Clasa I 1. Câte cubuleþe are în plus Miºu faþã de Leo? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 12 2. În câte poze sunt exact ºase personaje?

Miºu Leo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

3. Care este ordinea desfãºurãrii în timp a imaginilor?

A)

,

,

B)

,

,

C)

,

,

D)

,

,

E)

,

,

4. Miky a împlinit o vârstã cuprinsã între 6 ºi 9, dar ºi între 7 ºi 10. Câþi ani are Miky? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Miky

5. Care este cel mai scurt drum cãtre cuib?

A)
4

B)

C)

D)

E) Toate drumurile au aceeaºi lungime.

6. Cu câte culori va fi coloratã mingea? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. Cine se aflã în mijloc? A) purcelul B) leul C) câinele D) ºoarecele E) pisica 5 . Câþi iepuraºi au socotit corect? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Ajutaþi-o pe Mitzy sã-ºi descopere vârsta. Câte încãlþãri poartã personajele din imagine? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 10. A) 9 ani B) 2 ani C) 3 ani D) 8 ani E) 6 ani 7. Câte mere a avut Scroffy? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 11. în ordinea descrescãtoare a numerelor. Concurenþii se aºazã în linie dreaptã.

Cât valoreazã împreunã cele 5 timbre? 1 RON 2 RON 3 RON 2 RON 1 RON A) 6 RON B) 5 RON C) 8 RON D) 9 RON E) 10 RON 16. Care dintre piese nu poate fi completatã? A) B) C) D) E) 14. Ce cifrã acoperã florile? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6 . Ce zmeu þine Vasilicã? A) B) C) D) E) 15.12. Ce figurã geometricã nu regãseºti în ramele tablourilor urmãtoare? A) B) C) D) E) 13.

Care este umbra lui Biby? A) B) C) D) E) 19.17. A) D) B) E) C) 18. Ticuþa la 2 luni Ticuþa la 3 luni Ticuþa la 4 luni Ticuþa la ? luni A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7 . respectând regula. La cine nu poate ajunge A) D) B) E) la niciunul C) ? 20. Completeazã ºirul. Câte cifre s-au ascuns în imaginea alãturatã? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 21.

Câþi fluturi sunt în imagine? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 23. Care timbre sunt identice? A) cu B) cu C) cu D) cu E) cu 8 . Care este ordinea corectã a pieselor? A) C) B) D) E) 24.22.

La cine ajunge ºoricelul? A) B) C) D) E) Koki Kuki 5. Câþi elefanþi sunt în luminiº? A) 4 B) 6 C) 7 D) 5 E) 8 2. Care este diferenþa între cel mai mare ºi cel mai mic numãr de pe cartonaºele pierdute de Chiþãilã? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 4. Ce numãr lipseºte din ºirul de frunze format de Kuki ºi Koki? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 9 . Dupã ce Albã ca Zãpada. Câte mere au fost în coº? A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 14 3. în coº au mai rãmas 4 mere. prinþul ºi cei 7 pitici au mâncat câte un mãr.Clasa a II-a 1.

. A) B) C) D) E) 10. Toþi copiii s-au nãscut în acelaºi an. þinând cont de distanþe? A) B) C) D) E) 13 m 7m 11 m 9m 10 m 6m 14 m 18 m 4m 8m 8.6.. dar în luni diferite.. Ce cifrã acoperã fluturaºii? A) 3 B) 6 C) 8 D) 4 E) 9 9.... Care este cel mai tânãr? A) Anca B) Maria C) Iulian D) Daria E) Mihai Anca Iulian iulie Mihai Maria iunie august Daria februarie mai 10 .. 1 + 4 = . A) 27930 B) 93072 C) 03927 D) 30972 E) 03972 7. 6 + 2 = . 7 – 4 = .. Care floare nu va fi vizitatã de vreo albinuþã? 9 – 2 = . La care floare de nufãr ajunge broscuþa cel mai repede.

Care detaliu nu aparþine imaginii? A) D) B) E) C) 15. IEPURELEFANTIGRU. Câte floricele poate aduna Iepurilã alergând pe drumul cel mai scurt cãtre morcovi? A) 7 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 16.11. Ce variantã va alege? A) D) B) E) C) 12.. Câte gâºte sunt în imagine? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 9 11 . Ce animal urmeazã sã fie scris în ºir? Tringhi A) B) C) D) E) 14. Care triunghi este fratele geamãn al lui Tringhi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 13. Extraterestrul Bibi vrea ceasul care aratã ora 6..

Care este puiul cel mai înalt? Pufy Mufy Pufy Gufy Pufy Rufy A) Pufy B) Mufy C) Gufy D) Rufy E) Toþi au aceeaºi înãlþime. Care este ordinea corectã a imaginilor? A) D) 12 B) E) C) .17.. 18. În fiecare zi maimuþica Kiki culege câte 2 frunze de pe sfoarã.. A) 9 frunze B) 11 frunze a treia zi C) 13 frunze D) 14 frunze a patra zi E) 15 frunze 21. Ce piesã de puzzle nu are pereche? A) B) C) D) E) 20. Câte frunze au fost pe sfoarã la începutul primei zile? . Care clovn se vede în oglindã? A) B) C) D) E) 19.

Care? A) B) C) D) E) 24. 2 ºi 3? A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 13 . Cine trebuie sã taie sfoara pentru a se obþine o bucatã de 14 cm? A) B) C) D) E) 23.22. Una dintre umbre nu corespunde niciunui iepuraº. Câte numere de trei cifre diferite se pot forma cu cifrele 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful