Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”

BUCUREŞTI

PROIECT BIOLOGIE

CU TEMA
”MARILE DEZASTRE ECOLOGICE”

Titlul lucrării:

“DEŞEURILE”

ELEV:

ANDREEA SOARE

(clasa a X-a H,
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”,
Bucureşti)

PROFESOR:

PAULINA VASILE

- 31 mai 2010 -
Am ales să vorbesc despre acest subiect deoarece întâlnim gunoaie, din păcate, şi în
poienile munţilor, şi pe malul râurilor, şi pe litoral, cam peste tot unde "orăşeanul" evadează în
mijlocul naturii, făra a renunţa măcar pentru scurt timp la comodităţile locuinţei şi la gestul
reflex de a arunca resturile.

În ultimii ani problema protecţiei mediului a creat dispute aprinse la nivel global. În
România, lucrurile s-au mișcat ceva mai greu, în sensul că mediul nu a fost o prioritate nici
pentru autoritățile locale, dar nici pentru executiv sau legislativ.Doar pregătirea României pentru
aderarea la structurile europene a dat startul spre adoptarea unei legislații în domeniu.

Deșeurile nu sunt un moft, și nici un curent aflat la modă. De importanța gestionării lor
ține sănătatea mediului, și implicit sănătatea fiecărui individ. Avem atât exemple pozitive de
gestionare a acestora, dar și exemple negative. Primele ar fi bine să se înmulțească pe viitor.

Societatea actuală produce cantităţi enorme de reziduuri de tot felul. Deşeurile generate
de industrie şi cantitatea impresionantă de gunoi din centrele urbane (deşeuri menajere şi
municipale) sunt numai două aspecte ale acestui fenomen nociv.

De obicei, drumul gunoiului sfârşeşte la periferia oraşului, în gropi existente sau pe locuri
virane, unde se acumulează în grămezi imense, urâţind peisajul, poluând solul, apa şi aerul. Şi
mai grav este că o parte din aceste gunoaie, îndeosebi materialele plastice, sunt extrem de
rezistente la acţiunea bacteriilor şi, practic, nu se reciclează pe cale naturală.

Deşeurile organice, cum ar fi resturile de vegetale, resturile alimentare şi hârtia, pot fi


valorificate prin compostare, care implică un proces de descompunere a materiei organice.
Rezultatul este compostul, un excelent îngrăşământ agricol. în timpul compostării se produce
biogaz cu un mare conţinut de metan, care poate fi folosit ca atare, de exemplu la aragazuri, sau
în termocentrale la producerea curentului electric. Prin compostare în instalaţii amenajate
procesul natural de descompunere a materiilor organice este accelerat.

Compostarea poate fi efectuată atât în mici instalaţii individuale din gospodării, cât şi în
mari instalaţii industriale (ex. staţii de epurare). Ea poate avea loc atât prin fermentare aerobă, cât
şi anaerobă.

Satisfacerea necesităţilor şi supravieţuirea generaţiilor umane prezente şi viitoare, dar şi


menţinerea vieţii pe Pământ, sunt posibile numai dacă omul îşi reduce impactul distructiv asupra
naturii.

Bibliografie:
www.google.ro
www.ecoman.ro
www.wikipedia.com