Sunteți pe pagina 1din 163

DISCIPLINA: CONTABILITATE

Raspunsuri grile

426. Rezolvare

- 1.000 actiuni x 5.000 lei=5.000.000 lei

503 = 5121 5.000.000

- 1.000 actiuni x 50 lei = 50.000 lei

457 = 5121 5.000.000

427. Rezolvare

- achizitie 20.000 oblig. x 100 lei= 2.000.000 lei

506 = 5121 2.000.000

- dobanda incasata 2.000.000 x 5% = 100.000 lei

5088 = 764 100.000

- amortizarea primelor

% = 505 2.112.742
161 2.000.000
664 112.742

428. Rezolvare

N N+1 – asa trebuia inregistrat


Venituri 400.000 400.000 - 60.000 (corectia) = 340.000
Cheltuieli 320.000 320.000
Rezultat 80.000 20.000
Impozit pe profit 20.000 20.000 x 5% = 5.000
Rezultat net 60.000 15.000

N+1 - asa s-a inregistrat


Venituri 500.000
Cheltuieli 400.000
Rezultat 100.000
Impozit pe profit 100.000 x 25% = 25.000
Rezultat net 75.000

Rezultat reportat N = 200.000


Rezultat reportat N+1 = 260.000

1. Tratament de baza – ajustarea soldului de deschidere a rezultatului reportat

N+1
Rezultat reportat 260.000
Corectia de eroare fundamentala - 45.000
Rezultat reportat dupa corectie 215.000
Profit an N+1 75.000
Rezultat reportat an N+1 290.000

% = 411 60.000
1174 60.000 – 15.000 = 45.000
441 20.000 – 5.000 = 15.000

2. Tratament alternativ

N N+1 – asa trebuia inregistrat


Venituri 400.000 500.000 - 60.000 (corectia)= 440.000
Cheltuieli 320.000 400.000
Rezultat 80.000 40.000
Impozit pe profit 20.000 40.000 x 5% = 10.000
Rezultat net 60.000 30.000

N+1
Rezultat reportat 260.000
Corectia de eroare fundamentala -0
Rezultat reportat dupa corectie 260.000
Profit an N+1 30.000
Rezultat reportat an N+1 290.000

411 = 707 - 60.000


429. Rezolvare

Rata de capitalizare = (27.000 x 5%) + (41.250 x 6%) x 100 = 5,60%


68.250

Dobanzile capitalizate = 84.000 x 5,6% = 4.704

Deoarece cheltuielile reale cu dobanzile au fost sub valoarea obtinuta din se va


putea recunoaste doar 4.000.

430. Rezolvare

600.000 x 5% = 300.000 lei se poat capitaliza

431. Rezolvare

14.000.000 x 6% = 840.000

700.000 x 5% x 9 luni = 26.250


12 luni
Venituri obtinute din plasarea temporara a sumelor imprumutate:

01.04 – 31.05 (700.000 – 360.000) x 4% x 2 / 2.267


12
01.06 – 31.07 (700.000 – 440.000) x 4% x 2 / 1.733
12
01.08 – 31.10 (700.000 – 600.000) x 4% x 2 / 1.000
12
Total 5.000
venituri

Dobanda capitalizata pt.imprumutul special = 26.250 – 5.000 = 21.250

Dobanzile platite pt.imprumuturile utilizate:


- pt. creditele primite in contul curent = 50.000
- pt. imprumut obligatar = 840.000
Media altor imprumuturi de care a beneficiat societatea:
- creditele primite in contul curent = 1.300.000
- imprumuturi obligatare = 14.000.000

Rata medie a dobanzii af. imprumuturilor = (890.000 / 15.300.000) x 100 = 5,8%

Dobanzile incorporabile pt. alte impumuturi:

- pt. plati efectuate pe 28.02. = 160.000 x 5,8% x 10 / 12 = 7.733


- pt. plati efectuate pe 31.10. = 100.000 x 5,8% x 2 / 12 = 967

Dobanzile incorporabile in total = 21.250 + 8.700 = 29.950

432. Rezolvare

Incepand cu 30 septembrie se stopeaza capitalizarea cheltuielilor.

433. Rezolvare

Efectul schimbarii de politica contabila se prezinta astfel:


(1.800 + 2.800) x 25% = 3.450

% = 231 4.600
1173 3.450
4412 1.150

Contul de profit si pierdere retratat, va fi:

N-1
Date N
Retratat
Rezultat inainte dededucerea
dobanzilor si a impozitului pe 10.000 8.000
profit
Cheltuieli cu dobanzi -2.000 - 1.800
Rezultat brut 8.000 6.200
Cheltuiala cu impozitul pe profit -2.000 -.1550
Rezultat net 6.000 4.650
Variatia capitalurilor proprii:

N-1
Date N
Retratat
Rezultat nerepartizat la
26.000 20.000
deschiderea exercitiului
Efectul schimbarii politicii
contabile
- in N-1: 75% x 2.800 - 2.100
- in N: 75% x (1.800 + 2.800) - 3.450
Rezultat nerepartizat la inceputul
22.550 17.900
exercitiului dupa corectie
Rezultat net al exercitiului 6.000 4.650
Rezultatul nerepartizat la finalul
28.550 22.550
exercitiului

434. Rezolvare

- primire subventie

445 = 472 16.000.000


5121 = 445 16.000.000

- achizitie instalatie

2131 = 404 40.000.000

- amortizare activului in anul N

Am = 40.000.000 / 4 ani = 10.000.000 an

Am N = 10.000.000 / 12 luni x 6 luni = 5.000.000

6811 = 2813 5.000.000

- pe masura amortizarii, se compenseaza subventia cu cheltuiala aferenta


salariilor absolventilor angajati

472 = 7414 Ch. cu salariile af.absolventi


435. Rezolvare

- achizitie instalatie

2131 = 404 40.000.000


- obtinere subventie

5121 = 2131 16.000.000

- amortizarea instalatiei
Am= 40.000.000 – 16.000.000 = 8.500.000 an
4 ani

6811 = 2813 8.500.000

436. Rezolvare

- inregistrarea facturii de apa

605 = 401 10.000.000

- inregistrarea subventiei la venituri in avans

5121 = 741x 3.000.000

437. Rezolvare

- inregistrarea facturii de apa

605 = 401 10.000.000

- primirea subventiei

445 = 741x 3.000.000

- deducerea subventiei
5121 = 445 3.000.000

438. Rezolvare

- rambursarea integrala a subventiei

6588 = 5121 3.000.000

439. Rezolvare

- achizitie instalatie

2131 = 404 40.000.000

- inregistrarea subventiei la venituri in avans

5121 = 472 16.000.000

- amortizare activului in anul N

Am = 40.000.000 / 4 ani = 10.000.000 an

Am N = 10.000.000 / 12 luni x 6 luni = 5.000.000

6811 = 2813 5.000.000

- amortizare subventie primita

Am = 16.000.000 / 4 ani = 4.000.000 an

Am N = 4.000.000 / 12 x 6 luni = 2.000.000

472 = 7415 2.000.000

- in N+1 se ramburseaza 90% din subventie


% = 5121 16.000.000
472 14.400.000
6588 1.600.000

440. Rezolvare

- achizitie instalatie

2131 = 404 40.000.000

- inregistrarea subventiei la venituri in avans

5121 = 2131 16.000.000

- amortizare activului in anul N

Am = (40.000.000 – 16.000.000)/ 4 ani = 6.000.000 an

Am N = 6.000.000 / 12 luni x 6 luni = 3.000.000

6811 = 2813 3.000.000

- amortizare activ in N+1

6811 = 2813 6.000.000

- in N+1 se ramburseaza 90% din subventie

2131 = 5121 14.400.000

- recalculare amortizare fara subventie

Am = (40.000.000 – 16.000.000) /4 ani= 9.600.000 an

- surplus de amortizare 9.600.000 – 6.000.000 = 3.600.000 pt.N+1

- surplus de amortizare 9.600.000 x 6/12 = 1.800.000 pt.N

- inregistrarea surplusului de amortizare in cheltuieli


6811 = 2813 5.400.000

441. Rezolvare

Medie ponderata act.= 9.000 x 9/12 + 4.000 x 9/12 = 9.750

Profit net act. = 100.000.000 –30.000.000 –15.000.000 = 55.000.000

RAB = 55.000.000/9.750 = 5.641,025 lei/act.

442. Rezolvare

- in N+1 se convertesc 20.000 oblig. in actiuni, rezultand 21.000 actiuni

- dobanda af.oblig.convertibile

20.000 oblig. x 10.000 (valoarea nominala) = 200.000.000 x 10% = 20.000.000 lei

RAB = 500.000.000 / 100.000 = 5.000 lei/act.

Impozit profit af.ch.cu dobanda = 20.000.000 x 25% = 5.000.000 lei

Profit net ajustat = 500.000.000 + 20.000.000 – 5.000.000 = 515.000.000 lei

Nr. total actiuni in circulatie = 100.000 + 21.000 = 121.000 actiuni

RAD = 515.000.000 / 121.000 = 4.256, 19 lei/act.

443. Rezolvare

Valoarea justa N-1 = 15 / 20 = 0,75

Actiuni emise la valoarea justa = 100.000 x 0,75 = 75.000 actiuni


Medie ponderata act.recalculate aflate in circulatie
= 100.000 –75.000 + 500.000 = 525.000 actiuni

RAD = 1.200.000 / 525.000 = 2,285 lei / act.

444. Rezolvare

In anul N-1
Valoarea justa = 120 / 150 = 0,8

Actiuni cu optiune emise la valoarea justa = 200.000 x 0,8 = 160.000 actiuni


ordinare

Actiuni preferentiale emise = 1.600.000 x 2 = 3.200.000 actiuni ordinare

Convertire obligatiuni = 200.000 x 20 = 4.000.000 actiuni ordinare

Dobanda af. obligatiuni = (200.000 x 1.000) x 5% = 10.000.000 lei

Impozit profit af. ch.cu dob. = 10.000.000 x 40% = 4.000.000 lei

Rezultat net ajustat cu dob. af. oblig. = 20.000.000 + 10.000.000 = 30.000.000 –


4.000.000 (impozit profit) = 27.000.000 lei

Nr. actiuni ordinare in circulatie = 4.000.000 + 160.000 + 3.200.000 + 4.000.000 =


11.360.000 actiuni ordinare

RAD = 27.000.000 / 11.360.000 = 2,376 lei / act.

445. Rezolvare

Active Val. la cost istoric Val.la 31.12.N


Echipament 300.000.000 400.000.000
Teren 165.000.000 200.000.000
Stoc mat. prime 13.320.000 * 14.400.000
Creanta 78.000.000 80.000.000
Disponibil banca 800.000.000 800.000.000
* 400 – (400 x 10%) = 360 euro x 37.000 = 13.320.000

446. Rezolvare

- vanzarea la 25 noiembrie = 10.000 x 39.000 = 390.000.000

411 = 707 390.000.000

- incasarea la 31 decembrie = 10.000 x 40.000 = 400.000.000

5121 = % 400.000.000
411 390.000.000
765 10.000.000

447. Rezolvare

- achizitie marfa la 15 noiemebrie = 5.000 x 39.000 = 195.000.000

371 = 401 195.000.000

- reevaluare la 31.12 = 5.000 x 40.100 = 200.500.000

665 = 401 5.500.000 (200.500.000 – 195.000.000)

- plata la 25 ianuarie = 5.000 x 40.000 = 200.000.000

401 = % 200.000.000
5121 195.000.000
765 5.000.000

Explicatie: per total societatea a inregistrat o pierdere de 500.000 lei, insa fiecare
exercitiu a fost afectat separate: ex. N – cheltuiala din diferenta de curs valutar de
5.500.000 si ex. N+1 – venit din diferenta de curs valutar de 5.000.000 lei.
448. Rezolvare

- la 31 aprilie N = 100.000 x 38.000 = 3.800.000.000

2671 = 5124 3.800.000.000

- la 31.12.N = 100.000 x 40.000 = 4.000.000.000 si


4.000.000.000 – 3.800.000.000 = 200.000.000
sau

- 100.000 x (40.000 – 38.000) = 200.000.000

2671 = 107 200.000.000

449. Rezolvare

- la 15 aprilie N = 100.000 x 38.000 = 3.800.000.000

5124 = 167 3.800.000.000

- la 31.12.N = 100.000 x 40.000 = 4.000.000.000 si


4.000.000.000 – 3.800.000.000 = 200.000.000
sau

- 100.000 x (40.000 – 38.000) = 200.000.000

665 = 167 200.000.000

450. Rezolvare

Procentaj de interes:
S 1 = 80%
S 2 = 80% x 65% = 52%
S 3 = 10% + (65% x 25%) + (21% x 12%) + (30% x 12%) = 32,37%
S 4 = 85%
S 5 = 21% + (85% x 30%) = 46,5%

Procentaj de control:
S 1 = 80% - integrare globala
S 2 = 65% - integrare globala
S 3 = 25% + 10% + 12%= 47% - integrare proportionala
S 4 = 85% - integrare globala
S 5 = 21% + 30% = 51% - integrare globala

451. Rezolvare

Procentaj de interes:
F 1 = 80%
F 2 = 80% x 33% = 26,4%

Procentaj de control:
F 1 = 80% - integrare globala
F 2 = 80% x 67% = 53,6% - integrare globala

452. Rezolvare

Procentaj de interes:
S 1 = 70%
S 2 = 80%
S 3 = 30%
S 4 = 70% x 60% = 42%
S 5 = (70% x 20%) + (80% x 45%) = 50%
S 6 = 25% + (30% x 22%) = 31,6%
S 7 = (80% x 4%) + (70% x 60% x 30%) = 15,8%
S 8 = (80% x 45% x 30%) + (70% x 20% x 30%) + (25% x 3%) + (30% x 22% x 3%)
= 15,95%

Procentaj de control:
S 1 = 70% - integrare globala
S 2 = 80% - integrare globala
S 3 = 30% - punere in echivalenta
S 4 = 60% - integrare globala
S 5 = 45% + 20% = 65% - integrare globala
S 6 = 25% + 22% = 47% - punere in echivalenta
S 7 = 30% + 4% = 34% - punere in echivalenta
S 8 = 30% + 3% = 33% - punere in echivalenta

453. Rezolvare

Se va utiliza metoda integrarii globale deoarece M detine peste 50% din drepturile
de vot ale lui F.

Bilant consolidat

Cont
M F consolid
at
Imobilizari corporale 200.000 120.000 320.000
Stocuri 20.000 60.000 80.000
Clienti 80.000 100.000 180.000
Disponibilitati 60.000 20.000 80.000
Total activ 660.000
Furnizori 230.000 170.000 400.000
Total datorii 400.000
Capital social 120.000 100.000 220.000
Rezerve (40% din F) 30.000 8.000 38.000
Rezultat (40% din F) 20.000 4.000 24.000
Interes minoritar 78.000
Total capital propriu 220.000
(activ – datorii)
Interes minoritar = (Capital social + reserve + rezultat) x % (diferenta intre 40% si 100%)
= 130.000 x 60% = 78

Cont de profit si pierdere consolidat


Cont
M F consolid
at
Venituri totale 600.000 400.000 1.000.000
Cheltuieli totale 580.000 390.000 970.000
Rezultat 20.000 10.000 30.000
Interes minoritar (60% x 6.000
10.000)
Rezultat 24.000

454. Rezolvare

Datorita faptului ca M detine in comun controlul asupra lui F se va utiliza metoda


integrarii proportionale.

Bilant consolidat

F Cont
M consolid
40% at
Imobilizari corporale 200.000 48.000 248.000
Stocuri 20.000 24.000 44.000
Clienti 80.000 40.000 120.000
Disponibilitati 60.000 8.000 68.000
Total activ 480.000
Furnizori 230.000 68.000 298.000
Total datorii 298.000
Capital social 120.000 120.000
Rezerve 30.000 8.000 38.000
Rezultat 20.000 4.000 24.000
Total capital propriu 182.000
(activ – datorii)

Cont de profit si pierdere consolidat

F Cont
M consolid
40% at
Venituri totale 600.000 160.000 760.000
Cheltuieli totale 580.000 156.000 736.000
Rezultat 24.000

455. Rezolvare

Datorita faptului ca M detine un procent de control mic asupra lui F, si o alta


societate detine mai mult de jumate din drepturile de vot asupra lui F, se va utiliza
metoda punerii in echivalenta.
Bilant consolidat

F Cont
M consolid
40% at
Imobilizari corporale 200.000 48.000
Titluri de participare 40.000 40.000
Stocuri 20.000 24.000
Clienti 80.000 40.000
Disponibilitati 60.000 8.000
Total activ 40.000
Furnizori 230.000 68.000
Total datorii 0
Capital social 120.000 40.000 40.000
Rezerve 30.000 8.000
Rezultat 20.000 4.000
Total capital propriu 0
(activ – datorii)
Cont de profit si pierdere consolidat

F Cont
M consolid
40% at
Venituri totale 600.000 160.000 760.000
Cheltuieli totale 580.000 156.000 736.000
Rezultat 24.000

456. Rezolvare

Baza
Valoare Dif. temp. Dif. temp.
Date impozabil
contabila impozabila deductibila
a
Imobilizari corporale 1.500.00 1.410.000 90.000 -
0
Creante clienti 300.000 324.000 - 24.000
Dobanzi de incasat 30.000 - 30.000 -
Amenzi de platit 33.000 33.000 - -
Dobanzi de incasat 15.000 - - 15.000
Total diferente - - 120.000 39.000

Pasiv de impozitat la 31.12.N = 120.000 x 30% = 36.000 lei

Pasiv de impozitat amanat existent la 01.01.N = 6.000 lei

Pasiv de impozit amanat de inregistrat la 31.12.N = 36.000 – 6.000 = 30.000 lei

6912 = 441x 30.000

Activ de impozit amanat de inregistrat la 31.12.N = 39.000 x 30% = 11.700 lei

441x = 7xx 11.700


457. Rezolvare

- achizitie

2131 = 404 85.000.000

- constituire provizion

2131 = 1513 15.000.000

458. Rezolvare

- capitalizare cheltuieli de cercetare in anul N

203 = 401 10.000.000

- anulare cheltuieli de cercetare

203 = 401 - 10.000.000

- trecerea pe cheltuieli ale perioadei

614 = 203 10.000.000

459. Rezolvare

Reevaluare valoare bruta

- achiztie utilaj

212 = 404 600

- amortizare

6811 = 2812 150


Indice de actualizare = 675 / (600 -150) = 1,5

Valoare bruta actualizata = 600 x 1,5 = 900

Diferenta din reevaluare (diminuare) = 900 – 675 = 15

1058 = 212 15

Amortizare cumulata actualizata = 150 x (1,5 - 1) = 75

1058 = 2812 75

Amortizare actualizata = 150 x 1,5 = 225

Diferenta intre valoarea actuala (valoarea justa - amortizare actualizata) si valoarea


istorica (valoarea contabila - amortizare) implica o cheltuiala cu impozitul amanat.

(900 – 225) – (600 -150) = 675 –450 = 225

impozit amanat = 225 x 25% = 56,25

6912 = 4412 56,25

460. Rezolvare

Reevaluare valoare neta

- achiztie utilaj

212 = 404 600

- amortizare

6811 = 2812 150

- valoare neta = 600 – 150 = 450


- diferenta din reevaluare (crestere de valoare) = 675 – 450 = 225

212 = 1058 225

- anulare amortizare

2812 = 212 150

Diferenta intre valoarea justa si valoarea istorica (valoarea contabila - amortizare)


implica o cheltuiala cu impozitul amanat.

675 –450 = 225

impozit amanat = 225 x 25% = 56,25

6912 = 4412 56,25

461. Rezolvare

Calcul filiala

- achiztie imobilizare

212 = 404 200.000.000

Calcul amortizare anul 1:

- amortizare degresiva = 200.000.000 x 30% = 60.000.000 an

- amortizare lunara = 60.000.000 / 12 luni = 5.000.000

- amortizare an 1 (11 luni) = 60.000.000 – 5.000.000 = 55.000.000

6811 = 2813 55.000.000


Calcul amortizare anul 2:

- valoarea ramasa: 200.000.000 - 60.000.000 = 140.000.000

- amortizare degresiva = 140.000.000 x 30% = 42.000.000

- amortizare lunara = 42.000.000 / 12 luni = 3.500.000

Amortizarea efectiva = 42.000.000 -3.500.000 + 5.000.000 = 43.500.000

Amortizare cumulata = 55.000.000 + 43.500.000 = 98.500.000

Calcul amortizare liniara anul 1:

- amortizare liniara = 200.000.000 / 5 ani = 40.000.000 an

- amortizare lunara = 40.000.000 / 12 luni = 3.333.333

- amortizare an 1 (11 luni) = 3.333.333 x 11 = 36.666.667

Calcul amortizare liniara anul 2:


- amortizare = 40.000.000

Amortizare cumulata = 40.000.000 + 36.666.667 = 76.666.667

Diferenta intre amortizarea degresiva si cea liniara


= 98.500.000 – 76.666.667 = 21.833.333

Retratare lipsa

462. Rezolvare lipsa


463. identica 462

464. Rezolvare

Am. af.ex.N = 700.000.000 x 1.000 ore = 70.000.000


10.000 ore
Val. contab. neta = 700.000.000 – 70.000.000 = 630.000.000

Pret de vanz. = 610.000.000 – 10.000.000 = 600.000.000


(chelt. iesire)

Val. de utilitate = (2.250 x 4 x 15.000) + (2.250 x 4 x 15.000) + (2.250 x 4 x


15.000) +
1,1 (1,1 )2 (1,1)3

(2.250 x 4 x 15.000) = 427.931.835


(1,1)4

Val. recuperabila = maxim (600.000.000; 427.931.835) = 600.000.000

Pierdere valoare = 610.000.000 – 600.000.000 = 10.000.000

6811 = 2913 10.000.000

465. Rezolvare

Pierdere valoare = 550.000.000 – 350.000.000 = 200.000.000

- 150.000.000 af. reevaluare I an


- 50.000.000 provizion

105x = 2111 150.000.000

6813 = 2911 50.000.000

466. Rezolvare

Val. contabila = 40.000.000 + 120.000.000 + 80.000.000 = 240.000.000

Pierdere valoare = 240.000.000 – 216.000.000 = 24.000.000


Cele 24.000.000 vor trebui impartite proportional intre cele 3 active, astfel:

- echipament = 40.000.000 x 24.000.000 = 4.000.000


240.000.000

- cladire = 120.000.000 x 24.000.000 = 12.000.000


240.000.000

- teren = 80.000.000 x 24.000.000 = 8.000.000


240.000.000

6813 = % 24.000.000
2913 4.000.000
2912 12.000.000
2911 8.000.000

467. Rezolvare
3

Val. actualizata plati minimale = ∑ [50.000/(1,1t) + [10.000/(1,1)3] =


t=1

= 50.000 + 50.000 + 50.000 + 10.000 = 131.858 lei


1,1 (1,1)2 (1,1)3 (1,1)3

2131 = 167 131.858

In baza ratei marginale se intocmeste tabelul de amortizare:

Fluxuri Rambursa
Imprumut
Data de Ch.cu dob. ri
ramas de
fluxuri trezoreri 10% imprumut
rambursat
e
1 2 = 4 x 10% 3=1-2 4 = 4N - 3
31.12.N - - - 131.858
31.12.N+1 50.000 13.186 36.813 95.044
31.12.N+2 50.000 9.504 40.496 54.548
31.12.N+3 50.000 5.455 44.545 10.003
Total 150.000 28.145 121.855 -

Inregistrarea datoriei fata de locator – referitor la dobanda pe toata perioada:

471 = 168x 28.145

Plata redeventelor pentru I an:

% = 5121 50.000
167 36.814
168x 13.186

Inregistrarea cheltuielilor financiare I an:

666 = 471 13.186

Plata cheltuilor cu asigurarea:

613 = 5121 1.000

Inregistrarea amortizarii:

Am.= 131.858 – 1.000 = 43.619


3

6813 = 2813 43.619

Inregistrarile sunt aceleasi pentru anii 2 si 3, iar la finalizarea contractului


echipamentul este returnat locatorului.

167 = 5121 9.000

6813 = 2131 131.858


507.
- inregistrari contabile
456 = 1011 4.000.000

% = 456 4.000.000
5121 2.500.000
21xx 1.500.000

1011 = 1012 4.000.000

508.
-majorarea capitalului
456 = % 2.200.000
1011 2.000.000
1041 200.000

509.
- diminuarea capitalului prin scaderea nr. de actiuni
1012 = 456 90.000

- rambursarea actiunilor
456 = 5121 90.000

510.
- rascumpararea actiunilor proprii
502 = 5121 100.000

- anularea actiunilor (Vj<Pret rasc.)


1012 = % 100.000
502 10.000
1041 90.000

513.
leasing financiar, ctb. Locatar
rata dobanzii:
27.510.000 = 6.000.000 + Σ 1.500.000 / (1+i)t + Σ 1.000.000 / (1+i)t + Σ 1.000.000 /
(1+i)16 = I = 2,55% (t=1, 16)
Val. Actualizata a ratelor min. = 6.000.000 + Σ 1.500.000 / (1,0255)t + Σ 1.000.000 /
(1,0255)t = 26.174.912 (t=1, 16)
Dobanda totala= 4.825.088

- inregistrare avans
409 = 404 6.000.000

404 = 5121 6.000.000

- inchierea contractului, dobanda


21xx = 167 26.174.912
471 = 1687 4.825.088
- rata, dobanda, regularizare avans, amortizare
% = 404 1.500.000
167 985.540
1687 514.460

% = 404 1.500.000
167 985.540
1687 514.460 (20.174.912*2,55%)

167 = 409 6.000.000

404 = 5121 1.500.000

666 = 471 514.460

6811 = 2811 1.090.621 (26.174.912/ 4*4)

514.
leasing financiar, ctb. Locatorului
rata dobanzii:
27.510.000 = 6.000.000 + Σ 1.500.000 / (1+i)t + Σ 1.000.000 / (1+i)t = I = 1,7% (t = 1,
16)
- inregistrare avans
4111 = 419 6.000.000
5121 = 4111 6.000.000

- inchidere contract, evidentiere dobanda.


2673 = 213x 27.510.000

2674 = 472 3.490.000

- rata, dobanda, regularizare avans, diminuare creanta cu rata si avans


4111 = % 1500.000
706 1.134.330
2674 365.670

419 = 706 6.000.000

5121 = 4111 1.500.000

472 = 766 365.670

658 = 2673 7.134.330

515. partial, nu stiu


- imprumutul din emisiunea de obligatiuni, dobanda

471 = 1686

- amortizare prima de rambursare


6868 = 161 13.333 (80.000 / 6)

- plata dobanzii
1686 = 5121
666 = 471

516.
- imprumut
5121 = 519 100.000

471 = 5198 1.000

- rambursare imprumut
519 = 5121 100.000

666 = 471 1.000

5198 = 5121 1.000

517.
% = 4426 9.500.000
4427 7.600.000
4424 1.900.000

518. nu stiu

519.
baza impozabila = 300.000.000 – avand in vedere ca ch. nerealizata nu este recunoscuta
fiscal
16%* 300.000.000 = 48.000.000
16% * 320.000.000 = 51.200.000
impozit amanat = 3.200.000

520.
25 oct.
1.500.000.0
301 = 401 00
31 dec.
401 = 765 50.000.000
25 ian.
665 = 401 150.000.000
401 = 5121 1.600.000.000

521. nu stiu

522. nu stiu

523. partial ???


25 dec.
4111 = 707 40.000*35.000
4111 = 707 20.000*35.000
Dobanda in
4111 = 472 1000*35.000 avans

31 dec.
(20.000+1.000)*(36.000-
4111 = 765 35.000)

25 ian.

524. – 538. nu stiu

539.
filiala-
5121 = 167 80.000.000
471 = 1685 16.000.000

Rata 1
167 = 5121 40.000.000
1685 = 5121 8.000.000
666 = 471 8.000.000

540.
- in fiecare an se inregistreaza
611 = % 142.800.000
401 120.000.000
4427 22.800.000
facturarea

401 = 5121 120.000.000

reluarea provizionului
1518 = 781 120.000.000

541.
- 10.000.000
- 1.900.000
- valoare foarte mica a imobilizarilor necorporale

205 = % 11.900.000
404 10.000.000
4427 1.900.000

11.900.000/ 3*12= 330.555 lei / luna

28xx = 205 11.900.000

542.
Avans 500.000 - lucru dezvoltare
- de dezvoltare 5 ani
234 = % 5.950.000
404 5.000.000
4427 950.000

404 = 5311 5.950.000

203 = % 17.850.000
404 15.000.000
4427 2.050.000

234 = 5311 5.000.000

203 = % 23.800.000
404 15.000.000
234 5.000.000
4427 3.800.000

404 = 5121 18.380.000

68xx = 28xx 1.190.000

23.800.000 / 20 = 1.190.000 / an

543.
- 50.000.000
- TVA 19 %
- 20.000.000 TVA 19 %
- 4 ani
3 ani – vanzare la termen si amenajari = 80.000.000 lei TVA 19 %

2111 = % 59.500.000
404 50.000.000
4427 9.500.000

2112 = % 23.800.000
404 20.000.000
4427 3.800.000

Amortizare an = 23.800.000 / 4 = 5.950.000 / an

68xx = 2811 5.950.000

Amortizare calculata = 5.950.000 * 3 = 17.850.000

Vanzare
95.20
4111 = % 0.000
211 50.000.000
7583 30.000.000
4427 15.200.000

28xx = 23.800.000
658x 2112 17.850.000
5.950.000

544.
- Metoda bruta
- 5 ani

40.000.000
7.600.000
47.600.000

Amortizare luanara = 9.520.000


Coef = 1.6
47.600.000 – 9.520.000 = 38.080.000
V.act = 47.600.000 * 1.6 = 76.160.000 cresterea valorii
Amortizare = 9.520.000 * ( 1-1.6 ) = 5.712.000

21xx = % 47.600.000
404 40.000.000
4427 7.600.000
47.60
404 = 5121 0.000

68xx = 28xx 793.333

Diferenta reevaluare = 76.160.000 – 47.600.000 = 28.560.000 (plus)

21xx = 105 28.560.000

1058 = 2813 5.712.000

68xx = 28xx 1.586.666

545.
- Linear
- Df=10
- Valoare investita = 50.000.000 (valaore ajustata)
- Provizioane = 45.000.000 TVA 19%
- Amortizare acumulata = 6.500.000

60.000.000
11.400.000
71.400.000
71.400.000/10 = 7.140.000 lei / an
Metoda neta
Valoare contabila neta dupa 1 an = 64.260.000
Valoare justa = 50.000.000
Diferente (descrescatoare) = 14.260.000

21xx = % 71.400.000
404 60.000.000
4427 11.400.000

7.14
68xx = 28xx 0.000

- reevaluare
7.14
2813 = 2131 0.000

14.26
6813 = 2131 0.000

Amortizare anuala: 50.000.000/9 = 5.555.555 lei / an

- Vanzare

2813 = 50.000.000
6583 2131 6.500.000
43.500.000

4111 = % 53.550.000
75 45.000.000
4427 8.550.000

546. nu stiu daca este bine


IAS 23 tratament baza. Costurile antrenate de dobanzi afecteaza rezultatul exercitiului
- inregistrari contabile in 2005. rambursare rata
267 = 5121 250.000.000

- dobanda aferenta rata


666 = 5121 100.000.000

- evidentiere venit financiar


5121 = 766 100.000.000

- inregistrare consum lucrare


23xx = 404 800.000.000

547. nu stiu daca este bine


IAS 23 tratament baza. Costurile antrenate de dobanzi afecteaza rezultatul exercitiului

- inregistrare consum lucrare, 2006


2311 = 404 1.200.000.000
- societatea a rambursat in totalitate imprumutul, evidentierea venitului financiar
5121 = 766 120.000.000

548.
nu stiu daca este bine
IAS 23 tratament alternative, capitalizarea cheltuielilor cu dobanzile
- inregistrari contabile in 2005. rambursare rata
267 = 5121 250.000.000
- evidentiere venit financiar
5121 = 766 100.000.000

- inregistrare consum lucrare si capitalizare dobanda


2311 = % 900.000.000
404 800.000.000
5121 100.000.000

549.
nu stiu daca este bine
IAS 23 tratament alternative, capitalizarea cheltuielilor cu dobanzile
- inregistrari contabile in 2005. rambursare rata
267 = 5121 250.000.000
- intrarea in conservare a imobilizarii, iesirea din conservare
2xx = 2311 900.000.000
2311 = 2xx 900.000.000

- inregistrare consum lucrare si capitalizare dobanda


2311 = 404 1.200.000.000

550.
- achizitia, prima luna
23xx = % 71.400.000
404 60.000.000
4427 11.400.000

- a doua luna
23xx = % 47.600.000
404 40.000.000
4427 7.600.000

21xx = 23xx 119.000.000

- amortizare lunara
68xx = 28xx 396.666

- vanzarea dupa amz integrala


4111 = % 35.700.000
758 30.000.000
4427 5.700.000
= 21xx 119.000.000
28xx

551.
Diferenta reev = 55.000.000 – 30.000.000 = 25.000.000
Dif amz = 15.000.000 – 10.000.000 = 5.000.000

23xx = % 25.000.000
105 20.000.000
28xx 5.000.000

552.
- achizitia
21xx = % 119.000.000
404 100.000.000
4427 19.000.000

- amortizarea primul an (119.000.000/5)


68xx = 28xx 23.800.000

- reevaluarea
21xx = 1058 21.700.000
- amortizarea pana in momentul reeval.
68xx = 28xx 35.700.000

553.
Amortizare an = 119.000.000 / 5 = 23.800.000
- dupa 1 an si jumatate, amortizarea = 23.800.000 * 1,5 = 35.700.000
- Val ctb neta = 119.000.000 – 35.700.000 = 83.300.000
- reevaluarea in N+2 (105.000.000 – 83.300.000)
21xx = 1058 21.700.000

- amortizarea in N+2 (105.000.000 /( 3,5 *12)) = 2.500.000/ luna, 30.000.000/ an


68xx = 28xx 30.000.000

554.
- inregistrari contabile, intrarea
21xx = % 54.000.000
404 49.000.000
1513 5.000.000

- amortizarea anuala 49.000.000 / 9 = 5.444.444


68xx = 28xx 5.444.444

- la sfarsitul duratei de viata:


1513 = 7588 5.000.000

555.
- inregistrari contabile
21xx = % 3.600.000.000
404 3.000.000.000
1513 600.000.000

1513 = 7588 600.000.000

628 = 421 200.000.000

556.
Valoare mijloc fix = 827.500.000 + 21.700.000 + 10.600.000 + 57.800.000 + 8.200.000
= 925.800.000

21xx = % 925.800.000
404 827.500.000
5121 /
446 21.700.000
401 10.600.000
401 57.800.000

557.
Val ctb neta = 80.000.000 – 48.000.000 = 32.000.000
Amz anuala = 80.000.000 / 5 = 16.000.000
Val justa = 2,2*80.000.000 = 176.000.000
Diferenta reevaluare = 176.000.000 – 80.000.000 = 96.000.000
Val amortizare cumulate = 48.000.000 * 2,2 = 105.600.000

Diferenta amortizare = 105.600.000 – 48.000.000 = 57.600.000


Diferenta reev = 144.000.000 – 57.600.000 = 86.400.000

- inregistrare ctb
21xx = % 144.000.000
1058 86.400.000
281x 57.600.000

- amortizarea lunara pentru anii 4 si 5


176.000.000 – 105.600.000 = 70.400.000 / 2*12 = 2.933.333.
68xx = 28xx 2.933.333

- vanzare
28xx = 21xx 144.000.000

4111 = % 17.850.000
758 15.000.000
4427 2.850.000

558.
- strung: Valoare ctb. Neta = 40.000.000-15.000.000 = 25.000.000
Val. Justa = 3,25*40.000.000=130.000.000
Amz cumulate = 15.000.000(3,25-1) = 33.750.000
Diferenta reevaluare (crestere)= 130.000.000 – 40.000.000 = 90.000.000
- inregistrare ctb:
21xx = 1058 90.000.000

1058 = 28xx 33.750.000

- deposit: Val. Ctb neta = 25.000.000 – 10.000.000 = 15.000.000


Val acualizata = 4,5*25.000.000 = 112.500.000
Diferenta reev = 112.500.000 – 25.000.000 = 87.500.000
Recalcul amortizare = 10.000.000 *(4,5-1) = 35.000.000
21xx = 1058 97.500.000

1058 = 28xx 35.000.000

- calculator: Val ctb neta = 12.000.000-9.000.000 = 3.000.000


Val actualizata = 1,8*12.000.000 = 21.600.000
Diferenta reevaluare1 = 21.600.000 – 12.000.000 = 9.600.000
Amortizare recaluculata = 9.000.000*0,8 = 7.200.000
Corectarea reevaluarii = 9.600.000 – 2.600.000 = 7.000.000
- inregistrari ctb:

559.nu stiu daca e bine


Valoare bruta act. = 0,8*70.000.000 = 56.000.000
Val. Amortizata = 40.000.000* (1- 0,8) = 8.000.000
Diferenta reevaluare (scadere)= 56.000.000 – 70.000.000 = -26.000.000
- inregistrari ctb.
6813 = 21xx 26.000.000

560.
Amortizare accelerate = 60.000.000/2 = 30.000.000 – in primul an
- in anii urmatori Amz. Anuala = 30.000.000/4 ani = 7.500.000 lei/an

561.
AD1 – coefficient 1,5
Rata degresiva
100/5 = 20% * 1,5 = 30%
- in primul an: Amz. = 30% * 60.000.000 = 18.000.000
- in anul urmator: Amz = 30% * (60.000.000 – 18.000.000) = 12.600.000
- anii 3, 4, 5 - amortizare lineara

562.
- inregistrarea cheltuielilor cu materiale consumabile
% = 401 35.700.000
302 30.000.000
4426 5.700.000

- darea in consum
602 = 302 35.700.000
- inregistrarea ch. Cu energia
% = 401 9.520.000
605 8.000.000
4426 1.520.000

- plata furnizorului
401 = 5121 9.520.000
- inregistrarea chiriei
% = 401 952.000
612 800.000
4426 152.000

563.
- inregistrare acordare imprumut, evidentiere dobanda
2673 = 5121 80.000.000

2672 = 472 16.000.000

- rambursare rata si dobanda


5121 = 2673 40.000.000

5121 = 2672 8.000.000

472 = 766 8.000.000

564.
Valoare ctb = 119.000.000 + 5.950.000 = 124.950.000 lei

- intrare
% = 404 124.950.000
21xx 105.000.000
4426 19.950.000

- plata furnizor
404 = 5121 124.950.000

- inregistrare amortizare lunara


Amz. Lunara = 124.950.000/(10*12) = 1.041.250 lei

68xx = 28xx 1.041.250

- vanzare mijloc fix, scoatere din functiune


% = 21xx 12.450.000
281x 99.960.000
6588 24.990.000

461 = % 47.600.000
7588 40.000.000
4427 7.600.000

565.
- intrare
21xx = 462 80.000.000
462 = 1011 80.000.000
1011 = 1012 80.000.000

- inregistrare amortizare
Amortizare an = 80.000.000/4 = 20.000.000
Valoare amortizata dupa 2 ani = 40.000.000

68xx = 28xx 40.000.000

- casare dupa 2 ani, scoatere din funcitune


28xx = 21xx 40.000.000
658 = 21xx 40.000.000

566.
- inregistrare modernizare, plata furnizorului
% = 404 35.700.000
21xx 30.000.000
4426 7.500.000

404 = 5121 35.700.000

Val. Ctb. Noua = 120.000.000+35.700.000 = 155.700.000


Val. Amortizata = 6 ani *12.000.000 = 72.000.000
Val. Nemaortizata = 120.000.000 – 72.000.000 = 48.000.000

Val. Ctb. = 48.000.000+35.700.000 = 83.700.000


Amortizare lunara = 83.700.000 / (4 ani *12) = 1.743.750 lei
68xx = 28xx 1.743.750

567. NU stiu daca e corect


- acordarea imprumutului, evidentiere dobanda
2673 = 5121 100.000.000

2672 = 472 60.000.000

- restituirea primei transe


5121 = 2673 50.000.000

5121 = 2672 30.000.000

472 = 766 30.000.000

- inregistrarea pierderii (cum inchid 472)


663 = % 80.000.000
2673 50.000.000
2672 30.000.000

568.

imprumut 1000*31000=31.000.000

i. 2673 = 5124 31.000.000


2674 = 766 1000*20%=200*32000=6.400.000

% = 2674 640.000
5124 630.000
665 10.000

ii 2674 = 766 1000*20%=200*33000=6.600.000


5124 = 2674 6.600.000

5124 = % 33.000.000
2673 31.000.000
765 2.000.000

569.

y 456 = 1011 8000*10000=80.000.000


212 = 456 80.000.000
1011 = 1012 80.000.000

% = 212 100.000.000
262 80.000.000
281 20.000.000

570.

263 = 401 20.000.000


401 = 5121 20.000.000

20.000-18.000 = 2000*1000=2.000.000
6863 = 296 2.000.000

% = 263 200*20000=4.000.000
5121 17000*200=3.400.000
668 600.000

296 = 7863 200*1000=200.000

571.

600 = 300 100*120.000=12000.000

% = 401 666.400
600 400*1400=560.000
4426 106.400

(1200+1400)/2=1300

300 = 600 260.000=200*1300

572.

% = 401 4.284.000
301 100*30.000=3.000.000
473 20*30.000=600.000
4426 684.000

573.

411 = % 47.600.000
701 40.000.000
4427 7.600.000

% = 711 61.000.000
341 64.000.000
348 (3.000.000)

711 = % 31.111.112
341 400*80.000=32.000.000
348 (888.888)

k=(1.000.000-3.000.000)/(8.000.000+64.000.000)= - 0.0277

- 0.0277*32.000.000 = - 888.888

574.
a)
% = 345 8.000.000
6588 6.000.000
348 2.000.000

b) 623 = 345 500.000


c) 345 = 711 1.000.000

575.
a) 345 = 711 3.000.000
371 = 345 3.000.000

371 = % 1.760.000
378 1.000.000
4428 760.000

411 = % 4.760.000
707 4.000.000
4427 760.000

% = 371 4.760.000
607 3.000.000
378 1.000.000
4428 760.000

b)
671 = 346 100.000

576.

345 = % 15.000.000
711 12.000.000
348 3.000.000

% = 711 12.000.000
345 11.000.000
348 1.000.000
577.

% = 401 1.190.000
302 1.000.000
4426 190.000

% = 401 (280.000)
302 (200.000)
4426 (38.000)

401 = 5121 952.000

578.

% = 401 17.850.000
356 15.000.000
4426 2.850.000

361 = 356 15.000.000

401 = 5121 17.850.000

579.

351 = 345 (371) 2.000.000


5311 = % 3.000.000
707 2.000.000
708 1.000.000

607 = 351 2.000.000

580.

371 = 401 200.000.000

411 = % 300.000.000
707 9000*30.000=270.000.000
708 1000*30.000=30.000.000
% = 401 30.000.000
624 1000*30.000=30.000.000
4426 0

% = 5124 1000*31000=31.000.000
401 1000*30000= 30.000.000
665 1.000.000

5124 = % 10.000*32000=32.000.000
411 10.000*30.000=300.000.000
765 10.000*2000=20.000.000

581.

% = 401 1.785.000
300 1500*1000= 150.000
4426 285.000

371 = 300 800*1500=1200.000

6582 = 371 200*1500=300.000

411 = % 2.142.000
707 600*2000=1.800.000
4427 342.000

607 = 371 600*1500=900.000

582.

a) 607 = 307 2.000.000

635 = 4427 380.000

b) % = 307 2.856.000
607 2.000.000
378 400.000
4428 456.000
635 = 4427 456.000

c) % = 307 2.400.000
607 2.000.000
378 400.000

635 = 4427 456.000

583.

% = 401 5.950.000
381 50*100.000=5.000.000
4426 950.000

401 = 542 5.950.000


608 = 381 20*100.000=2.000.000

411 = % 1190.000
707 10*100.000=1000.000
4427 190.000

608 = 381 1.000.000

5311 = 411 1.190.000

584.

% = 401 7.140.000
300 6.000.000
4426 1.140.000

% = 401 238.000
381 200.000
4426 38.000

401 = 5121 7.378.000

% = 381 200.000
608 100.000
346 100.000
371 = 346 100.000

411 = % 119.000
707 100.000
4427 19.000

607 = 371 100.000


5311 = 411 119.000

585.

% = 401 13.090.000
371 10.000.000
409 1.000.000
4426 2.090.000

381 = 409 500.000

401 = % 595.000
409 500.000
4426 95.000

401 = 5121 12.495.000

586.

381 = 345 1.000.000

371 = 381 1.000.000

371 = 378 200.000

371 = 378 1200.000 *30%=-360.000

371 = 4428 (1.200.000+360.000)*19%=296.400

411 = % 1.856.400
707 1.560.000
4427 296.400

% = 371 1.560.000
607 903.600
378 360.000
4428 296.400

5311 = 411 1.856.400

587.
% = 404 107.100.000
2133 90.000.000
4426 17.100.000

404 = % 107.100.000
5121 103.533.570
767 3.566.430 = (107.100.000*3.33%)

588.

% = 401 95.200.000
371 80.000.000
4426 15.200.000

411= % 119.000.000
707 100.000.000
4428 19.000.000

607 = 371 80.000.000

401 = 403 95.200.000

403 = 5121 95.200.000

589

% = 401 9.520.000
300 8.000.000
4426 1.520.000

401 = 403 9520.000

403 = 5121 9520.000

590.

% = 5121 2.380.000
409 2.000.000
4426 380.000

% = 401 17.850.000
301 15.000.000
4426 2.850.000

401 = % 17.850.000
409 2.000.000
5121 15.470.000
4426 380.000

591.

5121 = % 2.380.000
419 2.000.000
4427 380.000

411 = % 17.850.000
702 15.000.000
4427 2.850.000

711 = 341 10.000.000

% = 411 17.850.000
5121 15.470.000
419 2.000.000
4427 380.000

592.
411 = 707 1000*33000=33.000.000

413 = 411 1000*33000=33.000.000

% = %
3400.000 666 413 1000*33000=33.000.000
30.600.000 5124 765 1000.000

34000*1000*10%=3400.000

34.000.000-3.400.000=30.600.000

593.

418 = % 11.900.000
707 10.000.000
4428 1.900.000

411 = 418 11.900.000


4428 = 4427 1.900.000
5121 = 411 11.900.000

594.

a) decembrie
% = 401 1.190.000
471 1.000.000
4426 190.000

401 = 5121 1190.000

ianuarie

612 = 471 1000.000

b) 411 = % 1.190.000
472 1.000.000
4427 190.000

5121 = 411 1.190.000

ianuarie

472 = 706 1. 000.000


595.

411 =% 5.370.000
701 3.000.000
4427 570.000
472 180.000

711 = 345 2000.000

i.
5121 = 411 1000.000
472 = 766 3000.000*3%=90.000

5311 = 411 90.000

ii.
5121 = 411 1000.000

472 = 766 2000.000*3%=60.000


5311 = 411 60.000

iii.
5121 = 411 1000.000

472 = 766 1000.000*3%=30.000


5311 = 411 30.000

597.

A
predare
482 = 381 200.000
482 = 5311 800.000

primire
5121 = 482 200.000
381 = 482 150.000

B.
primire
381 = 482 200.000
5311 = 482 800.000

restituire
482 = 5121 800.000
482 = 381 150.000
596.

411 = % 525.500.000
707 450.000.000
4428 85.500.000
472 90.000.000 (450.000.000*20%)

5121 = 411 90.000.000


472 = 766 18.000.000
5121 = 411 18.000.000
4428 = 4427 17.100.000

598.

502 = 5121 6000*9500=57.000.000


502 = 5121 4000*10.200=40.800.000

5121 = % 100.000.000
502 97.800.000
1068 2.200.000

1068 = 117 2.200.000

599.

506 = % 18.000.000
5121 400*30.000=12.000.000
5311 200*30.000=6.000.000

5311 = 766 2000.000

5311 = % 12.500.000
506 12.000.000=400*30.000
7588 500.000

600.

B
% = 401 11.900.000
371 10.000.000
4426 1.900.000
A.

411 = % 11.900.000
707 10.000.000
4427 1.900.000

600 = 371 6.000.000

5112 = 411 11.900.000


5121 = 5112 11.900.000

601.

i.
5121 = 5191 90.000.000

5191 = 5121 30.000.000


666 = 5198 90.000.000*1/12 *40% = 3.000.000
5198 = 5121 3.000.000

ii.
5191 = 5121 30.000.000
666 = 5198 60.000.000*1/12*40%=2.000.000
5198 = 5121 2.000.000

iii.
5191 = 5192 30.000.000
666 = 5198 30.000.000*1/12*40%=1000.000
5198 = 5121 1.000.000

iv.
666 = 5198 1.000.000
5192 = 5121 30.000.000
5198 = 5121 2.000.000

602.
i.
5124 = 5191 1000*32000=32.000.000
666 = 5198 32.000.000*1%=320.000

% = 5124 500*33000 + 500*33000*1%=16.665.000


5191 500*32000=16.000.000
5198 500*32000 *1%=160.000
665 505.000
ii.

666 = 5198 500*32000*1%=160.000

% = %
500*32000= 16.000.0000 5191 5124 500*31000+500*31000*1%=15.655.000
500*32000*1%=160.000 5198 765 505.000

603.

% = 5124 9.579.000
446 31.000.000*10%=3.100.000
4426 34.100.000*19%=6.479.000

371 = % 34.100.000
401 1000*31000=31.000.000
446 3.100.000

5412 = 5124 1200*33000=39.600.000

% = 5412 1000*33000=39.600.000
401 31.000.000
665 2.000.000

% = 5412 200*33000=6.600.000
5124 200*32500=6500.000
665 100.000

604.

503 = 5311 100*20.000=2.000.000


6864 = 593 100*(20.000-19.000)=100.000

461 = % 50*21500=1.075.000
503 50*20.000=1000.000
764 75.000

593 = 7864 50.000

503 = 5121 60*21.000=1260.000

60*(21.000-20.000)= 60.000
provizionul de 50.000 este deja constituit =60.000-50.000=10.000
6864 = 593 10.000

605.
Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi
controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din
activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure înregistrarea
cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la
poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele
interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari
şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

Contabilitatea financiara descrie circuitul parimonial al intreprinderii luat in totalitate si


structuralitatea sa. Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice
privind situatia financiara , performantele si modificarile pozitiei financiare. Informatia
contabila , pe langa o utilizare interna de catre managementul , este destinata utilizatorilor
externi definiti de : investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clientii, guvernul si
institutiile sale, precum si publicul.
Contabilitatea de gestiune furnizeaza toata informatia contabila care este cuantificata si
transmisa pentru utilizarea interna de catre management. Ea descrie circuitul patrimonial
intern al intreprinderii, definit de cativitatile consumatoare de resurse si producatoare de
rezultate.

Obiectivele principale ale contabilitatii de gestiune:


- calcularea analitica, a costurilor si rezultatelor, bugetarea interna a activitatii
intreprinderii , controlul de gestiune sau managerial privind costurile prestabilite si
abaterile de la aceste costuri.

606.

14. Principalele forme de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare în


cazul unităţilor care conduc contabilitatea în partidă dublă sunt: "pe jurnale", "maestru-şah"
şi forma combinată "maestru-şah cu jurnale".
Registrele de contabilitate şi formularele comune pe economie, care nu au regim special de
înseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabilă pot fi adaptate în funcţie
de specificul şi necesităţile persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a
normelor de întocmire şi utilizare a acestora. Acestea pot fi pretipărite sau editate cu
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.

Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizează pentru înregistrarea cronologică a tuturor


operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative. Pentru
operaţiunile care nu au la bază documente justificative se întocmeşte Nota de contabilitate
(cod 14-6-2/A).
Notele de contabilitate se întocmesc pe bază de note justificative sau note de calcul şi se
înregistrează în mod cronologic în Registrul-jurnal.
Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare contabilă care cuprinde toate
conturile sintetice şi reflectă existenţa şi mişcarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv,
la un moment dat.
Cartea mare serveşte la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor conturilor sintetice şi stă
la baza întocmirii balanţei de verificare a conturilor sintetice.

Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul formularelor comune (fişa de cont pentru


operaţiuni diverse, fişa de cont analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul formularelor
specifice folosite în acest scop.
Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza totalurilor preluate din Cartea mare (şah),
respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.
Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitică se pot întocmi balanţe de
verificare analitice. La instituţiile publice, balanţele de verificare sintetice se întocmesc
lunar, iar balanţele de verificare analitice, cel mai târziu la sfârşitul trimestrului pentru care
se întocmesc situaţiile financiare.

607.

41. Sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil


trebuie să răspundă la următoarele criterii considerate minimale:
a) să asigure concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile
actelor normative care le reglementează;
b) să precizeze tipul de suport care asigură prelucrarea datelor în condiţii de siguranţă;
c) fiecare dată înregistrată în contabilitate trebuie să se regăsească în conţinutul unui
document, la care să poată avea acces atât beneficiarii, cât şi organele de control;
d) să asigure listele operaţiunilor efectuate în contabilitate pe bază de documente
justificative care să fie numerotate în ordine cronologică, interzicându-se inserări,
intercalări, precum şi orice eliminări sau adăugiri ulterioare;
e) să asigure reluarea automată în calcul a soldurilor conturilor obţinute anterior;
f) să asigure conservarea datelor pe o perioadă de timp care să respecte prevederile
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
g) să precizeze procedurile şi suportul magnetic extern de arhivare a produselor-
program, a datelor introduse, a situaţiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea
de reintegrare în sistem a datelor arhivate;
h) să nu permită inserări, modificări sau eliminări de date pentru o perioadă închisă;
i) să asigure următoarele elemente constitutive ale înregistrărilor contabile:
- data efectuării înregistrării contabile a operaţiunii;
- jurnalul de origine în care se regăsesc înregistrările contabile;
- numărul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
j) să asigure confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor şi a programelor prin parole, cod
de identificare pentru accesul la informaţii, copii de siguranţă pentru programe şi informaţii;
k) să asigure listări clare, inteligibile şi complete, care să conţină următoarele elemente
de identificare, în antet sau pe fiecare pagină, după caz:
- tipul documentului sau al situaţiei;
- denumirea unităţii;
- perioada la care se referă informaţia;
- datarea listărilor;
- paginarea cronologică;
- precizarea programului informatic şi a versiunii utilizate;
l) să asigure listarea ansamblului de situaţii financiare şi documente de sinteză necesare
conducerii operative a unităţii;
m) să asigure respectarea conţinutului de informaţii prevăzut pentru formulare;
n) să permită, în orice moment, reconstituirea conţinutului conturilor, listelor şi
informaţiilor supuse verificării; toate soldurile conturilor trebuie să fie rezultatul unei liste de
înregistrări şi al unui sold anterior al acelui cont; fiecare înregistrare trebuie să aibă la bază
elemente de identificare a datelor supuse prelucrării;
o) să nu permită:
- deschiderea a două conturi cu acelaşi simbol;
- modificarea simbolului de cont în cazul în care au fost înregistrate date în acel cont;
- suprimarea unui cont în cursul exerciţiului financiar curent sau aferent exerciţiului
financiar precedent, dacă acesta conţine înregistrări sau sold;
- editarea a două sau a mai multor documente de acelaşi tip, cu acelaşi număr şi
conţinut diferit de informaţii;
p) să permită suprimarea unui cont care nu are înregistrări pe parcursul a cel puţin doi
ani (exerciţii financiare), în mod automat sau manual;
r) să prevadă în documentaţia produsului informatic modul de organizare şi tipul
sistemului de prelucrare:
- monopost sau multipost;
- monosocietate sau multisocietate;
- reţea de calculatoare;
- portabilitatea fişierelor de date;
s) să precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
- preluări pe loturi cu control ulterior;
- preluări în timp real cu efectuarea controlului imediat;
- combinarea celor două tipuri;
t) să permită culegerea unui număr nelimitat de înregistrări pentru operaţiunile
contabile;
u) să posede documentaţia tehnică de utilizare a programelor informatice necesară
exploatării optime a acestora;
v) să respecte reglementările în vigoare cu privire la securitatea datelor şi fiabilitatea
sistemului informatic de prelucrare automată a datelor.

608

E. Reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau


distruse

27. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare


trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit
prezentelor norme.
28. Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente
justificative sau contabile are obligaţia să încunoştinţeze, în scris, în termen de 24 de ore de
la constatare, conducătorul unităţii (administratorul unităţii, ordonatorul de credite sau altă
persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective).
În termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, conducătorul unităţii trebuie să
încheie un proces-verbal, care să cuprindă:
- datele de identificare a documentului dispărut;
- numele şi prenumele salariatului responsabil cu păstrarea documentului;
- data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal se semnează de către:
- conducătorul unităţii;
- conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii sau persoana împuternicită
să îndeplinească această funcţie;
- salariatul responsabil cu păstrarea documentului şi
- şeful ierarhic al salariatului responsabil cu păstrarea documentului, după caz.
Salariatul responsabil este obligat ca, odată cu semnarea procesului-verbal, să dea o
declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care a dispărut documentul respectiv.
Când dispariţia documentelor se datorează însuşi conducătorului unităţii, măsurile
prevăzute de prezentele norme se iau de către ceilalţi membri ai consiliului de
administraţie, după caz.
29. Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie
infracţiune, se încunoştinţează imediat organele de urmărire penală.
30. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", întocmit
separat pentru fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu
constatarea şi reconstituirea documentului dispărut, şi anume:
- sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentului;
- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii şi declaraţia
salariatului respectiv;
- dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a
salariatului vinovat, după caz;
- dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituirea documentului;
- o copie a documentului reconstituit.
31. În cazul în care documentul dispărut a fost emis de altă unitate, reconstituirea se va
face de unitatea emitentă, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea
emitentă. În acest caz, unitatea emitentă va trimite unităţii solicitatoare, în termen de cel
mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
32. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea
"RECONSTITUIT", cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut
reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme constituie baza legală pentru
efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de călătorie
nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate.
În acest caz, vinovaţii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suportă
paguba adusă unităţii, salariaţilor sau altor unităţi, sumele respective recuperându-se
potrivit prevederilor legale.
33. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se
stabilesc răspunderi materiale, care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de
reconstituirea documentelor respective.
Găsirea ulterioară a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui
motiv de revizuire a sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii.
În cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui
proces-verbal, şi se păstrează împreună cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire.
34. Conducătorii unităţilor vor lua măsuri pentru asigurarea înregistrării şi evidenţei
curente a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate, stabilirea şi evidenţa
responsabililor de păstrarea acestora, evidenţa tuturor reconstituirilor de documente,
precum şi pentru păstrarea dosarelor de reconstituire, pe toată durata de păstrare a
documentului reconstituit.

609

În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de


credite sau alte persoane care au obligaţia gestionării elementelor de activ şi de pasiv
trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de
inventariere, prin:
- organizarea depozitării bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora şi
întocmirea etichetelor de raft;
- ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiuni şi a celei contabile şi efectuarea
confruntării datelor din aceste evidenţe;
- participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere;
- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază,
respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, numărare etc.;
- asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preţ etc.) a
unor specialişti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de
inventariere, care au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor
înscrise;
- dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru
măsurare, cântărire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.),
precum şi cu formulare şi rechizite necesare;
- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor
inventariate;
- asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de
protecţie a muncii;
- asigurarea securităţii uşilor, ferestrelor, porţilor etc. de la magazine, depozite,
gestiuni etc.

610

15. Investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-au întocmit formele de
înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu în liste de inventariere separate. De
asemenea, lucrările de investiţii care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se
înscriu în liste de inventariere separate, arătându-se cauzele sistării sau abandonării,
aprobarea de sistare sau abandonare şi măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări.
18. Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, cazarmament,
scule, unelte etc.) se inventariază şi se trec în liste separate, specificându-se persoanele
care răspund de păstrarea lor. În cadrul evidenţierii acestora pe formaţii şi locuri de muncă,
bunurile vor fi centralizate şi comparate cu datele din evidenţa tehnico-operativă, precum şi
cu cele din evidenţa contabilă.
20. Bunurile aparţinând altor unităţi (închiriate, în leasing, în custodie, cu vânzare în
consignaţie, spre prelucrare etc.) se inventariază şi se înscriu în liste separate. Listele de
inventariere pentru aceste bunuri vor conţine informaţii cu privire la numărul şi data actului
de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii utile.
21. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare ori greu vandabile,
comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori
în litigiu se întocmesc liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate, după caz.
23. Bunurile aflate în expediţie se inventariază de către unităţile furnizoare, iar bunurile
achiziţionate aflate în curs de aprovizionare se inventariază de unitatea cumpărătoare şi se
înscriu în liste de inventariere separate.

611

37. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit


prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, precum şi ale prezentelor norme.
Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenţei metodelor, potrivit căruia
modelele şi regulile de evaluare trebuie menţinute, asigurând comparabilitatea în timp a
informaţiilor contabile.
38. Evaluarea activelor imobilizate şi a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcţie de
utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei
40. Imobilizările necorporale şi corporale constatate ca fiind depreciate se vor evalua la
valoarea actuală a fiecăreia, stabilită în funcţie de utilitatea sa şi preţul pieţei. Corectarea
valorii contabile a imobilizărilor necorporale şi corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de
inventar se efectuează, în funcţie de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei
amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie prin
constituirea sau suplimentarea unor provizioane pentru depreciere, în cazul în care se
constată o depreciere reversibilă a acestora.
41. Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost, mai puţin
amortizarea şi provizioanele cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta
fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puţin orice amortizare şi orice pierdere din
depreciere cumulată, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
42. Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă, mai puţin
deprecierile constatate. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât
valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă,
prin constituirea unui provizion pentru depreciere.
43. Provizioanele pentru deprecieri sau amortizarea suplimentară se înregistrează în
contabilitate indiferent de situaţia economică a unităţii, inclusiv în cazul în care aceasta
înregistrează pierdere contabilă.
44. Evaluarea titlurilor de valoare (titluri de participare, titluri de plasament, alte titluri)
se efectuează, în cazul celor cotate pe pieţe reglementate şi supravegheate de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare, pe baza preţului mediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni
calendaristice, pentru titlurile tranzacţionate în respectivul interval de timp, iar în cazul
titlurilor netranzacţionate pe pieţele reglementate şi supravegheate, în funcţie de valoarea
activului net pe acţiune.
Tratamentul plusurilor de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de valoare este cel
prevăzut de reglementările contabile aplicabile.
45. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau
de plată, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Diferenţele constatate în
minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă netă a
creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama provizioanelor pentru deprecierea
creanţelor.
46. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută se face la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data încheierii exerciţiului
financiar. Diferenţele de curs valutar favorabile sau nefavorabile între cursul de schimb
valutar la care sunt înregistrate creanţele sau datoriile în valută şi cursul de schimb valutar
de la data încheierii exerciţiului se înregistrează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Scăderea din evidenţă a creanţelor şi datoriilor ale căror termene de încasare sau de
plată sunt prescrise se efectuează numai după ce au fost întreprinse toate demersurile
juridice, potrivit legii, pentru decontarea acestora.

612

49. Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate la bunuri, precum şi pentru
pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte
cauze, comisia de inventariere trebuie să primească explicaţii scrise de la persoanele care
au răspunderea gestionării, respectiv a urmăririi decontării creanţelor.
Pe baza explicaţiilor primite şi a documentelor cercetate, comisia de inventariere
stabileşte caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor şi deprecierilor constatate, precum şi
caracterul plusurilor, propunând, în conformitate cu dispoziţiile legale, modul de
regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice, rezultate în urma
inventarierii.
50. În situaţia constatării unor plusuri în gestiune, bunurile respective se vor evalua la
valoarea justă.
În cazul constatării unor lipsuri în gestiune, imputabile, administratorii vor lua măsura
imputării acestora la valoarea lor de înlocuire.
Prin valoare de înlocuire, în sensul prezentelor norme, se înţelege costul de achiziţie al
unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării
pagubei, care va cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă, la care se adaugă taxele
nerecuperabile, inclusiv T.V.A., cheltuielile de transport, aprovizionare şi alte cheltuieli
accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a
bunului respectiv. În cazul bunurilor constatate lipsă, ce urmează a fi imputate, care nu pot
fi cumpărate de pe piaţă, valoarea de imputare se stabileşte de către o comisie formată din
specialişti în domeniul respectiv.
La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate
infracţiuni, se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri
constatate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
- să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, din cauza asemănării
în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte
elemente;
- diferenţele constatate în plus sau în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi
aceeaşi gestiune.
Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la
inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorate
vinovăţiei persoanelor care răspund de gestionarea acestor bunuri.
Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc
condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către
administratori, respectiv de către ordonatorii de credite, şi servesc pentru uz intern în
cadrul unităţilor respective.
Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile şi lipsurile constatate.
În cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării, la care s-au constatat plusuri,
sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat
lipsuri, se va proceda la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenţei
în plus.
Această eliminare se face începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai
scăzute, în ordine crescătoare.
În cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării, la care s-au constatat lipsuri,
sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat
plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din
calcul a cantităţii care depăşeşte totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face începând
cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare.
51. Pentru bunurile la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării lipsurilor cu
plusurile stabilite la inventariere, scăzămintele se calculează numai în situaţia în care
cantităţile lipsă sunt mai mari decât cantităţile constatate în plus.
În această situaţie, cotele de scăzăminte se aplică în primul rând la bunurile la care s-au
constatat lipsurile.
Dacă în urma aplicării scăzămintelor respective mai rămân diferenţe cantitative în minus,
cotele de scăzăminte se pot aplica şi asupra celorlalte bunuri admise în compensare, la care
s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferenţe.
Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte,
reprezentând prejudiciu pentru unitate, se recuperează de la persoanele vinovate, în
conformitate cu dispoziţiile legale.
Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplică
anticipat, ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita
acestora.
De asemenea, normele de scăzăminte nu se aplică automat, aceste norme fiind
considerate limite maxime.
Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor.
Imputarea acestora se va face la valoarea de înlocuire, aşa cum a fost definită în prezentele
norme.

613

Lucrarile preliminare sunt denumite lucrari de inchidere a exrecitiului, fiind structurate


astfe:

- stabilirea balantei contutilor inainte de inventariere.


- Inventarierea generala activelor si datoriilor.
- Contabilitatea operatiilor de regusarizarea privind:

• diferentele de inventar;
• amortizari
• provizioane pentru deprecieri
• provizioane pentru riscuri si cheltuieli
• diferentele de curs valutar
• delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor

- stabilirea balantei conturilor de inventariere


- determinarea rezultatului exercitiului si distribuirea profitului sau finantarea pierderii
- redactarea bilantului contabil.

614.

ORDONANŢĂ Nr. 64*)


din 30 august 2001

privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi


societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome

Art. 1 - (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale,


companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit
se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:
a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
c1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe;
d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome
care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare
la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste
drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

615.

3) Nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată următoarele:


a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de furnizori
direct clienţilor;
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se ajustează în următoarele situaţii:
c) în situaţia în care reducerile de preţ, prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a), sunt
acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, precum şi în cazul majorării
preţului ulterior livrării sau prestării;

Reducerile primite in cazul cumpararilorde stocuri pot avea caracter comercial si caracter
fiscal.
Reducerile comerciale imbraca forma de rabaturi, remize si risturnuri.

Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare,


remizele se acorda asupra pretului pentru vanzarile superioare volumului convenit sau
pozitia de transport preferentiala a cumparatorului , iar risturnurile sunt reduceri de pret
calculate asupra ansamblului de operatii efectuate cu acelasi tert in decursul unei perioade
determinate.

De retinut ca rabatul si remiza se acorda de regula in momentul facturariii si livrarii


bunurilor, iar risturnul se acorda ulterior, facand obiectul unei/unor facturi distincte.

Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor
inainte de termenul normal de exigibilitate.

Din punct de vedere metodologic red-ucerile se calculeaza in cascada, adica procentul de


reducere se aplica de ficare data asupra netului anterior, iar TVA asupra ultimului net.
∆ iferenta dintre pretul de vanzare si reducerile comerciale poarta denumirea de net
comercial, iar diferenta rezultata in urma deducerii scontului de decontare poarta
denumirea de net financiar.

616

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:


a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele
reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele pe
profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele
nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente, pentru veniturile
realizate din România;
b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere
datorate către autorităţile române, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobânzile,
penalităţile sau majorările datorate către autorităţi străine ori în cadrul contractelor
economice încheiate cu persoane nerezidente şi/sau autorităţi străine sunt cheltuieli
nedeductibile, cu excepţia majorărilor al căror regim este reglementat prin convenţiile de
evitare a dublei impuneri.
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate
lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de
asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată
potrivit prevederilor titlului VI;
d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub
forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la
sursă;
e) cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât cele generate de
plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru
aceste bunuri sau servicii;
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ,
potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, după
caz, potrivit normelor;
g) cheltuielile înregistrate de societăţile agricole, constituite în baza legii, pentru dreptul
de folosinţă al terenului agricol adus de membrii asociaţi, peste cota de distribuţie din
producţia realizată din folosinţa acestuia, prevăzută în contractul de societate sau asociere;
h) cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de
participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii, precum şi de diferenţele
nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor emise pe termen lung, cu excepţia celor
determinate de vânzarea-cesionarea acestora;
i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 lit.
d);
j) cheltuielile cu contribuţiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate
prin acte normative;
k) cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care
nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;
l) alte cheltuieli salariale şi/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu
excepţia prevederilor titlului III;
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de
servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul
desfăşurării activităţii proprii şi pentru care nu sunt încheiate contracte;
n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum şi
cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepţia celor care privesc bunurile
reprezentând garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru
care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de
leasing, potrivit clauzelor contractuale;
o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu,
neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 22, precum şi pierderile
înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte
situaţii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. n). În această situaţie, contribuabilii care
scot din evidenţă clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din
evidenţă a creanţelor respective, în vederea recalculării profitului impozabil la persoana
debitoare, după caz;
p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate potrivit legii.
Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor
legii privind sponsorizarea şi ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat
sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
2. nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept
public, în scopul construcţiei de localuri, a dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi
de documente specifice, finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor,
schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participării la congrese
internaţionale.
r) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un
contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza
ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
s) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile
profesionale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) şi m).

617.
Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
a) dividendele primite de la o persoană juridică română. Sunt, de asemenea,
neimpozabile, după data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele primite de la
o persoană juridică străină, din statele Comunităţii Europene, dacă persoana juridică
română deţine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridică străină, pe o
perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dividendului;
b) diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a
încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care
se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele de evaluare a investiţiilor financiare pe
termen lung. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării, a
retragerii titlurilor de participare, precum şi la data retragerii capitalului social la persoana
juridică la care se deţin titlurile de participare;
c) *** Abrogată de O.G. Nr. 83/2004
d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din
reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi
veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
e) veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin
acte normative.
22 - Provizioane şi rezerve
(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor, numai în
conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului
contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile
neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce
aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu,
după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. În cazul în care aceasta este utilizată
pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a
rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. Prin excepţie, rezerva
constituită de persoanele juridice care furnizează utilităţi societăţilor comerciale care se
restructurează, se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea
pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a
creanţelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la
calculul profitului impozabil;
b) provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor;
c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie
2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006,
din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele
prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;
3. nu sunt garantate de altă persoană;
4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
d) provizioanele specifice, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, în cazul unei
societăţi comerciale bancare sau al unei alte instituţii de credit autorizate, precum şi pentru
societăţile de credit ipotecar şi societăţile de servicii financiare;
e) rezervele constituite de societăţile comerciale bancare sau alte instituţii de credit
autorizate, precum şi de societăţile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare şi
funcţionare;
f) provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor Băncii Naţionale a
României;
h) rezervele tehnice constituite de societăţile de asigurare şi reasigurare, potrivit
prevederilor legale de organizare şi funcţionare. Pentru contractele de asigurare cedate în
reasigurare, rezervele se diminuează astfel încât nivelul acestora să acopere partea de risc
care rămâne în sarcina asigurătorului, după deducerea reasigurării;
i) provizioanele de risc pentru operaţiunile pe pieţele financiare, constituite potrivit
reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanţelor asupra
clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi i),
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007;
2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de
deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această
situaţie;
3. nu sunt garantate de altă persoană;
4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.
k) provizioanele pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor de deşeuri,
constituite de contribuabilii care desfăşoară activităţi de depozitare a deşeurilor, potrivit
legii, în limita sumei stabilite prin proiectul pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a
depozitului, corespunzătoare cotei-părţi din tarifele de depozitare percepute.

618.
3.2. - Situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă:
a) bilanţul;
b) contul de profit şi pierdere;
c) situaţia modificărilor capitalului propriu;
d) situaţia fluxurilor de trezorerie;
e) politici contabile şi note explicative.

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE


Aspecte generale
5.42. - Notele explicative conţin informaţii suplimentare, relevante pentru necesităţile
utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute. Notele explicative
trebuie prezentate într-o manieră sistematică. Fiecare element semnificativ al bilanţului,
contului de profit şi pierdere, situaţiei fluxurilor de trezorerie şi al situaţiei modificărilor
capitalului propriu trebuie să fie însoţit de o trimitere la nota care cuprinde informaţii legate
de acel element semnificativ. Pe lângă informaţiile ce trebuie prezentate conform acestor
reglementări şi a celor cuprinse în vol. 3, notele explicative trebuie să includă, de
asemenea, cel puţin informaţiile prevăzute la pct. 5.43 - 5.80.
5.43. - Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de câte ori
este necesar, pentru buna lor înţelegere:
a) numele întreprinderii care face raportarea;
b) faptul că situaţiile financiare sunt proprii întreprinderii şi nu grupului;
c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare;
d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare;
e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, mii lei).
Prezentarea politicilor contabile
Informaţii care vin în completarea bilanţului
Capitalul social
Obligaţiuni
. Rezerve
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Informaţii privind datoriile
Garanţii şi alte obligaţii contractuale financiare
Informaţii privind anumite elemente de cheltuieli
Detalii privind impozitul pe profit
Detalii privind cifra de afaceri
Detalii privind salarizarea administratorilor şi directorilor
Detalii privind salariaţii
Alte aspecte

619.

503 = 5121 5000*10.500=52.500.000

505 = 5121 500*7000=3.500.000

461 = % 3000*12500=3750.000
503 3000*10500=3150.000
764 6000.000

% = 503 2000*10.500=21.000.000
461 2000*9300= 18.600.000
664 2.400.000

5121 = 764 10.000.000

620.
a) 456 = % 52.500.000
1011 5000*10.000=50.000.000
1041 2.500.000

1011 = 1012 50.000.000

b) 506 =5121 500*7000=3.500.000

c) 5088 = 764 3.500.000*10% =350.000

d) 502 = 5121 3000*12500=37.500.000


502 = 5121 2000*9300=18.600.000
% = 502 37.500.000
1012 30.000.000
1068 7.500.000

1012 = % 2000*10.000=20.000.000
502 18.600.000
1041 1.400.000

621.

371 = % 100.188.000
401 2200*39600=87.120.000
446 330*39600=13.068.000

% = 5124 32.103.720
446 13.068.000
4426 480.7*39.600=19.035.720

665 = 401 (39700-39600)*2530=253.000

622.

a) 5121 = 581 7.8120.000


581 = 5121 7.8120.000

b) % = 581 78.120.000
5124 2000*37200=74.400.000
627 100*37200=3720.000

c) % = 5124 2000*36800=73.600.000
401 2000*36500= 73.000.000
665 600.000

623.

a) 5124 = 5191 10.000*38.000= 380.000.000


b) 5124 = 765 10.000(38800-38000)=8.000.000
665 = 7191 10.000(38800-38000)=8.000.000

c) 665 = 5124 10.000(38.800-38.500)=3.000.000


5191 = 765 3.000.000

d) % = 5124 10.000*39100=391.000.000
5191 385.000.000
665 6.000.000

624.

% = 401 17.850.000
371 15.000.000
4426 2.850.000

4282 = % 2.380.000
758 2.000.000
4428 380.000

401 = 5112 17.850.000


5112 = 5121 17.850.000

625.

a) 2675 = 5121 10.000.000


b) 2676 = 766 10.000.000*20%= 2000.000
c) 5121 = % 12.000.000
2675 10.000.000
2676 2.000.000

d) 150.000.000+1500.000=151.500.000

151.500.000*16%=24.240.000
691=441 24.240.000

626.

a) 345 = 711 2.000.000

b) 411 = % 2.856.000
701 2.400.000
4427 456.000

c) 411 = % 595.000
708 500.000
4427 95.000
d) 711 = % 2.150.000
348 150.000
345 2.000.000

627.

a) % = 711 1.500.000
345 1.250.000
348 250.000

b) 371 = 345 1.250.000

371 = % 3.250.000
378 2.531.513
4428 718.487

c) 411 = % 4.500.000
707 3.781.513
4427 718.487

% = 371 3.781.513
607 2.344.539
4428 718.487
378 718.487

628.

a) 205 = 167 200.000.000


b) % = 404 5.950.000
612 5.000.000
4426 950.000

c) % = 404 59.500.000
213 50.000.000
4426 9.500.000

212 = 231 50.000.000


681 = 281 50.000.000

281 = 212 50.000.000

d ) 167 = 205 200.000.000


629.
a) nu se inregistreaza nimic
b) 461= % 5.950.000
706 5.000.000
4427 950.000

c) 212 = 281 50 .000.000

630.

a) 411 = % 59.500.000
704 50.000.000
4427 9.500.000

b) 5112 = 411 59.500.000*50% = 29.750.000


5121 = 5112 29.750.000

c) 413 = 411 59.500.000*30% = 17.850.000


5121 = 413 17.850.000

d) % = 411 11.900.000
5311 11.400.000
667 500.000

631.
456 = % 60.000.000
1011 1000*50.000=50.000.000
1041 10.000.000

b) 502 = 5121 62000*300=18.600.000


502 = 5121 49.000*200=9.800.000

% = 502 18.600.000+9.800.000=28.400.000
1012 500*50.000=25.000.000
1068 3.400.000

632.

a) % = 401 714.000
381 600.000
4426 114.000

b) 411 = % 5.950.000
701 4.400.000
4427 950.000
419 600.000

c) 419 = 411 400.000+76000(tva)= 476.000

419= % 238.000
708 200.000
4427 38.000

633.

a) % = 401 5.950.000
371 4.400.000
409 600.000
4426 950.000

b) 401 = 409 400.000+76000=476000

% = 409 119.000
381 100.000
4426 19.000

658 = 381 100.000

634.

a) % = 161 20.000*10.500= 210.000.000


461 20.000*96.000=19.200.0000
169 18.000.000

b) 666 = 1681 20.000*10.000*10% = 20.000.000


c) 6868 = 169 1800.000
c) 161 = 5121 210.000.000

635.

a) 505 = 5121 3000*10750= 32.250.000


505 = 5121 2000*10.100= 20.200.000

b) % = 505 32.250.000
161 3000*10.500=31.500.000
6588 750.000

161 = % 2000*10500=21.000.000
505 20.200.000
7588 800.000

636.

% = 5121 11.900.000
409 10.000.000
4426 1.900.000

b) 100.000.000-1000.000-40.000.000=59.000.000

59.000.000*2%=1180.000
59.000.000-1.180.000=57.020.000*19%=10.833.000

% = 5121 (11.900.000)
409 (10.000.000)
4426 (1.900.000)

% = % 69.033.000
59.000.000 371 401 57.020.000+10.833.000=67.853.000
10.833.000 4426 767 1.180.000
c) 541 = 5121 67.853.000

401 = 5121 69.033.000

637.

a) % = 456 300.000.000
2131 30.000.000
231 270.000.000

b) 231 = 722 320.000.000


212 = 231 590.000.000

c) 6811 = 2812 590.000.000/50 = 11.800.000


6811 = 2813 30.000.000/10= 3000.000

638.

a) 2112 = 722 20.000.000


b) 681 = 2811 20.000.000/5= 4.000.000
461 = % 154.700.000
7583 130.000.000
4427 24.700.000

6583 = 2111 70.000.000

% = 2112 20.000.000
281 4.000.000
6583 16.000.000

INTREBAREA NR. 639

a) inregistrarea avansului platit:

% = 5121 95.200.000
232 80.000.000
4426 15.200.000

receptia utilajului intrat in patrimoniu:

231 = 404 800.000.000

b) plata primei rate si a dobanzii aferente, cu retinerea avansului acordat:

404 = % 175.200.000
232 80.000.000
4426 15.200.000
5121 80.000.000

666 = 5121 7.000.000

INTREBAREA NR. 640

a) casarea unui mijloc de transport complet amortizat:

2813 = 213 160.000.000 (val contabila)

b) casarea (dezmambrarea) este efectuata de o firma specialiata:

% = 401 7.140.000
6588 6.000.000
4426 1.140.000

c) emiterea unui efect comercial:

401 = 403 7.140.000


d) inregistrarea materialelor auxiliare si a pieselor de schimb recuperate:

3021 = 7588 8.000.000


3024 = 7588 16.000.000

e) utilizarea pieselor de schimb recuperate:

6024 = 3024 16.000.000

INTREBAREA NR. 641

a) casarea unui calculator electronic integral amortizat:

2813 = 213 15.000.000

b) primirea cu titlu gratuit a unui calculator:

213 = 131 20.000.000

 amortizarea anuala subventionata = 20.000.000/4 ani = 5.000.000 lei

c) inregistrarea amortizarii corespunzatoare valorii suventionate aferenta primului


an:

131 = 7584 5.000.000


scoaterea din gestiune a calculatorului:

6583 = 213 15.000.000

INTREBAREA NR. 642

a) amortizare = 30.000.000 x 20% = 6.000.000 lei


val neta a imobilizrii = 30.000.000 – 6.000.000 = 24.000.000 lei
TVA aferent valorii nete = 24.000.000 x 19% = 4.560.000 lei
Val activului imputata salariatului:
4281 = % 28.560.000
7588 24.000.000
4427 4.560.000
si concomitent descarcarea din gestiune a aparatului:
% = 213 300.000.000
2813 6.000.000
6583 24.000.000
b) transmiterea unui tert un utilaj cu titlul gratui:
% = 21X 40.000.000
281 36.000.000
6583 4.000.000

INTREBAREA NR. 643


a) avansul acordat antreprenorului:
232 = 401 90.000.000

b) si c) % = 401
6xx 700.000.000
4426 133.000.000

471 = 6xx 833.000.000


6xx = 471 300.000.000

Plata furnizorului: 401 = 5121 833.000.000

INTREBAREA NR. 644

achizitia: 213 = % 451.500.000


404 386.000.000
446 66.500.000
4426 = 404 190.000

transport: % = 401 1.190.000


628 1.000.000
4426 190.000

INTREBAREA NR. 645

a. cantitate livrata = 4.000 kg x 5.000 lei/kg = 20.000.000 lei


cantitate receptionata = 3.400 kg x 5.000 kg = 17.000.000 lei
301 = 401 20.000.000
inregistrarea lipsei imputata carausului:
461 = % 2.475.000
7588 2.500.000
4427 475.000

imputarea lipsei delegatului unitatii:


428 = % 595.000
7588 500.000
4427 95.000

si concomitant scoaterea din gestiune:


% = 301 3.570.000
601 3.000.000
4426 570.000

b. pretul de evidenta si cheltuielile cu transportul:


% = 401 21.190.000
301 21.000.000
4426 190.000

401 = 5121 21.190.000

INTREBAREA NR. 646

a) aprovizionarea cu materiale consumabile:


% = 401 9.163.000
302 7.000.000
308 700.000
4426 1.463.000

b) cheltuieli de transport:
% = 401 1.190.000
302 1.000.000
4426 190.000

c) materiale lansate in consum, precum si predate cu titlu gratuit


602 = % 4.905.000
302 4.500.000
308 405.000

INTREBAREA NR. 647

a) aprovizionarea cu echipamente:
% = 401 22.800.000
30X 20.000.000
308 (1.000.000)
4426 3.800.000

b) echipamentul este distribuit integral salariatilor:


421 = %
30X 20.000.000
308 1.000.000
INTREBAREA NR. 648

a) avans acordat furnizorului:


4091 = 401 20.000.000
4091 = 5121 20.000.000
401 = 4091 20.000.000

b) receptia materiilor prime sosite fara factura:


% = 408 59.500.000 301
50.000.000
4428 9.500.000

c) primirea facturii:
 se storneaza operatia de la punctul b):
% = 408 -59.500.000 301
-50.000.000
4428 -9.500.000

si concomitent se inregistreaza factura sosita:


% = 401 60.690.000
301 51.000.000
4426 9.690.000

plata furnizorului: 401 = 5121 60.690.000

INTREBAREA NR. 649

a) reparatiile efectuate de o firma specializata:


% = 401 4.165.000
611 3.000.000
4426 665.000

b) prelucrarea de matrite:
% = 401 1.190.000
6588 1.000.000
4426 190.000

INTREBAREA NR. 650


a) productia in curs:
331 = 711 60.000.000

b) obtinerea de produse finite:


% = 711 110.000.000
345 100.000.000
348 10.000.000

c) vanzarea produselor finite:


411 = % 107.100.000
701 90.000.000
4427 17.100.000
si concomitent scoaterea din gestiune:
601 = % 100.000.000
345 90.000.000
348 10.000.000

INTREBAREA NR. 651

a) produse finite acordate salariatilor:

421 = 701 40.000.000


635 = 4427 7.600.000

b) contributii aferente produselor primite:


421 = %
444 6.400.000
4372 400.000
4314 2.600.000

INTREBAREA NR. 652

a) produsele facturate clientilor acceptandu-se o cambie:


413 = % 122.000.000
701 100.000.000
4427 19.000.000
766 3.000.000

Sau: 411 = % 122.000.000


701 100.000.000
4427 19.000.000
766 3.000.000
413 = 411 122.000.000
b) depunerea cambiei la banca spre scontare:
% = 413 122.000.000
666 2.440.000
5121 119.560.000
INTREBAREA NR. 653

a) plata prin virament a avansului:


542 = 5121 10.000.000

b) achizitia a cinci bilete de tratament si achitarea diferentei:


% = 401 17.850.000
5328 15.000.000
4426 2.850.000
635 = 4426 2.850.000
401 = 5121 5.000.000

c) distribuirea intergala a biletelor:


% = 5322 15.000.000
6588 10.500.000
4282 4.500.000

INTREBAREA NR. 654

a) primirea ambalajelor:
409 = 401 2.000.000
restituirea ambalajelor:
401 = 409 1.600.000

b) retinerea ambalajului de catre client:


381 = 409 300.000
inregistrarea ambalajelor deteriorate:
608 = 409 100.000

INTREBAREA NR. 655

INTREBAREA NR. 656

c) subscrierea unui aport in natura:


2131 = % 75.000.000
1011 70.000.000
1043 5.000.000

d) primirea aportului:
1011 = 1012 75.000.000
e) majorarea capitalului prin incorporarea altor rezerve:
456 = 1011 10.000.000

f) diminuarea capitalului social:


% = 1171 7.500.000
129 4.000.000
1012 3.500.000

INTREBAREA NR. 657

a) rascumpararea actiunilor:
502 = xxx(509) 5.200.000

b) anularea a jumatate din actiunile rascumparate:


% = 502 2.600.000
1012 2.500.000
1068 100.000

c) vanzarea a 200 de actiuni catre un tert:


5121 = % 1.060.000
502 1.040.000
7583 20.000

d) vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii unitatii:


% = 502 1.560.000
5121 1.500.000
6583 60.000

INTREBAREA NR. 658

a) subscrierea de catre terti a 2.000 de obligatiuni:


% = 1618 10.000.000
461 9.400.000
169 600.000

b) incasarea sumelor de la obligatari:


5121 = 461 9.400.000

c) dobanda datorata obligatarilor pentru primul an:


666 = 5121 1.500.000

d) amortizarea primelor de rambursare:


6868 = 169 600.000

e) rascumpararea a 200 de obligatiuni:


505 = 5121 10.400.000
anularea a 200 de obligatiuni:
% = 505 10.400.000
1618 10.000.000
6583 400.000

INTREBAREA NR. 659

a) obtinerea unui credit bancar pe termen lung:


5121 = 1621 600.000.000

b) dobanda datorata bancii pentru al II lea an si decontarea acesteia:


666 = 1682 20.000.000
1682 = 5121 20.000.000

c) rata devanita restanta la scadenta:


1621 = 1622 100.000.000

d) rambursarea ratei restante:


1622 = 5121 100.000.000

INTREBAREA NR. 660

a) avans aferent unei amenajari de teren:


% = 401 23.800.000
4092 20.000.000
4426 3.800.000

b) primirea facturii finale:


% = 401 119.000.000
2112 100.000.000
4426 19.000.000
si concomitet se storneaza avansul:
401 = % 23.800.000
4092 20.000.000
4426 3.800.000

c) amortizarea aferenta primilor 2 ani:


6811 = 2811 20.000.000

d) vanzarea amenajarii la inceputul celui de al III lea an:


411 = % 104.720.000
708 88.000.000
4427 16.720.000
si scoaterea din gestiune :
% = 2112 100.000.000
2811 20.000.000
6583 80.000.000

INTREBAREA NR. 661

a) recuperarea pieselor de schimb si AMC-uri:


3024 = 7588 4.000.000
3028 = 7588 5.000.000

b) facturarea lucrarilor de casare:


% = 401 4.760.000
6588 4.000.000
4426 760.000

c) scaderea din evidenta a lucrarilor:


% = 2131 50.000.000
2812 40.000.000
6583 10.000.000

d) decontarea obligatiei fata de tert:


 inregistrarea si plata avansului
% = 401 2.380.000
4092 2.000.000
4426 380.000
401 = 5121 2.380.000

 achitarea furnizorului:
401 = % 4760.000
4092 2.000.000
4426 380.000
5121 2.380.000

INTREBAREA NR. 662

a) incasarea avansului aferent activului vandut:


411 = % 59.500.000
419 50.000.000
4427 9.500.000
 vanzarea activului:
411 = %
701 200.000.000
4428 38.000.000
472 40.000.000

b) incasarea avansului:
5121 = 411 59.500.000
419 = 411 50.000.000

c) scaderea din evidenta a utilajului:


% = 2131 400.000.000
2813 220.000.000
6583 180.000.000

d) reflectarea TVA devenita exigibila:


4428 = 4427 791.667

INTREBAREA NR. 663

a) redeventa lunii curente:


411 = % 4.760.000
706 4.000.000
4427 760.000

b) amortizarea lunara aferenta redeventei:


- val intrare = 160.000.000
- durata = 5 ani
- val reziduala = 10.000.000

Amortizarea anuala = (160.000.000 – 10.000.000)/5 = 30.000.000


Amortizarea lunara = 30.000.000/12 = 2.500.000

6811 = 2813 30.000.000

c) transferul dreptului de proprietate:


461 = % 11.900.000
7583 10.000.000
4427 1.900.000

d) scoaterea din evidenta:


% = 213 160.000.000
2813 150.000.000
6583 10.000.000

INTREBAREA NR. 664

a) primirea autoturismului si evidentierea dobanzii:


2133 = 167 250.000.000
471 = 1687 60.000.000
Debit 8036 = 310.000.000

b) primirea facturii aferenta primei luni:


% = 404 9.930.557
167 6.944.445
1687 1.666.667
4426 1.319.445

INTREBAREA NR. 665

a) acodrarea unui avans furnizorului:


232 = 404 20.000.000

b) receptia bunurilor:
% = 404 249.000.000
214 210.000.000
4426 39.000.000

c) subscrierea unui bilet la ordin


404 = % 249.000.000
232 20.000.000
403 229.000.000

d) plata avansului: 403 = 5121 20.000.000

INTREBAREA NR. 666

a) acordarea unui avans:


% = 401 2.380.000
4091 2.000.000
4426 380.000
401 = 5121 2.380.000
401 = 4091 2.000.000

b) cheltuieli de transport:
% = 401 476.000
624 400.000
4426 76.000

c) receptia materiilor prime si contabilizarea rabatului:


% = 401 9.520.000
301 8.000.000
4426 1.520.000

d) decontarea unui acreditiv:


401 = 541 9.120.000

INTREBAREA NR. 667

a) % = 401 44.625.000
302 37.500.000
4426 7.125.000

b) % = 401 3.570.000
302 3.000.000
4426 570.000

c) la deschiderea exercitiului, se preiau la cheltuieli valoarea stocurilor initiale:


602 = 302 20.000.000
achizitii de materii prime
302 = 401 35.000.000
consum de materiale:
602 = 302 10.000.000

d) lipsuri nesolutionate, cu diferente de pret:


% = 302 5.500.000
602 5.000.000
308 500.000

INTREBAREA NR. 668

a) achizitia de echipamente de lucru:


% = 401 714.000
302 600.000
4426 114.000

b) facturarea cheltuielilor de transport:


% = 401 4.760.000
302 4.000.000
4426 760.000

c) predarea catre salariati a 30% din echipamente:


% = 303 600.000
428 180.000
603 420.000
d) repartizarea cheltuielilor de transport:

INTREBAREA NR. 669

a) 345 = 711 25.000.000


b) 711 = 348 500.000
c) 411/354 = 345 29.400.000
d) 345 = 711 25.000.000

INTREBAREA NR. 670

a) 345 = 711 50.000.000


b) 418 = % 68.425.000
701 57.500.000
4428 10.925.000
c) 411 = 418 68.425.000
4428 = 4427 10.925.000
d) 711 = 345 50.000.000

INTREBAREA NR. 671

a) % = 401 11.900.000
371 9.000.000
378 1.000.000
4426 1.900.000

b) % = 401 1.190.000
371 1.000.000
4426 190.000
401 = 542 1.190.000

c) 411 = % 6.426.000
707 5.400.000
4427 1.026.000
d) si concomitant, descarcarea din gestiune a marfurilor vandute:
607 = 371 5.400.000

e)
INTREBAREA NR. 672

a) avansul achitat:
5121 = % 1.600.000
419 1.344.544
4427 255.456

facturarea marfurilor:
411 = % 6.399.993
707 5.378.145
4428 1.021.848

419 = 707 1.344.544

inregistrarea dobanzii:
411 = 472 800.000

b) scaderea sin evidenta a marfurilor vandute:


% = 371 8.611.125
607 6.722.689
4426 1.277.280
378 611.156

c) evidentierea veniturilor impozabile:


472 = 765 800.000

d) TVA colectata aferenta ratelor devenite scadente:


4428 = 4427 1.021.848

INTREBAREA NR. 673 .

a) % = 401 4.760.000
381 3.600.000
388 400.000
4426 760.000

INTREBAREA NR. 674

a) marfuri: 400 x 120.000 = 48.000.000


(-) rabat: 960.000

= Neta comerciala: 47.040.000


TVA aferent: 8.937.600
= Neta de plata 55.977.600

411 = % 55.977.600
707 47.040.000
4427 8.937.000

b) incasarea creantei:
5121 = % 29.000.000
411 27.550.000
765 1.450.000

c) livrarea cu facturare viitoare:


418 = % 59.500.000
702 50.000.000
4428 9.500.000

INTREBAREA NR. 675

a) materiale: 50.000.000
(-) remiza 2%: 1.000.000

= Neta comerciala: 49.000.000


TVA 19% 9.310.000

= Neta de plata: 58.310.000

% = 401 58.310.000
3021 49.000.000
4426 9.310.000

b) subscrierea unui bilet la ordin:


401 = 403 58.310.000

c) achitarea obligatiei:
401 = % 238.000.000
5121 221.340.000
765 16.660.000

d) receptie fara factura:


% = 408 44.625.000
301 37.500.000
4426 7.125.000

e) achitarea furnizorului:
401 = % 30.000.000
4091 3.000.000
5121 27.000.000
INTREBAREA NR. 676

- echipament 500.000
- taxe vamale 5.000
- cost de livrare 36.000
- cost de instalare 49.000
- cheltuieli cu montarea 42.000
- cheltuieli cu provizioane 25.000

Cheltuieli cu echipamentul 657.000

2131 = % 657.000
404 627.000
446 5.000
1513 25.000

Contabilizarea subventiei:
445 = 131 2.000
Contabilizarea cheltuielilor cu reclama:
623 = 401

INTREBAREA NR. 677

a)
- pret cladire 175.000
- cost aripa noua 115.000

212 = 404 290.000

INTREBAREA NR. 678

Achizitia utilajului la data de 11.03.2004

- pret de achizitie: 90.000.000 (75.630.252 + 14.369.748)


- cheltuieli transport: 5.950.000 ( 5.000.000 + 950.000)

% = 404 95.950.000
2131 80.630.252
4426 15.319.748

In perioada 15.03. – 20.03.2004


- lucrari de montaj: 11.900.000 (10.000.000 +1.900.000)

Receptia utilajului la data de 21.03.2004

% = 404 11.900.000
2131 10.000.000
4426 1.900.000
INTREBAREA NR. 679

Calcularea costului terenului::


- pret de achizitie: 170.000
- cheltuiei cu societatea imobiliara: 12.000
- impozite si taxe: 4.000
- costuri cu daramarea cladiri: 20.000
- costuri de nivelare teren: 2.000
- incasari de materiale
rezultate din demolare: (8.000)

21X = %
404 204.000 (170+12+20+2)
446 4.000

INTREBAREA NR. 680

Sulta reprezinta diferenta, in bani, intre valorile juste ale bunurilor schimbate.
Sulta incasata:
5121 = 2812 10 (80 – 70)

INTREBAREA NR. 681

Sulta platita:
2812 = 5121 10

INTREBAREA NR. 682

Deoarece durata de viata utila a fost revizuita la data de 31 decembrie 2007, amortizarea
anului 2007 este de 40.000 u.m.
6811 = 2131 40.000

INTREBAREA NR. 683

Amortizarea anuala = (200.000 – 20.000)/10 ani = 18.000 u.m./an


Amortizarea lunara = 18.000/12 = 1.500
Amortizarea cumulata (N si N+1) = 3 x 1.500 + 18.000 = 22.500

In N+2:
Valoare ramasa neamortizata = 200.000 – 22.500 = 177.500
(-) valaore reziduala 15.000

= valaore instalatie 162.500

Amortizare in N+2 = 162.500/5 = 32.500 u.m.

INTREBAREA NR. 684

30 august N:
Valoare de achizitie = 700.000
Valoare reziduala = 40.000
Durata de viata = 10 ani

Amortizare anuala = (700.000 – 40.000)/10 = 66.000


Amortizare lunara = 66.000/12 = 5.500
Amortizare cumulata (N si N+1) = 4 x 5.500 + 66.000 = 88.000
In N+2:
Valoare instalatie = 700.000 – 88.000 + 10.000 = 622.000
Amortizare anuala = 622.000/10 = 62.200

INTREBAREA NR. 685

Valoare contabila = 3.000.000 – 900.000 = 2.100.000


(-) amortizare (2%) = 2.100.000 x 2% = 42.000

= valoare neta contabila la 31.12.2008 = 2.058.000

La 30 iunie 2008:
Valoare justa = 2.760.000 val justa > val ctb
Valoare neta contabila = 2.100.000 – ( 42.000 : 2) = 2.079.000

Diferenta din reevaluare: 212 = 1058 681.000 ( 2.760.000 – 2.079.000)

Extras sin situatiile financiare la 31 decembrie 2008:

Cost 2.100.000
Amortizare 42.000
Direfenta din reevaluare 681.000

INTREBAREA NR. 686

Echipament: 200.000 – 30.000 = 170.000 2131 = 404


Amortizare: 170.000 x 20% = 34.000 6813 = 2813
Subventii pt invastitii: 30.000 445 = 131 (sau 472 cf.Directiva IV si
IAS)
Amortizarea subventionata se reia pe venit: 472 = 7584
Extrasul din bilantul contabil:
Imobilizari: 170.000
Amortizare: 34.000

INTREBAREA NR. 687

Echipament: 200.000 2131 = 404


Amortizare: 200.000 x 20% = 40.000 6813 = 2813
Subventii pt invastitii: 30.000 445 = 131 (sau 472 cf.Directiva IV si
IAS)
Amortizarea subventionata
se reia pe venit: 6.000 472 = 7584
Extrasul din bilantul contabil:
Imobilizari: 170.000
Amortizare: 40.000
Subventii: 30.000
Amortizare subv: 6.000

INTREBAREA NR. 688

Achizitia de societate: 261 = 5121 160.000


Contabilizarea fondului comercial: 207 = 5121 40.000

INTREBAREA NR. 689

Alocarea fondului comercial pe baza proratei:

261.A 200
261.B 300
261.C 400

= total active 900

Fond comercial A: 200/900 x 300 = 66,67


Fond comercial B: 300/900 x 300 = 100
Fond comercial C: 400/900 x 300 = 133,33

= total fd com: 300

INTREBAREA NR. 690

Conform IAS 40, investitiile imobiliare sunt detinute in scopul inchirierii sau pentru
cresterea valorii capitatlului sau ambele.
Urmatoarele imobilizari reprezinta investitii imobilizare:
a) un teren achizitionat pentru potentialul sau de investitii ( se palica IAS 16)
b) o cladire primita in leasing financiar pentru potentialul sau de investitii ( se aplica IAS 7)

INTREBAREA NR. 691

Pe baza celui de al II lea tabel:

Valoare de Duarata de
Amortizare la
Hotel Cost piata la viata utila
31.12.2000
31.12.2000 estimata
A 1.600 360 2.600 50
B 1.400 240 1.700 30
C 2.000 280 1.300 40
Total 5.000 880 5.600

Hotel A:
Valoare contabila neta = 1.600 – 360 = 1.240
Valoare de piata = 2.600

= diferenta din reevaluare 1.360 2131 = 1058

Hotel B:
Valoare contabila neta = 1.400 – 240 = 1.160
Valoare de piata = 1.700

= diferenta din reevaluare 540 2131 = 1058

Hotel C:
Valoare contabila neta = 2.000 – 280 = 1.720
Valoare de piata = 1.300

= diferenta din reevaluare 420 1058 = 2131

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.2000


Cladiri 5.000
Amortizare cumulata 880
Direfenta din reevaluare 1.480

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.1999


Cladiri 956.000 ( 980.000 -24.000)
Amortizare cumulata 91.920 (92.400 – 480)
Alte imobilizari corporale 22.000 (36.000 – 14.000)
Amortizare cumulata 15.300 (18.800 – 3.500)

INTREBAREA NR. 692

Hotel A:
Amortziare inainte de reevaluare: 24,8
Amortziare dupa reevaluare: 52

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea: 1058 = 1175 27,2

Hotel B:
Amortziare inainte de reevaluare: 38,6
Amortziare dupa reevaluare: 56,6

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea: 1058 = 1175 18

Hotel C:
Amortziare inainte de reevaluare: 43
Amortziare dupa reevaluare: 32,5

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea: 1175 = 1058 10,5

INTREBAREA NR. 693 (IAS 40)

a) hotelurile nu pot fi tratate ce investitii imobilizare deoarece sunt detinute pentru a fi


utilizate in prestarea de servicii. Un hotel administrat de proprietar reprezinta, mai
degraba, o alta categorie de proprietate imobiliara, decat o investitie imobiliara.
b)

INTREBAREA NR. 694

Valoare contabila = 1.000


Surplus din reevaluare = 120 213 = 1058
Valoare de utilizare = 770

Pierderea din depreciere este diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.
Pierdere din depreciere = 1.000 – 770 = 230
% = 21X 230
1058 120
6811 110
INTREBAREA NR. 695

In aceasta situatie, pierderea din depreciere va fi tratata ca o scadere a rezervei din


reevaluare din cadrul capitalurilor prorpii, cu valoarea acelei rezerve, iar diferenta ramasa
neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.
% = 21X 230
1058 120
6811 110

INTREBAREA NR. 696

Valoare actualizata a platilor minimale de leasing:

∑ redeventa + val. reziduala


(1+d)n (1+d)n

∑ 4000 = 11.439
(1,15)n

INTREBAREA NR. 697 – 698....

INTREBAREA NR. 699

Pret (val justa) = 40.000


Rate = 5 x 10.400 = 52.000 dobanda = 60.400 – 40.000 = 20.400
Val reziduala = 8.400

Alocarea cheltuielilor financiare prim metoda insumarii cifrelor:

Perioada Weithing Fractia Dobanda


(2)
(1) (3)= (2)/∑(2) (4)=(3)*20.400
1 5 5/15 6800
2 4 4/15 5440
3 3 3/15 4080
4 2 2/15 2720
5 1 1/15 1360
Total 15 20.400

La inceputul leasingului: 471 = 1687 20.400


An I: 666 = 471 6.800
An II: 666 = 471 5.440
An III: 666 = 471 4.080
An IV: 666 = 471 2.720
An V: 666 = 471 1.360

INTREBAREA NR. 700

Metoda actuariala:

Suma
Suma datorata
datorata la
la inceput
sfarsit
perioada
Perioada Dobanda Rata perioada
10.400
1 29.600 4.484 -10.400 23.684
2 23.684 3.588 -10.400 16.873
3 16.873 2.556 -10.400 9.029
4 9.029 1.368 -10.400 0
5

INTREBAREA NR. 701

Cost utilaj = 1.200.000

Optiunea A:
Valoare leasing = 8 x 220.000 = 1.760.000

Intrucat masina agricola are o durata de viata de 8 ani, si presupunand ca la sfarsitul


perioadei de leasing societatea ALFA S.A. achizitioneza utilajul si transfera, in mare masura,
toate riscurile si avantajele eferente titlului de proprietate (in datele problemei nu se
specifica daca se exercita optiunea de cumparare a utilajului la sfarsitul perioadei de leasing
si nici de transfer a riscurilor si avantajelor), acest contract il putem incadra ca fiind de
leasing financiar deoarece durata contractului acopera durata de viata economica a bunului.

Optiunea B:
Valoare leasing = 4 x 300.000 + 60%x300.000 + 40%x300.000 + 20%x300.000 =
= 1.200.000 + 180.000 + 120.000 + 60.000 = 1.560.000
Si in aceasta a II a situatie exista posibilitatea incadrarii la leasing financiar a contractului.
Una din optiunile care conduc la leasing financiar fiind si situatia in care locatarul are
capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada, la o chirie substantiala mai
redusa decat chiria pietei. Aceasta situatie o regasim in optiunea B. Restul argumentelor pot
fi cele de la optiunea A, excluzand perioada de leasing.

INTREBAREA NR. 705

Evaluarea stocurilor la sfarsitul anului:


303 = 401 20.000
6814 = 391 4.000

INTREBAREA NR. 706

Evaluarea stocurilor la sfarsitula anului:


60x = 213 33.600
Cheltuilile de desfacere nu se capitalizeaza in stocuri
6588 = 213 8.400

INTREBAREA NR. 707

Stadiul de realizare an I = raportul dintre costurile contractuale la zi si totalul costurilor


contractuale evaluate = 4.186/16.100= 26%

Stadiul de realizare an II = (12.336 – 200)/16.400 = 74% (diferenta pana la 100%)

LA ZI RECUNOSCUTE RECUNOSCUTE
IN ANII ANTERIORI IN ANUL CURENT
ANUL I
Venit (18.000x26%) 4.680 - 4.680
Cheltuiala (16.100x26%) 4.186 4.186
Profit 494 494

ANUL II
Venit (18.400x74%) 13.616 4.680 8.936
Cheltuiala (16.400x74%) 12.136 4.186 7.950
Profit 1.480 494 986

ANUL II
Venit (18.400x100%) 18.400 13.616 4.784
Cheltuiala (16.400x100%) 16.400 12.136
4.264
Profit 1.480 494 520

INTREBAREA NR. 708

Prezentarea informatiilor ∑

(1)venitul cntractual recunoscut ca venit


in cursul perioadei (39 (a)) 2.600

(2)valoarea agregata la zi a costurilor contractuale


si a profiturilor recunoscute
(mai putin pierderile recunoscute) (par.40 (a)) 2.870

(3)avansuri primite (40(b)) 250

(4) valoarea retinerilor (40(c)) -

(5)Suma bruta datoarata de beneficiar


pentru lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(a)) -

(6)Suma bruta datoarata beneficiarilor in urma


lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(b)) (40)

Calcul pentru (2), (5) si (6)

A B C D E Total

(a) Costuri efective contractuale 220 1020 900 500 200 2.840
aferente perioadei (rd.5)

(b) Profituri recunoscute – 70 140 60 (180) (60) 30


piederi recunoscute (rd.4)

(a) + (b) 290 1160 960 320 140 2.870

(c) Facturari in curs (rd.9) 200 1040 760 360 110 2.470
in curs de executie

Sume datorate de beneficiari 90 120 200 30 440


(a) + (b) – (c)
Suma datorata beneficiarilor (40) (40)
(c) - (a + b)

INTREBAREA NR. 709

Vapor de Mic pasager


Pescuit pentru agrement

Valoare initiala ctr. 6.000 10.000

Costuri initiale estimate (2003) 3.900 -


(1.300+2600)
Costuri modificate estimate (2004) 4.040 10.600
(1.300+1160+1580) (38.000+6800)

Se estimeaza 600 pierdere direct in CPP (cheltuiala) indiferent de stadiu lucrarii.

CPP
Vapor de Mic pasager Total
pescuit pentru agrement

2003
Venituri (6000x30%) 1.800 - 1.800
Cheltuieli (3900x30%) 1.170 - 1.170
Cumulat Vapor de Mic pasager Total
(2003 si 2004) pescuit pentru agrement

2004
Venituri 3300 1500 4500 6.000
(6000x55%) (10000x445%)
Cheltuieli 2222 1052 4500 6.152
(4040x55%) (10000x445%)
pierdere ca si chelt. 600
1078 448 (600) (152)

709.

2003 2004
Prêt fix 6.000 6.000 10.000
Procent total 30% (1300+ 3800/10.600
1160) / =36%
4040=61%
Venit afferent in CPP 30% 61% x 36% x10.000
x6000=1800 6000= = 3600
3660
Venit an crt 180 3660-1800 = 3.600
0 1860
Costuri = cheltuieli in 1.300 1.160 3.800
CPP
profit 500 700
Cost total estimat 3.900 1300+1160+ 3800+6800=
1580 =4040 10.600
Depreciere estimata 10600-10000
= 600

Al doilea contract este un contract in pierdere, unde valoarea venitului este inferioara
cheltuielilor estimate.
Aceasta conduce la recunoasterea unei ajustari pentru depreciere a imobilizarii, pentru a o
adduce la valoarea recuperabila, adica pretul de vanzare.

710.

Lucrari in curs de executie contract 1- 1300 + 1160 =2460 – activ in curs

Lucrari in curs de executie contract 2- 3800 – activ in curs


- depreciere activ 600

Activ net in curs 3.200

Creanta neincasata beneficiar 1 3300-3000= 300

711.

Cu 709.
Scaderea valorii activelor = depreciere = cheltuiala = pierdere
Valoarea recuperabila mai mica cu 600 decat valoarea de cost, rezulta ajustare necesara.
Inseamna ca cheltui mai mult cu 600 decat urmeaza sa incase, echivalent cu o reducere a
beneficiilor economice.

712.
Val. Intrare = 20.000
durata viata -= 5 ani
amortizare liniara
imp.
50% - I an
50% - 2-5 ani
rata impozitare 30%

Var I.
Amortizare contabila – liniara

Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/5 = 4.000/ an


681 = 281 4.000 anual
Cheltuiala deductibila fiscal
50% x 20.000 = 10.000 anul I
10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5

An 1 An 2 An 3 An4 An 5
Valoare contabila 16.000 12.000 8.000 4.000 0
sfarsit an
Valoare fiscala sfarsit 10.000 7.500 5.000 2.500 0
an
Diferenta temporara 6.000 4.500 3.000 1.500 0
Datorie totala imp 1.800 1.350 900 450 0
amanat dif x 30%
Datorie initiala imp 0 1800 1350 900 450
amanat
Cheltuiala curenta 1800 (450) (450) (450) (450)
(venit)
Amortizare contabila 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Amortizare fiscala 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

An I – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 10.000


Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –10.000
An II – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500
An III– La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500

An IV – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500


Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500

An V – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500


Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500

AnVI – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500


Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500

Var II.
Amortizare contabila – accelerata

Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/2 = 10.000 anul I


681 = 281 10.000 anul I

- 10.000 /4 = 2.500/ an in anii 2-5


681 = 281 2.500 anul I
Cheltuiala deductibila fiscal
- 50% x 20.000 = 10.000 anul I
- 10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5
In aceasta situatie nu exista diferente intre cheltuiala inregistrata in contabilitate si cea
deductibila fiscal.
Prin urmare cheltuiala inregistrata contabil este si cea deductibila fiscal si nu exista ajustari
ale bazei impozabile.

713.
Profit inainte de impozitare 40.000

Var I – diferentele intre valoarea contabila si cea fiscala sunt ignorate

Profit inainte de impozitare - 40.000


- Amortizare contabila - 4.000
- Amortizare recunoscuta fiscal - 10.000
Profit impozabil (40.000+4.000-10.000) - 34.000
Impozit pe profit 34.000 x 30% - 10.200
Profit net - 23.800

Var II- metoda impozitului amanat

Profit inainte de impozitare - 40.000


- Amortizare contabila - 4.000
- Amortizare recunoscuta fiscal - 10.000

Profit impozabil (40.000+4.000-10.000) - 34.000

Impozit pe profit 34.000 x 30% - 10.200


Cheltuiala cu impozitul amanat - 1.800
(691 = 4418 1.800)

Profit net - 22.000

714
31.10.2004

4418 - sold creditor 3.000.000 31.10.2003


Provin din diferenta – amortizare si provizioane de amortizare
In 2004
Amortizare - 36.000.000
Provizioane de amortizare- 41.600.000
Impozit pe profit curent - 9.400.000
Rata de impunere 30%
Rezultate

Impozit/ profit =baza impozabila x 30%

Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333

Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30%


Diferenta temporara (Valoarea fiscala – valoarea contabila )
la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000

In 2004 – Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003) –


Amortizare
= Valoarea fiscala initiala – 36.000.000
- Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003) –
Provizioane de amortizare
= Valoarea contabila initiala – 41.600.000

♦ Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an- Valoarea


contabila sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala – 36.000.000- (Valoarea
contabila initiala – 41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila
initiala) (la 31.10.2003) – 36.000.000 +41.600.000 =
10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000
Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000
♦ Diferenta de inregistrat in anul in curs 4.680.000 –3.000.000 =1.680.000
♦ Rezultatul contabil este rezultatul fiscal – diferenta temporara aferenta anului 2004
=31.333.333 –5.600.000 =25.733.333

An 200
Diferenta temporara totala 15.600.000
Creanta totala impozit amanat 4.680.000
Creanta initiala imp amanat 3.000.000
Venit curent 1.680.000
Baza impozabila 31.333.333
Impozit pe profit curent 9.400.000
Venit cu impozitul pe profit 1.680.000
amanat

4412=791 1.680.000

Rezultate

Impozit/ profit =baza impozabila x 30%


Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333

Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30%


Diferenta temporara (Valoarea fiscala – valoarea contabila )
la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000

In 2004 – Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003) –


Amortizare
= Valoarea fiscala initiala – 36.000.000
- Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003) –
Provizioane de amortizare
= Valoarea contabila initiala – 41.600.000

♦ Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an- Valoarea


contabila sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala – 36.000.000- (Valoarea
contabila initiala – 41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila
initiala) (la 31.10.2003) – 36.000.000 +41.600.000 =
10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000
Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000
♦ Diferenta de inregistrat in anul in curs 4.680.000 –3.000.000 =1.680.000

An 200
Diferenta temporara totala 15.600.000
Creanta totala impozit amanat 4.680.000
Creanta initiala imp amanat 3.000.000
Venit curent 1.680.000
Baza impozabila 31.333.333
Impozit pe profit curent 9.400.000
Venit cu impozitul pe profit 1.680.000
amanat in anul 2004

4412=791 1.680.000

Nota 10- la situatiile financiare

Informaţii referitoare la impozitul pe profit:


 Reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în
declaraţia de impozit;
 Rezultatul fiscal prezentat in declaratia de impozit este 31.333.333 u.m.
Rezultatul fiscal este egal cu rezultatul contabil + amortizarea contabila (41.600.000)-
amortizarea fiscala (36.000.000).
Impozit aferent rezultatului fiscal 31.333.333 x 30% =9.400.000
Cheltuiala inregistrata in contabilitate cu impozitul pe profit 9.400.000
Impozit pe profit datorat bugetului 9.400.000
 Rezultatul contabil determinat ca diferenta intre toate veniturile si toate cheltuielile
inregistrate in contabilitate =25.733.333
Impozit aferent rezultatului contabil 25.733.333 x 30% =7.720.000

 Diferenta dintra rezultatul contabil si cel fiscal este rezultatul unei amortizari fiscale
pentru imobilizari diferite de cea contabila. Astfel, la determinarea rezultatului
contabil s-a tinut cont de amortizarea contabila in suma de 41.600.000 u.m.. La
determinarea rezultatului fiscal s-a avut in vedere cheltuiala cu amortizarea
deductibila fiscal in suma de 36.000.000.

 Diferenta intre impozitul aferent rezultatului contabil si cel aferent rezultatului fiscal =
9400000-7720000= 1.680.000 corecteaza suma inregistrata in cheltuiala cu impozitul
pe profit, prin inregistrarea unei creante cu impozitul amanat si a unui venit.

- Impozitul pe profit rămas de plată este cel fiscal si anume 9.400.000

715.
Emisiune 400.000 actiuni - pret 6 - 01.07.2008
2008 2007
Profit net atribuibil 1.100.000 920.000
actionarilor comuni pt
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie 2.000.000 1.600.000

Calcul medie ponderata a nr. de actiuni in circulatie


1.600.000 x 6/12 + 2.000.000 x 6/12 = 1.800.000

rezultatul pe actiune
EPS = PROFIT NET/ MEDIE PONDERATA ACTIUNI

EPS2007 = 920.000/1.600.000 = 0.575


EPS 2008 = 1.100.000/ 1.800.000 = 0.611

716. Emisiune gratuita 1 actiune noua la 5 actiuni existente. La 01.07.2008

2008 2007
Profit net atribuibil 550.000 460.000
actionarilor comuni pt
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie 1.200.000 1.000.000

Nr. actiuni emise 1.000.000 / 5 = 200.000


Nr. actiuni de luat in calcul = 1.200.000
EPS 2007 = 460.000/1.200.000 = 0.383
EPS 2008 = 550.000/1.200.000 = 0.458

717.
DS la 01.07.2008 2 actiuni noi la 4 actiuni vechi
P emisiune = 3
Pret inainte de emisiune = 6
2008 2007
Profit net atribuibil 550.000 460.000
actionarilor comuni pt
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie 1.500.000 1.000.000

Nr. actiuni nou emise 1.000.000/2 =500.000


Fm = Pret inainte de emisiune/ Valoare teoretica dupa emisiune
Valoare teoretica =(1.000.000 x 6 +500.000 x 3)/1.500.000= 7.500.000/1.500.000=5
Fm =6/5 =1.2
EPS 2007 = 460.000/1.000.000 x 1.2 =0.383
EPS 2008 = 550.000/(1.000.000 x1.2 x 6/12 + 1.500.000 x 6/12) =550.000/1.350.000 =
0.407

718.

Nr. actiuni = 8.000.000


Val nominala = 0.25
Val justa =1
01.01.2002 DS in procent de ¼ = 2.000.000 actiuni noi
P emisiune = 0.50
Rezultate:
2001 2002
Profit net dupa 800.000 850.000
impozitare

Emisiunea este la data de 01.01.2002, deci va fi inclus in calculul nr. de actiuni in circulatie,
de la inceputul anului.

RPA 2002 = 850.000/10.000.000 =0.085


719.

- 01.04.2001 obligatiuni convertibile val. Tot. 2.500.000


dobanda de 8%/ an Dobanda totala = 2.500.000 x 8% =200.000
1 obligatiune cu val nom. 100 = (Nr. total obligatiuni = 2.500.000/100=25.000)
la 20.06.2009:
- 31.12.2006 – 248 actiuni
- 30.12.2007 – 240 actiuni
- 31.12.2008 – 230 actiuni
- 31.12.2009 – 220 actiuni

Capital social
- 1.000.000 in actiuni preferentiale- 1u.m./actiune – dividend 10% -
- 2.000.000 in actiuni comune a 0.25 u.m / actiune = 8.000.000 actiuni
- rata impozit 45%
- rezultate
2002 2001
Profit inaintea dobanzii 2200000 1983636
si impozit
Dobanda 8% (200.000) (150.000)
Profit inainte de impozit 2.000.000 1.833.636
Impozit pe profit 45% (900.000) (825.136)
Profit net 1.100.000 1.008.500

RPA baza si diluat

In cursul anilor 2001 si 2002, detinatorii de obligatiuni nu si-au exercitat dreptul de


conversie (deoarece s-a inregistrat dobanda aferenta obligatiunilor emise).

Daca detinatorii de obligatiuni si-ar fi exercitat optiunea, efectele asupra rezultatului ar fi


fost:
2002 2001
Profit inaintea dobanzii 2200000 1983636
si impozit
Dobanda 8% 0 0
Profit inainte de impozit 2.200.000 1.983.636
Impozit pe profit 45% (990.000) (892.636)
Profit net 1.210.000 1.091.000

- asupra rezultatului : nu mai aveam cheltuiala cu dobanda


impozitul pe profit ar fi fost mai mare cu Dob x 45%
Diferenta neta 2001 – 150.000 x (1-0.45) = 82.500
2002 – 200.000 x (1- 0.45) =110.000

Nr. de actiuni comune care s-ar emite – 25.000 x 248 = 6.200.000

In 2001- media ponderata a nr. de actiuni = 8.000.000x 3/12 +14.200.000*9/12


=
In 2002 – nr. actiuni 8.000.000+6.200.000 =14.200.000

Calcul rezultat pe actiune de baza


Indicator 2002 2001
Profit net raportat 1.100.000 1.008.500
Dividende preferentiale 10% 110.000 100.850
Rezultat atribuibil actionarilor 990.000 907.650
comuni
Nr. actiuni comune in circulatie 8.000.000 8.000.000
0.12375 0.11345
RPA de baza
Profit net ajustat 1.210.000 1.091.000
Dividende preferentiale 121.000 109.100
Rezultat atribuibil actionarilor 990.000 907.650
comuni
Nr actiuni 14.200.000 12.650.000
RPA diluat 990.000/14.200.0 0.071
00 =0.0697

RPA diluat :
2001 - 0.071 < RPA de baza 0.11345
2002 - 0.0697< RPA de baza 0.12375
Inseamna ca obligatiunile sunt instrumente financiare potentiale diluante.

720.

Profit net 2001 2.400.000


Media ponderata actiuni comune in 1.000.000
circulatie actiuni
In 2001
Valoarea justa medie pentru o actiune 40
ordinara in 2001
Media ponderata actiuni comune cu 200.000
optiuni actiuni
In 2001
Pret de exercitare a actiunii cu optiuni 30
pentru 2001

RPA de baza = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie =


= 2.400.000/ 1.000.000 =2.4
Valoarea justa medie = 40
Pret de exercitiu actiuni cu optiuni = 30
Pex < V justa , inseamna ca sunt actiuni comune potentiale diluante
Actiunile cu optiuni sunt compuse din doua emisiuni
- o emisiune de actiuni la valoarea justa 30 x 200.000/40 =150.000 actiuni
emise la valoarea justa, de piata. (200.000 actiuni la pret de 30 = 150.000 actiuni la V
justa de 40) Acestea nu sunt incluse in calcul. Nu sunt diluante; si
- o emisiune de actiuni gratuite 200.000 – 150.000 = 50.000 actiuni emise gratuit.
Aceste actiuni sunt incluse in calculul RPA diluat. Nu afecteaza rezultatul.

RPA diluat = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie + actiuni emise gratuit
2.400.000/ 1.000.000+ 50.000=2.285 < RPA de baza (2.4)

721.

01.04.2009
- 1.000.000.000 – actiuni comune cu drepturi asupra profitului 1 / actiune
- 200.000.000 – actiuni fara drepturi amortizabile cu o prima la 31.03.2014. Costul
efectiv al finantarii este de 10%
- valoarea contabila la 31.03.2009 este de 220.000.000

Optiuni
1 actiune comuna la 1 optiune
P ex. = 3
-01.04.2009 – 200.000.000 optiuni = 200.000.000 actiuni
-La 01.10.2009 se exercita 100.000.000 optiuni
- La 01.10.2009 se emit 140.000.000 optiuni noi
- Valoarea justa = 4

La 31.03.2010 Profit net = 90.000.000


31.03.2009 Actiuni: - comune val nominala = 1
Nr. actiuni comune = 1.000.000.000/1 = 1.000.000.000
- actiuni fara drept asupra profitului (un fel de obligatiuni) scadente la
31.03.2014. Cost efectiv finantare 10%, neluat in calcul Val initiala 200.000.000. Val
contabila 220.000.000
01.04.2009 – 01.10.2009 actiuni potentiale 200.000.000 -intra in rezultatul
diluat
01.10.2009 – conversie optiuni 100.000.000, P ex. = 3
emisiune de actiuni noi -100.000.000
Fm = Vjusta /V teoretica
V teoretica =(100.000.000 x 3 + 1.000.000.000 x 4) / 1.100.000.000 =
3.909
Fm = 4/3.909 =1.023
Media ponderata =1.000.000.000 x 1.023 x 6/12 +1.100.000.000 x 6/12 =
1.061.500.000
RPA de baza = 90.000.000/ 1.061.500.000 =0.085

- Pentru RPA diluat


- Perioada 01.04-01.10 optiuni care au fost convertite– 100.000.000
- Emisiune gratuita 200.000.000(1- 3/5) =80.000.000 actiuni emise gratuit le luam
in considerare pentru primele 6 luni
- Perioada 01.10.2009 –31.03.2010
- 100.000.000 optiuni
- emisiune gratuita 100.000.000 (1-3/5) = 40.000.000 actiuni noi emise gratuit
(le luam in considerare pentru perioada 01.10.2009 - 31.03.2010)
- 140.000.000 optiuni noi
- emisiune gratuita 140.000.000 (1-3/5) =56.000.000 actiuni noi emise gratuit
(le luam in considerare pentru perioada 01.10-31.03.2010)

Rezultatul nu se modifica deoarece luam in considerare emisiunile gratuite.

Media ponderata a nr. de actiuni

La calculul mediei ponderate tinem cont de factorul de multiplicare calculat pentru

optiunile convertite, aplicat la nr. de actiuni in circulatie pentru primele 6 luni.

In calculul mediei ponderate includem actiunile potentiale (cele pt care nu s-a


exercitat dreptul de conversie) de la inceputul perioadei de raportare, respectiv data
emisiunii.
M. pond actiuni potentiale = 80.000.000*6/12 + 40.000.000*6/12 +56.000.000
*6/12 =88.000.000 actiuni,

Nr. actiuni diluate = 1.061.500.000+88.000.000 = 1.149.500.000

RPA diluat 90.000.000/1.149.500.000 =0.078

722.

01.01.2006 Fabricant ALFA masini


Comerciant BETA
BETA plateste - rata fixa
- asigurarea
- intretinerea masinilor
la vanzare – plateste pret de fabrica
masinile nevandute timp de 6 luni trebuie cumparate de BETA la pretul de
fabrica.
La data bilantului

Vânzãri cãtre intermediari,cum ar fi distribuitori,comercianti si altii.Veniturile din


astfel de vânzãri se recunosc,în general,dupã transferul riscurilor si avantajelor ce decurg
din proprietatea asupra bunurilor.Totu si,în cazul în care cumpãrãtorul actioneazã, în fond,
ca agent al vânzãtorului,tranzactia se va trata similar cu o vânzare în consignatie.

Inregistrari contabile consignatie

8038 “Alte valori in afara bilantului” - valoarea la pret de fabrica a masinilor

plata ratei:
% = 401
612
613
628

401 = 5121

723. X vinde lui Z o cladire pt 1.000.000


valoarea de piata a cladirii este de 2.000.000
X poate rascumpara proprietatea in orice moment in urmatorii trei ani
Pret 1.000.000 plus
Suma adaugata trimestrial in functie de rata de imprumut banca +2%

Contracte de vânzare si rãscumpãrare, prin care vânzãtorul fie se angajeazã sã


cumpere înapoi aceleasi bunuri la o datã ulterioarã,fie are o optiune call de rãscumpãrare.

Pentru un contract de vânzare si rãscumpãrare privind un activ, altul decât un activ


financiar, termenii întelegerii trebuie analizati pentru a stabili dacã,în esentã, vânzãtorul
a transferat riscurile si avantajele dreptului de proprietate cumpãrãtorului si, deci, dacã
se recunoaste venitul.

Tranzactii:

1. Vanzare de imobil la pret de 1.000.000


2. Primire optiune de cumparare inapoi a aceluiasi imobil la pret variabil 1.000.000 + o
suma/ trimestru.
1.
411 = 758 1.000.000
5121 = 411 1.000.000

% = 213 2.000.000
658 1.000.000
Activ de optiune de cumparare 1.000.000
(508)
2.
La fiecare trimestru, pretul de achizitie al imobilului creste cu suma adaugata trimestrial
(daca este 2%)
Dupa primul trimestru pretul de achizitie creste la 1.000.000+ 2% x1.000.000 =1.020.000
Pierderea de valoare a optiunii este de 1.020.000 –1.000.000 = 20.000

Cheltuiala = Activ de optiune call (508) 20.000


658

Operatiunea de evaluare si inregistrare a reducerilor valorii optiunilor se efectueaza cel


putin la fiecare sfarsit de an si se inregistreaza in mod similar.

724.

transfer titluri de creanta


ALFA transfera lui BETA. ALFA incaseaza 90% din totalul net al creantelor Mai are dreptul la
o suma viitoare, valoarea acesteia depinde de momentul platii creantelor.
La 31.12.2006 – factura de 10.000.000, mai putin o creanta incerta de 300.000

ALFA

Cesiune creante:

461 = 758 9.000.000 (90% din valoarea nominala)


5121 = 461

Scoatere din evidenta creante la val. de 10.000.000

658 = 411 10.000.000

Provizion pentru creanta incerta

681 = 491 300.000

4118 = 4111 300.000


725.

La stabilirea momentului în care un element satisface definitia activelor,datoriilor sau


capitalurilor proprii,trebuie acordatã atentie fondului si realitãtii economice a acestuia, si nu
numai formei sale juridice.

Activele

Definitie

Un activ reprezintã o resursã controlatã de cãtre entitate ca rezultat al unor


evenimente trecute si de la care se a steaptã sã genereze beneficii economice viitoare
pentru entitate.

Beneficiile economice viitoare încorporate în active reprezintã potentialul de a contribui,


direct sau indirect,la fluxul de trezorerie si echivalentele de trezorerie cãtre entitate.
Acest potential poate fi unul productiv,fiind parte a activitãtilor de exploatare ale
entitãtii. De asemenea,se poate transforma în trezorerie sau echivalente de trezorerie sau
poate avea capacitatea de a reduce ie sirile de lichiditãti,cum ar fi un proces alternativ
de productie care mic soreazã costurile.

Multe active,de exemplu,creantele si proprietãtile imobiliare sunt asociate cu drepturi


legale,inclusiv cu dreptul de proprietate.
Dreptul de proprietate nu este esential pentru determinarea existentei unui activ. Desi
capacitatea unei entitãti de a controla beneficiile este de obicei rezultatul drepturilor
legale,un element poate satisface definitia unui activ chiar si fãrã a exista un control legal.
Activele unei entitãti rezultã din tranzactii sau alte evenimente anterioare.În mod
normal, entitãtile obtin activele prin cumpãrarea sau producerea acestora,dar si alte
tranzactii

Recunoasterea activelor

Un activ este recunoscut în bilant în momentul în care este probabilã realizarea unui
beneficiu economic viitor de cãtre entitate si activul are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat(ã)în mod credibil.
Un activ nu este recunoscut în bilant atunci când este improbabil ca ie sirea de numerar
sã genereze beneficii economice pentru entitate în perioadele viitoare.În schimb,o astfel
de tranzactie va avea ca efect recunoa sterea unei cheltuieli în contul de profit si
pierdere.Acest tratament nu înseamnã cã scopul pentru care s-au efectuat cheltuielile a
fost altul decât obtinerea unui beneficiu economic pentru entitate sau cã managementul
a fost deficitar.Singura implicatie este aceea cã posibilitatea obtinerii de avantaje
economice într-o perioadã contabilã ulterioarã este insuficientã pentru a justifica
recunoa sterea unui activ.

Datoriile
O datorie reprezintã o obligatie actualã a entitãtii ce decurge din evenimente trecute si
prin decontarea cãreia se asteaptã sã rezulte o iesire de resurse care încorporeazã
beneficii economice.

O caracteristicã esentialã a unei datorii este faptul cã entitatea are o obligatie actualã. O
obligatie reprezintã un angajament sau o responsabilitate de a actiona într-un anumit fel.
Legea poate impune entitãtii sã-si respecte obligatiile,ca o consecintã a unui contract
sau a unei cerinte legale.Acesta este cazul în mod normal,de exemplu,cu sumele ce trebuie
plãtite pentru bunuri si servicii primite.De asemenea,obligatiile apar si din activitatea
normalã, din dorinta de a mentine bune relatii de afaceri sau de a se comporta
într-o manierã echitabilã.
Trebuie fãcutã distinctia între o obligatie actualã si un angajament viitor.
Decizia conducerii unei entitãti de a achizitiona active în viitor nu reprezintã, prin ea însãsi,
o obligatie prezentã.În mod normal,obligatia apare numai în momentul livrãrii activului sau
în momentul în care entitatea are un acord irevocabil de cumpãrare a activului. În cazul
din urmã, natura irevocabilã a acordului înseamnã cã urmãrile economice ale neonorãrii
obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizãri substantiale aduc entitatea
aproape în imposibilitatea de a împiedica fluxul resurselor cãtre o altã parte.
Stingerea unei obligatii prezente implicã, de obicei,renuntarea entitãtii la anumite
resurse care încorporeazã beneficii economice,în scopul satisfacerii cererilor celeilalte pãrti.
Stingerea unei obligatii prezente se poate face în mai multe moduri, de exemplu, prin:
(a) plata în numerar;
(b) transferul altor active;
(c) prestarea de servicii;
(d) înlocuirea respectivei obligatii cu o altã obligatie;sau
(e) transformarea obligatiei în capitaluri proprii.
O obligatie poate fi stinsã si prin alte mijloace,cum ar fi renuntarea de cãtre creditor la
drepturile sale.

Recunoasterea datoriilor

O datorie este recunoscutã în bilant atunci când este probabil cã o iesire de resurse,
purtãtoare de beneficii economice,va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si
când valoarea la care se va realiza aceastã decontare poate fi evaluatã în mod credibil.
În practicã, obligatiile rezultate din contracte a cãror neexecutare partialã sau totalã
este echilibratã de o parte si de cealaltã (de exemplu, datoriile pentru stocuri comandate,
dar neprimite încã) nu sunt,în general, recunoscute ca datorii în situatiile financiare.
Totusi, astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si, în cazul în care criteriile
de recunoastere sunt îndeplinite în respectivele circumstante,acestea pot fi recunoscute.
În astfel de circumstante, recunoa sterea datoriilor implicã si recunoa sterea activelor
sau cheltuielilor aferente.

726.
Active
Un activ este recunoscut în bilant în momentul în care este probabilã realizarea unui
beneficiu economic viitor de cãtre entitate si activul are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat(ã)în mod credibil.

Clauza penalitatilor este cea care defineste modul de transmitere a riscurilor si


beneficiilor.
Penalitatile foarte mari, conduc la ideea ca societatea nu isi va permite sa comande un
numar de masini mai mare decat stie din experienta anterioara ca poate vinde. Daca le
returneaza in mai putin de trei luni plateste o penalizare de 50% din pretul masinilor,
ceea ce inseamna o pierdere f. mare.
Este putin probabil sa le returneze atat de repede si sa piarda aceasta suma. Daca le va
tine in continuare, la 4 luni deja penalitatea de returnare este de 75%, iar peste 4 luni
100%. Adica plateste masinile la pretul intreg (100%) si le returneaza. Ar fi o decizie
total neeconomica, daca tot le plateste le cumpara pentru el.
Astfel:
1. Nu trebuie sa comande mai multe masini decat stie ca poate vinde.
2. Analizand optiunile pe care le are, este foarte probabil sa raman cu masinile,
posibilitatea de returnare este foarte mica.
3. Societatea va recunoaste activele si datoriile aferente acestor active ca fiind suma
pe care o plateste normal la achizitionare
4. Majorarea de 1% pentru fiecare luna de detinere, este de fapt o penalizare, o
dobanda perceputa de vanzator.

Operatii:
Activ = Datorie (cost)
Cheltuiala cu penalitati = Datorie (1% x cost) (operatiune efectuata lunar, pana
la vanzarea masinilor)

Decizia conducerii unei entitãti de a achizitiona active în viitor nu reprezintã, prin ea


însãsi, o obligatie prezentã. În mod normal,obligatia apare numai în momentul livrãrii
activului sau în momentul în care entitatea are un acord irevocabil de cumpãrare a
activului. În cazul din urmã, natura irevocabilã a acordului înseamnã cã urmãrile economice
ale neonorãrii obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizãri substantiale aduc
entitatea aproape în imposibilitatea de a împiedica fluxul resurselor cãtre o altã parte.

727.
specificare P S ajustari consolida
t
Active non-curente 120 80 200
Investitie in S 100 - 100 de la 0
P
Active curente 80 80 160
Total 300 160 360
Capital social 200 100 - 100 de la 200
S
Rezultat dupa 60 60
impozitarea profitului
Datorii curente 40 60 100
Total 300 160 360

Ajustari in vederea consolidarii


P detine 100% din S
Capital social la lui S – cu titlurile lui P 100

728.
SPECIFICARE P S ajustari consolida
t
Active non-curente 120 80 200
Investitie in S 100 - 100 de la 0
P
Active curente 80 80 160
Total 300 160 360
Capital social 200 100 - 100 de la 200
S
Rezultat dupa 60 60
impozitarea profitului
Datorii curente 40 60 100
Total 300 160 360

P detine 100% din S la cost de 120.000


Pret de achizitie 120.000
Capitaluri proprii achizitionate 100.000
Fond comercial 20.000
La achizitie P a avut:
% = Numerar 120.000
Titluri 100.000
Fond comercial 20.000

In activele non- curente este inclus si fondul comercial.

Coloana consolidat = P +S + ajustari (cu minus sau cu plus)

729.

Specificare Sume
Active non-curente 40.000
Active curente 10.000
Total 50.000
Capital social 36.000
Rezultat dupa -
impozitarea profitului
Datorii curente 14.000
Total 50.000

PQ achizitioneaza 100% din capitalul lui ST platind de 20.000. Valoarea de piata a unei
actiuni este de 3.2.
Valoarea justa a activelor non curente este de 48.000

Fondul comercial = Valoarea platita – valoarea justa a activului net


Valoarea justa a activului net =Activ – Datorii = (48.000 +10.000) –14.000 =44.000

Fond comercial 20.000 –44.000 =-24.000


Fond comercial negativ de 24.000

Achizitia de titluri:
261 = % 44.000
5121 20.000
2078 24.000

Fondul comercial negativ se amortizeaza pe seama veniturilor si apare de regula numai la


consolidare.

730.

Specificare Sume
Active non-curente val. Justa 60.000 50.000
Creante amanate 12.000
Active curente 18.000
Total 80.000
Capital social 60.000
Rezultat dupa impozitarea profitului -
Datorii curente 20.000
Total 80.000

Achizitie 100%
Pret platit 80.000
Fondul comercial = pret platit – valoarea justa activelor nete
Activul net la valoarea justa (60.000+12.000+18.000= activ)- (20.000= datorii) = 70.000
Fd. Comercial = 80.000-70.000 = 10.000
731.
31.12.2004

SPECIFICARE P S
Active non-curente 100 80
Investitie in S 140
Active curente 60 80
Total 300 160
Capital social 200 100
Rezultat dupa 60 40
impozitarea profitului
Datorii curente 40 20
Total 300 160

P achizitioneaza 100% din S la 30.06.2004. Rezultat dupa impozitarea profitului la data


achizitiei era de 30.

La data achizitiei:
Activul net al lui S = Capitaluri proprii = 100+ 30= 130
Achizitia la 140
Fd. Comercial = 140-130 =10

732.

SPECIFICARE P S
Active non-curente 100 80
Investitie in S 140
Active curente 60 80
Total 300 160
Capital social 200 100
Rezultat dupa 60 40
impozitarea profitului
Datorii curente 40 20
Total 300 160

P achizitioneaza 80% din S la 30.06.2004.


Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30.000. Inseamna ca si activele
erau cu 10.000 mai mici.
80000 actiuni la 1u.m. / actiune
- S are 100.000 u.m. a 1 u.m./ actiune, inseamna 100.000 actiuni
Fond comercial la achizitie
- Valoare justa activ net = capitaluri proprii = 100+30 =130
- Valoarea achizitionata 80% x 130 = 104
- Fond comercial = 140 –104 = 36

Bilant consolidat la 30.06.2004 (cu activ curent si rezultat mai mici cu 10 fata de cele de
mai sus)
SPECIFICARE P S ajustari consolida
t
Active non-curente 100 80 0 180
Investitie in S 140 - 140 0
Fond comercial +36 36
Active curente 60 70 0 130
Total 300 150 346
Capital social 200 100 -80 200
-20
Rezultat dupa impozitarea 60 30 -24 60
profitului -6
Datorii curente 40 20 0 60
Interes minoritar +20 26
+6
Total 300 150 346

Ajustari:
- investitia in S la valoarea de 140 se elimina cu:
- capital social la S 80% x 100 =80
- rezultat la data achizitiei 80% x 30 =24
- genereaza fond comercial de 36

80 Capital social S = titluri 140


24 Rezultat reportat
36 Fond comercial

Este pus in evidenta Interesul minoritar :


20% x (cap social + rezultat) = 20% x 130= 26
Interes minoritar rezulta din eliminarea:
- capital social la S 20% x 100 =20
- rezultat la data achizitiei 20% x 30 =6

733.

SPECIFICARE P S
Active non-curente 212.000 69.000
Investitie in S 54.000
Total 266.000 69.000
Capital social 200.000 40.000
Rezultat dupa impozitarea 44.000 13.000
profitului
Datorii curente 22.000 16.000
Total 266.000 69.000

P achizitioneaza 100% din S la 01.01.2004


Rezultat la data achizitiei - 12.000
1. Fond comercial

Capitaluri proprii la data achizitiei:


Capital social + rezultat la data achizitiei = 40.000+12.000 = 52.000
Pret achizitie = 54.000
Fond comercial = 54.000 – 52.000 =2.000

2. ajustari
- investitia in S la valoarea de 54.000 se elimina cu:
- capital social la S – 40.000
- rezultat la data achizitiei - 12.000
- genereaza fond comercial de 2.000

40.000 Capital social S = titluri 54.000


12.000 Rezultat reportat
2.000 Fond comercial

Bilant consolidat la 31.12.2004


SPECIFICARE P S ajustari consolida
t
Active non-curente 212.000 69.000 0 281.000
Investitie in S 54.000 - 0
54.000
Fond comercial +2.000 2.000
Total 266.000 69.000 283.000
Capital social 200.000 40.000 -40.000 200.000
Rezultat dupa impozitarea 44.000 13.000 -12.000 45.000
profitului
Datorii curente 22.000 16.000 0 38.000
Total 266.000 69.000 283.000

734.

SPECIFICARE P S
Active non-curente 212.000 69.000
Investitie in S 54.000
Total 266.000 69.000
Capital social 200.000 40.000
Rezultat dupa impozitarea 44.000 13.000
profitului
Datorii curente 22.000 16.000
Total 266.000 69.000
P a achizitionat 8.000 actiuni, adica 20%

Consolidarea se face prin metoda punerii in echivalenta.

Titluri la data achizitiei = 54.000


Fond comecial = 54.000 –20% x 53.000 =43.400
La data de 31.12.2004
Capital social „S” (20%) 8.000
Rezultat net (20%x 12.000) 2.400
Capital si rezerve 10.400

Valoarea contabila a titlurilor deţinute (10.400)


Pierderea consolidata 0
Drepturi asupra rezultatului exerciţiului 200
întreprinderii „S” (20% x 1.000)
Valoarea actuală a titlurilor 10.600

% = %
10.600 264 263 54.000
43.600 207 761 200

SPECIFICARE P Ajustari Consolidat


Active non-curente 212.000 0 212.000
Investitie in S 54.000 - 54.000 0
Titluri puse in echivalenta 10.600 10.600
Fond comercial 43.600 43.600
Total 266.000 266.200
Capital social 200.000 200.000
Rezultat dupa impozitarea 44.000 200 44.200
profitului

Datorii curente 22.000 22.000


Total 266.000 266.200

735.

Activele neamortizate sunt estimate la o valoare sub 10.000.


Deprecierea la S inseamna
Cheltuiala = deprecierea activelor - 59.000

Rezultat - 12.000 la achizitie


- 1.000 –59.000 = -58.000 curent

Fondul comercial este in suma de 43.600.


Ajustari

Capital social „S” (20%) 8.000


Rezultat net (20%x 12.000) 2.400
Capital si rezerve 10.400

Valoarea contabila a titlurilor deţinute (10.400)


Pierderea consolidata 0
Drepturi asupra rezultatului exerciţiului 200
întreprinderii „S” (20% x 1.000)
Valoarea actuală a titlurilor 10.600

% = %
10.600 264 263 54.000
43.600 207 761 200

Daca exista un indiciu conform caruia o investitie intr-o intreprindere asociata este
depreciata, pierderea aferenta proportiei detinute este alocata, mai intai, oricarui fond
comercial ramas.

Pierderea din depreciere 69.000- 10.000 = 59.000


Din care participatiei detinute, 20% x 59.000 = 11.800

681 = 2907 11.800


Valoarea fondului comercial (43.600 – 11.800 )= 31.800

Bilan consolidat prin metoda punerii in echivalenta

SPECIFICARE P Ajustari Consolidat


Active non-curente 212.000 0 212.000
Investitie in S 54.000 - 54.000 0
Titluri puse in echivalenta 10.600 10.600
Fond comercial 43.600 31.800
- 11.800
Total 266.000 254.400
Capital social 200.000 200.000
Rezultat dupa impozitarea 44.000 200 32.400
profitului 11.800

Datorii curente 22.000 22.000


Total 266.000 254.400

736.

SPECIFICARE P S
38000
Investitie in S
S cont curent 20.000
Casa si banci 20.000 46.000
ACtive nete diverse 82.000 32.000
Total 160.000 78.000
Capital social 100.000 20.000
Rezultat dupa impozitarea 60.000 40.000
profitului
P cont curent 18.000
Total 160.000 78.000

P cumpara 15.000 actiuni in S la 01.01.2004 , profitul in balanta era de 24.000. Diferenta


intre cont curent P 18.000 si S 20.000 , deoarece cecul emis in suma de 2.000 nu a ajuns la
P.

Ajustari

P detine 15.000 din20000 adica 75%

1. Inregistrarea la P a cecului care nu a ajuns inca – reducerea datoriei lui S


511 = 267 2.000

la P in bilant vom avea la S cont curent 18.000


la casa si banca 22.000
2. Investitia in S la valoarea de 38.000 se elimina cu:
- capital social la - 20.000 x 75% = 15.000
- rezultat la data achizitiei – 24.000 x 75% = 18.000
- genereaza fond comercial de 5.000

15.000 Capital social S = titluri 38.000


18.000 Rezultat reportat
5.000 Fond comercial

2. Eliminarea creantelor si a datoriilor reciproce


Creanta La P elimina cu datorie la S 18.000

3. Interesul minoritar
25% x 20.000 = 5.000
25% x 24.000 = 6.000
interes in profit curent
25% x (40.000 –24.000) =4.000

SPECIFICARE P S ajustari consolid


at
38000 - 38.000 0
Investitie in S
5.000 5000
Fond comercial
S cont curent 18.000 -18.000 0
Casa si banci 22.000 46.000 68.000
ACtive nete diverse 82.000 32.000 114.000
Total 160.000 78.000 187.000
Capital social 100.000 20.000 -15.000 100.000
-5.000
Rezultat dupa impozitarea 60.000 40.000 -18.000 72.000
profitului -6.000
-4.000
P cont curent 18.000 -18.000 0
Interes minoritar +5000 11.000
+6.000

Interes minoritar in rezultat +4.000 4.000


curent
Total 160.000 78.000 187.000

737.

SPECIFICARE P S
150.000
Investitie in S
Stocuri 24.000 10.000
ACtive nete diverse 166.000 190.000
Total 340.000 200.000
Capital social 100.000 80.000
Rezultat dupa impozitarea 240.000 120.000
profitului
Total 340.000 200.00
0

P achizitioneaza 64.000 actiuni


La data achizitiei profit dupa repartizare erau 100.000.
S vinde lui P pt 160.000 cu adaos de 25%.
La data bilantului la P mai exista marfa in stoc de 10.000

1. Procentaj detinere:
64000/80.000= 80%
2. Fond comercial
Suma platita 150.000 -
Capital social 80.000 x 80% 64.000
Rezultat 100.000 x 80% 80.000
Fond comercial 6.000
3. Eliminare tranzactii reciproce
Profit inclus in stocurile de 10.000
10.000 /1.25 x 25% = 2000
Are loc reducerea valorii stocurilor de la P cu 2.000, prin inregistrarea unei pierderi

117/ P = 371/P 2.000

4. Eliminare titluri detinute la S

Investitia in S la valoarea de 150.000 se elimina cu:


- capital social la - 80.000 x 80% = 64.000
- rezultat la data achizitiei – 100.000 x 80% = 80.000
- genereaza fond comercial de 6.000

64.000 Capital social S titluri 150.000


80.000 Rezultat reportat
6.000 Fond comercial

5. Interesul minoritar
20% x 80.000 = 16.000
20% x 100.000 = 20.000
interes in profit curent
20% x (120.000 –100.000) =4.000

SPECIFICARE P S ajustari consolid


at
150.000 -150000
Investitie in S
+6.000 6.000
Fond comercial
Stocuri 24.000 10.000 -2.000 32.000
ACtive nete diverse 166.000 190.000 0 356.000
Total 340.000 200.000 394.000
Capital social 100.000 80.000 -64.000 100.000
-16.000
Rezultat dupa impozitarea 240.000 120.000 -80.000 254.000
profitului -2.000
-20.000
-4.000
Interes minoritar +16.000 36.000
+20.000
Interes minoritar in rezultat +4.000 4.000
curent
Total 340.000 200.00 394.000
0
738.
31.01.2005
SPECIFICARE S
ACtive nete diverse 360.000
Total 360.000
Capital social actiuni ordinare 200.000
Rezultat dupa impozitarea 60.000
profitului
Cap social actiuni preferentiale 100.000
Total 360.00
0

P are la 31.01.2005 rezultat dupa repartizare 300.000


La 31.01.2002 P achizitioneaza 70% din capitalul in actiuni ordinare al lui S
Plateste 180.000
40% actiunile preferentiale la cost de 44.000
Rezultatul la data achizitiei al lui = 20.000

Fond comercial
Suma platita actiuni ordinare 180.000 + 44.000 =224.000 -
Capital social 200.000 x 70% 140.000
Rezultat 20.000 x 70% 14.000
Capital actiuni preferentiale 40% x 100.000 40.000
Fond comercial 30.000

739.

Interesul minoritar
Capital actiuni comune 30% x 200.000 = 60.000
Rezultat la data achizitiei 30% x 20.000 = 6.000
Capital actiuni preferentiale 60% x 100.000= 60.000
Interes la data achizitiei = 126.000
interes in profit post achizitie 30% x (60.000 – 20.000) =12.000
Interes minoritar total 138.000

740.
31.12.2004
SPECIFICARE A B
760.000 450.000
Active imobilizate la cost -
amortizare
370.000
180.000 act comune in B la cost
100.000 act. Preferentiale in B la 110.000
cost
Creanta la B 20.000
ACtive curente 400.000 287.000
Total 1.660.000 737.000
Capital social actiuni ordinare 1.000.000 240.000
8% actiuni preferentiale 160.000
necumulate
7% capitaluri imprumutate 80.000
Rezerve reevaluare 100.000 60.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 300.000 132.000
Datorii 260.000 65.000

Total 1.660.000 737.000

Achizitia la 30.06.2001
 Procentaj de detinere 180.000/ 240.000= 75%
 Procentaj achizitie actiuni preferentiale100.000/ 160.000 = 62.5%
 Rezerva din reevaluare si rezultatul dupa repartizare ale lui A sunt de 24.000 si
61.000 la data achizitiei.
Probabil e o greseala si in loc de A trebuie sa fie B.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni 370.000 + 110.000 = 480.000 -
Capital social 240.000 x 75% 180.000
Rezerva din reevaluare
24.000 x 75% 18.000
Rezultat 61.000 x 75 % 45.750
Capital actiuni preferentiale 62.5% x 160.000 100.000
Fond comercial 136.250

2. interes minoritar la data bilantului


Capital social 240.000 x 25% 60.000
Rezerva din reevaluare
24.000 x 25% 6.000
Rezultat 61.000 x 25 % 15.250
Capital actiuni preferentiale 37.5% x 160.000 60.000
Interes la data achizitiei 141.250
Interes post achizitie 25% (60.000- 24.000) 9.000
+ 25% (132.000-61.000) 15.250
Total post achizitie 24.250

3. Eliminare profit intern


45600/1.20 x 20% = 7.600
Pierdere grup = stocuri grup 7.600

4. Eliminare datorii interne


Datorie B = creanta A 20.000

A creanta asupra lui B B datorie la A 20.000

SPECIFICARE A B ajustari consolida


t
760.000 450.000 0 1.210.00
Active imobilizate la cost - 0
amortizare
370.000 -370.000 0
180.000 act comune in B la cost
100.000 act. Preferentiale in B la 110.000 -110.000 0
cost
Creanta la B 20.000 -20.000 0
Fond comercial +136.250 136.250
ACtive curente 400.000 287.000 -7600 679.400
Total 1.660.00 737.000 2.025.65
0 0
Capital social actiuni ordinare 1.000.00 240.000 - 180.00 1.000.00
0 0 0
- 60.000
8% actiuni preferentiale 160.000 -100.000 0
necumulate -60.000
7% capitaluri imprumutate 80.000 -20.000 60.000
Rezerve reevaluare 100.000 60.000 -18.000 127.000
-6.000
-9.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 300.000 132.000 -45.750 348.150
-15.250
-15.250
-7600
Datorii 260.000 65.000 0 325.000
Interes minoritar +60.000 141.250
+60.000
+6.000
+15.250
Interes minoritar post achizitie +9.000 24.250
+15.250
Total 1.660.0 737.000 2.025.65
00 0
741.
La 31.12.2004
SPECIFICARE A B
200.00 184.000
Active imobilizate la cost -
amortizare
110.000
Investitie in B
ACtive curente 90.000 62.000
Total 400.000 246.000
Capital social actiuni ordinare 200.000 100.000
Capital preferentiale 20.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 160.000 84.000
Dividend obisnuit 20.000
Datorii 40.000 22.000

Total 400.000 246.000

Achizitia anterioara
 Procentaj de detinere -80%
 Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 24.000 la data achizitiei.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni 110.000 - 7.000 =103.000
Capital social 100.000 x 80% 80.000
Rezultat
24.000 x 80% 19.200
Fond comercial 3.800

Achizitie actiuni preferentiale 30% x 20.000= 6.000


Suma platita 7.000
Fond commercial 1.000

Total fond commercial 4.800

Ajustari

1. Eliminare titluri detinute la B

Investitia in B la valoarea de 110.000 se elimina cu:


- capital social la - 80.000
- actiuni preferentiale - 6.000
- rezultat la data achizitiei – 19.200
- genereaza fond comercial de 4.800

80.000 Capital social S titluri 110.000


6.000 Actiuni preferentiale
19.200 Rezultat reportat
10.800 Fond comercial

3. Depreciere fond commercial


Rezultat grup fond commercial 4.800

4. interes minoritar la data bilantului


Capital social 100.000 x 20% 20.000
Rezultat
24.000 x 20% 4.800

Capital actiuni preferentiale 70% x 20.000 14.000


Interes la data achizitiei 38.800
Interes post achizitie 20% (84.000- 24.000) 12.000
Rezultat = Interes post 12.000
5. Inregistrare dividende preferentiale
La B Rezultat = Datorie dividend 4.000

La A 30% x 4.000 = 1.200


Creanta dividend = Venit (rezultat) 1.200
Eliminare datorii si creante reciproce
Datorie dividend B Creanta dividend A 1.200 preferentiale

80% x 20.000 = 16.000


Datorie dividend B Creanta dividend A 16.000 obisnuite

SPECIFICARE A B ajustari consolida


t
200.000 184.000 0 384.000
Active imobilizate
110.000 -110.000 0
Investitie in B
Fond comercial +4.800 0
-4.800
ACtive curente 90.000 62.000 +1.200 136.000
-1.200
-16.000
Total 400.000 246.000 520.000
Capital social actiuni ordinare 200.000 100.000 -80.000 200.000
-20.000
actiuni preferentiale 20.000 -6.000 0
-14.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 160.000 84.000 -19.200 200.400
-4.800
+1.200
-4.000
-4.800
-12.000
Dividende propuse 20.000 -16.000 6.800
+4.000
-1.2
00
Datorii 40.000 22.000 0 62.000

Interes minoritar +20.000 38.800


+14.000
+4.800
Interes post achizitie +12.000 12.000
Total 400.000 246.000 520.000

742.

SPECIFICARE A B
420.000 221.200
Active imobilizate
146.000
Investitie in B
ACtive curente 226.200 86.800
Total 792.200 308.000
Capital social actiuni ordinare 400.000 100.000
Capital preferentiale 80.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 240.000 76.000
Dividend obisnuit 40.000 5.000
Dividend pref - 2.800
Datorii 112.200 44.200
Total 792.200 308.000

Achizitia anterioara
numar Cost
Actiuni ordinare 75.000 116.000
preferentiale 32.000 30.000
146.000

 Procentaj de detinere -75.000/ 100.000 = 75%


 Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 40.000 la data achizitiei.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni 116.000 + 30.000 =146.000 -
Capital social 100.000 x 75% 75.000
Rezultat
40.000 x 75 % 30.000
Actiuni preferentiale 32.000
Fond comercial 9.000

Ajustari
1. Eliminare titluri detinute la B

Investitia in B la valoarea de 146.000 se elimina cu:


- capital social la B - 75.000
- actiuni preferentiale - 32.000
- rezultat la data achizitiei – 30.000
- genereaza fond comercial de 9.000

75.000 Capital social S titluri 146.000


32 .000 Actiuni preferentiale
30.000 Rezultat reportat
9.000 Fond comercial

2. interes minoritar la data bilantului


Capital social 100.000 x 25% 25.000
Rezultat
40.000 x 25% 10.000

Capital actiuni preferentiale 80.000-32.000 48.000


Interes la data achizitiei 83.000
Interes post achizitie 25% (76.000- 40.000) 6.500

Rezultat = Interes post 6.500

3. Inregistrare dividende la A
Dividende obisnuite
75% x 5.000 = 3.750
Creanta dividend = Venit (rezultat) 3.750
Dividende preferentiale
32.000/80.000 =40%
40% x 2.800 = 1.120
Creanta dividend = Venit (rezultat) 1.120

4 . Eliminare datorii si creante reciproce


Datorie dividend B Creanta dividend A 1.120 Preferentiale

Datorie dividend B Creanta dividend A 3.750 obisnuite

5. eliminare profit intern


profit = 84.000/ 1.2 x 20% profit = 14.000

rezultat grup = stocuri 14.000

SPECIFICARE A B ajustari consolida


t
420.000 221.200 0 641.200
Active imobilizate
146.000 -146.000 0
Investitie in B
+9.000 9.000
Fond comercial
ACtive curente 226.200 86.800 +3.750 299.000
+1.120
-3.750
-1.120
-14.000
Total 792.200 308.000 949.200
Capital social actiuni ordinare 400.000 100.000 -75.000 400.000
-25.000
actiuni preferentiale 80.000 -32.000 0
-48.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 240.000 76.000 -30.000 260.370
-10.000
-6.500
+3.750
+1.120
-14.000
Dividende propuse obisnuit 40.000 5.000 -3.750 41.250
preferential - 2.800 -1.120 1.680
Datorii 112.200 44.200 156400
Interes minoritar +25.000 83.000
+48.000
+10.000
Interes post achizitie +6.500 6.500

Total 792.200 308.000 949.200

743.

P detine 100% din S


CPP la 30.11.2004
Specificare P S consolidat
Venituri vanzari 17.000 4.400 21.400
Costul vanzarilor 15.300 3.960 19.260
Profit brut 1.700 440 2.140
Impozit profit 800 200 1.000
Profit net 900 240 1.140

744
P detine 75%
Specificare P S consolidat
Venituri vanzari 17.000 4.400 21.400
Costul vanzarilor 15.300 3.960 19.260
Profit brut 1.700 440 2.140
Impozit profit 800 200 1.000
Profit net 900 240 1.140
Din care - grup 75% 855
- interes minotitar 285
25%

745.

Profit reportat P 4.600 si S 800


La data achizitiei profitul reportat al lui S era 200

75% x 200 = 150


La 30.11.2003 rezerva post achizitie la S era de 800 –200 =600

Specificare P S consolida
t
Venituri vanzari 17.000 4.400 21.400
Costul vanzarilor 15.300 3.960 19.260
Profit brut 1.700 440 2.140
Impozit profit 800 200 1.000
Profit net 900 240 1.140
Din care - grup 75% 855
- interes minoritar 285
25%

Se elimina rezerva de la achizitie


800 –200 = 600
Interes minoritar la achizitie 200 x 25% = 50
Interes post achizitie 600 x 25% = 150
Specificare P S ajustari consolida
t
Rezultat reportat 4600 800 - 50 5.200
- 150
- interes minoritar +50 200
25% +150
5.400

746.
A detine 80% din B
B declara dividende 20.000 - pentru A 16.000
- pentru Interes minoritar 4.000
La data achizitiei rezerva lui B = 4.000
1. Interes minoritar la achizitie
20% x (2.000 +4.000) = 1.200
2. Inregistrarea dividendelor
Rezultat = Datorii 20.000

3. Inregistrare la A

Creanta dividende = venit (rezultat) 16.000


4. Eliminare datorii si creante interne

Datorie B = Creanta A 16.000


Efectul asupra grupului trebuie sa fie 0

5. Dividend pentru interesul minoritar = 4.000

747.

P detine 75% din S

Ajustari
1. Eliminare dividende
La A rezultat = dividend de primit de la S
La B dividende platite = rezultat
Specificare P S ajustari consolidat
Venituri vanzari 4.800 1.600 6.400
Costul vanzarilor 4.320 1.440 5.760
Profit brut 480 160 640
Venit din investitii
financiare
Dividend de primit de la S 3 - -3 0
Profit brut 483 160 640
Impozit profit 230 76 306
Profit net 253 84 334
Dividende platite - 4 -3 1
Rezultat dupa repartizare 253 80 333
Din care - grup 75% 250
- interes minoritar 83
25%

748.
Specificare P S ajustari consolidat
Venituri vanzari 4.800 1.600 6.400
Costul vanzarilor 4.320 1.440 5.760
Profit brut 480 160 640
Venit din investitii
financiare
Dividend primit de la S 3 - -3 0
Dividend de primit de la S 12 -12 0
Profit brut 495 160 640
Impozit profit 230 76 306
Profit net 265 84 334
Dividende platite - 4 -3 1
Dividende de platit 120 16 -12 124
Rezultat dupa repartizare 145 64 209
Din care - 130 +79 x 189.25
75%
- interes minoritar 79 x 19.75
25%

84-1-4= 79 rezultat B cu ajustari


480-230-120= 130 rezultat A cu ajustari

749.

P detine 80% capital social obisnuit


40% capital preferential

Interes minoritar
1. Eliminare dividende obisnuite platite lui P 160 x 80% = 128
2. Eliminare dividende preferentiale platite lui P 20 x 40% = 8

Specificare S ajustari recalcul


at
Venituri vanzari 5400 5400
Costul vanzarilor 4600 4600
Profit brut 800 800
Impozit profit 280 280
Profit net 520 520
Dividende platite 20 -8 12
preferentiale
Dividende platite obisnuite 160 -128 32
Rezultat dupa repartizare 340 476

Din rezultatul ramas dupa repartizare de 476 – 20% este interesul minoritar
476 x 20% = 95.2

750.
La 31.07.2004
Specificare P S
Venituri din vanzari 2.860 1.200
Costul vanzarilor 2.320 1.008
Profit din exploatare 540 192
Impozit pe profit 270 96
Profit dupa repartizare 270 96

La 01.08.2003 Rezultatele dupa repartizare au fost 1800 si 400


P achizitioneaza 75% din S la 01.03.2004.

Perioada de detinere 5 luni.

Interesul minoritar in rezultatele lui S = 96*7/12 + 96*5/12*0.25=56+10=66


CPP consolidat

Specificare P S consolidat
Venituri din vanzari 2.860 1.200 4060
Costul vanzarilor 2.320 1.008 3328
Profit din exploatare 540 192 732
Impozit pe profit 270 96 366
Profit dupa repartizare 270 96 366
Aferent grupului 300
Interes minoritar 66

751.

La 01.03.2004 S a platit dividend de 24 tratat ca revenire la societate mama – investitie


neta mai mica

752.

Dividendul este venit financiar

753.
ajustari
La T
Eliminare venituri din actiuni in grup cu:
- La W dividende platite3904 x 0.75 =2928
- La L dividende platite20160 x 60%
Pentru IM se retin 25% din Rezultat dupa repartizare al lui W si 40% al lui L

Specificare T W L ajustari consolid


at
Venituri din vanzari 432.60 48.80 252.00 0 733400
0 0 0
Costul vanzarilor 272.53 30.74 158.76 0 462042
8 4 0
Profit din exploatare 160.06 18.05 93.240 271358
2 6
Cheltuieli distributie 43.260 4.880 25.200 73340
Venituri din actiuni in 15.024 - - -15024 0
grup
Profit brut 131.82 13.17 68.040 198018
6 6
Impozit pe profit 56.238 6.344 32.760 95252
Profit net 75.588 6.832 35.280 102676
Div platite 40.000 3.904 20.160 -2928 49040
-12096
Rezultat dupa 35.588 2.928 15.120 -732 46856
repartizare -6048
Interes minoritar in +732 6780
profit +6048
Profit reportat 73.456 14.15 47.880 -3538 112798
2 -19152

Inters minoritar +3538 22690


rezerva +19152

2928 x 025=732
15120*0.40= 6048

14152 x 0.25 = 3538


47880 x 0.4 = 19152

754.
Specificare A B ajustari Consolidat
Venituri din vanzari 13.912 6.580 -750 19742
Costul vanzarilor 6.216 2.940 -600 8556
Profit din exploatare 7.696 3.640 11186
Cheltuieli distributie (2.368 (1.12 3488
) 0)
Venituri din actiuni in 280 - -280 0
grup
Profit brut 5608 2520 7698
Impozit pe profit 2516 1190 3706
Profit net 3092 1330 3992
Div platite 1600 700 -280 2020
Rezultat dupa 1492 630 -252 1720
repartizare
Interes minoritar in 630 x 252
profit 0.4=252
Profit reportat anterior 1594 7910 -3164 6340

Inters minoritar 7910*0.4= 3164


rezerva 3164

1) A detine 60% din B


Si 40% actiuni preferentiale
Ajustari:
La A dividendele de 280 cu dividende platite de B 700 x 40% = 280

2)
A vinde lui B bunuri la cost de 1.000, venit 1.250 profit = 25%
La sf anului B mai are 60% din bunuri
Cost 600 la A cost la B - 600 +25% x 600 =750
A 707 - 750
607 = 600
Profit intern nerealizat 150
Repun Cheltuiala de 600
Elimin venit de 750

755

La inceputul exercitiului N, societatea-mama „Alfa” a vandut filialei „Beta” un utilaj:


pret de vanzare 250.000.000 lei, valoarea de achizitie a utilajului 600.000.000 lei,
amortizarea inregistrata pana in momentul vanzarii 500.000.000 lei. Utilajul se amortizeaza
liniar pe o perioada de 4 ani din momentul vanzarii catre „Beta”. Aceeasi durata ramasa ar
fi fost si pentru vanzator.
Amortizarea anuală ce va fi înregistrată de societatea „Beta”: 50.000 x 20% = 10.000;

Amortizarea care ar fi trebuit sa o inregistreze anual societatea „Alfa” daca nu s-ar fi vandut
utilajul: 30.000 x 20% = 6.000

Reflectarea în contabilitate a operatiunilor:

- eliminarea beneficiului din vânzare şi repunerea amortizării:

121 = % 20.000 Pret de vanzare - Valoarea


Profit şi pierdere neamortizata =
[50.000 -30.000 ]
281 10000
„Amorti
zări privind
imobilizări
le corporale
213 10.000 [50.000 - 40.000 ]
„Instalaţii tehnice, mijloace
de transport, animale şi
plantatii
- corectarea amortizării aferente anului în care s-a vândut activul:

281 = 4.000 [10000 - 6.000 ]


6811
„Amortizări privind „Cheltuieli de
exploatare
imobilizările corporale” privind
amortizarea
imobiliz
ărilor”

 Operaţiuni reflectate în contul de profit si pierdere:

- eliminarea profitului din vânzare

7583 = % 50.000
„Venituri din vânzarea
activelor si alte operaţii de capital”
121/ „Alfa” 20.000
„Profit şi
pierdere”
6583 30.000
„Cheltuieli privind
activele cedate si
alte
operatii de
capital”
- corectarea amortizării aferente anului în care s-a vândut activul

121/ = 6811 4.000


„Profit si pierdere” „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea imobilizarilor”

756.

757.

758

759.
Cost stoc:
- materii prime - 500.000
- manopera - 300.000
- amortizarea - 50.000
- intretinere - 70.000
costuri indirecte cu materii- 80.000
costuri indirecte manopera- 160.000
Total = 1.160.000

760
Cost stoc:
- costuri directe - 800.000
- amortizarea - 120.000
aferenta unui volum total de 600 buc – activitate normala -1.000 buc
inclusa in cost 600/100 = 60% = 120000 x 60%= 72.000
-regie variabila - 240.000
Total = 1.112.000

761.

Valoare vama - 25.000


Taxe vamale 2.500
Transport - 3.000
Cheltuieli manipulare 100
Prime asigurare 900
Reducere comerciala -600
Cost achizitie 30.900
Cost/ palton 30.9
Pret vanzare 70

200 paltoane
Cost 30.9
Valoare justa 70 –34 = 36
Stocul este evaluat la valoarea minima de 30.9

800 paltoane
cost 30.9
valoare de vanzare 60-34= 26
stocul este evaluat la minim respective la 26

ajustare pt depreciere de (30.9-26) x 800 = 3920

762.
Cost total 462.100
1000 t principal + 300 t secundar

Cost produs = 462.100/ 1300 =355.5/t


Cost total secundar = 355.5 x 300 + 1500 = 108.138
Cost/ t = 108138 /300 =

763.
Rochii dama – evaluate la cost - 30
Papusi - evaluate la VRN - 36 depreciere de 4
Depreciere totala de 4 x 300 = 1200
Ghiozdane – evaluate la cost - 50
Cravate – evaluate la VRN - 90 depreciere 10
Depreciere totala de 10 x 900 = 9000
Deodorante – evaluate la cost - 80

764.
Total rochii matase
Cost 600*30+300*40+300*50=45000
VRN 600*34+300*36+300*52 =20400+10800+15600=46.800
Stocul nu este depreciat
Se prezinta la cost

Total stoc rochii stofa


Cost
900*100+600*80=138.000
VRN
900*90+600*82 =130.200
Stoc depreciat se prezinta la VRN se inregistreaza depreciere
681 = 391 7.800

766.
N
cost 10

Pret vanzare 12
Cheltuieli de Vanzare 4
VRN 8

N+1
Cost 10
Pret vanzare 13
Cheltuieli de Vanzare 4
VRN 9

Stocul se prezinta la minim dintre cost si valoarea realizabila neta in acest caz
la VRN =9
Pentru diferenta intre cost de 10 si VRN de 9 se inregistreaza ajustare pt
depreciere
681 = 391 1

767.

N
cost 10
VRN 8

Stocul este detinut pentru productie si nu pentru vanzare


La productie Cost = 25
Pret vanzare 30

Stocul nu este depreciat se prezinta la cost = 10

768.

N
cost 10
Pret net vanzare 9
Cost inlocuire 8

La productie Cost = 25
Pret vanzare 20
Stocul va fi utilizat la productie si nu pentru vanzare. Productia este insa in pierdere
inseamna ca stocul este depreciat.
VRN = prêt net de vanzare = 9
Stocul se prezinta la VRN de 9

769.
Instalatie
Sold initial instalatie (1) 280.000.000
Sold initial Amortizare contaBILA(2) 114.000.000
Valoare contabila initiala(3) =1- 166.000.000
2
Sold initial amortizare fiscala(4) 228.000.000
Valoare fiscala initiala(5)= 1-4 52.000.000
Diferenta val. Ctb –val fiscala (6) = 114.000.000
3-5
Val. reevaluata 325.000.000
Amortizare contabila 16.250.000/an
325.000.000/20
= 16.250.000

Diferenta intre valoarea contabila si valoarea fiscala conduce la diferenta temporara de


114.000.000.
Pentru aceasta prin aplicarea IAS 12 se poate crea o datorie cu impozitul amanat
egala cu diferenta x cota de impozit.
Din punct de vedere fiscal se va deduce amortizarea fiscala , iar in contabilitate se va
inregistra amortizarea calculata in baza valorii reevaluate si a duratei de viata estimate.
Cand valoarea fiscala va fi = 0, adica va fi integral amortizat, datoria cu impozitul se va
reduce prin reluarea acesteia pe venituri.
Valoarea bilantiera a instalatiei = val. Reevaluata- amortizare

770.
cost cladire 50.000.000
Amortizare nedeductibila, inseamna ca la profitul brut se adauga valoarea amortizarii
contabile inregistrate pt a obtinute valoarea bazei de impozitare
Profit impozabil = Venituri – Cheltuieli + Amortizare

La vanzare:

Creanta = Venit cedare active

Val. Reziduala = 0 inseamna ca este complet amortizata

Amortizare = Activ (Cladire)

Profit impozabil = Venituri –Cheltuieli –Venit vanzare cladire

771.
Activul se vinde si se impoziteaza :
- la vanzare cu 25%
- altfel cu 30%

instalatie
Valoare initiala (1) 100.000.000
Amortizare contabila (2)= 100.000.000/ 5 =20.000.000 20.000.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =25.000.000 25.000.000
Valoare reziduala contabila (4) 100.000.000
Valoarea amortizabila (5) =(1)-(4) 0
Valoare contabila (6) = valoarea initiala 100.000.000
Valoare fiscala sfarsit an(7) = (1) –(3) 75.000.000
Diferenta temporara (8) =(6)-7 25.000.000
Datorie temporara impozit amanat (9)= 8*0.30 7.500.000

An 1 An2 An3 An4


Sold initial 100.000.0 100.000.0 100.000.00 100.000.00
00 00 0 0
Amortizare 0 0 0 0
contabila
Valoare contabila 100.000.0 100.000.0 100.000.00 0
00 00 0
Amortizare fiscala 25.000.00 25.000.00 25.000.000 25.000.000
0 0
Valoare fiscala 75.000.00 50.000.00 25.000.000 0
0 0
Diferenta 25.000.00 50.000.00 75.000.000 0
temoporara 0 0
Datorie temporara 7.500.000 15.000.00 22.500.000 0
0
Datorie temporara 0 7.500.000 15.000.000 22.500.000
initiala
Cheltuiala (Venit) 7.500.000 7.500.000 7.500.000 (22.500.00
Impozit amanat crt. 0)
Venit vanzare 100.000.00
0
Impozit la vanzare 25.000.000
25%

Pt anii 1-3
Baza impozabila = venituri- Cheltuieli – amortizare fiscala
Impozit = baza impozabila x 30%
In fiecare an are loc o reducere a bazei de impozitare cu 25.000.000 fata de profitul
brut calculat contabil.
Impozit fiscal de platit mai putin cu 7.500.000*4 = - 30.000.000
Are loc deducerea cheltuielii cu amortizarea, reducerea bazei impozabile cu si
impozitarea venitului din vazare cu 25%.
La vanzare – in contabilitate
Creanta = venit impozabil cu 25%
Cheltuiala = activ 100.000.000 nedeductibila

Baza impozitare = venit vanzare +alte venituri – cheltuieli +100.000.000


Impozit = 25% x venit vz + impozit +30.000.000
Pe ansamblu este doar diferenta temporara, deci in 4 ani efectul cumulat al
diferentei intre amortizarea contabila si fiscala este 0.
Impozitul final din realizarea activului este 25% x venitul din vanzare.
772.

instalatie
Valoare initiala (1) 25.000.000
Amortizare contabila (2)= 25.000.000/ 2 =12.500.000 12.500.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =6.250.000 6.250.000
Valoare contabila sfarsit an(4) = (1) –(2) 12.500.000
Valoare fiscala sfarsit an(5) = (1) –(3) 18.750.000
Diferenta temporara (6) =(5)-4 6.250.000
Creanta temporara impozit amanat (7)= 6*0.20 1.250.000

An 1 An2 An3 An4


Amortizare 12.500.00 12.500.00 0 0
contabila 0 0
Valoare 12.500.00 0 0 0
contabila 0
Amortizare 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
fiscala
Valoare fiscala 18.750.00 12.500.00 6.250.000 0
0 0
Diferenta 6.250.000 12.500.00 6.250.000 0
temoporara
Creanta 1.250.000 2.500.000 1.250.000 0
temporara
Creanta 0 1.250.000 2.500.000 1.250.000
temporara
initiala
Venit 1.250.000 1.250.000 (1.250.00 (1.250.000
(Cheltuiala) 0) )
Impozit amanat
crt.

An 1 si 2
Baza impozabila = Venit – Cheltuiala +6.250.000
Impozit = impozit +1.250.000
Anii 3 si 4
Baza impozabila = Venit – Cheltuiala -6.250.000
Impozit = impozit -1.250.000

Din punct de vedere fiscal impozitul este cel conform legislatiei fiscale. In primii doi ani se
creaza creanta pentru diferenta temporara, care este reluata in ultimii 2 ani.
4412 = 791 1250000

6918 = 4412 1.250.000

773.
cladire
Valoare initiala (1) 80.000.000
Amortizare contabila (2)= 80.000.000/ 5 =16.000.000 16.000.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =20.000.000 20.000.000
Valoare contabila sfarsit an(4) = (1) –(2) 64.000.000
Valoare fiscala sfarsit an(5) = (1) –(3) 60.000.000
Diferenta temporara (6) =(4)-5 4.000.000
Datorie temporara impozit amanat (7)= 6*0.25 1.000.000

An 1 An2
Amortizare contabila 16.000.000 16.000.000
Valoare contabila 64.000.000 48.000.000
Amortizare fiscala 20.000.000 20.000.000
Valoare fiscala 60.000.000 40.000.000
Diferenta temoporara 4.000.000 8.000.000
Datorie temporara 1.000.000 2.000.000
Creanta temporara 0 1.000.000
initiala
Cheltuiala 1.000.000 1.000.000
Impozit amanat crt.
Venit vanzare activ 100.000.000
- Cheltuiala desc 48.000.000
gestiune
contabila
Profit brut contabil 52.000.000
+ Diferenta fiscala 8.000.000

Profit impozabil 60.000.000


Impozit 40% 24.000.000

In anul 1
Cheltuiala = amortizare 16.000.000
Baza impozabila = venit – cheltuiala –am contabila -4.000.000
Impozit = impozit -1.000.000

In anul 2
Cheltuiala = amortizare 16.000.000
Baza impozabila =100.000.000- 48.000.000+8.000.000+alte venituri – alte cheltuieli
(inclusive amortizare) – 4.000.000
Impozit =24.000.000- impozit -1.000.000

774.
Beta Beta v. juste
1 Constructii 4.600 5.000
2 Marfuri 3.700 4.900
3 Clienti 1.500 2.600
4 Furnizori 1.000 1.000
5 Total activ-furnizori 5 8.800 11500
=1+2+3-4

Valoare platita 9.000


75% activ net = 11.500 x 75% = 8625
Fond commercial 375

775

In N-1
La F
201 = 404 12.000.000
404 = 5121 12.000.000
681 = 2801 1.200.000
La grup
Cheltuiala = Numerar 12.000.000

Ajustari
10.800.000 Cheltuiala grup imobilizare grup 12.000.000 –1.200.000

In N
La F
681 = 2801 1.200.000
imobilizarea este la 12.000.000- 2.400.000 =9.600.000 in bilant individual
La grup
In bilant grup imobilizarea este la valoarea 0
Nu exista cheltuiala cu amortizarea

Ajustari

10.800.000 rezerva grup %


imobilizare F 12.000.000 –2.400.000
rezultat crt grup 1.200.000

776. In N-1
La F
201 = 404 12.000.000
404 = 5121 12.000.000
681 = 2801 1.200.000
in bilant apare imobilizare la 12.000.000-1.200000=10.800.000
La grup
Cheltuiala = Numerar 12.000.000

Ajustari
10.800.000 Cheltuiala grup imobilizare grup 12.000.000 –1.200.000

777.
Capital social = 10.000.000
Reserve = 2.000.000
Nr. actiuni 2.000
V. nominala 5.000
Valoare contabila inainte de majorare
12.000.000/ 2.000 = 6.000
Majorare capital social = 2.000.000
400 x 5.000
Valoare contabila dupa majorare
14.000.000/ 2.000 = 7.000

DS = actiuni noi/actiuni vechi = 400/2000 =1/5 o actiune noua la 5 vechi

Paritate 6000/7000=0.85

778.
Valoare vama - 2.500.000
Taxe vamale 250.000
Transport - 300.000
Cheltuieli manipulare 10.000
Prime asigurare 90.000
Reducere comerciala -60.000
Cost achizitie 3.090.000

Prêt vanzare 6.000.000


Cheltuieli transport 2.000.000
Comision vanzare 800.000
Valoare neta de vanzare 3.200.000

Marfurile sunt prezentate la minim dintre cost si VRN, adica la 3.090.000


- Diferentele de curs valutar se inregistreaza pe cheltuiala atunci cand apar.
- Garantia acordata 800.000 se inregistreaza la provizioane pentru garantii acordate.

779.
Flux exploatare Metoda indirecta
Profit brut 1.350.000
+amortizare +270.000
+diminuare creanta +90.000
+crestere furnizori +120.000
-cheltuieli avans -36.000
- Impozit profit -540.000

Flux net exploatare 1.254.000

Flux finantare
Incasari obigatiuni 120.000
-dividende -312.000
Flux net -192.000

Flux investitii
Achizitii terenuri -300.000
Achizitii cladiri -450.000
Achizitii utilaje -120.000
Flux net -870.000
Flux total 192.000

472 = numerar 36.000


cheltuiala = datorii 120.000

780.

411 = % 85.000.000
707 76.000.000
472 9.000.000

781.
Venit total 20.000.000
Cost estimat 16.000.000
Pentru Perioada 1.08 –31.12 N
Cost realizat 10.000.000
Venit afferent perioadei (10.000.000/16.000.000) x 20.000.000 =0.625x 20.000.000
=12.500.000

782.
Emisiune
% = 161 41 mld
40 mld 461
1 mld 169

1 oblig = 1 actiune val nominala 3.000


2000 oblig x 4.100 =8.200.000 = 2000 x3.000 =6.000.000 capital social +
2.200.0 prime de conversie
Prima de conversie 1 obligatiune
4100-3000= 1100
Conversie
161 = 8.200.000
456 6.000.000
104 2.200.000

783
Capital social - 15.000.000
Rezerve - 3.000.000
Capitaluri proprii - 18.000.000
Val. Nominala = 15.000.000/15.000 =1.000
Marirea I
Conversie reserve
Capital social dupa majorare 15.000.000+
2.000.000
17.000.000
DA = actiuni gratuite/actiuni existente 2000/15000 =1/7.5
1 actiune noua la 7.5 actiuni vechi sau
2 actiuni noi la 15 actiuni vechi

Valoare contabila DA = 18.000.000/17.000.= 1059


Emisiune II
Majorare capital social 4.000 x1.000 =4.000.000
Pret de emisiune = valoare nominala
Capitaluri proprii = 18.000.000 +4.000.000 =22.000.000
Val. Ctb = 22.000.000/ 21.000 = 1047
DS 4.000 act/ 17.000 =4/17
4 actiuni noi la 17 actiuni vechi.

784. teren neamortizabil


Val. Ctb = 900.000.000
N = Val justa = 1.200.000.000
N+3 Val justa = 1.100.000.000

N
Teren = rezerva reevaluare 1200-900 = 300.000.000

N+3

Rezerva reevaluare= teren 1200 –1100 =100.000.000

Rezerva reevaluare = 300.000.000- 100.000.000 = 200.000.000


785.
plata achizitie titluri - 40.000 *90% = -36.000
emisiune obligatiuni
211 = 161 20.000
nu genereaza numerar imediat
vanzare imobilizare cu incasare +32.000
plata leasing financiar -9.000
este aferenta act de finantare
imprumut pe termen lung
este aferenta act de finantare

Flux -4.000

786.
N
Cheltuiala Provizion litigii = Provizion litigii 60.000.000

N+1
Cheltuiala collaborator = numerar 40.000.000
Provizion litigii = Venit din provizioane 60.000.000

Efect net = profit 20.000.000


787.
prêt cumparare = 200.000.000
taxe vamale = 20.000.000
reducere = - 4.000.000
Cost achizitie = 216.000.000

Valoare reziduala = 16.000.000


Valoare amortizabila = 200.000.000
Durata viata 8 ani

Amortizare anuala 200.000.000/8 = 25.000.000

N
Cheltuiala = Amortizare 25.000.000

Modificarea estimarii inseamna modificarea cheltuielii cu amortizarea in anul current +


viitor.
N+1 reestimare durata viata
Val ctb ramasa neta
200.000.000 –25.000.000 = 175.000.000

Calcul amortizare
Durata de viata = 11 ani- 1 amortizat = 10 ani ramasi
Amortizare anuala = 175.000.000/10 =17.500.000

Cheltuiala = Amortizare 17.500.000

788.
cost 400.000
durata viata 10 ani

amortizare anuala = 40.000


dupa 6 ani
amortizare cumulata = 40.000. x 6 = 240.000
Valoare neta contabila 400.000 –240.000 = 160.000

reevaluare cu indice 4

400.000 x 4 =1.600.000
240.000 x 4 = 960.000

Valoare neta justa = 640.000


Amortizare recalculata 640.000 / 4 ani ramasi = 160.000

Inregistrarea reevaluarii
213 = 105 (1600-400)1.200.000
105 = 281 (960-240 ) 720.000
rezerva ramasa 1200.000 –720.000 = 480.000

Diferenta intre amortizarea recalculata si amortizarea initiala se transfera la rez. Reportat


pe masura amortizarii
160.000 –40.000 = 120.000

Annual
Transfer asupra rezultatului reportat
105 = 117 120.000

120.000 *4 = 480.000

781.
ven. N = ch. N / ch. tot * ven. tot = 10.000.000 / 16.000.000 * 20.000.000 = 12.500.000

782.
% = 161 4.100 * 10.000 = 41.000.000
461 4.000 * 10.000 = 40.000.000
169 100 * 10.000 = 1.000.000

161 = % 4.100 * 2.000 = 8.200.000


1012 3.000 * 2.000 = 6.000.000
1044 1.100 * 2.000 = 2.200.000

783.
105 = 1012 2.000.000

456 = 1011 4.000.000


1011 = 1012 4.000.000
val matematica contabila = capita social + reserve / nr. actiuni
val matematica contabila veche = 18.000.000 / 15.000 = 1.200
val matematica contabila noua = 18.000.000 + 6.000.000 / 15.000 + 2.000 + 4.000 = 1.143

DS = val contab noua – val nom / kDS = 1.143 – 1.000 / 3.75 = 38.13
kDS = nr.act vechi / nr.act aport numerar
DA = val contab noua / kDA = 1.143 / 7.5 = 152.4
kDA = nr.act vechi / nr.act rezerve incorporate

784.
N: 211 = 105 300.000.000
N+3: 105 = 211 100.000.000

SF105 = 200.000.000

785.
786.
D C
6812 = 1511 60.000.000 60.000.000
6711 = 5121 40.000.000 40.000.000
1511 = 7812 60.000.000 60.000.000

SFD 40.000.000
787.
pret cumparare 200.000.000
reduc comerciala -4.000.000
taxe vamale +20.000.000
cost achizitie 216.000.000

N: amortiz anuala = 216.000.000 – 16.000.000 / 8 = 2.500.000


val neta contab = 200.000.000 – 2.500.000 = 197.500.000
N+1: amortiz ramasa = 197.500.000 / 10 = 19.750.000
val neta contab = 197.500.000 – 19.750.000 = 117.750.000

788.

789.

790.
proviz ptr deprecierea creantelor clienti 491 = 23.800.000 / 1.19 * 40% + 9.000.000 * 20%
+ 5.950.000 / 1.19 * 30% = 8.000.000 + 1.800.000 + 1.500.000 = 11.300.000

791.

792.
N: amortiz anuala = 100.000.000 – 8.000.000 / 8 = 11.500.000
N+2: amortiz cumul = 3 * 11.500.000 = 34.500.000
val contab neta = 192.000.000 – 34.500.000 = 157.500.000
N+3: amortiz recalcul = 157.500.000 + 2.000.000 / 4 = 39.875.000
N+4: amortiz e aceeasi – 39.875.000

793.
SF = SI + I – E = 2.000.000 + 20.000.000 – (25.200.000 – 25.200.000 * 20%) = 1.840.000
stoc la inventar – 900.000 60x = 30x 900.000

794.
 profit 3.000.000
+ ch cu amortiz +900.000
+ pierderi din diferente curs valutar +300.000
- ven din plasamente -2.700.000
+ micsorari stocuri +2.000.000
+ micsorari creante +2.000.000
- micsorari dat comerciale -1.000.000
+ dob incasate +3.000.000
- divid platite -5.000.000
- impoz pe prof platit -1.100.000
flux de trez din activitati de exploatare 1.500.000

795.
creante = 1.000$ * 28.000 = 28.000.000 665 = 411 1.000.000
datorii = 2.000$ * 28.000 = 56.000.000
disponib = 100$ * 28.000 = 2.800.000 5121 = 765 200.000
imobiliz corp = 4.000$ * 28.000 = 112.000.000 21x = 765 2.000.000

796.
797.
Activul net contabil = Activ – Datorii = 6.400 + 1.200 + 400 – 2.800 – 600 = 4.600
sau
Activul net contabil = Cap propr = Cap soc + prime de cap + rezerve + rez din reeval + rez
report + 121 = 3.400 + 1.200 = 4.600

798.
213 = % 22.200
404 20.000
446 2.000
447 200
4426 = 404 4218
cost achizitie = pret cump + ch de transp = 22.200 + 1.800 = 24.000

799.
amortiz anuala = 25.000 / 5.000 = 5.000
amortiz cumul peste 2 ani = 5.000 * 2 = 10.000
val neta contab = 25.000 – 10.000 = 15.000
avem o rezerva din reeval: 213 = 105 3.000

800.
N: 213 = 105 100.000
N+1: % = 213 120.000
105 100.000
681 20.000
reducerea de val determina miscorarea rezervei din reevaluare cu 100.000 si o cheltuiala de
exploatare provind amortizarea de 20.000

801.
pret cump 500.000
rabat 2% 10.000

490.000
remiza 1% 4.900
net comercial 485.100
scont 1% 4.851

net financiar 480.249


TVA 19% 91.247
net de plata 571.496

% = 401 576.347
301 485.100
4426 91.247
401 = % 576.347
5121 571.490
767 4.851

802.
amortiz liniara = 12.000 / 8 = 1.500
amortiz degresiva = 1.500 * 2 = 3.000
amortiz ptr N+1 – 3.000
val ramasa = 12.000 – 3.000 – (3.000 / 12 * 4) = 8.000

803.
804.
primirea subventiei 5121 = 131 3.000
achiz utilaj 213 = 404 3.000
plata furniz 404 = 5121 3.000
inregistr amortiz 681 = 281 2.400
vanz utilajului 461 = % 952
7588 800
4427 152
scoaterea din gestiune % = 213 3.000
281 2.400
6583 600

805.
Cap propriu = cap soc + prime de cap + rezerve + rez din reeval + rez reportat + rez exer =
21.000 + 5.000 + 6.000 – 4.000 = 28.000

806.
„ produse finite si marfuri” = 331 + 345 – 348 – 394 + 371 – 378 – 397 – 4428 = 1.000 +
100.000 – 8.000 – 2.000 + 234.000 – 45.000 – 4.000 – 39.000 = 237.000

807.
FIFO
E: 200 kg * 10 + 200 kg * 15 + 100 kg * 15 + 50 kg * 17 = 2.000 + 3.000 + 1.500 + 850 =
7.350
SF = SI + I – E = 2.000 + 4.500 + 1.700 – 7.350 = 850

LIFO
E: 300 kg * 15 + 100 kg * 10 + 100 kg * 17 + 50 kg * 10 = 4.500 + 1.000 + 1.700 + 500 =
7.700
SF = SI + I – E = 8.200 – 7.700 = 500

808.
Scoaterea din evidenta
% = 213 2.000.000
2811 1.700.000
658 300.000

346 = 758 290.000


628 = 401 110.000

D C
300.000
110.000
290.000

SFD 120.000
809.
CA = 701 + 707 + 708 = 8.000.000 + 400.000 + 100.000 = 1.300.000
Ven operationale =
810.
119.000 % = 401B 411C = % 119.000
1.900 4426 4427 1.900
100.000 301 701 100.000

413 = 411C 119.000


401B = 413 119.000

811.
suma datoriilor = 403 + 419 + credite bancare + 161 = 1.000 + 2.000 + 3.000 + 5.000 =
11.000

812.
Activele circulante = 301 – 391 + 345 – 348 + 4091 + 411 + 5121 + 4424 + 502 = 100.000 –
30.000 + 150.000 – 20.000 + 10.000 + 80.000 + 60.000 + 5.000 + 15.000 = 370.000

813.
ven din expl = 8.000.000 – 5.600.00 – 400.000 = 2.000.000
profit = 2.000.000 + 300.000(ch neded) = 2.300.000
impozit = (2.300.000 + 200.000) * 16% = 400.000
impoz pe trim IV = 400.000 – 200.000 = 200.000
691 = 441 400.000

814.
213 = % 29.970.000
404 27.000.000
446 2.700.000 taxa vamala
447 270.000 comision vamal

TVA 19% * 29.970.000 = 5.694.300 4426 = 404 5.694.300


cost achizitie = 29.970.000 + 800.000 = 30.770.000

815.
amortiz ptr 1 an: 4.000 * 50% = 2.000
val neta contab: 4.000 – 2.000 = 2.000
val justa = 3.000, rezerva din reev = 3.000 – 2.000 = 1.000
213 = 105 1.000

816.
Creante = 411 + 413 + 418 + 425 – 491 + 5187 = 20.000 + 16.000 + 4.000 + 3.000 – 2.000
+ 4.000 = 45.000

817.
Cap. propriu = cap soc + prime de cap + rez din reeval + rezerve + rezult report + rezult ex =
50.000 + 10.000 + 8.000 = 68.000
Cap permanent = cap propriu + proviz + DTL = 68.000 + 19.000 + 4.000 = 91.000
818.
pret cump 100.000
rabat 2% 2.000
net comercial 98.000
scont 1% 980
net financiar 97.020
TVA 18.433,8

net de plata 115.454

401 = 767 980

% = 401 116.434
4426 18.434
301 90.000
308 8.000

819.
A circulante = 301 – 391 + 409 + 411 + 461 = 4.000 – 200 + 300 + 500 +100 = 4700
A imobiliz = 213 – 281 = 10.000 – 3.000 = 7.000
A bilantier = A imob + A circ = 7.000 + 4.700 = 11.7000

820.
ch de obtinere: 602 = 302 3.000 30% * 30.000 =
9.000
641 = 421 3.500 345 = 711
30.000
666 = 51896 400 711 = 345
9.000
681 = 281 1.600

411 = % 38.900
4427 3.890
707 30.000

ven = 707 + 711 = 35.010 + 21.000 = 56.010


rezult contab = 56.010 – 8.500 = 47.510
rezult fisc = 47.510 – 400 = 47.110
821.
pret cump 400.000
rabat 2% 8.000
net comerc 392.000
scont 1% 3.920
net financ 388.000
TVA 73.735

461.735 * 30% = 138.520,5


pret marfuri = 461.735 + 138.520,5 = 600.255,5

822.
profit la 30.03 500.000 – 400.000 = 100.000
profit la 30.06 900.000 – 800.000 – 100.000 + 50.000 = 50.000
impozit datorat 50.000 * 16% = 8.000

823.
345 = 711 400.000
711 = 345 300.000
411 = % 452.200
4427 72.200
701 380.000
627 = 5121 10.000
ven – ch = 380.000 + 100.000 – 10.000 = 470.000

824.
 profit 10.000
+ amortiz +2.000
- ven din provizioane -500
- ven din plasamente -300
- crest ale creantelor +1.300
+ descr stocuri +300-1.500
- descr furnizori +200
- impoz pe prof platit -1.000

Flux numerar ptr activitati de expl 11.000

825.
105 = 1012 4.000.000
456 = 1011 3.000.000
1011 = 1012 3.000.000

val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 15.000.000 / 10.000 = 1.500
val matematica contabila noua = 15.000.000 + 3.000.000 / 15.000 = 1.200

DS = val contab noua – val nom / kDS = 1.200 – 1.000 / 3,3 = 60,6
kDS = nr.act vechi / nr.act aport numerar

826.
105 = 1012 120act * 1.000 lei = 120.000
val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 1.800.000 + 360.000 / 1.800 = 1.200
act vechi: 1.800act * 1.200 = 2.160.000 lei
val unitara = 160.000 / 1.920 = 1.125
DA = 1.200 – 1.125 = 875 LEI

827.
A: (1.000 – 1.100) * 3.000 = -300.000
6864 = 593 150.000
C: (3.000 – 3.200) * 2.000 = -400.000
6864 = 593 400.000
(3.100 – 3.200) * 1.500 = 150.000
6864 = 593 150.000
B: 6864 = 596 450.000

828.
 in contab clientului % = 401 1.190.000
4426 190.000
301 1.000.000
408 = 401 17.850.000
4426 = 4428 2.850.000
 in contab furnizorului 411 = % 1.190.000
4427 190.000
707 1.000.000
411 = 418 17.850.000
4428 = 4427 2.850.000

829.
830.
marfuri 100.000
rabat 3% 3.000

97.000
remiza2% 1.940

95.060
risturna2% 1.901

net comercial 93.159


scont 4% 3.726
net financiar 89.433
TVA 16.992
net de plata 106.425

pret cu aman = cost achiz + adaos comerc + TVA( din pret vanz) = 93.159 + 18.632 + 21.240
= 133.031

831.
2133 = % 32.250.000 4426 = 404 6.127.500
404 30.000.000
446 2.100.000
447 150.000

cost achiz = 32.250.000

832.
% = 213 20.000.000
281 12.000.000
658 8.000.000

3xx = 758 7.000.000


628 = 401 2.000.000

casarea utilajului produce o pierdere de (8.000.000 + 2.000.000 – 7.000.000) = 3.000.000

833.
411 = % 1.785.000.000
4427 285.000.000
70x 1.500.000.000

ch proviz 6814 = 394 45.000.000


x + x * 15% = 1.500.000.000 x = 1.304.347.826
607 = 371 1.304.347.826

se inregistreaza un profit de 150.652.174

834.
506 = 5121 100.000.000
5121 = % 20.000.000
766 10.000.000
506 10.000.000
dobanda lunara = 20.000.000 / 12 = 1.666.666
dobanda platita la 31 octomb = 1.666.666 * 6 = 9.999.996

835.
371 = 401 10.000 * 41.000 = 410.000.000

401 = % 10.000 * 41.000


51214 10.000 * 36.000
765 10.000 * 5.000
Fluxul de numerar se va micsore cu 50.000.000.

836.
ch cu amortiz anuala 6811 = 2811 6.666.666.666
 renovarea exter – o cheltuiala
 extind cu inca 2 etaje – intra in val hotelului.

837.
N-2: amortiz anuala = 160.000.000 / 8 = 20.000.000
N: amortiz cumulata = 2 * 20.000.000 = 40.000.000
val. ramasa = 160.000.000 – 40.000.000 = 120.000.000
dar val.recuperab = 90.000.000
6813 = 213 30.000.000
ptr anul N avem 6811 = 281 20.000.000

838.
val incasata = cost achizitie + cost achiz * adaos comercial
35.700.000 = 1.2 cost achiz
cost achizitie = 29.750.000

839.
stoc 15.000.000
remiza -500.000
ch de transp +1.000.000

cost achizitie 15.500.000

840.
841.
N+1: amortiz cum = 12.000
val ramasa de am = 30.000 – 12.000 = 18.000
val recuperabila = 15.000
6813 = 205 3.000
N+2: amortiz = 3.000
val ramasa de am = 15.000 – 3.000 = 12.000
val recuperabila = 12.000
daca activul nu ar fi fost depreciat atunci val amortiz cumulate pana la sf N+2 = 18.000
iar val activ = 30.000 – 18.000 = 12.000

842.
pret cump 300.000
scont 2% 6.000
comis vamal 3% 9.000
cost achizitie = pret cump – scont + comis vamal + cost amplasare + ch de transp = 300.000
– 6.000 + 9.000 + 20.000 + 10.000 = 333.000

843.
ptr anul 2004 vom avea: % = 404 238.000.000
231 200.000.000
4426 38.000.000
844.
N: 231 = 722 1.200.000.000

N+1: 212 = % 3.000.000.000


722 1.800.000.000
231 1.200.000.000

845.
846.
M: 2671 = 5121 100.000.000
100.000.000 * 10% / 12 luni * 5 luni = 4.166.667
2672 = 766 4.166.667
5121 = 2672 4.166.667

F: 5121 = 1662 100.000.000


666 = 2672 4.166.667
2672 = 5121 4.166.667

847.
cost productie = pret vanz – pret vanz * adaos comerc = 28.800 – 28.800 * 20% = 24.000
SF = SI + I – E, deci I = SF – SI + E = 2.000 – 3.000 + 24.000 = 23.000
848.
in anul N+1 se inregistreaza un venit din provizioane ptr deprecierea mat prime
391 = 7814 1.000
dar si o cheltuiala privind provizioanele ptr deprecierea marfurilor
6814 = 397 5.000

849.
2004: 411 = % 59.500
4427 9.500
701 50.000
6814 = 491 20.000
2005: 491 = 7814 5.000

850.
371 = 607 9.000 6814 = 397 1.000
411 = % 13.090 461 = % 4.760
707 11.000 761 4.000
4427 2.090 4427 760

scoaterea din gest 664 = 263 2.500


anul proviz 296 = 7813 500

D 121 C
9.000 11.000
1.000 4.000
2.500 500

SFC 3.000

851.