Clasa I 1. Câte cubuleþe are în plus Miºu faþã de Leo? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 12 2. În câte poze sunt exact ºase personaje?

Miºu Leo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

3. Care este ordinea desfãºurãrii în timp a imaginilor?

A)

,

,

B)

,

,

C)

,

,

D)

,

,

E)

,

,

4. Miky a împlinit o vârstã cuprinsã între 6 ºi 9, dar ºi între 7 ºi 10. Câþi ani are Miky? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Miky

5. Care este cel mai scurt drum cãtre cuib?

A)
4

B)

C)

D)

E) Toate drumurile au aceeaºi lungime.

Concurenþii se aºazã în linie dreaptã. Câþi iepuraºi au socotit corect? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Câte mere a avut Scroffy? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 11. Ajutaþi-o pe Mitzy sã-ºi descopere vârsta. în ordinea descrescãtoare a numerelor. Cu câte culori va fi coloratã mingea? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. Cine se aflã în mijloc? A) purcelul B) leul C) câinele D) ºoarecele E) pisica 5 .6. Câte încãlþãri poartã personajele din imagine? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 10. A) 9 ani B) 2 ani C) 3 ani D) 8 ani E) 6 ani 7.

Ce cifrã acoperã florile? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6 . Ce figurã geometricã nu regãseºti în ramele tablourilor urmãtoare? A) B) C) D) E) 13. Cât valoreazã împreunã cele 5 timbre? 1 RON 2 RON 3 RON 2 RON 1 RON A) 6 RON B) 5 RON C) 8 RON D) 9 RON E) 10 RON 16. Ce zmeu þine Vasilicã? A) B) C) D) E) 15. Care dintre piese nu poate fi completatã? A) B) C) D) E) 14.12.

A) D) B) E) C) 18. Care este umbra lui Biby? A) B) C) D) E) 19. La cine nu poate ajunge A) D) B) E) la niciunul C) ? 20.17. Completeazã ºirul. Ticuþa la 2 luni Ticuþa la 3 luni Ticuþa la 4 luni Ticuþa la ? luni A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7 . respectând regula. Câte cifre s-au ascuns în imaginea alãturatã? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 21.

22. Care timbre sunt identice? A) cu B) cu C) cu D) cu E) cu 8 . Câþi fluturi sunt în imagine? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 23. Care este ordinea corectã a pieselor? A) C) B) D) E) 24.

Ce numãr lipseºte din ºirul de frunze format de Kuki ºi Koki? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 9 . Câþi elefanþi sunt în luminiº? A) 4 B) 6 C) 7 D) 5 E) 8 2. în coº au mai rãmas 4 mere. prinþul ºi cei 7 pitici au mâncat câte un mãr. La cine ajunge ºoricelul? A) B) C) D) E) Koki Kuki 5. Câte mere au fost în coº? A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 14 3. Care este diferenþa între cel mai mare ºi cel mai mic numãr de pe cartonaºele pierdute de Chiþãilã? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 4. Dupã ce Albã ca Zãpada.Clasa a II-a 1.

. A) B) C) D) E) 10. 1 + 4 = .. 6 + 2 = .. A) 27930 B) 93072 C) 03927 D) 30972 E) 03972 7.. 7 – 4 = . Care floare nu va fi vizitatã de vreo albinuþã? 9 – 2 = . dar în luni diferite..6.. La care floare de nufãr ajunge broscuþa cel mai repede. Care este cel mai tânãr? A) Anca B) Maria C) Iulian D) Daria E) Mihai Anca Iulian iulie Mihai Maria iunie august Daria februarie mai 10 .. Ce cifrã acoperã fluturaºii? A) 3 B) 6 C) 8 D) 4 E) 9 9. Toþi copiii s-au nãscut în acelaºi an.. þinând cont de distanþe? A) B) C) D) E) 13 m 7m 11 m 9m 10 m 6m 14 m 18 m 4m 8m 8.

. Care triunghi este fratele geamãn al lui Tringhi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 13. Extraterestrul Bibi vrea ceasul care aratã ora 6. Ce animal urmeazã sã fie scris în ºir? Tringhi A) B) C) D) E) 14.11. Ce variantã va alege? A) D) B) E) C) 12. Care detaliu nu aparþine imaginii? A) D) B) E) C) 15. Câte floricele poate aduna Iepurilã alergând pe drumul cel mai scurt cãtre morcovi? A) 7 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 16.. IEPURELEFANTIGRU. Câte gâºte sunt în imagine? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 9 11 .

Care clovn se vede în oglindã? A) B) C) D) E) 19. Câte frunze au fost pe sfoarã la începutul primei zile? . A) 9 frunze B) 11 frunze a treia zi C) 13 frunze D) 14 frunze a patra zi E) 15 frunze 21. Care este ordinea corectã a imaginilor? A) D) 12 B) E) C) . Ce piesã de puzzle nu are pereche? A) B) C) D) E) 20. Care este puiul cel mai înalt? Pufy Mufy Pufy Gufy Pufy Rufy A) Pufy B) Mufy C) Gufy D) Rufy E) Toþi au aceeaºi înãlþime.17. 18. În fiecare zi maimuþica Kiki culege câte 2 frunze de pe sfoarã...

22. 2 ºi 3? A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 13 . Care? A) B) C) D) E) 24. Una dintre umbre nu corespunde niciunui iepuraº. Câte numere de trei cifre diferite se pot forma cu cifrele 1. Cine trebuie sã taie sfoara pentru a se obþine o bucatã de 14 cm? A) B) C) D) E) 23.