Sunteți pe pagina 1din 12

REVISTA ITS&S

Revista romana pentru Sisteme Inteligente de Transport


REVISTA
ITS&S:
A N U L I I , N U M A R U L I I I I A N U A R I E - F E B R U A R I E

• Politici si Strategii
in domeniul ITS
Siguranta activa in transportul rutier (e-Safety)
• Dezvoltarea Siste- Redactor-sef Florin Nemtanu
melor ITS si Arhi-
tecturi Siguranta rutiera reprezinta o – Safety). Plecand de la definitia si ACEA (Association of European
preocupare a institutiilor din sistemelor inteligente de trans- Car Manufacturers) si care are
• Sisteme si Proiecte domeniu datorita numarului port si analizand sistemele speci- drept scop dezvoltarea, imple-
ITS mare de accidente inregistrate fice e-Safety se observa include- mentarea si utilizarea Sistemelor
• Tehnologii ITS
in ultima vreme in transportul rea acestora din urma in cate- Inteligente Integrate de Siguranta
rutier. Pentru a diminua efec- goria mult mai larga a sistemelor (Intelligent Integrated Safety Sys-
• Arhitectura ITS tele negative datorate trans- ITS. Pentru a demonstra aceasta tems - IISS) pentru cresterea
portului rutier se pot utiliza o apartenenta la domeniul siste- sigurantei rutiere in Europa.
• Evenimente si Stiri serie de masuri atat in ceea ce melor inteligente de transport Diseminarea informatiilor legate
ITS
priveste siguranta pasiva este suficienta trecerea in re- de aceasta initiativa se realizeaza
• Resurse ITS
(elemente de siguranta incluse vista a catorva sisteme e-Safety prin intermediul website-ului
in vehicul si infrastructura care precum: Antilock Braking Sys- www.esafetysupport.org.
• Educatie si Training ajuta la mentinerea in stare tem (ABS), Electronic Stability La nivelul Romaniei a fost lansat
ITS normala a pasagerilor vehicu- Program (ESP), Electronic Stabi- Forumul e-Safety (in 2005), acesta
lului dupa accident) cat si cea lity Control for Commercial fiind o initiativa a organizatiei ITS
activa si preventiva (furnizarea Vehicles (ESC), Airbag Elec- Romania, iar promovarea ideilor
DIN de elemente de siguranta pen- tronic Control Unit (ECU), precum si a rezultatelor unor
CUPRINS tru evitarea accidentului). Traffic signs recognition, proiecte din domeniu se va realiza
Toate aceste sisteme care SpeedAlert, Dynamic Vehicle prin intermediul website-ul
conduc la cresterea sigurantei Safety Management Systems www.e-safety.ro. Toti specialistii
si care au in componenta apli- (DVSMS) etc. interesati de participarea la acest
AIRS 2
catii ale tehnologiilor elec- Reali zandu-se importanta forum se pot adresa pentru infor-
eCall 3 tronice, IT, de comunicatii, domeniului e-Safety, la initiativa matii suplimentare redactiei Re-
mecanice si de control auto- Comisiei Europene a fost creata vistei ITS&S.
ITS 4 mat fac parte din categoria o entitate ce este coordonata
HIGHLIGHTS sistemelor e-Safety (electronic de catre ERTICO – ITS Europe

PReVENT 5
Conferinta ITS-Romania
RIS 6 Director General Dorin Dumitrescu
ITS Romania si Universitatea pentru transportul urban, ITS analizam posibilitatea de a obtine
PROIECTE 7
Politehnica Bucuresti pregatesc pentru transportul naval, ITS suport si din partea Organizatiei
Conferinta Nationala ITS . Con- pentru transportul feroviar, ITS Mondiale a Drumurilor, Ministerul
Sistem 8
ferinta fiind cu participare inter- pentru aviatia civila. Transporturilor, Constructiilor si
telematic de 9 nationala limbile oficiale folosite Data propusa pentru desfas- Turismului si Ministerul Comuni-
informare vor fi româna si engleza cu tra- urare este : 5 – 6 iunie 2006. catiilor si Tehnologiei Informatiei.
ducere simultana, astfel incat Va rugam sa ne transmiteti
NAVTEQ 10 expertii romani si internationali Locul de desfasurare: Bucuresti.
punctul dumneavoastra de vedere
sa-si poata prezenta ideile în În acelasi loc si complementar pentru Conferinta si expozitia
mod direct. cu conferinta va fi organizata si adiacenta si sugestii de organi-
CURSURI On- 11
Subiectele principale ale confe- expozitia de produse si servicii zare .
Line ITS
rintei vor fi: Arhitecturi/Strategii ITS.
Pentru mai multe informatii vizi-
ISSN 1841-4893 ITS, eSafety, ITS pentru auto- Conferinta se organizeaza sub tati: www.its-romania.ro
strazi si drumuri nationale , ITS egida ERTICO – ITS Europe,
PAGINA 2

AIRS-Sistem de inregistrare a incidentelor auto


AIRS, produs si dezvoltat de Mitsubishi Electric a fost
premiat cu premiul pentru siguranta rutiera de la
Tokyo datorita micsorarii ratei accidentelor intr-o
intersectie, cu pana la 50%.
Cu un grad ridicat de precizie, AIRS poate inregistra
conditiile de trafic inainte si dupa accident. Sistemul
AIRS a fost AIRS este situat intr-o zona comerciala aglomerata in
Louisville, Kentucky (USA). Frecventa accidentelor in
conceput cu acea intersectie era foarte mare, cu un trafic de
intentia de a aduce aproximativ 32.000 de masini care treceau zilnic.
Rezultatele inregistrarilor din intersectie au aratat ca
o contributie soferii care faceau stanga ilegal cauzau 50% din produce, o inregistrare audio-video a scenelor de
accidente. Datorita acestor date s-au luat masuri si au dinainte si dupa accident este salvata in memoria
semnificativa in interna a cutiei de control si transmisa automat
fost instalate semne aditionale in intersectie, scazand
reducerea ratei numarul de accidente cu 50%. unei unitati VTR (video tape recorder – video-
recorder). AIRS a fost conceput cu intentia de a
accidentelor[...] O instalatie AIRS consta intr-o camera, un receptor aduce o contributie semnificativa in reducerea ratei
audio si o cutie de comanda pozitionate intr-o accidentelor si imbunatatirea conditiilor de trafic in
intersectie unde frecventa accidentelor este ridicata. intersectiile unde accidentele au loc frecvent.
Receptorul audio este capabil sa detecteze sunete
http://global.mitsubishielectric.com
cum ar fi scartaitul rotilor franate cand un accident se
produce, si totodata poate determina puterea, de Marian Rizea
frecventa si forma undelor radio. Cand un accident se

CeBIT 2006
9-15 Martie este data in care Hanovra va fi gazda
editiei din 2006 a CeBIT. Anul acesta evenimentul va
avea in prim plan piata telematicii si navigatiei, ce s-a navigatie, in cadrul acestui targ, este pe deplin
dovedit a fi o piata foarte inovatoare si avand o tend- justificata, avand in vedere ca in fiecare an peste 1.3
inta de dezvoltare foarte rapida. Standul acestei cate- milioane de vehicule comerciale sunt echipate cu
CeBIT este unicul gorii de telematica va prezenta solutii de ultima ge- sisteme telematice
targ de prezen- neratie in ceea ce priveste transportul terestru, naval – si acest lucru
si aerian. numai pe teritoriul
tare, care ofera CeBIT este unicul targ Europei. Princi-
de prezentare, care palele subiecte ce
o gama larga de
ofera o gama larga de vor fi analizate sunt:
sisteme din sisteme din domeniul sistemele de infor-
transporturilor: sis- matie in trafic, echi-
domeniul trans- teme telematice pen- pamente “hands-free”, sisteme de navigatie, sisteme
tru trafic, sisteme de de recunostere a vocii, harti digitale, internet mo-
porturilor[…] bil, sisteme de management al traficului, servicii
navigatie, sisteme
adaptate pentru ramura automotive precum si comu- telematice, sisteme pentru asistenta participantilor
nicatii mobile implementate in aceeasi ramura. Firma la trafic, solutii GPS, securitate, etc.
“Deutsche Messe AG” in colaborare cu alti parteneri Vizitatorul se poate orienta deasemenea spre: stan-
media, va duce o campanie de publicitate (atat prin durile operatorilor de transport public, al firmelor
intermediul presei, cat si electronic) pentru a spori ce se ocupa cu transportul pasagerilor sau chiar al
popularitatea domeniului de “Telematica si navigatie”, autoritatilor pentru traficul regional si municipal.
ce se va afla si in agenda numeroaselor conferinte de www.cebit.com
presa CeBIT, care se vor tine in intreaga lume.
de Razvan Ghita
Atentia de care se bucura standul de telematica si

REVISTA ITS&S
ANUL II, NUMARUL III PAGINA 3

Sistemul eCall-un apel telefonic iti poate salva viata


eCall este un sistem care permite autovehiculelor implicate intr-un (PSAP) unde se afla operatori special antrenati care vor contacta
accident sa initieze automat un apel de urgenta prin intermediul mai apoi Centrele de Control care la randul lor vor alerta serviciile
numarului european 112. Cu ajutorul acestui apel se poate necesare pentru a rezolva urgenta.
determina exact pozitia autovehiculului si astfel echipele de
interventie sunt trimise in timp la locul accidentului.
Potrivit rezultatelor studiului „SEiSS” si ale proiectului „E-MERGE”
desfasurat in cadrul programului european de cercetare FP5, 2500
de vieti pot fi salvate anual in EU25 datorita unui sistem eCall iar
severitatea accidentelor rutiere se poate reduce cu aproximativ
15%. De asemenea, ca o consecinta a timpilor de interventie mai
mici (o scadere de pana la 50% in mediul rural si pana la 40% in
mediul urban), congestia drumurilor poate fi redusa cu pana la 20%.
Unul din cei mai importanti pasi in domeniu a fost realizarea
documentului „Memorandum of Understanding for Realisation of
Interoperable In-Vehicle eCall” prin care semnatarii se obliga sa ia
toate masurile necesare pentru implementarea eCall.
Memorandumul a fost semnat de numerosi reprezentanti ai
industriei auto si ai transportului rutier dar dintre statele membre
ale Uniunii Europene numai Finlanda, Suedia, Grecia, Italia, Lituania Sistemul 112 este functional in toate tarile membre ale Uniunii
si Slovenia au semnat. Este de asteptat ca Cipru, Cehia, Danemarca, Europene precum si in Romania.
Germania si Olanda sa semneze in curand documentul. Dupa cum se poate observa in figura urmatoare, sistemul eCall
Planul de implementare pentru eCall cuprinde urmatoarele puncte functioneaza astfel: echipamentul aflat la bordul autovehiculului
cheie: permite initierea unui apel catre 112 prin simpla apasare a unui
buton sau automat, datorita senzorilor din vehicul, dupa ce are loc
- adoptarea planului de implementare si a standardelor pana la un accident. Apelul este directionat catre cel mai apropiat PSAP si
sfarsitul anului 2005; se stabilesc doua legaturi: una de voce si alta de date. Legatura de
- realizarea specificatiei complete a sistemului si inceperea voce permite persoanelor din vehicul sa discute cu operatorul
implementarii pana la mijlocul anului 2006; centrului PSAP iar pe legatura de date se va trimite un Set Minim
- realizarea de teste in conditii de exploatare in anul 2007; de Date care cuprinde: momentul producerii accidentului,
localizarea precisa, identificatorul vehiculului, starea echipamentului
- introducerea echipamentului necesar pentru eCall ca dotare eCall (cel putin daca a fost declansat manual sau automat),
standard in toate masinile ce vor aparea pe piata dupa septembrie informatii despre un posibil furnizor de servicii.
2009.
Comisia Europeana acorda o importanta deosebita eCall astfel ca in
14 septembrie 2005 a fost emis Comunicatul „The 2nd eSafety
Communication – Bringing eCall to Citizens” prin care se cere
imperativ statelor membre ale Uniunii Europene sa ia toate
masurile necesare implementarii eCall astfel incat sistemul sa fie
functional in 2009.
Suportul care asigura functionarea eCall este numarul european de
urgenta 112 introdus in anul 1991 printr-o decizie a Consiliului
European. Apelurile catre 112 sunt gratuite chiar si de la telefoane
publice in orice tara membra a Uniunii Europene si pot fi efectuate
de pe telefonul mobil chiar daca acesta nu este inregistrat in nici o
retea GSM. De asemenea retelele de telefonie sunt obligate sa Majoritatea studiilor efectuate asupra accidentelor auto definesc
ofere informatii cat mai precise privind locatia de unde a fost initiat „ora de aur” ca fiind intervalul de interventie care ofera cele mai
un apel 112 pentru a sprijini actiuni de interventie cat mai rapide. mari sanse victimelor. Datorita eCall, pe baza informatiilor primite,
Sistemul 112 care poate oferi informatii privind locatia se numeste operatorul de la centrul PSAP va directiona rapid, eficient si precis
E112. serviciile de interventie catre locul accidentului oferind victimelor
Arhitectura generala a sistemului 112 este prezentata in continuare. sanse reale de supravietuire.
Se poate observa ca apelurile provenite din diverse retele sunt de Mihai Niculescu
directionate automat catre un Public Service Answering Point
PAGIN 4

ITS Highlights
Belgia (Wallonia)
Regiunea Wallon, situata in este concentrata in PEREX, tare a incidentelor survenite in
sudul Belgiei, este pe deplin centrul de management al trafi- trafic.
responsabila -din punct de ve- cului, din regiunea Wallon. Pentru
dere tehnic si financiar- cu con- Principalele patru misiuni ale regulariza-
structia, echiparea, intretinearea PEREX sunt: colectarea datelor rea trafi-
[…]noile tehnologii
si managementul retelelor de la terminalele electronice cului s-au
din domeniul elec- rutiere. Ministerul Echipamente- precum si de la martori, vali- folosit
lor si Transporturilor (M.E.T) darea, procesarea si analizarea panouri
tronicii si al telemati-
regiunii respective are in admi- informatiei, lansarea actiunilor e l e c -
cii sunt folosite pentru nistrare 6852 Km de drumuri si necesare folosind echipamentul tronice de avertizare si informare a
862 Km de autostrada, consti- electronic, schimbul de infor- participantilor la trafic. De aseme-
a mentine siguranta si
tuind impreuna reteua regionala. matii cu operatorii locali, cu nea se foloseste si un sistem semi-
fluenta traficului cat si Whist, o noua filosofie in partenerii (politie si alte centre automat de management al sce-
pentru a informa in managementul drumurilor de trafic) si trimiterea infor- nariilor ce pot aparea in trafic.
matiei, a mesajelor, catre partici- Informarea participantilor la
permanenta partici- pantii la trafic. trafic
pantii la trafic Se are in vedere stabilirea unei
liste cu zonele cele mai dispuse
la blocajele de trafic. Aceste
zone au primit statutul de “zona
rosie” si au prioritate in progra-
mul de implemantare a echi-
Ca oriunde in Europa, densi- pamentelor electronice cum ar
tatea traficului pe autoastrazile fi: camere video, statii meteo-
regiunii Wallon a atins un nivel rologice, detectoare de ceata si Radioul s-a dovedit a fi un mijloc
la care problemele legate de panouri electronice de averti- foarte bun pentru informarea
[…]se foloseste blocajele de trafic apar regulat in zare. soferilor in momentul in care
timpul orelor de varf sau in acestia se afla in trafic. Astfel M.E.T
si un sistem
cazul aparitiei unui incident. a stabilit un parteneriat cu radioul
semi-automat de In vederea limitarii acestor belgian RTBF. Ca urmare, un stu-
de management situatii si chiar a eliminarii lor, dio a fost instalat in PEREX, facand
noile tehnologii din domeniul posibila editarea si transmiterea
al scenariilor ce electronicii si al telematicii sunt mesajelor cu privire la desfasurarea
pot aparea in folosite pentru a mentine sigu- traficului in zona. Se mai urmareste
ranta si fluenta traficului cat si dezvoltarea unei retele digitale de
trafic pentru a informa in permanenta Acest program s-a dovedit a fi transmisie audio, precum si pune-
participantii la trafic. eficient, avand in vedere imple- rea la dispozitia soferilor a unui
WHIST (Wallon Highway Infor- mentarea sa pe legatura dintre numar de telefon unde se pot lasa
mation System for Traffic) se autostrazile E40 Brusseles-Liege mesaje informative privitoare la
doreste a fi un proiect global al si E25 Liege-Luxembourg. In desfasurarea traficului. Pe langa
carui principal scop este dezvol- aceasta zona managementul cat toate acestea M.E.T are in vedere
tarea unei politici coerente de mai bun al traficului era esential folosirea, in domeniul managemen-
management a traficului, care sa pentru a permite unui total de tului de trafic, a unor noi tehnologii
se integreze in strategia euro- 55,000 de autovehicule (peste cum ar fi RDS, GSM sau DAB
peana, cu privire la acest 60,000 in anumite zile) sa circule (Digital Audio Broadcasting).
domeniu. Proiectul se bazeaza in deplina siguranta si cat mai http://routes.wallonie.be
pe instalarea de echipamente in fluent. Astfel au fost montate
zonele “sensibile” ale retelei peste 180 de camere video, ce
rutiere. Toata activitatea de ajuta la monitorizarea traficului,
coordonare a proiectului Whist din care jumatate sunt conectate de Razvan Ghita
la un sistem automat de detec-

REVISTA ITS&S
ANUL II, NUMARUL III PAGINA 5

Posibilitati de inregistrare de la mare distanta


Mare parte a progresului realizat de-a lungul timpului in domeniul
Sistemelor Inteligente de Transport isi are originile in tehnologia
dezvoltata pentru uzul militar. Cel mai evident exemplu este GPS-
ul, dar in ultima vreme se remarca nevoia de supraveghere aeriana
a conditiilor de la sol folosind versiunile civile ale UAV (Unmanned
Aerial Vehicles), Europa fiind lider in dezvoltarea propulsiilor
bazate pe energie solara.
Sunt estimate a fi folosite aproximativ 800 de UAV-uri in momentul
de fata in Afganistan si Iraq. Rolul lor a crescut semnificativ datorita
abilitatilor de a captura si transmite inapoi pe pamant date si
imagini cu conditiile terestre, avand numeroase scopuri pasnice.
Navele UAV, cunoscute si sub numele HALE (High-Altitude Long- functionare neintrerupta a UAV-urilor pentru o perioada de timp
Endurance) sunt folosite in aplicatii cum ar fi monitorizarea indelungata, la altitudini de 18-20km.
mediului, cartografiere, managementul dezastrelor sau incidentelor
grave precum si monitorizarea conditiilor traficului. Printre Programe pentru folosirea UAVurilor sunt in diverse stadii de
avantajele folosirii acestor nave se numara si pretul de achizitie, dezvoltare de ambele parti ale Atlanticului. In Europa, Institutul
mult mai mic decat cel al unor sateliti de orbita joasa (de altitudine Flamand de Cercetari Tehnologice (VITO) a planificat o lansare la
mica). Satelitii au orbite fixe, pe cand UAV-urile pot fi jumatatea anului 2006 a UAVului pionier, denumit Mercator, care
redirectionate unde este nevoie de ele – un criteriu cheie atunci va fi primul ce va incearca alimentarea motoarelor electrice cu
cand este vorba de incidente pe autostrazi. energie solara. Zborul initial este preconizat sa dureze 60 de ore.

Cercetari recente au relevat faptul ca folosirea materialelor usoare


in constructia navei si a instrumentelor de bord face posibila o de Marian Rizea

Conferinta generala IP PReVENT


Proiectul integrat PReVENT reprezinta o activitate la nivel European in domeniul industriei auto
care are scopul de a contribui la sporirea sigurantei drumurilor prin intermediul dezvoltarii unor
aplicatii si tehnologii noi.
Aplicatiile de siguranta preventiva ajuta soferii sa evite un accident cu ajutorul unor sisteme imple-
mentate in interiorul vehiculului, care identifica natura si importanta pericolului, luand in considerare
si starea soferului.
PReVENT urmareste disponibilitatea cat mai rapida a aplicatiilor de siguranta avansate de prevenire activa, cat si o utilizare intensa a aces-
tora pe autostrazile europene.
PReVENT va sprijini industria europeana in tentativa de sustinere a acestei pozitii, prin introducerea tehnologiilor de varf pentru reduce-
rea accidentelor rutiere.
Proiectul va fi sustinut pe 28-29 Martie 2006, la Atena, Grecia.
de Razvan Ghita

Intelegerea Traffic.com-Microsoft
Traffic.com, furnizor de informatii in timp real asupra traficului in USA, a anuntat un acord cu Microsoft pentru integrarea tehnologiilor
legate de trafic si a continutului informativ in timp real in produse si servicii diverse ale Microsoft. Aceasta intelegere pe termen lung
serveste la dezvoltarea informarii utilizatorilor asupra datelor legate de trafic prin intermediul telefonului mobil sau a altor echipamente.
Companiile asteapta ca primele produse si servicii sa fie disponibile la sfarsitul acestui an.
Acordul se adauga la lista de clienti ai Traffic.com, in ceea ce priveste solutiile tehnologice de nivel inalt, precum Motorola,, XM Satellite
Radio si Comcast.
http://www.itsinternational.com/news/article.cfm?recordID=8737
de Nicoleta Mocofan
PAGINA 6

Cerinte ale sistemelor de management al traficului


Probleme ale detectiei vehiculelor rutiere
Detectia vehiculelor rutiere in Fiecare dintre acestea prezinta este necesara efectuarea de
sistemele de management al anumite slabiciuni si avantaje si lucrari in carosabil sau
traficului urban are o deosebita se potrivesc in anumite situatii. intreruperea traficului rutier.
importanta, deoarece principiile In cazul Bucurestiului, o provo-
si dispozitivele utilizate care substantiala pentru siste-
reprezinta o veriga vitala pentru mul de detectie este datorata
[...]buclele
aceste sisteme. Functionarea, in mai multor parametri. Cel mai
inductive s-au general, a sistemelor de semnificativ este, se pare, cel al
management al traficului rutier conditiilor inadecvate ale su-
dovedit printre
urban se bazeaza pe captarea de prafetei de rulare pentru bu-
cele mai sigure si informatii din reteaua de clele electromagnetice, iar in al Exemplu de amplasare a buclelor
drumuri. Daca functia de doilea rand tendinta conduca-
inductive de detectie a vehiculelor
mai precise
detectie a vehiculelor nu are torilor auto de a circula catre Lungimea cozilor acumulate se
detectoare de loc, atunci efectul semnalizarii semafoare pe portiuni de drum poate detecta, monitoriza si
adaptive produs de sistemul de ce nu se incadreaza neaparat in procesa in cazul sistemelor care
vehicule
management al traficului va fi benzile de circulatie. au detectoarele amplasate in
mult mai slab decat cel asteptat. amonte. Acest lucru este posibil,
De asemenea, efectul economic Cu toate acestea, buclele
inductive s-au dovedit printre deoarece detectorul se afla
al functionarii sistemului va fi amplasat in spatele cozii de
degradat in mod sever, iar cele mai sigure si mai precise
detectoare de vehicule. O alta vehicule.
cozile si intarzierile vehiculelor
vor fi mult mai mari decat in categorie de senzori o (continuarea in nr.4)
cazul functionarii sistemelor de reprezinta cei in infrarosu, sau
detectie. Exista mai multe PIR, ce sunt de genul neintrusiv,
adica pentru montarea lor nu de Marius Minea
sisteme de detectie disponibile.

River Information Services (un concept promitator pentru transportul fluvial)


Raportarea electronica se unde pot fi copiate. Utilizarea management eficient al flotei.
Din numarul anterior:
refera la faptul ca navigatorul unui format standard pentru In prezent tari precum Olanda,
Ideea de baza pentru RIS este sau armatorul poate sa trimita aceste avize face posibila Germania, Austria, Franta sau
colectarea de informatii de electronic, printr-o aplicatie de traducerea automata in alta Romania au o serie de sisteme
trafic astfel incât sa se stie in tip e-mail, informatiile pe care limba. compatibile cu RIS. Aceasta
orice moment unde se afla un trebuie sa le primeasca Cele trei aplicatii de baza activitate a fost si este sprijinita
anumit vas, ce incarcatura are, autoritatile. Aceste rapoarte prezentate anterior conduc la de proiecte internationale
de unde a venit, catre ce port sunt preluate de sistemul RIS si eficientizarea, cresterea precum INDRIS, D4D, ALSO
se indreapta precum si o serie sunt directionate automat catre sigurantei si reducerea poluarii DANUBE, DANEWBE DATA,
de alte aspecte relevante. autoritatea competenta pe in transportul naval permitand COMPRIS, IRIS Masterplan etc.
Tehnologia care permite masura ce vasul isi desfasoara totodata aplicatii avansate de
calatoria. Procedeul se aplica si P o t en t i a l u l R I S a f o s t
identificarea navelor si tipul: planificarea ecluzarilor si a recunoscut si de Uniunea
determinarea pozitiei acestora la trecerea frontierei, ceea ce timpilor de sosire la ecluza,
inseamna timpi de stationare in Europeana care a aprobat in
se numeste Automatic planificarea operatiilor in acest an o directiva ce impune
Identification of Ships (AIS) . vama mult redusi. porturi, alegerea rutei optime implementarea catorva servicii
Avizele catre navigatori in pentru marfa ce trebuie de baza tuturor statelor
format electronic inseamna ca transportata, operatiuni rapide membre cu ape interioare de
acestea sunt create cu ajutorul si eficiente in cazul incidentelor, clasa IV sau mai mare.
unui software specializat si sunt facturare automata pentru
trimise prin e-mail sau sunt utilizarea caii navigabile,
publicate pe un website de intocmirea de statistici, de Mihai Niculescu

REVISTA ITS&S
ANUL II, NUMARUL III PAGINA 7

Aplicatii multimedia ale ITS prin DAB


DIAMOND stabileste posibilitatile constructoare de masini, furnizarea de
de implementare, din punct de echipamente si servicii;
vedere tehnic si comercial, a ser- - Aplicarea unei game de servicii
viciilor multimedia pentru ITS, pentru utilizatori acasa, la munca sau
furnizate prin intermediul unui in timpul liber, cu acces prin - Lansarea de site-uri demonstrative,
radio digital (DAB), in combinatie intermediul chioscurilor de exemplu; precum si publicarea unor brosuri si
cu tehnologii de comunicatie mo- carti ghid, pentru facilitarea utilizarii
bila (GSM, GPRS, UMTS) si de - Identificarea castigului in ceea ce sistemului DIAMOND.
pozitionare optima. priveste serviciile si functionalitatile;
Durata si finantare:
Obiective: - Realizarea unui standard european
pentru serviciile ITS multimedia prin Ianuarie 2000-Decembrie 2001, finan-
- Demonstrarea viabilitatii tehnice utilizarea DAB; tat partial prin intermediul celui de-al
si comerciale a serviciilor cincilea program ITS din cadrul EC.
multimedia in domeniul ITS - Stabilirea si mentinerea forumului
folosind DAB; DIAMOND ca platforma comuna a
aspectelor tehnice si comerciale, de Mai multe informatii pe:
- Dezvoltarea unui model standardizare si de regularizare; www.ertico.com
comercial p entru industria

Demonstratii europene ale aplicatiilor ITS in China


Proiectul DYNASTY a fost con- activitatile DYNASTY ca fiind pasul de informare in ceea ce priveste
ceput prin cooperarea dintre optim in vederea unei cooperari inflo- traficului, incluzand colectarea,
autoritatile chineze si un numar de ritoare intre Europa si China in modelarea si transmiterea in timp real a
participanti importanti din cadrul domeniul sistemelor inteligente de datelor referitoare la trafic.
industriei europene. transport. Durata si finantare:
Reprezinta primul efort european DYNASTY are patru activitati princi- Proiectul se desfasoara in perioada Noiembrie
de a organiza o demonstratie pen- pale: informatii despre trafic si servicii 2004-Ianuarie 2006 si este finantat de EC Asia
tru aplicatiile ITS din China si are de navigare, cartografiere digitala, IT&C.
scopul de a intari prezenta tehnolo- planificarea traficului si managementul
Contact
giei europene in China. Proiectul transportului public. Jacob Bangsgaard
este o continuare a proiectului Obiectivul acestui proiect este +32 (0)2 400 07 38
finalizat deja, BITS, care a definit j.bangsgaard@mail.ertico.com
prezentarea unei platforme integrate

Integrarea in interiorul vehiculului a legaturii de comunicatie DSCR


Obiectivul proiectului este sa faca Obiective: - Cautarea solutiilor pentru introducerea de noi
posibila integrarea legaturii DSCR - Acordul in privinta arhitecturii fizice servicii si aplicatii;
(dedicated short-range communi- si a specificatiilor de interfata care vor - Crearea unui forum DELTA pentru validarea
cation) ca utilitate standard in ca- fi folosite in dezvoltarea interfetei propunerilor in ceea ce priveste proiectul.
drul echipamentului din interiorul dintre prototipurile DSRC din cadrul
vehiculului. DELTA stabileste o Durata si finantare:
proiectului DELTA si terminalele de la
interfata standardizata intre unita- bordul vehiculului, precum si Proiectul s-a desfasurat in perioada Ianuarie
tile DSRC compatibile CEN. realizarea acestora; 2000-Iunie 2002, fiind finantat prin intermediul
celui de-al cincilea program ITS din cadrul EC.
- Asigurarea functionarii corecte a
echipamentului realizat;
- Efectuarea recomandarilor asupra Mai multe detalii pe: www.ertico.com
unor detalii legate de elementele
echipamentului, precum pozitia si
design-ul antenei;
pagina realizata
- Dirijarea testelor de teren;
de Nicoleta Mocofan
PAGINA 8

Sistem telematic avansat de informare privind transportul public local


Pentru delimitarea ariei de acoperire a termenului de - Pasagerii transportului public pot fi informati
sistem inteligent de transport este necesara o despre timpul de sosire estimat la bordul vehiculului,
definire cat mai exacta a acestuia. Definitiile legate in statii, pe telefonul mobil sau chiar pe Internet
de ITS sunt diferite, in ceea ce priveste sistemul de inainte de startul calatoriei.
transport caruia i se adreseaza, dar au in comun atat
enumerarea tehnologiilor utilizate in dezvoltarea
ITS ajuta la
unor astfel de sisteme cat si rezultatele si rolul
furnizarea unui sistemelor ITS. in SUA termenul de Sistem Inteligent
de Transport este folosit numai pentru transportul
serviciu complet de
rutier. Initial a fost folosit si in Europa si Asia cu
calatorie: de la aceeasi semnificatie, dar la ora actuala aria de
acoperire a acestui termen s-a extins asupra tuturor
planificarea
sistemelor de transport, iar in Europa si asupra
calatoriei si serviciilor furnizate de catre sistemele ITS. Panouri de informare a calatorilor
ghidarea pe o EXEMPLE DE SISTEME INTELIGENTE DE
TRANSPORT
anumita ruta la
ITS pentru informarea calatorilor
rezervarea
Aceasta este una dintre ariile in care s-au facut pasi
biletelor si locurilor
considerabili. Furnizorii de servicii ITS sunt capabili
sa ofere informatii catre calatori prin intermediul
diferitelor canale inainte si in timpul calatoriei, ex.
dispozitive la bordul vehiculului, servicii web, panouri
de mesaje, kiosk-uri speciale, telefoane mobile, etc.,
oferind suport pentru alegerea celui mai bun mod si
a celei mai bune rute, dar si informatii despre ITS in orase si aglomerari urbane
costurile calatoriei. Majoritatea ariilor urbane din Europa folosesc deja
ITS ajuta la furnizarea unui serviciu complet de diferite tipuri de ITS pentru suportul controlului si
calatorie: de la planificarea calatoriei si ghidarea pe o managementului traficului si al operatiilor de
VMS 01 este un transport public, dar si pentru controlul accesului si
anumita ruta la rezervarea biletelor si locurilor de
echipament de parcare. Legaturile cu serviciile turistice ofera servicii al impunerii reglementarilor.
suplimentare, cum ar fi rezervari la hoteluri, Un numar ridicat de departamente de transport
afisare (afisor) de
informatii despre locuri de vizitat etc. urban cauta sa obtina beneficiile ce se pot obtine
tip AlphaEclipse Exemple: prin integrarea unor astfel de sisteme.

2500, destinat in - Monitorizarea automata a traficului, conditiilor Exemple:


meteo si celor rutiere face posibila consilierea - Integrarea sistemelor de control al traficului, de
principal
calatorilor in ceea ce priveste modificarea rutelor si management al transportului public si de informare a
informarii stradale schimbarea modului de transport. Conducatorii pot calatorilor face posibile urmatoarele:
fi, de exemplu, atentionati asupra congestiilor din - Regularizarea serviciilor de transport public prin
a publicului
trafic si pot fi sfatuiti sa aleaga rute alternative sau sa oferirea prioritatii la semnalele pentru trafic;
foloseasca „park and ride”.
- Permite conducatorilor de vehicule sa evite
congestiile si sa gaseasca rapid locuri libere de
parcare;
- Furnizeaza informatii ce permit calatorilor sa-si
modifice planurile de calatorie cand apar incidente si
intreruperi.
- Interoperabilitatea sistemelor electronice permite
controlul accesului la aria urbana prin intermediul
diferitelor forma de taxare a utilizatorilor.
continuarea la pagina 9
Interfata de monitorizare

REVISTA ITS&S
ANUL II, NUMARUL III PAGINA 9

SISTEME PENTRU INFORMAREA CALATORILOR Aceste sisteme se pot realiza independent ca proiecte distincte, dar
numai realizate simultan, avand la baza o infrastructura comuna
(terminale, mijloace de telecomunicatii si procesare date) conduc la
Sistemele actuale sunt: eficienta maxima a sistemului in ansamblu si a fiecareia dintre
• terminalele publice interactive; componente.

• birouri de informatii;
PANOU DE INFORMARE VMS-01
• site-uri web;
• terminale mobile;
• afisoare in statii;
• afisoare la bordul vehiculelor de transport public;
• panouri cu mesaje variabile.
Toate sistemele telematice de informare pentru transportul public
completeaza metodele conventionale (marsul trenurilor, harti, etc)
prin furnizarea datelor care sunt aproape in timp real.
Tendintele generale sunt urmatoarele:
sa ofere informatie in timp real utilizatorilor; Descriere generala :
sa furnizeze toate datele pentru solutii multimidale; VMS 01 este un echipament de afisare (afisor) de tip AlphaEclipse
sa disponibilizeze informatia printr-o varietate de metode; 2500, destinat in principal informarii stradale a publicului.

sa furnizeze date personalizate prin intermediul sistemelor VMS 01 se compune dintr-un panou de afisare alcatuit din 16
interactive. module de afisare (4 x 4), care este introdus intr-o incinta metalica,
impreuna cu elementele de comanda si alimentare. Rezolutia
afisorului este de 64 x 128 pixeli (LED-uri).
STRUCTURA SISTEM
Informatii afisate:
Sistemul pilot va avea in structura urmatoarele componente:
- ora, data, temperatura;
1. Centru RATB de informare si eliberare titluri de calatorie.
- mijloace de TP din zona adiacenta;
Dispus geografic in zona Piata Unirii este constructie
- descrierea sumara a traseelor acestora (cartierele din traseu, plus
compartimentata in 3 spatii destinate:
cateva puncte mai importante);
- birou informare generala;
- orice mesaj text;
- ghiseu eliberare titluri de transport;
- imagini grafice.
- punct dispecer linia 32.
Panoul va avea pe margini un mesaj fix, continand informatii despre
2. Punct local de informare: proiect.
- infokiosk: - terminal touch-screen; Pe spatele panoului, pe latimea acestuia si de o inaltime care se va
- interfata utilizator; stabili, se va fixa o harta a zonei (cu statiile RATB din vecinatate si
cu punctele de vanzare bilete).
- baza de date RATB;
Modulul de afisare este celula de baza a afisorului si se compune
- suport de comunicatii.
dintr-o retea de LED-uri de mare putere, avand o rezolutie de 16 x
3. Sistem de informare generala: 32 pixeli (LED-uri). Din punct de vedere constructiv, este alcatuit
- panou de informare cu mesaje variabile: din doua submodule montate alaturat pe o placa de circuit imprimat,
impreuna cu componente electronice discrete si conectori.
- informatii fixe: data, ora, temperatura;
Modulul de afisare are o vizibilitate maxima aflata in interiorul unui
- informatii generale RATB in regim de scrool;
unghi solid de 30°.
- driver comanda panou;
Pentru a putea afisa mesajele, afisorul trebuie sa fie cuplat la un cal-
- interfata de comunicatii. culator pe care sa ruleze software-ul AlphaNET.
4. Sistem de informare generala accesibil prin internet: (continuarea in nr.4)
- pagina web gazduita de serverul RATB;
- informatii diverse privind transportul public
local.
de mat. Adrian Esanu
PAGINA 10
NAVTEQ lanseaza tehnologia pentru integrarea infrastructura-vehicul (VII)
NAVTEQ (NYSE: NVT), unul dintre cei mai impor-
tanti furnizori din lume de harti digitale pentru naviga-
rea vehiculelor si localizarea acestora, a demonstrat,
oferind solutii fundamentale, performantele tehnolo-
giei de integrare infrastructura-vehicul (VII) in cadrul
expozitiei desfasurate la a-12-a editie a Congresului
Mondial ITS, 6 – 10 noiembrie in San Francisco, CA.
Noua tehnologie se bazeaza pe siguranta comunicarii
noua tehnologie se
wireless, pe mobilitate si informatie comerciala in
bazeaza pe mijlocul vehiculelor si pe infrastructura de transport.
La acest congres, NAVTEQ a colaborat cu BMW,
siguranta
Motorola si Volkswagen America, Inc. pentru a
demonstra cum noua tehnologie, precum si semnalului de iesire al acestei aplicatii prin
comunicarii wireless,
performantele dinamicii datelor, pot intensifica intermediul unui website care afiseaza locatia si
pe mobilitate si experienta si siguranta sofatului. severitatea riscului rutier pe hartile NAVTEQ® .

informatie BMW, Motorola si Volkswagen America, Inc.,


impreuna cu Autoritatea de Trafic Metropolitan din
comerciala in San Francisco (SFMTA), Caltrans si altii au
mijlocul vehiculelor demonstrat rezultatul acestei aplicatii prin gazduirea
NAVTEQ pe website-uri. In timp ce aceste
si pe infrastructura demonstratii au avut loc, prelucrarile au fost de
de transport asemenea afisate la centrul NAVTEQ si TEQ
Mobile, o tehnologie unica echipata demonstrativ
pe vehicule.
Oferind soferilor accesul in timp real la informatia
cu privire la starea drumurilor–de la conditiile
riscante de trafic la POI– proiectul este folositor
soferului daca este relevant pentru ruta sa
La testul prezentat in cadrul congresului, BMW si specifica. Procesarea si transmiterea acestei
Volkswagen au prezentat prototipuri care transmit informatii catre cele mai precise harti ale retelei
vehiculului datele furnizate de un senzor catre un rutiere este esentiala pentru eficacitatea sistemului
centru de prelucrare. Odata preluate, aceste date vor VII.
fi emise si afisate catre noua tehnologie, dand
posibilitatea accesarii sistemului pe vehiculele
prototip. Motorola a demonstrat comportarea de Mihaela Micu

Camere de supraveghere rapide in testare


Camere de luat vederi rapide, ce pot masura viteza medie a vehiculelor care trec prin portiuni cu lucrari
aceste camere noi sunt la drum sunt propuse pentru testare in scurt timp pe un santier in Scotia. Radarele conventionale au fost
criticate pentru problemele de focalizare aparute atunci cand soferii incetinesc la trecerea prin dreptul
mai sofisticate si sunt punctelor de masurat. Aceste camere noi sunt mai sofisticate si sunt capabile sa detecteze daca un vehicul
capabile sa detecteze isi mareste viteza pe parcursul portiunii de drum in lucru masurata. Unitatile respective vor fi testate pe
portiunile unde isi desfasoara activitatea contractorul Amey, pe un santier aproape de Glasgow, pe
daca un vehicul isi autostrada M74, care leaga Scotia de Anglia. Limita de viteza va fi de 64km/h (40mph) si instalatia se
asteapta sa creasca nivelul de siguranta pentru muncitorii constructiilor rutiere. Anul trecut cinci
mareste viteza[...]
muncitori au fost omorati in UK in accidente rutiere prin locuri unde se desfasurau lucrari la drum.

http://www.worldhighways.com/news/article.cfm?recordID=8705

de Marian Rizea

REVISTA ITS&S
ANUL II, NUMARUL III PAGINA 11

Noul modul VIP-T: un concept TOTAL pentru client


Urmarind sa ofere cea mai buna calitate clientului, un nou concept folosit ca intrare in modulul de
Traficon de detectie video cucereste in prezent piata ITS: VIP- detectie. Modulele VIP ana-
Total. lizeaza aceste imagini pentru a
Aceasta noua generatie de VIP (Video Image Processing) ofera genera informatii referitoare la
solutii ingenioase si complete pentru aplicatii de trafic mai com- trafic, utile pentru controlul si
plexe. Inteligenta ei actuala satisface usor cerintele avansate ale managementul acestuia.
pietii prin furnizarea de date in timp real si de informatii in format - Rezultatul acestui proces de
imagine pentru un control optim al traficului si pentru detectarea prelucrare a imaginilor
rapida a diverselor incidente. reprezinta o gama larga de date
Modulul VIP-T imbina acum: monitorizarea traficului, detectia despre trafic, cum ar fi volumul,
automata a incidentelor si colectarea informatiilor din trafic. viteza sau o alerta in cazul de-
tectiei unui incident (orice
El este dezvoltat pentru utilizarea eveniment care micsoreaza
in aplicatii cu camere fixe si PTZ in capacitatea drumului si/sau
tunele, pe autostrazi si poduri. orice eveniment care pune in pericol siguranta pe sosele sau care
VIP-T reprezinta o combinatie intrerupe buna desfasurare a traficului, cum ar fi masini care sta-
perfecta a algoritmilor Traficon tioneaza sau care merg pe contrasens, cozi, incetinirea brusca a
solizi si a implementarilor de ul- vitezei, etc).
tima generatie a unor tehnologii - Imaginile compresate in format MPEG4 ale fiecarui modul VIP,
avansate precum compresarea impreuna cu toate informatiile si evenimentele din trafic sunt
imaginilor in format MPEG4 sau transferate prin intermediul protocolului Ethernet TCP/IP la
Video peste IP. serverul celor de la Traficon.
Procesoarele rapide TI DSP permit rularea simultana, pe o singura - Pe computerul gazda de la centrul de control, software-ul de ad-
placa VIP-T, a diferiti algoritmi. In felul acesta este asigurat un ministrare al Traficon monitorizeaza sistemul de detectie video,
coeficient inalt de siguranta si o rata scazuta de aparitie a unei utilizand comunicatii prin TCP/IP, precum si stocari de date, eveni-
alarme false pentru sistemul de detectie video. mente si imagini.
Intr-un sistem VIP-T tipic: www.traficom.com
- Semnalul video de la camera, care monitorizeaza traficul, este

CURSURI ON-LINE IN DOMENIUL ITS


Ingineria sistemelor pentru proiecte avansate Tehnologii avansate de telecomunicatii
in domeniul transporturilor
Acest curs intentioneaza sa acopere o gama larga de subiecte Scopul generic al acestui curs este de a oferi o buna intelgere la
legate de ingineria si integrarea sistemelor . Va oferi participanti- nivel de sistem a operatiilor efectuate asupra retelelor moderne
lor posibilitatea de a face o buna apreciere asupra principiilor de comunicatii in banda larga. Cursul pune accentul pe modul de
ingineriei sistemelor si aplicatiilor sale in domeniul ITS. Va re- planificare si implementare a retelelor de telecomunicatii care sa
aliza, deasemenea, si o initiere a participantilor in sfera tehnicilor sustina o infrastructura majora a Sistemelor Inteligente de Tran-
de integrare a sistemelor, cu referire la cele regionale (lucruri sport.
care implica beneficiile arhitecturilor alternative, precum si nece- Printre obiectivele sale se numara identificarea componentelor
sitatea de a lua in considerare masurile de siguranta, intretinere retelelor WAN asociate sistemelor de transport, aprofundarea
si disponibilitate ale sistemelor). principiilor de transmisie prin fibra optica, listarea proprietatilor
Alte obiective ale cursului sunt intelegerea manierei in care de transmisie wireless, discutarea functionalitatii, cerintelor comu-
Arhitectura Nationala ITS si standardele sistemelor sustin inte- nicatiilor, considerentelor de planificare si costurilor asociate
grarea acestora si posibilitatea de a participa direct la schitarea diverselor aplicatii ITS.
lor. Acest curs are o durata de aproximativ 8 ore si costa 150$.
Durata cursului este de aproximativ 10 ore, iar costul sau este Mai multe detalii pe www.citeconsortium.org
de 200$.
pagina ralizata de Nicoleta Mocofan
Comitet academic:
Prof.dr. Corneliu Mihail Alexandrescu, prof.dr. Iulian
Badescu, dr. Dorin Dumitrescu, conf.dr. Decebal Farini,
conf.dr. Marius Minea, conf.dr. Corneliu Sterian
Comitetul redactional:
Redactor Sef:

sl.ing.ec. Florin Nemtanu : florin@nemtanu.info


Revista Romana pentru Sisteme
Redactori:
Inteligente de Transport
Radu Timnea, Ciprian Cormos, Alexandru Chivu, Dorin
ISSN: 1841 - 4893
Buretea, Florin Grafu
Universitatea “POLITEHNICA” din Bucuresti
Facultatea Transporturi Redactori-studenti:
Catedra: Nicoleta Mocofan : nicoleta_mocofan@yahoo.com
Telecomenzi si Electronica in Transporturi
Marian Rizea : marian_rza@yahoo.com
Splaiul Independentei Nr.313, Sect. 6,
Bucuresti, Romania Razvan Ghita : razvan_ghita_its@yahoo.com
Tel : 021-4029653 Mihnea Beldescu : mihnea.beldescu@gmail.com
Fax: 021-4029653
Mircea Condilescu : condilescumircea@gmail.com
E-mail: office@eltrans.pub.ro
revistaITS@eltrans.pub.ro Tehnoredactori: Nicoleta Mocofan, Marian Rizea
Colaboratori: Adrian Butnaru, Mihai Niculescu

ITS Denmark
ITS Finland
ITS France or ITS France/ATEC
ITS Greece
ITS Hungary
ITS Munich
ITS Netherlands (Connekt)
ITS Norway
ITS Romania
ITS Slovakia
ITS Sweden
ITS Switzerland
ITS United Kingdom
ITS&S Czech Republic
Telematics Cluster (Belgium)
TTS Italia