Clasa I 1. Câte cubuleþe are în plus Miºu faþã de Leo? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 12 2. În câte poze sunt exact ºase personaje?

Miºu Leo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

3. Care este ordinea desfãºurãrii în timp a imaginilor?

A)

,

,

B)

,

,

C)

,

,

D)

,

,

E)

,

,

4. Miky a împlinit o vârstã cuprinsã între 6 ºi 9, dar ºi între 7 ºi 10. Câþi ani are Miky? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Miky

5. Care este cel mai scurt drum cãtre cuib?

A)
4

B)

C)

D)

E) Toate drumurile au aceeaºi lungime.

6. Concurenþii se aºazã în linie dreaptã. Câte încãlþãri poartã personajele din imagine? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 10. Ajutaþi-o pe Mitzy sã-ºi descopere vârsta. Câte mere a avut Scroffy? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 11. Cu câte culori va fi coloratã mingea? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. Cine se aflã în mijloc? A) purcelul B) leul C) câinele D) ºoarecele E) pisica 5 . Câþi iepuraºi au socotit corect? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. A) 9 ani B) 2 ani C) 3 ani D) 8 ani E) 6 ani 7. în ordinea descrescãtoare a numerelor.

Ce cifrã acoperã florile? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6 . Cât valoreazã împreunã cele 5 timbre? 1 RON 2 RON 3 RON 2 RON 1 RON A) 6 RON B) 5 RON C) 8 RON D) 9 RON E) 10 RON 16. Ce figurã geometricã nu regãseºti în ramele tablourilor urmãtoare? A) B) C) D) E) 13. Ce zmeu þine Vasilicã? A) B) C) D) E) 15.12. Care dintre piese nu poate fi completatã? A) B) C) D) E) 14.

17. La cine nu poate ajunge A) D) B) E) la niciunul C) ? 20. A) D) B) E) C) 18. Completeazã ºirul. respectând regula. Care este umbra lui Biby? A) B) C) D) E) 19. Ticuþa la 2 luni Ticuþa la 3 luni Ticuþa la 4 luni Ticuþa la ? luni A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7 . Câte cifre s-au ascuns în imaginea alãturatã? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 21.

Care este ordinea corectã a pieselor? A) C) B) D) E) 24. Câþi fluturi sunt în imagine? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 23.22. Care timbre sunt identice? A) cu B) cu C) cu D) cu E) cu 8 .

La cine ajunge ºoricelul? A) B) C) D) E) Koki Kuki 5. Câte mere au fost în coº? A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 14 3. Dupã ce Albã ca Zãpada. Care este diferenþa între cel mai mare ºi cel mai mic numãr de pe cartonaºele pierdute de Chiþãilã? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 4. în coº au mai rãmas 4 mere. Câþi elefanþi sunt în luminiº? A) 4 B) 6 C) 7 D) 5 E) 8 2. Ce numãr lipseºte din ºirul de frunze format de Kuki ºi Koki? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 9 . prinþul ºi cei 7 pitici au mâncat câte un mãr.Clasa a II-a 1.

7 – 4 = . 6 + 2 = . Care floare nu va fi vizitatã de vreo albinuþã? 9 – 2 = . Care este cel mai tânãr? A) Anca B) Maria C) Iulian D) Daria E) Mihai Anca Iulian iulie Mihai Maria iunie august Daria februarie mai 10 . Ce cifrã acoperã fluturaºii? A) 3 B) 6 C) 8 D) 4 E) 9 9. Toþi copiii s-au nãscut în acelaºi an.6... A) 27930 B) 93072 C) 03927 D) 30972 E) 03972 7.. 1 + 4 = . A) B) C) D) E) 10.... dar în luni diferite. La care floare de nufãr ajunge broscuþa cel mai repede. þinând cont de distanþe? A) B) C) D) E) 13 m 7m 11 m 9m 10 m 6m 14 m 18 m 4m 8m 8...

Extraterestrul Bibi vrea ceasul care aratã ora 6. Ce animal urmeazã sã fie scris în ºir? Tringhi A) B) C) D) E) 14. Care detaliu nu aparþine imaginii? A) D) B) E) C) 15.11. Ce variantã va alege? A) D) B) E) C) 12. Câte floricele poate aduna Iepurilã alergând pe drumul cel mai scurt cãtre morcovi? A) 7 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 16.. Câte gâºte sunt în imagine? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 9 11 .. Care triunghi este fratele geamãn al lui Tringhi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 13. IEPURELEFANTIGRU.

Câte frunze au fost pe sfoarã la începutul primei zile? . Care este ordinea corectã a imaginilor? A) D) 12 B) E) C) .. A) 9 frunze B) 11 frunze a treia zi C) 13 frunze D) 14 frunze a patra zi E) 15 frunze 21. Care clovn se vede în oglindã? A) B) C) D) E) 19.17. Ce piesã de puzzle nu are pereche? A) B) C) D) E) 20.. Care este puiul cel mai înalt? Pufy Mufy Pufy Gufy Pufy Rufy A) Pufy B) Mufy C) Gufy D) Rufy E) Toþi au aceeaºi înãlþime. În fiecare zi maimuþica Kiki culege câte 2 frunze de pe sfoarã. 18.

Câte numere de trei cifre diferite se pot forma cu cifrele 1.22. Care? A) B) C) D) E) 24. Una dintre umbre nu corespunde niciunui iepuraº. Cine trebuie sã taie sfoara pentru a se obþine o bucatã de 14 cm? A) B) C) D) E) 23. 2 ºi 3? A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful