P. 1
Management Comparat Curs

Management Comparat Curs

|Views: 3,278|Likes:
Published by Ruscan Adriana

More info:

Published by: Ruscan Adriana on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

CUPRINS

Cap. I INDIVIDUALIZAREA MANAGEMENTULUI COMPARAT.........................................3 1.1. Scurt istoric...........................................................................................................................3 1.2. Definirea managementului comparat....................................................................................5 Cap. II INFLUENŢA CULTURII ÎN MANAGEMENT...............................................................7 2.1. Cultura în contextul globalizării...........................................................................................8 2.2. Conceptul de cultură...........................................................................................................10 2.3. Reflectarea diferenţelor culturale în management..............................................................12 CAP. III ASPECTE METODOLOGICE ....................................................................................23 ÎN MANAGEMENTUL COMPARAT.........................................................................................23 3.1. Necesitatea managementului comparat..............................................................................23 3.2. Principalele şcoli în managementul comparat....................................................................24 3.3. Modele / teorii în managementul comparat........................................................................27 Tabelul nr.9 Diferenţe esenţiale între societăţile cu distanţă mare şi respectiv mică faţă de putere. I. normă generală, familie, şcoală şi loc de muncă........................................................................32 Distanţă mică faţă de putere.......................................................................................................32 Tabelul nr.10 Diferenţe de bază între societăţile cu distanţă mare şi mică faţă de putere. ..........34 II. politică şi idei............................................................................................................................34 Distanţă mică faţă de putere.......................................................................................................34 Tabelul nr.11 Principalele diferenţe dintre societăţile individualiste şi cele colectiviste. I: regulă generală, de familie, la şcoală şi la locul de muncă........................................................35 Colectivist..................................................................................................................................35 Tabelul nr.12 Diferenţele principale dintre societatea individualistă şi colectivistă.....................36 Colectivist..................................................................................................................................36 Feminin......................................................................................................................................37 Feminin......................................................................................................................................38 Evitare a incertitudinii redusă....................................................................................................40 Evitare a incertitudinii redusă....................................................................................................41 Orientarea pe termen scurt.........................................................................................................43 CAP. IV STATELE UNITE ALE AMERICII..............................................................................48 4.1. Scurt istoric.........................................................................................................................48 4.2. Piaţa, clienţii şi competiţia..................................................................................................53 4.3. Formele juridice ale proprietăţii în economia americană...................................................54 4.4. Structuri organizatorice în companiile americane..............................................................56 4.5. Managementul resurselor umane........................................................................................62 4.6. Sindicatele în economia americană.....................................................................................63 4.7. Veniturile ridicate ale managerilor în SUA........................................................................64 CAP. V JAPONIA.........................................................................................................................66 5.1. Scurt istoric.........................................................................................................................66 5.2. Originile culturale ale managementului japonez................................................................68 5.3. Organizaţiile de afaceri.......................................................................................................72 5.4. Tehnologia şi calitatea în Japonia.......................................................................................74 5.5. Încadrarea contextului japonez prin prisma abordării lui G. Hofstede...............................77 5.6. Managementul întreprinderilor japoneze............................................................................78 5.7. Resursele umane în întreprinderile japoneze......................................................................90 Modele de management al resurselor umane.............................................................................91 5.8. Managementul producţiei în întreprinderile japoneze........................................................96

5.9. Pregătirea managerilor japonezi.......................................................................................106 CAP. VI EUROPA.....................................................................................................................112 6.1. Evoluţia Uniunii Europene...............................................................................................112 6.2. Instituţiile şi organismele uniunii Europene.....................................................................116 Principalele instituţii şi organisme...........................................................................................116 Consiliul European..................................................................................................................117 Consiliul de Miniştri................................................................................................................118 Parlamentul European (PE).....................................................................................................122 Comisia Europeană..................................................................................................................127 6.2.6. Alte instituţii şi organisme ale Uniunii Europene..........................................................134 6.2.7. Despre dreptul comunitar...............................................................................................135 6.3. Aspecte din managementul unor ţări membre UE............................................................137 6.4. Despre Euromanagement şi Euromanageri.......................................................................141 Cultura europeană........................................................................................................................143 Cultura asiatică............................................................................................................................143 Mod de gândire............................................................................................................................143 Cauzal, funcţional....................................................................................................................143 Reţea, viziunea întregului........................................................................................................143 Liniar, absolutist......................................................................................................................143 Orizontal..................................................................................................................................143 Adoptarea deciziilor.....................................................................................................................143 Corelată cu rezultatele controlului...........................................................................................143 Individuală, liberă de restricţii.................................................................................................143 Pe baza majorităţii...................................................................................................................143 Comportament.............................................................................................................................143 Corespunzător principiilor.......................................................................................................143 Bazat pe normele de drept.......................................................................................................143 Dinamic, înfruntând conflictele...............................................................................................143 Deschis, direct, încrezător în sine............................................................................................143 Extrovertit................................................................................................................................143 6.5. România şi Uniunea Europeană.......................................................................................146 Declanşarea negocierilor de aderare a României.....................................................................151 *...............................................................................................................................................154

2

PARTEA I – INTRODUCERE
Cap. I INDIVIDUALIZAREA MANAGEMENTULUI COMPARAT

1.1. Scurt istoric Pe fondul expansiunii instituţiei managementului, pe măsură ce această instituţie devine indispensabilă la nivelul tuturor organizaţiilor, în paralel/conexat cu fenomenul de globalizare a afacerilor, din ansamblul a ceea ce numim azi “ştiinţa managementului” se desprind sau individualizează diverse “ramuri” sau domenii distincte. Între astfel de domenii – alături de managementul strategic, MRU, comportamentul organizaţional etc. – se numără în prezent şi managementul comparat. Primele studii teoretice şi aplicaţii empirice ce pot fi incluse în sfera managementului comparat au avut loc în SUA, după anul 1950.1 Astfel, la nivelul anilor ’60, economia americană era deja relativ internaţionalizată, fapt ce a favorizat efectuarea primelor studii privind practicile de management din mai multe ţări/companii. În mare măsură, astfel de studii de management comparat au fost făcute de profesori universitari şi specialişti în management din cadrul unor corporaţii americane multinaţionale, care aveau importante interese de afaceri în alte zone/ţări ale lumii. Aproximativ în aceeaşi perioadă, o întrebare standard este formulată tot mai des de analiştii economici şi specialiştii în management mondial: “Cum se explică succesul economic obţinut de ţări precum Japonia, Coreea de Sud sau Hong-Kong?”2 Această întrebare, într-o formulare sau alta, va polariza interesul către studii/aplicaţii de management comparat şi evoluţia acestui domeniu. În general, analiştii în management comparat discută de mai multe etape ale evoluţiei/dezvoltării acestui domeniu:3

Perioada 1965 – 1972, considerată a fi primul “boom” al managementului comparat

în care: s-au publicat peste 11 000 de studii şi articole de management comparat; marile universităţi din Europa, SUA şi Japonia introduc această disciplină în planul de învăţământ; marile corporaţii din lume alocă fonduri substanţiale pentru cercetări şi studii etc.;
1 2 3

Ovidiu NICOLESCU – Management comparat, Editura Economică, 1998; Eugen BURDUŞ – Management comparat, Editura Economică, Ediţia a II-a, 1998, pag.48; Ovidiu NICOLESCU – Management comparat, Editura Economică, 1998; Eugen BURDUŞ – Management

comparat, Editura Economică, 1998; Richard FARMER – Advances in International Comparative Management, Vol. I, 1984;

3

în care se constată un trend ascendent în evoluţia managementului comparat. de concluziile şi/sau orientările formulate de teoreticieni. pe fondul accentuării procesului de globalizare economică şi creştere a interdependenţelor dintre ţări/regiuni/companii. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). 4 . naţionale sau multinaţionale reclamă o soluţie creatoare şi specifică. dat rezultate în cazul Japoniei nu au funcţionat pentru alte ţări. deşi se publică noi studii/analize. creşterea economică şi funcţia socială sunt definite/percepute diferit de la o ţară la alta). ele se îndepărtează frecvent de recomandarea unor lucrări de management comparat. altfel spus. Software of the mind. totuşi scade interesul pentru acest domeniu şi fondurile alocate pentru cercetări de amploare. Perioada 1990 – 2002. rezultă o finalitate practică parţială a studiilor de management comparat (eficienţa firmei nu rezidă numai în profit. 4 Geert Hofstede – Culture’s Consequences International Differences in Work. 1991.). Vol. Geert HOFSTEDE4. contabilitate comparată etc. este considerată ca reflectând o anumită stagnare în evoluţia managementului comparat. Între problemele nesoluţionate încă de studiile de management comparat amintim: ♦ ♦ ♦ Succesul economic înregistrat de ţări precum Japonia – este doar într-o mică Tehnicile/metodele de import şi adaptare a “cunoştinţelor de management” ce au Fiecare problemă (notat P) aflată sub incidenţa managementului unei companii măsură înţeles şi explicat.• Perioada 1972 – 1980. Beverly Hills CA: Sage Publications. se încearcă a sistematiza volumul de cunoştinţe deţinute prin editarea unor lucrări de sinteză. London. ♦ Marile corporaţii multinaţionale “inventează” zilnic practici şi strategii de management pentru a obţine succes într-o competiţie globală extrem de dură. în care se manifestă un nou “boom” în managementul comparat: se multiplică studiile de management comparat + management internaţional. Raghu NATH – Comparative Management. Related Values. I-iI. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. între astfel de lucrări amintim: • Richard FARMER – Advances in International Comparative Management. În această perioadă se constată un interes crescând şi pentru studii comparative din alte domenii socio – economice (drept comparat. nu putem discuta de soluţii standard ce ar putea fi importate şi aplicate la rezolvarea unor probleme din managementul zilnic al unei firme. • Perioada 1980 – 1990. Geert Hofstede – Cultures and Organizations.

5 6 Ovidiu NICOLESCU – Management comparat. economice. 1998. Raghu NATH extinde concepţia anterioară. el consideră că managementul comparat studiază procesele de management ce au o bază multinaţională. opinie la care subscriem.30. inclusiv atunci când considerăm că definiţia surprinde patru aspecte:6 a)analizele comparative de acest tip vizează elemente/aspecte de management. el consideră că studieze similarităţile şi diferenţele din practica managerială autohtonă a diferitelor ţări”.5 Agreăm această interpretare. această disciplină vizează a stabili asemănările şi deosebirile din practica managerială pentru a permite transferul internaţional de know-how. Definirea managementului comparat Există mai multe accepţiuni cu privire la definirea şi conţinutul managementului comparat ca domeniu de sine stătător al ştiinţei managementului. b)specificul managementului comparat este dat de viziunea culturală multinaţională. se vizează a explica succesul în competiţia economică globală. între diverse abordări întâlnite pe plan mondial/naţional amintim următoarele definiţii: • În anii ’80. adică importul de cunoştinţe de management. • Mai recent (1984).♦ Managementul comparat încă operează cu termeni/noţiuni ce au accepţiuni diferite pe ţări sau “şcoli” de management. 1. Astfel. respectiv el introduce în ecuaţie factorul cultural naţional diferit în care se aplică anumite metode/tehnici de management. consideră că managementul comparat studiază procesele şi relaţiile de management din firme/organizaţii aparţinând unor contexte culturale naţionale diferite. tehnologice. psihologice etc. Idem – pag. • “managementul comparat vizează a studia similarităţile şi diferenţele întâlnite în sistemele economice aparţinând unor contexte diferite”.30-31 5 . • Profesorul Ovidiu NICOLESCU. Editura Economică. pe baza acestui import firmele şi ţările importatoare ar trebui să-şi îmbunătăţească practica afacerilor şi să obţină succes în competiţia globală. considerăm că în mod implicit astfel de studii includ obligatoriu şi aspecte juridice. William NEWMAN considera că “managementul comparat îşi propune să În anii ’90. pag. adică se abordează realităţi ale managementului din două sau mai multe ţări. Edwin MILLER propune o definiţie mai largă asupra managementului comparat. totuşi..2. c) studiile de management comparat încearcă să prezinte similarităţi şi diferenţe întâlnite în practicile/conceptele de management ce conduc la performanţă în afaceri. sociale.

7 8 9 Eugen BURDUŞ – Management comparat. internaţional. Conform lui FARMER. este cazul inclusiv al unor manageri din Europa ce neglijează Japonia sau alte ţări ce încep a se impune în competiţia mondială. a unor ONG din ţări diferite – pot oferi concluzii şi reguli care să conducă la îmbunătăţirea practicilor de management din firmele multinaţionale. managementul are un rol determinant în sporirea productivităţii muncii şi creşterea economică a unei ţări. Editura Economică. 1998. Ovidiu NICOLESCU – Management comparat. dar suprapunerea este numai parţială. Bucureşti. Eugen BURDUŞ – Management comparat.8 Deşi există elemente comune între cele două discipline/domenii. mai amintim că se impune a distinge clar între: managementul comparat. Invers. managementul internaţional. managementului comparat. pag. studiile de management comparat – chiar atunci când fac comparaţii între organizarea unor IMM. • Richard FARMER consideră că managementul comparat reprezintă studiul managementului în medii/culturi diferite şi raţiunea pentru care firmele obţin rezultate diferite în ţări diferite. Editura Economică.44. unii specialişti tratează managementul din SUA ca un tip standard de management şi consideră că managementul comparat se ocupă de transferul de cunoştinţe din managementul american în managementul unor ţări mai puţin dezvoltate. el se ocupă de toate cunoştinţele de management ce au un fundament multicultural. Este adevărat că studiile de management internaţional ce încearcă să surprindă/descrie practicile manageriale din cadrul firmelor multinaţionale recurg în mod inevitabil şi la analize comparative.d)managementul comparat are un obiectiv pragmatic: să favorizeze transferul internaţional de know-how managerial. pag. Bucureşti. discutăm de o strânsă interdependenţă între domeniile management comparat şi management internaţional.31.7 În sfârşit. Pe de altă parte. Conform definiţiei formulate de Edwin MILLER. 6 . managementul internaţional se ocupă de managementul şi activităţile companiilor multinaţionale. Prin urmare. adică un posibil import de cunoştinţă de management care să fie apoi aplicată de cei interesaţi (firme şi ţări/naţiuni). Se cunoaşte faptul că dezvoltarea economică impune transferul de tehnologii.45. capital şi informaţii/cunoştinţe. Editura Economică. 1998. avem şi multiple diferenţe de fond:9 sfera de analiză a managementului comparat este mai mare decât cea a managementului se poate considera că managementul internaţional este doar o componentă majoră a managementul internaţional răspunde unor cerinţe exprese ale companiilor multinaţionale. 1998. el vizează a asigura accesul la fonduri. oameni şi informaţii ce traversează frontierele naţionale şi politice. pag.

II INFLUENŢA CULTURII ÎN MANAGEMENT 7 . Cap.- managementul comparat încearcă a răspunde unor cerinţe de performanţă a firmelor din majoritatea ţărilor lumii. pentru ca pe această bază naţiunile să-şi aloce o mai bună poziţie în competiţia globală.

mai puţin Germania. limbă.n.. – este indiscutabil că acest proces/fenomen se manifestă în viaţa de zi cu zi a indivizilor. cultură.2. care implică valori. afaceri. urmaşă a civilizaţiei chineze. 1997. include China şi parte din SE Asiei. valori.10 În lucrarea invocată. iar identitatea culturală constituie noţiunea cea mai încărcată de semnificaţii pentru majoritatea oamenilor. Se acceptă ca regulă că o civilizaţie este o entitate culturală. care implică tehnologie. 8 . Un reputat analist în teoria relaţiilor internaţionale. o componentă majoră este confucianismul şi budismul. Într-o lucrare devenită celebră. conturează o “hartă” surprinzătoare a realităţilor politice.e. se discută de existenţa a şapte mari civilizaţii în toată istoria umanităţii:16 • SINICĂ: 1500 î. mecanică. religie etc. • 10 11 12 Samuel Huntington – The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.11 Tema centrală a cărţii – spune Huntington – o constituie faptul că “identitatea culturală şi cultura care. 13 Idem11. autorul consideră că în lumea posterioară Războiului Rece ceea ce numim “cultură” contează. la nivelul cel mai răspândit. unde se face distincţie între:13 civilizaţie. calităţi intelectuale. JAPONEZĂ: 100-400 e. reflectarea cea mai amplă o regăsim însă sub noţiunea de CIVILIZAŢII. 15 Idem13. Cultura în contextul globalizării Fie că acceptăm. deşi opiniile unor istorici divergente. 14 Idem12. anume Samuel Huntington. factori materiali etc. Simon Schumpter.15 În epoca contemporană. obiceiuri şi instituţii. economie.. “The Clash of Civilizations” el încearcă să identifice şi să anticipeze direcţiile majore în care se îndreaptă statele + civilizaţiile aflate într-o competiţie globală.n. modelează tendinţele de coeziune. religie. Conform cu Huntington. 16 Idem14. punem semnul egalităţii între noţiunile de cultură şi civilizaţie. artistice şi morale ale societăţii. popoarele se definesc pe ele însele în termeni de vechime. sunt identităţi ale civilizaţiei. Idem9.14 Asociat popoarelor avem cel mai frecvent grupurile etnice. idealuri. istorie. comunităţile religioase şi naţiunile. cultură.1. fie că respingem procesul de globalizare a societăţii – cu reflectarea în politică. Idem 10 . dezintegrare şi conflict de după Războiul Rece.”12 În limbaj uzual. include parţial budismul + confucianism. precum Coreea şi Vietnam. economice şi de alt tip din economia mondială de după Războiul Rece..

ei au un anumit comportament în managementul şi munca zilnică din organizaţiile de afaceri unde lucrează. alte zone în care civilizaţia a evoluat distinct de cea islamică. 1997. HINDUSĂ: începând din 1500 î. dar în perioada contemporană statul pierde din puterea / atribuţiile clasice. apoi extinsă înspre Asia. politice sau ideologice. America de Nord şi Parţial America Latină. Elementele culturale cheie ce definesc o civilizaţie au fost istoria. religia. include Rusia.e. ORTODOXĂ: se separă de creştinătatea occidentală.. comerciale şi de altă natură etc.19 Vom concluziona spunând că acele elemente culturale esenţiale/cheie ce definesc o civilizaţie se reflectă direct în modul cum înţeleg şi acţionează indivizii în cadrul organizaţional: adică. spune acelaşi Huntington.18 La momentul actual.17 În lumea posterioară Războiului Rece. include Europa. cultura este o forţă ce deopotrivă divide şi uneşte. vom putea considera ca acceptabil de riguroasă următoarea schemă grafică: 17 18 19 Samuel Huntington – The Clash of Civilizations and the Remaiking of World Order. În esenţă.. turcă.) Europa. LATINO-AMERICANĂ: America Latină. dreptul roman. după 1500 e.n.. moşteneşte filozofia greacă. America de Nord.. include culturile arabă. România etc. Simon Schumpter. Australia. malaieziană etc. relaţiile politice.n.n. ISLAMICĂ: 600-700 e. aceste diferenţe îşi pun amprenta asupra succesului obţinut de ţări/naţiuni/companii în competiţia globală. “Istoria umană este istoria civilizaţiilor”. spune Huntington. vechimea. persană. diferenţele esenţiale sunt culturale şi nu economice. Idem17. este esenţa civilizaţiei indiene. Idem16. Noţiunea de Occident şi civilizaţii asociată distinct de numele unei naţiuni/popor – • • • • • identificat cu o suprafaţă Europa – include astăzi (după 1500 e..• OCCIDENTALĂ: 700-800 e. include parţial budismul. relaţiile de sânge. limba. tradiţiile.. Africa Centrală şi subcontinent. 9 . Noua Zeelandă şi alte ţări din zonă. AFRICANĂ (posibil): Etiopia şi Africa de Sud sau subsahariană.n.n. deşi statele rămân actori principali în afacerile internaţionale. valorile şi obiceiurile.

mentalităţi. ajungem din nou la a soluţiona o problemă oarecare. că această modalitate ar fi cea “mai bună” pentru a obţine o eficienţă E maximă.ELEMENTE CULTURALE CHEIE vechime istorie religie limbă tradiţii obiceiuri valori sânge politică Mentalităţi + comportamentul organizaţiilor Fig. aceasta mai ales dacă aplicarea metodei/soluţiei s-a făcut “ad literam”. atunci când începe a se individualiza managementul ca domeniu distinct. adică fără a se adapta la conjunctura şi factorii specifici noii probleme P’. valori. Taylor şi H.1 Atitudini faţă de natură + Alte componente Atitudine faţă de timp CIVILIZAŢIE Relaţii interumane 2. W. diferenţele culturale între indivizi (educaţie. Dacă generalizăm. mari gânditori precum F. Conceptul de cultură La începutul secolului XX. concepţii etc. notată WS? Realitatea arată că o metodă/soluţie ce a dat rezultate spectaculoase într-o anume situaţie (o problemă P cu care s-a confruntat o firmă/companie C1) a condus la rezultate catastrofale întro altă situaţie similară (compania C2 şi o problemă P’). o astfel de problemă admite o singură soluţie.) au asociate diferenţe de metode WS de soluţionare a problemelor P de management. Altfel spus. 10 .2. Cum explicăm acest lucru? Există o singură metodă/soluţie de rezolvare corectă a diverselor probleme din managementul zilnic al organizaţiilor de afaceri? Suntem de părere că există uzual două sau mai multe metode de a soluţiona o problemă P de management şi că aplicarea soluţiei WS trebuie să se facă întotdeauna funcţie de indivizii implicaţi şi diverşi factori specifici. Fayol lasă impresia că există o “singură modalitate de a conduce un grup de oameni/organizaţie”. respectiv. notată P.

Noţiunea de cultură are semnificaţii diferite de la un individ la altul şi îndeosebi de la un grup/colectivitate de persoane la alt grup/colectivitate. Conform cu profesorul Burdoş. 2. Sursa:E. este nevoie să analizăm distinct diversele straturi culturale în care se localizează în timp acele componente culturale ce definesc o civilizaţie. autorul invocat prezintă trei straturi de sedimentare a culturii la indivizi:20 culturale:21 stratul exterior. pag. • anume atitudine a individului faţă de natură. stratul de mijloc. moda. Într-o reprezentare grafică sugestivă autorul prezintă distribuţia celor trei straturi Simboluri. Burduş – Management comparat. Stratul de mijloc: este dat de valori şi norme ce generează un ideal pentru un grup Stratul interior: include concepţii de bază despre existenţa umană. instituţiile. pentru a înţelege cum percep indivizii conceptul de cultură. condiţionează distribuţia între BINE şi RĂU pentru diferite caracteristici. produse Valori şi norme Concepţii de bază despre viaţă Fig. Astfel. 20 21 E. Burduş – Management comparat • • Stratul exterior: include aspecte vizibile cum sunt limba. 11 . stratul interior. determină eficienţa alocării resurselor d care dispune grupul/colectivitatea. piaţa. 14 – 15. conduce la o social. Idem19. funcţie de gradul de vizibilitate.

pag. Schein – Organisational Culture and Leadership. Schein defineşte cultura ca fiind “modalitatea prin care un grup de oameni rezolvă problemele (P) cu care se confruntă permanent. 1993. director al centrului olandez de studii internaţionale în afaceri. Understanding cultural diversity in business. E.3. G.”23 Clifford Geertz consideră cultura drept un sistem de concepţie moştenite istoric. Reflectarea diferenţelor culturale în management O cultură diferă faţă de alta în primul rând prin specificul soluţiilor date (WS) la diverse probleme (P) cu care se confruntă zilnic membrii colectivităţii. 1980. diferenţele culturale derivă sau sunt generate de trei aspecte:25 relaţiile interumane. atitudinea faţă de timp. 1980. a şaptea – atitudinea faţă de natură. ea generează singură cinci dimensiuni culturale: Universalism. Trompenaars – Riding the waves of culture. 16. Trompenaars consideră grupurile/colectivităţile dau soluţii diferite. colectivism Neutru / afectiv Specific / difuz Statut câştigat / Statut atribuit Relaţiile interumane La cele cinci dimensiuni culturale se adaugă: 22 23 24 a şasea – atitudinea faţă de timp.24 Conform cu F. ca membri ai grupului/naţiunii din care facem parte. particularism Individualism. 12 . Hofstede consideră cultura drept “o programare mentală colectivă care ne face să acceptăm ceva împreună. 25 F. Trompenaars.”22 E. exprimate simbolistic. San Francisco. E. Hofstede – Culture’s Comequences London. atitudinea faţă de natură. prin care oamenii comunică. perpetuează şi-şi dezvoltă cunoştinţele şi atitudinea faţă de viaţă. Autorul invocat ajunge să identifice şapte dimensiuni culturale distincte asociate diverselor WS pentru a soluţiona cele trei P problema universală cea mai complexă problemă este cea care ţine de relaţiile interumane.Între diverse definiţii date noţiunii de cultură amintim: • G. că cele trei aspecte sunt probleme universale la care F. Burduş – Management comparat. London. • • 2.

26 Survin două alternative “pure” de a judeca pe ceilalţi. Astfel. Burduş – Management comparat. Burduş – Management comparat. pag. 13 . alternative ce se localizează la două extreme: • obligaţia de a adera la setul de valori universale admise în acea cultură. O analiză pe ţări arată că:27 a) Canada SUA Elveţia Germania Anglia predomină universalismul b) Venezuela Coreea de Sud Indonezia Rusia (România) predomină particularismul Această dimensiune culturală influenţează managementul afacerilor atât când este vorba de manageri dintr-o firmă localizată într-o anume cultură (X).28 26 27 28 E. • cunoaştem şi suntem apropiaţi. E.3. conform sintezei din Tabel nr. Este greu de formulat o concluzie general valabilă. cât şi-n deosebi. există diverse aspecte specifice sau mentalităţi specifice unor manageri ce aparţin predominant de universalism sau particularism.1. particularismul caracterizează mai bine/frecvent micile comunităţi rirale mai puţin dezvoltate economic şi unde fiecare cunoaşte pe fiecare. 17. Prin prisma acestei dimensiuni: o persoană universalistă va spune despre un particularist (din altă cultură) că în ei nu poţi avea încredere deoarece nu sunt obiectivi şi-şi ajută necondiţionat prietenul. când avem de soluţionat probleme ale unor firme ce aparţin unor culturi diferite. obligaţia de a adera la principiile/opiniile unor persoane pe care le adică la un set de principii şi reguli ce arată/reflectă valorile ei specifice.1. E. Burduş – Management comparat. o persoană particularistă (dintr-o cultură) va spune despre un universalist că el de fapt nu este de încredere deoarece nu-şi ajută nici măcar prietenii. dar pe baza unor cercetări se consideră că universalismul este trăsătura unor societăţi/grupuri mai complexe şi dezvoltate economic.2. Universalism / particularism Această dimensiune culturală arată modul/maniera în care judecăm comportamentul altei persoane.

. O persoană cu mentalitate COLECTIVISTĂ consideră că. există o preferinţă/predominare pentru colectivism sau individualism: 29 30 E. deci predomină „eul”. Survin şi-n această dimensiune culturală două extreme:30 • O persoană cu mentalitate INDIVIDUALISTĂ consideră că dacă există libertăţi individuale şi oportunităţi. E. atunci nivelul de trai va fi mai bun. 14 . Burduş – Management comparat 2. PARTICULARISM accentul se pune pe relaţii şi nu pe reguli. o persoană din această categorie intrată în relaţie cu o altă persoană va încerca să identifice ce anume doreşte celălalt. .avem încredere în persoane ce-şi respectă cuvântul şi contractul. Burduş – Management comparat. ca individ. contractul poate fi uşor modificat.întotdeauna există un singur adevăr.avem încredere în persoane ce-şi onorează înţelegerile mutuale. funcţie de acest fapt adaptându-şi atitudinea. grija faţă de grup sporeşte calitatea vieţii individuale. Burduş – Management comparat.contractul este un cadru de acţiune. . Individualism / colectivism Această dimensiune culturală reprezintă conflictul inevitabil dintre ceea ce doreşte fiecare dintre noi.2. . deci plasează interesul de grup înaintea propriului interes/dorinţe. . dimpotrivă.în afaceri / reuşită primează relaţiile.29 Individualismul presupune „orientarea către sine”.1 UNIVERSALISM .3. chiar dacă se îngrădeşte libertatea individuală. . Sursa: E.o afacere încheiată trebuie respectată. • Conform unor cercetări. Colectivismul presupune ”orientarea către obiective comune”.accentul se pune mai mult pe reguli şi nu pe relaţii. şi obiectivele/interesele grupului din care facem parte (firma).Tabel nr.

COLECTIVISM . nr. .luarea deciziilor prin reprezentanţi. Anumite particularităţi ce diferenţiază culturile individualiste şi colectiviste se prezintă în tabelul nr.asumarea unor obligaţii de grup. Burduş – Management comparat. . .a) SUA Canada Spania Australia predomină individualismul INDIVIDUALISM COLECTIVISM b) Franţa până la Grecia 1950 Egipt Kuweit Coreea de Sud Tailanda 2003 JAPONIA predomină colectivismul peste medie Fig. Burduş – Management comparat.vacanţe petrecute individual/doi.recursul frecvent la termenul EU.recursul frecvent la noţiunea NOI. pag. Burduş – Management comparat Managerilor ce aparţin unei culturi (exemplu colectivism) pot fi interesaţi de anumite recomandări pentru a face afaceri cu persoane dintr-o altă cultură (individualism): 31 32 33 E. exemplul clasic în acest sens este Japonia:31 Preferinţele indivizilor pentru colectivism sau individualism pe diverse ţări se reflectă în practica managementului internaţional îndeosebi:32 procesul de luare a deciziilor. organizarea structurală a firmei.deciziile funcţie de interesul de grup. procedurile de motivare a salariaţilor.3 Un aspect interesant rezidă în mutaţia ce se poate înregistra cu privire la această dimensiune culturală.2:33 Tabel nr. adică trecerea treptată de la colectivism spre individualism. . E.2 INDIVIDUALISM .indivizii îşi asumă şi îndeplinesc obligaţiile. .vacanţe petrecute în grup. 15 . Burduş – Management comparat. . Sursa: E. E.20.

Burduş – Management comparat.Comunicarea este declamativă şi dramatică Sursa: E. pentru alţii.3 INDIVIDUALISM . însă datorită unei anumite mentalităţi ei nu-şi exteriorizează în aceeaşi măsură starea psihologică parcursă. Este evident că şi într-o cultură neutră oamenii au diverse trăiri interioare.Indivizii îşi exteriorizează sentimentele şi gândirile (verbul şi nonverbul). preferă să-şi manifeste deschis/vizibil stările interioare (prin ….se pot menţiona succesele proprii pentru a impune respectul interlocutorilor. . . ei aparţin de cultura afectivă.Emoţiile se arată normal. .oamenii nu arată ceea ce sunt şi gândesc.Tabel nr.pregătirea pentru decizii rapide.). E. Sursa: E. .3.4 NEUTRĂ .4): Tabel nr. Burduş – Management comparat 34 35 E. .emoţiile se reflectă doar ocazional.35 Şi-n cazul acestei dimensiuni culturale avem anumite particularităţi cu privire la modul de acţiune al indivizilor (tabelul nr. 16 . simţăminte. fără rezerve sau autocontrol. persoana are o poziţie importantă în companie dacă este însoţit de diverşi consilieri. încercaţi să stabiliţi unele relaţii. Afectiv / neutru Modul în care indivizii îşi manifestă trăirile şi emoţiile în relaţia cu „ceilalţi” stă la baza unei alte dimensiuni culturale:34 pentru unii. ei aparţin de cultura neutră.comunicarea este monotonă.încercaţi să faceţi o afacere rapidă. . aproape plictisitoare. fundamentală este raţiunea şi caută să-şi controleze orice stare emoţională. AFECTIVĂ . Burduş – Management comparat 2.3. Burduş – Management comparat. COLECTIVISM timp pentru consultări şi obţinerea unor acorduri. Diferenţele dintre cultura neutră şi cea afectivă se reflectă pe parcursul procesului de comunicare inter-indivizi. zâmbete etc.

dacă “eu” am folosit calculatorul sau maşina sau casa de vacanţă a acelei persoane acest fapt nu înseamnă • că-i sunt prieten apropiat sau că i-am încălcat spaţiul privat. nr.5. De exemplu. Conform psihologului Kurt Lewin. de tip Fig. spaţiul strict privat este foarte redus faţă de spaţiul public asociat persoanei.3. în acest caz. Conform aceluiaşi psiholog Kurt Lewin. difuz În noastră mental gradul întâlnim: • Specific / Calculator Maşină Privat Casă Public de “ceilalţi” noastră cultură atitudinea şi de a funcţie la cu de contactul fizic sau admisibilitate celuilalt în viaţa O personală. acest tip de cultură este specific îndeosebi americanilor. persoana de tip G dispune de un spaţiu privat mai mare în care accesul “altora” este restricţionat sever (în nici un caz. reprezentarea grafică este redată în figura nr. 4.4. în acest caz.2. cultura de tip G este specifică îndeosebi germanilor.). 4 Cultura de tip U specific (cu relaţii specifice). faţă de persoana din cultura tip U. numită şi cultură de tip U. numită şi cultura de tip G. • O cultură de tip difuz (cu relaţii difuze). reprezentarea grafică poate fi redată ca în figura nr. 17 . casa etc. persoana de tip G nu va admite să-i foloseşti maşina.

5 Relaţiile specifice în cultura U Public PRIVAT Fig. Cultura de tip G Public Public PRIVAT privat Fig. 27 18 . nr. nr. fără a ţine în Germania: titlul de doctor se foloseşte şi la universitate.. funcţii etc.Public PRIVAT Public privat Fig. nr. 36 E. pag. etc. pe stradă seama de titluri.6. dar şi la magazin.7 Relaţiile difuze în cultura de tip G Diferenţe dintre cele două culturi se remarcă şi-n viaţa cotidiană:36 în SUA: o persoană străină ţi se adresează foarte rapid pe numele mic. Burduş – Management comparat.

Olanda etc. adică preţul. Acest lucru poate fi prezentat grafic precum în figura nr.8: a) Abordarea într-o cultură specifică: general Particular general Particular b) Abordarea într-o cultură difuză: Fig.) se abordează întâi partea esenţială a afacerii. Sintetic.. de încredere reciprocă. Franţa etc. deci întâi se construiesc relaţii generale. cantitatea etc. într-o cultură difuză (Japonia. nr. Astfel. într-o cultură specifică (tip U) abordarea este de la particular la general. pe când într-o cultură difuză (de tip G) abordarea este de la general la particular. 8 Astfel într-o cultură specifică (SUA.Există diferenţe semnificative între culturile tip U şi de tip G atunci când analizăm strategia de abordare a unei relaţii interpersonale. putem spune că: SUA Anglia Olanda Australia Elveţia a) cultură specifică (tip U) b) Japonia China Indonezia Singapore Tailanda Egipt Franţa Mexic cultură difuză (tip G) 19 . apoi se încearcă să se cunoască mai bine partenerul şi să se convină relaţia de durată.) afacerea se abordează de la general la particular. fie ea de afaceri sau de altă natură.

Statut câştigat / statut atribuit În diverse zone/ţări ale lumii există modalităţi diferite de a recunoaşte/admite un anume statut social unei persoane: • în unele culturi. Sursa: E. respectiv. • educaţie.respectă titlul persoanei şi vârsta.În fine. budişti statutul se atribuie.5 CULTURĂ SPECIFICĂ . eficient. .5.lasă lucrurile să decurgă de la sine. putem indica apartenenţa ţărilor la această dimensiune culturală: a) SUA Canada Norvegia Japonia Austria Coreea de Sud statut câştigat b) statut atribuit Unele caracteristici ale culturilor orientate spre rezultate şi. discutăm de un STATUT ATRIBUIT.fii răbdător şi caută căi diverse de a acţiona. statutul se acordă preponderent pe seama realizărilor personale. . .studiază principiile din organizaţia cu care faci afaceri. în alte culturi. ..6 STATUT CÂŞTIGAT 20 STATUT ATRIBUIT . În sinteză. la protestanţi statutul se câştigă.nu faceţi apel la titluri.fii rapid. hinduşi. se pot formula câteva recomandări generale pentru managerii dintr-o cultură ce dezvoltă afaceri într-o altă cultură diferită prin aceste dimensiuni (specific/difuz): Tabel nr. . vârstă etc.6: Tabel nr. la obiect. acordare a statutului: la catolici.studiază istoria şi contextul organizaţiilor cu care faci afaceri. Burduş – Management comparat 2.3. Există anumite corelaţii parţiale între religia ce predomină într-o ţară şi modul de discutăm de un STATUT CÂŞTIGAT. titluri se prezintă în tabelul nr. . CULTURĂ DIFUZĂ .structurează întâlnirea pe intervale. statutul se atribuie/acordă preponderent pe seama clasei sociale.

21 . stabilirea strategiilor pentru a face faţă concurenţilor.Se foloseşte titlul pentru a indica statutul în organizaţie. • inevitabil “ceva” din trecut. Sursa: E. Burduş – Management comparat.Managerii superiori sunt uzual bărbaţi mai în vârstă şi de pregătire generală.7): 37 E.Respectul superiorului se bazează pe poziţia deţinută. sex.3. Burduş – Management comparat 2.se foloseşte titlul numai când reflectă competenţa. Atitudinea faţă de timp Această dimensiune culturală îşi propune să reflecte modul în care diverse persoane percep scurgerea timpului: • Pentru unii: timpul curge secvenţial..6. stabilirea obiectivelor şi motivarea salariaţilor. . acestei dimensiuni:37 cultura orientată spre trecut.top managerul este non-omogen ca vârstă. . într-o succesiune de zile. . luni şi ani.respectul superiorului se bazează pe performanţa lui. . Pentru alţii: timpul curge sincron în sensul că fiecare zi/lună se repetă şi preia în mod Astfel. specialiştii în domeniul intercultural discută de trei tipuri de culturi asociate evenimentele la care participă aceşti indivizi se succed unul după altul. ceva care se va reflecta/influenţa şi viitorul. . cultura orientată spre viitor. Funcţie de cum se parcurge scurgerea timpului de către managerii diverselor companii se va influenţa: organizarea compartimentelor de planificare. cultura orientată spre prezent. se pot formula o serie de recomandări (tabelul nr. Pentru managerii ce lucrează în culturi diferite funcţie de perceperea timpului. producţie şi marketing.

încercaţi să urmăriţi realizarea propriilor obiective.se porneşte de la premisa că linia dreaptă este drumul cel mai scurt pentru a atinge Perceperea sincronă a timpului . Burduş – Management comparat.se aplică principiul “unii câştigă. urmează să facă afaceri cu managerii din altă cultură prin prisma acestei dimensiuni (tabelul nr.trebuie conectat trecutul. Burduş – Management comparat 2.Se discută cu angajaţii obiectivele. clienţii.3.38 Există două extreme ale atitudinii omului faţă de natură: • • în unele culturi se consideră că omul trebuie să controleze natura.se elaborează planuri pentru dezvoltarea carierei angajaţilor.7. Sursa: E.Tabel nr. implicit. 22 .motivarea este legată de gradul de participare în realizarea obiectivelor.se caută căile prin care câştigă ambele părţi. Sursa: E. Atitudinea faţă de natură Atitudinea individului faţă de natură este sursa altei dimensiuni culturale şi. alţii Armonie cu natura . . s-o domine.8 Controlul asupra naturii . dimpotrivă. . prezentul şi viitorul pentru prosperitatea firmei un obiectiv. în alte culturi: se consideră că.8): Tabel nr.Motivarea se realizează şi prin îmbunătăţirea relaţiilor cu superiorii. . a similarităţii şi diferenţelor între culturi. se pot formula unele recomandări pentru managerii dintr-o cultură ce naturii şi să evolueze în armonie cu ea. . Burduş – Management comparat 38 E. pierd”. .7 Perceperea secvenţială a timpului .urmăriţi să vă dezvoltaţi relaţiile. omul trebuie să se încadreze în legile De asemenea. .

1988. finanţe etc. Bolinger Publishing Co. Necesitatea managementului comparat Conform cu Raghu Nath. de exemplu. impune a evalua dacă anumite proceduri / practici pot sau nu să fie “importante” şi folosite anterior ca “arme îmbunătăţite” (după cum. a procedat Japonia în relaţiile cu SUA): b) Studiile comparative în diverse domenii – administrativ. drept. 23 .CAP. La nivelul anilor 1990.Comparative Management – A. abordarea / analiza comparatistă în diverse domenii – inclusiv managementul – este sau devine obligaţie. PIB-ul mondial era de circa 20. III ASPECTE METODOLOGICE ÎN MANAGEMENTUL COMPARAT 3. vor permite o mai bună informare / cunoaştere a realităţilor din pieţele / zonele ţintă.1. orice “plus” ce cunoaştere ar trebui să asigure un mic avantaj competitiv. pentru a tinde către modelul optim de firmă trebuie să cunoaştem formulele de organizare considerate a fi “mai bune”. la nivelul anilor 2000 procentul este de circa 50%. De aici se poate deduce cât de accentuat este trendul de creştere a interdependenţelor economice între ţări / zone ale lumii.000 miliarde USD. Prin urmare. aceasta conduce la analize comparative. a obţine succes într-o competiţie impune a cunoaşte ce proceduri / metode aplică “alţii” în organizarea şi conducerea afacerilor: mai mult. Regional View. necesitatea studiilor de management comparat derivă din următoarele argumente:39 a) în contextul globalizării afacerilor. Pentru a explica succesul altor companii sau ţări. contabilitate. din care 40% provenea din operaţiuni internaţionale (predominant din afacerile companiilor multinaţionale). – inclusiv management. 39 Raghu Nath .

3. fiecare şcoală s-a conturat în timp plecând de la unul sau mai multe modele / teorii de management comparat. Bolinger Publishing Co. 1988. Raghu Nath consideră că există 5 şcoli de management comparat:41 1) şcoala dezvoltării economice.1. 4) şcoala sistemelor deschise.Comparative Management – A. 3. În sensul invocat. 3) şcoala comportamentală: pune accentul pe analiza comportamentului managerilor în diverse ţări. astfel de studii permit o mai completă înţelegere între indivizi / naţiuni aparţinând unor istorii (cultură. Promotorii acestei şcoli consideră că managerii au jucat şi joacă un rol esenţial în 40 41 Hans Scholhammer Raghu Nath . Şcoala dezvoltării economice Această şcoală s-a conturat începând din anii ’50. 24 . 2) şcoala ecologică: pune accentul pe influenţa mediului în managementul internaţional.2. 2) şcoala mediului.c) Întrucât majoritatea analizelor de management comparat au şi o componenţă culturală. 3) şcoala COMPORTAMENTALĂ. fiind reprezentată îndeosebi de Frederick Harbinson şi Charles Myers cu lucrarea “Education Manpower and Economic Growth”. religie.2. În anul 1970. 4) şcoala empirică: include diverse abordări de management comparat nesistematizate însă. Într-o altă clasificare. Hans Scholhammer clasifică gândirea în management comparat în patru şcoli:40 1) şcoala socio-economică: se concentrează pe rolul managerilor pentru creşterea firmei. 5) şcoala influenţei culturii în management. prin “şcoală” înţelegem un curent de gândire pe acest domeniu al managementului. limbă etc. Principalele şcoli în managementul comparat Există diferite clasificări ale şcolilor de management comparat în literatura mondială. Regional View. curent care s-a structurat treptat în timp şi este acceptat de un număr mare de analişti.) diferite.

creşterea economică a unei ţări, începând din feudalism şi până în prezent. De asemenea, ei încearcă a argumenta ideea că instituţia managementului are în esenţa sa o aplicabilitate universală, dincolo de ţări sau culturi diferite. 3.2.2. Şcoala mediului originile acestei şcoli s-au structurat începând din anii ’60, odată cu apariţia lcrării “Comparative Management and Economic Progress” restrictivi / favorizanţi pentru organizaţie:42 factori politici; factori economici; factori juridici; factori sociali; factori culturali. scrisă de Richard Farmer şi Barry Richman. În concepţia acestor autori mediul extrem firmei include un număr de factori

Adepţii acestei şcoli consideră că managerii organizaţiei au oricum o poziţie pasivă, nu pot influenţa decisiv evoluţia afacerii, fiind necesară doar gestionarea influenţei factorilor de mediu.

3.2.3. Şcoala comportamentală Între reprezentanţii cunoscuţi ai acestei şcoli amintim. M. Porter, M. Davis, Raghu Nath etc. În esenţă, această şcoală analizează diverse modele de comportament în cadrul organizaţional din diferite ţări. În analiza comparativă a modelelor de comportament organizaţional accentul s-a pus pe atitudinea salariaţilor faţă de muncă şi pe scara valorilor la care ei se raportează.

3.2.4. Şcoala sistemelor deschise

42

Richard Farmer – Comparative Management and Economic ..., Homewood, Irwin, 1965;

25

Dezvoltarea teoriei sistemelor în economie a influenţat conturarea acestei şcoli în managementul comparat. În cadrul teoriei sistemelor, firma este considerată a fi un sistem socioeconomic deschis a cărui funcţionare presupune feedback-ul: Intrări Proces de transformare Ieşiri

Feedback Fig. nr.9 Între reprezentanţii acestei şcoli de management comparat amintim: Rosalie Tung, S. D. Prasad, Anant Negandhi, Richard Farmer şi Barry Richman. Ideea de bază a acestei şcoli este de a trata firma, managementul aplicat şi mediul în viziune sistemică şi pe o bază comparatistă.

3.2.5. Şcoala bazată pe influenţa culturii în management Curentul de gândire specific acestei şcoli a început a se structura după 1980, între cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai şcolii fiind Geert Hofstede şi John Child. Prin intermediul studiilor aparţinând de această şcoală se încearcă a conferi o accepţiune uniformă noţiunii de “cultură” şi de a distinge între cultură şi naţiune. Apreciem că cel mai remarcabil gânditor al acestei şcoli rămâne Geert Hofstede, care defineşte cultura ca o programare mentală colectivă a gândirii ce distinge / diferenţiază membrii unui grup / regiune / naţiune de membrii altui grup / naţiune.43 De asemenea, Hofstede a reanalizat una din cele mai complexe şi analitice cercetări de management comparat: Culture’s Consequences in World Related Value (1980) este o lucrare tradusă în multe alte limbi de circulaţie restrânsă şi care a cunoscut diverse reeditări.44 Inclusiv în accepţiunea altor specialişti, de pildă Raghu Nath şi Edwin Miller, se acceptă că ceea ce numim “cultură” determină esenţial comportamentul unei persoane şi, prin urmare, este indispensabilă luarea în analiză a acestui factor pentru orice studiu / cercetare de management comparat.

43 44

Geert Hofstede Geert Hofstede -

26

3.3. Modele / teorii în managementul comparat 3.3.1. Modelul Farmer – Richman Acest model a fost dezvoltat de Richard Farmer şi Barry Richman sub influenţa şcolii mediului, respectiv ei au considerat mediul în care funcţionează firma ca fiind o variabilă independentă, adică un factor ce determină managementul şi eficienţa organizaţiei. 45 La baza acestui model se află patru concepţii aşa cum rezultă din fig. nr.10:

Mediu juridic politic economic

Management aplicat planificare organizare coordonare control Eficienţa managementului Eficienţa firmei

Fig. nr.10

3.3.2. Modelul Negandhi – Prasad Spre deosebire de modelul anterior, se introduce în ecuaţie conceptul de filozofie a managementului (se reflectă atitudinea top decidentului faţă de salariaţi, clienţi, furnizori, administraţie etc.). Cei doi specialişti, Anant Negandhi şi S. D. Prasad, consideră că rolul esenţial, activ în a atinge o eficienţă ridicată a organizaţiei de afaceri revine managementului.46 În esenţă, conceptele de bază ale acestui model se prezintă în figura nr.11: Filozofia managementului + Mediul extern şi intern Management aplicat planificare organizare coordonare control Eficienţa managementului Eficienţa firmei

45 46

R. Farmer, B. Richman A. Negandhi, S. Prasad -

Fig. nr.11 27

pe baza unui chestionar distribuit salariaţilor IBM (companie ce are filiale.4. autorul a inclus în cercetarea făcută o a 5-a dimensiune culturală: • 47 48 Rosalie Tung – Toward a Systems Model of Comparative Management. reprezentanţe sau societăţi în peste 70 de ţări).12 Eficienţă necuantificată (socială) 3. Related Values. Urmare a unor ample studii/anchete internaţionale derulate în perioada 1967-1973. influenţa din exterior etc.3. Geert Hofstede – Culture’s Consequences International Differences in Work. individualism / colectivism. relaţiile între compartimente / direcţii ale firmei. Cele patru dimensiuni culturale luate în analiză de Hofstede sunt:48 • • • • distanţe faţă de putere: mare / mică. Modelul / abordarea lui Geert Hofstede Geert Hofstede este un analist olandez în managementul comparat. Hofstede compară patru dimensiuni culturale pentru un număr de 50 de ţări. nivelul ridicat / scăzut de evitare a incertitudinii. conceptele pe care se bazează modelul Tung rezultă din figura nr.3. abordarea pe termen scurt /lung. Beverly Hills CA: Sage Publications. nr. 12: Mediu extern + Variabile intraorganizaţionale Climatul organizaţional Eficienţă cuantificată (economică) Motivarea salariaţilor Fig. feminitate / masculinitate. Ulterior.3.47 În esenţă. Modelul Rosalie Tung Rosalie Tung îşi dezvoltă modelul de management comparat punând un accent deosebit pe conceptul de climat organizaţional (atitudinea managerilor. având o largă recunoaştere şi reputaţie internaţională.). 28 .3.

care se moşteneşte parţial şi se formează parţial prin învăţare. by McGraw – mind. 29 .13: Fig. În concepţia sa.Cultures and Organizations. deci. Published Software of theHill Book CompanyResearch London. se formează în timp personalitatea şi caracterul unei persoane (adică “felul de a fi” al unui individ în relaţiile cu alţii din grup sau societate. Published by McGraw – Hill Book Company Europe.Se observă că fiecare dintre cele 5 dimensiuni ale “culturii” exprimă două faţete complementare şi contrare ale unui “tot unitar”. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. nr. adică este o dimensiune pereche ce se află la baza deciziilor şi acţiunilor individuale / de grup. prin programre mentală umană / colectivă. reprezentarea grafică este redată în figura nr. programare prin care membrii unui grup se deosebesc de componenţii altui grup.1.50Sugestiv. Sursa: Geert Hofstede . Institute for Research on 50 Geert HofstedeCooperation (IRIC). Software of the mind. . Intercultural .Cultures and Organizations. Hofstede este primul specialist consacrat ce tratează cultura ca o programare mentală colectivă. on Intercultural Cooperation (IRIC). diferenţele în practicile de management şi succesul economic al companiilor şi ţărilor se explică preponderent prin diferenţele culturale ale grupurilor din organizaţii (de afaceri sau alt tip). cultura provine din mediul social al persoanei şi nu din genele sale. autorul propune “o piramidă” cu cele 3 nivele ale modului unic în are. organizaţii şi ţări. Cultura în concepţia lui Hofstede Aşa cum aminteam şi-n capitolul II al lucrării. Abordată drept programare mentală / colectivă a gândirii. 1991. această caracteristică este extrem de vizibilă în stilul de management practicat de o persoană în cadrul organizaţional). 1991.Totuşi. Software of the mind. 1991.4. faţă de însăşi noţiunea de cultură. care se moşteneşte prin informaţia genetică. cultura individuală /de grup se află la baza modului de a gândi.3. cât şi faţă de personalitatea individului. Institute for Europe.13 Specifică persoanei PERSONALITATE Moştenită şi învăţată Specifică grupului CULTURĂ Învăţată Universală 49 NATURA UMANĂ Moştenită Geert Hofstede – Cultures and Organizations. London.49 3. simţi şi a acţiona pentru indivizi. Prin urmare. London. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). autorul admite explicit că delimitarea între cele 3 noţiuni nu este clarificată în ştiinţă. trebuie să distingem – spune Hofstede – între natura umană.

gesturile.14): Fig.Cultures and Organizations. îmbrăcămintea.În concepţia lui Hofstede. Prin cele 4 noţiuni invocate. diferenţele culturale între ţări / regiuni / grupuri se manifestă pe patru nivele de profunzime. nr. fiecare nivel având asociat anumite noţiuni:51 simboluri. 1991. Hofstede înţelege să includă: • SIMBOLURILE: sunt cuvintele. obiectele semnificative. ritualuri. Software of the mind. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. EROII: sunt persoane din trecut sau prezentat ce servesc ca modele de comportament moda. London. Reprezentarea grafică a celor 4 nivele de profunzime ale culturii în manifestarea ei concretă este numită de Hofstede “diagrama foii de ceapă” (Fig. “Diagrama foii de ceapă” în concepţia lui Hofstede SIMBOLURI EROI RITUALURI PRACTICI VALORI Sura: Geert Hofstede . • pentru alţii.14. valori. eroi. nr.. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). 51 Idem 50 30 . steagurile etc.

esenţiale din punct de vedere social. ce separă bunicii de părinţi şi părinţii de copii. un nivel de clasă socială. ceremoniile sociale. un nivel organizaţional. ocupaţie etc. • parte pozitivă şi una negativă: Dintr-un alt unghi de vedere.• RITUALURILE: sunt activităţi colective. colectivism faţă de individualism. Punctajul acordat de Hofstede pentru fiecare din cele 50 de ţări. Hofstede discută de “straturi de programare mentală corespunzătoare diferitelor nivele de cultură”. un nivel de generaţie.Cultures and Organizations. un nivel de gen. O dimensiune culturală este un aspect al unei culturi care se poate măsura cu altă cultură. A cincia dimensiune culturală a fost sesizată de Michel Harris Bond.. modul de tratare a incertitudinii etc.):52 un nivel naţional. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). uzual de la 0 la 100 pentru fiecare dimensiune culturală. un canadian ce a locuit în extremul orient. nefirescul în raport cu naturalul. se distribuie grafic pe o dreaptă. el a identificat: orientarea pe termen lung faţă de orientarea pe termen scurt. feminitate faţă de masculinitate.. au fost în fapt indicate de INKELES şi LEVINSON printr-un studiu teoretic făcut cu două decenii anterior. funcţie de educaţie. fiecare nivel reflectă anumite diferenţe culturale (funcţie de relaţia individ şi grup. 1991. ceremoniile religioase etc. funcţie de sex. London. 31 . urâtul în raport cu frumosul. un nivel regional şi / sau etnic şi / sau religios şi / sau lingvistic. reamintim cele 4 dimensiuni culturale: distanţe faţă de putere (de la mic la mare) . Geert Hofstede . iraţionalul în raport cu raţionalul. corespunzător ţării de care aparţine persoana. Software of the mind. fi: modul de salutare. evitarea incertitudinii: de la slab la puternic. Cele patru domenii fundamentale analizate empiric de Hofstede. individ şi autorităţi. cum ar VALORILE: sunt sentimente învăţate sau acumulate în prima parte a vieţii care au o răul în raport cu binele. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. uzual pentru cei care sunt salariaţi. murdarul în raport cu curatul. care a folosit un chestionar întocmit de chinezi pentru încercarea sa. Rezultă un model: 52 4 dimensiuni: model cvadridimensional al diferenţelor culturale (4D).

autorul ia în calcul fiecare dimensiune culturală în funcţie de regiune. Părinţii îi educă pe copii să fie docili. I. managerii se consideră superiori executanţilor. elevul vorbeşte doar când este invitat. 3. respectă totdeauna profesorul.9: Tabelul nr. şcoală şi loc de muncă Distanţă mică faţă de putere . generaţie şi clasă socială. puterea este centralizată. şeful aplică un management participativ. loc de muncă. al diferenţelor culturale (5D). elevul adresează întrebări şi critică profesorul. Oamenii cu putere mai mică trebuie să depindă de cei mai puternici.Copiii îi tratează pe părinţi ca pe egalii lor.Părinţii îi tratează pe copii ca pe egalii lor. relaţia profesor – elev perpetuează o anume inegalitate.1.4. religie. Plecând de la nivelele de sesizare a diferenţelor culturale (amintite anterior). iar salariile variază moderat etc.Inegalităţile dintre oameni trebuie să fie minimizate. organigrama are un număr redus de nivel.1. pretinde supunere absolută. Distanţa faţă de putere: de la mic la mare Conform cu Hofstede. în cadrul organizaţional. şcoală. .Trebuie să existe şi chiar există într-o oarecare măsură o interdependenţă între oamenii mai puternici şi cei cu putere mică. . În cazul distanţei mici faţă de putere: copiii sunt trataţi de părinţi ca fiind egali. sintezele se fac din două unghiuri distincte: I: normă generală. familie. sex. . II: politică şi evoluţia ideilor. normă generală. în realitatea oamenii mai slabi sunt polarizaţi între dependenţă şi independenţă. Cele două extreme ale intervalului “mic – mare” de distribuţie inegală a puterii se prezintă sintetic în tabelul nr. .9 Diferenţe esenţiale între societăţile cu distanţă mare şi respectiv mică faţă de putere. familie. În cazul distanţei mari faţă de putere: părintele nu încurajează independenţa copilului. profesorul tratează elevul ca fiindu-i egal. distanţa faţă de putere arată măsura în care salariaţii cu putere mai mică din instituţiile şi organizaţiile unei ţări (executanţii) aşteaptă şi acceptă ca puterea să fie inegal distribuită. în cadrul organizaţional. Astfel. sunt educaţi pentru a deveni independenţi cât mai repede.3. 32 Distanţă mare faţă de putere Inegalităţile dintre oameni sunt de aşteptat şi de dorit.- 5 dimensiuni: model …………. sunt diferenţe foarte mari între salarii etc. el ajunge să sintetizeze o serie de caracteristici / diferenţe culturale pentru cele 5D.

10: 33 . Subordonaţii aşteaptă să li se spună ce să facă. Diferenţe mari de salarii între nivelul superior şi nivelul inferior al organizaţiei. şi nivelul inferior al organizaţiei.Diferenţe mici de salarii între nivelul superior - Sursa: Geert Hofstede . - Copiii îi tratează pe părinţi cu respect. puţin autoritare decât persoanele mai puţin instruite. 1991.În clasă profesorii aşteaptă iniţiative din partea elevilor. cât şi cele mai puţin instruite prezintă valori aproape la fel de autoritare. . Ierarhia în organizaţii reflectă inegalitatea esenţială dintre cei de sus şi cei de jos. Centralizarea este caracteristică. În sinteză. Astfel. extremele intervalului „mic – mare” de acceptare a inegalităţii în distribuţia puterii se prezintă în tabelul nr.Privilegiile şi simbolurile de status nu sunt bine privite. . În clasă se aşteaptă ca toate iniţiativele să provină de la profesori.. dar trebuie minimizată prin mijloace politice. se acceptă ideea că cei puternici trebuie să dispună de privilegii.Subordonaţii aşteaptă să fie consultaţi. că toţi indivizii sunt egali în faţa legii. iar sistemul de impozite protejează averile. guvernul este monopartid şi tinde a controla sindicatele etc. Profesorii sunt ca nişte “guru” care transferă elevilor învăţătura personală. În bună măsură similar. Elevii îi tratează cu respect pe profesori. sistemul de taxe redistribuie veniturile. Atât persoanele instruite. Software of the mind. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC).Şeful ideal este un democrat plin de resurse. . sindicatele sunt independente şi neafiliate politic etc. Hofstede analizează distanţa faţă de putere şi statut. Şeful ideal este un autocrat binevoitor sau un tată bun. că ea este supusă judecăţii majorităţii. În societăţile cu distanţă mare faţă de putere: puterea este privită ca factor esenţial. . cât şi distanţa faţă de putere şi idei.Elevii îi tratează pe profesori ca pe egalii lor. .Descentralizarea este caracteristică. Veniturile sunt distribuite foarte inegal.Persoanele mai instruite deţin valori mai - . . din unghiul de abordare „politică şi idei”. în societăţile cu distanţă redusă (mică) faţă de putere: predomină ideea că puterea trebuie să fie legitimă. că inegalitatea este inevitabilă. London. fie că este sau nu legitimă.Cultures and Organizations. . se preferă guvernele pluraliste.Ierarhia în organizaţii înseamnă o inegalitate de roluri stabilită în modul convenţional. Privilegiile şi simbolurile de status pentru manageri sunt şi de aşteptat şi cunoscute. Published by McGraw – Hill Book Company Europe.Profesorii sunt experţii care transferă elevilor adevăruri impersonale. .

. . politică şi idei Distanţă mică faţă de putere .Modul de a schimba un sistem politic este acela al schimbării legilor (evoluţia).Religiile predominante şi sistemele filozofice subliniază egalitatea. II.Utilizarea violenţei în politica internă este rară.Calificările. Sursa: Geert Hofstede . . . puterea şi statusul trebuie să meargă împreună. . Teoriile de management native se concentrează asupra rolului managerilor.Guverne pluraliste bazate pe rezultatul dat de majoritatea voturilor. Religiile predominante şi sistemele filozofice subliniază ierarhia şi diferenţierea. pe charisma şi abilitatea de a folosi forţa. .Spectrul politic prezintă un centru puternic şi aripi de stânga şi de dreapta slabe. veniturile puterea şi statusul nu este necesar să meargă împreună. Distanţă mare faţă de putere Poate să triumfe asupra dreptăţii: oricine deţine putere este drept şi bun. Calificările.10 Diferenţe de bază între societăţile cu distanţă mare şi mică faţă de putere. Clasa de mijloc este mică. dacă i se permite să se manifeste. prezintă un centru slab şi aripi puternice. . Conflictele de politică internă conduc în mod frecvent la violenţă.Ideologiile politice predominante subliniază şi folosesc divizarea puterii: . London. 34 . . . Published by McGraw – Hill Book Company Europe.Cultures and Organizations. Diferenţieri mari în venituri în societate mărite şi de sistemul de taxe.Teoriile de management native se concentrează asupra rolului salariaţilor.Folosirea puterii trebuie să fie legitimă şi este supusă criteriului de bine şi rău. Oamenii puternici încearcă să fie cât mai impresionanţi posibil. veniturile. Software of the mind.Diferenţieri mici în venituri în societate. Cei de la putere au avantaje. . reduse şi de sistemul de taxe. Guverne autocratice sau oligarhice bazate pe cooptare. .Puterea se bazează pe poziţia formală. Modul de a schimba un sistem politic este acela al schimbării oamenilor de la conducere (revoluţia). Spectrul politic. Puterea se bazează pe familie sau pe prieteni.Toţi trebuie să aibă drepturi egale. 1991. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Ideologiile politice predominate subliniază şi folosesc lupta pentru putere.Tabelul nr.Clasa de mijloc este mare. pe calitatea de expert şi pe abilitatea de a da recompense. .Oamenii puternici încearcă să pară mai slabi decât sunt în realitate.

4. dimpotrivă. A vorbi deschis este o caracteristică a unei persoane cinstite. . adică se vizează A ÎNVĂA SĂ ŞTII CUM SĂ ÎNVEŢI (se prezumă că în viaţă se învaţă mereu).11: Tabelul nr.Trebuie întotdeauna să fie menţinută armonia şi să se evite conflictele directe. Comunicarea în interiorul grupului este redusă. I: regulă generală. familie.Copiii învaţă să gândească în termenii „noi”. căruia cineva îi aparţine. uzual: a spune adevărul este o virtute. . familia finanţează studiile universitare ale tânărului. de familie.Identitatea este influenţată de mediul social Individualist Oricine se îngrijeşte singur de sine şi numai de propria familie (familia nucleu). colectivismul. În culturile individualiste. se aşteaptă ca fiecare să-şi poarte de grijă sau să se îngrijească de familia sa.3. membrii grupului împărtăşesc noţiunea de „ruşine”.1. uzual: a tinde spre armonia socială este o virtute. Copiii învaţă să gândească în temenii „eu”. se preferă confruntarea de idei / opinii. cuvântul „nu” se foloseşte extrem de rar. educaţia are scopul de a pregăti individul pentru adaptarea la nou. Principalele diferenţe între culturile individualiste şi cele colectiviste (după regulă. copilul este încurajat să-şi dezvolte propriile opinii. tânărul trebuie să-şi finanţeze studiile printr-o slujbă deţinută sau un împrumut de la bancă. nu se exprimă opinii personale ci numai ale grupului.2. În culturile colectiviste.3.11 Principalele diferenţe dintre societăţile individualiste şi cele colectiviste. Colectivism faţă de individualism Conform lui Hofstede: individualismul aparţine societăţilor în care relaţiile dintre indivizi sunt haotice.Oamenii se nasc în familii mari sau în alte subgrupuri de interese comune care continuă să-i protejeze în schimbul loialităţii. aparţine societăţilor în care oamenii sunt integraţi încă de la naştere în subgrupuri puternice. Scopul educaţiei este de a învăţa cum să . este încurajat să caute o slujbă „part-time” pentru a-şi câştiga banii de buzunar. un concept aparte este cel de „obraz” (în sensul că „pierderea obrazului” echivalează cu o umilire publică). 35 . Delictul conduce la vinovăţie şi la pierderea respectabilităţii. loialitatea faţă de grup este un element esenţial. membrii societăţii preferă noţiunea de „vină”. la şcoală şi la locul de muncă Colectivist .Comunicarea în interiorul grupului este intensă. care îl vor proteja pe individ toată viaţa în schimbul unei loialităţi mutuale. educaţia are scopul de a pregăti persoana cum să facă lucrurile pentru a se integra social. şcoală şi loc de muncă) se prezintă sintetic în tabelul nr. .

Published by McGraw – Hill Book Company Europe.12 Diferenţele principale dintre societatea individualistă şi colectivistă.Viaţa particulară este dominată de grup (grupuri). Software of the mind.Legile şi drepturile sun t diferite de la un grup la altul. Legile şi drepturile se presupun a fi aceleaşi pentru toţi. Fiecare are dreptul la viaţa lui particulară. conform lui Hofstede. .Produsul naţional brut pe cap de locuitor scăzut.Delictul conduce la ruşine şi la pierderea onoarei pentru sine şi pentru grup.Relaţia este mai importantă decât sarcina grupul de interese al înveţi. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Sarcina este mai importantă decât relaţia.Deciziile de angajare şi de promovare iau în considerare funcţionarului. Produsul naţional brut pe cap de locuitor ridicat.Scopul educaţiei este de a învăţa cum să te comporţi. .Opiniile sunt predeterminate de apartenenţa de grup.Cultures and Organizations. . . Diploma măreşte venitul economic şi respectabilitatea individului. Deciziile de angajare şi de promovare se presupun a fi bazate numai pe aptitudini şi pe reguli: Managementul este autocrat. .Diploma condiţionează accesul într-un grup cu statut superior. În ceea ce priveşte raportul faţă de stat + idei a societăţilor. ca o legătură de familie.Managementul este participativ. Sursa: Geert Hofstede . cu atât este mai mică probabilitatea ca presa să servească autorităţile. . 1991.. Este de aşteptat ca oricine să aibă o opinie proprie. Cu cât este mai individualistă o societate. În sinteză. . - . diferenţele dintre culturile individualistă şi colectivistă se prezintă în tabelul nr.12: Tabelul nr. II. politica şi ideile Colectivist colective predomină Individualist Interesele individuale predomină asupra intereselor colective. iar într-o astfel de cultură interesele personale predomină faţă de grup. London. Relaţia patron-salariat este un contract care se presupune că se bazează pe avantaj reciproc. . 36 Rolul restrâns al statului în sistemul .Interesele asupra - intereselor individuale. . din acest al doilea unghi de abordare. .Relaţia patron-salariat este percepută în termeni morali.

şcoală şi loc de muncă Feminin . Sun importanţi banii şi lucrurile. Se presupune că femeile sunt sensibile şi se .13 şi tabelul nr. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. Teorii economice de proprii.4. în timp de în familie + şcoală poziţionarea feminin – masculin este mai nuanţată.Ideologiile de egalitate predomină asupra ideologiilor de libertate individuală. libertate bazate pe urmărirea intereselor proprii ale individului.Putere politică exercitată prin grupuri de interese..Atât bărbaţilor cât şi femeilor li se permite să fie sensibili şi să fie preocupaţi de relaţii. ambiţioşi şi duri.Rolul dominant al statului în sistemul economic.Economie bazată pe interese colective. . dar uzual bărbaţii domină în politică. comunitate şi la locul de muncă. . - .Sunt importanţi oamenii şi relaţiile cordiale. I: standard general. economic. . Feminitate faţă de masculinitate Conform lui Hofstede. .3. 1991.Valorile dominante în societate sunt grija pentru ceilalţi şi perseverenţa. aceasta este singura dimensiune culturală în care bărbaţii şi femeile din eşantionul studiat (50 ţări. irelevante din cauza incapacităţii de a trata interese de grup şi persoane. în mare măsură - 3. . .Armonia şi consensul în societate sunt scopurile fundamentale. Autorealizarea pentru fiecare individ este esenţială. Bărbaţii se presupune că sunt aroganţi. din cele două unghiuri distincte de abordare – se prezintă în tabelul nr. Ideologiile individuală predomină asupra ideologiilor de egalitate. . 37 Masculin dominante în Valorile societate sunt succesul material şi prosperitatea. Economie bazată pe interese individuale.3.13 Principalele diferenţe dintre societăţile feminine şi masculine. salariaţi IBM) au realizat un punctaj consistent diferit. Putere politică exercitată de alegători. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC).14: Tabelul nr. Software of the mind. Decalajul între sexe variază mult de la o ţară la alta.Presa controlată de stat.Cultures and Organizations. Sursa: Geert Hofstede . familie.Teorii economice importante.Se presupune că toţi sunt modeşti. . Principalele diferenţe între societăţile masculine şi feminine – de asemenea. London.1. Libertatea presei.

Studentul cel bun este standardul. II: politică şi idei Feminin . London.Accent pe egalitate.Managerii consensul.Idealul bunăstării societăţii. .Cultures and Organizations. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Eşecul la şcoală este un dezastru. . .Ce este mic şi lent este frumos. Simpatie pentru puternic. . .Băieţii şi fetele studiază aceleaşi domenii. . fetele nu trebuie să se lupte.Guvernul cheltuieşte o proporţie estul de mare din buget pentru înarmare. dar niciodată să se lupte. solidaritate şi calitatea condiţiilor de muncă. Menţinerea creşterii economice trebuie să aibă cea mai mare prioritate. aibă cea mai mare prioritate. .14 Principalele diferenţe între societăţile feminine şi masculine.Studentul mediu este standardul. competiţie între colegi şi performanţă. Software of the mind. .Cei nevoiaşi trebuie să fie ajutaţi. folosesc preocupă de relaţii.Este apreciată atitudinea prietenoasă a intuiţia şi caută profesorilor. . Sursa: Geert Hofstede . Societate corectivă. În familie taţii se preocupă de fapte. Rezolvarea conflictelor prin disputarea lor. Accent pe echitate. .Conflictele internaţionale trebuie să fie rezolvate prin negociere şi compromis.Rezolvarea conflictelor prin compromis şi negociere.În familie atât taţii cât şi mamele se preocupă de fapte şi de sentimente. - . Sunt apreciaţi profesorii deosebiţi.Societate îngăduitoare. dar băieţii nu.Simpatie pentru slab. Fetele plâng.Protejarea mediului înconjurător trebuie să - . . iar mamele de sentimente. . Guvernul cheltuieşte o proporţie destul de mică din buget pentru asistenţă.Eşecul la şcoală este un accident minor.Un număr relativ mare de femei în poziţii 38 Masculin Idealul performanţei societăţii.A munci pentru a trăi. băieţii trebuie să se lupte atunci când sunt atacaţi. Tabelul nr.Atât băieţilor cât şi fetelor li se permite să plângă. A trăi pentru a munci. Cei puternici trebuie să fie susţinuţi.. Conflictele internaţionale trebuie să fie rezolvate prin demonstraţie de forţă sau prin luptă. Băieţii şi fetele studiază domenii diferite. . . . 1991. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. Ce este mare şi rapid este frumos. .

În conexiune s-a studiat şi anxietatea. În sinteză. spaţiul pentru relativism fiind foarte restrâns. la momentul la care s-a analizat stresul la locul de muncă prin întrebarea „Cât de des vă simţiţi nervos sau tensionat la serviciu?”. elevii preferă explicaţiile simple. Evitarea incertitudinii nu este acelaşi lucru cu evitarea riscului. există o nevoie emoţională pentru legi şi reguli etc. se acceptă dezacordul elev – profesor. Culturile în care evitarea incertitudinii este puternică: evaluările se fac ferm sau 0 sau 1 (bine .Cultures and Organizations. astfel că o persoană care evită incertitudinea reduce implicit ambiguitatea. . Software of the mind. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. 1991.. Regulile dominante susţin prerogativele bărbaţilor.Religiile dominante susţin complementaritatea sexelor. Evitarea incertitudinii: de la slab la puternic Această dimensiune culturală a fost descoperită ca un produs secundar al distanţei faţă de putere. ca stare difuză a unei persoane de a fi îngrijorat / iritat datorită la ceea ce se poate întâmpla. salariaţii sunt puţin dispuşi să lucreze din greu dacă-i necesar etc. acea persoană este adesea pregătită să se angajeze într-o operaţiune riscantă tocmai pentru a reduce ambiguitatea (nu va sta la nesfârşit să vadă ce se poate întâmpla).4. murdar şi curat etc. altfel spus. care are un obiect precis). familie. London. Culturile în are evitarea incertitudinii este slabă: oferă un palier mai larg de interpretare între bine şi rău. regulile foarte stricte sunt respinse instinctiv.3.1.4. Eliberarea femeilor înseamnă că femeile vor fi admise în poziţii care până acum erau ocupate numai de bărbaţi. Sursa: Geert Hofstede .politice alese. elevii aşteaptă ca profesorul să aibă răspuns la orice întrebare. loc de muncă): 39 . .Eliberarea femeilor înseamnă că bărbaţii şi - Un număr relativ mic de femei în poziţii politice alese.rău). 3. şcoală. abaterea de la norme / reguli nu înseamnă neapărat o ameninţare sau ceva rău. diferenţele culturale pentru această dimensiune se prezintă în tabelul nr.15 (după regulă. - femeile trebuie să-şi asume roluri egale atât acasă cât şi la locul de muncă. (diferă de frică. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC).

dorinţă interioară de a munci susţinut. apartenenţă.Precizia şi punctualitatea trebuie să se înveţe. Precizia şi punctualitatea apar de la sine. London. Nevoie emoţională de reguli. Ce este diferit este periculos. . Sursa: Geert Hofstede . şcoală şi loc de muncă .Tabelul nr.Studenţii preferă moduri de învăţare cu teme libere şi sunt preocupaţi de discuţii de calitate. . . . munca susţinută numai la nevoie. .Profesorii pot spune „nu ştiu”. Studenţii preferă moduri de învăţare cu programe analitice fixate şi sunt preocupaţi de răspunsuri corecte. rezistă la nou.Toleranţa ideilor şi a comportamentului care deviază sau sunt inovatoare. .Sentiment de confort când eşti leneş. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Nevoie emoţională de a fi ocupat.15 Principalele diferenţe între societăţile în care evitarea incertitudinii este slabă şi puternică. . I: normă generală. familie. Software of the mind. chiar dacă acestea nu vor acţiona niciodată.Motivaţie prin realizare şi respect sau este murdar şi tabu. 40 . 1991. Suprimarea ideilor şi comportamentului care deviază. Published by McGraw – Hill Book Company Europe.Nu trebuie să existe mai multe reguli decât este strict necesar.Cultures and Organizations.Ce este diferit este curios. Se presupune că profesorii au răspunsuri pentru orice întrebare. Motivaţie prin securitate şi respect sau apartenenţă. . Timpul înseamnă bani.Timpul este un mijloc de orientare.

. încercări de - . puţine asistente medicale. Atitudine negativă faţă de tineri. Hofstede arată că evitarea incertitudinii nu se referă la putere. întâlnim ideologii politice tolerante şi respect pentru drepturile omului. Există un singur Adevăr pe care îl xenofobie. lege şi ordine. Naţionalism. integrare a minorităţilor. reprimare a - . ci la diferenţe în competenţă între stat / autorităţi şi cetăţeni. minorităţilor. . religia acceptă ideea că Adevărul poate să aibă faţete diferite şi că nimeni nu trebuie criticat pentru credinţa sa etc. Dacă regulile nu pot fi respectate suntem păcătoşi şi trebuie să fim pedepsiţi. întâlnim ideologii intolerante.16 Diferenţele de bază între societăţi cu evitare a incertitudinii redusă şi intensă. funcţionarii superiori de stat au studii de drept comparat.Competenţa autorităţile.Încredere în generalităţi şi bun simţ. religia proclamă axioma că există numai un singur Adevăr etc. Conservatorism.Atitudine pozitivă a cetăţenilor faţă de - . . extremism.Legi şi reguli puţine şi generale. În ţările în care evitarea incertitudinii este intensă: cetăţenii consideră că este limitată posibilitatea ca ei să influenţeze decizia luată de autorităţi. puţini doctori. . Protestul cetăţeanului trebuie reprimat. Atitudine negativă a funcţionarilor de stat civili faţă de procesul politic.Atunci când analizează evitarea incertitudinii faţă de stat. Incompetenţa cetăţeanului în raport cu autorităţile.Dacă regulile nu pot fi respectate ele trebuie - .16: Tabelul nr. În ţările în care evitarea incertitudinilor este redusă: cetăţenii cred că ei trebuie să participe la luarea deciziilor politice.Multe asistente medicale.Acceptarea protestului cetăţeanului. moderaţie. .Regionalism. cetăţeanului în raport cu Evitare a incertitudinii intensă Legi şi reguli multe şi precise. Mulţi doctori. instituţii.Atitudine pozitivă a funcţionarilor de stat faţă de procesul politic. Încredere în experţi şi specializare.Toleranţă.Atitudine pozitivă faţă de tineri. După unghiul de analiză “politică şi idei”. Atitudine negativă a cetăţenilor faţă de instituţii. internaţionalism. . să fie schimbate. II: politică şi idei Evitare a incertitudinii redusă .Un adevăr al unui grup nu trebuie să fie 41 . se înclină spre un conservatorism mai pronunţat. un număr redus de cetăţeni sunt dispuşi să protesteze faţă de o decizie a autorităţilor. sunt gata să protesteze faţă de o decizie guvernamentală. . sinteza diferenţelor culturale asociate evitării incertitudinii se prezintă în tabelul nr.

Drepturile omului: nimeni nu trebuie să fie criticat pentru credinţa sa. ideologic şi intoleranţă. London. tendinţă spre teorii fundamentale. - stăpânim. neavând nici un conţinut religios.3. care şi-a dobândit o reputaţie aparte pentru logică şi înţelepciune.Cultures and Organizations.impus altui grup. acest chestionar s-a distribuit unor studenţi din 23 ţări. Fundamentalism religios.n. Acest specialist a folosit în mod deliberat un chestionar întocmit de savanţi chinezi în sociologie din Hong Kong şi Taiwan (s-au evitat prejudecăţile culturale din gândirea cercetătorilor occidentali). ceea ce în termeni practici diferenţiază orientarea pe termen lung faţă de orientarea pe termen scurt.4.Adversarii ştiinţifici pot fi în particular prieteni. . tendinţa spre relativism şi empirism. Adversarii ştiinţifici nu pot fi în particular prieteni. 1991. Confucius a fost un intelectual din China anilor 500 î. între care şi China. . În acest fel. Sursa: Geert Hofstede . îndeosebi după revenirea Hong Kong-ului la China se poate predicţiona că pe parcursul următoarelor 2-3 decenii şi China va devei o supraputere economică mondială.În filozofie şi ştiinţă. Orientarea pe termen lung faţă de orientarea pe termen scurt Această a cincia dimensiune culturală a fost sesizată de Michel Bond pe baza unui studiu distinct de cel asupra salariilor IBM. Published by McGraw – Hill Book Company Europe.1. China are deja un excedent considerabil în relaţiile comerciale cu SUA.17: 42 . În filozofie şi ştiinţă. Conform lui Hofstede şi alţi analişti (Herman Kahn. Hong Kong. . Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC).5. s-a ajuns la această a cincia dimensiune numită iniţial de Bond “dinamism confucianist”. diferenţele majore între culturile orientale pe termen scurt şi cele orientale pe termen lung se prezintă în tabelul nr.e. politic. Coreea de Sud şi Singapore). 1979)s-a ajuns la concluzia surprinzătoare că unele din valorile confucianiste explică parţial creşterea economică înregistrată de “cei cinci dragoni” (Japonia. învăţătura sa însumând o serie de lecţii de etică pentru viaţa de zi cu zi. 3. Software of the mind. Taiwan. În sinteză.

Perseverenţa spre rezultate pe termene lungi.17 Diferenţe majore între societăţile cu orientare pe termen scurt şi cele cu orientare pe termen lung Orientarea pe termen scurt . de la o ţară / regiune la alta în egală măsură. Preocuparea pentru respectarea cerinţelor Virtuţii. fonduri disponibile pentru investiţii. nici o parte a vieţii noastre nu este exceptată de influenţele culturii.Cultures and Organizations. de afaceri (firmă) sau alt tip. London.6. .Cotă mică de economisire. Cultura organizaţională la Hofstede Datele pe care se bazează Hofstede pentru acest subiect nu provin din studiul asupra IBM. .4. ele au rezultat pe baza unui studiu distinct derulat de Hofstede între 1985 – 1987.3. 1991. Chibzuiala în cheltuirea resurselor.Respect pentru obligaţii sociale şi status - 3. bani puţini pentru investiţii.1.Preocuparea pentru “obraz”. întotdeauna se pun două întrebări esenţiale: • • “Cine are puterea de a decide?” “Ce reguli / proceduri vor fi urmate pentru a atinge scopul dorit?” Maniera de a răspunde concret la aceste două întrebări diferă mult de la o firmă la alta. Orientare pe termen lung Adaptarea tradiţiilor la un context modern. Conform cu Hofstede.De aşteptat rezultate rapide. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. ea influenţează practicile noastre zilnice. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Înclinaţie spre autosubordonare pentru atingere unui scop. - . indiferent de preţ. Respect pentru obligaţii sociale şi status în anumite limite. modul în care conducem şi suntem conduşi.Respect pentru tradiţii. modul în care suntem crescuţi. Sursa: Geert Hofstede .Preocuparea pentru posesia Adevărului. Software of the mind. sub coordonarea IRIC (Institute for Research on Intercultural Cooperation). modul de viaţă. .Presiune socială pentru “a ţine pasul cu tinereţea” chiar dacă aceasta înseamnă foarte multă cheltuială. Cotă mare de economisire. diferă succesul în afaceri obţinut de compania şi creşterea economică înregistrată de ţări – explicaţia fiind dată într-o măsură apreciabilă (nu însă total) de diferenţele culturale ce caracterizează ţările / grupurile de persoane.Tabelul nr. modul în care murim şi teoriile pe care suntem 43 . . Într-o structură organizată. .

al unei firme sau instituţii unde lucrează el. în sensul că pentru a doua noţiune se compară preponderent practicile acumulate prin socializare la locul de muncă de către indivizi şi nu valori de deja au fost programate mental încă din familie şi şcoală. noi credem că – fiind vorba de eşantioane structurate complet diferit şi obiective vizate diferite – opiniile lui Peters şi Waterman rămân perfect valabile. adică include “tot” ce este mai mult decât suma ea este determinată istoric.55 Între cultura naţională şi cultura organizaţională există diferenţe de fond. în sensul că se creează / păstrează de un grup de oameni (din cultura organizaţională este uşoară. are conexiune cu aspecte studiate de antropologi. 5 din Olanda şi 5 din Danemarca.. în fiecare organizaţie (firmă) tinde a se structura o cultură organizaţională a fost inventată în SUA. între cele 9 persoane s-a inclus de fiecare dată managerul general. 56 care ajunge autorul nu se aplică automat la alte firme sau ţări.53 Întreaga influenţă a culturii asupra individului se păstrează şi reflectă direct şi în cadrul organizaţional. Pe baza studiului derulat în cadrul IRIC. adică reflectă evoluţia în timp a corporaţiei. mărimea unităţilor a variat de la 60 la 2500 de salariaţi. Acest studiu a inclus 20 de unităţi de afaceri din 10 corporaţii diferite. pe bază de tradiţii.54 Prin cultură de organizaţie / corporaţie. în anii ’70 şi a devenit extrem de populară după apariţia cărţii lui Thomas Peters şi Robert Waterman publicată în 1982. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. Institute for Research on Intercultural Studiul efectuat de Hofstede pe acest subiect este extrem de interesant ca sursă de informare. • este greu”. părţilor. Institute for Research on Intercultural Thomas Peters. proceduri aplicate etc.Cultures and Organizations. cum ar fi ritualurile şi simbolurile. New York. Hofstede identifică în mod empiric şase dimensiuni distincte ale culturii organizaţionale:56 53 Geert Hofstede . Software of the mind. În timp. una din unităţi a fost terminalul Copenhaga al SAS (Scandinavian Airlines System). dar concluziile la Cooperation (IRIC). Software of the mind.capabili să le dezvoltăm. HARPER and ROW. 54 55 Cooperation (IRIC). 1991. • prin analogie cu definiţia generală dată. eşantionul a inclus 140 de persoane. deşi spun Peters şi Wateman că “ceea ce este uşor cultura organizaţională este greu de modificat / adaptat. Hofstede consideră că noţiunea de cultură organizaţională constituie o programare mentală colectivă ce deosebeşte pe membrii unei organizaţii de membrii altei organizaţii. Geert Hofstede . London. Robert Waterman – In Search of Excellence. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. are un fundament social. • • • organizaţie). London. Deşi Hofstede spune că unele din concluziile sale contracarează unele din regulile formate de Peters şi Waterman. mod specific de a acţiona. 44 . 1982.Cultures and Organizations. câte 9 persoane din fiecare unitate. 1991. Hofstede înţelege următoarele şase aspecte: • cultura organizaţiei este holistică. dar şi alţi salariaţi de pe diverse nivele ierarhice până la executanţi.

• control slab / solid asupra costurilor. face distincţie între preocupările top managerului pentru a îmbunătăţi calificarea resurselor umane faţă de reocupările de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru. caz în care structurează aproximativ un pol “RĂU” şi un pol ”BUN”. • Orientarea spre salariaţi în raport de orientarea spre muncă. faţă de cultura în care salariaţii îşi tratează viaţa personală ca pe o afacere proprie. unităţile normative pun accent pe reguli şi standarde etice. adică nici o poziţionare pe intervalul unei dimensiuni nu este intrinsec “bună” sau “rea”: depinde de situaţia concretă a firmei şi de direcţia pe care vrea s-o urmeze organizaţia. • Sistem deschis în raport cu cel închis: este dimensiunea ce descrie climatul Control redus faţă de control intens: reflectă structura internă a organizaţiei. aceşti paşi / etape pot constitui un instrument de management pentru decidenţii din alte organizaţii / ţări: Tabelul nr. adică un Prescriptiv / normativ în raport cu pragmatic / practic: reflectă modul de raportare a organizaţional faţă de exterior şi / sau faţă de cei noi veniţi. • Limitat / mărginit în raport cu cel profesional este dimensiunea ce distinge între cultura în care salariaţii nu separă viaţa personală de serviciu şi consideră că firma are grijă de viitorul lor personal. adică un tot unitar ce poate fi apreciat numai de cei din interior. Conform cu Hofstede. cele şase dimensiuni nu oferă nici o reţetă de urmat. se confirmă una din opţiunile lui Peters şi Waterman. • organizaţiei la client / piaţă. adică este preferabilă orientarea spre rezultate.• Orientarea proces faţă de orientarea spre rezultate. prin formularea acestei concluzii Hofstede este mai nuanţat decât Peters şi Waterman (care au formulat cele 8R ca fiind singurele standarde “pozitive” de urmat).18 Principalele etape şi considerente cu privire la cultura organizaţională 45 . iar cele pragmatice pun accent major pe client şi rezultatele obţinute şi nu mai puţin pe proceduri. În tabelul nr.18 se prezintă în sinteză o serie de paşi pentru orientarea în management ce ţine seama de influenţa culturii. punctualitate etc. disciplină. cultura organizaţională este ceva numit “gestalts” .. În mod concret.

Automatizarea sau dimpotrivă. Trebuie să înceapă cu o cunoaştere a configuraţiei culturale a organizaţiei. Sursa: Geert Hofstede . Dacă oamenii “cheie” iniţiază acţiunea. ceilalţi le vor urma exemplul. este mai bine să se modifice într-un anumit fel strategia? Subculturile diferite pot să ceară abordări diferite? Crearea unei reţele de agenţi de schimb în cadrul organizaţiei: Câţiva oameni “cheie” la toate nivelurile. nevoia de specializare trebuie să fie resimţită chiar de către cei ce urmează să fie specializaţi. London. Continuarea extinderii monitorizării culturii organizaţionale: Atenţie susţinută. Repetarea periodică a diagnozei culturale. Înlocuirea controlului datelor de intrare printr-un control al datelor de ieşire? Revizuirea politicii de personal: Reconsiderarea criteriilor de angajare. Oponenţii pot fi evitaţi? Proiectarea modificărilor structurale adecvate: Departamente de iniţiere şi de finalizare. strategia poate fi adaptată? Dacă nu. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Departamente pentru fuzionare sau separare ori pentru sarcini de serviciu. Software of the mind. A fi suspicios cu privire la proiectele de specializare a altor persoane. 1991. Deplasare individuală sau în grup? Sarcinile se potrivesc aptitudinilor? Proiectarea modificărilor de proces adecvate: Eliminarea sau stabilirea modalităţilor de control. Necesită opţiuni strategice: Cultura actuală se potriveşte cu strategia? Dacă nu. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. Personalul managerial este la curent cu noile sale sarcini? Programarea periodică a rotaţiei posturilor. mai amintim faptul că Hofstede analizează destul de pertinent şi chestiunea integrării culturale sau a şocului cultural prin care trec salariaţii unei organizaţii atunci când sunt 46 . Stabilirea sau întreruperea legăturilor de comunicaţie. cât şi expertiză. Cere o diagnoză culturală. Cere atât putere. perseverentă. ce modificare culturală este necesară? Această modificare este eficientă – avem oamenii de care este nevoie? Care vor fi rosturile în condiţiile de preocupare şi de bani ai managementului? Profiturile scontate vor depăşi costurile? Care este perioada de timp necesară pentru aceste schimbări? Dacă sunt îndoieli.MANAGEMENTUL (CU AJUTROUL) CULTURII ORGANIZAŢIONALE Este o sarcină a managementului de nivel superior care nu poate fi transferată. În fine. Reconsiderarea criteriilor de promovare.Cultures and Organizations.

Ea poate să rămână negativă în comparaţie cu cea de acasă (4a). este aceea prin care vizitatorul a învăţat încet să activeze în noile condiţii. Faza 1 este o perioadă (de obicei scurtă) de euforie. obţinută mai târziu. până la trei luni. au raportat faza de şoc cultural la un an sau mai mult. înainte de a se integra.14. emoţia călătoriei şi vederea unei lumi noi. în cazul în care vizitatorul poate fi considerat adaptat bicultural. Mărimea scalei e timp din fig. şocul cultural şi faza de integrare ca fiind cuprinse în acest interval. integrarea. Faza 3. ea pate fi chiar mai bună (4c). iar timpul pe axa orizontală. Aceasta poate să fie la fel de bună ca înainte (4b). În ultimul caz. aşa cum s-a descris mai sus. şi-a găsit încrederea în forţele proprii şi a devenit integrat într-o reţea socială nouă. a adoptat unele din valorile culturale locale. de câţiva ani. Omenii cu o îndatorire temporară faţă de un mediu cultural străin raportează adesea o curbă de integrare ca aceea din Fig. au raportat euforia. luna de miere.1 este arbitrară: ea pare să se adapteze lungimii perioadei de expatriere. 3 Integrare 4 Stare stabilă 47 . Oamenii care s-au stabilit de o perioadă scurtă de timp. la o nouă societate creată în străinătate etc. de exemplu dacă vizitatorul continuă să se simtă străin şi să simtă discriminarea faţă de el. la o filială a corporaţiei. sentimentele (pozitive sau negative) sunt reprezentate pe axa verticală. cei stabiliţi de mult timp. atunci când viaţa reală începe în noul mediu. Pozitiv + c Sentimente b a Pozitiv Faza 1 2 Euforie Şoc cultural Timp În această diagramă. Faza 4 este starea stabilă a minţii.). Faza 2 este perioada de şoc cultura.trimişi să lucreze temporar într-o ţară străină (pentru reprezentare. sau. vizitatorul a devenit “băştinaş” – a devenit “mai roman decât romanii”.

dacă per ansamblul sec. 48 . XX SUA a dominat economic lumea. economia americană înregistrează evoluţii spectaculare: . la momentul actual (2000).. dacă ne rezumăm la ultimii 5-6 ani de zile. exporturile. într-un cuvânt. adică după 1996. inflaţia. mediul de afaceri. investiţiile. pieţele de capital. competenţe ştiinţifice şi tehnice de primă valoare etc. volum important de resurse naturale.Companiile cotate la New york Stock Exchange + NASDAQ au atras pe piaţa de capital circa 5 trilioane USD în ultimii cinci ani. este însă imposibil de efectuat predicţii pentru sec. Franţa şi Suedia etc. însemnând cea mai mare acumulare de resurse financiare din istoria SUA. XXI.Indicele bursier Dow Jones a crescut de peste 4 ori în şase ani. În fapt. locurile de muncă. Canada etc. 57 Analizele comparabile între ţări pleacă de la indicatorii precum PIB. .1. ca fiind extrem de performantă. un centru financiar mondial. secolul XX a fost un secol de supremaţie economică americană şi toate datele arată că secolul XXI va păstra acelaşi statut al SUA la nivel mondial. Dacă luăm în calcul PNB / cap locuitor se observă că în 1980 după SUA urma Canada. Conform unor analişti precum Mortimer Zuckerman.). Scurt istoric Economia americană este considerată.CAP. şomajul etc. IV STATELE UNITE ALE AMERICII 4. dispunând de un potenţial competitiv impresionant (o piaţă internă de 280 milioane locuitori. mai ales că ţări precum Japonia sau China ameninţă poziţia de lider economic al SUA.57 Tabel 19 PNB pe cap de locuitor raportat la SUA Ţara SUA Canada Franţa Germania Italia Japonia Suedia UK Sursa: 1980 (%) 100 84 79 69 71 67 78 67 1990 (%) 100 79 77 76 73 84 69 70 2000 (%) Obs. se poate afirma că economia americană constituie un model socio-economic demn de urmat de alte ţări. la momentul actual. după SUA urmează Japonia..

Bucureşti.1.1. I. iar Anglia a colonizat zona centrală a Americii de Nord: Virginia. vom recurge la o succintă prezentare a evoluţiei economiei americane. standardul de viaţă al cetăţenilor americani a crescut permanent. Franţa a colonizat parte din nordul Americii (zona Quebec din Canada). ocupaţia de bază a rămas agricultura.Este oportun pentru toate ţările să participe la un comerţ internaţional liber? Cine câştigă şi cine pierde din tranzacţii internaţionale? . relativa sărăcire a populaţiei de culoare – istoria economică a SUA consemnează un trend permanent al progresului (deşi evoluţia propriu-zisă a fost ciclică). . îndeosebi pe parcursul sec.de pildă. Carolina de Nord şi Sud. Costea – Interferenţe economice româno – americane. Maryland. New Jersey. În 1756 pe teritoriul Canadei se aflau circa 2 milioane colonişti englezi faţă de 60000 colonişti francezi. 2000.perioada conflagraţiilor mondiale (1914 . Spania şi Portugalia au fost principale puteri ce au colonizat America Centrală şi parte din America de nord (Mexic).Care au fost / sunt formele prin care guvernul s-a implicat în economie? . Rhode Island şi Conneticut. Editura Economică.59 În această perioadă. Massachusetts.2003).1776). Editura Economică.Sunt mai bine / prost organizate şi conduse firmele americane faţă de cele japoneze + europene? .Care sunt factorii ce explică 7 au permis creşterea standardului de viaţă în SUA? . se impun unele întrebări: . Cu unele excepţii .. Perioada colonială (1607 . 2000.1776) Istoria SUA începe odată cu descoperirea Americii de Nord de Cristofor Columb (1492 1499). asociat acestui trend.Pentru a răspunde la întrebări de tipul celor invocate. . . ulterior (după 1660) statele New York. Ulterior.În ce măsură / proporţie managementul aplicat de companii + alte instituţii explică acest progres permanent? .1860). Costea – Interferenţe economice româno – americane.Investiţiile autohtone şi străine au generat cele mai noi capacităţi industriale şi tehnologice. În mod automat. Pennsylvania. Bucureşti. 58 59 pe diverse M.perioada formării statului federal (1776 .perioada reunificării (1860 . Aproximativ pentru un secol. I.perioada modernă (1946 .1946).1914). M. 49 . Această prezentare are loc perioade de constituire şi consolidare a statului federal american:58 .perioada colonială (1607 . . 4. XX. totuşi. Georgia. sector ce contribuia decisiv la PNB.

dar inclusiv producţia naţională a sporit într-un ritm comparabil cu Anglia. . dezvoltarea dreptului american bazat pe precedent (soluţiile Curţii Supreme. ceea ce înseamnă aproape o dublare a venitului pe cap de locuitor pe parcursul a 70 de ani. . mobilitate a forţei de muncă.60 Direct sau indirect.au beneficiat iniţial de avansul economic al Angliei. venitul era inechitabil distribuit pe regiuni / state şi pe categorii sociale. Anglia a influenţat creşterea economică ulterioară a economiei americane. Notă: Idem 57. tradiţii şi legi.62 .20. A. zăcăminte. afaceri bazate pe lege şi contract.61 Totuşi. a însemnat o piaţă internă de mari dimensiuni (azi: 280 milioane locuitori). canale de navigaţie. populaţiei a crescut rapid.Structurile mentale şi sistemul propriu de valori (parte de sorginte engleză. capacitate de inovare.suprafaţa uriaşă a SUA a obligat / forţat pe coloniştii americani să caute soluţii proprii la ecuaţia transportului între diverse state şi diverse regiuni urbane. cale ferată etc. Idem 57.65 Conform cu Adam Smith (1776): “Nu există colonii care să fi cunoscut un progres mai rapid decât cel din colonia britanică din America de Nord”. asiatică..valurile masive de emigranţi pot fi considerate echivalentul unei revoluţii demografice ce a asigurat / asigură permanent un potenţial uman calificat.Constituţia americană şi sistemul democratic de separare a puterilor în stat pe principiul check and balance. africană etc. 66 Adam Smith . Conform cu G.suprafaţa uriaşă a SUA a însemnat şi resurse naturale uriaşe (lemn. franceză. . pe măsură ce s-a extins reţeaua de drumuri. altfel spus. totuşi.66 60 61 62 63 64 65 Idem 57.63 . media de creştere economică anuală a fost de circa 1%. spirit întreprinzător. moştenirea americanilor este de sorginte engleză îndeosebi privitor la limbă.64 În perioada colonială a SUA nr. Taylor. între 1710-1775. Marshall) au asigurat inviolabilitatea proprietăţii private. iar în timp.standardul de viaţă din colonii era printre cele mai ridicate din lume – la acel moment – comparabil cu Anglia. 50 . o serie întreagă de elemente / aspecte preluate din Anglia au fost adaptate / modificate de cetăţenii americani ce au pus bazele statului federal: . inclusiv de revoluţia industrială declanşată în această ţară.) au drept echivalent: individualism. petrol etc.). pragmatism. dar atenţia a fost concentrată în direcţia perfecţionării mijloacelor de muncă şi mijloacelor de transport. pag.……. Idem 57. parte rezultat în timp sub influenţa unor culturi diferite: spaniolă.

După Războiul Civil. Napoleon vinde SUA statul Louisiana.Descoperirile în domeniul transportului dintre 1800-1860 vor revoluţiona transportul pe piaţa internă a SUA şi vor necesita noi valuri de emigranţi. în Sud persistă sclavia. Editura Economică. 2000.3.1. războiul dintre Anglia şi Franţa. În sinteză. Abraham Lincon ajunge preşedinte. Bucureşti. după Anglia. chiar fără acordul Angliei.1789: Constituţia SUA care va proteja proprietatea şi libertăţile individuale. Costea – Interferenţe economice româno – americane. Editura Economică. războiul cu Anglia) au generat o creştere economică fluctuantă a SUA. frontierele s-au extins permanent reţeaua de căi ferate etc. adoptă legi ce interzic exportul de echipamente industriale noi. s-au eliberat peste 4 milioane de sclavi. I. iar creşterea economică per ansamblul Federaţiei a continuat în ritm înalt.Revoluţia industrială din Anglia şi Franţa se propagă şi-n SUA. pe baza voturilor din Nord şi vest. pentru a-şi finanţa campania.2. Sclavia a fost principala cauză ce a declanşat Războiul civil din SUA. independenţă. dar el a reflectat şi divergenţele dintre Nordul industrializat şi Sudul agrar. 4. maşina de filat cu forţă hidraulică etc. Notă: M. 51 .. 67 68 69 M. aspectele relevante ale acestei perioade include următoarele: . .).67 . Perioada formării statului federal (1776 . SUA au devenit a doua putere industrială a lumii. Bucureşti. iar statele din Sud – unde sclavia era tolerată – decid să se separe de Federaţie.Pe parcursul războiului Anglia – Franţa (1793-1815).1914) În 1860. transportul era principala componentă a costului pentru bunurile manufacturate.1860) Evenimentele din cadrul acestei perioade (război. . derulată în interiorul graniţelor naţionale (620 000 victime).69 Elemente principale ale perioadei: . Perioada reunificării (1860 .4. Costea – Interferenţe economice româno – americane. 2000.1.68 În anul 1860. SUA rămân unite şi vor profita sub raport economic. . acest război a fost singura şi cea mai sângeroasă confruntare din istoria SUA. legi ce vor prefigura interzicerea exportului de tehnologie de vârf către URSS pe parcursul Războiului Rece. I. Nordul s-a industrializat rapid.SUA a recurs la transfer masiv de tehnologii din Europa (maşina de cardare a lânii pe bază hidraulică. au continuat valurile de emigranţi către SUA.

statul a făcut cheltuieli masive pentru înarmare (5-6% din PNB. 4. W.Pentru a depăşi Marea Criză..1. Fayo).Expansiunea industrială a SUA a fost favorizată de oferta de muncă calificată. .depăşirea Marii Crize economice dintre 1929 – 1933 (producţia a scăzut la 40%.1946) Această perioadă este marcată de două aspecte fundamentale: .cresc cheltuielile federale în PIB la 15%. . . foamea + falimentul + frica se instituie în societatea americană etc. totuşi SUA şi marile corporaţii americane au început să piardă din poziţia net dominantă în competiţia economică cu Japonia şi Europa).). de investiţii masive în căile ferate. economia americană s-a restructurat profund.2003) În perioada postbelică. erau 48 de state. În perioada. 52 . Perioada modernă (1946 .5.În jurul anului 1900 SUA devine ce mai mare putere industrială a lumii. . mecanisme noi de control al bursei etc. noi legi în Congres. cetăţenii americani au acceptat ideea că statul este util în situaţii limită. de amploare. s-a menţinut intervenţia guvernului federal în viaţa economică. guvernul începe să se implice accentuat în economie. Taylor şi N.1.4.. cheltuielile federale ajungând la 22% din PNB. intervenţia guvernamentală în economie.participarea SUA la cele două războaie şi faptul că după fiecare conflagraţie. Perioada conflagraţiilor mondiale (1914 . ideea “New Deal” etc. . ea şi-a păstrat capitalul intern şi întărit poziţia mondială.La intrarea SUA în Primul Război Mondial (1917). SUA a câştigat enorm sub aspect economic şi politic. rolul guvernului federal în economie a continuat să crească. a câştigat clar Războiul Rece. au acceptat noi reforme şi instituţii ce influenţează afacerile şi-n prezent: . se impune asigurarea depozitelor bancare. şomajul atinge 25%. se renunţă la standardul în aur pe plan mondial etc. se elimină frontierele dintre state. aplicarea “celor 100 zile” ale lui Franklin Roosvelt. depăşind Germania sau Anglia (în 1911 F. Federaţia includea 100 milioane locuitori.reformă financiară profundă. 4.

obiectivul fundamental vizat de firme a devenit piaţa şi clienţii. Teoretic. financiar. sociale şi politice se fac până la “9. top managementul firmelor americane este pragmatic şi priveşte profitul ca singur criteriu de alocare a resurselor. deci.companii şi sector privat (fundaţii). apoi serviciile. statul – fie el cel federal.. Trebuie spus că şi statul / administraţia publică americană se implică în afaceri în unele domenii şi. cel mai mare număr de invenţii + inovaţii anual. industria + construcţii. 4. fiecare organizaţie este motivată sau are drept obiectiv fundamental vizat obţinerea de profit. Industria aeronautică din SUA (Boeing. atrag anual din întreaga lume “vârfurile” cercetării pe diverse domenii etc. clienţii şi competiţia Economia americană a fost şi a rămas prin definiţie o economie bazată pe firma / întreprinderea privată.Structura actuală a economiei include pe primul loc economia bazată pe cunoaştere. . servicii 55% etc. . în procente populaţia ocupată: agricultură 3%.2. SUA a traversat cel mai mare “şoc social” la 11 septembrie 2001 în urma atacului terorist de la WTC. cifra anuală de afaceri este de peste 100 miliarde USD. profitul fiind privit ca o consecinţă a rămânerii în afaceri. măsurile luate de stat au inclus şi o reducere / afectare a unor libertăţi industriale ale cetăţenilor. agricultura. Mai ales după 1950. aceste reforme continuă şi în prezent. Apare o dublă ipostază a implicării statului în economie / afaceri: 53 . industria prelucrătoare: 15-18%. Douglas. United Aircraft) deţin cele mai avansate tehnologii din lume.).guvernele statelor. S-au efectuat reforme ample în domeniul bancar. statal sau local – respectă cu sfinţenie proprietatea privată şi prosperitatea generală de competiţie între indivizi / firme. chiar atunci când intervine şi influenţează afacerile. Piaţa.11” şi după “9. Mac D. Cheltuielile pentru apărare au oscilat anual de la 4-6% din PNB. majoritatea analizelor economice. ajungând în anii 90 la 250 miliarde USD.”. SUA alocă cele mai mari sume absolute şi relative în cercetare – dezvoltare: .guvernul federal. se raportează la piaţă şi competiţie. Lockhead. la momentul actual. asigurări şi protecţia socială. o cotă parte din aceste fonduri este pentru cercetarea avansată. totuşi.11. SUA continuă să deţină primul loc în competiţia ştiinţifică la nivel mondial (cel mai mare număr de laureaţi ai Premiului Nobel pe fiecare domeniu.

sănătate.. funcţie de proporţia de capital adus la înfiinţare.70 Acest tip de firmă / întreprindere este cel mai comun în SUA şi predomină în agricultură. clădiri. el are un control complet asupra operaţiunilor şi managementului aplicat. servicii.. utilaje etc.71 Managementul acestui tip de firmă se asigură prin participarea fiecărui coproprietar. sănătatea publică etc. apă. mica distribuţie cu amănuntul. întreprinderile sau firmele se pot organiza sub trei forme legale: • Întreprinderea proprietate personală (proprietarship): este forma cea mai simplă de organizare a unei afaceri.guvernul federal: în industria apărării. .guvernul statelor din federaţie: învăţământ. utilităţi. statul / administraţia influenţa afacerile prin diverse reglementări de protecţia mediului ambiant. exploatarea spaţiului cosmic. • Întreprinderea societară (partnership): este forma de organizare a firmei prin care două sau mai multe persoane convin să pornească o afacere în calitate de coproprietari. Formele juridice ale proprietăţii în economia americană În economia americană întâlnim trei forme juridice distincte sub care regăsim proprietatea organizată pentru afaceri. . cel mai adesea aceste firme sunt de mici dimensiuni întrucât nu pot concentra capitaluri importante. Administraţia IMM din SUA a estimat că există aproximativ 15 milioane de firme mici şi mijlocii din care: • 70 71 80% sunt de tip proprietarship + partnership. 1999. altfel spus. protecţia consumatorilor. 1999. 54 . partenerii îşi împart profitul adus de afacere anual. producţia de energie etc. fiecare partener îşi aduce un aport la înfiinţare sub formă de bani.în calitate de consumator.. o singură persoană este proprietarul afacerii / firmei. Editura Economică. Aurel Burciu – MBO şi ciclul afacerilor.de asemenea. 4. iar competiţia pe fiecare sector este foarte dură ceea ce înseamnă profituri mici anual. Aurel Burciu – MBO şi ciclul afacerilor.administraţia locală: energie. respectiv cu toţii participă la deciziile adoptate. . toţi coproprietarii răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile asumate de societatea creată (inclusiv cu averea personală).în calitate de decident în unele activităţi economice: . Editura Economică.3. teren. transport public etc. însă răspunde solidar şi nelimitat (cu averea personală) faţă de toate obligaţiile angajate de firmă. .

. corporaţia poate poseda. Înfiinţarea unei corporaţii presupune a urma o procedură mai complexă.5 – 17 milioane USD.Microsoft.72 Această formă juridică a proprietăţii din SUA este comparabilă ca trăsături cu SA din dreptul românesc. afacerile mici şi mijlocii (IMM) folosesc aproximativ 47% din forţa de muncă angajată. .pentru distribuţia cu ridicata: maxim 100 salariaţi. iar răspunderea proprietarilor se rezumă la valoarea acţiunilor subscrise.Estman Kodak. adunarea acţionarilor alege un Comitet Director format în parte din manageri profesionişti. Este adevărat faptul că ritmul de creştere şi prestigiul economiei americane este dat de succesul marilor corporaţii. Anual. datorită acestei distincţii.pentru distribuţia cu amănuntul: vânzări anuale de la 3. Totuşi.Polaroid. Pentru a se include în categoria IMM. iar proprietarii sau cei care controlează firma se schimbă în timp. Comitetul Director se compune: . acest comitet va conduce şi controla compania.5 milioane USD. distinctă de persoana proprietarilor.73 Acest tip de societate are o existenţă mai lungă în timp. ceea ce înseamnă un anumit sprijin din partea statului. 72 73 Aurel Burciu – MBO şi ciclul afacerilor.pentru sectorul de construcţii: încasări anuale între 9. cumpăra sau vinde propietăţi pe o bază contractuală. . Multe dintre marile corporaţii americane de azi au fost iniţiate / lansate ca mici afaceri: . Editura Economică. . Idem ….• 20% corporaţii de dimensiune medie. unii dintre vicepreşedinţi şi preşedintele. . 1999. deţin 42% din totalul vânzărilor şi participă cu 38% la PNB.McDonald′ s. mai precis consiliază ocazional boardul companiei sau rezolvă sarcini distincte ce nu impun prezenţa lor zilnică în cadrul companiei.5 – 13. 55 . o firmă trebuie să îndeplinească unele criterii: . urmare a vânzării – cumpărării de acţiuni.Outside directors: parte din directorii executivi ce lucrează „part-time”. Corporaţia (corporation) constituie forma societară separată.Apple Computer.pentru industria prelucrătoare: 500 – 1500 salariaţi. . întregul capital este divizat în acţiuni.Inside directors: parte din directorii executivi ce lucrează zilnic în companie. . .

În cazul afacerilor mici şi mijlocii. Foarte frecvent însă. proprietarul sau proprietarii angajează un manager profesionist drept „manager executiv”. Pentru astfel de posturi de „manageri executivi” sunt preferaţi absolvenţii unor „business school” având şi o diplomă de MBA. predomină organigrame de tip familial în care patronul este managerul general al întreprinderii. regăsite de regulă sub forma juridică de proprietarship + partnership. Structuri organizatorice în companiile americane Proiectarea structurilor organizatorice în companiile americane rămâne dependentă de mai muţi factori: . misiunea şi obiectivele uzate de firme.4. transporturi etc. . un hotel. existând unul sau două nivele ierarhice. construcţii.Dimensiunea companiei / firmei: aceasta face ca în cazul micilor afaceri organigrama să aibă un caracter mai puţin formalizat. 15 Organigramă familială cu un nivel ierarhic .Domeniul de activitate al firmei: există diferenţe mari între conţinutul organigramelor companiilor din industria auto. dar deţine puterea de decizie şi control absolut asupra mersului afacerii.4. Apreciem că cel mai semnificativ criteriu ce diferenţiază organismele pe grupuri de companii în managementul american este dimensiunea companiei. Orientativ arătăm că organigrama unor astfel de IMM din economia americană includ cel mai adesea unul sau două nivele ierarhice: Proprietari = Decident Manager executiv Sector A Activităţi B 56 Activităţi C Fig. strategiile aplicate etc. el poate să participe sau nu la operaţiunile zilnice ale firmei. ..Alte aspecte caracteristice precum: gradul de individualism ce caracterizează contextul american. un service auto. un magazin etc. şi salarizarea / motivarea este pe măsură (100 000 USD sau mai mult). chiar în cazul unor mici afaceri (însemnând: un mic restaurant. nr.). ei acordă acestuia drepturile necesare conducerii şi administrării afacerii pe principii profesioniste impuse de piaţă şi competiţie.

între astfel de tipuri amintim: 57 .Proprietari = Decident Manager executiv Şef sector A Şef sector B Şef sector C Producţie Marketing Fig. 16 Organigramă familială cu două nivele ierarhice În cazul companiilor mari şi unele companii medii. anumite tipuri de structuri organizatorice sunt frecvent întâlnite în practica companiilor americane. a posturilor din structură. constituirea organismelor. regăsite de regulă sub forma juridică de corporations (uneori partnership). relaţii ierarhice. compartimente de tipul servicii. divizie etc. Totuşi. – toate aspectele de acest tip se amplifică în complexitate şi pot urma diverse criterii. sfera de autoritate. direcţie. nr.

nr. marketing. avantajul Comitet Director Preşedinte (Chef Executive Officer) Compartimente de sprijin pentru preşedinte (consilieri. direcţiile sau serviciile se organizează după cele 5 domenii funcţionale ale firmei (cercetare-dezvoltare. resurse umane şi financiar-contabile). Reprezentarea grafică a unei structuri organizatorice funcţionale este redată în fig.17: 58 .) Structura organizatorică funcţională: în acest caz diviziile.1.b. juridic) Vicepreşedinte R&D (Research & Developement) Cercetare Vicepreşedinte Producţie Vicepreşedinte Marketing Vicepreşedinte Resurse Umane Vicepreşedinte Financiar Cercetare aplicată Planificare Planificare Planificare Planificare Cercetare produse noi Proiectare industrială Studii de piaţă Recrutare bugete Tehnologii noi CTC Lansare fabricaţie Publicitate Centre training contabilitate Relaţii externe Vânzări Salarii Calculaţie costuri Prototipuri Relaţii clienţi Dezvoltare carieră Bilanţuri Producţie Engineering Fig. producţie. nr. Acest tip de structură organizatorică se regăseşte frecvent în cadrul companiilor de fabrică un produs / grupă de produse. 17 principal al acestui tip de structură rapidă în partajarea clară a responsabilităţilor între divizii / direcţii.

Orientativ. întâlnim acest tip de organizare: 59 .18: Comitetul Director Chef Executive Officer Servicii sprijin Resurse umane Finanţe Fabrică produs A Fabrică produs B Fabrică produs C Fig. firmele americane păstrează la nivel central anumite servicii esenţiale (finanţe. în acest caz.) Structura organizatorică teritorială presupune organizarea companiei pe principalele zone geografice în care ea operează. datorită dimensiunilor pieţei interne.). resurse umane etc. nr.) Structura organizatorică pe produs este specifică şi recomandă companiilor care fabrică produse (familii de produse) distincte. 18 b. dar descentralizează total competenţele pe divizii de producţie sau fabrici. Îndeosebi în cazul unui stat federal precum SUA.2.b. fiecare fabrică se concepe / conduce ca un centru de profit distinct.3. reprezentarea grafică a unei astfel de structuri se prezintă în figura nr.

piaţa internă a SUA se divide în 5 zone geografice.4. în cazul întreprinderilor producătoare care dispun de propria lor reţea de distribuţie (automobile. nordul SUA.) Alte tipuri de structuri organizatorice întâlnite în companiile americane: funcţie de dimensiune şi obiective vizate vom întâlni şi organigrame structurate pe criterii combinate 60 . zona estică. zona vestică. sudul SUA. bunuri de larg consum etc. nr. Cel mai frecvent.).19 prezentăm o schiţă grafică a unei structuri organizatorice teritoriale: Comitet Director Chef Executive Office Marketing Finanţe Resurse umane Zona Est Zona Vest Zona Centrală Zona Nord Zona Sud Research and Developement Personal Engineering Producţie Vânzări Fig. 19 b. În figura nr.  în cazul unor firme de distribuţie cu ridicata sau amănuntul. şi anume: zona centrală.

) . Astfel. nr. Această comparaţie este valabilă pentru marile corporaţii din cele două ţări. în timp ce “piramida” organizaţională a firmelor japoneze este mai “aplatizată”. nr. de ex. Dacă vom anticipa unele elemente din managementul japonez. structura organizatorică tip reţea etc. adică include un număr mai redus de nivele ierarhice (5-7 nivele ierarhice în cazul marilor corporaţii). uzual organigrama unei firme se prezintă sub forma unei piramide. 21 61 Organigramă tip pentru companiile multinaţionale japoneze . iar la bază situându-se muncitorii / executanţii: Top managerul Nivel ierarhic 1 Nivel ierarhic 2 · · · · Nivel ierarhic n Executanţii Fig.(geografic şi funcţional. adică include mai multe nivele ierarhice (uneori 10-14 nivele ierarhice). structuri organizatorice bazate pe dublă subordonare a unei persoane. 20 Din comparaţia invocată rezultă că foarte adesea “piramida” organizaţională a firmelor americane este mai “alungită”. atunci comparaţia între organigrama companiile americane şi organigrama companiilor japoneze reflectă unele diferenţe de fond. grafic situaţia comparativă este: Organigramă tip pentru companiile multinaţionale americane Fig. în vârf aflându-se şeful executiv (CEO).

atât companiile cât şi universităţile americane consideră că problema resurselor umane este cel puţin la fel de importantă ca finanţele sau marketingul. atunci când primeşte o ofertă mai bună de angajare. începând cu supraveghetorii. recrutare. Managementul resurselor umane Abia după publicarea lucrării “In Search of Excellence” (1982). companiile americane au reconsiderat rolul şi importanţa resurselor umane în ansamblul procesului de management. promovare.4.). marile companii americane au structurat trei nivele distincte de responsabilitate şi decizie:  top managerul şi mai ales preşedintele (CEO) companiei. Angajarea personalului Prin legislaţia privind forţa de muncă din SUA există puţine restricţii impuse cu privire la angajarea unui salariat sau concedierea lui. La momentul actual. corporaţiile americane considerau că anumite competenţe necesare firmei la un moment dat puteau fi “achiziţionate” din exterior. Schimbarea locului de muncă survine:  tip. salariaţii din companiile americane sunt foarte dispuşi să-şi schimbe frecvent locul de muncă. Pentru îndeplinirea funcţiunii de resurse umane. training. discutau rar despre loialitatea angajaţilor şi tratau motivarea aproape exclusiv prin politica unor venituri / salarii mari. uzual se aplică metode diferite de selecţie şi angajare: 62 atât din iniţiativa companiei. inclusiv urmare a succeselor obţinute de firmele japoneze. motivare etc. executant sau manager.5. până în anii '80 acest domeniu a fost considerat şi tratat ca o “rudă săracă” a managementului. cât şi datorită unei anumite mentalităţi constituite în timp. Până la acest moment. investeau relativ puţin în trainigul şi perfecţionare salariaţilor. atunci când este necesar se schimbă şi domiciliul. adică concedierea din motive economice sau de alt .  cât şi din iniţiativa salariatului. unele studii demografice efectuate în SUA în anii '80 au arătat că înspre orizontul 2000-2010 populaţia activă se va diminua în termeni relativi. Datorită acestui fapt. subiectul asigurării de specialişti calificaţi pe diverse domenii a fost reconsiderat. dacă noua ofertă primită este tentantă. În ceea ce priveşte procedura de angajare în firmele americane.  alţi manageri / decidenţi din cadrul companiei. De asemenea.  şeful direcţiei / compartimentului de resurse umane (planificare.

În SUA sindicatele sunt organizate pe ramuri / sectoare economice şi pe profesii şi nu pe companii. principalele metode de training la care recurg companiile americane sunt:  Ucenicia se foloseşte pentru acele posturi / activităţi ce necesită perioade lungi de pregătire sub îndrumarea directă a unui muncitor înalt calificat. fie ei executanţi sau manageri. Prin Legea Wagner din 1935 se interzice ca managementul să discrimineze salariaţii ce desfăşoară activitate sindicală. salariaţii din industria de automobile sunt reuniţi în United Automobile Workers. dreptul la grevă şi negocierile pe parcursul perioadei de grevă. pentru salariaţii pe posturi de execuţie.6.  Pregătirea la locul de muncă când salariatul este îndrumat de supraveghetor sau un instructor special desemnat. Sindicatele în economia americană Există mai multe legi ce reglementează relaţia de muncă în SUA.  Pregătirea în afara companiei când salariatul este trimis pe cheltuielile firmei la centre de instruire sau colegii din universităţi. 63 . De exemplu. prin lege s-a protejat dreptul salariaţilor de a se organiza în sindicate. indiferent de compania unde lucrează sau profesia avută. Pentru executanţi. Training-ul salariaţilor executanţi: În SUA nu există nici o reglementare care să oblige explicit firmele să aloce fonduri pentru pregătirea salariaţilor.  Promovarea în cadrul companiilor americane:  Promovarea reprezintă avansarea salariatului într-un post mai bine plătit. companiile mari şi medii şiau constituit în timp diverse proceduri proprii de calificare şi perfecţionare a pregătirii propriilor salariaţi. astfel de firme alocă procente importante din buget pentru training-ul salariaţilor. Totuşi. De regulă. De regulă. ce presupune mai multe responsabilităţi şi necesită o calificare / pregătire superioară. managementul ajunge la un consens în negocierile cu sindicatele şi se semnează contracte de muncă valabile 2-3 ani de zile.  pentru salariaţii pe posturi de manageri. Începând cu 1932. 4. managementul / administraţia preferă să promoveze tinerii în posturi superioare atunci când se apreciază că ei dispun de calificarea şi priceperea necesare.

. Structura veniturilor managerilor americani include:74 . S.pachete de acţiuni distribuite gratuit. 266. După O. s-a diminuat rolul şi importanţa sindicatelor în economia americană. Începând cu anul 1990 au apărut mai multe situaţii în care mai companii plăteau anual peste 10 milioane USD şefului executiv al companiei (CEO):76 . iar acţiunile primite gratuit nu pot fi vândute decât după 5-10 ani de zile. 6/1990.salariile. avion.Pe parcursul ultimului deceniu. fonduri de protocol etc.). oricare ar fi domeniul în care activează. . .). Fortune. . pag. Nicolescu – Management comparat. reducerea numărului „gulerelor albastre” etc. O. sisteme automate de producţie. .alte facilităţi puse la dispoziţia managerilor superiori (maşină. 74 75 76 G. iar multe munci de execuţie au fost înlocuite de computer (roboţi. Salariile. atunci avem una din explicaţiile de fond ale succesului economiei americane pe plan mondial.6 milioane USD.diverse categorii de premii. pachetele de acţiuni se acordă o dată la 2-3 ani de zile. Nivelul veniturilor se stabileşte de Comitetul Directorilor pentru top manageri şi este funcţie predominantă de performanţa obţinută în afaceri de firmă.Reebok International: 14.dividende. Nicolescu – Management comparat. Veniturile ridicate ale managerilor în SUA Analiştii în management sunt de acord asupra faptului că veniturile directorilor / managerilor din SUA sunt cele mai ridicate din lume.A and P: 28. pe măsură ce veniturile au crescut.Walt Disney: 34.diverse categorii de bonusuri. .75 Cele mai ridicate venituri obţin directorii celor mai mari şi performante 500 de companii americane analizate anual de revista Fortune.2 milioane USD. .5 milioane USD. 4.7. Crystal – The great CEO Pay Sweepstakes. 64 . Dacă ţinem seama de faptul că un nivel ridicat al veniturilor constituie un puternic factor de motivare în managementul performant. Acest aspect este valabil pentru toate companiile mari şi medii. premiile şi dividendele se prevăd / acordă anual.

salariul deţine doar o pondere modestă în total venituri:77 . există 5 factori principali funcţie de care sunt plătiţi managerii americani:78 Mărimea companiei este primul factor funcţie de care se negociază şi acordă salariul şi alte categorii de venituri (mărimea: volumul vânzărilor. 77 78 Idem 74. Heinz: 10. .evoluţia pe 10 ani a veniturilor totale ale companiei. I. . . Crystal – The great CEO Pay Sweepstakes. G. .acţiuni: 40-45% din total venituri.2 milioane USD. Intensitatea riscurilor asumate de companie se notează cu β şi arată „volatilitatea” preţului acţiunilor. Amplasarea sediului companiei: situarea în zona centrală a marilor metropole înseamnă un spor de venituri pentru directorii companiei.creşterea activelor pe ultimii 5 ani. În toate cazurile în care se acordă venituri de milioane USD. 6/1990.: 13.H.salarii: ≈ 10% din total venituri. Conform studiului efectuat de Greef Crystal. .evoluţia medie pe 5 ani a preţului acţiunilor.câştigurile obţinute de investitori de la momentul când este CEO persoana respectivă. .creşterea vânzărilor pe ultimii 5 ani.alţi indicatori. . total active fixe).Paramont: 17.Natural Medical Ent. . Fortune.Coca Cola: 10.prime: 40-45% din total venituri.1 milioane USD. Vechimea în post a directorilor are surprinzător o influenţă inversă asupra veniturilor realizate pe o perioadă dată..9 milioane USD. numărul de persoane. 65 . Performanţa obţinută de companie se simbolizează prin IQ şi se determină prin metode mai complexe pe baza analizei trendului urmat în afaceri de firmă pentru 5-10 ani de zile: . S.3 milioane USD. . .

se dezvoltă sistemul naţional de educaţie. ţara se implică în conflicte militare cu Rusia şi China.CAP. începe. etc. USD şi importă anual circa 300 mld.1. Scurt istoric Populaţia Japoniei numără în prezent aproape 130 milioane locuitori. ţara a fost reconstruită rapid. PMB/loc. apoi urmează al II-lea Război Mondial. suprafaţa totală însumează circa 378 000 km2 (aproximativ statul California sau cu 50% mai mult ca suprafaţa României). cele mai mari şi dezvoltate oraşe fiind TOKYO şi OSAKA. V JAPONIA 5. depăşeşte 40 000 USD. După 1850. între primele 1000 companii din lume clasificate de Business Week în 1989. numai 11% din suprafaţă se pretează pentru agricultură.W 2000 80 66 . USD). populaţia este majoritar (84%) de religie BUDISTĂ sau SHINTO. USD? Deşi Japonia rămâne suprapopulată (densitatea populaţiei este de 6-7 ori mai mare 79 C. B.79 La momentul actual. Japonia include 4 insule mari (HOKKAIDO.80 Cum a reuşit Japonia pe parcursul a numai o jumătate de secol să obţină succese economice fenomenale? Deşi este permanent dependentă de importuri (materii prime + tehnologie +cunoştinţe). USD. după 1900 economia japoneză trece de la o economie agrară izolată la o economie industrială în dezvoltare. cum reuşeşte să-şi păstreze în fiecare an un sold excedentar peste 100 mld. rata şomajului mai mică de 30%. foarte rapid însă atenţia firmelor nipone a trecut de la aparate radio portabile la maşini. în 20 de ramuri regăsim firmele japoneze pe primul loc. iar sintagma "Made în Japan" echivala cu u produs ieftin. apoi la produse electronice. apoi la computere. În perioada anilor 1950 Japonia dispunea de forţă de muncă calificativă şi ieftină. exportă anual circa 420-450 mld. Structura administrativă a Japoniei include 47 de prefecturi. Holroyd. perioada cunoscută ca "revoluţia MEIJI" şi tinerii sunt trimişi la studii în SUA şi Europa. Portland. Până în anii 1600."Success secrets la maximize businness în Japan" Times Media Private Std. speranţa de viaţă este de peste 80 ani. Ken Coates . având un sold excedentar de circa 100-140 mld. Japonia a fost complet izolată de restul lumii. USD. iar între 1600-1850 izolarea a fost parţială. SHIKOKU şi KYUSHU) şi circa 3000 de insule mai mici. firmele japoneze deţineau 47% din valoarea vânzărilor (circa 3000 mld. HONSHU. din 40 de ramuri economice aflate în eşantion.

111 E. Economică. 2) Al doilea punct de vedere se bazează pe teoria supraomului din Japonia care. cum a reuşit să asigure venituri suficiente pentru fiecare locuitor şi o speranţă de viaţă de peste 80 ani? Care sunt practicile aplicate de companiile nipone? La începutul anilor '70 Japonia începea să deţină primul loc în lume în producţia electronică. altor instituţii /organizaţii social .112 67 . Aceasta şi pentru că "modelul american" dădea semne evidente de slăbiciune ca urmare a unei productivităţi mai scăzute .decât în România). cât diferit în modul de aplicare a principiilor de management. 3) Al treilea punct de vedere şi cel mai pertinent constă în aceea că sistemul de management japonez este nu atât unic şi nou în felul său. Conform acestei explicaţii.Management comparat. Editura Economică. În cercurile de afaceri din ţările vestice nu există o comunitate de opinii privind succesul economic al Japoniei. creează valori mari numai din dorinţa de a fi cel mai bun. Japonia este unică.economice. iar dacă anumite practici manageriale îşi dovedesc eficacitatea în Osaka sau Tokio. din acest moment. influenţa statului + alte organizaţii în viaţa economică a Japoniei se prezintă: 81 82 E. având caracter nonguvernamental.Management comparat. Ed. fiecare prezentând argumente pertinente82: 1) Primul accentuează argumentul cultural privind valorile sociale specifice şi instituţiile care favorizează consensul. pag. Schematizat. ele nu vor da aceleaşi rezultate la Londra sau Paris. Burduş . Burduş . o creativitate mai redusă cu excepţia unor sectoare de vârf81. statului. producţia de oţel şi în construcţii navale. care au influenţat şi sprijinit strategiile macroeconomice. cu diversele sale instituţii şi mecanisme de influenţă ale organizaţiilor de afaceri. există trei puncte de vedere mai cunoscut. "miracolul japonez" a determinat interesul pentru managementul japonez. mulţumindu-se cu venituri mici. Un rol semnificativ în dezvoltarea Japoniei după 1950 revine: organizaţiilor de afaceri din toate domeniile. pag.

se consideră a fi distinctivi de oricare alt grup / naţiune (se consideră a fi un fel de "supraoameni"). COATES . c) Japonezii . 83 C. b) Scopul oricărui japonez este de a fi "în interiorul grupului" şi nu în afara lui (familie. Organizaţii economice: KAIDANREN KEIZI DOYNKAI etc.) numai GAIJIN sunt considerate persoane "din afară". 5. naţiune. se poate spune că ZAIKAI deţine un real dar non oficial drept de veto asupra oricăror chestiuni economice.Business in Japan 68 . companie. HOLROYD. prin istoria + credinţa + cultura proprie. etc. în sensul că peste 99% sunt etnici japonezi. (situaţia este diferită în SUA sau Europa). pentru a înţelege cultura /societatea japoneze sunt necesare volume întregi. K. unele dintre elementele cheie sunt:83 a) Omogenitatea socială a Japoniei. pentru o descriere ade4cvată.2. Originile culturale ale managementului japonez Conform cu CARIN HOLROYD şi KEN COATES.CONSILIER PRIM MINISTRU DIETA PARTIDE (Parlament) + MINISTERE: MITI Finanţe Agricultură etc. ZAIKAI Societatea civilă Remarcăm faptul că punctul de vedere emis de KAIDANREN şi ZAIKAI este totdeauna luat în considerare de Parlament şi Executiv.

Management comparat. Atâta timp cât un inamic din afară nu ameninţă MURA. Practic.Management comparat. pag. e) Limba japoneză care constituie un obstacol pentru companiile străine. ierarhia a rămas strictă peste milenii de evoluţie. Conceptul MURA semnifică o modalitate japoneză de a realiza unitatea socială85. Editura Economică. 2) MURA sau comunitatea sătească este un alt concept care se utilizează când este vorba de familie sau firmă. f) Ierarhia şi statutul social: în familie. Nicolescu .112 Idem O. Editura Economică. organizaţii sau societate.d) Sistemul de educaţie japonez ce impune o competiţie dură încă din clasele primare. MURA este un grup de persoane al căror scop este prosperitatea comună86. rolul de bază al persoanei din fruntea MURA este de a stinge conflictele care apar printre membrii acesteia. Tradiţional un membru MURA care intră într-o mică dificultate în afara comunităţii acesta va fi protejat de grup. În societatea contemporană japoneză IE semnifică o familie o casă. persoana care asigură WA (armonia) este suficientă87. 3) Strâns legat de IE şi ca o extensie a acestuia este conceptul DOZOKU.Management comparat. Se poate spune că Japonia a fost întotdeauna o mare comunitate MURA. Comportamentul organizaţional în cadrul culturii japoneze îşi are originile în perioada YAYOI cu două mii de ani în urmă. o modalitate specifică prin care cineva (preşedinte de companie. Burduş . el cere sacrificarea propriului interes pentru interesul grupului. pag.113 69 . În anumite cazuri acest comportament este obligatoriu şi se menţine prin sancţiuni. Burduş . când un membru încalcă regulile comunităţii. dar această integrare nu reclamă neapărat sacrificii.Burduş . El sugerează o comunitate care pedepseşte pe cei care nu se integrează. la universităţi examenele sunt considerate "un veritabil iad". g) Importanţa grupului: individual este sacrificat pentru binele comun al grupului.) încearcă să determine ca oamenii să îndeplinească anumite obiective. IE este frecvent utilizat pentru a explica relaţia dintre parte şi întreg. de familii între care se stabilesc relaţii economice care semnifică mai mult decât 84 85 86 87 88 E.Management comparat. În absenţa unui pericol din afară.111 E. ca un ansamblu de gospodării. el va fi judecat în cadrul unei întâlniri a tuturor membrilor şi în cazuri grave acesta va fi oprit să aibă contact cu ceilalţi membrii. Editura Economică. grupul nu are nevoie de puterea unui leader. pag. Editura Economică. Dar în alte cazuri. Un conducător într-o societate MURA este un mediator caracterizat prin judecată şi carismă88. Pentru descrierea organizaţiei japoneze şi a relaţiilor dintre membrii unui grup se face apel la mai mulţi termeni cheie specifici culturii nipone IE şi MURA:84 1) IE are semnificaţia statului sau a partidului politic într-un sistem centralizat. leader politic etc. 1998 E.

există o mare diferenţă între japonezi şi vestici privind înţelegerea entităţii şi a elementelor. Americanii folosesc acelaşi model. Ed. 1998 Idem E. cu o vechime mai mare şi cu o activitate mai îndelungată în organizaţie93. Spre deosebire de acestea. Originile DOZOKU se află în comunităţile agricole de orez în care există o împărţire a rolurilor. W. disecând orice problemă de management. pag.un clan sau o comunitate89.KOBUN care sunt relaţii de natură părinte . În acest sens.Management comparat. 6) Relaţiile dintre întreg şi părţile componente ne ajută să înţelegem mai bine conceptul IE privind legăturile dintre individ şi organizaţie. Ideal KOBUNII acceptă prietenia şi manifestă respect şi gratitudine faţă de OYABUN94.client şi semnifică dinamica responsabilităţilor sociale şi a obligaţiilor în cadrul unei structuri de luare a deciziilor 92. precum şi a grupului şi a membrilor. Conceptul modern DOZOKU se regăseşte la nivelul structurii marilor firme japoneze în care se stabilesc legături între furnizori şi subantreprenori şi în care conducerea executivă îşi asumă obligaţii pentru întreaga organizaţie90. Economică. Modul de gândire japonez comun poate orientalilor constă în aceea că esenţa unui lucru nu stă în 89 90 91 92 93 94 Idem E. evaluând fiecare element în mod obiectiv şi calculând astfel avantajele şi dezavantajele oricărui curs de acţiune. pag. întărind normele şi obligaţiile în relaţiile verticale între supraveghetor şi subordonat. patron . Burduş . exprimate în termeni de disciplină şi autoritate91.copil. Tehnica lui de a divide orice în elementele componente este strâns legată de ideea că suma părţilor este egală cu întregul. Pornind de la axioma matematică specifică occidentalilor.113 70 . Burduş . OYABUN-ul se situează la un nivel ierarhic superior. Editura Economică. astfel nu va mai fi recunoscut de OYABUN. El poate avea mai mulţi KOBUNI cărora le acordă prietenie în mod egal. este un sistem de valori care reflectă angajamentele dintre stăpân (master) şi discipol. 4) Un alt concept specific contextului cultural japonez este IEMOTO care semnifică mai mult decât un club de membrii reuniţi voluntar. Modul de gândire al persoanelor din ţările vestice porneşte de la axioma matematică potrivit căreia "întregul este egal cu suma tuturor părţilor componente".Management comparat. F. 5) Angajamentele în relaţiile ierarhice sunt caracterizate de noţiunile OYABUN .113 Idem O Nicolescu . Editura Economică. Taylor şi-a dezvoltat ideile "managementului ştiinţific". este de obicei o persoană mai în vârstă. în Japonia percepţia este că "întregul este mai mult decât suma părţilor".Management comparat.

prin morală tindem să înţelegem "o listă de tabuuri arbitrare. decizia luată prin consens etc. Coates . filosofie şi în viaţa cotidiană. pag. japonezii resimt o aversiune la ideea descompunerii unui lucru în componente pentru a fi evaluat96.Management comparat. C. spiritul de compromis etc. În teorie şi practică. ci în întreg95. 7) Noţiunea de morală La începutul erei MEIJI. întrucât în bogatul limbaj japonez nu exista un cuvânt pentru a exprima conceptul de drept. Sasacki . angajarea pe viaţă. Chiar scrisul şi cuvintele sunt expresii simbolice. perfecţionarea neîntreruptă. stăpânirea egoismului. standardizate. insuflate prin educaţie şi asigurate printr-un control social". Întreaga societate niponă fiind construită pe bază de morală a fost necesar să inventeze termenul KEURI.Management and Industrial Structure in Japan. experţii lor străduindu-se să transpună Codul civil francez s-au lovit de o problemă de semantică. pag. problema s-a pus invers. Această abordare holistică provine din natura societăţii japoneze ca o mare MURA în care membrii comunităţii sunt strâns legaţi între ei97. Pentru a înţelege sensul în contextul nipon. marea cauză pentru care supravieţuirea şi prosperitatea membrilor grupului sunt sacrificate100. Aceasta pentru că.detalii. În ştiinţă.118 Idem C. 1981 100 101 102 71 . Interesul individului este relativ mai puţin important. şi nu numai ei. în general. au avut dificultăţi în a înţelege cum funcţionează o societate mai mult pe bază de morală decât de drept. Halroyd. acţiunilor şi valorilor comune. naţiune) mai degrabă decât analitic98.102 95 96 97 98 99 E. Toate aceste particularităţi culturale fac din contextul nipon un unicat. Editura Economică.Management comparat. Întregul devine mai repede o valoarea decât părţile99. prin care se urmăreşte să se împiedice dezlănţuirea agresivităţilor şi să se apere interesul pe termenul lung. avantajele sociale. punându-şi amprenta pe toate laturile managementului101. Burduş . IE este suprem. impuse din exterior". prin intermediul regulilor. când japonezii s-au lansat în importul de tehnologii occidentale. În societatea japoneză. Mai târziu. prin morală ar trebui să înţelegem "arta de a trăi în grup. fondate pe experienţă şi adevăr. în sensul că occidentalii. impuse doar de stima celor din jur. Burduş .Business in Japan E. Editura Economică. sunt datorii ale salariaţilor. New York. în timp ce devotamentul faţă de muncă. japonezii gândesc global (companie.119 Idem Idem Idem N. sunt datorii ale întreprinderilor.

.115 72 . Editura Economică.Management comparat.U. cele două ministere se aseamănă în privinţa obiectivelor privind construcţia unei economii puternice.Management comparat. la folosirea constrângerii pentru a le impune. Ceea ce este aproape unanim acceptat este că. are un rol mult mai mare în economia niponă106. În ciuda acestor diferenţe. Editura Economică. guvernul japonez. 5. pag. pentru a realiza o experienţă de viaţă. spre deosebire de S. Editura Economică. Japonia are o economie mixtă cu aspecte contrastante datorită. De astfel. iar pe de altă parte.Management comparat. grefei culturii americane prin care se impune iniţiativa întreprinderii într-o economie concurenţială105. Aceste două ministere se bucură de o mare reputaţie pentru calitatea personalului şi pentru rolul lor în succesul înregistrat de Japonia după cel de-al doilea război mondial. aşa cum este societatea japoneză. 103 104 105 106 E. în Japonia s-a dezvoltat mai mult responsabilitatea locală decât în alte ţări occidentale. ea este folosită pentru a parcurge un drum. fondului cultural care admite supremaţia statului. care intervine mai mult în economie. pe de o pare. pe cei care timp ce pentru ei EL este însăşi natura. prin Ministerul Comerţului Internaţional şi Industriei (MITI) în probleme industriale şi Ministerul de Finanţe în probleme financiare şi bancare.114 Idem E. se remarcă şi prin faptul că:103 • • pentru noi.Diferenţele între societatea creştină accidentală şi o societate profund influenţată de învăţătura budistă sau a lui Confucius. Burduş . japonezii întrebaţi "Care sunt occidentalii cu care se înţeleg cel mai bine ?". Nu le-au trebuit însă mai mult de 20 de ani pentru a înţelege eficacitatea mediocră realizată. le practicau. după care au trecut la dezvoltarea pe baza proprietăţii private104. pag. el este la originea şi capătul timpului.A. cu excepţia unora cum sunt Suedia sau Germania. Organizaţiile de afaceri Începând de la revoluţia MEIJI din 1868. Burduş . DUMNEZEU a creat natura. care i-au incitat. În virtutea punerii la baza societăţii a moralei. japonezii au încercat să realizeze industrializarea prin întreprinderi de stat. ei au răspuns "germanii şi suedezii". Burduş . ceea ce a condus la opoziţie. Ministerul de finanţe este însă mai puţin protecţionist decât MITI.3. în religiile occidentale sunt purtătoare ale unor dogme. pag.114 E. pentru ei religia nu are un credo de impus.

cât şi pentru protejarea industriilor şi corporaţiilor care se confruntă cu probleme dificile printr-o serie de căi între care:107 • • • formarea de carteluri pentru obţinerea de produse complexe la preţuri competitive diminuarea surplusului de forţă din anumite sectoare prin transferul acestuia către finanţarea unor activităţi de cercetare şi a unor investiţii. adică grupurile MITSUI şi MITSUBISHI108. Burduş . de asigurări etc.115 73 . Federaţia japoneză de oţel şi fier. ca leader al organizaţiilor economice.Management comparat. care au fondat cele mai importante două partide politice. Asociaţia industriei chimice japoneze etc. Keizei Doyukai sau Comitetul pentru dezvoltare economică a Japoniei s-a remarcat prin studii pentru reconstrucţie economică. a avut ca prim obiectiv să servească drept putere a patronilor în relaţia management –sindicate. Nikkeiren s-a confruntat cu Consiliul general al sindicatelor din comerţ (SOHYO). Se acţionează atât pentru stimularea sectoarelor prioritare.Management comparat. Această organizaţie a emis principiul potrivit căruia organizaţiile de afaceri cuprind trei părţi egale: managementul 107 108 109 Idem O. 1998 E. Din punct de vedere istoric ZAIKAI au fost asociate celor două grupuri ZAIBATSU. Editura Economică. În Japonia sunt patru astfel de grupuri ZAIKAI şi anume109: • Keidanren înfiinţată în 1946. Munca în această organizaţie implică un proces constant de consultare printre companii. care ar putea fi tradus prin “lumea afacerilor” sau “cercuri financiare”. precum şi a unor pa piaţa externă. Editura Economică. pag. guvernul.În ultimele decenii. întreprinderi comerciale. între care Asociaţia producătorilor de automobile japoneze. alte grupuri economice şi. este o federaţie a peste 110 asociaţii industriale. • Fondată în 1946. Nicolescu . În fruntea acestor grupuri se situează ZAIKAI. • Nikkeiren sau Federaţia Japoneză a Asociaţilor patronale. obiectivul prioritar l-a constituit "punerea la punct a unor industrii competitive pe piaţa externă". Dar rolul cel mai important al acestei organizaţii a fost îndeplinit în domeniul educaţiei prin pregătirea tinerilor conducători executivi pentru companiile membre şi asociaţiile industriale. înfiinţată în 1948. În anii’50 şi’60. care făcea presiuni privind drepturile salariale. programe de reprofilare a personalului. companiile în proces de dezvoltare. Membrii acestei federaţii sunt şi bănci. spre exemplu. cercurile academice.

Osaka. Pentru oamenii de afaceri japonezi. Drucker .112 Imediat după război productivitatea în firmele nipone era foarte redusă în comparaţie cu cea din S. Aceasta este condusă de un Consiliu executiv reprezentând nouă blocuri regionale. În Japonia. firma este echivalentă cu personalul firmei. pag. Chiar şi astăzi. 1968 E. Conceptul de firmă este fundamental diferit în Japonia faţă de Occident. În 1968 P.Hill. Economică. Sapporo. Inc 1982.Management comparat.Managing for Results.116 74 . când Japonia inovează 110 111 112 113 O Nicolescu . OHMAE . muncitorii şi acţionarii şi că organismul decizional suprem trebuie să fie un consiliu care să reprezinte cele trei părţi.U. Nagoya. 4. Ed. Această creştere spectaculoasă a productivităţii muncii s-a datorat şi faptului că Japonia a importat la început tehnologie din S. Niigato şi Takamatsku. finanţe de la sectorul public în proporţie de o cincime din venituri. 1998 K. importul de tehnologii + importul de "cunoştinţe" poate asigura un decalaj al economiei. 192 P. Camera de Comerţ şi Industrie a Japoniei (JCCI) a propus crearea unui fond special pentru a ajuta întreprinderile mici. În 1972. Elementul de bază al strategiei de afaceri japoneze este continua schimbare a "câmpului de bătălie" 5. Sendai.A.Drucker atrăgea atenţia asupra faptului că “balanţa internaţională a tehnologiilor este tot atât de importantă ca balanţa comercială şi ca balanţa de plăţi.U. în câteva decenii situaţia s-a inversat.(stakeholders). Burduş – Management comparat. există patru categorii de diferenţe ale contextului japonez al afacerilor faţă de cel occidental:111 1. guvernul acţionează întotdeauna în calitate de "antrenor" şi nu de căpitan al echipei. dacă nu mai importantă”. 2. Editura Economică.4. care în mod tradiţional reprezintă micile întreprinderi. Fukuoka.The Mind of Srategist.A. pag.110 • A patra organizaţie este reprezentată de Camera de Comerţ şi Industrie a Japoniei (JCCI). Conform lui KENICHI OHMAE. 3. finanţarea micilor afaceri şi. The Central Bank for Commercial Industrial Cooperatives şi Peoples Finance Corporation. London. ca urmare. pentru a reduce decalajul faţă de ţările de Vest113. Tehnologia şi calitatea în Japonia Pentru o ţară în curs de dezvoltare.. Actualmente există un mare număr de camere de comerţ şi industrie la nivelul oraşelor. MITI a creat instituţii financiare specializate cum sunt: Small Business Finance Corporation. McGraw .

Tehnologia este considerată ca un element central al modelului general japonez.Management comparat. producătoare. Japonia este cunoscută ca fiind ţara cu o capacitate mult mai mare de a copia şi de a imita tehnologii străine decât a crea noi tehnologii118. Numeroase studii au relevat capacitatea de a învăţa de la companiile din Vest din 114 115 116 117 118 119 120 Idem O. Burduş . s-a concretizat prin crearea la nivel guvernamental a unor organisme cum este “Agenţia pentru Ştiinţă şi Tehnologie”. firme de export. chiar dacă şi exportă în principal în ţările asiatice117. Totuşi Japonia rămâne importatorul principal de tehnologii din străinătate. pag. Editura Economică. Dar. Oamenii de ştiinţă recunosc faptul că succesul japonez în aplicarea unor tehnologii din exterior s-a clădit pe un înalt nivel al tehnologiilor autohtone şi pe o bună informare în acest domeniu. economic şi ingineresc120. Politicile aplicate în domeniul tehnologiilor pot fi considerate ca un punct central în înţelegerea creşterii exportului Japoniei către alte pieţe115.Management comparat. Politicile în domeniul tehnologiilor sunt în strânsă corelaţie cu cele din domeniul ştiinţei.Management comparat. 1998 E. Japonia se remarcă şi printr-o capacitate de difuzare a tehnologiilor străine în toate domeniile. iar întreprinderile japoneze pun în practică tehnologiile mult mai repede şi mult mai bine decât companiile din ţările occidentale119. Burduş . Economică. pag. etc.120 Idem Idem Idem 75 . etc. JCCI. ea înregistrând în acest domeniu un deficit. universităţi. managerii niponi situează pe o poziţie centrală transferul de tehnologii din ţările vestice dezvoltate114. Editura Economică. Recunoaşterea dată tehnologiei şi ştiinţei în general. de import. agenţii. Nicolescu . economice acreditate în străinătate etc. Ed.tehnologii în diferite domenii. Una dintre explicaţiile difuzării tehnologiilor în toate sectoarele şi întreprinderile constă în faptul că Japonia dispune de unul dintre cele mai înalte niveluri de cunoaştere în domeniul matematic. misiunile la nivelul tuturor companiilor implicate în operaţiuni externe: companii a nivelul unor institute ştiinţifice.117 E. model denumit “intensificarea cunoaşterii structurii industriale” şi care formează baza managementului strategic al anilor’80116.). a căror orientare este înspre creşterea competitivităţii internaţionale. Există diferite nivele de preocupare pentru import de tehnologii şi cunoştinţe în Japonia: prin intermediul diferitelor instituţii guvernamentale (MITI. Managerii şi salariaţii japonezi sunt printre cei mai educaţi din lume.

pag.Juran introduce în Japonia "Gestiunea calităţii". ele având linie directă cu conducerea centrală din Tokyo şi Osaka. • Inspirându-se din teoriile unor specialişti în domeniul relaţiilor umane (Maslow. crearea Premiului DEMING pentru calitate. În anul 1952.Deming. realizează şi o informare permanentă asupra tehnologiilor practicate în contextul în care sunt implantate şi fac afaceri. construcţiilor de nave.M. similar Premiului NOBEL. O dată cu războiul Coreii (1948). care au avut ca efect o îmbunătăţire a calităţii în întreaga industrie japoneză. McGregor etc). armata americană prezentă în zonă măreşte comenzile pentru industria japoneză impunând acesteia propriile procedee şi norme de calitate. • În anul 1954. care au fost preluate şi în învăţământul nipon. Burduş . Editura Economică.124 În domeniul calităţii Japonia a parcurs mai multe etape succesive: • În perioada anilor 1946-1948. reprezentate de mici grupuri de muncitori voluntari care se reunesc sub conducerea şefului lor de echipă cu scopul de a ajuta la soluţionarea problemelor de calitate din propriul sector. profesorul Kaoru Ishikawa de la Universitatea din Tokyo. Marile companii comerciale japoneze (SOGOSHOSHA). Hertzberg. J. Japonia era cunoscută în contextul comerţului internaţional prin slaba performanţă a produselor din punct de vedere calitativ.122 Toate acestea sunt în măsură să descrie pieţele străine şi tendinţele în domeniul tehnologiilor. • Un alt moment important este marcat de profesorul W. acestea fiind cuprinse în ansamblul procesului de elaborare a strategiilor în cadrul firmei nipone. ca recompensă pentru întreprinderile care obţineau cele mai bune rezultate în domeniul calităţii reprezintă un alt moment care a favorizat ridicarea nivelului calitativ al produselor în contextul japonez.Management comparat. pe lângă activitatea de bază.123 Politicile în domeniul tehnologiilor şi dezvoltarea industriei se întrepătrund în contextul japonez. tehnologie vestică”121. mai concret în majoritatea ţărilor occidentale. Aceste cercuri de calitate au cunoscut o largă răspândire în 121 122 123 124 Idem Idem E.domeniul textilelor.E. dezvoltă prin 1961 sistemul "cercurilor de calitate". care prin 1950 introduce cu succes în Japonia metodele de control statistic al calităţii. care constituie punct de plecare pentru conturarea mai târziu a sistemului "TOTAL QUALITY CONTROL" prin care se antrenează toate funcţiunile întreprinderii în efortul pentru calitate. oţelului. care vor fi completate de studiile întreprinse de companiile japoneze. această dorinţă de învăţare şi-a găsit concretizarea în expresia “esenţă japoneză.120 Idem 76 .

întreprinderile nipone, estimându-se că în anul 1979 în Japonia existau peste 700 000 de salariaţi care făceau parte din peste 80 000 de cercuri de calitate. 5.5. Încadrarea contextului japonez prin prisma abordării lui G. Hofstede Multă vreme contextul japonez a fost considerat ca cel mai reprezentativ exemplu de colectivism ca urmare a numeroase particularităţi culturale din care rezultă că japonezii situează interesele colectivului mai presus de interesele individuale. Este suficient să amintim conceptele IE sau MURA, apoi conceptul ON ca expresie a obligaţiilor şi îndatoririlor care derivă din schimburile sociale voluntare, precum şi alte elemente de specific cultural nipon. În ultima perioadă însă, sub influenţa culturilor occidentale, în contextul japonez îşi fac apariţia unele elemente de individualism.125 Grafic această "deplasare" a dimensiunii culturale japoneze de la colectivism la individualism se prezintă: 1950 Japonia (colectivism) Japonia (trend actual) Explicaţia acestei "translaţii" pe axul cultural: venituri mai mari, creşterea nivelului de trai, competiţie interindivizi dură, influenţa occidentală, etc. Distanţa faţă de putere este simultan MARE şi MICĂ prin faptul că în contextul nipon se regăsesc atât elemente care atestă o distanţă mare faţă de putere (primatul absolut al ierarhiei, respectul faţă de superiori, relaţiile OYABUN-KOBUN etc.), cât şi elemente care atestă o distanţă mică faţă de putere (adoptarea deciziilor prin consens, informarea largă a personalului despre obiectivele organizaţiei, proliferarea iniţiativei de jos în sus etc.).126 Contextul japonez se caracterizează printr-un control intens al incertitudinii. Dovadă în acest sens o reprezintă atenţia acordată de către japonezi strategiilor, investiţiilor pe termen lung, folosirea angajării pe viaţă, numirea în posturile de manageri a persoanelor în vârstă etc.127
125 126 127

2003

2020

Individualism

O. Nicolescu - Management comparat, editura Economică, 1998, pag. 210 Idem E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.120

77

În ceea ce priveşte dimensiunea "masculinitate / feminitate, aceasta prezintă un coeficient mediu deoarece anumite aspecte ale contextului japonez explică masculinitatea (angajarea pe viaţă numai a bărbaţilor, preferinţa pentru bărbaţi în posturile de conducere), iar altele justifică feminitatea (importanţa acordată armoniei din organizaţie, paternalismul, fenomenul AMAE etc.).

5.6. Managementul întreprinderilor japoneze În cadrul economiei japoneze coexistă marile grupuri economice de tip ZAIBATSU între care sunt cunoscute grupurile MITSUI, MITSUBISHI, SUMITOMO, FUJI, SONWA, DAI SCHI KONGYA coexistă alături de întreprinderile mici şi mijlocii care deţin de aproximativ 98% din totalul întreprinderilor japoneze.128 Conform legislaţiei nipone , companiile cu mai puţin de 100 salariaţi intră în categoria IMM: la nivelul anilor '90 existau în Japonia circa 6,5 mil. firme mici şi mijlocii, în care lucrau 40 mil. de salariaţi (80% din forţa de muncă ocupată) asigurând circa 50% din PNB-ul nipon.129 Structura marilor grupuri economice japoneze Înainte de război, existau în Japonia ZAIBATSU ca mari conglomerate de origine familială dirijate de către o societate "holding" care deţinea toată puterea după modelul Clienţi occidental (fig. 5.1). După război un vast program de reforme a condus la dizolvarea acestor diverşi ZAIBATSU de tip holding prin scindarea lor în zeci de societăţi independente, care însă au fost autorizate să-şi păstreze numele şi marca zaibatsu-ului de origine, rămânând independente din punct de vedere financiar.130 CONDUCEREA CENTRALĂ Bancă Companie GRUP asigurări Fig. 5.1. Schiţa organizatorică anterioară a ZAIBATSU HOLDING (perioada interbelică)

Companie producţie
128 129 130

Companie transport

Distribuţie internă

Import Export

Idem O. Nicolescu - Management comparat, Editura Economică, 1998, pag. 208

E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.120

Firme asociate

78

Subantreprenori

Un exemplu în acest sens a fost grupul SUMITOMO care a fost format din următoarele componente:131 Grupul propriu-zis: compus din 21 de firme "mamă", din care 15 erau cotate la

bursă, având doar participaţii minore; aceste firme sunt specializate în diferite domenii, inclusiv în cel bancar, al asigurărilor şi al comerţului internaţional; acestea deţineau o mare putere economică;  Firmele asociate grupului având o legătură redusă în ceea ce priveşte participarea de capital, aproximativ 10-20% din capital, deci practic rămâneau autonome din punct de vedere juridic şi financiar; ele stabileau o legătură cu grupul, preferându-l la preţ egal şi având în acesta un ajutor în caz de dificultate;  Subantreprenorii grupului reprezintă o categorie de firme despre care s-a vorbit mult în Japonia; aceştia au fost creaţi la iniţiativa grupului care are nevoie de ei; în Japonia se evită integrarea organică favorizându-se celulele autonome, care sunt însă strâns legate de clientul lor principal;  Firmele cliente ale băncii grupului, care nu fac parte din grup, însă întrucât banca grupului este banca lor principală, ele au o legătură de tip special cu respectivul grup.

131

E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, Ediţia a II-a, 1998, pag.121-122

79

2.Management comparat. 1998. pag. Pag. ce necesită fonduri importante şi deci credite mari. La momentul actual. istoric. Economică. Fig. Structura unui grup economic japonez Asigurări pe viaţă Asigurări marine Chimice Electricitate Chimice Mine Industria grea CLUBUL preşedinţilor Sticlă Ciment HârtiePe trol Depozite Petrol Hârtie Petrol Textile Banca principală Trust bancar Supermarket Compania Comercială Generală Construcţii Transporturi Proprietăţi Sursa: E Burduş . Burduş . Ca urmare a tendinţei întreprinderilor japoneze de a face investiţii pe termen lung. Ed. Banca grupului îndeplineşte funcţia clasică de asigurare a resurselor financiare pentru funcţionarea şi dezvoltarea grupului. dejunurile lunare care reunesc preşedinţii companiilor componente. deci după scindarea lor în firme mai mici. Editura Economică. implicându-se uneori şi în conducerea acestuia.Management comparat. existenţa grupului se limitează la două aspecte şi anume:132   unitatea de nume. etică. a-iI-a.2. se poate spune că din punct de vedere juridic nu există nici un organism care să conducă ansamblul firmelor componente. Ed. banca exercită un control mai mare asupra activităţilor grupului. structura unui ZAIBATSU poate fi redată ca în figura 5. marcă. 123 80 . În plus. spirit de familie şi ajutor reciproc. situaţie mai rar întâlnită în alte ţări. 5. ea îndeplineşte şi o funcţie de integrare prin intermediul politicilor financiare pe care le promovează.  Compania comercială generală prin intermediul căreia se vinde o mare parte din produsele întreprinderilor componente ale grupului Referitor la conducerea marilor grupuri. 123 132 E.

pag. dar este greu de judecat adevărul. iată două situaţii de abordare a problemelor de către preşedinţii grupului SUMITOMO. Editura Economică.136 Străinii văd în această conlucrare dintre întreprinderile grupului ca o înţelegere împotriva importului. Într-un prim stadiu. este mai frecvent decât crearea de noi întreprinderi pe baza iniţiativei individuale.Management comparat. caracteristic contextului nipon. care de obicei nu abordează problemele de detaliu. preşedinţii companiilor japoneze sunt persoane în vârstă.133 ♦ Două dintre firmele grupului (de electricitate şi de mecanică) au început să colaboreze în domeniul nuclear.123 Idem Idem E. că între întreprinderi există o concurenţă virulentă. Apoi. Editura Economică 81 . întemeiate pe acumularea de fapte şi opinii competente s-a realizat consensul între preşedinţi cu privire la constituirea unei noi societăţi în domeniul nuclear. aceasta semnificând faptul că şeful are puterea. dar japonezii afirmă că aceasta este o calomnie. Editura Economică. Consfătuirea preşedinţilor a favorizat o întrajutorare activă în domeniul comercial. Aşa a apărut "Sumitomo Atomic Energy Industries Ltd. planul de redresare presupunea importante reduceri de personal.134 Procesul de apariţie de noi unităţi (de înmugurire). de care depinde viitorul companiilor şi inclusiv al grupului.137 Adoptarea deciziilor de consens Conceptul de decizie în contextul nipon este foarte greu de explicat deoarece în spatele lui se află ascunse multe elemente ale unei culturi specifice. al creditelor şi al transferului de personal la alte societăţi ce aveau o situaţie bună. preşedinţii au simulat cooperarea între cele două societăţi şi între acestea şi o firmă din domeniul chimiei pentru a reuşi o aprovizionare corespunzătoare. pag. Burduş .138 Spre exemplu.124 Idem O.Management comparat.Dejunurile lunare ale preşedinţilor firmelor componente ale grupului constituie singura modalitate prin care se realizează coordonarea acestor întreprinderi." ♦ În urmă cu câţiva ani "Sumito Heavy Industries" se afla în dificultăţi serioase.Management comparat. O parte dintre cei transferaţi au revenit la locurile de muncă iniţiale după ce societatea respectivă s-a redresat În Japonia există un "cult" faţă de autonomia fiecărei întreprinderi şi unităţi de gestiune.135 Toate aceste legături între întreprinderile grupului nu trebuie să conducă la ideea că nu există concurenţă. în urma unor reflecţii aprofundate. Burduş . concentrându-se asupra problemelor majore. dacă la noi sau în Franţa se foloseşte "a lua o decizie". că este 133 134 135 136 137 138 E. Nicolescu .

care este considerat ca una dintre trăsăturile cele mai reprezentative.124 O. Burduş .140 Acest sistem a fost dezvoltat în cadrul întreprinderilor din Japonia şi ca un proces de luare a deciziilor prin consens.139 Practica managementului în Japonia se bazează pe consensul care se realizează în cadrul organizaţiilor. pag 124 E. management mediu Aplicare rapidă Consultări şefi secţie Propunere decizională IDEE 139 140 141 E. Etapele decizionale în sistemul RINGI Adoptare Top management Informal Suport Consultări.Management comparat. dezbateri. Nicolescu . schemă în care prezentăm un proces decizional declanşat de jos în sus. pag.Management comparat. la situarea intereselor de ansamblu înaintea intereselor individuale. cunoscut sub denumirea de RINGI. Burduş . sistemul RINGI de luare a deciziilor prin consens poate fi redat ca în figura 5. Editura Economică. are înglobează toate virtuţile managementului nipon. Editura Economică.141 Schematic. 5. 1998 82 . cu semnificaţia că decizia "se fabrică".singurul care poartă responsabilitatea. în Japonia conceptul de decizie este mult mai bine redat de expresia în engleză "to make a decision".3. se pregăteşte. Editura Economică. deci reprezintă mai mult un proces decât un act decizional. Fig. de la accentul pe perspectiva globală.Management comparat.3. aceasta fiind situaţia cel mai frecvent întâlnită în managementul japonez.

dar spiritul acestui mod de a proceda s. în mod similar. decizia se aplică însă foarte rapid. Burduş –Management comparat. el reprezentând simbolul consensului grupului (SHO are semnificaţia de document). Sistemul RINGI cuprinde ansamblul proceselor şi mecanismelor de comportament organizaţional impuse de munca în grup şi de realizarea consensului.Management and Industrial Structure in Japan. Şeful de secţie organizează o dezbatere în cadrul acesteia în care componenţii secţiei analizează problema ajungând la concluzia necesităţii unui suport din partea companiei. 1981 83 . el îşi va anunţa şeful direct. dacă se avizează şi /sau necesită alte informaţii se încearcă a obţine sprijinul managementului de mijloc. În 1990 Sasaki descria un caz tipic de NEMAWASHI dintr-o întreprindere japoneză145: • Astfel. pag. Ed. 142 143 144 145 E. dacă se avizează propunerea se vor convoca pentru dezbateri alte departamente şi se "transmite" propunerea în sus.a păstrat şi s-a încorporat într-un alt mecanism specific . acesta din urmă convoacă o şedinţă a secţiei / departament şi se analizează în grup.144 NEMAWASHI reprezintă un ansamblu de demersuri şi negocieri pregătitoare prin care se vizează obţinerea adeziunii tuturor înainte ca o decizie să fi luată. într-o secţie s-a emis ideea pentru creşterea vânzărilor companiei. Demersurile şi negocierile pregătitoare impuse de NEMAWASHI pentru realizarea consensului presupun un schimb intens de informaţii în cadrul căruia managementul de nivel mediu are un rol important.În contextul procesului decizional ti RINGI există o suită de consultări şi dezbateri până când se adoptă decizia: dacă un salariat consideră că a sesizat o soluţie la o problemă oarecare P. odată adoptată.NEMAWASHI. mai ales prin renunţarea la punerea sigiliului pe un document. Economică. Editura Economică. Sasaki . New Zork.143 După 1970 acest sistem.. procesul continuă până se obţine consensul tuturor persoanelor implicate în eventuala aplicare a deciziei. 142 Aplicarea acestui sistem presupune folosirea unui document formal RINGI SHO în care managerii implicaţi în procesul de luare a deciziilor îşi pun semnătura sau sigiliul.Management comparat. informal se va implica şi membrii din top management. 126 N.125 Idem E. şeful ierarhic discută cu alte persoane implicate de la acelaşi nivel. pag. a fost abandonat în multe întreprinderi. abia ulterior se promovează varianta finală scrisă a deciziei pentru adoptare. Burduş .

că în ansamblu el este mai 84 .5.• Şeful de secţie comunică şefului de departament care. 5. informală. cât şi perioada de implementare. profit. • Numai după ce departamentele au ajuns la o înţelegere. ci de o manieră suplă. aplicarea lor durează mult mai puţin. considerând că ideea este bună. documentul semnat se va trimite managementului de nivel superior pentru autorizarea finală. conform fig. Cu toate acestea. Decizia este luată practic în NEMAWASHI. la un acord informal procedurile formale vor începe pentru autorizarea propunerii. numărul de semnături fiind de obicei de zece sau douăsprezece. declanşează obţinerea consensului. în opinia lui P. Pentru aceasta el organizează o întâlnire cu ceilalţi şefi de departamente implicate în punerea în practică a deciziei care se va lua. Toţi managerii implicaţi vor semna înţelegerea. NEMAWASHI nu funcţionează după reguli stricte. Drucker. 5. ceea ce conduce la concluzia. • În final. RINGI-ul nefiind decât procedura de redactare în detaliu a acesteia. Luarea deciziilor prin consens necesită o perioadă mai îndelungată. dintr-un studiu întreprins de către P. implicit. ceea ce a condus pe unii specialişti să considere să japonezii pierd anumite oportunităţi de pe piaţă şi.5. Procesul decizional în firmele japoneze faţă de Occident Proces decizional Firmele japoneze Adoptare Aplicare Proces decizional Firmele occidentale Adoptare Aplicare Procesul decizional include atât perioada de adoptare a deciziei. Drucker reiese faptul că dacă luarea deciziilor la japonezi durează mai mult decât la occidentali. Fig.

adoptarea deciziilor prin consens presupunând participarea întregului personal implicat în domeniul de aplicabilitate al deciziei măreşte şansele de reuşită în aplicarea acestor decizii. tactică. a sistemelor de management.Eficienţa optimizării . cum valorile lui dominante cum sunt consensul.149 Modelul de organizare a întreprinderilor nipone trebuie văzut în contextul larg al societăţii postindustriale.Oamenii generează cheltuieli . în general.130 E Burduş – Management comparat. 130 85 . divizii.Inovaţie Sursa: E.1. aceste exigenţe pot fi îndeplinite printr146 147 148 149 p.Oamenii. cooperarea. pag.1. armonia.Piramidă ierarhică aplatisată . Ed. modelul de organizare a firmelor nipone este satul. luarea deciziilor prin consens care presupune consultări etc.Relaţia om-maşină .Management comparat. strategie. Ed. disciplina şi nevoia de pregătire.)148 Mulţi specialişti văd aceste diferenţe conceptuale în organizarea structurală ca diferenţe între vechile şi noile paradigme ale teoriei organizaţiei care sunt prezentate în tabelul 5. pag. care au condus la practici specifice (angajarea pe viaţă. realizarea cu eficienţă sporită a obiectivelor cu prinse în strategia firmei. egalitatea şi curiozitatea încurajează adoptarea noilor paradigme care să stea la baza organizării structurale şi. Economică.Management for Results Heinemaren.146 Specialiştii japonezi consideră că o perioadă mai lungă de adoptare a deciziilor este justificată în multe situaţii dacă se are în vedere importanţa unor decizii pe termen lung de care depinde în multe cazuri viitorul întreprinderii.Oamenii. creşterea şi dezvoltarea rapidă a produselor şi serviciilor. Editura Economică. ca o extindere a maşinii . Editura Economică. ca principală resursă .Scopurile organizaţiei şi salariaţilor .Înţelegere .Evitarea riscului .Management comparat. Editura Economică. organizarea structurală în întreprinderile din ţările occidentale îşi are originea în organizarea militară de unde derivă şi terminologia utilizată. pag.scurt în întreprinderile japoneze decât în cele din ţările occidentale. a-iI-a.Importanţa tehnologiei . unităţi de afaceri. logistică etc. VECHILE PARADIGME NOILE PARADIGME . 130 E.Aliniere . ORGANIZAREA STRUCTURALĂ În general. Burduş .Competiţie .Optimizarea sarcinilor de grup . Burduş . Tabelul 5. 1986 E Burduş – Management comparat.Numai scopurile organizaţiei . care prezintă numeroase exigenţe privind creşterea valorii adăugate.Colaborare .Maximizarea sarcinilor individuale . Spre deosebire de aceasta. pag. Drucker .Autocontrol (autoreglare) .Control extern (supraveghetori) . 130 Valorile societăţii japoneze privind consensul.147 În plus.Piramidă ierarhică alungită .

A: "Întreprinderea este reprezentată de acţionari".U. în Japonia "Întreprinderea este considerată ca fiind angajaţii" în timp ce în S. care dispun de aptitudinile abilităţile necesare acestor noi exigenţe. etc.A. structurile organizatorice pe divizii (centre distincte de profit). 1998 86 . • nivelul mediu de management are un rol decisiv în echilibrarea tendinţei de centralizare a puterii în organizaţie cu nevoia de a implica toţi membrii în realizarea obiectivelor. delegarea de sarcini şi competenţe la nivelul de aplicare. ca centre independente de profit. încurajarea iniţiativei la nivelurile "de jos" ale piramidei. Astfel. se prezintă: 150 151 Idem O. Schematizat.U.Management comparat. Economică. în cadrul firmelor japoneze regăsim anumite aspecte specifice: • • există o legătură permanentă între top management şi baza piramidei organizaţionale iar numărul de nivele ierarhice este mai redus. 150 Specificul japonez în organizarea structurală şi în folosirea astfel eficientă a personalului rezultă şi din primatul pe care îl acordă acestuia spre deosebire de alte ţări şi în primul rând de S. eficacitatea structurilor organizatorice derivă din: funcţionare pe bază informală. Ed. maximum 5-6 nivele în cazul marilor corporaţii. organigrama unei firme japoneze structurată pe divizii. cele mai frecvente tipuri de structuri organizatorice întâlnite în firmele japoneze sunt: structurile organizatorice funcţionale.o adaptare permanentă a structurilor organizatorice şi prin mobilizarea celor mai calificaţi lucrători. Prin comparaţie cu specificul occidental de organizare.151 Din punct de vedere formal. Nicolescu . relaţiilor interpersonale dintre managerii de pe diverse nivele ierarhice au un rol esenţial în funcţionarea organigramei.

funcţional mixte. extinzându-şi autoritatea asupra întregii sale vieţi. comercial şi din alte domenii. minier.152 În Japonia. Sasacki . acestea fiind emoţional implicată în cadrul acestei asociaţii pe care o reprezintă compania".Management and Industrial Structure in Japan. Dar firmele japoneze au avut şi propriile preocupări privind organizarea structurală. Se poate spune că în paralel cu pioneratul lui Alfred Sloan la General Motors privind introducerea structurii divizionate. Nippon Electric cu Westem Electric.Se tinde spre structuri New York. Mitsubishi cu Westinghouse. organizarea structurală a firmelor a fost influenţată de principiile de organizare americane: în electrotehnică a fost în strânsă legătură cu General Electric.geografic 2000 .Comitetul Director Preşedinte Vicepreşedintele Divizia B Vicepreşedintele Divizia B Vicepreşedintele Divizia C Aşa cum sublinia Nakane. matriciale etc. 87 . "în cele mai multe cazuri compania asigură existenţa persoanei. 1981 structuri funcţionale . firma Mitsubishi proceda la fel. Astfel. dar primele preocupări de dezvoltare a unor forme proprii multidivizionale le-a avut Mitsubishi mult înainte ca să devină un Zaibatsu. Matsushita a introdus structura multidivizională înainte de 1933. În 1895 Mitsubishi s-a reorganizat prin includerea în rândul afacerilor proprii şi a unei bănci alături de cele din domeniul construcţiilor navale.. Evoluţia privind tipurile de structuri organizatorice folosite de întreprinderile japoneze este redată mai jos: 1950 1960 1970 predominant Holding: structurii .în reţea 152multidivizionale + N.

Editura Economică.Ouchi. pag. ci şi în cadrul altor grupuri. Secvenţă din organigrama unei întreprinderi japoneze Vârstă medie 69 (Comitet directori) (Preşedinte) Salariu (mii yeni) 50 Manager departament 126 45 Adjunct şef departament Şef secţie Adjunct şef departament Şef secţie 90 40 83 77 35 153 154 155 156 157 E. pag. 132 E.157 Fig.9.G. Ouchi . Editura Economică.156 Cele mai înalte funcţii în conducerea unei firme după preşedinte le deţin vicepreşedinţii (Fucu Shocho).Buduş . directorii executivi (Sennu) şi directorii (Joma). aceste principii au fost adaptate la specificul cultural japonez. ea fiind strâns legată de structura familială de la sate. G. de disciplină. Ed.9. 154 După cum aprecia W. Economică. 5. pag.155 Încadrarea personalului şi managerilor pe posturi în structura organizatorică a întreprinderii are la bază vechimea. Relaţia dintre vechime şi nivelul ierarhic al postului ocupat se poate vedea din organigrama redată în figura 5. având menirea de a reduce diferenţele între obiectivele individuale şi cele de grup.Chiar dacă întreprinderile japoneze au împrumutat multe principii de organizare structurală din managementul american.Management comparat E.Management comparat.133 Supraveghetor Supraveghetor 23 49 88 . marketing) fac legătura între managementul de nivel superior şi cel de nivel mediu care în companiile japoneze au un rol foarte important. Burduş – Managementul comparat. Burduş – Managementul comparat.132 Idem W. această organizare structurală relevă un mai înalt grad de coeziune.153 Organizarea structurală în întreprinderile nipone prezintă mai multe elemente de natură informală. comitetul de directori (Jomukai) reprezintă centrul de putere al organizaţiei care influenţează mult procesul de luare a deciziilor. directorii de pe nivelurile inferioare (şefii de divizii sau şefii departamentelor funcţionale precum: contabilitate. Aceste particularităţi nu se întâlnesc însă numai la nivelul întreprinderilor industriale.

Sursa: E. Burduş - Management comparat, Ed. Economică, ed. a-iI-a, pag. 133 Organizarea structurală în întreprinderile japoneze se particularizează şi prin accentul pus pe dezvoltarea responsabilităţii salariaţilor şi îmbogăţirea posturilor indiferent de nivelul ierarhic la acre se situează postul respectiv; apoi, implicarea managerilor în activităţile productive este mult mai pregnantă în întreprinderile japoneze decât în cele din ţările occidentale.158 Spre exemplu, proiectarea în construcţii de maşini este puternic integrată cu activitatea de prelucrări şi cu marketingul. Inginerii în întreprinderile japoneze sunt consideraţi ca făcând parte din aşazisele “gulere albastre” chiar dacă sunt foarte bine plătiţi; ei lucrează împreună cu muncitorii la bancurile de montaj.159 Pe de altă parte, executanţii se implică în soluţionarea unor probleme majore cum ar fi calitatea produselor, prin sugestiile pe care le fac pentru îmbunătăţirea acesteia. Chiar dacă şi în firmele din ţările din Vest se practică strângerea de sugestii de la salariaţi, acest sistem este diferit în Japonia; în ţările occidentale accentul se pune pe calitatea acestor idei ,în firmele nipone importantă este CANTITATEA pe considerentul că dintr-un număr mare de idei şansele de a găsi idei valoroase sunt mai mari. 160În urma unui studiu întreprins s-a constatat că General Motors din Detroit a înregistrat 0.84 sugestii pe angajat şi pe an ,din care a aplicat 23%; în anul 1980 Toyota a înregistrat 17,9 sugestii pe angajat şi a adoptat 90%.161 Acest sistem de înregistrare a sugestiilor face parte din climatul organizaţional general din întreprinderile japoneze prin care se dezvoltă încrederea şi comunicarea atât între departamente ,cât şi între manageri şi subordonaţi.162Asociaţia Japoneză a Sistemelor de Sugestii (JASS) şi Asociaţia Relaţiilor Umane Japoneză sunt principalele promotoare ale conferinţelor, vizitelor în cadrul firmelor prin care se caută dezvoltarea acestui sistem de propuneri din partea angajaţilor.163
158 159

E. Burduş – Management comparat, Editura Economică, pag 134 Idem 160 O. Nicolescu - Management comparat, Ed, economică, 1998 161 E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.134 162 M. IMAI - Kaizen, McGraw- Hill N.Y, 1986 163 E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.135

89

În concluzie, se poate aprecia că managementul japonez combină multe caracteristici structurale ale companiilor americane cu o filosofie specifică prin care se urmăreşte integrarea individului în colectivitate.164 În opinia unor specialişti această filosofie nu este specifică numai japonezilor, ea regăsindu-se şi în cadrul bisericii catolice. 165Ceea ce este specific constă în modul în care valorile culturale japoneze îi dau forţă prin combinarea intereselor individului cu cele ale colectivităţi. Cercurile de calitate, despre care se vorbeşte atât în ţările din Vest reprezintă în realitate o vastă reţea organizaţională de colectare a propunerilor şi ideilor de la personalul întreprinderilor166 Aceste cercuri de calitate vizează numeroase obiective dar caracteristica lor principală constă în aceea că mobilizează grupurile şi întăreşte coeziunea în muncă. Funcţionarea acestor cercuri de calitate în S.U.A. sau în Europa demonstrează faptul că ele nu prezintă o trăsătură specific culturală.

5.7. Resursele umane în întreprinderile japoneze Analiza resurselor umane în cadrul întreprinderilor japoneze este necesar să se facă prin prisma factorilor economici, instituţionali şi educaţionali.167 • Din punct de vedere economic trebuie reliefată influenţa investiţiilor în pregătirea personalului asupra creşterii economice şi veniturilor organizaţiei. În acest context, este necesar să se răspundă la întrebarea “Cine câştigă în urma investiţiei pregătirea personalului?”, întreprinderea care face investiţia sau cei care beneficiază de aceasta. Motivaţia pentru a face investiţii în pregătirea personalului rezidă în folosirea acestuia o perioadă cât mai mare de timp în cadrul organizaţiei (în cazul întreprinderilor japoneze angajarea pe viaţă) şi avantajele economice concretizate într-o productivitate a muncii ridicată şi costuri reduse. Riscul unei astfel de investiţii este reprezentat de mobilitatea personalului, care însă în întreprinderile japoneze este redusă. • Factorii instituţionali pot fi interni, (reglementările care guvernează relaţiile dintre angajaţi şi managementul firmei, politicile firmei în domeniul pregătirii personalului) sau externi (cererea şi oferta de pe piaţa forţei de muncă). Problema care se ridică pentru întreprinderi se referă la cum este mai eficient să se asigure o structură adecvată a forţei de muncă: prin pregătirea personalului din interior sau prin angajarea din afară; pentru ambele modalităţi există atât avantaje, cât şi dezavantaje.
164 165 166 167

A se vedea sistemul MBO şi corespondentul său în Japonia (A. Burciu - MBO şi Ciclul Af) E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.135 E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.135

Idem

90

-

Factorii educaţionali vizează relaţiile dintre caracteristicile posturilor (natura sarcinilor, performanţe etc.), caracteristicile personale (nivel de pregătire, nevoia de autorealizare) şi experienţa. Aceste trei categorii de factori conduc la două modele tip pentru managementul

resurselor umane, ale căror particularităţi sunt prezentate în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2. Modele de management al resurselor umane Tipul A: S.U.A. Tipul B: Japonia Investiţii reduse în pregătire Investiţii mari în pregătire Pregătire specializată Evaluarea formalizată Accentul pe angajarea din afară Folosirea pe termen scurt Cariere specializate Descrierea explicită a Pregătirea de generalişti Evaluarea informală Accentul pe pregătirea personalului din interior Folosirea pe termen lung Generalişti Îmbogăţirea postului

Factorii economici Factorii instituţionali Factorii educaţionali

postului Accentul pus pe contract Accentul pus pe integrare Sarcini în grup Munca în grup Sursa: E. Burduş – Management comparat, Ed. Economică, Ed a-iI-a Există anumite caracteristici privind managementul resurselor umane în cadrul

întreprinderilor japoneze:168 1) O primă caracteristică se referă la faptul că încă din perioada în care Japonia era mai puţin industrializată s-a realizat o anumită structurare a forţei de muncă în funcţie de nivelul de pregătire. Spre exemplu, în Japonia, spre deosebire de multe ţări occidentale în care muncile care cer o calificare mai redusă sunt efectuate de emigranţi, o parte importantă din forţa de muncă autohtonă este ocupată cu activităţi care presupun o pregătire mai redusă. Ponderea de aproximativ 11% a forţei de muncă din agricultură, faţă de numai 7% în Canada şi 3% ÎN S.U.A. este o dovadă în acest sens. 2) Angajarea pe viaţă, care a influenţat şi influenţează relaţiile dintre angajaţi şi întreprindere, reprezintă o altă particularitate cu profunde implicaţii atât pe plan social, cât şi pe plan economic. Aceasta prezintă însă diferenţieri după mărimea întreprinderii şi în funcţie de sex.
168

E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag. 135

91

de salariaţi). la care sindicatele pot să adere şi anume:170 Sohyo (Consiliul General al Sindicatelor Japoneze). femeile nu sunt cuprinse în sistemul angajării pe viaţă. Obiectivele urmărite de către muncitori şi de către manageri sunt diferite. 3) În întreprinderile japoneze forţa de muncă este considerată ca oricare altă resursă. Burduş . Nivelul mai redus al salariilor care se plătesc tinerilor reprezintă o particularitate a modelului japonez al managementului resurselor umane. aceea care reprezintă elita societăţii. COATES . Sindicatele în întreprinderile nipone Principala caracteristică a relaţiei management-sindicate în întreprinderile japoneze o reprezintă constituirea sindicatelor pe companie. pag. Churit su Roren (Federaţia Sindicatelor Independente) şi Shin Sanbetsu (Federaţia Naţională a Organizaţiilor Industriale). Editura Economică. 171 169 170 171 E. 4) Un alt specific pentru întreprinderile japoneze în domeniul resurselor îl reprezintă faptul că utilizarea personalului nu intră în conflict cu folosirea tehnologiilor. adică persoanele de obicei cu o înaltă calificare (25 . Burduş – Management comparat. 2000 E. Mobilitatea redusă a personalului în contextul japonez şi.169 În Japonia există patru mari organizaţii naţionale ale muncii. K. implicit. Editura Economică.137 92 . de aceea investiţiile în pregătirea personalului sunt considerate ca investiţii pe termen lung. acesta fiind în exclusivitate aplicat unei părţi din forţa de muncă masculină. De asemenea.Management comparat. pag. utilizarea acestuia o perioadă îndelungată în cadrul întreprinderilor permite şi o mai bună corelare a nivelului de salarizare cu vechimea în muncă. relaţiile dintre aceştia nu au însă un caracter adversial şi nu afectează realizarea obiectivelor întreprinderii. în sensul că apelarea la tehnologii performante nu reprezintă un pericol de concediere a angajaţilor. angajarea pe viaţă este practicată doar de către întreprinderile de dimensiuni mari. În concepţia japonezilor utilizarea unor tehnologii care conduc la creşterea productivităţii muncii asigură o creştere a numărului locurilor de muncă şi nu o diminuare a acestora. iar aproximativ trei pătrimi din numărul membrilor de sindicat se află în sectorul privat.Spre exemplu.137 C. în timp ce în întreprinderile cu 100 de angajaţi ponderea este de numai 9%. care au o putere economică suficient de mare pentru a putea susţine acest sistem. HOLROYD.Business in Japan Times Media. Ponderea salariaţilor membri de sindicat este în funcţie de mărimea întreprinderii şi de sectorul în care aceasta funcţionează: în întreprinderile cu mai mult de 500 de angajaţi ponderea membrilor de sindicat este de aproximativ 64%. Domei (Conferinţa Japoneză a Muncii).40 % din total nr. din acestea făcând parte personalul angajat permanent.

salariile cu personalul reprezintă un element care grevează costurile de producţie. care nu este considerată ca un pericol pentru ocuparea posturilor şi rămânerea lor în cadrul întreprinderii. Aceasta se utilizează numai pentru a atrage atenţia managementului firmei asupra unor probleme care nu au fost soluţionate. sindicatele abordează împreună cu managementul soluţionarea acestora. folosirea unor tehnologii învechite.178 172 173 174 175 176 177 178 Idem Idem C.Aceasta înseamnă că sindicatele constituite pe companie au în vedere circumstanţele în care trebuie să se realizeze performanţele.173 Adaptarea întreprinderii la schimbările din mediu are ca principală premisă accentul pus pe tehnologie şi nu pe schimbările din structura forţei de muncă. COATES . 1998 93 . că în situaţiile de restrângere a activităţii.Management comparat. Economică. iar acestea sunt mai mult aşa zise “greve de zel”..175 În concluzie se poate aprecia că încrederea joacă un rol important în relaţiile dintre management şi sindicate în întreprinderile japoneze. Aşa se explică şi lipsa de reticenţă a muncitorilor japonezi la introducerea unor tehnologii moderne. 177 Dar această practică are şi dezavantaje ca urmare a faptului că ea nu stimulează personalul la o mai bună pregătire. înţelegând că acestea influenţează veniturile angajaţilor. pag. Costurile cu forţa de muncă având aproape caracteristicile unor costuri fixe. întrucât angajaţii nu pot fi uşor concediaţi. ele concretizându-se în ultimă instanţă în greve. surplus de capacitate etc. Aceasta determină şi unele particularităţi ale formelor de protest folosite de către sindicatele japoneze. Nicolescu . Burduş . Editura Economică.Business in Japan Times Media.172 În multe situaţii în care întreprinderea se confruntă cu probleme deosebite cum sunt reducerea cererii.Management comparat.176 Metode / tehnici nipone în domeniul managementului resurselor umane Una dintre cele mai cunoscute şi discutate particularităţi ale managementului resurselor umane din companiile nipone o reprezintă angajarea pe viaţă. în întreprinderile japoneze se recurge la continua pregătire a personalului care să contribuie la creşterea performanţelor acestor întreprinderi. 138 Idem Idem O. 2000 E.174 Acceptarea unui nivel mai redus al veniturilor de către angajaţii întreprinderilor japoneze se explică şi prin faptul că aceştia au o motivaţie intrinsecă dată de siguranţa rămânerii în cadrul întreprinderii chiar în condiţiile în care aceasta se confruntă cu dificultăţi. HOLROYD. Ed. practicată numai în întreprinderile de mari dimensiuni pentru personal ce reprezintă elita firmei. K.

vizează o forma viitorii manageri pentru a urma o carieră în organizaţie selectati erim ent  exp al.)   Între diverse metode / tehnici specifice la care recurg japonezii.4 0 % e s t e " ea l i t ( gr aa e nj a dt specifice de i o na Metode /tehnicitl integrare a noilor angajati + c pii o ae m n salariati existenti: .tim e. ziua/ cu  saptam ana. 94 . amintim următoarele: 1) Recrutarea noilor angajaţi în firmele nipone se face în fiecare an în luna aprilie.vizeazăe predominant t) p dar va i a elita companiei. etc.Schematizat.  eventual and urm  a fi ang ajati v iata  pe  m uncitori porari tem   (part. întâlniri în care se prezintă produsele întreprinderii. structura personalului (salariaţilor) unei companii japoneze se poate reda astfel: TOTAL SALARIAŢI 2 5 . dar pregătirea lor pentru integrarea în cadrul întreprinderii începe cu şase luni înainte de momentul în care se ia decizia de angajare propriu-zisă. cât şi pentru perfecţionarea pregătirii salariaţilor existenţi. structura organizatorică. unele tehnici se extind şi la alte categorii . Vizitele în întreprindere reprezintă una dintre modalităţile folosite care presupune organizarea unor întâlniri cu caracter informal cu directorii executivi. precum şi alte elemente prin care se realizează cunoaşterea viitoarelor locuri de muncă. pentru integrarea noilor angajaţi.

5 ani. 1998. De exemplu. vânzări: 2 ani Această tehnică / procedură este aplicată pentru "elita" firmei de la angajare şi până la pensionare. şlefuire: 3 ani. se dezvoltă relaţii personale de prietenie ce vor favoriza CONSENSUL etc. Editura Economică. 6) Pentru cei recenţi angajaţi. În cadrul acestei tehnici de acumulare de cunoştinţe din alte sectoare decât cel în care va lucra salariatul.2) La angajarea viitorilor salariaţi se desfăşoară o ceremonie în care directorii executivi rostesc cuvântări. 223 95 . această procedură are o ciclicitate anuală şi începe în luna aprilie a fiecărui an. unele firme japoneze recurg la metode inedite integrare într-o echipă:180 sunt trimişi în grup la centre / case ale firmei din zona de munte unde vor fi puşi la munci fizice + sunt trimişi la ferme agricole pentru a oferi ajutor gratuit. Ed. prin aceasta se sugerează că nu există munci "bune" şi "mai puţin bune". 3) Procesul de pregătire în cadrul întreprinderii japoneze cuprinde un program de orientare: una sau două săptămâni. 179 180 E. manageri executivi de la diferite niveluri ierarhice şi din diferite departamente conferenţiază asupra diferitelor probleme specifice întreprinderii. 4) Pregătirea la locul de muncă: reprezintă o practică folosită în mod curent în întreprinderile japoneze şi ea este orientată spre acumulare de cunoştinţe din domenii diferite care nu sunt legate de locul de muncă al angajatului. fabricaţie: 4 ani. rezistenţa fizică şi munca în comun sunt dezvoltate la viitorii manageri. între multiplele avantaje: formarea de personal generalizat ce au o viziune completă asupra firmei. Unele firme mari cum sunt spre exemplu Sony.138 O. firmele japoneze recurg uzual la rotaţia periodică de posturi. au loc întâlniri cu reprezentanţii sindicatelor. un cadru tehnic dintr-o firmă de producţie va evalua succesiv:179 asamblare: 1. se prezintă o serie de exigenţe privind programul de pregătire. Burduş . Economică. Nicolescu + Management comparat. (arte marţiale). pag. activităţi sociale sau sportive.Management comparat. 5) Meditaţiile de tip ZEN reprezintă o altă modalitate specifică prin care se urmăreşte dezvoltarea la angajaţi a modului de viaţă în organizaţie. pag. Anumite întreprinderi organizează cluburi pentru pregătirea în domeniul autoapărării. control calitate : 2 ani. Hitachi sau Kawasaki Steel prelungesc aceste perioade de pregătire la una sau chiar şase luni.

În astfel de situaţii. partea variabilă a veniturilor salariaţilor este suficient de mare pentru a face distincţie între aceştia în funcţie de nivelul realizărilor pe care le înregistrează.- sunt trimişi în grup într-o zonă izolată unde vor sta o săptămână în corturi.Management comparat E. ceea ce conduce la rezultate mai slabe din punct de vedere al performanţelor.8. - 7) În aproape toate companiile japoneze. sunt puşi să efectueze marşuri de 26 mile în grup. care vor constitui planuri individuale în dezvoltarea carierei lor. Japonia a înregistrat numeroase succese chiar în urma preluării unor tehnologii din Vest.181 9) În întreprinderile japoneze există şi multe situaţii în care tinerii angajaţi nu respectă disciplina şi regulile impuse. să fie gazdă şi ghid în noua ocupaţie a tinerilor. Mentorii sau tutorii se stabilesc dintre managerii de nivel mediu sau superior care se consideră modele de comportament. regulile ce trebuiesc respectate de fiecare angajat etc. în întreprinderile japoneze se practică separarea respectivei persoane prin acordarea unui birou lângă fereastră (mago giwa zoku). Editura Economică. înregistreze întreaga lor pregătire. angajaţilor li se cere să ţină anumite jurnale în care să 8) O practică specifică utilizată în domeniul resurselor umane în întreprinderile japoneze este reprezentată de sistemul de tutelă care se aplică tinerilor angajaţi (relaţia OYABUN KOBUN).Levinson (9) care arăta că “El trebuie să acţioneze ca un profesor pentru intensificarea dezvoltării intelectuale şi a abilităţilor tinerilor angajaţi. pag. Managementul producţiei în întreprinderile japoneze Dependentă din punct de vedere tehnologic şi săracă în resurse. De asemenea. Burduş – Management comparat. Levinson . Aceste succese obţinute de 181 182 D. Mentorul trebuie să-şi folosească influenţa sa pentru a uşura integrarea tinerilor angajaţi şi pentru dezvoltarea lor în cadrul profesiei. nivelul salariului variind direct proporţional cu vechimea în muncă astfel încât la pensionare salariul este de câteva ori mai mare decât la angajare.140 96 . Salarizarea în întreprinderile japoneze este strâns legată de vechime.182 5. O descriere semnificativă a rolurilor îndeplinite de către aceşti mentori a fost făcută de către D. ceea ce înseamnă un blam pentru persoana respectivă care a înregistrat rezultate slabe. îndrumători informali care ajută tinerii angajaţi să înţeleagă mai bine organizarea formală a întreprinderii. dar care nu poate fi concediată. rezultă muncă + distracţie în grup. se adaugă manualul firmei în care este descrisă amănunţit compania. Această parte variabilă a veniturilor poate să deţină o pondere între 60% şi 100% din salariul de bază.

sau de Europa: în fier sau oţel. nevoia adaptării la condiţiile geografice locale şi sistemul de educaţie japonez au avut un puternic impact asupra tehnicilor din domeniul producţiei. pag.Management comparat.Taylor asupra managementului din Japonia s-a remarcat mai ales în domeniul producţiei. Ed. mai mult decât în marketing. Burduş .Management comparat.W. în industria textilă de bumbac un întreprinzător Sakichi Toyoda a inventat un război de ţesut care rivaliza cu cele mai bune din Europa sfârşitului de secol. Economică.184 Sistemul KANBAN Sistemul Kanban reprezintă un model de livrare a unor părţi componente necesare fabricării produselor care combină asigurarea la timp a acestor componente cu o programare riguroasă a fluxurilor de fabricaţie. tehnicile de tratare a metalelor au fost dezvoltate în Japonia înaintea celor din Europa. în vederea reducerii costurilor cu stocarea acestor componente şi realizării la timp a produselor. 141 97 .. avea un anumit avans tehnologic faţă de S. Economică. 141 E.A. datorită şi faptului că din punct de vedere istoric în acest context exista deja o puternică orientare către producţie. care avea în sarcină directă problematica legată de proiectarea mecanică.industria prelucrătoare din Japonia în diferite domenii ca producţia de motoare. Ed. Concepţia 183 184 185 186 Idem Idem E.186 Astfel de probleme au constituit o preocupare mai serioasă pentru T. în unele domenii.183 Totuşi. În general.Ohno. vicepreşedinte la Toyota. Printre cele mai reprezentative modalităţi folosite în domeniul producţiei în întreprinderile japoneze sunt sistemul KANBAN şi robotizarea. în domeniul producţiei. Puternica influenţă a cercetărilor lui F. construcţiile de nave sau producţia de bunuri de consum electronice datează mai ales de după cel de-al doilea război mondial. costul ridicat al materiilor prime din import. Japonia. existente încă înainte de război.185 Originile acestui sistem trebuie căutate în condiţiile penuriei de materii prime. factorii istorici au jucat un rol important. din punct de vedere istoric. Burduş .U. piese de schimb şi a problemelor de asigurare a acestora. chiar înainte de război japonezii au abordat o serie de domenii noi în domeniul construcţiilor de nave sau producţiei de avioane. pag. care erau egale sau superioare tehnicilor străine. Astfel.

care este extrem de complexă. Flexibilitatea managementului în coordonare este asigurată prin crearea unor stocuri care să asigure continuitatea în fabricaţie aşa cum reiese din figura 5. a creat graficul care-i poartă numele. astfel încât în loc să se “împingă” producţia către fazele finale. 5. aceasta se “trage”. Ohno şi grupul de manageri de la Toyota. deci.Gannt.Management comparat. În domeniul producţiei se combină previziunile în domeniul vânzărilor cu programarea producţiei pentru fiecare stadiu al procesului de fabricaţie. Conducerea unui supermarket a impresionat pe T. discipolul lui F. Burduş . În sistemul Kanban. cerinţele pentru producţie se vor stabili în sens invers procesului de fabricaţie.asupra producţiei a lui T. în continuare. Ed. cerere care trebuie asigurată cu un minimum de stoc de produse finite. 142 Acest sistem promovat de firma Toyota îşi are originile în managementul ştiinţific dacă ne gândim că H.142 98 . necesitând asamblarea a mii de componente în diferite variante în funcţie de modelul care a fost comandat. pag.187 Caracteristica principală a sistemului folosit de către Toyota şi de către alte firme constă în orientarea către cererea din stadiul final al fabricaţiei.10.10 Modelul de producere şi de consum al unui semifabricat Producţie Unităţi pe lună St oc Consum Timp Timp Sursa: E. pentru fiecare etapă a procesului de fabricaţie se stabilesc foarte exact toate componentele necesare atât din punct de vedere cantitativ. Ohno a fost puternic influenţată de funcţionarea supermarket-ului american. Burduş – Management comparat. cât şi al momentului în care trebuie să fie consumate în producţie. Editura Economică. care se 187 188 Idem E. Economică.Taylor.W. pentru fiecare fază a procesului de fabricaţie se vor asigura la timpul oportun componentele necesare. care şi-au pus întrebarea dacă aceste principii nu pot fi utilizate şi în producţia de autoturisme.188 Fig. pag.

pag. Toată această activitate de programare este realizată cu ajutorul unor programe de calculator foarte sofisticate.Management comparat. Burduş – Management comparat. aria de extindere a problemei care a cauzat oprirea şi timpul necesar remedierii. pag. Burduş . Editura Economică.189 Firma Toyota foloseşte un plan anual care se împarte apoi în planuri lunare a căror realizare se urmăreşte în două etape.dovedeşte şi azi un instrument eficace de stabilire a momentelor în care sunt necesare componente ale unui produs complex. aşa încât se poate vorbi de un “conveior invizibil” care uneşte liniile de producţie ale tuturor furnizorilor realizând o integrare şi o sincronizare a producţiei întreprinderilor care concură la fabricarea produselor. Prima etapă constă în estimarea producţiei pentru fiecare tip şi model de produs.193d În trecut KANBAN funcţiona numai în domeniul producţiei în cadrul firmei Toyota. Gannt . Dacă în cazul unei linii clasice de asamblaj oprirea acestuia nu se face decât în cazuri extreme.143 Idem Idem O. în cadrul firmei Toyota s-a diminuat foarte mult nivelul mediu al stocurilor. există două bucăţi de plastic Kanban care funcţionează ca un sistem informaţional în timp real. care furnizează informaţii muncitorului despre fiecare stadiu al procesului de fabricaţie. Nicolescu . 192 În realitate. Editura Economică. iar în a doua etapă se realizează o actualizare a planului de producţie pentru a obţine un plan operaţional. care conduc la creşterea costurilor de producţie. În centrul liniei se găseşte un panou de afişaj pe care se indică locul unde a fost oprită. care indică nivelul capacităţii de producţie. care pun la dispoziţia muncitorului informaţiile necesare pentru a efectua un control permanent al nivelului stocurilor nejustificate. Economică 99 .Management comparat. care iniţial era o bucată de hârtie.195 Spre deosebire de liniile clasice de fabricare a produselor care se întâlnesc în multe dintre întreprinderile occidentale.191 Aceste informaţii sunt transmise pentru ca aceştia să-şi stabilească necesarul de fabricat şi de livrat conform planului pe fiecare schimb şi pentru fiecare model.190. Ed.Management comparat E. iar dacă oprirea este cauzată de un muncitor care nu şi-a îndeplinit sarcinile acesta va fi sancţionat. acest sistem presupune un control al ansamblului liniei ce poartă denumirea de Jidoka. folosirea stocului de componente şi folosirea forţei de muncă. sistemul Jidoca permite oricărui muncitor să oprească linia de 189 190 191 192 193 194 195 H. azi sistemul a fost extins şi la numeroşi furnizori ai firmei.194 Stabilirea producţiei la fiecare stadiu de fabricaţie şi diminuarea timpului de asigurare a componentelor necesare în fiecare stadiu de la ore la minune. Cuvântul KANBAN provine de la un plastic.142 Idem E.

pag 143 Sistemul KANBAN este o linie de fabricaţie aproape total inflexibilă.198 O astfel de linie la Toyota are un ritm mai redus decât o linie convenţională din S.. Burduş .199 Acest sistem presupune stabilirea chiar în domeniul planificării a unor legături între firmă şi furnizorii ei mai mari sau mai mici. Editura Economică. dintre care cele mai uzuale sunt lipsa unor componente. Construcţie Seria de fabricate Stocurile Sensul planificării Costurile informării Fixarea termenilor Controlul KANBAN Inflexibilă Loturi mici Văzute ca o risipă Începând cu ultima fază Reduse Frecventă Descentralizat CONVENŢIONAL Flexibilă Loturi mari Favorizează flexibilitatea Începând cu prima fază Ridicate Rară Centralizat operaţional Sursa: E. Kanban asigură o înaltă competitivitate a firmelor japoneze prin garantare livrării la termen şi în condiţiile de calitate a produselor care fac obiectul de bază al acestor întreprinderi. pe care stocurile tampon sunt reduse la minumum şi în cadrul căreia muncitorii reprezintă un real sprijin pentru efectuarea controlului de calitate. între care robotizarea. Nicolescu .U. Editura Economică. Burduş – Management comparat.3.202 Împreună cu alte tehnici folosite în domeniul managementului producţiei. comitete consultative şi schimburi de informaţii. Editura Economică E.197 Tabelul 5.196 Sistemul Jidoka are ca scop identificarea sursei disfuncţionalităţilor şi dirijarea resurselor către locurile la care apar aceste deficienţe.201 Sistemul nu numai că stabileşte anumite reguli de control al nivelului stocurilor şi de programare a producţiei. pag.Management comparat. Ed.montaj pe diferite motive.Management comparat. pag.Management Comparat.200 Aceste relaţii din domeniul planificării se bazează pe o serie de legături personale.144 Idem Idem 100 .203 196 197 198 199 200 201 202 203 E. pag. semifabricate sau descoperirea unor defecte.A. a pieţei interne şi externe. Diferenţele dintre un sistem de producţie convenţional şi sistemul Kanban sunt redate sintetic în tabelul 5. dar se vor înregistra mai puţine defecte. Burduş . Economică. Editura Economică.3. Burduş – Management comparat.143 Idem E.144 Idem O. mai puţine remedieri şi un nivel mai redus al stocurilor necesare funcţionării. dar el reprezintă şi un răspuns adecvat la cerinţele mereu în schimbare ale mediului.

USD (100 mld. pag 108 -109 101 . ci din întreaga lume. anii 90: 50 000 buc. Chiar dacă ponderea cea mai mare a roboţilor se întâlneşte în industria prelucrătoare (98%). b) numărul de brevete de invenţii a crescut în Japonia mai rapid decât în SUA sau alte ţări europene: • 204 205 206 207 208 209 1960: firme ca GE. The Japanese Corporation. Basic Book. (valoare 10 miliarde yeni).Management comparat. Între timp.. tăierea copacilor în păduri. (valoare 2 miliarde yeni). pag.204 Primul robot industrial a fost produs în 1968 de către Kawazaki Heavy Industries Ltd. Totuşi la baza acestui succes s-a aflat o strategie coerentă a firmelor japoneze.600 Brevete E. Philips sau Siemens înregistrau anual 200 .KAICHA. producţia de roboţi în Japonia a început în 1969 şi a crescut exponenţial şi ca număr de unităţi şi ca valoare a producţiei:208 anii 70: 1000 buc. Burduş . 1985 Idem. faţă de 3-6% pentru firmele occidentale).U. Abegglen . reglarea traficului auto. după care inginerii japonezi în urma studierii lor I-au adaptat la îndeplinirea unor activităţi din producţia internă. anii 80: 23 000 buc (valoare 40 miliarde lei). Japonia a devenit punct de referinţă în lume având mai mult de 150 de companii angajate în producerea de roboţi şi având cel mai mare număr de roboţi industriali în folosinţă.145 Idem Idem Idem J.A. valoare 2 mld. în spitale (unde îndeplinesc sarcinile unei infirmiere) etc. anii 75: 5000 buc.U.A.Robotizarea În contextul japonez roboţii se întâlnesc în cele mai neaşteptate locuri cum sunt construcţiile.205 Proiectanţii iniţial în S. Editura Economică. japonezii sunt convinşi de utilitatea folosirii acestora în toate domeniile.207 Conform cu James Abegglen. controlul şi împachetarea ouălor. strategic iniţiată încă din anii '70:209 a) firmele japoneze au alocat un procent tot mai însemnat din cifra de afaceri pentru cercetare dezvoltare (în medie de la 5-10%.206 După aproximativ zece ani de studiu. Termenul “Sistem Flexibil de Producţie” a devenit cuvântul de ordine în transformarea liniilor de montaj tradiţionale în sisteme robotizate. IBM. primii roboţi au fost importaţi într-un număr mai mic. robotica a fost convertită către sectoarele în creştere nu numai de pe piaţa internă. împrăştierea insecticidelor. testări şi aplicaţii. Sub o licenţă din S.).

Management comparat.: firmele japoneze. astfel încât pe aceeaşi linie de producţie pot fi obţinute mai multe variante ale aceluiaşi model de automobil.. Unul dintre aceştia a fost reprezentat de tendinţa. cât şi în micile întreprinderi. mai puţin de zece ani.210 Micile întreprinderi au oportunitatea pătrunderii pe anumite segmente de piaţă rezervate de către marile întreprinderi. pag. urmează apoi industria de maşini electrice. Japonia dintr-un importator de roboţi a devenit principalul utilizator şi unul dintre cei mai mari exportatori de roboţi. Burduş . Economică.U.Management comparat.500 brevete / an. periculoase şi monotone. întrucât roboţii creează posibilitatea egalizării costurilor de producţie înregistrate atât în marile întreprinderi. • 1990: firmele occidentale au rămas aproximativ la aceleaşi număr de brevete / an : firmele japoneze au ajuns 300 .145 Idem Idem Idem E. înregistrau anual 10-30 brevete. În contextul japonez sunt numeroşi factori care au favorizat utilizarea pe scară largă a roboţilor. Burduş .211 Aşa se explică dezvoltarea în Japonia a robotizării şi în micile întreprinderi. în viziunea cea mai largă dată noţiunii de robot secvenţă maşinistă .215 Într-o perioadă relativ scurtă.214 În domeniul prelucrărilor. de a desfăşura mai mult activităţi intelectuale şi renunţarea la unele sarcini murdare. printre utilizatori de roboţi din Japonia se numără industria de automobile.213 Se considera că.U. Firmele Toyota şi Nissan au introdus deja elemente ale programării cu ajutorul calculatoarelor şi tehnicii Kanban de gestionare a stocurilor. Nicolescu . roboţii asigură flexibilitatea în programarea producţiei pentru diversele componente de pe aceeaşi linie de asamblare. acţiune care de altfel este susţinută şi de către guvern. 600 în Suedia şi 500 în Italia. Ed.Management comparat. Apoi.216 210 211 212 213 214 215 216 E.A. industria japoneză apreciată de Asociaţia Japoneză de Roboţi Industriali la sfârşitul anilor 1980 avea 14 000 de roboţi comparativ cu 3255 în S. sistemul angajării pe viaţă practicat în întreprinderile japoneze a diminuat teama angajaţilor că vor fi concediaţi în urma introducerii roboţilor care se desfăşoare diferite activităţi. În întreprinderile mari.145 O. 850 în Germania. Idem 102 . Editura Economică. mai ales din partea tinerilor.Japonia avea de opt ori mai mulţi roboţi decât Germania şi de 14 ori numărul de roboţi din S.212 În revista Business Week se susţinea că Japonia are mai mulţi roboţi în funcţiune decât toate ţările vestice împreună. Editura Economică. pag. de materiale plastice şi de prelucrare a metalelor. HITACHI sau Toshiba.A. care nu aduceau nici o satisfacţie în procesul muncii.

Burduş – Management comparat. Marketingul în întreprinderile japoneze În opinia unor specialişti. una dintre particularităţile managementului nipon constă în separarea mai mare a responsabilităţilor pentru producţie şi pentru marketing. au ajuns să vândă produse japoneze. care aveau legături tradiţionale cu producători din S. Editura Economică. Editura Economică. există practic mii de companii comerciale în Japonia care se clasifică după diferite criterii”(8). să “simtă”. În concluzie. Drucker. Burduş – Managementul comparat. pag. care poartă denumirea de Sogoshosha şi care sunt printre cele mai mari din lume. Spre exemplu. Burduş – Management comparat. montajul automobilelor.219 Conceptul de companie comercială nu are acelaşi înţeles în toate contextele datorită diferenţelor care apar din punct de vedere politic.220 Companiile comerciale japoneze sunt recunoscute pentru puternica lor bază informaţională atât referitoare la structura marilor grupuri economice. Editura Economică. 147 E.. Shosha –“companie de comerţ internaţional”) de obicei susţinute de către guvern.218 Din punct de vedere istoric.A. Cei mai avansaţi roboţi sunt cei prevăzuţi cu anumiţi senzori care-i fac capabili să “vadă”. în domeniul televizoarelor şi aparaturii stereo. Strategiile de marketing japoneze au fost influenţate şi de opţiunea întreprinderilor producătoare nipone de a-şi vinde produsele lor prin comercianţii cu amănuntul.217 Firma Matshushita dispune de un robot capabil să recunoască diferite componente colorate dintr-un container. Astfel de roboţi sunt utilizaţi în întreprinderile japoneze producătoare de echipamente electronice. izolarea geografică a Japoniei a condus la conceptul de control al pieţelor internaţionale de către producătorii niponi prin crearea acestor Sogoshosha (Sogo –“totul în jurul”. pag.Roboţii au revoluţionat activitatea în diferite domenii cum este.147 Idem E. spre exemplu. pag.U. Ozawa defineşte compania comercială ca “o organizaţie industrială specific japoneză. aproape inexistentă în altă parte. Dezvoltându-şi astfel de canale de distribuţie. producătorii japonezi au obţinut un avantaj concurenţial printre consumatorii locali. se poate aprecia că robotizarea în cadrul firmelor japoneze reprezintă una dintre particularităţile activităţilor desfăşurate. organizaţional şi cultural. care influenţează şi managementul acestor întreprinderi prin toate componentele sale. comercianţi cu amănuntul renumiţi ca Montgomery Ward sau Sears Roebuck. sau să “audă”.148 103 . În schimb. printre care se numără şi P. juridic. concretizată în crearea unor firme comerciale specializate. cât şi la particularităţile 217 218 219 220 E.

Sumitomo Corp. pag.4. cu birouri deschise în toată lumea în care se lucrează un număr mult mai mare de persoane faţă de numărul de persoane angajate în birourile străine din japonia. principalele legături realizate între personalul din fruntea organizaţiei.4 Aceste reţele informaţionale japoneze din domeniul comercial rivalizează cu reţelele diplomatice ale multor ţări. pag.4.U. Editura Economică. care se află în ţară. ceea ce a determinat aprecierea în anumite cercuri că Sogoshosha ar avea doar două rivale prin prisma informaţiilor: Pentagonul şi Vaticanul. Economică. pag. 221 222 223 224 225 226 Idem E.222 Astfel.2 Asia de Sud-Est 1263 26 705 156 1423 12.4 Alte zone 1302 23 937 124 2248 9.149 Idem Idem 104 .225 În Japonia există trei tipuri de companii comerciale. reţeaua ei de comunicaţii se întindea pe 400 000 de kilometri. 931 21 644 167 1628 17. personalul implantat în străinătate de către firme importante japoneze cum sunt Mitsui.9 Europa 597 13 223 97 852 16.A. este reprezentat de cele mai mari nouă companii (Mitsubishi Corp. 148 Idem E.226 • Primul tip şi cel mai cunoscut. Burduş – Management comparat. personalul din cadrul acestor birouri amplasate în diferite ţări dispune de aptitudini deosebite pentru comerţul internaţional.pieţelor din întreaga lume Strategiile firmelor japoneze se bazează pe un puternic sistem informaţional dezvoltat de cele zece mari companii comerciale.. Ed.Management comparat. C.148 4/2 7. Mitsui & Co.221 Tabelul 5. denumit Sogoshosha.5 6.5 Sursa: E. Itoh & Co. Mitsubishi şi Marubeni are legături directe cu birourile lor din Tokio şi Osaka din mai mult de 100 de ţări.223 Marile companii comerciale alocau aproximativ 10% din cheltuieli pentru comunicaţii internaţionale. Japonezi în afară Străini în % % Japonia Birouri Angajaţi Birouri Angajaţi 0 1 2 3 4 3/1 S. Editura Economică. Burduş – Management comparat.4 5.. aşa cum reiese din tabelul 5. Burduş .224 Din punct de vedere structural aceste companii sunt relativ simple. fiecare răspunzând unor nevoi diferite. primind zilnic 20 000 de mesaje. Încă din 1978 firma comercială Marubeni avea 130 de baze în toată lumea conectate prin telex. şi administratorii pregătiţi cu multă atenţie în teritoriu.3 9. Marubeni Corp.

Editura Economică. producătorii din afara Japoniei nu ţin seama de diferenţele 227 228 229 230 E. Editura Economică. sau altă firmă de dimensiune medie concentrează comercializarea motoarelor şi pompelor din Africa francofonă.Management comparat. Nicolescu .149 105 . Cu toate că există o mare varietate de companii comerciale în Japonia. echipamente de birou şi maşini de precizie. Burduş – Management comparat. alături de barierele tarifare şi tehnice. pag. Spre exemplu. aceste companii sunt nu numai exportatoare. În realitate. Kanematsu – Gosho şi Nichimen Co. ci servesc şi ca “bănci” prin acordarea de împrumuturi. ci şi importatoare. atuul lor principal constituindu-l impresionantul lor sistem informaţional. Sogoshosha deţinând aproape jumătate din importul Japoniei şi o cincime din comerţul intern.) care domină importul şi exportul Japoniei. Editura Economică E. stabilesc “joint-ventures” în străinătate sau servesc ca intermediari ai unor agenţii din alte ţări. Burduş – Management comparat. ale produselor farmaceutice fabricate în sudul Japoniei. o mică firmă comercială satisface numai utilizatorii de pe pieţele din Asia.230 Străinii au susţinut adesea că sistemul de distribuţie japonez face parte.149 Idem O. care în realitate sunt formate din intermediari şi vânzători care au legături strânse cu producătorii şi cu consumatorii de pe piaţa internaţională. numai Matsushita avea 6000 de magazine prin care îşi desfăcea produsele sale. • Al doilea tip de companii comerciale japoneze sunt Senman Shosha care sunt specializate pe produse şi pieţe sau chiar pe anumite regiuni ale Japoniei.Nissho –Iwai. ele sunt foarte competitive poate şi prin faptul că strategiile firmelor producătoare se bazează pe informaţiile furnizate de acestea. • Al treilea tip de companii comerciale în Japonia. automobile. Spre exemplu. de reglementările guvernamentale şi de psihologia japonezilor.228 Totodată.227 Apoi. Activităţile acestora nu se reduc numai la cumpărări şi vânzări de produse şi servicii. Toyo Menka. competitivitatea lor se explică şi prin calitatea managementului practicat în cadrul acestor firme comerciale. Necesitatea dezvoltării unor astfel de firme derivă din nevoia producătorului de a stabili legături directe cu consumatorul pentru a-şi dezvolta activitatea de service şi pentru aşi crea o anumită imagine favorabilă. sunt cele ale întreprinderilor producătoare din electronică. cu cea mai rapidă creştere. pag.229 Rolul acestor companii comerciale cere se dovedesc atât de competitive pe plan extern este de a influenţa favorabil modernizarea sistemului de distribuţie japonez care în interiorul Japoniei se dovedeşte ineficient. din ansamblul de elemente care frânează pătrunderea produselor străine pe piaţa japoneză. Sogoshosha realizează importante investiţii în străinătate care împreună cu celelalte activităţi demonstrează o mare concentrare a puterii economice a acestor companii.

2000 E. iar mai târziu de necesitatea dezvoltării industriale a Japoniei astfel înainte de război acest sistem avea un caracter dual.9. Pregătirea managerilor japonezi Pentru a prezenta particularităţi ale managerilor în contextul japonez este necesară o succintă încadrare în sistemul de educaţie generală. Acest sistem a fost influenţat de filosofia lui Confucius. dar structura consumului unui japonez este diferită de cea a unui occidental. Burduş – Management comparat.149 Idem E. datorită numeroşilor intermediari. element de care trebuie să se ţină seama când se intenţionează să se pătrundă pe această piaţă.151 Idem 106 .Busniss in Japan Times Media. Burduş – Management comparat. care are o serie de implicaţii asupra preţurilor practicate. cu doi sau patru ani de universitate. 231 232 233 234 235 236 E. cu două orientări. Editura Economică. În această direcţie se impune crearea de noi căi de distribuţie pentru produsele unor importante firme străine care pătrund tot mai mult pe piaţa japoneză cum sunt IBM sau Xerox. cât şi a profesorilor care se bucură de un statut elevat. face ca aceia care încep mai târziu pregătirea să nu aibă mari şanse de reuşită într-o carieră. ocupaţia americană a condus la transformări profunde şi în domeniul sistemului educaţional. una spre un învăţământ de elită şi alta spre o educaţie populară. pag. spiritul de competiţie (Shiken Shigoku) determinând un “infern al examenelor”. Burduş – Management comparat. care ar putea fi caracterizat prin concepţia “totul sau nimic”. Deschiderea pieţei japoneze pentru produsele din ţările occidentale este strâns legată şi de tendinţa societăţii spre o societate de consum. Editura Economică. unele provin din creşterea importurilor ca rezultat al necesităţilor de consum şi al unei mari disponibilităţi de venituri. realizându-se o uniformizare a acestuia într-o singură filieră cu trei niveluri de pregătire: elementară. pag. pag. HOLROYD.149 C.236 acest sistem.235 Se apreciază că la toate nivelurile concurenţa este mare datorită nivelului ridicat de motivare atât a elevilor.culturale care explică sistemul de distribuţie japonez.232 Dintre presiunile externe pentru schimbare. COATES .231 În Japonia există însă numeroase presiuni pentru modernizarea sistemului de distribuţie atât din interior.233 5. Editura Economică. intermediară şi superioară.234 După al doilea război mondial. cât şi din exterior.

5. cercetarea aplicativă este mult mai dezvoltată decât cercetarea fundamentală. În ultima perioadă. în acelaşi context. Pentru admiterea în învăţământul superior se cere un bun nivel de cunoştinţe de cultură generală. Managementul superior Managementul mediu Keiei Kannsha Bucho Managementul inferior (Junior management) Kacho Kakaricho Daichisen kantokusha Shokucho 237 238 239 Conducători Cadre medii Director de departament Şef de secţie Şef de serviciu Şef de birou Maistru Idem Idem Idem 107 . mai ales în situaţiile de învăţământ private. aceasta şi pentru faptul că firmele acordă o tot mai mare importanţă acestui tip de diplome. Tabelul 5. poate şi datorită terminologiei care nu întotdeauna are un echivalent în terminologia americană sau europeană. discipline ca matematica. Aşa se face că managerii din întreprinderile japoneze dispun de o forţă de muncă pregătită o perioadă mult mai îndelungată decât în alte ţări dezvoltate.237 În comparaţie cu ţările occidentale. Cu toate acestea.239 Aceste institute şi-au dezvoltat departamente şi facultăţi unde se realizează un învăţământ specializat în afaceri. În tabelul 5. se prezintă pe niveluri ale managementului principalele titluri utilizate. în Japonia sunt puţin dezvoltate institutele de învăţământ de tip Harvard. japoneza sau o limbă străină fiind obligatorii. Particularităţi ale managerului japonez Pentru cineva din afara contextului nipon este dificil să înţeleagă marea diversitate de titluri. în ciuda faptului că. învăţământul universitar din Japonia are un caracter mult mai teoretic. specializarea începând cu anul al treilea.238 În primii doi ani de facultate se asigură o pregătire generală. roluri şi funcţii pe care şi le atribuie japonezii. cu unele mici excepţii.În Japonia cea mai mare parte a fondurilor destinate învăţământului este alocată nivelurilor primar şi secundar (93%). în care se pregătesc tinerii până la vârsta de 18 ani. se pune un accent tot mai mare pe pregătirea în domeniul economic.5. prin care se certifică o pregătire aprofundată în domeniul economic.

 universitară.A.1% din populaţia activă. managerii din întreprinderile japoneze fac parte din sindicatul de la nivelul respectivei firme. Editura Economică. 240 241 E. pag. cu excepţia unor cazuri de lipsă. pag.152 Pregătirea pentru ocuparea acestor posturi depinde de tipul de întreprindere şi de mărimea acesteia. un număr din ce în ce mai mare de japonezi urmăresc să obţină un MBA în străinătate.  potrivit datelor publicate în 1988 de către Biroul de Politică Industrială din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului Internaţional (MITI).  ocuparea unui post de manager în întreprinderile nipone depinde nu atât de numărul de diplome de care dispune o persoană. Burduş – Management comparat.152 I. există şi manageri care nu posedă o astfel de diplomă dar a căror ascensiune este însă mai lentă. după cum este dificil de apreciat numărul total de manageri care sunt angajaţi pe astfel de posturi. Potrivit unor date furnizate de către Agenţia de Coordonare în Management.. între principalele caracteristici ale managerilor japonezi se numără următoarele:241  în special în marile întreprinderi care dispun de o piaţă a forţei de muncă majoritatea managerilor din întreprinderile mari japoneze au o diplomă promovarea managerilor se face din interior. din care 0. cât de apartenenţa la întreprinderea respectivă. După S. dar această caracteristică nu trebuie absolutizată.240 Potrivit unui studiu întreprins de către I.2% dintre managerii de nivel mediu nu aveau subordonaţi.Hancho Şef de grupă Unhasekininsha Şef de atelier Sursa: E. Japonia dispune de cel mai mare număr de studenţi în învăţământul superior din lume.8% erau femei. în anul 1983 în categoria managerilor era inclusă 8. Editura Economică. 35. Astfel. Gow.  până la nivelul de şef de secţie. în Japonia nu este dezvoltat un învăţământ de lungă durată pentru pregătirea managerilor. în timp ce fără o astfel de diplomă intervalul se măreşte între 15 şi 35 de ani. cei care posedă o diplomă universitară pot ajunge la nivelurile superioare într-un interval de 5 până la 15 ani.U. Burduş – Management comparat. În general. Gow .Management comparat 108 . care de altfel le permite o ascensiune spre vârful ierarhiei. Totuşi în ultima perioadă.

Nicolescu . E. Ca urmare a considerării întreprinderii ca “persoană morală” ca o colectivitate.154 109 .152 Idem E.Management comparat. achiziţionarea de competenţe multiple.ele acordă mare atenţie pregătirii în continuare în interior. Editura Economică. pag. sau un participant la cursurile organizate de către Asociaţia Japoneză de Management (JMA).242 Competiţia de a ocupa posturi de conducere în marile întreprinderi este foarte acerbă pentru candidaţi. Firmelor japoneze acordă mare atenţie organizării acestor programe de pregătire la locul de muncă ce au la bază principiul potrivit căruia "cel care ştie învaţă pe cel care nu ştie".245 a) Pregătirea la locul de muncă (OJT) Indiferent că sunt absolvenţi de învăţământ superior sau nu. Burduş – Management comparat. în ciuda faptului că la început salariul pe care-l vor primi nu este mult prea mare decât într-o altă funcţie pe care o ocupă. Pregătirea la locul de muncă este aproape de neconceput fără rotaţia posturilor. creşterea capacităţii de prelucrare a informaţiilor din diferite domenii. candidaţii la diferite posturi de manageri sunt foarte atent verificaţi pe baza onor teste de aptitudini şi teste psihologice mult mai amănunţite decât cele care se utilizează în ţările occidentale. nu atât de specialitate. sau Asociaţia Niponă de Management Administrativ (NOMA). Nivelul cheltuielilor alocate pentru pregătire este destul de dificil de stabilit datorită faptului că în întreprinderile japoneze se practică pregătirea la locul de muncă (OJT) pentru toate nivelurile ierarhice. Editura Economică E. pag. promovarea managerilor în întreprinderile japoneze se realizează pe bază de vechime şi a unei îndelungate evaluări a activităţii acestora. care vizează următoarele obiective:246    242 243 244 245 246 pregătirea de generalişti competenţi. Burduş – Management comparat. Formatorul în cadrul sistemului OJT nu este neapărat superiorul celor care urmează pregătirea. pag.243Această atenţie se explică şi prin sistemul angajării pe viaţă practicat în întreprinderile japoneze .244Cu atât întreprinderea este mai mare cu cât va investi mai mult în sistemul de pregătire a personalului. a fost pregătit în cadrul aceluiaşi sistem.152 O.precum şi prin faptul că la intrarea în întreprindere personalul dispune de o pregătire generală . Burduş – Management comparat. şi a managerilor. Editura Economică. chiar dacă întreprinderile japoneze acordă mare atenţie recrutării . angajaţii firmelor nipone în mod sistematic urmează o pregătire la locul de muncă însoţită de rotaţia posturilor. astfel ca fiecare superior ajunge să aibă o vârstă mai mare decât subordonaţii săi. ci unul care. Editura Economică.

Idem E. asigurarea armoniei în cadrul întreprinderii. Burduş – Management comparat. depistarea activităţilor în care personalul realizează cea mai înaltă productivitate.  Pentru pregătirea în afara întreprinderii. Editura Economică. Burduş – Management comparat. firmele îşi trimit managerii în institute specializate din ţară sau din străinătate pentru a dobândi cunoştinţe în diferite domenii care din punct de vedere al importanţei se ierarhizează astfel:250 1. această modalitate de pregătire are la bază preocuparea unui individ de a dobândi cunoştinţe sau aptitudini suplimentare pe cont propriu sau încurajat de către întreprindere. planificare.JIT) Chiar dacă pregătirea la locul de muncă şi rotaţia posturilor sunt specifice întreprinderilor japoneze. Acest sistem de pregătire prin rotaţia posturilor este considerat. prin corespondenţă sau a unor STAGII organizate de către firmă. autoevaluarea. teste de aptitudini. stagiile în întreprinderi şi evaluarea prin intermediul aplicării managementului prin obiective. Rotaţia posturilor este adesea utilizată şi în procesul de promovare rapidă în anumite condiţii speciale.248 În urma unei anchete realizate în 1982 de către Centrul Nipon de Recrutare. pag. Strategie. în urma unei anchete întreprinse de MITI. Pentru aceasta se folosesc diferite metode între care: observarea şi recomandarea superiorilor. Multe întreprinderi aprobă această formă de recrutare dar puţine sunt cele care o aplică. managementul întreprinderii.    dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. acestea acordă din ce în ce mai multă atenţie pregătirii în afara locului de muncă şi chiar în afara întreprinderii (Off . pag.154 Idem E. Editura Economică. aprecierea colegilor din diferite compartimente. care impun accelerarea procesului normal de promovare pe bază de vechime. 247 248 249 250 Comportamentul personalului în străinătate.JIT).247 b) Pregătirea în afara locului de muncă (Off . rotaţia posturilor etc. a fost evidenţiată preocuparea pentru o depistare "precoce" a vocaţiei de manager.154 110 .249 Formarea şi promovarea managerilor de nivel mediu are la bază în principal două metode:  încurajarea urmării unor cicluri de pregătire în afara întreprinderii a unor cursuri managementul prin obiective prin care se urmăreşte şi o autoevaluare. al patrulea ca importanţă după cursurile urmate în exteriorul întreprinderii. 2. contrar manierei lente de promovare a personalului.

În Japonia nu există practic o şcoală a managerilor după modelul Harvard. permite studenţilor care rămân în Japonia să obţină o astfel de diplomă. dezvoltare. la un preţ avantajos. Dobândirea şi dezvoltarea de competenţe. Birotică şi informatică. dar pentru un număr redus de studenţi. 15. se poate remarca lipsa unor departamente de management în cadrul universităţilor naţionale şi regionale. 4. 11. 251 Idem 111 . Aptitudinea de a comunica. Imaginea întreprinderii. cât şi de Ministerul Educaţiei. 6.251 Printre instituţiile care oferă un MBA pot fi menţionate Centrul de Management din Nomura şi Şcoala de Conducere Matsushita recunoscute atât de către MITI. În general. Londra. 12. 7. 9. care în doi ani. Manchester etc. Antrenarea şi formarea subordonaţilor. Creativitate. 10. a organizaţiei. MIT.3. 8. în afara universităţilor particulare care oferă diplomă MBA. 13. Singura şcoală care acordă un MBA este şcoala Superioară de Comerţ Keio. De asemenea. Gestiunea vânzărilor. Gestiunea personalului. 5. Gestiunea contabilă. Identificarea şi soluţionarea problemelor. Iniţiativa de jos în sus. cei care dispun de o diplomă MBA au obţinut-o într-o universitate din străinătate ca Harvard. 14. Stabilirea relaţiilor industriale. Noile tehnologii.

sub denumirea de Piaţă Comună.1. Germania de Vest. succesiv şi benevol o parte dintre competenţele. Cipru şi Malta. • anul 1994: Suedia. din acest moment UE va funcţiona în formula “celor 27”. VI EUROPA 6. Evoluţia Uniunii Europene Evoluţia Uniunii Europene începe odată cu anul 1957. • anul 1981: Grecia aderă la CE. urmează a adera ca membrii cu drepturi depline ale UE un număr de 10 state: Cehia. • anul 1986: Spania şi Portugalia devin membre UE.CAP. Ungaria. Olanda. va fi formula “celor 25”. La momentul actual. Estonia. Luxemburg. esenţa acordului a constat la acel moment în eliminarea taxelor vamale în relaţiile comerciale dintrei “cei 6” şi adoptarea unei politici comerciale comune faţă de ţările terţe. atribuţiile ce ţin uzual de “suveranitatea statului”. inclusiv România. când prin Tratatul de la Roma 6 state occidentale (Belgia. Lituania. în perioada 2004-2007. Irlanda şi Danemarca. ţările membre au transmis treptat. • prin extinderea domeniilor aflate sub incidenţa CEE şi constituirea unor instituţii comunitare. analiştii avansează ca fiind cel mai probabilă extinderea UE în două etape: • în prima etapă (2004). CEE şi-a extins. Sunt începute negocierile de aderare la UE cu alte 12 state europene. • în a doua etapă (ianuarie 2007) urmează să adere la UE România şi Bulgaria. Ţinând seama de ritmul în care au decurs negocierile până în prezent (2004). Polonia. în primul rând ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est. 112 . Finlanda şi Austria devin membru ale UE. Ulterior. Slovenia. UE funcţionează în formula “celor 15”. procesul integraţionist din Europa s-a accentuat: • prin aderarea succesivă a altor ţări europene la CEE. Slovacia. ceea ce înseamnă o piaţă comunitară internă de circa 400 milioane de locuitori şi un mare potenţial economic. Franţa şi Italia) pun bazele unui acord de uniune vamală. Întrucât evoluţia economică postbelică a CEE a demonstrat explicit şi fără putinţă de negare faptul că avantajele integrării sunt cu mult mai substanţiale decât dezavantajele acestui proces. consolidat permanent poziţia de grup integraţionist: • anul 1973: prima extindere a CE prin aderarea Marii Britanii. Letonia.

• În anii 1970 s-au pus bazele uniformizării sistemului de impozite şi taxe. sub efectul constiturii/consolidării instituţiilor UE se regăsesc la momentul actual – alături de domeniile economice cunoscute: circulaţia mărfurilor. Prin extinderea domeniilor aflate sub incidenţa CEE şi întărirea trepatată a instituţiilor comunitare – proces derulat în paralel cu cel de sporire a numărului de ţări membre ale UE – forma iniţială a CE. s-a introdus TVA.Integrarea celor 12 ţări din Europa Centrală şi de Est. circulaţia serviciilor. agricultură. – şi multe dintre domenii preponderent sociale. devenind o contrapondere evidentă la asecensiunea economico-politică a SUA şi a Japoniei pe plan mondial. principalele momente ale aprofundării/ accentuării procesului integraţionist din cadrul UE au fost: • În anii 1960 a început procesul de reducere/eliminare a taxelor vamale din relaţiile comerciale reciproce. s-a realizat Uniunea Vamală şi Comercială. în paralel cu o politică comercială comună faţă de terţi. structură/ mecanism ce va asigura suportul înfiinţării Uniunii Monetare. afacerile interne. înseamnă şi o piaţă internă de circa 100 milioane populaţie. infrastructură etc. adică cea de uniune vamală. • În anii 1980 s-au pus bazele Sistemului Monetar European. Mai mult. moneda europeană. Practic este vorba de o dimensiune ce exprimă conţinutul procesului integraţionist. militar. Este la fel de adevărat faptul că între cele trei “superputeri” economice. ştiinţific. circulaţia capitalurilor. De altfel. În sinteză. Unii analişti preconizează faptul că sec XXI va fi în mai mare măsură dominat de EUROPA decât de SUA şi că varianta UE sub forma unui stat federativ european ar putea câştiga competiţia economică. Japonia şi UE – fiind unanim admis faptul că cele trei superputeri economice înglobează cel mai mare potenţial economic. la momentul funcţionării UE “în formula celor 27” acest bloc economic integraţionist va include o piaţă comunitară de circa 500 milioane locuitori. politice şi militare există o competiţie/ concurenţă extrem de dură pentru a se impune pe plan mondial. analiştii economici discută deja de relaţiile existente în cadrul unei TRIADE – SUA. cultural. politic externă. plus Cipru şi Malta. politice. educaţie şi cunoaştere din toată istoria umanităţii. justiţia. circulaţia forţei de muncă. securitate etc. militare: libertăţile individuale. subiect care a rămas şi-n prezent destul de disputat. În anul 1962 s-au convenit principiile politici agricole comunitare. sa aprofundat permanent şi continuă să se aprofundeze devenind o piaţă comunitară liberă de orice bariere interne spaţiului UE. 113 . ştiinţifică bazată pe cunoaştere cu SUA şi Japonia.

• În 2001: Tratatul de la Nisa propune reforma instituţiilor UE în perspectiva extinderii spre est şi includerii “celor 12” (şi România). • În 1992 se adoptă Tratatul de la Mastricht ce consfinţeşte Piaţa Europeană Unică. tehnice şi fiscale între “cei 15” asigurând: . Japonia şi alte ţări din Asia). robotica.libera circulaţie a serviciilor. Automatizarea. În 1986 – Actul Unic European. există şi o anume motivaţie politică în accentuarea integrării economice din UE. . Totuşi. • În 1997: tratatul de la Amsterdam modifică unele prevederi ale Tratatului de la Mastricht şi accentuează libertăţile FUNDAMENTALE. transportul modern. ca bază pentru Piaţa Internă a UE. în ianuarie 2002 bancnotele şi monedele EURO sunt emise de BCE şi Uniunea Economică şi Monetară este de facto înfăptuită. evoluţia UE din 1957 şi până la momentul actual poate fi redată astfel: 114 . Tratatul de la Mastricht pune bazele juridice ale celor trei etape de constituire a Uniunii Monetare în 1999: 12 din cele 15 ţări membre UE trec la moneda unică EURO.libera circulaţie a persoanelor. Într-o formă schematizată concentrat.libera circulaţie a bunurilor/mărfurilor. reţelele de computere. ştiinţa. Este de remarcat faptul că procesul integraţionist din UE s-a dovedit a fi cel mai de succes pe plan mondial (comparativ cu SUA şi Canada. . ea presupune eliminarea completă a barierelor fizice. va juca în viitor rolul de bancă centrală a viitorului STAT FEDERAL EUROPEAN. criza de materii prime. cultura europeană etc. • În 1998 s-a înfiinţat Banca Centrală Europeană cu sediu la Frankfurt. permite acesteia să devină un “actor global” în competiţia mondială. etc. economia bazată pe cunoaştere. educaţia. – constituie fiecare în parte un factor favorizant al procesul integraţionist. În plus. unele crize internaţionale (Războiul din Golf. . corporaţiile turismului internaţional.) şi necesitatea uniformizării relative a gradului de dezvoltare economică a statelor membre – ceea ce conduce la contribuţii diferenţiate la bugetul UE şi o redistribuire temporară de bogăţie către ţările mai sărace – pot avea drept rezultat o încetinire a ritmului de integrare. pieţele financiare. noile tehnologii. Mexic.libera circulaţie a capitalurilor.• În anul 1985 s-a adoptat Cartea Albă a CE pentru a asigura deplina libertate de mişcare a mărfurilor/ bunuri capitalului şi a forţei de muncă pe întreg spaţiul comunitar. cercetarea de vârf.

K. Irlanda Danemarca 1986 Aderă încă trei state 1994 Formula “celor 15” 2004 Aderă “cei 10” 2007 Aderă .România .Bulgaria 115 .Grad integrare UNIUNE POLITICĂ UNIUNE MONETARĂ (EURO) UNIUNE ECONOMICĂ UNIUNE VAMALĂ 1957 2007 1973 2050 1986 1994 2004 1957 Formula “celor 6” - 1973 Aderă U.

Principalele instituţii ale Uniunii Europene sunt: • • • • Consiliul European – defineşte orientările politice generale. Parlamentul European – reprezintă popoarele statelor membre. ea are un cadru instituţional unic care asigură coerenţa şi continuitatea acţiunilor. Consiliul de Miniştri – reprezintă guvernele. etc.). 2050. Aceasta înseamnă că toate instituţiile Uniunii intervin atât în cadrul comunitar (CEE). 116 . Instituţiile şi organismele uniunii Europene Principalele instituţii şi organisme În conformitate cu art. este optim să remarcăm faptul că explicit sau nu – UE tinde spre constituirea unui “Stat Federativ European după modelul SUA”. JAI – Justiţia şi Afaceri Interne). Comisia Europeană – reprezintă interesele Uniunii. cât şi în formele care privesc cooperarea inter-guvernamentală (PESC – Politica Externă şi Securitate Comună.2. pot fi deja schiţate “puterile” viitorului stat federativ. Din acest punct de vedere.În ipoteza în care discutăm despre o “uniune politică” la nivelul UE (fie ea pe orizontul 2020. 3 al Tratatului asupra Uniunii Europene. anume: CONSTITUŢIA EUROPEANĂ PARLAMENTUL ALES INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ EXECUTIV = COMISIA EUROPEANĂ BANCA CENTRALĂ JUSTIŢIE STATELE MEMBRE 6.

• Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă (Dublin). Comitetul Regiunilor. a şefilor de stat sau de guvern din ţările membre ale UE. • Oficiul pentru armonizarea pieţei interne (mărci. desene) –Alicante. • Observatorul european al drogurilor şi toxicomaniei (Lisabona). Banca Centrală Europeană (BCE). În sfârşit.• • • • • • • • Curtea de justiţie – reprezintă legalitatea comunitară. 117 . Curtea de conturi – apără chestiunile financiare. Oficiul European de Luptă împotriva Fraudei. • Agenţia europeană pentru securitatea şi sănătatea muncii (Bilbao). în cadrul unor instituţii comunitare. dotate şi acestea cu personalitate juridică: • Centrul european pentru dezvoltare şi formare profesională (Salonic). • Observatorul european al fenomenelor rasiste şi xenofobe (Viena). Comitetul Economic şi Social.. • Autoritatea europeană pentru securitatea alimentelor. • Oficiul european de poliţie (EUROPOL). modele. Banca Europeană de Investiţii. Comitetul Economic şi Financiar. există un număr de organisme centralizate: descentralizate (agenţii. • Centrul de traduceri al organismelor UE (Luxemburg). • Fundaţia europeană pentru formare profesională (Torino). • Uniunea şi-a creat o întreprindere comună GALILEO. • Agenţia europeană pentru evaluarea medicamentelor (Londra). • Agenţia europeană pentru mediu (Copenhaga). există o serie de organisme Alături de instituţii. însărcinată cu gestionarea programului de radionavigaţie prin satelit. întreprinderi şi fundaţii). oficii. Consiliul European Consiliul European s-a născut din practica întâlnirilor la nivel înalt.

Consiliul de Miniştri Consiliul de miniştri reprezintă guvernele statelor membre ale Uniunii Europene şi deţine principala forţă decizională.Cu prilejul întâlnirii de la Paris. Consiliul European reuneşte şefii de stat/guvern din ţările membre ale UE şi preşedintele Comisiei. Consiliul European este organul politic al Uniunii. la partea finală a reuniunii Consiliului European sunt invitaţi şi şefii de stat/ guvern din ţările candidate la aderare (şi România). poate fi: . Până la intrarea în vigoare a Tratatului Constituţional. Este compus din miniştri competenţi ai statelor membre. din decembrie 1974. fie al cooperării inter-guvernamentale. Miniştrii se reunesc în funcţie de ordinea de zi sau de problematica ce se discută: de exemplu. preşedinţia Consiliului (semestrul I 2004: Irlanda). Subiectul reuniunilor. Consiliul European constituie instanţa supremă a Uniunii Europene. în care se prevăd orientările politice şi deciziile luate. Prin Tratatul de la Maastricht a fost denumit „Consiliul Uniunii Europene”. în cazuri excepţionale. deci poate aborda orice problemă de interes comun: fie din cadrul comunitar. când Uniunea va avea un preşedinte. miniştrii economiei şi finanţelor – pentru chestiuni ce privesc Uniunea Economică şi Monetară. se organizează 4 reuniuni ale Consiliului pe an. miniştrii agriculturii – pentru probleme agricole. Consiliul se poare reuni şi în sesiuni extraordinare. acelaşi tratat introduce sintagma UE. numiţi în guvern pe anumite domenii abilitaţi să angajeze propriile guverne pe domeniul respectiv. Lucrările Consiliului se finalizează prin concluzii. iar Tratatul de la Maastricht (1992) i-a precizat funcţiile. etc. . aceştia au hotărât instituţionalizarea acestor contacte. preşedinţia Consiliului European este asigurată de şeful de stat sau de guvern care asigură. În principiu. după intrarea în vigoare a Acordurilor Europene de Asociere. consacrat prin Actul Unic European din 1986. Domeniul său de competenţe nu este limitat. Consiliul European a fost. Din 1995.Afaceri generale. care sunt de regulă lunare.Politica externă şi securitate comună. pentru 6 luni prin rotaţie. apoi. însărcinat să fixeze marile linii principale ale construcţiei europene şi să rezolve problemele în suspensie. 118 .

Consiliul este asistat.Competitivitate (piaţă internă. . adică a Constituţiei UE. . El convoacă Consiliul.Justiţie şi afaceri interne. 2006: Finlanda Preşedintele Consiliului organizează şi conduce lucrările Consiliului. . semnează actele adoptate de Consiliu. . care este compus din ambasadori ai statelor membre.Cercetarea ştiinţifică şi noile tehnologii. 2003: Italia 1 iulie – 30 dec. curent. notifică Directivele. – 30 iunie 2004: Irlanda 1 ian. telecomunicaţii şi energie. ca şi procesele verbale ale şedinţelor.Afaceri economice şi financiare. pentru o perioadă de 6 luni*: 1 ian. 2005: Marea Britanie 1 iulie – 30 dec. . tineret şi cultură. . * * G. 119 ..Transporturi. fixează ordinea de zi provizorie.. Asigură. . – 30 iunie 2005: Luxemburg 1 ian. Consiliul deţine (în unele cazuri împreună cu Parlamentul European) puterea de a adopta principalele acte normative ale Uniunii: reglementări şi directive. 2004: Olanda 1 iulie – 30 dec. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene.Mediu. politici sociale. ea fiind exercitată pe rând de fiecare din cele 15 ţări membre. 2004.Educaţie. sănătate şi consumatori. etc. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. COREPER asigură pregătirea lucrărilor Consiliului şi execută mandatele pe care acesta i le încredinţează. Potrivit procedurilor actuale încă în vigoare. industrie).30 iunie 2003: Grecia 1 ian. Aşadar. – 30 iunie 2006: Austria 1 iulie – 30 dec. se va allege un Preşedinte al Consiliului de Miniştri. . coordonarea politicilor economice ale statelor membre. secretarul general al Consiliului este în acelaşi timp şi Înalt Reprezentant pentru PESC. încheie acorduri internaţionale în numele Comunităţilor Europene şi exercită – împreună cu Parlamentul – puterea bugetară.Muncă. . preşedinţia Consiliului este asigurată prin rotaţie. Consiliul are un Secretariat general cu sediul la Bruxelles şi dispune de circa 2000 funcţionari. Potrivit Tratatului de la Amsterdam. apoi. de Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). stabileşte datele pentru sesiunile acestuia.Agricultură şi pescuit.* Consiliul de Miniştri este organul decizional principal: esenţa prerogativelor acestuia rezidă în puterea sa normativă întrucât adoptă normele juridice ale Uniunii. In Press La momentul adoptării Tratatului Constituţional. Ed.

Deciziile şi Recomandările Consiliului, primeşte corespondenţa adresată Consiliului, poate reprezenta Consiliul în faţa Parlamentului European. În cadrul politicii externe şi de securitate comună, Preşedinţia asigură reprezentarea externă a Uniunii, are în răspundere punerea în aplicare a acţiunilor comune, exprimă poziţia UE în organizaţiile şi conferinţele internaţionale. Preşedinţia prezidează toate reuniunile misiunilor diplomatice ale statelor membre în ţările terţe şi pe lângă organizaţiile internaţionale. Preşedinţia Consiliului se întâlneşte lunar cu preşedinţii Comisiei şi Parlamentului European, cu prilejul sesiunilor PE de la Bruxelles. Odată cu introducerea procedurii de codecizie, rolul Preşedinţiei a crescut substanţial prin contactele informale pe care trebuie să le aibă cu structurile Parlamentului European în vederea pregătirii reuniunilor comitetului de conciliere.** Între 1966 şi 1986, odată cu adoptarea Actului Unic European, Consiliul a lucrat pe bază de unanimitate ca urmare a refuzului Franţei de a accepta decizii supranaţionale. În 1986 s-a reintrodus pentru câteva domenii votul cu majoritate calificată, care s-a extins apoi prin Tratatele de la Maastricht şi Amsterdam. În prezent, hotărârile în Consiliul de Miniştri sa iau, în funcţie de caz, cu majoritate simplă, majoritate calificată sau unanimitate. Exemple în care este necesară unanimitatea:* • Examinarea unei cereri de admitere în UE; • Procedura de alegere pentru Parlamentul European; • Decizii în materie de vize, imigraţie; • Reglementări ce ţin de discriminare bazate pe sex, rasă, origine etnică, religie etc.; • Protecţia socială a muncitorilor; • Recomandări în materie de cultură; • Stabilirea obiectivelor prioritare pentru fondurile structurale; • Aspecte fundamentale privind Uniunea Economică şi Monetară; • Numiri şi demnităţi importante la nivelul instituţiilor şi organismelor Uniunii: Conducerea BCE; secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Consiliului; preşedintele şi membrii Comisiei Europene; judecătorii şi avocaţii de la Curtea de Justiţie, membrii Curţii de Conturi etc. Pentru votul cu majoritate calificată, fiecare stat membru dispune de un număr de voturi în funcţie de importanţa şi mărimea acestuia. În prezent: membrii UE dispun de 87 voturi,
** *

John McCormick – Understanding the European Union, Palgrave, Second Edition, 2002

G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press

120

pentru obţinerea majorităţii calificate fiind necesare 62 voturi, iar minoritatea de blocaj este de 26 voturi. Cele 5 ţări mari (Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Spania) dispun de 48 voturi, astfel încât o coaliţie a statelor mici poate bloca o decizie, dar nu o poate impune. Aşadar, nici ţările mari nici cele mici nu-şi pot impune voinţa, fiind obligate să lucreze împreună pentru soluţia de compromis.* De aceea, subiectul repartizării voturilor a fost cel mai amplu disputat şi cel mai delicat la Consiliul European de la Nisa (decembrie 2000), deoarece statele mici n-au dorit să lase puterea decizională la discreţia statelor mari. Prin adoptarea unei scale de repartizare de la 3 la 29 voturi, statele mici au fost oarecum apropiate de cele mari. În plus, s-a convenit ca nici un acord să nu fie încheiat fără aprobarea a 14 state din 27. Prin Tratatul de la Nisa s-au operat unele modificări în sistemul de vot, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2005:** • A fost revăzut numărul voturilor acordate fiecărui stat; • S-a modificat pragul majorităţii: în cazul UE cu 27 membri, pragul va fi de 258 din 345; • Au fost atribuite voturi şi ţărilor candidate, din perspectiva lărgirii Uniunii. Ponderea voturilor în prezent Austria Belgia Danemarca Finlanda Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Luxemburg Marea Britanie Olanda Portugalia Spania Suedia 4 5 3 3 10 10 5 3 10 2 10 5 5 8 4 87 + Tratatul de la Nisa 10 12 7 7 29 29 12 7 29 4 29 13 12 27 10 237

*

G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press

**

121

Bulgaria Cehia Cipru Estonia Letonia Lituania Malta Polonia România Slovacia Slovenia Ungaria

10 12 4 4 4 7 3 27 14 7 4 12 108

În probleme ce privesc politica externă, justiţie şi afaceri interne, Consiliul de Miniştri decide, de regulă, pe bază de unanimitate. În viitor, voturile în unanimitate în Consiliul de Miniştri vor deveni, totuşi, o excepţie. La Nisa s-a hotărât ca în aproape 50 de domenii să se ia decizii cu majoritate calificată. Compromisul acceptat se referă la menţinerea vetoului complet sau parţial pe unele subiecte sensibile: fiscalitatea, justiţia, imigraţia, cultura, problemele sociale. După summit-ul UE de la Nisa România este în rândul ţărilor importante din punct de vedere demografic, având 14 voturi de care va dispune la luarea deciziilor de către viitorul Consiliu de Miniştri al unei Uniuni Europene extinse la 27 de membri*. Faptul că ţara noastră este plasată într-un grup important de ţări candidate la aderare se datorează locul pe care îl ocupă pe continent prin numărul de locuitori, potenţialului, precum şi poziţiei geografice, fiind, după Polonia, a doua ca mărime între statele Central şi Est Europene. Semnificativă este şi schimbarea favorabilă a numărului de voturi acordate României de la 13, cum fusese anunţat, la 14 – aşa cum se precizează în Tratatul de la Nisa.** Sediul Consiliului se află la Bruxelles, dar sesiunile din aprilie, iunie şi octombrie se ţin la Luxemburg.

Parlamentul European (PE) Această instituţie este organismul parlamentar al Uniunii Europene.

* *

John McCormick – Understanding the European Union, Palgrave, Second Edition, 2002 G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press

**

122

Puterea legislativă. Puterea bugetară. Parlamentul European îşi dă avizul cu majoritatea absolută în chestiuni privind aderarea de noi membri. Parlamentul European adoptă în fiecare an bugetul Uniunii. alături de Consiliu. bugetare şi legislative. Parlamentul European a respins bugetul Uniunii. educaţia şi cultura. dispoziţii instituţionale în cadrul Uniunii economice şi monetare. fiind format. Conform acestei proceduri. constituirea de fonduri structurale.5 % din bugetul Uniunii). acordurile internaţionale cu implicaţii instituţionale. b. marcând transformarea lui dintr-o adunare cu rol consultativ într-o adunare legislativă ale cărei puteri sunt comparabile cu cele ale parlamentelor naţionale. Întreaga instituţie a Parlamentului European este marcată de o luptă permanentă pentru sporirea competenţelor. Procedura legislativă normală este co-decizia ceea ce plasează Parlamentul European la acelaşi nivel cu Consiliul. Parlamentul European constituie. Competenţele sale sunt evidente trei domenii:* a. În luna iunie 1979. protecţia consumatorului. într-o UE din 27 membri. 27. la acel moment din 142 de parlamentari reprezentând cele 6 ţări membre ale Comunităţilor Economice Europene (CEE). în special cele privind Banca Centrală. stabilitatea pieţei interne. încheierea de acorduri de asociere cu terţe ţări. Domenii în care se aplică procedura ca decizii: libertatea de circulaţie a forţei de muncă. Parlamentul Europei va juca rolul puterii legislative dintr-un stat de drept. Prin urmare. programelor culturale şi * 123 . legile comunitare includ un număr important de propuneri/amendamente parlamentare. PE a fost ales pentru prima dată prin vot universal direct. sănătatea. Tratatele de la Maastricht (1992) şi Amsterdam (1997) au conferit Parlamentului European atribuţii sporite în domeniul deciziilor legislative. Parlamentul are decizia privind cheltuielile administrative. una din cele două componente ale autorităţii bugetare. combaterii şomajului. În perspectivă. mediul. dreptul de stabilire. În 1979 şi 1985. buget ce nu intră în vigoare atunci când este semnat de Preşedintele PE. toate textele de lege trebuie să întrunească acordul formal al Parlamentului European şi al Consiliului UE. cele alocate dezvoltării regiunilor (cca.A fost creat în 1958. crearea fondului de coeziune. cercetarea şi dezvoltarea tehnologică.

c. Componenţa Parlamentului Europei: 124 . depistării şi combaterii fraudelor. Procedura co-deciziei a contribuit în mod special la o repartizare echilibrată a puterii legislative între cele două instituţii. prin vot. . evaluează efectele finanţărilor operate din bugetul comunitar. Extinderea puterilor atribuite PE în materie bugetară şi legislativă a sporit influenţa sa asupra Consiliului.Formularea de întrebări şi recomandări în atenţia Consiliului. PE are dreptul de a cenzura Comisia prin intermediul „moţiunii de cenzură” care.Informări periodice ale Comisiei pentru afaceri externe. .Consultări cu preşedinţia Consiliului asupra principalelor aspecte şi opţiuni în materie. îi obligă pe membrii Comisiei să demisioneze. PE controlează modul de gestionare a creditelor. organelor de cooperare politică). drepturile omului. Dacă Parlamentul European şi Consiliul nu reuşesc să se pună de acord asupra sumei cheltuielilor. . Puterea de control democratic. În general. Parlamentul European exercită un control democratic asupra ansamblului activităţilor comunitare (desfăşurate la nivelul Comisiei. . PE poate propune modificări. acţionează în vederea prevenirii. după audierea candidaţilor la postul de Comisar. după două lecturi ale proiectului de buget. Parlamentul European participă la desemnarea preşedintelui Comisiei şi aprobă. Consiliului. componenţa acesteia. PE are dreptul de a respinge întreg bugetul şi procedura trebuie reluată.educative.Dezbateri având ca temă progresele realizate în aplicarea PESC. energeticii şi cercetării.Audieri periodice ale Înaltului Reprezentant al UE pentru PESC. deputaţii pot adresa întrebări scrise şi orale. controlul PE se exercită prin intermediul unui mare număr de rapoarte lunare/anuale pe care Comisia este obligată să le prezinte. odată adoptată. Prin intermediul comisiei sale de control bugetar. În cazul altor categorii de cheltuieli (de exemplu în domeniul agricol). Influenţa Parlamentului European aupra PESC se concretizează în: . securitate şi politici de apărare cu privire la evoluţia PESC. dar decizia finală aparţine Consiliului. Totodată.

anumite profesii şi nu pot ocupa anumite funcţii (magistrat. Austria. PE are 626 de membri. Luxemburg). pe bază de scrutin proporţional. Marea Britanie. cu excepţia Germaniei şi Luxemburgului. care-şi păstrează numărul actual de deputaţi:* Numărul actual 21 25 16 16 87 99 25 15 87 6 87 31 25 64 22 + După aderarea noilor membri 17 22 13 13 72 99 22 12 72 6 72 25 22 50 18 17 20 6 Austria Belgia Danemarca Finlanda Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Luxemburg Marea Britanie Olanda Portugalia Spania Suedia Bulgaria Cehia Cipru * G. Ed. fiecare stat îşi determină liber regimul electoral pentru alegerea europarlamentarilor. 2004. In Press 125 . Aceasta înseamnă o scădere a numărului de locuri pentru „cei 15”. În Tratatul de la Amsterdam a fost prevăzută. fixează numărul maxim de europarlamentari – inclusiv ai noilor state membre – la 732.Nu există procedură electorală uniformă. la solicitarea Parlamentului European.a. fie la nivel naţional (Franţa. Spania. fie în cadrul unui scrutin mixt (Germania). Tratatul de la Nisa din 26 februarie 2001. Danemarca. Belgia). remuneraţiile fiind plătite de fiecare stat membru. În prezent.ş. la fiecare cinci ani. conducător al unei companii de stat. Numărul de deputaţi pentru fiecare stat membru este stabilit prin Tratate. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. fie la nivel regional (Italia. Deputaţii europeni nu pot exercita.). Ei sunt remuneraţi la fel ca membrii parlamentului naţional din ţara respectivă. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. în scopul corectării disparităţilor dintre diferite naţionalităţi şi pentru asigurarea unei transparenţe sporite. adoptarea unor standarde comune pentru toţi europarlamentarii. simultan. Europarlamentarii sunt aleşi. împărţiţi în 7 grupuri politice (reprezentând peste 100 de partide politice naţionale. ceea ce presupune o nouă repartiţie a locurilor începând cu 2004. precum şi deputaţi „neafiliaţi”). ministru.

politică externă şi de securitate comună. 6 8 5 50 33 13 7 20 Europarlamentarii se reunesc lunar în sesiune plenară.Mediu. Cea de-a patra săptămână a lunii este dedicată reuniunilor grupurilor politice. Pot fi organizate sesiuni plenare suplimentare. cercetare şi energie. se adaugă sub-comisii.Industrie. afaceri interne.Afaceri constituţionale.Drepturile şi libertăţile cetăţenilor. comisii temporare şi comisii de anchetă. . la Bruxelles (pentru facilitatea contactelor la nivelul Comisiei şi Consiliului).Drepturile femeilor şi oportunităţi egale. Comisii permanente: .Estonia Letonia Malta Polonia România Slovacia Slovenia Ungaria Mod de lucru al Parlamentului Europei. . 126 . . . . sănătate publică şi politica consumatorului.Control bancar. la Bruxelles. mass-media şi sport. comerţ exterior. de obicei. transport şi turism. drepturile omului. . . . justiţie.Afaceri externe. la Strasbourg. .Agricultură şi dezvoltare rurală. în fiecare lună.Buget. . . educaţie.Pescuit.Dezvoltare şi cooperare. tineret.Probleme economice şi monetare.Ocuparea forţei de muncă şi probleme sociale.Petiţii. pe durata unei săptămâni. pe parcursul a două săptămâni.Politica regională. . . unde se află sediul Parlamentului European. Reuniunile comisiilor au loc.Cultură. . . În cadrul PE funcţionează 17 comisii permanente.

îndeosebi după aderarea la UE (2007). Irlanda şi Marea Britanie au aderat la Uniune şi la 17 după admiterea Greciei. La Nisa negocierile liderilor europeni au vizat două opţiuni:* . Comisia avea 9 membri. Din 1995 Comisia are 20 de comisari naţionali. cât şi faţă de Consiliul UE. Discuţiile. Acest vot exprimă poziţia PE faţă de problema în cauză. La origini. Comisia Europeană. Comisia Europeană este. în fapt.In Press. Ed. Pentru că reprezintă interesul general. legislaţia adoptată de Parlamentul Europei. există o astfel de comisie şi-n relaţia Parlamentul Europei şi Parlamentul României. 2002 127 . respectiv Germania.reducerea numărului de membri ai Comisiei la unul pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene. Parlamentul European este singura instituţie comunitară ale cărei reuniuni şi dezbateri sunt publice. Conform Constituţiei actuale a României. avizele şi rezoluţiile adoptate sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. într-o comunitate de 6 state. Franţa. Comisia este independentă faţă de ţările membre ale Uniunii. * John McCormick – Understanding the European Union. unde sunt amendate şi votate. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. * G. comisarii sunt independenţi. Rapoartele sunt dezbătute mai întâi în comisie şi apoi în plen. care durează cinci ani. Din punct de vedere politic. Acest aspect va impune treptat un nou tip de management şi practici de afaceri pentru toate firmele româneşti. ea este responsabilă doar în faţa Parlamentului European.* Comisiile parlamentare de specialitate desemnează raportori care elaborează rapoarte pe marginea temelor primite din partea Comisiei. Italia. Guvernul Uniunii. provenind din ţările comunitare: cele 5 ţări mari. Palgrave. atât faţă de guvernele ţărilor de unde provin. Marea Britanie şi Spania. Executivul său şi are misiunea de a reprezenta şi apăra interesul comunitar. au câte doi comisari. iar ceilalţi 10. Numărul comisarilor va creşte odată cu lărgirea Uniunii în 2004. Second Edition. Portugaliei şi Spaniei. În timpul mandatului. numărul comisarilor a crescut de la 9 la 13 când Danemarca. Consiliul de Miniştri şi alte instituţii UE este prioritară faţă de legislaţia română în materie de afaceri. câte unul. 2004.O categorie distinctă este cea a Comitetelor Parlamentare Mixte (CPM) care gestionează relaţiile cu parlamentele statelor asociate la UE. acestea neputând demite un membru al Comisiei. Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE.

Atunci când un comisar european. fiecare stat îşi numea comisarul sau ceea ce nu favoriza nicidecum independenţa Comisiei.. de origine franceză (dna Edith Cresson. Parlamentul European poate cere (moţiune de cenzură) demisia în bloc a Comisiei. Până în 1983. se va schimba şi structura Comisiei Europene. Ed. fost prim-ministru al Franţei) a fost acuzat de corupţie. în urmă cu câţiva ani. ulterior întreaga Comisie este investită printr-un vot de aprobare în Parlament. pe baza Avizului. s-a stabilit ca preşedintele Comisiei să fie desemnat în urma consultării Parlamentului.* Colegialitatea presupune ca responsabilitatea politică a Comisiei în faţa Parlamentului să fie colectivă. ceea ce-i conferă o mai mare autoritate în desemnarea colegilor săi. Competenţele Comisiei sunt enumerate în art. Ţările mari au acceptat să renunţa la cel de-al doilea comisar până în 2005. în cazul unei Uniuni de 27 sau mai mulţi membri. Tot printr-un vot. pentru a permite ţărilor mici să fie şi ele reprezentate.formulează propuneri. s-a decis ca viitoarea Comisie Europeană să aibă în principiu un plafon „mai mic de 27” în momentul în care UE va cuprinde 27 de state membre. Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE.* Tratatul de la Amsterdam a adus o nouă modificare în privinţa numirii Comisiei: Parlamentul European trebuie să aprobe oficial numirea preşedintelui Comisiei (în locul simplei consultări). Independenţa Comisiei decurge şi din principiul colegialităţii în adoptarea deciziilor şi răspunderea pentru îndeplinirea lor. el fiind la rândul său. la sfârşitul anului 2004 încetând mandatul actualei Comisii.este gardian al Tratatului UE . 155 din Tratatul de la Roma şi reluate în Tratatele de la Maastricht şi Amsterdam: .In Press 128 . caz în care ea continuă să gestioneze problemele curente până în momentul înlocuirii sale efective. * * G. Summit-ul de la Nisa a decis că. Comisia este numită pe cinci ani. Comisia recomandă Consiliului European începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. acestea sunt imputabile colegiului şi nu fiecărui comisar luat individual. consultat pentru desemnarea celorlalţi membri ai Comisiei. 2004. numărul final urmând să fie decis ulterior „în unanimitate” de statele membre. De exemplu. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Prin Tratatul de la Maastricht. recomandări şi avize (funcţie de iniţiativă). întreaga Comisie şi-a prezentat demisia în faţa Parlamentului – decizie care a fost acceptată. Astfel.reorganizarea Comisiei cu un număr inferior de membri numărului statelor membre componente (prin sistemul de rotaţie bazat pe principiul egalităţii).

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. se impun câteva observaţii:* . în fiecare miercuri (dar continuă şi joi dacă este necesar) în formula colegială. Jacques Santer a lansat un document întitulat „Pentru o cultură politică şi administrativă Europeană”. Comisia se reuneşte. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. mai există încă două modalităţi de luare a deciziei: . 2004. care vrea să dispună de acest drept asemenea parlamentelor naţionale.In Press 129 . sinonimă cu neutralitatea. Recrutarea funcţionarilor şi funcţionarea administraţiei comunitare prevăd proceduri care să evite formarea unor „celule naţionale”. Tratatul de la Maastricht a introdus procedura de co-decizie care permite Parlamentului să respingă textul Comisiei după o a treia lectură. * * G.exercită competenţe de execuţie pe care i le conferă Consiliul (funcţia de execuţie şi de gestiune). Comisia are peste 15000 funcţionari permanenţi.In Press G.procedura scrisă. face verificări şi pronunţă sancţiuni în cauze care privesc interesele financiare ale comunităţii. statuează asupra ajutorului de stat în ţările membre. Fostul preşedinte al Comisiei. care conţine 3 coduri de conduită: primul. fără a lua în calcul cei 3500 angajaţi temporar.. . Ed. În privinţa organizării Comisiei.000 persoane.avem de-a face cu o structură piramidală. . Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE. cu care ocazie se adoptă documente ce nu necesită prezenţa tuturor colegilor. deci o armată de funcţionari de circa 20. Pe lângă procedura orală în şedinţa plenară. Ed. Administraţia Comisiei se doreşte a fi pluri-naţională. întrucât Consiliul nu putea statua în chestiuni ce ţin de competenţa comunitară decât în baza unei propuneri a Comisiei.un mare dozaj între naţionalităţi şi zone geografice.* Principalul pericol în funcţionarea Comisie îl reprezintă birocratizarea. Acest monopol a fost contestat de Parlamentul European.procedura de abilitare a unui comisar.dispune de prerogative pentru a face respectate obligaţiile impuse de actele comunitare (funcţia de control): veghează la respectarea regulilor concurenţei de către agenţii economici.participă la adoptarea actelor de către Consiliu şi Parlament (funcţia de decizie). în principiu. Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE. Există şi reuniuni ale unor grupuri de membri. . Comisia a deţinut în trecut un cvasi-monopol asupra funcţiei de iniţiativă în cadrul Uniunii Europene. 2004. .îndeplineşte funcţia de reprezentare internă şi externă a Uniunii. asigură aplicarea clauzelor de salvgardare. .

cote-părţi în diverse afaceri. Sediul Comisiei Europene este la Bruxelles.** În legătură cu conduita comisarilor: • Aceştia nu pot exercita în timpul mandatului lor nici o altă activitate profesională. inclusiv în instituţii de învăţământ. este util să reflectăm cu atenţie asupra evoluţiei treptate a diverselor instituţii ale UE. Ed. Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE. comisarii nu pot accepta nici un fel de retribuţii pentru intervenţiile lor. cu titlu gratuit. al doilea. codifică regulile de conduită pentru funcţionarii de carieră. Este de prezumat că la momentul aderării României la UE (2007) un număr important de firme româneşti nu vor ** G. • Comisarii pot exercita funcţii onorifice/neremunerate în cadrul fundaţiilor sau altor organisme. reglementează relaţiile dintre comisari şi serviciile subordonate.In Press 130 . Trebuie însă evitat riscul unui conflict de interese. dar trebuie să-l informeze pe preşedintele Comisiei. • Comisarilor le este interzis să divulge conţinutul dezbaterilor interne ale Comisiei. îndeosebi asupra componentelor decizionale de care dispun actualmente şi/sau vor dispune în viitor. companii. remunerată sau nu. Predarea. bănci.stabileşte regulile de conduită pentru comisari şi cabinetele acestora. de cursuri în interesul construcţiei europene este permisă. • Comisarii nu pot accepta cadouri în valoare de peste 250 EURO. şi al treilea. premiu sau distincţie onorifică primită. Scrierea periodică de articole pentru diferite publicaţii este considerată activitate profesională şi nu poate fi plătită. • Membrii Comisiei nu pot deţine acţiuni. Dacă depăşesc această sumă. împreună cu soţiile (soţii) şi copii o declaraţie de avere. • Comisarii pot publica cărţi şi pot primi drepturile de autor aferente. • Comisarii trebuie să-l informeze pe preşedinte cu privire la orice decoraţie. • Atunci când participă la conferinţe/pronunţă un discurs. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 2004. Prin Tratatul de la Nisa. Comisarii trebuie să declare activităţile profesionale ale soţiilor (soţilor) pentru a evita orice conflict de interese. Din perspectiva disciplină de management comparat. Comisia a suferit importante modificări care să o facă în măsură să funcţioneze eficient odată cu noua lărgire la Uniunii spre Europa Centrală şi de Est. ele sunt predate Serviciului de Protocol al Comisiei. La preluarea mandatului ei fac.

Explicit sau nu. Parlamentul Europei şi Comisia Eurpeană) adoptă diverse reglementări/decizii având valenţe de legi europene: . cu excepţia Constituţiei Europene (neadoptată. practic toate instituţiile funcţionării eficiente a SFE există deja.Reglementări. .Directive. . asistăm la o uniformizare/apreciere a practicilor şi procedurilor în materie de afaceri pentru toate firmele/participanţii din spaţiul comunitar european.rezista competiţiei directe cu firmele occidentale.presa şi massmedia. inclusiv ale statului de drept. funcţionarea în viitor eficient: a SFE se poate schematiza grafic: 131 . .economia cunoaşterii.domeniul social. intră treptat sub incidenţa acestor legi europene: . . în esenţă datorită managementului deficitar aplicat şi lipsei unei strategii/concepţii de integrare în spaţiul comunitar. Aşa cum percepem noi. . şi constituirii Băncii Centrale Europene. Principalele instituţii decizionale ale UE (Consiliu de Miniştri. Euro.cultura.domeniul economic. dar existenţă ca proiect). . Un rol esenţial în procesul de adâncire a acestui trend a revenit monedei unice.societatea civilă.cercetarea şi tehnologiile de vârf. .alte domenii/subdomenii. . . Toate domeniile principale specifice unei societăţi moderne.Alte tipuri de „decizii”. pe seama unor contexte culturale diferite şi apropiate simultan (Geert Hofsfede). pe măsură ce se tinde către Statul Federal European (SFE). În forma embrionară.domeniul politic (deocamdată parţial). .

..Executiv . ONG. schematizarea grafică a chestiunilor invocate anterior se prezintă astfel: Consiliul Europei Directive Se constituie treptat cadrul juridic al SFE.. etc..Putere judecătorească Companii + Corporaţii. Instituţii guvernamentale... Ţările membre 27: .. Parlamentul Europei Reglementări 132 Alte instituţii ..Parlament . Cadrul juridic + cutumele în afaceri + legislaţie naţională devin factor esenţial de uniformizare şi consolidare a EUROMANAGEMENTULUI.Constituţia Europeană Societate civilă PE Presa Alte instituţii UE Preşedinte Executiv Putere Judecătorească . Consiliul de Miniştri La momentul actual însă..

+ Cooperarea între guverne şi instituţii ale „celor 27”: . . În esenţă.nivel Master (2 ani). . este vorba de faptul că 2 sau mai multe universităţi din ţări membre diferite ale UE pot decide asocierea pentru pregătirea în comun (Joint Deegres): . Se reflectă Mii de instituţii administrative + ONG 133 .capitalurile.Mai mult. culturală şi impunerea celor mai bune practici de afaceri.Standard de minime pentru salariaţi. Adăugăm: . .nivel doctoral (3 ani sau mai mult). instituţiile publice prin procedurile de lucru instituite – şi universităţilor din spaţiul UE. aspectele enunţate se prezintă astfel: educaţia.Protecţia consumatorului. cercetarea Circa 600 Universităţi ştiinţifică etc. atunci se poate spera într-o apropiere culturală şi impunerea treptată a celor mai bune practici de afaceri. . adică ceea ce numim euromanagement. + Libera circulaţie a forţei de muncă. apreciem că un rol decisiv (în viitor) în consolidarea euromanagemetului pe spaţiul UE revine – alături de firme/companii din spaţiul comunitar.Europol. Dacă ţinem seama şi de libera circulaţie a forţei de muncă pe spaţiul comunitar (cu influenţarea culturii organizaţionale din companii/alte instituţii din ţările membre) şi cooperarea dintre diverse instituţii guvernamentale ale ţărilor UE. .mărfurile. .serviciile. Cadrul juridic UE privind Se reflectă Schematizat grafic. .Justiţie.nivel Colegiu (3 ani). libertatea de alegere a TINERILOR. Se reflectă Milioane de comapanii + alte instituţii Apărarea.

dar fără a fi din punct de vedere strict juridic o instituţie comunitară până la intrarea în vigoare a Tratatului de creare a Uniunii Europene (1 noiembrie 1993). pentru 6 ani. ea este compusă din 15 membri aprobaţi prin decizia unanimă a Consiliului UE. Cei 15 judecători sunt asistaţi de 9 avocaţi generali. arată nivelul de trai a cetăţenilor UE. * John McCormick – Understanding the European Union. Există şi un Tribunal de primă Instanţă însărcinat cu soluţionarea cauzelor de mai mică importanţă. Fiind independenţi.2. CURTEA DE CONTURI s-a înfiinţat în anul 1977. Alte instituţii şi organisme ale Uniunii Europene. Schematizat. avem suficiente motive să sperăm că pe termen lung SFE se va impune în competiţia economică mondială – faţă de SUA şi Japonia.6. în primul rând – ceea ce ar conduce la o creştere a standardului de viaţă a cetăţenilor UE. În plus. după consultarea Parlamentului European. Are rolul de a asigura implementarea prevederilor Tratatului. nici judecătorii şi nici avocaţii generali nu pot solicita sau primi instrucţiuni. devin relevante studiile de management comparat. Palgrave.Urmare a celor inovocate. această sugestie se prezintă astfel: EUROMANAGEMENTUL + EUROMANAGERII Impunerea SFE în competiţia mondială. fiind compusă din 15 judecători (câte unul pentru fiecare stat membru) numiţi prin acordul guvernelor ţărilor UE pentru o perioadă de 6 ani. 2002 134 . se deduce imediat că studiile de management comparat devin mai relevante şi ar putea avea un conţinut/rezultat mai concret. Second Edition.* CURTEA DE JUSTIŢIE este curtea supremă a Uniunii Europene. pentru a nu se aglomera foarte mult activitatea Curţii de Justiţie. 6.

Aceştia trebuie să fie titulari ai unui mandat electoral regional sau local. Comunitatea nu se putea deschide decât spre ţările dotate cu structuri constituţionale şi de practici guvernamentale conforme modelului democratic occidental. cultura. 6.Rolul Curţii de Conturi este acela de a controla dacă veniturile şi cheltuielile din bugetul comunitar au fost legal obţinute şi utilizate şi dacă managementul financiar al Uniunii Europene a corespuns programului stabilit la începutul anului pentru care se efectuează controlul.* Uniunea Europeană este o comunitate de drept. politica monetară a Comunităţii. să exercite un control asupra băncilor centrale naţionale şi să constituie rezerve de schimb. coeziunea economică şi socială. reţelele transeuropene. * Renaud Dehousse – The European Court of Justice. vicepreşedinte şi 4 membri. Basingstoke. BCE are ca sarcină principală să autorizeze emiterea biletelor de bancă şi monedele în EURO. la folosirea forţei pentru rezolvarea conflictelor dintre ele.Comitetul Director(preşedinte. Despre dreptul comunitar.2. 1998 135 . politica socială. Concepută ca mijloc de a face imposibil recursul la război.Consiliul General. ori să fie responsabili din punct de vedere politic în faţa unei adunări alese. ceea ce înseamnă că legitimitatea şi funcţionarea sa sunt garantate de respectul pe care fiecare din statele sale membre îl acordă dreptului şi justiţiei reprezentative. COMITETUL REGIUNILOR este compus din reprezentanţi ai colectivităţilor regionale sau locale. Are misiunea de a defini şi pune în aplicare. cu atribuţii consultative.7. sănătatea publică. Consultarea Comitetului este obligatorie în probleme care privesc: transporturile. Aşadar trebuie să fie aleşi sau membri ai unui executiv local. munca. educaţie şi formarea profesională. . Este compus din 222 membri numiţi pe 4 ani de către Consiliu pe baza listei stabilite de fiecare stat membru. După lărgirea UE. Palgrave. împreună cu băncile centrale naţionale din ţările membre ale UE. Rezultatul acestui control se concretizează într-un Raport Anual pe baza căruia Parlamentul European acordă Comisiei Europene descărcarea bugetară.Consiliul Guvernatorilor. BCE are 3 organe de lucru: . mediul. Comitetul va avea maximum 350 de membri. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) are sediul la Frankfurt din 1998. .

„reglementarea” este de natură legislativă. .  Decizia este obligatorie. uneori. Avizele şi Rezoluţiile nu au valoare de constrângere. Actul Unic European (semnat în 1986. este obligatorie în toate elementele sale şi este direct aplicabilă în orice stat membru. textele constitutive.  Recomandările. Contrar denumirii. în toate elementele sale.„aplicarea directă” prin care orice particular se poate prevala în faţa unui judecător naţional de o directivă comunitară. Şi aceasta pentru că statele membre pun la dispoziţia dreptului european aparatele lor judiciare şi administrative. În al doilea rând.Acest consens legalist explică faptul că instituţiile comunitare pot exercita puteri coercitive fără a dispune de mijloace poliţieneşti.„prevalenţa” dreptului comunitar asupra dreptului naţional. adică tratatele semnate de statele membre şi supuse ratificării parlamentare. . ceea ce înseamnă că aplicarea unei norme comunitare nu poate fi întârziată de legislatorul naţional.„imediatitatea” dreptului comunitar. care are o importanţă generală. Statele se conformează logicii suveranităţii delegate. a. pentru destinatarul pe desemnează. dreptul derivat creat de instituţiile comunitare care au legitimitatea de a elabora norme juridice.  Directiva este o lege – cadru care are menirea de a armoniza legislaţia naţională într-un anumit domeniu. în conformitate cu procedurile constituţionale menţionate. dar intrat în vigoare în 1987). În al treilea rând. precum şi Tratatele de aderare la UE. 136 care-l . În primul rând. de un termen în care trebuie pusă în aplicare. b. jurisprudenţa Curţii de Justiţie care interpretează dreptul european şi propriul său rol prin referire la obiectivele fundamentale ale tratatelor. Amsterdam şi Nisa. Curtea a elaborat câteva principii: . În cadrul acestora menţionăm:  Reglementarea. de regulă. Maastricht. aceasta s-ar situa „de facto” în afara Uniunii. Dacă o anume ţară ar refuza să se conformeze unei norme comunitare deja acceptată sau ar viola în mod deliberat o decizie a justiţiei luată în aplicarea dreptului comunitar. de Comisie în aplicarea unei dispoziţii a unui tratat. Este adoptată de Consiliu sau. c. Şi aceasta pentru că tratatele Uniunii n-au prevăzut „clauza excluderii” şi nici cea a „succesiunii” în UE. dar exprimă o anumită voinţă politică a instituţiei. Este însoţită. Între acestea sunt Tratatele de la Roma.

. Germania a devenit cel mai mare stat european (82 mil. administrare federală. .). acest teoretician a dezvoltat „managementul birocratic”. La baza managementului aplicat de companiile germane se află teoriile lui Max Weber privind eficienţa socială şi structurile organizatorice.principiul potrivit căruia proprietatea privată este sacră şi inviolabilă.principiul asumării conştiente a riscurilor specifice oricărei afaceri proprii.C. în care se defineşte precis fiecare detaliu al funcţionării eficiente a organizaţiilor.000 km2.au un grad ridicat de centralizare a puterii/deciziilor. 26. având în acelaşi timp o economie extrem de performantă. economia Germaniei s-a orientat spre modelul unei economii sociale de piaţă.principiul respectării demnităţii umane. ca o sumă de principii/reguli de organizare socială extrem de riguroasă. În ceea ce priveşte organigramele din companiile germane: . . motivarea salariaţilor prin autocontrol şi oportunităţi de autorealizare etc. .3.000 USD/loc etc. . Companiile germane situează în centrul preocupărilor un set de valori: accent deosebit pe calitate. a fost convenit pentru Frankfurt.relaţiile informale şi comunicarea informală încep să predomine în managementul zilnic. locuitori. Germania După reunificare.obiectivul unei afaceri este satisfacerea unor nevoi ale comunităţii (clientul + piaţa) şi doar în plan secundar este vizat profitul. . . nu întâmplător sediul B.1.planificarea şi controlul sunt relativ rigide şi centralizate.principiul integrării obiectivelor vizate de individ în structura obiectivelor vizate organizaţie. 137 . . model ce se sprijină pe anumite principii: . susţinerea inovării şi cercetării fundamentale. însă el tratează noţiunea de birocratic în sens pozitiv. În perioada postbelică. Aspecte din managementul unor ţări membre UE 6. ce implică asigurarea unui standard ridicat de viaţă pentru toţi membrii. ceea ce implică o dublă responsabilitate. 357.E.pondere redusă (30%) a funcţionarilor la nivel de top management.6.3.cel mai frecvent sunt organizate pe divizii sau funcţiuni. analize succesive şi metode noi de reducere a costurilor.

Conform unor studii întreprinse: . relaţiile sindicate-patroni au la bază legea şi contractele încheiate prin negocieri.din totalul societăţilor pe acţiuni germane (uzual.accesul la companii pe posturi modest salarizate. 24. suprafaţa 245. Din punctual de vedere al firmei juridice. cu o economie dezvoltată. maistru) şi managementul de mijloc. Alături de SUA. cerinţele pentru astfel de posturi se distribuie pe intervalul „studii primare – studii liceu”. titularii sunt absolvenţi a unor universităţi (colegii) sau institute politehnice (4 ani). Anglia etc.dintre cele mai mari 100 societăţi pe acţiuni germane: 53% dintre membrii conducerii superioare aveau un Phd.absolvenţi ai universităţilor pe domenii de lungă durată. • după terminarea liceului sau o şcoală tehnică echivalentă: . 6.000 USD/loc. În Germania. muncitor calificat. amintim: • există mai multe niveluri de angajare şi promovare pe post pentru managerii inferiori (ucenic. Tot în rândurile managerilor superiori întâlnim: . în Germania au început a se organiza studii tip MBA cu predare în germană/engleză.accesul la universităţi.3. la Siemens: din 20 de directori 14 directori aveau doctorat.). . Anglia este una dintre ţările în care profesia de manager a devenit treptat o profesie distinctă în plan social: cel puţin în cazul marilor corporaţii. Anglia se muncă printre ţările mari europene. . După 1999. Cu privire la pregătirea managerilor în Germania. companiile germane sunt constituite cel mai frecvent ca societăţi cu răspundere limitată sau societăţi pe acţiuni. . până la acest moment un master putea fi obţinut numai în străinătate (SUA. • în cadrul managerilor superiori. la Bayer: 10 din 12 directori aveau doctorat.În managementul curent. sindicatele şi asociaţiile patronale se organizează pe ramuri ale economiei.2. deciziile majore se adoptă prin negocieri în organisme colective: Consiliul Director. afacerile zilnice 138 . Anglia Având o populaţie de circa 60 milioane.absolvenţi doctorat. firme mari şi medii) directorii aveau un doctorat în proporţie de 37%. Consiliul de Administraţie etc. Există şi un organism colectiv de co-gestiune al firmei (GESHAFTSFUHRER) ce include şi reprezentanţi ai salariaţilor.000 Km.

. organigrama unui holding britanic se prezintă: 139 . . după unele estimări. şi o viziune mai modestă asupra viitorului.sunt administrate de manageri profesionişti care nu deţin sau deţin un procent nesemnificativ de acţiuni.managerii britanici pun un accent deosebit pe chestiuni financiare. mare de acţionari care adoptă mai greu o poziţie comună faţă de interesele curente ale companiei. 50-60% dintre managerii firmelor britanice deţin acţiuni la propria companie sau alte companii. tradiţii. Între diverse caracteristici specifice managerilor britanici amintim: .există puţine schimburi şi relaţii de lucru/cooperare între filialele aceluiaşi holding: Schematizat. cel puţin comparativ cu Germania.fiecare filială a holdingului are o autonomie considerabilă în a-şi alege procedurile de lucru. inclusiv SUA – Japonia.000 – 100. . .În ceea ce priveşte organizarea structurală a companiilor britanice: .majoritatea firmelor sunt organizate sub forma unor HOLDING-uri. SUA şi Japonia.sunt relativ mai slab pregătiţi profesional. . ceea ce permite aplicarea de strategii alternative flexibile. Totuşi. această tendinţă s-a reflectat în cazul existenţei unui nr.optează relativ uşor şi sunt eficienţi pentru posturi de management în străinătate: filiale ale firmelor britanice din alte ţări. judecând după tipul şi provenienţa diplomelor de care dispun (foarte rar provin de la Oxford sau Cambridge). . ceea ce prezumă o orientare spre trecut.sunt relativ conservatori.obţin venituri mai mici decât managerii americani (30. dar nu neglijează alte funcţiuni.000 lire/an) . cutume etc.

Consiliul de Administrare PREŞEDINTE FINANCIAR JURIDIC FILIALA I FILIALA II FILIALA III FILIALA IV Consiliul de Administrare Director General 140 .

sistemele democratice sunt caracteristici comune. la prima vedere. Makridakis – Simple Market Europe. sub raport cultural.) relată informale afective între grupuri ale organizaţiei. prematur să discutăm despre noţiunea de „cultură europeană”. Totuşi. c) Din punct de vedere al locului individului în organizaţie. principalele elemente culturale comune ale naţiunilor UE. dacă ţinem cont de opiniile invocate. ţările de sorginte latină etc. Oxford 1991 O. prin o lucrare scrisă în anii ’90. pot fi rezumate astfel: a) Ţările europene au o istorie relativ comună marcată de multe frământări dar bazate pe anumite moşteniri culturale comune. d) Deşi această caracteristică nu este omogenă pe grupe de ţări (ţările germanice. Nicolescu – Management Comparat. ** 141 . Despre Euromanagement şi Euromanageri 6. atitudine de tip „castă” pe unele profesii faţă de altele etc.** Acest lucru rezultă dintr-o evaluare cumulativă a unor opinii precum cele formulate de Hungtinton şi Hofosede. se poate afirma că spaţiul european comunitar (cei 15) nu constituie încă un spaţiu „unicultural”. apreciem că un astfel de demers este oportun îndeosebi din perspectiva ce se întrevede pentru firmele româneşti în viitorul apropiat. şanse egale de promovare în muncă.6.* Totuşi. Editura Economică.) influenţa religiei asupra vieţii social-economice fiind destul de pronunţată. ţările nordice.4. cultură. educaţie.1. nivele superioare ale organizaţiilor etc. venituri ridicate şi siguranţa locului de muncă etc. Astfel. revoluţia industrială. se optează pentru oportunităţi egale de dezvoltare a carierei. inclusiv în eventualitatea funcţionării ei în formula celor 27 (deci şi România). b) Naţiunile europene sunt majoritar creştine (catolică. majoritatea specialiştilor acceptă ideea că. naţiunile ce compun UE se aseamănă într-o mai mare măsură decât se deosebesc între ele. La nivelul Europei „celor 27” se menţin/păstrează şi suficiente diferenţe culturale. Conform lui Makridakis. ortodoxă etc.4. expansiunea economică. Basisik Publisher. Cultura europeană Este.) totuşi se resimte o influenţă indo-europeană în cultura ţărilor europene: orientarea spre locuri de muncă elevate (ştiinţă. îndeosebi între ţările nordice (unde predomină cultura germanică) şi ţările mediteraniene (unde predomină cultura latină): * S.

Pe măsură ce procesul integraţionist se accentuează. Editura Economică. europenii tind majoritar către spre valori comunitare (libertăţile individuale. concluzia care se poate desprinde este aceea că există conturată o cultură de tip european care se manifestă. tind a fi noţiuni sacre. carieră sau slujba. Austria etc. după două războaie mondiale. Sintetic. per ansamblul europei. 142 . inclusiv urmare a unor strategii explicite promovate de UE pentru a se realiza în timp o omogenizare culturală (de exemplu: fondurile alocate şi sprijinul instituţiilor UE pentru ca universităţile să dezvolte programe tip „Joint Degres”). • Pe fondul tendinţei invocate anterior. fireşte. asistăm în Europa la orientarea către realizarea de sine globală a indivizilor: realizarea profesională devine o valoare în sine şi factor de automotivare.în unele ţări. lupta contra sărăciei etc. predomină individualismul şi se acceptă mai larg incertitudinea în viaţă şi muncă. Deci. protecţia mediului ambiant. se constată o tendinţă de apropiere/uniformizare a valorilor de bază la care se raportează indivizii în viaţă şi muncă:*** • Asistăm. munca devine treptat o valoare culturală apropiată de plăcere: indivizii se automotivează pentru realizarea profesională. familie şi societate.Z. Chung. Germania. la o descreştere a poziţiei deţinute de religie ca sursă a obligaţiilor morale acceptate benevol de indivizi.. Nicolescu – Management Comparat. calitatea vieţii individului se identifică treptat cu o nouă religie predominantă în muncă. educaţia universitară devine un fenomen de masă (nu mai este rezervată doar unui grup limitat). • Într-o Europă Comunitară. de norme juridice (şi morale) confirmate de istoria umanităţii decât de religie şi biserică.în alte ţări precum Anglia. indivizii acceptă benevol ideea învăţării continue. rezultatele acestei comparaţii sunt prezentate mai jos: *** O. precum Franţa. Italia. pacea. care realizează o interesantă comparaţie a acesteia cu cultura din Asia. Spania. Un argument suplimentar referitor la existenţa şi caracteristicile culturii europene oferă şi abordarea T. pe fondul diversităţii culturilor naionale implicate. Olanda. Într-o Europă bazată pe cunoaştere şi valori social-politice democratice. astfel de valori pot fi considerate ca semnificând o atitudine nouă a calităţii vieţii. schimbarea impusă de noile tehnologii devine o constantă permanentă etc. . şansa de promovare/realizare în carieră devine mai importantă decât venitul etc. într-adevăr.. obligaţiile morale acceptate de indivizi sunt într-o mai mare măsură influenţate de instituţii/organizaţii de afaceri. • După confruntări şi dispute repetate.). predomină colectivismul şi există structuri ierarhice puternic birocratice.

direct. 1991 Concluziile degajate de autor sunt două: • Cultura europeană este masculină.4. De aici necesitatea conlucrării. 3. nr. mai ales în situaţiile de criză. viziunea întregului Neliniar. relativist Vertical. iar cea din Asia. 143 . Culture: A Key to Management Communication between the Asian – Pacific Area and europe. 5. 6. Crt. funcţional Liniar. bazat pe autoprotejare 11. 2. încrezător în sine Reţinut. Cultura europeană (Yang) 1. potrivit concepţiei şi terminologiei asiatice. absolutist Orizontal Corelată cu rezultatele controlului Individuală. • YANG şi YIN reprezintă două faţete ale aceluiaşi cosmos. Euromanagementul şi Euromanagerii Accentuarea procesului integraţionsit din cadrul UE are drept echivalent în plan social (muncă. 6. ele fiind complementare. Bazat pe normele de drept Corespunzător viziunii comunităţii 9.9. Corespunzător principiilor Ţinând cont de situaţie 8. Acest din urmă proces constituie baza/funadmentul apariţiei şi consolidării euromanagementului.Comparaţie a culturilor europeană şi asiatică Nr. a complementării lor. 4. Deschis. indirect.) un proces de europenizare. liberă de restricţii Pe baza majorităţii Cultura asiatică (Yin) 2. Dinamic. de tip YANG. Cauzal. vol. familie.4. Extrovertit Introvertit Adoptat după T. a învăţării reciproce. feminină sau YIN.Z. Chung. conservator 10. Mod de gândire Reţea. 0 1. societate etc. in European Management Journal. înfruntând conflictele Armonios. Adoptarea deciziilor Bazată pe încredere Ţinând cont de solidaritatea grupului Realizând consensul Comportament 7. Una nu poate supravieţui fără alta.2.

anumite valori europene se impun pentru a contura o identitate de cetăţean al Europei Federale (instituţii.etc.însumează practici manageriale identice sau asemănătoare din ţările UE. control etc. .acceptată benovol de salariaţi pentru autorealizare profesională. cel puţin ca trend manifestat. coordonare. Prin euromanagement înţelegem acel comportament managerial specific decidenţilor şi firmelor europene prin care se rezolvă problemele zilnice ale organizaţiei (planificare. • dimensiunea mare a pieţii interne (400 – 500 mil.oferită/asigurată de companii. Despre euromanagement putem afirma: .are un caracter „internaţional” dar nu în sensul clasic al noţiunii. locuitori) în care consumatorii sunt elevaţi şi au o capacitate importantă de cumpărare. chiar atunci când prea practici şi proceduri internaţionale.are ceva specific. .) Acest comportament ale firmelor europene diferă de comportamentul unei companii americane/japoneze. pe viitor se poate predicţiona aplicarea celor mai bune practici de afaceri indiferent de „ţara” de provenienţă. ea aplică practic elemente de euromanagement. practici ce şi-au demonstrat eficienţa în condiţii de competiţie. fundamentarea deciziilor.). • asistăm la o uniformizare/integrare culturală a ţărilor membre UE. motivarea salariaţilor. .nu poate fi analizat/identificat în contextul unei singure culturi.este încă în curs de cristalizare şi consolidare treptată pe măsura accentuării integrării ţărilor UE. distinctiv de managementul nipon sau nord american. . întrucât operează în spaţiul european: EUROPA + + ALTE INFLUENŢE AMERICA + ASIA +……. . 144 EUROMANAGEMENT . învăţarea continuă este deja o componentă acceptată: .Comparativ cu SUA şi Japonia.expansiunea sa este favorizată de toate reglementările plus directivele adoptate de diverse instituţii UE.atunci când o companie se implică în abordări manageriale de dimensiune europeană. . strategii. mai mult. . structuri. şcoli şi universităţi. mecanisme etc. Europa ca o singură piaţă internă prezintă câteva avantaje competitive de excepţie: • Toată forţa de muncă a Europei (formula celor 27) este extrem de bine educată şi calificată. dispun de resurse financiare..

comandouri centrate pe realizarea anumitor sarcini”.4.) pe o piaţă globală. vol. unităţi coordonatoare). * J. conectată la contextul european transnaţional: • abilitatea de a înţelege mediul de afaceri european şi specificul complexităţii sale culturale.Asociat direct noţiunii de euromanagement avem noţiunea de euromanageri: decidenţii din cadrul companiilor/firmelor europene care concurează cu alte corporaţii din lume (SUA. Transnational Management in a Evolving European Context. 8. Japonia etc. indiferent de valorile sale culturale. • abilitatea de a accepta şi operaţionaliza mobilitatea transnaţională. realizând o carieră europeană. euromanagerul este necesar să posede anumite caracteristici specifice prin care se diferenţiază de celelalte categorii de manageri. 1990. nr. care depăşesc graniţele şi conectează culturile. ce derivă din activitatea sa. În mod firesc. • capacitatea de a imagina.J. în vederea realizării misiunii şi identităţii firmei. Van Dijck. crea şi conduce noi forme de activitate (reţele . decembrie. 145 . Potrivit lui Van Dijck* acestea se rezumă la următoarele cinci. in European Management Journal. • capacitatea de a obţine suportul pentru desfăşurarea activităţilor companiei în alte ţări din partea “stakeholderilor“ naţionali. politice şi economice. • abilitatea de a genera concentrarea personalului. sociale.

la sfârşitul anilor ’80. 2004. până la desfiinţare. Acordul a fost ratificat de parlamentele celor 12 ţări membre ale CEE (devenită. încă din anii ’70.2. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. România şi Ungaria) s-au orientat spre structurile occidentale. pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre pe de altă parte” (Acordul European). de aderare la CEE.6.5. România a semnat „Acordul instituind o asociere între România. De aceea. la 1 februarie 1993. Acordul European de asociere a României la CEE Odată cu prăbuşirea. ulterior la 9 ani) de reducere progresivă. . Acordul European de Asociere a României la Uniunea Europeană a intrat în vigoare la 1 februarie 1995. 6. să devină competitivă în raport cu economiile statelor membre ale Uniunii. De asemenea. după care a semnat mai multe acorduri cu CEE pentru facilitarea schimburilor comerciale.fostele state membre ale CAER din Europa Centrală şi de Est (Bulgaria. se apreciază că Acordul a instituit o competiţie între protecţionism şi piaţa liberă.1. România şi Uniunea Europeană 6. Uniunea Europeană). Din 1974. România a beneficiat de Sistemul Generalizat de Preferinţe (SGP). In Press 146 . forţând economia românească să se adapteze la mecanismele pieţei. De aceea. Acordul prevedea un ansamblu de măsuri ce trebuiau luate pe parcursul a 10 ani (redus.în 1991 s-a autodizolvat CAER-ul.5. Primele contacte România – Comunitatea Economică Europeană (CEE) România a fost printre primele ţări din Europa Centrală şi de Est care a iniţiat demersuri pe lângă CEE pentru dezvoltarea unor relaţii comerciale. Polonia. Ed. prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte România – CEE. Acordul a instituit „relaţii structurale” între România şi Uniune. în perspectivă. de Parlamentul European şi Parlamentul României (prin Legea nr. prin decizia comună a şefilor de state şi guverne din ţările membre. Cehoslovacia. a regimurilor comunist din Europa Centrală şi de Est. am asistat la câteva fenomene: . România a precedat în 1980 la recunoaşterea de facto a Comunităţii Economice Europene.5. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. între timp.20/1993). care urmau să se desfăşoare prin:* * G. a taxelor vamale la o serie de produse din şi spre Uniunea Europeană. exprimându-şi opţiunea de dezvoltare a relaţiilor şi.

Strategia naţională de pregătire a aderării. . stabilind formele dialogului politic şi cooperării economice între cele două părţi. Academiei Române şi mediilor universitare. . sănătate.crearea cadrului pentru dezvoltarea cooperării în diverse domenii de activitate. Acordul a consacrat. primul ministru şi liderii partidelor politice parlamentare. . Sintetizând. Tudorel Postolache. capitalului şi persoanelor din perspectiva unei viitoare integrări în Piaţa Internă a Uniunii. Consiliul European de la Essen (Germania) din decembrie 1994 a adoptat o Strategie de pre-aderare a ţărilor potenţial – candidate la aderare. partidelor politice parlamentare. semnată de preşedintele României. serviciilor. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. alternativ la Bucureşti şi Bruxelles. Pornind de la ideea că aderarea la Uniune presupune adoptarea unor reforme structurale profunde şi că acest proces nu se poate desfăşura voia întâmplării. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. o strategie de preaderare a fost elaborată de o Comisie condusă de acad. In Press 147 . Bulgaria. Ed. era vorba la acel moment doar de 6 ţări : România. Polonia. se reuneşte de 2 ori pe an. se poate aprecia că principiile generale ale Acordului şi obiectivele procesului de asociere sunt următoarele:** . Comisia care a lucrat pe parcursul a câteva luni la Snagov. R. • Comitetul Parlamentar Mixt. care se reuneşte o dată pe an. mediu.sprijinirea eforturilor pentru consolidarea democraţiei economiei de piaţă. şi-a încheiat activitatea în iunie 1995 prin adoptarea a două documente : .crearea cadrului instituţional pentru realizarea unui permanent dialog politic.• Consiliul de Asociere. 2004. alternativ la Bucureşti şi Bruxelles. la nivelul miniştrilor de externe din România şi ţările membre. compus din reprezentanţi ai Parlamentului României şi ai Parlamentului European. preşedinţii celor 2 Camere ale Parlamentului.Declaraţia politică. Comitetul are un număr de sub-comitete pe probleme specifice (agricultură. Strategia naţională a fost adoptată de Guvern pe 21 iunie 1995. Pe această bază. transporturi.liberalizarea circulaţiei mărfurilor. educaţie. la nivelul înalţilor funcţionari. fiind formată din reprezentanţi ai Guvernului. precum şi ai societăţii civile. care se reuneşte de 2 ori pe an. etc). aşadar. asocierea României la Uniunea Europeană. ** G. • Comitetul de Asociere. . Slovacia şi Ungaria.Cehă.

de securitate socială sporită şi de stabilitate ? Din răspunsurile la aceste întrebări rezultă că aderarea este profitabilă mai ales României. Aceasta înseamnă că majoritatea populaţiei crede că integrarea României în UE va avea mai degrabă efecte pozitive. Preşedinţiei Uniunii Europene. Integrarea europeană a devenit unul din obiectivele prioritare ale politicii externe româneşti. cererea oficială de aderare a României la Uniune. prin Hotărâre de Guvern. la Paris. Ţinea reuniuni trimestriale şi adopta măsuri obligatorii pentru structurile guvernamentale implicate în integrarea europeană. fiind considerat ca obiectiv strategic. Prin aceeaşi hotărâre. ţinând seama de uriaşa forţă economică a companiilor transnaţionale ? .La 22 iunie 1995. o delegaţie condusă de ministrul afacerilor externe a transmis. iar preşedintele executiv – şeful Departamentului de integrare.care ar fi consecinţele neintegrării României în condiţiile unei economii globalizate ? Ce şanse de supravieţuire ar avea economia românească. Avea în componenţa sa reprezentanţi ai principalelor ministere cu atribuţii în procesul de pregătire a aderării. Avantajele şi costurile integrării pentru România Evaluarea avantajelor şi constrângerilor sau costurilor integrării României în Uniunea Europeană trebuie să ţină seama de câteva considerente: . Potrivit sondajelor de opinie realizate de institute româneşti şi europene. Odată cu transmiterea cererii de aderare. În cursul anului 1995 a fost creat.este România adepta unei dezvoltări autarhice. Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană.3. ruptă de legăturile cu lumea exterioară sau este. România s-a angajat ireversibil pe drumul integrării. ţinând seama de nivelul scăzut de dezvoltare a României şi de cheltuielile Uniunii pentru a asigura o reducere a decalajelor care o separă de actualii membrii ai UE ? . rezultă că aproape 80% din populaţia ţării se declară în favoarea aderării României la UE. Preşedintele Comitetului era primul ministru. 148 . dimpotrivă. la nivelul ministerelor şi judeţelor au fost create structuri proprii (birouri.5. de bunăstare. în favoarea dezvoltării moderne. a obţinerii de performanţe.care sunt costurile integrării pentru Uniunea Europeană. va aduce avantaje în raport cu costurile aderării. asigurată la acea dată de Franţa. servicii) însărcinate cu problematica specifică a integrării. Data de 22 iunie 1995 reprezintă un moment istoric în evoluţia post-decembristă a României. 6.

creşterea productivităţii agricole.Principalele avantaje ale aderării:* • Creştere economică durabilă. ceea ce reprezintă cca 2% din PIB. Aderarea la Uniunea Europeană presupune şi costuri.îmbunătăţirea accesului produselor agricole pe piaţa UE şi dispariţia tuturor barierelor comerciale. munci. • Dezvoltarea afacerilor şi a sectorului privat. • Asistenţa financiară nerambursabilă acordată României. • În domeniul agriculturii. • Creşterea economiilor şi investiţiilor populaţiei. • Acces pe piaţa muncii din statele membre ale UE. • Sporirea volumului de investiţii străine directe.îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în mediul rural prin dezvoltarea lucrărilor de infrastructură şi crearea unor unităţi de industrializare a produselor agricole. crearea unor noi capacităţi de producţie. • Extinderea şi modernizarea pieţelor de capital. stimularea concurenţei (care duce la scăderea preţurilor). Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 2004. îndeosebi prin accesul la FEOGA şi la tehnologii performante. modernizarea agriculturii şi transporturilor. In Press 149 . care se ridică în prezent la cca 700 milioane Euro anual. integrarea va conduce la : .stimularea dezvoltării exploataţiilor mijlocii (50ha) şi mari (peste 100ha). fiind monitorizaţi – ca viitor stat membru – de Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară. • Protecţia sporită a consumatorilor. micşorarea fiscalităţii prin politici de impozitare mai relaxate. dezvoltarea infrastructurii. • Îmbunătăţirea substanţială a nivelului de trai şi a calităţii vieţii întregii populaţii a ţării. retehnologizarea industriei. costurile aderării coincid cu costurile reformei pentru trecerea la democraţie şi la o economie de piaţă funcţională. . Între constrângerile aderării menţionăm: * G. Ed. Se poate spune că. • Cetăţenia europeană va oferi dreptul de a călători. . a se stabili şi de a participa la alegeri în orice stat membru.încetinirea migrării forţei de muncă din agricultură spre centrele urbane şi a îmbătrânirii populaţiei din zonele rurale. . . care să permită fabricarea unor produse finite de calitate superioară conform standardelor UE şi cu piaţă de desfacere asigurată.

disciplină financiară şi bugetară strictă. . ajungându-se la împărţirea candidaţilor în 2 „valuri” : valul I.îndeplineşte criteriile politice şi legislative pentru aderare. respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare în producerea. reducerea subvenţiilor de la stat şi eliminarea „găurilor negre” din economie. Pentru aprecierea stadiului de pregătire a candidaţilor Uniunea a recurs la două măsuri: . Rapoartele asemănătoare adoptă anual şi Parlamentul European. 6. . format din grupul de 6 ţări de la Luxemburg şi valul II compus din grupul de la Helsinki.4.eliminarea fărâmiţării şi creşterea exploataţiilor agricole în măsură să asigure practicarea unei agriculturi moderne. compus din 170 pagini de întrebări. a însemnat un document de 5000 de pagini. numărul ţărilor aspirante la aderare a crescut de la 6 la 12 şi..nevoia de restructurare a economiei româneşti pentru a fi capabilă să reziste forţelor concurenţiale din economia mondială şi mai ales din Piaţa internă a Uniunii. modernizare şi retehnologizare. Rapoartele anuale ale Comisiei Europene Iniţial se convenise ca integrarea să aibă loc simultan. Răspunsul Guvernului României la acest chestionar.în 1995 a solicitat ţărilor candidate să răspundă la un chestionar elaborat de Comisia Europeană. . Întrucât. . a proiectelor derulate cu sprijinul financiar al UE.asigurarea de la buget sau din fondurile comunităţilor locale. scăderea inflaţiei şi asigurarea stabilităţii monedei naţionale. exploatarea şi comercializarea produselor etc. la 13. creşterea productivităţii muncii. Aceasta înseamnă privatizare.Consiliul European de la Madrid. toate rapoartele prezentate de Comisie din 1997 încoace au evidenţiat faptul că România: . apoi. din decembrie 1996. prin co-finanţare. pentru toate statele candidate. eliminarea evaziunii fiscale şi reducerea „economiei gri” (subterane). a cerut Comisiei să elaboreze rapoarte anuale în legătură cu măsura în care statele candidate îndeplinesc criteriile de aderare stabilite în 1993. de înalt randament. s-a renunţat la acest principiu. la Copenhaga.au fost progrese dar încă nu poate fi apreciată ca având o „economie de piaţă funcţională” ceea ce înseamnă că nu va putea face faţă concurenţei din Piaţa Internă a Uniunii. care acoperea toate domeniile activităţii economice şi social-culturale. Primul raport al Comisiei a fost elaborat în 1997 şi prezentat în faţa Parlamentului European. 150 . .5. transmis Comisiei în iulie 1996.

Politica socială şi ocuparea forţei de muncă 14. Telecomunicaţii şi Tehnologia informaţiilor 20. 7. Ştiinţă şi cercetare 18. Impozitarea 11. Acestea au debutat la 15 februarie 2000. Statistică 13. 9. 3. din decembrie 1999. Protecţia consumatorilor 24. 6. Uniunea Economică şi Monetară 12. Întreprinderi mici şi mijlocii 17.. Cultură şi audio-vizual 21. Politici industriale 16. Justiţia şi afaceri interne 25. a decis ca România să înceapă negocierile de aderare în anul următor. Libera circulaţie a mărfurilor Libera circulaţie a persoanelor Libera circulaţie a serviciilor Libera circulaţie a capitalului Dreptul societăţilor comerciale (Company Law) Concurenţa Agricultura Pescuitul Transporturi 10. respectiv de preluare a „acquis-ului comunitar” Declanşarea negocierilor de aderare a României. Protecţia mediului înconjurător 23. Politica regională 22.se desfăşoară în condiţii bune procesul de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia Comunitară. 4. 5. Educaţie şi formare profesională 19. Energia 15. Consiliul European de la Helsinki. Capitolele de negociere sunt următoarele: 1. urmând să fie negociate 31 de capitole. Uniunea Vamală 26. 2. Relaţii externe 151 . 8.

152 . Acestea sunt: PHARE. Prevederi financiare şi bugetare 30.27. protecţia mediului. În cadrul acestui program. Există trei instrumente de pre-aderare care finanţează programe ale Uniunii Europene pentru a asista România în procesul de pregătire pentru aderare. Negociatorul şef al României are rang de ministru-delegat pe lângă primul ministru. cercetare şi dezvoltare tehnologică. ISPA şi SAPARD. Politica externă şi de securitate comună 28. fiind membru al Guvernului. În prezent. între care: • Socrates II (2000 – 2006) • Leonardo da Vinci II (2000 – 2006) • Tineret (2000 – 2006) • Viaţă (2000 – 2004) • Cultura 2000 (2000 – 2004 • Egalitatea şanselor (2001 – 2005) • Combaterea discriminării (2001 – 2006) Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare) reprezintă un sprijin financiar în vederea reabilitării şi modernizării infrastructurilor de mediu şi transport. cultură. Controlul financiar 29. 1. politici sociale. Diverse Pentru conducerea negocierilor a fost constituită „Delegaţia naţională pentru negocierea aderării României la UE”. România participă la 16 programe comunitare. România beneficiază în perioada 2000 – 2006 de o asistenţă financiară nerambursabilă din partea UE de cca. formată din delegaţiile sectoriale corespunzătoare fiecărui capitol de negociere.5 miliarde EURO. Delegaţiile sectoriale sunt formate din reprezentanţi ai ministerelor şi celorlalte instituţii ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în transpunerea şi implementarea „acquisului” din domeniul respectiv. sănătate. ultimele două fiind promovate de UE în sprijinul ţărilor candidate începând cu anul 2000. copreşedinţii acestora şi adjuncţii şefului delegaţiei naţionale. România a participat la programele comunitare din 1998 în domenii ca: educaţia şi pregătirea profesională a tineretului. Această participare s-a intensificat după anul 2000. Instituţii 31. Până în vara anului 2003 au fost deschise negocierile asupra tuturor capitolelor şi au fost închise provizoriu 19.

Contribuţia financiară anuală a UE alocată României. Alimentaţiei. Craiova. managementul tehnic şi financiar al Programului SAPARD. fiind stabilite pentru început două domenii prioritare: a) Dezvoltarea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole. Târgovişte.În gestionarea Programului ISPA un rol important revine autorităţilor responsabile cu implementarea măsurilor ISPA care organizează licitaţii. Alba Iulia şi Bucureşti. Pădurilor şi Mediului. care are ca obiectiv esenţial implementarea „acquis-ului comunitar” în domeniile respective şi consolidarea cadrului necesar dezvoltării durabile a sectorului agricol şi a zonelor rurale. aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. În prezent. contractează şi efectuează plăţile.Ministerul Finanţelor Publice pentru proiectele de mediu.Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului privat şi a mediului rural în general.Administraţia Naţională a Drumurilor pentru infrastructura rutieră. situate în oraşele Iaşi. . b) Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale. în România structurile instituţionale responsabile cu managementul tehnic şi financiar al Programului SAPARD.Dezvoltarea zonelor rurale în scopul valorificării potenţialului natural. Agenţia SAPARD din România a fost acreditată de către Comisia Europeană. Timişoara. Satu Mare. Spre deosebite de programele PHARE şi ISPA. asigură realizarea tehnică a proiectelor: .Compania Naţională a Căilor Ferate Române pentru proiectele vizând infrastructura de căi ferate. Programul SAPARD se derulează pe bază de proiecte. precum şi legislaţia necesară sunt deplin funcţionale. Din această cauză. precum şi gestionarea fondurilor revin în totalitate ţărilor candidate. se ridică la 155 milioane EURO. 153 . Programul SAPARD contribuie la: . Constanţa. Agenţia are în subordine 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD. Programul SAPARD (Programul Special de Pre-aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. inclusiv României. La 30 iulie 2002. economic şi uman de care acestea dispun. Este instrumentul financiar pentru agricultură şi dezvoltare rurală.Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei. în cadrul acestui program. În ţara noastră. derularea Programului SAPARD presupune existenţa unui sistem instituţional specific şi descentralizat. . . . în sectoarele public şi privat. Responsabilă pentru implementarea tehnică şi financiară a programului este Agenţia SAPARD – instituţie cu personalitate juridică.

aderarea efectivă a României la UE ar putea avea loc începând cu 1 ianuarie 2007. din decembrie 2002.Îndeplinirea criteriului de economie de piaţă funcţională. . 154 . a reţinut anul 2007 ca ţintă a aderării României şi Bulgariei la Uniunii Europeană.Combaterea corupţiei. Între acestea amintim: . mai ales că şi alte ţări precum Turcia şi Croaţia ar dori să se alăture României şi Bulgariei. În aceste condiţii. . Consiliul a elaborat pentru România o „Foaie de parcurs” (Road Map) cu o serie de măsuri pe care România trebuie să le îndeplinească. Consiliul European de la Laeken. În cazul în care negocierile nu vor fi încheiate la sfârşitul anului 2004.Reforma justiţiei şi a administraţiei publice. Pentru aceasta. după care ar urma ratificarea acestuia pe parcursul unui an şi jumătate. Această situaţie de nedorit ar împinge aderarea noastră spre 2010. * * * România şi-a propus să încheie negocierile de aderare la sfârşitul anului 2004 cu actuala Comisie Europeană care îşi încheie mandatul în octombrie 2004 Aceasta ar permite semnarea Tratatului de aderare în prima parte a anului 2005. există riscul ca noua Comisie Europeană şi cele 10 ţări care vor adera la 1 mai 2004 să solicite o reluare a negocierilor. solicitanţii au la dispoziţie un „Ghid al solicitantului”.Pentru a cunoaşte condiţiile de acces la acest program.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->