Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLUL XI.

CARCASA ŞI SURSA DE ALIMENTARE

Toate calculatoarele sunt dispozitive electrice a căror funcţionare se bazează pe


electronii în mişcare, adică pe electricitate. Pentru aceasta calculatorul are o sursă de
electricitate care să-l menţină funcţional. Sursa de alimentare este o componentă importantă a
calculatorului, deoarece furnizează energie electrică tuturor componentelor sistemului care au
nevoie de aceasta. Ea este şi una din componentele cu cea mai mare tendinţă de defectare din
orice sistem de calcul. O sursă de alimentare care funcţionează necorespunzător poate
deteriora celelalte componente din calculator prin furnizarea unei tensiuni incorecte sau
oscilante.

11.1. Funcţionarea şi exploatarea surselor de alimentare


Funcţia de bază a sursei de alimentare este aceea de a converti tipul de energie
disponibilă la priza reţelei electrice într-un tip de energie pe care îl pot utiliza circuitele
calculatorului. Într-un sistem convenţional desktop, converteşte tensiunea alternativa de 220
de volţi în tensiune continuă de diferite valori. Circuitele logice din calculatoare moderne
operează prin comutarea tensiunilor între două stări logice diferite, codate ca două niveluri de
tensiune – înalt şi jos. Fiecare familie de circuite logice are propriile standarde de tensiune.
Cele mai multe PC-uri actuale sunt construite sunt construite pe baza circuitelor TTL
(Tranzistor-Tranzistor-Logic), la care „înalt” se referă la tensiuni de peste 3,2 V, iar „jos” la
tensiuni mai mici de 1,8 V. Circuitele TTL sunt alimentate de la o sursă de 5V.
De obicei, componentele şi circuitele electronice digitale din sistem (placa de bază,
plăcile adaptoare şi plăcile logice ale unităţilor de disc) utilizează tensiunea de +3,3 V sau +5
V, iar motoarele unităţilor de disc şi ale tuturor ventilatoarelor, tensiunea de + 12 V. Pentru ca
sistemul să poată funcţiona corect, sursa de alimentare trebuie să furnizeze o tensiune
continuă de bună calitate şi constantă.
Dacă se examinează caracteristicile tehnice ale unei surse de tensiune tipice pentru un
calculator PC, se observă că aceasta furnizează nu numai tensiunile pozitive, dar şi cele
negative. Aceste tensiuni negative suplimentare nu sunt deloc utilizate în majoritatea
sistemelor moderne, dar sunt încă necesare pentru compatibilitatea retroactivă.
Deşi tensiunile de -5 V şi -12 V sunt furnizate plăcii de bază prin conectoarele de
alimentare, placa de bază utilizează numai tensiunea de +5 V.
Majoritatea circuitelor mai noi pentru porturi seriale nu mai utilizează circuite
driver/receiver de 12 V. În loc de aceasta, în prezent, sunt utilizate circuite care funcţionează
numai la +3,3 V sau +5 V. Principala funcţie a tensiunii de + 12 V este aceea de a acţiona
motoarele unităţilor de disc. De obicei, este necesar un curent mare, în special în sistemele cu
un număr mare de compartimente pentru unităţi de disc (cum este la configuraţia tower). În
afară de motoarele unităţilor de disc, alimentarea cu tensiune de + 12 V este utilizată pentru
toate ventilatoarele de răcire din sistem care trebuie să funcţioneze tot timpul.
În afară de asigurarea energiei electrice pentru sistem, sursa de alimentare este cea
care face ca sistemul să nu funcţioneze decât atunci când energia electrică este suficientă
pentru funcţionarea corectă. Cu alte cuvinte, sursa de alimentare împiedică pornirea sau
funcţionarea calculatorului până când sunt prezente toate nivelurile corecte de tensiune.
Orice sursă de alimentare efectuează unele verificări interne înainte de a permite ca
sistemul să funcţioneze. Dacă verificările se încheie cu succes, sursa de alimentare trimite
către placa de bază un semnal special numit Power _Good. Dacă acest semnal nu este prezent
în mod continuu, calculatorul nu funcţionează. De aceea, dacă tensiunea alternativă scade, iar

1
sursa de alimentare devine supraîncărcată sau supraîncălzită, semnalul Power _Good scade şi
face ca sistemul să se reiniţializeze sau să se oprească de tot.
Sistemele cu plăci de bază care au forme constructive mai noi, cum sunt ATX şi LPX,
sunt prevăzute cu un alt semnal special. Această caracteristică, numita PS_ON, poate fi
utilizată pentru a opri alimentarea (şi deci sistemul) prin intermediul softului. Ea este
cunoscută, uneori, sub denumirea soft-off. Caracteristica PS_ON este mai evidentă în cazul
utilizării combinate cu un sistem de operare care admite standardul Advanced Power
Management (APM), cum este Windows 9x. Dacă alegem opţiunea Shut Down the Computer
din meniul Start, alimentarea se opreşte prin intermediul softului - deci Windows opreşte
calculatorul complet, în mod automat, după ce încheie secvenţa de oprire a sistemului de
operare. Un sistem care nu are aceasta caracteristică nu face decât să afişeze un mesaj care
arată că oprirea calculatorului se poate face în condiţii de siguranţă.

11.2. Gestionarea consumului de energie

Pentru a reduce consumul de energie al calculatoarelor personale există două


posibilităţi, una de a proiecta componente de consum mai redus de energie, iar a doua de a
dezactiva anumite componente ale sistemului care nu sunt folosite la un moment dat. În acest
sens, procesoarele care sunt circuite de consum ridicat de energie, au fost prevăzute cu o
funcţie internă prin care procesorul poate funcţiona în modul numit System Management
Mode prin care pot fi încetinite sau oprite circuitele care nu sunt folosite la un moment dat.
Deşi prin aplicarea acestor tehnici se pot obţine rezultate foarte bune, a fost dezvoltat
un standard numit Advanced Power Management (APM) care are rolul de a oferi control total
sistemelor de reducere a consumului de energie.
În ceea ce priveşte oprirea completă a sistemului, dacă alegem opţiunea Shut Down
the Computer din meniul Start, alimentarea se opreşte prin intermediul soft-ului – deci
Windows opreşte calculatorul complet, în mod automat, după ce încheie secvenţa de oprire a
sistemului de operare. Un sistem care nu are această caracteristică nu face decât să afişeze un
mesaj care arată că oprirea calculatorului se poate face în condiţii de siguranţă.

11.3. Formele constructive ale surselor de alimentare


Profilul şi aspectul fizic al unei componente se numeşte formă constructivă.
Elementele cu aceeaşi formă constructivă sunt, de obicei, interşanjabile, cel puţin în ceea ce
priveşte dimensiunile. La proiectarea unui calculator, se poate opta pentru utilizarea unei
surse de alimentare cu una din formele constructive standard răspândite sau se poate decide
realizarea unei construcţii proprii. Prima soluţie înseamnă că vor fi disponibile componente de
schimb într-o varietate aproape inepuizabilă în ceea ce priveşte calitatea şi nivelurile de
putere. A merge pe o construcţie proprie înseamnă timp şi cheltuieli suplimentare pentru
dezvoltare. În plus, sursa de alimentare va fi unică pentru sistemul respectiv şi va putea fi
procurată numai de la producătorul original.
Din punct de vedere tehnic, sursa de alimentare dintr-un calculator poate fi definită ca
o sursă de alimentare cu tensiune constantă, cu conversiune în semipunte şi în comutare.
Tensiune constantă înseamnă că sursa de alimentare furnizează aceeaşi tensiune
componentelor interne ale calculatorului, indiferent care este tensiunea alternativă de
alimentarea sursei sau capacitatea (puterea) sursei. Conversiune în semipunte se referă la
concepţia de comutare a sursei şi la tehnica de reglare a puterii. Acest tip de sursă de
alimentare este cunoscut uneori sub denumirea de sursă în comutare. În comparaţie cu alte
tipuri de surse de alimentare, această concepţie asigură o alimentare electrică eficientă şi

2
generează o cantitate minima de căldura. De asemenea, ea menţine dimensiunile şi preţul la
un nivel redus.
Pe parcursul evoluţiei calculatoarelor au existat mai multe forme constructive de surse
de alimentare care pot fi numite standard industrial. Aceste forme constructive sunt
următoarele:

PC/XT LPX
AT/Desk ATX
AT/Tower NLX
Baby AT SFX

Toate aceste tipuri de surse de alimentare sunt disponibile în numeroase configuraţii şi


la niveluri de putere diferite. În prezent, calculatoarele noi existente pe piaţă folosesc surse de
alimentare ATX care vor fi prezentate în continuare.

Sursa ATX
Unul din standardele mai noi existente în prezent în industrie este forma constructivă
ATX (figura 11.2.1). Specificaţia ATX defineşte o nouă formă a plăcii de bază, precum şi o
nouă formă constructivă a carcasei şi a sursei de alimentare. Sursa de alimentare ATX este
bazată pe modelul LPX, dar prezintă anumite diferenţe.
Una din diferenţe constă în faptul că specificaţia ATX a cerut pentru prima dată ca
ventilatorul să fie montat pe faţa laterală a sursei, în interiorul carcasei, de unde suflă aerul
transversal pe placa de bază şi îl aspiră din exteriorul carcasei, prin partea posterioară. Acest
flux de aer se deplasează în sens opus faţă de cel creat de majoritatea surselor standard, care
refulează aerul în exterior prin partea posterioară, printr-un gol în carcasă în care pătrunde
ventilatorul. Răcirea cu flux invers de aer asigurată de concepţia ATX împinge aerul peste
componentele cele mai calde de pe placă, cum sunt procesorul, modulele de memorie şi
conectoarele de extensie, care sunt amplasate astfel încât să obţină un avantaj maxim din
partea fluxului de aer. Aceasta elimină necesitatea mai multor ventilatoare în sistem - inclusiv
a ventilatoarelor pentru procesor, care sunt obişnuite azi în multe sisteme - reduce zgomotul
produs de sistem şi diminuează necesarul de energie electrică pentru funcţionarea sistemului.

FIG. 11.2.1. Sursa de alimentare ATX

Un alt avantaj al răcirii prin flux invers este acela că sistemul se menţine mai curat,
lipsit de praf şi de murdărie. Carcasa este de fapt presurizată, astfel încât aerul este evacuat

3
continuu prin fantele carcasei - invers decât se întâmplă la modelele precedente. Din acest
motiv, răcirea cu flux invers este adeseori denumită ventilaţie cu presiune pozitivă
(suprapresiune). Pentru sistemele care funcţionează în condiţii deosebit de grele, aspiraţia
ventilatorului poate fi prevăzuta cu un filtru, pentru a asigura în continuare că tot aerul care
intră în sistem este curat şi lipsit de praf.
Deşi acest mod de ventilare a unui sistem pare foarte bun, un sistem cu suprapresiune
necesită utilizarea unui ventilator mai puternic pentru a aspira debitul necesar de aer printr-un
filtru. De asemenea, filtrul necesită o întreţinere periodică în funcţie de condiţiile de lucru.
Deoarece procesoarele mai noi generează din ce în ce mai multă căldură, capacitatea
de răcire a fluxului de aer devine critică. În practica obişnuită, utilizarea unui sistem standard
cu presiune negativă, cu un ventilator de evacuare pe sursa de alimentare şi un ventilator de
bună calitate pentru răcirea procesorului, este cea mai bună soluţie.
Specificaţia ATX a fost lansată pentru prima dată de către firma Intel în 1995. În
1996, ea a devenit din ce în ce mai răspândită în calculatoarele Pentium şi Pentium Pro,
cucerind 18% din piaţa calculatoarelor PC.
Forma constructivă ATX se adresează unora dintre problemele legate de formele
constructive Baby AT şi Mini. Persistă două probleme legate de sursa de alimentare. Una este
aceea că sursa de alimentare PC tradiţională are două conectoare care se cuplează la placa de
bază. Dacă se introduc aceste conectoare în poziţie inversă sau în ordine inversă, se va
distruge placa de bază. Majoritatea producătorilor de sisteme prevăd „chei” la conectoarele
plăcii de bază şi ale sursei de alimentare, astfel încât să se împiedice instalarea lor în poziţie
sau în ordine inversă. Totuşi, unii distribuitori de sisteme mai ieftine nu prevăd aceste chei la
plăcile sau sursele pe care le folosesc.
Forma constructivă ATX include un nou tip de conector de alimentare pentru placa de
bază, pentru a preveni cuplarea incorectă de către utilizatori a sursei de alimentare. Acest nou
conector are 20 de pini şi o singură cheie. Aceasta face practic imposibilă introducerea în
poziţie inversă. Deoarece există un singur conector în loc de două conectoare aproape
identice, este imposibilă cuplarea lor în ordine inversa. De asemenea, noul conector
furnizează tensiunea de +3,3 V, eliminând necesitatea regulatoarelor de tensiune de pe placa
de bază pentru alimentarea procesoarelor şi a altor circuite care folosesc această tensiune.
În afară de noile semnale de +3,3 V, sursa de alimentare ATX furnizează şi un alt set
de semnale, care nu există la sursele de alimentare standard. Setul constă în semnalele
Power_On (PS_On) şi 5V_Standby (5VSB), cunoscute sub denumirea colectiva „Soft
Power”. Power_On este un semnal pentru placa de bază pe care sistemele de operare cum este
Windows 9x îl utilizează pentru oprirea sistemului prin intermediul softului.
Aceste semnale pot permite, de asemenea, folosirea opţională a tastaturii pentru
repornirea sistemului. Semnalul 5V_Standby este activ în permanenţă, oferind plăcii de bază
o sursă limitată de energie chiar dacă sistemul este oprit.
O altă problemă pe care o sursă de alimentare ATX cu flux invers de aer de răcire o
rezolvă este aceea a răcirii actualelor procesoare din sistem. Dar acest lucru este valabil numai
în aplicaţiile industriale, în care o sursă de alimentare de tip industrial a fost proiectată în mod
corespunzător pentru încărcarea termică prevăzută pentru sistemul respectiv şi la care se
asigură o întreţinere continuă. În prezent, firma Intel şi alţi producători montează ventilatorul
în mod permanent pe procesor.