Sunteți pe pagina 1din 179

r.

Zidir~:I eerulul, -Un<>le credin1(', iJn'tini Iii I-rndi\ii de~,p:re 00'1' a'Ul f~5t prezentate uuaUtic elc: r. Ot·c~{,1.l1,Tlldor I'3111.filc;. A'postal D, Cnl :i> ,9, Jon llllllicl'i 4 ~i 11111'1(' menl'ionalc numal iucidl!IlJlftI.

J. 01 ~C\1a alet'l.tlli,1.lm 8f~flUll tf)11Ipl/rtr'lit .... isfon·ll despf cer, &,'Ul.!; . Illal rues pI! Ql:itologia., gl'eCiNO.lllufi ; ';tudor PJlmfUc, un litlldil!!. de 8"i7!i.e~if a '111<1 rrinlrlOlI 1](> t"'·iIfl,· pubUcllltc de iDA illtll~i ~i majorital~,iI- culese oh~Ml 11(' el ; AIlQstol D. Culea, IlD. eseu ill (::11'(, a eon('r'pll,t earul en. un llll~Pf::r1~~ 111Wrgini1 III p~.nl!n~ul,lili, n, ci:l:nrl 11(II'W corro8cii, ,,t'Upri1MIC htW,fll satttlui'1ft O)lIff IM,"Id ei l,ota'r pr~1'1'lt!gi1; 1~. ~~I·(i.liim! (. '. ,)c'U mmliri !tnmWali1 #f)OS'po{lih'e,U" ('(I rcfleC'tiL olmpatiile lui J1~iitOl'ill·nglicoJe - anlrmruJelr-, Il1l11altele ~~ rcstnrlle 101'; inl' Ion IOIl'if'it. \111 t'!lllitl!ll !I.illll'-o mCnOgTfl:Uc ~c~iohllgicfl nl'iel'i'toUl"{! II! sntul Drngujj. dIn i,ru'f1 Oltnlui, It! elite ernl7 r "'~I' IM'1U1 'P~ N~rt' /II! p"Qirelea~ii f1l< d(J1>Jii.'t!lN~r .. u tinljJ'll111i t(l'lh'c1'f'in 1'rr1Sfllicii' II IrNll,twiior 16'11'1/ j S ingur Bat.

lDiII tesre noeste Luer:'iri reiese ('rt in Ltori:!, lui OlrCNll jn"t'Jigul' iI~ IIplMJdQ(u'f(f ~11i1iir(1-i.a UQIhI!l}.ruh~i, alia cum n Iesu ,im::bi.puit [a 'rnceputoJ

ort'a.tiei ~i e'llm~-Il perf"ectat mai apoi, .

POll! 11 mHIJI!.giu ] cmil'l1i1.. t'fHJI 11!1t> "It;la di91 (uatiiif 1Iil'jmT QI'j) cdcrl' iJ:(li dUI/1:111"f!" ('''~1!I(l(Hllf, Fiilrtnllll ~j ~!ffl\Tlo.tlli. ftll.lizlllli. ubill. du:pit ~rea~ /f({ 1l1'l1d'lllm 0:'1'} m,/rIW!' ('Oll'1l1il1 ~i dupiJ er atta pllminllllul ~l tlllllui i in tiro.p it UlmUI~i'iI:HI'"a or:wtlN 71,li'"tn'6 : UIlji'Hcll' deIDllmi'i. obil!l'ill'l", easnice "til.

()ns~d~rn,j; 01' llllull oTiri'inl ill t'l'cdiill\cil' pcpemlui, !;'(11111 f~le illlii'(J~a~'f,l dl1lm IJl !l'('!1II! o'ICl1ltlhlf t·Mllli~I('8C iloi H-pni, Ol"lun n' PI ('I) 11 sl (I i \1, H: tl iulsn I Hl][!Oeosmlc al tuturor oorplu'i1or (_'el'elll i ..

. ~,TI1I]lI'r1'fl.;lillilil.n14~il ,· .. nllul. - Dill l~g('l,a(·ll.' milire Do,wiiue rcieS'e

I-Im]1((le: rfil1111'f1 0 f'Nt j'H,lf (7ria.lli~ lJO'J((cfil~ dare Fl'irtap. De areca ~\].lIul m \~llhl Of' 1Jf'rj'rl:/iTI7jj ,I Ild {'If/I'IIIli, ol-ighcm/1. ti l1iUnwi de pO/fa. h~d11(lka h~t KfJl~tlfl!"(jt,. l'ouliali!J din HllOll!!.l·i c: :-..IOlU'e de ]un~a auraHl.:, dm ~ll!l'limen'Hil"i repCi8l1(', din {'~eeul'j Ifi $U('CrH' I:r~pt3te,

3,: Ar'hflrvl,!' !'!J~llli' :ti lltIJilrdr ~.etfSC. ~ Db. ~. Jutilri J.~'g(>lI1dol'(', ,('os. m O::;CIJ1.fi 11 II 1'f'P1lt' C'll 1'1'I1'Itil'l ~]1 11111111» 3 aTbOiH'!U'i eOEmi(' - b:rfidul If! l'~HlIi'tlli - ~j 'lltplirit W hll.r.{lti(l- ,'1111'1/' *i ['\1 pi"irnini1]l, pliwl'll' nllcIee \"2 hili) ~ito~gl'( morrin' t:ln' m:) t1!]l1~)!)~ lil p' :Fllrla~i iID lWIlEtJJ ee.·i ~no('Q:njma. 1] nnh~ le>genc1(' miljcll Sllstin eUOl ('~ {'luI a fol't nldHuit in Il lJi'eiil zi iie l~ ('rearea pt'uninLllIiui. 'EfOllrte ]lo!<ibU co, Sa fi fiicut IlEll"1!' d.in n,rbcl't"le CIiI$~ mit'. Il'i anum!} tli:nc.orOfilla lui. Din all'e ~egel1de mit ice [('i"'Fe ri'i (' tul C(ln~ stUnie partea irnl'l1iat· de tleasu,pm ]l~hni_n(u]ui, !Il~rl lipUl1 de piim!m. Tel'!; ll.'gendele mlti('!:! in disClllie lI\csUL el, a hlU ci ciud ollme.IJii au. fast creati, tunblau lle p1imm.t, la: fWllill1l 1.M'I'Itl'l.ri. De acerll ill 1111 IitcE:{tti distillC;'~ia .!let-a i.nl;rc ceF ~i ];Iimint, Aell!lst.a(l ~a:ta, 1Ii('ro g'Mm'f'l ,r.'€1'tdlli' ell. pi1m'fntTll.

ill eomplel'{luuJ deelemente ea se O,[.!Wl prim stTiUIl(ura lor n:!ilfmto!}'IJ~U!(j;!lli, c~lllll ftmdsoootit de 'ellflDtr~ IllI111ctUiJ;Ja ~i IluminL-u.1 de i!.li u~ fe-militim'i,

Sepatarea. ootl11ni ae pi'i:mil:J.c, s-a. I'ealiiznt in wnditii 1'£t(l~til:lIlllltl ,Be "Via'(;8. oo1!micl!i, IloW.!lej ~1l11l jnt;rc ootp\U'ile ()ere~ti ~i pilmint~n~ fJ,U ineeput s1l I!,]l~ coll;i]jero de onlin :mtrt:lpuco&mic-, ~i anurne atmn:ci mud. Ii"r~ plUrile eerell!i 'i1lCMpllitll au oooRini tl"l'l'~ J!.e p~mt1llt~" 0 legood.iti m.itic!l. buco,,,,·inea:.n!i. o:1.onselJlnat.i. de Ele;na, NlCtUl1lt,VOl'OIlC!1 :"lIWle: .,mat m't.'ii i,\iintii l?Oamlc ~i LUllll mergeen ])Ie. sus; ;prin aM, nil p:rlrr eerlu C"(t~ 'ltn~rg acnm, I'jJ Ie em tare greu . De aeeea s-en l'1lga.t lni. IlllJll1JJlErZeU sitpuiec(!f[u1 de[isupl'a" pcntrn ca l;!'L pofitanmblfi,'" 0. '!'tIdal" Famiile 1il'"J,]J~01'ie 12. 'I.1lo{tul pen.on:l~ aeeeaii I "ellil1\t en. ij,i Elellll. N1c"II]it~,·Vo:rol.len : HilI) pove'Ste~te ell dlllpli. 00 lum,~a ~·a, inmu1tit. cllil"ll' '](.illL.IJ,1.\ !}i '$Qatdc; )lel!ivtnd OM, t/,11l,ftilm Jl~ 'Pi1m~ ft~t" 2. ",OdaU\ insJ,.--.. fi~~i din pl'idno. ilnUiTl1J'lIQ,r grele, fie cii Hl'dealil pel oameni Illfea tate, fiind ap:toape - fie Soarele &i Luna, fi\' O:;lm~. ni is-au l'1lgM luj Dill:i1ne~l'tl. Nl.- ,gIl 111 illcli- lie-I" tl.e tlimlilat"~ •

4c. lUdii;il:r'i!ill i.liil'Ullii :m !'lrllpf~. - .A.tullci liillilunrgti [l"n1:l'llcru:ri:a.u 1';111~r:M ~11W! COrQMl1l' fi-rl!dtliui !jot l'Cljeedh!!tl;!! Jar dli"ill~ din mlt,mt.i (Cl\Cfe pClltru l'OmfHti 'IlU puteau fi ,dcei't Cfltp~\ii) in -V:u:i1,1l bn:duluL IDe-ci CI!lW, in farma lui primnrii,.IllU 'OOI'eS]l)uxu;len nenliJ{l:" c lor 'doi af!ri.!)(Hnrl~i : soarre1e ~i lim.a *i nici pl'i.'lllilol' uameni. in ~olHjtil'l~a lor, Iipsi-lib d'B l·xflel'iem~. Fi1l'ta\lji on) fllc\.ll dtcpt eet' tin 1)(;t] au 1errl'i~ pl'in care Wi' 'ea tl.'l111c1liul 3~borefllt c(l~mi(' Id",,".>nii asU~I, tOlodaHI ~i SUPO'l't OiWI'SC, CII,re 1I fost ntimit colonna eernlu i I. ACi!st ]_Jod ora 1PI"I!VU7.ut la· mal"gl:ni eu uti ~'1Il1~'W prin. cacre ee Imt~3. inll'1J in e 'I". CJ"'II ~(' mat s'l1fijm.ea, pelil\gii t-n.mcbiul m~b!lri!bli cosll~ic. !J.i pe poalele ee ci'iile:ul ]1e u:nu'giDiile Jlltn:{lJIli1Jllui. Pndn] usl!ifel oo.ncl';I,lu m 11(1111J,j·rivi.t peIJ11'1I llculltil m'rollrit dconreen eeL (loi MI'r-i"ofJ:'lncnti nu PUtcflll lu miJl;:J p!lm:inLill do ~uiJ ei UNiit "pl'in ();l."'ipli1,.1ll'ill" poduIni. ~i"pe ClelWll.pm pcdul mil: ~i ~ubi'{)d ; la urilW 11Ii~ca,['e a, pilmil1tuhli se ;pute:Jl'ti rope "PQ~lc-l!l" lui ill InIL,l'lli.

A c1l1unillC!l!l'C9.n~ de 'fapt at doill!"JlI e:xperimlm,t. a. u:rw:ltit pel~r etaI'"CUCI'l""uJlIl. em pOll. prin llt:it'Tea lui la, mijlo(l in douii pur\'i eg::Ue, cmlO SIt E" po'aH~ Ir=l~{, iu li'i,ll1.ri. Nt un caont dli'blu de gMici, a~'tfel ineit 'eel"ru I<H se doseh ion ;;t suarele ;:i lunn st [lll'atii. lumina, lnmea Q. Dar ii. n.c:est 'nIb lIoidc ct'r'pod care se.lliesfiic\o/.1 13. mijloC11Ull eOl'onspnnd,elll pr('(;(>.n~iilot' w.vinll ale Bi1rlral'nh!i-S(Jt11'1l 1j-i F m.mi.lwnJ !J,l niei nevo.ilol' omen(>~ti"

Din :n!ll.l Flll'li1tiiaiU P'tI_l'CI!~ 10, IlliI. l.1Jt ,experiment, ~I uleilen, 1m 'fl'icut () lJoltfi, ilil!!.:JliClf6 8~'!I.fllp6. all c1e,tm', pl'eparate die ''blajilli, Qal'C au a;juta;t ,~i laelidi;rel1 !:mltii eerullli. ~i cer,ul a lost aijt;~e.l zicUt; Oil, IJ sphwdldi\ (lwpolii dll Cll'~'taJ', tot appoR)I de pllm.il:rt. Ial" lliJl'batul-s(Ja,re~i Fellltl'la.-h,OOse plimllnu po el, lUmillJLII. ~i mc·!ilze:1,u llihntntuJ. Da;[' lwni.na lor iuci'iJ orbeD. fi ,e5'ldUfa JUt :Vl'lt"ii fr:igea. peoarneni. 1.n CTll'tnd. Flil."ta:tJi au eO]lstatlll't ifLli!:~i ('U ~i de datfla("~llsi;a cernl 0;; pn1 Ill}TVape de pammt. Oric~ om jplitea. l;iH ating-l e'll minD (laoo s ur-cUc pG () movmt,. 'intr-U»OOlHI"C aan ;pe tlil bordoi. tlcil al" Iifo:st lfm.uai utiitlll J1'[1 aI' ii lost ptio.iu!i. d~mihmre pcotru },trta1t D:lr olllliwnii au 'inm~[lut 8l£ t.lIUIII'I.'ZI.; bll1l1,lo (lm'"Ur:~(de cle~'blr in fe1l?i I!hilllll'i, Is, cnru flU all gindi F§rl,l:tii: 0 fu.JlJeie acutm'iIId s(l'ut('MI.;: ~C;i.FJ'Ja.TC ale copilwUi ~i a ffillnlltrit cerW; 0 b1lt:nllii, ootmci'lJld 00. aei:riIlii. in SOMe ca sli TI-omni dogoOO:t!; 00 ciobaD Deboo 7,vl!lilllll dm .... !uml'i Illl balegril.n i1:llln ~i illCH pl'Obabil multe alb! {\ll'l!)rtC'Dl1!1. Ilell'gtum.

Atullei. Fl!lrt.atii au ll,otiIit ~1!. l'fdic(;l OII'l'lLl eit. mai. sus. 'pen~nt a~l fei·j, do ueab:ilnaliinta. oQ.meniloI', cruce Dll-'iii illI.(ll'l'lu soomo. de ''I'rooaroOl tl1:i. f;li Nm ffu:mt,u:upl1L unel~ legende mitic~, pam1 suJpi, d:III]?!\. nlt.ele, ~ltll1;~'

sun noun <lLil[li, l'l'I~ 11(; '!t,!!tfL'r, !I'II un Iljl~t~nll bb~Fnil'~r pe elll'C 1'111 :1 f01;t Fidietlt alit elr Ollllwnii ca.\:b-inth!-l!!· pu lll'Un1\ii sil. nll-ll)cu~Ml v d"a, bin de it]U a,l' ,

!n,,:\ constmotlaceralul nu 0'1- Opl'i.t la c,'P ri»l"Il~elll l'itlk:il.I-j] pri- 1lll1h~i eer, d ii contimJa,j; ~i OO})3 ace tea Cl(' .con tl1uc\ia nit l' I)'!'fl-'ri ,~'fprtJiJlI/n'. til fond, ;11 'ohdhtlJ;:i!I, i:l.'ml in, ijaptt'lJimlnl'i (l1I1"1!:!!li, r-ite L-r pte teogonlee 8'3,U realli:1H jl1h'", lJmlJ de FM:tll.~i.. Jn 001:,1)1 lilt1. r08~ • ,n bl1'1ritu ~apt0. eeJrm~i, ~~lJiprl 1lllelC 1e.gI'I.lIlt! Ililiti(l I1(1Ul\ cerlll'j. Fi Al"i.! din a 'f! te ljapt6 ,~mt IHllla ,e"wri au fo t Luen:it 11 itldcptwe;\~I'i' till nnumit I'lil in eCOJI(Hrua. I. 'ogolli i.

~. \f;1:r.dulu I pro1r' tor, - Frill 1:idiClUI?II 'l'I'ului d, I~ p~mil1 :u;tf,el lJlci lIil uu nmi plilfl.H\ fi Min. de oaiuonl, niel (m, 1,,(' 'orot-:Ul po vil'£1:rl'ile rl'le mal inalte all' [lIJll\"illl'll' ('nl'pILli, !I-a :'I.'C~ht l"ii~I(JIIIJ, In r~ll1.ita~1l& eesmicil vl\zdlillUI d('\'inc pentru rolnif~i nil pf"uiIJl;fIr. rat,,) ee I;t'rie inuee:'lSlil prlvi I~H TlI.d,or PmlLfiR e ,; ,Tbtlulml lhrj)l1 ineh,~pllLi]'cn ]Jo]JOlul1(li L'OI1l:~n, t-'",t, gllhtl di.ull'(! llUm.iLl~ iji C", pe undc uml;ltt i bnt Villl1.Ul'il unde 111ul!'" nol'i.iI e ndrn,<l pi ala. .;i l\iullOan~a, ilUl)U erearea lIlrilnnlui c _~ iar (,il oelati\. en o,ml;lsf(l('tl1 (lulnj./·illJl' fll!Cl/f,al ,.~l' un 'od • U 0 putere covill~ihHlre" !:Ii mai departe, vi1zuuhul ,AI' demailllnllri>11Cl.\Ill.ldl>ll.rt~.!l< de dea. uIJm aeestui 1,"01 mllld slncntm eu hwl~l(l CI1I7~'lii IImi1ml, 1tIel~imu reI' .Ill!i ~u U 1J1'"r111" 10,

Yol;;rhl11'1II, C 1/Jer/i<llI 'miff .. illtt'[,."tnl in eel', in el'll'e "\'i('\;l.lies· I) "pLl7.O\el'ic de ",filptUli lILll,!1mnt1:11'lllc", sar i~L Iue coneur I1t-U, care ;;c ~U1Wtl;pllln trur-tuml ~i flUiCti nal 'lfi are Itlpta fiir~ ,,11:1.1 Mf:I.lll~ iutre c.It, 'id este impul d disp\1ta viol u~i inlW l'iil)t\!rilll' miUcc IllllJi~tI~ ~i c·1 bl'l. i~n , fli(,j c'l seena magieo'miti~r, in care tie. d slri.i~oluit bmL'l.b . .i;\, a.UL In eoc'clltill. In.ilologi i'i 11l'OPi'i(l-zi'~a, cit *i ~I.I aceen, J;cli.gioll II a mil lug-iei i'l0 pn lUI! <:1'''" ~int' ..

I" \'I!IIII'~i'i \':i't.:,llIhlillli. - VllilW~ii ,-iji?:dILlmlai suit spil'ite hllLlilllJnse ciiz,u!c din /' f' o dlHlI 'II 'N '(:lrlll III ;i lilm.l\, I) ill.l'1u'pe.nsit' in ,·uz.uuih, Uupa ('i'itLel'~. ei s-au inI1U1I'Cll(. de\·,"nin l tli ... oli, "" 'iil'tnl.lll i-, !Il'gn.ui1int lntr-o

t>afi't diavulea CII, Illlmitii "lLtn \·funl.l~ilol' ,-iihdlllmllll:i, J..Ii s-a d, I' numel ... 11c \-lllllC,,:"i ai "l.'il1:,lll]ilnlni pentrn en llnz' nist Yi~mt I1l:Hi!"1.' Ill'in 4'111' sufl ,II-Ie mortllnt U!'l'l1 sp}'!' eel', insotlte Ill' in];! l:ii lor Vazil MilJl. iLufl'ltt:'lWI'a, v~lmlSl!il()oI' dl£t'111 d~· LII 0 '1'tillH' 'In ullin, Sc l}I·0tlmni~r;i inlUt(l:t 2,J de 'd\IIl~_ . 1:' aloou'F"i:s 'f01i'hil~H' dl:! 9!) at' VHllli, l:lircfil'l:' \'f1l1l'1i tinl/ !'ocllleal,\\ de un prn:ul IC!llpHal al "iQ!ii. lulU ~al'i'll i('CllI!1W'fif1cu. ',-umilul' redaL{i, in pict'llTfi. 1UIII'~!n a lIDOI' ma$llbLil'i. a<tUI'-C 11 'Pl'ti lil' mH'!' e -tl'l1jui's' c,.pete d _ pn:nti af'riefl('. tJ1lilna "ftmil t)/)n~rnlie Plmtlf(~ Rltiul/lli', care rre 't' l' ,Ii' 'Uta, Indnl1ili. eeas tiL till imtl V:~!ll:t. (. In 'onjUll'll.tii d' nn iUIUTI!"l'lG i'ltllt;"'lIit,. !-n Il1.~. I'i'l'citl'ci l'ihl1li, s.ufll·lnl.lI)ll:nitorullli, 11b~o~;tull',illg'l'tllll,Obl;il(}l'. 11'('11111(' ~,io dell ~uC:Qtoolii llll' l)ill':lI,I.II11~ect::tt vamii n'];pec1h'c'. Vl"IlJlll'~ii - lLeg1"i{!io.~i ~i l·li, Lu pl!~m.1'i c ~l milltl!Sc paeaHl U pe (;{\~"l,:,l \·rmuui ... c - tiesdfl',ea1.U, de lW'llll II~ IW~I'I];; "I'i" '11 alb, IliicllLul 'limii lor, 'H[Icide Vlicilto*ilol' 8C:l.Jlt~ 1,liltiml Yuma tLin g In~rlii l)lt.;i in miinile 101' Iii. Ilillai'I~, Pelln'lt SUlDdttl lUlll'itol'1lJiui aemat P'" 'f! d~' Vt in.tf'l'\"iUl} tu" 1'llllJoiitillJl'. izlJinll ill Yiime~i ~,i I>oil.p,inrlu-lile pa('o;;tefl , ('U1.nti1lllilorgr;ul.li (l C(J i e a.duc 1I1'.!'.oIl1 1:'11 if, H.ma "1l;ll1iL (l C':-1I. 1:lll1i g1:('1I;, pl'utm '(':i lin n('mi i;' lit~'l t Kil 0 ITIilRCn S;in!!l!l', , 1'1]utC!]' :[{~li1l1ui." e jlll:tl~sti1 CIt I} hll1la df' IPnt!)~ ~i hlll"it elt'llI1 o(lI'cubl.'lI, Tn i"hilled·

111 ultilll"h'lhui 1}1'l'1ztlr~l,c {le '\:~inttll tl]rbnt ~i dl' Vl10i lie C/1l.l'1l ~C'l'il1ic,\ n:iprul'IILI'I' dill OW'OJ b\lhdui, "uDell.1 riel'· en "j,n,gI1l'i\ ciUiLu.<"iil ImnilJRtea ce 'j "-Il pU:i\ la llI\1aJ'I~' ill 1I'Iillil., bi>j.l'I.ui£, Il'L'a:;~n.. ,;t,jng~ d· 1:1 prim,ij pill~i. Lunci

BUn 'f 1;11 o lui cb_'l."llt l'l'il~d :lyi:pi Iii i~1I'it]l JlIJl:_t,U' u _.Ilfill ~le c~rulnl !I\T III (l'c1.u1 pit MOll bji pierRe c)Il,mp:\lu\ I'll encl \'el'tlgimu m llaul pllit f1 • bLt1m~, lial 11} vam ~ilQor V' :zrlul!mlui, car M,tl nnmat nQa,l,)t~ p l)~ml]llt SUi pl't,

·ll\uito . d' 1'1'10<, Ziu. put r It Sonrt'hli] djr;il'1Jlge; el imfe tenzIL u~ cle: (1 inCIiI1i"E' eel C;l.l';l!.l:IC1;lU, oamcni san animale, se iJnbolnuY se {Ie I fl'lJ;CUl'-I

ia;\-ole.:jIi" etc, , ,

PeljT de B.l'i(!ill rC0Iill.ti\. conc€lpt,ia d spre "'a:m~ii, ·ylluh1.hultl.l a Ilrms ndincl 'rtidi.\cini IIlIl1!'l1'ttltibn'lea ~l'c(linl"i.o~tJOl', Homanl1} Sl'llnt'!': ,fa-ttl,Imte

\"~n,l1.. "''''o],lIlIlIlul, Y,,1r.!

;\Ioldlwil·i.

r-u ur:lc1!,l! pill~ i!'("'i PlUILCll", ]}tmtrl\ ill s nsulde Yo.1l111l, \'~'in,li AAb~\~'l,e~I"u prin a(.'«'n"ill nevoia de a ~d"Lpri, (:ll. ol'ic:e cbl]ll1c n cl'\dcfL vlctimll un ttlll'!lQl' tlia,,-oleRj i .

JCllno~ .. rilfhl "'tllll'::i10)i' \'ii~(IullUhti _11 f(lSI loon,lii in prlt1w)flr~e1e: eu P 11 l'!'\iimi'illiiKtil'iI r ,1 bi,i;mcUor din Bueovinn, Pnul R>nl'f l!n Itl.V~tllf!; r :nncez), I<lObli > IOl'g<l, George Opre. ell !)i ;~lt ii au tl:j un la. COUc1Ul<I,:t 01'1~1IlaliHilii t m i p!('IU.lfih '('!"IrQ IU'(J qlll)O!ch' l'j~llFI!-Z(>ntal',e!lli'Ol1J)lhl~"\cn 11 V:~IOe.!!ih:n "(izdulml'lli. jnch.'I" 11<i!mt tIe b,VQIl1'{·1 mit m.lll !lIcD, SCOl'lllt. tie >ul)tll1 Gli!!Oric i'll Via/a 8fl1rllilll'i I"silu CIIl' _Yo II ,

'i_ Cel'ur'ill' sIIJlru.llU~c, ~ .:nl, ill rino '1IilzlllJll1Il !III pl'ilM' f tlUt!'tn ~ii-l ilJl'lml'm in lllllwatul impol' cle ('ci1u'i lJeJlJ11."l1'il, (I~1l um m ~nJ .. ~a~ar, 'a:zdIlDml '''~" pU}Jultrt dl Jliptllrt mitic in!,erl:I1 >(linn' inn e'l' ~ ~ ,~al1l1lt1,~.:

n n 'f!' ~til 1ii1\ll.\li ('{'rill }JI"}]II'i.tJ.-d,~, r nt 'll ><:1 - ·_'~'en "L lll!mlr.\!11 ~O!tte]yJ ~j ltljElii 11l'nt!'U J.ml'IIi!:mt I$.i fertili7.~tl ~mlllhlll, Ih~''lile I'll f1olfi"ll j'e/', locui d" ilitiiH" 1:1 Jutu'I,.';Jli1' Lu.i. su.cHcl.;, iniilie COboill'it ad ~';'ll III v;\~~lll]l P !llf'!] Ii m.illS SIIU illl])ie-dic;l lIol'ii cnl,ahili ~i1 \T '1;0 potnpull ]1', Jl1irm~t.

_II "~!,iti'iI 1!i'1' 1;'1 a I:('l 1I11~:l·J'.1I Uli 'i1C:fL' tLUlDina l.i ai Ce;I'W'U!I ~i I,d!" in 11.'~1Wl':, {'U "I lid in p p r Sf!, pl1l1l'8, ('it RilL! ~'Uli in 'eel' P!'in ~RJ'~ "~,.I':1rba.t~ IUlllina R;liul.ui 1) ]l~min' ;1>'111 slit ('lIll,l~ p 'nr Ie ,lpl'lutl mg~I'u Ul

351

352

luit au el elobaml1 Cl!I oobiUt& ti glUeViJe, 'li'ilc3J'ul, -rizitiull. clo~Q3 C:U pul! eiiDrue, lUl car mat'e I$i nn ca:!l We, CTUC.oo., ooasa, OOeJ.'8. plugul, ;a.rh~Eile Ii! plcl.'!I. Pe. drum ( •.. ) inatm po Uei!!i'i.,..1 C'rU(l$l.. ~gos cUlm II dia.volt.ll, ~l ol1lMl Iji mad !PI ni~ IlD.3 Me:! dOU~1 se l~ ]a har~Ii,. ~fu.'VOlul, ~ di lbll!g6 ~ rlCQri;p~om, dcte dlfUm~ ~~. l!A ]m.s~rpioD~Ull b~u:ml~ umul·t!d !;II M.~oIUi !iotas. Omw, lD.81 VlDJOS ~l 1il1&1 1Ste~ Jll1.'1 tl'blti la p~mint pa Ucigl!:-l GnlCOO. Dracul, 'I"l1Im..du-s'e r!l.~m, l~i chad inItr-n.jutor jlvmele. D~'lI' ·crUII'll ciQbanul apiIle-l intfi cob'i1ita ca. si dea. in b:ili!lur, ae yilinlala.Jltele din. g';ilef,j, illti:nzlIll.m-S(I ( .•• ) en Q patiL pa tot dmmul:pe lU_lde.1;1. ~.e;rs; de ~ un CflJ1-.1tt la a.1t.Ul al cernlui" Dim aeeasta de la,pli6se vade ~l Ul pe eel' '~1 )JQ;n·tll. .Ilillmel,(l do 001'114 lo.pflll1l:i. Ia.r bal_ mm a. rimM pc 10<:: on. ca.pul

t:ril'it zvitcollildll~se de 'dw:ere. 'l'ota~ ()J III po ner. Ci:ud SOOt]liO,:tul! vli.mll p tilpiD11l1 Om] dedesnbt ClilDl ~l intuille gllllll.'elecerlnd :ajm·tol'., plezni iiexea III 'Ill de eiud.it li'i rl.ma!!e .nei:W~cat loc:uhli. Ursul,. ea.:re se a.propie Iii el de draa, 1'l\mase ~i el inc:romenit peloo. Boll, de Is. ·ea.l'e Be speria~ l.ar clnd au sll<Yiliprot-apurile, boul diin hills cil'mnd Spl'S c.ea.la, a.u frint oj~tea earelar, Celel.aloo 'welte e-au tisipit :prim pFejor in tOiltl. li lD:v~ea1a c1intre om ~i .£ oou:m1rUl. De a1i1mci, au rli:Il1a6 pe oor toa>t.e dimpl'ejlU'ill omul\1ii ~i at dill5vo]ulni_, iar dla.;vol-ula riimas. sti1Ctt ~ii z..f>Tibuli~ 00 'iiibi& S0IJil1l zare~ pe car. OmID Uilli se VeaG f3J.Jnic ,,:1 miJ1dm) 00, 'un ~inIitor (fa 'Wlt:~. N·,_ ajuns pin§. Ia. DtullUlezeuj e totpe d,rmii, dar :are Diid.0ldea. ca. va IWUB~e odlttli !IIi odat!l.; ~i ci Dumnezeu, care e 10m ljIi dr1lPt, nll-1 ~a. lli.slb 1llit;a.rii, ci-.~i va in:toM'OO 11M." .mila. apropood iad¢ 00I'lll de 'P'.1mrnt"lil. 'Legendl!: relntOO0!. dioua.bpw mitioo Unpottante, in pl'imalll'lnd t11'am-e4l;a; cr»' a.u.ft'u am imp~u pelitru G tmpaca. d't>i",itCIw .8'!UfJiil·atd 'lie oamen'i !1i, bt a.t doi!e;a,. l'ind; expli.oo". Is. moauI nalv, !foJ1ma.r~ constelo:~iilor consem:nate in hart4 tratNJ:itmaUi a, C8J'ulllll ·d.espre ca;r;e 'vo,m dismrt31 :i.nda.Nt r:na.i pe lit.Tg.

Lazar ~eanll u; preziDtIl, _"elo1111 ftsnen&ilUlilor aene:rieu eu ~j1Qtorul. arflQl"l!l2.~,: oo.m. J.io. DesGl'.ie dQWt ba me tipice d.i»tre !lar£l1®ul de PelJre IpiresclLl menU. si:fie men~io:tIItt I'lucctnt. E vOl'ba. dew :pom malt, c:resOlllt in ruijloclll Ulloi grltdfui, de DUI. se voden 'Yiriulfji. mmeninll C'uteza s§. ,8e UI'(,' in ~ ,e.lI!trll1 'cit a.voo. tnme~l1il,llet~. ~lluneoos.lm!p!i.mtul.M.de ~tire ell '~a. Wi In.wiitate ~e impl!d:f'l 1).1 pe mea, luI ceiuli 00 'Va, mea tn'll'irful aces ill. po.m., ,A I!i01.llti Zi, tID eio'Olbl~ nwnit p~~~ eem 9. ool~ll!ri d.e ]lrescu~. 9 :e~e de vin fil9 barde !)j, seem Gind ajnnsela. Vt?auHurb.:d Siena e 0 bard1i., 0 tnfipse 'hi cepae, minca, un co~ de pteso~ ball uti pa.hsr de vin, s wei!, mad depU'te i~ ~ maJ. dlep!lJ'te lnfi{!S6 pe :riB.d cale 9 ba:rde,. mine!. Gele 91 ool~ de Pl'esc~ \Ii b!i.u oole '9 pa.~ Cll-vili ptn~ &ctiJrl. ile Vintul tW;bat. Odai~ ajlllllS la. coro~ n:re!I., ap()l El$lJe pe eriLcL pm.:L a.j1.WS6 Ui; vi.d, undo em 1IlII alt «lri~.,. ill unel zine relle ~i 8~te, ·(!lh~perita, care. pentm I"A-'i ~.nci1ooset4Dmlli, tl puse Ia.gre]~ OlJunGI,.pe GaTe Ie inilepllni eu iOIjuto.ruJI UI!~ fete· frnmOY6 :~i aJ. unOI' fltptuI:ii tl~UI'II<te .. 10 eel" din urmi fugi ou fa,m ca.l'e-l a.jlltase, ur.~ d,s zilla. I'ea.· ,1 atup& multo peripe~ii mir.ton10!l;.~e ajuuse.rl!i pe p!l.roint Ijl S6. oununa't"A..

13llli_mul m:iti.o mentionat ·de LarA!: SMmeaw[] iI,ssm-i.e 0 ooc.enmlUl.O in car<e nu se l'em~ int:r~"'!l, lwne cel.estlL, care tLii~to bl eele 'l sail 9 etl'I{ri 1leglJ1a'!l.l eJe- a:rlilarnhli cosmic.

Intli'-o lQmloII& ·coUIi.(mlit!, :;;am&oismww,Mireea. Ehil.de trlOOe in I'ensm citava Nun de tnC8MjunfJ 8matioa "lin eel: :lLSce>D$11Il1&i; rimaJi, pe I.Ill taroore-stll]? ooreso pentnl a a.tiinge cerul eilAcal)ul 2leilot· asClnLSlWlea. in. eeI: prm lntel'Dl(j(llw C!1IJ'C'DDeuiuli I}i uscensiunea. p6 W1 pod san <0 llaarli..

353

Uncle aspoote Q,]e (llviDiztt;rU <:erului la. l'O,mflini sint scoa G 1n mdlm:eA de pa.rem.iologie, de liiiplllde miti~ ~tcle de coliDde m:i(.ille ~L a,1te1e,spte a. an nmi vo1"bi de bas.mcle. roiti,ce.

tn 'toMe ma.te"riaJeie mu.ese de emo,gra.ti, folclo~ti, oc.i.ologi ai col urIL ~i aotmpo1ogi cul~u:mli, cm-ul esto caJl!'icat ,si.nt ~i este privit in 'IUlt;i'te~ em 'PamEf~tuJ eJi,;rt. Cern1 r;>fiDt &lte ~DBideJ'1tt tl1sl1. de na.tutl\ mascllllin!, iru' llrutnintul del:latu:rli. femin:ioo·" Comlni ,,,£rnt j se ma,i spu:ne ~i OllTlll T(lUi - jlllJ.' p;tml:ntultti sfiDt I?i Pli;n>&tM lli'a1nli, 0110 dLvlnit~te eelesttl, Oel'lll !l'1I'tIt pM'ticlp!'l. la hier(igm.nia lui en P'amr.~t'Ul Afa1l'la CfI, rll'lrlnitat t _ tori.

_ ncepllt C& 0 d.ivmit:ate muscnlina., 'Cernl 1Io10:>t ~i este repre~elltMi plintl'-o fiptu:ri m.i'tici\ antfopomorfal, invilZibilil, ale eire! membre i}i IJrgane umpln bol a rlzi'IJUa"

Un eollad iJlliblioo.t de Sabin Dragoo desprie CI.I.IiI'l Qel'1d, P:caklcobo:arJ. pe DMtD::ni; (trnnss:limbolillf!lt de Illioologrn. populM 01'~tin1i. In D umnezell},iJlCMcat eu t~a,te IIltrlbutel lui eosmfce, redate lao s~ umanil : .1~·11 iie"i~l voi, roari boieri,/ de vede~i pe D1II!mleZBIJI [Cel'ul i;:fi:ntll cum

• ohoati de frwnos.1 de frIlmOS, de ,cu~os '::!tscari de Luminlri,/ ClU-1l "e~mi[ltpina-.n .Pi:tWnbl ~j ae larg i.ti ju:r p' • t., ])a,r ill SPIt-tie !j,i in p1Pt.' :!;c:nisiL-;i lllIla en luruina./~. soMe'le en tl!U,e)e. ~ tat' din liimpl"'n u.me.L'cif scr~i!!int doi lueefeJ!lei.j 1.'lir in jos tdel mineoole,/.aol'ilIe-s ,stele m'l!;1'UDJte10 ( , , ,)" :!:G,

FaraJ.el en pernoDtifieal'ea. mJitiCO-Cl!'~tin1l. a. Cel"nhIi Siint1 lliie'rn>ln:1lro. pOpUI]lill'ii. mai pastreaza ~ a:minmea. eel til>!L 1:Iria!tuZUl Oarilillliln>. Dup!l. (I tnterpratare se.mantic1i, pe 0al',e 0 m t;ioll!i.m 1mb r zervi, llumele Oa.ratman deriva, din s1irll.'Voohiul CeneS' m(lnU<lI ~:', Act ~ Caraillum iiipare intr-o legenni P9jl(ularA. littn.\tm'izf,l~i d,c QJ.rmem. Sflvii-. Cali'aiJnB,n e i,e un " emn a1 tr:lz.net1JJIII.l. ;~ii :fulgereLor, j;nd.ecAm)!' mllI's ~ p'nto,rni(l al luumi" ta, h do)1l1ta 1m die 1J) deaooperl. elemeliltele llrehgiei eosmogo-' ntee a IJemlni fji FirWJltuhrl"', Nioolae Dem;u~ia'ilu se l)e1erli lD, uncle pref1llP11$ $i1l'l'!llaC1'6 11leoali'ic6 ale hrl Om}s mlQ)'l'lS in Ca.l'P&~4 C3>re poa.l'tA illume !ll'oalee ale UDOl' zeitit-i iiooe, Referit.or 1& iipoteza. :aOO8w si:mula.{']Ie us}ine ci "dHerl~i mtm~ ~ideaJuri de pe teritoriUl vechii D.ac:ij, OOJe odadl. au fast; oonsacmlii a.ees~i SUpl'0We divlnillil;~i a. Iui O~ ",.atlU8', l'oai pooill'tl!. [me.a] nlil.IDiin1e de ~an ~i. Cmlimlm"~, .Nurni.ri ~ daM pentl'u iPQt~a. en'l'lU~ata. pot spune cava, pentl"U fo.mAoo, dill Oa1i"J.1!a}l nu mai pli.!ltl'~ declt (I vag& {lmllitire san ,semmifieat;ie miitiel!o il!J- 16,,0:00- dele lor.

Cernl TaM este oonceput de ,mitologia. poputa.ri cr~tlni ,ca, €i 91U" tOllimill a Zt,oi Du1ii'llezeu, tal' introoga. IlI!.turii~ ill d~plinitatea, ru spee~~lI.: lutl) ca. sllij'lorrul ue:stei Dietof.limii; in~el.eaalL pliu eodifiaa~ ,alegoo.El.l ~ s.iJnbo Iul cel"ului.

Prin cultOleernl1lli au tre'Om6 s1:I. intelegem DumIJ;i reapootail'ea> 111l ea, entit:\te sacrii, ci :~,i ~ell'3il!ea. lw on, :pmonaJ.ita.te mittel.

Despce c,el' nu tT,ebu:le !Ji. fie pl'Orel'lLte: imslil~ bW!~ernii, ind~ <lent< ' Cerul nn trebuie il),voca.t ill sprijiinul unci n.etegiuiri. ,liill tl'eb~e lUuew'l1!lili a..~ cum se afirmll.. eiI" dacu tragea.n ~gElt-i sau M'ldea<u slL1li~e sp're :111)1'1 pmtl"U at_ pedepsi caml,

V'enexmea. ce:rnliIi 'incepea. eu 1!1t14h:inll1'ta MI.. ,ce:r, eontinll.5. en '1~5- C(lI"M 'P1"O'teeJ:iei. Il milirturiC<i in S]l~jitlu1 UIl.ei jlllt1leM~ ijl :sfil1ea, en jur{k mt'llt,ul pe eer,

365

Aeeste a<:te dl;j ,eredinp:!) in sfint-enin. 'CEU'Illu.l lUI !ll' I'i lost jlOSibiJl'lt dncit cer:u~ ar fi fost ~ODcepU't. pm- ,1 si.mplu, lIIumai ea l'ltitat-e ooeri de ord:fn rwtic. A trlilbwt en. ~ s!!. fie PCfSIlDwcat ea ilivinitaUl' de ord:iJn, CQ~oe:ra.tic, ell atribute ~ iwlc'1timd prec!&e in panteennl llliti· I'll r mii..nul1lD"

Dilltre.IMmele de. ~t alB cern1ni car au f>\llll'avillli1lit pmtL in pro.gnl 50001ulm DOStru mmI~lJlllllLm clte:va. mai enmificat:iv. hi Oltcmia. dell()lll unit C?1inil.'itQrl lIDlbilrll de nul - tl ell o c8ltl~a en :tp!i. lleinceputi., S .opmd gazdel6 i:1~ '~wmele. {'~l'riinvooin,d I».-pre:s :protee~ia sfillt~

, eerulm !US1lIp.!"a cnsei, gospodiIJiei III ogearelor cl.

Pl.lmBl men{!ionea:z! dfl!c1!fdfIT a, ct'TIIl1Ji in allllluite zilo din An OOD8idle.!at~ s~te, l:ai £(Ilstiltii !ji ecilFnoA'lui. ~:nU.llOO M'oo, !oo·1l.nl!Orl1l01l.pt,ea, alteol'l ~UQ: Iloaptea de.AJtul ,:,"111 l'il~tl. 111 Gem:l':!'! Ij.i njUDul 'fL.. ~U:llulul~, zm:a d:~ ~obq_tea.,z{{. DeJlc.buleres. cerulUi era itlll!(l~I«I. de 1lllcle I.nttm .J~il.1 :mira~n(]lJ!3;Se •• ~B. Anill11 ~ou 'v()l'b~1tI animnllele dOIl1.e$t;ice ders.jp'l? viJlt;a. lor e~ o~enll ~ mat al~ en a.til"ilili lor. Aninill!l.le1e ciLpMind ~ de. ~ vol'l:lIpe m~eles~.l)ame.ruilol'. d!ivulga.ll tW.ele aspooaJe tile tin:ll];w celm . e a~eu1tii" siabilit de a.ltfel la :na~tere de nrse, D cWderea. ~1l1i de $ n George d!J, '})uterra pomlilo,r tineli sau fimvi si i.n:fiorea.~ mll.1 d~e pl'im8.vam • .Atl:meij - ,copacli. se incllinau", pleewdu-$irl!lltele ,UlIec)]'J pi_nIL IlL p§.mJ;nf;. _ ~ ~lindca. a.eest momll1l.t so purea ag;t*a d.~. "Vhful lUIUl GOll~C ~ Jilutea ~[1 zv..rlit in inaltuI c~!."olul, unde aJUllge& In. pnmnl ,*. Sa putea pllinbs. lII. eel' p!:n:ll. la marginfte lui ii c:oili-cn;i de pe poaJ81e btl pmtn a. reveni p.e plm.int.

10 ru;~ta PViP~ ceml DIU pul:e:l. fi vdz'ttll de&<lhlztndu-se d oit d.e .. oamenu .• C3.[6 Cl',Cdellill :in 9~1Il&, cms'eiti.~ mi~ostiv:i. AeestOl'3.j d~~ ~~t!l3,.1i. la pl~d~ •. rn_ noaptm. san ZI,~a. s&t4, Ii Soc a;m-lt.&U IlIlIl.'l.D:C care llre-v'e-$1i~u. eVCXl)mentW : ~I!O doogii,l'Ol}!e" sa.u ,iWl punc,t I:o:;;n" pc CIll', 0 rnl'4 de SOaiI'e cai'lilld oblic pc pamint. Imtedia;~, se, desllhicl!ea 001'1lI" uneclr'i cit un pe:t'V~ de fereashtl, altool'i. ~it '0 baJItil., de Itl!ll:lffi!;, in OOI'e se zill'CI), arbO.rele. oo,,,~c III splend'olITeoa lUi priimo~e1i,. sub I!mle forfote:t~ (I~'Villllit.-i.le metamoIiozate in sffu~, S2i1l. illferlte aioo. lie Ue lIU~ce I.Il care s(i.Jlpi 'trebUniau san cUmu in. eeI' en Dnum z u ..

. Cei ee asistan ]a deschiderea. CQUroilOf, care dma. neon I.) clipilil trebma.u si eafli In, gSiDi1mchl, ~\-~i exptimel 0 dorin~:t ca.t'e sii. e indeplineaaca ,ime<lJia,t. Tudor l'amfile in.yenliatiaz~ 0' PlU't<e din povestidle despre dea~hil1:~ea. Cem.l.~" I;~.¥~d 'i~. eviden~!!. aapecUla IIfl6CGot'ice ale e B'11,i-~'U1, 1,'I'Itur. ~e obwm soliru'liruItl.l de erno~ie iji din graM. ea d nil ,S 1XiI(l _ o~ urucl!i, ee ll se oi@li. au poatell!:o a.tit de mUilt Ij.i dill oauza. infll tI 1'1- ~e.i nefas1ie, a,mgerilo:r negri'" care lI!4ull3'upe p:lw:ti!.t In prea.jma., aces~m lilO;lll-,ent, £o~w:au pe dos eooa. ee gind:i:sen\ -bfne fl-i se m$el~e ,ei ~ lindepm:ures.. dorw~ei lor er·fl, al:lapoda ..

_ Av~., ca~tAt(lri.l de,. OOlDOri, ]I?tiii. ~Ii:ropi:l~ ~ nefelicitii ~lIoo:rcmJ ~tfru. s.lI"~l schimbe destitJul, &'I. unprlll1C noroclll:n.i lor tID alt seas • .A~ lie iaee clJI. min1lnea. c1oochlderi"i cerullui a. doyedit de cele 1IlIa.l multe 0'1'1 0, :t? 0 pedeapsa pmtru la-CIllDW, b.l1I,pli.retiii. i,pocritii, .nooinstit;ii care vor

s5 0 'b~i:WI>, toliul .fit:ri, mllD.~. - --

10. 0!llolo!llia piritulllii a e mini. - In legituri!i. en ",;carm 1'8 ~um ca 1r~~h~r~ "~itiOO alr:iif)eche in.. OaJipa:t,ii l'OWW se impune sa sublml~ senmifl a:t;uJ. aeCl.l!liei activit~~ spirltuaJ ~i cOfiSecm~ele ei e noltlomfiee Ia JTQmam.

356

:pc ~re .tel e -11lrnr¢!ol':, ell! a,u Jl10at aoo.IRfli 1."01, (]Q lo~W'i SHere de OOIl~(lt ea ill1I'initaiea. b Jl.I'Ig'UM ~rn se Lhlm :pdte ilUe;s 1;'0 I.ncinl a saQ~e. m'umtellti 9.'I!l'aU "'-[~nni nrlUce, a~tepta;u hlcrcllllliiijJ mirnnfl.Ri.!WOFoia. de 1<1'. Gmai~tea MWlealului (',sle in 8:ceastlt plivm~' un model dae de iILeinti1. SIlcm IJIl 0 C:leMti do muntt.>.

- Urell-tiIei!olsLilfiaJ.c'lii eehWo;'tiale pc mlUlti ruarcau simbolic 0'8CIl:lltB"i'u'lM pW10diliel1, m1{Jici ffpre !leT 3. !!teiline_io~j]or; ill r-rlil1llla ell pont:Wi ~ d\.p eteniUe lor mlliw-e. Am Ill.omit atunei lW{f(llllenis-m ill'lSilllenfmlca,re uro5 spre SHU ill. ear.

- .Acest CuI'l.1a:-cl ~ ml!lnenJul'l~i bi~J)ir1'I-na~ in .zoncle nmi a.poi D.umiite

.,gun de mi'~ ca,pi1ta Oexpre:&ill lnitjol1i. 'in M·tul lI!lI'ioillc 311 tliml~mii until mesager de:pe pa_lllm.t in eex m, nutl'cle zeu .zru.mOXe8 pentru a-I rn$tiin~a, de ceea 00 se pe1il'ooe jos in t-ru-a. Dupi,Hef@dot, ctlitll se:rieI8tol"i~!;-ll dill. B·eootnl al "-lea te.n., ua 'Ullih' utllt m, tiJ'Up~i suflct. mil'i-at anume in m'i:s-i\lli@'3 00 i 8~ ilH.ll'edin:~a de rD:!ill'ele ]1l'oot. ~i 00[0 era. feLiei~ Sit 0 m;jJ;l.1plinea,llc!l. perteet, se lllls(l,:?;v'i:l'1it m 8"UfiI;i, pel1li"l'll :1), rluo~ mesa,jul ~II eel'. Br~ in a.I~i terIll.em, ~m aBal~ a~ lllJl'lilui l1l'iJ~l1'-ml drcjJttireili1I1,:i03, ill ]l.!llllelC ,corn unUliitlil lui etlli.ee.

o :llri miLl'tmie impreslonnntii. reflll:ttonta la :&-Sfl1t111 cerlllui pentru ar;ela'l\i soop I) prezintit Polya,mas fIL seooFu] ill do,iI.oo al 0 . .1:1. iii. lunr;a.rea. 8trata{jMl(JlIa.. ,,1ii Ti'1lcia. 51! afl&1l t;l11,nuile ceoJ:1eruI6r ~ siooboi1cn'. La OOi!Sf;ea.ent obieelnl s~ :fie oorua,n<l!anrtJ de o~"i })l'OOW.i I'lci~ei Hem. Se ,g'lses la, ej Uli;! pl'eQt ~i {:oUl9.nibliU nnmit Oos:il1gtl-s. 'l'l'aeii nu-I.1,ls.cule$u. Co!>i~$,adlllJi, omul\l-ime de scii,ri lilmrld<f: lemn, ]e lJ'llSe oo,p lao cap i}i B6 pregii1efJ· ,1Ii'i. SIS 'Ure8 ta ce" Pe!lb:'iU a iIlrvinui ]Ie toraffi, ]n mta- HerM, ci nn Sa supun, @Iml gmt ,ej .flira. .. Illililt.e: ~i prost-:'h~_a(;I, LmAlii ~e .!;~meau, !ll1 au ,oo.m:,~ 'c:o .• ~ntu11ol' ,sa.se -W:C0 h1>- Cl!:r. Ell il, ~ 'l-1 'il JUn..m ascrutare 11.1 toa;oo Olte D,e va, poruncP' ,!3. Din ac.ea,:;til l:clit'(;.-U:·Il, nil Pl'Qcedeul Dim" nllui Cos:ingas de .,j constliDge snpu~ s.'J.-I ru;cuJtei;J.e inli&es~>!I.cl.,!li Oletlur{cu. fn a8oel~~~ ~a, Zl'tl ~iiliscu~la.m;[lrellli proot ell zeul despl'e a'llpu~ii lui, o;w-e:in fond este

snbstiliuirB a. s;IAlriticiillui UleJla.germui c&ttlm l)rillJ,l'·u.n si:niLula.cn·n de Qascensh:rne.

Numm PUVin ooltcLmlcnUt, pentru ima;l1ell1.111Iaio!ijpi.dtual. OOI'e. m;cl\ Ill. e '1'1' este 0 aJti!, IHll'a~hnue (I, InJ Hero(iot; : "AceeU tr.lci Cal'(j cred ,Ill! Znmol· xis, 'i,"d luna. fi 1111g~7ii, trag ,IJM lJi1ge1!lj'IJ ¢'II Srlll, 1I]lI'C (l6Ir,!li a-lJ1ffi,i:ll/,(i, d'i·,tl~IJ'I:· 'aiM 'COte ];lw\,oaeii aecste fenomcne,tleoa-rece ei crell .(;1\ nu e:dlltii. UTI all, zeu ill afnhl. d'e al Ior" =><I,

z.ag~a'fea etl'·ul'Ui f.-n,tl.OUr{lt ,H a /:wlg6l'clorztltlui Ge.be1ei..-1:s. <lo fo-st in· er~ pr~liaHI. cs 0 amenmtal'c (Heto-do:t), sub forma unul ocL ds (rIIU n. Ceea, ee trelntie subliniat este faptwM IHitetl'linJllre'lIl gtlfJQ'l' 11111 ~- PUfOOI p~t_fece decllt lltlll1:U ritllul : s:"tgetll.rea.. IlOTilol' e. 'U1~ i'tt 1nag-~'m,iMQflilJoonforjn en. tr(l(lif,ia iWlfrm~l(i gftioo, nu (I ,e:x~ol..te neoolltrolata. a lll.lIlor oredi!llciOSi reV'ol.~ tat;! pc zeul 11)'1:,. ill tin ril &I. C."Mb'it1g1l'r1l l!. z,(lruui l-utnetclor Il'I flllger lor. &Jgetal'lUI., du~ not, elill!lIDiU IllHI din 'fo'fluele rituale deoolmb'i'llgore, dill multc> alto~le, FEl CIl'fe IJJU: le IlILl103.l!,!iem (!J,i J!ooba,bU n~ Ie VOUl mai putea. cun,oalj:te), -deSpre ,~'O·Mtn:n!lrr-ea zcilQl do di1r6 ,oa1Jlmt-t" lamd tonne acilesca. brutale , . plu'ge;r:ea iflo1t1or, iliLtirnal'eo'l templelor, proianarea. Ilacramentelor eee,

In:lg,nell,tn] bIos-piriblll!11 care ltrclL apre eel' 'trece dincolD do 'e-cest:rele cosmo:sului '1jJi 116 eon:flmdl§. en C-Olllllosul., mai estill rruev!!,!; ~ de Cl'edirnf,a.ln. f'lmC~IIlJlOO 5a<i:rl\, 3 Wlfd1l11L1f wli7'ifi6 ca. age:n:t al eomooiclll'li ~i au derl:vatUil

1ml C010-1111G clN"lll~j'~' --

Kil)jIli!olli;cazili OOi~(:I'I.l·fm,D.!JC('Jld@1taa bUllDrmtuhli bic'5lli:r.ituru ~ OOsnllQ-S. Emdul mmfic l(!agi yd.mintml de eo~mo!>.. . 1 l"~dlI.em_il(l tirlip~~ m pii~n~ trunclll.ul :in!ip~ In ee:rurij inr co:r!)o_na,t~'elIld dincolo deeaul'l, rDtiO~mOa, bmdlll dev:iEe I'D 'id<liJgrama miM~giC'a a, dQctrfneiex@'t.erlce OO1'Ope'Jl.e, en.r,e !u:pr'lml!o _simbotul 'oimlOoogilJ Id 'J~i;'IC(rrfi '~18(fe1j~enM .('~t!!#, d,~ .7J~ :plIDn~~ £7.1, jlOS-~oo8" ~~. j[ol"coloall(.l oenjlir~ en. d!~va:t lI:Jeatnr al bm.dllhu CO~Ill.1C ooprezinlii., ti'lI~iChwl Ws.rUmllrlll', mauca.i:I eu lmteri ru~gioo·mjtice, .A_CC3t-t' ideatie ~-tIJ I;rfI__iD,l<mls :l'om&lilo.r 'in BI!"r1oada f~d~Q fll"'lluDele :I.I!On~eDoo. Iltillmode OOil£i.dernte de nOl 8-t~aa~Il,,~e (sllUpu clchilul Chien<lnmhc, ru. e!clului vicru •. st.ilJ!iii julltijiaJi, pTofUacticj ~i fWlIll'ari') ,~i plinsimu.!acl"cw 3.cesicm (ID'ueUI1,. ruglle, mt.cile) ..

3:59

etru GoI'lllU'JJa!)1)1Il, ~t IUU!lfui,e:'t aa. lu i,tlu~i~' e1 miti'e;l cqlMna nEl/fir,· .,itiia I~ Bra;nolli;! a.. optmtt (J mutaJ'it: Ism,,'icii. Inapmtl,du-se din np.re7.!mtiM"ea 1Jm;pt1crdMIlumttnt, a. coue~ut ",0 transpun& 1a. earll. monum~ta]u. a nnui g,i'g&cll tic Illi5Jp al Mar!dlor" . lSi·mai_ depnrte" ,03 in ,6lloota, ei c:o!mIJJ,lIIo :uesfu~iti1 (l ViM ~, dup-l, ,chia.r mi'LrtlU"'isirrea. liui 13I&lc~i. w8en:mm " parOOru!lentei el!;Mlftl a, generaWiol1 a ea:ror d:a.tol'i esoo de a crea.ftnL 'iDeetare, Ia LlI1 IDVW o11'l1m'al to; IJI1lli 'hlatt.' :III. l&r Mtr-eelll. Elliade U r ma:rca tn :l!:in1boljsmlll coloooei cenl11li oonce.ptia. autohwDUlll1i de "ascensilUae !lipl'. un, (tel.' aI co&mo onillor arllat iii ptimilih'e', fi:t3Jt3. in .. credin~ caroote· n. tie.a c~'Lturilol' me.,"1lHtioo (milemiullV - ill 'i,e.D.)"", idee ce () ~s.im 'traJll!s.imboliizu({L in colOllmJ) t~8ftl'uij'd, pretext nl "rt8c:emsiurri rea tmnscw.C{eJl\.<\ a. con(ti~iei umane ( ., .. ) fm- eare "L\"ba.] de 0' 9.Soowllu:ne e1ita,ti~ Itpsit'l de orlee ca.rncter mi&ltic"'·(.

Dall< ne fe[Cl"i:!n la simulll.eml onlaa-De.i I);eI·WW. sdl,pllZ iftJ 'IIW'Nr~inl~ ,COn ,t3Uim ci in aedin~e]e popornlni rom.iln SEll inke'Ved. Sllpmvie~U!irea. iatelUiqi imanenl; biaspmtl1i1Jl c.~e IlIC§; spr eer, SA fl blmlllim- - 'un tu] mC)I:tullli sa odilma5te in formJ de 'P.a3aF;e. fJcr '(1$1111 (sllb i:nfluent ~fiillii" QI r rmil. d - llolJlmbll1D. l>il'.-ful stilp1!llui de mormillt pm!; ,00 ilii :ia ~boli'uL. spr lWIH,' ceaJa.tM. care dllplt lm~e crtdint 3 aiflr. umle''Ii''ll. "ineer. A'Il:\; ~e €.$»Uci ~a.tin_a, repr-ez-en_Y!ii in ~l). &:tllfi«,ullti ell ,anpiltdnclUse. fsim-

b ~Izmd odihna,) &aU eu: ,Ell'lpilB deschise (&rmboJ:b.,md~oorul). :h mprll:Z'ellta.r a. suflettiilul mOJ·tullli ca piske ceroo,scli, s,tlEpl.'ln.dem trei e,m.pe: I'B:pnw.ent;area sl'lfietuhd mo:rtu'iuj tn'formii de vd.bill~e, ooIllOO~b)lUlit.e din coell.. ®-ttrmtG i:n ])Oimtll de l)omlUlll. Ia ~nmonnintare (in MoldOVll.) j ~ pe 8tilpul fllnenu' 1\ OIl.lll sCllllptw:i imltiud, (I pasire-cel'oase!i, ell lllliipile inchise" simboliz:bul odihna. pasll;rii wamte de a.-~i lua. zberul ; ~i !l:ljelMi!~ UDet ]Jd-s;\d ell ariplle d ehise gal:~ sa.!ii 1a zlOO:rm. Acesm tret ,eta.pe rcl':leeM, cele wei tbepte ale «1es:plimdlerili sl.l!flleturlut lIl!)]'lro:lui: de mort; ali!)'! de l:IiIorm:in1i ~i in ce1e dID lll'ma del.ll..mea. lUi comuni,tar:l; spiritllal-&itea.set\t:, pm;F'I!3. ooreaSGiII, slmbol n18ufletuilui, 6Ct iual\iA in eee au mnw dinamic al tinea dinl'l3!Ptezen~ MI.ile pu-aa.n·i 7mj.ie8li1l~ 311m c. ~n(m~i. Din :multo l'e1ata:t'ii ale COIl'~ IIta.bintlor o'perei hJli '. lil;D.(l~i :reiese cli nu-t ius e dep:l'J't€! gind1'll de-a. a.'j-ellllo o lP~siT0 in pUna ascenslune vertlcalii, in v:irful oolom:u~i ncsfir:l$i e,

U~, ]ljl:ul ureiirii p IUIlUt.c. - DiD !West fond a1tCflltr,al til iJ81l1m8,,"u:mii liPI't: eel' ~~tl sn.prn,vi.e\ITJ!lt la.lVm:mi in p:r'lmul rind ,u;ooJ'ile- p6 mmUtI despre care poseditm OO"nsemnild tIl fot ~n~ul Carpa~il:or Rom..'\niei, UIill din Illrel!t& mClArI pc mnnte, b care JIloi IUn -plUti(lipat ill tillee~~ pc GeaWiI,l ne-a impr Janat profuud, erne mci nu "I;iu;w &\. 'l'edaetam. 0 l:niitologie 110m ni. :rrratlr0a pe Munoole Cea.hlA,u a, SVUit Ioc in ajunu] zile:t imihina.te siintei 1\fnl."l'l. ( Ii august). 1m dim:inell.~a. a.jlIDullli &i,rl\r:i.oorn s-aa urut p CeQ;b.It.O, pa!;1_'nbucluma~i COl b\ll imll de slnn, PinIl. d'il]'li\ amiazii, a.u slrtim Vl'llllSou:1r.i de. jnepf'ni !Ji brad ~i au !Dtocmit paint ~guri lIuui I~ ecle patra puncte cru'dinale ale muntellti. Du_pi m~ m mceputiJl asfw~tI!ll'ui, pentnt a. anunta. \U'Carea p lliUlitW, all aptilJs rllgurll.e s:i.mllllta.u IIi IIoll inC6J;1UG d buelume indehmg. Loa ptlpiitulrugnrilOl' p eel: ca. nilileeluweri §i b cllem.a· Teo"), blleilLmlelor -II"a 'illlcePIli; lUl'earea muntl:il:ui d peleriniL in eenveaie domoale din eel l?f!.tm l~rp alo )lOaMor tnlITl'WJ\l.(. (lonvoruele au,a ureallr ~ monOIll ID.Ulltele eI-a1Jl 'cilli!.uzilll! de b<'t1ri:ni. ]Ja,convoaie_partici:pl'tu matur-j. 'tU!tel'i lJi copii, tot;i imbra(la~i i1'l h."lin do U.rbatoare. Biil'bat;li f}i twt'ru ;PUl-: mn ile.sagi, en vhla\ffitl. ia;r ic.me:Ue, pe ca.p m.ruind -, oojpui in ~nllid. ptl.l~tli Jl,i vas lIe lutcu "':pi[., 1.1 vorbCill'U, mergea1.ll solemn in _Pru! incet, 0:1cI rltualul implll:u:.3l:'la se ajuilgol sus p tUeute I-m,ainte d miezul nop!ii. Oum ib:nDlu-

nnapuea l\JrC;fI)er!ll MaDole a, 't!I'ebuit stI. se HlQ.todepi~eas~ I ell ueoo oinT!!, de a nfaoo Mea. ee se tlii.rima.&e ea e noa.pte inaiDte, Pent:ru a. dtl.1'ai ~~1!.Il ~1-ll> amintit Ql.e da.tina. sl'I\'l1L'Vecb.e a.saerifi.$ii 1iWni. om, ptiD.zidb:6 in ]peJ.:e:II;e, ~L Gum, 1e.g~I1d!l\ se c:unOa:ljte, dll&~inW: face sa. zidea;scA p4l pT.Oprill> lui I!()~B '1:11 pel'ellele de UOl'lire:>ta.1 altM'l'Ilui, eLL ficu o.'trll;m.fM IJl 'Ingropfllin zid 801m, 00 ,il. dmeoo ooDJjfirn(l~m 0000 111"00 It tfe1!, pas en p!Hl, aprc oor, PUlLfraztnd zieaJ:a. pop'lih!il$ : .cj~i PIllji! fa\Qi intr-II mJ,'fill:tire, biSeriCl sau sebit. atitea,piJ.oa.te i\1i wti Dmnn.e.z01l', putlillil apune'l ell cite ,Mrii,mizia ing:ropati, Mlmole, ,ell pro.{!lfia-i milll, pc so~i.a. .lui, 'illJzidllI m;lm§.stirii, en a.titi P!1¥ s-a, mll:j;:at WI, mw1tor in DI,unnr!re". Imnnootul biospirilllilM 001'" nrci spre ce:r ae tI-l!:Wloonde po ,s:me ins!l~ prin ceea ee ,lmP'licli> saedficlul

upl"em al a~oo:nsiunii. _

- 13. TJranscOOlde~llIIl aare Bobol].l:ii. -:tn vfiD.tBl pirttUlI>lIi. ill rom!l.n11lmi, tJ."$l!IScendentru este de bpt 0 eon@ll~ie calwl'aUi :riGI.'Il!<iv l'e«IDt.lI, proprle e'rolui m.eillill; l\!l'teoedentele 131 d,esmnd ili.nBi~Ml'~td Ol'e.ljti';n ~i din oonee'p1ia. ~i vW..;iUJlea. :noobizanl.iiWL despre via,~:b ~i Iume, j[ntel:'pre~ deol, tli Pl"OVCiDU cijn teolo<rjn. ort>odoxD. b12l'lmtinll. Iii, s-a &."1liIl:s m lD'LTegtU sud-est al lillll'Opei tot pt,inWQlogje (ill. COIlS,idern.~ii~e uesp1'earhi, OOCUl'a, religiDilS:1, p.ictw'a l'el'igioa8& $I. il:l~tell;l OO're.m.oDiahl)', Dea<lci n. p.!lttrnns, pa.[~ tn rnediul c.lerioc."tJ. s,o\tc ,i !If COli! tituit eU tim;pui 0 deoocmiJumtl'i eaee ac:t-io~l& ill s,en COGtml' iL1'liUllllltmui biospilitn care mea spre 'C01',

Laeian 13lafr.l. COllSa.crll, {lonll c."pitole temei. ~'" unnl "tra.llf!ooD.iloo.tllluioare coboa<l"';t" 115 ,j a.ltul,.IJM'S,POOLh·ci sofiil.Dioo"41. El oomidem "transooilclleniml c.1Ar,e eollJOarli, >I 0 lId termirnMlUi ( , •• ) met.\'1;l1ziclll. lAwn !ill a sptl'it'Uali~W nrel?tine in cnlsura popullU"J. ll'iom.tni". Putm a (lem(ltLStl'a. in ee COIlStU. transcendentul care cobQ~ IIlnalizeaza. tr i tiluri arhiteetO>llic~ Cl'~tlin .:cel at bazllicii romane !il eatedl'alelo,l' g tice ijl, eel biz3-ntin ,al SSp-Wi Sofia din Comta.!IlIi:iln0l!0~e, Interpl'et:ll'llili IJ:cesOOr trei stiluri. rlted tl'1l'l ~pcooo ale tmnseendentwm CkU\'e oolbtlm (sau al me'tanzioU la.te:nlJc) : primo} as:pect reile'llij, rolul altal·o1ui !ii al prootwui in 'mIU'gi//l(JfJ, tl'alL~ceod,e'ntei; lit (101]e." relewll. pal'ticiparea. la. ll;:iIJlSoanden~a. de jos in S1IlS [deoi t:mnsoonden~ ou maicoboaral oi ,>til1ll~te oatre cer", a,vind ,,:b:eJlle.zi3; ve:rtic:qei pier,Qut.e ill 1nfi.W:t"] i ilii III treUel.~ ~!;pl!H:t relevi ewn ",Agia iSufia., a:~~ ,~ ~patJy., .a~e !IUS i:n jos, le.ga,tlI. de un fir .In.vfuibil de ~" .7 i zidurile ha.ziliClI ,~n.0hid ,I OOJliServA, intire ele un eel' 'rel6'IJat' " Deci, ilintrei :form de ~nsooodeIlt care (lObowii. nioi l.lna; lfiU reprezm ta 0 coborlre Prolldu -zi.si!., : ba.ziiioa rorn.allli, e.il!!. roorginM liranBoondentniui, Mtildl'llh gotiC:i urea &pr(J t.ransC:~n~(lI;Lt" ial' ba\zilicar b~a.ntinii. a.t'Il'M tv~ (J81 8USop~tti 1mrs ~rGn8GIln&,11, ~ \·lItlul.tJI,l, In esen~ C~ ell (]'om.iu:\, dllpl noil in spiri'truLlitatw ~r.nl\rnl, . II im.a.nen.tnlbip,-.piritllru CliI.rll w-e1I. dinoofo, de jlltfMMteu. dnnnultt£ '~tre t-T3lDScen:den~ !;i lma.noot, care UI;Il~ ilinoolo de '1Tl{U'gwua tl'allSc:elJ,de.ntw1(li chia:r in b'l1l!lsee:ndcnt.

miulierpreLa'I'e8, llli Lu.eilln Eta" i:lcOO 00 Mrac!ielizeazit b'airulceud n~w ,care ooboilJil:. esta perllp.eonviJ s(}fiaf~iclJ ~i '(lrielloo,l'elI. ei in Ol'toiLoxie, Sp!m1l,umJ, I.nesolil\l8. lui, se referlla. 1m ,scntimmlt difu:z, d:u- :f!l!ndii.mentaJ! ~ ~m.u.lw ort~doxl, ca,tJ'!ln.')'cendel!",d (1'~boara ~e;Yi.ndtl-Be. diD. proprie initmtrv;l. !j.l 0.\ omm ~l 1lpa.:Vh11 a.cootel luml1lT0melmoo pO't dlWenli vas aJ aooIei ~~ll~ellj;(l, POl'llw.d do alci "lOIn DlllIli IIl)fi(J/lIt~ orice. areatio sp.irituaUI.) fie arliliitlc:l, l'ie din lUlillw:a, filozofi~l., Ce dll. expl:esie nnui aserDelJM &ent;iInel?li, ~a;u 'orice 11l':C'.OCllp!l.l'"e iol\ ce e condw!lo de Ill1 lliaemelle& Il@t.iment". Sotial1?-CW '''''amfigt'f'eQZiJ,w,tuJ, : !l'i ,nnie t.ereatTe, eadrul n,a.tut31, p'TobI6mele 6alv,Jl.I'I~1 ,ale. e~.a,z'ulm, COl'UtriJ 1~I1'tirlm'ioo, m.oart.ea c:ioIY1", .... uJul din baJad3J

M~a etc. .....-,

~; inclleie eu cit va onsillerll.~ii MltpJ'a> mito1ogiel popmlU' :. IiOUologia noas iL popula'l'u jT(JglllefltaT rlripita in imagimrfia lla:fllZ~T en11meril. lUIe:1 viziuni suscepl:illile die a fi mtcrpl'etate Uiri'i niri 0' gr;ental;e ill see ~o:fianie" ~l eocem.llliflell plin Imm.ill1iUl 'T(u~pa:i"rnt,!!liul cri:stofofie, cewl megje<J" shijba vint'lu!rl !ltc. ConeWde: "citato col!lclu.d(tQte, dfu mitn.!Q!!la porplliJl.f"l po cQntoi,ntla. (lup1l lP.la{!I" ~.

E:xemplui ,OOl'1I1u1 meg-tell'" (l,!)11 iDemail MeaimlUlel.ltnl1.l!ibie pUituru , "0 01'05 ,:pre C'ffid Ilar s-/t t,nOll/at in mai m:wte rlnd1!lt1, Pl!Il:tru ali. liOOlU'e, l'pe.cie 1lDIau:i\ (,"·Cl'riCllp. A11~rQ'pllg&J~1'a) I-a. l'ilil.~(; de tot a.tiitefi. I,lrl" h (!QDCl!pprL m1OOlo,gicit poPU]iU'il, ci:wnl.se rWl~ tot mai sus, nail in e!a.nu[ mhm roul9.:llm in n, rut~llll a, 1m m'JIUl.I"~te' cernl. 1& et\re meren l'iV:n~t~. E oil'b:.. dooi de uneer care e inaJil'i liP)" I.rnllsnem1ent 1111 e boa:rlli. spims,ne.Dt, (Ie 1llJs'!Ilgia. cos'lliolill'ii. a. rml);H!lu]\ti,

'!;i:i, pentm a lnahein. aceste eonsidel'ut,nQSiu'pm imallellliUl1.lib'losp1ri.tllltl care 1Il1'Gl'l. oon"tll.nt 'ill ccr-pl'in ferenstra oosl'Ilosnlilli- rerunintful do coo:miSnml !!a'll C(lslniClslllllL !ll'brue de pr enien.tit €lac.'\ Iji de 'Closmos1Jl~ .. zat :primitiv daTil'\. cal" om1l!l tin[le &i'i. sa iintegr&e tn ,1Wllc'i :pl'i'l1 tot c:eea. co fau In viava. 1I1i te:l'csb1L ~t tot ee in.tt~VC!de in viziunea 1m miil.,o]og,iaic,

g. lln'in1, l~lllld~. - in nti'toIO{,'il'lf I'OIDaniTi." en. Iii in illH;-olrogin S:1lI00.. ~tlS(Irll.!ll'" in sp cia 1:\ daci!or, e'Si tr~ Q no\iirnne simii!ari ode! de Boo de Parae dis ceres de griidinile a1ltJru;;tr ale eerulni ~n care s;~Jli4Iuiau ad [l1;u 1m ?irum,Oxls kl~-o }:iost-cx_istent~ feti.citl1, /ili ,e.~et'lil1. IJu t,?at acaw"'_' ~re l.IIiIl1£linen lRalul1111a <lin,Glnn. aVllm ,dealt y,ag'J: CQIlEemnar!l. in oper'n 'Ul!Ior'tillrtfto:t~ a:ntici. ~erodo~ 8us~e, cii, gel,iU , ee 01 d nemw'itol"i, Ci DIiI. mor ~l oAr aCf)l,a, care dispar dill lumea noalltri> ee due lao zeUil ,Z\WndXili'" 4a. in CIUIul itispa.rltiei lor, inalnte de. displ'ritie nne SPUD r.kn~s bu III devil] ne:m.1Jiritori"J udlm~ LU0iaD din ,Sa.mose.tau. Asupm felulu.ii omn amfii; Bai.1ill lui Zalmoxis nu De nlm!rie dooit isl!i. ellunt;~ jpl)t~e ~p:llieath·e.. S-ar ]llli.e& Ila E.ai.u1 da'e!ill, fie acbru ~ modest ca ~i 'viatoa pe ClNC6 0 :l\~lnma. invllF vntllr.'l! lui Zo,J.mo,:'is, d,a,r lI-ro: putes.·&1 fie ~i 0 rooem,pensa. pe mHSlll'a tma.-. ·rinnt.iei. lJnui popOJ' auster, Cl"edincio.S ii d.zboinill,

:In D IH.Yt\. hi! peri Qada ,a,aoo-x(l'ma,oo :B@iuJ ar f:i pu,tu!t iii ilruIg;iinea. tmlili compl'olll'is [n'tre empireu ;~ 'Cimpi!i.le JEllirei), adi('.a, ttIL fel de gritclD)i ,c.erqti.

Dati fl:ind a!l~ta. sttua:~ie, pMupunem eli ;S1liul., to .oonc9~~ 8~ T' clle a. pl'otorom;billM" p~E!Zmt' aJ, a peet doolt aceJa., tl'ILDsfigumt de vizi1Ullea. biblic!, reda.t mai .apoj[ de Sim, FL Marian conl;oTm lo1clfllmlui, mit.i.c o.rl:od!ox ~~, . Irll1~g~~ po,_mb~~, a ~aiullili"1 dUp:1, 0vidi.ll Pa.p~a, coresplUld.e, SiP'lrltmUl li:ni§tit, ~bra.t ,Fjl realist a1 co'nll'ep(:lel 1'iD:mA;nubli despre m~11. I}i lume. 'Riliinseamru'i. :hIspla.tl, ,dar inseamn5 ~i Lnmea. ooa.. lal Ui-, care. p - alt tarim , " .• ),' un tl1rim apropiH.t pihoiDtnhu" 51,

h). ootlcept;ia mitoEogica III romfmw.ui, COlllceptW de EM Ii!' 'ceva. mai oompUca:t decit plIte lor ]l1ima int.'Uii\'ile.. Mrlt un SUipo:rt spiritual. !Il'hWo.

.' ~aill"'. I!Slle primm l~o de opopaB M Filrmtilo:r '~ind a~ in~)lIllt oreajiia; hunn. E pnlllluL centro. Vl~ ill ,cosmO'!i III celolr din demnn:gi, I,)ncata" d.0 plimint metusa 'lu.tre taClli~e lU'oor14ililii oosmio ea.re s-a. rldica. flillt Apele primordiale iji care a fos,f) mOtli. :prelucrnt de. Pa:ttat CIl> 10c ,dB, odihnlb On cr~tellea p1lm1:otmlw ~ i:ne:r~ireal lllli en mnnvi 'l:i deai1lli, Raiul Il-Ib mrui~inllt irola sub bradul c:a. ublrfe cosmic, pe 0 IIli.Jla de pam.bIt ridiea.t 'ill virl' de m~te- diD. 'Caryat1,_1n.~l.nuoollila il:e ADlll N~Q 861m ,a s int;eleag!i. e§. RaIuJ! e ~eZ'at 1Il munVi j,_"DssII1Vft.I!ile-Mnvemt,/am '<'eme ~ ooliudAm/ din ~:alill nost'1 dln euJ eoooti~1.\ in. 'Ilk' ~e mUJ?!t.e1 intre [lod.! til vir.' d,eoollnte,1 IIHLUl trOOiut p!.I druM pumte,1 IPl'UI POO]!lr CIl :Btinai CQI.~ate,/rlpi a(tinoi

363

mLIUlOOtl:t-1l" u. Own :n.alul 0l:& 3Il.ozat pe 0 clime d munw, in eernl, ,cave cllptu~ea .pO dluafl!.:I'l m1!m~ji !Ii de.'llurUI!, o&.m nilOl' le vmlea. IliOI' SlI. Wi!'6 13'6 D1U'ml.l la F11::1't&tt r;i sli l.B ceara sfn.1I1ll1i. _ _ •

Legende1 mckiip muntea. oa.menHol" ca. sa a.jll.n~ laPitrt.a.p. in Ral spre a. Ie cere 1l£a.t1;ui reed!teazi, pe planllil mitologiei romine, 'J1'coreo 2,e 'm'UnH la. dcwt peotrn. g" tlimite 1IJl mesllgeF lui Zal:niw;rls ()llI, .&:L ~_mIDl~, zemni dol~e ,dr,eptc:medinCio§ilm' ,~,i t,otooo:U.Sd,.i ceru$a.jll.tor .. E ine!)·!) nouJ., versi.u.ne ae~ credintli mWl!8traZ/l. 1:1lS1 in ern. nOalstrli., II$I'cdt'iicl~ p8. mun:!e dupa soJ:sl;i~ul de var:!!. D'aosfi"'w:oo.ziiL lU't-~ ,credilly.i. ancestraW. in v~mint c~tin. ( 'ezi in a.cea.')lii prh'in~a uTclirile pc Oea.1lUiw din eapitollll

Gem.) -.

De sua, diD Rai.u1 ~ezat in vtriul m1ll!li.teluii se vedea roa.ta pl!.mintlll.

Illitrru:oo. in Be:i prcsu:pWlea. :numai .s!. I:lllllO!,iti dl'umlUiie de aeees mai wi!;!i ei. -tllinU!ite san mal 1ll1U;'i:: Gd'l'arIJml(J BIJi1ilt~i ~ caile Rai~ti care d.llCl:au In. por~ile ][Jl1IDitG ~i Gtn:ile Rainllnl. GI:L'tile Baiiubrl ae aBau ~iIl pwuri, de undo vine ~i memfor:a. de ninteo bl\trillcse, "perDu pioio.r de plru,/pe--o gll.ll\

de rail!" TID Gill mlitoiogiie despre gura d61'1I£ ,a, soris Pa.n] Tnttmglu ..

Legcmda. rl.dicii..T:ii c:ernlui de pe p!.mint, in. mai multo 'eta.pe" ~i n.lcatuirea mal wu]tor ecll'uM llupTapra , da.totitl neateD~iei gr ~elilor ~i dispre- 1ullil oammrllor" O':qJU· 't f)i rld'i.ca-rell Ea¥!ll-I'~ de:p1.! plim£,d 'i» p!l'!luUiWlu;I. UTi' in carul dinc'lIlmea arborelul cosmie.eeastti. ridiaarc (I. E;a.itllll;li in pC/omIti- 1I1u1 eel: I!':!. fltCI.l~ pe liIDaa.silendetltJi (l tl'ttO,Clbi:lillUi rurb()FelUl eosmie, adlci. at bmdul.ui A.<;a sa '[ace cli; din acaesi'bil oemeatlor Ra1nl! a deVcult tot mal. -maC<l(\S.ibiL F~tll~ii s-aa irola. de cceatiunea I l' dup' ce j. '11 fL,at legile mItioo de existen~l-.dllpl\ ce au crea.t mseB. care s§, Ie tabileas€!i'l. d@S.tiiJJnl_ uman, snn\iti ea Iii sllpl'aveglI~e !fiat-ape p&l.m!.nt.plaDt:.ele; ~ ll1liIn.II'lele en. sliFl a~u:te pe, om, ll\ltrii ea sa Inrnillleze zlilcle Iji nop ile, Intempel'ule ea st'1. .fe.rllifuez.e pI.mintul.

Ou nrea.r,ea, naiului in 'OO!'IU ce~ lllai tndepartlat delJR, pumtnt. ,i drumnl'i1.e m Mr !I-au tngreuna:t IIi redus. tn Rru pnl;;eau !ll'CQ, llilDlru Olmlemi bwri, cinstit.i I1i drep~i ~i de astd!. datJt pc IToi clU una, Illlli grea detlit OOlIJalt.l. Fe caiea. ,OUI'OlWeu},Ui,OO ,r, ooa. m.al fr:agiJ't\ ~i mai difiieWi" pentl"lll elL so amtil. DWllai dnpA, plonie ~ nUl tine mllllt, cA f?i (lisplll'e. Or, prca pntini sinJt aceia. oo,re cunose r1.tul ilAoonsitmii po c1lroubeu, 00 stl,..lp01l>t,!!. .folosi OU 1I0l"~j de izbtl1iH1. Oiut.ezlLtorii, riscA ru\-Ii\i pi-Blrdill vfat;a.. Qa,menii se mlltii ]luteal! urea. in Boai Ij:i 110 Oal.C/I, l4pt-eltji, Wldrtlm In spirtl.lA,larg, pe Apa- Dl1Jm'ln:ieii, Cll ron) te piedioI Dei.liullite: hirtoa.pe, p.liiLv;mstii, P'US'IJiIltll'te" OM ~i CIl m ul~1 wotlJltri care (ilue!!u 001000 CU' rJ.ool'ilo,r _pentrlll ,a.-i descura.ja. sau goru tna"(K)i p pitmlnt. Am IlJieJJi~iona,t in ca.pit-olul tles:pre cer ieg,enda. omului llooajit elbre a pornit la. drum 00 sa sa 1ll'C(I .ltli oot cu. tot oola,ba;licul lui 1'0 OQlefJ laptelto ~i 8-11. luptat CD NecUI1'atul) pe car-e l·a,inviw. ~i 8e: rom puteu, u:roo Is, Dai c3!ilttlnIlU-sll pe tJ'u,n.ahhd arbo"~I.'lGt cosm.ic. ASOOlIslu.ne d~tip ~B!ll1iJ;mic, gt'M,epllh:!l.u1i! iji de Mle mai mnlte on mt3iM, Tot in oo.pitolul -d,esPf:G cer am menvionat a'l t.'i legenM despre as.censlWle9> I a. c.er po a.I'lJ.grele co !me.

Atita. timp cit mtr& FlLrtaVia. o:dgtllot D ,cola,ooIm'e, oricitde prooari" en rgllde ma:i mnlt sa.u m.a.i pu~in I)um~, l'tlliful liP fast cureuibil pe:ntrlJJ toatG mpt-urilo 'create ~i • "ilL menvinut ca. ,mode/, a·,maf{i. 00:9171_ Iar 1?i!.r!;a.~ii i·a.u ,rimit p tori !lei M V(!Il00U CII gindUJ'i bl1ll.(l, ahiar dirtca. nU-Eli spuneaill toa;t;e

pli.'8lll:ile ~i !lu,~! rezolwu LoMe dol-caOl~ele. -

In !lOO&St.u.ipQ ·flazl' nain] se infA~ill:a CIib 0 mare gil":-i.-diru\, in rnijlooul cire:ia domina. al'oore.le oo~mJ(l riM Oie po.meturi oo~te e:L gusto ~ cli.cl, cum am 9pus, ar/JureliJ ,oo'8rnin. 1111 A,pet;1I. braaul, f&w4 fTU-ate E:n Bai. 10 Ra.i

364

mi~mnl~ anlmalel faD.tas~iM e~ p1ll!l.llln 'PG Paii:!1ti 'mln~toe. em, f.1ol'l, [n GUslLl'tll rz oarclor li.mpezi fl;i einplitul sau C!'intatw. p"\$lkelelol' mAilestJ'e ale oltim:1llui aer. nr~ se plliubau m d;itind la ee mai a.u do fll~uliin osmOl> (':1 !Oa fi toate bune; iar c"md Ie era f WIl'l e se ospa,t.au lll. m.GS moflleste, care ee iutindeal1l lji so strWge3iU siDgur ~ oind obosoo1!J sa odfbneau lle j'us 1:1 urn bra. m:lilOlli!lni cosmic.

ViRtS. &eeastiao idillcA in Rm_ nn a dumt mnltl pMtTl.1, ,Ill\,i:ntre ,FitJ:te:t:i 8J1 inooput B~ inool~ea~ temBrile de d,ominare 1!'eeiprooi, <litUllglmiitrnm iiilnc£Han:t a {lvenit fJpmJia ireGcmui~iam.a.. Ne:ft\irtaiblll a. pus la. eals li1&tru:rJ:w;rea. Fllrta.lm1l1i, eu a-jlltornUii.ptnrilol: mltie lmpetfoore create de !ll diD spirit de, imita ie el OODCu:ren~ 9. iil'~ei, FiU"tatulni. Inten~iile "'ell.rlia,tullti au fo~ Mnlliite I3i impiedicacte de b'il:mt de-a. se reaJizR. 10 clip_a. declml~lrli 7'(llool~ ,Un Ba'; CIl ru::ml:i:ri in toate ,ce1ela1te ca..zmri, tmpo,mvaeh\rta:tDllll ~iflllolllillor lui, Fibrt.at;'1l & Wlioot .ldiiliile blr,s temJ'Il d :." - N ~e,.,ori:ultulCj sa L.e inghlt4 negrul p!Lmmt. S& w.cl m IltnUumdurlle 1m illtcmni~&~ piDi Ia rOOfla.tullumil". :ei a.lilUlci din_ mtlnile desehiSe.~ F:l!.rtRtu;m n:1l Ihoeput sa, tiliuem>cl!> f~ere,. care izb~dU~i pe rlsC~~l 1-81 priLv~lit dll.t ~eno_1lll. ceI'llJ'l_" pini\ m mima. ficrbll1te iii. pimlntul.m. Older,*" din Rai ~ eerlU'll a N clfi,rtatulUii ~i aooli~or lui a. fo.st inte.rpr . tM& ode roitotogia. populla.n\ Of eliticizatii. ca rlizl'l'ittrea. M'hangb.elul'Ul Lueffer en Oa.9tea lui st.nlil:UCiOO8>1"B de in"-e.ri im.pomvl!, !tti D'WlmOOell. Oita.t:1nut !;lIesoom oJ ~i fulgetaiIea. m,gerilOlI', (lin,va clipite, au cizut ~ti inger-ii r:\z~.~~i 0. ,dm'~. en J..uC'dar, 11ni:i_ peste nl~ii. Jae cin:d a, linoot&t blealiemul, inge.ru liizvmtiji an rnmllS s-uapen,dati in vil!7Aiub, care pmit u:nde !l. ajun rn cider,a; au l'"lmru po ~Lnl; 9U B,Uo.. piiJuint unde i-a glisit sfill.ittil blestemuhti. i p 00iI,'e i-a· prm ' I>lestemul atuuci in cemrtle de sub Rai s-an mistlilit ca, WlIbrele D()Ntli in l-umma. orbfteare a, sQarelni. lngerii s'llS:Penda~i blJ vazdnh sa.u c;l(ZU~i pe ]lam:int 4>11>11 ub llir.nints.-au mne"wrl~" de W(l1I11dllot'e, deve,Ilind Vngeri7Io/r1. Din fUlld,lli !pil.mintwui, undo a. clLzut, N,efitr~atw.a. InOOP,ut 'slIr~.?rga.mze7.e ~H~ea, po B:eml:'hH opuoo 00101' itl~r~ti : demonl llum4t 'II(Hn~" Vlllzd:uJu.tlw, t~eltl iPa III iJlltul'lli ,i. tlUioolti ub]lim:intnlui.

Rfi'iiru a. lost inchis. porl'ile lui ferOOtbte qi ,st.lrajuioo de fil.pi;urj mitiee

!itf1~e, Fitr1;a.tul:lli iM.'ccesui oame__ni1ol' interzis. .

In :Rai nn m:a.i puteau pi'l.!;rnnde aeei~jl prim m?!U'~ sufletel~ ial?b-,m~ 101'" blU.D,e, C.in!lti'liG §i drept:e, c.a:l'G nu au. cb'tit ~polJrlVa. F~elllw. ~A,~: derea. dificili-,dupii.i:nterpreWlM ~tlCi1: cre.,~atl. :1lIIl se t,llR;_too oopUni: d.ooit :prill Mal'lllJ 7I1'U8t~: iii. sufletfulm prill 'Vllmile vi1I~dUihu!Lm. !:II preze~~ Uigcrnlni ]Yd.zioor a.l fiecltmi_ .~t. ,FartatW a. listl.t~ibertali& NefartatWltU aa-Ioli confulll.e open rizvri'l.tttti pini. 11\ ~pi-tul lwnll.

15. ~.c!lnQgl'di.e, - rmagmea Ral'ului primar,dWl era m~ :naivtl, i! totoodat,i row sob:d-. dooit ilnagillea. Jl.ru.u1ui mit(llOg;iei. Cfeijtlniza.oo. to "fll-B1- prdM:ca ,sofi8'w~~a II BaiuM m'~£S creltim:l.lat, p?t'tJl;e 1m. slD.~at:r!'4uite die sin P,etru (ca.r.e poar;t§., 1& briu atIlim.a.te lih~e Batulu1 ~ j, ~ Ie desmud_e_;p~: trn snfleteIe dr-epte ,ale cruor mol1i, atunei Ol!:Hl e ne¥{)18; liM· pl!1l.t:m celJa!iPl .oameni 1& la.si$; &ii lie u.ei>chidll. numai 0 dati\. saru. de trw llri pe a.n" ca. ,~ pofi\;~le-

ladullll . d' '" .

AtIm,Qi DOm e aEii!lil\ oo.re £lC()peri1 oorllll"ile se . au m ... ~ 1 ZJcm-

·du-oo oil. 8'6 B-ptwg 68I'UT1le ;i ilt :tntr91l6di!' iIln uUim-ul c.:r ~c~~, sell.):da,tillltr~9 Ibaie de. htilliil!,9tWd, 1.0. mn&"1, DlUlUI.ezeu, Ctl din~1I :~l mgeriJi Lui, to~l _prlmd atell~ I}i Borjo~i spt:e piillllint:. . . . ,

• cum II iIlf_a~ittilt to iP!'st&z-~ trltnS8~boli.z~~ m:iitio de cr~'.ti:ni. .Bai!ll ~te Calla lui Dltmn~ftll. tn mylocul OOiSel e ,.]I$ll de am ICfJ.S pe

St"li:(qJII.~,rnri. IlIl:Slkill'!ll~, IUJl~ ,I colGan!!, C~'LlIIII (Mel:ledl nil).

, ~ ~.~ ~1'

h .. i'~.-.- ., l .lo ••

1. Bepero in mitolO:!Iiio _ olarn., - Din colnllJt8> printi'tivit orunenii au. [JIoorda soarcllui 0 a,km~fe deoselJitU.. 'Oel mw lntu:e as!iru: eerese Ie dMoo. ~lUnilli1 cilkl!mi. '!f.i fl!l:tiB.iza. pOOrlntul. Diu ooeastil. lund. epoca iiltorfoo. ; Deep sa,se (}ezvo[te IlUpe.rstillii, eredin~e, d.~tin'l. ~ ~~i! lfL ooate J:!OPlJlnrel.e l'umil de&pl:~ soe.re. Dependent de ClltlltllUUW oonsacrnt sOB.rl:llw. e d.eY .... vollt.1t o tnitowfJi'e solllT~ to,t mn.i oomplem .~ din 00 lll. ce ma.i so,fieeiea.ti1..

Diu rem.t.lbdle mitog;ra.fil(ll' antlCi, gr~Cli Ili la.tin1, dllS,p:re daci ~i <:l.at»I'Onuml 'ca!iI din de&ooperil'i1e M'hoologiJor ,r:omitni rcieae cit a~Q$t colt al soarel1]i [IYlloforma't pelierltorlT:Jll Daeiei p.reistol'tee, 'm.ro.ut;e ~e elin()gtl'neoo: daa!1 ~ s-a. dezvolt;a;t ,dupl!. MeM.lI> ,etnogc!le1,;{i. la. dam IJl mAl apei In. (lac:o.

l'Qmaw" peutru iii se men$iD.& Is. pl'Otorollllini 1. . .

Unii oame.q'i de I,It~ a.u SUJ'fmut cit Ia. , wtohto~ s~s. amplliiaat ~1l1~ul SQarelui sub imimlsnl mi"..,:a~iei illdo-elU'Opell~, in.doosebi prill cd~ (ilJ'wzlil,lli, Dagda) lli :In c61e am ilrl.'llit pon .mmtclL~ii de oult mm,~n (~e:rt10tii Iul illithm). Nu pntew aooeptn. aceste .l!pQteze care faa en. un PO}Jt)r' stab:il cum em eel p.l'omdac i dac, care 'i~i oousl;l'wa. ll\!iez.llri ~i . trditt din tIfJropd~toi'il sit fi 'lnv1l.)~1; de la, popoa:r,e miw:a!ioil:l:e ,cul!1 s:i. pre~ei $O.a.rele ~ sa-i OOIlSru.1re ~ &ult :a.."l'O-p~tornl ~Lrlfu.de nl ~lJ,l. A,eeepts.m.el, 1a; e~tWl ~mt{lhton, a:rh:ut, oJ. soareJ:w, em.bomt dln neeesltli!ii ecolJlom1(:o-c~t1iu:at~ to~l sa, se a.dange Uncle clemente de (mIt lIOW ad:usete.n. de Ullgrnool"l el mente I)aFEl insa nn au aJtemtfondlll arbiopr·e:indo-european,. oniw ill structuea lui, eo:ntr-a..vIIDind,ast[el ,comoop1!iei sa.emle!;ii viJii.nnii mUioo III .pre sonre la, au.tohton.i.

:!n dou.i!. tu.dii referitoar+l. 1& 'I'I~'itoLo!}ia80Zaji'(t 2 am t:rOOllt In revis~ (!(j'nmbu~ cer'cetirilol!' arheologiee, .mitogra.£ice ~ de illtorie a ~rtei pO:P'llRare d,espu ;-SolP'e1e ,sfmt" ~i",~ultulllo1ar"l to ~e am.pm: acc:entlll p~ tikllicinile :!'Idl.eeslirldo ale emtnlw &ola.r lIL auwhtoni, pel ~Jttrrllo. ~l ~DI!IDe1e ]oooJe de !llilaIDfeswe praa:rt:is:tia£l.. Oultul OO'lllI'cllli oontiU'llilo mtr-1.UIi ~cl c·u]irtJ] mol'jiilor, 3.1 strll.mo,~ilor ~i mo~nQ1', ca. !j,i pe 001 :1.1 fra.l;m(!X'a~ie.l cosmoemtiee.Po:pl)ru- Ie care sou :mIgmt p relitoriul Dacici preis.tori_ce !Ji.-w in/lu.IiIlt Illai mm'te ciemen:te de oul.t; solar de!. .... allt.oht.o'lili. deeit:!}.;u:tobronii de la,e.i. Acetl :ta. penl,ro el!'. .:mwhton1ii, pqpor /ledrntll!'" 60 aifla.u PI) 0 tteall'tU.,llllPe<o tioarJIL de ela.bornre a. c1llltuliuJ so]a,r, fa a de popmu'el'e ml.gmtoM'e. Auoohtow all n~uns la, forme evaluate ~ sofisti.cate de {mit 801M, care lin. unele alSpoote ale lnt a-g, ri.diOOIi pinli 1a. in.te.rpDetarea 1lI.eta.fi:zi.ciI. ,m. &arim. Aces!; ila;pt I1i dillS llAl:nceputul erei DO:mtre In, un prow d,e i9'ol~Mi6 III Cl:e!j.l::illlsmultti primittv, local,m car DllDlDezell Ji'j.'u] a. trnlmit lJl:i fie a.similat cu. B o~r~1.6 l1}ltd 3.

h prima. pa:fOO 110 l11crmi noastre, illntr ca.m.clierele ea. n'_alc aJe mitolo!{iei !(omllinG :lom "us~b:u,l't ot 8()I~ri8maJ e.sta CI do.m:il1a:nM ff1iHoii, pro~

367

prl~ apititunlitlL1Jt1]lte-, proto- lfirom!\:ue,. FOllD:ro1 'wrniLn. inte'r'pl',etro~ eO!lrele. &i :oosl.urUe IU1 ,el)smicc, t~Q$I1e !p lume&tii, en. fi:inll e.~e~tialo< 11 utI,'U CODl!ep~ii\ !)i "!i'1izl\llleil. \ul tnl'Md d~ptc via~l" ;j;1 ItLmG.

2 •. flwcstiri eUologiee. - 1n leg'Jiturlt ell gelle~ ooM'el1rl,. pOFol.'Ul ]'omliiIi a. iseowt rolllIt.e pOWlSIIlr~ «Iioro. {lice: 'Inil(lr;I, legullrlll .. I'itil'IfM ~ bMm{! miUee. Dil1il~CSte pll.lim cl\liegOl'iii dapovestmietiologice:noi ne april'll la cele mai ().¥.pl'icilie : In. 1<I'{I'l:lIdel.e t1litic(l.1iaew,'cind 0 si:l;'oomatizll.l"e.a geJlwut,I'educmn1eg!llld.elemjtice despre eIro~ia searelui 10, m-e'i ilrllel,ip.ttri: Jl). un 8ii'.het.i'p dupflo eare soareie flo fost Cl'eat din. e\"pLL~ ]a~u)II!i 00. astl'ilt, apoi pers!miJwtJi c& divioitaoo cerea<!e1;. 2)a1t arh.etip duplt eare~OMcle'a, fo~~ Cl'~t dimt,v-lUlI ou. (liilril. a 'pr,eeiza din (H~ soi de pa~ s~ mit.ic~ll III z.vtrllt ~. ~BI:, 'unde ~lbenlUllil lui a-a meta.:m.C}r'iozat in astru Ifl 3) rut arlletip dll,pihcRro.soare1e HI fos'~ Cl'CILt dlin Crelll'eUe ~, atll' tIl ~ni-p ire OI1~, pe <lru:~ l·a, fa-

cut 11lmllll tor nlCeFului. .

Confurm primei lagende mttice. arbetipal£l, li03.l'el;6 'afo!lt Great 0 dlI.,t{'i eu Iuna, lucefe:riii" stelolc lSi come. tete ea :parti t:olwrctil i71:trifi$ee1' ~ integra,i'iB' ins.rborole aos. mio: !P tGtodati ,1).90 podoa.be divine aJ.'~1»'borelujOOlllllic. Din apel0p:ctmQldiaIe s·a.n ri.dieat a.rborelocQsmic, bradul, tadircatda stI'l!llleire, Bt:riUaminin.d Q&ncnnle. dln jum-i en ]ulIlina :itliOl:ibitoa.re, Ci!>1:0- s-a conclIDtmt in SOMe, luna. Ill1cefu:li Iii steIn.

Dllpi a. doual legc:lld;'L, mi"tieiL-, c:onSCLimatli; Ilttl1l·a;j p!U'~ial iiI,e, Ehllltl. N"iclili~,·Volvnca·1 soatele ~HI"r1l.cl;lit din. tr-un ou: ".& :fost UiIli om ~i f1iVea, an en, E[ a fost; :10.1).11- :int ow intr-o lad!'L >~ attnl eEl ,~1;ia, Il'h.d s-a. dus omu! de iltCQsa, i-a, da.ti dFu.mu.l ¢ din a~el$ s-ameut m!lii !lo])01 503.. :rele 1)13 'Mr' ) •. Din r,elatirile de teoon iDl.reprlnsc de noi 'hi. ]8,llcl)vina mitro HIS'! -19'39, re.feritoare 130 aeess 01LI din emtes-a. f:i.cnt searele, 9i I.'e.le.,<dt CI't ow e-a !l]_:m'l"!i de bolta. de dSljtal' !Ii cemlui ; din grubel!.'U~llui s-a fiicll1t soarele ~I"t1ili alhll'l., ll,omiieai'O al ullecri. 1;11 b eel'.

No!. i.ncliu~1ll ~a c.redem cit 16"enda. mitie1i. d:espn I>!H1.l'me. creal: ~'in onl zvirlit in eeI' elite mill !licli,'l"abti. 0 reed:lW& a:, (lu~'ui oo81n.ic po ,care I-n. i'!ClI:lpt$.t in dIi:feri:lie l.posta,ze C. Bidln{Hl~ ~i desprc eMe isml'i.cii. aEteian meu.t a;ti~ea spoonla"liii. ~ sii[. pr@ciz:ez ea~l eel care I!mio a~eiI. ll!lcmrn III lost anlireJlUl,t de aaeasti. tru:n[, .8. eulnl cosmic, In. eare am illcut relerwtce miliolog,ioo (etan so va. puwa, cons-tam in capitolul fins.] JlliloUigia rom&l!ii ri artelB).

Dn~ a. tFeia.le","1md~ mitica I11'hetip.ah1t, ,so~lll~ a lost ooneeplllt !nffii ca () Uptli:ffi, divinA cfeati de Fkt:at Jl elltI'1l a lUIDlJlll.lW1le:!, care oroecti.l£lt m. :intunerie tnfiit trnpu.ri!e emu plill:e ,do litni .fji m:urdare. ~i, Fi1:rt:a.tul "IHI. ~puoo,t s:li. faci ooal'ele. A dpiim'to dl'l,tw, en. eremeaea m piatra. 00lJ, S.CllilIl:rt::L. dar n-a. pu.liIlt face; 8. i~t 0 sable. A ,r;cll.pb'at a. d(j1lUl. o_arlt ~-& ie§it 0 gl"il.ml.Joatib ea 0 jemnlt wiel, 1'Ottw.dit ( ••• ) a. sllfla;t dub iIDnt tli R.fl> BEaut soarele, mare fii lnmimos, mai maze (loon piUWn.M IlostrU, !ii I-a. dat Iil~-a bit sub I!l!,mrnt. Qiud ( . ~ . .) s-an S()Wllt. oam.eaU; a(lUlJll ern ma.i mmti'i.lu:.mllrlt. Se wt.au tol'i en m'irare in t-Ollite piI:r~!l'; wTile, :ro:,:.ea.n cerw, ililliwleri.oul

COlq~n!l dJg~rQ...t, Valia 'OUnl!!:!l, VlfleD <I.. Jus',

FiI<S~·

diD ee 'in cemai we s0l1tergeaEl:i ~~nQ;albitacopc:r..ea ll[:.lllm!rol il1neg. o.amo;mlll se lliiw. u pli.ll i iii G' bumtt'ie unfi 18. a Itii,d.3'r em. U 1l!)<1. d'6 :ligiAia ~I$i 1.0 viVo Illlti'i. ~ intt-1m lac peceiu,Q. :stliUuei're rum mare aC91-ata, ial' d.c "Ilb p:1naint se l'idiea.pe-Mctru CCV1); m!;t.md IltriUu:ciwr ~lin e.UpJ~. il1cit Ie Iua V'l!ill)rile ILn'i'Vind:u-I i em ~m"d $mtru'; lfisll,roa,! De ~al~mit $i d.e i'uuowie mfU'e~ an oitZ.'U!,<i 001ii {ffi fntH< 10. piHmJlltj,:..

s..1l!'.1'IV I

EB·®

,

ImeB!l\e .... ·trortl po r""il.liUl II, VIlle .ole. lu~. t.Owl\l1 xn-xiv MI., dIn] Mi:ll;Cti! de !>tonlc., Bm~o" •.

.. A .trcla l~d!i m:i~~arhetill~ ]ll'oJ!i£erood" cit6va tipllri, 1i:1li'i:ante !f1 m.tlaTUMI~t! IlIltiice rru:erl.toare In. o:rigiD.ea.fmttopomoril!i. a Soitl'w.w.

Sub l'aport fiipologic, SOl'liralo prezintll,: l)() awwlilra a7!tfo;pc;tlwrj4 ct'1ld:roginiL : e totQda;t4 ~bat ~i femerll, iarna lDll\iH~n.t ca baJrhwt ~f vara., 00. femeie~' i ~i 2)1 os&ltcll/Ta (1Ml~'op()morJii. S6'XUIUU, Sa:u biixba,t, sau 'fmeie 1.

J'''lOrt.11 d" ~W"i:e] qo ·iMemne ,obl'r~. din I'tD.rn"lll.~o:~]m",..,~.

JKlpufur,~ -1!Iucnn~U.

Soru:eJ:a conMput de se~ femini.n {lreztn~ 0 YIJ,I'in_1I)t!t anwo:lnl!., 0 Vltrlrua.ti, bisexuata cine'll femei~, cind blrba:b (Tara fem 'c, i~l'no. biil'bll ) :;i o 1'1l:1;a,ow. :LEnnirun!l.I~ca, fa~ 0. lllIrtatwnil :ill ipost.;(tZ.li. mitologieij,papUlLari\ Cl'1l~t!JtItI. ca. fa.t1i a. lui Dm:ru:J.ezell),

Din 1egende.le miticeo rei.es ~ :o(hreie o.fost orea.t 10 ps.rl:ic de fiecar COS.1UIIOl'8lt: de 11'ltt1at oommm'ealiornl beniga (creat d;m. Q,remene !ji a'llr iD ehip de om)~i de, N efllrttn., oosm.ocmtl1l malign (1d!JJ. ocll:l1tl sting al Dll!.coo,icei, mama. a doi demoni gemen:i ZVirlit Rpoi in cer, Din MeSt" ocbl demonic if vin oarelui unele nebllllil l"J.utli.tc~.i in esttu'i L'ltl1l. de Is,uniUlIi Ltd. dh,iin§,

~i ia'~i de 'oaI116111.l). __

eeste douri vaif,iante Mhaice :lile 'Grei'l'li SO<lil'e1ui de F1iict;a'tU OO~·IlliJcrn't-i an fast pr lua.te ~i mI). mise Qral ill. dioUil.va.ria'llte mttolog;ice POp,II,lllfe c:r~tme: '!lll:lI> 'in spil'itllll eelhiuhti Testnm nt ~1 alb III N()ulw Test!l.ment (in sW noobi:r.:rmtm),. fiooa-r.e sco~im:lI in eV'idrm,t{L ei.te "va. din earaeternl uneort maldgn all soa.relni.

lnhi~ali"ea. &:uu"<!llli ,este in gen mllilceen, v. multi tiuitl' Irumos, voiulc, en ca.pu.l. de film, M1'e straluoo.'lte a!j;a eum se vede p0 eer, 0 -parte din lllf1l.11- llaIe.'l. lui este ah!gorl2;a.1A ~i tra.nmmbolizak't inmitnl lui Ii'ibt..lIi'rulllos, ~tl cum vom oollS1;ata imdatii,. ht;:r-un fi"agm01l(ti de legendl!. minoa. eM' pa.1'0 a;pomif, Soarcie ereee ptin cele tre.iipostaze ale ,fje~ii ( tpiil1il'ie, ma.t;urltatc ~i bll.,t)'tine~e) : "cit Ill):lbmto!l.~ ~lu:!lo ~i, vede rt.ut1011i1l.e ce se Cae p8 lume, pil}l\ sam. o.aplttlt 0 bllll'bi\ alba. pinl1~n br]u. 1I{fi,. a. Il saa.id1L in ]&pto dwee ~i inr se face copil" s.

3:. J\elt:ivi'~alitln onr1ll'Lli., - Din .Iegende relese cil. aclivit,;'l.te~ Soal:'elui &-0. desrll.~Ul'a,t ')a, toce]lllt pe pimillt, ;]<poi 0 da.ta (Ill. rlillc.'lI~ca c&UI,1li in ,sllI,vi n. ineepltt si!. so de5fij,~OaJ'fl in cer a~a. cum am IDlIDt,ion t CleVa. ma.i mamte. Pe pit:mlnt a. mers p [os ill's.o~it a.a Luna, in eer merge siugur de la n~ls.itrit sprespus., intr-UJl reI de Iiklvan m<s de bO'llri I'm. unsle 'l'e.rshmI de hoi S1I.U de bivoli) de ctti albi sa.u cilJIn.riind UJl leu, :fi.~'e din aCe$te amimale slmbolxllld 10 etapii. dlurDi a wersw.1;!i pc eet' a.l 60arelni ~i un l'O'St miti.o III Soa.reLui. f.n ?.owac. Dllpa.. ra1:ata.rUe.lui L_ Otescu, Soo,ml.e ci'ili)n\~te numai pc Uti leu 0', iar 'iWl[lltea. lui 8ole&rp c(!ii aZbi, Ml'e slmbolizea-zrL l"M.a1e "l)llm~ ce. sn'lrba:t ~ girultil. C&UTile. Dupll. uncle legellde mitice, iintul So are are 12 cal 3lbi, care 'ii d.ue lill.b:acnnl pe traseru elU"e poate IIlDlina, uniform pinliD:tul.

ti. .!lveul~lI'ile ow:e1trl, - De frum1l!Se~e strilJn.cii!:oa.I:e a. 80arelui

fl--IlU indl'lgostit fiiClile oameniJot, dU]li\ 00 ace.sta. 6-a, rid.icat in 'cerm-i. In li"!giI.~-ur! ell ,desorifttCl\. cerulul, n'(l!lminliim 0.\ 1I:!mmu. Soar.el.ui era. (I lJ(wa. roo un fel de VIiljitoAre Iliivl.n", care a. pedepsi ]Ie fete1s oa.menllor i.n~ostite d at (l!upit co unet din at s-an UrM'!: b.ner il3 'li. a.jooga ]a. cas.a. Son.-]'elw ~i sit-i ~eMea Uf;lCiU'e am"os{;ea el. E yorba de "legenda., GI'i» c1l'ijei" ~i ,,1ege:md3l tlorii soarehni". Pedoo>pBli. ll>proba~ l'if,tilj san COMiJIIti It ,aci de BoRre, care era worezitt.{J,r in pu erea. 11iJ.i fa· cinlllD.ti de Be Ilc~il!. a. fiioolol' oamenilor. Dar SoucIe l? depse1ioo~, p'e oa:m.e!Ui de rind care Du-l '6.IlISte:s1l c'mn SeGuvrne: mltue:a.zr. pll!ile, ineinge vmtu~ :seci\llui~te ¢mi:ntl:ll, US'ue.\ pa 1111jere 1buca.tcle.

_ Be indrigostellt dG UDllI dill ,B,ur-orile lui divin.e, pe erore vrea. 8-0 in. d~ so~ic~, E "I',orb$.. delegenda. incesttiluifra,1ilem :nl,~Soa:relui Iji, Lllllei". aL OJ Soa:rI~lIlI~i lienci, Si:n:tJioo,e1' (sora. Soa.relull).,

:In fine,. So:arele, dlemil.ditJdUit de refllZul surori.i luri de a" oomfte till ineesli sa Il!;sloorqtei:n eela din urmi ,ell! 0 piLminteallil.. D,* ~taini~ial n illil:H'''"t.c!, ,en timpul i¥ dii. sea,.ml!o ali Oil IBO potri"l'eIltl'l ID Ike !Jill Soarelle,i,

(n,g lin hUI~ c~ ua pi'lllrlnlean. Legen,da cAs,l\t I'lei So~J:1'cllli u pamjotei'lll!i. ,cam i]plt"l1-~t- in ~C! lilm lli'J;ull Il'llwcipmz:!t tema. il'l'llgG.t i Wi ~YI.)lll"lon pou.tn'J. Citiili'?s, ca:r~ l·Wlun.t~l dll asem!W!i b1. oiubule ne:lil.J;1f:afl(,~ lfl ~ 0 f§pt;uti asfiFaliil ~I II piUm.mteanA. in<;linMi). I a. tot ceca, ce estel om II· C.

~, 1::1 menle d -lllrt ~61iU'. - Pentrll tn~el~ cit de vecl!!i ~ deoomplJeIl. , !l! flo!>" cultul, soarci1!ld la. rQm{url, pin, cltiar in praplBeeoMIli i'Jl XX-lea, nl ere!. nO;M!fiJrl!', tl'eol'llie ~ exeerpM:1ll dOC:l1flllent~Je orule Mferiroar _Io. :n~eJ1'i;ttliiU(''J er tlmle.J.e~ ilil.tinille .1 imditlil pcpulare, in l'l'I.port

en "e.le, N''''',(' Ilf> plIr' S ar . -

Sonl/rue v;vor al fOiill:1i:tdtii ern, iDl'OGat d.c ealLl'Il'lri dilroinoo(ia iii -I,moo ea si l dea sill'lUate lP b~ug. Itll~dia.t UlII])! na!j"tm:t.>, :flltul W1L SC(lS aflui'i !lol sau in I> utec (dupl§. timp) ~i mcbiIl)at Ja are (Iidi@.~ in miini 'lJP

nlsiiirit) ~_la pimiltt (a~eza.t- mteva secnnde l~ p~mID). '

" F~bflle I}i. ~~l'i~emeil~.IiineJ!e p;tU'l:ltI mal'j£,oariJ de 1 IDMti_e pcnllu ';JIl».iHirurea. Ye.tlll'l\ prrml"'('11l. Dar ~J pell,b'u cara.etenti de trtlWnla.n sola, ~L" mw~i:,oarel 1', La. .sfil'lloit.~ ln~iim~1;i , f ~ ~ car 8iVeau pi wi ]J~ 1ala. ~ndepfu!eau un I;It u'hale: le~~ IJ) gr-_:idilli &a1111e agol' ~j M'IU1C3U milr\;1~9a~e .1Il su -' spre, oere 'p1Jl?-ind in :)oaptil; " finte Soa:re. !Sfillll&

are I lil!lJ'1lI eu.~1!fi ~(ri"OM'- I 'R 1 en 101' tn mit iet.~tel d pi trill C taJi!i.r.llli.e..~te.1 r. -nu, ~(j l'OIiI', II !!1'e~el IJi dit-mi aJbet<ele,1 ''''fiJi fa~!lo ea, 0 floare,/ sfiinte Soare,. s.fulte Soa,re' 10. l"inllJra ia~ 'I!ru:'e se ml'irlt.a tr~b1Ua III 'e.-u-a i~eiUD.el.ldriD, ilor oi ~i ;isi'i-lii je, zilla. bum.!/ de Ia 03if-e d is). l~i\ 1 d 1a..frafi~ d . ,Is. &'Tm:Jn,!. de lao fete !fi feeioJi,1 de]a. jacM de la hori ( ... ).

. 1J;t Q':l'~u, nl~~.J1 ~p:un~u Ili 1m]}!il'81~nl ~!!t\', n:Jil\l1~ 1~a, ales dNpt

eolAOO:J:J~l 1-£1, trlmlS LI1lamtal sit e.\litti()re.'lS~ fiel>binteJ ]Ie nl!lDlllcol stelelOir I pe razeJ.esoa;elui. J pe a.b~ vml,1lilw,1 Jlefa~a. pilminitulUi'!].l, sa-i a.fluclL ziti« Cltl'i) a.lasat 1iIl"mele III pe o."liDlpul. nude a, Vinne mire1e.

. Mo~i:i sntulUi. oollSll!tui1;i in eeata oame-niJar bunl, jl1J.tirMB'U pJ)l_cinileo ~Utl gm'l1 lar lJota:l~llletului wtJI'-11I1 100. fvit 1D ved.eJ:1'l. Jud eatn 0 I}!lct:pell!1Il In. l"lsilril;nll _~Qm:elui - illv!)oiml . trul sii te lumimme mint«t .• ~ !iii JUde~e pe drep~~. f;ll ~ncit de oomplioota Ill' fi. foeti ,judecataJ tireblilia-:sil. Sa. ter~(,l. ~a a.~t-Lt prm mu1(;tnnir_ :'l.dllsi1. ooarlini pemtro cil.s-a iilao.t lurDl,ll~ III caZU].JU ecat·~ au Wit 0 llOOeap!;i,. diteltJpta,.

G. «ora .• 1 {lllElarl • olor. - eliUal a !pect alrewtului solar se mem 1an.1 n:m:'iii;m.e:tafore:$i. ~b'lli:loll.wi som.e. Djn acellite lirei ootegorii OJe imem:ne' ale soa.relw eale mm rmpol'tante p@!lITn mitologil!> l'omooll, sinb slt'Qbolnl'il& soarelni. 1U'!lin m1ll.tele lIinlbolu.ri &Ie soa:t\Blui ooIe din cate del'iva III multittUlline de tnBen:w:e sint eeroul, roala ~ ~iTala. 10eJi'(1ll1 si.mplu a foljt ~i a, rII.ln.ag_ flglllmt pllt'l!tic prill lIora, illlI' cerOID compie....;:at So fast lIoi a. rima ... jfjgunltplastic 'Pm l'OIJta. ~i spiraUi, (coutrlfuga sau centripetl) ...

_ eeste (loWL figurl geometirice ale soarellli Ct!r(Jul 80UJr CQ_ dl!l"iva.teIe 1m iii l"oa'M ~olarii CIl! delivatele eij o1eit\lie:so sJllbstratuLgeneraotiv oJ 1m.turOI:' ~elor~t'" simbolurf ~i tm.n~imboluri s.',(1_ :m Oololom!li cerlU'lti ,a,1lJ Ultocwit nil tabel a1 'IIwti'l1elor sl,Ita,,!! folo$lte de 1,~lIIl romlij,n in. Mt.'\ lui.

.F:iguro.]'ea" soarehli print CIt,,,, 11m tlnilU,~t-{I intr-o lucra.re intitula~, .F61iOI!U1iIU~ Jioro.l, dill ~e l'ed!1:m Btotetlc lIlumM a.s;Pei)iliele elll:tulu.i SQlaJ.T promo·vate de hor •.

C ~ mai (,lOmpLe.~ !}illlali seroni.ficativ tit ee ine de aaltul sohr erR! 1101'0.

Pentru l'IOi "hom reptw.i:n1lU.; taetoroJ. _])ermalHIll~u. lhi cllltrorii. :romftlile in neoo;ntl:lDIt pro~ dle~ ev?lntle, din. pl'eistmie pinlo as lUli" U. (iOOlU'eceootljiinl1tlll bore!. l'IlSfrillg bl 'tOa;~ planur'ilo i. dirooville de acthri.taote. cnlCUral!l., de Ii\. r.!timdle maglw-miologi 'Pint. la. filogofia, popu:1a.d1!. OI'li-

;i~lel'l. b.otw a,. rost m.tllRlt de Nlcolll.e Io,rga, in d.:msw. kDla:bris1l'Io.t-llllui p f1C~ _!It kolo-ulu.i tmcl~, a,. etI:nl!i aria d rliBphtdJire se mtlmle ju~'-imlll'ejU1'11l Trn i~ I'lmtioo" K'QI!lbTfsc/710NJl era. '1lll r:lt oom:ple.x: (lilldie muzleal, magie). co fAcu, :prurte diD: culttwso'areJ.ul! In O'flci. Era nmnifesta.rea. (lOlnturi· tar-et;niciL de adorm:e a. seare1ui In, 8Dls~i'lll'i !jd oo1iliJ.oxuri. D~ea. t '_ menului ~t a. senmifieat.iilnl' lui magicooliirltic ~ e intilntl1jte in intl?egul sud-est 301 ElIJl'Ope'i, Ilvind c(!m:!iI'lll de gm,vimi:e in Traeia. Mention!im. citeva exam· pi • k.or:o-w b~, 1rol~", sirb5" nOToood:-1d roll, c.oWmeica polo[lC$I1; clIOrtw, greacl, 11Or{J 1'QmAna~i flalla olbane ... Jt. :61 11lle1, eelle mal evoluate Iji mru l'eprezentati,.e 'Pentm. sud·estu1 Europru iSmt a]iQrBia, hol'a lIivaUaJ pentro c.1I.mO!1tenec «1il'Mt :mbstmtul m:urioo-mitologie ell koZo-ului 'U"ac. La Uli.e1e papo31's din est; ~isud~e\1tul Eu:ropcii 0'1:11.0 e.~be un altet medieval, mil neologillm 'm,iii6 II!.Ve a. pas'tnt. i:n d/anmllii:re.a lui ~dildn8i tta.c.fi. llola,. Felltw.'l lOml1·n;j iWl':a era un r~l}~ l!deola'trio', 1"!-6 ~inea de 0 veche celIelIlonili.l periodlc!, adl11ii1!, zeulni ~Qa1'e. Dar bora.:rna,] eru ~j un pli'Qce(leu ,magico-.mi i<l de clino~ter'6 Ill,lm.nii Illiviet,ii tn (lees, ce i'I.oe.,too, 9.1il maJ 1'e.pl'e7.en ~l,tiv. :Erortl. prezint~ dod forme arhaioe eaelltiilll.e i 0 !'Ormll, inchl.sl, numilA ale sltfe1 1iorauUihl8ii· dI lipul mmlZui, s.i 0 form! aeschisll.., ell mai multe V8.11IUit dintJre ,care eea mm imporlantlll. este ]101'4 de:so'hisii de tip'll.l spiri1la. Prinul. e tipica In. daooromarn.i, a, doWl.> Ja, maoodoo:,omilni. IIoro, incbisfl, cqrcu,aUi se jo.aoa. ~a. totl:tte ocaz:lHe ritoole, eeremoniaJe !Ii festive· 1wra des his3j spira1t'f1li se joacll. n11I:l13i rttwUi ~i OOl'illIlOnial. eea 00 eete (l.{lmccwslile in joan! borei de.schis delipul spiralci lite maoodOl'O'mftn;i este simUil;udinea en kolabt'i$m08·1Il: e JIO'rnitoa, in pre8.1jmlb unei inlll imi PIDiOCll I), Ul'C'.'\, run vall! :piltiL pe enlme unde se mohidea intr-un cere fflMt', ,cit '[ilmnite& lcenl san in mal mrutl'l, cercW;: COMC1!Jriee, care se in:VirtOOUl in 1!ffi81tl TlJtatiel $lJarel~ti 1'6 I1cr. De aItfell1QtaVla. aceasba, em proprie I}i hOrci.·' inehlse de tipnl ~~?nlui. n'iI'!tre fulcJorlzytil rOiOlini, JElLena. N: . Se~to~ l:lLSIl. si ,se m~le~J DJal wwlt prmtJ:e I'i'lldnri,cu hom este 'Un nt soj,mboho: ,,:Hom este 11&7', 300' reUgios prinJ care Re, cerMU oole, tr€lbmtoue." ~ anume ea aeollrpan~a. 11\ inooput sacrifie.ille, C6 PllIltru 3.CI'lllt &001' se fil.ee.a.u", Ca; smOOI ~i joe llcligios bora:s UIlVedel.lte pentil'lll Elellil> Nicn1i~1- VOl"ionea· "prodwml1li:l.ei experiente mitologicc aL (lrdin tdum, dooarece in toa,t:e yariantcle ei (lomo!de MW. vijeliease ]lorltoiii ba.: neooJltenit l~ll)mintutlCtl piciol'w ( ... ). Ba.t:erea. p:troin nlni en picio11Jl { ••• J nu e 11Jl pl"'Ocedell elU"ltmie d.e tehnicll. col',C' gralicli. oi un1'lll strict magic de conta.ct clltoDic en divinitatea. supremlL a pkom ulll:P'. Hom, 00 joe ('mlhinat tIIml'i dill1initrIJi l1hi.onWe. fI.ed.ejinite, m liimbadul pm:ifrm;tic aJ. Elene! Nicl1ll~","Voronem, ptin ca.raetere.l.e ei cmd baJlice, cind a.polinioo, o."w.d ,ssJ:!ce, pare totulji eW iSe rmern lama.rea. ze:i"t;l'l. Mtomelt '.Darra Mater ,i 1B. toa.te ,uat:aJ1ui1e eI mimlog:ioo mtwiMI'ell. ln, rea.UtIllte, hora aetuudi!i. I.a. rOdni oate lUI retiat he1lll1lmtric, ca.re ~ine, die ou1tu1 Soallmw sflnt ca.. divinitateill'1llli~~

1nt;r..~ oopitol special din stud:liul despre llarl!. ca. !relict he.liol.a.trJc in mltolGgul. ramana am ifrato8lt desp,re 8IlW8~r(1tul P!QJ'i!<! aJ ~ei ,"om&nt!, l!' care lIle-run rei'el'it Ill, func~lunea. inBtrnmentalll. magioo-mitologicll> II> baML>. Am urm!rit ci de rlspmdiM oSle hora, pe teritoTi1l1 Romlmiei in ~lJOtt ~n varioot.me colo-u]llJ 1& eeloLaJte pOPOM'9 diD MtulI ,i st1lH:lstol E'ur;op~, In aeeaata, CID:cetar de a.port etno,mjoologic am Ifolosit statistics mtreprinsit de G. T. Niculoocu-VlU'One1Il" eare a. soo' in evidlentli. imeMul f01ul 'koral al l1orcgra.Jiei' TO'I'lIii1wgti.

AIn CQ,nsii.de:rat cI llOO3t fond! !boKl at' put. sa ~iba coresponden~e rttmlle I$i ceremo,Ilin1B m $mprejurlb'lle itn C3J' 1>9 joacli.,hol'&. ~i Ml d.esoo,perit

"172

atlll&!iFs,tul !,ilritI!LI ceremonial 111 hom. Am inmprinll wc.e~ 'in ISpmliul 1:nCl'lf'ii RitlAn d. lrtooFc de Vat). Genl!iep ~j o,ti!l rema:roal; eB impol'tane1l. Fl'e:dlltiL bora pen.tl'u l'iro.iogia. 1;i cerernonialiatica. rolDitllli. ~i ott de a:dinc ooboncl. in ml!ntalltat~ nrJna.ich !}i in oo~tiinta emici ceca. ce :am numl:t ,.fenoweb.1ll homl'" Nu mAL om Y.o(rba" ~ tn Bpal£ul miori~ de Lucian Bla.,.""" 1luma' iJe 0 l'IJ(Itrillt1 Bf.iliatica, oi de ceva, lTU!ii mol ueea ce' Be a.sw,Ul'e ,;,ub aceas~ ,. nimal(i mntrice, d~ Q terJUJticii 'IIUJ.gico-miWlo,gwi proprie JlUJIOrubLi ronu\u, de nil. modi de a, Milcep via,y.t.. ~i 11.1!Jllello, de. es.tmfa. iIUl'!M spirittlalibl~i conoo l;.izM in tos.te pl6lllUrilll Teal ale c1lllturii romine, Am troon ill roviti, IIIproxima.l1iv toaoo ri~e d tl'OOl\\re: rituri1.c limtl'UJrll ale nll!!t-ill'ii, initiol"ii llube:rale, I:rWltalC-j, IU'Der_are j de 'emalli, ri~Vri~ pamaipiirii; l'Il\gi,ciu.nile; OOIlSD:~rile, saertfleille:; ~t "'poi l'{:tu rilB d~ pl'Qcpa.,iTIl : ~dl'e, pasl!;orale, 111lltl1m.le, :tnerl:icale, jwIdloo eee.

Oda!;i\ relijvs.b Mas!; lond ritolagi!lij'i oo;r,cmunial al (lIiI~ii. populam mmiLne, a.m a&irmo.t d ,d,ete:.rOlwuea. 'oolli~inutului ideatoriu al f~.me:liU:Zu" hornl nu iItsea.mnill identiEioaroo. 1m on il3110llll0llul Inlltmal FOmlnes.e"17, ci nlll!lai reJla.v;n Ilt4'ldi~ ell an1lDlite al3ipecte ~i :forme istotieeaJ.e cllitulut so1a,r la. romfl,:Jli.eeasti.l. l'ela1oie sa introvede nu nnmm'in Mrll lJaJ)rlii,oi Iii in hot,a 'P1'OfaM. Hom ~se desfli.<Jnm in troout in seMw miIlell.rii Go&relw. pe eer riw.ca.rea. miiID1 r in ~ (imp.a.l desprin lJi apoi prinse dW B001), in j .c~ se~ifica. prea~il' ~ soatelui, ba;ter.ea p~iDt~ui 611, ~ic:iorru

emntiica l'IlVOoarea, fer litirn ogoarel!or, a. pometuriLor fJ! g:r!tdin:ilOl' de ciUdura, lumina. ~i neqria, wlln"J,. De a.ltfel. uncle strigiri lao horil, par a. sngera rotul soare1lili ,in jM: "Bate hom, din picioaJ'el sa rl.'IDl.ta .ial'!iJ;li SIlIU1lI if bate ho!l'a. :tot ps loel sa li"dsarA busuloc;{ bate hota ell aJea.n/ sA, riiSl\~ lc~tea,nil bnte~1 pe nemso&.te"l ponti'll bl.ll~ug in buca.te". §Ii alta :

"De n-ae '6 horlle-,Il lwneJ ai. '1"0000. fete:llllbune.i ~i Ilevesl:!e tinerroarej:flJ,~ gind Ilo·a.ptoo, dupl!. soare I !ltc.

'[',ema;tioa hl)1'alit din crutml!. sa,tea,scll. a. fost prelIWlM" in pitl'oo" de' cnltw:a. o~OJleascil. !Ji 'trallllp~ til opere Jng,jore : ill mUZio!i.:, .ran,s, liteI'3>tu:n'i. {l'OliIla,nU!l 0i1dOOlUlra,de Llvill RebrOOilll.l1 in Il.l'hitooturl (per!!pootiva. homlll, a. easei in arllitectm&, Mincu) etc,

DB ,enltult SOl1'relm ~iu IIi (l~eintecete de $oa.ro aee, wei de diIEeri de ca,p provoca.te de o'bicei de msnb&;j,e: ,!Bo~ so mtj,uHestii de 180 rAsiFitWl piniL [3 i\;.pusol soa.re;t14 in~tind iD. Wn'pui.l!lo,PVU. D~cintooul ,Se fooe OC6~ lindu-se capUil su.f&'l.l:ld!ll!1m l)U no oJ, plela1cele d~ cu;li, de]a, dr$pta. la, Stinga, ]pO ow.d c1 sa tliU!. sa. va.d,li. soar:eiu intr-o giA.IM~ !lOOm din pu~. DeseintrOOui en :noWi. pietf:icele &$, [Osre.,te ,1 in mod invm"" u.

7. Bontn ~ i ouUul somJ'. - lOa. ,sfmbot solar ooropLe:mt, f{lata. JP.r8zmllill, doni 9.8poot;e: ro.a;ta, rea.llzati1. dLntl1'"ilm carll Oll! 0 CfIlOO £n8cria! (~ in fond MOO tot un slm'bol wl,a,r) ljiil'oa.t:a. :realiz~ti dllntr-u:n cern· ell oeruee etJ;cri8'o, (cue de'pii,,~,~e pri,;:n bra~eJ!e tilt perhnetrill oon:mlni).

Oor,cuI ell 0 omce insc:rua" deml:initA;lolR:ll 80tari la. DrHlit;a po;pou.rol6 indo-europ6ne (dBBpl"e cat'Cindiienil au scris tra,ta;t.e de metq/mclJ. 11 TaJ.i~! bine.lllfeles SOb.TS) este ifo!o!)i" 1:tIl1Ulcie to,r.m.e de.c1.1ilt solm: eeliude solatit;ii ~i. eehilnoxuri. In. Ilcrp~iI !l4)h!tilw.l~ ro,~i d.e ,car f.mbrilioate in pale ,I a,p~ 'Be dlllill de-a. d.1Im de po Wil!rimi la, vale, iuJ;o~tte d tineret" CnI'B aJ.e8il'p clJ.illind ~q,1nd:!$l itlnd tMitng;i. BOlIIota im.P~tra. sctIiltru poe ogoa.re, in wedin~a, JeTUliM~rii solultw. IAL cere.monia. solsllli~il.Illl. pa.rM,eipa. intrognlsa~t -car'B oomcnt:a. Ifiersul drept san s!:mJos all rolrl.i, iotierprettndu-l ca. e fertill.zaroe oonBtanta. sail ou interm!,Uente 9. puterli gen:u.in3iroare III l>oarelUi,

" . m Bana,I.:, lao oollincrs:tiI !!0 ,1lr~*v~ 813 Pl€1"t.a ~e 0' reatlitrMi\ de fmd mul~1 Melli Ull!tiI dl:n plll,ga.ru len~1 ill SIltuiUl, in Jut'ttl oitru:ia, i3Ie fji(leau glu.me ifeferitOal'6 la f'aptulf en .lUt a prof:i;ta~ devr.emen. iJ'IluiJ. IB.1i e(rr!11 Inso~n, (ta. slt-p at'll. pr£llIllntul 1a timp.

, Xu I) tim 'in ~o mltstu$ rQmA;t salata a cel~nof eare i\uoollvilt~1Lilt cUi dacli, in eit.evn Z())U! pe terttarinl voohij D:tcll, !i-<11 trlln~mi\ldool1(111', earl! ,ca, mdo-eumpeni ar fi putut s.a. ,0,1 bl!, $i ci 'm'!litaoo s.i:JnbQI solm.·, Dar ~tiIl\ cU. tn m:lt.olqgj:a. lor,. oolt;i1I'w..au un 3.lfom() ... ~~ III Yf)/ii, Tamms, eli t'tria CU'uizil fi OOIlIOacl'.IlS(ll';,i. un cult oomple:..,;, cu. ri(;tl~ii. de init;iere apot1.'Opnice ~i trop£l.lc~. ~al' ~igr,ecJj aoordall uiIl.cullt rotii ,"~!aJ"e~ rept;~eJ:!I.tma prin ,ea (lind Olimpul, emd InJel"twl.

tn: oo,pl tolul COD saCIrn.t , .• 1111 if;i)log,i eldaeo- romaae" am cons tats. t prezell~a rofii salaTa $n 1111 misrn al h~ llisl.l1lml) ea IDl element de emit &utohtoo i:m,bill~t;m _til eteroblon.

lntr-.un stllwlll :r~I!I!I!, .A.dI1.ittt! SUftea.lm 1Sl"t, se :m:~1ll1~ cii, .ill ca~lll $Olomonarnll;li carEl este r'Api,tde ip~ l'03Ita.pe care still.\; in l;imp ce aceasta. Sill illvil:tl!lit~ ,!.riI<pirea. ~:r Pllt:e.a. fi c.onJiideratilr lUI ila.Cril'iclu aiIus tl'lrrd!ti raJi$' sa.'ll.crum eare ~vll't~te Malta':, .mJhi precis 0: l'~i!l}sc_ell~!t ritUali (113' tip e!ililo 130 romlw. lpoteza ~ v,endlcli, llQl1l!rti cti. pot fi ga,slt;e core'lp.ondeut,e mai adilll.ei in mtatia, dacll:.

l'fi:!i nude. mm:~ ci"om de liel' a~ 1t11Ci :roJl ,de ca.r erofol()sit de i']~ ca. WtFltlllent d~ lCl)UiI; anWl:!iite boll. Del bolna;v ·em b'ec:ut pri'n c«rod.e oonA ort, Ia 0 rk!lX:U.CG dedrlliD'llri, illJ afaro satulwj ~ ~~n[ IIDlU'elm. Beata sQlam. em folo!!1 ~ EJl: ea. .se:m;n :apottopaic 'in. 'Vl'iiji, ;§i, ca. hl.semn ttm.eral', Oel Ml'e PI;} drlIDl:uLd0 noa;pte crOOM clt cn.ll.rimllj[luit dll, duhuri neeurste ~tria pc pa:mt7lt '!'Iv, lID cl.'Ifiltlimplu,. CWlI. se SPIlD.ea. ad,elie9.) (Ii Q rOllila, au. patrt~ 8'[J11e ljii sea~eoo, in mijlocul rO\iii, undese 1nWn.ean spl!;i!le. Atit e!'a. slIfie.ient, !i\l!J. maiii treblli®l.I!. wgiIla(Je !'UgMiuni.

Da~ roata. solar-it Be graM e~ fJM),C!1JJ!> de uparare P" :[!f1r{ile. 'lila ri 11Ol'ifam:tI"!JI~ ¢ se ·n.5~a.f9l> 'lJtrP.dZ 8tStpilq, 'I7.lo1WtmtctltailOti tim,pm &iCest;e rap some ill'l.l lost luwrpret.a.telir'(}pt crncJi 'ioscrille i:nceI'c. ill, B'lloovin!l" l!.ii Eateg se:mID inti1nesr: .~i astMi ali'1tmi de Slll:pi: fu"wran Cit. sari tl~ uhf!!'

nill1i l'U~.It1Ta;ri CI.~ 1"f1ji Botal'e> h~ 1~hf~D. '

Cercul en eruce IlXcrisn. :fig!ll .. ~t prLu{l.fJWfl{]. soarellll, '!l9~ cop ,d!8 .01111 rirloonjul'a~ cu ra.rete Itoatelu~ san Imlwuf desckiSJ ¢!t il<lgt!/'v!e 'ril8ahi7'«le (in chtp d.c Falllel, em wn sim!loZ sofQ,J" fQlos;lt 00, a.lm:r'ij in une1e 1i1itW"i san ~remj)nil . sO,ta;re" Ro~~e s?l&r~, cllf!pltille.!}X~e mmahOOd" fnnc~iUDea acti \'11 .aso~lm. Dupi mclin~~m. sp'ltetOl' exctJSe sp:re dl"ea'p~1) ©.:u s.t:wgft, se:~imb~!JZa. :m.ersu! soa.relru. pc ~r j .spre!IT~pta, de la liis;1rit ill. apl!s ; <Ipr,e stillgllt de. Ia. mpus. !)pl)li.I~rit jacl!eli, mersul ([Iurn ~ mersud nocturn al S03.I-etu.i~

. Din.IQat;". eo. ~pitcle inclillafe n, deri'i'ato .serle de 'l'an!$ai~.iI!lQll!J'l~ BQZm'c, prm . .inioCl;Ujrea. IJpiJ,elrt!' em l]Ji'cia(l!7'6car,e l'.i:ttuula.u mm,ul Sail I1di~~'i care !>im~1li i.ttlll:ln11fea. iOl'in DDghi w'ept .. NumlinJl pi'clo3l'elor ~i iniinilor !lla~ apGI. nl ~QUitl"UQt rIe piisur.l Iii cap'(!ldo7 d~ cru; a .res~mn.ifiCf~t. pe llliliaoolit;i III dinarW_Slllulnl put.e:rii ~(JIllXe (p!!.sal'illl sowe,. caii sohni.). 1m' dim sehi~l'IIrea. goowllM:ielt Il: ~'D.~silubolului. de mHiIli ~i pi.ciollI'e, deciocurl de pltaifri .iJi:

Eallete de cal a .~e:;~t .. !aerilqfL.e&!t1n-ulsa.~ ~eea, ce 8,9" numi.t poplllrur :!f,fJ~tiq~, DUl?~ s~,su] m~,ea:ru bra~clor z:rn.£t!.ch, au <l<pkut ZTIlStioa a$~en{a~ pO.~t'tlla ill tva.sti9ll> d1!8.001!!1e1JIli; n.egati1ll!. ~a, SOl face ci!i In ro-oo" get<rdl~ tQt:ra!Zl~eJt'm.:w (i.e pic[(;are tun!lllle ~u de cap.et.a de cni ~olruri a iost gmvall De panda.ntive,. buoll!, plese de liarM4!l.ment;, valle rle C1U$i etc., C& iMewn0:

solare deapllrru'e. '

374

Pa}jITa tl~c1lij!1 ca. llinl001 at ~(m~elw in plilli'i l),eti1fit:ali(l. dl.U1'll:i!. ~i ;tJahml. ~'1l:c1'w:<i a, SOlU'el\.ll iu repaus lIJOC~W1l !1IIil dMel'is"i) 'kI.Ilr-tlll smdilil. oon8u,Q:rM flg\~.l<Al'ii mii'nii tn Q[,Uttm!'IDtic..'Lpoplilil.:rit 110Jrul.ni !o. A~a cit MUpm il<l~hIi mQtfv sQilir nn m<Jii inII4tim.

ShnbQlul w!U'ehti jl gllsiw npost&t 1\10 l:1:ontoanele. ease1?r, pc awpc:rri!;luti; c~l al c.ailoJ' ·solarj po g;l'lllztle de 13. lintrare ~n borc!ie.!.ele olteIile'iti, .lIe .g~illZ;il(l He la ri.nUnile de mUiJ:l!~e nuruihl i.u OI!iIWiIl terfeloage, ;pc Stijlp~ port:l1or de cas[\. la ll:lllllte, pI!: ~ro6lle de,l~mlillte mRf;Am~eien.e,. ID11i'~e. "Ji o~telle~ti. in toate aceste oozurI _lllii.t SlllllJolul ~ru-~lm, e~t ~l aJ. aailOt sol:<llti. 'eltisMu\l.i ].\Ie mIlllbe obfoo.te de ;:l'r~ llopula~j,I. mde;p~euu ~~1~ TO\S~ ~potrrtpaiCI' de l'qliirllre a, omululI, (];Mel j}J gGll:pollun·{!J ttnpotri:\~aI SPUlltelM n'ttlDl:~mare. lGee", ee ID!!ri.·t;ti: III atenl'Je doosebitli in l~o:hturi oocultul. s.ollI'elui, Lu!).ii ~'1 scclalor este emblema;t;ioa, &i herJlldiooaoo;tora. la;r:1)m.!l.nj.

til studiile de ]leraldiclt :1·Oll:la·neacsei. ace~ti ili:!S1T:i d.e~il1 nn ~oe PJed.omi:n~nt blperfoailil. fellldalli.

B. P. Basdeu sust'ine eI 8o(JrOlIJ fI~ l1f'llG be :parte din"antiaa.1emb!cmI\ 3. Transilv.ltniei", dovedinu p.rio aeeaeta stl"lvechea llr!il;ate a. nlill1l!llllhl:! rom{!,nesQ, bnplrt-U 'Vl".f!l)ll:<WUu in tre:i titrirom:§,.ne21.. SpeoiruiJ,$'til tn hlll'fildiei· nuhnwut 11'11 invo,}.3~lgaWa. ewl;l,Ie.meIol" ell SOllll'!!le ~~i luna. llrfli1lru toff!ie cole trci ~U:ri romA.uCljti:.'ji .an cereetat iStemel~a.tribwte (le,.Sitro.iini &a/U (lQn$\~fie de 5\ta.ta 'Ptrii. lR()mj}.:u~I;.i, ~[oldovei ~i Trnnsilvooi.ai in armorili, in peee~j. rneclalii :!)i sterne. Siuu:ele!;oi luna. a,pa:r in .s'bemcle 'fl'kiJ lROOl;b~ti lll'eadt'md oorbu:t in~1 din seoolu! til XV-loo ~i al XVI-~ ill. lIolrloVll. apa.r I:noodlrind eapul de DOVOIl st'ea> inUI0 caal"netoli din aoiolu1 all Xll:V-lea. !;oial XV·lea, far" ill Transnv~_n:L"l di.r!. seeobd aJ XVI';I~ ~i lie men;tm.e pin!!. :ill :80001u1 :itl XIX~llM. De a.l(;f01·in fmagjllile CIl inw~ese ,texm! nostl1~u 80 pot unngn lmele aspsete ale evolu~lei £ignr11irii MWW., 11!tni:i. !j.i stele)Ol',all:l Cllror se~ti:~ co mO:lril) adm.c in isto:ria, cultuLui astl'eior la dad, ilalID-roIDani, p1"O'rol'o!:l:!&it~ ~i l'Om&IlL

O •. Ciil~n.r~i ~ lerdtlll SO]lIr, -In eer:eetiiirHe['Orn.i.ne!1.ti lSI str!Une oo;n:.

BOClI.a.ro 00lill!}axilor s-a nJuns Ua conolu?ia, rol'1ite vorba de un.sp6'll&lOO~ com.;pli'.:D, de origine stir:l!iVllc.he, Ilfobabi1 din. comun.'lprim:i.tivi,.~.i. ct!) abQrdarea. lul elite OOIDtrov,~t.lt.

P(t[li;ru noil cum ~ va. eon5t:11.m, mila-tit, nil! este yorba. nll4ulli ,ie Wl tl'pootaool eomple...:., ci" de 0 dati11:d ,niwoogWll ®mplwu., diD. C3)te fAGe llM"tl'l fllt.egra.n·ti ~i apootacwGs1!!l. Ce. da~i'niii m~wwl1iica: (loll~Lexa: clilufi~ i:'~OO~~ (!IWS, • ma.i tntilt ,d~it eeea. ooille ~Ili~ oferi ru;t d!~. ritfua[ ~u I~~~f<iii millt;~pie, OiIJ.~!I:!!"IiI 'mtot OO_S"80':SOfiI! ~Jse' va. mal senod~pre. el, ofeti\ m:li~ logi~i !l"'QmA.nl! I) prlJblcmfiiti~ elt l'e'Zona.lil~e ploilW.d.0 ill. Jliwcta- cwlmtil populareaetItoitlitrfm" a. filowfiei. etw.oo. a. etnQm.lI~iooloWe.i 11\ etno~re,gva'fle1 de asemeni, 1n esenla. e1 d.!litln.a, fiind. ~at.j'i, _pe III Ohtokig.e a.rhaitei"i., 'lll!ilariz.eaza ~i ~lU'!litoa;to c6Ielalt~' aspoote onDm,era'OO:.. ~eac.b.W~d~ ])6110. 06peeti.veo in;OOite &Supra. oo.Q.u;p\tl1li despre vl'a1!1. in geneml ,I Illespre V1Z1mJ:M mitologje;.\ ll! lumii in !!pooial.

Oa 1>0:'£ futeI~l!m in CIlOOnstit pro~u1 de ~ezyo]km! n. da.liWiil da.torltlli 'OOaoop~ie.i miroIogiCC Care 0 :Ilustre:lzi\ atlilug<\>m ctwva. :preci:'-,lIon, N~ele ·datiinii de call"'" (In 'Jl'rail)S;ilv3Jli&)' de ,cd.luQo:Irt (m. Mun.OOnrla~i OltenJl\}. d]~ etUllC, lim I:~D .Mol. d.qvn., J in tere!l~z~, til mod1,dooseDl't dc;oa.roo.e p~in cl. ;plt~em aJuDg& 130 t/lfJ1!fG d'~1'm.ca.m ileA la. bau;~. spoo!aOOlIUlU!l oor~fi"" lU.\.twll a1 'c:AJQ~Hor, CUre jllliim.te de t:09.te estoB lUI!tdlolpea .• ~n. C\lIIlll !I~ !lusl,mll~ i~ i1llcrnitea W1}!eritoh'!l(j, l3. "m~hil8 popIDa.l'Ie.''''~ll11~ bw p&rte .dmtv-Ufi 0101U

3'15

In \cglllll';;'i U e;\-pllca.rea. origlltii clIJQ_!jViI~ s-nu luat trei pod~i] ttu:r lih:!!.: una lati'b,i1, alta. grc.'ldL ~ alta.- tt'8.ea, j itemre pozil,Ie Oll ipotezele de 111 or t:I sa.u tcorlilc ci.

. PO.zit)a t >!}1'~clI; care se 1'~er111 In ori~ea latiD~ 3> clU~·ilor .. e;r:;ptirna,ta pAll patm tOOT'1i, ,,~ea mar j(lOpW~. Dnp;t pl'lme1e Iil"m iteorn, e!ilu~arii tll:ict. mO!j.llllit! de romlini de Ia daeo-temant care J.a. l'iudullor i-au mo~teni~ de Iii. Mlo~tii l'amam, JI dHel'lte ci'i:i, i!l io,nne ljii sta.dii V1lrillOO die ~l'esio dramnticl'i. Prillla. teol;ie lafii'DiI1 se .referl Ja otiginea. salie3i. dupi care 6illL~arii sint un relict emografic ~i 0 r wiiWscenl4 f(l!lelori~ 81 voolUu:l!'Ii SJl.l1!otaeol de aOl~agI:Bfie ritual!i:. e:t~outa.t P!l 'Qum?al d.e, 12 ~J.i, J?,roo:~i ai $eOll11 ~]'te !j.1 ,erouhu Barenie m ~Implll 1I1elo1']llIl apF~lie SOMl mal. CompozlPa. ceWl i10 Mu~a:fL, im'Mhla. i, stnIctum I.'t dan ul ritua.l, costu· roe! .,i iu-l1ru:m.el!l rol aurilioo- t'fl;tl.mint«;o de da.nsnl ri,wal a.l saillo'r, desfl ~umt sub u]lCltVll"':berOOl e~"p,I,;\t;enlei 10:11' Va!'e,; 1m rOllu1;ni!. 'Il6t(;ffl. Preo~li salioi Q.'\isl'citau sa1.tur1 a;tlI lice ~ rec'it:l.u vli'5wi saere, U.nii ling'I'i~ti derh·i!I. t;el'menw (II1111$'an din 'llpn.nnll1cl salUol' ooWsa.lP 31,

A doua teorie la,tm~ lie re_£e:m la.flM:(fiflll~ 8I1bi~!t.c~! dnpi eaR ~a.rjjj l"int '0 imitavie pffi"\;iw1l.a. joetiln'i ru.egorie rep.rezmlbd .ripitea. femeilor g, binilQl' ,de clit!' romani in ca.p eu :Romulus, fonda1iOrnl mitie all Bornej. In amint'il'oo. {I.{lestl.l1 important eYo'lliment lega't d'6 vechea. Rmni. ,oeui 9l-1' relll:cta'mptru, in cme S{llda1;ii rommri \mbr!1;afl,~ 1.D v~m frunei~1;i au a1iac-at p ~bini,~, pe aooasta eal 1e-il1u riiJitt femeile31. SiImilitudinil!e ,s{'l)as in a:e1inl' de ustJ:rul,t;Ol'll Iloostei teorii. inedit nu justi:fia{:L sne. fur,a cOIDplexA ~ pel'f'Ol'lDMl'lici datlnii, m,(J!j:w'w.oo de romAimi, in care tema, Mloptlllhn tennm.ilIi un episod i'nsignililLut'in unele vMiante Site jocmru.

~eia. ooo1'le ,latina. st.!libill~wl o.rigiln.ell> cl1ul)arJ!lm int1l'i!J, IBgil.tur§. dil' cti cu :sitrbittoM'ea, Ros:aliei (d,ev:oo.iit1i.l& rom§.ni Btlmaltile), 'coIl.Siderlnd il(l-1Murile ill&< arme ale OOJ'il~Millol!' oa. fliclnii pllirt6 diin Clllt'l1ll(!;llllJ:3~. :A~ti "I'ari:mtl'i, esre interpl1et:ead pe cBlI\1~ll.1'i Cll reprezent&llvi siglID a.i ielelol' pun a,ecentIU de 3.SemWli p - unel episollde t~u-div0, infllllanta.;1ie de 0 demo· nologie fendrua I'oreriooat'1'l 1& ;sli:rbitoru'ea Eusalillor l8. l'Oind.W, im UJIlele 'Pri vill te ase.J:lil.Milt ton.lIe (lUI a. ltllllaJi i lao III av i.

, -patl'3 t.earie la,tin~ stabill te IO'riginea, oiiIt1~rilol' din. nu~ unet .soci t!ti !il\{lte care j.oaea. 1mdubllll joe; c(lllusmm ~i co;Uooii, DIll joe de grup ~~., in IUnehl v9"rianoo ale jjomdl.l.i.

Q!]comiteJllt au fOllt fm·Jillu)at.e d lila. i;cO'll'ii al origiuil elIJlll$al'ilor din dou~ dallsMi ~ltill1Lle a.ut.iae gTeee~ti..

Prirrnli., 'ee.orie & ariginii greee!j,ti de,rt'll"!i, c!lu,a:l"ij din. ,ds.nsuli. ritual a1 c()ti!nJUor, p:reoli erta-ill, eonsaclwt .1tUului orgwtw al ~nlJrii :'MJre B'h:e{J, so~i:l lui renos ~rprote0t(llMem, vegeta'\iiei. Os. p o(oi ai cnltului ,ehtonillJl, corcutii erau dmtinoti:Ul! oUeva. gV,upe 'Pl'in llar9.ct:erru lor sllmiirklil&iDio'. • aassul lor a. pAtmns din ,eta 'ill. peniimula. greac*. ]21 BpM'~a. ,i .Ate_nn., ill eolul, 8"1 VI-lea i.e. Ill. a llllae S-Iliu:tinS in Tr!lloia, po a.mbele mQ:lml - wdjc ~i nordio - ale DIm: rii, pe1'petllind e.mintillea. ~t&ii 1m ZellS, in furraa UIl.lIi mim &legorie ea sw:im:el11'. Umi t;w;reticieni l10mani afirmA ,Q§, sGrimeurnl in c3J.~a.n, esoo in legll,ll\u:1;L ell! nn Dloth" mitologic tipiea.nbic, •

.a dona. taoric a ,orlgInii greoo!}ti Iderivi diD dMuuJ 111(fgi9 al jlJ-:tJQplltir l1dlii'tori numJ1;1 .aggrtal,care ,era dedioot IJtllttllt'~ fC1'~il;Ia#~i- ::q#e:j DIl7MfU.

01 gilLi at"'y-r~i-lor desfi~ua:a. 0 lI..ativita;te periQdicit, &$eIDitnil.toa:re aoo1eia, a. 1~,I4,y-UOi. Damrul lor era, pr~tit dinamt~, CO'llSGmD.!I;t; p;rin jru:AmiPt.o stl" te ~i coodw; de 0 o!\:petanie ]pentrtl a. So' desf~lQrm,. ill, lGcurih\ plLbllce, in lata templelo;t'., in oUl't-i!e oaselOl' $ns,tt'l.'rite ~i orgnnelorde st@t,

377

'l'e.Ol'iil o:l'iginii nee a, erul]p,:acilof :sin _ eel m~i plaUJzibrile P'1l tru ca scot in eVidentfl, 1m primul rind elnwa. a~oote i'f:I]J1orh~l!l,t, alii) mi, '131ogiei

aces ei tern , '

l'l·im!J. - Qne lItH!!. e /pe! :i. la. ol'ilf{inea P!lrl'1mra a di:ltlli iROl". Dup\\ auaEitli. iteo:ric, !':o'IUu~arii &1' fi mOlioonit pru:ticul!lI.riMVne dmma.tiee ale ,da~I~Zui r'mQinic irao stabilitl:o noianul Vli'emilol' de Wltre Cabiri Sl]I.\) DiQsC't,ri, dan rela.ta.t de nIt! 1 ,desWl de obs()1lll' d mit-Ogfa£ii auti i "". P~tm; acea~ da.ns j:n~torjj, imbril.elLu ve*minte.fe~ai~ti, i'}l m~ca.u flltrue" ~~1 is"Chil'l1iul>u 'I7ocile ~1 acl1oD3U compl t a gblZlL~l. ill fond., dansul tra-e !pyrrhic ar :fi lost in:iit;ial infinen.ta.t ~ ,Q jOC'Ill'Ue d ~licat seJ1lidw~nila#i Pyn1wI c@re, @to. ziru& pamintuJU!i Mljiatloo, dill. (fA I'll Zens a. conreepn t ru~'Ilo uma.mt. i'oor tic c'lttnsUil,illJ PYl'rlliee arfi ]Il.litut consLiblli. llIwoii'llDOl' 1100- ven~e dra.ms,tice. ear sil, ltCl1iionez- asupm eiJu1).,'l1'ilol', [lUi, ca. totu~ sil i.n:;phoo eomp],eli'ltatea 10'1.' In. popoml.roIll:l'an.

A doul}; 'teone tracl'l. t fe.ritOllir6 la, ligine.a, o.'UII~~1101· deriv1L acea 1;'1. «!I'Ji'ni comple:F!i lfll \P'o'InO~Ai diu kolatniI;l1fl(J$ ~~', un daW! sobtit;iM $'QZa, irao ell impliea:l1ii rUuaJe ludic , Medioalc, ~lboinico ,;i eathutice. Datina se desf~urlt mal ales in cm:e in hore care In :solstipru de nu·a,. intit~ mersul soa.roe1ui pe eer i incll!poo.]o. l'il\\luitul l'ollJli1:lll.i ~i se teJ.'.IlI:Ilnn. la Ilip1l111ud lui. La, A:Qlallmm(1-8 zm par1.icillau leeit blthat;i. 1D dansnl 101' .rimal bitrb tii Jlwtau tQ~ege-masc~ide cru:e simboliZ!l.u ~'Qtj£t SQl(u'lJl tn.\D!!rOl'mate mat ,:lpg' IU 1IUWccrlM' at; ,C~~ .S!lletl,

.Fe kolabri3mos-llllt:'ft.C. 001'e se desJ'l~n ,C~\ un rilJUa! &ollar eomple •• &B altotesc l'itwi. magwo-mitiee,. medica}c, ILpou'opa.fre, m-opaice, I'afhar~il:e. r1I.:zbllimc.eetc, MII)l~tenir(l8, 7iokicbl"i..s'llllls-nJu i e transmUIWlf'ml11 1;,J., c1aoo: ~omnlJtj l;ii ia. r,?~fi.ni, in. datina. ciI'%~i1(jl' de,asemeni ~m.ple..."a, in t'IU' p. liugli. 1iI,lteMtiVJtfi~l ntuMl! se d!esfa.~oM"J, el ~ul ntllal ell ca.i $010.1'1, ~a.nsml a;t'i& i!l da7l$~A 9aiu!i'll.w 13r.sol.~ti~iu1 de iru:ni'i, (un £ill ~oJ.a,r illfliu,(lDtat ~1 ,de cultllll ailoI'. SO~lLl'I :-: oomuul in Em~p~ de v~"'~ snb formi!. d P/fmlBtUflJ'S III. g'E'rtllam, clie~al JllPUl1 1m. i'rauQ!l!I;l ~l 1wbllY lwr8B ll\ Wl;glezi}; cJt ~i in anlloSla riil11.,!"af'1ilol" 11\ . oistil/luI de vl1ra.- Ca1~ P l'petn:c!UlI,a:, t;fel rolul C{uWr 8'~!a.,.'. DIJ.!: in Oltenia;, lie juoo ~itJ.a. nlll ~emllJ:t lji un I c1'illl~ (lie lm,nU. " la, m:n]ul DWl'OO.'iI, JIG gheatlL, la, so]stWi1l1 de ull'n!i. 37.

¥ ~ f'ond, "(!erlile.tl'trile de obicei. mitie.a ~u sees in "'!den:~ p otrll

call1lliffi'l ca lineua!. ~I sUe sura d mfi)rma~u~, cna:e: s-an !lupaqms pesta euJltlll ~olM 10. iiI,I\Gi ~i _ t.1;Q,osmiS prrin dltoo-rcIJ:w:d 111 rom!.i.ru, lila, t<l!lliete di.I:t c1ill'!n1 solar celtic. ImlUmlt;l, caHor 5'01111.'1 di.ll crut1ill soarelu] la. ce]~i nu te a.enl llXcll:lsi; ~ llll este excluslt niel dam..a avoleru.lni trac, CUI dansnl nttl.nl a1 cal.ub'll !'U.D,eroo- 1:i1l rom~I, . e pm:~ eii> MculturaP.e. crut,ica. tr. CJ.a;~uJw ~II)W, se llltmd _aproa.pe],a, intfea.,,<>a ElU'opj&. unde 'Ccl~1I a-ll pf.trnns ~i au nnprlma,t anumJte furme de eultu:clt. iili c.iviliz!t~e.

Doe a1tfel til joe'ill crutllla.l~ilor si.mulru.lre1e. de bumalle-em sau de e.figil de eai s-aa men:tfinllt pin;l. in seCloh.d aJ XIX·Jea. <lees, ce mseamnit ci bM- 1IU,Ione.Ie. olUllI(lrilor llusintsi'l,bii" cum s·a. SI.I.SVLn:nt, CI lIia8(l(Iiil8 d!l ea. solari. alia c~am ammat ~ stmli\1l COllJlacra.t ma<ljtilor' ])OpUISire, in, jocw:ile ell mi;,),ti 'S1 Pl'o8.opo,f rUle 'VIole ,lbastoanele sint instruments ( ... }I O&r6- soo1;lJ1deazi\ m~iSl}<U'ea. (.,. , ,h s:imboliYJ:Ild prin .manipw:;L..l'eo. 101' prerogat.ive lUdu!e strli..veebJ ale dMsawru]lli. Jtlclltorii mtrebUill. ea.~it tn!)1\, ba, _ l:oaJ)l!ie ea a. Be cr?l"IjiDc,p eI ,~~ e a.vili~ in -'altm[ i.lla.lte (c.a. ls- c.i.ln"ari), s~ lUpLe cu ele cs. in S!lbl~ (lIItCOf! 111 CilJll arl), sihnn\:peste .1e (ea,in UJ1Qhilt$'11), ~ mGbipuiC'> prin Ie llicioare artifiCiaJe die lUll.Jllsle rit'ltale (cai, oapre,. bF'C'~aJe), si bat!!. cu el pu:m'mtull:i!l ritm de daDS (ill ca.p'r~), Si.11I111elliull9

3.19

10 mioologia tomtlnfl. XlP!JU1 este caneeplI.t in li!1ei m.o!luJ·j ; CI'I. .~t.:llira 11<1$7llica:, C1l! p~llcM 8i!M'li. !Ii en. Eil11twri:'l mifi(!!.

IU'Mt()I'U] Iltiliial alJQvull~' a fu~t. ~hn,nt o aM,,'t cu eel 1l11lfJtti,. C1Cffl~ l~i ~ pIi1ll.iml(l1~~. E WJ,a-ziiSUil "Ii'Je.ment" permauenb, e.t~ Iji prezC:1IJ:t _w rot I,l(le~ ce a1eatuillll-~ vll\ya- cosmici1. §1i terestm. :Ell uU1II1ei iiltmti(l Gil s-me.

dJelli se ptlmint:1. sub mai wulte forme distinete, diint('e· care (llOllli'i. .slnt ma; .import;a.ni>e: Jo(:«l cere(Jr; Iji jocuJ, pii11.l-tntfJ$l).

Cum a. dBveni.t facul Q slilh'l't 6()tnl1·ca;~i prin D.ceastli cali t~te s,r;ost ooDisi(lm~a.t 'S3.Cl1) f Du.p~ ee FilrtlJ,,~ii an ,crea.t lwnea NerktQ.tnl-&<a gmdit eum s-e :mbju_ge pen:trn. el :~i a. creat jfNI«. F&bitol "ii(l,ind,ll~I piipiind pe pam~Ilt, i~a, plkut, III iluJ.t 0 trestie ~ profitind de lips.tII NdA;l't.atului 'ca,.r~ me~lle~ugea Ceva pe pll-mint a, mrat, foeul" 'pa: care I-a. 9.Sefitls m.tr·l)' PIIl1~. ~em:rtat'lll, clllie ]I'i'lla~e foG1ilnefllJop&it, clnd a" v~t ell. 1;·30 stms a, f~gl!.; l!1l.dart~ ?lup§. .]'§.~~. - N'um! 1-,a_I. fllT<lit;. 'Fiirt:ate' -En pot sa seoHoe dm [Hatr{i; •. 'fju, a. ~1)lU d'OIllj" pi6tro~i a, llWit [oou}' .A}a. flllGu] s,tlpillli.t. de Fii,'l'tat a. d! !:ivtmib sfint ~1.

... . ~n i.?ostMl!). ll1li .l!tihia.1a, facul a. devenit IIlllI bun eemnn eclar' doWi. d'mnlt!1~1 c~swoor:'l.tice! <m:e III !fOllt trnDsmis prill initiere oa.merriiol', ca- 10 e eeres e §lfoe p.i!rni:Iiltes c,

tn aooste dO'"ttit. ipOIltaa:&!!tib:iaJ.e-, {oeu] e 0' ~nit!a!-i ili'vi1ld a.t't bine-:f!!i.cAtO:!llre, lItt .~ f§.ulitmiroaoo, !it. Friin . aoensta. II el'di~at' mncma. De iilC-Geo. 11 ~te fowsit ca.. ~:mbo.l .111 s~ll'riJ$l,liuIiU.i fatu. de 'inbaaga, iera:rhie,divimJ. n mat@c",f:lpturilor mLti~e b~rnemclLt-oarG se Jertfeau in foc ;plante mirositOMe, (!a.r~ .Im.Mt:lu. narJ1e ~ mdu:plooa,u gindlll'ile "sr:in1ilorpopul~ri"·. Un uemplUl 1mpl'eSIOD9;]!;t e (lel pe !,).l1l'e P~ca-li'i., it adl1!ce lui DllmullMu ~:.:1nd p1:m-tll mirosioo:tre,c'indoorult& 'emsupamt Sa;1i :~do:rmit 4:. s~ J~r~eall ~I .b,!i,lttul'i olcoolice, lib3.tl\l.J'Ii d.e liC01:i. in foe, Gum M jl<l't[eau 'It uncle alUm. aJ!e Sa.-lllllll"ile piil1tJ am animalcle ,considerate. .B;aCI'{l.

I]hl .1IOU!wrn[ fQ!ilu]vi CI!lI'ese ili :pihninte.<;e, se pr:oolllea &tit mag~~bit", (iit-~ii:llagia. tlea.grlL 1n pwa~mJ1IGilJ lie 'pDeliica-au unele -(.pte, inti~i,. GveJlliJ:n.enre, d.l!l(prio 0DSI'ln'.fl!rea ntcJel'U, mlimbilQl' de foOl. a. C1l10l'jl ~i, dite>!fci.ei acestllca. ~i a -[umuluidee]all~at •. Terl,~a d,e plr\lL do a.Wmille t~i 'ales capetei0 §i in:i:oille)armiWea<, print wii.ji.toaa·o, d,istrl1ge.rea mint;ilQr lunl senti· menoolOT d'lqrnMlJlor, impot11i'l!:a, carom se 'pra'Oti~, ill seCltet :ma.;;am.. DI.m-gri\"·~.

Oil. fltiWe cosmi'(li!., f09Ul GSrMa .era totoda.tit oputru:e s.scrJ prot:~('.toMe &au Jledep9i~ID'e 11l11ltm. fitptllira. 1:IlIiIOO.r.._, Il-i prlnca ponti'll tOMe cclelwt& .f~tpturi de pfl plhnint. Fiind! 'in i!lta.p.!nir~a depUni (1" Fitftla:tWni, macill ctlZese !!:I:(I) da.t in :fo!osintJ.. lrnOr1.>tin\>i su,'Il aoolH;;i diVini pentf>U. tnli[llmirea; rostullli_

lID saern, .

.Foo'Ulp(i~r~~H-fe80, ob~lin1tt de oele m.ai multe ori din flleulel.ll:e8o, era. 'ooIl1Sidetllol:; de 1iSemeniil.tLCI'1Jl. EqL- i1l1Te~Qt pe 1'a.tri1. uneonl ilrl~"1l1 1111.,. sub formiLde Ili:rb\IJ!Ilj a.prin~i !ixllib~it>i in (lrullll!a.. In.ajlll!.~d m1tl'iler sihbi<torinie eIlJentillu:uJ,111 ]lop1il1a-r .era, 8tin8ritua~~1 'I'eap~ in se:mn_$1e ulmn'r8; $> puteru lui .$~, tra-nssiro.MlliZ.ate a-slifelfes.tiv. :mrn a.prim festivla Da;sr tere, mnntll. ~i. mo,a:rte, de Qele mID m;11te ali m. eu:rt.iIe-din sa.t" Wl.ue se aUi·de·(JIU 'I"IlglUl'i. Aprinderea. ritna:ll:l. a rngilll'i1oI' s-e piislil:<t-it pin~ inVllBlllea. noas!ri. ~ ~prindMU. ru.gwi de cro~~ml;! ~:nW1'i Dllmai ,1.n{btH~ga (btltttru~ nltrmt3. a'l"!UnWl~), ea sunbGl 0.1 mlIlIte'll ,divme. De AnuJ NOll se ds. (laol oos~ ell ti:miie jpusil_lelchbUD:i W.w-oo va:t:mi, jmpotri.~a. spmtelw [-tile, ca~e 11mblwu peate, tot Iii pl'roinuiau lIl.um.a.i l!lecazID'i o:iimenilor".. ZiU.-mtna:,.ite p§.stmtedin IlOl.Lpl;.e$ P~ti1or sea.prindeau peste 'a~ pe vrem!il defil:l"tIlnit, ICa. sit .a.pere de fWgere ~i traS'Ilete. La. uncle mlDti tn wnele d~ II!llmt(' sec aprindeau l'Ugw-i lo. casa miiresei, 'in ju:ru] cJrora nll1nta~ii meingeau en prefu.di'l.l. de 7l&ra 1ni;.s8ei. Din fuClul ~or d,e nuut!i. IUH'lll mmM M. nlicte !umi£nCiN1e de tWfl-td, caresw.t aprW_se !it 1;ID.Ube In mtin:i:il~ ll~ mirilol'. Lw:ni:n.~C!.l) dG.IlWl'~!I, Q I1i1lt:ra:nssim.bol '~~mdal al jlJrru!-"Wi de n-u1~ta:, intre~i. lllilt prill, rugm"'lapnnsl.OID. noa]ltllanW1~n. 1&li" 13. UDale ooremorul i'1Uler:a'OOt indifereut de. li>notimj! se el!dea un rug in 'curtea. wei mdoliate. eaee ardell. roaM nmt;ptea. innmte de mlrtumaJ'e .. 'Rugdl np.rin-s tndepli:riea. 0 dublAo :i\l!nc~1llle: 1.) iie ffi'1llbolal perioailt:i de trm~;df'i-B de l~ :il1ei11C1'a:r-e W .£11:h1~'IlI!l·M I;\i 2) de- !limbol al eeltiilil;lt0 lilmi, alln.minu301are, tn ca:romtrlli sulLetul. ccln.ide~a.t. In J1U"O] l1llgnlui juca1l1 71.MII 'llWrliUifti IS trnm.OiPi ~i mo!);ii cornu· niti.$ii de neam, unc.bi,ll1!l:i~i pri,n miifti I'le -unchiafl iIIi. lLa mort Be faoo. to". !JIU-, ,0 lU[[Iina;re lunga. eit a·t1litl."l!I eeluililecedat,. inoolliciti!., ClI! WI. eulbe~~ eare ell:.hiL1HeliIte lI!.ifle'tol nl-or(nilui pimt. la. [u,m_ill!IJ wmi. oe~IIiIG!~ snu Int"'" ~leri()cuI ve!illil}. La. priveghi $8 b:c 'lri "j-l)(}l;I!I'i e~ !foam :iji 'QiU lum.m.am-&'·. uncle dID. 6Ie naive,altele en mtel,~ aUble.

Thenl sub iO'm~ de lUmi:!lItr..e sau MDdcli se apimde.a pel .i:Il.onW1'IW regulat in. p.r.iimele- {IO de ;<lile d.e ]a,. illIhm:nare ,1m tQllite sili:iibeteite 'Ltlllll!.,rl) din ptim,m WI, spDi in mate- Sl~mbel.tU fllO'J'1ilorc1lin 00. sa.u La. mo',li i'll:!p."MHf(l.

D intre fo(}wr'ii:l}lllU»'~ de peste 8m we mll!ii impre.sio'nan;te prln~e!llnifieajialQI" &101> 'cele de JoiIJ mare. !n lloapwa, care preoodli"Joi'a IDMe, m.aio.te de Sl se ~. al treilea.cilltat de ooCQ~i, d'B!).i iIiain1;ede ap.a.EitiB. zori-· 101', bill.trinii lOll smlla.uijoi dlmgll.~e,je flt!fllllile in pripil. intocme~l1 j(ff;wti.- in C'I.U'~illl SilIU grlIdinile lor. ~ezau sca.lIDcle eu trlli pillioM'e ~i 0 mas' ro'mndit. joaosii,pe earo plU1~U bli<1e 'G\D. ,00'lla. de minGM'e. ~oate a-ee;;t;e prepuaMve l'iuealll ds M'e.illn~ d &nfi.etele mortUlJrtrec.lIe la (),lU!cle lOll, 8e [n~eso.111. fOClu:[[e prcgiiti.te pen'l;fuei, gustlt oova di.m bUllate IIi plll'M1i. iua:p('; IDul.lUlld~i OR Diu auf!)!!; 1I1tati dBW'W:Ib.";:i ~I!"

381

De p~ti, hl MUlltlinia l1i Iht'llil pinli in '" eohil aI xr:g:-loo. se

ca:prilTc1eau TIlgm'i ill C1.lX~ile bi!!uicilol! in lIloa.pt a. mviBI'i±. ]t;ugmile tronBliltnbollzQ\l ritUil ftmenu: .bllivechi de tra'lWl\>ie de ](1, mo~ 1& vial'll de lao intull 1"i Is. hU8iiWi., de ]ti> iatrn~ 11111 pi\imiV'arli. •

.De Si.mBdro 51'!. :rae pe deailuri foCUri m'l'(ri i.lIin 'pale, gittejB ,1 lemn~.

- DOa oopii joacll. in junU fuemui, trigind: ,,-Hai 1& m(m'ln" SumeClrui [".

Tinerli iii tl:net·ole (lilllC VOlau &'ll. SQ ell i'ito.reasca.. pm!. 1,0. ,sfi.l'lIitnl ~1Il1t1i l>il"ea,u -peste fOG de troi orr, opiii I.nl;()~oou foe.ul, care a.vea, o piWihie de un m tlrll. j,umJ1.tate. Numllii tinlll'ii Oiil.rajjolli f!illrea.u pes,ta fOCi. 01 OO>re [;lIireQ.u pesoo f1l!c 3cVea,U droptlll d i!lo< cite un C!~bWle aprms, pee care i-1 zviJ:le in gd,dinile eu PQtne.t pentrllll; l·om bine .. ·,1.,

1uss. eel ma.i olMvent lipeetacol era, aoillo. at zvir.l:irii do pe dealm:.i, seara, :1, uner rot;i de lemn. inf:ii.~te cu pa.le !,Ii imbibll>te CIO plem'i, oo:l'o1"a li s diidoo. foc. Ro~ile de}oo striMtea,n in vitel.il. deruul, ]kind i:m nrma.lor (I diI:"i\ de scmtei. Ti'nerii !n;soteau infug§, ror,ile de ~oc, stri"'Wd cit 'fi ~@ gurao; "PW.<Iea, em. vine rOllita; de fo&/ eu b~g ~i norec ! I P!Lzea. ca viM soar I"I~lel ~i vi!, ru:depil1ioar~erJ pi!i..zoo, ip!Lzea.! I' '~~.

Un obieei strAvecbi eare, ~ emistat l!ll romtni e :refeI'~ In. o&menii ~:Ili au murit mm lmnina.re in plldurf .~i Ii B,·a. .imDl':ovillat aeolo fI1IL roo]" mm~ D. ' cite ori iireooau ci1'Hl.liorH pc ling-l mormintm ,din pidnr- "aMmean cit_ un bet~or. 0 smctcu, pentru lumiDru'e' , pillA ee ri~ea. ()lilloriU'i.. I ~e da. :fQo .movuei Iii peSte OOIIIDiIll ei. e s,ru.noou i&l'_betillJ.;!ru:e ~i urcele, ee in hipmsu hu:wnlirile. in seam de lumina pe c.enl4lt~ lume ltD,

Da:.r foeull p!Lm1n1;esc 'Ila. jlutW-G soorli. a .. vea inaitlenva ~i on magia. lle.a.gt", cu pirorungfis. demoni~. Doujl. 4ll!Xemple gri.ito&r~ prm, carncterlll lor. Pri.rIrol : en lu.minitrUe ma.te de lla. mortl, 'tcilbar:ii oooleau easele in Jlli,ez de :noapte., em sl!. adoa.rm.1t pe proprietarii. 'mtr·UlI sown de moarte, ~i 'pmdan filia. fTici. au aeeW!4i lUl.mlna:re f~u i'arIneee de t'.J!IbAlI'Ie 00. At doillea.: vmjitoar~ ~l~t;u.ilL 0 plp~1I. de ceara. nRiJ.tiv M~~kla.re (l1ll 00 pe Oll,[,e ur.ma. sl!l.-l vrajeMoi !j.,i in ea plW.ea. 1U) fir <La. p!i.r dincapul san ~egboo celm sortit. PlLp'll~a. er8.:i§aza.ti Jile vari, ,~i Oil un Her ro~u SCI',IS dm jiiratic1l1 vetrei ii strltpnngea.pieptlll, !l"o,tind de trei ori in !}oapta ; ,,,(loane,Ioane,)/ te-l!ltoat'ni III Ilsc:ullti:/ awn ceara sfiriieJ iji la foe sec top~te,1 tot 11I!la. ~i t;iel pi.eptul sll.-td. afi!,iiel inima. l'UWtl,J de dtagocsm tpitt~.1 SA fugi sot;.ia.t I sit ftJIgi ne1llcemtJ drept ]a mums. Ill' (Marie-)/alt 0 oeti ,d.e Iilot:ie,l fid nepus.~ mru;;1.;i fldi. hoi Ij:i !!i.r§, CBS!t,.f numa.i s!lr~ fie :mit~M ... ) , $l.

Qa, ;pmere SlWl'ii bille&c1.toa.r S:loU rii.uJll~itoaJ)e, iocal "'ene$ imedia,tI dupn pU!te.roo, Filtta.tulu:i 'il,imjilieit, a" N(lfil:'ta,Ii'\Il~Iii. Din acest IDQtiv el no rrebuie ltlPR.t Dill t1'ebuie !Ii fie ~ua in derider,!} lIlU tr bule ju.m·t pe el, Pe eel 09 ii illclllc.all I'wdui.ala. U pedep!3~ Oil picrzaillie. Et& f'O[oslt.liu lued:ieina ma!!icii. Se {les.cilltt. en (l~l];bmll ap;rin!Jij' sti..ngindlll·[ tn apa nein-

Pllt!i.. Fwneil a sit ns ca, U~OI" Illii.n:inei\ 'in timpl1ll SMCimi Ml'lnmi.

~t.iD~L lar in tlrnpnl epfdtm:ililor de einmA, c.ind bosla. ptllltiSl 0 cas.li.,. dLm'ml '\'ecilli if!!jMU DO"IJ.i\. pe:r,some in afara sa.tulUi ~i tli<leau Dona. "I"~tre ile foe Ia earn desc"l,lltau impota;-vn. ciu.mei". Oii;rl!umil de la, atle;.~te'·et'e 'er;,w Il~i in til a neinceplltit f?i lninca~ de C i 1l011ri 'V(lciDi 51.

• fn va'la"il SCOfm.oneatl jam en bMtoanelle lot p1IisaTai~ (collil'idii.torti.)

ill Olwuja, pentru a. m·,a, gn_zdc:i. neroe de ADim Nou.

In medicilHl: magi'c,i ~ a.poi 111 Mella OOl.pll:ieil., a. fQ!lt, folosit p@:tFu ar,de:rea !IDOl'r.li.ni frn:f:e.ntnte- Iii &t.ilrpi:l'e.a .m.oli:milo1".1n ate se apliea in rodi· mba ma!tlclt ~ ea empitidL ceea ee s-a llIum.it i;a. .romani ZU8tm'w' plJl' l!Jfltm. Toate :po,poarel.e neQlatio.e, c.a Iii .stri1m.o~jj 10£ lalii:lli., ;nn IlfODun-

,382

M!!.s~ ~II 1lQ;ImQ d .. CC!l$!Ipve, ~JDbl.

}J1lTI.ftf!IIr', dUpt! VIrglI 9ilil~nresil'U.

de d:Ji:1tg'Oste !ocul &rugn.t ,l!il seffl.cit bn]i\ur.! rn olz1i de anr" ~. ~~C till'? In m"Situli celui, c l!IiiPcl~'1I 1:11. Vl~j' 1>'1, • tim i Zbw."i oruf ee ir.:Lnsr!1l~a. ill biLla1l11' mllripat en peII de am: Iji solzt Uie :lU1" P!Dtd'U It sedue pe, Wlet~e fete cl'('!(luie iu f1l.l'IDC tilt.! hll. 1:'Il.ii sHuli poptulll'i lI.IJnf (lOllleJ1!'lO[· llleODJl1~ {';.1\ i de fo .

9R.3

· • par. lJ., joclH i.l!lliot~ metalllloriolld ~i hieJ:ofaIDil unor llLpturj l.'l1iliIce. Dl,1pll. U1JC!le in1l; cln-ettiri lIU'lllci.e ,Oallirilor ar Ji 'llil~ (Jcper{)i;i~ kllmi8tio a~ f(liJIllu~ :pentnL "ce:i I)IU,e aedeau" in mmnrue luli pEl :rll11lll.te sau in &prue 1l1l'iL1'1]0I', ~ emizei IIi metl\lUlrgiei tJ'ae6.

DUllil[ lllIle]e leg!llld.e Il'ibas.ffie mIl"iee,1olml em colllrtdera't ~i 0 .fiiiptrJ.t'i mitjc{i ali l:ropom01'JlL: in'Ell:fijja,t clnd 011 ,0 fl,llturlt b'WJ.l1." care 9ljlllta pe oamenl s;l-!,!i implinea,sei'l. 1·0 tUrille, cl:nil ca un lIinger binef'licl!.tor" I ciuiil. ell ,,'''.ill" en jn:tille', eiml en. ",insm,i Dumb,ezeu",. Dail' foonl poate J'i emuiIl:ideI'3 ~i 11 jiiptU1'a. m:itiW. 'ZcrmwrJii. ,Ollii ~olllre1'Ui. bUniIlo~ ~i Ilmniti nneori • ,cali albi", nlt ox; !p "ca'i d,e fOCi 11, eeau, de £apt, aoolit;i ai jocuZtJ.'t. sO,w,r.

1n lllito[ogin rom&na I'.Iltcva. fii.lltIDi rmtic6 Pil'Q,f'oliae utS1lI'l1cbUl"a.] d ob]niie s'la:lIive<\h.e DominaL tnlfii. de ob~ie felliaIa.; sJin1ii n~~!..P«lie ~ii 1'oua,. 800M nie-:pliliie, eo,nsid,exat "ViZitiuJ. sfm.lil1l.W. Die", lie 1<iJle_in IUD a i llJi~ pen t'li. eiild.uti marl, p>IID.trll impiediear.ea AJIU'jllO!i!tU pUlllilor 'Yam de ci'Udur-a., 'impoltrlw. gtiniliJlei. Sftntlll Foca. S6 ~e ft, c}01Ji11, zii dupl lU!!·Piilie pmtrU a TlU sa extrnde focuI I}i a, devellj. 0Il'tMtrofaJ. De sfint1l1 Focn se cl'edea. clL "arde pi.Mra, rn apl'l! I oil. /toIlT,el.e fie:F~8 aplJ 'p~ra.i~tor ,i rllldl<)r.

Din toate ;QeestolilsUIH!J;'stli~ oreiUD~e, datilli ~I 'tl'atll~ii reteae tl"a118- !}re$ar'ea, wmn" uspetJte ale auUUht1 ~Ql(J,r I£n ullUul jOflul1ti ]110 l'Omiwi.

mo.. Heraldiea ~i (udl.lll 501m. - 1m stu.dille Ii'e h!!:mld:ii.ti ,:i sigila·, ,grafie romilDea~M sail despre romliru, so~e inoo!;it de hmi :}i uneori do

steJe dle~ine '1m loe pl'edO'm:illllJlt tn erioadlli> ietl.da:la. _

B. P. Hasdeu $u6~iue e:1L soarele ~ luna fa.c pw:te I!,i. d.in. ",S,l;rtric.a. emblemi a. TransilvaW,ej", dovedind prin 3.COO!ta pl'ezen~Ji. heraldiid atr1l.· vecll.oo. 1IWjtate. a nea.mUll,li romAneooimpiU1it v:rerneloie rn tred. tJtI1 x..o.miLn!!,. SllOOia:liijtli in b&'fildi,cli, ~i 6igilogmfie romitnea.oScii. 3.11 in:vestigat emblemele eu soa.rele !p luna. peatru MIe trei 'tid .ro-mAne" ~ cum ac('ste'.L au emlUla,t dill cU!Ilc:ei:ltriile d,wnn~ti (prl:nciaI'eh dill! Va.la.hilli. ,M'oMci'\'3, ~i i'rallsilvui.n, ~ ,in 'imlblemele lltr.ibUite ,d.e stwni ~i1or l'Om:~ :n.~tl. tOnieal'ii au de:soris soaill'cle iji I.u.na. in, slihuA illeS!' 1110 stemeJ.e de' stat.

1n netele tlIri!or :rom_itn'*1lii soase1e !Ii hma Sipill' ill ~lIlblwne, arml)rli, peceti~i medalli :: ill alahia iJlcadriDd! orb,," inca. din BooQlm :111 XV·lea, ~inJ XVI':loo· in MoldoVlll ineadtlnd eapul de bour au 8UG £1ltTe aoa"HI dill secolll1 9>J. nV-[ea ~i al XV-lea:i in'l'l'a:nsUvania. deaSUlll"a sa.u meaMind Ciel.c T turJl1u.i [U:dibotuaJ:e, diD &eeolul ,at XVI-lea p1ni1b in a.I. XIX-lea. De alhful in: 'illl8t"ufi'~ d:oOUlmecnto:r6 ee inso~sc textuJI tiOlltrn ae pot IilI"lllAri aBpectele ese!l~a].e ale evoluifei ~ii hemldioo Iii Sigilografic.e ala !IDa.rellll,lUDii iii stelei, ale caror semn:ifi:oo~ cobom adinG $n istona C'1Ill.t:wii an ',obtone, 'Prj',~ ml~tlJl()giiJ. pinA. In. p:rokJrI11'11cmi, apo:i Is. dacot01:lilWl ~ pnn aee till. pillit La dtwi.1

1111. 1,0 t~!za :mtropomorifa I) soatrelui.: Fat-Frminos. - In :ml:tolog]1l TOntll,niJ, soru-e];Il3e iniit.t<!licaza.1..n ttei ipo.staze prililoClipale : astroli!. PrQpriu-zis!l, astr I-n:n.tropomorl:l iii ootroprun,arfll.. Pl'imele doW!. iposta.z; te-am urmA.n pliIl:l in prllilellt, in aeest capitol, l!lJtiJl~.1l> 0 'V,om urrmiLl'iI acmn 'in oopec· "tel ei (!sonprue.

Ipostaza antvopomorfa soarelUi AU II-a. pitstxat direct ill. credUl~ei d.ati'ltll/oi tradifii 1l'lit1i.CG prop:riu·ds.e, Gi indirect sub fol7lli de ruegol'it. mct:tforc ~i simbclurl aelare, iDc.kcate de valente lil;erar~estelii.ce, in remt- 11.:1 C llfele unor legelJd.c ~ basme tnJlti~ d~ 'plll celer faIltaBtiee.

384.

",,,,,,,,,,,,luI "'41 .... ' VLt!:'llzul (IGoo) fl le'lfInTllit l'Iomlh""U It 1",1 ClilJ.m.niLn BrJnc""ronu f11QQ) •. dllpl\ Do:." CUIIO,·o&',nu ..

J\rmorlu, 1r:l1'l~lh-!!Jloo!J ell S""l't\I~ $1 IUJI~. dlJpil: D;m

CcmfNo<lt~ fi\l. •

Sl~m" mns limn Icl , dup.",

On ~ Cem"·"d~",,,".

aS5

12. Etimuln!lu ~I iHrl,bm:e s(jilire. - EtiJtl:u:ll~g;la Ilume,hli JFii~-F-l'llm()1l e in:ell. dil>l'lUtabill'l. S-311 pl'QPlI.!l mal: Dl\llt;Qolu~ [lrohabile dbttre 001' 1!Ulele· 5 . rille"" III ci'teV'!'l teom 'ce VOl' Ii, X]IUC origlnea, stiru "t'!U~a" fi?,io.!'lomia, i lUU<l\'iull.ea. mUica a 11\1 F~t·]'rum,o ,

lHim!i, solut;ic este f1ceea. ~lwiet (!'l;imologicU, dupff> ear nun} Ie cornpns de l: '-F!:U1110S 31: veDl d b\ t.e:nllC1Ull fi;,~ (din lat .. foetus). eare 'ill enIDnA ploiJ", copil, fiu, COCOll, fccior. Eelli £l1e.lil.t leon :DuIIl;j fat. t.e!cIUi.. ,;tll ba mete llO~~lltre PQPuJlne, eiud e e ,"01"00. de copi1 f"~i:Tu.cm1inar (16 JrrHl1o~i- preiletillJ!a/~' dll a ilsvell.i ,erf)i, se 3-(laug'l ill flit numel personal, 11lDb'tll u ,[)l'ofe ilUlQ(I. QtJ'i"l',a"5G, nlcli,ttlim,ittl- e fI,' tfel 1111 apt'hat]v compus (::1 l"At-'Va ile, Fllt·lagof,'h,. Flit-imp1}.rltt se, "\unai elL in cam! Iw 'Ilt· I'll. mo Dumal i'!~fi.U1lli I) t.auto,l!Jgie (aopilul straordi niH i.e I'tumo!; + U1ai frulllos), Din inte.rp,rotil:l'ea, s!i1ic't etill.101ogicI reiese ~lh ,~Fii;L-FI"IWU)~ ernul bll~me]ol' I'omalle populare, intl1.1!p9il'l'l} vnejiei '~i a frllmlJ!le~ilbi!lI" M,!;e~liI'lU, idee :11lHCipatlL ~i pl'l~ 'i;:ati de {,HL Ii".lauijJln~l, eontoan eti.rei,tl, ,,'Fitt·F:I"lLalrJ.OS estt!' It II, HerolllP III ~nitoll.JQi8~ PQP01"iJlui 1'011llill"~~,

0- ,lltit o.Luti til'llologiC!a lie dlltor lltllllll Atb:mns. 1\[, L\uniclu' '{'lJ~t C re Mil'mit c4 nnm -Ie ~oj Fr~t·l~lumo deliv!\, diD 1l111nt 1 hli P}mellm, fiull y.el~ll1i H lios, identificat (Ie Atlul'U3Se M. Mariene n r-u poll" ,.i in 'on eCjnt fUnd "copilUl un Apollo _ ,Pha on ill I>DS stti ar ti clem F:lt-F'l'luuQ' II -pl'i:ruL de aul' c;lci Jeli-frulIw# SI! numese !/,i rut zeita! i tL hllID:inJ1' 'C '('!l 'j! imcnIllmii. ci uumel Lui F'il.{,-li'rtI.mos l3C I' fel's Ja , u :tej· tot d lwninl'L'.

:;li in line, 0 811M. solu\1ie, care Iaee jn(lil' -ct alU7.J1! etimotogi,Ci'i, e. t aceea Pl'Opusa. de ];,9Zil.1' :;;~ne~UIlI,. Dup1t aeea t:Q ettmologi!!! ,uumeJ lui Fitt-Fl'lllno I dill orlglne liln,vl, (> -te lip .it de 8emJlmca~e zeillsc§, Oil 'P1'0- priile-i cm~i'llte: "Fit·Fl"u:mos (1Itl'l'ol' Bm-Im!MLt), tarii amo.ZQgie Id!~I'Ila. ( • , ,). core puud'i<l hli nCil~"iI'..iI'" ii!mak IIi bogatyr, lUll ]_)oe<d:a l1ooar'li;'[leillj 'ixbo·bll]gsl'i !fi 111&\"10,

in alan"!., de expanerea !:\l.IQci:ntil. 111 celaE trei ipoteztim.ologiC" deosebite, numeie Fi'il,-li'rumos !lull pol\, I! iln:p]j.ca ~i rute il!oteze nre ,.1, filla ont die con~inul;l[Jl ~[ semllillcA~u Jui niito-poctic.l\,

'oi pl'OplJl_)(jID 0 ~lH .. nt.i "100al11 c.;'U'c se r('ferJ.la eont;inutul miti !1i XP1':;11 poetie" a nnme1Ui Fat-FiruDo ,in -nfotmititte em materinle.le d folclol'min d are ill1!pU'nMlpiua ill pNiZ ot : oamne llliti e olinde, I:magologj Ili joonogJ'nfie :miticli.

Nu 1ll'lIll~him sUr ne refillrim Ill, :na tlU' a, lui mll"OOlllO:W (ca'l.'

ate n om}mrnta ell a unor divimitIl>ti an IIInidi_V'inj:ti11;J a:ntic~), nim 19. lip a. lui Lol.:(IliL (Ie defecte OffiOOeliti (cnJ.' de asemen.oo_poat0 fi ,o;:omp.arattt lIuitoEogio-) ~j Iliel 1a a,jutol1tllle pe care i Ie dall toate fa.ptulile mitice bUlle in li:rpta, lUi 11 llllm dreptillta, I_DSt;e_ ~l omen!. .1111, ei nlmlai 11'1. e"eIl1ttll1,]cle lui atl'ibut.~ ~i l'Osl..w'i in. mitolog1a l'omllnil,

1l1lCelJ.e1ll f.I,.'':plicntill! noa tiI·a au tem:l- mitiel. a corutituiIii Mifnbl~lij =:"lb '. inolu& in roam eolind !'luies in secolm tiI'ecm : I oro·n j,os mal iD JOs., ion .,i-Ill no t DotiOnl fa(l_@·() dalbii"m(iudstlre!cu permo de tII1ilmiie"B3. In nlti t nnrni, Dian, perwnificlll'ea R()lll'e1ui la (lleni, lIJl"lll[l'tm ~[ 1<1; in easil. one pe sam lui ncana cu cosi1ele de aUI' ( oslIlzcana). Simtiln aiel - ilL e te "Qrbl\ de 0 i'pol>tazi!. a,ntr'OpomolT!ll 11 one.llIli, de car- in !L IlU ne

- ilm 'lin. pis, jll!O(li. .pc mplm ill a Ii 0 ipQ tazi\. lllltropomorfi 1\ !.ttl

Belios. Lll"enda Ol'iiginii diYill 0. templlllhii olD, Mi!nasrue<L nIM" din PI'lUlClul ,\!;;ll'ii Negre, tr bU.ie cOlnl·otat.1, in plll';)lel '111egetlda 'l'entpJulni Illi .. \pollo dil~ ill! wa Leuc!iI (A.li.bll) ~i 111 ritpir(!il; linEli claUf ~ :l e 'oulul

.3'81'1

dil nllJ' diu Jlar~i}olil b.ipi!;rbo~ enG l\le Gr«:i@:i An.hl~. p®m"u a_'P,?~efL. !TI~elege cum lie ],>[e:figtll'eft.z1i, uuel illollta;;e an:tl'Ollomorf ale :;O~illlll III 1iteNIiU: rile pepUliill' IJtI-e. t (,)w·oJPene. ~l1Il(~Mo, Ille UROl' (;rediD.~-e, CU~tlLIIUI iii

trnrut;il,

H.. mRtllli$.l fol lor-ice ae referli ttl .fb:iolioLwa lUi Filt-Fl'umo . ce .. tn '.-~ 1Il goo sral "veini Iii -plin ~ 'OlD ni ,are par i1_ <WiT ~j wei ,rin- ami de imin lrIlin.lill· : ol'mpliZ au fl(jr~1 , e rul !lU slel~le sonrele i:" pI 'Pt, IfLl'(~ "'iI/pale si: !loi lU'llf ri pe lllraari .n. ln~ acea ti infip$U. 11m ~o~M\tnt ('a i-n. res Iltrilmi~ atit eruhd oH"t lui D! 1!tlt:~!U ca..lIleto~0 a C rnnu. De data al'easta ~ !o.llmw*te ~i ea 0 ?netD'1'WIItl!! solara III lm se:

FI'IIIIIO/iI, • i 1l11l1'j!i.od mai d.epa-l'tc !londaHi}];) il1li!'-1IUl co1.ind pnbliQ,u;t de

abin llr;\!!lli04j ci1 Ii sus blisi:os. este prezelltat ~i c] ea (1 Wll!lol!dmill a 1~1i. }'m.1i'J'ilnUj~, 0000 ee l'rea. !!it sPWlilt illlp~('it ~Iea o. ruI'ltOllim.iie.~ :mffrpl1lti, D:lI' ~~ llrmtl:tim t(,3tul eoHficltUlUi 204, In care 'Millen DOlmDulu[ wtrenb;Q pe l1i~te: volnlel pe ~lil'C Ii intibl~te pi! dl'Ultl~l i ,(laClt '!:Ill! i-BiU V'd.0t1t fltt) :

_ Eu rut·uti vol vi17.Ut/-fju~l'ulll'l. u'l - ,!;h de L-am Vlizll,l nul-am ea~()~cut.1 - Lesne-i Hlunoa.'~t;Il:/ ollhl~oril loil mw,& eimplllillli,/ spwinllenele luil _pelWk C L'bului,/l)u~ctilitalu1/1JlUml 'w'll1ui" j in C!ollDdul223, con tmill: ;:;llbioaralujl til-iatii·n ~'titl elli1ll'p min <h' ;PL~", ~ in colilluu.I 26-l p;~ elz ~iL : ,,- FO:'1I:te Le3ll1e (le·n-l CW1(l!\ tel cit 1l dosul ftu]IiI.i!rli· sa·j luna *i IUlllinit! .~i I) ra~a fililui/ S '11,' -i raxa oarelnl",

, r~ l;YIIr·li'l'IilllO fill ar fi_ pos {ll~L unele IJtnbut, solar in iposta~8. :l.lItl"OJ'UIU (iti. a SOM" lm, Jill ar n pu1;l!l fi intl' ·bttill~a em twneD d - c mpal'\l.tJe ell IiS1! hristos, !>intr-llllll l>l:mt cl pull il'Un e t)i Ilio~enl~ .. t rmulll WIH(l n nr ii eompar« pe Usus clrrect en ~OIU' 1 ,flU N1 (I l~l'~"'U.l)tl>u 1!llust~'l\!l, &lIttopomorf{~ a ooll.rebli" ern1ti l}e nIt plan Il'lll:ompru:l'l pe ~j':in~ii ctlll;ltin! eu s:Eillfii. popl1l:.ui. Ac~ U, l}:.t-l'llle.tl1 solrn.·1l. intl'l.' Ii'tlfl 'ia:tist,ol;l!li li'l'!!'t-Fl'lilmOS s.c:ont indil'ecl, ill e1'Mellt1L cnrncternl Ql!U" al lui F~t-F,j''tlrllos,.

Caraceerul cluu'ismatic III hi Fiit-li'rllmos calc]uaziit alle ipo~t:I~,e ale 1H)lil'reLw, 1't'lcNlte. de. eultul str-;'iveclIi al ""1UetulUi tme ~i cl.iJ'tuL,' chi ill sfilltu.lui GhO(lI',"'ilo, 'Vi6tor 13mtulelOCu'l!O dw'ivl!l icoJjogmfia. Iilinl!1!llui

11eo[''''h {Un J)1olivuJ pOllular ul lui FI t-huwos 'Ilcil;it\ ol'lid de b;W,t,uri, lIotind 0):11' ai icoJl'ol,'lllfi ii sti[ltai~ui Ghe l-ghe nil. es{.o Seos. f~tit din aLmo~fto.l'·,L d.e ba III ~ lni ~it-lil'llm 11 on- u i!!ilt.o.r de 'baJ.'tlUi, ,Ott (ii nf.l·-u,n .elemwt sim:boiie in. apff~-e.n~ s unda:r, diu e1ublema iivlllil'i zugn\vita .pc scuLul [intmlli G.hcol"gh in llilpta. ou. bal,aul'lll in! mal. _0 ami elllblel'lli\ s lara mlU'Cbeazil- leg.'ttun, dintre ., oro."el rulLropomori l1i ,fintrtll Glu~ol'gbe .pm] intermedin] lui F':ltt-F:rumo

Dupll., tl'l\di~in p:pulal'a.. rom:;in!i-, Il<flntu.l So re ste un ciobu t1 -0 rrlLlll.use~ l'itpUO:brc. Irlern I}i Zeu]-Dl1lllUezell, Un i'Olin~ ~ Som~~M S'Il.blitt!aYlA Ill)'}"a.{'teriil Ilrhaie pa:stol"ld all)lJntnl11i Scw.l'e : "COIO-ll )I:IS, mlu Ul jail! I FilotUe drub!},! est.c;llll W$U 1'JIll'(ll11)liitu ,I d-accl!t UILI-i ou:n:w.ltIlilll:,/clL-1 't~u:m.a itli umnazitu., De 11\ 1/1lrm_il, cine-mi dllilll.'lii,f dumb~a, dumblllL ~J1nf!ll ',oar~,' I,ll~ 'ui'lt-iiU era: ma~ 1I1tlrB' , Deci u.nn ~U:u cd Il,oua ~ruvti ate Soan'lui, dm earl;! eea mai mici e:>(;e Ue:ma Sinz:i3lJ:lll. (&lll Co Sll1I1'.i3a.t:La),. Din clivillliliate celesWi, Wiltf~ati'ii lnillJ:tr·nu ei(lbmu, aEi.Dtal. Soar l.ilrvine ill inte[']'ltetar c.r ~Ilili:!i. 1m sfint in e]lip de Gn-:llm.· medie,,·lltl, ()<w eirt.e rrillnO~ , n. !l.n l!~!lt-1!"l'Wl1o. -:- wnai u.nele v:ui::mt ri'i:zl t 9.le legllDf1ei SoMel~j ilp]; aint.li Oil on Ilmtl'Ojpufa, .... , car lin al .Babel Olo,Mt~3 ce 10 -·nill"te p eldlQ}t i.bim.

Fi1.t-FMll'tlo- Oi,i, ilJotblzll itntropDmoJ'fi(!~ a sfintulllj SO:(\N fiU trebui oomllll- at on i>f.in 'u1 -50 I'tlI Ln' ':tI~', 1u excm! ,'lIlt pnllan llli" sfintul

311.'1

Soru:~ prn.ntlci1 dI'I'inll,~I\,!l,i (l'iil3i!l(!meni pfllVil'>iUiI!iOO, EBtIl1:nVU6nt de f~n'l.eHe care pJl!lUlticlfnmt~ele"iieooint~'H1i '\'1"lijile: "R~l., wll:l'('..,i fJ:;lttimJ.1'f\, ell! ·1'1 (Ie m:;:~ =>tliUllcitoarc:I "patJ:'Illleci tJi1le-f,i-le, ipatm dJi'ld1li·lle: !dooll(-n, frunw! mal wlru::nte,1 ~toUD mal l>i!!il1t~'ietoaNJpel!til a hi lji ·t1it,i~utire'''I;.

i'tj ow in stele, wtrolQgii *i Yl'<'ljitDIii sillt tQtodp;tll Il-i ,4aliQ,TI!anj'i san ettitol; ill !roM'e. l'llterpr..etarea. petmor ~i el!l.ipl:>cl'l)~ ooiare seol'lte, w. l'elI.c[ earactUfltl ]lrof,et[(l ill l.Oo3-relui anlropoUlorli:!ilt.

Uncle din !lCe~tfl, trisiIbtmi mitice Ie PQscffit ~i Ft!j,.FrulUo5 ea altii ipostnzil n fOIII~lllli nIltllopomorfizat.

Foltte ~cl I'itm.i HnllOlt~ut atribnt al soarelui este caTaotm'llll lui de nllu,aget, J:le ,e;l'l'O iI.]IOSili.'l!i <:,i Fl1l,- ~nlln{!s. t.]i i'icnti''1U ,de $iI~mall' r'1<1 80(ll:f.l', atti'l:itti't sEi:l1tullli, S'{)ul'e, Il p.o~edit !j.l Fi:t·Fli:!llnOS, care esse ('ol1sid@l'llt unemi cHclu.uzi (!, fQi'IJ(lI!:e/ur, In tJ:adit;ia popul!li!·!t ~Q'mnlldll ~blt no~d Z'tn-u, numU0 tQoodah'L ~ c.al.1l !:r-WfI,!GiM8., nuv,ii~ut0, care umb11l, jOll;{l;i, ljii cint!'l. I'loap:te&, dln cil!ltpoaie, I:lUiere~. viale, Cinte0ll1111liCh' sauncbunese, joool lor trepidallt in it1!1.' ~i vULja loy dl) l.lne ilnliol1;!il:l"es(l pi.'. oci ()e [e ,-lid de boli ll1llnlte 111<1# ilA1 ~Jint~li1 ,oimane, lrutlnl,. ,ce.i luat;j d!ii ~oimMle ,cle"enel\u ;dtnn.ti"i din pres mult joc;~l c:imec .. Troptat., luntL'll de ~ojmLnll a c!i~:l.tl1t ·fiintcleSlll de ~ pedepSi p Edcator'lI de re].e". d.e (II poet, pnl'ali&a 111 IlchUodl pecel elll Ie luau in ilerldere.

13. 'ffl,·PI1UDlOS DlUsa!lcl., - dltLJill Ide~pl'6 enre am mentiQ1H\t Cii\'a. mal inainb. cit e~w co:u~idcrat <1m jQ!1 solar Cc Si;j. (iestllj0I11"l)a Ii!j)~titilll de .... ariH se jUC& sub f.n"'Pl1;11.\lla foiliillndc;;1' seu n. ce~or /rlmi{JMe. El totoilll;Uli a.re puterea de a "indeoo bolila eanaate de 1Qi'fll(!1!11 !j<i eele jNI'lIlOl.!!Je, Iji cJILar]le (lei h~~-j; di~. CcUti-:l', D.u" I}i alte jO{lWi., cum a:r -fi eal all 'C:,l1l1lei . 1I,i ::Ui ,eerbUlll.i, Sinl; to!; de pl''Ove:ni,l'.1lt.i1i dli vtn1i" pus.l'l sub ]Jrotec!;ia llIlor 9ji-i~tI;lCnt'e sillt e;;"iliiuzite de Fut·Frlll!l1Q:!:i. D.intte ecile nona ~Olmfl1ie!, patl'll. sirrt cunIl5cu'l!i~ df.rjl'e1ori~ti =DQ~1i(l, n:OTU, ... h;l',!lwIlIiI8a ~Ol'e.#i'1iE'a3iI., OlD OillJ~ [m.te] 0 zfni!. m el.:!ill(:olioa., ce IO\lUiill~tc mal ul'Qit prin mun IJi ~I \"lJii ~i m:e d!mJl s.'\ imnoaie pietre1e ~j sa mj_~te copa.<rii d'ill loo OU vooea ei WU1c~ l"". Co:ue,e:puti mUnamente e!l. zll!il a cinteeuJm thie" Doina 00 hll'fJ';;~OI1:ll.[ u:nOOr1; pIin COllitrost eli :l'il'ea, eI, inz.i.nll e.pi.eii" Ii cl:ntooUl:lil r'll'J!>oi:nic dil api'if(W'e' .C) I'iin~el ueiUll:ulo:l. V·ezilloill3. lui. Milw.'i Em:lltCscu ~su pc lrlotiv ~i in sl1l.lpo:Pmrul'. IlIdifcl'et1t de iiat gone (de j:iUc, (] dl'agoste !'l'tU .rl1tZboiniCll), doina illdelllilll~te I) JIIIIU:t'iW)luaOIO,rtlcOGll, Clla dliNl !lot!, I?Qimallil, Hom, esbe () ::r.jni'lll! dI1ll111111l1.i msgieo·mitic ;1] SoarllltU. Ba ~xpl"h:nit, s;cn\imentu.l, ''ProflJmd de ador~iI'{, Ib S[intll.ll1i &;JilJ'~" ill . toate ca,nd:ltJUe doruestiee, oomllmltal'e1}l istoIic(l de viat;"t "', l$i hom, la l'jindml el, ind~pl:lne~te 0 frunc\:iUllle cs·th'fl.IrUo."1, prill eont;jn:u~1lI1 iji :inl:icqll'etii'j CI.

.!\vl"J,mroSI1 §i Cre!itilM~1\'~aJI de.;:i conSidel:'~l'tc n fi dOll.ili "el'Oi;nO cere,)1ii !Ill lumin~", alilt de :fapt <101111 ~inc, ·U trisllturi 1illlglco·miLic(' !!i iDS'll~iiri rnagico-mcililila.le. Sillt tototlllt'ii. imfi'ir(hll.tlf Cill Zlll€ !lIe cl~schl·teclllw' Iftll'tat ~i _ale ~.:u1ll'ifiCiilOl·. IntNUI I>mdiu cle" b otanieiL ,llOpll1m.-a l·Ollliinll:lScii,I' 11'UbliM,t (le Em, Ei~[t(>rescun, ~Clie' cit AvramellM. ~i Cre.~1cilwa!,iU ca ~i:n(l 1!"llIt "elJemMc in aju or" de cillre desQ.inti'Ho3rEl ,.,cf,nd PI]]] C1:'1l.8tf!~e. aillc!-l saaifiem"" pc ling-lcetr ~aptc [i'1l1i tl.ouli] :;ine", ell mllcstrll' al(' nrtcl e:. .. irr~ cismului.

.I~. JllscllamilllJ Iltl I,ll ri'i .Iui 1F:1I-FIrIH[I(lS .• - Dnrc.'1TIl.ctcrul hliFl'it· Fl'um(ls de i.posta:;:i\. !m'trQPI!lIDOl'fa !l, srilltuJu:i, SOfl!fe ~te remlU'eJtt ~l ·de l:Iublenl02iir(l !u:i 1I1J1arli: cn1ul lIdl:-drd'ViIIVl, "]11)11)111.1 r11' miT. flll·ierl(l ,~1iiiit ~i ,oimilt

3S9

'(/llluT !!ii:liT'ul1<m este PO!ttB eel. mlli jEl?el;t!:nt Ctl virUII·i. m."lgi~o·mjtice dillit!'e ",c.'):H iiDIM'i", :f:olGll:it (}c JLIIAt·Frilrol)s in -Dtlclffi\il]uilo lUi in Vii!iHl1iI.hul tcrcstr"ll. 1Ji. vthldllIlulde po Cre.I:linlt ti:rtm. Cfllul, l:la1ldnt'VW'I IlU !nea partedln awl.m,jul ullmillj. ~obl!', ci stti Ir.lIDllLi It"~ IlIl1'ieri'l1.aripl)i liilili Fu,t·Fl'lllfilOS, 1Ul ll.nl1l1al i'.tltllll~lInt, MliO i~iRr:1Iitlll(l.":tc I'!tl1pill1ul., il p0;11'11l11mdo arc.nevoi0 ~ i1 seapii. de in milltc plimrjdii. Fe bidh'i,111Iui, en {'oama i!ll'l'ill~, en P"i'llI de rnatwrl'\ Pli-t-FrumoiB st,dl·bste,.,tcrllll ~ pumimtuJl itlLe en vini;ul '" (illwc· mal, ea ~i :<rintu.L Soar' in c1i:nla:l'ea Ullci );otHj, treee peste .ilpl1 Sfmb/Jl'ei (ca1'e ineolljo::l1'i~ p!ill'!li!lltul du~pte sau nllIl& 'Ol"i) ~l prill .PofJilB Cllrltl'lli, Him] I!mitl"j r sau UlJi'ml1riJ~d riipLurUo hlferualc. a11.tl rul.?,d.r:ll.Mllll allru:

FlIt-Fri:lH!lus Lm rste 0 ]I):u;ti!}l'L a I'egasului olin, ~i 0 Jiaj)nlWu Initiol de strii,· .'{!{·hA CfLlatic local!;. eea ce ne face !iii U aj:nns ltl. il.CWlstii. cornai;dera'tje <'l<{"Oo mill'Lwi(i a lui P}i:nill eel Tinril', OOLllentlJ,UI, ('La Njcol(l,(l. nensu~i:rnll, {Illpit care "p«Lriu q«i!'ol' au «r(pi exit, dupil lcg(,:I1delll v(lt.lt'i, Se~'tbia, ill pn.rti.ou]:;u· tJ:nll'tu-''iJe de lill@.. Istl'uh, IDai prcci .. Dacia pre!licol"icil. Do aiCil pro()habil c~ Ville ~'i Peg.aosu]eli.ll.

l~(llOli'ul de !lUt san pal(};,1!t dll ,lYulIiml .sai;i /idgi"ruL r'1lcr~miJ'm't e;;te [I ,a,lwil llol:'lii pti n cx«cle.T.ltu, ]Ie Clare Fitt-' nunos IJ 1iolos.:~~t6 in lnpta lui cnf3ptlllriIe tcrunol're ~ill1fcrml~~. De llrltciz,in ~iutQ,ila lUi !ill tern ~ sfin\'ti populari ~ zinele eele ll!U!:i r{izboinial1.

~'tll:iwltl flra:l~I:, mal mult deait cor·mtl (d.6 vwilitoare ~u 111pti)j esL'e .simTilolul de fllUsage:t en earo Fr~t;.FTllm05'1'l!t\j~tel:lrtrtmga fu'(),pesf:in.~i ,~J Z'U.I.~, intoemni Cln. aJtlld.atli. Oril!.ll. In aecllstriL privillt-i etoia~,dul PacMit de~inlj ft,uilll;[li ~i i>SCl.HIDta do a clnta, lin f1uw'. de lll; Filit-Frumol!. il.iUtturi de 1!I:ri (mme- ~i I1{Ile jl"Wm(J(wJ. Fluiel'ul 00 wstruIDc:tltnili'iiic ru !lifi.ntl.t1ui SO~l,;,re, eoneepat ea ci(lban, (fate il!lwe'bllmt<at 10, lllWteJe, l}unt~, mu.ll.cii • joe ~i Ill. rnoarte. P<l)!Jt:ru. Hi intelQ{}1) imporeant~ l!i vmo'1l>I'(la. cint~tllQi din 1'l11ier"ttri'blltc Sa amjntim ell. in _potittll rnru:illia cl'c~tb:ri, elnd este illtel"4.illit Ill'i.ue Cl[lMI:ii, ,,110:11' !\ingl.lf c:iJttecnl dill fl'Uiel" este i1ocmj!1;. Ella.~e p:a;rtlll 'illtugr1).lltil dill filinv,1l1>iIlDlilmnlIlL penb1l a .TlU Ii iOOOtit 1>1);. :p!t.oo;t faptUl! et!, ]lrinel iJ):i cinti bUmll"mej dOll111, dlIllm~a- ~i jniGa. ill ]Jostull 11111\00 [crcdinc:ia~il] Be t1btin de: I~ odce pelitOOGl'1 (, •• ) iii einteoo, :BJumrull cm~ i1in f]llle:t' flU e l)=lC,a,t>H~.

!$i, in fine ,,roimlli ,este meSflgcl'Ili eelest 91 In~ nt-Promo!>:j at nC:I'Ie'i OSbH'l.eilti:a ell fjoimanru:c ~i alte dnesau au uncle. fi1pturi rni.ticc lben~e.

F::I.etudo 'fU'laliz~ (lcmplll'futiv·istow~i1 in-too peNllnifief},rca.S:fwtuJui Soare prini'Poshm'a Iuj anbvpomOJ,>[f.eil de F::!it-F'mmos ~iMelm;); Soarelni !'-fin!:. flutl"1}pOmovfi:zat·, ApoUo ja,j elini, illtdeg'em mai lesne de eQln 6olin~ lil'le lRi ltOma.nlU nu se Ij:[i(!~te si!.l compare. 'SQ(H·t!~~1'~~'~ iposta:!>a lui antropOJnGrfi1. l"a.t-FJ'lUI:l!oS C1!t .lil!1lS hr:istog, Aprofun[ood carnpi'lratia. intra iposwa~ohri ApoUo lit i;po;;I;:u:a.l:lolar-:!, FiLt:.Fttlmos, eo"ll·sttLl.llm eli; 1)fUn3 !Ie refeli1:. i", "tipul. from'tlse;\,'ii juvenile,. gra.tio:nse :;1 cnefgl!le, adiel!i. al lTu~ lnu~l'~ii llIUde dll oriee s-o.mtimcnt plliilie) pe- dnd a. doua ipostn,z:1 se l'efam }a, tipulfl'll.m'llsetii IIIfl.tW'~. lJ1Jldiee, !lare impruul respect ~i Mmirnti0. Nama-I Twill derivfll~ie ealharl;"ie1l. i. s!Hl.trfDuie lUI Apollo (laJ:act(:,!llIi de lu:u~agct. .t\.]JIollo fiU u!spil'it frull105'Lll, ei i1 respint,pl'in paiesl;rir3J aJe:litll.ire a.II1MlllJ!;~ rel.or lui: 11 cOll.ducittar senzllahul muzclor. intrucit ft yrfi.jitqyi!.Jl drago5t~i prOhH1Q. F:tt·Frmuoa e a~cgoda cl3<iJd'i af'MJ.~n'll:;(ftii $'JLjlc!t!i/1f.. Gniifiootjl,'ul nb:ibuit. fiml-reini in bruada 8!laft'l'uiri lAmn.- de ,.,So-a:re Illminate,j t:t!fp~'it,. jd," de pi1,f}'ate"7: ae PIJ~ri:V1!.-~te tot. atit de bine llli Flt-Frol~(}S Cia !Ii 'fro· tlilfli Soal'c la "fllmIw.!Si fln ~e pot;riv,~t,ellili. AlJOllo. ]i';it-F.rl1mc>s e !ll,ll.S!l;geli IH'in in~,pil''''I',ie, llrin grai lei gest. Lllgecl1dele lui F,lI.t-li~I'wnos 111M 1l!.'Ji, ~e inl~

1 aglt ti va 'C{L lui ar dWeea~ gm.iu.llli iugcrese ~i 'PruitfllellsipoLului de Illvoare, 'inJ;ii ~i si'ill le pa.uteonllll1ili rocmUIlSC SlJi plea(ji) , arcol1ca. l~ MordW'DIil' dllloa-Sll SO;U itnpehloMe a~e vcrbul1Jl~ llIi,

"UIiIlJ'jle a.pollonioo U I}r-ezintar ;po z.om snm:elnil il1([l'-o hun:ini1 dlefn:vonLbiljL 1m, I; :P un hi nIl\, Clll'CUlt C>'Il-itntrigile dIvine {<1 m~ce III vad toll} ~i permanent b:eevenli1l.tor '1 wwor om\'llml" Mitu111\1i F!U-Fmmo8 (~a. cum reicsl! dlitl b(lsme~c mittcc !Ii cillo funtastiee) ijC09l00 in e'VideDt~ thliUni-

n-ooa nemi;ir initl"i n diviwta.\iii. iposLazci lui Ii tar !ji ll.rin a. a. g;l':intului ~ N' . E, in al~i I I'm ni 0 ,\,,:wia.ntl lI. mitnlul Soarellli 'in dtu a.rea. id~ lului lill de luhlr perf ctii, acee81jl rfi,ptru"il, miMe!!" ne:1I!l3 o:sln~eW1,a j, pentl'u are Oi_poRLruz.a a LllDiii, ]ll"1.1tru F!t~·FlumOS, 0 zirrl. n [l'Ollll.u,sepi rup,te d ill IS ar-c 'i i II b UlIlit, t.n t;iitern .

l:j. (011111 110ri~rll!!tie III 1 Ii,; Fiit-FrlllIlOS .. - 1m i~.l.tll[rii, CU QOiti.nile 8ola~it-i1ll1u~ de ial'rui Illir-un ,coLindpentru mi.mi" in euprlnsul ft3citatl· vului e p()men~t ullmel" lit- Frl1lllO, aruH'th fllI.eriului colinda!;.: I « ... ) FI\t;.Frulflo"J s1Vlj~te, imprinill~1te' de mlc1J,DJ1' cnpilJ en ealnl 111., iETiu ( " .. )"74. ;rill' in SIlt eoltnd "pcntrn ooi es-t chca:mA Vasilo": ,. mil d-a.nlrn.e!ilio! de-uu aal ti-i-tUI l10vm 1,1 asHe, F:1it-Frumos .""S, A 'CI,I; calili. tiv mitioo 3t e lilldii,t til r Strl.l''Ilt'im orgoUul cello]," compn.ra\!i en Flht-Fl1umo!\, pcntrU! cit ]'oIl1;i!;uu! oo.mll!;lril. pll ti'llC'rJi Eru.n1n~i, il'iteli,ge.n.~i iji illtreprrnzlU,ori drept.

Cu~i-friJmu!ii, inetli't prooodtlll tilliitio de :qlriW!lfO rll,.uaUI,. .

. lnbasmclc miti·c *i ,001e :falll uti· ,un e ptltle (IiI' at i 1i'!'il-Frnmos te '0 ipllstalku II! aoarelui, ei numal cl\. PI!!, onilfia.'1l <) :ft'lpOO''j\, far. , mkaenlea Ii co plltk!ri supranatnralc, in lu})ttt Dohulurltoare p 111m d:rcptaoo bine ~i genef'01.U;1'lte ill c§.ut rea idea,lulll.l femlnin de ll'IIILmU eve ~i dra.gost plltM: lle:..UJ.,1lo U!lin~ca,t1a.

_ In jUl'l1! acesULlt euplu mii;ic'l ilDcad_ra.t in ooolll'ahie, prin unpUcat;ijle lui solare, gfavi.ooM:il. int.rcl\gl1; dl'tUlb\ t~ tf"r.. a, r !lianulni. F!tt-FmmQ3 ~i Ileana osi114 ana. nu figur a.ziL rii-zl ~ t ma dragostei tn llrl :\ rom:ltili., prill dol erol mitiei d.o impor~, tra,ltsplflt1.t~~i in mitologin, rO,lllll.llit ~i PW'~ fum, ti ell put.in~ l'om!l.lIlitate. FM~J.l'rllmos IlU e un B I-(l.nfant" imiAk san bogat.il1, Iii nea.na slllzoonaori e , frnIUOa.')~ & Illltnii ", '11mb ,doni ]l1'rliQnnlitli,ti rnl ttee tizvor!t;e {~ifi oollCep~lI. ~i vb;i'UD a. 1il'icll.. po])orrulli L'OIll~l1. Uitlll rlragost i 10]' tTllnssill1blllizewlIli.. mit'll} 'Ilbtr;ro~iei. cosmJcl! 0.

Letllt?utelol' despl'ius d.in magma, MO!lruui ili Inb'oduS0 in {l'rdinca. cosmica 'WIlversuJo.i, e IDi.M ru:o,mei cradint i!li tra.di~iei IH'eromin liti a CUilt1uui l~llllilli1tQriior ccre~1;i. Prio basrm!!le mitic'(! ell F1i>t-Frnmos <lli IDI!n.n.& 0- smr.elloo au p§tl'!llIS in mitoLogia populs.r3 Cl'(!;\itiUll, element arhaioo (A,nte-

r~liill , pilgi.n 1 de ,ull; at so3l('elul ~i lunii ill colilld 1 , ill imagol,ogj!l,. Iii ~ ),collQgralia. .reli.gion;'", rnr~tin!i,up111J millie Fitt-li'rUU'!.os ~i D _u.s Cos,llIlZeano. n f st prelWLti, I1du.pta.t fj.i 'traassimiboliznt religiOll, pentr!l

pl'Ofllndw lQr racl;cl' utohliou, ::lI(ieziillne popllla'ra ~i va\oare eticii,.

iml.bl'lh~l alogl#ii.) «! 8011relui Ilpa.l'e ei ub Eormll. de (IIi, S!)UM'I, tf·el

~ . g:tstll; 3.1}Ost.at pc P·!It~IOo;fl.Me 0113 klr pa (WQperI$Un~, 'PI'l, !I'.l'i'l,:nln de la mtJr.ar in h rdeiclo oltenc1,iti, p !1r~Ii,;:i,te a~ la }hl'Hnile de. tnun II nu.mito hI OHeni31 tr'l'jeloage, pc sttlpii porjilQr ii, 1J~if, 11\0 maute, P OT'IUlil de mOT- 111i'itn ma.mntUfe~ene, hatega,lIle :j'i Qlten~ti. . n tOll>~e M:I!SW c.'l~Ul'l ,caii sola:ria U:!loori ,Cl11:.r ~I rl 0 siluch'\ umarui ( IlIovalero1 ~rae. s't Gb ol:ghe !l3.U, Fih F"1!U1'.I$) ind plin -u 11n yost (ipOeropa.w, d a.piitQ,r l.Io omuhli, casei ~t go~jJOdariei. 'lmpo'llrlvll spirltelol' ri'bu.f1l,cMo,!U·I'}.

390

1.- ~ SJl'INrA

I. [,lIlla lellliuiJlli ~ mUllS uliuii. LCflCndl'; - .una uetillc, ell tii searel ,11lll rol ~ nl'io1 in mitologia I'omiilllu. Cum vom nstata in cele ee urrnrazii., aces rot i'sen~ia] (> te relevat, PI' lin!;!"!. smpen'tit;ii" or i1illte da.tinj ~ t;l'ndi\ii I!llngico-mili,ce CUe s-au £mmat ina11l1'eg, mid :rulnstre I'i care, [\U !lllpnn'i,l.!{ui llitl{i. in pUna, ",p.oltlillll~ael'n!i 1)i de rednpliearea mit;ic'a 3,.oarelw, arit ca asten liCli'\l,ci ~ C~P&S njfiClll"Hliitioita.lnminiicel t_

AlMa -ttl r illIplicare etiologic!!' 81> ink "'~d in ITel cie,lw-u de 1~1'1'1('Ii m:ltiee 4eaprc l~:l!: : UII c1clll in care Inua se inf!l\'iWazn. co; 2I1il IJQrp rum>i'J1.O.t (U.D lll»lt. 0 lumlllar t.) ell v310~lJ'(' d al>ilm j al doile_ cicln in caeI' 11lJ1a 8 j.Drn.ti~eazi. ea f) Jiirplftrli 'I1tili '/1, 'Ill6SWU1Ia care a~n.l1i. E'fllU"llle. ~i al trt'i1ea. cicht jill .• re hma este j:nMt;i~a'lr.. 1%1, Q' fiJpt'lJ.~'{J 1niHt:ii. fbmi?~irH]' ear iC'S codellenrlt11t:'t de scare.

Din 'Prima, ategori d! legcnue manti lilim d nit mat eOll ludante peutrn zug.l"itvirea fizlono,n'liei ~i firli IttDiica asem S1iU~<l'll.

lne :pc m c1I'Ulonruatia eu 0 1- g ·ndl1., miticii despro gwu~za conoomitent_li:3. aoarelui ,.i lu:nii, 'Pc C3.!!',e o 'on ideriim :lJi'hetipioo. i prill wll\!IDuttu

i idieath' IIi :prin wbstan\a el I'pici s rfern]a. a.pa:rl.tutl arborell;ll cosmio (Ull ar(l.n;tltll d{> ape, cintl.Fi1rtaL1U ,obosit ~i. 'inr.iuillH d nepiUinla lui de a" tace e VIL a 7;l'iJ'lii; toingtll in 'lpii. Atuilci Ml, mt'll!JlpJat I) mman : prima. ilin serl!!' eelo)" p C'arl'lI.'l'ca It le 'iinf1i!llil.l1ia ci'~ nmi poi FlLrtl~tuJl.' ·110, Th~cu.t un vi!;:ej in Ol"!)M1Ul. d - ap ~i din vah.'lTile ci:l'<lu.l.3re !>pum.lilgilld<l 8, t'l~mt falni ill sus fant ma Ullut arbote lnalt i}l nel uemi"ttind 'ije LlU1tin§. I'repl1iscmlnm. BiliCh"lemll arbor hri au infipte- in Di_ilQ!lC.U eare ·au rid.icat In. supt~J,rn'll'L iLpelor, In C01"OllJlIIr lui au mcoltJt in H (osfo.relicent.e. :l303>~a1c {lit a.p~ !Ion; iueepUlt·&!I: sctllteie.l!.e, tJ:eytat s;l. lie t;rlt~sr0.rmo In. Stmpi llJan de lummi ~l" in e.lo dm_ lll"llli, boabe} d ap1t ce-I pleura'll (l, p cFengi, in I2ftri Ul'I1l'11: ou Ie, luna. lli Il(jtti m.i~li : 1illceferii ~i i; telelel.

_', (? !ll~' legMdi'll l~i~iC!li,. to,t arh·etijptCa 80 :te,[ern ~t~, CJielil:~~a. 1l1I)[U'I!IIu:i, lllnn ~I stelruor 'iii eondi1Jlle ,.n car ro tullgf fos Se. deja, alia-bill • 'OQnfoQ;U

ac- tei legende Pbtatul ( vestit demitologill; pOI>rua'f.il. I(tl'e~tinli. in ]L)umnezl!U) hrl'p litic~te.mi]}nnea cr \,i i lu.mimitodlor z.m~i J!.i tlOpt;i1 as hFel :

"So lu. t 1!t1 bot ile a~lr, a :rn])t dillJtr"iIlIn;d mai ,mult bucliti. i le-I\ lIl'lIDliOOit p eel"". Din bu IItOe.a IloUl' ru'1lUicate p o,er (Ill i ~it ~alll" t I hll'u\. lT1IC ferii ~i stele]. :2.

1n al doil a. ci U de ~ gel1di mm:ee hma. b in:itLtil111.tii {la l1n biil'bat. 'lunor Pam£Ue tre£c in Jlevista\, mai mllit M'm l11l.a 1 g m]c in CAre lUDA. e!l'Le 0 fitptIDtL mllsculii.Iii.

lim .l.m D tatat ciud am PI' ze.nta h'gelum s.oarehdi lji Itmii e.'L

a~tri-O':'IJIIl('ni care hunillim hIm mNgind llc pllmint prilll (lamel1i, huuinn 101" illrbc8, ci'iI.ii1Ul,'il. fO,l' frig n' i3']! drnmlll lungpe. llii.mitituJ liIel'e-

391

guln.t ell !L1lun'~'. aeahu~i fi; viti ii obQ~(la., din. eale aJRl"l!.'. ont»J1).it, [It IUjlil'i'iot\,m, ni ljl totod.a.l'J; IJame.nu au ceru t-01ipui; roiclllu:l a!t ridie oorul de pe, piimIn' in ~m,Yi. '" ibilTba.t luna tr bill", ill IndelPli.neas'Gi'j olu1 fl humnd,tor aI pltlllil1f·ullDi ill timp de noapte. ·ii,uritol'llllumii ii stl\bile~te m !:"SuI pe ,un ili1lm1llJlOr do tl.l'gint, pe a:mill(lOIl!t pi:.tl'\!il eu peml, S()<:ucl spun feml!i.i lui "' pl' gat ascii dillllin ala dupi\ ee plcaci\. pI! cmr toat eel. nrveTIl, Cl1,~j[11 toY(Llibiul ln i, Inro:iniltOl'l1l de nospte, sit sa odilmea 'C~V"3.

tuat tr ilea ci lu do legcnde miti, ellllla.tUt{l\ti~tit :t. u Jiip,t~mi} miuilla. '1')" i . uhvaeiante ill tipullli luna-I lllE!;iG scot in evident:\' tTci aspect rHE rite al fCllIlilli -litii lnnlt : 1) £"!tIl-a ca 'J~"II/l-8tij. ~ Ol:u1uj liftl t lin varlunta J!ruticii. ore.',!tilw:i. ecru] este Dumuezeuj" i 2) hH~!IJ ca 11 Il!fl;~I'ij C~I' ajnM P" 8JtlllllJ lS_f)~rf1 ~il. Iuminase p!\m:irnt,lll_llOaptea, cind aeesta 51! odihneste de umbletul llll zinnI" ~i, in fim!, 3) lml-a Ill:! soriJ a, Bi.lMllZ~~~,

2 . .Re'fmml ul·-lIterill"i,IlU ·oufel{'. -Din va;l1a.llm IUlIa eo, suli. a Sow:illui de:sprincleul de asemeut tr i ~ubva-J'i1},1ii 11, la. care ne vern l'(lf'Qrj in parte. Prim!]) cst ~l.lbvn-ri"'I:!t-.a m care ltm« au mai po~eda. utili un mJt (l:pelatito dWi1!, de i in ;are on est vm III d lleann. Sinsiuna. 1n a-CQast!l. bahdli'i. considel'fitlt ,.fanl"m;j;joo-legcHdru~ I de i'collie Densll\liaJluQ: ,Plltet-JiIi at oare, dl1pa mfu-tnri~iril' lui cii am Um bla't" pm 111 . c3pa.ta.tl I!'i, prin lum a loa tal ~i prin rt I l·oa-ta!) paotrh-ioam meal n- put [Ii :lib I fik' nnmai pre [,ine! eli. sam ni ell mine », -II. Ulil' In 80n~-8G. jar Blora J-JUtifJ 1i C (. s~·i [acH. punt'l, 0 punt pI! e mnn '/ dala,l;mIea 'Pun~jj.1 tmd'

Ii. d pa,r'~ muntH -I 0 finl1llll., liuit{ 11 a.pil. 81. did it munastu" lIalt~ I ill, 111yj _ plnZ1U'l1l'i'l.,/Ji-un popo d cearA! ca ,anI! CllJllllle/!)i sa ue-mpreune s.

tll>a, I'll di~U 'ill plen.!'-4'i'!. I 'liJ gilldul gil1l(lel\,,~ !lr~ tee Sa r.itee~1. e L:rMla pofltea~. 01"1:1-:\ I.una 11 purr' a. don& condl~h ; ,Atlm!'1 fllHI Lual de !lo,tcia-a, t,nl (lind ml .. j fa-ee ial"itf () scarit de ()1!.'l'~11 nil' jos ptnti, SM" &i, si, mi, te. duny .m. mo~ (tam.,! 1(1 S(J~ia- ~~! b h~b9. Eva,,! pre ei i~'Il~re a,i O-t.htllll su, u,,/b-a,te pre 0 so!:'" ~'Q 111.bei;.t ell {]Qr,! s-er n-o fl pi!. II.tc( t:ai 1Il soc' p:rc [rate,f (l.@ n-am mat \'~1;1iltl del mn(l moan_} IIi\ aut 1 ! ., ~I (lupll. 00 mo~ ALlam !jl baha Eya, 1i M'Atiil. Iru:hH ~i 'Ilpo.i Raiflll sBi. IlindlPl sii. 1l1engl\ I ,'oaTcL cobo~J.. diu, nen -pin1\. la sem-sa Iii spune cli. Adam 'Ii Eva l-au • i:lI.tui . sil.facii nunta cum ii plaee ~i ill a.. !lclullIillt L~atc Col1:S00· 1at,ill flit s· li oa.r lilllt po eel', pre a 1 plit!\> , l!ii nit II el' slnt IDa-i mar] le-a invitn.t ,00 I1Wl nil! 0.1 IAlcellj{mll cl'l 71lGrll e cwnitt>1JI mar ~i IArlW&ji1!'111 elll flIW' e v mle, iar joml OR ciau,~, tar P'tl1Cllri ~ ·t "lliri. ~i pleadt eu JIllID ta ail.nnatn • In ;If al~ii':8t,,.ea· albiiJ em pops, dc, Mil.. en, liilt-i eunune, ind ajlUlJ"" In l1llinil.stil"C, e Luna-asa skiga :/ - Putel1nill0 80m' !itllnett In'tvioarl' , OllP~te putJinl sit mai IIltlii.llim,f eli ni·i .~t,o t 'oof Eji_ Ulit dOl~ picio.lIl'C ~. I,una, eara to flll'llo, de, mMst rnVi[H'lil tettiplll1 8 ter ~i :Jl1 obO!l-tllii pen tru Ga> ~li giL~MSC!t n solntire, ca, .s~ sea-pe de Dllntll.. Reru~1t S(l. i se a:dlllcit ll\pi"i.~ n :pllii.rie, cli e 1I11s.it ~i pl1~uroa.!>rtJ' in pumui !fa sinli Mludll.~i, mal biue Sil dueea ea !!itt bea din fintinA. !;\i • m!lJre.l.e 0 Lasi sillg'u.ri)\ I!in.gurcft illl' ea Rl'C in Unl;inii. griLind ell, mai blne ~-111 tlll1inin.C!l pe.'i-tii, deoit Q, ea sora Sa in al ei jJ·:qiior. DOoJJulUl ins! (I S 'OB.t.e din Fln'tinlL ~i e pun P cer ': P 1)" oare Ja l'l't'l!il'it.1 pre ]'~Ullit Is S[i'D~it ~ "Ii.

. Din altc. b-';-&riaDtt blegendao(JTele lit Luna n~iese e:t_\ SOll;oole :a.vea. ma..i nuLit sur rio ill subv fia'fita G. Dem, Tcollorescu, Soarci care-Iji ca.~t,' ,pot,.ivW· ~ii-t fi I I) ,daJ.lbi\. ti" nimerest "Im nOM M'g I ./ JlI}Il' f. 'lO~'ele,/!~ pl'UllI(lI,U\, de marc,fpe unde rl'i aI',' mai mi:oo"f a. I) lori· Cle!t" Ul I'IlIJlo~ !f;cdea,/lll Iucru lucra,J p lioate-nrrecel1;1 clI.. eo, tot. tcsea-,I tesea-Il llindicen/ ~i Cit S fillme:... J:I1 anal iOzil'lotla, Iclo®UlIl3. f\ol'i]or/ $i-a,

dl!"l ~rH. 0 ko'1 lie De3;[UlJ Si.l):l\iJ)iIl!l. de m'i'ni\i!ji lU&i. Clil 00 pe lIoil. Atmnci SI'~Ia.,D)Il> l'eCurge In, 0 III;t3:b1ig6[l1ll, [1,11 ,Qfk s!i...~i 901}C,tl"ll :ieeiol'.ia~ ell. si1. ?~:u ;;la-mtld .1~w~,ylinlJ inflar",t IlU n~i ~le o~meni, de mo~ Adam Iii mOaljll> Evs -, (l! c'bmr de :Fii,y"l;a,. I100.n:, 5i~i!'hllia, S.PW1e ~ nil S-a. =l pomeDlt ~ m!l"~I~'8~ m,e~l:l:) urma 1I!wesOl" .A.~'unCll?nter.ll!c\li SOMe u In.sS mma ~I tro:e{l rrm.IUte~ m. Iar ea, VIlI de ill, 1n IDal:e SUre lSi:l.le ine!llcii.. D'O.IIlliIu.l o 1?~~~OO w mi'Mi!a.~o~.ele.l.iO{lme.$tf' (litvudnd, oare ROOt ~eallln din a,pit, :;;vuliD:d.-CI )[Ic 10011.1. SEill'~H d.1o' (0)' yi'idlinl'elI1Da" ,coboa,rn. ~l (I rnpesc, duein~-o 10. mo~ Adam I;i la mo~ EVIIJ, caee .,oselivisea.;/ Il'lll.file dt.~j ,illI.dea,1 Luuii.lUi~o c.lilemu!J" Ia..r,oo, vai de 111\,1 :mi\r~ngernUlclheaj" ia{lrimii ell, V§ifSa.,f ~e Do:mu~ rUJ;,":a,,/ D~mn1.!ll a-\Iilltzcn.! C- ... Ii $i Ini-i oslndca..:/ - lUumea ?It 0 III iiI SO? pom(lllll." !lI1l ,,·-a.pi lntilr:d,1 mal 1l1}.ll.pte, 'Iliei _ '/.i/ < .. ,)J M III S6 gonClS!ol ~ nu Sa>-JltUnesc/ ' lmm. emd ]U~t(i,( lIoa.rote sflli,'(Ie~ee ;/sl;I<<Ilre aiud rru.IIl'e,1 lun.a. ml;rli,-n mtwe".

. 3. Illl'f)'Sllul i'Ll d:.ltirm siJriiJJllnii., - Ealllda.SoM',61e ,~!~ LUll!' l\U e 0 Wlll;li. ~[)litRrll. de lacest mll[l~j()Ila.1it; in. f()l~lor!!ll ,m.iti(l romful!!se. B,a,i:!I.(i13< 1 !!tt~fi I01'9!!llan rtlIH,ti:i, .ililU!J!Itul (Uo'ttc fII:-a.oo ,~i sol"lt. Iova.llI. Iorgov!lil!} mage ~Ill'e 11:1. ias~~ooQ;re, lll'etl!.'i':ti.nd eli. MUj}O In Yio:\to:m. Urci!. pe riul Oern!!.ill sus du.p1li. ., j(1la 8dJlmttoii', peOOire {I deaaoperi\cu nju.toru"l Oer.iIlei 'lin ~l ci\t.elei lu~, V~:jo:l. Ace::..~to. !li.ca;s('.uude sUD Hili sta.pa dll pi1l:.tvitl CU;. mu~e~ml de-o ~chW3Pil,:'. Iovan Ioq,"Ova,n descopcl'l't stl\Jl)lIIj oo1'630Uo. V!Ja. ~ m'!OllSc', sa.p~ 8!Jb PHj,trlL, doar-doar 0 sooa.t{l f9;l;l:I. Plinglndi .Fa!s, ~(~lbGh"alm;plor~ pe ~Or~'I1IlJIl ,s1\ l)Qtole..'U!0.1!.e!l.~el1u(l;(\;\ i.-a zgiriia't fa~9.j NHllI.pt ~:I~!Ii.~l ,obra~G'I.'LI. !us1!i. ?UW Iorgo~Il ozir0itG Mmut,e .D'gariii 8:1 s~po .Iill~! diluu ,snb stUlCl'\.. 0 p~mde dl'j ~nmAI o.'tra._:ge a:f!lrlt ~ll.ll zba!'erila}~ t<i'Pctele 01 Iorgova,n eli flilll.Ucalulm 0 leag:!i.. "br olud.e lega..1 !lin ~~I ~coo,l Sl1r~nade 00,,: /-Io'VaJl!e) IOV1)iD,c.J Iane rorgovn.n~. J trullJ, !r?il£oo,T'(J,' faci un IJ.lI.ca.~ mnre,fo!\. ~tii all nO. ~t:ii' cA-mi ~ti mie fm~0/_:)i ell ~il3!lQ,r' 'j"~ ~i dupli. ce-i pOVl!st;c~te CtU:ni au r:1mas orb.ni d~ Jli\TW,~i ~i mr~~e rode ~i an dus III vUJ;~"' dIlc.hw, ea gfl.tind ~iel slu~ md ~ _lUI eml, lSO a~J!esea,z,a,: "lame I(lrg~:"rll<ne" 1ilU, -il; lui Sll.l'iOod./ cin" se ~al lJlSoan'\,f cit e pa-aat '1IlGr'6,1 tra.'te,ft';l."\iloare" I'~.tnsil> "tiJ'1i!i.rul IO\'&O,/ fe~,o~_d~e .moca.u,l tIl,ode mi-o vet!oo.!} und', Illi-o 8iuzoo-,j ocbii clI.-i lUa,/ ll'Wlti1e'l .EiIil'lj,:/ uume n-a.u~es;,l mmlC nu grnd'Ba" ai wi-a $~Ilta.f ~i m.i-o apuCJa., I frnmOll a-o leg-a.,! pc cal a-:o puoeaj Iii 011 ea pJac.'1~! in jospe Oerlll'J;.,j en l\i ogIlJ,lciJ ~i ell i\i dlilll.L,I en Vij a-nam.tel s\'l. [e m. a.mintc",. Iar lOil.'go'llThn em ii.Lit de mjut d,e Fat.!'!.8alb~ticii. rn.ait niei. nu 51) llIln.i u.ita unde mcrge llG .flrul apeL "El il1acit plce;)',./ e!tlm:o,en Cfl'l' Iliei all. mai \'or= b~,1 niei clI..I!llI>i gindea.,j ci Ia c.a. pri:vcv..j Nioi'l!lwl1lergeQ.,/ dO! Oern.a-$i tntn., ilIro~m. ~ gx'c/i,en.j §i ae l'ii.-w'OOfi,j iar eind. seuita./ ill a.p1!. ila,l'ea,.{ ooliil-!J.ot I~I am '. Iov:'I.1l Ul'OOlll! ,S~-l1DMC, dar :>(1 ill.ca.e.1:I. eil. D::nnnul :uu VfJ,/ fl'a.tl" 00 s-il. io,,/ f_raitlli po sor-stlP. {lalul lese b1 ron-I; P~ta a!llbatiea. ~~!ile1lhmgii" ,iuoMI\ eindboo~t~te, ei.lld ,'oinice~el.li. (1[11.(1 ea un ll(l!!:1ie *i !l.~gc 1.'\ mal d? ooMliJaltu. pa;roo a. '~cr-!lci- L:umoo car!) (I v'ode 0, ia. in bra~ej I) dUGe' lint s~~, it ~'5i~t-e rlld,clc, 0. IJ1 1.9. cu:r~ea lor, 0 l_1fi1lil.i:(L~a. ~i gilr~to, ologotlle:}te !ii-O In:Jiflt:::i. . ,c-.no feCtor de e:ra.!;/ tot depf}ste plaii,l eili Damnlll Illl., ,Troa;! DOln.tl.tI.llnu mrta.J ftatBle s:l, l!l",{ fml;e _pc sor-sa,l Cla-i>' gre!(J

p'li.calcj M ill. SOl" po h:a.t.e" 17', '

~ [o1c!orldmiMe romil.I1i!!10 Sll ,wmbil.!lO orice r!lrma. d.c il)()~t ,: iJ[ll:.re t:"t:1t 111 iii.ell., i?tro ma.mii. Ili fiu; tot:reEra~i. .Droo.p.tlll Cll.lillmi::r.r dte'lCUtIlC' (;!o~1I:. 3:iSlll'lll UlMSmJI. irnaiobe ca. MestU. sii. .Ile Mglo.mel!lt'&G in prayilo 1;\1 [Iltlrep tiki ale legit lnoos,t Ufi[jti. em.u d,e obil»i b.p id&~i m.. 'ilifllr a. ',sa.tul:u:i,

;$4

Pfll.t:ro cit au. swi.eat dilitm:a. din mlJ$i.slir!mo~i. Uncle fO'l'luel'l_Q WIle,st, pl'o"llllllmdl11D OrJent all fast .mcll1~11 iii mitolDgin glDl!ae.?i, Ili in legiSla.t;ia. oonjuga]a d.m.ft<re frIl.YJ in. familille .regUla. Leviratul !1i sorora.Ir'1ll au .felst, I.egali~n.te in w:'eptult (l'l1tu:miar al Ulilor stllte medlteraneene en I!a'l'e rul,ltohtQJlLii an hltret,wut 1'~la.tJi ilJlM ilinai:ntea..Cl:"ei :l10Ilstoo.

Ganilamnare!lii:naes~ului 'in l.egcndui'Jo mU,ic0 Bium~hmat0 reste un Sl\'mD de spirituotlltate ij.i ei",ilizait;i·1' cvolllata, ~lU'e s,(! ref)!l:ctU in lleell,te balade. Lll.pt'!l., im·PQtl'.ii:va lineeStulUli_ se mnuifestlt 10 lege.Iu;llfl, s08:reh:l.i. ~i I'b lnnii la wnte n-ivclclo eesmiee : lit ninl111 mqii 'Imlallll, la I!lu-v~lnl ~t1'rIQt-.()a.'"lerlll~, le.lli.v,iiliJIl 8f-i1'lfilM'tllo~i ,$i Is. Dh~elull ]'d-rl~:ilor (tollm0f1I"~1> 8-M' ]lutes., obieet4l. e!l. NefJLrt-a'1,ruj in. ip!IlstM';a lui tl.e:Moniei'L iIH!lU'ajeazi\ in .. ec&j,lll, pe ltnr;,.ft. t'Dste celeta]t() :fDrm!.! deool'll)1tie !,l'im.filgl'wUI'ri. l:il!sil:, Fb-t-a,tuIl SEl opune, ,zi!,dll,rDieirldll~i att;'i1lIril.e inceatuoMlc, pllil~si-!!d1l-1 de !ieee data clnd moral, ctnd ~ ma,t-m.ial!.

De Mtfcl mm;:stul este tmPImlD:l.l1I.mt p:nlej d_c tlrrbUl'a:li1e no o;rdmii co~mic0 illuc 3lih·ii.-onweni, 'wtl'ea.n.ill~o'lli Ij."ioamenl, an tI'IJiDla! iIitl"e eame'll_i,Apos~6l 101ei1.~i Ion Jomei;[, 1lI'1l :i'@m(IDCa.t eii> on1in@a soei:allil: isnb t-ontc aspootelc ci :se proiel)l~J.l.zi IIi IIlf1e-ctu. il1l ol.'dinea. eosmj,clt La. feI )[ilIaI Coman.

(jf,edinfel,e, d'o;tillile ~i h~aditille dl?sp1'!i) [a:nr.. (ill de;p~5{): mtl'resul nestrn m.itologic, 1:nsll. numil:.1i'1l11m: milll'C ne impune.seleeti!!lmn:rea. Ja-r in; de:m.orul:ra,tia. .no,astra, aeeaste pcn.trn .cil. lUna dc~mlll: in iloonomili- mioologiei l'Oli!lUille !i.i wee :!.~lb\ll,\e deritcele 3.8trol:e. E i:nfli.~~ati1.ca, divinj't~. ill .meteoroiogicli.,. a.;poi a feel[lndit:tYii ~i frrtiliUtii pllm'intmJ\'lj, pla:ntelor_, a.lJI.imale1Ul' ~i clJ,~:J' omnlnt, in fannacope.ea ~i mediCJ,'iJ'a magic!' 1'0. fmmGCle, d,l!lictnteee ~i v.di.ji.de dragoste.

.ri. DhiniUltfl~j ~i clltml-mel(!ornlngie olI! 1I1nii. - Cmd]WJaH~ 3csal'ktill. de vlrllQlncI, dit $1illlU!l. d.e v:rWI'IIIir,e ·salIl int«m.perii. einu an eorn al ai 0 mdirilopll3t in jIJS" 5:Clmndc plon.ie;, ambeJ:cconmo in S11lS, 'Mnmlieseeeti-, Cmd e crai 11)01.1 ~i secero...l\;lnii se de~f.ac.e in douil, 1'Ii~!ID,ci ~opiii s.e roagi'i. 1n. lImit. sil. le de~ eeva (S~i~i;tt6J' bani, 'P!:ileapM. dU~l'n:iJOF loA' e~c.),

Illi llo]_}ti.le ell 11ill1Jr~ lIl!Rla lani nou) n1J! &e fll.eeQiu sembiJmw!,deo3l' ;rece bQ!lobere ll'll Se legau, DU Se fi'i(iea'Q nunt,i, pehl1't1 e\ nn dumu cailwai.ile, 11111 ,so impreu.ns:u animrucle, ca- Sa, pl'imt'Hi.. nHl. J':llYeI'i.l1 in nO'·p¢le Gn lmiii ;pHl1l!ii Sf! ;pornee plugul,se :11t.eea:n semi'inittul'i" copilul (lonetpll.t ~Q :l!Ifi,;c:nt pe lunill. pl:illlL ell' cml!llilera 1l0rOC;DS. D:ar &6 eulr.gelntplete de leac Ili se plIlrparan. f1e:rturi, lioori; llaplHij. catapla<sme, eu cru:,e se in.cepe.a. '~rntflmellt'l1l.' chim: in l'a!ltim:pm lnnjii plliiQe.

La [UDi1 I1{llli'l, 1nl(~h~ [etc f~ceau f:aHneCe de W'/iiHi. I~('{lll urn Wsa ,cll, brillldcH'illS, tl zVlrleall illi S1()~, C!Ul"Il inllil, ~i apoi . btttafln. stJ.e.~1i!n:Ji, c~~ei CUQ1, H1Sti rnd ;. ,.,J"mlil, hm~,1 rlOllnNiri b~)fi!i~1 bun elll nil!;) ftj'q fl-a).l 811,. '( e dIme! la, 'UIAlta, :m.e" ~lL te duei/ ~I ~il :m.l-l l1(1u0i,/ De Hili ./t.'isi !ilDl"' miDlI 'ill pat.1 ea-] Wi Iii ~.ii;..-.l"il. i t'ub pntJ ~i dC5'Ub '. at! sii-l i1:B.i lle:u~ afar:!.,} iiJ la mine. ~li-l ]loi!lne~·,·1 prin _Iliid\lile fbii sine! 'I'i. pin ~at fii'i\ FUIliI'lG" ~~.

5. Il:oumele llln'iii., - Dill. nwtuJ [ocal $trJ.veclli ,sliilcmrr 5-a mcntinllt' 1:1. l'ollll.:tll.i ]linn, inseoolul a1 DX:~len si11lbl'Zu} ZUil11'i 1wi, folol!lt iDd®$ebi in rilologia I:mllliili domel)tic1l, III fu:D:eraxit (tfoldova, Marommeii" M1Ji_III,tl.'l-· mil. iji DiteDiia.), E votba de aoa1''lIelo dB Cm'l8G-CMT(I care au dlltOl:a:(; troi.tele de ·drUm de tlpll1 StflP11.jYI" san colo(mei ~rnllli, grilt,:{le (16 IJIffJi (_1e. allcn6 (.M:a1'llmll_r~l?), cmm:ile de Il!coJ)le:ri:~ ala eas~lor (MlUltelia) ~i "my" .:!v.1IerlJri. Fe griJlwe de :por~ Iii cWmile de ,case coa.r:nele d_ eGlisaerlll'G

nO, Itlltt f'orma ,e:hl.llic!l (warne de bo id e, 1l\1 vil'fmU in u), 1&1" ]> • loann.rllliui Ifi iltilpii funer&1i" ec~r:lele' d CtHhsatR'i'U'",lle liligiL ("rnt1lIli pO:>:itlu cearnelor 4c ~}ol'idc(! _foldovil.) au Iultlb i forma ~ pm:iJia. fUlnrmllor (11: blJ!,be'G (tlU.cIJiin.I.ndUel'l2.lIil dewrmn, ~i pozitin. lor, tllll'Jmil''l flo 'Qi'I8aamrB an rcpl' 2.elltl'lt strilTellhl insemne apo~'pllice III drumurilor, Cl.'\Slllor i)i! .1!ilormi.n.lleIIol' i1npotrh'li. .[ilp't'll.riIol' mltlce l'de care, tlupu. erediot,e : rbate " bintlliflll Inmea It.

G, Uorul.d.i"11 :~icmbhmlluilltl ,I,duii,. - llito mai co. ~i 1IOIl.I'I'I(!, limn 3> {aeut pl~rl; . dln II ralldje(l. ~i ' mbl tnntlml> eLOI' tr l ~uri f'OmitTl : Tr.ll,H· vsnra, :!\[ollll>nl ~i 1l11l1l tl'llin , Uuaori T 'pl'()zernt!trea. el I!lllhlcl11UNcii a :[0 t complU~ prill jU!Xtill>pn,1l reapl'ofHnlui 11m 'i lIa,~ pI! e· LUlU!> plina, fmag'in.ello ace.<l!!t!ll ('tIJIlpo:dta m' putaa mgcrn. stlU'(!n II ~ndL'OgiIlUate a IUlliiumi mUlt declt de masclilUnitfl.t sau fcmini.Lllte. coo. .t.n. deu. roc Iuna noui'\. (SItu. cl!'l.ljul nou) s.llwolizea;:!t IIDJ.cscWil.'libat~o. llUlli'l iar Ll:lif1!1l p1illl\ iClllinitat;ea ei. ]JjPOladlrll.l;OO se...\."llalll, 3- lunu I '0 til. un aspect '11tial al cu.lj,u· ItlJ luntl : ~1tu.l'i co'nth'adi6t;Orii de rUOmOYlL1'e a drngostei pure. ldeale j)al] a sel\;uali I\ti,j ])lillfla.r 31 !!enz'Ua1itg,~:i mOl'bid •

7. lPOSLa..zn. WlLwpcmmrUiJ a Iunii . II,e(l1t1l o.~iru:eilll.lI. ~ Pereeh a lui FiitrFFumos, Ileana o,~iIlZeMlll, I.'«IU.]?lic1 pe- l~I.IIn mi.ti{l iposta:r.a. .antrQPomorfil. a. IJJlnli. Cllm !lJD 'on tata , mitiil. lUIlH face lr\!rt~ jnt: - gm.D't;)' d!Jlltr-1lll mlt global a] astrelor, aUiturl de nutUl soarelu]. Pilll~leUsmul merge atit de iilepKroo 'ineit I! ,.-;iue!li con 'ideritm ea 30tH' /.It CJ01iMpllt ca jfJ11IIJie nuu-eltcruza 0 IH'cfi(JurlJ.'l'e lw.dro!lj,1~d, ,care Illai tit'lliu Be va

Ollstitui Lotr-o fa-pluTa mitic-I'i net f(lrninina. lUWl1 ell ipo t1t7.!I, ei :antl'O' ponwri'll, Dean.a. oslnzeana.

_ 8, 'Elimo),o,gii )IOPWIlIt:O !}il.ilt'e. - ~UJllele, nonel 0 inzem a. -fo t ~e.l:lIivnt d~ Anm DOllSlll51allU 10, 1n stndiuJ lui ,Stlccwt, AI'oll! D nSll~il);l'!l1 !lijilluge In onclllzia. cit nnmele Deuei nsinzenei 1ft' :dutil. un viidit!lSI? 'b pZe()nCl8Iii.r.:, I.klci atit DOOfl(l, cit ~i 008hloti'lMICI; C$ [l!lDleni pil.t1'OD.iilliici smb !1i1W.IlilDi, n iIl-l' ce repetit ~i ill'tr..resc aeeeill)1 idee milticll, 'llmc1 n un, deri.,.1L dilll llIutlcie grec "U£t'l' - ~ora sonrelUi Dios, cam pnmindi Butixlll -ami 1\ i'I(wenit Uia-a:na, iar IlnB outragere Deana' I oit *i de la nYn~e1e latin 1l1ITla lUlU Diana lalla I .!lora, iSon.telu:l La .latini iii zl.li/a {l. IWflii. 1mparten. 3, iloua a Jlwn lui, adic.lI. o,sinzeallll., del'ivill dintermenll1 la-Lin cousen!! (=sJMltito.Ii'" cOllsiller dim). titlll ]particl'll!),!' co se dlldca zeilor d~ &flll~ ai Olimpnbti (in IIlUI'Ilm, d 2) diub: cal' Ide ~ p'lM'te .. i Diana,. DID epltctulLall1li (J()t1;8'lLlen.8 IInU railt'!; ,OtlnSI!I!.'1 delil'U, n.umele cam p.rilllc~e sufi xu) -0.114, OonS'8ntlU;'lIfJ, rM pri.n ' 'pintrc... LUi t, on e!lzcana, o.,.inzOl.\lla,

o .- doua otiln logic -mii lI, ill o,[dbll~ il!tori().;}, (1· At. M, 1.f!'1lrriCll0-SC1!l :n dad ... ;!:. nurni!le. Jhltlei Co ill~ellei din IlIJ.me!tl 1Ii.m.e.i. NcJla.l'ennia, ZIli. ato ne· ~cnnitil IiziolJOllli "i [un ~ona.l" dard' origillll gr aci III prill I'O,,-t eel, tHl'~, "J1eann. ,111 romiaJ]j .!:Iu. i.n:~mnlli\ 116111110 b)],'OOicli,. ci cit ... Ya1w;tciiia', j8'- 1n(l'lQl (Je.a/I'II "10<1,11, UeailR POllte \. 'ui *i diJJl1/, i).1't,icol.ul celtic ~ fe!! th'U.l1'IOf.l.Sit, ~Y'tn~J, deci !ru/m,,48a,. 111 pove~ti SO HUmel,ti'! ~ IleUM cea Jrft,rrWfJsa, in llllJllirca f1(,{'j15ta. 0 t'epf!Lif,i~rn8 tZr bl~fl.l'lJ CMi ncana. Iji Cea. fJ'lJmoa~

t t :1('I.'CI)" :l.,

,UUIJ' 0, a t:rcia. ,cti.lll log! , stabilib1 de Lllizllr j)liinooJlu i:I3, Illtm Ie 1I1JtI-~ Co~illZUIl{lJ este de Origi.'1l0 slali<l, deq;i VCWCu10a.OZg:, rni'tl!lJ. gree'1I1 ',rilla· CQ111t$Mll'Li- :tdici). nl j:elll:oaT8l ,(lU parul iJ.6 atir_ lata ,nUJll Iiormllleaz(l. La.z.tl' r;;,iHnean:1l etilnologi.a. lUl: "For7mele IIltn]tipl.~ Rhe IlWlli'ilIli. dill basmal

lllIlMl''I'C (im7.i1lt1!l1l 'osin~ mil 0 etJze}wS" ,b:.) flllJveds(!. ol'igineeJ.. stri£.. ;lIa a 11-1!'i11Je111i C.~I-e pare n l:nre.lRlla llll.:.-a:R1ll.)' u .o!:i~e de. :0.10'; llentFll illwQ, parte n ~o:r'bei, OOl!lfor-m l::l;\10111cu.LUli 11080. = OUllIlil>, btr-un blli8ID eelt fjgm'Otl.7,~ Diera .l':'lf~l'~vsl?a, ~ In vi<orge ans chCVIlUX d'?l'~, ear~ cerespnnd Ml,tea.D.1l1Ui Zlatosl,Il<, 'n coama. rl ' aur ( . - .), p b vul - t;1li:pl\rlll d aur - fil un o.pill;(l!; enmilial' ill lllitologh~ greacit,. 1,a fiomm" K:l'Lly~~ si 'iree eo .IlUOl c ;ptJlt;Z en !Tlunou.sele C'oltl!e· '}lollo,e x:puaOy.6!LTj1;, adi~ (.11 l;Qall'!1l1 de 1m" Ct\ ~I u~',onil'io ~'p\l~~-t'1l<;'j:!l.

tnto 'lnni' ill 'llq,:u!, tinlologii.ci hJ.ilN!.t-FI'\(I.JU05" aeest trw etu\;ii cleimQIQgice dale n.umclt1.i lie-ulli Oosin!': no QOl1di~iQnea:zi, natnm dhr,!-nil. i roiStlll .mil; al bm11 Ill. ipolitu7.a tllltl' pomol'fll laC:l'I'o n ref.erun,

DUll!!, p'l'.icujil, r-posw."fi. cj;jjln(l}ogic~l •. TLenns,'osiru;eana rrp!i!e ell 0 !:ht'at'6- (1 pLilla "Iliei mill mul niel ma~ pU!Jn, de i't t'111iG lItllf·oj. I" eum slHwe AJ'IHl. Dcu!!t11;innll; d1lpit !l; do ua *1 (I. lil'rua", apa,l'e . , "i)v7.U1.tl. f1l.:

YIH'ita din basmele no si;J:e", mull! .,cOl'e.spuu(l. FJ"i'"n~as.n p"'lnt-nt1tllt~ (B1.'liknedbent) din povestile ,llbane~e, Fnt'l,wM'e~ l_oollbt:l> aau l\1r,IU!WI1!$B1 lUIl~ii (clJ,pxlrx: -;ou )<i\G"j.WIl) din 'b.a lilie gr c~ti !$l ~lIice«;o)':om!l. ne ; zi~Mi IWiUla ('['u1Ider lUolla) din l,loYe$t"ile lnngllcial'l!.l· }.ll'a:I,(i(I"~ (lU p./1.rl.l1 d clll1' (Dtc'Va. 31atoyla kll) din baslD.e1· !:>iMlone ~i h!t1n(lIl-$el ott piil·!t-t. (leo a16r (Ln, bel1,e'nl'l~ chevenx d'or) din ve.r'liru'i1e I'oman.icJe" :::;,

Daca. ,din}) ;peQtiv~ tilllologii i numel Deana, Q~i:nz:ealla pal' a. a,voUl Q origl-I/.f1 'mitiCiI, dim 'Pei$lloo~j...-a. s~llrnrlI ~i ~~C~illnii fii.pt~U mitice 'i'!;ua;t.m eslie alta.. A~a cum reiese <11'11. bn1. .... tln. mrlillcit Clardo Itl L,um, nuana Oosin7.ea.nn est ,i(le.ntifieatit en una wn cele :llO~ l;lll:ori file 3oo1'e.hli" ~i anume cu cea mal mica, .maJ fmm ~sit ts,i m,a.i J~rniM. D~ai Dea,u.lo

'Osi:llz.enna. estll 0 liorli, (~ SoaN!tl~ care refllz.rntl Sil, fie wtla SotU'@!\:lI, 111!utl'U a, nu eomtte nstfeD. un incest c.e contl'a:venen. a it l~'>ilo)' umene, cit !i1 cclo,t eere!j.ti, Se arunCu, in Mare:;, Neagn\, de 1)0 jpodl'll: l'll.iFific, (lOlll.stl'Ui't, annme de Soare pelltrtl U1Ultli, tn I1lllte Be ,tl',li;D:Sform~ III IW' a.na ~ a~, de nnds e ndica. It in eo!' de, Jl.'Igeti3:n Dwnllezell pentfu 11 d venl .Mtmd.

9. 'Qlll·· O!lrelni. - tlfltJ.'.O' b1l1ada. ntiticl't, om ,SOM'el~ ~ clDl." d,escris.\ co, 0 fijptt(l1'd. 'n:lit~ca Qll atli.Dtlte L·ela.tl .... pl'e<:lse : ,,Ileana/ S~Il:<l1allafl dOlltlUia, nOl'ilor/ll-o. J~3J.'OaJclol';1 flora; O(l,relui~1 ~p\Uua 13-Plle]~"~.

Iclel.ltificarea Delllm. Co,Billzen.e U'U e mum 0. i alegOticl1 ill Ij<l me ai'OIicu., tutNUi ,de ,inn: de hm~ Doul\ I uot (lir et in yideul.l1 atli.'but-we dh'iuc ale \unii ijiindiroot ale TIG;ll@i. os'~D.zrm : ,Lu.:mA, blllil:( vergol'll!mt I 'Ver,golW!lii,1 • , ,I tn ~ti miIltlr.i1 ~l ttllmo. ~,I tn ti n. Dopth '(.1rlUasli." ~~, Ihocarca aceasta i~ MC pandantul Iu "IIlf!ftm1j (.'? 1.l112~A. f

~ ~;i mindJ'a, Ili bUm.OIl5ll.,/ A nopf.ii rlnlb!l. ,cl'lii.uEa" tu hil.eel;.tiL iii s;t-nlu-

c~til pl'in1r'fQ ll~t'lc l'eciormjti >I tB, •

- araetm:uil complex m,j1;ologio aJ nen!.'i Cosinz tie ellte p]'el1il~t ~! f:ltilizat inn--o opera cult! d Dhnitrie Dolintillealltl Ul popeea :{'l'alafl'l" ad?, O,inzOOll. 'li Fii.t-Fl~os sin. ]lrez,ent;n-ti,a~Gpt, (!opiii ~tlel E:!li~~' ellul. '0 ffizea:na j1'll'C mlJ1ltii ilil ellllm e a muzlceJ ze1til ~J 1'1, dulccq.lOez~l, ,.:

Gum l1Lilla, este supmnu.l.l1Iit:t 'ill. pOpOl' lIocb.ii[i~ Yai~ii:i ,Do'lOOJJ1l1n!~> neana' osi.nzeana . ste supraDull.\Iti!. :fi.11moMKL P1l111.'il.n nlUl. \Il,:L er~U1 , co,naiiillll'{l,Ucn (I. looa introcllipilri!'~ frumus:etl.i, etorlce I}I iP~dice._", C& ti~\!li ~·Plolritll.tii cn:e vdje'fte prl!:1 ~er~tismu] 'li~ l'~l~cir(l~.i ,8upr~. fi:FQa.Sna. Romimul J'cda it'UlIllJll!ete:i. et 1II 'XPl'cQ'u III ]mllglnl Ul'lln .

'on~nb de elar : "Is. soare te pnllani ui'til .. d$rli' lit dinSl'L _b 'n" ",.[rlll~OIil-si c!f., o flOa;Il0, i:ntr-o ia.mit rlrl1 ware" ; "dill t10Sl1!:L :ftlo8-.rea.-j cUltii" nOIl!t lDll"ilra\i nscllltii.'·' etc,

a98

n ~l.lt at..II'lbu:t lulU al nencl ollin7<ell e' G e il nl '''LUR.bttlllli ~i ",in!Ltortler. COOS ee De face sa red m ell. ('ontlllutul ijimboU • ~Il Me Lui Il.I,~bUI) este EigIIJl".l1'ttlJ. ~inti in ·tovi'iri!ila,: "cerbullli eu ktem:ll-Il tl'U.ll I Ij:i a mute- 101,' de mnTl~e. c.l'bii III eiut-clll ~il:Jt Rnhnale sell'tisftCl"e llcutl'Ll roman, <'4ue iO}l mltulfe.~t!t inti- :ilga. lor putorE: mitieil in l1op~l(l eu 100il. ne:t')Jrtl

·o'inzean.'l. \~DCOl'i a~l1tl1.:p vlnl1tO[', altem'i ascuade i'inaL1l.I. jn <:etuti in pildul'.lei. in . ttri, prill! 01> taeole llat1ill'ili. rb111ui nurllit • voicY'od a1 iJruzilol'" i . - 11 'COTI":lC'rnt ,citcv cOliude. eare lOugcrea~:l l'Qstu1111i. Initio,.

1IU"-lliL oolmd eeebul [J de::l.Cms en, ~1II1 i'WQHt Bolar: "u.n ce:rb sprinW!ol"11 t"il.. lin bOll.;;ot .. 1 1;1. t:oamete ttli" JIQo,rea OU)lil1.lI1./ Crmunii de ~lrlli1,ft,l u1ilrO. de.l!mt.l)ult,/ ~ VOIop alll'i1:iC,f ]"11.1.0 stn)l1:!:cit "~J ... 1n ~lt colind CODsa.]" t erbuIui s descl"ieum lI( 0 • ,) print!' brm·j I prillI.;[' moW:ce,! 'not imi'Jloat5.",oo!LrJUl ponrt<l.,' taU' f.,~ "irJIII (loam lor.,/ltal1<411 I1crii.e/ d nuitase/ il1lpletlt} ell '\'ite·n lI$i1se., Dar iw telJgau/ cine·mt :j.ade t lEa ( ... )/ /fJla mare" 'Ii. CQ/J ild/pe s.plIUl:[c,!tlrdIaqi·II(1IclI'8]vlltu.lSoor6 ' w. bi oJ:te colinde. iI:rt lilIeJi"ion:t ebbrr 1107,0; • Q(l1"eln~ l1i ]lel"Sonn.je ere.,tin en. - intiOlJ, sin~a: Maf'iQt

Ii~us =, Ocoo.vlnll Bulloei1Jl "cde In ,. fata, (lintre coamele cerbullu\ 0, illUlgiDe ell preistoneil aUJ'eolii. pi -rduM, ',1 tm.ei zti~6 proteol-oarede animal!: SlUb.llticfl', ale earei "reprezlfo"nt.§:ri millie!! ~i i}).ljeles tmnsforma.t a-au '(lierdut ' :.o'.lntr-llll

ollnd care SUDlloitwe cerbulul pe _ bam', boUlI'U! ]loSJ'tl'I. tntre euarn leagl'tnul u,fa a mar p su ",ruuri: ,,'l1oat1i>, nos.t.a. bOn!' negJ'1II -/ 1'1 i!J.i lloat1lr,!lil1lc poal·ti'il i/ da ntre co m Cle-~ 11131 poarlili. 'l Lenglln verde de UltLtase! Impletl cu \ri.t;i'lI-n &Me . .! ; aT ii1 Le.o..gful cino-mi ~ado 'I

tl\, Il~anQ' CDa jN.lf'IlOllliil,i $'odB I~ gll61'g.h if ¢ IJlJtfflri.} ~i din gurli,-a.!'jfl ~opt~~l1e l I -Bam, benr, bOlItn, !!rlll,/mai lnee CllCO!bI'ne-atal,e./ ni-i sm.inti ozoare-a m I if u-r Illinti, 'Smlntite·or II ( .• 0) ,,~, Deci Tleana 0 sillzeana., eM mai miea. Iii cea, mat It'Umoil. dinbre e 1 nOli' surert ale Sonrelu1, est@) totooat" ~i <lea. mai adQFntl!. ,dint!'!) hillilul(l,

1.2. ul'biiUoaroo Sinzienolol'. - Dint . ll:rblitorile :popuiru:e Cllll!OIOeu l'li maim.ulL stl! ~'t:rMtorule." fiornJ.ll ~i cimpenlllll!cli a. Sinzi,en 101', nID'e Fe:pl'ezint~ ma,i ales (I f' ~ITitat genero1:l. a ::blt!wr II/ttle, ce, .zclne agreste ~i Sil"l'05tre. 'ctcle care vor :s:ij, ee miUit en bilie~ii eare VOl' ~a. se 'inOOia~e .: 'tl,'ing W. unele sate, Se!l'l'll., in ~Wl de Si:o.zlene. Bi'iicti:i froo tiii!1lri, aprilld fa ,I .,i le illlvirtesc tn &lIsllll mi~clim E!oa,rnlui Is. apu.s, stligiind : ,,(1u-te scare, ViDa ltwll.f '\nzien.rue. imbun1t,1 Si\ Ie crease ... 't floal'ea, flame,! grubenu. IJilirositQarc,! fetelo Ill, o adune/ sit le prindi in IlUIln.nO,/ sa, le ntm~ lit pMll'le/s(;ru(;mi JlIIDt:~ll ClInUIDe,' BORbcl\'; sa ie J·i!.st\oo:sc1L1! :pi.ll;\-n lloamUi'l .,11, Dunk <:11>' ~'. F'et~le fog pe d.cal S<"LQ]a munte, c.1!l]cg l<i implete~ 011II'w.rl,

intoit'C on I in fng1t In ~a.t ~i ~.virl emmnne pe CllS~ 1)3. Sa V"J,d! dao -au a."irJlitnL de hornlili. acu, cunnnlle s nga\A d homnrt, f tel s ,'or mib'itn chi:U' in iUl,nl menu ..

A doun. zt dl~Hle·d:immcl},tiL eetele oe feciori Ilti"l'tI:I'I"l. safeil(lcUl st1'1Ir {llri l1e 8hll~itllIe z.. piil(1rie, ms:erl'lll ciL au cli.zut OllJlunitel de in~i II pe har!lmi bl. easele ietruol' care-t illh'r l)i!az!!L Hit1li so i bimeac ,1 5f.-r:ig-.l in 00l":, ,- Du·t luna; vtne $O:'iJ'fJo,1 i1 trag- m Ia-n u.rlItoa.re./ ClIII'Ilnile neill'llillei :.ilUI Sinh nOI"nllri a,Z'''l.rli~e_' Pinil.·n luipzi 'cu. s'i'eago.·Jj fru:Dte/ tree fi ioJii dupll. luto,' Mild rueD. netlirese,i nu voe- sl:t. fie mi:reJle11 ; san "Rni fJ'l1moas:eIor e stllt:i,/ zin vr¢ .~a d:m5net;t , ca. venlm diup\t pe(.itJ piD.l1. nu v-ayi riI.«"indit I i ~lUI. "ToDte : lutele-s g'ribit ,/ toate. yor s:il $0 ruitIite! (i!l-ald0'nnii dmtr6IHII,/ iooiorl mi:llcbi., VoJ: de noi :!I 01'111}, Dootl'!. *mm bor:i" l.& prnzn:icc Jj.tlm piJ:lnziM la.dlllgo!jo1li ~1 l;t1ai fjt'; 3ii,

399

SmLELE IoOGOSTEf~E,

. ,.,m. Origh~eQ .~t(iIe:IOO'.-ln .oollt-:x1ill1 daolo_ll'i'lli ~tcl(>le ind~lplines~ DiI!1][jplc ralun ID-Ibec, '[!:nele mal pnrtH!'lllnre dooLtaltele. Lea:(lnt1cl~ 01;ginJi .lor ,co!sf1UC~ siQt uoeo.n :Urtagolllice,rutoori !lillam'Ollicc. So' G,utore~e 8t.r.Q'P'r.u~. iiI) ltW1WI~ CIll cax:o;! arb.oo:cl.e eosmte a i~$lit fo~fol)(i~ellllt wn ,Allele prullol:ih;ue i stt,OPI c:U1l!~e I:!l~t;in pe l'IlInIlti. ~i cad (]I]] emd! lin cind, neregU:l.a:t ; ;~llt flCG1i~ !:u Soal·eill1atil.li; Si sflntl1i {,un:i j I'uminiile paHda ale :R:atuJI1.lel! s ll'ilbnt prill en1}l.iIltllrile }J1l(Jului de ear cocnd,ele pecnfll 'in"cliji ~~ J'loa-pte Ie. ap~d i~ amurg-, Iti le.s1..1n.g in zOri; inge-J.i C!U'C ''iz:1t;ind'"'llij.. I'WI!I'tJIll s-an ilid:rilgostiiti de cele pWTllinteij'ti' !!i DllIllile~c:n :i-a p.l\ofiIeut' 'in 3tde, ea sl\'L jpofltli ""edea. meren im:uea pj]milltca~ci1, d'8:l' ~a uti ]}oata in~ fOI'll!lS> de ~ll:'luctiilefinIene~~i ~i 'Pl! e~31t<i h~geri, l,.pe:ntm ca;' lilerlllile Mt'$~fm nn-i left",!; sale Ijlie ~~ em dlO eer-: ; pitrt( 'ctc ctin !lU'iletru.e OruJllCnilop' caFlllla.na=;;t!'le iID uf,(ii 11l UCl", .sc inlbatit d~buuilm cereaac!i. ~ diiinuill$) ~eolo! V~dJ 9JSUpri\ rle$timlluj c~I'Qr dIn cal'e IHm rlcspriTJs. m.d 1;00 IDnllet(l ursua p"tU'ti1.flOl'plul lor (10 11ul]~t de pe pamjnt caddin eel: liigir:u'l o dh~'i.de ij.llmi:tli,[~ ~i IiC sti.ng' 3pfoa.pe fIe ~ocn] e:x:Pi~riL A:tuJll(li~nmel!lij 8]11];'1: "a.c;[zUrt,j) !iitca, [in clipa. M&I1J moan! eineva," • .:ID balada .Miori~a.. ~~.CHIl ~QMol"!~ .. an 111g'a. po Oi~B 1;I.1i~tlF"il,Y3Jli1 ~l'L nu ~PWl£i, ade;vi\rUl trilor [Ill: "S,1l j~ !'>p'lli, ClU'tlL/ cu, in-am il1suro. I P-o ml:n.dri cral;l'lSlL" fi £llilllii mlr('.a.&lt,lc{~ la mUita meal a cu.:ml rJ Ble(/' ( ._ .)"; ~ l!Iaicl~t!li bti.:!rinj! de asem.en! .&it nu-s ,spnie flqlevAr'lll; .,Iar la-celt l\;fi1icl!1~'1 b<ltirnl'l,!s1 nu-i lij)lli, il.ril!<I'ufa" ca, I{~ 1/,W1Jta 1fWt! i:r, iJ/.CWl 0 in~'Il ( ••. }"].

St,elclc fragment.. de slilflet ~ill indi,c:ul'oMi ilivini al {Iea!jnuJui 'D1l1IaD. lJllC(~ f!'llfletulc(olui decedate CllL'll't, lil'ag!]'!CDtlll de sllno?~ [[i'ipc'ite ~i S0-ntg~n:~('u cl ill eer, iinsit nn perrtl'tl it uull ~bri11uci pe Imlti, d. pl'!Itru· Q. 1'i0 OrutllU Ib, Ra.i. Daen. SUf]ctl!lcclui deccd:at e Il(lQUI3>t., SIl COr:loop~te cn rcesfilll :<.UflelruJuJi ~i l"'J.tU;cc,~te tn 111mc Sou se pr1l.hLll}e!}t~· ill lad. tnboa;rC(frea> 5\lifl.etllhlii ill COf peul;ru a ~'1ntrcgi u p.iil1eu lUi ~mtutl"a5cit PO])Ol'W 0 1l'U1Ucl![;e .Merrea Thr;cl';re. in :Mnre.'I. Tl'ecere sufletn] l'iIebuic si\ :sL1.1tlm;t:i!i. ~mai nltllte Varni alc vlzdlllmlui, llcubm a ajll'llge l1e'l'ilt<limat ill ceruj stf'..lcl!ot' ~n.!i .w R.ai.

2. T.ill!l:r,ile tlcs~lile. - IUI)}ol'ta:nti1< mitiCl'1 a £t,elelor dH>lIrJ, du:p!l, miirimi, euIori ~i stn'llueil'l .. 1\[i8i; n:pl'onlle ,'izibUe,. de cu1o.ri pale ~i sb1\~ IUoCin ~jllse, n'l'l}rl.ill onmlllliloi' ol;Ji.~uili; celc mijlocii, de u\'i!lorivii ~ Sia'[lIl!C.II'!.) tnat·:!.joamenilor de '-0",,1\; eela m.~,!dc cllbwl vii. (1'O~ii" '\"0r2;Lli, filbnlittcJ ~ strill:LlC'ire ini;e"Il!1:it, cii,lle,tlIDillor. Ace-~te trei 'a.tegorii de stitt'ill l'cliNa dcstillul erl tegotiilo'f de oUJ'Ilen'i !l~re fu.c liru:te din cQmllt'li'tatea sa.tease:l. DmLT> stelele Ge iIldeplin,e~c Mele 1,'OIliWi. UlitiL'e 'fa.c part.c : 1) 8~8' lere l.ogo8tc~lI, 2} 11lc!lferii ~i3) eometele.

::I. Sf_lie lo!J(r$lllle. - Pentrll 'toIiru'lli., lilicl,e] 10g(fSM~i~etin, (f jmpor~ Uillta llul~ieo-mlliml miirtlll"iSiti d.e I'JXI. dillfl!: I1t tro~H!;ii. Exis(:;i nniJl;u!tle M 1!t!!!1l .r·r"go8telc fIn 11"!II1!t.e. ]Jllrt!itoare de ROl'OO pelltl:u oame.)li . .acc2'f!ta e legends- 1!6rbuhu,i UtI. p(d (16 !lU1' ~ si;ca,.i1ll !J:llllte tUn DeH[l. DWliltll, 'elesprc cnr re1ll.l;f.!aza .mittogt"1l._fi3, allticli.,. dIU' 'l'ate. ~ [egoo!lla 1ll"'1,1}u]1li tootiou lte a,lU' din Co.!,]}ap I em era urmimt II ent1l'u Cl,>l Ce.+fI:j' depjingea.lI!1orocu] ;:. " erlml 'liJ.'Ctincll e1Uitl.-ml:tl:Dell men, un m:ulIIcell!i1l :iNHrte e-o stll'a,l 0 stc& logOl'ltc;lii o<rbii de-ti llla.., tIl b~rb liCUl'ici/ n.lte stl'le mi,ci, letl Iila.lbe :lc1ipi.ci" "j clepi1:r.ep(Hle~Hn\ll irta:'bilit del!ne!iecilJui OlD. 'Cn ~coHlh.i Ilraelor, }1011 njillt.'\, intervenl ill 1101"00\]1 Il:~ nmdi£ica P:.l.~lIal! destinlll &olidtanw tul'lti, en Ilcth1t:ttll'.fll lor mtti,ea lUI ol.'11pau ffl'liji'fw£i. de lI!ele 'II ci!,ifD'rii 'J1~ IittIIi. Dll'pll fl11l{lul de soiH:itlU'e al unei stel" logostele ,'!'11jit()t:ij'_ :in.i.\iau p~ omlltilll (':11m si proccdcmCi sau i~i (lSUmll;U slnggri nc·ea~ti1 ri1~punderti, (l.a, ~i cit:i,tori"j in ~oore, care ern. ~j gi'ea ~ lPcrieuloa~:lI.

hli d«l(li:l'ltl\'ce de 1101.111. 81i!:le logQst\io !Ie roll,clta, EiL Ita fure ,w:agostea. imljitrnte8!!1ili;l, frUi'ilUsetea .zinei I!i ~iI. 0 ducli flO)j.eita;nte:i pentlm a, . e m.tti.ti;\ cit mslde gtIlb!t NII.Ili.(>],e !\telei log·ostclc elite l'eatli~ Ia : 8l8a< fj,r}fJQS'U:a,. iSlM !]1IS'lerli sau a/eli al!£'~6G. 3, l!GIll;fu 11 IlClIOUa. oonform tabuis,~. ~

in :itlte.rp'l:~ta.l'e~ magi,co;.rlltijcf1, II< ~tellJl()r 1.(l9Q9te~~, mt,lj ,~wJt deci't ill desriintr:cele ~cloJ'lnlte !?ategcl"i.[' de stele, S0 intrevedle dl>ll'ii:n'{k'l. ol1!1rihti de n-iuter"eni i:n eursnt de~tll:Iw\tl situ.u.,tcl''Vl!nj;ia pe.l"sonaHt &i intffi"ll6!.D.{iia.. }lriIlt;r'.lllfl mell:i.ator, 'il':ijt'bOr, hO"(l sau. ~~~i'tor in ~tll[e, 1'lOprcziri:ta ('ela dOM mo(lll.rI de iO'X'p:re a ille.'ltin.ulm, avill.d nUl ponder prclm'(llltiaHt. rnt~n;i!llltl':L ]lrill1 deselllt-ece ii fJiti:rea. i)~ stele pM-ca, mai, ~[icae~ccl[ p~oonale "'.

Cel d,(.)ulic· ~~ im'bU!ozeaooa. d.e'st:illW, cl)Dsidel'at; de sl Il.'!lPli'ill s :rrrgt\ Itt nna dill I'telel,e Iogostele pe care 1-0 ari1W&1l 'eli. 0 seam, irulint·{j 'oiTi'Itjlr:.ornl II:ugi~eilU1ea, lit &tea tteblUll> sa fie. fi'iC;ld~ ill gcuuunm, pe pr:.1<gUl u~1i, easel, in m.i'et. d~ :n-onptc, dud .lini~te'<I iiotuinn;cuprinool. Em f0[1l!tn;t:it de [,tei on 11'1, se wuheia ell [uDlt'lun.irl. "O,~tl!i\l.ogol!ti!a,1 tu:, '(ustta-m.ea,1 indmili-te de millel ,~i fit-mil. sll~["tclegl drllln:u1 meul:ntreg,jde m'li;..na.l~ sau cadl;/ mu.rd,tl,r CI)} un '16,i curat ca, mr..a 00. din eer" ,~. San el'aiJlvee.'lt;<'t de dell.\()illtr~t<O'rlll gjng,ll.l', in Dll:rucl.(l ,soliei.lmntlillu:i;ci:nd caml exa illli!tela't"tub in pn1.gu1 {:ooe:i:. il!i de~(l'i)lteClll ~o]ltit eu mnJ1ila tidicllt(l, carll !,'Ulm: "Til I"tcaJ logostOO',/l ... j Isit tJr:nbH·,;n ltUl,g ~~n 1atl pc llmljlo oi fiitsi.1 sClisn, 'Ill'slta bll ( •.. j /10. l'ILRlIi t {lllCi,./ ell fuiciul !!l\ J?lasnll~ti,1 db! !;IO)llll1 ::;-,0 tre7&j:!ii,/ la IClne ~-() trintliti,l ~.n ,is S,I) '~islrt.,1 illeYea s·o vb! ( .. ·)1 Soil Dll-i v.ie a !l:1Ja,/ <;n, Illl-:i ,ie a. dol'llll/. mel it odHmll p:m' la 1'IljlllC fl·O "l'em"'~.

Cltitonl1 'in stclc cuutl:l sit pnnd1illumtl1a stl.l.leii logo,t;ellJ intr-lW vas en 1l,ptL ~ sllflilli'L pest!! apa, $u,lntorpreteze jl)Gul de Imnillij illn ·vl'Qureie.

StleWW wgl)8tele fiU {o.st lInear! (lollf~ndntQ' en lv.cejef'ii, 1lll~e wi. .0:11 I!umetole, din cama stri11uc:iri:i ~l rnitlmlii lor, in mllllli.te conjlllDeturi at. mosfmice ear!) Ie-au: ii.dorIDftt :imnginOOt_

4. I,!(ceicrii.. ~ Penti'1'l r:omani smt acete stele marl CIU1£l d'e.iiehi(l Iii iuclrid])lwti1€ :lHlpfillor. LuceaJdi'lil de a8o.ira (plftlla~n, Vanua), numit, ~i .steaua dllbmMll'IJi,~ste bllomtit sp're dimilleatll de Lllce.aJ{1'rld ile ;l'ori! :i.al' clim:ililea,~a eLl Lueeo.}(i,rv.l b(II~QT (rnumit; ast:fclll'eotrn ell; Ia. aparitio. lin ,se acoa1:lL baii). 1n alMa :acestor trel 1I1Hlllferl,caI'e nmrcheazii. trei l1.eO\l~llte ale lIOP'l'ii.1 CmOllS1;rOIilOmiar'Omann. DlIal me.ntioneo.:>.u, tw. Lt~cfmJJ.r :ma.r8 (stfll;ua'Vega.) fji Ull altu.il Dllmil; Z"f'iUl (steana ffiviIlS).

401

m or!l.ill~ mi.tie(i. tuc.qarii au fast: eODsiae.''l1~i l.'C1plii 8oal'e!ui, l'e;(;u!tl'l.1<1 i;lin ]li~I'llg!Ulllm !Soal'eI1llt !Jill. trwlda - oomlini. Ei:reprezl.Q,tli no.a,ptca, prezwl:1l<lI dhClr~t!i, a. SOMe.llli a1iU1U'.idil LIlllA. in flc·e;Rsta. (locllIrl:lti'slIliticil, ,de m ru SOfiJel1lli, ,!If,ccfcriij, se '[lot ilidlttiilflC3 garnetti Iii coboriIHl prlillint 'PaH'w 1\ sup!'3:rvegbt>n do IlprMplil :ee1ul CI,UI"l. sill~ res!loota,(:i £uminl'i.!jQI'ii de n~apte, Capodl)pcm poezioi. rornJlne, IAuU'IIJli'rlll de ;'\'ntbni EmiDeS(lIl, slll,')lnndo Ch'nmjl. J;'1U!ea.jlirului de '1I.oupUf care I:nilt~go!ltit d~ 0 pillnintenni\ ,cobonra pil0 l'M-it, in fillip de om, pentru n lua Uti el, in eeruri, [emcia tubi.1UiL,

G. '\!~I(lle ~u -ollda. - Dill.pu. si1pCl'sti~lostll &:'lites!::, de t"l.u ~~ugl[J:r liillt s~e:Me cia c:oad,l'i. Un,.cl:1l ;j,pa.J' pe I!l!f peutnl cltev~l. minute e.i,an 0 co!\d;:'l. $CUl'!Jii·, slo.b lumi.noal>l£.. Aeestea.si.nt :f,1I$6vnnolil l!J.·!l1:<dlilm@llUor 01l.!re au .[ltt!Jl'Un~ ill V'l:r.duh ~i tl!rmilresc SJl, pa-trWldit in eel"Ul'i penliIu 0. pertmba nctivita-tea. H(;ptmil'Of mit-ice celeste, . .tUtela stl"lbat cel'w lIla! n:nlltc 7iilc, au. o 00adiL !W"lgilL !!-i Iitu:J1inoasrt. j. :lceste& slut stelele CII caau.l1 prOl)f,ill·zisc (aau <:ome~ele);. In -troout ele. "\"ll'steaU llurnili nooocociri ; eatncli::;me, l'tiz, boaie, malinta. Ou CitPl1~on~;1. lClr pe eer em mai i.nde1ungit 'iiJ OOIl.da ruat Ltmgi1, en a.~ili Pllil\V0Stiril!O emu mal sumbre. Ol"olllcarii romfini 11'll eonsemllat pm::l.lcl (f1iJ cronic.'!:rii Sll!tciol' Ie,."iittlrn intim.!l. dint.re stelelo eu condit ~l. nel!.ol'ocirllc ee au n'VUli loCI ill Tremll!), lor 1,

SteleJle !lint atit ,ae mUJ!te :inert nil pot fi nnmsrate. Otllru Iliei nn iIl.ll(!:l:rcll, si-~e numere ffiJil pricina crewlltci. clI. ptintre eeJe Illil.millmte ill' putea fI ~ steam" [tiI:l, eeea CC i·ar a.m""o mO(l.rt:cu, wlnte ,do VJ:(:lllc,

6. IC(llil.stlJlill~i·i.- ECnoastl'o:tt.omil IJO;PIlIIlJ'i all i~n'pllirt,it .aglomerllril,c ,de. stele in lb'$a-,l<Iise !Jrl~1J6- de .slew {oonstel~t-iih dindu-Ia nama ~i atrHblliD· dtl.-ie l'll:goode mitice,

111 cu.pitoI1lll.. referttor la, cOO" mbcxpll.s !e!1B1lda mimed (1;, !ormd.rii fjl"U- 1J1JiDr d'~, .steta pe car. Era vorln de un on1 Il~jit pc Wrtfl.t (IlUM Duruueseu] ca a ridicat cerw de pe piID'Illt ill sH'i;,,·I., C0 S-G, pr~<rlttl.[; sit uree 1& cer s::H toage rCRpee nO$ s! eoboare ec:rrnl. :pc. pi1.mint, 00 stl pORta S"M. de vQirb5. iJ,i Cere direct sfnturi Fi1;rta!iu!u[. P"m.tru ce.'1; drumul el'a, .blll!: ~ nu !ltift cite ])ie!lio:i :plltmL Illtirnpina, ~·a lllA,L ell .' el a:nimalele neecsa.re, uneltcle.!le 11lcrnt p1imintuI ~ seceFat, cele de luehmrn<1i hlip·tll.le ~ doU:i eo.nl ill c.a:ro Ie-a. Ims.-Pe drum, ill v'.1~du.h, u.nil'le. bate vinl;Ul. t'Uibat, 1>.8, llitUnit ()u Neeu..ratlli, CQ't'C :a ll!lCI'l"·(lat sil,l impiooine slii TUrcem .. 'l:i SlJS ill GeI",tJIe!" .cind pesM domeniuI ~i volnta hI:L Din Lllciiiierlnea. tnta'c (l1u.ul neeajit ~i Nc:clltlltul II ie~it 0 lJ:'l.tIlLi~ .ell ~et;.l, ~e 1l:;'o~OO Ill. illl(lero:i:niL ficCl)lI'e., Omilll nGC:"tj~it a 1.virlft cll1·rmc, instt1illlentcle ~iani.mruete, iM' NecW-'I!'itui ooieubele ·~t rnon~tTji. J?e care ii aVe\\; III ltesag;l ~:.

jn ILll)tlt omwui lu~ert,jjt ell NceuraLul 'fioo(tJle n arimeat 'in [lotrh'fiicui lui ell cC{,\1l. 00 a. avu~ 19, indrunillfl. LC:;l:ouL1n con~~IllIioozi1 ClOllste1a¢Uo. lie stele ieljitc din lI(1)til. in oltlinll<a [or fitca!;.uu pOI hill·ta cefalu], dal" UiDi oouse:mneflz1I. *i proiootarim]po oor a- ll1Ucit!'lor de mllrncii ruli! Ullllil lJopor ngropru!tora], ill ordlnea illlllortantci 1.0J" pruGLic!.\. Fieca:te UlUealtil. ,cade ifit;f:-Ull plW.cct cMdlnal :it N!t1lllli, regrupiud s~clel(i illIll'a modclul obic<ltulUi 11l'Unent (;;).11 [a:pt'llril.or ca.l'e all ajutat in [llptii. lie om impotrh-u. Noou· rat-uiID. In hilr~il(j cru:'uJiui pe care fe p1'6ZentWI'Il Gil IJ·oate eOllistatll Cilrtog:t:'llIlc: cit de ilru.tmtivi!. pOI'.rti:11 ('.Q.nceplie. iltllO;!l'~tr(mrilniM c.ste BUitl!. r.on·

slie:la,\,iilor pc 001'. PI.l;\iine :popoa:re {lin Europa a.u oonsem~t n.!i.~Eel oe"Il:pa\'Iile lor tradi~ional!l, eu:i.l1vent..YUl !l.O!ret;Ill11llzi1tor ~ 3!llin:lalcla de munett.

Undo'SJ'upe de sl:cle l!t3bilUe de tlom1in:ia.u DIDne dubIe" tliple SItU.

ClV8.(lmplc., .Ac~lIt4 si:tliat;ie se ,dalQI'~te in primlil, rlnd bogatei imllgilla.t;ii Clt'\Wo·toue fL )\t)m{i..nfl(lr. ~i ill al doUca. l'Hiifl.marli atcDli"l oormlllte stRle]OIt ill! legiiturl\ ,ell \'ia1a, ~oc:iAl·l";leonl)m.icit l'iecooWl pllcer. Plllltril IllucidOO'e Husfuitnl aeenst:ii, ~:l1'te ~ IU(!j'il;rii n?Rske (ill ~louit ~li!ti Jli~e. alee:misfe.rei< uoreide ; l'I_tHI> iUrlUllJaIlCa romllll'4 !";,L alta fll'IlrQlttm:nca *tnllt~Jl(jil .. in hartn oorellsc~\ a t1liranului rOmii;[l_c{Jl1st(!la~m.,~ 8rolll'cpupll:~e ,dup~ ute erittrli (teeit in hal·til. astil'Q1!O!uioil; !]~ anume, dlnpit critrrii ~'!'(I-!liG-Q·mi"tice eare re[[ect1l. Utl:lvcrSlu de -PFcocilpilri ee '(in de CJ'edlntl<!, daWn! ~i tredi'liU etnollISL-ronOllliee f"milne. IlI~otilfn.lifi.NI1 gfllli1t'Lot' de. I$td~ pI! oe:r ell ~MI· '(~lJel sWQP~ic a1 »lm1elor p]w-alellloll ns~r('lor ~i al pfoport.ici 101' lPl'ocenliua1O' tu rR'pfI.ri; ell numrn:ui cOIHtclaliiloJ' co OoU l~ll1ruL ij ma.l"Cl1te de popotlll l'Oll1.Jn pill eer, Nu am iuclus il!i acestt.,.l;w slnoptitl l!IUimcle UIlOO' cOlli'telatH JilmIil~ti, de OOlte M'iWlIlii satelIT[' iW Ilduce..'tu atuint0, d.Oil" nn lei mal pll·tlli1U d,esern:lll!1 pu.7.ii~ia. p~ eel'. Numl"le Mll-lltor co:nste.la-1ii ~ilI tot de ocupacl'iile ,C1e ba;:i1 ale 'l:om!Ln"UlJuii ::"Om:ul mare ell pat]'!:!. :bOi, (!,1H"1l1 m(oeu dQl bQi, CaDltcl..'l> de. 11l)l'ete, Cl'lllC(l!JI,fintilla diu ri{;OJ'IlCiJ bll.rda, sfrette:l.ul, apj'~clmcUlj_ seli-tn'l\; coasll<i pll1guJ., rmi~a" dUluIIi ¢i!: 11)' til!tii, c~~en!l~W (]ill enrte, closea 'Ill! ])1IJi:i, port'ltrul en porci III horil, diLl :sat'"'. Dlmt~& IlDlTlsteia"\'i:i 0 impOI:t'ru.tt;;\ Illitlcu, a fOifh :1cO'rdat!l, Dum h:rlU de stl'le m1mit Oaltla lapftZui, Cil:.re mal Mlpor1;I'.a:r..l alte t[e:1 :nllme; Galca: llti7!faw-n~ Galea: 1'olrUflT .~ O(jlea; p'aieior. F.iccru:-e {linaeeste patru nume &e rf'fen\ Jil. a,lt mitl!.'1trm,

So nllml<'lj.te G<I'MIll l~ptellti pcmt;J'Il dL a fost albi:t4. eu iapt-e1.e "kufi. tlin eo'billta. cio);iaJil.ului I, Cll ,c;are omW nedLj:it 3 'VI'llt 1~IUo~'eaua,pe.ballftll'.~ pEocietll] NoollJ.'lIt1l1ul i Galea Zui TMia'll. pe'otl'u .ea, dup1i;llIcrsru ei ))e eel" s-sr .ri cillituzit Dm~t1l]_ clnd a DrltJcat in Dama~i a, {llQce:rIt;..o;.. Va loa 'l"oll(lul' pmltro. cil, d:npii direct1a e.i pc. eer :8·3,11 ~n.to:rs 3,cn-Ml maGi! tiEfti in l'Obie ]ao li1.oma; ~i Galea, paielor P;ellt"rtl cli.. paieleftll'llto ilIW-lln. em' noap,tea de ml fin de In 1l1l1SUlloi SoB1l scm's pe drUm din c"Lrllt~, Ula-r" l'Iml llstfel urmcle hot,llll 'ii cl'lsa hot"U1Ui,.

1[1 al~i I;ermeni, eODstelavlll~ indi£la, !li r(lf1ectt~ ocupaJille de ba-z,a. ~~l'e rom!miliui de·a, InnguJ. hl'lll'egi:i lw :iHoorii,:' ag6cllUllfll'. p.itsto,ritul, vi.m"'i.wm·eu" Pl'scuJ.tnl, nlbbll~bU;IIL Dar 1]]ll(']e CQ.Dstcla.pi t1iTil-ll~tl consemIle~;la probnbil tntnsfigul'al'l,'.It religiQas~ !1 UDal' fiptm1 mlMee: g, INl!'taL1l&U! in DUIfilIie!lell, a· ;bTe!tIrlal,tdni .i.lli . cigilrl CI'llIcea. 'Ca term~i de('{)nlllilJ"ali(' 1I.1):r ferilll Unc(mllteJ:a~ia Cr--nc.ea CCtt m.icii.., oore IlC ronl 1111merjlie ~i C.rl~cI!O- 1!'ltrla1,~Jluf, iar in lJJtlelu locmn (in Dueo"ill:t) 8t;e-J:'Il8 cU'1'.mlilui: dill uru] mare ~e nmi IlWlloa ~i ~~tll'au~ ~Ye!dr:r-a~1t!'IlIi, IOT steo.llU, D;e-,tepWI,Ql'ul,. cor SpUlUa,tOa..r~ AJ:dribaramulli, a:p:errttnea1 :prill Mrlbnt:ele rniti.ce ce i s.e neordau, at~hurill)J" '1'l>l6 ~ tirebuJl1 sli. ~e ~i seam.!!. de 00, ~ieoa:c,ooe l'l1s;,'lrea.la. a Lreia; ('4!iltara a (I{Jc(I>,IiII)I".

Cn~cl1in~a in :inUnent;a. stclclor :lslIpra destin"lllu1 ,amtiIlese n litimnlat Cel'cet:1rea, 101' lle c~lire wiljitol'i, !l!!l;r-otogi sa,u lIC'itit.firi i".Il stele", Ulill dinl;re fic.e~flin. citoou dc:stInul ome-DI":SC in. sti~Ie.le ell !ie r·eneetau lIrt-r-l:iI:n bUoctli a:pti I ·t~i:n.t C-U :patru fire din pi'i.;rw cclili care VToin.s.l[-:1ii. aI'le 0 partedin. llrsiti\, Alte fOlmll de ciliiro' in stele se fli'llll.:).u i.l1 ZQdi«o.

Stell} solilal'6 san in oonste1f1,!'ii mlli tigtUenz1l. inoil m ineonde:iuroo olll.aleloo: de Pa.~ti. Pr.ooiLd®clU"!l inro eon:sooiatia Galea. ;wpt:eltli, _llumitit 00. motiV' ,1ooaJ'll,tirv ~ Oar~a i£'1IiQ,rwc7ulatcl ~i Drlwud ruotlei' ~i .DI'WJ1ul

'~e$flr~it. In pal"emiolo'gin popula.r5. luoUvele orOIlUl('JlIltale ale lielclol' <si 'WlOI' ·constmW i~i an ccWval!mte lit rar locvente. Un exemplu peutrn Itllh"l. iotol1oo11e:ll.tll..: "Ce e lJoaptell-ntQttoc'lIe,lLI ~i y,iml d.estortoch.eat" i nltulj1cntl'1l steaus log-osten.: " 'e ~tr;ilh\t!!/lli' r!t'pllttej. .:Ii de eal unli at!. parto lO.

In COIDld 1· (1 1'l1ciuI:l s-a 11m blat mult im p em stesua s eiiIce.i

emn:iljc:l~o lDoTh It c!1pil'll. valenl de mltologt 11Op·u111ra er ~tiJlizat{1 ..

Sintlme1e ugll!'i:!:ri ale lltl'l!.li ilrltl'·uti toiagCM'C In Ilr·tlt 11Opul!arJ dill 51.1(1- Ctit1.111 Europei al'lnltell 6;\ SUlJ;:t,feze n origin!} slaib·,eohe a slBlei en clue se cucwa. de [":taim. AI" putea ea sc n.s~1i iigmUfi .11. !l.lmboli;:eze p n il'Il magicienii ·tUn l;rc U' in..,emnu1 putlllii citirji 101' in iit le, care indeos bl .aVM 10 Ia sal'bi'ito,rillt' solsUti.-tlo de iarn:l.

7. tOOIUl tn h~raldliii .. - lnslt l' till 8tlllili in n,oria pOpOtltl'tli roman 0 intJ.lc'Vllde !l' ]n hllrilliil.icll.. Armori:uL stemDi l'IIoldovei epl'odll un e p ~1-11 bout' co. st6G hltra (It)t;me i;ll ~ub :nl;9'el.l'!.l bitrb~ei. en fignrarea. soaNllui ~i lundi, S'wawa, ~ntl'lJ' (l()Sr.IUI " pro i!.U·1l1l , in riglia. ,c!~pil1l:lli de boul', inm.gioo€i, animalulul eacru hi. [Omr.,ni, colpol'ta.tu. (le coliode iil cat'O .sint 'nonFiona~ 1ioii i.lU !I!lIle-", jrltnttJ, ~i ace lie imll.gini 13 rtndDllor s leag orga,lIlie de im:a.ginelll capwllt:~ .do bOD.itle<l~ c . 1'0<.1'816 '1'111> fmll~6! deseOI)er:l.tll. de o.rheQlogi l"o.m!l.tIiI pe . eril;odo.l Romil.niei il\ CI' io.,'3 (pcl.6llldIlNal ~a a aplioo 00 argiut), ~ a, c!ld.ra!I.u.!i~i ~ot.ar .fn~rc IlQame:, dc.~copecit la. aUmpitna - Tows (Unga COWlta.ll~a.). DB bov[dee ·este lega.1jjL. 'tm:ro!ltilJ ~a. :lnt &Sarli oo·mft.nilor ~l Js ~om(Lni .

405

Grupudl" <I" o'l. e. lo ilullll "'f1O:J.l1rollo .. ll" m1U<ii Ifi.mj~n~

~n,5tdl~~lIIc

dlJpft UlrOflOlllill gutfjlJd

1 • .,. Fec!Ollro 2:. 0 Colll1

S. = yacanol ,~, = ~nrl' 10 5.0 ]!-fom

O. + 0 .. 1111

'1. + S".rp['"

8. --

9. a Claba.1II1 OD olio

10. 0 Cr!t«!O nUif<i

t t. 0 )',!I;11 .,,~ C" 'c(lbllll;; U. = VIJI~urlll

13. 0 CmC>ell mlci\ U. 0 CoaSo1

],5" + !ic:nmlld lui [lunlllC7..,U 1'6. 0 Jgbcabul

17.0 Pulul

i,e. ~ PQ~1il

19. "" Botllecu!

~. 0 S<trtl.

21. - -

22. 0 \llelil 2$. 0 Por.cnrlll

:H. 0 Clo~CII en pul

25. + Hanl,'

26. + SeC!!'"

27. + Spll,dnl"ul :.18, + 'f'rlllrelll .. Ie :!G, 0 ''1'ititlnl 311. a G!ll!iiilill 31, --

32. = Clllelu l 3:1, 0 !'to¢J11 :H. --

:m. - -

3D. = ('-'lrlll mare 91. = Cdrul mie

= !F':edonm o Laul

;;;;;;. \'tir:l1rU. ~ S.','1'Clc o Cwo",,,,,

+ 11 • ..:"1,,

o 1.[ ...

o t.ll'b,ldll 0

= VIl'hLru.l

o U.mJli,1

o Orlen

o CO~IDP"'lI

o Inln Audronled~ "I p,~~,

o ,0 parlie dill 1P'!l105 = P"'ftlt

~ Barbee .. ! o J'UR!l + 11.',,,,, ..

o '1,'llW'llI

o _'1Ii%~:OO""D Q

a G~m."I,1

o Cud .. ,r ~i PoU .... + Lim.; u I-

= Cllnel. mI"

o C:lncernJ,

+ NI!lfilJ

... H.reule.

." &~rul nmr. "" !::Irul J!'Ilc

SI!un\le lIu",,,,,I.-..1 ,I ProWfltU.'I1~ flc grupurl d. rl.1.:

l 2 3 -t II II 7 8 II

lO+1l

12 13

H, lr. til 17 IS 19 20 2il

-= 11 010 + 7 - It

T"I~

= 0 011 + S' - !l

Tirlri!; 37

NteoJae Densu~i!w.u In Dacia. pr 'slar-icu refel'iillidu-!iC ll!.Mmenctstun stelelor ~i const • at-iilor Is. poporw .I.'oman eOllStati eli IH:csi;t'1l iii miB'e plU'Le seallUana. ell ce1e Dlen~ioDntCl in LituratU1'3. antic~'i. greacli. $i latina. Fa~i1 de ccle 37' da dfllltlmJl'i romane ioclll&c de noi til t-il. bel el lnl'ljY,J)OOtioueadl, l.neea '(, :i ilfllllIl1!l C'it(ll'fI, I$l.eLeplincipaie: Soar-rue, L1l1lla, rugW; cenu]uj, hltul, 1\nill~sti:l'ea,. Stea,1!lIm. COm at&. (cometa), U..l1U1la cm:iulni.

o nmeataeea !uj e . njilltta pe m:lJte.rjal latin "a.poi gree. onehlde 00.

• utoMonii dispu.nea.1!l de 0 a tro.llllmiarba:i,e!i d_ !ltw de bine pns&li Illl puoiit" carll sub a,gpoot p,astoJ!'al ~ Il.griC'ol t}.nticliplli astrcllIomia latinlt ~greaer. tJ!lP.960- 963),.

22

1M m~\EA POUV ALENT

_ CEIl.ULUI ,.1 rIItEI'(,m,: LAOHUNTIJIL

1. Dcseoperid urbB 10glee. ~ 0 impol'l;a.n~1i. mll;ologicil. debH .. ?i. pl'e.zinlil\ imag-Luea. la.birinl;1llui p~ntit'll emtul camIlli, al astrclOJ:" a.l tncmtelor sacr(l a.tl'ibulta WL\e300ra 1;1 a.l morm.inteJior.

In Ro.m.flinLa. s-a.u deseoperit Ill:. ,Ba-~Ill:t'llb!-MOl'fl"'~lar, iutl"Wl dCL\1 die 0ret;'i'1 lUI a.ulmmolu arh:it,ec:l;orue d.e m mnnente r!Lpestl:e eaora a"leil.tllhl,u. LOt sooolele vn~ X e. IlL nn feJl de m:i\Ill~lltiI'e II leocre,tinii., en iji'lse biserieut;e (dintre ca.I'G 11n ell tfGi anal' ~i lln ca.vou) chllli !it mormwlt , pe ai clIiror perep. Ba, ana. mserip!rili !ji. ilnsemne (,gmffiti ell met .. ive llmo"nel ilnim.a.l.i.ere, 'Vc"'ebaJe 1jJ. a-stl'i\,lep.

D _oopenl'oo, a pl::Qdn seWla~i. printre sp einlilJtii rom€l,itl 1)1. tmQJl, eare lion ca.llta.t pllnel;e die re,p I.' tstorlee ,'i oompamtll :\l'tJstiee. IS-au ·fA-cu.t pn.ralele (~Ui gra.Uiti deseol)erI~i 190 PH8k'G~i Pr68l4!1 (eel dou1l, ea.pJlaJIe alB !;ta.J;ului med.iG'I" 1 blllgs:.r), eu (mrO exi_stllr unete similltrlidiJli, in general tonnale, nu ,de fond. Gr.t.WIil din all mmbllil a.rh!te(ltonio :m1irllistiil-e B de La B I'tllbi-Hllrfaltl r sint m.lli va.ria~e ~r sub r3pOl't Mitologlc mal m:nifioa;liive dooit eele d 1 P iska. ~i Presllur• C!!irG I'e), vi ma.i m.ult !IDene mill" ta.re de Ll1pt!!., scene d.e vil!liLtoare, auimllJ,e de viillM scene erotica ". i cHeva ,repF0~enta.ri Blm.bol icel:.

D!ntre ~riatel l'eprer.e t.liN stmboltee care, Heea~e in pane, LD@'iti§. o 11,' 11 ~e doo ebit5 ($i l\supr ca.l'or a.-ill iStia.L ~i vom In. i. inf!is!;a. \lnna V1l. fl Moml) Ill! preo1)upl. de BilI'lll -tu. .lablrlntul ea. imagine polivalellillt a cl)'rLd u:i ~h nstrelor •

Desp.t6 im gu.nea. la.bidllbuh!l descoperit i.u, Ba.s~rl\ [ .. ll[wtatlo.lI au aeris : T. Bacnea. P'eh'"e Di~o '11 ~i !if. Petre. Toa.te studiile in eMil sse itu::lusll. ima.glnea. labizintului nil se opresc a.SllprlL sem.nifica.~ei m i rice ill ~tlli imglni. Virgil BiUolLlI'esou ~i :Petre maconn pre,.r>ft.tesc I1Il album maoiv ~I un stillill <Ilm.ed ean sllecrat !1111Slt.mblulai.llu·llnilstirese de In. Ba$ra.bl·MIU',fa.h!a.,r, eare va urupl goL:ul iman.! <:13 so rcsImto rumpm vn.LDr'"JLi illl0Stiima.bilo a. a.cestei d seeperlri a it pentru! cultnm rom:\1neasc.ll ert ll'i lIeula'lll c"llltu:ra ll.!liver:;aJ,iJ),

2. 'f'Iiprrri. d~ laM rLIlI. - In stn.diuI aclit11111 de cereetar0 ~ iml'l!9n.i1{)1f ,i constr:[l~~iilor de hlptll .11lbiri I1tlllui IS-a. ajuns In. oo,tlcl:UZia. ea. p,mllu,£l8 .,i COl~'TI~Ji~ i:abiriJI,tic, l1U 3pa.l't-m Ilumftii unOT popoare ckcum.mlJdite· rnneeoe, oi ~ ullor p pO",,'1I diin esbul, centl'!ill ~L mn' III Europei, 00 ~i din Asia. 'Ii din Gele (frei m flel •• n. ~ blnt dl:l s.semell.oa ci labirinlliUJ dletivjL in ",note o.tpefJU il11l1 lui di-Ii caliqma CIl01icsidSl'llt<l 'liIlO.lJU 11(t01"4 plJ'l~tnt, omul pl'imiti'p, ale cru'w galerii intoroooheate due 'In fu:ndul pe~t 1'.11 f:ii esre prill a.tn:lIJ1sfem·,ID mia:t:.cl'lioMi I'll tero!:~~t ftriNII !ji .i.m,a,"inataa color as S,f.i,U trammetal> in tooou t sa, Ie slil"J.ba.tI\ slDigurL ,~i IO-a. znM GllillBldera t cJJ. anele: IEIgLll'i

.dllll'l"

R1lp~bIJ:';,iIi lolllrtntlllul, Ba;.a,. ro.bl·Mooatl"r. oiupa P ,1", lDln. o:iIll u ~I N. I'1li.rr.

"A"p",~nllll'l.ii allll'l 1"llllililll, BUIl1'l'lbh'llllfl"Liar" <i'lfpd \"Irgll Ili l.l",ucI>.

I\1~Jl'~.~nt.'ren QUIl} Inlllrlnt, BlIlllUnbl.Mllrlall.l', dup.'i Vtrill], ,BlId",m~u.

r
,.. i
'k J
\
iJ ~
I:
), I
I
I
\
!
(3 "J ,eo{

SUIJl do nUIU' all Ins~.mi'le, ~ol"~ ~!!o. '1') 11 o.,.nt ",IU lUnt D)IU!o,r (~). B"'Q ... l:d.Mu.rilUar~ dupJl \'lr,1I :BllcJl!'W'u..

simholic.c d timpnl ma~ldale' J!intarutl~i ~i chi-Ilr {lotroJULlui Ene pllJ't;e din aeeeasl iam.iUo de iDlaglini !iirnboUee elll labf,.'ntlil~"

MorfolO"ic, Il.cne!¥ls, 191bir1ntlll]uili rost l'OOtl8}'1, la dOl1a tiptll'i : nnw en un cQri4ar 1",~i irolil.aT 1>&111 cl'at'h:nncula:r ell 0 singufii a,sA e.~ run LTi ~i (l,l~ul C'll lIrultipEe cormQats' 'tnto1'in",lICalt, eu 1lXD. d,ubl~i, iii a;ime~l.'ic. hi gene[ ], ambele tipul'i smt 'figurate prtn UOI'Il, ot1oid sail p(ilrat.

tn &imetlia hill a;rtffioia.lit, b ia.xi lit" (lu]o8wulo se ill em i13u l' sa i IiIfundlll'U; :lliilld _P1'0vitZiUtll CIJI eapeane, fl!!ltiCU\ en [l,a.trn:ndCll(l,i} Ine cont11l IY't illtim.pill0 gr Ulti~i gl'lldiate, un 01'! lDBUrrn_ nt;:l,bUe tar i, jJ'ea sl!i fie !lI.QlltA impi)~l'bU~\. Un sin",<'1l!.' OOl\ eO:G:I!IIL~tell:l eel a.l h:tl TesaUl, CM'e a "l"on:U in l'e_ pemttu a l> 11J!p,tn on M[not;fLU[tlt tnehis ill [UUlinl I.abirintului . on!;Ll'uit de Dati' 'Ill. 'I'e en o,llutUlt l~i dill Labicint; dg,to'l'ltu. isc:u:' i:IJ~ei tladnei, Uiea Lui I\Unosl Mre g-a. itui.dLg:o'ti de 01. Al'hulun i-a d1\. 'Ull gll~ III citl'W fir l-n desr~~Ulrat ill lfl;bil'lnt ,11L dep:\ltJi:it I 11l~iI·. J"abirlAtll'l aClilm eentnd in seop Iil1f1i\!ic 'lUitG1Q iif;; de f\CeE!<L 1',1. eonslderab un madiu prim

xeel n~~ pi pice 'Pl'latl'n inl~ieF ' La. s lslii\iii ~! cchitloxuri io secre 61 QU- 110~llerii 00 Il~ia.l ale c '11lll),IlIUl ~\ ,·h.!tiJ om HClli),i,

3. lnlorv.reliiri JTHI!lic'(I-lnili' '. - COIl~t;I'nc+il\ hli a foat inte11l1'e1tll' l~\ ill IUltiohitat;1l cit : 1) iUtlgramii a ceruZI~i, il1l~gi11 e a .1Iii~cijrii aparl'1l1e II corpMrilo.r asl.'rale deci InclUl5iv!joi 00 iTnugi11'6 a a'in~m;j8mililrd 8oar(lllli, hmii _"i 8Iel~l(}r ; 2} tae pbl:n!d lilli ;ll}ezat. l'a intra,rea: unel con tl'ucfo,ii 0:) un €n8~ln71 de' parnre a. IHlei, iuci'fl.te sucre, 9, nnut illmtnl lIIi1ic illilpohi1'a jitp,tw'D01' demomee \ii a i.l:ttl1lJ~ilor ])tofanl" 3) I!gaitiloziu ill e'l'll] medin:! filS!; inwJ:' pretat c.a WI~ BIl!)sti.tIU rel~IJii6~ III /)8WI'i'JlIlji.i1u.i paleQUI'B:1tin in 1'(Im Eint.'1 ;.

·1) -t~'8,ltIlUml t!na': con!rtmU o"JIJgilre-ni ffltJuWo'mitia &n'tl1I1agioo-relig:i(M8l!ld6

orilllji' ~ J;} Ii. lmbe], ,cd ?/torti!.' Ii 7'C81lrl!(J]i« !piril1!ruel·. .

~. TmafJiuile luhitrill'lnluil dl' In JII IIfu'hi. - 1:I.lI aeea til ll~pootivi\ cQmple:. .... n n ]lJ"opmu'lII f!l. (lncifliim 1'0 ('0 mliflttll cele ~aFe ima,gini ru'e labilinL1l1UI (diIl1!rt" (."lr~0 IJ;(!~ Frogmentolt') de~ 'o]lt!titelu :BlIs:arnbi· lur[attar corcspllJld un l1I. du. jute) feUiIiJnuntal milt! ~1I. Dupa structure, I !' Rl0l'r Ilogi('~'1, ~nl ILlI d(· 1'1 n I ::0. [lnl , J l-t'ilUlll lj'i tie eeultar n 'ruJtl'UI:m lor, dl1p5 J!o~jtja lot ':n!lilHil:fl PCI ~j ~j iostuhen I r In m('llp~li Illll tellllllr('lIl1lmfll,> <ll'l.'1 hlil!l' in ]ml 1.', COfl,'l,;p-u:r:d iI hl,P ,i:hill)l'I!II'!lJ"C ne'fl~ n'FI'I':i1.

i1. :Iadhll 01'111.011 1.11 llert\I'Ui,ilor. - "1.'1 ImtJn una lin illlaainil Irtu,i,riul ulu i l e 1:1 ·UJ1.I1{rmhi 1'1>1 c d:iia~n1l1 eernlu] ) jmo~D II diDlU:iCi!, a. sourelu i, !lu;pii (1(11116.1'1',./ silllvlJ1iQ 'Cf~tm! ta~ ri !Ii fOJlhUii flstrul~), in care Sill' in('lu]I'eflzil, dru' 'ii dll[l!1 npo.:riti:1 altut labirint in /Ji8l'ric;uta en lui tiC/«r(jl. IIHI{,{I~ 1 i :1I'(>U~lI l"isl.!lll'uFt 'U trel lJ,trUl lmal{' 11 pmn in leg:ltm'i\ n 1t'l1m}.ll milieu (J lIIa.llii.'ltirii 1l ,ap~t SIlt! 1lIwa altar din p1'u'1ulul Malic;' NerJi'e, Ill! 'Ilpat::~ din Il'gl!TIcleW mH:icl' romaIl(l~ti. lmlle.gcndl1 mcntjonllla!Zt"i, nOD~: nUnl, tneerpul 1It1"i m1'~1JII~h i, l'oale in I.'J1l1Hl F~U Irt'J bisel'ioute e:u eile LI'~'1 nUtm', san bl~ n '[t{ii I'll nmli'l 3113'1(', au lIonii bf'(,lklllt!,. rll'l:'~1J e av md llli altar. B. P, Ha. d I nmilltt''\''I • d('~pn' un d '>'ciJJi e d~ ~J1'''eb'l..uJ~ -, in _Cnri' P. te "ol'ha d ,,0 hi E!l'icii mare ('\1 £1'( i (171m'!' (. ,.) si Ih' un "hll~11l al Ini J 'lI11171 ",.,II·"iJI ClU e CI't, "01 ha de un ,,( . , ,J 0.011 mare;, i'Rn' 11 lun I un topO:l' mnr .1 ~i HI {In inlJ, 0 }liiilm til Run e, ~i II. i:!'iia.t, un CQPM: II! or ,,I ~i ;1 [,1l.CLll. II In'sl1ri'cri ?lIar, e!I fWUa l' i, ,em 'Uri/a; IilWre I ell

111!1'/if j /1LlJar(' ( ••. ),.~. "

.. ~'~f1.UI~I!:tI~ "tit!c':,_ ~ .~, n n~l;l!j.i:!J'O,l1 l~el'indll-~(' Iii legendete I!i tr,lclllo;1 Istonr;t a M(IIIQ.~llrn (Ill!;' dill prundul iUiiLrii Ncgl" 0 d,e.<c·rie io hnza nJal.·tialll1ui {:IDI.·" prln c::twlIliomulIl lui, 'n p lII'i1ldni1stir(! ell !I~lIa fl/tiff' '. Prln 'Pl'lIlld at' IIlll/'l' X.] h' Sn.i}i8I1U illfi·ie ... Q in8<lllii tlli,Ca,fll maT, 7. Ael',l~trt 1\IilIl\lstir> alhli 0,,0 ruu.ni'u,;lilr mar~l ,(III ll(l!la $opr ""rJ(i allllri!i { ('II jffrl'"i. (,tilre iJ!IJ(IT~ (," r" ~nu .,rn("u bi~.I-ld'l mRl'e/ll'u 'nQl1il altaI' I 1:~l'rc :,1£11/111 SI;Of " C!II mjll!i, :abr~!l1r sprl' BJhlt~18 slet I i:n zitlm'ra.Il3l micAI ,I IlJai fl'1!IIlIu;s,i(,u/cIne l·iI-lIn ~\'cI :I,., In ·e e Jrilldea '/ - ,~€-d'('11 Molj a DowIIlllh1i,I 'U tOl ce- ';:It'l::i ~111 \·';It<*tc- ( ••• )", T );1111 uJtimwui WH, de J:. U.,n!\'I~:i:J,ml ",,11' rt>JI1 ollu eli Ll I '\'i;;\11 1I}~l1milill" (Ie la Oraillea II[:U-Q, f,o. Ilccawt~ .,I ... J (lIlIM tnii'IH'istil e/u~)lIii PI eLlti p~' lit sC,1 JlOllil [Ii; eOIill! c~tili~C! III Roell, ~ d\Hlltle7."ic~c ! iar - °11:1 eel mai IIlUlI'''/ zuri 'l ,ind ~fl'llH tntul',f 111 llL'll;hllllle1bm.'/lIlla. 'h'li ~~uitl'll ~i !linglll~<i-Il~n~rIij.(, .,) ,Q_ -'~ eaSLi't.IlIJ'Ina tirr' :11M, dim PllUldul lliilii .l."~gnl' ajolfl cOll81rrtiM d 8Jirltu~ • ()~l'1' PIllUll1 r'ih;illJlin llli 1:1.1 '!l'anll ,o"in2~IlIJil (fall! 13.]1;'" Sinz.ian,{J, dOll,mua rlol'i10I" i~'.).la ('a]llll "lmuj Imd IICi>tlJ lltll'I.';t SIt'I"'ri:t. Dilp1i.N, Dell~ XU~):~1II1. 1C!1l'i('J11l1-I IUllliltl,\ ~~ }\luni\stiJ'iIi alb" em1 ·tl'Uit5 tIl' "rilltu,J Softre ", ,tJlll'azU i;'g Iltlll 1;!IIi !'N'llt! 11 I mlJllllllt Mp rbo}'l'ilor ridi:J.t d· 7; ul SOla lUi, AImllQ. I'J" I1QUa. :;tHarc ill leg nrleJ~ miti'el' rnll1:ino l'1'<U oon~I1'I'i\.t~ III llolla ~iinli [(',lI1fQUll 1Irl:~l1pl1~('j LUlditil 1!)t'ln.sgcl, dinin, '('~m. ~mL IlH'"Fim~111i en 1>1" ~d~r : 11'1'111'111 DII"'I1/' _Sil, Rtib't'1l111 Crd4ti'u1~,

[lIhtn~" IIhl I (I I'" ii lllli("(J ~llUi 10,

C' ·lllU\in ,10llii hmlgiui t!,1.' 13 jlim d.' hi lhl~:cmbi. ill tmme (/,plJtro'Plli'(·(I. 11ll~I;lla itllI IIlt'a UIlOl' bh'eliNi\1r in nnnUJilJluJ !I:I10'rJlJmlmi;(liol" a1':liji tectorniell .. "ITlI>.!H·, lnlnj:!illill: ~Il'e, 1 IlL \I111J~WaU ~il, 1l]}e.I e incfllt!.!) tL-

41D

CI d (:".pturl (1 mo!li(;e au. tIe intru.!3i. I'httecL~d> oc .ldc:ctMll 11,0 ftu'ni:iI'e.,"I7..l'J, in p-oo.,'\ tl.prI""intia ciwva ' IilIip\" de labl;:~lltn {tpo,tl'Op"o;~C~ Gill' nil 11 ,~i in Clll2ul 1l0l';tru,1I1U trcbul ill!. Ue de com!l.de.I'Rtc. DI.sen ,I ~l ca~ d[~~lll (lin Eu:ro~)a:. ItnliR" Fl:"tlnt-n. MarCil HrltLU~le, . '1l1'll1 ~llaVla. ~L <I1l:l M:ri(l.'ll: A1glC~in. 111atdle~:l.a, lie llel'{i~;1 cxtel1ort, int!!<I1ori *~ p_l'tVlffiOll_utel slilieme de lllbirintu.ri extr ;m de ompLic.'lL!.'. {1' usam e~1 ~I p I'UC~ de

mlll'l'mlute ll, .,. ". . ( I 'i!") "~!i' d LiI'lIl1tl\C~

Dnr se puu ill! ~i pe 11 ]j'~lJil uner nl"a.p 11 (' tile .. "L tn pun ,ll<

aeee:\~1 fIlU()'\iiltlLta 11Oiti.co··rellb'ion it. !tlen-lll'Orlool!ea/d, emu l"a nUU:lIt h.blrlill.tli in PO'POI" 'in urea oehll IlemoIlllhli ~IU(! S-I~l' Ii strOO'iilI!'It ill ohili cil "j. 01'lIplL 11 lI.oont " _\1 '~lilg9,l'_ Lallll·UlLul-til.Ilis.,n\"n m gm, du.pit to1clol'lll .roDman.:! " pr z. rva ohidia, Dal", D mal prez ""ll ~ cllarllfrli! au fJQ11~!wra-re simple san suprapuse UIlIJI' 1l1';'\jji"I,

1. (Ilitr!! eiLlugllrii. pilll rn,l'i!li 'lilufjurrU l[Iilliinri. -l'robabll, ]lImtru -cru.i1,uple mon'~onate labidnLll1 ~ 0)'1 ~ lll~tt. ~ ])t ~ill8ljlllVl' Tltl~~! "\0 61l1.blell!ii 1iel'a!dicll,d unele Cl}ll/rl'rn (1e oolllg,." IJ1.elfl)fl • sau de nan ,1i~lI~ gii.ri milif.a1'li 'OI!l?t1-uci: ri de rl1jj(ja·ti~ n 11llli,~IIlt. In, I~eut. '~U~U1 .!!,I inormlnte, care 1D e,,\?uU eomph'rulUi I'mlltil~'ltte~ ti.? l~ ~a$lnlb! Ulr~ ji~cazil;, piuii in Ilrezcl1t, pro,babd, ~lLm~i (I Ptll'tll din ~.n~CUlt~ m~tlla!;tlre~,s<:1i se lil" baia, 'Ii Ii fo . Inal mace ~IIlUU '!)lnpJexi\. 1[Jal?lno!ml ~ UIB~ ra1 nne! confl'~rii d iliilugi'Jrl pietN!ri au I'illn,gtiri m'iZilarl pOi1.tc .lm'boU.z:l. chilli' ~i ~''p~m ins<'i.~ a' cliIl1~irilor: flllh'ltnlr'lia 1IilJ,nil,8~iwurti1,! GlII"', ath

it uc osl<l dat Sil 0 CI..l[lo~t\1m d:ill :m.;o,lLlblul a,l'lntee ont,e I'~~sl:u, d ~(:olwrit piult ill 11l'~z nt,.p'lrc:)' fi ,I.:h~n~a iUCOtll ~~t~ a llll I m~llUfl'~~~~ l«iJirillli<:c. ll'l'Ulgineil. 1:\\)trllllU1UJ {I miilJilill l'hl:>(lt\~ 1j1 ilcrutltprlt tltt'r«~~ ·j,ll1'r-IW .'CWQ!L ce c munl 'il em billel'icu#a elll tl·ll'i. lIZ1arll, ' . .imool 111 1110l"t-ll :,}i re, m'oovilli spLriLu.nIt". In !!Icest cal. i.m.n.gJnlm Ill. bil':intull1.i petplltltea~~ sil:ubolul erlptle ane stntL intr-nn I;mu!isln:~buL 'Pa,l,eDl).re~t;in 0,1 l~lOl'~Lii fizic 'j, I'o,:.\·UI'l'lllici "pil;t,ua), prln IlOUa lc-cli!!'ic.

Dad" lIllill stan lucrurile, a~Ullci. ~el!lnilicj tin, poUvllhmta a, de.~c6- "petil,'ii amalllbltl\l1'li n.l'hi ecL'Owc 1'1111 stru d(> ]3 B:U\:l'I,l'abi.-Mnr(l\tlft-l· est. ill:Iil"tlde V'&l' 0:l>cepl'iou&ll pe-ntl"i1 ulltoria uUm'tj vcclili l'OJ:lltl,ne.')ti.

Ma,lliJ.~I~rea la&i'~I¥!il1ii (Ie La E.'H rabi-Mlll'Eatlar tamine. i,n ii;t.(JJ;n .ultlll'ii veelli I~II m~m!LlIJ. nt d, Il'an3i~iG [its !11 ~"t!iint 'J Sll!lT8 il! !"ptl'I 'fJ!f)~ lJl"1)1J'H)caUJ ll~ 111ilo!U!1'll da.CtJ-rIllI~~"I.1i la 1l~!6prornOM~8 de ~!]hgl~ cre{ltt:1!~ de'. I'il biMntill'l IIJJI'.are proe~ 111 de Ililera~tlllM'O sa a'tra;vec1ie lill Mrmel.e !'lUI ()~'{ltice la- c.~~r(l ne dlle im "'o1'Lnilllli~b!rinturilor (lle,copeL'Ite.

ft. Parill 1h;l1l1- ;1 1)111 110' ii. - .ll d'ttillBp I) l' ruui l"Q~~O _ iu~il· nim in:ii'£. douit c milli5c tlV~ l)rQ\) ~hile ale iabil'lutllllUi pc ntl'u (}['\!n t1l1IDI,L Stllliii h,bil'.il .. tul j1. fo~~ a.~iunllll,t cLli ,.Ie\ ; Ilt rlto,ebte "'tit. '"I?unem plO·,~ ~. '

i\1ETl!!:OnOLOGJiE llITltA

l. Ul!lgimul m'ilill III iI't~mperiilo:l':. - Rl!:g:imm !TIi I;lc at illl'te.J'fLI)I!.lri.ilor sie dietcrtnjnot (1.(> IUI,ne lllanifllSl;iiri mlraculoa ale ,'itzdtllltilllill provocate, jn imagiUft.t-ia poporulni. de fl\llll:ur1 mit),c:e d'o -chi I e $IlU 41lN ,tLUluleazi1, !j.i tl.Ltc. aetivi nti decit c le mal;eorolQgice: vil'lUtrU" Ili 11I rli,

Meteol'ulol:lUll mitjl'l;,1. race lPru-t~ i:ntegmnti din s'budiuL viizdUhulw, ('111'1' ste nn sube .. lpitol n1 capitoll11!1i 'on -8 ·l~!l.t ,m-utlli l'alli. a ht\leleg ,·it in !l1L-P'H1Cl' 1\ met orologici mi,ti n "om refllli_ ill 11linlui .I'i:nd Jm EeliomeUIl!(l :lilimo~h!r:lc(l eaee d,etCl'rID'Ilii rjlgimu-l ,ui!ic (ll illlel1lperiil-or (vintiUri P]()i (];ll.nieme ete.), ""poi la P(Jl'sQ1ti.jicliriltl illitiee «Ie 11'~9r illo

tei.iiperii ,(,-nracte:tis:tii e i u v-ia~a romallllhti, 1'I)u,rile IIi sr. Ifl'(miile ca.~'

nl'rlli'i.resc. prQ110c'up'ea, Salt sMui1il'e(~ aecsoor jnb!lnll!!r~i.

In 311 doii.ca. l'ind n '10m ref r.:i la clll~mtlal'li! n1itio a1 qalinUo;p, stirbdlor.;Z.Qr IIi traditjilo1" ,lUejli (impu,r(irea ttmpului iD'al'li, allot_ili1:'P~wi, tunt, ~i\p1..itm_ill_i. Ujl zil' ), preeum, !Ji 1(1 lege/ldele ,'ejeri(oal'e ,Ia Cirlllllil(J'f'uL 11Ii;lIill',

Cum ll(~d~dud este plll:I'~0'l1 eea n1a~ at'it.q,tii. !\I Ilbmosfw;ei, ]le. tl!! OOI"e tucep s:1 'e strati[i eele *a.pte san 1!l0l1!- <:i!t'Ul1 mtttee, ~i cunn aCe'$ta elite maj : pro:\,pe de v i.z.lum-hatemaii inim}>eotr.U .. ia~i.~ ~ mai IJ!iil.lil pnntiu imagillapa (',I:eatoal'c,]'om:irm'l I-a acoril:'lt un 1'01 magi~o-lt1jl;i,c priorit~u',

AllJ\, se e."<pHcilt l"ef1e<rt~l' a. fenOfllCllclo,1' metooroill-gice in Jup.tll.ri flU-11ll ,tim rille, fl111rOptlllHirji (J • sn Il1riolll.qr/i-oe in f;1;p,t1Il'i 'Hill! l'urINe, ii/J1!trlltlie.tl)rii ,i rnl1l1ig1ce, ('al' all totllo;:i logtca lor inlimii'l inmm;ecli.

2. '.'ininr:lil· .. - In inla"egttl ,ra;zduh dommit ~nt.u:til, ul!\rue joase l'are ·tirii !!Iumili pe plimin , alt.cl. l.IIIllU ,00: ci,rculit numal il!lp:tea.j!ma. prim uln i cer, ffi uHele 001' 11mbh\, Illandala in ,·itzdub, rut IDjjte nabuni care DIl $'tiu c.e 'I"Or, De fltpt, ... rlll_ ul'li InDlllil!dnieoo t-(}i; i\lllul in '!1't'~dlllh pentrn a-si lDd tplinli 1"0 tUlil_e :in l'ustimpurilo (]in all, lmU. u lJl iJl.chiD3Jt;e cumat lor, Jim lie abat ,de 130 (b:ul'nul lor preeoncepuli, i al;llllic:i Ilumru cinil gin minatc de llil,;;c.nivll. for ill snpel'ioIlL"!3 101".

o ehe leg IId"!. ~m1~o cA in nl 00l'6 acopent cl1l1ni]e ,llzdlllh1ll1ni

i.,i an (mrlilt!' Ci!'I'i!lti ,sint/II, D!II:lliWCll. zisa liIi Dom ulea, ,car,a lite I.nd .J['lnll.6 vhlIII riloi', (lind Don.mn:a yIlllt;u.riiol'. 1.0 eUJ1ile ceJ'@~ti zbcngni'eSIl cei d isp'l'<!-zl" copii ai t, intluil, care <lon~s;pun!l eelol" d{"G§sprcz'l?c luni ale anulul, De aeees -vintauile ;111 vir;;l.a. I.Bmp-ramentnl Ilci illfli\ii:;ar:ile Iunilnr din all (_~.1I·Ol"a 1 sillt mf.illi Ill' : MtJ,'jncj pesac iji ni.lltl 1.0MB . Ie II hu'n1t (rUn lunile d c. mbri.c, ilUlJlla:ri !l.i felml!1rie); IJn r zglobii c;lpri ion e. cale d plim;\w!'It<{t (111n IIl_nUe martie, aplil ie, m.li) ; 1'n i]ooron, TII:;tei,. 11ul, rnlce, palOioMtc" 3.'-(lUl1i1'08Sc., eele d 'lill!:rll (dii~ luulle iunie iulio ,:l.tlgu. ) !):i mature chi gmt ealme, eL [1 t.onmni1 (diIlllltl:ill1'. ptembri~, octolllhLie, Eoie:mb:rie). in~!l Pomnic.a 113 dB. dJllmw dill wry,ilc

1n virtcjui Vlntonselor, ,fftTf.atul s l1tCi\ Ia e r d .colIti'olCZ(l i'tmO

Vil.;>Aluhulllli. 1n vi:J1ul viFtejlllmr eM se ti:rii pa pl!:ln1nt lie gil~1} tichillU .1:'1" (!Cum lllui: ooU,UTU . .ddici de pe pim tnt in 1l!rIna. illtoasctor, ca Ull. 8Jredi,,1. dd. pT~"'f ~ i glteie1!. fOl"r_1'letl7A in. 'I)£l~{ld 1ft ain colli till1Milj, Neoo.tTtlltlbl'!l~, eM"e prlnllU diu Itl:f.r" oe em ¥9 a.re darlll, ai·I i'aca n vi'LZU.t dnc1L 0 IJllne pe 'C3P"'o. lnslb ma:i 1m-· a emen a dJblicj,c.

iIltoa-s I IiU Ill' boi • oJJ:[1Ul(la e 1.11 1.81 • iare sint zin:cle ""itzdnlUJ11J.l:i sih'nnic ~_~ mmp Ill'll, pentru ii:l !i.e il\Uinl;Uio c in hOJi aerteno <ii POI" se eam ·~ii .. III lond F 1110(1;11111 siut ni to Iaptllli aenenecare vestes ILpropjereflo N Qflrla fj(llni. D&~i IllWMte omuln i I !lint ]lotoll'tc de sintlL Dumi· nicit ar Ie Uldllllltl1)li'l Il aptea UlI})l' pricoli oj .;" Vir QlaCi, sare abiU'l\ lJ~Lc LUIllt ~i Soaro IIll·i mi'lllinoi' •

.Fuf11lmile mal sint d_p;:ll!intllit,e_ ~ de Hale. " 1 cOIlS'iul'l:ute dubw'i ale oomenil·i'!l' r-~i, care ratiiLC·e~e lloaptcn :pfm'QI;'in(1, d zastre, ])lihm llllW tiLllID' • e PI' iu('1' j1llil"lIn balaur iii s ill 10 bltai u duhul altui tilhar C ri'Uli.eeE1telotcm bnlaur lill ace]ea-*.i lllel~guri. Il Mel illaiL "dill:im1t to 00 inUmpiDil. in 1l1.~1 Ior dez:rii.dIlCine.u:iL arbon dnu jo~ ]llitule ~i CO~ .• 1'I'is[mU':niJe carele incru:cnte !j,i spulberij, apa d i:n. lnc .... u i.

V'illturll 11" tL 1118Ji datorese ~i t1unpJor (lilltH> Urnci~_

:J..'oril. - tm3 rostunle vtntnrilor un ~ redue Ia vi1;t1l1aJ"~ 'I'b· dUl!llllll~, ('1 ~i In P'lGrt<Ul~l1Wl'ir~1' in vl\zdub. in:un c legWlde 'mit,i 'nO:Fjj "jut in1l.i(.iJi3 P (la"lJmi .soarelui Sl'IllI jior,ol"ii IJi~Qli"1' egri" tOc;nn.iI~ ~ cart! 9>]llt dln mi'lrile pami:mtului. la eu 't·ne astl1lIc pl it·e in {' au: l'i:mul ]lrotulbl!nn:~lo, solar . Eisug'a,pa dU!. b'iwi, tUn lezere , din Dll'l'ii adi:nci, Ou bntiU!l WCliLliCa.'W it! spinarenrci 'Poalll eenuut, tar eind nu-l zii:re p oare a<'!Mt, (1e gren· tato Dl!li slobo;:esc.; sub iOl'mu de pica·ie a,pll. din celt': bUti:i, N01ti mai 8illt ('oru;:idcrn1'i clnd <lib ,,1i-qrllli~li l~dprn. llrica Ge eai IIIP'1. ' ralopeM'A in "'1,,· dllh. 'cind q.1l· 81o~ 1I8!1l'U, de pli8iJrr rllipitQllre cilrOl'al, flllglU';,'t o<lll'li ~'ieron· cUn0l:lC [lDIOS·, 111 alte l'egencl mi'l;i·ce &int cons.iderati niet butH c1'U11a(e a&e l!il'zdulmZlIi poi! care swm_nQu:n'iii,cn s,jutol'1l1 bal{Hlrf~il'r Ie :jncll.l'c«> eu ap!'l, pentfU: a ]e purb. pe ~el' !):i a I ,descarnlul.]loi sub furIM ,a pIon ie pc. pMnintl .. l'tlWm.ob uva, dUJ.a.lllersu}1o'r, )mmm [loorltal sokn:nonacrl1oJi,carepoa'I'IR bl1]I\Urii ell a.pa wnblilld pe (ti_ &UIll' . ":"'Ol'ii mai.negri i;<i ~sco}i SIn.1; liistl,t1 11:1 sea.nna. solotnonarilOl' de sfinttil Ille st:lipi:nm noril(lI~, anne In Hrtl1>t ·put"f!l'C-. ~ ol'ii ooi mici., mUl'll!_llti .. i llliburiil caTe si:nt ,oile Donntulu.i' , nl.1.miti ~i "norii mjeilo;r" SiD dn.~i in Sell.!l1t< lngelilor de smj1t tn eer, Pc spateJle uloale nLnor il 01'. , : aI'll coboal'it li'1ir1.atul pc pami'llt .. in l'nm'Sllvania. pomeneste ca, itlLptu al n l'i]o.l1 un IlilODSt:rn CI! locwe!ito intl'·i() p~i1n'i fll1&tie, pe sar C:md () desehi·d ,Ea cllJ'em p - 001" de Ill! pernes DorH cnre in otl'Q I G !Costul.. Mltul :ri!ziet ~11u:i BONn (]Jorooo), CefeB~l'I:t IJJ!lll ,de

;qn'(l~,p I pru--e cit dub] a~a Ii HllItuJ !lie.

i'rulldit ell b 'Inll:l'ii CitrO S1!l'" apa din ie;)'Jere, fillvii El,i roan pell'p.'ll a, 0' uan porta in f'~zduh !li iudrca noni de p'loaie, 51; SOIDUI., n"U 11ie1:at Iffl.,J)I'a/irea8fJiJ ( .... ) caire 'oubl! apn tUn mate 'Ii din rioJ'i ea sa. hrI'£liIoo -til. no'rll. In soarD itoodatit. ( ..... ) a~1t de laoem, eli (;rag;e \U b'llflil. lui -,j 1]1'01\:' '0 ba, cbiru' !Ii blllotrr'i, Cll.·I'Q) .a;poi ead pe pllmill t .. ,.} ill plol CII bOOil~H' 'Ii. in plo,j en halaut i .,g,

To·t Illirl'i[lce sinb ploi1c!J all .¥Q!lrq CW'l' miUIell?;fi lmc.'\tela p c,im.p.

'ltc-nil. ca.lifiea. nee to ploi un blestem sau ti peacapsli a Suarell'M., P liib--u ci~ 110di . (l bat cs.p in ca], iuke I}iscu:pll.rlt ~ b1iIb\lie do se tliutl'emum pit· mtntnl, Seapltr-at.ul ~i bnbnitulnorilor dupi l' rshm. merU 1\'8111 a. lUit_logiei l'Ornilne, ~ {llllt\;JIl'{!SC b-ioiu1iti. if€' fo!)' ~i p1ellllitlllllj ace.lillia.. con!rit1e'l'1'lt

4:Hi

unoolilal"p lB d 100 en car in hUia 1111 d'ivinll, i.J!ltili umitreff1. {lI11ntrll· rele .,~CUJ!l illl uorl. Dar se oat-ore.w 'ii lilcopotulll i 'U;lilOl' ~i hu\!'dueilieJ;ii ~~I'utei -e!n'tlJtll,~ti a lui lntlJ::ie, C;fitle 00, int)··o uvadrigd J' mallK fu!!lre~t spirillel 1 t ~UD • in noli. Bieiuii~ ~ izbiti, Doni S spu'lr f1i reva.m ~p~ diu el (i:tuj)l'Gtl'IiIi\all! ,spirltele .Felc) pe p£ilni:lll(; rnb fiorrn_1li de plo:tle promo- 1 ; c:~ brumit, z!\.:pad' . Ncn'ii aUcl delilcotoro "ti Idc ap1l, ljol sp~rlte tie })I.'efac iII 1~ ym'ii, cea/a, lJlu(l,. Ji'ie~r(l! ,d~n formele 00.'1101' 8stfel seutl:.U.'RlP do api!1. sin 'oI!siderute ill medIcina mllf,'ie~ mcru:ca-te de v:il'~u~i eoopell ice san morhuri PRt-og UG pelll-rn. oarn Ui1 aoimru *.1 plante, irt11VJiID terapcUJUce. :P00 fi dec:lll~al;e de llul""icieni, i!I:1' lliol'lml'ile patog.nne!l . liligoOllice.

",!lirltcL I'el rtzul~ itin nori l)e p,l!.mint IS tefugiazu de teama tl"1l - neselor in aniruale, tn afaJ';:'i- de OG:i I bou I~f 'P(jrM".b8-~, ~i ill majoritatea pin:ntelor, in ~lLm"i. {ll' lil'aiJ, aZ~MI III l.8i, animale i plante cousid rat slillt moil jJlIlmt. {Ie IH'l' nOllstl'U !}i prel.ull>te Ifl rellanotiIicate lie DJ.itologifl pOpllc' Ian' m'G!!t;i.lIA,u.

Pentru (ll\ ilElgc'l"cl sfillttM1lli llil.l ~'i filii carli\. 1) lj11l'1,'111 fl ~i cllilll.' bi eriC-i, so ~-esp ·t4\ lI;[,(I,I"/ea Oin ,trMltel, se bate toaca III lJisel'ie;t, so pun fiori d . imdcm :in gUlIdri cu$(li, Ii a~a71t l'Ot! de care pe cas: {'JI> mille Mtene tllltidernonicil •

. .... Zugil17..lJrile, l']loilor:. mlllblli ~i il'0'Il'L~. -in leg.ltul"L'i ell :r.ag<.).ztu'ile plcUor l"Oln(htiii pOIYIlliii cite ... ,:!. ,eredint-e ~i datiDi • tt-.tveclli diutre ca.re mell' l'iOD:tID em. mai impol'tante l)lcnt.m meteorelogla mIti a mnnnl p celt" ref,,·, ritoaCl" ]:'1 1)01'0 "oear,en &!l.1l opl'il'ca ploii :

(t. 1n leg-a,tUll:1l CUi infll>eJ:I a un r obi ,t~ de fi I" in pil.min.t (un topOl', o_ bud1i, Seell'i'e~1i sa u un c:u'(l:it) CllI,l] folosit-e iLltr'-un (el penb'l1 atra.g,erca pLaii t}i illtr-n]t Ii'il pcntru lzgQQir i ei. P,(mtl·u a1.-r· glem ploi1oli' ae Infjge.a. un toPQ)' ell. tlii~u:l il.t [os in pitxnlnt d scilltrUldUl· e ul:Jlel: " 11m Iulig to))l'lrll,barda,IlCC1II'f:.a . :l>lH~utittl! 1..n:p:bru:illt.,1 a'fa. sit s itlfi,gi1/ ilLpa nuplltnillt./ , a ,t'·n.figlt apn/ d,e trel on, de Qin~i oli/in piimlint.;/ i5l l'ltusttt<l,d,{ !:lo1)1I1 &'1 Ill'casua,l sJlieui!'a cadi,/ciDWlrill.i d raMi! ll'~. Petitru QPl'ire!lpLoii III inrligu. lin OPOIi' U tlii1l,l in S'll i.n paroin ! dcsClnlJ.nd1tl-s a tfel: !,TOpOl', toporn~1ill melt;! taie no,Iii Ol~ un zmclI,f i),l-L iml~l'!~tiel in ":ijelie,' in ~l1nnt-i ;'!nlll\i,/ in vli~aiiu'UiJ de eiipt:iitUli,' 'Eloil.h~, plant ,/1 i[IIDOaie, !ltal l\t'l, te-l1jfUJl.giL warele'! sll-li taie 1_)illionele,/ DOPQ:rtl n1 II de fierll de In. plimlnt piru'l Iu ,ce.r"u, Folosi:rea obiectelor t:-;UOi's d 1]·t 'l!mpotrlTa sau pentru 'P1"OVOC!1-rea. _p]oii ar corelal,J ma.g:il'O· ,j.lIlpa.tetlCll. eu tliie hen. cl'eIliint::\L ebrnicil ~i croolnf,a. e1inA: in o:o:istrmtll unui cer tie fier: Uetul ac~ - nea,zr~ {lit,eel; asupra fierului. tmiZi{, 'lm:ilib>ll,s cl'6raniw'. Fierllll II! t\~t 1.90 rolDAni 00 ~Ila. n,ILe POO(l>["(l, ;:) ~(doarll SllCra, psntnl clt el1110st eonstderat afi ~,' ili1tfJer, see ee LnslHomni c de orl!,t"ille celum, . ""6t~Qr, dar ~l en, lilnM doJau '1\, lililftva(le Jim'n h.'bl1 tnlul. Acell c Umbi de!'ier nutnrte de sup l'~U\io*.i !ji 1Is3gef;i de tra net "; deseo1?el"ite~Dl?llmililtiolevlilmedl:t'l, 110 l;in' alteeva ueci~ voo.hi vitfllri de ii<l.g6'~i, d' 1i1IUli saUl lame d topori~ti, cl'irOl'll TI'i..jitOI'ii sa lor le-an atdbllit I'lI'l;lI[;iiti ~eth'e tenefiC'1i! &.<LU, male'£ice, de I;:ncl.hslllane san oblecte ere, ill 61madUiJ'l'm uner mala ii d tIll'uJ! n. eeen, lie lie I1UI'lHI~lo 8agllliifuriiu.

in conceptia- l)l"ObJtOtnt\ullol' pmbabU i)! a daella i', fiet'U. ,el''' ~i un Illetru die onginltJ c,h,tcmian.u." pl'odlll:l de, fll.ptlllri sllpra.na~r,ale {I.e factul'iIo inf'erDaJ.:l., ear era 1olos11; penb,'lll (k Impnne f,al'ta bl'lltal1l, dOmnia i:nf.llllxib:i·

4111

Ul;ii,lii. ]:n periandl!. fiel1.dlll a. ios ~n '~rat :~~~lMtlulL c1,!J'il1.1r fllIf.tiA, carn folos.eflu,rr_me de fiel', !j.1 simJwlllll fH1rr6rll<llr mlU(l~, earll M~ITCl\l1 Ullelte deIDonice dilIl fir.

41'1

pr{)f:t'lI\i /1n~.jillilo- ~Itrope~'!lt (p e Ca'f~ l·n1.lII:!lo~temt chis.: ~ibU!lgMii :Prtn eo~. pOllell a lor e IlOgeti.eZUllio tJ:a.OO- ~ slll""U.), ])l'eou:m ~l d,e gOIla. 11JI{W/l, clHI (lQ,r aces,te pl)cPQarB fde parCo(J i7li(egl"WlEla.

In privtnta.snbsimatulUli iDdo·eurGpea.D, r.- . Calldrea .• folll!!ind unele paSi\j~ dinJ ames Geo~"e 'railer in ?:"l'~este VOll'~a. de ctmtrolul m~(Iic (II ""'tmb so .referi 1:.<1 liatUlI'1 Bcgcle plOD dill POOIl9. (In,d:la,), ifo!ll'te lI.'Semh!Ltonre co aee€..'l a papu;n'udc:i rom~e~tli. ite:~ ~extul foloait ,de I.-A. Candrea. din trnducerea rece!l,t1t II R,al'lut.r~,. il(l' aUT'in limblu'oml\nil>: "La,Poema, in Dldincindi ,este navole de ploilJe, bi1:i.et.ii imbrnCli p unul di..u ei, nWl!lOO en WDze ~i ilnumes R _g,1!][ pnoiii. Mw:g a))01 in toat easele atnln:i i stlf.pinii sal) Devest,Cl1 :IOl"iil strope c p - :R,cgel e ploii em api, irnp'i~nd uturor de·~ gm'ii de totfellll i dllpi:te aU fast V'i1.ttatetoalie easele U dezbraea. pe Regelc pIaU d c:ostumuJ.&l~ ile ~'I1l17.e.~i sd~e~p~t.rec~eeum~~nd~eadUlllltCl:· 21, ,0 sl Ilgur:J. obsaT\'ll:i,;ie 110 u'l!llmne : 1;n. uldienL dlltma. ('I o.EiC:lIl.tii. de blUett. 131 romfuli dill fda, S\tbst~lJ1;1irea. 8~1l1i1l oficilt!llt;i[!)l' i!j.ial'e e."'tpUI3Ilt;.ift oi, TineLii eace inloemese [etelle aetiolleaz!. prlntl"o (\u.bl"L magie, una. home:o,Pa:ttici (ilmbl"d.clU'ea cu !rilllz.e lji trQpir 'en !l:plL),. cO'lllblnatiL ell una coutagioasa (con el'Vll:rea. co,stllm:l.1lui de fi"u:lwe 111 Regelui ploR in sat dupi'i, desfJ,~ U1'area dtulllulu'i, deoM'ooe co,.tumu!l. 'lirehula sa tie IIldat in contLnuare cit va. z.ile la. tlnd pe!l!.trll pl'ovoeu'l'ca, plo:il),

'1'o,t ln l~.gl!;tu rtk u lIal?M'Udelc, Ja.mes Georlite FmzID' dQScn,e, ill C;OIl~ tilllill1fe nn obfcei a .1lI til, datil. Similar CI1 eel! l"OtlllLIlCSQ. B vorb(l, de ",r4'U>~ p!{JOii. iD clout tt'ihllI'i de mnntent din GCOI"gill,., CUld 0 ecottl. ~il!le pren mUlt, JeMe (~fJ mlirital, se 'inh(l.llliL dOIl1a. cite donu mi1;inu pe nmel'i lID jua eun pr It tin llli.turilc, ~i ele tree Mtlfel illlhlhJl..'lte! riwi1c, lIe1.q1ieiele ¢ ml~ti· ni! , ru.!!indn-se, st;ii,gind. -plingind si eu.ind, llI.tN.IJ1 PlUUi din Tmn Uva.. D.la, emil. pamintul sa usucii. dill lip sit de apit) clte ... a felie ibinare sa. d,,;&lbracll. piM In, pie1ea,. gonIa ~i iniiI't1tD.late de 0 [lIDleie m:!:i ill vtfS~1 desJ[l'tlia..t4, ~i. 00, fllJ'i1 0 grn.pil. ~I otms' pe ,to c'tmp 1l1.IU't ll!\ IIll!l pi:!1't1; 1.li:Jde Ii daudrnmru sfJ. P!.l!1 ~c4. ~\ poi se a'1Il'Zip grap!i. ~ apl'ind. ill. fiecare col~ cite 0 micli. flseli:rl, care tl'etbuJie sa. ardllt timp de. 0 Olit i pil;r~sesc grnp~ intorcindu- e acal!i-. MY··a parte a I"di'tJi s recmrg la '0 ,'Tl1I,.jitol'ie similM'-J.: femei goal,a b'a'" :nonllt :0. plllgul. pe eimp in timp ell b rba.t<ii stall aselm§i Cli gtl·3i, elni 'pl1eze-n1(ia, lor ar flJp vm.ja" ~2 ..

.A elll&t:.irlile care existl!., intre 11llr&le proccdee ri.buale de·'" i 0""01la. p~~n,JR, imrlielli !Ii .lv..l'olJllini ne fll.-a slt dep~m CIU'Cet:l.l'ile de stl'!!loli'l.ttA mol" fologic4 ale da.tiDii Iii 1$;\ a,'bordilim izVOIll'IUC !Ii ..

Datina. st;r-lveelle a, Jlllparndei pare a. cebort -pitnij, la. onginile lei indoQ,ur !pGne atlt prin ?t1tm61e campus, cit 1;1i prin ri'Uttl. Prima. pme So numehl.i, p~p4! ll:Tpntea- ' d:ti d.i.ntl"-o, rlLd:tLcini. ~omWlii. indo-etl!f-opea.n1', din care tlwiv,1!. terme.nul. gl'OO ;pi;r.tll; st.timolj, mOIf m'itic, eartl IUlOOri e inte1'pll'etn,tca liivillitatll tUitelarJ,,; ca.iiJ, termi)lull Inti.n :pa"ppw, mOII,D~1 b!ttl'in. Ill1l'Cl ,eapttM. f}i el sem.ni!iea\iie m.iti.{l1J. de pSllat (z,eu "kitof ~ mel'inrlelor ~ Fl'in extensi,une al buc:atelor cimpullm) SIl!U tar (zeu WI. 'Il'$1!l tri a. rot c~ time de 'btmUrlle !!iutei). In eeeaee pl'iv e pa:rtea. 3, dona a.ter'· m·l!lIWui oompus ruihi, t !IleIlW e sla.v, deci tot de orimne lndo·europel!!l!li. }luUa in anmfi, In bulgn ri r!ldd, 8ellii1~}i'8, itat' "oiUllie,. runeme; lao l'U~ s-I'lge, leO,iitll-rif; dlJ 8iu!JC. e.el\ co ml;eamn.=t ,C3 tru'menul oompll.li lla']Jrmula (! to"' ()I ta~tologi.e, 0 r611et:M'e 'Ill. alti temlt<lmi n. acelOl'!l!!li ide:! de r!u.lm.iB"

Red1ll1Jlicat'ca idei'l de tlldenie int!'tr~te sell!!1l.l ini.tcraJ. III coliDdJ-rli. .A~st& poate -G I) iUlVocare j'(IU.lli3Uoii a Cjill'it~Uii e:l. ~ de:i!aut:nie pl03iil. S·ar p'lltea en dennmrrea de paparll(la, lll1 s am - -e-ze Oerul'Ui p,alij. 111. care ne-am.

419

t"ClMtit eeVa Jna;i !nain1loe, ~leonrece eel'!]} tl;ptU'C !i1 a.jlll1li.]l1! on:meniii care

('sed in· dlvi1!i:ltatea 1 ul. ',. -

• Co DJmil~1'i? (;1ar:!.te~il" (1 I'rit1d~tilJn ~!ld.o plica-tie ~IQbIlUt !ll1p r$·(=

Hilor ~1 obi 'IMmUor din 'l'fi"mM it'll, , On5Jdel"llld.u~le pe tol).t drep uuUIIl l!IC nDOS ute, e~H"e .uqtnt se cultnl t;ri lliftl Da 'el" "'l. Franz ri)~f uleer l-eia d diw- a *i a"rgumellce1 liui Dimime Mltemit:. .8ilul S;CU ('QlIliliMI'1. t nl'll-nn} Pfl.p(411lgil de olig:bl gr CO-latilfla, Dt>~ om})uoe lIN'In '!lID ompu : papalltgainp(l,/Jli~i lugUe, !l..'-'Plicin<lillTi:muplU'tl.>(Un t''1H nul clin<;iru"f~ (11'11 \bre, ob cmita Il) jar pa.lJ . a (lOU1\. prtn v!!l'bnHugcJ"o (&pUn t 1 fII,

n. Dam, 'l'e(l(lIlll\C.IIClID SlIslin" '8 -pelltl'u O. :1ulc.-.eu ,,7}(lJl!ilI~f}11 JlI'Cz~lijja I) di'lll'"it'at'fij iilQli('d. jJro!;egUitoiu'(' 1\ tD~i(llirllol' ~1 I I!;Ulnelor, ])1' '('lIll}

nlointru II lIg,J"]or" !l!l" Q, em, 'l'cod(JI'ex··1'I 1111P.R c(, dl'~{'rie pnparul.lele,

cOll~i.dllra ciL !:lint. d origin~ ~rae!1l:(\. I.IL rilill \11 uu, rh, .H'lLr~\(la "'ill h:lm-,!J, ~pus"I' Ittl: )):imilai ClUltemil';fi G, Dern, :J~ 'od<wcl'l(;u,

8, aloi~:U11l2 e6te 0 altrt ulIt-iiJlli. ]'liferil.oal'e In. ilil'\IQ(;f1,f<'1lJ ],)Ioii, rall]lindith ill sudul 'R'olll.;ii,ni·>j }!ll ti.lllO Dw'lihril, dIn 01' '!lin pini( l11 DQhrogClt. POllrtil. dii'i nte (1~lrIJ111irt I'cgiO'IlI1I-' :, (i'Wil1lt (MUJltenkl '!i Olt '11 ill ), (11(li(I' iml (AJ'oldO\T(1, de :iI1d), Sfii1~oitJtllll (J Obl"O"lJlt) 2i,

Pdu tI'1l;dJti CQtwniari'L olanul S ~inea rl.'gulat u We,i:l ,;~ptamil1;\

liuFa Pa.~ti" mart:a;· joi "au drlmIDlCR,au a un j Cilia. sec ta "WI(!{L mat (levrom sau eind ~ine; pren lUu~t. in lUI lie S}He din lunea Dunllfii se tinea. ,,I ill :t l>!ltl~ S<lpti'lmilll d.Ul3tr Pa1~ti 5.111\1"'0 marli., joi san (lumin;iCli.

Pen.ttu Ile!lflL,~)1t.iU'ea wltinii S cOJl.stitwa ,0 fica/a - imp(u'li de Jet~ l',iDii. la, 33, san 0 Cell tct1 mm!l iLl care predomilUl.tl fct£'Le. - ,Ln. il)i I)lcj!t>1IL o lliitii$~/d. ~i o ga~{liL. V:1M.!iita, condueea cnnt6 Iii hI, gnzdi\ ~e ~lt'l!:f{j,.lLIllll prcliimlnruille Iii filJll.llll !H!ti\1rit-ii ,dtual.e, 10 eurtea g'.li!:del. snu in lilt lne run ~at, R(, iD!'lhlpllilll 0 figwil'lu" un o!11U!1et' dill 1!!1, san din ;:,itlJ (Jill' !i.imb()l~z:' 'Ilil bA.tbat ~i i1!'C. (l~O1"~ n imbl'llca i~ J1lfifnuliC mOlt!:' pe mil,iI;LI1l Itji. 'Ra'l' iOn Illiba goL 1)0'1 il mtinden. pe 0 8clnduticil sau iUllNl a!biOIU'ji do llilltl;'l'l. (i,e, rn'llil~llie lUll Imsci\lg; j~ ~l!l:Podo,b~a ell: busUioc; Iil:mi"l creal!! .,i non I]@! Clll p. 11 (lUJil 11]1 ,11<p 0 CO:lJIl ,lie on ml·O~lt;'i. Toat~ aCest· 0pcL"f.\ii aim boli21lU PI' {r;:l.ti:rlffi. l)ml'l'u [unel .. liU a1 iam1ll1111 mort. 'lIpi'i Ct "0 ~(!rmina k}(ll la jw.n:.e,·uru, ~!' a1 it mil COJ:Lcghu inm.ormint.''i1.1L ., D:l din r te tinea ,10' d,c' popll" o]1,m dl (lascal; anta. (J &OOgar ett luapm'cLI' dOll pUI'~lliU , ClIn(hl~(:~ C~l ?ioi~~lJ lfi celetaUe alea llin:n tr 1tG fun Im'i ('1iI' II.lUlmi(.nl llpl11l ll, ]cllllill.d ~l i}ooind, ortl'glutl full.Cl'or jelea ruobHlul ])nlfi;lII ·p:l'irl ' t d"IJ)ii r~guliJ ' gcb'i 'me1ol' (lUll~ pi.llll in a:fllNl' satuLui lllld illlir:uU to tlli~ic !Ira illgl'Ol>Q ]1 D CllUS,aJitrel ca s<i mL]:tom,I'~ fi desco1?cl'it d, , dliuU,clltoI"!, o(l;r LU'm!'!re9U si. ]ll1Ofrl.llr. mormi:nLul. D0 al:lif 1 rlltt~. pAZOOll Im).[ll in,gr..opitl'i.i ~ chillI' l<imuj,MI di iu~ronllili llI'Oirul.lllio 1.11' loe (10011; Ci.QI Q cuns.

Oclnt!t t.mm'lllntlt hlgropal'efI, "c::tta ,dcfe·te ~e' 1ntQl' "ra in ~flt, Cltt:"a fete {)UWI,jer:IW !!1.btu] pe na rude ~i CIl1tiO~I:;i1lt(> ill seopul de !'\ $j,rlD.J;:c l'llilllll'ute '~li C3J:e pr:~tBal] pell~11~ a, tlOlJlll 7.i ~(ia..l •. 11~1iCll'l prUZlltcJullln"ur; IltlllIlU ~i }JOllUma, fII'IC(I, aOl,la :>;1 (lul!lwell'~ fetele e'l~llU llunJare ~orfot~. so t1pUrn.'I.ll de gltti' 1_1l1~ '~rlu'ile n '!l~(l pcotrG. pl'll7.lli u1 d pOllllan.a, in re (;ai' l)I'eJ)llt11tul p~n 'I~ttl ·ernp'lru .. mfa ,mll'C, La prinz Cl"!l.U invUfltt 'lll'rii din ~at core ]!ll'H2.1tUlIl1I.I pUla .Ilo:l.ptea tirzlin llin [)Qmana mi('a II , .al,oi(lllului.

lr 'ia 2'1 dimjm~a1~i, cUm R 'n'ip!t dc· zinn. eeatll Ie rei ~e JI' ['onII Uiuia ~i. J ()fUCa, (liIli nOll iII !li}n.\I~)i flilllC'I'iU' spr rnol"lIlintu} n}Oillllllllul. 1 dll:1lgropall ;:i hoeMln: "Oaloil!IJI', I (>.rI 11111-t~'I~ c r~i el'tl!/ sa ,1 saMzr'

4211

porj.i1a,1 8~ slolio('ldd. plf}:ilf,/ sif alltg.!l 1:(1 !ft.)'1 f41 zlle1c/ ~i 11op~iJej en sll, ·'reasci grwd I I ... 11 sit dell. f]:mmull ron{l~lQr.1 :wude]Oli" nUl"oll,de]pr,1 en, s;l. fic-mb~l~'Uga;ti\/. tam OOlltil., l.mnl'il. t6a1.:l!ll· sau J,lll.lli, Innl I' .!lloinni I ill e ruiu.i torte]. I Iii !lc:hid l)(),ftil ./ ";i plll·J'lP~te plo'ile il Cl1rii ~'!, ~1T'oal .. l I iIlmple- pil"lllel I pliuMe ton·ttl! vllU . jtlmpl so fintinilt'{ sil:.l'llSll.nl ,riDel ,I fiorile,J erdeleb!,j siL Cl'cucli fill 1l'lo,/ !Iii • -ndap "ite1e,/ fi multe pltel 'i!!i" ,D Ill, Teodor s 11 mai lIT zillliil. Ili;;t· vorsnrt de j i 8ubtil jroIiIi'-: .1cl1!c, !lJ j;ene,1 tinexe! to·am ingl"Op3i I .Ic lorruLnIJ cu. ii·am dll I apit muUi\. 'Ii vin mult,} Sa den DOl1!loul em. \Tn '. iltll al i" IllnJln, s1l ll·

ude,f sil ~ ,facit }loom - mUlt~" ~D', • ,

\',Ilrum 11.:\ aloi<u:mlUl ou! o~1L iiiii' X ieolae DC1~SI1!~lalllJ 'PIll',e Nllel1ia bill, lila 1If(lillii bil1r!lw'al'1l i I cu.utll [iu : ,lJnl!1ie.uq, Ene,1 tc pliIl~1I' mit-b,1 )fril1! llmII lIlI1'flo ·1';11il" ell inima-fllmua./ ( , ., I' 'L't· CIHlt:1 l~u-t!fJ,J prLn pitdure!l ~1('l,llliLll cu rll=u'alUa·nt(m.Tl;~.,1 Cltl rotA i1IL'tl'it,! ,mi.:ialul ummi:i h!iillt" lIeUdlll de I'oud,! lwplmmt de l)lllnill',/ En '·;11 mlUnii. EIJ(! !" .1,1.

{)tll'i"lli ul eu Olll()iaDlll 1I1'zgrollat ~e illllI' 'l]t3 ;;jll'C eo allli cnrg'lltoar,('.

I'e apri:l]l~ilal.l LOImi'll!il.r A,', S(l]ill·no. tie . cjnllW'irl~ *i !IMif .. 1 d:ldlllllll dnulllll figurinii p fl1};l,. '00 ~I unea C!IlQi:111111 tntr-o Ilpil sLllti\tlllll"C (bfilt:\, muil'lii. san Intr-nn pUI, pliri'lsiL),

Dupil it east·iL a*n·l(.i~, .punare pe a]};" . R 'nlioillnwuil (lcatn de f te revenea In. ifllZd~ ruc;UulfL un nou ]n'lIIZllifJ1 'l'{'fmalla filar a alotllmd11i )0. eare pal'tieipa !j.i tin l' . din !!.:lti, Ci)) l 11: 11iut,:uii l!l se ,ospiita lii s ju 'I\; bora.

hi unelo sate eli n Dolj lie ilncltil.utHu tlouii, figm ine din 1'01;, IJlIIlL umseuJjn1l. ~i i'iHfL rClujtIi.nit; a, nuvclliinfi, 1II1lmWI. Ta,rOl Noarilluil; 1. r {lila, fcminina, .Mllill(~ pIoU, J)e~i i91o~jte conecmiteat, ,t(>, atp doui fig'UEilH' IIU erau tntiltl.! rUr.mlla £0:'1, .'1'!lt(l1. 'l'llilTi'tlli ern ingJo]pat (iup~ Ji1!rJ~llllll rlln0I'lU~ obi.lj1Itlit, Inr Jlf1J'n~a p!Q#, ilwiit(,[ ssu ' aloi&'mi/a - era atil;'untli. i:ntl'-Ull copae Alltl iUfiIitill iJltr·un stilp UIlIJrO,'izi;l Oil1t1'-11D J)IlJ' de Io':mlll ;qm I.n'l ~tilp d ClImpi'lIl:\" fintini:i. ;Jf.lelll(j p/'QU IlC stro'pl;'a. 011.1 ulia ~i.U d(011ij; 1l1;U, ii de 1t)i1, 1.oc· no toate teil!!; 1:; gecvente a.llt! ri1rnllii a.oi31l1t11Ui Dum' '1'lIfaZ

soar h!i 1m lill deOH'bll::lu.in tl ;j;a*u:rn~t!a ~oJ".fl ',al N~HlwI}li!JH,.¥ ,.

hl Ql'!e.'t liZ bLm. pa:pllrtJi:l! el'1\ 11':110 'Int tlU ('(') <ll ill1wm P 1Qf. I, :.

"TaW soar'cl,llii a mW'iI"/ MlImlll 'Plniil I\-Ilviat,,{ dib-uu, ba 0, ch~itcl~·./it (leSCUi porti~' I~ / .. i\ POl'flI nseu ploile ! s;':i l·UI'g;.'t l)irai >11 i sii ~{':;cal.d tat le,1 ~ s.-Ilitl' ('u('o31""(e,1 !'it facit bllcatele,/ ,::,11 UllIT}} pa't'laclc" ~~, an boc ·tiuL l"t'fel'ltO'I' i~ T; ~I !lo~U'('JIIi! II 'it fi=ti iat 1'il:tll {1Ill"elui,/ 1l:lJ'(!lui "itllltzului,1 Ifl'llo mru-it ),IUlt1lil pJo.ii ' ~3.

, La, 1~~:pi'q.ul. ,de im,ilielex,e a daU:uii,:f tlllo Ktl'iglltl iu (leI;!, de t;]'ei o'l'i: a. tlltlli:t ']'M11J ,u31:clilli ~i a iIl\'int l'IIlIlDlIl ])1,oil",

~icw.~t,u mud !icGQa:riul ~l,g;til1H, l;U v(I;riante Jocmlc uIlcllIrl 'IlII ·jJbil nii13li1l . .aI,I', ~ LJW](! lulIJ'·ebarea : el;!SllmJlrl'ilC~1 ~II! mltulo{.tiriAin 1 giitlll'ii 1':11 ClltuJ ij pUlem Il.MibW Ciuoi:unnnJi ~

. llikJlUIU1Jl nl·) l1it d'-o P(u:t et~LTIologia. term mum, tlW'" d.&fflutlL da.l ina, {i Ill' de alta, e.~t'Tlta mitic;i. III datinii.

Ref ~itor l.n 'l;itllo)ogb1 ~~rmcnullui CaloillJl, ,-au Innis m:li 11!luH !pol z (lJntl"(' ell]" Ill. n~iOMIn P iH'l"l(',i\ , '1'£' par 1'DI1l1 5ell'lllifi 1.1l]Ve :

9) iJlotczl'l lUi G. ·1.uleslHl" dupi't cllrc 'aloi;)! .,," 1Jlb UPI'1UliUIUC 1I:U ('pit l ,i tli1ilmt l1!Il Ionit.i, I:olldalo tiL Jm)H'.liUilui bull.'lUO"I" wan B:o;/.Gl!WclW7j4, CH'r ins. mil!!, bluml It,m(fli. 31:

l.) ipotcza loi Tb. BlIHi.da, (LIl]lit cure "Cllll'lilln ill5to un idol', d ~pl'C 0rigint'!I. 'i'lrll.hl s,i-t dM S~(lml!. ."in ~~lIIMoriU • hli tu ttl'l1£il;t' itl llobl'og I

... n1

422

prIpu,d dil Itl~ nnm:lti lrui]o, sau ltll chip ate om fi1ccuL dinllr'l1ll par, .lIe carl!.·l nUmese Kos!'I'oma. &a'll }iosJntbrmJoro a~ ;

d) [patella Illi O. Bb:lea. carQ IltIst;i'llC, ci,\ llumel~" 'cnloieuul [~,\1l 9l0~

lann1) ]!!.In d ,pJloycnientJ!i. groo.c.i'l,. in 'Illl'rna, I!uhstitl!li:rii:i LlIli doni prln l,on ]3'otezutortil, slIcl'blLtori t ]1'\, Si.'nzi en. ,p.nD tnt I'ID,eCltlll blUga.r, sfil"!Si:na 'Pl'iD 11., se gen~aU.zft ~i into nind (le1l1l1tnUihi proba.bile ca .M1 ma. i!lldum, p!lstrata pe alQGuri nurnat m -vel' mile ill"V()catoa:r al boc:etruui a'l'ercmt" to.

\lm _r,eiese diD datina. ioianDluI s.alU introdus in ' cen{l:l'iui lui rttlLalL clmIeJ!lte die cult ort,odm;: : P !p('I., da !lim puttitbJr'!.!l de Bltllag (pntpuro) , care nu parafJ'alleazl'l. If! madill. SlIII;i:FiCl ilfiillormintlU'eu, de2!"TOPro'·eg. ~i Ian"Mea. p npi\ ci Dnmai (j ~cb:tt(lazt in es:1!llrta. ei icleatillT[. Pal'lllel en ritol Hl~rli CalolaDChli P II.pli. cUl'gililiottre s·an ooUtiD1Hl.t pi]1~ 'in ~ 'col1:11l 11.1

-1 a. iUlllle obleeiuri mai v~i (JIeprovocaffl a. ploli Ililinl t:in de U~I,tl~De!ll de apa, il'J$l1 dill pel"spectiva mitolog:iei Cfell1!iD [!o]Jul,aD', Ne Tl1iellU]l\ Jao f1ll'tnl noaptea :ll1lllei eruei U1in cimitiI' de :fe,mm ClIDl'acate. despltetit ~ Il.e[li pt~l!.te $i ,z'lTlrliLril!ll eil pc 0 :iLl}!!. ' tli;t-itQ[l.re 133,U eUJ'ga oars (mule ~lie pripon:irt.;l en 0 !!£orui.) j san]a. rurtul, tot 1lOll.}ltea, lL unei teaae (lJ lernl1 d ljl. biserica. sat'ill1!li Ili Q,lI1lJlcarca i lntr-o fintiDji., In mbele n~; oDie t«1le imola.w tnbui.esellsn.te 4,1) de z.ile in a.pl. De)n. neeste pn, tiei stri;ve hi d m9~e imita i'y ~ PI'I)Vo~.ii ploii, pr o~i au re urs pin!'!, in spcohlll !'Ii xrX-l a Ill> riluri 'I1I(CgiIlIHeligioIlS(l de .~lobozir a. pioU", lacind prolll~ I.Ulli en moa!),tele unui sfint" cnjOO3De ~5i pl"il.pmi in dmp Sa11 po GgQ'IItt'o pentrn

(lnj W:iLl'Ca. eerulul.

SepWle 'intre\Hn-ea, : 00 vnlomc lYr~tnt.a.' aloianlll pe.nb·l1 mttolog:ia.

:l"omiinl! E!>t~ 0 f.igl,lriD~ eare runintCi/-te d,e (II !'iemilJ$v.ilrlttl.te D\cteol'Ologicll. Sc'l.U num . care roIJlrtmii. Si:llibolulll1or~u Iji hlvimi.i, dintr-1JlD ,cull!; $1Il1'l1vecliD 111 vegetll:ti,ci'! Dupi\ z.vll'lirea pe api 1!. aloiam,ll'tu S6 sp'Wl(la,: a. m'U.l'it Palar Sl.lllrelwi ~i a, jnvi'a .il[~'tl1fl plaii " cind in l'ittl$:lul obl¥lllit 6 punea. .,,1lI rnlirU Jd'1lll::i9. plol:i ' ~i "a inv:lill.t. :MlWla plou"-

Zoi 1"l'l.!i!llll1unem olt intI: Caloia» ~ SOaJ'tl exist§. (J jili41nlllllJ 'II~ffW4

DU atit d > ordimiJ jlfll'entali ilit;iii it mail illes ill. unor a: riblll(oe meteol'ologicQ eiveg alional. U!nae stpunt d ,~dMefi~lina, llLoi~ulm ll1'l'cproduce imaginea ftlltrpammti. a, nnw spll'iL, a tmC'i se:mitUt!initd~l sau ilw~nita!i tu gefl.U:~ clOi'd elise de Jilmes Qeofrro ]'raz 'tn Rallutra 61 a",,', eai'e se Lasa aamiiic.:atlL tI san eere sa,erjuoii umane pentrtl Jrewlte 42_

,8piJitU! s Illi,divinitat a. san. diviDei :'I>ten. ngetatJ,ei este ru,gat6 sa se ID' C tu Ill' 'P1lIi't 1a .zi!i!!31.urilo iLpclor cerc~ti ale clh"Or porw sit le descl!.i!ltt. peI1lLI'tl II. le d:::L tbwnul pe piimLllt sub ronn1i. de plo!!:ie• In.~oCfifOO ploii 8& fac~ ~U ajUwl'u 1 figu rlnei reprezen.lind fitpmn'(t, ,di:vi)lla, 1s. c:!'ue se refera,

, In e ea c.e :prive~te cele dod tigurill ale CaloianmUi, !l'aUil soorelui

~ MumaplroH sint RUb:sliitute lln~rOpl)l1lol'fa. ale fitptm:'ilor di'line e '1'1l~ti CM'e eNt'1\eitii prln cf etnl hlllrogalItiei lor 6ctl1llUi benefioe asl.lP'l1ft ploii .:p a.

"egetotl\i('!i,

e, 111I'lJ')"IMn}ia 8olo1Jtll'lIariW''''' in dec1allfj31"ea 1!!l.1ll oprire, '1l10ilor]ll1eii I)tl\

1111 aspect mitologia mal compUeat, Etimologie.e~te 1I1.l1llllct (] SOlollll'lJlar del'h'a tUn nmnel(i mtel ptlLlm So,l,Qm{In, mare vroei ~i ~bumalml'g- ~ 'inseamnil. ".mo~tenito:r 91 iIl1clepeiurrii" m~gi(le a. ae IltuilegeDItlllf Illy;i1Jl1; a1 allticni tl1~jj otie:Iilt~e. Delli o.mnel.e l:ui en f. ~L'U.rlI. 'l1lllllculom, '!il caraetel: d ~cmiilivildtllite weteoro]ogi il, t,e 'biblic, a into :nit un nnme mO'i ",ecbi, Jl:itent inaint a I' i III a iLl' in mitologia ,£laci!..

Dill "eiellll ,oiOmQnilln'~ sao cichd Lui PrBmi'll1 SolO:I'IIQ1l', dupili 1.Ca.mdreafac par motivc.JDitice pe care 10 g'l.:iim in t!nte pr dnct'iunil Ute-

l",tu.Mi )'I'~ntril' popular, I in: hft.~ll1t" balRde, [I~mt:ttlnj, cl'lldilllte. Prtn

]ll-eruliJli;e (lJoomud Iii In ~I ri)1 illl~Leg· prctunindll'11 l!; lUMill1'I 1)1>11\

l'OIfl11ni. IJ~(lil1du irillfl'iti~ma:llo p olo1T1GII ea , [poet, viii!lioilll.r, IUUl'U ,nlc)!,a. li~t, })l\l"110 .list, ]lJ'OV(lrbisl5, ual.-U'lilli! I" VI"i'ijit(ll., medle . 1i'lftVius ][oscpbu~ t1 d '.otic ill L!1tiro1 ca un Yliijito[' Il'i 'I"l'1l 'i, "In' Cllm~~el'lt numel 11,IUlIlQI:dlol', ii i1.g0IH11\ diu ll'lllpllll"iJn oameutloe !jI rll 0:1 lllillUlli eu L Dtu Ii lutura. laUnt!; rn tivullui rrwrum~u SoloflltloD pilt.rUl1d(' Inai tiJ-zili illlitaliJItu[·a, IU-ai}l'i. DUI)li lit rftitll'i'll~rn,l)l\ lornuu pOl. lHi multc oble t 11ll:!l,,'i(P, eu CAl" PI'~:'it'Li('i\ LIIIl.I:tin nlbi '~i magi a l1elqI"rri., :; ~UI IJ()VIJP ilW,giu ell eare mlfi'U;cn II in "az(i.ltli (JP~IIi1i In(l,'1r,(Je (lUi C',W,! Inerg~a pe 1I11u'uc c:a P011SCllt, o (laMolllel magit"!"i em.\(; il fil' . ncvl~ut chial' cIt'1l \lIlui 1fJ1 llici n~(lgic 'u e3.re Glnti tro~IHm i.m(lI'I\~tinl' dU~t1laflii IUi,QoglillCfd.jt'r1neeata in 'IU' vedOll~tQ e s p-llI'ece Iu lume !fi I111 {,ull em anagram: ... Iii, ill 'lIilJ rle p,wtl,!c'1[l care co aLint::"a - fael'l" n vi\,Z'll~, obi '001(1 Il<'LI!I fitpturUl' ilIhla,il1Wa 100 ~3.

Diotr legeml'l c fa' pul" din eic11111'remintu lemon no l'rue.riln numai 111 jl,c(>j('1It 00'l''' an le.mi~llrfi ,tlinwt;\ en :w'IJ?>lQ1.!~rii la 1"UJ.m\n i. 'I'etmenn] so]nmoD.ar e i.~Lilne~tc ~i in Bulf~ria" 8f}/~uw"a.T c lorad.u!I de Woi~l'fi'lldl prin Z¢'ltbel'"p",opll1rl 'ill'lI t1,~cfi ~i j eva ] I.rnde despru ~iUurn. din,T'D bftltltllJri ~i solem IlIwi, d.in care I'eiwe rl{<monisrnul 300 lora,

emi(lii>.n.nitl1tile me Iicol"1Jillgice slDt. 1'6 ru tMu dintre otunl!iLLii CM"e lID nl(lll~if' impar de ani 1l.lJ Eo, t iJTitilL\i in I;a.hlelr vU2dl.llmllli, al munt;ilo.r inruti" il1 pe~terilor adinei fl.i a,). iQZ(!f ,1'01' as unse, '~Il, pmtJeCltori ai drumurllor d munte ~tl!.l)ini pest hnplir-J:!,in, Ill! jos a lIlol.'1lrilOT, picl('ilo:r!joi promOTOl1lcei, (l·tilUi'itori ai. cCI'eteio:r:\Ti'brUilor Vll'Zii1l1buJlJi ~i sti1:lPin.i ~ b!d&1U'ilo[:

11l1rti~liori dl,l vremutrl, -

Numli.rul <101011\0 nartlnr ~~tc rcla~iv mie pentru ,cl'~ lllisiunoo lor PC' _pll.lninr cere 1:1 ini1 iar i ndnlullgaL1'i. !;Ii di:ficlk:"i.

La infii\,iP,oIlI',(' flQlQ!l}QIUU'ii alIne a, uria:.,i silbllti(jl, Au (!hi . a. 1\()~OOvan!\, "ilbMit;1. ~i ,fi!:lprit a d por I' ouhii 1i:nllbtU!ati Ij.i singro.,i, trupul llIlhros; au ,('ozi dt'"p-nelasnbt,ioRI11, i DoOOs,tcrmill9t&1u'intT·ocodi\a ,trnbritcaminiel). 101' I!sL trutmroa~i1l!l llurtiIl>Ln.. Po.irt~ ~I!,wllb·(!. :1l11J I, pc te Care IrLirn£t.h'u]; te, 111 care trill unelte magie.e, I} UJplfl'i.~(Jo. ,tlll fier (lc~ ~nti1"i1, lUI friu (Un ~(I.ajil. de! m 'leileltll. 0 carte d rnie.\,c.}lIchltle, un fol dl ... prat'iJrt d dh'illl1\,ic. Sub eule (llI.pt pi 'phU:C pe care un le .. 'lpiid~ IliciudrJ,ta, ni'

l' cUrlUl1\, Iul ' uptor, aLitrulJ:. (e git II waca IJIIi«d d~ I~lm~, slmbol al deelanij3di fllrtlmil r. ('inll ba oLin to ca" wale spir·i.telt, temeaeare ~IO' fllrt,lLll]i, rlJlttoMI'~1' I$i liopoli1,lel.e tne p sil foias.ca ill 'Iuzdllllh,

Sub nr ll:itii inr-lti~~\t'(} 11}s.pingl'll:oarf> I\Olomoun.Fii de, elnd dJII mun~i, .In vremuri d lllTll]lillJIiil.,strll.b,a,t 8!Lt,'ll', elw~~g" ~i Il1ci'al'&t Intma CI~Lm(miilol' . . ':IIll" 'II j!,. 'nuai <0 prime, c, .ll,\'it1l'~ !l.l)e.l~jj{iUTcfI~illl[" Ei.1111 l1lul\imnc '(I ]m·lo(la~i:1. eelor darnl I.Jar ·ind slnt alll1J"'1~IIi," I':\zbnoi'\, pI' s~tll, VI' u\ll.llnd :pI mlh,· ,i !rI'in(tina rlll'o!lupra tWXlTlil(ll' imb('~u.'!llile,

hi cfillUo:riill!,l!l]_' a. elaue, ill "1i~duh, cltl~ro~c pe lnlbmrii ('av," mint!. 11. urli (in lllUru(> legc\r'ule lIourii . int ·l~iiil' l:IoJnuri), pentru n il '('lan~a ploi tllipnumic. III 11 ~cn.stli ipm;tMli1 d aMrti·i tli fJilh",,'i!tJf < m.I' Ulybr.il)ili.. uma! '1II(u'ii rr4ci ~i 66'lllm-8(1I'Q~Wl"'rii Ii pot zal'i lji rdmi i.

nc~i de' na n'i!i d,cmoltiou" uee, t ' 8MII i(1if'lfl'~~IIl# Met~Q,rolQ!li:ct 11I'O\'itl, cum am i'[lli'" (tinh'l' ameni, Devin !lolo!'nO!HU:i ctlpiii mil!! uti e-u ci\j,\!i P Cltp. ce~ti ecpil predr!stilll\\i dill nastore sio.t Jlltrilti de mid d so\nmrnuui'ii. "bl\ttiilli *i du i 19 lI~eoa,la de solcmenlo" caire ~l' arm ill "cI'ngcti]. p\1:mi:lILu]w. j :p. laJ n.1I , tarim. colo Ii lie ]J!:'ooli tiin, a 1l1llgica a ~ll!lomol1i i pilJi\ In TU· ... hl el(' 20 de ani rle arbedemoRul Uniilll .. Trni1:l11 G1U'rmnn d '/I(frie u

(lt11T1,Qi~ D.? I,ri:n(l de 0 _SUibtilltnite de 1:Iltel'p'1'etrure, t-e(riret,iiJi[. a. ltc,or ,f:!!::.pl;\U!i mitlOO. ~l tl~ mpQrtUl a,!e.'>oor i'ltptDtri nn{;joo GU oa-menU" i3le pr!etooiis,au d~~miliUla- peoore (I ma;IlifQ8ti:L Bllor-u.ta_n, ol'g3illic, w.m.ind din adinoul. fl1<ii lor dn'l_1le. blil1l6 S,a.ll rete. FlliHlUd,eo-urgiHn wad (lxpr(ls 10. ooeastl!. dis.t;IDctiec TFaian li~~e~ ajnng;e .Uw'!.ioopiil ~a; r~ulta.t!l'I4! implicM,e de distme~ie:

SQlo!1lOJUW'Il!- swt .mo~twUtom k~m.it'.I1oli' sau 8kiBl~t.L{lr; eilJng-ari abstine.nti, ero'eavea.u ,putelll BUprnna.turale '1 ealiiool'ellon ptm m.ru:i. I,SololD,lmarii, sub forma lor ma1tet'a.t~ die Il[Cljtfu:dSIll, nu erau lloDS'idel.'lL~i 11' 'fxalie!rniz,l!&m, oo.dl_n;volul, niei. ali< reC'1J:£gl~il-U Ia :mijlofllce :impnse, mot en. Eiind dUcllernami at s]pllte;! UIIlMle" El nu u.ymaroa.u =;Ii, 11.0 pedepseau pe rill"'.

" Mtel'aroo. Ilr~,lilll!i.a.ru.iruItl!~solomon9!mliOi Sa 6c'!:eI'tit1l. .pC !ilou.i oiLi 1

].) .p!tstr1U'ea legendei iloloIDonRrilor il'i alteraooa persillb.ajului lllitic, diD d"~i.l1Wl.tlil.ll:Sform1ndu.·1 'infrroUll oiIl11l~n, fll'iltrnmmt nI rhbn.llarii divine ::Ii di!"v~li1lp,~ illlume., ~i 2) tr:J,nsf~~~3>,t;endc.iso!G'mDnl1ril,:,I in Icgeu~ lul Smtilie ea purUi.'tor 311 nOl"llol' ~I 1110l1orl afua,t In snbordinClli bumilui Dumpezetl,.

in stlAdilil de mitologie rama,oa. mell~iona.t> Traian Her&eni corit:eo illot.ezfil pecllre,_,pe bunit d:!:ep'tate, o ~ClD.l!idIC~: a!Jordind <I tl'e:3.pta Blllperi. (lara. cle probabilitate!:all!, {)e cele emase 'anterior. 'fra.tan Her,seni Intr-un SLlI~U¥ C.?liS~Cl.~a:t dr~onullli trac, deserie pe c:apnobao.tJ Idre.Pt ~ifI,1l1lg!'irii d,aci ,ogla(u!'t PfllIi mll't., eate proiVQOOU,. a:au: l!Jlpiecloonu pIOi]eicl'liiliz3ltom.t'6 b dael lii sllpt.!tvi.ettu.icsc 1:.l'.aJ).Sl!il:llholi..za~1 in mituIs(llomonarilol' _ roma'Di.~7 .. lpl)t,.e1.~ se re1em lIIv~::1iuuea 1l'l1Q.l1~1iol~i~l~ eare se d~"'Rjit din r~cUllfit~tlmea.e.cl{lr brei fOi..~ prillo'pli!e a!e aotfllitiili~ penl.lJnajll~01; mitologlee care premer,g solomoliar.ilor; "i) 011 wit arhaiCl.li., in cavt'! bala,u]'nl [<lI.~ag,onW!] era. 1tU dtim.gn a' ?p~lorj al apelGr t~r,~81r6., at IWltcl'ilor (l8 'I1lwnt9- (~;nsul~rate ~ri ['lind), 66 ~~ m apc!w- a;~1»osJi!i'ice, IJU!.i ades a'i noril~r'ea]l&. ~~Ii ~le Il, 86 xlchca., den plut~ fji de g" se deiP'b.~a.1i1l aer fil,rl1 !\ripi, (lao a:bu~ii,. ~rnm;l> 11<1 Cta~.i 2) 0 fM' 11'U'L'~ watntaln't) i:n oo;re. !laral&F!Ii~ siilha!fc a. fost81,b. J_uyat .de l!l~aglc .. an, ~.O~tlll.;:HPILUlC Iriul, a ,1 ,ci11iirllji pentru a, Iitu,]p:iDi prhl; mtennlldll!-IIOlIlQrU,l. rum :ales fnl'tunile. Acesta el:a. ca~Il.~ atestnt de Stra,.. bon, n] ~ ~fSlt~i.]o:t sD:,u d,"i$lai·lo.r geto·dMi, considerati pcutrn aaeaslia. dr.~pt O'aUJton 1';11 mwt i 310fazil mnl 'r,ecen~a. in Clllre bala\LI'Uli [dta-goow.] lb. fiostbotezall 1p. sellstlil Mel a. f()$~ !):.\;riintit sf. Ilio, siIlgm' sau ea, illt.erm13' dla~.~ b~'!!lU1 D~e~el1o' L~ un m()~ent da.t, pl\ob&;b'ilin~~,z3> $ doua., ma"IClellll1 S;liU; ~n 1i.er-Itl~O[0ltlil. Iolclorlotl. romltn!'i" ;!I(lZQmO'lH1T11 :all a.bozat de ~.o te~e~ 10[' l},t,.al1! folo~lt bfl.~:J.Urjj Impotri.va. oamenil1or, de aie'! ~(H'.'ia 'j)7,le~ 1Hil ~(L!e.!1ol'i~.~~ mllg,~~ ~lba., D.Ce.ca. a. ant, -8o!o7i10m1r-iloT, eare au S'vitptniit: lUI [I~a,~ ba.Ia.m',Jt. oi die a,{l~mcnea IIi pe :so[owonari, lJientnl a-i ,oonstrmg(! la. a~~n'-l11 e~clw;lv fm"l'oro.bil,c oa.mcmlor. SolomonarH i):i a:nti.solomo'!l3il'ii IliU :per:stf:!w..t'I~'OO .!j;i haltLllrii, indehmg tim.p ~.n Ilpa~iul 03irpa.t~-danubiall Oll tiJ3.ti\ ILpW.'I~llt, ~I .indtr..rnlnLele, protlllld dile-rite, ale biserieti (lN$-tinel, 4:1.

. 5 •• .J!'otopul. t!101Coda ]OCUlrL~ii iJibliuii., COlllrm;1j,uliL de~l!:nd. - P"'porllll ''?:min .m legend'ilia Il1i dio meteorologic miticit a.co.ru;crvat aUeratiUdeea. Ijl ~magLnel), :i;cel putp'iJii doua. po'toplUi, ma.i1!)te de a.l!a-~isul poj;op alI111i. NOli. P~lir!lul potop s~ datg'fe{llic mitolrlgiei mihllliec a Jll'1W!itL~ijor,in care ctlte vo'rba. ~;e hl]l't~ !?I' .i~pg~Tivf!. pll!'imei 8;P#S ~MllMJ.IHIG!lp(l&Uwilo7, ra:0wati~i imp~tr:ivUr ?rdLOI1,dl_vme lUSoo.ll.I'e.t:G lal an;tropogollie pc llAmint, penwll cli. (1.13 lIillJiIca1J: mtre ~1~1. devOJjtl'l.udin rd~~tatepMW'i1ej eimp:ii1& 131 !'1Ilimalele, Pentrna 1{l~St'lXplSP1P" Fa.rtillliii an dez,ll!;n~itploi.l;li ridicat la. supraf!lit:!i. ~p.il:!e su~pum.~tene .. Ac(!oota a .fost 1m f·el de pot'llP, in tlmpul !ji spa.!<iii1l antic a[ c:l'OO~lel,lQ"nlivebili D:eOOSllilr dillOnl;fJ'eI'li U1l0i IlpI~e :Ml.{;:rllpomorti.c~

D6CIl.!odte.Al dll:ilea. 'Pomp ;Sill da,tore.~ta luplJeiF§:Ttaotnor Clll ep$'wlIl(mll a; 'Ur.(~r:lor, C3:I:C'ca !j,i ~p03.u'lli.iera,u slllbatici ljidia:lir1iI.geauppem ~ivi~!'i. din :P"o'M,~. :ne~i b1.iDzi d.in fire,. ~nd 50 ~fia~ E~U_lle IOOvoltatt !ro~Q~f~VZ Fjil'.bOl" truOl'w;.ta~.h dev6Ilea:u. 'flO~~l._AwnQI:pr~~il~~c(ll:Jll d.~ t~rtd, ill ~~lld1.tlilU nU1!ffl'ntl!l '~'lllle'z.]lu\M~a.UpOOl{l1.1. mlire IilI'I'UIl,l\i1ti. in C(l]'U111 =:>1 Jle pilomint intr& vie~itO:IU'e. De ,zg'U~i!t. :aesgp.tprau ~o:rii d0" 1P~oa.ie~ _ rev'ib:-s~~ apelecel'~Eiti l)CI pii.!lIwt.1n eea mM ind!rjIw.po~eQ, S}lltel uUl,a.nD a ~mljoj]n'l' ~mplll t;l"~",:s. p,!datilor S-:Ul. t'\lpt to,r~ela.cemlu:~ ~I 8"la.U spar!'; zlgM~iile lI;pe]QF e!:ll'eljl'rl' ~Jilele ail (lours ne.eontellub Clte"\1a. 1l.,ue, pmr.. all a:co]plmt pli'llllllt-ul en muat !peste ,caJl(!t~le 'I!J:ia,'j.ilol'. 0 partB d:ill.l urilWii earenn s-a.n i:nec~t . tetrllgindu-se 1;11. pe~teriJe inaUe ~i sub steiUl'lle de po cnlim:i a.ll! fost fl1lgera'lli !$i. trlsnit;i de Fitrtn;~i. Atunci. pes'te e1 s·an llri!:vil.li . stinci, in.gropmdu.-i de vii ~ eetlurndn~i in. o.r,PtlJ'tj".WlOO 2M 1j,[ ~t~z;i. CiJIll.d~eii>at, pr@voa~ e«~re· 'ImIre ~i alID1ediri de prunlllt, ACC!lt 1ill dQilea. potop,. d,e fapt celllll1R gJ'Qll'OIl'Iie,a, ~ost men.~i()'Ilat la legendele mi,tic€! r-omane!).ti desp.r0m;I.9I§t.

:lln Inetereologia mitica. rom!¥nea:sef. idees !l:l 'imagiln.ea. :aces1kiI' dO't11l. potopurl pr~ex~tr~ .,~()to¥u1ui lw. No.e" carn, a. ~0s.t Lnet~s '~ro1cl?rn1 millie romfi.JJcse ill pe::e~oada. rle expa:mmwe !Ii m'c§tUllJ!ilIDllllll primal' ~u·a. 5ubstitnit 'I'll legende locnia a.bia. in evul medill 'tmJpuriu.

ele dou!!' vor_siuni. ale. 'P~topulu:i jll 1~D.~~~ mitic.0d~rc' s-pi\'cl0 \1m.~ne ale c!l.pea.l1l11ilw' ~ uJ:JW';lilor ne fa..esa p·relJu:p'\U1em Wlll.\l.b!l;tr~t. IDal vecru european sau indo·elIT-Opca.n 3;1 witu:tlli eare. a,nticipenza leganilili iudco·cre.~f.mi a poto:pllitii lui Noe. Hill est:e deei"'VorbtHl.Q 0 slmpll: adaptare ~ loeulizill':1l [omAne.asro lib 'Iegem:lei potopului lui Noe, Oil ,de I) ()OIl.illl:mil!la,.·etirzie& clOT C1oll.iJ;legellllestia;v,ecbi CMpatice, Ui'.tlla:te do () (nziuue •• lor ~i 0 remOdd~1llrn 'iudeo-Cl"I!$tmi ~ mitmlli local. L?-~~tliI q.O'tcl';a, D.(! dUM (lODstatru-cn> ea p~ globj, dee1 in tontec(l'lltrnentele~i 10. toat-e Pflpo(ll'il1e lamii (illd:ifer,eut de ir(;r:nctura.-morfogmogratieoi!i. a:. wito,riulul lor !Ii de l'qsli.h id'el!2.l}i inlagilllea. pofiopuLui estegeliienl·tlnl:rn.1I. 'ii eli. nn .s-e. FOlate I;lIlil\iiIlc jd'cea, uuul potup genm'ft;l pe plmltDt, ci. lIlumal potopuri loC&lc. ~.i, oova. mai mult cit ideea.!1;i lm9.gtnen.lollrui, Q, poto~nlui au fost bipcrbolb:noo de

fanOO"lia el"eiQ.\·oal'B 9J :ElIuritorilo'.I· de mitnri Itl le.g'. ende mitioo !oe;,le. _

in mitologia vechein(ii:'llla, illainte til!! Ucpari1tia rasc.:ttulu.l., lI1,3.:p~10 primol'!;lia.le al .. e Haosuliw l!AJi'iijllnia '1m ~n;rpe e1l0rID,. 'ik1~ ba!lla:ur 'Il.ri~', ,care i.\ preIl'Xillt..'tt c;l'e.a1\lleJ ·Iii tnchiptHI; e~eii:t.a 'Ii simliol1l1 'ms.u~i al HaQwUi!. Pa.mi.l1tul crl!a.tde zeit cltrn:JluTgi Gate au ~i!ltro(lllsordi.ne in HaQ's a frost de fa;pt a. dona 'SUbstflJlt~ C(lSIC1.0U,. C'Iearoo lli:lmmtuillj il :liaee geios p.e balalU'ul ur.ia~ " aa<re il 11u:'!. !ji. i~ilCOOl"",ii,,&i,·1 a-seuDdfb in rIm_aut .fipel~r Pril'UordiuJ.e. Seufallaaren. p~lit a pifim:nt1l111! de cil.fire balalll1lll U!l'lalj; in 'pele p.IimQl1clltl1e semniEi<i!l }lo~opU:l, Zeu1 VifiDll s:tLqlrinde po bala-ur, 80 iuptll em el~i il ueide, SCO'!ii:ni'I pli:m]ntnllin. sllprafnto. I1]JelO'I". In altil. ~lIgell~ dii. indian' l'ef"rltoitre 1", potop, Indrlt Erste z,eliJllRre omoar!t ell £Illge:rul ]:Ie balaurnl U11:'1!j:, inlpiiUliei:nd npl'le: pliIDOl'dillle sa. inree llwnillh.l1 .

[il.!!'cn Illpti!l ilintre ~e'l.l fl '1111 bal~uu' IIJ}ia'l lie a. mllit pdmintul PlllltL'll a-I incea in a:pele primordiaJ,e ol'Qgii!lim :;.:i in. m.itologia aliiiro·babilonmnu. 'li luptei illntte .zeuj s,o~ui Mnrduk ~i ?(!uJ EInoSll]oi 'Iism.n:t, TilH'llitoMll' in. potop, E tle:ci J.lG.sJbil ca in pmnlate miro:atii jlndo·emo:pe:nc ~!I,sefi diflu.at legende1e hinduse Ill, cJtinr Ilaifiene i:n ill:mo:PI1' legende referltoa:ce In htp~, dint.wdoun. divinititi d.emi.urgice:; zenl !!Oarelui ~i zeul 'intunru-imlllli; u:uI pimlmtoJl.ui !p ZIilW. IlPWOI:' i zeul OQfiP1oamlll ~i zr.ud Haosllbu.

AIj.!\' se fl1.c:e clb 1Hl'rii 91eyri ea~a aml!llintoa.ueu ;plojj}tl ('.rau a>flimilap ~e dad cq l/al'Hlrii ~wial'i !if cA unpotrtva. 10'1' !~ tmcgea GU Ili\g'll't;i e.':I- S\ltau; pn t:eie:t diiiit!'UCtiVi Q. plOilor in:a.in.tc de a. fi decl.a:nij'ate, :pes~e s,,'l;te ~i pestec

ogoal'c. '~L ,¢a. mal t.il~lll in '"ttl m illn! id ell lIQI,:Uor illlll~\J:cn:~' de p,lon>i era ooooi~~ cu bat~l1:n.ii ufi~l-'}l llU~tl.il;Qd d - 1I!}il·z1&0 .t?JlutopUJI'i'. I. b.lll.l1. Uri iilcruooRt~ 'I.! 1'1!I.rb1.fj 1m.tl'1l v.r mUll,i de IIOIQl110n 11'1, mpi;W"i liernoDice. 1n inUL!:riUflti:1 creatO'ue a, popornlni l'Oml!:fi bahtlrii urfla~£ au lJutut Ii sub,gti:t.ulyi (W 'lIia.,i, can prinzintl ,1.ol·tel clir.ttlui I)l zgi.lt,jlndUl-]e at! :revarsat 1'16 pA,tllint alle:i cere~ti jll pLot Wi'en ~al !j;i di tt'u.e;ti'V(l ,,pot;Q_puri' 'U

flIU&iI., ]Dietr :p. Drop. 'te. I1I1!ul dinL't'c lWeiliic ])otopul"i, Cellll1ill ma,re prln dezastnlL prodO; ~ stirpit de uU.feL $i Sp:itil nn .,UQI'.

l!itllll illdllO'Cl:l'ti'~lIIn Ull)olopulllu i1 il1l;ilnim ttl (olelartt] mitic ,ortodox, rot .!I, 0 lled_plli divinA in car Spi~a.llmllni ~i pec:iile animal ,(nll!1i d pililllte.) r:;int !>ah~atc ilubr-;Q llo1'Ca. de Ietnn em a. pluMe 'PeRt ap' 40 de ziA

pini.la o,pMilJia Ull.UI. sema d iGl,ir 10, ll111prafatn m;clIltu.lu:l."'. '

in e D~a<hl.i mituLpQWPIUW lui Noll. eonnavme mitolQgi f m!in cal' a pre ·oniza.t 11 truin ~utro'pogoni I fi. tlll'llIli'l-i IllJlltal, ~i apl}~ra, iJ,l"ltl'OpogiQlti a Qam.emlO1' YiiOOI'uhti, 1l'rici'-i, care yor in heia clelul (l)."p~l'hnl!ntii· :J."i1or dh1lJ.u ale anlro,p()o(n~:i,i 'rel1elall! p,jml 1", per wtaJ'l!a.. Ulllci 8pite ~~7Imtl6 com:CmJliiit1. p{-a-rLllhd !li illGlI, li. incl asUel desehi "1i. tina il]lJOl' potoputl.

6, :Pol'inomiill ,i po:lis miilleltl'l!or.-lc.lelesintzineal ,·iirou,!mlltl sfl'vic ~i. 3,1'I1pestl'u (lll,l'e J:Iel'OO'llificii. 1>t<§I'ile atmosful'iee ale aarului in conti-

nulL nti. '901' Ilk sebimlJa reo •

ttllegiltm-:t eu orib-inea relalol', I,egcndtele rmn&nerlau mal mutt I)Xpllcatii (: ,1 'co ill 'CI'uDnl!, cit;. PORt· "m'bi d I) poli.genedi. mecollcot'dMita. a leleler, nespr ol'j""iIU'_a, loc a-au enunta de ipotVo(l :.1) Icicle sinn suU t. d'e [em i carC 1111 ~o Ii Vl'i!.j.ilil.' . ; 'ill. timpul ",Tietii silliletelc lor 1l'[J-~i gUs "0 lin.i.~l.e ,.,in J1ici 0 "ta.re ni l\i ',ni i.it! Vdilld1l11, ni i pc -pi'tm.iu ·!la._Jar FijI'tatu_! U'U milt 'l'l'en. !IIi ~tiG (te ,ale; 2) hlel . "ai'fl ffieele 1w R1jooLilli-lmp1ra.t,> ~'C. ~·iUiJfiC. In pa axi. i pe illlll.ii ~i lI.n'S(; 1>0 c:rl!l(Itilli, pcnh'lI ea nCll.jtia." ca. 8'U[m~i at wtl\~ui lor, au ~rll(ll:l t la. ()l'e.~tinism·~ • 31 Ielete "au toslJ trel fete ale lu~ .A1(!~:1ndlll1 >In,chetmon I &tl'ina, Zalilla ~i Marina)", c.~n gilsilld (J stioH'!. cn a,ll.~ vie uu bil.u.t·o, ~i I'IU illc .11\11; zb!l,\[ n; UGIl in or? c1illtind ruIlutl Ilnz.dl;'ll\'llIIl ul tatUlui lor" 031' bi1u, Ii :i eJ Inalnta di:IlI1I1~1. Vie j "I Ielele sint w!jlt.e felleu'urnoase LI'ltn!\fol'mu.t' ill ,babe \ll'il;e~3 sau nit'l.lie ba.be urtte b-aIlS:[Ol'mMe if! Iete frumonse, in m'J:ll~, LLl'lO,V ~eLi ~t.fl Ole Fflrtn; sau

IlflU·t 10, eare I. -eu bl I:Itelllal; sa- 'i chirnlJe io:fl1ti!J:U a w-ept pedea,ps;'t pil.lit (iiI' eItilJzt.u ei SIt Ie ulte, De atct ~i firro. lor ~trem. de ca}J:riciousils~.

_ .hullii remt fl~ O,rjrrillea ~i natura lor u Ie ·ti\, sau lie!'e tri, le so adWlII.

I,;Dtdea.tu1;a.l106Iptea., ne bill.it, in PO.illllli, in. luminiliuri d plld:1llr , sl'b 'l;i: a~illllt arbodlor 'Ull iu eimpUle influril;e i)til il1 I;Inil.oclU'i. Poposc$O 10. ['l1spin. W ,i ill JOClll'ilu ill]fes~a.t\e. 0010 ee • e infit1>illooz;l ell, f'ltill. • "nli ittlbl":i.ca~ aumar, ~ducittor lji :'ilII!lll0.\'L fJU Ilplle:llluri l'G'le.mintel)(! fLucllii POR niUuoi.I'ile 1m' iIIunZllall" prill. fal.'meceie nl!ll'Uol' Iliin .j ji alira;g in b euri dosnl Si·i lIUleflllll1:i. Ill. iwcn~u:ri. Orio.!lli sednlloi de IlmltgtL·t!' !1C '~~ia lI.itili iii. [-e le ~i :fem'i1 dill sa.t, nleargi'L ll§.u:ei dnp/l. iunbrn ZlllelOl' ziua, ~1'I'lia,zn ln~e PliJl polenc, .~i UO!1,p·~Ctl. in beZ116]1e lao r'.tspintii, "u.nde d" treumatul. pasiunji" ,S imbolnll,ve.sll fiLtft. leae, O!lmeon_li spun aLUI.l!ci 'Ca"l1li ~m/)QZ1Hh»t c11l: I/Jl6. 1ml?Dtl'h'a, bolii. se reeurge In. f rrneee, deseinooue!}i vdl.jl, ea.r binl'lin:t;ele II.U.-l pu enu ViI'l.d.0cn .•

I leI babuu·jte foloseoo a. elea~j mljloa.ee de eductJ C8; ~ elwe let ftumoaS!l. Uitiod sbl'ea. i:n ca.:F,e slnt rruHiorma1l6, din fete f:rumOI.\ '6 in ba,b ,<lID.n sio' l'efuzate de OiLci'li 1l1l1'itzbunii. poei.llJ.do.-i "a,u,chlaroD!JoIindilil-i.

Dllpl dati 11 a , Dlumele d I te este on llpela: iv ritWl.l un eWIIDl iron de oompb.-;ell.\.Ii, ;IM~ ,!Ilb!t,. ,deoarec.e eolol' care ]e desooJ,wra. smn.rn.ifioo;~a.

428

P·e tlitde ooJ:M I@1elc bil't1."bl'6 131'110. $8 Ulilldl, piimmtul sa otrlv~te, finbiD.ilc din c.al'e beau Ie W·ooteail!!!.., Bitermi~i apl1cl easete pul'l'iln.d ;po aeopBri~ in boldurl tigve de C3>j u 10. in ;mEe iD plid",'o]' zgUiiud ill birno ca;pete de cailill.

Din .lli:plmrimitice 00 relevlli unele Ilspecte st.!uvMhi ,:lJie rnredintelol' mitic • Iel le Billl fost pre.lutl.te d. Hteratlll'tl. populam ~i valol'ilica_ sub aspectele lor 8l"tisl;[eQ de mad! blismuito)'l romJwi.

8. ,Cal ndaru.l m!itt·. - alendarul dteso eOIlStituie lLIUI, dill'l;em le esen1iiale ale oli Ii:rei mHiologii popl1~are. Et treee m l-ev:isUl ciclul anotim-

snrhlUori ~~ CM'iJ:i"'aI uti $1i'lc,U,

pllI'ilor in raport 11 so)sUti:ile ~i echinoxmil:e en Si'i:rbatorile fixe sau mobile< din an, el.l tigu.l."lU· a magico·miUilogiell.. a tim'pultll SlI.CHlI. mit rat. Dettu"- 11linm' ~~ dcluhti a.notJ.mpurUol' Dill se face sl::ric lfilltematiC', e;\ in.1l:Niiteo. l'Qlogi!\ ~timll'iI'icU" <Ciapfoxiruaitv, probabilistic, I'lupu. miteJ"iile mpirie; (nrasimetoorologice,

9. icl.I1:r,ilo oale:odari;slico !/,i fl-'lzcll!!' IImii. - 11 $b:'\:lctura lui magi eomitica tI.mp1ill anUlni e sulilI.Illpitrj;it deli in pI!Tioad'411 de 40 de zUei care in loud aJell.tllj seopt clelllJ'i a earor suceeai.tlll $t periodi.niblte l'elativ l-cgtllatil. ·~cl1llfile de olO de zile c >respuud unui t nomen met rologiC lunAr: sclIilnba.1te3l p zitiiTI. hrnil p 61' ;specleJ pI! C{lTe le 'pY,ezinM.jazl!le It"'"' (lu.ua nouti san crni noll., Jazn, m C81'8 apl1re l,e ecr ta. un torn Ball. 8~~1' Z1'1IQ,pli1~a sau h~11U:t'oo1je,.(;ind tot corpallunU 11l1lliUQs) i i£1I811Ilmet", IWIU eto.

h calculele (Ie inW in slimctUI'I.\ <:alfildm'ului popuJa-r I) in nicluJ. un i lnnj (noi 81'lU plinc) (lropt Wlitatc de miIsm:!i, JIlcntru st.a-bilirea. s:tFba.-

IUD.

(;arilot ri:,;c I}I 8. eelol" ltlobUe, tile NlllrmIorerudj, m;"l'il~ c ... enimen(\e (:OM10·goIl!ice ~i dlm vla.'f,a. GIU"eB'trli, (veil] flgu;r&: anul teOl'et)0 al ooloodal'1i1.1111 Sitteso. J. To,t iIDI f(mo1ito. de oilSluri10 lUlill gO pl'ooizeazil.dturile lJ'la§iCO-mito· 'Mica tie toonnditate ~i GI:Wita.te, de 9:scensi1ID.1a a sU!fletelor IDort;i1Gr )3, ceo;. (p alea. lapteluJ), d aotivitaoolbuD,';lr (!i.ptu.ri~ Il'naJe caxe~i1nluca. din trupuJ lunii (virlOOlacli), de. lyklLlltroPIC, de llliDll~aufa;vom~!l§. sall defuvor.,billtpentmfrn:f,ti luu3;tiei,pentru lIl~tivitatea.plerum.t a. "'o'IDJltOl'ilol", stTIgoilolt Iii d monilor nooliUI'llli, pWltro lle.noman~e" prmtru rv-o ru.'elJ; .orgnnelor cOl-pului nman c:a._rnufia·t;.e in semnela zOdiaca.le, l?eJltm efootll.:J.re!l. uner 1l'T6'llOII<ii. de tlpUl 1»'08~pofol'~l1.(jr ((lto- )l1lI0- ~lllntTopomor· ftc') maBcamde ~ i. camUllalTtr-i, ca., ~i Q llnor fc«ti-&iUfli 1JOC~"1I8 lo,gate de eiclul familici I.IJa'ltere, mmtil.·, moarte} S ell de un.el peli-reQe.ll (lomWlital'C.,

JlituJrile IP Cl'r~moniUe fixe I'aU mobil'0 (Lqiel concepute nu oo.pliM. sell mi. IIlngioo-miJto!Q.gice, demt in [uport oil c,i(l~urile 11lllMe ~i laiclnl"il.e solnre Clue ae intemet1l. cu. l'eg1ill.rttate. in 'Vi:l.t.a, !;:xlrulni ~ care re,glclllchtea1,it su.pllrllt.i¢.iJle} cj'edi:n~ele, l1ntiniile !i~ tl'lu;lipil.e obJirti.l ~~t6lltd. Dar s~t regillmenta.t:e ~.i in raporl; cu 1'6pl'ez.elltw:llll lll!tiC 11!1e . .a.nUl.IH, ano timPllruOI' lanilo!" ~i zill@I.Ol' din Cili endar, ?Fc<>pond D.jia ~tI\e cl41illJile Iuntl ~i n,le soar lut se refltoot;1 iliI.r ,,:uJlU ~i pel1loadel saere ~l ,pl'o[ane GUO alt.mteazib intl'e datcle Ij,i. Iormele degeJ:minM a, p!!lIlJlrclm:., pm"ioooa. ('uwlui Ia anim.ale IIi coplilatioi ]80 oalll6Di. 1I,fjtulltmizarii redupUcf, 130 fieeare PODOl' mitul sol.ftl'izi'iirii j ambele conbl'.lib1lie Ia aleli.tuilrea., mitului activililita- 101' bio-psilt!.o·soeialllmane,

1 O. Lilw;g~ I 'ti,ce~,ij.lirn8v~lul- ,p, i1i.n~_yves,intr-o lu~:ecol'lSacmt!l- astrolog1el. Pop,lila1'6 ID d~ctFlll:,e Ij;l. tnl.t?tIl1e ll,1fll1en~'ll~ml OOIlP~ vlelli. U1:Il!LIlC', discut."L cle3prG h'~'Tglldl-IJ se::onlm·IlIlO;, lar 01. Gntgnebcrt 'il M. CL'l-udeFloi\entin r~u ~I adiaeese tema, litllrgMe-i po:prtla;re Wl1peNpeotiva festivit!!h~ilOi' carlm:val~ti Gl ... til l\(ltros~ef}ti'VllI ist!J!"!!Bi re1l;'1!10r', 6anla'lilJ!lll~ eo a'.hb3i..tom:e a.nccstral1!, tot.a.IA, ll<nteltO!l.m c:r~nIl.~l!mulUl m.Europa. e."h1M sllnbo1i:ZOOlZl'!. usaerlll de, t:ra.1l~~illne" (les:acre de ~"'.tes&.iOll}, m oo;re Gmt couoentnote toa.te lorm('j~0 ~ dTIW.aWZGT'Il ,111 i'i1.Il.pul-ui mitio prm: ; pro .. (j'I.F'Pr;.JQdf,· 71~!I8ClJl'a!le1 te!H'ru Ut16T(1i.6, .:r-ih4ri dlJ soorifWiu an'U.al, • .,.~"tur': esCit' t(Ju;gice, r'Uurt rlenJ.!)ttice, ,aalamblWul'l" 'HWloOf. lnn.nsa.mblul1w: Clll'llll;watt1J1 reprez'in i1I. IUIlJ eomple, ... rima! s,i Cm'NlloDial eace are l c annal (Ear bianual)., urmirl.llll r::\si;urIlaI'CQ, com:plHi- a, ordiinillli j'em.rbieii· dQScilroa.re,a, inpllblie a.senmmellteior ~i resentim,entcloI refulate-j l' ~xa.rea. ~i p'Ul'ga;r~ colec·tivr. si oooa. e rt m~ sem;ni:fiootiv i ilns{l .• ~i l"eIl1a~terea.. viiriwala din haosul ;";t'Eelllt'odm; f}l r9trl\i.1:ea. timpUlui MlCl'1l in caee i:neeput Clteajiia Juroii.

11. Caru,llvolul Ili cllrul,?lotht •. _ T!i'1llenul ~9:roo,-v~1, i'lu,pi 01 .• , Gmgnobert si I. ()]nude Flol"elllt'hl, .OOIDl[H)tta.'i:1()c1il~ et!mologu.: ujJ:l:a,nferitoji,1'Il 'fa.. ill!ffdic~ia 18I'lij'iOMM (I, aI'Jrl.U (6dm~ i0tM, '(J'I"1JIlS ~olZe~dM) iji 1l1:t-a. .I'aiedt.o&fe In. nUDiele'tl·tlllJ!i 1101 ou. 1'eJi, a.!' '£Ildl.ipuw. (I fJlnld o.dti!.l~ (OIlU'Il.s Names).

en 'timpul, aceste ~ ritu:ruo ee mC:1i!ipniau nave a-au ooWlfo'.rrnnt in aar8 iSl.eg()rice in ooxllavl.Ji.u.rill.1} cl:e'J~ine. din Europa CentroJill ~ de Vest. :tn so.d·estul Europei ~-au Vitstra.t sllmniJUJlr/ia. 'l'iww:ld a figm'l'irilo:r

{;tr-:J;voohi, cu :pr~ulm! 1n Rom~nlll>" ugosllw,l!l, Bulgaria ~i • G~ia.: ,

In Rom(i.nl2l s-su d oopent penl:rui. perloacL.'1l bronzulUl ~I a, tierultu lia1'lIl ~oti·I).B ~i OGre wlit:B ,eare a.mint ('; Ole bif:rcil~ !il,!al~ §i cauls mluu6 fo'nosit.e in culml llf is.~rlc nl SO~t l~i 1& a-lIto~to~.

Au fos descopeate dollliL l:ilIJULrI, Ol~ subtipUl'ile oo.resp~toar0! lat >(l.are voUllc:' ) oaTIl dll ltd mVldastm (Jud. Olt), af~ (JUt'!. .A.rad) Il[ 0kiuJa.1i3> (jud. B~v), 2) ~i Cal', iJa metal de branz, Ja sa.tu i'L'tr0 ~li in jllX

1m1

IIll S3tll Undo (u.[am!lr~l, I:. Ort'\IIl.-jp (jud. Hun (ill nIl I}i la llUjoru (jud.. 'J:clooJ!lD.llill); to La.:· m nre Q [r"Ultioasa lJ(~l"tld; riJl1M 1](1 brnnz Il.i fi"i' t .. t p~(lIrome dll; pit~liLli Ia prOI'l'i ~i plil[li'l-; 1& Ol;t!j:~jc, '1iI1 (In, t:'l)tijll d hl"Q'lIZ U

&.:i\ldail'e ~\ie-ZfI,tapc 1111 ~!lrou f,U '" roti, UU~l!U bll.l,\Il ori2.{l.D tale pl'evazute Ja. cnp' te ell; 12 1!r-Qt()'(l1~ a pd<liJ,r~ (1ii1l4ti~e i la, B]lJjOl'U, un cal' vottv .~16brun~ CIa 11111 ~ru;,lU de 4: rott, ell lUI va o,-ouiu.i. IlI$e<liH 1_;I1I cele (!,(Dilil 0 II cat [a c. P ,tcl :siiilor :'-1- 4, l)a~ib',i ~ici O'l'i~m~M sJ}I"C Sp<'l.telc Clu'ldui, pe 1)' '1J'u pi\rp ale "I"1I®.Ih.u -l pilJilar. man, ell ;J:l'll!Ue d .og lungul CQ1'PIllLui ~i !loti1!! in (wan'lai,,:p p capae eu 2 pit i'h:l mari aU'OIlt.'1t·, earepar a ciu"'u,li ' va 1.10. pe un miner '·,1)1"(1ca1.

U\timele d()U3L'(J,.M !lotit'/! de 'kl Ol"l'\~lie ,I oeli1)]lujoru sin eonstderare ca.po(lopl'J' 1e. artei t()T'culi -pniSlodc local I C'd1'OI'fJ. li s-an atri buit de cittre !!POOill,li$~i eind fJe:'III~JiJit~(I.~ii IWll~/4'ut (I}arc!;l 'flltiMt ",1 earul 'ii<otiv (ic Ia l'll<jti ell pu~r~ de ai>ii I. "I.nd flfflmij1'cuJ,ii $OlaTt I CfU"ol "{;Qi,iv d tn, Hlljom)'. l':nili.-o GbllB lllgt'l.mm en 1:9.1'111 "otjv de Ill, Bujeru, 'orncliu Bedu. II, suatiIlUt dL ,imtlO'iuea s.imboti irk, :l: e'rlstal, 'in bmnznl de In Duni\1:01 ~j ]egmti :poat~, d mittd <:elebm al lui pollo Hiperbore-"ulul • U2",

OG'T-al de IllltlUlNu, Ibn ll1i1i nl):lllStn'l'" !l..'U't" 'uccllflil iIllrllhl.i rilYuu. solar dluaintea e.n, (~ae t& C!U'e est f:igmat J,J.rliD arele vothre) 1lI1\T' 'beaF~;t 1l11ma'Nutc-icturiwr s«:()ni!lr~ ill iooJi:mi'i'lc il'r~tif1e a16. straIJ81;Ml Zaile [I, ,hmii

/ii ZeliMti 80 tH'clui. .

- arna,mhUllfi, romfi;ni prezinl.J!., doua ns.pecte : nn1ll1solsl#iat ilI(! An1:l[ You ~i ullal nprom1llati'o eafl,{,w:&i«l d Iltsa:Lll!, eeulnl, Carll. YUIII lsolsttlia,l in BllCO"ina, 'e,,'eduC'e la 11.11 Cl'llinrl cu 1~1I ,~ce1laril/ calellda:rilltie : 112 perseane eare fignrC!:9'z.~ eele 12 Iunl ale a rlnlui, ittceptud c111Wll.l\ .ia;tIUari 'reprer.elltatA Inintr-1lD CQpila-¥ ( nul ::x m)1 'Ii iUfl.l1illind en luna, d'!lIl1'bri.c l'eprcz,entat3. printr-un t~lCJlill-" (Amll Vec.ni). l?e1'Solla,jrue 8~aIl il:ltr-u.~

!IX mnr 1mpod:obj_t n'1111l0S lIi lira de 4, pere hi d bDi. tn urme, car1!Jlui ,I) irfflii canm'll·llle8eaalcit'tliti'i din Mpil, cm"io,')i ~i gt:Ili\·caSOO, illSO~esc e:u'w, calCe R plimh-l in ,sat ill noaptea de Altul .l) OU, laiul earnavales • C opr,allt la Mer· . ell - o'lpitali reo .Anull _ PAb.! :il1lpL'OviJ:ea~li in \'e.t'SU1'! All. in Jll'Ozi (dupl\ 'iLIl.delI1i:narea cclui ee-l r,oj:ll'ez:int4t) un fel de dIU' de 'e'lIllli.

!'IU,pl'{l acti i1i.1;i.i vietH entnunltare a samInl: snell' cle ~r wile -et im IIl.lInt'S iID[lUlui" in via~'lr cltlltlUllHi a ~!lrli 'Ii ,chlar til Viat!ll illterrtll'tliOIllali'i. Fl aI'_ l~ comp'le~euziT, !.lJlnliti " la madnl ironi sau, aliir'ie, lip urile. lar ul NOlllJ]!:'hal eolindul, plumiNod pentm viltor nn an sl 11I1t1:i bun. Colin-

di;ltori.i s11llL <lin Htii n bdutmi'i .' bucate alese, •

. In aflLl."a a,ltlialll~ de ripul cclui promo'll'!tt de .(Jaml CelP7 iloliMpl'ez-telJ1' lim:!. de .Anl.il NOll, n;w.i au loe iDea c.itll'l'a Il,k~iw;" C!lIr"1,llI1:ral.e,1j'i :'aiaild C~pr: i,.

,432

a'!aird Cdi'll{I'.l(lr alaiul. ,JU'til(lfiti aZai1u Pl.uf}I~ol'ul!tj. Primal tJ'ei ruaiul:'i a'll a,Yl1'LQ IMll,pl()I.U'1!! illlpT "lo:l1I.1.ut-IL in 'Moldova ,tIe nord ~I l'hmo'vttla:, ull;inml aIM, al Plngu:::PI"ul.w., est· to 'l.tit de impr{'.'ionmi in 11 Qldo'V;l ~i

,

CD

t

Mill\a.1 pamlfil~M

aatluii P9:t1fi1l ..

Flg,3 SchlmDi'U,' '" Iljmp,~nr.<I!I JUII

Fla.:;· Tii1'ljp1JfU.

.nlliub

~Illllt@lli(l" '.fullte AC te plttro ablimi GltJ'O :Eae parte inOOgnUlhl. din OO'l'ft(l~ "(Jl~11 de iCll'lld ,8 l',e1 I"d,]a. aat·ivil(llea. (lgrQpaarora/d l:i in, IIr 1m-ell a,,"mol lor dome:JI'i(j~ in glID.em] ,

12., ;\lllJiul Cal)!: i. - 'e1 mai voolli ~ ma.i. 8p taeulos diu carna>V'!llul 11(' i,u'ni'l este II!aiul O(tprei, Anninteljtc: i[l'~11l(:U""'flI alaiinl diioll¢ac al. f!i;ptllrilOJ' antmpo IPrim. 'hi tract la grecij anlii . \Ii ).'1. romani. til jinnlll Capre!care d,I)Dlm1"1 :11aokL'll .~ gI'u)leaz~ mal IllmUe pW'50llaje daimonif.e, de. liP'l11 ;iiitirilm', f umIat' ~j pam,ltu' Iepl'etelliiatl prin 1no,i iii b,cw.e gJtid''fi ~i p&-aiilid', 1fN:01Hlici :;ti l)';~(l.1)i 'te.:· are COUlUCf aM fl~aJ'e in parte 1& (I fli~u!'aroo rililllui magleo-mltle at p1'Oliifi.C'iblfil 7.(Jologic.> -1i fClf'tiUUi;l'ii IielU:riee.

In fl_b.illl a]?re'i arhat e IUl intel"llenit in vul Wl'ldhl re811'ucl~tari W cOmp0111J11/{i. $,i.sttli::'lirl1'1rOliOpojQTiull, 111doo~bi ill Moldovn ~i Blu'.6\rina s-an n.lci'ltm.ili ciollOru: de lllai Olllltu caprii.' InoJalt..1. (9-11.-13 caP!' ), Car jllcall Sl'ipilJ'a in ii4ti ~lnl jllCltll In !lD.Samblu, fai pe taclI_]oo;, tl'Stc in!>i oon'l'ohtl de caple care das:fil~O!ll'i\ I> rU!~i'lhJII/} 1I1wricaki-i:Cl1' -(fI'Gficii doosebibl, {att!qle

433

(botu.dl ~ C&prelor Dill mal cb\nllLnMCl IllgnO~Ih, in IIUliSOl'l, saca-llat, pent1'1l 9. obseWI. pe aseUltltU!l'i, ei amt acor€late pe note ~i, timlmui. Wf&it !lOOmpa..nil!:to de tobe ~ fimere, ma-ite1:!1il?-tjIliitill, lor dllbht Iii ,ae ia"opotua jiiQiO~ woo; sea:mlloA 'Il!Jl!l!Orli eu 0 HlmIoUl(l d xilofoaue, I'ilteort IN 1l!Il b.'op ,tit sa.tD step, obseda.!l_t, ~ care dill cllld ill oit) .3 a.da:ug.\ 'mu(litulll~'iti1OI: iii SC.U.turllottil hel·b1!ll.w de JJiUlgliei :~j rnit-gele, ,ae pI'Oc1UCl illtre S'[lccta,tol:i I) adevA.rati. 61J/ari8 pllihoji..-i'o!"gicii pl'obalrlj] , ill tJ:eneJe diDnrs1ace, d,llpli. consumul de nlooo~ rh!.nsUlrile exalt, te", KttigiUele IIi xub l'lUlr-n pru:ticipa.n~QT.

- 13. AlaiuJ Plll~mlw. - ,Imtilla Pluno:~oru1uiprezinta uu /a1Ji i.tlorW mitiZ{lt:. opem impamtului Tl'lllja.1l (BlLdj~a" 'l'ra:ial1), care extin.de llt. mIl>-umum ag-rlnultul'l!. in Dacia euceJit!!i, ce tJIebuja, I!iL (levin§. grlnnr at lmpenului roman, S-a. spus ci ,lll~ll,~Ornl reptll:zintt't .siTl~a unul ~Ta~,\'t de agronomie, t:o!clol:izatl. ObnSlderl\m c!i, W..lI.! (legrn.Wt el est.e 0 lcgnm:l;,\ mlticl. transpusi'J, in versU']'$, 081"1! x~tJl!. mcritcl,e agricU]Lm'ii ,intemliiv " mmane a. !!riullli, in 10(\w mehlllIli ce dumlna in cnltura. eel'eali~ la, daci La. tn ce]putlll "et.m nOllstre. PlugtJJMIl rclel'a deoi t~n. rit de re8tru0urGl'1l iii i&ml(Ui'lu(1'1J II> cultmi.i grl,ulu) itt daee-roment,

~ de la. e1lltura mwui. II!. cliltmll griQlui mareheas .. \ deai nn dubio progres economic: tl'eOerea dB la, ,e(lOllomia natm'alrt, Ia nceea de schlmb ~i kan.sfonnar.ea. gJ'iulni ink-un aJi!Dent ,d,s OMl'l Is. dsce-remant, en Doi iml;llieatil cwtaIr:ue ,de fac.ttui: mngtQO-nutice.

Un. itt a!'!flU" strl'l'veohi este tmnafigUntt 'el in (/ldi~ll Gucimr,

i La. Msatnl se U!lw s forma. on alaoi de tAp,tori mirifice lltlmite C llei ri, CUI]Qaiee, al:a.l asemlll.1itor cellIi al Ku1ckmilor din, BnlF.i1lol)i GMlmtilor tli.D IugosJ.a,via, cit~itr1ill.~ avtrJd til!' fa,nd mitolo~~ str'l.vel:ihitrilc. Oo'tJ~ semnlri despre alaiu1 ttClloT pe tenoon:u :R~~ll;ni01. sa c. i~ Rtige8!ele Val'.a:aq:ene; pentl'1lseoo]w at ,XlII-lea. i!;t V",ef1'l~ d~1 _ (Ie lIIitropol:itnJ DosofteJ 'PWltrn seeelul al XVTII-]ea,. i:n.s!"~pnBta,(d:in 1157) pe~tru !leoo]~l alXVTIf-lea"p in seaolul al XX-lea.in:;J. G, Fhl,zer D.MM'lDOY,lilil1att .A.r!utudov,. noOsit'fl ,j.~nghe1ovlt, Unli eet:ce"t!'1iOri. au plooa.t. pen .. rtl Ol'lgWe£l. 101' cli.Dl, prospo[ol'icli,' e at ~,erlvlL,.dill a~tes,teriil@ ~o~illCe; !ll~ii Jl.8J?trUl orlginea Illavl. ea del'l.vind !lin alalUl lw Ou.palo; lil altii }Je:nu'U ongmea trncl ,00 duivtnd din ril;llri. agfl)pa£'t-oml.~ traee e,

'8cenariul mi i()O-ritual nl G!Wl101' Ii extintle asupl'a. sa,tulni iutr~. aethuae3i f se dl'.'ifli~am in ~ pllii1;i ; prima p~te 'In d'im~1te«/Q. de Lka:tul BCCWW, cind alnitm! de (JnCO;1IOO (iIA<:ru 'trJL.vesti~1 to femel)'1 en zmgiWh hi. plaiQM'e, la. brill! ~i ,c:ruc~ pe piept, ootreieri'i. Weie, silnulind Mmi", Icr;a:diJio?UlUi G'U cllUtLW11l (un bim in viriul OOrlli.1l. se a;fill. a.ti:rnatri 0 opmcli. rupt:l.) ; p9.l'te& a, doua, in dUlllll;'mfl8~ llCele£~ dl6, C:~d mcepe ? :piese:t3;,tn cars,~er: sonajul princips[ este DUDl<la 'Gucilor"', in Jiurnl OOrela. sa string: nur.1 ~I mirei;e, plugari ~i ]I1ugii!ci~e, ciobllw Eji c-iobitmt;e, vi.Wl.tori, jaJILda.rmi, preo'\li. vraci!j.i unoon clliru: I~ti ill@ c.!i,wlJel' spre III lDooc;mi 0 rna: ooraM zgomQtoaSlt to mijlocul saOOm • unde se trag tl'ei bl'Mlde simbQJiee in cere, llcUnd C'1l Tin llB nnul din ei (de ob~cei pe mire) i ~i pa.rtea a.trcla, m 86Ma m:rel6l'i!# nle <lind inllinte de a. 86 filsera. Jlli soot m!ljtUe en un anumit; ceremonU:ll, rupmdu-le de pe ca.;p, trintindU-I. de ~~ i ci.!cl~d~-I~ in ;pici.oa1le, stl'iglnd: "SiS. pim elil tine} ro't Ca-l ['~u ill mtM J Iii :11;1 fiu ]J.Umnil.t/ cum am fost Lnturna.t ( , ,. ,} !", duplL care Ul',wea.za :bora satuhrl ~ un fe'l de Tetra.gere ell rof'\;e. U,

14. B!lpr~eptfhtl!ll mllie1il It maim, - N1.llDel'e an,nIDi ~ r~e:zemtare<!. lui alegorica e intUn.ese In.tr-nn bll8W .mitj,o in CllI"e este Yorba:. de,

4a5

apl'o!l;?ie a ' ea. ~i-:i cero sl·1 silrut ,en Ii1llpmule ,ollUl a .fatl mnrc/ sll dea glua Ia. OClil'l' J( ... ) ei sLut float· ($fint ) mafe,i ClmJHll!i. mlrease moare l". VoinicclUl jj nspl1nue ,~~ide ( ..• } gurlkl c1 Di i el nn-! voiniceJ,/ oi uu m!ndrl!l BMl'}larfl J morfioJi] tot eu e.1./ Alii it1.i.~int Brlll'lll1J'1l1, mia,J Ool1Uor .nurosu-l stTIc., Mime $inL B?'lIt11(!r'IIl· mare.t·' 1.0011 ell mine ol."i{,l(l fuI!U't·.1 seam peste ele ptc I in prlns mare mit :ddJc,f 'fet lit 11 , teste . triC./ Nllllloi Illinge ~i ol'ta,faCl)IJl1 poti sa-mi 11J1ii ~\n'a .. VOirucelnl coho nt d Jl mere 0 Si\rnta l!i in floarea CU 1.'1, l:lsind ~ingul'ii m'lldirl!1t §i J1()ieni~l1. Jlrum relul I'lUlTg' cufloiu'en, .1f:L mama retei, ,;Ia ml1ioil-sa Tornl'li:cll.'·' peJ'l';unificm'el1. toamu('.l (unsfilltn omlliCil,), care li imb['ilti~ea.lll' iii U ollJumil. Pace 0 Hmindtil nuuti", urn n-a .mal fast intre nori; . nnnta und . mt-o ~i('('fl f 11ol";'Illlnde m.i-Q-o'"Il·t atl T,ot; ill gnldini, c:rtUa.'lcl ' '(dle zinii de nota). .

. in n dotJIa. legend.\ B~u1IHi,'ri!r'l!.l T.1),.e.~te "intI'-o verde guldinil i I (".J oQ dalbit oopili\>lJ pe f1~,tl."m.ul. do calQ.mfir,/I:Qo llln.br:.'I. de, il'amlal'lJ'''. VOil'licul 'Bl'Ilm:linili (I inU'e.'lIPit: "ce eJ;\ti J~Ui sat!: '11'"1'([$.1 I 01'i Zilla. din oer picabi. r ' Eo-i :rlI,.,pUl'itlle cA nu e decit (I simpJi'i floare, ,,0 iloare. g.arojil'ii/l'l'lSi1l"it!i--1l gl"ltdln1tli " Voiuicul jj spun : ,Eu sint; dl'llgi. Brumdrl1hll,l CM'(l SeaI"fl. pe l"i1001\l'e! lUll'le cad s de orice Hoare; Imil cuJedupii sc!lpr.,l;are,/mi\sc:ol soare ni.nd ,,'tsar' i '~'I, in fine LIl 1illLiw!\ legollm'l, eonsaera u'l, p01"MInific!irii hmli noiruuhrie, UrUII1!larul Z"l't~tl'l de ru;erlleni 0 float ; ,,1mb umbr-J., de :001>marln,1 p -un ecaan de cn.Iomf4rJ ~ead 0 thH'iNi ilQnmiliil en fluri uaUJ€,IIN~ fost/iil Pina soerele ri'i,MrCi iat4llJl I)olifd cii<lre,j alb ell fmOllZ (10 nin80l're,1 - D-ru i th.ard d.a)Mj,I~(jJ Ott f(ol'i galbene-n CQ$it11" iiNlifata oii JlevaslJil.! 011 • ~1~~ rlvlIl tie'! pi:l.!(ltii. t. - ( .... J vi, afl1lt' (1(}(,l'J'.e«. $iiiir!'tii / ~er1 f1' po r«t(~ Ro:utlul,1 ca &1, Jude fIonl'l ee-aU f.\,cm.t mlroaael ~I ]INl.llll'li~punli S,'lrnll1inele,/ e-a. dl1.t !) ploai' ell "ill I 'i hH1 eUllcat la pamill i/ a h, tilt un ,·int. tuba I *i iIll~:r(l$ul Je-a Iuat !I DaTu cine sA fii oare,/ "oinicelU] cillar " -:- ~!'Inll~!tu" m_(JJ'e :1 de ead. ~il]a-n:, pl'in~l. marel ia.n mil'O-sn.1 de lao floan, I 11<1 mntl Ian Mlroaselc 11:.e,~/Qeflr ~t jl.rml ",

.W. R prl"l.(lUlIUilil rnilie,8. u zilelor . i'illliigdnii. - N1UItl:1il"ul ?ilelor e I'e !ia.hili!, i.ncti. diu I.'cblm I insl\ a.lego1·ia, contiin.utuil Ifi fa bulalia 1mI' miltleli "iu~ lonale. Pi r- zi. ,lin s<1.1)tiimli mit 6 IPCrIlOllifi.CIl.tiL pri.nU'-o sl'illJ'j) bti,tt:illit : sfh.~tn Llmi, fIji'flla 111 '''~~~' lifi11llt 1J1ie.ruuri, SjllltUJ J(;.i, '8fi~~M l"itliJ'M Sjf1lt{1 i'iitllaUi ~I 'If[i'lllf! Dumi1,ica. Lcgendele rnitiC0 rue fiecllr i :.lile au Sllp]"a,vi· ~uit a1tem;te I!':a.i ales in hasIn • ~i in 8i1uwatul (1iIIw.c~.i!lIil\J) Cl"e~till.

. Elena Nicu.l.ita- Voro'uc sustrme clS. unel zill:l inti r:if,Tlll';}te de ~fiu.te,

a,1tele ele sfilltJ., Slut reminine : ~Uer fHOO· Vju~·ca· Simbiita ;~i n.u'fttinica III roascruin~ LlI1m ~j Marti. ' In aflll1l>. p(,~fJniliill''i:rii mi ioo i.\ 7llelol' St'Lp~,minjj, poporul romilu ac,o~~la unOF z,l~e din lUI ctu~,(ltere i; t san nefu'tc, In cal I1daml u.p T-

hl,lilIor bAb~l$tI S6 l1!lcll.r,io'll~l zi1e.n- fllSte ~i neia.ste·, ell. SUpet'S'ti:tiile ,$i cre~l)tille referiooiU'C la ele ~i CIilUul .. penial ce treblilic sa Ii se fI·cord . DUllil., Cllv;nt;u] Ilau desilnent-a adi.ugat:i.la nmnel Ull i l.U se ]poate di !;in.go CtIl'll.Cteflu frust saUl nefast llL z.ilei, .Lllu·)"1 (£ '1U!(lfl':/'£ e n "EMU!, Jai(l, 'VeF(W (\ as Illeni c:~loa~ ~ do- notA i:nac t OOz, natma illci. De !1!l:emllllli llurorue JJ[ a.rtoieo: ~l ".1n,1II~r.1(? .deEt0!.i'I c.amcteru] lor nel'nst P~Dt!1l c:"i <lint dcdiC.:l.L~ IDlor SeJlUdfl'lDitat·1 l\I,ufite.l.Loare.. De 1!lSf'll1cni Ile~Mte si:n tj.i .zUeio care !II) 1m p nrll; gadini !(aOClmal sfilbutic): 11lpinii zii ell S ~iD 13 ntm ~:prmu'e:!; d.a_luPI, d ~o3tonlt lupilor' Ull 'omizeu' ltrainii zilele ee se t>ln p nlru 11pli.= 1'iLl'1Ja d.e U1"1/1 (in telr1Jlf'll }JOpullll" zil Ie lui lIIo~ lIL'U";tilll, i aiu:II1i1l'ca z;l}ele ce se tin pelllirll ll.p1:l,rnl·M dll 1li1lmiil, M. 10 Oltcm.ia, exi~m un cn:lelUiJu: al cilIDlcr. 000.'" care (l fill t:.julonnte IJ z:i1e Il'i silpUthIini., dup~ mersull ellidemii.lor

-('6 an. m. vu tee in. iUe!e oLtene:i1,ti' l''II.II(,11i1 Ie zilwc e s in IP ntro 3 D.J.l fi mUO uU poei:li .te B!t$IIUi, Irlt!, Dhl.Se'~ V111IQ(~1J1l etc .. , &em~ilivi:ni1lll.\ii cal' 1)0 f1cind. rlb'!te ind 1]. fast!! i 8l11~e1lCli1;?jiel p.rop1'ii fllll'fiiiu:opeei medical Iii t'fo(.iut', ,0000'I',e;culmlinenq;lI, ~u noaptea de Sinziene; (lind zilelel'arm.aco'pOOi -,;,i I;!IJOo~i"muitti iltl·m!.lcopeic dezlelll,gill plantele de tabuiSmullOF :pel'ifW),llI.ent.· zilel iI. l>a~ti 'fj.i de l~a~t 'I' blajiDilor, cu citm.n.1lli ~i eilraeteI'uL lor 4 r lIli bogat jlJ ii0Jnnifica\ il 't! ~ill. de J' sur ctin lui Ii u 'iIlComitcut em iuvierea na urli, ~i.:&.11 1 Bahl'!or Iji ale lIo~.ilQr eare sillt (}ma rakit~; ind n~faste dupu. cum 1 iluoot ste omul ea l'llspulld ]1\ dof'lnl;elelui (le a, prenldea fiN,a., camererul sau mtemp&iile bune sau rel· din anul in curs ..

• "I. llellrllzuRt.ar('1I, ~niliea II ceJl_urilor dln zl ~i ueapte, - BOllllilnW lmprut e ·1e1 .. dtC' 1l1li1.aVi de MllllP mit,io in tim,p' dittr!l, d zi;~i UOfleU1'II, de lI(lI.IIP.!i.l; ziul1i'Dl aill.oi It,'ln'~n: dilrunellta) 111'inz, rniezuli zilei" c,b.iudic, seal'll; i IIl!Jllptea, tot ill Ciflci'p[r(;j : «'111111"9. ~~mO'l)tare, ,.IlI·l1!2'ltl "wptii cind bn.be Wa<la-ll lIel' cllflliilO7"L ~i z;orii Ctlll:i. Ei car pl1rtu din zi .;.' noopt ern impil1<i1Il1t in eeusur! care nu erau oohivnlente ~wi1or bieetiv I'Onometrice, ej eea:>llI'uor illibiecli:t1 oromnhctelJ'l'okJgic I dupi!; sezon ~I Vl·e£ll:uu-el. De altf~ lao rom:'i:ni. nJ!.su:ralreil, timiPului mitlc em ill sll"il'lsll. l~1itW"1t en m.l\IIIJl'aroo, :;;paj;i1l1ui mni(l, ExisHI.. in legil.tllnt en Ilceastl1l (lIthIa s,i Ilrnbi~ mll, tmll'e, 0 :zicalit eu t.ilc;' ,de aie! pi.ru'L a olo e :ni.miu, toa.l11., 0 1;:\,irlltlull. de bi1>"fii I) inmL d ifbp?i. pirul cmplli", 8.3.uljtJim.pllle mRs:oan't U pllJ!.D '. i ipll~ eu inchiplli]"(>:;1,". Zlllll. &13 mllstli'3 dllP~ 41HrriJ,ia !!O(I1'1)7Tti In. ,ol'i~Ofht, ,Ii 1(l'Cal'Ua lui peer (de 0 !l:u,lil'il, donli, trei), Ulupa jllr!llltatlll1 (1 rl:l'um.. soQ:rc1ur intre I'lri.:>lOl:lit r:i (;I'ueea ,ee.l·ruui adiei pri1tzlll (e:lll' «iilea ,cam i.nLre Qrele 10 Ifl 10.30). Lillo 111"lII? fie oprea ~!l.t-e!llluJI ain Iuern ~i 1mhuca ccva IClift mcrtrnllde adlil e de )I·vastA. Alloi lUCl"tll p1Dll ill mil!Zul riltli eind oll1'eJie ajUil1g~ sus Tn cn~ eo IIll'rult,i. hi miezul zHci I(eal' cAdp,l\, earn intra o'relie 12· ~i 12,30) se minoa ~Vi\ IllliJ Dine. Urma tlmwni ~ucrull pinl In chi.r:'idli (e1nd s'e bl.tea toaen. cam l' 'Ia ()l'cie 4, dup-a nillsil). ' unci, dU(lll. omul a,,'e3. ce m. i imbllca oo.va. {ji Itontimm luan)], plni'i jn ,amlll:g cind li\fI~ 1'o,t1!i1 lmltii, porn llcssiL ~i mtl4 "uta .. IntI" cWnili *i 1:1Inllll; nrclee mbUl'llU pe eel! rot ell Illita. ClI.lllmlind dlst.ln~a inVru"lO, de la Jl]mi\t;n,tel~ dnmnlilni wa:rclui (di!nt.ro (lI·u.coo (ll'lrului 1'li orizont). 111}['(I orizon[;.

, privin Illlop~'ji ol'ientru-ea, p cea uri s facea dup5. criterli emp1-

'I', C[tmOm. - 'ool'Ologi, e, ill h!8ffar;e, noapi'e fi'l'me~uratci, '1wa:ple au Bttle,

1w~ple Cit lunii ~j 7Oaapto ell 8'lclo §'Ii h~1~d. lJa, fllljCTarlJ silteanuJ sa. iindl'lllma. d.npl1 Ulnbl' !;Ii li,cm"ici i III noapM dupiil zf1omotui !\Ilin:millior do:mcsti.co sau sAnn~ !:icc zooruJl lil.iecilor, fiUlul"llor d uoapte,dupil. dr'JpituJ: SRUingtlritul Imol' pI1S.3:Pi zbW:itoare $i tilllpl illta.t.nl co(!Oli'ilor. Ua:r se orienta Iji dup' une] SQDlJ) reale sall Ii'tiT mll!!ioo-mltice c1. la mi,ellu] nl)I!~il: oi11futlZl indo pi1rtat III lJoaogilor, ell '1m oflllal ili11' ce" uaterM f:l)(Jctn diJ .rti 'liltlZ01lQpI'lcli til fj t(mcil Iri'l'~ aIr, adil1l'ea t:1~~61&r 'in hare uel'iene.,. eo:EilMoelll Zbu:n1.ool'wui dupi\. dfra de lll.mi1ta a. 771et'S'ld,li h~i etc. Empi.ric (u.-onom 'I;OOl1Ologtc, miezul nopFii 'e nlAsura in trei c mn(ri 2i _ ale cin·tiiLoriJor c ... re!:or ,UJlIdeau eclot {;rei c!11.tdri illl C(lCl}jIi: de eJltmiml iu' pl11.ul oolllSw'ilot' ne:fa te, re!Oj dem()l.

nice ([i[l nIlfL.IDJtC, toiul ilcl:ivitittii lor ~i. incet;aJ'~ olicitlre.i ilctivit!1,j de:Jml>lnioo. ACl:Ste Ia-ei cillt-lri " ' uuooI'i -rau in . rlu:i do eueurlgmi) erau : '0 I de I 12 ])oaptea eJ (lil1.tte 1 ,30 ~i 2 din noal~te ~ eel de In. 3-3,30 ilin noapt AI)(! 'l !ja-me UCl: ceo. l~)"i di1~ 71(}tl.pfB' erattCKnl8'l'deral "efa8./~ pCIlI,ru ~ in inteJ·\'ll.lul 10!.' se creti,~a, !l.t cil"CuHIIlIl "oie demollii, l!elXl!idlvini-

111ile tete' ([ezrnele, IOle1e, &tfigoli, IDO'I'Oii, prioolieii, lJ"'i,noiJl)il, :ztlllf'ltOrtl, M-WIDL Pitdurii Fetcle plldut"ii eta.),. 00 J:i niUucile Vdl,jit:oarelor, oa.meli.ti 1'1\1

lilt <b[llmale1.e iJ?fi3l:Iil9I1~. Ccl s~rimt in iirllm ,de ele trebilja,nrpedQ.lli .1igiriie pc, pi-mint in Jllrullul. W1 (jere §.l sA slCl.~ tll!c:J.iutit In mjJlocu] 001' ulul rugil:ldU-1I6 la n .. tat s.iI,,..l apw:e de ClH!tL ee v de sau audl' m juru-i.

~. m .,fond lUI rlt ?e a~e ll1Il.-giOO-lni: ~ it, conform Cit"waprnctJoo.n.t1!.l.ll tJ;,ebU1& 5' IIemte m Bern ptnlt 111. & Lt'e,ia ciIlLa:t·« a. eoc:o~j]or iutlinte de aparil;ia ZOri1()f,_ clnd tollit~ filpt.llriJu IlcmOll!CC d"ispiirea~,. UQmii,oul numea, aooste eeasurr nefas~a din nonph:: ciiu,sUn. tele, CflaBl£FI, de '1IC'/I'orOO.

Mal'l de !lceste ~e:as~ 'I'd coo 'l!Jlutc numai 00, rlistimptlr1 8m!pineo. c'~~meteorQlogt~6 mru. e.xlS~ i) I'nlef,'QIl~ de. cl'~8wi nIt, pel'soruficate mltIC.~ !IIlw,e, .. AcllslB COO'SllT'1 ["E';I aveau l~flIItl~'1 ~~nstrlloas (Cil i\p'lll ~~t b~nlta 0 hll elt. pumnu], glli,!i)oa.se ~~hloap~ oocl1:)ate, vinet~ g'.llbeuBr sa'll ne","l'e, in Ioe de degp.te ell I.!'ilea.re in Ioe de din:ti e1l1 clllt.ite etc. eto,). w;1ti~1LT,ile lor ;rnu.usilllii~l,e.1 ip~'~l?r de ~~i R~Qm:!l.s-{l.lIgr,ele, vificl~abilo san .mortalG ~l tipllllJrw {la tnJirn-~lrlijj. geliIlllnle Qw:ucnilor ~i m,rnimalelol'. Despl'e tleeMtl\ cl1tegoriu de pe.m:mificllrl mitice pomeues<dDl'loosabil deselnteeele, !Ia.t~ ~Dtlfl. e:!,;tll!II,iG- de d clntec.e iLltitwate De OeaouZ TaU,: ;"e$i,

eus n'ltI,/ le:'l'I, ~I rau,l Ceas l'illl ill spenat,} Ceas rl!.u cl!ldu]~ 1H!Curat,1

rill CU,8ll!nca alba,l C~S FAll! ell samea ?1-eayrlJ,/ Ceas liLll ClJI marui,/ eas tilu. CU 8tr;O?t" Ceru. litll cu. :::&UnijQ!, ( ••• I" di:n ooa.te ~taieJ cclllli boln~, .~J &'t lie dum cum IllI v - ni din r-fpi ri~~pite, cllil1!lari rii-scoXile In 'r:e ~fL 'Pieri, ca. fumul ~i oon~n. 17. san sa te duei, wurrci 'in mun~li oarULnf,i, uDde cilncle IHlI bt3.'ilo, vlea 1I11l m.uge, Ia clU'lUe tale ete, "5, 1n ali; dell-c-iutel't se s!pU:o~ ci. .,,30 pl.ecat [ClIta.rOJ po ~. , {le Ciir:ru'e,1 a aj1lll.S. sub Q I'tpci de pf1119 ~ l-a .~Ilt.iIrnt Utl 1Il.«rerau,1 h.pitura au Ceaa ra1t ( .. ,)'" 89. In acest.e descwtece ~eo~u~ I'd'll est~ ~~b ell; 1I 11-liZudi. demvni'c6; sau ca. j(l,pl'it'l'iA fflon.s;l-ruOQlla aau descompt1:Sil. fiziolo,gl'c d,e rt1.t!l care 0 made.

in ~]lol.i~'ie ell ()ea&uL "l"a1' USh3- .aeasl! l lllt71 , 00l'e Lle tap t el!'te ,mai ales u~ ~1I1l11 d",n;n: Censul bun se iv,e~te in orice ]';\stilll]) !lin &1. Este repre.zetltat pl'lllt:n'-o Iem re frumolml 'CIU'C mJ.t:S'DcJ;. Ii) blllJa des~:$um:re a uner evellimente ce cQn'Verg Is, i1l1Ili:ptuirea de.g,l:iinliluii celul in ca.1l2ll1'_

_ Cea<;,ull'l'1u (ji Ceasul bun 1I.1l. fast denumit ill popor!fi CI!O,sul11Cm)I'OC08

~l OS(1&1I:1 ?~o,.ocos sam simpln NlJrwr(JC ~i oroc. :Ro.mfLnuJ spnue 11.11 ~ea:

Ie om fiiJii. uoroc" "ce llCUOl'OC' M'llt llil'.mWl.a,' .,I-a. h:'tl.ll norueul' .. pl'O t .~:fi1 IlOroC sit ai' SitU, filirm~, mrunii, ell nome ~i Dl-azvirle-n [I) ,~ Pa.r~lJ cu! subs~nt ":title lit~in )Pl'CcizMZ. i\ c;'1, nol'oen! e 01"1.1' .~l, tlll-tl'-IUpOtrlvl nol"Ocww' , Pnntre w-lr.,tle rominului domina: , ba 1i-te-al' nor uI S:1i, ttl batiV' sau "noroe bun la cea IU 1D.

~ul r5u ~i Oeasul bun en eehlraJenlete lor :r"enOfOCl Sii Nor,a stilt d,(! ~apt XI!Cltia11# ai preik1!/li7~iirii Ror.lii, .llU "ipostaze ale 'DestilluJui'. acolitl ell tJtlu de 'Pe"sonif~·(Ji1.rj, ,ale wnar wJpecte 1io00000li de t't4pa .!lflll Ji'll1114 ale 1~I"Sel{)1'1 nUtir'an.'Ifijt1ll'i1.l;l ale D,esL[nu]llIi lm;.~" Aooasti1ldee II 1I11<1'Gmtt de credin a.ll~pulllritin ineapacito.l!re.'lI Des~inului de a, face fn~i\ tl'l."mol· <:el'ill~elDl' activntit~!i 00 0 dl!,PUll,e. De aJtfe1 to hlllgal'3l veche, in cro'n atl inlil.'a.t lnll.lte eloo:lI~,!1te eOWlllDlll tmcilor nord ~i sl1d-dllnirem,. Ul'sita :sau Menimj UJ!'S' lor e i:!UJine.'l e :Nr:rfJk, ecmv:;1!coJUl N'orocului In. rom~_ni, (lRre nu era. altcevn (1 Cit IIPe.rsonillcaYea:, sentio~ei D tinului" gall il. Sortii 71.

1. Leoeml.e geogoLlilJ.!!. - PlLmintll.l Mu:m4, c.a.!;Ii Oorw. sHot pte1JintJi. dou[j, tll!.pecoo. lUi'cice: unul de ereat;ie coslDie!l. s.acl'iL ~i ilLt11!l de UpturA co!Omic:'i, nnb'OpoJ:nl)rll'i d:hrinizat[,

eite,"m. legende despl'lI geag:onle l&-am me.n:~i(lMt (1l1ir-1ID Clld?ttol :wterior 1, .NIII vom mali li"eivelli anM.itlc asllprn lor et 1l1.'tlllm le.vorn OOlinti, pentru Ili putea. futlda1'llenta eon(0)l~i1lo ~ vil;iunea. ll1itiieit asupm lor din pall P tivt\ Ilaipi iulw COIl8a{ll"ILt lP!Llulntnlru M11Illli..

Prlm JegeudA care <!) pf0Zclltat un inwesdoo cbit ]lentJ1u noi _a. €a't, ace in CM'e Se reL."\.ta. cum de-,1\Supra :no,i, nulnl de ape prrimQrdilllo $-1 lIltUt;l t arborela co wi - bmdul - a.vind 'ill.tre rlM~inil0 1m piLmint din rundlll • e tor ap . Qeea, 00 tn-eamni, oonilraT celor)alte Iegellde, ca ol'igioel1 p minmhti concamitmt.'t eu a iJmb lu1ui. mUVel'eaJi al vegets.l>irei, arborele II mle, Deet Ul~ rrim/Jol MCBI1-Si(mlU al 'Vlfg(lta$illi (I au.fii el1. pdm.£mid sau a1 1l"""'·hl,~I~l1n~ ,!)lJg taH",,~al. Lcm,~tilL diroo~ de aeeasba legendll mell~il)oitm 0 altn CMe mllrnlJ..eIl.ZIli. a,eel~i .timbol a8Ce-Mi01l-fIt, f.nsi, .intJ'.1!ID iel daoscbit. d.0 prill!llll, Pcntrll a 1lJi~eleg·e. 'in ce eOlistJa acest fel, sli; dam ,cnvilltm 'leglUliiei: ",in a<pel.a prlmQl'diruo m:1lIo 11,:111 p.ar, Ii spune [Fi1rtatulJ: - Ia. .all-tc ttl (NefATtatule] Mood, Sll. vedem cell ,ro" 'I"'a:diOOifla ,p'lI'ldt>~, S;-a. ,da:t .NefMtatul p-aJiittru"i ell pM"1l1 ~i n..a, 3Jjnne la r{i,iiActn11'1 *~ I>-:a, d!at a do1lUl; (uu'!i. ~i 3a lua.t eu ghea.t·e1e de j,Q8 ~i a. i8!j.it Ja:. [Ft:l:rtat, care] er& mMpul paroJlti: -Is. nite mi,[o ee lilidc pal'U!l a,stlll,. [ i] 11>-00 Q"purea.tammdoi ~i au ~nli11>IJ patni'lltul p6 ea.pTLZ paT11lui ~i. =(1, RiC1l!tpli-m!intul" 2,

Acea tS 1\ (JIoua lege!lt:1ii flfO!Jllmioo. (din judi tul Dimbo'Vii a.~ com • Eagtl) rcprezint1 rev@'l'Sul prhnei. vrem s{I. spunlWl prill 1I.~ Gil. legenda mitt :\. geD~el pamin ulu.i ,e in a,sociatde ell legcnda miticii. a. a'l.'·OOne1iui oosmic .. In llrima. legern'lliL arborete cosmic -0 ridica ell. pamintnl i:ntre l"J.d<le:iIDle lui- deci in pozifia. ascensiollalili, Iji'in ,1110 dona legcndii. p~mmtul eridie."tll in ea.plll put1Inl, eare ,estc de fil.pt un sllccednnciU D! arooreJlIIi (l,osmio i:l1l1;o,IS c'u virflll1 in apele primord:iaJe., decj m poziti'e mv'~" silri ~icelll deseelli>lollalli, In lMra.rea noasihii. OOIOS-fUII c6l"mui am.men,\;kll:Jiat cr~, ,In repr'Bzellt..'U"-e.a id,eati'l1!i arllaieit p figm'ar,e.-"J. n.rtlsliici, oorespunmtoa.r~arb<ircl.e cosmic ft, fost CQIlC$put ( ••• ) in Ilouii .p06WzI!j 1lll,.'i> ap. .:ent anormaJl1., rlilltu:rnata, negativil lIle tip asiat.ie" ~i ruta apnr'ent norm lit., drw.pt5.j PQ.ritivti, de tip 61U'Opl'l:lltn, fir~to [E.ieoare] CIII aemmJwlIlii WlOO!1I"(J,rtI4'We di:ferite. lDiutre llil$te idea.~ii. mifiioo ptimiti:VG .!Ii ~i a.rtistieo, mai imp rtlLutl [pentrll nail te reprezenwea. &t'bDl"elUicos~ mle In lnrl1¢~ ;uormaJln.. dl"eap~, on rlclltcinile iufipte in pitmi:nt; in ea;re ooro!'l;na ,se COnJfllJ!ltlB. en hltt'e..."1Jillfpa~iu ,extmteresttu" II. A<J.e.aSt1i. dublA. ~6preHlI.t,.a,re Q, pimiJ::l'tillluiinl:fr6 md.\o:inile bmdulWi 00 arbore ,cosmic Ull

'in vinul _puu]w (probabil o~ ile bl'lJ\u) ua. SU ·ceda,·tJ 11 al beulul.ul - II.rb J' ··o~mi(l ~in d-e cone lltolu ~ Vizill.Qea indo·euI'o'Pl!3.n3. 1\, ~1lltohLOlD,1iI1ui :rcfarilioa-re bl J'ell1tillL nrbfJre co. mi -jliimint.

Dopa. alta l'egendi :plll11!llit'Ull e crea.t illli d FitrlatuL sinl:rlJll' {('Olie p~la. tuonoteillt.llcrl!aliei "piilmintwJ:l';) ;',U ajut L de lIil1ele u,l1imllle; «rwi, bro(!St1u, lUlU, 11- nn ~nnJ, intaJJdvci (0 (JtUlC jJ~ie llluinliODotei:;h'i, a, Cr'0Jl{Je:1 p1Lru'illtl1l1ni) ; einel d ,,~i (lui li'.ocrto.,fi. (OO[lCll:pl,l~ Ihllili ti~ " cl"l'a\iei lUlI,ohtuM) ~i il ltnia rnttulni hi'hLic at erootiE'J ell IDoltiIJc;"uila illlpu~~ dec rl'ruufigtlcarea partteular I.'Om:1l)('~l.i!Cli al J!,endei. Nil III pl'O[lllflCln II:l1 in isLam rumpm n. stul It 'po.: 'Ii al realIici III c.lrui variantc ttiliLL IQ<l:t'1,o 'mUI&cute !!i ar mclh'ca (' tpuner . non .. tll'd lllioo'l'i 1!1 date' *1 elJt'menl II 11- tialle ,i m se.mnificathl'c ]Joo I'll aspeetele JJlU:ticuliil' pe ClU' le lJJ1"L11iirilll n aeest capitol.

2_ Pilul'ldlittUulI pilm,llJ,[udlor ereute, - 0 lema, gc()grm:ic.G arc LrBbuie rel "atit ill(leo:, bi 'W aeeea a, lilltTlllitli!ii pawlIi'1liurilu]' cr.e(d In pro(>(!&111 0( ~Il!logomltl ~I'an \1ohlmre j" vorbit d ItIl,prallii:m71lturile 88U d ,." III e "or Sa ins mne palllintllrile uelf11ti ,i Bainl, de p,amhltrll propri.u.-n8 ~i LlI:l1It!a, aIM) de 811bJlil,ruhlt!wil S4lU re !. ".Il11lJliill OeU1Z'oll 1iirilll I}i li!{/rd.

Dill - alegol'ia, supl.'!rpullliIltUl·j]o:r rae parte 001,· sapte sau nou1\ cerurl, cal' riooare ln ~~lul. I,(li e~,tc UI1 rcl de pam III! (!t!1'1I81). Fi care eBI' ClSl,(! 8:stil'el a;ie:'l;tu.it jucit pi'U:~,Q,l hli vi:r.il:>i1!l de pe '(X'iminLul llropt.iu-zili flp<'ll'Q ,t'a. fOl- aU eel' i.\l' p:lll't.e<1, invizibilil. de ])e panniu en un Cllt 11((mtnt cereeo. 1n f:i~e ' er !ocui~t, i Iucr -aza 0 antl!mil.li eomunliat de filphrri mitie-.

IDd am pl',ezenta:t nil wfi11'1 IIIttl s"ll'itat. stru hn'l!I, sU'atiIicahl a -lor

~lll)t !'Iau nona. e run, ",Dupa .um e ml pe eare LWYlca }}iilnintllllui no. tnl ~I vooe nn-t t!lllCl,!'I'a dC{iit partea eJ.(l d ·t1e.~u'bt n.oltlui 1*11'nint prin care se !itt cORr-I ploala, ell 4'l]llcle ptintr-o ii1tifjic,l" ~I, (]in ]lru'SFCCLi,\'i1 eerulul jutii S(;! vede Ccr11~ a[ iloile~l- eare d:casuprn lui e in J"@alilnte alt pUlllfut. C(!l'e:$C. ~i Elf/a Ullli rlepa:rli'. Le,geudl\ • us\.jn Clll pui"iL 1i.! 1l p=lilllliutw. propriu-;;is, loftt· ce:rurile stta.tilicatH' u.llul "pelt.e ahul a,par en un . ingm('('.t, in care sa vad llulIlai nod nndllit.j uniip&t~ alHi !ji Irstreit' ('oare1e .sfint, Iiu.UIL ,,[ill ii· 11!lccierJJ, reM ~i 'Ilh .. laIllefui). peutn ,~ I'u~tul lor 11' ;<iL h~rnine;l !oai·o slIW'lI.:p!hnillhlfil eel' Ilti Ili pil.mjlJtnl tlrOPI'hH;i;:.

iLn il'llIdw lui p!'i:mim,j] 'Propriu-IlIS; pc CItl"cl!OC1.J.ielic o(l]nl;'ojj !;Ii muHe :l'iip't1.ll'i najmo'qlcc ~i t&io.mori:ice, nre. Jal{~ do (1 d .. cubl, "to CII, Un 1:(,1" ~ m::d Sf.! al'lli dtilal' Uirf1ii i. 'ltroru cf!, ]l1'il1 !,'1 1111 lU:li ,'ed in :;Ull. hl~ mImi 3st[ciOi' at pe piimlfll: ci nmuai 0 ltwlimi tliJil!lii 'l'P.pUB lilfmi" Cll]1 -11'11 ('rr: ptlT'IIIG1lllll. fnllOrlll. ll('f l~ilot la eulOflrCll pi'mMlltllilui alll 'x,i l.atdO,!1i c:c(!b1t , _ficcarc a'U~tir)iml lJIltc va: (} '1' lil!l\ii ..• 1 "piilnt'lltlll I) Jjj,~t $"mrt<!1~1 e(1 31~cla': d('oarec a jo~! "f:lcUt mil 11])11,'" ~i eli. ,~I.' ,orden prill el to(, c(! ra IDtr-UlsuIJ, dar lUI ~e (!I'll, ~tlb (II. Fn III nlilit' ('ilre]J d.e 0 l1arte a il':'i<:lIt ~a . ufeh: o:mlenii ~ llnhnalcl,e Plffitl Ll (.1 Yer1mu tut I'C .. 0 ana ill .p:;l~il:ll (\'ienui, morUl.ciuni etc.) *i '1o,wda:ta a01>a~t;t h'l'lIl p'.l.I'lCntli. a p;llluuhuUl tcxoliza IP (l(lme.l!li cu s ~ctmJ ~ ~ >OlllpUM1·ii tot:;}le. lSi! Tudur PnmN d i (Lin l?el'spectjv~t ulitologici II pulaJ' cl"!:'liin'

un,l IL fosit intuu t p:1minml: " In dupa c .\ uti,; pe Ab 'I ~i l-n Ulg~Up3l. Ca Oil' llll fi '\,(j l,ut, 1-a ac perit ell tot 01111 aie cl'i'lci IIi fnlll>Ie., iQn!!1 t ~-:l iJ:lldit, im.s;:i., I11llnca. :i-a fos I':lltltUlllicli, It!l(J!U'ccell''llplll lL: '""lilui gO 'i"Nitta de ~lt'h OI~icc, J. ('lHlci DlUlllJllZ 11) a iIl1lmecat pUl'ItilttuL iii urmcle celul tlilltii 011101' ~-11 tI piettl.ut :in ,1!!C-l't chit) 0"; ~i nltl "c:l\ccHntii. [caurol'm ear@ia] J)iifllin/lll (I f.f,).,~l rlf:tJTu 1(1 ·~ncep'llr. dupi'i 'WlIl If)t Ilean IIU

/(J8t ~i IflHif 0('111 IIi" '. '-

In 1 ~lIu'li OI~ ot;lllOllrea 71(!ltgi"ii. a p,b:Jlr'fI'ltrl~ti {f'i. a 'P7'i.m#~r Oatlll1l1,; (iooM!l(m au fo Ii- !rfi!iit"lliJii il'l":ql, ;plil'n.ttltllt 'IIt/uru se'impWl sili 8ubLilili m nn aspoc:t plLl"ti:rm~ I' al n ~tei legend. Dnpit eel. . 111M t' 'ante I'.-zultllt all' [LJll!E'opogenezci primU oament 1l1lJ f'os negrt, De un(}elVa !lin Ai'rica cl1lltrmli -au di'lumt i,1) 1101' primele ~enIJl)ID: protoamane, care 'CI1\U .uc\!l"rnillil'. fn Em:P'll1l r:ll~ TIe,l!:coidtl !i-ft i:rn.liMom'llflt tll . .l"fl.-Stll alb! datorltil. comilitii.lor pc<illllllimruliic(! doog~b.iti', de',' niud ~~:L 111 7.oMh'! i.fl,tor:ici au foP. "onmenii a1bjl'. Pe teri:tol'inluwiui i, iu slIiplltlll"il n-rhooi· gi('e fe mal- de 01,. CrrntaC1liZlno, Inl fos dieseo:perite in l!lOCinlpola ueellIi l'i (I 19) 'e:rnica s ];elet-e' (ill 'H1fT1'riz' f. II mult p I!;e ttmp, in (ll'tJ, nmUltl\1au mgt dI c perlt~ ill n :'M1ll!;'1 un]e tftulIItl:litri1.mito ~il 110£ li'Ollfllln iu 11I1'lUorlalel 'Lr:tin, C1!l],' prezcnui,ri til ' CAp t d negl'oiJ:i~. E vnrba do lID !lcul Rimphil Rllll hm'l mat, eu ereameere nOI'i1le ~!li1il. deallflp'[ll., eu () bonem prlnCial'il, cu l!I1I Cl:m.]l dcmDill.1R arg,tut~e, 'i'B care SO gli! e tr"~ V,lP r rl negraizi. (eu faf,(!. o.rtelltnti'l, indooj;. bl !\pro t.inga.) , Olil :p3tn,glici alb ]I u·uutie." considerate n, :I:i CitHl C{I;P III cle '1IS{Jri". etnd dll el.lopi n.l, cmd d Mohi. Ac l; (l :mnori:i apa!' 'In t;cmel a. l'ibuU T al,ahtei ~ JIfoldolUli : ]) 'jrutahiei eele din Cl"oD.ologia lui L vin\ll;l, HO] ius (lj1'tim.brg:" 596); rHnLl:-o Ml"tii IUlonimii (Niimherg" 168_)' din tabellll hera,ldiic III lni lilll. n .. irDi{t IB(,'ogl'ati, 18:;1~ j .• ,1 2:) MQlllQI'ei cele atrrtu:rite"in crouioo. lLli ""h'ich yo.n Ri.·he:ntbnJtAllf,~bllr" 14&3)' i1 dllcelnl de Aisc"bo_lo~ ill nrmorialul lui Virf,!H SoH!; ( ttrnbcl'g, 15,,)5) 'i'i ill coorul!!I. lUi Ricne'DtlllI.l (f:n1l an). ACl!stm.' armorlale ell tr~i (J(lpet de Ilcg1'flid Ii 5-11\"- Mribmt mai, 1I1.111te intelf'lll'etari: a) cit 1\i,1l (le 0 trllditiell.!Jmld'icQ {6uw·~lo·ml, cam ar pnrea cebon pillit la, S1lpelJjti~ji lji cl'cdinte im~IDOl'illle i b} ea an fob st eme al(' principfLllJlni v',lRll. care au io. t .;>i tinse de arIDllltialiij,tcn II liiiiooi !}' la JHok]o"\'l!.-j C.) 01 siot lID blazot'l, dll farnille (11 dinll$eci BllsambiL01' i d1 ~1 aLI :l:puutill t,irnpul cl"llciadClot,in luptele desRi.!}ill\lI:te int:re' cr it Hnl ~i lI'\'tIsnlma,ni (llulow'i, ~UJll·ziJli! !lrabi, tarei), fe.I10ill(Ull 'f¥oo.elll, in m'ell ncm in. berallije& <:eIltmLil. ~i\·~.,8 eUI'opeanli. Patt:u: ipoteze ('Al'a Ja,.\ ,ilrmn de:-; -bis ~i ~l1tOnl, no ~l!!;i 1 illl mitolugiiltiLI:ilor eW:"Q'P_ D ri~'emIl ~1(>o1item:n -I, hiiH' din antic.hitlLt(· mitraile ilespro ,utgri, abwu]lt.i

I'm .~1' i eX lu a 1I,nele . speete im:lgolob1- e, iconogmficc sn.n: heraldio

!'[U 'fi ill filtl'll>t in taril veci.u e dbt l)Ql'd.

:-1, Faze die 1"l:EI.horure ntiiieil:t1 pUill1.1nlllihli. -1m ooncel' ,ia, ijl. .. 'i~i!Ulm mil~ci\, fl 1101l',1iinuhti p1tmi.utul tnee prin brlli iU7Al de ul.almlia:re mil;i~i.! '(I ja::ij ilf cI'e!l/.ie ,(lOImlie.l s(lQra. (faza SIIlIK\fnatu:tistlt); I) jflzJi (J'e i!!lJlifI4,re II iJCl11I 111h1lll,t (l'aza, nuimi. tll. 'i-I t\ulmatistlt) ~i 'I ./a;zil (llJ Jig!lr(l.r6a~ltrl)p(j-

'fIIQrJili II pil-mfTitt#"i (faza I'll gl(4)-mltlc4 poll Eli h'l,). .

II io. el'cim. 0 11l.luw-ir' a. Fioci\.I' j, flllZ- l;on[orn1 ~clilemeJ Il,UJlltd In bIL?!)' do WIlcnlclo:r eLnalo!!ice mmfme co 'Ie lIo."ooilim.

PI'in:uJ;; ~!i, c lie de .lUtel nll:dmult euuutati\\ d(lclul'lI.~iy ill d,e..<llrj Ii

l? 1'0 Ii x' ~i COIJ]fWl . L •

P Il.tru ia,p't'1l1 ca lla_mIlltull a (0 ~ n1SL de Fiil'!td; ell iiJl.lt0m.eElU't!Liului i a 1Ulllf auill\ale inteligcnt- j pel trn cit paullutul a. fost pl"~nullOC in co mo~ J.ll' ClU·-. Fitrt'llll,ij[ -au odihnlt dupll Ilet'~·"rlnlU'u. lor lIImt~enClll c l).iut,OO]1. I.e aJlIil 1ll"ilU01'difl1e; II UtI-ill il Jllliim1ntl!l tL fpst brneClu,vintnt 811 l'ie sfiD !Ji pll:llinl oome-ni fUl)t.ur1 alcltlllt dll!pA clllpnl. Flh:tatll.lui, in OO'Il~tit1~t(l wn·ii.fci'i. lI- 1'01fIi!.wului 11!1m.lnl'll.l a l"f'iUlll (lri!llt Ii fj.r,aJ~e COil:tflt.tra 9(1· I'(l

n a<!~liSti\ ftWiL pri:m1lltul a. -fost c(lnccvut eft Q tlll'ti~[, MI'€! II. ere&cut pe to!lite In!;Ul'iI ei pini\ 11 depii!)it limi clu conecplllte de Fil'tllfi IFlT-

44L

tatu:t :tn. blUlelil 1m mtfmt:o. "' Ilf!ltta.tul in .relel b:ti intuntiii). Pentrll eli ll'l.1:nintnl plutea. pe a.pe ~i .0 lepn astfel inert olic!ud putea sri. s riisC;oune, a. fa tpropti:t_ in. ,a.pli:, ]Jc sMlpi, pe p~ti te, In wperWnentf!Z~ geo- 9tH~iae FllrtatiJi au iidl1S ttooontenit. retu,llri, com,p].etw't !$i tmlll!lllilttl.titi pam.mtillui, ·Ulll'(!.so .ilnea,ule .'·entwu a. il,allmita pamilltul de 3ip.ele pri. mol'dirue (1 ~ea.t a apa, care .,(}OOIe!jlic de !;rei. orj p:1mintul OIJ. Un '5arpe f!i.eut de tre.l oJ.l 001.'\0" aeea Ui, !"pi, de margine e. fost numiti in IlIl:tologia, populm.ii. Cl'qt'iJtJi ApG Bfmbetea, CMe. 'li'iL d:p!l.t:!l> 'l"eptat ¢ nit J'(I.sturl· dec1t 001(1 sta.bllite lniial. Aml!.uUIlte de pre 1i.p.a. Simbetei VOl' .6 expnse eo_va, rna; lneoln, Dup~ ee (l, lidicat ceI'lli de pe pllmint, j-iIJ fiJ:!l.t pI! pawlI sUl;pi ai ()61'1LZ,ui, ooJ:101 so spl:ijinean pe margi1l1'le pamtJltutul, IlIU"()2p de Apa imb t;ci, a. creat eu ajutol"lll !N."iCiUhli sau a1 altoe animal into tejlte 1I1l1,1IJii, ~'Ul"ue> l1J~i!1.i ~ioi}np;i1!.e. ~~ asem~nefIJ a .orinduit apele dnlci pe pru.nmt (uvoa.:t1!, pi:mJc, rrun, £In:VII, bUt.i, la. -nI'l etc .. ) pentru a [Jutea s§,,!ji llo1.o1easca sete:l, animalel ~ orunenii, (lJii1mllld lu. stat pentrn ajllto:r tolL~ pif.8d1il6 eerul'U1. at nstiel a, pl'Qccdut :'ji pentru plante, orindui1lld apellll cerqt.i- .. Dar ']'l\l't ~til prefigw:eazi'l. ~i drumudl pe care tx buie sl!. ]e Ul:me2a animalele i o:wl4mil: lIcli.b:na.'l·el prihodul, drumnl la.adi]lQ!'It IlI1;U vlZi1li,gi, :illl" I!iMnenii ·drom:m'iJe 1110 og<la:r&, la npe, IlL fl~eUI;rile lor. Peutru fienaxe c:roo,~ie ~ orilldw'e terostrit ext til. Jegende (l\lIlIlJ:nIDl~rate va;riante tipice" p care ill can pectuil oo:strn sintetic lUI ~ -00 em eale ~a.le ~tim, J?entrll :unUJ1~te pot fl eonsultat mOIlO!!l,wi!'e tern a,tice CU,o.·P,IlDZ\\too.re, ml"e de aJtfel smt Ibogat ilustra;tc_

Orea"t;ia cosmic a. :pi.rollJ l;u}ui Sa i'lulldi vide m $lJ.bp'hni1~""'J'i o d:l!1l en pl"!ID:l! revoltlt :i, (J~'QZ1{ilur "'ef<'ittatulul, eUminllli~i din cermi !Ii ("I venita unii daimoni Iii nlt-ii dlIDloni, !}i a doua I' "Olta. a pfiwilor am' nt : cilpCilUlii !;Ii l!lJ":ia~iL .AcoUW Ne£i.l'tai"U!lui atlos!:. Zl<i.rlLyi in strMl111dwile subpantintl:ilui - in lad, w c!l.pcitmjj ~j ur[a1$jj:pe clltlalttltri.m, aJ.l!..t1ll1 de 31"e ra..pt'Uti daimnnice sau teriomorill_

.A (lOlia fa.&!:i aceea de Insuilc'(;ire n pimintului, tine e 0 anumitli evoll;l~i . ~ n.eralitatii }lAruintuhli, de UD ,cuJt primar, 'P1' istOlic al pitn:un tulru_

"Pl'lmintul, fiiind YiU, :l1"1l ooa.le propricta.tile inere.ntc oricltrui biotic. _ onceplJa, folclorteli. de~pr e.x.:istenl'a lUI Il p31lbio ,ici. o:;fflologl11 rtlln~ bioliiei e cru'acterisjjeJi, I)Yicarci. filozoril llollula_rc. To1; ,o,e se "ede, Ol'gll-me a.t;I :lno;g!tlllc,. l-rilicij(te_ Pi1mi.rrtlllJ, .lli tl'ele, stelele etc.. Illi au via~a, 10r.J!' lll1.cl VlU ~!l~1I tu1 vorbilli\te, ate ~ I acest dIU' I~]I-e cial PI'!! (!ail'e po parol it atl1Lb.wc:pilliL ~ plelor §'i animaJeIOl·. 'I'oat lUCl'llll'Ue!ioi toate filD.~ele t~ au gt'allli lor, 1',atLbwtisIDut e urma,t ~i clesll.v'iqi'!; de 1~7rif(,milim .. Piminru vOl'b~te [chin.;r iji] ,011 DWlme:zI'lU" 10,.

a. ])eJ:'SonalitaJte rmtJoa P:;;'lm"mtul Mnmlt este 'i[J~QUet.it de s.ellti~ meIllie pl'oprii ij1 0 inaltit Iltlorall.ta.tc. II' mil vine un nOill l(IInultoF in slill'ilJ pilmntllllui, till aTe odilmr~ Ulllp ~e 0 • apt~\milli. ~'rei zUQ se, te.me mortnl dc, pl1;m'int ~ trei zite pamiutul-<ie Inort' ll. Pentl"u, ele mai mi i netitept!:ip care I sa be el singeri'. Pe lllicli.to:;,i, nemernioi ~i pe:rjuri:, ca. iii pI! uncle allikuale d.emow.ce (Iltl1'pdel bu;l'nj~:ll., Wells' eto .. ) nra 1e pliIu~te in adillell-I. _ "F1Lmintlll II! neeimstit lll'in umiJ.letuJ Jl;(eMo~UO!1. n nreinstiltiS e f6mill3i car~ umbJrt nllaOOperitil.. Nunm.i feeiOM'ele au. direptul de a lLmbla eu tapu] de cOilerit ,( .•. ). P~ _minl.ul e De insti't d'e V1":ljiLoru-e, de< f moia ]~\lZ~ ( ••• ). SU.b a tea arde p~miutul. Nu e bi:ne M Iemeia le.llu.zii sa. fie trlllle.MiL klID.Unlla oimpului citei pe UlIld:e eaJc;\ totlll so tulbum ij;i nu-i .Gpor" l.t_

."Plitl\intQ1uJl [Wll5"', ca z.eita.te primOl'waJi, eu putetl rusere~'OD.a'le do 'rlnll' $i f,1'I0M'OO IlSllJpra OmneJ!liloT !p. dllltnri.lor l'!!I.milJtullli, t 86 pres. tcaxa. tUl cull; deosGb~. ; UU e£j,te 0 mdke li~wsufl.e~itlli. ci vie, :81 polle:illL un corp «I miu, en ~p l1i membre, 0'11. cap m.iml"l:, pUt,mini. vi_ntl:e, etc., Gare, tr!ti:(!'1rtie tntocm.ai ea otice 11Lptul:'lt I:n.s:lifie\<iijl.. Nu:m.a:i eli ~ea.a·ti :reFr~ zental!' ani:m:i$t-l'lntropomorfic{o e difllZl, uneort m'l'izibiUi. Alia. SII f~, cA p:lmintUl ~irl\. se mi~M (oo:Vwowrel ), supoJ1M, tot ee e pe 01 (pr()v~ bul e ,cum n ~al)dti. ptmintul' ), IDhlnm rot ce II el tgroverbul: minen-l-ac pfirmnlml''). E ea. lU.l eolDs -~n" .l1)'i1l;l)'trl(~n de pl:oJlOrt;.ii terestre, care, de1,11 are sull'et Cdullml p;tLmhlil:illlm), duoo 0 via.t§; -vegeta.t:tv'l.

.. tre.ia faz!tl aeeea flo fig1/;ril.ri:~ Oilll"&pomor!e oa 0 zeitate U'lllntiti.

.Piilnintu~ 11~m«, 6ste. Celli> Inai evOIu.a:ti S1!lb!.1l\pOl"t IllH{tiCO-miitle. 1ntii pectrn Gl1. aoost eult are n pll'sisto:ne indwllllgata., in care ooinilleMJli. ele- 1l1cnte. deol1l1t a~ IDo:l1ilor (Ie cult a1 mQtermM'~ti,do cult a.t fe(l'UlIldiiliit~ii ~i ferliilliiatai gM:e.rale in politeinll.

.In tigma,l'($ 3diltro,POIllOI'!i:cli. !II piimin.tului en, divhl;it;a.telnliel'vi1lle, com :un CObstat,'),!; eind am. discutat ,doopre Ce,rul sfint, lilierogam.ia. aeestor dDna jdptijt:i'f, mitioe, C-'tte a dual!!. 0 pnzderle de f~pt'uri mitioo. snborao[l1!;te lor.

.".. CuUuI In tin all Z'eiteii [mull. - Cucer,irea DMiai de c:ttpe l'OlUWni Iji tmnsformnJ"ea. ci in 'PrDvincie romanlt au fuclus in mt'tologia dnCD-r&mmli ~i enlml ]a.[;in al %c:jtei pamtn!1l.l luma, _ C3£e -:0, tmpra.:pus peste otUtul. aurohron. Aceste dOll.1L forme de cuLt stmilare saU. mL"<liit;Q!I,.u 11Ii,srut um,otn Illlilologin, succesoare 8l l'Omlnilor prin M'lliica sa,u M(l7ila: GCli«.

La lomrmi d~vjD.it:a.tea pMnintlllw ern oolls].dera.ttt snpl'lllnli.. Pa.miutnl Mlllllll era. numi clnd PeTro. M·iI{C8.T, dnd PelJ.iUs Mater. Pcntm tomani Tewa Mater ern oo'n!lidera,iJi, 7,e[ta·fecunditllitl:ii ~.i ferllilititii ttlrestre. A fost uneort oonfllLudlltti.. eu z~ita. eres datorim unor :a.trlbUt0 mitiM sirnil!Jr. Confuzia !J.i asoeierea se resim~eau ~i in rilm:alul . i ,eeremonmLui K(II'br~l Ol.il'ii 101': erealia ~i Fordich1ia care se ~tuea.u laola.ltl!i. 'l.'1!l·1'& Mater ~;Vlm I "'lturi 011 cultul lUoI1L1or lao romani. Em "inoocata la pTeslarlMJ jlmimiulell)r I( .• ')1 inrugficiIruile liIlJ:ldlel.l(lr,.vmjUlOrilor I;li ,cli1JJ.tll.forffi1()l' de. COU'iOlj" I~. ccs. ce ne l:u:teresellz1'. pe D0i e.51ie <Ci Dlle.m roma:oit, deveni3 prOl'ineie a Imperiulw l:olrum, ,I'll) m erie intra prQv1_n iile pe tedtoriul. clI.l"(lrlt -au d<_o,p rjt; ll'eW mai 1t~uUI.I if~l!rip~ii Cltrib:l~iw rzeflei. 'F~~ Mater a "UDOl!Ctlt 0 '\'3. ta iOOllOgra,fie; in Pl!II:t tmprumlltat3 de L"l> 6M3 Ij[l.U d~ ill tipllfi lil;pl'Ql,Ji&ttl de i:mng;tnea O:rbele:i. lIllll'JlIa zeilo.t" 11. 1M' D. 14 .. ¥lppit.li u:stmil ,cit ,lOt 01)0 a, iinpel'itLht eul.b1ll1 zet~el Terr- Mill.t.er e5iOO '_llilllli1; Illn.i mlllt decit ill ItaHa. §:i ,en. doosebire i.1l provincille dunIVeue. It. proVin.ci..'lo Da:ci (muipllt1in Ite'Dlia;h nuuULrul ded:ioon~ot'· II: iIIlpuIilii lor (Deuta, 1\J:jO:.ia-, Aptl.lI.lIl.l, .Am.pel1lllli Gald~ Ill.e J'QS Sa.lina.e,. l)1)Q:l[)e.~ti) t:l inchinait zet~ei SillgID'e SIIiU ill Irova,~~ altoi: divinita1;.i 1l:!:r(l,ttite" n,

5.. lrlll':ianlu daeo.[omnur.. - Imamnea ~ i:mpHeit rostnl FammtulUi MUDul, rMpmditi. In provincia. DaDia, a. 'f:osbtl'eptat substituifil, i:m.tre sa.coiel IV ~ VI de ~ainOO, iii rostul u'illIaicli Don:molllli". Tem_a.1ji fal:!ula,~b~·; eprsoade11l legend_ci mltIee a, Pim1ntuLui )j[umlL s'i:Jlt pr~tlBtb a;ldoma. d'll leg«udeJe Mt1Iieiionmulw. .lena Ni(llill~~'VOfOrrl$ rirlerm,diil-I«I ill a.~ teIl~nt diT:lllA. a Pa.,mtutuluL Iwni.Sll$ne, .. dllj,li:'l.crcdintele buc:ovm~e, ell, pi:mtDtW e.gte III M."licii namnului Pimml cli. ne hdll~1; ". Iar N1CQla lJenSUl!Lan[L tin. .IILn d cintooe1e. romA:lle Pinl'!ntulll~ni1iMt; en. divitLitate Ile nparil ( ... ) sub unmcl.e Ma:icii Domnulw ~ ... }, a;'I1ind m mini!.

443

"lIIQ~ .. I" dIn ~hlllill CJlIImnn,

444

an 1n«!ium ds ~Ilr, l).IU'·e e1ml ['lau:n~ in. OOIe ]!1l1crlll ,!'!gleuri ale LIlIOtlii se :(1,(10' mate zlnell) ~ pkrltntul se lea~iL" IG.

tn ,acwd sll1bs~il1lli.ro mitiOlrm"e!j,tinu" zaila. ptelstoricl1, a Pimin· WiID. MUriI!I. 5U])I'&\ric~~te in evut !n Iiljn in coll~tijn:t-!l ~j_ vizhmea. mLtid a. l1Ominmiui.

5110:'111 de 1.1 Tuple'l, dllpOl. DunBrl\ .. ennu,

G. L.~gl.!IIdll 1\IairjJi Mlrlne. - Slm. 1"J, !I [alim'l , iul:l'-O l'Jil.StU, mono.g:t'trli con. acra,tit I'Oleloll'uhii Milicil Domnulul l1 trece in. r visH, , t.o!l't legendcl ( ... ) 'ite ~ llI[lnn l'Ilspindh:e in sinnl popornlui l'anum de pre.tutind nl Iji cit I-llu venit], :uuo~tin~'i', Df!~i a'eg nllele. u1 pre car liIi~ ~tibl!l redau 0 hiograf'in s1tm I)Te tina a. 1\flli ii Dillmllllw, t j;~i in t xtcle 101' e, 1il"4!t;6an't iiJH~vit.alfJiJl ) m r U l.llemente ~i ~peo:tCl din ima;ginea ~i atrlbutele PruniJJlt)llui Mull'll!. ]a, l!!utohtonL Me amor~oza este :1' izabiUL cJu[m: ill JHiOOOt,ica. c:re'5tim1 llti1i d !!o:fisticn1i1.. Sllpr3vl~mn dh1 mltologla auluhtonli. &0 mtl'0Va(~ inlegemiaMaleii Demnului ~i Ora'citl,n. Ca Vii 1;01' britJ:i'll: IIQriichm a;vooJf fI'I'ea, lnk<', 8."00 ,rstln(ll ,~ oi 11'11111;.::,1 1llI1IIlte ,Iji 'co1'(Ittte,/ eu ltm'l. ll:1:i~ORSi'i,1 Cilt finlll de mMtt.~e", Tl$ia i1\ t1ll1blan:\i1lo Inllnol1ttuil1L~i' ecol:nportru ca 0 filp~m".a miticll. Do asemen:i leg\1tum euperSo UJilI. fi\tLicii A, sfilltuLlui Trii eel N ebun, esre "I!I.V€!a darul iru:erli de minuni !Ii al 'i;rinrlt'ool'ii €lHeritelm' boale ~i ( , , ,) D._utere ,asu,prn ilinYOlilOl'''. In legcnda :rdentoID' la '" 'i"mtarea Domaului IiSllB Ohrilltus'" se int-revi1d i.llfllU ntu ~ ~ablo!Ul din legemla, -"Ulftc# baM?1 .inClllll.l.an"llo lriului e'ii pierd,ul" [ mil Gxpdmah\ in leg ndlL in, termenu iII;iori4ei.

13.1' in ]arlc Eml.l11t COIlSllcl'ula dcseillleeclor invoeate in numel

Mllicii Demnulnl con.~ nku'q :[ig'UI I!i 3i I"ibu~jjl II ortll;\ 0 Pl}.mintnln,j :\hl,mit in 'Hriil.lltn rlncu-tuilliltlli, care (,I'U. jjlvo(~u;h\ (lc. mellici l;li ';·l'l'ijitori. :f o."nrma finala Ii c1 s inteeeler : lId cint 'ul de Ia minel *i I ID 111

445

-de In ~ie!!j Pril<"mUl'liti'l:" J,>l'07.~ti lIln jz. lU'haJ.c to,al'oo: ',(ruIbab.iJ dae<rliOmlliDj, illv(il~W; lllPt~;}(l(lS!Q~ de Iner!!.i~!ll'e m J)a;cla. potttQlll®JJ!"G'icd exIlanarllJle& -crc~tIU\'fj ere, III plJn a.V.int, lnl:S:IO)J!1J'.

.. 7. 'ClIli,ul 1J!I'Iilt1DtII~[Jiln t;omuni. - Uncle aspeete db:i ell!l.liUl J!l1Wiin~ tuUtri all fostCQ.Dll>£lmna:te de Sim. Fit. Mal!ian, Tudor BamfiJe, de Nioola~ D'rmsu.$la,nu, de Blena NJenIJ:\l!i- VQro1!l(l{l... 0 si:n:tezi a accsoo.1" oo.ptete :cmtiurale 0 U:alli;eaz1i" 13- mQiiul PerHQna.l IosifS, N~u n, tIltimul. tl}i .,propune s!tlilI'~l'easctl. (, .. ) ctiltul pli.m:intmlw 'i1J folclornl romsnesc de a~t (193~] llimSp'oola.l in bocete1a: )?Opl1lMe. ( • , .) '[]lmtru 00.] cllltul pitmmtulln Ia ro:m{Lm ,esteo 7nare 'I',eali4rtll m,ilol~{Jicjjl'.

l\ll1n~iimirlfic:i (Gode:mul, :Retoezatw, MllI!I:tele ~a, Pictr.elc Doamllei, CmhlAuJ, Bnce,gi'l 51 Pariillgu],) emu ad@oooomsidera\il. :lt~edinpe aJ.e Il!lor f:i\pturi mltice (dmlloIli, selUidivmita~, diviMtill.li~i ern!}.

Dio2.tl:!I;vechlul cult ~ Frtm:intului. Mtm."dL nis-au l'lieirru cttefia Nt'un. illltfel, dupit un msenscns nl luii I,. Pop, Retega.nul1U" e'md vine om n.a~l;erti, viftoaroo.· mamil. e c.ul.eatll. jos ,.1)3, p;lmintul, 1M!> maroA a.tut;uro;r, slt primaasoli. fil!!!i intii. pI!: noo1·IilMcnt"·, AellJt; fit al na~tmi p.c piimt:1lt este 0 ofrand!. umana. Ildusa Marii suite tclmee.,

. Ce:re.eUi;.rl1e etnologic.e ill R.ombi.a. au colist~ta;t Ul.terlOl", ill a. dow ;:rllm1i,t-ate a seeelulut nostril, eil. 5i ri:tu.tile de nuntl!) 'iii de mo:al~te nu Ma,tH ~eoweu ptlm1r.rn.tol. m l~.tlmrii eu nnnta, s-a desoopel'it in unele IO<l.l1Liti~i oil. lwetel!$i poseda. lllireMa pep1i.mint C{!acii> em yam oriunde .afur.~ lloa,ptea, da.ci!'. ill'a :iam' jos. pe lutul eli) c§,p'~oo, 'oaID:el'a Il.up~i.ala), pentru ca )lili'li sA fie s:tll:Lta~i ca ]!IlIimtntnl ,Iji cl!:Siito:rrn.. trninica. tot ca pawnW. f}iceoo. ee este tot at.ft de senmfficll!It!v1 amO:. UII om se chinuia sit mom" pentru a.-l Ul!u.ra. moMfen. em pus Fe pamint direct san pc pale Ul;>e2.fute jos pe pi1min:t. Dec::i.oollterea pe p!lmint. clIplarea miril6r pI! ~m:int ~i moM't.eIi lie p.!tm1nt rel)feziaUt cele trw Gvce.llimIentaca.pitale din 'lj'ja.~a, omulUi, ea:re maresu trei ri.tmi ale 'lw.U!ia IIi ace1uill.ll;i eu1:t al

ll&minlrnlui.. .

Dar ritOirilo ee ~ea1ll. de cu:ltull pitmintwlli. ae i!'e£e1'ea.u~i Ia. unwe e~eniment6 $oolliID.do.re din -m.~a, omlllui. Jostl! S. NaghiU des(lne umAta.wlle care se fae La:. yi01'tnt'';clt ~i;jobi(:eiul! ( •.• ) :den. d:nee p~t in aI.~ ~~ iII mod! simbolic" sa.l!. ~e·:a. dormi pI! piimm.t1Jl IlIdus. dim pa.tri~"1 Ol:uOOIUl'l care tl'ldea","~ COmUmllilea. str.Aveche ex;ilJtenti aJtii.d9.ti ':i:m.tre p.1Llllint ~ oamelli, limas.l1. amin:WJl0 nli1Iml ca. :datini mitille,

Du:pli, Gb.. Ciau~a,.'l1ltl :.c, lIm. VUCe3, eilia blc.stoma. cineva, se inchini, iie apleaca. !l'PQi ~i d.ntlt pli.m1Lttul", De tiltfel wt;i1tiroo ble:steill:lrlui :llu uzead, s.lmgurf1 de s.w. III p!tllll:intu]ui. La l'Om1tnie:xista. ,ob'icatu! clL ei 'eei ~e se mtorcea~ dm clLb'l.tcuii" 'emd. fice9iu prim;u] P"B in \:.a,ri trebllLl:aU ~ .silru~e p&m5Mul , D&c.i'i.:iI!l:l;mu ~n l;a:l';i\ eilAl'i, d~eea:u, dac!!i. em;u 'in dil~gentl!,se coborau fj'isar-lltau p'lIWntul. De altfel, copili de,miei e:ra;u 1m/uta-tot ~ Sl\;I·llte l)i1;miDtul 'pe care triiesc, la 1Ulele sil.rb~tori. "Tot de £'la/~lh~~Tea III ,ujmf.ntt]oc Q"biceiu.l ,ce-l avet'llu 1;thranii ,dla1b 8chila U~ Je!, il~ '1lH?'i.M£ie (~t""lI:FM p!lmi1lM cu 1iletl{l., [dooa,ptii.] ,de c'ite ad ae l:n.ehini 1n blSeli'icl!o. sa,ua.cas1!i." el.

D:l.r pam1ntul se:in. Iii ca. [narto;n"' in UD.Blnjuriminte &i botil.rnicil. Blmologii: Su.s~in eli p,tmIntlIlui i aeaoorda. !ii "r'Olrilde cheza.Ij" .w. u:nel" mil'tU.fiice. uu au nimie ~xce.lI?t:_iona,l,."mi-,e :r:tI;artorpam:wtmJ cit !i!pWl adovimJ1", &lUi. jj ( ... ) a~~, Dlltl'tUrl:SUn noi eu sllfletele Iloa$tr~ pe p&<min·Il ~~, Dar ljii 1rui}j].te'I' cind sa dltdm C!'Na eu h:nptu.mfit llfim mmcin()ssan oro de n.ein. c!,edere" use hltea" GU pioirn:rul :In :p!im:iIlt dll tt'ci. on,pentru. c;i pim.inttw ~me minta, iar J.a ji:W.eoal;a de a.poi. va 111 I!IWifOOl' fidel" h,

446

In leglltm.iS. ea eultol p;Imin,t;Qlui P·ellrn ~mWl .a. 8Qri;~ 0 frumoaslil mO:llogra;fie ~~ .,pamtlltl):i apili", in 11\;"i!."Ilrli; eu simoolismul ~toT ten,ueoi iIi"p~ lui M]bai Emln.e.scu"". lii :aceasllil. mono~ie tJ:·ece in revistit :s.!JnOOiW: p!Uni:nt.1illui, al' ape! fji,jfi ier.lJ:i.i; ee ~ilD de sub$trntul a.!'ha.io al ClJ[tul,m. pbJIntuJw 'in snd-estu1 EurOpei.

l'oml:nd de la, Herow:.t IliI al~i lagograll greci ~ latini, lWIlal:'c~ obiceiul antic 'conform ,cli.rm.ia. a. eeI'·eplimint ;Ill aj)i. WeamII! " 86 M\s'a 'robi~ (1'6 ctn .• ~.. W.. g.. da. p. ~t. IP apia. .~(f()i?P. t~, 8.lare~ iie T"b .... e .• Obicei d. €I aJ.tfel genertl).iz~t la. Wlele. 1Il)poa:re vOObi a$mtioo, ~ meclievaleeUlJ'Opene. EieforW. dll-50, IS aeesse stlbrii; aDaJrizw.zii. Titllrileilt8pte pli1l1if'llt, III'!. car~ Ill' oollaidm-l, cu pl"ecade.re agrare. Ele 1imde :toni!lm Gtrltveclll aJ. eu1tuln~ P~tuJuii Mum!, Di:.I:Illre ,aceaterituri. IIDllm.era: 1) l'itlil pu:rt(ltomlw nnw b11l.z de IJimi!lt (in mIDl), aJl unei bmzde' {pe ca.P1 pe umerl, in ~ireit Sl!.U, tolba.} pentru. det$mina.rea unci liioti1rn.icH oonil;estiLte fntr·e donl!, p~i1111 eredw.('::10 Cl.l_ .z:',th:nflIlM lIf~Ullii wac 1J~~i'Pe 'm.i1'Wiw.~51, :!1DlriaJ, ritnl purtat'1ll.:ui piimintnlm pe cap .Ia. hotar'!J; 'flu· era tna.Qfft de Jm(t1n-tnt (dOOat~e l'itl.U m sine. ,!;e mferoo, nlilmai. la.pedeap81J pamf'nimui). 8-,,,, ~jUM IlL jUlibn.mt prill imitarea jUfi!mintului pe tcoaae, eruee etc., jpmltrq !lll, 'in COU~t:iiiUt3 (li'e.jltwwuR tiI'e1mJi~ !U1IuI!l~ crGllllnta. ill pttt87:eadi'IIW.a .'" .pW!nf1ItWlu;t.~. .Peliru Ca.ram:m eo,ru;:ideri\ ])!:1M:.ru1;ul bra.zd:ei ill (lap Uu,l jur.l.D:imt efi. or"" aflpM " I)rdalic, in sensu!. 00 M:,cla.care miiJ1;mls:~te strimb 'Va. fi mevi'ta.'bil ]llldepsIt de plmil1t, nu in. '1o]iOO1'. c:1 im.OOilllt~ •. ~ se ex:pliei ~ lIl!l.O:1' twlrtol'i de ll., mwrtw.'isi !ill! bra.zda. till ca.p w&gmd pe I:iotare., din tmma de 0. nu gl'q,i dil.eit lU®lUon.1J) nu-t ma:i a,j1l1r5 sa,1:1 ,da.Glt ra§.rtllli1.oose strlmb j 2) ritltl f1'trlJ.8Hrii eutva en F'l:oprjet. de pilm.i..nt, en. di-!!ptul de :stitpiuirl' il cr]?0tui\ I })l'in !lool'dall:ea. unei bt:azd!e sau ierbi diI:Jt!.'o'Ulllter>OOl m. lit~gill' a) ritul 111c:Z'Imtilrii &!~ i~IBfm*J iii) ju rItcal'il a unai bnl'"aj;rede. ptli.m:i.rlt d rapt dOV!lul!, a. pro:plieL!l.tii ~;lSl1pn pamwtlJJUi ill liitigi.tl i 4) 1"!'tril jml'tdl(Jl'td1fi umui ,bulfJrJi'lJ r1~ plimtnt i1it'I"-U.n S<!lcutete «!1t7ill't Zl:J,gO de :eeZ, /,it! plea.<J4 ~I' >'luf'!i1I!i'ta1e ~I'IU cate :ms!;r;ij:na:t ftiri "!ilia. llli ~'. Pe:tru}JamnmD ~!lIl1Sillerit ultim,w. rit ea !limbo1 nostalgic al p!l:m.intuiw iPa,tri.~. Noi eoms:illcl"iim IoI.cest rill ClIo simboi al pldMl protectcaf8 .o;piimf'n(uZ~i de ~ C(!rep1l1ffllle poale efIltimiJeif,uaupra p47nf.7.ltlllui iI.8oril~nde, iJ..eoaTOO() P&rn'intul MumiZ Il t~n.ut$i rJi]~la!1i pen!n~ to~i Qa~e1lii Iji Dllmai mai ·tirzlu priD trw:s[i{,'UJ[.8..n'! $ocial-pllliiticiJ., deville iii! plus, ~i tm aim'bol al nostaJgieide ]l3!lIli1n· tu! IHIit;al j, ,~} 1"ilJt~! pfMlM'Li I£!n (JO~aititl a, ·~Tl'ltt: lmlgilrs d, plitlltn~ ,6'9<1:1 :a.l (.I'I·I~IH.rarii u,nlli minidt p<imtu' tf~, (JQ~r»lttJ pClite 1fIor~ Da. coboruca. in groa.p{l., (1e o~lite .membrU fa.miliei, este 0 mvocaN a- F~W111[ )I'l:IIIlil; dQ a. D'til a:p!.s® gre.u po eel cea crez.ut in, via-til. UJ. ]lIllWrea. lui. aiviJnli-.

In lmeleva,Ti'illnte alerituJ.:Ui de. ElUJlltu !Ie spll.1J:e tifier·ei fete !!a,..ljl ia, zi-U;(Je .lH~uii de ]a t<;.t ~eeutmJ ei eind! Se. mii"i~; "ra~ti, oop1l1L, 'fiiM bn:m.l!.{ die In soare, de]a lUll!!L/, de lao OOI'! da la pa.miii.· .it,{ ,de lao totoe e roM sfuJt,/ de [m. mamili. de la w,;ti\,/lie la V'ia.~a.ta. de 'fata". Iar intNlll! bo~t. de fa.tif. tiD.fui'l, ('jlldetul!'.rm'd.S,) i ae. 'iudicil, s:!. eearll. ie:rt!i:ci!lJll,e !iii de la. .pimtnt ; ,Ia-ti,>oopili,. ierl,fietiufle/ d'0la tot ee ellelume,/ a!l·l<.l' bU7iul 'lQt>~":pim&'liI,1 1n care M fi "f7IOffil~t" ~, f;l~i Jll.ai direct, i:ntr-1l1'l emma funerat' trnbsUl'i's de Th. JB1llt!l.d.a: ,,1loaga-tel.a vel :pimfmeJ e-1Dd ;te-i duce ill. 11I1~l'm.in;t'" !of:.

DiiLI' oame:1lii ad1l1cwu\ii jmit :pa.m.£'Ii~1t~tri. Remi.nis~p:..,etoogm.fic' Ii. unci aSeme:noo jerl!fe', ccrc:etMit :de 'Gh. Ci!J)u~!lIIQj nwruiIA rMI:Wt'ara, est'll ,eonsld'ill"Wtitun :rIt :lielllTie uprezmrvaliiv (lOl'ltra i'mptt~ii (pierdw:ii)

Ditl)tcilti ~i t:of;l,t;racelol' em at' 'Tea, 1)1;0 vr:.1ijri ~lI. 11\ lnl\'IlU 'v:Il.eii"',ln ,eitna. envtnte, int-i\ in ~c ~<}nllt'l1 rusllc(lll!lill; .. Ill. VBeen, (.,.) cinil ratll .... ~ca !:nl~lin <lill"tt., MUi'L ~ill;l de In fn,=l!l:'M. vlliteluluJ, seriillll(>m}tll". ndiCiL "Ilt:['i.pina, YIH!ii fRee l!lonii. cO!~(j'i 'Il!!' f:Unil." Ittlni1 (<.>1\1.1:1 d.c linit, nQu:I!; !111gbt~i, Ull cia('iUNI lie corn 'Ii Q {lidii. !li'ui'I; theamil. doi COllii, gil b!\!a.t ei o fa.1Ji:l. ~J ~e rlU{'ea C'1I('opiii ~j lucrurih, nmtnt it(l 13 WFld 'I!'II«I' i·a priiSll v(!'ca, mui,g Ill' l'im!, inm ~i !)i1inl'l.Il, pi u } •. umpleau oa~a ell In;pte !;Ii ~1I!U'roJla1'l IJIllII CUI l!llI:I'ul'ilc. de CHI'I;' "'11, '~·IJrbi,. e ... ~a rut mOli h!ta,rve t'Ma" ~O,

jn unele de.Sf'f'lil'(!r !l~ 'rengl'i {Ii IZO {/ragos!a, .'Ill !!Jl[)SI!{!!8 palllililut in rloseinta l (,.eu 1>ii.lIlilit IlH1.t din urtna picioTulu i tlrcpL 3.1 ~ct'luia, dt!·I)i\, core ~(" topea !;Ita") ;i, Dr' a.ltfl.'l 1"01' 'CIt. UU, r;1.'1 rio jcttrili fLitlu!lil piiimilHului Sf Juri! u mbrn 'lumJ'i mn rmimc 1I1 sa "in'fli'Qjifli i'li pamllll, di,;ilulllln(lo !>[':'d',rtiw jl'l'flJ'~ U'lmma m~u~ii pall.11l1lului, ill eaznl una!' eataellsme nl rihlHI e Pllnnill1l1lU1i ;)'l:(1li1r~ a~.

'[I. Ci.lsa ~i eestnl ri till! OIl liP, rliillrlul. - Ou I<!w.din I clI:ieid rostului ei pe l111lllllul; H' ()Nlpll LI'ei. ili,,(lipHu~: etnoMO!lIll1rt:~" eooloJ!ia eeltllr:nlf~ ~i mil-ologia, t~nlmlt<oll'Omi:l il-tiullin<ll} stl'IlIC'[;tJitll ~i rosrul ei in JlNII.' !".SuI III;! ndllpt!'ll'(, n, {'con.lIIll!1.ici J!!rll:lico ~i trrulitioualo la mciliul :t:l!tliU· 111.1.; IlcoJo:;t;.ir; eulturalit 'stulli!1z:li. st.liil~llltlcleu (ill ClIero.tie !joi v:atriJl, de (tlnlI;Ul'iJi. .<;i uidli.zn-I,ie, ClI81' ~'ifJQ8podib;(J, in structura sl :rostul 101' fll'hite,ctoni(l h:lI.d.ition:ll !iei milder II ea. modalita~i de adaptare a 8f1,'h1Lui Irt ecosislemul llflt'lll'al, Ia nc\ro,lle eult llJl'ale nle Offl.ulili i jar mitologia liW.dJazii {_jfe~il1leLe, datiDil"" ~i IT'il..ditiile eare fne din ca'it mmrnll,spirltull:.l !II rn.l<l'll:!;pi vief,i a oll1u]ui, illcillU\. c.m. elm: ~e i.t~ln1;;es;fj 1l1'lJla,mll eu ,&aunll ~i in jarul OOl'cin. gnl<vite~;o;\"i () mare parte' r]I1,! I.I.IUVerfiW midfie dofli,lltmi fii ne~i1il"n'i descrise de mitogl'a.fi sau tnterpeetatede luit!llo.gi.

Il:Itl?rpl'el,ar(1f1. milologicii a easel IlIloxclnde. rezult1l.tcle etnoecono:t<uei =:;i nioi ale ecologleieultueale, dC(larel:ll' aeeste doul\ dise.i:pHnl1l sociali:siJoric.e furnize<J.,;!;1i elemente '5i date staiet nceesare pentru cupl'lndefOOi, :ldillC"il.'ea~i ili{;'II.Or,Ueii f,t'l1ometH.iloiC lji I'ti.pt(,,lQf mitice refnri.toal'tl 1011 cag,ti" iutr-un :~i~Lt!lll co~elltclle utiO'~Hn~e ~i iliterpr~M,ri Uii.t(jpliic.~. l'1mo~- 1 iUIe'Ie- :flUlth-tllll'uta.le Iii nptiClllh'{l din. etnoocouomie \Ii ,t'Nilngie !;\\lll,,1Jm~~ i~i [l:1.'l cures:p(Hldentl± in inWI'prl!t1iri. l1litapcicc d(' tip fllHdamc:t:ltnl Ii! ap1ieativ,. in mi:Jlltiesen'~iaJCI !ji ~xp1ieite pentru istorla !<pi'i'ihlaUt a tlilei COll!tlt'iHi'l1fi eful'lice l}1 1'1]~tn[ cmulat, F1irUl~"l!111l:l !I"fl, gtndil ~:l~icl'ecM oltllllui 11;111 ~ulipUIIL, pentru (meul"uL era a1l'Fon,pe 11c l)ilmint !Ii ,1J;lirele '(~om"cle,,, luna, lIwlc·le, lu "cfl'l'i il 11llllblllll pd,.uti.;e OQ.li'Hmi iucit1:r.i.ntll1-i, 0 da.t5. !!U l!upiil.',lI'ea F:~T'l<:l Llliu i pl' onfil.icni ~i '11 ri,licarea in etap<l a erll'iu i ~i a. a~ITl"lol' (Ie llil pi'.minL j,ob mIll SIU, in !lm,vi, o:tIUiUlii :tu iUC'l'.pU1; ~:t 1Il'S-l'I'll- 1.:1 lIevoia d., ndilll,,"t lmpiJt:dva, lmernl,pillr.i.ilor, a-au (ulii,pll!ilil 1ull~w(l1 in 1)1111111'1, III yug:'iuni, b!;)!} !ft@hU'i, in Fei}~'@l'i, in~a ueptlll ()U l:l1mul~iteo, 101 au i'i1u;'itr, II,lowlin flo a ljiJ mliiplJ8l'iarliJiflicrl/, BlIl'!.at"'~e[l F'o.l'tft:I;uLu I Ie-·~ ~Llg(,I'nt amenajiliri i'lUbt.eI1iLIH' (bo[deie) sau !lUlill'atel.'estre ((,llse),

Lil I:um:tui, ca, (l,e altfuL Ill- toat 11opu!!ln~le hunii1 casa a devwlit Ill.

Nltll'nl {lllmictit,ul.ui ,HI< mirWNJp(l/iu 8rICf-/j S iJ],ttilcg(' cit in YRrial!U'J. ni!ni-JII'I1$(';1 l~aSll 1'('flef'lIl. [W 1~1l. lParticllhrit.i'i\ i fil;' 0011 strlilctic. CllW' I) rllceau <iii I11h1l, lU! 1I1'ufil fIThiL('{:tl}llie speciFic ilnprimat d'il OQUIl(tlii, !('i ~".'ll<1lll de :I1Ii.l'~tlllllitaLcl'tn(li~l-ori(!ii. JJil1trt! aRJ~!'e!elc ~rhi eetQnic(t Illr ,cas!;'i, lle ini, 're~l:lI.7.rl ;,I('l"l.ea CIl1'C alll,rt.'I.1Cilm'l. ac!i,"itatl"lL ~piI'il:'ul'lli\i1e til] !lUlgi.l'o, mil-ie in ~Imctu!':l IL~ilulog'iel rol!'1nIlQ. , .'" '

C'OU;;tf'u("t i.a I:l gelo-daci, dfICO'T'(Hllfll1i ~I p.rolorornarll l)!i.l'e!1 .f! ucl'ea sw:u;;J; 10, i'\'c-Jlil I]ll IIthcolQgl: h.rlrtl~ri .. l pb:i~fl.llil !;Ii coliba (w !JjritlJ.

IOn'll chiTpioi, ml;ono·, Ibi· ,Sau trieru..mu.'i1. 1m. seria, c1f.!J61DI' a~li(J,ieil', i!nse.l't'tm Iii po (lole fig:urn.te IHl oi . Ql\llliUlil> lui TrUii~n" > !lallf' @ 7.l!Ui1Jt6 p'!le\~n ... ute 011 i'U7.j, balilon tlmll~" !it rOi~{}fil'il'., nsemrm¢lo odor illc1\ Iltltuale til !tatele Te~~ dB cuHunt .~i civiliz. \,if: c1fn Oltonia .~ \rl[c~a, Gorj: ~I :i\it(>bcdiIlll'4 ~3,

Informa.t;ii d.e8]}re ubieeillril(! mllgieo·Ulitice l>rei..siloriee re[Cl'itoB-l'e III ('alibi!. ~i l'llNi\ <lint plltine, dispamtc 'Ii ua totdclJ.l!IlHJ, cO'llclud;cnto penUL1 j'.ufwl /lP!fI:''IL(I~ irI!lgil'Il'flli'lie (Ii I)lIsfi. fit ~{'bir.l'Il), lI11e]{'fltl'dillt<ll',. dalij.ni $i ITll,.H(ii d('~,prt> {'II~l ~Yu pe1'iQ:.\da f(!Ui.1ali'i ue-au [I.l~t rlU'llizal:e d(!, rtfla-. 1{Jri i M,'iHm: ti""IH'c Firile l'Il1u<l1ll~.citOil\·:' L1u'tH'Il1Ui\ i i plasl,ice dCl i!li:wll' pel» din arhivelo de 8tnl ,~i pillhll"il!~ !li1lrule air /li!<i!l'I()iulrdi! tara (de lC.1ILll "11<\1 )!:id ito].

Hm'ul'iul. (>i!, ~i 'i:'~ obi~nuia~, s:eCOtlSi1.'tl!n tIU!); CG se (l!es.Ml~llmill v'{'IlI'i t1 .. ~ l'1il181'1'1'1r/ir, La baril'lul !>t;r;."tvl)<:hll\ti ~Hlm ·(;!C l'itul'i. d~ !Mnl!trn(}~iQ Sf' pl'fwJ;i(';\u, I.a· ronst:ruf'tia. bOl'dei.nlni 'l.llrdievaJ, ~'a 'Iiol a easet Otii.flll1itQI 11 \'~'Illi locrihlri il~ cUllsofma'!'!! a IC1f!('lici prill &a¢ririrro'~n !mU:! :Coi.lo~ ; pen- 11'11 l'rJIIS<l1idll1't~a in ullll-l'I mhill. acasei, (in tremltlll ill(lepilrhi, t) 86 :!'ide,~rll! \l1~ UI! 'Wi ("(,1.i rel'lpectnrea iia.ti11ii trnll8fign:ran~ mcta[i:::ic ill legullda. ],U,llastil'ii A1'''e~)) 1:11 evut IlIle{liu ,~~ zhlell In~~frlJ mllb,r(l.~ fl~rme iJ, "l(:lmiom ill puterea \'ir:ltci, !>;JU se zi(lf'..9u fugvri:8"ll'l't Irpf1l1'op(lic'e ell valoare do til lismane, In exterior tWl'ileiui oltl'mt~I' ItYl:!Il, pe .Jnm'lar 8i:1lllpla~e JllObYi!iP I'fmf' (I,MJ'opl)mtJrJIl (l:I.ilUf'I:l!l~ I'ltili7.!1-ie wle Iitn1mlCl~ilf)1' ,~II.U "1U1i'!»:il!Tl' miti!l!i), UH'i;I::U·(' : ]la/Me a~;fJ1i1litll' ridieate, !jUlllele oaset ana,"uxiue in«81l1l18!1,,.,tr'C1lo

l'rl~ LllI III ho .. l; I, ClnJ eu prfspit I""I,M tl1)orlu cu p)1.-fIll d~l!h.:I511, c:~rtII~o,U',a -IGnf}: 2.lflon da rtWi nd~l '.Ol prl~p~ In bo1'l1llirll IInlu!-

Ir .. o'~. J"delul Sll"<~"U,

~l'll:lre, luna, I>telcj. con~emUnl.(l ~,i III cintcc:, ",riclicai bordci ill ;fJQtJ:J'IJ,f e-u miiHi!I' i'l.e-JlcliilhU·od ell IJaiuji all apllrtlfll,/ ell grela de luminare./ ell "'1"1,£ (h'-llf:11 i~;ir',1 P?Er!U1!tlri.i!li pili\'oarcH, Cnpetele de cui !ll"3i1.l. slJUlptlrW(l ~i itl cole I,I. lilt CI}IIQfO(!iJe ,",La iit~ilei bc,J't(lein,lui, ill tl'rea;jlttJ, ~istiDgn. infl,;tTiii 1",\ I!~ hOl'de'iel", (Un JFml'l!l[!1 saLnhli din .BumU'e~t:l); dar ~i pe cwt>pe)',i$f!1\U6' Jmnl'eiell)r. li(! ~i IIW <JwseLItI' oiJifl'l1ldilJ, e.~'au tmfol1!!1il1l ~~ a~e£~tt! illbol.:mri, IJ./r'mtul'e >ian IlfiQlfole lhl.pa S(UlllIiIicl!tia magico+-mitidi, a, direll'iei ~i i:;e.u~!-!Illli n potmpaic al l!ostuLlli 101:_ Bran or:m:omlll;llItn.OO ,ell eapet(l- de c.a..t !1-1. filll.illi1e !),lle:.;,e II' ca~i'I, t:i~ ~i eel!: "'iltie (tru:fdoagel!.'). r-lQiCllte: dl}' gos.l)lulari (:.1\, pomunil d6 apii. penl),11 al'IMIe/i'.

449

In ua1imil!l popornIlli l'i)Dtllo,n, aC6!ITe a:IniJ.ubl.ru:e fle ca.pe.te Qi,c; cal aimbo-

1iZ3U cllr&ierii 80m'" prol!!awM ai CMei ~ gollpodil:rlei. . .

Casa t'rndiit;iDllaJ1£ em aeel?1l!o pc ~JlB am Jlurnit-o ei'lldv"'Qu 'liri$pd 'li~ nerd.:I4, pellmD c3, pi'ispa iD.conjm:,a C:Ollsf:nHl~ia petoatc <:clc. PlltrutIDrt,l ale Eli, Plria:pa. 'in ibal'ii (de;;el~ fdr(i bahtSlrlJd(i: sau inqhW!.Ql1 baZ1(;.drafM) lillil {'l"a nnmni nn element a;rbiteelunie de '{lrotect;:ia exta'ioa'r!L a. PC[li.lt11or la ~nt:emperii,. Ill$.i 'lt111 8patW. l»ilia ilt! if~m:it-it J.mi·1l if I afara.,i. 'hllllU~tr!l~ de !;recere (];in 1);1Wte ~Il casa (sa1l.1 mven;), UIldc &TCl1l1l tee cll.eva,:acttv~~t-I mogieo-llIitice perioffillB sau ocaz:kllln:l.0. .Aces!!> 8Pa1,i" ik trm,m1iIJ, ~~ 1~1'I"" pili IJ1\rl.llilu1:tI simooll~ pll.mintul care lntl'll in. emiL §i e~a. OOJ'e Ie! mtiude domeniid In [lEarn incint.ei ,zidite. Dintt..e actiVil1itill I:nagioo-lrutic~ 00 f.li\·Co.U lOG lie F:~'i, ~e:m]1ilieativ~ smt cele :r,eferitoare 1a eiduJ. familiel: uUljt,ere, nunt1i. "iruollrtll', maiol es 'varapeprispilj d~ar: !lei. activit·M.Ilo l'eJ'crito!l.fe. 1ft uncle d:il;' e ~1oo.a!\l:I'istJ,ee: Ill> u:ri'Il'ile de ~1Jn.tol'i 'ia:rDm, eind! g:.zdele prlmean pEl prispii peeolin,tlla.ool'i, cmd :,uurncmil Iloll,ptea f.,:tmooe ~i \'1':.\Jli.

de pe prtspja. in dih~etilll dl)r'itlL ,. ..•

l'rGl,"il. Ga8t;j indeplinca ~i el nn J'OI complex 'in n~urd6 lie tr~r.e.

La constrU(l\jn. eMei $I!'~ pl'lI{1 81tf;n!pqplll~ bum.i a<l' ?Reta! ea. slt, 9"tl"ag'd.{IfUl !llagie simpatetle;l., 'inca.$li, (}ft mlli mlli~i baIli.l.'<l pl'CI!J 86 C'WI'I,lpWIl(laCn l1D pietroi IIlItim.u1 niiS!l:1II.t (din(;to-o s.ex'ie de co'pH DlOr!.d m na1jtere). luaiwlltrul easei fll,tul era a~emt pill 0, scind:uxu. clllnpAniitri. pe prog Ij.ii, ill ~E!Il"i1~ pi? p111>p1'i, So pune iPs a.ceea$i st:i:ndlllm un piell'oi. lOupii. ell.IDpiUiir~ l_J1C,trn: 1\11n1 en fAtw, 'Piettoiul m'$dus in fundul clll'tii sau ill Mitl'l'l.Il.llIrj;iI., lel.lt ~1 111 Ulormlnt:!i t en '00 mort. Se credea astfel e1l. uJti:muli\t sonit ~i III mor'lili'II'a. sf.llpa. a:stfGl, tM'mr;,o;, La. irIutrtl pe p.fo.g ,ffljft primif.i Illil'fi d~ soort Ij.i 1.'1:1.1)1; mirelc 111.:1:, in bmte pelilliroo& §i tTIlCC'aMCfclcu ,ea" [!~l] c.,\-<;ei, Cl'L rili:renl'~ &1 if'ie legata de caS}·~~i ~, nu jpoa.tiL erece pTaglll in a:fara Blra. &>t1l1 et, Tot pe jIlrng' Sf) oprea in Ol&euialli,crf'li! cimdl se !!cate1l. ell' m.ol'~u1 dill cacMi. Cei C<"YC pmtau sj,eriu] pe liulle:ri slmnlan pc P".tag fl.:;;' trng8.lmud ci.nd i'nfi,untl'n in ca&l, CfDd i.l) afadi, pe prispri,mmboliztnd :1stfel lupta intra ,cei ee voian ~ iScOilitil mortill din ~ ;i eei care TrOian sa-I rc~i.Dn. in CQ$ll. til ceJ.e din urtWli 6ei ce tl."iigea.u din~ll.rl'trul p:ragu.l.ui cedau ael~r ostTigea>u din Ilfru:a. 'PraglllllJ, ~ mortu] ,en~cos"pe prispii.,> p'!1~ pe ntl~li~ sau i.n earuIT" c.e ~1lC!pt!t, in curte fi illIU! b clmi~i:r :II. PamlJd en ritlcll trooeflt pragltlni. prln lupta dkine p·urta.t.orii :~mi:U:hri, tot :in . OUeulaexist..... ,;, ",It rlt, :pc pI'ag. rna. i oOOmpli~t, ritul rup'f)rili ,u jintU~ .. ~lPIei Ilf()h~i ~tv~ lJicr'ftl, de Cil'ire rlll 1)1emb]'U. aJ. :f:uni1iID: diD1r. eel Ge pmrtalll pt, TIilWif' Illimnl, I}i scni.pa:rea dig.cretii ~cl1iei iill ~ic;riu, liili~ mort. Ritul ac>esta ef.ectu1Iib tle 00 ril.dtt a.:propia'l1i\, mortuhl'l. 8W1I4iIa.tlrii1!&ilitill «ntroJioJagit. jv.'MNJ.ril ,~. carll' campleta rit!l:~ oop«li11l1ii> jltn~rar aiu caJ4i'~ Id.e ,care am pomentt in capHolw ..lTftllZllyia. mO'l:Ii.i}.

li'etcasf'rp. ca$~ !>eFweH. ~j em. ill, dese ri.tun: de !S1npi,~ie~re a.. uneI pre.destrnitri. E "l'orb!l>de 'VillZaTea>ooui oopl1. abia. .I'l§scut, dupi;. nlll! !nru~e' !la~tc;rj Illiteri03l\S rota~tc, soldate eu rnoartea. Pe 00 j'erea~trlt a, oosru 1ll1timul copU f1fiscut CTa 'l}rndut d!J. :rna11'Hi- ~iculllp5rf1't 'Il'll Q ~'11da ap.ropialii 8Q;1~ 1!'1!, $tr«iu ~i ilu}l'l citm-,fI, ore era. l:1'1s(lompl'ltat (le marlli\ ,ell bani, (lBla OUIlIpil.n'ltOf. RtilJ,Clwvpi1Mrea se fdc(!a fie p1'i&pa ctl'sf'i, vi1'l~torul dufY.l ell :scillimlY..;lo pl'el11unele Copiln1li1L 50 t~Ilm."a {lU U11tffia !i'i, ,ain<1 oou\-enea, oopilu:lem luat $rn hmte ~i m;lm3. feticWt inLrn. en eI. 1111 '(I,a princi}laJi'lJ lmd.e em, r.n'Hmpimtt;! de TUde,. care-i urou .\I11.j tn1,.iasca, IllUllindu~l ('h.-pi\, nnmel'eschbnoo.t.

III mn:riIB silirbitori d.e lleste all, 'weslTele ~e impadobe:uu en ru.lTn1~ 'Iliiri s.an candele aprinse. ,R(~'PU'll1 ftli10r care llU QI'lIU )ifsat d,e p!l:rlntd Si

450

se mraite eu u,[(!Sw :In.imii lor so fl'l.cim Ilonptell" po. .0, rer~OC-lla.t,(lirl'l.4'{ R, 'cllScl In. Clredirttfl, Clll osMol I'ie pie.I'{i(l'.\ urma. lii,.p'itQrului.. La fcrc~fl'cleem:re d.~ deau po pmvu tlfnraw. 'oosei, lie ci:nl-a,l:} oolillil"le to. s.'lrli'i totllc de Ia:t- 11:'1, bittilul (Ill I>~t;ele in gellmul'i sau e-ercevrue,

Voi.n! ~j 1mtlwj Iudeptilll'3lll nn zel c.'l.pil;[L1 ill acL'1vitil$i Illngiw-mi'tic!l. t1!JtI1ellliee, mal a]es in tonele flo munte, Pe 'I1alru BIl IItljllro plirna. dnt§. ea ~ n!lncll. nome, St l!olca pe f;altii ·i<ii,.11 pe i:1!llflll'id tlclrei, s:e tt,eIDU 'ImiJi rlc dl'ago~tl' pe pl'ic.hi01ul v;e!;l'{>il'illl(mle, "" lJlf>RI"IiUI~1 1}f1m.cnli l'i'ii s:l.. fill mal nibll ]}tll'lc de bmefilcettile vetret In Ollenin ile sud wl.intUitol'ii IIl1Imiloi pff/ir;dt ctnM.llcolinllul in. cast s(!QtIl1Q'II;j·lI.il tiiei!£1Jii iJi1. !)[dYII UbiJl'l.'i c" ba8t~na~'1!l r[}r fnjloralC.

H!lrtu.~ Ill! era IUl.l'IIfti UIL n'lsuMlQl: 11\ vetl'ci, IUIm.'I.i orilfeilll prin ear~iefea fnrtl.ill s.i fie 11EuIII.1IU !j.llnctJe,ci ~.L lJ()r~1i lIIiriJiell 'PrUI c,.'U'B 1.:11'GU r Jail ,mljitoa;rcic, ZIJUl";I1'OTH ~i i:lamoni! 1n uienrsinntle lor ueeturee, ']!ot llriJ.1 linrnuri sa creme;!> c.'!. ¢"'f~'U i;i ilufleti!lo C()t&r oc nni~1B1I''U PI) 'mirii. Peut ru a .irnpi'cdeoa intl'nl'el1 ,pI.' l~orn a LubuFl)l' :fi'Llltltni.lo:r dtlfooiineHSeQDlwul ~i ensru lnl, lie ailmalt .f1~ li(wl~ tluiS1nU""., : un oo'p ell!. coeo~, o pl.(l1(1 de ~rp~J un l'it de mi~h'(lt. ~8 etc. n!lt' oo;pul d.eooao~ Be lUll.i tl t.irnn ~i pe Jl!l're~cll} dll dcre;.UpTl& lavitei in camem de dOFmit, pentrn aeela~i sco<p lI.po:!1'01}:!!(!" in

v'l,l .. ul,mtlil:.9.tea lJllill'ullldeEii ecole a, unor HtplJll1ri (llI!j.lIlttIlOiL1lIi!.

tTl n-jlmul il\i1rbllimlihu' de ~Hl~lt de au con.sidel'1lr~ nefMtu, pinli "in seeclul at X.:r::~.lAea, <ttl Uflfifm.lt Cit n8tunli u$i[jf, CMIlJe!s nU)'l1l18 fe)'r8triloF ~i glriZi!,UTUC hOl'!"a1t1}, d.'tlJ'!5!l' Ill<1i a.p1'illillea.u sa lela de 1n. Fwri:i. sau !(nmini'tri l'i1m!lSCl de in Pn~t.i, penrru II. se h:u'3 iJl~Tfu·i1G 00 er £:i 11l1r.u:t sill rie fUlTtll.w in aeesn interval de rllUllturile llll mintnhri dcz.t.'"i.l!I~j'firl' 1m Inme ..

8i1I,IJ()Usm~Jl Gllsei &0 reflec.L'J. p ling!b aeeste riwlJ'ilji III IllitlA"i .,i leyp,m'lc c:w~ se l'Bfera 10. IHt'Mlllllll s1MiC ~i 1;a",i ale aplli-arii. sp~t<i'Ullli llOWe!ltie, po ClU'C WmaIlW'\fl'@ll $~1 fue;L illviolahil ool1ti'a oemcrniJor. ~~ S~ fnce ['a, ~.J,U'oe ~ a e C\' ~ta ro IIllaetul ill ct!&l. ell! ll11)rt i.i inmiliGi'J l:iii:n'l1tt,[ de l\ fi 1'1i.i, s·n l'Imuntnt Inert din ]neilluwie 1:\ {1,I'ntcI1ial·t'a lor filJ' pr~~j,1IIe'ft"Jtaa.fei, illdcos,l'bi (ropiii :/lI.itri. Be te.'lm~ ~lemoui:1muJui IIlofVii.auiIlC!lllllt lIii fie tn.. hnmn,l,i in. n,f.ii1'ilr onsei, lllllgi7. zi.du:l din dos; ="!poi ill! fUJldlll gni.dinii, !il\b UI1. (;opac. !nhuD.1atefl< Il.ce&~tn, 'm!1hli'!'it pina. in pim 01' :med.illl, Qw~l !It illeeJl1lt 1111HM1!lri'1l 'ff!; j'lJ,l'1t'lliiserioirllt I til !JrIJP~'·~16. ill ewe ~liJl utma jJ\hUJIULro:'a.!Ht> f;W.u~ in loeu:ri :1l1um.!! o.menaja·te,~ll illlniNr;e IkI:tl'a8lil~'ti.

In l',{Inc(lp~k'" ·iirad.i'tionn.lii tI. '[0 m:i!nulu i . cas:). l\eprezitLti'i, $.PMi·ul8'l'I{Int' In Cllt'e nn pntea ']li!.trl1.nrle. lI1ici. un om a~.rJiln" E!lru coosi.Ln(ill,mi:ut;ul [OS. plIl]a.nLll1i. III saltele ea;re aVe1l.u fiilc!e SitU terell. de a,111t1llU''it pI!: dea;Luri, l'IJ luminh:uri (lEi pridlll'c, cJtI(lltoti aamenti, en bi"iliriui ~i cop!i, piecull m. rmnlc:t rl('pa:rre Ile sn.t, easel"" II)I'ro,'mIru:l1u pil,;.;ite 1hllma,i de. CH:flli. POI'~ilc Iii ul!-ile IlU 1!!1'I\!U illcbise eu .zaVOo.F1.t, penihru di· illt",a ,sItCe.ni: IlIU, emtan h1Etltll'i. Toh1'liMnfoJ'llf daUvlii l1illl.~llil1u ilina."o,ic. s~ t;rl'me.''1 pmg'll] por{ii !jim s\'l. iulft' tn '~Ma. ramm.lii des.crn It. Pentru. a alFragl} a.tenwin, stri'iilli~ lor, l·X'ist.au semne ~llte ~on~eID!l3.iI! alJse'nt.a mClIIlbrilal' gos]pod1!!Fil'li.. Un uil)mag. u bil.i"L sl1l11/UI topor ella :l\le7.8it pe }?rogul casei, !i[lrijinj~ de xl1"!o'o, ]'1..1] de lernl] w.u dlm'\.u, de mut:.l.. Iiilt.rnre:l. ~oJ't'atili in c~ prmdeSOOll' Sld!l.'rllrOO a . .ceS~l1.i S6l'tzn iJ,a il'!Cra.'l~<1i">B,l'm ooll~iaera,1.lI\ }JtIJJ(j,!~arl1{1; (l'lfm~m~' w.i' .. ('cu fmro pl'Ofa.I1a1!l astfid Cfi1!$, (la.caemll prln~i m [Jillgrll.ntr delict' !l(\R iellind din c~rrtl:!, ]lll!teau Ii bc/1liuti. 6U, cio1)llfD,ul sa:u i:;biJ·j Ill. I'opol'ul, fitrit a, {j tl"il.~ m raspundere ,do cine"""!! in 1>111; • .Ia:r da.rm, I}(:] care 3. T~am1; ll$!JoIJaaaei el11, g1::f1iV ri1ni~ sau dana. din ac.>@'l1l£t:li. OOl.lzii. s[momhs, ilJu·l oompliflimea,

45'1

Ilhueni 'lii nn. aves. ~~l(!fl' niei un membru at filTt:litil!i cetu.i Sl.IlllomiJat !l tratti,t lh rii..<;pi.lpdere p e 1; MI..;p'inul easeL

_ in easa lu], gOspOdrurlll un -rei d pat r fft.lIlilias sa eon iol'l'"u filiI,pill ]le !<path1l1 lui.:t "l.l, innc 'e'i1>U ell iar vecinilor. ilEa ptofAl'laliU. era. 'PtlriJiillJlii inlJc(li.n;t pril1/11miYll'li'i Il'II n'i,~illii (Ill bra(l. _ lirl'l-9. pUl'ifi~tA *i llel'ioiliu iII' Anllt lI\m. AecstIJ. em 1m til 1r'/II'f811'wl ell) pUl'ifiea.l"(l" "ar(' in 1''''1tl mediu n fa t Jiuelua.t d'll Ill"ooi'l'ol\.isffi ,~i c:>Luns 111. ~mlie 1uIIUe tliu an. dud prPO'[iii all inoepuL ~it Illem'£!\'i cll ~i-lIb1i". .-

ill !Ie "st pUlIlct fl 00 ire puiem snsttne n, in ans mblul Ct, ell"lL a !l v nit pellll'l1 1 mllll IJ lII't!ll '1l1icrocosmi' a..I (Ieli ilii1H 111i 8pirihlwe 11!!~gW(}-1JIm u ,I', 1]] care . e rcf1eelit !11(1l1itdl~ m(UlrfJOm~mllsulul iiJln·g. Estc. iuelnta, sa('I'11. iIn em' 3uto1lton.ul1 -n. l~r..SCU , illlo('mni ea ~i in3iot;:H),ii lui. ill ~'a",e il,l~ dlll"m h'AiuJ C'U toate grellHitile "iel;'ii, en aspirl!tillc "is~I'e, dntlnlle ~i lTi'ldil,iill! nOOltlluui I.til ill '-':Ire ill cl'le ,l1in ul'liIil i~i "R. d:a sfiTiituL De I'Gbt,ul l'Rsei ,I' t(l <l cl 1eg,n ClI tunitl'l ril.il&iui!e lui t1~ois:!/)"'i(l/", t'llMon1 ~i ,wi"ihmle 1III1'!I,'oo·mirit'r. Tn 'n .," Ole rasl1ringNJf!i"~lernul ""i cmlturo.l. I~tm(). (('I'll ilt.mr Hlill(l (~ ii('l'iiwi 1100, 1i.lCm ntlt1!Nl yen ratu,. d mitu " lefJen-ila {fi IlIIi;ml', De tti ·i izvo'lie.,te eea lua,i mare part (lin ritruJ'ilc Iii cli'_l';mlOlliil., lui drnnestlee 111 ee<momin mitologici J.10man

9, Lumen t1lhii. - til c:oncl'll,ia popnrului l'ol111lli exi~tiL mal mult lumi !il1llra.ptll'l!: fum (I «I'r8IJ-t!('1l1 11I1IIi'r1, tJti'lllflltrrlfwiJ., hlt/II'ft 11 (l~:l!iII"o~ 11U11~", H-llbplilllttJlealifl i eUili.ln tarlM. ,umra, }l1imlnlt<alllil can, idl)rnJi~ LIIII,!'I! a!bii, tn CODf;l'IU;L ell lUml'fL ubpamintfM1i, tPI idCl.'at1i LI~mea l 11(~!rFfJ,. Id 'en ell. hllnN" noast1';t e !i.H)~L i~i. ar x))lie3<tia in !II ml I e ,gt"lIl1e_ , i])I1:\ fosL (·r.a lliimillwl nu a 3Y1.1 ni i Q 'luoar a Iost it nslutiu~_

entru n nil ,I! 'Vc:il.ea. lot ee :;;e pelT ee ill pilmint Flil'lut1.l1 1-:11. tt1bil IfI'Sii. 'O!lmooii I-au IlIw-,iUtrit eu timlml din ne,!:'li]e:nt~, imlit :a, de.venlL ce~u .. iu. Tot;u~i luruii IllQ!ll1lin' i-It, I'{t.mas numele d.e !iIWU'U. GUIlt. JJllpa oJt1l1eg('nda. referitoal'" La 1Ii!','ogallliD 'piimt,.f..,u,," LIl ICl;ll'I> fa;pt:l,Il'ile miUoo a'ainu ]aoIPiIIit\ '\"1 oll:l1ll'n_ii !]i ~\'Ilimalele, LI~lIIflf;(llb,ti II. (~ !1 nuro.ita, penh'u .liriUncfr,ca I [l .ebll;a, III JjIn.IHi, d1l1li44U" '.C1TI"m.!'.1l111 8. III -9. menp_llll paTiLlol ell

eel d dll/b. RomflDul socotea 1\ tl I'llual (tlbl1 f.n ,ql)l cind e lumina de ~i!il~, ciIl;d prime] fn:'.. lUlUinl!.ll Ol'iZi>l1t;un. 'tr:1ml'l~ii !)i JI1o>!ii ()O[lBideln.~i 11'1111 (11101 (:>1]'1II<'\llt blmi 1>1111 Cla'/wmj: hlt~jini. in C{)mun!b1Fle ohl)te~ti lil)(!p1.l~

nmJll:!all Ie. in "rptlwl fol'ni'll'ii soeielu,¥ilor g"('rolllf'ocm ice: ,co! 'en piJ-.rul (~lll" ,lllil hlii '1~!i$1 SfI,U b,iil:r1?lIii illblLi lliUrEl~ii 'u{l",llii, Hillud termen 11 im,il~1 irn !'fi ~ cxpre iunea j't'le C'lJIll,rbt!j :\(liCl:\ ~1Villd cosite d elllmi rea. SJ.)iulm de grill, :Fcbe1codalbe el'au considero. e in ale n(m j ·'o~hlzene. ~ii n{IZli.l1l,\'l:lIll emu du_ohicl'i codlilbii, en co.~iJ~ d!al'Ui1 sem fil1tl~~il'alll'"

~~::t(mloase, llaefi .n~ll sollU'l'. E int~;I,'!>'''ruJt ele retinue cl\. Fobmnnii suu hla.JIlIII crau demllrnt,n tot .albi.

. .i;\"ce.'J.,ti uriuiocu:iau 13. nml'ginile hrmii intr·un O~tl'Qll aliI s.1>U ill ll'lUL mul~e Oit!r<Jum lllbe dill aLl.!ia p i imbetei.stroav' ')'olbmanilol' ~l~ 1J1~~illilol: -an !i~ieQ,~ llin ~Jla. imb leI In cODdi~,iile cOSDlo~onioo' a], rl~D, :'m po.lliIllIlLulll;1 (11.11 ~p I Pl'iruOl:diu.l . ·eeo. cc WN 8.llm!L·cu in COIl cp\ia f(lItlCiii. .lIst"O{u: I stm.boZ"U!ozd pu,mfnluJ'i J~ef'liJir~ar8, i,,*U fl' ",I,n"e 1lUra din

pn. . LULlDelel, care I~ pinelul ei sic.o a.pl'l sac]'li, uuma~ c-J. graclu I j d ~at!<l.JhIatt' lille de irnpurita t,eon, ei Pl'ogL'csi\'l'i ill. aifec·tia Ind. IlIlpi'l {I le{:1:1l11dA ~tril\·~r:lJ;e . .APl'l SiJllbetCli i:;vOl'lI11t' tUnu'e l'tidilcilliJe !m~1l1~lui r:11~1'I1{l.I Iii me.o:nl~u~ .p1irnint1lL de 'i sau !l 01k ij.i Sill vru: 1\, in lad. La izVourl'le i ~ te _PlUU I ms Ilo piimtnt uu pallaceu loo"cr a1. Pt' n:u'l5n.rll -e illIwn, 3l" pl'lmintllll, gradul ~i d plll'itat scade, i0:r -inn inlT! ill lad cIOl:l'I-

.... ,J;;.11

te~te¥ UII fLli itTi. n I'll,! 1 (,I blaji'llilm' IIi UDell,' t!lltl', l)l' mnlUl'il' a:p luJ!"

~g!;!lt. [Ire ~(l1!llllea;n. iu ~il1 de 1 mn ()ji!,' f11.1U rArimit;uri ill" CGZIlIDI1 l;1 lu~IU;'iJ 01\1"01'='1. It I,' dl'l.dll'itlll (1l'U1llu11)'" IIpll. i'n s-n jl1.1lI~' pe ~\pa "iruh!'lt~ ~, O~·tTf)'a~~~tl albl' 111 roll1mmi :.:an bl1 jin1, "1,\ !'U ~"l'b.7.1' "j

1'1 ..l'~r ue , •

_o '1:!Ovulan~ ,~ru:t ~lst~on;Vl'l{' nl1~e fil.C~lU 11artl' ail! Lr11l1((I. fllM_ ).(lcmllltu Io-r, ~~f)~~ a!1ii, tlIl(>a~1 mull r J",,~tllJ'i ,,/Iw !j:i :>1' iJmbl'l-'io!l1.:l in ~b:..&~ru.n nl llUl':ltl'iJu lor Sl1f1,ell!~U. 1.1'1 moun en !lii!filll'lal' (',,(lrubi din (lonnllllll\llil oll~li:~h lib re, mul~lll ~~ imbl'l'i.l'!lll in (1'11'; {'C'(lU {'~ ins 1 II cit 'Pm'hIlI (hi" ,/ 41!l4l, .La rOD\:iui (lo1~1l1 alb r mru l:i l'iui "·8 LU npnull,ini 111. YTl"DlII':t nOlllltn"i I]] ,ooele 1'111 ' rlUII H!il1"i,.uun_::i t"all1atii I'sti('i. 'J'enll nul de Il!b 's,1 ~ rt'el'Vol'nt III !l'/,l:r;omlf.}{, (ll';qll ' lilll'lf' mam "I iTi mimn toe ("1rrvlIaif/Unl 1II1~i1), pentru .1iInl"le ape (1=:~o.ml .!ib), pentrn 0 ("oDsiela1ie lIopulnn"i {( 111~1L Illpt !~I ~flil. ''''tfl "II)(lj, ~:c~lt'U u .;>1[' ~ill' cliu au (Jolle III~I') ~)r-ld.rU .1lI.ll'11' ~,lrlJlIl 1:'1 (Plt"I"l, hhl.J1I.IilQl· ~:III l~aljl(f(' /lIb). E:xcenlTIC O .• /nwrllm a'lIl\au.~8Iro.t'i'1!1()r 1J1bl' eruu O,vlro(ulll' il~11H.'I'(lt" S3,U 'Ill'grl1 III cart. l'u{i\ceinl 11 r "I'lelt mnbr Ie ('cII'll" ee tt ·huim! ~a tntn- iliad '

J.rwlt'll. rJ.~M ~!,\i m-rili'i. (1(' i llUl1')('l!· Pl'lll1'u fnpn 1 ,~ ((1#)111 It~'te Ul~ClllJrul III I.~m lm"~ rillll), ~ lnnn a ill l'llr~ til' t1~Erj)~01n'i\ 0 1I1lttC'110l1l11bie 1111.1'[' 0!iIl1.JIlII Pllrl~l Imp.1I!~1 ~! In l'm'I' "1;11011' i; alb; pr .... l"l·u:::i ('·m;u'ball}. III· m!l)ll1~mul, IJ apt!h'1l1HloItll ~1 hl~ I {li1H1.. h'i~lm II it l't"un'1t OI:l1t'l.1h"l',

. Jlt. Celi:i.lolt. ~i1rim. - Dlnll' piirnlnlu~i1l' ~llprnlllll'l!. altar t lIl1.mm' ~.~.I'~lU 'U 'in t~dil-la. JlQPlLlnrl I:~ trei, lnce 11ull' ~i 'c/tilall Mrim, inlJ'C 'l1~1'I1I1'111 ZttL~! ,n~l1tna ,3U Ll11)) III. Itll/li. in ~lr(' triiil se tlil.il1l"nli j IlltJ'e 2'I:u[ 111111 lutilt1. !t'gr . ~all lMjllil'llri. ,~ ~il~mi~lIuj, in e p;1tin:I(:;~' D111.l'Wl 1"1''<1, ,'afb't q ~{UilU 1(l1I'hn, tara ~ m1dlvWltil\iillr" a fl'Ptul'ilo-r Ill' 'ul 3~e !It' bll.1'I.l Illlhe.

,~~I~~I( tiM,"! 8,0,11 LatfTl4!a. S'lIMI1f(II!(I. I' UD lJumilJl, mil'ilie Ioeuu ue s ~lUlln'I~1t~Lt.l. ,de~omc(!. FaseiDlltm, llLi !it... w:lsleJ,jC'iL in i.ma!tiJlatia 'POI~O:ru.~O.L, _ ~nCJt Illtr:ece. _orlce die Cfll'l'C,: ,Lllm a as,tll:i ct:Iru 0 .... e-hi / ('(,I\I~lh\/l~~.o CJ.IezL"I .. hl.mca.~s~!l- b;'"1 a~ • ~ ... alRlta-i lI.lte'l'I\ {,.,r'" 1. '!{Il f" " lI,tu :';1 9.1e IEOl'tn Slllt ,0 lei fl1 1.'1'11 e de- C' e d i 1 T, Un~l\ :tlbi'\ ~i Ill' 'Mole (llli 1.~1.lU a, nClllgrn de atC~a. 1111]]Jlui cI'o;'i llliti i ]. 'Put jnfi'im!C ,i-a.tunci mAmal penll:'ll scurtil. dllrll~it, Toll' Qri t'll J.lrI!~"U1 yjeUilor,

Pll willru~e'!!.:rim. v ia,a, ~e d,(l!j;fu~om:i\ in alti tr'l'lllC[Li; i!lII. nlLC' CODdli1iii *~ 111 :\1 ~ 1le.DS.W:I, S]Jn~IUJ ~ tlmllW ncolo lI"llil'nl ill 1lI'OUIl.OO,~tel'e. Fllptunll.' . l.'Iullalt t.li.nm n-an cOlli1l;ilut a de.w till!!i hU1P (Ie il numainw.u.l ii ·iud ~' st!'ecoara In Lum .0. allia. De III eJunen grijilc Jiilmcu:rille 'd tii nn Le mtl!l~~.d cit amn i i d la:mll II oui sil"'ir~ .' gr ~(,U c r ItUilJgl'illdlli~1a. ·usml1tll.

:-. (:u ~aUi, pe:rspecti,a l~ni~mii, ~ toj b('l~up;ul, ~1'~idi""il1iUt~il~ 1;1:1 [,I'pt IIrile ~l'IIculon!i1l' IJ Ie clmlalt Ulrlm '-'1'[111 IJ$('11110tl~TlIl1Jll<.e. Elt'-rtl!\'adli11.1 lll'{'ont,e.nit III LUmell (l1\1i1, c.:~rc 1e nlr;Ij1I' tlll!ldl'ajul ('l1"lu)ui eil;!i f1'UmWe'l,;ii IltlLllI!.m!lOl'.1n UUal·t iU'inl 'i~i IlY ,mrrll Oiipta :mf ii, Iili hihriu:'li ~ riirIJllaltl!; ~f"l~lll nie UDelle fli, tUl.'i jemllllllit'. a Fili!'O/" r'~~ll: piiic·i.l4t', De ;l,;' 'lnWt'I'I, ill l1& Sc aDl\ v :tlta 11 '!la/,({lII«ui -if (11' ~lJlIm"lI ie. Tl')b nic;i :tl~~llli~sc IUf,lo:uTii cllll'l.l'"i"ti ae solo,moblu'i ~i ]lfIjlHiil' G:iUilril." e1(' ~III/'Ufl.k;. P'!rlll !J1.rhr:n~l .l1_luilaU tri-N1li p;iltl:tl.ll1i. ll.1I Yl'iijiturji ~i rl'\jitO<H'C11.' !\}! lll\'etc 1'Ii!;lloglll liIlalg'!.ei. negre.

. 11: PI~liJlJ)I !;Ii p~i;unu, ,-.Dl"!lII.iI. "llli!:dlllan> ale pbtinlt1l.ui folll':'ilU! {I, '. ]lh.n~l ~l lJOIUllla, dctlJll 0 !i.1~a~ :aport. in :p~j~njlll miiuJ-giei 1\()1l!m.1le. . .PI (u: II ~l' un drum d tom,la, IU'C \ll' ii !ial! - Olll'lI P 1111 ]llcillll' a~ mll,lDt,e

~I uneorl 80 rl'sUIl!il£ llll.r·t1 paji)/8 ;~tliut au ll.D lJot dB m~IIt., PaMt£« &1. \~s;li ~H1 £1I.mifli.,~ 41.IIQlll"ll san o goEi{lt"rltl 'Uf>Paai. f.n'"·,,, pMr~re. tn p]a.illl'i e1 pCIlIlllc! It l)Wsl1it ti ,\'la,ti\, IlgJroprlHtorfllll, !l'a, injgh~bn.t 0 :re~'I; do c.!i.tUJ]tl iin ('~rc 8':ilU~ lnC'll~hm~ limbn dn mine, slsremul de mituri, !'apt cur0 a. lih:ll t Sll. 1!(> comudl'mte ncr >, r n C!llpri:m;w $3.U ill p:roo.]ma. 101" ,s.·a.n dez'v ttl t acli1J.iUiti mil'ifi.:r. PJ iu] 'fosl colJ.!;id(lmt 1m dnt:m aprtJ Hili "fIIU'ii d.! IlI&i. mediu inti-e eel' !j.i llumilll ./IJiIl/iu hil'roglvIII11! prln (lxcelG~W., 'mcteruB saern ni pJ.aiulni st« relevat indirCN.,id t'.·tIlJ(~t<U'I'a mLtropoli\Oilor l'Olnini., ,(lc 1111 mil I ,t:enrlti Itl pll>i1"'illlr", I r 1) i 'nil- au fast consider til O(HW S(I(1)'e in 'carl' fotl's()~e mirU"ill'iMII, milju nTh. daimmtii, r'J.i(lljc ptArlnioi ill seorbert rle opncl,

In plnlnri ~i poi~lu! dl' uiunte -au ill uiba.t 011 timpul fteilBile, bilL imlflihrW ClJmpif','(,· rlm;cftllTmdrr.ii/l',U, U impliea.~j :mit(llgg1ce. La. Ilcl1ci lil' ~!l.h'l.Inea.l!l ~Ml.'llii din. imprejtl\'jmi, 1l1l11Ll'll a. pr:it.z[mi tn oomlUl Q sill'. bOH'31' pnpulartt". dar lit pC'IlI;i'U nih' tr ,buri b~ (I~ti ; tt'UI'II.'I(fI"iri, 'intj),,,j. II'li "";', apli 'an II !l'gH M~iill!t,nl' ill, ~a7. (1(, illC1I.1C.itJ'i illtm:salle~ti, paulru '.l}ijr(ll'fll If~ CQIIIIW UiIl1011"IYll m8ill\Clllor e c. ' "ele .!l.cd{ll au luat CII tilnpul .aspeetul rl li!'~m:i vi lnale iutre Ye.rsam~ii tHlll;i d"pleoll S;l.ll Il'ipll!~ cou]i.- 111lWt montan. 1, PQP·ltetl'[,r,lIml !<llstino (,:1 Iledeia. "no ro't osl1rb;~L():lre

Ll'iUuciLi'i zi mare de bueurl , lmpreuna eu joc~~ri. '[ira-:mit: ~i l,rf.n:"lIri' . loti Conen It eensaerur D II !!hldill a mplu aedeller din Oarpa,\;i, wrmlntl ca w inL probabil (, , ,J de n!"il/ilLI' /(/1'(1 l'efJlI.e" Be pont:e ci1 Illjnt z~lll 80111111/1.' .£1.(' , uenrI- nit' '1!1!'I;/l'i/m' Tlwlfmi iu ouoarea ~i1or patto1Ji, c.'I.ili chiar !;Ii I\CUID [!n 19~J6J 1l~ ern· So ~IlC in fil'(,flfe l>at la zilcle ( ... ) de bl'am" n (130 n inli1ie 'II uneori ~!lUil :xt:llrml.

Ion 'ollea ft, nl!~alu~t II Itm'lii a lIuul~il"r m~lIlif.i. Ne(leia" clit ~i i\ C lll'r <,are poarw\ aIr nume, lnr h<U:lU!llIiese ~C'tnl (1e lIc!lei, din pe.rimetrol masivltlui Bfl't('za'h"lt Dele dill nedol s-nu tl'lllU,fofmat i[l t tbi',g'uri de fet "~'I llillt,ro ~<U' c 1 rJ., pc, :V~~nL~Je Gai,na. ~l~l P1iISIlRi, dup~ R.teI'iu !Sotropa. ,S) fO!lb lmpla.nt:aJ le Ilhl'lt'1li Mlomzn.\ii 111 mara. Dornil'" m Da.ci!lo t1)ma.ni'i.ca, mlllJl- 1l!tol'i illl mine", ci1;pil.tinll In rol{lH.l1l. 0 altil liructur:1 ~i alett i!ero.lilifi.cll.t;ie l'itua1Jl.

.;.., Q'Lr(HU'Il!' til' In • 11(I1\lU II Ilihn1uhll:tti. - 0 Itroa~'el. de Ia. ca,pr~tul -pilmrnrulKi, p'rfl~~trl. rLm,11i • ~poo~ i'l.p,~en~ ooutmdietorii, pentrll Cl'll :in (lCD~OmJa" Sptt_:ltU:tht ~ . mle~ ~1llt.?I~!!ill ,l1DlWe Illl cxilltilt oontradio~ii, Wilt sltua iiII' s.mt, pos.blll' ';;1 JII t.lUC.l!bil .. .ub taport mitologic •. ne:!e OStl"OIl\',(! sinl a.lbt: [avornbile omu1ui,.l 1 1le,,"Te dcFa.vtltabilc. Osl!;r:o,a,. ,.ele I\.lbc !H!.U l'idil'n.t 11AA-Sl1prn apclor ~iphlteSG iII vl}ie. sub uo c(!r' sellin ~i 0 via~ri Hlli~litll. -~£'1 lLeg!'c 'pur n Ill' illooa mer u intt~o, a.pi tllJbut(l fr[i,Jljlinl':!lt1'·~ do \'aluri, Sltb 1m '"r rnlllucea ,1i c ~11l'i reui.uoa.vele aJ.-b~ ,.pM't.ill m'i~ilol" albj Iblajilli, l'ohlm'J.Jli), tal'C vor sil. a.juk !ji si snape 1lI1ll, 'bl'ol ru.t1icltoarc, de chiLllJJ'i1e Ilclini~LLlor iii slLf'erinl'elor dill O~tl'oavelll n",elP'c. ~~, ' 'Iud 0811', n\'ci(' !I "['e,:,'" s nrllndii. 0..'\ nave Ilaufragia.te ii umhl" 'le ndii-It: ~(' III:' zbll.t P :3,}I, nricii r~lbi H: r .i\,gli. pc ma.lurile Ostroa.,y.e]or l~,~ 'l~" !\.Jute Cern I sit. sCllil/e tl'El're. tn n.OOElPlillllea. lor _llilitlC! a.ce.sta lio'UlUo SllIlll'! d ?slr( fI,'"' ~iUlbolizellzi\ ,cele llouit aspeeoo 3.1 destinllllli In rapnrt

u Foste:;w;teJl~:l, I' c. {'O "re.'l. s~l in. mil eli deatillnJ un i 'fiLplruri Iln 'e h~(lh, i , o,dalil. ?U ,'xis~e~tlt .j tlll'e tril, ci ()outiUl\l!l. I}iin posooxi.slien\;a, 3- '(!j,lft'1 IliultfL (' IInprevl:'::llIiLii.

, 1.3. [lIdrrl •. - StmUul b!lwlIl:i in Li.t"r .. Un. mit;ic.'i. 30 pre<! llpa.t iIld '0' Ilt'b~ rl t\lI. 1;11t'egllrii de ,;criitori, po fDlcloriJl,ti:, SimOOIl, FL Maria.11, Ovi(lill l'apallimtv ~i pc :fllozofl a.i 'cIlLtlLrii: Doio!!r G.rtlilll'.,

In &nletle.a lor l'r~entare al\:lt Simeon l.....al'itlTI. cl ~ O'l"ittiu P~J!la. dhlUl 3D plJS aece:ntni pe substra 'm mit(]llo~' g M[:l!L •• d~ ort1o~QXl~. fi'l.'lI:1Ii sil. lleglijei>.t\ unele S'Ilpra.vi0f,1!liJ'i lU'\O~'i!llitr ill!! la we,:! ~ romam. OOtll~ Gntur a U:nIlikl'l; $l1bstmtlll g,en 1'$]-l1mIUl (I] J nfl;''l'nn:lltll m eltl~geuta lUI din J'ildileinitle l'I1u1l1!L III al'uil'iZ{l -j am1)1 pune <ll.:ccnt ul Jl r:u 7.!lf.u'l!& :'IS.Ul)l\3. OJll!OOinf,d()l: r1LJ,llui m .. ' :ti.!!!~;l ;p p s x.i -tOIll(1<'t, eOml,ll'~l "lILia.tolor credi:ute; dathu ~ tradi~ji, tiit~i od:on('cptiilol: rlell])!' ~\""'.~~rL 1$1 D1Qal't;e lIB j.toria omen:irtl ,"" 8ublilliin{1 unele I\~Pi!~t(l nit! Ui!eI.'tII1.,crlt co~m~s~llui.

l'entfll not I dill Q ,entltac mlt, l!)~rjOl' a rill: 1 cm,lcel1t:i !}I YIZUIllO I' pal> eriQlU'iI, l'!.a.h lui, pent.rll cit i;n, lniitol~¢I'I, tla~'t iii. l]!'!dn~~ ~~d.~ lin corcspnn(lca. ullei ILlto ~eaUt(i.l-i IlUtl?~: !.Jnulill fI!I:!l,elll, I.'ILl',CallDn ~l a~£I'1 llrlf'o.~, 1\11 t[ll,s~orma't ~a(.a pe pamlnt 11Ilr."!1t F l ~~~ eXJs,ti'uta. gnl" ]lCl'icl'llollsii. care a ~u:at i.ntr-t1 allJl1'o'PoteolUalne, Ira,ru.l, . uil- ~I J[lor[l·dunl1- reni S.DGmteau moartea 0 'bineff\l$ra, 11ftr n1!1 aveau noflulle~ de l!ld. Idee!\, ,de lad pare 1I I'i fost concepratl!t a." Odell iii ol'[jci, lilt in~rl' QU ioveieJ!1Il1 ,eomple_'Cat de 13. ineepntul ,e:l'ei 1I011'8tre, Pl:Ob;.lbl1 ",i. n~ii'ilme!l, 'car . d~no: men, Iadnl a.pfLl' In lIlontact; 1.1 cll1]Jilrn mJ:li:l)l,~l flldl, dm Pnntul EUxm '11 I'om.a.no.da'ca.din Dacia lirulisfol:mntli. in p,toT'il1 j • TOIll;\n" ~i (Ill pl1.t,f'IJIld,('J_'ea. adinolL in (!olil~tiin~a da c-remanllcr a irilcilor :::t" u-lattnc d'!!:-.p:r T:ll'tar Ili rIliel'll ..

Etimologi,c.e¢e iail este 11111 Ileriv3" :il ullnwlUi ,illv,er:Itlilllui in{el"

nnlui La e,I:inj : Haa'i!$ ~ al tiiri.l lui, A,<\.[cl ]~hu1t{' .. II'A~!I'I'i~) 1'1 aj'l.lll" iii lnnha rllma:n!!l" 00 iim ee]e mai muHI! dill, liljlb!1 '1~"\"(li,"1\ 1.lemml 1l,Cit t!U!a lui Hades pe 5 UJ'" Attu], cal' a d 'vcmf. m'1l1lj,,lII1 b,diu].

Iadul a.mt;l'llt ill COtl~tiiutil mitulogicii {l J'0!1lI.'iniIQ'J' ])Jlill mil,llIl ;III~ fertmllLi trMlstiglll'!It !Ii t~'IU!LS!>im bolizai; .i de 1'1'el!tll1ismlll pl'lmitlv tlacorom:.w.OI acest l»'ooes ,Id traIl figul'11.I'l> iliLTIll~'~ imbuli7.nre in, P 1?;1T [i, Il\'entilll-a a l!DitUJ1Ui mm;ill,es - ru li1dnlui, (:ol.t oLD 'wuctura. 1m l"(leilit zll" nspeote ~ idei ,dinil~nlJ11J'il, mil;l1iai lllll\·.()lsal !'II Inf.e~null1i. FI,hulnFn f! fllIeOOoti,ca Jad.ul:ui en.pll.tit 0 ,colorann':ll. nut m,i romineflIlcu, Iruagu:nea. IlHl'ulni 13< romini imbinli lOwu'turp luii !I,crfuii ell ace a llT{)fllna,

Loeul Ia.duln.i bl co:tlce'ptill OI't~tilll ortoil,o;xii (I fost ~).af;I;l,t de lmll~~ nn~,i"" protoromlinUol' sub :Rai, luHCJ~ t-ot ilIlftlll~ii!ttllllll! ~j ~unu: I~' tr.111\ (ll'ttter fwnegiind salL tIlli pe:nmetruLuD t rumm'01'0 IlIlWal!lttlum Il.l filiu, 1\Iofe e-le, gaze1e llatnrllt IIJ. "~lcm),il n!l~'oiO~! $1 ,iU!J,ltL'apile. tie ~~t i b\ lIP1'30_lI!i~ ueceau ]ientr'll blUI'iul (ln~Jl' rtl.fJlI/liiton jill smtl'8'!fr,t ale 1,a~ (ill I u'. llrln gir'i#~ile pi"fi?ltul'U-i.

D alt:fd, in tQpDbimi& mitica. '. rom'llil(U' run (lo,n, t at oit, 'Va. to,piC6Ctl ou.:mele deHld: tlul ]adul, Va]e. Indu[ui, PilOItffi'i\ Iildulul"M0Zl!aQ,. "it'dlladw.Ui till hiRe Rioozlll'oi} etc,

o fJll.riJ.. • 1 Mului, d~pn, ~c enda "lolme~Jor ,,,bd~1ilUilni '.,;;c i),fllt i:ntr ultima V'M:liil ~i FO~lt~, :RamLln. Aceallll'-ll> eGlu-a ladlllU!. ,('ArBI.l1glllte ,,:flotclll mortUar Gil Jlll Jlo\, trece fjlJi'mO:lM ]llmte mir-actljoal'~, dintI" uU:1ml'L nun§. ~ )?oaJi"tlll_ Railllui. In _iurngilllalia {'.I' allinulllj PIJPI11~J', 'G-\U~ I!lduLu;1 e~te (I "iigAliI.JJj!l. bnoticll. J:oitld d f~p uti ill! l'n;lll) Mf atrng:c Cit UTI !lQthlot ell trooe p0 deI'lSIUpriI.-i." mal u'les ,aind bare Vin1;1l1 tUTb1l1;. deil;stq)MI.

Silb a OOS'f<:'t9UTIi Gla{luhri, caredc [(l,llt e t aiel' a"tr«spre l1eralddllll'li, g:l'> in jnde I) cfmpie stetlTpa intUlle('OItsii !!.i umdlt 6Lril~;Ull}1I. (1, .... 11111 .'fmbetai un fe1 de StyX" clocmind ]Ji'trollil' lle Me]c z\'Jrle: IO:r051f pe m, iuri, Fesle. p3. Stmbt't11:i in prO)ldl<. ici ~i colI.! Inml;i !1ubreile_ ~G !ll''lmfi. iILcinsit pill!l.la, incand' 'Iltr~; t:R tm pot ti t,recutc dll ll'mbrel ruta(If I Or1rc \}i Diiei die d1;loDl!1UIItj,i Plmll1U100toi din ]~](,!"

55

i1upin b{'!lJ'I~1i. inoolljlll'iltit u bdul d [1) al p i hob 1, tlrl'i.-

"cil.c. ill b~l'."ne III pi '1e, inte~IHi'i, fl 'inlillJ ei Il(,lflictl. ~ljiU' d ·m ... nii nu (I PQ slIl'ilba:tc deelt iill opil'lCi de Eiet. VlizdulmL intcs..'l.t d'G Ilt,.igitw, vfli ,t , rntlgete Ifi l"l'iC]I L liim'tl'. aud scneliUifi 111 11'CU\lit al 0'(Efdulu1/Ii'imf1" t'47iltl, cat'll cu coame !;l,llln[le ~i l'ondll d 'I'1P0"U, QLI'l1viM, a.lcILrea. cll'! Iet-celo. Gone~t- lOuiletcie "101' oudallll'lI\i In, Dum i in, bd ~ trOO'.cl'i) pe>'1i Allllo

lInbrtei t;l sa irl~l't;; pI? I'Qrli"l [adult'1', CiiLtelnl tl~mintuilli IIU e numat Pil>'onic a119(luhU - Ct !$i p~illoJluln'p. I • nl'bfel, th'U mIll !>l)re porti e nL'l!'cai; (i "flOllf II Imiull1i", J'llIlCUI. t 1 fntH llQI'~ilol' Iadl1hti maenl cNi.\lt.e In strnt-UI; ill\'flitll, en, Q ba1t:!t de Plll'PU!!~'1,

1n ruiloelll impi I, !'ll1b n'ullt itililB arborelul (iI~I'Ilie,~ o.ft!' j ~1!l de fiel' III )l'c{:':(.I'f,:'Ltllhll (idin:l ludfer stILI ()3Ji~a(}Sfihl), .Ttul est.!! n~(!:.mt irrvers, in Iuntlul pi\ruill1 nllli, T l1~ru Il I'i !LplLtoib du {ulguc1 FoAl'tatulnl ~i a1 Inii Si,ntilie. im' d(!.IL~UrH1l.' lui \lint ccrul'ilB Ia(lului, in ceoo,il-1 (mdilll hWll.l.r~ii a. i (;I'rurtlle Fllrtn l.olul,

tn cal',u'ile Indulul tr l'1l!luicl'c ierarhtlle diavol ~ti in .~ no; tnve , .: cell) mal mlel de:l.Sll'pl':t u'l)r()a'JI~ de Gum Indnlui, *' eete tnlti mari tat mal ~ElUld, l)iTlii In jet,!l dl'l Ii~r:11 "" rill" 1tLl.lilli.

Dalla l('~emlc hi dispotit .v.idil'e:l Iad.tlll.ui ea e ~etllt0 il1'fioibLHI.: 1111:! Cf1.fC fdlqte ... 11 eli 1\ fo.st eoustrulj (1(1 Nef!lrllM in pa.t·aJ·1 ell Raiu! ~i cit nLIUle:i 1:u:l1l1 era 0 rC[lliCil 11 glttivl1., RMuloi. ()Q,qt:!'I\O~i3. Indului fH'" f:1ellt dln in(lefllllDL Fi'lrtntulul, care a sl.n~t c:'!. NllriU'tttLIlI em l'XLJ'Cltl d inelndat. Pe atunei FUI'1;tltnl i.n '11 rIell':l 1_;uii • Cll; sit flc tovaliL~i111 !SOrtrruUi.l';li zis!:' F:trtatlll cake ~em'L't.at; "Iil ~n te flU!ii tn!j1 ziilVflle lafllll; zld :j.tll·~ hine iinprejur ~i-l aeo e t'1.I ll1!i de filet d fl.lill.Jitlt. ! __ .J. Diuvolul :t ~hliL biue Indul. T~':J meu! IJIhH'(' de hlCl'iIJe,1.!Jt ~1.1te ~i mil Ile oum en i in el, 4 fiLl'ut iJi~t0 zidurl ~"uns('. cu ni'itll cilll1i\.rl ill 7.id, de j~l' ,impl'eju cit :U' 1),u 00 incli PI.!;I tl'i:i care jnl;-,.·O cillda''C, iar I)e (lCMIlIJ'l'l); IJ, fitc-u . u~i c'U Inclt( i (II:' fie!' 0( , •• ), Ull-il~ s(' (1~~clIid z;ingllnl ~i sin~llr,e Be ~m'bhl" ta,

'c!>l T1lirn Ind ;. !<nrerit Sal ·11(·jul1i in iu]>t:<'t Ul'iu'lji1o,1" II P:il'i:at-ii, cinlU.t (>~tlll an lwiu!! CI!'111 d(.! ~QrJil~ Lleli ~! 1-11,11 zgl1tlit, eli~l'e:mllri IlLrl pam ill~ul !lJ ri1cltldll-1 ~Il f'nl PI' in tellleUi.

11 douo legl'OtM .L:,hile~li· ziftin~a !:1I1111ui dup:! ciclel'ej,lllgerilor rliDl

cor. Otiala Opl'iti! rildrl'clI ing'~'iLor, Neral·t;!'I ;ttl j:·tl ule'8~i til in e.put gri\bi

sit con~trui<lfol{'a 1:ul111 in ftllLrl11l puminlllLui. UJ1d,e Sa nu I,o:ttr~ pal 1"11 nde fnigru'clo 'ccrulul ,!!i sJi Ull t· IlUih"i l:mlJllitu'l lI)r. Apoj ,·('o,rgn.ni1.(l. 7.\1 1J~I.ste".l lui lillirillnl,(t ill (:('t(' d"" in~"l'i 11 .... ~Li. . ,

o uatil. I;U t:ide!'l'tt RI:fi[rHll111Lli dill R,.1. l'OOOll"ltHuire,'l, hdultu ~I Ir(lOrgtU},j1.M· a iicl'iU'hiih,r illl!'crilor D gri 1M 1 llde"uraL,~ j"comruu,' inLI' Fii.rlfll "~i NI'f1irj:aL. Pinii 1l1,1I11('i Fi'i:rl'!l,lii IlU till~ Q' luVti'~ llotrluui, "i~nto· milia, inm impoLrivll l,apr~l,I"Ii!m' ~i ; lIoi II ~1,,.ja\Qill}'r, ill 'Ill' au f04 [nvolilr.a1j1 de rurla luI' divina" 1 I' al'<tit aaUi. >Ie !\fIlm fn1;jj, in rn~~ (lol;li( tahl!ll"u opnoo - apl'OApC cf;"I111.1 - III [l'i rll<' iutii,rjile !lUlL impot,1.",L cch'ilalte in ();.u:c lupin tl'l'bui .. :I oX flllUI''' pc· lUlUl ilill j'Olllba&:lli.. Iann! (\1',,'111 nBI,rel CUlILl'lllIlCti\'ili'ltii 1J(![" .. t ... iU('Ol<l110:'l, In jUi'llll c1t;['Llh\ gll\'itl.l!l:?~ tOl'l,le lH~'illil-:'iJ(iIl(' l'llUI':\ 'l!L 111'1', ~pilij'1 ',-I .i f. ptl1.ti'le Inlti,' n-' ·~ro ~.

Dlflllllul 1;1 Illd ~ ~llrt ~i, l!ontnUi\l luwr clrn.ecc" t':; tluciLlul' III plin de Slillll'tl;-' pi'" 'Ul!!, e.ir-e tuut", rii. pal' odlltii. jntl'al. pc 11 r!!~ I:uluUti; "dI1:lmul de la nui dill -fill pill<i ju~ lu !>fin.tu] In«LI e. t I!CllJ'L .. 'I, IIll .oftal J {;r,ec. CLlltill<l pc,~l un iilZ,j ~flli ill ~agil un lPirlc:lz,f !Hm'gl ,1:11' ~'1..ndtlll f:lUl- ~'ind 11 '>inlul,/ tl' i 1m ('LIUp' l"O~U d' tmwi I 1111 v!:':d ru,ci lli'mll d dl"lI,CJ, iportile :t.J.(!;dt'rorih'} se d,~~thi(l d('mln,Hl ruuEe{<ii t (lso'H'be I) !illll!lolllfl',/.ce :<t'tim1Ln in lUltlen-llfoc,' bl!1,.11U .stIlh·lu·(;i.a"Pn~,1 str'ig-Jtc]latr'Undill oos ( ... )' •

456

- tr-e ' Ulldr~ ~fn anat, in.l se Ju'ommt!t<lmUJ&., Illtlnlui. fie Tepo'll" J'C'fl'cuul "S'il. rel'ea~di. Ilot:iUllll Sfjut! " lata ('~ ; • ell (' llil!lul},cl!lIplU·. (.nll PNltl'U Oill'lfleni rill gatnt., _ fHI UiWIU'll !line 8.JUt 11 Sii f r aJ eu DOU1.llul ~f1nt '40"

illtr.o doinii din Turdl1:"Alic~ l!Sn inI:"U-~9.i;ii drnma rumi fli1dl,u ca[e-!ii C,l1ltfi. hlb[tn LPI Iad, 0 (·alltii. iuOi la I:IlIi ~i Il]loi lin hill, ~lIJI 0 gil S e: 'ro~jkll;h'I1!"'o t- L caro I-II minal 1:11 PI' LUu n('!J1U1 ~-o :'IntI;)' III r~l!l. trupldUi -.i 1 run ,'r, Wllpal'~, ~ hi tnl om nu !;llil' cum ~It'eflpc mru r p~ll' d . Cill.se. Kiu liI'1:J1'111Ui lw .• la,dUl £USIl de>fcuial.i,/ee-:lIll 'azIIL, an-am ,:pol1a: :f tmpllrl 1l11Ui I'.i pulirezitcl de popa n s)Jo\,eilile;/ ~i .... Zlli pe mindra mel\/ cblnm.nd doi d_rnel Is. 00./ MinAnt umuln ~ii -(! dU['ii., dlMIj 0 ffiCMl111 .tU'll.elL{ lila se tilll'l sitm-apu e., eu !!ta.bU ;;i-Ini r.tc~i 'Iu.r:e! ~-Jlti'Il, i o hl ·r~ lungi" dl'!lcii lIaida si m-ajllngf· ~~ .1Johul: 1xllnllilv::'l ('ubr~1 il ea l1~i Orlau in Illfe1'll'l.

14 .. Icon-unruH" mUlhllui. - rrU'll{'('I1" er Ilor (\..'\1:e~jori Iii ai 1tJ'· t itor llin lU:iil,;offi'ele :mil;1~h; I iT1! {Ir' b\l,!Jo'-in(lll~ ~ e ,,'erIe. iiIl,CIL zugtitvitaL 'ug:r'~ pii't'at,eloJ'" ill are rilPlll'O lJ:.ellphJ. \I'iill!\~Dlnb()11zoozl1l ~t uu l'd nt, di' l"il el mai .l!C,'lllQ,Tllt pl11ii. 1:1), eel m~i abominnbll. in ~hcp 'ill fiee41' i

r pte !lInt zugr!t"ltc silU(l me 'plIdl.tofliilol' ill pielea :.:oa111 (d,l'Ci gal ill f2t4 j(]f~llca~ii)ii al_ dia.'i·olilol' U'~"(lma\:i en uncltel de}). d ~,"l ,a pleatulllj, in !<llbOl'diDl!I. SooJ'u. puclltt'lol:' illc-cpe eu ;;UlIm~nl"l'L~9, ,cU"tiJ'ea, <l!lLr'l"ln, lIIifl'iUlilli!., Vllt]i'toria Iurtnl sl se termill!l 111 $llCi:.Iuf'1ll, GCaJ:c, ef&La.t1l1 sub ehipnl h!i car~ol,;ohi U ill .In l:!rl1lcitl lui ee jot!> diu rJ1ioilnle IOQlll1J,i, illebipllit llr1l1ltr·o guri1 )D1lJ'e d balaur, tnt!'-o eolllllH\ brlllitl;e:an!t Dnmnexeu Il]ung:l pe :pi1cA1o~i ell dlidcnu ~I$~l l~[ljulu]:,. l1'el~-"':l (Ie bunJ:llejin roeul eel de \'Iem'e" c.aool~ slnt m.~. ei g-:i~iteJ j]e tot ! .. lul ~lclJ§~e~te,1 elln ~ 1 1') slut i1tUe/2bjciUin d [0' JJupletltc" eurvmilor sm gatite I pa-1Ull de fO(1 ilu'llij-lte" laoo[uilor slut ~tti~iJ v-j".'-l'nJii ,cea );H)udOl'mitp". $t in. un! coUmlll., tot dii!l :B!'Inat, 'in l' tlu ~rnbla, Pi' P1i~~t, 'Ut DIlI1'11neze~ ~a srs ilwcrr;:e Cl'edin~;l olUlllmiJOl'; (1u']}1l. C au ·o~t ):tllllll' (:,0 lJI ClIIS4I tml1J. hO(J"al- B unlil lieu 81UI813; ,,"ad 'CP1U1 "'~1.r,cit,uluil w:n lirujlocul satu1uil ill I1Iill(J(~ul hc.lulni ;/ hnhll1lrii sufi' ·IJ fQO,/llllra.pii .llll-~i ",,{l-Io" 4S. ~ Jncl!. mutt mIte legende !Ii l.l'rtl~tl!'tto~1l'u, in Tet~l1rl, C:ll"~ i1IlI;CI'lu ehillul'ille in lnd

in gpirH\d c or z,ugruvil.(! in :lFlU'a iudlica\iilOIl" rmilliei, _

b '!.rgli:tn:u·;1 eu n~1l1'ii dalllnllj-I din .l.arl cll'l!i i!>lIi"!~es.e neoll') pi1Clltl!!1e, 1 'gMd mitice CJ! tine mcnl'ion~zll ])1: dl'll~!;li ~";l, P(' aiill ': lu~a: lat.a cum: E"Vl.II J.lliwge de foam,e, li,nga ol'le :nUll 'CO])lOll~t' hllt'l1t~ Ll\ smi:iJ ei sug ,1pcrll lSi Jli~ioare]e Ii sin~ 'incoh'lcitl' de ~:1I~ In~ •• iii ~I i:I:Ipa1r.lintl'.'IlL! In' de sillge aburtl'lr).lilll care lea 1;;. stl!lu'l1fala ('loP1lll ilI"J 011'1 (to1"pltlllln Abi!l : Iuds. JI'UllIar9. ' mo:reu Gel trei?l!lli d~ :n ::,rjnti im'olj'!\i ill Eoi,l ~j bea ill eta!; dinliNlD izvo:r odo O'~"6t. otrivi .

Oit l'I.e iz,olat (ll1.ClllIS ~I billlC C1J·ll~t'·lIil (jo!.hl Jlldu.l, l!l't,\I~i in 1!1 .~-a.tI me-llt inCurslrnli de lled psa penta u Ullf'1e n~legiuhi iJIt!'! \'1;' itt',. (I~]J.1L c:.ideren mgelilor. Dupa-co Searnos ·l1io,. .rumt, pOllnn!;.ll'ill J~I1!U~Ui, • _1~tlliC :l piil'b'UIlR in lad ~ le-aJun1i en fali : Nlld >lIhallglwlul 11li.hItLI :1 1;itJ.t "pC Mllmru'ca mttma dn\cilor !l. in,iiIUi;jat-1) !Si vriPt,ni\,o dll' 1m par III fat~ j t-uiuii lui SOOl'ROSCID. Si ~inil Sorudl' o('lIt~"\' iu sil ~c cJ~li;lOl • ,'Wit '11,501'1lo lui :l IOh'lt plimbaot llrin lad -9. ~iL Yndit ('1'·1 a~t oJlla }l lH:nt lIJCC Illt ne·l

llu iH~3. la (late. _ ,

:ill. afara ladllhli acv,iol}c.lu:!i (I pOI t (liu c tp-I de fil}lttl'ti (li'mulIl1ce :pe care le-IUD. infi'iti;mt (i1ll _ 1l1litolul Dai?110w:rl !till ~i ~n lll:ll .1tlllt inc[en.g:J.l;udle millologi ,j aellllll nnde u. fost caztll) 1-1. umdulL n;npUClt saU I;I.XllUCLt. (HUn rcferit in, drunollii vizdtlhulul, ni pilUlillltl.lul (lIluutillll', cu:Ilplilol'

" ....

1:1 'pustiurilQI' i :ill v- g,~tli!;l tn general ~i ai oodrilor ttl apooiaJ"" III a.pe:lor,}. preoum Iii ai .1IIbpihnintlllul (lloi monnintrelol' II<l oomo:rllor). Ce:i 1D:lI<\ impol'tan\ti,. au to t ~'l.lme~ij'I;lz(liIlbulUi, demolIliii intiemperiUor, i,er.mcl.'0 1P1\'lnin-

ulul ~1 r,ltiim 1 lllle)or,:8 I'ihlllin(l nltm i sl IIe referlm 1a. cetel.e iePlU'biiCO d d·emQni my' slujesc in. Tall.

In r (] Si!.[~llli sc lUte tn:i e de hljUOri. aiii N'efA-rta.tu!ui ilD trlW smul

lui al't10,C~li : at d m nilo!' sup ti I'i" mijl eli ~ inferioR. Fie are CClllt.ii, e alclttwtli, ditl i,J:ci suhccte. ,til> demoIill.or infm-_nali up riori, ~r ~ ce!'l lint irnpOrVlnt;t 10 illlfflJ'liia Ta(lIJillu.i; e alc,i.tu.ritdi. ·din. til!' tel :

A"i;piLo • alal/mi, 9. tiLpfli! IaauZui ~i a TaI'WrUQi' dmoilor. Oeata. a doua. din S\lbc,ctele: [arUB dr&loaict: llama-rca, 116111'111 (ea:re eo oolilfunda.tlt CI!l ru!1\m.al1l'ClI:) , 8ame(& (CllI'e e emu'u.nda,til cu Aves-uta) Ifi lrodt:adel$ { .• ,np:te aau nonii, Ia numilr'). .Iar subeeata T(lrlo!"iror a.r~·wl",di'n ,a;rMdmm,m,1i (t.rllli sau einc i Ill. nUlJutt', enre ~iut 11 n fe[ de nrha.ngheli a.i oo-tclm' die demoni m5:rUllti dill IJWli d~m()lillClr In feriori) , !/fJatati, 00.1'0 sttstall ]Ie llDlmi.i Lor IIDltft Iadului .,i tronn! ,1~ Jillr ;U pI'l.1lI1ut 'Ill inte.riotui Iadu1w. ~j, ill 'W10, cent.", di.~,Z,ilqr mllru1&/i:. ~l ex: U~ toate trebtui1~ 'in Ia.~ de ~a curli..

snie 1>in~ I ~Ot'GlU':", (}a Ia. a lilili"ot.'ll- 'I~rln 'Y1nt.1mlIretl. ell. a:ripilD "a a:l,w ailbillo pill' la pr p:);r~ro.'{ hl':l.BOi Jl!mtr~ .sup~om lor., Diavolli miw mal prtme ~ I1Mi. ii~eiHti d'l) a, 3ft mea p., p~m:mt Iii a. faGe .~i ei rilltl.We pe' care i:i tai.e c ,m.,

Nua.:; rul deilllonlllGI' co luj e I Ia.-d 'i'l itil c1i@lIltul de lJl,t;J;;e, de llnde nnmele 101" O:r:tl".Il'l d. eo_-piiC<1.t in. C9"I' DIl wtdetmDa sereDeolllt ,tri- 1i>u~thl c.l rn'i ~i fWlctimtiJe demomca ee Is. .mpliine;o.

in ruU.Lii11te zil. di]! n, j,'IIdllOsebi de SiiD.to.ndlrei. ·~ilI.tre Anlll. III 4.' ~ Bobot~d ~ dl!!!,e'b.itl PDfj.il& adull'lli ~i IUtii di:aovoli SlIlt liberi s.!l. S6 urea :va pllmiLr1i1: ~I !'J,,~i fltlJ>ilI mJmdrl!l~. At1ll1c:i ,oa.m.enji i9iU precaU\!iUwo liL6C0' sare, i~i ung eu 0.1 IL~l'ii l!~ilol" ~i ~erco'i'c]e[i} fill'~tooI'or, nOl"ouJi sobel ~i bO'l:ta pitlicii din POl'otQ C;ll ~ au int.f'e d:ia;l'Qli:i IlII.6tl!.mOrifOT.llti. til viziili:il"tori nepllft;iti : oam nt, c!illi, plaiei, lloaroci, ,ca., iii pocoosci ]18 eei din e!IJIil.. TOIi II.tltnci. tl.ifl,'roHi infclitesc ell tllptrorile demnnice de p6 pamint; (stdgioi, morot, ;pl'icoliei, I;licoltei, vircolaci) ~ ll9.me.fiti ilOOtura.\iii (vr,A,jitol'i), benchetLii sc ]lC la l'l seruel de clIrumll.ri in inainta. MOl: ru:iti.e p:itrli&te ~ ine iug 110re a l'icnG in jurnl turleler de bi~l'l·.icll. blamind pe Fiirta.t !}] legea lui comic.\.

pjCll Patttlt, UP scriitor I;\i gmfieila:n !iJ"Q.usilvitnea.o, in ma.nuscrisullllli mini t. d', il ,·,doc.u:e {locum lltal'ili Clltoop\ilonlilll. peotru a.rta ~i lite,ratUJrllo IIOpUlu.1'U I'olflallit, lI. .red.1. une} aspecte iUl'ldlte ru.6~grafm geogOtli(J8 ~i fIle clliei fHltN,/IJriJ!Junif$, :lucre 'li. profane, PI) pltmiintaUi ]nl stt'imo~.

'FOPO!li1l\UE lrlTI . '~

1. lmP0l1lll*1 topouJmid mltlee - Nil exi 'Hi wi ologte popullari care sa, tll!Hl,i fi Ineurporat in pii'11lf,l1l1! ftirii III care 3 jQ~1; g.uera:ta ~.i1I l~Qi~il.ju] pnt'ticruRl; 1:11 UHidiu11li ambiant ill en tl .-11 de:woltai:. ele.m.ente. de :;lndi:J:c mitid. proprii - ologii!;i culnnrale, PJ inahglJl'ii" irlttq{fll"6 ri 8l1mbolu,r;i IOp'iCI! e,e.:i ap~inQU lmecadm'e.

DImel mitic liI'I>9.te in d'illilltuil'ell !!tl'ih'eclle, veehe san foud:dl'l in amellajiiirilre teritQri.m.le' l'el1ect4. adesea Pluti('lllaritatUe pillnintll1lli WiLI'e all [nlpa,i; imagtoa'Pa, erea,roare I'l allt9hLomlllili." apo...jbltea urnl.dUii de 81 proieeta in spallin produsele imag:ir.mli£<i lui mit Jl ie",. :m ambale !la7.llli

st yorba. d~ t.fl'ri1orimlwllrea. 'Utt~r Je.nO'JII ne au f€liplt d mi!f/log-ie in asp eotele lor ,esen~ale all ill procesul 101' d lab rare. TeritlJriqlwarea mitlell i'Dcepe" totdea.llDa,u dcspib-t;lireapamintulll'i .malal in SIU~ru ~. plrofrul (opeI 1,j ind f'illlit4, 'inllimp ij<i defUJillt ~n palin} . .J I'OlltiThlli1 ell t:ransI'igm'Urea; :Lf istie\ OJ acestni pilmiut" pl'iD am najill'i :pet!illlitl .,i l'ernode1G.rj 31 UDOl"'

rm a.e re]j,ef (virluri d' IlI11D , 11 ellt eli ! bi) '3, opere (ie uhitecttln'l.

S<1.Cli.,. ol'ogrtLticli, Illll'gnli!;icl!. ~ec, 1.

.u endtn1 8pI111i:u[u:i aaeru sc !':all necontemte deliuLi'tm de 10l!0rtii.mie ~i ,tupo!}Tu,ji-f! mi"'iQli., Topinimiu lillitidt.tnntcheGzll locThtile UII.de ~!ro iem. POl'(j' 1'.4~~ ~r;il:lt pet!liiiI1ll!.je mitice. itIl41e'rliiy,u!tl pe care ac~stillli le·au slrril,bltrut in 'I'@il.e.roo ooo:pulul Pi} M1'Bl'ji ·I·:au pfOpUS i11cr1'1ll!le in eare itt fost eensa{'ruta (lrama. lor mi'l;j()~. Tr:msEigurllnl inIagillllt"iv CIne s-au :Rl'odus ill ne t ,spa,~u sl.nt mel's: artistic de ~ruC'ttlr{l, 'f!t(Jloia-11ioo !Ii Iti.eroJtmir:a. a. $'oItthti. SpaFiuJ MCl1l ae trtl.Dsfo.rmtl li'eptat. dintr~'IU!I ,t'61l!'l'lt lIi1!(PlllJ1' de III' alill cuIHudd mt;l'-tin clffll1J'14<l; d6 7I.U 'I 6 1l7po!J1'aJw !18rl tatoate de modeZe 1111lhlll'ale dB tip mU\o.

to det4)mlliui1'_ mitolGgica a]lll1iwui !Sa 'l'U c nuflnl\'ie tcor ticilr :1 adllS Miree& EUade z, indeosebi r :feritol' la cllCl'rr1onalellJ Ilpirit1t(1llJ al .~pa.i'lhki 8aCl"lI~ tehniea. COllsac.riirii 1ui PXPI·,P. a formele mitice !pc caN Ie iHJ ill imo,gi:napa. pOjlOarelol', modelelc lui. l11'laaic:e ~i rill!ll'tl tL wr 50 ImC1lIT~ in 'iIl4Jruilierat;i& oamenilor·.

line role:r:im 18 Iltudl:nl plhnlilltl'flmi romlil!!l8c in spiritul sJ.!'l!:Yinlui SDCjTU ~l lui Lilchtn. Blaga., SpD.tjuJ. f.\~WI, n Ii\:. l'ornl'lru ml '13$1"e imHviduliliz:at .~i ]'I rsoni:f!·cat Wlll.c, ell gemernllznt ,i Lll.hal't iza~ Illlto8,Q[iu in opllia lui Lucian Blaga 3, lH1I1'l detlllmhlat 5tili~Ul' l"fL IIlnlriec creatIXII de ~ohemG SLUI modele euU-Ulf'ale e pujin dcliwUnt .uh Hq.llilUl conlinlltlLlui ro.i.tiC. Uuptl. DDt"']~ Dlor,{OAtliiBtieli a lUi Lueia Jllga a-palild !"'l1m,iIINlI: e numll'i IJa:stomt ideal Ii dun punorm. 111 I" 'lit:'l.c. ~p!qilJL l'omfille.. e: c eeva. mai complicatJ pI! Be 0 part cind Il:I~IOIUJ'llgl ic I, !.tiD ' l1gtOPRSt(liral, pc de alta. 'lnd. nGl'oBilvi ~ ein.eg til;' -~ihi'c. J11 primul C11.Z iUllerunli ca in pe"Ut1ul!J.r n(lCllsia a cOIl'"ell'tid dnplt' l'1la\iul rD1Dfl,llt>.s~ intr· lin 8pn-

459

vtll MOTU plM'loral.ngli<lol iiI nltul ([gtO'I~Mtoral Ul!l e1fiat!l. ilil1!ierpoot1l1'i iL~ eaD!'ogilfi~ lI~,ttirll, din cn.-!'e !ill _1'llias£ C::l!'O ~tn oollC.lriri;izlkilB spa.jiiWlll IW_~ 10. ~11lllllm. Penuru IJllLtulo~l(l l1lllllillll ~1)"'ti1l1 s..'W111 e 'Pu?lCii.jorm, in I' t no tetic:ruul:i'!, coneenrra ])0 Iorme de relief prooise : 'r1lu~i !l~ (ParingnJ God mul. mnl, 'eahl;lgl etc.l , IIU11U1i 1Il,irijic<J' tOmul, Ba.belic, 1IlQ'iut ~l

Baba, De~UI111to etc',); p~lfri mitilJo :l:eziadul, TopollllVl1.tul, Ialomieioro.\

'c.); 11('1. (ie IIW~llrr ( hetlc Tnrzii, 'It au Bic:ruzU!lni etc,.) i iz',DO,a,I,/!; lncltri ~iI 1"iurllt,~ (I./(! '~Il ~ ~o~n ,n ,iL ,r L:il'u~, Bal.'l.umlw, Lllcul D.rncul'll i etc.); t6<16:r(l 1;blt(tIU'!', "rurl, ~I pmml, litH"'\ !lfarea :Neagra; liim;pi1i:ltJ lI~ii""oa'" (Eilriigauul), . ./Jtrp(l Dobr~'!JBi (~~liel'a de cfebii) f D"U(I Dlflnli,'ii I(O&t1'O' v~ D~CfIlUi, bmlllL SflllLtt GheQl'ghc ete.), Mllioi!)"ia. romiluil. rC,(lool,1I. dUl P~II InlJ"~ogClu~za p1illlilltll~n_i romJlTll ~e ill fllllcpe de (lalll'u,~me de 1)az!t ~I ('III~ ',nex!.', !~1 ~ntili spleurlo r It ~i grtmdoar a. ilti googracfica, prlntr-u !l[IOIlum' IfIltIC'I. I:'t'!rB.;retii (nll.lDtl do eioba.tl:i" rini'l;bori pescarl d u:uclt~ ,~j p,I'odu~l'J il1lmh'l. ill c~rLIl.(l'(·llfif'j j to·riQi, I'll ~l'illn ;'Om;lne~.ti *1 me-fi(j.lUul.Jl, tn !lr:nl:!J·>\tj:~ itlturir.lI a Rum:i.ulll'i. Ohia.[ dn.ca. anele din topolli· m~lu illitil.:ll_'·t'feritOllr~ lot (jl'~p.~_~m~ 111ijtificabe 9ou~osb i!llo~uitBI intre timI' prill altcl' (11l:il.'fH.'bl m pruHucnL II:l trOOllt diesprillse dill tcritol'iu I veohil DlIl'H), in ~ u'fl iilljll 1l1iticil. a p. pOl'lllUI rOIn.iJru, toponhn Ie Iu.i vooW mitl= co I~U ])":1'. I ~!lI. fliml .ur)lriDSe !;Ii Co U.I! J Q!\.te treptal> d listol'ici al'lleolo"'i socl~lo~i. &11 ~I·.lfi ~1 rolelol;~,ti ilL I'ceti!.rUe lor' de wen iJi p'ubJiMt i~ stlulti LcmlltiN' de mOlloJi!:r:.tfi, •

l! JI!il~1I i a, lIpl' to ollimi 'I tllitice 111tllll1ll0 3>U fU,cut oCl\fzional i, Spol'adio t ti etll f!'l".J.£ii ~i roiclorij!tii rom' nl de lao Di.mitne a-ntemil' hI o~: Un 'ouFlorell '[ .... nan, fOil, ''''j,COllU.l'1Ji OvId Darur~ianu Tuoor l>Oomfl1(!, AJ'l;u.l' "oro,'c:l. L-A!lr1>1 :Lnd,rea., Tache Pa.p!ihagi, Ion Dia~nu,

Pe'ku l"\a·r1l11Dru1 etc, ear - Jlr~ \.I.'.I.I~ ,I;!, Z(lcal&.-e 1,ep:lmini;Ul MTID\nesc1 au ~~ tlarlJOgra EI,QZ • unete asp cute ale 'Il!r~ tll1i Io,r, Aceste iUl'llliliiFi CO:ll:tis:enttt~ iUll topic lor mitiee DR au relevat totdcauna coon CO'illjij res.enz§ lnmltologi:!. l'omd:tlli : ref.leo nt'tia. pl1m.lnt :(t. oolleeJlfiei pri aTC m:J1aice. lirn,dit,ioria 1 SIU1 mndern 3 11 Dei (lugetiiirt tllit;i iuch ~gate ell atare iii contextm cult'll!' .1 gcnel"ru.·J:(Jlllii.nesc,

in xpunerea nonstri. 9.Sl,I'Pra Il l'itO,ii Iba.rii Itp«/:i!ll'i£i 'tllliilic 10. l'Olwlnii urm!\rim indeo ebi tl-elimildriLe topo~~illlil: ~i t!1pogra;fice rl' GnU'll lIIil,oloOi'c', ';ltit ,eit. ne 1) !"mlll mat linlel ta eare disptmelll, ill I:ndlul IlcLual fil 'CIIJ" tiJ'ilof (Le tel' u 4, In Ilntia, Doa·i;tll lUI -t puizarea uUllia din ~b11e{lt L m:"lijllte l'cf('rito~i1'e- In mltologin OOIU;.l'IB. ci rdect:u-en (!.~ [Jres.li -n mitopei lliIlitLui rotu:\n iii m-edinll g,eogntfic a,uEohtou, ca.IlQ COl' ,pllnda IQ)'if-or-.ildrll: mibic al p,UllIt'nI'U;llli, 8'!lbpit:miltilll~ti ~i OebtilfJr, IIk~ln, .S'f;trbl{lui jJtimlnlltlmi, 1IIar{Jfl~fl!}1' p(tlllii?~i!(l'l1i" ,/iIHPllol' IlM!dui, "pd 8im!l/:1 ~ ute ... ea IJi 1,gl'itlJ'Til'lll~i 1I0rMl'r& JI.litirra! III DJlclei arrtellOmllne. a Daeol'oma.nieil ~i1I'JlfJl' l'orn{i.D~ti !;Ii ll(!)mr..mei aetuale,

2. Rcpert.orilll topi,-'almi' m:iiti 'I): rlillill~n ~,!i. - 'l'oplcele m,itiee nu -pob fi in" stigat Ji :ni,ei C{U"t(lgra.fi~t ~mple1J pentru ell Ile COnfllIldil. en aproap intregul fond de oponim a.l~ pllimtntolui romAnR-S:c, de 1180' ment en lls'cudotoponimele i:lubpltmilltului mitic ~i cele ale CeluiJa.lt ~.rlm, Nmna,i Tn b(Jlmlllle mitwe se. giS!? • tmel v. &i indic~ii. h ~t~ pl'i-vinf,1t 1ingyj~tii AU ailus lIll ap rt indil" lao s!'ILlUm oPo,llbnj l mi:t;ice rn:J:IUlluqtl. In st:r&tul 81.11>&ill1' 301 subpami.lltruJlli amL'1jum<l](~ e6lillftl Q\ ;ruol't-lil!lr, W'e d1!.t riMi contootghtl ei I'ernuw.ei:at en lumea ,001 ii' vii poat d:li deUuut,atiL ~i cartogt'8lfiat1l., Te.renuril. acr a.Le 11'001'0]1010101: ~i oimiiJiI'G- 101' i'rnt c~rtografi:a.bUe, mt .ie.. B~uioul 1!a'm1!1:ltlt~u~ oo!1~ider .. , ubimlimar, ill m:ulll,ulte locnei pe tel'IoorJUl ~il<I:ll i nOO1'ginlle pitnuntuhll se eon:fUIld1iJ ill! mit!llogie eu lJIi~r-gjnlle ti!ll'iwriullli locuit de l'omw i 8Ulpc1ii .cerM~ui, pn.trtl fa. numiiT, se aM in. cele {llltl1l puncta C:llr1llil1t.a.l:e ale oti:zontului local' flind invizibili, .1111 au plUtut fi eOlnal'eti:r.(!,~j pI!! tWeen Di.G.ioi!lntlt;, Apa:. S&'i'lwe-tei oore il!oolljolUa de 9 o1"i p~m1ntll:l os. 1111 ~''Pe ulcQaoit I$i -ech a:rlt srub plm!llt iji ii;pa Dummicii ure bo:n'i il1l spitu'lii din er

.P plLmio"

Mai Ill' i, sint iopOlli'1llele terili,l7itUlli CfJ114:l'(11 ?I.iti(m" }lenOl'll ell. oLe :pot. [i loca.Liilat !;Ii ca.tl;ogt'aiiaL ilupti 'tOlli r'egu.ii1 ~tiin~ei model'ne, ind "VQrbim_ de tepoalm Ie :ro.itice een l' Hza.bil [' pammlilu l'IQ'lltan(!"h~ no gindim til> m&'I1le all pel' 'o!me fictive d o~'(lJin m.itie td!embui, se.nrlzei ~i zei). de p8f80naj,1J, real~ ae orlJi'Il lC[JelldIlN'lJUlTic rllililiictl'l e, intire timp (-ero~ ~i -eroil1rz-i)! a ae#uni soei!ll~(Jl[ltW'altr lie or,iUn t'Ll!1-1:l0riC, metaw.l'ic. san Slll;lbolle (t.OOrruJIU Iii hie1'OL'l.nli, rltun ~i cere:monli) s~u de lW~i~t~l ~(j ord11A epic (el'l;).i-tl'8gi(>(: ssu ami-cornice) aill,ellb tot. '(l tm.nilpa;J'~ m!tiC ,Ill denl1- 1lili rca oo('JJr IQI\i 1'arin.tB ronne Illi 1-eliIC.f1 de ooi de OO'mll:olro~ll~ ~l de ~e-.zitl'i,

1u OI'ci1im !b l·!!le'f~m. ill hfl.oZlI, ~mei :L1l:a!:iz bermc;nellvlce a. Sll, pe1'StltJiJurl CI:ooiD el.or IjJ oU.i';!unelor legate de lHIume lOAU de nllef, etH de -oomuniC3~i,e \!Ii l~ezi:l"i, ::l8peat d topoJhimie ~ toponmfie & locwilor socotit 8Mre s:: U lIofl$tu;rr,dc $1 num 101' IIfr alegorice, mtaioJ'ioo ~ .. in111OIiee popula.r J'l)luilne, In x-pun·ca. IiI !l LTi ne refel'llll 130: .hwnll}<i.llu, 'Ol'!mim irQ ilmill~1J ca 1nitoni11 Ilenilm Cl ac -tea amintal e lll! sm.-itv Gh,(k'lo cr:m' oOOp~ie d pl' via~a I)i lumc, des;p're I\pa~i1Ill COner 'I; lJi t.mn.&figUl'~l'ea. mid· fica. !Ii n.ee..~~uJ sj}<\~iu de.-a. lung'uL i't:ltrcgii ii>oorli cwnll'Ule a. Q,utob,t-onilor.

,. ,A~em ~~i~!1 ~(ler'll. scs:izarea. obi ·~ulm ''ltwgt.n«# f 1uif'W6 (u kl})Cr r1l<JIJ!C If!. Cj: ~~~n:!o. maO~!1.ae tll topogru,jlia, populm-a .din cMIl'Bq.re:zrul;e silouil:I'JIl. mICl'otlo'po"1JlDelor ~[ a m~mt(llJl(Hjll,melol' nut-i(!G a.ut;llbl;ro:li~.

v D pI l ~n mia, mi~ic:ii. n.mo.iIto:nii.: IU'bj~ tend!ll~ i,i oonteJDI[ 0- l~lUil, , ,'a _l'el'm Me eul llrti dl\e • dacc-romane ~1 l'oiWln nu pos:(!cltilJJ, pm,1\ LJl ]JrezeT]I • :;1:1](111 de nmtlnlllll:, Sl\JU de iln~alllibll1, ~M·(l· sil. tiis[JlIll'tl'. m l'Illrt.e all. in g .n·"aI. oorintlor Col ' ina!' nlc ·:\.'Pl1C'..:I.tiei ~liinl,i[i . N:elamste tle IIDLologl tJoplllnli'~ raDIAlia. J>os(>i1li1u pen1;m treeuml ,indepill'! Itt uitl\lVilo l"aprmJm(l w.itiee sub f'Q'fU'Ia dcif!dial\r~J'f lfj'lfrut'1' Cll~[e !Ian nbseure, ritmi'l£ ill ollOCl'l\ uno}' smiitoi'L ai nntiehl It~n 'lMic gt' e-romaue fit ai

rnlui ruediu pe eare Ievom lUI!Ilt,iona in onlinCll> OODtl'ibuti.ei lor erunulQ,gicll. nMI~tire;l., 10J" u~ii!,Cljt(l s~ c1esooJ?E1J'C str:'1vecbjmea uner Ifipat4i ,yawtl 1000_I', meU ,lin p 'Ioa.d&! lot' de til tn~l(l, !lnJ Ip suceesnmea COD51llcri'l.~ ~jj lOT de-n luagul I.<impulttil Ua.I'QFJta :lnumitor COIl, tsnte goog'l'll\l'ic:e seu tnl[1g1]1I1t1'1'-gl.,~gli'l.rjce. ca ~i ,evaI'll ·lao meae- san 1 o.l.h'nJen~r a, millirul pe ':1;'I',e 1-::1.u jl1 at. in con, Liinta. cltitu;mla fI, poporulul roman.

Nit ll.llllij;rim 0 tl'at LJ' ~hau.sj;j_va,a. -telnei abordate dOO31'CCi'! lIJrac .. -till se "lor {l,escopel'r ~i l"I.!fif!Sco'per:i meren noltermenl u:t'llt;i in l1mMl care :an viiitor 1>(\ i mplliic undo cOllcluzii " 11;11 sa 1 complice ~i mal multo Ne inl;er~<; ~l>Zil, in pru:nul rind; p rspecLiva. 3.c.e-tci probJelllc nol in domeniul to,ponimil'i, fiul.teriaJele iJllStrat!ve pe care J avem )..,,\, lnd m:ma penw'll a" _esil'.l\ aJl,; dim.e:nsill.lli C1!lrl O1lI-ale ~i -al~j pal'1'\.rJletri ctnologki a.i mltolo .. jej

populare rom.'~lle. _

.l. :lrIUIIllJ[1!! midoi a l,op!lI]imelor. - In ,eoru-pOIDeIlta. i te r 1 v:.ta, rill pflltlW. rind, {ie. 1'e1ict'61e e·tlJografice de :reminiseentrue £01<:101100 I;i de ar ;\ popu!a;ra, a IT i seeven~e istoriCl!:

:- ,de .tub8~Tat1tl w}Jo1limio traveobi autoht D ft.l 'p;lmintultli l'O]Ua~ nesc, tn eere sa lJlti.lnel!c -fl?l~e1e genur.i:llle de topogencllliL mit.leil. i

- d: adlltrulul topo~nmte med:ieval. llO:m;\nesc, in eaJ' intd .. delJiLUnm de!o ml'i provenite diD jmpactul'i, COtl.t3lllWiiri, ad. .... ptill.ri ~i c.1Jcltieri tnot!uitundc'

- de lI!rahLl. tQpo'llimw mod sm I'Q]na.nese care se refer-do lla, deaumirj] d - I ,(\DJ'j 1:w.1.1~tRJ.ee din doclldlHkile ~i C:l:i alizirile miL logice IlteJ-n.i·c I!-i (Lt·tillci· p _pu]a;re.

~tru()tu!' lUi;iei a tilponinllllQP rmmine~ti :ilie rclcvu.1\i in al {]oHea. rind de stu.di.u.1 l!lueJ.arelor de cr, til', de culLm'i, sl elriliza~ie imprirna.te pil,ruintwui .[loDliWese, in ~!d termeni, (Ie nm7111',!)!], mi1i1M ssu de (.'Ompka;e !~lil~lo{{ic Cl~' coperi'!. erHol'hu inw:egii. 1li,ri ~ uaeori ~i d pl~csc grnDitele. III ;:~lIe '" cwe fLU apl'opir~tc, 'in endav(!1'Oml1ne,ti ext.l-a.tml;(Jtia,[e statrului I'O~un,.d ,!ll;rlt"~he Dl\rn'C!ULieil~a, i.s~oli !'I, 1n aoost .1'1.7. tepontmele £e di.sellUlllC37ia !}l 8 diIuzcaeli. ill Mara nneleuhil de forma ,ie si a eentrulnt de

gl"(l,Viit,ltc mJtiel'l., exorbttoin.d 8J)&1 iul lor SII('l'U prlrnar, .

-i.,' • uhstratu I tormni!lli'i mililH' :1lI1t)lnuLliI'. - ~!ludiul Qri, iirui substrut, ~~hllrflll'~di(llL u~l('le gr~ti.lti ue llu'e'Stig'.1tic u, l"ru\lCI'ialel'or,. rare ~lllfll!,i In oo.ZIlfI. rare II p1i. tleazii nealtl"mE" 11 ascruenea, gl utni\ I dn mtel"pf tare senuo Ie .. ~i tiJ[lo]ogizfl,r~ bll<'grn~oaJ.'e,,j • r C' un 'OI:j li:PRIlSC tW'lll(mii iiI;) uompfu'l1~t '. Ill. aecasti'l. "ltua.\1ie ~I! slmtn nC'II'oin. ~;'l. ~e OPIlI'eZ'0 en upytl'r.e de IUCI'lI, inliup lOTi, ·(.'ODlluuratii ~i na,loru.

In 'aut a llli substrnt;ll1topauiluiel uutic - l'Omane. t.i rcLevi'i. IIlCeputul :p1'oaesullli c:u1I.~t ,tllll'ilooem';:d a1tf,,'rll'.ln .... ill i!ll.l\(' sa pun ]11'(100. sele Yiito i lllillologU.

41i!l

tnlpl'll lui Achile de clitre Tba.tys,,· i Elldpiile ada.u...~ 1.~1.lIec: i;nsu;13 Leue02" unde tli,i [letl"e6e timpnl ~eb.ile, ill rnijloCl:ll Fonr;ullli IDnldnl'lI ~ Antigos: .. iSe I:oyeEt;e~te, ij;i despre il::lliillfl,oouc::e, cit ill I IDla.dintro pill<s[rinll Be JIO'J\te flr]Ulo, in 'loor '!i:l!!fi~Il])l'a sa.nel;U,IITWUJ lm. iU!hl1e·!l10_

Rclativ 1a tI'O,'Q,Spozltiia litru'a:li'~ ee ca.lcllw:1t tta1i!nmbol~ar~ ?IIifielt III inrnJ.ei l.eu e, 01 mJoologia, rontiina, SMeCS<I,~lC' iL mitolcgiei &im:coe il10l'l"1- dWaI'enc, b.loo.l11·e DCJlS~ialllll!clllt.calZa I'di, .mitul a(:(l.I;tei insula ee rcrntillIcl$te in kglJmlt~ Mri1!iiat"irii Albl.l; Utl eentm Iuil'iIie at rel:igffei t'l'!lee 0.01'(1- dtlll1li.renc, (:11; ~ i.n ba{{ld<6 Miini18tboU Albe,. R()COtitit '11'\00>$ Haem pc ~iltm,. In earn orubw Sa <ilbit .I!;Ie eil"lutotia. zcul:o:i So.[l;l:ellli ClI S01'3. UIJIi LUlm't conform baladel t'llJnfinl'~1.:i inj.iMliato Soarel,. Ii LUltlli,

Schmn~, IDJ;logl.'afieil :) legende.i li!il.u.;:[5liilji Allie l"eiese diu urrn atoa~ rom, desertere : ,,1[n prolldul ::\Hi.l'il N~r(>1 (saIl "intr-lIU1 ,o~tI'OV 1'1.1 marli"] E-o d~bii; 'lIll'tIHlstire,1 Co nlJliI~ alt.1J'ej Ci'UJ.'e l<fhrt~/.l fIrm"",! iSJ mmii. lAbl !lIe! Spl'e' sJif}tl'1~ &relej,Cu nona jetJI D(1 sfin1i levinl/i ( . _ .,)"11,

ACOMsj a, !l,U e.~t;e 31 LCecva d£{:[t <0 tralls,POzitie a temni mitice ~ollltin" gf!nle ~i mitologlai tntille sub C;UllOOl)t:ut .,1Soveru;ines DU" S!ll:! 'i"Vh1".

:Iu ~d.l.ema. tOpDgl\1.lfJcil, a haladei [li:nasti'l'ii AIIle,i'Jlchillrdte pe tiLt:. mal Mruti .Negl"e', cOllstaHilil Ilpari!;i:t tmu] . noll. elem(ln~mil;ici- PO(lllt peato 'lfI(lr'M}!.(!(rqrG, Cele dn 11 it mitQ~iifilC ; illa;\i.ihtirell aIM ~i pioiorul pfld,t!ui' 111:810 .ill arOIl N eIJO";;' fac iPlOFte din fJ.'·UIl eomp1.t:v r(YPQIl.litic care tele" i'l ~VIJ liffiPITn;U' 1i'litol.DfJlr:; I;Ml8tWT(/1 'lm'~6Zflr ttpice ,I'll) dra{}(fljifl eerute z,elll,lli Snare tle smuhzl z(;,113 L11Illa, &m.fOrID (lrelj~1t1tii c.utwnil1lf ,arba;ic cL'lIcie, Luna. nu Yl1!1), sa ealce ]eg&1 sl;r,'UlI.:miia (l(mSMIgil'lil:lit~.~ ~i $ii,&c mltrjt,eeu f['atrde eJ. oollr~le_

In Oe(lip rege Sofud.c ~.IllS~ine. cil. "Istrnl e.ste un f.luvill pw,mcato.I1'_.

IAr;IJ~iilll, o8pur.n1nUltJ C~~ apa din Illtru. pl'll'ifJeit ]l(l oruneni ~J lUje1Jllile lor. ( .. ·l De Imni!. $~ii.m!i. ered c~ niui Istrul, n.i.ci P.fia.ruHll nu a;r putea !ipi1la l}11rmCitld J!l(NY.I.stii eMit Atit de raulte nele,giuil'i asuunde ea". trw in ullet'U. lui Virgjl:iu ~j in Co mcntan,ile la ooeeasta. (ale. griilnlttieil()l' Slll'villl> ~j AHdm M{ldegtllt.~), lstrul este diu non pre;leJ!l.U~t ea jluviu, IIIW1'I10 p'i'i,~ ea;cclIl'1~N. pe l!lJ.lt'ginea, ea,I'IUa. lrcrell C()11&p!r£1:, sl!(lu'lninoo~, ee jl.(J"t} ~i: abjtml1,71 vren~c (Ie pace \~~ de 'r~bf)i_ m(loos.ebi ,Afid.I1S Moucst1l!i in CiIlJ"len.t3il'i:ile lui Is opera, l11i YirgtJiu, w secolul I. e. U-, susJ\ine 04 "dacii a.U ob.ice.iw ca, atlm.ei cind l)()rljlol~SCi m .l~boi, ~il. .oThl se flpllC('I de trea.b~ imtiul,e. all- <11 bea tli1~ Isiru Q (J!ll'·CiiliJ alld. C~"L IJG un yin sa"ll'U. ~ in<lintc de a jluu. c.1J. nu so ",or ilItn:n'C>e la ~il..c.!loI$lU'ib:l.lol' pilirhl.te£!ti dee'it tlupiL ce YOI' u(lid,e I;o~[ du.~mal:lfi". AIic1!:t o~lCel "''flJlSr-l~ml:, ~ raSt l'run!l.r~1-~ ~i ill 1'1'Clne'J. I1oaslrrtl) in Wle1e p:!'uctl(li; l'!.tlL.'l-lc de a:pll., IJl Ut.SUl'U. DlIru'i.rLl, fLIlI,:(>l'cetiil'll·o de tenm mec~l!,I_ate de mw.ubrl ai G1'1llpuLw de OOl.'Cej'·l\ri cmuplcx. ,.Porj:ile dc F,le~"u.

- 'l.'oll eitt.l'(l senwUica~ii st.I'lkveclli. ll.riti6e ne auce eietimoto,gin. stahilit!'i. de aceln~i isturiogl'ai antle, care sus~illl! c.l ntuli~l{1. de lhulm-e e.ote 0 jDI'n,rii ('r(JrI!~'fl."raUi u,. tmllMwlui EI'1~r1all, !];mibllH, fltl: .... iulll.l Po i}i 1.otoda.til zenlui

~"ial eore-~,llunz,:ttor, soootit rild Inl Occmltl~ ::Ii 'fC'thYI>,Seiul'o"In:\, eompo.. zitici te!'moolUui l'e1c,ri infoIl.d II IfItl(1Iu:« l(\lI'icl1lci': DUN - ABEl = Sfi:crul flu,viu ; EUI - D.!'u'f = Oll\~l.ul fitW)'ru;I", i 11 c,m;' pli.l'Urula r1'[ inse;ulIDit api1,. jOtlt. flu,mu; i~l1" den &in ibn~ iruJ.eamnit ,~(I(lru. tifill~ • .Probabil t'.a aCecMi semnmeati(ld,e :J'IUViu i;t!I.OI1'I D~re 1.-.. sLuii nY;i'i.l'itcni !l-i f1uvhil. ..DllI~, Si pen~ a. eo~~le~_a 0 nel1umer.ire "I~rnita tll' lll_u~nclc Duniirfc" ill E'tJ.tll~ !;rchUla sltrU:lllDtlin Ol\ cl Ic~te~tJoot!t {te tnuLl~Ia. 101ID.11I; 1'110 rflde,: 8fl1!l.

46'4

n&rfJ,!il!lpfa. nll.p(\~'.ii -fl'!.ai Cl'l<lij;tii.li1io att~\ exp1!Il'.at~e se~aIJMc~ ~lr' o!'~.in m:ibic, ~re S1]!still(l e.'!. ttc>ea$l;a el!til 0 tfa'N!li~~tf!M!J'UI' a. _ 1~IiI~lla.lldr.Ul'V ilil:~11: 6<'ihellll,a COIllllQzi1';i i topieuhti D~lI.)'c> J'ela. tvli Ja. ]Ji:l.n ba gctO.dD~it ~1a.P!H laliilli'!, relev!i: aee~i idee: "DU - NOUHI = adUCl'ttl?l'd·e nourr j DANUBES = pU.rtatol' de llGild"_ E'lg)!icnti~, acc:,U,ta a, fos,t relcynt:i:l de A_

Papadopol.- II.limllcll.1~. . •

Dl.n1;l'e lum.Wl!)iI,l"ate w.@ll !Ii QSW'(I!'1VO ale Dlinlitu, i~IilItI(l..iJ.[la.-1i.a161i} ~otl8:ideIati'i, pc numele ru anti(l lWyt!1I1tl." colport~iI;z1j, 0 llOycstire et;i.oLol,,<icii. ;1J.i!l.1oaga,

St!'l1'bolll ill GC!Jgra,/i'lJ nwntiolleazit ei\ {j!lrifi' 181'rrtl!ui sin .sfi'llle., adilili irllrl'(lgll D"em~ ,(1', 1J'1!m~rifi .~ tJ(U!rti, Ideo topo'lJ:imici1 IPll earl! 0 ... -om fe'il!.tllni mai a1)oi ,~i Ia liIt.i !i-'lll'il.tOli al'lti'oi. In IDcllra DIU:1ih:li!!cprn ·ti.('Q. 1naght lykal'lttupi['ii a !\ubol'tloll1irii lupilOlilnten-sclol' OIl'i!ill(!>$tL Be pnre('!l, uncle topic(l mn!uteS'(; iu!lh'@:t i1:cansta prill OlllrlltlulhripUQ:f :}I nnmele slav al slltnl'lJii VUc.Jt' (Vil.e. = l'llp) etc.

O'r1dlilJ: in Tri8le.1 n, l'elateaz:l ell. Po,lttlll EWIl~'~ Ciwe ~el'lllino]ogio smmlifi.ciL ,/fri.r'lll o:;,pi~aliqr'" a Cost num.lt astCel mult illaint" {Le. ex.ihi1, l\1;i la ']'oml " 111.1' POl'Itt11 .A_xenll~ SaU "MaTfa- 1If(l8pitaUerW' (te).1fUI.n. opus prlmnlut) (lc.bi'l'llllluL l'l.pein:tiYlllu.i me~aforle ][UI'/Jil" NS(t!J.~u, !lUI'lli!> astMl dill. moth-I! cure ilin de roegimw rnctcorolagi.· ,(I ilCest~'i mii.ri mehis!!, La ~'i:ndu} lUi. tOl'lI.cul 'l'omi.!!l, ee preced!l. numel onstn.ll-ta, so deduce (lin rttlllofo{JJ:a. JIQ;p.ulrl1'll elind ~i mscnrnlla lllc tih'at, UiilRura Ilreapit/, (,1, JI)'le;:4, IJwl alJi"i1i'{, UUll<lt 0' legtl'ndiL grece~~, Ab~i.rt ~i X[edee.1., copiii I:lli Aelloes, l-a 1I ll.]U'tltt 1)(} Il\MlD &t fmc 111)1'1,. de aur clliinl' pe '1'alezn. nllmit[~ mnt ;l;}loi Tows,.

Plinin eel Butrin, in 18tllria jla~lu't!lill~, dellllluc,}'te bl'l\t!';ll~ DIiLtei Dultu,rii cu nUlU6 S:;lCfegrCC>e1}tt, d.lmtl'c 'CM'C ntfucm J11'~r'1l11 Sform./; 1\ afltllil.:tme:nte bfo11d 8f. GluJ()1!'g/II.l. in lran!W(I~.lt~;I)? lui eJ;e~tiIl-[Irtodo);3. Hieron Stlilfiil, ~j_-i,l. p1'i:stl".i.t sensul in.i~inl }iOplU,OIl' dc' ~I'(II IIft?11 tn mitommul brntw Sfultul Gheorgllc ..

G., Orouims mi.tic!!. - in ol'dillen.elnlu:m'trii lor istorice, th.l[lu hidmntme S,I' 'implUll atell~i,ei nOJ1,st!'C flrlJjlf~me1c m~-tiCII.

Tot 8trabon in Geogra:ff418 al1stin!!; til: pl'i.lltl'e orOlliml)le ,Cutloseute lle vt'etI!Iea lu:i ea. straivec]1i esto ~ .J1u1l~cl(l (uncle so al1!lt -p~t-Ol'a lui ZaJ.. maxis.), ruunte M_t>e a fost l$ocotit I>fi'lit. Ise spuDea' OO!}ai71011 ;)i _1& IeI $e .fl.tmlCil. :~im earll Cl'1rglO2, tUU Inlmtc. ,crc·et:rrll~de !JeQ[JTI~filJ i8torl(ud '!!lIilXlillinse de lOll Conea. till du:;; In COIlc]lv;la ell: nmntllIIl G(laoonu,. in eMpnt;ll l\JetidioIlll;!:i, 'ponte 11 consideJ::rt I:lIrlll' .. brlln'l('J~iul Cogainoll .. Dill 1J1tiiHl:t de vederefolclotie 'trcbllic retjnnt cit. :Uu:ntele: Godcl1.l!Iu este ooll&irlet'a~ pritiir12 local!ru!l;I~1 jn lTElUilr.a Iloastril ~m 1I111'1fklllaarl~. datoriti:i OCfL-dJp.ilo.r ~i ]cgendt'II;}I' ntl"libuite UfiOl' allpec:tl" orogratice·cflHl 6l1.Scit5. imu" ginatiin mitopeie.;l popularit ('l'[cel!ll'lle (te geogmfie tsoodc:i ale lui Hadrian Daic,ovioi'll au du~ In tonc1u:da elf., dlntrc .1[~w!ii O'r&jtii!i, !llll 'PC!. care 5e a llil. hierQPola d'!l,rll. • '~rrllj~eget1l_zn, !.rclmiu Sl"L riB acJuvil'l'9t.ul mW!lte SU(!;f1l ('cgainoll_ DiU" ij.i delj.pl'l~ .Mllntell! Oeah1rI1ll se SP!1llC cit m' f_1 (iOsl un rnunte ~f1crU mUll:!!. Pi011 ,(!D, Cal'l·tl1.lnlf), Cil nil dllhlet III Cog9:ill!l1J1I1ui lU,

Sng,es!'iilof hri l'indl'l1' Itl W'IflCUZ;J. in ordilll"l. I:l.tollolDgiea. re.l.atitlrUe :istioli.clllui Herodcrt. Prinj;rc ("QJ1Drur,njccle miti.Ci..! referitofll'le 1!1. D.acia, Bm'odot oonoomllt'rula intti iml1cr l:ti HtJ'I;I!lj/S, I,m silnl.ll(l.(lrtl I'L' It1'lllii de pial.,r, m:.p.l'i.nUI,ta m !;UncU. ll(~ 'VlIlea Strpc:riOHJI'llll 1Ji61"ne;~ {Ce.'I'Ia. flc~ualil). "Fe 0 stincll. de linl}il D,uy.iul ~~ (w pr$'ljm.u.13~ilor Her.;rulM.ll) onm®ii

465

sit t!6nlmt1im d,.eoB.I'er.eele mil l'efllcct,i1 (1 (lit fll.nt!OO~, lJilitl¥,ffilt{i n uner C['e:'ltof'ii:ndividllull. !j;i nu a,1JI cont;i.sente~ girlll daiiuiJol' ]1o}Jillore rocule. A d01!m ea.tegoriedc t{lponlmieCllIilllc(l( r9l'1.(!ot:i Nlsa cllpar:itat~a 'C'll'Ilrln~ilard; US ci'co"tia ,.: de uon/llmmaTIl ~Qpicii, a cllttul'1i [lopul!U'e ~~ltQfut!lOl!"l. }Will I:iltitoiogi:'l. ei Itrilve. he, A(l;(]\l~en ne l}reo!RI}l!l, indeosebi. nale a.'ipeete ale aeestor ~crpollirne mtttee !tllt.C!): le-am enl'liogIufiat iji expus in etl:rtogl"ar mete : ,.;topcmimla, miti,ca nl"llaic~" ~i,.)LOpOlllimi", miti.ci\ me<lililvlillli".

3, Adslrfitu~ Lil[lllruim.ie.i jlliLiJi:e rOl]I;·~nl)i}"i. - AIIstl'"'J.ttil taponhniei mibioo_ rornlilIle rclevi, la r~lIitul hlli, [av.a de tlez,'o1t.lll'·jl II l'(o!J;81dv; III iH,' gemllwi aJljoi'!t~nr" in c~ro mjt,olof,.'ia romimil se hl<:Mc!i. ~I i1nbo~'L~~tt~ c.~ idl':i ~j sensurl not ~i se .!illlpez:e1Jt &1 stilillea'ln. ill for_luo i:Il_Q.dite.

e

CarI.o1!>1Hn<i. TOl'onlm'n. mlll~4 mc!lI"\'~I~ " R"m~lIl~.I.

b feudali8llllul t.imlJ1ll"ilLl., ill impactlllllii couvie~ui~ PQP0l'uIui romA_n ell unele. grupe esniee ri'Lrnal'lo ~ic.ncla"ate. Pie. Mritoriul f.11irii GUp!. migl13\ii1l POPOI1lrWOI", ciitevQ, to'}ltce iJtra:~e.()tti ilU (:Ap!ltut ve.~mi!llte DOj, re:'Ju1t;at;1ll din ·traduceri, intil in lim.lm mjgr:rtorilor Iji a ()onviGt;IDlt·o.rilor, iIa. ~ dliu ~11!t..allJgem 'I'IlcwJM'ioo lllile ~e:lI:suril(lr lor i:nifialc &\u dill d'emlflIM'UH !ltlblq r.tribnite

tmor I'OI"llle de relief SIiU ]ollnllititti.. .

In oper::} nnur sGI:i:it.ori atin ,(lvul. WC(U!l; rom£mi sau 5W,'Ullri.,. I"e[eritcare la n1llmclll de locllli !ji a~Gl'4iIi ,dim ~[rile romane (Tra:I1$ilvrullit) MoldOM ~ MUIitenia} S1l :rllrnnrc. .. ' pre~ellt;n. CAmtl'l'Lnht Si!I,U (lcwta.Ni., l.llegorlCl'L, mllt:rlDnc;"t $. ... U Illmbolic:'!i ;L unne llel ODJlje mit:i.ce, wQinte ~;ncre, locllll'i COli!lllCl'atc de :bier'offllii:l, cer¢mouii, S$ifllif;iCilrtc. o;u'cdol)in,d:r::sc 0 importaIl~~ Cl'cseind,iL pe'lltru c.lln[)ll~tllren eODmetii. a rl.i>peotelol' c;u-aetmiIiLice lIl.e mitologiei. ttaclllJ::ionil1c mmfUlC.

!D miili\lw 'in cat'!) disp\millll de m.:l:terilllc toponim.i:ce iii topogrnfice !.neilite vow. tJ·(!.Co mltcuimcle in Ol·illnea. [1n' tematici'i : mitoc!!!irr:!o co l'el.ev.d. demonologilll, semi deol·ogi:l.,. dMlogilt~i etoologia ..

Ud Illai !lemnil'ic~th' !lcliitl3r j'lfmtru perloadll .fcud.alil ~Il ~ eaati, :pJ·iyj'ntil. I'lhllWC Dbuifrle Clll'llcmil'. f n. JJelJcrl~/).tio afdaPJiae, ilUllibl'l!J domJliL~1: I,?mtill 11~ illtlllz.lmZil. elJ;eva. iJI:rlJflll.a:#i. '1'IiLOnl'(~J~" ~nt"l'~ olll·e. [10 opnm indsosebl nsupm eelor :rcfru:t on re lJit JIU1llelc Gc.a1llim. lant textul .lui: I III ma] Jnnlt mlmte alliloldo i - oahlall~ { , . ,J, care, (. .. ) dnoo ar Ii fD. t euuoseut po"lilor ve Ili, fir i fo t tot a. 'itn, de eelebru 11 ,~j OLiml)ul" Pindul I'!IU Pelius. Din vil'fnl liu, ear ';0 ridi ~t Ia ill:lil.i.me enormi, ill [orma mnri 110'1', ,curgtl nil l'iu!J,or ('n :wa roatt iimp <1 • In mijl cnl ac(';tni1.'irf .... v de (} II/a/llie joarie ii 'hr, il1lllt,'I. .1 In i I,if jelli, '[' prruJ!llltilul (} J~mfli b«ll"l.mi f It!Jl')/jjl~I'(llIJ, dacli. nu mil insel , (7r: 2{J Ire oi, iar din plll'L'a u.'lj,lIl'~\!ii a ae"~m J'i"1.ui rI!Ull'ir~t·i curge un 1 l.XO I' nl'!lf.' '~L dl' m,pil>. rull'·nll Vrlr, ,~8;Il' !lri'l~ (1" a: (loo;i,le flacr1 r.~1 (!lwM_ 111'OlWI!lfllt, ~,j·1I r:rl1tll't WltlV(~ flflj,PIrU; jOI"lri'le IItJl~'" 1I1l11 11(1(111 {JIII~ [orma; II !fe/tle ",flll'l I'll!' 11")114 IJ P'I"illi1l-ln lI1aoffi~tl"ll .. Stl~l;1lia aeeasta 1111 e~te iullph\ in n[c! 0 baziL ~i rOl1llUl!n:dt IlIIa 111 ,H.:i)l'flj;,j' 11'11llltl tomp(!4)hl I:'! l'rstul 8I'hl~"ii, jnl<~ d 111. ptntece ill !;US. aa este llbw·i .. Prnba 1)11 C"l aCB!I:<tit i';Ll.ltuie ft SCl'vit odll.tiJ.. {Ie id'ol pll/lim CltUul

pli(linF;$C' , ._ _, _ .• ~'._

Gil, .A nchl in pere{(lini'i.rilc Ini in 1.'IIuntJl 'ellhhmlul, rn 1 ill So des~1l61, eOI,npl(J11;1I1 'ml!tJdli!ric 1m 8!at,ti(J.·7lI611Ti.i" () -nUlmitli, ,Babn, oehla. .:;;i oile. , I" modul in care to dl"(!!; a a Dimltrie a.nte.mir in DDecrilp~io Moillariial.lll$.

'r 'in '1e{;'1\tm'it eu ~hlitul., Dilltitli ' Il.n:turuir mal l1l.enFioneazr.. e1 : ,,( , .. ) p !lealurll,e din jUl', se vM w'lII~ (Ie cui de. eFi1d tl~ pdeiJ,ri impTin:m:C8 '}Jc ,~ifl~oi" in nllmi'U' H..:il\ de mare ell . I CIDd Rl' Ii t~u pe .1:111010' (I aa-,lie uuen 11 ,de, c:"Llul'eti" 211. "E cooa ell pitlcnnlolo.gul pm'tl"l'lan Dn·n.Ll'll R,Il1.o, ¢lillIe a yizitat nOll1i'im, '. In 96f1', paDUa. n intreprmde CGl',Cl!i'!h'l 'In arhoolo!rl6

tiltOOSWpifa in filPIlf,i:i. MIil'idiomul, n, foo,[iZl't ill nlmn] dO(l(lJlIl(,llttU mito· logi.c 11,1 gl·W~'ltrilol· pfl sthlci (;(j fin C71.l1161itiii<l 1'» Rf)mlini~. ~l aeerltstli ~OOZi:e Dnuielllu:r.o a susetnut oil a identtltQut 1.U'll!le struotl1l'1 n11to-ol'O!!l:a£I!'i(! 1);.1;0 ['find PI'OilIIIUI arll{.ice ale 'llJHJF JOl'm:e ill)' Cltll,/tI'" pl'O'P119 p!imi.J:ltul'llor i:m1-1~. Jr.l.gUl·ii1"il~ ~oCO!lile lJ'ripticl3, o/i,slmrate ill s:iW, t,in. rlllf/ll di,nsul, de le,lI,moa ?nagicll a 8oull't111"ii 'I1.!l'go.Ulicl! inc. pu:~il1i (:1lI10t'!Cu:t •. ;1 etc figl)~'ltri Jlll pot fi "e.>iznt in ~1l.ft01hluUol"(le i~ hU.J1umitec ndi~ii vill;u.:.."le din zi; dIl.Oll>rCC6 ~jllt cons in e"i,aen~:l de lUlllinozicate, PQ;d~ia.lor in spavin ~i, ceea. ce lllal impOl'tl1n.t" d iniJil1rca mitic« II- obller~«torullli. D€!lllumirea. pi'i.st-ratli in POp?!' )1Mlt·U Rec to lItmu de anilnal i111 pl'illl, t> iu stine], descrise de Dimitrul Cuntemir fl.i at'e Ilot fi int F'[ll',etnte a lit mal~i fn-11 de Da.nieL :RIlZO' ci\ , p'. 'tilllnd un-al <;Idlllil'i (lr/i1J1CIJ Clu'optme de tip ,Ma,ymo.-, l1econfiLrmit Slt.fj "'(!.tu.~ 8e-miol,w at !!lpmdrmllu{ 'milie, lnliillllat "r,a sit mil n" ptmtrlB. :PI" sltplIlscle urma do aui, (1iil'll ~i pliaan iii]! 'eahra'U 1,.

~u 'mlli putin flIlUlrlif:icativ;'( !lSII' 1ll'llI1mh"ea !Ie. Pifl!t 1Ioliribmtl'L, :P~ ri],!llritelll\ IJ, Ce::JIhI~lIlui, care' ill Iimba t"lirm, =O~. inscmnlll 81';,z,p, oo~n,!, G',Cl'1'IItui ~nu Il~jfl I!W!lt7i, Dupil Inilologlil traciL tJOta~dlm:'liI!"t'-aI'l.i'i. 1\ 1m Niculae D(\m:u~hllIll in Carpali a fliRt locflHzald Wi>!'! a.in r;e/(J ~,(jp1'8 CO~OQ'IIIB al~ f)crlll'ui, inllhlpui~u tlc lnitl'lgl'afii a_utich!:iUttLi line, Fa.buln·tia :.'Ice tWa.IL, supra\"jettlil.. ])1." teritoriti.l Ilirii noa8tl't~, hilleintele • altcmta in "_lIbstan~1\, ei milcicS, pilIi'\. in secolul 81 XVDJ·lelt.

'l'ot~ hi D t)lriptfo J[olrif1.l';;at', Dimitlie aut:enlli' lmlUUIll"l1l. sob l'apor~ milie Ill'il Bi IiliLi. Dupii, din til ucestc 'Ilel incep _diuOOlo de, Pr~b. ~t continua pe$tc Ni~t.'rll p[n:"~ La. Don, il.j). 0 cal triwnftl.ll~ ~le tipru1.mlll ahmacv1te.nt megalll i.e ((lto'lIlt: .. Pl1lMlIil, de l.o(1.nlnici la, :HluOlilile lor !HIiC1'e.. Acea. ta es~ )ll"obnbn' v. titn I ak! saarI! n, hiperborcilol", delUumU!'i. (Ie :Her()clo~

411B

]£,rIJll1]JlltQS, Dhnltl'j' C1l'.llt~!lllI: slb'linc c~ .,l".) t~'l"lLllb~il'l ~m~~ II,tell 101' "IlJolIl!1 ell in fonil ellnl'Lrl:letl~ din ])let . .I·onIl~ 0 .I'1lo11~H. de .. m,g~ rl1~tn~I], care s-an oonjuJ.·a s: muhidli1 Bieu. peutru n, I' depsi PI'! oameni " u,

in ('IlL "(win. ol~iiim lot tlliH· Lrelmie illllllJS ~i .JfulHeil! Giltlill din <~;1I"palii I)U '"e.lJi (jUdi" ul 1':1(1), 011 leg ud.n.lu.1 _tiol.?orl;ei'i, c.~ rltn,t,illul ;;.tray, hi ill "lit· ';\l'iii 1)(' inunt ''', eo.l'I'liaminat IIHli Il]lOU d.e ",tu'gnl de fll't 'ii ritualul lui marttal.

SLlldiul otouillllllol' mi ie 11'(' upat i.ndi., dln secolul al XIX len.

J~" unil ,·."cgl·!,i, en Ill' . xemplu lit:! ll.P. }hlsdell'.."D. Lnziir ,,*in _. im3~ ~i(:(jlll' D, usu~ill.l1u ~I, !fir 11.1 secolul nl X~lell. pe IO;:U.H\.1JrOl illlUrea3-, J\rir(;(Ia Blinde 3".

'l'o\i !il'~",t,i lJIlUnl.:lI'i d~' ;ftUlLtti ,1'~11~ de p1h "1" CU" ye trl:itmil:lll,o~llihle rtlitllllli., U1l1juri.lnlen o!Ir&lIil1ll'lor nHltCL' ~c. .fllrCl'!I. lu 1I~'llOlIllWrea'l'QI>lauw, mIL ~/;1It1, Ii~CNlIUlIlliLe bllll,. 'Ii "I<"i; Liu[JlI .iluelrk·lor U.U~l"OTJOmoli.i"e ~i ]eg-en· dele lor (,OI'(,"!lUn:1.r~to~1'{', imll'u~t~hl r'JI1lll:ic' de .rolier lI.'I!lontan cle.nllmit(l .bah" siitlL icolwl.' llill!lalitict> co n'!I1I\1I dirm·itn. variante 1 e ~le leg:mdc!i Ea.b 1 Doehla. B, I'. 'flasdell !>us.1inr c.-il twa d!l11egeLlde'he .RabfJI DOlJk Ul- 31'1} WI fond 1:01)11/11 traciti lJl'Ilt;ru teate pOPQmr Ie 1lI1·cst europenu, d a eea Loplm.imia. mitidi 4 B,tblli D" Jllio e 111Hlllit:i ~~ in P ·ni.nsula Balca-'~i~. ill • ghull)e urm 1 lui H. I'. 1'Iasdeu, ~a7.I1I'_i'i1Tl ~'U d nl~nst!.'eaZtl ~ el ej!; Pl'o1.l)tipnL tOl}onimi elnr nxnte lll'leg ada Bab !, n.lilchw ~~ g • .mill'llt ie rultul Niobei flicl\ lll.i 'l'.ntal: ar a avnt ~a ill lJ1 ~m;;e fnce, II car' e li1itld:1 sfil1ind-o pe IJetll mama lui ... ~poUo, l!l a. AI' erni!f.e.i. Din aeeastll (':illZrl' a ro~t tl"an~fol'!lua.tl\ ill gLimri1., dllpi ec t-au j\os!; tI~i ll.epHi. Dmtrc s.lmt!lllO'l"dt' arY(lli1ic<l snu 8(illoilll l1a~r"! eel dli.lttitiesc un te7.am (}ctO[l - IIi me mit;ic'l!· lUlll'I.1chmi'im pe cole mai C1.tJ1QSClllc : .l:l(l~a lIe ill- Obil" 'in LotL'U;J.ui !jllllJ';~Lll.Vil~efl:); .[,.'1' Babtt, ,,~~mli?al'CIle \'a:lo..a1JIJ'tIlQ~(jUcli!~I1IVl'anc~)! Bf~IH' J)ov/llo, ifl f~!a M D.rl1flo11l'T.'. {]ill ~OI11~' Balta, (~I~d~u.i M?hedinfl) ~ /)nlhll lltl'bei,QI:' din plalifol.'ma C'>TOrIlO,·*'. (JIl~etul GWil ~j_ de l'In~ &at'll1 5ei .. (1"ilcc,;;ti(jud tnil V!'tUlCe!l,) ~ B(l~~ DQd~fll, dill, Vales, U.lrlfitoate;\ (Judl.ct~ Emitn); l)oIJJ)ia ,de llt'. riul UIHUI'lllllli. U~detul .. ~celii~) ~ Dalia f,o!I·i7j~j'I. Ill' ! e enhLau Oude(ul Nl!alllt); 11(lba.1Jcx:lnu, lIuJ:L " ~U! aU (]ud tnl BiltOil).

rl1~l lopicull Bubo: esto an,lhu.lt ,de etnolillg,ill:t I ~i !l,)calltli.W.(I~ _ocotft m'h:lic.·, Ast[cl, -I'iolun SU(liu 3! meJ~\i()Il,(l.;l7.iL (,'a h~nlltii\i al'halce '~Llli B(I/Ja Omll'\lll ~ra.ra:rllur~); citLunu} Baba lJtnle~1l1' hlJl; s?'ttli! Baha.HnlmlJ (jml 1,nll'l1 lire., zona "irlllilvl'ni) '; NUunlll JJ({b~ nUIIOtl (Jud ·,u] Braljoy) ; ·u.tunlll }Jlill IIi (jude~lln l.[urc!I). itel~ r, IilJfUlli d . ren O~tl ... , 1;I1'I.~r Sll._ Nll! {'~UIIIl(, p~seili't d61.1umlri ~(jmJllh; Ifi dill (OnccpLIIJ III"~ : Jll~~~~ ()'tldetol1 L HIHlCfiollI'Il); ~l1o,'II'a ~:m "l!Qjll(~ (judetlll Bl'lli-Uv); MO~J~:l:t~ (JIn.d'G~1 Till'1ilf); ,l{Q~II'1"(IiI~ (jllll tul IJIuj). I,a l.'in~1iI1 lor, QI'l)llitm;ll} reJll.ti:"1'! .Ln.lj\(I~ t l'",hnlc j'lIrl:'l:tto en cele relaliivlJ hi Im~, III cae> nn: flte vor'ba, d om f'~ !1 IIfrrat ['i II· tJln 5'110711 f,~ 1l1P)CI!l.L. JJlnl;re fLCle.l)t~ l'ey~ : utrJ~l Oll~U' Ij:l lI~l!~z'il;ul .'jriw,)) diD 1I[lIn1\,ji .Bueegi! O?l~I!t ~13 Plat'l~ ~11 Mun1ll Fil'f,.;ua'l. Drlltill u/JIlll" dill .I1l1l.ll,~i.i cnlt'1. II,mG liiballutltt din Bucogl_ctc. Toale i'C 'Ille wi I rJ IIi me ... e11iounca~1 a("o;I(la..~i semnificatt mJ icit, Qua. !lUll d!i..b.o~t, ~i m:d cuprinzatoal'I' iu a I:d,umeuill, 1 .1ljlli'tin pt'CZ(llllL"ii0 Qmlt~II1,t1 .. n-

lli!4al, ric ;' IUtlin.i"~':'i. 1I}/l(Hlt~nlt1. _

In\"(ll1t:uul t pirelor m,Hic d. ipllL babclor . i III mQ~o!i' se' c:OClillld." in IK11-aJ1'l ;i In Illlcle l!oln'[llc.xu ro,gmflc' Cl,H'e 1ft <:h~~6. ~i"ml(fCl',ft ,argoh. tioo, UIlI~-lII'm nen" 'U.Ill111eX orQ.. .... ~\fic est alcatuit din .9tmcU.II 'Per_trolu dcultlmite .Alo)>tlll tli BabQ de 1I~ l>or~e (1 Fier,:;au marcheaz/t 1'e1,lC[W'l pa!aJel' :

D all,l Jrfl!l,I( .i Yalffll Mo,'" (Jud ~ul Argcf)' Deahtl Bab8~ de ling".t SlI ul

4ft!!

Ne;rl·~t;j I V1'lU1Cca) ; DeMII'111a.f,,_i *i T' nl", • .BalJrf Uur1e~1l1 Hi hor) i I.'IIlIt"1~!i"rJ' .Babri, r;!"1'Ii;rd pc ,tal'en ,Ziibale:l (Vl'lll-1('ell) :Mdlai!!~ IJab!i,tl!l;(t1i de ooUurti. f! IlIIriullJi, satli\ll\felltcM:'in {Vr:mccl'I,}; La Babeb: doul1 babe !l.l'l"igon~e tmuI;'101'1I1aie. de Dumnexeu in .>ti)ll(:i ]~e ecastn l\I~LlL'ei ('rF',H:ite1J r .

Pentru I_}Clioadn felld:l1ij., I) bn lIiL ])nI'to din tuponimicel,(! rmtice rom:l· ui,'~1i ,,!Jl!::ra I.i (11UI"(II"ll .hJ fJ,t;pre~l!! ~~;l'icd' ,~ emlfiJwl id/Jlliill, dliCoritll. Intervellpei HCtiV{' J'!, I'eligici (!rC'il't;ine. AN~m.tit nit I'tlrl' F!.! 1·~n(',c'HL 'iu Itllbl!tit!lj·~w Iti. 811m.:f(111·ll/!ril> j{}pi('p onsemuute in Utel"l~tLu'1l rle ~pct;:i!!1it,ata I·GnlLftru'l,. Dl uLI';' toaue IU{'l';]111It, ne Uprill!l, in pliTtml i·jnd, Ia !+LUdiulllli Iorgtr 1m'lhm M ~i .Ales. G.nu!!· 'l'Il"

b l~lill!ll p:u'j (' fI IW(·,~tt!i O~lel'll top(lnoJIUi$tice, IOl'gU' lolttdll.l:I jpI'C.<Jllti'i lUI !.'api~ol ililiituhl't .,Toplcclc c:u~ vorhese dC.'Ijll"ll crc"illt~, 'Sllpcl::>mtii *1 DhioeiuW' ~1.nllcle rlin :,lI:estt: nUj)iclJ' se l'cfel·a Ia (}birclc rf'ligililllll, :tLle.le la i·I'PI·e:.~lllll'itli (Ii bi:;erieii {Ii CffliH/I'i'~I!JIIrlli in g'(!ll("'al, ~i aHele In !o~!I,..i ri I'ri'm~mt'!lti' .If! el'CfHj~11J ~i au u Ii lIullIilli. siilllllil:iC!tl-ie c1f\H.ogl'a.fi'CllL.

Uin ll'eriat;oponimdOl:i n\'entar'IA1~. fe~iillem nnmaipe !'tuel.(lU Cfti'U au la hUM luI' Q jJQ1Ifll1Urr urioioyilla ~i prln aceasta pot nl!cMui obiectnl c;;Limuril noastre cm1.'9gra:ficc, Dc aceea.ncoprim, indeo~ebi, Ia ,~ttm!Jltlgiitfl jJopldariJ, cate I1U jucat ll1I 1"01 importnut III toponlmta milieu r{)):u<i.u~,

In Ilccastffi erdine tl-i. idei :I<mrdu.rn e \-a)O:lI'C mltonirnic:'i. deosebiti topi.oelor au ruunele oiLe (.I!lloatj' {- ;1)C',\ : Balaur ,11 ill, eollna, lJiWilu'l/./itl, ('OilUll, Gflra 17 ,iii Bi111JIlr!lh~i lju(J,etllll Buz:in), H(I,llll!'rl~I', ooa"ta muIII itluu Zibolna ~ deal co. pii(lur(', Palli,~ut C'II Bllltm'I'u[, lUI paltlu !lcniptat ail. un balaur ca S~LUn de: nQtar }Ie creMta l\n~lH;li; Dea:llt{ Olipii,/flwlQr, pl! v~lea ZiLballli, lind!: se VIlY$U 1'i1)ii.ul (jUd. 'V111.llCeal, nUde se a.fli't L(Hlu~ Zf'!e~qr. tOl leeul ace.stli. se »ciiltlau ",frilll.!!: lJlirl1ll'U ~ in jmul .Iui jUCfill hore aerleue, It1 i..aCld !l,iuelot s-a il:lC(lat, {I V!1c':''t ~oillitofme lmllilrit(t de 12 t::1illri. DIlJla, 6 Iuul au a,piu·u·c IJe blt~ di:pi'i tJnile !'l[be ale tamilm' ~i"'l,.dL De atunel Ieeul se .IlUlnC'lIte l'luml O{i.piiJfn~lQ1' (Ii :~ (Uli,rellllt alt.e dto\,3, ·tQPonimc; OaIJliJElIa Z:itllQrltl!tt, mm"Ui'l uJ;i!l.*r~ (jud. 'liTnmce'Il),l'UL'C' in prezesrf se nuruesi,e 'Clip,fj., fIm:]; L(II:m1. Billlllli'tLZu1\ ~fitl L(ll'lll Jlini !1/,,/.Il (jMetnl Vl'fltH:e::b}, .ill'dgwfa B~l"'UNtl'''i (jud!!tonl Ole), Bu.!(Ju~et IIi Britfi;:;ari, ell,tune (judc~ul ,l'I['ut'ei!) i Dealld Ooipiifinelor {d bal:n!.l:) (jud. ·t1l11 Vr:mce:l).

CoutLnge.l1t; uocor'i ml1oiog eu~()poui.m.ul IJnla.w' e ooIJolliml.ll ?a.'PD, apoi '~oilrca:i(l,: »ate Qerc(ti« fl'i i/urcd'ita, 1'~I.e", $~naW!: (judetul Bm~o.,).

o ~c. de witllllime <lrlll.otii CQTIIl')l'ill}lJlestcOIa:Le ascW!l.s0iu dliCeLite loculi pusti1 Sll,U necUrntr.: ; COIII.oara, ,~il'f de 11l1llltc lil1gi:L !'l'ih'llja(jude~w Vrane<!llj, OO1!lo{wa Illi BU!iltr" [leal, l'iI1~}i. 8:ltUl N e;;rih~'\'ti, U Ilde~Ui Vmnccil.)., J{ dg It ra OOllwrii,liDgiL, T[lI1lIl.~f~"Ill"elCi 01Ule~1l1 'l'hmrm:m), M o!}ila 0.,,111.0- ,·ii ~i P[rlul ComrJl'ii OUll~~ol )ieflmt); ILJllalll loplce ell! snitI'! s.u~ ell.tu!le:

C{.maIHa,.liugU. R·eghin IjlUi,e\fUlltll[r~), D .... m{lr~lei ltng:"'~ Oravi~D. (julleyul

'n.ra~·S,,\'e.l"in), O(imQrilf~ (jllrIet"l Cliuj), fii:rll a mrulcnllmem DeUlllllfiratme LOpice en denunu.i1·ea. ,1.;r( UIl1!'iM!'U, ru.LlU :l.~UlII.lri in 1ll1tlt.e jUI!le{c.il'l. leg§,~W'a.. • "Iii lui!ilJoi.melede"'pn~ mnmni, ~e pot al,r.rllui. num:u ]iOlnatel'Jill cnLGS piriiL ill IJ.l·L!7.C':It, iUlir·ul1 (l,'e,ll,tuul •• Aj las milologlc ulltmnliniei",::l c;uoogromespeem.I!!, III. c:ll'e centool Ilc l!r('Uttl.~ll topon:i m.ici'l. sit cadtl. pe {lepre~i1.mi.le exllm'1"lu:.pa!iee Iii irlt·rnc~·J'Patil"(,. r npit JUlchel\~ Llom~t;11't, i.n'arp::r\iii M:eriti.io[uUJ

.~Oil' IlltiLl:u~sC CR'(lll, ::!(] de m i1IJn~:'nfJ: (fl"i'pliOO cHI'e pJ:~l:.ind 1l. d.eSOlIDIll!. h\c%tulle ?llor CtIIUtll:l. important" ill j~tm'ia 1'101lI:i.nilm, pll!itrute "eoret", Ildu tl'adit;ie,

'm 1Ulele sate de )llUllte. E"t(! vQrba. de:qltl.l O,nilOf-il~ hii DeGiJ'lial ~i (}(lm.~riie Umlb(lllliar 1m. Iar in 1IJ:j1a tii Orien~:lll clr1l11 .) mitonime C:li(lti<lc! ca-reSEl F(¥fel'it Ill. DOinoTfl6 Doclifri.. LO()Ulilo aceslfe:'l. si.llt llldic. ... te sub 8t6iuri dB

410

fli~Il;."iD pl.aifuf illola{e., 1n pm;l1u,sHi, )[1, timi'1:tri d'os.ni(M du pt-I'epl!2!T1, :!_n ,trllgciu.1Ii ae 1niWit, in pf1Qleri Cl~ ';fI!ra"i !Ii. "~'r~ U;u"tlle,l!J. oj~l).Qa,.~n}i1~tJtll.a~~~ loll, ilIl 'PlJiiuriJHM;IJl.r;lI!~ d& 'PiC'l~ol' r1JJQ1IJet(). Tonto l'!1itoU.l.m~lccri:ptille ppse:dii. pO'l'I'lSti:d elifOlogioo Gxtl'i,l,Wa,,«ttlltc ,de:spTG. ~Dc.za !j'l s,cnmiful,a'tiil. t..omonlol" la onnr-e ~e l'efm",l,.

Ut ~timologii.le pepulare ia"'ellitariate TJinil. iupresent, tu;)j Ineu' tionilm i$:l. Pl' CIlI8 Zryn!e ill' dIlLIlWm:i!ogi:cr, prnpf'ln-zi",i. l.\Julte diintre lI.ees~ea S~ refefitl;li. t0l.·.mcnlJ.l ile a.ra.c lin !;C:Bt5 d.~ dllI'DOll) ; (l'apde. brae, deal {JILI,cle· ttll Tu1c!m,)~. }JOO{1t1 Dr'il/,HllMI; (jUdlct.nl. l'iil)illi. l~llf_l!t!l1Jr'(I/,mlu" t{I,iIlga. (ltUiliea. de Arge~" jll{letul A.r.gelill II'lriltllJra(jII?O'rl.l1I!t (]1II1l't,ul Tel.oormlllll, f«l-lllt 8alal1il (j1lid.u;~tiJ JJi!f1blwlla) .. lIlle{,-aturA ell l()euiuy~'!. pel"llIlUUell't!i. a ~rnot1lui m~ll~ondH\ ,~i Irliito'nlllll'l~ Cr)illpII!!1l en tl'mlf!I1W ;;ad : ,Gm"ll lru:2ulu~ lI""ll!lt Iaclului (jllilG~1ill1 Blhor], ]1\, cure tre1!;mio :l(l:'i.ugu.tlJi, P.e,'1.U!rllc ~lfQia,d (jitilllej;lll Eihor) •.

Din cate.guria Inii-onimillor cal"'e sa 1'(I~eltii, 1111 (1aimonologie, &10 im.puDI silo fimintim. fit pl' c~ll' eo m,u'cheM:it jiiptl1J'ile dm.{!QM!;l (l:SllmuniitQgre onmlll1i. ltn pl'i:mu.[ r!rnd dculonii llllbl'opomol'fi;1.i vegeta,tini : P,{1lluroiul d~n_D',!jl. din Yale ~i DeG!ul P('i4"-ro~ltbtt (j lldl.l!Jtll Teloormafl.), sa.tul. Pdtluroiu (j'itde~iiIl Bn');1jQv). 'r~tii' Piidltr~l:j MUl1lf~ Pdd'l~ri.i, JJ'iJtek pMurit ..

- tli aldoilea. tLtid d.amonili 8.nl.ioop 1)1110rri ai~nilIlalelor. tnpilll l'llorisoare la pitwi" <tffia#: Pi~M, wlinu, J)e(~htl Pimmh!.i (jud!etulll:,.h.ediJl!fi), Piltllel't, (:i\t,U'1l Uude~ul BS(lllll) ;s~te san cittIlIl_C,Ca. de ex. Jiat.wi71~(ru.de~ul AJba), Jidovitfli Ijud(!tul Bistl'i~"'-NWull,l; flne; (jtl.d'elotll )rl1J'~), ~a ~i 'lunde [Qlm·e de relie~ impresion.fllltepl:i.nst.Tl.lotllrn lor . ValeQ.l1ri'i.'ltat~i, aetl.la.~mente !)e.num~te m'i~'Y imloe: di:l Ur:ie~ (jlldoliUll!Eure;;;), Pi~n#jf, ,fJr~· e~'lo.r. dglttlil!i. '!jlldetn1 Vl'Mlr!e3.),MQrll1i:'11'iul U'ri.e,futul, n:a0rtlil.. (ju.de~1!ll iBoto>'!.ani) ;.I!Iot. iietopoDimi:J.< urt01S'Jlor e lCgiltil.. !J,i 't0pommia. {u'1l1:uhlor Sftll gOrgThlleLor ~i moviitelol:' r~fel'itGa:re. 1(1,. zm.m, con~p1ilt ea dlel'l101loll teriomorf s.;'\;~ chtoll~l.'l; RC{UR! Zlllilld'U~, domuru;v.a (lude!i1J:l VIl;Shll), Plai!d ~'m.IJ'!!llli .(ju~lJtul u~b,(J;rie[~I, ~l1Jei_a~l.movna, [jLUle~ul t'oIlI!lt!:m1W;); Zm~~w~ 1)1 Zm:(fI.ell~1, ill.rn!)IlI'l ~mp!ifltmte ()[lClll~ll~ n1lZ~U) etc.

Demonnlogi.!l. :m.iticitromfi.n.il"oflecI:;1I, filIDI<oniwcle atrig{j~ : 8trig.l}a:ia, dtd (jude,j;UlllIrueij), .Dca!ulSI;rigoaw, (jJU(1p;~i!ll Sueoov3,), Cu:r'Milr~ Strigoi1t: lui (jltd~{;llll. Tlllee.'l.)I, sa:tul 8tri[JQa1lca, l(judetJ,lt Hil.l1edomm). Dn:! fiCBCa~ CS.tegOri.0 ffl{l Jlarte ~i 8piTnteL~ ,'iilifac&I.l!H't1 me~ami1rlo(1at6 t1.i jltjdiri, e.n.re chllruiesc [Jo:tptea po (CCiOM'(' ~i. I1cvcsre in sonm: Zlhmi'li1rrd, denl (jllde\illl V'rancci&).

La li.GC!!te ~oponim1M rniiLico pot fi. aduugutc !jot rDl:Holllilnel-e gen'iiloi' rele: Vfn;!itT(l'uw,. 10(\ 1:1l ll,ric ,.ccbe (jlJde~m Galati), ZallivC1, colin;'!". e&re Ill' putoo. [j 0 :1ilternre !li St!!lJlce.i. (ju,(];etele Boto~lli ~i SU;CillaV3), ZOl.limt P.rultloooa (nHlnt0, judc~ul Vrft!!lCe..'t).

1m opera:.luiGOliOlfill 6lIc;iu 38: siu& eonscmna:te pllilltlre oopiccle milric:e ~i~ez!,ile coll.fes101L'lle = M ~Iilh~#r.ea Ut:da~uI Ohl.j),;lf d~j;Fea RIl'/~ll:IIea:s~li ~ Mii1l'ii8ti:rca Unl11trea.8tla. (ll!UJ.etlll Olul), pr~nm :11 ;:,lI;~ Cll'~3 2.0 do.loCll.lit:\~ denum:itc Sfl1l.ta. (Sancta,), de~licait~ nMr pllltT'OlIiJJ:iIlDCe bJ.SetlCl£·~J;t.

D. SIr.;).tultOlllutimiei miti!}!.' romulI~ti. - SI;.rn.tni toponimici mi!Jce .roml'i.n61ti ne I'lllev)\ fll.7.a. modllrllr~ de tr1UI.s«i'l1ib,,,Ziz~r8 lite.l'owi a 'mitQ~Qg.ill~ r.om!1:n6.

ht a.eest strnteonstatli;1ll c()llvi{l~'ea eLemelltell;li' ce emcrg din sub· '.IIf;rat lSi dm adstmt, cru'~ s-au. ~staliznt !ll mito.mm.e rc':,illti.Yl'~ent.~. ~tl"l.\tuJl lopo~.el. mitioo Ulman~ti mclude din liubstl'oll;. :ret'iotB ~l l:emmu:ree.nt,tl

41]

lllitoWlli.Ce, 1m' (lin odBuat Ll1Ul>ll)l)zoitiil ·I'e~tiniza.t, ale 11111:>1' l'11ilio'll.i me 1I1'liaic • ell tlNlll lrimboliMl'· populttl.a..

",\c~asm e ~Utm i:t mibcnlmelor ,tII.11veclli de P C{>:\lil~tl care uu tJ;!JIl1iL!lltrificali Iji tl"fln",silll1Joli~~t :1Il_itonjtL1Ial v~d]i euro probabll.\c nurnea, 1 !Ij'll !1ff{'rll, 'II uurnele l'I'{'.:;tl11]Z!\l. ~'ltlnr, U I'fJ(I(,f'1I lie I!!llIl'te care aveR. IQ .l!l no1'tpt ~ol Htlulul de "111"1'1., -a trnl1~fllrmnl io pcrleritl(;j{J .11' ,~ilit(J,

_J[«,.U( e t , '

.. Din, ~I'r etal'iL ueastre d: ll!nlTl lWI consemnat I1neLl' !IQ1Il7)i ",.~e lO'Pf)4- 11I1!i!("8 fIItlu'€ care ~ n·rl:l'a III l'at{fli":1 aSlll!ctl' ('(lnC!'etl' ste i>i ~1enllliluj ill ltolog!" pOIHlll1_1' [om;in.. Dlntro 11{'C';;ll' coruplcse t01JOtuIlIil'e mitirl' merutenli."~ P ('(llei1cft;lFit.,)lu· lafUo(IJli:mile m-tticlJ, 111,::;oC!l-,i'm te mitiee La S()lliO'llilllB - 1m-tIllW, bl 1I1'llf.m,UlIIllt· >IIiti'I', In (l1I!ropf1l!illlt!/ m-ilit:t! ~ La tI(t,!(/1Ij.1IJ~.

,. Srliiplll nlei clteva U~JII."l't .... special!." [\!lU])I'U iocfltiy,i'ilii Ull01' fi~Olilll.f:' m~tl<:e, !1I1 ["0 l~cl'lu' II{' mitulogie rurnfmii ~~ run cal'll1l;,!'J'nfinL MIlI![llcxel& 1l~llolo~I~'1.1 refl'utOlll'(' hi fitorhim 1',(iJ I~~U.I:.' ~e p~ toritoriul ROl:mLlliri : p(iill!,. Tile ??!w!lerUII.l C!I, il't>t;1I1 8(Jcre, Ilrlio~u stun. ,(;11 xl'mplar I m nti nate in tl'llilip.e ~ tl'a.Y/Hs''/llIlQh~al"£:a ",riJQrelln.sflcl'u (.brlUlilt) in ImIJI/liWIIIlilli {I .. lolma (I~I'It~tn. ell Sllt'L'/'{I{lfIl'l!/iJ *1 III,IIII!lj,l'cre!t1 COI·CSpllUil..lltO::JiY>l·, J'en('N~\t(> itt tQ]lO'mnua 10 e,., 111 ,

Din!cn' fltQltli~lI'le miti~(' earo .'en, 'eli1- TIll ,II ieeelaneu lil colom II j eerulul ~en~iol1iim. l' chi~1 . ople • ~'il.p. iusensul d l'Up Mcrlt, lIe limp ()~ lll'rulut. 'J Opltul !:ltd)) ~~, rnLm(icll PUla lu rnccputul NI.ICOI,ulLti III XX·I fl in f~l'n!{t s~lnpHt, d~t in e~~ J'JU(iU. trei a~~z~d .di~ juuetcle TJI'itil~, nUl!J"i.Y· ~i ] m11 iva. In f0I111ll ] xlcalu 'Oml)IHa il intilnhn tlllt. !!u]mii St~lpi~o1"ldl~(i"!Ir,a:u jlldc ~ L l'!l~)' ~or,:,~ lore! II .l:I;;(in c'i .topoahuele ile:"ivat (~n, flot.t~nl'a. !>tllp D. LlIt ~unUltlll (l:e -111',(, rmlllc-rua",ele delimiliili !lcP.foTII·iet;JI.Jij agJ'lc?ll' eomunc, !.I C~l'O'l" 1LleJt'~lt:lt(' Iii' rile"11 tot IIUO l<iJ:u~il Ii po miil.,!Huii. co C?nijflllltu. .d_!-l cO~UJlI~ale t1l.Za~Cill'l'il il.H1.bea' 40, ~1I CIl]]Oa'l'tew aeoil!; J1artiml p~vcstll'1l11ll ctlo1ogi{'(' ('U -La u I a baza \.IIIW' asemenea top' i! aqrl?nelllSllral". III aneh tele 110'1:;;(1' de te en Iii cUn cOI.I",(,!ullaril!~ UJlOl' in h t e[ecL"O:l.t. ,1. ulo"ra[i ~i flll.dQ~i"Li, plltem s;i Ul: retenm b. Ililcn d Illuliri: d~ lOl>lilitilll !.Ill1'L~ au 0 CJ1plH'ct/l(J leUimdllrli m"j lliiUlt sun lIIal putin ptccisli. DUlt;t'e Ilcelltefl. n> r f~'!~ In leg,olltla c!JlllUllei SfUli!1 (jnac~nl BU.2HU)I, cure C?lilirnl.i\ ~Ji flUl11e!C Cl ".me do In Ull pI" '. UllUl' stilp miuwulw ile, 'e arb. odi~'nrll '~D ViLtrn:. mLu!1l1 c'U a 'el:l~i , !'lome' .itt 111, I egendi\ , Teellii a~c;-.!irj I IUpl/ (Jlud{)t,~I' r.-HJCen.), e[II" ;'l,llitHlIl1l1lll11 -Ie :l'enel"i(' II !lui llli/p GI 8tdp1116(l. CrlIQII.l ucrlll{l~ lU! l'l'dllli'(l ~I rilillitor, :1!;it"'ll~ in "l~tn\ Slttruui.

~~e a,;i xl>lica~ie 11I!o[el'lI.~'U~heiu,fl~ ,ter ''Ii p<'utl'll Srmilia 'x lutilpului cerulm . t~olJa ~I ,:,"Utllll .. T?l)O~ml~ul mIne tl'oltn. abundii mai ales unde C?IlStl'lle~l,! ttl()lt.cI,1l rliimm pm!!' IJ1 St' 'olul ,11 ::01"-11':1" PretutLndc'lIj intl~lm tOlllC,. ~e ti;lml OCf'SOO : L_IJ /n)!I«, Llt IrQi/tl fln ICilm, La troito d6 p~iHrd, La jrtll!a ifm cIllrll. MI tl"l1I/(I dill' Y'1I11'. La Iroiln do 7wtor La 11'0114

rIt ~ ogfJU'1,1l h:. •

'l'~!I. 1\0 £00 t 11oni~e i~i au PQVlMl1'r (J lor e!iOiogieo', c en- ("e ins {Llnwi c_l!. ~ eX! ttl un nuclC'tl FI~I OU~~ic :rrhaJ? Exi!lti~ ~i Il,te au n'IlIU' rIll Tf@itu ()~1d.?~1l1 Mlu-e~~, meJIl, m pl"l'\':mta toplCclol' co tl'ii"meni de trr~!r .. : rll'('ea, OIl)~U! im}) (In.det III ~l:ljtrl~!1.. T:'i.<r;.\IHl) ('J"lWeI'! Corlllllui, lllo'll-iHt. (jutiletmd BI"i1tJ:t), _Cl'lU:I.lU ~Jltlll.1il. gorgan JiIlgi' Zimni~clt (jut'll tul 'frleorola.n), Mom~(f r;oU nur,c !.ludctnl.Bn~.1tn),. l}ill.(.'lll ("'udi (Judetul PralLo ,,) ete. P loc~! Tespeuti~ OU. ~at xlstlt in p]'c?~t II-SeJ'IilMea SCIDIlC.Id.l!m, dClllit mh:l1 e!ltun~: O,ruoo:lu (JUdetrn ~dl. Or .. Uli$or (jl1detuJ Maramm'e~). On IlllJDl!le de ~I!Oa.7Id I1lcnpoJ!l§,m tOpl ele: P,friul. e:t IC(}IJ7&a in DllllliWlc MUfi& ..

472

I(lOllit(. pla]. iin tnuutel .FW'll lii (ju.det11l Yl. u ea:). l'f,rjul LcoolltJi (jull -

"tad Pl'flhm") .

tu_ pl"i~t!Lt,a :'OOll'iIll8/0r d tip lliI'littic ~ m di '\,u]]e ro£l;'lilll la grup di, liinlltlil "It'll :HI prlmit t'OllIlftCt'al"1tl'l W. nlitol0l?!f~ 'POPUI1Vl't l'om1luu,

pa.m1el 011 ele _r i V3t!.l de noi llinil. 1),('llIU lntr-u rutI1IU('I'3l1l' d.t· Iroologi

mitQlog:ita l'omlUlll, H, in cal' l1-m cnrtogNtJ'.lnit till'lUil tl ~!!Il~t.i ::oQIlIQrJ1I de in I)iratie iuilJi '3 cu (llll\C'i,illiU ritlInte ill tl utul inde]llll'tlL , DinlJi'· ae t tlJpi 'C eli: mltonfme zOl}logi(t1! 9..luintiul munele Irl1111~ti (ber):. LIt Eil'/o,gi, '"IIg;'lumll ()l1rLetuL VHcea).. Deraiouilt, !l(l1illi~ (j!li!lel ull Bm.iliuj, lJ~I"/~'IIIwt1-, :k'!~;-.}tr{' lillga '[i'alll"!'i (jmlp!,;ut Bn\i!_.'1). Bcrzo,V'i(~. piriu i a~-I!:1nte Ijudclau ' ill"l~" C .... CI'ilIii). Tot: mi 'olljm~ 1.) oltlu:ice !-lint ~i cele consecra e boutli Ili *1 :il/lbr:dui. nnimale Siler in l'oJl,iini" II SL1;,h",'('lliItw tilmi 11<9'11- di,"; Doura, 'n!me (jud till SUC'e<:wn). Zi711bl'll, deal (jrndeflIl Bul"~ni.); san !.it uuruele Cil')"buI8': C!'1·b(IrIII~!t1. d{"J.~ 1iTi~ Hahl de Anlllla (jude~ul lI[ehcrll:ntil. Polalifl, ael'1.)ltll~j (juIle(ull'llIho\':)) ; .1:\ li~~7.liri ; OlJrb'iJl/itl (jud<1- I ul Hunedoara]. eTblJ,~ti (juc1 \iLl1 luj), C'tjbdlll'~1l1 ill} J mI - lo nL unde il IipUllet'i:!dl trM lU1{'rH'b CU1> l'llI.l cle3.Ul', in t!. at a lui de bl'1lOl-i(jnd. rlU1(,C!L).

Sl1 1n11i ll'U~iLl ~ 'mniEil'f'.t/!vtl sub I"!l]llwt rcitonimia slut ei ~opicclo pd"'i~olll'e III lap ~llJ(lJwn : OO!'II'II! (i,pril, eulnn-, ~ Pa/alln 'J_'all'UliUi localil;,.w (jmll'iul !'rnlLr,H'll) 'l'tllJn~ eUUI:l ljUll,!',1ll B,I'll~Ov) eft.5 In U1U'Jl(ltp 111JI i NIPl"iu,,_ ranl-llstie '1llD :II' Ii br :: 'ia : iJJ'I!I/:fl, a"iezln:e. L BI"t1.::otli«.,' 'ulme (jllllt·tlli Pruhora) l'hl, eel' ee im"'lllIlIlu ': tl':llll!~iJnbollzlll'm\ lilltUI'ilw' ml I ice in mltunime zuulul!ict. (,,,,tel' 'ceond,lIl,j'[ :l.ltcscori ~i Ill' claVIn ~u,ti.st.icl\ S'1lt.'·.1~('_[ ric j curl ell: wi:I'flile lIopuloJ'(;"

PI'illlj,~'1!! $()(:i,(11 im milii"1' Ulldl1.lioni'tnl nume le~cnililll'izatu d I' 11 ~

h'gl;ltt' th: -mnptexul uutolngie (wan IOI"gI""nn (tl !'pr' cllr aID l'tolata1. mni sus I.'iil-n' t;upi("c); de IJoIJluplexu! 1I.I.itolo~i" fl!lnt.iY' 1 lu'lm;lll Novae, la t'1\lf'h- dO'1II1Utfui Tjllll'l~f (Dileul'e~ti}; T'IlgII;,~!l lui }i111"1H' s«:ol,llhul'& ln nnmts, (lC:UH1lIlt'd Z:ilbalf'i (jlla. VI"lII1('("I). unrle un haldue l)o~llitJ s-a fil.cnt PIJ~Lnil" Iii fa('C'i\ millHlI1i. i, l'dilltr l'(liill'zf lIIitil'i, pe C h'elieIi orla Pdl·alll : 01f11pu! lil,i Ptlutliu, dln maslvnl H lll'e!ri (10 . Vlllll ]Jlli 11 mU~l1roaj inlerOilt.'j. ellLl'muj ltlr,iI/"f/ti (ZtlIl:l Bi!iu,. julie\"] Bihor). Ac:@s oo_piw.1 l'idic1t ill rlumeuiul tllponillliei mit.i{;e rn'obll'lll:1 1U1.ei t'rrjl~li '1'ld'(uitl r6<e4)laO, sill:! in[hwu Illitl'1'lltl1rii sCioilJOpulnn', ,]i(IUlllt' omi !'llll lll"i.n prc8ii, nliituri de (-1"f'1I1ii1,· mai ~r 'I·hi i'!lll .'\1,l'l_ln· ·lli.

Print,roc olrlQllimelll lIIitire fli' rd~'rinl in,dCWlClii 1.:1 caw car, '11)[1 am Crill bll,ar. in I!:lpitllbll fiilllOYrllfill. 1l1111"Ch~'l'll,1i fllImele .Lb'dl'lIl~IJ:u,i .•• lfoWp'!l:d, rld/rl,i".j,

in pl'iYillta 0; inip.mimt'{lIr mUfl'p T!-IJ)III' n 1Hi1Ill1' lil'l per'lfJll1l Teal~ milifical dilltl'l' l'l'oii I'ponillll. ('iviliznlol."i ~i llo.~iQt1nli, cjIltPt' ill ballule ~1 le!f;t.:llde 1'Opnllll'(' : .I,ll !/11J'llIlIt( lui Yorin, _rdf ri1B('l'Ill;fl1 l1~i Tm'lor. Lf~ .tltii111 hi; AC!'(WI, LII f~)1 ;m' IIt1 Pilll~1'i ,Itt'.

o l1XlellSiltll[" ~!p:l~1 • all ltmt LllI?onillwle mitoiogiN' IJOl'ulw.' rllll-ti,

llizatll', 11 r,l -tlLl'll lUl".lii, tar in l)('lioa<in feudala =;;kUl 1)1] • 1tmprl'lI a !}i 11 terituI"iul liirii non tn:, 0 eon!lultal'c a "perm lui !orgu loninll a hli 1J1'11;I10 II Suei II 'ii nl(' uHo. l ill n{'ef'llltll, lil'l "i II t:1- 1!.';;l:e Nlifil!,'ttOture.

.La Ilcl'n.o;lu topol1illl'i4J 'JIIilfl'iI c'llrtl')!JI"(IjjulJilil b' ly\lie Bi), fldllll~ItI 10})0, "limi(~ milio'l cX'VQgillJf6 d Iwt }ogiil' l:it('I'm'p IlH\'cntat, d lIrni ~il'lIDrlll'i J'omalil_i. P(mLld 1011 Gheol'ghe Ul L'(!{'o[lsll'll('\iil lull l'iutulom • -1\ d.lvedit <;l:(IiNltrl. de ,PL'l)li:Ei. " El.abor-.oo7~'\ LLI ZOIJ8{)J1M(J tupic~irulJ:ilr'}\t~ din ulIh'e:rslll lui miw'iI'ic., diu OOl'!n!ll."in foAlllin It, t~!'itoriil.lizatl:, (1,111 i!leomaWile ~ ero-

473

474

L AI,{)h~ (lul'C,.!i ~i Ilillldnll1~li. - AIm . l'l'pl'e1.Cnt.'tt ill mltulogio. pOIPu ulut roman, ea de aHif ,I in m:illoltlgiiJl' 1iU~lU'QI' popa. ]"('Ior indo- Ul'Open 'J sub t nta. plimordinhl, Q~ulutli ,i g,('m:tllUl.t.ivi, fari'!. d car vitlta. In 110011]],0£ ~i 'Pc p!l.m\l~b Uti IW /i putuL il con e'lllil it.

~ cum :l1ll1 cOIDitntnt, !'LntohtmLlI(JI 11 lnab mmC!~·tint!i f~b h.it1Q de pl' 1;c"'1,]' unh-cl'Sll..lli.. a.I) 01' 1)0 'mice ~i, ~11 filiP, de ltWl'01]ol,ifl, fU}'~t'r4 {tJI'eu['cn allclor IJiimil"l ulnl i iZV01U .1Jimic. 1 lnrt, flllVii~ bii.1tiJ 1lI.cu:ri. mAri), ~

tncl'~ dln vrcu'I.i il,ll morlate, mai precis din peri.o:uia prilllitiyi\ apa a fost 'ollSi~lcrn"i\ i\ m nt I!1b- t! n\l!, eategnrie pl'oteic:J. ,~t gflueJ'at.oar de \'illta. tu OOl'lOapt-ia 1mb IW o!l.lUicit lltilUiLi"lL dcspre lum III ll:dsten\i~ dif,eJ'l::l1yiatit. ~e IlI'C III ellllci .. u,ni"el'~ulll fOot in~llipldt ea tn~ IYF'Cll"U d~ Itptl indcfhtiL (kl i.lljilltle t~i_n adineurile Ml'ol";L\ au emors lll'bol'ele C{).'illlic ~

p;i.lnlnliu].

D:II' apa nil e te nlun~ft :mb81(m~a rl1,s/!ll.'ll prlnltll'diIIM,. alY'1iI C(lniOI!Ul m1tologi.lli • utohtone PI·I:'CGUIi. rice arcar.il", ea Ilstc l 1l1el'l1llU'tul P1U1'IlU" din -ear Ilpl.ul ci!.:milttgi (Fill·tat -- l.''I"efiil'tntl·;}; • t:I:ns to;].t,(j !l~elnlw subroan!:o CI.'ea.t;oarc, rAm de car uu pOll e (>-x.;'tu niei !UI f de vL"I.tii. !}i cevs uial raul • a..pa e:lt~ 1mb,~t!\uta. PCl"l1l"u'll'leutit penteu "intaberes~I'iI, l;li tat

,pa "a.llupra\-ie~ni ul'cn,t,ici, pentru 0:1 '0 tr in '~l!4 81tbst(mla tum: 11((, tn!lhi~i t:081111J8~tZ.[lrii-itull\lmli o Vit illltOl'll, coll10l"ln celo~'l.i WlfliW:p~ii, unm proees 11f1VCI'.'I! Iln"lel'geIllCei, va f'i oiml'!·r.~h,llle a. [liimilUL-ul1li ~i I'.osmonliului i.Jo :a.:peio fiDal'. Ji)ac(L/oZogia, I'niiolog(cri COilOOpU l'j, me popol'l'll .. ()mr~1l ne 1" Ie, .. '!. tm alt (1 tin (I.ltmi', dilerit de ' I presal'js (Ie apoe~l.Up.lll tudec- r ~tiu. _3> SU1'I!ttlll m bun '3 inlrTea",<r;'1. ;0 lfil> !!-mLflmll.a ill hitul'U!:' a'l) r cosmlce din cafe ai ~tt, uade ale "0 ~10liOOllllpttf'le in I'llagilla aCYllJtict'b din care a fo g~J1emtit Pr'tiglU'l\I'i1e iJnm'sitUlli finnle sint J)OI!lp ~rile san (7ilrlt"'iilll:p.epi!.I11"ru~, a \ror I. pctAbilioo,te va IDii.r-"a. .lnc pu ul snx~ituJm'" 1l1wversat IiIl eo 'I1l0~ulUI2.

In perloa.d."\ luhnioa, lJI.'Iltrl~ autoil.tlJl'ii lipn. IlL I'itpibtn:t jWlcfhmi flJitica dem~bite: rig! '~U'!I{B "I CO!fI~iU1l0 . .AT1leul fJIlrpatio a inCl!pul:i si!l. f1l1O.zo1; Z0 *i, dit ri i'i out4l.c IJIlni eu nll:t . a, '0 ool)l'id N . 111>. Ilan(11 as ntis} , a. metH iflr in. mew ina. TDilgic.-1, nil r}IJ.'lMWIJij. itllt·1lusal. Pent;.ru arheu a.pa nu lllai ffi'il un ,131 merit solUrH'. irCllsJI,tibif, in ordinea. (ilre.nsc-li. a l'ucnu:illlll),. et fl1ci!ao Jli1I"OO ll.inLr-ull g~ll Ul) ·ubs.tn,ll~ g nnine (in care in'l'Ir'l pdmlntul, ['O(jut 1\ nil l;ii hnninJll !Ill\l"e prln _lubin:1.tii ~ do~t'i OliIerite It pntllt da nn,tel'-

13. on.te s1if6iile !i_iJdphwHII. dil1l. Lurooo a¢{'Mta, Lllmoo vizi.bili.\, ],l1lUelll a.llillt. ea si din c<!1clRLbe lnmt, a subpitIllintulni ~ i a' c/uilo.lI Illrbn.

hi stadiu\ prerndtologlc. al cggct!iJ:il athalee a.lltohlionc uplll.s o:mtia8 s.e preci)li:oott din ce1:ul"i~ $ttl) [orL'l-tn apclor C6f8~li. pi! discul dl\l l?;;'llIimt ¥ f~ne."11 clinlLdillclll'ile pii'l:1lintlltlli sub fal'in d. apa 8ubplim£fltlll~'. i uu '1

iii al1iele pM'3il1 an Ulllea,U p,l]riiicau sllllfe:rtUl.za,u" eonsaeeac sau SlJ:o._fa.-

lWian :filiipturile creot.0 din SlIbstnnta. 10-r_

Ap~ltl Itl)r~i ~I a.pMe p'{hfl'itlllJi'fti nn fost 0Jli. idW'filtte ~otdCll:una. apfJ pun plill£! do i.,.t~l1i 1IIi-s~qrio(l1f , de lU1I;l s./.£lu'U1!tt/liTulfi. In vers, o,lJel6 "ullt' ml,1~ ~.

Fi.~l1la lormll·de lU'Il(:i:pi I'll] ~tt.J:Llo"rericlt sari ll~ con {!l1b'll>1i~ 11,0"0,tiej1, ~llbl;e.l'llU"iL 11 fost pm. i;j !luI:! uCl'olJirl'R ml(:ifllpfurf mWel: Irlalwoll, seruizeu, ..::1'11 san raul, tll evul UWd.ill I1lptu.riJ.e mlth-e nrhatoe au :l'ol'll. ill llar·e 111'(1. luat I}i In 'ta.mol'IoY.ntc' ill 8!'"li /iOlHUR1,j ~i un ort cl1ial' in t<!lIl~icammizati.,

A>iU,·l. apa, lUnt;J'.o C:l.t.I'l!:ol'ic onf(unilol,c;[Jit'n ~eni'rilLl hll'~l din l' I'!. ontln dllClt ,flo! daco-roruann, n. Iost cOl!c('puk\ ~i en. U 'f\lL'goric de flipluri mitiC<l (l~f)(1I1wtf~ 1'.3.11. flt"Dflticl',

Fii.ll(;ul'il mielce iL '\",[In rf 11 IIlrr,ulir' uu ["(11c"I'[. ill aspe ,tel", lor

fiz.iou miee, 'mifnl h'i!il'n[J!mi'i t&rOlll1' • 111 a~C'''t mit estf' \-ol'b. til' adueer '3l apelo:r dull'i de sub l)l'Lmint 1 a ~llPl'lll.(lll' ~i 11,;I0!7.;lrWl 101' in a lbiile lor ]!ll'eg['i.tiLll prin iU(ll't'~iI~l\ p::lIlUl:1Lului rle I·ith~ It'1il't,l1t ~i N(11ilrtRt. Dar w.' td~\'<'iI !;Ii alt.: .up't e all' Ill! olo~oiri uutohtene : .'Iisicuill! liif'illi1itHIr;lr ,~j spirilelf}T I, 'I]ilmntje "ti (troaiiC'<J IIl1lmpoilf1i!iolllorj" {olnlll'(li-p"'~li oo,l!ll.'ui ell part a infl'l'iOillilp .L ).i>lIUlt 'IIliotlllfl' Plw,o"'Je(pe~li·i)Hlll Qi}p·~tl(·ucapdl.lon); ~i or ·clin tele, Ul1tillil IIi t Illdil'jiJ. t"e 'tin lli! l'u!tlll (Jl)~1IJr.

2. J'OI1II1I.ElIXill, - Dilli;l"C dhillita(il sau .~emi!1iYinita~[1 :updOl' pontle ale Daeici [lI: is orie ~i lstorlce 11.11 fo t t1~("()p"lite II Cl"nt doell. pill

til t,1l3fl' ·xt_1 I11l1 hnportante unn a ;:{"I!ll(i P,mtl"J!I' al l'uutului Eu' "n (l\'[lIl'e· :S@a;.mi) l1i "n,n, 9 semiz ilul (il,1/1"(lII" .'jm'IJl'riJ. I'll pinlc. _~ 111 bele piese stnbnar au rust Ullsitc in snbaolul veehli <'l'i';tti-colonit> T mi~. pontru a [i !lpaJ"ate (I , filri.l unor tc lJocla~ti bnrbari ~II.II 'OIJHliIlititti eres Inc prlrnnre. Acsle. tlotlii. Jlh'st' .. batuara au arlus UII 8Ul'pithl (Ie NU1.ml.;tN'C {le,-pl'e zeitil.lilc ~ semiz ~vllil de npe, i.nJ.i~i'i'3t de mjl;o~nlm anti 1. in I !!'"i'ilur:1 enmltologte clat:~l Il'i mixhl'lrmieii a Poutulni,

3. Dauuhiul, - P ('oLumna lui Tralan It .fo~t U::-lll'at lntr-uu I fWOr tid, bill ClllSl'l"'I'nt, Z ul jJCW,lIiJi,IR t unf~r a], ,'a Hnviu t'!l\:l'U I~I ,ltv'HrJ!', (le"pl"' care ne-uu rum.'!. ('(In;;l!ltlnlil i s risPpl'i\"1t :1rP In impa.rt. u-ea. rhdlol" eu ill}~ llin DUhu.rc cin.d pemeau In l~l:r.blJi I:j'i probahil1;'t lin t'i1uiit: de III 111111 ("orlsidl'r",tl"l de asemen jJl sfi.lItf') ~i l';'iruin, chinr impilmtul ~I\i'an 11 .Ul'llNll sacri[[cii, p mtru a-l pl'Otf'ja trec('!"t':l peste :'Ip~le irl \'olhumk a.1(' camr3~Ll'lor Dllm'lxii do In POl'\ile de Fi r 4.

in cOll~tijnt{t mitif!jL a P P rnlul I'Pm{(n TIllmlren eete i"ni.\(i,5a1:i!. ~ 'it; "II 1M fl~lS-ill 811f'rl~. en 0 dilJ'inilll/1! """·tlliell (nsel1l{' 11 i ('elor an Licel, cil.' I;li Cl\ Itl\l. 1/11/(11' miripc. a fhl vlu sa.c.rtI.'ji ("H c1hrinitll t!J Acv!lt:i"u; poattl . ~Clll~a., diaiogJ; ell e :ii •. ,.j olieiitli ajutufll,l. dIU' "! ponte Il.pi'u'o, ~i 1~I;:blllla, pe da ,j, dn o~ romanl !!ii l' m •• inl Impotriva 1I11~mAniBo r lor :;1 reulaii I';lU a 'oid -nrall. arnet{'l'rll ul ;\<1(']'11 rlc Iluvlu prntector reiese diI11r~l'DlI('!le, llulac]('lr Iji PO'l"!", til

rll'"llre llimii 1'('. •

11m' Dlmi\l"l'ul rel nil' Wh"itii .~i l'fl 0 parte ilIltc"'i["IUltn II puuleumei

'olll;lrw'5li. ,'arl' I'll wiul I'i d!, ape lllC'OIl)OflT-.1i (';\ un 'i:Ui~ arline ute

f'lulfI,q i.I 01', t1rrTilJ,inll. utnrur all('lrll' Fitl'ii, ,i nlim ·ut azi\ s olul boeat al });i!llLilili Ul!li l'1I111tl.!HMC, nn<in"a, (>1.1 ilUh'e:v'~ .'i 1''''ll:il. il", ape ee I"~l\"cr'" ~11 r~ l'lHl.1l, rl'b('l' 11 <'!. i 1l1fr/r j II ir[l)"(1-11iti # i.IIIU IIlIvai fii-" c'ojjr(lQ1lm~t(? IlItili~Jii I mlt·~tmf'lil'ilf.11,.m!(1111'111 ,rjj a intf'gTil :ilii eritorlal .• Rom:'lIlit~i.lF1 nr.M~t

1 I':l-p[" 'Lh'ii Ll'l'hui ~1 III'mi\rim 'o('~11 lJ'u"1(1)'ii lin "l'mw! emil! al popol'll.lui roman,

l'Jnr:fi !)on]!:hleJ.'lim DurJi'il'e1l "p1U'1~~1 ",,,:1 tn.li c()l1~olhli'l.til !lin briu! de ape ce im'olljOaI-a tl't'ilol'iul }(orn;lni i 'C imPlLlll:! ·s1l suhlinium id(!' ~.QI.l-

416

477

mare/( , ,.J' de vmenri pt'ltagiinitit/ ~i (, i- flOf:e ,ictitl'; lIi-i dlilill btin..ci in DlUlilrfh ,,~j \Wde citdeal Vileanm liml 1,"l1! eli. 'bolo:,,;.\IllIiLI U:I']a, tlopq,f ru:!'Q. maim,. illl' (lind DtmU:"da~t 8j1nt~a,1 (:Ipa-?, d(§t(d..,l ileBpic4,J ,If I~aid'uo cal mi~l 'P'rim~(J,1 ¥i. jmfl1.tJ9 U ,a.,I!:lIIIi lootll~" Itmdu£ JWJ'liZ1iITlt p6 slatt!l 111Q't'iMtullti/ 'li:l!de-i duii18 SOtll1Mil1,i'l2. In fl'Uldllll unil'ii V'iloon vis~: "p,loaie reee ·~i turb.aMl/ ( ••• J} pe mill,w'll> hACfitmind,j pe mil-sa. SD:llpiriinli.[ "ilil UiUJIl.$ S·(l Ii),l!:i!itea.p +1/ 1l:4 dill d colo, ee 'Wed ea. "~I DU1l!XI'oo, 8. 'P>6:l'I'a{ ct1 nu-l ?tie OSpin!l' l~. Jiindnl> lui SIl n.rlIDea-D Dunl'Ll'c, lJ)o:J.t1t voifij(!e~I'l'I. il true fu.n:ille ~I.l m:b,eacli. «Ie la mile,

Dllll!lrea :oit.lgllrii, san irnpl'mil" en l\I:w a Ne!l¢ stL'im:ocalil. sA p\ll_r1fl.ee Pl! "ci bolllJ'l,\'L Intr-en -ti .... ~ intee iu eare jill'll!JhVul este bn'uoo.t :

"Ba nu mal injl~1II1!1Ii 'd sti ~llJ m~ Upl ze~ !:' ~u (Uai. IlI1lepc,/ ~~~l lrue pe ( , ,.)/ eurst j, :S11. -e linea m hlHrllllnle UlulU,' III tIIpell' DIH!tl7lt, "Ole 10 ]Hlplill !1~. llln~J1,/I'ii:lU.']e nu l,atrn/( • _ .)"11. Irlem lntr-un d ctl1lt(r e ~fJltJ1ii, mlll',ull1l1 de tll«lriGeII'. :M:1Il"~a Neag!";l inf!i'l d'etin.~, 'POUdCl'ea in tl grin e. Pe eel dC!l(.l!eo.l IL8 aplJ. U arUl:l.OO ill 9]lli!le DU!l81'ii: "die mtna dreapli 11 IUI};;J in apa 1l1mr/' IllU'\l.nca,1 !j'i-J 'CIl'll d tat- 'bo311el I1]L./ <l lIo!l1!zt'ci ~ llIoul d n('~mul'i ill'! (leoch!/1 ., .)/Imtl'l pil'l'lr' ~l1UtliliL rle mltrel ~ I'Q'U. de scare I a:,!1 ., pie'rili ~ vQi d ell ~ lrillu1 . _ .1"10. nl1l.ot ml Plll'iiri afor g] Midi N p1'C!> lnt1ilnel1te ~i in rl_in/l'ciJ I1Il 111,yrQi. DiU o!l1l'o"ul Illi Ullcle mmca 'i'i belli morelul c!'u' "ell! lJIi\hH1l l:lIilll1rn t,1 ... 1 ,abil1 IlUflt,( !Ii ill ),Ia,rllllt s: eaf,'1{. bi gat ( .' .. )". liu-n;ll Pi!(hli'ii flll d :,l'(!nll,mi ahUlg'ati ,:in coadele mi'idlo·I."·11,

Ac ':\lOla, e "illlliltia. nfdrdur (1111111re de ape i!Ub~il-li ~i sUltitfoarel Ihdjt70r ep "Ii·oam!.' i de ape adme ~J "lIr!!<itof!'I").

Uu rol dOO8l!bit ]·111 cleVillUl 7.l!ul 'rllla~relol' .,i tuJLetelor aducato:u;e de ploaie MI' in p l'ioadll f(ludia:lil, III. h'RIISIIIJ.zitlo el'~til1Ai, s-a mlllilit rin! ni~. flU' ea t1nimoui ai Q.pelOI' <lulci 1l'll ;'»'1 PIIII"i~lerali ll'l .ll'g nllrJ II) lm~, mele mitiee balfilirii.

Fanlll;iunill! 'omp,lru:e nJe a.pelOf ~~nt dl'~l·ri!>;.· ~i ilu~tl'ilit!l de 'llJitm'ir~ .vIUWe, In IIl'elrel1!t nu eunonstem 10. ·if, fMl~IU!.'ljh\( une!o mitnri IUltiee d- pr ap I nt 'Iei 1l~:2- enm nt , -an pi Il'ait !le mi.Im:.\'Hlfii #'.Ired lJi romaui. tn. scb'i!nh euneastern (leva mal mol desprc ritlll'ita 111 ,'I"'I"III.mHI 3ici'll'llll, II!.

1 ordiviuitji,Vili.<l'f~Mlcea,utol11t!OIle, 1I~ um a,(, stee, s-au m ... llthlllf in lUI~lc remiJlil'lc etc fol.t:J'oriee ~i a1'l1. rice ,i iJ1 l'oli(lle er,lJogmfhll~, l'l!lhliLe !;Ii tl.'Il«1 tji1e pO]Joareim.' sneeesoare d!lco-rom·a.nilol' (da 'ormmi,ni. J'fJ1I "fOlll'l.' ,,mi~Ai,' "egloool'om;1i nl ~ i IJ'ClfOlftllDi) s~]'efel;ilJa Ilnele l~it1ui $i om-omonil a"\'n' il'. de. alltl$~]"lln, ,1e tr't06r 1I~ de (4Pl'OI)"in~i1ltIte,

P r 'OJll\jel mUice aevauee (daimoni aelllizei zei~:i emi) Ittl SOli' ~in8tit~ dUeroo'Na: ,(l!up~ sar ..... icii.le preau:p,U-se n II'! fi llIiiJ.ns oameniJo,.lll emtill iOO!logl;llfiei mitice a "tltice an In L'a1, : t,iljl'ieu'I'llll. tie illei'llU saCTC 1IflC;r-~ ficif.. QJI"G'IIde I?i Sdrbii:loFi ac~aae", Iucintele snare se rjil:icn.u ling(i "l)l~. ce, ta 631;6 Cll'o::ul T llipb~lui alb de pe ills~a Leuee (0 !$I'!li'pilol') ~i al JUilllisMri~ .UII' din DeUa.. J')l]n~Tii j 1 a !if nlllitor incrnte SHere lic1icatc i.rJ (ljJ,l~teil. lwor ape b~~I'iC(l (tnlOsi'r'll::m(lt'c mut apoi ill mlullsliili ere'i"ine), , :L(IIUicille ~ ummd 1 se Iii. nu d eredineinsl iil Itlill-ginea apelor lji l~e nll!!. uella din aeeslle SflCEHilcii au losli lImtt'J·e, al'te1e am:wl{!W I$l allel Iltrrtlllle. D i!pl'fl saoril"!ciil umane au rnmm, {tile! remirlis" ent- folciol'ice ill b, ,,\1m le roiLier: ell bala.mi care (!I;frlmua.:nrurl 'i"1'I1II" GiPrci uh !l'lJrll~ de! iO(l'1'8, 0 r millis£!m~A. v he e, coo:rsemnaW d I>Mlificllll P !1'11' urm"it-olll',- Alun i l)itlll1~ de In in chill de om Ii'WDiti Moiam)J inclliplilind 0 divinit.:!>t n ll1'etol' oor~t.i" pootfU a IJn.bllnzi ploiLe IIi a rcdi semi'ini\tm::flc.

n~ .\pll I.llll'piulufic. - T t din ()icitul 8tIerUi mo_. !liltJIs~ a,pl.li, ~i:!1t< ~i 'CElie l'efl!I"i!£lar'c 1ft a/1(1 uarpiiiUorill ; Liblli,tWlil "'U npi!. 110111 -put-ll,n' mOt'llLitlta in 81m bet!.'l!.' nlol'~i101' sau pOllllmile a api\ l)ruU!I,"H;\ l\~!lm, eJiliI.to:1i I o.pn . .pl" lbi a sun !JilinI' cruOI' d W1Vi. PIJ11IffI!il-t ill! (tpiJ. s Ii1.ceau cum se mal Iae illoll ln Buco,-jinn : pIQ~I~ ,ell aJpiI pootWU p 'toUr·i'!. ct i HittwiloI' in.<;el:L(d !;aU obositl 81"8t1 n~ezlite ,'am 111 nlstc udli)}ostnri Sl).U lli!!-e ill.lOIllle ,con;tI'ui't ill "1'l1"rlurl, fiU'ltm'ul in' tats!} 1l~(lZ[l JI~ ~tmunul din futi'L port;ii ~I h II, din ap« (~;: JJOfllllllll. tll'UI\lIUlbld in sin 'Il lui I.ll'!rtllui!!j Ilelui 00 l'ld<}rll' :it-I1]S. Tot (!J.lliatoril' ~nl 1'001SidlC'I',1'tA ~I ".'prJ oI'lZa'ieii, 'art! IPl'fl p a eonfOl'll1 el I'~ptittii i m-in 'M _

dll'l iL .rili.' d' apll nil 'tnt mUl.lnl :l!"V • 'lWnf.tl', eum s-a pulut CI" de illt.-· vrern 1111 Ill' fI. iIJdcllfJ!'tntll, ci al tuLm'ol' 'at(tuJlor. Una din acest ~rl>llljol'i, s!ol,uz{rCfI upflor, obicel stn.i.ve 'hI, a fo t Lranli~il11boli:r.i1tA d!:l 'el'e~tjniF.1Il In l:rrl""'~ Uimulllfirii.

:I .. t:lIlllll "polo!', - [l ret dl>()~l;'bit ill eu1tull aeva ic II Ill), dii ap!l! lleill'll!i']luta din i:n'wu ~ [intilll. Datino im}l:kti.,irii eu lJ:pa II laeilor riveranl Danublulul n fO"t cuaseruna ~i in iil"('oIUlI noElt;1"[I Ili.C11 apa consideratlt ,!l'm ssu (,OlJ.'!L('I'atl :i stJ'ope~JU iOl'llrile. ,obl('€:!t'I~ Iii fuplltl'flll' (!lllnme, nnhnale l(J phmtele}, pentrn a le I'eel)) 1n1\i . Sll,~1 pentru all' lUl'Hi a" pellttru U ie furl de rhllmolJlii 1".iufuciUori al ap Icr san de (l11idiilc apelor l'(1Ile.~8)~"r" 08'i1MIIJI1 ('U ap·a I'lcill~{'}llItii c(lDsi.rLeraM .'IIlQf(i sau cu 0 pl\ (!(l'II(1(1O'rll1<'6 este ,~i ua ptot-t:!:lell ih'lIlUirk:1L1"11, .A~ 'tit tit ;1 fOi>L pl'cluat Iji in gtI!lpoditrie prln a!:lllol'- 1\it1THl:l I!lll; l, It anlmnlelcr donu-sttee, pnmllor ~i !-'1't'i.(UniLol' d~' Lu,.."Ume.

'U1t1ui f"l!li ClIm Nt 10;;1)(1 iniO 11 1) rsiunea (air ,I ·U mtna Slut 'u un

oblee ,p eeial), Jll!liQa(111 elf: 3.;P I. [un (z.ilUll. 'ml nUavcffl). 11 "onate carl! fJ8PN'IJIf,11 iii erau (l1J,]J""sc, ea *i scopu] UI"If!al iL prill :l~llCI' iUK •• ' I("'a rolul lI'iiI~i~' :11 11):l!i ilJ e - {)ll r,i IIi a miLologiei J'1Oml\U.l!,

('1.1 *1'01 NUl rhlt'hit1i ~H.CI":i, &J.il col1satmt[l, NO :fli'Cel;Hl !li a"'''lillll'ite san 1'1lithUf% 1;1IJ<1[:'I ; a miiulh31', "n ~i II ol.jeCI ·Jur:i<:If'FIJ : ILahlete vorl re, amulete, silJUmlim II (Ie .. tall! t.1I demi7.ui, ~~.j ~i erol millei. In ac:e~~ ('nv. ubleete'le acre 1."; U 'l'O)l~(J Illi! Cl1,'P >*11 Un itU:illl li' 8G.·1'1' ~i ,'luI/at ,illlili Ia iz OlUC, Lilltiui, J1U1'j san Iluvtu, I. l'indul 101' jid lii I!l'!IU pUl'ifi " ti pdtl imt!r~i.une intl~;!l-nl;j sau IUIIDIli II eapulul, ea ~i prin 8pii;lu.I·{!(I ritrl(ll(i <I flits;' 'Il I\J)i'I. d f:il1l.lin:l ,

I'u ajlltotul 8.11('i ,,,~ lll"lllltiM Mdll'()WfJ;lll'l(I, tillU "l'l'ljiLol'l de Ilpill)re,'ellt('UlL "'iHOJlIl pI'in t:LiYillitlitl a· apili. t'rlijil[JfH de fllll:! iQlo~cau l'l'I~e de lll('tal clli Ilpa el!ll'Ht~, pentl'u n "hi 'i in (luUnda «P('t;, citCrlll 111 :Q)('lo UnleLil(' (lin fin Lin!, ['lim ~i m111](' \'r IllUI( It llloil • ~i ZrLpl'?i1 "

('Il II Jltl lusU"am Iii> l<pii.lJlU 1'1I1,ii1 la M,,~tel' (i 11 '1'~;;,1 ini III H U inc 1111. '" :<0 lJotCo1..0 r.: pjij); l:t 1I1lDli11'6 :;pillau pc milni 'Ii fnli( tin r!i in, Ill', ti,

51 rOllCall I'U fLptl Dltntu,!-ii 1)nIIW'u it lie pUrmfi'l IIIUllta ; lilt In ttIUIll't, • :1.' • pl!;1f!. ,r'ada VI u1, so pUllca 1)]111 inLI'-lln Vii!> 1.11 erul!lelll fIllltllUI';.;t ca ~Ji.-*I ~pell' )l,tii'lllile I.'(>lindoliali cbll'l ,e InlO'1'o(':111 dE' hllool'mint. in Clit1l[JlieMel'iLlu'j dl~ il'oonre Sl! tl'unsfrll'llHlU cali §Wil~ nl'j!IlLh'c in P07.ibivi:', l'{! lUltltni1iza ml'1II'~I.ic(ib ,I' I ('-ric tUlL mitUl"i1e ; se rla _II d, zil, apu lie 'porn nO, JI'f1I~f'U 1110'l't,1,

10. '\[111 \·~c. ~ SlIb!ltltll\:'I.lIlkiticu care ill 11 'ia, jud n a. ill t 1'0 d pilstnri. Al)ll. vie fliu jl1l(!'ccitl,; un trebuie CODlmldllti~ en nl11l 'Vic !,Ii a-pa. ~tJa.l't:j, dhl poya~ti . .\JlII 'iie: de jll(1(,(~3Hi, iDlSeaL1ll'la. upil:: Iuata, uill 1.1ll'i (1e la fiDtmii. saU iZN01', Cell eo tl'ebuia jurlccnt {!J'~~ 'tl:in1is,;11 allue;\ 1)0 g1tleati'i de 1I1>iI. lill de :ir.TOI' ~'all (I'll Ei'utind ill e I'~ hmp In'lt jllditCiH 'ii (tQndnmllat [!l. 1>edl'<lp!<i {'on[ol'm biceiului pfwiJltwui, ur.:ul l'iol!:mll!.ui [lltIld(l"\fG-'Ul ( ill .lUoriJo, jl1(looat de 'oonrl'atu Lui llustol'l conform rl(:Hl1djllslitit~r al apGi

"ii, 'otl ti1la vie t'cclll'geau ~I !lr-d~Mlt' Il IlPii. (judicitlln t1J.qul,\) in fat::L lInct lIlf>ist.e.nr I'll' tvl1blli:l sa fiB mar 01'ii a m"eJlimentului. .Amintil'oo. or,d_~iJlor de 11,1)11, plis(.tMr.a (Ul'ect, 11 il:ldil' at In legende ;)i ba ne' '\1 Coru1 mitl .

Hid:vonlimul ('nle,' ~i 't,n n'll(li~i lIlirita. stt .. ix 11 a ap i vii u ~li1.ci!;ii implicit llI, l'omllni. Intre UUIll Ie dnoJaLiJliza,t Iff,WII ahIllluJ . om", ~i numel 1:8'llllti SMII.('S' (d clfm'! I~l' (I tiiblit!l de lui de ikI. Tlidill'la) "i eel d~ .~allitJt1mwe8 ,m tillt :::eltt.f Oll/),tri «(Ull P()lltill trode a1 Eg<,(!i) n;xisli'1. OJ '1egi1.!iw:iL lie. !>Ublitmt. em'!} ne :'Hninl(l:;t ile llumeie ,tU\<iJlil!iltii ~lrl'e[l}eirt mitoloij'ill dae1i: ,cmlllJxi8 8a,ll,Zr&JII'o.lJriil en rnl'tlli,e~(, lui cdmoxilJ san ZIlI· '1tJ);k'j$1IJ,

II l)Pl'iu d r \tdrolfi :itl ·hiIUi~.Li;i ,lin tiirilc .[ man all l[lf"mal'il; 1"ea1i~ ;":,II'ffi eUxbului em> tu 1c:umc Fromm'a "tiuctetM fl\riI. batrin·( ~i viQ,~

fit!';1 cl mO'<liI'i ":1.

n, instrument ~i l1'Iijloo ,de euneastere aNt:L eoni;t:itui~ t'lll/l!l$;ijuL int~· telll' i Illllii. poplllial"e, eare Slls:j;lllelil putl!c1ta. et soberlologicit. Dupit !I~~l:rifl. uu '['l!itlncn in a,pa netnc :put!l., co.M:iulemt:\ aCl'ii, regen 1'0, coql1il~i spil~~I. Tur !'qL' r in lUIi vi.c ,~n inmi'oo}, "U:lllici.

In l~giUIII'l1L en cu:lwl Ill' 10'1:', nn l>U em omi doni up 1l1il'iJice: I'n.

Dumlnicii ~i . pa 'iltlbl?lpj_ Apa ])uminiqii izvoni,_t ifu:I. 'ij;!li dili. 0 01

('l'm-U t In sl'Lmlla ~i t~o!.lOlui! [Ie ]li'lIII wt, ell 0 (~p{j,fa/Jld, be),(JJic(~. ]l~ Sllm,. b~t"'l cHI tireo,) pi1m'Lilt1l1htl ,f!.i cuboarn in l,;J)i:~anl. lj] rund,ui. Tnc1uJ]TIt CH I') i%pll< 11.r/MIO" ~na!eJi(!ii, 1'0 pl;i'ma:, ()D.JlllIDi:i 0 t:m·Oci'lil'l I'ug.'i<l.in.uiic Ier, pel' u delia ,0 lLrJi,8e~! 0 blestemi, en nil\!] inr,tll'n;i\I~L l"e utIlI lice 'tOI" ape onuumii pot me' tn ccnwi 811.,U coboet in suhpi1LninLurl bineintclcs J.'!lI) 1;iml lihd

d'llii toriei in !;piI:alu. -

Zcnll,)ooubh ••• Co ,llUIona lui .mlnn. (111"1,,1111).

49(

l~ITOJlUT@l,OGt e \

t. P'ibJ Ii eea sau eodru'l. ~ 1 nistmiil. ro.mlUl.i1or \"'Cgillj!t(i!l. in. genrwa I ~ :pM.I:IT(l1i. i'll special au repN:!:eJlhlt plil'tllLil !il eel m[d tem,ci'llio cOJ1tl'let c:m jlitmintuJl, re1atJn.lndestruetibllil. intl'e Olt! (ji n!l.tu:r~, can'! de altfel este I.' 11\tia flll:H]~autab"l. intre animal ~i nahrrH, De Riei ]['eie~(l.iIl taate etnomito· ]ogl;illc ctl;blo,5.eute 'ca prima [!1(;il. m:itid.t "l'getafl,oIllllIit caJJc:liia.za lli'il)lO f~J;ilo eeo)ll1mico,caltlU'l11{l,: clll~l'lul in na.tm-;t.

till. :lUIW.:mbin]ei :fitamitolm!ia se oct.l.p5 d. !;l.'et cfl'tegol'll de phUlt": 1) ,pi(IJllle saurl! C~l'eau l!lglbtW'i eu ineepllt'lild.le vegcootki]l0 ]JUllili.uC . ..=:\cel!tea. denumese mcl.fafol'ic, £11.1:1 Jlimbolie uncle Iu.})turi fl]it-j,ce, care .l.'e1",\~'i. 1Id1l:l'O!allll.a· vegettll!l, dar denumesc ~I metamO"i1'o~ll jl1 plante a unor di\;. lilitl1<i, oamenl cOl1sider,a\,! sfinyi I;l:I nhi::u: !1.1I1101' anlmale saere ell FO~~da. jl1ribule 1lll1gieo'lI1cdieaUJ i 2) plante c(I'1Nlar;;rate pe,n~l"1l iQlo"'ilre!~ 10'1' 13 Il;Il:nmite wbl'ltori (lin au (braduJ. de Cti'iCi.Ul!.l: Sl.\tuic, dill }"'lori.i"tllluda (il'il.i dB' RU~II.Ui ; glwii'ellol0 de Sill?~ieI!Lo) sau, siir'b::ttOli ale eie]\1I.lui [ammA1 (iJnsuiocuJ IJl. Illlfltli) ijii 3,) ptatl/c farl!. post TlII'tic> IJl'/Mlill.

Prhnele dona, dill aeeste l.1'ei ca;tagmi.i (Ie lll~mte A.lcl'itnie:>.(; ecOS.i~tl!lhe "eg'ctllie IDi.tice, Wt.illia, l'ep~~intii. un ecoSistem v~etlll Citl'e in tUl.1lJilite. improjllr1i11 poate cli.pilj,ta 0 fUl.1c1,illlnc nUtioo in sensul e'lu'ent f)Jllstillrile. ripe}e, iI.~erlw·iJ(l etn.).

Dill tetuMrlle pruoolJota'lJiceefectmtte !pc teritol'iuJ. Romimi&i. ca iji din ecle de geo,.rrrMiei·stOlie:ll1eieooca. "egeta'(;i,a EQID:hlici a lost tlom:lnati\ to 'tre<:llt de plmlveli:l man, gl'1l{la\te in pitdurt,. ~i ,cil, pl!UlteleIIl,ie.l an de$l.nut I) llolldel'e botamel'L redt1i~ . .DI'I!I' r"ciI.!$EI ~i l'e.pa,rtilila. plnJl((:lilol' mllt'i pe eele ll1.1:i IilmL:e forme (Ie rcli.e:L ,RIilieful montau, lCUdCpl'eSilUl.iI in&t'fl' ~l Gxtirn:IllI!l.tltl:me) ~;i cal de dell), a,poi cimpla, :UI fo,st a.OOjpmito. eu :pt'iduri 'mett~~oa.l·e au Ilmn1llit p:inlt tn 1l1ill !!vITIoill'I'11. l'Omall!!Se... Toa:te 11l\rtiie' 'li'eclrl pre:lte'l1dlllle ,:i :feudal!.!" Cll!ll1l, &1:1 refenlln. tlliri.ttui1lI Do.cici ub re ~i a} Da~iei 11:l)ma:nc, eu !}i mlli lih'dn al ~ill'ilol' l'oml1me Muntenitl, !['.I'aosilv:miLl. :'1;; M:old,ova. scot ine,Yide.iilfil. i:fitJ·e.pail,lit,c ~i spaVul (I.espl'i-d1f!.dt un mport rIe 2/3. fmpMurirea.- musil'a, !)\I co]J3cI s~cul:l.1'i I co :pi1st1'euziru aspect'll!1 l:irgilil, in ca ee {diesc Dum ni fiail:<ile fCN)CC, d.eei pu ~ill M(msibili'l., ~l u:Lun,ei mnna] O:iml}.DjlQ£ temel'ari, o u1Illilim ('"ilru, Iar impMllrirea cu eopnci l.'lW t.ineri, rl'i,I'ib:i. in care mi!l'tln:ll. l"l"l:.i mllJ.l:e Rl1mHl;b'l sn[batice neleroee 'i:i e !'I(lcesibiii mnllhd 'OlllilllJJum pM"rc,l. 'odrii ill a'n~runbl1l11ol's1DIl un eoosistcm b!:ltM.lic imilils;. ~ ,0 eeta'te. ilill}XJ)'Ilgna,bil.!l., il~ care se poate pl1t;runde Iil~ greu ~l riitlet u ~o.r, In. eare inKUll(>J'tc:u.l atil:1 terQMea Ycgetalil.,. fO$nel;lil (I'lll[}zclm:, l;t'(l~netgl 1':reuclUri1111', el:oc!nitul ghiomOiiie.i ~i. iltngltll] .s"ing";'I'Ds 0.1 IBHli fia;re JDai slab, :il.lco].l~.tQ- d'e Ul) ..... mai l?ut~rillea ilJ·cit.iL imag.lna~ijl, in[iCl"billtllltti de simgl.l!l'il,tnte, diindl. frill ]ibw- fantnSlo.ngoriei ~i li:p.sci rill inc:rede.n'c ill illie.

Nutrcbllie '" dcs.oou!l.id.erJ.m wIele iIlfor.w,'l;tii dcslll:e impatlUI'il~a teritoriulU:ii Daciei dupl!. eucerirea l'{)ma.uti:. Dum'itrn Tud'or i>US~JH!: all ill

IlI[l;cia d:6ve.ni:t;li wm- dio pr(lU~l~CUti'l 10nmn~. sub regiim,ut eel Ill!l!i !1u.r !!It {1l1'Pel'1u!tlj rom.!LD, [11 ltD,lUlI Ofllgro fie (lin I>ud ·voswl ,CarpafJ'1 or san tn. 111,q.r c(}"f'nt:~m,·t\\. I Retezflt;ol. r~od 'unu:l ~~ lIuu{il.i Bn.DIl:.I;UI.\l'U, 1.IlQ-Sj'll' Illlolltnn \mtx\d:u!'il.t>, ell:'iS"lrQlIi (IrU>'i mlllrl, ~lte- ltepa:rte dio a. fi f'ost ingeJ!l1.lll·'

.,.

<ehe.1ti de J'(J'lu:ud au pactizllt eu e.i, Illrihe1url I1ngtLjfliucll~ll~nl;l.tu:ile bil:a.ft!.l'llle de .sclhlrubUI.i. ln nat:llm, de pro d (tsG :a.l:nllUcnt:<l.'(l ile,Ul unte IIi pildllfEl diD ,partall. cl[lcii,(lC1' ~ de welte a,,;"l:tcote doi;lel' pi!Iltl'n. cultllM de Illllll.l,tetlin !parten t'QIllIIUilol' .• !tarnanii' II1!I.IkrlU ,flv('ntM1'at JI.ici.odfl.ti~ 111 nnl!l~il: impldm:i~. pent;m n-I ellCeI'li pc «.ne!, ci numat lIcuLl1tl It stirjli 111J1('.lc{!ie cere eu~czll;l! .. it li se Op1IHil, II tlll'~ll! ~.

. Ill. erut niL'fUU (l-Cceil\ji ~itu!l~ie 11oll1nel'!te. OOd:Fii ~i. p/W IWi Ie au rihnWll !l~!ldnlll eon~tll'l.1t ull\Till,t4lilla,tetlalil. ~i spiri:i;llalf~ 3, lXHn{u~il.or. ID'ra·jiio. tllIrlllitTIIla!: en p;1d\.!.Ml. 1U1 e i;) Rimplili rneta;~ori-Jl(lfltidi,ci" [ClimB d.e coc:tistent.;l .1 .Si'VjllZ'll!,<l'G 5iC.11~ln.u'l'L Si:nt t;.cb!t",Uue~pll.gu.abn6 'in llerio:II]~le d:einVruli'!'~ a tari]CI!' fOl:,'ume~l (1«:- aUdpoS't ,nr~l1ai' III rtatr;'.fl1.odi'li %i pli.tl!:l1'i.J:e ae ~Il!'llij(],C:l1!l crmei.lc, 'ell mill multI! l'in.duxf dB llel'tlele. \":(lgetalill nttlfjciale. lIl'tra J_llu:t'lcltlI!I'l1U ~IH!b'l;pU]t..c apeano:in caFe emu iUClll.ti;c a IilirIfitelll !;1ttb(l.lit~e, mtlt (iot~'opi~Ot~i! l.Iu')et!lIQRU LIla:htt-"afen pl'tldentlj iu.liiL ei1iilea:u lie eclo mal 11lulte {II, mlJ;r III fiallcanc1e eu li3J10 sf~lbl.lt:ieeo. tntl!Wuri(1'111. din c:odru. sn.u. 'jl_Mlul'ccm, iutl'c!,hlU'1i v'fI;I'a.de b o]tfi. de. rl'ltl!l!'j~ des, jll.l' ia.ma. d..eeerl.!l innour,at '}I. f~totnele (~('!t!'M.L!lz:itl.l al copacilol' il1!10l'lJClcbeay~, ei:i:1.11lf,i &lUl: .ga.~1'\0 5i' se lll~vahm sci'i.. j'll admen] codrwlIi a!L1l p!tdiWii, .in llmJin.l!3wi cai[~ &Il in·t'indea.tI 3;titCU S~~ eUPl'it!dl1 cite,,:., (Jw~# de (lrdllri lnjurnl a, cl·torv:1l> lj(ml~e fali~iUClU ~J t(Jr(J:tI71. ,dEl amma're ,dlll1il:!:ilh"~, locnlolcii du.,c.eau 0 villlii. (lie cS:6'rijeri, Il:tl. ;1~ e:illl~ ~ lEast e.l)llsid~~t;\, : ((mil "mi!;'!';fIge.ro din jst:or:ie", eiild "lWis1»nBm" I <.;llId "l)mcot all'.sto1'iw." ~, ileci In inoo:p.H.cij;nCe de &-~i :1DllT.fi nevolle ~ U(lfl;-

uml, im:ic mai nen!ilevokat. D.lo Iloqjri ~l diD pll.dlll'i, 1I1Itobl:Olll'l1 :1 .h.

u lI..1pt:;:\ II \;a;i.i. ,I P'l mo~t(j en eo l'fIfJi1..o,ril j 0 lUll'til ee il'Ht~t 1:[ Il.s'man,1Uiii {'ill eeen, ee 11, 'cllImtituiit in ultime1e &e('ol~ Ill· Quai 1lOa!;tre fu~ttt jrallc.ti;1'ol",lor a w3iebi ]'zUor. in a1tJ t(ltmeni, un fei de !luptil (] • parC~.zml(" Jel'~Il!. :\1 mult &11 li 8: pee!. t'(! fstorie, "U(J1iI(l/OtlBa nu le 'nl'liI'U1j:;~ dm' p ~ I l l'l~ !>iI'n~ioo 'il Il :1 jru'eooislrnt din plln in fo! J01', 1'I ]e!lli3. de ool'cvorb. C linn istoricl en, ite qt1~ fltllQmVJ~ IJcc-ula.r in liimpulmigrntiiluf' nu em dccit 0 i-u~i. a. c lQ1: c:u'e nneran legati rle paluintl11 ~iil'ii ,i ulHnni n. tiirgov VJ r.~ .'011111 ~ nilnr ruu tll.:1. P '1'VCl:Utl die (I via.~i lL"..1l.:llt pc hll rlg! , P J,n'OfituTi ill hUill: rle, erili care tl.ili!Ull in lumim'>lllrilc eodril t .,i l)ii"iul'i1ol' tie In. ~I', ,:1 :l.le celOL' de dealllri ~ munl e ill-i Te'llean (11' 11 evo iJe lor de aplr.!.lIC II-i d.o Ll:'1U. hi (';dindenu spa-tim l\gTopru;toral prill ,~i.sle·11ud olmi'liurHor Ifi all ,(I(1rk;lilttliNi iti1!61'U1lle pe t~rfln!ll'llo deb:i~a.t' ~i pit,1Uli natu:ra1c t:1.in plk1u[\e' 1M" cilId ~J1Il:l1genu Ia Umita SN1Ul'iLit.i10I' 1m' in cmll'i "au plt(h.l.rr OPI.'@tl expansiUJ10M ~i int.l'uduaooU!. 8iBlellurlr,l'Il(t$i i' s(l[l],l'Ii. uruor pe tnrl:Jllr rHIUI1I~ (wll,llmii:r:ln.i,jl., ilIltfl" til'li:i;wit .~i. Il'ita- JPli.Wuue).

2, C l'lJIUl \'fl!J'lllmlii in stare (111 \'cnll:10 permanl)ntii. - In a 'clite ('0'0- di~ii exprcs de ~.illtii t:llarma!ii, eodrnl 1;1 pli.dw'Cl.t ml' inileptinit llC J '''~, rolul (liB ,'eU.r16 r,'Ol.'lulil: 'ii rolul de CHlCllUlr 11uf'ilral (IUJlllalr)1l); 111 {;?(lrl . i piid'II'L'i. ill.C'i\ (UII l,mollila. u:aca, un, 'O'I,?,1~1I1!llt ) ~ tnog: l~l'Z lrOl!L1!1ll!, !ne p ,~it mi"lun ':Uugili l'iilm!l.ton ,Inl till 1 $1 [m.11 p 11111m 1 ee lJ1'QiPOV!~duiau star Ii de 1J(!g7ie permnmmlci lit :tl),!i11:11'ii Uin1ei s~i.ritulJ,le :J ]JOPOI111ru. TOllonon~a8tica l'omil:ncflScit ll!i !.il'es7.a, pinil in ell C9 mollel'll! nmn -1(' nn r nseaieuea sin.all-h:i l;ii sfil[lti 1l0pllbui, co 1101'iJiI'8(, unel \1!J1I ~olil:ll' • lit' Jin:riii cOl'ltruJ.1pl.atj(l. lUltm'ii, !)i .lllcdita'(\ill. asupra d sti:nuluj istori fl h~i1't.;i (:U dusmanli l1)mn.nlliui, E pertoada d iL>1m'c a. unonaspoct '~elI\U11':11 mi:i:ol'ogi~i prin Cxcl'1'ptnr~ iptlJ'UclI;' ~l' pitdnri, 9 mitmiilJt ngetl'lJc ~im \Tf;''',et(ltiolll)il ~i II uelillorui.or 'l'eget:lt;ici, de erise {l,e irrei pionicri nl 111110" lo,gic.i lmtflnir.e: 'Vilhehn 1\Mall'llhRll'dt, Ang-elo de (lubl'tnaHI' ~i J=m.\,· G i'Orge FrozeI' ])J'int~""o serle de hlc'»'s Ii caro nu a,'tIt 1lII eeou [~·(JSI.lbi~ La. sf'il'. itul "eColul.ui ulXIX-leil ill i!ltOl:in mitologiilol' ell1'OPellt. Woml pint - Jar :ll'borilol' ~ ~l spirtt('lor l):1~LurilOl' d p~ eijt :pr,oocllpbil lI'it(HJl:lltolQgilli 3.tingi1lu p ecl ale 1·0 omgoliliei ,i IllltrOI)ogttITrliei..omuniunl'll 111 it.icr~ illU'e l\l'bOI' "i cosmos car ill rg IJina In a COnrUJ~ 'ta cQsmoslJIL 'Il 1111 Rvh :1'" cORmi ~i IlI~o)'cle I U omul L'cfleeta cosUb,MUI!il1li'tR,1 a ilintl' fi\llllll'll 'reg talc ~i "ele umane, inciuf;i"\' eete antmale,

3.. ArhorJi ~ilC}f[J. - 1U'itolo" ia n,rllnioil, (til! 'n, f',i dilC(HOill11lnil il'UII"rni mit lo!!i l ronnine mHnl ('oddJ(J'f' .,i"i al p«dllrilol' 8tlcultll'll Cit (lrborii sJill/' ee Is clominil ~i I' • .'lilllt. ill! cu]1, ~~ 1" 'IniJ]j coo~:a sphi ualo ee 11U d u'ci faiolc de dez,'oltlU'~' R'ia eomunlunll 'Iiflitioo .,liuu'c [IH.u:ntl:i. !j.i om: totrun:i~1ll111 ill'bor.i·cOJ ~:lllllrul arberllor Ili denw:olatl'.itl. '-, Fieoo.re llhl a('est faze cote .... ]nmc1e pc plru:t sociru-cuitllJ.'allll1ui sladi.!.!. de dez'I"oU:n'u mil~(,li ,:, prilpa ~llZ:'l. - connmilillii gellUhc(i 11\ lietil ]ltimme', il doua - orgaLIIZUJH lIJl1U11l1 dl" hibllJi illl' u]thnll - (lcsc.ompmu~r:ii ('onnUlei primilive, ACfrl;i!e t),(,j fap

o(>xi ·t1t uu .. ori 'pe ])Iun islOl·j ~ I 'C1l1\'erg pe plan mltologie.

in i.toriil mili 'M !l pOIJOInlui I' mfln, 'wn ron OODlItl11flt \[1 pJ1'ma pn.rt :1 ];uC'l'tlrii lloast:r (in ef!.pitoltU oBmo!/l)lIi«j, m;r./I:a cll"'IUi~1.I1uiafl):·

one mit('rtl·i1. en a (ll'borelllt C08'IIIj'c e,\II'C a. iOSl.ll'1 g. l'llll~l'; inLlu ']upatit])l'lll brlta. :&'al'l tul obosit ~ lDtiu(l'at. d im apnci1 en Illi cre::lOOa.r· It i1.:bil 'U toiagllHIl Apcie'plimonliru ,~i in lot:uJn 'ela -;tU tJl(> "ollis ~i S~;l rid itil t f. Il~ic '1(.7 brad JolfjOl'fSccnt; piQ\i.l1nd iSttopi d Alllilll.millioasu. ~i 1inind in nlditchlll~ lui lltjta ]liimint cilt pn1cafli. sten.l) cl 'drfJld'!i(mtll1imlJ]etI. ell fl'i\Lt,'lc, ~:i\l.

~Il"l rn,t;ott'.Il. de tlSe'lll.elli obosit ![Jtnrlll.d.IJ.p Ill! neplLlimtlt, ;BrMlul n. C'lDprws> in e(Ullaim btruwblilrl Ij.i l"'ld5ciI!.ill • lui tot c(lSDlIosul. DII ~C:~ C& f.lrbo're co wi t\ .ro ~ nprezenl3~ en (;Ol'CMil\ in eemrt .!Ii nltliicinlli! III ]litmiht.

eesllci I'eprezelltil.ri poz:itil'e iicurespWlde uneori ~i (I repl'cz.enta;r-ene.gati:vi ell If,tllt.cinil . in cll.!,'w;i $i coroana tn pilmint. A dona. r~fezeIlliare DU est:e~a. nlwtl ,I 11 pentnl l'Q,Dl:hli ...

1:101 IInnl Mien (dinl ...... '\ulph,i).) p~ntru P.roV6001'<'ll "Iuoulul "111". ~ collSldQrnt

saeru.

·I""hln.~ .... g voplM ol 1:1 broil, -+

•• lfodehll rtrhorclui cosmIC. - arbor!!: cO!fblic bl'adul e L 1IIo(11J-

ll!l (l.r/}"rjcoZ care cODleentrm?~ lnlil'-iiusul 0 btm:lL 'pAl't, (lin a tl:ritMiI spil'itu. I d, OT( bl mi{-0]0"",1'0 ale ramiluului. El prez.m s 'in miilolo ... j J"ol!ll~tl]i tl'ci ipostal u borioole: 1) de atbor ao,~miilpl'o}Jl'tJI,-1,1l!; 2.) de (Jl'borq. c res« IIi 3) d (I,.1Ior fll 1;1'4"'. In p;1:1,eofol·lornl l'omiln bl'adpl eo']' ll'l'bore eosmic 'OJllleJl!Ulfilt llll.i-O !le1>el'j,cI"e imp'l"elll. iJutiL: ,SUl1,in ,'trIul manIt!htilc.r~tc hradu braz,iJoJ' I d 1113re ~i uifoiat/tol'. cern. l-a il!lfbrnda.t,1 '011')"1'1(1. In cctrJri,J luuaiutre rnmurl/ ])lii .IJi mii de stelQI il11Il'lu>!mnr!!le I~, 8u'l) ,brad roh! '0 l!)alI1~lIi i ~e .~JIW~~~ ])8 mJw.~i ~pe dealll1il.pc. Gimpli ~j ill lrmcil apeJDr, lie opo !J.~ $IIOlPanUllt.. 0 de etlf!1\Q aSt'JIl1i.=o'atoltl'81 sa ;refel'li In. bl'adlll em Ill'hol'l! CIlI't'SCl: ,SlIlS l;~ Itnwt c6"ml VI.lrie:ro'l Lw:u-iJDoolliUC,,! .im:i Yellllrc-m:e'titla.t J brad t.rn stel iIU.'I'iJ'cut,1 b'ra(l en neguri ll-nbdtCk'\ ;J ,~i in vS,'fll-i ,ce-mi nclier 'I e.ruD I ngan demitn I',' (htrtl.ll.le-a;;an ~·[ne·1!11i ~de ". ai'll! LUJlli\ sfinttl/ f.li ,t~ bmdtll pre uvmtu. 1. ~tHl d !.!!'i '. !Jl"ejeli'~ intr-1IU1 Dlmd]1\ l!lU sub tit;uli biblic al \lIl'adllltti ell 1'U'borele ,-IeI'D. nliill.ll.

ll~iDem idePl1! IWtd s-ul>s1.it1L hiblic lJlihi:li, ileQa"e e 1lIlli jUStifieat ~·l. a.rb ll'e al 'jelii ste brad1:l1.,!J, c!111li C('!,iilli, S~· ~lIlentjn n' 'ooten:i.ii v Ira , (1 cit miru.l 1;111:',," 'Il f,r.n,', tl ~fl.~ atl roi1il'c;~.inlbolUiJ llel'.I!ll:.'l:l11lI1! nl yj j;il! esl", (:lIion;rC'9> y r.d • ".Ttutehti b'l1'I:1,/Cic-ll-'lll dall:; d fA fititj J'timl' lill 001: sti:§.lucit. ! Dil Jlu.-i Soar strIHU(llt,1 i-i I.!.ll porn m.indl'u-.n:fJotlt," II,

. a. ])uj"lltele ~i slIbstitutele il:JroduIUli. eo. uue.. - A.l'l~JOl'ele. 009~'i~ s_e Olu1,tiplicii. in tOOin~ll1e ,iii ~]lJ,t,iinil~ pop0l'll!0} r~~Il~n .in d"'I·Ul~te .. 1I1~!i"Multl mltioe ce ~m de oicliul metii. (Ie (110111J1 !\roth'l ta1;lIor 001 Ilidl\lillltwc 'I :1.1 s!\.r~ biltorillJJ' fixe sau mobile d llestlea.n.

Bl'ad:ul a .Iost !}h e~tll yew-out in C!ll'OllllJlliJi !}n rlt!Lri p(1)l_)rH yif.!'tiii !;i'LtenluUld romenl :. 00,. arbor» ue 111lclftOl"e, de f:njri1Jite &"mbol~(.>ti £wJ,." 11014t-n~ cut Vi un lmltlut (1I])e I'runtea. brid'u.~lJlllll /ilnrisu-ilj;i sor\;ii Hnut-WQi,1 BC'tiSu:i pe fr1ilUtc-..l Ilnu nilul ") ca arbor» iff} 11.Itn~rl, ear !fme leo de mil:' in pl'enunlfIL IlaU in nunt-a. IDorrului: 5"imUlacrnl bmdul.ui ,iIQ,U sm;ulI-t de mJntii [blosi'f; ill ritul pnbli-o 301 nrciitij' p,~ stUp penbru ... lua din viJrf iruiellWo!, l1~~iii, Ila lhuurt , Sur eul d . bnsuiioe !fi pI" ea en Vill, ,~( a Ie ~ p~we!m. a. arbore rer'tiJizatm: ullplan.bt lutl" :\I'b rii ![nltil~rj_ Cl,\ arbore de blLoaug"tll' III coliudele invernale, Ga. a.rbor ... de judC(',a,ta, (bmdul de, jll'tl&mint ~i b dol jllsti~ar'l, 00 arbor' m:nCl'J.T IJuS Is oo,]lut mOlmlnwlo__i I);i cal' aju tll. in Mar '" 'FJ'eGe}'e a. sufJ.ot-ruw pel!lte Apn. . im.b ei sa.t1 1lIa1rElll- Nea~ •. ta< arbo r d t> Domanl!. sllb~titw.t I!T:iatr~1ID pom (l1llcW'er ; oo..st'"lltpi d al'lD.indeni,

pro:filll tiel. Iii plll'M;oori de j~OD.1l ~i ill.fi'n Cl\l mo~um~t stiJim!>rf, col~a.n ... cerulul1 i:n JUcW Illlllrda. gmnt-eaZ:8. 0 u'lU!~ pa,rte dW dacunonolog'.'!I, semuloo,·

lo~1.' III el)QOIO,gi90 miticilt' '. .

Toat act.o 11lDntJi mag)co-mltioo, rit-uole '!j.i eeremonlal fac C9. bmdtll ~it_ n -pt. zaI.t. ~IlI to:abi sectoarel lit 'atUl"ii populw:e: legende. bslade b,a.!;JDe (lOlinde, ]pl'flverbe, strigaam ~:in toa.t6 oreB.twe spirltual& legat de ~rlf;vecbhll fond mitologlc al popol'tIllli !lI)mlin.

6, ])i eld~tl d. brozi, - Sacralital:ea bJ'uduloi II> c-ii;p1l.tat'in COllf!.tiin1a p_iistoTil~r . Tomaw va]ento_ mnglCO:'relJlgioa c,. lIn eprempllll, . ~iseriea. d blml din mUnte, E vorbf» ,de Ul!lI pi1l:l de bl"~3I; riUl1etii planta~ In (WI) san defri!,a~i a !tiel dintl'-o pMUli.ce de brazi, 1m care plstorii se logodeso ssu se ci\sitore.<tc en :I'&tol0 din sat, c.lnd. vln Ja ~ti1li1i. 00. Si\5C S1DSUt'llgit vointel p:11"il1t~t'i. Cl1sJ)l,t4l"ia In ."biSer.lea. de brlt1.i de mu:ute ,em etectu3it1:\ su:mal' fie de UIJi cioltUlD Iba.trlll, 'flO chinr do UD P-lOOt l~.

']'. blbD.ri:i COli! ilcril{:i. - O1'eatia (lcll)l'W~i arbori dllp!i; tillOmi1io1ogia fom.flnit, e da:tor@~t oJllll"ei eemune a ll'~atilor. rboriLo't bun:i ~i fol.ositori

116ftt<1 de Far'a Ii se 0pUItICfl,U In'bori liU 'II di1uIDLoon Clrea~i de,efii:r-ta.t.

Bmdu.]uI c;r·GI} de F~ta~t i !Ht. opus 8!ICUZ cl'eat de ·efi\rta.t,_ salcjej - iIi~ jal'Ul vi~ei de viI'!. - agcil}W, mltl'ului dulce - COl"DW, .gl"inlui - J!leghi:na, alunumi - l'nchitn. fllOill"ii scarelni - 60area porctUWt£:mt1:di1'1IlllliIil$UJ1I. ,.a..m.d. Arborli bUDi UJt in 1l1leplito:ri Ide sp'mte aurate, illl' eel J'ni [Ie dulmri 1l.8Cnrat~ ~"L s rae cit oamlllniI ea;re ilii fteean case d'e lemn ale-geau lemnul :;i. dupi- cali &~i1c lui magioo-mitice, pentm a. reziliOO. at1 tnt IDp.e;riiior, cit I}i abc-milo)' r petate aJe dQhmil I' neeurate,

tn o)1diJlea imponantei eulturale dUps arborii 13M1; \'in a.:rbo1'ili oonsa.c,rap unoI:' da.i:mOlJi :wtniZ(li, zw.. san. ClIol .i(stej~~ J?ll]~UJ,p1o-.pll! st .), flillcare ~11 rut dOWmllll de Il.ctlV'll:llte magn.~IfilitiC'i !iiI (:11 I1lIl rut $Jrtrb(}lI~m. III scorbllrile ~tejru"ili)t ~i1l"jn:i pustrnllii~i·a;1;I :l'Uent s~l3.i. lfi inllC!b:lu1 lor s-au aCll1nt uuele spirtte ale pi'ldw'jl, .It[umn P~llmrii, PldUJoi"lll1, Fallde p:ldUl1i ~ Opme,nii !:illbatici. Sin1; indieii clL. ill uncle dumbn'im d6 Ilt~!V, 'in evul meilill tiIllpuriu: s-au pe.tL·ecn ades@ intUJliTi ·tlimtil:e ale~ vl'lljitoarelor f;\i ''l·ltjJitorjlol' ~lielor- pemrn a em 1,1 p st:a-piulli lor Nc.fdHntnl i ntr-un :lel (Ie Iitnrgbii demonJice.

8 ••. rboJilf !IV hmlil!:i. - Aranl'ii l".1.i ~l d§.un§.tOIlI 0iIl'lllui all fost :rmmi1ii arbori ble8iemati., 8e Cl'edi!$ e1i. p:t.dwil 11 asemenl!a.uDQrlllrebu:i.e a e,\'ifat.e d ti:ntlrl ~ blLtrlni, ArbOl:jj priDd,ea.u !ll brntele lor a. rnm'W,j va tlri!'f'litori li !),11'f1ngul.flll !Ii le llSIl1JJ Je~1lJile m.JJ!l fisrclor siJbat!ice. ~i o,PUIP acestora exi'stau ~rbQ1"l: 1li111!d1td?1'tll'/i, sub umbra, eiu'OI1l, tre.<'i1torij Bimt.eail binefMel'jJ(, unei QtlZC }laradi13iru! '

111 .leSMwii ell !ll'fllflTii bl"s.!, ma:t<i Iioi cci J::iJneCli'Vi.ntati S·il fQ]Ulnt un CiClt1 ae legc.n,cle nill:gio~fl enre redlIlJP]j,c~ vec.bHe legende mito[ogloo.lJ.

. 9. lIi"lIiUl; llrbolrele \TiClii ~i III t.nleJop.lionii .• - a. Sllbstitut al bradnlui ('s:!. I ucitipl.liib dominwd pels~ul !lamdi~iac. e ,eontradictie in e!lllSi~ dera.ti3, h;i. maglto-reUgi:oa~ c:rC!~tini, : p.' 40--0. parte a, fost arbt)'fltlr.jmctiler pentru care ommOren, 8> fost l'edepsn~ c!\ a inclUclIi!; iDterdic iu, divuul. de a ge iofruptn, d~lI I, pe de alta, estt1 ,eol)sidern arbl11"t'te reIJQlIll]}(J'IIlIei <\ivi.7ll.' lib el . rnasa iniiWsa. III toot'e bll1Hi.ti'I;Ue pIlTadizi.'I! e, A~ 11 prezi:n-ta. tl"l'llditia popwar:ll. cin!l s pun cit s d chid enui]e ~ se vede Dwnnru::eu 'Oil sfiD{;U stiDd' la.mMlH"

lnlegi1i~ m1 Ilrbolii lfooompensei dh'we e.."d&fi IJ hltl" aga litcmt1ilri\ a ful:cl'orreliigios. ,cru,' l"ed1!lplie;.\ folclornl mitre,

'487'

10. ~\hlll\il., - Diurr IU'!Jt)l'ii liH1IJii" bil1er~~tol'i, e~u' hldep!In6;in lIUWl.lfll!fillr;illlni m.agioo-mitoluglc01 !na-i IlQ,port;~nt este; all'1Hj'. Nit u~~teh!~ n~l '&ti1e Ii.'lU fJtfmzcle d nhm, lliul rtid:'iomil6j, !.Tlmoll'inl snu N,llllUt'itc" 1.\1 lltlUlai 1wieXelil iJealu,~ 'POlIedlt «uLj't.\ti 1,liirMukiuse. ell eli! se det'ee~el!.Z\\ «ltnoril,e nt:eti!rabe:., sseunse, i;.i tQI au cl:0, de'obieei, se nelLtml'i~e<l~, ercctele nocivCl flle coIDDlI'i:t:or fumtc. au tllllia'lll!O de alut'l roseese 1ll!"4:...;[eiellli fol':m.nlele SfLC1'aIlU!lJt<Ble~i loy,!,'.>!) rl(l ~ orL oli)iectel0 flfHll MlJ,ltUrill;! ee trebnio 1'lU'ID(l(Jate salt ~lesfermee3le, I'll nUfule de alull oiiIMo!'esCIID.oo'l"i v.'l'tjH{Hl~ rele §i tlnin :triu Ve Bplli{ltJI~i !!Ii nJ,tq. il.1I1nui l'(!'le. eu 1!1e aJ'll~m~'t ~ ti.J1 ia. djstantl'l. mfigieieniipB dU!j11'1i'llnii lor. IDemoIili IiQ tarn de 'Putel'~.t :llltid,e!l1QJjjeij, a mlielelol· d' a.1Wl. Ohl:d I:m:tilnes ' 0 nuil;t de $11.10 W·opt!Ui I", U!ill, de tntrare a. unci elISe i.uca~ aiJ]lihmrolIi, s..'i. inlra !.'i s~ f:rea 1~111 .eee sell?,;6 nniele:i lSi diS}l;l,!' elt mal r-eplil,le diil caleaeLOum C(Jl:!Sh\t;1J.n,'llllielclB de ah",~ :pot se.rvi Ce" m!itrti.m.ellJte lI\agice. alitinsen~, 1}o2iti;il:, jn lllllgi. ... t\11i~, cit ~i l1~.tiv. in 11lll,.gia. neillgJi'L 1~.

Bgfllnic(l, :n::rltioo 110 l'!).liw·ll. 0 i(\,cc fUll(lauliID,'fah'i plmtt'~L fit(J[lliliologie : iil.!cm'o plJl.1!Iti\" oricit tIe infurrlt, modesl,;~ ~:la:ll1.l:tent lnu:tlll'i, 'it1ilcpli~~t ua 1U1 in. ,(loonol'llia nlji nlogjoi pOlllllnrc. CCCfl, C' m:·llleIilllDA ~l\ treeem illl'~vistii. ~nl,l"egll] fol",lor mil,ie. l'er.etlror li.t 11111lnt~, lut,oclllinii 0\ lin illmmmr exllau!>tlv al·lItolll1ilo;lo,gic'~ ;t'om:w{>. Dcparh' flf' noi :l(lcst 1;il)d, emu HI' sfin;i im;l\~ittllJ'iI Intr-a fMfIlMnp!l0 ndrnIogi0.l\.

11. :'\lli!licinn. ':IilII~I.fIUi: munieH .,i" emp]riari. - Pontl'[1 a ficH nm:1 COIWiliji, lie D1'U_p'tmcm 's' l!i-nuu1im ,aoiJil UJfllect'e. ale lilo,m.nie:ii mitioo: !H'imul, ~el al pl .. nte.lor ~tl'e (1.11con;imgm1t:c cu l'oiuA 1111:01' f:fWtruti mil!ice \lird -llQile:<l, eel al pL-lDtehYI:" folosHe clo. n'lclli.icina magic5 ~i prill aCIlaJ)ta ulIwl'i de 111~Ut'ina. mtrni),'lc;ll~,

Din lll"ilnn Mkgo.rlll de Vlnut(> fliin~illgcnrl! 111liOl' f:il,pt~ui mitioo m,e pllll"te: ci'l~piJ/'ca ara!l1l11l't I.Bo]e!m ~tl;l;tnru; Leitz) i (J'/JlIdit ZllMl!lui (CIa,Ut!.. Imhll1l',·ili I,.J • slil'igoaia (Verau'ltID. tlllllllll L,,) ; ilracillll (Berb(>l"is \'Illgnri!l L) ; ~1U!lll(l plllll1ri~ (IA1.thQA.'asquaTrull'ia L.); $i'll4if.,~elo allie (GRliI!.tn mol. ]_ul)."O },,) ; tot lilin !l..@custt"t ootegorie tae pn:l'l,e' *i uneIe plnJ1te eure marclJa;!a?li intel"nm~ia benefic;;!, III llllor fii.11tllri rllil ice in viaj;aQlDulnl : 'l"Offlll ,ii-lIlin.tull.ti (Atwn mac'lllatllm lL.); 7111;Crrtl ~lr[tl(I'Id (PIl.lm.onal'ia off.icinttlis L.} ,~tc, lLa. ne~l;t0 plante ell muno :tr1lDSIit;ernte, (la1' m.l. fond <,!,:r'b.aic. trcouie adiI11!!ate ,~I 'nellLe p]OOltC CMe nuiostrecon.<;ideI1ftte de folcloI'lul ruligiol>: -crIlCCil! p(ilnf'iI~l1luf (Her'fldcmo sphoud~·liUlaJ. L.) ; Cl"lioea t;(I~,.icl!Zui (Hepait'ica t:rul1'~s:lI\'allica Fuss.) i eiUlelni1a (CamIlu,mlla cal')latioo: .Ta,CGI,I; Jloa,ea P(~I1Ulol" (An!'tmoru~ 'UeIDOliOfu'1 L.); MlII{1".(f .1L ail)ii lJl)lli'mlhli (J3o:;;wcllia. IJtrrterjj Bird. l~l.

Djll ;,1. dOll.a c:all"goric {'I.e plante folQ~itc ill merucill:t mngioa. (In :11:11',& 11I'l.ti1lrnl:ll, l>llU pI.·epu:rntc en. inftl7.ii, dccoc:liuli, lII'IiiCttd" <;atflJllI"lilUl,e .'ttl.) 'lac }l1U't.e. 'utJol~,l(l :pl:;tol c(!obliitlcl~ltl:l 01 rfn'ilQ1ill{' : bai'luJ ~lr~l(ll(i (Elq!]i~ctum Ul'V'(!I1SG Jd ; IJWrt/.!ii (l~miulli HlfumlMmll L.); curGltfll'ia (Lyr:.bnis. 00[011;1- !,j:~ (I.. I Desr.) j, j'oilit I)tI},tFf ('l"ritblllU.'ltel1"'eSl!l.il' L.); f'tipul ,nrpQlui {Eclilium J:uln'lllI:I1 Jn~{l.); Jicrci1 p,il"'IItI1!tlllui (CclltmlI"IuI'1l 'IImbe'lla(;um Qi1ill,); i(lrba .'Jw~l()r {St!.xiIr.lgIt ai~(H)n Ja.cq.) j 7wTtm p::llimhiulll Spin,oSllfTl L.); 'n(h(lJni"~11l (pli.y]Utls SOOlO[lCIl!irium L.l, l,ml'llI M,l! CI'!!11I{1!a~[~ (lJatuD1> 1>1I"lJIilOllitll"1 .L.}; '/.II'lirrugurIUI, (' Impa bellitdo"IUla L.I; 11Iii8e~!I."'iJa (Kyo,seYlJ7 JnWO llig'COl' L.) i 8"nyc1c 1lI)i'''~OIdld (,N igrittlilla l'ubi'll. (WeL1:iJl) K. R.iehl}; dr1~1i, ~'iHI limbt(/, 1111'pJiii (SaLllltlm :uigrum L.) i ;-::blutirQ(Jref! S~jll rii~'M(J!J

,Obfl.nnae:nerion nng:usti(oli'tiHU. (L.) Seol).) etc. ..

Din C3tegort..'l., lllJ'l>ntclor magic mal file pm·te ~i ,(~{ Itl, leI! r;d~, l~lItea.~! lit. lIIiiyhiramll. bll8l1ioO!ll~ cufunc~luLli fLllotwpaice, 1;Ill'U])~U I icc, lu.diel'lctc."

488

PlivU sub l1I}llJrml fo.!critmlhri, Dlrliliie, cO'Dsi:a.Uim fiiL nmjoritatQ:l, pllUltcltlf mea ici~lflle. au f O!.t; tl!'Mt!!IDn.'k'te ClL n.tllN dill pru.tori a :;'1ieoU ~ all deagoopil8tori, a;poi de b:l.'be ~:ii in ~e[e dIu Ill'ma de copil,

HI:. n~l)rlYF.('n:131'i mitii!e ;l11l ~'1!'9i"'ID~IIiI:, 'iniiel!ele ~i D'('~!IIJii.j!dc., _, Q !latin§' de sl;rli'l1eci1e p:fiOv,clilil!lL~:l. :lutol)to1ilii,.R 1 dtrcl .. l'Il1illll dlle fl-lal pim:du.t, Itl!i<ls.-a piisCt!\.t,ccl d.{!!»'l'Oman {k 8Tn:ri~I':, :NumcleDl"'lgrue{t s-a supmpm :pl'Rte eel de s;mzle.'nc 1)1 'fcnd::iUSli.ml jillnpUI"ill. W pmoadlJ> influ1mteIs!le,,ye hI voca.bul;l!l'.

Sin~iooje1o san J)rl,Gnielilll srnL. iUn jel!1c '!t1!~tc!16 cl'Ite amtntese I'imrllc }lft)tooU(l'j ~i feeimdit1i.~ ,a:gm:re al z.l!itci Gen'!! i de stirNi,tOOO'e3, plmcirpaHt Oerealif1 fin fl,I!rnie)chr~l aveau klll l')1'oe'e<llJ.n~T, saCll'ificii IP. jOGlu:d :POplillMe, ii1l1pa eare Uil'l.iIJa 0 aUi'!; Sli.Jl'Mroarceli:!l'l'alieri1,. soound~ (in augustl. oi]Jd femellel iLUIJit {I abs!tinentl1, de Jlo1J!'i"ztle, ImbIii.{:nte in all), C!U!l COl'Oalll:lt (ie spice, mergooll ~·l ulOID l.ei.~ei. lruh"LJl('j:a:lcLe I:cool'tci 1.>,

Al.Jlltincnlll de 9 l.H6 it CCnlCHul· mli.:ritatc reitl'ra 8tm·en 'IleatMica, pe ,pl'an ·ritual. pel],1111G:'L :o.s!fel s§;fio prinli~;., jl"l'tf.a lOF'.',E&t.e, in nltlll condi! ~i miterarea cnlttilni s~rbittorii G1l1"ealia]le eare ful:cle tinae, ·,rilrg;i:n~, 6 Wit\ia.zf!, til eultul ngmr lao ,ltOm!illi .. Se im1<i3leglil cti. reitetaI"eil. elite n~ seheletul 'it~ ;WCIl al datl.ILil grwe!j.ti atlO'platc de l~uHlni ,~i U'a.ru:mtsc in provmcill Da.cia. pO'ponJ~lli da.OO--l'OlU I:'IJI,.

V'ecl.tiul nnme iie Sffl~(lna p ear (k'l!tiua. U P9I'U-t! este [Ie asem,en:i Q dfmnmirfl 1."ltm;1. a Boortlflf DiiI,r,I(J" CllEe, pe lingf; Illdbntl,l <J!llelll\il"e." eincgelide. ~i tilvailDic>e" avea ~ iittibute :lh'l'lU·C, dooa1'"eCe ne .ltlnj!ilt~to de :titurlle ro:atnl'til i}i selniil:ul1illltri .Ilo<tp't&a p lunlt pliJbn, penll'w a 'rod!. illm pJin. La. l.'(Iuufmi g..ilUp~IJ'a)t nlllili in pr:;;gul CC,Oillllli H] XIX·I@ 1ll).ele ri'~1l!ct aware pu h1ll1!l, J,JUnn (llJ[':9tuJ die 'Un bU:rbn.E ill J,l.iIlli1., ,·igo\Ue ~i inooputul seml\.natlllui (II' 0 t.inlilii ne ... ·ll!;t~ t'll~rc.ilHltll). nOel U1~ liinl":'t'!"tit<m. tatre ri:tt!rJle aW~!e me :'I:itf:i ce!"~I!!rb,w ~ ale zeiM lrmii.

P,(.'l.wua.jei.e ca.ro pa;rticip:\ 1a dati.nll: Drllg..lic'l.'i. sin.t Eei e_ (inti'S .rit'giOi!. imbricAte in li. ~i rote noi tic ~j'bi'l,loare ~1 9,Vl:lld ca'lletcle aooperjte Otl. rMttrunc alb~ dell.&lIptn. ();U 'CUllUJ,lIilc de flotl, numi'i;c M'II:rif,,6. Brau llllcius() In blill tot ,(m~IJl~iCIle', i.'ll. illl m'ii.ni tinea.u ~pi['e de grlt£ !j.i 8cceri (l!~ «inti.

Porn.c®1l illn5.'l.t ,dimmea~a Ia. r!l~tiL\d -.;oarclul, a1ergmQ: ell maTI).-mele Dtltlll'indj tizill1d Iii- ohil;ol:.lnd pl.na n,ju.lIgeu:u In Qgarul on rodnl !tel. lI'J~i bo~t.

Dalina sea,~n.nl in d.oi t.i.mpi ; la cfirnp.,. IPS un ogO!, ~ In sat,. III iJiitiU-um. Sl1:tul'lu, 1ft. loouL de 11()1fi',.llDife irra,inte Se ana 8lfl~ul [,W'lwui, Cell'll> Cl' imsooUill,i ,t>i, ~(N!IHtl"hll &t I1l1bln: unul e"NI(pI'3I,rll ~i gltul sli1esl' ,

JAll o,J:(o(ll:e so jtle3U 110" HbcJ'(!:;:'l 1W1f' j~ldl'illt. cilla tl't.c;llh .,eir,d ell t'hiuitlll'i ; 1m· en !!h'i~1i111rL III tllllm ~IC cimp 19. ogcru~, emil !'Iil intilminu dUll:'!. f'(!W de.. Dril{:ai("(l Irfmtr{,~" l'I'm bioi hlpl'," • II .9Gtu(1t.

lJc 1ft ogO:"lre ~c inlOlN3.iU IJelilu1u lillI' in fugli. -omnli'll.d~-,5i mlll"flmdl', pimi Il'jIDl~ilU ill ~31. j.ll ifIlfllt'lI'n II, ~'at]~ in1impi'fLnu fliicll~l ell Ul~u Nt H}la ~i 10 $11f1}l lUI .o3iIlboiic FlI'll.lru ~"ljjl;jL:\It::1 ~ohdui, .\.t'li hiJli_ ~C Inlind", ... 71"1'1J; D.ra!1.ril'r'(I)I' l<a" 'V~~.{% ~l 1:])I'I1I1 naj in, bll.(\111111'1 >·"lutUI'I' 1" ClUe- 1mlolm illlrR, in jOt mWHli fete tiDe]'!'!, d~ 2'1'( 1i~i ,. h"t 11 'Ii cumli\ie virgina.lil. J!'[ura DliImUl!(;oJur EI,J ql I.'fii{oajf! dl1:l if] r:Ouna inchj~i\.lHlmRl iUl m tW-i, 1,;"Ilicc, ~l I'm. ~n rOTDili de~chls~ If.L lflHQll,deJalte 1'p.t db] ~llt,

Din bani,nun l!fl.l1:11(1i., DI (igal" Ie plimbl:lu 110"11 lel" pc 1:1 tllll.'!l(' casc dill s*"t mdo:ofl.'hi 1a clHiele hig."l:rllt'lr ''Teclmci, 1'110; l:~ll11r rmulle jj i-:iee:Ui d,cmnJ de nd:lniI3~1~;\ IlrlITI'£:11 lComl'mitiitll f;~tC1!ti.

In ~ocul D~fllc.:elo.r, ca.r il!I~ num1lli de m~e!,.s-a'll iWll~. ,ell ~m:'l?UlI ~! f8J.tJ tIU,""m1e in baie;f~ ;Sl, ecea, ce comtraiVllllOO dati.nIJ ai!'ml'c,,~t bli6n ~(JI.

~n 3;:f!\;-zi~i 1Jlilgoi; ]!3J·t~D.01'1 ai Dcli.gn:I.c:e]o'lr. ,.

III iQl-ll)l'ul mjl,rCll'Om:u~c :tntllilim 1JOt :m_ad np III WIele fU.ptmi funtastiee .('rUlno (I,. iDsA nenrl!ostivcj 00l' Lrnio,'Il pe 0 roare lilnai ~i loouli de a.mtm'il. in pi'idud, II\I1lllite tot Drtfguice. Il."lIm·le iJ]Ii:~ial ill !Hi!!soor g·oo feminine Illn re!,;oltei s-a _pier-Gut pl\ liil:'jn(lu-!;(.I prin OOl1Wim:inare (lU 'luVlnel,e 4lest(lUll ,Ill Dra,u.,icelm· ee ;;ar'bMilif\lSC j8rtilil(Jlea (J r.oolierii II 801ului.

13. 'Tali! P'ii(llll'ii. - !l'(ltlf( l'UiluITii, ]IfJiI'ul OorZl'ldui sau Pddl£roild oeste e fttpHm1. tniticll e. ciI.r"i st;rucli1.ml ~j EIlMtiuDI!. pondiJJ !l1,,\ l.lltn UJl geni'll ~i o emid} vini~t.e It p:tdmii. Ell.nu i$i. r do.plicliy 'Pe:rsoll!l~U~!l.telil mii: ti.ca dUp!t tmp'I'o)um.n. E CO~lltallt 1;);'\,tl'ln, !,U'l~1 JUii,ti1.h"'~,! ." ll~lLViliar. n: lUi tel'iomQl"f,\ ;pari!! pe (lJlmleDl. Ar·e 1.1 ~HLl "C!t ~,I ochli Cit S1ta! In ioa!rele cit l\1<iehlmul!lle,llill1', "EstC.l-aU din e.1le-a.tal'a,/llG cine jlrinde oWIlM-i·,l iVl! ei m Off' in p~d1!'l" fla. cutes d u~.~ l?ure" 1 H ~o B!}ttl:, d~.Oil.UUl-i poat!! 111011. J?rln ]l0elf'e e lllv.ele~e o ~ell ~eaU~ a, CO~~U~Ul:;a.~ .S!!nn,-"It'e a. 'to.Lu\'ii. ,BI iiJltt'0lloiag in mee in .1r!con:l.le lle ,cltpe;\l~I\l1 ~l .Z[l1.wt .dln b!1s~e1e mttlce. E n.aht;d nredilJl. POSoi;e fi Ulllcla t, de Uti co:pil sau 0 oopiJil.~.lstol'i(la" ,rele lui T. Pfull£ilc d_ pl1ll l'lllivitatoo. lui siut difil)tl,toar . Lo()u.int'a lui tl in fundul tlnd lladw'i tn eare lumina. IIOM'l1Illl! nu JlaLmude zhw.!l1. niei luauna 11l11l:i nOll,ptea. e pUm'tta. hHli-h,ni intl1e ruieililf noptii ~i wLim?1 ci.iii,t«l() de coo .; prin hl\.~~l~ 1>uill':ll!" ~e arbor!,}n ci\.nml1 eli .. "lifetime ~o.ne.

Poate f:i imPU:m'lcat S1I> UUl.!Iltez !mmt de :repede ar III rge, dIll 10c ~1iL vreascurt llill C;.'\.I'llI"C SI1<I!. l.ginind. un aero }le ]!ii.mi[Jb in care Sit :1111;1'0 eel ~mnltrit de el, (J& sit pOcell;sCii. pe cei CtI tree prtu p!i:dlli' , Tl1l'JU ~idw·jj Ii 1Sta.'ign. pc nume in nouii fellll'i. III U"i'l-pllllde i'ii l}i rdn ""ta ul, pe eare-I :paM!'! reci\.p!lWl in !l.Ilillmit.e (IIJIo(lif.ii, desclntal, d! vmcU plidurti, en I] II,B """ : ,.Tu P<l!lul."oiul II tu p"l'eohde,1 ~u 'Ilo1btLtule I tu co11;atnled en 1.111 mOI'ol, r'ugh 1)~ te "': i, ugi de.la ( ..... ),1 c~ t?3t· fioril J ell Loate rr~corile.) I:t.st1.-1 oC1U'at,/ lumlD:1t/ ca dlllL eel" 111C;.'l.t. l~.

Tatt~l Pl\dlll'ii tm1lSs;iroboliz.el!,~\ miUc till :\lIpeCI nll'llille 1\1 i'lelli'lrola· tI1lei ~i 1Ilnt~1 untie al personi~OO:rii 8emidMnit~t-U lmclmiJ.?I".. III ll~.t'atuJ.~ <la.il.inilOl· nnun.ne cate men(fionat ca pM'ti.'Mr a1 1IllumJl PIld/lnto 1J~1 'PMu.l'ea e c}oM.elliuL Lor d,e ,!-CLi"lilt?'te, fie _ .1" ;l rioDea;.\i. p. conI; ~roj[lrlll.

lnt pllme.llit;i imp,t0[]]J!I. rom ales ill de~()mt:ece, peutrll Il~i COl1lfi~I'lllge s3 llU maillliulli 7lC g81m 'Tlilor.

l4. MUllUII Piidurii. - lIu:ml'L I'l\durll, rciict d f1i;ptnnl mhic.'t .. 1Ml· 1i illh"rpreta.t-J. ninrl CIlt genill, cInd 00, S(lmidi!(linitatc 11 pil.dUl"Li. M8'1 pOi'l!d5

i a~t' num£l. ecmva,lcn.te, dintr!}. care ma.l importnote·: PiidllreGl IJ I\!lU M~ma HUOLuW.t. Spre deosebil) Ill' parten rul d mitl ,~ ·"1 Pldl1l"ii. <Ie inf5.~i~!17.D.. in dona ipasirm: 'miliC'l;: de !Illmeie tinltl"l1. ~i ir"ulnoD.Sit ~11\1 f1l:fllDllci In.L rID!!.. ~i uti~'l.

ll. femeill t in(\ri ~t ITllmoa. .. r.. induceu. in el'Oi\t·!! po oameni in 1~1. Ilrli cu il1lh'n~iil(lc cl dll~,mIinoa;s~. 11 copl!i ~ colllI!orta. ell ~. ziu17~ b~a., c~~ 'I ne~lin ~u l·;H~1.cenl' II) I»i.iilU'J. Pe fu1.Cl."Ll llt O,(Lmw:u mnl;url u aLmge 10 l~c'l'le i -POIlU'1I :t-i poci, !lchUodi ~I cbi:n.r omol'i. tn., Ce31i r:.'u Btl ~t'l1h-~. Vi£11'UD_elol' i 'Ii sub Infitti.Jiurea moWlU:O am. E antl'opofagit. de predJ] c~ matl.llDol'> f1:1.cl1,\i.

(},j, femcie hiLtrlnl'i. lli lu:lta., MUUL"ll I'MUl'ii est0 0 :ni1.1tlifi~ liil~tlI,MloM:i; ell pic.tolll'6 l~n;l,. en pitt'lll des;pletit, c:u ocl1ii milli Iii zgii~. ea ~J;ii ca grebla.. nil. ruliniLe nod11l"Q!:wO:. CL!ld vorbe~te tr,eamat.u. ~dru.l. en b.:1iItttt de 'I'i:n t. L(.Iell!i~1Ie in ji~f)d'ltl pilWltr ~llll' 1iIt!llula.re,l n,~ ,mtnfflo r olil'l""~.h '1nllr'(l

j;,On'

C?li:M tlGl,ttlitJ, in .II~rbura uuui cQIJa imtliD.euL\ Dllmru l!loa-pua _ :fm'h. cintMul:CoCO~()l" ee 11[ Cl:lHt ::Iil'~a. zoIilor.lntFli.ln;mie.z de Iloaplie !In. ~~6 Gll_~Jlesa:u fal~~tiQ d~ ~ poce§t~ :sail IUlld pe SIDntmi. MI1!Jol'~ta.tm !egendwOil'. :rmtice 0' l?rezmt!l 00 aJi.tropo11a{:a;, E oonflllidati 1.liIleon,~m, 1!o:~ca, plfdtirii; !!Il'_~BosliUJ! .Poloii ;pddurii lellte rinmai sl\ POC(JQ.8cii oammm~ aDImalcle ce clllcu" p urme1 ,ei, pe ,om slMumei PlldUtii e~ sa. uc:idlL oamen:ii ~i Il'iiima.lol:o (l8.!l'C ii- deslloper~ loow.n~;1 I!ISCWlB!li Iili (j -inttl. nese pc eale,

1D 1Ulol~ ,~de~te de Mums. Pi'i.d~~" ~ i se face un portrot inlernsJ ; 'Ie .. _~) eu mu~,~ e~.t r~fjehitoare.le,l CllIUf.lIOlll'ele Illt prii.j:iii.ile,/ en Qebii; Git ~1~,/oll.. d.!~t;ii It ~lele,1 uu, 1lllghfil cit ,S~e:mll;'" !~. Alte descint.ece, ~s .• "d balM S .refera.l~l'clele pr~l1Ica.te de diDsa,: ,,1'0 MUm P!dtnij I l,p~.twr4 dIJ.1IJJa.pte,/ d.e I1IIl!l.Z'Ill no,p~,1 de clnt&rea. o(loorPl.or .. 1 de vll;rsa~ ,~Qr~!)r.l Cll! hO~l' de hutii4i1s:e,) ea lllnmllBa. de :imll1~lllltes 0,,/1' • , .)1 ell pia tl~1i. teo lmpletnllic,1 de, la. _( '_ ,_.) te gOJ1CF.UJ,' ' ill to dllCl unGle po:pa DiU toa<:i .. } tmde fa~ m.,'l.re e.oru~ nn 'i.mp]el::ei~,J 11Dde die DlIDUlll-z "l11)U S pom,en IIt'f! I

1.1llrll! dilI.;vol1l11 lomuel/ote'" =3. • •

'I? arl~~lt}\, primuJUi. desC"mtec ~~~eazit to'Vikaih demonialt a.

Mum~ Pildum en ~It~ : .l1f1aza NOCIfJJt6 IJI MafIJo"nila. jpl'eC1JID ~ u relele pe Qar~ acestea le ][1Jrlcmmesc CIIUntmilat im;prolllUl!i.: '. Tn Muma. Flid1.Ui.i I !I':u.,~a,zltN oapte,{ I$i ttL! ru::;m Ol:n.i lo ~I :Villi, ~t t!;cl' SIt ~ it tnl:i11mi td) ~ Sa p] ~a~ Ifle. , ., : )5-0]~a.t;l ~ sa. n-o ,~a1 CIlOwt;i.,/IlQ n- mai ne i\jit;i;/ sa ]].(1 mal ol~~l:fll:l sa. ~!i, d1llce~ la Oplll o~ I c:l. -v;-a~ CU JDtsel. mti1lg~! (Ill filelii. :rpnnse./ sa.lDinC3:1D .. ' sJ'i, 0!;piltfL1:1,J pe ( ... ) slt-l ctiltaliillSi !Iii,] lA!lati o\~at.lnminlll 1 , ..... ). 1m ell C'Il d tuteen te-am (leseinta.t,/ 011 C,ut!itml te-am

taiat.J (l,e]a, ( ... )1 te·~ depi'tI' :1."!N, _

_.~, in fine, nn ultim desclu·tee, in care S.6 indica, wule sa ~ du~ MUOIa PIdUl:'11 c.a aiL ~~pe do eo, c~ llocit ; ,,~, HlUm!l! Fl'!.dwii,/ tin colta.to.J ttl. Iltr~bo,/l!jU scilruto,j slt fugi,J lI. IJ dl'H!l.J 'in :pud.uri.1 in n&ellli..J iD smil;. Ourl,} l1~d ll~pa, nu oata~l ~de ?OCO!}Ia; n~ eintii,1 tmde C:idne :negro. :au ]atr~,1 Si1.-1~1 'F~ ( ... }~I s~ :n:U:-lm~,nooa..le~i (: •.. 21 tu~,~te d':leil('1, eo:ttaliii t~I/( ..• )/pe e1 U-I ':lec~Je~tl,Jeu cl Sll. teo nedl:Jc~ti,IQa en unde 01 O>fla.llllwe1e tau/,en topOl'U t -01 tlia)/ en focu ilie..ol &rde!!.,/ co. tamiia, te-oi f4miiiii," ~.

. On pl.'imw ~.eBailutee de Mwna P,Murii se 111"lllir~ a1unguea. pJinmlm

d.m Ilomn ru oO,Plilof, C§,l;Ol"ll!- zma ;rea II B6 a.raba i:n 'Vis. Bo.'!». satul1!li desOint!!. ell . Be~(!r - p car il;npa 'il:~.m.ntec 0 infigea. elltililjn~ in ;prag~d «asei ,ca. semn magIC de ibro'ar. a, mtril:t'l!l ID a~a. Pragnl casei jo aclL 1lli 1'Gl. impar. '~;a,D!t i,lIl m~gia l'fJ!llkli'l.) in rit~jlG de trecele, de cOIlSt'\cral'e, In cela a;Plltro:P31CCC~! me~j(llllale. Ace'ell,~ wpoltanti s a ord5 pragului easci 1 lla~. t_ e~ ~lUe(lJ.?i!. ]:!- ~unM, ]a..~?a.rte. .~a. judecatti\ ,ororneuilor bum (in pragul blsertiCIl)"lll. CWlel"ll ~l cnmotril, la nit]1 de magost;e etc.~. ee(l. iuseru:l'.llLi c~ slIb ra.plfrtld nwgiej. 'PfI1Qttlni. Muma. I'ihiurli n1!l flcen. 0Xeept::e ca. zinli rea.

1n ~Jblul lOT descinteoolo de M1IIDUL Pidu:rii lAc parie !lintr-tID cicllll de ril.tl"~ 00 ~~II!pi6djil4r6 .sa'll do ~9~deM:re a acf,h:mll :11 faste provocate de e:paimlL caIliitorilo'f' iD Intnnericul oodriilQr ~ecu1mti.

15. Piill1131jU1 Codrill1lr •. - PMl1Iili''U~ odrilor ,este. tllI s.~eitl aJl codl'ii. li?r. ~I''!'i~'''lt en IIln ." v,oinic ~M:., millllru ~ IWslmioSI milldtu c& lIi1;unm lp ~stel)JOS ca Pa.ll1. ~e1iJ. codrilor', UIl.!UllB Pltuna'\iulll'i od.rilor ii IlWHllde.m Vasile AlecsaIidl'j c;1i ville ae hi a1ltllcle zeu1m P'a;n ~ credo loa, est de nltfcl

.,abIar PaD, zeull eodrilor" '1. .

491

~ plln!! iutrl:b!l.Irel1~: P$UJ]§ ~111 (ld~ilDr CS~e< nnmai Ull snoeedaneu :al lliI j?'Ul l\<>iJeU!1S ub ua num tOllllltu,lSC, S3U ,0 alt!'t h\pt;!1[';l lUi "clio a.uto 11- l;cmi:! ,(1ft!" II.pn reu t p l'! ziD.til. th'i.Sa Lllrl lllLm lrW',&ic ,

~l'i.vi'()Ulpn.t"d,Liv-utOl'lc, :; :Uil{l~l1l 0(1171]01" nil te 'ttll moostru ill

ensnl ]11 "llirc l 'l\lifi lit Pall prill l'ih1.turil" tel'lltl.llogil:c &i i'tigmute1 d.c.gelleu"es!lI:ll(;t.'i, d o persouirie 1'0 ~Ilittca ]oelllil a fOoI'1 l blopsllne« a p!l.dllnL Probli. fwidllllltit ,11 L'l.ptCll mi., in blllatl.n MilloI/, f'lllliW.I, pepornl eOlll'pant }le :lCel!t oren lC~~Him' Cit l!1\\lu(l~lIl Cmliilor : ,.1":1 ILealnl mn.rl:)3,t" pe ru'lrn1l.li silJJll: ,/ merge h:·mIiI(I~.J lllI,J.l·gC clliuinul Mihll ~Qpil. wI min(lnt Pi\IIII[l-j./ E ;'iUIli<'t~ L' rnmw,/ nOll!la~ U(' uruntu ( ... )" : ,

I a j)l'J·':lIuifiCa.\·c. D!,I'Ol>IlIllOl'Cii u l"i:illl'1I1ui" Pilllna*ul C: ell Ilnr romba . dnhurile l",-,ll! 310 pildrn:ii ';U'(! ~'ILillllll'~'·. 1"'" , .. ( ... nil lI.I-iL11I:L1III'uii, 1"'1111"11 el p,ii!)lll"I'!l lJ IIfEnltl.!ili tl'c'bllic lII11tttdrllit;'t HI "O~I~t;iilll,1i IJIlI[Wllil!lJ' .:filltt'l1hl .1. Inilli,ge;$lc l"/llIII1 (I:ro!Jrilor ':ii (,1·,~t1il.lll! iu r,tI';l!lJ!>l'ilJI~i;'!1italC'i1 mn·'lillloutil.. l'ellt:m. Ii'r'IlIlII~lll IJIlldllll". IladLlnm IJlI tcebule ii 'xl'l'Clit~ U tero _ 'C pfI!!!m', . gil!'lt usupra oamenucr •• j il!iIllIJOtl"iVii n (le •• tilldllrl! "jffolivii.1l1.mternpla,<J ~ .,lrl(oosll1. Deoar (J 'fiJ}turilu v ii ('nrl' sir r i arborll. fr'3.t.ili lllill;i, lnr daciwli\<i II] p, mm. '. ilul~" ijli oerotese din Ulllbl'lt, pc oamcul.

1\ scmidiv]llit{l,te >lih'llnlcll., pnWlll~1I1 '0I1rilor m" iIlM.li~~U'e

p111Luut:'I. ~i dJ,;tlJ'()llil:l. IJ :\l!tfe1llo,'Ccln "vaini W \'olll'icilor" ':i]lrimiL uu tafO'I'ie ace;;~ earaeter, Dupa baladi'l I:'U.lI1l~L~Il.L Cudriler e un .,\;lJiuIC 1 1l1':jiS pl'ill lnul' l::ne .,Unll.t • ltiltubll Ioiurrei '. Pent rll .. , puleullta b~U.i1ioOa_I'\liJ eu (Jo::;i.tfl. ~llb]ol1nl",llllptii, Pi!IUlfl~lln. Ihih r linn nl~ "uillie uneorl nenumit. a1tcori llwnit Ohi¢ cU,iilmJi1. In 11l1pb U votnieul nouumtn j, ,e; 'i.ntolJd~:\_IIUil· lnving-lliol', in;:;;' illiupta cu Ghlll1l'iitiillu\1t les '~Ilfdlll .~i (lj)~lpitll'l. P ·ndularca. Ilnalulul inrre aee to doull, soln\ii t l<l lup 01 S 1'l!fel"a b tiOUa I.;."l.rne~e~" o.tL·ibnitc (:I'OUblL d l)nlad:l: 1) de ~ell1izeu imll"ii~o.tij; de to& cc e D.'lllnLl~ pel lOlne, C;,lf"G siml;mLl?l'Il1.;;' damillC':l ~i genetozita.tcll ill dl'l\i:o~L(' ili ~l til: ('flpe- 1'~Plil' do loll"i ri:ir11 ~{,I.·ll]HlIlil can' ntllntt'llz:\ II! (lI'iet' rl'llI(li!~. in lorie lUlp~'(:JUJu!"c [ayorabiH1, "jtldn(\ ill piuit>.'il'· arlee 1111"1)'1 ~i "ficli.llrl ()rie~ ilml'll.li'"I,

cl (ioui. ,al'iaot.e 3.lul g-udd ',nlt in videnta llllblll Plll·.-ullaUtate n illcit n P1i.unu<:ului C' rlriloT.

n filllllllJ CitI'C se aIlUll'l:'L fat-1tL ,'oinicul 'ill" 'lu}Jll1 ilUpot.l'iwl P:J!llIllJ!julu:i Cadl'ilot' IlipeWI17..a, III 1\cITil~[ile fiJl,oi pI! C!ll\l.' 0' I Ilht>fl , (Jel'l.:\t,a. in"ll. cil1C-tlriml din ould l)C hrpt.:Uol'i" pl' lent fui'!TIroolc Pli.llllfllJ;u.lnl: "Ei III! hdie :;'ll:[lUOOIlI ~i ll~ hlpllit SI.' luau" cin~l in ita: Illi !;('-lI\ril't.c:1u,i ('iml iu !IllS se UlliJlteau.1 "lei uuul nu OVCChl.1,I"'io" llLici ullul l1.i.I ca.,d,ell., Ilu' bii-iatld 'mll :lrlb,-::t.1 briul i -8C Ilesei.ngeal i Plunul m.i-l ·~l-i.1 g a,( j;r\1lpu~ l'ul i·t irinJ:(!.'l. / - Mil1dro, miluh"liLit.a. mea./ Y'rn de-mi ·tt"ing In-iul In It!/ pam.-ll·-Rr Ulllltil ~en II O;j,·mi slM,b~c JPl.l.terile,, m.j... da IWl'tile,/ - Un. !.Ill nu, bitdi~ frate,/ e:i. voi luptn pe ikeptate,! I}i ~'I'i(;flr'H!l' bU·uil.f ell (II!. Ilin~ul m-oi hlbi (,.,}1' :0.

In ce,'1.lnltii. 'l"i1.riautl, Olli{11 C,(i!/i-Jllljil, t'l1X(' IIllJl"!t'i1 ("LI 01;(1 lui (aruba mintdl'u(I"'i) .,ell 1.2 c[l\l~eil inMl' I\l,i ([,' gilliaollc,i' Rd, [aelj, vizitli~ soeril r ltli. t~j_ l·(J.lgii. "olin, sii-i cint' p drum lUI -1n ' frlllno~. :Yflla I' 'hlzii. sr~-i

Int.· Illfltivind eri 0.'01' auzi PiLll!l::t,~ul CodJ'il I-:si mja, nal'on. Grllia I'li VOl' "'cui uUpl (Jiitiiinu\1L ~i-l YQr t{i.-in :;.i til' ell Il ""!'ur lua.: ",Ell, u('i i, timl ~. ,j cinta,/' rn-zi ell muntl. [';i, S-lll' sm·pn.! fi:utiui I'eel '8-:1,1' tnlburn,/ C-l1In.ZIjt dill oodro..Q Vic.'1/ 'Ii I'll 'lui lle-o :'l.Ilzi I P.-nmall-uJ OOtlrll.OI·,' bo.slIlflr'llJI';ol-uJ: Loirlll1~i f i:LloituJ. nllwes~ lor I (lnig._l$to ttl [etcior., Ala. mj·fI f(lst lbavnie IDie! din micA copilli.tic,l Chid pitz.eam hili I.l vi~. i I "i 11~ LI'jll earn amiudoi/ ( ... )/ ~i pc noi ne"o H.u'zi.! (l-8.I,oi" l~tlna, no~ill.nli.1 Iii en Grl.liJl., llIu'btl Grub} !3ii.l)O

492

'tin: tU-Ol Lliil~J sl ,1:1' urln m·m' lUI:I", AtW!Ulcl Plll"'l,'Md "MIrf/or glm:ol minm' 1 urdelen 'C,'PUUll \·oiniciltlr lui ,/I: luwlinl ,ji ~11. I.Htlii_ JtI~II'ginll ... "ii. llml\ mina pe ea, jlluge l)i pdnd> Pli Ubl~a 5.ti'U111lll. e.ullia Ii eeJ' d - Lrl,j 4)l"i ,·,tlftilllentl.'ll t;l, i-a, iJiloi;1Ucn: JIlO, in ( Olh'lll) : o daM oolul" a d OWil uuru

JIIII'o,ml ;i a trl!ln mini. hlur Im/ia, IlUiuul:t 1" m:l1 ~i • iIl1.) 1:1 1111 ttl1. :ltdHilla !II 1 lmpul IIIIJJ~l.'i i~i IllIll'·1ll'{'l ON'I) tn ea ~~1-i\'(h~.i. ~~\'CLilll!1, :,,- 'iii, mm!ll'o, Ilc-lUl li.!!l-l,"l\ Iw1l10'I.ul ";\ lui1L l'ii'I)UIU~ lolil'l'liJ: I .. ·r mlllcil'lJtll iUli !.'1~ilu /(l'UHI ... ~ulIJ.:"1 ~I luil1[.l· ~CIII'Ul. £"1111.";11 H~'luit"'Plltlll : ~ ~ltI"' [~I' tal" \'(j'ti lJil'lli lot un biill'bii.(l·1 l'lli'Hli fi t" MUII{-,j Ullil;\ C'iI. C~l1l1lit. rihlll !r".lji , 11111'itIul,' I'" 1';"1,111114.11 Ill"iuttl,::te.llollOlmilll ,;>i-i t,ai • "'qml. :t "111i.,~l' In lutl·f jn- l'IlI"i!·j t:ii,~::Lpl!"t~. 't'jln,l.t· o ph'l~"111:1 «n "i II , rl,l '. I~i!:l. .:;i >;oti I lUI ;):1·1 lulu/'tlflJul_. il1JUU Intr-uu d !lll • ~i 1!;l"lIPuJi il. Ing'I"\1il1,P:i. II cl~p'IIl .• tlolt{' nIL ·otH:H~1 11Ili. f;ii ln ,(lispeFtU'Ca lui ~li ,d·n. nels 11 iLl! ..,1.1 ~ir(;jl!uiJ1f1 11\ 'l',l!;~''Il,j ]0.

.illl LI.RIl·i pOl'U'llce~1;.1 ruaro IlIm;( !'it fUl);l2'n.1 tnatel:l:lind'l-cl.1i' ~Ll'ing{!i'/ ~i'fl 1111111 ~'ll JI' Ilt'illflen,' la toat c.ll1rivca.1 "~i din gurl'lL·fI';:l\ gn'il.~: - Nu-i unu en mill.diu IlIl'11 !" "J •

tn, ~oa to 1 >or ntlll,', ea ~i in I> suiel ill Cl.<1.I· e I n ll~ e in tre sOlJlizei "' i I uon!;tl'i. t ·teli Ili pni;:;Ltc in lUllL(J l.IjlJlt.ii 1J • $!'IU]z i, E ·tc. un prollede1'l.epic .cJt' 'h"'ulntie general IUnall~, NUl!Illli tnt-roo, -nli'i'~llta,a p'~~lllf!"ultli odrilO1!' "i in r idm prot.ngoni t le 1111 I'aspun(l]a apehmi.1c diJ;p('l'lR>te uJ.e·ltlbi~i1or lell" iWllt'I'\I (,;1 [I'{~t:llpt:1 m'i~e SlJ1lq,ie: bill'balltl 111ll1l:li hOl'.'fIt j;i'i fie ~j !leVa mat :l'!'llIllrlol dloinit dracul.

111 halad;! l-jlll'(I, ~'toian ',:DillllJl, hnith1!' pm\'" -ni' dln pupil, t~...u P" ;lIhiLa lui Vichu.:a-i ill te de W,l:;' "tl', Aee!l"'l! ~t'! cod "'LI! tl~ teama. 8. ~uc,i·j I:'lilJl.1:1''$u1111 odrllor: ,Oliolio! ]niwll'Ul<l. mea.1 ,II, 'iml u Ill'll te-nm ~tlaP lllt·i lUI 'ilLl·('(: 11>:11 l'irrt:lt../ dut.i"\i. rraindre. I'int(' 'Ill} .t' mi-e lim: -r-a ,uflt,tu\!1 - M! rmh" drngnlmen '/ :Xli ml'li potLi I:'il l'inb fJtJ., ~lHi dilL I'illli(, hnii!llucM'! ('U "il'I'~ lClulcl', rl"'m(·j :l".' ]~~I dlwi'i. Ii 1-ul eil~l't!l.f np~(!o '-01' tllrlln!I~I,! l1l1u:ii !TIi !I-Ol" ·uutiw'll.·:' ImllItii 1Jl.1i -01' d;Uil~a I ,"!lile or 1"»'1l11m o:i}J UO! 1lC'-(Hlliimll,iml' Plllunil.~lli l'mi!'ilol',., "oirucl11 "IJiliic.i1Olt.r i alii 1 ul n \r sLdol',/ (lI,l 'itlm;llll ic-n·liJ,l'r':II,

'a >I 'InidI-vinita . liilv:tl1ica, PlluJl!! ul 0I11,ll01' {,tiHc~t (1 ul~ii. cnm ('liia]' IInme,l.,. 1I1.:11!,!·r~'fli!.ili. in 'Drll'i, hi'ill!iml in i'1I1In'l'jIlUj"'Wl-lli~1lJlui 1:fi 1'\1 J"i)IlIlUrHul'. llililll,nl 11,· luliel'lI ... "inl111ui ~i 11\11111'1111"111 izn>lCIl' 101', :gm'IJll' [UllJ'!u:i1sIlI uUi t~IVli.tI"U in i:;1Il'1} jj'("lIui\,M, "i:l't~1. I.l1i, mUil'r.l.. 11 tot rt' nrc nllll bUll i):i Ihal il'l'UIHIU ill ciL trl lll"regl"iniirilc bLi $ih'llnirl.! i'cdulle fet-ele oollllmi101" pdn "nl~i:'L 'PtiV'iril .) gl'l1i;iulul, niH" Ie nl;\t eUCllf ljltl' ~l ]I1'i.n voinicl!l, $i i au in.'\i~ .nl't~] lor, ('0 ('ar~ ilji snpl'imii. pe eon 'Ul"!'uli. ~ Ijri I h'll!!Ul)(.t , ll~mitlivintMtM

! pal'lJ{,j p:JL Ill. l'ella~e['ea ul1tm'ii eamlJ>strl', tot, 111m eroti$1n. P1hlllll!!ul

0I1 .. uCIl· p'.U:tioipi'i. Ia. i'lllpodohirea ~i OCrotiI't!lli n.rbol'il. r, In CJ!~1'(,1l fttmog~ r(,l'~i de 1ain:"i ~i IncbcncoU oodliJlol" III Ill.il'ttjnl bunlni~m'j]ol~ Iii bollilor J!!liLY$il'ite l}(!_~t(l <1.Ioi. lill e Cl"31ni("ul Iii mae,'ltl."tI~ de OOl'l!iD'LOlui til srI l'bittOl'ilol" tl1'l(1i~iOIl:1l,1} a-l.e pM:IlL'ii. TO{lt-a f{Lll'tm·n~ ~i. dul'lInile p!ldu:J.ii In ~iirbllt die si C!'I't!UllUliil !li.1v,Rui e l'I.&ClLIM Ii ordilll 'I lui. l1irt n ru.tli Cl\l/lzii t akii t lIun ,~'i f:lor •• miLle':a. p:lrlnll'i:i n iudl'tig'-~c e;a PI' 1m IlliiJpil~ sa,'m,

I ,J ~d'l"yb('(1t!.' ininlUe fe,td r. CitlJ'e il illt:iIiige. e Un OJ'i fi.l'll. \'oi& 101"

Pli.w]~ul drllol" nIl "t 8emi<111'l'init~te emll1ftllll"ntc l'rft" I!Tmtip '1lllll,

'in ElU"J'lllilit_

Pr!.yllil't in lrumiml t.Eoffiabiei, tigm-a mitic5; Il. l'l'l.IUl:il.jwui ID'ijor

ap,we nm.i m,ult plH"ll.diz:iacll, cl,ecl't i:ofCll'lIIalii.. Ducit bllhlaela [lopomtlQ fJ ·de riu. parent,!.l aural lipsitil. d' !!010'l:ilL1.m'l. ~iMS: nlJi s!! poa:t-C'S]ilIW0(1t'j. nu Ia 1\ :l. !l.e 'int h\gc c1Unatul moral p Ill'e-l l: punt in :l'mnOSrem n it: - J . giei l'{lma,ne_

""Ii"lod Df"lletJ.1. ,S,a.!" l)utea C9.1'I.Cea.stA peoot s5..simibo!.iz.QZ0 aaooitTea 1{l ,damn,iot (lI taUJ,lui em /i'lli, uu,l' oar putero. s!li simboU'Z~z(l iJi. t1~8Hjl,d~lIt(f tldll.·f['IJ,!j:l rt(lwda.ti, I'"elmal~ lit Iran t1J spirUu1; 'M1'68trocm#iei 'mitiM in 'flU'll.o nomu,.. lle.'l.SCit 113. Nil trebuie si'l. ulML111 clI. ~tit Vl:td Dmcu]. 131 ~i ~c!I ~(jpe., C.1LU ..,i in~i plUltltto't'i a,i dll.tinilOl' ij;i. tJ:adi1illol: rnitioe [oma.llIe!jti u t-Ollt'lll.tm. .• fern ee se de..."l:L:jil. tu junJlllol' ea, vO'ievoZiitl!OOU\il pliD ~coli sbt'llille. Ern, ya.,rIiO~U a Ilescrls titul'attu'a Iii Qsooi 1'60. 111 doml~ie ill Muu enla ~i ~[(lIdO\'::L pini\ \Ill 8eC. XVII. tuooptnd ell Vlilld III V]·lea 1nI)Gatul, il:ltr-II pee te apliem,OO, po 0 orii'.oar apal'e Il& in IUn h l'3lflic cntral II 7n,jxtllJ'iL ,arbo.rcs 611rla, Ull

Arbor!! Oil ml'j'fU dlJ clupllros' I}i Irzma1l,iwZ 116 br:a!l. :EMU ]jih,nea introduce intl"-O Ji eeL_ llmllal mil _c}\ipn;t1o ,sust,iIlut in, bn,zi de dol lei l'funpanii ~i a~(ron~n'r. 'Ia.r pe froot :Pici111lml'lli ,ilmll!llQghiM a.:p{).rut It\ Oi.l1lptllllllg' ~[u.scel in lo.t~ u tem ,'JI,'ittii ltom!we:'j i!l&t.e I'olosit ca arbore h raldic m:lJp$-1lnicrM•

I)c I. 'i11Iul ~l V[·.}fl<.'11 tne.e!l>tul ),limit la. st&lHa~ltrii ,/lc' P(l .A/I,IQlllfJhio}~, in ,-il'11ll n.rool"i1 rtc a,.'jezat eoibtll eu crucea in eloe,

Oa.Cli'1l 00 iIl~1lr eu!l. diu a()oos~'i.iIl_~·0Iltal·ilM'e: a. mottvulllt NQ'QrL p~(l'ntlltiQ C3 e • rbo,r aern Is, wOOi,ll;. brarlul, ear intrii. iIiI priUit_ pcc.eli -fI,i sigilli. prnb:lbil ca, element n:rmorilll (lJn stellUl! pril1(1i[trU. m1lDt.e.mOOSc~ a Dr';.cu-

Ii.',t.ilol'.

tn ,,!firru.! mllorel.lli llie&t a.p~l'0 Iilla.r cOl'lli11 legl!ndru' Elanoo dl! soaore

i IIlDi'b illl)'(!:~~il '}i igiliil_ dollln~ti ale lui MibnOOI TIIL'IlUml, ~f de. h el ,;0 mO'u!'UlG allail'e pinit La :1IInotel BIl, tu:nb. lllultl·1l ea la, S!lIcoosorii acesttiiA elrborde 7J,6Talilio sr~ rj Umitla.t, in. peoo~i!ii igiLii dlmlinind numaf (torbl cu Cf'lM'M -£l'IciQC snn, tar, ell ill luI in eice Uancat rle sOiiljre ~j l~, ori. st~a ~orbldui cu illlli ,I I cioo 'M" s inbilhC1ite~1'l r-un siglla.'1' 91 lni Grig re at II-len Gb.ic.1l (1134-1135).

Ac t t.ip d. orgalilizare!\ nul pcce~i, si"'iliu win en lin arbor in

-eentm cOll~titilie II te]micii. in dit~ in hel:a,ld-ie,a, rom(l,nellSe;'t Ilcobtz:1:utiuit.

r t!tt<t p,'a,nlalio 'I' nect·~ In hcraldiea. ~'-ri:i ltomltne!iti I)li-htl tllallDgra/w JIi'~lJlllil~ a1 'jIllpr~I:i\MII)I" COlllStl11l In Iji Elmlfl,. cn.re all ftLent diD BizllJlt o lloUlt Bomi IIJ,nclind lUI imperill! rnmau d rill or,~toin en r~verbera.tii

ill" tittl tionnleimperie,le tu :Pl'lneip:'Itul Vll;la.h.

11'fo(ll'im dr.rill e [01 sitfi, pe pl'hne_le, monede rue. 'Xil'ii Moldoveii ill

('Colulnl XIV-lea, illr anh PQtrl\ I "floaT. _ de ariD on lllje1' e f.inu.tili inlJot de h ural hen !Ill ,,~;. lltlti,rnl Rotli de Grin dispID'e din her Idica. rniliiai in se<:ulw. aI_:{ -1M. Itom a Llru"e collcoro.itcnt ]Hl sterna dll- ta.t a. Moldovei, <C3 si pe monede sigilii Iii a.lt v sti!;ii armoria.te. Est.1! jnt!!l"fljbli ill st wele MU!in,!-jnUol' figu;rind lLQ..eori. sin.gllll·r.., 1'I1toori in leg:Llim·il. en ,oopul de bo11l'. , prea. ponte ea, s nsnl imboltic al rosel s5, ~i]ll die mito\ogia. per!;omll~ Il

"lirl:l~ti i MlIl"l),tinilor. .

i.lllr Elori a detinllt nn rill mitie otlla.menta.l Iloluea slJiilTelni,

T(J{lilt<l. soliI;ttT. E iirlltercsllllt de [etillut CUID alte flori care an jucMi un. ral ~l l'ebit in medicine. magi -mitieij. Ceu.m SLnt si:nzi8!lcll11, wil.bl'JpJ'una, bUl!utoen], Llli:ighirrul1.11 etc.) nn fl,1!I in mt in o:rna.melltica.. ProDl1,bil diu motive nbui"tioo san din rs.~hmi de ordln ofioia.l re'igil)'; ~1lI.

Flall'rp"a. Iloarw.ui r'eprezwti\, uneon aie.go,ria ROI' -1 $oa,ralui saD Ilo Ilenei

COl:."nzelle ~i ~lttcori simbolul SOl\relT.rt in W!i, a. frllmUS{!\iiii lui lna.t~ia11z:}t ,ntr-I!I pianti total utilt oro1l1uL II> mativ o,]!!nn,rn611tiIiJ I) intunim pe ,"MI! (blide straohini cm1llpuri}, pe PQrti de eurte (rail' de casi1-) ,,0 Ui!'lli de :resllt!!. incadl,jnd moMvlIl bmduhli SlI.U Gina. inca.<dI::Joti't de brad. In prezwt, ~i·3 llierdut seronificil,'~ia. :l1~ht\\c::. de emblemIL mn.gj_oo-m:lt.iclL a sl..1."llln:cirii iIOl'lmui,J"::t:m1ninc1 nllml1loolDOt.iY o'tlUlmen,t:iJ. g Ilei!'llli~!\tpe.ntru 'il!lll!~irile tlli Ill'ti ti e (pl'OPQr~e 6ill,l(!trie aunonie) nR,

1. BI!,liilfUI l1J"ltllic! J'!!Pllla!; sl ult .. - Z"oolllitolonri:\ (:n l1litUilTh esen- 1iinJl~ a mitologiei l'OtJ:):\.ne l'e[]ecf,ll, 0 pnl'te din sistemnl de mil,;ul'i legeu.dt" llliticc Ifl lnlHi'n istoric desiPl' falma, 8utobtoJlii. ill lire ~i)Ol:llitologi(! ~i fil"omitologi . ,ca, ~i i.J:lJtre fa.una. .i nora shiil'l,'cli a Ronulnit!ii I}xigHL 0- leg-;'U"Url1 b:ulioolubilii, l1Inihlr"ii *i i:1uHlmic:i!J (] ('cologie ImliurIIld I,

11m am l'llen:\Jollat tn cn.pU:Obll dc.. p1: nlton'1itf~lo"'i I' i ,turin lJOHUlid\ a Romiluiri l'elc v ll, an ti!l'itol:"lu pe !;roi flll'tllvi impddutIrr, piall in

• 1,1\ III d'~l'lj:i elnd pMul"Ue au inccpllt.1i. tic cxpllla.i::tle masiv. 'cea ce ilu:JlllJla <'u III IlIltljol'itaila lui illll'Ct!Ul s Ii de 'lilnimale $;'IlbatiIJe au [o:st

ele \lpiidlll"e ((1 Iuminisurl, lUlliuri, lund a ape ete.) .i (10 zODele Meren te lizittei pi!.durit san de snvO·SH'I>II. ll1iotopul 1.'1U",p8.tin !ji eel !:ncon,jlIr.llnf, eonsid 1'0. jmlJI'eUh;~ 'CD. biotopul gellerllli £oroo az:r~ in nn~am1lll!.!l hli Ii nnitato im'linructi'hila de Yia~1i, care l'c])l'(!l'illJ1lHt 11.1l ClchiHbrll :perIeel, lUltb-opoZQologic.

III :'Ie'l; cQndi~ii zUQm.itologiia TOl:llti.lli:i. ' «lcrge I"~<llis ~i 'imagiu;Jt<iv diu [[l'tWlI c:J,q)filliiM. PI' bltmu tl ·'PL'Me so pUlite ijnlHC elk 1'QIJl(;\mLl 1IIilijica.diU fauna cllr:patlca, .:'It ·§ol"iUl' I Jl1II).I I' pJ1i'Z ialive ~i mli -:llpII'OfLSe de ruLi:Ilnn.le ~iUbllti!:1' i dOUl,ClSl,iuite, can solidrlll iII])! t<unll ffllll'lJ:zia, till.

Zoomitologia. TOllllim\ nu tJ"bll i f1ldusi lit bIl'Bb'llr~tl 'I'/.Im or},lIio.

Pfin bes;ti1lJl mitic int<'legorn lUI !ili'li 1111' a:nima]c ill~nll;il)e (d lb sl:ii

~ G(l

BteSlilu,,",d ~l1lle dae, d"l" Ii! d" p~ \'1I$u1 de)" Agi;.:lolol , \'1I1Iurl, rlnoeerl, ,"l 1""1. e •• 1iI1.1o:p"1'1 01( .• dUll') 1Jo_ llcrclu.

~a U] a~a-zi elc Jiaru iU}I'OOIj), W: 1"(I.]i 'atFibu.it' ill "'0111('1 metili'ol'ic S!I. 'Iil simboLic cnHblti roitic(! san fnn astic ,~:i putel'i SUIPft\'ilnl1lJl~. 1n bes-

t;jn,r nu in1:1"U ecft incidental !Ulimal dom f'f.;ic !lJ lQlU1n eele car

repre~illti\. l'e!rOIr1i,eCltiv in imngumpa erea ol'lllui popw.tu ~tIar~n 101' dQ . iUba tieie g Uilla.

J3~stilll'i1l1 ftlllohttlin prerinli1 trci Slad[i de d.cz'to\tru:e: SiaaillZ (1.1''/i,a 1'0 geto·dac Idad,'til p!lpc1lJal' tnulitionru. da o-romun ~i romAn 'li ,e111c7illl l'Ult, refl ctat in i OOlllrnf:ie ]J(!ral<lici.) .igilogr(die .. Stnifliul' 1l1'li:iaic1 a~tI>

II m rei~se din I'hm!Op~l'irJl(l :u'heologice 'fic1hl (!clft liter:n'e antjc!' l, !ls.t'· in (ond 5uTjlil'itm:iit f de ba a .~i emniIiCllth-]J ntm ~1l1u'\!in 1.J fu.. mIu; Jlupular trndi 1.onal al popoYlllnj romii.n.. Nu put m abolila l1ntili~i: ae st, It {lcct, !ll'. jlQIi,ciUI 0 a tl!i pcr~peath'!I. de in'\; tii\ii~ teOl-etie.:1 .'1 I>i~t llHltieii. nele dill Qisittlllile aeesuii soi de bestial' le vom I>es.izn, In p'~7.enllro:el\, b ti3l1l1ui popular tradition 1 romull.

'efltian.:ll 110J;I1!1ltlT se dl os ~elj11' de b sti81rul ,QuIt. Be. t!iaru.l popular ponte Ii llullPliiil ~'i G..'\:b'a din supc:t'StiN.i,rcdwte ~ da.tiui OOillllcr"l'"st i.n legm.:\ • .i.H1I1lpnni 8<l1imali4!'r ~~ fa'bule, ell Ji!i diri Opel' phl.s ice: scuJIl-

tnTi Kn. lemn !j.i ];IiaLrn, precnJ.m ~i ~ grttflca ~i pictum P01,tJlaj~" Din a.cea~ pUUClt ije v~d_<!!.'~,_,b.!l.1>Ii~l'Ul poplill1t, l·~IlIVI'l. 0 ~t~ fa.e~ta. Q,;,:t\ mit-{)lo,glei~ aceea 'ValQrulca.rn m llMrol:nm. popllln1"l\ momli.zato!l!r,a, sau in plasl!ioo :pppull'll'i. deoomtivi. TIft][' ponl\} J:~,reze1!lIl."" ,~i un ooao$ "'Jfti8~i!1 lao zonmiooLogie, rmmUat din oontrmninari, imfll1um1l.l.rui, il1~lllieut!l ~i cnt(lllim'i ea p.rovin din I!lll'liele unei reUgiozitij,ti 'Particrn;ml, medirugi:,l,wbi:'!.nt. 1ar b(!l!t.I!I:rOil ~ult !d~V'l, tn ~ell ital ;e]e~e[ltede, TIIh<tpi,e proprilllo'zi:lreLigioaslli.

ne~tlaTltlllop!llar lJleiruic rn tn".en:(;luttl ltu, 'i11lJ DUlillilll" reduS de 111111:- 11Iule Jmilusl-ice, imprlHllu:ta,oo l1irect sau md'iteot dill vechi. .... literaltud popular;; mriant(l.Ul.1 00 ~i din aceea, bi<la:ntinit ~l neobiza.nl;mi\.

ACI!asf.:'l. an illsealfl,uii. c:\ .)lom:n:itologia rlllUillmi. nu are 1Il!1 iuv'!fntar ll!1ibi(l propli!iu;, en. (I Sfe:r,1 .:t.i larg'$i. ~i l~nCllntwnt., mai precis, [JII care all fiQst inoluso I;ji {l,c!ta animale l'enle (sMbaliioo, ~.~ tlome:s tiee) ee ·1Im· (1(1 eoosis· t:em.e ~m(l, AJiliml1.lele ia,ntMtiee dlerlviI!,OO Ii.in f'aU'J:la. ),oCll.Ii1", 00. :;:i eele ereate dm e.lem.ente oon~tii;utiye alclUllli :!'llUIIG de l.mpnuIII'uIr,] swt lit'lUlS· figurate mitic in spiritu1 :wogonilli. [omi'me.

Pllj.lt'l·1I nor zQomJl.ologia, 11\11. c'Soo. nlllrlljloi UI]. p'rodus (l;n inl.agiflatie.i terW1Il{Jr/1,l a atltolltouuillI care reU:,ecta iIHra'!>tru,ctmr<t lOoo1ogicl\ rea.l~, .C)3 ~i istorill. ei, ci !ir[ un produs al Sllp.l'ftSi:ruetul"ii unci zllIologH mnl;a.stictl (rI),lte o oontilliult pe :1<:eea rcal:',printr·Q i<le9;\FW m:it;](lu, eom:plementll.1'l'I.. De Meeit I!oomitoio,gin. I1'1l. ;poate fl oollcepu~int:1:lgml fi"ktli. eUlllOl!.~terea. IDrmelor III r.reaute !j,i "" rezidU1.uil@i ei spirimtJJe : ~old1ria. san ·(JIIJ1'!u GIJinu;!ew!'. Tema. o1i)sesiv§. a. ~ortei lor ma.g:ioo-m.itiee (cazull al!Lill!lalel(f~ gi'i:L~ b~l)ice1 . san a fot(l!!MI~Dl' ,lor !l_pi~itaa.le _Pl'e.e:l1m~:!l.lle~t(). in z(l.(IIl;nU;ol(1~e. DIlIl rclmtele eIlMgL-a,fl,c8 ~l .remm,slIalltelll f.olclonoe l'I-le ~Ol}l1Iitrl.01 de~pr.llildam 0 p!'\r~e nUl fondu1 de sup~N(jitli, credinte ~i d.atirri. illtol'ioe llo<pula'l'e, eu ntiWl'ile ~i ri.tllrile corespi11uz~bo!l:1'C ~itol:odalr::t motivele al(wo:riee met:a[oriee ~ simlJoliee care e..'l't'aeterizau in 3ills.:Iomblnl to,l' c'IlUu:1 ~ima! idol'; 1I!nooi!!I'llW,ootcmisml1l, mbllisrn;ulj sacmLm'lUoo ~i ,di'\1iniz~'I"oo.

Dimit;vie Ca!l.tema este 0r@oO!'uJ pii.m.lilni bl!,'ltia.r ou1..~ ~n 1ilerat'!iTa t\mn(/.lIii o. tlil ,lawl'ia, ,(lrQ!JHfioii, oon~iderll.ta de criticu. li~i!litrii. ~i 'e!lI.i,et,icli ciod, "'!I'man Ilwgor{o; (limd rOlII1:lkIl-Jahll~, oind Tammo ja'llI'a81io; Dim.itrieO!lntcm.i:r at }}relllat clem.ellte ·ain bell~iMltn. popular romfLn, dill eel biza.lii~ tiD $i Deobi7.Mi,t;ttl, m!ji din oot I1nedii3'Vo.L occid~ntal, !liJ ca.orlll [e·a re5trllo-tnrn.t lJi .wOOgi'nb intr·Q 1Ilizilt1l8 8ocial-p!l"i~tc!l prOJlrio,io spirit'll! une:i mifowgfi pcr8o~altl, p~llt~1l n. ilIIii~ra momvur.ilc I!:poci:i in Cl!UG II< trait ~i .(]roms. 'Vh!'~i:i Ju.i lfpirilma.le. Or:. preellr~or fbi ullui bestia..r cult 1'O!llI'9lne!lc, lin caire Dimitrie oOn.ut-emir mitiJicA. a,tilUosfera. 'Ii PCfsolULjl)le romanuln:i, cl .1;0 pronllm1!:ri\ printre Dl!lirU erea.oori 31 genlll!]!.

~. Animale mitiol' lierlvllte diulinill1i'l'e r,~alf!. ~ Ani.tllll\lelol' I1Ji~iC6 li S-Il 'I}.tl'ibuit i';l'fl»tat ~i u glndire n.nOOu.ma.lIla. IIi una snpl'n.nm.q,ull; (I 'for· t.1I. OOl!.!.;ri<'-lL sau oo1csti., C1l1'11 (l'!lp1li.~e.~W inberesele u.m3TH! j Utl rust'Sncrn: e.(\rr; evQluea.z!L d:1l t31 resptet :I.a f~tlQl'n1lB, iu limitale nnw cod 'etie mm:'GU .vtfnnoit in tiIl1l;ll ; ~i 11 flna.gr:runa ISriptic.i\ ~w~iunii zoomitopeioo ill eW'1ilml '[lDpUlahl. 1n nce.'\.~tA. oonfigllrlli(;ie tenmtie1l. a.llimalele. !roole nll fost transflgU~ ~te Gi tramvnhutto in lllnim~le lDlitioo:t s.ntmalel'l) mit·ioo t:r:a.nsgl'e!l®te Ij.i hromturizai;oe in M.imale Eruttootioo ~j !).niUilllele fa.l.ltnstke n.ll fost Tedl'lS8 1:1 :mollll~l'lllterogrull de tip e:ngrama.tie, 0000, 00 dir,$~til tn bestilltrru popula.t4. . DID CCOSLst.emnl zeomilloto,gie1. rllmtr.Ull ne 'Vow, l'flfetri ill primlillrintl "la _ tvrul!!.ffgnrs;roo :lllimalclo·r' :reale, dill teg1ll.l!l:Isi!Jb:lltie: lu.pw, mitlL~ zi[m· b.rul, cerblll, .mistre~, enrpele. eor1i1il1, vu.llmrul;- in fijI. til 0 ilea rind, lao ~~ n.nimBlelor mitiu,<'lledva.tod.in oombinarea.unoraspect6 trans~ i(gll1'a.tc 3.1.0 iUJimalclor reale.: lupH-o&l!il;JlI1Ui, vtre.ola.Gi.i, l'lala.UI!'ii-31!llli.,

.........

'Ilerbu~ de nul', J'lll~rl';\ mili;l1-'!ril., .F~J!llIn et~'.; ~i iual ir-ei1I'a. I'~nd. U' .. O~ refl'dl[l'u eI~~l'lJt~ e~. til.l d.(\ 'b~tiiUnl a~l(lO'S {~iJl iIlUltl:n.'~.(;'@iTit1.1;l~e 1'1WIPl'Ol"l!" ,P1'CllJEU rCgllllllil tQOnDlnlClIJ-CUU'llrole 11ul sufl·(,!Otn.1 Europel ~ feroi.1ul, liUuL, inorvgul, !In'U~Q·d.milll,, "'<)Sili,cu~ etc,

3., Lnpul. EUlomm ,tiIlC. - h:l:p'Ul a f6~tW.'l tHlirnal 11!,.'()Sllbi't de 1:l'5· 'PQctlit. in :J;~"iUllj!A i~torioo·eLlU"\l;rtiJ.A ilill ~\lld-e:;H III 1il'l1l.ropei, ",'i1II,tccc!!o'rii rOJD:illlllhli - pretia'ciii, t1Jacii ~i (l;l@-r"'!l,1at)ii - kill ri!:·01'ClIJ:~ ua cult l;l.a· gico'·mitolQgic dill il:Me ne-sn tnWII:!I ID'ln;lt in s(>l'(Jiul nl XX· len, nnele l' li"ll1tl' etllogrnl:ite lIi rl!:mWEc,ente ToLch)TJ:i.c(!. GrIc ma.i veehi ~i lfiIoiC(ffisttml!eco1.1l'lem.nll·ri desJllre In!! 'ftllllost d(lB;Cl)Il)er'~te qle l'!rheo~Qgii l'6mfjn i ~> !L'rehn!e,Bi I'Immmbim ,c!i, lup\l.l .(le~e 111;1 IOil important' in fau.lln, sgrflUiffiati'i ,~i l)j,c.~atil. pe ,ceran~l('a de C:l;ic"ll.te'ili, I'Carll; singID!.l'I· m po~i1lie mt]Jo(,ctath'ii de ~tn(}i liTIl1ii<rJnd un alt anlmill .IHiddinit ~a:n sli13imdu-~i pl!adri. PiCtl1l''.I lui in.dl.lplWiitt, nn 'fOst 1tltnnl sau eerelrl'lou.ial.

Be.TOilot, rclermdu-se Ifli !1'C!I'ri, ii pl'oezintit en. 0 PQPulnt,ieca:re. ll':1lin pe: tCli,t;ol'inl "eCihi~ Dac~i;, illamlo de .mvw.:ia. lui D.arius. Dllpa ilp'llllele BCit~or ijJ d~nillDl' .sl-ll'bi!l:tti ill Dac.ia. ~O'D~m'l., .if) da'tl!',pe r:-n, fiecru-e dilllir-e nem .. ,~ se i1l!!..!liIDlba III lup, peutm ]iutiDe .lille,. ~~ pe 1IIl'ID5. ifSl rcMpil.t:a. !Gfl.1fl1l (lltlll'l'l'l.ii.J" ~.

J .. l1lfUl U imtjwrim Hg!)l1Lt ::;i pc Cohlntlln i'l.li Tl'ni:m ClJ) cmbl.emii, tl~ stat in. sti.nUJI~1illl dac: 'lUI eO.rp de liIa,tam" en cap de Iup, TQt-ui aJleli,t;Uil; din 'lI.tfl ml:l" (lc \1m1e !).:i SUPI'fl1JlunelululJi'~ lla al'('~uili!u dat-iIor. Stegal'ul ~mc,a rjcliellt lUpul. de ru.·a:llli't, I'IIX'C in mers fl'I.coo S"a~l1i~re aerul h'i. gUJlO. lui de:s('h.i$a. ~i i:t fl'camli.le sl:ll1.iirnobili de me'tal izomd1l~·se tUtii ,de a.L~ii. H;lci!i :Hl1iug:lm ('iIll.ul}~Uo)::i.i din j'lmll .~t~gM'ul\1i pll'rt<l'lu mi!:~ti de tipt.!l Ucla, firtrra ({Ie itl'Pi ~ ~ihpc. oorG Ie lriigea,u pe e&p, ~i mOl'm~ian fio1'(,)~i (';I. ni!):tl" ca:fll3:Si0!i, pntem slii hrtl.l.im tel'OM:~ 'pe' eare 0 exercitu ace-sf; eorp lIe ;:olitifi. al ru'lD3tei dace1 telnut de aitrel pentrll v~t~jia. ~ (U"J,g' zime.a. sru1•

apm,ele de !l1"P ell f,"ll:ril.e d.l'sc;hi~e ]ll'illl~G in TTcj1l1'i I:n ii.piral;:l, Ie ioM]I!Iim Iigurate In b~'illl.ld.e rn~;e il!flll.'.lO;lr(l ]pc 'monumcnL'lll tl'iumfl'll de If! .Adam IUiSlli (Un Dobrogea,. E simbo,1111 In;P1l11lli elat, inu'int, '1n«Le'ffn.t in Yl'l~jlll'i, ell ocl:iii stie]o~i, gLu'3> c1l:lSllhi I~ ~i din ,ii n:s:cutil;i, pri'l'iml ~ul'pl'im 1:'1 lUI pGI'11mbel cn,re tit ,pe nlC.l, ~imbolIl1p~cii 1I01ruum9•

Lil t:ofL1;~ il.ce!!l'e l1oClIIJlt'.nt.c :u'l'Eolo,gilJE' tl'ebuii",luli1;llgafe ~i Il!elede ~Huologie. l~Lig.iOMit ~lan~ion!1te de Mh-~~ Elia,de, [n Ilttle f:ii:!ld Yorba. d~ tlum.dll dadlo1!' se re~a"i 1:21, wrmenul :~rl,g.t~m aa08. dM ,.,nm.u zen sall iiilUUI $t.rttmoij mitjc. lykomQl'j san ~me :&oil< J[lilllifelli-at lD fOIlllll, (le lup"" patrooul unci ,confrerii i'i crete de lupt-il:torl de tipulM ilHl1illirbuml~ului ,germ~])1 !;all lao IYpitebll riLiHI.'1. 31 ac~stl)i Mnfte:di., Membril MeSt~icolilfJ.:e.I'iirnz· boinice purta:u pe ei piei ·ile)up iii a(\viOl1l~Ul III ge.lIul carD as:ierelIlr, d'G 0,ceea. ~rau cOlllsid'IU'llti J&oci ?i l1:i~"ul',ibi'11ii p_oscdat,i de j1uor }1I1I·QI~ct(.'l g,. De In. epitemt :'m'!ia S·fJ. :lljUl'lS pm exti:ndoo:'Q la. 1m 6pOwi11'l> 1nitio ~i mat tlf.ziu La. un efncmoi'lli. Trl!;ca.rea ·de la e;pi(ct, 111 i'till' In ttlQut:m ilnt'l1'lI ~CI'll'lit6 in 0v'ldellltii.. c1imensi'unitle .. pic.e a,le i.ljt(l1l'iei aa.cilo.l' ~i rue substrotmui zoomitologiCl al cllitul'ii Uaell, ellDOs.wta. numa'! ptm opet:a c,elor nip""!!' !!ci "m.oo~io!i!n.tt lIe. Rerod,ot ~i il;1~i lStoriogrtrll anmei.

Din 81lt]lilijtn;te..'1< dacJl.. supel'lliti(;iilo !iii w-winte1e despi'0 11lp S-iIlll r.ed'IJ.plieat I}i ir.ltli.rit in pexioadadaoo·10Illnni.

. RomRD.Ii ll.!l. ?-dti.!I 00, ei .~tu1im;p~l.'ial a.1 l~ul'Ui, Ci.! tinea. de intemeietQnU Eome:l ~I III .st.a.tulm 1'O)lIrul. In Iia(llP> a. p1l.tru.nscolcgJ1l1 preo-

499

in IJi' d· hrp e imbliUcu.1l unlt m'l,i c] ba~m; 11 o'bicei illi1[!a:rn.~ii !(IDr 11l'liWl1rMU pI! Hitlot' l1tuQlho~i, n 0 '\'i:tiljic d" eel mnl 'multe ad iu· -cllipui j\.. 1) llilil pielc. !le lup' imber. 'an 'ii \'1'iljilull.J"cle care voia.1.ll I\l'i.pe-

.tl PSI!t'scit l'le. e i ell'! le-an. jignit in pl'ore~i 101". '

n 1'01 dro. eM in I'nd."1Ilt.~Ililul til)lPllr1u 11 II1lkpti:nL'll1l ill -tl!h1J._lliplllll.i. mti:~tiJ(\;Ostllmc ~ ImWlcoidcl (Il(' 11l.1I 1'" ..,u[e Ie IJlU',':)1l l1u!'.l'ii ill J !lEU ,ifu(!.1 [lin pl'rjn!\~l ttl., U111L ,1 e i.null. I I\C I jil('llI'l in'er· little intll',·cllI.!lt er 'lIill\1\ ell hi I.'H~('l· renwIT',I' t"I'p,.a j,ClrU,'''' ~iul;'ri Jrnt*" -ca.\i iulu;pi .pe.lll'l'il n Il' rn:~ t·:ml~e ~i Il'olifi.. r-, \ iml '~.,I lua>i~:lL ill lU1> $l' :l]lr(ip.n I'!I [oe dll hmll .... mVw.l(lil :H'l'Mln .'iltlI111;ll'u ,!II'\rl\ fu',' d lil\r -(lin mllse:"! lWnI ru h- rc In:! ill (\(> .'lnl ~ ,i \'l'i\ji de d I gu.1 Inlllisna, .l?Il!'t~ltlLn mii,!l,i' t' d~ IllY lSi al Ilul,;coillcloit' ike lup ,"'.v ioJo.~, (li in tUlrue "ihtri 11I~!il!l/ml&trOl)ilJllI Ul' lW tr ,.m p atru n.lut1, ·!,iu'tn en ajlltonll]1\t ~.ptrtoel • ]'clEl lliQ. ~tr.ib'Oilo~ metaruolioza,¥. ill 1llpi. ,t5~ credell" lIstrcli, er~ !.'ri.\.tISrig1ll'lll'en. ,OfiJll ufwr vii l1l11sc.ati in hlpi :c opunca OI1U\Nli1()r.]Q]i prjn, plltill"C' sirnbllliCta n ~j:ll'l.~tilor,!:ill' nnw au I'lltllI'Ca.: i'caI" a cclol' IlIctIIIDOI" f za~i. Alllil~';kt\ll{'ropi!l iutl'lll.inl' !}.i un l'Ol hluel'llT.ac:tlttl. 1011- HI reu ~on~idl rat ~.," Elkp IMJcru}Ul/" enro 1il:'cDlIiu, .,1·jrvit :prnctil: prin vlni1tol'lre, .fIll'!' Iii Jl'Ill,tril'l prin I'in.ll'l cOI1II:a nCl'l·ofag-iei.

tu Hl'tfi lJO'p111(~l'ili 1'.()111~U1;.' hwuJ 1I test ful,,*iJ ill- cemmiett seul!?torn 111 1 ml ,1 ~111 lieii\l\lll lIiiOUI'l;;ilol'. l'igU1~' 11l11Jl11ui ]'17imulc ing! L1.nel),r,j uli~ ile tr:Hl'SiigLlmW: iucit 1''Il1. lA:)tcl.t>3Jlllln pOIlLI' ri l'I'CRlloseo!; 02~1. at'ltr '. :Moth'lil -runmeu1,nl 1 Iupulul Illl,:li a]liH'~ in senlpluea dl~OJ'a".ivl\ lu ¥Il'a.li~ din db'~ ill! l)OpuJ;we cru:1! au ci.J'co13t ;mil ful'ml de mOnlt~erililil il!l pi ill ev U1c<lill in nrh itce{ltura cle,,"'imt1'l lil 11M)" oi E'l'j(l1 Un }l,ucll.J· ';Li (llIlid (frill LJi (".I"i('ii oC'Dl\llD iu stU lirillcoV'ldMi3e rfl timplllBis.l!ricii ~\U~~.inlt-lul stil llil)J'id), ea .• iink>O(lo~w..l'ftu liMY I~ .. 'nlfl~tid ,(,"\1 p,,!' ~i:i Yl'klnl;L'uh,Jl pi(·htt eu .. !/"ru. illleJl,l!I~ jIll III'LIIIU ( 'm~11 Indulul) (:\\r(·tng)llt· pc roli l~li.()1iln~Ji cure Jl1I ]J t h~ re "Vanlil\, "';I,rod llrl\thli. E ,\,!I1'l~:\ llt l1I'i\llii>'ll,b:ile flin it nla de 111')111 Irrm:~'I! I;li BIU'uvim.l, (Ydm.ll!;,\. '~:lil·n~. nllli1IY'i'it~'it ·U(·.IH'!tn, Gum f,hllllol'lllm), m tID"(> ~I[lIlI InIAgm':\ III t-atll ,\ 'ifIJlc!lII : 1i\r11l1'1 cle' nit :1111111:]1' fl'fUel' [ursul, LPi"1r('tu}. 1~·1I1l·tl.\.) il~r,;bit illti unele p!l1l'~i (liu CClI'])IilJ <)'1 renese. imil!Qsf'hi !!lfiII i,. 'Iml 1I.llu,I hltHT'>!' pI1~(lt 1.01' l'I/It!~J.t;.li (en min,l omul ruru, jltd sirrimh, ;;1·lt·llpll.rUt II sine ,gl's(i('nlleflzit ,wi!', ('omit,1i! cl"il1u~),

(\;]:1' :si al {111Tf1'(H' /lIpti'lal' Uu'l1!1.

Ual'.ia GoIA!'~ClI l' U nelll'un, () 8tl!n\lie d,'osebi1ii. 1l1o'\ihrl11ui I~lllu.lui pri-

"'it. ill eom x u1 mut i\- Inr 'lIIimalier in ~f!ulJltl.lJ·n. (1 OFltU 'r~ veeh hi~l'J'i· ('J!Al;f3 iit in 5!.em~ifil'.'!\ll:l lor sil1'lboliciL "i reii,(!:iIlMii.

?;, r.i.ut o.ll(rcrin n.rsillilo)'. - '1I1't'\,tiiriUe 'Plllco:?'Qologil~t [(lIniLlll (',,}hoari pJ:l:!zeJlt~ ur~ilo~ in 3TPil~i P'~Qi\ ill vreroud ®l'O\orinl(·. Ti[l~!l lie 111'S (l3.l'.patic 1\ [osl; uin d terml1'1!l.1i smb l'a]lOrt mORt:),.1I ( 'I:.II'IS moutt) ll,i .sihlic mont. u {UI'SU' Lilh'i)" 1,[1; l'int'LuL 11)1', Uol'hoologii a-ll £lese pPl'iL -peatru peI'ibll.dlL Dllo.i~iI.. .. l -prilll;rt' uhie.;ll'it· c:lI'aoLetistille !lii 'l'iti:lul" ,,<ltd,· tUri pl'i.milr~" ~i H~luriJ)C U lU, P' Wl C (!n~e inI1'Iti~oozl£ ,ool'pllrl d !lr~i ,i sih~ t d ltrrei iociz!,\te pe "O~(l de c:(oranni 'n, Istori gr fii all ~ I au a;chitat inCli:rc un a:l:i'pellt at prezclt\,ei '1'\" wlli I!~ gil to'· dllOi. lJ '1'otba de f~ebdlla din piele III ru:a p oore 0 plll'L ZaLmu:\,b; p llm{b,'· '!llli!. 1'.(' it f~l1t pe nnii din I'lillllefli.l de l!.tiinttiL 90j secolelo.l' XIX ~i XX 11.", I ill,i:]r(l cit. zn~· mo:cj' fire e :va, com11D u ursnl, eli ern. 'Ill, leg-:ttID'lt co prne fcile tI'Illlli :ritwU in earc se 'inl'irebutn.tA.pi,uh\ OJ \U',s ca, anill'l'Q.l totemic ~i. c!i.nuIJIlcle. Inl tiro: ar v ni d, 1n. Z<n.ml! I eare iUSefl>l:lU!i\ lilllUl1'lj piela .18,. Istorlcul rcligilli tro,-e I. ,RIISSU <CQ'ml:!1\te acea:stA i})oteza etimll'logi,c§,I", 'In it 111'1:'11

ipotQ<\ i leJ.,>iit1lrii (1i11I.1"0 numc1 In\, Zl\11l1Q 'i peraVoot.iYi'~ eti.mo1lllP S\ (~O J'!,Il'X' l':-lll'jlt'J1hw, l'Ill'(l c(m"idCl'~ urlilll ,ca., U!1 ~llilJ!(I~ latlltllw I 01 "ilOJ' 'Ztlll11D iO!«""lIl"liml pi d.· iar 01a;i:!! -UltS. DM!i s-ar Ii 0prit aid, I l!y. • :r]ii'l:ill (11;' t~'d!'11 snh illlcidau1a. criti ·ii nui J. I. R,llfiSlI. El merge Illsa 1UlilO; d@'j)M'[Q:. 'IJn~i,'li'ni."p(' Zalt'lIOxis - :>.:cuht rlla,ill id ntic en • 'bclei~ilt« zen uranlan. l,h~mlllll!1tri!n.ldj, I'lL pilrtruL ,8, cion a (I, m:tmelui Gab lizi' B6l~iB, est egu.!:l:i CD ~'Ill1ll!iziB ear lin lilnba. tr-acit inS nmll. "nlJiJleAtm: d ooie:r,' lltliClk 1ti',s', Ceca, ee duec In. eon1'rtlntlif·eo, eultnlal lui ZalmQ::t1S u III a;JIlui G bcl~izis smbel Mossimboliza:tc die-

credjn~e 'iii 1~'Per. titii anfttioar d-!!;,>pre o\1l11.-u1 uraulu i tetemle, eea 0

se poate impula. in ip' tez& 11.1i R ys :u:p ntcr e u, folose~lJe in ana llza. lui I'ne:tatezici\ ,ami did~ wa. Za/~1l.·oxis, cin[ll Z(nll·oL~i> -pe.ntrn a ajUlJge 130 0 demallstravi.e in oar 'I! t 1;' rb. dl Z(~1.rlWolaM.

DuplJ. ipot@Z$ DOa f;ri'.i. cmullt;a1W1 raeen .llumele lui Zalmoxis air pull a -fi wi $.pelaf,iv co 1JCHOare de t«b,-, ru ;u:u1!Id Cecl'1ll1tt,-i aX oarelm' III ip(lst&.za. In.! uml\n1'i ,. WI plll't!ttor tl lP,icle 10 mrs, nn a.lttt m sensul de .tll~ bridt'i, ,cit d mase~gWee mcitluit!t dintr-Ul\ ca.ll ,de \Il'S IolositJ, in rimrile ~i_cfieDlon.iill!: M t-inel111 In dlacl. dOl cultun :strn'l'Il).clli. al ursttlui cnrpll'tic. M§,~tile-eosbum t1 un Eoloaite de OOliDilit o;di d Allul "'Oll se aseamiinll> en fJ(~IIl(Jl UJI'klrn1J(nj6. ee1l. ce ilr Jll1tea 1n5lll1!lIlI'I' di. ZaJmoxis a. fost 1Ul IDIlrl,l> pon:tU ia. nnel congr g'l.tii l·cligion.1i €I tipUl ..1Mml6'Tb1t1ld-tilui '(J'JI,!t'er£(lI ursiuilor'. in cadrtll uii]'cill. n iTltJ:rpricTlS li'ef'orma, nn.it{)Uo,gicri l'~eare I;) (;unoa.'l- em ~ dUPa rmull·le eil r kli a f()·t l.lMc]uma. sen .

.!cestn Uiml lllltccerlentele mutWoi nrsulnl 1:'1, l1aoi, ]!resupu:nem ('3. 1Ln!'l ci(l(ll®te, aspc·te Sa.u rclicte. ~i FGrnini<; 'cnt &1 ,ul'kl(mtropi6i nu au diql!ll1.lt -l1J p"rioa(lm. llOma.lIo.l'la()i1, .cit fH\.\l I1.UUl!\:i~lUlt ill m iut rom l ee a mal mull; ('hi~l' I$i ill medinl 1lrl'Il:lll.

Din sll,hstntul d,e 'llpers1"ltiii tW· (HIl~e, datini !Ii tratli~~i gf!oo-dace drepre urs s-an transms In. );omaJIi. Sufic:ilIDt eJ.em I1t pilau. a. stabi1i oo.m;inUit.atM Ilcestui cult !I~la:lltat:l iii tl'anssimbolizata la, t,~m:li:~ii de "ia;y:tl. istw-idl.. din ce ill lle IMi evolua _I"l •

• llom.imii cOIlsi(]elit ursul Wll (mimal .. fint peutrlil citeva moti\'0 ee tm de stl'li.v~cbea.Il'adi~ie Q,f'1t1Q1atricif. !n,W, e] nu m.iininc1i !ipUrCl'iCill11i; • II lni,.ne,~te ll!umai eu fnl,cte (Ie IPlidure. 11_ aha ,", unel animale., el\rol'l\ Ie suge D'Uml.'li sing Ie, stl:rvttl'ile Ie lasa hipiloe l}inJoorwimale de pradill. l'~~ om Du!-~ ,ataca decit. pro\ioeat, In icoBlOgrafia" bisericilor 'en fresel. till, prl?"Vor, re:feritoaFe lSi juuec(Jlo di» tlrma, ursW ~i cerbuJ in r-eprezeutajil CI1 w:maJ.e fer--ooo IH1_:rticiJ!l1lld Is. ingurgitarea. unor p'a 'tii. din coqnU'il C~Ol'p~~sif! ;poorlro gl'e~!!lile I r:. din via-ti, tem~ icono~c1i contra,. riA tradi:t;im 'Illll;;ice liespre urs, co,ns.id~rat ,de ll'omAni 1IM!m1l.mal 8f4'1·!~.

cshiblmJl!U:elll 11][ mrurcheazit ilIeepuWl prilnlverii. 1n ,ziull> de Stl·eo kmie ie II din birlog l}i, oaca 13' soaee ~i c:Llu, :rcintril, bll' aliCIa sui ... i. i ski· cit 'hirlognl.1I-i se reLTage 1m p[dure. ill e3.nm~ c~ viDe primlv3l'a.

Ind e prins un urs $i dna in 'sat 1;\ en a 'VlnAtol'll]uI, ,numtl'§.incas1l. tla09. e n I)Ul'~t~. Dnaa fie emMa,. lllt,rii, bell, sl miDhlcl1 tot ee-t dau

,aci ,11 in casa. '

~ml de urs G folosit, pen:l:l:u Mlll1imlt iii! medjcin~ magie:..'t, Dintil de W'S sint pr luera.~i in breloclIl'i, talliimrua de noroe. Mea.wl elle urs pe ~aJe a. fos:t ['OI,Dsit de i.l.rsari pc.ntm "m~t\r,ea dW"eri1or de ,~alQ. 'ine :vise a.ziii Ul'S Ii merg bin : Ia.ta ~teapta IH~l'ilol'ii irur m au! 1" ng m soejet3.te15.

5021

c..11 dll bO\lr ell .o~i~ III trunte, l"mllrul ,I" I" Cml~'"<I.

Cap ,I. !J""r 1'l<lI'tJ51111 c'" ro •• I~ 1m lou"I.:. ..brect de J}od."bll, see, 1\' I.".n.

51'14

6itoI.Juli ,nmi l' _l1rnh!i snu ill jlt)turil lr mit i lauromor!e ('IDa ~te oCU !lap de taut: Sint ell 'ol'p d !iun!") Fill a, fJI nlii:olo~i i~idi'-lI]~dil,l!1"'ll- 1l1!11.-nft, 111' a cll.rei lllQUl'lIltu nu a. fost SNltitN\t .DI.IQ~I~ p~~I"t~rlCl'i.. Din a ·tllt PUlll t 1· yccilt>r lOU trebui si ui.HLl1II cli 1 !\Cia prei toriei 8e aUi ill apro> ']I)i, l'C de Ta'Ur-illa. if;l caT'e uUnl tanruful era (ll.l al Il\('ui In pUna, dezV'ol-

5c ut ,haC IfU ",,,11\'111 l,m,rul,,1 (r~t:o ... III"I""h "'''1''' r~lin Ul1i'Oo\~~ll1.

11\1"1;. tu Dacill lIU!ltic:lt. i1aJ' ~ ln Dnela eurpa ic5 t:mm! tihil'1l. 110 1l~\ sl:ml;"n iii ,,,,ll i)rl.ilogU·, 1 .. ~lml~i o1itl.1llio . ..\[lj-olltollii JIU au pO'~etlat di.jnitil~i tanl"()i'n,tlIl@, ~lc~i rnil!jtiIl[) Ullll'oc-cla]('])e i'lTIJ'c le 1l01\1'~i'llUlii ooUn~t!lIi di 11 unl 'SOH n~ irulenuiou Ia o i,])ol{><:u 11(' lleOOl't!l toma. ·J1lllllroccfalia. I1Jiiftil, I" !l(! , nul :NOIl1 ,ille elc coruO[1itn.tc;I l'epl"ezeuU1tii bu ;arOL'i Q lib UUlllui ruueulu! '0 animal ~i!.CI1l. La antohtent tllurul a s.LUlboliza'- , spiritul mit eullu _~i eombatlv", PRI·fl.lell u spirilnl recumUtMii:, ~j !;:pitittl1 l}llltedi )'lttllril d~la.ntlli _ nl 'illH!(t nlui hU:~ll.nii. al lI'opotu:tui 1iWl'!Mlui a1W)POI u~ni plenor rl'}lozi.. "a allLlluJ.l Sllcru astral I hnll'l1l I;!.lIt 111teQI'i clenumit d~r"I'lw%'i p('n1l''Il e1\ pmtl"tit lC'lu!l1nullulllti inl'l'<' N)m'll'. i) silllboimetl:7.it, prin (:0111'1"1 • in rihJ1'iie de eonsaerare, IIpotliull:lli1.Cl"l"iaJ 31 alll11i. De ill. • 'e'l!. vmn ntunite ooiar I,COili['l] (11' ('0 U.,·ll N·lrre'·. Dill. -r_1,Uml.ltll·-'· re:il.liz,iit(! diill NUiTIJI' (7.· ilJ.1t1'l· f.tc au libatiuni 1) !lIVll 111 I'i-;i sau 1)1'1'111 cflpetotliile dace, t'lrab,,~ii - alia cllm. in~ T(lprP.'l't'1Jni.~ II' "'llllel' ~. i['Uri l1l' mollliaJ: de :1r~j'lt a'i 3m' (conform ~l~tdll!" Ilrlll;'lIlo:,::ice). {'illjl re~elt· d.al' c1I1PUR,I'M

e put '0 mililarn. pe 1111 ~n~bl)f,. J'UP,,m r_vUIOilu.l ill t'lllIuii li-i,l z"il'lro la., pamitll. Hupl.'l'oo' St'Ilmi{il.'a. fI·il1l."Cl'·ft }lull;'rii, iar v,\-jrlir"u hi pilmint Il. t· turilul" rlu r .... UIIJlI1 c()ndUnHml'l!tl. ld Imml"Ut.

a nuuual c.ht ni I'Gu,'lIl S\lstiuc' 1 !'!pate. Hlpii pilmiltl1Uhli (ill

unele varhtnt. Ide gcof!OlIi(!i 11\ r -mruLi) , llrill roi .e~['ill: 1111_i 1);~ln-OIl!':L cu- 1 r murclt!, iar PI'in air' lunea llli! ~llfl~ici'i. fC:J'1 ill7.I'Li' .. ,A pinnltll:lJlui ll)"rtt,

fll ,icl.wa baJIai1 .. IIl!1iti'(' ,j£1I btJI11' /,I!ll 1_)t,lI1t'I;{1 h '(ll\T.DV un It·:~ln iu cora o. tu ('Iliulbata 11l'l'lII{!, (·O;;;lll1.e.·\JI~\ prtn piiilnl"i iulllmet'oll!su i"}i \·Il.lluri en nl~ ilJ~pl1l''1~llrt'' l'tJ. uhit[lo.tu. EU1!"O]pl1 t\'1I"ftt::I r1~. %ell::! n'lf'taJ!l1l1r£o;.mli ~Iil

t~IlI". -

505

• SO",. oS" te Burn )C, Tvr

• Ea.." VII'cli Te .. 'I"",,, Tt/e'

e. Blh",.

-<} ,BII"""":lV ... 8~,,..eJ·

508

lattl'll["i:O. ell 'timpld oolh~dl!Ll ~'Ul' ii s-a cantamil.ltLt flU aotill(11l1 d'e 1Wi> !iii 111, 8orild,Mli'tei in it rrn ma.i prininl~i. il:lll'~iJjal' COlllor ~ rl ' $111". limllill l~Asl r I!-zu. i)111l'L iJ1lfa-bll]a,tla In i ~'it!ll mort-ii ~i ::11 inviedi reului ~t[romorf',.

11 ~il!p' Ii 31 ' a,ufQrori i nn i(j(l llin sud-~lItll Emopei s·a, ODSel'vat

i:ntr.Q IOl'miLtl:aJ!IfigIl1rntii ~itmllS$imboliza,ti1 ~n l)fOC -inllM P£njeli'i !l-, e dati.on. n - :::n,t-il de lUI vecll.i l'i1i Il!!l'm' (i'",we 'ClIlIl1iIHlr[~ intr,lIeere& £echll'iloI JA

fl • I • I' hI La ,m ual"Y;III, 11111'01 ,r.vlsla "Co~U""'~ lui Trolan'·.

"med ... u .b~"", .. 1 il\lold~"d ~l ~tel1l'" I>o".u,-, 1111, In pi:Ill!nl. olIl1p~ gOlo 'CemQ·"gdll'tl1u"

• tn. ~i 1;embfit in unel saw I-ronsil ... 'une. nM'-1l proQ Sill(1l-l c1. 16-20 ~oiJ ~tit.~ ~u. pl1ugU i ~il'll)l.'i, illiu~.t.i Iii! S~lLO 'twjeli ]I]'w iii in I~nt a lngurll11' b0119f, til tJ:'IlS pe .PiLtnl d plu« fec'j fill frllflb .. 'j 10, ,amI;. PI Ile> 11Lnell. sn l.iillj1alll, ~i () ttli!llil·lml,W,.nti'i.d: adll1irat.o'ri 'Ii ollrio~i! s bIdr pf;a 101 0 n.pii. enrg-:it-IHtr ditl pI' :ajll\tl, ahbri, !lQt! ' f:t'lult~ol a~ pe ]1a.jrUl ~1!l' !:!!l'lll i (>l'l.\ zvil'lit ln alii .• pol ClODY iul ~ in 'Ol'CruJ. eu ell in imt!lii Incepello llr:J.z.mcul 'l'ill]ellii eu lnl.!zic1l. "11 hOli..

':;},111.11 d bour en ste-;1 in ll'lnlllt-c ~i fin-neaL de sulll'0 ~i, lllll!!. III eonstituit stll[III,.'l., 1\10\(l,0'\'61 , (I int,ra,1; a:po,j in (',oIll[l1J'!Iitia st.c.mei 1m. lUi!hai l,fircaeul, a eelor tret lib'! rOlllalie~j;i unite iJ\ 1:;99 -~IIQO iil, i.n eel din. nrmii. 'in umpozili:t stemei Pliru:"ipilt(l;I.oI' nih:.

A fost indus 1,:;1. seion [l0 sJ.illlU de hOhiate a:L 'f,i'h:i:i N;Q]dm:vci,.

G. lh '001\11 iii Ptllnll,1. ~ Dupli uncle euleu] mi ITC.ll~lI ll!opean. ( ,U i')cl'of.a lall ) ;J; fa's pM~inl a:,om('8ticit en circa ]0 (lOO d ,(Un i.e.n. ll, valea ~nfel"iOllr:'\, a _Duni:irli, tllnd nfl!!tcre u.TIoi\'a~iaut.~ (tot'Ohlle I~:pro;:

IlLate ,1 I lllctuM . 1\.listre ul s-a L'dl"'<l.S d pe v:al-el'l. mf(,flQar1l. s Dnnll'll ~n Z{!'Uci Il,~ ,1ca;hl'l~i !;i tnUlll;{>, undt' !H\ Adapbl condqiiil r l'il L ;:i cli-

l1l.:'ltrice.

111 1P1astiea, MoliltCiL i..nti.1nim imtq!:incf). mi~t[etmha.i i:n f~lu'-iJlIa de

tilt ('at' aI' Pl!ltll'a :S0MllIitioo. (1 Iorm{l. 1111 ,:tit a totcl1Ilislottini • .p.r!lIlll,portllll (Jt>ltic Itt, tnog:Cilleza, t1aclt m1atrej;n'l. lla]l'Iti'l. ill t'l?oe:a l)WnllUlu I ,:\1 Jil?U.~ mi , ceo Devine ls ,dl'let i It ;;J:'B:tene 11 II MIl IllJ;l,t sueru Ll'Isiii modeLul Iu I IlIrtls ttC .'Amine InCa, tTil~utnl" me h'a.t~· clt-tc. 1n Ror.m\1!l1a. I,lJ '~ost, dii- i.lplll'i~ () figm'iru\ de brunz repr -z,"'!ltiDd un Tllist.1·t>V lin J\ulcil.·ni, jud inl Olll]) ,'i tlouA ellJ€l de Imlt Cl.!. p~!;I\iri iliaCI) ''''.

507

!Iath'ul .IQcal. 111 mistrei,iu1ni It "uf·J'U, tloni! collhu:nmfu,j fmbrr lice, una. eeltid'L "ii nne clinli. C ntn.lhi.na.t:l'fl c{ilr.ie!i a lmprilrul.t mi, f;r l;u:lui7 ~a nlliJ!lllLl !l'!1Cl1I, un enracter ole llCmil1J (u flirt r bndale, 11.1 Ilu1ellililil a,Wic .. al ~ italitlj;l,iij l('i pTOUIi itltii !IlImLJ'lt l~IU',e !I. .fos, l'Isidi.']'lUo 1,0 hera,tllt sacrlficiaS"", ooum:n:tl9.ti annat Ja Ill' putlLllni noicmbri • ceea ee ool!'esplJud saorifie,iIlJ1lu pormllu:l P '111w ~l'iTb§,t()!.'iI.(I olsti~ale de iami\ ; Qntei'Ullul !Ii Allul ~ou.lru· conta,mm. r ,elinn a laBn Ill' me ,de supers.fritai de.'!pro 1'lIikl,jm U< ~i' nmificaVin. cut rii mi$tI' 11l1ui. JIislrrfiUl. aib, 0 uantom;\ hlpcl:bDrrona a, l)fudllrtlor iill'na, adn ..110'1'0 ce11.li ee-l, vede !ffi,loplDd ill z.apaau~ J1HIUrrJnl nrOT'1i f'a un flnimal (l",mmlie, e 5irol:lo1 31 eruzlmii ]la~ional(l-, fi1 brnt.nlitr.\;h dl¥.tIll:lI\;nil~. D alM i C3.li'fl'te~1tl demoJllc al mtstretulul tlC.gTl1 II, (osl1 S11hhtlja~ l!-i II llro"t,il'li~m.

til lOlbte llC(,BlP U11tc't;l"delltii tl'lUJlG'f1 IIi l'lItlil J1i COl'llc.i.lltolo!ricQo !'nime L'OOIDt lo !1i (lM'inil .11 pOl'lllui tOl\llUn <1, "lIre mM,J.' t S-!1tU CrlStaU;>;at in 1:lfll'le co,u'mle lj:i un ,I h~ me mj'-i , m'fl.d!'l'islk O!. '4il in. prinml zlnd, (lolLmlulcIl7/uNI(riiile milll'l'et~au.d )_)Ol'(',c:JCIlilli't in sceelul rdXlX·lca. mal per&i~ta. in lJ,ma Ii In. Li\!;a.tn I ~,l'l'tI1lu.i. til ru ,101.1011 I'mel [!olmdul CUI ma!!c~I{lja. de vim' (un nb. tit"\JI nl mistl' '(ului), olindul en maseoidn de vieT' !SC mellt~n - inea lu Iol'wi'l lui flrhaiC'lt. in [untm:in "'. Fe 0 lpsl veehu se :l,'jIllMI'I capnl, de "iel' san uu ('flJ) 11lllldoJ'ic de ])01' , impodohit eu (Iincuri, ol'ilelut. ZlU'm'!Ilil\i ~ MVIl H'1"1II't1U'it. "='1-\>1\ ~rn pn.rtant de WI eQlinil!ltof in ,"'ir!i~a, u neori IDU at , ~Ua.. l"Ii~lll vlerulu i s mllne~,1 {' r,,,~il()j;. -1Il'nh'u eu se 11ll1blU en ea ill. ajUDul lni bill 1'IJSill'. ~tl] Ioc de mascolda, vi rului - colil)di'itmrul in Cimpia DUl"!~Xii l1!lllull ell {) mascoidit antro]lo'fi1or~~ un fIde ,Pi'l.lill~:'I.tIc dill" 1l1,Hllilii. "~'l'~. nnrn OUtl':9~ fleri,'M 11in 8'/1 (I.ail(',

,olinclul in eapnl d@ 'l'il':r 1'.\ 6l1fCI'it Il roll. l"ill.lire Piol'fologic:ii, printr-ull 'a]) (le pore. nin t ':.:t1l1 ~olindltlui rei ill !) C!a ~'$te Hl:rbn de-tllis.tl'l.1 '; 11'1.1 dl.' pore. Doo.llC(>l'JJl aceasta tOO jlllilecata ,l"\',ei ·hnl "Zeu] J)UlI1IllCcil'l1" I "Hilll'illill '1I"dC-nIll" o bltr abil ee II mhlat ~i bi\u~ de-II., clevl"rnt. a.ti a bttmO:1, it : ",Doamne, (laOl'\, Ill1i! int,H:bi/1f -F pun co Ilt pt:ul t'liu :/ •. U,lI. la. munt am trli:ii.t I jir' ~ g]li.nd'jL am 'pl\~mlt" JOIl 1. 'val -am c hulIito./ 81)l'i, dm('(' am bitl1t,/ o.p[~ rlulee tle pl'Ullili1:", ~i·afl'l hI it, in lumwl$, Ml\. "ibm r In >ilp,/ I) ',uliucl grlaini.ll',f loti bihbfl(ii"i~i sl1'ig!lT;l/ ell furceI$i. eu lUpo3l'i\ I "\'inlitOl'i ·n I!ITnelc,J eiobanl cu e:irlig"Cle.{ 1I,1-lljl1ln.~el'a.1 nu'i pl'inser..tt! _~m-fljnngbi:H'i'l, r nu 1Ii:l1'iI,ltrnpll-n pai II pil:liril.i o,piii ItHIeI'a b1i!li$ID ,/[el11~ile sl:i UUl;1 ,.1 j!'ospDdarii el!.:pr~lillil,1 ·viDillori.i c.il'nlleiorii I ciauAD9;ii DniI!r3l~U'" N,

~i,cola,e IOl'g a desenperit in BiblioL (>;1\, llodlei~uJi\ din xioll'd UU1 ,ext de eo lind din - Slin eare se duta illS(I\il (11 espul unui Tiel" pIP pc. 0 t.ipsie i'lllpodQhili en. nori uscate ~ pflngi'ici.-nrreii. pare a fi de ~ul d veohe, do;\l"'(" unel versrtrl in f:ngl('zii:nlteI'lJau en versuri in IIILllll'1 unetl[,!vaui. 'olimlui 0 J' J(,I'·C!I In :wela"i lip d urnre, (le Min dat;, de' tr;l,{:iu 11:' .(·~s!, (,Il}} dc' mjs;lre\, ill l1li:n1i U adu 0' 'U :pangliCi v -~ ~ 'Iol"i de !'limp,,; .po to~j, v ~ 1'(lg <::itll,l1.( i bUcl1ro . I len: t inteti la um.sttJ c. pill dll mhtr(,(" iJ a,du('.1 S!.a:"l"~1 dim] nOm.'lluil1i.! 'apul de mi.lSLl'lIl~, Illnpa. ci~ intl'l('~./ I.l {tLlIt de buca e in t _"I tn. i lJitlll., 'iutali d el 1)0 unde M fi t~' ~'i iI,,1 ,Jll:dt>i·l ell cint:e(lcj flO ,. eli, CJ damL1i' mai nmlt, mail ]'l~l{in I!\~' POJ1lUCt'litc a.t nastru f.;.(ii.l1In,1 eu "\·c:~1.1'1i (,,'ll tfJHi Bll I'i(;, '11(1 raJ.,.. emn" ~ .

. in. In seeolul 1"[ lX-l~il' 11l cimplll- ~i ]1.IIIt'<I. DllDlldi. l'fl lI'olli:l.d:1> 11 l'lt'Ptl1 1'1, Yiel' il1f:ipt intr-uu bjt,1' llJiDdu- e : ,,,]'n1l1iti gazdH' bUllli,1'

Cerhul d~cilPI!lil - r,.«I." re I:\III ilJlitl. 1''''111 ClllI"!IOI" '101.1',,1.;.

no

OolliJ.del_ i'I wl'b 81n~ -uullQl"i inBolilie- de jocm-i. 00 m~ti·~o~tMm a (:&11,. nlilt lao dIlOO1'O~!lti,. eib s,i la. maeeilol'omR.lJi (nulJlite mit9~ (le 'rog:a-eiao]"i).

Dimitl'ie CI'lJlltlemi.r cOlIElOllld~ jO<.llLlll au m1'i::ti de eerb eu jaeu.l em Xll~m de ture:1L ;10 dna, de 0rMiun. ;;6 PUllC vulea 0 c1pij;ttuit de CCl'b ell eoarne Diali, de care Sf) len gil, 0 llllIlSCil. m.euta diin i1fii d.1l p!tuzlL olomtl'i. ~ at'it e lu.ugi illoit acepereau ~. picloaret Jl:l1i;tomlm "ptna 1.& glcZIJcll .~ .. Colindlll t1"ad:i~ional a ro t·oo timpul iUSQpit de ooll.iiJdlt-tori UlhflarJ in eerbl, tn sooolcl.e l.TX: III 1.."X au "In eput &iI. to colin de p. rale! ell IUMcoide de ceora· tn Dlm1l. I}i, c:hiar [ant ma.'jti. Co.lI:ind.ll:tnl n m:l!iLi de om'b mal complioat. So dcsfilJotll'i' in ba7.a. IlI1lm CUarTll mili If!.> Cll.cre ]lartidp!l. int"l.'-'Ull alai l!UICOri ilnpl"4:/ilOD!.lIrt ~i aU pe:t';lolls,je ~f;euualll"e mas,eb,'te, en masehct • eu 'PUll Oolde, salt llllmllii JtUtcllill.te dlntFe care ammtim : m~Mle de oni. mas· ,{!lieoo ,de tobo~"lri, de Ihlie:rao:i. tntvestinn ., mac!liati in m(l~' baM, e -l'bul este l.ll;is ~\ Invie in bU(lmia. compli!ol' {llil ala'hu] oollinuuluJ .. 1I'i IlC~ !lce.Wlli.1I al. morpi. ~ ill invier..i1 eGrbuli -simucil'izea)\a rei:u.noirea, ,cjclir;j, a natl1lii J'ruln~Well, l'Rgnulu.i anhl1lltl 0 dlallil. en eel -vegeta.l.

Dupil, I;mi!lit~a, le".«c1ldan eel'but lupta. en' caroasie.ri." 'ClM" Q rem nu-

mai ole coamele ]u·, dar ~i (Ill ~rpij vooinoij\l. :l"mitn~t ijru'Wlo CfllN3! ~ rc·tm. in pim1nt, u:ri:nenzili in galil.£a in eare e 11 m, ace 'in. $I ~el,c lese a;pooape utl'11vit. erbul ilmllrJinclll., apoi ben. ~,pn Ii" e de mol', I] vomilt1'i. ,din cauZ2I otravil ~l]Ielui.

lJll tconegraria mllicit r 1.igiQa~i!.. r-erhul estl;l' iigru-at ca illln.al'llellt pe candela br~,]1 ba'l)Listel'ii; ~. ulp1;at iiI pia.'tl"iL pe zhlul lJis~icii diomDt·~.l;i din ru11mh:mg-M:ullcel sau p aghi,a~malifll"lll de la Golel):~i i ]'Iictat poe zidurile uner rn1intistir] mol,dO'l',ellC ill "D I'cfclitoar la "'l!il za· ani-

maImor: ~i JUd(liCaiLa ~l apoi. '"

. m ('on~tatliru lIlitologU1. tCl'bullli II. 1;1" ut 110 la nUlgia. ,in getici\ la rna,gil\ ajrolmpail.!n .) de la aceesta, ]a mngifl> l"l.I'e$.~-lt popularl'i.

8. ~~3.ILlI.. - l'nJ.co7.llOl'J.gi.i !j.iisto.ncii rOi'I1;UIU af.inniL ci reslimtil f01>II" 1;1]" I'Ql~llfJi s{17batiu an fo desi!operit p tlll'itoriul l~omiDi i $nHi diIri pi"lll'ol:!til' ifi rl'i. i.1I H~Clli1 le I':&Jii :si:'i..lbaticl. all fast vintp piIDi'rn ea.t'IlUIl,. pieU IP 'Y.\!lele lor. DOllU: tl "rea. call •. il1cepIl in prima epoc', a lim:d]ui. peatru ·t;I"!Ictitlllo iii C'al1i.l'iI.>. Din ~eoliiio ~) ·epoca 6etWul A:U fOst tJlesCOiJ.l - "it l.fgmi.'1Jc I 'lJI'C'zl.'ntiniJ 'ai. ilbatie.i. c!U"oli'~ Ii. s-o. 31ili nit tfmd t'olill d j'HcaNi pe1Itf'uopiii olariler, ulnd de obiecte mflytll8d.c 00" rAl, La am,timl epocii fit.>-riIJ.h1i Il . ' atonia senmifica'!;iii tot mie ~ tnbulstiee, iar in cpo a. bronz'Il]ui, dUllit migratta, tribUlilot iDaO·· 'lJl[opene, p ~19 (II p!\.ltc a eelm' gr.. ce~i iii p II alta flo CE'loI' ct>Jtice (ate au (;I\cou. :iin ,dJruwullor $pte Sll.d jll'ln UIllCia Jlrei.stori.clt),~i, jmplicit. 1I111 euita]loJte. 6e _lJ1nlc .i\ grt'(.i! t:i eeilji Ill' fi folo. it ('ruu} ill mlg!!stie. pSlitia mibrarllllt .egft>¢ TC'lliit diHiri pe r3i all fj nat lI.1a~Rj'e. m ]l1:n.linsl.Il!l., "nl~,t.li cl!'lrt(mrflQr illlT a-pnrilia,

ellUor C'IlU"lri ar 'fi cOl!!solida,t II es mit ilL SlId-14m EUlopl!i.

rdtoi rll'~lltli iliI UnCia ~·a, c,,;.ti'l;lS breptat sfeTlJ. mJtologic:l in epoca. :unaica ~i i·a. adal.lga.t "11 oe8liar 1iil1J. gm in cpoca medi 'vaUt

1)) ·~eeol('lllirr-w ale <1,nti aoastre, !,n l'e.g)lIDea d1Illareauo-pontlcA g·a ClolstaJjza . o faplUlil mi1iea, d rang sem:.idivin, l:mmiUt uldrllttll frae. A,eeastd), SeIDidi:virnihH eta 1nf<l1j~at3 p.rlmtT-1ln twl1:r dilill'in(li, ln Uti]) UU ip mers D rm31 en pelerinru fhn.Ulilnl pe pat, 'PDind lin d:r apta iJ"iUlllau tmlllii, lUI rlrytolJi !'all bill I;ltlrVUl'tilH], tnnintca lui SB afh\ UII. altar pare ru-de 0 I']actu. i!illill S af1~ 0' o[tandit' ilingi!. u]tar. un altar, car l.ID on este un 'pin, meolilcit dill un ~!U"pe, C5.llI1tetTIl b!sotJt ,ae UIlR! sau mai mlllt-e

51]

l'lI Dnnn'~rll~. n u """,iJl-;\fu.rOiUln, d[IO'\ \'lre.:11 BII"'II",.;.rll,

("", 1J.'."~rnbi.)iur'l~II,,", IIIII}~ \'Ii"~ H nl1.I",~.,· ...

512

rile pHdll1'UQI', dntl!n1tril 11Iitu:nJ;trn,e, imitU'e!ll, IgoSllodikiile .pit\.'li "te, t'utllele ooll!l.tilOl'. fust oroot d. N(lf~ prm !)pry,i~e ell mill l(f(lniaf. CJ.~a; laG 'lI..T1;nt pentru !L ind.eplWi ill lume un 1·0] m:ale;fic. In ii!0&MZa, ~l.u1iUi i.fJJer~uf. cainl ento·ullnl 'Ire nI'SiUUi drunonilo.1·, al vrnlitoa,ri!lQr.

oamenilor-st'f.igoi ~i III U-Il!ei bune pk'ti,a f§.ptW:ilor Illitice nefillsoo : ymtl~a.: sele, ZlJw':lttom.l, zmeii eoo. Ei }ltldep.sesc :zl1J'Obind sob eopil:ie po C!l :llCirl:tt:1 pi 'il'll, eenform 10' itci. 0 111;(>& intr~ in cimitit1 ~i ~pii- eu IJlClol\J'd!e 11l0r!Iililt Ie sl.irigoilCli'. pelltru {I le, da:, poirlbillta·teai m5§., daci risu!l!l. 7 tm'ile rnormbltnlor aU fo:.it tu:flmiilJlte au I.Illtttl'oL Uxltl.Q!e P~!iilU1: lnr :pot ft reeunoscuje ill n illltea dOt rnti!l.udl' i in jm1.ll1 • . or' eeler ~ &t'ebWfLll 5i tie ped pii1~i SMl eare an fl) t P~d0P&iti. semcl;a,mor{ozeazl ill noa;plieat d.e Silllt~mill"ei in !dpt~tri U11IirO}IQoobtilitl6. 00 WOOl b'1JJ,mo~i CI!l ~it In. ~6.. eu CO:'luii. de 1 ftScwwt sub ci\Uilll~a. nit. p ,be pa.n.t:dol:n p en pIClO_I'C de ea.l. wal;e in cizme. 10 '1'l1~a. futelar i'alSoinalie d.e t[WllllSe~.lo1', atICllOa, il Imlf1, zil. l'is.U!l luI' ('11 IWl ulWbe~3t.:f l)",p,1;e3 vin. In. !ie?i:litorl sal!. w.. hare ~i fur.\ [crele care 1111 au re pe ,t;,ut; zilla. lIe irUaudr' fi.i pe eele Clue nu !;li·a.u ascuUat pltl'mtii ~iI. nu s.e La~1l ii.dtlIDWI)e de Itinel:!J sbiti;nl de sat, dM:t

QOa.." din ~ezl1tQ!l.r S9lU 11 're .fetel . Tnt tll'iOO pe drum ~ OOJ.cate cl!J eO])I" tele &3,

9'. Dr·mg.JILlii billOluorli. - til jp:tllY<lo fjguraliJoli' medi0"ale fl!W call- 1\1Iri.l01', sint IDtlll~i ca:il lq,i 84-nT(uuiel" ii Mti ;nj6r"IWli ca,rs l'Oil: la r:ildi-

5IS

qina. arli01'el, C(ll'e80 I:n:tocmrlli om la ~ k.allIk",nj'uil l(lO!Q,),'wi~oc.po~)., I!IU'e ilItl.'e A.null\ou .~i Bobote~n. ie.,> 110 sub p'.i.m.in ~ hllZW'Ul:iQ ill fOI'IDi\ amt(opocnlJalj])i.lDi :n:n.iinti.rca. ae stor acmoni llipOilno!'li l'omnnii au .incMpnit jOCU1:i en m~1i akiltaibe diD ~('J,Ptlt {}8 cai bUli1.jOI-l II cn eara colluM In .Il01lPU:a t1 Sii:nt 'loader jj.i ]ootlrl cu 'm~U dB demom cuba1ini ocolind (loloonele c~e~1;i 1!1l11 S'l1bstiw lOle lor, tTOite1e de d:r!IIID, ea, ~iUI:D Ill" C[U{;i\

sa 1e prl:Lbn!.'ea;;~,. '

11111 stligOii se inL:'itillll.u' uneon in obip de cal ne<rn, Cl'8,IU 11l'Tllibr'it;i l:I'CI~lptelll dll 1:(I:i e Se ooupa.u eu desstrlgoirea. ail»!!l'i erauptinlii u 1&.-

'(;111, ll ti;ij, oada, ii ,sin "'era,u in mptni ]njr:m]~i U se pun!! in!mrlL

m~oi" ac-a cmev8 din ~~t protestl'i! elL j-a,hinuit calul, atun.ci ill. emna

tit II,Calli> a. fast sUigoilll :mctrunoJ1'ozalr in cal. mlll I!llio prtns ~i dezbli.rot. Dam llv~a urme de smgel'lIT{I:p p'iep', in dreptul :ini.mii, f"ll> ~ ea OIJll I!UpUI$ de.~stri"'oirii:i prinlil'-lUl lit-lUI.] COD1,plic:at. iar dac~ l'('fru::a rltualul, eta uels il(

tIl ipostase cal~N'Ui prihopomp, cnlul clJtoniiW tu.muro cill~1!I:l.irea. a;ulletn!uj m ort'tllui ill l16111(l4. cealallll, Da,r ~,i 'P!ll!lilf13a 8lIJleut7fl.d am eonstBtat 11. indepllnea, 0 ftUlcpnn jpsihopomp!l, ea. ,de as menea conduce s.u6 ~111 mortului l.o 111Ol· 1\, eealnJ.tU, Atit 0111\1] l)sWo,pomp cit Iji :pasiirea. piSlhopolllpa. lnlS0t.C~lI sul.h~t1l1 mortulnl peste .Apt), Siw.b(ltci ,i pm Pott.ile Ylizduhului.

Tn Iolelornl mitre l"OJJIl!illCSC ealul funeral' este redat w dOllit, ipostllze : de oo~ 11tdtll Ilii de ;;a;l psihopo7np,la prh·eghl. Primul, ealnl, ludic,· aLeittuit din doi tineril, iIlve1it ell 0 cagA a.vind w'ep't cap 11 oaJa d lut i:lJIipti, imtr·llnbil. ijii a.:rept,000dlL (I :nHtb~ era pm'l!a.t de un telal CI'1 s~H viDd1l.~ >xagerind ,tnlitit.ile 1m ('a1i:laline in lisul asistelil,ei de la pl'ivegW .. Intond j nl l'el'l'cz@ntl.1l in cl'edinta eelor C ,P1;'vcgbeau un aspers III litrntlui de l'(lvific.'U'e a pi:r.itllllllli c lnl cllooedl1oJ, prin ruoartea !iI invier;{'s, oolultlii d,e vlll.zare,

ipl>cta olul fu:nei"llil' numit ,;GO'!illl" :)5 ell ealul psilillpo,mp eJ'll> oova. mal cOlnplicalt l,ii mmi i:ocitrcnt de semniEiea.pe, Se d! sf~lIra. tot in ca-mqr(J jtlllleral',q in. miezulnop!i! in jUrul mortlllui al!l'~t P ma a ~al pern a.n • lor ,car privegheau set11.d pe la.vi~. A:tol'ii emu ll:um.-U dol f1lc:1i care cllhireau in sensUI 'lUersulnj Fa \fD Srnl.lm sonnd ~i hmg ir!.Uluit OO~, tu'j Ilb cit in jlll'1l1 mQrtllilli, iIlgi.uind UlI llil(Ji fnn 'bTU: ..,( ••• ) II> plecat/lla a1l'urn intlmHtt,/ 3! plecat la vinittOIiJ.'@' de ee,rbi ii1i (10 caprioare/'l-l ol:Josit! a. pollositjla. ,otl'avit1i. fintitt!i./ ~·a sorbit < pi iliIlI. nlinli".{ A ,&orbit a sorbit;/ SI.' ea. d 15i·~ putolitJ la llilmint s-a, pl'iLbmfit., strigat 00 a smgat,( ajll-

or Illt is-II! dat.1 o.imeni 011 HI.. d-aS(lwta;t .. , ~'reeind jos (lind I .. am vilzl.lt/ p dati1, nm prleevutl en: e1 (:e s·a iilltlmplat I pe eall·flm mClUe<m J i. i.'O tt~a,. ilea am minat., Cum vl1eti vi l~~ull tullls! a~a cum dinsnlJlli-a. pu,.f Ltla~i.lr illl;.e-l oblojitJ/ [licit iii, un vII, clii~i" '00 e ttui\r 1P"~l'iLtCl:S! 00 llll mire d frumo"'~. Dup/i ' didoau un ~aol morlonlui, i ~l'a1l1 pc pri'lPiL,

it trn.ga un fnm, Irrtrau din null :l~llza.~ pe S~3iU1l, spate 13. spate, Urind 5c.,\uI11l1 hmg ~i jelind pa I:~l mort, ca.ro do.! fa;pt e.ra. pl<l'&Oua,ju1 C0 cllllll'ea. (~a.l?oi, en patel.c in sellsm ill I'Sluui, i~iva, ,eopii imp1!.r\lOOll bepliioru·t:: fii p,lej.'"ccio ,eelol' f:,reg:heau, lnll-'hipnill.d lumlnMeie \Ii l:1)1!W0i. D,upit al dolli!a O(lol, f1iceau iar 0 }'.l1:nlJ~i't sClmtai IP l'eintl'tlU dllitti pe scalUl in llCllsul merslllui normal, cllilt.ind v sell, :pt, inclntil}l·~a. I l' co pJ'iveghenu,

Pl'in GO!lj.q{, I:l iu1elegea, umbriJ. 'll'Io:rlulti4 1!1ITI'alit iht !lui, Cllil'e nil em deci Q tl'll.Ilsl'igumro rloJru!stiel a. caluhli psihopomp. Jar cal]]1 psihopOlnp DU este Ilee! lm r Ii I; l"i1Jll.a \ ~i 0 l'eluitlli;ceDtt'i. m1l'ica a «Ul""Jl'J:hti triM ill

e:\:(>l'citilul Jui pl:llhopomp. ICl:iUl, ICopin)cul 53.U 'liJ'onlli .in anro,;; tll? ~ mol' ad inaw de '9- fi dtm 111> ~a.pi e ll:umea., m.eoo.ior!c' ~h~. o'!fi11t'lllm J"If iJl>!!iI, dewu'ooe Ia Ill~litlnl sliut;lll Mllll,lil pallronell,za (1ll'lera.lliIe,

o alti), ipolllt.azl. a. calUilui >eutoniIDl ste I\ci!' s, c"1~!lui..aria'go11.

"II IIlDII.s:!r~' :hippo·oJidill?l c&ru pa.rtlcJpa, In tCOIll!lrue.

Dar calm ,(ihtonial'l apare IjJi in ipostialZ3J ciIlrQll ~i a~!ic ,cl!-l.e ~u t(!~: huie c.ollifnndnt ell c~1.~11 do marc. C~ Be. atici smt CUW. :1 mltiQl, •. WI' (;~ de 1J1a,lJIl slnt i1proIfJ :>0011101"£0 m.ar,Ule, Se ().UtllO/:lC doui,t eatl;,<rOIlil de ca~ acva1liei : deZfinii ~i 'aii fnisei all apit ])lfr;(1J~i;' ill dal:ea ~~ll;g1'5 ciIJi1uz~u (:Dl'l''lbierii pe J111rt1.Ull.~i in OOl! d nau~li se llisa.~l ~a_hb* d nallfragtajrii p'Ln~ ii seoteaa la maL .AI!!l :~~ :ros!' :r.oo~~!la.~l ~eJ_~. 111 Mnz;.oo Eg,ee. ~l. ~

Iarea ~ cag-d, a g~D~,1P:. lBt~l'lCU ~~. Olm 1i~!hc: de tip"'.. rau 3"C.O'U~ zeului l'onto~, allot at (11 ll.Uti1.'\ll !euuuwe a Ullri.J. . egre, Ell tr-lgoou eI'ul ::u.rvat:ie al Iui POIlt.OS ,i !lcol.ea V~'Jl!le~ Mll'rU, !!wo.

"alull lll'!]uia,n det;ine un cot opn ,caillliui eh oniM. De altrel ambele o.'\tegorli de. oai mitici Y!fr?0iJil~ I~, .1l?m:a:b~1,. BOS~OCl"ll.tie' III. J.l'i1.l'tatno~, Ili in pespootnra, C~JllCeF:{lIel ~l VlZl1.WU ~1~~Og:t~ fQml1;n,: e mGJl\t~ In. ~t Ie silnbolislllww un I complem Dtantap reClproen. 8mt in 1l>l,~1 termelll, I1crill1011i sau B'Il'midi'D!n.itilf,i, Illetamodoze W:pomode Salt lllpr.ihwl'OJlUlii,

La r mi\ni ealnl Ul-anian se 1.nIil.!;i~az!t in etten, ipost!L1oo ; 8tildtilli, (!$(r~'li~ l'IlZesUE ph'wd, 11ti,zUl·a-v!uta.,. al111 81Jih!111 .aezlrm~j6eJ!1"mt s1ii.hille htttlili: a.pa, p1tmint1ll1 .Iumillfi fo();ul, Ql')ru1prHl ]l']\ezcllita 1m ~nsilL 1Il~ II Dt1;U ~ pr()voc~ deze~~rullol' cam, til'~~aB. em~' ntru }l 1 tabili ,~IIb1'll11'Ilpt d cnti lilitomen:lt iD nntux. au aslrlll POQRl,l aSTlw,1l mlCl in cer, pc fnmti:le lor _m!' ~t['cl.e lU;3.'l't, cum; S.~I1~ soar~Le, 1UD,;;t, =;1 lu.c~el~,.m y, hieul tl'aSe de 61. Dm~ C(l~1L Mll'al1, CUI solan semniltcii ~umleru ,pe care c:lli.re~tc oarele m cl'ti<U.(}r]n Im]l ee'!' sail in incm-si1mile j~ lim IlLlte dnpa &000 Lui L!llI1I,ai:i.8IJltJ'I'i 'i,nt de ol'licei ru!)! s!'-u :II1Q~i. ]1L a.u:, f.os~ irltt'I'pl'0ta.li ei ea mzele oo.ruln.i can~ tr'lba.t eerul !}l panlln'tnl 011 V1 e~a. ~indlllJ:UI:i, Silllbo1l;11 cailOl: .lioIM! SoW Inenl;in~ ,in, IlTta. l'OIll,\nea.s¥- l?~ ,t ·t:roquetu.m u~traskeJ:iol'l lI'"!,poJwJr/. aJelltlllt I'lin cal) te de cal Orlentali eina de 1& dr pta. !!pI' st;i,o!ga" illd d. 1 stil'lga, ~a d.reapta, rna aind de [ieee i:lntit an senS a}1'l'ie1':luJui lor siimbolic. u.t:oind I!ru'u] oola,l'pe c L" mll! cobol"'iIl~lu."i. PdT] M.Li ,C61~li pOpol'm 'l'f,Iman 'm.!.e.lege iMii lui B('II(.ifi,~ e.a.r~ . l'an i.trut;ll> olruil. Cllldl ful.!!el'lll IJi bul:mje; caluHui s$n Ge(trg8~11") !~m. en ~al'c. ac~a. ~i 'kndeplitnesc l'osturile caJeuda:r:i ~iQe, ;primul ,tnconJ'fI?1'nd piUnintw. pentru a mvel',,! c.trnpiill iji ,oodrii, anUOltnrll &O!l:u_:M p~i\.verl1· oolIDalt pent;J'll, 3 rodi plkni:ntul I$i stl'tn"e bnca.teil'l 1,1 ;~bU~o!O' fl'l1i-.Z8~ :ilnwr~ind llPni:iti:'l,l;o!Lm!!lei. Oa~i jllJ'ici smt cal'! <te foe (ClU11'OIb}),

fl:otc ]loartli. 7.iOl'i1 (Um.ill ata \1 ii.U1urgurne .nn:n·, care po~~t1l. ~ldllrile in luna, lui uptOI' ~ ard pc oameni, arum ]e ~ plant ell limbl d foe. DIl rullfcl cali pirici l>illlt ctll ClU incU'!l. sph'itml creator in dorinJ;i..'I. d,e, !'l. s~ lut.eee eo oa:Wl"lI. !)i, in fine, ooii 11{lZdriitl~lli~ adieU. millIlUJati. !Ill pu ~:l Rllpl!1lnatllrnll.l, ~'tlt cai oh~ntlli de eroul d Dalll11 mitie pl'i.ntl'-Wl ,]'~ alimental' pecial!li un rilaml <ioosebit. In scenariile?'I1 c!,J lll(zil:rll>vllnl, et:Oil plcineipali nIl sill!; flLptul'i.le mit;ice li.utroilom 1"[' (it c!biar ZOOIUOriQ., Basmul mltie aL lui [ell CJfeaug1\ .Fdt-li'r.umo8 fi~ll il1pii, en substr:l:tt caitlC" ne face sit w:tclgem in ce const5 valoal~ d~o bit;l. III turni 60l ndedrcka1' in cl')mpamNe en ~"01Ill nillieut diJaw. (I iapd. Nu tali c,ail I'llaizdravanii yosw.'iu. uL'ipi lleDtm a" ziblU-a l)ifl~ in wliltal l.'-Q111lui ilL a, cobllrl pm!!. p Celiiblalt tilrim.

Im/omie, car? itlt~n.u in brO£lerl~ d lemn de sub 1iJ'~n p'I~(h·l)nI]u.i. u ~311~te de enl sa unpcdobenu .$1 ]ll1OtOAllcl' va~l.'ll:1l' de lema de ml1.snrnt. llIclmi.ele"

10. C111lrll. - p, t . torinl l1.o1oliniel s-an d coperit in fan) 13i.rs i

10 U d ap"(l 'j)flf('11 ce aflltitipellzit osteO](Jgic ~i morfologic epr« c~rlJu.~

thigMl. npoll'JiomeslJcM.'&Ctlastfi;,.dl:!::O]:H!I'ilE rclvt'l. relul eaprei in e 'ouumi" pl'imith'll, III ,dooilIU' lSi mat n,poi in Ii! 1;)11 lDit\ de riliizuh:a l1~u'IH'oll1anIlQl', I)ineiol.e}es en repeJ~DsiuiIJi] iner>W11 1m miitoiogia tJII(l\i. llol'ikdllDn.rcani[, mHea dad ~. il1ilm vom ,C Dlltata, :;' in all('L'ii. an ,I • url-(1!I'tnih: nnli lItlicii ba I ·a,.lli(t~ 31.

,r tn COlloo.1)'~itli m i IlollOgifrl, a ]lopo(Lrelllr 'ilJ ,1.ltl~l'" 1IL1 E'Il'Dp i:. etfpm ~i duhlelnl el milliculi.ll ftl1''Ij~ ,flU fO.l (:o'lIH'PUU' {I:I lWI"l'ollifiell.J·j demQliiac ;tle llrl)lif:icit:1tii ?,al!llo gie ~ fel llMtii I t'lurieu.11 IIN'IW I 1'0 oalFe:le !lin sud- il.tnJ Europ inlihrlm in Ol'llUlIII n111:1I. in 111'0Z1\ ~ POcz,ill pO)JU" I:uit •. imboltu n ._i alcg ortila capT i S'! t~l)\lluj. La b~ll ·Ii p wns.ulnri Afi:n .. !li[,1 'G 1tt':(".\11 _ ':m pIDa .zeit. frumus 11i ~l <l ftmorni1!i njuga.! etll UDt'o'ri iI'lHI!..1nat:t c:illii:l'ind o c(I:pni alb(i. slml )1 al protl.'e(iei .el1~i1 m'i i hit' lIefl'i, Jt'ip~ prospl'riliil,li oor~m ~i pllullnl.e!!-ti, Fotill. lui ZellF, i,Sf! adul\I.'!i\- dr!.:pt ~('.rlrtl, pc un altar (Ie pe ... ieropole. () t'(Jpnl 1I guru" ~imbol ill re.rIllill\(,ij telurice, Dl9nyso"1 zeul, be1ij.llgtlhlj ~i 01 p~lrfl'<'~rllnr, H' mlltn'l11urrl.!;1: in 1111l hn' rJ(~oliti~ ffi1I trenel Jui corelc In f1l1lturi miXle antrupo-

M~a"'l~np~ l<lom.r'l~ ("'lIch d~ ... 1) 11;' W56 ... 'll;~ oj" 1",,'Il~1 (M"'~1I1 '<ltu'ul din IlUQIli"'l'U, fl. r,,~' ~nmn~ '9Ql1!Q'l~!I~ mptl", >It !:Oi 1M> OQ>"J'1>"b~ ole 1 •• 1.:1 na ,,'1< {I 11111 II.l >II: d.ll,n) dill ~f"h~dlll~.

('1')11 Ine : M:luii ifauni.i!iii pnnf . .A. se I'X)Jlie.'t tle ('4: in p'!JJstic~ anlici'i.

inn~'!l s ~1 ncnUlii lui an 1'01' .I' Til' zenH"i 1)\11 m1 Il! ummi Q nebllid:l ('l'.' num a.itccva o(>cH 0 pl.ele d callm sau d tap (1~1l'~'(1!i dl' p.:mlen,,\). 1.I11ID{!1I1Ji'i auttet I'ubtil.l eli lot;i nc'll:lli !lColi~i ai lui Dlenysos, lrCl'.w\tn\.i dill bllpE:l"llChmlle rttuale dinnc zen ~i IcmQj sau dintre ~cul metmlOorfllllBtl ill \SlP Iii. fe:mlli, si:Jf(Jllollzea~l, ruJi~h;!roo IIi rutla~tercll nntnril l1?icc~.

:fill ']'t'lU'ia ill, Mlilrul trenelcr I1iQIH's.i;lCC s-a II rlezxoltal:: ·illl,\·8, manif litl j, eereiee, dbltT(! (> r ma) Impll f n, (> • 11 10)1;( : 1111g diu ,'nnul I ilunl III I'acrifi.c!li:r:ii tlil'J'lUh.li 'i dallIliU'ril(' l1(>olililll" diV'llIi. _ rlmul tlmlS uvea 100 111 R100l ntnl culnliwm 01 i.rt:1I i Iljon~' 1:l('(J !fi shnb U7.Q plI er('1 g.mtUnr.tf./ure a :n:atwii, procl'(.flIHI. ~i lulll;ciLaH'fI. in (':\(11'111 I1frl'St1li t1lln~ lir.Il<'ll U \1 Lrml i d.etI~bml se .1t'ordl1 cullull1i rnl"'- .'\'I (10ilCli rl9.l1~ ~I"\ I)lll '~J 'atir[ll)'l' ,I ]lWilil'or, oore n.y~ lee inwonll'l1tcle O"Clc'lIIl1l11arl: ;11, trenei tlij)lIysl~ nl'e I;.i !'linJbol~n hvpofnl 11.111(31 3.1 c 1£0101: rl f~;ptflli nnu'O~GMlpriue ill re r-, vuls.i!l., 101" om!ta. Ac ·t~ nUl~Hnl tite! ih~Dnui ale 'ikiDwlot·("tx~·m~)

517

I in ei'uteKH'U. It! lmio'~oo, d&bS\ll riliua.L nL sa<0l'iticltrii ~!lpulllli n.um'it tTaged;La, ('t,,~y~>ZlI«;), ~i di.ll d!nnslJlrile "i1ulI1IiLUoI' -au clezvolJta.t,. mai a.pm. :pl'imrue llI'ee~~c te:atral ls gTltlci : ttllg dia IIi OOf'egl'nfin., i(Jl'bJe de ellm'llentl! dim cllllmi lttrl1voohi 0.1 Gt'Cll!lil.torllor de oopre au s1llpra""" ~ult Ia pop_oal'ruc rtc~llalf! dill sIld~GStul EU1'(1pei in sllpel'sti!;i1 ~1. etedl:n~c to jl)~ cmt eu IQi\~tl pioa in vremea lloru;I11't't. '£it<ll gio. ,er~tinfL a pl' hl3,t ,$i r,emm.lcllllt profiIul w\imono)ogin .1 CIIpli'ei !$i ~apUlu.i, D~n "fi JlWri Cin.imllni.ce' ce prllmo\'~u foo,mditatoo. ~i fertillt too." IUt d~oo.i,t ,tlnIDlltl ,liill'ol~ti' care lutl"lIIpev..:t desfriul, - plaza-TOO, , .IlenOl'oeir'Clt, il.'ph1 Ijl \ I\pnl in tta"cHtiullo\i reti'gilos do\w astfe.loocU;ele dilwol'lllui. !:n i.OO"I1!J-gra.fut ba mnlu] c&)lr-a!,li ~aplll metllmorfuz6a1.i fttptllll'i1e in(erno,)e ale • c-~iuni1 epi , U ooaHi ac "til. :prelu rare lii relllo(le:Lar d monolQ"'i '_ in spiritul UIlOl' lluperslii!ii Iji aredin~ ~tJ_t;vecbi d! spre ca.prA. ljii t,apl ma.i persis.tlii ililoo iu -folclori!!l fandal at unor p0_POill>r slid-est eurepene remilli&('unte. mH:ioo dill str3"ec.hitLt clllH (I I a, eaw,' (l,uulillle domesliiee, r.a romllui !i-9; ment;ilUlt mulL,\ vreme cr d:inta in virtu ilLe m dica:Je ru laptlllw, iU'lln

h pi Iii d oaplii, De emenea, e;rediDl~ In-a.te de l'itwil tun rare : c, pm IJU S IHII de pomO! rul pillil;MiI mOI'(oi; nltele legate (ill, l'iturIle unptlale : capm 'tl illL ill ii!l1" lI'Iil-;:.sel i au ;tltele legate de cereraouille ~oL~l;i~iale; C3I,Il-a se jOllc1i de Into augur de Anul .!)iOll, La! btllg:ui Cli~pr' ... Ii(', eonslderat slmuohwl al pl'olinl'it.litJi. inL darui e mire!! lor lu n.oa.plc<t u11l:1tiL La. l'llo;Urrt'zi ,i j,1]go -I;n'il, in l'iml'i! Ii i~'IJii~iI:G:J, IUIOl' \<iDi 1) rsonale, (lu:niIialesau ' leeth"c, .l" firUll(l."l simbolie pedeapsa pc 0 Ilaiprii $UU till tal) ee erau n-poi b:goni'i:(J dim sat, I"edinta in "Cl:;tpM ex}>iatol'iO' 8111lJ II!,;: pu.1 ispii!jil<l1l'" a cam (}j~II.ru't a tilzi din folOUol'ul 'lild-est elll'I'IJle~ remlnlscenf,e d pro rcQltl~ lin' s-an p:l tn'llti'lla. i 11 d seintece pal'em io log! basme IiIlitiM Ili utume jllr'iclice.

RoM ritiwl III ~pr~ in cutWllliilil'W magicOFmitic I'Om:lIle,\~C estlO rei vat) de v,ec.hi colinde. laW. unul ('1111 Moldova, de pe val a, Bistrlt<ei, (d~'el1im iotre timp flllilduJ laeulul d 3JC1Im~e n.l llidrocntmlei Uicaz), in roJ' Ill'l'ttOf"ii f.)lminte.;;e \'irtn'tile xcel~~ionaJ! ale ca.pr,ei t "Unie 'ua.pra. jo:'lcit" prumintuil'iktonca jl I]l1i~ tropotc.~te.1 oatzellil-ufi!ore,'te" !!,

ACOOfI-!j.i 'idel\l I), ['Os,[oulm caprai In jDCI est,e prnmo'l"llfiS Ijl in tr-ue colind bi Icrus in cure ca-pl'>)' te li\O;imiil tlil. ta,p,U:Lui. Bosifl.lt capl'ci (allas tap,) este n, if I qJlical;; "unde mrg ~a.pu11 seca.rn rQdlc.~t ;/ lmde alcal'~l. r,apul,1 911. l' ga,tlt il unde-l I~p d COlll'lle,/1l l)..').Fn. Cll'Cljt -n :tofnri;1 unde-r tnpn.l 00 cuada,1 :loo.'U':1 e gr-Jima:dl.", UrrnG din jOBlt I ri~l;lnJ. 31 tllpului se iumncse I;:i ill P Ionia. De "Mart.e.'I. gl'a,siL", 10. I?~at III S cu1lli, de olJic iuJ Ilumit, P (lkol>i U~ (to!),]) mle) Ull 'n!ll:r dausmllz{\ tl', vesti~ in 'l\fI,p, siIllboljzln.~ fel'liliz!lIeil prbnll.:voClii.

Din familia pl'O~op!}i'orj,C':I, a peraollll..jelor mj iC{:I fie Lip iCllIyrri11llorf rae pllI"te: (urea (in Oi mpia, 'l"t"J_ll.sth'aru j_ ~i dGfllenl Porti1ol' de Fier), ,bre.. ena (in !IOrdlll rIJJ1Leni") Iii parvin! bori$a (tn !ldul i'l'l'lnsil-va,ID i), t:B :tl gQri:iJt' ,:i "imbo'imile ficestol' figtllrlri mitloo iransplU' .... echi vrue:n e ri lIale, 11l'Ste CiU'!i' !;-aU sup.mpus <lOnLl.lm:illiri ~i ll1f1l.1eDfC 8oci.'l}I~c.nl111l'1l1e medii'vnle de f i]1 'rCli~in, IIlteTIlld !lstfe1 in pm'le fondnJ lor n:rhai dailllQoologic,

Dill aceea.~i rut t gmie miti,ca.. cu cm,ra. !;ii tll.pul f';tO pill' il Mia ~ i 1irTbee-ut, L'lu:n llerbccnl cste mal &emllificativ in elJblll.\:ro.t.1lli 11'littillogj(.Hl.-utQhton, VOIl.1 i.nmt,J,~ nmi mnlt a.snpra lw, tIl mi.llologto. iln:eii Il'L an I)ommana,

5Jl8

berbeenl !it legl1t d cultnl feeundltiitil fl:I at f&tI1itl!.~ii, Repl"e:zIlnlitdl~ lui in :plasticn pwimitivIL ~ arhaiclJ. au fost Ileseo,perit.ll de !ll'heoh,llll'i 1:0 mal t:Oltt pro"i ciU i!ltoric :romttn i,lti. Astir il :p ntru epo " bronzu)w s-au

CSOOPCI"it pJ'Qlo(J'IlI'1l d~ berboo ~ ff"":PutG dD. b.el'bec i:o c"'l"Ilml~1_: llm't i pentry poes fit'lvuhtl, ~ril'li'lln Cd ,1I',~Te:atJttl S!l~'"f1iU1't'.ta lu;rbf,CIll:~t~ an <Iil141~lIl O!,ltirllol', tll c Q'iIl(ilenlo-r daWllbiml ~J 11' oifitn j.Uflqrar, (0 l'izar-cl ~iiullD d 11\ o o(lme~ti) ; pell\tnl perJoadn- l'omanii. (,a mLxL-um. CODl}J,OSltum mytbologictlll"ll' ') rC}lll'c7.erJ1,Ol'ea zeu.lul egiptea.n Ammonllnpudotl eu coa.rne de bu'!;Jc<: ee.

10 mi tologia. rOID(i1l3 be.rbeeul COllti]Jllit, 1It'- ~et<i.n-i un ]~c" ~nportMlt in b stlaTl1r "lttC)il.ro,~ popular. Esl de asemem an ... m~l d .aaen/tel'll. (Ia whii-toarea 6IUr~,afl1llui, Ollenia). fIe po.mami cru .. e se d1l. peste rnomr nt nm1i o~n SilTll,C i l!-1'Oil ;pri.ncip(ll Cll .Ant in ,,nunta. ilol'" i ,clilruuu mif'~Jic:(i, It. l,urmei in noaptc;,CU ClOll:me),e iuil;le ~:t.1r ~i Ill!'stemnLeLe- ~I!l le JIO~u:11lI I,)] fn11'ltc· ae ?'II ".sud a oo1illrZ i7~tt'N!a!.

n. L ul 1l.91'11uHu_ - PruozooJ gil uu onsta1at _pl'ezenta- lll.lllli p6 tel'"itorim uafernar!aI Eomtll'liei: leu] die pCljletil (P!Il)theta. pelaes. Iii Fel]s 100 £]lela :m,) al;'ltl!l:fi de 1.'1.11 e fclin. cell ee i.narltViell~Q j:Pllte.zn. t£lulst-igu rlUii mlti:e-e ::I1e-u1l1l! peru to~i in me:mtma pop'tll~ ror:rlli'nll, hslr.

,I. E;,aENC.A ,

III ~~1i.=~J,J'

L.Il. "'"1"1'0.; -

• I ~#irit.rJtJ1C/rn· 9, L,lfJNl;l;:fiMfJ; i'np:tt~

~ ~ .. J A ,_it;, ~Ot;ndcJli;

---I

daloJitr., [aptmUi eli 1 ul a di:5Ililnlt d:infoun3. local. iJu:ii 'illninl (1B em 11 iI tf: .. ~, -au e la. otat i1lottf,;B ClIl'e au jiioo! dist!tllillui<l a('c~t nnimal lirlUQ,

'-a lLSl,iitHlt c lli liD 1l0llte fi ... orb~ de le1!l Ili de {tIt (mimil/. st71llflru', mai iI",eahl, din f!l.1IJJm Joel'll! i1., "IU'I! lticn,t IiUDIIUhlit tir:r.iu a illil3~:n II tt'w:u1; cD, leclu fi poiut fi Im.g 11I'(lf en_animal ll1itic d ~adia Il-i C'Ib1 il PO})1!lIlIT d sor-psl o}'ient:l.lfi *1 ooo! ami ala (tISU!1l e ~i oda-ptate gustuililiDleclievru a! rOloii:rulol!') : ea pl'ez - il~a le \11111 hn t!(llmd Ii,oat '11m din. sJimbolimmllconografiC iiJ lU1l111~ in er~lijnlsl'l1 (1('1111 la8tipll Slmlbohtl 'Q''''1!'[]ghcli~t'Ului Mnreu, lotll. mpre. z nt:rnYi pe Ii$ \IF, Iu til> lui S[U]JFOJIl en leu1, prozlmt~ leulllli ]'a Judcoo.ta ile

~poi tlt.);~. ill iJill' ellellll c l4 "laptRrii f(lu/as.H a Ill' bWHIl tr~i~al ~Q~nlll~ tl'Opotltodlt 119.U :lIlvro,pozu .IlJO·l'l'i (mn'i mul enra t 'l'oIQgiQ ~l1Iitic rleciL Izlologic tllmtologi .), Clll' este prczo:nth nl:lllllili in wlillljc1e lniee ~9.

I5llb$U.'atlll 'P:~leo:ilol.dogi·· 1(:1.1]0.1 f.llJrtic 8(1 ailn t1l'cl it} n'cc;lttul faunci locale etLt'plltice. T.(>~ pilI G'ullof!lfl,'1 ielf. IL .ro t co nfil"tllaUi I}I de eereet~il 'brologtlo-l' din seeolul IIPst!'Il" 10 MefiilLI\ [Jliyio.tll Ghem'gh Iza

inlreprh Inves ti"fltii hn rdi ipllil 1'0 ,c.'n· lUI du IA COD l~ia, cit llriia

d!lriil<pMl(1ird tl' 711f.1filnl~ui 1 Iltlt fw, l'lllim1e16 r(jIrlA~lj ~'Oirlci,diJ fJeografili Cil, aria dB rii"Jlhu'l~/,1l 1)ulllW:OQlfI{Jkll (f lll'ull(~~ {le PI!1!'{J~(i i1~ Rm1ll11lm~o, da~ dup;'!. noi !:i eLI substraeul ilinair:nCfl. erel noa tr :.,1 moLiv'illt!i lnulul, Pn,nl Voy d -eri(' .. p('r~()nilfi('ru'e3 Daeie.i ' ill in. iglA!\ L "illitlii :I. XIII-a. (}emina, d 1:'1.

pnlum pt1l111'-O feU) ie C1[I boneUt {tn.aI. thlind '0 mtn1!. pe capul nnui Ion.

~-\I XilJHU11I Orlobl'J'icl1, lntl'·nn ::wUcol refel.·iror 'La un medJi.liolll repre- 2ent.lntl 71'11 il1(J'IISlru (wdf'tlf.:l'[a! delloopertt iuca!ltrat In zidnl i)i:scl'iejj , i. Nit:Dla· rUn Doruhnl, Ollljl(Lli\ ima~lJea, Lni en a, pa:t:rnpedelol" :il;fI,dl'()ceJ'jlle a.siaUce Iii a . nr:tw'il r 1;.'1'e~,~~i. 1mbinarca. hlbrtd!l. intrc call1'i Oil , (lin l'nLicel lradiliWlli tlcai<JI'.LI Ga1Idha~'tMi'il,o.r - figurt a.t.m.osferioo 16 l1ldi!!ipJ'illlibive -, le-nu tr:llll!r£lI'I'l}.H greeli in oonli3.'tiEi. I. Odobesollillai ami'nt.elilte "I de ,{w.!'i[ cere!l!i cu capetl.;! de mml8!lti i.u;orofil.fji san d.c lfli: fnaripa#i: II oojJ8I'e il~ £nllt»Li din :ddl en. ~i iria., p~omn.,1 pa,tm peald elf .tmp . Jqt)jJ(Il·iJ ,i ilP. i1 0111, imagini gu.si. e Intr-un gC)r~ d po mo,!ul XlIb:mull1l. Itis.1i. (,NI. mat 1111 l'lsmii d oopem" este, dup;\ dlllJrnt. a, .ulliSelor di~~ Ir';:(Ilw'1l1 (1~ (mr .exClll\"1llt III 1'199 in Iii rgn.lctul 8't~,l M icl.e/f!ll Mare rUIl N.llllhl:ll TorOlltll1uhti, in 13nlll1Lul Tjlllr~oal'ei, eu piMB ci.zell\te!li gmV[l!~ ell ima}'':iIH'll 111101' ji"I"" u7ulrlJ('rjrlil' r IIt-<ilr..mc de capmniii blU.r'i,~ "au zei ee 'PM a tl de odlY)", tll.l':tl1icl'l, prim,iliVli. u. In Enr p~ .celtii 3.U ilnchi Imit lJoe monezil· lor: pMl'llpu{le, i en cap de lOW, cilll\reti lId_robiad. sub capite rru puri Oll1eU~ei.

Toate IH!Cllte n)ln'ezenl~h'i 11 . U101~tir'i Ilndrooofali Ja diferite popOflOO relc"~a, lUl.ftmd de tr«rlIN!it lIe 1".eJlOII)'e iatoMtl ee d tiva dintr-o ~ lim llJ lin1\,. LIl1~I. !eoV ('dul, talIi'lI!, MItI.! riecftl-e eu cap te d! om, au p;\truns J?II.I dii, dJMc~ Ill; IDtu;opa, p1lJiW Alex. OdobllS,l'llUj 13e oo.le tm-a.uicil.. DIU au. pl.tl'UHI; ~i p eilit~ cltn!~rii, priG illnUcn~e i!~t~ret!liCIh

LI:!J ('lpllr<ij, ,r~'Duru1 oj .. L1 Cmllwtl.

l~IQD ill nll',~itIR ~i Irllingl Pli1!.il~ nil ~oornit c;"~ ill rlll~!lni indepii.ft ate .• S~b WIIIlI, orill'-, ll~-Li ~t1n ~Qi de [[:1Ii'. nurnll~"i. Martlolwuw, ll.'I'wd. l""p' cl~ U ~t Mp ~e om. J.'abul:l .. l:l,.LieLu)l'ei :B-n p:t'tl'a La. biz 1'ltini, 1'0 Ml msplo.di ~{) In ei:ulCL1l. III iCIl:L1l Ie 101' in pim., djn Bl'l1tia,.ii 88 i!JItlll)esc ebipnl'i de

patrllJ>l!ll u ('{!pel" iI· om {HiI'll ind pUnes!} 1'0 sLUl'i, .~pI)Ol1<lip rea.

"lIl~ll1i(>lli. ~eml~[i; :}.Tll:loii flitJ ace.1t concept. J:t.lI !';elni~i np'H'Oi '''~ fll)tmjnll, l:1 arieni O$'/I'tlili/'Ul =:;1 b~ ~ILral1i ni flll~lm-l~lf-.tiJ~"'t.{. It,

R6]lI"CZIIJ:U rea de 'Pc bi8eric'il diJ. J:1uro1HJI ar pulei'> d i, it fiil IU') (!tJ71l1tp1 3imblJ.1.. ~i II> rll mitio sbitvetilii lUI asintie.

PiitrwlI'lru:ea motivllIllllli 1l?uUui Cll ]lTeeJ1lU'Gl'u In collnde se lell~ de o lnd lUJl!!Utit tmdi\~ cullunll1i ill mitologiil din s.ud-e.st1l1 EUIXlP0I, Indeosebi :gTe'd:ir3 Ij.i t!omoni1J I:il'll.Llsmiso 1}I1i.n eulhl11l. mi"tbcl;rni(lit dj[l Do.ata. llonlica'!li prill 11111 I rt\ l1aco.f"l)nmnr.,din Cm11~ti, uFmn~n(lT fin.'~I.1! rQrotltnii. fll.Fit motil"Ul l 111m Ii uferit. inllvita blllnl'1ucmtL! lUlllgologicl' ~i Jconografie 'llrin citl1~n de c.il'twati& m llin';illl, ill opar i inflllent biznntil;le fllrii. ~a, toate (tCCBt~l I\it cstornp za fondul iwngnlogic ances.1rnJ,

P:t'o1:ml'lll lIl(llJ'l'lIn 1I111i iu FU7"ll lui g l'mmaLiYi'I. n fost mai cornplieal!, Fi-a 111?{'1l.nlat liitoTi .. ' ini'i, Ill. I.tlc:celi!fl lui In lin ]'Il'eh:Xc oiuegetie, 13. "in: lorl.l·' d derul)lli; l-ar(' {! Imbat illi. ill fat II pilJ'intiiot iji a C InnnHlitjj !It' DI;';,'lDl. Deenr (> colincllll u ui s ctlltil rnni nl·e,' 1;1 easel llIlIde slut lmel i !ji tilu!tll (jillc 11)-11. venl; vremea de t<1.,;<lt()l'ie. ]I)·tll aC<!lit PlUl(lL de \'I!dlcre ool:iJldnl ponte fi COlIsidl!ffLl Il 1}I'litie ,.:I\'nnt la leLtre."' 1lIlTl't:rll fr.,t.l1" I'i \111 oo:l'lifica: de blirh\'i(~i penlJ'U tinluul mlli lie iu.ln"ltoare,

, Lt'JlI ac~i este lUI (''ill'Ii¥i1l'l' J11oro!!, care inJ'plii.,tjc pailml in jiu:rulluJ,

co I'il!ld'l1il it, le;iIl tl!. bUm] disll ~ll s • 11Jl1l1 llnctl u pr voea t, cinel e reO!

lJprOllpe hlfrjnil: eere sA .i s:e crute \'illta iii c!MiI It.'.gnt ~i pUli'ait.l:liI sat: in tr'iitwuf de. vini'l;dor. 1m c.il:OTa {'uYintc, iota eom il prl'zint~ l\. Den!lll~ia,nm !nU'-UJI 'oolind: ,AJ ei, mi'l.icuta ruea-re I Imlu-mit.1 nu mll.-uu·eb~re.l ",·u woe· gi.lld de log-oaire/ §i nii ~lot de pfibe,gin! J ('1 rna dnc e-am :t1lZi~iUl eli in TIliu IDUDtilor.,j 1:1. 110alele bl'nzj]m'./ este-un Ieu de cline mu,1 ¥ n:u\ d.lle; ,miiellt?' ~lGt-rell Pe-:a.ccl leu a-1. ~geta.I".! ~iti\"orb!l nu is:pra'\i.sel 1;'1 13 leu el !p 3)IlJlSe.{ GlIt'" leW! aiiOTIDlt;/ adOl"nut 11II'lpomeDlt". DlIlp:i ce sa ,lupUi, ell Jeulln &'ibn lSi jWlelc iI ra,zbll.5 e, 1 uti 00 adrescu.zit: ,,Alelei, filii j\lJl~lil~\I,/laElI-ie tu de lup1atll,/]l mlne de e8f?et:1tul ~i mil bagli.-n e.urea IH'3gJi!,,1 m1L aoDoan., jus 13. arl,/]'i' ulit:l gl'ecilol".J de hili. pikiutilorfij:i de etn tea fratilQl'''··~.

h !lIt colin(l,."lupta. junelui cn luI" (jUD Ie lfii.nll eODsidel1l~ 1br~ jljl~J1'tJ.l1ltJB). ,rum bmli call!~-~j lli'irii!'1i@~t.I!,J mai bun (l."I.J BJaj bU:D garl ~i d i vin,qi de fi,oi.nlei.j Fost-a. joi d-o ~"lT'b,I(.tPIlL"e,1 Ie1,it-a ]a vintUollTe J"" "illlati ;{l,este Bid~d il "'inIL zl1'lI"l,1 .~on,t=l ~il!l_n,J l.i elf' l;alit piJ]ll~D ll§Iil"iI,l (lind fuse i':oanle in dlSlUIJil,1 cimil oc.bii np_gn-1I1 ru'lIlDCaT[/snht eel 1m'll' mare-][lfJolitJz!trj,-.~i J 1]] d-:adormit.J allolurit ell Cata-n ,us, 'a-l !'ligetej JUt tie-D(>wde if sl-l Im,P1l8t -/ i: &-0 ·du('(I,1 }UUl'gu.t if gr u • U"Mid3JiJ ~ J? ]Qa (>11-.1 {illllteptml1l..):E'rirts ~i leU! d-a, rllf.'i f ogl)r gl'llhell ,it-a-I golli./Ol;~:lIl· tie vi~e:l.~C9ll1r,1 ~oimei dasupra.-i b!Ue!}" pin' v.e leu-] i10bO.ta,~ HBr Ij.! ( .:." ... ronueuit dilL clUu~el jzoo',ool pin ·elL Teu s-a[1itnril,i Ul miClU(!o.-1 IDuC1U-

n,/ Clil baUagnl lIlLIUIgc3,/ pill p- I 11.1 obara., Dupa cal descu1ero,/ .. c~rt~ ~ CUlt'~ mt-l h~fPl,.I1a rdi~a. ,arC1l~,1 !a clo~hin2 ca~lll~i;i ( , .. ,If clIdlnu3. .d.apllellif cihilllle F l' Dlllll!N II!. :II lUI rh1lgl d pib'mt.! . 'V1lzut tie 50r,0. haimai midi>~t rigl!. ·clItl'll pilIin~ii e.l : ,,- Iu i~i; Mw,i i!\ iCll'i, mni~1 fie vezl, maicl e~al flclildat,1 ee--ai S<lI'Uclru[ !li ceo-at Mintl ndil.l!c]l 1 u lega,e] "inl ~ IwvIU.!imat", Jun.,le:ia 1,~uJ. i.n gl-ajd ~ d1iaUa-1 b~ra I fin u fl~ri d-i I TIna I fin en !Jon de sDJ'bll.toM,1 Ii sit oe llouR l1fon. tD C'~ sa. ml~aliil ~ ]Ie ]in:!; d. f: F1iIll:C.a../ OWU' gnl'btm ,mi1liP.i!l,J ~Ilim?i ""inelli ,Jlet~all u.

Tr:mQ. louini illfrlllt lli rolt'lor'lll mitl!:' nlm~D reetlltea~li,. iIn atil ,fQeal fi c.U('t'ol delegefuHi, tWl& Ulljv tsalii I!. lum! IlIDl1lnl r Toe!)', I:nfJint iJi IlWiIit de 118 W'mlltor viI; 8.1':..

12. ~Itl'ltiile.-n.jllm arumnlel Hl.en'iuchiipui.l. dewi.tuIClgill,l::o.ma:nil., iD sp'i'l:itlll edill.ar cred,in~e, datin:! ~l tlll.iditii: ~.F!;le deljne Utn rol d(!os.~bit.

521

81.! inI~ta~ead intnei ipo$zG rmtioo : de ~"n':pfJ propri~8, de ba.llattr :!j,'i ,de e:mew, tn~e IUlllSjjB lllei ip!:mblM:~ eUsti:!l iii tililJ;f,inl!.e mitiCIL 'Ii 0 trn.nssimbo~, 1Iiz,:u' IDltolol!ricil deol'din olltolo!tiic,

• .0. a.wlll:a1 Upsit de toli,'OO I!)r~clQ ce]orlalte ammals (fldi piei,oare. ali]!)1 ,Ill ~ ~). Ijru:'pele l?;tN II; fi . ea. llllilt prlmitiviii. flIip_bul"if despr W' au ,tim OlJld ~ cum a., £051; ccoota., ~a,rpel este l)le2:elil de In. tneepntnJ lrunii in J?~ 0_, ~. Pue fJ, fi. ptW~s IIDJt, un element fluOll al All lor prim l'dlltle, El mcal'!leazi 0 fitp'lltU11. "inferiOOJ'i'l" oi>sClII"l, inoom'P,rebensibU" '1i mi ted :-S,1i.':: tl1l1l]PG apal~lili~clt It EoIH!~i1f 'ta:tpe pW'e~ pe,terilol" ub I'o'~m",: lUI lllnli (mdlllatc saU l!l ztg:.~a,g, nUJnl'tll. mal apoi "d:in"j:i d lop" san "dlIltl de fe'rn,~l;nlll" in 'Ol'llatilelltica popIll1o.r!f" romfuuj"

., avpele simibolizeaz1l. doru1 m,pectemitice : unnl maooril'lL ~i :11 ILl spiritual. ARpnct-uJ nmte!it\~ rclcvlt a')'ld.rlilginl'~At :l. lni, '~,tuI'ii; diatiuct.i a. i~depell,dc~~ei, fiziC!~~r:ice., Asp~~itu~~P~I:i,t"~1l.1 1'<l:levlL i>iru~oLlsm.ul la:li SlL(:rll e1 hlerofa,lllo, lnvizlbilulm stihlal ill Vl2;lblLul pl·i.rn,of:d[Ia.t, Sub illfl'\lil).atea. ,~.rl)l'ILui cosmlc" ,~!·a putut relcvlb Nefi:l.rt.atul natum di-iri:nit, .Fl,l es~simbolul ~~Ili. ~11 C ,~n.pnexlta.ea l~. 1~;rue,tipaUl.. UM' elite ~i prlncipilll i$t esent-a Vletii ])fIIl1Ol'd!.ial . e!lll'pein VlZIbJ] este ~a,tpele l1llIItaria.l, ' arpeletnvtziibU ('soo wI spidtuall;in,rpele vizibil mu~cl1 Ilsibilita.tea din noi n 001 ~te Isexruilita.taa provoacll. lihidoul i !S3d'pen invi~ibil esto eel Cit a"imi\ invidia ~. mell~ine or"'ol1nl creator •

.. 6 pel. terestru posli!:igllOOlllzi Ijarpel' oosmic j ~rpel0 tOilebrelot' gellmne pr(jfl,:,~!,ea~a. !)itl'peLe I!llllinii eosmlee, Ambele figurlltrl pi:ralil. :flllnu ate lurnu ItlcoU)oftri pimrntul' ~arjpeieteres!;rll Ill. Crllr'uril ernlut ~na:di;t'ul 'iiz .llitul), iaT ~3f~pcle cosmio!.iil IH·tll~ pimintului (ecun.tor), 100011- Juml'ill~ ~l'OO~ 1.'OOIg;!I. Pi1:,nu:o:t?li ell. sii-L ment;init permanent UUiliM' ill 'fa.~ :,'I,Oa.cltrilor ~ttJtot' ~il&plil:L:n IDl'tlOO eare IllptlL sit-I d@'zilltegl'ez~. Roma.nnl nn a-t'e 'l,'l(l cilloa~Il'pt mlttc cCir-espiIIlZa;OOt call}] de OJ'lObOMS se;oll11 all.wtofeelind.~rii. :~~pel:lli (la,ra ifi Ln~&i <-;o~da.. 01 llnma,i idoo.'tpa..lingeaezie:1i. .'Il i'ec:te~ru ~~f,1l prl;ll ~nlJoorea. p<:?'p:~ei oo~ i a 1'6venbrii eicLiee ln. llQelea~1 ota-pc ~i stadlii de V111li9'\> i a. dialectlcll vietti Ijl m(n-~H,

OPIlS Ijllirpe]1lli teres,tru !!Site ~e16 cosmic In, eare ne-am l'c£erit in Co.'\pi oiul (J1}1l In Qgo Ilia.

P,illlllntlli ~i apa. a.teitniesc Interi.3;, :primor.d:iah't din ear"/! 8 a,1ca.tllit ~l'p~l, ~i Oesm $~, Aceootltslirucl;lll·i{.eolD.Uln1i. a. fi.otlli_:pll lUIi:lI:nl(;oiogi "' coWildoc f"frpelti, alllll~~hu ,f1l)81l~io prin /J~ce:l6nfa. 111 a.eest context ideAlt~v ~arp~11,I ~~e co !1 stallvi~~ co. !l'rb~r~le cosmi. (br~dull.a rom!l;ni), Cll pll.min.

ul ,~I ell, a.Pill, iJ?' ~l!e8a.!I ~Wslm m D.c(mogl·a.l'it~ ~rlm~r-_J. iii; lumtiitnoo&it pe arbl1lI'QLc COSIDICj ineon]unn..d p!l.mm.tnl, unduind pe ape.

_ Im!J, .. itlJillll!M],l~hti(l$t.G r.edatl in mu:ll:ipl forme artlsMc1!J 'in pDdm;;.,be, pac ?ra.le. ~~ OO?'1mI'1 mE!ta-~oo Iii ta ~ale de milIa. (bl'l':Ljl!Iit~ in. $pirall, en ~p ~ ooad .• , do ~a.l [l ) , ~t1l ~eme1il. sgrafflta.t mu IIIl0S in reUef II! nnele vase I:lm,a.le 51'!'1J1 {loIJllostlee, Pl'lfllltlVO. _~'Ilr llnt0a. ,SlHlllll'l ci nu exllItti. "cullmIr1L a.rheolo. ~ci' '.c..'tre sa. Ill!! IQlosOO,.::!elitl_ii olii.Me m otivul fjru'[!IlLw, (pe pm oocol ,allittpuruor ~e gn~e ~u al cel?l' dB pa.stmt ~lli~e lJi vinlll"ilc. pe allge $ipll' blide). In~oo~~b, lU c~rnlca d.c a~OUitillll So IUtilDle~te, ~ rpe] t)lltiU;!4i in iipiMM ,i cb'iarf · ... llI'fIIt til .fJMIIJ- Motlvuli ijMpellli, ill spir;itlll orDQEQ!entelor ma.gice

{Olit. IlfelD t ~I d .... olta.t Ij.i d mmi$til ullieriori.

!n ~rt.'\ get -daeA \?3:rpele ma~ic :\ fOlSt fol' sit em 300purl. apotropa,ioo PO,pod. (Lhol tle p' mdl ale ci\p Ii aUIor, p ()Oi.fllri, Ullut de ;]I.1l1' dela "'1~ ~',ol Jl.lll.tn~ 110 l~igint ~e 1s., D.O,lDwlli (lI;mb 1- ot! mMllhetU. fr;()llt 1:'1. en, (I V'lizlll11t tm1l.~U1. l-a ell ochi a.rliUiC'iaU pr'ivind it ~! ell. aprLlI.rumeil:lClbipllind

52,2,

6Wpi £,u:-urdaJi 61», OahU w.-tlliOOili Ifj spl;i.newe!.e urmheaill sill: f~I¥..:-e ~j totodnt.!t si!. tertuig~lle pe eel Cl(l-l :prl\'cf\.u. Era, (I dubliL fnWIIla.tle. acuea. re~ ~i aeeaa, magici1. {lnrunidel@, ,oo:re acopuea"n gmmnohil _~i f1!\~clll'il. prupelol', aVi!a,u chlpuri umane t:n:t1!In , in ,d.l"eptml genooc.bilor, !Sl !i!lt_Pl

~\\

~e1'I!l en ~~me llli Imp ills.mlnal. Hnlor.!bI·Mur!!!IHllj'. d'yl!'~ lVhsll nllel,U.n=lI.

lticoll1ciij pel'nan :uri • .Ai.it]Je coifmi, It I}i pc CI'lt!mido, ~erpjii ma.:I'I!il.l!l.zonele tare trcbuian pro,1l jato de puterea, nefasta, a inamici1 r, cum mel tirzju in P'fosopoforiile popl'lw'e nm:sclJetel Inbniau sa. a O)ll!r !;.l!Xul ~ in{lbeietllfil l),l'ineipM 81 pm'tltO.li101' (nmeJii,. coatele, genunchiil, ]l€!IItru a. fj Ilpli.rate de ilemonii trtilici,

Mot:ivul ~aryel:u1 proprill-zis se in.tUn Iite.5i in ct'-mmlca, rblco'l'oman§ un ori l'edat simplll, altoori asoC'ia en un e.ap d. bour, it ifni semnHic;&f,ie vi!ua.zi C'uUiil cttoideo·~fidiafl, a') Zunii.

Tob tn peai,oada. da.G!}~roma:l)i. l}II~elll este f:Q.IQsit ea. IIpola:opeu in imaginea Ca:\"a1erilor dllllul?ie:m (tare, m anumi~e ]Jrivrnt.e. prela ~i CODti~ nut!. moliivul .~1l1'Pebrl dill cnltnl Cnbiiilo.t), Paralcl, 1}9J ~cle in ell.Uutagrecorowan!!. c~)liILta atrilml;fl ~i ,semn:ificntii falml!.t1iopci,ce ,>I nll!'dicliiJe. fUnd CODsidemt simbOl,uJ di'~illlit.ibtno'l' eorell'pDJlz1Il00.r medicaliei.

La. inc putmilc ,evuJini mew1ilt.n c mplex1ll bazilical pwtocr ~tilIl liiD Ucbrngcll) II pat mtr-lm deal d Ill'ctll! s-a. desc~pet1t _figw at f~rpe!e 81mpZ,!, car II'll! ar leg! arrj. ell. §ar:pele edema, au dOl~ll'fPf f7!lpTml/l l!loofroIltall, eare I1U au d It face ell cailtl£u2 l1t1i Hennes ~'.

1ifo,ti'iftd c.e]or dol ~erpi fucllllleliti car S JPlh' S - fat§ ill fatt reprezmta douil. 'forte gaI@~u op_noo care II mU'u:ntJ1; dOlld fOIle mitic IUl a· gQni : m:l& chto:nian!t Ili S!~a ~~'. Dal' _ desjpI'e acest a~ect "Vom di'ooUl/a in paxagmfele eon&a:w::a:te balatullot ~1 zmeilO)'"

ilia. lilIS 1'1t1fcl'11l1l1a. mioolo "il; ~n.l'pel1.l1 b'ebltle s.A lulim m cgWlCLem\l1 ~e tl'el &'lleQirucno die o!idi600 mitioo: ~erpii mitioi pooprill-Z"i ~l:Jla«"ii:;1' '::1II6i1, ajica 1J.iC' eJii.pturi 1tlili(:e oomplex6 eare nU-IIi pierd CM'acoollnl otid..ilL1l {Il>el-pi:i !J;i bal mil), Il'i fiiqJ~~'ri 'IlJli!ice luunpklc6. ""It"opo,.o!idiene care e~liigit not ,'alent- mitic.e ee oIDpletea,za i l"e& l·lleturea.Z& po eele voohi ale bflolau1:ilor., Nnmadi in,,€, t:igind '&11ilUrUe mlliiC6' roprezentuil)'ivo pantra ape~ ofidielllillor lPui;Qm llilllw'i. eitifH'i!, M.,PeQtG Horetiue ~i isooxloa Me z,Qomitol0,g~0i. roUll\n.o..

In logandale I'lIImillu~ {larpl:lle 'mille este sUJ"pnm in tl'el 11i~1d~ti aparen distinct.e: *arpele de U(Ula, Cl'(I1"]Jllle d& cwnpi6 ft :plUu" ~ jarpoliJ ii, tip/I.

~a"peifJ (I" ooi4 '. till1a c'lU"j au VfJ'Dll C(Jsui este gorum prote oor a1 case] Ia l'Om!1hli! earo trliiC$te sub 'P,·agul ,aasei Sil.U £11> pllrefela caBe;'. In i!Iroont Be cI'Iild~ cii.lor..uinj:.a. osce nn :'leTa ~rpele ei ·~t(lliOOUf!lit:\. hI fond, ijarpele ro,sm IJ.Sttl 1:1 f!L~ltur.ll1li~icr. b6nef:i~,nll fooe riLu nim1l,n,ui, Ill] 11ll'i~oii, 1111: SI?!lfcl'i, nn atr~gG ~phttellll 1'610. lllrnai riania din cm_dl in oiad, ,ca nn ceas rnle, din ear CIULZa. I se mat spune .,.1. C8MomiC'lu !!a8~:i. Oind tiCl1ibW 1);irpellli se i!lill'Cl"lIpe, $an e,asolnim,L '1M86£ nu ma.i. baits, in eantllil. ca, va. murl r.m~va.dintre membrll fn,millei ee Iceulese in casa.. No. trebllie izgonit, nil trl·ebu.ie uei s, ,Oi Ii':!at in pace pent-l·ll cA este "norocl1ll easei" el spiTil. CruM d ~rm,ece, de blestsm de duhurlle telo, CM'e ~i d,l\lL tiroolldG. E prietellUll Qi. Pfotec~orU11 copiU?l'" tUn ~d. Oopii imPfI'ft ihrnlUlIl!ol' ell ~a.rpel'Il' oasci.

I'zgowrea. sau uCld,el"~a. let e 0, Illelc;,oriruro, car.e I1tl'age dupiio inellllll!Ofoell'lm: moal·~ea. unum dinti'll membril. fllmiliai, llWlMiltea easel do un ep,ta,c.1i&m. (eutremull' rewtrsAl!.'i de ap , un inci>'ldiu) SDoll de lotl'l. ~a.t'Pele easel

. alb, ~Inmll pUlI:itil.jiii a.l dv'()~Wili:i 1'\1 bna:\s,tlrii. D~i Cillioil.l.'ea.

aIM Sil m;tltl c:t ,s· daooi:e;;!te faptlliul til. tJr5i~te 'ill tm,tunerie, no tr-el:mi, neglijai :lil:llboti~m,lit l'l1ell~onat de pnpor, acela.Q.l nnel fip,tllri ml,tioo buna, apotl·o~ir.:e.

!n.tn·-lUIl eillteo ~'c.c'hi despoo ~al"pfll.G €III ,OaIJlI., metlbmorfQrul.t ill g.wp,s anlTrJpoiag, sa t1 erie pa.l{l.llia ullull illar voimc oaoo a plecat 1ll to: lU'itOIll'C. P drum \1 inli:iLnCl CU, Illil ~a.il"Pe 1l1a.I'e~ inool!'iclt pe I) mo'viJ~. ~arpele Iii S,PWl ca, illU)itea,pllll. 10. muvila, a~eMlia, d (lind mn.mn. voinic1!I.lui I-a, blestemat de mia oopU it-l mltninoo pantm clI. ·pao lJii·f torrbura linl~tea,. Dnp'lI. bl stem," lIRl'pele. ie~iL (lin penta, s·n tidt pinll. ItJ,WJyvih.pIHlaOOd3:G nUll a·I.lm !il l·n, n~tepelloli 1311'1it cilld amindot ali a.ju1lll 1(1" vtrsta. 1I'oml,oiet II roag_.lrL ~1\Cli oli lI.-~i scoat:iitlcntJ:Hlle ~i sJ'lvinitlingl,el (1;,'1.-1 mil biue. VobLi(lul nth~1 Slloa,t nunclc. Ba.lam·ul im,piedioo oolul, eMil periat {u<!(l da ll.tw-i, ell! ogarii Il-i 1!oimit de vll1t1. 1'e. VoinieUl ca{).e d- p- ca.l, !}arP Ie sal'e ~i-L ~ne(}li1oo~te. dc.;;ellhl gu:ra iJ,i-l inghit ,.ptn1l!. In. jum1\tSJ.teJ clft mlli mn:utfiIli po tel de !!"IllIl·Df' rca.tc/]a briu iflt.e te". ~·pwe ill mal roogi, de f;r.A'i. ,od 6ii. S - oa.t,:j, arm' 1 • 8li., 1'11'11 !':ie rnlli c1liuuie recipro(l .. VoillllicUl .. tJ,pa. fi lOrn aJ 1$] Be viital t~e'l ~;i1e: do varlL! {lin l7.ocri piulk-I:lSOOil'lV'. E au.zit d,1'l' "u:nliljli'f,r lb~fa.n,f PUI do IflOldovt>1LD". car porlL~~lifj 'In ci'litltMC3 Illi. M!Gld!m~~unU aJlUl~ Jla Itllnila .... ~ de ljBJ·p .le ell voinicul in""hi~ilt pH jnmAta,lIe. e,- rpe,le' II rOagillll moidov'9.~n is''-L <l.jnt • ei't.-i da.TLl.ie.'j.te "ta.1ie, oomorila de snb movil'i v~illiolli. tnghitoib l' jllf'l'utt.te Ii 1'1'0Inite de asemeni oomori ~ tn pl'WI ftlitaa. 1m pe vlatli.. ~bld 'l nlli spint ~i\ ~il'rpelc,. s· lillie po v iJll,lc ,i tage Ii"'epede CU, el hi V.lldll] Ni trlllui, slH !lpl!le de !1a18 d6 ;rIU"p'~J Il,l\r Ctl! oit U spiUa~ !ll!.

a~i't !ie it'itliegrot\ mai 11111 de IlItraVII> biilol.or 411. - -

Itn scmllimut in lemo. lf3.rp6lo de ca.si <lste 'illobipmit po IU1UI dilJi atUplii prid'vorulni, at ram· i ~i.i snu ai grinzii UlM11 din camera. de OIl;SP&~i. liJllil.oo,r i

fOr' pille M,t i cate seti1Jlta;t lji pe s til pm s,8.U erll {lea. II - lUorm inil, <lwd a, !PI Ull'i Ii mtimul ta ta at easel. 1M msem.n die y;enemil~ !IDer:ati. ea ee insea.lnnlL Slli.U 11: mw·ind liMpele ca ei stilpinnl m-II> presimtit s~ituL ~ :l donI; 'all; 1l1orml.ntru sA fi !!ipitm tot do ,Tpel" ca.61. SILU ci\ II; Uisa.t au limba" ,de moarte a, {lupiL dece8 lJ'9,rl)eh.l casal SA Hm,.·ezll [l stUpll!l noillui ease de veei CIl. apo1rll1l8,16.

(~rpl5ll1 de oomp. mat 1lWJ'<l dooit ~ru:"pcle de eaaIL ~ mal Jl0r1eulos.,

l'ltia In pillinint, de unCle ie100 prrntr·o !!llitlrli,fi'iculill. anume die el, ~a:rpcle tIe cimp ie~ dw gn,Ul'a.ll'rl" din vizllina. Lui, de Aleni (11 manie). 1ri OOU1 lui m<:e80 a.rnort:it Iioa.t' in.rna. D - Aleldi ern ini;cl"his, sii se Pl'ollWlte n.'IllIllelo de $l.l"p .. S _ or de.a, cit. J" peellM'M 't.1hbu-nllli oore,;;te ,de ~clttum d ,ijarpii in timpul annhit,

Omtooul blttl:lllcsc lC'J!eapre ~o,rpwode eMiL t1'a.D: format 'iutr-un -$3tpo gi!!'autje docflm.pie 0lnc.!doo,z.!!!. !prill clJ)[l~i[lntU1 lui tem.a ,~lJlelm mI,ttc d.e clm:pi . Iar oomlli ~'r1pe.lui.mit'ie giigantic ,de pMw·e cat.,e piiz~te Cl!)Ili9ri aseunse san izvoMe f:e,rOleM.OO de ~plL via ~ api morutl, atfe de freevoote in pov8ljtile m1tice :rQma.Il~ti., ilutrazit eeWal:b aspect III zoomitologi.el otidiene ...

~a.l'pele de eimp este n.."'iJl.mt pe 8tilpii de m'orm:l:ntl}i po eruct, §ef]pLlind. pe vw1ioo.llL GU glII1'Il. desews1!. sub, . im,bcil~l sOlN'elUi, pc ~1~ nea. Bil.-l dlevoreze. Se I'egise~te a,iei i(leea. dMl'ol'll;rii aou,re}ui de marGIe .iilU'PQ orlgwa;l, tum" .msronta 1a egiplielli. N'u cuno!l.'jOOm pint!. tn prezent li~~ ~iUpe]9 ea~0 dot,ei?k sa devol'!W,& :so8trele se lea.p!i:dl, de fonlU, lad ofidi&nlll. pentru 11, d vem UJ:l. "US OUOSlIB.

~arpBltJ de ap<i. Oe1 w.aiinmensiw ,din ca,1;egoriu. fierpilor cste eel de apll..

Se 'in~t;iliW},zimi,tieC3 0 fllpcuw;, ntt Ilfidian4sau eaoliJpt!4t1'1L crmlropo ofJ/i dian!.

~rpcle. pro])riu-ziB d.e a.pl se iIl,.ttil.mA ell a.pa. if.! mersll] lui ond1l1at at1t zlna, cit ~i noa.lll;ea.. Ott .l}uieiil1l Ial .st:ran:iu. a.1Irn ,6 p(!s.oorii m loou1!Ue .au Ji!~oo .. Dill a~ll!i. eauz~, este d'tqmli.ni.t de M~m'lcll :ptvti~r ~ de l'(ltd~ _p~mor eare jnslli un ](lO't lupt;a en 1 declt in.~!1!",1!!ld11l·l CUlI'll0 Ott ])~d,(I otrlLv_ito .• \lirpele de 9,pi B§tii 6 elI.mU~!l.lletrtl'U eei e r;l.tlee.'>e u blU'..eilein laeu. filii f'lla.ri din LWlca. Du:na.l'ii sail dill Delta. Dunli.tiL

:I~. F~pl!!!I;ilQ. i .lIlrOpu--o\·jiUene_ - Din c.'LtiCgori...'l iWOOOO:r Sptl1ll"l msi ~mportante s.int: , j'i'l'l'lG apu fi.l Vilw apsi (jumita.tc .bImei~ - jumlta.to ~"pcl'. care loeweac in !IIpe !>I) impodobilSC (luliano' . :SClJici ies la sDIJceJai'(;!f. ~j ademeniiSe b1l.rli:ulit;l.i eaire :i:a:oota s!l. Ie pr~illL, iI iIleoM.cese iij.l we:'i.~. tlltre f~pirurile a.ntnrpo·ofidie:ue !ji ooIe an!l"o1)o~j,hRQ1Il(lrf6Se fau c.j)nfll~. Femelle·p lie (numi.te .9i/arooZ&oaiee ~i lliT8118) de l!a. bl'~u in!om Jut femel !Ii in jos !lint p~ti. Ele int fll.ptlllii voluptO:l.S , sDbol n1 vra.jei ii xnale. U.ne1 fem i-p~te !il];U s;ir 'ne tuloo. de picioarB au. dOIli!., coti. In. repre~entitri .M"tistiice sirena. Oll. (l!ol!li!. oo~i esta grava,ta. po cahle do. 80»i'i. ~ diseurl mAltuite (care tmplldob~ brii,el1J de sub stI,eljiDji} ~e lIDm: palate botere~·ti.

Pl. Jlnllmrlli. - B!l'llaurutl est;e un ~o .gigrJ.ntie i prin stru.e:I;u:r1i.} lfunc~jU1ll I}I ,vlllcllt.e:le llli mitica. depl~e~te statnrJiul O'fldmon al ,,311"'1'1 lui.

,Dr.allOll, Rell .. r pc UifI .Jill de 1"lIIn, secolul X\'III.

Ca J{i,p,t~fFlJ flJr;(J8~ril~ iilu.ce' 0 existlml:f. miticll in Hl'llibti1,e conditie:i ztlologic6. iu.b'!~ e;t jlJ.p1Yrfj. Wl'i01llQr!.1dllc0 0 vtfl\i- RU]lrMlMrnrnJl:i. ]l&!!tc cOIli(titiit .. JlIl:i in~tl~e. E (I :peI1101lWC;!l.f1l a :forf.ei bt"Utale, crude tu ClO'Ilti'l'Udictoma l1Ia1;ul'ii ornli~no C.llp~lld]lJle<l,zii. iDitro (lbt~mia,n ~I c:cles:t; Dt.agonllt

1'1't:Jn;i/orm(U';Cll ~erpiJqr ~'Il l)Q:!alj r.i se 1ru:Ie l1upii. (l d«~8lra"8 i-n.ili atici1. a $1!1·pllol', .Ace~iu, 'trebuie sUr !'.ata in 'ViZUina. lor intre 1 =;d. 91 ani" in OO.1.'C oli, ~e. iuiffiea!icli..,:,uma:1 ell. mseetele ~i SIiJ'Opi:i df' pll)~ie ce pilitrn:nd 1£11 e'i.1n aces!; mt-ill''I'~l ~~rpl1cresc ill lu~gim.o! se ingrn~", c(1pilt~ <uipi. ~I picio:u:e &llll1lde i\\i PUter1l.HlC, ell gIu,lfLrelll.ari. in fiecru'fl ar~ I~ IIDlWte cU,e l:lll cap, in n~n re~ weit

,r: \!i~

allla-!.Ir trr!l<li~l. D~tgUu do pc 'l",,~ul (I e . I"pl~ .n'! lul :)'101 ... n eel Mar~.

\.

Pln~.la, lmlltt, ajti:Ilg 8?'~ aib17' Sat! 9 capctc .. Sa wai trnrJsEotrrli\ in bala.urj ~erpQ c:ru:!l trlties.e e'i~ trni ,riel;:j d6 Om ~ au fllAl'ut. numal riu til tot n.eest l~teF\'aL Dc obicei, bllintarli a{!eetill,Qil douili cap~te" un:lIlim. pozlr-Je normal!!. !).I alL1Il anol"mali'i$ ~m C(l.p inc:oallh\; iar dadl au douit 001.4 au s,.i rio,ui'il ca.pete in plus"!.

. In nmbe.l~ ~n:mi~ !lalaurul J'.e])]'czlnta () Mpt1il:fll, mitkil ID.ODstr!lOIl{;a, Oil l,llostaza.. a ti:'nIlatiL1l1ru, !II. (londit,ie.i a1l'limalll osl:iie Oilltl.tw, a. fortei crlpUce. a t:enebI'IlI01' cm'o tnilb:tu'll cehiJ:lbrul fires!} aJ evolupeJ llllmii.,

I~ll~cr.~ ,llll; est.e de orilliml natnlij I."d~Uit'JG. DiIltr"1ll1 oolt e~ poa,tc aUng-1! CoI'1Fll.i. ijldintr·o batru'ie de :uipi pot!:'te plllti tn (llll'e:ntui de aer reCG

~ trur'bn1.e;rlt al 'Vmrului tU1'bal. Diuw·un l"J.(tD.et e1 poate dlLru'rul zidlUtfle !wuj c:eti!.1 i ~'i diDitr~o ]ovillUrli.d,e cORdli ]JmlIta nrOduce 1m ClltrilmltlF.

Prin in.(:1ll~tipio[ea lItl. Qal..").1iIEU1 S(I1l.nl!tn;'t eu ~nuriellii din e:l'a lEIe_clUlda.rlI. (din. o~amri.i bl'Ol'ltoM. .m. il. ~l .. illpIOdp"Il. ii.). N -a.!" fi. IlXfll._ us ea.. ~mi~ceal;ele primelo!' reptile gi.gautice, ale C!:i;Ol' l'lffituri a.'l.l foset d~opente ~lStnlctw1 ]IIQri!).logice ooco!!:!fltitlllite d~ pru.eo;roologi, !!~ 'Stca. la baZ!l! mitolQgiei balan. lilor, L;)' !West. 'f:olld :Ilwv-ie rool!,. ~.nati-a; n. ndilimgat elemefit:e iiii &.!lpeClt:e jnecl!ite pfGtklmititm p miti~, pe.ntrll a, jU!itifiea I'WOW IDIll'-e'll. tmns.simboli~ate iu .istol'ia s,PirltualitlLpi pOl'orului l'Omll.ll. Ot!. tot ('a.l1'a(l~1I"1,11 1m- SUpl:l.\' na:tmm, blllaul'i.i nu au ]!Y.tut '!Iii, se mnta-morlozWlIl1 penteu eit nu emu ffiJltn..ri supeiio!U'e in ssnsul mihio al, daimolliSul'olui. jJj)rau UiptuLi .I!Iliti0(l iD:[erioa£e, Mlfl.un:mi()e ~i an.tagonieo omillul, ea.rn fucc<tD. in mod incollitient lIil1, din nrmesitat-em de-a 1'iui/'Ili ~ sl1]1rnviet;ui p:rintte OI1UleDi. Ei. !levi'll illBtrumeut.c.le rihiliu .. I:nclirect, numai prW maue.'I'l"!l>l."1m> 101' de c~trQ demom. Tar bcHa~wU dtunollilli $1nt riH in MeviI'l\otulsWl8 aIouvinlruluil}i eu el [Ilpti!; Udi.t>S.CIlO Sinti:lie, sill GI,l(lI','i@, sin Med.fu. I]n F;:t;t-Frumo~.

1u simlol'}LismTll [01' arhaie ·brnJ.1t1'llii pllsliM9.:zt aara:cterel.e mitiC0 ale struetnrii. lor oti dfcme ~ de toLe In, slriflnfJI inl;lilJ', do si1lCl',tIZ_a: (I, ,angi.'llc'lllui mintal ~ mOlllltruQstilui visOOl'1l1 aau tltrioMorf, ~i del O;'PQtrope:u~ (16 a,pli.-l~t1lIr !II UtHn:~itt!Ji d~ tr6c6T1l ::ji M 1iID.oot treceri Jara rifut'i.

Bala~il IIll, mol' de moarte natnntl:&-. Ffuld tt'Aplmrl wlll,ee CIl ptit.erl. supmn.atll.ral:eei nn :pot mmi de'Oit violent, ilIfrinJd tot tie 0 IrlltlP'e l!uJ,11'B!-llIat\ll.'$li'I,. de 0 diviIliitiJ,te. penefieiL ft;j:,lt maleflcrn:rd·e 111 $1IDIl iillvtui~te :}i tIe owe mat mwt;e, oci d.e lt4,tll 61'&1£ .9at~ator, 'oar·e ponte, fi un, ~f1nt 11lUi1ar cum. ·0 81n George, de ~t;-Frumos> UIJ ipl)sr.azc~~ IiI soorn1Ui, sa.1l ,d.G un 3IOOlit demonie, 8olorllonlM"lil.:Mo.arte!1 bda;w:mlli,. mdiFerent. de. ,trtne 0 P[·()v .. aa~ •. nu poate n dec-it riibllaJ.u., oonfmm sta-tut1!ilni hrl de fSpturlil :r:nil;iclt Prln mG-ilItea-lui se :produc l'eve:rbern.(jide d0z.eghilfuru~ «e sfl~(l.ll~l'e.~en,~~ In. ~hilibnH II.:!l;turnJ. UmdcI" bllilalITullru' de la. IZVOlU'ele ee:rn;u Ndlt Iiin.l~lIcfll viW CemeI, W" eapul! tMmgemt lll:otmdpe valnriilG DllLlkii ttL ~.&lS. contrw: 'Cl1l'S11l11li a.pei ajunge' lao G-olubii.tJ., undo iDtr·()p~m se descompun13 .!il d1t !IHI~mre 'mUjlM cohtll1bace, ~ ilif~zli, toahlt oollla.c~mort;al ei. Un balaur dW. ie:zerlll Blstr.el. esta pw:tat dlesl!Iloo1QDro' P'in.A 1a. Iau.salim., 'unCle i[ ucide, 11 ~le in bul}l7i.\li, pe eare hi vinde eo. pll.rip l'ellig:ermtto plmtm.lQ!;l'lli. torn ~e m.Qr V'OOlide ci'l.ldm-J.,. Altbahi;v, dln M.Ull~ii: Hetem~ului, e3t~ ueis 1.utr'·o lupt!!. drea.ptit de F:lt;·FNlmos., du_pi.ce acellta. mcea:re{i, de W$l mlll1iW or!. srJ..-l doboar->e, .I1:um.'ti a;juliait de BeMa Coalllzelliua., oore,i ~terg0 !ludolU'OO de pc. fnmlie Iji~i QIDell~te bumle QU m~~m.a. ei fern:ioo:-"'tit,

(JOnfn-l'm ere4i.n\'elor .,,1 ~tinilor rela.t_ate as legeudele llIlitioo rom:)'· !lll/iti ll!tiJ3ttL trei C-lli,tegQirii de l;mJ.;1Iri. : baZaW"li d.e c tij#.Ollll'MtM a:~ c~:P SQ;l.l ilB plldu16 ~ bala(!ri do' "li{UJ I(ieze.r-e de munte ~i Mavea NeagriL) ..

Bnlaur.li dlJ llef{(Ji. Cea. mal wptrldi.tl, categoric de b.w'l ~te aecca. a ba'Lamril.or decctJ1!iti. Nwnele im.propri.a vrllaslt w.a.ica.n~ oOlliJunelillim socio:mitic;l, in eare aetl.onf!&zi, balaurul : w&!too; ora,'!Ul, ?at~llla.u nn ,c:lemQI1 t; a-rhiteetcnic co tin!') d~ ha.bjtat :dt-UJn. ]lo.d~ i:l'!Jlitah:\fie de, a.~a,. ?~g.LZ, ll$~rn, ]lpJa-m:ii de eet<l¥~,!, a~e~!l~~ In,P!UlC!!, 6.1ii·i ilP~U ~1Ill(mil.e, nn-1 S01'beaU! .!l~.e, nu lIllI;lu:linCs,u ci.rcIDa:j;iJt, fill. rov5.rsa;n, Eli1dtrl lleSOO ~da~~, nu PI:QV03l1.11 c1l'tllilmlllte, d!acl!. lli. liB pla;t;oa, periodic U;Q, tril;lllli;, () lirpt;n.f§, um.llol1lL~ de obioei (I fecioar1L~ pentru; a. ft d~Vl)r.Qltli, Balailltul :,Il:t;mpo~~ ~\lneuwtl\ ed;8;~ sal] dependirl:te1e ~ w:1oon lu:nar, de otic ~al mult.c oN !lJllllaJ. [w.a"iin.l)a lui, a fos:t roo.a.tit lcono.gmfi.Q- in r-a-te eet4~d, tn poa,rta, dtreia. CI 'reoi~ai'l\ 3i~tcpt.a, de volel d.eonevo.ie, sA .fie lngurgitlJ.1;1!). ttl r,e.pr6liZ1lD·

moo. im9:g!Ologioit a lttisln George, tlclgittoruldebalallr·ilcm9nic:· Ii\! ziLv€:ljM zUJUii.v:lIill, m:lir''I1IlGolt- aoeC!9.cP fecioR'r5. care as!St~ 13> lttpro- ~Cl sfintu:l m EUt8!l' Ij.i 'lul)ln~t'rW. oEldll'!Jll fu enele leoane vec.bi,

nirro ~,m d~ cVn&P fu ~. pl1a~i"e r-eprer..lntil G c~ter.ililri(l d,eQ:£id'ioo.e mitle& gigMI;lw. ill c§.t'ortl'eeut; wdep~tJ·t le. .Qlll'D'pi0 nllt rle Sl'Iu.i:11mia ellocii sccu.ndall'0 dlin!I.i.IJteo. e.n, Alia cum il C$l'ncteMz.ca;:it. numele, ~i 'liieeule:;;a in ciimpiil pUHtii, de tipld B1L"~1l1.lll.11l san Bumnsull!!i, cu bl'i,li1lii, ilOO;ie¢ si cl.u1.inll, l!utNU) .fel de I;cbnide in cnre s.npr~:1'i tuiesc pustnici ui.t.'1t;i do VI'e.mC, sll:ijili ~i singurnt1ei, sau vietllie.!lc; 'L1l Iundnl c~ilor seIJulo.l'i, tn. &corbmilc Imor al:bo:ri M:lrini. in p('~l;(>ri sau sub pietre colibate. in apropi~ unui iZV01:'. pi.tzincl din 'lTfemmi imemor:iaill' seeretele pM'Ilrii ~ comerile asennso fin ('8..

Din ~ re cei I.[lai l'elueZi:llhLUvi Ulllcqwi ,de apli :i!lIl1. eel ele i~6r8 de mu·nt8.

P'e ac(!$.il1 ii UlL'sledi solo:unonal'ii l)~tl'!l a incarc<lll.Orii de plcaic em ap!t'ill gtI~a.loj' ~~ 30 puna plotle r~tjiizflto9il'e sa,u Ilil:n.icitolU'e peste ogorurc_ Bf'lhull'ii de Iezere $iD.~ £nlO'ip(J(i. ell aript man, ini;i1:, ea .(I.e l1bcil.'Il:1, ~ ell piciofl\'e.l.e ell ghe.anl't~\ de nliu. !m;ligineil hillaunulnl pIiII"U[to-l' de 1lI}l1 (!f~ ploate este adrov1ll:Lr~ rnitolog,ici 5.grM'C 1\ linnL'Ul'i1al' au fCl"til.itaoo l'edusi., in l1iOIl!'!le de deal ~i mun'lil'i. Bal:HlI"ul de ie.;!;cre de munte de~eflUUiJi~(m:n IJIllhU)1Dlogi!l4 a. $/WJlilQ)' gigam!ici~nI'B pon.rtil vremuirile peste sate ~",

1"11 [IllU'C PI·O'll'O(lCa. valurile 'lH:ia~e dnd bea apil. ~i (lind il$i ba:te eoada, [!II Apll. Siwbctci ,('are wc;onjoaJ& de .I:Ioll11 ort 1P1ttu..iIl.t-ul, motuJi lui l"UVnrd npele subpoiwwt.1ntr'1lll fel s-ar plltea spUDG eli reeditea:z.1i. tlilhtl SLyxuhti din. TaogO'nig. lui Resod. Balaurul din .<\,pa.Simhetei prill activit.a.tea lUi. psihollo·mpi1. releva. 0 oo.mniUca.lJ.c esatologiclL

in unelB eredinte de;;P~'e brullliUrI; ea. 'Ii in uncle Iegend.!.l mitice, ba7.awill !!Il.-U Mfelc -pm:tWd nodi aJbi, Clplli$i c.elor ne.,,"'lLi, se bat 'in eel'. III hlpt!i, balaum Ilcot fi!ici!li pe JaW ~i dnd ae i,zbl.'l:iC in cS!pete I}i ooZ'i bubuie eerul, AOGea~ 1i111dint~ !!I.'l refel;lI. ~i liir Z'mei,l'l3.I'tI ae :incle~tcazi'l. In C~l', rodllble ]lutel:i. ale li'4r1~liJOT (Ill. ipostaz3. CJe!lo~n1l. o,rtodo~~): ~~\~ [zm.e1!l] de 11) ti:iS1lnt [n:.l;fC Dlln:1l;] plo:ua. i1£ :mana" !p. "rutlll d'e Ia :llllllltit [care' min.l\] seceta". Oiud se in:W . .lI.IlSC in C-Cl' 'el Stl ibnt ~lJJco,p£oo ~i cozi. d se ra.eefurtll.lll\ ~i '\"ai~§, p'loi1e pI!! :P~lIIi!Jt. Care wlltre ZlIlei 'wi:rWg,e pI$' cellLlal' det.al'·· minit stareD. 'OlLotimpuluJ m5nGB ,salll se:cetos.

MQtl.vlli IDlOF ammale itfrollt'2te 00 intilnl'~te in ana pc teritQfiul RomiDici \}ii:fjtl'e dol fapi, pa om.etodii. a, Tltiliil~mn·ulru TrailUli, Clem Adam Klis~i.· a.poi :i:n dmCQfluZ bicefal (Ie po ejpitmhilul 111i Alexa.ndru. 001 Bun (secolw. a\ XV·Lea.) I);i i.n figurnua. fl dGL lIerpi "r,n 9~ri £iicllJ.1MJi,' ~~ !lj)zi t1l'fwZ!lji" UI pe 0 []~u.de lemn. dilltr=O piesil. de muwu din s~col11l1 a1 XVID-les.; ill ,!uii flj'r(minJi fatii. de no :u-boTe, probn,bil :a.rborClc cuese) pc. thnp~ul bis,micii. din Oena S:ibiu:hli (lloooluI aJ .xm·lea) t '.

1:i,ZnU'i.d, - eM- mal Cllm_pl~a ~it]lt,rui'L a.ntropo·o[iflianit eate ,:nll~ul cu trUpnJ lui de om, eu pil'll.'a RCCPRI1t.1l. on solzil.1l Ma.dil de 8.llrpe $1cu aripi ca, de li1il!.c, care lirnie.::t-e pc CeliLdt liitrim. 'pe p!mlnt Ill. cmpoltu) ll\Imiii ~t c!liar i.llprimul eel' 10. IRIUglllile lui. Trl1l~~te pc 'CeUi1nlt t!!.YIm" UIlde.·wiallB c.mtJle 'f[! Mde aite ing~ijit de ~[uma zmellor,. eM~ cste ell·p·Dl unci funIil:ii numl'roaac' de treJ .. !japte ~au 1IQnl\ rllle{ Iji to~ pc (l tiw, :r.mcOaicl!, intr·1m reI (Ie 'fIIl1triarJult d'Il-YI'!on,io. Z1i:1l.'ii l'tlii!'Sfl mm viDat Ill' oillllenl S:t.1l din pradA de anw[\le n1.I!M ale ,oa.mtl'f.i.ilor. Au 0 snlSibill~'am olfMliiv.ii, 'li vtz11ruU. care ·tn(;rcce 'OOllte anima.lele plhnilltlllui. !".iJ'Ilt lj'i:r·etf, niJili, ceea- ct, denotli. Q irlte._ligeD~i\ pmc:ti.ca.

528

L~e:ada, wltlci d.~rc ¥fi.'i']i" ij.9 ~ ill! fn;pt ~i, In. ~m 1i~I'P~ IliIl.Q<rm BtUt batq:.lir~ genem.t.or al z,mOO1l\ll.

mll\IlBfomllll':eabalnurilo'l' itl :::"Ill61, ii:tpttU'i miti.ce 8uperioar1'l, 9,,17" JOB.

Ulu.,p~ 0 !tUll. claustJ:al;C mL1,.i3.tieli. tie 'I pmfi 1.&9 ani, >de astltrlilt.& sub sUp11lr v(!glU!rellO unui~olornoWU'.tn !lee~ti.:ija:poo!.an IIlOIl!! !l~ 4cc io.itd~1,l. ir;l l]lllS, bu1:a.urw .trcbme sa ex,eCl1teto;lte munetle pe care I le da 8oiQmonal"1ll. Oind Illij;i.el'ca esi:o w.rmitlatl'1, bal.!\lITru coliontlLpa 'Cell1bl:!t 11'.;nim, ,~ le&piidiL 1.J!!cll,l!!. ~ll-aHlin DIIrnmiciCCva, ci.eme:ute o.fldie.ll ca. semne ale. pro,'cllicut<ei lui: mihlm«t, mpuluJ, .n, t.l·ll}lu].ll1., p,rlpHc ~ con&!> reduse, htmli~a.r('n. e totuiji I;e:r~strli,. de Jlipt1iiri! ~(nl(l'-II(l; 811017';'t'. Este Ildoptat !in.da,til_ de 111~Ml''l$7lleit!}r (dill celo mult~ de [le ~It tilrlm·I,eoIlRid~Nl.t fill, .rp, de lliccl!1t nc!t~teil\, zmeoaiccie, eare .il demuneso frate. Zmeii lIU f'Prmcall;\ mill Drgi'te cnteg'orii de: :fllpturi ·mlti0(!. To,t! ~1nt 11) ~plt ~l m1! pitrtJinll.. I1I:ari, Il'lMithitlQJj)i, PIlte.rnici" tlJi.ti! il,ill;tOPDfagiJ ca 61. ::Muroa ztlleilQI' ~i czme.Oflicl1,h!, sure'rile lotviti'egr!, Ei 1{)t)Ui~!lCpe Chli'llalt tllrim. intr-'!Ul pnlet iILcfll·ctl"e· hilltlieire llU.rna:!. mQrubri1 Iamiliei, :kaFi ei surorile. de etn . .Ali mOlJ,i& lor; ]Ie il!ill"(! 0 :IT§. ~i 0 seam~a. ; gl'wiillile ell [:l'uete ~ fiori. Fan d.fll!e itl.l'lltl"Siuni 1m. Lumea. alba, ailIe", ~ lumen. l).Ihm.e:niJrnr, :pantrn raptta. de f(lte thll:le, :pc eare, dacit nu ltl -mlulnei1, [eia!1 de s.o-pi. Smt pCl'I1IUUJ..ent Jlorn1~i jpG lupte. Insteumentele Iei- dill munlr~' Ij.! !l:IDleileSint m:itacwoltlle. Se bucm:li. de istet;imcli. wirrt;ii GmeJll~t1 ~1 die £o1'\',u, supranat111r9,,uL a, ba:lamoc. Iillpt3 en el !I~ Ii! ui!-oar~.; p.Cl:~tf'l.l 00; se ~.Ur;:lc~(l en lIIollJ'tea, eelo~ ~a:l slabi. Les-~del.e, mtttce f1lmtinCl)ti b: i.!lf.~\I~ea;;1\. ill !up'ti penuancoti1 in llstoriS 0.'1) erail epo· nimi, dv:ilizatori sancul:tura1i, ~i tnhasme C'Q $Qii de basm~. 1m llllpta. smeller ell croil, 'UII aJlI.t-o)' sUbstaDtial le d.att'M'mna z-mcilol', ~1liI1l(l(l_ieele f$.imstrnml,"IilwlG lor maglcil de Inptit: bllzdu:ganul~ spada (care l'iispund lao chemare ~ nlmereae atr ct '1a liinf-i). --Sub ac~st raport sepoate SPWUl ·all zmeii. Gmt totodntiL ~ .m.ogicieni 1'0'PUtap. d,oo:U:1.l61.l po.1; schlmba,p.e!sajnJ. g!2o.grafiic, dezlml~e stibiile ~1 invocm d.mll'orile rete ale piLnillitului. mntre j{jpfu:rilft (l11:r"",,po'''Jidii:in~, sint eei mru stit:p'ini ]p{l dtfflI)7~i&m. ta1011ai.'U~i6 Iji. divi1Wtill.

1 G, Arill:j;u I. erutl ehUi7.utof.- til Fupe1'st~tiile-, 'lu"t'.illllte,1e, ~btfml(l ~i 'Cl'ilditl:lle po:porulUll'omful, pl'iswat0 in. l.egelltlc mit:iClI'I iiJi po:vestirietiiolQgice, ru.ieiul de:~'me un 1'01 eOSDlQgonlc. 1lDl. se 'I'll [)"!.I.ooa eonsta.ta, iIii men· ~1J!le :1'01111 ~ ill 1W.ele basDl eo rlll).tas~ee, 9>1limal.:i~e,

FA,ptu:m l'c:!clll. III ax ieimm !!F.te db bl at~ de 1;1:113. m iti'm'i,. en ,atrlhute,func(jnn.'i lli sa.rcmt ell fac dIn ('illn. pffiol:laj etlcdeosebit ; inteli,gent,m'V'eil'ti'V, mUl!<l1ol',.d:rept, ~ :mo.i prens de. foote :a,dmilat i1e Dopor. Impnrta_nta lui. mit·ieA. !lSte lillltrl.1:ID_ aDl.lmi& :fill Illiiv!ll'llrua in 'i'oleIOl'D]lfsiatic; ~r IlfriOOll,. in care e (l(lilltidernt t!1IIm d"il'.ilM:lor·, jl'lvent:atox aJ fccului, nl flgf'ic:nltwii, aJ. !;e{knt&ri:zl.\_riivi~tii 51,

Oa, fnllt!lr~ mitil!!i'li ill, l'.oornitolagi(l; fGIllIMll, q'rici~d fll·CI1l CaIlCW\eIL!,iA lieittt celQf doi demi'ntgi ; Fib1iattlhli ~J Ne~rLrtatwut Aceij'tia 11 consl'l1tl\ des insi'L mdhec:t, prln iDt: r.m>l!u:l'Ul UIlOl' 'animalc mince (.albiIl.II.,. iIl.ilphcll.., eOrb}Sfilll p'rin sllil.p. ruulcl'owci e~mogo1!licii <:n_l'E! ]1'1 rlndul lorn-,jong tot la sfa.tIll arlc'iulll1 (cll!_zuI lui lIin Petn:l),cimd dem:hllIgl'i!1e iml'ied:lel.w proee· suI COsmOgcll.i~ clnd nUl $t!u eUID ~i1 titz-lTe 0 eHl'p~ e~c:ntJaI! a ercntiel (c:nm ax' Ii tnc4pmllreu p(l'n~9!fQt1ti'i Mill rll'r, ridienli'o, Mrubrli deas'GptJ;l. pib:nmt1llnl, rld.iea:re& ,~t iInpilr,h'!!,f!, arpclol' pil p5mint. e·tc.) ~aullitl(l ]asa. mCi!]! sit !lrC!i.'ze fJCl'a. eese cU'\'lllIea S'iL ~.il'l'eze eoi, (]1I'm.iurgii (ca~l e.xperi'meDUirillll' 'cosmogomC!) .oolJelln:teJ cttmnr _5: C1'MJII.'(l. mlU:lti\or., dealcrilof, w!)\'ilol0r,

V'iLlo:r I}J o..tl:J;}piil(u: ~"ooen. ee Ilsto·mai interes:l!f1t. sa. dr:6f1gli. "Ieea. (:1) tl-9IUCOIl-

OOPllt lime dmntll:l'gu}.. I

h legitm:'iI. !ilJ eosD!tQ{WIliaLn ilirCerpootru:-e mmt\neas&\1 l.··.I;\. ,OIllIlMea: ~ ~Ci~le5 ~i P111J:1!ca,t a.proa.pe toa~ leg:eIil«ille~tl'i::i:i cure rele~ aetivi.~tea dm:mtttg:lCl1. a ml(l1nllli~, illdeosetu ee,", rn~eriltQ.are b. crfMea wwt;ilor, deruWiloT !li vMlor. 10 tnterpfCta.mJ. lui I.~A. Ga."Il!ire.'ll, :)li(!iu1 e4te ad\1ll;lLl'&tu1 i'.llgiv.l&ful In'MJjei. de:o.;mzee. aeesch minus cuI ilulIn.a1. mitle tndepUn~9te.. dOll!1 fWl.c~lillli l_l1a.jOl'G : fi,) ~il;':nic~t(l r~ Fu,rt{l;ti limn. sit faua IDun~ii ~1 "ilile ,~l b) et. msuijl f!l:CO m'Ull\'iI. ~! viileln local nl'ta.tih:l'I~.

Aoola~ c.'U1l<eoor demi'llIgiC .it a~rda 'i'i ]:nIllea. Eliade &riciin1ru in proc.eslll ,eomplQ.."It s.l! c:o.lInlO,gollici.

D~lUicin1 figl,U'eazii. in legaJdrue ntitiool b:H!1IlIO fanL'0st..l.ce ~ip:n,"emiologie, Lipse.f1te ltn descllllteoo ·Iii. ~tldg'J.turi. fusl\ figD.l-e.~:dt ill! medicinn IlliI,gic.1t.~ in moOOOro10f(i'll. +,cpii 1m lli:nt[olQID·Yi. in vindeca,w·ca. fri",rrurlI.@". .eel m~epalil ell t<l.pi de !l;tiei ~rtnil~(l~ de. tr~rn.WlCi.. pe~ru e!l 'i:n~tw'al lor Etige, Inme s.1!Dgc1c. 1111 IUl~G. ... re $l :illlplediea. 'treuuu1(Uw. +,~pil ft'ig C3. t'ltl'le16 ,de, ;\SOMe saa oa, ncele jro\o~ite In ioc, ,de mule CQ·ncluzi.a. ma{liciL: aMiCliiul cstc. ~!;I~ animaZ ~onic, de obiJlie solm1l.. hr sa raport meteoro'iogi,e mOi¢i ~i !>abe.l!! di.stingeau du:pli. mersul :P MCWl.zi¥1ll arioilo]', va m., scllim· ba:rea. timpruni : wej:1iW grtIt>:t I'}Jfe ase~ sub ri'tdii.cini. de eOlP~e imemna. lfrem.W'l'l, mrursulincet ~ odih:ni:rn!t lui w. aiO.In fl9CUnzlrw.ui, vrerne bnn§,.

Ucid:.erea Miciului e (!oIl!Sidernti£. l)iiQat. - •

11. 'CorlmJ. - P~!!a.Cl)ol"e ae bucllI'i de a shii.vooli.e ttaditie ill: istotia JIXIl_ma.rclQr OO)'l)pooe (la. celttiJ, germa.nioi, greei IIi da.d, spre a. nQ m~i melnti?na ]Ie celea.si:M;i<:e) ~tG cOlI'buJ.. Laeelti <let;iue ~ un rot :p1'olaia Ij.l de ql'(lit. mmU,il'l:tor, ]a gefilllrtrucu. de· aeol1t Iji tova.F.!:i~ alllni ,Vokm, la.gre13i.de 1II-M'ager al lui Apollo e.i toto daM., 00 1'0] rrroj(Jtir;; ~a daci Wl. sim.bolirmico)ltradictoriu de pulUle solru-:l Iii tot:oddll.tenebroas1l., de pa8~re a vie~ ~t a. moI1il, de pa.sa.re apotrop31ic!, !}i fune:mr-ii., la mmfimt de fonclate'l" de stat IJi dinootil3' : (I legendi\ atribuia OOl'bul'tll l;oud:arelbsta:tu]hIl .romt'Lll, a[l;i legendi, fon.dafoo, di!na,.stjei l."Omi\:ue ::I., Oo:rvi:niJor 53,

51mbolismll1 corbU!hli mllOlilhllli e I.llelh'e,m1; d:econttadictiiiipentru flnma.. cu1oate, fimnt,il1nea, a.tf.ibutele ~i 8emmEicaiiiil~ 00_ i-au rostacol'dato. E dna (I paske mare (llorbu1). (lind. un.a miclt (cioaml. In geD.e1~ e neg.fl.l. EM sW' ;~ foa.r1ie roar alb, uloarea lllilflgt'li e a~emen6ll> Ha:oswui inaintc de .c:rea~a. eosmmsmw. mediullui ge.r.m:il).atlv allllmll i cruO!1l'easuril. e a plimmtulm 00 PIl!tiW f! I'gct;iliz:.l.t, tn.l" <lulll'a.roo aJ.b;1i; a. crea!del, Ib !I1~te.riI ~ l'e:na~tl!rii.

hi. accep'~i.unoo> lni voo.hea f'(lst ei a.. rAmn:.s .{I 'l>t18irt soZuta, 1ilJl mosiLgl3f solar al eID'Ullli ~ totodat~i I} pa8llrIJ aitli11;(ltoNe. Vrn.jito~lc ll.tin impl\8jmu.I lor co, sim~ol at divillllltiei. Dnr corb~l maipulin ~i c;:o301'O> .ma.i mult pr,ll.vcstesc solillnbafila. l'cemli, Da-cl\ d.cooupm clJnpului (1.0 ,l'ntzboi d:!liU 1i'iJ:oo!ll1e oorb!! sal!. ciorile s.int de..yIJ.v, «~tgur pentnl: c.ei ell at{lcl!. uUimii, de 3ae.meni d~u.p'tQ, cimputo:i ]113 Mre .>:'00 moI"\ri-i cilizn~i. in lupte dan semnnJul dennitiv: al t~6CTI)J u!Ji~i. Popo~ul rOllltLn liI.eol'dicorbullli, $i p:Fin oxtoosiilme .~ cioriu, atrtbutle. cOlltmdiotorii. e& pasil-e ce n.iII.u.n1;;1 ucnofoe:i:ri, dar ~i felieiri ; en. p:'l5;N~ .~ tlUlobrelol',dlU' ~i a. Lumtoii i ca ]Ia.s1i.l'O neM"OI'llg'*, dar,~ ca, semn decivilizs,pc. j, ea.. p:JISil re care sem.uillcii lIaos'Ill. dn ,~i m·dinca· i murdlii!ia:, dar ",'I cu.riii~a; demOID5l;iUw, dar ~i sfintil!.llh. b ]egnndo e vcstitorul mm;;ui crn:m;a:ne~te penliru a 'in~tiW:toa pe lnp~ unde o:dl)ti'i. 0 pl.'lulii bUlla. i m:JliImca pl'lmm dink-Ill! st;ttv : i,m, decembrie. cind crap' IlInale de Mg,. atuneicmu i D U boo. a.pa. lI:mpode d·in. i;;vo.:ore,

530

In lul_rt91ogia. 'biblicil, ~Qrilul e }l~rea. blcl;tematoi'i. ae Noe lIlPl:ltru (lit nu, s-a i.ntOi~ 1:\ ·comb!.e sit ,'('StL'ltsei'i retroge:I'en. nl'elol" dupI'L potap. L-a [)Iestema:l sl~ nu alh!. emb ill care sa. p.oat.t 'f/l'i1i, :;;1. dep!tlltlA ouiile w cu:ibW"i ,sla'iliDo Ci,l at le clOl!eMcawte phiiM, ilJl>:I1U mal fie :Ub, ci lUlgl'll cum ii este lni:ma, glt jj~ d,o lilu. ILl;lgW: tclo:r ee-l 1rltil, s=l 'Vi!S,Wll8c!i "I'l'i<.!n.i.' rEa. ,fji ~a ·ile ucorqiag ..

Ia.r in litetlI'lilU'fi pi'ipnm'fi'L.1} at::olU illla,. ~i a'llrll:lar~l eroului prin(lipal ; il1teTVine m 9:lltlUllC, se metaUlO.rioZl'IH!.:il ]lruttl'll a Buslmge fltlmtla de 13, illte:l'Vmtia l'lli $fin met.a1l1.0l"f.QM.ll'zW lie ereu, p~Dtrll. a-l Sca'l)a. de Ia. l') IlCnOI'OciL'(I., (Ub wo.!ijte '0 puna Mil't'lclIl!&asll diD aele w:ei lPe mu'e le are p.e oor.p eel.m ee Vl:"C!l, sA. capete pllterl suprnna:tu.mle. Bi.ngele lui e l!olo\llit in medicina, magiCl'll., penw c5 e oonsldlerat i}]I'~'idQIi 'in otr:1L'ViIi !)i balsam in UllelQ bol:i. gl'cle,

UI. 'Gorbu'l 'in be:r'nh:]ieili. - Caneclarlil(l. (iIile:r ~omMe fofoscsc e.'}.; IlflW6 herald~G'u ~1In a/fPcc:t tl{J CI)'fb sau quo {JQl'b ell a·wi.lct de (l·Wilil. Speela.-. I.i~til SlIstm l)iI. ttl tmdilia. lterw~c1t at;!ri1or rom£w.e pasbeaalcMit, pcin e.'\:c{'lm~ a tost plil'1l'lanelll't 'Iluwtl'i. cQrll : {lOl'lml ~ala1i e! corbul ·IlO'ruimlor. In imele S~ltle Ciorbul. estill inl.Jll1;i~al; de I.a. piept ill SIlS, cu afiPUe dCSl1blslB I!i c:.IOIl'UZ G:71ientat S'PT6"'1nbi~1'W. 8>GI!li'cl'Ui·. Cotbul wCllI.l.lnl:t de Iloa.reei iuna. ilra 8l1'1t~ri hel'alclfce .i:Ilso(iel;l:te stems J'iriI Rominel,\ta i!1I Cl'Gnieilc ~ .. rf-tle decult ill seeolole 301 XVITI-Iea~i a1 XIX-lila.

In prima. peeete :1., lut MiJ:'I'!~ eel B11:tl'ln &.1390 capw oorblflui est& orientat spte etigin, soarelul, cnr'eI bee corp' eomun onluua i i(llem in ]lllcetea. nlli.lLladu. o&l Mare pe un :brisov dOIDne:sc din 1497. PI! teatG oolclai!ie PI!~Gl'J, s.igiliii !lei !!!wme cOl'bal. en C,!1puJ. 'Olie:ntlat spJ:e S01ll'G \iDe: in cioe.G cmee .. Din 'll1lDlil..rul oo:nsideI'll.bil de dOmllD_ente; patru .fIle exceppe de la. [~i'i!' in. sensu], 'inwept>.irlj e~pnlui corbllhu catremnb]ema Jg.oii {peoot.e.1lI hli Rm.d.u ~.llea. pe un doe~~nt dim Hi2~ .Bi.~lhli :~el:fl.ral1'ui. 1l'8;~U_ vodi1 :~el'ba;n din 1.(;1)4 j, sterno, 'raJ.1i1 Romfinl!!',iti pl.'lhtW'!l1!11ff«l S!!UWftBS.1l' mn. :Jljj03~ii!k!llII.'" ,+im.i Ro:m{mo~t.i pe InllatlilUri PMltf'1~toI'lM :;:ileZe: dID. 1,13;t2l~. S!tse datol'casci B.6eB.st:\ 'orie.ntru-e no C&pwm de oorb en ,crucoo. 'in cine 'Ull.ui callrlciJ:I ~l gra:vo:~'U1rr1 sa:u u:nei tra:I):!!l3;i:m'boli~iirl a Si>Iafci8muZ~,~ pn7l> l,'l!lle,l!amm t

In stem a. prllu;lipactllllui 'l"tn:nsilvmli.a, COli'l.)ul ,0 ro]ltez:eJlbatdeasuprn. celor :;apoo turnUI~, (lIU roilliile de.o;oJljse !intrc s.oare ~I lu:J:!ii.· (0l>a.i.-fi.oU), (led iritresjmbolllliuminij ii 001 al. 'intImID'illnluii, cu tri~Z fuilreplat. cnU1IIa$" .'ijJJ'6 ~oarll, t,oetlo cc illl' s",:mIDf!ciL impQrfmlta llu sow';1£, roltll de m.e,aa:g& allumin.ii. Ohiar emU pozip;a. soarel.ui./ii allWiii (erai-nou) &tnt invmate 'in s~mlL; cll,pul ,col'bu1tif e 1lI:ri~~tjmt spr,e~o8:re (,~empl~ :s~.eml\; ~s11va.n~ei pe :l1<l'l'lersu11UleI llllcdalli eomemo:rntrve a 1m ClitlstOij)I' lI!atbory dJn_ 1850; stems. 'l'rnnsll:vruJliei po un molltv~c de 10! BlaJ, 1 '784) ~.

19.&UIIc.lo. ilillibhmlen!1I ell,ractlll."tllui, lui mitLe. - In is.oo:tln, .ZCiogO· mel locale, cilner~ d .. ctiJu· opo:ndel"ol:l mitielt ee conlil"fl:balallS&lYJL. o:ar~Qm PI} Il1cooa a"lupillm, ,atlt sub ra:pO"rt material, cit IIi sp±l!:iwal, I'l'ilnt::J:e prt,mele animate (VllweJI!;j~e cro:e ~~all1 at~at dCJlli.n de O:D1, ~i.llf!1J '11> de:verut pfletoo. !Ii at*lnUor consecve:nt III omului." familiel Iji C1'bIll'llui fumili8ll Dar a~pec~ U!CeI!{i3, pl:iete!lo!i estc contmcarot 1I1'iJltr~altuJl dlL,'lUllinos, asl'.llifullitor lupliliil

!Ii !IimtllutlIDe01'i lIerociUtii de em,naaier :J. clinelui. .

AnIbh';li!1Il:Ca Cllliactemhti milia al cfllfl-elui.oo.rpafio a iost intili'ifii, d~ IDigrn'Vil\indo-e'lllCI!l~~nliii cue. !hoo.l.porlae s~e!:'StiWiil, eutume.,'Yecl!i .. ~.l lradi:~ii .1loi[leSl)J:e ll\!l.Ile aGraot 6'1'1!t ,BtlCI'U booeEia ,Btl.ll .nut1etio at cllnelm mn stti\veMe3! wit;ologi:o lll'ewdu-e:w:ollOOlilri estetrollssimboli7.al. de :pI)POlU'el~ de stiJ'p!l. ind()-ellroJl.l~ (oReiI, greoii, la~infi, gel'IImnii, sllJ,Vii ete.) , La,

pI' (lsci (:titll e a ft,liIt I'iglH'll in III , Pl' l;m,'bil on. t.qt~m, amrdetii san 'al'tsl1mn. La grootie dop;l;~lsenl (uzn totcrniCl'li- n ftJ~t figtl,l"llt ca. aco!1t a.l zceitei t m1~ a. "inii.toDl'ei *i ttl zettel I'roSCl'pinn a IUfernuln:i. La, roma.ni, ill l"epliaile latine sJe. di1riunk'ttilor eliDe iJ.,i lao g'OJ"manie:i ci"iuele oapi\t-i'i 11i!ribu~ii de m4ll:agm' (livin.

Din inventaruf de anfmsle ;>iumvit~ pe cemmioo. de OUlcutelll po.'lldam CitllVl'I> hnn~nt prolUilrilfl d 'eiinl fu riLdnd an:iro.ale sfdbllitlcc, nJ'rogtate I1rm inoolonaie. punam protabiJe, pentrn c;l ul.lel1.'! figul'arinu ro,st f1Sirni. late llL]'jul'Ui ~i alLot nnimalo shnilal'll (hi ta, ~aootul etc.).

Nu trcbule sll nl"IADl in&i., elL :p:rotoili\.Bii (cue an cortviet.mt prn:~ia,1 em celt,ij ilo 'trll.n ilvania) !Ii apol daeii, care all trait -tUn p1l:st.orit a"rieoL a;11 ngrop'lst~rit " i a.ll:dliar din, vl.nr~toare, in an 'te cODdi~ii de \riatr. economiC(}i1cia.~ folo~ealll m,u.]t cii.u.i,L 1"111,,[-0 !iiUa de munte in car fiXI'IDe iI.libaotioo rni~l1nl\l1 ill p!idw:i s;oollloo·1.J ~i pe p:'lmlntul'i inteJen1te ~ip~~trietii'~~ autoh~

nul nu S llutoo Iii pella de oiini; aves., nGllIlI.mll.,rafi d.it~j blirlJllli, CIW\ <liab411egti, '~i1ti dlJ llE'laitJlIl'"e. l'edlinflll cm'pl1.ticuJui In 'Pipll{pi4tl «ptltrapaine .aM o:ii1!el.ni CfirG hl.p~l ea nniJinaJe1e Ioo.ttce pentru a ap ra pi.millJ~l culti'Villt .~ jjurma]e oosa ~i pe sliitpillW lui, CQ. ,i llupol':riva. epirittil(l'l"' rille M!l"C lie i.nwpa.'U in aM. tB a.nimaJe S<i1ba.ti.Ge Ili. impotriva. MptufJ]or ootiee fignra.te p'l'in 1111)71,",.£ WfJ~i'IJJlQllJQ.rJi, s-a.men!jinllt perm.llment 'vie.

Din perioada. dacli ne-au rlima~ llIulie figl'tI'§ri apl"otima;tiv de ellil.t in gliptka, Or.H·u161'!ltud ~Facr, tal" dln parfoadn. daeO-l'oTnilu!t, i:maginoo,; SllpOWsti~iile ~i credint<cl.e despre eime 1a, liIoma:ni asimilat-e de dsci, '~i a.J111Un : ima~n('a, adJeM' 1n6ri:Ji (SmJJ.a),lill Oqrben.lrui, Pi ,otimwr zffi/61: Ileoot a a[i7ld,t:i de 1l~-1~atoar8 III zei'!fi. Diana, ~ oti,,:Uol' saari ai J'I.ti .Jupiter aIl8to~, in. tfl)nOIDIe, a. JilUm·e11tl 8~e(mQ, ,abn&m ete., Pamlel ell alC!menlie de mltolog:le romruru\ au p:ttrllll/l ~n. Daci~ l1i 1l_D. lJ[lersti~jj lli creffitlfB m,jtice Techi gl"eC $ti dC$prB 1il1i, t;ra.ns£1igl:lJ~l)te magilJO>'mitic de romani, Dcci el~metioo de ·m"'l.oJ..ogi~ (I oti1'lel'Ui pl'Oveniud it l" elti, greei IlIltilili 1l'i lJ-tt;ii dill Ie!!iu~ nile die proTCllJenti circuulII.1ooite:mu@t1ii,

In mitolrJgi~ rOllli~n~ c$ill.tl.c. cstc eollsi(l~l, dr .pt (J cTlIulie It. 1!'iina~ t'Ulu' OU sooJlw de, 0. fi :'I.jll,to.r 'Pill'manent aJ omwnitru: lUlul ii ~1.'ea;~le a Nq'drtahll'U$ ca, dulPDaD. 'Pl3'll'IaD nt al omlilw .. E.ell!\ Nlculitl- Ol'OOCll., lou-a pOV!M liollll"U Gil :roIl,d Cl'f.'llt.iJn, ra1 ... tea?i. C1l!Dl ,d:lltYotuJ n b"icut :pe [up. taM,_ vinc D~zeu t... c faei D, cl intrcalm,'I «la fM ~ ell n1Inll11i 11'U poal: umblo. Ii .• !all lliopte'5te-1 putio ! •. L-n 'ciop1i~ [cit era. din le.IlUl). I D~Hni-L mie, z:tC6 D-zeu, (l-ll. utnbl;a. 11. It 'ri-l Olan ! ~, D.zelll-n. blagoslovit!ii s-a hic'IlG 112p' 1M dll] ,S,il11cclelc [lemnn.l.ui ciojllit] g,·all fii.cu.t 0rt~1l1 ~i i-a Mlllu1lt;

asnpra. Diavollllhti'" &e. •

Tudol" l?'a.mfU01'0lab;.I3z,i, 0 !LIt:!. P(}"B.ilil"c po il<ee~i ~,;}, eiinelul pti-

't~n . erma'll nt:\1 m.ului.:m ,~orbll> d . t~1i- strigol c. re, mergllld 111. bOl'l in chi]! de {lllca.l1, a. rost nesooYlc.t1t de nIl tinil' dupli 00dl~a oo-i ~tirll!lJ. Pe:ntru 00'1 iIlaJIl11 'caTe 1- d sooperit m1 I-a, diiyn.l!!l!loorn, i-a- Mgi:Lduit elE-i dill ~Vl1 !fiIL'iI', murL'li sa, 11:niLintrr-llrl an II Illil. loe CI1 eel mai hun pl"ie~en a'l hu. TlIni\J'Il!\ ;;I-Il l'Iu~ CU 1I0vaQ, 1\ lw, iI. '!L l'l.{lounl :l.,tepliln,d ut!!Oiul lit 10001 llrobm~. . i:rigoiuL ~-ill :p:tll'fUllllt i.ncr-ull voinic ·!rum!!!!, a, uuib mit~ila nev wi ttrui.rlll~i. Cars n, i1!lcercat sa~~i Omu9.J" ~otml. Ca> R\t-l e:npe, strigoiul I-H.~ de Ut, pieior ~i I~:i. d~tept.a,t. Astfel slrigol11Jl ~ demonslu"ll.t eli. 1'1 vasta Ull-I ~ (i~ ma.l bnn. priete.n. doua zl tinitrlll 0. venit en fmtele slLlI ~i.-a nif!lrrmt run 1101:1. Str!go'iuJ !I-a. '(l'i:'eMutl~ in!'ir-o fum frul'ltoasa Mte i-a 3uei~ m.inj;ile J'rII.,t lUi adm;, Gel adn a. incm:cat sl:t.-F,;i Il(liill!, !Ii 01 fmtele a.dorlliit. Sl;rigolnl ]~a. trOll'lt din [lOU po tinlr, 5e~ptlldll-l de monrt-ej d'GIIlonsf.t'lnll

!i32

3Iltfcl Ill'!. Dii~i, fratel ua-t Q Cell mAl bun Pl"j tall. In fill 3. i zl, nem.a.il!.,\·lnil eu oillo j;j\ ml1i me::t1"gll la itlllUni:rl', tiID'tt't~1 $-IL dus smgur. U'I~ cHml INllu<t!, dup.i el. La loeul de illtnJlil.' til ul ndoallllle (lin noU. Stl"JgOtu~ in • T~Bl\ e 'Ilo;propie de ti.ritr. Oiiill.ele La 1lli'l"iJt $1 c.poi 1-~ hUnt !;.:II l'ep.ezit la 6tdgoi; WIre 1-:). tJ" :d.' a. tr -ia oelt'll Jle 1rtniLr v.iclncl,U·i:, um e 11(1 V"ll'l'l.L. ,Ai venit!liu '11 Iml.i bon jrrlet n oJ t::'iu, IatJ[ iti Flu' ~i eu ll1JJ bine, $1 i-n sn11fl.t in ... 1.Uii, li111.l!il pd,.~(rillJr ~i Ille' (IttUl"l1r liglliad,uill'1l" cUtl III me clat d:t6i, v dh1l1p eel' hll va mnrl";

Pri tenia ella hLI eu umnl e."h· ill;:U rclerntii mal ales in ba'lml'ele ",litl~. 1001111' lorgo~al' 1111 "g(' 11\ dn.'\ O:'lTc' lJ'ct~i 8iilbat.i.w (1) QUGl" 1/:ll cal'M.«Ii 71~{1,.lifJ(ltll'f, r,j~; in niH vnl'irmt{l1, Iovnn I'1~Q nn pleac1\ singur ;,pellll"lt viru100ar I pentl'lrl-n<o,ul'<'1tmu·e./ .ieu ul llllll ",i en e~ llnrt!lJ bohler{ .I,\i dllhll,J !!(li1ooJ fj-o!!:fir I,f : imei dB 'Flogm: { gari (lin Pm\"i:;:,1 boldt'j de Ill, mtmt~/llii dul;li d ttilllilt@,1 en Vijlt~DIl\nj 'J sA 10 ia aminte". Ink-o' v!lJriMl,:ta. a. ilnei halad tIe tipul c J, • consu mt lnl DOIhri~3l1, ain in£t~l'llt\lii elimi ciobl1mului bo~t : ,ciini In mUli,1 ciini vli\jplli,J lil!O~;if ,I IUi1;o$i,' tate .e'ind 1!l'~m/ZM"6 {re.L'!1;1ti\,/ ind l"C')le~l!nl p~ima.-Jl om. bl1.ga,f trei :zile ~i ,oova.". 1B b!\lada Fulga., ci bsnul COl'.tea, 'Pl'illU'e nml~i doli! o,:veu. dol Il'Ia-I b(i.triini, pe 'l'o!J(m *! pe ]C"ca1J" ,*i ,. citle.l h'ltrina 1 e ~tial seama. :tG stin!l.", pe Dolfa, en .care It ,l~!ll:e.'j~'e pe II?ulga Itl~ lil.trin, Ci:1..petMl, dll haidll;ci levill~1 car I-a -prida·, sttna,

h ba.lnda, i:1,On/ll cioba.ouli oondamI1llit Ia, mo!lrt .. d scmemi lui iJj,j spUlle t.dttma dr:ltlin'(ifi: III vmn. 81,1. Ii illgt'Opi\t lotpl'Oape de strnngli, in do nl BtiIlDI siI.-!j.1 3udl or»1 i:t! Ziltl'Mul, aile 1iehtl i [ld flui61'ul, pm litca.p -p6 moI'm'i'nt, dmni'7l.a.

In 8u.pel' tiJiowg;,'U[ pom&lIe80' coast tam 0 1111ii.b1vll]cntili. miticit refe:rltoarella cHua: ,,,lin&e !'db e co)lsidemt bun iar (l'£incl'e 1J.I!U"U consi.demt 1"lu. Astiel se e,xplie;1. sum 7L(lTilIJ:ltl S$ mcULOlol"fOl,cru'i.l{. intr-w .dine alb de neem Dill lil-elnde 1I.lllllg>1tt LliciOdatl 11.11 eiiu alb oo;rc .se u'C.illea.zi in (1Ul"tea. ~a,u CA a. eu.ivlI i l'i«zo, 'l'e{j.~l. s.(rigoitt1 se metnm.otfoze.'\ut lnm--urn .ciine negru, de MCea. Illl!l>Pt:oo. treilrue s:1i 't fere~t:i ,de ci¥ n'egt:i lJo_tilro~i pe erue. Olinde a.tb mtl"'lI. c;ind yd sa.u simto qi1"itliw rch!, bQiil~ il, moans {cirun::l; ltoleh1.). ~i 011111.1" moarto~ u IJIr/JH~ij. ,ti. tina neg'l'u 1~tBl1'igojat, d.IlP~ mOlll'te dlstL'U.g t()~i ciinii albi rlin 110,("·,

in Jo.c:u~hmi '!.i zhl01·j 'termel:ml cline . to mtrebuint;ll in I!e~ COllt1':cr:-: £]ietori\ll: cril'dWlcio8 oa; 1£1) cline', bi'ir llt1.11ni 111u ~i. e U~ poro de h1l8 femoJI rols de 'WllllC:l i s mal sptmc (lot t/'#ea san e tl-llilgru lCl :mjl.t/. eG IJ cdJtm; f n IWrul. gvrii.

20. ChilUil]ilt'ropl.i. - tn treeu t !;c cred.e1l cl. au. exilita~ O'Gl1limi 0'1 CI'!f) as. qi'im - olllirJoc'tjtUii, !iifl.ll fi1,pturile jmniil QIn jlllmiilq,lc QiiDe, C"i'lllMl"'op'~ iPr:i1Iili till\1 tMl mlmW ~i fap,ga,U"li, h'i.pturi, ell no cap li'i douit, ~ ~c::. .un um:lIIni i}i flltn. ooninl!i., ~i PHt toat- cele i)ll!Li emu ~j o.ntr?JPufa,g:t-

D'espre a'C'e t !ll3i d,c l:lIlolI~bl"[ tlm lIli$Cutat in c:n.pitolut A )lb'Q'}1l1fJO'llut. .

In billerica r tim; mil.mt (I. f !lilt ODlIHgnt Ofl"sfint mHla])~l\tm 1l\Wlut JIri.sloji:Jr. E i,D~el"@3,ntiL Otee. .... <;bi"b sl'j~~h'e =". oo.pc..~uu.i1o!;" . a. flip uri. tG 'O~ mo:d :a.nteCt'e!;tlllC1 cnre ,1Ii l'lll 1ll11i01 gleJ rOIllJl,1!l JIULI Brat COllllldl 1'ate I}i 'IJIN'JI,(}'pofaf}6. Figura a.ccal;!li fulse mal tDtiI.tI~ m~;t ~ picti'llTIl l,UUl"n.l.li ,A bi e:rioifQr do sat 57. T .. n. Va.tra.lrDtd.ovi~ i, sHntnl Htlst.ofor ate ZU,gmYI p'lill'ti:ndn-.,i ll..'l;pu.l die cUne pc 0 i;.<wil. ell) mn.L multt' iCioa.ne cn ehiuocefnli 's1D.t 'in, jtldetnl Ween. (1\1, Hchiitu1 Lainlei, n!beni, 0100 ~i o~e,ti) 30 "i ~D jnde@l B(Jit~U (1 biseriC'S. O'iiln~ ehiail" dlo capUlIila iude~u.i)-

1"!l;mll!!l cl!lQrOOin~ 1m. "taoPi isp'-,itori 9. e.'Iistaot ~i Una, in dl:ni i4pi1- ."itori, Pin1L In soootuL 3.1. XIX-le.'. esista. 0 xi 3in1!UDe din !lin pentru ciftHd £/~

~39

1(lrlm(ld (I c.f'illlihJl' ~M. alnol \'IiI ~'ltl11 d e ulpe reele 1ll\1II in' Ldpui t-o. ].1) a LlIJ oiinilru' ln Mrbau[ a r st nn obi I 'VenaL din !1ud I DIllD!i'rii, I:lfr . !pl'a Li'a in unele enelavll ,etl"lol.leJll' din pr ·ajma. vu.ii Dllnlirii. Obi ill.l n. fi t inter~is ~Il incEl,putnl S I:lOll.lhli al XX-le::t. ea fiiml Ul'potrivit fuii bUllae ~i umane a )'Om~tmhli.

21. tll\elul IJiimil,l.t11lwi. - :'lJUIUa] mil'irl ~1Ilmi!; $! lf1,cl~! f{~mt11,~u{~i SIH) orb.'t Iii pihn I (ultu, ,aUt, la\ii Sltbhl'tmit. III pr 11:)111111. Cltnltil'elol' din afa.ru. 0 _01', i!. st'tlP1J!w1:, Cl'ilICiJIQl' ~i II> tT'l.li elor d .hotMe. Are inf~fti~at:ea. 1IlTIui cline scnudv lung, (Ie culoaae @Jibu, eu (lcbii nu v,ude,l) gmi. pnternica., UII gLas stl"idEtn~, I ~ lloaptea. din pii;l'I~iillt, umhllL llltrjD(l in pl'eajma drumorilol', a l?i!tibnU f ,i ill pu~t.iet. ti 55, PI' Dstellll sau eoneoJJLit uti 'O!;IDogohiei e eonsultat indjfc(lt de FUl"t.ati ullollmai em iji !U'j 'int NUl spune albin i nm tt bute a. procoolj7J FiirLatti ea. lin, ndth.:e pli.l1Dl:nwl sub cer, in lilubaj popular, c'!ll1l$!l "il1c11PlltIDIO ]ll1mi.t1'wl slilb Cieru. DeIli)I1] dest'i'ihm\c tai'n;)' incitplltiu:iJ", dupii pi aI':II, albin i, cr'6Zintlu- e swgltt, il?i dh'tllgi.

t!cretul v()lrbiud lou u Sill!;, 1ainilll 00.1' albin,\' _ tr-w. mit FilrtatUol'.

~1;el1ll pi1min~uhu It f;(ht, ini-t;i.al uu sfetnie tnidi\~in al FIh'tat-ilol'. all!)! 0 IJmidlil'iDit~to rltnCl1lrf. ~i .in eeL din mIni!: II)Jl (lemon wernal .. -,on h'ol eaz{l:. mormi:ntel' ~i mu~elt d.e nn!! sau 1Jl'echi pe mor(ii care Ji'l.1 au fo ~ inmorminta~ d\1pa. cIa illa strllmnll, en un ~lIi1i t'lt III$.,,,} Sa.R Moat f/llre iii1ati, drept Qb 1 ell sA [i ]1\ a.ti i:n pace,.in mormi!llt. ; telul pil.mmi.uJui ca. .l';1,ptm-;l. mitie,>ii. 1I1llel·1\1'li. se (I l'IImiliDil.·o - Ilrben,d 1i1.1" in pl'ivmla. ocoruhri uu Cibm:,o'I1, care Pli!lltl'l.1I acela~i abol tree s:u:n~tel in bru:cg. IU.i ifiCol';Dali\ P ste Styx,il-tIll1ul plldnintlliru nn al' lewlt;u,ri eu treeerea. sufle-

clot' ttlorti]ol' IP - t-e Ap(!" SI mb lei w (lnuu !>pre lad; de:1j.i a ¥n' ~i I ~ribu te infer.Dll.le, M'ileterul lui fUlleral" apotl'opaiu' deei cODilir,io:na,t in.sa. c.'U~ 'tcrul infernal ,pm:manoot., -:petie te:rorlzM~it ~i pedepsru;t pe cei care IIU cred in £'otis. lui ,(lhtoni(;;iL 'it ca.re n nrmMeS(l co. ~i\-1 S~jy'pea:sctL. LM1'a til~ lui. atrident Itl"evesw~'te moad~ sal] rut« lleDOl'O l1'i pe as:puJ cllli (l4'lte iL it;ude la tni f.lll DQP~ii, ink toa.· din e· ~i einta.t.IU coca~il:or.

DiJJ iolclol'llil mime ii.tellll ]laminWlui pittl'lIJ.nd in plasti ecleziasticl1 in ,care tl i1ItiLJ!lim 1mb .form:l d.e Sl1pol't..-u.l'i-'pieio31' ql jil~1lri m dll)UiD. biseI'.Ici buel11l'e~t'ne (Sf. I.lic-Rnbova ~i iUic1nri),

22. AlbiM. Toru ;lUelill1g~lor. - Albina. fapturit l"eitil. face PM'~

dl!l ,eoonomia.dolll' tl,Cu..l;ii d, sts., diD ch<iliza'\iliL ~i Cllltur-a. oacllol', lit. da~romanilol': fji a rnlll(i.nIlo!;. Nu se poate' OOl1cepe 0 pr~ental'e oll.ci,t, desiJlteticl\, a z{to ruitolo giei l'onutne til:r1J. reiel"ini,;e ill, l' hll alb we.i iJi i~roj'ia. a. u:tob· ooniJo]', 1 tol!iogra,l'ii 31l1tici greei ~i. r,ollUllni, In ollioD azu. a, DaciaJ e'ra. d drept ,t,am albinclo]'" t,n'a 71~'i'~U'I!l'td 0' 1I18li!agi'lor : !,Tracii pun eil tinutu1 d djnco]o d.e Isbl'll ocupat de albin ~i ra tlin ea.UZ& I li" nu se poate p!'1.t-rn.nde ma,i d!!parteH&~. Tll1~os.f)bil ('apnClblul'~ii ~i ktil).~ii lie ,mill1cau eu micra,. lap II iiI bri:nzli ~i dillC!t1l 0 vin\lL III schimnici, pcol;ru cme e ndi ii erllU Ill?1lSidllJ'I'Lti oCt'i. 311pUt:cri !livin ~i ernUl I'IUti1i~l , SfiD\ii populari"_ in seliirunimll 101' Cl'!!llt au albill!.', erll,u mincll I'i U. Jlliel'e ~i fecomalldau. mim;ea. cn, aliment dl.T"ln nliracuJo:s, tudel hricke co s·a !Ille.nlimlt in stbiru:niciile ~i ml1:n.!Istirile l'OmfiD~i ]Jintl, till "rem.ea, liloast1'i'l,

Da,cil tilcea\l )(Jutinuu seb'rnblll'i comerdall' eu !.!Teen, dind miere "i. ('Carn, I$l un ori p t lOamI; in .;;{'b.ilIl ulllleiw:ilor fin ~i vinnrilor ale. 00. 1)8.1.' ~i rrr en COll Il.matm::i de tUie1t'· aU! nLribnit un OOl'a'Crer' Rcru nJbin(Ji~ at~t pe1JJITu .lutem3. 'i, cit ,~i pentro bin facerUe m.iercl, folo!<imlu,-i l111mele ClIo epltet divi_n a.corilnt unOI' sewizei t'i chi'D.l' zeci, Lar mierei p ntnl ca, dinea.

faccau-o b!itl1.1lI..''t. mi.eilul, eclili'VaJ.e.uta.l'lrnbrnz:ioi,'p eara 0 wnllumau lnll'rJi

pO[ll;ifi, lIUmizeii, z~i_i ,I et·(lI~.. " .

L gend,clc mdjl<lC r!.'fatltolU" 1:1. taseete nil: r lat 'lw.il. cll)r I1UlW!;o de ti"ll. Doal!;\ dC!l!pte orl"imm prC!'h(l(l!p'J!ljc!l.. u. filb,il') i. !;Ii nUl11M l'!l{l, 111 IIIV1l1 Illedil't, deliprl), or1ginea. el l'eljginaallc, ereljilrillit.

'23. OrifJilllim ei pr,I!ZI)O!IOWllIJ, - ee ;h\ nmi inn l)oiit Ii int Irpl: - ta.til ca. II! contC3L11>liQ u j't religiQa.si- unel oriy".i 'J1r~zI'JOD"mi e, mill pr6ci '$,pu8- pl'OOrl1,'i'lHt. 1m ollp:rrillsut lor legemle1e mil,ice e nlitmtL hit ] relllta, mllne&!!i Qrgnni.z:9ifcIlI puilllcetlt a.vietii a.\blnd. *1, ceea 00 cst mal imptJl'h'),}l; , ?:olu~ 01 cl stetn.i d fll s.gel'1;\£ XeCtlliH.ut fld I. a.L F1'i't'tattLluL 'pe!Il1ru1J '. f • 1\1" 11 ereavi: i pi.lkmillliwlli in pr cu.! 4) Inog ill i : luila.pta.'rca (limen-

iun.Ur pr.,mmtullli la eel roe cernllli. Fiil'to.tul Iilll~j,iind nm alj.. 0 , coati :in, co,pi!.t, con. 1.11"-' pe ]Irol;l).g ni'St.n.lui cum !il. 'inei'iI!ll!t~e p~mlllt1.11 SUOI C 1', cum sit so ·~J[JtrhreascA. nllJl,i blna IlUlI'giuLie lo'l'". In legiltlll'ii. cu aoC(!'!l't venim nl; cu mo .Ilie doui1. leO'&ode ne dn,u ITh,"pHQu~ti (merit ': 0 legendl dupi -eare a.lbi:n~ en Fkb:.\buhri olo.~ cum ~ pr ced se ~!bU um sit 0 ) P 00- sa, llrOteilleze prlD. illOreVil'(l!l. p1i.min nIm *1 crco,rea. de va.i Iii mun.ti, i e.ht,;], iegen(lill., dnp!l. oo._rG rulb.Lrul. devine nunmi Ime.s.e.gel'1il.l l"il-lltn,tu!ui,peUltrtl a cere sfaln,,! -i'1~6Iept1[h~~ (JTw,i. AoosOOl r!!fllz1i. dm. orgoHm. :siL fu.ei\ IIw'\'icii Fi,tr· tarnllii, insi'l. !l.Lbioo, ,siIOw1nd pleaoeii. ~i aS6un~mdu-s i:_nLr·o HOM I as, \1Jtl\ cum riclul glllde.'l:te :;0.11 v rb :p;e en m.e despre soltt~i~ posibiHL, A\tli:J!la. w!,IbiiI11,;e8'Z·il. pe Fadat ~i, ceva mai mn:ht;, it I\jllltii sit inere\icfU!(lii. pa.w.lntuJ au viLi ~i !llU(l~i. Pe:ntl'll dezv;l!iluirea secrehlLui, ariehll blestemi'i. albina, iM' pent.TIJl aju'tQrul (b.t, Ft\rta.tuJi 0 bl&!ros Vll~t.e sti. fie "#7It4 ill.

Ariciul II> blestema.b-o sit-~i mitni.noo ",cirnn" ia;r 'itba.tul a. bin 'Gllmtali-a ;;,.i fie i>Cirl;l.30 aliment sf.int, ca, ~i (1&, 1n ac.ea.stil> scurtii, 1egoo.du. s eXplic.\ 7rnlLigMBZ4 (ij.po,l'lt in, mio;rUl .~,i VMOlllre.w dUbli, lIlJ]tritill'1J, ~ i tenieU!ll,dicll.M..

Dapa legellds. r,eligLoasa colpoFta.t1t dQI tllliwLogia. populal'ii. ore~ti.n.a, ..-.lbilla i~i tt (f obirljUl. din l<wrim~,e .ilLaioii Dllinnut1ii (lind acea, ta. s c!iu. 13 .moa,r~ea, lui Christos. Te:dul leg ndei mit.ice l'eligiOIl>SQ tMdi,. $i de inspirlloFie, orc~tini1o, ealClh.la.:ilili 0 lege,ooiL m.a.i "eche, CIrGUlmmlldilfern.nl3aull .• dnrp§. care aibi:n.a. a-a ~liiiiQ!~t di,~ Ia(lr~11~U8 lui :Ea., ;::ew $Q(JrqI1,i In, egipteo.i 0', Oeca. oa Wse, mna mi. or~!linea. ,8olara. II albini, dln mi'talogia ~giptMM iNI. difoza.t. pl'oba.lbil il1direet, prill Hliel'ti; iudeo,-al'i!'lji 'Ill§. 1111 TO' mil.Ili, 1.1l. perioMa. de Illrl1~t·lll,arB a. ,or ~bini ,mulut

10. ciCevar legelldo I'Omi:\I!I,~ti. 3i~bilna a [p, t :ltlb"l,i~"il;it flo IOU c.t"t n~. lllcluziunetl mlJl~tei in legl)n.ilit !Iii! vidcut Ii o.l~ ~I'i~i:tl' deel~ ~oo ~. IU;"i.D'en.Sc;\. tn 1 (llltle~e \'!'lobl a.Ul.Out.oue. (1 'PI' a,lbll1i\ F!'~~tu.J. bllilOOlilVIIIt.eazi\ nllbma. s!I. fa.oA m~ r ili ce.'!Xa. care sa r'vOOtSea Ii brallii. ~i "U mill< (JUUlhtti ! iar in leg:o..nde:le (lU Illuscaj Fiktatul (suustituit llDMli'i _ll)l·j,o Ze111· DUr:mlezeu.) Iltl billeCill'''in~1i. 011 nimie tnI1SCp.. Din oUev~ nUe l.~gent10 dtmpre 1Dllsait rlliesft tlimlP(jtri"~ ell run-SM a ro. t bl ;<;tem Iii'~ de Zeul·Dumfls.<ieu. 89il.\ d ful:~i p 'ntm cit cstu () u.nt>alUi fi, N!l!h\ri~l1.tuLui 1i~ m:urdill'e.}~ ill de:r:idere orca-Vin. eli \'ll'1t\..

24., ,lmnlollO tllJ:ltusl;ico. - DID ea~egorm. ~,~ima:leZor JU:7l'a6tice

intra - m patl'illliJniul mimlogiei PUP'IllnI'C romano :j.i mOllvlJlute lClperiJ;cTilL, Me' mla. f C P(LtCt·, cwn. MU mellFoDn.t 1:1. Ineupl1tul B£est\li ru.pit~l i'llJrQgw. !ii 11lJ,'JUia"uJ.. NtIJ a.m nru1(I,ri1; sA i-nclllldem 1'1Ilt& 2 :nimnll' . 1J.1lm.Q(;u):e (J8t1'zld, }ilu.l - [tufal de e]efa.nt, 8h'I~~o-O'illI.£la (lte.), I.l!bl'C ~l Qln;i mult do III estiarllI Iltc.ctu de E9oC1.IlJ'i'I" oriaat:a.lit, inL-ralle !.Ii ~t'i:16 :rom.'tne pr in e;lr~ilQ

535

poplIllil'O {l~arlll'!lm ,i IIJ'l~/tfl :::I111:.rr&llql'111, Plmlftifil 1'lar!I!'''oF, l'''i'trl'q,/n!/,&U ~i .i$r~I, c~ ra,~ parted~ pri;l1leln lllcli:Il'I de litru:ll.tly11 cnHl!. {P'itI·ln ]XI!tl"r1~1l~~~ 1f.'i]tm, br,1:'fl'lal,!tnl-l! [m 1.' (!tl!JOfI B;l:$lIml. olWi"tl jiTll 8a'U. PMilf)rf.lo etc.), ill liewbd III :X:YJ_-letL. 'l~[LL(' fI ·""stp. animalc l8.l.Itastien sinlJ fl1,:pt1J:ri rni'tioo ~:i~rhl~~ ,"1l1'C ]l(,Jldulcll!tit irrtre l}lJli~a'l/f()rJiJtm i;!i Iljz(j,,·cri6 zc;!l1nitQ' IIlY,·,·it f;·:IIT pnrc~ ~tl~!llle "u poJ]zGtlDlorfisrmd hn- 1iI:-'"}ll'imuo )lO'llil. [(lzi:I. 1I1' Ci'catie mLt.icfi, mei1ie\'olii, £'Ill'e (lQPitl5~lftl' lazi;], J;:ool11ilt£iIlJlill]lIi esaeerbat prm milrime, eaJiLalJ, llut-eJ?i !/'i fl1Jl('tiun~ bll]lfaDltt1U"llJil. E fn:z.a.iuatl,·Cj·,Lul1tclol' ~i Ilb~urdil i1 VlIi.!I! IDiliice, rll1bkne (1(" un H [JllClunilim Oillti)gelletic.

2ii. InoN!!l1.I1. - VI~i~I'I!'I1I(! Hill Utrn!'lwl I"sLIi un clllf!1ntfilJ;tic d~ CIlloare lhlba, eu un eorn IUlIlg !'ii, nscutit in l"ruHte ~i en ,0 l1illtru snilllcjlioil~\e kb rld~rirm t"Ol'tmllli (en:rbUDrulUIlJ,Cll u~b.li alb9~trrl:i mflfi*1Il'el\

C",rl.ornu!. fff'fl"~lIln.t J1~ ~o"l~tul

~I~!!~,"~II Su.:;,,'lln.

blfud!1. .:lJrIt:ecedll'ntel'e im~lIii lui pat Fi: ~llLTevil?llte il'l m(lllo(:8>1'08-ul indialJ, in orym·ul. gree I;lt in Il(,!l!l~ IlTl Ilod (W1l)I'IHll.fltcrtllc ci:wiat pe briltarl r.ituale in DAcia. DIl la fOliJ:lllJ:. fanta, tiCil, (,l·C!~libiM. penlXll ill1agil;la~i!lo po,pulrn;t'\, fuc)J·ogula fest 'iDJati~at !;'i i.lI.io,rme iDt'retlibile eeu rnai, llI1:ult(!' pi.ch)!:Irll, gUTi !ji oelli, ,cu! ~l),hll"lt urin;;ii, care in m~·s1l11ni c'Ilb"OO1w·a :pllllirittul 9' in 'ino~ul1u:i r0"·~rsll. :llIpdc milliio).·, PolizOOlnorfisrnm Int nu !Ie tet'liucea Is. m'nl.tiplicm-ea acl'loTiI,.,i o:rgane l\'1 $im1i1Jl'i, ct tJ:ecea];/O> imbim:.:re~ unor tfilsi'illl11'l oolilmarllee deoseblte : eorp tic) eid, cap Be &l'fb, corn di'Q' hovidcu, cmloarea. pielei in eurcnhea etc.

eu to,a1;l1. nceaS(ij. lu[i'ivi':cal'e 1ilizftl'-zoomitol.ogicl:i, irmrogui lilU a. r:Ost un animal ll;'l'llmmit, in. ftCC+:'ptJll:n(!;n InfN11!i.U'i atermelllllllt. Era.I:UI, :mimal 1)lilld!,caJ.in1, :!lobi! Iii S.e.[ltitlll!Jlbll, cOlllsidel'!l~ lie Iloo:mpr. "Wl.sUnhoI faHc, (lind mai degl"flIblt era un :slmbol ali llra!}l"Jslei litmt~, IlnM "VitalitiL~i epui)lMlte"'. Sc -at.."lc~9J repeilic a~, retlll~ f:rll'll1o.ilJ;e. odorm!..Iild 'Ill' brat~l", lor. em !:'''ITe v~i.an: sa~l vil!I!l:.I!ii. ilnL~nd~:lll 0 (:!lnll, sentimf'Dtallt, " fft.dl fl-umollSi1 c.'tre-lll;!SC3 hn ,enlel II, mmglio, !j.1 el, catin, ~e 3~(l'{.o. en capnl ill pDahle ei. .ltL'Un.ei ,'wi'icori.i :n;\'v.!'iJenu !!,i-I :pdndMu !l.au uclde:tu pe loer luindu-i cornuJ.7:n :sl:m"e de veghi:'. mucornru em imba.tabtl, f~i zdrobM i.lJ:ll;UCi.i, pe: care-i RiJ;ll ~fi~ia~i Ia- pl.1 mi.Jlt, ~i gnLopa li~tit in (li!ldri ~aill l!JcwII taluuit.c U:I .mllll:l~i, Pr~zenta, h.l.i iltl'Pl,;l~r.ia duim;rile ide, wmb~l;ea.. bl~n.nvi.i, uilidea WIJ'II~h-ii ter'iomorfi. Difrdlll pl'U1i din (,'(!l]lUl luJ: cOf'tml, paml. 1J1n.n:l,. eopitc.le !lll rCiS~ cOnsiUetl\lIl ~h: fru'1l1u,CQpeeo, !1Jsgicli. lUi feJI de maJiU'ie .prima punt;tll p~epflrarea ~lAor mea .. i.camente ell. CIU'fi~tef ~o p9..uae;oo uruve1'sale. I"urn.ulul l HG aoordn. 1:11"1 mare pre't .l'1l1'm9001ll1.1C. ])m corn ~~ obj,;inca Ill], a.ntJiuut al om'1;vurilgr cclor D.rni plltm-.nice. Dimiuie:

Qa;nteJ:ni:r clogiu!lil. 8,JiltldbLul (lin wrn. eare aduce 'O/ilitit:o. bin~(Il(!CVe Inri!! mrl\. [fuloaseI!.' lui] via\fL,Ili s-ur fl CIll'.m"t" M.

CUlbQaf.llul iuo:rol!!;ulili un pllteIJ. f.i ~~h, crtI ~ulllitit1l1it. do eomul rle elef:llllt, {lo ti~QlX'r ~i d 'upriCl1tl~ (coaeue co M'ea.u o S11"LlCLurlt fiiJrol;lsn, ~rtoden~5c). Din ;pre$\ll~u>l'ull:i!lrll aJ. lIuieormtLllL.lie f:1cp.n.u ryUlmnwi 11'1'1). fl1i11,"IUrf!: U' 11ll"("}Jlfltilce, pe eare m'1g1t;it'lliilc [oJn~c:)u Iu seopurl IIlIl~eO; msdieale,

fh intllrpr~Mre CJr~.~llil1r~. I1J.1iclllllUl este il)c;ll"Mt de WI Shllll(lli"~I~ trif~i!ru'. "Biseriea ii lu::rmll'io tript.:"i "llllmttt. care aoopl'rl, celi' trei iJl{ls~iJ ~Ie lui Dmnnmwu : ',raMI, 8fi:ntul Dull ~i Fh~1. Puteenie, erunt ~i l!i'lilbairi. I'IIlicoMl'U1 inl!'IHlhi{ll'~~.a for\:), In] DllIllflll'z'l'll TIlIl1i1 I ..• 1, iud'l::'i,~~j;tit d~

feelo:Orll C$OO IlI>Miil.t (. , ,I {'onc(',ptrici imi"lcnbt.., ( ) .Ij.i In c·(i]e Uin llnni'l

este coll!Siderat I] intruclliIlru·Cll ]}uhuhti snnt t ). ComlU <Iill"(ii:\Xpl·imi'i.

forta. l5i ~senl,ll uniOOl"llului llE>yine i ... J ~hnbolul CllUCii ~i e~I.'!l~a lui ISII;;" il.I.

Irnagilll'R milliel1, a iuro·()~ului a l)~tl'UIl!l in fJ.llrllliiiri1, m IIrmillii s:i i n ieMtlgril.jia I'clwrl:"/iaii 1·0111ir~li. il'lIH!1"aMil'n :rOtll{.Ues,scit, In, inlllObill'lI"ca wi Nlcolalls OIaThllS snverannl 111l8tl'iac p('l:,mlln-nd d~ lllibsoul·g ft()C('pta armertul ",1.IDloornuill i" SBlicitllt ell' lnnebllau, hi diplo~na. de imlOl)il(Ll'(l' selIlllntiflmm zit ·all. ,.( ... ) ante uel\murilc eare ,1'11 sti\piuit 'ciud'l"a, l)lI.mint,-u] au fos,t ,.ite:ze~i nebile ell rnUllQl!n.Ul. L'\1'fll'lQtr~ :';\:(;(I.;teu,. f'Omu,nii cei de un neam (;U tiDe nu all (ill fill obiJ:~ill eca ditl urmil (., .), Itl!)f"Og'ul inB~all1J]i(i Do:1J1 e te; d:u bI;Itdilmum i!'1.~~illle~\ Sl)Mtutui sau, C!l.ei cella (Ie 1111> Hal":' este u~Ilri'me, ia mueste M'ie. in'-;llstrAl' prin eare lleall'll;ll t([lI, ("!ll'e a flat nn~tCfe mnltnr eiipitn ni ... "sti~i. Cgtc b'iai,! (JlIJlU$IlUP' G~.

Unioorl'lm sub falma de lapl·ic,I1.r1l apaJ·C lIL Sttl:llI!\ lui NeClg'(le .Ua."arab pe 'Pia1;m ~un<;!ral",'i de la J.1·~ril _r •. Ar;,::!}::,

Parole! en imagilll!{l lIlUl'Og'lll:IlJ (tin llC'.!'1l1rli(:m; 0 Lllnlnirn inhel1~llet{l.H~ in icr,uografia ]·eligio;1$1t. ('el."R ce intt't'elile;~it in klln(lgl'llfieeate U'll'lls, aimholul cre~.tin pe C;U(> H Sllg(!l1!'ll:~!1 unicoennl,

til erm:inii t&pl"-"tl~hc) iDlt·'·(Jl'clal'e.afc:;-1 e101' l'elil!ioiUio recollnll,nili'i.

IOi)"II},i).e, scenele, pcr:>u.llwjdu ~i "ruo~H'''a t·Ill"C tl"ebnic ~~cordnta rt'llre'Z1!.l1- tarii unioorutullIj in pict.utnltlu.rab1. religiofls;'!.

Ceo. m:Li ,"ceho: roP",'7."lltfil"1l fl lillietlrcrmlui este ill liiScric'a de 13.

Harman" in care ac~.~tj] st:l en C.'~p'lll in \nateh' uuei f,CHli6a:re-,L'oIllfbrnl legl'll<1ei lul mit,ioo, earcetrcala ill S'IiH.:oI111 nl X" -Iea prill ij,et;t i:nrele oeel~lentnle. A IHai [(lst ;r:ugl·l\1-il in ~t"cl)ll'l,e n.I X"'i'1·1e:J. ~i:ll XYll-11'1l> $n·lll'id... -oarele sau I)1l ..,idul'il.c exterioure file {lI10l' l:n:!ioi"isliri; TJ!'.LililUa, ll).llw.u •. COZill, Sl;(li.Uu3,. AnimH).'n ~i CII:PU UCi"l1111ui lhi~E!l·ic!t I'Ii:!l ]\[ltrl!.nll1:1'(,~).

"tn. ieonl)~,'l-rutin ~i. ~{'nlJlllll'fl bis~l"iet<ft~(l1 il intimpin!'im. rnc'nll nlediLlintt·o 'Cenli dl' Vlll;ltO.l'll'P tnl':>'Tf' Il.l'hn1l)gbelul Gn,\'1 n ilalungli peirnorog (silnbIJlul fiulni lUi Humtlc7.:t'n) (:11 trl!i ('lini {M'Nlintn:. inbtrell. lladejd..u) C'Fi (m palm .eiini I ih-"p(a tl':l , "pI'lCell, justi1 iii, mllcl'lC'ortlia) pi,ml In. poo.ln. Sfinl;1l1 T<\ .. ·innr.;, P:pustulul : 6 .. 2.)" '7,

:::!6: .• \rm~ilh;!"1I1. - !Jolr IUli.mfU fantMli(' de Pl"igillc liJ'Ied.itl'.r.mcnn(i. esoo vl!I.silillcml ('m·l" fi. pall'W!!s prill HI~·l·IlLtl.l·a p~pLililil!"l"i nmdirvtL11l. ill role,. lO'l'U1 ro.truinCllc. ElSIe, 1'~9. ('1IUl il dcliJJc~11' de nl.l1cl ';!i .mnuele, un lli'l1imo.l ba.ziJe:ie, 1,IlU micrege". illf:"! ~i~fll'(!U lni e tl'~'iotIIIOl"ficit: !ll!'\lnUUn:i., t'U UlIl cooo~ CirulaL, eu clO(· de yuLl.ur, I~Dl ('apul illl:ornOl·nt, l'QllIl,Il lluolPetil Cij floJ;o;i) aripi dedragou" conlin de ~npirli'i, TI dnuflpel'llilbi de picioare (('I pcrllcJle dil ,'ultnr 'fi alt1l. ~c guc~). Yo",!!;} til iascutit.ft ~ulLilUngc ereiCriL ~ii:uimillil Ollll1lmilor un ~I~U! Ilu~ite n!;(1util:e..J?ri\·il"el1 IUif~ol'OlU1i 1l,llke' tot. lUisul'lal"e<lr Iu.i (l11"I.h·II;oI1I· .. m'd;: (:"u :lBu'a '[u~tlhlil C\\l'IJOi1II7"eurlll pe O~

ml'n,l ::Ii Rfru 1'Il':'\ piM:l'::l lIun:. Pe und e I • U I 'it plhnirlluJ 1Uil Unj~n ia adineime, _IlC'lltt'l!1 110Uit ani, U lo:lttlt i.nfil~iI!Aa·l'Ia. lui mOtllllLl'Uoa ii, ~i £iirea. lui demom(!~ oamenli I-an c.1.ulat pllIll!ftl C'nicii.l.c indirect!' pe (IlliTe Ii J,

-pn ~ lL uce, ill medicina mawiC"';~ "i III :1p{l}'Il1'L"IL integrHi'ltii Ilzi "Ii il celor

c ~i-] proClI:lI::l,U. -

S·t!. r-eilut in C\ II 1l1eiliu cit va Iliscmi pun.te ri ereat cam dU]Ja. un pro !l'u emrmiitol' ·dui III splrldasulu]. f$i anum (Iill1tl'-l1ll 01iJ., CllItlt de un ('{lI.:t)~ na,1.dril,vMl ue llIuJo::u:e n.eagl'oI1 ~i dodL dIe 0 beron.oiL 1'1111.tOMiit i imp rll' noniL zit!.', in 1'1nimpulmsl1"i.i 5t.-ri11uciri ,!ltdi ci banulul, tn aceste 1l01lii. ziJe brnasea I' 'loa all" I ula pi\zillr~ i~ nu [i· sPl'ri:lhi. a'll! $11 uu se tlitlcpiideze de ]111 0\1. Cind apll:rea "i'a'iliscuJ, plrim:t grij1l. 0. ~tiipinl1.1lli Iui el':l ~a,.1 eontroh-se Iliaci ar toronit' pI! '('!I,p, DOOIl. lUI nvea.. il ucld ill lm dint, pl.'ntnl a, feri till' pnterea lui Qefa.U\:, {\U", .ll>ll' i putn

xerl'iLa chiar f!$u:pra stupllilulul lItl. Dm:A, ave~ c1lll\uW1i1, Pl' cap. ern 'ingri-, [it, hd~!li~ 'Ii Jllliinbat 1I0:lptca. !<r~ h\ aer. Iar ilia. sti'ipinullLu iiel' a. i\-i il'ldeDlin~;l'Se~ p (lbJ'intr~, ;U~(ls,ta di'll':U'(>' P lee ~ in eiteva clipit' 0 l)i il'lc1eJl!ineU>. Cu fie!:(' dW'IJ1tii, Iiti'Lpi.ll\!l III i S Imbjnga pnlillii (Iemolllj,c,' a. "3 ·ilisculu.i. "i fu',ea prin 8. [i ucis (\ vas.ili 'c:t ast(el Ill!~:elli. tiber' T,l1'I PIll1.cr~ lul Icrimod1L ~i .pP ,'ctiunil ]ui dhmlonicc.

,.tl1 bi!;I..'I.i.lli capell! IIi in nlte illlltitutLi bise:riC' ~Li [\'il~iJis(!\llJ seniH!. au 'sen C'lb ~1'1~.amenl, uri CiL bll()uw'io pc (!o'ITOIlrC Ql',i Cit m01.11ic pe ]19F vlmente, i usemntud en d.i:wuinl ,~re Ilt"iJ1S este ciill:'aL it. p'i.cioal'c I, , . ~ de er 'dill 'iu,!-i cu,ron,\ 1i s-a tli~t pu a,e a upra lui" till,

2.:1'. ~ajllrn .. ~ Pasiire !~mt:astic;1 Clll"C f3.cC parte tU1IU'-UIl grup de f;tptlLri :n-UIlOI'[ (CUIl.1 3:1' £1 l'(l$ilrI'II (lfJ foc, Pasilrcll ,ud:iastni !l-i iatr-e oar CIll' mil.l.mn' Zgnptvrm·71l). In nnele literaturi pop wan pajlll'& a (ost :identffimt1l, pli'iu dim ensiunl, ~I rud!IDI forlJlal~, fUMfcillll1 s,i Talent.e mitiee C~l , ~turn) imP~laJ '~. !nOll IW u~lll'ep!, pcntril;l ci~ luJj'l1ra. e f) Jiiptwu ili8- t'lfIC{,u" cu trMat.url m.lh~ ',till" (I faC'i fi con~HleI'lIIt&t Sllpclll.ll1mrnh'i. prln eX()lllcJ:lN'i, Post;Jd!L \m~O]j'.l d01.T!ica]lcteC'll],'- pnvesc in l>ensuI'ii di:ta'it ,i n:ainte ~j inn,pm In zenit i Ul1Id,h', ini'illntrul lZi In afnra lucrurtlnr, ~ 11 '"fo tt.'IlDRpozi ie folc\,Ol'i iI a ,'ull.l.uuitti bicefal 111lperinJ, cia simpl!! eotactdl)tl~a irna."'oc,logioa, OO! ,d ill re~muJer;: altele in mitolOgie.

S-a, lIstillu <=a pajura c. t mUDI'd e /lipt1ll'Q jU1ltl.t*fiull ded nroat!i; aparen miticii, 0 crefltie m mr:'1. mitiz::I,!ti mal all i.

'OJI~id('rlitnpajllm 0 r1.iplUi~ Jrnilil:i1 p'I1irn r uu:1 1'1 in 'ttl' 1ni fUn t.hurt ciL<;lincte tner dill all: (f' ]!i, rar-jot: 1) (.>st ... uu I ~a", r (]li~in:r 2) un QU1<>:ier ~lh"ill ~ 3) nu r1!'llllO'n Jl~cudoovimo)'r. J?lmrHi. llIe.Olilj'eIe rlmllor Ej.! 1U'11edeml)IUlor *i III aco.u~i.lor a 1.'8l ra in ric p:Jrlc n piiminLnln.i g ~ rulw.; e, 1,~ I'll r-nrsl r ]'a.pirl ell' dl'111l1 lung sll'libatt' ell un om CI"lJOr'eo inrregul ,r[lzduh in l'it(lvQ dill!'. fI (ll'lliloD ])f(!l1do~n,tmoJ'f fmi\. rete tlnere ppnLl'u ~lll. i, ., <1'\'[' v 1 fIlplllrilc llem ntee ;tlP. pi'idJll'ilOI' si piimin'rlliui !ii

e-~I 11Uatnl \'11' ;ilo1l1relor i .• C'u!<il'. '

. . Pajura \~i IU'e (nll'till' 'in l'1rl1ntii CAl'UI1'\ i, ~\r(' pui aglll'i care t!;ebt'"iluICl c In ,·;h:d .. h niilluri c1 UlPDUl lnr, Ln tll}lil f;'iJlhlri nmane san fl lmale, In ],'1 pl:\ti1\1J blnelni PI' (,!ITt Ii I.-au :'ot,t1 1'I,ii onment,

Nu ill'lb;i.I rll1l'l1le nicivd:l Hi, ll('n~ru ('it !lin 30 i I 30 d 811:i. so lleaJda la ryl!tinn. ru 11.pi'i Yif', (,tlTe--i intli'!!ti)'lt> line]" tfi l':l'!l b-l tin lei, in tTflllliipOZ.lj;ie. l'blnol ~cll C're~tin1i &e scalcli'i in riul hl'dulI, Arc pUlc.roo de a !6 metamorfo .. a ~l n 1ll1'1:lI'il(ltfo7.:t JI c i pc carl' >;'1'(''' 8:I'\-i njnte sau s:l-i pe-. d p.,iiaSClil.

538

1 D ba mele fanL.\ ti· pajura Il nn 1}el1lOnaj cu valoati!! de croll

dvllirl'.3.1N ~O.

23. Zllrip~limiul, -:In ini~l~a:roo, hr1 . t 0 ii\jlLw:t terimolificA. Co;'U'{I o. ciJeM:!1 intr nn monstru mitie Ili lIJ)uA fantas tc, earu.lni"~ ,lIDW:W ~n 0 pm!~ire hihritlii, :~Ll~~i 'U 111:1.:lm u ~i alteorl en un b:LlnUl' mlnuseul, Lnm

viJljo~,. fa t. i\~lmltn.1 cu gri.jIHl!1l :tl Ilul8m.

'd dt va l'opt~ 'ntlri '!lasti e I _'ulptlU'ale, rIlisCl!I.ri ~l'a~i'il ~1 J!ichl..ra WIll"llhl) De i'OOIuu j_n~ti~~ !ll!l:o:d~~i"'ll. II. z.gt·IPtm·OI~liIl : trop de ofi<1iall S<:U.l.U] (seulpiaL pe lUI Jill 0111 !n<JlnlstJ1ri!n. lroreem), d? patT1Jlp cl ned(,JiniE (ll,ise oricnl;ll d b bisill'it: sr. Nicoln.e din 10-), de pttmre (pIme! (!(j ohli, ibiu), pasiire Jle!leEinitil Cpiell.lJ!li m.u:mla). pill eta 'ind d' vuU"w', ind de. paSliI:(l _ de cw:te, cind ue om; llose<lM. wOOlU a8«utH i aliP1, pellfij crua!.! coacHi hUligi, C se t'crminii ell I.:'~l) d arp i

111m",",,} I)l.~ "rI"II"~nl~1 a. t~rnmk~ "I"'rlen !MIllo"II,

540

~nl'OLOGI _ 0

1. Onu,pu1ii l.lrhHlipl'le ~i ll11u'ltlillrC,,, ,- JII imhold tCOT"CUC III, dome-

niul mitologi,j UCIllIH1tiil l' I-a. da 1IDrcoo EliaQI) tn unele din lUerRrile lui in eare a cOl1s'i.dil! ru t ur~'la, mag-ill ,~i alchimia ,,~tiinte (lwpiriCQ' ()'tJ iW]llueatii !!zoteric ~[ :tOI rice de ordln mitic in 'Ui'ttfl spiJ'ilrlll [I\, a :POPO'\1- "MOl: l. TQtu~i la vremea lor a ·e.~te lU(lr:'h'j nu I\U Il:x61'citMi 'Penlil'U stU(Ul1l mltolo,gieiL OClllJ:>tiilOl' la J"oru:'ini inflnentl\ cm't'hih'i. It se race eli '. tu(LUlu de mitolow,c r'Omh1j. i:tl't1·ell.in~u ptnil in 111)(!ge.nt au al~tJl'da~ 11 tdtnidita te ref.lecUlrl'f.l,. GCllllatlilor d b:l7$lii !lelo!' a nxiliI'LI'U in vizilllhe<l., ,~i t - matlea ouilmiii pO}Jularc l'Offiitne. ad ~ a inl Cl'J1I"Pt::u:e ool'etiCili Iji III tQdol gicil a 0 u]Jn~!iI(lJ' SI xplictt pf'in i'tlsu.£icloot. "11]]01' anlili~i) ~i rezeli:T 1 unai cClnBidl'.tnt;"tI SJll'ciale !lIl(II'I'nle miit'ologIru romilnQ, ln3.j!)ntatea. I!l!1"cet:\1:i101' au ~o(:om f:nllu1Htill, Mleedotica. ~i SlTUCtUl'11 IlC1JP~ltiUllr e'l.

eme rh. !a sin jntel!!!; - ~i au tr t '11)0'1' to 'Ill~l pe. te 'ceen til em :P1j- 1ll00·d.if'lJ, ' 0 I1tlll.l ~i val ~O:'l in e<piritlJllllta tea romiu'Iil,

1n fOAl , nn s-auputut nb()I'~IfJ. pilla ucnm l!-arnntw'clc ooupationllle ten till d{' mltologta l'omliJJii ~i pentru oij. ce1'(:1etilrile. de- Clll'e d~J!\1nWll an n glijnl. tocmal eeea e !!l'u Ill. i[ldentiQ8., JI\lllrltJ'W ml ;j:aria.i()l,or cul 'e ~j a cont itlll.tmlU.i Jill' !lhubolic, all!(!G11ie Iii Ulf!taro_rio. Put;illlcle s!'!Sw"j:rcf. ennnturi ~Il u T('C l;llt,e~ a bia sinl, in m~ UI'A 8£1, no Illicit Eli SllI)_)litldljlltl cele mID cam t i:llsli<! RSpe t Ctl tin d, n-ritQlogifl} l'Omiina.

111 ae asHi llrhintl ne V:tOpRUeID &;1 invest igfibl C:U::J.et-erel.e OO:!lpa~ }iofHliedtl fJf(li'lL ,ni1oi&gic la ~'OIllUni prin Uolllalioi~ u,;mpa{iiiOl' pril!mJpalc i 11, tl'/J'C'lit d 'Ceull'e IWJlI7Ul«i' 101" prrzfillt ~i It (}(mpa/iilot lif Ullda"I" in IrfCld devenile pl'i7wipalc f", Ill'tf:e'fIt ]11\ cum ~ 'ellllJ' poohl mele ~j muth'e] ocupa~i{)nl1ile 301 • DIHQIUftiei rOlfihrw, (1;1 va]ULue mitologieii prer.ibt;J 0011- pl'ltiilc ]Iri]]c11JilM, sceuadare "Ii cell! amoriHal'c ~i iluci\ exi~h\ <0 1I0Inillallt'.1. e upa' iona1a iii .izlu.IIffi miitologil'ii l'onn'nii.

1nl1'egul si~tem rile .llpel'Stitii, C'l'Cdillte, llatini lii tiradit.il miliice ale poporull1ri r(lm:'!n scoate !:nevj_dcn~a, elemenre ~i l'afitc U'11rlJiice care d !l()t~'t fikfliur'l mitiee populnl"fI rlc l'er1li olojgin~ prutomh'i a~l'llnt minien1. l"inegcliGi'i. pisCi(loli1., npir Ui.. Dflcil am intn'}rini.lc un bil!ll1~ C(l.Dlilllliv ;11 aeestor mal('J!illle l'llit-iCt' :UIl CO!lstllta stl)lislir ()()t'~punrlll11te1e lui t matic en I'e}lnile matertal enre fae ]lnt·tc dill "t.,t'oml d milm'i rue[JopOl"ull]i rOlnlil'l.

In enpttolelc coDsacl'at nlomitol{J~i i ~i ll{)omitoingiel ruu ~I'Q'\I ill revi.lit plant I $i lluunaJcl eeln mal lmpoetante flin punet de 'I.-@dllr mamoo-llritologi'n l~cutl:'11 iij[tlthl enlturt: _IlDPII11I:t.. mllll!ni:1. :J.ceastll. ncaziQ 3m pre.zcn1tllt strueturn, htnc~hUl a. Iji ..-ruoar'l!a, lor milolugi'1I, fin' Sli II j"ef:e.rim In enf gercn -pro))riu-zis:'l vilJ~ 1t):l1'c i l' seuitnl, p!istOl'itID, a,gl'i<lUltlmt, yiHCiil \lUI. ~i ~,lJjalJltul."1'l. lihmla.

2. Clrle'lilrl rituul <II pllllll!J\llr, ~ Del diurre 1~lantelc mngico-mitJCl! inCil . din n I'ine.t an ,Ichit;ate se culegeauin !ltlUlnite ~!>tii:Ilpurl din no, In lrrtitIiu] iii van'i (!>i.nz:iene_le~ If;l; e.cl d ial'uit (mo~ruonllel ) Ia oobJnoetiu1 d pJiJrl\iVill'J. (1!llt.l,jcilc},ln. I d ~I)a.mn[\ (1 lll.'dll~ j :~Hele hi toioll!1ll:Qr s:1irbl'lt.,ri C3.Ucudrni tic OIU'C 0 llJIU i 1.1 [u.ll.(:~i d fa,,:r.e1e huui de CaJl'ICtel'llllfast sau Ul'jast al zilalo,r (lin l!Jiptlbninll, de tnsorlrea zilni sau tnnegUlvea- ceruloi llOllliW" de lonnl oulegeIii (pll IllunlCJ deal, (lim.pic. 11]1lc.~ sau dcltli) .Z.

ulegeren se nlcea l'ihmJ :SlUI eereruonjal, 01,l £Tl1(lc de perloulcattata difm'ite, La, culc·(>.lw ritual\ IJllliJ i,PUll eel muit i.rei peI'SO II lIM. Cal"p 'culc"e.'t !;i doUA cafe pilh all. P' culegiUor CR it nu fi tulburat de curl i , u ~~cid ntal d, I:r ~tol'i (c.'t~lll ~~N.gn!lei), La c~tl~C!rca. ceremol!fJalli. pnr~lC.lpau colee-Ii:\" liner ISl bllCJ'J (llJliCOI1i ,Pltlltrll SIIl7.I('lJe.l ];.\ planlelc Ill! leae uumat ]ll'll rfne, ]a celc d [h'~goli!ofet>c san nmaai femel,. Illl' bat'IN i.

. I1le~torii lUI f,()lo&r.~1I numele li.dc\~;"Ll'at III p~ u tel I' pel.iculoMC, , il1itetll magtditol1l' an ill(Jilmll(' eonleren eu ;;00[1111 ,eulegerii. IlnJ)(JI'La:n~a. lor jan: lnll.gic.l1 1 eaa.'ill in ,cl>1(lwt d Clll1lCtCj'llI lor erotte dic' ordln dl.ill'lllonic' gpllIlhlh'i.n" (UviD. sal! erole.

:i. (:IlJTil.ol0rill Lllbllls,ti.o. ul C1lflcll(\rii. - UnClle plilnle tle1,.i.rdll formtl. ]lrJln:J.;rol ~llI1milicil'~ii tetemlce, eare s-an !musformM t["l'ptat In sCltmiffe .. tfii saerale lente Ute fliptlU.rllc mili.ce rueni(;.jolUtLe in p~,tc in I extnl m~ lCllogi i. In allJlnmhlul 101' route aeest 1llante e nnmean -,sfillli e' al'i in S()llS b nefie cit" i. r tIltl tic,

Preeau tiunUe care se luau In t'11I1nnere orau in fun~1,:i tIe grndllll lor de p l"lcnlozitu,tlil: lie' culegeau eu elestt, piopteni !j.j fiirn!j!e (de lemn o. !lMI mct·11I,); ell masehete (Ie mb]r~ (<<Irc trebutau si fio E:'ieu~e rljnl:r·o anumiUi. ;pi ele de 9nil11l'J.i - ,1$1lf'pe, =lupi.tHi I bIll)as:cli, de peste mi. sclzl}; ell maseliete de l)icior 'din pichl iJo piniol' de Ufil, ell ghcar cIe Iup), ca s:ilIlU calc l)rin loclI!'i n cro'n t ; all ~L sit UU f1 ,'u.zllfi, ell mli,. ti-oogule, ial' In mini tillil"!lLd un iob en I!'d~Jla a:lj)illi~, un c:JQu(liftl~ de vin ~au Ull tolag d dun cerlnd

"oie plm11ci sit fil' ulCtlfl1 11 :1.1'> I~j penH"U lca. dNlCIJlt " vr'lLjr~ sau I'm'llleil. ,,\tlie$rl'L c1l11 gaea, s f;1coo]a mie7.ui DoptH cilfld 1dantn citutat:\ inJf.)ol'M hlllfii:lllll11 illlp:r,ejw' ell 0 sLeo. c1if.:i\l@arli!< ,cerui lllIlptca, Var ~e e1!llcgeo, ~i ll!. l'll!~\l.rjfcul *i ="]p1l8ul f!.OIil'ellli, cind JJoci\'it:r;w;\ piau 'ci 'I!I ~nmlati\ Ill' rozel m~ii 11111 a,"[:tnloi l'.il. i. ARlfcl I.mlegltoJ'llllluL a sa nlllutl,~asc<l, sa urhea 0<1, Sa thltl1blagcalt ,,. '~I 1M hUll sell, Pcnti'u 'a anlda cfllCldc malefic 1n'in 11l1l'n onlagioa~l, ,nul4,;"ii'lol'w. nll INoma lIii. n'i.spundi\. 1(1 uncle chemlh'j su pl'C'te, ~ s u.ite In RH' .I):WI~ detlit in a '00: III care

uiege'. m portl"l' 1n3~c.h('ta ~n J 13.C.'lJ intIi· HI. Ilu supers i\ie, I!lJ, !';{ea. 111Jlccrd SUIl in genunclli, !'Ii Ull elipen eli, Sl1 lnl ~'. mire, &;:1 SU)101't ~t c@ i $(,\ 'Part' l\'lmniu ~: ... u im.p1imi.llI:UIJl' etc, ceasm l'J"lI silualia cmlegelu miil""tj:lmi, i('l,'bii fillf'I'I01', a IIIlitul'ii ~'1'l1jiloar{'lol' n pum clOI' bUll.!! dB 1 'ilC ~;1U il cellll' de Irnhulru'i\TIJ'(', slIlinLeaUi. ('((',

4. \liIlHt'onll' -a ;mimlll!'lof mili 'e., - ce:t i,ip de vimUoarc. !iO 1100- bClj1c i~lm itva. de acee .. a anirIl3,lclOl' sAlbatice prill!'!'! lji dome..'lticite pe.llHu :illrne:otat ie !l8 U UlUllCli, u stuilinl \inltltlllll.i .,1 vini'!. tOlii in DaciilL ~.~u OC1'l}laL cilh:1l Mori~i n1l1111.ui :\i h""m~: Alex. Odl)'b~$CIl" (,-'tin, .c.

IUI'{'SeU ·tC" NOI 1lC. oIJrw:t In ItlllllUUL stuilm, fie Jon Nama, enl'e c mat f),pmtLpe de xegez .. miLicl1, Diu8ul tl"ece til revistl reJatnl'i]e sru:'iitoriil)l' ~ Iltic.i, {,'1'(,el !}i I'Otllllll[ (HeI'Odol, PiuclAr, Aristotell Hipoorate 'l'l1cidide

542

I;mbOD tc.], apoi tl C'l!'ie Dl!.tm'.ll ''WntQlui (c{"l"builm. ~l>ri(ln.rl"i. llfljilor, bouril r, mistretilol' etc.); fclul '\'inlltol'ij (Cil pnl.tio, sl'lgea.tn, 11'111 ea, .h.titllibUl ell ciini, en hli1l1'JI1, J!l'Onpa~tfl]l nd, t '.' ~i ftlLiI'ca cill'nii bliiuij !ilScloo'. D a~~nl1fl, d se ie "inn, :mU'l'a in IJt'l"i()ildm li.il.Co~roll1a,nii! III !l! {lea f uallli\. (~iMtOI1Tea. do~nn' (fa a. OOlerUDl" ,I lll1.Lll:hllol' liille,ri.) , cu dt'il'ile !jl obUga:J;,iile c.oorm\plm~toIlT :I,

!n eX,PUllrn'ffa noa tn1 am neOl'i]!At "jIliUorli uu !"O1 ileoscbU, in Iegt"i.tw'll CI.l mil urile, llltr(;l'Idele balll.dele ~i 'IDMIDcie n'lithJil. AsUp1'1t lor nu vom l'C'''''eni oj III" YOIII) I'e! l'i nUlllai la cit i!.110 !l I;iu[ ~i ll'adildi cme· ·tice rUn 'cutlUuiarul roull'lncsc C3T'C. 1;0 de f1\I1Oa.I"1l in pii~lUI',i1e tle m'lllrt sail ~ , in B'Ti\gan (WI tel (1 pampas ~tQ?dIlilllDbianl', ill Iuneil uipelor mici l1i in J .. uaea IIi Delta DUJliniL

F,~ntl'u tiil-:mnll'tll1llu,l, yinll;tul e.m lin mijloa de .'tl.iJl.fJneJJl~~, eate a, cl'eat Gil l;imlJul Litlll'i I!j ,cc.tllI110nti vicn!i.to:r~ti, reftlrltottre L1" pre~ 1!1rea., efllic~M I!j impAl't<irea. villa.lmLni,

Pt,eglHjl'~" vini.i.I.oI'jj linea d. anntimp, de li'Istilllpul din zi !!aU dill n II.pt (1e t,eJmjea I'jtuallL ~.i !loopul vinatoiw, intle:lege cr.. nn vom lUIa.lizl1 tn~t ac still aspect , ci De '\'01 p1r)i la lit.l1a.lu1 uno]" .spe teo miHOl'Il1 rl"(~buic ~.~ vite peTiQad,1l. lI'utnll}i care illI'lml aupl\ , I d vina.C ~i dttP<J, anetimp, ViJ!liito!'lI.11n\l trebuie 8<1 mlliasct!, Milinaltlil lluma1.din, pL1.e rea de 11-1 "Lilia, All!iill:U;ul oste ~i el tI Joplurd r.r03'm.illii, CIH'e, rJtllpU nlllde oredillte de ,ordlullHlgico-ntitDlogic ]ma.t<l pl'O"eni rl:inl.lHllI om (pl'int.i'-o m'eiamol:f01Jh tn ID'11l1l; UDlJi blestem parii'll!! C san ,9, uuet flti'i:ri mil'ill,cmloasll). Ale 1a est <:azul ,cerbilor l'Ilitlfi i, al 'ipriom'c2or vnljit III II ,il I'!li miS' , lilcn' ~cri.

Probilnrea vtnatnlut a, avut 0 dllbll:t SUli'S. la romfl.ru: una I, aracMr .lIlugWlHilfJ{a, l~bui$Vic, ~i illia. de 1'est'J-ictie (/(1/11 !liaNi, i1;lltqlll'OO lmtm:t. uI'mild In general cllevlb I\I)Optlri:: .sl'i st1irpefiSC.~, l'l'arele l'l\w'!lci~ tnare, s!l se:r-veasoLi. dB hronii, penlrtl bl!l;nmi, s.'i, fi.e clliLt,iii de P{lIl1Mli]" ~i sri. S-!!l've:.h~ci 11;nlli I!l!l'moni!1.l (hrem, pI'llzni<l,nunti etc,).

6. 'fil'orilc d "ill:iitl)are -rilfuaHi. - ExcellFiona:l!1. ub ft...!:pooh J'itUlll este: l} vlIlMoarea:. de inteflloicl'c a. n.nru ~.i ('~~'t\ M Idov I) III UJlei cet'l.ti ( etatea. ~ucevei Qetate::t .,4,rgCJilllul etc.) II- n:nui.. sat eponill'l' 2) vinat.oru' a, sau I:"Jphil tSimboliu nl mirc.~cl ~ vimltoarea ]ltHlItrlll iJl1bel"lIgarro 11Ilm~ii {aarJ:ltm seJ,,'¥ul llentm 'OSplI,i:-, blall1ll'il6 ]!looml iml:ll,'i'lea.. mlinte ~i oaseJe p~ntru c.ollsl1rnotfa easel}, pntlt,n1 f 1i'i'llJitd oomulliw OraM -a.te m'tmcii llgr! 01 sau p!:l tOl'\aJc (pill1!1ihu pillgl1hli, tinj!l1lIl;, sim-

bra oilo1") a,u 11 nl;n,l nllUiI M.l'batOri solstit;iale (Crl!. ilUlnl ".\.llu.1 - on) lji ec}dnoxia,(e ,{Usa.;u] s:ecuhti, intll.:ndl' i te.,.

.Alt :!I :peeL mitol'Qpe es1e eel (lJ 1il.nd1orii ritlUllc Q pOllllbmj '., 1'iu11- lonll are dro'li~,lte ~ dea de POl'lla,'Qi'i. vin(lt U'ebnic Il1!. ajm:D.el.c ina.lllle lie ;,-11'intl', !Ill lill lll'O!'e.reZ0 ihSu.ltll la atll' a virm,L1.llni S.'\ll :\ ptl.!i1"Oll'11ud "iniltOl'ti. 'fr buj~ ~}" "ill.e.ze de obiaei {:1I Lrei, patrll zl.le i,lJn;!nte: de 1\ m.e l~om(l.na. !'ol"oci'Lu, Apoi. Villlltlll IllI!blllia. &;.'\ fie adus, llens:1L :p uLru. a ij (litit d liD pl'OO 1,'1 i1!llml"Ht, n~tit ~rm !,'lnit, aU]l1l ('tim i-ar fi llUicllt e1ni ]lumtrn ar s file I1J JlOIDRllO. Indife.t' n tlac;~ era._ g:1U~ !'an ut'gitit 'em ln~otJI, d vii.milt-Uli de !lame d JQllDS,n:' ~i n.l a1\'11 bani, rom!l;!! fJ'Il.p..'1M 1LI1lli om a;D..rllC, C1U: eJ, Mm de vi 1;.1. dec -ilfl'wlw, ti.Foi ,cd da~j $'l.:I:'nci Chenlll ,j III 1IOIllll:11!i· vl?ci1)i10l' ~i, in fin!'.'" 11.1I1elor, Vi 1111 I'm de lloman:'i. s:e. cleebla. :ritm .. l in fiero.Te all in aceln ., timp conl>l!.crat ppIDenii i}i en 0. 'elasi Cl.el:'c:monia.l,

• Diu e Le ,'clatllte in {!llp~tohlL Zoom.ill')lagin JlI, I'cl~it, ta A.nlmnlel

~ Ilbt1.Ucc 1'.l;'H.I p1"Q' ej.ate de sfinla I;uu· ~i i!l ipostl'LY.I1' !I.1Illropom d~ii, a.

54.3

1IlO'ii, Iea.lut sill?' 119. til "rui:lulfl el'(>.§~illi\ IaJ mUologi.el ]K1pular~, rmlmtilcle ~lIlbil.t.ill weep ~ fio lll'OLejl'l~ d fin", '\'1I1m. u d al~! us/inl' (1, g(1l7i,11 "

fi. P('';'6U.itllI rilunl. - P anuitru ii>;lC! II nCllpa\ie lltr."~'i' ehe, (:.ll"e ii, fost de.~el.'iflil, en m,ll1tll preciZ.jlil in leg(lnde ~i b:l,I~IIJ[e pe.~cilI'CiI l, Riv(1ffilllii :U:!J'iij :;-';:ej!F 'Ii Dlll'1urii ~i 1.'lluilnr mari Mll Iilr-II 1~e.<(jilhtiU'l pa titlgti pe~'ti.

bi!ior:rnlt,t.!JL IJ('lJli ",!it'a()t!lo~ : eu ~Illzi fie am', 1I CiIUllmit!l }:Ie I! p, care VQr~ belle eare mdepllneec millie dOl'int ale. ll(l>;&~'ril r, 'C aojlllii, " U ))f'w:mjdlliMl' P' II carL;:i (lot':\lbi Ii, 'itev,1li. aspecte ale I'po8<lIl1ti 11.Ul00reSfJ n,L l'Omllllilor I -am I)l'.7. 'ntllt ill legendele ~'i ooladele. :le.. s pTC un re. 'cea ee iJorhn sa. subllni min lu,ItJ!d i'i arte 3. m.itoJogi i o('lI}>lt1 iiJol' l'efel'itof La p euit aint J,j,rl,lfl"illl 1IIl1:iCj' "qr pn#~fa::zii JU'8~lIitui, Initial fi:CCSI:e fi1..Jl'tu.ri. 1tl! fost w.~mpm:1Iti()n"jl1e (llii.rhi1.! i-ll~!ri ~ ft·mcl-p!:1'l.i), in (rllnien .c,Ttnrn. se dlal:l Orniul Jlf~Wr)r ~ 'rullii'm f1e{li"aic(i!{JJ~. Ac~tia ,,1'illc1llin 1l]) cuitol {lupil inul1:'l ])eSCllMIIUi''', ii golertll pla!!:ll. pii:Iul: sau UI1111100,l,l U)L'l,~(L goa.L.\, Ii I'll tumnu hmrea p" '"ft>lll bunit iiii-i pfOlejau btlTCll,. J1~ hULuni

in \ru.l Ille.ci.iu l;m)lw'iu _fi;ptll1'ilt! mittel' IJ pTfJltJj(C1' pt.s 1Ii/,~(1 au. Eon iule !lite tv llotu ' en "slmli llflpulari", C lIill avnt It'gitmlJ11 ell ocu]fla(;ia =;;i zi] le prazlllli e lle.n:t,l"U "'pur ie pescl1.i . Ln pr lIllioile #i'~/ill)t 174 apJ. Be giltelll[Ullmn i]l :j:tCI rfl i!it ~(I(ljC[ ~l wcs!.'llii eeusumau mIlL '..,.jn 00,:'1, ililollite tea til] pini I1celu 101' ill Yin~,

7. Alblui'uri mi. aern. ZiI'm aJhlmelor. - .Albwp, £lind. COllsidef~t~ sfintti, ~i alhbulrilul n. to t Ci IiIsidi!'~"II.I, [I Oi:llip(!,/ill saCI'll. ell Cl'~t ~'ll. alhlnel I" !HH~. oenpat ptn& ~n "·"me.n\ 110[I",:tnl Ill. j In lIt, ~alupAl'ij, l)l'OO~i1 !j,~ blvlit.uorIJ de fn sate, Din l>!1lTh de rulilUl" ill' alt .ul.l'lllDllrJ, l1.ta]IIMilne ~l il1lpel'llle" Il!liY..&llll!.nZ& d!' in penrm ovtltlre rle'~rllt.r.. Turt1~e1'e d cear.l. Ie d~ <letlu Ile :voma.n~ narnenflor $i1i I'tICI penrru illlminnL lI[ai Uia.re pest@ albill.& era Zf'llu albimeior. Aeeasta avea corp {! illbiniL ~i cup e fcme:r!!., vorben omen ,tc.. D01linl'l:). in st1'l'lJruulul pac1m'ilol' llest·(' raiurl! de fJbine ~'Ib tictl, ac11'i.posHL· ill! NOOrbn'd de copaci B. 'u mieJ'ea albin lo~' s.iUbat1ce s hlii [leal) 1?etelB lJiiillirii f)-i ,+itatn1e, calle llll tl'ic..'tu l'OiUl"ilc>.

8"1'0" J!~ torituilli miti '. - Ac.ti.vita ea, pfl.storuJit 10. I-OWti.Di 80 reuncc in eg,cnt9 ei la ~Idru) CO~I1lQgt:QgrnfiQ a1 ]R;()m.i.lu:iei : 1l11.11J.~ii", denluI'ile, t '~':ilsele \,Ii llunQ:ile r1!lllPi:'ldmilc IiIlU impMul'ite.

III dire tiL ft ... nUl'll ell Ittrmelc de relief inalte, sacmliz;a1c d.O pasloriimmillli. 11 bui pus : paji$ilt:. pm"em"lr ~ "l-'idm,'!t 1l1(mtane- 1'miIIf1'/e illite mire «/ 1I1'li'ITUlu' ,cor :m ci\l~t~t 'Ul'aetcre!Ou r . Pfljl~ti18 ~ ]1 iCIl'il all ,OS lu unTil d bicro£ani aE ziJielm ",bIilLlC" SSl.U "velli". Aici ~1p~l'eall }>U iOlilor ~i turmelor h .. t 1ibinil utmele umbleLohli 101' il:1 1"0 t oc(tlllJi, de i n:rhrL f1l"f{i. ruUl ill ceromi d,(> i ill'b Ill; ill flal'ih', '!'o t p ]J~ijljom ~i 111 )'lllien,i I'l' ptiulLlfI1I ~fin\>ii ei dr>moIlH p~l1h'll' n 'in,cel'lm t1i.:l:ill (I:r iilntm 135 torilill'.

,,.l":lduril fIe btml' unit.iti .. t,o.sil .... ico ~mr rt~nte:u :ohllni l'omitlC.'ie lUI jnanl 11111 1'01 milQlogic ~cni_ial in vi:tl. pn lornlil 11 JHll'ohtonilor, Ideea }lilT jmtifi('Mi1, rlaeiil h1i'lrn in cOD!li(le.rfl\J tofemisDHll l'iLomot:f~i dendrllwllin primith'i"i.. NU'e rei Cilif rl1n an:1111 .. '1 fol'lofuilu mit;ic it toh· ton. '\'i1L ~c fa,e' Cli illllllSMnhluJ ili :piifl1lretl rle llTlld. fost 1;\1 l"i'i 111(\. .... !\I'.intrr" );:euhll. romfl.ni. .Ace-l.sl ii tilUtlll'c M.(,[~ i-a ,coni' lil- ill pnnm) rinil p.'tstoI<td" cm·u !l. g:'tsH in ea nn fl{ll1pns~ In wt'lTlnU'i, (l sum~ bogatit de hranit

nil'll (llI'll1(!je lUi ~i penHIl c.l:" '-I nmi hUn la pilcnmrieah) llludlll flnlt ~i 1'W:,f lIe l)tiem~L1' n I.Imh!' .1 -/ !?i 'oil 1· bn"illcl?te" 'I.

til prOCb"1ll ~la I1tltcropomOI'fi2!U1 IL meih'ului geo~'ll.ft ~.~ :o$:is.~ ._ mm.1Ili womot fie. lueepe !!It [\ pr,ee.lzez0 stI'Ue.IDlil\l. .tlllor fal)«Jatfi 6'liWloqilM de prov I,if!'llfll lItUJtU'I'«TG, iJ[l eare !\'p~ tot 1WIi eVl~ tit OOonJQJ11l:te :lUIh,)o lo'''j UIi,iv(!I.'l;ulllli. mitolugi m_ ear p-Wii.e ID~g, ~ cill,l- liIlmil'a;u"t 0111 ~i a 1'i ,!. p:rof",,1:ll., en t1.'1ulsfQrmil'lI 8lIbiac4mte ~i itltc'1'r-etl1ri,le t..'loXQ[!.oIl1iC(I ale 8PQt~lJ~/,(i 1;()t:WIfI~'t~epa8tol"{d, ~i l·hnplIl~'i 8oc1,,"m'l~ti~ lla8l()ral, jj OOreaJ.lI1.ffl(1 I1lte date ·lcIlI'Icntare, In alllbelc eIt.:t.1I11 rm, e vlll'ba. de forme

eI'Izi,anruc. 1\11.' u.nm )lIotl do: l!Xi~l'nnlii, ci dQ call'"l!roi milflcl! ~e uncl1.'elh

li1il1j tnoclll1w'alo si'l'I"iv oohti. , ~ ._

\lilll I'll. tiD1llm miMe de (lTcllril pa. tomJ. IDCCp sl'L faV(lnze1; nrzi.rca dramci dint ' elaii • aeri Iii il"Ol'rulii ai lliistottitllhti cd ntar saIL tralll~humant. 1nm (I d)'mni a vibl'1.-rol'il Iii drmt.ri_j eaprelor ~i ,olioI' !it[Ji)n,f,ice apte dt! 9. fj e.."pIOllts1ie dill om, pol I) d'l'9:mil. economieit mm:e ..,.,1n.iUori: ~ ~lJ1l!So:ri ~ in cale dIn m'ulIi1. dnl:l'1l8, ltI'l(l.l' pmi'lwr]C OO,llfUete epie.~ in.1J.\6

pliStori~istal.izarCl:L fCllIdakt a ac tei diaOil ctuocull!uJW,e ill.tJ.-e pis,tori ilIt 1'vi;m in. aroo.li8J mit,op iad "' ill'~tmismu1ui primitiv, 'le tip dualist, cure ,Idau!!ii ~i illfloJ " e episoadcU UDC!Cdotic aJe ae tel d%m' u_noori Illni\ la b,':ll-!W!glJJ1lrc. eea - ce pin_l'i Ia ~.pIJll'i\ii<l;. ~e~tiiJllil>lllulull so w 'l)cZOO a. dl(l}ll. con6icta normale Il l1unS!iunbollZllI'C llllt.ica.. do la o eblpa La alta in dezvQlwlmr p!lstolit.uJ;Ul 1l1llwhL(IU, iJ'l ffJrme1e. lui ~de:n'!.ru:e!/.i Ii anshumante mlldievaJe', iill., prol)OI'~iilLe UlI'e! not 1eomahii e:nt1u:[l8M.

Fuplitriltl aCtor I'i~ proj(!fl4 (lUI Pdlllmfr!tl'lu' }lol" fi iwpiirl'i~eln linn st J'eJ • conmct~J dintre eie pol; luit l)l'()por\iile U]1lti, • laeHsm OO3mI !Iii i~mllcl Jor f<itfi MPjat clepUn in aee h· (!onflictei1l1oeJTtfli C @I'QR lliaiJM; in disputel diinttie zoo QUmpwlli, llcutFtl Infi Mte, pWltLgiU ,i arn blrii divine ~i runane opuse.

'9. Ima,urneu, Ptt lurulid cel.ui bun '. iii. OObaI1111ui-:mrl~ ~I .zoului-mo~, - Divin.:i'tatoo. 'PJ'inciplO::i a plislo.dibl' (I ZeYd-:lllO!;t. :i'.n11'-ll1l 1lO?.nO. imawllea. Lui gl'andio!l!ID. e. redat.1t, ru;hl'cl: 'IFe. eel eim.p If(!l'de-n~ Tit)1 hol~d~ lel"ll~ Doanm.Ct/ pa~ -Ini 0 tur'tn.~l d ol,l da,r In oj ci I,F-lnL ~ei!lea J 1~~ea-1ll.I Zald-DI&11I7lflZl"lf i ~i-lIlii !jooea pt-llm l.)u~lWna~f ~i-nli d e1I-ml;r·-nn B,\lJcra~1 ClUIl inli llice, oi i 1:1]1 stl'l..llgejcum itbi 1.1.-age, 01 lnlml1l:ce "8,

!1I ,~IL oolind , .. "Zt\ul·'l1ll013" c~te d~(ltis areJlt ,(ll(lnaIH'l1d~' :';,De i1 ,·et~ r~, ,·C(leli. f~t-e"-je Pd~rrilra~u'Mfl!"l cum cobonri ,die fronl!)S" C-~? lJoo]mm II)lml-n pi'iJnUlI,;} tln on e bOJ{lUD· :iI:le5",( ,it cam! tQi~ '~ir!I .

il)bn..llul-~os, e$ .i~tiili'at i<lO~.o~·~,,? ea, !6J!f1m!1 cd ""!~ ,m gr. 'It;:dSoc'r!)"POpoq) PU:rtiHol' d! bel'llec 1- ume:Fl Ball III P~"I\t l11Iag~'Iljl~,ro+JQ.tQforiea a iQ/!(1'I!1!11'li~1J1Q' Ii!' t difaili\, ~a, romii.ui d a~en, a. .lnilor. Oi(lban.uJ~R10l! pOiu'tli. miclul tui ulUO'i SroJ m bl"atl' Lin (,'9 Herro ,pa~ mil p1iiltoril.,ol' 11\ e1ini. f>l. ~'Ilnlog eu 1111 I'I01'ile..~ti(!l,tDl' '~i .Cl:esClltol' d~ a1..,o I'eminlscelltii, folc1oti<1l1 tirlle 3 aooslmii p[[rtat pI! lUncr1 po;tte f[ !II oolmdatu:! unui om in "imUL' U lltielul Ul oralie, c.'U'(lj m~. d~ ~n.ul . '"Oil, num. i. In mul~i Rni' . ceastii datu,!!.. ar pntea ima!!lga IleOfanm, IOba.fllllui-mo* in Dcin.ptrut d A.ntll 1\ \I.

tnmitoJog,in IQminii. ;JUt ]J)r.iJ1)im lWIumu h'imCJiC~',tjpul: !I~t $fi1111l!j~f,('i. cgiiphmll, pelli'.ro r~ berbOO1lu, Oll'[a, !!oi mieluL llU-~1 Jlle!~ 1:n1'ii!~1~ ~a.ll('a. norml.'l]1t in triai (I 1'mnS'fj~11l1'e .rniti(!-.::i. A~I'I RO Il."t]:iliq;lbde ee I~ 'rilf.1l'f' "mtGrlltl (lnQjorieii ,a, , lobanul.ui~mo!}-a putu.t Iib'ooll1'll metaiGta o:r~~1l, a re.pl'eze:dt!J:ii ]ni 111111 , oa mle1nl lni Dnnw~eu u ma.i m.ultllt 1i1Iiunllt.I'j, d ~ in nl0 IDitol gil popnD.arc d lip T~tin.

54~

Clol>nnUL-Ul0~ eMoro:rin llu1om'l III colimle DHidUio.l!ili mor~olUglC de ln pW'tlatgl mlelulul p' lIIueri .l, llurt-'llttd iillbl'a~e, ~[ de la neesta Ia purtatul uneic miilSt;i OVIDom lrf~. Ell o(111)QI'ii ]1' p51¢m u t;ln!mll lui d.e. Vli(l(Jrl' (ll'rqli. I\copmmd ell c'IjaclJl l~li plin de stc/cmtFe.a.,"<lI ll.ll!lc. Dllpi ee ~i Ptv.li t~t:tt1la til! a , i pre.,'1.jtn3l., 11 ~i lap e~w'., ec~ pe ]li11?]int po U!D "picioT (Ie pltti' sau "gnn'L ,1, !':\i" 10 uri d (WI e m t ·lmdelec:; bal:ulele C1J! teme IJllsto:rn.l·, lUIdp. i~nlll)ril.' oa:menilor sW"aei roadelu uruneii, lui. PeilC~hl po 1'111 pe caTC;-L ,eollSidel,u. 111]Illll'Je diRvollLiui, Zen] Oiob:m-lbIOl,\ 1"1' eom'POJ"il~ ~ lin d l:Oill!:g' iar llh'initatoo opllSi lw, ell '0 'fiLplrlll11 mild 11: lUStruCtQare, dl 'monic", Diavolnl res din ;uHIlf!lIwil· p:'l rnintullli" mttlin~l1H!i ci0plI:l!cl de eapre il'lrl'l'Illll~ ~'~ep!i~ullile t1U'lmni p~iin~: tIl, inc!lielilp!'i}8toni P ntru 'JinU biirbati. 0] nlizlii"iiVUUI;l pwuullele Bti,tm.

III Vllrillnla. ere ,!:in" iii. mhologlei pastoral Iisns Ohri tos I.'~I e (11"serls U1 ba,ladclt> ~j legel!ldele Maicii Dom.lltJluri ~n. 1111 oioban tt'llW', intol'."' IURi eelul diu Jfiol'iJ,(I, nu CI'L 11,ft cioblln bQlf'fll. daie!L Do,mt1ului ctintin· du-!fi fiul in genu] ]Jaieii hi'iLTin :, Trcl colind1itori J n-illi!,'lliKm I'iUil me'U I - Fonte l-am vllzut,-/ nu I-am eunoa ut !/- Lesne-i de-Il-1 cnn0mi 'I}:/ (e~i~ollill.l1111 spuma laplel.ui I pll~clllit3. llli! thmiu-i {leJ1dul I bju:tI~ h1il flllgcr cer 11 hd ,

IdentHatllli> !l.C.ea.. .. t~l ,1hlU j'magif!ea 11.i Usus II Ree(' Ilci"b'Q,!m1!~i· t£1l(i'!' l:IloZflotl U9t din bnl:1cla. MiQI'ita l-I'ii d.etermillal:. ilO Simetl[) Fl. blrmirm &'! nfirma e.i illiorila 'illi ~'R '(l Ol'~gioea (lin 1\000 'l'll, legelld~. Cl"!).~tiJ1i'i. Mil" ~nllie li,PsiWl de temei, ~'g~nd~e Mai,eil Dt1I~nului locallzll.t tn" !;p~ill

Il)iI: ID:U recente decit 1l1ton1a ~I s-an cont:a.mma.t de I wl.'nt figul'! de til ~i ,t.mosfel1't CloliJ'ld'ruoI' l' lema J.U,(f'1',,'/ei ClI1' si:n1. inllbstantn, 1m' prl.Stot~t!f de i tr:\veclti la romllIti.

In 1·1'1m1'l. mi(icA iii. aeesrul C.i()lJtm·mo:~ iulJ'li, nneorl djvinitll("ilc COilmie;e aLfilmitc agrjou]oorii, slT.'d"oohile divillitk'lti silvn;nice ale vinti tom IIi :pe!;~ cuitllini ate fiarelor s!llbaticf.l \i auimalclol" dottll!:illiei1, ca ,.i eel j\] ~I(,pf'jj 1el'tilc.

Divi,mliit,ile fer(;llititp.i pillIlUIl[lll!tl ell vcgetat.ia. lui, au fo'l; nsimilat in fazu pru;,1JoDll-agticoUlmitologlei I:oluline en di"'init-:i~ile pastomle, inr dhinifiliJI 'pastoJ;';u ~nt ost asiruJlate in iull!. ngl'Opnstol<t1l\ It rnil'ologicl roman cuW.vi:nltll\>lIe agrIll'il.

Pmoni!icirile mime!! ale ieuolllenl.lltld optic natu:ntl li.umIt "f-ato. ruorgrma,' a1:J. d.at Joe. 'In imngirn,a~ia. mlto:peieil. s. pastorului ~i agriclilltornlui Rtmr filpliut'i mitico cloo~ !bite pri.n infitt.a..rea. lor. Toa'te ae 'te ilIllidiviuiUtt>i a1mos.ferice fac purl din nlaiul d. monologie nl divinititJIor !;oonndfll'c -obanul,1ll'i-lilJ.o~.

!$J. in PI'i\'inta. el'()olugl i nlitic.e rOtlSIRU.m pl"ezoota vie ill (,olc.101''ul f'Qlllll:n a tematicii pi!Jstol'llle. J?l'in n~,ta ,nil "1:1:em ~ scadem bJ:lpQl'iUlnta epicii de I!lct;ul'lt a !!nU1L. penta: Il ~1. initial p:.'I.s t<ll:~tal era r.t.~iClOl $1 ilgri,eul· !tim eI'll agrOopastoral~, e.i nwnai ~n, Illblinjf'Lll preemLme.nta epicLi J,a~l{lrale. h ·ubst:mtn lor {Qat pen; !lllci mlt1c..e inb •• u Ul]ltlll"i Ji'eal dil'] ,,-ia~a.

Onmi'lila~ii lor JlIli:s1 plltStol":al-a:".""icole. au £.1.pl uri filllt.a ,tt •

10. C~i!lbmJ'lll IJa1Jt"u" rOll aliiro!. - Br n1 cl'tblret de,in mai !lpoi,

pt']uiJ'-O 1J."(1Il5vnhHU"c fe.iJ!:h'll fie Ol'dlin cre~tiJ]1 iobll;nu 'blitr'in, Il.]loi liTo,

Cruuilm.

m ill.:18go1ogia llterani. lnltli\don:liA si Ll!IIS(!,1 13A !,linu! J'll,('illn I'it-mill 1111 FI'OIl ifUir./;" ir'{'te Ord 'il,,,,, eel blUr£lI,1 eli fI "fill,' e:lm gr n.}

546

eft e 'Ull. lIinm:PitYil! .'it-ar lr@buil PO'LOO"iI: ( ••• )1' ('1iI11!lldll. 3'1' S~l)ln

Dn'lgui). '~r' D ul' La .. cuqUe lui', 'plic d bn at i}i ruMe v~ ~a~oo - a~lla limn u~

e Ii'o , PelllW'u C3 n ,va t hti." iid\UII ;:'t;;fL a pl1unt;.p JUOliliL DOlmlnlll~ ~t ]]asc~ ill lipO;i.i'lJciuJil ii "It tliia mUD;1 pe_,Clll'EI iJ,PQ~ lImca. o~ul~J . Je ,'l"l Upi Ill, lee flIcind tude! ]?I'in:m, minll.lle.dlJItr-o ene de al • 1llI1l~1, ~(l vee oven l~g:lIU]liii mai mnlt SllILt mni ]l1:l!1;in Iconti.lI,l~nte, (Ill; n(l:1ia

pll5loralii. • ...., t •. ,,"

Delli coria. mulul p<l1li!:11 II fu t !Ii este ~tu;'Cll}fl.ti1. Sl1'il """ClI' au"",.!

l:l b.M~ Ql"iginii uanr clltuJlIe ~i sate all stu riTl~. 'P(I, 101'1101'. n 1. ~oeur~ l'rirunl pi tod ului :;('deotm: all: ~rllll~Ol'~l:rUlt tii1"lcle 1U.'!il:t.un~ de ~orl .si pe acestea ill sa.te."tfcl lra~11tla lOCnll~ n,t 300 p~_PF~l p.wtori tr'i!-llilhUlnlUlti 00'l'e. iHlil!l tiisllt (l venind sede.ntnn Aee'}till. wt oonsemnafi. em erol !1p(mi~i sau !lQ[li.Q1IMni.

:J:lr()U de l)altll;lil : l.liobina~J,d moldol'eilndim 1!IiOl'iJIJ, Io'l'lln ~rgo"'!lll ostea, _fiu pilul, ~rogo1j oini(ml' :mt ,ciQbClV~~ tiI~ri)tt~ciJ posesen do ~II¥' t"rt mira,culoo e "\'fi\jitori !f.i magi ien! ue a,e{;lome."17A ill plaunll re:Jllilit-

\ell social- t11hil'1ile sAte,;ti ~a. ID~t f!IDW' i, .

Situa.~la e a el,1liin;t toare ~ iu l)d.\rUJ,: '3. 9 ltor pasrnlli. E yorba ill acst caz tie aeele lI<'l"sona;je fanl;a$ti(!e lega.te de 07.0l!a, PQ to~lA ee anume, cue fill eirulati lib!l.m'\ l'e,strill:;;u, rue c::iI'lIIr lJartltnmi IPrl:'~mt;l OOnlcterele U.nOI' LIW3:rllnte mitict, Pl'O)lrii uaer Imbmrme lit6'tlI(!,.

Exoop~liIaL ne ltef,er.iln Ii\. IUl !lciob,QrIl~piioifli('f' cUln e1tT~ ":H. 1I;l). lima mat apoi. tema Cfoi-comicii ilL lui E4caili. P ~u;~' PlitralJ:i II mr.llmm pilla IIi in t()'Pl}nj~ia (>ll .ta~-ruA. 1n ' . rpa\ti _}'I'lidiuDa~ o. pi~~fi; d~ldam, u musuroar d C[rlclte!!.:n~ ,le ,l unp1ll1 ,hili Pi\ciilil .. 'll,~a ae tui ,eroianl :mitic a piUruns, ]'INn produ elo ntbllcente gen'Ulllll pte in lil.lturm Clllti pentru Jinl?j'et de l1~d.e &-:1 illt,QI:\'l W8,poti;n.l,lolMlt:. ~nIHl pe seheletul ancl'lStml 'epL"'Oa~le 1101 11l1"(lntlll,te $1 res 1Jl.AlilC!md se:m.mfica Iii uHnl e.

11 •. ,lleli,giu Iliis'lorilol', - . i~i a etnosoet lorn mwCwi aU in :~cs,' !'a ,'II1~tiDi'i ci in fond "rllljgl!!l ~stOriJ01' poa~ta in ~. m:m,!,e. mnu'J;I\rb1ttul1lli iar reJIi.mu a ~rieulloFilol" Ul'J!llele Jl1i:trul.rhatulrlJ ~I ca m,ue n" te dollil.· jjprm'~ d: re'ligie ntl e:xtsbl Mcit cleo$ebi:ri dllfol:'l11!t E'XOget"l'l a,ilI [ol1d !

10 ~r*~ lui pi\ tQri'Lul ile ,nnUllle au de ci~l'Pie nb asp~t e lui bipolal" ~i necrmtt"J.diatorii (P<'\SL(I.dllJl :edeliltar ~i c~ traJJShl!l~. D ~

IIi !!Fieultura. de munt SI'I.U de CUlIl'J in a$peet~le ru a:rActeWli ~l uecQIlIl-adfcrorii (agricullul1'l IllutiitoRv •• i em. !;I:I!.Hitoarc), :lYl.fi'iclllt corp eOmUl1. in lllanul hlet'l~ci.~ expres.iei ~lieE!. Silu.apa n~ .~ 'I !U'Jl1tlll!i !>i soC'o-: t1:m. fO,7.8 m9.ttlnr]lalrt ~i IlCIll!a, pa11'1arhalll a IDltologlel l'Oml'ine, D~ a,~t ilepcndeDt=l ,de Fl'Sl l·tt. san de .agl"ic~ltllr!'i, cit .de ~Qnde~ea al~l!ll]!lI III activital etn eCollofilll rotnti.M cUld p!i tontlllw a.grH:oi, !nd m!l'Oe 'Pi to,ritllilli. De Illliei, aee:entul tematic Ill. mitologiei romiw ttl ~ !l{"-ccnI, LI,mic: "La tina en lnuta1"e I DU 0 iurbi sl)t.titQIIl' I turlllll ID tireol ti,d ~te.1 jp'ill 11 stiuca rodelite '11. . ••

In IilOl!llex.tul lui. dblclcl'Ul ]lfi tQral :reli~ .. il. d.eci !)sttoctlum !m1liC<1 (lQU'llJle:>.'i\. in caxc cOIl.staHilill ~ -spatilll ~i \m ~i.mp mitic p£l8t~l'iJ..11 Wi celllu'in mtt~c 'pastoml ell I'i'lpturi Slltll''(! !j:l pmf;uw die fa.ct'm,'Ilo p:lsw;~1tl cue inlro'l., in :'letilllll~ inltl'etin ~i potenpalizeru>1i. dr3.m(l mit.ici d@ tIP anttol)Qmahi ..

547