Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ

Principalele rezultate pozitive din 2010

1. Producţia industrială contribuie pozitiv la creşterea PIB


• În primele şapte luni ale acestui an producţia industrială s-a
majorat, în termeni reali, cu 5,3% (serie brută) faţă de aceeaşi
perioadă din anul anterior:
- Pe marile grupe industriale, cele mai semnificative creşteri de
producţie s-au înregistrat la categoria bunurilor intermediare
(+10,3%) şi în industria bunurilor de capital (+9,6%);
- Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate, volumul producţiei industriale a fost cu 4,0% peste
nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din anul anterior.
• În luna iulie, comparativ cu luna corespunzătoare din anul anterior,
producţia industrială şi-a mai diminuat creşterea ajungând la 3,4%:
- industria prelucrătoare şi energia electrică şi termică au înregistrat
acelaşi ritm de creştere (+3,5%). Pentru a doua lună, consecutiv,
producţia industriei extractive creşte, după ce în perioada februarie
2009 - mai 2010 a înregistrat, lună de lună, scăderi.

2. Exportul rămâne în continuare factor de susţinere al economiei


româneşti
• În primele 7 luni 2010 s-au exportat mărfuri în valoare de 20,6 mld.
euro, nivel comparabil cu cel de dinainte de criză (20,3 mld. euro în
primele 7 luni 2008):
- Cea mai mare valoare lunară realizată la export de 3.360,8 milioane
euro s-a înregistrat în luna iunie, valoare mai mare chiar decât cea
din luna octombrie 2008 (3.264,4 milioane euro);
- Luna iulie a fost a doua lună cu exporturi de peste 3 mld. euro,
respectiv de 3.345,3 milioane euro, cu 539,3 milioane euro peste
nivelul din luna corespunzătoare a anului precedent;
- Se constată, în continuare, orientarea exporturilor către produse cu
valoare adăugată ridicată (maşini şi echipamente de transport care
deţin o pondere de 42,9% din total exporturi).

1
COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ

3. Deficitul de cont curent al balanţei de plăţi se păstrează în limite


sustenabile, fiind de 3797 mil. euro pe primele 7 luni 2010
• În luna iulie deficitul contului curent al balanţei de plăţi s-a majorat cu
doar 150 mil. euro faţă de cel înregistrat pe 6 luni 2010 care a fost de
3.647 mil euro, ceea ce a însemnat o medie lunară de circa 600 mil.
euro;
• Investiţiile străine directe au fost de 1909 mil. euro, ceea ce reprezintă
un grad de acoperire a deficitului de cont curent de 50,3%.

4. Uşoare semne de revenire: creştere PIB în trimestrul II faţă de


trimestrul I 2010 şi o scădere mai mică faţă de trimestrul II 2009
• În semestrul I 2010 produsul intern brut a înregistrat o scădere cu
1,5% pe seria brută faţă de semestrul I 2009, reducere care a fost mai mică
decât cea din semestrul I 2009 de 7,6%. Pe seria ajustată, produsul intern
brut s-a redus cu 2,4% faţă de semestrul I 2009:
- În trimestrul I (pe serie brută), contracţia PIB a fost de 2,6% faţă de
trimestrul I 2009, iar în trimestrul II de 0,5% faţă de trimestrul II 2009. În
trimestrul II, PIB a înregistrat o creştere cu 0,3% (serie ajustată) faţă de
trimestrul precedent, prima creştere trimestrială (faţă de trimestrul precedent
– serie ajustată) de la intrarea economiei româneşti în recesiune (trim. III
2008);
- Chiar în condiţii climaterice nefavorabile, valoarea adăugată brută
din agricultură nu s-a diminuat, ci a fost cu 0,3% mai mare decât cea
din semestrul I 2009;
- Evoluţia componentelor PIB în semestrul I 2010 faţă de semestrul I
2009, a înregistrat, în general, creşteri sau diminuări mai mici, cu excepţia
valorii adăugate brute din construcţii, la care scăderea a fost mai mare,
respectiv -12% comparativ cu -7,4%;
- Măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare cu personalul şi cu
bunurile achiziţionate au avut ca efect reducerea consumului guvernamental
cu 1,9%, faţă de majorarea cu 2% în semestrul I 2009.

2
COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ

5. Inflaţia în luna august a fost sub aşteptări


• Creşterea preţurilor de consum în luna august 2010 faţă de
decembrie 2009 a fost de 5,66%:
- În luna august 2010 creşterea preţurilor s-a temperat faţă de luna
anterioară înregistrându-se o creştere de 0,23%, efectul de runda a doua al
creşterii TVA neavând un impact semnificativ.
• Cursul de schimb lei/euro în primele opt luni a fost de 4,1736
lei/euro:
- Moneda naţională s-a apreciat în termeni nominali faţă de
primele opt luni din 2009 cu 1,26%, aceasta evidenţiind o stabilitate
a cursului de schimb; în termeni reali, aprecierea a fost de 6,5%;
- Incepând cu luna aprilie s-a înregistrat o tendinţă de depreciere a
cursului leu/euro, tendinţă schimbată în luna august, când cursul
leu/euro s-a apreciat în termeni nominali cu 0,5% faţă de luna
anterioară.

6. Şomajul a continuat să se reducă începând cu luna aprilie


• Numărul de şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii august a fost de
675,8 mii persoane, în scădere cu circa 90 mii persoane faţă de vârful
înregistrat în luna martie 2010:
- Rata şomajului înregistrat a fost de 7,39%, nivel comparabil cu cel
din luna noiembrie 2009, când a fost de 7,5%.

7. Câştigul salarial
• Câştigul salarial mediu brut pe total economie a fost de 1.962 lei pe
primele 7 luni din 2010, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi perioada
din 2009:
- Câştigul salarial mediu brut din sectorul bugetar s-a redus cu
5,4%;
• Numărul mediu de salariaţi din sectorul bugetar (administraţie
publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială) s-a redus în
primele 7 luni cu 3,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2009, cea mai
mare reducere fiind în administraţia publică de 4,5%;
• Ca urmare, cheltuielile de personal din bugetul general consolidat
s-au redus cu 4,7% în aceeaşi perioadă.

S-ar putea să vă placă și