Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei,

Tineretului şi Sportului
al Republicii Moldova

Aprobat: Aprobat:
______________________ Senatul USM
„____” ___________ 200

UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA


Facultatea Matematică şi Informatică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Domeniul general de studiu (codul şi denumirea) - 44 Ştiinţe exacte

Domeniul de formare profesională - 443 Matematica

Specialitatea – 443.1 Matematica

Numărul total de credite de studiu – 180

Titlul obţinut – licenţiat în Ştiinţe exate

Baza admiterii: Studii liceale, studii medii speciale, studii superioare

Forma de organizare a învăţămîntului – zi

CHIŞINĂU 2009
CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT
Inclusiv Numărul de ore pe

Laborator
Lucru Forma de Număr de

Seminar
Cod Modulul / disciplina Total ore Contact

Curs
indivi- evaluare credite
direct
dual
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ANUL I
Semestrul I
F01O001 Algebra liniară 180 90 90 3 3 0 Examen 6
F01O002 Logica şi teoria mulţimilor 120 60 60 2 2 0 Examen 4
F01O003 Geometria analitică 180 90 90 3 3 0 Examen 6
F01O004 Calcul diferenţial 120 60 60 2 2 0 Examen 4
F01O005 Fundamentele programării 180 90 90 2 2 2 Examen 6
G01O006 Limba străină 120 60 60 0 4 0 Examen 4
G01O007 Educaţia fizică 30 30 0 0 2 0

Total Sem.I 930 480 450 12 18 2 30


Semestrul II
F02O008 Strucruri algebrice 150 90 60 3 3 0 Examen 5
F02O009 Analiza matematică 150 90 60 3 3 0 Examen 5
F02O010 Geometrie şi topologie 120 90 30 3 3 0 Examen 4
U02O011 Management 180 60 120 2 2 0 Examen 6
U02O012 Filozofie 180 60 120 2 2 0 Examen 6
G02O013 Limba străină 120 60 60 0 4 0 Examen 4
G02O014 Educaţia fizică 30 30 0 0 2 0 Colocviu

Total Sem.II 930 480 450 13 19 0 30


Total Anul I 1860 960 900 25 37 2 60
ANUL II
Semestrul III
F03O015 Probabilitate şi statistică 180 90 90 3 2 1 Examen 6
F03O016 Analiza funcţională 180 90 90 3 3 0 Examen 6
S03O117 Ecuaţii diferenţiale 120 60 60 2 2 0 Examen 4
S03O118 Teoria grafurilor 120 60 60 2 2 0 Examen 4
S03A119 OPTIONAL 1 (PO 1) 180 90 90 3 3 0 Examen 6
M03A120* Programare orientată obiect 120 60 60 2 0 2 Examen 4

Total Sem.III 900 450 450 15 12 3 30


Semestrul IV
S04O121 Metode de optimizare 120 60 60 2 2 0 Examen 4
S04O122 Analiza numerică 150 75 75 2 1 2 Examen 5
S04O123 Ecuaţii cu derivate parţiale 120 75 45 2 3 0 Examen 4
S04O124 Analiza complexă 120 60 60 2 2 0 Examen 4
S04A125 OPTIONAL 2 (PO 2) 150 90 60 3 3 0 Examen 5
S04A126 OPTIONAL 3 (PO 3) 150 90 60 3 3 0 Examen 5
Practica de iniţiere în specialitate 60 60 Examen 2
Teza de an 30 30 Examen 1
Total Sem.IV 900 450 450 14 14 2 30
Total Anul II 1800 900 900 29 26 5 60
ANUL III
Semestrul V
M05A127* Reţele de calculatoare 120 60 60 2 0 2 Examen 4
M05A128* Baze de date 120 60 60 2 0 2 Examen 4
M05A129* Aritmetica teoretică 120 60 60 2 2 0 Examen 4
S05A130 OPŢIONAL 4 (PO 4) 180 90 90 3 3 0 Examen 6
S05A131 OPŢIONAL 5 (PO 5) 180 90 90 3 3 0 Examen 6
S05A132 OPŢIONAL 6 (PO 6) 180 90 90 3 3 0 Examen 6

Total Sem.V 900 450 450 15 11 4 30


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Semestrul VI
S06O133 Calcul variaţional 60 35 25 2 3 0 Examen 2
U06O134 Etica profesională 60 35 25 3 2 0 Examen 2
M06A135* Grafica pe calculator 60 35 25 2 0 3 Examen 2
M06A136* Soft matematic 60 35 25 3 0 2 Examen 2
S06A137 OPŢIONAL 7 (PO 7) 60 35 25 3 2 0 Examen 2
S06A138 OPŢIONAL 8 (PO 8) 60 35 25 3 2 0 Examen 2
Practica de specialitate 270 270 Examen 9
Practica de licenţă 120 120 4
Examene de licenţă 5
Total Sem.VI 750 210 540 16 9 5 30
Total Anul III 1650 660 990 31 20 9 60
Total 5310 2520 2790 85 83 16 180

Stagiile de practică
Număr de
Nr. d/o Stagiile de practică Sem. Săptămîni ore Perioada credite
1 Practica de iniţiere în specialitate IV 2 60 februarie-mai 2
2 Practica de specialitate VI 6 270 martie-mai 9
3 Practica de licenţă VI 2 120 mai 4
Total 450 15
Descrierea pachetelor opţionale
Ore/săptămînă
Nr. d/o Denumirea disciplinei Total ore Anul Sem. C S L evaluarea Credite
1 PO 1. Grupuri şi inele 180 II III 3 3 0 Examen 6
2 PO 1. Complemente de analiză matematică 180 II III 3 3 0 Examen 6
3 PO 2. Extinderi de corpuri şi teoria Galois 150 II IV 3 3 0 Examen 5
4 PO 2.Teoria funcţiilor de variabilă reală 150 II IV 3 3 0 Examen 5
5 PO 3. Geometrie afină şi proiectivă 150 II IV 3 3 0 Examen 5
6 PO 3. Analiza funcţională şi sisteme dinamice 150 II IV 3 3 0 Examen 5
7 PO 4. Inele şi module. Reprezentări 180 III V 3 3 0 Examen 6
8 PO 4. Distribuţii şi spaţii Sobolev 180 III V 3 3 0 Examen 6
PO 5. Capitole speciale de geometrie diferenţială şi 180 III V 3 3 0 Examen 6
9
topologie
10 PO 5. Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale 180 III V 3 3 0 Examen 6
11 PO 6. Geometrii neeuclidiene 180 III V 3 3 0 Examen 6
12 PO 6. Complemente de analiză complexă şi baze în 180 III V 3 3 0 Examen 6
spaţiile Banach
13 PO 7. Teoria numerelor 60 III VI 3 2 0 Examen 2
14 PO 7. Serii şi spaţii Banah 60 III VI 3 2 0 Examen 2
15 PO 8. Complemente de geometrie euclidiană 60 III VI 3 2 0 Examen 2
16 PO 8.Fascicole de operatori 60 III VI 3 2 0 Examen 2
Total 1140 38
Discipline la libera alegere
Ore/săptămînă
Nr. d/o Denumirea disciplinei Total ore Anul Sem. C S L evaluarea Credite

1 Tehnici de cominicare (în limba română pentru 120 1 I 0 4 0 examen 4


alolingvi)
2 Corespondenţa (în limba română pentru alolingvi) 120 1 II 0 4 0 examen 4
Examenul de licenţă
Nr. d/o Examenul de licenţă Perioada Credite
1 Matematici fundamentale Iunie
2 Matematici speciale Iunie 5
3 Teza de licenţă Iunie
Calendarul universitar/graficul procesului de studii
Nr.d/o Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de ex. Vacanţe
Sem.I Sem.II Iarnă Vară Practica Iarnă Primăvară Vară
1 Anul I 15 15 2 4 3 1 10
2 Anul II 15 15 2 4 2 3 1 10
3 Anul III 15 7 2 2 8 3 1
Planul pentru modulul psiho-pedagogic

Inclusiv Numărul de ore pe

Laborator
Lucru

Seminarii
Contact indivi- Forma de Număr de

Curs
Cod Modulul / disciplina Total ore direct dual evaluare credite
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 Psihologie 180 60 120 2 2 0 Examen 6


2 Pedagogia 180 60 120 2 2 0 Examen 6
3 Didactica matematicii 180 60 120 2 2 0 Examen 6
4 Etica profesională 60 28 32 2 2 0 Examen 2
5 Curs opţional la psihologie 90 30 60 2 0 0 Examen 3
6 Curs opţional la pedagogie 90 30 60 2 0 0 Examen 3
7 Curs opţional la matematică 120 45 75 2 1 0 Examen 4
8 Practica de iniţiere în psihologie 60 60 2
9 Practica de iniţiere în pedagogie 60 60 2
10 Practica didactică 180 180 Examen 6
11 Practica extracuriculară 240 240 Examen 8
12 Practica pedagogică 360 360 Examen 12
Total 1800 313 392 14 9 0 60

* Opţiunea se va completa cu discipline propuse pentru program de master la alte specialităţi

Decanul facultăţii de Matematică şi Informatică A.Perjan