REPREZENTĂRI ALE ABSENTEISMULUI ŞCOLAR

Cercetare Octombrie 2008

INTRODUCERE Absenteismul se constituie într-un fenomen ce nu mai poate fi ignorat. El nu ţine numai de sfera

învăţământului, ci afectează atât elevul, cât şi familia şi comunitatea. Elevii care absentează la şcoala se confrunta cu mai multe probleme decât colegii lor care frecventează in mod regulat şcoala. In primul rând ei vor fi primele victime ale abandonului şcolar si ca o consecinţa a acestuia ,vor avea probleme in găsirea unui loc de munca sau in integrarea sociala. Cauzele absenteismului sunt numeroase , de la evitarea obţinerii unor note proaste pana la sărăcia crunta care ingradeste . Importanta este insa cunoaşterea acestor cauze, descoperirea lor in situaţii concrete si căutarea de modalitati eficiente pentru combaterea cauzelor si, implicit, a absenteismului. Lucrarea de fata isi propune sa ofere o imagine de ansamblu asupra fenomenului absenteismului , raportându-l la starea actuala a societatii romaneşti. Prima parte a lucrării prezintă o serie de cauze generale ce determina absenteismul şcolar, cu accent pe sărăcie , in relaţie directa cu absenteismul dar si cu ceilalţi factori determinanţi ai acestuia . De asemenea sunt descrise cele mai importante programe si parteneriate iniţiate de către Ministerul Educaţiei si Cercetării , in scopul combaterii acestui flagel; rezultatele obţinute in cadrul acestora, cat si efectele negative ce deriva din nefrecventarea cursurilor. Aceste efecte sunt caracterizate din prisma realitatii sociale din România .Trebuie precizat ca efectele negative prezentate nu sunt neapărat dependente de absenteismul şcolar, dar acesta poate contribui in multe cazuri la amplificarea lor. In cea de-a doua parte este prezentata o ancheta sociologica realizată la nivelul jud. BistriţaNăsăud. Ancheta are ca scop identificarea cauzelor declanşatoare ale absenteismului, având ca suport pe de o parte reprezentările elevilor si a profesorilor, legate de fenomenul absenteismului şcolar, iar pe de alta parte documentele şcolare (cataloagele ). Iniţial, prin analiza documentelor şcolare , s-a putut sesiza cursul ascendent al absenteismului , pornind de la numărul de absente anual înregistrat in cataloagele şcolare. Amplificarea fenomenului absenteismului şcolar constituie una din motivaţiile de baza pentru efectuarea unei analize mai aprofundate a acestuia. Ca punct de plecare in ancheta s-au formulat patru ipoteze , ce au fost testate prin intermediul chestionarelor . CAPITOLUL I 1.1 EGALITATEA SANSELOR Egalitatea sanselor este un ideal catre care aspira invatamantul romanesc si nu numai . Si asta pentru ca nu se poate lua mostenirea genetica, materiala, sociala a fiecaruia si aduce la un numitor comun. Dar parca in Romania discriminarea materiala a ajuns la extrem. Daca de la anumite trepte in sus scoala le este unora inaccesibila, pentru altii constituie un lux facil, abordat de pe pozitiile tuturor posibilitatilor. Reactiile in fata situatiei actuale a invatamantului sunt diferite , in functie de posibilitati. Familiile

prospere apeleaza, ca mod de suplinire a invatamantului deficitar, la formele paralele ale pregatirii particulare, care cer investitii substantiale. O solutie aplicata de o parte a elitei financiare este educatia in strainatate la scoli de prestigiu, cu taxe mari si perspective superioare in marea provocare a formarii. Pentru ceilalti insa nu ramane decat acceptarea situatiei, intr-o complicitate neputincioasa. Evident , fenomenul se extinde si la nivel universitar. In timp ce unii urmeaza institutii autohtone, unele inapte a se adapta in spirit si calitate reperelor contemporane, altii frecventeza universitati americane sau europene, de faima carora isi leaga pragmatic viitorul.. Este potrivita in acest context oferirea unei definiţii a clasei sociale. Astfel, majoritatea sociologilor intrebuinteaza termenul pentru a desemna deosebirile socio-economice dintre grupurile de indivizi, in care se creează diferenţieri in privinţa prosperitatii materiale si a puterii. Mai multi autori (Bourdieu, Berger, Luckman) considera diferentele de clasa sociala ca fiind importante pentru existenta si menţinerea diferentelor dintre rezultatele şcolare ale tinerilor apartinand unor clase sociale diferite. Conform acestor teorii , apartenenţa la clasa influenteaza deciziile tinerilor si ale familiilor in punctele de bifurcaţie (continuarea studiilor pe diferite niveluri sau abandonarea studiilor după examene, testări sau alte modalitati de selectare),influenteaza opţiunile educaţionale , probabilitatea succesului in cazul diferitelor opţiuni educaţionale, accesul la resurse si creează diferente in utilizarea resurselor ce, teoretic, sunt la dispoziţia tuturor tinerilor dintr-o colectivitate mai larga. Apartenenţa la clase sociale diferite conduce la următoarele presupuneri: 1Inegalitatea şanselor-copiii din familii bogate au acces mai mare la resurse de toate tipurile (carti , bunuri si alimentaţie , petrecerea timpului liber, oportunitati de invatare suplimentara); 2Inegalitatea tratamentului social- se includ aici inegalitati care apar intre mediile de rezidenta si inegalitatea tratamentului in cadrul instituţiei şcolare si al claselor de studiu; 3Inegalitatea aspiraţiilor si asteptarilor - păstrarea statutului social sau realizarea mobilitatii sociale expectate comporta diferente pentru subiecţi din clase diferite. Conform unui studiu publicat in revista ,,Sociologie Romaneasca’’, deşi mobilitatea intergenerationala este predominant ascendenta, aceasta s-a realizat cu precădere intre categorii vecine si îndeosebi la niveluri inferioare ale scalei ierarhice. Exista discrepante majore intre medii rezidenţiale ( rural-urban), precum si persistenta inegalitatii de şanse in educaţie. In acest scop prezint declinul unor indicatori de analiza relevanţi pentru caracterizarea resurselor umane din România : amplificarea ratei de abandon şcolar care a atins cota de 23%; diminuarea capacitatii de promovare sociala prin educaţie-doar 5% din studenţi provin din unitati şcolare din mediul rural; participarea scăzuta a populaţiei la programele de invatare permanenta-doar 1,8%. Pentru ameliorarea acestor indicatori este necesara identificarea nevoilor de educaţie ale copiilor, deoarece şcoala trebuie sa se adapteze nevoilor copiilor de a invata. In funcţie de aceste nevoi se

va elabora un curriculum flexibil, cu obiective, continuturi, strategii abordate si mijloace de evaluare specifice. In realizarea acestui curriculum este imperativ sa se tina cont de principiile educaţiei copiilor , stabilite de UNESCO: 1.Principiul drepturilor egale-Toti copiii au drepturi egale. 2.Principiul egalizării şanselor - Sa dai şanse egale copiilor. 3.Principiul intervenţiei timpurii-Cerinta nu trebuie transformata in problema. 4.Principiul serviciilor individualizate si personalizate-In momentul in care exista cerinţe speciale sistemul trebuie sa fie pregătit. 5.Principiul parteneriatului-Trebuie sa lucrezi in parteneriat educaţional-o singura unitate de decizie si acţiune se poate face numai intre parteneri, intre instituţii, iar beneficiarii sunt parintii, profesorii si elevii . Nu trebuie confundata in acest sens egalitatea şanselor cu sintagma ,,educaţie pentru toti’’. C.Cucos arata ca prin aceasta sintagma se ocultează realitatea ca nu toate persoanele sunt capabile sa asimileze funcţiile educogene global si in acelaşi timp, fiind la fel de periculoasa in semnificaţii ca si apelul contrar :,,educaţie numai pentru unii’’. Astfel se arata ca educaţia nu poate fi pentru toţi, deoarece nu toţi pot suporta acelaşi tratament .E nevoie de o educaţie mobila, diferenţiata, in funcţie de posibilitatile diferitelor segmente de populaţie. ,,Societatea este obligata sa asigure cadrul de formare a tuturor după puterile fiecăruia. Pentru unii va da mai mult, pentru unii mai puţin. Dar ,întotdeauna, pornind de la ceea ce, in materie de educaţie, indivizii pot primi…’’(C.Cucos) 1.2 FRECVENTA SCOLARA IN ROMANIA

Rata abandonului şcolar a crescut de doua ori si jumatate intre anii 2001-2004 la nivelul primar si gimnazial.Astfel, Romania ajunge pe primul loc in Europa in aceasta privinta,cu un procent de 23,6%,ceea ce inseamna foarte mult, cam un sfert din populatia scolara.Unul din 5 elevi paraseste scoala, in principal din cauza saraciei familiei.Cum educatia precara este cauza si efect al sărăciei, acesti copii au toate sansele sa refaca destinul social si economic al parintilor lor. De asemenea , se mai semnaleaza ca anul 2004 a atins un record de 259.853 de someri tineri , cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani ,cifra ce echivaleaza cu numarul de locuitori ai orasului Cluj de exemplu..Abandonul scolar in anul 2003-2004,pe niveluri de educatie, reprezinta 1,2%-inv primar, 1,7%inv gimnazial, si 8,5% -profesional. Procentul de 23,6% reprezinta rata de intrerupere prematura a studiilor elevilor /tinerilor din inv preuniversitar si universitar, include deci elevii care nu isi continua studiile la nivel preuniversitar si universitar.10% reprezinta decesul, migratia si abandonul. Conform raportului Comisiei Europene, 2004 , rata iesirilor din sistem la nivelul tarilor membre este de 20%.Un nivel mai ridicat se înregistrează in toate tarile din Europa de est si centrala.

Avand in vedere amploarea acestui fenomen in multe zone ale lumii si influenta lui directa sau indirecta asupra celorlalte cauze ale absenteismului ce vor fi prezentate mai jos. culturala. evolutia in termenii scolasticii devine facultativa.Abandonul ca solutie ultima nu poate fi eradicat in acest context. accesul copiilor la şcoală . In mediul rural. b)Explicaţia economica si sociala a cauzalitatii sărăciei. geografica etc. Referitor la cauzalitatea sărăciei au fost emise mai multe teorii diferite. Importante sunt doua abordări ale acestei teorii:1. datorita greşelilor personale si comportamentului lor deviant orientat spre gratificaţii uşoare si imediate: alcoolism.ajungand la 15/16 ani . educaţionala. consider necesara o incursiune in interiorul perspectivelor si teoriilor ce au vizat sărăcia de-a lungul timpului. explicaţiile variind intre individ si sistemul social ca vinovaţi pentru aceasta stare de fapt.sfera si natura sărăciei depinde de schimbările sociale rapide înregistrate in secolul XX. tara noastră continua sa se situeze pe un loc inferior .Desi durata medie de frecventare a invatamantului a crescut . ce considera ca sărăcia provine din sistemul de organizare economica bazat pe .saracia este o parte necesara a sistemului social .Explicaţia politica a sărăciei .1 Saracia –determinant al traseului individual Saracia este cea care controlează .săracii fiind consideraţi victime si nu vinovaţi. cauze genetice-status social dependent de inteligenta. 1.cauzele sărăciei sunt găsite in societate . Pragul sărăciei pentru a putea supravieţui. aproape jumătate din elevii in vârsta de 14 ani nu deţin diploma de capacitate sau nu promovează testarea naţionala. in cazul familiilor cu stare precara. Aceasta perspectiva apreciază ca săracii ar fi caracterizaţi de multe valori pozitive si modele comportamentale similare clasei medii. Ratiunile imediate ale existentei impun orientari practice de interes imediat. lipsa de interes pentru procesele educaţionale si lipsa lor efectiva de interes de a se îndepărta de starea de sărăcie . a)Explicaţia individual-psihologica a cauzalitatii sărăciei arata ca vinovaţi de starea de sărăcie sunt insisi săracii. 1. dar situaţia lor de viata ii obliga sa dezvolte anumite trăsături subculturale mecanismul pieţei libere. cauze psihologice –neadaptare datorita personalitatii) si presupun blamarea victimei.3 CAUZELE ABSENTEISMULUI SCOLAR Cauzele absenteismului scolar sunt diverse.3. Intre toate aceste cauze exista o serie de interconditionari . cauzele care duc la sărăcie sunt de natura patologica (indolenta si nepăsare. c)Perspectiva functionalista de abordare a sărăciei .2. Dupa anii obligatorii. resemnare.Cauzele sărăciei sunt identificate in disfuncţiile instituţionale ale societatii. iar rata de absolvire a invatamantului primar si gimnazial este in scădere.Din punct de vedere al acestei teorii. si nu o criza a instituţiilor sociale. ele putand fi de natura sociala. Complementara este perspectiva economica. etnica. fatalism.

Soluţia pentru aceste situaţii ar fi eliminarea autodefinirii negative si o încurajare a redefinirii pozitive a situaţiei si posibilitatilor.1973). incompetenţi. aflaţi in majoritatea cazurilor in aceeaşi situaţie.ar constitui un factor de motivaţie pentru munca. pentru ei exista puţine modele pozitive la care sa se raporteze.prin etichetarea săracilor. apatici.Astfel se obţine imbunatatirea imaginii de sine . specifice. organizarea si restaurarea puterii care sa conducă la reducerea inegalitatilor si . si care sa fie administrate in mod raţional si nu orientate spre gratificaţii imediate g)Explicaţia culturala a sărăciei –se considera ca săracii isi creează o lume a lor . Numărul alegerilor pozitive este restrâns si astfel apare o reproducere a modelelor din jurul lor. Complementara. la egalitate socio-economica.implicit. ce determina . Desigur ca unii adulţi încearcă . pentru copiii lor.dar si prin încercarea de a schimba patternurile comportamentale. abuz de alcool si droguri. arătând ca aceasta cultura presupune o internalizare a unui anumit tip de comportament. Definirea mediului lor social si de viata din perspectiva lipsurilor .Pentru cei săraci. Percepţia si autodefinirea ca sărac le consolidează existenta in sărăcie . e)Perspectiva interactionista a sărăciei se concentrează asupra modului in care oamenii percep si definesc elementele care le influenteaza vieţile. d)Teorii privind inegalitatile si conflictele sociale(marxism). Adepţii acestei perspective arata ca pe lângă o serie de disfuncţii ale sărăciei. imorali. sa pună accent pe educaţie . societatea contribuie la perpetuarea sărăciei. şcoala. principalul punct de referinţa îl constituie vecinii. cu norme si valori diferite . explicaţia politica arata ca sărăcia este un rezultat al logicii politicii desfasurate in diferite perioade de timp. absenteism şcolar.au la baza concepţia marxista a conflictelor de clasa. in special din munca . fara dorinţa de a se schimba si de a avea succes.duce la constituirea unei imagini negative de sine. Fara încurajare si auto încredere este mai probabil pentru un copil provenit dintr-o familie săraca sa aibă rezultate slabe si sa abandoneze şcoala. atunci aceşti indivizi vor accepta definiţiile ca atare si acest lucru se întâmpla in special când sursele de socializare (familie. Acest concept a fost lansat de Oscar Lewis(1966). In acest sens se susţine mobilizarea politica.concomitent cu creşterea si asigurarea unor şanse mai mari de obţinere a unor venituri. Daca săracii sunt definiţi ca lenesi. mass media) aplica continuu astfel de etichete. Orientarea programelor de combatere a sărăciei ar trebui sa se facă prin încurajarea investiţilor in aceste zone . f)Teoria etichetări sociale a săracilor. dar aceasta teorie a etichetării vrea sa sugereze un proces îndelungat si continuu de identificare a lor in raport cu condiţiile inadecvate de viata si cu imaginea lor sociala reflectata in percepţia celorlalte segmente sociale. exista si o serie de funcţii pozitive ale acesteia (Herbert Gans. droguri). la acceptarea fatalista a situaţiei de sărac si evadarea din realitate prin comportamente deviante sau subterfugii compensatoare (alcoolism. o cultura proprie. Daca locuiesc intr-o zona caracterizata de şomaj.

împingere. comportament şcolar neadecvat :întârzierea la ore. tachinare.opunerea unei rezistente crescute la alte modele culturale. cat si intre elevi si profesori.3. 2violenta in scoli si in familie Violenta şcolara este definita ca . schimbarea situaţiei determina schimbarea personalitatii . apar seturi de credinţe si norme de comportament care includ atitudini de apatie. ironizare.Este semnificativ faptul ca peste o treime dintre elevi percep spatiul scolar ca pe un mediu lipsit de securitate. 32% din ei declarand ca au asistat la astfel de evenimente in cadrul institutiilor de invatamant. tendinţe de gratificaţii imediate.2 Alte cauze ale absenteismului: 1mărimea familiilor din care provin copiii Cei care nu frecventează şcoala si provin din familii numeroase sunt de doua ori mai mulţi decât cei cu aceeaşi situaţie şcolara.experienta sexuala precoce si viata de familie instabila.5%. bruscare.membrii claselor de jos au o inclinatie spre subcultura care tinde sa se permanentizeze. La nivel internațional lucrarile de specialitate sintetizeaza cateva tendinte asupra formelor de manifestare a violentei in scoala contemporana. Fara indoiala ca acest fenomen nu este o inventie a contemporaneității. parasirea clasei in timpul orei.Ponderea elevilor cu manifestari grave de violenta este estimata de specialisti la 2.Orice copil din acest procent de 3% poate reprezenta un caz de absenteism si chiar abandon scolar din cauza violentei in scoli . cum ar fi poreclire. ridica mari probleme in aproape toate unitățile de invatamant. pana in urma cu 15 –20 de ani redus ca proportii. profesori si alte persoane din proximitatea scolii. orientărilor si comportamentelor. ~resemnare si fatalism. Criticii modelului cultural al sărăciei arata ca comportamentul săracilor nu este explicabil prin patternurile considerate de cultura sărăciei. iar cea a tinerelor victime este de 3%. discreditarea scolii . ei simțindu-se amenințata de colegi. rănire. orice forma de manifestare a unor comportamente precum :exprimarea inadecvata sau jignitoare. Astfel. Fenomenul violentei in scoli.Lewis considera ca :1. comportament care intra sub incidenţa legii. Actele de violenta au loc atat in relatia elev-elev. ~un puternic sentiment al dependentei si inferioritatii si lipsa unei personalitati sociale. lovire. ci prin situaţia efectiva de viata. membri ai unor familii restrânse. se arata ca in 75% din scolile din tara noastra se inregistreaza acest fenomen. imitare . din care refuza de cele mai multe ori sa evadeze. Analizând modul de viata al săracilor a constatat ca in comunitatile sărace exista: ~un puternic sentiment al marginalizării si al neajutorarii.dintre care amintim : trecerea de la .ameninţare. O. fumatul in scoală si orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar in vigoare’’. Intr-un studiu efectuat de specialisti ai Institutului de Stiinte ale Educatiei si Institutul de Criminologie.. 2. 1.saracii isi creează propria lume. Copiii resimt mai acut decat profesorii sau parintii fenomenul de violenta.

S-a organizat un flagrant in urma căruia agresorul a fost prins. Referitor la violenta ca motiv al absenteismului. Astfel de cazuri se întâmpla in majoritatea şcolilor. In ultima vreme . Principalii factori şcolari generatori de violenta relevaţi in urma acestui studiu sunt: 1Dificultatile de comunicare elevi-profesori 2Subiectivitatea in evaluare 3Stilul didactic adoptat 4Programele şcolare prea încărcate si programul şcolar supra aglomerat Ancheta a arătat ca mediul şcolar reprezintă o sursa importanta de alimentare a comportamentelor violente ale elevilor. situata la nivelul valorilor promovate. multiplicarea formelor de violenta asupra profesorilor. Organizatia . mai ales din mediul urban. Ei isi aleg victimele dintre colegii fragili. mascate sub forma unei violente de tip simbolic. vizibila. mai puţin vizibile si de multe ori neconstientizate la nivelul actorilor.violenta fizica . la forme mai subtile. uneori. cu deficiente de autocontrol.2 din Sighetul Marmatiei . religioase. care au avut drept scop sensibilizarea opiniei publice si in mod deosebit a factorilor de decizie asupra acestui ingrijorator fenomen social. Balica propune astfel adoptarea unor masuri care sa permită reglarea tensiunilor si conflictelor interne. aceştia au cerut sprijinul oamenilor legii.. domnul Pierre Paupard a apreciat ca situatia din tara noastra nu este diferita de cea a altor tari din Europa.cu motivatie redusa pentru studiu.directa. Trebuie cunoscut faptul ca Romania este prima tara din Europa de sud-est in care s-a realizat acest important studiu sub egida UNICEF pentru Romania. trebuie aratat ca cei mai multi autori ai conduitelor violente sunt baietii cu rezultate scolare mediocre sau slabe. delicvenţii preluând scenariile gata realizate din filmele americane sau chiar de la emisiunile zilnice de ştiri.Cercetatoarea M. Studiile experimentale confirma faptul ca procesele cognitive sunt afectate de vizionarea de filme si programe tv . la nivelul tipurilor de relaţii din spaţiul scolii si a impunerii unor anumite modele dezirabile de comportamente. Când băiatul a mărturisit totul parintilor. nesiguri in relatiile cu ceilalti. Solidaritatii Sociale si Familiei. Reprezentantul european. Rezultatele acestei prime cercetari au fost prezentate in cadrul Seminarului National . proliferarea violentelor in scoală care au ca fundament diferențe etnice. la Scoala Generala Nr.Salvati copiii’’ si Ministerul Muncii . un elev de clasa a VIII-a a fost nevoit sa plătească taxa de protecţie timp de un an. cu toleranta redusa la frustrare si cu potential agresiv ridicat. sub ameninţarea cu bătaia . de statut social sau de gen. care intra sub incidenţa legii ca urmare a escaladării violentei societale . unui adolescent de 16 ani. mai subtile. dar se impun masuri organizate in vederea stoparii acestui fenomen. creşterea numărului fenomenelor de violenta grava in scoală.organizat de UNICEF pentru Romania. la nivelul intregii tari au fost organizate o serie de seminarii si mese rotunde sub egida Consiliului Europei ..Violenta impotriva copiilor’’. De exemplu. legitimata si încurajata .

Au fost cuprinşi in studiu 39737 elevi. CJAP B-N. Aceste acţiuni violente. publicul obişnuit cu astfel de scene violente. strazii. respectiv 13.iar distribuţia la nivelul parintilor se prezintă astfel: 55.Scoala este societatea in miniatura.86% din cazuri sunt reprezentate de ambii parinti. prelucrarea finala si analiza rezultatelor in cadrul CJAP. Cazuri concrete ale violentei in scoală sunt prezentate pe toate programele Tv: o fata de 17 ani a fost înjunghiata in biroul directoarei de iubitul ei. 16.31% au parinti emigraţi in străinătate. denota faptul ca şcoala reflecta societatea. comunitatii.la liceul Jean Monet . In mediul rural se întâlnesc cu 358 mai multe cazuri de plecarea ambilor parinti. ca rezultat al vizionarii sistematice a unor episoade violente . intamplari identice sau asemănătoare cu cele din filme vor degaja secvenţe actionale identice sau asemănătoare in viata reala. înspre violenta.31 din Brasov a fost vandalizata de tâlhari pentru a zecea oara in ultimii ani. Persoanele in grija cărora au fost incredintati elevii sunt: in cazul plecării doar unuia .Astfel ca. insusindu-se in acelaşi timp mijloace de agresiune pe care oamenii sunt tentaţi sa le aplice. Un alt aspect vizat este cel al desensibilizării emoţionale.97% mame. Acesta s-a realizat in trei etape: anchetarea pe baza de chestionar a dirigintilor/invatatorilor cu privire la elevii cu parinti plecaţi la munca in străinătate(1805 cadre didactice). centralizarea primara a datelor de către consilierii educativi ai şcolilor(110). rar întâlnite cu ani in urma. fenomenul migraţiei forţei de munca determina o serie de consecinţe negative asupra copiilor.saturate de agresivitate. copiii vin la scoală cu toate defectele familiei. cel puţin la nivelul propus de mass media. aceştia reprezentând 83.Încărcate cu informaţii si scene pe tema violentei. cat si de lipsa surselor de venit de la tara. in cadrul claselor I-XII.Studiul a fost realizat de sociologul Dora Elisabeta Baba. de zi . la nivelul judeţului B-N.21% sunt taţi. 1migraţia populaţiei Prezent tot mai acut.un individ a aruncat o grenada in curtea scolii.2004.54%) fata de mediul urban(12. s-a realizat in decembrie 2004/ianuarie 2005 un studiu cu sprijinul ISJ BistritaNasaud. De asemenea. in care se arata nu doar faptul ca oamenii suferă sau mor. frecventa plecării acestora fiind mai ridicata in mediul rural(14. are mari şanse sa transpună ceea ce se întâmpla pe ecran in plan real. Din totalul elevilor studiaţi. 5289 . conştient sau nu. Gradinita nr. fapt explicabil atât prin sprijinul familiei extinse in îngrijirea copiilor(cu 380 mai mulţi copii sunt ingrijiti de bunici in mediul rural). la 15 sept. tot mai vizibile la nivelul scolii. inclusiv SAM. doua tinere de la un liceu din Constanta s-au bătut in văzul colegilor care le-au încurajat ca la un meci de K1. gândirea si memoria indivizilor este orientata. Pentru evidenţierea impactului emigrării parintilor asupra copiilor si implementarea unor strategii de diminuare a efectelor negative semnalate in rândul elevilor si implicarea partenerilor educaţionali in intervenţia asupra copiilor aflaţi in aceasta situaţie de risc. rănind grav un grup de eleve.87% din totalul elevilor inscrisi in inv.hotii furând alimentele copiilor si distrugând tot ce le-a ieşit in cale.17%). 27. a detaliilor fiziologice . dar se insista asupra actelor de cruzime.

consilierea familiei de către specialişti. biserica. probleme emoţionale -tristeţe.39%). rudele.07%). implicarea elevilor.Aceste stereotipii . iritabilitate. responsabilitatea creşterii si educării copilului revine celuilalt părinte(32. servirea mesei de prânz la cantina. xenofobie. colaborarea cu politia de proximitate. anxietate(11. ong. tulburări de comportament (3. antrenarea acestor elevi in activitati şcolare si extraşcolare. cel mai adesea. monitorizarea continua a rezultatelor şcolare si comportamentului acestor elevicomunicarea rezultatelor persoanelor care ii îngrijesc. nu reprezinta altceva decat o forma de discriminare. matusile.fie ele in forma lor negativa(ceea ce gandim despre ceilalti : intoleranta. furie. politia.22%). specialiştii.82% in mediul urban si 31. Efectele negative semnalate de către cadrele didactice cu privire la aceasta categorie sunt: scăderea performantelor şcolare(15. implicarea vecinilor in supravegherea si informarea scolii.urile.. prietenii. CJAP. 2cauze de natura etnica : Prezenta oamenilor . in societatile .82%). infracţionalitatea). asocierea elevilor in cauza. Considerând drept factori responsabili in ameliorarea efectelor negative asupra elevilor şcoala. statul. unchii însumează 7. in cadrul studiului menţionat se propun următoarele soluţii: întărirea comunicării scoală -familie. la dezinteres si indiferenta .55%in mediul rural). colegilor. consum de droguri(0.72% din cazuri. problemele emoţionale. prietenilor in sprijinirea si comunicarea cu aceşti elevi.dintre parinti. consilierea/comunicarea eficienta cu elevii de către diriginţi. angajarea unui specialist in consiliere psihologica in fiecare scoală .92%).98%). vecinii. Acest fenomen determina abandonul şcolar. implicarea parintilor in viata scolii si conştientizarea acestora despre factori de risc asupra copiilor. iar persoanele cunoscute din afara relaţiilor de rudenie isi oferă sprijinul in proporţie de 3. ceeea ce . grupuri de suport.25%. familia. supravegherea anturajului.63%). devenind factor cauzal pe doua direcţii: urmarea efectiva a parintilor in străinătate de către copii (312 cazuri) si inocularea ideii de inutilitate a muncii şcolare fata de munca peste graniţa in realizarea individului din punct de vedere material. consilierea elevilor in cauza de către specialişti. absenteism-manifestat in principal la nivelul liceului (9.60%). negativism.lipsa ambilor parinti este suplinita de bunici in proporţie de 24. sprijin afectiv si moral din partea cadrelor didactice. infracţionalitate(0. antisemitism) sau pozitiva (ceea ce gândim despre noi insine : arianism) generează consecinţe comportamentale care . tratarea diferenţiata/individuala.Câteva dintre aceste efecte negative duc la creşterea ratei absenteismului si abandonului şcolar (consumul de droguri. rasism. biserica si autoritatile locale. teme corespunzătoare problemelor la dirigenţie. comunitatea.diferiti’’ conduce .29% din cazurile de îngrijire temporara.in cele din urma. meditaţii/sprijin in efectuarea temelor.O alta manifestare a rezistentei umane fata de diversitate o reprezinta prejudecatile si stereotipiile. probleme de comunicare(6. crearea unor grupuri de dialog. stres (7. consilierea cadrelor didactice . consiliul elevilor. autoritatile locale.

multiculturale. sa conştientizeze modul in care el este organizat. iar cealalta o constituie ruinele bordeielor. Alaturi de aceste doua aspecte. O minoritate importanta in Romania este cea rroma. facand imposibila frecventa scolara. Din punct de vedere economico-social .absenteismul si abandonul scolar in randul etnicilor romi au cauze diferite : pe de o parte bogatia. Toate acestea pot avea consecinţe sociale reale . In aceste condiţii. ca institutii educationale ele trebuie sa ia in considerare ce anume sa facă pentru a-i ajuta pe şcolari sa-si dezvolte identitati no-discriminatorii. si nu educaţia instituţionalizata. sunt de asemenea şomeri. De aceea pedagogii trebuie in primul rând sa conştientizeze propriile prejudecati si sa analizeze concepţiile care stau la baza sistemului educaţional. rromii sunt consideraţi o subcultura parazitara. manifestări antisociale. un grup social marginal. iar 85% dintre tinerii rromi cu studii medii. De aceea . de exemplu. a resurselor si puterilor. mai ales ca copiii sunt implicati in atragerea de venituri pentru familie.divortati.iar din punct de vedere cultural .sa ia masuri adecvate pentru eliminarea lor. mai trebuie mentionat faptul ca etnicii romi sunt deosebit de superstitiosi. la proiecte de integrare. Conform raportului . rromii sunt cei mai săraci din zona evaluata. ambele constituind o realitate sociala: una e cea construita in jurul siluetelor palatelor tiganesti .valorile pe care si le asuma etc . deoarece fetele bogate.1%. 20% suferă de foame 1-2 zile pe luna. De exemplu. populaţia rroma se dovedeşte reticenta la educaţie ..Romii in Europa Centrala si de Est’’. infracţionalitate si de integrare. Mai mult de jumătate dintre rromii intervievaţi de PNUD considera ca doar comerţul si muzica le pot aduce un venit. cu probleme de igiena elementara. daca in anumite circumstante profesorul pune mana pe umarul unui elev. De asemenea. De la stiinta de carte si mortalitatea infantila la nutriţia de baza. iar in cazul copiilor si tinerilor rezultate şcolare slabe. Instituţiile de invatamant trebuie sa determine daca vreuna din formele variate de discriminare este prezenta in interiorul ei si daca este asa .saracia este plaga ce loveste in primul rand etnia roma. formele pe care le ia . atitudini si abilitaţi necesare pentru combaterea inechitatilor sub toate formele lor.Sunt cazuri de elevi in clasa a VI-a. Peste 50% din familiile rrome suferă de foame cel puţin 1-2 zile pe an. sa achiziţioneze si sa dezvolte cunostinte . dobândesc un grad sporit de periculozitate. cea mai mare parte a rromilor din regiune trăiesc in condiţii similare cu cele ale populaţiei din sudul Saharei . Rata sărăciei severe la rromi este de 75. comunitatea rroma este cea mai defavorizata din România . in mintea lui este un semn ca ii va muri cineva din familie. realizat de PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare). Acesta este un motiv suficient pentru a nu mai .Pe de alta parte. ONG-uri care lupta împotriva discriminării etc. iar 15% suferă permanent de foame. inadaptare funcţionala. la varsta maritisului(12 ani). Cotele ridicate de sărăcie si şomaj duc inevitabil la dependenta de protecţia sociala. parasesc definitiv bancile scolii. Nivelul şomajului este dezastruos: 46% dintre rromi sunt şomeri. Etnicii romi sunt caraterizati in doua ipostaze antinomice. in 2003.cum ar fi distribuţia inechitabila a bunurilor .

atitudine in virtutea careia sarcinile impuse prin autoritatea programei sunt neavenite. Alte cauze ce determina absenteismul si abandonul scolar in randul etnicilor romi sunt : analfabetismul parental si lipsa motivatiei pentru invatare. insuficienta colaborare cu parintii si comunitatea. imagine de sine proasta a copiilor romi. isi va dezvolta o retea a cunoasterii tesuta laborios din centru catre margini. Vocatia poate .va stabili relatii si asocieri. Profesorii vad scoala ca pe o obligatie si ca spatiu al coercitiei.Profesorii abordeaza actul . alocatia poate cu greu sa se substituie motivatiei scolare. de fond. asteptand doar sa fie desteptata. slaba motivatie devine infima in momentul in care unul dintre aceste motive dispare. Spre a-l putea onora. bilingvism. Intra in conflict cu normele promovate de scoală.mai exact . manifestându-si refuzul fata de orice acumulare cognitiva. intr-o metamorfoza profunda . profesorul joaca rolul primordial. 4cauze educationale Sistemul autohton al educatiei se afla intr-o situatie a carei gravitate este ignorata.In aceasta ecuatie. valorizarea scazuta a educatiei si institutiei scolare.veni la scoala.falimentare astazi. pentru ai incuraja in frecventarea scolii si pentru a nu declansa tensiuni intre cultura scolii si cultura familiei. care sa acorde libertatea dezvoltarii spiritului in acord cu tendintele sau optiunile personale. marginalizarea si chiar izolarea copiilor romi in clase speciale. exista in stare latenta. cultura eminamente orala a romilor.Miza este imensa si justifica orice efort. concepte. el insusi trebuie sa parcurga o profunda reforma interioara.dupa modelele neapropiate si aplicate fortat unui mediu inca inflexibil la prefaceri capitale. fara proceduri de evaluare consistenta a substantei si calitatii.Daca din clasele a V-a nu se mai primeste corn si lapte.elevul se va apropia din necesitati cognitive ineluctabile de altele. 3cauze culturale . curriculum predominant monocultural. este necesara o buna cunoastere a obiceiurilor si traditiilor etniei rrome. mecanismul functioneaza in baza unui impuls initial.in coordonata verticala si orizontala.Impunerea acestuia reclama insa fundamentul unei programe emancipate de prejudecati didactice . In acest context. mentalitatea familiilor In familiile sărace copiii achizitioneaza atitudini. dar executabile fortat.corn si alocatie. sub masca unei schimbari de ansamblu. stiluri de munca si de viata diferite de cele care conduc la succes.de asemenea.imperturbabil. proiectate dupa criterii suple. acestia vazand in institutia scolara un loc in care elevul trebuie sa se duca pentru a primi lapte .De aceea. dat de definitia neasumata a statului prioritar .de forma. fortand noi orizonturi. nivelul redus de instruire al parintilor. Sfidandu-si propria finalitate. Strategia dezvoltarii mentale pe o traiectorie in care spiritul se regaseste este modelul educational care trebuie sa restructureze invatamantul romanesc .Din interiorul unei discipline stapanite sub cooordonare calificata. mai ales ca cecul de alocatie nu ii este ridicat in urma a catorva absente. Perceptia parintilor cu nivel redus de instruire vizavi de scoala este simpla.

12 iunie – este Ziua Mondiala impotriva Muncii Copiilor. a dus la desfiintarea unor scoli si la transferul copiilor ramasi la alte scoli mai mari din zone invecinate. Ei nu intra in şomaj.S. estimeaza Biroul International al Muncii(ILO). familiiile dezorganizate. dintre care 70. rural. prin reactie. Doar 1% dintre posturile libere necesitau studii postliceale sau de maiştri.semn al cresterii economice. aparent . Sistemul de invatamant si de formare profesionala are astfel de pierdut. 2Exploatarea copiilor prin munca : Saracia. Speranţa Parciog spune ca aceste investigatii dovedesc nevoia firmelor de personal . pentru ca investiţia in instruire nu se regaseste in activitatea productiva.sa se regăsească in activitati care scapă cuantificărilor sau sa fie activi pe alte pieţe ale forţei de munca.. intr-o pozitie surda . absenta la ore este explicabila.din străinătate. urmate de cele adresate absolventilor de liceu (29%). Desi pentru transportul elevilor s-au pus la dispozitie de catre minister o serie de microbuze scolare. modelele traditionale de munca ale copiilor si izolarea satelor sunt principalele cauze care copilului in mediul urban si .o serie de drumuri practicabile in timpul primaverii-toamnei. ci trec. unele drumuri fac imposibil transportul cu masina. Peste 150 milioane de copii muncesc in intreaga lume. acasa. mai ales. agricultura. copiii sunt nevoiti sa strabata kilometrii intregi pana la scoala. devin impracticabile la vremea inghetului si a zapezii. de gimnaziu si de studii superioare (15%). 1Raportul cerere –oferta pe piaţa muncii O ancheta realizata in cadrul Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale arata ca cele mai multe posturi libere la finele anului 2004 au fost pentru absolventii scolii de arte si meserii(40%).In acest context. servicii favorizeaza răspândirea muncii .in categoria celor inactivi.N. Dr.didactic in termenii datoriei prescrise de natura ocupatiei.Educatia ca sarcina de serviciu nu poate produce decat efecte mediocre. pe pozitii antitetice fata de institutie. dar in acelasi timp arata ca aceasta crestere economica nu se reflecta in marimea numarului de posturi ocupate.000 de copii sunt exploatati prin munca numai in Romania.scoala cere fara sa dea…’’ 5distantele mari de la domiciliu la scoala : Depopularea localitatilor rurale.De asemenea . O cauza poate sa fie lipsa de atractivitate a salariilor din domeniile pentru care şcoala pregateste forţa de munca. singura cale de acces fiind mersul pe jos. Copiii lucreaza in industrie . nivelul scazut de educatie al parintilor.Astfel. conform I. Cei care ies din ocupare pe piata forţei de munca sunt mai ales tineri intre 25 si 34 de ani. Este posibil ca . chiar prin zone paduroase. obiectivata variabil in ipostaze spontane ori in forme cronice de rezistenta precum blazarea sau rezistenta . manifestata cu precadere in satele marginase. Elevii se situeza . in realitate .

conform cercetătorilor sunt viciile. interministeriale pentru eficientizarea sistemelor de protectie sociala.. coordonata de DR.S.. 5. inversarea scarii valorice la nivelul societatii romanesti . Alaturi de absenteism si abandon scolar pot fi mentionate si alte consecinte ale exploatarii copilului care se resimt imediat sau pe termen lung :accidente. precum fumatul.Scoala devine neinteresanta pentru tot mai multi dintre discipolii sai. Rezultatele studiului au fost adunate in lucrarea .. ca mecanisme simple de a depasi starea de tensiune provocata de munca. manuale. Un sondaj de opinie realizat in randul elevilor de catre I. dar si a parteneriatului educational . In tara noastră.Motivaţia invatarii si reuşita şcolara’’. împreuna cu o serie de organizaţii neguvernamentale.5% . forme de sclavie sau diverse aranjamente de munca. Următorii paşi pe care-i fac aceşti tineri. boli grave. uniforme.domestice . Intr-un studiu publicat in 2004 de Weller se arata ca munca . Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. De mentionat este faptul ca in numai 4 ani de activitate.O solutie ar putea fi crearea de clase speciale si angajarea unui personal calificat in aceste probleme.3% dintre cei chestionati.sportivii sunt modele pentru 13. sprijin material etc. pentru ca nu descopera codul adaptarii la orizontul de asteptare al acestora .Eşantionul final îl reprezintă un număr de 2007 elevi ai unor scoli selectate din 17 judeţe. si abandonului scolar Un exemplu il poate constitui faptul ca in urma desfiintarii unor scoli cu regim special. Ştefan Popovici. in gospodarie sau munca neplatita au efecte negative asupra performantelor scolare. Vedetele de televiziune constituie modele pentru 36. consiliere. incercandu-se integrarea acestora in colectiv si supunerea la acelasi regim scolar ca si copiii normali.nu stie sa-i seduca printr-o oferta greu de ignorat’’(Sorin Ivan).Copiii care lucreaza nu mai au timp sa-si facă temele pentru acasă si au tendinţa de a fugi de la ore pentru adormi.familia obtine statutul de model pentru 16. 3incoerenta unor masuri concertate . fara a se lua in considerare stadiul actual in care se afla invatamantul rural fata de cel urban ca si posibilitatile diferite pe care le ofera cele doua medii. hrana. alcoolul si drogurile.E releva care sunt segmentele sociale dominante din randul carora adolescentii ii recruteaza modelele.ascunsa’’ desfasurata de multi copii. dar si de stresul vieţii lor sociale. care acoperă toate zonele geografice si economice ale tarii.iar oamenii de afaceri . dotarile tehnice etc. din cauza ca sunt epuizaţi de munca. De exemplu intentia de a acorda calificative scolilor in functie de performantele obtinute.6% . aproape 2000 de copii au beneficiat in mod direct de asistenta. copiii cu probleme sunt trimisi in scoli normale. analfabetism. cu sprijinul Biroului Internaţional al Muncii-Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor derulează in România proiecte care răspund fenomenului de exploatare sexuala si prin munca a copiilor. 4neimplicarea tuturor factorilor interesati in reducerea abs.

schimbarea acestor optiuni pare a fi justificata.Adevaratele valori. au fost inlocuite. Mirajul pseudo-vedetelor este accentuat si de mass-media care nu mai pun in evidenta si nu mai promoveaza competenta.S. Modelele cele mai putin atractive sunt profesorii -7.nebunie’’materiala ce a cuprins societatea romaneasca de care elevii devin tot mai constienti. Posibilitatile simple de a obtine o diploma.. Autorii studiului semnalează pericolul ca şcoala sa reprezinte . incepand sa trateze scoala ca o pierdere de vreme si indepartandu-se treptat de latura spirituala. jeep-urile constituie argumente ce-i determina pe tineri sa-si doreasca astfel de reusite . banii-20. O astfel de optica se obiectiveaza printr-o serie de manifestari atipice pentru conduita canonica a educatiei. sunt stresante si ofera o rasplata iluzorie. Copiii care inteleg educatia ca o obligaţie externa si coercitiva adera la un model existenţial empiric. înfiripat din valori pragmatice si repere instabile. actori. ce exista printre sportivi. au diminuat interesul elevilor pentru invatatura. care intrunesc 1. copiate dupa show-uri straine.000 lei. mai ales prin unitatile de invatamant particulare. personaje lipsite de vedetism. transformati peste noapte in vedete. iar fetele fotomodele.4%.prin artificii de imagine. scolii ii este tot mai greu sa faca fata acestui . cu problemele dificile pe care le ridica.2%. actor.9%.Statutul de personalitate incepe sa fie definit prin numarul aparitiilor televizate.Schimbarea optiunilor elevilor este explicabila prin aceasta.3%. altruismul.cu pseudocompetente. iar un fotbalist primeste pentru un meci din campionat intre 1000-2000 euro. Baietii doresc sa devina fotbalisti. cantareti. moderatoare de show-uri tv. care cer multa pregatire .. bunătatea. cercetatori. Se remarca o schimbare evidenta in preferintele acestora pentru diferite profesii.miraj al vedetelor’’ ce se manifesta asupra elevilor.2% din optiunile elevilor chestionati. deseori confuze si anarhice ale eului. medic. credibilitatea si familia au întrunit procente variabile de 1-2.E. notorietatea-24. conforme cu aspiraţiile.cu niste anonimi. Conform studiului I.reprezinta modele pentru11.neconcordante culturii romanesti . vilele. educaţia. de stiinta . inteligenta-16. Viata reala.4% . frumuseţe fizica-10..000-900. faima. profesori etc..Emisiunile de cultura. in curând doar locul in care se obţin diplome. al evoluţiei libere. In acest context. ii determina pe elevi sa se orienteze spre acele meserii care nu-i solicita prea mult intelectual si de pe urma carora pot trage maxim de foloase.Absenta de la . dansatoare.Noile modele’’au dus in derizoriu meserii pana de curand cautate si respectate.. iar nu o motivaţie intrinseca pentru invatare. care consacra supremaţia timpului neutru.sub pretextul lipsei de audienta cu emisiuni indoielnice.Castigurile banesti. persoana de succes-9. competentele sociale si interpersonale –15.Atata timp cat olimpicii nationali sunt rasplatiti cu sume intre 350..8%.7%. au fost inlocuite .5% si oamenii de cultura. elevii isi motiveaza alegerile unui anumit model in functie de : realizarea profesionala-30. precum cele de : profesor.9%. cantarete.9%.

Ajunsi in mediul familial. si pornind de la premisa ca educatia din scoala nu poate acoperi toate domeniile vietii in care exista nevoia si dreptul fiecarui individ de a se instrui .cursuri. elevii si tinerii evita situatiile creative. indiferenta fata de rolul invatarii in ecuatia devenirii. unde elevii sa ramana dupa ore(sau sa vina din timp . nu se poate vorbi de egalitate de sanse in mediul educational autohton. Absenta unei balante echilibrate intre cei trei 8 (munca.sport.educatie ecologica. mediocritatea sunt semne distincte ale dezinteresului.educative. marginalizare etc.3 PROGRAME SI PROIECTE PENTRU PREVENIREA ABSENTEISMULUI SI ABANDONULUI SCOLAR Pentru a putea elimina o serie dintre cauzele ce determina absenteismul si ca o consecinta.isi petrec o mare parte a timpului liber in zone de munca aducatoare de venituri suplimentare. In acelasi sens.juridice. .odihna si timp liber) are efecte negative nebanuite.Cel mai grav este cel de a irosi intregul beneficiu al timpului liber prin supradimensionarea efectelor de risc-oboseala.O definitie simpla a timpului liber arata ca acesta reprezinta . In acest sens poate fi explicata necesitatea deschiderii unor centre de zi in scoli..muzica desen.timp aflat la dispozitia individului si in care acesta poate decide ce sa faca .Mai mult.Oboseala acumulata isi spune cuvantul in randamentul slab al invatamantului rural. nu-si mai petrec timpul liber citind o carte sau construind un joc. sa participe la activitati educative.dans. Aceste centre sunt preferate de majoritatea parintilor ocupati. prezenta decorativa.care primeste aici consiliere in diverse probleme medicale. recreative. Importanta si eficacitatea acestor centre creste. frustrare.teatru) dar din pacate accesibila doar unora. actorii educationali-elevi si cadre didactice. care prefera sa-si stie copiii in siguranta si hraniti pana la intoarcerea lor acasa. multi copii sunt obligati sa ia parte la muncile grele ale campului sau gospodariei. 1. se pot adauga ca alternative educationale oferta de activitati extrascolare ale actualelor Palate ale Copiilor.Astfel de centre constituie un sprijin pentru intreaga familie. biologice. epuizare. absenteism. daca invata dupa amiaza) si sa-si faca temele.violenta. abandon care duc la randul lor la alte efecte negative :consum de alcool si tutun.dincolo de constrangerile profesionale. sa manance la pranz. trebuie sa se ia in calcul timpul liber al elevului. Atata timp cat 99% din studentii romani vor proveni din mediul urban.inainte.Managmentul timpului’’2004).. totul sub supraveghere profesionista. avand in vedere faptul ca in mediul rural influenta scolii se termina odata cu programul. familiale si sociale’’(Voiculescu/Tudor-. Copiii. foarte bogata (cercuri de creatie literara. abandonul scolar. Pregatirea temelor trece pe planul al doilea.

Printre cele mai importante programe si proiecte derulate la nivel de minister si inspectorate judetene se afla : 1.Pentru atingerea scopurilor acestui program au fost calificati meditatori scolari care sa mearga in comunitatile rome si sa le informeze despre posibilitatea de a-si relua studiile. excursii.Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate’’-program Phare finantat de Uniunea Europeana. opera. in valoare totala de 91 milioane de dolari. care transforma valorile muncii. cu ocazia sărbătorilor de iarna.. Programul . In mod paradoxal .In cazul copiilor normali cu familie.Proiectul pentru invatamantul rural ’’ Scopul programului îl constituie imbunatatirea accesului elevilor din mediul rural la un invatamant de calitate. multe ONG-uri si institutii ale societatii civile strang fonduri si organizeaza activitati artistice distractive. timpul liber este. ale credintei si familiei si confera calitate vietii individului. . care ofera reduceri substantiale pentru elevi.integrati in invatamantul de masa.. cu intenţia de a le oferi o luna de sărbătoare.. Pentru specialisti. in societatea postindustriala.Pentru acestia.Se poate concluziona ca abandonul scolar al anumitor minoritari se . muzeele. care isi propune imbunatatirea accesului la o educatie de calitate cu focalizare pe minoritatea roma si pe elevii cu cerinte educative speciale.Decembrie magic…in şcoala ta’’(2004). psihopedagogii organizeaza o multime de activitati instructive si recreative in timpul lor liber. se desfasoara in perioada noiembrie 2003-decembrie 2009 si este susţinut de trei parteneri importanţi: Banca Mondiala-60 milioane dolari. cinematografele. se pare. trebuie ca familia si ei insisi sa se implice in gestionarea instructiva a timpului ramas dupa indeplinirea obligatiilor profesionale.Alaturi de aceste oferte se inscriu si teatrele.De sase ani. cei cu handicap si cei aflati in casele de copii. in sens unidirectional. . cuantificat prin rezultate superioare si rate de promovare mai bune. fundaţia Prada desfasoara ..circul sau bibliotecile publice.Dar acest program nu a reusit deocamdata sa scada nivelul analfabetismului in aceste comunitati. cei care beneficiaza din plin de activitati extrascolare. prin întărirea legăturilor dintre comunitate si scoală. o resursa civilizatoare in etosul actiunii umane. 2. iar institutiile societatii civile le ofera spectacole.. minutios organizate. sunt copiii cu cerinte educative speciale. datoreaza unei inadecvari institutionale. Una dintre oportunitatile oferite are in vedere si reducerea abandonului si absenteismului şcolar prin crearea unor spatii educative prietenoase si motivante. tabere si cadouri de sarbatori .deoarece aceste activitati nu mai sunt gratuite. creuzetul noilor valori. Menţionez campaniile . Programul multiculturalitatii se desfasoara.Decembrie magic…cu prietenii tai (2003). diverse activitati si spectacole in instituţii de protecţia copilului . Pentru copiii defavorizati.Aceste alternative insa sunt aproape inexistente in mediul rural.

A doua sansa’’ Programul are drept scop sprijinirea persoanelor cu varsta de peste 14 ani care. Şcolarizarea in acest program se desfasoara pe durata a patru ani.îmbinând pregătirea in domeniul educaţiei de baza cu pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale.cursuri de zi..imbunatatirea” situaţiei copiilor rromi.se desfasoara in 15 judeţe .Initiativa se refera la fetele de etnie roma intre 12 si 18 ani . principalii beneficiari fiind elevii. In acest fel se incearca atragerea copiilor spre scoala... iar durata standard de şcolarizare se poate micşora pentru fiecare elev in parte. .Guvernul Romaniei-30 milioane dolari si comunitatile locale.. Programul are o durata flexibila. Proiectul isi propune . .A doua şansa’’ se pot înscrie persoane cu vârste peste 14 ani care au absolvit ciclul primar.. intr-un anumit domeniu.. 3.diminuarea problemelor’’ legate de casatoria timpurie si graviditatea implicata. atât in domeniul educaţiei de baza.care trăiesc in condiţii de sărăcie in judeţele Calarasi . imbunatatirea nivelului de calificare a cadrelor didactice. prin cursuri organizate saptamanal . .Educaţia pentru informaţie in mediul rural defavorizat’’ este un proiect bilateral francoroman care se înscrie in programul de relansare a invatamantului rural menţionat mai sus . asociat cu stimularea participării parintilor si elevilor rromi.A doua şansa’’. dar si comunitatea locala. copiii din invatamantul prescolar si invatamantul primar beneficiaza de corn si lapte gratuit. cat si in cel al pregătirii profesionale ..Laptele si cornul’’ In cadrul acestui program.Telurile proiectului sunt egalizarea sanselor scolii din mediul rural cu cele ale scolii din mediul urban si deschiderea sistemului educativ romanesc spre spatiul european. 7. 5. . Se pot înscrie si persoane care au parcurs o parte din clasele corespunzătoare ciclului gimnazial. pe fondul schimbării institutionale. profesorii.Şanse egale’’ . din motive sociale. astfel încât aceştia sa-si poată completa si finaliza educaţia de baza din cadrul invatamantului obligatoriu. printr-un model de dezvoltare şcolara..Sa construim împreuna imaginea fiicelor noastre’’este un proiect finanţat de UNICEF si pus in aplicare de Centrul Educaţia 2000+. are ca obiectiv fundamental . mai ales a celor ce nu frecventeaza scoala din motive sociale. In programul . Constituirea Centrelor de Documentare si Informare(CDI)este rezultatul concret al punerii in practica a . prin : • • accesul scolilor la informatie si documentatie moderne . . Ialomiţa si Buzău. precum si pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale de nivel 1.educatiei pentru informatie’’in scoli. Mijloace de acţiune: burse şcolare pentru fete.Proiectul . susţinerea sistemului educaţional . nu au finalizat invatamantul gimnazial.declanşat in 2001.. 6. 4. in funcţie de competentele demonstrate.. au abandonat pe parcurs si au depasit vârsta maxima legala pentru reinscrierea in invatamantul gimnazial .Acest proiect vizează remedierea a doua aspecte negative ale sistemului educativ romanesc.proiect organizat si finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Olandei (programul Matra) si Centrul Educaţia 2000+.1 milion dolari.

noi abordări in invatare..000 de liceeni au avut banii necesari pentru a-si continua studiile..Constanta) -susţinerea iniţierii de proiecte la nivel regional. Strategia acestuia presupune: facilitarea schimbării organizaţionale in sensul creşterii nivelului de participare a comunitatii.prietenoase”(friendly). stagii de formare reţea de monitori. promovarea implicării parintilor si a comunitatii in viața şcolara. In urma acestui program peste 80. scoli .455 de elevi si studenţi cu un venit de zero lei /membru de familie. ca factor crucial al succesului şcolar si social al copiilor si tinerilor romi. Motivaţia frecventării cursurilor a fost întărita deoarece la un număr de absente nemotivate.Programul de infrastructura rurala’’ prin care 36 de scoli din judeţul Constanta vor beneficia de ..indrumarea si monitorizarea derulării proiectelor pentru reducerea abandonului si absenteismului -eficientizarea parteneriatului educational cu comunitatea locala prin initierea si implementarea de proiecte -eficientizarea consilierii elevilor si a parintilor atât prin programe la nivel național. educaţie incluziva. tabere multiculturale.In anul şcolar 2004-2005 Guvernul a decis sa acorde sprijin elevilor de liceu proveniţi din familii cu venituri insuficiente.. 11. si desigur de un aparat financiar. având in vedere ca invatamantul obligatoriu este de 10 clase. 9. De asemenea. Îngrijorător este faptul ca au fost inregistrati un număr de 13.570 elevi si studenţi.Dezvoltarea formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar ‘’perioada 2005-2009 . fiind un fel de invatamant obligatoriu negratuit. subproiect in cadrul programului Phare (jud.. adaptate populaţiei rrome. alocaţia era retrasa. Fondurile se ridica la aproximativ un milion de euro.Euro 200’’ In cadrul acestui program fiecare elev cu un venit sub 506. 8. cei care nu beneficiază de bani pentru liceu nu beneficiază nici de întărirea motivaţionala a frecventării cursurilor. formarea cadrelor didactice rrome si nerrome. In anul şcolar 2005-2006 s-au înregistrat 60. Un neajuns este faptul ca acest program nu este destinat tuturor liceenilor. publicaţii.si vizeaza 52 de scoli.. care nu beneficiază de acest sprijin financiar. Proiectul este susţinut de un întreg aparat teoretic si administrativ: conferinţe naţionale.asigurarea de facilitaţi minime’’ perioada 2003-2009. Pentru anul şcolar 2005-2006 au devenit beneficiari ai acestui program un număr de 27. La aceasta suma elevul (părintele) trebuie sa adauge diferenţa.cat si prin .250 ROL pe membru de familie va primi 200 de euro sub forma de bonuri valorice pentru a-si putea cumpăra un calculator. 10.. materiale educaţionale pentru elevi si profesori.363 de beneficiari ai acestui program.Bani de liceu’’. .. judeţean si de unitate şcolara in funcţie de particularitatile specifice zonei si contextului. cei din clasele IX –X. seminarii. In acest sens organigrama Inspectoratelor Şcolare Judeţene a fost structurata astfel încât sa asigure initierea. sunt obligaţi sa facă şcoala pe banii lor..

oferirea feed-back-ului. 1. fara scoala.energia .6% au nevoie de peste 24 de creatoare .perseverenta . absenteismul. ci rezultatul unui proces declansat cu mult timp in urma.Kretzulescu. Un alt program realizat in cadrul Scolii Superioare Comerciale N.. Abandonul scolar : Nu este un fenomen izolat. adică refacerea imaginii de sine si a respectului de sine. Astfel in structura personalitatii sale ar trebui identificate o serie de trasaturi : sensibilitatea si dragostea pentru copii . 2.Dar o virtute mai mult mai mare si in orice caz mult mai utila decat tehnica de a reusi este de a sti ce sa faci cu nereusitele. de povestire. adresarea întrebărilor . Abilitatile de baza in consiliere sunt următoarele: ascultarea activa. sociale.Noica spunea ca toti te invata cum sa reusesti. imposibilitatea de a se adapta rigorilor vietii de elev sunt premise ale abandonului scolar. .4 Efecte ale absenteismului ~conduite deviante 1.Copii cu probleme comportamentale vor alege un mediu mai putin coercitiv decat scoala. tehnici de memorare. 85 % dintre tinerii fara scoala au nevoie de peste 24 de luni (2 ani) ca sa-si gaseasca un loc de munca. parafrazarea. reflectarea.orientare.empatia . Copiii care au suferit un esec trebuie invatati sa treaca peste el si sa mearga mai departe.Celor care au facut numai clase primare le este necesara aceeasi durata in proportie de 76%. observarea. pentru atingerea acestui obiectiv este necesara realizarea unui profil psihologic al profesorului de consiliere. sumarizarea. Aici se pot insusi sau aprofunda o serie de conduite deviante. ajunsi in fata responsabilitatilor familiale . intrerupta . furnizarea de informaţii. ce pun elevul in situatii dificile de invatare . Nu numai ca e greu sa reusesti intotdeauna. de obicei cel al strazii. Bucuresti . scoala putina.’’ Esecul scolar poate fi corectat prin ceea ce se numeşte .capacitatea de anticipare si cunoastere a elevilor .Esecul scolar : absenta repetata de la cursuri duce la o acumulare de lacune..mobilitatea .întărirea eu-lui’’.Centrele de Asistenta Psihopedagogica.echilibrul afectiv .capacitatea comportamentala . dar e si infecund.Esecul repetat devine principala sursa a erodarii si instalarii sentimentului de neajutorare. C.6 % dintre somerii inregistrati sunt tineri cu varsta sub 35 de ani. creeaza dificultati in evolutia ulterioara a tinerilor.. neputinta de a tine pasul cu ceilalti. exemple de modalitati eficiente de comunicare.capacitatea de comunicare . Prin comparatie . intitulat .MAI INTAI CARACTERUL’’. Notele proaste. probleme de disciplina.initierea de activitati scolare menite sa contribuie la reducerea absenteismului si abandonului scolar . In general. dintre tinerii cu studii superioare numai 6.Cateva date in acest sens se dovedesc elocvente : 28. s-a constituit intr-un cadru al formarii profesionale din perspectiva educatiei morale: ofera tipuri de strategii de abordare a unei situatii problematice in functie de reactiile elevului care are o anumita problema de comportare. .

Toxicomania Timpul liber nascut in urma nefrecventarii cursurilor necesita o alta intrebuintare. Pentru a fuma nu trebuie neaparat sa parasesti incinta scolii.. De aceea nu trebuie sa ne surprindă considerarea violentei atât cauza cat si efect pentru absenteismul şcolar.Consum de alcool si tutun . .. in care elevii fumatori pot sa-si exercita acest viciu. lipsa unui loc de munca nu poate avea ca efect decat saracia.Ca o consecinta.Tentatiile sunt nenumărate.29%.Cunoaste si decide ‘’si .Violenta Intre absenteismul scolar si violenta exista o strânsa relaţie de intercondiţionare. Inca din anul 2002. Tanarul .Recurgand din nou la comparatii. ce se perpetueaza si la nivelul descendentilor. care. Federatia Internationala a Comunitatilor Educative(FICE)-Romania.luni pentru gasirea unui loc de munca.clase fara fumat’’ sau .ingreuneaza gasirea unui loc de munca.. Se creează un cerc vicios.Nu exista o lege clara care sa exprime fara echivoc ca sunt pedepsiti adulţii care încurajează tinerii si mai cu seama minorii spre comportament deviant sau chiar delicventa.o alta tentatie a timpului liber școlar. 3. deruleaza in sectorul 2 al capitalei doua programe antidrog. cu greu poate ieşi.Fuga de la scoala :Este un comportament deviant. Fuga de la scoala are diferite cauze .ce se regasesc in atitudinea elevului fata de scoala si de anumiti factori scolari. Oficiul National pentru Protectia Consumatorului nu face controale agentilor economici. odată intrat in reţeaua densa a consumurilor de droguri. Astfel .Centrul de voluntariat pentru prevenirea consumului de droguri ‘’.. in timp ce consumul de droguri pune elevul in imposibilitatea frecventării cursurilor si chiar abandon şcolar. dar exista cazuri îngrijorătoare de copii cu vârste foarte scăzute . avand ca tema vanzarea catre minori a alcoolului si tutunului.rata saraciei este de numai 4. Este suficient sa iesi in pauza sau sa-ti prelungesti pauza daca nu ai chef de ore .de obicei toaleta scolii. mai ales ca dependenta anulează voinţa. rezultat al lipsei de monitorizare a activitatii copilului de catre parinti si a atitudinii permisive a profesorului. iar rata saraciei extreme este de 1%.in cazul categoriei de persoane cu studii superioare. al cărui capăt nu poate fi identificat: absenteismul poate duce la consum de droguri. a Confederatiei Nationale a femeilor din Romania si a ISMB.cu prioritate in colegii . adeseori .copiii fac ce vad’’.5 % persoanele fara studii sau absolvente numai de ciclu primar.In fiecare școala exista un loc special. 6.cu participarea directa a Agentiei Nationale Antidrog. Pentru a preveni aceste vicii s-au realizat o serie de campanii de genul .licee si grupuri scolare :. Se poate afirma aici prezenta unui lant cauzal . Rata saraciei afecteaza in proportie de 50. Saracia extrema are rata cea mai ridicata –25%intre oamenii care au terminat doar clasele primare. dependenţi de droguri. 4. Pe de alta parte. iar printre ele se număra si consumul de droguri. 5. absenteismul scolar determina abandonul scolar. Un studiu realizat de ANA -Prelevanta consumului de droguri in România-arata ca cei mai expuşi pericolului consumului de droguri sunt tinerii intre 15 si 24 de ani.

putem intelege de ce violenta poate fi o cauza a absenteismului şcolar.1 EVOLUTIA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR IN JUDEŢ Studiul de fata are ca subiect absenteismul şcolar în judeţul Bistriţa-Năsăud . Violenta este un răspuns al celor saraci la adresa societatii . In condiţiile in care educaţia este singura şansa pentru realizarea socio-profesionala. una din cauzele violentei in scoală este mediul de provenienţa al copilului: educaţia care ii este data acasă. saracia sunt principalele mecanisme care genereaza fenomenul excluderii sociale.Privind fenomenul violentei din perspectiva victimelor sale din scoli. trebuie sa-i apropiem de scoala’’(Toma Mares. la nivelul ciclului gimnazial. nivelul de pregătire al parintilor sau chiar violenta in familie.. pentru anii școlari 2002-2003 . ii remarcam pe cei care produc violenta.2003-2004 si 2004-2005 s-a obținut următoarea situație . iar educatia constituie condiţia indispensabila a integrării si participării tinerilor la viata comunitatii. Romania) 7. CAPITOLUL II 2. Pentru a putea oferi o imagine de ansamblu asupra situației frecventei in judeţ si pentru a putea reprezenta grafic evoluția absenteismului la nivel judeţean. Potrivit directorului FICE România.studiile facute de experti in politici educationale ai Comunitatii Europene evidenteaza faptul ca analfabetismul.Marginalizare si distantare culturala si sociala.Sau . Schimbând perspectiva .altfel spus : . au fost consultate documentele școlare (cataloagele). presedinte FICE. esecul scolar. ci ca nişte fenomene interdependente ce trebuie stopate. absenteismul si abandonul şcolar nu trebuie privite sub aspect procentual.de aceea pentru a duce la scaderea agresiunilor si actelor violente este necesara frecventarea scolii si intregirea educatiei. condiţiile in care traieste împreuna cu familia. In urma analizei documentelor școlare .Ca sa indepartam copiii de violenta.

7 %.2-Evolutia abandonului şcolar in perioada 2002-2005 .1-Evolutia absentelor in perioada 2002-2005 In ceea ce priveste abandonul scolar situatia este putin diferita.09 Rata abandonului scolar 3 2 1 0 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Figura 2. Rata abandonului şcolar la nivel local continua sa ramana destul de ridicata.Evolutia absentelor in perioada 2002 18000 -2005 16000 15310 14000 12731 12000 13088 10000 To l nr. avea o valoare de 1.Se pot observa fluctuatiile pe care le inregistreaza abandonul şcolar : după o creştere destul de importanta in anul şcolar 2003-2004. Aceste fluctuaţii pot fi reprezentate grafic astfel: Evolutia abandonului scola in pe r rioada 2002-2 005 7 6 6.2 5 4. pentru invatamantul gimnazial.39 4 4. având in vedere ca in anul şcolar 2003-2004 rata abandonului şcolar la nivel naţional.a nte ta bse 8000 6000 4000 2000 0 2002 -2003 2003 -2004 2004 -2005 Figura 2. situaţia începe sa se redreseze.

in clasa a V-a .0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d464301000000000001000be30 000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000 000000000000000000b2460000871c000020454d460000010018030000120000000200000000000000000 0000000000000981200009e1a0000ca000000210100000000000000000000000000003e13030016670400 160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000b5100000bd060 000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070 01000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000ee04400022430061006c0069006 2007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c06011005251603240631100386 0110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100 20000000ffffffffec01d700d0642f31ffffffffffff0180ffff01800f020180ffffffff000001000008000000080000 fcf0110001000000000000005802000025000000372e9001ee00020f0502020204030204ef0200a07b20004 000000000000000009f00000000000000430061006c0069006200720000000000c00e4b0270a06032650ef 798cc01d7001443c9006c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0 601100ec01d7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002500000 00c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f00 0000010000005fcc874078b887400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000b 3100000bd060000500000002000ffff3600000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffffff fffffb5100000be060000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e 000080250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000301080 0050000000b0200000000050000000c02ea004302040000002e0118001c000000fb020200010000000000 bc02000000ee0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000 40000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000e e0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01 0100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c000000010004000 00000004502ea0020cb0700040000002d010000040000002d010000030000000000 Figura 2. . an scolar 2006-2007. de începerea ciclului gimnazial este normal ca mulţi copiii sa întâmpine greutati de adaptare sau sa fie nehotarati in continuarea studiilor. semestrul I Se observa ca la nivelul clasei a V. iar la clasa a VI-a valorile sunt cele mai mici . Explicaţia acestor fluctuaţii se afla in faptul ca riscul de abandon şcolar este mai mare la început de ciclu şcolar.1290.Evolutia absentelor pe clase. Succesul şcolar in clasa a V-a depinde foarte mult de dirigintele pe care il va avea copilul . de capacitatile elevului de adaptare .a se înregistrează cele mai multe absente –2191.3. Fiind vorba .

a.an scolar 2007/2008. Procentual. 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d464301000000000001000be30 000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000 000000000000000000b2460000871c000020454d460000010018030000120000000200000000000000000 0000000000000981200009e1a0000ca000000210100000000000000000000000000003e13030016670400 160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000b5100000bd060 000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070 01000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000ee04400022430061006c0069006 2007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c06011005251603240631100386 0110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100 20000000ffffffffec01d700d0642f31ffffffffffff0180ffff01800f020180ffffffff000001000008000000080000 fcf0110001000000000000005802000025000000372e9001ee00020f0502020204030204ef0200a07b20004 000000000000000009f00000000000000430061006c0069006200720000000000c00e4b0270a06032650ef 798cc01d7001443c9006c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0 601100ec01d7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002500000 00c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f00 0000010000005fcc874078b887400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000b 3100000bd060000500000002000ffff3600000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffffff fffffb5100000be060000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e 000080250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000301080 0050000000b0200000000050000000c02ea004302040000002e0118001c000000fb020200010000000000 bc02000000ee0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000 40000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000e e0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01 0100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c000000010004000 00000004502ea0020cb0700040000002d010000040000002d010000030000000000 Figura 2.In acelasi sens . singura exceptie facand-o clasa a V-a. valorile nu sunt prea indepartate.sem I Pentru a determina sensul evoluţiei absenteismului in acest an. la nivelul clasei a VIII-a . tocmai datorita finalitatii ciclului gimnazial. nivelul este ceva mai scazut decat in clasa a VII.4 –Distribuția absentelor pe clase . s-a recurs la o comparaţie a datelor .

12 27. la fiecare nivel de varsta.sem I An scolar 2006-2007. Un tabel ce va asocia numarul absentelor cu numarul de elevi pe fiecare nivel de varsta. respectiv 2007-2008 Din nou .48 27. Anii Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a Media totala 2004-2005 9. care pare a fi crescator.din acest an (2007-2008 ).4 Distributia comparativa a absentelor pe clase. Este adevărat ca in acest semestru s-au inregistrat mai multe absente decât in semestrul analog din anul 20042005 .66 17. mai exact din semestrul I.61 16.74 Tabelul 2.86 27.5 Numarul mediu de absente pe nivele si ani scolari.97 11. va arata daca aceasta evolutie crescătoare este si reala . cu datele corespunzătoare din anul anterior (20062007) 2006-2007 Clasa a V a SEM I 838 2007-2008 SEM I 2191 1290 1979 1947 7407 Clasa aVI a 950 Clasa a VII 1814 a Clasa a VIII 1549 a Total absente 5151 Tabelul 2.42 23. evolutia comparativa poate fi reprezentata astfel: .87 23. datele brute ne indica sensul evolutiei absenteismului.40 2005-2006 24. comparativ Grafic .

cat si din perspectiva profesorilor. OBIECTIVE : .66 27.42 25 20 16.Ce loc ocupa scoala in sistemul de valori al individului(profesor.87 9.cu referire la semestrul I 2.Care este relatia intre programul scolar si atitudinea elevului fata de scoala ? 3. Intentia studiului este de a identifica adevaratele cauze ale unui astfel de comportament din perspectiva actorilor sai. mediu de absente pe nivele 15 2004/2005 SI 2005/2006 SI 11.Rata absenteismului este mai mare in cazul elevilor de etnie roma.elevii.Absenteismul scolar este un rezultat al scaderii importantei scolii in sistemul de valori al individului 2. Rezultatele studiului vor oferi o modalitate științifica si rationala de a construi si implementa o strategie prin care sa se urmărească diminuarea amplorii acestui fenomen negativ si a efectelor indezirabile ale acestuia. ca de altfel in majoritatea scolilor din tara. direct interesați de scaderea acestui fenomen.97 10 5 0 Cls a V a Cls a VI a Cls a VII a Cls a VIII a Figura 2.2 MOTIVAREA STUDIULUI In urma analizei evolutiei absenteismului la nivel local.elev) ? 2.5-Dinamica absentelor in perioada 2004-2006.Care este relatia intre profilul profesorului si frecventarea cursurilor ? 4.Programul scolar incarcat influenteaza negativ atitudinea elevului fata de scoala 3.anii scolari 2004/2005 si 2005/2006 em 30 27.48 24. s-a concluzionat ca acesta este in continua crestere.Dinamica absentelor in S I. respectiv a cadrelor didactice direct implicate.Profilul profesorului influenteaza intensitatea frecventarii cursurilor 4.61 23.86 27. INTREBARI de cercetare: 1.In ce masura apartenenta la etnia roma favorizeaza absenteismul scolar ? IPOTEZE : 1.12 nr. SCOP :Analiza reprezentarii absenteismului de catre elevii de varsta 10-14 ani.

2008 . risc de abuz fizic. majoritatea fiind întrebări de opinie . format din 14 întrebări (8 închise si 7 deschise).Precizarea modalităților de petrecere a timpului școlar 6. fiind insa si întrebări ce vizează opinia elevilor .un chestionar pentru profesori si diriginti. 2. care se regăsesc in formularea întrebărilor pentru chestionar: -rolul scolii in viata elevului/profesorului -traseul de cariera -regulamentul scolar -programul scolar -surse de invatare -cauzele absenteismului -motivarea absentelor -modalitati alternative de petrecere a timpului scolar -consecintele absentelor -atitudini si roluri educative -profiluri de profesori In completarea datelor obţinute prin chestionar s-a apelat la documentele școlare si o serie de tabele completate de diriginții claselor V –VIII.Identificarea rolului scolii din perspectiva elevilor/a profesorilor 2. axate in mare parte pe culegerea de informaţii concrete . Aceasta a avut un dublu scop : 1.un scop cantitativ : obținerea unor informații legate de structura clasei.Aprecierea programului si regulamentului scolar 3. risc de instituționalizare. un chestionar pentru elevi . format din 25 de întrebări ( 20 închise si 5 deschise). risc de abuz emoțional.3 INSTRUMENTUL DE LUCRU Analiza s-a bazat pe rezultatele unei anchete realizate in perioada 20. Studiul s-a centrat pe următorii indicatori . starea sociala si diferitele riscuri la care ar putea fi expuși elevii clasei : risc de absenteism si abandon școlar. risc de abandon familial. Analiza rezultatelor s-a facut pe baza distributiilor de frecventa.Identificarea cauzelor absenteismului 5.10.Determinarea gradului in care absenteismul influențează actul invatarii si rezultatele scolare 4. Datele au fost culese pe baza a doua chestionare : 1.09.1.Determinarea relației dintre apartenenta la etnia roma si frecventa școlara 2. componenta etnica . .2008 având ca subiecţi 250 de elevi din ciclul gimnazial.31.

In continuare datele vor fi prezentate in funcţie de ipotezele propuse in aceasta cercetare. imposibilitatea ajungerii la liceu –6%. Faptul ca programul scolar este considerat rezonabil de aproape jumatate dintre elevii chestionati isi poate avea explicatia in buna organizare a timpului. cale de reuşita in viata(42%). in timp ce profesorii afirma cu convingere ca programul scolar este incarcat si foarte incarcat. Deşi 38% nu au definit absenteismul din punctul lor de vedere . in mare parte. ceva neimportant (10%).Se observa ca atât profesorii cat si elevii au definit şcoala . ea ocupand un loc important in sistemul valoric al elevilor. Nici unul din cei chestionati nu are probleme cu organizarea timpului. considera . În urma anchetei s-au obtinut urmatoarele rezultate :Profesorii considera ca programul scolar al elevilor este foarte incarcat (50%) si incarcat(50%). in vreme ce un procent de 1% nu stiu cum isi organizeaza timpul. prioritar. a doua familie (21%). respectiv 26 % incarcat. respectiv a viziunii pe care o are despre aceasta. investiţia de o viata(14 %).Exista insa si o parte care asociază absenteismul cu libertatea –5% . 2.risc de neintegrare sociala. Orientarea spre cursurile liceale ale unui procent ridicat dintre elevi.De asemenea si procentul de 10% care considera scoala neimportanta este semnificativ. ca acesta este optim-rezonabil (41%). In acest timp elevii.din punctul de vedere al profesorilor . iar numai 28% considera ca acesta este foarte incarcat. 37% înțeleg prin absenteism pierderea unor lecţii importante .Pentru elevi şcoala este un loc unde invata (48%). 2. se orienteaza spre integrarea rapida pe piata muncii pentru obtinerea unui venit . 44% bine. obişnuinta. Este foarte interesant de aflat de ce parerile elevilor legate de programul scolar sunt atat de variate. note mici –5% si chiar corigenta-5%. 21% doresc sa-si caute un loc de munca . raportandu-se la propriul lor program scolar . un procent destul de ridicat . Din pacate. unii chiar lejer(5%). un loc de munca (65%). O prima ipoteza a cercetării leagă absenteismul şcolar de scăderea importantei scolii in sistemul de valori al individului.4 REZULTATELE CERCETARII Absenteismul școlar este un fenomen negativ ce se înregistrează la nivelul fiecărei şcoli şi care este perceput ca atare de majoritatea elevilor (53%). Un raspuns il putem gasi analizand variantele oferite de elevi si profesori legate de principala sursa . Şcoala reprezintă .un scop calitativ : verificarea gradului de cunoaștere de către diriginți a propriei clase. După terminarea clasei a VIII-a 73% si-au propus sa urmeze un liceu. Astfel 55 % isi organizeaza timpul foarte bine.2% si lipsa prezentei la ore plictisitoare-2%. Cea de-a doua ipoteza afirma ca programul şcolar încărcat influenteaza negativ atitudinea elevului fata de scoală. denota faptul ca acestia constientizeaza in mare parte importanta scolii in devenirea personala . prin raportare la activitatea lor in scoală. in vreme ce 6% sunt nedecişi.

Profesorii sunt si ei de acord ca invatatul si rezultatele şcolare sunt influenţate de absente. la prieteni (12%). doar 9%. lecţia profesorului(22%) si manualul (16 %). jocul pe calculator(27%). Cunostintele nu sunt neapărat multe din punctul de vedere al posibilitatii elevilor de a le asimila. Analizând datele se poate explica de ce elevii considera ca programul şcolar este relativ lejer : in primul rând invata doar strictul necesar (caietul de notiţe). Celelalte surse de invatare sunt neglijate. procent ce indica un grad de distorsionare a răspunsurilor. Se remarca procentul mare de elevi (65%) care au răspuns ca pleacă acasă atunci când absentează.Nimic despre suplimentara.Astfel profesorii pretind ca principala sursa de invatare manualul (50%).. fumatul(10%). ci mai degrabă programul şcolar neadecvat cerinţelor actuale. munca in agricultura(10%). la magazine (2%). respectiv 1%. profesorii. Elevii se axează in invatare pe caietul de notiţe (58%).Nu toate aceste activitati se desfasoara pe cont propriu .Astfel ca putini apelează. In al doilea rând . convinşi ca programul şcolar este extrem de încărcat.in baza principiului dezirabilităţii sociale. analiza raspunsurilor profesorilor la aceleasi intrebari indica un nou loc in care elevii isi petrec orele si anume internetul –cafe din apropierea scolii (18%).de invatare. ci din punctul de vedere al utilitatii lor . având probabil doua cauze principale: 1. unii mai mult de 50 de ori. pe strada (14%). in vreme ce restul isi petrec timpul cu prietenii (49%) . In lumina celor prezentate se poate afirma ca nu programul şcolar încărcat influenteaza negativ atitudinea elevilor fata de scoală. la manual pentru completarea si sistematizarea cunostintelor. in bar/cofetărie (7%). in parte si din cauza ca profesorii nici nu le solicita. decat sa se plimbe sau sa stea in localuri. ele înregistrează procente minimale de 3 %.dorinta de a nu deconspira unul din locurile importante in care isi petrec timpul. Locurile cele mai frecvente in care isi petrec timpul când pleacă de la ore . respectiv al preocupărilor actuale.uitând’’ sa apeleze la alte activitati complementare. scad standardele de performanta. cat si rezultatele şcolare in foarte mare măsura (59%) si in mare măsura (26%). discuţii cu prietenii (10%). In aceste locuri.familia (31%) sau colegii (11%). din păcate . caietul de notite (25%) si lecţia susţinuta in clasa (25%). copiii considera ca este mai putin condamnabil faptul ca pleaca de la ore si stau acasa. In ciuda acestui lucru continua sa lipsească de la ore. selectând din programa şcolara informaţiile considerate mai importante si . principalele activitati sunt: plimbarea (27%). vizionarea de programe v (7%) sau citirea unor reviste (2%). unde alte surse ca internetul sau bibliografia .Cat despre bibliografie si Internet . deşi acesta este sursa principala indicata de profesor. iar o parte din informaţii le reţin din clasa (lecţia profesorului). rezolvarea unor probleme (7%). Elevii sunt conștienți de faptul ca absentele le influențează atât invatatul –in foarte mare măsura (58%) si in mare măsura(15%). 2.in urma răspunsurilor oferite de ei sunt: acasă (65%).

la prieteni (9%). in bar/cofetarie (9%).se joaca pe net(32%) . fumeaza etc. isi ajuta parintii(25%) sau se plimba pe strada(7%). deoarece cadrele didactice arata ca parintii cunosc doar in mare parte (64%) situatia frecventei scolare a copiilor lor. A treia ipoteza acestei cercetări stipulează ca profilul profesorului influenteaza intensitatea frecventării cursurilor. a scopurilor si standardelor pe care si le-au stabilit in cresterea si educatia copiilor. Se pare ca acest joc nu se desfasoara neaparat la calculatorul personal. acasa (26%). la magazine(6%). Cauzele principale ale absenteismului şcolar semnalate de elevi sunt: -mă plictisesc-25% -evit luarea unei note mici-18% -nu-mi place profesorul –13% -nu mă interesează materia-13% -particip la alte activitati –13% -nu inteleg ce mi se preda. Alte locuri in care profesorii spun ca isi petrec elevii timpul sunt pe strada (32%). Astfel se explica si procentul ridicat de elevi ce declara ca principala activitate este jocul pe calculator.se poate conchide ca elevii au exagerat in afirmatii . ceea ce duce la o serie de intrebari legate de responsabilitatea si interesul parintilor . In acest timp profesorii afirma ca isi umplu timpul cu inutilitati (36%). Desigur ca profesorii au putut sa aleaga variantele de mijloc din dorinta de a sublinia dezinteresul parintilor fata de activitatea copiilor. in mare parte(27%).7% -munca in agricultura-7% -dispensar-4% . respectiv doar unele aspecte (36%). Elevii afirma ca parintii cunosc situatia freventei lor scolare in totalitate (60%).Comparand cu raspunsurile oferite de profesori .elevii se joaca pe calculator.

reconsiderarea si readaptarea stilului didactic adoptat . faptul ca lecţia propriu zisa nu suscita interesul elevului. pentru profesori aceasta este lipsa de motivaţie (36%) . acestea se pare ca raman la rangul de intenţie. nivel de vârsta. Deşi unele cauze invocate pot fi manifestări ale teribilismului. opoziţiei specifice vârstei . In acest scop se solicita o mai mare atenţie acordata metodelor utilizate de către profesor. Deşi profesorii menționează ca utilizează metode activ-participative ca brainstormingul. plictiseala (5%). problematizarea.materie 13% profilul profesorului neintelegerea lectiei evitarea notelor mici plictiseala participarea la alte activitati 7% munca dispensar 18% 25% Figura 2.munca in gospodărie (14%). Pe locul secund se afla evitarea luării unei note mici (18%). Daca in cazul elevilor principala cauza a absentelor este plictiseala (25%). trebuie totuşi luate in seama si reconsiderata conduita didactica si revizuite strategiile didactice . dezvoltare economica si sociala.in funcţie de clasa. evitarea luării unei note mici (9%) . Stilul rutinier este mai greu de abandonat.C auzele absenteism ului scolar din perspectiva elevilor 7% 13% 4% 13% dezinteres pt. calitatea de dascăl presupune o continua perfecţionare . Din păcate (din fericire?!). cunoaşterea celor mai noi metode .6 –Cauzele absenteismului şcolar din perspectiva elevilor După cum se poate observa cele mai multe cauze au legătura directa cu profilul profesorului. Toate acestea presupun un efort considerabil . Principala cauza este plictiseala (25%). Alte cauze sunt acceptarea non-valorilor (27%).de aceea unele cadre sunt mai puţin dispuse sa se schimbe. . profilul profesorului (9%).

conştiinciozitatea -16% . educaţie. colaborarea .corectitudinea .predare-invatare-evaluare”.ca z a s te m lu s la d p rsp tiv p fes rilo u ele b en is u i co r in e ec a ro o r 9 % 9 % 5 % 3% 6 lip ad m tiv tie s e o a a c p re n n a rilo c e ta a o -v lo r m n ain g s o a uc o p d rie e ita alu r u e n tem i v re a ii n i o ic p filu p fe o lu ro l ro s ru i p tis a lic e la 1% 4 2% 7 Figura 2. Relaţia profesor –elev n-ar trebui sa consiste numai in . bun simt. profilul dezirabil al profesorului ar conţine următoarele calitati: comunicare.sa noteze corect.4% . conştiinciozitate. O ultima ipoteza a lucrării de fata afirma ca rata absenteismului este direct proporţionala cu apartenenţa la etnia roma. sa discute cu ei si pe alte teme decât cele referitoare la lecţia propriu zisa. Copiii asteapta din partea profesorului sa predea bine.7 –Cauzele absenteismului şcolar din perspectiva profesorilor Trăsăturile pe care profesorii consideră ca elevii le apreciază in mod deosebit la ei sunt: .buna pregătire profesionala . intelegere..28% . sa nu strige . sa-i ajute in unele probleme. simţul umorului.4% Din răspunsurile elevilor. ci sa se pună accent pe colaborare. Este important de menţionat ca etnia elevilor a fost completata pe baza conceptului de heteroidentificare .28% . corectitudine. mergând pe ideea ca felul in care este considerat cineva de către . ci si formatorul zilnic al elevului. Pentru aceasta s-a întocmit un tabel de contingenţa având ca baza datele din tabele completate de diriginţii claselor referitor la etnia elevilor si la distribuţia acesteia in cadrul copiilor cu frecventa şcolara scăzuta. lăsând pe un plan secund ceea ce elevii asteapta mai mult de la un profesor: comunicativitatea .20% . sa treacă toate absentele. Comparând răspunsurile se poate observa o suprapunere parţiala intre calitati. colaborare.toleranta .apropierea faţă de ei . Asta pentru ca profesorul nu este numai instructor. schimb de experienţa.notele mari pe care le dau . profesorii punând insa un mai mare accent pe latura profesionala.

Nivelul frecventei şcolare Ridicat Scăzut Romana Roma Total 210 /87. copiii pleacă de la ore acasă sau pur si simplu pe strada. După cum se poate observa. Ei cred ca elevii pleacă de la şcoala din lipsa de motivaţie si din cauza ca accepta non-valorile. am prezentat perspectiva profesorilor.38%..60% au studii gimnaziale .Perspectiva profesorilor: Considerând şcoala un loc de munca .5% 23 /53% 53 (100%) 240 (100%) 43 (100% 283 (100%) Tabelul 2.loc unde invata’’. valorile maxime se dispun pe diagonale . Variabila independenta este apartenenţa etnica. Procentajul s-a calculat pe coloane pentru a arata influenta variabilei independente asupra variabilei dependente. unde . Din etnicii rromi 29. In situaţia de fata. cat si frecventele relative. unde prefera sa se joace pe calculator sau sa se plimbe in compania familiei sau a prietenilor. Din cauza standardelor scăzute ale acestora . din cauza plictiselii sau pentru a nu lua o nota mica. De aceea. ea va manifesta fata de el un tratament marcat adeseori de prejudecatile referitoare la rromi.isi umplu timpul cu inutilitati’’ sau se joaca pe calculator.65% . 1. aceştia pun problema din perspectiva datoriei. 2.5% 20 / 47% 230(100%) 30/ 12. După cum se poate observa cele doua perspective nu sunt dihotomice.ceea ce ne arata ca relaţia dintre cele doua variabile este statistic semnificativa. iar variabila dependenta este nivelul frecventei şcolare.in vreme ce pe locul I se afla etnia maghiara cu 39.comunitate determina un anumit comportament.. aceasta având un efect de discriminare si marginalizare a indivizilor respectivi. Concomitent cu ipotezele cercetării. internetul –cafe sau chiar acasă .6 –Nivelul frecventei şcolare in funcţie de apartenenţa etnica (N=250) In tabel au fost trecute atât frecventele absolute .urmata de cea germana (39. Sintetizând cele doua perspective . diferenţa constând . daca comunitatea considera pe cineva rrom/tigan.Perspectiva elevilor: Elevii vad şcoala ca un . respectiv a elevilor legate de tema abordata. Aceste valori se înscriu in datele oferite de recesamantul din 2002 legate de pondere populaţiei cu studii gimnaziale in fiecare etnie. ei prefera sa plece de la şcoala in alte locuri mai plăcute lor ca strada . nu neapărat cu plăcere.62%) si cea romana 31. se ajunge la următoarele viziuni.

∗ 1. Ei sunt calatorii clandestini ai trenurilor ce leagă localitatea de celelalte sate. Acest aspect este foarte des întâlnit in mediul rural. ce-i determina pe parinti sa-i trimită la cerşit. Elevii in cauza .a B. Aceasta are drept cauza principala sărăcia. nu le trezeşte un real interes pentru studiu. Desigur ca am prezentat aceste doua viziuni prin însumarea valorilor dominante. din totalul de 575 de absente pe semestrul I al acestui an şcolar. In fiecare zi. profesorii pun accentul pe superficialitatea elevilor si lipsa acestora de motivaţie si mobilizare in asumarea sarcinilor şcolare. Acest lucru se realizează prin neaplicarea regulamentului şcolar(scăderea notei la purtare la un anumit nr. Orizontul şcolar al acestor copiii se limitează de cele mai multe ori la ciclul gimnazial sau in cel mai bun caz la o şcoala de arte si meserii. insa acest lucru nu minimalizează celelalte aspecte.Florian Porcius’’. sunt predispuşi riscului şcolar si social (15 copiii).5 MASURI pentru creşterea frecventei şcolare a elevilor Înainte de indicarea unor masuri care vizează înlăturarea cauzelor ce determina absenteismul şcolar este important de aratat ce s-a intreprins pana acum in acest scop la Scoala Generala . după cum am arătat mai sus.cadrele chestionate au indicat ca principala masura discutiile cu parintii (41%).părintele. La clasa a VIII.in asumarea responsabilitatii acestui comportament. după afirmaţiile cadrelor didactice. au o slaba frecventa şcolara. un număr de 77 de elevi au parinti plecaţi in străinătate. voluntar sau nu. Se poate ghici in aceasta perspectiva si un alt vinovat. pentru anul şcolar 2005-2006 .Astfel . suferă din punct de vedere afectiv (44 copii) si au tendinţa evidenta spre indisciplina si violenta (21).Grafic . ajungând la distante de 50-60 km pentru a-si procura strictul necesar. Copiii cerşetori ai Rodnei sunt cunoscuţi de toţi cei din zona. urmata de discutii cu elevul(16%). Daca elevii isi motivează absenta prin faptul ca şcoala . vizite la domiciliul elevului(9%). de absente nemotivate) si prin omiterea trecerii absentelor sau prin motivarea ulterioara a acestora. indiferent de anotimp. copii de vârsta şcolara si preşcolara pot fi intalniti pe străzile Rodnei. Alături de aceştia se înscriu si copiii de etnie rroma care .. De asemenea deloc neglijabila este plecarea parintilor in străinătate. in calitate de diriginti si profesori . tot atâtea sunt motivate. absenteismul. La nivelul localitatii Rodna . cerşind bani sau mâncare. De exemplu. Nici o absenta nemotivata .procentele se distribuie astfel : .Pe locul doi se afla scaderea notei la purtare (28%) .Procente mai scazute obtin observatia in fata clasei(3%) si cercetarea cauzelor(3%). un procent important este cel al copiilor care absentează de la şcoala pentru a-si ajuta parintii in gospodărie . Trebuie adăugat la cauze si faptul ca profesorii încurajează. si implicit profesorii. de exemplu . unde membrii familiei sunt mobilizaţi pentru obţinerea unor surse de subzistenta.

desi cunosc masurile ce ar trebui luate in astfel de cazuri (scaderea notei la purtare este prevazuta in regulamentul scolar). nu le aplica. cunoasterea situatiei lui familiale si mai ales a problemelor care il preocupa.7-Masuri luate in cazul elevilor cu absente Analizand aceste masuri se remarca faptul ca . desi scaderea notei la purtare se afla pe locul doi in topul masurilor luate de profesor .Intensificarea comunicarii cu parintii . ca rezultat al apropierii profesor-elev.Respectarea consecventa a regulilor. sa se implice in alegerile pe care acestia le fac.Daca acest lucru se face in ideea de a ajuta elevul . Acest lucru este un indicator al faptului ca profesorii . toti elevii chestionati au avut anul trecut media 10 la purtare. Numai un procent de 3% dintre profesori a indicat ca masura pentru prevenirea absenteismului cunoasterea cauzelor absenteismului. pentru perspectivele lor. prelucrarea acestuia si elevilor. Pentru a putea ajuta elevul sa frecventeze mai intens scoala.Revizuirea atitudinii profesorilor .Aceste cauze nu pot fi determinate decat printr-o atenta observare a conduitei elevului. a tinutei si in primul rand initierea unei mai mari comunicari cu elevul. sa manifeste interes pentru situatia lor scolara. motivarea fara discernamant a absentelor si neaplicarea regulamentului incurajand elevul sa absenteze in continuare.Cunoasterea si respectarea regulamentului scolar de catre profesori .Ca urmare se recomanda : 1. sa-i ajute sa inteleaga implicatiile actelor si deciziilor lor. Iar mai ales acestea din urma nu pot fi aflate decat printr-o comunicare sincera . este foarte important ca profesorul sa cunoasca cauzele care il determina pe elev sa lipseasca de la ore. Acest parteneriat trebuie sa constientizeze si profesorii de responsabilitatea pe care o au in educatia copiilor si sa-i incurajezeze sa aprofundeze . 3.In acest sens este indicata stabilirea unui parteneriat scoalafamilie . 2. rezultatul nu este cel scontat. Scoala trebuie sa convinga parintii sa se implice in viata scolara a copiilor lor.Ms r lu teinc z l e v rc a s ne a ui a a u le ilo u b e t 3 % 1% 6 9 % 3 % 4% 1 d c tii c p r tii is u u ain s a ee n t i lap r r c d r a oe utae d c tii c e v l is u u le u o s rv tieinfa c s i be a ta la e v itelad m iliu iz o ic c r e re c u e r ec ta a a z lo 2% 8 Figura 2.

datorita particularităților de dezvoltare ale varstei sale .relatiile de colaborare pe care le au cu parintii . respectiv părintele dezinteresat. adaptarea sarcinilor de invatare la ritmul lor intelectual. 4. Astfel se sporește încrederea elevului in propriile posibilitati.Numai după ce dirigintele s-a informat asupra cauzelor care l-au determinat pe elev sa lipsească . știut fiind ca informarea părinților referitor la frecventa școlara intra in atributiile dirigintelui . Faptul ca nici un profesor nu a putut afirma ca parintii cunosc in totalitate situatia frecventei școlare a copiilor este un indicator al gradului comunicării diriginte –familie. potrivit lui E. Utilizarea cu moderație a observației in fata clasei ..Vina’’ este a ambelor parti : dirigintele care nu a încercat suficient sa cunoască si sa prezinte situația reala părintelui. iar orice mic progres înregistrat trebuie laudat si recompensat. se poate recurge la o astfel de metoda . De aceea cei care isi doresc note mari vor aprecia mai mult profesorii care ii supraevaluează si care ii iartă când nu s-au pregătit suficient. nu are capacitate de gândire critica(se afla in stadiul piagetian al operaţiilor concrete)..in acest sens sunt necesare din partea profesorului serioase cunoștințe psihopedagogice. pe de alta parte. Comunicarea cu aceștia este esențiala. Oricum. precum si cultivarea interesului si a motivaţiei pentru învățare. oferirea de note necorespunzatoare. care nu implica activ elevul si nu leagă cunostintele predate de actualitate si de experienţa concreta a elevilor nu face decât sa îndepărteze elevul de realitatea şcolara. a incercat sa discute cu el si cu părinții in particular. De asemenea evaluarea inadecvata. școlarul mic. Evident . .ar trebui instalata obiectivitatea. mai ales. 3Particularitățile de vârsta ale copiilor Trebuie sa se tina cont de faptul ca. subiective creeaza frustrari in randul elevilor si priveaza profesorii de respectul cuvenit.Ericson. traversează criza . Pentru evitarea acestor lucruri . Profesorului ii revine sarcina de a ajuta elevul sa-si formeze strategii eficiente de învățare.marii copilării’’ sau criza școlarității . pe langa o solida pregatire de specialitate. 2Particularitățile elevilor cu probleme Profesorii trebuie sa trateze diferentiat si individualizat elevii cu probleme legate de frecventa școlara si cu risc de abandon. Alte masuri care ar trebui luate se refera la : 1Stilul de predare si evaluare Organizarea orei de curs intr-un mod neatractiv . Sa se ocupe de motivarea lor. profesorul trebuie sa de-a dovada de diplomatie si sa nu puna elevul intr-o situatie umilitoare. Trebuie conștientizat faptul ca admiterea la un nivel superior de invatamant se face in funcție de notele obținute la examenul de capacitate si de media din anii de gimnaziu.sa fie capabili sa se autoevalueze si sa-si fixeze obiective pe care sa le poată atinge. notarea ritmica. ce include si prezenta la ora. la capacitatea de efort. organizare a studiului. deoarece elevii trebuie sa accepte standardele de performanta promovate. daca se considera necesar.

al propriilor sale capacitați. elevii cunosc responsabilitățile rolului de profesor si elev. Înainte de aceasta insa este necesar un alt demers :convingerea părinţilor ce aparțin acestei etnii să-si declare apartenenta etnică.mici(6-11 ani). procentul rromilor este extrem de scăzut. oficial.mai ales inferioritate intelectuala . școlarul mic va pleca fie cu sentimentul sârguinței. fie cu sentimentul inferiorității sale. Teoretic. De aceea profesorilor nu trebuie să le fie teama ca îşi îndepărtează elevii daca renunță la o serie de concesii făcute până acum. încadrați in programe cu reguli clare. Cercetările referitoare la efectul Pygmalion arata ca elevii se comporta aşa cum sunt priviţi si in funcţie de expectanțele mediului. munca.harnic. Statisticile arata ca . 7Învăţământul preşcolar Se recomanda acordarea unei atenții sporite învăţământului preșcolar.De aceea invatatorii trebuie sa acorde o mare atenție raporturilor cu elevii. majoritatea rromilor se declara români . Exista o serie de proiecte ce vizează aceasta categorie (proiecte prezentate in capitolul I al lucrarii de fata) si este recomandat sa se incerce atragerea acestor proiecte si in aceasta zona. dar si a studiului. 5Timpul liber al elevului Elevii trebuie educați asupra modului in care sa-si gestioneze timpul . conștienți fiind ca de natura acestor raporturi depinde viitoarea atitudine a elevului. făcând imposibila atragerea acestor fonduri. asumarea succesului si eșecului școlar. De asemenea ar trebui sa li se sugereze diferite alternative de ocupare a timpului liber . Ei trebuie responsabilizați . 4Particularitatile etnice După cum am subliniat in prezentarea rezultatelor. 6Responsabilitățile rolului de elev Elevii trebuie conștientizați asupra amplorii şi consecințelor negative ale absenteismului școlar. prezentă în primul rând.respectiv la ieșirea din acest interval aproximativ de vârsta. Rolul de elev presupune respectarea regulilor. Aceste constrângeri duc la formarea unor obiceiuri şi tendințe interne care nu mai necesita constrângere. s-ar comporta cu elevii in funcție de cum merită . notarea ar fi şi ea după merit etc.a importantei odihnei. Profesorii percep elevii dintr-o perspectiva specifica. Așa cum Durkheim arata . care să îmbine factorul educativ cu cel recreativ. Un rol important in gestionarea timpului liber al elevului il au activitățile extrașcolare. Pe principiul autoidentificării.competitivitate. ei arătând că dacă ar fi profesori ar trece absentele întotdeauna . absenteismul școlar este dependent şi de apartenenta la etnia rroma. prin simplul fapt că. De aceea sunt necesare o serie de masuri speciale pentru copiii rromi. de genul leneş . ci înscrierea in formarea fireasca a viitorului adult. dar care nu o pot înlocui pentru ca sunt derivate ale ei.creșterea copiilor înseamnă o constrângere continua a acestora încă din primele zile de viaţă. fondata pe scheme reducționiste. Nu este vorba aici de a forța elevul sa se supună unor reguli impuse.

Concret.cu atât scade şansele individului de a ocupa un post si de a se integra in societate. al tuturor celorlalte cauze .. este posibila supravegherea elevului si aceasta se poate face prin conlucrarea dintre familie. luarea de note proaste. Am prezentat cele mai frecvente cauze ale absenteismului şcolar. psihologici ... se înregistrează fuga de la şcoala. geografici. 8Relația școală – comunitate . violenta. De aceea mulți prefera sa plece acasă unde sunt . prin neprimirea elevilor in aceste spatii publice in timpul programului şcolar.jumatate din elevii confruntați cu un eșec școlar pronunțat şi chiar cu abandon au avut greutăţi în ciclul primar in formarea deprinderilor de citit . De aceea multe programe de dezvoltare se îndreaptă actualmente spre mediul rural. Trebuie subliniat ca aceste doua fenomene se manifesta preponderent in mediul rural.familie Localitatea. Derivat al absenteismului.ca determinant . se pot purta discuții cu proprietarii localurilor. apelând la o serie de statistici publicate. îndepărtarea de realitatea şcolara. La terminarea scolii. cât şi in acceptarea unui program școlar organizat. Ministerul Invatamantului si Cercetării a adoptat o serie de masuri pentru eradicarea acestora . încercându-se astfel o apropiere de nivele intre rural si urban.Proiectul pentru invatamantul rural’’. promovare a valorilor.Acestei cauze i se alătura o serie de determinanţi etnici. internetului si solicitarea ajutorului. cu cat are loc la un nivel de educaţie mai jos . sunt copii care îşi petrec timpul școlar in internet cafe.ascunși de ochii lumii’’. oferirea de exemple pozitive. . Fără să se ia atitudine nu se pot obţine rezultate. Un prim efect este abandonul şcolar care . punând in prim plan sărăcia . pe termen lung: consumul de alcool si droguri. abandonul şcolar este şi el în creştere. Având in vedere tocmai acest spațiu restrâns al localității..Sa construim împreuna imaginea fiicelor noastre’’.Şanse egale’’.Toţi trebuie sa colaboreze prin implicare. Cele mai importante sunt : .A doua şansa’’. . direct sau indirect .. situaţii conflictuale intre elev si profesor . înregistrând valori ridicate faţă de cerinţele unei societăţi moderne şi competitive. comunitate si școala.culturali si sociali .Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate’’. .. marginalizarea sociala .scris. . De asemenea trebuie luate in calcul si celelalte efecte negative .masuri ce se conturează sub forma unor proiecte si programe. aceste manifestări isi vor fi pus amprenta asupra personalitatii viitorului adult si asupra comportamentului social al acestuia. eşecul şcolar. pe strada etc. fapt cauzat de o schimbare in sistemul de valori naţional. marcat de sărăcie si subfinantare. lipsa unui program stabil. Ca efecte negative pe termen scurt. . Ca fenomen social absenteismul şcolar este in continua creştere . In vederea sublinierii importantei frecventei şcolare s-au arătat principalele efecte negative ale absenteismului şcolar. In funcţie de cauzele considerate ale absenteismului si abandonului şcolar. libertinajul. prin relatiile stranse dintre locuitori si prin putinele locuri de divertisment oferite . CONCLUZII Iniţial am prezentat caracteristicile absenteismului si abandonului şcolar la nivel naţional. Totuși. limitează variantele copiilor de evadare din spațiul școlar.

subsumata celorlalte. Necesitatea acestei cercetări se impune luând in calcul evoluţia ascendenta a absenteismului şcolar in ultimii ani.să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Ca o consecinţă a acestor inadecvări se naşte absenteismul şcolar românesc . mijloacele de învăţământ avute la dispoziţie.atragerea unor programe ce vizează populaţia de etnie rroma. aşezat sub semnul inadecvării: începând cu metodele didactice utilizate. Aceasta lume nu va mai exista când ei vor fi mari. Aceste cauze au fost determinate prin analiza răspunsurilor la doua chestionare aplicate. probleme pe care le întâmpina cu diferiţi profesori . oferă o imagine de ansamblu a învăţământului actual. -stabilirea unui parteneriat şcoală-familie. . până la planul de învăţământ şi programa şcolară . centre de interes ale elevilor etc. cu acţiuni concrete.. cat si prin studierea documentelor şcolare si a datelor generale despre elevii scolii. Aşa stând lucrurile nu ne rămâne decât sa adoptam poziţia propusă de M. care înregistrează un procent de 25% din totalul părinților copiilor. Pentru atenuarea acestor cauze s-au propus următoarele măsuri: -acordarea unei atenţii mai mari învăţământului preşcolar. modalităţi de realizare a unor lecţii. respectiv a dezorientării generale a societăţii noastre actuale. ca si rata îngrijorătoare a abandonului şcolar. -eficientizarea comunicării profesor –elev prin instituirea unor teme la dirigenţie cu tematici ca: expectanțele elevilor legate de conduita profesorilor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze…’ . Principalele cauze determinate se refera la componenta etnica (romii reprezintă o parte importanta în populaţia şcolară din unele şcoli ale judeţului).organizarea unor activități extraşcolare menite sa atragă copilul spre activitatea scolii si pentru ca acesta instituite să-şi recâștige respectul meritat Aspectele menţionate drept cauze ale absenteismului la nivel judeţean au la rândul lor alţi determinanţi‚ care ţin de sfera mai larga a societăţii. relaţia elev-profesor şi la fenomenul migraţiei. la profilul profesorului (nivelul de pregătire a acestora si conduita profesionala si sociala). imposibil de stopat în contextul perpetuării unor criterii de selecţie ce nu se bazează pe competenţe şi valoare.In ancheta sociologică am căutat sa prezint fenomenul absenteismului şcolar aşa cum este văzut de către elevii si profesorii din judeţ şi reliefând cauzele absenteismului specifice acestei zone. Fiecare şcoală are realitatea ei care. Nimic nu ne permite sa ştim cum va fi lumea lor. Analiza reprezentărilor profesorilor si elevilor arata ca ambele parţi nu sunt suficient de conştiente de repercusiunilor unor acţiuni si ca sunt prinşi in starea anomica dominanta. Montessori şi . .

2002 9. 2001 2. Jean-Claude Kaufmann-Ancheta si metodele ei. Anne Gotman. Editura Ardealul.Sociologie.Marginean.2001 6. 1999 10. Editura Polirom. Ion. Bucureşti. E .1995 Polirom. Polirom.Baban. Anthony –Sociologie . Alain Blanchet.Giddens. Iaşi. Editura Alternative. 1999 7. Adriana-Consiliere educationala.BIBLIOGRAFIE : 1. .Pedagogie.Zamfir C. Editura Mesagerul.Pedagogie constructivista.Regulile metodei sociologice. 2002 4. ediţia a II-a. Septimiu -Metodologia cercetarii sociologice.Proiectarea cercetării sociologice.Editura BicAll .Francois de Singly. Editura Antet. &Zamfir E. Ilut Petru (coord) .Durkheim.Bucureşti . 2001 3.Editura Economica. România in context european.Rotariu.Cucos. Iaşi.Politici sociale.(coord) .Traian . 1996 8. 2002 5. Iaşi. Editura Institutul European. Constantin. Horst. Editura Bucuresti.Siebert. Cluj-Napoca.Chelcea . Cluj-Napoca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful