Sunteți pe pagina 1din 2

Calcul algebric selectii de pe "100 de variante" http://sorinborodi.

ro

@ Dac a = 4 − 15 + 4 + 15 , atunci a 2 este egal cu:


x⋅ y
@ Fie numerele reale diferite de zero: x = a 2 + a , y = a − 1 i z = a 2 − 1 . Calculând se ob!ine:
z
@ Fie num rul A = 4 n⋅ 5 2 n + 1 − 2 2 n⋅ 25 n , unde n ∈ N.
a) Ar ta!i c num rul natural A este p trat perfect, pentru orice n ∈ N.
b) Determina!i valoarea num rului n pentru care A nu se divide cu 10.
2 2
@ Calculând ( ) (
2 −1 − 1− 2 ) se ob ine:

@ Produsul numerelor a = 2− 3 i b= 3 + 2 este egal cu:


2 2
@ Dac a − b = 12 !i a + b = 3 , atunci a − b este egal cu:
@ Fie expresia E ( x) = (2 x + 3)2 − (2 x − 3) 2 . Efectuând calculele, se ob ine:
@ a) Scrie i toate numerele de forma xy , în baza zece, care sunt p!trate perfecte.

b) Determina i cel mai mic num!r de forma ab , scris în baza zece, pentru care ab + ba este un
num!r natural.
2 2
@ a) Calcula i ( 90 − 40 .
10 ⋅ 90 : 50 ) −( )
b) Calcula i valoarea sumei: s = 1 − 1 ! + 1 − 1 ! + 1 − 1 ! + ... + 1 − 1 ! − 1 + 1 + 2 + 3 + ... + 2006 ! .
" # " # " # " # " #
$ 2% $ 3% $ 4% $ 2007 % $ 1 2 3 4 2007 %
2
@ Valoarea expresiei E ( x ) = x 4 − 1 + x 2 + 1 ( ) pentru x = 3 este:
2
@ Media geometric a numerelor a = (1 + 2 ) !i b = 1 − 2 este egal cu:

@ Calculând suma S = 4 + 5 + 6 + 7 + ... + 100 se ob ine:


1 1
@ Calculând + se ob ine:
2+ 5 2− 5

@ Dac x − y = 1, atunci valoarea expresiei ( x − y ) ⋅ ( x + y ) − 2 y este egal cu:


2
@ a) Efectua i: (1 − 2 ) − 2.
b) Ar!ta i c! num!rul 9n 2 + 6n + 1 este p!trat perfect, pentru orice n ∈ N.
c) Determina i valoarea minim! a expresiei E = x 2 − 6 x + 9 + 9 y 2 + 6 y + 10 , pentru orice x "i y
numere reale.
@ Media geometric a numerelor a = 10 − 3 !i b = 10 + 3 este egal cu:
3 −3 1
@ Calculând − , se ob ine:
2 3 +1
@ Rezultatul calculului ( )( )
3 + 1 1 − 3 + 6 este egal cu:
2
@ Fie expresia E ( a ) = ( a − 3) + a − 1 + 2 ⋅ − a . Valoarea expresiei pentru a = 1 este:

(
@ Calculând 2 − 5 − 2 + 5 se ob ine: )
2
1 − 2x
@ Fie expresia F ( x) =
x2 + 1
. Calculând F 2 se ob ine: ( )
@ Dac b + c = 5 !i b 2 − c 2 = 45, atunci valoarea expresiei 5c − 5b este egal cu:
@Se consider numerele x = 7 n − 11 + 3 ⋅ ( −1)n +1 !i y = 7 n + 18 − 3 ⋅ ( −1)n , unde n este num r întreg.
a) Pentru n = 0, calcula"i valoarea diferen"ei x − y .
b) Determina"i numerele întregi n pentru care x divide y.
@Calculând media aritmetic a numerelor a = 2 ⋅ 3 + 8 !i b = 6 − 4 2 , se ob"ine: ( )
x2 ! x4 !
@ Efectuând − ! : − ! , unde x i y sunt numere reale diferite de zero, se ob!ine:
4 2
" y # " y #
@ Se consider num rul A = 30 + 31 + 32 + ... + 32007 . Ar ta!i c :
a) A este num r natural par. b) A este divizibil cu 10.
http://sorinborodi.ro
3− x
@ Fie expresia E ( x) = . Efectuând calculul E ( 2 + 1) + E (1 − 2) se ob ine:
2
@ Calculând valoarea expresiei E ( x ) = x − 1 + 3 − x − 2 , pentru x = −1 , se ob ine:
@
a) Pentru a = 10 , determina i valoarea num!rului 2a 2 − 20 .
@ Fie num!rul real x = 3 − 5 + 3 + 5 .
b) Ar!ta i c! x 2 = 10 . c) Calcula i ( 10 − x − 1 ) 2007 .
1
@ Rezultatul calculului
3− 2
− ( )
3 − 2 este:

@ Dac a = 6 !i b = 3 − 2 , atunci b 2 + 2a este egal cu:


1 1
@ Dac x+ = 2 , atunci x 2 + 2 este egal cu:
x x
@ Rezultatul calculului ( 2+ 5 ) −(
2
2− 5 )
2
este egal cu:
% 2 "
@ Calculând 15 ⋅ ## + 5 − 108 se ob ine:
$ 5 !
@ Dac a – c = 3 !i b = – 5, atunci valoarea expresiei 3a + 2b – 3c este egal cu:

@ Se dau numerele x = 4 − 7 i y = 4 + 7 .
a) Calcula!i valoarea produsului x ⋅ y. b) Calcula!i valoarea num"rului ( x − y ) 2 .
x− y
c) Ar"ta!i c" este un num"r întreg negativ.
2
@ Expresia E ( x ) = 4 ( 3 x − 1) − 3 ( 2 x + 5 ) este egal cu:
@ Fie numerele x = 5 2 − 7 i y = 5 2 + 7 .
a) Calcula!i media geometric" a numerelor x i y.
1 1 1
b) Demonstra!i c" x < . c) Demonstra!i c" 4 + 4 este un num"r natural.
14 x y
2007
@ Valoarea expresiei ( x + y − 1) pentru x = 1 − a i y = 1 + a este egal! cu:

@ Fie numerele a = 2 − 2 i b = 2 + 2 .
a) Calcula!i valoarea produsului a ⋅ b . b) Calcula!i valoarea num"rului (a + b) 2 .
b
c) Ar"ta!i c" num"rul a − 2 este ra!ional.
2
( )
@ Calculând 2 − 3 − ( −4 + 5 ) se ob ine:
@Media geometric a numerelor a = 5 6 − 5 2 !i b = 5 6 + 5 2 este egal cu:
1 1 1 1 a) Câ!i termeni are suma S ? 3
@ Se consider suma: S = + + + ... + . b) Ar ta!i c S < .
44 45 46 103 2
476 1 1 1 1 1 4
@ Fie numerele a = − ; b= + + + + i c = 0, ( 5 ) ⋅1 .
238 4+ 5 5+ 6 6+ 7 7+ 8 8+ 9 5
a) Ar!ta"i c! num!rul a + c este întreg. b) Ar!ta"i c! a + b + c = 0.
@ Rezultatul calculului 3 − 1 − 1 − 3 este egal cu:
@ Calculând media geometric a numerelor a = ( )(
2 −1 ⋅ )
5 + 1 !i b = ( )(
2 +1 ⋅ )
5 − 1 se ob"ine:
2
@ Se consider expresia E (x) = x + 2x – 35, unde x este num r întreg.
a) Rezolva!i ecua!ia x 2 + 2 x − 35 = 0 .
b) Determina!i numerele întregi n astfel încât E (n) s fie un num r natural prim.
c) Ar ta!i c , dac E (x) se divide cu 3, atunci E (x) se divide cu 9.
@ a) Ar ta!i c num rul 5n + 2 este ira!ional, pentru orice n ∈ N.
5n + 7
b) Ar ta!i c , pentru orice n ∈ N, frac!ia este ireductibil .
3n + 4
@ Dac x ⋅ y = 6, y ⋅ z = 12 !i z ⋅ t = 20, atunci valoarea produsului x ⋅ t este egal cu:
2
@ Fie expresia E ( x ) = ( x + 2 ) − ( x + 1)( x − 1) . Efectând calculele se ob ine:
@ a) Ar ta!i c num rul x3 ⋅ x5 + 1 este p trat perfect, oricare ar fi x cifr în baza zece diferit de zero.
b) Numerele ab scrise în baza zece, cu a "i b diferite de zero, îndeplinesc condi!ia: ab − ba = a ⋅ b − a.
Determina!i toate numerele ab care îndeplinesc condi!ia dat .