Sunteți pe pagina 1din 53

SUTRELE INIŢIERII

DE
IJ. FRANCISC MAITREYA

Sutrele iniţierii
Sutrele iniţierii
Coperta după o idee a autorului.

IJ. FRANCISC MAITREYA

SUTRELE INIŢIERII

I.S.B.N. 973-98910-4-7
Tipografia Editura: S.C. GUTENBERG S.A.
ARAD
ROMÂNIA “98”
ANUL 5 NOUA ERĂ
Sutrele iniţierii

Sutrele iniţierii

De acelaşi autor:
Ceea ce este, este prin har. Ceea
ce vine din Lumină, binecuvântează pe
1. DRUMUL SPRE ILUMINARE cel ce primeşte darul Binecuvântării ...
2. LUMINA OMULUI Nimic nu este cu neputinţă, totul
3. NOI ÎNVĂŢĂTURI ALE LUMII UNITE ÎN este să doreşti a împlini ceva prin Lumină
NOUA LEGE A IUBIRII ŞI ARMONIEI şi Adevăr. Fii Adevăr şi Lumină vei
4. PRIMA EVANGHELIE
5. A DOUA EVANGHELIE răspândi prin ceea ce eşti !
6. STUDIU ÎN PIRAMIDA FOCULUI COSMIC
7. ÎNVĂŢĂTURI PENTRU NOUA LUME Francisc Maitreya
8. ADEVĂRUL VORBEŞTE PENTRU SINE

Sutrele iniţierii Sutrele iniţierii

5 6
Dacă cineva spune că poate
cunoaşte ceva fără ca să mediteze sau să
studieze, acela, spun eu că nu grăieşte
adevărul. Cel ce crede că are o luminată
cunoaştere, fără ca să muncească pentru
ea, se înşeală. Nimic nu poate fi găsit fără
căutare ! Nimic nu poate fi căutat, fără
dorinţa de a găsi ceva anume ! Dorinţa
este cheia ce deschide calea către
cunoaştere. Dacă apare marea dorinţă de
a efectua ceva anume, celelalte lucruri
vin ca de la sine, când gândul este curat.
Gândul bun să vă-nsoţească mereu şi nu
veţi avea nereuşite pe tot parcursul vieţii
voastre în trupul materiei dense. Nu vă
rămâne decât să încercaţi ! Face-ţi-o şi
Sutrele iniţierii
Sutrele iniţierii
8
7

veţi vedea singuri efectul gândului


bun ! În această carte, vă luminez cu o
mare parte din acele dorite învăţături
lăsate spre cunoaştere. Ea, cunoaşterea
CUVÂNTUL AUTORULUI spirituală, ajută fiinţa să pătrundă pe
“tărâmul” materiei subtile. Dacă veţi
pătrunde în subtilitatea fiecărei sutre, luând capitol după capitol spre studiu,
calea vi se va deschide către o altă lume, prin înţelegere profundă. Apoi puneţi în
ce nu poate fi descoperită prin raţiune. practică aşa cum este de dorit. Veţi vedea
Fiţi sinceri cu voi înşivă şi Adevărul va fi singuri efectul cunoaşterii.
călăuza pasului vostru ! Nu grăbiţi nimic, [...] Dacă nu există cunoaştere,
căci totul trebuie să vină de la sine. Toate prostia-şi face cuib peste pasul celor ce o
se vor limpezi pe parcursul vremurilor, primesc ! Să nu doriţi rătăcirea pasului
dacă aveţi răbdarea necesară. Fiţi vii vostru către “noaptea pierzării”, căci
(energici şi activi), dar în acelaşi timp tristeţea va fi mare. Treziţi-vă, cei ce
foarte cumpătaţi ! Studiaţi tot ceea ce dormitaţi, căci timpul este şi venit !
este scris în acestă carte. Meditaţi asupra
celor scrise şi analizaţi fiecare sutră
pentru a o înţelege aşa cum este de dorit.
Nu fiţi superficiali ! Superficialitatea, nu
face altceva decât să vă “înnopteze” şi
“locul aşteptării”Sutrele
are iniţierii
de suferit. Nu lăsaţi Sutrele iniţierii

9 10

ca “negura nopţii” să vă ajungă pe


parcursul vieţii voastre. Nu vă luptaţi cu
ea, ci aduceţi Lumina Cunoaşterii pe
altarul templului vostru prin meditaţie
profundă, post şi rugăciune. Aşa Calea
de Lumină va străluci în faţa pasului
vostru.
Meditaţi mult asupra celor scrise,
***

2. Fii tu în toate şi în tot !


***

3. Dezbracă-te de haina veche şi


îmbracă una nouă !
***

4. Hrăneşte-te din tine, dar dă şi


altora din hrana ta !
***
Sutrele iniţierii

Sutrele iniţierii 12

11
5. Renunţă tu la tine, trăieşte pentru
toţi !
***

6. Primeşte-l pe cel ce vine, dar nu


SUTRELE INIŢIERII I privi la fapta lui !
***

7. Orice ţi-ar face cineva, tu


1. Găseşte locul tău prin fapta ce-ţi stăruieşte în iubire !
este în faţă. ***
pe pământ !
8. De vezi că cineva te încurcă, nu ***
riposta, ci luminează-l cu un gând curat !
*** 14. Nu trâmbiţa, când milostenii ai
făcut !
9. Batjocura de-ţi este adresată, ***
primeşte-o ca pe-o glumă, căci într-o zi
adevărul va triumfa ! 15. Nimic nu poate fi ascuns !
*** ***iniţierii
Sutrele

10. NedreptăţitSutrele
de iniţierii
eşti, tu nu căuta 14

13
16. Primeşte cât poţi să duci, dar
oboseala să nu te cuprindă !
dreptatea oamenilor ... ***
***
17. Nu te grăbi să luminezi, când tu te
11. De cineva-ţi vorbeşte şi a mai spus găseşti la început de drum !
acelaşi lucru, ascultă-l cu iubire ! ***
***
18. Nu cere multe ca să ştii deodată,
12. De cineva îţi cere , tu dă-i atunci căci le încurci şi nu poţi memora !
când el are nevoie ! ***
***
19. Fericit este omul ce e mulţumit de
13. O faptă bună este adevărată, când toate…
tu o faci fără un scop anume şi o răsplată ***
***
20. Chipul feţei arată sufletul luminat
sau întunecat. 27. Dizarmonia duce la pierzare.
*** ***
Sutrele iniţierii
21. Păstrează armonia şi nu vei suferi !
***iniţierii
Sutrele 16

15
28. Postul, rugăciunea şi lacrima îţi
curăţeşte murdăria de pe suflet .
22. Pacea din suflet te uneşte cu ***
Dumnezeu.
*** 29. Renunţă la dorinţe şi plăceri si vei
avea lumină !
23. De vrei să faci ceva şi ai alt scop , ***
să nu îndrăzneşti - vei fi descoperit !
*** 30. Sufletul ordonează trupul, iar
amândouă la un loc fac destinul .
24. Fapta este acţiunea gândului ... ***
***
31. Opreşte pofta trupului şi ascultă-ţi
25. Păcatul este o pată pe suflet; el sufletul !
trebuie curăţit, dar nu cu apă ... ***
***
32. Vorbeşte când eşti întrebat şi nu
26. Degeaba te căieşti, când n-o faci mai mult !
cu sufletul ! ***
***iniţierii
Sutrele
33. Priveşte în tine şi vei găsi ce cauţi!
***iniţierii
Sutrele 18

17
40. Nimic nu ţi se cuvine, ci este doar
îngăduit !
34. Întotdeauna să primeşti ce ţi se ***
spune; din toate ai de învăţat câte ceva !
*** 41. Săvârşeşte unirea trupului cu
mintea !
35. Nu lăuda ce ai făcut; lasă să ***
recunoască alţii ...
*** 42. Slăviţi lumina ce vă înconjoară şi
luminează - doar prin ea veţi dobândi
36. De murdăreşti pe cineva, n-ajunge veşnicia !
apa ca să speli ce ai murdărit ! ***
***
43. Aduceţi jertfă gândul de iubire
37. De cugetul îţi este curat, primeşte pentru Creaţia Părintelui Luminii şi
şi murdăria celor “fără suflet” ! faptele vă vor fi Binecuvântate !
*** ***

38. Primeşte murdăria celor răi şi 44. Trăiţi visarea ce-i visată şi visul
spal-o cu lacrimile tale ! vostru se va împlini !
*** ***
Sutrele iniţierii
39. Primeşte tot ce dai !
19

întrebat; dar nu schimba nimic !


45. Vesteşte Adevărul şi Pacea Iubirii ***
va veni peste gândul tău !
*** 51. Trăieşte ca spirit şi nu ca trup şi vei
fi spirit !
46. Sădeşte sămânţa fericirii şi ***
pământul sterp va da roade !
*** 52. Gându-ţi deschide sau îţi închide
calea către nemurire !
***
47. De pleci pe drum, nu mai întoarce
clipa nehotărârii, căci “drumul tău” se va 53. Destăinuieşte ce iubeşti; aşa vei fi
scurta ! cunoscut de cei ce te înconjoară.
*** ***

48. Nu privi doar pe “sus”, căci de te 54. Judecata omului duce la păcat. Nu
semeţeşti; gândul îţi rămâne “jos”. judeca pe nimeni şi vei trăi curat !
*** ***

49. De te smereşti, gândul ţi se înalţă ! 55. Cuvântul să-ţi fie de folos şi toţi te
*** vor primi cu Pace şi Iubire !
***iniţierii
Sutrele
50. Priveşte în trecut numai dacă
eşti Sutrele iniţierii 21

20
56. De cânţi şi pacea este în jurul tău, în gândul cui ajunge ...
tu pace vei lăsa prin pasul tău ... ***
***
62. Trezeşte în dimineţi senine pe cei
57. Prin pacea ta, aduci destin ce ce nu cunosc lumina şi vei vedea
luminează gândul; de vrei să faci război, adevărata lor faţă ...
vei destina tristeţea şi pustiul ... ***
***
63. Ascultă-ţi primul îndemn şi pasul
58. De nu primeşti pe cel ce te caută, tău fi-va spre calea ce iubeşte pacea !
nu poţi avea lumină. ***
***
64. Atinge pacea lăuntrică şi nu mai
59. Adună-ţi faptele în fiecare zi şi lăsa valuri peste ea ! De reuşeşti, vei
vezi balanţa unde înclină … Găsi-vei dobândi Eliberarea ..!
Adevărul ! ***
***
65. Nu spune ceea ce nu cunoşti, căci
60. Când semnele vremii se văd, nu aduci tulburare sufletului tău ..!
căuta să fugi de ele - te vor ajunge ! ***iniţierii
Sutrele
***
Sutrele iniţierii 23

22
66. Fă “lumină” unde este “întuneric”
şi toţi vor cunoaşte pacea ..!
61. Nu-ţi risipi cunoaşterea pe ***
“marginea prăpastiei” - nu poţi să ştii
67. Comoara nu trebuie căutată în ***
locul unde toţi doresc să o găsească ...
*** 73. Păstrează comoara ce nu poate fi
luată, dar fereşte-te să o pierzi !
68. Cuprinde cu iubirea ta toată ***
durerea semenilor şi vei fi binecuvântat !
*** 74. Trezeşte dimineaţa fericirii în
gândul tău şi zilele-ţi vor fi nesfârşite !
69. Aşează ca piatră de temelie ***
Iubirea şi vei cunoaşte Adevărul !
*** 75. Adună roua dimineţii şi spală-ţi
gândul murdărit cu preamândrie. Când
70. Găseşte comoara ce poate fi luată reuşeşti s-o faci în taină - vei regăsi
şi în “vis” - vei fi cel mai bogat om ! cărarea vieţii ... Nu te opri la regăsire,
*** păşirea să-ţi călăuzească gândul spre
poarta nemuririi !
71. Găseşte cărarea înţelepciunii ***iniţierii
Sutrele
printre buruieni - fă ca acestea să nu
te Sutrele iniţierii 25

24
76. Când aduci “milostenia iertării”,
veni-va şi eliberarea suferinţei ...
atingă şi vei lăsa flori în urma ta ! ***
***
77. Cântăreşte-ţi faptele zilei în fiecare
72. Ascultă vocea tăcerii - de o auzi, seară. Aşa vei afla cunoaşterea
eşti pe “drumul” ce duce spre Adevăr ... existenţei în trup ! Aflând-o, vei şti
“treapta” luminată sau întunecată a Adevărul !
spiritului tău. ***
***
82. Adevărata-ţi valoare va fi
78. Când ai păreri despre cineva ce cunoscută când te vorbeşte lumea
nu-l cunoşti, judecat vei fi prin judecata toată … Nu te tulbura de vorba rea şi nu
ce-ai făcut. Întreabă-te ce o să spui, când întotdeauna bună; cunoaşterea celor ce
vei cunoaşte pe cel ce-ai judecat ..? urăsc nu este “înaltă”…
*** ***

79. Vorbind prea mult şi vorbele-ţi 83. “Înaltă” poate fi gândirea celui ce
sunt goale, nu spui nimic … Mai bine ai nu grăbeşte să dea sfaturi. El ştie ce
aduce “plinătate” în gândirea ta şi vei răspundere-şi asumă.
vorbi puţin, dar cu folos ! ***iniţierii
Sutrele
***
Sutrele iniţierii 27

26
84. Curăţind o haină, vezi cât de
murdară este. Gândeşte-te dar, câtă
80. Primeşte ura tuturor cu multă murdărie poate fi în tine ?!
iubire şi totul va fi iubire ! ***
***
85. Adună-ţi gândul dimineţii şi lasă
81. Ascultându-te prea mult când rugăciunea peste el; găsi-vei pacea zilei
vorba nu ţi-e auzită, nu poţi să ştii de din faţa ta !
tu vorbeşti, ori cel ce pasul ţi-l conduce. ***
Priveşte-n tine atunci - aşa găsi-vei
86. Uşor este “să dai” - dar, depinde gândului tău.
“ce dai” ?! ***
***
92. Curăţeşte “noroiul vorbelor
87. Caută-ţi trecutul prin trăirea perfide”, prin îndelunga răbdare a iubirii
prezentului. De suferinţă aduni, păcatul tale. Vei avea răsplata bucuriei !
s-a manifestat ..! ***
***
93. Zâmbeşte acelora ce îţi cunosc
88. Trezeşte-ţi dorinţa pentru curăţirea gândiriiSutrele
şi nu vei avea surprize
iniţierii
cunoaştere şi toţi oamenii te vor căuta !
***iniţierii
Sutrele 29

28
neplăcute !
***
89. Când pacea veni-va peste casa ta,
“nu risipi” sămânţa desfrânării, căci totul 94. Lucrarea ta va dăinui, de gându-ţi
se va destrăma ! lasă amprenta iubirii peste ea ..!
*** ***

90. Cuvântul tău s-aducă pacea peste 95. Nu risipi Cuvântul Luminării peste
gândul oamenilor şi faptele lor vor fi “oceanul nesecat de gândul urii”.
bune ... Negura-ndoielii, revărsa-va către tine ..!
*** ***

91. De aduni ce alţii fac - veghează 96. Mulţi fac “dovadă de prietenie”,
ca lucrul lor, să nu aducă tulburare când revărsarea darurilor tale îi
copleşesc. Cere-le ca şi ei să te 101. Deschide Poarta Binecuvântării şi
“copleşească cu surpriza bucuriei lor” - vei cunoaşte taina vieţii tale !
abia atunci vei cunoaşte adevărata faţă ***
ce ei ţi-au arătat-o !
*** 102. Deschide “poarta casei tale” şi
vezi cine intrăSutrele
… Aşa iniţieriidoar vei şti
97. Găseşte Adevărul în judecata
celor care “judecă” şi de-L găseşti,
Sutrele iniţierii 31

30
lumina ce ai dobândit !
***
înţelepciunea lor este fără margini ..!
*** 103. Trimite pace peste tot şi vei avea
linişte !
98. Cuvintele sunt uneori o “poartă de ***
intrare”, ce deschisă este către gând ...
*** 104. Curăţeşte “poarta gândului tău” şi
deschide uşa Binecuvântării; aşa vei
99. Aşează-te pe “malul suferinţei”, dar cunoaşte Adevărul !
să nu cobori în vârtejul ei ! De reuşeşti ***
să o înveţi, vei câştiga îndelunga răbdare.
*** 105. De casa-ţi este căutată, bucurii
aduci acelora ce vin. Primeşte-i dar pe
100. Priveşte în “goliciunea” celor ce se toţi şi nu căuta la faţa lor; veni-va ziua
grăbesc şi vei cunoaşte pe stăpânul lor ! când vei fi primit şi tu ..!
*** ***
106. Fă lumină peste cei ce nu cunosc chemarea către “visarea unei idei
iertarea şi pacea lumii va fi asigurată ! lumeşti”, sfârşitul va fi întotdeauna
*** trist. Sutrele iniţierii
Sutrele iniţierii
33
32

Trăieşte “toamna păcii” şi “ideile” nu


107. Când cineva te “luminează” cu vor schimba destinul dorit; găsi-vei
taine ce nu le cunoşti, pune-l sub Liniştea Marelui Ocean al Bucuriei.
semnul Binecuvântării () şi vei ***
cunoaşte intenţia sa.
*** 112. Trăieşte ca spirit, apoi transpune în
plan material cunoaşterea spirituală şi vei
108. Intenţia omului este curată, doar fi Binecuvântat !
dacă o face dezinteresat ... ***
***
113. De eşti vorbit, trăieşte bucuria
109. Pregăteşte-ţi “timpul reluării”, prin recunoaşterii existenţei tale, chiar dacă
viaţa pe care o duci în trup ! vorba întunecă mintea vorbitorului.
*** Veni-va ziua bucuriei şi vorbitorii se vor
lumina prin “preţul care l-au cinstit” ...
110. Oboseala vine de la prea multă ***
odihnă a trupului ... Fă voia “primăverii
gândului tău” şi vei cunoaşte Viaţa ..! 114. Nu te justifica în faţa omului, căci
*** nici Dumnezeu Tatăl, Părintele Luminii,
nu ţi-o cere ! Dacă o faci - te acuzi
111. Când “toamna dorinţelor” revarsă prin lumina ce doreşti s-ascundă fapta
Sutrele iniţierii
***iniţierii
Sutrele
35
34

ei, “să nu fie înţeleşi de înnoptaţi”…


115. Dacă poţi pune garanţie cuvântul ***
tău pentru cineva, s-o faci doar pentru
acel moment. Nu garanta pentru ceea ce 120. Ascultă Glasul ce te cheamă spre
poate fi schimbător ..! Nemurire; aşa găsi-vei pacea, dar, totul
*** este ca urechi să ai, să Îl auzi !
***
116. Nu aduce “toamnei” amintirea
zorilor primăverii tale - păcatul se repetă! 121. Nu spune că eşti “drept” de te
*** îndoieşti mereu de toate ! Cei ce te
cunosc, te vor întreba spunând: ”unde
117. Sădeşte vorba înţeleaptă în gândul este dreptatea ta ..?“
acelora ce te găsesc. Aşa vei aduna ***
rodul bucuriei veşnice ..!
*** 122. Pune pe altarul vieţii tale
încrederea în Dumnezeu şi toate ţi se vor
118. Priveşte adevărul în faţă şi dacă-l da ..!
vei suporta, poţi face următorii paşi către ***
desăvârşire !
*** 123. Trimite lumina gândului tău în
drumul celor rătăciţi … Găsi-vor şi
119. Fă voia Tatălui, iar oamenii de nu te aceştia calea ce ai luminat ..!
vor înţelege, nu-i vina ta ! Roagă-i şi ***iniţierii
Sutrele
pe
36
128. Nu cel ce zice , poate fi cu adevărat
înţelept, ci cel ce tace. Vorba este de
124. Presară florile iubirii din gândul prisos în faţa faptei ...
tău, peste dorinţele celor fără ***
cunoaştere şi grădina tristeţii din
faptele acestora, va înflori ! 129. Multe pot fi puse pe seama unui
*** om fără ca el să ştie, sau să se poată
apăra. Veni-va ziua, când toţi vor fi
125. Revarsă din izvorul fericirii tale apa întrebaţi dacă au ştiut ce făceau ”în timp
vieţii, peste cei ce “înnoptaţi” se scaldă ce puneau” ?!
în “oceanul desfrânării” şi vei restabili ***
luminata regăsire a vieţii lor !
*** 130. De ce fugiţi de Adevăr ? Putea-veţi
voi fugi o veşnicie ?
126. De “sufletul ţi-e greu” şi cauţi - ***
găsi-vei ceea ce atuncea cauţi ..! Deci,
fiecare găseşte ceea ce caută, dar, 131. Nu murdări cu gândul tău
depinde ce doreşte să găsească ?! iubirea Binecuvântării, căci timpul te va
*** judeca !
***
127. Când pleci la drum şi “multe
duci cu tine”, povara ce te apasă îţi va fi 132. Nimic nu scapă fără “a fi răsplătit”-
în funcţie de murdăria gândului ... timpul o va dovedi. Caută să poţi sta
Sutrele iniţierii
***iniţierii
Sutrele
38
37
cu fruntea sus ..!
*** 138. Când “norul din dimineaţa
gândului tău” te întristează, adu
133. Nu produce panică, pentru că nu “soarele amiezii” peste tine şi bucuria
poţi şti cum vei ieşi din ea ! regăsirii te luminează.
*** ***

134. Foloseşte-te de ce ţi se dă, dar 139. Renunţă la ceea ce nu ţi se cuvine,


nu te fă stăpân pe “dar”, căci nu îţi căci nici nu-ţi este de folos !
aparţine ..! ***
***
140. Peste ceea ce nu trebuie să treci,
135. Nu poţi să duci comori lumeşti nu vei trece ... De aceea, ia lucrurile aşa
acolo unde trupul nu-ţi ajunge … cum sunt !
Veghează ! ***
***
141. Lumina o poţi pierde uşor prin
136. Redobândeşte ce ai pierdut prin nesăbuinţă, dar străduieşte-te să o poţi
nesăbuinţă, dar să nu uiţi: darurile vor fi păstra !
mai mici ca la început ..! ***iniţierii
Sutrele

***iniţierii
Sutrele 40

39
142. Descoperă-te în faţa tuturor, căci
Dumnezeu te va acoperi de glorie !
137. Adună bogăţii ce poţi lua cu tine ! ***
***
143. Deschide-ţi sufletul, căci Lumina
Iubirii va revărsa din el ! 149. Nu te uita la haina celui ce te
*** găseşte; de a venit, primeşte-l, ajută-l ca
să fie şi el căutat !
144. Trimite gândul tău curat, căci va ***
aduce bucurie !
*** 150. Nu judeca pe cel ce te-nsoţeşte !
***
145. Fă milostenii, căci bogăţii vei
aduna ! 151. Nu asculta de vorba celor ce te
*** ocolesc !
***
146. Primeşte tot ce-ţi dau ceilalţi, dar tu
să dai Iubire ! 152. Prieten să ai gândul curat, iar
*** prietenă–Iubirea si atunci nu vei fi trădat!
***iniţierii
Sutrele
147. Trimite peste tristeţea omului
gânduri bune şiSutrele
zâmbetul
iniţierii sufletului va 42

41
153. Dumnezeu este comoara ce stă la
uşa omului. De el, omul, deschide uşa
reinvia ! când trebuie, are acea comoară.
*** ***

148. Mărturisiţi iubirea voastră, dar 154. Să nu pofteşti a fi poftit la alţii,


vorba să vă însoţească fapta ! căci ispiteşti !
*** ***
155. De cineva te cheamă, să nu-l refuzi. 161. Să fii pentru toţi, să nu ai timp
Binecuvântează-l cu prezenţa ta ! de tine - atunci toţi vor fi în tine !
*** ***

156. Să nu te întristezi când oamenii te 162. Soare de-ţi este chipul - lumina ta,
judecă. Nu te-nţeleg şi nici fapta ta ... să o pui în sufletele celor ce te privesc !
*** ***

157. Fapte să aveţi, dar bune, căci 163. Egoul de ai lăsat la uşa dimineţii,
vorbele sunt de prisos ! vei avea o zi senină !
*** ***iniţierii
Sutrele

158. Lumina de-o iniţierii


Sutrele aveţi în casa 44

43
164. Trezeşte suferinţă răbdarea ta de
nu e - gândeşte-te ce faci când
voastră, păstraţi-o, dar arătaţi-o tuturor ! te
*** grăbeşti ?!
***
159. Nu-i fericit acela ce spune că-i
fericit, ci acela care tace ! 165. Uşor e să murdăreşti, dar, ce greu e
*** să cureţi ce-ai murdărit..!
***
160. Ascultă tot ce-ţi spune omul, dar fă
ce-ţi spune Dumnezeu ! 166. Toţi spuneţi: “Doamne !” - dar, câţi
*** faceţi voia Lui ?
*** ***

167. Cuvântul tău iubeşte, când fapta ţi 172. De stai la masă, să mănânci; de
se apropie de Dumnezeu ! stai în holdă, să lucrezi - nu mai privi la
*** ce-a trecut, adună bogăţia ta şi vezi de
poţi s-o duci ..!
168. Nu risipi sămânţa printre pietre - se ***
vor rostogoli şi greu mai poţi să ieşi ...
*** 173. Alergi, aduni săiniţierii
Sutrele bagi în burtă - ce

169. De mărăcini găseşti


Sutrele iniţierii în drumul tău - 46

45
iese din ce ai băgat ..? Ascultă, învaţă şi
respectă - iubind, avere tu vei aduna !
desţeleneşte, iubeşte, cu lacrimă să uzi şi ***
seamănă din nou ..!
*** 174. Cântat e Domnul, dar cântarea ta
pe cine cântă ..?
170. Când tu îl ai pe Dumnezeu în suflet, ***
prietenii te vor lăsa. Să nu te întristezi,
găsi-vei alţii .., Dar vezi şi ei să fie ca şi 175. Tu strigi la cer şi nu te-ntrebi; de ce
tine ..! mai trebuie să strigi, când suficient e să
*** gândeşti ..?
***
171. Adu o rază de lumină prin vorba ta
şi soare unde te găseşti, prin fapta ce 176. Nu căuta cuvinte printre oameni, ci
iubeşte raza ! caută-le în ei !
*** uitaţi că slava se cuvine celor vii ?
***
177. Gândirea omului luminează fapta
sa ... 183. Slujind o haină şi un scaun, v-aţi
*** lepădat de Adevăr. Ce veţi răspunde,
Sutrele iniţierii

178. Unii iubesc mai


Sutrele mult un zid ce-i
iniţierii 48

47
învăţători de oameni, când faptele vi se
vor cântări ?!
mort şi nu iubesc ce-i viu - gândiţi-vă, ***
ce sunt !?
*** 184. În beznă dacă stai prea mult, te
obişnuieşti cu ea, iar lumina te orbeşte.
179. Fapta răsună peste văi ..! Găseşte Calea către Adevăr şi ”noaptea“
*** te va ocoli !
***
180. Când sfaturi dai, să te întrebi de
ştii ce faci ..! 185. Priveşte către ”soare“ şi dacă tu
*** rezişti, lumina ta e mare ..!
***
181. ”Zidirea“ voastră bună e, de sus
s-a ridicat .., Dar ce folos, căci nu 186. Unii judecă înainte şi apoi
ajungeţi să o şi ”practicaţi“ ?! gândesc; mai bine ar gândi înainte !
*** ***

182. De ce aduceţi slavă celor morţi şi 187. Nu te grăbi să dai celui ce are, căci
nu-l vei mulţumi, ci dă celui ce n-are şi 193. Primeşte Sutrele
ce trimiţi,
iniţierii adună ce ai
Binecuvântat vei fi !
***iniţierii
Sutrele 50

49
semănat şi lasă ce ai dat ..!
***
188. Adu Lumina prin ”fereastra inimii
tale“ şi ”casa“ se va lumina ! 194. Izvor să-ţi fie vorba, un dar să-ţi
*** fie fapta !
***
189. Bate la poarta ta să ţi se deschidă;
de nu vei reuşi, cum vei deschide poarta 195. Împărăţia Cerului e sus - de vrei să
la ”bătaia“ altuia ? o ajungi, înalţă-te o dată cu privirea !
*** ***

190. Să fii sărac, dar haina curăţiei să o 196. Priveşte-n tine de poţi, de nu,
porţi mereu ! degeaba vrei ca să priveşti în altul !
*** ***

191. Iubeşte iubirea Iubirii şi 197. Găseşte în tine ceea ce cauţi în


Binecuvântat vei fi ! alţi; de nu vei reuşi - degeaba te zoreşti ..!
*** ***

192. Cu toate că iubeşti - dar dacă nu 198. Alai de-aduci cu tine , dar dacă nu se
eşti iubit de Iubire, degeaba iubeşti ... adună ”el“, degeaba tu-l aduci ...
*** ***iniţierii
Sutrele
51
204. De plâns e omul care plânge pentru
om, de plâns e omul care râde de un
199. De plâns este omul ce plânge om şi fericit este cel ce-i cumpătat !
pentru un om, dar mult mai de plâns e cel ***
ce uită să se întoarcă de unde a plecat ...
*** 205. Să nu te lauzi când dai, dar
mulţumeşte când primeşti !
200. Renunţă la ce nu mai poţi primi şi ***
cu iubire priveşte la darul ce va veni !
*** 206. De mulţumeşti la Domnul pentru
fiecare zi din viaţa ta, vei aduna avere ..!
201. Binecuvântat e cel ce lasă în urma ***
sa lumină, căci alţii nu se poticnesc !
*** 207. Cântată este viaţa de unii, dar ce
folos, căci ei sunt morţi ...
202. E vai, de cel ce poticneşte-se în ***
Adevăr; noaptea sa, e prea adâncă ...
*** 208. Mai bine mort în trup să fii, dar viu,
cu haină nouă ..!
203. Suferind e cel ce-şi strigă ***
rugăciunea, dar ce uşor s-ar lumina prin
înălţarea ei ... 209. Sutana te
Sutreleacoperă,
iniţierii dar nu-ţi
***
Sutrele iniţierii 53

52
ascunde murdăria ..!
*** ***

210. Lacrimile tale de sunt pentru 215. Mulţi spun că-s fii ai Domnului, dar
alţii - opreşte-le, de sunt pentru curăţirea ei sunt şi recunoscuţi ..?
ta - să curgă ! ***
***
216. Adu pe altarul vieţii jertfă şi nu
211. Senină de ţi-e faţa, la fel îţi e şi minciuni ..!
viaţa ..! ***
***
217. Minciuna este un păcat ce nu se
212. Chipul tău de se ascunde în iartă. El trebuie mărturisit şi curăţit cu
noapte sau zi, totul se descoperă în faţa lacrimă ..!
Luminii ..! ***
***
218. Greşeala poate fi iertată .., dar
213. Mulţi oameni spun că rugăciunea păcatul nu ...
lor e însoţită de mărturisiri … Degeaba, ***
dacă prea des sunt nevoiţi să Sutrele iniţierii
mărturisească ..!
***iniţierii
Sutrele 55

54
219. De astăzi spui şi altădată faci ce azi
ai spus că nu mai faci, pierdut eşti tu !
214. Un dar de ai primit - să ***
mulţumeşti ! De ai prea mult, dă darul mai
departe; vei fi mai mulţumit ..! 220. De mergi pe drumul ce-ai ales,
priveşte înainte. De te întorci măcar cu ***
gândul, degeaba ai plecat ..!
*** 226. Nu aduna prea mult doar pentru
tine, fă milostenii din ce-ai adunat şi vei
221. Când focul arde şi tu poţi să stai în avea ce trebuie să duci !
el - eşti foc. Când apa-i mare şi stai în ea - ***
eşti apă. Când eşti mai cald: când te
găseşti în foc, sau eşti în apă ? 227. Adu-ţi aminte de ce ai promis - fă
*** ce-ai promis şi altceva nu mai promite !
***
222. Culorile îmbrăcămintii tale arată
lumina în care te complaci ..! 228. Adu înapoi ce ai luat, dar, cu
*** dobândă ..!
***
223. Adu şi dă, lasă şi fă, cunoaşte şi Sutrele iniţierii
vei iubi, iubeşte şi vei trăi !
***iniţierii
Sutrele 57

56
229. De ”noaptea“ e prea lungă, să
mergi spre ”zori de zi “ ...
224. De faci pe fariseul, te poticneşi la ***
cea mai mică renunţare, de faci ca
vameşul, ai tot ..! 230. De eşti în groapă, cu greu tu poţi
*** ieşi; de eşti în puţ - mai greu. Mai bine
stai pe ”drept“ şi nu vei suferi ..!
225. Caută şi vei găsi, dar renunţarea ***
să nu te-ajungă !
231. Cântă Iubirea şi vei fi iubit de decât slăvirea acelor farisei ...
Iubire ! ***
***
237. Adună suferinţa şi vezi de-i pentru
232. Ascultă-l pe cel ce-ţi dă, dar dă-i Domnul; o bucurie mare vei găsi. De nu-i
ce el n-ascultă ! aşa, te întristează, căci plata ce urma
*** să-ţi fie dată, se va risipi ...
***
233. Gândeşte către gând, ca el să
meargă la Iubire şi vei iubi pe cel ce te-a 238. Pe alţii de înveţi şi nu cunoşti
primit ..! Lumina, cum poţi
Sutrele vorbi
iniţierii de ea, când
***
Sutrele iniţierii 59

58
noaptea o cinsteşti ..?
***
234. Uitată e uitarea pentru unii, căci
au însemnat cu fiecare clipă totul ... 239. Apropie-te şi vezi de arde şi-i foc,
*** să fii şi tu ! Îndepărtează-te, de vezi că-i
rece şi nu-i fă voia ..!
235. Întoarce-te pe drumul pe care-ai ***
mers şi vezi de-s buruieni, sau grâu
curat … Vei şti ce-ai semănat ..! 240. Adună ce n-ai adunat, dă ce nu ai
*** dat şi vei avea ce n-ai avut o viaţă !
***
236. Cântat-au mulţi, slăvit-au ei, dar au
uitat ceva - că fapta bună, e mai mare 241. Primeşte ce îţi dau, învaţă ce îţi las,
cinsteşte pe cei mulţi, cunoaşte pe cel 247. Păstrează calea deschisă către
bun, dar nu uita de Domnul ! Dumnezeu şi El te va Binecuvânta cu
*** înţelepciune !
***
242. Gândul omului îl poate ridica în
vârful piramidei ... 248. De poţi uni destine, tu eşti
*** Iluminatul ce reuşeşte să aducă
echilibrul, Sutrele iniţierii
243. Înfrânează-ţi trupul
Sutrele iniţieriişi mintea te va
61
60

acolo unde balanţa înclină către


călăuzi ! destrămare ...
*** ***

244. De nu poţi azi, repetă, căci într-o zi 249. O rugăciune deschide calea către
vei reuşi ! Dumnezeu, mai multe, o menţin deschisă.
*** ***

245. Taină pentru oameni, este ceea ce 250. Iubirea este totul … Prin ea, veţi
numai tu şi Dumnezeu cunoaşteţi ... reuşi să ajungeţi la Dumnezeu !
*** ***

246. Înţelepciunea este darul cel mai 251. Învăţaţi să iubiţi ! Numai cei ce
mare ce Dumnezeu vă poate da ! învaţă această lecţie a Iubirii, vor
*** cunoaşte Adevărul.
***
cei ce vin în gândul tău, se vor lumina !
252. Priviţi cu inima prin gândul vostru, ***
şi vă-nălţaţi spre Marele Ocean
Prealuminat ! Aşa găsi-ve-ţi alinarea 257. Cale de-ţi este deschisă,
Binecuvântării ! vei Sutrele iniţierii
***iniţierii
Sutrele
63
62

cunoaşte ”Necunoscutul“. Doreşte


253. Cu cât te înalţi mai mult către cunoaşterea şi vei fi Iluminatul ce
Dumnezeu prin rugăciune şi meditaţie, cu luminează !
atât lumina templului tău, va fi mai ***
Binecuvântată ...
*** 258. Să vezi, dar să nu priveşti, să auzi,
dar să nu asculţi !
254. Adevărul se revelează celor ce-L ***
caută prin pace, iubire şi răbdare. De L-aţi
găsit, nu-L păstraţi doar pentru voi; 259. Când repeţi ceva lumesc,
deschideţi cale şi altor doritori de instinctul se formează. Când exersezi în a
cunoaştere ..! lumina, mentalul se dezvoltă.
*** ***

255. Nimeni nu poate avea adevărul 260. Învaţă să primeşti, cu măsura cu


său. Adevărul este unul singur ..! care poţi să primeşti şi învaţă să dai cu
*** măsura cu care trebuie să dai, dar nimic
să nu se piardă !
256. Adu privirii tale raza de soare şi toţi ***
locul bucuriei vaSutrele
învăţa lumina ta, să fie-
iniţierii
261. Destinul unui gând, este revărsarea
de lumină sau deSutrele
întuneric
iniţierii peste locul 65

64
Adevărul începutului de drum ...
***
de-nceput. Începutul trezeşte la viaţă, sau
poate da moarte. În fiecare dintre voi 265. ... Înaltă este treapta unui pas înalt,
poate fi un început sau un sfârşit..! dar, mai înaltă este viaţa ce trăită e tot
*** prin “înalt” ..!
***
262. Dacă trecerea unui gând prin timp
aduce suferinţa, nu este vina regăsirii. 266. Cunoaşte-te prin adevărul tău şi vei
Sămânţa dă rod gândului ce-a fost lăsat... găsi ce cauţi. Nu ignora ce vei simţi, e
*** viaţa ce trăitu-ţi-ai în timp. Adună
vremurile din trecutul tău şi vei cunoaşte
263. Când mic te afli, vrei să trăieşti prin locul ce primeşte fapta ta. Nu tulbura
timpul creşterii către înalt. Primeşte găsirea locului ce-ţi este-n pas - primeşte
gândul ce lăsat-a fost de cel mai mare-n ce ai dat ...
pas, dar, nu spera să vină cineva să-ţi ***
dea. Adună doar ce poţi lua în vremurile
ce trăite sunt prin fapta ta şi mare tu vei 267. Când poţi să taci, aduci prin
fi ..! liniştea din gând schimbare-n pasul celor
*** ce sunt tulburaţi de necunoaştere. Nu
ignora gândul că acestia nu cunosc ce
264. Când regăsirea unui loc trezeşte este de dorit. Răzbate-n gândul lor şi-adu
Sutrele iniţierii
amintirea unui pas, priveşte-n acel timp şi
66

Priveşte-n gândul tău şi vezi de poţi ca să


răbdarea-n faptele ce stau să destineze primeşti ce poate fi găsit ...
tot un gând ... ***
***
272. [...] Primiţi ce vi se dă, dar daţi ce
268. Rădăcina unui gând trebuie este-n drept să daţi ..!
cercetată şi aşa veţi şti de unde ***
sunteţi ...
*** 273. Cunoaşterea transformă fiinţa şi-i
dă posibilitatea să discearnă.
269. Ce-i nou râmâne nou, atâta timp ***
cât nu îl foloseşti. Depinde cum îl
foloseşti, de vrei să te ajuţi de ce e nou ... 274. Când Adevărul poate fi acceptat,
*** Calea se deschide. Când poate fi primit,
Lumina călăuzeşte pasul regăsirii.
270. Cunoaşterea e pasul către Absolut. ***
Nu risipiţi prin “jocul paşilor” ce este
regăsit. Căutaţi culoarea urmei ce o 275. Când pasul ţi-este pe cărare,
lăsaţi, şi veţi putea trăi ce este drept şi Adevărul mărturiseşte pentru tine...
căutat de toţi prin timp. ***
***
276. De laşi ce-ţi este
Sutrele dat să duci, nu
iniţierii
271. [...] Nu trebuie să cauţi ceva, de
vrei ca să găseşti şi nu eşti pregătit.
Sutrele iniţierii 68

67
poţi găsi întâia dat ce trebuie luat. asfinţi !
*** ***

277. Săgeata minţii poate atinge păşirea 282. Să fii ce-ai fost la început şi dacă
unui destin, dacă “arcuirea” faptei este poţi, să fii mai mult de-atât !
nesăbuinţa… ***
***
283. Ce poate fi atins cu gândul, se
278. Când cuvântul urmăreşte pasul pierde-n timp; dezintegrarea s-a
bucuriei, cunoaşte-se-va rodul faptei instaurat. O nouă revenire se poate înfrăţi
tale ! cu cel ce a gândit ...
*** ***

279. Ce poate fi ascuns prin pasul 284. Ce-ţi este dat, tu poţi să foloseşti
retrăirii, descoperit va fi în calea unui prin pasul bucuriilor mărunte. Dar, bine
timp curat ... este să gândeşti cum dai, ce împrumut
*** primit-ai, ca să duci prin locul aşteptărilor
cerute.
280. Când laşi să cadă-n pasul tău ***
puterea unor fapte, aduci ce trebuie să Sutrele iniţierii
uiţi şi mort vei fi !
***iniţierii
Sutrele 70

69
285. Când Semnul Binecuvântării
întregeşte locul aşteptării, cuvântul
281. Adună-n pasul bucuriei tale roua prinde formă ...
dimineţii şi soarele pentru tine nu va mai ***
286. Cel ce vede pasul faptei prin
simbol, cunoaşte-va privirea unui gând.
***

287. De ai şi vrei să dai, aduce-vei prin


ceea ce ţi-e dat, o alinare peste locul
aşteptării. Nu aştepta să te găsească. Fii
tu acela ce deschide calea către cei
ce n-au şi dă-le lor ceea ce nu ştiu ca să
găsească ..!
***

288. Când Adevărul spus, aduce


supărare peste locurile unor aşteptări, nu
rămâne Celui de aduce luminarea altceva
decât să spună-n pilde cele ce sunt de Sutrele iniţierii
dorit. Poate aşa, ceiiniţierii
Sutrele ce sunt în situaţia
72
71

dată vor înţelege că Adevărul este valabil


şi pentru ei ...
***
SUTRELE INIŢIERII II

1. De poţi urma o cale luminată,


priveşte înainte să păşeşti ... Când pasul
tău păşi-va peste ea, Lumina vei găsi - să
fii cu Ea ! În drum de-ţi este gândul, să
nu priveşti în urma amintirii, căci te-ai
întors din drumul luminat ... Întunecimea
nopţii te cuprinde, din amintirea ce ai fost
chemat. De vrei Lumina s-o găseşti din
nou - nu sta în pragul disperării , ci caută
! Doreşte-ţi nemurirea, prin renunţarea ta
la ce-i lumesc. De vei găsi că amintirea-i
moartă, vei şti Sutrele
că pentru
iniţierii
Sutrele iniţierii
74
73

Dumnezeu e vie doar trăirea ta ..!


***
Când ajungi aici, vei putea
să împlineşti cele ce 2. Când laşi în urmă amintirea,
urmează ! pecetluieşte gândul zilei ce-a trecut ... Să
stai la poarta dimineţii şi te vei naşte iar,
de gândul tău va poposi la masa lui
Dumnezeu. Mănâncă fructul răbdării ; de
vei sătura şi fraţi de-ai tăi, sămânţa ta va
încolţi ! goliciune - dar, goliciunea murdărită,
*** nu-i haină să se poată “curăţi“ ..!
***
3. De plângi un trup ce drum ales-a
pentru Dumnezeu - tu eşti o beznă oarbă, 5. Adu nectar pe gura lumii şi vei
ce întoarce calea morţii către pasul tău. vedea dulceaţa ei !
Priveşte noaptea oarbă şi vezi de paşii tăi ***
pot descifra o clipă nemurirea - Lumină tu
ai fi ! Degeaba tu răzbaţi prin buruieni 6. Vesteşte adevărul faptei şi vei
cărarea, căci, dacă nu alegi cuvânt să vedea trăirea ei... Cinsteşte trăirea
legi, dreptate n-ai afla ! Purtată este curăţirii vieţii şi vei vedea lumina ei. Când
vremea celor ce iubesc pustiul, căci n-au cinstea-i luminată de fapte
Sutrele iniţierii binecuvântate,
cum să cunoască destin ce-nfăptuiesc
- Sutrele iniţierii 76

75
vei regăsi secretul vieţii ce destinează
Nemurirea. Deci caută redestinarea, ce
pustiu vor fi ..! Nu plânge trup ce a destinează taina vieţii !
scăpat de griji - ci grija ta s-o plângi, ***
căci vei uita de trupul ce-a scăpat…
Lumină să-ţi aduci ! 7. Adu sămânţa Nemuririi pe câmpul
*** marilor destine şi vei găsi Lumina Vieţii.
De poţi, vei destina destinul lumii !
4. De crezi că haina te aduce-n lume ***
respectat, te poţi sminti ... De crezi că
haina te acoperă în mulţime şi peste tot , 8. Păstrează ochiul lin, curat şi blând .
te-ai înşelat. O haină poate acoperi o Nu da cu pârghia privirii peste obrazul
cel viclean, căci faci război. Războiul meu, venit-a către templul vostru s-aducă
pierde sânge şi sângele e viu. Fii viu şi Luminarea. Zidirea voastră dărâmată s-a
stai cu pasul, priveşte în pustiu. Privirea înălţat prin pacea lacrimei ce a căzut. Iar
de-ţi aduce piciorul tău trudind, pustiul Liantul Iubirii, altarul vi l-a preaspălat din
va fi oază şi pace pe pământ ! dorinţa neuitării ... Lăsat-am eu prin
*** lacrima ce a căzut în gândul vostru -
trezirea iubirii Cristosului curat ...
9. Cinsteşte pacea zilei tale, dar să ***iniţierii
Sutrele
cinsteşti şi pacea lui ..!
***iniţierii
Sutrele 78

77
12. Lacrima mea căzut-a-n ochiul
vostru şi a spălat lumina lui. Prin ea, v-aţi
10. Cînd pasul vostru fi-va alb, curăţit fereastra ce Templul Luminat
găsi-veţi destinare fericirii. Treziţi primeşte viaţa ... Zidiţi zidirea, iubiţi
Cristosul ce vă este-n trup şi mersul vă liantul, ce piatra ridica-va peste unghi ...
va fi pe cărarea Nemuririi ... Aduceţi Zidirea-i mult mai mare acuma, iar ochiul
pacea prin altarul gândului purtat şi veţi care-a plâns atuncea, va proslăvi iubirea
găsi sămânţa regăsirii ! Păstrându-vă Lui. Din nou căzut-a peste ochii voştri
visarea pentru un gând mai sfânt, roua mea şi masa casei voastre plină e
prinosul va veni cu neuitarea ... Aduceţi cu flori, mărgăritare, pace şi culori ... Iar
gând, aduceţi pace, visaţi un vis lăsat de gândul vostru - zbor de păsărele, ce către
lege ! Trăiţi trăirea ce-i visată şi veţi iubi cuib se duc - cu flori. În asfinţitul zilei,
“visarea“ neuitată ..! altare aprinse nasc, trăiesc iubire - şi,
*** printre sfinţi, voi stele în noapte fiţi ! Şi
zorii zilei să vă prindă-n pace, curaţi - fiţi
11. O lacrimă ce a căzut din ochiul roua dimineţii voastre ! Şi ochiul meu,
prin ochiul vostru, va vedea mulţime ce 3. Lăsaţi ca vântul să aducă-n părul
din voi s-adapă. Fiţi un izvor - nectar să vostru visarea unei garofiţe; abia atunci,
daţi - mulţimea-i însetată ! Ale mele simţi-veţi visarea întregii vegetaţii ..!
lacrimi vor cădea şi-n ochii lor, iar ei vor ***iniţierii
Sutrele
fi curaţi, prin roua mea ...
***iniţierii
Sutrele 80

79
4. Fiţi pacea ce visată este şi lumea
toată vă va Binecuvânta ..!
***
Să fii în adevărul tău, dar
conlucrează cu Universul ! 5. Fiţi peste gândul oamenilor
”liniştea verii“ şi frunţile lor vor fi senine
precum cerul fără nori ..!
***
SUTRELE INIŢIERII III
6. Trimiteţi dimineţii raza bucuriei şi
ziua toată Armonia va domni !
1. Fiţi rouă peste florile albastre şi ***
veţi trăi iubirea lor ..!
*** 7. Fiţi clipocit de apă şi muzicienii vor
compune cântarea voastră ..!
2. Adunaţi nectar pe buzele voastre şi ***
cuvântul va fi Binecuvântare pentru cei
săraci ! 8. Legănaţi iubirea voastră în
*** mişcarea trandafirului şi veţi simţi aroma
fericirii ..!
Sutrele iniţierii
***
Sutrele iniţierii 82

81
14. Fiţi Cuvântul ce hrăneşte cu
Adevăr şi oamenii nu vor mai flămânzi !
9. Mângâiaţi lacrima suferinţei şi ***
fericire va fi peste pasul întristării, prin
iubirea ce o puteţi lăsa ..! 15. Trăiţi prin gândurile celor ce
*** cunosc iubirea şi nemuritori veţi fi ..!
***
10. Fiţi clopote ce cântă înserarea şi
pacea regăsirii va fi peste toţi ! 16. Fiţi lună pentru cei ce în noapte
*** rătăcesc şi zorile dimineţii lor vor fi cu
soare !
11. Să puneţi pasul regăsirii peste ***
locul ce uitarea cuibul şi-a făcut şi
revărsarea Binecuvântării nu va întârzia ! 17. Găsiţi-vă în pasul dimineţii printre
*** stropii de rouă şi veţi simţi imensitatea
creaţiei lui Dumnezeu !
12. Adunaţi razele dimineţii pentru cei ***
ce nu cunosc lumina şi daţi-le în dar
pacea voastră ! 18. Fiţi leagănul de vis al nemuririi şi
*** adierea vântului va tresări în faţa
voastră ..!
13. Fiţi apa vieţii pentru toţi cei însetaţi ***iniţierii
Sutrele
de Adevăr şi vii veţi fi şi voi prin ei ..!
*** 83
găsesc, vor avea cunoaşterea !
19. Fiţi soarele ce luminează în ochii ***
celor ce iubesc culoarea şi totul va fi
viu ..! 24. Fiţi gândul reântoarcerii spre
*** Adevăr şi cale deschideţi oamenilor !
***
20. Primiţi culori din curcubeu şi
ochii voştri vor lumina “visarea” ! 25. Să fiţi o mângâiere celor suferinzi;
*** prin Binecuvântarea răbdării şi ei vor
avea alinarea !
21. Chemaţi raza soarelui să ***
călăuzească gândul vostru dornic de
Adevăr; aşa veţi cunoaşte zbuciumul 26. Fiţi candela din gândurile celor ce
chemării … Numai cei ce îl cunosc nu se nu cunosc Focul Iubirii şi ei vor fi ruguri
lasă aşteptaţi ..! aprinse prin iubirea voastră !
*** ***

22. Fiţi nestematele ce omul le caută 27. Fiţi, dragii mei, mereu însetaţi de
pentru a se lumina şi lumini veţi fi pentru cunoaştere şi desăvârşiţi veţi ajunge ..!
el ..! ***
***
28. Trăiţi prinSutrele
Iubirea Tatălui şi toate
iniţierii
23. Fiţi pasul căutării, iar cei ce
vă Sutrele iniţierii 85

84
le veţi avea ..!
*** ***

29. Fiţi revărsarea iubirii peste inimile 34. Primiţi Focul Iubirii Mele şi templul
oamenilor şi “pustiul” nu va mai fi ..! vostru va lumina din Conştiinţa
*** Adevărului Absolut !
***
30. Fericire veţi aduce prin căldura
inimilor voastre acolo unde “pustiită este 35. Adunaţi sămânţa bucuriei şi timpul
gândirea”; păşiţi cu blândeţe şi “pustiul va rodi “Armonia” peste Marea Familie !
va înverzi” ..! ***
***
36. Sădiţi raza de soare pe chipul
31. Primiţi Iubirea Mea şi tristeţea nu copiilor voştri şi ei vor fi Lumină pe
va mai fi în gândul vostru ..! Cărarea Vieţii !
*** ***

32. Fiţi mângâierea suferinţei, precum 37. Fiţi “Căutarea” şi veţi ajunge
raza de soare ce mângâie floarea şi veţi “Regăsirea” ..!
aduce alinarea ! ***iniţierii
Sutrele
***
Sutrele iniţierii 87

86
38. Aduceţi prin pacea voastră ”lumina
dimineţii“, în casele celor ce nu cunosc
33. Fiţi lacrima fericirii în ochii celor răbdarea şi pacea va sălăşlui în fapta
suferinzi şi zâmbetul va dăinui pe chipul lor ..!
lor ! ***
39. Fiţi pasul legănat de ”vântul 44. Păziţi ”poarta zidirii voastre“ cu
aşteptării“ şi nestematele înţelepciunii, liniştea amiezii luminate şi înnoptare nu
vor curge prin gura voastră ..! veţi mai cunoaşte ..!
*** ***

40. Fiţi ”graiul viu” al Binecuvântării şi 45. Aduceţi pe Altarul Bucuriei, zidirea
vii vor fi toţi cei ce vă vor asculta ! re-nălţată a Templului vostru şi
*** Dumnezeu Tatăl va sălăşlui în voi !
***
41. Trimiteţi gândurile voastre către
Adevăr şi acesta va fi izvorul vieţilor 46. Găsiţi renunţarea şi veţi dobândi
voastre ..! veşnicia ..!
*** ***
Sutrele iniţierii
42. Revărsaţi Lumina Gândurilor
voastre peste zidirea dărâmată
Sutrele iniţierii şi Temple 89

88
47. Aduceţi Pacea în neliniştea
oamenilor, prin gândul vostru luminat
Noi se vor înălţa către soare ! de soarele amiezii şi Raza Iubirii va
*** inunda templele lor !
***
43. Aduceţi îndemnul bunei cuviinţe în
“rătăcirea tristeţii oamenilor” şi răsăritul 48. Fiţi nesfârşita şi neobosita trăire a
soarelui va fi regăsit ..! păcii şi Armonia se va restabili prin voi ..!
*** ***
49. Fiţi Scânteia Focului Viu peste
inimile celor ce ard în bezna urii
nestatornice şi Focul Iubirii va face din ei
ruguri aprinse pentru Dumnezeu ..!
***

50. Răspândiţi Lumina Vie a


Cuvântului peste cei dornici de Adevăr şi
Binecuvântare veţi aduna !
*** Sutrele iniţierii

Sutrele iniţierii 91

90

Fii “drept” în drumul tău


şi vei cunoaşte adevărul
tuturor !

SUTRELE INIŢIERII IV

1. De judeci după vorbe, fără să


cunoşti o faptă, judecat vei fi prin fapta
ta; nu-i vina Mea, nici vina lui - e
vina ta !
*** nu-i vina Mea, nici vina lui - e vina ta !
***
2. De tu vorbeşti de rău pe cineva şi
nu e drept, atragi răsplata faptei; nu-i 7. De tu te legi de ce-i uitare, găsi-vei
vina Mea, nici vina lui - e vina ta ! doar uitare; nu-i vina Mea, nici vina lui, e
*** vina ta !
***iniţierii
Sutrele
3. Când fapta ta, aduce suferinţă-n
locul unui timpSutrele
şi destrămarea-şi
iniţierii pune 93

92
8. De nu doreşti cântarea păcii şi laşi
război prin fapta ta, găsi-vei doar război;
pasul; nu-i vina Mea, nici vina lui - e vina nu-i vina Mea, nici vina lui - e vina ta !
ta ! ***
***

4. Când tu aduci în pasul tău alt drum


şi ocoleşti, nu-i vina Mea, nici vina lui - e
vina ta !
***

5. De tu pofteşti ce nu ţi-e drept,


nu-i vina Mea, nici vina lui - e vina ta !
***

6. De nu te înalţi prin fapta ta,


rămâne-vei uitării şi suferinţă o s-aduni;
Sutrele iniţierii

Sutrele iniţierii 95

94
Lumina pasului vostru poate
redestina viitorul omenirii.

SUTRELE INIŢIERII V

1. Adunaţi în jurul vostru iubire şi


“mierea” cuvântului viu va fi adevărată şi
binecuvântată !
***

2. Îndepărtaţi “vălul copiilor”, ce


ochii-şi au în lacrimi şi lăsaţi stropii
visării vii a răsăritului de soare peste
gândul lor; aşa binecuvântarea va fi
peste templul vostru !
***

3. Păstraţi frumuseţea lacrimei


Sutrele iniţierii

96
7. Cuvântaţi şi aduceţi tăcere peste
doritorii de înţelepciune; aşa doar veţi
surâse din fericirea celui ce iubeşte fapta aduce Nemurirea fiinţei voastre !
bucuriei şi veţi aduna ce puteţi lua ***
oriunde mergeţi !
*** 8. Fiţi aburul pâinii coapte şi oamenii
nu vor mai flămânzi ..!
4. Fiţi voi şi-n adevărul vostru veţi ***
revărsa mereu din Marele Ocean al
bucuriei, tot Adevăr … Fiţi voi ! 9. Căutaţi roua dimineţii în gândul
*** primăverii voastre şi fi-veţi moştenitorii
nemuritori ai Tatălui ..!
5. Fiţi ramura ce tânjeşte după ***
Rădăcina Binecuvântării şi veţi găsi ce
căutaţi prin vieţile ce rătăcite sunt; de nu, 10. Fiţi răsuflarea holdei îmbelşugate
veţi fi o ramură de vis … Să fiţi un vis ce-i şi oamenii vor fi nelipsiţi de bogăţia
împlinit ! Binecuvântării !
*** ***

6. Fiţi voi o albie de râu ce trece prin 11. Fiţi dulcele gând în casele
limpezirea apei piatra, către un sfârşit oamenilor şi ei nu vor mai simţi amarul ..!
curat … Fiţi albia de râu şi multe “vise” ***iniţierii
Sutrele
se vor curăţi..!
***iniţierii
Sutrele 98

97
12. Fiţi cuvântul potrivit pentru a face aşteptării. Deschideţi-vă doar
pace peste neliniştea unui loc; aşa veţi inimile şi o veţi simţi !
echilibra balanţa judecăţii ..!
***

13. Lăsaţi în urma voastră zorii LECŢIILE IUBIRII


dimineţii însorite şi pe unde veţi trece,
locul va rămâne presărat cu florile Lecţia a I-a
Binecuvântării !
*** Umpleţi cupa inimii voastre cu
iubire şi revărsaţi din ea peste întreaga
14. Fiţi pasul verii liniştite şi toamna Creaţie Divină, apoi priviţi ce se
Binecuvântării va revărsa prin bogăţia ei, întâmplă ! Dacă vedeţi ceea ce vă place,
tot ce este veşnic şi de căutat - fiţi înseamnă că aţi reuşit.
veşnicia pasului prealuminat !
*** Lecţia a II-a

Priviţi prin ochiul inimii voastre


către toate fiinţele ! Dacă acestea se
opresc cel puţin pentru o clipă
Sutrele iniţierii

Sutrele iniţierii 100

99
privindu-vă cu blândeţe, înseamnă că
cupa inimii voastre este mereu plină şi
Revărsarea Binecu- are ce revărsa ...
vântării vine peste locul
Lecţia a III-a realizat.

Aduceţi peste altarul inimii voastre Lecţia a VI-a


pacea mult dorită şi când vă veţi simţi
plini de ea, revărsaţi-o peste cei ce n-o Deschideţi căi către cei ce vă
cunosc ! Dacă locul revărsării primeşte caută, primiţi ce vi se dă, dar folosiţi-vă
pacea, lecţia este învăţată cu adevărat. cuvântul spre împlinirea unor fapte !
Dacă rezultatul este cel dorit, veţi
Lecţia a IV-a mulţumi pe cei ce v-au găsit.

Dacă simţiţi pacea unui loc, priviţi Lecţia a VII-a


prin ochiul inimilor voastre şi vedeţi cine
o întăreşte ! Descoperirea să nu vă Cinstiţi pe cei mici şi pe cei mari cu
tulbure. Puneţi şi voi zidirea voastră aceeaşi măsură a iubirii, în orice loc v-
locului Binecuvântării; aşa pacea se va aţi afla ! Căutaţi esenţa trăirii lor şi veţi
întări ! găsi aceeaşi rădăcină ca a voastră ..!
Sutrele iniţierii

Sutrele iniţierii 102

101
Lecţia a VIII-a

Lecţia a V-a Dacă simţiţi că izvorul inimii


voastre umple cu iubire templul celor ce
Dacă gândul vostru întâlneşte sterpi sunt prin trăirea lor, făceţi-o până
gândurile celor de lângă voi fără să lase ce şi aceştia vor revărsa iubirea ca şi voi !
tulburare, păstraţi tăcerea, dar lăsaţi
gândul să vorbească ... Comuniunea s-a Lecţia a IX-a
Dacă roua dimineţii voastre nu
aduce răsăritul peste chipurile acelora ce Lecţia a XII-a
vă ies în cale, nu vă tulburaţi. Veni-va
ziua răsăritului şi-n pasul lor, de roua Dacă vă aflaţi în faţa unui om plin
dimineţii voastre va revărsa la fel şi de pasiuni grosiere şi cupa inimii voastre
pentru ei ... este plină de iubire, chiar de veţi simţi
valul dorinţei lui că vă atinge, nu trebuie
Lecţia a X-a decât să revărsaţi iubirea către gândul
său şi se va linişti.
Dacă Lumina cuvântului vostru s-a
lăsat deja peste locul aşteptării, nu vă Lecţia a XIII-a
mai întoarceţi la timpul dinaintea
hotărârii, pentru a reveni ! Lăsaţi ce s-a Găsiţi versul cântării
Sutrele iniţierii ce nu răneşte
luminat să
Sutrele iniţierii 104

103
fapta bunăvoinţei şi pacea deschide-va
drumul căutării celor ce vor Lumina ..!
rămână timpului său !
Lecţia a XIV-a
Lecţia a XI-a
Întoarce-ţi-va prin pasul retrăirii, la
Când pasul vostru simte greutatea visul fiecărui gând ce trece-n timp şi
urcuşului, aduceţi peste calea voastră împăcaţi-vă cu el; şters să fie din cartea
puterea voinţei şi renunţarea nu vă va vieţii. Aşa doar veţi rămâne vii !
mai găsi !
voi poate a-l îngropa sau înmulţi. Aveţi
liberul arbitru. Singuri hotărâţi dacă veţi
pune cele cunoscute în practică sau nu !
Multe din aceste învăţături au fost
luminate şi în alte cărţi scrise de mine,
dar, acum este o ordonare a lor pentru
studiu şi meditaţie. Fiecare capitol este
reprezentativ şi pregăteşte studentul
pentru o nouă etapă de iniţiere. De aceea
este bine să se Sutrele
studieze
iniţieriitotul ordonat,

Sutrele iniţierii 106

105
pentru a se putea asimila această
cunoaştere mult mai uşor. Nu ignoraţi
ceea ce este luminat aici ! Această
cunoaştere este dorită pentru ceea ce
vine. Tot ce este nou, de multe ori sperie.
CUVÂNT DE ÎNCHEIERE Eu spun că nu ceea ce este nou trebuie
să sperie omul, ci necunoaşterea care îl
poate pierde; aceasta trebuie să-l sperie...
V-am luminat cu ceea ce era de Reflectaţi la cele spuse şi veţi vedea
dorit spre cunoaştere. Dacă nu veţi pune adevărul dorit.
în practică aceste învăţături, înseamnă că Fie ca ceea ce trebuie să se
Lumina n-a putut fi primită aşa cum este împlinească să fie primit aşa cum vine, iar
de dorit. Cele ce sunt date sau luminate, Adevărul să triumfe !
reprezintă talantul pe care fiecare dintre
LECŢIILE IUBIRII........................................................47

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE............................................50

Sutrele iniţierii

107

CUPRINS
SUTRELE INIŢIERII......................................................1
CUVÂNTUL AUTORULUI..............................................4

SUTRELE INIŢIERII I ..................................................6

SUTRELE INIŢIERII II ..............................................35

SUTRELE INIŢIERII III ............................................38

SUTRELE INIŢIERII IV ............................................43

SUTRELE INIŢIERII V ..............................................45

Evaluare