Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LECTURĂ

Opera epică ( model )


Am început lectura (data)________ Am terminat lectura (data) ___________
Titlul operei literare : ____________________________________________
Autorul :______________________________
Opera face parte din volumul :___________________________________________________
Editura:________________________________Anul apariţiei volumului: __________________
Date importante din viaţa şi activitatea scriitorului :……………………………….........................
Alte opere ale autorului :……………………………………………………………………………….
Genul literar:…………………
Specia literară:……………………( poveste, basm, schiţă, nuvelă, roman, povestire, fabulă, baladă )
Opera e structurată în :……………………………. (cărţi / părţi / volume / capitole )
Opera este scrisă în :……………………( proză / versuri )
Locul desfăşurării acţiunii : ..................................................................................................................
Timpul desfăşurării acţiunii:.....................................................................................................................
Naratorul (tipul de narator, indici ai prezenţei acestuia):......................................................................
Personaje :
Personajul Tipul de personaj Trăsături Citate
( principal/ secundar, pozitiv/ negativ , real/ fantastic ) ( fizice, morale)
.................. ......................................... ............................ .............
Rezumat / Idei principale :..........................................................................................................
Momentele subiectului:
• Expoziţiunea ……………………………………….
• Intriga ……………………………………….
• Desfăşurarea acţiunii ………………………………….
• Punctul culminant ………………………………….
• Deznodământul ………………………………….
Moduri de expunere: (indică modul prezent în opera literară , indică pagina / paginile şi transcrie câte
un citat ): Naraţiune_____ Dialog____ Descriere___ Monolog____
Caracterizarea personajului principal / a unui personaj preferat:
• caracterizare directă ( exemple, citate, indicarea paginii) :………………………..………
• caracterizare indirectă (exemple, citate, indicarea paginii ) :……………………………………
Titlul operei (structură, semnificaţie ) :……………………………………………………………..
Mijloace artistice ( figuri de stil,citate care conţin imagini artistice cu indicarea paginii ):…............
Vocabular ( câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile lor) :…………….....
( Poţi utiliza un dicţionar ! )
Citate preferate ( scrise între ghilimele, indicând pagina ) :……………………………………………

Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura /ce ai învăţat din această lectură / cum ai fi vrut să se
termine acţiunea ):………………………………………………………………………………………..
Note de lectură (Continuă enunţurile de mai jos cu idei din opera citită)
Opera mi-a trezit sentimente de…………………………………………………………………………
Ceea ce impresionează este ……………………………………………………………………………
Surpinzător este momentul ……………………………………………………………………
Demn de admirat este fragmentul în care ……………………………………………………………..
Am admirat …………………………………………………………………………………………
Am fost curios când………………………………………………………………………....................
Aş vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că…………………………………………………
Nu aş vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că…………………………………………………
Opinii critice / Referinţe critice:………………………………………………………………………