Clasa I 1. Câte cubuleþe are în plus Miºu faþã de Leo? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 12 2. În câte poze sunt exact ºase personaje?

Miºu Leo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

3. Care este ordinea desfãºurãrii în timp a imaginilor?

A)

,

,

B)

,

,

C)

,

,

D)

,

,

E)

,

,

4. Miky a împlinit o vârstã cuprinsã între 6 ºi 9, dar ºi între 7 ºi 10. Câþi ani are Miky? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Miky

5. Care este cel mai scurt drum cãtre cuib?

A)
4

B)

C)

D)

E) Toate drumurile au aceeaºi lungime.

Cu câte culori va fi coloratã mingea? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. Concurenþii se aºazã în linie dreaptã. A) 9 ani B) 2 ani C) 3 ani D) 8 ani E) 6 ani 7.6. Câte mere a avut Scroffy? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 11. în ordinea descrescãtoare a numerelor. Cine se aflã în mijloc? A) purcelul B) leul C) câinele D) ºoarecele E) pisica 5 . Câþi iepuraºi au socotit corect? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Câte încãlþãri poartã personajele din imagine? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 10. Ajutaþi-o pe Mitzy sã-ºi descopere vârsta.

12. Ce figurã geometricã nu regãseºti în ramele tablourilor urmãtoare? A) B) C) D) E) 13. Cât valoreazã împreunã cele 5 timbre? 1 RON 2 RON 3 RON 2 RON 1 RON A) 6 RON B) 5 RON C) 8 RON D) 9 RON E) 10 RON 16. Care dintre piese nu poate fi completatã? A) B) C) D) E) 14. Ce cifrã acoperã florile? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6 . Ce zmeu þine Vasilicã? A) B) C) D) E) 15.

Câte cifre s-au ascuns în imaginea alãturatã? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 21. respectând regula. La cine nu poate ajunge A) D) B) E) la niciunul C) ? 20. A) D) B) E) C) 18. Care este umbra lui Biby? A) B) C) D) E) 19. Ticuþa la 2 luni Ticuþa la 3 luni Ticuþa la 4 luni Ticuþa la ? luni A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7 . Completeazã ºirul.17.

Câþi fluturi sunt în imagine? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 23. Care timbre sunt identice? A) cu B) cu C) cu D) cu E) cu 8 .22. Care este ordinea corectã a pieselor? A) C) B) D) E) 24.

Care este diferenþa între cel mai mare ºi cel mai mic numãr de pe cartonaºele pierdute de Chiþãilã? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 4. Dupã ce Albã ca Zãpada. Ce numãr lipseºte din ºirul de frunze format de Kuki ºi Koki? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 9 . Câte mere au fost în coº? A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 14 3. în coº au mai rãmas 4 mere.Clasa a II-a 1. Câþi elefanþi sunt în luminiº? A) 4 B) 6 C) 7 D) 5 E) 8 2. prinþul ºi cei 7 pitici au mâncat câte un mãr. La cine ajunge ºoricelul? A) B) C) D) E) Koki Kuki 5.

Ce cifrã acoperã fluturaºii? A) 3 B) 6 C) 8 D) 4 E) 9 9. 7 – 4 = .. A) B) C) D) E) 10.6. 1 + 4 = .. dar în luni diferite.... Care este cel mai tânãr? A) Anca B) Maria C) Iulian D) Daria E) Mihai Anca Iulian iulie Mihai Maria iunie august Daria februarie mai 10 . La care floare de nufãr ajunge broscuþa cel mai repede. þinând cont de distanþe? A) B) C) D) E) 13 m 7m 11 m 9m 10 m 6m 14 m 18 m 4m 8m 8... A) 27930 B) 93072 C) 03927 D) 30972 E) 03972 7. 6 + 2 = . Toþi copiii s-au nãscut în acelaºi an. Care floare nu va fi vizitatã de vreo albinuþã? 9 – 2 = ..

Care detaliu nu aparþine imaginii? A) D) B) E) C) 15. Extraterestrul Bibi vrea ceasul care aratã ora 6. IEPURELEFANTIGRU. Care triunghi este fratele geamãn al lui Tringhi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 13.. Ce variantã va alege? A) D) B) E) C) 12. Câte floricele poate aduna Iepurilã alergând pe drumul cel mai scurt cãtre morcovi? A) 7 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 16.. Câte gâºte sunt în imagine? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 9 11 .11. Ce animal urmeazã sã fie scris în ºir? Tringhi A) B) C) D) E) 14.

Câte frunze au fost pe sfoarã la începutul primei zile? . Care clovn se vede în oglindã? A) B) C) D) E) 19. Care este puiul cel mai înalt? Pufy Mufy Pufy Gufy Pufy Rufy A) Pufy B) Mufy C) Gufy D) Rufy E) Toþi au aceeaºi înãlþime. Ce piesã de puzzle nu are pereche? A) B) C) D) E) 20. A) 9 frunze B) 11 frunze a treia zi C) 13 frunze D) 14 frunze a patra zi E) 15 frunze 21.17. În fiecare zi maimuþica Kiki culege câte 2 frunze de pe sfoarã. 18. Care este ordinea corectã a imaginilor? A) D) 12 B) E) C) ...

Care? A) B) C) D) E) 24. Câte numere de trei cifre diferite se pot forma cu cifrele 1. 2 ºi 3? A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 13 . Una dintre umbre nu corespunde niciunui iepuraº.22. Cine trebuie sã taie sfoara pentru a se obþine o bucatã de 14 cm? A) B) C) D) E) 23.