REPREZENTĂRI ALE ABSENTEISMULUI ŞCOLAR

Cercetare Octombrie 2008

INTRODUCERE Absenteismul se constituie într-un fenomen ce nu mai poate fi ignorat. El nu ţine numai de sfera

învăţământului, ci afectează atât elevul, cât şi familia şi comunitatea. Elevii care absentează la şcoala se confrunta cu mai multe probleme decât colegii lor care frecventează in mod regulat şcoala. In primul rând ei vor fi primele victime ale abandonului şcolar si ca o consecinţa a acestuia ,vor avea probleme in găsirea unui loc de munca sau in integrarea sociala. Cauzele absenteismului sunt numeroase , de la evitarea obţinerii unor note proaste pana la sărăcia crunta care ingradeste . Importanta este insa cunoaşterea acestor cauze, descoperirea lor in situaţii concrete si căutarea de modalitati eficiente pentru combaterea cauzelor si, implicit, a absenteismului. Lucrarea de fata isi propune sa ofere o imagine de ansamblu asupra fenomenului absenteismului , raportându-l la starea actuala a societatii romaneşti. Prima parte a lucrării prezintă o serie de cauze generale ce determina absenteismul şcolar, cu accent pe sărăcie , in relaţie directa cu absenteismul dar si cu ceilalţi factori determinanţi ai acestuia . De asemenea sunt descrise cele mai importante programe si parteneriate iniţiate de către Ministerul Educaţiei si Cercetării , in scopul combaterii acestui flagel; rezultatele obţinute in cadrul acestora, cat si efectele negative ce deriva din nefrecventarea cursurilor. Aceste efecte sunt caracterizate din prisma realitatii sociale din România .Trebuie precizat ca efectele negative prezentate nu sunt neapărat dependente de absenteismul şcolar, dar acesta poate contribui in multe cazuri la amplificarea lor. In cea de-a doua parte este prezentata o ancheta sociologica realizată la nivelul jud. BistriţaNăsăud. Ancheta are ca scop identificarea cauzelor declanşatoare ale absenteismului, având ca suport pe de o parte reprezentările elevilor si a profesorilor, legate de fenomenul absenteismului şcolar, iar pe de alta parte documentele şcolare (cataloagele ). Iniţial, prin analiza documentelor şcolare , s-a putut sesiza cursul ascendent al absenteismului , pornind de la numărul de absente anual înregistrat in cataloagele şcolare. Amplificarea fenomenului absenteismului şcolar constituie una din motivaţiile de baza pentru efectuarea unei analize mai aprofundate a acestuia. Ca punct de plecare in ancheta s-au formulat patru ipoteze , ce au fost testate prin intermediul chestionarelor . CAPITOLUL I 1.1 EGALITATEA SANSELOR Egalitatea sanselor este un ideal catre care aspira invatamantul romanesc si nu numai . Si asta pentru ca nu se poate lua mostenirea genetica, materiala, sociala a fiecaruia si aduce la un numitor comun. Dar parca in Romania discriminarea materiala a ajuns la extrem. Daca de la anumite trepte in sus scoala le este unora inaccesibila, pentru altii constituie un lux facil, abordat de pe pozitiile tuturor posibilitatilor. Reactiile in fata situatiei actuale a invatamantului sunt diferite , in functie de posibilitati. Familiile

prospere apeleaza, ca mod de suplinire a invatamantului deficitar, la formele paralele ale pregatirii particulare, care cer investitii substantiale. O solutie aplicata de o parte a elitei financiare este educatia in strainatate la scoli de prestigiu, cu taxe mari si perspective superioare in marea provocare a formarii. Pentru ceilalti insa nu ramane decat acceptarea situatiei, intr-o complicitate neputincioasa. Evident , fenomenul se extinde si la nivel universitar. In timp ce unii urmeaza institutii autohtone, unele inapte a se adapta in spirit si calitate reperelor contemporane, altii frecventeza universitati americane sau europene, de faima carora isi leaga pragmatic viitorul.. Este potrivita in acest context oferirea unei definiţii a clasei sociale. Astfel, majoritatea sociologilor intrebuinteaza termenul pentru a desemna deosebirile socio-economice dintre grupurile de indivizi, in care se creează diferenţieri in privinţa prosperitatii materiale si a puterii. Mai multi autori (Bourdieu, Berger, Luckman) considera diferentele de clasa sociala ca fiind importante pentru existenta si menţinerea diferentelor dintre rezultatele şcolare ale tinerilor apartinand unor clase sociale diferite. Conform acestor teorii , apartenenţa la clasa influenteaza deciziile tinerilor si ale familiilor in punctele de bifurcaţie (continuarea studiilor pe diferite niveluri sau abandonarea studiilor după examene, testări sau alte modalitati de selectare),influenteaza opţiunile educaţionale , probabilitatea succesului in cazul diferitelor opţiuni educaţionale, accesul la resurse si creează diferente in utilizarea resurselor ce, teoretic, sunt la dispoziţia tuturor tinerilor dintr-o colectivitate mai larga. Apartenenţa la clase sociale diferite conduce la următoarele presupuneri: 1Inegalitatea şanselor-copiii din familii bogate au acces mai mare la resurse de toate tipurile (carti , bunuri si alimentaţie , petrecerea timpului liber, oportunitati de invatare suplimentara); 2Inegalitatea tratamentului social- se includ aici inegalitati care apar intre mediile de rezidenta si inegalitatea tratamentului in cadrul instituţiei şcolare si al claselor de studiu; 3Inegalitatea aspiraţiilor si asteptarilor - păstrarea statutului social sau realizarea mobilitatii sociale expectate comporta diferente pentru subiecţi din clase diferite. Conform unui studiu publicat in revista ,,Sociologie Romaneasca’’, deşi mobilitatea intergenerationala este predominant ascendenta, aceasta s-a realizat cu precădere intre categorii vecine si îndeosebi la niveluri inferioare ale scalei ierarhice. Exista discrepante majore intre medii rezidenţiale ( rural-urban), precum si persistenta inegalitatii de şanse in educaţie. In acest scop prezint declinul unor indicatori de analiza relevanţi pentru caracterizarea resurselor umane din România : amplificarea ratei de abandon şcolar care a atins cota de 23%; diminuarea capacitatii de promovare sociala prin educaţie-doar 5% din studenţi provin din unitati şcolare din mediul rural; participarea scăzuta a populaţiei la programele de invatare permanenta-doar 1,8%. Pentru ameliorarea acestor indicatori este necesara identificarea nevoilor de educaţie ale copiilor, deoarece şcoala trebuie sa se adapteze nevoilor copiilor de a invata. In funcţie de aceste nevoi se

va elabora un curriculum flexibil, cu obiective, continuturi, strategii abordate si mijloace de evaluare specifice. In realizarea acestui curriculum este imperativ sa se tina cont de principiile educaţiei copiilor , stabilite de UNESCO: 1.Principiul drepturilor egale-Toti copiii au drepturi egale. 2.Principiul egalizării şanselor - Sa dai şanse egale copiilor. 3.Principiul intervenţiei timpurii-Cerinta nu trebuie transformata in problema. 4.Principiul serviciilor individualizate si personalizate-In momentul in care exista cerinţe speciale sistemul trebuie sa fie pregătit. 5.Principiul parteneriatului-Trebuie sa lucrezi in parteneriat educaţional-o singura unitate de decizie si acţiune se poate face numai intre parteneri, intre instituţii, iar beneficiarii sunt parintii, profesorii si elevii . Nu trebuie confundata in acest sens egalitatea şanselor cu sintagma ,,educaţie pentru toti’’. C.Cucos arata ca prin aceasta sintagma se ocultează realitatea ca nu toate persoanele sunt capabile sa asimileze funcţiile educogene global si in acelaşi timp, fiind la fel de periculoasa in semnificaţii ca si apelul contrar :,,educaţie numai pentru unii’’. Astfel se arata ca educaţia nu poate fi pentru toţi, deoarece nu toţi pot suporta acelaşi tratament .E nevoie de o educaţie mobila, diferenţiata, in funcţie de posibilitatile diferitelor segmente de populaţie. ,,Societatea este obligata sa asigure cadrul de formare a tuturor după puterile fiecăruia. Pentru unii va da mai mult, pentru unii mai puţin. Dar ,întotdeauna, pornind de la ceea ce, in materie de educaţie, indivizii pot primi…’’(C.Cucos) 1.2 FRECVENTA SCOLARA IN ROMANIA

Rata abandonului şcolar a crescut de doua ori si jumatate intre anii 2001-2004 la nivelul primar si gimnazial.Astfel, Romania ajunge pe primul loc in Europa in aceasta privinta,cu un procent de 23,6%,ceea ce inseamna foarte mult, cam un sfert din populatia scolara.Unul din 5 elevi paraseste scoala, in principal din cauza saraciei familiei.Cum educatia precara este cauza si efect al sărăciei, acesti copii au toate sansele sa refaca destinul social si economic al parintilor lor. De asemenea , se mai semnaleaza ca anul 2004 a atins un record de 259.853 de someri tineri , cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani ,cifra ce echivaleaza cu numarul de locuitori ai orasului Cluj de exemplu..Abandonul scolar in anul 2003-2004,pe niveluri de educatie, reprezinta 1,2%-inv primar, 1,7%inv gimnazial, si 8,5% -profesional. Procentul de 23,6% reprezinta rata de intrerupere prematura a studiilor elevilor /tinerilor din inv preuniversitar si universitar, include deci elevii care nu isi continua studiile la nivel preuniversitar si universitar.10% reprezinta decesul, migratia si abandonul. Conform raportului Comisiei Europene, 2004 , rata iesirilor din sistem la nivelul tarilor membre este de 20%.Un nivel mai ridicat se înregistrează in toate tarile din Europa de est si centrala.

consider necesara o incursiune in interiorul perspectivelor si teoriilor ce au vizat sărăcia de-a lungul timpului. Importante sunt doua abordări ale acestei teorii:1. ele putand fi de natura sociala.săracii fiind consideraţi victime si nu vinovaţi.sfera si natura sărăciei depinde de schimbările sociale rapide înregistrate in secolul XX. educaţionala. fatalism. explicaţiile variind intre individ si sistemul social ca vinovaţi pentru aceasta stare de fapt.3. dar situaţia lor de viata ii obliga sa dezvolte anumite trăsături subculturale mecanismul pieţei libere. Ratiunile imediate ale existentei impun orientari practice de interes imediat. culturala.Cauzele sărăciei sunt identificate in disfuncţiile instituţionale ale societatii. cauze psihologice –neadaptare datorita personalitatii) si presupun blamarea victimei. aproape jumătate din elevii in vârsta de 14 ani nu deţin diploma de capacitate sau nu promovează testarea naţionala. evolutia in termenii scolasticii devine facultativa. a)Explicaţia individual-psihologica a cauzalitatii sărăciei arata ca vinovaţi de starea de sărăcie sunt insisi săracii. etnica. Intre toate aceste cauze exista o serie de interconditionari .saracia este o parte necesara a sistemului social . Pragul sărăciei pentru a putea supravieţui.Desi durata medie de frecventare a invatamantului a crescut . in cazul familiilor cu stare precara.Din punct de vedere al acestei teorii.1 Saracia –determinant al traseului individual Saracia este cea care controlează . geografica etc.2. cauzele care duc la sărăcie sunt de natura patologica (indolenta si nepăsare. 1. tara noastră continua sa se situeze pe un loc inferior . 1. cauze genetice-status social dependent de inteligenta. Complementara este perspectiva economica. In mediul rural. datorita greşelilor personale si comportamentului lor deviant orientat spre gratificaţii uşoare si imediate: alcoolism. Avand in vedere amploarea acestui fenomen in multe zone ale lumii si influenta lui directa sau indirecta asupra celorlalte cauze ale absenteismului ce vor fi prezentate mai jos. b)Explicaţia economica si sociala a cauzalitatii sărăciei.cauzele sărăciei sunt găsite in societate .ajungand la 15/16 ani .3 CAUZELE ABSENTEISMULUI SCOLAR Cauzele absenteismului scolar sunt diverse. c)Perspectiva functionalista de abordare a sărăciei . Referitor la cauzalitatea sărăciei au fost emise mai multe teorii diferite. accesul copiilor la şcoală . ce considera ca sărăcia provine din sistemul de organizare economica bazat pe . Aceasta perspectiva apreciază ca săracii ar fi caracterizaţi de multe valori pozitive si modele comportamentale similare clasei medii. iar rata de absolvire a invatamantului primar si gimnazial este in scădere. si nu o criza a instituţiilor sociale. resemnare.Explicaţia politica a sărăciei .Abandonul ca solutie ultima nu poate fi eradicat in acest context. lipsa de interes pentru procesele educaţionale si lipsa lor efectiva de interes de a se îndepărta de starea de sărăcie . Dupa anii obligatorii.

arătând ca aceasta cultura presupune o internalizare a unui anumit tip de comportament. Numărul alegerilor pozitive este restrâns si astfel apare o reproducere a modelelor din jurul lor. Desigur ca unii adulţi încearcă . Complementara. ce determina .implicit. atunci aceşti indivizi vor accepta definiţiile ca atare si acest lucru se întâmpla in special când sursele de socializare (familie. Daca săracii sunt definiţi ca lenesi. specifice.ar constitui un factor de motivaţie pentru munca. f)Teoria etichetări sociale a săracilor.1973). Soluţia pentru aceste situaţii ar fi eliminarea autodefinirii negative si o încurajare a redefinirii pozitive a situaţiei si posibilitatilor. Fara încurajare si auto încredere este mai probabil pentru un copil provenit dintr-o familie săraca sa aibă rezultate slabe si sa abandoneze şcoala. aflaţi in majoritatea cazurilor in aceeaşi situaţie. Acest concept a fost lansat de Oscar Lewis(1966). fara dorinţa de a se schimba si de a avea succes. in special din munca . d)Teorii privind inegalitatile si conflictele sociale(marxism). absenteism şcolar. pentru ei exista puţine modele pozitive la care sa se raporteze. Adepţii acestei perspective arata ca pe lângă o serie de disfuncţii ale sărăciei. o cultura proprie. abuz de alcool si droguri.concomitent cu creşterea si asigurarea unor şanse mai mari de obţinere a unor venituri. cu norme si valori diferite .au la baza concepţia marxista a conflictelor de clasa. explicaţia politica arata ca sărăcia este un rezultat al logicii politicii desfasurate in diferite perioade de timp. apatici.Astfel se obţine imbunatatirea imaginii de sine . Percepţia si autodefinirea ca sărac le consolidează existenta in sărăcie .prin etichetarea săracilor. droguri). dar aceasta teorie a etichetării vrea sa sugereze un proces îndelungat si continuu de identificare a lor in raport cu condiţiile inadecvate de viata si cu imaginea lor sociala reflectata in percepţia celorlalte segmente sociale. organizarea si restaurarea puterii care sa conducă la reducerea inegalitatilor si . Orientarea programelor de combatere a sărăciei ar trebui sa se facă prin încurajarea investiţilor in aceste zone . principalul punct de referinţa îl constituie vecinii.Pentru cei săraci. incompetenţi. Daca locuiesc intr-o zona caracterizata de şomaj.duce la constituirea unei imagini negative de sine. pentru copiii lor. sa pună accent pe educaţie . exista si o serie de funcţii pozitive ale acesteia (Herbert Gans. si care sa fie administrate in mod raţional si nu orientate spre gratificaţii imediate g)Explicaţia culturala a sărăciei –se considera ca săracii isi creează o lume a lor . societatea contribuie la perpetuarea sărăciei. la acceptarea fatalista a situaţiei de sărac si evadarea din realitate prin comportamente deviante sau subterfugii compensatoare (alcoolism. In acest sens se susţine mobilizarea politica. mass media) aplica continuu astfel de etichete. imorali. şcoala. Definirea mediului lor social si de viata din perspectiva lipsurilor .dar si prin încercarea de a schimba patternurile comportamentale. e)Perspectiva interactionista a sărăciei se concentrează asupra modului in care oamenii percep si definesc elementele care le influenteaza vieţile. la egalitate socio-economica.

ridica mari probleme in aproape toate unitățile de invatamant. se arata ca in 75% din scolile din tara noastra se inregistreaza acest fenomen. Fenomenul violentei in scoli.Este semnificativ faptul ca peste o treime dintre elevi percep spatiul scolar ca pe un mediu lipsit de securitate.saracii isi creează propria lume. O.3. fumatul in scoală si orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar in vigoare’’. schimbarea situaţiei determina schimbarea personalitatii . din care refuza de cele mai multe ori sa evadeze. cat si intre elevi si profesori.2 Alte cauze ale absenteismului: 1mărimea familiilor din care provin copiii Cei care nu frecventează şcoala si provin din familii numeroase sunt de doua ori mai mulţi decât cei cu aceeaşi situaţie şcolara.experienta sexuala precoce si viata de familie instabila. orice forma de manifestare a unor comportamente precum :exprimarea inadecvata sau jignitoare.ameninţare. orientărilor si comportamentelor. ~un puternic sentiment al dependentei si inferioritatii si lipsa unei personalitati sociale. iar cea a tinerelor victime este de 3%. apar seturi de credinţe si norme de comportament care includ atitudini de apatie.dintre care amintim : trecerea de la .. ei simțindu-se amenințata de colegi.membrii claselor de jos au o inclinatie spre subcultura care tinde sa se permanentizeze. Analizând modul de viata al săracilor a constatat ca in comunitatile sărace exista: ~un puternic sentiment al marginalizării si al neajutorarii. 1.opunerea unei rezistente crescute la alte modele culturale. comportament şcolar neadecvat :întârzierea la ore. profesori si alte persoane din proximitatea scolii.5%. 2. Astfel.Orice copil din acest procent de 3% poate reprezenta un caz de absenteism si chiar abandon scolar din cauza violentei in scoli . Copiii resimt mai acut decat profesorii sau parintii fenomenul de violenta. ironizare. împingere.Ponderea elevilor cu manifestari grave de violenta este estimata de specialisti la 2. Intr-un studiu efectuat de specialisti ai Institutului de Stiinte ale Educatiei si Institutul de Criminologie. rănire. Fara indoiala ca acest fenomen nu este o inventie a contemporaneității. Actele de violenta au loc atat in relatia elev-elev. tachinare. pana in urma cu 15 –20 de ani redus ca proportii. lovire. tendinţe de gratificaţii imediate. La nivel internațional lucrarile de specialitate sintetizeaza cateva tendinte asupra formelor de manifestare a violentei in scoala contemporana. 32% din ei declarand ca au asistat la astfel de evenimente in cadrul institutiilor de invatamant. cum ar fi poreclire. discreditarea scolii . ~resemnare si fatalism. membri ai unor familii restrânse. Criticii modelului cultural al sărăciei arata ca comportamentul săracilor nu este explicabil prin patternurile considerate de cultura sărăciei. bruscare. ci prin situaţia efectiva de viata.Lewis considera ca :1. parasirea clasei in timpul orei. imitare . 2violenta in scoli si in familie Violenta şcolara este definita ca . comportament care intra sub incidenţa legii.

Referitor la violenta ca motiv al absenteismului. la nivelul intregii tari au fost organizate o serie de seminarii si mese rotunde sub egida Consiliului Europei . mai subtile. de statut social sau de gen. Ei isi aleg victimele dintre colegii fragili. Reprezentantul european. Organizatia . Trebuie cunoscut faptul ca Romania este prima tara din Europa de sud-est in care s-a realizat acest important studiu sub egida UNICEF pentru Romania. Principalii factori şcolari generatori de violenta relevaţi in urma acestui studiu sunt: 1Dificultatile de comunicare elevi-profesori 2Subiectivitatea in evaluare 3Stilul didactic adoptat 4Programele şcolare prea încărcate si programul şcolar supra aglomerat Ancheta a arătat ca mediul şcolar reprezintă o sursa importanta de alimentare a comportamentelor violente ale elevilor.directa. nesiguri in relatiile cu ceilalti. mai puţin vizibile si de multe ori neconstientizate la nivelul actorilor.violenta fizica . mai ales din mediul urban. cu toleranta redusa la frustrare si cu potential agresiv ridicat. Studiile experimentale confirma faptul ca procesele cognitive sunt afectate de vizionarea de filme si programe tv . unui adolescent de 16 ani.2 din Sighetul Marmatiei . multiplicarea formelor de violenta asupra profesorilor. delicvenţii preluând scenariile gata realizate din filmele americane sau chiar de la emisiunile zilnice de ştiri. S-a organizat un flagrant in urma căruia agresorul a fost prins. religioase. trebuie aratat ca cei mai multi autori ai conduitelor violente sunt baietii cu rezultate scolare mediocre sau slabe.Violenta impotriva copiilor’’.. Balica propune astfel adoptarea unor masuri care sa permită reglarea tensiunilor si conflictelor interne.. dar se impun masuri organizate in vederea stoparii acestui fenomen. Rezultatele acestei prime cercetari au fost prezentate in cadrul Seminarului National . De exemplu. care intra sub incidenţa legii ca urmare a escaladării violentei societale . proliferarea violentelor in scoală care au ca fundament diferențe etnice. Când băiatul a mărturisit totul parintilor. In ultima vreme . la Scoala Generala Nr. Astfel de cazuri se întâmpla in majoritatea şcolilor. creşterea numărului fenomenelor de violenta grava in scoală. legitimata si încurajata . aceştia au cerut sprijinul oamenilor legii. Solidaritatii Sociale si Familiei.Salvati copiii’’ si Ministerul Muncii . cu deficiente de autocontrol.organizat de UNICEF pentru Romania. uneori.cu motivatie redusa pentru studiu. care au avut drept scop sensibilizarea opiniei publice si in mod deosebit a factorilor de decizie asupra acestui ingrijorator fenomen social. situata la nivelul valorilor promovate. sub ameninţarea cu bătaia . un elev de clasa a VIII-a a fost nevoit sa plătească taxa de protecţie timp de un an.Cercetatoarea M. la nivelul tipurilor de relaţii din spaţiul scolii si a impunerii unor anumite modele dezirabile de comportamente. domnul Pierre Paupard a apreciat ca situatia din tara noastra nu este diferita de cea a altor tari din Europa. la forme mai subtile. vizibila. mascate sub forma unei violente de tip simbolic.

54%) fata de mediul urban(12. 16. Din totalul elevilor studiaţi. respectiv 13. are mari şanse sa transpună ceea ce se întâmpla pe ecran in plan real. aceştia reprezentând 83.Studiul a fost realizat de sociologul Dora Elisabeta Baba. denota faptul ca şcoala reflecta societatea. in care se arata nu doar faptul ca oamenii suferă sau mor. comunitatii. Pentru evidenţierea impactului emigrării parintilor asupra copiilor si implementarea unor strategii de diminuare a efectelor negative semnalate in rândul elevilor si implicarea partenerilor educaţionali in intervenţia asupra copiilor aflaţi in aceasta situaţie de risc.31% au parinti emigraţi in străinătate. cel puţin la nivelul propus de mass media.21% sunt taţi. la 15 sept. CJAP B-N. frecventa plecării acestora fiind mai ridicata in mediul rural(14. copiii vin la scoală cu toate defectele familiei.87% din totalul elevilor inscrisi in inv. Aceste acţiuni violente. conştient sau nu.hotii furând alimentele copiilor si distrugând tot ce le-a ieşit in cale. tot mai vizibile la nivelul scolii. inclusiv SAM. Gradinita nr. 27. Persoanele in grija cărora au fost incredintati elevii sunt: in cazul plecării doar unuia . la nivelul judeţului B-N. doua tinere de la un liceu din Constanta s-au bătut in văzul colegilor care le-au încurajat ca la un meci de K1.Au fost cuprinşi in studiu 39737 elevi.17%). de zi . cat si de lipsa surselor de venit de la tara.2004. rănind grav un grup de eleve. publicul obişnuit cu astfel de scene violente. in cadrul claselor I-XII. Un alt aspect vizat este cel al desensibilizării emoţionale. 5289 . intamplari identice sau asemănătoare cu cele din filme vor degaja secvenţe actionale identice sau asemănătoare in viata reala. înspre violenta.la liceul Jean Monet .Scoala este societatea in miniatura. fapt explicabil atât prin sprijinul familiei extinse in îngrijirea copiilor(cu 380 mai mulţi copii sunt ingrijiti de bunici in mediul rural). centralizarea primara a datelor de către consilierii educativi ai şcolilor(110). dar se insista asupra actelor de cruzime.97% mame. In mediul rural se întâlnesc cu 358 mai multe cazuri de plecarea ambilor parinti. De asemenea. rar întâlnite cu ani in urma. strazii. ca rezultat al vizionarii sistematice a unor episoade violente . Cazuri concrete ale violentei in scoală sunt prezentate pe toate programele Tv: o fata de 17 ani a fost înjunghiata in biroul directoarei de iubitul ei. fenomenul migraţiei forţei de munca determina o serie de consecinţe negative asupra copiilor. prelucrarea finala si analiza rezultatelor in cadrul CJAP.un individ a aruncat o grenada in curtea scolii. a detaliilor fiziologice .Astfel ca.saturate de agresivitate. insusindu-se in acelaşi timp mijloace de agresiune pe care oamenii sunt tentaţi sa le aplice. s-a realizat in decembrie 2004/ianuarie 2005 un studiu cu sprijinul ISJ BistritaNasaud. 1migraţia populaţiei Prezent tot mai acut. Acesta s-a realizat in trei etape: anchetarea pe baza de chestionar a dirigintilor/invatatorilor cu privire la elevii cu parinti plecaţi la munca in străinătate(1805 cadre didactice).Încărcate cu informaţii si scene pe tema violentei.iar distribuţia la nivelul parintilor se prezintă astfel: 55.31 din Brasov a fost vandalizata de tâlhari pentru a zecea oara in ultimii ani.86% din cazuri sunt reprezentate de ambii parinti. gândirea si memoria indivizilor este orientata.

vecinii. cel mai adesea.25%. asocierea elevilor in cauza. prietenilor in sprijinirea si comunicarea cu aceşti elevi.diferiti’’ conduce . responsabilitatea creşterii si educării copilului revine celuilalt părinte(32. stres (7. sprijin afectiv si moral din partea cadrelor didactice. problemele emoţionale. consilierea familiei de către specialişti.55%in mediul rural).. 2cauze de natura etnica : Prezenta oamenilor .O alta manifestare a rezistentei umane fata de diversitate o reprezinta prejudecatile si stereotipiile. consiliul elevilor. infracţionalitatea). furie. CJAP. politia.82%). rudele. absenteism-manifestat in principal la nivelul liceului (9. implicarea vecinilor in supravegherea si informarea scolii. meditaţii/sprijin in efectuarea temelor. iritabilitate. supravegherea anturajului. consilierea elevilor in cauza de către specialişti. devenind factor cauzal pe doua direcţii: urmarea efectiva a parintilor in străinătate de către copii (312 cazuri) si inocularea ideii de inutilitate a muncii şcolare fata de munca peste graniţa in realizarea individului din punct de vedere material. crearea unor grupuri de dialog. implicarea elevilor. colegilor.urile. statul. in societatile .92%).98%). nu reprezinta altceva decat o forma de discriminare. Considerând drept factori responsabili in ameliorarea efectelor negative asupra elevilor şcoala. colaborarea cu politia de proximitate.72% din cazuri. xenofobie. unchii însumează 7. consum de droguri(0.lipsa ambilor parinti este suplinita de bunici in proporţie de 24.07%). implicarea parintilor in viata scolii si conştientizarea acestora despre factori de risc asupra copiilor. ceeea ce . tulburări de comportament (3. iar persoanele cunoscute din afara relaţiilor de rudenie isi oferă sprijinul in proporţie de 3. angajarea unui specialist in consiliere psihologica in fiecare scoală . ong. prietenii. familia.39%). tratarea diferenţiata/individuala. antrenarea acestor elevi in activitati şcolare si extraşcolare. antisemitism) sau pozitiva (ceea ce gândim despre noi insine : arianism) generează consecinţe comportamentale care .dintre parinti. consilierea cadrelor didactice . probleme emoţionale -tristeţe. biserica. servirea mesei de prânz la cantina. comunitatea. matusile.63%). la dezinteres si indiferenta . autoritatile locale. consilierea/comunicarea eficienta cu elevii de către diriginţi. rasism. infracţionalitate(0.82% in mediul urban si 31. negativism. monitorizarea continua a rezultatelor şcolare si comportamentului acestor elevicomunicarea rezultatelor persoanelor care ii îngrijesc. Efectele negative semnalate de către cadrele didactice cu privire la aceasta categorie sunt: scăderea performantelor şcolare(15.60%).22%).Aceste stereotipii .in cele din urma.fie ele in forma lor negativa(ceea ce gandim despre ceilalti : intoleranta. biserica si autoritatile locale.Câteva dintre aceste efecte negative duc la creşterea ratei absenteismului si abandonului şcolar (consumul de droguri. probleme de comunicare(6.29% din cazurile de îngrijire temporara. teme corespunzătoare problemelor la dirigenţie. specialiştii. Acest fenomen determina abandonul şcolar. anxietate(11. grupuri de suport. in cadrul studiului menţionat se propun următoarele soluţii: întărirea comunicării scoală -familie.

mai trebuie mentionat faptul ca etnicii romi sunt deosebit de superstitiosi. facand imposibila frecventa scolara. populaţia rroma se dovedeşte reticenta la educaţie . rromii sunt cei mai săraci din zona evaluata. daca in anumite circumstante profesorul pune mana pe umarul unui elev.divortati. atitudini si abilitaţi necesare pentru combaterea inechitatilor sub toate formele lor. Conform raportului . Etnicii romi sunt caraterizati in doua ipostaze antinomice. Mai mult de jumătate dintre rromii intervievaţi de PNUD considera ca doar comerţul si muzica le pot aduce un venit. a resurselor si puterilor.Pe de alta parte. sa achiziţioneze si sa dezvolte cunostinte . iar 15% suferă permanent de foame. sa conştientizeze modul in care el este organizat. ONG-uri care lupta împotriva discriminării etc. In aceste condiţii. Acesta este un motiv suficient pentru a nu mai . infracţionalitate si de integrare. Peste 50% din familiile rrome suferă de foame cel puţin 1-2 zile pe an.sa ia masuri adecvate pentru eliminarea lor. De aceea . iar cealalta o constituie ruinele bordeielor.valorile pe care si le asuma etc .iar din punct de vedere cultural . Toate acestea pot avea consecinţe sociale reale . inadaptare funcţionala.1%. la proiecte de integrare.Sunt cazuri de elevi in clasa a VI-a. si nu educaţia instituţionalizata. De aceea pedagogii trebuie in primul rând sa conştientizeze propriile prejudecati si sa analizeze concepţiile care stau la baza sistemului educaţional. De la stiinta de carte si mortalitatea infantila la nutriţia de baza. ambele constituind o realitate sociala: una e cea construita in jurul siluetelor palatelor tiganesti . Alaturi de aceste doua aspecte. mai ales ca copiii sunt implicati in atragerea de venituri pentru familie. comunitatea rroma este cea mai defavorizata din România . Rata sărăciei severe la rromi este de 75.saracia este plaga ce loveste in primul rand etnia roma. parasesc definitiv bancile scolii.multiculturale. Cotele ridicate de sărăcie si şomaj duc inevitabil la dependenta de protecţia sociala. realizat de PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare). Nivelul şomajului este dezastruos: 46% dintre rromi sunt şomeri. sunt de asemenea şomeri. manifestări antisociale. un grup social marginal. formele pe care le ia . Instituţiile de invatamant trebuie sa determine daca vreuna din formele variate de discriminare este prezenta in interiorul ei si daca este asa . 20% suferă de foame 1-2 zile pe luna. De exemplu.absenteismul si abandonul scolar in randul etnicilor romi au cauze diferite : pe de o parte bogatia. iar 85% dintre tinerii rromi cu studii medii. in 2003. Din punct de vedere economico-social . O minoritate importanta in Romania este cea rroma.cum ar fi distribuţia inechitabila a bunurilor .. deoarece fetele bogate. iar in cazul copiilor si tinerilor rezultate şcolare slabe. la varsta maritisului(12 ani). dobândesc un grad sporit de periculozitate.Romii in Europa Centrala si de Est’’. ca institutii educationale ele trebuie sa ia in considerare ce anume sa facă pentru a-i ajuta pe şcolari sa-si dezvolte identitati no-discriminatorii. De asemenea. rromii sunt consideraţi o subcultura parazitara. in mintea lui este un semn ca ii va muri cineva din familie. de exemplu. cea mai mare parte a rromilor din regiune trăiesc in condiţii similare cu cele ale populaţiei din sudul Saharei . cu probleme de igiena elementara.

dat de definitia neasumata a statului prioritar . dar executabile fortat. intr-o metamorfoza profunda . asteptand doar sa fie desteptata. insuficienta colaborare cu parintii si comunitatea.elevul se va apropia din necesitati cognitive ineluctabile de altele.Impunerea acestuia reclama insa fundamentul unei programe emancipate de prejudecati didactice . exista in stare latenta. fara proceduri de evaluare consistenta a substantei si calitatii. mai ales ca cecul de alocatie nu ii este ridicat in urma a catorva absente. Alte cauze ce determina absenteismul si abandonul scolar in randul etnicilor romi sunt : analfabetismul parental si lipsa motivatiei pentru invatare.in coordonata verticala si orizontala. Vocatia poate .imperturbabil.corn si alocatie.veni la scoala. care sa acorde libertatea dezvoltarii spiritului in acord cu tendintele sau optiunile personale. In acest context. nivelul redus de instruire al parintilor. Profesorii vad scoala ca pe o obligatie si ca spatiu al coercitiei. el insusi trebuie sa parcurga o profunda reforma interioara. valorizarea scazuta a educatiei si institutiei scolare. pentru ai incuraja in frecventarea scolii si pentru a nu declansa tensiuni intre cultura scolii si cultura familiei. manifestându-si refuzul fata de orice acumulare cognitiva. Perceptia parintilor cu nivel redus de instruire vizavi de scoala este simpla. Strategia dezvoltarii mentale pe o traiectorie in care spiritul se regaseste este modelul educational care trebuie sa restructureze invatamantul romanesc . fortand noi orizonturi. este necesara o buna cunoastere a obiceiurilor si traditiilor etniei rrome. 4cauze educationale Sistemul autohton al educatiei se afla intr-o situatie a carei gravitate este ignorata. marginalizarea si chiar izolarea copiilor romi in clase speciale. profesorul joaca rolul primordial.de forma.de asemenea. acestia vazand in institutia scolara un loc in care elevul trebuie sa se duca pentru a primi lapte . alocatia poate cu greu sa se substituie motivatiei scolare. mentalitatea familiilor In familiile sărace copiii achizitioneaza atitudini.va stabili relatii si asocieri. slaba motivatie devine infima in momentul in care unul dintre aceste motive dispare. cultura eminamente orala a romilor. atitudine in virtutea careia sarcinile impuse prin autoritatea programei sunt neavenite. mecanismul functioneaza in baza unui impuls initial.falimentare astazi. Intra in conflict cu normele promovate de scoală. stiluri de munca si de viata diferite de cele care conduc la succes.Din interiorul unei discipline stapanite sub cooordonare calificata. proiectate dupa criterii suple. concepte.De aceea. de fond.dupa modelele neapropiate si aplicate fortat unui mediu inca inflexibil la prefaceri capitale. bilingvism. 3cauze culturale . sub masca unei schimbari de ansamblu.mai exact . curriculum predominant monocultural.Profesorii abordeaza actul .In aceasta ecuatie. imagine de sine proasta a copiilor romi.Miza este imensa si justifica orice efort. isi va dezvolta o retea a cunoasterii tesuta laborios din centru catre margini.Daca din clasele a V-a nu se mai primeste corn si lapte. Sfidandu-si propria finalitate. Spre a-l putea onora.

agricultura. ci trec. Copiii lucreaza in industrie . intr-o pozitie surda . dar in acelasi timp arata ca aceasta crestere economica nu se reflecta in marimea numarului de posturi ocupate. modelele traditionale de munca ale copiilor si izolarea satelor sunt principalele cauze care copilului in mediul urban si .sa se regăsească in activitati care scapă cuantificărilor sau sa fie activi pe alte pieţe ale forţei de munca. singura cale de acces fiind mersul pe jos. Cei care ies din ocupare pe piata forţei de munca sunt mai ales tineri intre 25 si 34 de ani. servicii favorizeaza răspândirea muncii . chiar prin zone paduroase.De asemenea . copiii sunt nevoiti sa strabata kilometrii intregi pana la scoala. familiiile dezorganizate.o serie de drumuri practicabile in timpul primaverii-toamnei.000 de copii sunt exploatati prin munca numai in Romania. rural. 2Exploatarea copiilor prin munca : Saracia. pentru ca investiţia in instruire nu se regaseste in activitatea productiva. pe pozitii antitetice fata de institutie.. manifestata cu precadere in satele marginase. acasa. Este posibil ca .In acest context. 12 iunie – este Ziua Mondiala impotriva Muncii Copiilor. Doar 1% dintre posturile libere necesitau studii postliceale sau de maiştri. Ei nu intra in şomaj.didactic in termenii datoriei prescrise de natura ocupatiei. devin impracticabile la vremea inghetului si a zapezii. estimeaza Biroul International al Muncii(ILO). Elevii se situeza .scoala cere fara sa dea…’’ 5distantele mari de la domiciliu la scoala : Depopularea localitatilor rurale. aparent .N. a dus la desfiintarea unor scoli si la transferul copiilor ramasi la alte scoli mai mari din zone invecinate.semn al cresterii economice. dintre care 70.S. absenta la ore este explicabila. de gimnaziu si de studii superioare (15%). nivelul scazut de educatie al parintilor. obiectivata variabil in ipostaze spontane ori in forme cronice de rezistenta precum blazarea sau rezistenta . urmate de cele adresate absolventilor de liceu (29%). in realitate .Educatia ca sarcina de serviciu nu poate produce decat efecte mediocre. Dr.Astfel.din străinătate. prin reactie. mai ales. Sistemul de invatamant si de formare profesionala are astfel de pierdut. unele drumuri fac imposibil transportul cu masina. Speranţa Parciog spune ca aceste investigatii dovedesc nevoia firmelor de personal .in categoria celor inactivi. conform I. O cauza poate sa fie lipsa de atractivitate a salariilor din domeniile pentru care şcoala pregateste forţa de munca. 1Raportul cerere –oferta pe piaţa muncii O ancheta realizata in cadrul Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale arata ca cele mai multe posturi libere la finele anului 2004 au fost pentru absolventii scolii de arte si meserii(40%). Peste 150 milioane de copii muncesc in intreaga lume. Desi pentru transportul elevilor s-au pus la dispozitie de catre minister o serie de microbuze scolare.

copiii cu probleme sunt trimisi in scoli normale. inversarea scarii valorice la nivelul societatii romanesti .S. dar si a parteneriatului educational . din cauza ca sunt epuizaţi de munca. sprijin material etc.6% . pentru ca nu descopera codul adaptarii la orizontul de asteptare al acestora .familia obtine statutul de model pentru 16. 4neimplicarea tuturor factorilor interesati in reducerea abs.E releva care sunt segmentele sociale dominante din randul carora adolescentii ii recruteaza modelele. hrana. dotarile tehnice etc.. 5. aproape 2000 de copii au beneficiat in mod direct de asistenta.5% . cu sprijinul Biroului Internaţional al Muncii-Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor derulează in România proiecte care răspund fenomenului de exploatare sexuala si prin munca a copiilor. alcoolul si drogurile.Eşantionul final îl reprezintă un număr de 2007 elevi ai unor scoli selectate din 17 judeţe. Ştefan Popovici.Motivaţia invatarii si reuşita şcolara’’. forme de sclavie sau diverse aranjamente de munca. Vedetele de televiziune constituie modele pentru 36.Copiii care lucreaza nu mai au timp sa-si facă temele pentru acasă si au tendinţa de a fugi de la ore pentru adormi.nu stie sa-i seduca printr-o oferta greu de ignorat’’(Sorin Ivan).. Intr-un studiu publicat in 2004 de Weller se arata ca munca . Rezultatele studiului au fost adunate in lucrarea . Alaturi de absenteism si abandon scolar pot fi mentionate si alte consecinte ale exploatarii copilului care se resimt imediat sau pe termen lung :accidente. De exemplu intentia de a acorda calificative scolilor in functie de performantele obtinute. consiliere. împreuna cu o serie de organizaţii neguvernamentale. 3incoerenta unor masuri concertate . De mentionat este faptul ca in numai 4 ani de activitate. uniforme. care acoperă toate zonele geografice si economice ale tarii. Următorii paşi pe care-i fac aceşti tineri.sportivii sunt modele pentru 13. si abandonului scolar Un exemplu il poate constitui faptul ca in urma desfiintarii unor scoli cu regim special.domestice .O solutie ar putea fi crearea de clase speciale si angajarea unui personal calificat in aceste probleme. interministeriale pentru eficientizarea sistemelor de protectie sociala. In tara noastră. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.Scoala devine neinteresanta pentru tot mai multi dintre discipolii sai. Un sondaj de opinie realizat in randul elevilor de catre I.3% dintre cei chestionati. ca mecanisme simple de a depasi starea de tensiune provocata de munca. conform cercetătorilor sunt viciile.iar oamenii de afaceri .ascunsa’’ desfasurata de multi copii. precum fumatul. coordonata de DR. dar si de stresul vieţii lor sociale. incercandu-se integrarea acestora in colectiv si supunerea la acelasi regim scolar ca si copiii normali. fara a se lua in considerare stadiul actual in care se afla invatamantul rural fata de cel urban ca si posibilitatile diferite pe care le ofera cele doua medii. manuale. analfabetism. in gospodarie sau munca neplatita au efecte negative asupra performantelor scolare. boli grave..

actor.7%.miraj al vedetelor’’ ce se manifesta asupra elevilor.reprezinta modele pentru11. cantarete.Statutul de personalitate incepe sa fie definit prin numarul aparitiilor televizate.cu pseudocompetente. care consacra supremaţia timpului neutru. Se remarca o schimbare evidenta in preferintele acestora pentru diferite profesii.8%. scolii ii este tot mai greu sa faca fata acestui . sunt stresante si ofera o rasplata iluzorie. in curând doar locul in care se obţin diplome. cantareti.. In acest context. faima. medic. Autorii studiului semnalează pericolul ca şcoala sa reprezinte .4% .nebunie’’materiala ce a cuprins societatea romaneasca de care elevii devin tot mai constienti. dansatoare. transformati peste noapte in vedete.Atata timp cat olimpicii nationali sunt rasplatiti cu sume intre 350.4%. altruismul. moderatoare de show-uri tv.. Posibilitatile simple de a obtine o diploma.sub pretextul lipsei de audienta cu emisiuni indoielnice. care cer multa pregatire .Adevaratele valori. Mirajul pseudo-vedetelor este accentuat si de mass-media care nu mai pun in evidenta si nu mai promoveaza competenta. care intrunesc 1. vilele.cu niste anonimi. educaţia.. Baietii doresc sa devina fotbalisti. ce exista printre sportivi. persoana de succes-9. au fost inlocuite.9%.2%.2% din optiunile elevilor chestionati.. cu problemele dificile pe care le ridica.prin artificii de imagine.5% si oamenii de cultura.Noile modele’’au dus in derizoriu meserii pana de curand cautate si respectate. deseori confuze si anarhice ale eului.. ii determina pe elevi sa se orienteze spre acele meserii care nu-i solicita prea mult intelectual si de pe urma carora pot trage maxim de foloase.9%.000 lei. Copiii care inteleg educatia ca o obligaţie externa si coercitiva adera la un model existenţial empiric. copiate dupa show-uri straine. profesori etc. jeep-urile constituie argumente ce-i determina pe tineri sa-si doreasca astfel de reusite . inteligenta-16. Viata reala. personaje lipsite de vedetism. iar un fotbalist primeste pentru un meci din campionat intre 1000-2000 euro. Conform studiului I. schimbarea acestor optiuni pare a fi justificata. iar nu o motivaţie intrinseca pentru invatare. al evoluţiei libere. conforme cu aspiraţiile. banii-20.Absenta de la . incepand sa trateze scoala ca o pierdere de vreme si indepartandu-se treptat de latura spirituala. frumuseţe fizica-10. mai ales prin unitatile de invatamant particulare. notorietatea-24. au fost inlocuite . elevii isi motiveaza alegerile unui anumit model in functie de : realizarea profesionala-30.E.Schimbarea optiunilor elevilor este explicabila prin aceasta.Emisiunile de cultura. O astfel de optica se obiectiveaza printr-o serie de manifestari atipice pentru conduita canonica a educatiei.3%. precum cele de : profesor. competentele sociale si interpersonale –15. actori. iar fetele fotomodele.000-900. de stiinta . au diminuat interesul elevilor pentru invatatura.Castigurile banesti. cercetatori. credibilitatea si familia au întrunit procente variabile de 1-2.9%.neconcordante culturii romanesti . bunătatea..S. Modelele cele mai putin atractive sunt profesorii -7. înfiripat din valori pragmatice si repere instabile.

isi petrec o mare parte a timpului liber in zone de munca aducatoare de venituri suplimentare. nu-si mai petrec timpul liber citind o carte sau construind un joc.teatru) dar din pacate accesibila doar unora. trebuie sa se ia in calcul timpul liber al elevului.3 PROGRAME SI PROIECTE PENTRU PREVENIREA ABSENTEISMULUI SI ABANDONULUI SCOLAR Pentru a putea elimina o serie dintre cauzele ce determina absenteismul si ca o consecinta.educative. indiferenta fata de rolul invatarii in ecuatia devenirii. epuizare.muzica desen.Oboseala acumulata isi spune cuvantul in randamentul slab al invatamantului rural. recreative. nu se poate vorbi de egalitate de sanse in mediul educational autohton. daca invata dupa amiaza) si sa-si faca temele. Copiii. 1. prezenta decorativa. .Managmentul timpului’’2004). actorii educationali-elevi si cadre didactice. abandonul scolar.educatie ecologica.timp aflat la dispozitia individului si in care acesta poate decide ce sa faca .. abandon care duc la randul lor la alte efecte negative :consum de alcool si tutun. foarte bogata (cercuri de creatie literara. Pregatirea temelor trece pe planul al doilea.Mai mult. unde elevii sa ramana dupa ore(sau sa vina din timp .dans.O definitie simpla a timpului liber arata ca acesta reprezinta .care primeste aici consiliere in diverse probleme medicale. elevii si tinerii evita situatiile creative. marginalizare etc.juridice. multi copii sunt obligati sa ia parte la muncile grele ale campului sau gospodariei. biologice. Ajunsi in mediul familial.Cel mai grav este cel de a irosi intregul beneficiu al timpului liber prin supradimensionarea efectelor de risc-oboseala.inainte. Absenta unei balante echilibrate intre cei trei 8 (munca. se pot adauga ca alternative educationale oferta de activitati extrascolare ale actualelor Palate ale Copiilor.Astfel de centre constituie un sprijin pentru intreaga familie. absenteism. Aceste centre sunt preferate de majoritatea parintilor ocupati. In acest sens poate fi explicata necesitatea deschiderii unor centre de zi in scoli.. mediocritatea sunt semne distincte ale dezinteresului.odihna si timp liber) are efecte negative nebanuite.dincolo de constrangerile profesionale. si pornind de la premisa ca educatia din scoala nu poate acoperi toate domeniile vietii in care exista nevoia si dreptul fiecarui individ de a se instrui . care prefera sa-si stie copiii in siguranta si hraniti pana la intoarcerea lor acasa.sport. In acelasi sens. frustrare. avand in vedere faptul ca in mediul rural influenta scolii se termina odata cu programul.violenta. Importanta si eficacitatea acestor centre creste. totul sub supraveghere profesionista. familiale si sociale’’(Voiculescu/Tudor-. Atata timp cat 99% din studentii romani vor proveni din mediul urban. sa participe la activitati educative.cursuri. sa manance la pranz.

. creuzetul noilor valori. Pentru copiii defavorizati. In mod paradoxal . Programul . opera. ale credintei si familiei si confera calitate vietii individului. prin întărirea legăturilor dintre comunitate si scoală. Una dintre oportunitatile oferite are in vedere si reducerea abandonului si absenteismului şcolar prin crearea unor spatii educative prietenoase si motivante. muzeele.. tabere si cadouri de sarbatori .. timpul liber este. diverse activitati si spectacole in instituţii de protecţia copilului .Aceste alternative insa sunt aproape inexistente in mediul rural. .Dar acest program nu a reusit deocamdata sa scada nivelul analfabetismului in aceste comunitati..circul sau bibliotecile publice. in sens unidirectional.integrati in invatamantul de masa.Pentru acestia. care isi propune imbunatatirea accesului la o educatie de calitate cu focalizare pe minoritatea roma si pe elevii cu cerinte educative speciale. fundaţia Prada desfasoara . cei cu handicap si cei aflati in casele de copii. cinematografele. iar institutiile societatii civile le ofera spectacole. in valoare totala de 91 milioane de dolari. Pentru specialisti. excursii. cuantificat prin rezultate superioare si rate de promovare mai bune. se pare.Alaturi de aceste oferte se inscriu si teatrele. Menţionez campaniile .In cazul copiilor normali cu familie. Printre cele mai importante programe si proiecte derulate la nivel de minister si inspectorate judetene se afla : 1. cu intenţia de a le oferi o luna de sărbătoare. cu ocazia sărbătorilor de iarna. Programul multiculturalitatii se desfasoara.Decembrie magic…cu prietenii tai (2003). cei care beneficiaza din plin de activitati extrascolare. multe ONG-uri si institutii ale societatii civile strang fonduri si organizeaza activitati artistice distractive. psihopedagogii organizeaza o multime de activitati instructive si recreative in timpul lor liber. . minutios organizate.Decembrie magic…in şcoala ta’’(2004).Proiectul pentru invatamantul rural ’’ Scopul programului îl constituie imbunatatirea accesului elevilor din mediul rural la un invatamant de calitate. in societatea postindustriala. 2. se desfasoara in perioada noiembrie 2003-decembrie 2009 si este susţinut de trei parteneri importanţi: Banca Mondiala-60 milioane dolari. trebuie ca familia si ei insisi sa se implice in gestionarea instructiva a timpului ramas dupa indeplinirea obligatiilor profesionale. datoreaza unei inadecvari institutionale.deoarece aceste activitati nu mai sunt gratuite. o resursa civilizatoare in etosul actiunii umane.Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate’’-program Phare finantat de Uniunea Europeana. care transforma valorile muncii..De sase ani.Pentru atingerea scopurilor acestui program au fost calificati meditatori scolari care sa mearga in comunitatile rome si sa le informeze despre posibilitatea de a-si relua studiile.Se poate concluziona ca abandonul scolar al anumitor minoritari se . care ofera reduceri substantiale pentru elevi. sunt copiii cu cerinte educative speciale.

atât in domeniul educaţiei de baza... .. nu au finalizat invatamantul gimnazial. asociat cu stimularea participării parintilor si elevilor rromi.Şanse egale’’ .. din motive sociale. iar durata standard de şcolarizare se poate micşora pentru fiecare elev in parte..declanşat in 2001.educatiei pentru informatie’’in scoli.cursuri de zi.diminuarea problemelor’’ legate de casatoria timpurie si graviditatea implicata.se desfasoara in 15 judeţe .Guvernul Romaniei-30 milioane dolari si comunitatile locale..1 milion dolari. astfel încât aceştia sa-si poată completa si finaliza educaţia de baza din cadrul invatamantului obligatoriu. .îmbinând pregătirea in domeniul educaţiei de baza cu pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale.Educaţia pentru informaţie in mediul rural defavorizat’’ este un proiect bilateral francoroman care se înscrie in programul de relansare a invatamantului rural menţionat mai sus . precum si pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale de nivel 1. Programul are o durata flexibila. are ca obiectiv fundamental . 7.Initiativa se refera la fetele de etnie roma intre 12 si 18 ani . Ialomiţa si Buzău. . prin cursuri organizate saptamanal . imbunatatirea nivelului de calificare a cadrelor didactice. . Mijloace de acţiune: burse şcolare pentru fete. 6. cat si in cel al pregătirii profesionale . Şcolarizarea in acest program se desfasoara pe durata a patru ani.. Proiectul isi propune . principalii beneficiari fiind elevii. susţinerea sistemului educaţional . au abandonat pe parcurs si au depasit vârsta maxima legala pentru reinscrierea in invatamantul gimnazial . Se pot înscrie si persoane care au parcurs o parte din clasele corespunzătoare ciclului gimnazial.. dar si comunitatea locala.Laptele si cornul’’ In cadrul acestui program.care trăiesc in condiţii de sărăcie in judeţele Calarasi .Proiectul .imbunatatirea” situaţiei copiilor rromi.Telurile proiectului sunt egalizarea sanselor scolii din mediul rural cu cele ale scolii din mediul urban si deschiderea sistemului educativ romanesc spre spatiul european.A doua şansa’’ se pot înscrie persoane cu vârste peste 14 ani care au absolvit ciclul primar. in funcţie de competentele demonstrate. . 5.. In acest fel se incearca atragerea copiilor spre scoala. Constituirea Centrelor de Documentare si Informare(CDI)este rezultatul concret al punerii in practica a .Sa construim împreuna imaginea fiicelor noastre’’este un proiect finanţat de UNICEF si pus in aplicare de Centrul Educaţia 2000+.proiect organizat si finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Olandei (programul Matra) si Centrul Educaţia 2000+. profesorii. prin : • • accesul scolilor la informatie si documentatie moderne . mai ales a celor ce nu frecventeaza scoala din motive sociale. 4. 3.Acest proiect vizează remedierea a doua aspecte negative ale sistemului educativ romanesc. intr-un anumit domeniu.A doua şansa’’. pe fondul schimbării institutionale. In programul .A doua sansa’’ Programul are drept scop sprijinirea persoanelor cu varsta de peste 14 ani care.. copiii din invatamantul prescolar si invatamantul primar beneficiaza de corn si lapte gratuit. printr-un model de dezvoltare şcolara.

In anul şcolar 2005-2006 s-au înregistrat 60. noi abordări in invatare. De asemenea.In anul şcolar 2004-2005 Guvernul a decis sa acorde sprijin elevilor de liceu proveniţi din familii cu venituri insuficiente. alocaţia era retrasa.000 de liceeni au avut banii necesari pentru a-si continua studiile. 11.570 elevi si studenţi... 8. In urma acestui program peste 80. adaptate populaţiei rrome.indrumarea si monitorizarea derulării proiectelor pentru reducerea abandonului si absenteismului -eficientizarea parteneriatului educational cu comunitatea locala prin initierea si implementarea de proiecte -eficientizarea consilierii elevilor si a parintilor atât prin programe la nivel național. stagii de formare reţea de monitori... Proiectul este susţinut de un întreg aparat teoretic si administrativ: conferinţe naţionale.455 de elevi si studenţi cu un venit de zero lei /membru de familie.250 ROL pe membru de familie va primi 200 de euro sub forma de bonuri valorice pentru a-si putea cumpăra un calculator. In acest sens organigrama Inspectoratelor Şcolare Judeţene a fost structurata astfel încât sa asigure initierea. Motivaţia frecventării cursurilor a fost întărita deoarece la un număr de absente nemotivate. La aceasta suma elevul (părintele) trebuie sa adauge diferenţa.Programul de infrastructura rurala’’ prin care 36 de scoli din judeţul Constanta vor beneficia de . scoli . si desigur de un aparat financiar. tabere multiculturale. materiale educaţionale pentru elevi si profesori.asigurarea de facilitaţi minime’’ perioada 2003-2009. care nu beneficiază de acest sprijin financiar. publicaţii.. fiind un fel de invatamant obligatoriu negratuit. Îngrijorător este faptul ca au fost inregistrati un număr de 13.. Pentru anul şcolar 2005-2006 au devenit beneficiari ai acestui program un număr de 27. sunt obligaţi sa facă şcoala pe banii lor. Un neajuns este faptul ca acest program nu este destinat tuturor liceenilor. .si vizeaza 52 de scoli. cei care nu beneficiază de bani pentru liceu nu beneficiază nici de întărirea motivaţionala a frecventării cursurilor.. educaţie incluziva.cat si prin . 10.Bani de liceu’’. Fondurile se ridica la aproximativ un milion de euro. formarea cadrelor didactice rrome si nerrome. seminarii.Constanta) -susţinerea iniţierii de proiecte la nivel regional. cei din clasele IX –X. judeţean si de unitate şcolara in funcţie de particularitatile specifice zonei si contextului.363 de beneficiari ai acestui program. subproiect in cadrul programului Phare (jud.. având in vedere ca invatamantul obligatoriu este de 10 clase. ca factor crucial al succesului şcolar si social al copiilor si tinerilor romi. promovarea implicării parintilor si a comunitatii in viața şcolara.Dezvoltarea formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar ‘’perioada 2005-2009 ..prietenoase”(friendly). Strategia acestuia presupune: facilitarea schimbării organizaţionale in sensul creşterii nivelului de participare a comunitatii.Euro 200’’ In cadrul acestui program fiecare elev cu un venit sub 506. 9.

capacitatea comportamentala . Nu numai ca e greu sa reusesti intotdeauna. Astfel in structura personalitatii sale ar trebui identificate o serie de trasaturi : sensibilitatea si dragostea pentru copii . Notele proaste. In general. pentru atingerea acestui obiectiv este necesara realizarea unui profil psihologic al profesorului de consiliere.MAI INTAI CARACTERUL’’. 1. Abandonul scolar : Nu este un fenomen izolat. ci rezultatul unui proces declansat cu mult timp in urma.’’ Esecul scolar poate fi corectat prin ceea ce se numeşte .6% au nevoie de peste 24 de creatoare ..Esecul scolar : absenta repetata de la cursuri duce la o acumulare de lacune. tehnici de memorare.Dar o virtute mai mult mai mare si in orice caz mult mai utila decat tehnica de a reusi este de a sti ce sa faci cu nereusitele.capacitatea de anticipare si cunoastere a elevilor .mobilitatea . dintre tinerii cu studii superioare numai 6. absenteismul. parafrazarea. scoala putina. ce pun elevul in situatii dificile de invatare . adică refacerea imaginii de sine si a respectului de sine. fara scoala. de obicei cel al strazii..6 % dintre somerii inregistrati sunt tineri cu varsta sub 35 de ani. C.Kretzulescu. Bucuresti .întărirea eu-lui’’. dar e si infecund. Abilitatile de baza in consiliere sunt următoarele: ascultarea activa. Copiii care au suferit un esec trebuie invatati sa treaca peste el si sa mearga mai departe. Prin comparatie . creeaza dificultati in evolutia ulterioara a tinerilor. neputinta de a tine pasul cu ceilalti.initierea de activitati scolare menite sa contribuie la reducerea absenteismului si abandonului scolar . de povestire. Un alt program realizat in cadrul Scolii Superioare Comerciale N.Cateva date in acest sens se dovedesc elocvente : 28.4 Efecte ale absenteismului ~conduite deviante 1.empatia .perseverenta . adresarea întrebărilor . intrerupta . 85 % dintre tinerii fara scoala au nevoie de peste 24 de luni (2 ani) ca sa-si gaseasca un loc de munca.. probleme de disciplina. intitulat . sumarizarea.orientare. exemple de modalitati eficiente de comunicare. ajunsi in fata responsabilitatilor familiale . oferirea feed-back-ului.Copii cu probleme comportamentale vor alege un mediu mai putin coercitiv decat scoala.Esecul repetat devine principala sursa a erodarii si instalarii sentimentului de neajutorare.Celor care au facut numai clase primare le este necesara aceeasi durata in proportie de 76%. . reflectarea.Noica spunea ca toti te invata cum sa reusesti. 2.Centrele de Asistenta Psihopedagogica. Aici se pot insusi sau aprofunda o serie de conduite deviante. furnizarea de informaţii. sociale. imposibilitatea de a se adapta rigorilor vietii de elev sunt premise ale abandonului scolar. observarea.capacitatea de comunicare .echilibrul afectiv .energia . . s-a constituit intr-un cadru al formarii profesionale din perspectiva educatiei morale: ofera tipuri de strategii de abordare a unei situatii problematice in functie de reactiile elevului care are o anumita problema de comportare.

Se creează un cerc vicios. Pentru a fuma nu trebuie neaparat sa parasesti incinta scolii. Este suficient sa iesi in pauza sau sa-ti prelungesti pauza daca nu ai chef de ore . Pe de alta parte.rata saraciei este de numai 4.Violenta Intre absenteismul scolar si violenta exista o strânsa relaţie de intercondiţionare.ce se regasesc in atitudinea elevului fata de scoala si de anumiti factori scolari.licee si grupuri scolare :.29%. odată intrat in reţeaua densa a consumurilor de droguri. al cărui capăt nu poate fi identificat: absenteismul poate duce la consum de droguri.. absenteismul scolar determina abandonul scolar. Astfel . Se poate afirma aici prezenta unui lant cauzal . avand ca tema vanzarea catre minori a alcoolului si tutunului. Tanarul . iar printre ele se număra si consumul de droguri. iar rata saraciei extreme este de 1%.Tentatiile sunt nenumărate. ce se perpetueaza si la nivelul descendentilor. 6.Consum de alcool si tutun . Rata saraciei afecteaza in proportie de 50. Fuga de la scoala are diferite cauze .. mai ales ca dependenta anulează voinţa. dar exista cazuri îngrijorătoare de copii cu vârste foarte scăzute . a Confederatiei Nationale a femeilor din Romania si a ISMB.Fuga de la scoala :Este un comportament deviant. in timp ce consumul de droguri pune elevul in imposibilitatea frecventării cursurilor si chiar abandon şcolar.cu prioritate in colegii .copiii fac ce vad’’. De aceea nu trebuie sa ne surprindă considerarea violentei atât cauza cat si efect pentru absenteismul şcolar.cu participarea directa a Agentiei Nationale Antidrog. Saracia extrema are rata cea mai ridicata –25%intre oamenii care au terminat doar clasele primare.o alta tentatie a timpului liber școlar.In fiecare școala exista un loc special. 4. rezultat al lipsei de monitorizare a activitatii copilului de catre parinti si a atitudinii permisive a profesorului. .in cazul categoriei de persoane cu studii superioare.Recurgand din nou la comparatii. Un studiu realizat de ANA -Prelevanta consumului de droguri in România-arata ca cei mai expuşi pericolului consumului de droguri sunt tinerii intre 15 si 24 de ani.clase fara fumat’’ sau . Federatia Internationala a Comunitatilor Educative(FICE)-Romania.. care. 3. adeseori . 5. Pentru a preveni aceste vicii s-au realizat o serie de campanii de genul .Cunoaste si decide ‘’si . Oficiul National pentru Protectia Consumatorului nu face controale agentilor economici.de obicei toaleta scolii. Inca din anul 2002.Ca o consecinta.ingreuneaza gasirea unui loc de munca. dependenţi de droguri.5 % persoanele fara studii sau absolvente numai de ciclu primar..Centrul de voluntariat pentru prevenirea consumului de droguri ‘’. lipsa unui loc de munca nu poate avea ca efect decat saracia. in care elevii fumatori pot sa-si exercita acest viciu. deruleaza in sectorul 2 al capitalei doua programe antidrog. cu greu poate ieşi.Toxicomania Timpul liber nascut in urma nefrecventarii cursurilor necesita o alta intrebuintare.Nu exista o lege clara care sa exprime fara echivoc ca sunt pedepsiti adulţii care încurajează tinerii si mai cu seama minorii spre comportament deviant sau chiar delicventa.luni pentru gasirea unui loc de munca.

ii remarcam pe cei care produc violenta. In condiţiile in care educaţia este singura şansa pentru realizarea socio-profesionala. presedinte FICE. ci ca nişte fenomene interdependente ce trebuie stopate. Potrivit directorului FICE România. una din cauzele violentei in scoală este mediul de provenienţa al copilului: educaţia care ii este data acasă. Schimbând perspectiva . condiţiile in care traieste împreuna cu familia. putem intelege de ce violenta poate fi o cauza a absenteismului şcolar.altfel spus : .Ca sa indepartam copiii de violenta. iar educatia constituie condiţia indispensabila a integrării si participării tinerilor la viata comunitatii. pentru anii școlari 2002-2003 . esecul scolar.Privind fenomenul violentei din perspectiva victimelor sale din scoli. saracia sunt principalele mecanisme care genereaza fenomenul excluderii sociale.Marginalizare si distantare culturala si sociala. trebuie sa-i apropiem de scoala’’(Toma Mares. Romania) 7.1 EVOLUTIA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR IN JUDEŢ Studiul de fata are ca subiect absenteismul şcolar în judeţul Bistriţa-Năsăud . In urma analizei documentelor școlare .2003-2004 si 2004-2005 s-a obținut următoarea situație .de aceea pentru a duce la scaderea agresiunilor si actelor violente este necesara frecventarea scolii si intregirea educatiei. Violenta este un răspuns al celor saraci la adresa societatii . la nivelul ciclului gimnazial. CAPITOLUL II 2.Sau . Pentru a putea oferi o imagine de ansamblu asupra situației frecventei in judeţ si pentru a putea reprezenta grafic evoluția absenteismului la nivel judeţean. nivelul de pregătire al parintilor sau chiar violenta in familie..studiile facute de experti in politici educationale ai Comunitatii Europene evidenteaza faptul ca analfabetismul. absenteismul si abandonul şcolar nu trebuie privite sub aspect procentual. au fost consultate documentele școlare (cataloagele).

2-Evolutia abandonului şcolar in perioada 2002-2005 .09 Rata abandonului scolar 3 2 1 0 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Figura 2.1-Evolutia absentelor in perioada 2002-2005 In ceea ce priveste abandonul scolar situatia este putin diferita.a nte ta bse 8000 6000 4000 2000 0 2002 -2003 2003 -2004 2004 -2005 Figura 2.Evolutia absentelor in perioada 2002 18000 -2005 16000 15310 14000 12731 12000 13088 10000 To l nr. situaţia începe sa se redreseze.Se pot observa fluctuatiile pe care le inregistreaza abandonul şcolar : după o creştere destul de importanta in anul şcolar 2003-2004. avea o valoare de 1. Aceste fluctuaţii pot fi reprezentate grafic astfel: Evolutia abandonului scola in pe r rioada 2002-2 005 7 6 6.7 %.2 5 4.39 4 4. având in vedere ca in anul şcolar 2003-2004 rata abandonului şcolar la nivel naţional. Rata abandonului şcolar la nivel local continua sa ramana destul de ridicata. pentru invatamantul gimnazial.

iar la clasa a VI-a valorile sunt cele mai mici .0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d464301000000000001000be30 000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000 000000000000000000b2460000871c000020454d460000010018030000120000000200000000000000000 0000000000000981200009e1a0000ca000000210100000000000000000000000000003e13030016670400 160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000b5100000bd060 000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070 01000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000ee04400022430061006c0069006 2007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c06011005251603240631100386 0110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100 20000000ffffffffec01d700d0642f31ffffffffffff0180ffff01800f020180ffffffff000001000008000000080000 fcf0110001000000000000005802000025000000372e9001ee00020f0502020204030204ef0200a07b20004 000000000000000009f00000000000000430061006c0069006200720000000000c00e4b0270a06032650ef 798cc01d7001443c9006c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0 601100ec01d7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002500000 00c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f00 0000010000005fcc874078b887400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000b 3100000bd060000500000002000ffff3600000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffffff fffffb5100000be060000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e 000080250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000301080 0050000000b0200000000050000000c02ea004302040000002e0118001c000000fb020200010000000000 bc02000000ee0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000 40000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000e e0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01 0100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c000000010004000 00000004502ea0020cb0700040000002d010000040000002d010000030000000000 Figura 2.3.a se înregistrează cele mai multe absente –2191. Explicaţia acestor fluctuaţii se afla in faptul ca riscul de abandon şcolar este mai mare la început de ciclu şcolar. de începerea ciclului gimnazial este normal ca mulţi copiii sa întâmpine greutati de adaptare sau sa fie nehotarati in continuarea studiilor.Evolutia absentelor pe clase. in clasa a V-a .1290. . semestrul I Se observa ca la nivelul clasei a V. Succesul şcolar in clasa a V-a depinde foarte mult de dirigintele pe care il va avea copilul . an scolar 2006-2007. Fiind vorba . de capacitatile elevului de adaptare .

Procentual. 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d464301000000000001000be30 000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000 000000000000000000b2460000871c000020454d460000010018030000120000000200000000000000000 0000000000000981200009e1a0000ca000000210100000000000000000000000000003e13030016670400 160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000b5100000bd060 000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070 01000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000ee04400022430061006c0069006 2007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c06011005251603240631100386 0110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100 20000000ffffffffec01d700d0642f31ffffffffffff0180ffff01800f020180ffffffff000001000008000000080000 fcf0110001000000000000005802000025000000372e9001ee00020f0502020204030204ef0200a07b20004 000000000000000009f00000000000000430061006c0069006200720000000000c00e4b0270a06032650ef 798cc01d7001443c9006c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0 601100ec01d7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002500000 00c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f00 0000010000005fcc874078b887400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000b 3100000bd060000500000002000ffff3600000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffffff fffffb5100000be060000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e 000080250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000301080 0050000000b0200000000050000000c02ea004302040000002e0118001c000000fb020200010000000000 bc02000000ee0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000 40000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000e e0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01 0100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c000000010004000 00000004502ea0020cb0700040000002d010000040000002d010000030000000000 Figura 2.In acelasi sens . tocmai datorita finalitatii ciclului gimnazial. valorile nu sunt prea indepartate. singura exceptie facand-o clasa a V-a. s-a recurs la o comparaţie a datelor .an scolar 2007/2008.4 –Distribuția absentelor pe clase .a.sem I Pentru a determina sensul evoluţiei absenteismului in acest an. nivelul este ceva mai scazut decat in clasa a VII. la nivelul clasei a VIII-a .

evolutia comparativa poate fi reprezentata astfel: .86 27.sem I An scolar 2006-2007.61 16. va arata daca aceasta evolutie crescătoare este si reala . Este adevărat ca in acest semestru s-au inregistrat mai multe absente decât in semestrul analog din anul 20042005 .74 Tabelul 2.42 23. cu datele corespunzătoare din anul anterior (20062007) 2006-2007 Clasa a V a SEM I 838 2007-2008 SEM I 2191 1290 1979 1947 7407 Clasa aVI a 950 Clasa a VII 1814 a Clasa a VIII 1549 a Total absente 5151 Tabelul 2.48 27. Anii Clasa a V a Clasa a VI a Clasa a VII a Clasa a VIII a Media totala 2004-2005 9.97 11.din acest an (2007-2008 ). comparativ Grafic .5 Numarul mediu de absente pe nivele si ani scolari. Un tabel ce va asocia numarul absentelor cu numarul de elevi pe fiecare nivel de varsta. la fiecare nivel de varsta.40 2005-2006 24. mai exact din semestrul I. care pare a fi crescator.66 17. respectiv 2007-2008 Din nou .12 27.87 23. datele brute ne indica sensul evolutiei absenteismului.4 Distributia comparativa a absentelor pe clase.

48 24.5-Dinamica absentelor in perioada 2004-2006. respectiv a cadrelor didactice direct implicate.Programul scolar incarcat influenteaza negativ atitudinea elevului fata de scoala 3.61 23.86 27. direct interesați de scaderea acestui fenomen.Absenteismul scolar este un rezultat al scaderii importantei scolii in sistemul de valori al individului 2.elev) ? 2.Care este relatia intre profilul profesorului si frecventarea cursurilor ? 4.Care este relatia intre programul scolar si atitudinea elevului fata de scoala ? 3. Intentia studiului este de a identifica adevaratele cauze ale unui astfel de comportament din perspectiva actorilor sai.anii scolari 2004/2005 si 2005/2006 em 30 27.12 nr. INTREBARI de cercetare: 1.97 10 5 0 Cls a V a Cls a VI a Cls a VII a Cls a VIII a Figura 2. s-a concluzionat ca acesta este in continua crestere. OBIECTIVE : .Profilul profesorului influenteaza intensitatea frecventarii cursurilor 4. mediu de absente pe nivele 15 2004/2005 SI 2005/2006 SI 11.Dinamica absentelor in S I.42 25 20 16. Rezultatele studiului vor oferi o modalitate științifica si rationala de a construi si implementa o strategie prin care sa se urmărească diminuarea amplorii acestui fenomen negativ si a efectelor indezirabile ale acestuia.66 27. cat si din perspectiva profesorilor.cu referire la semestrul I 2.In ce masura apartenenta la etnia roma favorizeaza absenteismul scolar ? IPOTEZE : 1. SCOP :Analiza reprezentarii absenteismului de catre elevii de varsta 10-14 ani. ca de altfel in majoritatea scolilor din tara.Rata absenteismului este mai mare in cazul elevilor de etnie roma.87 9.Ce loc ocupa scoala in sistemul de valori al individului(profesor.elevii.2 MOTIVAREA STUDIULUI In urma analizei evolutiei absenteismului la nivel local.

risc de instituționalizare.Precizarea modalităților de petrecere a timpului școlar 6. majoritatea fiind întrebări de opinie . . fiind insa si întrebări ce vizează opinia elevilor . Datele au fost culese pe baza a doua chestionare : 1. risc de abuz fizic.3 INSTRUMENTUL DE LUCRU Analiza s-a bazat pe rezultatele unei anchete realizate in perioada 20.Identificarea cauzelor absenteismului 5.1.un chestionar pentru profesori si diriginti.2008 având ca subiecţi 250 de elevi din ciclul gimnazial. format din 14 întrebări (8 închise si 7 deschise).2008 . risc de abandon familial. format din 25 de întrebări ( 20 închise si 5 deschise). axate in mare parte pe culegerea de informaţii concrete . starea sociala si diferitele riscuri la care ar putea fi expuși elevii clasei : risc de absenteism si abandon școlar.un scop cantitativ : obținerea unor informații legate de structura clasei. 2. componenta etnica . risc de abuz emoțional. Aceasta a avut un dublu scop : 1. Studiul s-a centrat pe următorii indicatori .10.Aprecierea programului si regulamentului scolar 3.31.Identificarea rolului scolii din perspectiva elevilor/a profesorilor 2. Analiza rezultatelor s-a facut pe baza distributiilor de frecventa.Determinarea relației dintre apartenenta la etnia roma si frecventa școlara 2.09. care se regăsesc in formularea întrebărilor pentru chestionar: -rolul scolii in viata elevului/profesorului -traseul de cariera -regulamentul scolar -programul scolar -surse de invatare -cauzele absenteismului -motivarea absentelor -modalitati alternative de petrecere a timpului scolar -consecintele absentelor -atitudini si roluri educative -profiluri de profesori In completarea datelor obţinute prin chestionar s-a apelat la documentele școlare si o serie de tabele completate de diriginții claselor V –VIII. un chestionar pentru elevi .Determinarea gradului in care absenteismul influențează actul invatarii si rezultatele scolare 4.

in vreme ce un procent de 1% nu stiu cum isi organizeaza timpul.Exista insa si o parte care asociază absenteismul cu libertatea –5% . Este foarte interesant de aflat de ce parerile elevilor legate de programul scolar sunt atat de variate. După terminarea clasei a VIII-a 73% si-au propus sa urmeze un liceu. 37% înțeleg prin absenteism pierderea unor lecţii importante .din punctul de vedere al profesorilor . prin raportare la activitatea lor in scoală. 2. O prima ipoteza a cercetării leagă absenteismul şcolar de scăderea importantei scolii in sistemul de valori al individului. În urma anchetei s-au obtinut urmatoarele rezultate :Profesorii considera ca programul scolar al elevilor este foarte incarcat (50%) si incarcat(50%). Un raspuns il putem gasi analizand variantele oferite de elevi si profesori legate de principala sursa . in timp ce profesorii afirma cu convingere ca programul scolar este incarcat si foarte incarcat. imposibilitatea ajungerii la liceu –6%. prioritar. Cea de-a doua ipoteza afirma ca programul şcolar încărcat influenteaza negativ atitudinea elevului fata de scoală. Din pacate. Deşi 38% nu au definit absenteismul din punctul lor de vedere . iar numai 28% considera ca acesta este foarte incarcat. respectiv 26 % incarcat. 21% doresc sa-si caute un loc de munca . Orientarea spre cursurile liceale ale unui procent ridicat dintre elevi.De asemenea si procentul de 10% care considera scoala neimportanta este semnificativ. investiţia de o viata(14 %). unii chiar lejer(5%). un loc de munca (65%). se orienteaza spre integrarea rapida pe piata muncii pentru obtinerea unui venit . considera .4 REZULTATELE CERCETARII Absenteismul școlar este un fenomen negativ ce se înregistrează la nivelul fiecărei şcoli şi care este perceput ca atare de majoritatea elevilor (53%).risc de neintegrare sociala. un procent destul de ridicat . Şcoala reprezintă . ca acesta este optim-rezonabil (41%). obişnuinta. in mare parte.2% si lipsa prezentei la ore plictisitoare-2%. ceva neimportant (10%).Pentru elevi şcoala este un loc unde invata (48%). note mici –5% si chiar corigenta-5%. In continuare datele vor fi prezentate in funcţie de ipotezele propuse in aceasta cercetare. 44% bine. 2.un scop calitativ : verificarea gradului de cunoaștere de către diriginți a propriei clase. raportandu-se la propriul lor program scolar . In acest timp elevii. Faptul ca programul scolar este considerat rezonabil de aproape jumatate dintre elevii chestionati isi poate avea explicatia in buna organizare a timpului. a doua familie (21%). Nici unul din cei chestionati nu are probleme cu organizarea timpului. respectiv a viziunii pe care o are despre aceasta. cale de reuşita in viata(42%). in vreme ce 6% sunt nedecişi. denota faptul ca acestia constientizeaza in mare parte importanta scolii in devenirea personala .Se observa ca atât profesorii cat si elevii au definit şcoala . ea ocupand un loc important in sistemul valoric al elevilor. Astfel 55 % isi organizeaza timpul foarte bine.

copiii considera ca este mai putin condamnabil faptul ca pleaca de la ore si stau acasa. In lumina celor prezentate se poate afirma ca nu programul şcolar încărcat influenteaza negativ atitudinea elevilor fata de scoală. in bar/cofetărie (7%). deşi acesta este sursa principala indicata de profesor. profesorii. rezolvarea unor probleme (7%). Celelalte surse de invatare sunt neglijate. in parte si din cauza ca profesorii nici nu le solicita.in urma răspunsurilor oferite de ei sunt: acasă (65%). jocul pe calculator(27%).in baza principiului dezirabilităţii sociale. unde alte surse ca internetul sau bibliografia . Se remarca procentul mare de elevi (65%) care au răspuns ca pleacă acasă atunci când absentează. la prieteni (12%).Nu toate aceste activitati se desfasoara pe cont propriu . procent ce indica un grad de distorsionare a răspunsurilor.Astfel ca putini apelează. analiza raspunsurilor profesorilor la aceleasi intrebari indica un nou loc in care elevii isi petrec orele si anume internetul –cafe din apropierea scolii (18%).uitând’’ sa apeleze la alte activitati complementare. Locurile cele mai frecvente in care isi petrec timpul când pleacă de la ore . doar 9%. fumatul(10%). selectând din programa şcolara informaţiile considerate mai importante si . in vreme ce restul isi petrec timpul cu prietenii (49%) . In ciuda acestui lucru continua sa lipsească de la ore.familia (31%) sau colegii (11%). ci mai degrabă programul şcolar neadecvat cerinţelor actuale.Nimic despre suplimentara.dorinta de a nu deconspira unul din locurile importante in care isi petrec timpul.Cat despre bibliografie si Internet . discuţii cu prietenii (10%). munca in agricultura(10%).Astfel profesorii pretind ca principala sursa de invatare manualul (50%). principalele activitati sunt: plimbarea (27%). scad standardele de performanta. având probabil doua cauze principale: 1. 2. Elevii sunt conștienți de faptul ca absentele le influențează atât invatatul –in foarte mare măsura (58%) si in mare măsura(15%). Analizând datele se poate explica de ce elevii considera ca programul şcolar este relativ lejer : in primul rând invata doar strictul necesar (caietul de notiţe). iar o parte din informaţii le reţin din clasa (lecţia profesorului). ci din punctul de vedere al utilitatii lor .. respectiv 1%. cat si rezultatele şcolare in foarte mare măsura (59%) si in mare măsura (26%). caietul de notite (25%) si lecţia susţinuta in clasa (25%). unii mai mult de 50 de ori. Profesorii sunt si ei de acord ca invatatul si rezultatele şcolare sunt influenţate de absente. la magazine (2%). Elevii se axează in invatare pe caietul de notiţe (58%). vizionarea de programe v (7%) sau citirea unor reviste (2%). ele înregistrează procente minimale de 3 %. In al doilea rând . Cunostintele nu sunt neapărat multe din punctul de vedere al posibilitatii elevilor de a le asimila. convinşi ca programul şcolar este extrem de încărcat. respectiv al preocupărilor actuale. la manual pentru completarea si sistematizarea cunostintelor. decat sa se plimbe sau sa stea in localuri. lecţia profesorului(22%) si manualul (16 %). pe strada (14%). din păcate . In aceste locuri.de invatare.

Comparand cu raspunsurile oferite de profesori . Se pare ca acest joc nu se desfasoara neaparat la calculatorul personal.elevii se joaca pe calculator.se poate conchide ca elevii au exagerat in afirmatii . acasa (26%). isi ajuta parintii(25%) sau se plimba pe strada(7%). fumeaza etc.7% -munca in agricultura-7% -dispensar-4% . deoarece cadrele didactice arata ca parintii cunosc doar in mare parte (64%) situatia frecventei scolare a copiilor lor. Cauzele principale ale absenteismului şcolar semnalate de elevi sunt: -mă plictisesc-25% -evit luarea unei note mici-18% -nu-mi place profesorul –13% -nu mă interesează materia-13% -particip la alte activitati –13% -nu inteleg ce mi se preda. Astfel se explica si procentul ridicat de elevi ce declara ca principala activitate este jocul pe calculator. ceea ce duce la o serie de intrebari legate de responsabilitatea si interesul parintilor . in bar/cofetarie (9%). la prieteni (9%). A treia ipoteza acestei cercetări stipulează ca profilul profesorului influenteaza intensitatea frecventării cursurilor. la magazine(6%). Alte locuri in care profesorii spun ca isi petrec elevii timpul sunt pe strada (32%). respectiv doar unele aspecte (36%). a scopurilor si standardelor pe care si le-au stabilit in cresterea si educatia copiilor. Elevii afirma ca parintii cunosc situatia freventei lor scolare in totalitate (60%). In acest timp profesorii afirma ca isi umplu timpul cu inutilitati (36%).se joaca pe net(32%) . in mare parte(27%). Desigur ca profesorii au putut sa aleaga variantele de mijloc din dorinta de a sublinia dezinteresul parintilor fata de activitatea copiilor.

pentru profesori aceasta este lipsa de motivaţie (36%) . Pe locul secund se afla evitarea luării unei note mici (18%).in funcţie de clasa.de aceea unele cadre sunt mai puţin dispuse sa se schimbe. Deşi unele cauze invocate pot fi manifestări ale teribilismului. In acest scop se solicita o mai mare atenţie acordata metodelor utilizate de către profesor. . Din păcate (din fericire?!). calitatea de dascăl presupune o continua perfecţionare . Toate acestea presupun un efort considerabil .6 –Cauzele absenteismului şcolar din perspectiva elevilor După cum se poate observa cele mai multe cauze au legătura directa cu profilul profesorului. evitarea luării unei note mici (9%) . trebuie totuşi luate in seama si reconsiderata conduita didactica si revizuite strategiile didactice . opoziţiei specifice vârstei . nivel de vârsta. faptul ca lecţia propriu zisa nu suscita interesul elevului. Deşi profesorii menționează ca utilizează metode activ-participative ca brainstormingul. cunoaşterea celor mai noi metode .C auzele absenteism ului scolar din perspectiva elevilor 7% 13% 4% 13% dezinteres pt. problematizarea.materie 13% profilul profesorului neintelegerea lectiei evitarea notelor mici plictiseala participarea la alte activitati 7% munca dispensar 18% 25% Figura 2. Stilul rutinier este mai greu de abandonat. Daca in cazul elevilor principala cauza a absentelor este plictiseala (25%). profilul profesorului (9%). dezvoltare economica si sociala. Alte cauze sunt acceptarea non-valorilor (27%). acestea se pare ca raman la rangul de intenţie. reconsiderarea si readaptarea stilului didactic adoptat . plictiseala (5%).munca in gospodărie (14%). Principala cauza este plictiseala (25%).

intelegere. schimb de experienţa. simţul umorului.ca z a s te m lu s la d p rsp tiv p fes rilo u ele b en is u i co r in e ec a ro o r 9 % 9 % 5 % 3% 6 lip ad m tiv tie s e o a a c p re n n a rilo c e ta a o -v lo r m n ain g s o a uc o p d rie e ita alu r u e n tem i v re a ii n i o ic p filu p fe o lu ro l ro s ru i p tis a lic e la 1% 4 2% 7 Figura 2. bun simt. Relaţia profesor –elev n-ar trebui sa consiste numai in .. ci si formatorul zilnic al elevului.4% Din răspunsurile elevilor.28% . corectitudine. sa-i ajute in unele probleme.notele mari pe care le dau . colaborare.corectitudinea .4% .20% .apropierea faţă de ei .sa noteze corect. O ultima ipoteza a lucrării de fata afirma ca rata absenteismului este direct proporţionala cu apartenenţa la etnia roma. sa discute cu ei si pe alte teme decât cele referitoare la lecţia propriu zisa.28% . lăsând pe un plan secund ceea ce elevii asteapta mai mult de la un profesor: comunicativitatea . profilul dezirabil al profesorului ar conţine următoarele calitati: comunicare.buna pregătire profesionala . profesorii punând insa un mai mare accent pe latura profesionala. educaţie. Comparând răspunsurile se poate observa o suprapunere parţiala intre calitati. conştiinciozitate.toleranta .7 –Cauzele absenteismului şcolar din perspectiva profesorilor Trăsăturile pe care profesorii consideră ca elevii le apreciază in mod deosebit la ei sunt: . Asta pentru ca profesorul nu este numai instructor. sa treacă toate absentele. Copiii asteapta din partea profesorului sa predea bine. mergând pe ideea ca felul in care este considerat cineva de către .conştiinciozitatea -16% . ci sa se pună accent pe colaborare. colaborarea . Pentru aceasta s-a întocmit un tabel de contingenţa având ca baza datele din tabele completate de diriginţii claselor referitor la etnia elevilor si la distribuţia acesteia in cadrul copiilor cu frecventa şcolara scăzuta. sa nu strige . Este important de menţionat ca etnia elevilor a fost completata pe baza conceptului de heteroidentificare .predare-invatare-evaluare”.

Ei cred ca elevii pleacă de la şcoala din lipsa de motivaţie si din cauza ca accepta non-valorile. unde prefera sa se joace pe calculator sau sa se plimbe in compania familiei sau a prietenilor. se ajunge la următoarele viziuni. nu neapărat cu plăcere.. ei prefera sa plece de la şcoala in alte locuri mai plăcute lor ca strada .Perspectiva elevilor: Elevii vad şcoala ca un .in vreme ce pe locul I se afla etnia maghiara cu 39. diferenţa constând . aceştia pun problema din perspectiva datoriei.5% 23 /53% 53 (100%) 240 (100%) 43 (100% 283 (100%) Tabelul 2.loc unde invata’’. 1.urmata de cea germana (39.62%) si cea romana 31. Variabila independenta este apartenenţa etnica.ceea ce ne arata ca relaţia dintre cele doua variabile este statistic semnificativa. valorile maxime se dispun pe diagonale . In situaţia de fata. Din cauza standardelor scăzute ale acestora . După cum se poate observa. daca comunitatea considera pe cineva rrom/tigan. 2. copiii pleacă de la ore acasă sau pur si simplu pe strada. din cauza plictiselii sau pentru a nu lua o nota mica.Perspectiva profesorilor: Considerând şcoala un loc de munca . După cum se poate observa cele doua perspective nu sunt dihotomice. ea va manifesta fata de el un tratament marcat adeseori de prejudecatile referitoare la rromi. respectiv a elevilor legate de tema abordata. cat si frecventele relative.5% 20 / 47% 230(100%) 30/ 12. aceasta având un efect de discriminare si marginalizare a indivizilor respectivi. Nivelul frecventei şcolare Ridicat Scăzut Romana Roma Total 210 /87.65% . am prezentat perspectiva profesorilor. unde .. Concomitent cu ipotezele cercetării. iar variabila dependenta este nivelul frecventei şcolare. Procentajul s-a calculat pe coloane pentru a arata influenta variabilei independente asupra variabilei dependente.6 –Nivelul frecventei şcolare in funcţie de apartenenţa etnica (N=250) In tabel au fost trecute atât frecventele absolute . internetul –cafe sau chiar acasă . De aceea.38%.isi umplu timpul cu inutilitati’’ sau se joaca pe calculator.comunitate determina un anumit comportament. Sintetizând cele doua perspective .60% au studii gimnaziale . Din etnicii rromi 29. Aceste valori se înscriu in datele oferite de recesamantul din 2002 legate de pondere populaţiei cu studii gimnaziale in fiecare etnie.

de absente nemotivate) si prin omiterea trecerii absentelor sau prin motivarea ulterioara a acestora.in asumarea responsabilitatii acestui comportament. Ei sunt calatorii clandestini ai trenurilor ce leagă localitatea de celelalte sate. insa acest lucru nu minimalizează celelalte aspecte.cadrele chestionate au indicat ca principala masura discutiile cu parintii (41%). indiferent de anotimp.Astfel . vizite la domiciliul elevului(9%). au o slaba frecventa şcolara. nu le trezeşte un real interes pentru studiu.a B. cerşind bani sau mâncare. Alături de aceştia se înscriu si copiii de etnie rroma care . copii de vârsta şcolara si preşcolara pot fi intalniti pe străzile Rodnei. Se poate ghici in aceasta perspectiva si un alt vinovat. pentru anul şcolar 2005-2006 .∗ 1.părintele. Desigur ca am prezentat aceste doua viziuni prin însumarea valorilor dominante. Orizontul şcolar al acestor copiii se limitează de cele mai multe ori la ciclul gimnazial sau in cel mai bun caz la o şcoala de arte si meserii. La clasa a VIII.Florian Porcius’’. Trebuie adăugat la cauze si faptul ca profesorii încurajează.5 MASURI pentru creşterea frecventei şcolare a elevilor Înainte de indicarea unor masuri care vizează înlăturarea cauzelor ce determina absenteismul şcolar este important de aratat ce s-a intreprins pana acum in acest scop la Scoala Generala . Nici o absenta nemotivata . Aceasta are drept cauza principala sărăcia. ce-i determina pe parinti sa-i trimită la cerşit. suferă din punct de vedere afectiv (44 copii) si au tendinţa evidenta spre indisciplina si violenta (21). profesorii pun accentul pe superficialitatea elevilor si lipsa acestora de motivaţie si mobilizare in asumarea sarcinilor şcolare. un număr de 77 de elevi au parinti plecaţi in străinătate. in calitate de diriginti si profesori .Grafic . din totalul de 575 de absente pe semestrul I al acestui an şcolar. un procent important este cel al copiilor care absentează de la şcoala pentru a-si ajuta parintii in gospodărie . Elevii in cauza .Pe locul doi se afla scaderea notei la purtare (28%) . după cum am arătat mai sus. de exemplu .Procente mai scazute obtin observatia in fata clasei(3%) si cercetarea cauzelor(3%). si implicit profesorii. De asemenea deloc neglijabila este plecarea parintilor in străinătate.. sunt predispuşi riscului şcolar si social (15 copiii). urmata de discutii cu elevul(16%). Acest lucru se realizează prin neaplicarea regulamentului şcolar(scăderea notei la purtare la un anumit nr. voluntar sau nu. după afirmaţiile cadrelor didactice. unde membrii familiei sunt mobilizaţi pentru obţinerea unor surse de subzistenta. absenteismul. Acest aspect este foarte des întâlnit in mediul rural. tot atâtea sunt motivate. La nivelul localitatii Rodna . Daca elevii isi motivează absenta prin faptul ca şcoala . ajungând la distante de 50-60 km pentru a-si procura strictul necesar.procentele se distribuie astfel : . In fiecare zi. Copiii cerşetori ai Rodnei sunt cunoscuţi de toţi cei din zona. De exemplu.

Cunoasterea si respectarea regulamentului scolar de catre profesori .Intensificarea comunicarii cu parintii .7-Masuri luate in cazul elevilor cu absente Analizand aceste masuri se remarca faptul ca . nu le aplica.Respectarea consecventa a regulilor. Iar mai ales acestea din urma nu pot fi aflate decat printr-o comunicare sincera . sa se implice in alegerile pe care acestia le fac.In acest sens este indicata stabilirea unui parteneriat scoalafamilie . este foarte important ca profesorul sa cunoasca cauzele care il determina pe elev sa lipseasca de la ore. Scoala trebuie sa convinga parintii sa se implice in viata scolara a copiilor lor. desi scaderea notei la purtare se afla pe locul doi in topul masurilor luate de profesor . Acest parteneriat trebuie sa constientizeze si profesorii de responsabilitatea pe care o au in educatia copiilor si sa-i incurajezeze sa aprofundeze . a tinutei si in primul rand initierea unei mai mari comunicari cu elevul. 2.Revizuirea atitudinii profesorilor . rezultatul nu este cel scontat. cunoasterea situatiei lui familiale si mai ales a problemelor care il preocupa. ca rezultat al apropierii profesor-elev. sa-i ajute sa inteleaga implicatiile actelor si deciziilor lor.Aceste cauze nu pot fi determinate decat printr-o atenta observare a conduitei elevului.Daca acest lucru se face in ideea de a ajuta elevul . Pentru a putea ajuta elevul sa frecventeze mai intens scoala. pentru perspectivele lor. Numai un procent de 3% dintre profesori a indicat ca masura pentru prevenirea absenteismului cunoasterea cauzelor absenteismului. Acest lucru este un indicator al faptului ca profesorii . prelucrarea acestuia si elevilor. toti elevii chestionati au avut anul trecut media 10 la purtare. motivarea fara discernamant a absentelor si neaplicarea regulamentului incurajand elevul sa absenteze in continuare. 3.Ca urmare se recomanda : 1.Ms r lu teinc z l e v rc a s ne a ui a a u le ilo u b e t 3 % 1% 6 9 % 3 % 4% 1 d c tii c p r tii is u u ain s a ee n t i lap r r c d r a oe utae d c tii c e v l is u u le u o s rv tieinfa c s i be a ta la e v itelad m iliu iz o ic c r e re c u e r ec ta a a z lo 2% 8 Figura 2. sa manifeste interes pentru situatia lor scolara. desi cunosc masurile ce ar trebui luate in astfel de cazuri (scaderea notei la purtare este prevazuta in regulamentul scolar).

ce include si prezenta la ora. Sa se ocupe de motivarea lor. Utilizarea cu moderație a observației in fata clasei . Comunicarea cu aceștia este esențiala.relatiile de colaborare pe care le au cu parintii .marii copilării’’ sau criza școlarității . Oricum. subiective creeaza frustrari in randul elevilor si priveaza profesorii de respectul cuvenit.Ericson. De aceea cei care isi doresc note mari vor aprecia mai mult profesorii care ii supraevaluează si care ii iartă când nu s-au pregătit suficient. mai ales. traversează criza .in acest sens sunt necesare din partea profesorului serioase cunoștințe psihopedagogice. știut fiind ca informarea părinților referitor la frecventa școlara intra in atributiile dirigintelui . care nu implica activ elevul si nu leagă cunostintele predate de actualitate si de experienţa concreta a elevilor nu face decât sa îndepărteze elevul de realitatea şcolara. nu are capacitate de gândire critica(se afla in stadiul piagetian al operaţiilor concrete). 2Particularitățile elevilor cu probleme Profesorii trebuie sa trateze diferentiat si individualizat elevii cu probleme legate de frecventa școlara si cu risc de abandon. De asemenea evaluarea inadecvata.. iar orice mic progres înregistrat trebuie laudat si recompensat. Faptul ca nici un profesor nu a putut afirma ca parintii cunosc in totalitate situatia frecventei școlare a copiilor este un indicator al gradului comunicării diriginte –familie.Vina’’ este a ambelor parti : dirigintele care nu a încercat suficient sa cunoască si sa prezinte situația reala părintelui. precum si cultivarea interesului si a motivaţiei pentru învățare. 3Particularitățile de vârsta ale copiilor Trebuie sa se tina cont de faptul ca.sa fie capabili sa se autoevalueze si sa-si fixeze obiective pe care sa le poată atinge. Profesorului ii revine sarcina de a ajuta elevul sa-si formeze strategii eficiente de învățare. Pentru evitarea acestor lucruri . oferirea de note necorespunzatoare. pe de alta parte. adaptarea sarcinilor de invatare la ritmul lor intelectual. Evident .Numai după ce dirigintele s-a informat asupra cauzelor care l-au determinat pe elev sa lipsească . daca se considera necesar. potrivit lui E. Alte masuri care ar trebui luate se refera la : 1Stilul de predare si evaluare Organizarea orei de curs intr-un mod neatractiv . profesorul trebuie sa de-a dovada de diplomatie si sa nu puna elevul intr-o situatie umilitoare. notarea ritmica. se poate recurge la o astfel de metoda . organizare a studiului. deoarece elevii trebuie sa accepte standardele de performanta promovate. școlarul mic. pe langa o solida pregatire de specialitate. a incercat sa discute cu el si cu părinții in particular. Trebuie conștientizat faptul ca admiterea la un nivel superior de invatamant se face in funcție de notele obținute la examenul de capacitate si de media din anii de gimnaziu. datorita particularităților de dezvoltare ale varstei sale . respectiv părintele dezinteresat. la capacitatea de efort. 4. .ar trebui instalata obiectivitatea.. Astfel se sporește încrederea elevului in propriile posibilitati.

prezentă în primul rând. asumarea succesului si eșecului școlar. Un rol important in gestionarea timpului liber al elevului il au activitățile extrașcolare. al propriilor sale capacitați. ci înscrierea in formarea fireasca a viitorului adult. Cercetările referitoare la efectul Pygmalion arata ca elevii se comporta aşa cum sunt priviţi si in funcţie de expectanțele mediului. absenteismul școlar este dependent şi de apartenenta la etnia rroma. De aceea profesorilor nu trebuie să le fie teama ca îşi îndepărtează elevii daca renunță la o serie de concesii făcute până acum. făcând imposibila atragerea acestor fonduri. Așa cum Durkheim arata . de genul leneş . 4Particularitatile etnice După cum am subliniat in prezentarea rezultatelor. ei arătând că dacă ar fi profesori ar trece absentele întotdeauna . oficial. prin simplul fapt că. Pe principiul autoidentificării.harnic. munca. conștienți fiind ca de natura acestor raporturi depinde viitoarea atitudine a elevului. Teoretic. Înainte de aceasta insa este necesar un alt demers :convingerea părinţilor ce aparțin acestei etnii să-si declare apartenenta etnică. Ei trebuie responsabilizați . încadrați in programe cu reguli clare. fie cu sentimentul inferiorității sale. Profesorii percep elevii dintr-o perspectiva specifica.competitivitate. școlarul mic va pleca fie cu sentimentul sârguinței.creșterea copiilor înseamnă o constrângere continua a acestora încă din primele zile de viaţă. procentul rromilor este extrem de scăzut. 6Responsabilitățile rolului de elev Elevii trebuie conștientizați asupra amplorii şi consecințelor negative ale absenteismului școlar. De aceea sunt necesare o serie de masuri speciale pentru copiii rromi. s-ar comporta cu elevii in funcție de cum merită .mai ales inferioritate intelectuala . Nu este vorba aici de a forța elevul sa se supună unor reguli impuse.respectiv la ieșirea din acest interval aproximativ de vârsta. Exista o serie de proiecte ce vizează aceasta categorie (proiecte prezentate in capitolul I al lucrarii de fata) si este recomandat sa se incerce atragerea acestor proiecte si in aceasta zona. Aceste constrângeri duc la formarea unor obiceiuri şi tendințe interne care nu mai necesita constrângere. De asemenea ar trebui sa li se sugereze diferite alternative de ocupare a timpului liber . Statisticile arata ca . dar care nu o pot înlocui pentru ca sunt derivate ale ei. elevii cunosc responsabilitățile rolului de profesor si elev. fondata pe scheme reducționiste. majoritatea rromilor se declara români . 7Învăţământul preşcolar Se recomanda acordarea unei atenții sporite învăţământului preșcolar. dar si a studiului.De aceea invatatorii trebuie sa acorde o mare atenție raporturilor cu elevii. notarea ar fi şi ea după merit etc. 5Timpul liber al elevului Elevii trebuie educați asupra modului in care sa-si gestioneze timpul .a importantei odihnei. care să îmbine factorul educativ cu cel recreativ. Rolul de elev presupune respectarea regulilor.mici(6-11 ani).

se înregistrează fuga de la şcoala. La terminarea scolii. limitează variantele copiilor de evadare din spațiul școlar. situaţii conflictuale intre elev si profesor . apelând la o serie de statistici publicate. psihologici . pe termen lung: consumul de alcool si droguri. marginalizarea sociala . oferirea de exemple pozitive. violenta. Cele mai importante sunt : . . geografici. Ca fenomen social absenteismul şcolar este in continua creştere .. Concret. Trebuie subliniat ca aceste doua fenomene se manifesta preponderent in mediul rural. lipsa unui program stabil.ascunși de ochii lumii’’. De aceea mulți prefera sa plece acasă unde sunt . In funcţie de cauzele considerate ale absenteismului si abandonului şcolar. marcat de sărăcie si subfinantare. internetului si solicitarea ajutorului.Toţi trebuie sa colaboreze prin implicare. abandonul şcolar este şi el în creştere. . îndepărtarea de realitatea şcolara.Şanse egale’’. prin relatiile stranse dintre locuitori si prin putinele locuri de divertisment oferite . direct sau indirect .Sa construim împreuna imaginea fiicelor noastre’’... cu cat are loc la un nivel de educaţie mai jos . promovare a valorilor.culturali si sociali . Ca efecte negative pe termen scurt. pe strada etc. înregistrând valori ridicate faţă de cerinţele unei societăţi moderne şi competitive. De asemenea trebuie luate in calcul si celelalte efecte negative . este posibila supravegherea elevului si aceasta se poate face prin conlucrarea dintre familie.Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate’’.familie Localitatea. Derivat al absenteismului. In vederea sublinierii importantei frecventei şcolare s-au arătat principalele efecte negative ale absenteismului şcolar. punând in prim plan sărăcia .Acestei cauze i se alătura o serie de determinanţi etnici.A doua şansa’’. libertinajul.Proiectul pentru invatamantul rural’’. Având in vedere tocmai acest spațiu restrâns al localității. Fără să se ia atitudine nu se pot obţine rezultate.cu atât scade şansele individului de a ocupa un post si de a se integra in societate. încercându-se astfel o apropiere de nivele intre rural si urban. Ministerul Invatamantului si Cercetării a adoptat o serie de masuri pentru eradicarea acestora . al tuturor celorlalte cauze .masuri ce se conturează sub forma unor proiecte si programe. Un prim efect este abandonul şcolar care . eşecul şcolar.jumatate din elevii confruntați cu un eșec școlar pronunțat şi chiar cu abandon au avut greutăţi în ciclul primar in formarea deprinderilor de citit . aceste manifestări isi vor fi pus amprenta asupra personalitatii viitorului adult si asupra comportamentului social al acestuia. . se pot purta discuții cu proprietarii localurilor. cât şi in acceptarea unui program școlar organizat. . Totuși.scris. comunitate si școala. Am prezentat cele mai frecvente cauze ale absenteismului şcolar. De aceea multe programe de dezvoltare se îndreaptă actualmente spre mediul rural.. sunt copii care îşi petrec timpul școlar in internet cafe.ca determinant . prin neprimirea elevilor in aceste spatii publice in timpul programului şcolar... . luarea de note proaste. 8Relația școală – comunitate . CONCLUZII Iniţial am prezentat caracteristicile absenteismului si abandonului şcolar la nivel naţional. fapt cauzat de o schimbare in sistemul de valori naţional.

atragerea unor programe ce vizează populaţia de etnie rroma. subsumata celorlalte.In ancheta sociologică am căutat sa prezint fenomenul absenteismului şcolar aşa cum este văzut de către elevii si profesorii din judeţ şi reliefând cauzele absenteismului specifice acestei zone. oferă o imagine de ansamblu a învăţământului actual. Aceste cauze au fost determinate prin analiza răspunsurilor la doua chestionare aplicate. -stabilirea unui parteneriat şcoală-familie. Fiecare şcoală are realitatea ei care. imposibil de stopat în contextul perpetuării unor criterii de selecţie ce nu se bazează pe competenţe şi valoare. relaţia elev-profesor şi la fenomenul migraţiei. Nimic nu ne permite sa ştim cum va fi lumea lor. ca si rata îngrijorătoare a abandonului şcolar. Aceasta lume nu va mai exista când ei vor fi mari. centre de interes ale elevilor etc. probleme pe care le întâmpina cu diferiţi profesori .organizarea unor activități extraşcolare menite sa atragă copilul spre activitatea scolii si pentru ca acesta instituite să-şi recâștige respectul meritat Aspectele menţionate drept cauze ale absenteismului la nivel judeţean au la rândul lor alţi determinanţi‚ care ţin de sfera mai larga a societăţii. . respectiv a dezorientării generale a societăţii noastre actuale.. care înregistrează un procent de 25% din totalul părinților copiilor. la profilul profesorului (nivelul de pregătire a acestora si conduita profesionala si sociala). mijloacele de învăţământ avute la dispoziţie. modalităţi de realizare a unor lecţii. -eficientizarea comunicării profesor –elev prin instituirea unor teme la dirigenţie cu tematici ca: expectanțele elevilor legate de conduita profesorilor. cat si prin studierea documentelor şcolare si a datelor generale despre elevii scolii. Analiza reprezentărilor profesorilor si elevilor arata ca ambele parţi nu sunt suficient de conştiente de repercusiunilor unor acţiuni si ca sunt prinşi in starea anomica dominanta. aşezat sub semnul inadecvării: începând cu metodele didactice utilizate. cu acţiuni concrete. până la planul de învăţământ şi programa şcolară . Principalele cauze determinate se refera la componenta etnica (romii reprezintă o parte importanta în populaţia şcolară din unele şcoli ale judeţului). Ca o consecinţă a acestor inadecvări se naşte absenteismul şcolar românesc . Atunci să-i învăţăm să se adapteze…’ . Necesitatea acestei cercetări se impune luând in calcul evoluţia ascendenta a absenteismului şcolar in ultimii ani. Montessori şi . Pentru atenuarea acestor cauze s-au propus următoarele măsuri: -acordarea unei atenţii mai mari învăţământului preşcolar. Aşa stând lucrurile nu ne rămâne decât sa adoptam poziţia propusă de M.să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. .

Anthony –Sociologie .Traian . 2001 2.BIBLIOGRAFIE : 1. Ilut Petru (coord) . Editura Antet.Pedagogie constructivista. Constantin. Anne Gotman. 1999 10.Proiectarea cercetării sociologice.Editura Economica. &Zamfir E. . Polirom.Giddens. 1999 7.Siebert.Durkheim.Marginean. E . 2002 5.2001 6.Politici sociale. Editura Bucuresti.Pedagogie.Rotariu.(coord) .Editura BicAll . Iaşi. Adriana-Consiliere educationala. România in context european. Cluj-Napoca.Sociologie. ediţia a II-a.Cucos. Iaşi. Editura Mesagerul.Baban. Editura Polirom. Editura Institutul European. Editura Ardealul. Horst. 1996 8. 2001 3. Cluj-Napoca. Septimiu -Metodologia cercetarii sociologice. Alain Blanchet. Editura Alternative. 2002 9.Chelcea . Ion. Jean-Claude Kaufmann-Ancheta si metodele ei. Iaşi. 2002 4.1995 Polirom.Regulile metodei sociologice.Zamfir C.Francois de Singly. Bucureşti.Bucureşti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful