Sunteți pe pagina 1din 5

INTRODUCERE IN PSIHOLOGIE

V. Negovan
Suport de curs:
Zlate, M. (2000). Introducere în psihologie. Iasi : Polirom.
Zlate, M. (2006). Fundamentele psihologiei. Bucureşti : Editura Universitară.
Alte tratate:
http://www.bcub.ro/ - Catalog BCU/ Catalog general/ termeni cautare: Introducere in
psihologie / Fundamentele psihologiei

Exemplu rezultat obtinut

Titlu Introducere în psihologie


/ Mihai Golu
Autor/Creator Golu, Mihai ; DICU, Aurel
Loc, editura, an Bucuresti ;
Paideia, 2005
Descriere fizică 288 p. ; 20 cm
ISBN 973-596-282-9
Subiect propriu-zis Psihologie
Psihologie comportamentala
Psihologia personalitatii
Indici de clasificare 159.9.019.4
159.923
 
Disponibilitate UNITATEA CENTRALA : II315773 Exemplar disponibil
JURNALISM : C
PSIHOLOGIE : C

CURS 1 - 2
Creţu, T. (2001). Psihologie generală. Bucureşti : Editura Credis.
Golu, M. (2002). Bazele psihologiei generale. Bucureşti : Editura Universitară.
Neveanu - Popescu, P. (1979). Dicţionar de psihologie. Bucureşti : Editura Albatros.
Pavelcu, V. (1972). Drama psihologiei. Bucureşti : EDP.
Roşca, A., Bejat, M. (1976). Istoria ştiinţelor în România - Psihologia. Bucureşti :
Editura Academiei RSR.
Herseni, T. (1980). Cultura psihologică românească, 209 – 261. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică.
Morin, E. (1986). Unitatea omului ca fundament şi abordare interdisciplinară. În V.,
Tonoiu, & I., Bădescu (trad.) (1986), Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane (pp.
273 - 312). Bucureşti : Editura Politică.
Piaget, J. (1972). Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei. Bucureşti : EDP.
Chelcea, S. (1992). Planeta psihologilor, Psihologia, Nr. 6.
Ceauşu, V. (1972). De la incertitudine la decizie, 235 – 290. Bucureşti : Editura Militară.
Pitariu, H., Toma, M. (1988). O analiză a profesiei de psiholog, Revista de psihologie,
Nr. 3.
Popa, M., Aniţei, M. (2003). Profesionalizarea psihologiei în România – realităţi şi
perspective, Revista de psihologie organizaţională, Vol. III, Nr. 3 - 4.
Legea nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog, în Revista de
psihologie organizaţională, număr special, volumul IV, nr.3-4, 2004.

CURS: 3 – 6.
Creţu, T. (2001). Psihologie generală. Bucureşti : Editura Credis.
Golu, M. (2002). Bazele psihologiei generale. Bucureşti : Editura Universitară.
Pavelcu, V. (1972). Drama psihologiei. Bucureşti : EDP.

Buss, D.M. (2004). Evolutionary psychology: the new science of the mind. Boston :
Pearson/A and B.
Ceauşu, V. (1978). Cunoaşterea psihologică şi condiţia incertitudinii. Bucureşti : Editura
Militară.
Ghiselin, M.T. (1973). Darwin and evolutionary psychology: Darwin initiated a radically
new way of studying behavior, Science, 179(4077), 964 – 968.
Lassus, de, R. (1999). Descoperirea Sinelui. Bucureşti : Editura Teora. (Psihologia
umanistă); pp.110-118 (Psihologia transpersonală)
Mucchielli, A. (1996). Noua psihologie. Bucureşti : Editura Ştiinţifică.
Neveanu - Popescu, P. (1976). Curs de psihologie generală. Bucureşti : Tipografia
Universităţii Bucureşti.
Teodorescu, Stela (1972). Psihologia conduitei. Bucureşti : Editura Ştiinţifică.
Tooby, J.; Barkow, J.H., Cosmides, Leda (1995). The adapted mind: evolutionary
psychology and the generation of culture. Oxford : Oxford University Press.
Zlate, M. (1988). Omul faţă în faţă cu lumea. Bucureşti : Editura Albatros.
Zlate, M. (2003). Eul şi personalitatea. Bucureşti : Editura Trei. (Psihologia umanistă,
Psihologia, transpersonală, Psihologia Pozitivă)
Zlate, M. (2001). Trei psihologii. În Zlate, M. (Coord.), Psihologia la răspântia
mileniilor. Iaşi : Polirom.

CURS 7
Metoda şi metodologie
Creţu, T. (2001). Psihologie generală. Bucureşti : Editura Credis.
Mânzat, I. (1996). Experimentul mental din perspectiva psihologică. În A., Botez
(Coord.), Filozofia mentalului (pp. 274 - 293). Bucureşti : Editura Ştiinţifică.
Parot, F., Richelle, M. (1995). Introducere în psihologie. Bucureşti : Editura Humanitas.
Radu, I., Miclea, M. (1993). Metodologie psihologică şi analiza datelor. Cluj-Napoca :
Editura Sincron.

CURS 8
Lege, explicaţie şi teorie în psihologie
Bergstrom, L. (1996). Explicaţia şi interpretarea acţiunii. În A., Botez (Coord.), Filozofia
mentalului (pp. 140 - 161). Bucureşti : Editura Ştiinţifică.
Neveanu – Popescu, P. (1980). Lege şi explicaţie în psihologie. În B., Zorgo (Coord.),
Probleme fundamentale ale psihologiei. Bucureşti : Editura Acadaemiei Române.
Radu, I., Druţu, I., Mare, V., Miclea, M., Podar, T., Preda, V. (1991). Introducere în
psihologia contemporană. Cluj-Napoca : Editura Sincron.

CURS 9
Natura psihicului uman
Creţu, T. (2001). Psihologie generală. Bucureşti : Editura Credis.
Golu, M. (2004). Bazele psihologiei generale. Bucureşti : Editura Universitară.
Golu, M. (1984). Natura psihicului uman - problemă a cercetării interdisciplinare,
Revista de psihologie, Nr. 4.
David, D. ( 2000). Prelucrări inconştiente de informaţie. Cluj-Napoca : Editura Dacia.
Chelcea, S., Chelcea, Adina (1983). Eu, tu, noi – viaţa psihică – ipoteze, certitudini.
Bucureşti : Editura Albatros.
Constandache, G.C. (Coord.) (1998). Cum ne ţesem Eul. Bucureşti : Editura All.

CURS 10 - 11
Ipostazele psihicului
Allport, G.W. (1991). Structura şi dezvoltarea personalităţii, 148 – 170. Bucureşti : EDP.
Biberi, I. (1970). Visul şi structurile subconştientului. Bucureşti : Editura Ştiinţifică.
Constandache, G.G. (2000). Există oare conştiinţa? Bucureşti : Editura ALL.
Dennet, D.C. (1998). Tipuri mentale. O încercare de înţelegere a conştiinţei. Bucureşti :
Humanitas.
Ey, H. (1983). Conştiinţa. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
Fernandez-Zoila, A. (1996). Freud şi psihanalizele. Bucureşti : Editura Humanitas.
Golu, M. (2004). Bazele psihologiei generale. Bucureşti : Editura Universitară.
Mânzat, I. (1994). Istoria universală a psihologiei. Bucureşti : Universitatea Titu
Maiorescu.
Laplanche, J., Pontalis, J.B. (1994). Vocabularul psihanalizei. Bucureşti : Editura
Humanitas.
Predescu, V. (1989). Psihiatrie. Bucureşti : Editura Medicală.

CURS 12 - 13
Stări de conştiinţă modificată/căi de acces
Şchiopu, U. (1993). Cea de-a patra stare de conştiinţă şi analiza tranzacţională în discuţie,
Revista de psihologie, Nr. 1.
Floru, R., Steriade, M. (1967). Veghea şi somnul. Bucureşti : Editura Ştiinţifică.
Gheorghiu, A. (1977). Hipnoza – realitate şi ficţiune. Bucureşti : Editura Ştiinţifică.
Parot, A., Parot, M. (1999). Toxicomaniile. Bucureşti : Editura Ştiinţifică.
Popoviciu, I. (red.) (1972). Somnul normal şi patologic. Bucureşti : Editura Medicală.
Popoviciu, I., Foişoreanu,V. (1994). Visul. Bucureşti : Editura Universul.
Ripa, Y. (1994). Istoria visului. Bucureşti : Editura Alcris.

CURS 14
Perspective de abordare a psihicului
Farcaş, D. (1994). Sinergetica gândirii. Bucureşti : Editura All.
Golu, M., Dicu, A. (1972). Introducere în psihologie, 75 – 123. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică.
Golu, M. (1971). Cibernetica generală, 86 – 117. Bucureşti : Centrul de multiplicare,
Universitatea Bucureşti.
Georgescu, A. (1987). Sinergetica – o nouă sinteză a ştiinţei. Bucureşti : Editura Tehnică.
Mânzat, I. (1999). Psihologia sinergetică. În căutarea umanului pierdut. Bucureşti :
Editura PRO HUMANITATE.
Neveanu - Popescu, P. (1976). Curs de psihologie generală. Bucureşti : Tipografia
Universităţii Bucureşti.

S-ar putea să vă placă și