P. 1
Metode Si Tehnici Fiscale

Metode Si Tehnici Fiscale

|Views: 768|Likes:
Published by iuleasha_multeasha

More info:

Published by: iuleasha_multeasha on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
CATEDRA "FINANŢE ŞI ASIGURĂRI"

PROGRAM ANALITIC LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ

"METODE ŞI TEHNICI FISCALE"

Elaborat:

E. Balaban A. Certan R. Covali

Сhişinău, 2000
Programa а fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei "Finanţe şi Asigurări"

Procesul verbal Nr. 1 " 28 " "august" 2000 Şef catedră "Finanţe şi Asigurări" Ludmila Cobzari

autorii consideră. De aceea. activa relaţiile comerciale externe cu ţările străine. ceea ce conferă o poziţie privilegiată. Prin intermediul politicii fiscale statul poate stimula procesul activităţii economice. drept obiect al disciplinei servesc raporturile de fiscalitate ce apar în procesul de formare a fondurilor publice. impozitul fiind o prelevare stabilită prin lege cu caracter obligatoriu. reprezentat de structuri juridice fiscale. un loc deosebit în programul de studii îl ocupă caracteristica diferitor impozite ca elemente principale ale sistemului fiscal. deoarece cuprind un câmp întreg de fenomene şi împrejurări. programa va fi supusă completării şi modificării pe parcursul studierii disciplinei. care a marcat. În acest context. Aceste raporturi au pus faţă în faţă două părţi. având o importanţă extraordinară. Problemele influenţei impunerii asupra claselor sociale.Notă introductivă Disciplina “Metode şi tehnici fiscale” are ca scop formarea la studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice privind bazele ştiinţifico-teoretice şi aplicative ale sistemului fiscal. În procesul de pregătire a prezentei programe analitice s-a ţinut cont de legislaţia fiscală în vigoare la moment. Totodată. din cel mai îndepărtat trecut şi până astăzi. precum şi asupra activităţilor umane în toate domeniile vieţii sunt extrem de vaste. Fondul de timp . iar pe de altă parte. fără contraprestaţie imediată şi directă. cît şi stimula procesul investiţional. Deci. pecuniar. reprezintă una din principalele surse de formare a resurselor financiare ale statului. subiecte de drept: pe de o parte statul ca subiect principal. întreaga dezvoltare şi transformare a vieţii economice. Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. persoane fizice şi juridice care au obligaţia să contribuie la constituirea resurselor financiare publice. că reflectarea acestor probleme în prezentul program de studii este binevenită. definitiv. Reieşind din dinamismul sistemului fiscal şi a mecanismului economic.

2 ore. 6. 14.Sistemul fiscal al RM. Impozitul pe venit. Elementele impozitului. 16 Politica fiscală în RM. Impozitul pe bunurile imobiliare. 15. Taxele vamale 10.Clasificarea impozitelor. 5.Tema Finanţe şi asigurări Secţia zi Secţia f/f curs sem curs sem 1. 3. 8. 2. Principii şi metode de impunere. 12. Taxa pe valoarea adăugată. 4. 1 Impozite –noţiuni generale. 9.Taxele locale 13.Taxele fondului rutier. Efecte ale fiscalităţii. 4 . Impozitul funciar. Curs teoretic . Accizele.Aşezarea şi perceperea impozitelor. Impozitele: noţiuni generale. 7. 11. Contravenţiile în domeniul fiscalităţii şi sancţionarea lor. TOTAL 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Contabilitate Secţia zi Secţia f/f curs sem curs sem 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 10 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6 32 32 12 8 Tema Nr.

asieta.55–58 4. Apariţia şi evoluţia impozitelor. Учебник. Seminar . Москва 1999. 1. socială. Funcţiile impozitelor. Черника Д. Conţinutul social . 5.2 ore.5–8 3. 5.economic al impozitelor. teoria sociologică. unitate de impunere. Curs teoretic . Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu. 5. teoria sacrificiului. Noţiune de impunere şi metode de impunere. Conţinutul social . Literatura: 1. Consantin Topciu.8–18 2. Paris 1954 6. Impunerea în cote proporţionale. Учебное пособие под ред. Impunerea în cote regresive. 3. 7. 2. Impunerea în cote fixe şi proporţionale. Impozitele ca obiect de studiu. Histoire de l` impot. Principii moderne de impunere: principiul impunerii echitabile. P. Drept financiar public. Procedura fiscală. înlesnirile fiscale. 8. subiect. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. bază de calcul. 2: Elementele impozitului. Налоги. Dan Drosu Şaguna. Principii clasice de impunere: 3. Impunerea progresivă şi impunerea regresivă Principii clasice de impunere. Literatura : 1. 6. Rolul impozitelor în statele moderne Impozitele ca ştiinţă. sursă.1. 7. Налоги и налогообложение. 4. suportator. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat. Noţiune şi criterii de impunere. 2. 5 .economic al impozitelor. Bucureşti 1994. Impunerea în cote fixe.2 ore Elementele impozitului. учебное пособие под ред. 213–214 5. teoria siguranţei. economică. P. 2. Elementele impozitului: obiect. Tema Nr. teoria echivalenţei. principiul social politic. 3. 6. Bucureşti 1995. 3. Dan Drosu Şaguna. Bucureşti 1995. Юткина Т. 2. Finanţe publice. Ioan Glica. cota. Henri Laufenburger.Ф. Bucureşti 1996. Bucureşti 1994. 4. sancţiunile. 1. Fiscalitate. Rolul impozitelor în statele moderne. Consantin Topciu. 7. 4. Bucureşti 1996. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat: teoria organică.Ф. Principii şi metode de impunere. Principii moderne de impunere. P. Procedura fiscală. Seminar . 6.2 ore 1. principiul politicii financiare. teoria contractului social. Impunerea în cote progresive. Fiscalitate. Сутырина С. Москва 1996. Funcţiile impozitelor: fiscală. 2. Iulian Văcărel şi alţii. 4. P. Evoluţia istorică a impozitelor. 6. 5. termenul de plată. 8. principiul politicii economice. П.

Curs teoretic . Учебник. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. 2. 3. учебное пособие под ред. Ioan Glica. Учебное пособие под ред.Ф. P. 4. P.04. 4: Clasificarea impozitelor. Principii de clasificare a impozitelor. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. П. 1. Tema Nr. Черника Д. Учебное пособие под ред. Determinarea cuantumului impozitelor.5867 4. Histoire de l` impot. Ioan Glica. monopoluri fiscale. 2.Ф.11. Bucureşti 1994. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. 2.1992. учебное пособие под ред. 4. Москва 1999. Iulian Văcărel şi alţii. Consantin Topciu. Черника Д. 3. Налоги. Bucureşti 1995. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Impozitele directe: impozite personale. Paris 1954 6. Impozitele indirecte: accize. Procedeele de stingere a obligaţiilor fiscale.1163-XIII din 24. Henri Laufenburger. 4. TVA. P. Nr.223–225 5.1165-XIII din 24. Fiscalitate.1997.3. impozite reale. 4. Drept financiar public. 3. Seminar . Юткина Т. 3. Histoire de l` impot. Dan Drosu Şaguna. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. Finanţe publice. Сутырина С.216–223 5. Москва 1996. 3: Aşezarea şi perceperea impozitelor. 1198-XII din 17. 3. 2.1 oră 1. 8.Ф. Metode de evaluare a obiectului impozabil.Ф. Metode de evaluare.1164-XIII din 24. 5. П. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. 8. Literatura: 1.1 oră 1. Налоги и налогообложение. 2. Executarea silită a creanţelor fiscale.1997. Determinarea cuantumului impozitelor.186-XII din 22. Literatura: 1. 6 . Aşezarea impozitelor. Сутырина С. 7.noţiuni generale. Москва 1996. 5.04. Stabilirea obiectului impozabil. Bucureşti 1994. 2.1992. Налоги и налогообложение. P.2 ore. Paris 1954 6. Налоги.01. Procedura fiscală. Curs teoretic . Stingerea obligaţiilor şi creanţelor fiscale.04. Seminar . Москва 1999. Юткина Т. Bucureşti 1994. Finanţe publice. Bucureşti 1996. taxe vamale.1997. 1. Tema Nr.18–24 3.2 ore Aşezarea impozitelor . Henri Laufenburger. Perceperea impozitelor. 7. Drept financiar public. Principii de clasificare a impozitelor. Iulian Văcărel şi alţii. Учебник. Bucureşti 1994. Concepţia reformei fiscale. Caracteristica impozitelor indirecte. Caracteristica impozitelor directe.

Учебник. Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. П. Modul de calcul al impozitului din salariu. 1. Drept financiar public. Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). Sistemul de impozite al RM: impozitele republicane. Paris 1954 11. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1993. 4. 5: Sistemul fiscal al RM. Aparatul fiscal al RM.1992. 3. 1198-XII din 17.1164-XIII din 24. 9. Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de contribuabili. 1. Lecţia 4: Determinarea impozitului pe venit pentru persoanele juridice – 2 ore 7 . Москва 1996.11. 1415-XIII din 17.noţiuni generale.1997. 3. Bucureşti 1994. 1415-XIII din 17.1 oră. Concepţia reformei fiscale. Bucureşti 1994.1165-XIII din 24. Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice.1992. Noţiune de sistem fiscal. Sistemul de impozite al RM Legislaţia fiscală a RM.1992. Curs teoretic . Nr. Henri Laufenburger. p. Aparatul fiscal: câmp de activitate. 2. Iulian Văcărel şi alţii.01. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare.10 ore. Юткина Т. Dispoziţii generale ale impozitului pe venit .Ф. 7. impozitele şi taxele locale.2 ore 1. 4.01. Tema Nr.1997. Ioan Glica. Impozitul pe venit .12. Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele fizice. 8. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. Налоги и налогообложение. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. Concept de sistem fiscal. Legea RM “ Cu privire la serviciul fiscal al RM ” Nr. 6 Impozitul pe venit. Учебное пособие под ред. Налоги. Legislaţia fiscală a RM. 8. 2.1163-XIII din 24.04. Москва 1999.1 oră. 12. 3.186-XII din 22. 4. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. Literatura: 1.1997. 1. 7. 3. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. 6. Seminar . 4. Lecţia 3: Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri fiscale şi acordarea înlesnirilor fiscale – 2 ore 1. 2. Lecţia Nr. Finanţe publice. Procedura fiscală. Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice.04. Histoire de l` impot. 2. 2.Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Tema Nr. 4. Черника Д. 3. 6.04. 2. Curs teoretic .1997. 5. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Deducerile permise în scopuri fiscale.225–240 10.876-XII din 22.1997. Bucureşti 1996. 3.12. Dan Drosu Şaguna. Lecţia 2: Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice – 2 ore 1.

Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. Determinarea profitului până la impozitare. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. Seminar 3 – 2 ore 1. 2. Seminar 5 –2 ore 1. 6. 5. 2. Seminar 4 – 2 ore 1. 4. 5. Calcularea profitului până la impozitare. Calcularea impozitului pe venit la fondurile calificate de pensii. Impozitarea întreprinderilor agricole. 4. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici. Particularităţile determinării impozitului pe venit pentru afacerile auxiliare. Particularităţile impunerii veniturilor unor categorii de contribuabili – 2 ore 1. Calcularea impozitului pe venit la societăţile şi fondurile de investiţii. 3. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele fizice. 6. Executarea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice. 4. 7. 2. Determinarea impozitului pe venit. 3. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici nerezidenţi. 7. 3. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital.1. 4. Acordarea înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele juridice. 3. Modul de acordare a scutirilor impozitului pe venit pentru persoanele fizice. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM. Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole. 5. Seminare . 5. Impozitarea fondurilor calificate de pensii. Dimensionarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare. Modul de calcul si reţinere a impozitului pe venit din salariu. 3. 5. Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM. Corectarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. 2. Impunerea agenţilor economici . 8 . referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă.nerezidenţi. Calcularea si reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). 6. 2. 4. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital. Seminar 2 – 2 ore 1. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. Lecţia Nr. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele juridice. Calcularea deducerilor permise în scopuri fiscale. Particularităţile calculării impozitului pe venit în activitatea de asigurare. Executarea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii. 2. 2. Determinarea impozitului pe venit. 4. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. 3. 3.10 ore Seminar 1 – 2 ore 1. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele fizice. 4.

V. 7.V.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice.A.12. Curs teoretic – 2 ore Determinarea obiectului impozabil. nr.07. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.99) Tema 7: Taxa pe valoarea adăugată.216-XIV din 27.1997.12.112-XIV din 29. 17. Hotărârea Guvernului Nr. Pe a.1998. 11. 26-27 din 26. 13.03. 62-65 din 09. 10. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale.1164-XIII din 24.12. 62-65 din 09. 30.98 2. 1.97 (MO al RM. 485 din 04.38-39. 119-120. 9.” Monitorul Oficial nr. (MO nr.03. 2000 nr.04. 3.Literatura: 1. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei.05/1–CF–07/92 din 25.05. 2. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” nr. Taxa pe valoarea adăugata – noţiuni generale 2.” Monitorul Oficial nr.1998. Hotărârea Guvernului Nr. (MO al RM.1997. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice. 484 din 04.98.1997. Curs teoretic – 2 ore.A 9 .02. 12.V. Prezentare a declaraţiei fiscale cu privire la T. 8. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.12-13. Livrările scutite de T.” Monitorul Oficial nr. Stingerea obligaţiei fiscale a T. 62-65 din 09.04. Legea bugetului de stat pe anul 2000. (MO al RM. 15.” Monitorul Oficial nr.A. 3.98 (MO al RM. Instrucţiune cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.V.1997.12.07.07. 1.A.07.02.07. Instrucţiunea MF “cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr.1998. 14.04.62 1997) 4. 84.A.05. Legea bugetului de stat pe anul 1999. nr. Hotărârea Guvernului Nr.12.1998 9. 4. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor. 62-65 din 09.1998. nr. 1415-XIII din 17. 31. 16.” Monitorul Oficial nr. 3.” Monitorul Oficial nr.07. 130 din 06.1163-XIII din 24.98) 6. 62-65 din 09. 10. nr. Livrările impozabile cu T.09. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.05/1CF-06/88 din 23.1570-XIII din 26.1998.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar. Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.1998.02.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.V. 26-27 din 26.1997.98) 5.” Monitorul Oficial nr.

“Monedă şi politică fiscală” Bucureşti. Tema Nr.1997. 2. Curs teoretic – 1 oră 1. Determinarea TVA de la import şi export. 5.06. Taxele vamale . Seminar 2 – 2 ore. 1.2ore. Baltimore and London 1992. 3. Legea RM “Cu privire la accize” Nr. Radu Vasile.58–60. 2. Tax policy and Economic Developement. Determinarea relaţiilor cu bugetul.caracteristică generală. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.2 ore.1417-XIII din 17. (MO al RM nr.1997. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr.98).84 din 10. (MO nr. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. Fiscalitate. 3.12. P. 2.2 ore. Obiectele impunerii şi cotele accizelor. 2.251-XIV din 24. Tema Nr. Calcularea sumei accizelor şi ordinea de plata.10-11 din 04. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr.11. 2000.10 din 17. Particularităţile determinării accizelor la importuri şi exporturi.96) 6. Literatura: 1.02. 4. Metoda de calcul şi termenele de plată.Bird. Determinarea obiectului impozabil a accizelor.caracteristică generală.1995. Literatura: 1. Legea cu privire la modificarea art. 4. Accizele .02. Richard M. 1. Constantin Topciu şi alţii. Determinarea TVA ce trebuie achitată la buget. 4.1380-XIII din 20. 347-XIII din 27 decembrie 1994.12. Prezentarea calculelor cu privire la accize la inspectoratele fiscale. Bucureşti 1994.95 4. 3. A Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr. 1. 2.98) 6. Seminar .103 al CF şi art.05. (MO nr. 2. 5.98. Calcularea TVA încasată de la comercializare (TVA colectată). 9: Taxele vamale.09. Nr.02. Determinarea TVA in cazul returnărilor de mărfuri.40–41 din 7. Legea bugetului de stat pe anul 1999. 10 . Legea bugetului pe anul 1999. 5. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal. Determinarea TVA plătită furnizorilor (TVA deductibilă).20 din 13. 3. Determinarea plătitorilor accizelor. 3.Seminar 1 . Curs teoretic .8–9 din 8. 2000.112-XIV din 29 iulie 1998 (MO al RM nr. 7. Întocmirea declaraţiei cu privire la TVA. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr. 1.98) 4. Calculul TVA in relaţiile de vânzare specifice dintre vânzător şi client. 8 Accizele. 3. Determinarea obiectului impozabil.1198-XII din 17 noiembrie 1992.12. 1994.(MO al RM nr.1997.1415-XIII din 17.

Legea bugetului pe anul 1999. Perfectarea documentelor vamale. 2000. 1.1992. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.2 ore. 2.caracteristică generală. 4. Curs teoretic .04. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. 1245-XII din 22. 4.11.1 oră. Tema Nr. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele fizice. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele juridice. 186-XII din 19. Seminar .1997. 1163-XII din 24. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. Curs teoretic . Termenele de plata a taxelor vamale. 2. 10 Impozitul pe bunurile imobiliare. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele juridice. 2. 186-XII din 22.2 ore. 1. Legea bugetului pe anul 1999. Înlesnirile fiscale la impozitul funciar. 1. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice. Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice. 11.04.1992.2 ore.1997. Literatura: 1.07.1994. 2. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. 1163XII din 24. Literatura: 1. Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama. Calcularea taxelor vamale. (MO nr. Impozitul funciar .12. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr. 3.1997. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice. Legea bugetului pe anul 1999. 2. Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice. Impozitul funciar. 2. Seminar .2. 3.01. Tema Nr. 3. 3.2. 2000. 2.(MO nr. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. 11 . 1. Caracteristica generala a impozitului pe bunurile imobiliare. Determinarea valorii mărfurilor importate in vamă. 3. 1380-XIII din 20. Seminar .10 1993) 3. Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice. Determinarea sarcinii fiscale in cazul înstrăinării bunurilor imobiliare Literatura: 1. Prezentarea calculelor impozitului funciar la inspectoratele fiscale de către agenţii economici.2 ore. Tehnica calculării a taxelor vamale. 4. 2000.1993) 3.

Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.1 oră. 2. 1. 1. 6. administrative şi penale. 2. 5. 3.06.839-XIII din 26. Literatura: 1. 3. Codul Fiscal al RM (Titlul I şi II) Nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. Sistemul taxelor locale. 4. 3.1996. Tema Nr. 1. Nr.12.1198-XII din 17 noiembrie 1992.10. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi percepere a impozitului funciar de la persoanele juridice şi fizice. 3.1992. 2.617 din 05. Caracteristica generală a taxelor fondului rutier. 2.93 (MO nr. 3. 12. Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru circulaţia vehiculelor cu gabaritele care depăşesc limitele admise. Tema Nr. Sursele de constituire ale fondului rutier. Metoda de calcul şi termenii de plată. 2.01. 1. 12 . 4.1 oră. Seminar . Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Taxele locale. Aspectul general al taxelor fondului rutier. Seminar .1997. 2000. 1446-XIII din 27. 1. Legea bugetului pe anul 1999. Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în RM.1997. Taxele fondului rutier. Curs teoretic – 1 oră. Seminar .metoda de calcul şi termenii de plată. Modul de colectare a taxelor locale. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări în zona de protecţie a drumurilor. Curs teoretic – 1 oră. Nr. Contravenţiile în domeniul fiscal şi sancţionarea lor. Legea bugetului de stat pe anul 1999. Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locală. Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM.04.186-XII din 22. Tema Nr.1993). Sancţiunile economice. 3.5. Executarea dărilor de seama cu privire la taxele locale. Calcularea diferitor taxe locale. 1163-XII din 24. 13. Taxa de trecere pe drumurile RM a vehiculelor neînmatriculate în republică. 2.10. 4. Sistemul taxelor locale. Curs teoretic – 1 oră. 14.1 oră. Accizele la benzina auto şi motorină . 2000. Determinarea taxelor locale. 2. Literatura: 1. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier. Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal.

Fiscalitate. Distorsiuni economice de origine fiscală. 3. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. Nr. Constrângerea fiscală. 1. Efecte sociale. Sancţionarea şi penalizarea contravenţiilor fiscale. Curs teoretic . Taxation.1165-XIII din 24. Efecte asupra contribuabililor: evaziunea fiscală. Практическое пособие для налоговых органов. Literatura: 1. Suported Programs. 4. P. Seminar . Componentele. Efecte asupra contribuabililor. Problemele actuale ale politicii fiscale în RM şi soluţionarea lor. Metodele de combatere naţională şi internaţională a faptelor de evaziune şi fraudă fiscală. 2. Tema Nr. 2. 1. Metode de combatere a ei. Tema Nr.107–132 13 . 3.1. Literatura: 1. obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă 3. II Bucureşti 1995. 1. Curs teoretic . Washington 1992. IMF. 3. 3. Constantin Topciu şi alţii. Concepţia reformei fiscale. нарушений. 15. 3.1997. Efecte economice. 4. Bucureşti 1995. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Efecte ale fiscalităţii. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr. Fiscalitate.2 ore. 2. преступлений. 2. Бизнес и налоги.12. 4. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr.2 ore. 2. Reglementarea juridică a faptelor frauduloase în domeniul fiscalităţii. Literatura: 1. Dubla impunere internaţională. 1. 2. Definirea politicii fiscale.1997. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. Vol. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994.1163-XIII din 24. April 1997. Efecte ale impunerii internaţionale. Vito Tanzi. 3. II. 2. Кишинев 1995. repercusiunea impozitelor. 3. 4.2 ore.04. Constantin Topciu şi alţii. Москва 1997.1415-XIII din 17. Noţiune de politică fiscală. Vol. Выявление налоговых ошибок. Seminar . 2.2 ore.1997. 16 Politica fiscală. inflation and interest rates.04.

Legea RM pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal.BIBLIOGRAFIA Legea bugetului de stat pe anul 2000. Legea bugetului de stat pe anul 1999. 9. 7.XIII din 02. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. 251–XIV din 24. 13.02.1163-XIII din 24. 18.12-1997.1992. Concepţia reformei fiscale. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. 17. 1245-XII din 22.01. 2.02. 11. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 1415-XIII din 17. 8.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut. aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. Hotărârea Guvernului Nr. 130 din 06.1198-XII din 17.1992.98 .95. Hotărârea Guvernului Nr. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.1992. 5.04.” Monitorul Oficial nr.1997. 4. Legea RM “Cu privire la accize” Nr. 16.07. 20.1380-XIII din 20.112–XIV din 29. 989 XIII din 26.07.1165-XIII din 24. 12. 1.01.09.” Monitorul Oficial nr. taxelor şi altor plăţi nr.03.103 al CF şi articolului “Legii cu privire la activitatea farmaceutică” nr.1417-XIII din 17.1996.1998. 6.04.1997. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr.11.96 10.11. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale.12.11. Nr.04. 484 din 04. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. 3.06.05. 62-65 din 09. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.1997.1992. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice. Nr. 876-XII din 22. Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului rutier. Legea Fondului Rutier al RM. 14. Legea RM “Cu privire la serviciul fiscal al RM” Nr.720. Legea cu privire la modificarea art. 347-XIII din 27 decembrie 1994.1997. Legea cu privire la modul de urmărire a impozitelor. 26-27 din 26.1998. 15. 19.186-XII din 22. 14 .98. 12.1164-XIII din 24.1997. Nr.633–XIII din 10.

42.03.1998 29. Iaşi 1999. 62-65 din 09. Suported Programs. Impozite şi taxe. 46. Dan Drosu Şaguna. 62-65 din 09. Procedura fiscaală. 43. 28. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei. April 1997. Carmen Corduneanu. 05/1CF-06/88 din 23.” Monitorul Oficial nr.6–7. Petre Brezeanu. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier. 40. Ioan Glica. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund.” Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09. Bucureşti 1998. Monitorul Oficial nr.1999 32. 48. Instrucţiunea MF “Cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr. 38. Bucureşti 1994.12. 23.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar. Editura „Bons Offices”. Regulament „Privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină”.07.1998.02. 30. Rodica Bănulescu şi alţii “Taxe pe valoare adăugată” Bucureşti 1993. Bucureşti.06.21.1997 Bucureşti. 15 . 12-13 din 09. Henri Laufenburger.1999 33. 35. 26. 41. nr. Bucureşti 1994. 34.05.10. Monitorul Oficial nr. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor.1995. Finanţe publice. 62-65 din 09. 39.10. Washington 1996.1998. Costel Istrati. Chişinău.1998 22.07. Dubla impunere internaţională.” Monitorul Oficial nr. 2 din 23. 24. Monitorul Oficial nr. Bucureşti 1995. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice. 1 din 23.02. 49.1998. Bucureşti. 1213 din 09. 36. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut. Craiova 1998.07. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor. 485 din 04. 05/1-CF-07/92 din 25. 1999.1998. 37.1998. Hotărârea Guvernului Nr. nr. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” Nr.1997. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. Dubla impunere economică şi juridică.1996.07. Bucureşti 1999. Fiscalitate. 26-27 din 26. Histoire de l` impot. Rodica Bănulescu şi alţii “Sistemul de impozite” Bucureşti 1993.05. Acte normative în vederea aplicării Codului Fiscal. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr.” Monitorul Oficial nr. 25. Finanşele publice şi fiscalitatea între teorie şi practică. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat” Nr.1998. Nr. Fiscalitate. Bucureşti 1994.Perfecţionarea sistemului de impozite în Romania.1998. 62-65 din 09. 488 din 04. Iulian Văcărel şi alţii. 31. Totul despre impozite. Luigi Popescu . 47.” Monitorul Oficial nr. Impozite şi taxe. Bucureşti 1996. Paris 1954 50. Bucureşti 1998. Petre Brezeanu.07.12. 44. 839-XIII din 26. Fiscal Management in Russia. Dan Drosu Şaguna. Aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” Nr. Drept financiar public. 51. 27. 45. 20 din 13.06. Drept financiar şi fiscal.1997. Constantin Topciu şi alţii.

Suported Programs. Craiova 1998 Moneda şi politica fiscală.423 Histoire de l impot.526 p. April Hou to Measure the Fiscal deficit. Washington 1993. Transition to Market.Topciu. Richard M. I. Налоги.222 Finanţe publice. Финансы и кредит. 59. 62.2(498) 336 V–30 336 F–54 336 L 37 336 (075. R. 336 P 84 336. нарушений. Москва 1996. 1994. Казак А.126/127 336. 58. М.168 c. Tax policy and Economic Development.431 С. Москва 1997. 63. 1993. inflation and interest rates. Bălănescu R.52.8) T–75 336.Ф. Учебное пособие под ред. Taxation. Москва. Washington 1994 Fiscal Management in Russia. Procedura fiscală în România. Выявление налоговых ошибок.Vasile I. Налоговые системы зарубежных стран.027 (075) 336 Ş 15 336. Autorul Popescu I. 56.Ю. Washington 1993. Bucureşti 1993. 53.36 N după catalog. Biblioteca ASEM Denumirea Pagina Perfecţionarea sistemului de impozite şi taxe în p.М. Bucureşti 1992. IMF. Учебник.160 p. Vito Tanzi.389 p. 57. Washington 1992. М. Bird.D. 60. Сутырина С. Черника Д. 136 Fiscalitate. Екатеринбург. Hou to Measure the Fiscal deficit.8) 336 (075.191 С. 55. Учебник для ВУЗов. Кишинев 1995 Mario Blejer Adrienne Cheastz Tanzi Vito Родионова В. преступлений. Bucureşti 1994 p. 77 p. Финансы. IMF. П.57 p. Bucureşti 1992 Taxa pe valoarea adăugată. Родионовой В. Bălănescu Dreptul finanţelor publice.8) Ф 591 336 Б 62 D. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике.Washington 1994. Mario Blejer and Adrienne Cheastz. Учебник под ред. Бизнес и налоги. Washington 1996 Налоговые системы зарубежных стран. Gliga R. 54.М. Москва 1997. H. Baltimore and London 1992.267 p.358 România. International Monetary Fund. Практическое пособие для работников налоговых органов.Ф. 61. Москва 1999.Laufenbur ger L. Paris 1954 p.2 336 F 53 336 B–18 336 B–18 336 A 87 336 H 84 336 T 82 336 F 57 336 (075. Кишинев 1995. Учебник для ВУЗов. Налоги и налогообложение. Vito Tanzi. Юткина Т.387 p. Учебник под ред. Bucureşti 1993 Sistemul de impozite.192 p. Bucureşti 1996. UNITI 1997 Финансы. Bucureşti 1994 Aspects of fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. International Monetary Fund. Учебное пособие под ред. Şaguna. IMF.2. Văcărel. 16 . p.Финансы и статистика 1995 Бизнес и налоги. Tranzition to Market. p.

economic al impozitelor. P. Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu. P. Acte normative 25. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de 26. Apariţia şi evoluţia impozitelor. 48-50 17. 356358 8. 33. Aparatul fiscal al RM. conspect 7.225.36816. Acte normative 24. 325-330. Legislaţia fiscală a RM. P.Caracteristica impozitelor indirecte. Rolul impozitelor în statele moderne. P. 26. 34. 34. P. Elementele impozitului.18–24 15.217–223 13.Caracteristica impozitelor directe. Conţinutul social .P 330-332 4.3322.248 34.224. P. P. 53-64 18.noţiuni generale. 26. 26.215.noţiuni generale. 26. P. 342-349 19. 33. P 74-78. 34.213.Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de Acte normative contribuabili. P.217–223 evaluare.214 către stat. 35020. 3555.Concept de sistem fiscal. P. Metode de 26. 26. 33.Principii de clasificare a impozitelor.35-43 9. Funcţiile impozitelor.229 34. P. Impozitul pe venit . P65-70.Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele Acte normative fizice. 33. P.Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi Acte normative ale persoanelor juridice. Principii clasice şi moderne de impunere.P. P. 34. P. P. 33. 356 6. P.213 33.Stabilirea obiectului impozabil. 22.Perceperea impozitelor. P. Acte normative 17 . 48-51 11. 33. 114-160. P.Sistemul de impozite al RM. 26.Modul de calcul al impozitului din salariu. p. creanţelor fiscale 26. P.Impunerea progresivă şi impunerea regresivă 26. 3. 33 P. 10. Acte normative 22. P. Stingerea obligaţiilor şi 26. P.Aşezarea impozitelor . 380 26.5–8. 45. P. Acte normative 23. 352 21. P. 26. 336 26.223 14. 34.216. Noţiune de impunere şi metode de impunere.Impunerea în cote fixe şi proporţionale. 22. P. 34.217–223 12. P.Subiectele de examinare 1.

V.V.27.Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. 44.V. 45.Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la T. 28. 47. 31.Determinarea impozitului pe venit.Determinarea profitului până la impozitare. 42. Livrările impozabile şi livrările scutite de T.Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama.V. 29. 40.Impozitarea întreprinderilor agricole.Determinarea obiectului impozabil la T.Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). 38.Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice.nerezidenţi.Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T.Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital.Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM.A şi stingerea obligaţiei fiscale a T.Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice 43. 35. Impozitul pe bunurile 18 Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative . Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare şi reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente.A.A 48.Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare. 54. 46. 37.Impunerea agenţilor economici .caracteristică generală. 41. 55.Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice.Taxele vamale .A. 34. 30.Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile.Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. 49.Taxa pe valoarea adăugată – noţiuni generale. Tehnica calculării şi termenele de plata ale taxelor vamale. 53.Accizele . Metoda de calcul şi termenele de plată ale accizelor. 36.caracteristică generală.A.Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. 32.Obiectele impunerii şi cotele accizelor.Impozitarea fondurilor calificate de pensii. 33.V.Deducerile permise în scopuri fiscale. 50. 52. 39. 51.

62.Efecte ale impunerii internaţionale. Aspectul general al taxelor fondului rutier. 72.Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice.Sancţiunile economice. 64. 67. 56.Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locala. obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale.Efectele sociale ale fiscalităţii. 66.Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal.Sursele de constituire ale fondului rutier. 68.Determinarea taxelor locale şi modul de colectare a lor. 74. 58. Efecte fiscale asupra contribuabililor.Înlesnirile fiscale la impozitul funciar. 69.Noţiune de politică fiscală. 63. 61. 57.Componentele.Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă. 65. P.caracteristică generală.Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM. 75.Impozitul funciar . Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Conspect conspect conspect 34.Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice.Metoda de calcul şi termenii de plată. administrative şi penale. 59.imobiliare ale persoanelor fizice.Efectele economice ale fiscalităţii. 73. 60. 62-65 conspect Legea bugetului conspect 19 . 71.Sistemul taxelor locale. 70.

Probleme de gestiune fiscală în întreprinderile RM. 11.Evoluţia sistemului fiscal în RM. Rolul facilităţilor fiscale şi investiţiilor străine în economie. Principiile impunerii şi particularităţile lor de realizare în cadrul sistemului fiscal naţional. 20 . 8. 6.Tematica referatelor 1.Particularităţile impozitării persoanelor fizice în RM. 13. Problemele actuale ale impozitului pe venit în RM. 14. 3. 7. 5. 12. Necesitatea previziunii fiscale la nivel macro şi microeconomic în RM. 15.Rolul impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetare. Aspectele specifice fiscalităţii în condiţiile inflaţiei. Politica fiscală naţională în perioada de tranziţie la economia de piaţă 10. Rolul Taxei pe valoare adăugată la formarea veniturilor publice. Fiscalitatea şi interesele economice ale agenţilor economici. Evaziunea fiscală şi metodele ei de combatere.Evaziunea fiscală şi manifestările ei asupra economiei. 4. Politica fiscală în RM – actualităţi şi perspective. 2. 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->