Clasa I 1. Câte cubuleþe are în plus Miºu faþã de Leo? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 12 2. În câte poze sunt exact ºase personaje?

Miºu Leo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

3. Care este ordinea desfãºurãrii în timp a imaginilor?

A)

,

,

B)

,

,

C)

,

,

D)

,

,

E)

,

,

4. Miky a împlinit o vârstã cuprinsã între 6 ºi 9, dar ºi între 7 ºi 10. Câþi ani are Miky? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Miky

5. Care este cel mai scurt drum cãtre cuib?

A)
4

B)

C)

D)

E) Toate drumurile au aceeaºi lungime.

Câte încãlþãri poartã personajele din imagine? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 10. Câþi iepuraºi au socotit corect? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Concurenþii se aºazã în linie dreaptã. Ajutaþi-o pe Mitzy sã-ºi descopere vârsta. în ordinea descrescãtoare a numerelor. A) 9 ani B) 2 ani C) 3 ani D) 8 ani E) 6 ani 7. Câte mere a avut Scroffy? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 11. Cu câte culori va fi coloratã mingea? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8.6. Cine se aflã în mijloc? A) purcelul B) leul C) câinele D) ºoarecele E) pisica 5 .

Care dintre piese nu poate fi completatã? A) B) C) D) E) 14.12. Cât valoreazã împreunã cele 5 timbre? 1 RON 2 RON 3 RON 2 RON 1 RON A) 6 RON B) 5 RON C) 8 RON D) 9 RON E) 10 RON 16. Ce cifrã acoperã florile? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6 . Ce zmeu þine Vasilicã? A) B) C) D) E) 15. Ce figurã geometricã nu regãseºti în ramele tablourilor urmãtoare? A) B) C) D) E) 13.

Care este umbra lui Biby? A) B) C) D) E) 19. respectând regula. La cine nu poate ajunge A) D) B) E) la niciunul C) ? 20. Completeazã ºirul. A) D) B) E) C) 18. Câte cifre s-au ascuns în imaginea alãturatã? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 21.17. Ticuþa la 2 luni Ticuþa la 3 luni Ticuþa la 4 luni Ticuþa la ? luni A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7 .

22. Câþi fluturi sunt în imagine? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 23. Care timbre sunt identice? A) cu B) cu C) cu D) cu E) cu 8 . Care este ordinea corectã a pieselor? A) C) B) D) E) 24.

prinþul ºi cei 7 pitici au mâncat câte un mãr. Dupã ce Albã ca Zãpada. Câþi elefanþi sunt în luminiº? A) 4 B) 6 C) 7 D) 5 E) 8 2. în coº au mai rãmas 4 mere. La cine ajunge ºoricelul? A) B) C) D) E) Koki Kuki 5. Ce numãr lipseºte din ºirul de frunze format de Kuki ºi Koki? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 9 . Care este diferenþa între cel mai mare ºi cel mai mic numãr de pe cartonaºele pierdute de Chiþãilã? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 4.Clasa a II-a 1. Câte mere au fost în coº? A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 14 3.

. 7 – 4 = ... Toþi copiii s-au nãscut în acelaºi an. 1 + 4 = . A) B) C) D) E) 10. Care floare nu va fi vizitatã de vreo albinuþã? 9 – 2 = . þinând cont de distanþe? A) B) C) D) E) 13 m 7m 11 m 9m 10 m 6m 14 m 18 m 4m 8m 8.6.. Care este cel mai tânãr? A) Anca B) Maria C) Iulian D) Daria E) Mihai Anca Iulian iulie Mihai Maria iunie august Daria februarie mai 10 .. Ce cifrã acoperã fluturaºii? A) 3 B) 6 C) 8 D) 4 E) 9 9. 6 + 2 = . La care floare de nufãr ajunge broscuþa cel mai repede.. A) 27930 B) 93072 C) 03927 D) 30972 E) 03972 7. dar în luni diferite...

Care detaliu nu aparþine imaginii? A) D) B) E) C) 15.11. Extraterestrul Bibi vrea ceasul care aratã ora 6. Care triunghi este fratele geamãn al lui Tringhi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 13. Ce variantã va alege? A) D) B) E) C) 12.. Câte gâºte sunt în imagine? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 9 11 . Câte floricele poate aduna Iepurilã alergând pe drumul cel mai scurt cãtre morcovi? A) 7 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 16. IEPURELEFANTIGRU. Ce animal urmeazã sã fie scris în ºir? Tringhi A) B) C) D) E) 14..

17... Câte frunze au fost pe sfoarã la începutul primei zile? . Care este puiul cel mai înalt? Pufy Mufy Pufy Gufy Pufy Rufy A) Pufy B) Mufy C) Gufy D) Rufy E) Toþi au aceeaºi înãlþime. Care este ordinea corectã a imaginilor? A) D) 12 B) E) C) . Ce piesã de puzzle nu are pereche? A) B) C) D) E) 20. 18. În fiecare zi maimuþica Kiki culege câte 2 frunze de pe sfoarã. A) 9 frunze B) 11 frunze a treia zi C) 13 frunze D) 14 frunze a patra zi E) 15 frunze 21. Care clovn se vede în oglindã? A) B) C) D) E) 19.

Una dintre umbre nu corespunde niciunui iepuraº. Care? A) B) C) D) E) 24.22. 2 ºi 3? A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 13 . Câte numere de trei cifre diferite se pot forma cu cifrele 1. Cine trebuie sã taie sfoara pentru a se obþine o bucatã de 14 cm? A) B) C) D) E) 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful