P. 1
Metode Si Tehnici Fiscale

Metode Si Tehnici Fiscale

|Views: 770|Likes:
Published by iuleasha_multeasha

More info:

Published by: iuleasha_multeasha on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
CATEDRA "FINANŢE ŞI ASIGURĂRI"

PROGRAM ANALITIC LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ

"METODE ŞI TEHNICI FISCALE"

Elaborat:

E. Balaban A. Certan R. Covali

Сhişinău, 2000
Programa а fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei "Finanţe şi Asigurări"

Procesul verbal Nr. 1 " 28 " "august" 2000 Şef catedră "Finanţe şi Asigurări" Ludmila Cobzari

reprezentat de structuri juridice fiscale. Prin intermediul politicii fiscale statul poate stimula procesul activităţii economice. În acest context. drept obiect al disciplinei servesc raporturile de fiscalitate ce apar în procesul de formare a fondurilor publice. autorii consideră. reprezintă una din principalele surse de formare a resurselor financiare ale statului. Reieşind din dinamismul sistemului fiscal şi a mecanismului economic. pecuniar.Notă introductivă Disciplina “Metode şi tehnici fiscale” are ca scop formarea la studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice privind bazele ştiinţifico-teoretice şi aplicative ale sistemului fiscal. definitiv. întreaga dezvoltare şi transformare a vieţii economice. că reflectarea acestor probleme în prezentul program de studii este binevenită. precum şi asupra activităţilor umane în toate domeniile vieţii sunt extrem de vaste. fără contraprestaţie imediată şi directă. Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. activa relaţiile comerciale externe cu ţările străine. Problemele influenţei impunerii asupra claselor sociale. De aceea. care a marcat. impozitul fiind o prelevare stabilită prin lege cu caracter obligatoriu. din cel mai îndepărtat trecut şi până astăzi. În procesul de pregătire a prezentei programe analitice s-a ţinut cont de legislaţia fiscală în vigoare la moment. un loc deosebit în programul de studii îl ocupă caracteristica diferitor impozite ca elemente principale ale sistemului fiscal. cît şi stimula procesul investiţional. deoarece cuprind un câmp întreg de fenomene şi împrejurări. având o importanţă extraordinară. ceea ce conferă o poziţie privilegiată. Deci. subiecte de drept: pe de o parte statul ca subiect principal. iar pe de altă parte. Totodată. programa va fi supusă completării şi modificării pe parcursul studierii disciplinei. persoane fizice şi juridice care au obligaţia să contribuie la constituirea resurselor financiare publice. Aceste raporturi au pus faţă în faţă două părţi. Fondul de timp .

Clasificarea impozitelor. Taxa pe valoarea adăugată. Impozitul funciar. 8. Elementele impozitului. 7. 4 . 16 Politica fiscală în RM. 14.Taxele fondului rutier.Tema Finanţe şi asigurări Secţia zi Secţia f/f curs sem curs sem 1. Taxele vamale 10. 15. 3. 6. 11. 5. 1 Impozite –noţiuni generale.Taxele locale 13. Impozitele: noţiuni generale. 12. 2.Sistemul fiscal al RM. Principii şi metode de impunere. Curs teoretic . Impozitul pe bunurile imobiliare. Impozitul pe venit. Accizele. Contravenţiile în domeniul fiscalităţii şi sancţionarea lor.Aşezarea şi perceperea impozitelor. 4. 9. TOTAL 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Contabilitate Secţia zi Secţia f/f curs sem curs sem 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 10 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6 32 32 12 8 Tema Nr.2 ore. Efecte ale fiscalităţii.

Conţinutul social . socială. Impunerea în cote proporţionale. 3. 2. P. 5.Ф. 8.Ф.5–8 3. Histoire de l` impot. 2. Noţiune şi criterii de impunere. Bucureşti 1994. asieta. Dan Drosu Şaguna. Noţiune de impunere şi metode de impunere. Impunerea în cote progresive. учебное пособие под ред. Impunerea în cote fixe şi proporţionale. Impozitele ca obiect de studiu. Principii moderne de impunere. Rolul impozitelor în statele moderne Impozitele ca ştiinţă. P. Tema Nr. Bucureşti 1996. Bucureşti 1995. principiul politicii financiare. 213–214 5. Procedura fiscală. Учебник. Юткина Т. 2. Учебное пособие под ред. termenul de plată. Conţinutul social . principiul social politic. Москва 1999. Fiscalitate. unitate de impunere. 5. Literatura: 1. sursă. Москва 1996. Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu. principiul politicii economice. Bucureşti 1996.2 ore. Seminar . Henri Laufenburger. Ioan Glica. 6. Bucureşti 1994. sancţiunile. Apariţia şi evoluţia impozitelor. teoria contractului social. Сутырина С. 4. Literatura : 1. suportator. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. 6. Principii moderne de impunere: principiul impunerii echitabile.1. teoria siguranţei. Dan Drosu Şaguna. 7. 4. cota. P. Finanţe publice.8–18 2. 1. 4. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat. Impunerea progresivă şi impunerea regresivă Principii clasice de impunere. 5 . P. Evoluţia istorică a impozitelor. 7. 3. Черника Д. Налоги и налогообложение.2 ore Elementele impozitului. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat: teoria organică. 1. Principii şi metode de impunere. Principii clasice de impunere: 3. Iulian Văcărel şi alţii. 2. Funcţiile impozitelor: fiscală. teoria sociologică. Consantin Topciu.55–58 4.2 ore 1. Procedura fiscală. 5. 6. subiect.economic al impozitelor. 8. 3. Paris 1954 6. Funcţiile impozitelor. economică. Seminar . Drept financiar public. 4. 2. Налоги.economic al impozitelor. teoria sacrificiului. 2: Elementele impozitului. Curs teoretic . teoria echivalenţei. înlesnirile fiscale. Consantin Topciu. bază de calcul. 5. Impunerea în cote fixe. Rolul impozitelor în statele moderne. Elementele impozitului: obiect. 6. Fiscalitate. Bucureşti 1995. Impunerea în cote regresive. 7. П.

monopoluri fiscale. Сутырина С. Fiscalitate. Principii de clasificare a impozitelor. Налоги и налогообложение. Черника Д.1164-XIII din 24. Metode de evaluare a obiectului impozabil. Finanţe publice. Concepţia reformei fiscale. 3. Москва 1999. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Bucureşti 1994.1 oră 1. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. 4. Caracteristica impozitelor directe. Iulian Văcărel şi alţii. Curs teoretic .18–24 3.04.223–225 5.Ф. Налоги.1997. 3. 3. учебное пособие под ред. 2.1 oră 1. 2. Finanţe publice. Determinarea cuantumului impozitelor. Налоги и налогообложение.Ф.5867 4. Москва 1999. Nr. 1. Caracteristica impozitelor indirecte.1992. 7. 2. 3.186-XII din 22. Executarea silită a creanţelor fiscale.1997. Bucureşti 1994. Impozitele directe: impozite personale. учебное пособие под ред.216–223 5. Perceperea impozitelor. 3: Aşezarea şi perceperea impozitelor. TVA. Histoire de l` impot. Учебник. Москва 1996. 1198-XII din 17. Seminar . 6 .2 ore Aşezarea impozitelor . Literatura: 1. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. П. 7. Ioan Glica. 4. Юткина Т. P. Henri Laufenburger. taxe vamale. Literatura: 1. Drept financiar public. Stingerea obligaţiilor şi creanţelor fiscale. Учебное пособие под ред. 2. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.2 ore.1992.3. Черника Д. Bucureşti 1994. Москва 1996. Metode de evaluare. Учебное пособие под ред. Histoire de l` impot. Bucureşti 1994. Consantin Topciu.1165-XIII din 24. 5. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. Iulian Văcărel şi alţii. Principii de clasificare a impozitelor.1997. Procedura fiscală. P. Учебник. Stabilirea obiectului impozabil.11. 4: Clasificarea impozitelor. П. Determinarea cuantumului impozitelor.04. Aşezarea impozitelor. Impozitele indirecte: accize. 3. Сутырина С. Paris 1954 6. 5.noţiuni generale. Bucureşti 1995. Ioan Glica. Bucureşti 1996. Tema Nr. 1. Tema Nr. 4. 2. 4. Drept financiar public. 2. Procedeele de stingere a obligaţiilor fiscale.01. Paris 1954 6. Юткина Т.1163-XIII din 24. Налоги. P. Henri Laufenburger.04.Ф. 8. impozite reale. P. Seminar .Ф. Dan Drosu Şaguna. Curs teoretic . 8.

Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. Sistemul de impozite al RM: impozitele republicane. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1993. 7. Histoire de l` impot. Impozitul pe venit . Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de contribuabili. 3. 8.1164-XIII din 24. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. 2. 7.Ф. 5.1997. Aparatul fiscal al RM. 1415-XIII din 17.1 oră. Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului).04. Налоги. 3. Bucureşti 1996. Lecţia 2: Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice – 2 ore 1. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr.12. Concepţia reformei fiscale. Curs teoretic . 6. Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. 3.1992. 3. Modul de calcul al impozitului din salariu. Bucureşti 1994.noţiuni generale. 2. p. 3. 12. Curs teoretic . 9. 1415-XIII din 17. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Finanţe publice. Sistemul de impozite al RM Legislaţia fiscală a RM. П. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. 4.1992.01. Dan Drosu Şaguna.1997. 2. 4. Noţiune de sistem fiscal.1997.01. 5: Sistemul fiscal al RM. Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. Москва 1996. Literatura: 1. Legislaţia fiscală a RM. 4. 1. Bucureşti 1994.1997. Lecţia 4: Determinarea impozitului pe venit pentru persoanele juridice – 2 ore 7 . Iulian Văcărel şi alţii. Учебное пособие под ред. Henri Laufenburger. 1.1163-XIII din 24.Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Seminar . Tema Nr. Nr. Юткина Т. Lecţia 3: Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri fiscale şi acordarea înlesnirilor fiscale – 2 ore 1. 3. 6 Impozitul pe venit. 8. Concept de sistem fiscal.2 ore 1.1997.04. 2. Aparatul fiscal: câmp de activitate. Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele fizice.1992. Ioan Glica. 1198-XII din 17. impozitele şi taxele locale.10 ore. Черника Д.12. 4. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. Lecţia Nr. Dispoziţii generale ale impozitului pe venit .1 oră. Налоги и налогообложение.186-XII din 22. Deducerile permise în scopuri fiscale. Москва 1999. 2.11.225–240 10. Учебник. Paris 1954 11. 2. 1. Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice.04.1165-XIII din 24. Procedura fiscală.876-XII din 22. 6. Tema Nr. Legea RM “ Cu privire la serviciul fiscal al RM ” Nr. Drept financiar public. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare. 4.

Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele fizice. 5. Determinarea impozitului pe venit. Particularităţile impunerii veniturilor unor categorii de contribuabili – 2 ore 1. Impozitarea fondurilor calificate de pensii. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici nerezidenţi. Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. 2. 4. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele juridice. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. 2. 5. 7. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital. Seminar 2 – 2 ore 1. 4. 6. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. 5. Modul de acordare a scutirilor impozitului pe venit pentru persoanele fizice. Impunerea agenţilor economici . Executarea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice. Seminare . 3. Calcularea deducerilor permise în scopuri fiscale. 4. Lecţia Nr. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. Calcularea si reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). 4. 5. 8 . 4. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici. Particularităţile calculării impozitului pe venit în activitatea de asigurare. 2. Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole. Seminar 3 – 2 ore 1. 4. 5. Seminar 4 – 2 ore 1. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele juridice. Executarea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. Calcularea impozitului pe venit la societăţile şi fondurile de investiţii. Determinarea impozitului pe venit. Dimensionarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare. Calcularea impozitului pe venit la fondurile calificate de pensii. 3. 6. 6. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM.1. 2. Corectarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. Seminar 5 –2 ore 1. 3. 7. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele fizice. Impozitarea întreprinderilor agricole. Calcularea profitului până la impozitare. Acordarea înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. 3. 4. 3. Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii. Modul de calcul si reţinere a impozitului pe venit din salariu. 3. Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice.10 ore Seminar 1 – 2 ore 1. Particularităţile determinării impozitului pe venit pentru afacerile auxiliare. Determinarea profitului până la impozitare. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice.nerezidenţi. 2. 3. 2. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. 2.

484 din 04.05.99) Tema 7: Taxa pe valoarea adăugată. Instrucţiunea MF “cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr. 13.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” nr. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.07.” Monitorul Oficial nr.V.1997. 17. 10. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale.1997.A.1997. 3. 2000 nr.1998. Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T. 1. nr. 8. nr.1998. 119-120.62 1997) 4. Hotărârea Guvernului Nr. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 62-65 din 09. (MO nr.07.07. Legea bugetului de stat pe anul 1999.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar.98 (MO al RM. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.1163-XIII din 24.1164-XIII din 24.38-39. 15. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor. 30. Legea bugetului de stat pe anul 2000.98) 6.216-XIV din 27.A. 26-27 din 26.05/1–CF–07/92 din 25. Livrările scutite de T. 62-65 din 09.98) 5.12. 3. 11.04. Curs teoretic – 2 ore.98. 12.09. 14.98 2. 485 din 04.97 (MO al RM.Literatura: 1. 62-65 din 09. 10.1998. Curs teoretic – 2 ore Determinarea obiectului impozabil. nr.07. Hotărârea Guvernului Nr.” Monitorul Oficial nr. 130 din 06.A.02.1998.07. 1. 2. 16.03. Taxa pe valoarea adăugata – noţiuni generale 2. 84. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice.A.02.1998. 62-65 din 09.V. 9.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut. Instrucţiune cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.112-XIV din 29. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. (MO al RM.V.05.” Monitorul Oficial nr.1570-XIII din 26.03. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei. Hotărârea Guvernului Nr.1998.” Monitorul Oficial nr.1997.12.V.12-13.12.02. Livrările impozabile cu T. Prezentare a declaraţiei fiscale cu privire la T. 31. 1415-XIII din 17.” Monitorul Oficial nr.04.12.1998 9. 26-27 din 26. 7. Stingerea obligaţiei fiscale a T. 4.V.” Monitorul Oficial nr. 3. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr.05/1CF-06/88 din 23.04.12.A 9 .1997. 62-65 din 09.07.” Monitorul Oficial nr. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut. Pe a. (MO al RM. nr.

Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 2.1380-XIII din 20.20 din 13. 2.40–41 din 7. Tema Nr.98). “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti. (MO al RM nr. Taxele vamale . Seminar 2 – 2 ore. 4.98) 4. 7. Accizele . Fiscalitate. Nr. Legea bugetului pe anul 1999.1997.112-XIV din 29 iulie 1998 (MO al RM nr. Determinarea TVA de la import şi export. Literatura: 1. Baltimore and London 1992.1997.251-XIV din 24.10 din 17. 3. Literatura: 1. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr. 5. Richard M.11. P. Determinarea obiectului impozabil a accizelor. 3. 2000.05. Determinarea TVA ce trebuie achitată la buget.1417-XIII din 17.caracteristică generală. Calcularea sumei accizelor şi ordinea de plata. 2000. Particularităţile determinării accizelor la importuri şi exporturi. Determinarea relaţiilor cu bugetul. 347-XIII din 27 decembrie 1994.02. Curs teoretic – 1 oră 1. 4. Tema Nr.1997. 1. Calculul TVA in relaţiile de vânzare specifice dintre vânzător şi client. 2. Bucureşti 1994. Legea cu privire la modificarea art. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal.10-11 din 04. 1. 10 . Constantin Topciu şi alţii.(MO al RM nr. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr. 2. (MO nr.103 al CF şi art.98) 6. Determinarea obiectului impozabil. Determinarea TVA plătită furnizorilor (TVA deductibilă). 3.12.09. Curs teoretic . Radu Vasile. Seminar .1415-XIII din 17.2 ore. (MO nr. 1994. 1.02. A Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.58–60. 3. Determinarea plătitorilor accizelor.98.96) 6.12.84 din 10.8–9 din 8.1995. Determinarea TVA in cazul returnărilor de mărfuri.caracteristică generală.Seminar 1 . 1.2 ore. Prezentarea calculelor cu privire la accize la inspectoratele fiscale. 5. 4.06. 8 Accizele. 3. Tax policy and Economic Developement. Legea RM “Cu privire la accize” Nr. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.1198-XII din 17 noiembrie 1992.2ore.12.95 4. 2. Obiectele impunerii şi cotele accizelor. 3.Bird.02. Întocmirea declaraţiei cu privire la TVA. 2. 9: Taxele vamale. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. Metoda de calcul şi termenele de plată. Calcularea TVA încasată de la comercializare (TVA colectată). Legea bugetului de stat pe anul 1999. 5.

Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Prezentarea calculelor impozitului funciar la inspectoratele fiscale de către agenţii economici. 2000. 3.2 ore. 2.1997. 11. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele fizice. Determinarea sarcinii fiscale in cazul înstrăinării bunurilor imobiliare Literatura: 1.(MO nr. 2000. 1380-XIII din 20. Literatura: 1. Impozitul funciar. 1245-XII din 22. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice. Perfectarea documentelor vamale. Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice. 2.2.caracteristică generală. 2.1 oră.2 ore.2 ore. Legea bugetului pe anul 1999. Legea bugetului pe anul 1999. Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama. Termenele de plata a taxelor vamale.1993) 3.11. Seminar . 186-XII din 22. Curs teoretic . Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr.1992. 1. Seminar .10 1993) 3. 2000. 2. Literatura: 1. Seminar .2 ore. 4.1997. Înlesnirile fiscale la impozitul funciar. 1163-XII din 24.04. 1163XII din 24. 11 . Legea bugetului pe anul 1999. 1. Caracteristica generala a impozitului pe bunurile imobiliare. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele juridice.1992. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. 4. 2. 4. Tehnica calculării a taxelor vamale. Calcularea taxelor vamale. 3.2.12.1994. 3. 3. (MO nr.01. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr.07. 10 Impozitul pe bunurile imobiliare. Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice. Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Tema Nr. 2. 3. 1. 1. Tema Nr. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele juridice. Impozitul funciar . Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice. 2. 186-XII din 19. Curs teoretic .1997. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. Determinarea valorii mărfurilor importate in vamă.04.

Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. 14. administrative şi penale. Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru circulaţia vehiculelor cu gabaritele care depăşesc limitele admise.1 oră. Codul Fiscal al RM (Titlul I şi II) Nr. 5. 2000.1996. Executarea dărilor de seama cu privire la taxele locale. 1. Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM. Legea bugetului pe anul 1999.04. 3.1 oră. 6. Nr. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier. 1. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. Contravenţiile în domeniul fiscal şi sancţionarea lor. 2. 3. Legea bugetului de stat pe anul 1999. Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locală. 12. Determinarea taxelor locale.93 (MO nr. Calcularea diferitor taxe locale. 2.10. Aspectul general al taxelor fondului rutier. 1. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. Sursele de constituire ale fondului rutier. Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal. Tema Nr. 1. Nr. 1446-XIII din 27. Tema Nr. Seminar . 3. Modul de colectare a taxelor locale.617 din 05. Seminar .1992.1997. Accizele la benzina auto şi motorină . Sancţiunile economice. 4. 2. 3.1993). Literatura: 1. 1163-XII din 24. 4.metoda de calcul şi termenii de plată. 3. Sistemul taxelor locale. 2. Curs teoretic – 1 oră. Seminar . 2.839-XIII din 26. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări în zona de protecţie a drumurilor. 2000.01. Curs teoretic – 1 oră. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi percepere a impozitului funciar de la persoanele juridice şi fizice.5. Literatura: 1. Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în RM. 3.1997.12. 12 .186-XII din 22. 1. Taxele locale. 2. Taxa de trecere pe drumurile RM a vehiculelor neînmatriculate în republică. Curs teoretic – 1 oră.1198-XII din 17 noiembrie 1992.06. Sistemul taxelor locale. Metoda de calcul şi termenii de plată. 13. 4.1 oră. Tema Nr. Taxele fondului rutier. Caracteristica generală a taxelor fondului rutier. 2.10.

Constantin Topciu şi alţii. Efecte ale impunerii internaţionale. Выявление налоговых ошибок. Literatura: 1. Constrângerea fiscală. 4.1. 3. Vol. 3.2 ore.2 ore. II Bucureşti 1995. Literatura: 1. 1. Washington 1992. Tema Nr. 1. 1. 2. Efecte economice. 4. Кишинев 1995.1997. Reglementarea juridică a faptelor frauduloase în domeniul fiscalităţii. 2. Definirea politicii fiscale.1165-XIII din 24. 3. repercusiunea impozitelor. Nr. 2. Seminar . Literatura: 1.1415-XIII din 17. 2.2 ore. 1. Fiscalitate.1163-XIII din 24. Москва 1997. 15. 3. Efecte sociale. II. April 1997. Curs teoretic . 16 Politica fiscală. Fiscalitate. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Metodele de combatere naţională şi internaţională a faptelor de evaziune şi fraudă fiscală. Dubla impunere internaţională. нарушений. 3. Efecte asupra contribuabililor. Практическое пособие для налоговых органов. Tema Nr. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă 3. Componentele. Vito Tanzi. 2. 2. 3. Curs teoretic . Distorsiuni economice de origine fiscală. 4. 3.04.04.107–132 13 . Noţiune de politică fiscală. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. P. Бизнес и налоги.2 ore. 2. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr.1997. Seminar . Constantin Topciu şi alţii.12. Efecte asupra contribuabililor: evaziunea fiscală.1997. 4. Sancţionarea şi penalizarea contravenţiilor fiscale. inflation and interest rates. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. Taxation. Suported Programs. преступлений. obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale. Vol. Efecte ale fiscalităţii. Bucureşti 1995. Problemele actuale ale politicii fiscale în RM şi soluţionarea lor. 2. Concepţia reformei fiscale. IMF. Metode de combatere a ei.

Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.04.1992. 5. 14 .1992. 1415-XIII din 17.07.1998. Nr. 8. 484 din 04. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. 17.1997. 3.96 10. 9.720.06. 347-XIII din 27 decembrie 1994.02.1997. Hotărârea Guvernului Nr.05. 1245-XII din 22. 12. Nr.01. Legea RM “Cu privire la serviciul fiscal al RM” Nr.1997.07. 2. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale. 876-XII din 22.BIBLIOGRAFIA Legea bugetului de stat pe anul 2000. 1.1996. Legea RM pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal. 4. Legea cu privire la modificarea art.04. 130 din 06.633–XIII din 10. 62-65 din 09. 14.1997. 26-27 din 26.1992.112–XIV din 29.02. 989 XIII din 26.186-XII din 22. Nr.1164-XIII din 24.1198-XII din 17. 15. 20. aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului rutier.09.95.1380-XIII din 20.12. Legea cu privire la modul de urmărire a impozitelor.01. 6.12-1997. 13. taxelor şi altor plăţi nr. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. 11.” Monitorul Oficial nr. Legea Fondului Rutier al RM. Legea bugetului de stat pe anul 1999. 251–XIV din 24. 16.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.11.XIII din 02.1992.04.1163-XIII din 24.1997.” Monitorul Oficial nr. Hotărârea Guvernului Nr.98.1165-XIII din 24.11.11. Legea RM “Cu privire la accize” Nr.103 al CF şi articolului “Legii cu privire la activitatea farmaceutică” nr.03. 7.1998. Concepţia reformei fiscale.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice. 18. 19.1417-XIII din 17. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.98 . Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 12.

23. Impozite şi taxe. Instrucţiunea MF “Cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr.06. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. Histoire de l` impot.03. Chişinău. Bucureşti.” Monitorul Oficial nr. Hotărârea Guvernului Nr. Dan Drosu Şaguna. Bucureşti 1998. 62-65 din 09.1999 33.1998. Washington 1996. Totul despre impozite. 12-13 din 09. Ioan Glica. Fiscalitate. 48. 2 din 23. Costel Istrati. 36. 62-65 din 09. Nr. Rodica Bănulescu şi alţii “Taxe pe valoare adăugată” Bucureşti 1993. Bucureşti 1996. Bucureşti 1999.12. 34. Monitorul Oficial nr. Bucureşti. Iaşi 1999. 62-65 din 09. Paris 1954 50. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund.” Monitorul Oficial nr.06. 24. 42. 35. 39.1999 32.10. 26-27 din 26. 49. Monitorul Oficial nr. 47. Rodica Bănulescu şi alţii “Sistemul de impozite” Bucureşti 1993.1998 22. Luigi Popescu . Iulian Văcărel şi alţii. 44.1995.02. Suported Programs. Fiscal Management in Russia.1996. Finanşele publice şi fiscalitatea între teorie şi practică. nr.07. Fiscalitate.07. 05/1CF-06/88 din 23.1998. Bucureşti 1995. 43. Bucureşti 1994. Dan Drosu Şaguna.02. Henri Laufenburger. 1213 din 09. Drept financiar şi fiscal. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr.05. Regulament „Privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină”. 51. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994.6–7. 20 din 13.07. Bucureşti 1998. 1 din 23. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor. 45. Craiova 1998. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor. Petre Brezeanu. 485 din 04.1998. Aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. Finanţe publice. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei. 488 din 04.Perfecţionarea sistemului de impozite în Romania. 31. 40. Editura „Bons Offices”.10. Carmen Corduneanu. Petre Brezeanu.12. Drept financiar public. 38. Monitorul Oficial nr. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” Nr.” Monitorul Oficial nr. Procedura fiscaală.05.1997 Bucureşti.07. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice.21. 46. Acte normative în vederea aplicării Codului Fiscal. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” Nr. Dubla impunere internaţională.1997. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut. 1999. Bucureşti 1994. 62-65 din 09. 05/1-CF-07/92 din 25. 28. 41. 25.1998.” Monitorul Oficial nr.1998 29. 27.1998. Impozite şi taxe. Constantin Topciu şi alţii. 839-XIII din 26.07. 30.1998. April 1997. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat” Nr. Dubla impunere economică şi juridică. Bucureşti 1994. 15 .1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar. nr.1998. 62-65 din 09.” Monitorul Oficial nr.1997. 37. 26.

М.Ф. Transition to Market. Bucureşti 1994 Aspects of fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. 59.222 Finanţe publice.358 România.168 c. R. 77 p. Washington 1993. Washington 1996 Налоговые системы зарубежных стран. 55. Biblioteca ASEM Denumirea Pagina Perfecţionarea sistemului de impozite şi taxe în p. Финансы. p. 53. Москва 1999.Washington 1994. Vito Tanzi.8) T–75 336. Hou to Measure the Fiscal deficit.Ф. 63. Выявление налоговых ошибок.52.423 Histoire de l impot. М. International Monetary Fund.027 (075) 336 Ş 15 336. IMF.Финансы и статистика 1995 Бизнес и налоги.М. 56. Şaguna. 1994. Bucureşti 1992.М.192 p.Topciu. p. Văcărel. Mario Blejer and Adrienne Cheastz. Черника Д. Procedura fiscală în România. Учебное пособие под ред. April Hou to Measure the Fiscal deficit. inflation and interest rates.126/127 336. 136 Fiscalitate. Washington 1992. 60. H. Москва. Bird. нарушений. Учебник под ред. Richard M. 16 . Tax policy and Economic Development. Учебник.57 p. преступлений. Suported Programs.8) 336 (075. Tranzition to Market. Бизнес и налоги. 54. Washington 1993.Vasile I. Bălănescu R.Ю.D. Bucureşti 1996. Учебник под ред. Екатеринбург. Bucureşti 1992 Taxa pe valoarea adăugată. Taxation. IMF. Bucureşti 1993 Sistemul de impozite. Кишинев 1995 Mario Blejer Adrienne Cheastz Tanzi Vito Родионова В. 336 P 84 336. Практическое пособие для работников налоговых органов.Laufenbur ger L. Vito Tanzi. I. Gliga R. 57. Craiova 1998 Moneda şi politica fiscală. 58. Налоговые системы зарубежных стран.526 p. Налоги. 1993. Autorul Popescu I. Москва 1997. Москва 1996. Washington 1994 Fiscal Management in Russia. Москва 1997.191 С. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. Казак А. Учебник для ВУЗов. Кишинев 1995. Учебное пособие под ред. Bucureşti 1993.389 p.160 p. Родионовой В.2. 61. Юткина Т.8) Ф 591 336 Б 62 D. Bucureşti 1994 p. Финансы и кредит. П. Paris 1954 p.431 С. 62. Учебник для ВУЗов.387 p.2 336 F 53 336 B–18 336 B–18 336 A 87 336 H 84 336 T 82 336 F 57 336 (075.267 p. Bălănescu Dreptul finanţelor publice. Налоги и налогообложение. IMF. UNITI 1997 Финансы. International Monetary Fund. Baltimore and London 1992.2(498) 336 V–30 336 F–54 336 L 37 336 (075.36 N după catalog. Сутырина С.

213 33.224. 34. P. P. 380 26. p. Metode de 26. P. P.Subiectele de examinare 1. P.P. P. P. 325-330. 22. 34. P.215.Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de Acte normative contribuabili. Acte normative 25. P. Conţinutul social .225.5–8. Rolul impozitelor în statele moderne.229 34. P. P 74-78.Principii de clasificare a impozitelor. 26. Acte normative 17 .18–24 15. Legislaţia fiscală a RM. 33.Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi Acte normative ale persoanelor juridice. P. P.217–223 13. Noţiune de impunere şi metode de impunere. Aparatul fiscal al RM.Caracteristica impozitelor directe. 34.P 330-332 4.Impunerea în cote fixe şi proporţionale.noţiuni generale. Funcţiile impozitelor. 356 6. 34. 336 26. 352 21.217–223 evaluare. 34.223 14.Modul de calcul al impozitului din salariu. 26. Impozitul pe venit . 26.Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele Acte normative fizice. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de 26. P.35-43 9. P.214 către stat. 26. 45. Acte normative 23. 35020.Aşezarea impozitelor . 342-349 19. P. P. Acte normative 24. 48-50 17. 33. Principii clasice şi moderne de impunere. 22.Caracteristica impozitelor indirecte. creanţelor fiscale 26. P.217–223 12. conspect 7.Stabilirea obiectului impozabil.Sistemul de impozite al RM. P. 33.3322.36816.noţiuni generale. P. 26. Apariţia şi evoluţia impozitelor. Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu.Impunerea progresivă şi impunerea regresivă 26. P65-70.216. 26. 34. P. 10. P. 53-64 18. Elementele impozitului. P. P. 33.Concept de sistem fiscal. Stingerea obligaţiilor şi 26.213.Perceperea impozitelor. 356358 8.248 34. P. 48-51 11. 26. 3555. Acte normative 22. 33 P. 33. 114-160.economic al impozitelor. P. 33. 3.

27. 46. 44. Tehnica calculării şi termenele de plata ale taxelor vamale. 29. Livrările impozabile şi livrările scutite de T. 39.Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T. 36.Impozitarea fondurilor calificate de pensii.Impozitarea întreprinderilor agricole.Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare. Impozitul pe bunurile 18 Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative .A şi stingerea obligaţiei fiscale a T.Determinarea impozitului pe venit.Taxele vamale .V.Accizele . 30. 45.A. 55. 51. 33.Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM. 35. 34.Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. 40.Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice.Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. 52. 42. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă.Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama. 54. 37.Obiectele impunerii şi cotele accizelor. 31.Impunerea agenţilor economici .Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare şi reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente.Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital. 38.A 48.Deducerile permise în scopuri fiscale. 49.Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului).Determinarea profitului până la impozitare.V. 50.A. Metoda de calcul şi termenele de plată ale accizelor. 53.Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice 43.Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii. 32.V.caracteristică generală.caracteristică generală.Determinarea obiectului impozabil la T. 47.A. 28. 41.nerezidenţi.V.Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice.Taxa pe valoarea adăugată – noţiuni generale.Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la T.V.

Sancţiunile economice.Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locala.Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice. 69.Componentele.Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice. Aspectul general al taxelor fondului rutier. 57. 59. administrative şi penale. obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale.Metoda de calcul şi termenii de plată. 64. 65. 68. 67.Efecte ale impunerii internaţionale. 71. Efecte fiscale asupra contribuabililor.imobiliare ale persoanelor fizice.Impozitul funciar . 66.caracteristică generală.Efectele economice ale fiscalităţii. P.Înlesnirile fiscale la impozitul funciar.Efectele sociale ale fiscalităţii.Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă.Sursele de constituire ale fondului rutier. 61. 60. 75. 74. 73. 62.Sistemul taxelor locale.Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal.Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM.Determinarea taxelor locale şi modul de colectare a lor. 70. Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Conspect conspect conspect 34. 72.Noţiune de politică fiscală. 58. 62-65 conspect Legea bugetului conspect 19 . 56. 63.

Principiile impunerii şi particularităţile lor de realizare în cadrul sistemului fiscal naţional. Politica fiscală naţională în perioada de tranziţie la economia de piaţă 10. Evaziunea fiscală şi metodele ei de combatere. 14.Evaziunea fiscală şi manifestările ei asupra economiei. Aspectele specifice fiscalităţii în condiţiile inflaţiei. Politica fiscală în RM – actualităţi şi perspective. 6.Evoluţia sistemului fiscal în RM. 2.Rolul impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetare. 8. Problemele actuale ale impozitului pe venit în RM. 12.Tematica referatelor 1. 3. 13. 11. Fiscalitatea şi interesele economice ale agenţilor economici. 9. 5. 20 . Rolul facilităţilor fiscale şi investiţiilor străine în economie. Rolul Taxei pe valoare adăugată la formarea veniturilor publice. 7. 4.Probleme de gestiune fiscală în întreprinderile RM. Necesitatea previziunii fiscale la nivel macro şi microeconomic în RM. 15.Particularităţile impozitării persoanelor fizice în RM.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->