P. 1
Anatomia Omului

Anatomia Omului

|Views: 1,143|Likes:
Published by Allle 26

More info:

Published by: Allle 26 on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

Sections

  • I. STRUCTURA ORGANISMULUI
  • II. SISTEMUL OSOS I TEGUMENTUL
  • III. SISTEMUL MUSCULAR
  • IV. SISTEMUL NERVOS
  • V. SISTEMUL RESPIRATOR
  • VII. SISTEMUL CARDIOVASCULAR
  • VIII. SISTEMUL VASCULAR LIMFATIC
  • IX. SISTEMUL DIGESTIV
  • X. SISTEMELE EXCRETOARE
  • XI. SISTEMUL DE REPRODUCERE

ANATOMIA OMULUI

I. STRUCTURA ORGANISMULUI
Anatomia omului este studiat în general prin observarea multiplelor i variatelor organe ale corpului. Multe dintre acestea pot fi grupate laolalt în diferite sisteme, pe baza modului în care unele organe i structurile asociate lor ac ioneaz împreun pentru a îndeplini func iile specifice ale organismului. În final, toate sistemele ² i celulele minuscule care sunt componentele de baz ale tuturor organelor i esuturilor ² sunt implicate în men inerea s n t ii i a unei st ri de echilibru intern ale organismului în prezen a unor factori constant variabili.

1. Organele:
Prin structur se în elege modul în care anumite elemente sunt puse laolalt

pentru a forma organe. În cazul corpului uman, se poate vorbi despre aceast structur enorm de complicat având în vedere elementele ei de baz i considerând modul în care se potrivesc împreun . Aceasta este, în esen , obiectul de studiu ² descrierea formei i a planului de organizare a corpului. Deoarece structura unui organ este în corela ie cu func ia sa, anatomia i fiziologia sunt strâns legate . Un organ reprezint un element distinct, compus din diferite esuturi cu o structur i func ie specifice. De aceea reprezint un element convenabil pe care se poate baza studiul corpului uman. Înaintea unei abord ri în detaliu este necesar o privire asupra organelor importante ale organismului care sunt con inute în trei mari cavit i: craniul, toracele i abdomenul. a.Cavitatea cranian : Craniul este constituit din dou p r i: cavitatea cranian , care ad poste te

creierul; i fa a care reprezint un cadru de sus inere pentru ochi, nas i gur . Creierul umple complet cutia cranian . Cre terea lui este cea care determin forma craniului. Ini ial, oasele craniului sunt unite prin cartilaje, care permit mi c rile oaselor. Cartilajul este înlocuit treptat de c tre os în primele 18-24 luni de via , dup care craniul devine rigid. Creierul are aspectul unei mase moi de consisten gelatinoas , care poate fi u or strivit . Este învelit într-o membran tisular rezistent , denumit duramater, i aceasta, împreun cu oasele craniului, protejeaz creierul. Totu i, dac creierul este lezat i, prin urmare, este edema iat, esutul s u poate fi în continuare distrus prin strivire la contactul cu înveli ul osos exterior. Cavit ile mai mici din craniu includ fosele nazale i mult mai micile sinusuri sau cavit i aeriene care comunic cu aceasta. Mandibula este considerat , de obicei, ca un accesoriu al craniului.

La baza craniului exist mai multe orificii care permit trecerea arterelor, nervilor i venelor. Cel mai mare dintre ele, denumit foramen magnum (gaura occipital ), este orificiul de intrare al m duvei spin rii.

b.Cavitatea toracic : Toracele sau pieptul este o cu c osoas care con ine dou din cele mai importante organe ale corpului: pl mânii i inima. Func ia de baz a acestora este de a transfera oxigenul din aer la esuturi, unde este esen ial pentru procesele vitale. Cu ca toracic este localizat imediat sub piele. Include în totalitate pl mânii i inima, inclusiv suprafe ele lor inferioare, i are form de clopot. Este articulat de coloana toracic i este închis de diafragm, mu chiul ce separ toracele de abdomen. Între coaste exist al i mu chi denumi i intercostali. În consecin , peretele toracic

Pl mânul stâng i drept ocup majoritatea toracelui i sunt conecta i la trahee prin bronhiile principale. este capabil s absoarb i s elimine aerul din pl mâni prin traheea care porne te din torace spre gât.constituie o pung muscular în form de clopot ² având drept suport coastele ² care. d na tere st rii cunoscute drept pleurezie. Tot interiorul cavit ii este acoperit de o membran denumit pleur . care conduc aerul la alveolele pulmonare. numite bronhii. Membrane asem n toare acoper pl mânii i inima. unde oxigenul este extras din aer i difuzat în sânge. Inima se g se te între cei doi pl mâni în interiorul propriei membrane seroase. prin mi c ri de expansiune i relaxare. Când pleura se inflameaz . iar dioxidul de carbon ² produs rezidual de catabolism ² trece în sens opus. Inima prime te sânge din organism prin . Din bronhiile principale ale fiec rui pl mân se desprind conductele aeriene mai mici sub form arborescent .

Delimitat posterior de coloana vertebral . partea anterioar a abdomenului este un perete muscular gros. în p r ile superioare de coaste. situat în por iunea superioar a toracelui. de asemenea. Timusul joac un rol important în reglarea mecanismelor de ap rare. Exist . În afar de inim i pl mâni. care este situat imediat dup diafragm. Sângele înc rcat cu oxigen se întoarce la atriul stâng i ventriculul stâng. anterior traheei. toracele con ine esofagul. întinzându-se de la diafragm pân la bazin. de unde este expulzat în principala arter a corpului ² aorta.Cavitatea abdominal : Abdomenul este cea mai mare cavitate a corpului. frecvent . care transport hrana de la cavitatea bucal pân în stomac.intermediul cavit ilor drepte (atriul drept i ventriculul drept) i îl pompeaz în pl mâni. În abdomen exist un mare num r de organe. c. o gland denumit timus.

Aproape tot tractul alimentar este situat în interiorul abdomenului. Strâns legat de aparatul urinar este aparatul de reproducere. începând cu stomacul a ezat sub diafragm i sfâr ind cu rectul. care se gole te prin anus. Tractul alimentar reprezint sistemul de prelucrare i excre ie a alimentelor ² descompune alimentele în substan e care pot fi absorbite în sânge pentru a fi transportate în alte p r i ale corpului i elimin reziduurile nedigerabile.denumite viscere. fiecare legat de vezic printr-un conduct denumit ureter. aproape toate organele sexulae se g sesc . care face parte din sistemul vascular limfatic. în plus. La femei. În sus inerea func iilor tractului alimentar intervin glande abdominale importante. care se afl în partea inferioar a abdomenului i în care urina este acumulat înainte de evacuare. O re ea imens de vase sanguine deserve te toate organele i nervii abdominali. splina. cum ar fi ficatul i pancreasul i. În spatele canalului alimentar se g sesc rinichii.

Partea de peritoneu cae acoper organele se nume te peritoneu visceral. i cavitatea abdominal . Astfel. de care organele sunt ata ate prin mezenter. înainte de na tere. iar la b rba i o parte din organele sexuale coboar . ficatul. în afara organismului. dar cei 10 m (33 picioare) de intestin sunt plia i i astfel pot avea loc în interiorul abdomenului. vezica urinar . Poate p rea imposibil ca atât de multe organe vitale s încap într-un spa iu atât de mic. uterul i apendicele. stomacul i intestinele sunt acoperite de peritoneu. în acela i timp.în interiorul organismului. în pozi ia lor definitiv . iar cea de-a doua este . Peritoneul are func ia de a permite mi c ri relativ libere ale variatelor structuri din abdomen. În timp ce peritoneul acoper organe cum ar fi stomacul. Penrtru fixarea organelor. la fel ca splina. abdomenul este prev zut cu o membran denumit peritoneu. Peritoneul acoper toate organele con inute în interiorul abdomenului. el c ptu e te. pancreasul.

Membranele: Membranele sunt straturi simple de esut care acoper sau separ celulele. 2. protejeaz creierul i m duva spin rii.denumit peritoneu parietal. membranele mucoase con in celule specializate pentru a secreta lichidul fluid . la marginea structurilor cavitare. Peritoneul parietal are o inerva ie senzitiv bogat . în principal. Mucoasele seroase înconjoar organele din torace i abdomen. Exist cinci tipuri principale de membrane. cum ar fi tractul alimentar. Dup cum sugereaz i numele. astfel încât orice leziune sau inflama ie ce apare la nivelul acestuia este resim it ca o durere localizat acut . Membranele sinoviale acoper suprafe ele articulare i tendoanele. Peritoneul visceral nu este atât de sensibil i durerea apare dac intestinul este trac ionat sau destins. O categorie special . meningele. Membranele mucoase se g sesc.

con in i celule cu func ii adi ionale. Membranele care delimiteaz intestinele se pliaz în deget de m nu . cum ar fi praful. membrane mucoase în sistemul de reproducere sau sexual. benzile de . Printre func iile acestuia se num r lupta împotriva infec iilor (con ine anticorpi) i men inerea laringelui. Membranele sinoviale se g sesc la nivelul articula iilor mobile i au forma unor pungi con inând fluidul lubrifiant denumut lichid sinovial. Unele membrane mucoase. înapoi spre laringe pentru a fi expectora i în afara organismului. Din ele iau na tere cilii care se mi c în Åvaluri concomitenteµ pentru a împinge corpii str ini nocivi. de asemenea. Tendoanele. formând vilozit ile pentru a cre te suprafa a de digestie.denumit mucus. amigdalelor i a întregului tract alimentar umede i elastice. în timpul menstrua iei. Exist . în special cele din tractul respirator. care este eliminat în fiecare lun . în special endometrul sau membrana uterin .

creând astfel un sistem ideal pentru absorb ia ocurilor. asigurând protec ia împotriva îmboln virii i reducând în mare m sur frecarea de organele învecinate. membranele au o func ie special temporar . . F tul în dezvoltare este înconjurat în uter de o membran special .esut fibros care leag mu chii de oase sunt înconjurate de o teac sinoval . În abdomen. denumit sacul amniotic. toate organele sunt acoperite de o membran seroas cunoscut sub numele de peritoneu. În cavitatea toracic exist dou membrane seroase denumite pleure. în scop protector i lubrifiant. Acesta con ine un lichid în care f tul pur i simplu plute te. La începutul fiec rei noi vie i . acesta este eliminat împreun cu placenta. Dup na tere. Membranele seroase sunt înveli uri pentru organele din torace i abdomen.

Înveli ul extern al corpului. Oasele i cartilajele: Scheletul unui adult este foemat din aproximativ 206 oase. dar articula iile i ligamentele lor sunt cele care fac din schelet un ansamblu extrem de bine coordonat. deoarece are un rol specific. Oasele reprezint un . un organ ² cu cea mai mare suprafa ² care nu numai c protejeaz organele interne fa de leziuni. de fapt. 1. proiectat pentru a asigura maximum de for i mobilitate. la reglarea temperaturii corpului.II. pielea (tegumentul) este. SISTEMUL OSOS TEGUMENTUL I Structura de sus inere a corpului uman este un miracol de construc ie complex . Fiecare os are o form particular . În acele p r i ale scheletului în care este necesar mai mult flexibilitate intr în func ie cartilajele. de asemenea. dar ajut .

furnizând soliditate cadrului de esut fibros. ele formeaz spa ii (cavit i) care servesc la protejarea organelor moi. Oasele sunt la fel de puternice i rezistente ca betonul i pot suporta mari greut i f r a fi îndoite.srat exterior dur i gros i un interior moale. prin calcificare. oasele sunt formate din celule. Fiind legate între ele prin artticula ii i mi cate de c tre mu chii ata a i la ambele extremit i. o substan fundamental relativ moale i pliabil . rupte sau strivite. Rezultatul final este o . asigurând în acela i timp un grad ridicat de mobilitate. În plus. scheletul reprezint cadrul care sus ine celelalte p r i ale corpului. un material la fel de rezistent ca betonul. Acest tip de celule produce ceea ce este denumit din punct de vedere tehnic un cadru de esut fibros. Ca oricare alte componente ale organismului. În interiorul acestui cadru exist o re ea de substan mai dur care d . m duva.

în acela i timp. Cre terea osoas : Când oasele încep s creasc . foarte mult greutatea. De i pare surprinz tor. Craniul unui nou-n scut este un bun exemplu în acest sens. scheletul nou-n scutului este alc tuit din aproximativ 350 de oase.structur extrem de rezistent cu o flexibilitate remarcabil . Într-un stadiu ulterior. Aceasta reprezint o lege natural a ingineriei structurale din care natura î i ia toate avantajele în ceea ce prive te formarea oaselor. La na tere. ele dezvolt canalul medular. de-a lungul anilor. un nou-n scut are mai multe oase în corpul lui decât un adult. Dac craniul acestuia ar fi la . reducându-i îns . acestea sunt complet solide. a. în cursul na terii acesta este supus unei presiuni într-un canal îngust. unele din acestea fuzioneaz pentru a forma segmente mai mari. Canalul medular con ine m duva osoas în care are loc producerea celulelor sanguine. Formarea canalului medular reduce foarte pu in rezisten a osului.

Procesul de cre tere are loc printr-o m rire a lungimii oaselor bra elor. Pe m sura cre terii organismului se înt resc treptat înspre o consisten osoas ² un proces numit osificare. aceste fontanele se închid treptat. picioarelor i a coloanei vertebrale. ci i din cartilaje care sunt mult mai flexibile. cre terea în lungime a oaselor se opre te. Dup na tere. care continu i la vârsta adult . pur u simplu ar fi imposibil pentru copil s treac prin canalul pelvin. Oasele luingi ale membrelor au câte o suprafa de cre tere la fiecare extremitate i acestea reprezint locul de unde porne te cre terea. Odat ce suprafa a de cre tere s-a transformat în esut osos. în principal. Suprafe ele de cre tere se osific la toate oasele într-o . Suprafa a de cre tere este format . din cartilaj mai mult decât din os i din acest motiv zona cartilajului de cre tere nu este aparent pe radiografie. Scheletul unui copil este format nu numai din oase.fel de inflexibil ca a unui adult.

O caracteristic important i remarcabil a oaselor este capacitatea lor de a cre te spre o form adecvat func iei. rezistent . ceea ce face posibil un contact mai bun la nivelul suprafe elor articulare unde acesta este necesar în cel mai înalt grad. Propor iile scheletului uman se schimb semnificativ pe m sur ce acesta se dezvolt .ordine precis . dar în caela i timp flexibil . care formeaz scheletul membrelor. Maturitatea complet a scheletului nu se atinge pân la 20 de ani. Modelarea oaselor are loc în special în timpul cre terii i persist toat via a. b. Acest lucru este important în special pentru oasele lungi. . acoperind extremit ile osoase i în alte puncte strategice ale scheletului. Cartilajele: Cartilajele sau zgârciul constituie o component moale. a scheletului corpului. Ele sunt mai largi la cele dou extremit i decât la mijloc. La adul i se g se te mai ales în articula ii.

în care sunt incluse celulele. Toate cartilajele sunt compuse dintr-o structur de baz . i din fibre constituite din proteine denumite colagen i elastin . Toate fibrele pe care le con ine sunt formate din colagen. cartilaj fibros i cartilaj elastic. În func ie de caracteristicile fizice. Acest tip de esut formeaz scheletul embrionului i are o mare capacitate de cre tere care permite noun scutului s ajung de la dimensiuni de . sau matrice. Cartilajul hialin este un esut traslucid de culoare albastr -alb i. esutul cartilaginos se împarte în cartilaj hialin. Consisten a acestor fibre variaz în diferite tipuri de esut cartilaginos. con ine cea mai mic cantitate de celule i de fibre. Aceasta variaz în raport cu func iile specifice pe care le îndepline te.unde netezimea i flexibilitatea sunt necesare în cel mai înalt grad. dintre cele trei tipuri histologice. dar toate se aseam n prin faptul c nu con in vase sanguine. Structura cartilajului nu este aceea i în tot scheletul.

La extremitatea coastelor. .cartilajul hialin r mâne înt-un strat foarte sub ire de 1-2 mm (1/32 inci) pe suprafa a extremit ilor osoase la nivelul articula iilor. Cartilajul hialin este. cartilajele hialine sunt implicate nu numai în sus inere. Dup ce cre terea s-a oprit.aproximativ 45cm (18 inci) pân la dimensiunea adultului de 1. de asemenea. Pe m sura mi c rii. dar flexibile ce înconjoar traheea i bronhiile care conduc la pl mâni. dar i în mecanismul vorbirii. benzi de cartilaj hialin fac leg tura între coaste i osul stern.80 m (6 picioare). în inelele rigide. abundent în tractul respirator. participând la formarea cavit ii nazale posterioare (cornete) i. ele controleaz cantitatea de aer ce trece prin laringe i. în consecin . având un rol în facilitatea expansiunii i contrac iei toracelui în timpul respira iei. La nivelul laringelui. timbrul sunetului emis. de asemenea.

Cartilajul elastic. La femei. acest cartilaj are o importan particular . El este compact. al doilea tip. î i datoreaz denumirea prezen ei fibrelor de elstin . în spe între vertebre. ca i a celor de colagen în structura sa. În coloana vertebral . este format din mai multe fascicule de colagen care îi confer atât elasticitate cât i rezisten la compresii.Cartilajul fibros. Ambele însu iri sunt necesare la locul în care este prezent. dar flexibil i intr în . Discurile intervertebrale protejeaz coloana împotriva traumelor i fac posibil pozi ia ostostatic . cel de-al treilea tip de cartilaj. vertebrele sunt separate între ele printr-un disc fibrocartilaginos. la nivelul centurii pelviene. cel elastic. pentru a permite trecerea capului f tului. Cartilajul fibros are un rol de conectare între oase i ligamente. deoarece devine mai lax sub influen a hormonilor secreta i în timpul sarcinii. el une te oasele bazinului în articula ia numit simfiza pubian .

de asemenea. ochii i urechile.constitu ia epiglotei. care acoper intrarea în c ile respiratorii în timpul degluti iei (înghi irii). O privire asupra craniului arat cum structurile vulnerabile ale fe ei sunt protejate de aceste oase. La fel mucoasa olfactiv este ad postit profund în cavitatea nazal . cartilajul elastic particip la structura laringelui i a corzilor vocale. Cavit ile orbitale care se g sesc sub frunte ad postesc mecanismele complexe i delicate ale ochiului. c. 14 formeaz structura masivului facial. Cartilajul elastic formeaz pavilionul urechii. . ca i pere ii conductului auditiv extern i ai tubelor Eustachio. Structura scheletului: Fiecare segment al scheletului îndepline te o func ie particular . în maxilarul superior. care leag fiecare ureche cu faringele posterior. Craniul protejeaz creierul i. Împreun cu cartialjul hialin. Din cele 29 de oase ale craniului.

dispus în . Este deosebit de solid . deoarece este o tij format din segmente mici. Un alt exemplu de structur adaptat este acela c zona facial este mai solid în jurul ochilor i al nasului. m duva spin rii. dar i s ne men inem pozi ia ortostatic . prin intermediul din ilor. Coloana vertebral este format dintrun lan de oase mici denumite vretebre i formeaz axul central al scheletului. mandibula reprezint un instrument ideal de strivire a hranei atunci când. este greu de observat cât de eficiente sunt forma i dispunerea lor. nervi i piele. Acest lucru ne face capabili s ne aplec m înainte i s ne atingem degetele de la picioare. de asemenea. foarte flexibil . este. intr în contact cu maxilarul. de asemenea. Când vedem oasele faciale acoperite cu mu chi.Un element frapant al craniului este dimensiunea mandibulei sau mailarul inferior. în loc s fie un os unic. sub craniu. Fiind mobil . dar. Vertebrele protejeaz . pentru a preveni deplasarea oaselor faciale fie posterior. fie în sus.

prin care trec c tre bra o serie de pachete vasculo-nervoase. care le permit mi carea în timpul respira iei. La unele animale. Structural. Cutia toracic etse delimitat lateral de coaste. Coastele sunt fixate de coloana vertebral printr-un tip special de articula ii. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de coaste flotante i au o slab implica ie în respira ie. posterior de coloana vertebral i anterior de c tre stern. Anterior. este mult mai lung i formeaz coada. cum ar fi câinii i pisicile. Cele dou coaste inferioare (11 i 12) sunt articulate doar de coloana vertebral i nu se articuleaz cu sternul.canalul vertebral. se ata eaz de stern prin esut cartilaginos. Prima i a doua pereche de coaste sunt strâns legate de clavicul i formeaz baza gâtului. cutia toracic este astfel alc tuit încât asigur o protec ie a inimii i a pl mânilor care se g sesc în interiorul . Extremitatea inferioar a coloanei vertebrale este denumit coccis.

Osul bra ului este denumit humerus i se articuleaz la nivelul cotului cu cele dou oase ale antebra ului: radius i ulna. complexe. Leg tura dintre membrele inferioare i coloana vertebral se face prin pelvis. care este alc tuit dintr-un grup de oase extrem de rezistente. deoarece lezarea acestor organe ar putea fi fatal . care este format din scapul (omoplat) i clavicul . De fiecare parte. Membrele i pelvisul: Bra ele sunt unite cu axul central al corpului reprezentat de coloana vertebral prin centura scapular . sacrul se articuleaz cu un os masiv. d. osul iliac. dar perfect coordonat.ei. Partea posterioar a pelvisului este delimitat de osul sacru. Mâna este format dintr-un mare num r de oase mici. Acest lucru ne d posibilitatea s apuc m obiectele i s realiz m mi c ri de fine e. a c rui creast poate fi . în care fiecare din componentele mâinii se mi c într-un mod diferit.

Articula ia sacro-iliac este înt rit cu fibre i ligamente încruci ate. la fel ca mâna. completat de o ans osoas denumit ischion. Mai multe ligamente consolideaz articula ia i. men inând stabilitatea pelvisului. merg de la partea superioar la creasta iliac . În plus. Piciorul. La nivelul gambei exist dou oase. Aproape la dou treimi inferior de creasta iliac se g se te cavitatea acetabular . permi ând un surplus de stabilitate organismului. tibia i fibula. discul interpubic. formând simfiza pubian . descris mai sus. La nivelul acesteia se g se te un disc cartilaginos. Anterior. . cel mai lung os din corp. Aceast parte a pelvisului este pubisul. de asemenea. cele dou oase pubiene se articuleaz . Mai jos de aceast cavitate.sim it cu u urin la suprafa a corpului. oasele bazinului se curbeaz în plan anterior. suprafe ele osoase sunt complementare. perfect adaptat pentru articularea cu capul femurului sau osul coapsei.

Pe lâng aceste dou tipuri. Articula ii i ligamente: Oasele scheletului sunt unite prin articula ii. unele articula ii ale corpului se formeaz între os i cartilaj. . Mobilitatea articula iilor fibroase este limitat de prezen a esutului fibros. Articula iile sinoviale permit o gam larg de mi c ri i sunt delimitate de un înveli numit sinovial. Articula iile sunt împ r ite în dou categorii principale ² mobile sau sinoviale i fixe sau fibroase. el permite un grad deosebit de mi care în absen a unei membrane sinoviale. alc tuire ne face capabili de a pozi ia ortostatic i de a merge i strându-ne echilibrul. unele oase trebuie s fie capabile de mobilitate unul în raport cu cel lalt. în acela i timp. Aceste articula ii ne permit o gam variat de mi c ri i fac din schelet un sistem foarte mobil.prezint Aceast men ine alerga p un schelet alc tuit din oase mici. De i este necesar o articulare solid . Deoarece cartilajul este foarte flexibil. 2.

oasele pumnului i oasele tarsiene. Articula iile sinoviale pot fi. Articula iile care sunt mobile în toate direc iile. f când posibile mi c ri cum ar fi r sucirea unei chei sau a unei urubelni e. Articula iile cotului i ale genunchiului permit mi c ri de flexie i de extensie. împ r ite în func ie de amplitudinea mi c rii pe care o pot efectua. cum ar fi cele al oldului i . a. la rândul lor. iar cea a cotului asigur rota ia antebra ului. Exemple de articula ii semimobile se g sesc la nivelul coloanei vertebrale. articula iile semimobile permit mi c ri laterale în toate direc iile. deoarece suprafe ele articulare sunt aplatizate sau u or curbate. Articula iile pivotante de la baza craniului i cea a cotului între humerus i ulna sunt tipuri speciale de articula ii în balama care se mi c în jurul unui pivot. Articula ia pivotant a gâtului permite mi c rile de rota ie ale capului.Articula iile dintre coaste i stern sunt exemple de articula ii cartilaginoase.

um rului. ce permite mi carea i reducerea frec rii. esen ial pentru a preveni uzura i distrugerea articula iei. În interiorul articula iei. sunt denumite articula ii cu suprafe e sferice. Întreaga articula ie este împrejmuit de un esut fibros rezistent. . poate fi îndep rtat . Ea n u este absolut necesar pentru func ionarea normal a articula iei i în anumite condi ii în care membrane sinovial este afectat . Aceasta men ine pozi ia articula iei. denumit capsul articular . Acesta este un strat de esut care. dar nedep ind cartilajul articular. probabil. cum ar fi artrita reumatoid . Extremit ile osoase sunt acoperite cu un material denumit cartilaj articular. f r afectarea pe termen scurt a articula iei. se g se te sinoviala. prevenind orice mi care anormal . o membran sinovial s n toas este. Articula iile degetelor sunt articula ii tipice în balama. are doar grosimea unei singure cellule care formeaz lichidul sinovial. Totu i. uneori.

Suprafe ele articulare sunt lubrifiate cu lichid sinovial pentru a asigura mobilitatea articula iei. articula ia genunchiului poate fi înc func ional . s cule i cu lichid numi i burse sinoviale. Acestea reprezint por iunile care sufer leziuni în cursul activit ii sportive i pot fi îndep rtate prin interven ie chirurgical . Suprafe ele oaselor sunt acoperite cu cartilaj. F r acestea. Exist . Pentru a permite stabilitatea articula iei i flexibilitatea mi c rilor în spa iul articular se g sesc dou foi e cartilaginoase. dar uzura articular cre te. care fac parte din articula ie i au un rol de protec ie împotriva ocurilor severe. poate ap rea artrita.b. de asemenea. în cursul vie ii. Articula ia genunchiului este o articula ie în balama cu o structur aparte. Extremitatea inferioar a femurului este rotunjit pentru a permite o articulare optim cu extremitatea superioar a tibiei. . astfel încât mai târziu.

. permi ând mi carea înainte a gambei f r a atinge p mântul ² astfel piciorul ar avea o mi care exterioar datorit trac ion rii pelvisului. care se prind pe tibie.For a i stabilitatea sunt asigurate de benzi fibroase denumite ligamente. F r a împiedica mi carea genunchiului. men inându-i pozi ia. el se îndoaie. trecând peste articula ia genunchiului. Mi c rile articula iei genunchiului sunt determinate de mu chii coapsei. Cu fiecare pas. Dup aceea. are loc extensia genunchiului i piciorul este adus pe p mânt prin mi c ri ale articula iei oldului. Inser ia acestor mu chi se afl pe oasele bazinului i pe femur. aceste ligamente sunt dispuse pe ambele p r i i în interiorul articula iei. Mu chii anteriori determin extensia articula iei (îl trag înainte) i cei posteriori fac flexia (îl trag înapoi). Genunchiul este important în mod special la locomo ie. La extremitatea inferioar . ace ti mu chi se unesc într-un tendon fibros.

la nivelul abdomenului. Ligamentele se g sesc. Articula iile fibroase le includ pe cele ale coloanei vertebrale. Ligamentele: Oasele unei articula ii sunt ac ionate de c tre mu chi. sacrului. conecteaz oasele articulare i le men in pozi ia prin limitarea mi c rilor. F r ligamente. Aceste articula ii nu au sinovial . Articula iile coloanei vertebrale reprezint o excep ie. oasele ar putea fi foarte u or dislocate. oasele sunt unite printr-un esut fibros dens. în acela i timp men inându.c. care nu permite decât mi c ri limitate sau nici un tip de mi care. fiind destul de flexibile pentru a permite un anumit grad de mobilitate. Ace tia se leag de articula ii prin tendoane lipsite de elasticitate.i rolul de sus inere al acesteia. craniului i unele din articula iile gleznei i pelvisului. de asemenea. Ligamentele. d. în acela i timp permi ând . unde au rolul de a men ine pozi ia unor organe cum ar fi ficatul sau uterul. care au o elasticitate redus .

În ligamentele cu form cilindric . sunt dispuse sub forma unei re ele încruci ate de fibre. esutul cartilaginos al ligamentelor este format. digestiei i sarcinii. e. Ligamentele se ata eaz de oase. care au rolul de a preveni mi carea lateral a articula iilor. acest esut este a ezat ordonat în fascicule fibroase. Alte ligamente. În majoritatea ligamentelor. fibrele sunt dispuse longitudinal i rezist la întindere.un grad de mobilitate necesar pentru modific rile care apar în cursul alimenta iei. Ele se unesc cu fibrele care penetreaz înveli ul extern al osului (periostul). din colagen i din elastin . în principal. Periostul are o vasculariza ie i o inerva ie care îi permit s hr neasc osul. cât i s furnizeze suprafa a de fixare pentru . Structur : Ligamentele sunt o form de esut conjunctiv. i la nivelul sânilor exist ligamente constituite din fibre fine care sus in greutatea acestora.

ligamente i mu chi. în acela i timp. de i genunchiul este o articula ie balama. Ligamentele i periostul se afl într-o interac iune atât de perfect încât periostul este frecvent afectat în urma unei leziuni a ligamentului. În unele artucula ii. Func ie: Varietatea mi c rilor corpului este dependent de forma i aspectul suprafe elor osoase articulare i a ligamentelor. titu i. ulna formeaz suprafa a inferioar a articula iei i are o form de cârlig care permite doar mi c ri simple. legându-l de uln i permi ând. La articula ia genunchiului. ligamentele au doar rolul de a preveni frecarea i un ligament special (ligamentul anular). La acest nivel. înconjoar capul radiusului (osul extern al antebra ului). f. La articula ia cotului. forma oaselor nu opune rezisten la mi carea articular . anterioare i posterioare. Astfel. oasele reprezint cel mai important factor. mi c rile sunt . mi carea de rota ie.

Ele pot fi întinse de c tre mi c rile articula iilor i devin din ce în ce mai tensionate. 3. rezistent la umiditate i c ldur i care ne protejeaz . Exist ligamente inserate între dou por iuni ale aceluia i os. permi ând mi c rile oaselor. Ligamentele nu sunt capabile de contrac ie. Este un organ activ i elastic. prevenind mi c ri cu amplitudini excesive. unii prin contrac ie i al ii prin relaxare. Pielea: Pielea. care previn deplasarea posterioar a articula iei i stabilizeaz articula ia în ortostatism. vasele sanguine i nervii. Ele protejeaz sau men in pozi ia unor structuri importante. pân ce mi carea nu mai este posibil . este mai mult decât un înveli al corpurilor noastre. fiind o structura static i pasiv .controlate printr-un tip special de ligamente (ligamente încruci ate). sau tegumentul. Mu chii ac ioneaz grupat la nivelul articula iilor. nefiind afectate de mi c ri. Ligamentele func ioneaz în concordan cu ace ti mu chi.

astfel men inându-se o temperatur intern constant . Este destul de rezistent pentru a avea o ac iune protectoare împotriva agresiunilor i. celulele se divid constant i se deplaseaz c tre suprafa . Ea conserv c ldura sau r ce te corpul în func ie de necesit i. Partea extern ² epidermul ² este format din mai multe straturi celulare. Acest strat protectiv extern este ferm ata at de un strat subiacent denumit derm. În acest strat. destul de supl pentru a permite mi c rile. Timpul în care o celul din stratul profund ajunge la suprafa este de trei-patru s pt mâni. cel intern profund fiind numit strat generator. Structura pielii: Pielea este constituit din dou componente principale. a. Papilele dermice p trund în epiderm i aspectul v lurit al jonc iunii dintre cele . totu i.de radia iile d un toare din lumina solar . unde se aplatizeaz i sunt transformate într-un material numit cheratin i sunt eliminate în final prin descuamare.

de asemenea. Culoarea pielii: Culoarea pielii se datoreaz pigmentului negru denumit melanin . Nervii penetreaz epidermul. dar vasele sanguine r mân în derm. foliculii pilo i.dou straturi ale pielii d na tere crestelor papilare. deschizîndu-se la suprafa a pielii. vasele sanguine i nervii. Ea este format în celulele denumite . care sunt mai proeminente la vârful degetelor i determin apari ia amprentelor digitale. în p r i iris. P rul i ductele glandulare trec prin epiderm pân la suprafa . În interiorul dermului se afl glandele sudoripare. b. stres sau de necesit i calorice. sebacee i apocrine. Dermul este format din fibre de colagen i elastin . Secre ia glandelor sudoripare este controlat de sistemul nervos i este stimulat de emo ii. Fiecare gland sudoripar este format dintr-un conduct contorsionat de celule epiteliale care se deschid în ductul sudoripar. Melanina se g se te.

Func ia melaninei este de a proteja pielea fa de radia ia solar . celulele se m resc i culoarea pielii devine mai închis . Expunerea la lumina ultraviolet . R spunsul este variabil de la individ la . cu atât sunt mai pu in probabile arsurile datorate radia iei solare. Are loc formarea melaniei. în melanin au loc la periferia melanocitului. acela i num r de melanocite este întâlnit în pielea fiec rei fiin e umane. fie prin radia ia solar . La rasa neagr .melanocite. melanocitele sunt mai mari i produc mai mult pigment.stimuleaz producerea de melanin printr-un proces fiziologic de bronzare. Odat format. tirozina. Procesele chimice complexe ale organismului ce convertesc aminoacidul. fie prin surse artificiale. situate în stratul bazal al tegumentului. cu cât pielea are o culoare mai închis . pigmentul se deplaseaz spre centrul celulei pentru a acoperi i proteja astfel nucleul celular. Indiferent de tipul rasial. Cantitatea de melanin produs de aceste celule prezint mari varia ii.

de la o clipire a unei pleoape pân la un salt în aer. Åro ii sau pletoriciµ la mânie datorit cre terii fluxului sanguin i cianotici. când mare parte din oxigenul din sânge este transportat spre esuturi pe m sur ce fluxul sanguin scade. în afar de albino i. SISTEMUL MUSCULAR Fiecare mi care a corpului. Astfel devenim Åpaliziµ în condi ii de fric . Åalba triµ la frig. Colora ia pielii poate fi modificat ca urmare a unei st ri particulare a nuan ei sângelui din vasele pielii. Al i factori care contribuie la colora ia pielii sunt sângele din vasele sanguine tegumentare i colora ia galben natural a esutului. când vasele mici se închid. dar toate persoanele.individ. III. devin mai pigmentate urmare acestei expuneri prelungite la lumina solar . este posibil datorit mu chilor i tendoanelor ² extensii ale mu chilor care .

i sunt de asemenea implica i în reac iile automate denumite reflexe. Al doilea tip este mu chiul neted (denumit a a datorit aspectului s u microscopic). nervii i organele de sim . Mu chii: Exist trei tipuri diferite de mu chi în organism. În spatele activit ii musculare exist mecanisme sofisticate care fac dintr-o ac iune aparent simpl . ei sunt responsabili pentru toate formele de mi c ri con tiente. Primul tip este reprezentat de mu chii scheletici sau voluntari. cum ar fi mi carea capului.joac un rol crucial în transmiterea for elor de contrac ie a mu chiului la osul asupra c ruia ac ioneaz . ce implic creierul. . cum ar fi intestinele sau vezica urinar . un prices complicat. cum ar fi urcarea sc rilor. 1. Împreun cu oasele i tendoanele. implicat în motilitatea organelor interne.

Mu chii voluntari se mai numesc stria i datorit faptului c . i de a men ine un . Ei trebuie s fie capabili de a produce o contrac ie rapid . un proces denumit contrac ie. care reprezint constituientul principal al inimii. la examinarea microscopic . Inima este unica structur a corpului compus din mu chi striat de tip cardiac.Al treilea tip este mu chiul cardiac. care asigur expulzarea sângelui din inim în vasele sanguine. Ei î i exercit ac iunea prin scurtarea lungimii. Contrac iile inimii sunt rezultatul impulsurilor produse de sistemul excitoconductor al inimii. aranjamentul fibrilar care îi formeaz le d un aspect dungat. exploziv . de tipul celei pe care o efectueaz mu chii membrelor inferioare în timpul unei s rituri.

fiecare fibr este o celul alungit . În mu chii netezi sau involuntari. dar fibrele . care formeaz majoritatea masei fesiere i controleaz mi c rile articula iei oldului. Mu chiul cardiac are o structur foarte asem n toare cu cel voluntar. de la micul mu chi stapedius. Mu chii netezi nu sunt sub controlul con tient al creierului. fusiform . un os mic al urechii medii. determinând peristaltismul intestinal. care ac ioneaz asupra sc ri ei. Mu chii voluntari se g sesc în întreg organismul. reprezentând o propor ie de 25 la sut din greutatea corpului. ce asigur transportul hranei. chiar i la un nou n scut. pân la mu chiul gluteus maximus (marele fesier). determinând mi carea anumitor oase.tonus constant pentru a p stra corpul într-o postur normat . ei produc contrac ia muscular necesar în procese cum ar fi digestia. Se comport ca resorturi ata ate de diferite puncte ale scheletului.

Acestea . formând o re ea dens . Aceste filamente sunt grupate în fascicule denumite miofibrile. sub form de glicogen. mitocondriile. i furnizorii normali de energie. în care oxigenul i substratul energetic sunt metabolizate pentru a produce energie. Mu chiul se scurteaz când filamentele de actin i miozin gliseaz în lungul lor. Cele mai mici dintre ele ² unit ile de baz ale activit ii musculare ² sunt filamente de actin i miozin . Miofibrilele sunt grupate în fascicule mai mari numite fibre musculare. atât de fine încât pot fi observate numai la microscopul electronic. Ele sunt proteine cunoscute sub numele de proteine contractile. Structura mu chilor: Mu chii voluntari pot fi privi i ca o serie de fascicule paralele de fibre adunate împreun pentru a forma o unitate complet . Printre miofibrile se afl depozitele energetice ale mu chiului. a.sunt mai scurte i groase.

formând tendoanele. sub membran . Fibrele musculare sunt grupate în fascicule. cu un înveli de esut conjunctiv. structura mu chiului cardiac este totu i aceea i ca a . de i are o contrac ie dependent de ac iunea filamentelor de miozin i actin . Întregul mu chi este învelit într-un esut fibros. Un mu chi de dimensiuni mici este alc tuit din pu ine fascicule de fibre. ea este constituit din celule fusiforme dispuse neomogen. Fiecare fibr muscular vine în contact cu o fibr nervoas care îi declan eaz ac iunea ori de câte ori este necesar. Observat la microscop. celulele musculare cu nucleii celulari dispu i la periferie. de fapt. în timp ce un mu chi de dimensiuni mari. Are un corp muscular gros. cum ar fi gluteus maximus. care se îngusteaz la capete. Structura mu chiului neted nu prezint acela i aranjament geometric ordonat al filamentelor i fibrelor. fiecare din acestea inserându-se pe un os.sunt. poat fi alc tuit din sute de fascicule.

. când ajunge la extremitatea nervului. sau voluntari. Ace ti nervi motori au mai multe ramifica ii. Dup legarea acetilcolinei de receptori. Pentru a asigura relaxarea muscular . Acetilcolina traverseaz spa iul îngust dintre termina iile nervoase i mu chi. o enzim ce neutralizeaz acetilcolina intr în ac iune. unde se leag de zone speciale ale membranei celulare numite receptori. fiecare fiind distribuit la un mu chi voluntar. Func iile mu chilor: Mu chii scheletici. sunt activa i de nervii motori care pleac din m duva spin rii i care preiau impulsurile venite de la creier printr-un tract nervos. Impulsul electric se propag prin nerv plecând de la creier i. Fiecare ramifica ie ia apoi contact cu celulele musculare.mu chiului voluntar. b. cu excep ia faptului c fibrele formeaz o re ea. elibereaz o cantitate mic de acetilcolin din granulele în care aceasta este stocat . mu chiul se contract i r mâne în aceast stare atât timp cât mediatorul chimiceste legat de receptor.

în care are loc formarea i desfacerea continu a unor leg turi chimice dintre acestea. mi carea con tient a mu chilor voluntari este declan at de semnale trimise de la creier prin m duva spin rii. Ace ti receptori trimit implusuri la m duva spin rii i. ac ioneaz nervii motori care pleac de la m duva spin rii la mu chii coapsei. astfel încâtse creeaz un mecanism ce va determina contrac ia unui mu chi i relaxarea altuia. Acest proces necesit energie. iar altele au o ac iune inhibitorie. Spre deosebire de reflexe. consecutiv. mu chii coapsei se contract rapid i gamba se mi c înainte. Drept rezultat. Unele dintre semnale ac ioneaz prin stimularea unor anumi i nervi motori. Activitatea filamentelor de miozin i actin în timpul contrac iei musculare este un proces complicat.Cele mai simple reflexe apar prin stimularea direct a nervilor motori de c tre semnalele ce sosesc la m duva spin rii de la receptorii senzoriali prin nervii senzitivi. furnizat de .

de asemenea. Mu chiul neted are. în loc de un singur nerv ce stimuleaz o singur celul . impulsul se propag simultan la mai multe celule. ci de un esut specializat al inimii. stocat i transferat apoi în compusul adenozin trifosfat (ATP). denumit microtubuli. determinând contrac ia inimii i expulzia sângelui. de exemplu. Aceste impulsuri au o frecven de aproximativ 72 de ori pe minut. 2. o inerva ie motorie. Acest mod de propagare ajut . la transportul hranei în intestin. Totu i.arderea substratului energetic în prezen a oxigenului în mitocondrii. Tendoanele: . compus macroergic. Procesul contrac iei musculare este ini iat de influxul de calciu ( unul din mineralele comune din corp) în celula muscular printr-o re ea tubular fin situat printre miofibrile. Contrac ia mu chiului cardiac nu este produs de nervi motori.

În principiu. întâlnite acolo unde exist un mare num r de articula ii care efectueaz mi c ri într-un spa iu relativ mic. Exist mai multe tendoane localizate aproape de suprafa a corpului i care pot fi sim ite cu u urin . Tendoanele sunt. deoarece ele ocup mult mai pu in spa iu decât mu chii. care leag fasciculele de fibre musculare i care se unesc i se extind în afara mu chiului sub forma unui cordon inextensibil. For a de contrac ie a fibrelor musculare este concentrat i apoi transmis prin tendon. realizând trac iunea structurii interesate i realizând astfel mi carea. Mu chii ce ac ioneaz aceste . Tendoanele sunt extensii specializate ale mu chilor i sunt formate din esut conjunctiv. ambele fe e ale mâinilor i picioarelor con in un întreg set de diferite tendoane. Astfel. de asemenea.Tendoanele joac un rol important întro gam variat de mi c ri. tendonul une te partea activ sau corpul mu chiului cu structura ² un os ² care va fi mobilizat .

vital pentru dezvoltarea limbajului. IV. percep ia durerii i a pl cerii. care îi confer atât o structur mai ferm . de asemenea. în final. cât i inele de sus inere în punctele în care vasele mari se unesc cu inima. gândirii i memoriei. favorizând ac iunea de pomp a acesteia. Un tip particular de tendon se afl în conexiune cu esutul muscular care formeaz peretele inimii. care. . controleaz tot esutul nervos din celelalte p r i ale corpului. ca de exemplu respira ia. este.tendoane sunt situa i la distan de nivelul bra elor i picioarelor. Fiind cea mai complex structur a organismului. Aici. benzi dense de esut fibros formeaz structuri solide în interiorul mu chiului cardiac. În centrul s u se g sesc creierul i m duva spin rii. SISTEMUL NERVOS Sistemul nervos este esen ial pentru percep ia senzorial . controlul mi c rilor i reglarea func iilor corpului.

Celulele nervoase: Unit ile func ionale ale sistemului nervos sunt milioanele de celule nervoase interconectate denumite neuroni. Func ia lor este oarecum asem n toare cu cea a circuitelor dintr-un aparat electric complex: ele preiau semnalele dintr-o parte a sistemului nervos i le transmit alteia. în raport cu func ia lor: neuroni senzitivi. Sistemul nervos periferic: . Neuronii sunt clasifica i în trei tipuri. care transmit informa ia de la organele de sim ale corpului la sistemul nervos central.1. care ini iaz ac iunile voluntare i involuntare. care proceseaz informa ia primit . unde ele pot fi retransmise altor neuroni pentru a determina o anumit ac iune. neuroni motori. 2. neuroni integrativi (interneuroni).

de i un nerv cranian foarte important. inerveaz organele digestive. Un nerv este un fascicul alc tuit din fibre motorii i senzitive. vagul. în num r de 43 de perechi. organele de sim i mu chii capului.Componentele principale ale sistemului nervos sunt nervii. care leag sistemul nervos central de alte p r i ale corpului i ganglionii nervo i. Nervii spinali se desprind la intervale regulate din m duva spin rii i con in întotdeauna atât fibre motorii. î i au originea în sistemul nervos central: 12 perechi se desprind din por iunea inferioar a creierului (nervii cranieni) i 31 de perechi din m duva spin rii (nervii spinali). con in doar fibre senzoriale. grupe de celule nervoase situate în diverse puncte ale sistemului nervos. împreun cu esutul conjunctiv i vasele sanguine. Nervii cranieni inerveaz . inima i c ile respiratorii din pl mâni. cum ar fi nervul optic. în principal. cât i . Nervii principali. Unii nervi cranieni.

Ei inerveaz toate regiunile corpului situate mai jos de gât. Fibrele motorii i senzitive sunt prelungirile cele mai lungi ale neuronilor respectivi. cele dou tipuri de fibre se al tur pentru a forma nervul. i sistemul nervos autonom. care se g se te sub control con tient. . formând o re ea care inerveaz tot corpul. care este sub control subcon tient. fiecare nerv spinal se divide în ramuri care. la rândul lor. Atât fibrele senzitive cât i cele motorii sunt doar p r i ale neuronilor senzitivi i motorii. Dup unirea r d cinilor. una alc tuit din fibre motorii i cealalt din fibre senzitive.senzitive. se divid în numeroase ramuri mai mici. Fiecare nerv spinal este ata at de m duva spin rii prin intermediul a dou r d cini. La mic distan de m duva spin rii. de i fiecare ac ioneaz independent de cealalt . Sistemul nervos periferic are dou mari componente: sistemul nervos somatic.

colecteaz informa ii din mediul extern de la organele de sim .Sistemul nervos somatic are un rol dublu. Sistemul nervos autonom este compus din dou p r i. ale unor organe cum ar fi inima. pl mânii. El este alc tuit în întregime din nervi motori aranja i în releu pornind de la m duva spin rii c tre diferi i mu chi. în principal. Sistemul nervos autonom are. În al doilea rând. intestinul. vezica urinar . Fiecare folose te un mediator chimic diferit acolo unde fibra nervoas ajunge la organul int . În primul rând. ini iind astfel mi carea. fiecare . stomacul. prin fibrele senzitive. transmite mesaje prin fibrele motorii de la sistemul nervos central la m u chii scheletici. Semnalele de la ace ti receptori sunt transportate apoi c tre sistemul nervos central. denumite simpatic i parasimpatic. rolul de a men ine func iile automate. f r un efort mental deliberat din partea noastr . care con in celule receptoare specializate. cum ar fi ochii. organele sexuale i vasele sanguine.

Dac . Ambele activit i i . de exemplu.are o autonomie diferit i are efecte diferite asupra organelor pe care le deserve te. Întregul sistem autonom este controlat de o zon din creier numit hipotalamus. glande i organe de sim . de exemplu. Sistemul nervos central: Sistemul nervos periferic ac ioneaz doar ca un releu pentru transmiterea mesajelor între sistemul nervos central i mu chii capului. componentele chimice ale corpului i ajusteaz sistemul autonom pentru a restabili echilibrul. hipotalamusul comand sistemului autonom cre terea frecven ei cardiace pentru a furniza mai mult sânge oxigenat. 3. Acesta prime te informa ii despre orice varia ie în. nu joac nici un rol în analiza informa iilor senzitive sau în ini ierea impulsurilor motorii. Practic. nivelul oxigenului scade în urma efortului.

El este de asemenea protejat de dou tipuri . analiza i stoca informa iile. care furnizeaz oxigenul i substan ele nutritive.multe altele apar în sistemul nervos central. Creierul i m duva spin rii formeaz unitatea central care prelucreaz impulsurile. dar analiza la nivelul creierului este de obicei de o înalt complexitate. dup aceea. Întregul sistem nervos central necesit un aport substan ial de sânge. De i mul i neuroni senzitivi se termin i mul i neuroni motori au originea în creier. transmit impulsurile de-a lungul fibrelor motorii. le selecteaz i analizeaz i. majoritatea neuronilor cerebrali sunt interneuroni care au func ia de a filtra. producând un r spuns adecvat al mu chilor i glandelor. Func ia de analiz sau de procesare poate fi relativ simpl pentru unele activit i ce se desf oar în m duva spin rii. Ele primesc mesaje prin fibrele senzitive de la organele de sim i receptori. implicând participarea a mii de neuroni diferi i.

de înveli uri. printr-un canal . i coloana vertebral . Lichidul are un efect de amotizare. Lichidul circul de la ventriculii laterali. Lichidul cefalorahidian este un fluid limpede. Spre deosebire de ventriculii inimii. Numerotarea începe de la emisferele cerebrale în jos. în ventriculul al treilea i apoi. ajutând astfel la protejarea esutului nervos vital fa de agresiuni. Cel deal doilea este constituit din trei membrane fibroase denumite meninge. iar primii ventriculi (ventriculi laterali) sunt i cei mai mari. Fluidul este produs continuu din sânge de c tre celulele specializate ale plexurilor coroide din ventriculii cerebrali. care ad poste te creierul. ventriculii cerebrali sunt numerota i. Acestea acoper în întregime creierul i m duva spin rii. în m duva spin rii i în ventriculii cerebrali (cavit i). apos. care ad poste te m duva spin rii. care au nume specific. care circul în meninge. printr-un orificiu îngust. Primul este osos: craniul. c tre m duva spin rii.

denumite vilozit i arahnoidiene. în cel deal patrulea. M duva spin rii: M duva spin rii este o coloan de esut nervos aproximativ cilindric . în lungime de circa 40 cm. Cel anterior este compus din neuroni motori. Ea este compus din aglomer ri de neuroni i fascicule de fibre nervoase. Materia cenu ie ² denumire a aglomer rilor neuronale ² are form de H pe sec iune transversal . de pe arahnoid . Dup aceea. a. care este situat în interiorul canalului vertebral de la creier pân la vertebrele inferioare. cu uhn corn posterior i unul anterior în fiecare jum tate (protuberan e). una dintre cele trei meninge. apeductul cerebral. lichidul circul c tre partea superioar a creierului (emisferele cerebrale) i este reabsorbit de c tre proeminen ele speciale. De aici iese prin orificii ale plan eului ventriculului în ni te spa ii (cisterne) pline cu lichid care înconjoar trunchiul cerebral la baza creierului.i mai îngust. care este pu in mai larg. în timp ce cornul posterior con ine .

ce pleac din diferite p r i ale creierului. fibrele acestora din urm formeaz fascicule lungi. Aceasta este împr tiat în trei cordoane i con ine fasciculele ascendente i descendente care conecteaz creierul la m duva spin rii în ambele direc ii. Fasciculele descendente propag impulsurile motorii de la creier la sistemul nervos periferic. ea func ioneaz ca un sistem de conducere în ambele sensuri între creier i sistemul nervos periferic. M duva spin rii are dou func ii principale. fasciculele ascendente duc impulsurile senzitive c tre creier. vin în contact cu dendritele sau cu corpii celulari .corpii celulari ai neuronilor de asocia ie i senzitivi. Ea coboar pe distan e variate prin m duva spin rii i la cap tul lor la mare distan de creier. În primul rând. Materia cenu ie este înconjurat de materia alb . Aceast func ie este îndeplinit prin intermediul neuronilor senzitivi i motori.

Aceasta se ob ine prin neuroni. Ea trimite impulsuri care produc mi c rile . activit i motorii. care controleaz func ii distincte. toate interconectate cu alte por iuni ale creierului. Aceast zon are. Creierul: În principiu. Mesajele urc prin m duva spin rii i sunt conectate prin interneuroni cu nervii motori care controleaz mi c rile gâtului. Cea mai mare structur a creierului posterior este cerebelul. ale c ror prelungiri se extind pe distan e mici în sus i în jos prin m duva spin rii i prin interneuroni care transmit mesajele direct între neuronii senzitivi i cei motori. creierul poate fi împ r it în trei regiuni distincte: creierul posterior. A doua func ie a m duvei spin rii este de a controla activit ile reflexe simple.ai neuronilor senzitivi sau motori apar inând sistemului nervos periferic. în principal. creierul mijlociu i creierul anterior. b. Fiecare din aceste regiuni este divizat în zone separate.

. Emisferele cerebrale i hipotalamusul: Partea cea mai mare din creier este reprezentat de emisferele cerebrale (cerebrum) localizate în creierul anterior. tot creierul mijlociu i o parte din cel anterior. Aici este locul de încruci are al tuturor c ilor aferente i eferente. Trunchiul cerebral. astfel încât partea stâng a corpului este controlat de partea dreapt a creierului i viceversa. care fac parte din creierul posterior.incon tiente ale mu chilor. care face parte din creierul mijlociu ² au func ii vitale. i forma ia reticulat . cuprinde p r i din creierul posterior. Variatele structuri ale trunchiului cerebral ² incluzândule pe cele denumite bulb i puntea. astfel încât postura i echilibrul sunt men inute i ac ioneaz în perfect acord cu ariile motorii ale emisferelor cerebrale pentru coordonarea mi c rilor corpului. care leag creierul cu m duva spin rii.

în expresia fe ei i în pozi ionarea membrelor înainte de ridicarea în picioare sau de mers.Acesta este locul unde toate celelalte p r i ale creierului transmit mesajele pentru a fi luat o decizie. Aceste celule formeaz un sistem complex de control. care coordoneaz activitatea muscular . Ele sunt unite la baz printr-un fascicul gros de fibre nervoase. În interiorul emisferelor cerebrale exist o aglomerare de substan cenu ie (celule nervoase) denumit ganglioni bazali.Acestea sunt mai dezvoltate la om decât la orice alt animal i sunt esen iale pentru gândire. Creierul mare este împ r it pe linia median în dou jum t i. cunoscute sub numele de emisfere cerebrale. . denumite corp calos. memorie con tient i procesele mentale superioare. Acest tip de activitate muscular este implicat în balansarea bra elor în timpul mersului. ceea ce permite corpului s îndeplineasc diferite tipuri de mi c ri liber i incon tient.

Este strâns legat de sistemul hormonal endocrin. o colec ie de centri nervo i specializa i. conexiuni cu arii ce controleaz alte sim uri. Cortexul cerebral: . cum ar fi mâncatul.Hipotalamusul se afl la baza creierului. sub cele dou emisfere cerebrale. El este situat imediat sub o alt structur important din creierul anterior. Hipotalamusul este. care sunt conecta i cu alte zone importante din creier i cu glanda hipofiz (pituitar ). comportamentul i organizarea memoriei. Aceast por iune a creierului are. care func ioneaz ca un releu telefonic între m duva spin rii i emisferele cerebrale. care este strâns legat de centrul olfactiv din creier. Este regiunea creierului implicat în controlul unor func ii vitale. talamusul. dormitul i termoreglarea. în fapt. de asemenea. Hipotalamusul are c i nervoase care îl conecteaz cu sistemul limbic.

Aceasta explic de ce policele este mai . lobul parietal pentru pip it i gust. Depliat . care împart fiecare din cele dou emisfere ale cortexului în patru zone numite lobi. vorbire i gândirea superioar . De exemplu. iar cel frontal pentru mi care. sim ul tactil este localizat pe o arie mic în lobul parietal. Între pliuri exist câteva an uri adânci.Cortexul cerebral este un strat gros de aproximativ 3 mm de materie cenu ie cu aspectc cutat. Lobul temporal seve te pentru auz i miros. Aceast parte a creierului a de venit atât de dezvoltat la oameni încât a necesitat plieri repetate pentru a avea loc în craniu. Fiecare din ace ti lobi îndepline te una sau mai multe func ii specifice. reprezentând suprafa a exterioar a creierului. ar acoperi o suprafa de 30 de ori mai mare. În fiecare din ace ti lobi exist por iuni specifice ce recep ioneaz mesajele senzoriale dintr-o singur zon a corpului. lobul occipital pentru v z. care nu recep ioneaz decât senza iile de la genunchi i arie întins pentru police.

ei compar . Ochiul: Atunci când oamenii vor s explice mecanismul vederii.Totu i. de obicei. ochiul cu un aparat de fotografiat perfect proiectat. 4. pip it. gust i miros ² sunt analizate i prelucrate astfel încât alte p r i ale sistemului nervos pot reac iona la informa ie dac este necesar. ca i ariilor motorii. cortexul cerebral este locul unde informa iile primite de la cele cinci sim uri ² v z. În plus. Acela i principiu se aplic i altor arii senzoriale din cortex.sensibil decât genunchiul. De aceea. ariile premotorii i motorii ale cortexului cerebral conlucreaz cu alte arii ale sistemului nervos central i periferic pentru a produce mi carea coordonat care este vital pentru orice activitate con tient . auz. pentru a în elege pe deplin felul în care lumea exterioar poate fi vizualizat în mica structur care este .

De la orice surs . de i de obicei se transmite linear. Corneea: Cînd o raz luminoas ajunge la ochi. gradul de refrac ie poate fi controlat precis de c tre forma lentilei. cum ar fi lentila de form special a aparatului de fotografiat sau lentila alc tuit din esut a ochiului uman. lumina poate fi refractat sau concentrat pentru a forma imagini mici. În fapt. prima structur pe care o întâlne te etse o fereastr rotund numit cornee. ea se r spânde te în toate direc iile. trebuie s ne reamintim principiile de baz . Mai mult. care este . a. creând posibilitatea ca obiectele s poat fi v zute. Cel mai bun mod de a explica lumina este acela de a o considera ca un instrument de transmitere. dar perfecte ale unor obiecte mult mai mari..ochiul. poate fi distorsionat la trecerea prin anumite structuri. Cel lalt lucru important de în eles despre lumin este c .

Dedesubt exist un strat elastic numit stratul Bowmann. La exterior. Dup strom urmeaz o membran elastic denumit Descemet. Stratul final este un endoteliu de grosimea unei celule. celulele acestui strat nu se pot regenera i astfel leziuni ale . Acesta are cea mai mare grosime. Acesta men ine transparen a corneei i echilibrul hidric dintre cornee i restul ochiului. este un epiteliu format din cinci straturi celulare. Stroma ajut la ap rarea corneei împotriva infec iilor i a inflama iilor. Corneea are doar o jum tate de milimetru grosime la centru i un milimetru la jonc iunea cu sclerotica (albul ochiului). Odat formate. Puterea optic a corneei este aproximativ dou treimi din puterea total de refrac ie a ochiului.prima din cele dou lentile ale ochiului. Corneea reprezint o lentil puternic cu focar fix. Corneea este alc tuit din cinci straturi. fiind echivalentul pielii. Urmeaz apoi stroma format din colagen.

Aceasta este plin cu un lichid apos. Dup ce trece prin cornee. O pelicul de lacrimi acoper stratul epitelial. alc tuit din trei structuri distincte: coroida. c ci f r lacrimi ar pierde transparen a i ar deveni opac. umoarea apoas . acre este constant drenat i înlocuit. Coroida este o foi membranoas sub ire între sclerotica ce o protejeaz la exterior i retin . Pelicula lacrimal alimenteaz stratul optic (epitelial). b.endoteliului pot determina defcte permanente ale vederii. raza luminoas intr în camera anterioar aochiului. F r lacrimi. corpul ciliar i irisul. polu rii sau prafului. Aceast membran are o vasculariza ie bogat . Uvea: Uvea reprezint tunica medie a ochiului. corneea nu ar fi protejat împotriva microorganismelor bacteriene. În acesat re ea exist i esut de sus inere care con ine . ce alimenteaz retina i formeaz o re ea intricat pe cea mai mare parte a ochiului.

situat în partea anterioar a ochiului. Aceasta este sructura al c rui pigement de culoarea ochilor. Func ioneaz ca diafragma unui aparat de fotografiat. Corpul ciliar este o por iune cutat a uveei. irisul. Ata at de corpul ciliar se afl a treia regiune specializat . f r ca . fibrele ei musculare dilatând sau contractând pupila i controlând astfel cantitatea de lumin care ajunge la retin . acesta împiedic lumina s treac de polul posterior al ochiului i s formeze imagini neclare. de asemenea. Rolul ei este de a modifica forma cristalinului prin intermediul contrac iei mu chilor ciliari. lichidul care circul în camera anterioar . de a produce umoarea apoas .cantit i variate de pigmen i. între cristalin i suprafa a intern a corneei. pupila î i mic oreaz dimensiunile. care formeaz peretele posterior al camerei anterioare. Dac intensitatea luminii este putenic . permi ându-ne focalizarea vederii pe obiectele situate la distan mic i.

forma i elasticitatea ochiului. care este în schimb perceput de conuri. ce are un aspect gelatinos i d consisten a. a ochiului. având o putere de refrac ie mai mic decât a corneei. denumit retin . Pe suprafa a intern . constituit din dou tipuri de celule fotosensibile. datorit formei pe care o au. Acestea sunt responsabile de claritatea imaginii i sunt cele mai numeroase la polul posterior al ochiului. în aria denumit . r m i ele unui canal arterial din cursul dezvolt rii fetale. În spatele irisului se g se te cristalinul elastic i transparent. principal . a globului ocular se g se te un strat fotosensibil. Bastona ele sunt sensibile la lumina de intensitate slab i nu percep culoarea.noi s facem nici un efort con tient. c. La lumin slab . curbat . Aceasta este plin cu o substan denumit umoarea vitroas . Acesta este . numite bastona e i conuri. Prin centru ei trece canalul hialoid. de fapt. î i m re te diametrul. Umoarea vitroas i retina: În spatele cristalinului este camera intern .

Împreun . În aceast zon .foveea sau macula. Nervii de pe fiecare parte se încruci eraz astfel încât o parte din informa iile de la ochiul stâng trec în partea dreapt a creierului i viceversa. Nervul optic: Fiecare celul fotosensibil din retin se conecteaz prin intermediul fibrelor nervoase cu creierul. retina înregistreaz imagini clare. dar c tre marginile sale apare vederea periferic . În jurul foveei sau maculei. d. aici se une te cu nervul optic centralateral. Toate aceste fibre nervoase se unesc la polul posterior al ochiului pentru a forma nervul optic. vederea central i periferic . în regiunea glandei hipofize. unde are loc sinteza informa iilor despre aspect. ne ofer o imagine complet a lumii exterioare. Acesta pleac de la globul ocular printr-un canal osos al craniului i p trunde în cavitatea cranian imediat sub creier. critalinul î i focalizeaz cea mai clar imagine i vederea noastr este cea mai bun . culori i forme. .

Fibrele nervoare care pleac de la retin sunt senzoriale. Prima dintre acestea se g se te imediat . care au doar o singur conexiune pe traiectul lor de la creier. spre deosebire de fibrele nervoase motorii. Ea se ramific la polul posterior al ochiului i vasele care iau na tere se r spândesc pe suprafa a retinei. Nervul optic nu este altceva decât un fascicul de fibre nervoase ce transport impulsuri nervoase detaliate prin fibre fine. în timp ce fibrele din por iunile nazale se încruci eaz i merg în partea opus . În centrul nervului exist o arter ce îl înso e te pe toat lungimea. nervii optici mai au multe sinapse. Aceasta se nume te artera central a retinei. Exist o ven corespondent care traverseaz nervul optic al turi de artera central i care dreneaz retina.Nervii din por iunile temporale (lâng tâmple) ale fiec rei retine nu se încruci eaz i astfel p trund în emisfera cerebral de aceea i parte. fiecare din acestea fiind izolate de cealalt prin teaca de mielin .

ci i pe cel al echilibrului. nervii se desfac în evantai. de fiecare parte formând radia iile optice. Aici. Urechile: Urechea nu asigur numai sim ul nostru auditiv. De aici. 5. Imediat dup încruci are. Este un organ complex. informa ia din stânga i dreapta este din nou schimbat pe linia median . Acest punct de încruci are se nume te chiasma optic i este foarte apropiat de hipofiz . la cortexul vizual. unde sunt concentrate toate c ile motorii i senzoriale ale organismului. este prima sinaps sau sta ie de releu. Acestea î i modific u or traiectul i se adun sub forma unui fascicul care traverseaz capsula intern . împ r it în trei regiuni: . Func ia acestei conexiuni are leg tur cu reflexele pupilare. denumit corpii genicula i laterali.dup punctul în care inorma iile senzoriale sunt transmise de partea opus . De la corpii genicula i laterali. nervii au un traiect c tre partea posterioar a creierului.

Amplitudinea i energia acestor unde determin intensitatea. cu traiect comun: nervul vestibular pentru echilibru i nervul cohlear pentru sunete. Num rul vibra iilor sau a ciclurilor pe secund determin frecven a. i urechea intern . cu cât num rul vibra iilor este mai mare. de i ele se g sesc împreun în acela i organ.urechea extern . Urechea extern i cea medie sunt implicate în special în auz. a. care este m surat în decibeli (dB). urechea medie. . care preia sunetele precum un radar. dar structuriel urechii interne ce interpreteaz pozi ia capului i sunetul sunt separate. Mesajele care rezult sunt transmise la creier de-a lungul a dor nervi apropia i. care converte te vibra iile sonore în impulsuri nervoase i determin pozi ia capului. al c rei angrenaj osos seam n cu un aparat ce amplific sunetele care îi sunt transmise. Auzul: Ceea ce auzim sunt unde sonore produse prin vibra iile moleculelor de aer. cu atât tonalitatea este mai ascu it .

este cel care coopteaz sunetele.Frecven a sunetului este exprimat în cicli pe secund sau în her i (Hz). sensibilitatea pentru frecven e înalte scade. La persoanele tinere. Acuitatea reprezint diferen a în decibeli între cel mai slab sunet perceput i sunetul standard generat de un aparat special denumit audiometru. Pentru a m sura gradul pierderii auzului. Pere ii canalului secret o .000 Hz. în medie. În centrul acestuia exist un canal osos ce conduce la timpan. por iunea elastic . Urechea func ioneaz ca un captator (urechea extern ). Pe m sur ce îmb trânim sau dac suntem expu i la sunete cu intensitate excesiv pentru o perioad de timp. nivelul normal al auzului este definit printr-un standard interna ional.000 Hz pe secund . amplificator (urechea medie) i transmi tor (urecgea intern ). gama de frecven e ce pot fi auzite este aproximativ între 20 pân la 20. între 500 i 4. Pavilionul. de i sensibilitatea maxim la sunete este cuprins .

ce apar ca urmare a modific rilor de presiune din urechea medie. un os mic. De la urechea medie pleac un canal îngust. sc ri a. sunt produse de mi c rile reduse ale timpanului. care este ata at de urechea intern . care se deschide în spatele amigdalelor.substan ceroas pentru a preveni uscarea i descuamarea pielii. Acest sistem amplific de 20 de ori mi c rile timpanului. ceea ce contribuie la egalizarea presiunii aerului de ambele fe e ale timpanului. cât i mecanismul echilibrului formeaz o camer comun umplut cu un lichid numit endolimf i undele de presiune se transmit . Pocniturile din urechi. care apar atunci când coborâm rapid cu un lift. Atât auzul. i nicovala. care vine în contact cu timpanul. Amplificatorul este reprezentat de un andrenaj format din trei osi oare. denumit tuba Eustachio. Acestea sunt cioc nelul. Por iunea urechii responsabile cu transmiterea este complex . care face conexiunea între cele dou .

b. prezint o membran sub ire ² membrana bazilar ² de la care pleac mii de fibre nervoase fine. nu este clar modul în care urechea distinge intensitatea i tonalitatea sunetelor.prin acest fluid de la urechea medie prin intermediul sc ri ei. care trec în sus pe toat întinderea cohleei. Por iunea auditiv este situat la un cap t al acestei camere i formeaz o sterpentin asem n toare cu cochilia unui melc. denumit aria auditiv . Echilibrul : . Nervul cohlear ajunge la o regiune specializat a creierului. formând nervul cohlear. Teoria cea mai acceptat este c celulele cohleei m soar presiunea undelor din endolimf i le transform în impulsuri electrice (nervoase). Modific ri ale intensit ii sunetelor sunt receptate de mici cili de pe membrana bazilar prin undele transmise prin endolimf . pe toat lungimea ei. Modul în care undele sunt transformate în impulsuri electrice i interpretate de c tre creier nu este complet în eles. De asemenea. Este numit cohleea i.

înapoi sau lateral. urechea este responsabil de monitorizarea în fiecare moment a pozi iei i mi c rilor capului. bine protejat de oasele craniului. i dac pozi ia capului este corect apreciat . Fiecare din aceste cavit i con ine un strat de celule avoperite de o substan gelatinoas în care sunt incluse mici granule de calcar. Când st m în picioare. Cilii transmit apoi semnale nervoase la creier. Când capul se îndoaie înainte. granulele calcaroase ating cilii.Ca un organ al echilibrului. atunci organismul se poate adapta. r mânând în echilibru. Utricula i sacula au func ia de a detecta pozi ia capului. Organul echilibrului se g se te în urechea intern . Din aceste canale. datorit gravita iei. cele implicate direct în echilibru sunt utricula. care indic pozi ia ortostatic . toate la niveluri i unghiuri diferite. Aici exist un labirint de canale umplute cu lichid. . sacula i canalele semicirculare. aceste granule preseaz cilii senzitivi ai celulelor.

trimite semnale c tre mu chi. care apoi. dac este necesar. de exemplu. ref când echilibrul. Aceasta declan eaz noi mesaje c tre creier.îndoindu-i într-un mod diferit. Pornirea i oprirea: Imediat deasupra utriculei se g sesc trei canale semicirculare pline cu lichid. . La baza fiec rui canal exist o mas gelatinoas oval . granulele calcaroase se mi c înapoi. Dac un copil. trimit comenzi la mu chi pentru ajustarea pozi iei capului. care fac corpul s se aplece înainte. Îndat ce creierul prime te aceast informa ie. Toate aceste reac ii se inverseaz în aczul când copilul se apleac mult pe spate de pe un scaun. c. În aceast mas sunt incluse vârfurile cililor senzoriali. ca i când copilul ar c dea pe spate. Utricula intr în ac iune atunci când corpul începe s se mi te înainte sau înapoi. care sunt îndoite de mi c rile fluidului din canalele semicirculare pe m sur ce corpul se mi c . începe s alerge.

au un rol special în echilibru. Înv area echilibrului: . d. ac ionând asupra cililor senzoriali. e. Centrul de control: Partea creierului responsabil pentru controlul ac iunii mu chilor de a men ine corpul în echilibru este cerebelul. furnizând informa ii vitale despre rela ia corpului cu mediul. Dar atunci când capul se opre te din mi care. Ochii. fluidul începe s se mi te în canalele semicirculare timp de pân la un minut sau mai mult. care ac ioneaz corespunz tor. fluidul din canale tinde s r mân nemi cat. în special când înceteaz mi carea de rota ie. Ace tia trimit mesaje la creier. Când corpul începe s se mi te într-un sens.Canalele semicirculare preiau informa ia despre momentul în care capul începe i se opre te din mi care ² de o importan particular în timpul mi c rilor rapide i complexe. de asemenea. f cându-ne s ne sim im ame i i.

cât i mu chii trebuie s fie suficient de maturi pentru a asigura for a i coordonarea necesare. cu înc un an pentru a dobândi deprinderea de a sta într-un picior. Înainte de dobândirea unui echilibru perfect. în . 6. care necesit aproximativ primii doi ani din via a unui copil. Mirosul: Ca i multe alte organe din corp. Mucusul men ine umiditatea cililor i ac ioneaz ca o capcan pentru substan ele odorante. atât creierul.Acesta este un proces lung. Receptorii olfactivi i gustativi: a. imediat sub lobii frontali ai creierului. celule olfactive. Fiecare celul olfactiv are aproximativ o duzin de cili care proemin într-un strat de mucus. Aceasta se nume te suprafa a olfactiv i este alc tuit din milioane de celule mici. aparatul olfactiv este duplicat. fiecare cavitate ac ionând independent. Receptorii senzoriali pentru miros se afl pe peretele superior al cavit ii nazale.

procesat i apoi transmis printr-un circuit complicat de fibre nervoase la cortexul cerebral. Aici. dar se crede c aceste substan e sunt dizolvate în mucus. vin în contact cu cilii i stimuleaz celulele care emit impulsuri nervoase. b. Modul exact în care celulele receptoare pot detecta mii de mirosuri diferite i diferen ele minime dintre ele r mâne un mister. mesajul este identificat i devenim con tien i de miros. Gustul: Sim ul gustului este cel mai rudimentar din cele cinci sim uri. cât i ca sensibilitate i ne furnizeaz mai pu ine informa ii despre lumea înconjur toare decât oricare alt . Fibrele nervoase olfactive propag aceste impulsuri. Este limitat atât ca aspect. Mecanismul molecular exact al sim ului mirosului este în mare m sur necunoscut.timp ce cilii m resc efectiv suprafa a fiec rei celule olfactive. trecând prin oasele craniului c tre cei doi lobi olfactivi ai creierului ² unde informa ia este stocat .

rolul exclusiv al acestui sim este de a selecta i aprecia hrana i b utura. pierderea gustului ² din orice motiv ² prezint o problem mai mic decât pierderea sim ului mirosului. În fapt. Particulele chimice sunt luate în gur i convertite în impulsuri nervoase care sunt transmise pe cale nervoas la creier. În consecin . ajutat în mod considerabil de mult mai sensibilul sim al mirosului. Mugurii gustativi se g sesc în centrul acestui sistem. mecanismul gustului este declan at de con inutul chimic al substan elor din mâncare i b utur . Acesta nuan eaz cele patru sim uri de baz pe care mugurii gustativi le pot recunoa te. unde sunt interpretate.sim . Mugurii gustativi: Ca i mirosul. Fiecare mugur gustativ este alc tuit din grupuri de celule . În interiorul acestora se afl mugurii gustativi. Pres rate pe suprafa a limbii se g sesc mici proeminen e denumite papile.

s rat i amar. care fac parte din nervul facial i glosofaringian.receptoare i fiecare dintre caestea au proeminen e fine ² microvili ² care ajung la suprafa a limbii prin porii fini ai papilelor. ci î i . sediile receptorilor pentru aceste gusturi sunt localizate în diferite p r i ale limbii. substan ele chimice trebuie s fie sub form lichid . Alc tuirea acestei re ele este complex i exist un grad mare de interconectare între acestea. transmit mesajele la creier. Mugurii gustativi sunt sensibili doar la patru gusturi de baz : dulce. Mugurii care r spund la dulce se g sesc pe vârful limbii. în timp ce cei specializati pentru s rat sunt localiza i progresiv c tre zona posterioar . Modul în care mugurii gustativi r spund la stimlii chimici din hran i ini iaz impulsurile nervoase c tre creier nu este complet în eles. celula receptoare este în contact cu o re ea de fibre nervoase. Dou fascicule nervoase diferite. La cap tul opus. dar pentru a le putea detecta gustul. Hrana uscat nu d o senza ie gustativ imediat . acru.

ajung direct în trunchiul cerebral. 7. astfel c senza ia bine localizat poate fi evaluat f r a fi diminuat de o prelucrare la nivelul m duvei spin rii. Alte fibre nervoase ce transport informa ii asupra unor atingeri mai difuze p trund în substan a cenu ie a m duvei spin rii. unde întâlnesc o re ea de celule care efectueaz o analiz ini ial a informa iilor. De aceea este nevoie ca ele s trimit mesajele direct c tre centrii nervo i superiori. Aceasta este aceea i zon care prime te mesaje de la receptorii . în mod particular. Aceste fibre conduc informa ii de presiune i. C ile nervoase: Unele fibre care conduc informa ia tactil intr în m duva spin rii i. Receptorii tactili: a. f r oprire.dobânde te gustul doar dup ce este dizolvat în saliv . un anumit nivel de presiune.

dar dac presiunea este prea mare sau prea ascu it . Mesajele tactile i dureroase se transmit i ajung împreun la m duva spin rii. Analiza efectuat la nivelul m duvei spin rii filtreaz informa iile care sunt transmise ascendent la creier. analizatorii durero i intr în ac iune prin conexiunile din m duv spin rii. a a c informa ia dureroas poate fi suprimat aici datorit transmiterii concomitente a unor impulsuri tactile.durero i din piele i din alte zone ale corpului. Materia cenu ie a m duvei spin rii ac ioneaz ca un organ interpus. . ceea ce face ca acestea s fie resim ite în acela i timp. Aceast împ r ire a c ilor tactile în dou compartimente ² unul care merge direct la trunchiul cerebral i altul care este analizat de m duva spin rii ² face posibil p strarea discrimin rii fine a sensibilit ii tactile. De aceea putem aprecia cu acurate e nivelul presiunii i pozi ia unei atingeri. limitând cantitatea de informa ii nesemnificative care trebuie transmise.

În aceste din urm arii se contureaz tabloul sediului. . în acest mod. tipului i semnifica iilor senza iilor tactile pe care le percepem i are loc corelarea cu amintirile unor senza ii precedente. De la talamus. Aceasta permite centrilor superiori din cortexul cerebral s formeze un tablou al senza iilor tactile de care noi devenim. con tien i. informa ia în stare brut este transmis la o arie îngust . Releele senzoriale: Indiferent dac senza iile tactile de la piele au sosit pe calea direct sau dup interpretare din m duva spin rii. Aceast arie senzitiv primar a cortexului prelucreaz informa ia înainte de a o transmite la ariile senzoriale secundar i ter iar . situat în partea anterioar a lobului parietal. unde informa iile venite de la diferitele tipuri de receptori din piele sunt asamblate i coordonate. ele se termin în nucleul de materie cenu ie din talamus.b. ca i cu stimulii senzoriali care sunt recep iona i de ochi i urechi.

buzele i palatul moale sunt cele mai importante.8. . a. limba. care vibreaz pentru a produce vorbirea. Întregul sistem respirator i toate structurile musculare de la abdomen la nas joac un anumit rol în emiterea sunetelor. În final. dintre acestea. este un instrument extrem de delicat. unde cuvintele sunt decodificate i de unde semnalele i comenzile sunt trimise la sutele de mu chi din pl mâni. dar. laringele. de asemenea. Laringele: Laringele este organul vorbirii con inând corzile vocale. Vorbirea: Vorbirea este una dintre cele mai complexe i mai delicate opera ii efectuate de organism. dar. laringe i gur ² implica i în producerea vorbirii ² se g sesc în cortexul cerebral. vorbirea. În consecin . are i o func ie mai pu in complex ² o poart de trecere spre pl mâni. Centrii vorbirii. limbajul i în elegerea sunt controlate i coordonate de c tre creier.

. luând deci o ´cale gre it µ. Corzile vocale îndeplinesc o func ie asem n toare cu cea a anciei unui instrument de suflat. bineîn eles. dar. Când avem nevoie s inspir m i s expir m este. f când ca hrana sau lichidele s alunece în esofag. care conduce la stomac. ea va fi eliminat prin tuse. cum ar fi clarinetul.Când mânc m sau bem. cu un înveli extern cartilaginos. Este. Ac iunea epiglotei este controlat automat de c tre creier. Laringele este situat aproximativ pe linia median a gâtului. în partea superioar a traheei. uneori. Deasupra lui se g se te epiglota. o clap care acoper comunicarea dintre faringele inferior i laringe. laringele se închide ermetic. deschis. în esen . În afara cazului în care o înghi itur de mîncare este îndeajuns de mare încât s se opreasc în laringe. denumit glot . acesta este inadecvat i atunci lichidele sau particulele de hran p trund în laringe. o por iune specializat a traheei.

Cartilajele aritenoide î i modific pozi ia astfel încât spa iul dintre corzi variaz ca form între un V. iar sunetele produse sunt modificate de faringe. care este apoi modificat de conductele i orificiile instrumentului. lemnul sau plasticul de grosime mic vibreaz . Aceasta se nume te fona ie.Când un muzician sufl aerul prin ancie. denumite aritenoide. producând sunetul de baz . corzile vocale vibreaz în timpul vorbirii. Vibra ia corzilor vocale în timpul vorbirii apare atunci când spa iul dintre ele se îngusteaz i aerul din pl mâni este expulzat prin acest spa iu în laringe. care formeaz m rul lui Adam. nas i gur . deschis în timpul vorbirii. În mod similar. O extremitate este ata at de o pereche de cartilaje mobile. asem n toare ca form buzelor care se închid i se deschid dup cum trece aerul prin ele. la o fant îngust în timpul degluti iei. Amplitudinea vocii este determinat de for a cu care aerul este . în timp ce a doua este ferm ancorat de cartilajul tiroid. Corzile vocale sunt dou pliuri fine.

a nasului i a gurii. care conlucreaz cu o vitez . Producerea sunetelor: Pentru a transforma sunetele simple emise de corzile vocale în cuvinte inteligibile. au corzile vocale mai lungi i cu mi care mai liber tind s aib voci mai profunde decât femeile. iar tonalitatea ² de lungimea i gradul de tensionare ale corzilor vocale. faringele (care leag cavitatea bucal cu esofagul) i cutia toracic . au un laringe mai mic decât b rba ii.expulzat. Profunzimea i timbrul natural al vocii sunt determinate de forma i m rimea faringelui i a laringelui. Cavitatea bucal este profund implicat în vorbire. deoarece ajut la modelarea sunetelor emise de cavitatea fonatorie a laringelui. Cavit ile rezonante includ toat cavitatea bucal . în general. în general. palatul moale i cavit ile care dau rezonan a vocii î i au fiecare rolul lor. buzele. b. care. nasul. acesta este motivul pentru care b rba ii care. limba. Controlul acestor structuri este realizat de c tre sete de mu chi.

Aceast arie a creierului se împarte în centrul motor al vorbirii care controleaz mu chii cavit ii bucale. Deci. faringelui i laringelui i centrul senzitiv care interpreteaz semnalele care vin pe calea nervilor acustici. La o persoan care folose te mâna dreapt . Rolul creierului: Vorbirea i func iile asociate sunt concentrate într-o singur emisfer . c. cântatul la un instrument etc. în apropiere se afl zonele creierului care controleaz auzul (prin care în elegem ce spun cei din jurul nostru).incredibil . Conversa ia este un proces foarte complicat i primul eveniment care are loc . De asemenea. aceasta este de obicei emisfera stâng i la o persoan ce folose te mâna stâng este emisfera dreapt . Calit ile rezonante ale diferitelor cavit i ale gurii i sistemului respirator determin individualitatea vocii. vederea (prin care descifr m cuvântul scris) i mi c rile complexe ale mâinii folosite la scris. vorbirea este alc tuit din vocale i consoane.

determinând vibra ia acestora i producând un sunet simplu. SISTEMUL ENDOCRIN . cât i mu chii abdominali. Centrul senzorial al vorbirii decodific cuvintele astfel încât celelalte zone ale creierului implicate în proces pot recunoa te cuvintele i formula un r spuns. din cortexul cerebral. Pe m sur ce aerul este expulzat din pl mâni.când auzim o persoan vorbind este acela c centrii auzului. situa i între coaste care determin expansiunea pl mânilor. V. aria motorie comand în acela i timp mi c rile corzilor vocale în fluxul de aer expirat. recunosc ansamblul semnalelor auditive ce sosesc de la urechi. Trunchiul cerebral controleaz atât mu chii intercostali. centrul motor al vorbirii i trunchiul cerebral devin opera ionali. care determin presiunea aerului inspirat i expirat. Odat ce o replic a fost formulat .

Prin secretarea în sânge a unor substan e chimice denumite hormoni.Multe din func iile organismului sunt controlate de glandele endocrine. Deoarece to i hormonii sunt implica i în metabolism. ei au tendin a de a interac iona între ei pentru ob inerea rezultatului dorit. Ei sunt sintetiza i în glande speciale situate în diferite locuri din corp i circul prin sânge c tre celule ale organismului ² denumite celule int ² unde î i exercit efectul. care ajut la men inerea conlucr rii armonioase dintre diferitele p r i ale organismului. ele sunt capabile s transmit mesaje la organe i stimuleaz îndeplinirea unor func ii specifice cum ar fi cre terea i reproducerea. Hormonii: Hormonii sunt mesagerii chimici ai organismului. 1. Glandele responsabile în cea mai mare m sur pentru producerea i eliberarea majorit ii hormonilor sunt grup ri de celule denumite glande endocrine datorit faptului c î i descarc .

produ ii direct în fluxul sanguin, i nu prin intermediul unui duct, cum fac glandele exocrine. a. Modul de ac iune al hormonilor: În compara ie cu nervii, hormonii tind s ac ioneze mai lent i, de asemenea, s aib o ac iune prelungit în timp. Nu to i hormonii ac ioneaz atât de lent, dar mul i din cei cu ac iune prelungit sunt implica i în activit i vitale fundamentale, cum ar fi cre terea i reproducerea. În general, hormonii ac ioneaz controlând sau influen ând metabolismul celulelor int , de exemplu, prin determinarea gradului în care ele utilizeaz substan ele nutritive i elibereaz energie sau dac aceste celule ar trebui s produc sau nu lapte, p r sau orice alt produs al metabolismului corpului. Deoarece au efecte pe o arie larg , hormonii produ i de glandele endocrine majore sunt denumi i hormoni generali; ace tia includ insulina i hormonii sexuali. Organismul produce mul i al i hormoni care ac ioneaz mult mai aproape de locul unde sunt produ i. Un astfel de hormon local

este secretina, care este produs în duoden ca r spuns la prezen a hranei. Hormonul parcurge o mic distan prin sânge c tre pancreasul din vecin tate i stimuleaz eliberarea unui suc apos con inând enzime (catalizatori chimici), esen ial pentru digestie. b. Proteinele i steroizii: To i hormonii sunt activi în cantit i foarte mici. Ca structur chimic , hormonii se împart în dou categorii: cei care sunt proteine sau deriva i proteici i cei care au o structur steroidic ce con in inele steroidice. Când fiecare hormon ajunge la celula int , poate ac iona doar dac se fixeaz de un receptor al acesteia. Odat ce s-a legat de receptor, hormonul ac ioneaz prin stimularea form rii unei substan e denumit AMP-ciclic (adenozin monofosfat ciclic). Reac iile fiec rei celule int depind de procesele chimice specifice. Astfel, AMP-ciclic, produs de prezen a insulinei, determin prelucrarea i utilizarea glucozei de c tre celul , în timp

ce glucagonul, de asemenea produs de pancreas, determin eliberarea glucozei din celule i cre terea nivelului ei în sânge pentru a putea fi folosit ca substrat energetic pentu activitatea fizic . Dup ce i-au îndeplinit func ia, hormonii sunt inactiva i de îns i celulele int sau sunt transporta i la ficat pentru inactivare, apoi degrada i i fie executa i, fie folosi i pentru producerea unor noi molecule hormonale. c. Rolul hipotalamusului: Hipotalamusul realizeaz conexiunea dintre sistemul nervos i glandele endocrine. Una din func iile sale majore este cea de releu pentru impulsurile dintre creier i alte organe cum ar fi rinichiul. Acest lucru se realizeaz prin intermediul unora dintre mediatorii chimici elibera i de celulele nervoase din creier i, ca r spuns la stimulare, se elibereaz hormoni. Cei doi hormoni produ i în hipofiza exterioar , hormonul antidiuretic, ADH i oxitocina, sunt elibera i din hipofiz sub controlul direct al impulsurilor nervoase

generate în hipotalamus. Celulele nervoase specializate din hipotalamus produc factori de eliberare care trebuie s ac ioneze asupra celulelor hipofizei anterioare înainte ca acestea s - i elibereze hormonii.

2. Glandele endocrine:
Glanda pituitar (hipofiza) este principala gland a organismului. Ea nu numai c î i produce proprii hormoni, dar influen eaz , de asemenea, secre ia hormonal a altor glande. Glanda hipofiz se g se te la baza creierului. Ea este conectat cu hipotalamusul printr-o tij de esut nervos i func ioneaz în strâns leg tur cu aceast zon a creierului. Împreun , hipofiza i hipotalamusul controleaz multe aspecte ale mentabolismului, în elegând prin aceasta diferitele procese chimice al c ror rol este de a men ine în func ie fiecare parte a organismului. a. Structur i func ie: Glanda hipofiz este situat în interiorul unei ´ eiµosoase

Secre ia unor hormoni este .protectivedenumit sella turcica (o expresie latin ce înseamn aua turceasc ). Glanda este împ r it în dou por iuni. func iile lor se coreleaz foarte strâns. Ea are doar doi hormoni principali. de fapt. De i multe dintre comenzile de eliberare a hormonilor vin de la hipotalamus. impunând investiga ii. m rimea caesteia indic existen a unui proces patologic al glandei. Hipofiza anterioar produce hormonii care activeaz alte glande importante din corp ca i unul sau doi hormoni ce ac ioneaz direct asupra esuturilor. De i nu este legat direct de hipotalamus. sunt produ i de hipotalamus. fiecare cu o func ie relativ independent de a celeilalte. care. Hipofiza posterioar este conectat cu hipotalamusul prin tija hipofizar . hipofiza anterioar are un grad de control independent asupra eliber rii lor. aua turceasc poate fi observat clar pe o radiografie a craniului.

prin urin . b. de asemenea. Ea este implicat în ini ierea travaliului i determin contrac ia uterin . Când ADH este secretat în sânge.inhibat de substan e care circul în sânge. Joac . modificând capacitatea lor de a re ine sau elibera apa. Rolul oxitocinei este mai pu in clar. se . Hormonii hipofizari: Hipofiza posterioar elibereaz doi hormoni denumi i hormonul antidiuretic sau ADH i oxitocina. El ac ioneaz la nivelul tubilor renali. Produce. de asemenea. dup necesit i. pe m sur ce aceasta trece prin tubi. La b rba i. ale c ror func ie i importan nu sunt clarificate. rinichii tind s re in apa. se elimin . mai mult ap din organism. Aceasta înseamn c esutul renal este capabil de a absorbi mai mult sau mai pu in ap din urin . un num r de substan e denumite neurofizine. ADH controleaz echilibrul apei în organism. un rol important în declan area secre iei lactate a sânilor. Când hormonul nu este secretat.

care. Prolactina este unul dintre cei doi hormoni ai hipofizei antrioare care par s ac ioneze direct asupra esuturilor. Ei stimuleaz producerea a doi hormoni sexuali majori. estrogen i progesteron.crede c oxitocina poate avea leg tur cu apari ia orgasmului. FSH i LH stimuleaz secre ia hormonilor masculini i a spermatozoizilor. FSH (hormonul foliculo ² stimulent) i LH (hormonul luteinizant). f r a stimula alt gland . Prolactina este implicat serios în controlul mecanismelor de reproducere. în timp ce cortexul (por iunea extern a glandelor suprarenale) este influen at de ACTH (hormonul adreno ² corticotrop). ce influen eaz glandelesexuale. de asemenea. La b rba i. Hipofiza anterioar elibereaz . Ace tia sunt cunoscu i sub numele de gonadotrofine. controleaz ciclul menstrual. De asemenea. la sexul feminin. prolactina are un rol mult mai complex la femei decât . Activitatea glandei tiroide este declan at de TSH (tireo stimulant).

imediat sub laringe. tiroxina. c. ace tia sunt insuli e de esut con inând un material coloidal. Privit la microscop. întrucât determin modul în care esuturile organismului utilizeaz zaharurile. Glanda are doi lobi. Func ia glandei este producerea hormonului tiroidian.la b rba i. Glanda tiroid : Glanda tiroid se g se te la nivelul gâtului. rolul ei la b rbat nu este clar. Cel lalt hormon produs de hipofiza anterioar etse denumit hormon de cre tere. care se afl anterior i lateral de trahee. dup cum sugereaz i numele. este de a asigura cre terea normal . rolul s u. Cei doi lobi sunt uni i printr-o punte mic de esut i poate exista un lob central mai mic denumit piramidal. glanda prezint mul i foliculi de dimensiuni mici. când este în exces. o substan proteic de cae hormonul . De fapt. poate avea efecte negative. hormonul continu s aib rol i al maturitate. de i. Având o importan major în cursul copil riei i adolescen ei.

reprezint de fapt dou glande într-una. una dintre cele mai mari glande din corp. Pancreasul: Pancreasul. Se pare c exist un receptor la suprafa a nucleului celular care r spunde la acest hormon. Tiroxina nu are numai o singur activitate specific .tiroidian se leag . Glanda tiroid con ine iod care este vital pentru activitatea sa. putând fi apoi eliberat de c tre enzime. cre te de asemenea cantitatea de proteine prelucrate de celule. Este eliberat din gland i dup aceea este preluat probabil din sânge de c tre toate celulele corpului. prin urmare. Efectul global al hormonului este cre terea cantit ii de energie utilizat de celule. Aproape toate celulele sale . Absen a iodului din diet determin o disfunc ie a tiroidei i. Este singura parte din organism care necesit iod i tiroida capteaz foarte eficient tot iodul disponibil din sânge. o stare denumit gu endemic . d. m rirea glandei.

Insulele Langerhans r spund prin eliberare de insulin în circula ie. aort i vena cav (artera i vena principal a corpului). Duodenul înconjoar capul pancreasului. aglomer ri de celule secretoare în jurul cap tului unui duct unic. Dac nivelul glucozei din sânge începe s creasc dincolo de anumite limite.au func ie de secre ie. care se întinde mult la stânga coloanei vertebrale. acestea constituie componenta endocrin a pancreasului ce secret insulina. Pancreasul este situat transversal în partea superioar a abdomenului. Unitatea structural de baz a pancreasului sunt acinii. Restul pancreasului este constituit din corp i coad . anterior de coloana vertebral . El este o gland endocrin cu secre ie de hormoni. de care organismul are nevoie pentru controlul constant al glucozei. din care insulina este cel ami important. Insulina î i exercit efectul permi ând glucozei s treac din circula ie . Printre acini se afl mici grupe de celule denumite Insulele Langerhans.

noradrenalina. . Este exact ce ne-am a tepta de la o gland responsabil de preg tire a organismului pentru a fi capabil de o reac ie instantanee. deoarece glucoza din sânge nu poate fi convertit în surse de energie pentru celule. mecanismul de reglare al nivelului glucozei sanguine este absent. Fiecare gland este constituit din dou p r i distincte: medulara la interior i înveli ul extern. Medulara este partea glandei care secret adrenalina i compusul asem n tor. denumit cortex. fiecare cu o func ie proprie. a ezate ca ni te scufii pe polul superior al fiec rui rinichi. Medulosuprarenala este în strâns leg tur cu sistemul nervos. având drept rezultat diabetul. e. Dar dac insulina este absent din sistem. Aceste zone secret diferi i hormoni.în interiorul celulelor pentru a fi utilizat drept surs de energie. Glandele suprarenale: Glandele suprarenale sunt situate imediat deasupra rinichilor.

Ace tia sunt secreta i de cortexul suprarenalian i completeaz ac iunea celor ase hormoni produ i în cantit i chiar mai mari de gonade.f. Corticosuprarenala: Situat deasupra medulo-suprarenalei. . zona cortical secret o serie de hormoni cunoscu i sub numele de steroizi. ce mai importan i fiind aldosteronul i cortizonul. Steroizii anaboliza i sunt deriva i sintetici ai hormonilor sexuali masculini. Principalul hormon sexual masculin ² prezent i la femei într-o cantitate mai mic ² este testosteronul. care este responsabil de cre terea masei musculare. Hormonii sexuali sunt hormoni produ i de corticosuprarenal .

V. Oxigenul este introdus în organism în timpul inspira iei i produ ii secundari sunt elimina i prin expira ie. cavitatea bucal . SISTEMUL RESPIRATOR Oxigenul este cea mai important i simpl substan de care depind vie ile noastre ² este esen ial pentru fiecare celul sau esut din corp. În plus. cum ar fi praful. care îl utilizeaz pentru a produce energia necesar men inerii vie ii. implic pl mânii i diafragmul. laringele i traheea. el are o func ie de protec ie împotriva substan elor iritante. respira ia. nasul este calea natural prin acre aerul p trunde în organism în cursul respira iei normale. faringele. . ca i tractul respirator superior ² cavitatea nazal . care sunt de obicei expulzate prin str nut i astfel nu ajung în pl mâni. 1. Nasul: Pe lâng faptul c reprezint organul mirosului. Acest proces.

cartilajele nazale i cele ale n rilor dau nasului forma i pliabilitatea. de asemenea. u or de observat la unii oameni. Cele dou oase nazale. nasul este împ r it în dou cavit i înguste. .Piramida nazal este alc tuit par ial din oase i par ial din cartilaje. este alc tuit din oase i cartilaj. Acest perete. câte unul de fiecare parte. În partea superioar a foselor se g sesc lame osoase sub iri cu numero i receptori olfactivi. de c tre un perete ce se întinde antero-posterior. Cele dou cavit i create de sept sunt denumite fose nazale. N rile reprezint fire de p r rigide. septul. care cresc în jos i protejeaz calea aerian . Dedesubt. Ele sunt foarte înguste. El este acoperit cu o membran moale i delicat numit mucoas nazal . În interior. uneori. care se une te cu marginea n rilor. sunt orientate inferior i. formeaz puntea dintre cei doi ochi. Sunt. sub 6 mm în l ime. mai ale la b rba i.

Faringele: Faringele este situat posterior fa de cavitatea bucal . nazofaringele. Mucoasa faringelui este o continuare a celei bucale i con ine multe celule produc toare de mucus. Partea superioar i cea mai larg a laringelui prezint o rigiditate relativ datorit raportului cu oasele craniului. care ajut la lubrifierea cavit ii bucale i a faringelui în timpul hr nirii i vorbirii. mu chii s i intr în contact cu cartilajele elastice ale laringelui. Por iunea superioar . în timp ce la cap tul inferior mai îngust. Anatomic. î i datoreaz numele faptului c este situat deasupra . Are o musculatur bogat i o form de pâlnie. cu o lungime de aproximativ 12 cm de la arcul mandibulei pân la locul de jonc iune cu esofagul.2. faringele este împ r it în trei segmente. C ile respiratorii superioare: a. extinzându-se pe o distan scurt la nivelul gâtului. în concordan cu pozi ia i func iile pe care le îndepline te.

la împingerea hranei c tre esofag.nivelului palatului moale i formeaz por iunea posterioar a cavit ii nazale. denumite amigdale faringiene. ace ti mu chi ajut . este tapetat cu o membran mucoas ce con ine celule cu . laringofaringele. Pe peretele nazofaringelui exist dou forma iuni tisulare. nazofaringele este delimitat de palatul moale. Cu ajutorul lmbii. Traheea. contrac ia musculaturii sale ajut la modelarea sunetelor emise de laringe. face parte din c ile aeriene dintre gur i pl mâni. Având o mobilitate mai mare decît nazofaringele. orofaringele. evidente în mod special la copii. b. are rol numai în degluti ie. Inferior. de asemenea. ca i cavitatea nazal . Traheea: Por iunea superioar a traheei se g se te în partea anterioar a gâtului i este format din inele cartilaginoase care men in deschis esutul elastic. Por iunea faringelui situat în continuarea cavit ii bucale. Por iunea inferioar a faringelui.

Fiecare pl mân este împ r it în lobi: pl mânul drept are trei lobi. Dintre cei doi. mijlociu i inferior. fiecare p trunzând în pl mânul corespunz tor. . superior. 3. cel drept este mai mare decât cel stâng. Pl mânii: Cei doi pl mâni ocup cea mai mare parte din torace. care se desprind.cili care trimit germenii i praful înapoi în faringe. Lobii sunt separa i unul de altul prin an uri pe suprafa ² fisuri. din trahee spre por iunea superioar a pl mânilor. de unde sunt înghi i i. c tre stânga i dreapta. În interiorul pl mânului. iar pl mânul stâng are doi. Componenta esen ial a pl mânilor este reprezentat de o re ea dens de conducte aeriene. Cele mai mari sunt bronhiile. i acestea în conducte mai mici denumite bronhiole. superior i inferior. deoarece inima ocup mai mult loc în partea stâng a toracelui. bronhiile se divid în bronhii secundare i ter iare.

tensiunea . acre au un traseu paralel cu bronhiolele. Ele se ramific în vase mai mici. mu chii intercostali se relaxeaz treptat. Dac aerul p trunde între pl mânii i peretele toracic.Bronhiolele se termin în saci aerieni ² alveole. pl mâniiar reveni rapid la forma ini ial doar dac nu-i men inem în pozi ie în mod con tient. Ei sunt men inu i deschi i de c tre tensiunea superficial creat de lichidul produs de c tre membrana fin ce acoper pl mânii i pere ii toracici ² membrana pleural . Când toracele î i m re te volumul. La nivelul alveolelor. Dac ar exista o relaxare complet . formeaz o re ea de capilare. ei s-ar colaba ca un balon care se dezumfl . pl mânii le urmeaz mi carea io aerul p trunde în alveole. Circula ia pulmonar este asigurat de arterele pulmonare care p trund în pl mâni de-a lungul bronhiilor dreapt i stâng . Când expir m. Modul de func ionare al pl mânilor: Dac pl mânii ar fi îndep rta i din torace.

unde este necesar pentru producerea energiei de care organismul are nevoie pentru men inerea vie ii. produsul de degradare al proceselor chimice interne. În cursul efortului fizic intens. repir m în medie de 12 ori pe minut i în 24 de ore inspir m i expir m mai mult de 8000 litri de aer. .superficial este modificat colabeaz . i pl mânul 4. inimii i vaselor sanguine are drept scop principal transportul oxigenului din aer la esuturi. Scopul acestui flux aerian înspre i în afara corpului reste de a abilita pl mânii s efectueze dou func ii: de a extrage oxigenul necesar pentru men inerea vie ii i de a elimina din organism dioxidul de carbon. Oxigenul reprezint aproximativ a cincea parte din aerul pe care îl respir m i activitatea pl mânilor. Respira ia: În stare de veghe sau de somn. frecven a respiratorie va cre te considerabil.

iar diafragmul formeaz baza. Acest fapt cre te volumul pl mânilor i atrage aerul în ei prin gur . Coastele formeaz por iunea superioar a cavit ii care înconjoar inima i pl mânii. nas i trahee. un perete compus din esut muscular fibros care separ toracele i abdomenul. Nervii . diafragmul prime te stimuli de contrac ie sau relaxare de la sistemul nervos. Ca orice alt mu chi. Ace ti nervi î i au originea în segmentul superior al m duvei spin rii i din aceast cauz trebuie s parcurg un traseu lung de la gât pân la baza toracelui. unde are loc schimbul între oxigen i dioxidul de carbon. Nervii diafragmului sunt denumi i nervul frenic stâng i drept. func ia principal este îndeplinit de diafragm. tr gând por iunea central în abdomen. Odat ajuns în pl mâni. aerul ajunge la alveole. Fibrele musculare ale diafragmului se contract în timpul inspira iei i aplatizeaz ´cupolaµ diafragmatic .În cursul respira iei.

nivelul dioxidului de carbon scade i frecven a respiratorie va reveni la normal. ca atunci când organismul efectueaz un efort fizic. astfel încât mai mult oxigen va fi inspirat. fluxul sanguin va cre te i dioxidul de carbon va fi eliminat.â Frecven a respiratorie: Frecven a respiratorie este controlat de c tre centrul respirator din bulb i este reglat în func ie de nivelul de dioxid de carbon din sânge. i va adopta corespunz tor frecven a respiratorie. VII.frenici pot fi afecta i de diverse boli sau leziuni. O dat cu încetarea efortului. stimulând b t ile inimii. SISTEMUL CARDIOVASCULAR . Creierul va r spunde unui nivel crescut de dioxid de carbon. mai degrab decât de concentra ia de oxigen. Respira ia va deveni mai ampl i mai rapid .

Sângele: Sângele este ese ial pentru func iile organismului. ci ac ioneaz . oxigenul i dioxidul de carbon de la o parte a corpului la alta. Sângele nu numai c transport substan e nutritive. hran i alte substan e esen iale pentru esuturi i.Sistemul cardiovascular este alc tuit din inim i re eaua de vase sanguine. El este pompat de c tre inim în re eaua intern de artere i vene înc dinaintea na terii i pân la moarte. la întoarcere. furnizând oxigen. Compus aproape în întregime din esut muscular. Sângele ajut . inima este responsabil pentru pomparea sângelui în organism. 1. de . de asemenea. extr gând dioxidul de carbon i al i produ i de degradare care ar putea deveni toxici pentru sistem. ca un mijloc de comunica ie prin transmiterea mesajelor chimice hormonale de la glandele endocrine la organe i esuturi.

din ap . Plasma: .asemenea. la fel ca oasele sau mu chii. Ca majoritatea organismului plasma consist . prin plasm . Sângele nu este doar un lichid. Vâscozitatea sa proverbial se datoreaz prezen ei milioanelor de celule ale c ror activit i îl fac s fie un esut al organismului. joac un rol important în mecanismele naturale de ap rare ale organismului. ea poate difuza prin pere ii vaselor sanguine mici. Aceasta înseamn c mineralele i alte substan e pot fi transportate de la celul la celul în tot organismul. datorit capacit ii de coagulare. Este constituit dintr-un lichid incolor în care plutesc globule ro ii (cunoscute i ca eritrocite). în principal. Fiind un lichid. Este astfel în direct leg tur cu lichidul extracelular ² lichidul prezent în spa iile dintre celulele corpului. globule albe sau leucocite i celule foarte mici numite plachete. la distrugerea microorganismelor patogene i. a. cum ar fi capilarele.

care este esen ial pentru sinteza hemoglobinei ce transport oxigenul i a unui num r de hormoni importan i. o surs nutritiv pentru esuturi. plasma reprezint o soli ie apoas de minerale. substan e nutritive i mici cantit i de componente esen iale. ea asigur . Fiecare litru de plasm con ine aproximativ 75g de proteine. pe de o parte. de asemenea. i presiunea osmotic . plus un alt component esen ial ² o protein care reprezint un element major. Acestea se împart în dou tipuri principale: albumina i globulinele.Plasme reprezint un vehicul pentru transportul substan elor energetice importante. Fiind. Albumina ar putea fi considerat ca un fel de burete . Alte substan e transportate de plasm includ fierul. În consecin . cum ar fi cei tiroidieni. care men ine partea fluid a sângelui în interiorul vaselor sanguine i opre te ie irea lui c tre esuturi i apoi c tre celule. cum sunt glucoza i gr simile. cum ar fi hormonii. Albumina este sintetizat în ficat.

care men ine volumul necesar de ap în fluxul sanguin. provine din ac iunea combinat a plachetelor i a unui num r de 12 substan e chimice. Plachetele: Plachetele sunt cele mai mici celule din organism. între care un rol important îl are protrombina. c. Capacitatea sângelui de a se coagula. Plachetele au o singur func ie de baz : formarea cheagului sanguin când hemoragia trebuie stopat . denumite factori de coagulare.circulant. Ace tia se afl în plasm . în care cheagurile se formeaz intravascular. Globulele ro ii: . Defectele procesului de coagulare sunt de dou tipuri ² imposibilitatea form rii cheagului i tromboza. Un mililitru de sânge con ine aproximativ 250 milioane plachete i fiecare are aproximativtrei microni ( un micron reprezint a mia parte dintr-un milimetru). prevenind astfel o hemoragie fatal în cazul unei leziuni severe a unui vas sanguin. b.

un produs de degradare al metabolismului celular. produc ia este transferat c tre . Ele sunt capabile s fac acest lucru deoarece con in milioane de molecule de hemoglobin . dând globulelor culoarea ro ie aprins . prin vene. Producerea globulelor ro ii începe din primele s pt mâni dup concep ie i. dioxidul de carbon i apa. fiind transportat de artere. de unde deriv numele lor. Numai dup 6 luni de dezvoltare fetal . În pl mâni. sunt preluate de globule i tranportate înapoi la pl mâni.Globulele ro ii ac ioneaz ca transportori ai oxigenului de la pl mâni la esuturi. Acest sânge oxigenat ajunge la esuturi. i îl transport înapoi la pl mâni. Cu ajutorul enzimelor din globulele ro ii. oxigenul se combin foarte rapid cu hemoglobina. se desf oar la nivelul ficatului. unde este eliminat prin expira ie. Dup ce elibereaz oxigenul. ele preiau dioxidul de carbon. care este un alt produs rezidual al activit ii celulare. în primele trei luni.

Aceste celule trec prin diviziuni succesive. necesitând astfel o reînnoire constant . În circula ia sanguin . cu nuclei mari. Pentru producerea celulelor ro ii. este pierdut definitiv. relativ retund . bitamina B12. dac por iuni ale m duvei osoase sunt distruse sau dac aportul de oxigen la esuturi este sc zut prin insuficien cardiac sau deoarece o persoan se g se te la mare altitudine. organismul are nevoie de fier. m duva osoas reac ioneaz prin cre terea produc iei de celule ro ii. Organismul are o capacitate remarcabil de a controla num rul globulelor ro ii din circula ie în func ie de necesit i. unde continu pentru tot restul vie ii. denumite entrobla ti. . globulele ro ii sunt supuse unei uzuri enorme.m duva osoas . Dac o cantitate mare de sînge este pierdut . Dezvoltarea globulelor ro ii începe de la celulele cu form neregulat . acid folic i proteine. în final. în timpul c rora nucleul devine progresiv mai mic i.

au dimensiuni mari i sunt diferite de cele ro ii.deoarece organismul are nevoie de o cantitate suplimentar de oxigen. Cele mai numeroase sunt cele denumite neutrofile. Polimorfonuclearele. Când organismul este afectat de o boal produs de bacterii. sunt subdivizate în trei tipuri. care reprezint 50-75% din globulele albe. Globulele albe: Globulele albe din sânge. limfocite i monocite. leucocitele. Spre deosebire de globulele ro ii. Ele sunt implicate în ap rarea organismului împotriva bolilor i sunt clasificate în trei grupe principale: polimorfonucleare. . granulele din interiorul neutrofilelor încep s produc substan e chimice ce distrug bacteriile capturate. ele se deplaseaz pân la locul infec iei i încep s înglobeze bacteriile. d. acestea intr în ac iune. Pe m sura desf ur rii acestui proces. cele albe nu au toate acela i aspect i sunt capabile de mi care. Atrase de produ ii chimici elibera i de bacterii.

Limfocitele joac un rol vital. Al treilea tip de polimorfonucleare sunt bazofilele. deoarece granula iile lor produc i elibereaz heparina. se elibereaz compusul chimic histamina. e. are loc producerea anticorpilor care se combin cu antigenul i le neutralizeaz efectul. Limfocitele: Limfocitele reprezint 25% din globulele labe. asigurând organismului imunitatea natural fa de boli. În acela i timp. având nuclei den i. Reprezentând doar 1-4% din globulele albe. eozinofilele combat agresiunea bacterian . Atunci când orice protein str in sau antigen p trund în sânge. dar sunt esen iale pentru via . Ele realizeaz acest lucru prin producerea de antitoxine ce contracareaz .Al doilea tip de polimorfonucleare este cunoscut ca eozinofil. sferici. Ele reprezint mai pu in de 1% din toate globulele albe. deoarece granulele lor devin roz prin colorare cu eozin . care are func ia de a împiedica coagularea intravascular a sângelui. dar au i un rol vital.

Activitatea polimorfonuclearelor i a monocitelor decla ate de afec iunile bacteriene este denumit r spuns inflamator ² inflama ia reprezentând r spunsul organismului fa de o leziune la nivel local.efectele nocive poten iale ale unor toxine puternice (otr vuri) sau compu i chimici produ i de unele bacterii. 2. Ele con in nuclei mari i înglobeaz bacteriile. Activitatea limfocitelor legat de invazia microbian i de late substan e este denumit r spuns imun. Cealalt func ie esen ial a limfocitelor este producerea anticorpilor i a substan elor chimice care previn distrugerea celuleor organismului ca urmare a unei invazii bacteriene. Inima: Inima etse un organ muscular cavitar de dimensiuni mari. care reprezint pân la 8%. Un alt tip de globule albe sunt monocitele. De i de obicei este . situat în regiunea median a toracelui. eliminând detritusurile celulare rezultate în urma agresiunii bacteriene.

acesta fiind imediat sub mamelonul stâng. Pulsa ia sa poate fi palpat la fiecare b taie a inimii. Sângele ajunge la organe i esuturi. totu i. în stânga. oxigenul din el fiind complet absorbit. Proiec ia la suprafa a inimii de partea stâng a sternului are aproximativ forma unui triunghi cu vârful rotunjit. .edian spre dreapta. ea trece linia . în spatele marginii drepte a sternului.considerat ca fiind situat în partea stâng a corpului. În primul rând. pompeaz sângele c tre artere prin aort . Marginea dreapt a inimii se g se te. Dup aceea. sângele se reîntoarce la inim prin vene. Func ia inimii este de a pompa sângele în dou circula ii separate. furnizându-le oxigen i substan e nutritive. Are o greutate de aproximativ 340 g la b rba i i ceva mai pu in la femei. cea mai mare parte r mânând. principala arter a organismului. Aceasta poart numele de oc apexian. mai mult sau mai pu in.

Por iunile din perete pe . de aceast dat c tre pl mâni. Inima are patru camere principale. Cele dou atrii se g sesc în spatele i deasupra celor dou ventricule. Dup aceea. sângele înc rcat cu oxigen este retrimis c tre inim . ce prime te sângele de la vene. Fiecare dintre ele are pere i musculari care se contract pentru a asigura circula ia sângelui. îl pompeaz într-o arter principal . care asigur func ia de pomp . la rândul lui.Inima pompeaz sângele în al doilea circuit. Grosimea pere ilor musculari depinde de sarcina pe care fiecare camer o are de îndeplinit. fiecare având un atriu cu perete sub ire. ce are pere ii mai gro i. întrucât pompeaz cea mai mare cantitate de sânge. pentru a înlocui oxigenul. Ventriculul stâng are cei mai gro i pere i. care. Camerele inimii sunt aranjate în perechi. Fiecare atriu pompeaz sângele printr-o valv în ventricul. Amândou atriile i amândou ventriculele sunt al turate.

astfel încât sângele poate trece numai c tre aort prin valvele aortice deschise. aducând o nou cantitate de oxigen. pentru un nou . Sângele se reîntoarce la inim din jum tatea inferioar a corpului prin vena cav inferioar . valva mitral se închide. Sângele ajunge la esuturi. P trunde în atriul drept. Contrac ia ventriculului drept expulzeaz sângele în artera pulmonar prin valvele pulmonare. iar din jum tatea superioar a corpului prin ven cav superioar .care le separ sunt denumite septuri: interatrial i interventricular. Mecanismul de func ionare: Sângele revine la inim de la pl mâni prin venele pulmonare. printr-o valv denumit valva mitral . ventriculul stâng se contract i. în acest timp. Dup aceea. P trunde în atriul stâng. unde elibereaz oxigen. acesta se contract i sângele trece în ventriculul drept prin valva tricuspid . în ventriculul stâng. care se contract i împinge sângele.

valva tricuspid are trei foi e. Valvele sunt prev zute cu un inel situat între atriu i ventricul. de i i structura lor este asem n toare. Acest proces este repetat de 50-60 de ori în fiecare minut. Ele au trei cuspide sau foi e alc tuite din esut fibros dens. Valva mitral are dou foi e (cuspide). .ciclu. În partea dreapt a inimii exist valvele pulmonare i tricuspida. dar sub ire. Bazele foi elor se ata eaz de inel. în timp ce marginile libere vin în contact i asigur închiderea comunic rii între ventricule i atrii. la cea stâng se afl valvele aortice i mitral . Valvele pulmonar i aortic au o structur similar . Valvele mitral i tricuspid sunt mai complicate. Valvele: Ca multe sisteme de pompare. Cele patru valve se deschid i se închid automat pentru a primi i desc rca sângele de la i c tre camere. astfel încât el poate curge doar într-o singur direc ie. func ia normal a inimii depinde de o serie de valve.

din atriul drept. impulsul se r spânde te prin ventriculi. 3. determinând contrac ia acestora. cele dou atrii se contract împreun i încarc ventriculii cu sânge. De aici. Dup aceea are loc contrac ia ventriculelor.Aceste margini libere sunt legate de o serie de corzi fine. dup care îl conduce printr-un fascicul de fibre denumit fasciculul His. Ritmul cardiac: Cu fiecare b taie a inimii. Acesta întârzie impulsul de contrac ie. situat în jonc iunea dintre atrii i ventriculi. atrio-ventricular. Dup ce a fost condus prin fascicul. Sincronizarea acestor contrac ii este dependent de un sistem electric de control este nodul sinoatrial. denumite cordaje tendinoase. Exist i un alt nod. determinând contrac ia acestora imediat dup cea a celor dou atrii. impulsurile sunt conduse la cele dou atrii. care se prind de peretele ventricular i împiedic prolabarea valvelor în atrii. Vasele sanguine: .

expulzeaz sângele în principala arter din organism ² aorta. unor ramuri denumite arteriole i. exist trei artere coronare: cea dreapt i cele dou ramuri ale arterei coronare stângi. Aproape imediat dup desprinderea din aort . în final. De acea. Restul arterelor transport sângele la toate celelalte p r i ale organismului. Arterele transport sângele de la inim la esuturi. .Arterele i venele sunt cele dou tipuri de vase sanguine mari din organism. artera coronar stâng d na tere la dou ramuri. în timp ce venele transport sângele pe drumul de întoarcere. Principala cavitate a inimii. Traiectul lor acoper aproape toat suprafa a inimii. ventriculul stâng. ce asigur aportul de sânge la inim . Primele ramuri ale aortei se desprind din ea imediat ce p r se te inima. asigurând aportul de sânge la fiecare zon . dând na tere. de fapt. mai întâi. Ele sunt arterele coronare. capilarelor.

Peretele extern al unei artere este un strat de esut fibros lax. Pere ii elastici sunt foarte importan i pentru func ionarea sistemului vascular.Ventriculul stâng produce o presiune considerabil pentru a împinge sângele prin re eaua arterial . Exist . fibre musculare în interiorul mucoasei. care confer rezisten arterelor. de asemenea. O mare parte din for a fiec rei contrac ii este preluat de pere ii elastici ai arterelor . Presiunea pe care o atinge man onul tensiometrului folosit la m surarea presiunii arteriale este aceea i cu presiunea maxim ap rut în ventriculul stâng la fiecare b taie a inimii. ele trebuie s aib un perete solid pentru a rezista. Structura arterelor: Deoarece arterele sunt supuse acestei presiuni cu fiecare contrac ie a inimii. Sub acesta exist straturi elastice i musculare groase. care prezint la suprafa a ei un strat celular neted care permite circula ia continu i liber a sângelui.

Capilarele: M surând aproximativ a opta mia parte dintr-un milimetru. capilarele pot fi u or lezate i cele din piele prezint cel mai mare risc. Ficare capilar este constituit dintr-un strat foarte sub ire de esut endotelial înconjurat de o membran la fel de sub ire. În plus.mari. Reglarea circula iei capilare este asigurat de mu chi. capilarele sunt doar pu in mai largi decât o singur celul sanguin . capilarele tegumentare se dilat . fa de schimbul de substan e. Venele: . f când posibil ca un volum mai mare de sânge s ajung la piele. Când temperatura este crescut . Ace tia continu s împing sângele în pauza dintre dou b t i ale inimii. unde poate fi r cit. capilarele localizate în piele au un rol special în reglarea temperaturii corpului. To i pere ii capilarelor sunt destul de sub iri pentru a permite trecerea substan elor în ambele sensuri. Având un perete sub ire.

va fi mai mare la vene decât la artere. În acest stadiu. Unele con in doar un strat foarte sub ire de mu chi.Venele se aseam n cu arterele prin aceea c au o distribu ie similar ² arterele i venele unui anumit organ sau esut au. cum ar fi hormonii. substan e nutritive i alte substan e importante. sângele este bogat în oxigen. untraseu comun. sau lumenul. iar pere ii unei artere sunt întotdeauna mai gro i decât cei ai unei vene de o m rime corespunz toare. Circula ia sângelui: Sângele î i începe circuitul prin organism p r sind ventriculul stâng prin aort . . multe vene au valve în interiorul lor care nu se întâlnesc la artere. De exemplu. exist diferen e majore. deseori. Venel sunt alc tuite din esut muscular i fibros. 4. în timp ce canalul central. Peretele venelor reprezint un strat extern ² tunica adventi ia . Totu i.. un strat mediu de fibre musculare ² tunica medie ² i un strat intern ² tunica intima.

Dup ce d na tere arterelor coronare. În capilare. pentru a forma arcul aortic. De la artere. înainte ca aorta s se divid în artele iliace stâng i dreapt . i apoi p trunde în vasta re ea de capilare. În repaus. Artera aort coboar apoi prin torace în abdomen. cedând oxigenul i alte substan e i preluând dioxidul de carbon i produ ii metabolici. În acest arc î i au originea cele dou artere principale ale corpului. . sângele curge prin arteriole care conduc la fiecare organ sau esut din organism. incluzând chiar i inima. celulele sanguine se a az pe un singur strat. care duc sângele la pelvis i membrele inferioare. i câte o arter pentru fiecare bra . Lanivelul abdomenului exist trei artere principale c tre intestine i ficat i câte una pentru fiecare rinichi. sângele are tendin a s curg prin a a-numitele c i preferen iale. aorta are un traiect ascendent înainte de a se curba. arterele carotide stâng i dreapt .

în dou mari vase de sânge. una denumit vena cav superioar i alta vena cav inferioar . care reprezint echivalentul venos al arteriolelor. bra e i gât i cea de-a doua prime te sângele din partea inferioar a corpului. Amândou . Trece apoi în vene mici i apoi la inim prin vene care au dimensiuni destul de mari pentru a putea fi observate sub piele. Dup trecerea prin capilare.Acestea sunt capilarele care au dobâdit un calbru mai mare decât media. El p trunde îtâi în vase foarte mici denumite venule. sângele intr în sistemul venos. Prima prime te sângele de la cap. Valvele au o form semilunar care proemin în lumenul venei i fac ca sângele s circule într-o singur direc ie. Toate venele din diferite p r i ale organismului se vars . Venele din acest calibru con in valve care previn curgerea sângelui înapoi spre esuturi. Dar dac exist o nevoie sporit de oxigen în orice zon a corpului. în final. sângele circul în aproape toate capilarele din acea zon .

sângele nu se întoarce direct la inim . . Faza final a circula iei este reprezentat de transportul sângelui bogat în oxigen prin venele pulmonare (singurele vene care transport sânge oxigenat) în partea stâng a inimii. s fie transportat direct la ficat. care poate fi bogat în hran digerat . iar cea c tre restul organismului este denumit circula ie sistemic . Circula ia c tre pl mâni este denumit circula ie pulmonar . ci etse drenat în sistemul venos port-hepatic. Acesta permite sângelui. Aceast arter duce sângele la pl mâni. Exist artere pulmonare i sistemice care transport sângele în afara inimii i vene pulmonare i sistemice care îl aduc înapoi.venele transport sângele la partea dreapt a inimii i de aici el este pompat în artera pulmonar (singura arter care transport sânge f r oxigen). Deriva ii: P r sind intestinele.

apoi. picioarele. cre te pierderea de c ldur i temperatura corpului scade. Când sunt deschise. p trunde într-un alt sistem de vene denumite vene hepatice. Mecanismele compensatorii: În unele p r i ale corpului. se vars în vena cav inferioar i. Principala func ie a acestor conexiuni arterio-venoase este controlul temperaturii corpului. urechile i nasul. apoi. prin care sângele poate trece de la una la cealalt f r a trebui s treac prin sistemul de capilare din esuturi.Odat ce sângele de la intestin ajunge la ficat. Acest sistem asigur în modul cel mai eficient transportul la ficat al hranei care p trunde în sistemul venos din intestine. în final. cum ar fi mâinile i picioarele. prin capilare speciale denumite sinusoide i. Acestea. la inim . arterele i ramurile lor . Aici este posibil existen a unor comunica ii directe între arterele i venele mici. trece prin celulele hepatice. Alte zone unde exist un tip special de aranjament venos sunt la nivelul extremit ilor: mâinile.

Dac organismul se g se te într-o stare de stres fizic. Distribu ie i flux: Sângele nu este repartizat uniform în tot organismul. formând o cale alternativ pentru sânge dac una dintre ele este lezat : aceasta se nume te circula ie colateral . . î i m re te calibrul.sunt conectate astfel încât se pot suplini una pe cealalt . În orice moment. care a preluat fluxul sanguin. vasele sanguine din mu chii membrelor inferioare î i m resc calibrul i cele din intestine se întind. ramura celeilalte artere. 15% în artere. Când exist o leziune a unei artere. aproximativ 12% se g se te în arterele i venele care îl transport la i de la pl mâni. ca atunci când începem brusc s alerg m. Aproximativ 59% se g se te în vene. 5% în capilare i restul de 9% în inim . De asemenea. sângele nu curge cu aceea i vitez în toate regiunile organismului. astfel încât sângele este dirijat în locul în care necesit ile sunt crescute.

SISTEMUL VASCULAR LIMFATIC . care controleaz circula ia sângelui i. Centrul vasomotor prime te informa ii despre presiunea arterial de la receptorii de presiune din aort i arterele carotide i apoi trimite comenzi c tre arteriole. implicit. Controlul circula iei: Exist o zon în por iunea inferioar a creierului denumit centrul vasomotor. Vasele sanguine responsabile pentru controlul acesteia sunt arteriolele localizate în cadrul sistemului circulator între arterele mici i capilare.Viteza circula iei venoase de întoarcere cre te astfel încât sângele este transportat înapoi la inim cu 20 cm pe secund . VIII. presiunea arterial .

Vasele limfative: Sistemul vascular limfatic sau sistemul limfatic este compus din vase limfatice. particulelor str ine i alte materiale de la esuturile i celulele corpului. în special. 1.Sistemul vascular limfatic este un alt sistem de vase care transport fluidele în tot organismul. Vasele limfatice realizeaz transportul excesului de lichid. Pere ii capilarelor . Vasele limfatice mici ² cele mai mici denumite capilare limfatice ² urmeaz traiectul arterelor i venelor corpului. Pentru aceasta conlucreaz îndeaproape cu sângele i. Ele colecteaz surplusul de lichid denumit limf de la esuturi. care sunt atât de esen iale pentru ap rarea organismului împotriva înboln virii. cunoscute sub numele de limfocite. De aceea acest sistem este implicat în vehicularea reziduurilor i a particulelor cu poten ial d un tor. organe i esuturi limfoide foarte specializate. splina i amigdalele. cu globulele albe. incluzând timusul.

Totu i.limfatice sunt foarte sub iri i permeabili. de aceea. care nu pot p trunde în capilarele sanguine. astfel încât moleculele mari i alte particule. al oaselor. limfa din intestine con ine multe gr simi sub form de chil. care au fost absorbite din intestin în timpul digestiei. . care se contract ritmic într-o singur direc ie. cartilajelor i din ilor. ele au valve pentru a preveni refluxul limfei. sunt de asemenea îndep rtate prin limf . cu excep ia sistemului nervos central. bogat în proteine. Unele vase limfatice con in un mu chi involuntar. Compozi ia limfei din vasele limfatice este dependent de localizarea acestora. care p r se te celulele i vasele sanguine. vasele care dreneaz membrele con in surplusul de fluid fa de necesit ile organismului. Vasele limfatice se g sesc în toate regiunile corpului. limfa este. incluzând bacteriile. De asemenea. determinând circula ia limfei. Aceast limf are un aspect l ptos. De exemplu.

reprezint frecvent o indica ie a unei . o splin m rit . care dreneaz în venele brahiocefalice stâng i dreapt . Ganglionii limfatici sunt situa i în jurul arterelor mari i pot fi palpa i în punctele în care acestea sunt situate superficial sub piele. cât i prin cea limfatic . formând dou ducte principale. Acesta este locul în care limfocitele ajung în tot organismul atât prin circula ia sanguin . ductul toracic i ductul limfatic drept. vasele limfatice se unesc cu o forma iune nodular de esut denumit ganglion limfatic. care poate fi sim it la palparea abdomenului. Organe i esuturi: Splina este o parte integrant a sistemului limfatic. În plus. 2. Toate vasele limfatice se unesc. limfa este drenat de la esuturi în sânge prin sistemul limfatic. În consecin . Func ia ei principal este de a filtra sângele i de a produce anticorpi.În diferite puncte pe traseul lor.

în partea stâng superioar a abdomenului. care se divide în artere mai mici i apoi în arteriole. Arteriolele splenice au particularitatea de a fi înconjurate de esut limfatic pe m sur ce trec prin pulpa splinei. Este posibil chiar distrugerea unor mici granula ii denumite corpusculi Malpighi.afec iuni undeva în organism i necesit teste suplimentare. Dac splina este examinat cu ochiul liber. Arteriolele mai prezint o caracteristic unic : în loc de a fi conectate cu o re ea de capilare. dar n cazul în care este m rit poate ajunge la o greutate de pân la 2 kg sau mai mult. ea este de aproximativ 13 cm lungime i se întinde de-a lungul coastei a zecea. În condi ii normale. Splina este situat imediat sub diafragm. acestea sunt aglomer ri de limfocite. Splina are o greutate de aproximativ 200 g la adul i. ea va ap rea ca o capsul fibroas ce înconjoar o mas amorf de pulp ro ie. Aportul sanguin la acest organ se realizeaz prin artera splenic . ele par .

modul în care sângele se vars direct în pulpa splinei permite celuleor reticulare ale acesteia s vin în contact direct cu sângele care ar trebui s fie filtrat. În al doilea rând. Celulele reticulare nu numai c îndep rteaz celulele sanguine îmb trânite sau uzate. dar globulele albe i plachetele sunt filtrate . În acela i timp. Mai întâi. dar ele pot îndep rta. Acest lucru este valabil în special în cazul globulelor ro ii. Func iile splinei: Splina reprezint unul din principalele organe care filtreaz sângele. de asemenea. Caracterele particulare ale circula iei splenice fac posibil îndeplinirea a dou func ii fundamentale. asigur eliminarea din sânge a oric ror celule îmb trânite sau uzate ale acestuia.s se goleasc direct în parenchimul splinei. faptul c arteriolele sunt înconjurate de esut limfoid implic faptul c limfa intr imediat în contact cu orice protein anormal din sânge i produce anticorpi împotriva acesteia. orice celule anormale.

când acesta se g se te în uter în cursul sarcinii. de asemenea.selectiv c tre splin atunci când acest lucru este necesar. particulele str ine din fluxul sanguin. de aceea ea joac rol major în eliminarea bacteriilor din organism. Corpusculii Malpighi produc anticorpi. Acest lucru nu se întâmpl la adultul normal. De asemenea. pentru a da doar un exemplu. are o func ie în producerea anticorpilor ² proteine sanguine circulante care se leag de o protein str in i o imobilizeaz . astfel încât globulele albe denumite fagocite o pot distruge. În anumite circumstan e. dar la persoanele cu afec iuni ale m duvei osoase. În plus. Timusul: În ultimele dou decenii. splina produce o mare parte din celulele sanguine ale f tului. Splina va elimina. a devenit clar c timusul se g se te în centrul . splina are un rol foarte important în producerea unor noi celule sanguine. splina i ficatul sunt sediile principale de producere a globulelor ro oii.

denumit cortex. m duva osoas . ganglionii limfatici i splin i migra ia lor c tre esuturi poate fi observat în cazul unei reac ii inflamatorii. În interiorul glandei se g se te o zon numit medular care con ine limfocite i alte tipuri de celule timice. Aceste celule se g sesc în sânge. Timusul este situat în partea superioar a toracelui. dar se tie acum c este esen ial pentru o dezvoltare optim a sistemului limfatic i c func ia sa este îndeplinit în primii ani de via . Timusul con ine multe din limfocitele care au un rol important în ap rarea organismului împotriva îmboln virilor. Stratul extern al timusului.remarcabilei re ele de organe i esuturi aflate în interconexiune pentru a constitui sistemul limfatic i care sunt implicate în r spunsul imun ² adic ap rarea noastr în fa a surselor de infec ie. con ine multe limfocite. imediat în spatele sternului. . Mecanismul exact prin care timusul î i exercit ac iunea este înc incomplet cunoscut.

Mecanismele exacte prin care timusul realizeaz controlul limfocitelor T nu este cunoscut. Amigdalele: . distruse aici. înainte de a avea prilejul de a ajunge în organism. dar un mecanism important a fost identificat. Motivul probabil pentru aceasta este c ele ar putea avea un poten ial autoimun (posibilitatea de a ataca structurile organismului) i singurele celule c rora timusul le permite dezvoltarea sunt cele care vor ataca substan ele str ine. ele fiind dou tipuri de limfocite. de fapt. Cel lalt tip de celule imune ² limfocitele B ² este responsabil de producerea efectiv a anticorpilor fa de antigene. Se pare c aproximativ 95% din noile tipuri de limfocite produse de timus sunt.Existã dou tipuri de celule imune în corp. Limfocitele T (derivate din timus) sunt sub controlul timusului i sunt responsabile pentru recunoa terea antigenului i pentru multe din c ile prin care organismul le distruge.

cu pu in ans . Func ia exact a amigdalelor nu este cunoscut . . dar cresc rapid în cursul primilor ani de via . Aceast proprietate este conferit de limfocitele care se g sesc la acest nivel. care circumscrie intrarea spre c ile aeriene i alimentare. ele sunt relativ mici. Amigdalele faringiene sunt astfel plasate încât orice infec ie cu poart de intrare nazal este filtrat i. Amigdalele produc i anticorpi cu rol în ap rarea împotriva infec iilor locale. Totu i. Ele au o pozi ie ideal pentru a depista substan ele care reprezint o amenin are pentru organism. pentru a involua dup pubertate. ele nu dispar complet.Amigdalele fac parte dintr-un inel de esut (inelul Waldeyer). Amigdalele faringiene (adenoizi) sunt organele limfoide situate posterior de cavit ile nazale. De i sunt prezente înc de la na tere. exact în locul în care c ile aeriene se deschid în faringe. dar s-a sugerat c ele joac un rol seminficativ în men inerea ap r rii organismului împotriva bolilor.

Ele sunt evidente între unu i patru ani. De aceea. IX. SISTEMUL DIGESTIV Digestia produce nutrimentele i substan ele furnizoare de energie necesare celulelor i esuturilor organismului. Amigadalele faringiene sunt prezente de la na tere. dar. amigdalele tind s se umfle i aceasta poate fi simptomatic . dispar înainte de pubertate. Pentru a transforma hrana ingerat în componente separate. Dac infec ia este recurent . în genere. copilul este expus continuu la noi infec ii cu diferite tipuri de bacterii i virusuri. dar orice germen cu poart de intrare respiratorie le poate afecta. Nu se cunoa te prea mult despre modul în care amigdalele faringiene se infecteaz .ucis . care pot fi preluate cu u urin de c tre sânge din intestinul sub ire pentru a fi transportate în vederea utiliz rii . între aceste vârste.

unde un complex de substan e chimice ² mucus. glande i enzimele lor. 1. glandele salivare de la nivelul cavit ii bucale î i încep secre ia i ptialina. cre tere i regenerare. Când hrana este mestecat . Digestia depinde de ac iunea unor substan e denumite enzime asupra hranei ingerate. Hrana traverseaz apoi esofagul. Acestea sunt produse de organe ata ate la tractul digestiv i ele sunt responsabile pentru multe din reac iile chimice implicate în digestie.imediate sau a stoc rii lor. începe s descompun o parte din hidrocarbona i (glucide) în molecule mai mici. acid clorhidric . o enzim produs de ele. ajungând în stomac. Digestia: Digestia este procesul care descompune hrana în substan e ce pot fi absorbite i utilizate de organism pentru energie. cum ar fi maltoza i glucoza. sistemul digetiv conlucreaz cu un num r de organe. Aceste modific ri încep în gur .

producerea de gastrin înceteaz . Ac iunea ptialinei înceteaz . Când aciditatea atinge un anumit nivel. cât i în intestin de impulsuri nervoase. care îl . un hormon. Secre ia de mucus previne lezarea mucoasei gastrice de c tre acidul clorhidric. numit chim ² intr apoi în duoden. stimuleaz eliberarea de acid clorhidric i pepsin din celulele gastrice dup ce hrana a ajuns în stomac. prezen a hranei i secre iile hormonale. acid . por iunea ini ial a intestinului sub ire.i enzima pepsin ² ac ioneaz asupra ei. Intestinul sub ire: Hrana care p r se te stomacul ² o past consistent . dar începe o nou serie de reac ii chimice declan ate de stimuli nervo i. Duodenul produce i elibereaz cantit i mari de mucus. astfel încât aceasta poate fi degradat pân la peptone. Gastrina. Cantitatea de suc gastric eliberat etse controlat atât aici.

Aceste enzime includ tripsina. pân când este nevoie de ea. Enzimele pancreatice se produc ca r spuns la eliberarea unui al doilea hormon. peptidele. sucuri digestive de la pancreas i cantit i imporatnte de bil . pancreozimina. lipaza care desface gr simile în molecule de glicerol i acizi gra i. Enzimele pancreatice ajut la digestia hidra ilor de carbon i a proteinelor pe lâng cea a gr similor. Bila este. pentru a fragmenta particulele de gr simi. Duodenul prime te. amilaza care desface hidra ii de carbon pân la maltoz . Secretina stimuleaz producerea unor cantit i mari de sucuri alcaline care neutralizeaz aciditatea chimului par ial digerat. de asemenea. care este produs în ficat i stocat în vezica biliar . de asemenea. care desface peptonele în componente mai mici. . elibeart în duoden din vezicula biliar .protejeaz împotriva lez rii de c tre acidul clorhidric i de enzimele din chim. Secre ia sucului pancreatic este declan at de doi hormoni.

care pe peretele interior prezint milioane de proeminen e minuscule. la rândul lui. Cea mai mare parte a absorb iei are loc în ileon. Când hrana digerat vine în contact cu vilozit ile. plus vitamine i minerale importante cum ar fi calciu. Aminoacizii rezulta i din digestia proteinelor i zaharurilor din hidra ii de carbon. Acesta. Fiecare vilozitate con ine un capilar i o mic ramur limfatic . glicerolul. Aceste capilare duc la vena port-hepatic . chilifer. sunt absorbite direct în capilarele vilozit ilor.Hrana digerat p trunde apoi în jejun i ileon. por iuni ale intestinului sub ire situate în continuarea duodenului. unde au loc stadiile finale ale modific rilor chimice. re ine unele substan e pentru necesit ile proprii i pentru . iod. Enzimele sunt eliberate de celulele unor mici indenta ii numite criptele Lieberkühn. în fluxul sanguin. denumite vilozit i. acizii gra i i viatminele dizolvate intr în chilifere i sunt transportate în sistemul limfatic i. apoi. care transport hrana direct la ficat. fier.

un rol în vorbire. Este delimitat de buze. . gura este implicat inevitabil atât în digestie. 2. buzele nu au peri. Ele sunt alc tuite din fibre musculare între esute cu fibre elastice i au o inerva ie bogat . în timp ce la partea posterioar se deschide în c ile ce conduc la tractul digestiv i la pl mâni. care le confer o sensibilitate deosebit . Spre deosebire de piele.stocare.. Cavitatea bucal : Gura omului etse un fel de cavern ce con ine limba i din ii. Buzele sunt cele care dau expresia gurii. iar restul acestora sunt trecute mai departe în circula ia general a organismului. glande sudoripare sau sebacee. cât i în respira ie. La suprafa a buzelor se g se te o form particular de esut epitelial cu o structur intermediar între pielea fe ei i membrana ce delimiteaz cavitatea bucal . Datorit acestei conexiuni cu dou din circuitele vitale ale organismului. de asemenea. Are.

Sensibilitatea palatului moale este esen ial . format de baza osului maxilar.Cavitatea bucal este c ptu it cu o membran mucoas ce con ine glande produc toare de mucus. Palatul dur. prevenind astfel refluxul hranei în nas. Func ia ei reprezint un mister. În mijlocul palatului moale se g se te o forma iune numit uvula sau Åa treia amigdal µ. Cavitatea bucal este delimitat superior de palatul dur. dar unii cred c are un rol în închiderea . Mucoasa obrajilor este supus unei uzuri permanente i are o remarcabil capacitate de regenerare. care se continu posterior cu palatul moale. care se deschide în partea posterioar a gurii. deoarece îi favorizeaz mi carea superioar când hrana este înghi it . face ca hrana s fie înmuiat i mixat . Secre ia continu a acestor glande men ine umiditatea cavit ii bucale. împreun cu secre ia glandelor salivare. astfel. permite ca limba s preseze asupra unei suprafe e ferme i.

c ilor aeriene în timpuol degluti iei, prevenind, în acest mod, înecarea. Limba: Limba are o form asem n toare unui triunghi ² cu o baz larg îngustându-se treptat c tre vârf. Este ata at la baz , sau r d cin , de maxilarul inferior, sau mandibula, i de osul hioid. Pe p r ile laterale, r d cina limbii este unit cu pere ii faringelui, cavitate ce formeaz partea posterioar a gurii. Por iunea mijlocie a limbii are o suprafa convex superior, în timp ce fa a inferioar este legat de plan eul bucal printr-o band sub ire de esut, numit frenul limbii. Vârful limbii are mi c ri libere, dar când o persoan nu m nânc sau nu vorbe te, el se afl în mod normal în repaus înapoia din ilor. Mi c rile limbii sunt determinate de mu chii ce intr în alc tuirea sa i de care este conectat i de modul în acre este pozi ionat limba în gur . Limba con ine fibre musculare dispuse atât în plan longitudinal, cât i transversal,

care sunt capabile s produc mi carea, dar contrac ia unui num r de mu chi situa i pe p r ile laterale ale mandibulei pot conferi mi c rilor limbii o mobilitate remarcabil . Mu chiul stiloglos, de la nivelul gâtului, de exemplu, mobilizeaz limba în sus i înapoi, în timp ce hioglosul, de asenmenea de la nivelul gâtului, aduce limba în pozi ia normal de repaus. În timpul hr nirii, una din func iile principale ale limbii este de a prezenta hrana din ilor pentru mastica ie i în formarea bolului alimentar, preg tindu-l pentru înghi ire. Aceste ac iuni sunt realizate printr-o gam de mi c ri ondulatorii:în sus i în jos. Când aceast ac iune a fost îndeplinit (sau cînd o persoan m nânc în grab ), limba împinge bolul c tre faringe, de unde el p trunde în esofag, care îl transport în stomac. Glandele salivare: În fiecare zi, noi producem în mod obi nuit 1.7 l de saliv ² o secre ie apoas alc tuit din mucus i lichid. Ea con ine ptialina, cu rol în digestie, i o substan

chimic denumit lizozim, care ac ioneaz ca un dezinfectant, protejând mucoasa bucal de infec ii. Saliva are o ac iune u or antiseptic . Saliva este produs de trei perechi de glande situate la nivelul fe ei i al gâtului, glandele parotide, submandibulare i sublinguale. Exist , de asemenea, multe glande mici r spândite la nivelul cavit ii bucale. Fiecare gland salivar se compune din ducte ramificate, care se unesc i sunt delimitate de celule secretorii. Func ia acestor celule variaz de la o gland la alta i secre iile lor sunt diferite. Glandele parotide sunt cele mai voluminoase glande salivare situate la nivelul unghiului mandibulei, întinzându-se superior pân la nivelul oaselor obrazului, imediat anterior de ureche. Saliva produs de parotide este eliminat prin ducte ce se desprind din glande. În compara ie ci celelalte glande salivare, parotidele produc o secre ie apoas cu un con inut mare de ptialin ² enzim ce degradeaz amidonul.

De i parotidele sunt cele mai voluminoase glande, ele produc doar un sfert din volumul total de saliv . Glandele submandibulare, dup cum sugereaz i numele se g sesc sub maxilarul inferior, sub din ii posteriori i glandele sublinguale (au o denumire adecvat ), sunt situate sub limb , pe plan eul cavit ii bucale. Ambele perechi de glande î i descarc con inutul pe p r ile laterale ale frenului limbii (un cordon de esut care porne te de la baza limbii i se une te cu plan eul gurii). Saliva secretat de glandele sublinguale este de consisten vâscoas , cu mult mucus. Glandele submandibulare produc o saliv care con ine cantit i aproape egale de mucus i ptialin i aceasta completeaz volumul de saliv secretat în gur în orice moment. Din ii: Din ii sunt structuri osoase dure, implantate în cavit ile maxilarului i ale mandibulei. În timpul vie ii apar dou seturi succesive de din i. Fiecare dinte prezint dou por iuni: coroana, care este pu in

în timp ce din ii situa i mai în spate au dou sau trei r d cini. Dentina este o substan dur . acre d senza ia de durere când este stimulat de excitan i termici sau chimici. de obicei. Este un esut sensibil. R d cina este acoperit cu un strat de cement. o structur celular extrem de dur i de sensibil . Din ii fronta i au doar o r d cin .vizibil în gur . o substan asem n toare dentinei i care ajut la fixarea dintelui în alveol . R d cinile din ilor sunt. Dentina coroanei este acoperit de un strat protector de smal . mai lungi decât coroana. asem n toare osului. i r d cina. Aceasta se extinde de la coroan pân la extremitatea r d cinii care prezint un orificiu în punctul cel mai . care este partea încorporat în maxilare. Elementul structural major al dintelui este format dintr-un esut calcificat denumit dentin . care con ine celule vii. Centrul dintelui este o cavitate umplut cu un esut conjunctiv sensibil. numit pulpa dentar .

complex. vasele sanguine i nervii ajung la pulpa dentar . Modul de fixare al din ilor are drept rezultat un grad foarte mic de mobilitate spontan . de asemenea. Aceste fibre sunt între esute cu fibre de esut conjunctiv i con in. p r ile din maxilare care con in din ii sunt denumite procese alveolare. Acesta etse alc tuit dintr-o serie de fibre de colagen rezistente. Fixarea din ilor: Fiecare dinte este ata at prin r d cina sa de oasele maxilare. Acesta are rolul unui tampon care poate proteja din ii i osul în timpul mastica iei. gingia intr în contact strâns cu dintele. unde fuzioneaz coroana cu r d cina. totu i. iar din ii sunt ata a i prin fibre ce formeaz ligamentul periodontal. O zon de importan crucial se afl la nivelul colului dentar. În aceast regiune. Modul de fixare al din ilor etse. care se întind de la cementul ce acoper r d cina la osul alveolar adiacent.adânc al dintelui. Prin acest orificiu. . vase sanguine i fibre nervoase.

cu incisivii în partea anterioar i caninii. Incisivii se caracterizeaz printr-o margine ascu it ca o lam .protejându-l fa de infec ii i alte influen e nocive. Tipuri de din i: Omul are dou serii de din i. iar incisivii de pe maxilare opuse func ioneaz glisând unii peste al ii. Din ii permanen i îi înlocuiesc i sunt în num r mai mare decât seria ini ial . de obicei. Din ii formeaz o arcad ovalar uniform . Din ii deciduali pot fi împ r i i în trei categorii: incisivi. în timp ce premolarii i molarii au rol în triturarea hranei. premolarii i molarii localiza i . sunt elimina i. care sunt intermediari atât ca form . cât i ca pozi ie între canini i molari. Caninii sunt din ii ascu i i i bine adapta i la sfâ iere. Din ii deciduali )de lapte= sunt cei prezen i în timpul copil riei i. Ace ti din i pot fi împ r i i în acelea i tipuri ca din ii deciduali i completeaz seria ini ial cu o alt categorie. denumit premolari. ca lamele unei foarfeci. canini i molari.

În acest stadiu. aceast band produce mugurii dentari primitivi în esutul ce este acoperit de epiteliu.propriu-zis spre partea posterioar . . ce are forma arcului dentar. Marginile mugurilor dentari continu s creasc în profunzime i. de i acest proces nu este finalizat decât aproximativ un an dup erup ia din ilor deciduali. Arcadele dentare. Dezvoltarea din ilor: Primul semn de dezvoltare a din ilor apare când f tul are doar ase s pt mâni. în timp ce altele dau na tere smal ului. de obicei. astfel încât în timpul mastica iei din ii opu i se suprapun unii peste al ii. În diferite momente ce corespund dezvolt rii individuale a fiec rui dinte. în final. celulele epiteliale primitive cresc ca num r i se formeaz o band groas . formeaz r d cinile din ilor. Unele celule evolueaz pentru a forma dentina. Ace ti muguri cap t o form final a joc iunii dintre smal i dentin . La na tere. se potrivesc una peste alta.

Problemele dentare pot fi asociate cu oricare din din ii deciduali.singurul semn de ocluzie este semnalat de mucoasa gingival îngro at . În caz ideal. un set complet de 20 de din i de lapte. În jurul vârstei de ase luni. aces proces fiind denumit erup ie dentar . în timp ce al ii pot s apar doar dup vârsta de un an. copilul va avea. Consecutiv. ace tia fiind urma i de canini i molari. incisivii deciduali inferiori i superiori sunt înlocui i de din ii permanen i. primii incisivi inferiori încep s apar prin gingie. Vârsta la care acesta apare este variabil : foarte pu ini copii au din i la na tere. dup vârsta de ase ani. Molarii permanen i nu se dezvolt pe locul . în mod obi nuit. În jurul vârstei de doi ani i jum tate pân la trei ani. ace tia ar trebui s fie spa ia i. în a a fel încât s asigure un loc pentru denti ia permanent . de i secven a sau ordinea apari iei poate varia. apare erup ia incisivilor superiori. Dup apari ia incisivilor inferiori.

La aproximativ 25% din popula ie nu apare m seaua de minte niciodat .molarilor de lapte. Ac iunile acestor mu chi ajut la propulsarea alimentelor prin aceast zon a faringelui pe tractul digestiv. în jurul vârstei de 18 ani. Esofagul i stomacul: Faza oral a digestiei se termin atunci când limba împinge bolul alimentar de palatul gurii spre cavitatea muscular a faringelui înainte de a intra în esofag. Aceast por iune este situat imediat posterior fa de laringe i mucoasa ei se continu cu cea a cartilajelor cricoid i tiroid. Primul molar permanent apare la vârsta de 6 ani. totu i. . ale c ror mi c ri contribuie la emiterea sunetelor. cel de-al doilea la vârsta de 12 ani i al treilea sau m seaua de minte. Exist . ci posterior fa de ace tia. 3. Por iunea inferioar a faringelui este implicat în întregime în degluti ie. o varia ie considerabil în momentul apari iei din ilor.

Bolul alimentar este propulsat activ de o serie de contrac ii ondulatorii ² un proces denumit peristaltism. a a se explic faptul c noi putem mânca sau bea. degluti ia este un act involuntar. la fel de bine stând în cap sau stând pe scaun. prevenind intrarea hranei în nazofaringe. dependent de gravita ie. dac dorim. au loc mai multe evenimente în cursul a câtorva secunde. automat. astfel încât hrana nu poate . i închid epiglota. Trecerea hranei prin organism este. un proces activ i nu doar un mecanism pasiv. În acela i timp. pentru a preveni interferen adintre degluti ie i respira ie. de aceea. Mu chii faringelui se contract . al i mu chi ai fe ei i gâtului ridic limba înspre palatul dur. Odat ce hrana a dep it baza limbii. ei produc o mi care superioar a palatului moale.Primul timp al degluti iei este un act voluntar asupra c ruia avem un control con tient. Odat ce hrana ajunge în faringe. propulsând bolul alimentar c tre esofag. astfel încât hrana nu reflueaz în gur .

Esofagul este un tub elastic cu o lungime de aproximativ 25 cm i 2. Când aceasta se întâmpl . La fel ca i restl tractului alimentar. sucul gastric este inut în mod normal în stomac datorit . un strat submucos care îi men ine pozi ia. traverseaz diafragmul i se închide în por iunea superioar a stomacului.p trunde în trahee i pl mâni. Sub nivelul manubriului sternal. Dup aceea. un strat muscular relativ gros ce con ine atât fibre circulare. Nu exist un sfincter (un inel muscular constrictiv. un strat extern protectiv. esofagul are un traseu u or c tre stânga i trece în spatele bronhiei stângi.5 cm în diamentru. în sfâr it. substan a înghi it este imediat expulzat prin tuse. Esofagul: Partea superioar a esofagului se g se te imediat posterior de trahee. esofagul este alc tuit din patru straturi ² o membran mucoas ce permite trecerea alimentelor. cât i longitudinale i. cum ar fi cel de la anus) care s separe esifagul de stomac.

Membrana delimitant produce o secre ie specific . Este legat la extremitatea superioar de esofag i la cea inferioar de duoden (por iunea ini ial din intestinul sub ire). . ce con ine acizi i enzime care degradeaz hrana i astfel ajut digestia. În stomac. denumit epiteliu. În primul rând. Când acest mecanism func ioneaz inadecvat. hrana este amestecat cu sucurile digestive pân când se formeaz o mas p stoas .ac iunii concomitente a tunicii musculare a esofagului i a faptului c esofagul prezint o îngustare la trecerea prin diafragm în traiectul s u de la torace la abdomen. stomacul ac ioneaz ca un rezervor pentru hran . La jonc iunea dintre stomac i duoden exist un inel muscular. sfincterul piloric. Peretele stomacului este alc tuit dintr-un strat muscular gros. c ptu it cu o membran special . Stomacul: Stomacul este un organ muscular situat în partea superioar a abdomenului. va ap rea un reflux gastro-esofagian. care este apoi trecut în duoden.

permi ând hranei s treac în duoden.care se relaxeaz intermitent. duodenul este por iunea ini ial a intestinului sub ire cu rol în digestia eficient a hranei. sfincterul piloric. 4. . sfincterul permite trecerea unor cantit i mici c tre intestinul sub ire. Intestinul sub ire: Unit cu partea superioar a stomacului. Evacuarea din stomac este reglat de un mu chi. Hrana este apoi transportat prin intestine pentru a fi în continuare digerat i absorbit . foarte asem n tor cu mecanismul de trecere din esofag în stomac. Peretele duodenal are dou straturi musculare care se contract i se relaxeaz alternativ. cu excep ia faptului c nu este niciodat complet închis. Pe m sur ce undele peristaltice propulseaz chimul prin stomac. contribuind la deplasarea con inutului aliomentar în timpul digestiei. Are o form de potcoav ce înconjoar capul glandei pancreatice.

se g sesc glande care secret un suc alcalin ce con ine unele dintre enzimele necesare pentru digestie. În duoden. Celulele mucoasei necesit o reînnoire constant . mucoasa. de asemenea. Acesta previne autodigestia duodenului sau lezarea lui de c tre compu ii acizi veni i din stomac. Ele se multiplic mai rapid decât orice alte celule ale organismului: din o sut de celule. care se vars în duoden din vezica biliar i . Digestia: Hrana par ial digerat care ajunge în duoden con ine mult acid clorhidric. Sucul ac ioneaz . aciditatea este neutralizat de c tre secre iile proprii ale duodenului i de ac iunea bilei i a sucurilor pancreatice.Deasupra stratului muscular se g se te submucoasa ce con ine multe glande (glande abarunner) care secret mucusul protectiv. una este înlocuit la fiecare or pe tot parcursul vie ii. În startul superficial al duodenului. pentru a neutraliza secre ia gastric acid .

8cm. pere i mai gro i decât ileonul. Jejunul are. Mezenterul: Spre deosebire de duoden. . Jejunul are un diametru în jur de 3. Are o lungime de aproximativ 15 cm i este ata at de peretele posterior al abdomenului. Nu exist diferen iere net între jejun i ileon. În continuarea duodenului se g se te jejunul. de asemenea. Aceste trei secre ii continu procesul de digestie.5m înainte de jonc iunea cu ileonul.pencreas. care este mai mult sau mai pu in ferm fixat de peretele abdominal posterior. jejunul i ileonul sunt sus inute de o membran numit mezenter. de ii ambii au peretele format din dou straturi musculare i structuri mucoase interne care delimiteaz lumenul intestinal. Aceast structur este alc tuit din dou straturi de peritoneu. care se întinde pe o lungime de 2. în timp ce ileonul are un diametru mai mic. Duodenul m soar aproximativ 25 cm. ci mai mult o schimbare gradual .

se vede c întreaga suprafa este alc tuit din mici proeminen e digitiforme. l sând s treac apa i produ ii de degradare. Rolul jejunului: Jejunul reprezint sediul de absorb ie al alimentelor nutritive utilizabile din hran . m surat de la baz pân la intestine. denumite vilozit i. cât i ileonului s se mi te relativ liber în cavitatea abdominal .Foi a care acoper intestinele are o suprafa a de 5. este de aproximativ 20 cm. jejunul are o structur specializat . Fiecare vilozitate are aproximativ un milimetru. . Mucoasa jejunal prezint o serie de pliuri circulare. Pentru a îndeplini acest rol. astfel încât s poat asigura o absorb ie crescut .5 m . Adâncimea mezenterului. pentru a asigura o suprafa maxim de contact cu lumenul. ceea ce permite atât jejunului. Procesul de absorb ie este finalizat în ileon. Observând la microscop suprafa a intern .

Suprafa a de contact cu hrana digerat cre te mai mult. necesit o iriga ie eficient . Aceasta înseamn c substan ele nutritive absorbite în sânge sunt transportate mai întâi la ficat. Gr simile din alimente sunt absorbite în sistemul limfatic concomitent cu absorb ia altor substan e nutritive în sânge. nu ajung direct la inim . cu ´margine în perieµ. înainte de ajunge în restul organismului. deoarece înveli ul celular al fiec rei vilozit i are o structur specific . care face posibil absorb ia. Fiecare vilozitate are un vas limfatic central sau ´ chiliferµ. pentru metabolizare. Arterele i venele ce transport sângele c tre i de la pere ii jejunali trec prin mezenter. care ajunge la ficat. ele conflueaz pentru a forma vena port . Venele care dreneaz jejunul. Acest tip particular de fluid . ca i venele care dreneaz restul intestinului. Absorb ia hranei: Întrucât jejunul are rolul de a permite trecerea hranei din intestin în sânge.

Ficatul: Ficatul are dou roluri vitale: producerea (sau metabolizarea) unor noi . Ileonul: Ileonul reprezint por iunea terminal a intestinului sub ire. Peretele este alc tuit. Ileonul are o structur asem n toare cu celelalte dou segmente ale intestinului sub ire.limfatic ce con ine gr simi i care dreneaz din intestin este denumit chil. în principal. de la stomac la colon. 5. Are o lungime de 3. în drumul ei. Suprafa a extern este protejat de peritoneu ² o membran care c ptu e te cavitatea abdominal .5 m ² conectând duodenul i jejunul cu intestinul gros ² i reprezentând aproximativ jum tate din lungimea total a intestinului sub ire. în care hrana ajunge. din straturi musculare responsabile pentru transportul hranei digerate i straturi mucoase care delimiteaz lumenul.

81 kg. Acest organ reprezint un loc de tranzit pentru fiecare pic tur de sânge care sose te de la intestin ² sânge ce transport toate substan ele nutritive din hran . fiind protejat de traumatisme de c tre coastele inferioare. De obicei. Func ii: . dar când este m rit. având o greutate între 1. Ficatul este cel mai mare organ al corpului. Cu alte cuvinte. Are dou p r i sau lobi. cel drept fiind cel mai mare i care ocup în întregime partea superioar dreapt a abdomenului.substan e chimice i neutralizarea produ ilorde degradare i a celor toxici. Este situat sub diafragm. denumit sistem port.36 ² 1. denumi i lobul stâng i drept. sângele se întoarce înapoi la inim i pl mâni din stomac numai trecând printr-un sistem venos hepatic. dep e te rebordul costal i poate fi u or sim it. ca rezultat al unei boli. Lobul stâng este mai mic. ficatul nu poate fi palpat. uneori trecând peste linia median în partea stâng .

Proteinele sunt ingerate sub diferite forme. pentru formarea hormonilor. hidra i de carbon i gr simi. i pentru sinteza enzimelor. ficatul trebuie s sintetizeze proteine specifice pentru organism. Metabolismul proteinelor: Proteinele sunt esen iale pentru reînnoirea i diviziunea celular oriunde în organism. celulele sunt cele care efectueaz activit ile vitale la nivelul microscopic. Ele sunt specializate pentru manipularea substan elor de baz pe care organismul nostru le vehiculeaz ² proteine. . cât i animal i din proteinele ini iale. degradându-le întâi pe cele basorbite i apoi sintetizându-le. Celulele din ficat sunt denumite hepatocite.Ca orice alt parte a organismului. În esen . atât de origine vegetal . acest proces de sintez înseamn c proteinele preluate din sângele adus de vena port la hepatocite sunt sintetizate de enzimele hepatice i apoi eliberate în noua lor form . care reprezint mesagerii chimici ai organismului.

Ele sunt transformate de c tre ficat în forme care pot fi convertite pentru producerea i reînnoirea esutului adipos. sunt toxice i celulele hepatice le . care µcur µ sângele de impurit i. rezult produ ii finali în urma metabolismului ce are loc în hepatocite. Aceste celule înl tur . nu se întorc în fluxul sanguin. proteine. cum ar fi amoniacul. dup numele descoperitorului lor. în mai mic m sur . hidra ii de carbon.Reziduurile. gr simile reprezint un mijloc de stocare a energiei. de asemenea. Unele. globulele ro ii produse în exces i le transmite hepatocitelor pentru procesare. În plus. denumit în general esut adipos subcutanat. Metabolismul gr similor: Gr simile sunt. Din toate resursele men ionate ² sânge. Eliminarea de eurilor: La nivelul ficatului se g sesc celule specializate denumite celule Küppfer. gr simi i. cum ar fi bacteriile. de asemenea. totu i. care are un rol de izolator i de abosrb ie a ocurilor. esen iale pentru organism.

de culoare galben verzuie. ficatul produce aproximativ un litru de bil . Bila: Bila este un fluid consistent. Este produs continuu în cantit i mici de c tre fiecare celul hepatic . este colectat în mici canale . din sistemele excretorii ale corpului.neutralizeaz . amar. Pe m sur ce este produs de celule. înapoi în circula ie. Este eliberat din vezicul în intestinul sub ire. de asemenea. deoarece con ine produ ii de degradare a celulelor uzate. Face parte . În fiecare zi. un produs inofensiv. trimi ând ureea. produs în ficat i stocat în vezicula biliar . Produ ii de degradare ai gr similor i ai sângelui trec în bil . s ruri minerale. De i con ine peste 95% ap . i este esen ial pentru digerarea gr similor. colesterol i pigmen i biliari ce îi confer culoarea caracteristic . are în compozi ie o gam larg de substan e chimice ce includ s ruri biliare. ca r spuns la prezen a alimentelor.

care este un loc de stocare situat imediat sub ficat. ductul biliar comun (coledoc) i printr-un orificiu îngust. es se scurge în vezicula biliar . astfel încât bila este eliminat . bila se scurge printr-un alt duct. duodenul produce un hormon denumit colecistochinin . De la ductele biliare. denumite canalicule biliare. care permite s p trund în intestinul sub ire. Acest hormon ajunge pe cale sanguin la vezicula biliar i determin contrac ia pere ilor acesteia. În afar de cazul în care bila este necesar imediat pentru digestie. Pe m sur ce hrana ² i în special cea care con ine gr simi ² p trunde din stomac în duoden. Dup aceea. Bila r mâne în vezicula biliar pân când devine necesar în procesul de digestie.prezente între cordoane de celule hepatice. Func ia bilei: . bila dreneaz în ductele hepatice. sfincterul Oddi. care se vars în ductele biliare plasate între lobulii hepatici.

K. S rurile biliare. Ele transport de asemenea vitaminele A. E. uneori pot ap rea anomalii la nivelul veziculei biliare. Calculii biliari: Chiar dac produc ia hepatic de bil este normal . D. unde stimuleaz secre ia de bil i sunt refolosite de organism. se crede c s rurile biliare favorizeaz absorb ia gr similor prin peretele intestinal. Pe lâng ac iunea de emulsionare. descompun gr simile astfel încât enzimele digestive î i pot exercita ac iunea. Cea mai cunoscut afec iune a veziculei biliare sunt calculii biliari.S rurile minerale din bil . ce includ i bicarbonatul. Ele nu sunt distruse dup utilizare. . 80-90% dintre ele fiind transportate înapoi la ficat prin sânge. Organismul î i conserv s rurile biliare. neutralizeaz aciditatea hranei par ial digerate în stomac. substan e chimice denumite glicocolat de sodiu i taurocolat de sodiu.

Ace tia sunt aglomer ri de colesterol cu consisten dur . din colesterol i rareori apar mai mult de unul sau doi i pot ajunge la dimensiuni de 1. mici. Calculii colesterolici. Ei au tendin a de a se forma ca rezultat al unor boli care afecteaz compozi ia sângelui.2 cm în diamtru. fiind destul de mari pentru a placa ductul biliar comun. deoarece sunt alc tui i din biliverdin i colesterol. în cea mai mare parte. . Exist trei tipuri diferite de calculi biliari. sunt forma i. în principal. Se pot forma pân la 12 calculi în acela i timp i suprafa a fa etat le permite aglomerarea în vezicula biliar . dup cum sugereaz numele. din pigmentul verde din bil . Calculii pigmentari sunt compu i. apar în num r mare i sunt. care se formeaz chiar în vezicula biliar . de obicei. Cei mai frecven i sunt denumi i calculi mic ti. care este o substan chimic produs în organism în cursul metaboliz rii gr similor.

. SISTEMELE EXCRETOARE Organismul are mai multe metode de a elimina produ ii de degradare ² substan e care trebuie îndep rtate datorit toxocit ii lor pentru organism. glandele sudoripare din piele. Acest lucru este realizat prin diferitele sisteme de excre ie care depind de diverse organe i glande pentru eliminarea de eurilor: sistemul urinar ale c rui componente principale sunt rinichii i vezica urinar .X. colonul sau intestinul gros.

Pare ciudat s ne gândim la pl mâni ca la un organ de excre ie. Sistemul urinar: . la rândul s u. atunci sângele devine foarte acid. Dac dioxidul de carbon este dizolvat în sânge în cantit i mai mari decât cele normale. Diferitele organe ² incluzând pl mânii. paote paraliza multe reac ii chimice din corp. Diferitele componente ale corpului genereaz în continuu produ i secundari specifici i ace tia trebuie elimina i. Acest licru.1. Excre ia: Excre ia este procesul prin care organismul elimin produ ii de degradare. rinichii. ficatul i colonul ² vegheaz la buna desf urare a acestei ac iuni. mergând pân la posibila apari ie a mor ii. pentru a nu deveni toxici pentru organism. dar dixidul de carbon este cel mai important produs de degradare care trebuie eliminat din organism. Aceasta este denumit insuficien respiratorie i poate reprezenta stadiul final al bron itei cronice.

Majoritatea celulelor organismului utilizeaz unele proteine în reac iile lor chimice i, ori de câte ori o protein este degradat , produ ii secundari con in azot. Rinichii sunt responsabili pentru filtrarea acestor produ i ce con in azot ² dintre care cel mai comun este ureea ² în afara fluxului sanguin. Rinichii regleaz , de asemenea, cantitatea de ap eliminat din organism i men in echilibrul corect al sodiului. Rinichii au o ac iune complex . Ei primesc aproximativ un litru de sânge în fiecare minut. Acest sânge ajunge în final la filtrul situat la cap tul unuia din tubii renali ² câte dou milioane în fiecare rinichi ² unde este filtrat, astfel încât componenta apoas a sângelui (plasma) trece în tubii renali, în timp ce restul r mâne în fluxul sanguin. Lichidul filtrat traverseaz tubii renali i o mare parte din ap , sodiu i al i compu i sunt reabsorbi i în sânge. O parte din ap , uree i al i produ i secundari sunt transporta i de urin prin dou uretere la vezica urinar .

Rinichii produc în mod continuu urina atât în timpul zilei, cât i al nop ii. Aproximativ doi litri de urin sunt produ i în 24 de ore, dar acest volum poate varia foarte mult Controlul delicat al echilibrului hidric al organismului este realizat de tubii renali care pot absorbi mai mult sau mai pu in din lichidul filtart care circul la nivelul lor. Stimularea pantru absorb ia unei cantit i mai mari de ap , dac organismul dvine deshidratat, vine de la ADH ( hormonul antidiuretic) secretat de glanda hipofiz . Cantitatea total de uree care este eliminat r mâne aproximativ aceea i, dar, fiind dizolvat într-o cantitate variabil de ap , are drept rezultat o urin mai concentrat sau mai diluat . Exist un sistem foarte asem n tor pentru men inerea echilibrului, în care aldosteronul, secretat de glandele suprarenale, care se g sesc imediat deasupra rinichilor, ac ioneaz la nivelul tubilor i determin reabsorb ia unei cantit i mai mari sau mai mici de sodiu, în concordan cu necesit ile organismului.

Vezicula biliar : Bila este depozitat în vezicula biliar , care o elimin în intestin. Datorit substan elor pe care le con ine, bila desface pic turile mari de gr simi în pic turi mai mici ² proces denumit emulsionare ² u urân absorb ia acestora. Bila furnizeaz o cale util de eliminarea produ ilor de degradare hepatici i, de asemenea, joac un rol important în digestia hranei. Tractul intestinal: Când hrana p trunde în stomac, este desf cut i degradat pân când devine fluid . P trunde apoi în intestinul sub ire, unde are loc, de fapt, adev ratul proces de digestie i toate substan ele nutritive dezirabile din hran sunt absorbite. În final, ajunge în colon, denumit i intestinul gros. Acesta este un organ lung i larg, care începe în partea inferioar dreapt a abdomenului, având apoi un traiect ascendent i curbat în potcoav înainte de a e termina la anus. În timpul pasajului prin intestinul gros, resturile alimentare se

solidific gradat i apa este absorbit de influxul sanguin prin peretele intestinal. Consisten a final a reziduurilor alimentare ² fecalele ² depinde de cantitatea de ap absorbit . Dup ce substan ele nutritive au fost absorbite, majoritatea substan elor din fecale sunt reziduuri alimentare. Se poate discuta dac acest proces ar trebui denumit excre ie, dar colonul con ine în mod sigur produ i de excre ie, întrucât con ine produ i de degradare ai celulelor sub forma bilei. Glandele sudoripare: Într-o zi c lduroas , corpul pierde o mare cantitate de sodiu i ap prin transpira ie. Aceasta este produsul glandelor sudoripare din piele i unicul rol al ei este de a regla temperatura constant a corpului, întrucât c ldura se pierde o dat cu evaporarea transpira iei de la suprafa a pielii. Dac cineva nu ar transpira deloc, atunci orice exces de sodiu i ap ar fi eliminat cu u urin de c tre rinichi. De aceea, transpira ia nu are

apoi. cea de-a . colonul. f r nici o func ie cunoscut la om. ia un traiect descendent în partea stâng a corpului. sunt ambele c i oarbe. care se deschide prin anus. imediat sub ficat. pân în pelvis. rectul i canalul anal. Intestinul gros: Anatomi tii împart intestinul gros în patru regiuni: cecul. 2. Prima parte a intestinului gros este denumit colon ascendent. La nivelul hipocondrului drept. Travesseaz cavitatea abdominal sub stomac i. colonul face o curbur c tre stânga.o func ie esen ial în eliminarea produ ilor metabolici. La aproximativ 2-3 cm de extremitatea inferioar exist o jonc iune în form de T cu ileonul (por iunea final a intestinului sub ire). unde se continu cu rectul. Curbura colonului din partea stâng este denumit flexur hepatic . Are un traiect ascendent c tre partea dreapt superioar a cavit ii abdominale. Cecul i apendicele vermiform. care se desprinde din el.

segmentul cu traiect descendent se nume te colon descendent. Artera mezenteric inferioar irig restul colonului. m surând 1.3 m. Apa este absorbit în sânge din resturile lichide ale digestiei. se nume te flexur splenic . când cap t un traiect descendent. Colonul reprezint . Colonul ascendent. care ajung la el din intestinul sub ire. de departe. Amândou vasele sunt ramuri ale aortei. Func ia colonului este de a transporta materiale solide la anus prin procesul de peristaltism i de a absorbi sodiul i apa. cea mai mare por iune a intestinului gros. este vascularizat de artera mezenteric superioar . Por iunea colonului ce traverseaz cavitatea abdominal este denumit colon transvers i. bineîn eles. Colita: . Ramuri ale venei porte aduc sângele de la intestin la ficat. împreun cu por iunea terminal a intestinului sub ire.doua.

pe partea extern . Rectul: Diferen a dintre rect i anus determin mult confuzie în rândul persoanelor neavizate. Colita cronic este mai frecvent la persoanele în vârst de la 20 la 40 de ani. Poate avea complica ii serioase i necesit tratament prelungit. Func ionarea normal a anusului i a rectului permite evacuarea intestinului atunci când împrejur rile sociale o permit i nu doar . por iune inferioar a intestinului gros. Principala func ie a anusului este men inerea continen ei fecalelor în timp ce rectul func ioneaz ca un rezervor pentru acestea. dar poate ap rea la orice vârst . Anusul reprezint doar un canal îngust i scurt. colita cronic sau ulcerativ este mult mai sever . Exist dou tipuri: colita acut este frecvent rezultatul unei infec ii sau al unei alergii i nu dureaz mult timp.Colita este o inflama ie a mucoasei colonice. înconjurat de un inel muscular care face jonc iunea cu rectul.

acest epiteliu con ine glande care produc mucus ce lubrifiaz fecalele i u ureaz tranzitul. Aceast capacitate de cre tere a dimensiunilor face ca rectul s fie capabil s func ioneze ca un rezervor. ca i restul intestinului gros. Retul. dar în alte ocazii se poate dilata. Dintre materiile solide. Partea muscular a rectului se contract în timpul defeca iei pentru a expulza fecalele. La nivelul rectului. O parte din ap provine din mucusul ce lubrifiaz canalul alimentar i u ureaz eliminarea materiilor fecale din organism. o treime gr simi i . totu i. Anusul: Anusul sau canalul anal are o lungime de aproximativ 10 cm i reprezint orificiul prin care de eurile solide din organism ² denumite fecale ² sunt excretate. este un tub muscular delimitat de un epiteliu caracteristic. Fecalele con in în mod obi nuit aproximativ 75% ap i 25% materii solide.când materiile fecale au traversat întregul intestin gros. aproximativ o treime sunt bacterii.

În mod normal. devin. Culoarea fecalelor se datoreaz pigmen ilor biliari denumi i stercobilin i bilirubin .proteine nedigerate i o treime celuloz ² componenta vegetal nedigerat . iar reziduurile solide sunt transportate la rect. Mecanismul de func ionare: Odat ce fecalele se apropie de punctul final al c l toriei lor prin intestine. Sfincterul extern este men inut închis în mod deliberat pân când apare un moment convenabil pentru defeca ie. Pentru a u ura eliminarea . treptat. La extremitatea canalului anal se g sesc dou inele musculare ² sfincterele intern i extern. de asemenea. Ace ti pigmen i biliari ajut . la sterilizarea i deodorizarea fecalelor. cele dou sfinctere men in anusul închis. pentru a permite expulzarea acestora. mai compacte pe m sur ce lichidele sunt absorbite din organism. dar în cursul defeca iei ele se relaxeaz . Sfincterul intern sesizeaz prezen a fecalelor i se relaxeaz . permi ând intrarea acestora în canalul anal.

Vârful acestuia este închis. Din interiorul fiec rui rinichi coboar pe .fecalelor din anus. apendicele a fost considerat o relicv evolutiv . situa i pe peretele posterior al abdomenului. unele specii de maimu e i la marsupiale. Apendicele: Apendicele este o por iune îngust de intestin asem n toare unei cozi. 3. Se pare c . mucoasa canalului anal secret un fluid numit mucus. Poate avea pân la 10 cm în lungime i aproape 1 cm în diametru. Din acest motiv. Este întâlnit doar la oameni. localizat la cap tul intestinului gros. nu mai este necesar un organ pentru digerarea acesteia. Rinichii: Fiecare om are doi rinichi. cel lalt cap t se deschide în cec. pe m sur ce înaint m în vârst i începem s consum m mai pu in celuloz în favoarea c rnii.

Porii pere ilor capilari formeaz o Åsit bilogic 2 i sunt atât de mici. Aceast re ea de capilare este atât de întins încât poate con ine ² în orice moment ² aproximativ 130 ml de sânge în fiecare minut. aceasta se deschide în fa a vaginului i la b rba i ² la extremitatea distal a penisului. Apa i reziduurile dizolvate în ea po difuza prin ace ti pere i în sistmul tubilor colectori. La femei. Conductul care pleac de la vezica urinar se nume te uretr . Fiecare nefron are dou componente principale ² partea filtrant sau glomerulul i tubii. ce se deschide în vezica urinar . unde apa i nutrimentele esen iale sunt extrase din sânge.Glomerulul reprezint un ghem de mici capilare sanguine cu pere i foarte sub iri.peretele posterior al cavit ii abdominale un conduct. situat de cealat parte. Rinichii con in mii de mici unit i filtrante ² nefronii. numit ureter. ncât moleculele peste o anumit dimensiune nu pot trece. .

hormonul scade. în final. tubii permit reabsorb ia unei mari cantit i de ap . dreneaz în vezica urinar . glomerulii se onflan·meaz i filtrarea nu mai este atât de selectiv . organismul are un sistem foarte sofisticat. totu i. În . în care î i au originea tubulii. care este eliminat în exces prin urin ² proces denumit diurez . permitând unor molecule mai mari s ajung în urin . Cât timp acest hormon este prezent în sânge. în care intervine un hormon eliberat în sânge de hipofiza posterior . modificând permeabilitatea tubilor. Aici sunt reabsorbite aproape toat apa i sodiul care au fost filtrate astfel încât urina devine mai concentrat . Una dintre cele mai mici molecule proteice eliminat prin urin este albumina.Când apare o infec ie a rinichilor. tubii devin mai pu in permeabili pentru ap . Pentru a reabsorbi aceast cantitate de ap . Când. Tubii renali pornesc de la glomeruli c tre un sistem colector care. Fiecare glomerul este înconjurat de capsula Bowman.

pacientul nu poate re ine apa. Când se întâmpl acest lucru. pierzând astfel mari cantit i prin urin . Cre terea presiunii arteriale (presiunea sângelui): Rinichii regleaz cantitatea de sodiu din organism i secret un hormon numit renin . secretat de glandele suprarenale.condi ii cum ar fi diabetul insipid (care nu trebuie confundat cu diabetul zaharat). la rândul lui. aldosteronul. care. un hormon produs de cele mai mici glande situate în spatele glandei tiroide. care trebuie înlocuit prin ingestie de ap . Un alt hormon. Nivelul reninei este dependent de nivelul sodiului. . regleaz reabsorb ia calciului. constituient principal al oaselor i din ilor. este controlat de ac iunea la nivelul tubilor al hormonului suprarenalion ² aldosteronul. r spunde de schimbul dintre ionii de sodiu i potasiu ² contribuind la controlul presiunii arteriale i al echilibrului sodiului din organism. Renina activeaz un alt hormon. acest hormon lipse te complet. Parathormonul.

la femei. 4. Este o cavitate în form de pâlnie asem n toare unei piramide r sturnate. determin cre terea secre iei de aldosteron din glandele suprarenale. adaptându-se la . a c rei presiune cre te constant în timpul umplerii. situat în regiunea inferioar a bazinului.angiotensina. Rinichiul elimin un flux continuu de urin c tre vezic . Baza piramidei reprezint suprafa a care vine în raport cu intestinul sub ire sau. vezica urinar nu se comport ca un balon. cu pere i gro i. în al doilea rând. fibrele musculare ale vezicii fiind capabile de extensie considerabil . Aceasta are dou efecte: mai întâi. cu uterul. de contrac ie penru a o goli. Vezica urinar : Vezica urinar este un organ muscular cavitar. determin constric ia arteriolelor i cre te presiunea sângelui. apoi. Totu i. între oasele pubice i rect. Pere ii vezicii urinare sunt alc tui i dintr-un num r de straturi musculare care sunt capabili de relazare în timp ce vezica se umple i.

care î i are originea în por iunea inferioar a vezicii urinare. sau uretra prostatic . dac vezica este prea plin .volumul de urin pân când vezica este aproape plin . În mod normal. Prima. Uretra masculin . Urina este eliminat din corp prin uretr . În timpul mic iunii.5 cm lungime i se întinde de la sfincterul colului vezical prin mijlocul . La nivelul deschiderii ureterelor în vezica urinar exist valve care previn refluxul urinii înapoi c tre rinichi. are 2. acest sfincter se relaxeaz simultan cu contrac ia mu chilor vezicali care detemin eliminarea urinei. Cele dou uretere ² conductele prin care urina ajunge de la rinichi la vezic ² p trund prin partea posterioar . aceast comunicare este men inut închis de un sfincter. la un b rbat matur. m soar îm medie 20 cm în lungime i are trei por iuni. Când aceast capacitate este dep it . apare necesitatea de a urina. un mu chi circular care se contract pentru a închide pasajul.

cum ar fi ureea i acizii. Alte substan e. cea mai lung ² este denumit uretra spongioas . Por iunea mijlocie a uretrei masculine are aproximativ 12 mm în lungime i este frecvent denumit uretra membranoas . trebuie de asemenea men inute în limite precise i cest proces. care poate fi u or contaminat . cum ar fi sodiul i apa. Are un diametru de 1 cm i este înconjurat de glande mucoase. Datorit faptului c este atât de scurt i se deschide într-o zon relativ expus . se formeaz în mod constant i trebuie elimina i pentru a men ine o concentra ie sanguin acceptabil . Se g se te în penis i se deschide prin meatul uretral. se explic frecven a mai mare a infec iilor urinare la femei.glandei prostatice. La femei. . Urina: Compozi ia fluidului din celule este men inut în limite foarte stricte. Por iunea final ² m soar aproximativ 15 cm. Unele substan e toxice. uretra este mult mai scurt i singura func ie pe care o are este de a elimina urina.

Aproximativ 1200 litri de sânge trec prin rinichi zilnic i se formeaz aproximativ 110 litri de filtrat. . este una din func iile majore ale rinichilor. rezultând doar un litru de urin . Întregul mecanism este extrem de subtil i complex. dar rezultatul final este reprezentat de formarea unui fluid în care produ ii de degradare i cantit ile variabile din alte substan e cum ar fi sodiul pot fi îndep rtate din organism.homeostazia. Compozi ia urinei excretat în final depinde de natura substan elor toxice produse în organism. cele din urin fiind extrem de variabile pentru a le men ine pe cele din sânge în limite precise. Aproape tot filtratul este reabsorbit. este necesar un sistem extrem de flexibil ² mai ales datorit faptului c aportul de lichide variaz de la zero pân la 10 litri pe zi. Aceasta curge continuu de la rinichi prin uretere la vezica urinar i este cantitatea medie de urin produs pe zi. Virtual. orice component a urinei este prezent în sânge: doar concentra iile difer . În mod clar.

este esen ial ca temperatura normal s fie men inut mai mult sau mai pu in constant . Totu i. aceasta determin golirea automat prin mecanism reflex. tradi ional. La un copil mic. distensia pere ilor musculari transmite semnale la m duva spin rii. Pe parcursul vie ii. creierul comand relaxarea mu chilor vezicali. Dac . de i exist varia ii i fluctua ii zilnice de la persoan la persoan . acest reflex este suprimat treptat de c tre controlul centrilor nervo i superiori. Glandele sudoripare: Temperatura normal a corpului este.Controlul vezicii urinare: În mod normal. vezica adult poate re ine aproximativ 250 ml de urin înainte de a ap rea orice disconfort i golirea ei apare înainte de re inerea unei cantit i ce atinge o pint întreag (500 ml). permi ând astfel o umplere suplimentar înainte de reapari ia senza iei de mic iune. de 37°C. Pe m sur ce vezica urinar se umple. Dac senza ia de umplere apare într-un moment neconvenabil. 5.

Dr. acesta este un mod ineficient de a pierde c ldur . Aceast evaporare permite pierderea de c ldur . La oameni. majoritatea c ldurii pierdute zilnic rezult din perspira ie. f r a implica direct glandele sudoripare. Nu este un mecanism flexibil. Func ioneaz pe principiul c lichidul are nevoie de energie pentru evaporare ² la fel cum are apa când fierbe i se transform în vapori. De fapt. Totu i. O cantitate mic de c ldur se pierde direct în fiecare zi prin pl mâni i prin piele. aceast energie provine din piele i efectul sudorii care se evapor se .temperatura mediului extern cre te excesiv. temperatura corpului este men inut datorit pierderii de c ldur prin glandele sudoripare. deoarece nu putem cre te frecven a respiratorie dac suntem supraînc lzi i. sudoarea se evapor de la suprafa a pielii înainte de a putea fi observat i din acest motiv este denumit Åperspira ie insensibil µ. dup cum ne putem imagina. prin perspira ie.

i activitatea lor este controlat atât de sistemul nervos. doar unul din tipuri func ioneaz ² glandele ecrine întâlnite pe tot corpul. . cât i de hormoni.realizeaz prin utilizarea unei p r i din energia i c ldura pielii. Odat ce temperatura corpului a crescut atât de mult. Tipuri de glande sudoripare: Organismul este acoperit de glande sudoripare ce produc transpira ia. cum ar fi palmele i plantele. tot a a reac ioneaz i în alte condi ii. Aceasta înseamn c la fel de bine cum r spund la modific rile de temperatur . sc zând prin aceasta temperatura corpului. în a a-numitul stadiu µinsensibilµ. Exist multe glande de acest tip în zone cu tegument gros. Înaintea pubert ii. ap rând prin urmare transpira ia palmelor în emo oo sau bufeele de la menopauz . acest mecanism a atins un nivel care nu mai poate face fa ² el lucreaz la capacitatea maxim . încât transpira ia devine excesiv . cu excep ia buzelor i a unor regiuni ale organelor sexuale.

au un aspect serpentiform. Men inerea temperaturii: Principiul perspira iei ca sistem de sc dere a temperaturii corpului func ioneaz foarte eficient într-o atmosfer relativ uscat . dac nu ne sp l m cu regularitate. Aceasta se întâmpl deoarece secre ia gladular interac ioneaz cu bacteriile de la suprafa a pielii. Se dezvolt i încep s func ioneze în timpul adolescen ei i se g sesc la nivelul axilelor i al areolelor mamare. transpira ia nu poate duce la sc derea temperaturii i pelicula de perspira ie ce acoper pielea împiedic acest lucru.Glandele apocrine sunt mult mai implicate decât cele ecrine. Nu sunt asociate cu sistemul nervos. Dac atmosfera este umed i cald . secre ia l ptoas i dens pe care o produc determin mirosul specific al corpului. ceea ce are drept rezultat mirosul nepl cut. . La microscop.

La oameni. Organele de reproducere: Organele de reproducere la cele dou sexe ² masculin i feminin ² sunt de dou tipuri: organe genitale interne i externe. concep iei i sarcinii. evenimentele majore implicate în procesul de reproducere sunt sub controlul unor mecanisme reglatoare deosebit de fine. i gonadele. La femei.XI. Este necesar datorit nevoii speciei de a se reproduce pentru a supravie ui. ci i la celelalte vie uitoare. organele i glandele de reproducere încep s se dezvolte în timpul pubert ii. Gonadele sunt reprezentate la sexul masculin de testicule i la sexul feminin de ovare. acest lucru fiind evident în procesul menstrua iei. . 1. SISTEMUL DE REPRODUCERE Activitatea sexual este o func ie de baz care nu se întâlne te doar la fiin ele umane.

Penisul are un conduct central ² uretra ² de-a lungul c ruia se scurge urina sau . Ace ti hormoni simuleaz cre terea glandelor genitale. i glanda prostatic .Pubertatea este momentul în care încep s creasc gonadele i devin active sub influen a hormonilor gonadotropi produ i de glanda hipofiz . veziculele seminale i diferitele conducte ale tractului genital care sunt situate în interiorul cavit ii abdominale. stimuleaz produc ia hormonilor sexuali: testosteronul sau androgenii ² la b rba i ² i estrogenii i progesteronul ² la femei. la rândul lor. Sexul masculin: La b rba i. organele genitale sunt scrotul i penisul. Ace ti hormoni. cum ar fi cre terea laringelui la sexul masculin ( care determin îngro area vocii) i apari ia menstrua iei sau menarha ² la sexul feminin. situate în exteriorul corpului. Aparatul genital masculin este proiectat pentru producerea spermatozoizilor i pentru fecundare. ca i a caracterelor secundare.

într-o stare flasc . anterior fa de scrot. Erec ia: . astfel încât urina este eliminat doar atunci când este nevoie. Sperma p trunde în uretr în timpul actului sexual prin intermediul unor ducte seminale sau vase deferente care se deschid în ea dup emergen a din vezic . devine turgescent i intr în erec ie. pân la ostiul uretral extern. Un inel muscular strâns la nivelul colului vezical men ine pasajul închis. Uretra se întinde de la vezica urinar . unde este depozitat urina. Glandul penisului este cea mai sensibil arie. de obicei cu vârful în sus. Penisul este situat. iar zona în care se conecteaz de abdomenul inferior se nume te r d cin . o pung tegumentar ce con ine testicule. în mod normal. În timpul stimul rii sexuale.lichidul seminal în timpul actului sexual. situat la nivelul glandului. Lungimea lui variaz între 612 cm. cea mai mare parte a penisului este corpul s u. Atunci atinge o lugime de 1012 cm. an ul care separ glandul de corpul penisului este an ul coronar.

în final. Dup ce ejacularea a avut loc i excita ia sexual a sc zut. ea cre te. Prepu ul i glandul: Glandul este protejat de un pliu tegumentar denumit prepu . conduc la orgasm. Tegumentul ce acoper glandul produce o substan gr soas denumit smegm . fluxul sanguin scade p nâ la nivele normale i penisul revine în starea flasc pe m sur ce sângele care a determinat erec ia este drenat. acesta se retrage. de asemenea. Aceste zone sunt bogat vascularizate i. Pe m sur ce penisul se m re te în timpul erec iei. mai gros i ami rigid. l sând glandul expus stimulilor care. care ac ioneaz ca un lubrifiant. Aceast înc rcare cu sânge face penisul mai lung. presiunea intern .Cea mai mare parte a penisului este alc tuit din trei grupuri de esuturi responsabile pentru erec ie. în acela i timp fiind împiedicat s p r seasc zona. . când un b rbat este excitat sexual. cantitatea de sânge care ajunge în aceste zone cre te enorm.

facilitând mi carea prepu ului pe gland. Îndep rtarea acestei substan e prin igiena local prezint importan : la unii b rba i, smegma tinde s se acumuleze, formând un produs mirositor cu consisten brânzoas , care poate produce dureri sau inflama ii la nivelul prepu ului ² o stare denumit balanit . Balanitele repetate sau persistente reprezint , uneori, un motiv medical pentru evacuareacircumciziei ² care este, în mod normal, o practic social sau religioas . Testiculele: Adultul normal de sex masculin are dou testicule care se dezvolt în embrion dintr-o creast de esut în partea posterioar a abdomenului. Când testiculele s-au format, ele coboar treptat în interiorul abdomenului, astfel încât în momentul na terii fiecare testicul ajunge la pozi ia final din scrot. Testiculele au o func ie dubl . Mai întâi, reprezint sediul de prodecere al spermatozoizilor, fiecare spermatozoid con ine toat informa ia genetic a

individului respectiv. În al doilea rând, testiculele con in celule care secret testosteronul, hormon sexual masculin, i determin , în consecin , caracteristicile masculine cum ar fi vocea profund , distribu ia tipic a p rului i a esutului adipos. Aceste dou func ii sunt îndeplinite de dou seturi de celule complet diferite; una din func ii poate s fie deficitar , f r ca cealalt s fie afectat . Testiculele sunt structuri ovalare. În partea posterioar a fiec ruia este ata at o structur mai mic , în form de virgul , care se nume te epididim. Epididimul este format dintr-o serie de microtubuli care colecteaz sperma de la testicule. Ace ti tubuli se unesc pentru a forma un duct unic, ductul deferent, care transport spermatozoizii c tre baza vezicii urinare. Toate aceste structuri, cu excep ia ductului deferent, sunt de dimensiuni microscopice. Fiecare testicul este suspendat în scrot de c tre cordonul spermatic, care con ine ductul deferent, artera i vena testicular .

Aceste trei structuri sunt înconjurate de fibre musculare care formeaz mu chiul cremaster. De aceea, cordonul spermatic îndepline te dou func ii: mai întâi, asigur aportul sanguin la testicule; în al doilea rând, conduce spermatozoizii nou forma i de la testicule. Spermatozoizii: Acesta este numele conferit celulelor reproductive masculine. Singura lor func ie este de a realiza fertilizarea prin unirea cu celula feminin , ovulul. Fiecare spermatozoid are 0.05 mm lungime i o form de flagelat. Are trei sec iuni principale reprezentate de cap, sec iunea median i coada (flagelul). Partea anterioar a capului ² acrozomul ² con ine enzime specifice, care permit penetra ia spermatozoidului în ovul, realizând astfel fertilizarea. Partea median con ine structuri denumitemitocondrii, care furnizeaz energia necesar pentru a asigura mobilitatea spermatozoidului c tre ovul.

Singura func ie a flagelului este de a propulsa spermatozoidul, rol pe care îl îndepline te printr-o mi care ondulatorie, determinând o vitez de aproximativ 3-3.5 mm pe minut. Spermatozoizii sunt alc tui i din diferite substan e chimice i material genetic. Acestea sunt cromozomii care poart amprenta genetic a tat lui i care vor determina caracteristicile mo tenite pe cale patern de c tre copil. Spermatozoizii transport mesajul genetic care determin sexul copilului. Producerea spermatozoizilor: Producerea eficient a spermatozoizilor necesit o temperatur cu aproximativ 3°C mai sc zut decât a restului corpului. Ca urmare, producerea lor are loc în afara organismului, în scrot. esuturile înconjur toare ajut la reglarea temperaturii testiculelor situate în scrot prin contrac ii în condi ii de frig i printr-o cre tere a aportului sanguin ce disipeaz c ldura când temperatura devine prea ridicat .

Aceast secre ie. spermatozoizii se dezintegreaz i sunt reabsorbi i. numit ampul . dou glande care se deschid în ampul . denumit lichid . Dac nu apare nici o ejaculare. Aceasta este zona de stocare i de dezvoltare.Produc ia de spermatozoizi ² la o valoare de la 10 pân la 30 miliarde pe lun ² are loc în tubii seminiferi dintesticule. De fapt. sperma prime te o secre ie suplimentar de la veziculele seminale. Aici. Spermatozoizii nou forma i intr apoi prin tubii seminiferi în epididim. care este localizat în partea posterioar a testiculelor. Ejacularea: Înainte de apari ia ejacul rii. spermatozoizii se mi c de-a lungul ductelor deferente ² dou canale care ajung de la testicule la glanda prostatic ² i într-o zon de depozit suplimentar. sunt necesare aproximativ dou zile pentrureumplerea sa. spermatozoizii necesitând între 60-72 de ore pentru matura ia complet . epididimul poate fi golit prin trei sau patru ejacul ri pe parcursul a 12 ore.

seminal. stimuleaz mobilitatea ² capacitatea de a se mi ca spontan ² a spermatozoizilor i favorizeaz supravie uirea lor în secre ia vaginal . Odat ajun i în vagin. spermatozoizii i lichidul seminal sunt expulza i din ampul i epididim în uretr printr-o serie de contrac ii musculare. De i func ia exact a lichidului . împreun cu care formeaz lichidul seminal. datorit mobilit ii lor. ce confer i ea spermatozoizilor o mobilitate mai mare. La acest nivel are loc fecunda ia dac este prezent un ovul. de unde î i continu drumul spre tubele Fallopio. În momentul ejacul rii. Glanda prostatic ² prin care spematozoizii trec în timpul ejacul rii ² produce o cantitate mic de lichid. Este situat labaza vezicii urinare i înconjoar uretra. Aceast gland produce o secre ie ce se adaug lichidului spermatic. spermatozoizii trec prin cervix în uter. Glanda prostatic : Glanda prostatic are o form de nuc i este întâlnit numai la b rba i.

Organele genitale externe ale femeii sunt clitorisul i labiile. Datorit pozi iei sale în organism. La baz . care acoper . problemele asociate cu aceast gland pot afecta frecvent func ia vezicii urinare. Cele situate în exterior i cu dimensiuni mai mari ² labiile majore ² sunt pliuri tegumentare care acoper i protejeaz celelalte structuri.prostatic este necunoscut . dând na tere unui copil. care. ele devin mai sub iri i fuzioneaz cu perineul. P r ile proeminente ale vulvei sunt cele dou perechi de labii. favorizând fecunda ia. se crede c unul din rolurile sale este de a men ine mobilitatea spermatozoizilor. La extremitatea superioar . formeaz vulva. Sexul feminin: Sitemul de reproducere al femeii are o dubl func ie: prime te spermatozoizii i produce ovulele care pot fi fertilizate. labiile majore se continu cu pielea i p rul. împreun . dar acest aspect particular apare în mod obi nuit la b rba ii în vârst .

acest spa iu este închis de himen. De asemenea. de fapt. Între labiile majore sunt situate labiile minore. Resturile himenului întâlnite la multe femei în jurul vestibulului sunt numite caruncule mirtiforme. ele protejeaz deschiderea uretrei. Reprezint . Ele se unesc deasupra clitorisului. pân acolo încât prezint gluga epitelial format e c tre labii. m rime i grosime. echivalent cu prepu ul i o band conectoare ce se nume te fren. muntele pubian sau veneric ² denumit frecvent muntele lui Venus. Acesta este variabil ca form .stratul de esut adipos situat deasupra osului pubian. formând o glug protectoare pentru clitorisul sensibil. o structur similar cu penisul. . Clitorisul i glandele: Clitorisul are. Aria dintre labiile minore este ocupat de un spa iu denumit vestibul. divizându-se în pliuri ce îl înconjoar . În partea posterioar a labiilor minore se afl fur eta care se rupe frecvent în timpul primei na teri. un semn al virginit ii. Înainte de debutul activit ii sexuale.

iar glandele Bartholin intr în activitate. Aceste glande sunt. Celelalte se g sesc la baza vestibulului. fie prin alte mijloace ² conduce. care se g sesc imediat inferior de clitoris i au o secre ie alcalin ce reduce aciditatea normal a vaginului. Func ionarea clitorisului în erec ie ² fie datorit mi c rii penisului în timpul actului sexual. se umple cu sânge i devine erectil. un organ cu rol în excita ia sexual . Este extrem de sensibil i. de obicei.în principal. Primele sunt glandele Skene. când este stimulat esutul s u spongios. la orgasm. Acestea sunt glandele Bartholin i ele î i elimin secre ia atunci când o femeie este excitat sexual. Exist dou perechi de glande situate la nivelul vulvei. de m rimea unui bob de maz re i nu . în mod normal. astfel încât orificiul vaginal devine mai umed i permite intrarea penisului. Alte p r i ale vulvei r spund de asemenea la stimularea sexual : labiile con in esut erectil i devin frecvent turgescente în timpul actului sexual.

Ele sunt sensibile. în mare m sur . În cursul na terii are loc un rol relativ pasiv. În timpul vie ii unei femei.proemin la suprafa . ace tia sunt denumi i estrogeni. de c tre hormonii secreta i de ovar. se formeaz un abces la nivelul acestora ² abcesul Bartholin ² ceea ce poate necesita o incizie pentru eliminarea puroiului. totu i. Mucoasa vaginal este mai sub ire în copil rie i la menopauz decât la femei de vârst fertil . Vaginul joac rol important în timpul actului sexual i al na terii. mai mic decât cel al unei femei mature. Vaginul: Vaginul este canalul care une te vulva de uter. În unele cazuri. în mod evident. fiind capabil s se dilate suficient pentru a . m rindu. vaginul sufer mai multe mofic ri. formând por iunea inferioar a canalului na terii.i volumul i devenind sensibile. Aceste modific ri sunt influen ate. Aceast condi ie (Bartholinit ) necesit tratament cu antibiotic. la infec ii venerice sau de alt natur . Vaginul unei feti e este.

ocazional. Acest lucru inhib cre terea bacteriilor patogene în vagin. determin dureri . dar c ptu it cu un strat celular numit epiteliu scuamos. bacteriile se dezvolt i. Aceste caracteristici u ureaz distensia vaginului în timpul actului sexual i al na terii. În aceste circumstan e. iar rectul ² posterior de treimea superioar a peretelui vaginal. Doar recent am început s în elegem unele din modific rile ce apar în vagin în timpul actului sexual. dar în perioada prepubertal i în anii de dup menopauz . Pere ii canalului sunt de obicei alipi i unul de cel lalt i prezint multe pliuri. Structura: Vaginul este un canal cu o lungime de 7 cm pân la 9 cm înconjurat de esuturi fibroase i musculare. Uretra este situat pe peretele anterior al vaginului. vaginul devine moderat alcalin.permite epulzia copilului. Anusul este separat de vagin printr-un esut fibro-muscular denumit centrul perineal. În timpul perioadei fertile din via a femeii secre iile vaginale sunt u or acide.

Masturbarea i . Totu i. Himenul nu are nici o func ie fiziologic cunoscut . În timpul actului sexual. sau semnul virginit ii. Prezen a unei anumite cantit i de secre ie este normal la toate femeile. Himenul. a fost denumit dup zeul grec al c s toriei Hymen. ele se preling pe toat suprafa a epiteliului vaginal. Aceast cantitate cre te în timpul ovula iei i al excita iei sexuale. De obicei. o condi ie denumit vaginit atrofic . himenul prezint diferite forme i m rimi i nu poate fi considerat un indicator sigur al virginit ii. cum ar fi alergarea sau c l ria. Pere ii vaginului sunt bine lubrifia i de secre iile canalului cervical i al glandelor Bartholin.i discomfort. dar a dobândit o mare importan în aproape toate culturile. ca un semn al virginit ii. este de grosime mic . cu orificii multiple i poate fi u or lezat în timpul exerci iilor fizice.

mu chii pelvisului. se contract involuntar. În timpul orgasmului. Aceasta determin îngustarea vaginului i actul sexual devine dureros. de obicei. De i condi ia în care se afl himenul nu este o dovad a virginit ii. Aceast stare se nume te vaginism. În contradic ie cu credin a popular . Func iile vaginului: În timpul excita iei sexuale. organele genitale. cel mai frecvent. în special labiile minore i vaginul inferior. devin turgescente i cantitatea secre iilor locale cre te. dar. Poate fi tratat cu ajutorul unui consilier psihosexual. un himen intact nu previne sarcina. Dac o femeie are o stare particular de tensiune sau anxietate în timpul actului sexual. Spermatozoizii care vin în contact cu zona genital pot traversa orificiile himenului pân în canalul vaginal.implantarea tampoanelor poate produce ruptura himenului. sunt necesare . ace ti mu chi se vor contracta. himenul este rupt în timpul contactului sexual. incluzând pe cei ce înconjoar vaginul.

5 cm în lungime i este str b tut de un canal prin care se deschide superior în uter i inferior în vagin. permitând cre terea f tului i asigurându-i . uterul se destinde. orificiul extern al colului este circular i de dimensiuni mici. Cervixul are o form relativ cilindric i por iunea inferioar proemin în vagin. De la pubertate la menopauz . endometrul este eliminat în cursul menstrua iei i este înlocuit treptat. cervixul poate fi sim it ca o mic gropi . La o femeie nulipar . La palpare. Crevixul are aproximativ 2.mai multe luni pân când femeia se poate bucura pe deplin de via a sexual . În timpul sarcinii. acesta se dilat pentru a permite trecerea copilului i. În timpul na terii. cap t o form de fant . în cursul urm torului ciclu menstrual. Uterul: Uterul este compus din dou p r i majore ² corpul organului i cervixul sau olul ² i este capabil de schimb ri majore în timpul perioadei fertile a unei femei. dup na tere.

Când f tul este matur. când ar fi evident neconvenabil. vasele mari care au aprovizionat placenta. el revine rapid la starea anterioar . ca o femeie s aib un copil. care sunt eliberate de esutul uterin. Uterul pare s nu aib nici o func ie înainte de pubertate i dup menopauz . uterul se contract strâns. este împiedicat contrac ia fibrelor musculare. uterul î i modific rolul i începe s se contracte. Dup na tere. Toate aceste modific ri în func ionarea uterului sunt orchestrate de hormonii elibera i de glanda hipofiz i de ovare i de substan e asem n toare denumite prostaglandine. s-a raportat apari ia acestui eveniment chiar la 36 de zile dup na tere. Felul în care ac ioneaz aceste substan e ne este complet în eles. Dup aceea. pentru a închide. În acela i timp. Rareori. Pozi ia: . pentru a permite expulzia copilului i a aplacentei.protec ia i nutri ia. mental i fizic. devenind capabil s ad posteac un alt ou.

Astfel. Exist mecanisme speciale pentru prevenirea r spândirii infec iilor pe aceast cale pân în cavitatea abdominal . Fa a anterioar a uterului este a ezat pe vezica urinar . ce transport lunar ovulul eliberat de unul din ovare. Uterul prezint dou tube uterine. astefl încât. În timpul sarcinii. În acest mod. aproximativ .La o femeie adult . uterul este un organ cavitar aproximativ de m rimea i forma unei pere mici. cervixul. cervixul secret anticorpi protectori i aciditatea natural a vaginului inhib dezvoltarea bacteriilor patogene. Situat în interiorul oaselor centurii pelviene. Uterul este sus inut în pelvis de mu chii plan eului pelvin i de benzile de esut conjunctiv i vase sanguine care îl ata eaz de pere ii laterali ai pelvisului. tubele Fallopio. Extremitatea inferioar a uterului. iar cea posterioar pe rect. proemin în vagin. uterul î i m re te dimensiunile. mucoasa uterin este eliminat la menstrua ie. uterul reprezint o parte dintr-un traiect ce leag cavitatea abdominal de mediul extern.

care controleaz . atinge în mod normal marginea inferioar a coastelor i la aproximatix 2 s pt mâni dup na tere. dac ovulul a fost fertilizat. Dac ovulul nu a fost fertilizat. Cre terea înceteaz dup aceea. Ovarele: Ovarele sunt componente ale sistemul de reproducere feminin. endometrul î i m re te grosimea pân în momentul eliber rii ovulului. care au rolul de a produce i elibera ovulul matur.dup 12 s pt mâni. numai poate fi palpat în abdomn. dar apare o secre ie bogat în substan e nutritive. La aproximativ 38 de s pt mâni. de asemenea. Dup menopauz . deasupra pubisului. Momentul . o transformare în continuare. În prima jum tate a ciclului menstrual al unei femei. Varia iile în dimensiune sunt controlate de secre ia hormonilor sexuali. tot în mod normal. endometrul este eliminat în timpul menstrua iei. poate fi palpat la nivelul cavit ii abdominale. i transform rile endometrului. uterul se atrofiaz .

o regiune a corpului delimitat de oasele pelvine. ovarele elibereaz un ovul în fiecare lun . fiind situate fiecare lateral fa de uter. în form de migdal .când ovulul este fertilizat de c tre un spermatozoid marcheaz începutul unei noi vie i umane. fiecare având aproximativ 3 cm în lungime i un centimetru în grosime. ovarele au un aspect relativ neregulat. Ele sunt. nu exist o conexiune direct între ovar i deschiderea tubei. componente esen iale ale sistemului hormonal sau endocrin al organismului. Motivul acestei neregularit i poate fi dedus prin examinarea la microscop a structurii . Pozi ia ovarelor este men inut de ligamente puternice i elastice. Ele sunt situate în pelvis. Ovarele sunt dou structuri de culoare gri-roz. De la prima menstrua ie pân la menopauz . De i sunt foarte apropiate. prev zut cu franjuri. Deasupra fiec rui ovar se deschide infundibulul tubelor Fallopio. de asemenea. La o femeie matur . care face leg tura cu uterul.

Mai u or de observat sunt foliculii ce con in ovule aflate în diferite stadii de matura ie. produc aspectul neregulat caracteristic al suprafe ei ovarului. foliculii ovarieni în matura ie apar ca ni te sfere ce con in mici aglomer ri de celule. celulele esutului folicular permit ie irea ovulului. Centrul ovarului este ocupat de un esut elastic fibros ce func ioneaz ca un suport pentru stratul extern ce con ine foliculii. pot fi observate la periferia ovarului. Înveli ul ovarului este un strat de celule denumit epiteliu germinativ. Mecanismul exact prin care acest proces are loc este înc un mister. Când foliculul este complet dezvoltat i ovulul este matur. Ovula ia: La microscop. Ovulul este . mii de ovule imature aflate într-un înveli sferic. Din celule acestui strat delimitant se formeaz ovulele. sau folicul.interne. În centrul acesteia se g se te ovulul în stadiile finale de matura ie. Pe m sur ce ace ti foliculi se m resc i dup eliberarea ovulului.

FSH declan eaz . în aproximativ . ovarele func ioneaz . care ajunge. luteinizant sau LH. intr în ac iune i declan eaz dezvoltatea corpului galben (corpus luteum) în foliculul gol. Func ia ovarian este sub controlul glandei hipofize. ale tubei Fallopio. de asemenea. sau fimbrii. el produce propriul s u hormon ² progesteronul. Ea produce mai întâi un hormon denumit foliculinostimulant (FSH). Estrogenii stimuleaz i sinteza proteinelor din organism i reten ia de lichide. ca glande endocrine. Func ia corpului galben este aceea de a ajuta men inerea sarcinii. Dac ovulul nu a fost fertilizat. mucoasa uterin se îngroa . de asemenea. Dup ce un folicul s-a maturat i rupt. un alt hormon hipofizar. la ovare. i secre ia hormonilor estrogeni. Pe lâng rolul de a produce ovulele. Sub influen a estrogenilor. prin fluxul sanguin. eliberând ovulul. preg tindu-se pentru primirea oului.apoi preluat de c tre termina iile franjurate.

spermatozoizii încep s se deplaseze de-a lungul vaginului . Este un proces complex. pentru succesul c ruia sunt necesare o ultitudine de condi ii. concep ia este foarte probabil . Concep ia i reproducerea: Concep ia reprezint unirea dintre un spermatozoid i un ovul. corpul galben se astrofiaz . atunci corpul galben î i cotinu func ia pân la formarea placentei i menstrua ia nu mai apare. Dac actul sexual se petrece în perioada ovula iei.dou s pt mâni. Dac ovulul a fost fertilizat. Producerea de FSH reîncepe i ciclul se reia. secre ia de progesteron se opre te i mucoasa uterin este eliminat prin menstrua ie lunar . Un b rbat produce aproximativ 400 milioane de spermatozoizi la fiecare ejaculare. Ace tia sunt înconjura i de lichidul seminal. care protejeaz spermatozoizii împotriva acidit ii vaginale. Odat depu i în vagin. 2.

la uter. Acesta este un mod natural de selec ie pentru a asigura înl turarea de la fertilizarea ovulului a spermatozoizilor leza i sau bolnavi. Fiecare spermatozoid transport o . dac ovula ia are loc. Acest traseu de aproximativ 20 cm dureaz 45 minute i doar în jur de 2000 de spermatozoizi vor supravie ui în final. Mobilitatea este asigurat de mi c rile viguroase ale flagelilor. Spermatozoizii pot tr i în tubele Fallopio cel mult trei zile.i. Fertilizarea (fecunda ia): Milioanele de spermatozoizi care au ajuns în uter sunt hr ni i de mucusul alcalin al canalului cervical. O parte din spermatozoizi nu ajung s fac acest traseu i ei vor fi distru i de mediul acid din vagin. Dup aceea. Fertilizarea este realizat atunci când un spermatozoid penetreaz suprafa a ovulului. ei c l toresc pân în tubele Fallopio. fertilizarea are loc imediat. prin cervix. Dac un ovul este prezent deja în tub . fiind gata de a fuziona cu un ovul.

În acest timp. Placenta: Placenta se formeaz atunci când o parte specializat a oului. unde poate fi hr nit i astfel debutând o sarcin . pân când se produce un ou cu 64 de celule. placenta devine un organ separat. restul spermatozoizilor mor. Pân în s pt mâna a 12-a. începe s se divid în dou celule. O dat cu nida ia. celulele continu s se divid .enzim (o substan responsabil pentru catalizarea proceselor chimice ce sus in via a). Odat ovulul fecundat. denumit trofoblast. s-a produs procesul de concep ie complet. nideaz în peretele uterului matern. Ovulul i spermatozoidul (care i-a pierdut flagelul) fuzioneaz . care. apoi. Timp de 72 de ore. care ajut la lichefierea înveli ului extern al ovulului. în . facilitând penetra ia unui singur spematozoid. dezvolt mici proiec ii care ajut la nidarea în mucoasa uterin . formând un singur nucleu. Oul c l tore te c tre uter în aproximativ 7 zile (ziua a 21-a a unui cuclu de 28 de zile).

Placenta ac ioneaz . de i multe medicamente pot. nutrimentele i hormonii ² de la mam la f t. d unând f tului. Unii anticorpi materni pot. totu i. traversa placenta. traversa placenta. care împiedic noi ovula ii sau . Dioxidul de carbon. Toat hrana i oxigenul de care f tul are nevoie sunt primite de la mam i este capabil s elimine orice produ i de degradare înapoi în corpul matern. Aceast func ie vitalã de schimb este îndeplinit de placent . Dou straturi de celule men in separat circula ia sângelui fetal de a celui matern din interiorul placentei. oxigenul . În sfâr it.momentul na terii. spongioas i de form discoidal . placenta produce o serie de hormoni. de care f tul este ata at prin cordonul ombilical. dar multe substan e pot trece de la mam la f t. produ ii de degradare i hormonii trec de la f t la mam . de asemenea. de asemenea. ca o barier ce protejeaz f tul de substan ele poten ial nocive. cânt re te aproximatix 500 g i este de culoare ro ie închis.

Al i hormoni stimuleaz m rirea dimensiunilor uterului i. În acest stadiu. de fapt. ca o viitoare surs de enegie. Timp de . sarcina este reprezentat de o celul fertilizat sau ou. concep ia are loc probabil între a 10-a i a 14-a zi a ciclului menstrual. Dezvoltarea f tului: ÅF tµ este numele atribuit copilului nen scut din momentul în care poate fi recunoscut ca o fiin uman în dezvoltare (de la aproximativ dou luni de la fertilizarea ovulului). de asemenea. probabil. Sarcina este divizat în trimestre. sarcina începe. abdomen i fese. inhib contrac iile înainte de începerea travaliului. de aceea.apari ia de noi cicluri în timpul sarcinii. dar. în cea de-a doua s pt mân a primului trimestru. când ovula ia este cea mai probabil i fertilitatea femeii este maxim . ovulul fecundat este denumit embrion. Ei stimuleaz . de fapt. dezvoltarea sânilor în vederea hr nirii nou-n scutului i depozitarea gr similor pe coapse. Înainte de aceast dat .

aproximativ trei zile dup fertilizare. . formând un mic grup de celule numit morul . divizându-se i redivizându-se. oul se deplaseaz de-alungul tubei Fallopio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->