Sunteți pe pagina 1din 2

Numele elevului:

Test de evaluare sumativă

TEST 1
1) Fie mulţimile A={2,4,5}, B={1,2,3}, C={2,3,4}. Calculaţi:
a ) A ∪ B b ) B ∩ C c ) A \ C d ) A \ ( A ∩ B ) e) B ∪ ∅ f ) C ∩∅
g ) ( A \ B ) ∪ ( B \ C ) h) ( A ∪ C ) \ ( B ∪ C )
2) Se dau mulţimile: A = {x / x ∈ N , 2 ≤ x < 5} B = {x / x ∈ N * , 0 ≤ x < 3}
Determinaţi elementele celor două mulţimi, apoi calculaţi:
a ) A ∪ B b) A \ B c) A ∩ B d ) B \ A
3) Determinaţi x, astfel încât: {2,3,x} ⊂ {1,2,3,4}.
4) Determinaţi elementele mulţimilor X şi Y astfel încât să fie îndeplinite simultan
condiţiile: a ) X ∪ Y = {1,2,3,4,5} b) X ∩ Y = {2,3,4} c) X \ Y = {1}
5) Mulţimea A are 5 elemente iar mulţimea B are 4 elemente. Dacă A ∪ B are 7 elemente aflaţi
cate elemente are mulţimea A ∩ B.

TEST 2
1) Fie mulţimile A={a,b,c}, B={b,c,d}, C={a,c,d}. Calculaţi:
a ) A ∪ B b) B ∩ C c ) A \ C d ) A ∩ ∅ e) C ∪ ∅ f ) ( A \ B ) ∩ C g ) ( B \ C ) ∩ ( A ∪ C )
2) Se consideră mulţimile: A = {x / x ∈ N, x = m +1, m∈{1,2}} si B = {x / x ∈ N, 1 < x < 4}
Determinaţi elementele celor două mulţimi, apoi calculaţi: a ) A ∪ B; b ) A ∩ B; c ) A \ B.
3) Determinaţi mulţimea X pentru care: X ⊂ {1,2,3}
4) Determinaţi mulţimile X şi Y pentru care avem îndeplinite simultan condiţiile:
a) X ∪ Y = {1,2,3,4,5,6} b) X \ Y = {1,3,5} c) Y \ X = {2,4}
5) Mulţimea A are 6 elemente iar mulţimea B are 7 elemente. Dacă A ∩ B are 3 elemente,
aflaţi câte elemente are mulţimea A ∪ B .

1
TEST 3
1) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) {1} ∈ {1,2}; b) {a,b} ⊂ {a,b,c}; c)
3 ∈ {3,4,5}
2) Fie A={7,8,9}, B={6,7,8}, C={8,9,10}. Calculaţi:
a ) A ∩ C b) A ∪ C c) B \ C d ) A \ ( B ∪ C ) e) ( A ∪ C ) \ ( B ∩ C )
3) Determinaţi elementele mulţimii: A = {x / x = 2 a − a, a ∈ B} , unde B = {0,1,2}.
4) Dacă mulţimea A are 125 elemente, mulţimea B are 287 elemente iar A ∪ B are
308 elemente, aflaţi câte elemente are mulţimea A ∩ B, A \ B, B \ A.
5) Determinaţi elementele mulţimilor X şi Y dacă:
a ) X ∪ Y = {1,2,3,4,5} b) X ∩ Y = {3} c ) X ∩ {1,4} = ∅.

TEST 4
1) Scrieţi mulţimea literelor din care este alcătuit cuvântul „parlamentar”.
2) Dacă A={1,2,4}, B={2,3,4}, C={1,4,5}, calculaţi:
a ) A ∪ B b) B ∩ C c) A \ C d ) A \ ( B ∪ C ) e) ( A ∩ B ) \ ( A ∩ C )
3) Dacă A ∩ B = {2} si C = {2,3} calculati (C ∩ A) ∩ B.
4) Dacă A ∪ B are 10elemente, A \ B 3elemente şi B \ A 2elemente, aflaţi câte elemente are
mulţimea A şi mulţimea B.
5) Determinaţi elementele mulţimilor X şi Y dacă:
a ) X ∪ Y = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} b) X \ Y = {1,3,5} c) Y \ X = {2,4,6}