Şi m-acoperă mereu,
Contra urii celui rău
Numai Tu eşti scutul meu!
Fără Tine sunt pierdut,
Prin pustiuri, neştiut,
Doar prin har venit din cer
Pot să lupt şi pot să sper.

3.Vino,Tu,Prieten bun,
Eu nădejdea-n Tine-mi pun;
Tot ce fac şi tot ce spun
Prin credinţă Îţi supun,
Orice mi s-ar întâmpla,
Ştiu că eşti la dreapta mea,
Dintre valuri Tu mă scoţi
Şi pe-aripa Ta mă porţi!

330 O, DOAMNE, PENTRU SLAVA TA

1.O,Doamne, pentru slava Ta


Sunt gata ca să mor!
Cel rău pândeşte viaţa mea,
Dar Tu mi-eşti Salvator!

2.Ascultă-mi,Doamne inima:
Tu ştii al ei frământ,
Căci râvna pentru Casa Ta
E tot ce am mai sfânt!

3.Sunt zi de zi batjocorit,
Dar nu uit Legea Ta.
Eu ştiu că nu m-ai părăsit,
Rămâi la dreapta mea!

4.Te scoală, Doamne, să răzbuni


Pe sfinţii Tăi martiri,
Să faci dreptate celor buni,
Să vii cu răsplătiri!

331 O, BLÂNDĂ STEA,

1.O, blândă Stea,


iubit Mântuitor,
Condu-mă Tu!
Când totu-i trist,
speranţele când mor,
Condu-mă Tu!
Decât să cad
trudind fără răgaz,
Destul acum să fac
un singur pas.

2.Până acum cu dor eu nu


Ţi-am zis Condu-mă Tu!
Căci eu voiam
un drum de tot deschis,
Condu-mă Tu!

Azi sfatul Tău


e tot ce mi-a rămas,
Destul să văd,
să fac un singur pas.

3.Chiar printre stânci,


pe drum necunoscut,
Condu-mă Tu!
Când neguri vin,
eu nu voi fi pierdut,
Condu-mă Tu!

Sunt orb şi gol,


de-aceea nu Te las,
Destul acum
să fac un singur pas.

4.În suferinţi,
în lanţuri de dureri,
Condu-mă Tu!
Până voi fi ajuns la
Tine-n cer,
Condu-mă Tu!

Când vocea ta
aud în orice ceas,
Destul atunci să fac
un singur pas.

5.Nu mă lăsa
în lacrimi şi nevoi,
Condu-mă Tu!
Revarsă-n mine azi
speranţe noi,
Condu-mă Tu!

Doar mila Ta
mă scoate din impas,
Destul acum să fac
un singur pas.

332 RĂMÂI CU NOI

1.Rămâi cu noi,
o, scump Mântuitor!
De pacea Ta,
ce mult ne este dor!

Când toate trec


pe ce ne-om sprijini?
Tu eşti nădejdea,
nu ne părăsi!

2.Rămâi cu noi,
Tu,Medic minunat,
Ca să ne vindeci
pieptul de oftat,

Mângâietor
în orice-am suferi,
Tu eşti nădejdea
nu ne părăsi!

3.De suntem singuri,


fără harul Tău,
Cum să luptăm
cu ura celui rău?

Când a-nceput
furtuna a mugi,
Tu eşti nădejdea,
nu ne părăsi!

4.Când eşti cu noi,


să vină-orice atunci,
Lacrimi, amaruri,
ni se par mai dulci,

Şi-al morţii bold,


tot nu ne va-ngrozi,
Tu eşti nădejdea,
nu ne părăsi!
333 CÂND DOMNUL HRISTOS

1.Când Domnul Hristos


Se pleacă spre noi
Ne este-ajutor Şi scut în nevoi,
Prin neguri de-am trece,
Şi chiar de-am muri,
El ni-e Dumnezeul,
Şi nu vom pieri!

2.Când vin încercări


Şi pier bucurii,
Rămânem cu El,
Chiar lacrimi de-or fi!
Spre Domnul ne-ntoarcem
Cerând ajutor,
Ne-ncredem în El,
Bunul nostru Păstor!

3.Rămânem în El,
Căci El ne-a iubit:
Pe când ca vrăjmaşi
Noi L-am răstignit;
Slăvit fie Domnul
De orice popor!
Ce viaţă bogată
Dă El tuturor.

4.De-aceea-ndrăzniţi,
Luptaţi, nu cedaţi,
Şi orice-ar veni,
La Domnul strigaţi!
Isus e în stare
S-ajute-n nevoi,
El făgăduieşte:
"În veci sunt cu voi!"

334 INIMA MEA...

1.Inima mea... de-acum


Ţi-o dăruiesc,
Căci doar în Tine sper!
De lumea rea
vreau să mă dezlipesc

Şi să m-avânt spre cer...


Ai câştigat-o prin durere,
Ţi-o-nchin azi
Doamne cu plăcere,
Inima mea, inima mea...

2.Inima mea, o,
Doamne, s-o primeşti,
Deşi curată nu-i...
Să n-o respingi,
căci poţi s-o curăţeşti,
Şi poţi să Ţi-o supui...
Se fierb în ea tot pofte rele,
Şi-i plină de păcate grele,
Inima mea... inima mea...

3.Inima mea era ca de granit,


Acum ea s-a schimbat...
Prin suferinţi,
de tot mi s-a zdrobit,

Stă într-un tremurat...


Se vaită sub o grea
durere Strigând:
"Ah,Doamne, dă-mi putere!"
Inima mea... inima mea...

4.Inima mea azi


vine la Hristos,
Căzând la crucea Lui...
O,Doamne, ştiu
cât sunt de păcătos,

Dar Tu ajuţi oricui.


Azi a găsit în răn'le
Tale Şi mângâiere şi scăpare,
Inima mea... inima mea...

5.Inima mea, ah,


spal-o de-orice rău,
Grăbeşte s-o-nnoieşti!
O ia de-acum
şi fă-o templul Tău,

Ca-n ea să locuieşti!
Pe Tine doar să Te dorească,
De Tine-n veci să se-alipească,
Inima mea, inima mea!

335 ÎŢI PREDAU ÎNTREAGA VIAŢĂ,

1.Îţi predau întreaga viaţă,


Doamne, fii al meu Stăpân!
Eu Te voi urma întruna,
Lângă Tine-n veci rămân!

Refren:
Vreau să fiu al Tău,
Vreau să fiu al Tău!
Tot ce am, cu trup şi suflet,
Vreau să fie-al Tău!
2.Mă predau cu totul Ţie,
Înaintea Ta mă plec!
Bucuria mea e-n Tine,
Căci în lume toate trec!

Refren:
Vreau să fiu al Tău,
Vreau să fiu al Tău!
Tot ce am, cu trup şi suflet,
Vreau să fie-al Tău!

3.Toată inima să-mi fie


Plină de Cuvântul Tău
Şi nădejdea mântuirii
Să inunde pieptul meu!

Refren:
Vreau să fiu al Tău,
Vreau să fiu al Tău!
Tot ce am, cu trup şi suflet,
Vreau să fie-al Tău!

4.Schimbă,Doamne-n foc de jertfă


Legea firii mele reci!
Umple-mă cu-a Ta iubire,
Ca să Te slujesc în veci!

Refren:
Vreau să fiu al Tău,
Vreau să fiu al Tău!
Tot ce am, cu trup şi suflet,
Vreau să fie-al Tău!
336 PE ISUS ÎL VREAU APROAPE

1.Pe Isus Îl vreau aproape


Chiar de-aş pierde tot ce am!
El rămâne peste toate
Şi e-acelaşi an de an!

Refren:
O, adâncă e iubirea,
Largă cât nu poţi să ştii!
Ea mi-aduce fericirea
Unei sfinte veşnicii!

2.Ce mi-ar da o lume toată


Dacă-aş pierde pe Isus?
Strălucirea ei bogată
Nu mi-ar fi îndeajuns!
Refren:
O, adâncă e iubirea,
Largă cât nu poţi să ştii!
Ea mi-aduce fericirea
Unei sfinte veşnicii!

3.Eu renunţ la lumea-ntreagă,


Cu ispite şi-nşelări!
Crucea mi-este
mult mai dragă
Pe îngustele cărări!

Refren:
O, adâncă e iubirea,
Largă cât nu poţi să ştii!
Ea mi-aduce fericirea
Unei sfinte veşnicii!

4.În Isus e-a mea speranţă,


Moartea nu mă va-ngrozi!
El mă va chema la viaţă,
Faţa Lui o voi privi!

Refren:
O, adâncă e iubirea,
Largă cât nu poţi să ştii!
Ea mi-aduce fericirea
Unei sfinte veşnicii!

337 SFINŢIREA MI-ESTE ŢINTA

1.Sfinţirea mi-este ţinta


În orice pas ce-l fac,
Prin Duhul Sfânt, dorinţa
(:Să fiu un vas curat! :)

2.Umblarea-mi vreau să fie


Prinos de mulţumiri Acelui ce-mi dă mie
(:Noian de fericiri :)

3.În veci e-a mea dorinţă


De-a fi neprihănit,
Stindard de biruinţă
(:Să port pân' la sfârşit:)

338 GLASUL TĂU CEL BLÂND

1.Glasul Tău cel blând


nu l-am ascultat
Când mi-ai spus iubirea Ta;
Rătăcind pe drum, am întârziat
Cu povara mea cea grea...

Refren:
Ia-mă, Doamne, sub aripa Ta,
Spune-mi iar că mă iubeşti,
Că murind, din moarte,
Tu mă poţi salva,
Ca pe-un fiu să mă primeşti!

2.Mă sfinţeşte-acum
prin al Tău Duh Sfânt,
Îţi predau voinţa mea,
Vreau să îmi aprinzi faptă şi cuvânt,
Ca să fiu în slujba Ta!

Refren:
Ia-mă, Doamne, sub aripa Ta,
Spune-mi iar că mă iubeşti,
Că murind, din moarte,
Tu mă poţi salva,
Ca pe-un fiu să mă primeşti

3.Adâncimi de har nu le-aş fi ştiut


Fără aspre încercări...
Bucurii de sus nu le-aş fi avut
Doar pe netede cărări...

Refren:
Ia-mă, Doamne, sub aripa Ta,
Spune-mi iar că mă iubeşti,
Că murind, din moarte,
Tu mă poţi salva,
Ca pe-un fiu să mă primeşti

4.Fericirea mea
e-ntr-un tainic ceas,
Pe genunchi, cum stau plecat,
Ce aproape sunt, doar un singur pas
Să primesc tot ce-am sperat!

Refren:
Ia-mă, Doamne, sub aripa Ta,
Spune-mi iar că mă iubeşti,
Că murind, din moarte,
Tu mă poţi salva,
Ca pe-un fiu să mă primeşti

339 VIAŢA NOASTRĂ,


1.Viaţa noastră,
Doamne, este-a Ta,
În iubire, ia-ne inima!
Tinereţea azi Ţi-o oferim,
Tu eşti totul,
Te iubim!

2.Viaţa noastră,
Doamne, este-a Ta,
În iubire, ia-ne inima!
Şi căminul azi
Ţi-l oferim,
Tu eşti totul,
Te iubim!

3.Viaţa noastră,
Doamne, este-a Ta,
În iubire, ia-ne inima!
Şi copiii azi Ţi-i oferim,
Tu eşti totul,
Te iubim!

340 RIDICAŢI-MĂ-N CREDINŢĂ

1.Ridicaţi-mă-n credinţă
Peste noaptea de păcat,
Locul meu de biruinţă
E-n Hristos, ce m-a salvat!
Vă întindeţi, aripi sfinte,
Spre 'nălţimi ce mi-au adus
Culmi de Golgotă fierbinte
Şi de viaţă în Isus!

2.Ridicaţi-mă-n credinţă
Dintre valuri ce mă dor,
Căci rănita mea fiinţă
Plânge-amar de-atâta dor...
Vă întindeţi, aripi sfinte,
Sus, pe muntele Tabor,
Unde faţa-I de Părinte
Luminează protector!

3.Ridicaţi-mă-n credinţă,
Din pământul blestemat,
Ce-mi întină-a mea voinţă
Şi mă vrea de el legat!
Vă întindeţi, aripi sfinte,
Către cortul slavei Lui,
Din Sion să văd, deschisă,
Sfântă, poarta cerului!

341 TREC IUTE BUCURII,

1.Trec iute bucurii,


dar Isus e-al meu,
Trec, nu le pot opri,
dar Isus e-al meu.

În lume-am obosit,
nu-i loc de odihnit,
Dar pacea am găsit,
căci Isus e-al meu.

2.Ispite mă pândesc,
dar Isus e-al meu,
Ar vrea să mă mânjesc,
dar Isus e-al meu.

Plăceri de-o scurtă zi


n-aş mai putea iubi,
Am tot ce mi-aş dori,
căci Isus e-al meu.

3.Adio, vis lumesc,


doar Isus e-al meu,
Spre alte lumi pornesc,
doar Isus e-al meu.

Prea mult m-a înşelat,


pământul blestemat...
Mi-e groază de păcat,
căci Isus e-al meu.

4.Tu moarte vei pieri,


căci Isus e-al meu,
De lacrimi nu voi şti,
căci Isus e-al meu!

O, bine-ai revenit,
Eden neprihănit,
În veci sunt fericit,
căci Isus e-al meu!

342 FĂRĂ DE MARGINI E

1.Fără de margini e
Dorinţa mea
Să merg,Isuse scump,
Pe urma Ta!
Ca un copil Te chem,
Apucă mâna mea,
Cu Tine nu mă tem,
Orice-ar urma...

2.Adesea, când mi-e greu Şi iar suspin,


Am în privirea Ta
Un cer senin...
Şi iarăşi prind puteri
Cât timp mai pot vedea,
Prin lacrimi şi dureri,
Iubirea Ta...

3.Pe drumul meu de-ar fi


Doar bucurii,
Mărgăritar de preţ
Doar Tu să-mi fii...
Aşa de mult mi-e dor
De cortul Tău ceresc,
Iubitul meu Păstor,
Cât Te iubesc!

4.Cât viaţă-mi vei lăsa,


Te voi urma,
Nu vreau să rătăcesc
Cărarea Ta!
Chiar în mormânt de-aş fi,
Rămâi lumina mea,
Te voi vedea curând În slava Ta!

343 CĂTRE CER UN DOR M-ATRAGE,

1.Către cer un dor m-atrage,


Dor de-o viaţă cu Isus!
Căci iubirea Lui mă face
Să m-avânt mai sus, mai sus.

Refren:
Da, Isus m-a iubit,
Jertfa Lui m-a mântuit;
Sunt voios că-s salvat,
Deci de-acum cânt ne-ncetat!

2.Azi de-aud chemarea sfântă,


Eu de ea vreau să ascult,
Şi-n iubirea-I ne-ntrecută
Să mă-afund mai mult, mai mult.

Refren:
Da, Isus m-a iubit,
Jertfa Lui m-a mântuit;
Sunt voios că-s salvat,
Deci de-acum cânt ne-ncetat!

3.Spre Golgota de-mi las gândul


Să mă poarte ne-ncetat,
Văd pe Hrist,
L-aud zicându-mi:
"Te-am iubit şi Te-am salvat!"

Refren:
Da, Isus m-a iubit,
Jertfa Lui m-a mântuit;
Sunt voios că-s salvat,
Deci de-acum cânt ne-ncetat!

4.Spre Isus privind întruna,


Voia-I sfântă de-am păzit,
Voi primi odat' cununa
Ce atâta am dorit!

Refren:
Da, Isus m-a iubit,
Jertfa Lui m-a mântuit;
Sunt voios că-s salvat,
Deci de-acum cânt ne-ncetat!

344 DOAMNE-AŞ VREA SĂ STAU

1.Doamne-aş vrea să stau În locaşul Tău


Frumuseţea Ta
S-o privesc mereu,
Duhul Sfânt să-mi umple Întreaga fiinţă
Şi s-aştept, cântând, ziua Ta!

2.E plăcut să stau


Sub privirea Ta
Şi s-aştept aici
Până Te-oi vedea,
Glasul Tău să-mi fie
Lumină în suflet,
Să-Ţi predau pe-altar viaţa mea.

3.Fericiţi acei
Care merg prin har Şi spre Tine,
Doamne,
Se-ndreaptă iar,
Fericiţi acei ce
Se-ncred doar în Tine,
Fericită-i inima mea!
345 DUPĂ DOMNUL VIEŢII

1.După Domnul vieţii


Vreau să merg cântând,
Chiar pe căi spinoase
Crucea Lui purtând;
Pe-ale Sale urme
Merg spre cer smerit;
În sălaşul păcii
Fi-voi fericit!

2.După Domnul vieţii,


Vreau să merg mereu!
Chiar de-ar fi să sufăr,
Am tot harul Său!
Merg pe căi stâncoase
După-al Său Cuvânt,
Până voi ajunge
În căminul sfânt.

3.După Domnul vieţii


Până la sfârşit
Către biruinţă
Merg necontenit!
Iată,
Domnul vine,
Vine pe alb nor
Să mă ia la Sine
Ca biruitor!

346 IUBITUL MEU MÂNTUITOR,

1.Iubitul meu Mântuitor,


Ascultă ruga mea:
Coboară astăzi,
Te implor
Şi umple-mi inima!

2.Să vii cu glasul Tău cel blând


În sufletu-mi deschis,
Să-Ţi faci din el un templu sfânt,
Aşa cum ai promis!

3.În inima ce mi-o cunoşti


Un tron eu Ţi-am păstrat,
Pe care Tu să stăpâneşti
Ca singur Împărat.

4.În suflet port un tainic dor


S-ajung la Dumnezeu,
Să fiu cu-al meu Mântuitor,
Pe veci,
Isus şi eu.

347 TOT MAI APROAPE

1.Tot mai aproape


De pieptu-Ţi sfânt
E loc de-odihnă,
Dureri, griji nu sunt...
De-aceea,
Doamne,
Ca dar ceresc,
(: Dă-mi pacea sfântă,
Pe care-o doresc! :)

2.Tot mai aproape,


Azi vin plecat,
Dar n-am în mine
Nimic bun, curat...
Te rog, primeşte Inima mea,
(: S-o speli Isuse,
Doar Tu vei putea! :)

3.Tot mai aproape


Să-Ţi fiu mereu,
Să-Ţi sorb iubirea
În sufletul meu;
Ajută-mi,Doamne,
Să fiu curat,
(: Să fiu un templu
Preasfânt, nepătat! :)

4.Tot mai aproape,


Cât mai trăiesc,
Căci vreau în ceruri
Să Te întâlnesc;
Acolo,Doamne,
Doresc să fiu,
(: Tot mai aproape,
Pe veci, al Tău fiu! :)

348 GÂNDUL LUI HRISTOS SĂ FIE

1.Gândul lui Hristos să fie


Viu în mintea mea de-acum,
Să conducă, în iubire,
Tot ce fac şi tot ce spun!
De Cuvânt să fie pline
Inima şi viaţa mea,
Ca în orice-ar fi să vină,
Să fac numai voia Sa!

2.Să am pacea Lui adâncă


Pe cărare, zi de zi,
În furtuni, să stau pe stâncă
Şi atunci voi birui!
Dragostea dumnezeiască
Să-mi inunde inima,
Eu să scad şi El să crească
Până când Îl voi vedea!

3.Eu alerg tot înainte:


Vreau cununa cea de sus
Şi-mi îndrept, cu dor fierbinte,
Ochii ţintă la Isus!
Stăruiesc cu bucurie
Să găsesc pe fraţii mei,
Prin credinţă vreau să fie
Mântuiţi în veci şi ei!

349 PE ISUS, CÂT MAI DEVREME

1.Pe Isus, cât mai devreme


Am să-L caut, să-L găsesc,
Şi-am să merg
pe-a' Sale urme,
Drumul strâmt
vreau să-l urmez!

Refren:
M-a iubit Isus, ştiu bine,
M-a iubit şi-L preţuiesc!
El muri, da, pentru mine,
Prin Isus eu vieţuiesc!

2.Mă voi duce unde-mi spune,


Tânăr sunt dar vreau să merg!
Vocea Lui să mă îndrume,
Tânăr sunt dar înţeleg!

Refren:
M-a iubit Isus, ştiu bine,
M-a iubit şi-L preţuiesc!
El muri, da, pentru mine,
Prin Isus eu vieţuiesc!

3.El se află-acum la poartă,


Să mă scape, ştiu că vrea;
Să-mi deschidă mă aşteaptă
Şi cu drag eu voi intra!

Refren:
M-a iubit Isus, ştiu bine,
M-a iubit şi-L preţuiesc!
El muri, da, pentru mine,
Prin Isus eu vieţuiesc!

350 URMAŢI-MI, ZICE BLÂND HRISTOS,

1."Urmaţi-mi, zice blând Hristos,


În sfântă devotare,
Şi toţi răspundeţi bucuros
Chemării iubitoare!
Luaţi crucea Mea şi jugul
Meu Şi-n umblet fiţi cum am fost Eu!"

2."Eu ca lumină strălucesc


Pe calea spre virtute!
Câţi sunt ai Mei nu rătăcesc
În căi necunoscute.
Eu calea şi lumina sunt
Cui vrea să meargă-n umblet sfânt."

3. "Umil cu inima sunt Eu


Şi plin de bunătate,
Cuvântul zis de Tatăl Meu
Eu îl urmez în toate.
Tot cugetul Mi-e îndreptat
Spre Dumnezeu neîncetat!"

4."Cel ce-şi iubeşte viaţa sa


O pierde pe vecie,
Dar pentru veci o va avea
De Mi-o închină Mie,
Doar cel ce crucea şi-a luat
E un creştin adevărat!"

5.Noi să urmăm deci lui Hristos


În sfântă devotare,
Şi să răspundem bucuros
Chemării iubitoare!
Căci numai dacă-L vom urma,
Primim făgăduinţa Sa!

351 VOIOS PORNESC ÎN VIAŢĂ,

1.Voios pornesc în viaţă,


Pe drum oricât de greu;
La Hrist găsesc povaţă
În orice pas al meu.
Ferice în umblare,
Alături de Hristos,
Găsesc îmbărbătare
În sfatu-I preţios!

2.Răspund cu bucurie
Chemării lui Isus;
Alerg cu voioşie
Spre ţinta ce mi-a pus.
Şi-n faptele iubirii,
Cu sufletul curat,
Sluji-voi cu credinţă
Oricând voi fi chemat.

3.Isus îmi dă putere Să merg pe calea Sa;


Izvor de mângâiere
Îmi umple inima.
Răspund cu drag chemării,
Alerg spre veşnicii
Şi-n ceasul strâmtorării,
Prin har, voi birui.

352 PE TINE, DOAMNE-A MEA TĂRIE,

1.Pe Tine,Doamne-a mea tărie,


Pe Tine vreau să Te iubesc!
Un tainic dor mereu mă-mbie
Iubirea-mi Ţie s-o jertfesc!
Te voi iubi, al vieţii far,
Cât viaţă-mi dai în dar!

2.Pe Tine, viaţa vieţii mele,


Al meu Prieten cel mai bun,
Pe Tine vreau şi-n clipe grele
Cu dragostea-mi să Te-ncunun...
Pe Tine,Mielul Celui sfânt,
Te vreau ca Mire blând!

3.Pe Tine,Doamne-a mea cunună,


Pe Tine Doamne,Dumnezeu,
În vremi de aprigă furtună
Te voi iubi mereu, mereu!
Lumina vieţii mele-Isus,
Te voi iubi nespus!

353 DOAMNE, SLAVA TA S-O ŞTIM,

1.Doamne, slava Ta s-o ştim,


Să-Ţi vedem mărirea,
Către ceruri, ne-ndreptăm
Tot mai sus privirea....
Către cer, către cer,
Către-al stelelor mister
Ne-ndreptăm privirea!

2.Să-nvăţăm iubirea Ta
Până sus, la cruce,
Pe cărare-oricât de grea
Paşii ne vor duce!
Golgota,
Golgota,
Doamne, pân' la jertfa
Ta Paşii ne vor duce!...

3.Ca să fim ai Tăi copii


Pentru veşnicie,
Doamne,Te-aşteptăm să vii,
Plini de bucurie!
Te-aşteptăm,
Te-aşteptăm
Şi veghem şi ne rugăm,
Plini de bucurie!

354 ÎNTR-ARIPAT ÎN MINE

1.Într-aripat în mine
Să fie dorul sfânt
Să lupt tot spre mai bine
Şi pururea să cânt!
Când vine suferinţa
Când trecem prin nevoi,
În Domnu-i biruinţa,
În El sunt forţe noi!

2.În pieptul meu coboară,


Părinte adorat!
Cu Legea-Ţi mă-nconjoară
Şi fă-mă sfânt, curat!
Privirea-mi sus să fie
Iar pe cărarea mea
În valuri mari să vie
Din cer, lumina Ta!

3.Nu-i nici un preţ prea mare,


Nici jertfa nu-i prea grea,
Căci viaţa viitoare
Va fi răsplata mea!
Aşa o mântuire
Eu n-am cu ce plăti,
Dar pentru-a Ta iubire
Mereu Te voi slăvi!

355 LÂNGĂ TINE, SCUMP ISUSE,

1.Lângă Tine, scump Isuse,


Scutul meu, tăria mea,
Lângă Tine voi rămâne,
Veşnic Te voi adora!

De iubirea Ta fierbinte
Cine mă va despărţi?
Lângă Tine voi rămâne
Cât în lume voi trăi!

2.Fără Tine, scump Isuse,


Scutul meu, tăria mea,
Viaţa mea e-ntunecată,
Întristată, inima...

Doar iubirea Ta, Isuse,


Luminează-al vieţii rost;
Contra valurilor lumii
Numai Tu eşti adăpost!

3.Numai Tu eşti, scump Isuse,


Scutul meu, tăria mea!
Pentru marea-Ţi bunătate
Veşnic Te voi lăuda!

Fericire, bogăţie
Mi-este cerul Tău senin!
Cu nespusă bucurie
Vreau să-Ţi cânt în veci.
Amin!

356 CA UN CERB SETOS DE APE,

1.Ca un cerb setos de ape,


După Tine eu suspin,
Vreau să-Ţi fiu tot mai aproape,
Ţie,Doamne, să mă-nchin!

Refren:
Scutul meu, tăria mea,
Doar Ţie, Doamne-Ţi voi cânta!
Tu mi-eşti singura dorinţă
Tu îmi saturi inima!
2.Mai de preţ decât argintul
Sau ca aurul curat
Mi-este să-Ţi aud cuvântul
Care m-a eliberat!

Refren:
Scutul meu, tăria mea,
Doar Ţie, Doamne-Ţi voi cânta!
Tu mi-eşti singura dorinţă
Tu îmi saturi inima!

3.Mi-eşti Prieten şi mi-eşti Frate,


Împărat şi Dumnezeu;
Te iubesc mai mult ca toate
Şi Te voi iubi mereu!

Refren:
Scutul meu, tăria mea,
Doar Ţie, Doamne-Ţi voi cânta!
Tu mi-eşti singura dorinţă
Tu îmi saturi inima!

357 DOAMNE, TU MEREU MĂ-NVAŢĂ

1.Doamne,Tu mereu mă-nvaţă


Ce cuvinte să rostesc,
Mustră-mă şi dă-mi povaţă
Nici în gând să nu greşesc!
Dă-mi putere-n clipe grele,
Blând să fiu şi răbdător,
Pune strajă gurii mele,
Inimii să-i pui zăvor!

2.Doamne,Tu mereu mi-arată


Limba mea cum să-Ţi închin,
În vorbire să împartă
Harul Tău, şi nu venin!
Iar la dreapta judecată,
Înaintea Ta voi sta,
N-aş vrea să ajung vreodată
Osândit de limba mea!

3.Nimeni n-a vorbit ca Tine,


Doamne, plin de Spirit Sfânt,
Pune, astăzi, şi în mine
Dragoste şi-al Tău Cuvânt!
Numai vorbe de zidire
Vreau mereu ca să rostesc,
Dă-mi a Ta desăvârşire
Nici în gând să nu greşesc!
358 DOAMNE, DĂ-MI CUVÂNTUL TĂU,

1.Doamne, dă-mi Cuvântul Tău,


Vreau să-L port în gând mereu!
Mă învaţă-n drumul greu,
Să trăiesc ca Tine!

Refren:
Vreau să fiu ca Tine,
Vreau să fiu ca Tine,
Scump Isus, ajută-mi Tu,
Vreau să fiu ca Tine!

2.Spune-mi că sunt trecător,


Mă învaţă să Te-ador,
Fie că trăiesc sau mor,
Dar să fiu ca Tine...

Refren:
Vreau să fiu ca Tine,
Vreau să fiu ca Tine,
Scump Isus, ajută-mi Tu,
Vreau să fiu ca Tine!

Refren:
Vreau să fiu ca Tine,
Vreau să fiu ca Tine,
Scump Isus, ajută-mi Tu,
Vreau să fiu ca Tine!

3.Spune-mi Tu că timpu-i scurt,


Spune-mi să lucrez mai mult,
Mă ajută să Te-ascult,
Pentru-a fi ca Tine!

Refren:
Vreau să fiu ca Tine,
Vreau să fiu ca Tine,
Scump Isus, ajută-mi Tu,
Vreau să fiu ca Tine!

359 O, TATĂ DIN CERURI,

1.O,Tată din ceruri,


Priveşte spre noi,
Şi nevinovaţi fă-ne
Ca nişte miei,

Şi dă-ne blândeţea
Ca la porumbei
Ca să devenim astfel
După cum vrei.

Retren:
Doamne, Doamne,
Mult Te iubim!
Fereşte-ne Doamne
Să nu mai greşim!

2.Ascultă-ne,Doamne,
Nevrednicul glas,
Condu-ne la lucru
Şi-n oricare pas,

Şi-ajută-ne,Doamne,
Cu Tine să stăm
În dreapta credinţă
În care suntem!

Retren:
Doamne, Doamne,
Mult Te iubim!
Fereşte-ne Doamne
Să nu mai greşim!

3.Rămâi lângă noi


Cu-al Tău sfat părintesc,
Şi fă-ne puternici
În harul ceresc,

Să nu ne despartă
De dragostea Ta
Nici iadul, nici moartea,
Nici pofta cea rea!

Retren:
Doamne, Doamne,
Mult Te iubim!
Fereşte-ne Doamne
Să nu mai greşim!

360 DOAMNE, IA TU VIAŢA MEA,

1.Doamne, ia Tu viaţa mea,


Imn de slavă pune-n ea!
Fă din ea un templu sfânt,
O lumină pe pământ,
O lumină pe pământ!
2.Doamne, ia-mi Tu inima,
Sfânt altar să-Ţi faci din ea!
Doamne, ia Tu vocea mea,
Glas de rugă fă din ea,
Glas de rugă fă din ea!

3.Doamne, ia voinţa mea,


Domn să fii Tu peste ea!
Ia acum fiinţa mea,
Adu cerul Tău în ea,
Adu cerul Tău în ea!

4.Doamne, ia Tu mâna mea,


Către culmi să pot urca...
O, ascultă ruga mea,
Du-mă-n veşnicia Ta,
Du-mă-n veşnicia Ta!

361 VOIA TA, DOAMNE,

1.Voia Ta,Doamne,
Doar voia Ta
Să se-mplinească
În viaţa mea!
Tu eşti Olarul,
Eu lutul sunt,
Fă dar, din mine,
Un vas preasfânt...

2.Voia Ta,Doamne,
Doar voia Ta
Fie stăpână
Pe viaţa mea!
Mai alb ca neaua,
Fă-mă curat
În clipa asta,
Cum stau plecat...

3.Voia Ta,Doamne,
Doar voia Ta
Vreau să domnească
În viaţa mea!
Vindecă,
Doamne,
Sufletul meu
De orice boală,
De orice rău!

4.Voia Ta,Doamne,
Doar voia Ta,
Umple cu totul
Fiinţa mea,
Ca toţi să vadă,
Sfânt şi curat,
Pe Hrist în mine Întruchipat!

362 TATĂ, AZI, TE RUGĂM,

1.Tată, azi,Te rugăm,


Inima dorim să-Ţi predăm
Pe altarul Golgotei spălaţi,
În iubirea Ta curăţaţi!

Refren:
Fie dragostea Ta legământ
Între cer şi întregul pământ!
Şi uniţi, toţi, în rugă şi în gând,
Te chemăm:
Vino, Doamne, mai curând!

2.Doamne,Îţi mulţumim,
Te cântăm căci mult Te iubim!
Minunat ne fereşti de cel rău,
Scut puternic e braţul Tău!

Refren:
Fie dragostea Ta legământ
Între cer şi întregul pământ!
Şi uniţi, toţi, în rugă şi în gând,
Te chemăm:
Vino, Doamne, mai curând!

3.Vină orice necaz,


Dumnezeu ne apără azi!
Prin credinţă, de El pregătiţi,
Vrem în cer să fim mântuiţi!

Refren:
Fie dragostea Ta legământ
Între cer şi întregul pământ!
Şi uniţi, toţi, în rugă şi în gând,
Te chemăm:
Vino, Doamne, mai curând!

363 VINO, ISUSE, AZI ÎN VIAŢA MEA

1.Vino, Isuse,
azi în viaţa mea
Şi cercetează-mi
toată inima!
Vezi ce e rău
în faptă şi în gând,
Mă spală Tu
să fiu curat şi sfânt!

2.Doamne, m-ajută,
liber de păcat,
Să Te slujesc
cu sufletul curat;

Numai pe Tine
eu Te voi urma,
Ştiu că trăiesc
prin îndurarea Ta!

3.Inima mea
să fie-ntreagă-a Ta,
Pace şi har
revarsă peste ea!

Tu mi-eşti,Isuse,
drumul cel mai bun,
Toată nădejdea mea
în Tine-o pun!

4.Iată-mă, Doamne,
jertfă pe altar,
Primeşte-ntreagă
viaţa mea în dar!

Câtă suflare-mi dai


pe-acest pământ
Să ardă-n mine
Duhul Tău cel Sfânt!

364 VINO, TE-AŞTEPT,

1.Vino, Te-aştept, vino,


Te-aştept În inima mea,
Isuse, Doar pentru
Tine-mi bate-n piept
Cu tainele ei ascunse...

2.Vino,Te-aştept,
vino,Te-aştept,
Când zilele-mi sunt prea grele,
Vreau sfatul Tău cel înţelept,
Ce-aduce sclipiri de stele!
3.Vino,Te-aştept,
vino,Te-aştept
Să-mi spui, în şoptiri de pace,
Că nimeni de pe drumul drept
Nicicând nu mă va întoarce...

4.Vino,Te-aştept,
vino,Te-aştept,
Mi-e dor de-alte zări senine;
O,Tu, Isuse bun şi drept,
Te-aştept să mă iei la Tine!

365 NUMAI CU ISUS VOIESC A MERGE,

1.Numai cu Isus
voiesc a merge,
Doar cu El
sunt vesel orişicând!

Drum şi ţintă-n
calea mea s-ar şterge,
(:Dar spre El se-ndreaptă
al meu gând!:)

2.Munţi şi văi,
câmpii păduri şi mare
Sprinten eu le trec
la braţul Său,

Căci Isus
oricând îmi e salvare,
(:El mă însoţeşte-n
drumul meu.:)

3.Domnul e lumina
vieţii mele,
El mi-e scut
când sunt eu strâmtorat,

El mi-e Tată,
nu mă tem de rele,
(:De El totdeauna-s mângâiat!:)

366 FII AZI CU MINE, DOMNUL MEU,

1.Fii azi cu mine,Domnul meu,


Să biruiesc prin orice greu;
Dă-mi Tu iubire cu prisos
Să mă asemăn lui Hristos!
2.De Tine când mă las condus
Şi-n totul când Îţi sunt supus
Tu eşti cu mult mai mult mărit
Şi eu mă simt mai fericit.

3.Inima Tu să-mi curăţeşti


Şi voia Ta să-Ţi împlineşti!
Vreau să fiu plin de Duhul Tău
În fapta mea şi-n gândul meu!

4.Credinţa-ajută-mi să păstrez,
Pe drumul sfânt să Te urmez;
În orice timp şi-n orice loc
Eu să nu dau 'napoi deloc!

5.Tot ce în noi ai început


Fie prin har deplin făcut,
Să Te slăvim,
Părinte sfânt,
Ca oameni noi
pe-un nou pământ!

367 NICIUNDE FĂRĂ TINE,

1.Niciunde fără Tine,Isuse,


Domnul meu!
De nu mergi Tu cu mine,
nu voi pleca nici eu!
Dar, dacă eşti 'nainte,
în stâlp de foc sau nor,
Voi fi şi eu alături,
cu Tine călător...

2.În zilele senine


şi-n ceasul nopţii greu,
Nicicând fără de Tine,
Isuse, Domnul meu!
Aşa de scurtă-i vremea,
e gata de sfârşit,
Iar clipele-s de aur,
şi n-am de risipit!

3.Nimic fără de Tine,


Isuse,Domnul meu!
Ajută-mi Tu, în bine,
să fiu al Tău mereu!
Alungă gânduri toate
ce nu Te-ar onora,
În vorbe şi în fapte
să fie slava Ta!
368 SIMT UN DOR NESPUS, ISUSE,

1.Simt un dor nespus,Isuse,


Pe-a Ta cale să urmez!
Unde mergi, pe urma sfântă
Paşii mei să mi-i păstrezi!

Refren:
Ţie Doamne, numai Ţie
Să-Ţi urmez,
de-acum mi-e dor,
Numai singur Tu eşti calea,
Tu eşti viaţa tuturor!

2.De-o fi calea grea, spinoasă,


Şi ca marea dacă-ar fi,
Tu ai mers pe-această cale
Şi eu vreau a Te-nsoţi!

Refren:
Ţie Doamne, numai Ţie
Să-Ţi urmez,
de-acum mi-e dor,
Numai singur Tu eşti calea,
Tu eşti viaţa tuturor!

3.Şi de-ar fi să trec prin grele


Şi amarnice-ncercări,
Îmi voi aminti de-a Tale
Suferinţi şi strâmtorări!

Refren:
Ţie Doamne, numai Ţie
Să-Ţi urmez,
de-acum mi-e dor,
Numai singur Tu eşti calea,
Tu eşti viaţa tuturor!

4.Prin dureri de mă vei duce


Şi sărac de-aş fi, lipsit,
Tu sărac ai fost şi moartea
Pentru noi ai suferit!

Refren:
Ţie Doamne, numai Ţie
Să-Ţi urmez,
de-acum mi-e dor,
Numai singur Tu eşti calea,
Tu eşti viaţa tuturor!
5.Prin Iordan, prin val sălbatic,
De vrei încă să mă treci,
Tu 'naintea mea trecut-ai,
Eu pe urme-Ţi calc în veci!

Refren:
Ţie Doamne, numai Ţie
Să-Ţi urmez,
de-acum mi-e dor,
Numai singur Tu eşti calea,
Tu eşti viaţa tuturor!

369 DOAMNE, SIMT ÎN PIEPT O FLOARE,

1.Doamne, simt
în piept o floare,
Floarea inimii de jar...
Tu mi-eşti soarele-răsare,
Dă-mi lumina Ta în dar!

2.Pentru Tine se deschide


Floarea sufletului meu!
În iubirea-Ţi mă ascunde,
Să rămân la pieptul Tău!

3.Dacă mă trimiţi în lume


Şi-ntre spini mă răsădeşti,
Dă-mi parfum de rugăciune,
Ca să spun cât mă iubeşti!

4.Tu eşti plin de bunătate,


Eu mereu Te voi slăvi
Cu petale nepătate
Şi parfum de veşnicii!

370 MAI MULT SĂ TE IUBESC,

1.Mai mult să Te iubesc,


Vreau,Domnul meu!
De-ai şti ce mult doresc
Să fiu al Tău!

Refren:
O, cât de mult doresc
Mai mult să Te privesc!
Şi-n veşnicii
Te voi iubi!

2.La Tine când privesc,


Sunt fericit!
Ce mult Îţi mulţumesc
Că m-ai găsit!

Refren:
O, cât de mult doresc
Mai mult să Te privesc!
Şi-n veşnicii
Te voi iubi!

3.Necazuri de-ar veni


În calea mea,
Primesc încrezător
Tot ce-mi vei da...

Refren:
O, cât de mult doresc
Mai mult să Te privesc!
Şi-n veşnicii
Te voi iubi!

4.Şi-atunci când voi muri,


Un ultim dor
Din suflet voi şopti
Biruitor.

Refren:
O, cât de mult doresc
Mai mult să Te privesc!
Şi-n veşnicii
Te voi iubi!

371 TE-AM VĂZUT SUB CRUCEA GREA,

1.Te-am văzut sub crucea grea,


Fiu de om şi Dumnezeu!
Dă-mi,Te rog, puterea Ta
Bucuros s-o port şi eu!

2.Pe-ale patimii cărări


Te-am văzut cum biruieşti!
Dă-mi credinţă, în dureri,
Ca să ştiu că mă iubeşti!...

3.Te urmez, încrezător,


După cum mi-ai arătat:
Ca să fiu biruitor,
Am o luptă de luptat.

4.Fii cu mine,
Doamne sfânt,
Când mă treci prin încercări
Şi le schimbă rând pe rând
Toate-n binecuvântări!

372 EU VREAU PE ISUS ŞI IUBIREA SA,

1.Eu vreau pe Isus


şi iubirea Sa,
Decât bogăţii
şi onoruri lumeşti,

Statornic în har,
vreau să-I pot urma,
S-adun doar cu El
bogăţii cereşti.

Refren:
Ce folos să am un întins regat?
Fără Domnul sunt sărac!
Eu vreau pe Isus – bogăţia mea,
Să-mi inunde inima.

2.Te las, blestemat


şi bătrân pământ,
Căci tot ce mi-ai dat
mult prea mult m-a-nşelat,

Decât amăgire
şi goană-n vânt,
Eu vrea pe Isus
şi voi fi bogat!

Refren:
Ce folos să am un întins regat?
Fără Domnul sunt sărac!
Eu vreau pe Isus – bogăţia mea,
Să-mi inunde inima.

3.Pe Tine Te-aleg,


bucuria mea,
Pe Tine Te chem,
vreau aproape să-mi fii,

Isuse, eşti tot


ce-aş putea visa
Şi cel mai frumos
dintre mii şi mii.

Refren:
Ce folos să am un întins regat?
Fără Domnul sunt sărac!
Eu vreau pe Isus – bogăţia mea,
Să-mi inunde inima.

373 PODOABĂ ŞI MEDALION

1.Podoabă şi medalion
Mi-e crucea lui Hristos!
Cu El să fiu biruitor,
O port prea bucuros.

Refren:
Numai Tu, numai Tu,
Tu îmi eşti al vieţii vis!
Numai Tu, Tu să-mi fii
Veşnic Paradis!

2.Cu drag port crucea,


să mă crezi,
Umil, precum e drept,
Pe pieptul meu tu n-ai s-o vezi,
Căci eu o port în piept.

Refren:
Numai Tu, numai Tu,
Tu îmi eşti al vieţii vis!
Numai Tu, Tu să-mi fii
Veşnic Paradis!

3.Chiar şi când
doare sau mi-e greu,
Urmez încrezător!
A suferit Isus al meu
Mult mai îngrozitor...

Refren:
Numai Tu, numai Tu,
Tu îmi eşti al vieţii vis!
Numai Tu, Tu să-mi fii
Veşnic Paradis!

4.Şi dacă eu voi suferi


Cu-al meu Mântuitor,
Cununa mi-o va dărui
Când va veni, pe nor.

Refren:
Numai Tu, numai Tu,
Tu îmi eşti al vieţii vis!
Numai Tu, Tu să-mi fii
Veşnic Paradis!

374 NU DORESC ALT BINE, DOAMNE,

1.Nu doresc alt bine,Doamne,


Pe acest pământ,
Căci atras mă simt spre ceruri
Când la pieptu-Ţi sunt.

2.Aur mult, amici, mărire,


Lumea de-aş avea,
Ce mi-ar folosi aicea
Fără pacea Ta?

3.Cine-ar duce cu răbdare


Al meu greu păcat?
Al cui glas mi-ar zice dulce:
"Crede, eşti iertat!"?

4.N-aş schimba a mea speranţă,


Orice mi s-ar da;
Bogăţia mea e-n Tine,
Tu eşti viaţa mea!

375 ISUS ÎN LUME A VENIT

1.Isus în lume a venit


Cu har de viaţă dătător:
De toţi, la fel S-a îngrijit,
El n-a privit la faţa lor.
Iubeşte, azi, şi tu la fel:
Fii bun, milos şi iertător,
Fă-n toate cum ar face El,
Iubitul tău Mântuitor!

2.Isus pe oameni i-a slujit,


Pe cei bolnavi şi apăsaţi;
Prin harul Lui nemărginit
Au fost de demoni liberaţi!...
Slujeşte deci şi tu prin har
Şi dă-le-o mână de-ajutor!
Fii pentru orb un ochi măcar
Şi şchiopului să-i fii picior!

3.Isus pe toţi i-a preţuit,


Pe vameşi şi pe păcătoşi,
Pe fariseul pocăit,
Pe cei săraci şi pe leproşi...
Ca Domnul poţi şi tu iubi,
Pe omul slab şi păcătos;
E-un suflet scump, oricine-ar fi,
Căci pentru el muri Hristos!...

376 BUNUL ISUS NE-A ÎNVĂŢAT,

1.Bunul Isus ne-a învăţat,


Exemplul Său ne-a arătat:
Să ajutăm pe cel lipsit,
Sărman şi umilit.

2.Aşa a fost la început,


Primii creştini aşa-au făcut:
Tot ce-au avut agonisit,
Cu toţi au folosit!
La masa lor, de buni creştini,
Se-ndestulau chiar şi străini,
Se bucurau toţi cei sărmani
Şi văduve şi-orfani...

3.Coboară Tu,
Doamne-ntre noi,
Sădeşte-al dragostei altoi,
Să fim lumină pe pământ,
În fapte şi-n cuvânt!

377 DE ZICI: "IUBESC PE DUMNEZEU"

1.De zici:
"Iubesc pe Dumnezeu",
Iar fratelui porţi ură,
Nu-i adevăr în glasul tău,
Spui doar minciuni din gură!
Iubeşti pe Dumnezeu, tu crezi,
Urând pe frate-tău ce-l vezi?...

2.De vei privi nepăsător


Pe cel în suferinţă
Şi nu-i vei da vreun ajutor
Când are trebuinţă,
Nu eşti creştin, ci minţi mereu
Când zici:
"Iubesc pe Dumnezeu."

3.Când cinstea altuia pătezi


Prin vorbe de ruşine,
Şi contra lui tu trâmbiţezi
Tot rău, şi nicicând bine,
Când numele-i vorbeşti de rău,
Tu nu iubeşti pe Dumnezeu!
4.De L-ai iubi cu-adevărat,
Ar observa şi alţii!
Milos şi gata de iertat
Ai fi atunci cu fraţii!
Isus iubeşte-n acest fel!
Iubeşte deci şi tu ca El!

378 POŢI AVEA CREDINŢĂ TARE,

1.Poţi avea credinţă tare,


Poţi să faci chiar şi minuni,
Poţi avea înţelepciunea,
Şi ştiinţa astei lumi,
Ştie Domnul să citească
Tot ce-n inimă aduni:
Făr' un spirit de iubire,
Toate sunt deşertăciuni!

2.Poţi să dai averea toată,


Aur, pietre de safir,
Poţi vorbi cu măiestrie,
Poţi muri ca un martir...
Domnul inima o ştie
Şi te vede-aşa de mic:
Făr-un spirit de iubire,
Eşti nimic, nimic, nimic!

3.Prooroc de-ai fi în lume,


De săraci de-ai îngriji,
De-ai purta un nume mare,
Taine-adânci de-ai stăpâni,
Eşti aramă sunătoare,
Şi chimval zângănitor!
Doar un spirit de iubire
Dă valoare faptelor!...

4.Dragostea e răbdătoare,
Nu vrea doar folosul său,
Nu se plânge dacă doare,
Nu se bucură de rău!
În credinţă se avântă,
Suferind orice ar fi...
Numai dragostea cea sfântă
Va rămâne-n veşnicii! ''

379 POT CA ÎNGERII SĂ ZBOR,

1.Pot ca îngerii să zbor,


Pot vorbi şi limba lor,
Sunt chimval zângănitor
Dacă nu iubesc...

2.Pot să depăşesc pe mulţi,


Pot să-ncalţ pe cei desculţi,
E-n zadar să mut şi munţii
Dacă nu iubesc...

3.Pot să umblu ca un sfânt


De la leagăn la mormânt;
Pentru cer nimic nu sunt
Dacă nu iubesc.

4.Pot să par un om milos,


Cu săracii, generos...
N-am nici cel mai mic folos
Dacă nu iubesc...

5.Profeţii s-or încheia,


Cunoştinţa va-nceta,
Dar rămâne dragostea:
Aurul ceresc...

380 FAPTA BUNĂ E-O COMOARĂ

1.Fapta bună e-o comoară


de la Tatăl sfânt,
În iubire, ea pogoară
cerul pe pământ,
Harul ei te înconjoară
şi îţi dă avânt.

2.Ea întruna face bine


celui în nevoi,
Nu întreabă pentru cine,
nu se dă 'napoi,
N-are gânduri pentru sine,
n-are perne moi.

3.E balsam în grea durere


pentru cel pierdut
Şi izvor de mângâiere
dacă ai căzut;
Fapta bună dă putere
celui abătut.

4.Când nu ştii, cu drag te-nvaţă,


vine-n ajutor,
Ştie să te mustre-n faţă, drept,
dar iubitor...
Ştie să aducă-n viaţă
pace tuturor.

5.Fericirea ta, creştine,


nu-i o vorbă-n vânt,
Este facerea de bine
într-un spirit sfânt;
Fapta bună să-ţi lumine
viaţa pe pământ!

381 CINE-I GATA SĂ-ŞI DESCHIDĂ

1.Cine-i gata să-şi deschidă


Sufletul spre cel lipsit?
Cine-i gata să ajute
Celui slab şi obosit?

Refren:
Fii lumină, ajutor,
Bucurie tuturor!

2.Dumnezeu, cu braţu-I tare,


Te ajută orişicând,
Fii deci binecuvântare
Celui gol, celui flămând!

Refren:
Fii lumină, ajutor,
Bucurie tuturor!

3.Dumnezeu făgăduieşte
Fericire celui drept
Care-mparte pâinea vieţii
Şi se poartă înţelept!

Refren:
Fii lumină, ajutor,
Bucurie tuturor!

382 EU AM NEVOIE-N ORICE ZI

1.Eu am nevoie-n orice zi


Să ştiu că fraţii mă iubesc;
Că 'nalţă mâinile spre cer
Şi pentru mine mijlocesc.

Refren:
’Nălţaţi spre Domnul, ne-ncetat,
Şi pentru mine, rugi fierbinţi,
Să-mi ţină sufletul curat
În scumpele-I făgăduinţi!

2.Eu am nevoie-n orice zi


S-adun în suflet noi puteri,
Prin rugăciunea celor dragi,
Când merg pe asprele cărări.

Refren:
’Nălţaţi spre Domnul, ne-ncetat,
Şi pentru mine, rugi fierbinţi,
Să-mi ţină sufletul curat
În scumpele-I făgăduinţi!

3.Eu am nevoie-n orice zi


Să fiu purtat, în rugăciuni,
Spre casa Tatălui ceresc,
Sub paza îngerilor buni.

Refren:
’Nălţaţi spre Domnul, ne-ncetat,
Şi pentru mine, rugi fierbinţi,
Să-mi ţină sufletul curat
În scumpele-I făgăduinţi!

383 PENTRU CEI BOLNAVI COBOARĂ

1.Pentru cei bolnavi coboară


Înc-o dată pe pământ,
Cum ai fost odinioară,
Medic iubitor şi blând!

2.Le alină suferinţa,


Fi-le bun Mângâietor,
Întăreşte-le credinţa,
Dă-le sfat şi ajutor!

3.Mântuieşte-i din păcate,


Spune-le că sunt iertaţi,
Să te simtă ca un Frate
Şi să fie vindecaţi!

4.Doamne,
Tu ştii cel mai bine,
Ştii ce vremuri vor urma,
Noi ne-ncredem doar în Tine,
Facă-se doar voia Ta!

384 DOAMNE, LUMINA LUMII

1.Doamne,
Lumina lumii eşti
Şi adevărul marii Veşti;
Iluminează inima
Celor străini de turma Ta!

2.Umple cu haru-Ţi strălucit


Pe ignorant, pe rătăcit;
Pe cel pierdut în noaptea grea
Adu-l la Tine-n casa Ta!

3.Pentru-orice vină şi păcat


Iartă-i, în harul Tău bogat;
Pune-le-n suflet mângâieri,
Ochii le-ndreaptă către cer!

4.Doamne,
Lumina lumii eşti,
Marea-Ţi oştire s-o-ntregeşti!
Şi până când Te vom vedea,
Vrem să trăim spre slava Ta!

385 DOAMNE, FII CU-AL TĂU POPOR,

1.Doamne, fii cu-al Tău popor,


Fii al lui Ocrotitor,
Când e-n foc credinţa lor!
Te rugăm, ne-ascultă!

2.Glasul lor să fie-aprins


Şi cu har de neînvins
Pe-al pământului cuprins!
Te rugăm, ne-ascultă!

3.Conducând pe orbi şi şchiopi,


Ridicând pe cei din gropi,
Inimi adunând în snopi,
Te rugăm, ne-ascultă!

4.Biruinţă să le-aduci
Din lumina marii cruci,
Către ceruri să-i conduci!
Te rugăm, ne-ascultă!

386 VENIŢI CĂCI VREAU A SPUNE

1.Veniţi căci vreau a spune


Ce face Dumnezeu;
Voi, sufletelor bune
Cântaţi cum cânt şi eu!
V-o spun cu bucurie:
Azi am Mântuitor,
Şi ce mi-a dat El mie
El dat-a tuturor.

Refren:
Veniţi, căci vreau a spune
Ce face Dumnezeu,
Voi, sufletelor bune,
Cântaţi cum cânt şi eu!

2.Nu poate fi mai mare


Minune jos, nici sus,
Decât că fiecare
Trăieşte prin Isus!

Eram pierdut, şi morţii


Ne dasem tu şi eu;
Azi, renăscuţi cu toţii,
Mărim pe Dumnezeu!

Refren:
Veniţi, căci vreau a spune
Ce face Dumnezeu,
Voi, sufletelor bune,
Cântaţi cum cânt şi eu!

3.O spun şi-mi place-a spune


Şi n-aş mai termina,
Cântarea-mi să răsune,
S-audă cine vrea;

Şi cine auzi-va,
Întoarcă-se 'napoi,
Odihnă el găsi-va
De va cânta cu noi!

Refren:
Veniţi, căci vreau a spune
Ce face Dumnezeu,
Voi, sufletelor bune,
Cântaţi cum cânt şi eu!

387 CE FERICIRE, AM PE ISUS!

1.Ce fericire, am pe Isus!


Asta mă face vesel, nespus,
Căci sunt moştean
al cerului 'nalt
Şi mântuire că am aflat!
Refren:
În veci cânta-voi că-s fericit,
Astăzi prin Domnul
sunt mântuit,
În veci aceasta cânta-voi eu,
Isus e veşnic Păstorul meu.

2.Inima-mi simte
un dor prea viu:
Cu Domnu-ntruna
eu vreau să fiu!
Pacea e-n mine şi-s mulţumit,
Legea Lui veşnic m-a-nveselit.

Refren:
În veci cânta-voi că-s fericit,
Astăzi prin Domnul
sunt mântuit,
În veci aceasta cânta-voi eu,
Isus e veşnic Păstorul meu.

3.Ce fericire eu am simţit


Când braţul Său
chiar m-a ocrotit!
A şti, e bine, o ştiu şi eu:
Isus mi-e viaţa,
e Domnul meu!

Refren:
În veci cânta-voi că-s fericit,
Astăzi prin Domnul sunt mântuit,
În veci aceasta cânta-voi eu,
Isus e veşnic Păstorul meu.

388 FRUMOASĂ-I CREDINŢA

1.Frumoasă-i credinţa
trăită în viaţă,
Ne dă multă bucurie
să fim tot mereu copii.
Veniţi şi voi la pocăinţă,
căci Dumnezeu vă va primi!

389 SĂ FIE OARE-ADEVĂRAT?

1.Să fie oare-adevărat?


Ce-aud e prea frumos!
Prin Domnul pot să fiu salvat
Deşi sunt păcătos!
Refren:
Ce auzi este-aşa,
este adevărat,
Orice urmă de păcat va pieri!
Prin iubirea Sa vei fi luminat
Deci crede-n Isus şi vei trăi!

2.Da, sigur, pentru vina mea


Isus a pătimit;
Ce mare e iubirea Sa
Şi harul nesfârşit!

Refren:
Ce auzi este-aşa,
este adevărat,
Orice urmă de păcat va pieri!
Prin iubirea Sa vei fi luminat
Deci crede-n Isus şi vei trăi!

3.Iertat?
- Nu îndrăznesc să cred,
Iubit Mântuitor,
Tu-mi dai viaţa-n Tine sper,
Îţi sunt pe veci dator!

Refren:
Ce auzi este-aşa,
este adevărat,
Orice urmă de păcat va pieri!
Prin iubirea Sa vei fi luminat
Deci crede-n Isus şi vei trăi!

390 SUS! GATA FII DE LUCRU

Sus! Gata fii de lucru


şi de jertfă-n orice zi!
Bună dimineaţa, scoală iute,
scoală-te şi somnul va fugi!
Treci şi ară până-n seară,
timpul lucrului e-o zi!

391 O, CÂT IUBIT-A DUMNEZEU

1.O, cât iubit-a Dumnezeu


Pe omul păcătos,
Încât a dat pe Fiul Său,
Pe Fiul Său,
Hristos!
Refren:
Cât ne-a iubit, cât ne-a iubit
Eternul Dumnezeu,
Încât pe Golgota-a murit
Iubitul Fiu al Său.

2.Tresaltă-acum inima mea,


Că ai Mântuitor,
Luatu-s-a povara ta,
Păcatul pierzător!

Refren:
Cât ne-a iubit, cât ne-a iubit
Eternul Dumnezeu,
Încât pe Golgota-a murit
Iubitul Fiu al Său.

3.Şi voi, creştini, vă bucuraţi


De credeţi în Hristos;
În imn de slavă tresăltaţi,
Cântaţi-I maiestuos!

Refren:
Cât ne-a iubit, cât ne-a iubit
Eternul Dumnezeu,
Încât pe Golgota-a murit
Iubitul Fiu al Său.

4.Cântaţi, că moartea-aţi biruit


Prin scump sângele Său,
Moştenitori aţi devenit
Şi fiii de Dumnezeu!

Refren:
Cât ne-a iubit, cât ne-a iubit
Eternul Dumnezeu,
Încât pe Golgota-a murit
Iubitul Fiu al Său.

392 M-A AFLAT PĂSTORUL NOSTRU

1.M-a aflat Păstorul nostru


Şi pe braţele-I m-a pus;
Din adâncu-ntunecimii
La lumină m-a adus.

Refren:
Aleluia, Aleluia,
Ţie-Ţi cânt, Isus iubit,
Căci eram pierdut de turmă,
Însă Tu m-ai mântuit.

2.Ca bun Medic, vindecare


Mi-ai adus în mari dureri!
M-ai hrănit cu-ndestulare
Ca din nou să am puteri!

Refren:
Aleluia, Aleluia,
Ţie-Ţi cânt, Isus iubit,
Căci eram pierdut de turmă,
Însă Tu m-ai mântuit.

3.Azi, spălat de orice vină,


Am un viitor frumos:
Moştenire de lumină,
Veşnicia cu Hristos!

Refren:
Aleluia, Aleluia,
Ţie-Ţi cânt, Isus iubit,
Căci eram pierdut de turmă,
Însă Tu m-ai mântuit.

393 NU DORESC BOGĂŢIE

1.Nu doresc bogăţie,


nici onoruri lumeşti,
Dorul meu îndreptat e
către cele cereşti;
Tot ce vreau eu de-acuma e
să văd pe Isus
Şi în Cartea vieţii
să-mi ştiu numele pus!

Refren:
Fericit eşti de-aştepţi
Paradisul promis,
Când în Cartea vieţii
Îţi ştii numele scris!

2.De păcate-o povară


m-apăsa foarte greu:
Câte rele-s în lume,
toate le-am făcut eu...
În al Mielului sânge
curăţire-am găsit
Şi păcatele roşii
ca zăpada-au albit.
Refren:
Fericit eşti de-aştepţi
Paradisul promis,
Când în Cartea vieţii
Îţi ştii numele scris!

3.Sfânt oraş de lumină,


dulce Ierusalim,
Pacea dragostei tale
cât de mult o dorim!...
Fericit cine-ajunge
în oraşul promis
Şi în Cartea vieţii
şi-are numele scris!

Refren:
Fericit eşti de-aştepţi
Paradisul promis,
Când în Cartea vieţii
Îţi ştii numele scris!

394 CÂND PRIMĂVARA VINE IAR

1.Când primăvara vine iar


Cu cântec fără de hotar,

2.Vom saluta al vieţii zbor


Şi vom slăvi pe Creator!

3.Aleluia, aleluia,
Vom preamări iubirea Sa!

395 SUNTEM PE CALEA LUI ISUS,

1.Suntem pe calea lui Isus,


Spre Cel ce-i fără de păcat!
Setoşi privim spre ceruri sus,
Spre Domnul care ne-a iertat!

Refren:
(: O, da,
Noi vom fi
cu Domnul sus :)
O, da, o, da,
Vom fi cu Domnul sus!

2.Şi veseli ne simţim mereu


Cât timp urmăm pe calea Sa,
Căci ne păzeşte de-orice rău
Oricând şi-oriunde ne-om afla.
Refren:
(: O, da,
Noi vom fi
cu Domnul sus :)
O, da, o, da,
Vom fi cu Domnul sus!

3.Şi când va fi să vină iar


Să judece pe buni şi răi,
În faţa Lui afla-vom har
Numindu-ne "aleşii Săi".

Refren:
(: O, da,
Noi vom fi
cu Domnul sus :)
O, da, o, da,
Vom fi cu Domnul sus!

396 ÎN CUVÂNT TE-AM AFLAT,

1.În Cuvânt
Te-am aflat,
Salvator minunat,
Stânca mea, m-ai zdrobit
Prin atâta iubit!
Pe Tine-am clădit
Crezul meu de granit
Şi iertare mi-ai dat,
Am primit ce-am sperat!

2.O, ce bun adăpost


În dureri Tu mi-ai fost,
Ca o aripă-n zbor
M-ai purtat pe sub nor;
Din mult lăcrimat Harul Tău m-a salvat
Şi pe buze mi-ai pus
Cântec nou, scump Isus...

3.Prin cuptorul aprins


M-ai trecut şi-am învins,
Zgura mi-ai depărtat,
Sânge sfânt m-a spălat;
În aur curat,
În dreptate-mbrăcat,
Braţul Tău m-a primit
Fiindcă-atât m-ai iubit...

4.În Isus m-odihnesc,


Jertfa Sa când privesc,
Liberat pe deplin,
Sunt scăpat de-al meu chin.
Oricine-n Isus
Se încrede, supus,
Peste tot ce-a dorit
Va primi însutit!

397 IERTÂND A MEA RĂZVRĂTIRE,

1.Iertând a mea răzvrătire,


Isus,
Domnul, m-a primit,
Iar eu, cuprins de uimire,
Mă-ntreb cum de m-a iubit.

Refren:
O, ce frumos!
Domnul Hristos
El mă face fericit,
O, ce frumos!
Domnul Hristos
Fără de margini m-a iubit!

2.Mereu certat cu dreptatea,


Eram rob întemniţat,
Iar El, să-mi dea libertatea,
Murind, vina mi-a spălat.

Refren:
O, ce frumos!
Domnul Hristos
El mă face fericit,
O, ce frumos!
Domnul Hristos
Fără de margini m-a iubit!

3.S-ajung pe tronul măririi,


Cu El Domnul m-a chemat,
M-a dus la poarta jertfirii
Să văd drumu-adevărat.

Refren:
O, ce frumos!
Domnul Hristos
El mă face fericit,
O, ce frumos!
Domnul Hristos
Fără de margini m-a iubit!
4.Cuprins în braţele Sale
Cu cei credincioşi cântând,
Aştept să-I 'nalţ osanale
Chiar eu, pământean de rând...

Refren:
O, ce frumos!
Domnul Hristos
El mă face fericit,
O, ce frumos!
Domnul Hristos
Fără de margini m-a iubit!

398 O, CE NESPUSĂ FERICIRE

1.O, ce nespusă fericire


Simţim de când L-am cunoscut
Pe Cel ce prin a Sa iubire
Ne-a curăţit şi renăscut!

Refren:
Deci să cântăm cu bucurie
Iubirea mare-a Lui Isus!
De ea, oricare din noi, fie
În toată viaţa lui condus!

2.Ne zvârcoleam în suferinţă,


În noaptea ce ne-mpresura,
Dar Domnul prin a Sa voinţă
Ne răsări lumina Sa.

Refren:
Deci să cântăm cu bucurie
Iubirea mare-a Lui Isus!
De ea, oricare din noi, fie
În toată viaţa lui condus!

3.Şi-am înţeles toţi mântuirea


Prin harul Celui răstignit;
Acum Îi aşteptăm venirea,
Să-aducă ce ne-a pregătit!

Refren:
Deci să cântăm cu bucurie
Iubirea mare-a Lui Isus!
De ea, oricare din noi, fie
În toată viaţa lui condus!

4.Urmăm 'nainte fără teamă,


Pe drumul cel de El prescris,
Căci, credincios
Cel ce ne cheamă,
El ne va da ce ne-a promis.

Refren:
Deci să cântăm cu bucurie
Iubirea mare-a Lui Isus!
De ea, oricare din noi, fie
În toată viaţa lui condus!

399 SUNT FERICIT CĂ TATĂL MEU DIN CER

1.Sunt fericit că
Tatăl meu din cer
Mi-a dat atâtea
scumpe mângâieri!

Multe minuni în
Biblie-am găsit,
Dar cea mai mare-i:
Domnul m-a iubit!

Refren:
Sunt fericit,
căci Domnul m-a iubit!
Sunt fericit,
căci Domnul m-a iubit!

2.Chiar dacă-apoi
de El m-am depărtat,
Şi pe căi rele am alunecat

M-a căutat cu dor


şi m-a găsit,
O, ce minune,
Domnul m-a iubit!

Refren:
Sunt fericit,
căci Domnul m-a iubit!
Sunt fericit,
căci Domnul m-a iubit!

3.De-acum Isus
e cântecul meu nou!
Să-ajungă-n lume-
acest sublim ecou,

Ca orice om
să strige fericit:
O, ce minune,
Domnul m-a iubit!

Refren:
Sunt fericit,
căci Domnul m-a iubit!
Sunt fericit,
căci Domnul m-a iubit!

400 ISUS CÂT M-A IUBIT DE MULT,

1.Isus cât m-a iubit de mult,


Murind în locul meu!
Cum aş putea
să nu-L ascult,
Să nu-L iubesc şi eu?

refren:
El m-a spălat să fiu curat,
El m-a spălat
de-al meu păcat;
Cu sânge sfânt,nevinovat,
El m-a spălat să fiu curat!

2.Mi-e haina albă ca un crin,


Crescut pe Golgota,
Născut din nou, iertat deplin,
Schimbată inima...

refren:
El m-a spălat să fiu curat,
El m-a spălat
de-al meu păcat;
Cu sânge sfânt,nevinovat,
El m-a spălat să fiu curat!

3.Ce preţ de jertfă-a fost plătit,


Nicicând n-o să-nţeleg,
Dar ştiu că El mi-a pregătit
Un cer frumos şi-ntreg...

refren:
El m-a spălat să fiu curat,
El m-a spălat
de-al meu păcat;
Cu sânge sfânt,nevinovat,
El m-a spălat să fiu curat!

401 EU VESEL CÂNT LUI DUMNEZEU


1.Eu vesel cânt lui Dumnezeu
Şi-n veci Îi voi cânta,
Căci m-a chemat prin Fiul Său,
Prin îndurarea Sa!
Umblam departe de Isus,
Eram făr' ajutor,
Dar El pe braţe m-a adus
Ca şi un bun Păstor.

2.Eu vesel cânt pentru Hristos


Şi pentru harul Său,
Căci l-a salvat pe păcătos
Din mâna celui rău!
De-aceea-n veci Îi voi cânta:
El mi-este Salvator!
Pe calea Sa de voi urma,
Voi fi biruitor.

3.Eu cânt, eu cânt neîncetat


Şi-n veci Îi voi cânta,
Căci harul Său Şi-a arătat,
Din moarte-a mă salva!
Ferice e de tot acel
Ce Legea I-a păstrat:
Lucrând cu-ncredere şi zel
Va fi încoronat.

402 ÎMI AMINTESC DE-O SCUMPĂ ZI

1.Îmi amintesc de-o scumpă zi


În care Domnul îmi vorbi...
Pe-al morţii prag eu mă aflam,
Pierdut de-a pururi mă credeam.

refren:
Din suflet vreau să-I mulţumesc,
Iubirea Lui am s-o vestesc,
Căci Isus m-a salvat
Din pragul morţii,din păcat.

2.Îmi amintesc, un sol veni,


În pragul morţii mă găsi...
Cu glasul său, aşa duios,
El îmi vorbi despre Hristos.

refren:
Din suflet vreau să-I mulţumesc,
Iubirea Lui am s-o vestesc,
Căci Isus m-a salvat
Din pragul morţii,din păcat.
3.Când prin credinţă L-am atins,
De mână-atunci,Isus m-a prins
La viaţă El m-a ridicat,
Ce minunat am fost salvat!

refren:
Din suflet vreau să-I mulţumesc,
Iubirea Lui am s-o vestesc,
Căci Isus m-a salvat
Din pragul morţii,din păcat.

4.Azi las în urmă tot ce-i rău


Şi mă îndrept spre Dumnezeu,
Am fost născut prin Duhul Sfânt
Şi am intrat în legământ.

refren:
Din suflet vreau să-I mulţumesc,
Iubirea Lui am s-o vestesc,
Căci Isus m-a salvat
Din pragul morţii,din păcat.

403 DIN GROAPA PIEIRII

1.Din groapa pieirii


Isus m-a salvat,
Când strigătul meu
către El s-a-ndreptat;

Pe stânca cea tare


a pus pasul meu
Şi-n suflet un cântec nou,
să-l cânt mereu:

refren:
"Vrednic eşti,Doamne,
de slava Ta,
Tu,care-asculţi
rugăciunea mea!"
Eu Numele Tău Îl voi înălţa
În veci de veci,Aleluia!

2.Ferice de cel ce
nădejdea şi-a pus
În singurul vrednic
de slavă,Isus;

Gustaţi şi vedeţi
îndurările Lui
Şi pacea Lui sfântă,
cum în lume nu-i!

refren:
"Vrednic eşti,Doamne,
de slava Ta,
Tu,care-asculţi
rugăciunea mea!"
Eu Numele Tău Îl voi înălţa
În veci de veci,Aleluia!

3.Minunile Lui
să le port eu aş vrea
Şi ziua şi noaptea
în inima mea,

Să duc, trâmbiţând,
vestea bună pe munţi,
S-o afle cei singuri,
disperaţi şi mulţi!

refren:
"Vrednic eşti,Doamne,
de slava Ta,
Tu,care-asculţi
rugăciunea mea!"
Eu Numele Tău Îl voi înălţa
În veci de veci,Aleluia!

404 O, CÂT DE ORB AM FOST

1.O, cât de orb


am fost cândva!...
Doamne, acum
Te pot vedea!

Tu luminezi cărarea mea


Prin jertfa de la cruce;
În ochii mei Te voi păstra
Şi Tu mă vei conduce.

2.O, cât de surd


am fost mereu!...
Astăzi aud Cuvântul Tău;
Şi glasul Tău de Dumnezeu,
Odihnă îmi aduce...
Te voi păstra-n auzul meu
Ca susur blând şi dulce.

3.O,Doamne,
cât de mut am fost...
O, cât vorbeam de fără rost!...
Azi preamăresc cu glasul meu
Iubirea Ta cea mare,
Căci tot ce-mi dai prin harul Tău
E binecuvântare!

405 ESTE SOARE AZI ÎN VIAŢA MEA,

1.Este soare azi în viaţa mea,


Soare fără de apus,
Minunată-i strălucirea sa
De când am pe Isus...

refren:
Este soare,numai soare,
Fericite clipe-acum trăiesc;
Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa
Este soare-n viaţa mea!

2.Numai cântec azi e-n viaţa mea,


Cântec nou, nemaicântat,
Când Isus mi-ascultă inima
De om răscumpărat...

refren:
Este soare,numai soare,
Fericite clipe-acum trăiesc;
Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa
Este soare-n viaţa mea!

3.Primăvară azi e-n viaţa mea


Când aproape-i Domnul meu,
Pacea Lui îmi umple inima:
Sunt fiu de Dumnezeu.

refren:
Este soare,numai soare,
Fericite clipe-acum trăiesc;
Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa
Este soare-n viaţa mea!

4.Fericită azi e viaţa mea


Ca un cântec de Sabat
Pentru tot ce vrea Isus să-mi dea
Şi pentru ce mi-a dat.

refren:
Este soare,numai soare,
Fericite clipe-acum trăiesc;
Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa
Este soare-n viaţa mea!

406 ISUS E-A MEA CÂNTARE,

1.Isus e-a mea cântare,


El umple viaţa mea,
În calea mea răsare
Cum n-aş putea visa.

Isus e-a mea salvare


E Mielul cel preasfânt,
Prin jertfa Sa cea mare
Azi mântuit eu sunt.

2.Spre El să-mi fie cântul


Când roua cade-n flori,
Când iarăşi bate vântul,
Când vieţuiesc sau mor...

Am soare în privire
Şi-un dor nemângâiat
Să cânt a Sa iubire
Şi haru-mbelşugat.

3.Un cânt frumos


mi-e viaţa,
'Nălţat spre slava Sa,
Când El Îşi pleacă faţa
S-asculte ruga mea;

Şi, pân' să se-mplinească


Dorinţa de-a-L vedea,
Nu poate să oprească
Nimic cântarea mea!
407 CU TINE, DOMNUL MEU IUBIT,

1.Cu Tine,Domnul meu iubit,


Mă simt prea fericit,
Şi hotărât sunt, cât trăiesc,
Să Te-ascult, să Te iubesc...

refren:
Bucuria mea cea mare
E s-ascult al Tău Cuvânt!
Eu am făcut,prin crucea Ta,
Cu vecia legământ...

2.Speranţe-n suflet mi se-aprind


Când lacrimi mă cuprind...
Uşoară-mi faci povara mea,
Am în suflet pacea Ta.

refren:
Bucuria mea cea mare
E s-ascult al Tău Cuvânt!
Eu am făcut,prin crucea Ta,
Cu vecia legământ...

3.Citesc în ochii Tăi senini


Chemarea spre 'nălţimi
Şi-s fericit că iar găsesc
Noi puteri, să biruiesc.

refren:
Bucuria mea cea mare
E s-ascult al Tău Cuvânt!
Eu am făcut,prin crucea Ta,
Cu vecia legământ...

408 LÂNGĂ PORŢI DE VEŞNICII

1.Lângă porţi de veşnicii


Cerul simt aproape;
Plânsul sfintei bucurii
Mi-l ascund sub pleoape...

refren:
Sunt salvat,sunt salvat!
Doamne,ce iubire!
Preţul sângelui vărsat
Mi-este mântuire!

2.Ca o clipă a trecut


Noaptea de durere;
Dor de tot ce am crezut
Umple-a mea tăcere.

refren:
Sunt salvat,sunt salvat!
Doamne,ce iubire!
Preţul sângelui vărsat
Mi-este mântuire!

3.Din adânc de rătăciri


Mă întorc acasă.
Ziua marii împliniri,
O, ce zi frumoasă!

refren:
Sunt salvat,sunt salvat!
Doamne,ce iubire!
Preţul sângelui vărsat
Mi-este mântuire!

409 VOI, CREŞTINI, FIŢI TOTDEAUNA

1.Voi, creştini, fiţi totdeauna


Veseli, blânzi şi mulţumiţi
Căci voi ştiţi, cerescul Tată
Ne numeşte "fii iubiţi"!

refren:
Fiţi tot veseli,fiţi tot veseli,
Zilnic veseli cât trăiţi!
Dumnezeu e Tatăl nostru,
Veseli,deci,mereu să fiţi!

2.Dumnezeu cu braţu-I tare


Ne fereşte de-orice rău
Şi-n ispita cea mai mare
Biruim prin harul Său!

refren:
Fiţi tot veseli,fiţi tot veseli,
Zilnic veseli cât trăiţi!
Dumnezeu e Tatăl nostru,
Veseli,deci,mereu să fiţi!

3.Zilnic inima să cânte,


Bucuraţi-vă mereu
Căci avem slăvit în ceruri
Pe Isus ca Dumnezeu!

refren:
Fiţi tot veseli,fiţi tot veseli,
Zilnic veseli cât trăiţi!
Dumnezeu e Tatăl nostru,
Veseli,deci,mereu să fiţi!

4.El e Cel ce izbăveşte


Din păcat pe muritor,
Şi în cer ne pregăteşte
Un locaş strălucitor!

refren:
Fiţi tot veseli,fiţi tot veseli,
Zilnic veseli cât trăiţi!
Dumnezeu e Tatăl nostru,
Veseli,deci,mereu să fiţi!
5.Drepţii nu se tem de nimeni,
Domnul e lumina lor!
Să rămânem în credinţă
Căci avem Mântuitor!

refren:
Fiţi tot veseli,fiţi tot veseli,
Zilnic veseli cât trăiţi!
Dumnezeu e Tatăl nostru,
Veseli,deci,mereu să fiţi!

410 IUBIREA CE NE FACE

1.Iubirea ce ne face
Aşa de fericiţi,
Prin mângâieri ne dă puteri
Să fim copii iubiţi.

refren:
Dumnezeu plin e de iubire,
Ne-a iubit,noi Îl vom urma!
Iubirea ce ne face aşa de fericiţi,
Prin mângâieri,ne dă puteri
Să fim copii iubiţi

2.Această lume-i plină


De moarte şi păcat;
Spre-a o salva ne vom ruga
De Tatăl îndurat.

refren:
Dumnezeu plin e de iubire,
Ne-a iubit,noi Îl vom urma!
Iubirea ce ne face aşa de fericiţi,
Prin mângâieri,ne dă puteri
Să fim copii iubiţi

3.Când Domnul în mărire


La sânu-I ne va lua,
Cu toţi cei vii în melodii
Iubirea-I vom cânta!

refren:
Dumnezeu plin e de iubire,
Ne-a iubit,noi Îl vom urma!
Iubirea ce ne face aşa de fericiţi,
Prin mângâieri,ne dă puteri
Să fim copii iubiţi
411 VIAŢĂ PLINĂ DE LUMINĂ,

1.Viaţă plină de lumină,


Apă, aer, gând curat,
Inimă de pace plină,
De la Domnul am aflat,
De la Cel ce ne-a salvat!

2.Viaţa-n dar ne-a fost lăsată


S-o păstrăm în vas curat,
Fericire să ne fie
Trupul care ni s-a dat,
Trupul - templu minunat!

3.Gândul ştie să aleagă


Drum în viaţă cu folos
Dacă mintea-i sănătoasă,
Dacă trupu-i sănătos
Şi-L urmează pe Hristos.

4.Ridicăm stindardul vieţii


Tot mai sus, spre Dumnezeu;
Prin puterea Lui divină
Biruim tot ce e rău,
Sănătoşi prin harul Său!

412 VREI SĂ AJUNGI PE PLAIURI CEREŞTI?

1.Vrei să ajungi
pe plaiuri cereşti?
Domnul te-nvaţă
cum să trăieşti!

Chiar din Eden avem pregătit


Tot ce-i frumos şi bun de dorit.
Eşti fericit dacă mănânci
Fructe, legume, grâne şi nuci.

2.Vrei să rămâi
mereu sănătos?
Multă mişcare ţi-e de folos
Nu sta pe loc,
tu poţi dacă vrei!

Pune la lucru toţi muşchii tăi!


Eşti fericit dacă lucrezi,
Mergi la furnică,
du-te s-o vezi!

3.Vrei să păstrezi
un zâmbet senin?
Aer curat şi soare din plin!
Nu sta închis în casă mereu,

Ieşi în natură, cu Dumnezeu!


Eşti fericit, de-ai respirat
Aer de munte, proaspăt curat!

4.Vrei să alergi cu pasul uşor?


Bea apă multă de la izvor,
Nu te lăsa atras de păcat,
Treaz totdeauna, fii cumpătat!
Eşti fericit dacă spui "nu";
"Doamne în toate
Tu mă condu!"

5.Vrei să fii dârz şi nebiruit,


Ia-ţi totdeauna timp de-odihnit!
Chiar dacă-n drum
îţi iese cel rău,

Stai lângă Domnul,


sprijinul Tău!
Eşti fericit când biruieşti,
Domnul te-nvaţă
cum să trăieşti!

413 VESEL SALTĂ, CLOCOTEŞTE,

1.Vesel saltă, clocoteşte,


Murmurând pe lângă stânci,
Şi grăbit se prăvăleşte
Pârâiaşu-n văi adânci...

refren:
Mult îmi placi,pârâu de munte,
Apă din izvor curat,
Pentru tine 'nalţ întruna
Slavă Cui ni te-a creat!

2.Cine-ar vrea să mai golească


Vreun pahar ameţitor
Numai ca să mai trăiască
Trai nedemn şi-njositor?

refren:
Mult îmi placi,pârâu de munte,
Apă din izvor curat,
Pentru tine 'nalţ întruna
Slavă Cui ni te-a creat!
3.Vezi cum pasărea se-adapă
Din izvor răcoritor,
Şi deşi bea numai apă
Cântă-aşa-nveselitor?

refren:
Mult îmi placi,pârâu de munte,
Apă din izvor curat,
Pentru tine 'nalţ întruna
Slavă Cui ni te-a creat!

4.Apa mişcă-n lume toate


Iar celor ce beau din ea
Le dă viaţă, sănătate!
Apa-i băutura mea!

refren:
Mult îmi placi,pârâu de munte,
Apă din izvor curat,
Pentru tine 'nalţ întruna
Slavă Cui ni te-a creat!

414 APĂ CRISTALINĂ

1.Apă cristalină
din izvor curat,
Fără preţuire,
curge ne-ncetat...

Prin câmpii şi dealuri,


plină de mister,
Ea aduce viaţă şi
dor de-albastrul cer.

2.Fructe şi legume
apa o iubesc,
Mii de flori frumoase,
tot în apă cresc...

Ea înveseleşte
văile pustii
Şi aduce-n suflet
cântări şi bucurii.

3.Creatorul lumii
apa a creat
Ca să stingă setea
celui însetat;
Noi bem numai apă
din curat izvor
Darul sănătăţii
dat nouă, tuturor!

415 VEZI CUM TREI CU DANIEL

1.Vezi cum trei cu Daniel


Pe pământ străin
Nu se-ntină-n nici un fel
Cu cărnuri sau cu vin!

refren:
Deci,rămâi ca Daniel,
Tare în Hristos,
Fii şi altora model
De om credincios!

2.Pentru Domnul mulţi eroi


S-ar putea găsi
Dacă azi la fel şi noi
Ca Daniel am fi!

refren:
Deci,rămâi ca Daniel,
Tare în Hristos,
Fii şi altora model
De om credincios!

3.Foarte mulţi înfumuraţi


Ce nu cred defel
Ar rămâne ruşinaţi
De-un om ca Daniel!

refren:
Deci,rămâi ca Daniel,
Tare în Hristos,
Fii şi altora model
De om credincios!

4.Fie-ţi Daniel mereu


Pildă de urmat,
Bine ştii cum Dumnezeu
L-a binecuvântat!

refren:
Deci,rămâi ca Daniel,
Tare în Hristos,
Fii şi altora model
De om credincios!
5.'Nalţă steagul lui Hristos
Şi lumina Sa,
Căci Satana e fricos
Şi nu-I va rezista!

refren:
Deci,rămâi ca Daniel,
Tare în Hristos,
Fii şi altora model
De om credincios!

416 FRUCTE, LEGUME

1.Fructe, legume,
verdeţuri şi apă de izvor!
Munceşte totuşi cumpătat!
Ia sfatul dat de Creator!
Respiră-adânc
şi te roagă încrezător!

417 LĂUDAŢI

1.Lăudaţi,lăudaţi,măriţi pe Domnul,
Tot ce avem şi ce suntem
Lui să consacrăm!

2.Doamne,Ţie mărire,Doamne,
Doamne,Te vom lăuda!

3.Doamne,Ţie mărire,Doamne,
Doamne,Te vom lăuda!

418 LUCRAREA, DOAMNE, ESTE-A TA,

1.Lucrarea,Doamne, este-a Ta,


Tu ne-ai adus aici!
Şi până n-o vom termina
Ce ne-ar putea opri?

Tu semănaşi Cuvântul sfânt,


Ce ca şi grâul prin pământ
Răzbate-aşa înăbuşit,
Nu poate sta ce-a răsărit,
Crescând frumos,
Crescând necontenit.

2.Tu mers-ai Doamne,Cel dintâi


Prin suferinţi la cer!
Pe fiecare dintr-ai Tăi
Tu ne conduci la fel.

La jertfa Ta vom fi părtaşi,


Ca nişte-adevăraţi urmaşi!
S-aprinzi Tu astfel pe pământ
Lumina harului Tău sfânt,
Să-mpărtăşim
Zeloşi al Tău Cuvânt!

3.Tu ca grăunte ai fost pus


Odată în mormânt...
Dar înviat, acum de sus
Dai viaţă pe pământ.

Trimite-n câmp secerători


Ca Numele-Ţi mântuitor
Să fie-oriunde predicat!
Noi pân' acum am semănat,
Dar astăzi toţi
Pornim la secerat!

419 TIMPUL SCURT NU ACCEPTĂ SOMNUL,

1.Timpul scurt nu acceptă somnul,


Pe pământ, valuri de urgii...
Bate vânt, vânt de profeţii,
Mântuirea va veni de la Domnul!

2.Înălţaţi imn de veste mare,


Ridicaţi inimile-n zbor,
Seceraţi grâul din ogor,
Rodul să se-adune, tot, în grânare!

3.Rezidiţi vechile hotare,


Neteziţi drum pentru Isus,
Trâmbiţaţi grabnic, spre apus,
Vestea marelui Advent cu ardoare!

4.Răspândiţi peste tot solia


Că Isus vine-n slava Sa,
În curând toţi Îl vom vedea
Şi va-ncepe, în sfârşit, veşnicia !

420 DE PE STÂNCA MÂNTUIRII

1.De pe Stânca mântuirii


Luminează-al vieţii far!
El trimite raze-n lume
Şi-al îndreptăţirii har.
refren:
Dârză-i marea şi-agitată,
Arca-i plină de drumeţi,
Lăsa-ţi lămpile să ardă
Spre salvarea multor vieţi!

2.Neagră-i noaptea necredinţei,


Groaznic muge-al mării val!
Mii de ochi timid se-ndreaptă
Spre lumina de pe mal...

refren:
Dârză-i marea şi-agitată,
Arca-i plină de drumeţi,
Lăsa-ţi lămpile să ardă
Spre salvarea multor vieţi!

3.Fraţi iubiţi, lumini aprindeţi,


Căci vreun vas de valuri prins
Ar putea pieri pe-aproape,
Dacă-n port e farul stins...

refren:
Dârză-i marea şi-agitată,
Arca-i plină de drumeţi,
Lăsa-ţi lămpile să ardă
Spre salvarea multor vieţi!

4.Răspândiţi lumina sacră


Peste mări, prin munţi şi văi!
Sfântul Spirit ne-a aprins-o
Pentru timpul cel de-apoi.

refren:
Dârză-i marea şi-agitată,
Arca-i plină de drumeţi,
Lăsa-ţi lămpile să ardă
Spre salvarea multor vieţi!

5.Proclamaţi solia-n lume,


Cu glas tare îndemnaţi,
Să se-adune toţi aleşii
Cei cu inima curaţi.

refren:
Dârză-i marea şi-agitată,
Arca-i plină de drumeţi,
Lăsa-ţi lămpile să ardă
Spre salvarea multor vieţi!
6.Îndemnaţi-i să rămână
Credincioşi pân-la sfârşit,
Ca să intre toţi în ceruri
Când Isus va fi venit!

refren:
Dârză-i marea şi-agitată,
Arca-i plină de drumeţi,
Lăsa-ţi lămpile să ardă
Spre salvarea multor vieţi!

421 SUS, FRATE DRAG,

1.Sus, frate drag,


Nu-i vreme de odihnă,
Tu eşti lumină
Din lumina Sa!
Mergi, luminează
Celor fără tihnă
Şi risipeşte
Umbra nopţii, grea!

refren:
Fii veste bună,
Al păcii far,
Azi te trimite Domnul
Cu al vieţii har!

2.Mergi şi proclamă
Dragostea divină,
Ce din mărire-n praf
A-ngenuncheat,
Să ne aducă
Toată-a Sa lumină
Şi al iertării
Steag însângerat!

refren:
Fii veste bună,
Al păcii far,
Azi te trimite Domnul
Cu al vieţii har!

3.Inima ta să fie Mărturie,


Dragostea ta,
Şi tot ce poţi jertfi!
Fii pentru mulţi
Prilej de bucurie
Şi însutit
Isus va răsplăti.
refren:
Fii veste bună,
Al păcii far,
Azi te trimite Domnul
Cu al vieţii har!

4.Domnul, în slavă,
În curând revine,
Azi vestea bună
Spune-o tuturor;
Sus, lucru-i mult
Şi zilele-s puţine,
Nu te opri,
Lucrează cu mult dor!

refren:
Fii veste bună,
Al păcii far,
Azi te trimite Domnul
Cu al vieţii har!

422 VENIM DIN CUVÂNTUL

1.Venim din Cuvântul de Domnul rostit,


În ceasul genezei avem răsărit;
În planul veciei un loc El ne-a dat,
Să fim fericire, aşa ne-a creat!

refren:
Vom vesti Legea Sa,
glas de cer minunat!
Vom vesti harul Său,
ce ne-a scos din păcat!
Privind,prin credinţă,
un loc fericit,
Cântăm bucuria
că El ne-a iubit!

2.Venim din Golgota, din cruce venim,


Din sângele dat pentru noi să trăim!
În planul iubirii un nume purtăm,
Ascuns în Isus, pentru cer îl păstrăm!

refren:
Vom vesti Legea Sa,
glas de cer minunat!
Vom vesti harul Său,
ce ne-a scos din păcat!
Privind,prin credinţă,
un loc fericit,
Cântăm bucuria
că El ne-a iubit!

3.Venim din vecii şi suim spre vecii,


Prin Domnul, ce ştim că-n curând va veni;
În planul măririi vom fi fericiri,
Din fără hotarul eternei iubiri!

refren:
Vom vesti Legea Sa,
glas de cer minunat!
Vom vesti harul Său,
ce ne-a scos din păcat!
Privind,prin credinţă,
un loc fericit,
Cântăm bucuria
că El ne-a iubit!

423 CE MARE SECERIŞ!

1.Ce mare seceriş!


Ce mici secerători!
Rugaţi pe Domnul secerişului
Să mai trimită lucrători!

424 BUCUROS MĂ GÂNDESC

1.Bucuros mă gândesc
la căminul ceresc,
Pentru mine cu drag pregătit:
Dar acolo, minuni,
câte-ar fi să-ntâlnesc,
Singur n-aş fi deloc fericit.

refren:
Când va fi marea zi
şi Isus va reveni,
Toţi cei dragi
lângă mine vor fi;
În coroana de aur,
ce El îmi va da,
Multe stele şi eu voi avea

2.Azi,Îl rog pe Isus


să-mi dea har şi puteri,
Să lucrez pentru dragostea Sa
Şi pe mulţi rătăciţi
să-i salvez pentru cer,
Multe stele să pot aduna!
refren:
Când va fi marea zi
şi Isus va reveni,
Toţi cei dragi
lângă mine vor fi;
În coroana de aur,
ce El îmi va da,
Multe stele şi eu voi avea

3.Fericit voi păşi


lângă cei mântuiţi,
Într-al păcii Eden minunat
Şi voi fi împreună
cu-ai mei preaiubiţi
Pentru care-am trudit
şi-am sperat!

refren:
Când va fi marea zi
şi Isus va reveni,
Toţi cei dragi
lângă mine vor fi;
În coroana de aur,
ce El îmi va da,
Multe stele şi eu voi avea
425 DOMNUL NE-A DAT PRIN APOSTOLI

1.Domnul ne-a dat


prin apostoli, în dar,
Focul ce lumea
toată-a cuprins:

Sfântă credinţă,
făclie de har,
Flacăra ta nicicând
nu s-a stins!

refren:
Sfântă credinţă,zi de zi
Cu scumpătate te-om păzi!

2.Domnul ne-a dat


prin apostoli un steag
Dus de martiri
prin flăcări şi spini,

Sfântă credinţă,
purtată cu drag,
Flamura ta
e-al nostru destin!

refren:
Sfântă credinţă,zi de zi
Cu scumpătate te-om păzi!

3.Domnul ne-a dat


Duhul Său cel Preasfânt,
Dragostea Lui
s-o împărtăşim,

Să încheiem planul Său


pe pământ
Biruitori, ca să biruim!

refren:
Sfântă credinţă,zi de zi
Cu scumpătate te-om păzi!

426 VOI, SERVI, DEGRABĂ-ACUM IEŞIŢI!

1.Voi, servi, degrabă-acum ieşiţi,


La nunta lui Isus, poftiţi
Pe-oricare oaspeţi veţi găsi
Cu bucuria de-a veni!

refren:
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Să-i zoriţi pe toţi să vină,
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Ca să-Mi fie casa plină!

2.Spuneţi şi celui obosit:


La Domnu-i pacea de găsit;
Să ştie cei făr' ajutor:
Domnul e bunul lor Păstor!

refren:
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Să-i zoriţi pe toţi să vină,
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Ca să-Mi fie casa plină!

3.Auzi, răsună vocea Lui


În mijlocul pustiului!
Ca bun Păstor azi cheamă El
Să vină orice mieluşel!

refren:
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Să-i zoriţi pe toţi să vină,
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Ca să-Mi fie casa plină!

4.Dar cine-aude pe Păstor,


Să meargă să-I dea ajutor:
Să-aducă mieii-n loc curat
Şi să-i ferească de păcat?

refren:
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Să-i zoriţi pe toţi să vină,
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Ca să-Mi fie casa plină!

5.Ah, din pustiul arzător,


Răsună jalnic plânsul lor!
Eşti tu samaritean milos?
Mergi şi îndeamnă-i la Hristos!

refren:
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Să-i zoriţi pe toţi să vină,
Să-i poftiţi,să-i zoriţi,
Ca să-Mi fie casa plină!

427 NOI SUNTEM BRAŢELE ÎNTINSE

1.Noi suntem braţele întinse


Spre largul lumii necuprinse,
Astăzi cu inimi noi, aprinse,
Vă chemăm la Isus!

refren:
Fă-ne,Doamne,mâini spre lume
Să înălţăm slava Ta
Şi,răzbunând al Tău renume,
S-arătăm tuturor dragostea!

2.Nu ne-nspăimântă nici o fiară,


Noi vom sluji voioşi în ţară;
Şi chiar plecând pe mări, afară,
Vom sluji bucuroşi.

refren:
Fă-ne,Doamne,mâini spre lume
Să înălţăm slava Ta
Şi,răzbunând al Tău renume,
S-arătăm tuturor dragostea!
3.În veşnicia fericită
O sărbătoare-i pregătită
Şi o coroană strălucită
Pentru cei ce slujesc.

refren:
Fă-ne,Doamne,mâini spre lume
Să înălţăm slava Ta
Şi,răzbunând al Tău renume,
S-arătăm tuturor dragostea!

428 PENTRU CEL CE ÎNSETEAZĂ

1.Pentru cel ce însetează


După-un strop de clar izvor,
Lângă ape să-şi oprească
Obositul său picior,
Ştim un ostrov de iubire
Prin pustiul arzător,
Lângă Domnul, ce împarte
Apă vie tuturor...

2.Pentru cel care trudeşte,


Zi de zi, către 'nălţimi,
Printre neguri, să ajungă
Altă lume, de lumini,
Ştim un drum ce-n slavă duce,
Drum de lacrimi şi de spini!
Jertfa Domnului ne cheamă
Şi ne-aşteaptă heruvimi!

3.Ducem veste-n valea morţii


Despre-un cer nepieritor,
Ca să afle orişicine
Că avem un Salvator;
Ştim un ostrov de iubire,
Fără neguri, fără nor,
Lângă Domnul, ce împarte
Veşnicie tuturor.

429 IUBIREA LUI HRISTOS NE-A ADUNAT

1.Iubirea lui Hristos


ne-a adunat
Şi ne-a trimis,
în sfântă "cruciadă",

La cei pierduţi
în valuri de păcat,
La cei ce au uitat
demult să creadă...

refren:
Iată-mă,trimite-mă,
Sunt gata-n fiecare clipă!
Din zori mă voi scula
Să-mi caut fraţii,
Cu Biblia în mâna mea,
Iar eu în mâna Ta!

2.Vom căuta în parcuri,


pe maidan,
Pe străzile oraşelor
şi-n jungle,

Străbate-vom orice meridian,


Pe unde doar
iubirea vrea să umble!

refren:
Iată-mă,trimite-mă,
Sunt gata-n fiecare clipă!
Din zori mă voi scula
Să-mi caut fraţii,
Cu Biblia în mâna mea,
Iar eu în mâna Ta!

3.Vom căuta pe
fraţii noştri azi,
În orice neam
şi-n marile Biserici

Şi-i vom salva,


răbdând orice necaz,
De-atâţia zei tereştri,
luciferici...

refren:
Iată-mă,trimite-mă,
Sunt gata-n fiecare clipă!
Din zori mă voi scula
Să-mi caut fraţii,
Cu Biblia în mâna mea,
Iar eu în mâna Ta!

4.Avem un zel
mai aprig ca oricând
Şi Spirit Sfânt ni-e dat
fără măsură,
Să nu rămână
palmă de pământ
Necercetată astăzi
de Scriptură!

refren:
Iată-mă,trimite-mă,
Sunt gata-n fiecare clipă!
Din zori mă voi scula
Să-mi caut fraţii,
Cu Biblia în mâna mea,
Iar eu în mâna Ta!

5.Hristos e gata
să Se-arate-n zori,
Potop de foc
e gata să se-ncingă,

Dar noi suntem


cu El căutători
Şi nu-i pe lume
forţă să ne-nvingă!

refren:
Iată-mă,trimite-mă,
Sunt gata-n fiecare clipă!
Din zori mă voi scula
Să-mi caut fraţii,
Cu Biblia în mâna mea,
Iar eu în mâna Ta!

430 MERGEŢI LA CEI PIERDUŢI!

1.Mergeţi la cei pierduţi!


Sunt fraţii voştri
Cei care pier
În mormânt de păcat!
Plângeţi cu cei greşiţi,
Spuneţi în noapte
Să ştie toţi
Că Isus i-a salvat!

refren:
Mergeţi în lung şi-n lat
Mulţi vă aşteaptă!
E ultim ceas de har
Şi de salvat!

2.Inima lor, plângând,


Zace înfrântă
Şi vă aşteaptă
Cu-al dragostei har;
Faceţi s-audă clar
Vocea speranţei,
Coardele rupte-nstrunaţi-le iar!

refren:
Mergeţi în lung şi-n lat
Mulţi vă aşteaptă!
E ultim ceas de har
Şi de salvat!

3.Chiar dacă ei nu-L vor,


Domnu-i iubeşte,
Este solia ce-avem azi de dus!
Duhul Său Bun şi Sfânt
Ne întăreşte
Ca să salvăm
Lumea pentru Isus!

refren:
Mergeţi în lung şi-n lat
Mulţi vă aşteaptă!
E ultim ceas de har
Şi de salvat!

431 AM ÎNVĂŢAT PRIVIND LA TINE,

1.Am învăţat privind la tine,


Marie, drumul către cruce,
Dinspre Magdala, iată, vine
Dar înspre Golgota se duce.

refren:
Isuse,azi înflăcărează
Un dor în mine de-a lucra,
A dragostei fierbinte rază
S-o simtă toţi în preajma mea!

2.Iar de la tine, Lazăr, frate,


Venit de dincolo de moarte,
Am înţeles: orice se poate
Când te iubesc Marii şi Marte...

refren:
Isuse,azi înflăcărează
Un dor în mine de-a lucra,
A dragostei fierbinte rază
S-o simtă toţi în preajma mea!
3.Tu,Martă, veşnic truditoare,
Iubire tânără şi bună,
Rămâi mereu în consacrare
Şi rodul pururi să-ţi rămână!

refren:
Isuse,azi înflăcărează
Un dor în mine de-a lucra,
A dragostei fierbinte rază
S-o simtă toţi în preajma mea!

432 PESTE MUNŢI, PESTE MĂRI,

1.Peste munţi, peste mări,


cu Isus, voi pleca,
Unde Vestea deloc n-a ajuns,
Milioane ce n-au
cunoscut dragostea
Să audă şi ei de Isus.

2.Domnul are cu El,


turma scumpă de oi,
Dar mai sunt încă
multe-n abis,
Să-L ajut, să le-aducă
în staul 'napoi
Şi pe mine Isus m-a trimis.

3.Voi ce-aţi stat risipind


timp şi bani în plăceri,
Împlinind vis lumesc,
mincinos,
Vă sculaţi chiar acum
să plecaţi peste zări
Şi slujind, să urmaţi
lui Hristos!

433 ÎN ŢĂRI ÎNDEPĂRTATE,

1.În ţări îndepărtate,


În orişice popor
Sunt inimi apăsate,
Auzi chemarea lor?
Ascultă cum suspină
Şi cei din jurul tău!
Ajută-i deci să vină
Pe toţi la Dumnezeu!

2.Viaţa e-o plăcere,


Dar oare ce folos
Când iată lumea piere,
Departe de Hristos?
Lumina să răsară,
Lucraţi cu Dumnezeu,
Niciunul să nu piară
În întuneric greu.

3.Voi, soli ai fericirii,


Cuvântul v-a fost dat!
Vestiţi-l omenirii,
Vestiţi în lung şi-n lat,
Ca Domnul să-Şi adune
Poporu-nvingător
Şi-apoi să-l ia la Sine
Când va veni pe nor!

434 CÂND DUMNEZEU TE CHEAMĂ

1.Când Dumnezeu
te cheamă în lucrare,
Nu zăbovi,
căci timpul este scurt,

Mai e vreun suflet


scump în aşteptare,
Sunt uşi la care
încă n-ai bătut!

refren:
Te-ajută Domnul
să vezi cărarea,
Pe urma Lui
de mergi oricând voios,

Tu urcă munţii
şi străbate marea,
Fii mesagerul
păcii lui Hristos!

2.Când Dumnezeu
te cheamă în lucrare,
Nu zăbovi,
căci timpul este scurt,

Mai e vreun suflet


scump în aşteptare,
Sunt uşi la care încă
n-ai bătut!

refren:
Te-ajută Domnul
să vezi cărarea,
Pe urma Lui
de mergi oricând voios,

Tu urcă munţii şi
străbate marea,
Fii mesagerul
păcii lui Hristos!

3.Semănător de
dragoste cerească,
Împarte adevărul orişicui,
De nu poţi face
grâul să-ncolţească,
Fă-ţi datoria,
restul lasă-I Lui!

refren:
Te-ajută Domnul
să vezi cărarea,
Pe urma Lui de
mergi oricând voios,

Tu urcă munţii
şi străbate marea,
Fii mesagerul
păcii lui Hristos!

4.Lui Dumnezeu
slujeşte cu răbdare,
Păstrează ochii
inimii deschişi,

Slujirea e favoarea
cea mai mare,
Şi bucuria de la seceriş!

refren:
Te-ajută Domnul
să vezi cărarea,
Pe urma Lui
de mergi oricând voios,

Tu urcă munţii
şi străbate marea,
Fii mesagerul
păcii lui Hristos!

435 ÎN A DOMNULUI LUCRARE


1.În a Domnului lucrare
Zilnic vreau să mă-nnoiesc;
Multă binecuvântare
Pe cărarea Lui găsesc.
Doar pe urma Lui cea sfântă
Voi întinde al meu pas
Şi porunca-I de pe urmă
Împlini-voi ceas de ceas.

2.Zac talanţii în ţărână,


Nu doar unul, ci toţi cinci,
Iar Stăpânul stă să vină,
Oare glasul nu-I distingi?
Mare este secerişul,
Lucrătorii sunt puţini,
Ies şi eu să-I pun pe frunte
Numai stele şi nu spini.

3.Nu privesc doar viitorul


Când primi-voi mari puteri,
Nu aştept ascuns pe Domnul
Ci-L întâmpin cu poveri;
Ce pot face azi, în juru-mi,
Fac prin fapte şi prin grai;
Ieşi la lucru,Ghedeoane,
Cu puterea ce o ai!

436 NOI AZI PLECĂM ÎN LUCRARE,

1.Noi azi plecăm în lucrare,


Veniţi cu noi, fraţi creştini,
Căci secerişul e mare
Dar lucrători prea puţini!

refren:
Veniţi,veniţi cu grăbire,
Să semănăm,să secerăm,
Vă înarmaţi cu iubire,
Lucrarea s-o terminăm!

2.Vom tot lucra până-n seară,


Fie senin, fie vânt!
Poate lucrarea-i amară,
Dar secera-vom cântând!

refren:
Veniţi,veniţi cu grăbire,
Să semănăm,să secerăm,
Vă înarmaţi cu iubire,
Lucrarea s-o terminăm!

3.Peste puţin totu-i gata,


Harul va fi încheiat;
Domnul aduce răsplata
Pentru acei ce-au lucrat.

refren:
Veniţi,veniţi cu grăbire,
Să semănăm,să secerăm,
Vă înarmaţi cu iubire,
Lucrarea s-o terminăm!

437 PLECĂM, STĂPÂNE-N VIA TA,

1.Plecăm,Stăpâne-n via Ta,


Căci Tu ne-ai îndemnat;
Un singur ceas a mai rămas
În lume de lucrat.
Tu,Domnul secerişului,
O, scump Mântuitor,
Inspiră pe-ai Tăi ucenici
Să-şi facă slujba lor!

2.Tu,Doamne, ştii pe orice om,


Oricât de depărtat,
La Tine nimeni nu-i străin
Şi nici de neglijat!
Alungă bezna lumii grea
Şi tot ce-i păcătos,
Ca toţi să vadă slava Ta
În jertfa lui Hristos!

3.Izvor de sfinte frumuseţi,


Ocean de ape vii,
Spre Tine,Doamne, ne-ndreptăm
Preaplinul inimii!
Învaţă-ne să fim model
În faptă şi-n cuvânt,
Să ţinem sus stindardul Tău
În veci curat şi sfânt!

4.Dreptate plină de iubiri


Şi har neprihănit,
Tu eşti al nostru Dumnezeu
Şi Rege preamărit.
Ajută-ne ca să grăbim
Mult aşteptata zi,
Când ura lumii va-nceta
Şi pacea va domni!
438 SEAMĂNĂ SĂMÂNŢA

1.Seamănă sămânţa
fără zăbovire,
Seamănă sămânţa
seara sau în zori!

Te aşteaptă-ndată
mare răsplătire!
Seamănă sămânţa,
brav semănător!

refren:
Vrednic lucrător,
seamănă de zor!
Fie vreme bună,
fie vânt sau nor!

Intră în ogor,fii stăruitor!


Seamănă samânţa,
brav semănător!

2.Seamănă în brazdă
o sămânţă bună,
Fii întotdeauna
harnic lucrător!

Să nu plângi la urmă,
secerând furtună,
Seamănă sămânţa,
brav semănător!

refren:
Vrednic lucrător,
seamănă de zor!
Fie vreme bună,
fie vânt sau nor!

Intră în ogor,fii stăruitor!


Seamănă samânţa,
brav semănător!

3.Seamănă cu lacrimi,
ca Mântuitorul,
N-aştepta să-ţi fie
ţie mai uşor!

Vei cânta la urmă,


secerând ogorul!
Seamănă sămânţa,
brav semănător!

refren:
Vrednic lucrător,
seamănă de zor!
Fie vreme bună,
fie vânt sau nor!

Intră în ogor,fii stăruitor!


Seamănă samânţa,
brav semănător!

439 AŞ VREA SĂ DUC ÎN LUME

1.Aş vrea să duc


în lume pacea Ta,
Iubire între cei ce se urăsc,
Iertare unde-i plânsă inima,
Credinţă-n cei ce se-ndoiesc!

refren:
Revarsă,Doamne,
Duhul Tău bogat,
Să mângâi cum
şi Tu m-ai mângâiat,

Să simtă lumea
harul Tău întreg,
Pe cei neînţeleşi să-i înţeleg!

2.Aş vrea să duc


în lume pacea Ta,
Cuvântul plin
de har dumnezeiesc

Şi toţi cei însetaţi


să poată bea
Din Tine, sfânt izvor ceresc!

refren:
Revarsă,Doamne,
Duhul Tău cel Sfânt
Speranţe să se-aprindă
pe pământ,

Lumina Ta s-alunge
noaptea grea
Şi toţi cei trişti
să cânte slava Ta!
3.Aş vrea să duc
în lume pacea Ta,
Putere celor care obosesc,
Să-mi dau şi eu
ca Tine viaţa mea,
M-ascund în Tine, să trăiesc!

refren:
Revarsă,Doamne,
Duhul Tău cel Sfânt
Speranţe să se-aprindă
pe pământ,

Lumina Ta s-alunge
noaptea grea
Şi toţi cei trişti
să cânte slava Ta!

440 DORUL MEU NE-NCETAT

1.Dorul meu ne-ncetat


se avântă spre cer,
Unde-i locul promis de Isus
Şi mă-ntreb îngrijat
de am dreptul să sper
Că voi fi eu primit în cer, sus...

refren:
Voi primi eu,cândva,
în cunună,o stea,
O coroană ce
Domnu-mi va da?
Voi ajunge la cer,
cred statornic şi sper
Să primesc răsplătiri
ce nu pier!

2.Lucrul meu de făcut


nu pot zice că-i greu:
Am oricând cerul tot ajutor!
Să fiu pildă la mulţi
că e bun Dumnezeu,
E uşor de făcut, e uşor!

refren:
Voi primi eu,cândva,
în cunună,o stea,
O coroană ce
Domnu-mi va da?
Voi ajunge la cer,
cred statornic şi sper
Să primesc răsplătiri
ce nu pier!

3.Lucru-i mult şi Isus


vrea să dau ajutor
La oricine-i cuprins de păcat
Şi atunci ca un dar
pregătit sfinţilor,
Între îngeri voi fi-ncoronat.

refren:
Voi primi eu,cândva,
în cunună,o stea,
O coroană ce
Domnu-mi va da?
Voi ajunge la cer,
cred statornic şi sper
Să primesc răsplătiri
ce nu pier!

441 IATĂ, VINE DOMNUL

1.Iată, vine Domnul nostru


şi ne-aduce răsplătiri:
Cei cu inima curată vor trăi în fericiri!
Cu Dumnezeu, cu Dumnezeu,
cu Dumnezeu vom fi mereu!

442 IATĂ, GRÂNELE

1.Iată, grânele-şi pleacă spicele,


Gata sunt de secerat!
Vino repede, cât mai repede,
Vreme nu-i de aşteptat!

refren:
Doamne,Te rugăm,trimite
Braţe tari în lanul bogat,
Ca să secere azi,cu dragoste,
Rodul sângelui vărsat!

2.Strânge roadele-n zorii zilelor,


La amiază nu-nceta,
Domnul clipelor, rodul mâinilor
Îl va binecuvânta!

refren:
Doamne,Te rugăm,trimite
Braţe tari în lanul bogat,
Ca să secere azi,cu dragoste,
Rodul sângelui vărsat!

3.Domnul pune pe toţi să secere,


Mergi şi tu în lanul Său!
Şi poverile fi-vor cântece
Când aduni cu Dumnezeu.

refren:
Doamne,Te rugăm,trimite
Braţe tari în lanul bogat,
Ca să secere azi,cu dragoste,
Rodul sângelui vărsat!

443 ISUSE, DĂ-MI CUVÂNTUL TĂU

1.Isuse, dă-mi Cuvântul Tău


Să pot vorbi la fel şi eu;
Cum Tu m-ai scos din rele căi,
Să-i scot şi eu pe fraţii mei!

refren:
Mi-arată,Doamne,drumul bun,
Ca altora şi eu să-l spun;
Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer,
S-o duc şi celor care pier!

2.Puternic prin al Tău Cuvânt,


Să fie-n mine Duhul Sfânt,
În flăcări sau în gropi cu lei
Să-i întăresc pe fraţii mei!

refren:
Mi-arată,Doamne,drumul bun,
Ca altora şi eu să-l spun;
Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer,
S-o duc şi celor care pier!

3.Vorbeşte,Doamne, eu ascult,
Să ştiu cât m-ai iubit de mult!
Din tot ce-mi dai, prin harul Tău,
Cu drag la fel să-mpart şi eu.

refren:
Mi-arată,Doamne,drumul bun,
Ca altora şi eu să-l spun;
Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer,
S-o duc şi celor care pier!
444 DE ŢI-ESTE GREU PE CALE,

1.De ţi-este greu pe cale,


sărmane peregrin,
Înalţă-te-n credinţă,
de dragoste mai plin;
Lucrează cât e ziuă,
oricât de istovit,
Căci vine după muncă
şi timp de odihnit!

refren:
Timp de odihnit
avea-vom în sfârşit,
Căci nu va fi întruna
de plâns şi de trudit;
Sfârşitul e aproape,
sfârşitul mult dorit,
Dureri şi lacrimi n-or mai fi,
ci timp de odihnit.

2.Această viaţă-i dată


ca pâinea ce-o frămânţi,
S-o pui în brazda lumii,
să plângi şi-apoi să cânţi...
'Nainte prin credinţă,
nu sta descumpănit,
Răsplata e aproape
şi timp de odihnit!

refren:
Timp de odihnit
avea-vom în sfârşit,
Căci nu va fi întruna
de plâns şi de trudit;
Sfârşitul e aproape,
sfârşitul mult dorit,
Dureri şi lacrimi n-or mai fi,
ci timp de odihnit.

3.Să nu priveşti cum alţii


la umbră se-odihnesc,
Odihna lor e moarte
şi nu destin ceresc!
Isus pe toţi îi cheamă,
dar numai cel trudit
Primeşte şi răsplată
şi timp de odihnit.

refren:
Timp de odihnit
avea-vom în sfârşit,
Căci nu va fi întruna
de plâns şi de trudit;
Sfârşitul e aproape,
sfârşitul mult dorit,
Dureri şi lacrimi n-or mai fi,
ci timp de odihnit.

445 DOAMNE, MAREA TA LUCRARE,

1.Doamne, marea Ta lucrare,


Ce se face pe pământ,
Nu-i prin putere, nici prin tărie,
Doar prin Duhul Tău cel Sfânt!

refren:
Duhul Sfânt dă putere,
Duhul Sfânt dă tărie,
Nădejdea noastră şi biruinţa
Este Duhul Sfânt!

2.Ne trimiţi să spunem lumii


Izbăvirea de păcat;
Credinţa toată, speranţa noastră
E-n puterea ce ne-ai dat!

refren:
Duhul Sfânt dă putere,
Duhul Sfânt dă tărie,
Nădejdea noastră şi biruinţa
Este Duhul Sfânt!

3.Nici putere, nici tărie,


Doamne, nu avem deloc;
Mai sus ne cheamă, mai tari ne face
Al iubirii Tale foc!

refren:
Duhul Sfânt dă putere,
Duhul Sfânt dă tărie,
Nădejdea noastră şi biruinţa
Este Duhul Sfânt!

446 N-AUZI TU CÂND ZICE DOMNUL

1.N-auzi tu când zice Domnul:


"Unde sunt cei ce-Mi servesc?"
Copt e-acuma secerişul,
Dar secerători lipsesc!
Domnul dă răsplată mare
Celor care vor lucra!
Cine vine, cine zice,
"Iată-mă în via Ta!"

2.De nu poţi străbate marea


Ca un sol între păgâni,
Poţi găsi şi-aici de lucru
Între-ai tăi şi-ntre vecini!
Pentru-a Domnului lucrare,
Sume mari de nu poţi da,
Bucuros Isus primeşte,
Şi a văduvei para!

3.Zici că n-ai dar de vorbire


Ca un Pavel a vesti?
Totuşi poţi vorbi de Domnul
Cum El pentru noi muri!
Nu poţi converti puternici,
Cei bătrâni reci de-ţi vor sta,
Ieşi la drumuri şi la garduri
Cei smeriţi vor asculta!

447 AŞA CUM EU AM FOST

1.Aşa cum Eu
am fost trimis în lume,
La fel si voi,
porniţi pe urma Mea,

Nerăsplătiţi şi fără de renume,


Dar singuri, nu,
Eu nu vă voi lăsa!

2.Eu vă trimit
în valea suferinţei,
La cei pierduţi,
la cei sărmani şi goi

Să le aprindeţi
flacăra credinţei
Ca să se-ntoarcă-n
staul, înapoi.

3.Aşa cum Eu
am fost privit cu ură,
Purtaţi şi voi
al crucii greu calvar,

Dar veţi primi


Duh Sfânt fără măsură
Ca să vestiţi al mântuirii har!

4.Aşa cum Eu
am părăsit mărirea
Şi-am dat la toţi
ca jertfă viaţa Mea,

La fel şi voi să
vă-mpliniţi menirea
Pe drum de cer,
suind prin Golgota!

448 VĂ CHEAMĂ HRISTOS,

1.Vă cheamă Hristos,


voia Lui să-mpliniţi,
Acum, la al milei hotar!
În brazdele lumii speranţă să fiţi,
Să duceţi solia de har!

2.Porniţi, lucrători
ai Cuvântului sfânt,
Sfidaţi provocări şi necaz;
A Lui e puterea pe-ntregul pământ,
Al Lui este braţul viteaz!

3.Să nu ocoliţi
nici o palmă de loc,
Vestiţi adevărul oricui!
Prin valuri de mare
sau flăcări de foc,
Purtaţi steagul dragostei Lui!

4.Cu toată puterea


'ntreitei solii,
Întregul pământ luminaţi!
Să intre în rânduri
bătrâni şi copii,
Solia de har proclamaţi!

5.Acum e momentul,
e timp de slujit,
Vorbiţi despre cerul frumos!
E vremea vestirii,
e ceas de sfârşit,
Prieteni, vă cheamă Hristos!

449 ÎN AMURGUL CE SE LASĂ


1.În amurgul ce se lasă
Peste-ntinsele câmpii,
Zăbovesc secerătorii
La hotar de veşnicii.

refren:
Glasul Domnului ne cheamă,
Secerişul e în toi,
Cine-i gata să răspundă?
"Iată,Doamne,suntem noi!"

2.Iată, spicele sunt coapte,


Holdele abia se ţin!
Secerişul este mare,
Dar secerători puţini!

refren:
Glasul Domnului ne cheamă,
Secerişul e în toi,
Cine-i gata să răspundă?
"Iată,Doamne,suntem noi!"

3.Cei ce merg, azi, în lucrare,


Răsplătire vor primi:
Ca şi stelele pe boltă
Vor sclipi, în veşnicii.

refren:
Glasul Domnului ne cheamă,
Secerişul e în toi,
Cine-i gata să răspundă?
"Iată,Doamne,suntem noi!"

450 ZOR, DECI, CĂ VINE NOAPTEA,

1.Zor, deci, că vine noaptea,


Harnic la lucru fii,
Chiar dis-de-dimineaţă,
Ca să nu-ntârzii!
Aleargă cât e ziuă,
Nu-i timpul de-a mai sta!
Zor deci că vine noaptea,
Când nu poţi lucra!

2.Zor deci, că vine noaptea,


Nu vezi că soar'le-i sus?
Amiaza să te-apuce-n
Slujba lui Isus!
Jertfeşte-ţi cu nădejde
Toată puterea ta!
Zor deci, că vine noaptea
Când nu poţi lucra!

3.Zor deci, că vine noaptea,


Soarele-i spre apus!
Zor, ca să ne răsară
Slava lui Isus!
Voioşi grăbiţi la lucru
Până s-o arăta!
Zor deci că vine n noaptea
Când nu poţi lucra!

451 HRISTOS CHEAMĂ-AJUTOARE

1.Hristos cheamă-ajutoare
La lucru-n al Său câmp,
Cu vocea-I iubitoare
Ne-arată drumul sfânt!
Prin mila Ta cea mare
Ajută-mă să spun:
"Iubite Doamne, iată-mă!"

refren:
Iată-mă,iată-mă,
Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios,
Da,iată-mă,iată-mă,
Iubite Doamne,iată-mă!

2.Eu mă încred în Tine


Cu-atâtea noi chemări
Când glasul Tău din mine
Mă-ndeamnă peste mări!
Ca fructe noi mulţime
S-aduc din depărtări,
Iubite Doamne iată-mă!

refren:
Iată-mă,iată-mă,
Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios,
Da,iată-mă,iată-mă,
Iubite Doamne,iată-mă!

3.Rămâi cu mine-n luptă,


Duşmani când se-nteţesc,
Şi dă-mi putere multă
Mereu să biruiesc!
O sută din o sută
M-ajută să rodesc,
Iubite Doamne, iată-mă!
refren:
Iată-mă,iată-mă,
Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios,
Da,iată-mă,iată-mă,
Iubite Doamne,iată-mă!

4.Povara pentru alţii


Mi-e jug şi dar ceresc:
Tresalt de bucurie,
Când altora slujesc!
Doresc să-mi caut fraţii,
Lucrarea să-mplinesc,
Iubite Doamne, iată-mă!

refren:
Iată-mă,iată-mă,
Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios,
Da,iată-mă,iată-mă,
Iubite Doamne,iată-mă!

452 PURTĂM CU NOI LUMINI

1.Purtăm cu noi lumini,


Prin lume călători,
Ca să se vadă, pe 'nălţimi,
Ai mântuirii zori!

2.În cântec noi am strâns


Durerea tuturor,
Ca să se-oprească orice plâns
În harul salvator.

3.Cu trâmbiţi şi făclii,


În ultimul apus,
Pe tot întinsul vom vesti
Că vine iar Isus!

4.Tu,Doamne, ne-ai chemat


Din veac, popor să-Ţi fim;
Pe toţi ce-n cruce ne-ai salvat,
Ne-adună-n cer, Amin!

453 E TIMPUL MARII TREZIRI!

1.E timpul marii treziri!


E ultimul ceas de luptat!
În cer se scriu răsplătiri;
O, cât mai e încă de secerat!

refren:
Trezeşte-te!
E timpul pentru mari hotărâri!
Trezeşte-te!
Nu vrei să fii şi tu pregătit?
Apocalipsa o trăim acum
Şi-n curând Se-ntoarce Domnul
Şi totul e sfârşit!

2.Cei slabi lucrând s-au călit,


Cei fără talent au succes,
Chemarea sfântă-au primit;
Dar tu ce loc, ce destin ţi-ai ales?

refren:
Trezeşte-te!
E timpul pentru mari hotărâri!
Trezeşte-te!
Nu vrei să fii şi tu pregătit?
Apocalipsa o trăim acum
Şi-n curând Se-ntoarce Domnul
Şi totul e sfârşit!

3.Coroane-aşteaptă în cer
Mulţime de stele şi frunţi!
Vrei, azi, să fii mesager,
Să strigi cu noi vestea bună pe munţi?

refren:
Trezeşte-te!
E timpul pentru mari hotărâri!
Trezeşte-te!
Nu vrei să fii şi tu pregătit?
Apocalipsa o trăim acum
Şi-n curând Se-ntoarce Domnul
Şi totul e sfârşit!

454 CÂND DOMNUL ISUS AZI NE CHEAMĂ

1.Când Domnul Isus


azi ne cheamă,
Datori suntem toţi să lucrăm,
Pe toţi cei umili sau de seamă,
Pe toţi cei pierduţi să-i salvăm!

Deviza ne e mântuirea
Ce-n Domnul Isus am aflat,
Spre El ne-ndreptăm azi privirea
Căci El ne-a iubit, ne-a salvat!

2.Pe aspra cărare a vieţii


Prin soare păşim şi prin nor,
Ca soli voluntari ai dreptăţii
Eternului Domn Salvator!

Cu drag noi lucrăm


pentru Domnul,
Sub steagul Său ne-am înrolat,
Să ştie de-acuma tot omul,
Isus ne-a iubit, ne-a salvat!

3.Voi tineri ce staţi azi departe


În lume trudiţi, apăsaţi,
Veniţi căci Isus azi vă-mparte
Putere şi har să luptaţi!

Cu El vom lupta împreună


Zdrobind greutăţi şi păcat,
Prin Domnul obţinem cunună,
Căci El ne-a iubit, ne-a salvat!

4.Când Domnul Isus în mărire,


Pe nor, în curând, va veni,
Atunci vom primi răsplătire
Şi-n veci faţa Lui vom privi!

De-aceea strigăm cu tărie,


Chiar urle Satana turbat:
Mărit în etern Domnul fie,
Căci El ne-a iubit ne-a salvat!

455 DE CE NU VII

1.De ce nu vii
ca să ne iei la Tine,
De ce nu vii cum ne-ai făgăduit?

(:Sau mai aştepţi


că poate tot mai vine,
Vreun suflet ce
mai e de mântuit!:)

2.Da,Tu voieşti
a lumii mântuire,
Eşti milostiv
şi-a toate răbdător,

(:Căci Tu nu vrei
să moară-n rătăcire
Un singur suflet fără Salvator.:)
3.O, vino Doamne, cu a Ta mărire,
O, vino iar cum ne-ai făgăduit,
(:Să-ntemeiezi în pace şi iubire
A Ta domnie fără de sfârşit!:)

456 OARE N-AŢI AFLAT VOI ÎNCĂ

1.Oare n-aţi aflat voi încă?


Domnu-i blând şi iubitor,
El de mii de ani încoace
Face bine tuturor.
Azi cu dragoste vă cheamă
Înspre El necontenit;
Ah, chemarea-I părintească
Ascultaţi-o în sfârşit!

2.Binecuvântând poporul
Stă de-a pururea-ntre voi,
El v-ascultă rugăciunea
Şi vă scapă din nevoi.
Dacă toţi, cu mic, cu mare
Înspre Domnul veţi privi,
Orice chin, orice durere,
Orice rele vor pieri.

3.Precum florile se-ndreaptă


Către soarele de sus,
Aşa sufletele voastre
Să se-ndrepte spre Isus!
El, mai mult decât o mamă,
Vă primeşte cu mult dor...
Ascultaţi-L cum vă cheamă,
El e-al vostru Salvator!

457 VIN LA ISUS AZI

1.Vin la Isus azi, nu-ntârzia,


Fă-n toate cum a zis El, aşa!
El este gata a-ţi ajuta,
O, vino chiar acum!

refren:
Fericit voi fi atunci,curat,
Când,spălat de orişice păcat,
Cu Domnul fi-voi neîncetat!
O,Doamne,iată,vin!

2.Ah, vin' şi-ascultă de-al Lui Cuvânt,


Inima dă-I-o numaidecât!
El ţi-este sigur coperământ,
O, vino chiar acum!

refren:
Fericit voi fi atunci,curat,
Când,spălat de orişice păcat,
Cu Domnul fi-voi neîncetat!
O,Doamne,iată,vin!

3.O, crede numai, nu te-ndoi:


Cu siguranţă te va primi!
Şi pentru tine El Se jertfi,
O, vino chiar acum!

refren:
Fericit voi fi atunci,curat,
Când,spălat de orişice păcat,
Cu Domnul fi-voi neîncetat!
O,Doamne,iată,vin!

458 VINO LA APA DE VIAŢĂ

1.Vino la apa de viaţă


Când eşti atât de-nsetat,
Vino-n credinţă la Domnul
Căci vei fi mult adăpat!

refren:
Grăbeşte,vin',nu-ntârzia,
Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da!
Grăbeşte deci să devii sfânt,
Să fii cu Domnu-n curând!

2.Vino acum şi-ţi adapă


Cântul speranţei senin,
Orişice rău încetează,
Să fii om nou pe deplin!

refren:
Grăbeşte,vin',nu-ntârzia,
Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da!
Grăbeşte deci să devii sfânt,
Să fii cu Domnu-n curând!

3.Vino, căci Domnul te-aşteaptă!


Ce bucurii poţi avea!
Ca un izvor plin de viaţă
Fie şi inima ta!

refren:
Grăbeşte,vin',nu-ntârzia,
Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da!
Grăbeşte deci să devii sfânt,
Să fii cu Domnu-n curând!

459 PENTRU DOMNITORUL PĂCII,

1.Pentru Domnitorul păcii,


Inimă, tu n-ai sălaş?
Ia-auzi cum la uşă-ţi bate:
Vrea să intre! tu nu-L laşi...

refren:
Cine vrea să se consacre
Pe altarul lui Hristos?
Cine inima-I deschide?
Iată-L,vine bucuros!

2.Loc ai pentru orice lucru,


De plăceri te-ai alipit,
Numai pe Isus Îl lepezi,
Pe Cel care te-a iubit.

refren:
Cine vrea să se consacre
Pe altarul lui Hristos?
Cine inima-I deschide?
Iată-L,vine bucuros!

3.Ia-auzi, ia-auzi tot mai bate,


Nu ai vreme să-L primeşti?
De nu-L laşi să intre astăzi,
Mâine poate nu mai eşti!...

refren:
Cine vrea să se consacre
Pe altarul lui Hristos?
Cine inima-I deschide?
Iată-L,vine bucuros!

4.Tot ce ai, ce poţi, degrabă,


Lui Isus consacră-n dar!
Vine ziua cea din urmă
Când te vei căi amar...

refren:
Cine vrea să se consacre
Pe altarul lui Hristos?
Cine inima-I deschide?
Iată-L,vine bucuros!
460 PE VIAŢA MEA

1."Pe viaţa Mea de Dumnezeu:


Nu-mi place moartea celui rău,
Ci alta e voinţa mea:
Să lase răutatea sa!
Atunci iertare va primi
Şi prin credinţă va trăi!"

2.Chiar dacă mult ai fi greşit,


Să nu fii deznădăjduit,
Căci Dumnezeu cu jurământ,
Promite viaţa prin Cuvânt!
Aceasta e dorinţa Sa,
Să te întorci din calea rea!

3.De-aceea nu mai zăbovi


Pierzându-ţi vremea zi de zi,
Căci Domnul nu-ţi dă harul Său
De stăruieşti a face rău;
Şi dacă nu vrei să te-ndrepţi,
Pieirea-i tot ce poţi s-aştepţi...

4.Isuse, dă-mi Tu harul Tău,


Chiar azi să las tot ce e rău;
Pe braţul sfânt biruitor
Mereu să-Ţi fiu ascultător...
Nu vreau deloc să mai amân,
Azi sunt al Tău şi-al Tău rămân!...

461 DULCEA CHEMARE AZI

1.Dulcea chemare
azi încă răsună:
Vino, sărman rătăcit!
Domnul te poate
scăpa din furtună,
El, care-atât de-a iubit.

refren:
O,vino acasă,
vino,drumeţ obosit!
Dulcea chemare
azi încă răsună:
Vino azi,suflet trudit!

2.Încă-auzim azi
chemarea duioasă
Şi-al ei ecou pe pământ;
Timpul de har,
vremea cea preţioasă,
Se va-ncheia în curând.

refren:
O,vino acasă,
vino,drumeţ obosit!
Dulcea chemare
azi încă răsună:
Vino azi,suflet trudit!

3.Anii se scurg
şi se duc cu grăbire,
Nu ne aşteaptă pe noi,
Cele prezise îşi au împlinire,
Aproape-i ziua de-apoi.

refren:
O,vino acasă,
vino,drumeţ obosit!
Dulcea chemare
azi încă răsună:
Vino azi,suflet trudit!

4.Cel păcătos încă are iertare,


Harul mai e oferit;
Domnul cuprinde-n
iubirea Sa mare
Pe orice suflet trudit.

refren:
O,vino acasă,
vino,drumeţ obosit!
Dulcea chemare
azi încă răsună:
Vino azi,suflet trudit!
462 ÎNTOARCE-TE, O, FIU PIERDUT

1.Întoarce-te, o, fiu pierdut


La Tatăl tău, din cer,
Destul, dar, cât te-ai abătut
Înstrăinat de El!

2.Întoarce-te aşa cum eşti,


Flămând şi zdrenţăros;
Vei fi primit cum nu gândeşti,
Ca Fiul Său,Hristos.

3.Întoarce-te, copila mea,


Plângând, la Dumnezeu
Cămin mai dulce n-ai afla
Decât la Tatăl tău!

4.Întoarceţi-vă, fii pierduţi,


Şi fiice-a' nimănui,
Când s-au întins atâtea punţi
Spre casa Tatălui!

463 ZI DE ZI EU TE CHEM,

1.Zi de zi Eu te chem,
să te-ntorci te aştept
Şi suspin, nevoind să te pierd...
Fiul meu cel pierdut,
te voi strânge la piept,
Iubitor, faţa ta să-ţi dezmierd.

Ştiu, ai fost chinuit,


rătăcind prin străini,
Ai în sufletul gol răni adânci...
De iubirea-Mi gonit,
va pieri al tău chin,
Vindecat, nu vei şti
să mai plângi.

2.Suferinţa purtând,
pentru oameni trăind,
Chinul lor nesfârşit Eu l-am dus...
Şi, lăsând nesilit cerul de mărgărit,
Decât tot i-am iubit mai presus.

De-aceea suspin,
căci te chem şi tu fugi.
Oare Eu M-am jertfit în zadar?...
Când mereu Mă respingi,
inima Mi-o usuci,
Fiindcă mâine vei plânge amar!

3.Frate drag, tu auzi


cum te cheamă Isus?
Înţelegi tu duiosul Său glas?...
Să-L amâni încă-un an,
nici măcar zile nu-s!
Hotărăşte şi-ntoarce-te azi!

Mâine-i însă ascuns


şi va fi prea târziu...
Un torent, vremea
curge-n abis!...
Azi iubirea lui Hrist,
focul ei veşnic viu
Îţi arată tot cerul deschis.

464 O, VOI, TOŢI CEI ÎMPOVĂRAŢI

1.O, voi, toţi cei împovăraţi,


Veniţi,Isus vă cheamă!
De El veţi fi toţi mângâiaţi
Mai mult decât de-o mamă.

refren:
Dulce Nume,Nume sfânt!
Fericirea pe pământ
E-n acest divin Cuvânt,
Nume scump,Isuse!

2.Voi, ce cădeţi la orice pas,


Veniţi,Isus v-ajută,
El e cu voi în orice ceas,
Puteri noi vă-mprumută!

refren:
Dulce Nume,Nume sfânt!
Fericirea pe pământ
E-n acest divin Cuvânt,
Nume scump,Isuse!

3.Voi, ce-ndoială tot simţiţi,


Veniţi,Isus vă-mbie!
Cu El puteţi fi fericiţi
De-acuma pe vecie!

refren:
Dulce Nume,Nume sfânt!
Fericirea pe pământ
E-n acest divin Cuvânt,
Nume scump,Isuse!

4.Voi, toţi cei trişti şi izolaţi,


Veniţi,El vă invită,
În El găsiţi tot ce speraţi,
Şi pacea mult dorită.

refren:
Dulce Nume,Nume sfânt!
Fericirea pe pământ
E-n acest divin Cuvânt,
Nume scump,Isuse!

5.Să vină tot cel slab sfios,


Cu inima înfrântă!
Isus vă scapă bucuros
De tot ce vă frământă!

refren:
Dulce Nume,Nume sfânt!
Fericirea pe pământ
E-n acest divin Cuvânt,
Nume scump,Isuse!

465 VIN' LA DOMNUL CEL IUBIT,

1.Vin' la Domnul cel iubit,


El e gata-a'ţi ajuta!
Pentru tine S-a jertfit
Sus pe lemn, pe Golgota!

refren:
Vin' la Domnul cât mai grabnic,
Vin' la Domnul,mare,mic!
Vino-acum,grăbeşte,vin',
Să nu stai ca un străin!

2.Vin' la Domnul cel iubit,


El e blând şi iubitor;
Şi pe mulţi a mântuit
De păcat îngrozitor!

refren:
Vin' la Domnul cât mai grabnic,
Vin' la Domnul,mare,mic!
Vino-acum,grăbeşte,vin',
Să nu stai ca un străin!

3.Vin' la Domnul cel iubit,


El te-aşteaptă bucuros!
Cât ai fi de obosit,
Vino astăzi la Hristos!

refren:
Vin' la Domnul cât mai grabnic,
Vin' la Domnul,mare,mic!
Vino-acum,grăbeşte,vin',
Să nu stai ca un străin!

466 O, SĂRMANE OM, CE-N LUME

1.O, sărmane om, ce-n lume


Ai dureri şi-amărăciuni,
Vin' la Domnul de Îi spune,
Şi te pleacă-n rugăciuni!
refren:
Vino dar,vino dar,
Vin' la Domnul,chiar acum!
De pe tronu-I sfânt de har,
Azi te cheamă Domnul bun.

2.Ca o mamă te mângâie,


Şi te scoate din nevoi;
Bun tovarăş vrea să-ţi fie
Şi să-ţi dea speranţe noi!

refren:
Vino dar,vino dar,
Vin' la Domnul,chiar acum!
De pe tronu-I sfânt de har,
Azi te cheamă Domnul bun.

3.Vino, vino dar, degrabă,


Azi mai este încă har;
Căci în cerul plin de slavă,
Vrea să-ţi dea viaţa-n dar!

refren:
Vino dar,vino dar,
Vin' la Domnul,chiar acum!
De pe tronu-I sfânt de har,
Azi te cheamă Domnul bun.

467 IA-AUZI, BATE TOT MEREU!

1.Ia-auzi, bate tot mereu...


Cine stă la pragul tău?
E un Oaspete de seamă,
A venit căci te-a iubit!
O, auzi-L cum te cheamă,
Suflete, zi-I bun venit!

2.Ia-auzi, bate ne-ncetat!


Cine-o fi de aşteptat?
O, e Domnul, cei ce-L lasă,
Cât se simt de fericiţi!
Vrei şi tu să-L laşi în casă?
Să-I deschizi şi să-L inviţi!

3.Ia-auzi bate iar şi iar!


Doar nu vrei să-L laşi afar'?
N-auzi că-i Mântuitorul
Cel ce stă la tine-n prag?
De eşti tu biruitorul,
Să-I deschizi, să-L chemi cu drag!

468 SPRE-ACELE ŢĂRMURI DIN VEŞNICII,

1.Spre-acele ţărmuri
din veşnicii,
Domnul îi cheamă şi pe copii!
Îngeri cu harpe cântă cu dor,
Ia-auzi cum sună cântecul lor:

refren:
Vino acasă,cerul te vrea,
Totul e gata,nu-ntârzia!
Nu asculta de glasul oricui,
Tatăl te-aşteaptă în casa Lui!

2.Spre-acele ţărmuri
din veşnicii,
Părinţii-ndeamnă
pe-ai lor copii:
Vino acasă, copil pierdut,
Nu te iubeşte
nimeni mai mult!

refren:
Vino acasă,cerul te vrea,
Totul e gata,nu-ntârzia!
Nu asculta de glasul oricui,
Tatăl te-aşteaptă în casa Lui!

3.Patria mea, ce mult


te doresc!
Ştiu că acolo toţi mă iubesc!
Este deja un loc pregătit,
Vino şi tu să fii fericit!

refren:
Vino acasă,cerul te vrea,
Totul e gata,nu-ntârzia!
Nu asculta de glasul oricui,
Tatăl te-aşteaptă în casa Lui!

469 AUZI CUM STĂ ŞI BATE

1.Auzi cum stă şi bate


La uşa ta Hristos!
De-atâta timp aşteaptă
Şi bate-aşa duios...
Şi bate-aşa duios...
2.La uşă stă şi bate,
Ar vrea ca să-I răspunzi...
De ce să mai aştepte?
De ce te mai ascunzi?...
De ce te mai ascunzi?...

3.Să nu Îl laşi afară,


Să nu-L mai laşi în drum!
Deschide-I astăzi uşa,
Deschide-I chiar acum!
Deschide-I chiar acum!

4.E vremea mântuirii,


Comori cu El să strângi.
O, nu-L lăsa să plece,
Că-n urmă ai să plângi!...
Că-n urmă ai să plângi!...

5.O, lasă-L ca să intre


Cu tine a cina,
Deschide-I toată casa,
Deschide-I inima!
Deschide-I inima!

470 HRISTOS DOMNEŞTE-N SION,

1.Hristos domneşte-n Sion,


Cu toţi vă bucuraţi!
'Naintea tronului de har
Voioşi vă-nfăţişaţi!
Şi cânturile voastre
Răsune către cer,
Plecaţi genunchiul prinţi, şi voi,
Căci Domn e numai El!

2.Nu-i Domn ca El sub soare,


Şi-n vastul univers
Pământ şi stele mii şi mii
La semnul Lui privesc!
Cu cinste al Său Nume
Şi steag să-I înălţaţi,
Şi până-n cele patru zări
Cuvântul Lui purtaţi!

3.Hristos domneşte-n Sion,


Veniţi în mii de mii!
Măriţi-L prin cântări de psalmi,
Frumoase melodii!
Grupaţi-vă sub steagul
Acelor ce-au aflat
Că-n lumea asta şi-alte lumi
El singur e-Mpărat!

471 EU SUNT UN SOL TRIMIS

1.Eu sunt un sol trimis


De-un mare Împărat,
Cerescul Său cuprins
E foarte minunat!
O, da, la voi vin eu
Trimis de Domnul meu,
Căci eu sunt numai solul Său!

refren:
V-aduc Cuvântul prea frumos,
Chemarea blândă-a lui Hristos,
Grăbiţi şi m-ascultaţi,
Cu toţi să vă-mpăcaţi,
Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu!

2.Din viaţa de păcat,


Din traiul vostru rău
Ieşiţi ne-ntârziat,
Veniţi la Dumnezeu!
Oricine va veni
Cu El va-mpărăţi,
Căci în curând El va veni!

refren:
V-aduc Cuvântul prea frumos,
Chemarea blândă-a lui Hristos,
Grăbiţi şi m-ascultaţi,
Cu toţi să vă-mpăcaţi,
Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu!

3.În ţara lui Isus


Acolo nu-s dureri,
Nici lacrimi nu sunt sus,
Ci numai mângâieri,
Căci toţi cei mântuiţi
Sunt veşnic fericiţi,
Grăbiţi acum deci şi veniţi!

refren:
V-aduc Cuvântul prea frumos,
Chemarea blândă-a lui Hristos,
Grăbiţi şi m-ascultaţi,
Cu toţi să vă-mpăcaţi,
Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu!
472 TRÂMBIŢI RĂSUNĂ

1.Trâmbiţi răsună
prin negura vremii,
Strigă profeţii-n Sion.
Cerul aşteaptă
de şase milenii
Să mântuiască-orice om.

2.Voi ce simţiţi,
că durerea vă-nvinge,
Şi nu sunt căi de scăpat,
Iată, pe cruce,
Isus cum Se frânge
Pentru al vostru păcat!

3.Azi Dumnezeu
mai împarte iertare,
Încă avem Salvator.
Încă o clipă de
sfântă-ndurare,
Cerul azi e-al tuturor.

4.Doamne, ajută
a mea pregătire,
Cât încă nu-i prea târziu,
Vreau ca, apoi,
îmbrăcat în mărire,
Veşnic cu Tine să fiu!

473 SALVAT APROAPE,

1.Salvat aproape,
de ce-ntârzii?
Te-aşteaptă Domnul,
de ce nu vii?

Un glas încearcă-acum
Să te oprească-n drum,
E-n joc viaţa ta:
Nu-l asculta!

2.Salvat aproape
din calea rea,
Salvat aproape,
nu amâna!

Te cheamă-al Tău Isus,


Îngeri te-aşteaptă sus,
Să nu rămâi plângând
Pe-acest pământ.

3.Salvat aproape,
timpu-i trecut...
Salvat aproape,
cerul pierdut!

Aproape nu-i de-ajuns,


Lasă-te-ntreg pătruns!
Salvat de vrei să fii,
Nu zăbovi!

474 VIAŢA CUM O DUCI

1.Viaţa cum o duci, copile?


Inima nu-nchide!
În aceste grele zile
Uşa larg deschide!

refren:
Facla vieţii arde falnic,
Azi te cheamă Tatăl tău,
Te întoarce cât mai grabnic,
Lasă-te de rău!

2.Ale tale vise piară!


Inima nu-nchide,
Domnu-n viaţă să-ţi răsară
Uşa larg deschide!

refren:
Facla vieţii arde falnic,
Azi te cheamă Tatăl tău,
Te întoarce cât mai grabnic,
Lasă-te de rău!

3.Domnul iubitor te cheamă,


Inima nu-nchide,
La Cuvântu-I să iei seamă,
Uşa larg deschide!

refren:
Facla vieţii arde falnic,
Azi te cheamă Tatăl tău,
Te întoarce cât mai grabnic,
Lasă-te de rău!

4.Bucuria lumii trece,


Inima nu-nchide,
Cea din cer cu mult o-ntrece,
Uşa larg deschide!

refren:
Facla vieţii arde falnic,
Azi te cheamă Tatăl tău,
Te întoarce cât mai grabnic,
Lasă-te de rău!

5.Fericire, pace multă,


Inima nu-nchide,
Are tot cel ce ascultă,
Uşa larg deschide!

refren:
Facla vieţii arde falnic,
Azi te cheamă Tatăl tău,
Te întoarce cât mai grabnic,
Lasă-te de rău!

475 IATĂ, EL VINE,

1.Iată,El vine,Domn în mărire,


Iată, curând
vom vedea ziua Sa!
Sub zări senine, ce fericire,
Cu mii de îngeri
cânta-vom osana!

2.Iată,El vine, zorii se-arată,


Cerul se-ncinge de gloria Sa!
Cu mântuiţii, toţi laolaltă
Îi vom cânta
preamărire, osana!

3.Iată, El poartă
stele-n cunună,
Gloria Lui orice
ochi va vedea!

Coruri de îngeri
falnic răsună,
Cu ei de-a pururi
cânta-vom osana!

476 DOMNUL, CURÂND,

1.Domnul, curând,
Se coboară pe nor,
Ca să-Şi adune
iubitul popor,
Ce-a aşteptat
răsplătiri de nespus,
După cum promis-a
Însuşi Domnul Isus!

refren:
Tare răsună
pe-acest pământ
Vestea că Domnul
revine curând!

Azi toţi să strige


cu dor şi avânt:
"Vino,Doamne,
să ne iei cu Tine curând!"

2.Sori, lună, stele,


cu toate vestesc
Că în curând vine
Prinţul ceresc,

Dar ziua-aceea
va fi doar suspin
Pentru cei ce n-au urmat
Păstorul divin.

refren:
Tare răsună
pe-acest pământ
Vestea că Domnul
revine curând!

Azi toţi să strige


cu dor şi avânt:
"Vino,Doamne,
să ne iei cu Tine curând!"

3.Pentru cei drepţi


bucurii se vestesc
Şi cu mult dor
ei spre ceruri privesc!

Fiţi pregătiţi într-un


spirit şi-un gând,
Căci Isus pe-acest pământ
coboară curând!

refren:
Tare răsună
pe-acest pământ
Vestea că Domnul
revine curând!

Azi toţi să strige


cu dor şi avânt:
"Vino,Doamne,
să ne iei cu Tine curând!"

477 DOMNUL DIN CER COBOARĂ

1.Domnul din cer coboară


Ca să ne ia în slavă,
Aleluia-n cor Îi vom cânta!

478 MAI SUS DE-ALBASTRE ZĂRI

1.Mai sus de-albastre zări,


Lăsăm privirea să ne zboare,
De unde, grabnic, aşteptăm
Pe Domnul, să coboare
În slava Lui, pe norul alb,
Pe cei aleşi s-adune!
Aşa Cuvântul spune!

2.Trecut-au ani de suferinţi,


Cu pribegiri amare
Şi-n dorul lacrimii fierbinţi
E-atâta aşteptare...
De ce-ntârzii,Isuse bun?
Ni-e inima pustie!
O, vin' şi ne mângâie!

3.Ni-e dor de casa Ta de sus,


De ţara minunată!
Acolo,Doamne,
Tu ne-ai spus
Că ne vei duce-odată!
Să vii, să vii,Te aşteptăm
Cu braţele întinse
Şi candele aprinse!

479 CU ISUS AH, FAŢĂ-N FAŢĂ,

1.Cu Isus ah, faţă-n faţă,


Fericit mă voi simţi,
Să privesc o veşnicie
Pe Cel ce mă mântui!

refren:
Am să-L văd,da,faţă-n faţă,
Să mă satur de privit,
Sus,cu Domnul,pe vecie,
Am să-L văd necontenit!

2.Ah, de multe ori greşit-am,


Tare-am mai păcătuit...
Vreau să văd pe Cel ce-mi zice:
,,Eşti iertat şi eşti primit!"

refren:
Am să-L văd,da,faţă-n faţă,
Să mă satur de privit,
Sus,cu Domnul,pe vecie,
Am să-L văd necontenit!

3.El murit-a pentru mine,


El mult bine mi-a făcut,
Dar nicicând eu pân' acuma
Faţa Lui nu am văzut.

refren:
Am să-L văd,da,faţă-n faţă,
Să mă satur de privit,
Sus,cu Domnul,pe vecie,
Am să-L văd necontenit!

4.Te-am văzut dar ca-n oglindă,


Scumpul meu Mântuitor,
Dar să Te privesc în faţă
Tare mult mi-e dor, mi-e dor!

refren:
Am să-L văd,da,faţă-n faţă,
Să mă satur de privit,
Sus,cu Domnul,pe vecie,
Am să-L văd necontenit!

5.Cu Isus ah, faţă-n faţă,


Ce-am să-I spun când L-oi vedea?
Am să strig cu voce tare:
"Mare e iubirea Ta!"

refren:
Am să-L văd,da,faţă-n faţă,
Să mă satur de privit,
Sus,cu Domnul,pe vecie,
Am să-L văd necontenit!

480 O, VINO, TU, EMANUEL,


1.O, vino,Tu,Emanuel,
Să izbăveşti pe Israel
Din greu exil, din lumea rea;
Speranţă-i în venirea Ta!

refren:
Cântaţi! Strigaţi! Emanuel
Se-ntoarce iar la Israel!

2.Înţelepciunea cea de sus,


Te aşteptăm la noi,Isus,
Ca să domneşti cu Legea Ta
Să-nvingă-n lume dragostea!

refren:
Cântaţi! Strigaţi! Emanuel
Se-ntoarce iar la Israel!

3.O, vino,Tu, al lumii dor,


Să fim cu toţii un popor,
Să cerţi invidii şi război
Şi cerul să-l aduci la noi!

refren:
Cântaţi! Strigaţi! Emanuel
Se-ntoarce iar la Israel!

481 ISUS, AL VIEŢII DOMNITOR,

1.Isus, al vieţii Domnitor,


Cel ce pe cruce a murit,
Ca să-Şi adune-al Său popor
El vine negreşit!

refren:
Va veni,va veni,
Va veni curând pe albul nor,
Aleluia,Aleluia,
Să-şi adune-al Său popor!

2.Azi multe semne prevestesc


Şi se-nmulţesc din zi în zi,
Isus al nostru Domn ceresc
Pe nor va reveni!

refren:
Va veni,va veni,
Va veni curând pe albul nor,
Aleluia,Aleluia,
Să-şi adune-al Său popor!

3.Aşteaptă lumea în zadar


Al păcii neclintit regat,
Căci peste-al raiului hotar
Nu trec cei cu păcat.

refren:
Va veni,va veni,
Va veni curând pe albul nor,
Aleluia,Aleluia,
Să-şi adune-al Său popor!

4.Pământul nou, cel mult dorit,


Se dă ca fericit sălaş
Acelui ce s-a-nvrednicit
A fi al Lui urmaş!

refren:
Va veni,va veni,
Va veni curând pe albul nor,
Aleluia,Aleluia,
Să-şi adune-al Său popor!

482 HRISTOS, CUVÂNTUL A VORBIT,

1.Hristos,Cuvântul a vorbit,
Solemn El ne-a făgăduit
Că în curând va reveni
Ca Domn pe veşnicii!

refren:
Ce frumos va fi atunci,
Ce frumos va fi atunci!
Ah,vino,Doamne,în curând,
Cu-al Tău Eden preasfânt!

2.Cei drepţi întâi vor învia,


Şi ei pe Domnul vor vedea,
Aşa precum L-au aşteptat,
În slavă înălţat!

refren:
Ce frumos va fi atunci,
Ce frumos va fi atunci!
Ah,vino,Doamne,în curând,
Cu-al Tău Eden preasfânt!

3.Oraşul sfânt se va vedea,


Acolo sfinţii vor intra,
Ca să-şi primească plata lor
În trai nemuritor!

refren:
Ce frumos va fi atunci,
Ce frumos va fi atunci!
Ah,vino,Doamne,în curând,
Cu-al Tău Eden preasfânt!

4.În Paradis, în slava sa,


Pe cei iubiţi vom revedea;
Dureri şi moarte vor pieri,
Cel rău nu va mai fi!

refren:
Ce frumos va fi atunci,
Ce frumos va fi atunci!
Ah,vino,Doamne,în curând,
Cu-al Tău Eden preasfânt!

483 TRÂMBIŢI, SUNAŢI

1.Trâmbiţi, sunaţi
peste cer şi pământ:
Vine Isus în curând!
Voi, peregrini,
vă uniţi într-un cânt:
Vine Isus în curând!

refren:
Vine Isus,vine-n curând!
Vine Isus în curând!

2.Spuneţi, coline
şi munţi şi câmpii:
Vine Isus în curând!
Vine Acel ce pe cruce muri,
Vine Isus în curând!

refren:
Vine Isus,vine-n curând!
Vine Isus în curând!

3.Tunet şi fulger,
spre ceruri strigaţi:
Vine Isus în curând!
Râuri şi vânturi, solia purtaţi:
Vine Isus în curând!

refren:
Vine Isus,vine-n curând!
Vine Isus în curând!

4.Veştile zboară
prin lume de zor:
Vine Isus în curând!
Strigă popoare-n durerile lor:
Vine Isus în curând!

refren:
Vine Isus,vine-n curând!
Vine Isus în curând!

5.Voi, credincioşi,
către ceruri priviţi:
Vine Isus în curând!.
Peste o clipă veţi fi fericiţi:
Vine Isus în curând!

refren:
Vine Isus,vine-n curând!
Vine Isus în curând!

484 VEŞTI DE SFÂNTĂ SPERANŢĂ

1.Veşti de sfântă speranţă


străbat depărtări:
Domnul vine
în slavă-mbrăcat!
Peregrinul aude
spre casă chemări
Din dureri şi
adânc de păcat...

refren:
El vine,vine,iată-L,vine iar!
Ce-a promis,
Domnul va-mplini
Şi vom fi,în slavă,
prin iubirea Lui,
Mântuiţi pentru veşnicii!

2.Se deschid, larg, morminte,


să iasă cei drepţi,
Credincioşii ce dorm în Isus,
De pe-ntregul pământ
vor sui, mântuiţi,
În Edenul măririi, de sus...

refren:
El vine,vine,iată-L,vine iar!
Ce-a promis,
Domnul va-mplini
Şi vom fi,în slavă,
prin iubirea Lui,
Mântuiţi pentru veşnicii!

3.Când va fi revederea
cea fără sfârşit,
Mii de mii vom
striga cu un glas,
Într-un fără hotar
osana fericit,
Că vom fi lângă
Domnul acas'...

refren:
El vine,vine,iată-L,vine iar!
Ce-a promis,
Domnul va-mplini
Şi vom fi,în slavă,
prin iubirea Lui,
Mântuiţi pentru veşnicii!

4.Aleluia din nou!


Aleluia, amin!
La un pas este ţara de sus!
Mai răbdaţi, mai vegheaţi!
Încă foarte puţin
Şi vom fi toţi
cu Domnul Isus...

refren:
El vine,vine,iată-L,vine iar!
Ce-a promis,
Domnul va-mplini
Şi vom fi,în slavă,
prin iubirea Lui,
Mântuiţi pentru veşnicii!

485 DOMNUL VINE PE ALB NOR

1.Domnul vine pe alb nor


Să-Şi adune-al Său popor;
Slavă Lui toţi să-I cântăm
Şi în veci să-L lăudăm!

486 ATÂTA DOR

1.Atâta dor s-a strâns


în pieptul nostru slab,
De-atâta timp,
de veacuri adunat!
Noi aşteptăm să vină
iar în slava Lui
Acela care crucea
ne-a purtat!

refren:
O,vino Doamne,
vino în mărire!
Te aşteptăm,
privind cu dor nespus...

O,vino iar,
pe nori,în strălucire,
Ca să ne iei la Tine,
bunule Isus!

2.De n-ai venit,


doar noi suntem de vină, noi,
Aceşti trei îngeri tot nepregătiţi,
Că n-am ajuns
la orice limbă şi popor,
În foc şi-n jertfă zilnic oţeliţi!

refren:
O,vino Doamne,
vino în mărire!
Te aşteptăm,
privind cu dor nespus...

O,vino iar,
pe nori,în strălucire,
Ca să ne iei la Tine,
bunule Isus!

3.În Tine Doamne-mi


mai adăp speranţa mea,
În zăbovirea şi în graba Ta,
În Duhul Tău şi-n
noul Legământ de har,
În care intră încă cine vrea....

refren:
O,vino Doamne,
vino în mărire!
Te aşteptăm,
privind cu dor nespus...
O,vino iar,
pe nori,în strălucire,
Ca să ne iei la Tine,
bunule Isus!
487 TRÂMBIŢI, SUNAŢI,

1.Trâmbiţi, sunaţi,
că noaptea s-a sfârşit!
Priviţi în zări: lumina s-a ivit!
Vine Isus aşa cum ne-a promis!
Trâmbiţi, sunaţi la porţi
de Paradis!

2.Cerul e plin de binecuvântări,


Îngerii toţi ne-aşteaptă
cu cântări!
E pregătit locaşul nostru, sus!
Trâmbiţi, sunaţi,
că vine iar Isus!

3.Cine-ar putea din


drum a ne opri?
Iată, se văd minuni de veşnicii!
Tot ce-am sperat Isus
va împlini.
Trâmbiţi sunaţi,
începe marea zi!

488 PRIN 'NĂLŢIMI SE-AUDE ZVON,

1.Prin 'nălţimi se-aude zvon,


Îngeri merg grăbiţi spre tron,
Mirele s-a-ncoronat,
Haina slavei a-mbrăcat;
Prin albastrele tării,
Însoţit de mii şi mii,
Spre-al pământului hotar,
Aleluia, vine iar!

2.Cei salvaţi pornesc spre sus


Să-ntâlnească pe Isus;
Într-o clipă sunt schimbaţi
Şi spre ceruri înălţaţi.
Glasuri, harpe de lumini,
Mântuiţi şi heruvimi
Au pornit, pe albul nor,
Către lumea stelelor.

3.Dumnezeu din Paradis


Braţele Şi le-a deschis
Să primească-al Său popor
Aşteptat cu-atâta dor.
Cerul tot a-mpodobit,
Imnuri noi a pregătit,
Într-o clipă vom cânta:
Aleluia,osana!

489 ATÂT DE APROAPE E DOMNUL,

1.Atât de aproape e Domnul,


Aud râul vieţii curgând...
Văd pomul vieţii pe maluri
Şi pacea în veci surâzând.
Alungă,Isuse,
Şi ultima noapte de chin,
Să treacă, să treacă mai iute
Şi ultimul lumii suspin!

2.Atât de aproape e Domnul,


Căd îngerii gata de zbor...
Cetatea cea sfântă îmi cheamă
Privirea, cântarea de dor.
Dă-mi,Doamne, iubirea,
Să spun tuturor ce-ai promis,
Să-mi fie deplină jertfirea,
Să trec peste-al lumii abis!

3.Atât de aproape e Domnul,


Văd Legea deschisă în cer...
Să las Babilonul în urmă,
Cuvântul mi-e sigur reper.
Te rog,Doamne, iarăşi,
Cu lacrima rugii de foc,
Fă-mi,Doamne, şi mie în ceruri,
Fă-mi,Doamne, şi mie un loc!

4.Atât de aproape e Domnul,


Zăresc ai Edenului zori...
Şi-n liniştea vieţii eterne,
Aud glas de biruitori.
Întoarce-Te,Doamne,
S-avem iarăşi cerul senin,
Să treacă, să treacă mai iute
Şi ultimul lumii suspin!

490 VOI, SERVII DOMNULUI,

1.Voi, servii Domnului,


Vestiţi al Său Cuvânt,
Căci voi sunteţi străjerii Lui
Pe-acest străin pământ.

2.Cu lămpile arzând


Vegheaţi în noaptea grea,
Vă pregătiţi un alb veşmânt,
Ieşiţi 'naintea Sa!

3.Va fi venirea Sa
Un fulger în apus
Şi orice ochi
Îl va vedea Pe-al păcii Domn,

4.Isus O, frate, intră-n rând,


Spre slava lui Hristos,
Să fii şi tu numit, curând,
"Rob bun şi credincios"!

491 NOI AŞTEPTĂM

1.Noi aşteptăm o,
scump Isus,
Cu dor, a Ta venire,
Ca să ne iei la Tine, sus
În sfântă nemurire!

(:Cei ce-L aşteaptă


pe Hristos:)
Îi ies spre-ntâmpinare
Cu bucurie mare.

2.De-i viaţa grea aici la noi,


Răbdând toţi o vom duce,
Ne mângâiem
căci pentru noi
Ai suferit pe cruce...

(:Cu Tine trecem


noaptea grea:)
Prin suferinţi amare,
Căci Tu ne eşti salvare!

3.Te aşteptăm căci vii curând


Şi timp mult nu mai este;
Tresaltă inima cântând
Această dulce veste...

(:Şi ce va fi când
Te-om vedea?:)
Cânta-vom în mărire
Nespusa Ta iubire!...
492 TRESĂLTAŢI, VINE-ISUS!

1.Tresăltaţi, vine-Isus!
E ceas de trâmbiţare
Şi negurile fug,
se-arată-ai zilei zori!

Să fim găsiţi veghind,


încinşi spre aşteptare,
Ca rod al jertfei Lui,
cântându-I cu mult dor!

2.În curând, lângă tron,


sosi-vom printre astre,
Odihnă vom gusta,
pe veci, în Paradis!

Răpiţi, vom admira pe


Prinţul vieţii noastre,
Ce-n lume S-a-njosit
şi cerul ne-a deschis!

3.Izbucni-vor atunci
cântări de veselie,
Pe feţe vom avea
un zâmbet nesfârşit!

Şi, îmbrăcaţi în alb,


vom repeta-n vecie
Cântarea Mielului,
căci El ne-a mântuit!

493 MI-E DOR DE CER,

1.Mi-e dor de cer,


nu-mi pasă de durere;
În orice-ar fi
nu văd decât un pas

Prin care urc spre


marea mângâiere,
Ce-o voi găsi
la Tatal meu acas'...

refren:
Dar până-atunci
eu cânt pe calea vieţii,
Din lacrimi strâng
mănunchi de bucurii
Şi-aştept să trec
pe porţile Cetăţii,
Să fiu acasă-n veşnicii!

2.Te voi uita


de-a pururi, tristă lume!
La orice pas
mereu m-ai înşelat :

Din bogăţii,
din glorii şi renume
Nimic de preţ,
nimic nu mi-ai lăsat...

refren:
Dar până-atunci
eu cânt pe calea vieţii,
Din lacrimi strâng
mănunchi de bucurii
Şi-aştept să trec
pe porţile Cetăţii,
Să fiu acasă-n veşnicii!

3.Un cer de vis,


splendori fără de nume
Voi admira cu sufletul uimit

Şi voi cânta
pe-a veşniciei culme
Că am ajuns
acasă, în sfârşit...

refren:
Dar până-atunci
eu cânt pe calea vieţii,
Din lacrimi strâng
mănunchi de bucurii
Şi-aştept să trec
pe porţile Cetăţii,
Să fiu acasă-n veşnicii!

494 TE-AŞTEPT ZILNIC, ISUSE

1.Te-aştept zilnic, Isuse,


Te-aştept ca să revii,
În veci Domn să-mi fii!

495 VA VENI O ZI

1.Va veni o zi
când se vor sfârşi
Griji, dureri şi le-om uita;
Dar nu vom uita cum iubirea
Sa Ne-a salvat la Golgota...

refren:
Va veni,da! Va veni o zi
Când,pe alb nor,
Domnul va veni,
Da,Îl vom vedea
şi-I vom intona:
"Mare e iubirea Ta!"

2.Va veni o zi
când vom părăsi
Ţărmul lumii de păcat,
Şi, spre alte zări,
vom 'nălţa cântări
Pentru Cel încoronat!

refren:
Va veni,da! Va veni o zi
Când,pe alb nor,
Domnul va veni,
Da,Îl vom vedea
şi-I vom intona:
"Mare e iubirea Ta!"

3.Va veni o zi
când ne vom uimi
De-ale cerului splendori!
O, ce loc Isus pregăteşte sus
Pentru-ai Săi moştenitori!

refren:
Va veni,da! Va veni o zi
Când,pe alb nor,
Domnul va veni,
Da,Îl vom vedea
şi-I vom intona:
"Mare e iubirea Ta!"

4.Va veni o zi
când ne va primi,
Ca popor, în faţa Sa;
De pe-al slavei tron,
al iubirii Domn,
EL ne va încununa!

refren:
Va veni,da! Va veni o zi
Când,pe alb nor,
Domnul va veni,
Da,Îl vom vedea
şi-I vom intona:
"Mare e iubirea Ta!"

496 AI CURAJ, TRESALTĂ

1.Ai curaj, tresaltă


şi nu te-ngrijora,
În curând acasă toţi vom fi;

Noaptea lungă trece


şi-o zi se v-arăta,
Când Isus, pe nori, va reveni!

refren:
În curând Isus,
în curând Isus,
În curând va reveni,
Ne vom întâlni sus
cu Domnul,într-o zi,
În curând acasă toţi vom fi!

2.Vom vedea pe-ai noştri


ce-n Domnu-au adormit,
Vom vedea pământ
şi ceruri noi,

Ne vom bucura
în căminul fericit
Pregătit de Domnul
pentru noi!

refren:
În curând Isus,
în curând Isus,
În curând va reveni,
Ne vom întâlni sus
cu Domnul,într-o zi,
În curând acasă toţi vom fi!

3.Cel ce vine, vine,


şi nu va zăbovi,
În curând în casa Lui vom fi!
Cei răscumpăraţi
pe Isus Îl vor slăvi
Veşnicia toată, zi de zi.
refren:
În curând Isus,
în curând Isus,
În curând va reveni,
Ne vom întâlni sus
cu Domnul,într-o zi,
În curând acasă toţi vom fi!

497 SFÂNTĂ SPERANŢĂ-N INIMĂ PURTĂM

1.Sfântă speranţă-n
inimă purtăm,
Că Domnul vine în curând!
Credinţa-aceasta
de la El aflăm,
Întemeiaţi pe-al Său Cuvânt!

Timpul este împlinit,


Orice om va fi zorit!
Daţi de veste cât e har:
Aleluia, vine iar!
Sfântă speranţă-n
inimă purtăm,
El ne-a promis şi va veni!

2.Sfânta speranţă
azi ne dă puteri
Să-nfrângem nori de rătăciri;
Ea ne consacră
sfintei Sale vreri
Şi din păcat dă izbăviri!

Prindeţi azi solia ei


Pe-al iubirii Lui temei,
Căci Isus,Cel plin de har,
Aleluia, vine iar!
Sfânta speranţă-i
plină de puteri,
În orice timp, în orice loc!

3.Sfânta speranţă
nu va zăbovi:
Se-arată zorii ei senini!
Mergem spre casă!
Cine ne-ar opri
Pe noi, popor de peregrini?

Timpul este împlinit,


Ceru-ntreg e pregătit,
Iar Isus stă la hotar,
Aşteptând să vină iar!
Sfânta speranţă
nu va zăbovi,
Doar pentru ea noi vom trăi!

498 HRIST REVINE

1.Hrist revine peste fire,


Veste bună proclamaţi!
Alinaţi dureri, mâhnire,
Şi speranţa înălţaţi!

Hrist revine!
Hrist revine!
Prinţ al păcii,
Te-aşteptăm!
Prinţ al păcii,
Te-aşteptăm!

2.Orice deal şi orice vale


Jertfa Lui o vor vesti;
Zorile măririi Sale
Orice om le va privi!

Hrist revine!
Hrist revine!
Cântu-acesta-l vom 'nălţa!
Cântu-acesta-l vom 'nălţa!

3.Să răsune-n lumea toată


Azi solia ce-o purtaţi;
Harpa fie înstrunată
Şi în coruri tresăltaţi:

Hrist revine!
Hrist revine!
Vino,Doamne, în curând!
Vino,Doamne, în curând!

499 ACESTA-I SALVATORUL MEU

1.Acesta-i Salvatorul meu


În care am crezut,
Acesta-i Cel ce m-a iubit
Pe când eu n-am ştiut!

refren:
Va veni,da,Mântuitorul!
A Sa iubire am cunoscut.
Tresălta-voi cu tot poporul:
Iată-n Cine am crezut!

2.Se-arată în curând Isus,


În toată slava Sa!
În El am pus nădejdea mea;
Curând Îl voi vedea!

refren:
Va veni,da,Mântuitorul!
A Sa iubire am cunoscut.
Tresălta-voi cu tot poporul:
Iată-n Cine am crezut!

3.Şi dacă pentru Domnul meu


O cruce voi purta,
Curând, curând Îl voi vedea:
El e răsplata mea!

refren:
Va veni,da,Mântuitorul!
A Sa iubire am cunoscut.
Tresălta-voi cu tot poporul:
Iată-n Cine am crezut!

500 PRINTRE NORI DE OSANALE

1.Printre nori de osanale,


Peste râuri de lumini,
Mii de imnuri triumfale
Cheamă-acas' pe cei străini.
Valea morţii se-nsenină,
Zori de cer au răsărit,
Durerea s-a sfârşit...

Glorie, glorie,
Aleluia!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Durerea s-a sfârşit...

2.Pentru cei ce-n val de patimi


Adevărul l-au păstrat,
Pentru cei ce, printre lacrimi,
Pe Isus L-au aşteptat,
Porţi de aur, porţi de slavă
Se deschid spre veşnicii!
Ce minunată zi!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Ce minunată zi!

3.Domnul este Cel ce-aşază


Masa-n cer la toţi cei buni,
Domnul este Cel ce pune
Peste fruntea lor cununi!
Tot cu nume de iubire
Fiecare e strigat,
Pe veci răscumpărat!

Glorie, glorie,
Aleluia!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Pe veci răscumpărat!

4.Dinspre lumile măririi


Osanale vin şi vin,
Cântă stelele iubire,
Pentru-a fi frumos deplin,
Bucuria mântuirii
Se revarsă-n infinit!
Isus fie mărit!

Glorie, glorie,
Aleluia!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Glorie, glorie,
Aleluia!
Isus fie mărit!

501 CÂND EL VA VENI

1.Când El va veni,
poate fi dimineaţă,
Când zorii răsar
peste neguri şi ceaţă;

Isus va veni,
limpezind toată zarea,
Orice ochi va vedea
slava Sa!

Refren:
Nu! Hristos nu va-ntârzia!
În curând vom striga:
Domnul vine! Iată-L, vine!
Aleluia, Amin!
Aleluia, Amin!

2.De-ar fi în apus
când Isus va să vină,
În noapte târziu,
chiar în beznă deplină,

Când El va veni
printre flăcări de slavă,
De-orice rău cei aleşi
vor scăpa.

Refren:
Nu! Hristos nu va-ntârzia!
În curând vom striga:
Domnul vine! Iată-L, vine!
Aleluia, Amin!
Aleluia, Amin!

3.Atâta frumos
vom trăi pe vecie!
Tristeţi nu vor fi,
nici sfârşit în pruncie!
Ah, cine-ar putea ziua Lui
să descrie?
Fericiţi, cu Isus
vom cina!

Refren:
Nu! Hristos nu va-ntârzia!
În curând vom striga:
Domnul vine! Iată-L, vine!
Aleluia, Amin!
Aleluia, Amin!

502 ŞOAPTA VREMII,

1.Şoapta vremii, dinspre cer,


Cu speranţă şi viaţă la noi se coboară,
Ne vesteşte tuturor
Că-n mărirea promisă
Isus vine iară!
Refren:
Maranata, suntem gata
Să ieşim a-L întâmpina!
Vine ziua minunată,
Vine Domnu-n mărirea Sa!
Maranata, Maranata,
Aleluia!

2.Maranata să cântăm,
Lumea-ntreagă să ştie că
Domnul revine!
Maranata să cântăm,
Bucuria cerească să simtă oricine!

Refren:
Maranata, suntem gata
Să ieşim a-L întâmpina!
Vine ziua minunată,
Vine Domnu-n mărirea Sa!
Maranata, Maranata,
Aleluia!

503 SCULAŢI, CĂCI DOMNUL VINE

1.Sculaţi, căci Domnul vine


Ca Rege şi-Mpărat!
Primiţi cum se cuvine
Pe Cel ce ne-a salvat!
Creştini, vă deşteptaţi:
Aproape-i veşnicia!
Cu toată bucuria
Solia proclamaţi!

2.Aproape este Domnul,


Cei obidiţi, sculaţi!
Lăsaţi voi plânsul, dorul,
Privirea ridicaţi!
Căci Domnul adorat,
Cu marea Sa putere
Ne-aduce mângâiere,
Ne scapă de oftat!

3.Sculaţi cu grabă mare,


Săraci de pe pământ!
El vine cu-ndurare
Din cerul Său cel sfânt;
Veţi fi cu toţi bogaţi
Căci Domnul vă hrăneşte,
Şi-n ceruri vă primeşte
Să-I fiţi de-a pururi fraţi!
4.Răsplată mare-aduce
Acel ce ne-a iubit
Şi pentru noi pe cruce
Din dragoste-a murit!
Aşa de mult dorim O,
Rege al măririi,
Izvor al nemuririi,
În veci să Te slăvim!

504 SPUNE, TU, STRĂJER

1.Spune, tu, străjer trudit:


Ceasul lumii cât mai e?
Cât mai e de suferit?
Când se-arată zorile?
"Sus, pe munţi, deja se-aprind
Zorii sfintei veşnicii,
Sună trâmbiţi de argint!
Vine, vine marea zi!"

2.Spune, tu, străjer trudit:


Cât mai este de oftat?
Când apare-n răsărit
Albul nor, cel aşteptat?
"Văd, uimit, cum se-mplinesc
Semne-n cer şi pe pământ!
Ştiu că ele ne vestesc:
Vine, vine Domnul sfânt!"

3.Spune, glas de veghetor:


Dimineaţă când va fi?
Peste lacrimi, peste dor,
Soare când va răsări?
"Şoapta cerului ascult,
Chiar de-i încă noapte grea,
Însă nu mai este mult,
Vine Domnu-n slava Sa!"

505 ASCULTAŢI VESTE BUNĂ

1.Ascultaţi veste bună, popoare,


Tresăltaţi, că zorii răsar
Şi nu-i altă veste mai mare,
(:Mai plină de-atâta har!:)

2.Să cântăm împreună, popoare,


În curând Isus va veni,
Atunci ura-n veci va dispare
(:Şi dragostea va domni. :)
3.Ascultaţi veste bună, popoare,
Dumnezeu e-al vostru-Mpărat;
Primiţi-L, întreaga suflare,
(:Căci El ne-a răscumpărat! :)

506 SCULAŢI, DOMNUL NOSTRU VINE

1.Sculaţi,
Domnul nostru vine,
Săltaţi, dealuri şi coline!
Frumoasă-i speranţa noastră,
Spre cer fruntea ridicăm!

507 O VESTE BUNĂ

1.O veste bună pe înălţimi:


Vine-n curând mult dorita zi!
Dar câţi vor fi dintre cei chemaţi
Când El va veni?

Refren:
Astăzi, alege pe Domnul:
E cea mai bună zi!
Şi vei avea loc la nunta Lui
Când El va veni!

2.În loc de spini, aur împletit


Are pe cap Cel crucificat;
Pe nor venind,
El va fi privit
Domn şi Împărat!

Refren:
Astăzi, alege pe Domnul:
E cea mai bună zi!
Şi vei avea loc la nunta Lui
Când El va veni!

3.Al slavei fulger va lumina


Din răsărit până la apus;
În ceruri Legea se va vedea
Sfântă, ca Isus!

Refren:
Astăzi, alege pe Domnul:
E cea mai bună zi!
Şi vei avea loc la nunta Lui
Când El va veni!
4.Domnul atunci va privi cu drag
La cei în albe veşminte stând;
Doar ei vor trece-al veciei prag
Spre un nou pământ!

Refren:
Astăzi, alege pe Domnul:
E cea mai bună zi!
Şi vei avea loc la nunta Lui
Când El va veni!

508 ALELUIA, DOMNUL VINE!

1.Aleluia,
Domnul vine!
Pregătiţi al Său popor!
Îngeri mii vestesc solia:
Iată, vine pe alb nor!
Aleluia,
Domnul vine!
Vine-al nostru Salvator!

2.Decât lumea de-ntuneric


Cerul este mai presus!
Cu lumină şi speranţă
Vine, vine iar Isus!
Aleluia, vine ziua!
Noapte grea a fost de-ajuns!

3.Ziua mântuirii Sale


Se arată în curând!
Vor vedea cu toţii slava
Şi mărirea Celui sfânt!
Aşteptaţi, în consacrare,
Zorii unui nou pământ!

4.Vă treziţi, străjeri ai lumii,


Profeţia s-a-mplinit!
Nu mai este timp de-acuma!
Cine este pregătit?
Aleluia!
Aleluia!
Mântuirea a sosit!

509 NE PREGĂTIM DE DRUM

1.Ne pregătim de drum,


e înserare,
E-un ultim ceas
de har în Univers...
Mai zăbovim doar
o clipă pe cale,
Să înălţăm un cânt
şi-un ultim vers.

Refren:
Domnul cel minunat,
vrednic şi-adevărat
Ne-a dat vecia
şi cerul ne-a dat!
A Împăratului nostru să fie
Slava şi lauda în veac de veac!

2.Ne îndreptăm
spre ţărm cu nerăbdare,
Biruitori, trecând valuri şi vânt;
De mii de ani Isus
e-n aşteptare
Să moştenim
cu El Noul pământ!

Refren:
Domnul cel minunat,
vrednic şi-adevărat
Ne-a dat vecia
şi cerul ne-a dat!
A Împăratului nostru să fie
Slava şi lauda în veac de veac!

3.Al miazănoaptei cer


se însenină,
Cununi de slavă
se-adună de zor;

Pe pajişti verzi
inundate-n lumină,
Ne-aşteaptă îngeri
cu harpe de dor.

Refren:
Domnul cel minunat,
vrednic şi-adevărat
Ne-a dat vecia
şi cerul ne-a dat!
A Împăratului nostru să fie
Slava şi lauda în veac de veac!

510 SUNT CREAT SĂ FIU IUBIRE


Sunt creat să fiu iubire,
Dumnezeu e Tatăl meu
Şi curând, în nemurire
Voi fi cu El, mereu!

511 DOMNUL REVINE!

1.Domnul revine!
Ce solemnă veste!
Ceasul profetic
se-mplineşte clar,

Al Său Cuvânt
pe veci statornic este,
Tot ce-am sperat
nu poate fi-n zadar!

2.Domnul revine!
Trâmbiţi de trezire Sună,
chemând la trai curat şi sfânt,
Înveşmântaţi
'n-a Sa neprihănire,
Să fim Mireasa Mielului
cel blând.

3.Domnul revine!
Prin a Lui iubire,
Vom birui lucrarea celui rău,
Căci, peste orice val de ispitire,
Mult mai puternic
este harul Său.

4.Domnul revine!
Azi vestim în lume:
Suntem în cel
din urmă ceas de har!
Să ştie toţi că
nu-i decât un Nume,
Prin care-avem al mântuirii dar.

512 DOMNUL PĂCII SE-ARATĂ

1.Domnul păcii Se-arată,


Semne mii prevestesc:
(:Vine Domnul îndată
Împăratul ceresc!:)

2.Domnul slavei
Se-arată Peste orice popor,
(:Le va da drept răsplată
După faptele lor!:)

3.Secerişul e mare,
Roade scumpe se coc,
(:Grâul pus e-n hambare
Şi neghina pe foc:)

4.Te întreabă creştine,


Azi cât nu-i prea târziu,
(:Oare cât stai de bine?
Eşti neghină sau grâu?:)

513 ASCULTAŢI, STRĂJERUL CHEAMĂ!

1.Ascultaţi, străjerul cheamă!


În muntele cel sfânt daţi larmă,
Sunaţi din trâmbiţă-n Sion!
Miezul nopţii-n turnuri bate,

Deci scoală-te şi lasă toate,


La al redeşteptării zvon!
Isus Se v-arăta,
Să-ţi dea răsplata Sa,
Aleluia!
Haideţi, grăbiţi, cu toţi veniţi
Şi pentru cer vă pregătiţi!

2.Auzi paznicii cum sună,


Cum urlă-a neamur'lor furtună!
Fecioarelor, vă deşteptaţi!
Mirele-n nor alb apare,

Încoronat ca mândrul soare!


A' voastre lămpi iluminaţi!
Ah, vino pe-al Tău tron,
Isuse veşnic Domn,
Aleluia!
Noi Te urmăm, ne bucurăm
La nunta Ta ca să intrăm!

3.Laudă mărire Ţie,


Din gura noastră pe vecie,
Ţi-aducem toţi,
Hristos Isus!

În cetatea cea de aur,


Încununaţi cu-ai vieţii lauri,
Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus.
Ce ochiul n-a privit,
Ce nimeni n-a simţit,
Aleluia! Ce loc slăvit,
Isus iubit,
Tu pentru noi ai pregătit!

514 TIMPUL DE HAR E PE SFÂRŞIT

1.Timpul de har e pe sfârşit


Şi veşnicia a sosit!
Lasă-te de lume şi pofta cea rea,
Domnului să-I dai toată inima!

515 ZIUA CEA MARE

1.Ziua cea mare


e-aşa de aproape,
Cum poţi să dormi,
moştenitor ceresc?

Scoală îndată,
armura ţi-o pune,
Şi ieşi să-ntâmpini
cortegiu-mpărătesc!

2.Fiu al luminii,
de ce să mai pregeţi?
O, cât te-mbie
divinul Isus!

Deci, scoală grabnic,


căci Mirele vine
înconjurat de
oştirile de sus!

3.Vezi cum suspină


o lume pierdută,
Geme de teama
de ce va urma...

I-auzi, se-aude
al cerului vuiet,
Grăbeşte, vino,
şi nu întârzia!

4.Fugi de dorinţele
lumii deşarte,
Toate vor trece
luate de vânt!

Vezi, nu lăsa
veşnicia să-ţi scape,
Învinge tot
ce te leagă de pământ!

5.Numai spre Domnul


păstrează-ţi privirea,
Zilnic aşteaptă-L
pe Cel înviat!

Vezi cum se-aprinde


lumina pe dealuri,
Încă puţin
şi vei fi eliberat!

516 FRAŢILOR, SOSIT E CEASUL

1.Fraţilor, sosit e ceasul


Când să vină iar Hristos!
Cerul e atât de-aproape,
Nu e ceas mai preţios!
Cercetaţi a voastre inimi,
Orice faptă cumpăniţi!
Lepădaţi tot ce vă roade,
Şi-n credinţă fiţi uniţi!

2.Luminaţi în întuneric,
Împliniţi al Său Cuvânt,
Ca să recunoască lumea
Că sunteţi din neamu-I sfânt!
În Isus, nădejdea voastră,
Vă clădiţi ca pietre vii,
El e Dătătorul vieţii,
Voi sunteţi ai Săi copii!

3.Înainte, fără teamă,


Însuşi Domnul va lupta!
Pe copiii care-L cheamă
Îi va binecuvânta!
Sus privirea, bărbăteşte,
Voi cei slabi şi obosiţi,
Domnul nostru se grăbeşte,
Deci şi voi să vă grăbiţi!

517 AI CURAJ, TU, TURMĂ MICĂ

1.Ai curaj, tu, turmă mică,


lupta nu o conteni!
De vrăjmaş nu-ţi fie frică
prin Isus vei birui!

Fraţilor, lăsaţi să sune


ăst mângâietor cuvânt:
E a Tatălui dorinţă
să vă dea un nou pământ!

E a Tatălui dorinţă!
E a Tatălui dorinţă!
E a Tatălui dorinţă
să vă dea un nou pământ!

2.Nu vă daţi în mreaja lumii,


pofta cărnii n-o-mpliniţi!
Lepădaţi orice ispită
şi de luptă vă gătiţi!

Chiar de-om suferi ocara


pentru crucea lui Isus,
În curând primim răsplata
de la Regele de sus!

În curând primim răsplata!


În curând primim răsplata!
În curând primim răsplata
de la Regele de sus!

2.Dacă lupţi pentru cunună,


zvârle ce-i stânjenitor,
Căci va sta la sfânta cină
numai cel învingător!

Coapsele acum vă-ncingeţi,


lămpile vă pregătiţi,
Noaptea-ntreagă strajă faceţi,
Mirele ca să-L primiţi!

Noaptea-ntreagă strajă faceţi!


Noaptea-ntreagă strajă faceţi!
Noaptea-ntreagă strajă faceţi,
Mirele ca să-L primiţi!

3.Privegheaţi fără-ncetare,
zorii-acum s-au arătat!
Pentru mulţi acea zi mare
e ceva neaşteptat!

Veseli fiţi că vine Domnul,


ziua chiar de nu o ştiţi,
Pregătească-se tot omul,
fraţi, surori, fiţi pregătiţi!

Pregătească-se tot omul!


Pregătească-se tot omul!
Pregătească-se tot omul,
fraţi, surori, fiţi pregătiţi!

518 DEŞI NU ŞTIM CÂND

1.Deşi nu ştim când,


În ce ceas Hristos vine,
Dar tot ştim atât:
Că sunt semne mulţime,
Vestind pe curând
Arătarea-n 'nălţime;
În ce ceas, nu ştim când!

Refren:
Va veni,
Privegheaţi deci, în rugă,
Va veni,
Aleluia, aleluia,
Domnul vine pe nor,
Îmbrăcat în mărire
În ce ceas, nu ştim când!

2.Lumina-a ieşit
Şi-nţeleptu-o găseşte,
Stătea proorocit
Tot ce azi se vesteşte,
Că totu-i sfârşit,
Deci, ce-alegi hotărăşte,
Că nu-i timp de gândit!

Refren:
Va veni,
Privegheaţi deci, în rugă,
Va veni,
Aleluia, aleluia,
Domnul vine pe nor,
Îmbrăcat în mărire
În ce ceas, nu ştim când!

3.În rugă vegheaţi,


Ţineţi candela plină,
Şi grabnic lucraţi
Cât mai este lumină!
Mult n-o să-aşteptaţi,
Căci Isus stă să vină
Privegheaţi, vă rugaţi!
Va veni,
Privegheaţi deci, în rugă,
Refren:
Va veni,
Aleluia, aleluia,
Domnul vine pe nor,
Îmbrăcat în mărire
În ce ceas, nu ştim când!

519 APOCALIPSA, CEASUL PROFETIC

1.Apocalipsa, ceasul profetic,


Dangăt de clopot, fulgere în răsărit!
Dang!
Dang!
Vine judecata!

520 SCULAŢI FRAŢI TOŢI

1.Sculaţi fraţi toţi şi capul sus,


Zoriţi în pregătire!
Ca mâine va veni Isus
(:În toată-a Sa mărire!:)

2.El vine spre a-mpărăţi,


Pe-ai Lui să-i libereze;
Aşa cum le făgădui,
(:Vrea să-i încoroneze! :)

3.O, mică turmă-n grele vremi,


Iubită eşti de Tatăl,
Să ai curaj, să nu te temi
(:Căci vine Domnul, iată-L! :)

4.Şi dacă lumea te-a urât,


Ocara-i ţi-e onoare...
Statornică să fii, şi-atât:
(:Isus îţi e scăpare! :)

5.Mărire lui Isus eu cânt,


În El sper totdeauna;
'L-aştept să vină în curând
(:Ca să-mi primesc cununa! :)

521 BATE CEASUL VREMII

1.Bate ceasul vremii,


Bate ceasul lumii
Miez de noapte
pe-ntreg pământ!

Sus, în turnuri, mai veghezi?


Zorii-au răsărit! Îi vezi?
Vine ziua, vine-n grabă
Marea zi!

2.Clipa e solemnă,
Datoria demnă,
Tu, străjer,
dă de ştire-n grab'!

Ce s-a spus, s-a împlinit!


Ora-n turnuri a sosit!
Dă de ştire, dă de veste
Lumii-ntregi!

3.Minunate glorii,
Clipe de istorii
Au urcat
către culmi de timp!

La al Cerului îndemn,
Mai aşteaptă doar un semn,
Ia priveşte,
ia ascultă Marea zi!

4.Trâmbiţi tot răsună,


Iată, mulţi se-adună
Pe Isus a-L întâmpina!
Oare eşti şi tu-ntre ei?

Oare cânţi şi tu cu ei?


Vino Doamne,
Vin' degrabă,
Vino iar!

522 SĂ PRIVEGHEM

1.Să priveghem,
rugându-ne întruna,
Că nici nu ştim când
Domnul va veni,
Iar semne-au fost,
au fost întotdeauna,

Refren:
Să fim dar treji orice ar fi!
Să priveghem, să priveghem!
Vine Domnul, curând!

2.Să priveghem,
fugind de ispitire,
Fiinţa noastră
să ne-o consacrăm!
Să devenim
fii demni de mântuire
Şi pe Isus să-L aşteptăm!

Refren:
Să priveghem, să priveghem!
Vine Domnul, curând!

3.Să priveghem,
căci noi în tot momentul
Cercaţi suntem
de patimi omeneşti;

Uitând trecutul
să-ndreptăm prezentul,
Privind mereu
spre zări cereşti!

Refren:
Să priveghem, să priveghem!
Vine Domnul, curând!

523 SFÂRŞITUL VEACULUI TRĂIM:

1.Sfârşitul veacului trăim:


Un veac de ură şi război,
Dar, fericiţi, la cer privim!
Nu e mult şi vine
Domnul iar la noi!

Refren:
El vine iar,
El vine iar!
Ce fericire negrăită!
Se va sfârşi al nopţii chin amar,
Căci Domnul vine iar!

2.E cerul şi pământul plin


De semnele venirii Lui;
Cuvântul Său e "DA", "AMIN",
În El nici o umbră de schimbare nu-i!

Refren:
El vine iar,
El vine iar!
Ce fericire negrăită!
Se va sfârşi al nopţii chin amar,
Căci Domnul vine iar!
3.Ce zi măreaţă, ce splendori,
Când trâmbiţa va răsuna
Şi Domnul va veni pe nori!
Fericiţi şi plini de slavă-I vom cânta!

Refren:
El vine iar,
El vine iar!
Ce fericire negrăită!
Se va sfârşi al nopţii chin amar,
Căci Domnul vine iar!

524 LĂSAŢI LĂMPILE ACUM SĂ ARDĂ

1.Lăsaţi lămpile acum să ardă


Şi în rugă privegheaţi!
Voi, cu candela împodobită,
Pe Isus întâmpinaţi!

Refren:
Privegheaţi,
Isus revine!
Privegheaţi, că în curând
Ne va duce-n slăvi senine,
În Edenul Său cel sfânt.

2.Lepadati placeri si rautate


Staţi uniţi lângă Hristos
Şi vrăjmaşul nu vă va abate
Cât ar fi de mânios!

Refren:
Privegheaţi,
Isus revine!
Privegheaţi, că în curând
Ne va duce-n slăvi senine,
În Edenul Său cel sfânt.

3.Rugăciuni de sfântă consacrare


Lui Isus Îi adresaţi,
Care-n Ghetsemani în prosternare
Vă-arătă cum să luptaţi!

Refren:
Privegheaţi,
Isus revine!
Privegheaţi, că în curând
Ne va duce-n slăvi senine,
În Edenul Său cel sfânt.
4.Privegheaţi şi ţineţi sfânta Lege,
Fie lupta cât de grea,
În curând se-arată-al nostru
Rege Îmbrăcat în slava Sa!

Refren:
Privegheaţi,
Isus revine!
Privegheaţi, că în curând
Ne va duce-n slăvi senine,
În Edenul Său cel sfânt.

525 SPUNEŢI ÎN LUME

1.Spuneţi în lume, printre popoare,


Spuneţi orişicui,
Noaptea dispare,
Domnul apare
În maiestatea Lui!

Refren:
Da, vine Domnul slavei,
Mielul pentru noi jertfit!
Haideţi cu osanale
Şi cu bun venit!

2.Veşti de războaie nu ne-nspăimântă,


Nici ameninţări!
Semne în astre, multe dezastre,
Sunt doar avertizări!

Refren:
Da, vine Domnul slavei,
Mielul pentru noi jertfit!
Haideţi cu osanale
Şi cu bun venit!

3.Vă bucuraţi, privind către ceruri,


Voi ce-L aşteptaţi!
Ce răsplătire!
Ce fericire!
Glorie Lui cântaţi!

Refren:
Da, vine Domnul slavei,
Mielul pentru noi jertfit!
Haideţi cu osanale
Şi cu bun venit!
526 LUMINEZI TU OARE

1.Luminezi tu oare
Lumea care moare,
Neavând drept soare
Pe Isus cel blând?
Rază luminoasă
Poartă a ta faţă
Chiar asemeni Celui sfânt?...

Refren:
O, frate, frate drag,
Te întreabă dacă-a' tale fapte
şi pe alţii-atrag!
Dacă nu, degrabă,
Luminează-ntreagă viaţa ta
prin Spirit Sfânt!

2.Plină-i de iubire
Oare-a ta simţire,
Şi compătimire
Ai de cel sărman?
Pui tu stăruinţă
Pentru biruinţă
Până-n ceruri vei intra?

Refren:
O, frate, frate drag,
Te întreabă dacă-a' tale fapte
şi pe alţii-atrag!
Dacă nu, degrabă,
Luminează-ntreagă viaţa ta
prin Spirit Sfânt!

3.În curând Se-arată Domnul care poartă


Pe toţi drepţii-n ceată
Către cerul 'nalt!
Vrei şi tu a merge
Sus spre a culege
Roada unui trai curat?

Refren:
O, frate, frate drag,
Te întreabă dacă-a' tale fapte
şi pe alţii-atrag!
Dacă nu, degrabă,
Luminează-ntreagă viaţa ta
prin Spirit Sfânt!

4.Sau doreşti tu poate


A rămâne-n moarte
Şi să nu ai parte
De eternul cer?
Când cei drepţi sălta-vor
Şi în cer cânta-vor,
În abis tu vrei să pieri?...

Refren:
O, frate, frate drag,
Te întreabă dacă-a' tale fapte
şi pe alţii-atrag!
Dacă nu, degrabă,
Luminează-ntreagă viaţa ta
prin Spirit Sfânt!

5.Hai la luptă sfântă,


Către cer te-avântă,
Cum Isus cuvântă-n
Evanghelia Sa!
Strălucire mare
Ca un veşnic soare,
Răsplătire vei avea!

Refren:
O, frate, frate drag,
Te întreabă dacă-a' tale fapte
şi pe alţii-atrag!
Dacă nu, degrabă,
Luminează-ntreagă viaţa ta
prin Spirit Sfânt!

527 GLASUL DOMNULUI

1.Glasul Domnului a fost


Duhului meu adăpost;
Când vrăjmaşul a venit,
Fără luptă a fugit!

528 SE AŞTERNE FRUMOS

1.Se aşterne frumos,


peste suflet, un cânt,
Se adună din inimi, curat,

Este dor adunat


din vecii şi Cuvânt,
Dor de cer
fremătând ne-ncetat...

Refren:
E timpul măreţ,
de profeţi aşteptat,
E timpul dorit şi chemat;

Iubirii divine
de-acum vom cânta:
Aleluia, în veci,
Osana!

2.Se aude, crescând,


zvonul Ploii Târzii,
Se întinde pe-ntregul pământ.
Semne-n cer se-nteţesc,
se grăbesc glasuri mii
Într-un ultim şi sfânt legământ.

Refren:
E timpul măreţ,
de profeţi aşteptat,
E timpul dorit şi chemat;

Iubirii divine
de-acum vom cânta:
Aleluia, în veci,
Osana!

3.Se revarsă-n văpăi


ceru-ntreg, luminând
Slava Lui peste-al lumii hotar...

A venit ziua Lui,


ziua Mielului blând,
Tresăltaţi,
Hrist e Domn, vine iar!

Refren:
E timpul măreţ,
de profeţi aşteptat,
E timpul dorit şi chemat;

Iubirii divine
de-acum vom cânta:
Aleluia, în veci,
Osana!

529 AUZI, GOARNA-NCEPE SĂ SUNE

1.Auzi, goarna-ncepe să sune:


E ultimul mare război!
Când Domnu
l te scoate din lume,
Să nu mai priveşti înapoi!

2.Ascultă de Domnul acuma,


Ridică-te iar, de-ai căzut!
Nu vezi că e-aproape furtuna,
Şi nu mai e timp de pierdut?

3.Isus te-a salvat de la moarte,


Dar încă mai ai de trudit!
Aleargă spre cer mai departe,
Şi nu te lăsa biruit!

4.Alungă chemarea mulţimii,


Şi teama din inima ta!
Te-aşteaptă cântând heruvimii,
Fii tare şi nu te lăsa!

530 FRAŢILOR, VEDEŢI SEMNALUL

1.Fraţilor, vedeţi semnalul


Dinspre veşnicii?
Ne soseşte ajutorul
Şi vom birui!

Refren:
"Nu cedaţi,Eu vin curând!"
Isus ne-ndeamnă iar,
Fiţi cu ochii către cer:
Vom sta prin al Său har!

2.Mari ispite ne atrag


De partea celui rău,
Dar vitejii ştiu să lupte
Pentru Dumnezeu.

Refren:
"Nu cedaţi,Eu vin curând!"
Isus ne-ndeamnă iar,
Fiţi cu ochii către cer:
Vom sta prin al Său har!

3.Iată steagul!
Sună goarna!
Haideţi bravi ostaşi!
Cu Hristos străpungem oastea
Marelui vrăjmaş!

Refren:
"Nu cedaţi,Eu vin curând!"
Isus ne-ndeamnă iar,
Fiţi cu ochii către cer:
Vom sta prin al Său har!

4.Greu şi lung mai e războiul,


Dar se va sfârşi;
Iată, vine-al nostru Domn,
Cu El vom birui!

Refren:
"Nu cedaţi,Eu vin curând!"
Isus ne-ndeamnă iar,
Fiţi cu ochii către cer:
Vom sta prin al Său har!

531 PLOAIA TÂRZIE PROMISĂ

1.Ploaia Târzie promisă


Vars-o în lume de-acum,
Înviorarea revarsă,
Udă-nsetatul Tău câmp.

Refren:
Ploaia Târzie,
Ce Tu ne-ai făgăduit,
Stropii ei scumpi ne trimite,
Planul să-Ţi fie-mplinit!

2.Ploaia Târzie promisă


Vine din mari depărtări,
Unda ei vine voioasă
Şi-aduce pline puteri.

Refren:
Ploaia Târzie,
Ce Tu ne-ai făgăduit,
Stropii ei scumpi ne trimite,
Planul să-Ţi fie-mplinit!

3.Ploaia Târzie promisă


Trimite-acum Te rugăm,
Inima noastră-i deschisă,
'Naintea ta ne plecăm!

Refren:
Ploaia Târzie,
Ce Tu ne-ai făgăduit,
Stropii ei scumpi ne trimite,
Planul să-Ţi fie-mplinit!
532 NEGURI DESTRĂMATE

1.Neguri destrămate
zorilor se-nclină,
Ceas profetic bate,
Domnul stă să vină;

Trei solii azi trâmbiţează


pe pământ şi mare:
Daţi mărire Celui veşnic,
slavă şi-nchinare!

2.Duceţi marea veste,


holdele sunt gata,
Mult timp nu mai este,
vine judecata!

Daţi de ştire-n larga zare,


toţi să ia aminte:
Să-I aduceţi închinare
bunului Părinte.

3.Cade Babilonul,
demoni ies din fire,
Tot mai mult li-e tronul
dat spre nimicire.

Cine stă sub semnul fiarei,


cine i se-nchină
Va avea aceeaşi soartă,
pentru-aceeaşi vină.

3.Ziua mântuirii
gata-i să se-arate,
În cuprinsul firii,
ceas profetic bate.

Trei solii azi trâmbiţează


pe pământ şi mare:
Vine ziua cea din urmă,
ziua Lui cea mare!

533 VEZI, PE NORI EL VINE IARĂ

1.Vezi, pe nori El vine iară,


Cel pe cruce răstignit!
Îngeri mii Îl înconjoară
Judecata a sosit!

Refren:
Aleluia, vine-mpărăţia Sa,
Aleluia, vine-mpărăţia Sa!

2.Orice ochi Îl recunoaşte


Pe Hristos cel înviat,
Bucuria-n toţi renaşte,
Cerul tot va fi curat!

Refren:
Aleluia, vine-mpărăţia Sa,
Aleluia, vine-mpărăţia Sa!

3.Cer, pământ, se înspăimântă,


Tremurând sub trâmbiţări!
Toţi duşmanii-n faţa-I sfântă
Se topesc în remuşcări!

Refren:
Aleluia, vine-mpărăţia Sa,
Aleluia, vine-mpărăţia Sa!

4.Slavă, cinste şi-nchinare


Ţie,Miel nebiruit!
Tresăltaţi, pământ şi mare,
Izbăvirea a sosit!

Refren:
Aleluia, vine-mpărăţia Sa,
Aleluia, vine-mpărăţia Sa!

534 EŞTI TU CREŞTIN ADEVĂRAT

1.Eşti tu creştin adevărat,


Eşti cu iubire-nveşmântat?
Ştii că Isus te-a căutat,
(:Şi te-a găsit, şi te-a salvat?:)

2.Eşti tu creştin curat mereu


Ascultător de Dumnezeu?
Trăieşti aşa precum s-a spus
(:Ca un copil al lui Isus?:)

3.Te-ai întrebat, şi poţi să spui


Că eşti şi tu urmaşul Lui?
Că, mântuit, poţi merge-acum
(:Cu Domnul pe-al dreptăţii drum? :)

4.Fii deci lumină pe pământ,


Ca un copil al Celui sfânt,
Te-mbracă-n harul cel divin,
(:Ca-ntr'adevăr să fii creştin!:)

535 AUZIM UN FREAMĂT MARE

1.Auzim un freamăt mare,


Ceasu-n cer bate zorit;
(: Pe pământ e strâmtorare,
Timpu-aproape e-mplinit!:)

2.Mai avem o clipă doară,


Mai avem numai un pas,
(:Înger sfânt deja măsoară
Harul cât a mai rămas.:)

3.E chemat la judecată


Orice om de pe pământ!
(:Cine va putea să şadă
Înaintea Celui sfânt? :)

4.Tremuraţi voi, munţi şi mare,


A sosit ziua de-apoi!
(:Doamne,Tu ne eşti scăpare!
Doamne, milă ai de noi! :)

536 CÂND ISUS

1.Când Isus,
Domnul vieţii, revine
În haină de judecător,
Va rosti o sentinţă de bine,
Sau doar un cuvânt arzător?...

Refren:
Pregătit azi grânarul aşteaptă,
Pentru ce în păcat zăbovim?
Când va fi judecata Lui dreaptă,
Prea târziu să ne mai pregătim!

2.De-ai slujit pe Isus,


El va spune:
"Ai fost robul bun, credincios!"
Dar nespus
de cumplit o să sune:
"În foc cu-acest rob ticălos!"

Refren:
Pregătit azi grânarul aşteaptă,
Pentru ce în păcat zăbovim?
Când va fi judecata Lui dreaptă,
Prea târziu să ne mai pregătim!
3.Celor sfinţi
împărţind haine albe,
Isus bucuros va zâmbi
Şi din piept osanale, ca salve,
Deodată spre El vor porni!

Refren:
Pregătit azi grânarul aşteaptă,
Pentru ce în păcat zăbovim?
Când va fi judecata Lui dreaptă,
Prea târziu să ne mai pregătim!

4.Poate-n somn
aşteptarea ni-i frântă,
Dar vasul răbdării e plin?
Când Isus ne invită la nuntă,
Ulei să nu fie puţin!

Refren:
Pregătit azi grânarul aşteaptă,
Pentru ce în păcat zăbovim?
Când va fi judecata Lui dreaptă,
Prea târziu să ne mai pregătim!

537 ACUM SE SPUNE ORIŞICUI

1.Acum se spune orişicui,


Chiar celui ce nu vrea să-i spui,
Că Domnul vine în curând
Din ceruri de la Tatăl sfânt.

2.El Se coboară pe alb nor,


Ca drept suprem Judecător!
Atunci tot ochiu-L va vedea
Şi-orice defaimă va-nceta.

3.Acum e timpul harului


Când se mai iartă orişicui,
Dar timpul când s-o fi sfârşit,
Amar de cel nepocăit!

4.Dacă cei drepţi abia se ţin


În faţa Judelui divin,
Cei păcătoşi unde-or fugi
De a mâniei Sale zi?

5.Oriunde-aş fi, orice-aş grăi,


Ajută-mi voia-Ţi a-mplini,
Ca Tu, iubit Mântuitor,
Să-mi poţi fi blând Judecător!

538 DIN CER

1.Din cer, din sfântul Sanctuar


Se pregăteşte timp solemn,
În cel din urmă ceas de har
Să fie pus, pe frunte, semn.

Refren:
Suntem gata, gata a primi
Semnul vieţii pentru veşnicii,
Suntem gata a-L întâmpina
Pe Cel ce vine-n slava Sa!

2.Sunt îngeri pe pământ trimişi


Să-i sigileze pe cei buni,
Pe cei aflaţi în carte scrişi
În clipa ultimei furtuni.

Refren:
Suntem gata, gata a primi
Semnul vieţii pentru veşnicii,
Suntem gata a-L întâmpina
Pe Cel ce vine-n slava Sa!

3.În ceata celor mântuiţi


Vei fi şi tu, voi fi şi eu?
Acum e timpul, pregătiţi
Să-L întâlnim pe Dumnezeu!

Refren:
Suntem gata, gata a primi
Semnul vieţii pentru veşnicii,
Suntem gata a-L întâmpina
Pe Cel ce vine-n slava Sa!

539 NU VA PIERI

1.Nu va pieri cel credincios:


La viaţă Domnu-l va chema;
Cel ce se-ncrede în Hristos
Se odihneşte-n mâna Sa!

2.Nu va pieri cel ce-a avut


Un suflet bun şi nepătat,
Pe Dumnezeu L-a cunoscut
Şi prin credinţă L-a urmat!

3.Nu va pieri cel ce-a iubit


Neprihănirea Domnului,
El stă şi doarme liniştit
În aşteptarea zilei Lui!

4.Nu va pieri cel ce-a gustat


Din Trupul frânt pe Golgota;
Lui Dumnezeu s-a-ncredinţat,
De-aceea el va învia!

540 VAL DE PACE

1.Val de pace şi iubire


Eu prin Domnul am aflat,
Căci văzui 'n-a Sa privire
Dorul Lui de-a fi salvat!

Refren:
Ce iubire, ce iubire
Am din partea lui Isus!
Către slăvi de nemurire
Azi mă las de El condus

2.Şi-n mormânt de-aş fi o vreme,


Sigur stau în mâna Sa,
Ştiu că El o să mă cheme,
Ochii mei Îl vor vedea!

Refren:
Ce iubire, ce iubire
Am din partea lui Isus!
Către slăvi de nemurire
Azi mă las de El condus

3.În iubirea-I minunată


Eu mi-am pus nădejdea mea,
Azi mai mult ca altădată
Cred făgăduinţa Sa.

Refren:
Ce iubire, ce iubire
Am din partea lui Isus!
Către slăvi de nemurire
Azi mă las de El condus

4.Val de pace şi iubire


Azi prin Domnul am aflat
Căci aştept a Sa venire
Ca să fiu la cer 'nălţat.

Refren:
Ce iubire, ce iubire
Am din partea lui Isus!
Către slăvi de nemurire
Azi mă las de El condus

541 EU ŞTIU CĂ DOMNUL ESTE VIU

1.Eu ştiu că Domnul este viu


Şi vine pe pământ!
De-ar fi chiar în mormânt să fiu,
Îl voi vedea curând.

2.Cu glasul Lui mă va chema


Din somnul morţii reci
Şi ochii mei Îl vor vedea
Pe Domnu-n veci de veci.

3.Azi moartea este-al meu câştig,


Oricât mi-ar fi de greu,
Căci vreau curând s-ajung să strig:
Acesta-i Domnul meu!

542 ÎN PACE STĂ CEL CREDINCIOS

1.În pace stă cel credincios


Pân' la venirea lui Hristos!
Plin de nădejde-a adormit
Că Domnul nu l-a părăsit.

2.Oricine-am fi, suntem pământ,


Creaţi cu-al Domnului Cuvânt,
Iar viaţa e un timp de har
S-aflăm al mântuirii dar.

3.Trăim aici puţin timp doar,


O viaţă plină de amar,
Dar prin Isus vom câştiga
Pământul nou în slava Sa.

4.Aştept ivirea noii vieţi


La învierea celor drepţi;
Aştept viaţa de apoi
Când Dumnezeu va fi cu noi!

543 PRIVEŞTE LA DOMNUL

1.Priveşte la Domnul
şi nu dispera,
El ştie durerea din inima ta!
El simte azi cu tine...
2.Noi plângem
cu cei ce suspină şi plâng;
În rugă şi mâinile
noastre se strâng
Şi suntem lângă tine!

3.Cu Domnul
să nu-ţi fie frică defel:
Să treci suferinţa te sprijină El,
Cu braţele-I divine!

4.Se scrie în cer


toată lacrima ta.
Tu n-ai să treci
singur prin ora cea grea:
Isus e lângă tine.

544 GLAS DE SLAVĂ

1.Glas de slavă,
glas de preamărire,
Slavă Celui care ne-a'nviat
Şi la El, în strălucire,
Din morminte ne-a chemat!

Refren:
O, ce zi uimitoare
Pentru îngeri
şi pentru toţi cei vii!
Sărbătoare mare:
Pe toţi cei dragi vom întâlni!

2.Îmbrăcaţi în sfântă nemurire,


Către ceruri, fericiţi, suim,
Unde nu-i nici o mâhnire,
Nici vreo urmă de suspin!

Refren:
O, ce zi uimitoare
Pentru îngeri şi
pentru toţi cei vii!
Sărbătoare mare:
Pe toţi cei dragi vom întâlni!

3.Din a noastră
viaţă trecătoare,
Ţinem minte numai bucurii...
Tot ce-i greu şi tot ce doare
Au pierit în veşnicii!
Refren:
O, ce zi uimitoare
Pentru îngeri şi
pentru toţi cei vii!
Sărbătoare mare:
Pe toţi cei dragi vom întâlni!

4.Poarta slavei,
iată, se deschide,
Răsplătind credinţa tuturor!
Şi, în braţe, ne cuprinde
Scumpul nostru Salvator!

Refren:
O, ce zi uimitoare
Pentru îngeri şi
pentru toţi cei vii!
Sărbătoare mare:
Pe toţi cei dragi vom întâlni!

545 REVEDEA-NE-VOM ODATĂ

1.Revedea-ne-vom odată
În lumina cea de sus,
Unde-i viaţa minunată,
Unde e Hristos Isus!

Refren:
Ne-om vedea, ne-om vedea
Da, ne vom vedea odată
În lumina cea de sus,
Unde e Hristos Isus.

2.Vom vedea pe fraţii noştri


După-a vieţii luptă grea;
Colo sus la masa obştii
Sub al vieţii pom vom sta!

Refren:
Ne-om vedea, ne-om vedea
Da, ne vom vedea odată
În lumina cea de sus,
Unde e Hristos Isus.

3.Vom vedea cetatea sfântă


Lângă marea de cristal,
Vom cânta cu cei ce cântă
La ospăţul cel regal.
Refren:
Ne-om vedea, ne-om vedea
Da, ne vom vedea odată
În lumina cea de sus,
Unde e Hristos Isus.

4.Însă inima ne doare,


La cei dragi, când ne gândim:
Fi-vor toţi acolo oare,
Cu Isus să ne-ntâlnim?

Refren:
Ne-om vedea, ne-om vedea
Da, ne vom vedea odată
În lumina cea de sus,
Unde e Hristos Isus.

546 LAS' SĂ MERG

1.Las' să merg, las' să merg,


Pe Isus doresc să-L văd,
De Cuvântul Său curat
Sufletul mi-e însetat,
(:Lângă tronu-I vreau să şed!:)

2.Ce frumos, ce frumos


E în ţara lui Hristos!
Aripi, aripi de-aş avea,
Peste zări tot aş zbura,
(:Pân-la tronu-I maiestuos!:)

3.Cum va fi, cum va fi


Colo sus când voi sosi,
În oraşul cel de aur,
Al lui Dumnezeu tezaur,
(:Unde-n veci voi locui?:)

4.Paradis,Paradis,
Porţile tu mi-ai deschis!...
Ce splendoare e în tine,
Cine poate spune, cine?
(:Doamne, parcă e un vis!:)

5.Soare sfânt,
Soare sfânt,
Ce străbaţi întreg pământ,
Ochiul Tu mi l-ai deschis
Ca să văd ce mi-ai promis;
(:Veşnic numai Ţie-Ţi cânt!:)
547 SUNTEM STRĂINI ŞI CĂLĂTORI

1.Suntem străini şi călători


Căci ţara noastră este sus;
Privim spre ea nerăbdători
Pân' la venirea lui Isus.

Refren:
Nu va mai fi decât puţin
De pribegit ca peregrin...
Când Domnul vine cum a zis,
Vom fi cu El în Paradis

2.Spre-a ne putea păstra curaţi


De tot ce-i rău ne-am despărţit;
Prin sânge sfânt am fost spălaţi,
Şi către ceruri am pornit!

Refren:
Nu va mai fi decât puţin
De pribegit ca peregrin...
Când Domnul vine cum a zis,
Vom fi cu El în Paradis

3.Isus în slavă va veni


Pe tronul Său împărătesc!
Atunci străini nu vom mai fi
Ci fii ai Tatălui ceresc!

Refren:
Nu va mai fi decât puţin
De pribegit ca peregrin...
Când Domnul vine cum a zis,
Vom fi cu El în Paradis

548 VENIM TRUDIŢI

1.Venim trudiţi
din deznădejde şi noapte,
C-un dor aprins
de izbăvire şi dreptate;
Doar Cuvântul ne-a dus
Printre nori tot mai sus,
Spre culmi, plini de speranţa
că vine iar Isus!

Din tată-n fiu,


ducem ştafeta nădejdii,
Un dulce-amar
împărtăşit de toţi profeţii;
Azi, mai mult decât ieri,
Este scrisă pe cer Asigurarea ca
El ne-a condus prin dureri.

2.Popor advent,
Ridică-ţi fruntea şi cântă:
Azi poţi privi
De pe 'nălţime ţara sfântă!
Niciodată n-a fost
Timpul mai preţios
S-aprinzi lumea
de dorul venirii lui Hristos!

Pe-ntreg pământ
semnele-arată sfârşitul,
Dar după-apus
noi ştim ca vine răsăritul:
Un pământ înnoit...
Tronul alb, strălucit...
Vino,Isuse, poporul Tău e pregătit!

549 NE AŞTEAPTĂ-UN CĂMIN STRĂLUCIT,

1.Ne aşteaptă-un cămin strălucit,


În credinţă şi-acum Îl vedeţi;
Un cămin de Isus pregătit,
Luminos, fericit şi măreţ!

Refren:
Mult timp nu va mai fi
Pân' ce Tatăl ne-adună pe toţi!
Atunci va răsări
Soarele mult doritei dreptăţi!

2.Sus cântarea răsună frumos


Pe Hristos preamărind ne-ncetat!
Fericiţii tresaltă voios,
Căci păcatul s-a dus, e uitat!

Refren:
Mult timp nu va mai fi
Pân' ce Tatăl ne-adună pe toţi!
Atunci va răsări
Soarele mult doritei dreptăţi!

3.Pe pământul cel nou, proslăvit,


Într-un spirit şi-un gând toţi servim,
Lui Isus care-atât ne-a iubit,
Pătimind ca să ne mântuim!
Refren:
Mult timp nu va mai fi
Pân' ce Tatăl ne-adună pe toţi!
Atunci va răsări
Soarele mult doritei dreptăţi!

4.În căminul măreţ, uimitor


Odihnesc fericiţii tihniţi...
A venit iată şi rândul lor,
Căci destul cât au fost prigoniţi!

Refren:
Mult timp nu va mai fi
Pân' ce Tatăl ne-adună pe toţi!
Atunci va răsări
Soarele mult doritei dreptăţi!

550 IERUSALIM, ORAŞ SLĂVIT

1.Ierusalim, oraş slăvit,


Ce mult eu te iubesc!
Cu tine-n gând adorm ades',
Cu tine mă trezesc...

2.Văd zidurile tale mari


Cu porţi din pietre vii
Şi străzi de aur preacurat
Săpate-n veşnicii.

3.Ce ochi de om n-a mai văzut,


Nici inimi n-au gândit,
Aşa e locul nostru, sus,
De Domnul pregătit.

4.O,Doamne, dă-mi,
Te rog, puteri,
Prin harul Tău ceresc,
Mereu spre-a' Tale răsplătiri
Eu ţintă să privesc!

551 M-A CUPRINS UN DOR DE CASĂ

1.M-a cuprins un dor de casă,


Dor de patria de sus...
Inima-mi se simte-atrasă
De iubirea lui Isus!
Fericire mult visată,
Cum să-ncapi în bietu-mi piept,
Când voi moşteni odată
Mult mai mult decât aştept?
2.Lumea cu-ale ei ispite
Nu mă poate ţine-n loc,
Căci spre cer îmi stau ţintite,
Dor aprins, priviri de foc!
O, nespusă bucurie,
Trai măreţ, de nedescris,
Când Isus va fi să vie
În mărire cum a zis!

3.Azi când inima-mi suspină,


Doru-mi zboară mângâios
Către ţara de lumină,
Ţara păcii lui Hristos...
Şi-nfrunt orice suferinţă
Amintindu-mi de-un cuvânt
Din a Lui făgăduinţă:
,,Iată, zice, vin curând!"

552 DOR NESTINS DE APĂ VIE

1.Dor nestins de apă vie


Şi de cerul necuprins,
Din adânc de veşnicie,
Sub aripa Lui m-a prins.

Adieri din pomul vieţii


Dor de stele mi-au adus,
Dor de pacea dimineţii
Şi de glasul Tău,
Isus...

2.Tot pe drumuri fără stele


Pasul meu trudit m-a dus;
Rătăcesc şi azi prin ele
Şi mi-e dor să vii,
Isus...

Braţul Tău divin întinde-mi,


Umbrele în jur când cresc;
Farul crucii mi-l aprinde,
Drum în noapte să găsesc...

3.Lângă poarta de lumină Te aştept,


Isuse-acum,
Inima de dor mi-e plină,
Pasul obosit de drum;

Iartă-mi rătăcirea toată


Prin pustiul de păcat;
Să mă duci la Tine,
Tată,
În Edenul minunat!

553 EXISTĂ-O ŢARĂ-A LUI HRISTOS

1.Există-o ţară-a lui Hristos,


Ce loc sublim, ce loc frumos!
Aceea fi-va ţara mea
Când voi putea intra în ea.

Refren:
O, ţara mea, o ţara mea,
Îndată voi intra în ea!
La marea de cristal voi fi,

Cu toţi cei sfinţi voi locui,


Căci Domnul chiar
mi-a pregătit
Un loc plăcut şi fericit!

2.Isus cu mine va intra,


Cu ochii mei Îl voi vedea!
A Sa iubire-o voi simţi
Prin care El mă mântui.

Refren:
O, ţara mea, o ţara mea,
Îndată voi intra în ea!
La marea de cristal voi fi,

Cu toţi cei sfinţi voi locui,


Căci Domnul
chiar mi-a pregătit
Un loc plăcut şi fericit!

3.O, ce favoare să vedem


Pe Tatăl nostru în Salem,
În veşnicii cu El vom fi
Şi-n slava Lui vom locui.

Refren:
O, ţara mea, o ţara mea,
Îndată voi intra în ea!
La marea de cristal voi fi,

Cu toţi cei sfinţi voi locui,


Căci Domnul
chiar mi-a pregătit
Un loc plăcut şi fericit!
4.Când mântuiţii vor primi
Răsplata lor în veşnicii,
Cu Domnul fi-vor tot mereu
Şi-or preamări pe Dumnezeu!

Refren:
O, ţara mea, o ţara mea,
Îndată voi intra în ea!
La marea de cristal voi fi,

Cu toţi cei sfinţi voi locui,


Căci Domnul chiar
mi-a pregătit
Un loc plăcut şi fericit!

554 O, SFÂNT ORAŞ

1.O, sfânt oraş de slavă plin,


Ierusalim ceresc,
Aştept cu sufletul senin
Curând să te privesc!

2.Pe străzi de aur să păşesc,


Nespus de fericit,
Cu Domnul meu să mă-ntâlnesc,
Cu Cel ce m-a iubit!

3.În fiecare-a şaptea zi


'Naintea Lui să vin,
Cu toţi cei sfinţi în veşnicii,
Mereu să mă închin!

555 VREAU SĂ CÂNT AZI UN IMN

1.Vreau să cânt azi un imn


despre ţara de sus,
Un cămin de noi toţi aşteptat!
Fericitul sălaş pregătit de Isus

Unde nu-i nici amar nici oftat,


Azi îl cânt şi-l repet ne-ncetat:
Fericitul sălaş pregătit de Isus,
Unde nu-i nici amar, nici oftat...

2.Ca prin vis doar zăresc


un oraş uimitor,
Între ziduri de iaspis curat;
La pământul cel nou
mă gândesc şi mi-e dor,
Ah, mi-e dor de-acel loc minunat,
De oraşul cel fără păcat...
La pământul cel nou
mă gândesc şi mi-e dor,
Ah, mi-e dor de-acel loc minunat!

3.Ce frumos şi măreţ


fi-va-n ţara de sus,
Unde lacrimi de dor nu mai sunt...
Fericiţii acolo 'nălţaţi de Isus

Vor trăi ce-au crezut pe pământ,


Cetăţeni ai oraşului sfânt...
Fericiţii acolo-nălţaţi de Isus
Vor trăi ce-au crezut pe pământ.

4.Tot ce ochi omenesc


nicăieri n-a zărit,
Nici prin mintea cuiva n-a trecut,
Le va da Dumnezeu
celor ce L-au iubit,

Au răbdat, au sperat şi-au crezut,


Şi prieteni cu El s-au făcut...
Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit,
Au răbdat, au sperat şi-au crezut.

556 MII DE ÎNGERI VESTITORI

1.(:Mii de îngeri vestitori:)


Fericiţi, către cer
se-avântă-n zbor
Mii de îngeri vestitori.

2.(:Într-un nou Ierusalim:)


Heruvimii anunţă că sosim
Într-un nou Ierusalim.

3.(:Orice om e aşteptat:)
De iubitul şi marele-Mpărat
Orice om e aşteptat.

4.(:Către ceruri am pornit:)


Să-L vedem
pe al nostru Miel iubit,
Către ceruri am pornit.

5.(:Lângă tronul Său vom fi:)


Şi, domnind cu Isus în veşnicii,
Lângă tronul Său vom fi.

6.(:Mântuiţi prin harul Său:)


Vom scăpa pentru
veci de orice rău,
Mântuiţi prin harul Său.

557 CUM NE VA FI CÂND DUPĂ LUPTĂ-AMARĂ

1.Cum ne va fi când
după luptă-amară
Şi după-un trai aşa împovărat,
Vom moşteni o minunată ţară,
Pământul nou,
atât de aşteptat?...

Când praful
scuturând de pe picioare,
Ne luăm adio de la suferinţi,
Atunci ne-om
şterge faţa de sudoare
Căci moştenim aşa făgăduinţi...

2.Cum ne va fi când
peste zări albastre,
De îngeri sfinţi vom fi întâmpinaţi,
Şi ajungând la ţinta vieţii noastre,
Vom tresălta, pe veci eliberaţi?...

Acolo-n veci e numai tinereţe,


Ai vremii dinţi nimic
nu au de ros...
Un cântec nou
oricine o să-nveţe
Să laude iubirea lui Hristos.

3.Cum ne va fi când vom vedea pe Domnul,


Şi ochii Săi cei buni şi iubitori,
Şi-acele răni din
care se vărsară
Mulţimi de stropi
de sânge salvator?...

'Nainte deci, 'nainte pe cărare,


Chiar orişicât ar fi să suferim!
Răsplata e de mii
de ori mai mare,
Decât ce-am şti
chiar noi să ne dorim!...
558 EXISTĂ ŢARA STELELOR

1.Există ţara stelelor,


Tărâm de veşnicii,
De-ar fi tot cerul plin de nori
Şi tot o vom zări!

Noi ţinem pas întins


Spre cerul necuprins;
Prin harul Celui drept şi sfânt,
Pornim mai cu avânt!

2.Ne-aşteaptă Tatăl iubitor


Şi îngerii cei buni.
Zburăm prin soare arzător,
Prin neguri şi furtuni.

Iubirea Lui ne-a dat


O cale de urmat;
Lumina ei ne va-ntări
Şi nu ne vom opri!

3.Atâtea stele, mari şi mici,


Ne-ntâmpină cu dor,
Căci ţara noastră nu-i aici
Pe ţărmul pieritor...

Aşa ne-a fost promis


Şi nu e doar un vis,
Acolo-i ţinta ce-o dorim,
Spre ea călătorim!

4.Intraţi în rânduri chiar acum,


Urmaşi ai lui Isus,
Căci jertfa Lui ne face drum
Spre ţara cea de sus!

De-aproape să-L urmăm,


Prin har înaintăm!
Avem o ţintă de atins
Şi-un Rege neînvins.

559 FRUMOASĂ ŢARĂ

1.Frumoasă ţară, scump regat,


Cu cer în veci senin,
Pământ de roade încărcat
Şi munţi de slavă plini,
Frumoasă ţară, ţara mea,
Isus S-a umilit
Să-mi dăruiască-n pacea ta
Căminul meu dorit!

2.Frumoasă ţară, veşnic plai,


Cu îngeri fericiţi,
Cu vers de cruce şi Sinai
Şi oameni mântuiţi!
Frumoasă ţară, ţara mea,
Isus a sângerat
Să-mi dea, din fericirea ta,
Un vis adevărat!

3.Frumoasă ţară, tainic dor


Cântat de-atâţi martiri,
Mereu ai fost nădejdea lor
Pe rug şi-n prigoniri!
Frumoasă ţară, ţara mea,
Isus a fost străpuns,
Din slava, ta comori să-mi dea
Şi har îndeajuns!

4.Frumoasă ţară port în gând,


Cu marea de cristal,
Cu cei răscumpăraţi cântând
Din harpă şi chimval!
Frumoasă ţară, ţara mea,
Isus a înviat Să-mi dea,
în strălucirea ta,
Coroană de-mpărat!

560 ŞTIM UN RÂU

1.Ştim un râu cu apă vie


Dinspre tronul Celui sfânt,
Nu departe, într-o ţară
Cum niciunde pe pământ...

Refren:
Lângă râul veşniciei
Frumos e locul de-ntâlnit,
În curând vom fi acolo
Cântând osana nesfârşit...

2.Ştim un râu ca o lumină


Dinspre-al cerului palat,
Peste unda lui cerească
Pomul vieţii stă plecat.

Refren:
Lângă râul veşniciei
Frumos e locul de-ntâlnit,
În curând vom fi acolo
Cântând osana nesfârşit...

3.Ştim un râu cu val de slavă


Dinspre marile 'nălţimi,
Unde vin să se închine
Heruvimi şi serafimi.

Refren:
Lângă râul veşniciei
Frumos e locul de-ntâlnit,
În curând vom fi acolo
Cântând osana nesfârşit...

4.Ştim un râu unde sosi-vom


Într-o fericită zi,
Haine albe şi coroane
Fără merit vom primi.

Refren:
Lângă râul veşniciei
Frumos e locul de-ntâlnit,
În curând vom fi acolo
Cântând osana nesfârşit...

561 PRIVESC CU DOR SPRE CANAAN

1.Privesc cu dor spre Canaan,


Spre ţara cea de vis,
Acolo-n zări, peste Iordan
E locul cel promis!

Refren:
Gândul meu zboară ne-ncetat
Spre-acel cămin binecuvântat,
Când voi ajunge la liman,
În doritul Canaan!

2.Isus, măritul Împărat,


Aşteaptă cu mult dor
Poporul Său răscumpărat
Prin sânge salvator.

Refren:
Gândul meu zboară ne-ncetat
Spre-acel cămin binecuvântat,
Când voi ajunge la liman,
În doritul Canaan!
3.Lumina slavei curge blând
Din cele patru zări,
Cetatea, muntele cel sfânt
Zâmbesc în depărtări...

Refren:
Gândul meu zboară ne-ncetat
Spre-acel cămin binecuvântat,
Când voi ajunge la liman,
În doritul Canaan!

4.În ţara păcii nu-s dureri,


Nici moarte, nici suspin,
Isus ni-e viaţă şi puteri
În veşnicul cămin.

Refren:
Gândul meu zboară ne-ncetat
Spre-acel cămin binecuvântat,
Când voi ajunge la liman,
În doritul Canaan!

562 MI-E DOR DE-ACAS'

1.Mi-e dor de-acas',


de casa părintească,
De Tatăl meu cel iubitor;
Chiar dacă-ar fi ca rob
să mă primească,
De-odihna Lui mi-e dor, mi-e dor...

Cu mii de planuri
am plecat de-acasă,
Dar toate-acum
pe suflet mă apasă,
Un singur dor,
atât mi-a mai rămas:
Mi-e dor de-acas',
mi-e dor de-acas'...

2.Mi-e dor de-acas'...


prin vis mi se arată
Căminul meu, cămin ceresc...
O, ţara păcii, veşnic luminată,
O, casa mea, cât te doresc!

Cum zboară mii


de păsări călătoare
Spre alte ţări
cu linişte şi soare,
Pământ străin,
la fel şi eu te las:
Mi-e dor de-acas',
mi-e dor de-acas!

3.Mi-e dor de-acas'...


limanu-aşteaptă vasul,
Şi pârâiaşu-aleargă-n mări...
La sânul mamei doarme copilaşul,
Cu cât alean şi dezmierdări!

Plăceri şi bani,
putere şi renume,
Ca roua trec,
trec toate-n astă lume...
Din toate-acum,
un dor mi-a mai rămas:
Mi-e dor de-acas',
mi-e dor de-acas'...

563 O, CE ŢARĂ MINUNATĂ

1.O, ce ţară minunată,


Pe-acel ţărm atât dorit!
Către ea, iubirea-mi toată
Suie-n zbor neobosit...
Voi ajunge, voi ajunge
Plaiul ei, al ei palat!
Preţul Golgotei, de sânge,
Mi-este har nemăsurat!...

2.O, ce ţară de mărire


Este dincolo de zări!
Doru-mi fără mărginire
Trece zilnic depărtări!...
Voi ajunge, ţara dragă
Şi oraşu-mpărătesc;
Tot ce am şi viaţa-ntreagă,
Totul pentru ea jertfesc!...

3.O, ce ţară a iubirii


Pentru cei ce-atât au plâns,
Când, pe pragul întâlnirii,
Lacrimi nu mai sunt de strâns...
Voi ajunge-această ţară,
Pe ai mei îi voi vedea,
Fie calea cât de-amară
Şi ocara cât de grea!

4.O, ce ţară minunată,


Pe-acel ţărm atât dorit,
Ţara mea, răscumpărată,
De Isus, ce m-a iubit!
Voi ajunge, iar, acasă,
În căminul fericit!
În curând voi sta la masă
Cu-Mpăratul meu iubit!...

564 MERG SPRE CASĂ

1.Merg spre casă,


m-aşteaptă Tatăl,
Doar o noapte,
doar o noapte am de plâns...

E grea cărarea,
dar nu îmi pasă,
Atât mi-e gândul,
s-ajung acasă...

Merg spre casă,


m-aşteaptă Tatăl,
Doar o noapte,
doar o noapte am de plâns.

2.Lângă Tatăl,
în ţara păcii,
Sunt demult,
demult cu inima ajuns;

Destule patimi, destulă teamă,


Din rătăcire Isus mă cheamă.
Lângă Tatăl, în ţara păcii
Sunt demult,
demult cu inima ajuns.

3.Nu e soare în ţara sfântă,


Tatăl meu e
pentru veci lumina ei;

Nu-i suferinţă şi
nu-i nici moarte,
E bine-acasă şi nu-i departe...
Nu e soare în ţara sfântă,
Tatăl meu e pentru
veci lumina ei.

4.Merg spre casă, ce bucurie!


Mă aşteaptă
Tatăl meu cel iubitor.
O, ce pustie e-această lume,
Eu am în ceruri
comori mai bune!
Merg spre casă, ce bucurie!
Mă aşteaptă
Tatăl meu cel iubitor!

565 IUBESC POPORUL TĂU

1.Iubesc poporul Tău


Cel sfânt şi-adevărat!
Acesta e poporul meu,
Prin har răscumpărat.

2.Iubesc Locaşul Tău,


Zidit din pietre vii!
Acesta e căminul meu
În care voi trăi!

3.Eu, pentru el, am strâns,


În rugă şi cântări,
Atâta dor şi-atâta plâns
Şi binecuvântări!

4.Aştept frumoasa zi,


Când Te voi revedea
Şi din Sion va străluci
Împărăţia Ta!

566 CE PLĂCUT E ŞI FRUMOS

1.Ce plăcut e şi frumos:


Strâns uniţi toţi în Hristos!
În frăţie toţi trăind
Şi pe Domnul preamărind...

Într-un glas i-auzi în cor:


"Domnul ni-e Mântuitor!"
Doar prin El fiind salvaţi,
Suntem toţi în Domnul fraţi!

2.Mână-n mână toţi umblând,


Unul pentru altul stând,
Dintr-o gură-n cântul lor
Preamăresc pe Creator!

Toţi vorbesc cum Dumnezeu


Ne-a iubit prin Fiul Său;
Astfel noi copii să-I fim
Şi ca fraţii să trăim.

3.Domnul,Cel ce ne-a iubit


Este foarte mulţumit
Când ne vede strâns uniţi
Şi aşa de fericiţi!

Astfel, bucurându-L noi,


Cei numiţi copii ai Săi,
Cu plăcere dreapta Sa
Ne va binecuvânta!

4.Aleluia lui Hristos


Îi aducem bucuros,
Căci din lume ne-a luat
Şi la viaţă ne-a chemat;

Ne-a-nvăţat să ne iubim
Şi ca fraţii să trăim!
Laudă, mărire Lui,
Azi şi-n veacul veacului!

567 CE BINE E CÂND FRAŢII

1.Ce bine e când fraţii


În Domnul se unesc
(:Şi-n dragoste şi pace
Pe lume vieţuiesc!:)

2.Ca roua ce se varsă


Pe câmpuri şi pe văi,
(:Şi binecuvântarea
Cădea-va peste ei!:)

3.Se va-nnoi odată


Prin ei, locaşul sfânt;
(:Toţi fericiţi şi liberi
Vor fi pe-un nou pământ.:)

4.Va merge spre lumină


Atunci orice popor;
(:Va fi numai o turmă,
O turmă şi-un Păstor. :)

568 FRUMOS E-AICI CÂND NE-NTÂLNIM

1.Frumos e-aici
când ne-ntâlnim
Prin cruce-ngemănaţi;
Şi albi şi negri ne iubim
Şi ne purtăm ca fraţi...

2.Avem un Tată bun şi drept,


Acelaşi Dumnezeu
Şi-un singur foc
purtăm în piept,
Uniţi prin Duhul Său.

3.Nu-s doi să poată fi la fel,


Nu-s doi cu-acelaşi dar...
Dar noi avem un singur ţel,
Vestim acelaşi har.

4.Să vină-mpărăţia Ta În slavă,


Tată sfânt,
Ca să domnească dragostea
Şi pacea pe pământ!

569 CINE-MI ESTE FRATE?

1.Cine-mi este frate?


Cine-i sora mea?
Cel ce se decide
Legea a păstra!

2.Cei săraci cu duhul,


cei nemângâiaţi,
Toţi cei blânzi ca mieii,
sfinţi şi nepătaţi.

3.Turma-aceea mică,
şi-orice muritor
Care-ascultă glasul
blândului Păstor.

4.Toţi dreptcredincioşii
slabi şi prigoniţi
Care chiar de Domnul
fi-vor răsplătiţi.

5.Asta mi-e frăţia,


cu ei mă-nrudesc,
Noi suntem poporul
Tatălui ceresc!

570 SUNTEM UNA-N IUBIREA LUI,

1.Suntem una-n iubirea Lui,


În puterea iubirii Lui;
Inimi lângă inimi
Duhul Sfânt ne-a unit,
Suntem una-n iubirea Lui.

2.Suntem una-n slujirea Lui,


În slujirea chemării Lui;
Mână-n mână ducem
Vestea bună la toţi,
Suntem una-n slujirea Lui.

3.Suntem una-n nădejdea Lui,


În nădejdea venirii Lui;
Doar spre Domnul
ochii noştri stau aţintiţi,
Suntem una-n nădejdea Lui.

571 CE PACE ŞI CE BUCURIE

1.Ce pace şi ce bucurie


S-avem un aşa Dumnezeu!
Uniţi prin a Crucii solie
Vom trăi pentru Numele Său.

Refren:
Chiar slabi şi
nevrednici în toate,
Stăm toţi lângă El, turma Lui...
Să condamne cel rău,
ştim că poate,
Dar o altă Biserică nu-i!

2.Nu-i cinste mai


mare sub soare
Decât cu Isus să ne ştim,
Simţind grija Lui iubitoare
Şi având adevărul divin!

Refren:
Chiar slabi şi
nevrednici în toate,
Stăm toţi lângă El, turma Lui...
Să condamne cel rău,
ştim că poate,
Dar o altă Biserică nu-i!

3.Iubirea, mai tare ca moartea,


La viaţă din morţi ne-a chemat.
În veci cu Isus ne e partea,
Izbăviţi de dureri şi păcat!...

Refren:
Chiar slabi şi
nevrednici în toate,
Stăm toţi lângă El, turma Lui...
Să condamne cel rău,
ştim că poate,
Dar o altă Biserică nu-i!

572 S-AJUNGĂ-AL NOSTRU GLAS

1.S-ajungă-al nostru glas


La tronul Tău de har!
Acelaşi Duh, acelaşi pas
Ne poartă-n Sanctuar.

2.S-ajungă-al nostru cânt


La tronul Tău din cer!
Acelaşi Duh, acelaşi gând
Ne-aduce noi puteri.

3.S-ajungă-al nostru cor


La tronul Tău de sus!
Acelaşi Duh, acelaşi dor
Ne cheamă la Isus.

573 ACELAŞI NUME

1.Acelaşi nume toţi purtăm,


Nu-i nimeni sus, nici jos,
Iudeu sau grec, un trup suntem
Şi Capul e Hristos.

2.Noi nu avem de împărţit


Nimic pe-acest pământ,
Ci mână-n mână am pornit
Spre cerul nostru sfânt.

3.Hristos cu Sine ne-a legat:


Apus şi Răsărit;
Popor sub steagul Lui chemat,
De luptă pregătit.

4.Legaţi pe veci în slujba Sa,


Noi suntem un popor;
Acelaşi steag îl vom purta
Prin harul salvator.

574 SUNTEM PĂRTAŞI ÎN SFÂNTĂ ARMONIE

1.Suntem părtaşi
în sfântă armonie,
Ca pietre vii,
în Domnul ne zidim,
În El găsi-vom pace, bucurie,
Unii pe alţii-n El ne preţuim.

2.Suntem părtaşi
în vorbă şi în faptă,
Duhul ne dă
puterea Lui, de sus,
Când ochii lumii
către noi se-ndreaptă,
Ne văd ca ucenici ai lui Isus.

3.Suntem părtaşi
la lipsă şi durere,
Plângem cu toţi,
cu toţii ne-ndemnăm,
Umăr la umăr,
strângem cu putere
Lanţul iubirii-n care ne legăm.

4.Suntem părtaşi
la cruce şi la slavă,
Trecem uniţi al răului apus
Şi-ndată, fără grabă
sau zăbavă,
Vom straluci pe fruntea lui Isus.

575 DUH DE IUBIRE

1.Duh de iubire,
pace şi lumină,
Din pietre vii
clădeşte-Ţi templul Tău!

Tu poţi lega,
în dragoste deplină,
Inimi cu inimi
pentru Dumnezeu.

2.Duh de unire,
Duh de biruinţă,
Din slavă-n slavă

Tu mereu ne porţi,
În părtăşie dă-ne stăruinţă,
Toţi pentru unul,
unul pentru toţi!

3.Leagă-ne strâns
de-al crucii steag de sânge,
Mână în mână să-l putem purta
Şi, peste lumea
care încă plânge,
Să ducem binecuvântarea Ta!

4.Un singur trup,


o singură zidire,
Te aşteptăm la
noi să vii, curând;

Doamne, revarsă
ploaie de iubire,
Doamne, coboară
cerul pe pământ!

576 DUMNEZEU E NUMAI DRAGOSTE

1.Dumnezeu e
numai dragoste,
Un izvor îmbelşugat,
Ce-Şi revarsă viaţa fără preţ
Săturând orice-nsetat.

2.Să ne fie,
Doamne, dragostea
Un sigiliu veşnic sfânt!
Pe pământ, mai tare decât ea,
Nu-i nici moarte,
nici mormânt...

3.Prin necazul lumii,


Prin pustiu,Doamne,
Tu să ne mângâi,
Să aprinzi în noi,
cât nu-i târziu,
Focul dragostei dintâi!

4.O poruncă mare am primit


Moştenire de la El;
Ca aşa cum
Domnul ne-a iubit,
Să iubim şi noi la fel!

577 ALELUIA, ZI FRUMOASĂ

1.Aleluia, zi frumoasă,
Mai frumoasă ca oricând!...
Astăzi grija nu ne-apasă
Căci e zi de Sabat sfânt!
Binecuvântarea sa
Pe toţi ne va bucura!

2.Sfântă zi de dulce-odihnă,
Sabat de lumină plin,
Astăzi tu ne dai în tihnă
Darul Duhului divin!
Toarnă,Tată al Tău har
Din cerescul Tău altar!

3.O, sfinţeşte-nvăţătura
Ce prin servii Tăi ne-arăţi,
Ne deschide Tu Scriptura,
Fă să fim mereu atenţi,
Să-nţelegem cu folos
Graiul Tău aşa duios...

4.Doamne, binecuvântează
Ziua-ntreagă de Sabat,
Udă şi-nrădăcinează
Adevărul predicat,
Până când la ziua Ta
Sabat veşnic vom serba!

578 MĂREŢE SABAT

1.Măreţe Sabat,
cât sună de lin
Chemarea ta
dinspre cerul senin!

La rugăciune cu
toţi ne-adunăm,
Tatălui din cer, de sus,
mărire azi să-I dăm!

2.Măreţe Sabat,
azi lucru-i sfârşit,
Sufletul este de griji curăţit,
Din apa vieţii se-adapă-n nesaţ,
Împreună mântuiţii,
şi surori şi fraţi.

3.Măreţe Sabat, cu toţi adunaţi,


Cu bucurie, pe-Isus lăudaţi!
Lui ce-a murit
ca să fim mântuiţi,
Lui I-aduceţi închinare
şi Îi mulţumiţi!
4.Măreţe Sabat, repaus ceresc,
Tu-mi dai puterea
să nădăjduiesc
Că odihnind azi
cum Domnul a zis,
Voi serba în veci Sabatul
şi în Paradis!

579 O, SFÂNT SABAT

1.O, sfânt Sabat, bine ai venit,


Balsam ceresc pentru cel trudit...
Părinte sfânt,Ţie ne-nchinăm,
Pacea Ta între noi o chemăm!

2.O, sfântă zi, ziua de Sabat,


În ea reverşi har îmbelşugat,
Mai mult simţim
cât ne preţuieşti,
L-al Tău tron plin
de har ne primeşti!

3.O, sfânt popas, oază în pustiu,


Azi ne-ntâlnim cu Isus,Cel viu!
Şi-n pacea Lui
vom umbla de-acum,
Prin credinţă,
urmând pe-al Său drum.

4.O, sfânt Izvor,


râu ceresc de har
Isus ne dă, azi, din Sanctuar;
Dar ce minuni în curând vor fi:
Sabat nou vom
serba-n veşnicii!

580 O, ZI DE BUCURIE

1.O, zi de bucurie,
o, zi de Sabat sfânt,
Sclipiri de veşnicie
aprinzi pe-acest pământ!

La tronul de lumină,
uimiţi de slava ta,
Azi îngerii se-nchină,
cântând iubirea Sa!

2.O, zi de sărbătoare
în cer şi pe pământ,
Fântână pe cărare,
izvor de viaţă, sfânt!

Din pacea ta divină,


putere azi primesc,
Şi ramuri de lumină
în suflet înfloresc!

3.În casa Ta,Isuse,


să stau în veci, aş vrea,
Căci desfătări nespuse
găsesc la dreapta Ta!

Privesc la Ziua-aceea,
când Tu vei reveni:
Ce mare sărbătoare
va fi în veşnicii!

581 VEDEŢI CUM AZI SURÂDE

1.Vedeţi cum azi surâde


Albastrul cer senin!
E ziua de odihnă
A Domnului divin!

2.Ce linişte solemnă


Acolo poţi s-observi,
Oriunde voia-I sfântă
Se face de-ai Săi servi!

3.Ne-atrage cu tărie
Al lui Isus Duh Sfânt;
Nespusă bucurie
Ne face-al Său Cuvânt!

4.Ce dulce chiar aicea


Ne e Sabatul sfânt,
Dar cum va fi atuncea
Pe-un înnoit pământ?...

582 ÎN ZIUA-A ŞAPTEA NE-ADUNĂM

1.În ziua-a şaptea ne-adunăm


Să cercetăm Cuvântul
Şi-al nostru gând să-l înălţăm
Spre Cel ce-a-ntins pământul!

Refren:
Căci astfel vrea şi Domnul:
Să ne purtăm ca sfinţii
Şi noi şi chiar tot omul
Dând fructele credinţei.

2.Şi-n ruga noastră-I mulţumim,


Prin grai şi prin cântare,
De toate cele ce primim
Ca binecuvântare!

Refren:
Căci astfel vrea şi Domnul:
Să ne purtăm ca sfinţii
Şi noi şi chiar tot omul
Dând fructele credinţei.

3.Iar dacă-un rău am fi adus


Aproapelui vreodată,
Cât soarele nici n-a apus
Ne şi-mpăcăm pe dată!

Refren:
Căci astfel vrea şi Domnul:
Să ne purtăm ca sfinţii
Şi noi şi chiar tot omul
Dând fructele credinţei.

583 SABATUL DE DOMNUL DAT NOUĂ

1.Sabatul de Domnul dat nouă


Cu soare frumos a sosit!
Prinosul cântărilor noastre
L-aducem cui ni l-a zidit.

În vifor, în foc şi în valuri,


Şi-n glas de zefir
cristalin Vorbeşte
Acel ce din veacuri
Conduce al lumii destin!

De-i grea şi spinoasă cărarea


Noi nu disperăm în nevoi,
Când Domnul Isus
ceartă marea,
E pace aici între noi!

2.În piept inima îmi tresaltă


Când Domnul,
prin Spiritul Sfânt,
Şi ochii şi mintea-mi deşteaptă
Să văd şi s-ascult de Cuvânt!
Când văd răsărind mii de stele,
Când vântul şi norii pornesc,
Uimit de cereasca-I putere,
Pe Domnul Isus Îl slăvesc!

În cer şi sub cer e serbare,


Făpturile Te proslăvesc!
Lucrările mâinilor Tale
În Sabatul sfânt se-odihnesc!

3.Isus,Domnul nostru,
în Sabat,
În rece mormânt Se-odihni,
Ca semn al jertfirii depline,
Pe cruce când singur, muri...

Iar mâine-aducând mântuire,


Pe morţi îi trezeşte din somn
Sabat să le dea-n nemurire,
Isus, al Sabatului Domn!

Poporul cel sfânt


se adună La Tine,
Isus, să-l primeşti,
Pe frunte le pune cunună
Şi semnul sfinţirii cereşti!

584 O, CE BUCURIE

1.O, ce bucurie azi


cu toţi simţim!
Liberi de-orice grijă,
lui Hristos servim!

În întreg cuprinsul,
toţi cântând mereu,
Preamărim pe Domnul
în Sabatul Său!

2.Că ştim că oriunde-s adunaţi doi-trei,


Au făgăduinţa:
Domnul e-ntre ei;

Steaua cea din Iacov,


Soare-al meu şi-al tău
Ne răsare astăzi,
în Sabatul Său!

3.Azi puteri divine


date de Hristos
Vin ca să-ntărească
pe-orice credincios.

Pe cei ce se-adună,
spre a-L proslăvi
Şi ca să sfinţească
tot a şaptea zi!

4.O, ce zi frumoasă!
Cerul pe pământ!
Fericit şi liber eu
mă rog şi cânt!

Azi în zi de Sabat
toţi în adunări
Cerem de la Domnul
binecuvântări.

5.Cu cântări în coruri


Numele-I măriţi
Când prin uşa milei
căutaţi smeriţi!

Sus în cer în chivot


scrisă-i Legea Sa;
Azi de-auzi porunca,
nu întârzia!

585 FRUMOS E-AL PĂCII SFÂNT SĂLAŞ

1.Frumos e-al păcii sfânt sălaş,


În linişte deplină!
Din cer coboară armonii
Şi raze de lumină!

2.Aşa va fi şi mai frumos,


Cuvinte n-am a spune
Privind, la marea de cristal,
Sclipiri din altă lume...

3.În ziua scumpă de Sabat,


Dăm Tatălui mărire,
Să fie binecuvântat
Cu slavă-n nemurire!

586 O, ZI, POPAS DIVIN

1.O, zi, popas divin,


În sufletul trudit,
Cuvântul sfânt, de rouă plin,
Să cadă liniştit!

2.E ziua păcii Lui!...


Alină-al nostru dor,
Şi valul urii să-l supui,
O, scump Mântuitor!

3.E zi de rugă iar;


Cu dor de veşnicii,
Suim spre-al cerului altar,
Isus, la noi să vii!

4.În cea mai sfântă zi,


Trimite raza Ta,
Din noaptea grea, a ne trezi
În zori de osana.

587 CE SABAT MINUNAT

1.Ce Sabat minunat,Isuse,


Tu ne-ai dat!
Cu pâinea Ta din cer dorim
Azi să ne-mpărtăşim.

2.Ce Sabat fericit


Din nou ne-a răsărit!
Cu pacea şi iubirea Ta
Ne umpli inima.

3.Ce Sabat luminos!


Nimic nu-i mai frumos!
Isuse-n noi Te-ai întronat
Ca singur Împărat!

4.Ce Sabat bun şi sfânt


Ne-ai dat pe-acest pământ!
Dar cât va fi de fericit
În veacul nesfârşit!

588 UN NOU SABAT

Un nou Sabat,
zi de pace sfântă,
Cu Domnul Isus
în odihna Sa!
Căci toate se-mplinesc
când El cuvântă,
E ziua Lui, odihna mea!
O, da!Aleluia,Aleluia,
Aleluia,Amin!
589 ZI DE SABAT

1.Zi de Sabat, zi de har,


Din al cerului altar
Iei lumină şi splendoare,

Veşnice izvoare...
Tatăl, care te-a zidit,
Fie pururi preamărit!

2.Zi de Sabat, dar ceresc,


Azi în tine m-odihnesc
Şi mă-nchin cu bucurie

Azi şi-n veşnicie;


Trup şi suflet, tot ce sunt
Tatălui cel bun şi sfânt!

3.Zi de Sabat, dar bogat,


Eşti sigiliu de-Mpărat,
Sfântă pace salvatoare

Pentru fiecare!
Cel ce lumea a creat
Fie binecuvântat!

590 ŞI LA LUCRU ŞI PE CALE

1.Şi la lucru şi pe cale


Despre Sion vesel cânt,
Dar nicicând nu cânt mai vesel
Decât în Sabatul sfânt!

Refren:
Griji, dureri în Sabat zboară,
Mulţumesc lui Dumnezeu!
Bucuria mă-mpresoară
Şi-n credinţă cresc mereu!

2.Doamne, faţa Ta o caut


Prin credinţă orişicând,
Dar îmi eşti atât de-aproape
În Sabatul Tău cel sfânt!

Refren:
Griji, dureri în Sabat zboară,
Mulţumesc lui Dumnezeu!
Bucuria mă-mpresoară
Şi-n credinţă cresc mereu!
3.Îngerii pot să mărească
Prin cântări pe Dumnezeu,
Dar ca despre har să cânte
Ei nu pot, ci numai eu.

Refren:
Griji, dureri în Sabat zboară,
Mulţumesc lui Dumnezeu!
Bucuria mă-mpresoară
Şi-n credinţă cresc mereu!

4.O, ce mult aş vrea să laud


Harul Celui preamărit,
Şi să spun oricărui suflet
De odihna ce-am găsit...

Refren:
Griji, dureri în Sabat zboară,
Mulţumesc lui Dumnezeu!
Bucuria mă-mpresoară
Şi-n credinţă cresc mereu!

591 DE LA LUCRUL NOSTRU

1.De la lucrul nostru,


Doamne,
Pentru Sabat ne-ai chemat,
(:Ca un far pe ţărmul vremii,
Peste lume înălţat! :)

2.Ne-nchinăm cu mulţumire
Pe altar de Sabat sfânt;
(:Dă-ne pace şi iubire,
Leagă cerul de pământ! :)

3.Pregustări de veşnicie,
Dă-ne harul Tău bogat,
(:Într-o sfântă părtăşie
Fă-ne cântecul curat! :)

4.Dă-ne azi înviorare


Şi un Sabat luminos,
(:O fierbinte aşteptare
A-ntâlnirii cu Hristos! :)

592 DOAMNE, TU EŞTI CREATORUL

1.Doamne,Tu eşti Creatorul


Şi al Sabatului Domn,
Tu eşti şi Mântuitorul
Pentru fiecare om!
Azi ne-aducem iar aminte
De-ale Tale fapte sfinte,
Cum pământul l-ai creat,
Doamne-aşa de minunat!

2.Îţi aducem mulţumire


Pentru-al Tău frumos Sabat,
Pentru marea mântuire
Şi tot harul revărsat!
Semnul veşnic al puterii,
Semnul sfânt al ascultării,
Azi, în inimi, fie scris
Cum a fost şi-n Paradis!

3.Doamne,Tu în noi lucrează,


Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt
Şi ne binecuvântează,
Cum în cer şi pe pământ!
Leagă,Doamne, mii de fire
Între noi şi-a Ta iubire
Şi prin noi să răspândeşti
Semnul dragostei cereşti!

593 DIN PARADIS

1.Din Paradis,
Dumnezeul iubirii
Ne-a dăruit un Sabat minunat;
El l-a sfinţit şi l-a dat omenirii
Ca un altar peste veacuri 'nălţat.

Refren:
Te preamărim,
Dumnezeule mare,
Tu-mplineşti ale noastre nevoi;

Chiar printre nori,


ca o rază de soare,
Sabat de Sabat
cobori lângă noi.

2.Purtând din zori


gingăşie de floare,
Dar şi tăria înalţilor munţi,

Ca semn etern de
curată-nchinare,
Sabatul sfânt vrem
să-l scriem pe frunţi.

Refren:
Te preamărim,
Dumnezeule mare,
Tu-mplineşti ale
noastre nevoi;

Chiar printre nori,


ca o rază de soare,
Sabat de Sabat
cobori lângă noi.

3.Noi nu cedăm
închinării păgâne
Şi nu stricăm Legea
Celui preasfânt,

Căci, pentru veci,


ziua-a şaptea rămâne
Zi de-nchinat şi
pe noul pământ.

Refren:
Te preamărim,
Dumnezeule mare,
Tu-mplineşti ale noastre nevoi;

Chiar printre nori,


ca o rază de soare,
Sabat de Sabat
cobori lângă noi.

594 PORŢI DE SABAT SE DESCHID

1.Porţi de Sabat se deschid


Pentru cel neprihănit.
Prins de farmecul ceresc,
Fluvii de lumini primesc
Ca să uit ce-i pământesc!

2.Porţi de Sabat s-au deschis


Către tainic Paradis.
Ceru-i minunat popas,
Îngeri cântă într-un glas:
"Vă grăbiţi spre-acest Locaş!"

3.Porţi de Sabat ai deschis,


Doamne-aşa cum ai promis!
Pentru-această sfântă zi Preamărit,
Isus, să fii Şi acum şi-n veşnicii!

595 CUM VA FI ÎN VEŞNICIE

1.Cum va fi în veşnicie
Un Sabat lângă Isus,
Plin de sfântă bucurie,
Răul, când va fi răpus?
O, ce slavă de nespus!

2.Cum va fi o viaţă nouă


Pe pământul înnoit,
Când va spune "pace vouă"
Domnul nostru preaiubit,
În Locaşul fericit?

3.Pregustăm din veşnicie


Azi, în Sabat, pacea Sa,
Ne-nchinăm cu bucurie
Şi din toată inima,
Slavă Lui,Aleluia!

596 ASTĂZI ÎN ZIUA DE SABAT

1.Astăzi în ziua de Sabat


Cu toţi ne-am adunat
Pentru-a aduce mărire
Celui ce ne-a salvat.

Refren:
Doamne, ne-ajută-n credinţă
Ascultători să-Ţi fim,
Cântece de biruinţă
Din inimă să-Ţi jertfim.

2.Glorie, slavă, mărire,


Celui ce S-a jertfit,
Şi prin a Sa suferinţă
Pace ne-a dăruit!

Refren:
Doamne, ne-ajută-n credinţă
Ascultători să-Ţi fim,
Cântece de biruinţă
Din inimă să-Ţi jertfim.

3.El a dat făgăduinţa


Că ne vom închina
Zilnic şi Sabat de Sabat
Sus în mărirea Sa!
Refren:
Doamne, ne-ajută-n credinţă
Ascultători să-Ţi fim,
Cântece de biruinţă
Din inimă să-Ţi jertfim.

597 E-ATÂTA CÂNT SUB CERUL NECUPRINS

1.E-atâta cânt sub


cerul necuprins
Şi-n suflete, astăzi,
soare s-a aprins;
Azi îngeri mii înalţă slavă-n cor!
Zi minunată din cer lăsată!

2.Revarsă, azi,
belşugul Tău de har,
Iubire divină dă-ne Tu în dar!
Pe-ai Tăi copii
să-i binecuvântezi:
Ai Tăi să fie în veşnicie!

3.Rămână-n veci
ce Domnul a creat!
Avem Legea Lui,
un scut adevărat!
Acelaşi ieri şi azi şi-n veşnicii,
Isus iubeşte,El mântuieşte!

4.Prin porţi de cer,


privim spre Orion,
De unde răsare
al iubirii Domn;

I-aşternem azi
covor de inimi noi:
Salvarea noastră,
Isus trăiască!

598 DISPARĂ GRIJI LUMEŞT

1.Dispară griji lumeşti,


căci eu Încep Sabatul sfânt,
Dat omului de Dumnezeu
(:De când e pe pământ!:)

2.O,Doamne, când ne adunăm,


Goneşte-orice gând rău
Şi fă-ne-atenţi ca să-nvăţăm
(:Din sfânt Cuvântul Tău!:)

3.Ascultă-ne când Te chemăm


Prin rugă şi cântări,
Ne-acoperă azi,
Te rugăm,
(:Cu binecuvântări.:)

599 CÂND UMBRA SERII CADE

1.Când umbra serii cade iar,


Venim în sfânt locaş de har;
Prinos de rugă şi cântări
Aprindă stele-n depărtări.

2.Întinde,Doamne, mâna Ta
Şi ne deschide inima,
În pacea serii, să primim
Lumina sfatului divin.

3.Cu glasul Tău, cel preaiubit,


Alungă-al nopţii văl cernit,
Lumini de har mântuitor
S-aprinzi în viaţa tuturor!

600 DULCE-I AMURGUL SPRE SABAT!

1.Dulce-i amurgul spre Sabat!...


Lumea o las şi-alerg, cântând,
Spre fraţii mei; ce minunat!
Credinţa mea o simt crescând!

2.Zi de odihnă, timp sfinţit!


Spre casa păcii parcă zbor!
Pot să m-apropii, fericit,
De-al îndurării sfânt izvor!

3.Sabat de Sabat voi gusta


Toată lumina jertfei Lui!
Încă puţin şi voi intra
În bucuria Domnului!

601 UN SABAT CERESC

1.Un Sabat ceresc,


plin de har, a sosit,
În liniştea lui, sunt aşa fericit!
Frumos se revarsă
din cerul senin
Odihna cea dulce, sigiliu divin!
refren:
Slavă, slavă lui Dumnezeu!
El, azi, îmi deschide
întreg cerul Său!

2.Tânjesc după ceasul


când pot să-ntâlnesc
Pe-Acela în care iubire găsesc,
Să 'nalţ glasul meu
în cântări de Sabat,
Să spun tuturor
cum Isus m-a salvat.

refren:
Slavă, slavă lui Dumnezeu!
El, azi, îmi deschide
întreg cerul Său!

3.Odihna de Sabat
m-ajută să spun
Ce mare e Domnul
şi cât e de bun!

Privesc înainte spre-un


nou început,
Eu ştiu că m-aşteaptă
Edenul pierdut!

refren:
Slavă, slavă lui Dumnezeu!
El, azi, îmi deschide
întreg cerul Său!

602 BINE-AI VENIT

1.Bine-ai venit,Sabat divin,


Tu eşti stindardul meu!
Cu trup şi suflet mă închin
Astăzi lui Dumnezeu.

2.Pe-al lumii drum întunecos


Zilnic eu pot umbla,
Pacea iubirii lui Hristos
Este lumina mea.

3.Doamne, de mă vei căuta


În zori şi-n asfinţit,
Aici eu sunt şi faţa Ta
O caut fericit!
603 CÂND SEARA S-A LĂSAT

1.Când seara s-a lăsat


Din cerul înstelat,
Soarele blând când a apus,
Aproape eşti,Isus...

2.Ne-ai dat Sabatul sfânt,


Veşnicul legământ,
Cu clipe dulci, din pacea Ta,
Ne umpli inima.

3.Cerul e pe pământ,
În suflet şi în gând,
Ne dai şi harul Tău bogat
Căci ne-ai răscumpărat.

4.Sigiliul Tău l-ai pus


Pe-această zi,Isus,
Un semn divin, de neschimbat,
E ziua de Sabat.

5.Când Tu ne vei lua


În strălucirea Ta,
Un Sabat veşnic vom serba,
Mărire,Osana!

604 BINE-AI VENIT,

1.Bine-ai venit,
Sabat binecuvântat,
Cu pacea ta,
peste cel împovărat!

Deschide larg,
spre slavă porţi cereşti
Şi spre Hristos
să mă călăuzeşti!

2.Doamne, alungă
tot ce e trecător,
Ia-mi de pe umeri
poverile ce dor!

Vreau pacea Ta,


în sufletu-mi trudit,
Şi să mă-nveţi
cum pot fi mântuit.
3.Vreau să mă 'nalţ
peste zări şi, tot mai sus,
Să Te-ntâlnesc,
preaiubitul meu Isus;

Îmbracă-mă-n
veşmântul alb, curat,
Să-Ţi pot cânta
un cântec de Sabat.

4.Scumpe Isus,
trâmbiţează marea zi,
Când vom serba
Sabat nou, în veşnicii,

Când n-or mai fi


nici lacrimi, nici mormânt
Şi nici un rău
pe muntele cel sfânt!

605 CE SCURTĂ-MI PARE A DOMNULUI ZI SFÂNTĂ

1.Ce scurtă-mi pare


a Domnului zi sfântă,
În care mângâiere am simţit!

De sus, din cer,


din ţara nevăzută,
O dulce pregustare am primit.

2.Al Tău Sfânt Spirit,


o,Tată,Tu mi-L lasă,
Să mă conducă
pe-al dreptăţii drum;

Vrăjmaşul crunt
să nu mă amăgească,
Să pot veni la
părintescu-Ţi sân...

3.Ai milă,Doamne,
şi binecuvântează
Pe-ai Tăi copii
plecând la casa lor!

Locaşuri noi în
ceruri le păstrează
Pân' vei veni curând,
pe albul nor!
606 RĂMÂI CU NOI,

1.Rămâi cu noi,
e ziua pe sfârşite
Şi noaptea grea
curând se va lăsa...
Vor fi dureri pe drumuri pustiite,
Rămâi cu noi,Isuse, nu pleca!...

refren:
Rămâi, rămâi,
doar Tu ne însenini!
În plânsul greu să fii cu noi!

Fără de Tine
ne-om simţi străini!
Rămâi cu noi, rămâi cu noi!

2.Rămâi cu noi,
ne-a fost aşa de bine!
Cu glasul Tău
pe toţi ne-ai alinat...

Ne-ai fost izvor


şi frângere de pâine,
Ne-ai fost balsam
pe drum însângerat...

refren:
Rămâi, rămâi,
doar Tu ne însenini!
În plânsul greu să fii cu noi!
Fără de Tine
ne-om simţi străini!
Rămâi cu noi, rămâi cu noi!

3.Rămâi cu noi,
atât mai ştim a spune;
Cuvinte nu-s
mai mult să Te rugăm!

Nădejdi se-aprind
la stingere de lume,
Că vii la noi,
cu Tine să plecăm...

refren:
Rămâi, rămâi,
doar Tu ne însenini!
În plânsul greu să fii cu noi!
Fără de Tine
ne-om simţi străini!
Rămâi cu noi, rămâi cu noi!

607 APUNE SOARELE ÎN VĂI,

1.Apune soarele în văi,


În urma sa privind...
Şi iarăşi candele se-aprind
În ceruri, pentru noi...

2.O nouă zi de Sabat sfânt,


Bogată în solii,
Se scurge-ncet, spre veşnicii,
Ducând al nostru cânt...

3.Sub binecuvântarea Ta,


Acum ne despărţim,
Dar vrem cu toţi să ne-ntâlnim
La marea de cristal!

608 SE ÎNSEREAZĂ PESTE ZĂRI,

1.Se înserează peste zări,


E tainic ceas de asfinţit,
Din ceruri astăzi am primit
Noian de binecuvântări,
Atâtea sfinte îndurări.

2.Adie lin al serii vânt,


Ne-atinge al veciei dor,
Sabatul dat de Creator
Ne-a fost popas frumos şi sfânt,
Altar de rugă şi de cânt.

3.Îţi mulţumim,Părinte sfânt,


Ne-ai dăruit Cuvântul viu,
Ne-ai pus o masă în pustiu,
Din pâinea vieţii Tu ne-ai frânt,
Ne-ai pus în inimă un cânt.

4.Rămâi, rămâi cu-ai Tăi copii,


Isuse,Te rugăm acum,
Să vii cu noi pe-al vieţii drum!
Un stâlp de nor şi foc ne fii,
Şi ne condu spre veşnicii!

609 O, SCUMPĂ ŞCOALĂ DE SABAT,

1.O, scumpă şcoală de Sabat,


Cu drag te regăsesc,
Şi-s tot mai dornic de-nvăţat,
Mai dornic să-mplinesc!

2.În tine-ntâi am cunoscut


Solia ce-a sosit
În Betleem când S-a născut
Al păcii Prinţ iubit.

3.Şi tot în tine am aflat


Cât sunt de păcătos
Şi că speranţa de scăpat
E numai în Hristos.

4.De-aceea noi te preţuim,


Comoară de Cuvânt,
Căci tu ne-nveţi curaţi să fim
În fapte şi în gând.

610 CUNOSC UN LOC FRUMOS

1.Cunosc un loc frumos, iubit


De care gândul mi-e legat,
Aici aud Cuvânt sfinţit,
Loc sfânt e şcoala de Sabat.

2.Aşa un loc în lume nu-i,


Ca şcoala sfântă de Sabat,
Când prin Cuvântul Domnului
Să-mi fie sufletul 'nălţat.

3.Aici pe Domnul L-am găsit


Cu drag în dar El mi S-a dat,
Acest Cuvânt nepreţuit
E-aici, în şcoala de Sabat.

4.Ce bucurie simt în piept,


Că-n şcoala noastră de Sabat
Isus Hristos cel bun şi drept
Ne însoţeşte ne-ncetat.

5.Iar când în pace vom intra


Pe-acel pământ din nou creat,
Atunci cu Domnul vom avea
O nouă şcoală de Sabat.

611 O, PRIVEŞTE ŞCOALA NOASTRĂ,

1.O, priveşte şcoala noastră,


Scump Învăţător,Isus!
(:Azi, aici Ţi-aducem slavă
Şi-nvăţăm tot ce ne-ai spus!:)

2.Noi copiii Tăi rămânem


Cu credinţă pururea
(:Şi pe-acest pământ servindu-Ţi
Şi-n Împărăţia Ta! :)

3.Fă-ne blânzi, curaţi ca mieii,


Fă-ne buni şi-ascultători,
(:Cum ai fost Tu între oameni,
Miel de jertfă răbdător. :)

4.Tu,Păstor iubit, condu-ne,


Păstoreşte-ne cum vrei;
(:Şi îndreaptă-ne spre ceruri
Ca să fim în veci ai Tăi. :)

612 O, CE FRUMOS E SĂ-NVĂŢĂM

1.O, ce frumos e să-nvăţăm


la şcoala de Sabat!
Ne-aşteaptă
Domnul s-adunăm
din pâinea ce ne-a dat...

Al Său Cuvânt ne va-ndruma


pe-a vieţii cale grea...
Primim cu toată inima
învăţătura Sa.

2.O, ce lumină am aflat


la şcoala lui Hristos!
El drumul bun ne-a arătat
spre cerul luminos!

Privind şi azi la chipul Său,


urmăm pe Dumnezeu!
O, ce lumină am aflat
la şcoala de Sabat!

3.Părtaşi la tot ce ne-a promis,


pe Domnul Îl slăvim!
Spre cer avem
un drum deschis,
acolo ne-ntâlnim!

Să biruim orice păcat,


aşa am învăţat!
O, ce putere am aflat
în şcoala de Sabat!

613 UN LOC PLĂCUT ŞI ADORAT

1.Un loc plăcut şi adorat


E sfânta şcoală de Sabat!
Isus Hristos obişnuia,
Chiar din copilăria Sa,
(:Să meargă-n locul adorat
La sfânta şcoală de Sabat!:)

2.Isus, şi El a învăţat
În sfânta şcoală de Sabat
Cum poţi moştenitor să fii
Al scumpei Lui Împărăţii.
(:Deci merg şi eu înviorat
La sfânta şcoală de Sabat!:)

3.Ce dulce e şi ce frumos


'N-această şcoală-a lui Hristos!
În coruri Domnului cântăm,
Pe El cu drag Îl adorăm!
(:Te simţi de cer apropiat
În sfânta şcoală de Sabat!:)

614 FRUMOS ŞI MĂREŢ ESTE-AICI

1.Frumos şi măreţ este-aici


Când toţi în Sabat ne-adunăm,
Cu zel şi setoşi căutând
Din Scripturi mereu să-nvăţăm.

Aflăm cum am fost la-nceput


Prin Domnul de Tatăl creaţi,
Şi cum tot prin El, de păcat,
Azi suntem din nou curăţaţi!

2.Din inimi cântăm mulţumind


Cu psalmi din Sion ne-ncetat,
Acelui ce-atât ne-a iubit
Că-n dar mântuirea ne-a dat!

Gustăm astfel chiar de pe-acum


Ce Domnu-a promis să ne dea
Când El va veni, dacă noi
În veac de El vom asculta!

3.Frumos şi măreţ este-aici


Când lui Dumnezeu ne-nchinăm,
Când daruri I-aducem sporit
Şi când cu iubire lucrăm!

Cu inima plină de cânt


Şi gata mereu de slujit
Cu toţi aştepta-vom grăbind
Un Sabat etern fericit.

615 ÎN ZIUA SFÂNTĂ DE SABAT,

1.În ziua sfântă de Sabat,


Atrage-mă la Tine,
Din drumul drept să nu m-abat,
Porunca s-o pot ţine!

Şi udă-al inimii pământ


Cu ploaia Duhului Tău Sfânt;
Vreau setea să-mi aline...

2.Din pâinea ce se frânge iar,


Din slova Cărţii sfinte,
Cu-a Ta iubire, cu-al Tău har
Mă satură,Părinte!

Iar pacea şi-al iubirii foc


În inimi să-şi găsească loc,
În fapte şi-n cuvinte.

3.În ziua sfântă de Sabat


Îmbracă-mă-n putere,
Cărarea vieţii s-o străbat
Făcând doar sfânta-Ţi vrere!

Să-ajung cu Tine la liman,


Să văd cerescul Canaan,
Suprema mângâiere.

616 CUM STRIGĂ-UN CERB

1.Cum strigă-un cerb


setos de apă rece,
Aşa setos de Dumnezeu,
strig eu:

O, lasă-Ţi haru-asupră-mi
să se plece,
Din apa vieţii dă-mi
să beau mereu!

2.Îndurător mă ţii
pe-a' Tale braţe,
Când îmi dau seama,
cânt şi prind curaj:

Numai spre Tine glasu-mi


să se-nalţe,
Ştiu că mă-ncerci, dar ştiu
că nu mă laşi,

3.Cum poţi, atunci,


o, inimă plăpândă,
Să te mai temi, şi-ades'
să plângi de dor?...

Tresaltă deci, fii veselă


şi cântă,
Căci ai în cer
un Tată iubitor!

617 PE DUMNEZEU RUGAŢI

1.Pe Dumnezeu rugaţi


Din suflet cu tărie
Ca să ne dea şi azi
Duh Sfânt în bogăţie!

Aici şi-n orice loc


Şi-n veci cu El să fim,
Poveţe să ne dea
Şi voia-I să-mplinim.

2.Pe Dumnezeu rugaţi


Să fim păziţi de rele,
Prin Fiul Său iubit
Păcatul să ni-l spele.

Să vie în curând
Împărăţia Sa
Şi pe pământul nou
Sălaşuri să ne dea.

3.Cuvânt Tu de ne dai
Avem înţelepciune,
De vrei să ne conduci,
Păşim pe drumuri bune.

Tu eşti vindecător
De orice rană rea;
Pe-ai Tăi închinători
De moarte-i poţi scăpa.
4.Sfinţeşte-ne acum,
Cu haru-Ţi ne-ocroteşte,
De orice spirit rău,
De tot ce ne mânjeşte!

Cu foc din tronu-Ţi sfânt


Un foc aprinde-n noi
Ca veşnic luminaţi
Să fim urmaşii Tăi!

618 SFÂNT, SUBLIM

1.Sfânt, sublim e locul,Doamne,


Unde toţi ne adunăm;
Lasă-ne, în prosternare,
Faţa Ta s-o căutăm!

refren:
Depărtaţi de pofta lumii,
Ţie astăzi ne predăm,
Ca în mreaja-Ţi de iubire
Fericirea s-o gustăm.

2.Când aud cântarea dulce


Şi Cuvântul Tău ceresc,
Îmi dispare-orice tristeţe,
În credinţă mă-ntăresc.

refren:
Depărtaţi de pofta lumii,
Ţie astăzi ne predăm,
Ca în mreaja-Ţi de iubire
Fericirea s-o gustăm.

3.Când în ziua Ta cea mare


Noi la cer ne vom 'nălţa,
Liberaţi de griji amare
Veşnic Te vom lăuda!

refren:
Depărtaţi de pofta lumii,
Ţie astăzi ne predăm,
Ca în mreaja-Ţi de iubire
Fericirea s-o gustăm.

619 DIN CERURI PENTRU MINE

1.Din ceruri pentru mine,


Coboară pacea Ta,
Cuvântu-Ţi de iubire
Să ştiu a-L asculta!
Prin Duhul Tău mă-nvaţă
Să-L împlinesc în viaţă.

2.Aş vrea ca şi Maria


Să şed 'naintea Ta,
Să Te ascult în pace:
Aceasta-i partea mea!
Şi-apoi tot ce-mi vei cere
Să fac mai cu plăcere.

3.Putere dă-mi,Isuse,
Statornic să-Ţi urmez,
Să nu m-abat din cale,
Credinţa s-o păstrez;
Şi după-o luptă bună
Să-mi dai a Ta cunună!

620 VOI, CARE LOCUIŢI SUB SOARE

1.Voi, care locuiţi sub soare,


Veniţi în sfântă adorare!
Aleluia,Aleluia!

Iubirii fără de hotare


A Celui sfânt şi bun şi mare,
Cu credinţă-n umilinţă,
Jertfă sfântă să aducă fiecare!

2.Veniţi, la ceasul închinării,


Cu rodul binecuvântării!
Aleluia,Aleluia!

Răsară azi recunoştinţă,


În dragoste şi umilinţă,
Către Domnul,Dătătorul,
Să se 'nalţe consacrarea şi cântarea!

3.Voi, care locuiţi sub soare,


E zi de sfântă sărbătoare!
Aleluia,Aleluia!

Veniţi cu mâini nevinovate,


Cu inimi şi simţiri curate,
Soli ai păcii, fiecare,
Către lume duceţi vestea salvatoare!

621 VENIŢI CU TOŢI SĂ NE-NCHINĂM

1.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm


La tronul sfânt de milă
Şi de la Domnul să aflăm
Iubire şi lumină.

2.Veniţi cu toţi să ascultăm


A Domnului solie
Şi toţi aminte să luăm
La glasul ce ne-mbie.

3.Veniţi cu toţi să ne smerim


Sub mâna Celui tare
Şi de la Domnul să primim
Azi binecuvântare.

4.Veniţi la tronul plin de har,


Veniţi cât El vă-mbie,
Gustaţi din pâinea vieţii-n dar
Şi beţi din apa vie.

622 IMN DE LAUDĂ 'NĂLŢĂM

1.Imn de laudă 'nălţăm


Către Tine, sfânt Părinte,
Şi, din suflet,Te rugăm
Să ne-nveţi cuvinte sfinte!
Tuturor să dăruieşti
Binecuvântări cereşti!

2.Cer, pământ, azi se unesc


În această adunare
Când Cuvânt dumnezeiesc
Vrei să-mparţi la fiecare;
Roua Duhului Tău Sfânt
Să-ntărească-al Tău Cuvânt!

623 TATĂL NOSTRU CEL DIN CERURI,

1.Tatăl nostru cel din ceruri,


Azi, aici ne-am adunat
Spre-a-Ţi aduce ruga noastră
Prin Isus cel adorat.

refren:
Doamne, binecuvântează
Şi păzeşte-ne pe noi!

2.Fă să cadă-n abundenţă


Ploaia Spiritului Tău,
Curăţeşte viaţa noastră
De păcat, de orice rău!
refren:
Doamne, binecuvântează
Şi păzeşte-ne pe noi!

3.Fi-ne Doamne scut, povaţă,


Şi prin Sfântul Tău Cuvânt
Luminează calea noastră
Cât vom sta pe-acest pământ!

refren:
Doamne, binecuvântează
Şi păzeşte-ne pe noi!

624 IAR ISUSE NE-ADUNAŞI

1.Iar Isuse ne-adunaşi


Să ne dai învăţăminte;
Fă să ne simţim atraşi

De cereştile-Ţi cuvinte,
Şi-narmaţi cu-a Ta putere
Să-mplinim ce ne vei cere.

2.Mintea noastră-al nostru gând


Rătăceşte fără Tine,
Dacă Spiritul cel Sfânt

Nu ni-L dai să ne lumine.


Dă-ne cugete curate
Şi-mplineşte-n noi,Tu, toate!

3.Tu, născut din Dumnezeu,


Ca lumină din lumină,
Fă-ne după chipul Tău,

Spală-ne de-orice ne-ntină


Şi ne du spre-ndreptăţire,
Din mărire la mărire!

625 VARSĂ-ŢI MAREA BUNĂTATE

1.Varsă-Ţi marea bunătate


Peste toţi cei adunaţi,
Spală-ne de răutate,
Fă-ne Doamne buni, curaţi!

refren:
Doamne-ajută, predicarea
Să rodească însutit,
Dă-ne binecuvântarea
Ce Tu ne-ai făgăduit!

2.Fii cu noi, o, scump Isuse,


Prin al Tău Mângâietor,
Peste inimi abătute
Toarnă leac alinător!

refren:
Doamne-ajută, predicarea
Să rodească însutit,
Dă-ne binecuvântarea
Ce Tu ne-ai făgăduit!

3.Păstoreşte-ne Tu,Doamne,
Fă din noi un templu sfânt,
Şi ne du pe căi curate,
După veşnicu-Ţi Cuvânt!

refren:
Doamne-ajută, predicarea
Să rodească însutit,
Dă-ne binecuvântarea
Ce Tu ne-ai făgăduit!

626 LAOLALTĂ NE-AM STRÂNS

1.Laolaltă ne-am strâns


să ne rugăm,
Azi în Sabat pe Tine
Te-aşteptăm,

Ne primeşte iar jertfa pe altar,


Când în taină doar
Ţie ne rugăm.

2.Laolaltă ne-am strâns


să ascultăm,
Adevărul în suflet s-adunăm,

Ne uneşte-n gând
prin al Tău Duh Sfânt,
Când în taină
Cuvântul Ţi-aşteptăm.

3.Laolaltă ne-am strâns


să înălţăm
Al Tău Nume,Isuse,
să cântăm,
Ne sfinţeşte,Tu, inimile-acum,
Când în taină pe Tine
Te-adorăm!

627 DOAMNE SFINTE, PREA-NDURATE,

1.Doamne sfinte,Prea-ndurate,
Vino, fii şi azi cu noi,
Astăzi şi întotdeauna
Protejează-ne-n nevoi!

Întăreşte paşii noştri


Pe al vieţii drum spinos,
De ispită ne fereşte
Şi de tot ce-i stricăcios.

2.Dă-ne azi din apa vieţii


Un pahar curat şi plin,
Dă-ne pâinea Ta cerească,
Mană sfântă, dar divin!

Lasă soarele dreptăţii


Să-şi reverse peste noi
Razele vindecătoare
Ce creează inimi noi.

3.Te rugăm să vii,Părinte,


Fă din noi un templu sfânt,
Tu în noi şi noi în Tine
Cât vom fi pe-acest pământ.

Ca făpturi din nou născute,


Facle pururi vii să fim,
Prin purtări şi fapte sfinte
Numele să-Ţi proslăvim!

628 DOAMNE SFINTE PLIN DE MILĂ,

1.Doamne sfinte plin de milă,


Umiliţi noi Te rugăm:
Să ne ierţi de orice vină
Când spre Tine ne-ndreptăm!

2.Doamne,Tu ne eşti Părinte,


Ca Părinte să ne cerţi,
Dar în mila Ta,Preasfinte,
Cu-ndurare să ne ierţi.

3.Dă-ne-un spirit de jertfire,


Să trăim viaţa Ta;
Umple-ne cu-a Ta iubire,
Să putem şi noi ierta.

4.Doamne-ajută-ne întruna
Să fim iubitori şi buni,
Ca să dobândim cununa
Ce-ai promis-o din străbuni!

629 TATĂL NOSTRU CEL PUTERNIC

1.Tatăl nostru cel puternic


Din 'nălţimile cereşti,
Inima e pregătită,
Vino-n ea să locuieşti!
Ruga noastră s-o primeşti,
Pe cel slab să-l întăreşti!

2.Când eşti Tu tăria noastră


Vântul nu ne va izbi,
De aceea fără Tine
Nicăieri nu vom porni!
Numai în lumina Ta
Vrem pe cale a umbla!

3.Duhul Tău cel Sfânt revarsă


Ca o ploaie pe pământ
Şi-ntr-al lumii miez de noapte
Împlineşte-al Tău Cuvânt!
Dă-ne zelul de-a lucra
Să grăbim venirea Ta!

630 AŞTEPTĂM CU DOR MOMENTUL

1.Aşteptăm cu dor momentul


La Isus iar să venim,
Ca din gura Lui măiastră
Sfaturi bune să primim.

Fă ca-nvăţătura noastră
Să nu fie în zadar,
Scrie-ne vorbirea-Ţi sfântă
Pe al inimii altar!

2.L-ale Domnului picioare


Toţi cu drag ne-am aşezat
S-ascultăm rostirea-I dulce
Despre harul minunat.

Tu ne-nvaţă, scump Isuse,


Cum putem fi mântuiţi,
Cum putem obţine viaţa
Celor sfinţi şi fericiţi.

3.Pune foc, pune iubire


În puternicu-Ţi Cuvânt
Şi cu forţă neînvinsă
Să lucreze-n noi avânt.

Să păstrăm şi noi întruna


Ce ne-ai spus Tu arzător,
Să dăm şi-altora de ştire
Că Tu eşti al vieţii-izvor.

631 STĂM LÂNGĂ APA DE VIAŢĂ

1.Stăm lângă apa de viaţă


Ce curge liniştit...
Hristos din inimă ne cheamă,
Ne zice: "Bun venit"!

refren:
Stăm lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Da, suntem chiar la izvor!

2.Zdrobiţi de greaua noastră cale,


Aici e de-odihnit,
Căci limpede ca şi cristalul
E apa ce-am găsit!

refren:
Stăm lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Da, suntem chiar la izvor!

3.O, gustă din această apă


Ce-i dată de Isus!
Ea e puterea mânuirii
Şi-a naşterii de sus!

refren:
Stăm lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Da, suntem chiar la izvor!

4.Poţi bea şi tu cu-ndestulare


Din ăst curat izvor,
Ce pe pământul nou va curge
În veac şi tuturor.

refren:
Stăm lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Da, suntem chiar la izvor!

5.La apa vieţii ne conduce


Mântuitorul chiar,
Să fim umpluţi de fericire
Şi mântuiţi prin har!

refren:
Stăm lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Lângă apa de viaţă,
Da, suntem chiar la izvor!

632 FII AZI CU NOI,

1.Fii azi cu noi,Părinte bun


Şi pleacă-a Ta ureche-acum!
A' noastre inimi se supun,
Primeşte,Tu, al rugii fum!

2.O, lasă astăzi pacea Ta,


Iubirea Ta-n acest locaş,
Şi inimile noastre-am vrea
Să fie-n veci al Tău sălaş!

3.Să fie-aici prezenţa Ta


Şi ,,Casa Ta" se va numi,
Iar pentru noi, în noaptea grea,
O poartă-a cerului va fi!

4.Al Evangheliei Cuvânt


E glasul Tău, ce-l auzim!
Să ardă-n suflet focul sfânt
Şi-a Ta lumină-n veci! AMIN.

633 LASĂ, DOAMNE, BINECUVÂNTĂRI

1.Lasă,Doamne, binecuvântări
Peste ruga sfintei adunări!
Şi, din minunatul Tău Cuvânt,
Să coboare cerul pe pământ...
Dă-ne astăzi,Te rugăm,
Lumina Ta şi pacea Ta!
634 CU CREDINŢĂ-N FAŢA TA,

1.Cu credinţă-n faţa Ta,


Astăzi vom îngenunchea;
De la Tine vom primi
Multe, sfinte bucurii!

2.O,Mântuitor divin,
Tot ce-avem şi ce primim
E din îndurarea Ta,
Ce ne umple inima!

3.Tu ne eşti Judecător


Drept şi bun şi iertător;
Prin neprihănirea Ta,
Numai Tu ne poţi salva!

635 BUN ISUS,

1.Bun Isus,
Scumpe Isus,
Rămâi, cu pacea Ta,
Cu noi pe pământ!

2.Duh Preasfânt,
Spirit Preasfânt,
Ne-arată voia Ta
Din sfântul Cuvânt!

3.Fii cu noi,
Stai lângă noi
Să-Ţi pui pecetea Ta
În inimi şi-n gând! Amin!

636 CU PAŞI DE RUGĂ,

1.Cu paşi de rugă, mă îndrept


Să caut faţa Ta.
Să-mi dai, din harul ce-l aştept,
Tot ce e partea mea!

2.Apoi, din pagini de Scripturi,


S-aud cum îmi vorbeşti.
Să ştiu că-n planul Tău ceresc
Tu încă mă iubeşti!

3.Povara luptei e prea grea,


De nu am har de-ajuns!
S-o port nu pot, dar voi putea
Prin Tine, scump Isus!

4.Doar Ţie-Ţi dau tot dorul meu


De-a fi curat şi sfânt,
Căci vreau să fiu al Tău mereu
Şi pe un nou pământ!

637 VORBEŞTE-MI, TU, ISUSE,

1.Vorbeşte-mi,Tu,Isuse,
Vorbeşte-mi c-un blând glas,
Şopteşte-mi în iubire:
"Eu singur nu te las",

O, inima-mi deschide,
S-aud eu vocea Ta,
Cu laudă mă umple-n
Tine-a mă bucura...

refren:
Vorbeşte-n şoapte blânde,
Şopteşte-mi iubitor:
"Mereu tu vei fi liber,
Mereu învingător!"

Vorbeşte-mi zilnic,Doamne,
Mereu c-un dulce glas,
S-aud a Ta şoptire:
"Eu singur nu te las!"

2.Copiilor Tăi vorbeşte,


Condu-i pe drumul sfânt,
Le dă Tu bucurie,
Ţine-i treji pe pământ;

Fă ca în consacrare
Să-Ţi dea toţi viaţa lor,
Grăbeşte-a Ta venire
Căci Te-aşteptăm cu dor!

refren:
Vorbeşte-n şoapte blânde,
Şopteşte-mi iubitor:
"Mereu tu vei fi liber,
Mereu învingător!"

Vorbeşte-mi zilnic,Doamne,
Mereu c-un dulce glas,
S-aud a Ta şoptire:
"Eu singur nu te las!"
3.Vorbeşte Tu ca-n timpuri,
Arată-Ţi voia Ta,
Arată-mi datoria,
Şi toată Legea Ta;

Mărire să-Ţi dau Ţie


Şi gloria să-Ţi vestesc,
Să-Ţi împlinesc porunca
Şi să Te preamăresc!

refren:
Vorbeşte-n şoapte blânde,
Şopteşte-mi iubitor:
"Mereu tu vei fi liber,
Mereu învingător!"

Vorbeşte-mi zilnic,Doamne,
Mereu c-un dulce glas,
S-aud a Ta şoptire:
"Eu singur nu te las!"

638 O, VORBEŞTE-MI TU, ISUSE,

1.O, vorbeşte-mi Tu,Isuse,


Eu aştept al Tău Cuvânt...
Binecuvântări nespuse
Ale Tale şoapte sunt;
Tu vorbeşte,Domnul meu,
Căci Te-ascultă robul Tău!

2.O, vorbeşte-mi Tu, pe nume,


Să Te pot urma oricând,
Peregrin în astă lume,
Mă condu cu glasu-Ţi blând,
Unde Tu,Păstor divin,
Îţi paşti turma intre crini...

3.O, vorbeşte-mi cu iubire,


Căci doar Tu,Isuse, ştii
Pasul meu, de rătăcire,
Să-l fereşti prin văi pustii!
Peste-al inimii frământ,
Lasă Duhul Tău cel Sfânt!

4.Să-mi vorbeşti de-a Ta venire,


Să fiu gata-n orice ceas,
Toarnă Tu a Ta iubire
În al sufletului vas;
Tu vorbeşte,Domnul meu,
Căci Te-ascultă robul Tău!

639 DESCHIDE-MI OCHII,

1.Deschide-mi ochii,
să-Ţi văd faţa sfântă,
Doamne, deschide
şi inima mea!

Astăzi Te caut cu inima frântă,


Pleacă-mi urechea
s-aud vocea Ta!

2.Deschide-mi gura
să cânt mântuirea,
Pune iubire în cântecul meu!

Din preamărire să gust fericirea,


Deschide-mi calea
să duc harul Tău!

3.Deschide-mi mâna
să fie mai largă,
Sămânţa bună s-ajungă-n ogor!

Deschide-mi pasul
spre lumea întreagă
Pâinea speranţei
s-o duc tuturor!

4.Deschide cerul
şi ia-mă la Tine,
Scurtează-mi drumul
cel aspru şi lung!

Arată-mi,Doamne,
că Tu eşti cu mine,
Deschide-mi cerul,
acasă s-ajung!

640 'NĂLŢATĂ SPRE UNIRE,

1.'Nălţată spre unire,


Ca o boltă-n zidire,
Veşnic să fie stăpână,
Peste noi, a Ta mână...

2.De-i nor sau zi senină,


Ca un cerc de lumină,
Pune, cu pace deplină,
Peste noi, a Ta mână...

3.Prin mare sau pustie,


Ca un stâlp sau făclie,
Până la cer să rămână,
Peste noi, a Ta mână...

641 HARUL LUI ISUS

1.Harul lui Isus cel tare


Şi iubirea Tatălui
Fie binecuvântare
Peste noi, copiii Lui!

2.Să rămânem în unire,


Fraţi ai Mielului cel blând,
Plini de pace şi iubire,
Întăriţi prin Spirit Sfânt!

642 RĂMÂI CU A TA MILĂ

1.Rămâi cu a Ta milă
La noi,Isus Hristos,
Să nu ne ispitească
Vrăjmaşul mânios!

2.Rămâi cu-a Ta lumină


O, scump Mântuitor,
Şi pururi adevărul
Ne vie-n ajutor!

3.Rămâi,Isus,Preasfinte,
La noi cu-al Tău Cuvânt,
Ca în credinţă tare
Să trecem pe pământ.

4.Rămâi cu-a Ta iubire,


Isus Hristos, la noi,
Ca să avem răbdare
În păsuri şi-n nevoi.

5.Cu binecuvântarea-Ţi
Deasupră-ne să treci,
Ca s-aşteptăm în pace
Viaţa cea de veci!

643 MÂNA TA,ISUS

1.Mâna Ta,Isus, mâna Ta...


Peste noi întinde iar mâna Ta!
Nesecat izvor de har,
Bogăţii din ea răsar,
Peste noi întinde iar mâna Ta!

2.Mâna Ta,Isus, mâna Ta...


Cât de bine-i
să simţim mâna Ta!
Când în palma Ta privim,
Învăţăm să Te iubim;
Cât de bine-i
să simţim mâna Ta!...

3.Mâna Ta,Isus, mâna Ta...


Să ne-ajute la trudit mâna Ta!
Cât mai e pân' la sfârşit,
Cât mai este de-mplinit,
Să ne-ajute la trudit mâna Ta!

644 ŞALOM,ŞALOM

1.Să meargă înaintea ta,


Pe calea-ngustă să poţi sta,
Şi când vrăjmaşul va lovi,
Isus te va păzi!

refren:
Şalom, şalom,Isus, pacea Sa,
Şalom, şalom, fie pavăza ta!

2.La dreapta ta să-L ai mereu


Ca braţ ocrotitor la greu
Şi-n stânga cu nuiaua Sa
Mereu te va-ndruma!

refren:
Şalom, şalom,Isus, pacea Sa,
Şalom, şalom, fie pavăza ta!

3.Cu binecuvântarea Sa
Să fie şi deasupra ta
Şi Stâncă sub piciorul tău
Să fie El mereu!

refren:
Şalom, şalom,Isus, pacea Sa,
Şalom, şalom, fie pavăza ta!

4.Să fie în lăuntrul tău


Cu dragostea şi harul Său,
Să te-nconjoare peste tot
El,Domnul Savaot!

refren:
Şalom, şalom,Isus, pacea Sa,
Şalom, şalom, fie pavăza ta!

645 BINECUVÂNTAREA TA

1.Binecuvântarea Ta
Dă-ne-o,Doamne, la plecare,
Şi Cuvântul predicat
În această adunare
Să ne fie spre-ndrumare,
O lumină pe cărare!...

646 O, DOAMNE,TU MI-AI DAT!

1.Doamne, Tu mi-ai dat


scumpă viaţa Ta,
Ca să mă ştii salvat
din căderea mea!

Cu bucurie-aş vrea
să-Ţi dau şi eu ceva!
Primeşte darul meu:
toată inima!

2.E poate prea puţin


ce Îţi dăruiesc
Dar chiar de sunt sărac,
pot să Te iubesc...

Oricât de mult aş vrea,


tot prea puţin Ţi-aş da;
Primeşte darul meu:
toată inima!

3.Mi-arată, Doamne,Tu,
unde să lucrez,
Cu dragostea dintâi
paşii să-Ţi urmez...

Căci pentru Tine-aş vrea


să fac şi eu ceva;
Primeşte darul meu:
toată inima!

4.Mereu mai mult aştept


ziua când să-Ţi spun,
C-un dor aprins în piept,
cât ai fost de bun!

Cu Tine eu voi sta


întreagă viaţa mea!
Primeşte darul meu:
toată inima!

647 O, CÂT AŞ VREA SĂ-ŢI MULŢUMESC

1.O, cât aş vrea să-Ţi mulţumesc


Isuse, pacea mea!
Cuvinte n-am şi nu găsesc
Iubirea a-Ţi cânta.

2.În nări mi-ai pus suflarea Ta,


Mi-ai dat şi braţe tari,
Mereu ai fost la dreapta mea,
Cu dragoste şi har!

3.De-ar fi,Isuse, darul meu


Prea mic ca să-l primeşti,
Cu mâna Ta de Dumnezeu,
Tu poţi să-l înmulţeşti...

4.Îţi mulţumesc că m-ai chemat


Şi pot să Te slujesc;
Smerit,Te laud ne-ncetat:
Isuse,Te iubesc!

648 DOAMNE, FII CU NOI ÎN VECI DE VECI,

1.Doamne, fii cu noi


în veci de veci,
Sfatul Tău să ne susţină,
Turma Ta să se menţină,
Doamne fii cu noi
în veci de veci!

refren:
Fii cu noi, fii cu noi,
Ca 'naintea Ta să vieţuim,
Fii cu noi, fii cu noi,
Pentru ceruri pregătiţi să fim!

2.Doamne, fii cu noi


în veci de veci,
Sub aripa Ta ne ţine,
Şi ne dă a vieţii pâine,
Doamne, fii cu noi
în veci de veci!
refren:
Fii cu noi, fii cu noi,
Ca 'naintea Ta să vieţuim,
Fii cu noi, fii cu noi,
Pentru ceruri pregătiţi să fim!

3.Doamne, fii cu noi


în veci de veci!
Norii grei de se ridică,
Stând cu Tine nu ni-e frică,
Doamne, fii cu noi
în veci de veci!

refren:
Fii cu noi, fii cu noi,
Ca 'naintea Ta să vieţuim,
Fii cu noi, fii cu noi,
Pentru ceruri pregătiţi să fim!

4.Doamne, fii cu noi


în veci de veci,
Dragostea să nu se stingă,
Încercări să nu ne-nvingă,
Doamne, fii cu noi
în veci de veci!

refren:
Fii cu noi, fii cu noi,
Ca 'naintea Ta să vieţuim,
Fii cu noi, fii cu noi,
Pentru ceruri pregătiţi să fim!

649 DUMNEZEU CU VOI PÂN' NE VEDEM,

1.Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem,
Cu-al Său har să vă conducă,
După sfânta Lui poruncă,
Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!

refren:
Ne vedem, ne vedem,
Doamne-ajută
să ne revedem!
Ne vedem, ne vedem,
Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!
2.Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem,
Îngerii să vă păzească
Până-n patria cerească,
Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!

refren:
Ne vedem, ne vedem,
Doamne-ajută
să ne revedem!
Ne vedem, ne vedem,
Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!

3.Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!
Când primejdii stau să vină,
Braţul Lui să vă susţină,
Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!

refren:
Ne vedem, ne vedem,
Doamne-ajută să ne revedem!
Ne vedem, ne vedem,
Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!

4.Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!
Orişiunde-am fi pe lume,
El va pune să ne-adune,
Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!

refren:
Ne vedem, ne vedem,
Doamne-ajută să ne revedem!
Ne vedem, ne vedem,
Dumnezeu cu voi
pân' ne vedem!

650 SĂ FIE DOMNUL PAVĂZA TA,

1.Să fie Domnul pavăza ta,


Să te păzească în calea grea;
Îngeri Săi cei buni
Te poarte prin minuni,
Să-ţi dea tot ce-ţi
doreşte inima...

2.Domnul să-Ţi
fie-aproape oricând,
Să-Ţi dea credinţă
şi Spirit Sfânt,

Cu El biruitor,
În stâlp de foc sau nor,
Să treci pustia spre
un nou pământ!

3.Să te păzească Numele Său,


El să te scape de orice rău;
La biruinţa ta
Steagul vom flutura,
Căci mare este-al
nostru Dumnezeu!

651 CÂND ŞI CUM?

1.Când şi cum?Când şi cum


Ne-om revedea din nou de-acum?

652 SCUMP ISUSE,

1.Scump Isuse, fă-ne azi


Să simţim iubirea Ta,
Şi să n-o putem uita,
Veşnic să umblăm în ea:
În iubire toţi să fim
Şi ca fraţii să trăim.

2.Fă ca şi acest sfânt act


Ce chiar Tu l-ai întocmit
Să ne-aducă-aminte azi
Cât de mult Te-ai umilit:
Ca un serv pe servi, plecat,
Pe picioare ai spălat...

3.Toate-n cer şi pe pământ


Au fost date lui Hristos,
Va trăi în veci cu El
Numai cel dreptcredincios.
Cel la fel de umilit
Ca şi El va fi mărit!

653 CLIPE SOLEMNE

1.Clipe solemne
astăzi ne-amintesc
Jertfa divină dată pe Calvar,
Preţul plătit de Regele ceresc,
Golgota, culme şi-al iubirii far.

2.Clipe solemne
astăzi ne vorbesc
Firea cea veche
să ne-o răstignim,

Răul din inimi,


tot ce-i pământesc,
Piară pe veci şi-n
pace să trăim!

3.Haina dreptăţii dată de Isus,


Albă ca neaua,
s-o păstrez mereu;
Legii divine vreau să-i fiu supus,
Vreau să rămân
un fiu de Dumnezeu!

654 CÂTĂ IUBIRE,

1.Câtă iubire, câtă jertfire


Cerul revarsă pe pământ!
Haruri divine, daruri depline,
Vin de la Domnul cel preasfânt!

refren:
Jertfa iubirii, jertfa Fiului,
N-avem cuvinte-a cânta slava Ta!
Slava jertfirii, slava Tatălui,
Fie 'nălţată slava Ta!

2.Jertfă deplină, drum de lumină,


Spală-mă azi să fiu curat;
Haina dreptăţii, darul vieţii,
Doamne, doresc să fiu salvat!

refren:
Jertfa iubirii, jertfa Fiului,
N-avem cuvinte-a cânta slava Ta!
Slava jertfirii, slava Tatălui,
Fie 'nălţată slava Ta!

655 PIERDUTĂ-N UMBRA MORŢII,

1.Pierdută-n umbra morţii,


o lume rătăcea,
Pe când Nădejdea vieţii
pe cruce se stingea...

Dorind în noi să nască


al slavei Paradis,
Isus, ca jertfă sfântă,
stătea-ntre cer şi-abis!

2.S-a dezbrăcat de slavă,


al lumii Creator,
Cu trupul frânt pe cruce,
El,Robul tuturor...

Şi mila-I ne-nţeleasă
răsună până-n veac:
"O, iartă-i,Sfinte Tată,
căci ei nu ştiu ce fac!"

3.Iubirea răstignită
în suflet mi-am ascuns
Şi azi, la cina sfântă,
văd harul nepătruns,

Văd mila ce se pleacă


spre rugăciunea mea,
Văd dragostea supremă
cu care voi cina!

656 CA UCENICII-N ODAIA DE SUS,

1.Ca ucenicii-n odaia de sus,


Toţi să fim una,
cum Domnul ne-a spus!
Nimeni "întâiul"
şi nimeni "apoi",
Sfânta frăţie fie-ntre noi!

2.Dă-mi mâna,
frate, şi ia-o pe-a mea,
Să trecem
lesne-ncercarea cea grea,
Să biruim strâmtorarea de foc,
Unii cu alţii, stăm la un loc!

3.De ţi-am greşit,


este ceas de iertat,
De ne-am urât,
să grăbim spre-mpăcat!
Doar împreună
formăm un popor,
Doar laolaltă, învingător!

4.Plânsul unirii ne
face mai buni,
Punem în lacrimi
adânci rugăciuni!
Ca ucenicii-n odaia de sus,
Toţi să fim una,
Domnul ne-a spus!

657 ÎN UMILINŢĂ NE-AM PLECAT

1.În umilinţă ne-am plecat


Ca Tine, scump Isus
Şi pe picioare ne-am spălat,
Aşa cum Tu ne-ai spus!

2.Chemaţi prin Duhul Tău cel Sfânt


'Naintea Ta venim!
Cu trupul Tău pe cruce frânt,
Noi azi ne-mpărtăşim!

3.Sorbim iertarea ce ne-ai dat


Prin sângele-Ţi divin,
O viaţă fără de păcat
Ne-ajută să trăim!

4.Iubirea Ta o contemplăm
Aici, la Golgota
Şi steagul păcii-l înălţăm
În amintirea Ta!

5.Prin jertfa Ta îndreptăţiţi,


Cu Tine vom cina
La masa celor mântuiţi,
Slăvind iubirea Ta!

658 FRATE DRAG, ÎNTINDE MÂNA,

1.Frate drag, întinde mâna,


Iartă-mă, căci ţi-am greşit!
Recunosc a mea purtare,
Ştiu că te-am nedreptăţit!

refren:
Vreau să ştiu că m-ai iertat,
Vreau să fiu din nou curat!

2.Am fost plin de nerăbdare


Şi de gânduri rele, plin...
Ca să-mi cer acum iertare,
Înaintea ta eu vin!

refren:
Vreau să ştiu că m-ai iertat,
Vreau să fiu din nou curat!

3.Rog pe Domnul să mă ierte


Pentru tot ce am greşit,
Să mă scape din ispite
Şi să nu mai fiu orbit!

refren:
Vreau să ştiu că m-ai iertat,
Vreau să fiu din nou curat!

659 ISUS NE-A ADUNAT

1.Isus ne-a adunat


În jurul mesei Lui!
Azi ne-amintim, cu gând curat,
De jertfa Domnului...

2.Prin moartea Celui sfânt,


Avem viaţa Sa;
Aşa cum pâinea ni s-a frânt,
Să ne hrănim cu ea!

3.Prin moartea Lui trăim,


Prin sângele-I vărsat,
Aşa cum ne împărtăşim
De vinul nou, curat!

4.Curând va reveni
În toată slava Sa!
La nunta Mielului vom fi,
Cu Domnul vom cina!

660 O, CÂT DE PLĂCUT ESTE LOCUL

1.O, cât de plăcut este locul


În care cu toţi ne-adunăm,
Noi toţi, credincioşi fraţi în Domnul,
Frumos este când ne rugăm!

refren:
Ce frumos, ce frumos,
E locul în care cântăm!
Ce frumos, ce frumos,
Când Domnului ne consacrăm!
2.O, cât de sfinţit este locul
În care, cu imnuri cereşti,
Se-adună să laude pe Domnul
Atâtea oştiri îngereşti!

refren:
Ce frumos, ce frumos,
E locul în care cântăm!
Ce frumos, ce frumos,
Când Domnului ne consacrăm!

3.O, cât de măreţ este locul,


Acolo în inima ta,
Când Rege în ea este Domnul
Şi-n pace te poţi închina!

refren:
Ce frumos, ce frumos,
E locul în care cântăm!
Ce frumos, ce frumos,
Când Domnului ne consacrăm!

661 NU-I DECÂT O STÂNCĂ VIE

1.Nu-i decât o Stâncă vie


Care-nfruntă vijelii!
Ieri şi azi şi-n veşnicie
Stă şi nu se va clinti:
E Hristos, e Stânca vie,
Doar pe El noi vom clădi!

2.Îţi predăm această casă,


S-o sfinţeşti şi s-o-ntăreşti;
Prin lumina ei aleasă,
Numele să-Ţi preamăreşti!
Şi mereu să ne-amintească
Locuinţele cereşti!

3.Una suntem în credinţă,


Capul nostru e Hristos!
Suntem toţi dintr-o sămânţă,
Nimeni nu e mai prejos...
Din cântări de biruinţă
Facem Templul luminos!

4.Duhul Tău să Se-odihnească


Peste cei din casa Ta,
Har de har să ne-ntărească
În credinţă a umbla;
Şi-n curând să fim acasă,
Aleluia,Osana!

662 ÎŢI ÎNCHINĂM LOCAŞUL

1.Îţi închinăm locaşul


pe care l-am zidit,
Părinte-al veşniciei
şi Tată preaiubit!

Să fie casa păcii


şi-a mântuirii stea,
Şi plin de îndurare
să locuieşti în ea!

2.Primeşte Tu locaşul,
Isuse,Domn divin,
Ce ai creat Edenul
şi dorul de senin,

Tu,Rege al iubirii,
spre noi să Te apleci
Şi-n inimile noastre
să locuieşti, în veci!

3.Sfinţeşte Tu, locaşul,


o, Spirit Sfânt divin,
Ţi-aducem mulţumire
şi dar din ce primim;

A noastră mângâiere
în lume eşti doar Tu,
A Ta să fie casa,
rămâi şi ne condu!

4.Îţi consacrăm locaşul,


şi tot ce noi avem,
O,Dumnezeul nostru,
noi Ţie ne predăm;

Pe calea către ceruri


avem un singur dor:
Să-Ţi pregătim mireasă
- un credincios popor!

663 SFINŢEŞTE, DOAMNE,

1.Sfinţeşte,Doamne, casa Ta,


Pacea să fie peste ea;
Prinos al veşnicei iubiri
Ţi-aducem jertfă mulţumiri!

2.Tu eşti de îngeri mai presus,


Cerul întreg nu Ţi-e de-ajuns,
Dar Tu aşa făgăduieşti:
În casa Ta să locuieşti!

3.Aici să afle pacea Ta


Cei ce pe Tine Te-or chema
Şi cei cu inima curaţi
Să fie binecuvântaţi!

4.Să fie-aici un colţ de cer,


Cu viaţă pentru cei ce pier,
Să guste orişicine vrea
Iubirea şi dreptatea Ta!

664 ŢI-ADUCEM,DOAMNE-ACEŞTI COPII!

1.Ţi-aducem Doamne-aceşti copii


Să-i binecuvântezi,
Cu mâna Ta un cer senin
Deasupra lor s-aşezi!

2.Păstrează-i Tu, în grija Ta,


Să crească-n har mereu,
Curaţi, cu toată inima
Iubind pe Dumnezeu!

3.Le-ndreaptă ochii către cer


Să-nvingă lumea rea,
Să-nveţe-al dragostei mister,
Pe Tine-a Te urma!

4.Trimite, Doamne, îngeri buni


Să-i poarte, iubitor,
Spre cerul plin de mari minuni
Să fii al lor Păstor!

5.Cu binecuvântarea Ta
Zideşte-ne deplin,
Să fim, când Tu ne vei chema,
Cu Tine-n veci! Amin.

665 PE MASĂ E TOTUL

1.Pe masă e totul


frumos aşezat!
Gustaţi cu plăcere
ce Domnul ne-a dat!
refren:
Veniţi şi gustaţi cât
de bun e Isus,
Căci tot ce e bun
se coboară de sus!

2.La fel Se-ngrijeşte


de flori şi furnici;
Izvorul adapă pe
mari şi pe mici.

refren:
Veniţi şi gustaţi cât
de bun e Isus,
Căci tot ce e bun
se coboară de sus!

666 BATE CEASUL

1.Bate ceasul vremii:


Bing, bang, bing, bang!
Inima grăbeşte:
Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac,
Vine ziua judecăţii!
Vino, vino şi te-ascunde
în Hristos Isus!

667 FERICE CASA UNDE TU, ISUSE,

1.Ferice casa unde Tu, Isuse,


Eşti Musafirul cel mai bun venit
Tu vii cu binecuvântări nespuse
În viaţa celor care Te-au primit!

Ferice casa unde toţi aşteaptă


Porunca Ta sau blândul Tău îndemn
Şi la tot pasul către Tine-ndreaptă
În rugă, ochiul, aşteptând, un semn.

2.Ferice casa unde soţ, soţie,


În Tine Doamne-un spirit sunt şi-un gând,
Şi-având iubirea Ta drept chezăşie,
Deplin uniţi în noua viaţă sunt,

Şi unde amândoi mereu cu Tine


În greu şi-n bine dornici se unesc,
Căci Tu le eşti nădejdea de mai bine
Şi-n Tine tot mai mult ei se iubesc!
3.Ferice casa unde copilaşul
În rugăciune zilnic Ţi-e adus,
Ca Tu, să-l aperi Doamne, la tot pasul,
Prieten bun al celor mici, Isus!

Şi unde toţi cu dragoste aleargă


Ca să asculte sfatul Tău curat,
De mici să-nveţe-n adevăr să meargă
Sub jugul Tău cel lesne de purtat!

4.Ferice casa unde bucuria


Cu Tine toţi o-mpart întâi şi-ntâi,
Iar în dureri tot Tu eşti doctoria,
Căci Tu pe toţi îi vindeci şi-i mângâi!...

Ferice-apoi când la sfârşit de cale


Toţi pregătiţi privesc cu dor nespus
Spre marea zi a revenirii Tale,
Ca Tu să-i iei la Tine scump Isus!

668 CE FERICIT E-ACEL CĂMIN

1.Ce fericit e-acel cămin


Unde e domn Hristos!
Nu e nimic de har mai plin,
Şi nici mai preţios!

2.Ce fericit e-acel cămin


Unde sunt rugăciuni!
E ca un colţ de cer senin,
Păzit de îngeri buni!

3.Ce fericit e-acel cămin


În care toţi doresc
Harul Cuvântului divin,
Pe care ei clădesc!

4.Doamne, rămâi cu pacea Ta


Şi în al meu cămin,
Dragostea Ta s-o pot cânta
Aici şi-n veci, Amin!

669 REVARSĂ, DOAMNE, PACE ŞI IUBIRE

1.Revarsă,Doamne,
pace şi iubire
În fiecare casă de creştin,
Să vieţuim în bună învoire,
Sub strălucirea unui cer senin!
2.În fiecare inimă să bată
Iubire, har şi adevăr divin,
Să fie, prin
puterea-Ţi minunată,
Un colţ de Paradis orice cămin!

3.Alungă tot ce
încă ne mai doare
Şi egoismul firii omeneşti...
Ne dă un duh de pace şi iertare
Şi în iubirea Ta să ne uneşti!

4.Îţi mulţumim că
Tu ne-ai dat familii,
Îţi mulţumim că
ne simţim iubiţi!

Rămâi cu noi,
şi-n ziua mântuirii
Părinţi, copii
să-Ţi cânte fericiţi!

670 ÎN ZORI EDENICI,

1.În zori edenici,Tată,


Coboară, Te rugăm!
La capăt de cărare
Cu drag Te aşteptăm.

Noi nu ne vom ascunde


Când Tu ne chemi în zori,
Vom alerga pe cale,
Spre Tine-ncrezători.

2.În ceasul consacrării,


În rugă-ngenuncheaţi,
Cu har dorim, Părinte,
Să fim încununaţi;

Din voia Ta vom face


Al vieţii noastre drum,
Iar Tu, din noi, unelte
Să faci,Părinte bun.

3.Lumină din lumină


Şi har din har să dăm
Şi stele în cunună
Mulţime s-adunăm;

Şi-apoi, la nunta slavei,


Cu cei aleşi ai Tăi,
La sfânta bucurie,
Să ne aflăm şi noi.

671 EŞTI PE CALEA MÂNTUIRII,

1.Eşti pe calea mântuirii,


Dar copiii unde-ţi sunt?
Vrei să-i laşi pradă pieirii
Rătăcind pe-acest pământ?

refren:
Voi, părinţi, vă luaţi copiii,
Ei de Domnul v-au fost daţi,
Spre izvorul mântuirii
Să-i întoarceţi vă luptaţi!

2.Pentru ce nu şed copiii


Lângă tine, mamă-acum?
Pentru ce în vadul lumii
Văd un loc aşa de bun?

refren:
Voi, părinţi, vă luaţi copiii,
Ei de Domnul v-au fost daţi,
Spre izvorul mântuirii
Să-i întoarceţi vă luptaţi!

3.Tu te afli-n casa păcii


Şi eşti foarte fericit,
Dar copilul tău, creştine,
Azi în lume-i rătăcit.

refren:
Voi, părinţi, vă luaţi copiii,
Ei de Domnul v-au fost daţi,
Spre izvorul mântuirii
Să-i întoarceţi vă luptaţi!

4.Ah, vorbiţi-le degrabă,


Plângeţi azi şi vă rugaţi,
Calea bună ei s-aleagă
Şi în cer cu ei să staţi!

refren:
Voi, părinţi, vă luaţi copiii,
Ei de Domnul v-au fost daţi,
Spre izvorul mântuirii
Să-i întoarceţi vă luptaţi!
672 FIUL MEU,

1.Fiul meu,* niciodată


Nu uita sfatul meu!
(:Chibzuinţa să-ţi placă:
Nu te-atinge de rău!:)

2.Fiul meu,* ia povaţă,


Scrie-o-n inima ta!
(:Dumnezeu îţi dă viaţă
Când iubeşti Legea Sa!:)

3.Fiul meu,* în credinţă


Fii cu gândul curat!
(:Vei avea biruinţă
De Isus ancorat!:)

4.Fiul meu,* în slujire


Pune-ţi dragostea ta!
(:Doar aşa, fericire-ţi
Va găsi inima!:)

5.Fiul meu,* pân' la moarte


Domnul fie-ţi model!
(:Recunoaşte-L în toate,
Căci nădejdea-i în El!:)

673 DUMNEZEU, PRINTR-O MAMĂ,

1.Dumnezeu, printr-o mamă,


la viaţă ne-a chemat,
Să-nţelegem iubirea
prin care ne-a creat.

Ca un semn ceresc,
de-a lung de vremi,
Al mamei suflet ne-a vegheat
Şi-ntr-un cântec de leagăn
odihnă am aflat.

2.Dumnezeu, câte-o mamă


din dragoste ne-a dat
Să ne fie aproape,
cu har îmbelşugat;

Ca un sol divin,
de-a lung de drum,
Al mamei suflet
ne-a-ndemnat
Ca să creştem spre soare,
ca nufărul curat.

3.Dumnezeu, ca o mamă,
viaţa Lui ne-a dat
Să ne strângă sub aripi
din lumea de păcat;

Cu un veşnic dor
,de-a lung de cer,
Al mamei suflet
ne-a-ndrumat
Să ajungem acasă,
la Tatăl adorat.

674 UN NUME SCUMP

1.Un nume scump


şi dulce este mama,
Prin ochii ei privesc
spre Dumnezeu...

Abia acum, târziu,


îmi pot da seama
Ce multe flori
a pus în jurul meu...

2.Împovărat, mergând
pe drumul vieţii,
Spre cer mi-ndrept
şi lacrimă şi dor,

Căci n-am să uit


cântarea tinereţii
Şoptită-n graiul
mamei, iubitor.

3.Nu-mi pot rosti


iubirea în cuvinte;
De dragul ei
mi-s gândurile flori

Şi parcă simt
cum inima-i fierbinte,
Se roagă iar,
ca de atâtea ori...

4.Isuse scump,
din ruga mamei mele
Aş vrea să faci
un cântec minunat,
Să Ţi-l cântăm
la poarta dintre stele
A unui nou Eden,
răscumpărat!

675 DIN AMURG DE ZARE,

1.Din amurg de zare,


Către cerul plin de dor,
Zilnic ne-a condus mama,
Înger păzitor.

refren:
Stropi de cer, ploi de har
Numai Tu poţi revărsa,
După voia Ta,Doamne,
Pentru mama mea!

2.Spre mai sus de stele,


Ca un zbor de păsări lin,
Zilnic şi-a 'nălţat mama
Glas de rugă plin.

refren:
Stropi de cer, ploi de har
Numai Tu poţi revărsa,
După voia Ta,Doamne,
Pentru mama mea!

3.Din adânc de vreme,


Ca o umbră-a Celui sfânt,
Zilnic ne-a vegheat mama
Pe acest pământ.

refren:
Stropi de cer, ploi de har
Numai Tu poţi revărsa,
După voia Ta,Doamne,
Pentru mama mea!

676 TĂTICUL MEU,

1.Tăticul meu, cât te iubesc,


Tu eşti scutul meu
ce m-ajuţi să cresc...
Tu eşti braţ puternic
pe drum cât de greu,
Căci mă iubeşti, tăticul meu!
2.Tăticul meu, cât eşti de bun,
Îţi simt mâna ta
la-nceput de drum;
Prin tine Îl văd
astăzi pe Dumnezeu
Şi te iubesc, tăticul meu!

3.Tăticul meu, un gând frumos


Eu port pentru tine
prea bucuros;
De grija ce-mi porţi
a-nflorit chipul tău
Şi te iubesc, tăticul meu!

677 ÎNCĂ-O ZI DE HAR TRECU,

1.Înc-o zi de har trecu,


Ochii-nchide-mi Tu de-acu',
Tată, ochiu-Ţi veghetor
Las' să-mi fie păzitor!

2.În ceva azi de-am greşit,


Doamne,Cel ce m-ai iubit,
Iartă fapta mea cea rea
Şi mi-o şterge-n mila Ta!

3.Şi pe toţi ai mei iubiţi,


Ţine-i de cel rău feriţi,
Doamne, şi pe copilaşi
Tu să-i aperi de vrăjmaş!

4.Pe bolnavi să-i odihneşti,


De săraci să Te-ngrijeşti,
Şterge lacrimile lor,
Mie dă-mi un somn uşor!

678 LA CEAS DE ASFINŢIT

1.La ceas de asfinţit


În rugă ne-am unit:
Rămâi cu noi,Isuse,Tu,
În pace ne condu!

2.La tronul Tău de sus,


Acolo umbre nu-s;
Îţi cântă mii de heruvimi
În ţara de lumini!

3.Ce slab e-al nostru cânt,


Un fum purtat de vânt
Şi totuşi poartă-al nostru dor
Deasupra stelelor...

4.În jur e-atâta calm,


E-o linişte de psalm...
Când numele ,,Isus" rostim,
În pace ne-odihnim!

5.Visăm un răsărit
De viaţă, nesfârşit
Şi până-n zorii lumii noi,
Isuse, fii cu noi!

679 CÂND SEARA BLÂND COBOARĂ

1.Când seara blând coboară


Şi-o altă zi s-a dus,
Cu toţi ne strângem iară
În jurul lui Isus.

2.Ce dulce e chemarea


Părintelui ceresc,
Când vine înserarea
Şi stele strălucesc!

3.Frumoasă e cântarea
Şi-al rugăciunii glas
Ce-nvinge depărtarea
Spre-al cerului popas!

4.Prin cânt şi rugăciune


Primim atâta har!
Când soarele apune,
Speranţe noi răsar.

5.A Lui făgăduinţă


Ne poartă ca în vis
S-ajungem, prin credinţă,
Acasă-n Paradis.

6.Ne-aşteaptă dimineaţa;
Privim mereu spre sus;
O, ce frumoasă-i viaţa
Alături de Isus!

680 CÂND SE LASĂ UMBRA SERII

1.Când se lasă umbra serii


Peste dealuri şi câmpii
Şi când stelele se-arată
Luminând în raze vii,

Gândul meu
e-atunci la Domnul,
Depărtat de tot ce-i rău
Şi înalţ o rugăciune
Către bunul Dumnezeu.

2.Depărtat de ale lumii


Seara Domnului servesc
Şi simt pace-n al meu suflet
Când la El mereu gândesc.

Fericit mă simt atuncea


Când, uitând cele de jos,
Îmi îndrept a mea gândire
Către Legea lui Hristos!

3.De când merg


pe calea dreaptă
După-al Domnului Cuvânt,
Vesel sunt în al meu suflet,
Veşnic imnuri vreau să-I cânt.

Azi nimic nu mă-ntristează,


Nici duşmanii nu-i urăsc,
Căci eu nu mai sunt din lume,
Sunt al Tatălui ceresc.

681 O, CÂT E DE TAINIC AFARĂ!

1.O, cât e de tainic afară!


Amurgul e surâzător,
Când pasărea imnul de seară
(:Şi-l cântă mângâietor...:)

2.Nici florile nu pot să tacă,


Cuvintele lor sunt mister...
În rugă petalele-şi pleacă
(:Şi 'nalţă parfum spre cer.:)

3.Oriunde privirea se-opreşte,


Văd totul în rugă plecat,
Pe ape măreţ se-oglindeşte
(:Tot cerul Său înstelat!:)

4.Natura, în rugă fierbinte


Cerându-şi odihnă de-acu',
Aşa-mi zice: "Vezi, ţine minte,
(:Mereu să te rogi şi tu!"...:)
682 DACĂ PACEA LIN SE LASĂ

1.Dacă pacea lin se lasă


Peste fire-n ceas de seară,
(:E ca dorul ce m-apasă
Zbor spre cer să prindă iară...:)

2.Dacă stele scânteiază,


Bolta nopţii de-nsenină,
(:E ca ochii mei să vază
Drum spre ţara de lumină...:)

3.Dacă îngerii coboară


Şi cu şoapta lor mă-mbie,
(:E ca-n suflet să-mi răsară
Armonii de veşnicie... :)

683 S-A-NNOPTAT

1.S-a-nnoptat de-acuma,
Strângeţi-vă mâna!
Doamne, fii cu noi!
Noapte bună!

684 ZIUA TRECE UŞOR,

1.Ziua trece uşor,


Stele-n cer se aprind,
Rândunele-n cuibul lor
Se aşază, ciripind

Rugăciuni, glas de dor,


Ca un foc se-nteţesc
Şi se 'nalţă uşor,
Pân' la tronul ceresc.

2.Întunericul greu,
Noaptea rece-a venit,
Dar Isus e-n pieptul meu
Şi tristeţea-a risipit...

Focul Tău,Doamne sfânt,


A străpuns noaptea grea,
Liniştind, încălzind,
Luminând viaţa mea.

3.Liniştit, poţi vedea


Câtă pace-i sub zări
Când se-aprinde doar o stea
Pe-ale rugilor cărări...

Harul Tău,Tată sfânt,


Te implor să-mi trimiţi
Să trăiesc, luminând
Pentru cei rătăciţi!

685 O, DOAMNE, NOAPTEA A VENIT,

1.O,Doamne, noaptea a venit,


Ascultă ruga mea,
În sufletu-mi neodihnit
Coboară pacea Ta,
Coboară pacea ta!...

2.Rămâi cu mine pe-nserat


Căci nu mai pot vedea...
Când totu-n jur e-ntunecat,
Tu eşti lumina mea,
Tu eşti lumina mea!

3.Prin întuneric de păcat


Tu poţi să faci minuni,
Să fiu mereu înconjurat
De îngerii cei buni,
De îngerii cei buni!

4.Cu psalmi închide ochii mei,


Fereşte-mă de rău,
La Tine-aproape să mă iei,
S-adorm pe braţul Tău,
S-adorm pe braţul Tău!

5.Iar când va trece noaptea grea,


Şi-n zori mă voi trezi,
Să văd Împărăţia Ta
Pe plai de veşnicii,
Pe plai de veşnicii!

686 DOAMNE, NOAPTEA S-A LĂSAT,

1.Doamne, noaptea s-a lăsat,


Eu mă simt împovărat...
Tu eşti astru preacurat,
Fii cu mine ne-ncetat!

2.Munca zilei s-a sfârşit,


Fii,Isuse, preamărit!
Ştiu că Tu mi-ai dăruit
Noaptea pentru odihnit.
3.Iată, stele-acum zăresc,
O, cât de frumos lucesc,
Parcă-aud cum povestesc:
"Cât de mult Eu te iubesc!"

4.Amândouă mâini le-adun


Rugăciunea să mi-o spun:
"Odihneşte-mă acum
Dumnezeule preabun!"

687 CU ŞOAPTE DE-AMURG

1.Cu şoapte de-amurg


împletesc ruga mea
Când stele, sclipind, răsar,
Durerea mi-ascund
într-un cântec străvechi
Şi pacea coboară iar...

Zăresc prin albastru, ca-n vis,


Căminul de Domnul promis
Şi-adorm liniştit
că Isus m-a iubit
Şi-n cer loc mi-a pregătit...

2.Uita-voi curând
cât de mult m-a durut
Păcatul în orice pas;
La porţi de măriri
mă aşteaptă Isus
La El să mă ia acas'.

De slavă cerescul palat


În doruri îl port ne-ncetat,
Cu şoapte de-amurg
împletesc ruga mea
Şi-n suflet am pacea Sa.

688 RĂMÂI CU PACEA TA,

1.Rămâi cu pacea Ta,


Părinte,Te rugăm,
Prin Duhul Sfânt a Te urma,
Noi Ţie ne-ncredinţăm!

2.Rămâi cu harul Tău,


Căci ziua-i spre apus,
Să ne fereşti de orice rău,
Prin dragostea Ta, Isus!
3.Rămâi pe veci în noi,
O,Tată,Te rugăm,
Ne fii speranţă în nevoi,
Isuse, Te aşteptăm!

689 CU MIREASMA RUGII SFINTE,

1.Cu mireasma rugii sfinte,


Spuse-n ceas de asfinţit,
Inima mi-e iarăşi plină,
Sufletul mi-e liniştit...

2.Într-o clipă, ca o taină,


Zborul cântecului meu
Trece negurile lumii
Până sus, la Dumnezeu...

3.Şi mă simt din nou acasă,


Fără preţ răscumpărat,
Mult mai mult decât vreodată
Am crezut şi am sperat...

4.Şi din nou, în şoapta rugii,


Îmi revărs, tot dorul meu,
Prin iubirea-Ţi minunată,
Doamne, ia-mă-n cerul Tău!

690 BLÂND PĂSTOR AL VIEŢII MELE,

1.Blând Păstor al vieţii mele,


Somn pe pleoape Tu să-mi pui!
Picură-mi argint de stele
În potirul visului...

2.Mâna Ta m-a dus, de mână,


Pe al zilei drum spinos,
Chiar şi-n noapte să rămână,
Peste mine, scump Hristos!

3.Mângâierea Ta divină
Să mă ţină până-n zori
Şi-mi vei fi din nou lumină,
Tu, iubitul meu Păstor!

691 PACEA SERII CADE LIN,

1.Pacea serii cade lin,


Dinspre stele îngeri vin;
Las al lumii greu tumult,
Şoapta cerului s-ascult...

2.Prin Cuvântul Tău curat,


Eu mă simt la cer 'nălţat...
Sunt al Tău,Isuse bun,
Într-o lume de minuni!

3.Doamne, din seninul cer,


Toarnă-n suflet mângâieri,
Luminează noaptea mea
Şi-ncălzeşte-mi inima!

692 IAR O NOAPTE-AM ODIHNIT,

1.Iar o noapte-am odihnit,


De-orice rău am fost păzit...
Tată, cum mereu mi-ai fost,
Fi-mi şi astăzi adăpost.

2.Spirit Sfânt să-mi dai şi sfat,


Să mă aperi de păcat!
Pe al vieţii drum spinos,
Fă să merg victorios!

3.Binele să-l săvârşesc,


Orice rău să ocolesc,
Legea Ta mereu s-o ţiu
Şi de Tine demn să fiu!

693 LASĂ HARPA TA SĂ SUNE

1.Lasă harpa ta să sune


Chiar din zori cum te-ai trezit,
Vesel vin' la rugăciune
Mulţumind Cui te-a păzit...

2.Da, înalţă-acum cântare


Pân' la tronul cel de har:
Domnu-ţi dă din îndurare
Viaţa, mântuirea-n dar!

3.Ce plăcut e dimineaţa,


Când din inimă adus,
Cântu-ţi veseleşte faţa
Şi te 'nalţă spre Isus!

4.O,Isuse, fă-mă-n stare


Ca, de cum m-am deşteptat,
Cât va fi ziua de mare,
Eu să-Ţi cânt neîncetat!
694 ISUSE BLÂND, LUMINA MEA,

1.Isuse blând, lumina mea,


Şi-n noaptea-aceasta m-ai păzit...
De cum mă scol, eu, faţa Ta
O vreau, că-i dulce la privit!

2.M-am odihnit sub ochiul Tău,


La capul meu ai privegheat;
Tu m-ai ferit de orice rău
Şi sănătos m-ai deşteptat.

3.Acum din nou viaţă-mi dai,


Iar eu tot Ţie Ţi-o închin!
În preajma mea Te rog să stai,
Ca-n veac de Tine să mă ţin...

4.Cu mâna Ta mă ţine Tu,


Să nu mai cad pe drumul rău,
Cu-a Ta iubire mă condu,
Ca să rămân pe veci al Tău!

695 BUN SOSIT,

1.Bun sosit, o, zori frumoase!


Soarele 'nălţat pe cer
Cu-a' lui raze maiestuoase
Dă viaţă şi puteri!

Vârful dealului se-aprinde,


Parcă arde-n vâlvătăi;
Cu mai mare foc cuprinde
(:Dragostea lu-Isus pe-ai Săi!:)

2.Bun sosit, o, zori frumoase!


După-un timp întunecat,
Raze mult mai maiestuoase
Răspândeşte Cel prea-nalt,

Căci Isus e-al nostru Soare,


Plin de har, de milă plin,
Dragostea-I mântuitoare
(:Şterge lacrimi şi suspin!:)

3.Pentru ce v-aţi teme oare,


Voi, urmaşi ai lui Hristos?
Stingeţi griji chinuitoare
Şi păcatul ce v-a ros!
Soarele îndreptăţirii
Se înalţă-n slavă, sus!
Vine ziua mântuirii,
(:Vine-al nostru Domn Isus!:)

696 DIN NOU SE-ARATĂ

1.Din nou se-arată o dimineaţă


Şi mierla cântă iar pe pământ...
Totul te-mbie, ca-ntr-o cântare,
Să strângi în suflet Cuvântul sfânt.

2.Perle de rouă, raze de soare


Se-arată astăzi, ca-n prima zi.
Totul e slavă, e o chemare,
Când Tatăl vine la-ai Săi copii.

3.Al Lui e cerul şi dimineaţa;


Edenul veşnic El l-a creat.
Cântaţi cu toţii marea iubire,
Ziua de astăzi, ce El ne-a dat!

697 DIMINEAŢA A SOSIT,

1.Dimineaţa a sosit,
Vrăbii cântă-n răsărit,
Toată casa ne-am trezit
Să-L slăvim pe Domnul.

2.Tu,Izvor de daruri vii,


Dă-ne pâine-n astă zi,
Viaţa noastră s-o susţii,
Căci doar Tu eşti Domnul!

3.Ne păzeşte ne-ncetat


Şi condu-ne cu-al Tău sfat!
Să ne ţii fără păcat
Lângă Tine,Doamne!

4.Să-nvăţăm, prin Duhul Sfânt,


Voia Ta-n al Tău Cuvânt,
Zi de zi în har umblând,
După Tine,Doamne!

5.Cu tot cerul Te slăvim,


Tată,Fiu şi Duh divin,
Într-acelaşi gând,Amin,
Doar pe Tine,Doamne!

698 ÎN FIECARE ZORI DE ZI


1.În fiecare zori de zi
Iubirea Lui ne va trezi,
Isus învinge noaptea grea,
Ne dă din nou viaţa Sa.

2.Al rugăciunii glas şoptit


Deschide cerul infinit,
Comori de pace şi de har
Primim de sus, din Sanctuar...

3.Pe-al crucii drum însângerat


Vom birui cu-adevărat;
Din ale frunţii Lui sudori
Răsar 'naintea noastră flori...

4.Ne cheamă Domnul către zări


Şi n-avem frică de-ncercări;
Cu El le trecem rând pe rând,
A Sa venire aşteptând.

699 AL TĂU SUNT, DOAMNE,

1.Al Tău sunt,


Doamne, Te voi iubi,
Doar pentru Tine
trăiesc şi voi muri!

2.Te-ndură Doamne,
Nu ne lăsa,
Prin har condu-ne
la mântuirea Ta!

700 SCUMP ISUS,

1.Scump Isus, ajută-mi,Tu,


Prin al Tău Duh mă condu,
Zi şi noapte să-Ţi slujesc,
Fericit să Te vestesc!

2.Fii cu mine zi de zi,


Prin tot ce-ar putea veni,
Să rămân sub scutul Tău
Şi să trec prin orice greu!

3.Dă-mi şi astăzi Duhul Sfânt,


Să păzesc al Tău Cuvânt,
Legea Ta s-o împlinesc,
Ne-ncetat să Te iubesc!
701 DOAMNE, PE CĂRAREA TA,

1.Doamne, pe cărarea Ta,


Vreau şi azi a Te urma,
Fi-mi pe drum necunoscut
Far luminător şi scut!

2.Când mă-ncearcă ceasul greu,


Ia-mă,Tu, pe braţul Tău,
Astăzi vreau să pot cânta
Toată îndurarea Ta!

3.Unge ochii mei cu har


Ca să desluşesc mai clar,
Orice rău să biruiesc
Doar prin Duhul Tău ceresc!

4.Harnic sunt la lucrul meu


Când mă ştiu copil al Tău!
În credinţă mă-nnoiesc
Când spre ceruri tot privesc.

702 CU NOI, CU TOŢI,SĂ FIE AZI HARUL!

1.Cu noi, cu toţi, să fie


Azi harul lui Hristos,
Statornici să ne ţie
Pe drumul cel spinos!

2.Căci pe îngusta cale


N-am şti umbla defel,
Dar noi ştim fiecare:
Suntem păziţi de El!

3.Speranţa noastră toată


E-n harul lui Hristos;
Eu nu mă tem vreodată,
Căci Domnu-i credincios!

4.Chiar când vin tari ispite,


Mai tare-i harul Lui
Şi ele sunt gonite,
Iar eu al Lui rămâi.

5.De-aceea Doamne, Ţie


Ne închinăm voios;
Cu noi, cu toţi să fie
Azi harul lui Hristos!

703 TOŢI COPILAŞII CE VIN LA ISUS


1.Toţi copilaşii ce vin la Isus
Vor fi conduşi la Tatăl, sus
Şi ei de-a pururi vor fi fericiţi,
Căci vor trăi lângă cei mântuiţi.

refren:
La Tatăl sus, în Paradis,
Ei vor trăi ca în vis
Şi vor cânta: Aleluia,
Iar Tatăl îi va-mbrăţişa!

2.Sus în mărire cu
Domnul vor sta
Câţi de părinţi vor asculta,
Cei ce pe Domnul Isus vor iubi,
Iar pe bolnavi şi săraci vor sluji.

refren:
La Tatăl sus, în Paradis,
Ei vor trăi ca în vis
Şi vor cânta: Aleluia,
Iar Tatăl îi va-mbrăţişa!

3.Ca să ajungă la Tatăl de sus,


Vor face tot ce-a zis Isus,
Sfânta Scriptură o vor cerceta
Şi tot mereu
drumul bun vor urma.

refren:
La Tatăl sus, în Paradis,
Ei vor trăi ca în vis
Şi vor cânta: Aleluia,
Iar Tatăl îi va-mbrăţişa!

704 CELUI SFÂNT, MĂRIRE

1.Celui sfânt, mărire


Cântă îngeri mii,
Jos întreaga fire
'Nalţe melodii!

2.Slavă-n zări albastre,


Slavă pe pământ,
Cântă mii de astre:
"Domnul este sfânt!"

3.Ceru-ntreg răspunde:
"Sfânt va fi mereu,
Veşnic şi oriunde,
Domnul Dumnezeu!"

705 CÂND SOARELE SE-ARATĂ IAR

1.Când soarele se-arată iar


Şi mugurii din nou răsar,
Mă-ntreb uimit: Din ce izvor?
Şi-ascult apoi răspunsul lor:
.,,Mărire,Ţie,Creator!"

706 ŞTII TU OARE CÂTE STELE

1.Ştii tu oare câte stele


Strălucesc pe cer senin,
Şi câţi, tot privind la ele,
Se întreabă de-unde vin?

refren:
Domnul toate-n astă lume
Le-a făcut şi sunt prea bune,
Fie pururea slăvit
Că pe oameni i-a iubit!

2.Ştii tu câte flori în lume


Răspândesc parfumul lor,
Câte harnice albine
Strâng din mierea florilor?

refren:
Domnul toate-n astă lume
Le-a făcut şi sunt prea bune,
Fie pururea slăvit
Că pe oameni i-a iubit!

3.Ştii tu câte păsări cântă


Şi pe-ai lor pui îi hrănesc,
Şi câţi copilaşi ascultă
Pe măicuţa şi-o iubesc?

refren:
Domnul toate-n astă lume
Le-a făcut şi sunt prea bune,
Fie pururea slăvit
Că pe oameni i-a iubit!

707 TOT CE E-N JURUL NOSTRU,

1.Tot ce e-n jurul nostru,


Ni-e dat de Dumnezeu;
Frumosul cer albastru
E tot un dar al Său.

refren:
Tot ce este bun vine de la Dumnezeu,
De la iubitul nostru Tată,
Prin mila Lui nemăsurată!

2.El soare ne dă ziua


Şi noaptea, stele mii,
Pe cer trimite luna
Şi roua-n zori de zi.

refren:
Tot ce este bun vine de la Dumnezeu,
De la iubitul nostru Tată,
Prin mila Lui nemăsurată!

3.Sămânţa o hrăneşte
Dând ploaie pe pământ,
O face de-ncolţeşte,
Şi-i dă apoi rod mult.

refren:
Tot ce este bun vine de la Dumnezeu,
De la iubitul nostru Tată,
Prin mila Lui nemăsurată!

4.El face să răsară


Mulţimi de flori pe câmp;
Plăcuta primăvară
E de la Tatăl sfânt.

refren:
Tot ce este bun vine de la Dumnezeu,
De la iubitul nostru Tată,
Prin mila Lui nemăsurată!

5.El dă şi sănătate,
Şi pace, bucurii,
Noi să-L urmăm în toate,
Să fim ai Lui copii!

refren:
Tot ce este bun vine de la Dumnezeu,
De la iubitul nostru Tată,
Prin mila Lui nemăsurată!

708 CERUL ŞI PĂMÂNTUL


1.Cerul şi pământul
Azi unite-n cânt
'Nalţă preamărire
Fiului cel sfânt.

2.Imnuri, osanale
Mielului iubit,
Fratelui mai mare,
Domnului slăvit.

3.Celui ce pe cruce
Viaţa ne-a adus,
Slavă şi mărire,
Slavă lui Isus!

709 CINE OARE NE-A CREAT?

1.Cine oare ne-a creat?


Cine pomii a-mbrăcat?
Cine-a presărat cu flori
Câmpul cu mii de culori?

refren:
Domnul sfânt,Domnul sfânt,
A creat întreg pământ,
Lăudat, lăudat,
Fie binecuvântat!

2.Păsări ce se-ntrec în zbor


Ciripesc în graiul lor,
Iar pârâu-şi face loc
Murmurând în al său joc.

refren:
Domnul sfânt,Domnul sfânt,
A creat întreg pământ,
Lăudat, lăudat,
Fie binecuvântat!

3.Stelele din depărtări


Se-oglindesc sclipind în mări...
Zorile când s-au ivit
Soarele e-n răsărit.

refren:
Domnul sfânt,Domnul sfânt,
A creat întreg pământ,
Lăudat, lăudat,
Fie binecuvântat!
4.Dumnezeu Cel bun şi sfânt
A făcut cer şi pământ
Şi frumos le-a-mpodobit,
Minunat, ne-nchipuit!

refren:
Domnul sfânt,Domnul sfânt,
A creat întreg pământ,
Lăudat, lăudat,
Fie binecuvântat!

710 ORICÂTE VRĂBII SUNT PE GARD

1.Oricâte vrăbii sunt pe gard


Le ştie Dumnezeu!
Când ele-s scumpe-n ochii Săi,
Cu cât mai scump sunt eu!

refren:
Ce scump Îi sunt,
ce scump Îi sunt,
Ştiu bine că-I sunt scump!

Când păsări,
flori sunt scumpe Lui,
Cu cât mai scump sunt eu!

2.El crinii-n câmp i-a zugrăvit


Şi-n ei parfum a pus,
Dar tot mai mult El m-a iubit
Pe mine prin Isus!

refren:
Ce scump Îi sunt,
ce scump Îi sunt,
Ştiu bine că-I sunt scump!

Când păsări,
flori sunt scumpe Lui,
Cu cât mai scump sunt eu!

3.Da,Domnul a-ngrijit de flori


Şi-apoi de păsări mii,
Dar grija-I toată e de noi,
De scumpii Lui copii!

refren:
Ce scump Îi sunt,
ce scump Îi sunt,
Ştiu bine că-I sunt scump!
Când păsări,
flori sunt scumpe Lui,
Cu cât mai scump sunt eu!

711 STAU ŞI PRIVESC CERUL MINUNAT

1.Stau şi privesc cerul minunat


Şi mă întreb cine l-a creat?
Cine conduce strălucitor
Mersul stelelor?

refren:
Domnul toate le-a creat,
O, cât e de minunat!
Fără de margini, iubirea Sa
E speranţa mea!

2.Cine-a făcut mierea florilor,


Mii de albine s-o ducă-n zbor,
Iar prin păduri, ciripind zglobii,
Păsărele mii?

refren:
Domnul toate le-a creat,
O, cât e de minunat!
Fără de margini, iubirea Sa
E speranţa mea!

3.Cine aprinde lumina-n zori


Şi strânge apă s-o pună-n nori?
Cine veghează s-avem oricând
Pâine pe pământ?

refren:
Domnul toate le-a creat,
O, cât e de minunat!
Fără de margini, iubirea Sa
E speranţa mea!

4.Cine-a făcut după chipul Său


Oameni, copii ai lui Dumnezeu?
Cine-a ţesut, bun şi iubitor,
Fericirea lor?

refren:
Domnul toate le-a creat,
O, cât e de minunat!
Fără de margini, iubirea Sa
E speranţa mea!
712 SCUMP ISUS

1.Scump Isus, scump Isus,


Dă-mi ureche de-ascultat,
Dă-mi şi ochi ca să privească
Înspre Tine ne-ncetat!
Inimă dă-mi să iubească
Legea Ta aşa cum Tu ai spus,
Scump Isus, scump Isus!

2.Scump Isus, scump Isus,


Dă-mi credinţă ne-ncetat,
Dă-mi a Ta înţelepciune
Şi un suflet nepătat!
Aripi dă-mi, de rugăciune,
Să mă 'nalţe tot mereu mai sus,
Scump Isus, scump Isus!

713 EU CUNOSC UN MIELUŞEL

1.Eu cunosc un mieluşel:


Nu-i ascultător defel!
Tot umblând de capul său
Apucase drumul rău...

refren:
Ce să vezi?
Acel miel rătăcit
Am fost eu,
dar Domnul m-a iubit;
Şi degrabă, şi degrabă,
A venit şi m-a găsit!

2.Eu cunosc un mieluşel


Rătăcit ca vai de el,
Tot umblând în rele căi
Numai răni şi vânătăi.

refren:
Ce să vezi?
Acel miel rătăcit
Am fost eu,
dar Domnul m-a iubit;
Şi degrabă, şi degrabă,
A venit şi m-a găsit!

3.Eu cunosc un miel zglobiu:


Rătăcise prin pustiu
Lupii răi l-au alergat...
Ce minune c-a scăpat!

refren:
Ce să vezi?
Acel miel rătăcit
Am fost eu,
dar Domnul m-a iubit;
Şi degrabă, şi degrabă,
A venit şi m-a găsit!

4.Da, un miel cunosc şi eu:


L-a găsit Păstorul său...
Din desişul cel spinos
Blând l-a scos cu braţ vânjos.

refren:
Ce să vezi?
Acel miel rătăcit
Am fost eu,
dar Domnul m-a iubit;
Şi degrabă, şi degrabă,
A venit şi m-a găsit!

5.Eu sunt mielul,


cum v-am spus,
Iar Păstorul e Isus!
Lui I-urmez şi mă supun
Ca să merg pe drumul bun.

refren:
Da, da, da,
Acel miel blând,supus,
Eu voi fi, iubit Păstor,Isus
Şi de-acuma, tot de Tine,
Eu pe veci mă las condus!

714 SUNT COPIL DE ÎMPĂRAT,

1.Sunt copil de Împărat,


de-Mpărat, de-Mpărat,
Sunt copil de Împărat
şi eu cânt pe cale...

Nu mi-e frică de nimic,


de Isus eu sunt ferit,
Domnul e la dreapta mea
şi eu cânt pe cale!

2.Merg spre casă fericit,


fericit, fericit,
Merg spre casă fericit
şi eu cânt pe cale.

Spre oraşul luminat


îmbrăcat cu diamant,
Spre un nou Ierusalim,
merg cântând pe cale.

3.Am plecat voios spre cer,


înspre cer, înspre cer,
Am plecat voios spre cer
şi eu cânt pe cale.

Cânt mereu în calea mea


până ţinta voi vedea,
Casa Tatălui ceresc
şi eu cânt pe cale.

715 'N-ACEASTĂ ZI FRUMOASĂ

1.'N-această zi frumoasă
Aducem lui Isus
Cântarea noastră-aleasă,
Căci Îl iubim nespus.

refren:
Slăvim, slăvim
Pe-al nostru Împărat!
Slăvim, slăvim
Pe Domnul adorat!

2.El a iubit copiii


Când fost-a pe pământ,
Şi-acum deşi e-n ceruri
El ne iubeşte mult.

refren:
Slăvim, slăvim
Pe-al nostru Împărat!
Slăvim, slăvim
Pe Domnul adorat!

3.Ne place-aşa cântare


Şi-am vrea s-o auzim:
Prin jertfa vieţii Sale
Ne face să trăim.

refren:
Slăvim, slăvim
Pe-al nostru Împărat!
Slăvim, slăvim
Pe Domnul adorat!

4.La tronul milei Tale


Acum îngenunchem
Şi-n sfântă consacrare
Viaţa Îţi predăm!

refren:
Slăvim, slăvim
Pe-al nostru Împărat!
Slăvim, slăvim
Pe Domnul adorat!

716 PE MÂINI, DE DIMINEAŢĂ,

1.Pe mâini, de dimineaţă,


Cu grijă m-am spălat
Şi Domnului îndată
La lucru I le-am dat.

refren:
Picioruş, ai grijă
Unde-ai să mă duci,
Să slujesc pe Domnul
Tu să mă conduci!

2.Urechea mi-e-ndreptată
Spre bunul Dumnezeu
Şi El cu drag mă-nvaţă
Cum să-L servesc mereu.

refren:
Picioruş, ai grijă
Unde-ai să mă duci,
Să slujesc pe Domnul
Tu să mă conduci!

3.Iar ochiu-mi priveghează


Cumva să nu greşesc;
La lucru şi la joacă
Eu Domnului servesc.

refren:
Picioruş, ai grijă
Unde-ai să mă duci,
Să slujesc pe Domnul
Tu să mă conduci!

717 NOAPTEA-NCETIŞOR SE LASĂ,


1.Noaptea-ncetişor se lasă,
Copilaşului nu-i pasă:
Rugăciunea şi-a sfârşit,
El se culcă liniştit...

2.Din iubirea Sa divină


Cel ce iartă-a noastră vină,
Domnul, din seninul cer
Îi trimite mesageri.

3.Îngeraşi din cer coboară,


Frumuşel îl înconjoară
Şi-l acoperă uşor
Cu frumoasă-aripa lor.

718 DE LA EL DIN CERURI,

1.De la El din ceruri,


Unde-s îngeraşi,
Dumnezeu priveşte
Spre-orice copilaş.

2.El i-ascultă ruga,


Fie noapte, zi,
Şi doreşte-ntruna
Tată bun a-i fi.

3.Zilnic îi dă pâine
Spre-a avea puteri
Şi pe braţe-l ţine
Plin de mângâieri.

4.Celor ce-L ascultă,


Bine le va da;
Dacă ei nu-L uită,
El nu-i va uita.

719 VOI, COPII DIN PREAJMA NOASTRĂ

1.Voi, copii din preajma noastră


Ce porniţi la joc mereu,
În zburdălnicia voastră
Nu-L uitaţi pe Dumnezeu!

Nu uitaţi că vă iubeşte,
E cu voi pe drum, mereu,
De ispite vă păzeşte
Şi de tot ce este rău!
2.Voi, copii întotdeauna
Plini de viaţă, fericiţi,
Amintiţi-vă întruna
De ai voştri scumpi părinţi!

Să-i cinstiţi cum se cuvine,


Cum Isus v-a poruncit,
Zile să aveţi senine,
Pe pământul înnoit.

3.Voi, copii din jurul nostru,


Fiţi atenţi pe-al vieţii drum:
Nu v-abateţi mersul vostru
De la bine nicidecum!

Doar mergând
pe calea dreaptă
Veţi ajunge fericiţi
Şi prin orice bună faptă
Pe Isus să-L proslăviţi!

720 VINO-MI, DOAMNE-N AJUTOR,

1.Vino-mi,Doamne-n ajutor,
Să pot fi ascultător!
Doamne, fă-mă bun mereu,
Să pot merge-n cer şi eu.

2.Chiar aşa de mic cum sunt,


Pot fi totuşi bun şi blând
Căci Isus cu ochiul Său
Vede bine ce fac eu.

721 DOMNUL VINE,

1.Domnul vine,Domnul vine


Ca Rege glorios,
Să-Şi adune toţi aleşii
În ceruri, frumos.

refren:
Străluci-vor ca aştrii,
Ca iaspis curat,
În coroana-I de aur
Lucind ne-ncetat!

2.Şi copiii, şi copiii


El va-mbrăţişa,
Cei ce-n sfântă devotare
Lui se vor preda.
refren:
Străluci-vor ca aştrii,
Ca iaspis curat,
În coroana-I de aur
Lucind ne-ncetat!

3.Deci veniţi cu mic, cu mare,


Şi inima-I daţi!
El dă viaţă fericire
Celor însetaţi!

refren:
Străluci-vor ca aştrii,
Ca iaspis curat,
În coroana-I de aur
Lucind ne-ncetat!

722 SPRE CERURI AM PORNIT

1.Spre ceruri am pornit


Cu-al meu Isus!
Un loc mi-a pregătit
Acolo sus;

Şi pentru mulţi copii


Pregătite-s bucurii,
O, cât de bine-i sus
Lângă Isus.

2.Spre ceruri am pornit


Cu toţi ai mei,
În raiul fericit
Cu porumbei...

Voi paşte lupi şi miei,


Să mă joc şi eu cu ei,
O, cât de bine-i sus
Lângă Isus.

3.Spre ceruri am pornit


Cu pas uşor...
Aripi mi-am pregătit
Să pot să zbor,

Steluţe să culeg
Şi din stea în stea s-alerg,
O, cât de bine-i sus
Lângă Isus.
723 AL MEU PĂRINTE IUBITOR,

1.Al meu Părinte iubitor,


Al îngerilor Domnitor
(:Mă însoţeşte orişicând,
Mi-ndreaptă paşii pe pământ!:)

2.El vrăbii ne trimite-n crâng,


Şi le hrăneşte rând pe rând,
(:Cu cât mai mult
de-ai Săi copii
În orice zi Se va-ngriji!:)

3.Din capu-mi, nici un firicel


Nu cade făr' să ştie El;
(:Deci unde m-aş ascunde eu
Fără să ştie Dumnezeu?:)

4.O,Tatăl meu, ce bun eşti Tu!


Spre ceruri mă condu de-acu',
(:Îndreaptă-mi
paşii-n căi cereşti,
Să fiu cu cetele-ngereşti!:)

724 ECOUL UNUI CÂNT

1.Ecoul unui cânt


Se-aude pe pământ;
L-ascult cum se înalţă-n zări,
Spre sfinte depărtări...

Cântaţi-I Domnului,
Căci lumea e a Lui!
Cu mâna Sa minuni zidi:
Veniţi a le privi!

2.Un susur blând şi lin


E glasul Său divin;
Şi-n iarba ce foşneşte-n văi,
Aud chiar paşii Săi!

Natura, cu comori,
La revărsat de zori,
O-mbracă-n haina florilor
Al nostru Creator!

3.Îmi cântă inima,


Căci văd iubirea Sa,
Cum El a risipit-o-n tot,
El,Domnul Savaot!
Nicicând nu voi uita
Că lumea e a Sa,
Că El e veşnicul Stăpân
Şi Tatăl meu cel bun!

725 AL LUMII NOASTRE FIRMAMENT

1.Al lumii noastre firmament


Cu aştrii săi ce-n veci nu pier,
Şi-al stelelor Lui regiment
Măresc pe Dumnezeu din cer.

În mersul său neobosit,


Din zori de zi pân' la-asfinţit,
Proclamă soarele-nfocat
Pe Creatorul adorat.

2.Când noaptea-ntinde
umbra ei,
Plăcut răsare luna iar...
În taină poţi vedea scântei
Cum pe întinsul cer apar...

Şi tuturor vestesc smerit:


Pe noi chiar Domnul ne-a zidit!
Lui cântă cetele cereşti
Un imn de slavă-n veci de veci.

3.Cu cerul ne unim şi noi


Înţelepciunea-Ţi a slăvi,
Şi până-n ziua de apoi
Dorim cu toţii a-Ţi servi.

Primeşte-al nostru imn sfinţit,


Şi pentru binele primit
Mărit fii,Doamne Savaot,
Acum şi-n veci de toţi şi-n tot!

726 AH, DULCE E ÎN FLORI BOGAT

1.Ah, dulce e în flori bogat


Al primăverii timp,
Când orice om e-ncununat
Cu-al fericirii nimb!

refren:
Timp al florilor,chip al zorilor,
Din care va gusta tot omul Mântuit!
2.Când prin grădini, câmpii, cărări,
Se-arată flori, grămezi,
Natura cântă-n desfătări,
Cât poţi în jur să vezi!

refren:
Timp al florilor,chip al zorilor,
Din care va gusta tot omul Mântuit!

3.Azi e un timp înfloritor


Lăsat pentru-orice om,
Să ia pe-al său Mântuitor
Ca scut etern şi Domn.

refren:
Timp al florilor,chip al zorilor,
Din care va gusta tot omul Mântuit!

4.E-al tinereţii timp dorit,


Când poţi să pui temei
Spre-a fi de-a pururi mântuit
Şi viaţă-n dar să iei!

refren:
Timp al florilor,chip al zorilor,
Din care va gusta tot omul Mântuit!

727 CÂMPUL IARĂŞI A-NVIAT,

1.Câmpul iarăşi a-nviat,


Mii de flori l-au presărat,
Iar prin lunci un glas voios
Cântă slavă lui Hristos.
Ascultaţi cum cântă-acum
Slavă Domnului cel bun!

refren:
Deci şi noi să ne unim
Şi pe Domnul să-L mărim!

2.Prin păduri, dumbrăvi, câmpii,


Glasuri multe de copii;
Şi ei cântă azi în cor
Slavă bunului Păstor:
Cum e-n cer şi pe pământ
Slavă Tatălui cel sfânt!

refren:
Deci şi noi să ne unim
Şi pe Domnul să-L mărim!
3.Mari minuni în jurul meu!
Văd pe bunul Dumnezeu
Cum împarte florilor
Vii miresme şi culori.
Strig de-aceea fericit:
Domnul fie preamărit!

refren:
Deci şi noi să ne unim
Şi pe Domnul să-L mărim!

728 SPRE ZĂRILE-ALBASTRE

1.Spre zările-albastre
mă simt atras,
Mi-e dor de păduri şi de lunci,

Aproape de cer să
mai fac un pas
Spre floarea de colţ
de pe stânci.

refren:
Aşteaptă-mă,Doamne,
c-un cer senin,
Spre inima Ta mă grăbesc!

Mă-mbie al dragostei har divin


La drum către culmi
când pornesc.

2.Lumini de azur
mă deşteaptă-n zori
Să-mi strig bucuria spre munţi;

Alerg prin miresme


de fân şi flori
Şi-mi place prin iarbă desculţ.

refren:
Aşteaptă-mă,Doamne,
c-un cer senin,
Spre inima Ta mă grăbesc!

Mă-mbie al dragostei har divin


La drum către culmi
când pornesc.

3.Un cântec de drum


vreau să cânt din nou,
Păşind pe înguste poteci,

S-aud dinspre munte


al său ecou
Spre cer cum răsună în veci.

refren:
Aşteaptă-mă,Doamne,
c-un cer senin,
Spre inima Ta mă grăbesc!

Mă-mbie al dragostei har divin


La drum către culmi
când pornesc.

729 VINE, VINE PRIMĂVARA

1.Vine, vine primăvara


Cu cântări de bucurii!
Să ne veselim ca fluturii la soare,
Iarăşi, dragi copii!
Să răspundem cu iubire Domnului,
Ce va face primăvară-n veşnicii!

730 INIMA E PLINĂ,

1.Inima e plină, plină de avânt,


Căci ne cheamă munţii să pornim, cântând;
Către zări senine vulturi suie-n zbor,
Hai şi noi pe urma lor!

refren:
Dealuri şi câmpii,
Flori şi păsări mii,
Toate ne aduc în cale bucurii;
Iar deasupra lor,
Bun şi iubitor,
Este-al nostru Creator.

2.O, ce fericire, vesel, să priveşti


De pe-un vârf de munte slăvile cereşti!
Farmecul naturii nu te va-nşela
Când te prinde-n vraja sa!

refren:
Dealuri şi câmpii,
Flori şi păsări mii,
Toate ne aduc în cale bucurii;
Iar deasupra lor,
Bun şi iubitor,
Este-al nostru Creator.

3.Şoapte de iubire se aud în flori


Ca să ne-nsoţească paşii călători,
Prin păduri înalte, iată, s-au deschis
Drumuri către Paradis!...

refren:
Dealuri şi câmpii,
Flori şi păsări mii,
Toate ne aduc în cale bucurii;
Iar deasupra lor,
Bun şi iubitor,
Este-al nostru Creator.

731 MULŢI ANI, CU PACE ŞI IUBIRE,

1.Mulţi ani, cu pace şi iubire,


Mulţi ani, cu multă fericire!
(:Mulţi ani trăiască,
Mulţi ani trăiască,
În veşnicie să-nflorească!:)

2.Mulţi ani cu binecuvântare!


Mulţi ani cu Domnul pe cărare!
(:Mulţi ani trăiască,
Mulţi ani trăiască,
Mulţi ani cu pacea Lui cerească!:)

3.Mulţi ani şi mai frumoşi să fie!


Mulţi ani cu Domnu-n veşnicie!
(: Mulţi ani trăiască,
Mulţi ani trăiască,
Mulţi ani, în veci!Mulţi ani trăiască!:)

732 CÂNTEC PLIN DE BUCURIE:

1.Cântec plin de bucurie:


"La mulţi ani de ziua ta!"
Şi mai mult, o veşnicie
Bunul Dumnezeu să-ţi dea!

2.Pe cărarea datoriei


Fericirea s-o găseşti,
La mulţi ani în veşnicie,
Lângă Domnul să trăieşti!

3.Zile multe şi senine,


Asta fie partea ta,
Sub privirile divine
Fericit să poţi umbla!

4.Strânge de pe calea dreaptă


O recoltă de minuni,
Şi răsplata te aşteaptă,
Ani ferice mulţi şi buni!

733 AZI, CÂNTAREA BUCURIEI,

1.Azi, cântarea bucuriei,


Cântul laudei 'nălţaţi,
Orice gând de întristare
Şi povara, alungaţi!
Să-I cântaţi cu mic, cu mare,
Celui veşnic adorat,
Că, prin marea Sa-ndurare,
Ne-a condus neîncetat!

2.Prin cântări de bucurie


Viaţa noastră-mpodobim;
Aducându-I preamărire,
Lui Isus Îi mulţumim!
Mântuirea minunată,
Providenţa-I admirăm,
Clipe binecuvântate,
Vechi istorii evocăm!

3.Mulţumiri, ceresc Părinte,


Îţi aduc ai Tăi copii
Pentru timpul de-ndurare
Ce-a trecut în veşnicii!
Mulţumiri, recunoştinţă,
Ţie, scump Mântuitor,
Pentru dragostea-Ţi fierbinte,
Pentru harul salvator!

734 PE BRAŢUL CELUI PREAMĂRIT,

1.Pe braţul Celui preamărit,


Prin valuri am trecut...
Deşi furtuna ne-a izbit,
El viaţa ne-a ţinut,
El viaţa ne-a ţinut.

2.Aici cu toţi ne-am adunat,


L-al cerului altar,
Căci Dumnezeu ne-a ajutat
Cu pace şi cu har,
Cu pace şi cu har.
3.Un an de binecuvântări
S-a scurs în veşnicii!
Din Paradis se-aud chemări:
Mult timp nu va mai fi,
Mult timp nu va mai fi!

735 TE PREAMĂRIM, PUTERNIC DUMNEZEU!

1.Te preamărim, puternic Dumnezeu,


Că ne-ai condus pe drumul nostru greu!
Cu mâna Ta vrăjmaşii i-ai răpus,
La bun liman, cu bine ne-ai adus!

2.Până acum pe aripi ne-ai purtat!


Atâta har nicicând n-am meritat!
Chiar de-am greşit, Tu nu ne-ai lepădat!
Drept eşti şi bun, fii,Doamne, lăudat!

3.Fii pentru veci al nostru Dumnezeu,


Să 'naintăm luptând sub scutul Tău!
Precum ai fost, ne fii, pân' la sfârşit,
Mântuitor şi Rege preaiubit!

4.Dă-ne izbânzi în tot ce-nfăptuim;


Fă-ne, prin har, puternici, când iubim!
Îţi mulţumim că nu ne vei lăsa!
Pân' la sfârşit slăvim iubirea Ta!

736 SĂ TE-ASCULTE DIN SION

1.Să te-asculte din Sion


Al iubirii tale Domn
Şi în strâmtorare
El să-ţi dea răbdare,
Domnul să-ţi trimită
Pacea Lui, sfinţită!

2.Dumnezeu din cer să-ţi dea


Ce-ţi doreşte inima;
Planuri mult iubite
Fie-ţi împlinite!
Domnul să-Şi lumine
Faţa peste tine!

3.Veşnic ne vom bucura


Pentru biruinţa ta,
Mâna Lui cerească
Să te ocrotească,
Veşnic să-ţi arate
Marea-I bunătate!

S-ar putea să vă placă și