Sunteți pe pagina 1din 41

Ultrastructura ţesuturilor

epitelial şi conjunctiv
Ultrastructura ţesutului epitelial

Polaritatea celulelor epiteliale:


• Domeniu apical
• Domeniu latero-bazal

Polaritatea este dată de:


• Joncţiuni intercelulare
• Distribuţia organitelor şi citoscheletului
• Lamina bazală
Ultrastructura ţesutului epitelial

Polul apical

Microvili

Zonula occludens

Zonula adherens

Joncţiune gap

Pliuri membranare

C. Junqueira – “Basic Histology”, 10th edition


Ultrastructura ţesutului epitelial

Specializări ale domeniului apical:


• Specializări de suprafaţă:
– Cili
– Microvili
– Stereocili
• Specializări ale citoscheletului şi
organitelor
– Reţeaua terminală
– Granule de secreţie
Microvili – Microscopie electronică de transmisie (MET)
Microvili, glicocalix, joncţiuni – MET
sectiune longitudinala
Microvili – MET, secţiune transversală

Schelet actină

Plasmalema

Glicocalix
Microvili – Microscopie electronică de baleiaj (MEB)
Cili – MET, secţiune longitudinală şi transversală
Cili – MET
sectiune longitudinala
Cili şi microvili – MET
sectiune transversala
Cili şi microvili - MEB
Joncţiuni - MET
Complex joncţional- MET
Zonula occludens – MET şi criofracturare
Desmozomi, stratul spinos - MET
Joncţiuni gap – MET şi criofracturare
Ultrastructura ţesutului epitelial

Specializări ale domeniului bazo-lateral:


• Falduri membranare
• Joncţiuni de ancorare
Falduri ale membranei bazale – MET
Hemidesmozomi - MET
Ultrastructura ţesutului epitelial

Tipuri de epitelii:
• Simplu pavimentos
• Simplu cubic
• Simplu cilindric
• Pseudostratificat cilindric ciliat
Epiteliu simplu pavimentos – MEB
Epiteliu simplu cubic şi pavimentos – MET
Epiteliu simplu cubic cu microvili - MET
Epiteliu simplu cilindric - MEB
Epiteliu simplu cilindric - MEB
Epiteliu pseudostratificat - MET
Ultrastructura ţesutului epitelial

Epitelii glandulare:
• Celule caliciforme
• Acin seros
Celule caliciforme – MET
Acin seros - MET
Ultrastructura ţesutului conjunctiv

Celule:
• Fibroblast/fibrocit
• Adipocit
• Mastocit
• Macrofag
• Plasmocit
Fibre:
• Fascicule de fibre de colagen
Fibroblaste şi fibre de colagen - MET
Ţesut conjunctiv lax – MET
celula interstiţiala Cajal
Adipocite cu lamina bazală - MEB
Mastocit – MET
Macrofag – MET
Plasmocit - MET
Structura fibrei de colagen
Fibrile de colagen, TEM
sectiune longitudinala si transversala
Fascicule de fibre de colagen – MET şi MEB
Fascicule de fibre de colagen - MEB