Clasa I 1. Câte cubuleþe are în plus Miºu faþã de Leo? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 12 2. În câte poze sunt exact ºase personaje?

Miºu Leo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

3. Care este ordinea desfãºurãrii în timp a imaginilor?

A)

,

,

B)

,

,

C)

,

,

D)

,

,

E)

,

,

4. Miky a împlinit o vârstã cuprinsã între 6 ºi 9, dar ºi între 7 ºi 10. Câþi ani are Miky? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Miky

5. Care este cel mai scurt drum cãtre cuib?

A)
4

B)

C)

D)

E) Toate drumurile au aceeaºi lungime.

A) 9 ani B) 2 ani C) 3 ani D) 8 ani E) 6 ani 7. Câþi iepuraºi au socotit corect? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Concurenþii se aºazã în linie dreaptã. Ajutaþi-o pe Mitzy sã-ºi descopere vârsta. Câte încãlþãri poartã personajele din imagine? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 10. Cine se aflã în mijloc? A) purcelul B) leul C) câinele D) ºoarecele E) pisica 5 . în ordinea descrescãtoare a numerelor. Câte mere a avut Scroffy? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 11. Cu câte culori va fi coloratã mingea? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8.6.

Cât valoreazã împreunã cele 5 timbre? 1 RON 2 RON 3 RON 2 RON 1 RON A) 6 RON B) 5 RON C) 8 RON D) 9 RON E) 10 RON 16.12. Ce figurã geometricã nu regãseºti în ramele tablourilor urmãtoare? A) B) C) D) E) 13. Ce zmeu þine Vasilicã? A) B) C) D) E) 15. Ce cifrã acoperã florile? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6 . Care dintre piese nu poate fi completatã? A) B) C) D) E) 14.

A) D) B) E) C) 18. respectând regula. Ticuþa la 2 luni Ticuþa la 3 luni Ticuþa la 4 luni Ticuþa la ? luni A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7 . Câte cifre s-au ascuns în imaginea alãturatã? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 21.17. Care este umbra lui Biby? A) B) C) D) E) 19. La cine nu poate ajunge A) D) B) E) la niciunul C) ? 20. Completeazã ºirul.

Câþi fluturi sunt în imagine? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 23. Care timbre sunt identice? A) cu B) cu C) cu D) cu E) cu 8 .22. Care este ordinea corectã a pieselor? A) C) B) D) E) 24.

Clasa a II-a 1. în coº au mai rãmas 4 mere. prinþul ºi cei 7 pitici au mâncat câte un mãr. La cine ajunge ºoricelul? A) B) C) D) E) Koki Kuki 5. Câte mere au fost în coº? A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 14 3. Dupã ce Albã ca Zãpada. Câþi elefanþi sunt în luminiº? A) 4 B) 6 C) 7 D) 5 E) 8 2. Ce numãr lipseºte din ºirul de frunze format de Kuki ºi Koki? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 9 . Care este diferenþa între cel mai mare ºi cel mai mic numãr de pe cartonaºele pierdute de Chiþãilã? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 4.

þinând cont de distanþe? A) B) C) D) E) 13 m 7m 11 m 9m 10 m 6m 14 m 18 m 4m 8m 8. dar în luni diferite. Ce cifrã acoperã fluturaºii? A) 3 B) 6 C) 8 D) 4 E) 9 9.. Toþi copiii s-au nãscut în acelaºi an. 1 + 4 = . A) 27930 B) 93072 C) 03927 D) 30972 E) 03972 7. Care floare nu va fi vizitatã de vreo albinuþã? 9 – 2 = . La care floare de nufãr ajunge broscuþa cel mai repede. 6 + 2 = .6.. Care este cel mai tânãr? A) Anca B) Maria C) Iulian D) Daria E) Mihai Anca Iulian iulie Mihai Maria iunie august Daria februarie mai 10 .. A) B) C) D) E) 10...... 7 – 4 = .

. Extraterestrul Bibi vrea ceasul care aratã ora 6.11. Care detaliu nu aparþine imaginii? A) D) B) E) C) 15. IEPURELEFANTIGRU.. Ce animal urmeazã sã fie scris în ºir? Tringhi A) B) C) D) E) 14. Care triunghi este fratele geamãn al lui Tringhi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 13. Câte floricele poate aduna Iepurilã alergând pe drumul cel mai scurt cãtre morcovi? A) 7 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 16. Câte gâºte sunt în imagine? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 9 11 . Ce variantã va alege? A) D) B) E) C) 12.

În fiecare zi maimuþica Kiki culege câte 2 frunze de pe sfoarã. Care clovn se vede în oglindã? A) B) C) D) E) 19. Care este ordinea corectã a imaginilor? A) D) 12 B) E) C) .. Ce piesã de puzzle nu are pereche? A) B) C) D) E) 20.17. 18. Câte frunze au fost pe sfoarã la începutul primei zile? .. A) 9 frunze B) 11 frunze a treia zi C) 13 frunze D) 14 frunze a patra zi E) 15 frunze 21. Care este puiul cel mai înalt? Pufy Mufy Pufy Gufy Pufy Rufy A) Pufy B) Mufy C) Gufy D) Rufy E) Toþi au aceeaºi înãlþime.

Câte numere de trei cifre diferite se pot forma cu cifrele 1.22. 2 ºi 3? A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 13 . Cine trebuie sã taie sfoara pentru a se obþine o bucatã de 14 cm? A) B) C) D) E) 23. Una dintre umbre nu corespunde niciunui iepuraº. Care? A) B) C) D) E) 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful